Samsung | AR24NSFPEWQN | Samsung AR24NSFPEWQN Felhasználói kézikönyv

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon
az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot
arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés
feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd
vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített
referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel
(pl.: REACH, WEEE, akkumulátorok) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
Légkondicionáló berendezés
Használati útmutató
AR∗∗NSFP∗∗∗
•• Köszönjük, hogy Samsung légkondicionáló berendezést választott!
•• A berendezés használata előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a Felhasználói
útmutatót, és a későbbi felhasználás érdekében gondosan őrizze azt meg.
Magyar 2

Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók 3
Biztonsági tudnivalók
3
Gyors áttekintés
12
A távvezérlő használata
12
Az elemek behelyezése • Működési módok • A hőmérséklet szabályozása •
A ventilátor-fordulatszám szabályozása • A légáramlás irányának beállítása
Intelligens és hatékony funkciók
14
Hűtés
14
Cool mód • 2-Step hűtési funkció
Páramentesítés
15
Dry mód
Fűtés
15
Heat mód
Gyors és intelligens funkciók
16
Auto mód • Fan mód • A Fast funkció • A Comfort funkció •
Csipogó hang funkció • A Quiet funkció
Energiatakarékos funkciók
18
Energiatakarékos működés
18
A Single user funkció • Be- és kikapcsolási időzítő funkció • A good’sleep funkció
Tisztítás és karbantartás
20
A légkondicionáló berendezés tisztítása
20
Hibaelhárítás
22
Információk a hűtőközegről
24
2 Magyar
Biztonsági tudnivalók
FIGYELEM!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek súlyos
személyi sérülést vagy halált okozhatnak.
VIGYÁZAT!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek könnyebb
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
Kövesse az utasításokat.
NE kísérelje meg!
Az áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze a készülék
megfelelő földelését.
Válassza le a tápellátást.
NE szerelje szét!
ÜZEMBE HELYEZÉSI INFORMÁCIÓK
FIGYELEM!
A készülék áramellátási jellemzőinek megfelelő vagy annál
nagyobb kapacitású tápkábelt használjon.A tápkábelt kizárólag
e készülék csatlakoztatására használja. Ne használjon
hosszabbító kábelt!
•• A tápkábel meghosszabbítása áramütést vagy tüzet okozhat!
•• Ne használjon áramátalakítót! Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
•• Az előírttól eltérő feszültség/frekvencia/névleges áramerősség
tüzet okozhat!
Magyar 3
Biztonsági tudnivalók
A légkondicionáló üzembe helyezése előtt kérjük, hogy a különböző
jellemzők és funkciók megfelelő elsajátítása, illetve a készülék biztonságos
és hatékony üzemeltetése érdekében olvassa végig ezt a kézikönyvet.
Mivel ez az útmutató több modell leírását is tartalmazza, előfordulhat,
hogy az Ön légkondicionálójának tényleges termékjellemzői valamelyest
eltérnek a kézikönyvben leírtaktól. Ha bármilyen kérdése van, hívja a
legközelebbi ügyfélszolgálati központot, vagy a szükséges információk
megtekintéséhez látogasson el a www.samsung.com honlapra.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
A készülék üzembe helyezését kizárólag szakember vagy
megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalat végezheti el.
•• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, készülékhibát
vagy sérülést okozhat, és az üzembe helyezett termékre vonatkozó
garancia érvénytelenítését vonhatja maga után!
Leválasztó kapcsolót és különálló áramköri megszakítót is
szereljen fel a légkondicionáló készülék közelébe.A leválasztó
kapcsolót ne a légkondicionáló védőburkolatára szerelje fel!
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
A kültéri egységet biztonságosan rögzítse, és ügyeljen az
elektromos alkatrészek időjárással szembeni védelmére.
•• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást vagy
készülékhibát okozhat!
Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyag
közelébe! Ne helyezze a készüléket nedves, olajos vagy poros,
illetve közvetlen napfénynek vagy víznek (vagy esőnek) kitett
helyre! Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás
léphet fel!
•• Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
Soha ne helyezze a kültéri egységet olyan helyre – például
magas külső falra –, ahonnan az leeshet!
•• A kültéri egység leesése sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
Ügyeljen a készülék megfelelő földelésére. Sohase
gázvezetéken, műanyag vízcsöven vagy telefonvonalon keresztül
földelje a készüléket!
•• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat!
•• Ügyeljen rá, hogy megfelelően földelt hálózati aljzatot használjon.
4 Magyar
Kérjük, borítsa be a légkondicionáló készüléket egy polietilén
zsákkal, miután telepítették, majd távolítsa el azt, amikor
elkezdi működtetni a készüléket.
A készüléket egyenletes és kemény borítású padlóra helyezze,
mely elbírja annak súlyát.
•• Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, illetve zajt, vagy
készülékhibát okozhat!
A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a
víz elvezetését.
•• Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami
anyagi kárt okozhat! A leeresztőcsövet ne csatlakoztassa
szennyvízcsatornához, mivel az később szagokat eredményezhet.
A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes
csatlakoztatására a víz megfelelő elvezetése érdekében.
•• A kültéri egységben a fűtési üzem során keletkező víz túlfolyhat,
ami anyagi kárt okozhat.
Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy
anyagi kárt okozhat!
Magyar 5
Biztonsági tudnivalók
VIGYÁZAT!
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
TÁPELLÁTÁS
FIGYELEM!
Ha a megszakító megsérült, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
Ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan az elektromos vezetéket!
Ne tekerje meg és ne kössön csomót az elektromos vezetékre!
Ne akassza az elektromos vezetéket fémtárgyak fölé, ne
helyezzen rá nehéz tárgyakat, ne tegye különféle tárgyak közé és
ne nyomja a készülék mögötti résbe!
•• Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
VIGYÁZAT!
A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a
készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, illetve viharos
időjárás vagy villámlás idején.
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
HASZNÁLAT
FIGYELEM!
Ha a készülékben víztúlfolyás következik be, forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Ha a készülék rendellenes zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát
ki, azonnal szüntesse meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba
a legközelebbi szervizközponttal.
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
6 Magyar
A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe
helyezésével kapcsolatban forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
•• Ennek elmulasztása hibás működést, vízszivárgást, áramütést vagy
tüzet okozhat.
•• A termék vételára nem tartalmazza annak kiszállítását. A
berendezés új helyen történő üzembe helyezése további szerelési
és telepítési költségekkel jár.
•• A berendezés szokatlan helyen, például ipari környezetben vagy
sótartalmú levegőnek kitett tengerparton történő telepítése
esetén mindenképpen forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel!
•• Ez áramütést okozhat!
Ne kapcsolja ki a használatban lévő légkondicionálót a
megszakítóval!
•• A légkondicionálónak a megszakítóval történő kikapcsolása,
majd bekapcsolása szikrát okozhat, és áramütést vagy tüzet
eredményezhet!
A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a
csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mivel azok
veszélyt jelenthetnek a számukra.
•• Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat!
Magyar 7
Biztonsági tudnivalók
Gázszivárgás (például földgáz, propán-bután gáz stb. szivárgása)
esetén azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy hozzáérne az
elektromos vezetékekhez. Ne érjen hozzá a készülékhez és az
elektromos vezetékhez!
•• Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez!
•• A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Ne érintse meg a kezeivel vagy az ujjaival a légterelő lapot a
fűtési üzem során!
•• Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló
berendezés bemeneti/kimeneti nyílásába!
•• Különösen figyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjaikkal a
készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést!
Ne mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt
túlzott erővel!
•• Ez tüzet, személy sérülést okozhat, illetve a berendezés
meghibásodását eredményezheti.
Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe,
amely lehetővé teheti, hogy a gyermekek felmásszanak a
berendezésre!
•• Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.
Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn
keresztül gyengén szellőztetett helyen vagy leromlott egészségi
állapotú személyek közelében!
•• Az oxigénhiány miatt ez veszélyes lehet, ezért legalább óránként
nyisson ablakot.
Ha bármilyen idegen anyag, például víz folyt a termékbe,
szüntesse meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal.
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani
a készüléket!
•• Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például rézdrótot,
acélhuzalt stb.)!
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a
berendezés meghibásodásához vezethet.
8 Magyar
Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri
egység alá!
•• A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete
nem törött-e.
•• Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt
okozhat.
•• A sérülések megelőzése érdekében a függőleges légterelő
lap mozgásának leállását követően győződjön meg róla, hogy
megváltoztatta a vízszintes légterelő lapok irányát.
A maximális áram mérése az IEC biztonsági szabványnak
megfelelően történik, az energiafogyasztás hatásfokának
megállapításához tartozó árammérés pedig az ISO szabvány
szerint.
Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat
(például szennyest, meggyújtott gyertyát, égő cigarettát,
edényeket, vegyi anyagokat, fémtárgyakat stb.)!
•• Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést
eredményezhet.
Magyar 9
Biztonsági tudnivalók
VIGYÁZAT!
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Ne használja a készüléket nedves kézzel!
•• Ez áramütést okozhat!
Ne permetezzen párolgó anyagot, például rovarirtó szert a
készülék felületére!
•• Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet vagy
termékproblémákat eredményezhet.
Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet!
•• Ez a víz káros lehet az emberi egészségre.
Ne tegye ki a távvezérlőt erős ütésnek, és ne szerelje azt szét!
Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket!
•• Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek,
élelmiszerek, állatok, növények vagy kozmetikai szerek
tartósítására, vagy bármilyen egyéb, nem rendeltetésszerű
célra!
•• Ez anyagi kárt okozhat.
Ne tegyen ki másokat, állatokat vagy növényeket hosszú időn
keresztül a légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek!
•• Ez káros hatással lehet az emberekre, az állatokra vagy a
növényekre.
A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal
vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (a gyermekeket
is ideértve), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyelete alatt állnak, vagy a használatra vonatkozó megfelelő
útmutatásban részesültek. Gondoskodni kell a gyermekek
megfelelő felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
10 Magyar
TISZTÍTÁS
FIGYELEM!
A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül az érintett
felületre! A készülék tisztításához ne használjon benzint, hígítót vagy
alkoholt!
•• Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le az áramellátást, és várja meg,
hogy a ventilátor leálljon!
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
VIGYÁZAT!
A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az éles
szélekre való tekintettel óvatosan végezze el!
•• Ezt szakembernek kell elvégezni, ezért kérjük, hogy lépjen kapcsolatba
egy szerelővel vagy a szervizközponttal.
Ne tisztítsa meg saját kezűleg a légkondicionáló berendezés belsejét!
•• A berendezés belsejének megtisztításával kapcsolatban forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
•• A szűrő tisztítása tekintetében olvassa el „A légkondicionáló tisztítása”
című fejezetet.
•• Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, és áramütést
vagy tüzet okozhat.
•• Ügyeljen rá, hogy a hőcserélő tisztítása során a felületek éles szélei ne
okozzanak sérüléseket!
Magyar 11
Biztonsági tudnivalók
Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek
és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem
rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért
felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza
nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
A távvezérlő használata
A kívánt mód kiválasztásának, majd a hőmérséklet, a ventilátor-fordulatszám és a légáramlásirány beállításának
köszönhetően a légkondicionáló berendezés használata rendkívül egyszerű. Az egyes műveletekhez tartozó
távirányító-gombok megtekintéséhez lásd a kézikönyv elején levő oldalakat.
Az elemek behelyezése
1
A hőmérséklet szabályozása
A különböző módokban az alábbiak szerint
szabályozhatja a hőmérsékletet:
Gyors áttekintés
két darab
1,5V-os
AAAbatteries
típusú elem
two 1.5V
AAA type
MEGJEGYZÉS
• A jelen kézikönyvben található leírásokat elsősorban
a távvezérlő gombjai alapján állították össze.
• Bár a távvezérlő kijelzőjén a Ionizer ( ) / d'light
Cool / Usage / Filter Reset / Display kijelzés is
megjelenik, e modell esetén ez a funkció nem
érhető el.
• A többkészülékes rendszer esetén Ionizer ( ) /
d'light Cool / Single user / Usage / Filter Reset /
Display látható a távvezérlő kijelzőjén, azonban ezek
a funkciók nem elérhetők.
1
Működési módok
Az aktuális üzemmódot az Auto, Cool, Dry, Fan
és a Heat opciók között léptetheti a
gomb
megnyomásával.
Mód
Auto/
Cool/
Heat
Dry
Fan
Hőmérsékletszabályozás
A hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 16
˚C és 30 ˚C között szabályozható.
A hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 18
˚C és 30 ˚C között szabályozható.
A hőmérséklet szabályozása nem
lehetséges.
MEGJEGYZÉS
Az alábbi feltételek mellett használhatja a Cool, a
Dry, és a Heat módokat:
Mód
Cool
Dry
Heat
Beltéri
16 °C - 32 °C
hőmérséklet
18 °C 32 °C
27 °C
vagy
kevesebb
Külső
-10 °C - 46 °C
hőmérséklet
80%-os vagy
Beltéri
alacsonyabb
páratartalom
relatív
páratartalom
-10 °C 46 °C
-15 °C 24 °C
_
_
• Ha a légkondicionáló hosszú időn keresztül magas
páratartalmú környezetben működik a Cool
módban, akkor kondenzáció léphet fel.
• Ha a külső hőmérséklet -15°C-ra csökken, a fűtési
teljesítmény az előírt kapacitás 60-70%-ra eshet
vissza.
• További információért a kültéri hőmérsékletről
a többkészülékes rendszerben, tekintse meg a
többkészülékes rendszer kézikönyvét.
12 Magyar
1
A ventilátor-fordulatszám
szabályozása
A különböző módokban az alábbi ventilátorfordulatszámok választhatók ki:
Cool/
Heat
Fan
Elérhető ventilátor-fordulatszám
(Automatikus)
(Automatikus), (Alacsony),
(Közepes),
(Magas),
(Turbo)
(Alacsony),
(Turbo)
(Közepes),
A légáramlás irányának
beállítása
Függőleges légbefúvás
A függőleges légterelő lap mozgásának leállításával
gondoskodjon állandó irányú függőleges
légáramlásról.
Működés közben
▶
(Magas),
MEGJEGYZÉS
• A függőleges légterelő lap manuális beállítása
esetén előfordulhat, hogy a légkondicionáló
kikapcsolásakor az nem záródik le teljesen.
• Szabályozhatja a függőleges légáramlás irányát, ha
a good'sleep funkció aktív a Heat módban, de a Cool
módban ez nem lehetséges.
Vízszintes légáramlás (manuális)
A vízszintes légterelő lapok irányának manuális
megváltoztatásával gondoskodjon állandó irányú
vízszintes légáramlásról.
Magyar 13
Gyors áttekintés
Mód
Auto/
Dry
1
Hűtés
A Samsung légkondicionáló intelligens és nagy teljesítményű hűtési funkciói kellemesen hűvös hőmérsékletet
kölcsönöznek helyiségei számára.
2
Cool mód
3
A Cool mód használatával a forró nyári napokon is
hűvösséget teremthet.
▶
▶
Válassza a Cool funkciót.
MEGJEGYZÉS
• Kényelmi okokból a kültéri és beltéri
levegőhőmérséklet közötti különbséget tartsa 5
°C-on belül a Cool módban.
Intelligens és hatékony funkciók
• A Cool mód kiválasztását követően válassza ki
az alkalmazni kívánt funkciót, hőmérsékletet és
ventilátor sebességet.
‐‐ A helyiség gyorsabb lehűlése érdekében
alacsony hőmérsékletet és magas ventilátorfordulatszámot állítson be.
‐‐ A magas hőmérséklet és alacsony ventilátorfordulatszám beállításával energiatakarékos
működés érhető el.
‐‐ Amint a beltéri hőmérséklet megközelíti
a beállított értéket, a kompresszor az
energiatakarékosság érdekében alacsony
ventilátor-fordulatszámra vált át.
14 Magyar
2-Step hűtési funkció
Használja a 2-Step hűtési funkciót a megadott
hőmérséklet gyors elérésére. A ventilátorfordulatszám és a légáramlásirány beállítását a
légkondicionáló berendezés automatikusan végzi el.
Ezt a funkciót csak akkor választhatja, ha a Cool mód
üzemel.
Cool módban
▶
Válassza a 2-Step funkciót.
▶

▶
▶
MEGJEGYZÉS
• Ha a 2-Step hűtés funkciót választja, mialatt a Fast,
a Comfort, a Quiet, a Single user, vagy a good'sleep
funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók
kikapcsolnak.
Páramentesítés
A Samsung légkondicionáló páramentesítő funkciója kellemesen száraz levegőt kölcsönöz helyiségei számára.
4
Dry mód
MEGJEGYZÉS
Használja a Dry módot esős vagy nedves időjárás
esetén.
▶
▶
Válassza a Dry funkciót.
• Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál
nagyobb a berendezés páramentesítő kapacitása.
Magasnak tűnő páratartalom esetén alacsony
hőmérsékletet állítson be.
• Nem használhatja a Dry módot fűtésre. A Dry mód
úgy van kialakítva, hogy hűtési hatása legyen.
A Samsung légkondicionáló fűtési funkciói kellemes melegséget varázsolnak lakásába.
5
• A leolvasztási funkció ciklusa rövidebb is lehet, a
kültéri egységen levő dér mennyiségétől függően.
Heat mód
A Heat mód használatával fenntarthatja a meleget.
▶
▶
Válassza a Heat funkciót.
MEGJEGYZÉS
• A leolvasztási funkció ciklusa rövidebb is lehet, az
esőből és hóból származó páratartalomtól függően.
• Amikor a leolvasztási funkció fut, akkor nem
választhat más funkciókat a távvezérlővel. Ezeket
a leolvasztási funkció befejezését követően tudja
kiválasztani.
• A légkondicionáló bemelegedése során a hideg
légáramlatok megelőzése érdekében körülbelül 3-5
percig még nem kapcsol be a ventilátor.
• Ha a légkondicionáló berendezés alacsony
hatásfokkal fűt, kiegészítő fűtőberendezés
használatát is vegye igénybe.
• Ha a külső hőmérséklet alacsony, és a páratartalom
magas a Fűtés módban, akkor dér képződhet a kültéri
hőcserélőn. Ez csökkentheti a fűtés hatékonyságát
is. Ha ez bekövetkezik, akkor a légkondicionáló 5-12
percen át futtatja a leolvasztási funkciót, hogy a
deret eltávolítsa a kültéri hőcserélőről.
• Amikor a leolvasztási funkció fut, nem jön levegő a
beltéri egységből, hogy ne jöhessen ki hideg levegő.
Amikor a leolvasztási funkció befejeződött, egy kis
idő elteltével meleg levegő jön ki.
Magyar 15
Intelligens és hatékony funkciók
Fűtés
Gyors és intelligens funkciók
A Samsung légkondicionáló berendezés számos extra funkciót nyújt a felhasználók számára.
6
Auto mód
8
Használja az Auto módot, ha azt szeretné, hogy
a légkondicionáló automatikusan vezérelje a
működést. A légkondicionáló ekkor a lehető
legkellemesebb légkört biztosítja.
▶
▶
Válassza a Auto funkciót.
Intelligens és hatékony funkciók
Használja a Fan módot, ha a légkondicionálót
egyszerű ventilátorként kívánja üzemeltetni. A
légkondicionáló természetes hatású fuvallattal tölti
meg a helyiséget.
▶
Válassza a Fan funkciót.
MEGJEGYZÉS
• Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót,
akkor szárítsa ki azáltal, hogy a légkondicionálót a
Fan módban használja 3-4 órán keresztül.
• A kültéri egység úgy van kialakítva, hogy nem
üzemel Fan módban, ezáltal a hideg levegő nem
juthat be az egységen keresztül. Ez a normál
működés részének tekintendő.
16 Magyar
Cool vagy Heat módban
▶
▶
Válassza a
Fast funkciót.
▶
▶
MEGJEGYZÉS
• A légáramirány beállítása továbbra is elérhető
marad.
• A beállított hőmérséklet és a ventilátorfordulatszám módosítása azonban nem lehetséges.
Fan mód
▶
Használja a Fast funkciót a szoba gyors lehűtésére
vagy felmelegítésére. A légkondicionáló berendezés
e funkcióban nyújtja a legmagasabb hűtési és
fűtési teljesítményt. Ezt a funkciót a Cool és a Heat
módokban is választhatja.

MEGJEGYZÉS
• Ha a beltéri hőmérséklet a beállított értékhez
képest túlságosan magasnak vagy alacsonynak
tűnik, a légkondicionáló a helyiség hűtése vagy
felmelegítése érdekében automatikusan hideg,
illetve meleg levegővel látja el az adott szobát.
7
A Fast funkció
• Ha a Fast funkciót választja a Heat módban, akkor
lehet, hogy nem lesz mód a ventilátor sebességének
gyorsítására, nehogy a hideg levegő befújhasson.
• Ha a Fast funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés,
a Comfort, a Single user, a Quiet, vagy a good'sleep
funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók
kikapcsolnak.
9
A Comfort funkció
10
Használja a Comfort funkciót, ha úgy érzi, hogy a
jelenlegi hűtési vagy fűtési hatás túl erős. Ekkor
enyhébbé válik a légkondicionáló általi hűtés, illetve
fűtés. Ezt a funkciót a Cool és a Heat módokban is
választhatja.
Cool vagy Heat módban

▶
▶
▶
Válassza a
Comfort funkciót.
Csipogó hang funkció
A Csipogó hang funkcióval kapcsolhatja be, illetve
ki a távvezérlőn található gombok megnyomásakor
hallható csipogást.
▶

Válassza a
▶ Beep funkciót.
▶
▶
11
A Quiet funkció
Használja a Quiet funkciót a működési zaj
csökkentésére. Ezt a funkciót a Cool és a Heat
módokban is választhatja.
Cool vagy Heat módban

▶
▶
Válassza a Quiet
funkciót.
▶
▶
MEGJEGYZÉS
• A beállított hőmérséklet és a légáramlásirány
módosítása továbbra is elérhető marad.
• A ventilátor-fordulatszám beállítása azonban nem
lehetséges.
• Ha a Quiet funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés,
a Fast, a Comfort, a Single user, vagy a good'sleep
funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók
kikapcsolnak.
Magyar 17
Intelligens és hatékony funkciók
MEGJEGYZÉS
• A beállított hőmérséklet és a légáramlásirány
módosítása továbbra is elérhető marad.
• A ventilátor-fordulatszám beállítása azonban nem
lehetséges.
• Ha úgy érzi, hogy a Comfort funkció hűtési vagy
fűtési hatása túl gyenge, akkor kapcsolja ki a
Comfort funkciót.
• Ha a Comfort funkciót választja, mialatt a 2-Step
hűtés, a Fast, a Single user, a Quiet, vagy a
good'sleep funkciók egyike üzemel, akkor ezek a
funkciók kikapcsolnak.
Energiatakarékos működés
A Samsung légkondicionáló villamosenergia-fogyasztásának csökkentéséről az intelligens
energiatakarékossági funkciók gondoskodnak.
12
A Single user funkció
13
Többkészülékes rendszer esetében ez a funkció
nem támogatott.
Használja a Single user funkciót az áramfogyasztás
csökkentésére, a hűtés vagy fűtés megtartása
mellett. Ezt a funkciót a Cool és a Heat módokban
választhatja.
Cool vagy Heat módban
▶
MEGJEGYZÉS
• Ha elindul a Single user funkció, akkor a távvezérlőn
pár másodpercig a
minta jelenik meg, és a
függőleges légmozgás automatikusan elindul.
• Miután kiválasztotta a Single user funkciót,
módosíthatja a megadott hőmérsékletet (24 °C 30 °C a Cool módban, 16 °C - 30 °C a Heat módban),
a ventilátor sebességét, valamint a függőleges
légáramlás irányát.
Energiatakarékos funkciók
• Ha a Single user funkció van bekapcsolva a Cool
módban, és a megadott hőmérséklet alacsonyabb,
mint 24 °C, akkor a megadott hőmérséklet
automatikusan 24°C-ra emelkedik. De ha a
megadott hőmérséklet 25 °C és 30 °C között van,
akkor ez változatlan marad.
• Még ha ki is kapcsolja a Single user funkciót, a
függőleges légmozgás folytatódik, amíg ki nem
kapcsolja azt a Függőleges légmozgás ( )
gombbal.
• Ha a Single user funkciót választja, mialatt a 2-Step
hűtés, a Fast, a Comfort, a Quiet, a vagy a good'sleep
funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók
kikapcsolnak.
• A Single user funkciót az Options (Opciók) (
gomb megnyomásával is elindíthatja.
Cool vagy Heat módban
▶
18 Magyar
▶
▶
Válassza a Single
user funkciót.
▶
)
Be- és kikapcsolási időzítő
funkció
A Be- és kikapcsolási időzítő funkció használatával
a légkondicionáló berendezés az előzőleg beállított
időtartamot követően kapcsolható be, illetve ki.

(Válassza a Be vagy a Ki opciókat Be,
Ki és
opciók közül.)
(Állítsa be a beés a kikapcsolás ▶
időpontját.)
▶
• Nyomja meg a
(Időzítő) gombot az
aktuális funkció módosításához a On, Off és a
(good’sleep) lehetőségek között.
(A good’sleep)
csak a Cool és a Heatmódokban jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
• A Be- és kikapcsolási időzítő funkció elindítását
követően az Időzítő ( ) kijelzés látható a beltéri
egység kijelzőjén.
• 0,5 és 24 óra közötti időtartamot állíthat be. A Be- és
kikapcsolási időzítő funkció leállításához 0.0 értékre
állítsa be az időközt.
• A Bekapcsolási időzítő funkció elindítását követően
a felhasználási mód és a beállított hőmérséklet
módosítása továbbra is elérhető marad. A beállított
hőmérséklet Ventilátor módban történő módosítása
azonban nem lehetséges.
• A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő funkcióhoz
nem adhat meg azonos értéket.
A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő
kombinálása
(példa) Bekapcsolási időzítő: 3 óra,
Kikapcsolási időzítő: 5 óra
Kikapcsolt A légkondicionáló a Be- és kikapcsolási
légkondicionáló időzítő elindításának pillanatától számított
esetén
3 óra elteltével kapcsol be, majd 2
óráig bekapcsolva marad, végül pedig
automatikusan kikapcsol.
(példa) Bekapcsolási időzítő: 3 óra,
Kikapcsolási időzítő: 1 óra
Bekapcsolt A légkondicionáló a Be- és kikapcsolási
légkondicionáló időzítő elindításának pillanatától számított
esetén
1 óra elteltével kapcsol ki, majd a
kikapcsolástól számított 2 óra elteltével
kapcsol be.
14
A good’sleep funkció
Használja a good'sleep funkciót az éjszakai jó
alváshoz, és energia megtakarításához. Ezt a
funkciót a Cool és a Heat módokban is választhatja.
Cool vagy
Heat
módban

(Válasszon a
Be,
Ki és lehetőségek
közül
.)
▶
▶
(Állítsa be az üzemidőt.) ▶
• Nyomja meg a
(Időzítő) gombot az aktuális
funkció módosításához a On, Off és a
(good’sleep) lehetőségek között.
MEGJEGYZÉS
• 0,5 és 12 óra közötti üzemidőt állíthat be. Állítsa
a működési időt 0.0 értékre a good’sleep funkció
kikapcsolásához.
• A good’sleep funkció alapértelmezett üzemideje
a Cool módban 8 óra. 5 óránál hosszabb üzemidő
beállítása esetén az Ébresztés funkció 1 órával
a beállított idő előtt veszi kezdetét. Az üzemidő
lejártát követően a légkondicionáló automatikusan
leáll.
• Ha a Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő,
valamint a good'sleep funkcióhoz kapcsolódó
időtartamok egymást átfedik, a légkondicionáló
csak a legutoljára elindított funkcióval működteti
az időzítőt.
• Ha a good'sleep funkciót választja, mialatt a 2-Step
hűtés, a Fast, a Comfort, a Quiet, vagy a Single
user funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók
kikapcsolnak.
Mód
Javasolt beállított
hőmérséklet
Optimális
beállított
hőmérséklet
Cool
25 °C - 27 °C
26 °C
Heat
21 °C - 23 °C
22 °C
Energiatakarékos funkciók
• Amikor elindítja a good’sleep funkciót, akkor
megjelenik az Időzítő
( ) a beltéri egység kijelzőjén.
• A beállított hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 16 ˚C
és 30 ˚C között szabályozható.
• A javasolt és optimális megadott hőmérsékletek a
good’sleep funkcióban az alábbiak:
Magyar 19
A légkondicionáló berendezés tisztítása
Az Automatikus tisztítás funkció használata

Tisztítási időtartam
(percekben)
Beltéri
kijelzője
Indooregység
unit display
Auto (Cool), Cool,
Dry
30
Auto (Heat), Heat,
Fan
15
MEGJEGYZÉS
• Ha beállítja az Auto tisztítás időzítőt, akkor a távvezérlő kijelzőjén a Clean villog, majd eltűnik.
Az Időzítő ( ) kijelzés is megjelenik a beltéri egység kijelzőjén.
• A légkondicionáló kikapcsolása esetén az Automatikus tisztítás a kiválasztását követően azonnal kezdetét veszi.
Bekapcsolt berendezés esetén az Automatikus tisztítás a légkondicionáló leállását követően indul el.
• Az Automatikus tisztítás során a beltéri egység ventilátora tovább működik, a légterelő lapátok pedig nyitva
maradnak a környezeti levegő kibocsátása érdekében.
A beltéri egység külső felületeinek és a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása
Puha kefe
Langyos vízzel átitatott ruha
Tisztítás és karbantartás
A tisztítás előtt ne feledje kikapcsolni és a tápellátásról
leválasztani a berendezést.
20 Magyar
A portól vízpermettel tisztítsa meg a berendezést.
VIGYÁZAT!
• Ne tisztítsa a kijelzőt lúgos tisztítószerrel!
• Ne használjon kénsavat, sósavat vagy szerves oldószereket (például hígítót, kerozint vagy acetont) a készülék
felületeinek tisztításához! Ne ragasszon rá öntapadó címkéket, mivel ezek károsíthatják a légkondicionáló
felületét!
• A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása és vizsgálata során szükség esetén a helyi szervizközponthoz forduljon
segítségért.
A szűrő tisztítása

Porszívó
Puha kefe
30 perc
Enyhe tisztítószer
VIGYÁZAT!
• Ne súrolja a levegőszűrőt kefével vagy egyéb tisztító eszközzel! Ez károsíthatja a szűrőt.
• Ne tegye ki közvetlen napfénynek a levegőszűrűt a szárítás során!
MEGJEGYZÉS
• 2 hetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A tisztítási időköz a használattól vagy a környezeti feltételektől függően
eltérhet.
Magyar 21
Tisztítás és karbantartás
• Ha a levegőszűrő szárítása nedves környezetben történik, kellemetlen szagok keletkezhetnek. Tisztítsa meg
újból a szűrőt, majd jól szellőző helyen szárítsa azt meg.
Hibaelhárítás
A légkondicionáló berendezés rendellenes működése esetén lásd az alábbi táblázatot. Ezzel időt és
szükségtelen kiadásokat takaríthat meg.
Probléma
Megoldás
• Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva, majd kapcsolja be ismét a
légkondicionáló berendezést.
A légkondicionáló
berendezés egyáltalán
nem működik.
• Kapcsolja be a megszakítót, csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be
ismét a légkondicionálót.
• Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a leválasztó kapcsolót.
• Ellenőrizze, hogy a Kikapcsolási időzítő aktív-e. A Power gomb
megnyomásával kapcsolja be újra a légkondicionálót.
A hőmérséklet-beállítás
nem működik.
• Ellenőrizze, hogy üzemel-e a Fan vagy a Fast mód. Ezekben a módokban a
kívánt hőmérséklet automatikus beállítású, a hőmérséklet nem módosítható.
• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet magasabb-e a Cool módban vagy
alacsonyabb-e a Heat módban, mint a pillanatnyi hőmérséklet. A beállított
hőmérséklet módosításához nyomja meg a távvezérlő Hőmérséklet gombját.
• Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem tömődött-e el a portól. Ha a
levegőszűrőben nagy mennyiségű por halmozódott fel, lecsökkenhet a hűtőés fűtőteljesítmény. Gyakrabban tisztítsa a szűrőt.
• Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja el a kültéri egységet, illetve,
hogy nem a működését akadályozó tárgy közelében helyezte azt el. Távolítsa
el az egységet eltakaró vagy a működését akadályozó tárgyat.
Nem jön hideg vagy
meleg levegő a
légkondicionálóból.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem jégtelenítő módban működik-e.
Ha télen jegesedés lép fel vagy a külső hőmérséklet túl alacsony, a
légkondicionáló automatikusan jégtelenítő módban működik. Jégtelenítő
módban a beltéri egység ventilátora leáll, és a berendezésből nem távozik
meleg levegő.
• Ellenőrizze, hogy nem hagyta-e nyitva az ajtókat vagy az ablakokat. A
nyitott ajtók vagy ablakok gyenge hűtési, illetve fűtési teljesítményt
eredményezhetnek. Csukja be az ajtókat, illetve az ablakokat.
Tisztítás és karbantartás
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionálót nem közvetlenül a hűtés vagy fűtés
mód leállását követően kapcsolta-e be. Ilyen esetben a kültéri egység
kompresszorának védelme érdekében csupán a ventilátor működik.
• Ellenőrizze, hogy a cső nem túl hosszú-e. Ha a cső hossza meghaladja
a legnagyobb megengedett értéket, gyengülhet a hűtési, illetve fűtési
teljesítmény.
A levegőáram-beállítás
nem működik.
• Ellenőrizze, hogy a good'sleep funkció üzemel-e. A funkció bekapcsolása
esetén nem lehet beállítani a légáramlás irányát. (De szabályozhatja a
légáramlás irányát, ha ez a funkció Heat módban üzemel.)
A ventilátor-fordulatszám
beállítása nem működik.
• Ha a Auto, a Dry, vagy a Fast mód üzemel, vagy a good'sleep funkció üzemel
a Cool módban, akkor a légkondicionáló automatikusan vezérli a ventilátor
sebességét, azaz Ön nem módosíthatja azt.
22 Magyar
Probléma
Megoldás
• Cserélje ki a távvezérlő elemeit újakra.
A távvezérlő nem működik.
• Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja el a távvezérlő-érzékelőt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erős fényforrás a légkondicionáló berendezés
közelében. A fénycsövek vagy neon fényreklámok által sugárzott erős fény
akadályozhatja az elektromágneses hullámok vételét.
Az időzítő funkció
beállítása nem működik.
• Ügyeljen rá, hogy az idő beállítását követően nyomja meg a távvezérlő
BEÁLLÍT gombját.
A jelzőfény folyamatosan
villog.
• Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a légkondicionáló kikapcsolásához, vagy
válassza le a tápcsatlakozót. Ha a jelzőfény továbbra is villog, forduljon a
szervizközponthoz.
Működés közben
kellemetlen szagok töltik
meg a helyiséget.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem füstös helyen működik-e.
Szellőztesse ki a helyiséget, vagy 3-4 órán keresztül Ventilátor módban
üzemeltesse a légkondicionálót. (A légkondicionáló berendezés nem
tartalmaz erőteljes szagokat kibocsátó alkatrészeket.)
• Ellenőrizze, hogy megtisztították-e a lefolyókat. Rendszeres időközönként
végezze el a tisztításukat.
• Ha a beltéri egység valamelyik jelzőfénye villog, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz. Ne feledje megadni a hibakódot a szervizközpontnak.
Zaj hallható.
• A légkondicionáló berendezés használati állapotától függően előfordulhat,
hogy a hűtőközeg mozgásának változásakor zaj hallható. Ez a szokásos
működés része.
A kültéri egységből füst
áramlik.
• Ez nem tűz, hanem télen Fűtés módban a kültéri egység hőcserélőjéből a
berendezés fagymentesítése során kiáramló gőz.
A kültéri egység
csőcsatlakozásaiból víz
csöpög.
• A környezeti hőmérséklet jelentős mértékű változása során páralecsapódás
alakulhat ki. Ez a szokásos működés része.
Ahhoz, hogy ez a termék antimikrobiális funkcióját elláthassa, ezüst-cink-zeolit biocid anyaggal kezelték.
Magyar 23
Tisztítás és karbantartás
Hibajelzés jelent meg.
Információk a hűtőközegről
A felhasznált hűtőközegre vonatkozó fontos szabályozási információk.
A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Ne engedje a gázokat a légkörbe!
VIGYÁZAT!
Ha a rendszer legalább 5 t CO2e fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz, akkor legalább 12 havonta
ellenőrizni kell a rendszert szivárgás szempontjából, az 517/2014 számú rendelet értelmében. Ezt a tevékenységet
csak szakképzett személyzet végezheti. A fenti esetben a telepítő személynek (vagy a végső ellenőrzésért felelős
személynek) biztosítania kell egy karbantartási naplót, amelyben rögzítenie kell minden, az EURÓPAI PARLAMENT
ÉS TANÁCS 517/2014/EU (2014. április 16.) fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó rendelete által előírt
információt.
Hűtőközeg típusa
GWP érték
R-410A
2088
• GWP: Globális felmelegedési potenciál
• Kiszámítása: tCO2e: kg x GWP/1000
Tisztítás és karbantartás
24 Magyar
Jegyzet
Tisztítás és karbantartás
Magyar 25
Download PDF

advertising