Samsung | WW80J5446FX | Samsung WW80 Inox mosógép Eco Bubble technológiával, 8 kg Felhasználói kézikönyv

Mosógép
Használati útmutató
WW9*J5**6**/WW8*J5**6**/WW7*J5**6**
Untitled-62 1
2017-06-28
6:11:31
Tartalom
Biztonsági tudnivalók
4
Tartalom
Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell
Fontos biztonsági jelzések
Fontos biztonsági óvintézkedések
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések
A használatra vonatkozó fontos figyelmeztetések
A használatra vonatkozó figyelmeztetések
A tisztításra vonatkozó fontos figyelmeztetések
A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások
4
4
5
6
8
8
10
12
13
Üzembe helyezés
14
A csomag tartalma
Üzembe helyezés követelményei
Üzembe helyezés lépésről lépésre
14
16
18
Kezdés előtt
25
Kezdeti beállítások
Mosási útmutató
A mosószer-adagoló rekeszre vonatkozó utasítások
25
25
28
Művelet
31
Kezelőpanel31
Az indítás egyszerű lépései
34
Programok áttekintése
35
Beállítások39
Karbantartás
Gazdaságos dobtisztítás
40
40
41
Smart Check
Biztonsági leeresztés
42
Tisztítás43
Helyreállítás fagyás esetén
46
Karbantartás hosszabb ideig tartó inaktivitás esetére
46
2 Magyar
Untitled-62 2
2017-06-28
6:11:31
Hibaelhárítás
47
Ellenőrzési pontok
47
Információkódok51
Tartalom
Műszaki jellemzők
54
Anyagkezelési táblázat
54
Környezetvédelem55
Műszaki adatlap
56
A főbb mosási programokkal kapcsolatos tudnivalók
64
Magyar 3 Untitled-62 3
2017-06-28
6:11:31
Biztonsági tudnivalók
Gratulálunk új Samsung mosógépéhez! A használati útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz új készülékének
üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az
útmutatót, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép számos előnyét és funkcióját.
Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell
Biztonsági tudnivalók
Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megismerje az új készülék széles körű funkcióinak biztonságos és
hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót a készülék közelében olyan helyen, hogy bármikor fellapozhassa, ha
szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.
Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges
helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy
ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
Mivel a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépe kis mértékben
eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes az összes figyelmeztető jelzés.
Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és
tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.
Fontos biztonsági jelzések
A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:
FIGYELMEZTETÉS
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt
okozhat.
VIGYÁZAT
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.
MEGJEGYZÉS
Személyi sérülés, illetve vagyoni kár fennállásának veszélyére figyelmeztet.
4 Magyar
Untitled-62 4
2017-06-28
6:11:31
Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében szerepelnek az útmutatóban.
Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.
Miután elolvasta ezt az útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.
A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
Biztonsági tudnivalók
Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó készülékek mindegyikénél fennáll a sérülés
veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék működését, és használata során
kellő óvatossággal járjon el.
Fontos biztonsági óvintézkedések
FIGYELMEZTETÉS
A készülék használata közben előforduló tűzveszély, áramütés vagy egyéb személyi
sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, például az
alábbiakat:
1. A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy
aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a
biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza
neki az eszköz használatát.
2. Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a
megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor
használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a
felügyeletet, vagy elmagyarázza nekik az eszköz biztonságos használatát és a
használat lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
3. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
4. Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval,
a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett személlyel kell
kicseréltetni.
Magyar 5 Untitled-62 5
2017-06-28
6:11:31
Biztonsági tudnivalók
5. A készülékhez tartozó új tömlőkészletet kell használni, a régi tömlőkészletet tilos
újra felhasználni.
6. Ha a készülék szellőzőnyílása az alján található, vigyázzon, hogy a szőnyeg ne
fedje el a nyílást.
Biztonsági tudnivalók
7. Európai használat esetén: A három éven aluli gyermekeket tartsa távol a
készüléktől, vagy biztosítson számukra állandó felügyeletet.
8. VIGYÁZAT: A termikus megszakító gondatlan újraindításából adódó veszélyek
elkerülése érdekében ez a készülék nem csatlakoztatható külső kapcsoló
eszközhöz (pl. időzítő) vagy olyan áramkörhöz, amelyet a segédprogram
rendszeresen ki- és bekapcsol.
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS
A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.
• Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás, termékhiba vagy személyi sérülés veszélye.
A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.
Csatlakoztassa a tápkábelt a helyi elektromos előírásoknak megfelelő fali aljzathoz. Csak ehhez a készülékhez
használja az aljzatot, és ne használjon hosszabbító kábelt.
• A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék műszaki leírásában
foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat. Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali
aljzathoz.
Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a
csatlakozódugasz érintkezőiről .
• Húzza ki a csatlakozódugaszt, és egy száraz törlőkendővel tisztítsa meg.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé essen.
• Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos vezetékek a
kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Tartson távol minden csomagolóanyagot a gyermekektől, mivel azok veszélyesek lehetnek.
6 Magyar
Untitled-62 6
2017-06-28
6:11:31
• Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.
A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
A készüléket megfelelően földelni kell.
Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.
Biztonsági tudnivalók
• Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz vagy a termék meghibásodásához vezethet.
• Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg
arról, hogy az megfelel-e a helyi és nemzetközi szabályoknak.
Ne helyezze üzembe a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében.
Ne helyezze üzembe a készüléket nedves, olajos vagy poros helyen, valamint közvetlen napsugárzásnak vagy
víznek (esőnek) kitett helyen.
Ne helyezze üzembe a készüléket alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.
• A fagy a csövek repedéséhez vezethet.
Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás léphet fel.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon elektromos transzformátort.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne húzza és ne hajlítsa meg a tápkábelt.
Ne csavarja meg a tápvezetéket, és ne kössön rá csomót.
Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a tápkábelt
különböző tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögé.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A tápkábelt soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból,
• hanem a csatlakozódugasznál fogva.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a vízcsapok, a vízelvezető csövek és a tápcsatlakozó könnyen
hozzáférhetőek legyenek.
Magyar 7 Untitled-62 7
2017-06-28
6:11:31
Biztonsági tudnivalók
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések
VIGYÁZAT
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
• Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Biztonsági tudnivalók
Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.
• Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez vagy
meghibásodásához vezethet.
A használatra vonatkozó fontos figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS
Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
• Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
• Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az
áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne.
Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.
• Ne használjon ventilátort.
• A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak.
Ne engedje, hogy a gyerekek a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A készülék leselejtezésekor
távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.
• Ha a gyerekek bent rekednek a készülékben, megfulladhatnak.
Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.
Ne mosson a készülékkel petróleummal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb gyúlékony
vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.
• Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/centrifugálás) közben.
• A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót. Ez sérülést okozhat.
• Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a készüléket, illetve sérülést okozhat.
Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével.
• Ez sérülést okozhat.
8 Magyar
Untitled-62 8
2017-06-28
6:11:31
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
• Ez áramütést okozhat.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
• A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy tüzet okozhat.
Biztonsági tudnivalók
Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül kezeljék a mosógépet. Ne
hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a készülék belsejébe.
• Ez áramütést, égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.
• Ez sérülést okozhat.
Ne húzza ki a csatlakozódugaszt a tápvezetéknél fogva. Minden esetben a dugaszt fogja meg, és egyenesen
húzza ki az aljzatból.
• A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.
• Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
• Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
• Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.
Ha a vízcső lecsúszik a vízcsapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, illetve, ha villámlik vagy mennydörög, húzza ki a
csatlakozódugaszt.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha idegen anyag kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból, és vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Samsung szervizközponttal.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép
ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép
belsejében.
Magyar 9 Untitled-62 9
2017-06-28
6:11:31
Biztonsági tudnivalók
A használatra vonatkozó figyelmeztetések
VIGYÁZAT
Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb. szennyezett, húzza ki a
csatlakozódugaszt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha kendővel.
• Ennek elmulasztása elszíneződéshez, deformálódáshoz, károsodáshoz vagy rozsdásodáshoz vezethet.
Biztonsági tudnivalók
Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.
• A törött üveg sérülést okozhat.
Vízellátási hiba vagy a vízbemeneti tömlő újracsatlakoztatása esetén lassan nyissa meg a csapot.
Ha hosszú ideig nem használta a gépet, lassan nyissa meg a csapot.
• A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja a termék alkatrészeit, vagy
vízszivárgáshoz vezethet.
Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e leengedési probléma.
• A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy valamelyik ruhadarab beszoruljon az ajtóba.
• Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához, illetve vízszivárgáshoz
vezethet.
Ha nem használja a mosógépet, zárja el annak vízellátását.
• Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai megfelelően meg vannak-e húzva.
Ügyeljen rá, hogy a gumitömítésen és az első üvegajtón ne legyen szennyeződés (pl. hulladék, cérna, hajszál
stb.).
• Ha idegen anyag szorul az ajtóba, vagy abban az esetben, ha az ajtó nem csukódik be teljesen, szivároghat
a víz.
A termék használata előtt nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozója szorosan
meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
• Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.
A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az esetben a készülékre
nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és a Samsung nem vonható felelősségre az
ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért és károkért.
Ne álljon rá a készülékre, és ne tegyen rá semmit (pl. ruhaneműt, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket,
vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
• Ez áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.
10 Magyar
Untitled-62 10
2017-06-28
6:11:31
• Ez nemcsak az emberekre káros, hanem áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy
sérülésekhez is vezethet.
Ne tegyen a mosógép közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.
• Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.
Magas hőmérsékletű mosás és szárítás esetén a leengedett víz forró. Ne érjen ehhez a vízhez.
Biztonsági tudnivalók
• Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat*, kivéve, ha készüléke
rendelkezik ezek mosására alkalmas különleges programmal.
(*): Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha vagy kerékpár-,
motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.
• Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha a géppel mosható jelzés látható azok címkéjén.
Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a rendellenes
rezgések következtében.
• Ne mosson gumihátuljú szőnyeget vagy lábtörlőt. A gumiréteg leválhat és beleragadhat a dob belsejébe,
ami a készülék, például a leeresztés funkció meghibásodását okozhatja.
Ne működtesse a mosógépet a mosószer-adagoló nélkül.
• Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.
• Ez égési sérülést okozhat.
Ne nyúljon bele kézzel a mosószer-adagolóba.
• Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba.
• A folyékonymosószer-adagoló (csak a megfelelő modellek esetén) nem mosóporral való használatra való.
Mosópor használata esetén távolítsa el az adagolót.
Szennyes ruhán kívül mást ne tegyen a mosógépbe (például cipőt, ételmaradékot, állatot).
• Ez a mosógép károsodásához, illetve a háziállatok sérüléséhez vagy halálához vezethet a rendellenes
rezgések következtében.
Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.
• Ez áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt olajjal, krémmel vagy
testápolóval szennyezett mosnivalót.
• Ez a gumitömítés eldeformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.
Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot), illetve fehérítőt hosszabb ideig a mosódobban.
• Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
• Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és szivaccsal
tisztítsa meg. Soha ne használjon drótkefét.
Magyar 11 Untitled-62 11
2017-06-28
6:11:32
Biztonsági tudnivalók
Ne használjon közvetlenül vegytisztító szert, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugázzon vegytisztító szerrel
érintkezésbe került ruhaneműt.
• Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.
Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó meleg vizet.
• Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.
Biztonsági tudnivalók
Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.
• Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve a készülékkel kapcsolatos problémákat
okozhat, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz vezethet.
A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval együtt.
Ne mosson nagyméretű mosnivalót, például ágyneműt mosóhálóban.
• Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.
Ne használjon megkeményedett mosószert.
• Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.
Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.
• A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek kárt tehetnek a
készülékben.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.
Színek és színtartóság szerint válogassa szét a mosnivalót, és ennek megfelelően válassza ki a programot, a
vízhőmérsékletet és a kiegészítő funkciókat.
• Ez elszíneződéshez és az anyag megrongálódásához vezethet.
Vigyázzon, hogy amikor becsukja a mosógép ajtaját, ne szoruljon be a gyermeke ujja.
• Ennek elmulasztása sérülést okozhat.
A tisztításra vonatkozó fontos figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS
Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá.
Ne használjon erős savat tartalmazó tisztítószert.
Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
• Ez elszíneződést, deformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
12 Magyar
Untitled-62 12
2017-06-28
6:11:32
A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Biztonsági tudnivalók
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl.
töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a
többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az
anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el
az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg
az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az
egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel
(pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
Magyar 13 Untitled-62 13
2017-06-28
6:11:32
Üzembe helyezés
Figyelmesen kövesse ezeket az utasításokat a mosógép helyes üzembe helyezése, illetve a mosás közben
bekövetkező sérülések elkerülése érdekében.
A csomag tartalma
Ellenőrizze, hogy a termék csomagolása tartalmazza-e az összes alkatrészt. Ha problémája akad a mosógéppel
vagy annak alkatrészeivel, forduljon a Samsung helyi vevőszolgálatához vagy a kereskedőhöz.
01
02
Üzembe helyezés
09
03
10
04
11
05
12
06
07
08
01 Kioldókar
02 Mosószer-adagoló rekesz
03 Kezelőpanel
04 Ajtó
05 Dob
06 Szivattyú szűrője
07 Biztonsági kifolyócső
08 Szűrőfedél
09 Fedél
10 Tápcsatlakozó-dugasz
11 Kifolyótömlő
12 Szintezőlábak
14 Magyar
Untitled-62 14
2017-06-28
6:11:32
Csavarsapkák
Csővezető
Hidegvíztömlő
Melegvíztömlő
Folyékonymosószer-adagoló
Üzembe helyezés
Csavarkulcs
MEGJEGYZÉS
• Csavarsapkák: A csomagban található csavarsapkák száma (3-6) a készülék típusától függ.
• Melegvíztömlő: Csak bizonyos típusok esetében.
• Folyékonymosószer-adagoló: Csak bizonyos típusok esetében.
Magyar 15 Untitled-62 15
2017-06-28
6:11:33
Üzembe helyezés
Üzembe helyezés követelményei
Tápellátás és földelés
Vízellátás
• AC 220–240 V-os / 50 Hz-es biztosíték vagy
áramkör-megszakító szükséges.
• Különálló, kizárólag a mosógép ellátásáért
felelős áramköri ágat használjon.
A mosógéphez használandó megfelelő víznyomás
50 kPa és 800 kPa között van. 50 kPa-nál
alacsonyabb víznyomás a vízszelep nem megfelelő
záródását okozhatja. Az is előfordulhat, hogy
hosszabb időbe telik megtölteni a dobot, így a
mosógép kikapcsol. A vízcsapoknak a mosógép
hátoldalától számított 120 cm távolságon belül
kell lenniük, hogy a mellékelt bemeneti víztömlők
elérjenek a mosógépig.
Üzembe helyezés
A megfelelő földelés biztosítása érdekében a
mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval
rendelkező tápkábel tartozik, amelyet megfelelően
bekötött és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
Ha nem biztos benne, hogy a földelés megfelelő-e,
konzultáljon szakképzett villanyszerelővel vagy
szervizszakemberrel.
Ne alakítsa át a csomagban található csatlakozót.
Ha nem illik az aljzathoz, hívjon szakképzett
villanyszerelőt, és kérje meg egy megfelelő aljzat
beszerelésére.
FIGYELMEZTETÉS
• NE használjon hosszabbítót.
• Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt
használja.
• NE csatlakoztassa a földvezetéket műanyag
vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy
melegvízcsövekhez.
• A készülék nem megfelelő csatlakoztatása
áramütést okozhat.
A szivárgásveszély csökkentése érdekében tartsa be
a következőket:
• A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetőek.
• Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a
vízcsapokat.
• Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy nem
észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő
illesztékeinél.
VIGYÁZAT
A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy
észlelhető-e bármilyen szivárgás a vízszelep és a
csapok csatlakozásainál.
Leeresztés
A Samsung 60-90 cm magas függőleges
nyomásszabályozó cső használatát javasolja.
A kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell
csatlakoztatni a függőleges nyomásszabályozó
csőhöz.
16 Magyar
Untitled-62 16
2017-06-28
6:11:33
Padlózat
A fülke üzembe helyezése
A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet
szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni.
Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni
a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés
minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima
felületű csempe nem állnak ellen megfelelően a
vibrációnak, és így ahhoz vezetnek, hogy a mosógép
centrifugálás közben gyakran enyhén elmozdul.
A megbízható működéshez szükséges minimális
hézagok:
VIGYÁZAT
Vízhőmérséklet
25 mm
Felül
25 mm
Hátul
50 mm
Elöl
550 mm
Ha a mosógépet szárítógéppel azonos helyen
helyezik üzembe, a fülke elülső részénél legalább
550 milliméter akadálymentes szabad légterületet
kell biztosítani. A mosógép önálló beüzemelésénél
nincs szükség meghatározott méretű légtérre.
Üzembe helyezés
NE helyezze üzembe a mosógépet dobogón, illetve
nem megfelelően alátámasztott építményen.
Oldalt
Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken,
ahol a víz megfagyhat, mivel a mosógép mindig
tartalmaz valamennyi vizet a vízszelepekben,
szivattyúban és/vagy a tömlőkben. A csatlakozó
részekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat,
a szivattyút, illetve a mosógép egyéb alkatrészeit.
Magyar 17 Untitled-62 17
2017-06-28
6:11:33
Üzembe helyezés
Üzembe helyezés lépésről lépésre
1. LÉPÉS A mosógép helyének kiválasztása
A helyre vonatkozó követelmények:
•
•
•
•
•
Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
Közvetlen napfénytől védett terület
Megfelelő szellőzéssel és vezetékekkel rendelkező szoba
A fagyáspontot (0 °C) mindenkor meghaladó környezeti hőmérséklet
Hőforrásoktól távol
Üzembe helyezés
2. LÉPÉS A szállítási csavarok eltávolítása
Csomagolja ki a terméket, majd távolítsa el az
összes szállítási csavart.
1. A csomagban található csavarkulcsot használva
lazítsa meg a mosógép hátulján lévő szállítási
csavarokat.
2. A mellékelt műanyag csavarsapkákkal tömje be
a nyílásokat.
Őrizze meg a szállítási csavarokat.
FIGYELMEZTETÉS
A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek a gyermekekre. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók,
polisztirén stb.) úgy helyezze el, hogy azokhoz gyermekek ne férhessenek hozzá.
18 Magyar
Untitled-62 18
2017-06-28
6:11:33
3. LÉPÉS A szintezőlábak beállítása
1. Óvatosan csúsztassa a helyére a mosógépet.
A szintezőlábak megsérülhetnek, ha túl erősen
csúsztatja a gépet.
2. Hozza szintbe a mosógépet a szintezőlábak
manuális beállításával.
Üzembe helyezés
3. Ha végzett a mosógép szintbe hozásával,
szorítsa meg a csavarokat a csavarkulccsal.
4. LÉPÉS A víztömlő bekötése
A mellékelt tömlőadapter típusonként eltérő lehet. Ebben a lépésben megtudhatja, hogyan csatlakoztatható a
csatlakozós adapter. Amennyiben csavaros adaptere van, menjen a 7. lépésre.
Csatlakoztassa a víztömlőt a vízcsaphoz.
A
1. A víztömlő (B) végéről távolítsa el az adaptert
(A).
B
2. Egy Philips csavarhúzó segítségével lazítsa meg
az adapter négy csavarját.
Magyar 19 Untitled-62 19
2017-06-28
6:11:34
Üzembe helyezés
3. Fogja kézbe az adaptert, majd csavarja a nyíllal
jelzett irányba a (C) alkatrészt, és lazítsa meg 5
mm-nyire (*).
C
4. Helyezze rá az adaptert a vízcsapra, majd az
egységet megemelve szorítsa meg a csavarokat.
Üzembe helyezés
5. Szorítsa meg az adaptert, ehhez csavarja a
nyíllal jelzett irányba a (C) alkatrészt.
C
6. Tartsa lenyomva a (D) alkatrészt, így tudja
csatlakoztatni a víztömlőt az adapterhez. Ezt
követően engedje fel a (D) alkatrészt. A tömlő
kattan, és berögzül az adapterbe.
D
7. Csavaros vízcsap használata esetén a mellékelt
csavaros adapterrel csatlakoztassa a tömlőt a
vízcsaphoz az ábrán látható módon.
20 Magyar
Untitled-62 20
2017-06-28
6:11:34
8. A víztömlő másik végét csatlakoztassa a
mosógép hátulján található bemeneti szelephez.
Jobbra csavarva szorítsa meg a tömlőt.
Üzembe helyezés
9. Nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy
nem alakult-e ki szivárgás a csatlakozási
területek valamelyikén. Ha vízszivárgást észlel,
ismételje meg a fenti lépéseket.
FIGYELMEZTETÉS
Vízszivárgás esetén állítsa le a mosógépet, és húzza ki a készüléket a konnektorból. Ezután lépjen kapcsolatba
a helyi Samsung szervizközponttal. Ellenkező esetben áramütés veszélye léphet fel.
VIGYÁZAT
Ne nyújtsa meg erővel a víztömlőt. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb magasnyomású tömlőre.
MEGJEGYZÉS
• Miután csatlakoztatta a víztömlőt az adapterhez, húzza meg lefelé a víztömlőt, és győződjön meg róla,
hogy megfelelően van-e csatlakoztatva.
• Hagyományos típusú vízcsapot használjon. Ha a csap foglalata négyszögletű vagy túl nagy, távolítsa el
róla a gyűrűt, mielőtt az adapterhez csatlakoztatja.
Magyar 21 Untitled-62 21
2017-06-28
6:11:34
Üzembe helyezés
További melegvízbemenettel rendelkező modellek esetében:
1. A melegvíztömlő piros végét
csatlakoztassa a mosógép hátulján található
melegvízbemenethez.
2. A melegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a
meleg vizes csaphoz.
Üzembe helyezés
Aqua stop hose víztömlő (meghatározott modellek esetén)
Az aqua stop hose típusú tömlő figyelmezteti Önt,
ha szivárgás veszélye áll fenn. Ez az eszköz érzékeli
a víz áramlását, szivárgás esetén pedig a közepén
látható jelzés (A) pirosra vált.
A
MEGJEGYZÉS
Az aqua stop hose víztömlő végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni, nem pedig a mosógéphez.
22 Magyar
Untitled-62 22
2017-06-28
6:11:35
5. LÉPÉS A kifolyótömlő elhelyezése
A kifolyótömlő háromféle módon helyezhető el:
A mosdókagyló pereme fölött
A
A kifolyótömlőt a talajtól számított legalább 60-90
cm-es (*) magasságban kell elhelyezni. A mellékelt
műanyag csővezető (A) használatával biztosítsa a
tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A víz megfelelő
kifolyásának biztosítása érdekében egy horog
segítségével rögzítse a falhoz a csővezetőt.
Üzembe helyezés
Mosdókagyló kifolyócsövénél
A kifolyócső a mosdókagyló szifonjánál magasabban
helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60
cm-re legyen a talajtól.
Külön kifolyócsőben
A kifolyócsőnek 60-90 cm-es magasságban kell
elhelyezkedni (*). 65 cm magas függőleges cső
használata ajánlott. Ügyeljen rá, hogy a kifolyótömlő
rézsútosan csatlakozzon a függőleges csőhöz.
Kifolyócsőre vonatkozó követelmények:
• Legalább 5 cm átmérő
• Legalább 60 liter/perc szállítási teljesítmény
Magyar 23 Untitled-62 23
2017-06-28
6:11:35
Üzembe helyezés
VIGYÁZAT
Ne tegye a kifolyótömlőt álló vagy visszatartott
vízbe. A víz visszafolyhat a mosógépbe.
Üzembe helyezés
6. LÉPÉS Bekapcsolás
Csatlakoztassa a tápkábelt egy 220-240 V AC / 50 Hz típusú, jóváhagyott elektromos hálózati csatlakozót
tartalmazó hálózati aljzathoz, amelyet biztosíték vagy áramkör-megszakító véd. Nyomja meg a mosógép
Be-/Kikapcsolás gombját a gép bekapcsolásához.
24 Magyar
Untitled-62 24
2017-06-28
6:11:35
Kezdés előtt
Kezdeti beállítások
Kalibráció futtatása (ajánlott)
A Kalibráció biztosítja, hogy a mosógép pontos súlymeghatározásra legyen képes. A Kalibráció futtatása előtt
ellenőrizze, hogy nincsenek-e ruhadarabok a dobban.
1. Kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a mosógépet.
2. A Kalibráció üzemmód elindításához tartsa 3 másodpercen át egyszerre lenyomva a
Temp. (Hőm.) és
Delay End (Késleltetett befejezés) gombot. A kijelzőn megjelenik a „Cb” üzenet.
3. Nyomja meg a
Indítás/Szünet gombot a Kalibráció futtatásához.
4. A dob körülbelül 3 percig forog az óra járásával megegyező és ellentétes irányba.
5. A kalibráció végeztével a kijelzőn megjelenik a „0” felirat, és a mosógép automatikusan kikapcsol.
6. Most már használhatja a mosógépet.
Kezdés előtt
Mosási útmutató
1. LÉPÉS Rendezés
Válogassa szét ruháit az alábbi feltételek szerint:
• Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és műselyem
ruhákat.
• Szín: Válogassa szét a színes és fehér ruhákat.
• Méret: A gép jobb teljesítményt nyújt, ha különböző méretű ruhadarabokat mos egyszerre.
• Finom anyagok: A finom anyagokat – például tiszta, új, gyapjúból készült ruhadarabok, függönyök,
selymek – mossa külön. Ellenőrizze a ruhadarabokon lévő címkét.
MEGJEGYZÉS
Ne felejtse el ellenőrizni az anyagkezelési címkét, mosás előtt ezek alapján válogassa szét a ruhadarabokat.
Magyar 25 Untitled-62 25
2017-06-28
6:11:36
Kezdés előtt
2. LÉPÉS A zsebek kiürítése
Ürítse ki a mosandó ruhák zsebeit
• A ruhákban lévő fémtárgyak, például érmék, tűk és övcsatok a többi ruhadarabot és a dobot egyaránt
károsíthatják.
Fordítsa ki a gombokkal rendelkező vagy hímzett ruhákat
• A nadrágok és kabátok lehúzott állapotban hagyott cipzárja károsíthatja a mosódobot. A cipzárakat ezért
fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.
• Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más ruhadarabokba.
Mosás előtt kösse meg a zsinórokat.
3. LÉPÉS Mosóháló használata
Kezdés előtt
• A (mosógépben mosható) melltartókat tegye mosóhálóba. A melltartók fémből készült részei kiszakíthatják
a velük együtt mosott ruhákat.
• A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat, kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket a
mosógép ajtaja becsípheti. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.
• A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez rendellenes vibrációt okozhat, amitől a
mosógép elmozdulhat, ami sérüléshez vezethet.
4. LÉPÉS Előmosás (ha szükséges)
Ha a mosnivaló erősen szennyezett, a kiválasztott programhoz válassza ki a Előmosás lehetőséget. A
Előmosás beállítás kiválasztásakor a főmosás rekeszbe porállagú mosószert töltsön be.
5. LÉPÉS A töltési kapacitás meghatározása
Ne töltse túl a mosógépet. Előfordulhat, hogy a túltöltött mosógép nem mos ki megfelelően. Az egyes
ruhatípusokhoz tartozó töltési kapacitást lásd: 35. oldal.
MEGJEGYZÉS
Ágynemű vagy ágytakaró mosása esetén megnövekedhet a mosási idő, illetve jelentősen csökkenhet a
centrifugálás hatékonysága. Az ágynemű vagy ágytakarók mosásához javasolt centrifugálási sebesség 800
ford./perc, a töltési mennyiség pedig legfeljebb 2,0 kg.
VIGYÁZAT
Ha a mosnivaló súlya nem egyenletesen oszlik el, és a képernyőn az „Ub” információkód jelenik meg, ossza el
másképp a mosnivalót. A mosnivaló helytelen elosztása csökkentheti a centrifugálás sebességét.
26 Magyar
Untitled-62 26
2017-06-28
6:11:36
6. LÉPÉS Megfelelő típusú mosószer használata
A használandó mosószer típusa a ruha anyagától (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), színétől, mosási
hőmérsékletétől és szennyezettségétől függ. Automata mosógéphez ajánlott mosószert használjon.
MEGJEGYZÉS
• Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi vízkeménységre
vonatkozó előírásait. Ha nem biztos a vízkeménység mértékében, forduljon a helyi vízművekhez.
• Ne használjon keményedésre vagy szilárdulásra hajlamos mosószert. Az ilyen típusú mosószerek öblítés
után is a mosógépben maradhatnak, és így eltömíthetik a leeresztőnyílást.
VIGYÁZAT
A WOOL (GYAPJÚ)
program használata esetén kizárólag természetes, folyékony mosószert használjon.
A porállagú mosószer WOOL (GYAPJÚ)
azokat.
program használata esetén a ruhákra ragadhat, és elszínezheti
Mosókapszulák
Kezdés előtt
Ahhoz, hogy a mosókapszulákkal a lehető legjobb eredményt érje el, kövesse az utasításokat.
1. Helyezze a kapszulát az üres dob aljára, hátulra.
2. Helyezze a mosnivalót a dobba, a kapszula fölé.
Magyar 27 Untitled-62 27
2017-06-28
6:11:36
Kezdés előtt
VIGYÁZAT
Hideg vizet használó vagy egy órán belül véget érő programok esetén folyékony mosószer használata
javasolt. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a kapszula nem oldódik fel teljes mértékben.
A mosószer-adagoló rekeszre vonatkozó utasítások
A mosógépben háromrekeszes adagoló található: a bal oldali rekesz a főmosáshoz, a jobb hátsó rekesz az
előmosáshoz tartozik, míg a jobb első rekesz a textilöblítők elhelyezésére szolgál.
1.
Előmosás rekesze: Előmosáshoz használatos
mosószert önthet bele.
2.
Főmosás rekesze: Főmosáshoz használatos
mosószert, vízlágyítót, áztató mosószer,
fehérítőt és/vagy folteltávolítót önthet bele.
3.
Öblítőadagoló rekesz: További adalékokat,
például textilöblítőt önthet bele. Ne lépje túl a
maximális töltést jelző vonalat (A).
A
Kezdés előtt
MEGJEGYZÉS
Az öblítőadagoló tényleges megjelenése
modellenként eltérő lehet.
VIGYÁZAT
• A mosógép működése közben ne nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.
• Ne használja az alábbi típusú mosószereket a mosószer-adagoló rekeszben:
- Tabletta és kapszula típusú mosószerek
- Labda és háló típusú mosószerek
• A rekesz eltömődésének elkerülése érdekében a koncentrált vagy magasan dúsított szereket
(textilöblítőket és mosószereket) alkalmazás előtt vízzel hígítsa fel.
28 Magyar
Untitled-62 28
2017-06-28
6:11:37
• Ha a Késleltetett befejezés van kiválasztva, ne adagoljon mosószert közvetlenül a dobba. Ellenkező
esetben a mosnivaló elszíneződhet. Ha a Késleltetett befejezés van kiválasztva, használja a mosószeradagoló rekeszt.
Mosószerek beöntése a mosószer-adagoló rekeszbe
1. Nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.
2. Öntsön be a mosószerből a gyártó által előírt
vagy javasolt mennyiséget a főmosás
rekeszébe. Folyékony mosószer használata
esetén lásd: 30. oldal.
Kezdés előtt
3. Öntsön textilöblítőt az öblítőadagoló
rekeszbe. Ne lépje túl a maximális töltést jelző
vonalat (A).
Az öblítő az utolsó öblítés során kerül a
mosásba.
A
4. Ha előmosást is szeretne végezni, öntsön be
az előmosószerből a gyártó által előírt vagy
javasolt mennyiséget az
előmosás rekeszébe.
5. Csukja be a mosószer-adagolót.
Magyar 29 Untitled-62 29
2017-06-28
6:11:37
Kezdés előtt
VIGYÁZAT
• Ne tegyen mosóport a folyékonymosószeradagolóba.
• A koncentrált textilöblítőket alkalmazás előtt
vízzel hígítsa fel.
• Ne öntsön főmosáshoz használt mosószert az
öblítőadagoló rekeszbe.
Folyékony mosószer használata (meghatározott modellek esetén)
Első lépésként helyezze be a csomagban található
Kezdés előtt
folyékonymosószer-adagolót a főmosás
rekeszébe. Majd öntse be a folyékony mosószert
az adagolóba. Ne lépje túl a maximális töltést jelző
vonalat (A).
MEGJEGYZÉS
A
• A folyékonymosószer-adagolót csak azután
helyezze be, miután a mosószer-adagolót a
kioldókar (A) megnyomásával eltávolította a
mosógépből.
• Mosás után maradhat valamennyi folyékony
mosószer az adagolórekeszben.
VIGYÁZAT
• Folyékony mosószer használatakor ne használja
az előmosás funkciót.
• Mosópor használatakor vegye ki a
folyékonymosószer-adagolót.
30 Magyar
Untitled-62 30
2017-06-28
6:11:38
Művelet
Kezelőpanel
WW9*J5**6**
10
02
08
11
01
09
03
04
05
06
07
WW8*J5**6**, WW7*J5**6**
10
02
08
11
01
09
04
05
06
Művelet
03
07
01 Programválasztó
Válasszon egy programot a tárcsával.
02 Kijelző
A kijelzőn megjelennek az aktuálisan futó programra vonatkozó adatok,
a becsült hátralévő idő, illetve probléma felmerülése esetén a vonatkozó
információkód.
03
Temp. (Hőm.)
Megnyomásával módosíthatja az aktuális programra vonatkozó
vízhőmérsékletet.
04
Rinse (Öblítés)
Megnyomásával módosíthatja az aktuális programra vonatkozó öblítésszámot.
Programtól függően a legmagasabb beállítható érték 5.
Magyar 31 Untitled-62 31
2017-06-28
6:11:38
Művelet
Megnyomásával módosíthatja az aktuális programban érvényes centrifugálási
sebességet. A fordulat/perc (revolutions per minute – RPM) típusonként
változhat.
05
Spin (Centrifuga)
• Öblítőstop : A mosógép felfüggeszti a végső öblítési műveletet, a ruhák
így vízben maradnak. A mosógép kiürítéséhez végezzen leeresztést vagy
centrifugálást.
• Nincs centrifuga : A dob a végső leeresztés után nem forog tovább.
• Csak centrifuga : A Csak centrifuga program használatához 3
Spin (Centrifuga) gombot. Amikor
másodpercig tartsa lenyomva a
megjelenik a lefutási idő és a forgási sebesség, nyomja meg többször a
Spin (Centrifuga) gombot, amíg el nem éri a kívánt forgási sebességet.
Indítás/Szünet gombot, és elindul a mosás. A
Ezután nyomja meg a
forgási idő a kiválasztott programtól függ.
06
Options (Opciók)
Megnyomásával választhat az Intenzív és a Előmosás opciók közül. A
kiválasztás törléséhez nyomja meg ismét a gombot.
• Az elérhető opciók a programtól függnek.
Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a Buborékos áztatás funkciót. Ez a
funkció számos makacs szennyeződés eltávolításában segít.
Művelet
Bubble Soak
07
(Buborékos áztatás)
• A Buborékos áztatás funkció számos makacs szennyeződés eltávolításában
segít.
• A Buborékos áztatás opció kiválasztása esetén a mosógép vízbuborékokban
alaposan kiáztatja a ruhákat a hatékony tisztítás érdekében.
• A Buborékos áztatás öt különböző program esetében használható, melyek
mosási idejéhez 30 percet ad hozzá: COTTON (PAMUT)
(MŰSZÁLAS)
, BEDDING (ÁGYNEMŰK)
, BABY CARE (BABARUHA)
modellek esetén).
Delay End
08
(Késleltetett befejezés)
, SYNTHETICS
, DAILY WASH (NAPI MOSÁS)
és DENIM (FARMER)
(csak 9 kg-os
A Késleltetett befejezés funkció segítségével beállíthatja az aktuális program
befejezési idejét. A mosógép belső logikája az Ön által választott beállítás
alapján meghatározza a program kezdési idejét. Beállíthatja például,
hogy a mosógép akkor fejezze be a mosást, amikor Ön általában hazaér a
munkahelyéről.
• Megnyomásával előre beállított órák közül választhat.
32 Magyar
Untitled-62 32
2017-06-28
6:11:40
Megnyomásával a készülék csökkenti a centrifugálási ciklus során keletkező
gyűrődéseket, ezáltal előkészíti vasalásra a ruhákat.
• Az Easy Iron (Vasaláskönnyítés) funkció csak a következő mosási
09
Easy Iron
(Vasaláskönnyítés)
programokkal használható: COTTON (PAMUT)
, SYNTHETICS (MŰSZÁLAS)
,
, DENIM (FARMER)
COTTON (PAMUT)
(csak 9 kg-os
modellek esetén), SUPER ECO WASH (SZUPERGAZDASÁGOS MOSÁS)
, BEDDING (ÁGYNEMŰK)
(BABARUHA)
, DAILY WASH (NAPI MOSÁS)
és DARK GARMENT (SÖTÉT RUHÁZAT)
10
Be-/Kikapcsolás
Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a mosógépet.
11
Indítás/Szünet
Nyomja meg a program elindításához vagy leállításához.
, BABY CARE
.
Művelet
Magyar 33 Untitled-62 33
2017-06-28
6:11:40
Művelet
Az indítás egyszerű lépései
WW9*J5**6**
2
1
6
4
3
5
WW8*J5**6**, WW7*J5**6**
2
1
Művelet
6
4
3
1. Kapcsolja be a mosógépet a
5
Be-/Kikapcsolás gomb megnyomásával.
2. A Programválasztó elforgatásával válassza ki a programot.
3. Igény szerint módosítsa a program beállításait (
gombok).
4. Opció hozzáadásához nyomja meg az
erősítheti meg az elem kiválasztását.
Temp. (Hőm.),
Rinse (Öblítés) és
Spin (Centrifuga)
Options (Opciók) gombot. A gomb ismételt megnyomásával
5. A gép 3 gombbal biztosít egyszerű hozzáférést a
Bubble Soak (Buborékos áztatás), az
Easy
Delay End (Késleltetett befejezés) opciókhoz. A megfelelő gomb
Iron (Vasaláskönnyítés) és a
megnyomásával kapcsolhatja be ezeket a funkciókat.
6. Nyomja meg a
Indítás/Szünet gombot.
Program módosítása működés közben
1. Nyomja meg a
Indítás/Szünet gombot a program leállításához.
2. Válasszon ki egy másik programot.
3. Nyomja meg ismét a
Indítás/Szünet gombot az új program elindításához.
34 Magyar
Untitled-62 34
2017-06-28
6:11:41
Programok áttekintése
Normál programok
Program
COTTON (PAMUT)
COTTON (PAMUT)
SYNTHETICS (MŰSZÁLAS)
Leírás és maximális töltet (kg)
• Pamut ruhadarabok, ágyneműk, terítők, alsóneműk,
törülközők, ingek. A mosógép a töltetnek megfelelően
automatikusan beállítja a mosás időtartamát és az öblítések
számát.
MAX
• Alacsonyabb áramfogyasztású, optimalizált teljesítményt
nyújtó program pamutszövetek, ágyneműk, terítők, alsóneműk,
törölközők és ingek mosásához. Energiatakarékossági célokból
az aktuális mosási hőmérséklet a megadottnál alacsonyabb
lehet.
MAX
• Poliészterből (diolén, trevira), poliamidból (perlon, nylon) és
hasonló anyagokból készült blúzok és ingek mosásához.
4
• Gépben mosható gyapjúruhákhoz. A töltet nem haladhatja
meg a 2,0 kg-t.
program finom keverő és áztató
• A WOOL (GYAPJÚ)
műveleteket tartalmaz, így a gyapjúszálak nem mennek össze
és nem deformálódnak el.
• Természetes mosószer használata javasolt.
2
Művelet
WOOL (GYAPJÚ)
SPIN (CENTRIFUGA)
(csak 7
és 8 kg-os modellek esetén)
• Egy további centrifugálási művelet révén hatékonyan távolítja
el a nedvességet a ruhákból.
(csak 9
DENIM (FARMER)
kg-os modellek esetén)
• A főmosásnál alkalmazott magasabb vízszint, valamint egy
extra öblítés biztosítja, hogy az összes maradék mosópor
feloldódjon.
3
• A mosógép a textilöblítő alkalmazását követően egy további
öblítési műveletet végez.
MAX
RINSE+SPIN
(ÖBLÍTÉS+CENTRIFUGA)
ECO DRUM CLEAN
(GAZDASÁGOS DOBTISZTÍTÁS)
• A piszok és baktériumok eltávolításával tisztítja a dobot.
• Végezze el 40 mosásonként, mosószer és fehérítő hozzáadása
nélkül.
• Kizárólag üres dob mellett alkalmazható.
• A dob tisztításához ne használjon tisztítószereket.
SUPER ECO WASH
• Az alacsony hőmérsékletet használó Eco Bubble program
(SZUPERGAZDASÁGOS MOSÁS)
révén energiatakarékosan moshat.
MAX
—
4
Magyar 35 Untitled-62 35
2017-06-28
6:11:41
Művelet
Program
Leírás és maximális töltet (kg)
• Max. 2,0 kg-nyi, enyhén szennyezett ruhához, amelyekre
sürgősen szükség van.
• 20 g-nál kevesebb mosószert használjon. 20 g-nál több
mosószer használata esetén mosószer maradhat a ruhákon.
• Folyékony mosószer használata esetén legfeljebb 20 ml
folyékony mosószert használjon.
2
• Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű és ingek
mosására alkalmas program.
4
• Finom anyagok, melltartók, fehérnemű (selyem) és más,
kizárólag kézzel mosható anyagok mosásához.
• A legjobb mosási teljesítmény érdekében használjon
folyékony mosószert.
2
• A program további öblítéseket és alacsonyabb centrifugafordulatszámot használ, így kedvenc sötét színű ruhái kímélő
mosásban és alapos öblítésben részesülnek.
4
BEDDING (ÁGYNEMŰK)
• Ágyterítők, lepedők, ágytakarók stb.
• A legjobb eredmények elérése érdekében egyszerre egy
típusú ágyneműt mosson, és ügyeljen rá, hogy a töltet ne
haladja meg a 2,0 kg-ot.
2
BABY CARE (BABARUHA)
• Az esetlegesen a ruhán maradó mosószer hatékony
eltávolítása érdekében magas hőfokon és extra öblítések
alkalmazásával végzett mosás.
4
15’ QUICK WASH (15’
GYORSMOSÁS)
DAILY WASH (NAPI MOSÁS)
DELICATES (KÍMÉLŐ MOSÁS)
DARK GARMENT (SÖTÉT
RUHÁZAT)
Művelet
36 Magyar
Untitled-62 36
2017-06-28
6:11:41
Opciók
Opció
Leírás
Előmosás
• Előzetes mosási ciklust iktat be a fő mosási program elé.
Intenzív
• Az erősen szennyezett ruhadarabokhoz. A programok hosszabb ideig
tartanak, mint normál esetben.
Művelet
Magyar 37 Untitled-62 37
2017-06-28
6:11:42
Művelet
Késleltetett befejezés
Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban végezze el a mosást. A késleltetési idő
1–24 óra lehet (egyórás lépésekben növelve az időt). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját
jelzi.
1. Válasszon ki egy programot. Ezt követően adja meg igény szerint a program beállításait.
2. Nyomja meg egymás után többször a
a kívánt idő.
Delay End (Késleltetett befejezés) gombot, amíg meg nem jelenik
Indítás/Szünet gombot.
3. Nyomja meg a
A Késleltetett befejezés jelzőfénye villogni kezd, a mosógép pedig a töltet tömegének érzékeléséhez
vagy a
COTTON (PAMUT)
programot
forgatni kezdi a dobot, ha a COTTON (PAMUT)
választotta ki. A töltetérzékelés csak ehhez a 2 programhoz van beállítva és engedélyezve. A művelet
befejezését követően a gépen megjelenik a megadott idő, és elindul az időzítő.
Delay End (Késleltetett befejezés) funkció kikapcsolásához indítsa újra a mosógépet a
4. A
Kikapcsolás gomb megnyomásával.
Be-/
Való életből vett példa
Szeretné beállítani, hogy egy kétórás program az aktuális időponttól számított 3 óra múlva fejeződjön be.
Ehhez be kell kapcsolnia a Késleltetett befejezés opciót 3 órás beállítással az aktuális programhoz, majd 14:00
Művelet
Indítás/Szünet gombot. Mi fog történni? A mosógép 15:00 órakor indítja el a
órakor meg kell nyomnia a
mosást, mely 17:00 órakor fog véget érni. Alább láthatja a példára vonatkozó idővonalat.
14:00
Állítsa 3 órára a Késleltetett befejezés
funkciót
15:00
Indítás
17:00
Vége
38 Magyar
Untitled-62 38
2017-06-28
6:11:42
Beállítások
Gyermekzár
Hang be-/kikapcsolása
A gyermekek okozta balesetek megelőzése
érdekében a Gyermekzár funkció az összes gombot
A mosógép hangját be- vagy kikapcsolhatja.
A beállítás a mosógép újraindítása esetén is
megmarad.
lezárja a
Be-/Kikapcsolás gomb kivételével.
• A Gyermekzár funkció bekapcsolásához 3
másodpercig egyszerre tartsa lenyomva a
Rinse (Öblítés) gombokat.
Temp. (Hőm.) és
• A Gyermekzár funkció feloldásához 3
másodpercig egyszerre tartsa lenyomva a
Temp. (Hőm.) és
• A hangjelzések némításához tartsa 3
másodpercen át egyszerre lenyomva a
Rinse
Spin (Centrifuga) gombokat.
(Öblítés) és
• A hang visszakapcsolásához tartsa újabb 3
másodpercen át lenyomva a fenti gombokat.
Rinse (Öblítés) gombokat.
MEGJEGYZÉS
Művelet
• Gyermekzár üzemmódban mosószer
beöntéséhez vagy további mosnivaló
behelyezéséhez először ki kell kapcsolnia a
Gyermekzár funkciót.
• A beállítás a mosógép újraindítása esetén is
megmarad.
Magyar 39 Untitled-62 39
2017-06-28
6:11:42
Karbantartás
A mosógép tisztán tartásával elkerülhető a teljesítmény csökkenése és meghosszabbítható a készülék
élettartama.
Gazdaságos dobtisztítás
Futtassa le rendszeresen ezt a programot, mely kitisztítja a dobot és eltávolítja belőle a baktériumokat.
1. Kapcsolja be a mosógépet a
Be-/Kikapcsolás gomb megnyomásával.
2. A Programválasztó gomb elforgatásával válassza ki az ECO DRUM CLEAN (GAZDASÁGOS DOBTISZTÍTÁS)
lehetőséget.
3. Nyomja meg a
Indítás/Szünet gombot.
MEGJEGYZÉS
• Az ECO DRUM CLEAN (GAZDASÁGOS DOBTISZTÍTÁS)
módosítható.
70 °C-os vízhőmérsékletet használ, amely nem
• 40 mosásonként érdemes lefuttatni az ECO DRUM CLEAN (GAZDASÁGOS DOBTISZTÍTÁS)
programot.
VIGYÁZAT
A dob tisztításához ne használjon tisztítószereket. A dobban maradt vegyi anyagok rontják a mosási
teljesítményt.
GAZDASÁGOS DOBTISZTÍTÁS emlékeztető
• Az ECO DRUM CLEAN (GAZDASÁGOS DOBTISZTÍTÁS)
emlékeztető 40 mosásonként megjelenik
a főképernyőn. Javasoljuk, hogy rendszeresen futtassa le az ECO DRUM CLEAN (GAZDASÁGOS
Karbantartás
programot.
DOBTISZTÍTÁS)
• Az emlékeztető első megjelenése esetén azt még 6 egymást követő mosásig figyelmen kívül hagyhatja.
A hetedik mosást követően az emlékeztető eltűnik. A következő 40 mosás után azonban az emlékeztető
ismét megjelenik.
40 Magyar
Untitled-62 40
2017-06-28
6:11:42
Smart Check
A funkció bekapcsolásához először töltse le a Samsung Smart Washer alkalmazást a Play Store vagy Apple
Store áruházak valamelyikéből, majd telepítse fel egy fényképezőgéppel felszerelt mobileszközre.
A Smart Check funkciót Galaxy és iPhone készülékekre optimalizáltuk (meghatározott modellek esetén).
1. Ha a mosógép problémát észlel, a kijelzőn egy információkód jelenik meg. A Smart Check üzemmódba a
Spin (Centrifuga) és az
léphet be.
Options (Opciók) gombok 3 másodpercen át tartó együttes megnyomásával
2. A mosógép elindítja az öndiagnosztikai folyamatot. Probléma észlelése esetén információkód jelenik meg.
3. Indítsa el mobileszközén a Samsung Smart Washer alkalmazást, majd érintse meg a Smart Check gombot.
4. Helyezze a mobileszközt a mosógép kijelzőjéhez úgy, hogy az okostelefon kamerája és a mosógép
egymás felé nézzen. Az alkalmazás ekkor automatikusan felismeri az információkódot.
5. Az információkód megfelelő beolvasása esetén az alkalmazás részletesen leírja a problémát, valamint
felsorolja az elképzelhető megoldási módokat.
MEGJEGYZÉS
• A Smart Check neve nyelvenként eltérő lehet.
• Elképzelhető, hogy az alkalmazás nem tudja beolvasni az információkódot, ha a mosógép kijelzőjén erős
fény tükröződik.
• Amennyiben az alkalmazás több próbálkozás után sem olvassa be a Smart Check kódot, írja be az
információkódot manuálisan az alkalmazás képernyőjén.
Karbantartás
Magyar 41 Untitled-62 41
2017-06-28
6:11:43
Karbantartás
Biztonsági leeresztés
Áramszünet esetén eressze le a dobban lévő vizet, mielőtt kivenné a mosnivalót a gépből.
1. Kapcsolja ki, majd válassza le a mosógépet az
elektromos hálózatról.
A
2. Óvatosan nyomja meg a szűrőfedél (A) felső
részét, hogy kinyíljon.
3. Helyezzen egy üres, nagy űrtartalmú edényt
a fedél közelébe, majd húzza oda az edényhez
a biztonsági kifolyócsövet, és közben tartsa
kézben a csősapkát (B).
B
Karbantartás
C
4. Nyissa ki a csősapkát, és a biztonsági kifolyócső
(C) segítségével engedje le a vizet az edénybe.
5. Ha végzett a leengedéssel, zárja le a csősapkát,
majd helyezze vissza a csövet. Végül zárja
vissza a szűrő fedelét.
MEGJEGYZÉS
Nagy űrtartalmú edényt használjon, mivel a dobban
több víz lehet, mint gondolná.
42 Magyar
Untitled-62 42
2017-06-28
6:11:43
Tisztítás
A mosógép felületei
Karcmentes háztartási tisztítószerrel átitatott puha rongyot használjon. Ne permetezzen vizet a mosógépre.
Szitaszűrő
Évente egy-két alkalommal tisztítsa meg a víztömlő szitaszűrőjét.
1. Kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a
tápkábelt a fali aljzatból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Lazítsa meg és válassza le a mosógép hátulján
lévő víztömlőt. Egy ronggyal tekerje körbe a
tömlőt, hogy a víz ne ömölhessen ki.
4. Egy csipesz segítségével húzza ki a szitaszűrőt a
bemeneti szelepből.
5. Merítse vízbe a szitaszűrőt, úgy, hogy a menetes
csatlakozó is víz alá kerüljön.
Karbantartás
6. Tegye a szitaszűrőt árnyékos helyre, és várja
meg, amíg tökéletesen megszárad.
7. Helyezze vissza a szitaszűrőt a bemeneti
szelepbe, majd csatlakoztassa vissza a víztömlőt
a bemeneti szelepre.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
MEGJEGYZÉS
A szitaszűrő eltömődése esetén a „4C” információkód jelenik meg a kijelzőn.
Magyar 43 Untitled-62 43
2017-06-28
6:11:43
Karbantartás
Szivattyú szűrője
Évente 5-6 alkalommal javasolt kitisztítani a szivattyú szűrőjét az eltömődés elkerülése érdekében. A
szivattyú szűrőjének eltömődése esetén csökkenhet a buborékhatás.
1. Kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a
tápkábelt a fali aljzatból.
2. Eressze le a dobban maradó vizet. Lásd a
„Biztonsági leeresztés” című részt.
3. Óvatosan nyomja meg a szűrőfedél felső részét,
hogy kinyíljon.
4. Fordítsa el balra a szivattyú szűrőjének gombját,
majd eressze le a fennmaradó vizet.
5. Puha kefével tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.
Ellenőrizze, hogy az ürítőszivattyú szűrőben
lévő hajtócsavarja nincs-e eltömődve.
6. Helyezze vissza a szivattyú szűrőjét, majd
fordítsa jobbra a szűrő gombját.
MEGJEGYZÉS
Karbantartás
A szivattyú szűrőjének eltömődése esetén az „5C”
információkód jelenik meg a kijelzőn.
VIGYÁZAT
• A szűrő tisztítása után ellenőrizze, hogy a szűrő
gombja megfelelően lezáródott-e. Ellenkező
esetben szivárgás veszélye léphet fel.
• A szűrő tisztítása után ellenőrizze, hogy a
szűrőt megfelelően helyezte-e vissza. Ellenkező
esetben működési hiba vagy szivárgás léphet
fel.
44 Magyar
Untitled-62 44
2017-06-28
6:11:44
Mosószer-adagoló rekesz
A
1. Tartsa lenyomva a rekesz belsejében található
kioldókart (A), és közben csúsztassa ki a rekeszt.
2. Vegye ki a kioldókart és a folyékonymosószeradagolót a rekeszből.
3. Egy puha kefével, folyó víz alatt tisztítsa meg a
rekesz részeit.
Karbantartás
4. Egy puha kefével tisztítsa meg a mosószeradagoló helyét.
5. Helyezze vissza a kioldókart és a
folyékonymosószer-adagolót a rekeszbe.
6. Csúsztassa be a mosószer-adagoló rekeszt annak
lezárásához.
MEGJEGYZÉS
A mosógép belsejében maradó mosószer eltávolításához futtassa le üres dob mellett a RINSE+SPIN
(ÖBLÍTÉS+CENTRIFUGA)
programot.
Magyar 45 Untitled-62 45
2017-06-28
6:11:44
Karbantartás
Helyreállítás fagyás esetén
0 °C alatti hőmérséklet esetén a mosógép befagyhat.
1. Kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2. A víztömlő kilazításához öntsön meleg vizet a csapra.
3. Szerelje le el a vízömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Öntsön meleg vizet a dobba, és hagyja állni benne körülbelül 10 percig.
5. Csatlakoztassa vissza a víztömlőt a vízcsaphoz.
MEGJEGYZÉS
Ha a mosógép továbbra sem működik megfelelően, ismételje meg addig a fenti lépéseket, amíg be nem áll a
normál működés.
Karbantartás hosszabb ideig tartó inaktivitás esetére
Ha lehetséges, ne hagyja hosszabb ideig használatlanul a mosógépet. Amennyiben mégis így kell tennie,
eressze le a vizet a mosógépből, és húzza ki a tápkábelt a hálózatból.
1. A Programválasztó gomb elforgatásával válassza ki a RINSE+SPIN (ÖBLÍTÉS+CENTRIFUGA)
programot.
2. Ürítse ki a dobot, majd nyomja meg a
Indítás/Szünet gombot.
3. A program befejezését követően zárja el a vízcsapot, majd válassza le a víztömlőt.
4. Kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Karbantartás
5. Nyissa ki az ajtót, hogy a levegő szabadon áramolhasson a dobban.
46 Magyar
Untitled-62 46
2017-06-28
6:11:44
Hibaelhárítás
Ellenőrzési pontok
Amennyiben probléma merül fel a mosógéppel kapcsolatban, először tekintse át az alábbi táblázatot, és
próbálja ki a benne található javaslatokat.
Probléma
Teendő
• Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az elektromos hálózathoz.
• Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva.
• Ellenőrizze, hogy a vízcsap ki van-e nyitva.
A berendezés nem indul
el.
• A mosógép elindításához nyomja meg vagy érintse meg a
Szünet gombot.
Indítás/
nincs-e aktiválva.
• Ellenőrizze, hogy a Gyermekzár
• Mielőtt a mosógép elkezdené feltölteni a rendszert, egy sor kattogó hangot
ad ki. Így ellenőrzi az ajtózárat, és elvégez egy gyors leeresztést.
• Ellenőrizze a biztosítékot vagy kapcsolja vissza az áramkör-megszakítót.
•
•
A vízellátás nem elegendő, •
vagy nincs vízellátás.
•
Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.
Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megcsavarodva vagy
eltömődve.
• Ellenőrizze, hogy elegendő-e a víznyomás.
A berendezés hangos
vagy túlzottan rázkódik.
• Győződjön meg róla, hogy a mosógép vízszintes, szilárd, nem csúszós
felületen áll-e. Ha a padló nem vízszintes, használja a szintezőlábakat a
mosógép magasságának beállítására.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a szállítási csavarokat eltávolította-e.
• Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá más tárgyakhoz.
• Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyenletesen van-e elosztva.
• A normál működés során a motor zajt adhat ki.
• Overallok és fémmel díszített ruhaneműk zajt kelthetnek a mosás folyamán.
Ez normális jelenség.
• A fémtárgyak (például az aprópénz) zajt kelthetnek. Mosás után ezeket a
tárgyakat távolítsa el a dobból vagy a szűrőből.
Hibaelhárítás
Egy program után
mosószermaradvány
található a mosószeres
rekeszben.
• Ellenőrizze, hogy a gép megfelelő víznyomással működik-e.
• Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló középső
rekeszébe kerüljön.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az öblítősapkát.
• Ha porállagú mosószert használ, bizonyosodjon meg róla, hogy a
mosószerválasztó a felső pozícióban van-e.
• Távolítsa el az öblítősapkát és tisztítsa ki a mosószer-adagolót.
Magyar 47 Untitled-62 47
2017-06-28
6:11:44
Hibaelhárítás
Probléma
Teendő
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő egészen az ürítőrendszerig egyenesen
fut-e. Ha dugulást észlel az ürítőrendszerben, lépjen kapcsolatba a
szervizközponttal.
• Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.
A berendezés nem ereszti
le a vizet és/vagy nem
centrifugál.
• Csukja be az ajtót, és nyomja meg vagy érintse meg a
Indítás/Szünet
gombot. Az Ön biztonsága érdekébe a mosógép dobja mindaddig nem kezd
el rázkódni és forogni, amíg be nem csukja az ajtót.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nem fagyott-e be vagy nincs-e eltömődve.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő csatlakozik-e az ürítőrendszerhez, illetve,
hogy az ürítőrendszer nincs-e eltömődve.
• Ha a mosógép tápellátása nem megfelelő, a berendezés átmenetileg nem
fogja leereszteni a vizet, illetve nem fog centrifugálni. Amint helyreáll a
tápellátása, megfelelően fog működni.
Hibaelhárítás
A mosógép ajtaját nem
lehet kinyitni.
• A mosógép megállításához nyomja meg vagy érintse meg a
Indítás/
Szünet gombot.
• Az ajtó zármechanizmusának feloldása némi időt vehet igénybe.
• Az ajtó a mosógép megállását vagy kikapcsolását követően 3 percig még
nem nyitható ki.
• Ellenőrizze, hogy a mosógép az összes vizet leeresztette-e a dobból.
• Ha víz maradt a dobban, az ajtó nem nyitható. Manuálisan eressze le a
vizet a dobból és nyissa ki az ajtót.
• Ellenőrizze, hogy az ajtózár jelzőfénye kialudt-e. Ha a mosógép leeresztette
a vizet, az ajtózár jelzőfénye kialszik.
A berendezés túlzottan
habzik.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően használta-e az ajánlott
mosószert.
• Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás
elkerülése érdekében.
• Lágy víz, kis ruhatöltet vagy enyhe szennyeződés esetén használjon
kevesebb mosószert.
• Nem nagy hatékonyságú mosószer használata nem ajánlott.
Nem lehet több mosószer
hozzáadni.
• Győződjön meg róla, hogy a visszamaradó mosószer- és
öblítőmaradványok nincsenek-e a meghatározott szint felett.
48 Magyar
Untitled-62 48
2017-06-28
6:11:44
Probléma
Teendő
• Dugja be a tápkábelt egy működő fali aljzatba.
• Ellenőrizze a biztosítékot vagy kapcsolja vissza az áramkör-megszakítót.
Megállások.
• Csukja be az ajtót, és a mosógép elindításához nyomja meg a
Indítás/
Szünet gombot. Az Ön biztonsága érdekébe a mosógép dobja mindaddig
nem kezd el rázkódni és forogni, amíg be nem csukja az ajtót.
• Mielőtt a mosógép elkezdené feltölteni a rendszert, egy sor kattogó hangot
ad ki. Így ellenőrzi az ajtózárat, és elvégez egy gyors leeresztést.
• Szünet vagy áztatási ciklus a program közben is előfordulhat. Várjon egy
kicsit, elképzelhető, hogy a mosógép elindul.
• Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a vízellátó tömlő szitaszűrője,
mely a vízcsap végénél található. Rendszeres időközönként tisztítsa ki a
szitaszűrőt.
• Ha a mosógép tápellátása nem megfelelő, a berendezés átmenetileg nem
fogja leereszteni a vizet, illetve nem fog centrifugálni. Amint helyreáll a
tápellátása, megfelelően fog működni.
Hibaelhárítás
• Nyissa ki teljesen mindkét csapot.
• Győződjön meg róla, hogy a hőfok kiválasztása megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy a tömlők a megfelelő csapokhoz csatlakoznak-e. Töltse fel
a tömlőket.
• Ellenőrizze, hogy a vízmelegítőt úgy állította-e be, hogy az legalább 49 °C
hőmérsékletű meleg vizet biztosítson a csapokban. Szintén ellenőrizze a
vízmelegítő kapacitását és feltöltődési idejét.
• Válassza le a tömlőket és tisztítsa ki a szitaszűrőket. Eltömődhetett a
Rossz hőmérsékletű vízzel
szitaszűrő.
tölti fel a rendszert.
• Mialatt a mosógép vízzel tölti fel a rendszert, a víz hőmérséklete változhat,
ahogy az automatikus hőmérséklet-szabályozó funkció ellenőrzi a bejövő
víz hőmérsékletét. Ez normális jelenség.
• Mialatt a mosógép vízzel tölti fel a rendszert, azt tapasztalhatja, hogy az
adagolón csak meleg és/vagy hideg víz áramlik keresztül, amikor hideg
vagy meleg hőfokot választott ki. Ez normális jelenség az automatikus
hőmérséklet-vezérlő funkció működése miatt, amely megállapítja a víz
hőmérsékletét.
Magyar 49 Untitled-62 49
2017-06-28
6:11:45
Hibaelhárítás
Probléma
Teendő
A program végén a töltet
vizes.
• Használjon High (Nagy) vagy Extra High (Extra nagy) fordulatszámú
centrifugálást.
• Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás
csökkentése érdekében.
• A töltet túl kicsi. Kis töltetek (egy vagy két ruhadarab) esetén az eloszlás
egyenetlen lehet, ami kevéssé hatékony centrifugálást eredményez.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e megcsavarodva vagy eltömődve.
Víz szivárog a
berendezésből.
• Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy minden tömlőcsatlakozás szorosan meg
van-e húzva.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége megfelelően illeszkedik-e az
ürítőrendszerhez, illetve, hogy rögzítése megfelelő-e.
• Ne töltse túl a mosógépet.
• Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás
elkerülése érdekében.
A berendezésből
kellemetlen szag árad.
• A hab megülhet a berendezés mélyedéseiben és kellemetlen szagot
áraszthat.
• Bizonyos időközönként futtasson le egy tisztító programot a berendezés
fertőtlenítése céljából.
• Tisztítsa meg az ajtó tömítését.
• A programok befejeződését követően szárítsa ki a mosógép belsejét.
Nincsenek buborékok
(kizárólag Bubbleshot
modellek esetén).
• A túlzott ruhatöltet akadályozhatja a buborékképződést.
• A túlzottan szennyezett ruhanemű akadályozhatja a buborékképződést.
Hibaelhárítás
Ha egy probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a helyi Samsung szervizközponttal.
50 Magyar
Untitled-62 50
2017-06-28
6:11:45
Információkódok
Ha a mosógép nem működik, információkód jelenhet meg a kijelzőn. Tekintse át az alábbi táblázatot, és
próbálja ki a benne található javaslatokat.
Kód
Teendő
Nincs vízellátás.
4C
4C2
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a vízcsap ki van-e nyitva.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek nincsenek-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e elfagyva.
Ellenőrizze, hogy a mosógép vízellátása megfelelő nyomású-e.
Ellenőrizze, hogy a hideg- illetve melegvíz-csap megfelelően csatlakozik-e
a berendezéshez.
• Ha szükséges, tisztítsa ki a szitaszűrőt (esetleg el lehet tömődve).
• Ellenőrizze, hogy a hidegvíztömlő rendesen csatlakozik-e a
hidegvízcsaphoz. Ha a melegvíz-csaphoz csatlakozik, a ruhanemű egyes
programok esetén megrongálódhat.
A vizet nem ereszti le a berendezés.
5C
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nem fagyott-e be vagy nincs-e eltömődve.
• A csatlakozási típustól függően ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő megfelelő
pozícióban áll-e.
• Ha eltömődött, tisztítsa ki a törmelékszűrőt.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő egészen az ürítőrendszerig egyenesen
fut-e.
• Ha az információkód továbbra is aktív, lépjen kapcsolatba a
vevőszolgálattal.
dC
Hibaelhárítás
A mosógép nyitott ajtó mellett működik.
• Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva.
• Ellenőrizze, hogy nem szorult-e ruha az ajtóba.
A víz elérte a túlfolyó szintjét.
OC
• Centrifugálás után indítsa újra.
• Ha az információkód továbbra is látható a kijelzőn, lépjen kapcsolatba a
helyi Samsung szervizközponttal.
Ellenőrizze a kifolyótömlőt.
LC, LC1
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a kifolyótömlő vége a földön fekszik-e.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e eltömődve.
• Ha az információkód továbbra is aktív, lépjen kapcsolatba a
vevőszolgálattal.
Magyar 51 Untitled-62 51
2017-06-28
6:11:45
Hibaelhárítás
Kód
Teendő
A centrifugálás nem működik.
Ub
• Ellenőrizze, hogy a ruhanemű egyenletesen oszlik-e el.
• Ellenőrizze, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll-e.
• Rendezze át a töltetet. Ha csak egy ruhadarabot, például egy fürdőköpenyt
vagy egy farmert kíván kimosni, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső
eredménye nem elégséges, és a kijelzőn az „Ub” üzenet jelenik meg.
Ellenőrizze a motor működését.
3C
• Próbálja újraindítani a programot.
• Ha az információkód továbbra is aktív, lépjen kapcsolatba a
vevőszolgálattal.
Ellenőrizni kell az elektronikus vezérlőt.
UC
• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az áramellátás.
• Ha az információkód továbbra is aktív, lépjen kapcsolatba a
vevőszolgálattal.
Alacsony feszültség.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva.
• Ha az információkód továbbra is aktív, lépjen kapcsolatba a
vevőszolgálattal.
Magas hőmérsékletű fűtőelem ellenőrzése.
HC
• Ha az információkód továbbra is aktív, lépjen kapcsolatba a
vevőszolgálattal.
A vízszintérzékelő nem működik megfelelően.
1C
Hibaelhárítás
• Kapcsolja ki a gépet, és indítsa újra a programot.
• Ha az információkód továbbra is aktív, lépjen kapcsolatba a
vevőszolgálattal.
Ellenőrizze a kommunikációt a fő- és al-NYÁK-ok között.
AC
• Kapcsolja ki a gépet, és indítsa újra a programot.
• Ha az információkód továbbra is aktív, lépjen kapcsolatba a
vevőszolgálattal.
A MEMS-érzékelő nem működik megfelelően.
8C
• Kapcsolja ki a gépet, és indítsa újra a programot.
• Ha az információkód továbbra is aktív, lépjen kapcsolatba a helyi Samsung
szervizközponttal.
52 Magyar
Untitled-62 52
2017-06-28
6:11:45
Kód
Teendő
Ellenőrizze a fő és az inverter NYÁK-ok közötti kommunikációt.
AC6
• Az állapottól függően a gép automatikusan visszatérhet a normál
működéshez.
• Kapcsolja ki a gépet, és indítsa újra a programot.
• Ha az információkód továbbra is aktív, lépjen kapcsolatba a helyi Samsung
szervizközponttal.
Ha valamelyik információkód gyakran feltűnik a kijelzőn, lépjen kapcsolatba a helyi Samsung
szervizközponttal.
Hibaelhárítás
Magyar 53 Untitled-62 53
2017-06-28
6:11:45
Műszaki jellemzők
Anyagkezelési táblázat
A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék
négy szimbólumot tartalmaznak a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás (szükség
esetén vegytisztítás). A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a hazai és külföldi ruházati gyártók
termékeinél. A ruházati cikkek megóvása, illetve a mosással kapcsolatos problémák kiküszöbölése érdekében
tartsa be az anyagkezelési címkéken található utasításokat.
Műszaki jellemzők
Ellenálló anyag
Nem vasalható
Finom anyag
Bármilyen oldószerrel vegytisztítható
95 °C-on mosható
Vegyileg tisztítható
60 °C-on mosható
Csak vegyileg tisztítható, perkloriddal,
öngyújtóbenzinnel, etanollal vagy
R113 tisztítószerrel
40 °C-on mosható
Csak vegyileg tisztítható repülőüzemanyaggal, etanollal vagy R113
tisztítószerrel
30 °C-on mosható
Vegytisztítással nem tisztítható
Csak kézzel mosható
Kiterítve szárítandó
Csak vegytisztítással tisztítható
Felakasztva szárítható
Hideg vízben fehéríthető
Vállfára akasztva szárítandó
Nem fehéríthető
Géppel szárítható normál
hőmérsékleten
Vasalás max. 200 °C-on
Géppel szárítható csökkentett
hőmérsékleten
Vasalás max. 150 °C-on
Nem szárítható szárítógépben
Vasalás max. 100 °C-on
54 Magyar
Untitled-62 54
2017-06-28
6:11:47
Környezetvédelem
• A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ha le kívánja selejtezni a készüléket, kövesse a helyi
hulladékelhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen áramforráshoz
csatlakoztatni. Távolítsa el a berendezés ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a
készülékbe.
• Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
• A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító és fehérítő szert, ha erre feltétlenül szükség van.
• Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott
mosóprogramtól függ).
Műszaki jellemzők
Magyar 55 Untitled-62 55
2017-06-28
6:11:47
Műszaki jellemzők
Műszaki adatlap
A „*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.
Típus
Elöltöltős mosógép
Típus megnevezése
WW9*J5**6**
Méretek
W 600 x D 550 x H 850 (mm)
Víznyomás
50-800 kPa
Nettó tömeg
61,0 kg
Mosási és centrifugakapacitás
9,0 kg
Teljesítményfelvétel
Mosás és
melegítés
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Centrifuga fordulatszáma
WW9*J55*6**
WW9*J54*6**
WW9*J53*6**
WW9*J52*6**
1400 ford./perc
1200 ford./perc
Típus
Elöltöltős mosógép
Típus megnevezése
WW8*J5**6**
Méretek
W 600 x D 550 x H 850 (mm)
Víznyomás
50-800 kPa
Nettó tömeg
61,0 kg
Mosási és centrifugakapacitás
8,0 kg
Teljesítményfelvétel
Mosás és
melegítés
Centrifuga fordulatszáma
220 V
2000 W
240 V
2400 W
WW8*J55*6**
WW8*J54*6**
WW8*J53*6**
WW8*J52*6**
1400 ford./perc
1200 ford./perc
Műszaki jellemzők
56 Magyar
Untitled-62 56
2017-06-28
6:11:47
Típus
Elöltöltős mosógép
Típus megnevezése
WW7*J5**6**
Méretek
W 600 x D 550 x H 850 (mm)
Víznyomás
50-800 kPa
Nettó tömeg
61,0 kg
Mosási és centrifugakapacitás
7,0 kg
Mosás és
melegítés
Teljesítményfelvétel
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Centrifuga fordulatszáma
WW7*J55*6**
WW7*J54*6**
WW7*J53*6**
WW7*J52*6**
1400 ford./perc
1200 ford./perc
MEGJEGYZÉS
A kiviteli és műszaki adatok a minőség javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
E
D
A
C
B
600 mm
B
850 mm
C
550 mm
D
630 mm
E
1075 mm
Műszaki jellemzők
A
Magyar 57 Untitled-62 57
2017-06-28
6:11:47
Műszaki jellemzők
Az 1061/2010/EU rendelet szerint
A „*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.
Samsung
Típus megnevezése
Kapacitás
kg
Az energiahatékonyság egy D-től (legkevésbé hatékony) A+++-ig (leghatékonyabb) terjedő
skálán
Az éves energiafogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján
került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut
programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt,
kWh/év
valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges
energiafogyasztás a készülék használatától függ.)
WW9*J54*6**
WW9*J52*6**
9,0
A+++
130
Energiafogyasztás
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A kikapcsolt üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
A bekapcsolva hagyott üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
Az éves vízfogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került
meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal,
teljes és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a
készülék használatától függ.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,65
0,51
0,51
0,48
5,00
l/év
9400
Centrifuga hatékonysági osztálya
A centrifugálási/szárítási hatékonyság egy G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb)
terjedő skálán
Maximális centrifugasebesség
fordulat/perc
Maradék nedvesség
%
A
B
1400
44
1200
53
COTTON (PAMUT)
60 °C és a
COTTON (PAMUT)
40 °C program megfelel a „normál 60 °C-os pamut programnak”
A
és a „normál 40 °C-os pamut programnak”. Mindkettő normális mértékben szennyezett pamut ruhák tisztítására alkalmas, és az ilyen
típusú ruhák mosása esetén a leggazdaságosabb (a víz- és energiafogyasztás szempontjából). Ezeknél a programoknál a tényleges
vízhőmérséklet különbözhet a megállapított hőmérséklettől. Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd a „Kalibráció
futtatása (ajánlott)” című részt a 25. oldalon).
A normál programok időtartama
Műszaki jellemzők
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A bekapcsolva hagyott üzemmód (Tl) időtartama
perc
perc
perc
perc
319
289
289
2
A dB(A) re 1 pW mértékegységben megadott, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátások, illetve a normál, teljes töltettel végzett 60
°C-os pamut program mosási és centrifugálási fázisainak kerekített zajkibocsátása
Mosás
Centrifuga
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
50
74
Szabadon álló
58 Magyar
Untitled-62 58
2017-06-28
6:11:48
Az 1061/2010/EU rendelet szerint
A „*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.
Samsung
Típus megnevezése
Kapacitás
kg
Az energiahatékonyság egy D-től (legkevésbé hatékony) A+++-ig (leghatékonyabb) terjedő
skálán
Az éves energiafogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján
került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut
programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt,
kWh/év
valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges
energiafogyasztás a készülék használatától függ.)
WW9*J53*6**
9.0
A+++
175
Energiafogyasztás
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A kikapcsolt üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
A bekapcsolva hagyott üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
Az éves vízfogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került
meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal,
teljes és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a
készülék használatától függ.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0.86
0.83
0.59
0.48
5.00
l/év
9400
Centrifuga hatékonysági osztálya
A centrifugálási/szárítási hatékonyság egy G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb)
terjedő skálán
Maximális centrifugasebesség
fordulat/perc
Maradék nedvesség
%
B
1200
53
COTTON (PAMUT)
60 °C és a
COTTON (PAMUT)
40 °C program megfelel a „normál 60 °C-os pamut programnak”
A
és a „normál 40 °C-os pamut programnak”. Mindkettő normális mértékben szennyezett pamut ruhák tisztítására alkalmas, és az ilyen
típusú ruhák mosása esetén a leggazdaságosabb (a víz- és energiafogyasztás szempontjából). Ezeknél a programoknál a tényleges
vízhőmérséklet különbözhet a megállapított hőmérséklettől. Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd a „Kalibráció
futtatása (ajánlott)” című részt a 25. oldalon).
A normál programok időtartama
perc
perc
perc
perc
280
220
180
2
Műszaki jellemzők
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A bekapcsolva hagyott üzemmód (Tl) időtartama
A dB(A) re 1 pW mértékegységben megadott, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátások, illetve a normál, teljes töltettel végzett 60
°C-os pamut program mosási és centrifugálási fázisainak kerekített zajkibocsátása
Mosás
Centrifuga
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
62
76
Szabadon álló
Magyar 59 Untitled-62 59
2017-06-28
6:11:48
Műszaki jellemzők
Az 1061/2010/EU rendelet szerint
A „*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.
Samsung
Típus megnevezése
Kapacitás
kg
Az energiahatékonyság egy D-től (legkevésbé hatékony) A+++-ig (leghatékonyabb) terjedő
skálán
Az éves energiafogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján
került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut
programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt,
kWh/év
valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges
energiafogyasztás a készülék használatától függ.)
WW8*J54*6**
WW8*J52*6**
8,0
A+++
116
Energiafogyasztás
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A kikapcsolt üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
A bekapcsolva hagyott üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
Az éves vízfogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került
meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal,
teljes és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a
készülék használatától függ.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,54
0,48
0,48
0,48
5,00
l/év
8100
Centrifuga hatékonysági osztálya
A centrifugálási/szárítási hatékonyság egy G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb)
terjedő skálán
Maximális centrifugasebesség
fordulat/perc
Maradék nedvesség
%
A
B
1400
44
1200
53
COTTON (PAMUT)
60 °C és a
COTTON (PAMUT)
40 °C program megfelel a „normál 60 °C-os pamut programnak”
A
és a „normál 40 °C-os pamut programnak”. Mindkettő normális mértékben szennyezett pamut ruhák tisztítására alkalmas, és az ilyen
típusú ruhák mosása esetén a leggazdaságosabb (a víz- és energiafogyasztás szempontjából). Ezeknél a programoknál a tényleges
vízhőmérséklet különbözhet a megállapított hőmérséklettől. Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd a „Kalibráció
futtatása (ajánlott)” című részt a 25. oldalon).
A normál programok időtartama
Műszaki jellemzők
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A bekapcsolva hagyott üzemmód (Tl) időtartama
perc
perc
perc
perc
319
259
259
2
A dB(A) re 1 pW mértékegységben megadott, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátások, illetve a normál, teljes töltettel végzett 60
°C-os pamut program mosási és centrifugálási fázisainak kerekített zajkibocsátása
Mosás
Centrifuga
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
49
74
Szabadon álló
60 Magyar
Untitled-62 60
2017-06-28
6:11:48
Az 1061/2010/EU rendelet szerint
A „*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.
Samsung
Típus megnevezése
Kapacitás
kg
Az energiahatékonyság egy D-től (legkevésbé hatékony) A+++-ig (leghatékonyabb) terjedő
skálán
Az éves energiafogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján
került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut
programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt,
kWh/év
valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges
energiafogyasztás a készülék használatától függ.)
WW8*J55*6**
WW8*J53*6**
8,0
A+++
166
Energiafogyasztás
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A kikapcsolt üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
A bekapcsolva hagyott üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
Az éves vízfogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került
meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal,
teljes és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a
készülék használatától függ.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,85
0,73
0,56
0,48
5,00
l/év
8100
Centrifuga hatékonysági osztálya
A centrifugálási/szárítási hatékonyság egy G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb)
terjedő skálán
Maximális centrifugasebesség
fordulat/perc
Maradék nedvesség
%
B
1400
1200
53
COTTON (PAMUT)
60 °C és a
COTTON (PAMUT)
40 °C program megfelel a „normál 60 °C-os pamut programnak”
A
és a „normál 40 °C-os pamut programnak”. Mindkettő normális mértékben szennyezett pamut ruhák tisztítására alkalmas, és az ilyen
típusú ruhák mosása esetén a leggazdaságosabb (a víz- és energiafogyasztás szempontjából). Ezeknél a programoknál a tényleges
vízhőmérséklet különbözhet a megállapított hőmérséklettől. Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd a „Kalibráció
futtatása (ajánlott)” című részt a 25. oldalon).
A normál programok időtartama
perc
perc
perc
perc
252
222
182
2
Műszaki jellemzők
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A bekapcsolva hagyott üzemmód (Tl) időtartama
A dB(A) re 1 pW mértékegységben megadott, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátások, illetve a normál, teljes töltettel végzett 60
°C-os pamut program mosási és centrifugálási fázisainak kerekített zajkibocsátása
Mosás
Centrifuga
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
62
79
76
Szabadon álló
Magyar 61 Untitled-62 61
2017-06-28
6:11:48
Műszaki jellemzők
Az 1061/2010/EU rendelet szerint
A „*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.
Samsung
Típus megnevezése
Kapacitás
kg
Az energiahatékonyság egy D-től (legkevésbé hatékony) A+++-ig (leghatékonyabb) terjedő
skálán
Az éves energiafogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján
került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut
programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt,
kWh/év
valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges
energiafogyasztás a készülék használatától függ.)
WW7*J54*6**
WW7*J52*6**
7,0
A+++
103
Energiafogyasztás
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A kikapcsolt üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
A bekapcsolva hagyott üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
Az éves vízfogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került
meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal,
teljes és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a
készülék használatától függ.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,52
0,39
0,39
0,48
5,00
l/év
7400
Centrifuga hatékonysági osztálya
A centrifugálási/szárítási hatékonyság egy G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb)
terjedő skálán
Maximális centrifugasebesség
fordulat/perc
Maradék nedvesség
%
B
1400
1200
53
COTTON (PAMUT)
60 °C és a
COTTON (PAMUT)
40 °C program megfelel a „normál 60 °C-os pamut programnak”
A
és a „normál 40 °C-os pamut programnak”. Mindkettő normális mértékben szennyezett pamut ruhák tisztítására alkalmas, és az ilyen
típusú ruhák mosása esetén a leggazdaságosabb (a víz- és energiafogyasztás szempontjából). Ezeknél a programoknál a tényleges
vízhőmérséklet különbözhet a megállapított hőmérséklettől. Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd a „Kalibráció
futtatása (ajánlott)” című részt a 25. oldalon).
A normál programok időtartama
Műszaki jellemzők
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A bekapcsolva hagyott üzemmód (Tl) időtartama
perc
perc
perc
perc
312
197
197
2
A dB(A) re 1 pW mértékegységben megadott, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátások, illetve a normál, teljes töltettel végzett 60
°C-os pamut program mosási és centrifugálási fázisainak kerekített zajkibocsátása
Mosás
Centrifuga
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
51
74
Szabadon álló
62 Magyar
Untitled-62 62
2017-06-28
6:11:48
Az 1061/2010/EU rendelet szerint
A „*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.
Samsung
Típus megnevezése
Kapacitás
kg
Az energiahatékonyság egy D-től (legkevésbé hatékony) A+++-ig (leghatékonyabb) terjedő
skálán
Az éves energiafogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján
került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut
programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt,
kWh/év
valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges
energiafogyasztás a készülék használatától függ.)
WW7*J55*6**
WW7*J53*6**
7,0
A+++
153
Energiafogyasztás
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A kikapcsolt üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
A bekapcsolva hagyott üzemmód súlyozott energiafogyasztása.
Az éves vízfogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került
meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal,
teljes és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a
készülék használatától függ.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,74
0,72
0,53
0,48
5,00
l/év
7400
Centrifuga hatékonysági osztálya
A centrifugálási/szárítási hatékonyság egy G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb)
terjedő skálán
Maximális centrifugasebesség
fordulat/perc
Maradék nedvesség
%
B
1400
1200
53
COTTON (PAMUT)
60 °C és a
COTTON (PAMUT)
40 °C program megfelel a „normál 60 °C-os pamut programnak”
A
és a „normál 40 °C-os pamut programnak”. Mindkettő normális mértékben szennyezett pamut ruhák tisztítására alkalmas, és az ilyen
típusú ruhák mosása esetén a leggazdaságosabb (a víz- és energiafogyasztás szempontjából). Ezeknél a programoknál a tényleges
vízhőmérséklet különbözhet a megállapított hőmérséklettől. Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd a „Kalibráció
futtatása (ajánlott)” című részt a 25. oldalon).
A normál programok időtartama
perc
perc
perc
perc
252
222
182
2
Műszaki jellemzők
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel
A bekapcsolva hagyott üzemmód (Tl) időtartama
A dB(A) re 1 pW mértékegységben megadott, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátások, illetve a normál, teljes töltettel végzett 60
°C-os pamut program mosási és centrifugálási fázisainak kerekített zajkibocsátása
Mosás
Centrifuga
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
62
79
76
Szabadon álló
Magyar 63 Untitled-62 63
2017-06-28
6:11:48
Műszaki jellemzők
A főbb mosási programokkal kapcsolatos tudnivalók
Modell
Program
COTTON
WW9*J54*6**
COTTON
WW9*J53*6**
WW8*J54*6**
4,5
98
56
40
4,5
4,5
9,0
289
289
319
44
44
44
Energiafogyasztás
(kWh/program)
59
68
0,27
53
53
53
39
39
47
0,51
0,51
0,65
4,0
158
35
35
68
0,68
COTTON
20
4,5
95
-
59
68
0,30
40
4,5
4,5
9,0
180
220
280
-
53
53
53
39
39
47
0,59
0,83
0,86
COTTON
60
SYNTHETICS
40
4,0
155
-
35
68
0,80
COTTON
20
4,0
98
56
59
57
0,26
40
4,0
4,0
8,0
259
259
319
44
44
44
53
53
53
33
33
41
0,48
0,48
0,54
COTTON
60
SYNTHETICS
40
4,0
158
35
35
68
0,68
COTTON
20
4,0
95
56
59
57
0,29
40
4,0
4,0
8,0
182
222
252
53
53
53
53
53
53
33
33
41
0,56
0,73
0,85
COTTON
60
SYNTHETICS
40
4,0
155
35
35
68
0,80
COTTON
20
3,5
98
56
59
50
0,25
40
3,5
3,5
7,0
197
197
312
53
53
53
53
53
53
31
31
36
0,39
0,39
0,52
158
35
35
68
0,68
COTTON
60
WW7*J52*6**
Műszaki jellemzők
WW7*J55*6**
20
Vízfogyasztás
(l/program)
40
WW8*J53*6**
WW7*J54*6**
Kapacitás
(kg)
SYNTHETICS
WW8*J52*6**
WW8*J55*6**
Hőmérséklet
(°C)
60
WW9*J52*6**
Maradék
nedvességtartalom
Mosás
(%)
időtartama
1400
1200
(perc)
ford./
ford./
perc
perc
SYNTHETICS
40
4,0
COTTON
20
3,5
95
56
59
50
0,28
40
3,5
3,5
7,0
182
222
252
53
53
53
53
53
53
31
31
36
0,53
0,72
0,74
4,0
155
35
35
68
0,80
COTTON
60
WW7*J53*6**
SYNTHETICS
40
A táblázatban szereplő értékeket az IEC60456/EN60456 által meghatározott feltételek között mértük. A
tényleges értékek a készülék használatától függően eltérőek lehetnek.
64 Magyar
Untitled-62 64
2017-06-28
6:11:49
Jegyzet
Untitled-62 65
2017-06-28
6:11:49
Jegyzet
Untitled-62 66
2017-06-28
6:11:49
Jegyzet
Untitled-62 67
2017-06-28
6:11:49
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?
ORSZÁG
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:
VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
*3000
BULGARIA
0800 111 31,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
*8000 (apel in retea)
ROMANIA
08008-726-78-64
www.samsung.com/ro/support
(08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267
(brezplačna številka)
www.samsung.com/si
DC68-03779E-01
Untitled-62 68
2017-06-28
6:11:49
Download PDF