Samsung | AQV09PWCX | Samsung AQV09PWCX Felhasználói kézikönyv

Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai
Tartalom
HASZNÁLAT
Hűs nyári ajánlat
Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan
éjszakákon nincs is jobb menedék a hőség elől mint a hűs
otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet
a kimerítő, forró nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy
nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget saját
klímával!
Költséghatékony rendszer
Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a
nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás is télen
köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek. Ez a
technológia akár 300%-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél,
ezáltal tovább csökkentheti a működési költségeket.
Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden
igényét télen-nyáron.
Tetszetős külső
Az elegáns és harmonikus dizájn esztétikát biztosít, és
tökéletes kiegészítője bármilyen helyiségnek. Lágy
színeivel és lekerekített sarkaival, ez az új klímaberendezés
minőséget visz bárhová. Élvezze, amit klímája kínál
funkcionalitás vagy esztétika szempontjából!
funkció
A
üzemmód használata segít Önnek, hogy
a hőmérséklet a lehető legideálisabb legyen alváskor,
továbbá energiát is megtakaríthat.
Biztonsági óvintézkedések...........................................................3
Használat előtt....................................................................................6
A berendezés részei.........................................................................7
A távvezérlő.........................................................................................8
Alapfunkciók.................................................................................... 10
Légbefúvás irányának beállítása............................................. 12
A Turbó funkció használata....................................................... 12
üzemmód............................................................. 13
A Be-/kikapcsolási időzítő beállítása..................................... 14
A Smart Saver funkció használata.......................................... 15
A Csendes funkció használata.................................................. 16
Az Automatikus tisztítás funkció használata..................... 16
A légkondicionáló tisztítása...................................................... 17
A légkondicionáló berendezés karbantartása.................. 19
Hibaelhárítás.................................................................................... 20
TELEPÍTÉS
Biztonsági óvintézkedések........................................................ 22
A telepítés helyének megválasztása..................................... 23
Tartozékok......................................................................................... 26
A szerelőlemez rögzítése............................................................ 27
Az összekötőkábel csatlakoztatása........................................ 28
A beltéri egység összekötő csöveinek beszerelése........ 30
A beltéri egység átöblítése........................................................ 31
A cső levágása vagy meghosszabbítása............................. 31
A beltéri egység leeresztőcsövének felszerelése............. 32
A leeresztőcső irányának megváltoztatása........................ 33
A kültéri egység leeresztőcsövének felszerelése............. 34
A csatlakoztatott csövek átöblítése....................................... 34
A gázszivárgás ellenőrzése........................................................ 37
A beltéri egység rögzítése.......................................................... 38
A kültéri egység rögzítése.......................................................... 38
Végső ellenőrzés és próbaüzem............................................. 39
Kiszivattyúzás (a berendezés kiszerelésekor).................... 39
A hosszabbított tápkábel összekötésének módja.......... 40
Kiegészítő áramköri kártya beszerelése (opcionális)..... 41
Jelen termék megfelel az Európai Unió alacsony feszültségre (2006/95/EC) és elektromágneses kompatibilitásra (2004/108/EEC)
vonatkozó direktíváinak.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(Az Európai Unióra és különálló hulladékgyűjtő rendszerekkel rendelkező más európai országokra vonatkozóan)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának
elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
2
HASZNÁLAT
Biztonsági óvintézkedések
Az új légkondicionáló használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen e kézikönyv tartalmát, hogy új készülékét biztonságosan
és hatékonyan üzemeltethesse és megismerhesse nagyszámú szolgáltatását és funkcióját.
MAGYAR
Mivel az alábbi használati utasítások többféle típusra vonatkoznak, az Ön légkondicionálójának jellemzői kismértékben
eltérhetnek a kézikönyvben feltüntetettektől. Amennyiben kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
ügyfélszolgálattal, vagy a www.samsung.com oldalon is segítséghez, illetve információkhoz juthat.
Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:
VIGYÁZAT
FIGYELEM
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok súlyos vagy halálos sérülést
okozhatnak.
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok könnyű sérülést vagy anyagi kárt
okozhatnak.
Pontosan kövesse az
utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból.
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék földelve legyen.
TELEPÍTÉS
VIGYÁZAT
A hálózati kábelt a berendezés műszaki adatainak megfelelő vagy annál nagyobb teljesítményre méretezett fali
csatlakozóba illessze, és ezt a csatlakozót kizárólag ehhez a berendezéshez használja. Ne használjon hosszabbítókábelt.
 A fali csatlakozó más készülékekkel történő, elosztón keresztüli megosztása, illetve a hálózati kábel hosszabbítón keresztüli
toldása áramütést vagy tüzet okozhat.
 Ne használjon transzformátort. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
 Ha a hálózati feszültség/frekvencia/áramerősség az előírt értéktől eltérő, az tüzet okozhat.
A készülék üzembe helyezését kizárólag szakképzett szerelő vagy szerviz végezheti.
 Ennek elmulasztása áramütéshez, tűz- és robbanásveszélyhez, a berendezés meghibásodásához vagy személyi sérüléshez
vezethet.
Szereljen fel egy kizárólag a termékhez használt kapcsolót és megszakítót.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A kültéri egységet szilárdan rögzítse úgy, hogy a kültéri egység elektromos részei védve legyenek.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne telepítse a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe. Ne telepítse a készüléket nedves, olajos, vagy
poros helyre, közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol
gázszivárgás veszélye áll fenn.
 Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Soha ne telepítse a kültéri egységet olyan helyre, például magas külső falfelületre, ahonnan leeshet.
 A lezuhanó kültéri egység sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén az RJ*** kültéri egység csak az európai egységekhez csatlakoztatható az
AQV**PS* sorozatú egységek közül.
Biztosítani kell a készülék megfelelő földelését. Ne földelje a készüléket gázvezetékhez, műanyag vízvezetékhez vagy
telefonvezetékhez.
 Ennek elmulasztása áramütéshez, tűz- és robbanásveszélyhez vagy a berendezés egyéb meghibásodásához vezethet.
 Soha ne csatlakoztassa a hálózati kábelt nem megfelelően földelt csatlakozóaljzatba, és győződjön meg arról, hogy a
csatlakozóaljzat megfelel a helyi és országos előírásoknak.
TELEPÍTÉS
FIGYELEM
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati dugó hozzáférhető legyen.
 Ennek elmulasztása a kóboráramok miatt áramütést vagy tüzet okozhat.
A készüléket vízszintes helyzetben, olyan szilárd padlózatra helyezze el, amely elbírja a készülék súlyát.
 Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, zajt vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.
A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a víz elvezetését.
 Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami anyagi kárt okozhat.
A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes csatlakoztatására a víz megfelelő elvezetése érdekében.
 A kültéri egységben a fűtési üzem során keletkező víz túlfolyhat, ami anyagi kárt okozhat.
Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
3
Biztonsági óvintézkedések
TÁPELLÁTÁS
VIGYÁZAT
Száraz ruha segítségével, rendszeres időközönként távolítson el mindenfajta idegen anyagot, például port vagy vizet a
hálózati csatlakozódugó érintkezőiről.
 Húzza ki a csatlakozódugót, majd száraz ruhával törölje le.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A hálózati csatlakozódugót megfelelő irányban helyezze az aljzatba úgy, hogy a hálózati kábel a padló irányába legyen
kivezetve.
 Ha a hálózati csatlakozódugót fordított helyzetben illeszti az aljzatba, akkor a kábelben az elektromos vezetékek
megsérülhetnek, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
A készülék, a hálózati csatlakozódugó vagy a hálózati kábel sérülése esetén forduljon a legközelebbi szervizhez.
Szilárdan helyezze a hálózati dugót a fali csatlakozóaljzatba. Ne használjon sérült csatlakozódugót, sérült hálózati kábelt
vagy kilazult fali csatlakozóaljzatot.
 Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A hálózati csatlakozódugó kihúzását ne a hálózati kábelnél fogva végezze.
 A csatlakozódugót a dugónál fogva húzza ki.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne húzza vagy hajlítsa meg túlságosan a hálózati kábelt. Ha csavarja vagy kösse össze a hálózati kábelt. Ne hurkolja át a
hálózati kábelt fém tárgyon, ne helyezzen rá nehéz tárgyat, ne húzza át tárgyak között, és ne nyomja be a készülék mögé.
 Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
TÁPELLÁTÁS
FIGYELEM
A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, illetve
viharos időjárás, villámlás idején.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
Ha a készülékben víztúlfolyás következik be, forduljon a legközelebbi szervizhez.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a berendezésből furcsa zajok hallhatók, égett szag vagy füst tapasztalható, akkor azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozódugót, és forduljon a legközelebbi szervizhez.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Gázszivárgás (propángáz, autógáz stb.) esetén azonnal szellőztesse át a helyiséget, és ne nyúljon a hálózati
csatlakozódugóhoz. Ne érjen a készülékhez vagy a hálózati kábelhez.
 Ne használjon ventilátort.
 Egy esetleges szikra tüzet vagy robbanást okozhat.
A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe helyezésével kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizhez.
 Ennek elmulasztása a berendezés hibás működését, vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
 A termék ára nem tartalmazza a szállítási költségeket. A berendezés új helyen történő üzembe helyezése további szerelési és
üzembe helyezési költségekkel jár.
 Különösen a berendezés speciális helyen, például ipari környezetben vagy tengerparton, sótartalmú levegőnek kitett helyen
történő felszerelése esetén forduljon a legközelebbi szervizhez.
4
Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz vagy a megszakítóhoz.
 Ez áramütést okozhat.
Működés közben ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót és, ne kapcsolja ki a berendezés áramellátását a megszakítón
keresztül.
 A hálózati csatlakozódugó hálózati aljzatba történő behelyezése vagy a légkondicionáló berendezés megszakítón keresztül
történő bekapcsolása szikrával járhat, és áramütést vagy tüzet okozhat.
A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, mivel ezek
veszélyt jelenthetnek.
 Ha egy gyermek egy zacskót a fejére húz, az fulladást okozhat.
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a kimeneti nyílásba a légkondicionáló berendezés működése közben.
 Különösen ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjaikkal a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést.
Ne érjen kezével vagy ujjaival a légterelő laphoz fűtési üzem alatt.
 Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló berendezés bemeneti/kimeneti nyílásába.
 Különösen ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjaikkal a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést.
Na mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt túlzott erővel.
 Ez tüzet, személy sérülést okozhat, illetve a berendezés meghibásodását eredményezheti.
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
Amennyiben bármilyen idegen anyag, például víz került a berendezésbe, a hálózati csatlakozódugó kihúzásával vagy a
megszakító kikapcsolásával szüntesse meg a berendezés áramellátását, majd forduljon a legközelebbi szervizhez.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.
 Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például rézdrótot, acélhuzalt stb.).
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a berendezés meghibásodásához vezethet.
HASZNÁLAT
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri egység alá.
 A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete nem törött-e.
 Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
A maximális áram mérése az IEC biztonsági szabványnak megfelelően történik, az energiafogyasztás hatásfokának
megállapításához tartozó árammérés az ISO szabvány szerinti.
Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen a készülékre tárgyakat (ruhákat, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket,
vegyi anyagokat, fém tárgyakat stb.).
 Ez áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a berendezés hibás működéséhez vezethet.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
 Ez áramütést okozhat.
Ne fújjon párolgó anyagot, például rovarirtószert a készülék felületére.
 Azon túl, hogy az ilyen anyag káros az egészségre, áramütést, tüzet okozhat, vagy a berendezés meghibásodásához vezethet.
Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet.
 Ez a víz emberi egészségre káros lehet.
Ne tegye ki a távvezérlőt erős ütésnek, és ne szerelje szét.
Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket.
 Ez égési vagy egyéb személyi sérülésekhez vezethet.
Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek, élelmiszer, állatok, növények vagy kozmetikai szerek
tartósítására, vagy bármilyen egyéb, nem rendeltetésszerű célra.
 Ez anyagi kárt okozhat.
Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú időn keresztül a légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek.
 Ez káros hatással lehet az emberekre, állatokra vagy növényekre.
A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (és gyermekek), kivéve, ha egy biztonságukért felelős
személytől megfelelő felügyeletet és a használatra vonatkozó útmutatást kapnak. Biztosítani kell a gyermekek
felügyeletét, hogy ne játsszanak a készülékkel.
TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül a felületre. A készülék tisztításához ne használjon benzint,
hígítót vagy alkoholt.
 Ez a készülék elszíneződését, károsodását, illetve áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a légkondicionáló berendezés hálózati csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, és várja meg, amíg a ventilátor leáll.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
TISZTÍTÁS
FIGYELEM
A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az éles szélekre való tekintettel óvatosan végezze.
 Ujjai megvágásának elkerülése érdekében a tisztításkor használjon gyapjúkesztyűt.
Ne tisztítsa saját kezűleg a légkondicionáló berendezés belsejét.
 A berendezés tisztításával kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizhez.
 A belső szűrő tisztításához olvassa el „A légkondicionáló tisztítása” című fejezetet.
 Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, áramütést vagy tüzet okozhat.
5
MAGYAR
Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe, amely lehetővé teheti, hogy gyermekek másszanak a berendezésre.
 Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.
Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn keresztül gyengén szellőztetett helyen vagy gyenge egészségi
állapotú személyek közelében.
 Ez az oxigénhiány miatt veszélyes lehet, ezért legalább óránként nyisson ablakot.
Használat előtt
Üzemi tartományok
Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit mutatja. A hatékony használat érdekében
tanulmányozza a táblázatot.
Beltéri
Külső
hőmérséklet hőmérséklet
-10˚C~46˚C
Cooling (Hűtés) 16˚C~32˚C
16˚C~46˚C
27˚C vagy
-15˚C~24˚C
Heating (Fűtés)
kevesebb
-10˚C~24˚C
-10˚C~46˚C
Dry (Szárítás)
18˚C~32˚C
16˚C~46˚C
Üzemmód
Beltéri páratartalom
Legfeljebb 80% relatív
páratartalom
-
Megjegyzés
AQVPB
AQVPC
AQVPB
AQVPC
AQVPB
AQVPC
 Ha a légkondicionáló berendezés magas páratartalmú környezetben, hosszabb időn keresztül működik hűtési üzemmódban,
akkor harmat képződhet benne.
 Ha a külső hőmérséklet -5°C alá süllyed, a fűtőkapacitás a megadott értékhez képest akár 60% – 70%-kal lecsökkenhet használat
körülményeitől függően.
A klímaberendezés karbantartása
Belső védelem a készülékben
 A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.
Típus
Hideg levegő ellen
Jégtelenítési folyamat
Az akkumulátor védelme
Kompresszor védelme
MEGJEGYZÉS
6
Leírás
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
Ha a hőszivattyú fűt, a jég leolvasztásakor a belső ventilátor kikapcsol.
A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Cool(Hűtés) módban
működik.
A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység
kompresszorának védelmében.
• H
a a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a deresedést a
kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat befejeződött.
A berendezés részei
Modelltől függően előfordulhat, hogy az Ön légkondicionáló berendezése a fenti ábrán láthatótól eltérően néz ki.
A berendezés fő részei
MAGYAR
Szobahőmérsékletérzékelő
Levegőszűrő (a fedél alatt)
Levegőbemenet
Légterelő lap (fel és le)
Lapfordító kar
Légterelő lap (balra és jobbra)
Kijelző
jelzés
Időzítő/Automatikus tisztítás jelzés
Működés jelzés
Be-/kikapcsoló
gomb
Távvezérlő-érzékelő
7
A távvezérlő
• A
távvezérlőt a beltéri egység távvezérlő-érzékelője felé irányítsa.
• A távvezérlő egy gombjának megfelelő lenyomásakor a beltéri egységből egy hangjelzés hallható, és a távvezérlő kijelzőjén
megjelenik az adást jelző ikon( ).
A távvezérlő gombjai
Smart Saver
Kevesebb energiával hűtheti le
a helyiséget 24°C és 30°C közötti
hőmérsékletre.
Turbo (Turbó)
Automatikus ventilátorsebesség
használata a gyors lehűtés érdekében.
Quiet (Csendes)
Csökkenti a beltéri egység működési zaját.
A
üzemmód bekapcsolása.
On Timer (Bekapcsolási időzítő)
Az On Timer (Bekapcsolási időzítő) funkció
bekapcsolása.
Off Timer (Kikapcsolási időzítő)
Az Off Timer (Kikapcsolási időzítő)
funkció bekapcsolása.
Time Up (Idő növelése)/
Time Down (Idő csökkentése)
Az időzítő/
üzemmód
idejének beállítása.
Ez egy üres gomb. A gombnak
semmilyen funkciója nincs.
FIGYELEM
8
• Ügyeljen arra, hogy ne érje víz a távvezérlőt.
Be-/kikapcsolja a légkondicionáló berendezést.
Mode (Üzemmód)
Az 5 üzemmód egyikének kiválasztásához (az
utasításokat lásd a 10–11. oldalon).
Auto Clean (Automatikus tisztítás)
Automatikus tisztítás funkció – Kiszárítja a
beltéri egység belsejét a kellemetlen szagok
megszűntetése érdekében.
Air swing (Légáramlat)
A légterelő lap automatikus fel-le
mozgatásának be-/kikapcsolása.
Fan (Ventilátor)

Temp (Hőmérséklet) + -
A hőmérséklet 1˚C-os lépésekben történő
növelése/csökkentése.
Power (Be-/kikapcsoló gomb)

A távvezérlő kijelzője
Négy különböző ventilátor-fordulatszám
– Automatikus/Alacsony/Közepes/Magas
– közül választhatja ki a légkondicionáló
berendezésen átáramló levegő mennyiségét.
Set (Beállítás)
Az időzítő/
bekapcsolása.
Cancel (Törlés)
Az időzítő/
kikapcsolása.
üzemmód
üzemmód
A távvezérlő kijelzője
Működési mód jelzés
MAGYAR
Turbó jelzés
Csendes jelzés
Smart Saver jelzés
Alacsony elemtöltöttség jelzés
Átvitel jelzés
Légáramlás jelzés
Ventilátorsebesség jelzés
Bekapcsolási időzítő jelzés
Kikapcsolási időzítő jelzés
jelzés
Auto (Turbó)
Alacsony
Közepes
Magas
Ha az elem cseréje szükséges
Amikor az elem kimerült, a távvezérlő kijelzőjén a ( ) jelzés jelenik meg. Ha az ikon megjelenik, cserélje ki az elemeket. A
távvezérlőhöz két 1,5 V-os AAA típusú elem szükséges.
A távvezérlő tárolása
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket.
Az elemek behelyezése
1. Nyomja be a reteszt a
távvezérlő hátlapján a nyíl
irányába, majd emelje fel a
fedelet.
MEGJEGYZÉS
2. Helyezzen be két AAA típusú
elemet.
3. Eredeti helyzetbe visszahelyezve zárja be a
fedelet.
Ügyeljen a „+” és „-” jelzések
egyezésére. Győződjön
meg arról, hogy az elemek a
megfelelő irányban vannak
behelyezve.
A fedél megfelelő záródásakor egy kattanást
fog hallani.
• H
a a légkondicionáló berendezéssel azonos helyiségben elektronikus gyújtóval ellátott fluoreszcens fényforrások,
például inverteres fluoreszcens lámpák vannak elhelyezve, előfordulhat, hogy a jel vétele nem megfelelő.
• Ha a távvezérlő hatására más elektronikai berendezések is működésbe lépnek, forduljon a legközelebbi szervizhez.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú
irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és
vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
9
Alapfunkciók
A berendezés alapfunkciói a Mode (Üzemmód) gomb megnyomásával választhatók ki.
Auto (Automatikus)
Auto (Automatikus) üzemmódban a légkondicionáló berendezés a szobahőmérséklet-érzékelő által észlelet hőmérséklettől
függően automatikusan állítja be a hőmérsékletet és a ventilátor-fordulatszámot.
• Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén Auto (Automatikus) üzemmódban a rendszer az indításkor mért
szobahőmérséklet alapján választja ki a hőmérséklet-beállítást, valamint a megfelelő – COOL (Hűtés) vagy HEAT (Fűtés)
üzemmódot.
Cool (Hűtés)
Cool (Hűtés) üzemmódban a légkondicionáló hűti a helyiséget. A hőmérséklet és ventilátor-fordulatszám beállításával
teremthet hűvösebb érzetet a meleg időszakban.
• Ha a pillanatnyi külső hőmérséklet sokkal magasabb, mint a beállított beltéri hőmérséklet, akkor valamennyi időbe telhet,
mire a beltéri hőmérséklet eléri a kívánt értéket.
• A Quiet (Csendes) üzemmód (
, ) Cool (Hűtés) üzemmódban lecsökkenti a beltéri egység működési zaját.
Dry (Szárítás)
Dry (Szárítás) üzemmódban a légkondicionáló berendezés nedvességet von el a beltéri levegőből, így légszárítóként
működik.
A Dry (Szárítás) üzemmód frissítő hatású levegőt hoz létre párás időben.
A Dry (Szárítás) funkció maximális szárítási kapacitásának elérése érdekében előfordulhat, hogy a légkondicionáló a
távvezérlőn beállítottnál alacsonyabb, illetve magasabb hőmérsékletnek megfelelően működik.
Fan (Ventilátor)
A Fan (Ventilátor) üzemmód a helyiség szellőztetéséhez használható. Ha egy helyiségben elhasználódott a levegő, a Fan
(Ventilátor) üzemmóddal felfrissítheti fel azt.
Heat (Fűtés)
A légkondicionáló a hűtés mellett fűtésre is alkalmas. Ez a többcélú készülék alkalmas a helyiség felmelegítésére a téli
hidegben.
• A légkondicionáló bemelegedése közben lehet, hogy hideg befúvás elkerülése érdekében a ventilátor 3 – 5 percen
keresztül nem működik.
• A Quiet (Csendes) üzemmód (
, ) Heat (Fűtés) üzemmódban lecsökkenti a beltéri egység működési zaját.
• Mivel a légkondicionáló a helyiség fűtéséhez a külső levegőből vonja el a hőt, nagyon alacsony külső hőmérséklet esetén a
fűtőkapacitás lecsökkenhet.
Amennyiben úgy találja, hogy a légkondicionáló által biztosított fűtőteljesítmény nem elegendő, használjon kiegészítő
fűtőberendezést is.
10
Nyomja meg a
gombot a légkondicionáló berendezés bekapcsolásához.
Válassza ki a kívánt üzemmódot a
gombbal.
A
gombbal állítsa be a kívánt ventilátor-fordulatszámot.
Auto (Automatikus)
(Auto)
Cool (Hűtés)
(Auto),
Dry (Szárítás)
(Auto)
Fan (Ventilátor)
(Alacsony),
Heat (Fűtés)
(Auto),
A
(Alacsony),
(Közepes),
(Közepes),
(Alacsony),
(Magas)
(Magas)
(Közepes),
(Magas)
gombbal állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.
Auto (Automatikus)
A kívánt hőmérséklet 16°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.
Cool (Hűtés)
A kívánt hőmérséklet 16°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.
Dry (Szárítás)
A kívánt hőmérséklet 18°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.
Fan (Ventilátor)
Heat (Fűtés)
MEGJEGYZÉS
A hőmérséklet nem állítható.
A kívánt hőmérséklet 16°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.
• A levegőáram kézzel állítható be (az utasításokat lásd a 12. oldalon.)
11
MAGYAR
• A
z üzemmód Mode (Üzemmód) gomb minden egyes megnyomásakor az Auto (Automatikus), Cool (Hűtés), Dry (Szárítás),
Fan (Ventilátor), valamint Heat (Fűtés) sorrendben változik.
Légbefúvás irányának beállítása
A légbefúvás minden igénynek megfelelően állítható.
Függőleges légbefúvás
A légterelő zsaluk fel és le mozognak.
Nyomja meg az Air swing (Légáramlás)

A légáramlás jelzés bekapcsol, és a légterelő zsaluk fel és le mozognak folyamatosan
gombot a távirányítón.
a levegő áramoltatásához.

A légáramlat egyetlen irányban tartáshoz nyomja meg az Air swing (Légáramlás)
gombot újra a távirányítón.
Vízszintes légbefúvás
Győződjön meg róla, hogy a légterelő zsalukból kiálló egységek nem töröttek.
Mozgassa a légterelő egységet balra vagy jobbra a légáramlat adott helyre történő
irányításához.
FIGYELEM
• V
igyázzon a kezére, miközben beállítja a vízszintes légbefúvás irányát.
Személyi sérülés kockázata áll fenn, ha nem megfelelően kezeli a
készüléket.
Lapfordító kar
A Turbó funkció használata
A Turbó funkció a helyiség gyors és hatékony lehűtésében segít.
Cool (Hűtés) üzemmódban nyomja meg a távvezérlő Turbo (Turbó) gombját.

A távvezérlő kijelzőjén megjelenik a Turbó üzemmód jelzője, és a légkondicionáló
berendezés 30 percen keresztül Turbó üzemmódban működik.
Törlés
MEGJEGYZÉS
12
Nyomja meg ismét a Turbo (Turbó) gombot.
• A
Turbó funkció csak Cool (Hűtés) üzemmódban érhető el.
• A Mode (Üzemmód) gomb bekapcsolt Turbó funkció mellett történő
megnyomása kikapcsolja a Turbó funkciót.
• Bekapcsolt Turbó funkció alatt a hőmérséklet/ventilátor-fordulatszám nem
állítható.
üzemmód
A kényelmes alvás biztosítása érdekében a légkondicionáló Elalvás  Mély alvás  Ébredés üzemmódba vált a
üzemmódból.
Ha a légkondicionáló berendezés bekapcsolt állapotban, hűtés/fűtés
Megjelenik a
gombot a távvezérlőn.
jelzője, és az Off timer (Kikapcsolási időzítő) villogni kezd a
távvezérlő kijelzőjén.
2. A Time Up (Idő növelése) vagy Time Down (Idő csökkentése) gombbal állíthatja be
az időt.
Az idő 30 perc és 3 óra között félórás lépésekben, majd 3 órától 12 óráig egyórás
lépésekben állítható.
A működési órák száma a minimális 30 perctől maximum 12 óráig állítható.
Az alapértelmezett beállítás 8 óra.
3. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a Set (Beállítás) gombot.
Az Off timer(Kikapcsolási időzítő) jelzőjének villogása megszűnik, és 3 másodpercen
keresztül a hátralévő idő látható a kijelzőn.
Ezután a légkondicionáló good’sleep üzemmódban működik tovább.
vagy Time Up(Idő növelése) vagy Time Down (Idő csökkentése)
gomb megnyomása után 10 másodpercen belül nem nyomja meg a Set (Beállítás)
gombot, akkor a légkondicionáló az előző állapotba tér vissza. Ellenőrizze az Off
timer(Kikapcsolási időzítő) jelzőjét, valamint a beltéri egységen lévő jelzőfényt.
Ha a
Törlés
Nyomja meg ismét a Cancel (Törlés) gombot.
A kívánt hőmérséklet 1˚C-os lépésekben, 16˚C és 30˚C között állítható.
A ventilátor-fordulatszám beállítása automatikusan, a
üzemmódnak megfelelően történik.
Ha azonban a
üzemmódot fűtés mód alatt választja ki, a
ventilátor-fordulatszám állítható.
A levegőáram irányának beállítása automatikusan, a
üzemmódnak megfelelően történik.
Ha azonban a
üzemmódot fűtés mód alatt választja ki, a
levegőáram iránya beállítható.
A hőmérséklet és ventilátor-fordulatszám változásai
üzemmódban
• E lalvás: A hőmérséklet lecsökkentésével megkönnyíti az elalvást.
• Mély alvás: Segít a test ellazításában, és kis mértékben megemeli a hőmérsékletet.
• Ébredés a
üzemmódból: Lehetővé teszi a kényelmes, köztes hőmérsékleten történő ébredést, és felfrissült érzést
biztosít.
MEGJEGYZÉS
• Á
llítsa a kikapcsolási időtartamot
módban több mint 5 órára. Ha a
mód túl rövid vagy
túl hosszú, akkor nem megfelelően fog aludni(az alapértelmezett érték 8 óra).
• Ha a
módot 4 óránál kevesebbre állítja, akkor a működés leáll a megadott időben.
Ha a
módot 5 óránál többre állítja be, akkor a leállítás előtt az utolsó órában az Ébredés szint fog
működni.
• A javasolt hőmérsékleti értékek a hűtéshez 25˚C~27˚C, míg a fűtéshez 21˚C~23˚C.
13
MAGYAR
1. Nyomja meg a
A Be-/kikapcsolási időzítő beállítása
Beállíthatja a légkondicionáló berendezés kívánt időpontban történő be- vagy kikapcsolását.
A bekapcsolási időzítő beállítása a légkondicionáló berendezés kikapcsolt állapotában / A
kikapcsolási időzítő beállítása a légkondicionáló berendezés bekapcsolt állapotában
A Bekapcsolási
időzítő beállítása
1. Nyomja meg az On Timer (Bekapcsolási időzítő)/Off Timer (Kikapcsolási időzítő)
gombot.
Az Bekapcsolási/Kikapcsolási időzítő jelzője villog a távvezérlő kijelzőjén.
2. A Time Up (Idő növelése) vagy Time Down (Idő csökkentése) gombbal állíthatja be
az időt.
Az idő 30 perc és 3 óra között félórás lépésekben, majd 3 órától 24 óráig egyórás
lépésekben állítható.
A működési órák száma a minimális 30 perctől maximum 24 óráig állítható.
3. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a Set (Beállítás) gombot.
Az On timer(Bekapcsolási időzítő) jelzőjének villogása megszűnik, és 3 másodpercen
keresztül a hátralévő idő látható a kijelzőn.
Ha az idő kiválasztása után 10 másodpercen belül nem nyomja meg a Set (Beállítás)
A Kikapcsolási
időzítő beállítása
gombot, akkor a légkondicionáló az előző állapotba tér vissza. Ellenőrizze az
Bekapcsolási vagy Kikapcsolási időzítő jelzőjét, valamint a beltéri egységen lévő
jelzőfényt.
Törlés
Nyomja meg a Cancel (Törlés) gombot.
A Bekapcsolási időzítő üzemmód további beállításai
Az Auto (Automatikus)/Cool (Hűtés)/Dry (Szárítás)/Fan (Ventilátor)/Heat
(Fűtés) üzemmódok közül választhat.
A ventilátor-fordulatszám Cool (Hűtés)/Fan (Ventilátor)/Heat (Fűtés) üzemmódban állítható.
A hőmérséklet Auto (Automatikus)/Cool (Hűtés)/Dry (Szárítás)/Heat (Fűtés)
üzemmódban állítható.
MEGJEGYZÉS
14
• A
Bekapcsolási/Kikapcsolási időzítő és a
Kikapcsolási időzítő
funkciók között mindig a legutóbb beállított időzítő lesz érvényben.
• Az időzítő beállítását követően a beállított idő 3 másodpercre megjelenik, majd
eltűnik.
A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő kombinált használata
Ha a légkondicionáló berendezés ki van kapcsolva
A Bekapcsolási időzítő beállított időtartama hosszabb, mint a
Kikapcsolási időzítőhöz beállított idő
Pl.: Bekapcsolási időzítő: 3 óra, Kikapcsolási időzítő: 1 óra
- A légkondicionáló berendezés az időzítő beállításától
számított 1 óra múlva működésbe hozza a Kikapcsolási
időzítőt.
A légkondicionáló berendezés 2 óra múlva bekapcsol.
A Bekapcsolási időzítő beállított időtartama rövidebb, mint a
Kikapcsolási időzítőhöz beállított idő
Pl.: Bekapcsolási időzítő: 3 óra, Kikapcsolási időzítő: 5 óra
- A légkondicionáló berendezés az időzítő beállításától
számított 3 óra múlva működésbe hozza a Bekapcsolási
időzítőt.
A légkondicionáló berendezés 2 órán keresztül bekapcsolva
marad, majd automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
• A
Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő beállítása nem lehet azonos.
• Beállított időzítőkombináció mellett nyomja meg a távvezérlő Cancel (Törlés) gombját.
Mind a Bekapcsolási, mind a Kikapcsolási időzítő törlődik, és a jelzők eltűnnek a kijelzőről.
A Smart Saver funkció használata
Ez a funkció úgy állítja be a hőmérsékleti tartomány határait, hogy a légkondicionáló berendezés Cool (Hűtés) üzemmódjában
segíti az energiatakarékos használatot.
A légkondicionáló berendezés Cool (Hűtés) üzemmódjában nyomja meg a
távvezérlő Smart Saver gombját.

A távvezérlő kijelzőjét automatikusan megjelenik a Smart Saver, valamint a

Ha a beállított hőmérséklet 24°C-nál alacsonyabb, akkor a beállítás automatikusan
Légáramlás jelzője.
A légterelő lapok fel-le kezdenek mozogni.
24°C-ra emelkedik.
Törlés
MEGJEGYZÉS
Nyomja meg ismét a Smart Saver gombot.
• A
Smart Saver csak Cool (Hűtés) üzemmódban érhető el.
• A Smart Saver bekapcsolt állapotában a hőmérsékleti tartomány 24°C és 30°C
közé korlátozódik.
• Ha a kívánt hőmérséklet 24°C-nál alacsonyabb, a Smart Saver gomb ismételt
megnyomásával kapcsolja ki az Intelligens energiatakarékos funkciót.
• A hőmérséklet/ventilátor-fordulatszám is beállítható (az utasításokat lásd a 11.
oldalon).
• A levegőáram kézzel állítható be (az utasításokat lásd a 12. oldalon).
• A Mode (Üzemmód) gomb bekapcsolt Smart Saver funkció mellett történő
megnyomása kikapcsolja a Smart Saver funkciót.
15
MAGYAR
Ha a légkondicionáló berendezés be van kapcsolva
A Csendes funkció használata
Lecsökkentheti a beltéri egység működési zaját.
A légkondicionáló berendezés Cool (Hűtés)/Heat (Fűtés) üzemmódjában nyomja meg a
távvezérlő Quiet (Csendes) gombját.

A távvezérlő kijelzőjén automatikusan megjelenik a Csendes üzemmód jelzője.

A beltéri egység működése csendesebb lesz.
Törlés
MEGJEGYZÉS
Nyomja meg ismét a Quiet (Csendes) gombot.
• T öbb beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén ez a funkció csak akkor
működik, ha a Quiet (Csendes) funkció az összes beltéri egységen be van
állítva.
Az Automatikus tisztítás funkció használata
Az Automatikus tisztítás funkció kiszárítja a beltéri egységben lévő nedvességet, ezáltal megakadályozza a penészképződést.
A beltéri egység elpárologtatja az egység belsejében lévő nedvességet. Ennek a funkciónak a használatával tisztább,
egészségesebb levegő érhető el.
Nyomja meg az Auto Clean gombot.
Ha a légkondicionáló berendezés ki van kapcsolva:
 A
beltéri egység kijelzőjén megjelenik az Automatikus tisztítás funkció jelzője, majd
elindul az Automatikus tisztítás funkció.
Ha a légkondicionáló berendezés be van kapcsolva:
 A beltéri egység kijelzőjén megjelenik az Automatikus tisztítás funkció jelzője, majd a
légkondicionáló leállását követően elindul az Automatikus tisztítás funkció.
Az Automatikus tisztítás időtartama az előzőleg beállított üzemmódtól függően
változhat.
A
utomatikus(hűtés), Hűtés, Szárítás üzemmód : körülbelül 30 perc.
Automatikus(fűtés), Fűtés, Ventilátor üzemmód : körülbelül 15 perc.
Törlés
MEGJEGYZÉS
16
Nyomja meg ismét a Auto Clean gombot.
• A
légkondicionáló berendezés bekapcsolásakor a légkondicionáló leáll, majd
elindul az Automatikus tisztítás funkció.
A légkondicionáló tisztítása
FIGYELEM
A légkondicionáló tisztítását minden esetben a
készüléknek kikapcsolt állapotában, kihúzott a hálózati
kábel mellett kell végezni.

MAGYAR
A beltéri egység tisztítása
A készülék felületét szükség esetén enyhén megnedvesített vagy száraz
ruhával törölje át.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
• A
beltéri egység hőcserélőjének tisztítása a készülék
szétszerelését igényli, ezért forduljon a szervizhez.
• N
e tisztítsa a kijelzőt lúgos tisztítószerrel.
• Ne használjon kénsavat, sósavat, szerves oldószereket
(például hígítót, petróleumot, acetont stb.) a készülék
felületének tisztításához, és ne ragasszon rá öntapadó
címkéket. Ezek károsíthatják a légkondicionáló felületét.
A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása
Ha a hőcserélőben por gyűlik fel, az ronthatja a hűtés hatékonyságát.
Ezért rendszeresen tisztítsa meg a hőcserélőt.
Permetezzen be vizet a por eltávolítása érdekében.
MEGJEGYZÉS
• H
a a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása nehézségbe
ütközik, forduljon a szervizhez.
• Ügyeljen a kültéri egység hőcserélőjének éles széleire.
FIGYELEM
Hőcserélő
(Az illusztráción szereplő kép
modelltől függően némileg
eltérő lehet a berendezés valódi
kinézetétől)
A fedél kinyitása
Erősen fogja meg az előlapi fedél felső részét, majd lefelé húzva nyissa ki a
fedelet.
Ezután enyhén húzza felfelé a fedelet.
17
A légkondicionáló tisztítása
A levegőszűrő eltávolítása
Fogja meg a fület, és emelje fel. Ezután húzza maga felé, majd
csúsztassa le a levegőszűrőt.
Levegőszűrő
A levegőszűrő tisztítása
A mosható, szivacsbetétes szűrő összegyűjti a nagyobb részecskéket a levegőből. A szűrő porszívóval vagy kézi mosással
tisztítható.
Nyissa ki a fedelet, majd vegye ki a levegőszűrőt.
Helyezze vissza a légszűrőt a helyére, majd
zárja be az előlapi fedelet.
MEGJEGYZÉS
18
Tisztítsa meg a levegőszűrőt porszívó vagy puha ecset
segítségével.
Ha a por túl sűrű, öblítse le folyó vízzel.
Szárítsa ki a levegőszűrőt egy jól szellőző helyen.
• A
levegőszűrő tisztítását kéthetente végezze, vagy amikor a szűrő tisztítására figyelmeztető lámpa világítani kezd.
A tisztítási időköz a használattól vagy a környezeti feltételektől függően változhat. Poros környezetben hetente
tisztítsa meg a szűrőt.
• Ha a légkondicionáló berendezést a Power (Be-/kikapcsoló) gombbal kapcsolja ki, a szűrő tisztítására
figyelmeztető lámpa kialszik.
• Ha a levegőszűrő kiszárítása zárt (vagy nedves) környezetben történik, kellemetlen szagok keletkezhetnek. Ha ez
ismételten előfordul, tisztítsa meg újból a szűrőt, majd jól szellőző helyen szárítsa ki.
A légkondicionáló berendezés karbantartása
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.
2. Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy, hogy ismét 3-4 órán keresztül működteti
a készüléket Ventilátor módban. Ez segít eltávolítani a rossz szagokat, melyek a nyirkosság során kialakulhattak.
Rendszeres ellenőrzések
A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.
Típus
Leírás
Tisztítsa meg a levegőszűrőt (1)
Beltéri
egység
Kéthetente
Háromhavonta
Négyhavonta
Évente

Tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő tálcát (2)

Alaposan tisztítsa meg a hőcserélőt (2)

Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető csövet (2)

Cserélje ki az elemeket a távvezérlőben (1)
Tisztítsa meg az egység külső hőcserélőjét (2)
Kültéri
egység


Tisztítsa meg az egység belső hőcserélőjét (2)

Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel
(2)

Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység
szorosan van rögzítve (2)

A ventilátor tisztítása (2)

Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően
vannak-e rögzítve (2)

Tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő tálcát (2)

 : Ez a jel azt jelzi, hogy a beltéri/kültéri egység ellenőrzését a légkondicionáló berendezés megfelelő
működőképességének megőrzése érdekében rendszeres időközönként, a leírásnak megfelelően el kell végezni.
MEGJEGYZÉS
(1) H
a a telepítés helye nagyon poros, akkor a leírásban szereplő műveletet gyakrabban kell elvégezni.
(2) A műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. Részletesebb tudnivalókat az útmutató telepítésre
vonatkozó részében talál.
19
MAGYAR
1. Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3-4 órát működteti a készüléket Ventilátor módban, majd ezután áramtalanítsa
azt.
A készülék meghibásodhat, ha a belső részegységek nyirkosak maradnak.
Hibaelhárítás
A légkondicionáló berendezés rendellenes működése esetén lásd az alábbi táblázatot. Ezzel időt és szükségtelen kiadásokat
takaríthat meg.
HIBA
MEGOLDÁS
A légkondicionáló
berendezés egyáltalán
nem működik.
• E llenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva, majd kapcsolja be ismét a
légkondicionáló berendezést.
• Dugja be a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolja be az áramellátást a megszakítónál,
majd kapcsolja be ismét a légkondicionálót.
• Ellenőrizze, hogy a Kikapcsolási időzítő nem aktív-e. A Power (Be-/kikapcsoló) gomb
megnyomásával kapcsolja be ismét a légkondicionálót.
A hőmérséklet-beállítás
nem működik.
• E llenőrizze, hogy nem a Fan (Ventilátor)/Turbo (Turbó) üzemmód van-e kiválasztva.
Ezekben az üzemmódokban a kívánt hőmérséklet automatikus beállítású, a hőmérséklet
nem állítható.
Nem jön hideg/
meleg levegő a
légkondicionálóból.
• E llenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem magasabb-e ( Hűtés üzemmódban)/
alacsonyabb-e (Fűtés üzemmódban), mint a jelenlegi hőmérséklet. A hőmérséklet
módosításához nyomja meg a távvezérlőn a Temp(Hőmérséklet) + vagy - gombot.
• Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem tömődött-e el valamilyen szennyeződéstől. Ha a
levegőszűrőben nagy mennyiségű por van, akkor lecsökkenhet a hűtő- (fűtő-) teljesítmény.
Gyakrabban tisztítsa a szűrőt.
• Ellenőrizze, hogy valamilyen tárgy nem takarja-e el a kültéri egységet, illetve a kültéri
egység nincs-e a működést akadályozó tárgy közelében elhelyezve. Távolítsa el az
egységet eltakaró vagy működését akadályozó tárgyat.
• Ha napsütésben kívánja a légkondicionálót működtetni, függönnyel vagy hasonló tárggyal
takarja le a kültéri egységet.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem jégtelenítő üzemmódban működik-e. Ha télen
jegesedés lép fel vagy a külső hőmérséklet túl alacsony, a légkondicionáló automatikusan
jégtelenítő üzemmódban működik. Jégtelenítő üzemmódban a beltéri egység ventilátora
leáll, és berendezésből nem távozik hideg levegő.
• A nyitott ajtók vagy ablakok rossz hűtési (fűtési) teljesítményt eredményezhetnek.
Csukja be az ajtókat, illetve ablakokat.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem közvetlenül a hűtés (fűtés) üzemmód leállását
követően lett-e bekapcsolva. Ilyen esetben a kültéri egység kompresszorának védelme
érdekében csupán egy ventilátor működik.
• Ellenőrizze, hogy a cső nem túl hosszú-e. Ha a cső hossza meghaladja a megengedett
értéket, az a hűtési (fűtési) teljesítmény csökkenéséhez vezethet.
A levegőáram-beállítás
nem működik.
• E llenőrizze, hogy nem a Auto/Dry(Szárítás)/
üzemmód van-e kiválasztva.
Ezekben az üzemmódokban a kívánt hőmérséklet automatikus beállítású, a hőmérséklet
nem állítható.
A ventilátor-fordulatszám
beállítása nem működik.
• E llenőrizze, hogy nem a Auto/Dry(Szárítás)/Turbo (Turbó)/
üzemmód
van-e kiválasztva. Ezekben az üzemmódokban a ventilátor-fordulatszám beállítása
automatikusan történik, a ventilátor fordulatszáma nem állítható.
A távvezérlő nem
működik.
• E llenőrizze, hogy az elemek nincsenek-e kimerülve.
• Győződjön meg arról, hogy semmi sem takarja el a távvezérlő-érzékelőt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erős fényforrás a légkondicionáló berendezés közelében. A
fluoreszcens lámpák vagy neon fényreklámok által sugárzott erős fény akadályozhatja az
elektromágneses hullámok vételét.
20
MEGOLDÁS
Az időzítő funkció
beállítása nem működik.
• F igyeljen arra, hogy az idő beállítását követően nyomja meg a távvezérlő Set (Beállítás)
gombját.
A jelzőfény folyamatosan
villog.
• N
yomja meg a Power(Be-/kikapcsoló) gombot, vagy húzza ki a hálózati
csatlakozódugót/kapcsolja ki a kiegészítő tápkapcsolót.
Ha a jelzőfény továbbra is villog, forduljon a szervizhez.
Működés közben
kellemetlen szagok töltik
meg a helyiséget.
• E llenőrizze, hogy a berendezés nem füstös helyen működik-e. Szellőztesse át a helyiséget,
vagy 1-2 órán keresztül Fan (Ventilátor) üzemmódban működtesse a légkondicionálót. (A
légkondicionáló berendezés nem tartalmaz szagot kibocsátó alkatrészeket.)
Hibajelzés jelent meg.
• Ha a beltéri egység valamelyik jelzőfénye villog, forduljon a szervizhez.
Zaj hallható.
• A
légkondicionáló berendezés használati állapotától függően előfordulhat, hogy a
hűtőközeg mozgásának változásakor zaj hallható. Ez nem hiba.
A kültéri egységből füst
áramlik.
• E z nem tűz, hanem télen fűtés üzemmódban, a kültéri egység hőcserélőjéből, a
berendezés fagymentesítési funkciója során kiáramló gőz.
A kültéri egység
csőcsatlakozójából víz
csöpög.
• Előfordulhat, hogy a hőmérséklet-különbség miatt víz keletkezik. Ez nem hiba.
MAGYAR
HIBA
21
TELEPÍTÉS
 Ebben az útmutatóban a modellek nevei egyszerűsített formában, az alábbi táblázatnak megfelelően szerepelnek.
Modellnevek
Ide tartozó modellek
AQVP
AQV09P, AQV12P, AQV18P, AQV24P
09
12
18
24
AQV09P
AQV12P
AQV18P
AQV24P
Megjegyzés
A csoportosítás modellsorozat
alapján történt.
A csoportosítás teljesítmény alapján
történt.
Biztonsági óvintézkedések
Gondosan tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, mivel ezek elengedhetetlenek a berendezés biztonsága szempontjából.
• Szervizeléskor vagy a belső alkatrészekhez történő hozzáférésekor mindig válassza le a légkondicionáló berendezést a
tápfeszültségről.
• Ügyeljen arra, hogy a telepítést és tesztelést kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezze.
• Ügyeljen arra, hogy a légkondicionáló berendezés telepítése ne könnyen hozzáférhető helyre történjen.
Általános tudnivalók
 A légkondicionáló berendezés telepítése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és a telepítést követő felhasználás
céljából biztonságos helyen őrizze azt meg.
A maximális biztonság szavatolása érdekében a telepítést végző személyek olvassák el az alábbi figyelmeztetéseket.
Őrizze meg az üzemeltetési és telepítési útmutatót biztonságos helyen, és ne feledje el azt a légkondicionáló berendezés
eladása vagy áthelyezése esetén az új tulajdonosnak átadni.
Ez útmutató a két SAMSUNG egységet tartalmazó osztott rendszer beltéri egységének telepítését mutatja be.
Más típusú, eltérő vezérlőrendszerrel ellátott egységek használata a berendezés károsodását és a jótállás megszűnését eredményezheti.
A gyártó nem vállal felelősséget a nem kompatibilis berendezések használatából eredő károkért.
A légkondicionáló berendezés megfelel az alacsonyfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv (72/23/EEC), az
elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó irányelv (89/336/EEC), valamint a túlnyomásos berendezésekre
vonatkozó irányelv (97/23/EEC) előírásainak.
A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen személyek által végzett módosításokból, nem megfelelő elektromos
bekötésekből, illetve a jelen útmutató „Üzemi határértékek” című táblázatában szereplő előírások be nem tartásából eredő
károkért. Ezek a garancia azonnali érvénytelenítését vonják maguk után.

légkondicionáló kizárólag rendeltetésszerű célra használható:a beltéri egység nem alkalmas mosókonyhaként használt
A
helyiségben történő üzemeltetésre.

Ne használja a berendezés egységeit, ha azok sérültek. Probléma esetén kapcsolja ki a berendezést, és válassza le a tápfeszültségről.
Az áramütések, tűzesetek, illetve személyi sérülések elkerülése érdekében minden esetben kapcsolja ki a berendezést,
kapcsolja ki a védőkapcsolót, és forduljon a SAMSUNG műszaki támogatási részlegéhez, amennyiben a berendezés füstöt
bocsát ki, a tápkábel forró vagy sérült, valamint ha a berendezés nagyon zajos.
Soha ne feledkezzen meg a berendezés, az elektromos csatlakozások, a hűtőközeg-csövek és a védőberendezések
rendszeres időközönként történő ellenőrzéséről. Ezeket a műveleteket kizárólag megfelelő képzettséggel rendelkező szakember végezheti.
A berendezés mozgó alkatrészeket tartalmaz, amelyektől a gyermekeket távol kell tartani.
Ne kísérelje meg a berendezés javítását, áthelyezését, módosítását vagy új helyen történő telepítését. Ezen műveletek
illetéktelen személy általi elvégzése áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne helyezzen a berendezésre folyadékot tartalmazó tartályt vagy egyéb tárgyat.
A légkondicionáló berendezés gyártásához és csomagolásához kizárólag újrahasznosítható anyagok kerültek felhasználásra.
A csomagolóanyagok és a (külön megvásárolható) távvezérlő kimerült elemeinek selejtezését a hatályos törvényeknek
megfelelően kell végezni.
A légkondicionáló berendezés olyan, hűtőközegként használt anyagot tartalmaz, amely különleges hulladékként való
kezelést igényel. A légkondicionáló berendezés életciklusa végén történő selejtezését megfelelő engedéllyel rendelkező
hulladékátvevő helyen kell végezni, illetve megfelelő és biztonságos selejtezés érdekében a forgalmazóhoz kell visszajuttatni.
22
A berendezés telepítése
Tápkábel, biztosíték vagy megszakító
 Minden esetben győződjön meg arról, hogy a tápellátás megfelel a hatályos biztonsági szabványoknak. A légkondicionáló
berendezés telepítését minden esetben a hatályos helyi biztonsági szabványoknak megfelelően végezze.
 Mindig ellenőrizze a megfelelő földelőcsatlakozás meglétét.
Ellenőrizze, hogy a tápellátás feszültsége és frekvenciája megfelel-e a berendezés műszaki adatainak, illetve hogy a
rendelkezésre álló teljesítmény elegendő-e az ugyanarra a hálózatra csatlakoztatott bármilyen egyéb háztartási eszköz
működtetéséhez.
Minden esetben ellenőrizze a megszakítók és túláramvédő kapcsolók megfelelő méretezését.
 Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló berendezés tápellátásának bekötése megfelel-e az útmutatóban szereplő kapcsolási rajznak.
Minden esetben ellenőrizze, hogy az elektromos bekötések (kábelbemenet, vezetékek, védelmek...) megfelelnek-e az
elektromos specifikációknak, valamint a bekötési rajzon szereplő utasításoknak.
Minden esetben győződjön meg arról, hogy az összes bekötés megfelel a légkondicionáló berendezésekre vonatkozó szabványoknak.
A telepítés helyének megválasztása
Beltéri egység
Ahol akadálytalan a levegőáramlás
Ahol a hideg levegő eloszlása biztosított a helyiségben
Biztosítani kell, hogy a hűtőközeg csővezetékének beltéri és kültéri egységek közötti hosszanti és magassági eltérései a
telepítési diagramnak megfelelőek legyenek
Vibráció kialakulásának megakadályozására alkalmas, illetve a berendezés súlyának megfelelő teherbírású fal
Közvetlen napsugárzástól védett hely
A TV- vagy rádiókészülékektől legalább 1 m távolság (a képernyő képének torzulása, illetve az általa keltett zaj hatásának
csökkentése érdekében)
fluoreszcens fényforrásoktól és izzólámpáktól a lehető legnagyobb távolság (a távvezérlő megfelelő működése
A
érdekében)
Olyan hely, ahol a levegőszűrő könnyen cserélhető

23
MAGYAR
FONTOS: A berendezés telepítésekor mindig először a hűtőközeg-csöveket csatlakoztassa, az elektromos kábeleket csak ezt
követően kösse be.
Az elektromos kábeleket minden esetben a hűtőközeg csővezetékei előtt válassza le.
 Kézhezvételkor vizsgálja meg a terméket, és ellenőrizze, hogy szállításkor nem sérült-e.
Amennyiben a termék sérültnek tűnik, NE TELEPÍTSE, és azonnal jelezze a sérülést a szállító vagy a forgalmazó felé
(amennyiben a telepítést végző személy vagy hivatalos technikus az anyagokat a forgalmazótól vette át.)
 A telepítés befejezését követően minden esetben végezzen működéspróbát, és mutassa be a felhasználónak a
légkondicionáló berendezés használatát. Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén végezze el a kültéri egység
telepítési útmutatójában szereplő működéspróbát.
 A tűz, robbanás és személyi sérülés elkerülése érdekében ne használja a légkondicionáló berendezést olyan környezetben,
ahol veszélyes anyagok vannak jelen, illetve olyan berendezés közelében, amely nyílt lángot bocsáthat ki.
 A beltéri egység ventilátorának véletlen megérintéséből eredő személyi sérülések elkerülése érdekében a beltéri egységet
legalább 2,5 méterrel a padló fölött helyezze el.
 A légkondicionáló kizárólag rendeltetésszerű célra használható:a beltéri egység nem alkalmas mosókonyhaként használt
helyiségben történő üzemeltetésre.
A berendezés egységei mindkét oldalról történő hozzáférhetőségének biztosításához, illetve a rendszeres karbantartás és
javítás érdekében a berendezés telepítésekor a berendezés egységei körül biztosítani kell a telepítési útmutatóban leírt
szabad helyet. Biztosítani kell a berendezés részegységeinek hozzáférhetőségét, valamint oly módon történő szétszerelését,
ami sem személyekre, sem tárgyakra nem jelent veszélyt.
Ezért azok, a Telepítési útmutatóban szereplő előírások be nem tartása miatt felmerülő költségek, amelyek a berendezés
(előírásoknak megfelelő, biztonságos) eléréséhez és javításához szükséges hevederekkel, darukkal, állványzattal vagy
bármely más emelőeszközzel kapcsolatban jelentkeznek, a garancia hatályán kívülinek tekintendők, és a végfelhasználót terhelik.
A telepítés helyének megválasztása
Kültéri egység
Ahol nincs erős szélnek kitéve
Jól szellőző, pormentes hely
Közvetlen napsugárzástól és esőtől védett hely
 Ahol a zaj vagy forró levegő nem zavarja a szomszédokat
Vibráció kialakulásának megakadályozására alkalmas, illetve a berendezés súlyának megfelelő teherbírású tömör fal vagy tartószerkezet
Ahol nem áll fenn gyúlékony gáz szivárgásának veszélye
A berendezés magas helyre történő felszerelésekor ügyeljen a lábak rögzítésére
A TV- vagy rádiókészülékektől legalább 3m távolság (a képernyő képének torzulása, illetve az általa keltett zaj hatásának
csökkentése érdekében)
A berendezést vízszintes helyzetben kell felszerelni
A berendezést olyan helyen szerelje fel, ahol a lefolyó víz nem okoz problémát.
A berendezést olyan helyen szerelje fel, ahol nincsenek jelen növények (különös tekintettel a kúszónövényekre), valamint
ahol kis állatok nem érhetik el a berendezést.
FIGYELEM
• A berendezés meghibásodásának elkerülése érdekében kerülje az alábbi helyeket:
- Ahol gépolaj van jelen
- Sós környezet, például tengerparti területek
- Ahol szulfidgázok vannak jelen
- Egyéb speciális levegőjű környezet
légkondicionáló berendezés telepítésekor tartsa be az alábbi képen szereplő szabad távolságokat és maximális
A
hosszértékeket.
Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén a telepítést a kültéri egység telepítési útmutatójában leírt módon végezze.
Legalább 300mm
Legalább
125 mm
Legalább
125 mm
Nedvszívó anyaggal és szigetelőszalaggal
burkolja be a hűtőközeg csővezetékeit és
a leeresztőcsövet. További részleteket a 38.
oldalon talál.
A leeresztőcső kivezetési
iránya (bal vagy jobb)
megválasztható.
FIGYELEM
Legalább
600 mm
Legalább
300mm
„L” méter a csővezeték maximális
hossza, a minimális hossz 3 m (a zaj
és vibráció csökkentése érdekében)
„L” méter a teljes csővezeték
maximális hossza
„H” méter a teljes csővezeték
maximális hossza
Legalább
300mm
Modell
09/12
18/24
Legalább
600 mm
L
15
30
Legalább egy hurkot alakítson ki: ezzel csökkenthető a zaj és a vibráció
 A berendezés kinézete modelltől függően eltérhet az ábrán szereplőtől.
24
H
8
15
A kültéri egység helyigénye
Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén a telepítést a kültéri egység telepítési útmutatójában leírt módon végezze.
MAGYAR
Egy kültéri egység telepítése esetén
 Ábra Leírás
Felülnézet
Oldalnézet
Levegőbemenet
,
Levegőáramlás iránya.
 Ha a levegőkimenet a fal felé néz
Legalább 1500
Legalább 300
 Ha a levegőkimenet a fallal
ellentétes oldalon van
(Mértékegység: mm)
 Ha a kültéri egység 3 oldalát fal
takarja
Legalább 300

Levegőb
emenet
Levegőki
menet
Levegőkimenet
Legalább 150
 Ha a kültéri egység elülső és
hátoldalát is falak takarják
Legalább
300
 A kültéri egység felső része fal felé,
a levegőkimenet pedig a fallal
ellentétes irányba néz
Legalább 300
Legalább
1500
Legalább 500
Legalább 2000
Legalább 1500
 A kültéri egység felső része és a
levegőkimenet is fal felé néz
Legalább 600
Egynél több kültéri egység telepítése esetén
(Mértékegység: mm)
Legalább
300
 Ha a kültéri egység 3 oldalát fal takarja
Legalább 1500
 Ha a levegőkimenet a fal felé néz
Legalább
300
Legalább
600
Legalább
600
Legalább
600
25
A telepítés helyének megválasztása
Legalább
1500
Legalább
600
Legalább 600
(Mértékegység: mm)
 Ha a kültéri egység felső része fal felé, a
levegőkimenet pedig a fallal ellentétes
irányba néz
Legalább
500
Legalább
300
 Ha a kültéri egységek elülső és hátoldalát is falak takarják
Legalább 300
Legalább
500
 Ha a kültéri egység elülső és hátoldala is fal felé néz
Legalább
1500
FIGYELEM
Legalább
600
Legalább
3000
Legalább
3000
Legalább 300
Legalább
200
• H
a a telepítéskor nem hagy megfelelő szabad helyet, az a berendezés zajos működésével járhat, és károsan hathat
a berendezésre.
• A berendezést vízszintes helyzetben kell felszerelni, olyan helyre, ahol a vibrációnak nincs semmilyen hatása.
Tartozékok
Az alábbi tartozékok vannak a légkondicionáló berendezéshez mellékelve:
MEGJEGYZÉS
• Az egyes tartozékok darabszáma zárójelben van feltüntetve.
A beltéri egység dobozában található tartozékok
Szerelőlemez (1)
Távvezérlő (1)
Elemek a távvezérlőhöz (2)
Felhasználói és telepítési
útmutató (1)
A kültéri egység dobozában található tartozékok
Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén lásd a kültéri egységhez mellékelt útmutatót.
Kéteres
Háromeres
Négyeres
összekötőkábel (1) összekötőkábel (1) összekötőkábel (1) Leeresztőcsonk (1)
09/12PC
18/24
18/24
MEGJEGYZÉS
26
Gumiláb (4)
• M
inden hűtőközeg-csővég, illetve szervizcsatlakozó hollandi anyával van ellátva.
A csővezetékeket a hollandi anyák segítségével csatlakoztassa egymáshoz.
• A (két-)(három-)négyvezetékes összekötőkábel opcionális tartozék. Amennyiben nincs a berendezéshez
mellékelve, használjon normál kábelt.
• A leeresztőcsonk és gumiláb csak akkor vannak mellékelve, ha a légkondicionáló berendezés az alábbi ábrán
szereplő összekötőcsövek nélkül van szállítva.
Opcionális tartozékok
Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén lásd a kültéri egységhez mellékelt útmutatót.
Az alábbi összekötő tartozékok opcionálisak. Amennyiben nincsenek a berendezéshez mellékelve, a szerezze be azokat a
légkondicionáló berendezés telepítése előtt.
Szigetelt összekötőcső, PE T3 Habszivacs
Ø15,88mm (1)
csőszigetelő anyag Szigetelőszalag (2) Leeresztőcsonk (1)
(1)
24
Szigetelt összekötőcső,
Ø9,52mm (1)
09/12
Gumilábak (4)
„A” csőbilincsek (3) „B” csőbilincsek (3) Vakolatszögek (6)
MEGJEGYZÉS
M4 x 25
Menetes csavarok
(6)
Leeresztőcső,
hossza: 2 m (1)
Tapaszanyag 100 g
(1)
• Ha a berendezéshez tartozékok vannak mellékelve, akkor azok a tartozékdobozban találhatók.
A telepítéshez szükséges szerszámok
Általános szerszámok
• Vákuumszivattyú (visszáram-gátlással)
• Nyomatékkulcs
•Csővágó
• Csavarhúzó
•Villáskulcs
•Nyomásszabályozó szelep
•Dörzsár
•Csőhajlító
• Fúrógép
•L-alakú csavarkulcs
•Tőcsavar-sablon
• Vízmérték
• Mérőszalag
A próbaüzemhez szükséges szerszámok
• Hőmérő
• Ellenállásmérő
• Elektroszkóp
A szerelőlemez rögzítése
A beltéri egység felszerelési helyének megfelelően kiválaszthatja a leeresztőcső irányát. Ezért a szerelőlemez falra vagy
ablakkeretre történő rögzítése előtt meg kell határoznia annak a 65 mm-es furatnak a helyét, amelyen keresztül a beltéri és
kültéri egység közötti kábelt, csövet és tömlőt vezeti.
A cső és a kábel a fallal szemből nézve a következő irányokból csatlakoztatható:
• Jobbról (A)
 A csővezeték iránya
• Balról (B)
• Alulról_jobb (C)
A
B
• Hátulról_jobb vagy bal (D)
D
D
C
1. Határozza meg a cső és a leeresztőcső helyét az ábrának megfelelően, majd készítsen egy 65 mm belső átmérőjű,
enyhén lejtő furatot.
(Mértékegység: mm)
D
A
Csőfurat
(Ø65mm)
B
C
Modell
09/12
18/24
A
B
C
27 120 68
34 140 68
D
27
34
FIGYELEM
• Ü
gyeljen arra, hogy a cső
irányának kiválasztását
követően csak egyetlen
furatot készítsen.
27
MAGYAR
Szigetelt összekötőcső,
Ø12,70mm (1)
18
Szigetelt
összekötőcső,
Ø6,35mm (1)
A szerelőlemez rögzítése
2. Rögzítse a beltéri egységet.
A beltéri egység falra történő rögzítése esetén
(1) Szerelje fel a szerelőlemezt a falra, ügyelve a beltéri egység súlyára.
MEGJEGYZÉS
A beltéri egység ablakkeretre történő rögzítése esetén
(1) Határozza meg az ablakkeretre rögzítendő függőleges
falécek helyét.
(2) Szerelje fel a függőleges faléceket az ablakkeretre, ügyelve
a beltéri egység súlyára.
(3) Menetes csavarok segítségével rögzítse a szerelőlapot a
függőleges falécekre.
FIGYELEM
VIGYÁZAT
Műanyag
tipli
• H
a a szerelőlemezt műanyag tiplikkel, betonfalra kell rögzíteni, ügyeljen arra,
hogy a fal és a lemez közötti, kiálló tipli miatt keletkezett hézag 20 mm-nél
kisebb legyen.
<20mm
Fal
A beltéri egység gipszkarton lemezre történő rögzítése
esetén
(1) Határozza meg a tőcsavarok helyét a tőcsavar-sablon
segítségével.
(2) Szerelje fel a lemezfüggesztő-elemet a két tőcsavarra.
• H
a két tőcsavarnál kevesebb van, vagy ha a tőcsavarok közötti távolság eltér a lemezfüggesztő-elem
furattávolságától, keressen másik helyet.
• Szerelje fel a szerelőlemezt úgy, hogy a lemez ne álljon ferdén.
• G
yőződjön meg arról, hogy a fal elbírja a berendezés súlyát. Ha a berendezést olyan helyre szereli, amely nem elég
erős a berendezés súlyának megtartásához, akkor a berendezés leeshet, személyi sérülést okozva.
Az összekötőkábel csatlakoztatása
Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén a telepítést a kültéri egység telepítési útmutatójában leírt módon végezze.
A kábel műszaki adatai
Modell
Tápkábel
Összekötőkábel
AQV09/12PC
3G, 1,5mm² H07RN-F
AQV09/12PB
3G, 2,5mm² H07RN-F
AQV18/24P
3G, 2,5mm² H07RN-F
4G, 1,5mm² H07RN-F
3G, 1,5mm² H07RN-F
2G, 0,75mm² H05RN-F
3G, 1,5mm² H07RN-F
2G, 0,75mm² H05RN-F
MEGJEGYZÉS
GL típus
20A
20A
25 A
• C
satlakoztassa a tápkábelt a segédmegszakítóhoz. Ha a pólusok nem csatlakoztathatók
a tápfeszültségforráshoz, akkor a kábeleket egy 3 mm-nél vastagabb vezetékkel kell
összekötni.
A kábel csatlakoztatása
 A berendezés telepítésekor először a hűtőközeg-csatlakozásokat készítse el, az elektromos csatlakozásokat csak ezután
alakítsa ki.
Az elektromos csatlakozások kialakítása előtt csatlakoztassa a légkondicionáló berendezést a földelőrendszerhez.
Leszerelésekor először az elektromos kábeleket válassza le, ezután szüntesse meg a hűtőközeg-csatlakozásokat.
Ha a kültéri egység több, mint 5 méter távolságra van a beltéri egységtől, akkor a kábelt meg kell hosszabbítani.
A kábel maximális hossza 15(09/12)/20(18/24) méter.
1. Szükség esetén hosszabbítsa meg az összekötőkábelt.
FIGYELEM
28
• A
hosszabbítást ne kettő vagy több különböző kábel összekötésével végezze.
Ez tüzet okozhat.
2 . Nyissa ki az elülső rácsot.
3 . Távolítsa el a csatlakozófedelet rögzítő csavarokat.
4 . Vezesse át az összekötőkábelt a beltéri egység hátoldalán, majd csatlakoztassa a kábelt sorkapcsokhoz.
(Lásd az alábbi ábrát)
• M
inden vezeték a megfelelő sorkapocs-csatlakozó számának megfelelően meg van
számozva.
MAGYAR
MEGJEGYZÉS
5 . Vezesse át a kábel másik végét a falon kialakított 65 mm-es lyukon.
6 . A csavart óvatosan meghúzva zárja be a csatlakozófedelet.
7 . Zárja be az elülső rácsot.
8 . Szerelje le a kültéri egység oldalán található sorkapocstábla fedelét.
9. Csatlakoztassa a kábeleket a sorkapcsokhoz az ábrán látható módon.
MEGJEGYZÉS
• Minden vezeték a megfelelő sorkapocs-csatlakozó számának megfelelően meg van számozva.
Beltéri egység
AQVPB
AQVPC
485 Communication type
Beltéri
egység
N(1) 1
N(1)
N1
1
2
2
Kültéri
egység
FIGYELEM
•
•
•
•
1(L) 2(N) F1 F2
1(L) 2(N)
1(L)
2(N)
1
1(L)
2(N)
L
N
F1
F1 F2
F1
F1
F2
F1
F2
F2
1(L) 2(N)
2
N(1) 1
N(1)
Kültéri egység
1
2
Beltéri
egység
F1
F2
L
L
N
N
F2
Kültéri
egység
vezeték végének kör keresztmetszetűnek kell lennie.
A
A kör keresztmetszetű csatlakozópontot a sorkapocs megfelelő csavarméretű pontjához kell illeszteni.
A kábelek csatlakoztatását követően ellenőrizze a beltéri/kültéri egység sorkapcsain feltüntetett számok egyezését.
A sorkapocs csavarjait nem szabad 12 kgf•cm-nél kisebb nyomatékkal kicsavarni.
10. Csatlakoztassa a földelőérintkezőt a földelőkapcsokhoz.
11. A csavart óvatosan meghúzva zárja be a sorkapocstábla fedelét.
MEGJEGYZÉS
VIGYÁZAT
• O
roszországban és Európában a telepítést megelőzően vegye fel a kapcsolatot az áramszolgáltatóval hálózat
impedanciájának megállapítása érdekében.
• S zilárdan csatlakoztassa a vezetékeket, hogy azok ne legyenek könnyen kihúzhatóak.
(A laza csatlakozások a vezetékék kiégését okozhatják.)
• A vezetékek csatlakoztatását színkódok szerint, a kapcsolási rajznak megfelelően végezze.
• A tápkábelt és az összekötőkábelt a 28. oldalon szereplő műszaki adatoknak megfelelően kell kiválasztani.
29
A beltéri egység összekötő csöveinek beszerelése
A helyszínen biztosított rész csővezetékek felhasználásával, peremes kötésekkel végezze el a beltéri és kültéri egység
csatlakoztatását. Csak szigetelt, varrat nélküli, hűtőközeghez alkalmazható minősítésű (az ISO1337 szabványnak megfelelő Cu
DHP típus), zsírtalanított és oxidmentesített, legalább 4200 kPa üzemi nyomás és 20700 kPa nyomáslöket elviselésére alkalmas
csövet használjon. Semmilyen körülmények között nem szabad szaniter célú rézcsövet használni.
Kétféle, különböző átmérőjű hűtőközeg-cső van:
• A kisebbik a folyékony hűtőközeg számára
• A nagyobbik a gáz halmazállapotú hűtőközeg számára
Egy rövid cső már fel van szerelve a légkondicionáló berendezésre.
Előfordulhat, a csövet az (opcionális) összekötőcsővel meg kell
hosszabbítani.
A csatlakoztatás művelete a kimenet irányától függően eltérő (a fallal
szemből nézve):
• Jobbról (A)
• Balról (B)
• Alulról (C)
• Hátulról
1. Vágja ki a megfelelő gyengített lemezt (A, B, C) a beltéri egység
hátoldalán, kivéve, ha közvetlenül hátulról csatlakoztatja a csövet.
A
2. Simítsa le a kivágás széleit.
3. Távolítsa el a csövek védőkupakjait, és csatlakoztassa az összekötőcsövet
az egyes csövekhez. Húzza meg az anyákat először kézzel, majd
nyomatékkulcs segítségével, az alábbi nyomatékkal:
MEGJEGYZÉS
B
C
Külső átmérő
ø6,35 mm
ø9,52 mm
ø12,70 mm
ø15,88 mm
ø19,05 mm
ø22,23 mm
Nyomaték (kgf•cm)
140~170
250~280
380~420
440~480
990~1210
990~1210
• Amennyiben a csöveket rövidíteni vagy toldani kívánja, olvassa el a 31 – 32. oldalon leírtakat.
4. Vágja le a maradék szigetelő habszivacsot.
5. Szükség esetén hajlítsa meg a csövet a beltéri egység alsó részéhez történő illeszkedés érdekében.
Ezután húzza át a megfelelő nyíláson.
A cső nem lóghat a beltéri egység hátoldalán túl.
A hajlítási sugár legalább 100 mm legyen.
6. Vezesse keresztül a csövet a falon kialakított lyukon.
7. A kültéri egység csatlakozásával kapcsolatos további részleteket lásd a 34-36. oldalon.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
30
• A
telepítés befejezését és a gázszivárgás-próba elvégzését követően a csövet véglegesen szigetelni kell és a
helyére kell rögzíteni, további részleteket lásd a 37. oldalon.
• H
úzza meg a hollandi anyát nyomatékkulcs segítségével, az előírt módon.
A hollandi anya túlhúzása esetén a perem megszakadhat, ami a gáz hűtőközeg szivárgását okozhatja.
• NE FALAZZA BE A CSŐVEZETÉK-CSATLAKOZÁST!
Az összes hűtőközeg-csővezeték csatlakozásnál biztosítani kell a könnyű hozzáférést és a szervizelést.
A beltéri egység átöblítése
A beltéri egység szállításkor inert gázzal (nitrogén) van feltöltve.
Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a nitrogén nem szivárgott-e ki a berendezésből.
Ha igen, NE TELEPÍTSE A BERENDEZÉST, mivel a beltéri egységben szivárgás lehet.
MAGYAR
1. Csavarja ki a csövek végén található védőkupakokat.
Az összes inert gáz eltávozik a beltéri egységből.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
• A
szennyeződések vagy idegen anyagok csövekbe való bejutásának
megakadályozása érdekében a csövek csatlakoztatásáig NE vegye le
teljesen a védőkupakokat.
• A
hűtőkörben maradó, nedvességet tartalmazó levegő a kompresszor
meghibásodását okozhatja.
• A berendezés telepítéséhez minden esetben forduljon a szervizhez
vagy hivatalos szerelőhöz.
Csövek
Csavarja ki a
védőkupakokat
A cső levágása vagy meghosszabbítása
A cső hossza az alábbi lehet:
• Maximális hosszabbított méret: lásd a 24. oldalon található táblázatot
• Minimális rövidített méret: lásd a 24. oldalon
FIGYELEM
Ha 5 méternél hosszabb csőre van szükség:
• Meg kell hosszabbítani az összekötőkábelt.
• A csöveket hűtőközeggel kell feltölteni, ellenkező esetben a beltéri egység befagyhat.
1. Győződjön meg arról, hogy minden szükséges szerszámmal rendelkezik (csővágó, dörzsár, peremező szerszám és
csőfogó).
2. Amennyiben rövidíteni kívánja a csövet, csővágó segítségével vágja el, ügyelve arra, hogy megőrizze a levágott perem
cső falához viszonyított merőlegességét (a megfelelő és nem megfelelő vágott szélekre az alábbi ábrák mutatnak példát).
Csővágó
Ferde
Egyenetlen
Sorja
Cső
3. A gázszivárgás megelőzése érdekében dörzsárral távolítson el minden sorját a cső levágott pereméről.
FIGYELEM
• A sorja eltávolításakor a csövet lefelé tartsa, hogy a sorja ne kerülhessen be a cső belsejébe.
4. Lazán helyezzen a csőre egy hollandi anyát, majd alakítsa ki a cső peremezését.
Külső átmérő (D)
Cső
Hollandi anya
Mélység (A)
Peremméret (B)
ø6,35 mm
1,3 mm
9,0 mm
ø9,52 mm
1,8 mm
13,0 mm
ø12,70 mm
2,0 mm
16,2 mm
ø15,88 mm
2,2 mm
19,3 mm
ø19,05 mm
2,2 mm
22,5 mm
ø22,23 mm
2,2 mm
25,7 mm
31
A cső levágása vagy meghosszabbítása
5. Ellenőrizze a cső megfelelő peremezését (az alábbiakban a nem megfelelő peremezésre láthatók példák).
Megfelelő
Ferde
Sérült
felület
Repedezett
Egyenetlen
falvastagság
6. A könnyű csatlakoztatás érdekében illessze a csöveket egy vonalba. Húzza meg a hollandi anyákat először kézzel, majd
nyomatékkulcs segítségével, az alábbi nyomatékkal:
Külső átmérő
ø6,35 mm
ø9,52 mm
ø12,70 mm
ø15,88 mm
ø19,05 mm
ø22,23 mm
Hollandi anya
Beltéri egység kimeneti csöve Összekötőcső
MEGJEGYZÉS
Nyomaték (kgf•cm)
140~170
250~280
380~420
440~480
990~1210
990~1210
• A
túl nagy nyomaték gázszivárgáshoz vezethet. A cső keményforrasztása esetén a csőbe nitrogént kell befújni (50
Pa). A csatlakozásnak hozzáférhetőnek és szervizelhetőnek kell lennie.
7. A kültéri egység csatlakozásával kapcsolatos további részleteket lásd a 34-36. oldalon.
FIGYELEM
• H
úzza meg a hollandi anyát nyomatékkulcs segítségével, az előírt módon.
A hollandi anya túlhúzása esetén a perem megszakadhat, ami a gáz hűtőközeg szivárgását okozhatja.
A beltéri egység leeresztőcsövének felszerelése
A beltéri egység leeresztőcsövének felszerelésekor ellenőrizze a kondenzvíz megfelelő lefolyását.
A cső falba fúrt 65 mm-es lyukon keresztüli átvezetésekor ellenőrizze az alábbiakat:
Fal
Beltéri
egység
Leeresztőcső
A leeresztőcső NEM lejthet
befelé.
5 cm-nél
kevesebb
A leeresztőcsövet nem
szabad meghajlítani.
32
A leeresztőcső vége és a
talaj között legalább 5 cm
távolság legyen.
A leeresztőcső vége NEM merülhet
víz alá.
Csatorna
Ne ne helyezze a cső végét
mélyedésbe.
A leeresztőcső felszerelése
1. Szükség esetén helyezze a leeresztőcsőre a 2 méteres hosszabbítást.
2. Leeresztőcső-hosszabbítás használata esetén szigetelje a hosszabbítócső belsejét egy védőcsővel.
MEGJEGYZÉS
• A
mennyiben a másik leeresztőnyílást nem használja, dugaszolja be egy
gumidugóval.
4. Vezesse át a leeresztőcsövet a hűtőközeg csöve alatt úgy, hogy a
leeresztőcsövet feszesen tartsa.
5. Vezesse át a leeresztőcsövet a falon kialakított lyukon. Ellenőrizze,
hogy a leeresztőcső az ábrának megfelelően kifelé lejtsen.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
MAGYAR
3. Helyezze a leeresztőcsövet a két leeresztőcső-furat egyikébe, majd egy bilincs
segítségével rögzítse a leeresztőcső végét.
Leeresztőcső-furat
Védőcső
Leeresztőcső
Leeresztőcső-hosszabbítás
• A
telepítés befejezését és a gázszivárgás-próba elvégzését követően a csövet véglegesen rögzíteni kell, további
részleteket lásd a 37-38. oldalon.
• G
yőződjön meg arról, hogy a leeresztőcső a megfelelő irányban van beszerelve.
A nem megfelelő beszerelés a kondenzvíz szivárgását okozhatja.
• Ha a leeresztőcső a helyiségen belül van vezetve, szigetelje a csövet, nehogy a lecsöpögő kondenzvíz kárt tegyen a
bútorokban vagy a padlóban.
• NE FALAZZA BE A LEERESZTŐCSŐ CSATLAKOZÁSÁT!
A leeresztőcső csatlakozásánál biztosítani kell a könnyű hozzáférést és a szervizelést.
A leeresztőcső irányának megváltoztatása
Csak szükség változtassa meg az irányt.
Csavarfurat
1. Fogóval távolítsa el a gumidugót.
Csavar
2. A leeresztőcsövet meghúzva és balra fordítva szerelje le.
3. Rögzítse csavarral a leeresztőcsövet a leeresztőcső-horonyba, illetve a
vízgyűjtő tálca kimenetére.
4. Helyezze fel a gumidugót egy csavarhúzó segítségével úgy, hogy a dugót
jobbra forgatja, amíg a dugó a horony végébe nem illeszkedik.
5. A leeresztő kimenet mindkét oldalán ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
Öntse a vizet a nyíl irányába.
FIGYELEM
Leeresztőcső
Vízgyűjtő tálca
kimenete
Gumidugó
 A víz leeresztésének iránya
• Ü
gyeljen arra, hogy a beltéri egység egyenesen álljon, amikor a szivárgás ellenőrzéséhez a vizet beleönti.
Ügyeljen arra, hogy a víz ne folyjon ki az elektromos részek felé.
33
A kültéri egység leeresztőcsövének felszerelése
Fűtéskor jég gyűlhet fel. A jégtelenítési művelet közben ellenőrizze, hogy a kondenzvíz leeresztése megfelelő-e. A megfelelő
leeresztés biztosításához a következőket tegye:
1. Illessze a leeresztőcsonkot a kültéri egység alján található leeresztőfuratba.
FIGYELEM
• A
nnak érdekében, hogy a leeresztőcsonk ne érjen a talajhoz, biztosítson
megfelelő hézagot a talaj és a kültéri egység alja között.
Leeresztőfurat
Leeresztőcsonk
A kültéri egység alsó felülete
2. Csatlakoztasson egy leeresztőcsövet a leeresztőcsonkhoz.
Leeresztőfurat
Leeresztőcsonk
Leeresztőcső
Hóvédő tető
3. Győződjön meg arról, hogy a kondenzvíz lefolyása megfelelő.
FIGYELEM
• O
lyan területeken, ahol erős hóesés várható, a felgyülemlett hó elzárhatja a
levegőbemenetet.
Ennek elkerülésére szereljen fel a várható hómagasságnál magasabb
tartókeretet. Emellett szereljen fel egy hóvédő tetőt a hó kültéri egységen
történő felhalmozódásának megakadályozása érdekében.
Várható
hómagasság
Tartókeret
Talaj
A csatlakoztatott csövek átöblítése
Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén a telepítést a kültéri egység telepítési útmutatójában leírt módon végezze.
A kültéri egység elegendő mennyiségű R410A hűtőközeggel van feltöltve. Ne engedje a R410A anyagot a légkörbe: ez egy
fluortartalmú üvegházhatású gáz, amelyre a Kiotói Egyezmény vonatkozik, globális felmelegedési potenciálja (GWP) = 1975. A beltéri egységből és csőből ki kell öblíteni a levegőt. Ha a hűtőközeg-csövekben levegő marad, az károsan hat a
kompresszorra.
Csökkentheti a hűtőkapacitást, és meghibásodást okozhat. A kültéri egység nem tartalmaz a levegő kiöblítéséhez elegendő
hűtőközeget. Használjon vákuumszivattyút az ábrán látható módon.
FIGYELEM
• A
telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen szivárgás. A hűtőközeg átfejtésekor földelje a kompresszort,
mielőtt összekötőcsövet leszereli. Ha a hűtőközeg csöve nincs megfelelően csatlakoztatva és a kompresszor nyitott
szervizszeleppel működik, akkor a kompresszor levegőt szív, és rendellenesen nagyra növeli a hűtőkörben lévő
nyomást. Ez robbanáshoz és személyi sérüléshez vezethet.
1. Csatlakoztassa a összekötőcsöveket a kültéri egység megfelelő szelepéhez,
majd húzza meg a hollandi anyákat.
2. Húzza meg a hollandi anyákat először kézzel, majd nyomatékkulcs
segítségével, az alábbi nyomatékkal:
MEGJEGYZÉS
VIGYÁZAT
34
• A túl nagy nyomaték gázszivárgáshoz vezethet.
• K észítse el az elektromos bekötést, majd hagyja a rendszert „készenléti
üzemmódban”. Ne kapcsolja be a rendszert!
Ez a jobb vákuumműködés (az elektronikus szabályozószelep – EEV –
teljesen NYITOTT állása) miatt szükséges.
Kültéri egység
Beltéri egység
Gázcső felőli oldal
Folyadékcső felőli oldal
Külső átmérő
ø6,35 mm
ø9,52 mm
ø12,70 mm
ø15,88 mm
ø19,05 mm
ø22,23 mm
Nyomaték (kgf•cm)
140~170
250~280
380~420
440~480
990~1210
990~1210
3. Csatlakoztassa a nyomásszabályozó szelep kisnyomású oldalának töltőcsövét
a gáz-szervizcsatlakozóra, az ábrának megfelelően.
4. Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva nyissa ki a
nyomásszabályozó szelep kisnyomású oldalának szelepét.
Szelep
Gázszervizcsatlakozó
<Kis nyomású>
MAGYAR
5. Körülbelül 15 percen keresztül öblítse ki a levegőt a csatlakoztatott csövekből
a vákuumszivattyú segítségével.
Nyomásszabályozó szelep
Ellenőrizze, hogy 10 perc múlva a nyomásmérő műszer -0,1 MPa (-76 cmHg)
értéket mutat-e.
Ez a művelet nagyon fontos a gázszivárgás megakadályozása érdekében.
Az óramutató járásával megegyező irányban forgatva zárja el a
nyomásszabályozó szelep kisnyomású oldalának szelepét.
Kapcsolja ki a vákuumszivattyút.
Két percen keresztül ellenőrizze, hogy nincs-e nyomásváltozás.
Folyadékszervizcsatlakozó
<Nagy nyomású>
Vákuum
szivattyú
(visszáram-gátlással)
Vegye le a csövet nyomásszabályozó szelep kisnyomású oldaláról.
6. Helyezzen egy-egy záródugót a nyitott folyadék- és gáz-szervizcsatlakozóra.
7. Helyezze a szelepszár-zárócsavarokat és a szervizcsatlakozó-zárókupakot a
szelepre, majd nyomatékkulcs segítségével húzza meg azokat 183kgf•cm
nyomatékkal.
8. Ellenőrizze a gázszivárgást, különös tekintettel a háromutas szelep
zárócsavarjaira és a szervizcsatlakozó zárókupakjára (lásd a 37. oldalon).
Szelepszár
Zárócsavar
A
(Gáz)
B
(Folyadék)
A hűtőközeg töltése
A hűtőközeg töltését az alábbi táblázatnak megfelelően végezze:
Ha 5 m-nél hosszabb csövet használ,
minden további méter után 15 gramm R410A hűtőközeget kell betölteni.
Ha 5 m-nél rövidebb csövet használ,
Normál öblítési időt kell alkalmazni.
További részletekért lásd a szervizkönyvet.
FIGYELEM
• A
hűtőkörben maradó, nedvességet tartalmazó levegő a kompresszor meghibásodását okozhatja.
• A berendezés telepítéséhez minden esetben forduljon a szervizhez vagy hivatalos szerelőhöz.
35
A csatlakoztatott csövek átöblítése
Az alkalmazott hűtőközeggel kapcsolatos előírásokra vonatkozó fontos tudnivalók
Ez a termék olyan, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz,
amelyre a Kiotói Egyezmény vonatkozik.
Ne engedje ki a gázokat a légkörbe.
A hűtőközeg típusa
R410A
GWP-érték
1975
 GWP = Globális felmelegedési potenciál
1. Kitörölhetetlen vegytintával töltse ki:
  a termékbe gyárilag betöltött hűtőközeg mennyisége,
 a helyszínen betöltött további hűtőközeg-mennyiség, illetve
+ a termékhez mellékelt hűtőközegtöltet-címkén feltüntetett
A termék fluortartalmú üvegházhatású
gázokat tartalmaz, amelyre a Kiotói Egyezmény
vonatkozik.
Beltéri egység
teljes hűtőközeg-mennyiség.
MEGJEGYZÉS
a. A termékbe gyárilag betöltött hűtőközeg mennyisége:
lásd a berendezés adattábláját
b. A helyszínen betöltött hűtőközeg mennyisége (lásd a fenti,
hűtőközeg-töltésre vonatkozó információkat.)
c. Teljes hűtőközeg-mennyiség
d. Hűtőközegtartály és töltőcső

d
a
=( ) kg
=( ) kg

Kültéri egység
+= ( ) kg
b
c
• A kitöltött címkét a termék töltőcsatlakozása közelében (pl. az elzárószelep fedelének belső oldalán) kell elhelyezni.
FIGYELEM
A hűtőközeg folyadék halmazállapotban, folyadékcső segítségével történő töltése
Az R410A kevert hűtőközeg. A töltést folyadék halmazállapotban kell végezni. A hűtőközeg hűtőközeg-tartályból a
berendezésbe történő töltésekor kövesse az alábbi utasításokat.
1. Feltöltés előtt ellenőrizze, hogy a tartály rendelkezik-e merülőcsővel.
A hűtőközeg kétféleképpen tölthető.
Merülőcsővel ellátott tartály
Merülőcső nélküli tartály
merülőcső
 A hűtőközeg töltését függőlegesen
állított tartállyal végezze.
MEGJEGYZÉS
36
 A hűtőközeg töltését fejjel lefelé állított
tartállyal végezze.
• A
z R410A hűtőközeg töltése gáz segítségével történik, a feltöltött hűtőközeg összetétele és a berendezés
viselkedése változó lehet.
• A hozzáadott hűtőközeg mennyiségének mérésekor használjon elektronikus mérleget.
Ha a tartály nem rendelkezik merülőcsővel, akkor fordítsa meg.
A gázszivárgás ellenőrzése
Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén a telepítést a kültéri egység telepítési útmutatójában leírt módon végezze.
A telepítési művelet befejezése (a beltéri és kültéri egység közötti összekötőcsövek csatlakoztatása, a kábelek és csövek
szigetelése, valamint a beltéri egység szerelőlemezre történő felszerelése) előtt mindenképpen ellenőrizze a gázszivárgást.
MAGYAR
A
C
D
B
A gázszivárgás kültéri egységen történő ellenőrzése:
Szivárgásérzékelővel ellenőrizze az A és B szelepet.
A gázszivárgás beltéri egységen történő ellenőrzése:
Szivárgásérzékelővel ellenőrizze a C és D hollandi anyát.
Szivárgásvizsgálat nitrogén segítségével (a szelepek kinyitása előtt)
A rendszer vákuum alá helyezése és R410A hűtőközeggel való feltöltése előtt a telepítést végző személy feladata az
alapvető hűtőközeg-szivárgások észlelése. Ehhez egy nyomáscsökkentővel ellátott tartály segítségével a teljes rendszert
40 bar fölötti nyomásra (túlnyomás) kell nitrogénnel feltölteni.
Szivárgásvizsgálat R410A segítségével (a szelepek kinyitása után)
A szelepek kinyitása előtt engedje ki az összes nitrogént a rendszerből, majd hozzon létre vákuumot a rendszerben a 3436. oldalon leírt módon.
A szelepek nyitását követően hűtőközegszivárgás-érzékelővel ellenőrizze, hogy a rendszer nem szivárog-e.
Kiszivattyúzás (a hűtőközeg csatlakozásainak a berendezés javítása, kiszerelése vagy selejtezése céljából történő
leválasztása előtt)
A kiszivattyúzás célja a rendszerben lévő összes hűtőközeg összegyűjtése a kültéri egységben.
A hűtőközeg-csövek leszerelése ezt a műveletet el kell végezni, hogy a hűtőközeg ne kerüljön a légkörbe.
 Imbuszkulcs segítségével zárja el a folyadékszelepet.
 Állítsa a rendszert hűtés üzemmódra, magas fokozatban járatva a hűtőventilátort.
(A kompresszor azonnal bekapcsol, ha az utolsó leállás óta legalább 3 perc eltelt.)
 Két percnyi működtetést követően ugyanazzal a kulccsal zárja el a szívószelepet.
 Kapcsolja ki a rendszert, és válassza le a hálózati áramellátást.
 Válassza le a csöveket. A leválasztást követően gondoskodjon a szelepek és csövek porvédelméről.
 A negatív szívónyomás mellett történő működtetés a kompresszor károsodásához vezethet.
37
A beltéri egység rögzítése
Az alábbi művelet akkor végezhető el, ha az adott helyen előzőleg megtörtént a gázszivárgáspróba.
Miután ellenőrizte, hogy a rendszerben nincs-e gázszivárgás, szigetelje le a csöveket és a
kábeleket.
Ezután helyezze a beltéri egységet a szerelőlemezre.
Szigetelés
1. A kondenzáció által okozott problémák elkerülése érdekében részlegesen, a
csővégeket szabadon hagyva burkolja be a csöveket szigetelő habszivaccsal.
Csövek
2. Tekerje körbe a csöveket és az összekötőkábelt szigetelőszalaggal.
3. Helyezze a köteget (a csövet, az összekötőkábelt és a leeresztőcsövet) a
beltéri egység alsó részébe, ügyelve arra, hogy le lógjon ki a beltéri egység
hátoldalának síkjából.
4. Helyezze a beltéri egységet a szerelőlemezre, majd mozgassa jobbra-balra
az egységet, amíg az stabilan a helyére nem kerül.
FIGYELEM
Szerelőlemez
Összeköt
őcsövek
Szigetelőszalag
Összekötőkábel
Leeresztőcső
• A
beltéri egység szerelőlemezre történő felhelyezésekor ügyeljen
arra, hogy a csövek ne mozduljanak el.
5. Burkolja be a cső többi részét szigetelőszalaggal.
6. Rögzítse a csöveket a falra (opcionális) bilincsek segítségével.
A kültéri egység rögzítése
A kültéri egységet vízszintes helyzetben, stabil alapra helyezze a zaj és vibráció elkerülése
érdekében, különösen ha a berendezést szomszéd közelében szereli fel.
Ha a kültéri egységet erős szélnek kitett helyre vagy magasra szereli fel, rögzítse azt a
megfelelő rögzítőelemre (falhoz vagy talajhoz).
„Y” mm
„X” mm
Gumiláb
1. A kültéri egységet a berendezés tetején feltüntetett módon helyezze el, hogy
biztosítsa a kimeneti levegő megfelelő áramlását.
Modell
2. Rögzítse a kültéri egységet vízszintes helyzetben egy megfelelő tartóelemre,
rögzítőcsavarok segítségével.
3. Ha a kültéri egység erős szélnek van kitéve, akkor a ventilátor megfelelő működésének
biztosítása érdekében szereljen fel árnyékolólemezeket a kültéri egység köré.
MEGJEGYZÉS
X Y
538 290
612 317
660 340
• A zaj és vibráció megelőzése érdekében rögzítse a gumilábat.
A kültéri egység tartóállvány segítségével, falra történő
rögzítése
• G
yőződjön meg arról, hogy a fal elbírja a tartóállvány és a
kültéri egység súlyát;
• A tartóállványt a tartóoszlophoz minél közelebb szerelje fel;
• Szereljen be megfelelő alátétet a kültéri egységből a fal felé
közvetített zaj és maradék vibráció csökkentése érdekében.
38
09/12PC
09/12PB
18
24
A kültéri egységből a tartóállvány
felé közvetített maradék vibráció
csillapítására.
(nem tartozék)
Lágy gumi a tartóállványból a fal
felé közvetített maradék vibráció
csillapítására.
(nem tartozék)
Végső ellenőrzés és próbaüzem
A telepítés befejezéseként végezze el az alábbi ellenőrzéseket a
légkondicionáló berendezés megfelelő működésének ellenőrzése
érdekében.
MAGYAR
Ellenőrizze az alábbiakat:
• A telepítés helyének teherbírása
• A csőcsatlakozások szorossága a gázszivárgás ellenőrzése
szempontjából
• Az elektromos vezetékek csatlakozása
• A csövek hőálló szigetelése
• Vízelvezetés
• A földelővezeték csatlakozása
• Megfelelő működés (kövesse az alábbi lépéseket)
1. Nyomja meg a Power (Be-/kikapcsoló) gombot, és ellenőrizze a
következőket:
 A beltéri egység jelzőfénye világítani kezd.
A légterelő lap kinyílik, és a ventilátor forogni kezd.
2. A Mode (Üzemmód) gomb megnyomásával válassza ki a Cool (Hűtés) vagy Heat (Fűtés) üzemmódot.
 Cool (Hűtés) üzemmódban a Temp(Hőmérséklet) + vagy - gombbal állítsa a hőmérsékletet 16°C-ra.  Heat (Fűtés) üzemmódban a Temp(Hőmérséklet) + vagy - gombbal állítsa a hőmérsékletet 30°C-ra.
MEGJEGYZÉS
• K örülbelül 3-5 perc múlva bekapcsol a kültéri egység, és hideg vagy meleg levegőt fúj ki.
• 12 percnyi állandó működést követően ellenőrizze a belső levegő változását:
Hűtés mód (beltéri egység ellenőrzése)  Beszívott levegő hőmérséklete - Kimeneti levegő hőmérséklete : 10°K-12°K (mért delta T)
Fűtés mód (beltéri egység ellenőrzése) Kimeneti levegő hőmérséklete - Beszívott levegő hőmérséklete : 11°K-14°K (mért delta T)
Előfordulhat, hogy fűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora a hideg levegő légkondicionált térbe való befújásának
megakadályozása érdekében kikapcsolt állapotban marad.
3. Nyomja meg a Air swing (Légáramlás)
gombot, és ellenőrizze a következőket:
 A légterelő lapok megfelelően működnek.
4. A Power (Be-/kikapcsoló)
MEGJEGYZÉS
gomb megnyomásával állítsa le a berendezést.
• A
telepítés sikeres befejezését követően adja át ezt az útmutatót felhasználónak, hogy egy elérhető és biztonságos
helyen őrizze azt meg.
Kiszivattyúzás (a berendezés kiszerelésekor)
1. Kapcsolja be a légkondicionáló berendezést, majd a Cool (Hűtés) üzemmódot kiválasztva járassa a kompresszort 3
percen keresztül.
2 . Csavarja ki a nagy és kis nyomású oldal szelepein lévő zárókupakokat.
3 . Egy L-alakú csavarkulcs segítségével zárja el a nagy nyomású oldalon lévő szelepet.
4 . Körülbelül 2 perc múlva zárja el a kis nyomású oldal szelepét.
5 . Állítsa le a légkondicionáló berendezést.
6 . Szerelje le a csöveket.
39
A hosszabbított tápkábel összekötésének módja
Előkészítendő elemek
(a sajtólószerszámot és a szigetelőszalagot egy telepítő technikusnak elő kell
készítenie.)
Szerszámok
Előírt típus/méret
Sajtolófogó
MH-14
Összekötő¬hüvely (mm)
20xØ7,0(Ma.xKülső átmérő)
Szigetelőszalag
Szélesség: 18 mm
Zsugorcső (mm)
50xØ8,0(Ho.xKülső átmérő)
Ábra
1. Csupaszítsa le a szigetelést a tápkábel gumijáról/vezetékéről az ábrán látható
módon.
- A már beszerelt vezetékről 20 mm hosszon csupaszítsa le a szigetelést.
(Mértékegység: mm)
Tápkábel (általunk biztosított)
20
FIGYELEM
• A
csőben lévő vezeték csupaszítása után húzzon a vezetékre egy
zsugorcsövet.
20
20
60
120
180
A vezetőcsőben lévő tápkábel
20
2. Mindkét oldalról helyezze a tápkábel vezetékének lecsupaszított végét az
összekötőhüvelybe.
Összekötőhüvely
3. Sajtolószerszám segítségével nyomja össze a két pontot, fordítsa meg a hüvelyt,
majd ugyanott sajtolja össze a két pontot még egyszer.
- A sajtolásnak 8,0-s méretűnek kell lennie.
- A sajtolási műveletet követően húzza meg két oldalról a vezetéket a megfelelő
rögzítés ellenőrzéséhez.
Sajtolási
méret
Négyszer sajtolja össze
5mm
4. Kétszer tekerje körbe szigetelőszalaggal, majd helyezze a zsugorcsövet a
szigetelőszalag közepére.
5. Melegítéssel zsugorítsa össze a csövet.
6. A cső zsugorításának befejezését követően a befejezéshez tekerje körbe a
csatlakozást szigetelőszalaggal.
VIGYÁZAT
40
• A
z elektromos vezetők toldásához NE használjon kerek formájú sajtolószerszámot.
- Az elégtelen csatlakozások áramütést vagy tüzet okozhatnak.
Szigetelőszalag
40mm
Zsugorcső
Szigetelőszalag
Download PDF