Samsung | AM071FNFDEH | Samsung AM071FNFDEH Felhasználói kézikönyv

Floor Standing Unit
AMFNFDEH
AMFBFDEH
Air Conditioner
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
EN ES FR IT PT DE EL NL PL HU DB68-03677A-06
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_EN_03677A-05.indd 3
2016-04-06 오후 2:25:11
az ön új klímaberendezésének
tulajdonságai
• Hűs nyári ajánlat
Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a
hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet a kimerítő, forró
nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget
saját klímával!
• Költséghatékony rendszer
Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a nyárban, de egyúttal hatékony fűtési
megoldás is télen köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek.
Ez a technológia akár 300%-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél, ezáltal tovább csökkentheti a
működési költségeket. Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden igényét télennyáron.
• Rugalmas telepítés
A klímát úgy tervezték, hogy vékony legyen, és használni lehessen bármelyen kialakítású
helyiségben adott légáramlási viszonyok között. A légbeáramlási egységet a készülék alsó vagy
hátsó részére is lehet helyezni, így ez még rugalmasabb telepítést tesz lehetővé.
02
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 2
2016-04-06 오전 11:46:44
biztonsági információk
Az elektromos áramütés elkerülése érdekében válassza le a hálózatról a
légkondicionálót, mielőtt megkísérelné a javítását, tisztítását vagy üzembe
helyezését.
MAGYAR
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az új légkondicionáló használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen e
kézikönyv tartalmát, hogy új készülékét biztonságosan és hatékonyan
üzemeltethesse és megismerhesse nagyszámú szolgáltatását és funkcióját.
Mivel az alábbi használati utasítások többféle típusra vonatkoznak, az Ön
légkondicionálójának jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben
feltüntetettektől. Amennyiben kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi ügyfélszolgálattal, vagy a www.samsung.com oldalon is
segítséghez, illetve információkhoz juthat.
Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:
VIGYÁZAT
FIGYELEM
FIGYELEM
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok
súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak.
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok
könnyű sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
A tűz, robbanás, elektromos áramütés és személyi sérülés
kockázatának csökkentése érdekében gondosan tartsa
be ezeket az alapvető biztonsági utasításokat, amikor a
légkondicionálót használja:
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék
földelve legyen.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Figyelem!
E figyelmeztető jelzések az Ön vagy mások sérülésének elkerülését
szolgálják.
Tartsa be az utasításokat!
E szakasz elolvasása után őrizze meg egy biztonságos helyen a jövőbeni
hivatkozás céljából.
03
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 3
2016-04-06 오전 11:46:44
biztonsági információk
VIGYÁZAT
FONTOS FIGYELMEZETÉSEK
A tűzveszély, robbanásveszély és személyi sérülés elkerülése
érdekében ne helyezze el a légkondicionáló készüléket veszélyes
anyagok vagy szabad lángot kibocsátó berendezések közelében.
• Tűz- és robbanásveszély.
A kültéri egységet ne telepítse labilis helyen vagy emelvényen, ahol
fennáll a leesés kockázata.
• Ha a kültéri egység leesik, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Az üzembe helyezési kézikönyvben fel nem tüntetett változtatás
vagy módosítás végzése esetén meghibásodás vagy rongálódás
történhet. Ilyen esetben a felhasználóra hárul a javítás költsége.
A légkondicionáló készüléket a közvetlen napsütéstől védett
helyen, fűtőkészülékektől távol és nyirkos helyektől távol telepítsék.
• Az ablakok elé függönyt helyezzenek, hogy növeljék a hűtés
hatékonyságát és csökkentsék az elektromos áramütés kockázatát.
Ne vágja le a tápkábel dugóját és ne csatlakoztasson másfajta
tápkábelt.
Ne rángassa a tápkábelt és ne érintse meg kézzel a tápkábel
dugóját.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Soha ne használja a tápkábelt vagy annak dugóját, ha sérült vagy
poros, illetve ha meglazult a hálózati aljzat.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Szereljen fel egy, a kizárólag a légkondicionálóhoz használandó
kismegszakítót és rövidzárlat-kapcsolót.
• Áramütés vagy tűz kockázata.
Ne dugjon tárgyakat, például az ujját vagy ágakat a légkondicionáló
készülék szellőző nyílásaiba, miközben a készülék működik.
• A gyermekeket tartsa távol a légkondicionáló készüléktől, nehogy
belenyúljanak. Személyi sérülés kockázata.
Ügyeljen arra, hogy víz ne jusson a légkondicionáló készülékbe.
• Áramütés kockázata.
• Ha víz került a légkondicionáló készülékbe, azonnal kapcsolja ki és
áramtalanítsa.
Kapcsolja ki a légkondicionáló készüléket a mellékelt távvezérlő
vagy kiegészítő kezelőszerv (ha van ilyen) segítségével. Ne a
tápkábel kihúzásával kapcsolja ki a készüléket (kivéve vészhelyzet
esetén).
04
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 4
2016-04-06 오전 11:46:44
MAGYAR
Ne működtesse hosszú ideig a légkondicionáló készüléket zárt
helyiségben, vagy olyan helyiségben, ahol csecsemők, idősek vagy
fogyatékkal élő személyek tartózkodnak.
• Nyissa ki a helyiség ajtaját vagy ablakait óránként legalább egyszer, hogy
biztosítsa annak szellőzését és megelőzze az oxigénhiányt.
A légkondicionáló készülék mozgó alkatrészeket tartalmaz. A
személyi sérülés elkerülése érdekében gyermekeket ne engedjen a
készülék közelébe.
Győződjön meg arról, hogy a gyermekek megteszik a szükséges
óvintézkedéseket a légkondicionáló készülék elérésével
kapcsolatban és nem játszanak a készülékkel.
Ne kísérelje meg saját maga megtisztítani a légkondicionáló
készülék belsejét.
• Megrongálhatja az alkatrészeket, ami elektromos áramütést vagy tüzet
okozhat.
• A légkondicionáló készülék belsejének tisztítását illetően vegye fel a
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Ne csatlakoztassa a légkondicionáló készüléket fűtőkészülékkel, és
ne kísérelje meg szétszerelni, átalakítani vagy megjavítani azt.
• Meghibásodás, áramütés vagy tűz kockázata. Javítási igény esetén vegye
fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálati központtal.
A légkondicionáló készülék telepítését, áthelyezését vagy
leszerelését illetően vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy
az ügyfélszolgálattal.
• A helytelen telepítés a készülék meghibásodásának, vízszivárgás,
elektromos áramütés vagy tűz kockázatával jár.
• Amennyiben különleges helyen, például üzem területén vagy tengerpart
közelében történik a légkondicionáló készülék telepítése, vegye fel a
kapcsolatot a vásárlás helyével vagy az ügyfélszolgálattal a telepítés
megfelelő módját illetően.
• A készülékeket a feltüntetett távolságok betartásával kell telepíteni,
hogy hozzáférhetők legyenek minden oldalról a karbantartáshoz vagy
javításhoz használt eszközök helyes működése érdekében. A készülék
alkatrészei (emberre és tárgyakra nézve) biztonságos módon elérhetők és
eltávolíthatók legyenek.
A megengedett koncentráció túllépésének elkerülésére teendő
intézkedéseket illetően vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
• Ha a hűtőközeg szivárog és emiatt túllépik a megengedett koncentrációt,
a helyiségben oxigénhiány kockázata állhat fenn.
Ha a beltéri készülékbe víz kerül, azonnal áramtalanítsa, és vegye fel
a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálati központtal.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Mindig győződjön meg arról, hogy az áramforrás megfelel az
aktuális biztonsági normáknak. A légkondicionáló készüléket
mindig az aktuális, helyi biztonsági normák betartása mellett
telepítse.
05
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 5
2016-04-06 오전 11:46:44
biztonsági információk
VIGYÁZAT
FONTOS FIGYELMEZETÉSEK (FOLYT.)
Ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége és frekvenciája
megfelel-e a műszaki specifikációnak, és hogy a beépített
teljesítmény elegendő-e az ugyanazon áramkörre esetleg
kapcsolódó háztartási készülékek működésének biztosításához.
Kizárólag minősített kismegszakítót használjon.
• Soha ne helyettesítse a kismegszakítót acél- vagy rézdróttal. Tüzet vagy a
készülék meghibásodását okozhatja.
Ne feszítse meg túlságosan vagy helyezzen nehéz tárgyakat a
tápkábelre.
Ne hajlítsa meg túlságos mértékben a tápkábelt.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Annak érdekében, hogy a terméket a víztől és az esetleges
áramütéstől megóvja, a tápkábelt valamint a beltéri és kültéri
egységeket összekötő vezetéket védővezetékben vezesse.
Az előlap kinyitása vagy becsukása közben stabil zsámolyt
használjon, és figyeljen az egyensúlyára.
Javítás vagy szétszerelés előtt áramtalanítsa a légkondicionáló
készüléket.
A légkondicionáló készülék tisztítását a belső ventilátor leállása
után kezdje el.
• Sérülés vagy áramütés kockázata.
Földelő érintkezővel felszerelt elektromos aljzatot használjon.
Az elektromos aljzatot kizárólag a légkondicionáló készülék
működtetésére használja.
• A nem megfelelő elektromos földelés elektromos áramütést vagy tüzet
okozhat.
Győződjön meg arról, hogy megfelelően földelte a készüléket.
Ne csatlakoztassa a földelő vezetéket gáz- vagy vízvezetékekhez,
villámhárítóhoz vagy telefon földelő vezetékhez.
• Ha a készülék földelése nem megfelelő, elektromos áramütést okozhat.
Ha égő műanyag szaga érezhető, furcsa hangok hallhatók vagy füst
jön ki a készülék belsejéből, azonnal húzza ki a légkondicionáló
tápkábelét és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
06
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 6
2016-04-06 오전 11:46:44
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
MAGYAR
Ne zárja el a légkondicionáló készülék nyílásait vagy helyezzen
tárgyakat elé. Ne lépjen rá, kapaszkodjon bele vagy helyezzen
súlyos tárgyakat a légkondicionáló készülékre.
• Személyi sérülés kockázata.
Ha bármilyen meghibásodás vagy rongálódás történik helytelen
használat eredményeképpen, mert elmulasztották a telepítési
kézikönyvben foglalt utasítások betartását, a telepítésért és
szerelésért külön díjat számítunk fel.
• Meghibásodás, áramütés vagy tűz kockázata, amennyiben
szakképesítéssel nem rendelkező szerelő kísérli meg a javítást vagy
telepítést.
Ne szórjon tűzveszélyes permetet, mint például rovarölő szert a
légkondicionáló készülék közelében.
• Elektromos áramütés, tűz vagy készülék-meghibásodás kockázata.
Működés közben ne nyissa fel a készülék elején lévő rácsot.
• Elektromos áramütés vagy készülék-meghibásodás kockázata.
A hideg levegősugarat ne irányítsa közvetlenül másokra,
háziállatokra vagy növényekre.
• Ártalmas az Ön, a kisállatok és növények egészségére.
Ne igya meg a légkondicionáló készülékből távozó kondenzációs
vizet.
• Egészségügyi veszélyforrás.
Ne engedje, hogy gyermekek felmásszanak a légkondicionáló
készülékre.
Ne használja a légkondicionáló készüléket precíziós
hűtőberendezésként élelmiszer, háziállatok, növények,
kozmetikumok vagy gépek hűtésére.
Ne húzza vagy üsse meg túlzott erővel a légkondicionáló készüléket.
• Tűz vagy készülék-meghibásodás kockázata, illetve személyi sérülés
kockázata, mivel a készülék leeshet.
Ne permetezzen vizet közvetlenül a légkondicionáló készülékre,
vagy használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék
felületének tisztításához.
• Áramütés vagy tűz kockázata.
• A légkondicionáló megrongálódásának kockázata.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat, különösen folyadékkal töltött
tartályt a készülékre.
Ne érintse meg a légkondicionáló készülékhez csatlakoztatott
vezetéket.
07
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 7
2016-04-06 오전 11:46:44
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK(FOLYT.)
A beltéri egységet fénycsőgyújtóval rendelkező világítótesttől távol
szerelje fel.
• Ha a vezeték nélküli távvezérlőt használja, vételi hibát okozhat a
világítótest fénycsőgyújtója.
A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol a működési zaj
és vibráció nem zavarja a szomszédjait, illetve jól szellőző,
akadályoktól mentes helyen történjen meg a telepítése.
• Meghibásodás kockázata.
• A működési zaj zavarhatja a szomszédokat.
Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló körül nincsenek
akadályok vagy fedelek, amelyek elzárják a légáramlás útját.
Hagyjon elegendő helyet a megfelelő légáramlás biztosítása
érdekében.
• Az elégtelen szellőzés gyenge teljesítményt eredményezhet.
Ha a tápkábel megsérült, a cseréjét kizárólag a gyártó vagy a
márkaszerviz képesített munkatársa végezheti.
Ha áramszünet történik a légkondicionáló készülék működése
közben, azonnal válassza le az áramforrásról.
A maximális áramfelvétel mérése az IEC biztonsági szabványa,
az áram mérése pedig az ISO energiahatékonyságra vonatkozó
szabványa szerint történik.
A készülék megérkezése után ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
Amennyiben megsérült, ne telepítse a légkondicionáló készüléket,
és azonnal hívja fel a vásárlás helyét.
A beltéri hőmérsékletet tartsa stabilan, nem pedig rendkívül
hidegen, különösen akkor, ha gyermekek, idősek vagy fogyatékkal
élő személyek tartózkodnak a légkondicionált helyiségben.
A csomagolóanyagot és a (külön megvásárolható) távvezérlő
elhasznált elemeit a nemzeti környezetvédelmi szabványoknak
megfelelően kell leselejtezni.
A légkondicionáló készülékben használt hűtőközeget
vegyi hulladékként kell kezelni. A hűtőközeget a nemzeti
környezetvédelmi szabványok betartásával kell leselejtezni.
A légkondicionáló készüléket a szerviz szakképzett munkatársa
szerelje fel és próbálja ki.
A megfelelő vízelvezetés érdekében, szorosan csatlakoztassa a
kondenzvíz elvezető tömlőt a légkondicionáló készülékhez.
08
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 8
2016-04-06 오전 11:46:44
MAGYAR
Évente legalább egyszer ellenőrizze a kültéri egység konzolját, hogy
nem sérült-e.
• Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázata.
A távvezérlőt a légkondicionáló készüléktől legfeljebb 7 méter
távolságra használhatja.
Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt,
távolítsa el az elemeket, így megelőzheti az elektrolit szivárgását.
A kültéri egység tisztítása során rendkívül nagy óvatossággal
érintse a hőcserélő hűtőbordáit.
• Vastag védőkesztyű használatával megvédheti a kezét.
Győződjön meg arról, hogy az elvezető tömlőből csöpögő
kondenzvíz megfelelően és biztonságosan elfolyik.
A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekeket
is beleértve), akik korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek
tapasztalattal vagy ismeretekkel a kezelésében, hacsak a
biztonságukért felelős személy nem gyakorol felügyeletet felettük
vagy oktatta ki őket a készülék kezelésében.
Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal
nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a
biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet,
és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges
veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
Rendszeresen vizsgáltassa meg a légkondicionáló készülék
állapotát, elektromos csatlakozásait, csővezetékeit és külső
burkolatát egy szakképesítéssel rendelkező szerelővel.
Működés közben fölöslegesen ne nyissa ki a légkondicionált
helyiség ajtaját vagy ablakait.
Ne zárja el vagy fedje le a légkondicionáló készülék szellőző
nyílásait. A levegő áramlását akadályozó tárgyak hibás működést és
teljesítményromlást okozhatnak.
Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a beltéri egység alatt.
• Tűz vagy anyagi kár kockázata.
A légkondicionáló készüléket kizárólag a rendeltetésének
megfelelően szabad használni: a beltéri egység nem alkalmas
mosóhelyiségekben történő használatra.
09
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 9
2016-04-06 오전 11:46:45
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK(FOLYT.)
A készülékeinket a telepítési kézikönyvben feltüntetett távolságok
betartásával kell telepíteni, hogy hozzáférhetők legyenek minden
oldalról, illetve el lehessen végezni a rendszeres karbantartást
vagy javítást. A készülékek alkatrészei emberre és tárgyakra nézve
teljesen biztonságos módon elérhetők és szétszerelhetők legyenek.
Ebből kifolyólag, amennyiben nem tartják be a telepítési kézikönyv
utasításait, a készülék heveder, teherautó, állványzat, illetve egyéb
emelőszerkezet segítségével történő (biztonságos és az érvényben
lévő szabályozások szerinti) elérését és javítását nem fedezi a
garancia és ennek költsége a végfelhasználóra hárul.
Győződjön meg arról, hogy a készülék főkapcsolója és
védőkapcsolója megfelelően fel van szerelve.
Sérült állapotban ne használja a légkondicionáló készüléket.
Működési probléma esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a tápkábel dugóját az áramforrásból.
Ha a légkondicionáló készüléket hosszabb ideig (pl. több hónapig)
nem fogja használni, húzza ki a hálózati zsinórt a fali aljzatból.
Javítási igény esetén vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével
vagy az ügyfélszolgálati központtal.
• Tűz vagy elektromos áramütés kockázata, amennyiben szakképesítéssel
nem rendelkező szerelő kísérli meg a szétszerelést vagy javítást.
10
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 10
2016-04-06 오전 11:46:45
Tartalom
12 Padlón álló egység
A KLÍMABERENDEZÉS HASZNÁLATA
13
tippek a klíma használatához
a klímaberendezés tisztításaés
karbantartása
14 A szűrő tisztítása
14Légszűrő
16 A klímaberendezés karbantartása
16
Rendszeres ellenőrzések
17Belső védelem a készülékben
12
13
14
FÜGGELÉK
18
A KLÍMABERENDEZÉS TELEPÍTÉSE
21
MAGYAR
A KLÍMABERENDEZÉS ÁTTEKINTÉSE
18Hibaelhárítás
19 Működési tartományok
20Modelladatok (súly és méretek)
21 Telepítési folyamat
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység,
fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az
egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
11
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 11
2016-04-06 오전 11:46:45
a klímaberendezés fő részei
Gratulálunk a klímaberendezés megvásárlásához! Reméljük, hogy örömét leli a készülék használatában és élvezi
majd az optimális hatékonyságú hűtést illetve fűtést.
Kérjük, első lépésként olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy miként hozhatja ki a legtöbbet a
klímaberendezésből.
Padlón álló egység
Légkiáramlás
Szűrő
Levegő beáramlás
A kialakítás és alak némileg eltérhet a fenti illusztrációtól attól függően,
Ön milyen modellel rendelkezik.
12
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 12
2016-04-06 오전 11:46:45
a klímaberendezés használata
TIPPEK A KLÍMA HASZNÁLATÁHOZ
Íme néhány követendő tipp a klíma használatához.
JAVASLAT
Hűtés
• Ha az aktuális külső hőmérséklet sokkal magasabb, mint a kívánt belső
hőmérséklet, akkor időbe telhet a belső levegőt a kívánt mértékre lehűteni.
• Ne vigye le túlzott mértékben a hőmérséklet-szabályozót.
Ekkor ugyanis energiát pazarol, és a szoba sem hűl le hamarabb.
Fűtés
• Mivel a klímaberendezés a külső levegőből veszi a hőenergiát a szoba
felfűtéséhez a fűtőkapacitás csökkenthet, ha a külső hőmérséklet
szélsőségesen alacsony. Ha úgy érzi, hogy a klímaberendezés nem
megfelelőn fűt, akkor javasoljuk, hogy használjon további fűtőeszközt a
klímaberendezéssel együtt.
Deresedés és jégtelenítés
• Ha a klímaberendezés fűtés módban működik, akkor a készülék és a külső
levegő közötti hőmérsékletkülönbség miatt deresedés fog képződni.
Ha ez történik, akkor:
- A klímaberendezés nem fog tovább fűteni.
-A klímaberendezés automatikusan jégtelenítés módban fog működni 10
percig.
- A külső egységen képződő pára jégtelenítés módban teljesen normális.
Semmilyen beavatkozás nem szükséges; 10 perc után a klímaberendezés újra
a szokott módon fog működni.
MAGYAR
TÉMA
A készülék nem működik, ha elindul a jégtelenítési folyamat.
Ventilátor
• A ventilátor indításkor nem kapcsol be kb. 3~5 percig, hogy megakadályozza
a hideg levegő beáramlását, amíg a klímaberendezés felmelegszik.
Magas beltéri/külső
hőmérséklet
• Ha a belső és külső hőmérséklet egyaránt magas, és a készülék fűtés módban
működik, akkor a kültéri egység ventilátora és a kompresszor időnként
leállhat . Ez nem rendellenes; várjon, amíg a klímaberendezés újra bekapcsol.
Áramkimaradás
• Ha áramkimaradás történik a készülék működése közben, akkor a
működés azonnal leáll, és a készülék kikapcsol. Ha az áram visszatért, a
klímaberendezés automatikusan bekapcsol.
Védőmechanizmus
• Ha a klímát többszöri leállás vagy csatlakoztatás után bekapcsolja, akkor
a hideg/meleg levegő nem fog kiáramlani 3 percig, hogy védje a kültéri
egység kompresszorát..
13
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 13
2016-04-06 오전 11:46:45
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szűrő tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította. A tisztításhoz nem szükséges semmilyen
különleges eszköz.
Légszűrő
A vízzel tisztítható légszűrő szennyeződéseket szűr ki a levegőből. A szűrőt porszívóval vagy kézi
mosással tisztítsa.
1. Csavarja ki a beltéri egység tetején található csavarokat (8).
Elülső szekrény
Csavarok
2. Vegye le az elülső szekrényt, az elülső szekrény jobboldalán/baloldalán található csavarokat (8)
kicsavarva.
Csavar
3. Vegye ki a légszűrőt.
14
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 14
2016-04-06 오전 11:46:45
4. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy puha kefével.
Ha túlzottan vastag a por, a légszűrőt semleges mosószeres meleg vízzel öblítse át. Azonban, ha mosás
közben dörzsöli a légszűrőt, a légszűrő megsérülhet.
MAGYAR
5. A légszűrőt napfénytől mentes helyen szárítsa meg, és helyezze vissza a beltéri egységbe.
A légszűrő szárításakor kerülje a közvetlen napsütést. A légszűrő alakja torzulhat, ha közvetlen napfénynek
teszik ki.
6. Nyomja le a Szűrő lenullázás Filter Reset (Szűrő visszaállítása) gombot a távirányítón.
• A légszűrőt 2 hetente tisztítsa, vagy ha a szűrő jelzőlámpa ( ) a távirányító vevőkészülékén
kigyullad. Azonban a tisztítás gyakorisága a környezettől és az üzemóráktól függően változhat,
ezért poros környezetben gyakrabban lehet szükséges.
• Ha kitisztította a légszűrőt, még akkor is, ha a szűrő kijelző ( ) nem kapcsolt be, nyomja le a
Filter Reset (Szűrő visszaállítása) gombot a szűrő kitisztítása után.
15
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 15
2016-04-06 오전 11:46:45
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A KLÍMABERENDEZÉS KARBANTARTÁSA
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb állapot megőrzése
érdekében.
1. Szárítsa ki alaposan a légkondicionálót úgy, hogy 3-4 órát működteti a készüléket Ventilátor
módban, majd ezután áramtalanítsa azt. A készülék meghibásodhat, ha a belső részegységek
nyirkosak maradnak.
2. Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy, hogy ismét 3-4
órán keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít eltávolítani a rossz szagokat,
melyek a nyirkosság során kialakulhattak.
Rendszeres ellenőrzések
A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.
Típus
Leírás
Légszűrő tisztítása (1)
Beltéri egység
Havonta
4 havonta
Egyszer
évente

Kondenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A hőcserélő teljes tisztítása (2)

Kondenzvíz cső tisztítása (2)

Távirányító elemeinek cseréje (1)
Tisztítsa meg a hőcserélőt az egység belső
részén (2)
Kültéri egység


Tisztítsa meg a hőcserélőt az egység belső
részén (2)

Az elektromos részegységek tisztítása sűrített
levegővel (2)

Ellenőrizze, hogy a villamos alkotóelemek
szilárdan rögzítettek legyenek (2)

A ventilátor tisztítása (2)

Ellenőrizze, hogy a ventilátor elemei
megfelelően rögzítettek legyenek (2)

Kondenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A fenti ellenőrzések és karbantartási műveletek elengedhetetlenek a klímaberendezés
hatékony működésének érdekében. Ezen műveletek gyakorisága függ a használati környezet
jellemzőitől, az összegyűlt szennyeződéstől stb.
(1) A leírt műveleteket gyakrabban kell elvégezni, ha a használat helye nagymértékben
szennyezett.
(2) A műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. További információkért lásd a
telepítési kézikönyvet.
16
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 16
2016-04-06 오전 11:46:45
Belső védelem a készülékben
A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.
Típus
Leírás
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a
hőszivattyú fűt.
Jégtelenítési folyamat
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a
hőszivattyú fűt.
Védelem a belső telep
védelmére
A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klímaberendezés Cool (Hűtés) módban működik.
Kompresszor védelme
A klímaberendezés bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a
kültéri egység kompresszorának védelmében.
MAGYAR
Hideg levegő ellen
Ha a hőszivattyú Heat (Fűtés) módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és
eltávolítja a deresedést a kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat
befejeződött.
17
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 17
2016-04-06 오전 11:46:45
Függelék
HIBAELHÁRÍTÁS
Használja a következő táblázatot, ha a klímaberendezés nem megfelelően működik. Ezzel időt és felesleges
kiadásokat takaríthat meg.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A légkondicionáló nem
üzemel azonnal, miután
bekapcsolták.
• A védelmi mechanizmus miatt a készülék nem kapcsol be azonnal, hogy védje magát a
túlterheléstől.
A klíma 3 perc múlva bekapcsol.
A klímaberendezés egyáltalán • Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően legyen csatlakozva. Helyezze a
nem működik.
csatlakozódugót megfelelően a fali aljzatba.
• Ellenőrizze, hogy a kismegszakító ki van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy nincsen-e áramszünet.
• Ellenőrizze a biztosítékot. Győződjön meg róla, hogy az nem kapcsolt-e ki.
A hőmérséklet nem változik.
• Ellenőrizze, hogy a Fan (Ventilátor) módot használja-e.
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a távirányítón egy másik mód választására.
Nem jön hideg (meleg) levegő a készülékből.
A hideg (meleg) levegő nem
jön a készülékből.
• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet magasabb-e (alacsonyabb-e) mint az
aktuális hőmérséklet. Nyomja le a távirányítón a Temperature (Hőmérséklet) gombot
a beállított hőmérséklet módosítására.
Nyomja meg a Temperature (Hőmérséklet) gombot a hőmérséklet növeléséhez vagy
csökkentésére.
• Ellenőrizze, hogy a légszűrőt nem szennyeződés tömíti-e el. Tisztítsa a légszűrőt
kéthetente.
• Ellenőrizze, hogy a klímát nem most kapcsolta-e be. Ha igen, várjon 3 percig. A hideg
levegő nem fog kiáramlani 3 percig, hogy védje a kültéri egység kompresszorát.
• Ellenőrizze, hogy a klímaberendezést nem olyan helyre telepítette-e, ahol közvetlen
napfénynek van kitéve.
Helyezzen függönyöket az ablakokra a hűtés hatékonyságának növelése érdekében.
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály ne legyen a kültéri egység közelében.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőcső nem túl hosszú-e.
• Ellenőrizze, hogy a klímaberendezés nem csak Cool (Hűtés) módban használható-e.
• Ellenőrizze, hogy a távirányító nem csak a hűtő modellhez kapható-e.
A ventilátor sebessége nem
változik.
• Ellenőrizze, hogy a ventilátor Auto (Auto) vagy Dry (Szárítás) módban van-e.
A klímaberendezés automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét Auto/Dry
(Auto/Szárítás) módban.
Az időzítő funkció nincs
beállítva.
• Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Power (Főkapcsoló) gombot a távirányítón, miután
beállította az időt.
Kellemetlen szag van a
szobában működés közben.
• Ellenőrizze, hogy a készülék nem füstös környezetben üzemel-e, vagy nem áramlik-e
be rossz levegő kívülről. Működtesse a klímaberendezést Fan (Ventilátor) módban,
vagy nyissa ki az ablakot, és szellőztesse ki a szobát.
A klímaberendezés
bugyborékoló zajt ad ki.
• Bugyborékoló hang hallható, amikor a hűtőfolyadék a kompresszoron átkering.
Üzemeltesse a légkondicionálót valamilyen kiválasztott üzemmódban.
• Mikor lenyomja a Power (Főkapcsoló) gombot a távirányítón, hallani lehet a
kondenzvíz szivattyút a klímaberendezésben.
Víz csöpög a légterelő
zsalukról.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem hűt-e hosszabb ideje, úgy, hogy a légterelő
zsaluk lefelé állnak. A hőmérsékletkülönbség miatt páralecsapódás következhet be.
18
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 18
2016-04-06 오전 11:46:46
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
•
•
•
•
A klíma nem kapcsol be vagy
ki a vezetékes távirányítóval.
• Ellenőrizze, hogy a vezetékes távirányítót csoportos vezérlésre állította-e.
A vezetékes távirányító nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a TEST (TESZT) jelzés megjelenik-e a vezetékes távirányítón. Ha
igen, akkor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Hívja a legközelebbi
ügyfélszolgálatot.
A digitális kijelző jelzései
villognak.
• Nyomja le a Power (Főkapcsoló) gombot a távirányítón a készülék kikapcsolásához,
és kapcsolja ki a kismegszakítót.
Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le.
Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.
Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs-e a távirányító érzékelője előtt.
Ellenőrizze, hogy nincs-e erős világítóberendezés a klíma közelében. A fluoreszkáló
fényforrás vagy az erős neonfény ugyanis akadályozhatja az elektromos hullámokat.
MAGYAR
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNYOK
Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit mutatja. A hatékony használat
érdekében tanulmányozza a táblázatot.
MÓD
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET
BELTÉRI
PÁRATARTALOM
HA NEM MŰKÖDIK
-5˚C és 48˚C
között
80% vagy kevesebb
Folyadékképződés alakulhat ki a
beltéri egységen, és víz folyhat
vagy cseppenhet a padlóra.
27˚C vagy
kevesebb
-20˚C és 24˚C
között
-
A belső védelmi mechanizmus
működésbe lép, és a
klímaberendezés leáll.
18˚C és 32˚C
között
-5˚C és 48˚C
között
-
Folyadékképződés alakulhat ki a
beltéri egységen, és víz folyhat
vagy cseppenhet a padlóra.
BELTÉR
KÜLTÉR
HŰTÉS
18˚C és 32˚C
között
FŰTÉS
SZÁRÍTÁS
A fűtés normál hőmérséklete 7˚C. Ha a kinti hőmérséklet 0˚C, vagy az alá süllyed, a fűtő teljesítmény a
hőmérséklettől függően csökkenhet.
Ha a hűtő üzemmódot 32˚C felett használják (beltéri hőmérséklet), nem hűt teljes teljesítményén.
19
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 19
2016-04-06 오전 11:46:46
Függelék
Modelladatok (súly és méretek)
Típus
Beltéri egység
Beltéri egység
(NASA)
Modell
Saját súly
Méretek
(szélesség×mélység×magasság)
AM036FBFDEH/EU
23,0 kg
945×220×600 mm
AM056FBFDEH/EU
28,5 kg
1225×220×600 mm
AM071FBFDEH/EU
28,5 kg
1225×220×600 mm
AM036FNFDEH/EU
23,0 kg
945×220×600 mm
AM056FNFDEH/EU
28,5 kg
1225×220×600 mm
AM071FNFDEH/EU
28,5 kg
1225×220×600 mm
20
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 20
2016-04-06 오전 11:46:46
Kültéri egység telepítése
Telepítési folyamat
1. Olyan helyet válasszon, ahol a környezetben nincsen sem-
A telepítési helyének kiválasztása
A telepítés helyét úgy válassza meg, hogy figyelembe veszi az
alábbi feltételeket, amelyhez a felhasználó jóváhagy.
▶
▶
▶
▶
▶
szerkezet elbírja a beltéri egység súlyát és rezgéseit. (Ha
a szerkezet nem eléggé erős, a beltéri egység felborulhat, és megrongálódhat, vagy személyi sérülést okozhat.)
Olyan helyre tegye, ahol elegendő szabad terület szavatolható a karbantartáshoz és egyéb műveletekhez.
Olyan helyre tegye, ahol a lecsapódott pára (kondenzvíz)
könnyen elvezethető.
Olyan helyre, ahol a hűtőcső csatlakozása a megengedett távolságon belül van.
Olyan helyre tegye, ahol a beltéri egység nem lesz kitéve
a közvetlen napsütésnek.
Olyan helyre tegye, ahol legalább 1m távolság tartható
a tápkábel és a kommunikációs kábel és bármilyen elektronikus készülék között.
(A körülményektől függően, gond adódhat még akkor is,
ha az 1m távolságot betartják.)
PRECAUCIÓN
•H
a a beltéri egységet nem vízszintesen telepítik, az
elvezetett víz bekerülhet a beltéri egységbe, mert
helytelenül mérték a vízszintességet.
MAGYAR
▶ Olyan helyre tegye, ahol zavartalan a légáramlás.
▶ Vízszintes felületre helyezze, és olyan helyre, ahol a
milyen akadály, a csőfektetést és villamos telepítést nem
gátolva, és vegyen figyelembe olyan helyet is, ahol az egység nem borulhat fel, vagy nem rázkódhat rezgések, vagy
bármilyen más külső erő miatt.
2. Fúrjon egy lyukat a leeresztő cső számára a kültéri egység
alján, vagy hátoldalán, átmérője legyen 60~65mm között.
3. Ellenőrizze, hogy a termék vízszintes legyen.
- A vízszintességet vízmértékkel, vagy vízzel, stb. töltött
vinilcsővel ellenőrizze.
4. Rögzítse a beltéri egységet a horgonycsavarhoz csatlakoztatva.
(Mértékegység: mm)
Légkiáramlás
50 vagy kevesebb
Fedél
60 vagy több
‘A’ va
gy
Modell
036
056
071
több
Légbeáramlás
A
700
980
980
Modell
036
056/071
"A"
945 mm
1225 mm
"B"
730 mm
1010 mm
Szám
Név
①
Folyadékszállító cső kapcsolat
②
Gázszállító cső kapcsolat
③
④
⑤
⑥
Lefolyócső kapcsolat
Villamos tápvezeték
Levegő beáramlás
Légkiáramlás
60
Légszűrő
A telepítés előkészítése
A hűtőcső fektetését a beltéri telepítés előtt kell elvégezni
1. Ellenőrizze a terméket, és a telepítési helyét.
2. Ellenőrizze az előírt telepítési feltételeket.
3. Fúrjon egy lyukat a padlóba, vagy a falba, és úgy helyezzen be
csavaros horgonyokat, ahogyan az ábrán látható.
- Használjon a telepítéshez Φ9,52 vagy M10 csavarokat.
- Legalább 2 horgony
Rögzítő csavar (Φ9,52 vagy M10)
csavart kell használni a
Furat a
beltéri egység
horgony
vagy a tipli
rögzítéséhez.
részére
Beton
PRECAUCIÓN
• Minden egyes alkatrészt külön-külön kell
megvásárolni.
• Karbantartási teret kell biztosítani.
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 21
"C"
700 mm
980 mm
Leírás
036/056 : ø6,35
071 : ø9,52
036/056 : ø12,7
071 : ø15,88
ID ø18
-
Az egység gáztalanítása
Szállításkor a beltéri egység semleges gázzal van feltöltve.
Ezt a gázt ezért teljes mértékben le kell engedni, mielőtt a
szerelési csőrendszerhez csatlakoztatnák. A semleges gázt a
következőkképpen engedje ki.
Csavarja le a hűtőcső mindkét végén a szigetelő csövet.
Eredmény: Az összes semleges gáz kiáramlik a beltéri egységből.
Megjegyzés
Annak megakadályozására,
hogy por, vagy idegen tárgyak
kerüljenek a csövekbe a telepítés
során, NE vegye le teljesen a
szigetelő csövet addig, amíg Ön
készen nem áll arra, hogy csatlakoztassa a csöveket.
Gáz
hűtőközeg
szelep
Folyékony
hűtőközeg
szelep
※ Az Ön készülékének alakja és
formája a modell típusától
21
függően változhat.
2016-04-06 오전 11:46:46
A hűtőcső csatlakoztatása
Szivárgásteszt és szigetelés
Szivárgásteszt
Két, eltérő átmérőjű hűtőcső van:

Egy kisebb a folyékony hűtőközeg számára.

Egy nagyobb a gáz hűtőközeg számára.

A rézcső belsejének tisztának & és pormentesnek kell
lennie.
A hűtőcsövek csatlakoztatási eljárása változik attól
függően, hogy a csövek kimeneti állása a beltéri egység
felől hol van, ha az “A” oldalon állunk szembe a beltéri
egységgel.
 Folyékony hűtőközeg szelep.
 Gáz hűtőközeg szelep.
 Kondenzcső nyílás.
SZIVÁRGÁSTESZT NITROGÉNNEL (a szelepek megnyitása előtt)
A hűtőközeg szivárgásának érzékelésére, mielőtt ismét
létrehoznák a vákuumot, és az R-410A-t újra keringetnék, a
telepítő felelőssége a teljes rendszert nitrogénnel nyomás
alá helyezni (nyomásszabályozó használatával) 4,1MPa
(mérő) feletti nyomásra.
SZIVÁRGÁSTESZT az R410A-val (a szelepek megnyitása után)
A szelepek megnyitása előtt, engedje le az összes nitrogént a rendszerből, és hozzon létre vákuumot. A szelepek
megnyitása után, ellenőrizze, nincsen-e szivárgás az R-410A
esetén szivárgásérzékelőt használva.
Szivárgás ellenőrzése
A
PRECAUCIÓN
※ Az Ön készülékének alakja és formája a modell típusától
függően változhat .
1. Vegye le a szigetelő csövet a csövekről, és csatlakoztassa
a szerelő csöveket minden egyes csőhöz, a csavarokat
rögzítve, először kézzel, majd nyomatékkulccsal, fogóval a
következő nyomatékkal.
• E
ngedje le a nitrogént, hogy vákuum alakuljon ki,
majd töltse fel a rendszert.
Szigetelés
Miután ellenőrizte, hogy nincsen-e szivárgás a rendszerben, szigetelheti a csőrendszert és a tömlőt.
1. A páralecsapódási problémák elkerülésének érdekében
Hűtő olaj
helyezzen T13,0 vagy vastagabb tömítőt (akrilnitril butadién gumi) külön-külön mindegyik hűtőközeg cső köré..
Megjegyzés A csövek illesztése mindig nézzen felfelé.
2. Csavarja a szigetelőanyagot a csövek és a kondenzcső köré
Nyomatékkulcs
Fogó
Csavar
Csőcsatlakozó
Külső átmérő
(mm)
6,35
9,52
12,70
15,88
Nyomaték
kgf•cm
N•m
140~180
14~18
350~430
34~42
500~620
49~61
690~830
68~82
úgy, hogy a szigetelés ne legyen túl szoros.
3. Fejezze be a szigetelést a csövek többi részén a kültéri
egység felé haladva.
4. A beltéri egységet a kültéri egységgel összekötő csöveket és
elektromos vezetékeket a falhoz kell rögzíteni egy alkalmas
rögzítő elemmel.
Szigetelő fedő cső
Szigetelő cső
Beltéri
egység
Megjegyzés Hűtő olajat kell felvinni a hegesztett területre a szivárgás
megakadályozására.
A szivárgás ellenőrzése
Győződjön meg róla,
hogy átfedés legyen
a szigetelésen
2. Ellenőrizze, hogy a hajlított területen ne legyen repedés,
vagy horpadás .
PRECAUCIÓN
Szorosan kell illeszkednie
mindenféle rés nélkül.
PRECAUCIÓN
• Minden hűtőközeg csatlakozásnak hozzáférhetőnek
kell lennie, azért, hogy vagy az egység karbantartása,
vagy eltávolítása lehetséges legyen teljes mértékben.
22
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 22
2016-04-06 오전 11:46:46
5. Válassza ki a hűtőközeg cső szigetelését.
PRECAUCIÓN
 Szigetelje a lég és folyadék oldali csövet a csőméretnek
megfelelő vastagság szerint.
 30°C beltéri hőmérséklet és 85% páratartalom a normál
állapot. Ha magas páratartalomnál telepítik, egy fokozattal vastagabb szigetelést használjon, az alábbi táblázat
alapján. Ha előnytelen körülmények között végzi a
telepítést, használjon vastagabbat.
 A szigetelés hőállósága legyen több mint 120°C.
Szigeteléstípusa(fűtés/hűtés)
Csőméret
Normál
Magas
Megjegyzések
[30°C,85%] [30°C,85%-náltöbb]
EPDM,NBR
Folyadék ø6,35~ø9,52
cső
ø12,70~ø50,80
ø6,35
ø9,52~ø25,40
Gáz Cső
ø28,58~ø44,45
ø50,80
9t
9t
13t
13t
13t
19t
25t
32t
38t
19t
25t
Belső
hőmérséklet
magasabb
mint 120°C
 Az alábbi helyeken és feltételek melletti telepítés
esetén ugyanolyan szigetelést használjon, mint a magas
páratartalmú körülmények esetén.
<Geológiai feltétel>
- A magas páratartalmú helyek, mint tengerpart, hőforrás,
tó, vagy folyó és gerinc közelében (amikor az épület egy
részét föld és homok fedi.)
<Az rendeltetésszerű üzemeltetés feltétele>
- Étterem mennyezete, szauna, uszoda, stb.
<Építészeti feltétel>
- A mennyezet gyakran van kitéve párának, és a hűtés
fedetlen.
pl. A csövet hálóterem és egyszobás lakás folyosójára,
vagy kijárathoz telepítik, amelyet gyakran nyitnak és
zárnak.
- A csőfektetés helye a szellőztető rendszer hiánya miatt
magas páratartalmú.
Hűtőcső az EEV előtt MCU előtt, vagy EEV készlet és MCU
nélkül
 Érintse össze a gázoldali és a folyadékoldali csöveket, de
ne nyomja meg erősen a csöveket.
 Ha a gáz és folyadék cső összeér, akkor használjon 1
fokozattal vastagabb szigetelést.
További szigetelés
a
a×3
MAGYAR
Cső
• Úgy telepítse a szigetelést, hogy az ne táguljon,
továbbá használja a tapadó részt a rögzítéshez,
így megakadályozhatja, hogy folyadék kerüljön a
szigetelés alá.
• Csavarja be a hűtőközeg csövet szigetelőszalaggal,
ha az közvetlen napfénynek van kitéve.
• Vegye figyelembe a hűtőközeg cső telepítésénél,
hogy a szigetelés nem lehet vékonyabb a hajlatnál
vagy a csőrögzítőnél.
• Használjon további szigetelést, ha a szigetelőanyag
elvékonyodik.
Felfüggesztő
Hűtőközeg cső szigetelése
Kondenzcsőéskondenztömlőtelepítése
1. Telepítsen egy kondenzcsövet
a következő utasítás szerint.
Kondenzvíz tartály
Belső vízcső
(a termék belsejében)
(Külső átmérő Ø19)
Külső vízcső
(a termék külső részén)
(Külső átmérő Ø19)
2. Amikor befejezte a leeresztő
tömlő telepítését, öntsön bele
vizet , hogy biztosítsa, a
vízelvezetés megfelelő legyen.
50cm vagy
nagyobb
PRECAUCIÓN
• Biztosítsa, hogy a leeresztő tömlőt úgy tartsa, nehogy
megfeszüljön, vagy meglazuljon (a csatlakozó részen).
• Szükség estén, csatlakoztasson hosszabbító
tömlőt (kondenzvíz tömlőt) a beltéri egységhez a
kondenztömlőre és szigetelje a külső felületét a
hosszabbító tömlőnek, ha beltéren csatlakozik.
• Ha a leeresztő csövet a hűtőcső alá telepítette,
ellenőrizze, hogy szilárdan rögzítse a leeresztő tömlőt.
• Ha úgy szereli a leeresztő tömlőt, hogy lyukat fúr egy
falba, ellenőrizze, hogy a lefelé lejtsen.
3. Amikor a falba fúrt lyukon átvezeti a leeresztő tömlőt, a
következő eseteket feltétlenül kerülje el.
Szigetelés
Szigetelés
5cm
vagy
kevesebb
Folyadékcső
Kondenzcső
ferde felfelé
A kondenztömlő
vége víz alatt van
Kondenztömlő
meghajlott
Távolság a
kondenztömlő és a talaj
között túlzottan közeli
Szennyvíz
A kondenztömlő
vége szennyvízvezetékben van
Gázcső
Hűtőközeg cső az EEV kit és az MCU után
 Telepítse a gáz és folyadék oldali csöveket, hagyjon
10mm távolságot. A gáz oldali és a folyadék oldali cső
összeérintésekor, használjon 1 fokozattal vastagabb
szigetelést.
10mm
10mm
Gázcső
10mm
Folyadékcső
PRECAUCIÓN
• Mivel a leeresztés gravitációs leeresztő típusú, a leeresztő
(kondenzvíz) tömlőt lefelé irányítva telepítse.
• Ha kábelkötözővel nem rögzíti a leeresztő tömlőt,
szivárgás következhet be.
• A leeresztő cső eldugulhat, ha bármilyen idegen anyag
van a kondenzvíz tartályban, ezért el kell távolítani az
összes idegen anyagot a telepítés befejezése előtt.
• Ne használja a kondenztömlőt (hosszabbító tömlőket)
amely számos tömlő összecsatlakoztatása.
- A csatlakozó részből víz szivároghat, ezért egy
darabból álló kondenztömlőt telepítsen. Mégis, ha
a hosszúság nem elegendő, nem kerülhető el több
leeresztő tömlő összecsatlakoztatása, biztosítsa,
hogy szilikonos tömítőanyagot, vagy más anyagot
használjon a vízzáró műveletekhez. (Ne használjon
szigetelőszalagot.)
23
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 23
2016-04-06 오전 11:46:47
Vízszivárgás próba
Elektromos vezetékek fektetése
1. Öntsön vizet a nyílásba, a beltéri egység leeresztő tesz-
tjéhez, vagy a kondenzvíz tartályba az ábrán látható módon.
(Kb 1ℓ)
2. Biztosítsa, hogy a leeresztés megfelelő legyen, a leeresztő
cső végénél ellenőrizve.
3. Ha vízszivárgás következik be, ellenőrizze a beltéri egység
vízszintességét , a kondenztömlő/kondenzcső csatlakozó
részét és megfelelő módon hárítsa el a szivárgást.
Táp- és kommunikációs kábelek csatlakoztatása
 AMFNFDEH Sorozat
1. A vezetékek szerelése előtt, kapcsoljon ki minden áramforrást.
2. A beltéri egység tápellátását a kültéri áramtól
elszigetelve, a kismegszakítón (ELCB vagy MCCB+ELB )
keresztül kell biztosítani .
ELCB: Földelés, szivárgó áramköri megszakító
MCCB: Öntött házú áramköri megszakító
ELB: Földelés, szivárgó megszakító
3. A tápkábel csak rézalapú lehet.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt {1(L), 2(N)} az egységek között
a maximum távon belül, illetve csatlakoztassa a kommunikációs kábelt is (F1, F2).
5. Csatlakoztassa az F3, F4(kommunikációs) kábelt a vezetékes
távirányító telepítésekor.
Kültéri egység
Vezetékes
távirányító
220-240V~
MCCB+
ELB
or
ELCB
Beltéri egység 1
PRECAUCIÓN
• Miután a kondenzcsövet a beltéri egységhez
csatlakoztatta, akkor végezze el a szivárgástesztet.
Ha a kondenzvíz tesztet nem megfelelően végzik, víz
kerülhet a beltéri egységbe, és anyagi kár keletkezhet.
• A kondenvizet a kondenzvíz tartályba ürítse, mielőtt
bármilyen javítást/karbantartást végezne.
Beltéri egység 2
Beltéri egység 3
※ ELCB : Lényeges telepítés
※ WARNING : Áramtalanítson bármilyen huzal csatlakoztatása
előtt; A beltéri PBA megrongálódik, miközben a
V1,V2,F3,F4 egymással rövidzárlatba kerül.s
 AMFBFDEH Sorozat
1. A vezetékek szerelése előtt, kapcsoljon ki minden áramfor-
Csőszigetelés
rást.
�
Beltéri egység
�
�
Rögzítse biztonságosan
hézagmentesen.
2. A beltéri egység tápellátását a kültéri áramtól
elszigetelve, a kismegszakítón (ELCB vagy MCCB+ELB )
keresztül kell biztosítani .
ELCB: Földelés, szivárgó áramköri megszakító
MCCB: Öntött házú áramköri megszakító
ELB: Földelés, szivárgó megszakító
3. A tápkábel csak rézalapú lehet.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt {1(L), 2(N)} az egységek között
a maximum távon belül, illetve csatlakoztassa a kommunikációs kábelt is (F1, F2).
5. Csatlakoztassa a V1, V2(DC12V) és F3, F4(kommunikációs)
PRECAUCIÓN
• Szigetelni szükséges a hűtőcsöveket, az elágazó
csatlakozókat, az elosztó fejet és a csőcsatlakozó részt.
• Biztosítsa, hogy semmilyen hézag ne legyen a csövek
hajlított részén található szigetelése között.
• Biztosítsa, hogy a szigetelésen megfelelő átfedés legyen,
a rögzítésekor.
kábelt a vezetékes távirányító telepítésekor.
Kültéri egység
Vezetékes
távirányító
220-240V~
MCCB+
ELB
or
ELCB
Beltéri egység 1
Beltéri egység 2
Beltéri egység 3
※ ELCB : Lényeges telepítés
※ WARNING : Áramtalanítson bármilyen huzal csatlakoztatása
előtt; A beltéri PBA megrongálódik, miközben a
V1,V2,F3,F4 egymással rövidzárlatba kerül.s
24
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 24
2016-04-06 오전 11:46:47
Tetszőleges termék tápellátásának csatlakoztatása
 A tetszőleges termék csatlakoztatásakor, ellenőrizze, hogy
az alábbi áramteljesítmény szerint járjon el.
※ A gyártó nem szállítja a tetszőleges terméket.
T/B
1(L)
2(N)
Vc
Vc
Vw
Vw
LEHETŐSÉG
OPTION
VENTILATOR
VENTILÁTOR
HOT TEKERCS
COIL
FORRÓ
AC, Below
VÁLTÓÁRAM,
2A 2A
ALATT
AC,2A
Below
2A
VÁLTÓÁRAM,
ALATT
Táp ellátás
MCCB
Max : 242V
Min : 198V
XA
ELB Táp
vagy
kábel
ELCB
XA, 30mmA
2,5mm2
0,1 s
Földelő
kábel
Kommunikációs
kábel
2,5mm2
0,75~1,5mm2
※Vezesse át a kommunikációs kábelt a beltéri és a kültéri
egység között egy kábelcsatornán, hogy a külső erőhatások
ellen védje, és vezesse át a kábelcsatornát a falon a
hűtőcsövekkel együtt.
※A kültéri használatra szánt berendezések tápkábelei nem
készülhetnek az árnyékolt és hajlékony polikloroprén
anyagú kábelnél gyengébb anyagból. (Vonatkozó szabvány:
IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F vagy IEC:60245 IEC 66
/ CENELEC: H07RN-F)
MAGYAR
ÁRAM
POWER: :LL
ÁRAM
POWER: N
:N
Az elektromos vezeték műszaki jellemzői

Határozza meg az ELCB (vagy MCCB+ELB) teljesítményét, az
alábbi képlettel.
The capacity of ELCB(or MCCB+ELB) X[A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai
Gyűrűs csatlakozó kiválasztása
※ X : Az ELCB(vagy MCCB+ELB) kapacitása.
※ ∑Ai : Az egyes beltéri egységek mérőáramának összege.
※ Ld. az egyes telepítési útmutatókat a beltéri egység
mérőáramát illetően.
Forrasztás

Határozza meg a tápkábel specifikációját és a maximális hosszt
10%-os áramingadozást figyelembe véve a beltéri egységek
között.
Névleges méretek a csavarhoz
(mm)
Névleges méretek a kábelhez (mm2)
4
4
4
4
4
1,5
2,5
4
D
Normál méret
(mm)
5,6
E
F
k=1
Coef×35,6×Lk×ik
1000×Ak
)<
10% of input
voltage[V]
※coef: 1,55
※ T Lk: Az egyes beltéri egységek közötti távolság[m]
Ak: Tápkábel specifikációja[mm2]
ik: Az egyes egységek üzemi áramerőssége[A]
± 0,2
± 0,2
± 0,2
Normál méret
(mm)
Tűrés (mm)
1,7
± 0,2
2,3
± 0,2
3,4
± 0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
4,2
Tűrés (mm)
∑(
d1
Tűrés (mm)
3,4
n
B
Normál méret
(mm)
6,6
8
6,6
8,5
9,5
L
d2
Min.
Min.
Max.
Normál
méret
(mm)
4,1
6
16
4,3
6
6
17,5
4,3
6
5
20
4,3
t
Tűrés (mm)
+ 0,2
0
+ 0,2
0
+ 0,2
0
Min.
0,7
0,8
0,9
25
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 25
2016-04-06 오전 11:46:48
Abeltériegységcíménekbeállításaéstelepítésilehetőségek
 AMFNFDEH sorozat
A beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket a távvezérlővel adhatja meg.
Az egyes beállítási lehetőségeket külön-külön adja meg, mivel a beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket egyszerre nem
állíthatja be. A beltéri egység címének beállítása és a telepítési lehetőségek megadása két külön műveletnek számít.
Beállításifolyamat
MR-DC00, MR-DH00
MR-EC00, MR-EH00
Belépés a
beállításokba
Belépés a
beállításokba
Beállítások mód
Beállítások mód
Mód
változtatása
Magas
hőmérséklet
gomb
Magas
ventillátorsebesség gomb
Alacsony
ventillátorsebesség
gomb
Alacsony
hőmérséklet
gomb
Mód
változtatása
Magas
ventillátorsebesség gomb
Alacsony
ventillátorsebesség
gomb
Magas
hőmérséklet
gomb
Alacsony
hőmérséklet
gomb
❇ A távirányító kijelzője típustól függően eltérő lehet.
1. lépés: Belépés a beállításokba
1. Távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
2. Helyezze be az elemeket, majd lépjen be a Beállítások módba a Magas hőmérséklet és az Alacsony hőmérséklet gomb
megnyomásával.
3.
Ellenőrizze, hogy megfelelően lépett-e be a Beállítások módba.
2. lépés: A beállítások megadása
Miután belépett a Beállítások módba, válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét.
FIGYELEM
A következő lehetőségek közül választhat: SEG1 - SEG24
 A SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nem használható oldalbeállításként.
 Állítsa a SEG2-SEG6, SEG8-SEG12 értékeket ON (BE) állapotba, illetve a SEG14-18, SEG20-24
értékeket OFF (KI) állapotba.
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
0
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Be (SEG1~12)
Ki (SEG13~24)
X
SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
2
X
X
X
X
X
3
X
X
X
X
X
26
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 26
2016-04-06 오전 11:46:48
Beállítások
1. A SEG2, SEG3 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG2 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG3 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
Állapot
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG14
SEG15
MAGYAR
SEG2
2. Cool (Hűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az ON (BE) állapotban.
3. A SEG4, SEG5 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG4 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG5 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
4. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a DRY (Szárítás) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
5. A SEG6, SEG8 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG6 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG8 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
6. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a FAN (Ventilátor) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
7. A SEG9, SEG10 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG9 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG10 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
8. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
9. A SEG11, SEG12 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG11 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG12 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
10. Az Auto (Automatikus) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot az AUTO (Automatikus) módra váltáshoz az OFF (Ki)
állapotban.
11. A SEG14, SEG15 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG14 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG15 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
27
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 27
2016-04-06 오전 11:46:50
Abeltériegységcíménekbeállításaéstelepítésilehetőségek(FOLYT.)
Beállítások
Állapot
12. Cool (Hűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
13. A SEG16, SEG17 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG16 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG17 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
SEG16
SEG17
SEG18
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
14. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Dry (Szárítás) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
15. A SEG18, SEG20 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG18 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG20 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
16. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Fan (Ventilátor) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
17. A SEG21, SEG22 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG21 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG22 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
18. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
19. A SEG23, SEG24 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG23 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG24 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
3. lépés: A megadott beállítások ellenőrzése
A beállítások megadása után nyomja meg a
gombot, és ellenőrizze, hogy a megadott beállítások helyesek-e.









4. lépés: Bevitel
Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn a beállításhoz.
A megfelelő beállításhoz az értéket kétszer kell megadnia.
5. lépés: A megfelelő működés ellenőrzése
1. Állítsa vissza a beltéri egységet a RESET (Visszaállítás) gomb megnyomásával a beltéri vagy kültéri egységen.
2. Vegye ki az elemeket a távvezérlőből, helyezze vissza azokat, majd nyomja meg a módvezérlő gombot.
28
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 28
2016-04-06 오전 11:46:52
Abeltériegységcíménekbeállítsa(MAIN/RMC)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
1(L)
2(N)
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
F2
F1
MAGYAR
használatához.
3. Mielőtt telepítené a beltéri egységet, rendeljen ahhoz egy címet a
klímaberendezés jellemzői alapján.
4. Adja meg a beltéri egység címét a vezeték nélküli távvezérlővel.
- A beltéri egység címének (MAIN/RMC) alapértelmezett értéke: “0A0000-100000-200000- 300000”.
Beállítási kód : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
LAP
SEG2
MÓD
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
A fő cím beállítása
A beltéri egység
címének 100
számjegye
A beltéri egység 10
számjegye
A beltéri egység
számjegyei
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
0
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Nincs fő
cím
1
Fő cím
beállítási
mód
A
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
SEG9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
100
számjegy
0~9
10
számjegy
0~9
A egység
számjegy
SEG10
Az RMC cím beállítása
SEG11
SEG12
Csoport csatorna (*16)
Csoport cím
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
-
Kijelzés
Adatok
0
Nincs
RMC cím
1
RMC cím
beállítási
mód
1
-
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
RMC1
0~F
RMC2
0~F
FIGYELEM
Ha az “A”-”F” értéket adja meg a SEG5-6 opciónál, akkor a beltéri egység fő címe nem változik.
Ha a SEG3 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi fő címet (akkor is, ha a SEG5-6 értékét adja meg).
Ha a SEG9 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi RMC címet
(akkor is, ha a SEG11-12 értékét adja meg).
 A SEG11 és a SEG12 nem állítható be ugyanakkor F értékként.



29
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 29
2016-04-06 오전 11:46:53
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek(FOLYT.)
Beltéri egység beállításainak megadása (minden telepítési helynél alkalmazható)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
1(L)
2(N)
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
használatához.
F2
F1
3. Adja meg a telepítési beállításokat a klímaberendezés telepítési feltételeinek
megfelelően.
- A beltéri egység telepítési beállításának alapértéke: “020010-100000- 200000-300000”.
- A távvezérlő (SEG20) egyéni vezérlése külön vezérli az egyes beltéri egységeket (ha több ilyen van).
4. Adja meg a beltéri egység beállításait a vezeték nélküli távvezérlővel.
 02 sorozat telepítési lehetősége
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
Központi vezérlés
Ventilátor RPM
kompenzáció
0
2
-
Külső helyiséghőmérsékletérzékelő/A ventilátor
működésének
minimalizálása, ha a
termosztát ki van kapcsolva
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
1
Kondenzvíz szivattyú
Forróvizes fűtőegység
-
EEV lépés, amikor a
fűtés leáll
-
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
2
Külső vezérlés
SEG19
SEG20
A távvezérlő külön
vezérlése
3
Külső vezérlő kimenet/
Külső fűtőegység
be- vagy kikapcsolt
állapotának jelzése
S-Plasma ion
Hangjelző
A vezérlésre
vonatkozó
változók forró víz/
külső fűtőegység
használata esetén
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
Mozgásérzékelő
-
Fűtés beállítás
A leállított egység EEV
kompenzálás/Kondenzált
lépése az olaj visszatérő/
víz eltávolítása fűtési
jégtelenítő módban
módban

1/2/4 UTAS MODELL: A kondenzvíz-szivattyú (SEG8) “HASZNÁLAT+ 3 perces késleltetés” értékre lesz állítva, ha a kondenzvízszivattyú értéke 0.

1/2/4 UTAS, DUCT MODELL: A szűrő (SEG18) használati ideje “1000 óra” értékre lesz állítva, ha a SEG18 nem 2 vagy 6 értékre van
állítva.

Ha egy lehetőséget a fenti SEG értékektől eltérően állítják be, a lehetőség beállítása “0” lesz.

A SEG5 központi vezérlő alapbeállítása 1 (Használat), ezért azt nem kell külön beállítania. Ha viszont a központi vezérlő nincs
csatlakoztatva, és nem jelez hibaüzenetet, akkor állítsa a központi vezérlőt 0 (Nincs használat) értékre a beltéri egység vezérlésből
történő kizárásához.
 SEG9 opcióban a forró vizes fűtés kimenete csővezetékes modellek esetén a kapcsolótábla forró csőkígyójából jön létre.
F1
F2
COM1
V1
(+)
V2
(-)
F3
F4
COM2
1(L) 2(N) 1
L
2
* A forró csőkígyó csatlakozójának kimenete AC 220
V/230 V (a beltéri egység bemeneti teljesítményével
azonos érték)
N
KÜLTÉRI
Vezetékes
FORRÓ
DC 12 V
VÁLTÓÁRAM
KOMMUNIKÁCIÓ
távvezérlő
CSŐKÍGYÓ

 A SEG15 opció külső kimenete a MIM-B14 kapcsolat által jön létre. (Ezzel kapcsolatban tekintse meg a MIM-B14 útmutatóját.)
30
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 30
2016-04-06 오전 11:46:53
 02 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
SEG2
LAP
SEG3
MÓD
Robot tisztítás használata
SEG5
SEG6
Központi vezérlés
használata
Ventilátor RPM
kompenzáció
A távvezérlő
kijelzője
MAGYAR
SEG4
Külső helyiséghőmérséklet-érzékelő használata/A
ventilátor működésének minimalizálása, ha a
termosztát ki van kapcsolva
Adatok
Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Kijelzés és
adatok
0
2
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
Kondenzvíz-szivattyú
használata
Kijelzés
Adatok
0
Ne használja
1
Használja
SEG9
Forró vizes fűtés használata
A ventilátor
Külső
működésének
Kijelzés
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok
helyiséghőmérséklet- minimalizálása, ha
érzékelő használata a termosztát ki van
kapcsolva
Ne
0
Ne használja
Ne használja
0
0 Ne használja
használja
RPM
1
Használja
Ne használja
1
kompenzáció
Magas
1
Használja
2
Ne használja
Használja (*1)
2
mennyezeti
3
Használja
Használja (*1)
egység
SEG10
SEG11
SEG12
EEV lépés, amikor
a fűtés leáll
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
0
1
Kijelzés és
adatok
1
Beállítás
SEG13
Magyarázat
LAP
2
Adatok
Ne használja
Használja
Amikor
egy beltéri
egység leáll,
a kondenzvíz
szivattyú
működni fog
3percig.
SEG14
Külső vezérlés használata
Kijelzés
0
1
Adatok
Ne használja
Használja(*2)
2
-
Kijelzés
Adatok
Kijelzés Adatok Kijelzés
0
0
1
3
Adatok
80
Használja(*2)
SEG15
A külső vezérlés kimenetének
beállítása/Külső fűtőegység be-/
kikacsolt állapotának jelzése
SEG16
SEG17
SEG18
S-Plasma ion
Hangjelzés
vezérlése
Szűrő használatának
időtartama órákban
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Külső
A külső
fűtőegység
be-/
Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Kijelzés vezérlés
Kijelzés
kimenetének kikapcsolt
beállítása állapotának
Kijelzés és
jelzése
adatok
Termosztát
0
Ne használja
0
0
be
1
BE/KI vezérlés
1 Bekapcsolás
2
2
KI vezérlés
2
Használja (*3)
1
Ablak BE/KI
3
3
Használja (*3)
vezérlés
Adatok
Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Ne
használja
0
Használja
hangjelzés
2
1000 Óra
Használja
1
Ne
használja
hangjelzés
6
2000 Óra
31
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 31
2016-04-06 오전 11:46:53
Abeltériegységcíménekbeállításaéstelepítésilehetőségek(FOLYT.)
Beállítás
SEG19
SEG20
SEG21
Magyarázat
LAP
Egy távvezérlő
egyedi vezérlése
Fűtés beállítás kompenzálás/Kondenzált víz
eltávolítása fűtési módban
SEG22
A leállított egység EEV lépése
olaj visszatérő/jégtelenítő
módban
SEG23
SEG24
Mozgásérzékelő
-
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Kondenzált víz Kijelzés
Fűtés beállítás
eltávolítása fűtési
kompenzálás
módban
0
Adatok
Kijelzés
Adatok
Alapértelmezett
érték
0
Ne használja
0
Alapértelmezett (*4)
Ne használja
1
2 °C
Ne használja
1
0 or 1 1 csatorna
2
2 csatorna
2
5 °C
Ne használja
2
3
3 csatorna
3
Alapértelmezett (*4)
Használja (*5)
3
4
2 °C
Használja (*5)
Kijelzés és
adatok
4
3
1
Olaj visszatérő
vagy Zaj
csökkentés
jégtelenítés
módban
4
5
5 °C
5
6
Használja (*5)
7
8
Kapcsolja ki 30 percen
belül mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 60 percen
belül mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 120 percen
belül mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 180 percen
belül mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 30 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
Kapcsolja ki 60 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
Kapcsolja ki120 percen
belül)mozgatás nélkülvagy
*haladófunkció
Kapcsolja ki 180 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
*Haladó funkció: A hűtő/fűtő áramot, vagy energiatakarékosan vezérelve, mozgásérzékeléssel.
A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
- A ventilátor 5 percenként 20 másodpercen keresztül fűtési módban működik.
(*2)
1: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan működik,
3: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: Az opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és
rögzítse hűtési módban.
(*3)
Ha a következő 2-es vagy 3-as lehetőség külső fűtőegység be-/kikapcsolt állapotának jelzésére szolgál, a külső vezérlés
felügyeletének jelzése nem jelenik meg.
2: Ha a külső fűtőegység be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan bekapcsolt állapotban van,
3: Ha a kültéri fűtőegység be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: Az opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és
rögzítse hűtési módban.
❇ Ha a ventilátort a SEG9=3 vagy a SEG15=3 értékre állítással kikapcsolja, hogy csak a beltéri egység fűtése működjön, a pontos
belső hőmérséklet érzékeléséhez külső érzékelőt vagy vezetékes távvezérlő-érzékelőt kell használnia.
(*4)
Alapértelmezett beállítási érték
- Négyirányú kazetta, négyirányú mini kazetta 5 °C
- Egyéb beltéri egységek: 2 °C
(*1)
32
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 32
2016-04-06 오전 11:46:54
(*5)
E z a funkció csak a négyutas és négyutas mini kazetta esetében használható. Ha a légkondicionáló a hűtési mód leállítását
követően azonnal elindítja a fűtési módot, a kondenzvíztálcában található kondenzált víz vízpárává válik a beltéri egység
hőcserélőjének hőjétől. Mivel a vízpára lecsapódhat a beltéri egységen, és lakóterületre csöppenhet, ezzel a funkcióval
még akkor is megszabadulhat a ventilátor (maximum 20 percig tartó) működése miatt a beltéri egységben keletkező
vízpárától, ha a beltéri egység kikapcsol a hűtési módból fűtési módba való váltáskor.
MAGYAR
FIGYELEM

Ne telepítse az elektromos fűtést a beltéri egység ventilátorának áramlási csatornájába.
Elektromos fűtés nem
telepíthető
Kiáramlási oldal
Szívó oldal
Légáramlás
Csővezetékes
beltéri egység

 05 sorozat telepítési lehetősége
SEG1
SEG2
SEG3
0
5
Az automata átváltás
használata a HR-hez, csak
Auto módban
SEG7
SEG8
SEG9
1
SEG13
(Az SEG3 beállításakor) (Az SEG3 beállításakor) A
Normál a módváltáshoz módváltáshoz szükséges
Hűtés → Fűtés
idő
SEG14
SEG15
SEG4
SEG5
(Az SEG3 beállításakor)
(Az SEG3 beállításakor) Normál
Normál hűtő hőmérséklet
fűtő hőmérséklet Eltolás
Eltolás
SEG6
(Az SEG3 beállításakor)
Normál a módváltáshoz
Fűtés → Hűtés
SEG10
SEG11
SEG12
Kiegyenlítési lehetőség
Hosszú csőhöz vagy
magasságkülönbség a beltéri
egységek között
-
-
SEG16
SEG17
SEG18
2
-
-
-
-
A vezérlésre vonatkozó
változók forró víz/külső
fűtőegység használata
esetén
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
-
-
-
-
-
33
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 33
2016-04-06 오전 11:46:54
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek(FOLYT.)
 05 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
LAP
SEG2
SEG3
MÓD
Az automata
átváltás használata
befejeződött a
HR-ben. csak Auto
módban
Kijelzés
0
Használja
az Auto
Változtatást
Vége a HRhez csak
SEG4
SEG5
SEG6
(Az SEG3 beállításakor) Normál
fűtő hőmérséklet Eltolás
(Az SEG3
beállításakor)
Normál hűtő
hőmérséklet Eltolás
(Az SEG3
beállításakor)
Normál a mód
váltáshoz Fűtés →
Hűtés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kövesse
a termék
lehetőségét
0
0 °C
0
0 °C
0
1 °C
1
2
3
4
5
6
7
0,5 °C
1 °C
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
1
2
3
4
5
6
7
0,5 °C
1 °C
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
1
2
3
4
5
6
7
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
4 °C
4,5 °C
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
0
Adatok
5
1
Beállítás
Magyarázat
SEG7
LAP
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
(Az SEG3 beállításakor) (Az SEG3 beállításakor)
Kiegyenlítési lehetőség
Normál a Mód
Hosszú csőhöz vagy magasság
A
módváltáshoz
változtatáshoz
különbség esetén. a beltéri
szükséges idő
Hűtés→ Fűtés
egységek között
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
1
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
1 °C
0
5 perc.
0
1
1,5 °C
1
7 perc.
2
2 °C
2
9 perc.
3
2,5 °C
3
11 perc.
4
3 °C
4
13 perc.
5
3,5 °C
5
15 perc.
6
4 °C
6
20 perc.
7
4,5 °C
7
30 perc.
Adatok
Használja az
alapértelmezett
értéket
1
1) A magasságkülöbség1)
több 30m-nél, vagy a
2) Távolság2) hosszabb
110m-nél
2
1) A magasságkülönbség 1)
15~30m vagy
2) a Távolság2) 50~110m
34
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 34
2016-04-06 오전 11:46:54
Beállítás
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG18 3)
SEG17
A vezérlésre vonatkozó változók forró víz/
külső fűtőegység használata esetén
Magyarázat
MAGYAR
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
2
Hőmérséklet
beállítása be-/
kikapcsolt
fűtőegységnél
Késleltetés ideje
bekapcsolt
fűtőegységnél
0
A termosztát
bekapcsolásával Nincs késleltetés
egy időben
1
A termosztát
bekapcsolásával
egy időben
10 perc
2
A termosztát
bekapcsolásával
egy időben
20 perc
3
1,5 °C
Nincs késleltetés
4
1,5 °C
10 perc
5
1,5 °C
20 perc
6
3,0 °C
Nincs késleltetés
7
3,0 °C
10 perc
8
3,0 °C
20 perc
9
4,5 °C
Nincs késleltetés
A
4,5 °C
10 perc
B
4,5 °C
20 perc
C
6,0 °C
Nincs késleltetés
D
6,0 °C
10 perc
E
6,0 °C
20 perc
Magasságkülönbség: A megfelelő beltéri egység, és a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egység közötti magasságkülönbség.
Példa Amikor a beltéri egységet 40m-rel magasabbra telepítik, mint a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egységet,
válassza az “1” lehetőséget.
2)
Távolság: Egy kültéri egységtől a legmesszebb telepített beltéri egység csőhossza és a megfelelő beltéri egység csőhossza közötti távolság egy
kültéri egységtől.
Például, amikor a legtávolabbi csőhossz 100m, és a megfelelő beltéri egység 40m-re van egy kültéri egységtől, válassza a “2”
lehetőséget. (100 - 40 = 60m)
3)
A fűtőegység működése, ha a 02 sorozatú telepítési opció SEG9 lehetősége forró vizes fűtés használatára van állítva, vagy
ha a SEG15 opció esetén külső fűtőegység használata van megadva
1. példa A 02 sorozat SEG9 opciójának beállítása = „1”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „0” A forró víz a
fűtőtermosztáttal kapcsol be, és vele együtt kapcsol ki.
2. példa A 02 sorozat SEG15 opciójának beállítása = „2”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „A”
Szobahőmérséklet ≤ hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 10 percen keresztül 4,5 °C-on marad.
Szobahőmérséklet > hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 4,5 °C+1°C-on marad (az 1 °C a be- és kikapcsolás
kiválasztásából adódó hiszterézis.)
1)
35
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 35
2016-04-06 오전 11:46:55
Abeltériegységcíménekbeállításaéstelepítésilehetőségek(FOLYT.)
SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 kiegészítő adatok
Fűtés Thermo Be
Fűtés Thermo Ki
Hűtés Thermo Ki
Hűtés Thermo Be
Amikor a SEG 3 is beállítása “1” és csak a HR üzemhez az Automatikus átváltás használatos, a következőképpen fog működni.
Normál hő a Fűtéshez →
Hűtéshez
Hőmérs.
c
b
Normál hő a
Hűtéshez
Ts
B
C
D
A
Állítsa be a
hőmérsékletet az Auto
módhoz
a
Normál hő a Fűtéshez
d
Normál hő a
Hűtéshez →
Fűtéshez
A : Állítsa be az SEG4(˚C)-gyel
B : Állítsa be az SEG5(˚C)-gyel
C : Állítsa be az SEG6(˚C)-gyel
D : Állítsa be az SEG8(˚C)-gyel
A Hűtés/Fűtés mód akkor változtatható, amikor a Thermo Ki állapot a SEG9-cel az idő múlásával fennmarad.
Beállításmódosítása
Módosítsa az egyes számjegyeket.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
SEG5
SEG6
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
A módosult érték
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok
Kijelzés és
adatok
0
Kijelzés
Beállítás
mód
D
Adatok
1~6
Kijelzés
Adatok
Beállítási
számjegy
0~9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
A
módosult
érték
0~F
Beállítási
számjegy
Megjegyzés • Ha a beltéri egység címbeállítási értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „A” értékre.
• Ha a beltéri egység telepítési értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „2” értékre.
Példa: Ha a hangjelzés állapotát „nem használt” állapotba állítja.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
Kijelzés
0
D
2
SEG4
SEG5
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
1
7
SEG6
A módosult
érték
1
36
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 36
2016-04-06 오전 11:46:55
 AMFBFDEH sorozat
1. Mielőtt telepítené a beltéri egységet, rendeljen hozzá egy
címet a légkondicionáló rendszer rajza alapján.
2. A beltéri egység címét a MAIN(SW01, SW02) és
RMC(SW03, SW04) forgó kapcsolókkal lehet hozzárendelni.
A funkciókapcsoló beállítása
 AMFBFDEH sorozat
Kapcsoló
száma
K1
Használja
RPM kompenzáció
-
-
Kondenzvíz szivattyú
Felülvizsgált helyiség
hőmérséklet fűtés
módban
Szűrőtisztítás
jelzőlámpája
Forró vizes cső
-
-
-
-
1000 óra
2000 óra
-
-
K3
K4
K7
SW07
-
Központi vezérlő
K6
KI
Ne használja
K2
K5
SW06
-
BE
K8
-
-
K9
Villamos melegítő
A leállított EEV minimális
nyitása a fűtés alatt
A vezeték nélküli táv
K10 vezérlő állapotának
kijelzése
K11 External control
Fix 80 lépés
0 vagy 80 lépés
Ne használja
Használja
Ne használja
Használja
-
-
K12 -
MAGYAR
SW05
Funkció
※ Az Ön készülékének alakja és formája a modell típusától
függően változhat.
A fő cím beállítása

A FŐ cím célja a beltéri egység és a kültéri egység kommunikációja. Ezért úgy kell beállítani, hogy a légkondicionáló megfelelően működjön.

A FŐ címet ‘00’ és ‘99’ közötti számra lehet beállítani az
SW01-et és az SW02-t vegyesen használva. A ‘00’ és ‘99’
közötti FŐ címnek el kell térnie egymástól.

Ellenőrizze a beltéri egység címét a telepítendő készülék
rajzán, és a rajz szerint állítsa be a címet.
Megjegyzés Előfordulhat, hogy nem szükséges a fő címet
beállítani, ha az Auto címbeállítást választotta a kültéri
egységtől: ld. a részleteket a kültéri egység telepítési
útmutatójában.
Példa
Amikor a FŐ cím „12” értékre van állítva.
Az RMC cím beállítása

A SW03 és SW04 RMC kapcsolóval állíthatja be a címet
a beltéri egység vezetékes távirányítóval és központi
vezérlővel történő irányításához.

Az SW03, SW04 és K2 kapcsolót kell beállítani a központi
vezérlő használatakor.

Nem kell beállítani az SW03 és az SW04 RMC kapcsolót a
központi vezérlő használatakor.
Példa
Amikor az RMS cím „12” értékre van állítva.
SW03
SW04
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 37
37
2016-04-06 오전 11:46:56
memo
38
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 38
2016-04-06 오전 11:46:56
memo
MAGYAR
39
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_HU_03677A-05.indd 39
2016-04-06 오전 11:46:56
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/ru/support
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
www.samsung.com/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
www.samsung.com/kz_ru/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
UZBEKISTAN
00-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
www.samsung.com/support
0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support
(Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support
(Russian)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support
(French)
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
UKRAINE
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
ALGERIA
3004
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pl/support
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/hu/support
SAUDI ARABIA
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
TUNISIA
80 1000 12 www.samsung.com/n_africa/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support
(French)
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
QATAR
800-CALL (800-2255)
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/rs/support
JORDAN
0800-22273
06 5777444
www.samsung.com/bg/support
SYRIA
962 5777444
www.samsung.com/ro/support
MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/gr/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/lt/support
INDONESIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
MALAYSIA
ESTONIA
800-7267
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
0860 SAMSUNG (726 7864)
www.samsung.com/ee/support
SINGAPORE
www.samsung.com/in/support
THAILAND
www.samsung.com/support
VIETNAM
INDIA
SOUTH AFRICA
021-56997777
08001128888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
1800 588 889
www.samsung.com/ae/support
(English)
www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/vn/support
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom
This product is RoHS compliant
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_EN_03677A-05.indd 2
2016-04-06 오후 2:25:11
Download PDF