Samsung | RSA1WTVG | Samsung RSA1WTVG1 amerikai típusú hűtő Felhasználói kézikönyv

RSA1W***
Hűtő
felhasználói kézikönyv
Magyar
Képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljeskörű szolgáltatásokhoz kérjük,
regisztrálja termékét a következő webhelyen
www.samsung.com/global/register
Szabadon álló készülék
??? _ 1
Az Ön új hűtőszekrényének
jellemzői
AZ ÖN ÚJ HŰTŐSZEKRÉNYÉNEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI
Az Ön amerikai stílusú hűtőszekrénye számos helytakarékos és innovatív tárolóhellyel és energiahatékony tulajdonsággal rendelkezik.
• REJTETT ZSANÉROK ÉS AJTÓKAPCSOLÓK
A rejtett kivitelű zsanérok és ajtókapcsolók elegánsabbá és kifinomultabbá varázsolják
a hűtőszekrény elejét.
• MAGAS KIALAKÍTÁSÚ ITALADAGOLÓ
Az italadagoló segítségével a hűtőszekrény ajtajában elhelyezett víztartályból úgy vehet hűs/
hideg vizet, hogy nem kell a hűtőszekrény ajtaját ehhez kinyitnia.
• FEKETE ÉS ÁTTETSZŐ LEDES KIJELZŐ
A luxus kialakítású fekete ablak hozzájárul a kifinomult és megnyerő külsőhöz.
Kérjük, jegyezze fel a készülék típusszámát
és sorozatszámát, hogy azokra a jövőben
könnyebben hivatkozhasson. A készülék
típusszámát a hűtőszekrény bal oldalsó falán
találhatja meg.
2_jellemzők
Típusszám
Sorozatszám
biztonsági adatok
BIZTONSÁGI ADATOK
FIGYELMEZTETÉS
• Mielőtt használatba venné a készüléket gondosan olvassa át ezt az útmutatót és őrizze azt
meg referenciaként.
•
FIGYELEM
Az alábbi használati utasítások több modellre vonatkoznak ezért az Ön által vásárolt
hűtőszekrény jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben ismertetettektől.
AZ ALKALMAZOTT FELSZÓLÍTÓ/FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELEM
Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére utal.
Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelöli
EGYÉB ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK
TILTOTT tevékenységet jelöl.
Azt jelöli, hogy valamit NEM szabad szétszerelni.
Azt jelöli, hogy valamit NEM szabad megérinteni.
Azt jelöli, hogy valamit be kell tartani.
Azt jelöli, hogy ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót az aljzatból.
Azt jelöli, hogy az áramütés megelőzése érdekében földelésre van
szükség.
Ez a szimbólum a műszerésznek szól.
A figyelmeztető szimbólumok célja, hogy megelőzzük mind az Ön, mind mások személyes
sérüléseit.
Maradéktalanul tartsa be a szimbólumok utasításait.
Ha elolvasta a fejezetet, akkor azt őrizze meg egy biztonságos helyen, hogy később is
használhassa azt referenciaként.
•
•
•
•
A hűtőszekrényt a használat előtt a kézikönyv utasításai szerint kell elhelyezni és telepíteni.
Az eszközt csak a jelen kézikönyvben ismertetett módon és célra szabad használni.
Az eszköz karbantartását csak arra képzett szerelő végezheti el.
Használjon R600a-t vagy R134a-t hűtőközegként. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét
a készülék hátulján és az adattáblát a hűtőszekrényen belül; itt adtuk meg, hogy
a hűtőszekrény milyen hűtőközeget használ.
•
•
Az R600a hűtőközeg egy természetes gáz, amely nagyon környezetbarát, de ennek
ellenére gyúlékony. A készülék szállításakor és felállításakor vigyázni kell nehogy
a hűtőkör bármely része megrongálódjon.
A csövekből szivárgó hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat. Ha
szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng vagy potenciális gyújtóforrások használatát és
néhány percig szellőztesse a helyiséget, ahol a készüléket felállította.
_biztonsági információk_3
biztonsági adatok
•
FIGYELMEZTETÉS
•
•
•
•
•
Hogy megakadályozhassuk az éghető gáz-levegő keverék képződését abban az esetben,
ha a hűtőkör szivárogna, a helyiséget, amelyben a készüléket felállítják, a hűtőközeg
mennyisége szerint kell méretezni.
Semmi esetre sem szabad bekapcsolni a készüléket, ha azon sérülés jelei láthatók. Ha
kétségei támadnának, forduljon a márkakereskedőhöz.
A helyiséget, amelyben a készüléket felállítják, úgy kell méretezni, hogy a készülék
belsejében lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára egy légköbméter jusson.
Az adott készülék hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében található adattáblán adtuk
meg.
A termék csomagolóanyagát a környezetvédelmi szabályok betartatásával selejtezze le.
A hűtőszekrény belső lámpájának cseréjét megelőzően húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- Ezen óvintézkedés nélkül nem lehet az áramütés kockázatát kizárni.
NAGYON VESZÉLYES KÖRÜLMÉNYEKRE FIGYELMEZTETŐ
SZIMBÓLUMOK
•
FIGYELMEZTETÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A hűtőszekrényt nem szabad nedves helyen vagy olyan helyiségben elhelyezni, ahol az
vízzel érintkezhet.
- Az elektromos alkatrészek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol azt közvetlen napsugárzás érheti vagy azt
a konyhai tűzhely, fűtőberendezés vagy más hőforrások hőhatásai érhetnék.
A készüléket megfelelő nagyságú vízszintes felületű helyen állítsa fel.
- Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, akkor a belső hűtőrendszer nem tud
megfelelően működni.
Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanahhoz a konnektorhoz egy elosztó segítségével.
A hűtőszekrényt minden esetben külön konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek névleges
feszültsége megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
- Ezáltal biztosítható az optimális teljesítmény és megakadályozható az otthoni
áramkörök túlterhelése, ami a túlmelegedett vezetékek következtében tüzet okozhat.
A hűtőszekrényt soha se a hálózati kábelt húzva válassza le a elektromos hálózatról.
Mindig erősen fogja meg a hálózati csatlakozódugót és egyenesen húzza ki azt az aljzatból.
- A sérült kábel rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, nehogy a hűtőszekrény hátulja szétlapítsa vagy megrongálja
a csatlakozódugót.
Ne törje meg az elektromos kábelt, illetve ne tegyen arra nehéz tárgyakat.
- Ez tüzet okozhat.
Azonnal cseréltesse le vagy javítassa ki a hűtőszekrény elektromos vezetéket a hivatalos
szervizzel vagy a gyártóval, ha az sérült vagy kopott.
Soha ne használjon olyan elektromos vezetéket amelyen repedések találhatóak vagy amely
kopott (ideértve a vezeték teljes hosszát és a végeit is).
A sérült elektromos vezetéket azonnal le kell cseréltetni a gyártóval vagy annak hivatalos
szervizével.
A hűtőszekrény mozgatásakor ügyeljen arra, nehogy azt véletlenül rátolja az elektromos
vezetékre vagy megrongálja a mozgatás közben az elektromos vezetéket.
Az elektromos vezetéket nem szabad nedves kézzel megfogni és azt a konnektorhoz
csatlakoztatni.
A hűtőszekrény bárminemű tisztítása és javítása előtt azt válassza le az elektromos hálózatról.
Soha ne használjon nedves vagy nyirkos ruhát a csatlakozódugó tisztításához.
Távolítson el minden idegen anyagot és a port a csatlakozódugó villáiról.
- Az utasítás figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt okozhat.
Ha a készüléket leválasztotta az elektromos hálózatról, akkor várjon legalább 5 percig,
mielőtt azt újra csatlakoztatná.
Ne csatIakoztassa a vezetéket a konnektorhoz, ha az meglazult.
- Ez tűzveszélyes lehet vagy áramütést okozhat.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
4_biztonsági információk
biztonsági adatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A hűtőszekrényt földelni kell.
- A hűtőszekrényt le kell földelni, hogy megakadályozzuk a kóboráramokat, ill. az
ezzel járó áramütés veszélyét.
• Földeléshez semmi esetre sem szabad gázcsövet, telefonvezetéket vagy más olyan
szerelvényt alkalmazni, amibe bele csaphat a villám.
- A földelés-csatlakozó nem megfelelő használata áramütést okozhat.
Tilos a hűtőszekrényt szétszerelni vagy azt megpróbálni házilag megjavítani.
- Ezzel tűzveszélyt okozhat, tönkreteheti a berendezést és/vagy személyes sérülést okozhat.
Ha gyógyszer- vagy füstszagot érez, akkor azonnal válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról a csatlakozódugó kihúzásával és forduljon a SAMSUNG szervizközpontjához.
A készüléken vagy annak szerelvényein található szellőzőnyílásokat tilos eltakarni.
A kiolvasztási folyamat felgyorsítására kizárólag a gyártó által ajánlott mechanikai
szerkezeteket és eszközöket szabad használni.
Ne sértse meg a hűtőköröket.
A hűtőszekrényben/mélyhűtőben tilos elektromos eszközöket használni, kivéve ha
a használandó eszköz típusát a gyártó engedélyezte.
A belső lámpa cseréjét megelőzően válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
Ha nem tudná a belső lámpát valamilyen oknál fogva lecserélni, akkor vegye fel
a kapcsolatot a szervizközponttal.
Ez a készülék nem alkalmas a csökkent fizikai, mentális vagy érzékszervi képességekkel
rendelkező, illetve tapasztalatlan vagy a megfelelő ismereteket nélkülöző felnőttek (és
gyerekek) általi használatra. Ez alól csak akkor van kivétel, ha az illetők a készüléket
a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy annak útmutatásai alapján használják.
Vigyázzon, nehogy a gyerekek játsszanak a készülékkel.
Ne engedje, hogy a gyerekek az ajtóra csimpaszkodjanak. Ellenkező esetben súlyos
sérülést szenvedhetnek.
Nedves kézzel ne érintse meg a mélyhűtő oldalait vagy a mélyhűtőben tárolt termékeket.
- A nedves kéz odafagyhat a hideg tárgyakhoz.
Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, akkor annak csatlakozóját húzza ki
a konnektorból.
- A szigetelés sérülései tűzveszélyt okozhatnak.
Ne tároljon tárgyakat a készülék tetején.
- Az ajtó nyitásakor a tárgyak leeshetnek, személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.
FIGYELMEZTETŐ JELEK
FIGYELEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék kizárólag otthoni élelmiszertárolására szolgál.
Tartsa be a termékek gyártói utasítását az élelmiszerek tárolásával kapcsolatban.
Kövesse a releváns utasításokat
A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni nehogy kiessenek.
Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
Soha ne tömje tele a hűtőszekrényt.
- Az ajtó kinyitásakor a termékek kieshetnek és személyes sérülést vagy anyagi veszteséget
okozhatnak.
Soha ne tegyen palackokat vagy üvegedényeket a mélyhűtőbe.
- Ha ezek tartalma megfagy, akkor az üveg széttörhet és személyes sérülést okozhat.
Ne permetezzen gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
- Ez robbanást okozhat vagy tűzveszélyes lehet.
Soha ne permetezzen közvetlenül vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy annak külsejére.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Soha ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.
A benzin, a hígító, az alkohol, az éter, a földgáz és a hasonló termékek tárolása robbanást okozhat.
Ha hosszabb szabadságra szeretne elutazni, akkor ki kell ürítenie a hűtőszekrényt és ki kell
kapcsolnia azt.
Soha ne fagyassza le újra a teljesen kiolvasztott fagyasztott élelmiszereket.
Ne tároljon gyógyszereket, tudományos anyagokat vagy egyéb, hőre érzékeny termékeket
a hűtőszekrényben.
Tilos a hűtőszekrényben olyan termékeket tárolni, amelyek pontos
hőmérsékletszabályozást igényelnek.
Ne tegyen vízzel töltött edényt a hűtőszekrény tetejére.
- Ha a folyadék kiloccsan az tűzveszélyt vagy áramütést okozhat.
_biztonsági információk_5
biztonsági adatok
A TAKARÍTÁS FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMAI
•
•
•
•
Ne nyúljon kézzel a készülék alá.
- Az éles szélek balesetet okozhatnak.
Soha se dugja ujjait vagy egyéb tárgyakat az adagoló nyílásba vagy a jégdarálóba/
csúszdába.
- Ez személyes sérüléssel vagy anyagi kárral járhat.
Soha ne használjon nedves vagy vizes törlőruhát a csatlakozódugó tisztításához; távolítson
el minden idegen anyagot és a port a hálózati csatlakozódugó villáiról.
- Az utasítás figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt okozhat.
Ha a készüléket leválasztotta a hálózatról, akkor várjon legalább 10 percig, mielőtt
visszakapcsolja azt.
A LESELEJTEZÉSSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETŐ JELEK
•
•
•
•
A készülék vagy más hűtőszekrény/hűtőszekrények leselejtezése előtt szerelje le az ajtót/
az ajtó tömítéseit és a kilincset, nehogy a kisgyermekek vagy az állatok a hűtőszekrényben
rekedhessenek.
Hagyja a polcokat a helyén, mert így a gyerekek nehezebben tudnak bemászni
a hűtőszekrénybe.
Az R600a vagy az R134a hűtőközegként szolgál. A készülék hátoldalán található címkén,
illetve a hűtőszekrényen belül elhelyezett adattáblán ellenőrizheti, hogy a hűtőszekrény
milyen hűtőközeget tartalmaz. Ha a termék gyúlékony gázt tartalmaz (R600a hűtőközeg)
a termék biztonságos leselejtezése érdekében, lépjen kapcsolatba a helyi illetékes
hatóságokkal.
A szigetelések felfújásához ciklopentán gázt használtunk. A szigetelésben található gázokat
speciális módon kell ártalmatlanítani. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal a termék
környezetbarát és biztonságos leselejtezésével kapcsolatban. A hulladéktelepre szállítás
előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sincs-e megrongálódva.
Ha a csövek a szabadban sérülnek meg, az nem veszélyes.
Áramszünet esetén lépjen kapcsolatba a helyi elektromos szolgáltatóval és tudakolja meg,
milyen sokáig fog tartani az áramszünet.
FIGYELEM A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény
hőmérsékletét.
Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején a hűtőszekrény ajtajának kinyitását.
Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki a hűtőszekrényből az összes
fagyasztott élelmiszert.
Ha az ajtókat vagy fedeleket zárak vagy kulcsok védik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni,
hogy ahhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá - és nem szabad a kulcsokat a hűtőszekrény
közelében tárolni -, így előzhetjük meg azt, hogy a gyerekek magukat a hűtőszekrénybe
zárhassák.
6_biztonsági információk
biztonsági adatok
TOVÁBBI TANÁCSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A hűtőszekrény elhelyezése után hagyja azt 2 órát pihenni, mielőtt azt csatlakoztatná az
elektromos hálózathoz.
A legjobb teljesítmény érdekében kövesse a következő tanácsokat:
- Soha ne tegye az élelmiszereket túl közel az eszköz hátoldalán található
ventillátorokhoz, mert azok akadályoznák a levegő szabad áramlását a mélyhűtőben.
- Az élelmiszereket csomagolja be vagy helyezze őket egy légzáró tárolóedénybe mielőtt
azokat a mélyhűtőbe helyezné.
- Ne tegye az újonnan behelyezett élelmiszert túl közel a már lefagyasztott
élelmiszerekhez.
Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
Kérjük, vegye figyelembe az adott élelmiszerre vonatkozó maximális tárolási időtartamokat
és a fagyasztott élelmiszerek szavatosságát.
Ha kevesebb mint három hétre utazik el, akkor nem szükséges a hűtőszekrényt
leválasztani az elektromos hálózatról. De minden esetben távolítson el minden élelmiszert
a hűtőszekrényből, ha három hétre vagy annál hosszabb időre utazik el. Ilyen esetben
válassza le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról majd mossa le/takarítsa ki és engedje
azt megszáradni.
A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül elhárítják, ez nem befolyásolja
a hűtőszekrény hőmérsékletét. Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején
a hűtőszekrény ajtajának kinyitását. Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki
a hűtőszekrényből az összes fagyasztott élelmiszert.
Ha a hűtőszekrényhez kulcs is tartozik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni, hogy ahhoz
a gyerekek ne férhessenek hozzá - és nem a hűtőszekrény közelében.
A berendezés nem tud folyamatosan működni, ha azt olyan hőmérsékletű helyiségben
tárolják huzamosabb ideig, amelynek hőmérséklete hidegebb a hűtőszekrény üzemeltetési
tartományának alsó értékénél (ilyen esetben a mélyhűtőben tárolt élelmiszer ki is olvadhat
a mélyhűtő magas hőmérséklete miatt).
Ne tároljon olyan élelmiszereket a hűtőszekrényben, amelyek alacsony hőmérsékleten
hamar megromlanak, ilyen például a banán és a dinnyék.
Helyezze a jégtartót a gyártó által meghatározott helyre, hogy a jég lefagyasztása
optimálisan működhessen.
Az Ön készüléke ún. fagyás-mentes készülék, ami azt jelenti, hogy azt nem kell manuálisan
kiolvasztani, ezt a készülék automatikusan saját maga végzi.
A kiolvasztás során a hűtőszekrényben az ISO szabványoknak megfelelően emelkedik
csak a hőmérséklet. Ha meg szeretné előzni, hogy a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete
megemelkedjen, miközben kiolvasztja a készüléket, akkor csomagolja be azokat több
rétegű csomagolóanyagba, például újságpapírba.
Ha a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedik, akkor az csökkenti az
élelmiszerek szavatossági idejét.
_biztonsági információk_7
tartalomjegyzék
AZ AMERIKAI HŰTŐSZEKRÉNY
BEÁLLÍTÁSA
HŰTŐSZEKRÉNY
9
AZ AMERIKAI HŰTŐSZEKRÉNY
BEÁLLÍTÁSA
HŰTŐSZEKRÉNY
9
10
13
16
Előkészületek a hűtőszekrény telepítéséhez
A hűtőszekrény ajtajainak leszerelése
A hűtőszekrény ajtajainak visszaszerelése
A hűtőszekrény szintbe állítása
17
Az ajtó finombeállításai
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
A hűtőszekrény beállítása
A hűtőszekrény üzemeltetése
A digitális kijelző használata
A hőmérséklet szabályozása
A jégtartó és a vízadagoló használata
Polcok és tárolórekeszek
Élelmiszerek tárolása
A mélyhűtő tartozékainak kiszerelése
A hűtőszekrény tartozékok kiszerelése
A hűtőszekrény takarítása
A belső lámpa cseréje
Az ajtók használata
17
A SAMSUNG VÁLLALAT
AMERIKAI TÍPUSÚ
HŰTŐSZEKRÉNYÉNEK KEZELÉSE
18
HIBAELHÁRÍTÁS
31
8_tartalomjegyzék
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
ELŐKÉSZÜLETEK A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSÉHEZ
A hűtőszekrénynek legjobban megfelelő hely kiválasztása
• Olyan helyet válasszon, ahonnan könnyen elérhető a vízvezeték hálózat.
• Olyan helyet válasszon, ahol a hűtőszekrényt nem éri közvetlen napfény.
• Olyan helyet válasszon, amely vízszintes (vagy közel vízszintes).
• Olyan helyet válasszon, ahol a hűtőszekrény ajtajait minden akadály nélkül kinyithatja.
• A készüléket megfelelő nagyságú vízszintes felületű helyen állítsa fel.
- Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, akkor a belső hűtőrendszer nem tud
megfelelően működni.
- A hűtőszekrény elhelyezéséhez szükséges tér: lásd a lenti kép alapján a méreteket.
25mm
minimum
50 mm
1163mm
minimum
50 mm
25mm
1546mm
•
•
Tartson megfelelő távolságot jobbra és balra, hátra és felfele a hűtőszekrény elhelyezésénél.
A megfelelő elhelyezés csökkenti a fogyasztást és így alacsonyan tarthatja a villanyszámláit.
Ne helyezze a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet 10°C alá süllyedhet.
beállítás_9
01 BEÁLLÍTÁS
Gratulálunk, hogy a Samsung amerikai típusú hűtőszekrényét választotta. Reméljük, hogy élvezni fogja azt
a számos egyedülálló funkciót és a készülék hatékonyságát amit ez az új berendezés nyújthat.
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJAINAK LESZERELÉSE
Abban az esetben, ha a hűtőszekrényt csak nehézségek árán lehetne a bejárati ajtón bevinni, akkor annak
ajtajait le lehet szerelni.
1. AZ ELÜLSŐ LÁBAK BURKOLATÁNAK LESZERELÉSE
Nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtaját, a három csavart forgassa az óramutató
járásával ellentétesen, hogy levehesse az elülső lábakat takaró burkolatot.
10_beállítás
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
•
Figyeljen arra, hogy az ajtót egyenesen felfelé emelje, hogy a zsanérok ne hajoljanak meg
vagy törjenek el.
• Helyezze az ajtókat egy olyan felületre, amely megvédi azokat a karcolásoktól és az egyéb
sérülésektől.
1. Becsukott mélyhűtő ajtónál távolítsa el csavarhúzóval a felső zsanért burkolatát 1 , majd
válassza külön a vezetékeket és húzza őket óvatosan szét 2 .
2
1
2. Távolítsa el a zsanér csavarját 3 és az alapcsavart 4 - ehhez csavarja a csavarokat
az óramutató járásával ellentétesen. Ezután vegye le a felső zsanért 5 . Legyen óvatos,
nehogy az ajtó leessen az eltávolítás során.
4
3
5
3. Ezután emelje óvatosan felfelé az ajtót 7 , hogy leemelje azt az alsó zsanérról 6 .
7
6
beállítás_11
01 BEÁLLÍTÁS
2. A mélyhűtő ajtajának leszerelése
Fontos figyelmeztetések:
A mélyhűtő ajtajának eltávolítása
1. Bezárt ajtónál távolítsa el a felső zsanért fedelét egy csavarhúzó segítségével 1 .
1
2. Távolítsa el a zsanér csavarját 2 és az alapcsavart 3 - ehhez csavarja a csavarokat
az óramutató járásával ellentétesen. Ezután vegye le a felső zsanért 4 . Legyen óvatos,
nehogy az ajtó leessen az eltávolítás során.
2
3
4
3. Emelje óvatosan felfele az ajtót 6 , hogy leemelje azt az alsó zsanérról 5 .
12_beállítás
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJAINAK VISSZASZERELÉSE
A mélyhűtő ajtajának visszaszerelése
1. Helyezze vissza a felső zsanér tengelyét 3 a mélyhűtő
ajtajának sarkában kialakított furatba 4 . Győződjön
meg arról, hogy a zsanér vízszintes-e a felső zsanér
furata 5 és a berendezés szerkezetében kialakított furat
6 között, majd csavarja a zsanér csavarjait 7 és az
alapcsavart 8 vissza a helyére az óramutató járásával
ellentétesen.
8
01 BEÁLLÍTÁS
Miután biztonságosan elhelyezte a hűtőszekrényt annak végleges helyén vissza kell szerelnie annak
ajtajait.
7
5
3
6
4
2. Csatlakoztassa ismételten a vezetékeket.
3. Szerelje vissza a helyére a felső
zsanér fedelét 9 egy csavarhúzó
10 segítségével a felső zsanérra
a megfelelő irányban.
10
9
beállítás_13
A MÉLYHŰTŐ AJTAJÁNAK VISSZASZERELÉSE
1. Illessze a mélyhűtő ajtó sarkának furatát 3 az alsó
zsanérra 4 .
3
4
2. Helyezze a felső zsanér tengelyét 5 a zsanéron
található furatba 6 . Győződjön meg arról, hogy
a zsanér vízszintes-e a felső zsanér furata 7 és
a berendezés szerkezetének tetején kialakított furat
között 8 . Majd csavarja a zsanér csavarjait 9 és
az alapcsavart 10 vissza a helyére az óramutató
járásával ellentétesen.
3. Csatlakoztassa a vezetékeket,
majd helyezze vissza a felső
zsanér fedelét 11 a felső zsanérra
12 és rögzítse azt egy csavarral.
14_beállítás
12
11
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
Az elülső lábakat takaró burkolat visszaszerelése
Az elülső láb
burkolata
Csavar
beállítás_15
01 BEÁLLÍTÁS
A burkolat visszaszerelése előtt ellenőrizze a víz csatlakozását szivárgásra.
Szerelje vissza a helyére az elülső lábakat takaró burkolatot; forgassa a három csavart az
óramutató járásával egyező irányba az ábra szerint.
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTBE ÁLLÍTÁSA
Az ajtók visszaszerelése után meg kell győződni arról, hogy a hűtőszekrény vízszintesen áll-e a talajon,
mielőtt elvégezhetné a végső beállításokat. Ha a hűtőszekrény nem vízszintesen áll, akkor az ajtók nem
illeszkednek tökéletesen.
A hűtőszekrény eleje állítható.
Ha a mélyhűtő ajtaja túl alacsonyan van a hűtőszekrényhez képest
Egy lapos csavarhúzó hegyét illessze be a láb egyik rovátkájába és forgassa a lábat az
óramutató járásával megegyezően vagy ellentétesen, hogy szintbe állítsa a mélyhűtőt.
Láb
Csavarhúzó
Ha a mélyhűtő ajtaja túl magasan van a hűtőszekrényhez képest
Egy lapos csavarhúzó hegyét illessze be a láb egyik rovátkájába és forgassa a lábat az
óramutató járásával megegyezően vagy ellentétesen, hogy szintbe állítsa a hűtőszekrényt.
Láb
Csavarhúzó
Lásd a következő fejezetet, hogyan lehet az ajtó finombeállításait elvégezni.
16_beállítás
Az amerikai hűtőszekrény
beállítása
AZ AJTÓK FINOMBEÁLLÍTÁSAI
01 BEÁLLÍTÁS
Ne felejtse el, hogy a hűtőszekrényt szintbe kell állítani, hogy annak ajtajai pontosan
illeszkedjenek egymáshoz. Ha segítségre szorulna, akkor lásd az előző fejezetet
a hűtőszekrény szintbe állításával kapcsolatban.
Ha a mélyhűtő ajtaja túl magasan
van a hűtőszekrényhez képest
Beállító rész
A folyamat során az igazítást hasonló módon kell elvégezni. Nyissa ki az ajtókat, és állítsa be
őket egyesével a következő módon:
1. Csavarja addig ki az alsó zsanéron található anyát 1 , amíg az el nem éri a csavar felső részét 2 .
3 Imbuszkulcs
2 Csavar
1 Anya
Az anya 1 meglazításához csak a hűtőszekrényhez tartozó imbuszkulcsot 3 használja;
lazítsa meg a csavart 2 az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezután tudja csak az anyát
1 az ujjaival meglazítani.
2. Tüntesse el az ajtók közötti különbséget a csavar 2 óramutatóval egyező
forgatásával.
ellentétes
3
2
Ha a csavart az óramutató járásával
vagy azzal
Imbuszkulcs
Csavar
azonos irányba csavarja, akkor azzal megemeli az ajtót.
3. Az ajtók beállítása után forgassa az anyát 1 az óramutató járásával megegyezően
addig, amíg az el nem éri a csavar alsó élét; ezután húzza meg a csavart az
imbuszkulccsal 3 , hogy a csavart rögzítse a helyén 1 .
3
Imbuszkulcs
2Csavar
1
Ha nem húzza meg az anyát, akkor a csavar kilazulhat.
Anya
beállítás_17
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A HŰTŐSZEKRÉNY ELHELYEZÉSE
Miután telepítette az új hűtőszekrényét, beállíthatja azt, hogy élvezhesse a készülék funkciói és
tulajdonoságai által nyújtott előnyöket.
A következő lépésekkel a hűtőszekrényét felkészítheti a használatra. Ha a hűtőszekrény nem működne,
akkor ellenőrizze annak elektromos megtáplálását, ill. kövesse a kézikönyv hibaelhárítás fejezetének
utasításait. Ha kérdése merülne fel, akkor forduljon a SAMSUNG szervizközponthoz.
1. A hűtőszekrényt olyan helyen kell elhelyezni, ahol biztosítható a szükséges távolság a falak
és a hűtőszekrény között. Lásd az útmutató telepítéssel kapcsolatos utasításait.
2. Ha a hűtőszekrényt csatlakoztatták az elektromos hálózathoz, akkor az ajtók kinyitásakor
a belső lámpának ki kell gyulladnia.
3. Állítsa a hőfokszabályozót a leghidegebb értékre és várjon egy óráig.
A mélyhűtőnek kissé le kell hűlnie, a motornak pedig egyenletesen kell járnia.
4. A hűtőszekrény bekapcsolását követően néhány óráig várni kell a megfelelő hőmérséklet
eléréséig.
Miután a hűtőszekrény belseje kellőképpen lehűlt, bepakolhatja az ételeket és az italokat.
18_beállítás
A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMELTETÉSE
A VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA
RSA1W (Szabadság üzemmód)
1
3
2
5
RSA1W (Turbó hűtés)
3
1
TURBÓ
FAGYASZTÁS
GOMB
Felgyorsítja a mélyhűtőbe helyezett ételek lefagyasztását. Ez akkor lehet
különösképpen hasznos, ha gyorsan szeretne valamit lefagyasztani, illetve
ha a mélyhűtőben a hőmérséklet jelentősen megemelkedett (például, ha az
ajtót nyitva felejtették).
2
MÉLYHŰTŐ GOMB
Nyomja meg a mélyhűtő gombot, hogy beállítsa a mélyhűtés
hőmérsékletét. A hőmérséklet a -14°C ... -25ºC tartományban állítható.
TURBÓ HŰTÉS
GOMB
Felgyorsítja a hűtőszekrénybe helyezett ételek lehűtését. Ez akkor lehet
különösképpen hasznos, ha gyorsan szeretne valamit lehűteni, illetve ha
a hűtőszekrényben a hőmérséklet jelentősen megemelkedett (például,
ha az ajtót nyitva felejtették vagy egyszerre túl sok meleg ételt helyeztek
a hűtőszekrénybe).
SZABADSÁG
GOMB
Ha szabadságra vagy üzleti útra megy, illetve ha nincs szüksége
a hűtőszekrényre, akkor nyomja meg a szabadság-üzemmód gombot. Ha
a szabadság-üzemmóddal kapcsolja ki a készülék hűtőszekrény részét,
akkor a kijelzőn a szabadság LED fog világítani.
A szabadság-üzemmód kiválasztásakor az élelmiszert a friss
élelmiszer-tároló rekeszből ki kell venni és be kell csukni annak
ajtaját.
4
GYEREKZÁR
FUNKCIÓ
Ha szabadság gombot vagy a turbó hűtés és a mélyhűtő gombokat
egyszerre nyomja meg, és azokat 3 másodpercig lenyomva tartja, akkor
az összes gombot lezárja. A billentyűzár ismételt kioldásához nyomja meg
ismételten a két gombot 3 másodpercig.
5
HŰTŐSZEKRÉNY
GOMB
Nyomja meg a hűtőszekrény gombot, hogy beállíthassa a hűtőszekrény
hőmérsékletét.
A hőmérsékletet a 1°C ... 7°C tartományban módosíthatja.
3
üzemeltetés_19
02 ÜZEMELTETETÉS
4
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A DIGITÁLIS KIJELZŐ HASZNÁLATA
A kijelző “88” szegmense mutatja a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét.
A kijelző “88” szegmense mutatja a hűtőszekrény aktuális hőmérsékletét.
RSA1W (Szabadság üzemmód)
RSA1W (Turbó hűtés)
TURBÓ FAGYASZTÁS
Az ikon akkor világít, ha aktiválja a "turbó fagyasztás" funkciót.
Ha már nincs szüksége a funkcióra, akkor nyomja meg mégegyszer a gombot, hogy kikapcsolja
a "turbó fagyasztás" üzemmódot.
A funkció használatakor a hűtőszekrény fogyasztása megemelkedik.
A funkciót legalább 24 órával korábban be kell kapcsolni, ha jelentős mennyiségű élelmiszert
szeretne a mélyhűtőbe bepakolni.
GYEREKZÁR
Az ikon akkor világít, ha aktiválta a gyerekzár funkciót, amit a szabadság vagy a turbó hűtés
és a hűtőszekrény gomb együttes, 3 másodperces lenyomásával kapcsolhat be. Nyomja meg
ismételten a két gombot 3 másodpercig, hogy a funkciót kikapcsolja.
20_üzemeltetés
A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA
A mélyhűtő hőmérsékletének szabályozása
A hűtőszekrény hőmérsékletének szabályozása
A hűtőszekrény hőmérsékletét a 7°C ... 1ºC hőmérséklet tartományban lehet módosítani
igényeinek megfelelően. Többször egymás után nyomja le a Hűtőszekrény gombot, amíg
a kijelzőn az Ön által kiválasztandó hőmérsékletet nem látja.
A hűtőszekrény hőmérséklet szabályozása a mélyhűtő hőmérséklet szabályozásához
hasonlóan működik.
A hőmérséklet beállításához használja a Hűtőszekrény gombot. A beállítás után
a hűtőszekrény megpróbálja elérni az Ön által újonnan beállított hőmérsékletet. A folyamatot
a digitális kijelzőn is követni lehet.
A mélyhűtő és a hűtőszekrény hőmérséklete a gyakori ajtónyitogatás miatt megemelkedhet,
illetve akkor is ha nagyobb térfogatú meleg vagy forró élelmiszert tett a készülékbe.
Ez a digitális kijelző villogását okozza. Ha a mélyhűtő és a hűtőszekrény megint elérte
a beállított hőmérsékletet, akkor a kijelző villogása abba marad.
Ha a villogás nem szűnne meg, akkor "resetelni" kell a hűtőszekrényt. Húzza ki a készüléket
a konnektorból, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa azt ismét az elektromos hálózathoz.
üzemeltetés_21
02 ÜZEMELTETETÉS
A mélyhűtő hőmérsékletét a -14°C ... -25ºC hőmérséklet tartományban lehet módosítani
igényeinek megfelelően. Többször egymás után nyomja le a Mélyhűtő gombot, amíg a kijelzőn
az Ön által kiválasztandó hőmérsékletet nem látja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes
élelmiszerek, például a jégkrém már -16ºC-nál elolvadnak.
A hőmérséklet kijelző a -14°C ... -25ºC tartományban lépeget az egyik hőmérsékletről
a következőre. Ha a kijelzőn a -14ºC látható, akkor az ezután következő hőmérséklet a -25ºC
lesz.
A hőmérséklet beállítás után 5 másodperccel a kijelző megint a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét
mutatja. Ez az érték lassan az Ön által beállított értékre fog átváltozni.
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A JÉGTARTÓ ÉS VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA
A jégtartó használata
1. A jégtartóval akkor készíthet jeget, ha a mélyhűtőben a hőmérséklet a 0 fok alá süllyedt.
2. Vegye ki a jégtartót 1 a polcról 2, engedjen bele tiszta vizet (ne túl meleget) majd tolja
vissza a jégtartót a helyére a sínek segítségével. Ne engedjen túl sok vizet a jégtartóba.
3. Várjon pár órát, amíg a jég elkészül, majd vegye ki a polcról a jégtartót, ha jégre lenne
szüksége.
4. A jégtartó két szélét óvatosan csavarja ellentétes irányba a képnek megfelelően, hogy a jég
kiessen a tartóból. A jeget ejtse egy tálcára vagy a pohárba.
A hidegvíz-adagoló használata
Helyezze a poharát a vízadagoló alá és óvatosan
nyomja meg a poharával a vízadagoló karját.
Figyeljen arra, hogy a pohara pontosan az
adagoló alá kerüljön, hogy a víz ne folyjon
a pohár mellé.
22_üzemeltetés
Nyomni
POLCOK ÉS TÁROLÓ REKESZEK
Fagyasztó
Jégtartó
02 ÜZEMELTETETÉS
Lámpa fedele
Üvegpolcok
Ajtó tárolórekeszek
Fiókok
Az elülső láb burkolata
Hűtőszekrény
Lámpa fedele
Tejtermék
tároló rekesz
Bortároló polc
Víztartály
Tálca
Üvegpolcok
Ajtó
tárolórekeszek
Zöldség- és
gyümölcstároló
üzemeltetés_23
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
ÉLELMISZER TÁROLÁSA
Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben
A Samsung amerikai típusú hűtőszekrényt úgy terveztük, hogy funkciói és tulajdonságai
maximális hely-takarékosságot nyújtsanak Önnek. A következőkben ismertetünk néhány
olyan egyedi kialakítású tárolóhelyet, amelyek tovább tarthatják az élelmiszereket frissen.
Kérjük ne feledje, hogy ha a jeget teljesen szagtalannak szeretné, akkor az eszközben tárolt
élelmiszereket légzáró csomagolásba kell helyezni.
Ha nagyobb helyre lenne szüksége, akkor kiveheti a mélyhűtő felső polcait, mert azok nem
befolyásolják a készülék hűtési és mechanikai tulajdonságait. Az adatlapon megadott tárolási
volument a tárolópolcok kivételét feltételezve adtuk meg.
8
4
5
1
6
2
9
3
7
24_üzemeltetés
Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben
POLCOK
Bármilyen típusú fagyasztott élelmiszer
tárolására alkalmasak.
2
TÁROLÓREKESZEK AZ
AJTÓN
Kis méretű fagyasztott élelmiszerek tárolására
használhatóak.
FIÓKOK
A legalkalmasabbak a húsok és a szárított
élelmiszerek tárolására.
A tárolt élelmiszert megbízhatóan be kell
csomagolni fóliába vagy egyéb alkalmas
csomagolóanyagba, illetve edénybe.
3
02 ÜZEMELTETETÉS
1
Élelmiszer tárolása a hűtőben
4
POLCOK
Törésbiztos kialakítás. Tetszőleges hűtött
élelmiszerek tárolására alkalmasak.
Az üvegfelületen kerek foltok keletkezhetnek,
ezeket tiszta és nedves ruhával lehet
letakarítani.
5
BORTARTÓ POLC
Segíti a borok aromáját legjobban
érvényesülni, megtartani - ideális tárolóhely
a palackos boroknak.
6
TÁLCA
A tojások tárolásához.
Helyezze a tálcát a polcra, hogy azt
könnyebben elérhesse.
7
ZÖLDSÉG- ÉS
GYÜMÖLCSTÁROLÓ
Megőrzi a zöldségek és gyümölcsök
frissességét. Kialakítása egyedi, amely
a tárolóhely ideális páratartalmát szabályozza.
8
TEJTERMÉK-TÁROLÓ
REKESZ
A kisméretű tejtermékekhez, vajhoz,
margarinhoz, joghurtokhoz vagy sajtokhoz
használható.
9
TÁROLÓREKESZEK AZ
AJTÓN
A nagyméretű palackok tárolására szolgál,
például a tejek és a nagy méretű palackok
tárolására.
Az üvegeket szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy azok ne essenek ki, ha
a hűtőszekrény ajtaját kinyitják.
•
FIGYELMEZTETÉS
•
Ha hosszabb időre elutazik, akkor ürítse ki a hűtőszekrényt és kapcsolja ki azt. Törölje
le a nedvességet a készülék belsejéről és hagyja nyitva az ajtókat. Így megelőzheti
a kellemetlen szagok keletkezését és a penészedést.
Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, akkor annak csatlakozóját húzza ki
a konnektorból.
- A szigetelés sérülései tűzveszélyt okozhatnak.
üzemeltetés_25
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A MÉLYHŰTŐ TARTOZÉKAINAK KISZERELÉSE
A mélyhűtő gyors átrendezése és kitakarítása.
1. Húzza ki az üvegpolcot amennyire csak
lehet, ha azt ki szeretné venni. Aztán emelje
meg és vegye ki azt.
FIGYELEM
Ha a polcokat a hűtőszekrénybe a hátsó
meghajlított rögzítő fülek nélkül helyezi
be, akkor a polcokat megfelelő mélyen kell
a hűtőszekrénybe behelyezni a képnek
megfelelően, hogy elérjék a rögzítő
blokkokat. Minden más esetben a polcok
kieshetnek a hűtőszekrényből.
Rögzítő fül
2. Fogja meg két kézzel az ajtó tárolórekeszét, majd
óvatosan emelje azt meg az eltávolításhoz.
3. Húzza ki a műanyag fiókot, majd enyhén emelje azt meg
a kivételhez.
4. Vegye ki a jégtartót a polcról, majd
emelje felfele a polcot és húzza azt ki
a mélyhűtőből.
5. Nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtaját is,
hogy levehesse az első lábakat takaró burkolatot,
majd távolítsa el a három csavart. A csavarok
eltávolítása után vegye le a burkolatot. A láb
burkolatának visszaszereléséhez tegye vissza azt
az eredeti helyére, majd csavarja be és húzza meg
a három csavart.
A burkolat leszerelésekor nem szabad túl nagy erőt kifejteni;
különben a burkolat eltörhet és balesetet okozhat.
26_üzemeltetés
Blokk
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKOK KISZERELÉSE
FIGYELEM
Ha a polcokat a hűtőszekrénybe a hátsó
meghajlított rögzítő fülek nélkül helyezi
be, akkor a polcokat megfelelő mélyen
kell a hűtőszekrénybe behelyezni
a képnek megfelelően, hogy elérjék
a rögzítő blokkokat. Minden más esetben
a polcok kieshetnek a hűtőszekrényből.
02 ÜZEMELTETETÉS
1. Húzza ki a törésbiztos üvegpolcot
amennyire csak lehet, ha azt ki szeretné
venni. Aztán emelje meg és óvatosan
vegye ki azt.
Rögzítő fül
Blokk
2. Nyomja meg a zöldség- és gyümölcstároló rekesz
zöldségtároló/szárító fedelének belsejében a bal és jobb
oldalt található bemélyedéseket, majd húzza azt maga
felé.
Tartsa a rekeszt egy kézzel és emelje azt meg egy
kissé, miközben maga felé húzza, hogy azt kivehesse
a hűtőszekrényből.
3. Fogja meg két kézzel az ajtó palacktartó rekeszét, majd
azt óvatosan emelje felfele.
4. A borpolc a hűtőszekrény falához van rögzítve.
Húzza a borpolcot két kézzel, annak kivételéhez.
5. Nyomja le a rögzítőkart és emelje meg a víztartályt annak
kivételéhez.
Mielőtt bármilyen tartozékot kivenne a hűtőszekrényből, győződjön meg arról, hogy a kivételt
semmilyen élelmiszer sem akadályozza.
A biztonság érdekében javasoljuk, hogy vegye ki az összes élelmiszert, hogy csökkentse
a balesetek kockázatát.
üzemeltetés_27
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A HŰTŐSZEKRÉNY TAKARÍTÁSA
A Samsung amerikai hűtőszekrény gondozása meghosszabbítja a készülék hasznos élettartamát,
megelőzi a kellemetlen szagok keletkezését és távol tartja a baktériumokat.
A belső tisztítása
A készülék belsejét és a tartozékokat enyhe
tisztítószerekkel tisztítsa, majd törölje azokat szárazra
egy puha ruhával. Az alaposabb takarításhoz kiemelheti
a polcokat és a fiókokat. Győződjön meg arról, hogy azok
megszáradtak, mielőtt visszatenné őket a hűtőszekrénybe.
A külső tisztítása
Törölje le a digitális panelt és a kijelzőt egy tiszta és puha
ruhával.
Spricceljen vizet a ruhára és ne a készülék felületére.
Így a nedvesség jobban eloszlik a készülék felületén. Az
ajtókat, a fogantyúkat és a hűtőszekrény oldalait enyhe
tisztítószerrel takarítsa, majd törölje ezeket szárazra egy
puha ruhával. A készüléket célszerű évenként egyszer vagy
kétszer polírozni, hogy az mindig szépen nézzen ki.
Ne használjon benzint, hígítót vagy Clorox™ termékeket
FIGYELMEZTETÉS a tisztításhoz.
Ezek az anyagok a készülék felületét tönkretehetik és
tűzveszélyt is okozhatnak.
Az ajtó gumitömítésének tisztítása
Ha az ajtók gumitömítése nagyon piszkos, akkor az nem
zárja tökéletesen az ajtót és így a hűtőszekrény sem
tud hatékonyan üzemelni. Tartsa a gumitömítést tisztán,
szennyeződés-mentesen enyhe tisztítószer és nedves ruha
segítségével. Törölje azt szárazra egy puha ruhával.
Soha ne spricceljen vizet a hűtőszekrényre, ha az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz
FIGYELEM mert ez áramütéssel járhat. Soha ne tisztítsa a hűtőszekrényt benzinnel, hígítóval vagy
gépjármű oldószerekkel, mert ezek tűzveszélyesek.
28_üzemeltetés
A SAMSUNG amerikai
hűtőszekrény üzemeltetése
A BELSŐ LÁMPÁK CSERÉJE
A belső lámpák cseréje a hűtőszekrényben.
A hűtőszekrény lámpája a párologtató fedele alatt található.
1. Emelje felfele a lámpa fedelét, miközben mindkét kiszögelést nyomja, majd húzza azt ki
a képen jelzett nyilaknak megfelelően.
2. Cserélje le az izzót egy újra.
3. Szerelje vissza a helyére a lámpa burkolatát.
üzemeltetés_29
02 ÜZEMELTETETÉS
A hűtőszekrény belső lámpájának cseréjét megelőzően húzza ki a hálózati csatlakozódugót az
aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS - Ezen óvintézkedés nélkül nem lehet az áramütés kockázatát kizárni.
Ha nem tudná a belső lámpát valamilyen oknál fogva lecserélni, akkor vegye fel a kapcsolatot
a szervizközponttal.
A legtöbb jelentős forgalmazónál beszerezheti a hűtőszekrényhez és a mélyhűtőhöz tartozó
csereizzókat.
Maximum 40 Wattos csereizzót használjon a hűtőszekrényben. Maximum 40 Wattos csereizzót
használjon a mélyhűtőben.
A belső lámpák cseréje a mélyhűtőben.
A mélyhűtő lámpája a motor fedele alatt található.
1. Fogja meg két kézzel a fedelet és vegye azt le a nyilaknak megfelelően.
2. Cserélje le az izzót egy újra.
3. Szerelje vissza a helyére a lámpa burkolatát.
AZ AJTÓK HASZNÁLATA
A hűtőszekrény ajtajai speciális nyitó és záró mechanikával rendelkeznek ez biztosítja az ajtók teljes és
megbízható záródását.
Nyitáskor az ajtó csak akkor marad nyitva, ha azt egy bizonyos szögnél nagyobbra nyitják ki. Ha az ajtó
nem éri el a kitámasztó kart, akkor az automatikusan becsukódik.
30_üzemeltetés
hibaelhárítás
PROBLÉMA
A hűtőszekrény
egyáltalán nem
működik vagy
a hűtés nem működik
megfelelően.
MEGOLDÁS
•
•
•
•
A hűtőben megfagy az
élelmiszer.
•
•
•
Szokatlan zajt vagy
hangot hall.
•
•
•
•
Ellenőrizze a csatlakozódugó megfelelő csatlakoztatását.
Megfelelő hőmérsékletre állították a kijelző táblán található
hőfokszabályozót? Próbálja azt alacsonyabb hőmérsékletre állítani.
A hűtőszekrényt közvetlen napsugárzás éri vagy azt egy erős hőforrás
közelében helyezték e?
A hűtőszekrény hátoldala túl közel van a falhoz és így a levegő nem tud
keringeni?
Megfelelő hőmérsékletre állították a kijelző táblán található
hőfokszabályozót? Próbálja magasabb hőmérsékletre állítani.
Túl alacsony a hőmérséklet a helyiségben?
Magas víztartalmú élelmiszert tárolt a hűtőszekrény leghidegebb
részében? Helyezze át ezeket a hűtőszekrény kissé melegebb részeibe.
Ellenőrizze a hűtőszekrény vízszintességét és hogy az nem billeg-e.
A hűtőszekrény hátoldala túl közel van a falhoz és így a levegő nem tud
keringeni?
Valamilyen tárgy esett a hűtőszekrény mögé vagy alá?
Ketyegő hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez nem
rendellenesség, számos tartozék összehúzódik és kitágul a hűtőszekrény
hőmérséklet változásainak megfelelően.
A készülék elülső
sarkai és az oldalai
melegek és pára
csapódik le rajtuk.
•
Nincs jég.
•
•
Eltelt-e 12 óra a jég készítésének kezdete óta?
Túl meleg van a mélyhűtőben? Csökkentse a mélyhűtő hőmérséklet
beállítását.
Víz bugyborékolása
hallatszik ki
a hűtőszekrényből.
•
Ez normális jelenség. A bugyborékolást a hűtőszekrény hűtőfolyadékának
áramlása okozza.
Kellemetlen
szag érződik
a hűtőszekrényben.
•
•
Valamelyik élelmiszer megromlott?
Győződjön meg arról, hogy minden erős szagú élelmiszert (például
a halakat) alaposan és légmentesen csomagolt be.
Tisztítsa ki a mélyhűtőt rendszeresen és dobjon ki minden megromlott
vagy gyanús ételt.
•
•
A mélyhűtő falai
jegesednek.
•
•
Valamivel akadályozza a ventillátort? Távolítson el minden akadályt, hogy
a levegő szabadon áramolhasson.
A levegő hatékony keringtetése érdekében hagyjon kellő távolságot
a tárolt élelmiszerek között.
Mélyhűtő ajtaja szabályosan van becsukva?
•
•
Van víz az ajtó víztartályában?
A vízadagoló szelep jól működik?
•
A vízadagoló nem
működik.
Bizonyos hő normális, mert a hűtőszekrény első sarkai antikondenzátorként működnek, hogy megelőzzék a páralecsapódást.
Nyitva van az ajtó? Pára csapódhat le, ha hosszabb ideig nyitva hagyják
az ajtót.
hibaelhárítás_31
MŰSZAKI ADATOK
Hűtőgép
Gyártó
SAMSUNG Electronics
Márka
SAMSUNG
Kategória
Háztartási hűtő/fagyasztó
Modell név
RSA1W***
Energiaosztály (A++/leghatékonyabb/G/legkevésbé hatékony/)
A
Környezetbarát védjegy
-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/év 24 órás
szabványos vizsgálati eredmények alapján)
550
Hűtőtér nettó térfogata (liter)
346
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)
193
Fagyasztó besorolás
No Frost
Frost Free
Áramkimaradási biztonság (óra)
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)
Klímaosztály
12
10
SN-T
Zajszint (dBA)
41
Beépíthetőség
Szabadonálló
A készülék helyes leselejtezésének a módja
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladéka)
(Alkalmazandó az Európai Unióban és más európai országokban, ahol
szelektált szemétgyűjtést alkalmaznak)
Magyar
Ez a terméken vagy a leírásban szereplő jelt azt mutatja, hogy a készülék nem
kezelhető háztartási hulladékként élettartamának letelte után. A környezet
és az emberek egészégének védelme érdekében a terméket különítse el
a háztartási hulladékoktól. Kérjük, a terméket a megfelelő gyűjtőszigetek és
hulladékgyűjtő udvarok segítségével adja le, hogy a termék anyagait újra fel
lehessen használni, védve környezeti erőforrásainkat.
A készülék otthoni felhasználói vegyék fel a kapcsolatot a kiskereskedővel,
akinél a készüléket vették, vagy a helyi önkormányzattal, ahol tájékoztatják
őket, hogyan lehet a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságosan
újrahasznosítani.
A készülék üzleti felhasználói vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és nézzék
át a feltételeket az adásvételi szerződésben. Ez a termék nem keverhető
össze más kereskedelmi hulladékokkal.
JEGYZETEK
jegyzetek _ 33
Kérdések vagy megjegyzések?
www.samsung.com/at
AUSTRIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
8 - SAMSUNG(7267864)
30 - 6227 515
01 4863 0000
3 - SAMSUNG(7267864)
0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33
808 20 - SAMSUNG(7267864)
0800 - SAMSUNG(7267864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282
075 - SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG(7267864)
EIRE
0818 717 100
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/tr
Azonosító sz. DA68-01777N REV(0.0)
Download PDF