Samsung | AM093MNQDEH/EU | Samsung DVM, Falra szerelhető Rectangular, Hőszivattyú Felhasználói kézikönyv

KÉRDÉSEK VAGY ÉSZREVÉTELEK?
ORSZÁG
EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG
ÍRORSZÁG
HÍVJON
VAGY LÁTOGASSA MEG
WEBOLDALUNKAT ITT:
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/hívás a német vezetékes hálózatból, mobilhálózatból max. 0,60 €/hívás)
NÉMETORSZÁG
0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/hívás a német vezetékes hálózatból, mobilhálózatból max. 0,60 €/hívás)
FRANCIAORSZÁG
01 48 63 00 00
OLASZORSZÁG
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
SPANYOLORSZÁG
0034902167267
PORTUGÁLIA
808 20 7267
LUXEMBURG
261 03 710
HOLLANDIA
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORVÉGIA
DÁNIA
FINNORSZÁG
SVÉDORSZÁG
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
"0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)"
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[csak Premium HA] 0800-366661
[csak viszonteladók] 0810-112233
LENGYELORSZÁG
MAGYARORSZÁG
AUSZTRIA
SVÁJC
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CSEHORSZÁG
SZLOVÁKIA
HORVÁTORSZÁG
BOSZNIA
MONTENEGRO
SZLOVÉNIA
SZERBIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 csak vezetékes hálózatból, vámmentes
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) csak vezetékes hálózatból
(+30) 210 6897691 mobil- és vezetékes hálózatból
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BULGÁRIA
ROMÁNIA
CIPRUS
GÖRÖGORSZÁG
LITVÁNIA
LETTORSZÁG
ÉSZTORSZÁG
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (hollandul)
www.samsung.com/be_fr/support (franciául)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (németül)
www.samsung.com/ch_fr/support (franciául)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
DB68-07188A-01
Légkondicionáló
Használati útmutató
AM093MNQDEH
•• Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung légkondicionálót.
•• A berendezés működtetése előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.
Tartalom
Biztonsági előírások
4
Biztonsági előírások
4
Pillanatok alatt
12
Beltéri egység leírása
12
Kijelző
Távirányító leírása
13
Az elemek cseréje
A távirányító tárolása
Alap működtetés
15
Üzemmódok15
Auto
Hűtés
Páramentesítés
Ventilátor
Fűtés
A légkondicionáló bekapcsolása
Az üzemmód kiválasztása
A hőmérséklet beállítása
A ventilátor sebességének kiválasztása
A légáramlat irányának kiválasztása
Haladó működtetés
19
A Be- vagy Kikapcsolás időzítés beállítása
19
A Bekapcsolás időzítés beállítása
A Kikapcsolás időzítés beállítása
Az Alvás mód használata
21
A Turbo mód használata
23
A beltéri egységek vezérlése
24
Tisztítás és karbantartás
25
A légkondicionáló tisztítása
25
A külső felület tisztítása
A levegőszűrő szétszerelése
2 Magyar
A légkondicionáló tisztítása
26
A levegőszűrő tisztítása
A levegőszűrő újra összeszerelése
A légkondicionáló karbantartása
27
Függelék29
Hibaelhárítás29
Működési tartományok
31
Modell tulajdonságai (méretek és súly)
Üzembe helyezési rész
33
Üzembe helyezési eljárás
33
A termék helyes megsemmisítése
(Elektromos és elektronikai berendezések hulladéka)
(Szelektív hulladékgyűjtő rendszerrel rendelkező országokban)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján azt jelzi, hogy a termék és elektronikus tartozékai
(pl. töltő, kihangosító, USB kábel) élettartamuk végén nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal
együtt. A nem megfelelő hulladékkezelésből adódó környezeti vagy egészségügyi károk elkerülése érdekében
ezeket a tárgyakat a többi hulladéktól elkülönítve kezelje, és gondoskodjon a felelős újrahasznosításról, hogy
elősegítse a nyersanyagok fenntartható újrafelhasználását.
Háztartási felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket vásárolták, vagy a helyi
kormányhivatallal, hogy megtudják, hol és hogyan adhatják le ezeket a tárgyakat biztonságos újrahasznosítás
céljára.
Üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot szállítójukkal, és tanulmányozzák a szerződésük feltételeit.
Ez a termék és elektronikus tartozékai megsemmisítéskor nem keveredhetnek más kereskedelmi hulladék közé.
A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékspecifikus előírásaival, pl. REACH kapcsolatban látogassa
meg weboldalunkat: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Magyar 3
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
Mielőtt használni kezdené új légkondicionálóját, kérjük, figyelmesen
olvassa el ezt az útmutatót, hogy megismerje, hogyan működtetheti
biztonságosan és hatékonyan új berendezésének különféle funkcióit.
Mivel ezek a használati utasítások több modellre is vonatkoznak,
az Ön légkondicionálójának tulajdonságai némileg eltérhetnek az
itt leírtaktól. Kérdés esetén hívja legközelebbi ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen információt és segítséget weboldalunkon:
www.samsung.com.
FIGYELEM
Kockázatok vagy veszélyes műveletek, melyek súlyos személyi
sérülést vagy halált okozhatnak.
VIGYÁZAT
Kockázatok vagy veszélyes műveletek, melyek könnyebb személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
Tartsa be az utasításokat.
NE kísérelje meg.
ramütés elkerülése érdekében gondoskodjon a berendezés
Á
földeléséről.
Húzza ki a hálózati csatlakozót.
NE szerelje szét.
ÜZEMBE HELYEZÉSNÉL
FIGYELEM
Csak a terméken feltüntetett vagy annál nagyobb
teljesítményű hálózati kábelt használjon, és a kábelt csak
ehhez a berendezéshez használja. Ezen kívül ne használjon
hosszabbítót.
• Hosszabbító használata áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne használjon elektromos átalakítót. Ez áramütést vagy
tüzet okozhat.
4 Magyar
A berendezés üzembe helyezését csak szakképzett technikus
vagy szolgáltató vállalat végezheti.
• Ennek be nem tartása áramütést, tüzet, robbanást,
a berendezés meghibásodását vagy sérülést okozhat,
és a termékre vonatkozó garancia elvesztését.
Szereljen be egy leválasztó kapcsolót a légkondicionáló mellé
(de ne a berendezés kapcsolótábláira), és egy megszakítót külön
a légkondicionálóhoz.
• Ha ezt elmulasztja, az áramütést vagy tüzet okozhat.
A kültéri egységet úgy szerelje fel, hogy az egység
elektromos alkatrészei ne kerüljenek kültérre.
• Ha ezt elmulasztja, az áramütést, tüzet, robbanást vagy
a termék meghibásodását okozhatja.
Ne telepítse ezt a berendezést fűtőkészülék vagy tűzveszélyes
anyag közelébe. Ne telepítse a berendezést nyirkos, zsíros vagy
poros helyre, illetve közvetlen napsugárzásnak vagy víznek
(esőcseppeknek) kitett helyre. Ne telepítse ezt a berendezést
olyan helyre, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne telepítse ezt a berendezést olyan helyre, ahonnan leeshet,
például magas külső falra.
• Ha a kültéri egység leesik, az sérülést, halált vagy anyagi kárt
okozhat.
A berendezést megfelelően földelni kell. Ne földelje
a berendezést gázvezetékhez, műanyag vízvezetékhez
vagy telefonvonalhoz.
• Ha ezt nem veszi figyelembe, az áramütést, tüzet,
robbanást vagy a termék meghibásodását okozhatja.
• Csak földelt konnektort használjon.
Magyar 5
Biztonsági előírások
• Ha a feszültség/frekvencia/névleges áramerősség eltér, tüzet
okozhat.
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
VIGYÁZAT
Üzembe helyezés után takarja le a légkondicionálót egy PE
zsákkal, melyet működtetés előtt eltávolít.
A berendezést olyan vízszintes és kemény talajon helyezze el,
amely elbírja a súlyát.
• Ha ezt elmulasztja, az rendellenes rezgéseket, zajt vagy
a termék meghibásodását okozhatja.
Az elvezető csövet megfelelően kösse be, hogy a víz rendesen
eltávozhasson.
• Ha ezt elmulasztja, az a víz túlfolyását vagy anyagi kárt
okozhat. Ne csatlakoztassa az elvezető csövet lefolyócsőhöz,
mert kellemetlen szagok keletkezhetnek.
A kültéri egység beszerelésénél ügyeljen arra, hogy az elvezető
csövet úgy kösse be, hogy a vízelvezetés helyesen történjen.
• A fűtő művelet során a kültéri egységben keletkező
víz túlfolyhat, és anyagi kárt okozhat.
Különösen télen, ha egy jégdarab leesik, az sérülést,
halált vagy anyagi kárt okozhat.
ÁRAMELLÁTÁSNÁL
FIGYELEM
Ha a megszakító sérült, vegye fel kapcsolatot a legközelebbi
szervízzel.
Ne húzza és ne hajlítsa meg túlságosan a hálózati kábelt.
Ne csavarja vagy csomózza meg a hálózati kábelt. Ne akassza
fel a hálózati kábelt fém tárgyra, ne helyezzen rá nehéz tárgyat,
ne szorítsa be két tárgy közé, és ne nyomja be a kábelt a
berendezés mögé.
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
6 Magyar
Biztonsági előírások
VIGYÁZAT
Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót,
illetve vihar/villámlás idején áramtalanítsa a berendezést
a megszakító segítségével.
• Ha ezt elmulasztja, az áramütést vagy tüzet okozhat.
A HASZNÁLAT SORÁN
FIGYELEM
Ha a berendezést elárasztja a víz, vegye fel kapcsolatot
a legközelebbi szervízzel.
• Ha ezt elmulasztja, az áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a berendezés szokatlan hangot ad, égett szagot vagy
füstöt áraszt, azonnal áramtalanítsa a berendezést, és vegye
fel kapcsolatot a legközelebbi szervízzel.
• Ha ezt elmulasztja, az áramütést vagy tüzet okozhat.
Gázszivárgás esetén (pl. propán gáz, LP gáz, stb.) azonnal
szellőztessen, a hálózati kábel érintése nélkül. Ne érintse meg
a berendezést vagy a hálózati kábelt.
• Ne használjon ventilátort.
• Egy szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
A légkondicionáló újra üzembe helyezéséhez vegye
fel kapcsolatot a legközelebbi szervízzel.
• Ha ezt elmulasztja, az a termék meghibásodását,
vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
• A termékhez szállítási szolgáltatás nem tartozik. Ha más
helyszínen szeretné újra üzembe helyezni a terméket,
járulékos beépítési költségek és üzembe helyezési díj
kerül felszámításra.
Magyar 7
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
• Különösen, ha szokatlan helyen szeretné újra üzembe
helyezni a terméket, mint például ipari környezetben, vagy
tengerhez közel, ahol a levegőben található sónak van kitéve,
vegye fel kapcsolatot a legközelebbi szervízzel.
Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel.
• Ez áramütést okozhat.
Működés közben ne kapcsolja ki a légkondicionálót
a megszakító segítségével.
• A légkondicionáló megszakító általi ki- és bekapcsolása
során szikra keletkezhet, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
A légkondicionáló kicsomagolása után a csomagolóanyagokat
tartsa gyermekek által nem elérhető helyen, mivel ezek
a gyermekekre veszélyt jelenthetnek.
• Ha egy gyermek egy zsákot a fejére húz, az fulladást okozhat.
A fűtő művelet közben kezével vagy ujjaival ne érintse meg az
előlapi panelt.
• Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.
Ne nyúljon bele ujjaival vagy idegen tárgyakkal
a légkondicionáló levegő bemenetébe/kimenetébe.
• Különösen ügyeljen arra, hogy gyermekek ne sérülhessenek
meg azáltal, hogy ujjaikat a készülékbe dugják.
Ne üsse vagy húzza meg a légkondicionálót túl nagy erővel.
• Ez tüzet, sérülést vagy a termék meghibásodását okozhatja.
A kültéri egység közelébe ne helyezzen olyan tárgyat, melynek
segítségével gyermekek felmászhatnak a berendezésre.
• Ez a gyermekek súlyos sérülését okozhatja.
8 Magyar
Ha bármilyen idegen anyag, például víz bejut a készülékbe,
áramtalanítsa azt a tápkábel kihúzásával és a megszakító
kikapcsolásával, majd vegye fel kapcsolatot a legközelebbi
szervízzel.
• Ha ezt elmulasztja, az áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne kísérelje meg javítani, szétszedni vagy átalakítani
a berendezést.
• Ne használjon a normáltól eltérő (például réz, acélhuzal, stb.)
biztosítékot.
• Ha ezt elmulasztja, az áramütést, tüzet, a termék
meghibásodását, vagy sérülést okozhat.
VIGYÁZAT
Ne helyezzen tárgyakat vagy készülékeket a beltéri egység alá.
• A beltéri egységből csöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt
okozhat.
Minimum évente egyszer ellenőrizze, hogy a kültéri egység
tartókerete nem sérült-e.
• Ha ezt elmulasztja, az sérülést, halált vagy anyagi kárt
okozhat.
A maximum áramerősséget az IEC biztonsági szabvány, míg az
áramerősséget az ISO energiahatékonysági szabvány határozza
meg.
Ne álljon rá a berendezésre, és ne helyezzen rá semmilyen
tárgyat (például ruhaneműt, gyertyát, cigarettát, edényeket,
vegyi anyagokat, fémtárgyakat, stb.).
Magyar 9
Biztonsági előírások
Ne használja a légkondicionálót hosszú ideig rosszul szellőző
helyen vagy beteg személyek közelében.
• Mivel ez a fellépő oxigénhiány miatt veszélyes lehet,
minimum óránként nyisson ablakot.
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
• Ez áramütést, tüzet, a termék meghibásodását, vagy sérülést
okozhat.
Ne működtesse a berendezést nedves kézzel.
• Ez áramütést okozhat.
Ne szórjon illékony anyagokat, például rovarirtót a berendezés
felületére.
• Ez, azon kívül, hogy emberekre káros lehet, áramütést, tüzet,
vagy a termék meghibásodását okozhatja.
Ne igya meg a légkondicionálóból kilépő vizet.
• Ez a víz emberekre káros lehet.
Ne mérjen erős ütést a távirányítóra, és ne szerelje szét.
Ne érintse meg a berendezéssel összeköttetésben lévő csöveket.
• Ez égést vagy más sérülést okozhat.
Ne használja ezt a légkondicionálót precíziós eszközök, ételek,
állatok, növények vagy kozmetikumok tartósítására, vagy más
szokatlan célokra.
• Ez anyagi károkat okozhat.
Embereket, állatokat vagy növényeket ne tegyen ki közvetlenül
a légkondicionálóból kiáramló levegőnek hosszabb időn
keresztül.
• Ez az emberekben, állatokban vagy növényekben kárt tehet.
A berendezést csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem
rendelkező emberek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete
és a berendezés használatára vonatkozó utasításai nélkül.
A gyermekeket mindig felügyelni kell, hogy ne játszhassanak
a berendezéssel.
10 Magyar
A TISZTÍTÁS SORÁN
FIGYELEM
A berendezés tisztításakor ne szórjon rá vizet közvetlenül. Ne
használjon benzint, hígítót, alkoholt vagy acetont a tisztításhoz.
• Ezek elszíneződést, deformálódást, sérülést, áramütést vagy
tüzet okozhatnak.
Tisztítás vagy karbantartás előtt áramtalanítsa a berendezést,
és várja meg, míg a ventilátor leáll.
• Ha ezt elmulasztja, az áramütést vagy tüzet okozhat.
VIGYÁZAT
A kültéri egység hőcserélője felületének tisztításakor legyen
óvatos, mert a szélei élesek.
• Ezt szakképzett technikus végezze. Kérjük, vegye fel
a kapcsolatot az üzembe helyezőjével, vagy egy szervízzel.
Ne tisztítsa a légkondicionáló belsejét.
• A berendezés belsejének tisztításához vegye fel kapcsolatot
a legközelebbi szervízzel.
• A szűrő tisztításához lásd a “Tisztítás pillanatok alatt” c.
fejezetben lévő leírást.
• Ha ezt elmulasztja, az kárt, áramütést vagy tüzet okozhat.
Magyar 11
Biztonsági előírások
Európában történő használathoz: A berendezést 8 évnél idősebb
gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem
rendelkező emberek akkor használhatják, ha a felügyeletük
biztosított, vagy a berendezés biztonságos használatára
megtanították őket, és megértették a benne rejlő veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A tisztítást és
felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem
végezhetik.
Beltéri egység leírása
A termék némileg eltérhet az alábbi ábrán látható képtől.
Fő részek
Szobahőmérséklet
hőmérséklet
szenzor
Pillanatok alatt
Légszűrő
(a panel alatt)
Levegő bemenet
Légáramlat terelőlapátja
(fel és le)
Lapátcsap kar
Légáramlat terelőlapátja
(bal és jobb)
Kijelző
Távirányító vevő
Készenlét jelző
Időzítő/Auto tisztítás jelzés
Turbo jelző
Be-/kikapcsoló gomb
12 Magyar
Távirányító leírása
07 Ventilátor sebesség jelző
05
01
02
03
08 Függőleges légkeverés jelző
09 Vízszintes légkeverés jelző
06
07
08
09
04
MEGJEGYZÉS
• Ez a funkció ennél a modellnél nem
elérhető.
10 Beállításjelző
10
11 Be-/kikapcsoló gomb
11
17
Pillanatok alatt
12 Hőmérséklet gomb
16
13 Opciók gomb
14 Időzítő gomb
15 Navigációs/Kiválasztó gomb
16 Függőleges légkeverés gomb
12
18
17 Üzemmód gomb
18 Ventilátor sebesség gomb
19 Vízszintes légkeverés gomb
13
14
19
20
MEGJEGYZÉS
• Ez a funkció ennél a modellnél nem
elérhető.
20 Beállítások gomb
21
15
01 Beállított hőmérséklet jelző
02 Időzítő opció jelző
03 Üzemmódjelző
04 Opciójelző
05 Akkumulátor-töltés jelző
06 Átviteljelző
21 BEÁLLÍT gomb
MEGJEGYZÉS
• A légkondicionálót nem szabad
távirányítóval működtetni, ha a távirányító
erős fényhez, például fénycsőhöz vagy
neon lámpához közel van. Ebben az esetben
a távirányítót tartsa közvetlenül a beltéri
egység távirányító-vevője elé.
• Ha a távirányító más elektromos készüléket
is működésbe hoz, vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi szervízzel.
• A sípoló hang leállításához nyomja meg
a Beállítások → <, > vagy a Beállítások
→ (Sípolás) villogó → BEÁLLÍT gombot.
Amikor újra megnyomja a Beállítások →
<, > vagy Beállítások → (Sípolás) villogó →
BEÁLLÍT gombot, a hang újra sípolni kezd.
Magyar 13
Távirányító leírása
Az elemek cseréje
Amikor a
ikon megjelenik a távirányító
kijelzőjén, cserélje ez elemeket újakra. Két
1,5 V AAA típusú elemmel működik.
Pillanatok alatt
két 1,5 V AAA típusú elem
Az elemek helyes megsemmisítése
(Szelektív hulladékgyűjtő rendszerrel rendelkező országokban)
Ez a jelzés az elemen, a leírásán vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékben használatos elemek
élettartamuk végén nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt. A Hg, Cd vgy Pb kémiai jelzések
azt helzik, hogy az elem a 2006/66 EK szabványban meghatározottnál nagyobb mennyiségű higanyt,
kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Ha az elemeket nem megfelelően semmisítik meg, ezek az anyagok
környezeti vagy egészségkárosodást okozhatnak.
A természeti források védelme és az anyagok újrafelhasználásának elősegítése érdekében kérjük, az elemeket
kezelje más hulladékoktól külön, és gondoskodjon a helyi, ingyenes leadó rendszer általi újrahasznosításukról.
A távirányító tárolása
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót,
tárolja a tartójában, és vegye ki belőle az
elemeket.
VIGYÁZAT
• Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz
a távirányítóba.
14 Magyar
Üzemmódok
Auto
Auto módban a légkondicionáló automatikusan beállítja
a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét az Ön
környezetének hűvösen tartásához.
• Ha a beltéri hőmérséklet túl magas, erős hideg
légáramlatot generál, és ha a szoba eléggé lehűl,
átáll enyhe áramlásra.
Hűtés
A Hűtés üzemmód gyakran használatos, ennél szabadon
állíthatja a hőmérsékletet, a ventilátor sebességét
és a légáramlat irányát.
• Ha kiválasztja a Fűtés üzemmódot a Hűtés mód
működése közben, a Hűtés mód leáll.
Alap működtetés
Páramentesítés
A légkondicionáló Páramentesítés üzemmódban úgy
működik, mint egy páramentesítő, eltávolítja a párát
a beltéri levegőből. A Páramentesítés üzemmód friss
levegőt biztosít még egy esős napon is.
Ventilátor
A Ventilátor üzemmód épp úgy keveri a levegőt, mint egy
ventilátor, hogy Önnek hűvös környezetet biztosítson.
Magyar 15
Üzemmódok
Fűtés
Fűtés üzemmódban felmelegítheti a szobáját még ősszel
és télen is.
• A ventilátor nem azonnal lép működésbe, hogy ne
okozzon hirtelen hideg légáramlatot.
• Fűtés üzemmódban elindulhat a leolvasztási művelet,
hogy a kültéri egységről eltávolítsa a képződött jeget.
(Amikor a leolvasztási művelet eltávolítja a jeget Fűtés
módban, a kültéri egységen gőz keletkezik.)
• Ha a fűtési művelet után leállítja a légkondicionálót,
a ventilátor még egy ideig tovább működik, hogy
lehűtse a beltéri egységet.
• Ha kiválasztja a Hűtés üzemmódot a Fűtés mód
működése közben, a Fűtés mód leáll.
MEGJEGYZÉS
Alap működtetés
• Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom
nagyon magas Fűtés üzemmódnál, a kültéri egység
fűtőkapacitása csökkenhet a kültéri hőcserélőn képződő jég
miatt. A leolvasztási művelet eltávolítja a kültéri egység
hőcserélőjén képződő jeget 5-12 percre. A leolvasztási
művelet közben a beltéri egység nem fúj levegőt, a túl hideg
levegő kiáramlásának elkerülésére.
–– A leolvasztási műveletek közti időköz a kültéri egységen
képződő jég mennyiségétől függően csökkenhet.
–– A leolvasztási műveletek közti időköz a levegő
páratartalmától függően is csökkenhet.
16 Magyar
Alap működtetés
A légkondicionáló bekapcsolása
Nyomja meg a
gombot a légkondicionáló bekapcsolásához.
Az üzemmód kiválasztása
Nyomja meg a
gombot az üzemmód kiválasztásához.
►
►
►
►
A hőmérséklet beállítása
Üzemmód
Auto/Hűtés/
Páramentesítés
Fűtés
Ventilátor
gombot a hőmérséklet beállításához.
Hőmérséklet vezérlő
1 °C-onkénti beállítás 18 °C és 30 °C
között.
1 °C-onkénti beállítás 16 °C és 30 °C
között.
A hőmérsékletet nem lehet beállítani.
A ventilátor sebességének kiválasztása
Nyomja meg a
beállításához.
Üzemmód
Auto/
Páramentesítés
Hűtés/Fűtés
Ventilátor
gombot a ventilátor sebességének
Választható ventilátor sebességek
(Auto)
(Auto),
(Magas)
(Alacsony),
(Alacsony),
(Közepes),
(Közepes),
(Magas)
Magyar 17
Alap működtetés
Nyomja meg a
Alap működtetés
A légáramlat irányának kiválasztása
Tartsa a légáramlatot állandó irányban a függőleges és
vízszintes terelőlapátok mozgásának megállításával.
Működésben ►
MEGJEGYZÉS
• Ha manuálisan állítja be a függőleges terelőlapátot,
előfordulhat, hogy nem záródik be teljesen, amikor
kikapcsolja a légkondicionálót.
Vízszintes légáramlat (manuális)
Tartsa a vízszintes légáramlatot állandó irányban
a vízszintes terelőlapátok irányának manuális beállításával.
MEGJEGYZÉS
Alap működtetés
Távirányító kijelzője
• Hiába nyomja meg a
működik.
gombot, ez a funkció nem
VIGYÁZAT
• Személyi sérülések elkerülése érdekében ügyeljen rá,
hogy a vízszintes terelőlapátok irányának beállítását
a függőleges terelőlapát mozgásának leállítása után
végzi el.
18 Magyar
A Be- vagy Kikapcsolás időzítés beállítása
A légkondicionálón be lehet állítani, hogy a kívánt időpontban automatikusan kapcsoljon be
vagy ki.
A Bekapcsolás időzítés beállítása
Amikor a légkondicionáló be van kapcsolva:
1. Nyomja meg a
gombot a (Be) kiválasztásához.
• A (Be) jelzőfény villogni fog, ekkor beállíthatja az időt.
2. Nyomja meg a
beállításához.
vagy a
gombot az időpont
• Az idő félórás intervallumokban állítható 30 perc
(a kijelzőn 0,5) és 3 óra között, 3 és 24 óra között
pedig egyórás intervallumokban.
• Az időt minimum 30 perc és maximum 24 óra között
lehet beállítani.
3. Nyomja meg a
gombot a Bekapcsolás időzítés
beállításának befejezéséhez.
• A (Be) jelzőfény és az időzítőn beállított idő megjelenik
a távirányító kijelzőjén.
Távirányító kijelzője
• A Bekapcsolás időzítés beállítása törlődik, ha nem
nyomja meg a
gombot az idő beállítása után
10 másodpercen belül. Ezért ellenőrizze a (Be)
jelzőfényt a távirányító kijelzőjén.
gombot ► válassza ki
► nyomja meg a
vagy
gombot ► állítsa be az időzítőt
►
Nyomja meg a
a
nyomja meg a
gombot
További lehetséges funkciók a Bekapcsolás időzítőn
Válassza ki az üzemmódot a következő sorrendben: (Auto) ► (Hűtés) ►
(Páramentesítés) ► (Ventilátor) és ► (Fűtés).
A hőmérsékletet az időzítő beállításának befejezése után lehet beállítani.
A hőmérséklet beállítása csak az Auto, Hűtés, Páramentesítés és Fűtés
üzemmódokban lehetséges. Ventilátor módban a hőmérsékletet nem lehet állítani.
MEGJEGYZÉS
• Amikor a Bekapcsolás időzítést befejezi, a beállítás 3 másodpercre megjelenik a távirányító
kijelzőjén, majd csak a (Be) jelzőfény marad égve.
• A ventilátor sebességét nem lehet beállítani a Bekapcsolás időzítésnél.
Magyar 19
Haladó működtetés
Törlés
a (Be) funkciót
A Be- vagy Kikapcsolás időzítés beállítása
A Kikapcsolás időzítés beállítása
Amikor a légkondicionáló ki van kapcsolva:
1. Nyomja meg a
gombot a (Ki) kiválasztásához.
• A (Ki) jelzőfény villogni fog, ekkor beállíthatja az időt.
2. Nyomja meg a
vagy a
gombot az időpont
beállításához.
• Az idő félórás intervallumokban állítható 30 perc
(a kijelzőn 0,5) és 3 óra között, 3 és 24 óra között
pedig egyórás intervallumokban.
• Az időt minimum 30 perc és maximum 24 óra között
lehet beállítani.
3. Nyomja meg a
gombot a Kikapcsolás időzítés
beállításának befejezéséhez.
• A (Ki) jelzőfény és az időzítőn beállított idő megjelenik
a távirányító kijelzőjén.
• A Kikapcsolás időzítés beállítása törlődik, ha nem nyomja
meg a
gombot az idő beállítása után 10 másodpercen
belül.
Ezért ellenőrizze a (Ki) jelzőfényt a távirányító kijelzőjén.
Nyomja meg a
Távirányító kijelzője
Törlés
gombot
► válassza ki
a (Ki) funkciót) ► nyomja meg a
a
vagy
gombot ► állítsa be az időzítőt
nyomja meg a
►
gombot
Haladó működtetés
MEGJEGYZÉS
• A Kikapcsolás időzítés és az Alvás mód időzítés funkciók
közül csak az utolsó beállítás kerül végrehajtásra.
A Be- és Kikapcsolás időzítés kombinálása
Amikor a légkondicionáló ki van kapcsolva
Amikor a légkondicionáló be van kapcsolva
Ha a Bekapcsolás időzítőn beállított idő korábbi,
Ha a Bekapcsolás időzítőn beállított idő későbbi,
mint a Kikapcsolás időzítőé
mint a Kikapcsolás időzítőé
pl. Bekapcsolás időzítő: 3 óra, Kikapcsolás időzítő: pl. Bekapcsolás időzítő: 3 óra, Kikapcsolás
5 óra
időzítő: 1 óra
• A légkondicionáló 3 órával az időzítő beállítása • A légkondicionáló 1 órával az időzítő beállítása
után be fog kapcsolni, és 2 óra hosszat
után ki fog kapcsolni, és a kikapcsolás után
működni fog, aztán automatikusan kikapcsol.
2 órával automatikusan bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
• A Be- és Kikapcsolás időzítőkön beállított időpontoknak különbözőeknek kell lenniük.
• Miután beállította a Be- vagy a Kikapcsolás időzítőt, a beállítást törölheti a
megnyomásával.
20 Magyar
gomb
Az Alvás mód használata
Amikor a légkondicionáló Hűtés módban működik;
1. Nyomja meg a
• A (
gombot a
kiválasztásához.
) jelzőfény villogni fog, ekkor beállíthatja az időt.
2. Nyomja meg a
beállításához.
vagy a
gombot az időpont
• Az idő félórás intervallumokban állítható 30 perc
(a kijelzőn 0,5) és 3 óra között, 3 és 12 óra között
pedig egyórás intervallumokban.
• Az időt minimum 30 perc és maximum 12 óra között
lehet beállítani.
• Az Alvás mód alapértelmezett értéke 8 óra.
3. Nyomja meg a
befejezéséhez.
gombot az Alvás mód beállításának
• A (
) jelzőfény és az Alvás módhoz beállított idő
megjelenik a távirányító kijelzőjén.
• Az Alvás mód beállítása törlődik, ha nem nyomja meg
a
gombot az idő beállítása után 10 másodpercen
belül. Ezért ellenőrizze a (
kijelzőjén.
Távirányító kijelzője
Nyomja meg a
Törlés
) jelzőfényt a távirányító
gombot ► válassza a (
funkciót ► nyomja meg a
► nyomja
gombot
További lehetséges funkciók Alvás módban
A hőmérséklet 1 °C (1 °F) fokonként állítható 18 °C (65 °F) és 30 °C (86 °F)
között.
Magyar 21
Haladó működtetés
gombot ► állítsa be az időzítőt
meg a
)
vagy a
Az Alvás mód használata
A kellemes alvás érdekében a légkondicionáló a következő fázisok sorrnedjében fog működni:
‘Elalvás ► Mély alvás ► Ébredés’.
• Elalvás mód: Kellemes környezetet biztosít az elalváshoz a gyors hűtés és az álmosító
sebességű légáramlat által.
• Mély alvás mód: A mély alvás mód hullámzó hőmérsékletet és légáramlatot alkalmaz, hogy
a bőr megfelelő hőmérsékletét fenntartsa, miközben segíti a mély alvást. Az Alvás mód
időtartama beállításának megfelelően a mély alvás időtartama nőhet vagy csökkenhet.
• Ébredés az Alvás módból: Olyan légáramlatot kelt, mely szabályozza a test hőmérsékletét
a friss állapotban való ébredés biztosításához.
MEGJEGYZÉS
• Alvás módban a légkondicionáló az első 30 percben Hűtés + (
) módban működik. Alvás
módban a ventilátor sebességének és a légáramlat irányának beállítása automatikus.
• Az ajánlott hőmérséklet 25 °C (77 °F) és 27 °C (81 °F) között van, és a 26 °C (79 °F) fokos
érték az ideális hőmérséklet.
• Ha a beállított hőmérséklet túl alacsony, alvás közben fázhat vagy meg is fázhat.
• Az Alvás módban az optimális működési idő 8 óra. Ezért, ha az időt túl rövidre vagy
hosszúra állítja, előfordulhat, hogy nem érzi magát olyan kellemesen, mint szeretné.
• Ha az Alvás mód 5 óránál hosszabbra van állítva, az Ébredés szakasz 1 órával a program
lejárta előtt kezdődik, végül a légkondicionáló automatikusan kikapcsol.
• Ha a Bekapcsolás időzítőt és az Alvás módot egyidejűleg beállítja, a légkondicionáló csak
azt a funkciót hajtja végre, amelyik később került beállításra.
• Az Alvás mód működése közben a
módot is be lehet állítani a
gomb megnyomásával.
Haladó működtetés
• Ha megnyomja a
gombot és kiválasztja a Turbo/Csendes funkciót, az Alvás mód leáll,
és a kiválasztott üzemmód lép működésbe.
• Ha megnyomja a
22 Magyar
gombot, az Alvás mód leáll, és a kiválasztott üzemmód lép működésbe.
A Turbo mód használata
A Turbo mód használatával gyors és hatékony hűtést érhet el.
Amikor a légkondicionáló Hűtés módban működik;
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Nyomja meg a
,
vagy
gombot,
amíg a (Turbo) jelzőfény el nem kezd villogni.
3. Nyomja meg a
beállításához.
gombot a Turbo funkció
• A (Turbo) jelzés megjelenik a távirányító kijelzőjén,
és a Turbo funkció 30 percig fog működni.
Nyomja meg a
Törlés
a
,
vagy
gombot
► nyomja meg
a (Turbo) jelzőfény
villogásáig, majd nyomja meg a
gombot.
MEGJEGYZÉS
• A Turbo funkció Hűtés és Fűtés üzemmódokban lehetséges.
• Ha a Turbo funkciót kiválasztjuk, miközben a Csendes
funkció be van kapcsolva, a Csendes funkció leáll.
• A hőmérsékletet és a ventilátor sebességét nem lehet állítani.
Távirányító kijelzője
Haladó működtetés
Magyar 23
A beltéri egységek vezérlése
Összesen 4 beltéri egységet lehet egyenként kiválasztani és működtetni.
Amikor a légkondicionáló be van kapcsolva:
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Nyomja meg a
,
vagy
gombot, amíg
a (Zóna) jelzőfény el nem kezd villogni.
3. Nyomja meg a
kiválasztásához.
gombot a beltéri egység
• Az egyes egységeket egyenként is kiválaszthatja, 1-től
4-ig, vagy kijelölheti egyszerre az összes beltéri egységet.
Távirányító kijelzője
Haladó működtetés
24 Magyar
A légkondicionáló tisztítása
A külső felület tisztítása
Szükség esetén törölje át a berendezés felületét enyhén nedves vagy száraz ronggyal.
MEGJEGYZÉS
• Ne használjon kénsavat, sósavat vagy organikus oldószert (pl. hígítót, kerozint vagy
acetont) a felületek tisztításához.
• Ne ragasszon fel matricát a készülékre, mert az károsíthatja a légkondicionáló felületét.
A levegőszűrő szétszerelése
1.A panel nyitása
Szorosan fogja meg az elülső panel tetejét, és húzzta le a kinyitáshoz. Majd kissé emelje fel
a panelt.
Légszűrő
2.A levegőszűrő eltávolítása
Air filter
Légszűrő
Magyar 25
Tisztítás és karbantartás
Fogja meg a fogantyút és emelje fel. Aztán húzza a levegőszűrőt maga felé és csúsztassa le.
A légkondicionáló tisztítása
A levegőszűrő tisztítása
Amosható hab alapú levegőszűrő megköti a levegőből a nagyobb részecskéket. A szűrőt
porszívóval vagy kézi mosással lehet tisztítani.
Nyissa ki a panelt, és vegye ki
a levegőszűrőt.
Helyezze vissza a levegőszűrőt az
eredeti helyére, és zárja be az elülső
panelt.
Porszívóval vagy egy puha kefével tisztítsa
meg a levegőszűrőt. Ha a por túl makacs,
öblítse le folyó vízzel.
Jól szellőző helyen szárítsa meg a levegőszűrőt.
VIGYÁZAT
• Ne dörzsölje a levegőszűrőt szivaccsal vagy más tisztítóeszközzel. Ez károsíthatja a szűrőt.
• Szárításkor ne tegye ki a szűrőt közvetlen napsugárzásnak.
Tisztítás és karbantartás
MEGJEGYZÉS
• Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A tisztítási időközök a használattól és
a környezeti körülményektől függően eltérhetnek.
• Ha a szűrőt nyirkos környezetben szárítja, kellemetlen szagok keletkezhetnek.
Ha ez előfordul, tisztítsa meg újra, és szárítsa meg jól szellőző helyen.
26 Magyar
A légkondicionáló karbantartása
Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót, szárítsa ki a berendezést, hogy jó
állapotban őrizhesse meg.
1. Alaposan szárítsa ki a légkondicionálót a Ventilátor üzemmód 3-4 órán át való
működtetésével, majd húzza ki a hálózati kábelt. Belső károkat okozhat, ha nedvesség
marad az alkatrészekben.
2. Mielőtt újra használná a légkondicionálót, szárítsa ki újra a belső alkatrészeket a Ventilátor
üzemmód 3-4 órán át való működtetésével, Ez eltávolítja a nedvesség miatt keletkezett
szagokat.
Időszakos átvizsgálás
Tanulmányozza az alábbi táblázatot a légkondicionáló megfelelő karbantartásához.
Típus
Leírás
Tisztítsa meg a levegőszűrőt (1).
Havonta
Négyhavonta
l
Tisztítsa meg a kondenzvíz elvezető tálcát (2).
Beltéri
Alaposan tisztítsa meg a hőcserélőt (2).
egység
Tisztítsa meg a kondenzvíz elvezető csövet (2).
l
l
l
Cserélje ki a távirányítóban az elemeket (1).
Tisztítsa meg a hőcserélő külsejét (2).
Évente
l
l
Tisztítsa meg a hőcserélő belsejét (2).
l
Levegőfúvással tisztítsa meg az elektromos
alkatrészeket (2).
l
Kültéri Ellenőrizze, hogy minden elektromos alkatrész
egység megfelelően meg legyen szorítva (2).
l
Tisztítsa meg a ventilátort (2).
l
Ellenőrizze, hogy a ventilátor minden
alkatrésze megfelelően meg legyen szorítva (2).
l
Tisztítsa meg a kondenzvíz elvezető tálcát (2).
l
MEGJEGYZÉS
a. A fent leírt műveleteket gyakrabban kell elvégezni, ha a berendezés környezete nagyon
poros.
b. Ezeket a műveleteket mindig szakképzett személynek kell végeznie. Bővebb
információkért lásd az Üzembe helyezési útmutatót.
Magyar 27
Tisztítás és karbantartás
• A fent leírt ellenőrzések és karbantartási műveletek elengedhetetlenül szükségesek
a légkondicionáló hatékonyságának biztosításához. A műveletek gyakorisága a környezet
tulajdonságaitól, a por mennyiségétől, stb. függően változhat.
A légkondicionáló karbantartása
A berendezés vezérlőrendszere általi belső védelem
Ez a belső védelem akkor lép működésbe, ha egy légkondicionálóban egy belső hiba adódik.
Típus
Leírás
Hideg levegő ellen
A belső ventilátor hideg levegővel szemben kikapcsol,
ha a hőszivattyú fűt.
Leolvasztási ciklus
A belső ventilátor hideg levegővel szemben kikapcsol,
ha a hőszivattyú fűt.
A belső akkumulátor
védelme
A kompresszor védelme
Ha a légkondicionáló Hűtés módban működik, a belső akkumulátor
védelme érdekében a kompresszor leáll
Bekapcsolás után, a kültéri egység kompresszorának védelme
érdekében a légkondicionáló nem indul el azonnal.
MEGJEGYZÉS
• Ha a hőszivattyú Fűtés módban működik, beindul a Leolvasztási ciklus, hogy eltávolítsa
a jeget az alacsony hőmérsékleten elhelyezett kültéri egységről.
• A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor kapcsol vissza, amikor
a Leolvasztási ciklus véget ért.
• A Leolvasztási ciklus működése közben szokatlan hangok előfordulhatnak. Ez a termék
biztonságos, normál működése.
Tisztítás és karbantartás
28 Magyar
Hibaelhárítás
Tanulmányozza az alábbi táblázatot, ha a légkondicionáló
nem megfelelően működik. Ezzel időt és fölösleges kiadásokat
takaríthat meg.
Megoldás
Újraindítás után
a légkondicionáló
nem indul
el azonnal.
• A védelmi rendszer miatt a berendezés nem
indul el azonnal, hogy elkerülje a túlterhelést.
A légkondicionáló 3 percen belül el fog indulni.
A légkondicionáló
egyáltalán nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően
csatlakozik. Csatlakoztassa helyesen a hálózati
dugót az aljzatba.
• Ellenőrizze, hogy a megszakító ki van-e
kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszolgáltatási hiba.
• Ellenőrizze a biztosítékot. Nézze meg, nincs-e
kiolvadva.
A hőmérséklet
nem változik.
• Ellenőrizze, hogy nem Ventilátor mód van-e
kiválasztva.
Nyomja meg a
gombot a távirányítón
egy másik üzemmód kiválasztásához.
Nem jön ki hideg
(vagy meleg) levegő
a légkondicionálóból.
• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet
magasabb (alacsonyabb)-e az aktuális
hőmérsékletnél. Nyomja meg a
vagy
gombot a távirányítón hőmérsékleti beállítás
megváltoztatásához. Nyomja meg a Hőmérséklet
vagy a
gombot a hőmérséklet emeléséhez
vagy csökkentéséhez.
• Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nincs-e eltömődve.
Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló éppen akkor
lett-e bekapcsolva. Ha igen, várjon 3 percet.
Magyar 29
Függelék
Probléma
Hibaelhárítás
Probléma
Megoldás
Függelék
A ventilátor
sebessége
nem változik.
• Ellenőrizze, hogy nem Auto vagy
Páramentesítés mód van-e kiválasztva.
Auto/Páramentesítés módban a légkondicionáló
automatikusan állítja be a ventilátor sebességét.
Az Időzítő
funkció nincs
beállítva.
• Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a
és a
gombot a távirányítón, miután beállította az
időzítőt.
Működés
közben szagok
keletkeznek
a helyiségben.
• Ellenőrizze, hogy a berendezés nem
füstös környezetben működik-e, vagy nem
kintről áramlik-e be a szag. Működtesse
a légkondicionálót Ventilátor üzemmódban,
vagy nyissa ki az ablakokat a helyiség
kiszellőztetéséhez.
A légkondicionáló
bugyborékoló
hangot ad.
• Bugyborékoló hangot hallhatunk, amikor
a hűtőfolyadék kering a kompresszorban.
Hagyja a légkondicionálót a kiválasztott
módban működni.
Víz csöpög
a terelőlapátokról.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló hosszabb
ideig Hűtés módban működött-e, lefelé
irányított terelőlapátokkal. A lecsapódást
a hőmérséklet-különbség okozza.
Távirányító
nem működik.
• Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek.
• Ügyeljen rá, hogy az elemek megfelelően
legyenek behelyezve.
• Ügyeljen rá, hogy semmi ne takarja el
a távirányító érzékelőjét.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erősen világító
készülék a légkondicionáló közelében.
A fénycsövek vagy neon izzók keltette erős
fény megszakíthatja az elektromos hullámokat.
30 Magyar
Működési tartományok
Az alábbi táblázat megadja azokat a hőmérsékleti és páratartalom-tartományokat, amelyekben
a légkondicionálót működtetni lehet. A hatékony használat érdekében tanulmányozza
a táblázatot.
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET
BELTÉR
HŰTÉS
18 ˚C-tól
32 ˚C-ig
FŰTÉS
27 ˚C
vagy
kevesebb
PÁRAMENTESÍTÉS
18 ˚C-tól
32 ˚C-ig
KÜLTÉR
A külső egység
előírásaitól
függ.
BELTÉRI
PÁRATARTALOM
HA A FELTÉTELEKEN
KÍVÜL ESIK
80 % vagy
kevesebb
A beltéri egységen
lecsapódás jelenhet
meg, mely vízszivárgás
vagy a padlóra csöpögés
kockázatával jár.
-
A belső védelem
aktiválódik, és
a légkondicionáló leáll.
80 % vagy
kevesebb
A beltéri egységen
lecsapódás jelenhet
meg, mely vízszivárgás
vagy a padlóra csöpögés
kockázatával jár.
MEGJEGYZÉS
• A szabványos fűtési hőmérséklet 7 ˚C. Ha a kültéri hőmérséklet 0 ˚C-ra vagy az alá esik,
a fűtési kapacitás csökkenhet, a hőmérsékleti körülményektől függően.
• Ha a hűtési műveletet 32˚C (beltéri hőmérséklet) fölött használjuk, nem hűt teljes
kapacitással.
Magyar 31
Függelék
MÓD
Technikai adatok
Modell tulajdonságai (méretek és súly)
Méretek és súly
Függelék
Típus
Modell
Nettó méretek (szélesség x
mélység x magasság) (mm)
Nettó súly (kg)
Beltéri
egység
AM093MNQDEH
1280*253*345
18.5
32 Magyar
Üzembe helyezési eljárás
A beltéri egység üzembe helyezése
Mielőtt rögzítené a tartólemezt a falra vagy az
ablakkeretre, meg kell határoznia annak a 65 mm-es
lyuknak a helyét, amelyen keresztül a kábel, a cső és
a tömlő áthalad, hogy beltéri egységet összekösse
a kültérivel.
A fallal szembe nézve a cső és a kábel bekötése történhet:
• Jobbról
• Balról
3
Ha ablakkerethez rögzíti a beltéri egységet, kövesse
a 4-6. lépést.
4
Jelölje ki az ablakkerethez rögzítendő függőleges fa
pillérek helyét.
5
Rögzítse a függőleges fa pilléreket az ablakkerethez,
figyelembe véve a beltéri egység súlyát.
6
Rögzítse a tartólemezt a függőleges fa pillérekhez
lemezcsavar segítségével.
Szivárgásvizsgálat
• Hátulról (bal vagy jobb)
Szivárgásvizsgálat
Bal
Jobb
Talapzat\j
1
Jelölje be a cső és az elvezető tömlő lyukának
helyét az ábrán látható módon, majd fúrja ki a lyukat
65 mm-es belső átmérővel úgy, hogy az enyhén
lefelé áll.
Műanyag horgonycsavar
SZIVÁRGÁSVIZSGÁLAT NITROGÉNNEL (a szelepek kinyitása
előtt)
A hűtőközeg szivárgásának felderítéséhez, a vákuum
létrehozása és az R410A keringetése előtt, az üzembe
helyező felelőssége nitrogénnel nyomás alá helyezni az
egész rendszert (nyomásszabályzó segítségével), 4,1 MPanál magasabb nyomással (szabvány).
SZIVÁRGÁSVIZSGÁLAT R410A-val (a szelepek kinyitása után)
Mielőtt kinyitná a szelepeket, eressze le az összes
nitrogént a rendszerből, és hozzon létre vákuumot.
A szelepek kinyitása után R410A hűtőszerszivárgásdetektorral ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
B
Fal
C
A
Pipe bundle hole
D
20 mm
F
E
csőköteg lyuk: Ø 65 mm
2
Teszt alkatrészek
a beltéri egységhez
(Egység: mm)
Modell
A
B
C
D
E
F
AM093MNQDEH
156
67
364
34.5
64.5
19.5
Ha a beltéri egységet a falra szereli, a tartólemez
falhoz való rögzítésénél vegye figyelembe a beltéri
egység súlyát.
VIGYÁZAT
• Vákuum létrehozásához eressze le az összes nitrogént
és terhelje a rendszert.
MEGJEGYZÉS
• Ha betonfalra rögzíti a lemezt műanyag
horgonycsavarokkal, ügyeljen arra, hogy
a horgonycsavarok miatt a fal és a lemez
közt keletkező rés 20 mm-nél kisebb legyen.
Magyar 33
Üzembe helyezési rész
• Alulról (jobboldalt)
Üzembe helyezési eljárás
A csövek szigetelése
Az elvezető tömlő beszerelése
A rendszer esetleges gázszivárgásának ellenőrzése után
szigetelje le a csövet, tömlőt és kábelt. Azután helyezze
a beltéri egységet a tartólemezre.
A beltéri egység elvezető tömlőjének beszerelésekor
ellenőrizze, hogy a kondenzvíz elvezetés megfelelő.
Amikor az elvezető tömlőt átvezeti a falba fúrt 65 mmes lyukon, ellenőrizze az alábbiakat:
1 A lecsapódási problémák elkerülésére helyezzen
hőálló polietilén habot az egyes hűtőközeg-csövek
köré a beltéri egység alsó részén.
Üzembe helyezési rész
2 Burkolja be a beltéri egység hátulján a hűtőközegcsövet és az elvezető tömlőt a nedvszívó párnával.
A tömlőnek NEM
szabad felfelé
ferdülnie.
Az elvezető tömlő
végét NEM szabad
víz alá helyezni.
NE hajlítsa meg
a tömlőt több
irányba.
MEGJEGYZÉS
• Csavarja be a csövet és a tömlőt a nedvszívó
párnával háromszor végig, a beltéri egység hátuljáig.
(20 mm rés)
5 cm-rel
kevesebb
3 Tekerje körül a csövet, a csatlakozó kábelt és az
elvezető tömlőt szigetelőszalaggal.
4 Gondosan helyezze el a köteget (a csövet,
a csatlakozó kábelt és az elvezető tömlőt) a beltéri
egység alsó részén úgy, hogy ne álljon el a beltéri
egység hátuljától.
Tartólemez
Legalább 5 cm helyet
hagyjon a tömlő vége
és a talaj között.
Árok
NE helyezze az
elvezető tömlő
végét mélyedésbe.
1 Ha szükséges, csatlakoztassa a 2 méteres
hosszabbító tömlőt az elvezető tömlőhöz.
2 Ha használja a hosszabbító tömlőt, szigetelje
le annak belsejét védőburkolattal.
3 Helyezze az elvezető tömlőt a kettőből az egyik
elvezető lyukba, majd rögzítse a tömlő végét
szorosan, egy bilincs segítségével.
Szigetelés
5 Akassza rá a beltéri egységet a tartólemezre,
és mozgassa jobbra-balra, amíg biztonságosan
a helyére nem illeszkedik.
6 Csavarja be a cső többi részét is szigetelőszalaggal.
7 Bilincsekkel rögzítse a csövet a falhoz (opcionális).
34 Magyar
Elvezető tömlő
Hosszabbító elvezető tömlő
MEGJEGYZÉS
• Ha a másik elvezető lyukat nem használja, zárja le azt
egy gumi sapkával.
4
Vezesse át az elvezető tömlőt a hűtőközeg-cső alatt
szorosan.
A hálózati és átviteli kábelek
csatlakoztatása
5
Vezesse át az elvezető tömlőt a falon lévő lyukon.
Ellenőrizze, hogy lefelé haladjon, amint az ábrán
látható.
1
Kábelezés előtt le kell kapcsolni minden áramforrást.
2
A beltéri egység az áramot a megszakítón
(ELCB vagy MCCB+ELB ) keresztül kapja, elkülönítve
a kültéritől.
MEGJEGYZÉS
• A tömlőt az üzembe helyezés és a gázszivárgás-teszt
befejezése után fixen rögíteni kell a helyére, további
részletekért lásd a 12. oldalt.
Opcionális: Az elvezető tömlő
irányának megfordítása
• MCCB: formázott burkolatú megszakító
• ELCB: föld szivárgás megszakító
3
Hálózati kábelként csak réz kábelt szabad használni.
4
Csatlakoztassa a hálózati kábelt {1(L), 2(N)} az
egységekhez maximális hosszúsággal és átviteli
kábellel (F1, F2) egyenként.
5
Vágja el a kábelt az alábbi ábrának megfelelően.
A föld vezetéknek 100 mm-rel hosszabbnak kell
lennie, mint a tápkábel (1(L), 2(N)).
Megválaszthatja az elvezető tömlő irányát aszerint,
hogyhová szeretné felszerelni a beltéri egységet.
1
Vegye ki a szárnyas gumisapkát.
Csavarfurat
100mm
Csavar
6
Csatlakoztassa a föld vezetéket a párologtató
táblájához az alábbi ábra szerint.
Elvezető tömlő
2
Húzza ki az elvezető tömlőt, balra elfordítva.
3
Helyezze vissza az elvezető tömlőt, az elvezető
nyíláshoz és a leeresztő tálcához rögzítve.
Power-earth
Táp-föld
kábel
cable
Leeresztő tálca
Gumisapka
4
Rögzítse a gumisapkát egy csavarhúzóval, jobbra
elforgatva, amíg teljesen be nem illeszkedik a nyílás
végébe.
Magyar 35
Üzembe helyezési rész
• NE FALAZZA BE AZ ELVEZETŐ TÖMLŐ CSATLAKOZÁST!
Az elvezető tömlő csatlakozásának könnyen
hozzáférhetőnek és szerelhetőnek kell lennie.
• ELCB: föld szivárgás megszakító
Üzembe helyezési eljárás
7 Csatlakoztassa az F3, F4(átviteli) kábeleket a beltéri egység hátuljához, amikor a vezetékes távirányítás
bekötését végzi.
Vezetékes
távirányító
Kültéri egység
220-240V~vagy
MCCB+
ELB
ELCB
2. Beltéri egység
L
1. Beltéri egység
V2
N
Üzembe helyezési rész
V1
EEV készlet
3. Beltéri egység
N
4. Beltéri egység 5. Beltéri egység
L
• ELCB: Alap üzembe helyezés
• Az EEV készlet opcionális tartozék.
FIGYELEM
• Áramtalanítsa a berendezést mielőtt bármilyen vezetéket csatlakoztatna; a beltéri PBA meghibásodhat,
miközben a V1,V2,F3,F4 között rövidzárlat keletkezik.
36 Magyar
L
N
6. Beltéri egység
∙ Plafonra, falra szerelt beltéri egység.
• Csatlakoztassa a föld vezetéket. Ha a földelés nem megfelelő, áramütés vagy tűz keletkezhet.
N
L
Gyűrűs terminál választás
Ezüst forrasztóanyag
F
t
D
B
d1
B
R2
d2
E
L
1,5
2,5
4
A csavar
névleges
Standard
mérete
méret
(mm)
(mm)
4
6,6
4
8
4
6,6
4
8,5
4
9,5
B
C
Tűrés
(mm)
Standard
méret
(mm)
±0,2
3,4
±0,2
4,2
±0,2
5,6
d1
Tűrés
(mm)
E
F
L
d2
Standard
méret
(mm)
Tűrés
(mm)
Min. Min. Max.
1,7
±0,2
4,1
6
16
4,3
2,3
±0,2
6
6
17,5
4,3
3,4
±0,2
6
5
20
4,3
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
Standard
méret
(mm)
t
Tűrés
(mm)
+0,2
0
+0,2
0
+0,2
0
Min.
0,7
0,8
0,9
Az elektronikus vezeték tulajdonságai
Tápellátás
MCCB
ELB vagy ELCB
Tápkábel
Föld vezeték
Átviteli kábel
Max: 242 V /
Min: 198 V
XA
XA, 30 mmA,
0,1 s
2,5 mm2
2,5 mm2
0,75~1,5 mm2
• A névelges áramerősséget lásd a berendezés adattábláján.
• Az ELCB (vagy MCCB+ELB) kapacitását az alábbi képlet alapján határozza meg.
• A kültéri használatú berendezések és tartozékaik tápkábeleinek minimum polikloroprén bevonatú rugalmas kábelnek
kell lenniük. (Kód megnevezése: IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F vagy IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F )
–– X: Az ELCB (vagy MCCB+ELB) kapacitása.
Az ELCB (vagy MCCB+ELB) kapacitása X[A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai
–– ∑Ai: Az egyes beltéri egységek névleges áramának összege.
–– A beltéri egységek névleges áramáról lásd az egyes üzembe
helyezési útmutatókat.
• A tápkábel tulajdonságait és maximális hosszát a beltéri egységek között 10% áramerősség-esés figyelembe
vételével határozza meg.
n
∑(
k=1
Coef×35,6×Lk×ik
1000×Ak
)<
A bemeneti
feszültség10%-a [V]
–– coef: 1,55
–– Lk: Az egyes beltéri egységek közti távolság [m],
Ak: Tápkábel tulajdonságai [mm2]
ik: Az egyes egységek áramerőssége [A]
Magyar 37
Üzembe helyezési rész
A kábel
névleges
mérete
(mm2)
Üzembe helyezési eljárás
A beltéri egység címének és
telepítési opciójának beállítása
Állítsa be a beltéri egység címét és telepítési opcióját
távirányítás opcióval. Az opciókat külön-külön állítsa be, mert
nem lehet egyszerre elvégezni a CÍM beállítást és a beltéri
egység telepítési opciójának beállítását. Amikor a beltéri
egység címét és telepítési opcióját állítja be, kétszer kell
elvégezni a beállítást.
Opcióbeállítás művelete
Üzembe helyezési rész
Légáramlat
iránya (fel és le)
Tápellátás
Üzemmód
Hőmérséklet
Ventilátor
sebessége
Opciók
Időzítő
Légáramlat iránya
(bal és jobb)
Beállítások
BEÁLLÍT
Irány
1
Vegye ki az elemeket a távirányítóból.
2
Tegye vissza az elemeket és lépjen be az
opcióbeállítás módba a
(Magas hőmérséklet
(Alacsony hőmérséklet gomb)
gomb) és a
megnyomásával.
3
Ellenőrizze, hogy sikerült-e belépni az opcióbeállítás
módba.
4
Az opcióbeállítás módba való belépés után válassza
ki a kívánt opciót.
38 Magyar
VIGYÁZAT
• Az opcióbeállítás SEG1 és SEG 24 között lehetséges.
• SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nem választható
opcióként.
• Állítsa be a SEG2~SEG6, SEG8~SEG12 -t as BE
státusznak, és a SEG14~18, SEG20~24 KI státusznak.
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
0
X
X
X
X
X
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
1
X
X
X
X
X
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
2
X
X
X
X
X
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
X
X
X
X
X
Be (SEG1~12)
Ki (SEG13~24)
Opcióbeállítás
1
a
Nyomja meg a Lassú ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG2 értékbe.
b
Nyomja meg a Gyors ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG3 értékbe.
Ahányszor megnyomja a gombot,
továbblép a következő értékre, míg körbe nem ér.
2
Státusz
A SEG2, SEG3 opció beállítása
mindannyiszor
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG8
SEG9
SEG10
A Hűtés mód beállítása
Üzembe helyezési rész
Nyomja meg az Üzemmód gombot a Hűtés üzemmódra való
váltáshoz BE státuszban.
3
A SEG4, SEG5 opció beállítása
a
Nyomja meg a Lassú ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG4 értékbe.
b
Nyomja meg a Gyors ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG5 értékbe.
Ahányszor megnyomja a gombot,
továbblép a következő értékre, míg körbe nem ér.
4
mindannyiszor
A Páramentesítés mód beállítása
Nyomja meg az Üzemmód gombot a Páramentesítés
üzemmódra való váltáshoz BE státuszban.
5
A SEG6, SEG8 opció beállítása
a
Nyomja meg a Lassú ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG6 értékbe.
b
Nyomja meg a Gyors ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG8 értékbe.
Ahányszor megnyomja a gombot,
továbblép a következő értékre, míg körbe nem ér.
6
mindannyiszor
A Ventilátor mód beállítása
Nyomja meg az Üzemmód gombot a Ventilátor üzemmódra való
váltáshoz BE státuszban.
7
A SEG9, SEG10 opció beállítása
a
Nyomja meg a Lassú ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG9 értékbe.
b
Nyomja meg a Gyors ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG10 értékbe.
Ahányszor megnyomja a gombot,
továbblép a következő értékre, míg körbe nem ér.
mindannyiszor
Magyar 39
Üzembe helyezési eljárás
Opcióbeállítás
8
Státusz
A Fűtés mód beállítása
Nyomja meg az Üzemmód gombot a Fűtés üzemmódra való
váltáshoz BE státuszban.
9
A SEG11, SEG12 opció beállítása
Üzembe helyezési rész
a
Nyomja meg a Lassú ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG11 értékbe.
b
Nyomja meg a Gyors ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG12 értékbe.
Ahányszor megnyomja a gombot,
továbblép a következő értékre, míg körbe nem ér.
mindannyiszor
SEG11
SEG12
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
10 Az Auto mód beállítása
Nyomja meg az Üzemmód gombot az Auto üzemmódra való
váltáshoz KI státuszban.
11 A SEG14, SEG15 opció beállítása
a
Nyomja meg a Lassú ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG14 értékbe.
b
Nyomja meg a Gyors ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG15 értékbe.
Ahányszor megnyomja a gombot,
továbblép a következő értékre, míg körbe nem ér.
mindannyiszor
12 A Hűtés mód beállítása
Nyomja meg az Üzemmód gombot a Hűtés üzemmódra való
váltáshoz KI státuszban.
13 A SEG16, SEG17 opció beállítása
a
Nyomja meg a Lassú ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG16 értékbe.
b
Nyomja meg a Gyors ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG17 értékbe.
Ahányszor megnyomja a gombot,
továbblép a következő értékre, míg körbe nem ér.
mindannyiszor
14 A Páramentesítés mód beállítása
Nyomja meg az Üzemmód gombot a Páramentesítés
üzemmódra való váltáshoz KI státuszban.
40 Magyar
Opcióbeállítás
Státusz
15 A SEG18, SEG20 opció beállítása
a
Nyomja meg a Lassú ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG18 értékbe.
b
Nyomja meg a Gyors ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG20 értékbe.
Ahányszor megnyomja a gombot,
továbblép a következő értékre, míg körbe nem ér.
mindannyiszor
SEG18
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
16 A Ventilátor mód beállítása
17 A SEG21, SEG22 opció beállítása
a
Nyomja meg a Lassú ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG21 értékbe.
b
Nyomja meg a Gyors ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG22 értékbe.
Ahányszor megnyomja a gombot,
továbblép a következő értékre, míg körbe nem ér.
mindannyiszor
18 A Fűtés mód beállítása
Nyomja meg az Üzemmód gombot a Fűtés üzemmódra való
váltáshoz KI státuszban.
19 A SEG23, SEG24 opció beállítása
a
Nyomja meg a Lassú ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG23 értékbe.
b
Nyomja meg a Gyors ventilátor gombot ( ) hogy belépjen
a SEG24 értékbe.
Ahányszor megnyomja a gombot,
továbblép a következő értékre, míg körbe nem ér.
5
Az opció beállítása után nyomja meg a



mindannyiszor
gombot, hogy ellenőrizze, a bevitt opciós kód helyes-e.






6
Nyomja meg a távirányító
az opciót.
7
Ellenőrizze a működést.
operációs gombját a beállításhoz. A helyes opcióbeállításhoz kétszer kell bevinnie
a
Indítsa újra a beltéri egységet a beltéri vagy a kültéri egység RESET gombjával.
b
Vegye ki az elemeket a távirányítóból, majd helyezze vissza őket, és nyomja meg az operációs gombot.
Magyar 41
Üzembe helyezési rész
Nyomja meg az Üzemmód gombot a Ventilátor üzemmódra való
váltáshoz KI státuszban.
Üzembe helyezési eljárás
A beltéri egységek címének (MAIN/RMC/MCU port) beállítása
1 Ellenőrizze, hogy van-e áramellátás.
–– Ha a beltéri egység nincs a hálózatra csatlakoztatva, legyen másik tápellátás a beltéri egységben.
2 A beltéri egység telepítése előtt rendeljen hozzá egy címet az egységhez a légkondicionáló rendszer tervének
megfelelően.
3 A beltéri egység címét rendelje hozzá vezeték nélküli távirányító útján.
A beltéri egység CÍMÉNEK (MAIN/RMCMCU port) alapbeállítása „0A0000-100000-200000-300000”.
MEGJEGYZÉS
Üzembe helyezési rész
Az MCU-t és a beltéri egység címét az S-NET Pro 2 Kellékek > Cím módosítása pontban is beállíthatja.
(további információért lásd az S-NET Pro 2 súgóját.)
Opciószám: 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Opció
SEG1
Magyarázat
SEG2
OLDAL
Jel
Jel és
részletek
Részletek
0
Opció
SEG7
Magyarázat
OLDAL
Jel
MÓD
Jel
Részletek
SEG4
SEG5
SEG6
Fő cím beállítása
A beltéri egység
címének 100-as értéke
A beltéri egység 10es értéke
A beltéri egység
egyes értéke
Jel
Részletek
0
Nincs Fő cím
1
Fő cím beállítási
mód
A
SEG8
Jel
Részletek
Jel
Részletek
Jel
Részletek
0~9
100-as
érték
0~9
10-es
érték
0~9
Egyes
érték
SEG9
SEG10
RMC cím beállítása
Részletek
Jel
-
Jel és
részletek
SEG3
Részletek
0
Nincs RMC cím
1
RMC cím
beállítási mód
SEG11
SEG12
Csoportos csatornája
(*16)
Csoport címe
Jel
Részletek
Jel
Részletek
RMC1
0~F
RMC2
0~F
-
1
Opció
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
Magyarázat
OLDAL
-
MCU-PORT cím beállítása
MCU cím 10-es értéke
MCU cím 1-es értéke
MCU-PORT cím
Jel
Jel és
részletek
Részletek
-
Jel
Részletek
0
Nincs MCU PORT
1
MCU PORT cím
beállítási mód
2
Jel
Részletek
Jel
Részletek
Jel
Részletek
0~1
10-es érték
0~9
1-es érték
A~F
PORT helye
VIGYÁZAT
• Ha A~F kerül bevitelre a SEG5~6-nál, a beltéri egység FŐ CÍME nem változik.
• Ha a SEG3-at 0-ra állítja, a beltéri egység megtartja az előző FŐ CÍMET akkor is, ha beállítja a SEG5~6. opciónál az
értéket.
• Ha a SEG9-et 0-ra állítja, a beltéri egység megtartja az előző RMC CÍMET akkor is, ha beállítja a SEG11~12. opciónál
az értéket.
• A SEG11 és SEG12 esetében nem lehet egyszerre F értéket beállítani.
• Ha a beltéri egység csatlakozik az MCU-hoz, beállíthatja a SEG 15~18.-at.
Pl. A a beltéri egységet a #1 MCU ‘A’ portjához kívánja beállítani. (0A0000 – 100000 – 20101A -30000)
42 Magyar
Egy beltéri egység telepítési opciójának beállítása (minden telepítési hely körülményeinek megfelel)
1
Ellenőrizze, hogy van-e áramellátás.
– Ha a beltéri egység nincs a hálózatra csatlakoztatva, legyen másik tápellátás a beltéri egységben.
2
A telepítési opciót a légkondicionáló telepítási körülményeinek megfelelően állítsa be.
– A beltéri egységek telepítési opciójának alapértéke 020010-100000- 200000-300000.
– Ha egynél több beltéri egység van, az Egyedi távirányítás (SEG20) az a funkció, amely lehetővé teszi a beltéri
egységek külön-külön való vezérlését.
3
Állítsa be a beltéri egység opciót vezeték nélküli távirányító útján.
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
Központi vezérlő
használata
Ventilátor RPM
kompenzáció
0
2
Párologtató szárítás
Külső szobahőmérséklet
érzékelő használata /
Minimalizálja a ventilátor
működését ha a termosztát
ki van kapcsolva
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
1
-
Használja forró vizes fűtést
-
EEV lépés ha a fűtés leáll
-
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
2
Külső vezérlő használata
A külső vezérlés kimenete /
Külső fűtés jel / Hűtés mód
jel / Szabad hűtés vezérlés
jel beállítása
S-Plazma ion
Berregő vezérlés
Szűrő használati
óraszáma
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
Egyedi távirányítás
Fűtés beállítás kompenzáció
Módosított EEV lépés
a berendezés leállásakor
olajvisszakeringetés/
leolvasztás módban
-
-
• Ha az opciót a fenti SEG értékektől eltérően állítja be,
az opció „0”-ra lesz beállítva.
• A SEG5 központi vezérlési opció alapvetően 1-re van
állítva (Használatban), így Önnek nem kell a központi
vezérlési opciót külön beállítania.
Azonban ha a központi vezérlő nincs csatlakoztatva és
mégsem ír ki hibaüzenetet, akkor a központi vezérlési
opciót be kell állítania 0-ra (Használaton kívül), hogy
a beltéri egységet kizárja a központi vezérlésból.
• A SEG15 külső kimenete MIM-B14 csatlakozással
történik. (Lásd a MIM-B14 kézikönyvét.)
A MIM-B14-et két anya vezetékhez
is csatlakoztathatja a beltéri egység
hátulján
Magyar 43
Üzembe helyezési rész
02 sorozat telepítési opció
Üzembe helyezési eljárás
02 sorozat telepítési opció (részletes)
Opciószám: 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Opció
SEG1
Magyarázat
SEG2
OLDAL
MÓD
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
Párologtató szárítás
Külső szobahőmérséklet érzékelő használata / Minimalizálja
a ventilátor működését ha a termosztát ki van kapcsolva
Központi vezérlő
használata
Ventilátor RPM kompenzáció
Részletek
Üzembe helyezési rész
Jel
Részletek
Jel
Részletek
Jel
0
2
Részletek
Használaton kívül
Használatban (5min)
(*1)
Jel és
részletek
0
2
4
6
Opció
Magyarázat
Jel
Jel és
részletek
Opció
44 Magyar
Használatban
(10min) (*1)
Használatban
(30min) (*1)
Jel
Külső
szobahőmérséklet
érzékelő használata
Minimalizálja
a ventilátor működését
ha a termosztát ki van
kapcsolva
0
Alapértelmezett
Alapértelmezett
1
Használatban
Használaton kívül
2
Használaton kívül
Használatban
(Fűtés) (*2)
3
Használatban
Használatban
(Fűtés) (*2)
4
Használaton kívül
Használatban
(Hűtés) (*2)
5
Használatban
Használatban
(Hűtés) (*2)
6
Használaton kívül
Használatban
(Fűtés / Hűtés) (*2)
7
Használatban
Használatban
(Fűtés / Hűtés) (*2)
8
Használaton kívül
Használatban (Hűtés
ultra alacsony
ventilátor) (*2)
9
Használatban
Használatban (Hűtés
ultra alacsony
ventilátor) (*2)
A
Használaton kívül
Használatban (Fűtés /
Hűtés ultra alacsony
ventilátor) (*2)
B
Használatban
Használatban (Fűtés /
Hűtés ultra alacsony
ventilátor) (*2)
Jel
Részletek
Jel
Részletek
0
Használaton
kívül
0
Használaton
kívül
1
Használatban
1
RPM
kompenzáció
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
OLDAL
-
Használja forró vizes fűtést
-
EEV lépés ha a fűtés leáll
-
Részletek
1
SEG13
SEG14
Jel
Részletek
0
Használaton kívül
1
Használatban (*3)
3
Használatban (*3)
SEG15
-
SEG16
Jel
Részletek
0
Alapértelmezett
1
Módosított EEV
lépés beállítás
2~B
Nyitó EEV lépés
beállítás (*4)
SEG17
-
SEG18
Magyarázat
OLDAL
Jel
2
Jel
Részletek
Jel
Részletek
0
Használaton
kívül
0
Külső vezérlés
(Thermo Be)
BE/KI
vezérlő
1
1
Külső vezérlés
(Működés Be)
2
Külső fűtés jel (*5)
3
Külső fűtés jel (*5)
4
Hűtési művelet jel
(*6)
5
Szabad hűtés
vezérlés (Hűtés
Thermo Be) (*7)
6
Szabad hűtés
vezérlés (Hűtés/
Szárítás Thermo Be)
(*7)
2
3
Opció
SEG19
Magyarázat
OLDAL
Jel
Részletek
A külső vezérlés kimenete /
Külső fűtés jel / Hűtés mód
jel / Szabad hűtés vezérlés jel
beállítása
KI
vezérlő
BE/KI
vezérlő
ablaka
SEG20
S-Plazma ion
Szűrő használati óraszáma
Jel
Részletek
Jel
Részletek
Jel
Részletek
0
Használaton kívül
0
Használja a
berregőt
2
1000 óra
1
Használatban
1
Ne használja a
berregőt
6
2000 óra
SEG21
SEG22
Egyedi távirányítás
Fűtés beállítás kompenzáció
Módosított EEV lépés a berendezés leállásakor
olajvisszakeringetés/leolvasztás módban
Jel
Jel
Részletek
0
Alapértelmezett
Részletek
Berregő vezérlés
Jel
Részletek
0
Alapértelmezett
SEG23
SEG24
-
-
0 vagy
1. csatorna
1
2
Jel és
részletek
2. csatorna
3
3
3. csatorna
4
4. csatorna
1
2 °C
2
5 °C
1
Módosított EEV pozíció
(*1) Ha a Hűtés vagy a szárítás mód ki van kapcsolva. A beltéri ventilátor a beállított percek idejéig működik.
(*2) Minimalizálja a ventilátor működését ha a termosztát ki van kapcsolva
–– A ventilátor fűtés módban 5 percenként 20 mp-ig működik.
–– A ventilátor leáll vagy ultra alacsony fokozaton üzemel Hűtés módban, amikor a termosztát ki van kapcsolva.
(*3)1: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan működik,
3: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva csak hűtő beltéri egységnél, a ventilátor nem működik
Csak hűtő beltéri egységnél: Ezen opció használatához telepítsen egy Módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri
egységre és rögzítse hűtés módban.
(*4) Ez csak beépített EEV-vel rendelkező falra szerelt beltéri egységeknél lehetséges. Ha az alábbiak közül bármely
beépítési körülmény fennáll, a SEG11-et állítsa „7”-re.
a Az egy (moduláris) rendszerbe beépített EEV-vel rendelkező falra szerelt beltéri egységek száma több mint 20.
Magyar 45
Üzembe helyezési rész
Jel és
részletek
Részletek
Külső vezérlő
használata
Üzembe helyezési eljárás
b Az egy (moduláris) rendszerbe beépített EEV-vel rendelkező falra szerelt beltéri egységek száma több mint
„egy (moduláris) rendszer összkapacitása (kW) / 2” („egy (moduláris) rendszer összkapacitása (BTU/h) / 6800”).
pl) kültéri kapacitás 28 kW → 28 /2 = 14. Az egy (moduláris) rendszerbe beépített EEV-vel rendelkező falra
szerelt beltéri egységek száma több mint 14. Kérjük, tanulmányozza a kikapcsolt rendszer (fűtés) alábbi EEV
lépés táblázatát .
Jel
0
2
3
4
Üzembe helyezési rész
Kikapcsolt
egység EEV Alapértelmezett 90↔160 100↔160 110↔160
lépése
5
6
7
8
9
120↔160
130↔160
160
200
250
A
B
300 400
(*5) Ha a következő 2-t vagy 3-at külső fűtés Be/Ki jelzéseként használják, a külső vezérlőt ellenörzö jel nem kerül
továbbításra.
2: Ha a külső fűtés be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan működik,
3: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva csak hűtő beltéri egységnél, a ventilátor kikapcsol
Csak hűtő beltéri egységnél: Ezen opció használatához telepítsen egy Módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri
egységre és rögzítse hűtés módban.
• Ha egy csak hűtő beltéri egységnél a ventilátor ki van kapcsolva a SEG9=3 or SEG15=3 beállításával, a beltéri
hőmérséklet pontos érzékeléséhez külső érzékelőt vagy vezetékes távirányítós érzékelőt kell használnia.
(*6) Ha a beltéri egység Hűtés vagy Szárítás módban van, a kimeneti jel „BE”.
(*7) A hűtés vezérléséhez Gazdaságos vezérlő szükséges.
VIGYÁZAT
Ne telepítsen elektromos fűtést
a beltéri egység ventilátorának
áramlási útjába.
Elektromos fűtés nem
telepíthető.
Leürítési oldal
Szívóoldal
Légáramlat
A beltéri egység vezetéke
46 Magyar
SEG1
SEG2
0
5
SEG7
SEG8
SEG3
SEG4
SEG5
Az Automata váltást vagy
(SEG3 beállításánál)
(SEG3 beállításánál)
(SEG3 beállításánál)
csak hűtést csak HR-nél
Standard fűtési
Standard fűtési
Módváltási szabvány
használja
hőmérséklet tűrés
hőmérséklet tűrés
Fűtés → Hűtés
SEG10
SEG11
SEG12
MTFC (*3)
-
SEG9
SEG6
Kompenzációs opció
Módváltási szabvány
Hűtés →Fűtés
(SEG3 beállításánál)
Módváltáshoz szükséges idő
hosszú csőnél vagy
különböző magasságra
szerelt beltéri
egységeknél.
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
Változók kezelése forró
vizes / külső fűtés
2
-
-
-
-
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
-
Erőltetett
ventilátorműködés
Fűtés és Hűtés módban
-
használatánál
3
-
-
Magyar 47
Üzembe helyezési rész
(SEG3 beállításánál)
1
Üzembe helyezési eljárás
05 sorozat telepítési opció (részletes)
Opciószám: 0XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Opció
SEG1
Magyarázat
OLDAL
Jel
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
Az Automata váltást vagy csak
hűtést csak HR-nél használja
(SEG3 beállításánál)
Standard fűtési
hőmérséklet tűrés
(SEG3 beállításánál) Standard
hűtési hőmérséklet tűrés
(SEG3 beállításánál) Módváltási
szabvány Fűtés → Hűtés
SEG2
MÓD
Részletek
Jel
Részletek
Jel
Részletek
Üzembe helyezési rész
Kövesse a termék
opciót
0
Automata
Jel és részletek
0
módváltás
1
5
csak HR-nél
használjon
Jel
Részletek
Jel
Részletek
Jel
0
0 °C
0
0 °C
0
1 °C
1
0,5 °C
1
0,5 °C
1
1,5 °C
2
1 °C
HR-nél használjon
csak hűtő beltéri
egységet
Opció
SEG7
Magyarázat
OLDAL
Jel
Jel és részletek
48 Magyar
2
2 °C
3
2,5 °C
3
1,5 °C
4
2 °C
4
2 °C
4
3 °C
2,5 °C
5
2,5 °C
5
3,5 °C
6
3 °C
6
3 °C
6
4 °C
7
3,5 °C
7
3,5 °C
7
4,5 °C
SEG10
SEG11
SEG12
(SEG3 beállításánál)
Módváltáshoz
szükséges idő
Kompenzációs opció
hosszú csőnél vagy
különböző magasságra
szerelt beltéri
egységeknél.
MTFC (*3)
-
Jel
Részletek
Jel
Részletek
Jel
Részletek
0
1 °C
0
5 min
0
Alapértelmezett
1
1,5 °C
1
7 min
2
2 °C
2
9 min
1
(*1) Magasságkülönbség
több mint 30 m
vagy
(*2) Távolság
több mint 110 m
3
2,5 °C
3
11 min
4
3 °C
4
13 min
5
3,5 °C
5
15 min
6
4 °C
6
20 min
7
4,5 °C
7
30 min
-
-
Jel
Részletek
0
Alapértelmezett
-
1
Opció
Magyarázat
Részletek
1 °C
1,5 °C
SEG9
SEG8
(SEG3 beállításánál)
Módváltási szabvány
Hűtés → Fűtés mód
2
3
5
2
SEG13
-
Részletek
SEG14
-
-
2
SEG15
(*1) Magasságkülönbség
15~30 m vagy
(*2) Távolság
50~110 m
2
SEG16
-
-
Használatban
SEG17
-
-
SEG18
-
Változók kezelése forró vizes /
külső fűtés használatánál (*4)
Jel
Részletek
Részletek
Fűtés bekapcsolás
késleltetési ideje
0
A Thermo
bekapcsolásával
egyidejűleg
Nincs késleltetés
1
A Thermo
bekapcsolásával
egyidejűleg
10 perc
2
A Thermo
bekapcsolásával
egyidejűleg
Jel és részletek
2
-
-
-
-
20 perc
3
1,5 °C
Nincs késleltetés
4
1,5 °C
10 perc
5
1,5 °C
20 perc
6
3,0 °C
Nincs késleltetés
7
3,0 °C
10 perc
8
3,0 °C
20 perc
9
4,5 °C
Nincs késleltetés
A
4,5 °C
10 perc
B
4,5 °C
20 perc
C
6,0 °C
Nincs késleltetés
D
6,0 °C
10 perc
E
6,0 °C
20 perc
Opció
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
Magyarázat
OLDAL
-
-
-
Erőltetett ventilátorműködés Fűtés és Hűtés módban
-
Jel
Részletek
Jel és részletek
Jel
3
-
-
Részletek
Hűtőventilátor beállítás
Fűtőventilátor beállítás
0
Használaton kívül
Használaton kívül
1
Használaton kívül
Használatban
(Ventilátor: Felhasználói
beállítás)
2
Használaton kívül
Használatban
(Ventilátor: Magas)
3
Használaton kívül
Használatban
(Ventilátor: Alacsony)
4
Használatban
(Ventilátor: Felhasználói
beállítás)
Használaton kívül
5
Használatban
Használatban
(Ventilátor: Felhasználói (Ventilátor: Felhasználói
beállítás)
beállítás)
6
Használatban
(Ventilátor: Felhasználói
beállítás)
Használatban
(Ventilátor: Magas)
7
Használatban
(Ventilátor: Felhasználói
beállítás)
Használatban
(Ventilátor: Alacsony)
8
Használatban
(Ventilátor: Magas)
Használaton kívül
9
Használatban
(Ventilátor: Magas)
Használatban
(Ventilátor: Felhasználói
beállítás)
A
Használatban
(Ventilátor: Magas)
Használatban
(Ventilátor: Magas)
B
Használatban
(Ventilátor: Magas)
Használatban
(Ventilátor: Alacsony)
C
Használatban
(Ventilátor: Alacsony)
Használaton kívül
D
Használatban
(Ventilátor: Alacsony)
Használatban
(Ventilátor: Felhasználói
beállítás)
E
Használatban
(Ventilátor: Alacsony)
Használatban
(Ventilátor: Magas)
F
Használatban
(Ventilátor: Alacsony)
Használatban
(Ventilátor: Alacsony)
-
Magyar 49
Üzembe helyezési rész
Fűtés Be/
Ki kapcsolási
hőmérséklet
beállítása
Jel
Üzembe helyezési eljárás
(*1) Magasság-különbség: A
z aktuális beltéri egység és a legalacsonyabbra szerelt beltéri egység közti magasságkülönbség. Például, ha a beltéri egység 40 m-rel magasabban van, mint a legalacsonyabbra
szerelt beltéri egység, válassza az „1”-es opciót.
(*2) Távolság: A
z aktuális beltéri egységet a kültéri egységgel összekötő cső és a kültéri egységtől legtávolabb eső
beltéri egység csövének hossza közti különbség. Például, ha a leghosszabb csőhossz 100 m (328 láb),
és az aktuális beltéri egység 40 m-re van a kültéri egységtől, válassza a „2”-es opciót. (100 - 40 = 60 m)
(*3) Az MTFC opcióhoz egy MTFC (Multi Tenant Function Controller) készlet szükséges.
(*4) Fűtés működése ha a 02 sorozat SEG9 telepítési beállítása forró vizes fűtés, vagy ha a SEG15 külső fűtés
használatára van állítva
pl. 1) A 02 sorozat SEG9 beállítása =„1” / A 05 sorozat SEG18 beállítása = „0”: A forró vizes fűtés ugyanakkor
kapcsol be, amikor a fűtés termosztátja, és akkor is kapcsol ki, amikor a fűtés termosztátja.
pl. 2) A 02 sorozat SEG15 beállítása =„2” / A 05 sorozat SEG18 beállítása = „A”: Szobahőm. ≤ beállított hőmérséklet
+ f(fűtés-kompenzációs hőmérséklet)
• A külső fűtés akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 10 percen keresztül 4,5 °C-on marad. A helyiség
hőmérséklete > beállított hőmérséklet + f(fűtés-kompenzációs hőmérséklet)
• A külső fűtés akkor kapcsol ki, ha a hőmérséklet 4,5 °C + 1 °C-on marad (1 °C a Be/Ki kapcsolás hiszterézise.)
SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 további információ
Hőmérséklet
Fűtés thermo Be
Fűtés thermo Ki
Hűtés thermo Be
Ha a SEG 3 „1”-re és Csak HR működéses Automata váltásra van állítva, a következők szerint fog működni.
Hűtés thermo Ki
Üzembe helyezési rész
A: SEG4-nél állítsa be (˚C)
Szabvány hőmérséklet
Fűtésnél → Hűtés
c
B
b
C
A
Szabvány hőmérséklet Hűtésnél
B: SEG5-nél állítsa be (˚C)
C: SEG6-nál állítsa be (˚C)
D
Ts
D: SEG8-nál állítsa be (˚C)
Hőmérséklet
alapbeállítás
Auto módban
a
d
Szabvány hőmérséklet
Hűtésnél → Fűtés
Szabvány hőmérséklet
Fűtésnél
Hűtés/Fűtés módot akkor lehet váltani, ha a Thermo Ki státusz s SEG9-ben megadott ideig fennáll.
50 Magyar
Egyes opciók megváltoztatása
A beállított opciók minden jegyét meg lehet változtatni.
Opció
Magyarázat
SEG1
SEG2
OLDAL
MÓD
Jel Részletek
0
Jel
Részletek
D
SEG4
SEG5
SEG6
A megváltoztatni
kívánt opció mód
A megváltoztatni
kívánt SEG opció tízes
értéke
A megváltoztatni
kívánt SEG opció
egyes értéke
Új érték
Jel
Részletek
Jel
Részletek
Jel
Részletek
Jel
Részletek
Opció mód
1~6
SEG tízes
értéke
0~9
SEG egyes
értéke
0~9
Az új
érték
0~F
MEGJEGYZÉS
• Egy beltéri egység címbeállítási opciója egyik jegyének megváltoztatásához a SEG3-at állítsa “A”-ra.
• Egy beltéri egység telepítési opciója egyik jegyének megváltoztatásához a SEG3-at állítsa “2”-re.
Pl) Ha a “Berregő vezérlést” Használaton kívül státuszra állítjuk.
Opció
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
A megváltoztatni
kívánt SEG opció
egyes értéke
Új érték
7
1
Magyarázat
OLDAL
MÓD
A megváltoztatni
kívánt opció mód
A megváltoztatni
kívánt SEG opció
tízes értéke
Jel
0
D
2
1
VIGYÁZAT
• Ha hőszivattyús modellt használ, a vegyes működés mód (két vagy több beltéri egység egyidejűleg különböző
üzemmódban működik) nem elérhető, amikor a beltéri egységek ugyanahhoz a kültéri egységhez vannak
csatlakoztatva. Ha a master beltéri egységet távirányítóval állítja be, a kültéri egység abban a módban fog
működni, amit a master beltéri egységen beállított,
Magyar 51
Üzembe helyezési rész
Jel és
részletek
SEG3
Download PDF

advertising