Samsung | WF0704W7V/YLE | Samsung WF0704W7V/YLE Felhasználói kézikönyv

WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)
Mosógép
használati útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja
termékét itt:
www.samsung.com/register
új samsung mosógépének
funkciói
Új mosógépe megváltoztatja majd a mosással kapcsolatos érzéseit. A speciális
Eco Bubble funkciótól kezdve az energiahatékonyságig, új Samsung mosógépe
rendelkezik mindazokkal az előnyös tulajdonságokkal, amelyek megkönnyítik és
kellemessé teszik a mosást.
t &OFSHJBUBLBSÏLPT
A speciális Bubble buborék-generátorrendszer és a csendes Quiet Drive invertermotor
alkalmazásával ez a modell sokkal hatékonyabb energiafelhasználást biztosít, mint a normál A
osztályú készülékek.
t &DP#VCCMF(B[EBTÈHPTCVCPSÏLPT
NPTÈT
A Samsung hatékony Eco Bubble (Gazdaságos buborékos) programja még hatékonyabban
tisztít a különleges anyagkezelésnek köszönhetően. Az Eco Bubble (Gazdaságos buborékos)
technológia gondoskodik a mosószer egyenletes elosztásáról, amely így gyorsabban és
mélyebben hatol az anyag szálai közé.
t 2VJDL8BTI(ZPSTNPTÈT
Ha nincs vesztegetni való ideje... A Quick Wash (Gyorsmosás) program nagy segítséget jelent
a rohanó életben - mindössze 15 perc alatt kimoshatja kedvenc ruháit (max. 2 kg)!
t $TFOEFTNFHIBKUØNPUPS
A Samsung egyedi, csendes meghajtómotorja szíjak és fogaskerekek nélkül mûködik, ezáltal
csökkentve a rezgés erõsségét, így a mosógép halkabban üzemel, és az élettartama is
megnõ.
t &DP%SVN$MFBO(B[EBTÈHPTEPCUJT[UÓUÈT
Az Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) segítségével vegyszerek és fehérítő nélkül is
tisztán tarthatja mosógépét. Tisztítsa és szagtalanítsa a mosógép dobját ezzel az egyedülálló
tisztítóprogrammal.
t #BCZ$BSF#BCBSVIB
Samsung mosógépe olyan mosóprogramokat is tartalmaz, amelyek extra védelmet
biztosítanak az érzékeny bőrű gyermekek ruházatának. Ezek a programok a
mosószermaradványok minimalizálásával csökkentik a gyermekeknél előforduló bőrirritációt.
Emellett a szennyest osztályozó programoknak köszönhetően a mosás a szennyes
jellemzőinek megfelelően történik, így a gyermekek öltözködéskor mindig frissnek és tisztának
érezhetik ruháikat.
t 8PPMNBSLUBOÞTÓUWÈOZ
A készülék a tesztelés során megfelelt a Woolmark Company géppel mosható
gyapjú termékekre vonatkozó előírásainak. Ez a frissített tanúsítvány jelölése, amely jobb, mint
a meglévő Woolmark jelölés, és nem csak a mosási teljesítményt garantálja, hanem a gyapjú
termékek megfelelő anyagkezelését is.
A különféle anyagokat a ruházaton lévő címkén olvasható utasításoknak megfelelően kell
mosni a Woolmark és a Samsung által megadott előírások szerint.
2_ új samsung mosógépének funkciói
t )BOE8BTI,Ï[JNPTÈT
A megfelelő hőmérséklet, a kímélő mosási program és a megfelelő vízmennyiség beállításával
különleges körültekintéssel moshatja ki ruháit.
t %FMBZ&OE,ÏTMFMUFUFUUCFGFKF[ÏT
Akár 19 órával is késleltetheti a mosási ciklust, egyórás léptékekben növelve az időtartamot,
így még kényelmesebbé válik a mosógép használata, különösen akkor, ha el kell mennie
otthonról.
t $IJME-PDL(ZFSNFL[ÈS
A gyermekzár funkció biztosítja, hogy a kíváncsiság vezérelte apró kezek ne férhessenek
hozzá a mosógéphez. Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyermekek a
mosógéppel játsszanak, valamint aktiválás esetén figyelmeztet.
t %JHJUÈMJTHSBmLVTLJKFM[ő
A digitális, grafikus kijelzővel rendelkező kezelőpanel egyértelmű és könnyen használható.
Az egyszerű működtetés mellett a digitális, grafikus kijelző segítségével gyors, pontos
beállításokkal érhet el kiváló mosási eredményt.
t 4[ÏMFTBKUØ
Az ajtó extra széles ablakán keresztül kényelmesen nyomon követheti a mosás folyamatát.
Könnyedén töltheti be és veheti ki a mosnivalót, különös tekintettel az olyan nagyobb méretű
darabokra, mint az ágynemű vagy a törülközők.
A használati útmutató fontos információt tartalmaz új Samsung mosógépének üzembe
helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a
kezelőpanel leírását, a mosógép használatával kapcsolatos utasításokat, valamint a készülék
technikai újdonságainak és funkcióinak legjobb kihasználására vonatkozó tippeket. A 37. oldalon
található „Hibaelhárítás és információkódok” rész segít meghatározni a szükséges teendőket,
ha valami gond lenne az új mosógéppel.
új samsung mosógépének funkciói _3
biztonsági információk
Gratulálunk új Samsung mosógépéhez. A használati útmutató fontos információt
tartalmaz új készülékének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával
kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy teljes mértékben
kihasználhassa a mosógép számos előnyét és funkcióját.
".*5"#*;50/4«(*&-̶3«40,3»-56%/*",&-Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megismerje az új készülék széles körű funkcióinak biztonságos és
hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót olyan helyen, a készülék közelében, hogy bármikor fellapozhassa,
ha szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.
Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges
helyzetre. A mosógép üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége,
hogy ésszerűen, körültekintően és elővigyázatosan járjon el.
Mivel ezek a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépe
kis mértékben eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes az összes
figyelmeztető jelzés. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz vagy kérjen
segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.
'0/504#*;50/4«(*4;*.#»-6.0,²4»7*/5²;,&%²4&,
"IBT[OÈMBUJÞUNVUBUØCBOUBMÈMIBUØJLPOPLÏTKFM[ÏTFLKFMFOUÏTF
FIGYELEM
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, melyTÞMZPTT[FNÏMZJ
TÏSàMÏTUIBMÈMUÏTWBHZWBHZPOJLÈSU okozhat.
VIGYÁZAT
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely T[FNÏMZJTÏSàMÏTU
ÏTWBHZWBHZPOJLÈSU okozhat.
VIGYÁZAT
A mosógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély,
áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében kövesse az
alábbi alapvető biztonsági előírásokat:
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Az áramütés elkerülése érdekében gondoskodjon a készülék megfelelő
földeléséről.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Megjegyzés
&[FLBmHZFMNF[UFUőKFM[ÏTFLBT[FNÏMZJTÏSàMÏTFLFMLFSàMÏTFÏSEFLÏCFOÈMMOBLJUU
1POUPTBOLÚWFTTFBmHZFMNF[UFUÏTFLCFOMFÓSUBLBU
.JVUÈOFMPMWBTUBF[UBSÏT[UUBSUTBCJ[UPOTÈHPTIFMZFOIPHZNJOEJHLÏ[OÏMMFHZFOIB
T[àLTÏHWBOSÈ
A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
4_ biztonsági információk
Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó készülékek mindegyikénél
fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék
működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.
Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak
belsejében. A mosógép ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan
megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.
'*(:&-&.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a
megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja
számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Ha a készülék tápkábele vagy csatlakozódugasza sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett személlyel
kell kicseréltetni.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a vízcsapok, a
vízelvezető csövek és a tápcsatlakozó.
Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részen találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne
fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.
Használjon új tömlőkészletet; a régi tömlőkészletet nem lehet újra felhasználni.
"8&&&+&-;²44&-,"1$40-"50465"4¶5«40,
A termék megfelelő leselejtezése (Elektromos és elektronikus
berendezésekből származó hulladék)
(Alkalmazandó az Európai Unióban és elkülönített hulladékbegyűjtési rendszerrel
rendelkező egyéb európai országokban)
Ez a jelölés a terméken, a tartozékokon vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készülék és
annak elektronikus tartozékai (pl. töltő, fülhallgató, USB-kábel) használati idejük lejártával nem
kezelhetők háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti
vagy egészségügyi károk elkerülése érdekében válassza külön ezeket a többi hulladéktól, és a
tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.
A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél
érdeklődhetnek az egységek környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és
módjáról.
Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés
feltételeit. Ez a készülék és elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.
biztonsági információk _5
biztonsági információk
'*(:&-&.
";Ã;&.#&)&-:&;²43&70/"5,0;»'0/504
'*(:&-.&;5&5Ě+&-;²4&,
A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz, a termékkel kapcsolatos
problémákhoz vagy sérülésekhez vezethet.
A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.
Csatlakoztassa a tápkábelt 220-240V / 50Hz vagy erősebb váltóáramú fali aljzathoz,
amelyet csak ehhez a készülékhez használ. Ne használjon hosszabbítót.
- A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával
áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék
műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz.
Rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a csatlakozódugasz
érintkezőiről száraz rongy segítségével.
- Húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa meg egy száraz ronggyal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé essen.
- Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos
vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol, mivel a csomagolóanyagok
veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve.
- Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.
A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
A készüléket megfelelően földelni kell.
Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.
- Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vezethet
- Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és
győződjön meg arról, hogy az megfelel a helyi és nemzetközi szabványoknak.
Ne telepítse a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe.
Ne telepítse a készüléket nedves, olajos vagy poros helyre, valamint közvetlen
napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyre.
Ne telepítse a készüléket alacsony hőmérsékletű helyre
- A fagy a csövek szétrepedéséhez vezethet
Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás léphet fel.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon elektromos transzformátort.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
6_ biztonsági információk
Ne húzza vagy hajlítsa meg túl erősen a tápkábelt.
Ne csavarja vagy kösse meg a tápkábelt.
Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a
tápkábelt tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögé.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból.
- A tápkábelt a csatlakozódugasznál fogva húzza ki.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Ne tegye olyan helyre a tápkábelt és a csöveket, ahol eleshet azokban.
7*(:«;"5
";Ã;&.#&)&-:&;²43&70/"5,0;»'*(:&-.&;5&5Ě
+&-;²4&,
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető
legyen.
- Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz
vezethet.
Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.
- Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez
vagy meghibásodásához vezethet.
'*(:&-&.
")"4;/«-"53"70/"5,0;»'0/504'*(:&-.&;5&5Ě
+&-;²4&,
Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon
a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
- Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal
szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a
tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.
- Ne használjon ventilátort.
- Egy kipattanó szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
A gyermekeknek ne engedje meg, hogy a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A
készülék leselejtezésekor távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.
- Ha a gyerekek belemásznak, bent rekedhetnek és megfulladhatnak.
Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.
biztonsági információk _7
biztonsági információk
Ne mosson a készülékkel gázolajjal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb
gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.
- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/
centrifugálás) közben.
- A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót.
Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a terméket vagy sérülést okozhat.
Ne tegye a kezét a mosógép alá.
- Ez sérülést okozhat.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
- Ez áramütést okozhat.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
- A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékos személyek felügyelet nélkül kezeljék a
mosógépet. Ne hagyja, hogy gyermekek felmásszanak a készülékre.
- Ennek elmulasztása áramütést égési vagy személyi sérülést okozhat.
Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.
- Ez sérülést okozhat.
A készüléket ne a tápkábelnél fogva húzza ki, hanem minden esetben erősen fogja meg a
dugót és egyenesen húzza ki az aljzatból.
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat
Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.
- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
- Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez
vezethet.
Ha a vízcső lecsúszik a vízcsapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy ha villámlik/mennydörög, húzza ki a
csatlakozódugaszt.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
8_ biztonsági információk
7*(:«;"5
")"4;/«-"53"70/"5,0;»'*(:&-.&;5&5Ě+&-;²4&,
Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb.
szennyezett, húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha
ronggyal.
- Ennek elmulasztása elszíneződéshez, eldeformálódáshoz, károsodáshoz vagy
rozsdásodáshoz vezethet.
Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.
- A törött üveg sérülést okozhat.
Vízellátási hiba vagy a vízbemeneti tömlő újracsatlakoztatása esetén lassan nyissa meg a
vízcsapot.
Ha hosszú ideig nem használta a gépet, lassan nyissa meg a vízcsapot.
- A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja az alkatrészeket
vagy vízszivárgáshoz vezethet.
Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e
leengedési probléma.
- A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata a szigetelés
meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy az beszoruljon az ajtóba.
- Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához vagy
vízszivárgáshoz vezethet.
Ha nem használja a mosógépet, zárja el a vízcsapot.
- Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarja megfelelően meg van-e
húzva.
- Ennek elmulasztása vagyoni kárhoz vagy sérüléshez vezethet.
Ügyeljen, hogy a gumiszigetelésre és az ajtóüvegre ne kerüljön szennyeződés (pl. hulladék,
cérna, hajszál stb.).
- Ha az ajtóba beszorult idegen anyagok vagy egyéb okok miatt az ajtó nem záródik
megfelelően, az vízszivárgáshoz vezethet.
A termék használata előtt nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő
csatlakozója szorosan meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
- Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.
A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az
esetben a készülékre nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és
a Samsung nem vonható felelősségre az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő
meghibásodásokért és károkért.
biztonsági információk _9
biztonsági információk
Ne álljon a készülék tetejére és ne tegyen rá semmit (pl. mosnivalót, égő gyertyát, égő
cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
- Ez áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérüléshez
vezethet.
Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy
sérülésekhez vezethet.
Ne tegyen a készülék közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.
- Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.
Mivel magas hőmérsékletű mosás esetén a leengedett víz forró, ne érjen a vízhez.
- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat (*),
kivéve, ha készüléke rendelkezik különleges programmal ezek mosásához.
- Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha mosógép jel látható azok
címkéjén.
- Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a
rendellenes rezgések következtében.
* Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha
vagy kerékpár-, motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.
Ne működtesse a mosógépet a mosószeres rekesz nélkül.
- Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.
- Ez égési sérülést okozhat.
Ne tegye a kezét a mosószeres rekeszbe annak kinyitása után.
- Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba. A szennyes ruhán
kívül ne tegyen a mosógépbe mást (például cipőt, ételmaradékot, állatot).
- Ez a mosógép károsodásához, vagy a háziállatok sérüléséhez vagy halálához
vezethetnek a rendellenes rezgések következtében.
Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.
- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt,
olajjal, krémmel vagy testápolóval szennyezett mosnivalót.
- Ez a gumitömítés eldeformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.
Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot) vagy fehérítőt hosszabb ideig a
mosódobban.
- Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
- Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre,
és tisztítsa meg szivaccsal. Soha ne használjon drótkefét.
Ne használjon közvetlenül súrolóport, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugáljon
súrolóporral szennyezett mosnivalót.
- Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.
Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó melegvizet.
- Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.
10_ biztonsági információk
Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.
- Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve problémákat okozhat a
termékkel kapcsolatosan, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz
vezethet.
Ne mosson nagy méretű mosnivalót, például ágyneműt a mosóhálóban.
- A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval
együtt.
- Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.
Ne használjon megkeményedett mosószert.
- Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.
Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részen találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne
fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.
Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.
- A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek
komoly sérülést okozhatnak a készülékben.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott
ruhadarabokat.
'*(:&-&.
"5*4;5¶5«43"70/"5,0;»'0/504'*(:&-.&;5&5Ě
+&-;²4&,
Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez bele.
Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
- Ez elszíneződést, eldeformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
biztonsági információk _11
tartalom
A MOSÓGÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
MOSÁS
21
21
21
22
25
25
26
26
27
28
29
29
30
30
31
31
A MOSÓGÉP TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
Az első mosás
Alapvető utasítások
A kezelőpanel használata
Gyermekzár
Hang kikapcsolása
Késleltetett befejezés
My cycle (Saját program)
Eco Bubble (Gazdaságos buborékos mosás)
Mosás a programválasztó gomb használatával
Kézi vezérlésű mosás
Szennyes ruhára vonatkozó útmutató
Mosószerrel és adalékokkal kapcsolatos
információk
A megfelelő mosószer kiválasztása
Mosószer-adagoló rekesz
Folyékony mosószer (meghatározott modellek
esetén)
35
36
36
Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás)
Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén
A törmelékszűrő tisztítása
A gép külső tisztítása
A mosószer-adagoló rekesz és a és
mosószerkifolyó tisztítása
A víztömlő szitaszűrőjének tisztítása
Befagyott mosógép javítása
A mosógép tárolása
37
38
Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosógép...
Információkódok
A MOSÓGÉP KALIBRÁLÁSA
39
Kalibrációs üzemmód
MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT
40
Programtáblázat
FÜGGELÉK
41
41
41
42
Anyagkezelési táblázat
Környezetvédelem
Megfelelőségi nyilatkozat
A háztartási mosógépek adatai
32
HIBAELHÁRÍTÁS ÉS
INFORMÁCIÓKÓDOK
37
39
40
41
12_ tartalom
32
33
34
34
35
Az alkatrészek ellenőrzése
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos
követelmények
Tápellátás és földelés
Vízellátás
Ürítés
Padlózat
Környezeti hőmérséklet
Üzembe helyezés fülkében vagy beépített
szekrényben
A mosógép üzembe helyezése
a mosógép üzembe helyezése
Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az
utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne
álljon fenn személyi sérülés veszélye.
Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét
megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha vannak hiányzó alkatrészek, forduljon a
Samsung ügyfélszolgálathoz vagy Samsung márkakereskedőjéhez.
'FEÏM
,JPMEØLBS
.PTØT[FSBEBHPMØ
SFLFT[
,F[FMőQBOFM
$TBUMBLP[Ø
"KUØ
,JGPMZØUÚNMő
5ÚSNFMÏLT[ŠSő
4[JOUF[őMÈCBL
%PC
#J[UPOTÈHJLJGPMZØUÚNMő
4[ŠSőGFEÏM
$TBWBSLVMDT
$TBWBSOZÓMÈT
UÚNÓUÏTFL
'PSSØ
'PMZÏLPOZNPTØT[FSFT
NFHIBUÈSP[PUU
)JEFH
SFLFT[
NPEFMMFL
$TőWF[FUő
NFHIBUÈSP[PUU
FTFUÏO
NPEFMMFLFTFUÏO
7Ó[FMMÈUØUÚNMő
$TBWBSOZÓMÈTUÚNÓUÏTFL : A csavarnyílás-tömítések száma a modelltõl függ (3–5 tömítés).
a mosógép üzembe helyezése _13
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
";"-,"53²4;&,&--&/Ě3;²4&
a mosógép üzembe helyezése
";Ã;&.#&)&-:&;²44&-,"1$40-"504,½7&5&-.²/:&,
5ÈQFMMÈUÈTÏTGÚMEFMÏT
'*(:&-&.
Ne használjon hosszabbítót.
Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.
A bekötés előkészítéseként győződjön meg arról, hogy a tápellátás rendelkezik a következőkkel:
t 220-240V / 50Hz biztosíték vagy áramkör-megszakító
t Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosógépet látja el.
A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén
a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb
ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.
A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően
bekötött és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy
melegvíz-csövekhez.
A készülék földelő csatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet.
Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, konzultáljon szakképzett
villanyszerelővel vagy szervizszakemberrel. Ne alakítsa át a mosógéphez mellékelt csatlakozót.
Ha az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon
szakképzett villanyszerelőt.
7Ó[FMMÈUÈT
A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50–800 kPa között van.
Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás működését okozhatja, mivel nem teszi
lehetővé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. Az is előfordulhat, hogy a mosógépnek a vezérlők
által a megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosógép kikapcsol.
(A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/elárasztás
megakadályozására szolgál az egyik belső tömlő kilazulása esetén.)
A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 120 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a
mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.
A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti
víztömlő is kapható.
A következők betartásával csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát:
t "WÓ[DTBQPLMFHZFOFLLÚOOZFOIP[[ÈGÏSIFUŐL
t )BBNPTØHÏQÏQQOJODTIBT[OÈMBUCBO[ÈSKBFMBWÓ[DTBQPLBU
t 3FOET[FSFTJEŐLÚ[ÚOLÏOUFMMFOŐSJ[[FIPHZÏT[MFMIFUŐFT[JWÈSHÈTBCFNFOFUJWÓ[UÚNMŐ
illesztékeinél.
'*(:&-&.
A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelep és a
csapok csatlakozásainál.
14_ a mosógép üzembe helyezése
ÃSÓUÏT
1BEMØ[BU
A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni.
Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés
minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és
vele együtt ahhoz a tendenciához, hogy a mosógép enyhén elmozduljon a centrifugálási ciklus
során.
Ne üzemelje be a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.
,ÚSOZF[FUJIőNÏSTÏLMFU
Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken, ahol a víz megfagyhat, mivel a mosógép mindig
visszatart valamennyi vizet a vízszelepben, szivattyúban és a tömlők környékén. A vezetékekben
megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.
Ã[FNCFIFMZF[ÏTGàMLÏCFOWBHZCFÏQÓUFUUT[FLSÏOZCFO
A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell
biztosítani az új mosógépnek:
Oldalt: 25 mm
Hátul: 50 mm
Fönt: 25 mm
Elöl: 465 mm
Ha a mosógépet szárítógéppel együtt helyezik üzembe, a fülke vagy beépített szekrény elülső
részénél legalább 465 milliméter akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép
önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen szabvány méretű légtérre.
".04»(²1Ã;&.#&)&-:&;²4&
1. LÉPÉS
"NPTØHÏQIFMZÏOFLLJWÈMBT[UÈTB
A mosógép üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a hely rendelkezik a
következő jellemzőkkel:
t
t
t
t
t
t
,FNÏOZWÓ[T[JOUFTGFMàMFUBT[FMMŐ[ÏTUBLBEÈMZP[ØT[ŐOZFHWBHZQBEMØ[BUOÏMLàM
,Ú[WFUMFOOBQGÏOZUŐMWÏEFUU
.FHGFMFMŐT[FMMŐ[ÏTTFMSFOEFMLF[JL
"IŐNÏSTÏLMFUOFNDTÚLLFO„$BMÈ
)ŐGPSSÈTPLUØMQÏMEÈVMPMBKUØMWBHZHÈ[UØMUÈWPMWBO
&MFHFOEŐT[BCBEUFSàMFUUFMSFOEFMLF[JLBIIP[IPHZBNPTØHÏQOFMFHZFOSÈIFMZF[WFB
tápkábelre
a mosógép üzembe helyezése _15
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
A Samsung 65 cm magasságú függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja. A
kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell vezetni a függőleges nyomásszabályozó csőhöz.
A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a
kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.
a mosógép üzembe helyezése
2. LÉPÉS
4[ÈMMÓUÈTJDTBWBSPLFMUÈWPMÓUÈTB
A mosógép üzembe helyezése előtt távolítsa el az összes szállítási csavart a készülék hátuljáról.
1. A tartozékként kapott kulccsal lazítsa meg az összes
csavart.
0QDJØ
2. Fogja meg a csavart a csavarkulcs segítségével, és húzza
ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg
az összes csavarral.
0QDJØ
3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.
0QDJØ
4. Őrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a jövőben el kellene
szállítania.
'*(:&-&.
A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden
csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.
16_ a mosógép üzembe helyezése
3. LÉPÉS
4[JOUF[őMÈCBLCFÈMMÓUÈTB
A mosógép beüzemelésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a
vízellátó és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.
2. Igazítsa a mosógépet
vízszintes helyzetbe a
szintezőlábak szükség
szerinti, kézzel történő be-,
illetve kifordításával.
3. Ha a mosógép vízszintes helyzetben van, húzza meg az
anyákat a mosógéphez mellékelt kulccsal.
4. LÉPÉS
7Ó[ÏTMFGPMZØDTBUMBLP[UBUÈTB
A vízellátó tömlő bekötése
1. A hidegvíz-tömlő L-alakú illesztékét
csatlakoztassa a mosógép hátulján található
hidegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.
0QDJØ
A vízellátó tömlő egyik végét a mosógéphez,
másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni.
Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid,
cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású
tömlőre.
2. A hidegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa
a mosdó hidegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa
meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíztömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az
illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza
meg újra az illesztéket.
.FHIBUÈSP[PUUFHZUPWÈCCJNFMFHWÓ[CFNFOFUUFMSFOEFMLF[őNPEFMMFLOÏM
1. A melegvíztömlő vörös, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található vörös
melegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A melegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa
meg.
3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.
a mosógép üzembe helyezése _17
a mosógép üzembe helyezése
A vízellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)
1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el a csatlakoztató
egységet.
*MMFT[UőFHZTÏH
7Ó[FMMÈUØ
UÚNMő
2. Először egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg
az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg az
illesztőegységet, és a nyíl irányában forgassa el a (2) jelű
alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.
1
NN
2
3. A csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az
illesztőegységet az illesztőegység felfelé emelése közben.
A nyíl irányába forgassa el a (2) jelű alkatrészt, majd
csatlakoztassa az (1) és a (2) jelű alkatrészt.
7Ó[DTBQ
1
2
4. Kösse rá a vízellátó tömlőt a csatlakoztató
egységre. A (3) jelű alkatrész elengedésekor
a tömlő automatikusan csatlakozik az
illesztőegységhez, és a művelet közben kattanás
hallható.
Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az
illesztékhez, a vízellátó tömlő lefelé húzásával
győződjön meg arról, hogy az megfelelően
csatlakoztatva van.
5. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép
hátulján lévő bejövő vízszelephez. A csövet az óra járásával
megegyező irányban teljesen csavarja be.
18_ a mosógép üzembe helyezése
3
0QDJØ
6. Nyissa meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy nem
szivárog a víz a vízszelepnél, a csapnál vagy az illesztéknél.
Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.
'*(:&-&.
Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez
áramütést vagy sérülést okozhat.
t Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a csaphoz az ábrán
látható módon.
A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata
négyszögletű vagy túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a
gyűrűt.
Az Aqua Hose (vízellátó tömlő) bekötése (meghatározott modellek esetén)
Az Aqua Hose vízellátó tömlőt a tökéletes szivárgás-védelem
érdekében fejlesztették ki.
Ez a vízellátó tömlőhöz csatlakozik, és automatikusan elzárja
a víz áramlását, ha a tömlő megsérül. Ezen kívül figyelmeztető
jelzést is megjelenít.
t Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a csaphoz az ábrán
látható módon.
a mosógép üzembe helyezése _19
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
✗
✗
a mosógép üzembe helyezése
A kifolyótömlő csatlakoztatása
A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló pereme fölött: A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell
elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának
meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy,
hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.
60–90 cm
,JGPMZØUÚNMő
$TőWF[FUő
2. Csőelágazással a mosdókagylónál: A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál
magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Külön kifolyócsőben: 65 cm hosszúságú függőleges cső használata javasolt. A cső nem
lehet 60 cm-nél rövidebb, de a hossza ne lépje túl a 90 cm-t.
60–90 cm
A függőleges kifolyócsőhöz szükséges
követelmények:
t NJOJNVNDNÈUNÏSÜ
t NJOJNVNMJUFSQFSDT[ÈMMÓUÈTJUFMKFTÓUNÏOZ
5. LÉPÉS
"NPTØHÏQÈSBNFMMÈUÈTÈOBLCJ[UPTÓUÈTB
Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, 220-240 V / 50 Hz jóváhagyott elektromos
hálózati csatlakozóhoz, amelyet biztosíték vagy ezzel egyenértékű áramkör-megszakító véd.
(Az áramellátással és földeléssel kapcsolatos további információkat lásd a 14. oldalon.)
20_ a mosógép üzembe helyezése
mosás
Új Samsung mosógépével a szennyes ruhák mosásának legnehezebb része annak
eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki elsőként.
";&-4Ě.04«4
1. Nyomja meg a Power (Be-/kikapcsolás) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószer-adagoló rekesz
jelű részébe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
4. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot.
Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során
esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.
.PTØT[FSBEBHPMØSFLFT[
.PTØT[FSBEBHPMØSFLFT[
jelű része: Mosószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
jelű része: Mosószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató-, fehérítőés folttisztító szerek.
Folyékony mosószer alkalmazásához használja a folyékonymosószeres rekeszt (a megfelelő
modellel kapcsolatban nézze meg a kézikönyv 31. oldalát). Ne tegyen mosóport a
folyékonymosószeres rekeszbe.
.PTØT[FSBEBHPMØSFLFT[
jelű része: Adalékok, pl. textilöblítő vagy -formáló (legfeljebb az
„A” jelű rész alsó pereméig (MAX) töltse meg)
"-"17&5Ě65"4¶5«40,
1. Töltse be a szennyes ruhát a mosógépbe.
'*(:&-&.
Ne töltse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás
meghatározásához lásd a 29. oldalon lévő táblázatot.
t ÃHZFMKFOBSSBIPHZBNPTOJWBMØSVIBB[BKUØCFDTVLÈTBLPSOFDTÓQŐEKÚOPEBNFSUF[
szivárgást okozhat.
t &MŐGPSEVMIBUIPHZFHZNPTÈTJDJLMVTULÚWFUŐFONPTØT[FSNBSBEBNPTØHÏQFMàMTŐHVNJ
részében. Távolítsa el az összes mosószermaradványt, mivel ez vízszivárgást okozhat.
t /FÏSJOUTFNFHB[BKUØàWFHFUBNPTØHÏQNşLÚEÏTFLÚ[CFONFSUB[GPSSØMFIFU
t "NPTØHÏQNşLÚEÏTFLÚ[CFOOFOZJTTBLJBNPTØT[FSBEBHPMØSFLFT[UÏTB
törmelékszűrőt, mert azokból forró víz vagy gőz jöhet ki.
t /FNPTTPOWÓ[IBUMBOEPMHPLBUOPSNÈMQSPHSBNNBMLJWÏWFB[0VUEPPSDBSF0VUEPPS
ruházat) programot.
2.
3.
4.
5.
Csukja be az ajtót, amíg kattanó hangot nem hall.
Kapcsolja be a készüléket.
Töltse a mosószert és az adalékokat a mosószer-adagoló rekeszébe.
Válassza ki a mosótöltetnek megfelelő programot és opciókat.
A mosás folyamatjelzője világítani kezd, és a várható mosási idő megjelenik a kijelzőn.
6. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot.
mosás _21
02 MOSÁS
Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia (tehát
szennyes ruhák behelyezése nélkül).
mosás
",&;&-Ě1"/&-)"4;/«-"5"
1
1
2
DIGITÁLIS, GRAFIKUS
KIJELZŐ
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11
12
13
Jelzi a programból hátralévő mosási időt, a programmal kapcsolatos összes
információt, valamint a hibaüzeneteket.
Válassza ki a mosáshoz használni kívánt programot és
centrifugasebességet.
A részletes információkért lásd a „Mosás a programválasztó gomb
használatával” című részt. (lásd a 28. oldalon)
$PUUPO1BNVU
- Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű,
terítő, alsónemű, törülközők, ingek stb.
4ZOUIFUJDT.ŠT[ÈMBT
- Átlagosan vagy enyhén szennyezett, poliészterből
(diolén, trevira), poliamidból (perlon, nylon) vagy más hasonló anyagból
készült blúzok, ingek stb.
%FOJN'BSNFS
- A főmosásnál alkalmazott magasabb vízszint, valamint
egy extra öblítés biztosítja, hogy az összes maradék mosópor eltűnjön,
amely esetleg nyomot hagyna a ruhán.
#FEEJOH«HZOFNŠ
- Ágyterítők, lepedők, ágytakarók stb.
2
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB
22_ mosás
A legjobb eredmények eléréséhez max. 2 kg mennyiségű, azonos
típusú anyagot mosson.
%BSL(BSNFOU4ÚUÏUT[ÓOŠSVIÈL
- További öblítések és csökkentett
centrifugasebesség biztosítja, hogy kedvenc sötét színű ruhái lágy
mosásban és alapos öblítésben részesüljenek.
%BJMZ8BTI.JOEFOOBQJNPTÈT
- Naponta használatos ruhadarabok,
például alsónemű és ingek mosására. Rövid program tesztelést végző
intézetek számára.
&DP%SVN$MFBO(B[EBTÈHPTEPCUJT[UÓUÈT
- Dobtisztításhoz
használható. Megtisztítja a dobot a szennyeződésektől és baktériumoktól.
Rendszeres használata (minden 40. mosás után) ajánlott. Nincs szükség
mosószerre vagy fehérítőre.
4VQFS&DP8BTI4[VQFSHB[EBTÈHPTNPTÈT
- Az alacsony hőfokot
használó Eco Bubble funkció biztosítja, hogy kiváló mosási eredményeket
érjen el, hatékony energiamegtakarítás mellett.
0VUEPPS$BSF0VUEPPSSVIÈ[BU
- Kinti sportokhoz használt öltözetek,
pl. hegymászóruhák, síruhák és egyéb sportruhák. Az anyagok között
megtalálhatóak a funkcionális technológiával készült darabok és szálak, pl.
spandex, stretch és mikroszál.
A mosógép gyapjúmosási ciklusát a Woolmark jóváhagyta
a géppel mosható Woolmark gyapjútermékek mosásához
azzal a feltétellel, hogy a termékeket a ruházaton lévő
címkén szereplő utasításoknak, valamint a mosógép
gyártója által megadott utasításoknak megfelelően
mossák, M1001 (az I.W.S. Nominee Co., Ltd. által kiadott
tanúsítvány száma)
)BOE8BTI,Ï[JNPTÈT
- A kézzel történő mosáshoz hasonló, könnyű
mosási ciklus.
4QJO$FOUSJGVHB
- Egy további centrifugálási ciklus végrehajtása még több
víz eltávolításához.
3JOTF4QJO½CMÓUÏT$FOUSJGVHB
- Használja olyan mosótöltethez,
melynél csak öblítésre van szükség, illetve öblítésnél hozzáadott textilöblítő
mosótöltethez történő betöltéséhez.
3
PREWASH
(ELŐMOSÁS)
KIVÁLASZTÓGOMB
Az előmosás kiválasztásához nyomja meg a gombot. Az előmosás csak a
következő programokhoz áll rendelkezésre:
Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Bedding
(Ágynemű), Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi
mosás), Baby Care (Babaruha).
4
DELAY END
(KÉSLELTETETT
BEFEJEZÉS)
KIVÁLASZTÓGOMB
A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett befejezési opciók
közül (3–19 óra, egyórás lépésenként növelve az időt).
A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.
5
TEMPERATURE
(HŐMÉRSÉKLET)
KIVÁLASZTÓGOMB
A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó
különböző opciók közül: (Hideg víz „$„$„$ÏT„$
6
RINSE (ÖBLÍTÉS)
KIVÁLASZTÓGOMB
Öblítési ciklusok hozzáadásához nyomja meg ezt a gombot. Az öblítési
ciklusok maximális száma öt.
A gomb ismételt megnyomásával választhat a centrifugálási ciklushoz
rendelkezésre álló különböző sebességek közül.
7
SPIN (CENTRIFUGA)
KIVÁLASZTÓGOMB
WF0704
, 400, 800, 1200, 1400 ford./perc
WF0702
, 400, 800, 1000, 1200 ford./perc
„Centrifuga nélkül ” - A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó
vízleeresztés után centrifugázás nélkül marad a dobban.
mosás _23
02 MOSÁS
#BCZ$BSF#BCBSVIB
- A magas hőmérsékletű mosás, valamint extra
öblítés biztosítja, hogy az összes maradék mosópor eltűnjön, amely esetleg
nyomot hagyna a vékony ruhadarabokon.
8PPM(ZBQKÞ
- Kizárólag géppel mosható gyapjú mosásához
alkalmazható. A maximális mosótöltet 2 kg.
t A gyapjú program finom keverő műveletekkel mossa a mosnivalót. A
mosás során finom keverő és áztató műveletek követik egymást, így
nem mennek össze és nem deformálódnak el a gyapjúszálak, továbbá
különlegesen finom tisztítást eredményez. Ilyenkor a működési közbeni
leállás nem hiba.
t A gyapjú programhoz a kiváló mosási eredmény és a gyapjúszálak
magas szintű védelme érdekében semleges mosószer használata
ajánlott.
mosás
8
9
OPTION (OPCIÓ)
KIVÁLASZTÓGOMB
QUICK WASH
(GYORSMOSÁS)
KIVÁLASZTÓGOMB
A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző opciók közül:
Easy Iron (Könnyű vasalás) Soak (Áztatás) Intensive (Intenzív) Easy Iron (Könnyű vasalás) + Soak (Áztatás) Easy Iron (Könnyű vasalás)
+ Intensive (Intenzív) Soak (Áztatás) + Intensive (Intenzív) Easy Iron
(Könnyű vasalás) + Intensive (Intenzív) + Soak (Áztatás) off (kikapcsolás)
„Easy Iron (Könnyű vasalás)”: Használja ezt, hogy a mosott ruhák könnyen
vasalhatók legyenek.
„Soak (Áztatás)”: Használja ezt, hogy a szennyeződéseket hatékonyan
eltávolítsa a ruhákról az áztatással.
t A Soak (Áztatás) funkció 13 perccel növeli meg a mosási ciklust.
t A hat ciklusú Áztatás funkció 30 percig tart, minden ciklus 1 percig
centrifugál és 4 percig áztat.
t Az Áztatás funkció csak a következő mosási programokkal használható:
Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Bedding
(Ágynemű), Daily Wash (Mindennapi mosás), Baby Care (Babaruha).
„Intensive (Intenzív)”: Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő
mosnivaló esetén nyomja meg ezt a gombot. A rendszer mindegyik ciklus
időtartamát megnöveli.
Enyhén szennyezett ruhákhoz, melyekre szüksége van gyorsan.
Legfeljebb 2 kg szennyes mosásához. A mosási idő minimum 15 perc,
de a víznyomástól, a víz keménységétől, a bemenő víz hőmérsékletétől,
a szoba hőmérsékletétől, a szennyeződés típusától és mértékétől, a
használt mosószertől, a nem megfelelő betöltéstől, az elektromos áram
ingadozásától és a kiválasztott opcióktól függően eltérhet a feltüntetett
értékektől.
t Nyomja meg ezt a gombot ismétlődően a mosási idő kiválasztásához:
15 perc 20 perc 30 perc 40 perc 50 perc 60 perc Off (Kikapcsolás)
'*(:&-&.
A mosópor / folyékony mosószer súlya max. 20 g lehet (2 kg ruhához),
mert egyéb esetben a mosószer a ruhákon maradhat.
10
ECO BUBBLE
KIVÁLASZTÓGOMB
Az Eco Bubble funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A funkció
kikapcsolásához nyomja meg egyszer az Eco Bubble gombot; ekkor a
kezelőpanelen látható a Bubble Generator OFF (Bubble Generator KI) felirat.
A funkció újbóli bekapcsolásához nyomja meg a gombot még egyszer.
t Egyes mosási ciklusokhoz be kell kapcsolni az Eco Bubble opciót (a
kijelzőn látható a figyelmeztető üzenet, és automatikusan bekapcsol a
Generator).
t Más mosási ciklusokhoz nem szükséges ez az opció, és automatikusan
kikapcsol a Generator.
t Sok mosási ciklus esetében ez az opció beállítható manuálisan,
amely a kezelőpanelen láthatóan módosítja a mosási időt a megfelelő
eredmények érdekében (további információkért olvassa el a 26. oldalt).
11
START/PAUSE
(INDÍTÁS/SZÜNET)
KIVÁLASZTÓGOMB
A program szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a gombot.
12
MY CYCLE (SAJÁT
PROGRAM)
KIVÁLASZTÓGOMB
Válassza ki kedvenc mosási ciklusát a hőfok, a centrifugázás, az áztatási
szint, az opció stb. megadásával.
24_ mosás
13
POWER (BE-/
KIKAPCSOLÁS) GOMB
A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz pedig még egyszer
nyomja meg ezt a gombot.
Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy
nem nyomnak meg rajta egyetlen gombot sem, a gép automatikusan
kikapcsol.
A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklus ne
legyen módosítható.
Bekapcsolás/kikapcsolás
A gyermekzár funkció be- illetve kikapcsolásához nyomja
meg egyszerre a Temp. (Hőmérséklet) és a Rinse (Öblítés)
gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. „Child Lock
(Gyermekzár) ” világítani kezd a funkció aktiválása esetén.
A gyermekzár funkció aktiválása esetén kizárólag a
Power (Be-/kikapcsolás) gomb működik. A gyermekzár
funkció még a készülék be- és kikapcsolása, illetve a
tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása esetén is aktív
marad.
.«40%1&3$
)BOHLJLBQDTPMÈTB
A hang kikapcsolása funkció bármelyik program során kiválasztható. A funkció kiválasztása
esetén a hang mindegyik programnál ki lesz kapcsolva. A beállítás a készülék többszöri be-,
illetve kikapcsolása esetén is érvényben marad.
Bekapcsolás/kikapcsolás
A hang kikapcsolása funkció aktiválásához, illetve
deaktiválásához nyomja meg egyszerre a Spin (Centrifuga)
és az Option (Opció) gombot, és tartsa lenyomva 3
másodpercig. A „Sound Off (Hang kikapcsolása) ” világítani
kezd a funkció aktiválása esetén.
.«40%1&3$
mosás _25
02 MOSÁS
(ZFSNFL[ÈS
mosás
,ÏTMFMUFUFUUCFGFKF[ÏT
Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást; a
késleltetési idő 3–19 óra lehet (egyórás lépésekben növelve az időt). A kijelzett óra a mosás
befejezésének időpontját jelzi.
1. Automatikusan vagy kézi vezérléssel állítsa be a mosógépet a mosni kívánt ruhatípusnak
megfelelően.
2. A késleltetési idő beállításához ismételten nyomja meg a Delay End (Késleltetett
befejezés) gombot.
3. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot. A „Delay End (Késleltetett
befejezés) ” jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított
időpontig.
4. A késleltetett befejezés funkció törléséhez nyomja meg a Power (Be-/kikapcsolás)
gombot, majd ismét kapcsolja be a mosógépet.
.ZDZDMF4BKÈUQSPHSBN
Lehetővé teszi kedvenc mosási ciklusának aktiválását (hőfok, centrifuga, áztatási szint stb.)
egyetlen gomb megnyomásával.
A My Cycle (Saját program) gomb megnyomásával betöltheti és használhatja tárolt My Cycle
(Saját program) opcióit. A „My Cycle (Saját program)” jelzőfény jelzi a funkció aktiválását.
A kiválasztott program és opció jelzőfénye is felvillan.
Az alábbiak szerint beállíthatja az opciókat a My Cycle (Saját program) módban.
1. Nyissa meg a vizet.
2. Nyomja meg a Power (Be-/kikapcsolás) gombot.
3. Válassza ki a mosási ciklust a Cycle Selector (Programválasztó gomb) használatával.
4. A program kiválasztása után állítsa be az opciókat.
A 40. oldalon található „Mosóprogram-táblázat” mutatja az egyes programokhoz elérhető
opcióbeállításokat.
5. A kiválasztott program és opciók tárolásához tartsa lenyomva a My Cycle (Saját program)
gombot legalább 3 másodpercig My Cycle (Saját program) módban. A kiválasztott programot
és opciókat láthatja a My Cycle (Saját program) funkció következő bekapcsolásakor.
A fenti lépések megismétlésével módosíthatja a My Cycle (Saját program) beállításokat.
A My Cycle (Saját program) funkció legközelebbi bekapcsolásakor az utoljára használt
beállítás jelenik meg.
Ha megnyomja, majd 3 másodpercen belül felengedi a My Cycle (Saját program) gombot,
az előzőleg mentett program és opciók jelennek meg. Ha 3 vagy több másodpercig
tartja lenyomva a My Cycle (Saját program) gombot, a készülék tárolja a jelenleg beállított
programot és opciókat, és a LED 3 másodpercig villog.
26_ mosás
&DP#VCCMF(B[EBTÈHPTCVCPSÏLPTNPTÈT
Az Eco Bubble (Gazdaságos buborékos) technológia gondoskodik a mosószer egyenletes
elosztásáról, amely így gyorsabban és mélyebben hatol az anyag szálai közé.
Program
Bubble funkció
Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim
(Farmer), Bedding (Ágynemű), Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi mosás)
A Bubble funkció visszavonása
Elérhető
Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás),
Outdoor Care (Outdoor ruházat), Baby Care
(Babaruha), Wool (Gyapjú), Hand Wash (Kézi
mosás)
Elérhető
Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás)
Nem elérhető
Nem elérhető
-
t A programtól függően másik Bubble funkció alkalmazható.
Az alapértelmezett beállítás az Eco Bubble. Nyomja meg egyszer a Bubble opció kijelölésének
megszüntetéséhez; nyomja meg újra a Bubble opció kiválasztásához.
1.
2.
3.
4.
Nyissa ki az ajtót, tegye be a ruhát a mosógépbe, majd csukja be az ajtót.
Nyomja meg a Power (Be-/kikapcsolás) gombot.
Válasszon ki egy funkciót.
Tegye be a ruhaadaghoz szükséges mennyiségű mosószert és
textilöblítőt a megfelelő rekeszbe, majd zárja be a mosószeradagolót.
t Tegye be a szükséges mennyiségű mosószert a
mosószer-adagoló rekeszbe , és tegyen textilöblítőt az
öblítő rekeszébe az „A” jelű vonal (MAX) alatti szintig
t Ha ki van választva a Prewash (Előmosás) program,
tegyen mosószert az előmosásnak megfelelő rekeszbe
is.
t Folyékony mosószer használatakor hagyja a folyékony mosószernek megfelelő rekeszt az
adagolón (olvassa el a „Folyékony mosószer” c. részt a 31. oldalon).
Ne tegyen mosóport a folyékonymosószeres rekeszbe.
5. Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.
t A mosás indításához nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot.
t A mosógép automatikusan érzékeli a ruha mennyiségét, és elvégzi a mosást.
t A mosás elindítása után nem lehet kiválasztani és hozzáadni a Bubble funkciót.
t "NFHBEPUUNFOOZJTÏHşNPTØT[FSIP[[ÈBEÈTÈWBMFMFHFOEŐCVCPSÏLPULÏQF[BNPTØHÏQ
t 3FOET[FSFTFOUJT[UÓUTBNFHBUÚSNFMÏLT[şSŐU"SFOET[FSFTUJT[UÓUÈTCJ[UPTÓUKBBNFHGFMFMŐ
buborékképzést.
t "NPTØT[FSÏTBSVIBNFOOZJTÏHÏUŐMGàHHŐFOBCVCPSÏLPLGFMT[ÓWØEIBUOBLÏTLFWÏTOFL
tűnhetnek.
t #ÈSBNPTØHÏQBNPTÈTNFHLF[EÏTFLPSFMLF[EJBCVCPSÏLPLLÏQ[ÏTÏUMFIFUIPHZB[PL
csak több perc elteltével lesznek láthatóak.
mosás _27
02 MOSÁS
Az Eco Bubble funkció bármelyik program esetében kiválasztható, kivéve a Eco Drum Clean
(Gazdaságos dobtisztítás) programot, és a funkciók elérhetősége az alábbiak szerint alakul.
mosás
.PTÈTBQSPHSBNWÈMBT[UØHPNCIBT[OÈMBUÈWBM
Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Control” elnevezésű automatikus vezérlőrendszerével
könnyebbé teszi a ruhamosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő
hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.
1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a Power (Be-/kikapcsolás) gombot.
3. Nyissa ki a készülék ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat egyenként, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát
tenne bele.
5. Csukja be a készülék ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, öblítőt, valamint (szükség esetén) előmosószert a kijelölt rekeszekbe.
Az előmosás funkció csak a következő mosási programok kiválasztása esetén áll
rendelkezésre: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Bedding (Ágynemű),
Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi mosás), Baby Care (Babaruha)
program. Erre csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.
7. A Cycle Selector (Programválasztó gomb) használatával válassza ki a mosnivaló típusának
megfelelő programot: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Bedding
(Ágynemű), Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi mosás), Super Eco
Wash (Szupergazdaságos mosás), Outdoor Care (Outdoor ruházat), Baby Care (Babaruha),
Wool (Gyapjú), Hand Wash (Kézi mosás). A kezelőpanelon világítani kezdenek a megfelelő
jelzőfények.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések
számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot, és a mosás elindul. A folyamatjelző
világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.
4[àOFUFMUFUÏTPQDJØ
A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására,
illetve mosnivalók eltávolítására.
1. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot az ajtó zárjának kioldásához.
Az ajtót nem lehet kinyitni ha a víz túl FORRÓ vagy a víz szintje túl MAGAS.
2. Az ajtó bezárása után nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot a mosás
újraindításához.
"NPTÈTWÏHF[UÏWFM
A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Vegye ki a mosott ruhát.
28_ mosás
,Ï[JWF[ÏSMÏTŠNPTÈT
4;&//:&436)«3"70/"5,0;»Á5.65"5»
A lehető legtisztább mosott ruháért és leghatékonyabb mosásért kövesse az alábbi egyszerű útmutatót.
Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.
"NPTOJWBMØUBLÚWFULF[őT[FNQPOUPLOBLNFHGFMFMőFOWÈMPHBTTBT[ÏUJMMFUWFNPTTBLJ
t Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és
műselyem ruhákat.
t Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
t Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
t Finom anyagok: A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült
ruhadarabokhoz, valamint a függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás
programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a
függelékben található anyagkezelési táblázatot.
"[TFCFLLJàSÓUÏTF
Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan
alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott
ruhadarabokat.
A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa a
visszájára a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon
lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a centrifugakosár. A cipzárakat
mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.
Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más
ruhadarabokba, így károsítják azokat. Mosás előtt mindenképp ügyeljen a zsinórok rögzítésére.
1BNVUFMőNPTÈTB
Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el:
energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erősen szennyezett,
végezzen előmosást fehérjetartalmú mosószerrel.
mosás _29
02 MOSÁS
Végezhet kézi vezérlésű mosást a programválasztó gomb használatának mellőzésével.
1. Nyissa meg a vizet.
2. Nyomja meg a mosógép Power (Be-/kikapcsolás) gombját.
3. Nyissa ki a készülék ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne
bele.
5. Csukja be a készülék ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, valamint (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a megfelelő
rekeszekbe.
7. Nyomja meg a Temp. (Hőmérséklet) gombot a hőmérséklet kiválasztásához. (Cold water
)JEFHWÓ[
„$„$„$„$
8. A Rinse (Öblítés) gomb megnyomásával válassza ki az öblítések számát.
Az öblítési ciklusok maximális száma öt.
A mosás időtartama ennek megfelelően hosszabb lesz.
9. A Spin (Centrifuga) gombbal állítsa be a centrifuga sebességét.(
: Nincs centrifuga)
10. A Delay End (Késleltetett befejezés) egymás után többszöri megnyomásával
végighaladhat a rendelkezésre álló késleltetett befejezés opciókon (3–19 óra, egyórás
léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosás befejezésének időpontját jelzi.
11. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot, és a mosógép elindítja a programot.
mosás
"UÚMUÏTJLBQBDJUÈTNFHIBUÈSP[ÈTB
Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján
megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.
Ruhaanyag típusa
Töltési kapacitás
.PEFMM
WF0704 / WF0702
$PUUPO1BNVU
ÈUMBHPTBOFOZIÏOT[FOOZF[FUU
FSőTFOT[FOOZF[FUU
7,0 kg
4ZOUIFUJDT.ŠT[ÈMBT
3,0 kg
%FOJN'BSNFS
3,0 kg
#FEEJOH«HZOFNŠ
1,8 kg
0VUEPPS$BSF0VUEPPSSVIÈ[BU
2,0 kg
8PPM(ZBQKÞ
2,0 kg
t )BBNPTØUÚMUFUOJODTFHZFOTÞMZCBOBLJKFM[ŐOWJMÈHÓUBOJLF[EB[vUE” (Kiegyenlítetlen)
jelzőfény), rendezze át a töltetet.
Ha a mosótöltet nincs kiegyenlítve, jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
t «HZOFNşWBHZÈHZUBLBSØNPTÈTBFTFUÏOBNPTÈTJJEŐIPTT[BCCMFIFUJMMFUWFKFMFOUŐTFO
csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
t «HZOFNşWBHZÈHZUBLBSØLNPTÈTÈIP[BKBWBTPMUUÚMUÏTJLBQBDJUÈTLHWBHZFOOÏM
kevesebb.
A melltartókat (a vízben moshatókat) tegye mosóhálóba (külön megvásárolható).
t "NFMMUBSUØLGÏNSÏT[FJÈUUÚSIFUJLB[BOZBHPUÏTLÈSUUFIFUOFL
a mosógép belsejében. Ezért mindig tegye finom szövésű
mosóhálóba a melltartókat.
t "LJTNÏSFUşÏTLÚOOZşSVIBEBSBCPLBUQÏMEÈVMB[PLOJLBU
kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép
ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.
7*(:«;"5
A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez
esetleg rendellenes vibrációt okoz, amitől a mosógép elmozdulhat
és sérülést okozhat.
.04»4;&33&-²4"%"-²,0,,"-,"1$40-"504*/'03.«$*»,
"NFHGFMFMőNPTØT[FSLJWÈMBT[UÈTB
A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a
színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezettség mértékének megfelelő.
Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.
Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi
vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a vízkeménység mértékével,
érdeklődjön a helyi vízműveknél.
Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert előfordulhat,
hogy az ilyen mosószer nem távozik az öblítési ciklus során. Előfordulhat, hogy ennek
következtében a mosógép nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.
30_ mosás
.PTØT[FSBEBHPMØSFLFT[
A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítő adagolásához. A mosógép
beindítása előtt töltse be a mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő rekeszbe.
1. Húzza ki a kezelőpanel bal oldalán található mosószer-adagoló
rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt töltse be a javasolt mennyiségű
mosószert a mosószer-adagoló jelű rekeszébe.
Folyékony mosószer alkalmazásához használja a
folyékonymosószeres rekeszt (a megfelelő modellel
kapcsolatban nézze meg a „Folyékony mosószer” c. részt).
t Ne tegyen mosóport a folyékonymosószeres rekeszbe.
3. Ha szükséges, töltse be a javasolt mennyiségű textilöblítőt
az adagoló jelű rekeszébe. Ne töltsön többet a MAX FILL
jelzésnél.
NE adagoljon mosóport vagy folyékony mosószert az öblítő rekeszébe ( )
7*(:«;"5
4. Az előmosás opció használata esetén töltse be a javasolt
mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló jelű rekeszébe.
Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén NE használja az
alábbi típusú mosószereket.
t 5BCMFUUBÏTLBQT[VMBUÓQVTÞNPTØT[FSFL
t -BCEÈUÏTIÈMØUBMLBMNB[ØNPTØT[FSFL
MAX
A nagy koncentrációjú vagy sűrű textilöblítő- vagy kondicionálót
az adagolóba való betöltés előtt először oldja fel némi vízben
(ezzel megelőzi a túlfolyó eltömődését).
Vigyázzon, hogy a textilöblítő ne folyjon túl, amikor az öblítő betöltése után becsukja az
adagolórekeszt.
'PMZÏLPOZNPTØT[FSNFHIBUÈSP[PUUNPEFMMFLFTFUÏO
Folyékony mosószer használatához helyezze a folyékonymosószeres rekeszt az adagoló főmosási részébe,
és öntse be a folyékony mosószert a folyékonymosószeres rekeszbe.
'PMZÏLPOZNPTØT[FSFT
t /FUÚMUTÚOUÚCCFUB."9KFM[ÏTOÏM
SFLFT[
t )BNPTØQPSUIBT[OÈMWFHZFLJBGPMZÏLPOZNPTØT[FSFT
rekeszt a mosószer-adagolóból. A mosópor a
folyékonymosószeres rekesz használatával nem megfelelően
oszlik el.
t .PTÈTVUÈONBSBEIBUWBMBNFOOZJGPMZÏLPOZNPTØT[FSB
rekeszben.
mosás _31
02 MOSÁS
A mosógép működése közben ne nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt, mert abból forró víz vagy
gőz jöhet ki.
a mosógép tisztítása és
karbantartása
A mosógép tisztántartása javítja annak teljesítményét, kivédi a szükségtelen
javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.
&$0%36.$-&"/(";%"4«(04%0#5*4;5¶5«4
Ez a program végez öntisztítást, amely során eltávolítja a penészt, ami a mosógépben keletkezhet.
1. Nyomja meg a Power (Be-/kikapcsolás) gombot.
2. Fordítsa a Cycle Selector (Programválasztó gomb)
gombot az ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás)
programra.
t Csak a Delay End (Késleltetett befejezés) funkciót
használhatja.
t Az ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás)
QSPHSBNIP[BWÓ[IŐNÏSTÏLMFUCFÈMMÓUÈTB„$
A hőmérséklet nem módosítható.
3. Tegye be a szükséges mennyiségű tisztítószert a
mosószeres rekeszbe , majd zárja be a mosószeradagolót (amikor tisztítószerrel tisztítja a dobot).
t A dob tisztításához a javasolt tisztítószert használja.
t Vannak por alakú és folyékony dobtisztítók. A folyékony
mosószeres használathoz alkalmas tisztítószer
csak a folyékonymosószeres rekesszel használható
(opcionális).
4. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot.
t Ha megnyomja a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot, elindul az ECO Drum Clean
(Gazdaságos dobtisztítás) program.
t Az ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) program választásával tisztítószer nélkül is
elvégezheti a dob tisztítását.
7*(:«;"5
t Ne használja az ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) programot, ha van betöltve ruha
a mosógépbe. Ez megrongálhatja a szövetet, vagy hibát okozhat a mosógép működésében.
t "[&$0%SVN$MFBO(B[EBTÈHPTEPCUJT[UÓUÈT
QSPHSBNPUOFIBT[OÈMKBOPSNÈM
mosószerrel.
t $TBLBEPCUJT[UÓUØHZÈSUØKBÈMUBMBKÈOMPUUNFOOZJTÏHSÏT[ÏUIBT[OÈMKB
t Mivel a klórtartalmú fehérítő a termék elszíneződését okozhatja, csak oxigénes fehérítőt
használjon.
t Por alakú tisztítószer: Használjon [por alakú fehérítőt] vagy [csak dobtisztításra alkalmas
tisztítószert].
t Folyékony tisztítószer: Használjon [folyékony oxigénes fehérítőt] vagy [csak dobtisztításra
alkalmas tisztítószert].
32_ a mosógép tisztítása és karbantartása
7¶;-&&3&4;5²4&".04»(²1#Ě-7²4;)&-:;&5&4&5²/
1. Húzza ki a mosógépet a hálózatból.
2. Nyissa fel a szűrő fedelét, úgy, hogy lenyomja és húzza
annak fogóját.
4[ŠSőGFEÏM
3. Húzza és nyissa ki a biztonsági vízleeresztő-sapkát.
#J[UPOTÈHJ
WÓ[MFFSFT[Uő
TBQLB
4. Fogja meg a biztonsági kifolyótömlő végén lévő
zárósapkát, és lassan húzza ki a tömlőt körülbelül 15 cm
távolságra.
5. Várja meg, míg az összes víz kifolyik egy tálba.
#J[UPOTÈHJ
LJGPMZØUÚNMő
Lehet, hogy a vártnál több víz maradt a készülékben.
Készítsen elő egy nagyobb edényt.
6. Tegye vissza a biztonsági vízleeresztő-sapkát és a
kifolyócsövet.
7. Illessze a helyére a szűrő fedelét.
a mosógép tisztítása és karbantartása _33
03 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
"[&$0%SVN$MFBO"VUP"MBSN(B[EBTÈHPTEPCUJT[UÓUÈT
"VUPNBUJLVTmHZFMNF[UFUÏT
GVOLDJØ
t Ha mosás után világít a kijelzőn az „ECO Drum Clean”
(Gazdaságos dobtisztítás) jelzőfény, illetve a Cycle Selector
(Programválasztó) gombon található lámpa, az azt jelenti,
hogy ideje dobtisztítást végezni. Ebben az esetben
vegye ki a ruhákat, kapcsolja be a mosógépet, majd az
ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) program
végrehajtásával tisztítsa meg a dobot.
t Ha nem indítja el az ECO Drum Clean (Gazdaságos
dobtisztítás) programot, elalszik a kijelzőn található „ECO
Drum Clean” (Gazdaságos dobtisztítás) jelzőfény, illetve
a Cycle Selector (Programválasztó) gombon található lámpa. De két mosást követően újra
világítani kezd a kijelzőn található „ECO Drum Clean” (Gazdaságos dobtisztítás) jelzőfény,
illetve a Cycle Selector (Programválasztó) gombon található lámpa. De ez nem okoz gondot
a mosógép működésében.
t Az ECO Drum Clean Auto Alarm (Gazdaságos dobtisztítás - Automatikus figyelmeztetés)
kb. havonta egyszer jelenik meg, a szükséges dobtisztítás gyakorisága attól is függ, hogy
hányszor használja a mosógépet.
t "mHZFMNF[UFUÏTNFHKFMFOÏTFLPSUJT[UÓUTBNFHBUÚSNFMÏLT[šSŒUJTMÈTEv"
törmelékszűrő tisztítása” részt a 34. oldalon). Ellenkező esetben csökkenhet a
buborékfunkció hatékonysága.
a mosógép tisztítása és
karbantartása
"5½3.&-²,4;Ĩ3Ě5*4;5¶5«4"
Javasoljuk, hogy évente 5–6 alkalommal tisztítsa meg a törmelékszűrőt, illetve akkor, ha megjelenik az „5E”
hibaüzenet. (Lásd a „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén” című részt az előző szakaszban.)
Ha idegen anyagok halmozódnak fel a törmelékszűrőben, leromlik a buborékfunkció teljesítménye.
A törmelékszűrő kitisztítása előtt minden esetben húzza ki a tápkábelt.
7*(:«;"5
1. Először távolítsa el a bentmaradt vizet (lásd „A mosógép
ürítése vészhelyzet esetén” c. részt a 33. oldalon.)
Ha a víz leeresztése nélkül távolítja el a szűrőt, a víz
kicsoroghat.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő
fedelét.
3. Balra forgatva csavarja le a biztonsági vízleeresztő-sapkát,
és folyassa ki az összes vizet.
4. Csavarja le a törmelékszűrő fedelét.
7*(:«;"5
5ÚSNFMÏLT[ŠSő
TBQLB
5. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből.
Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a
törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.
6. Illessze a helyére a törmelékszűrő-sapkát.
7. Helyezze vissza a szűrő fedelét.
Ne nyissa ki a törmelékszűrő fedelét, ha a készülék üzemel vagy
forró kifolyhat a víz.
t
FGFMFKUTFFMWJTT[BUFOOJBT[şSŐTBQLÈUBT[şSŐNFHUJT[UÓUÈTBVUÈO)BBT[şSŐOJODTCFIFMZF[WFB
/
mosógép hibásan működhet, illetve szivároghat belőle a víz.
t
5JT[UÓUÈTVUÈOBT[şSŐUNFHGFMFMŐFOIFMZF[[FWJTT[B
"(²1,Ã-4Ě5*4;5¶5«4"
1. Puha kendővel és kímélő, karcmentes háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép teljes
felületét és a kezelőpanelt.
2. Puha kendővel törölje szárazra.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.
34_ a mosógép tisztítása és karbantartása
".04»4;&3"%"(0-»3&,&4;²4"²4.04»4;&3,*'0-:»
5*4;5¶5«4"
,JPMEØLBS
'PMZÏLPOZNPTØT[FSFTSFLFT[
PQDJPOÈMJT
½CMÓUÜSFLFT[
3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.
4. A mosószer-kifolyót egy használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Egy erõteljes nyomással helyezze vissza az öblítõrekeszt és
a folyékonymosószer-rekeszt (opcionális) a tartóba.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. Az esetleges maradék mosószer eltávolításához futtasson
le egy öblítési ciklust anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne
a dobba.
"7¶;5½.-Ě4;*5"4;Ĩ3Ě+²/&,5*4;5¶5«4"
A víztömlő szitaszűrőjét legalább évente egyszer tisztítsa ki, illetve akkor, ha megjelenik a „4E” hibaüzenet:
1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja le a mosógép hátulján lévő tömlőt. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő
légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, fedje le a tömlő nyílását egy ruhával.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A
menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. Csavarozza vissza a tömlőt a mosógépre.
6. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok jól záródnak.
a mosógép tisztítása és karbantartása _35
03 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső
oldalán lévő kioldókart, és húzza ki a rekeszt.
2. Vegye ki az öblítõrekeszt és a
folyékonymosószer-rekeszt (opcionális) a
mosószer-adagolóból.
a mosógép tisztítása és
karbantartása
#&'"(:055.04»(²1+"7¶5«4"
Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:
1.
2.
3.
4.
5.
Húzza ki a mosógépet a hálózati aljzatból.
Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
Szerelje le el a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a
vízleeresztés szabályosan működik-e.
".04»(²15«30-«4"
Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni a vizet, és kihúzni a mosógépet a hálózati
aljzatból. A mosógépek károsodhatnak, ha a tárolás előtt a víz benne marad a tömlőkben és a belső
részekben.
1. Válassza ki a Cotton (Pamut) programot, és adagoljon fehérítőt a fehérítő-adagoló
rekeszbe. Majd nyomja meg a Quick Wash (Gyors mosás) gombot, és ruhák behelyezése
nélkül indítsa el a programot.
2. Zárja el a vízcsapokat, és csatlakoztassa le a bemeneti tömlőket.
3. Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózatból, és hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a
levegő szabadon átjárhassa a forgódobot.
Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra,
hogy a mosógépben visszamaradt víz kiolvadjon.
36_ a mosógép tisztítása és karbantartása
hibaelhárítás és
információkódok
&--&/Ě3*;;&";*55'&-4030-5","5)"".04»(²1
MEGOLDÁS
/FNJOEVM
t
t
t
t
Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e az elektromos hálózathoz.
Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva.
Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva.
Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot.
/FNLBQWJ[FUJMMFUWFOJODT
CFOOFFMÏHWÓ[
t
t
t
t
Nyissa meg teljesen a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.
Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket.
Tisztítsa meg a vízellátó tömlőn lévő szűrőt.
"NPTÈTJDJLMVTWÏHF[UÏWFM
NPTØT[FSNBSBEB
NPTØT[FSBEBHPMØ
SFLFT[CFO
t Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön.
t Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz
középső részéhez kerüljön.
3F[FHWBHZUÞM[BKPT
t Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll.
Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait.
t Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva.
t Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz.
t Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.
/FNFOHFEJMFBWJ[FUÏT
WBHZOFNDFOUSJGVHÈM
t Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőket.
t Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.
"KUBKBCFWBO[ÈSWBÏTOFN
OZJUIBUØ
t Az ajtó a leállás vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem
nyílik ki.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a helyi Samsung ügyfélszolgálathoz.
hibaelhárítás és információkódok _37
04 HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA
hibaelhárítás és
információkódok
*/'03.«$*»,»%0,
A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben az
ügyfélszolgálat felhívása előtt nézze át az alábbi táblázatot, és próbálja végrehajtani a javasolt megoldást.
KÓDJEL
MEGOLDÁS
dE
t Csukja be a készülék ajtaját.
t Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva.
4E
t Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
t Ellenőrizze a víznyomást.
t Tisztítsa meg a víztömlő szitaszűrőit.
5E
t Tisztítsa meg a törmelékszűrőt.
t Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e felszerelve.
t Tisztítsa meg a víztömlő szitaszűrőjét.
UE
t A mosótöltet nincs egyensúlyban. Rendezze át a töltetet. Ha csak
egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy
farmert, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem
elégséges, és a kijelzőn az „UE” hibaüzenet jelenik meg.
cE/3E/Uc
t Hívja fel a márkaszervizt.
Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem segít a problémán, forduljon
a Samsung szervizközponthoz vagy a helyi Samsung márkakereskedőhöz.
38_ hibaelhárítás és információkódok
a mosógép kalibrálása
,"-*#3«$*»4Ã;&..»%
a mosógép kalibrálása _39
05 A MOSÓGÉP KALIBRÁLÁSA
A Samsung mosógép automatikusan érzékeli a töltet súlyát. Az érzékelés pontosságának növelése
érdekében üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot. A Kalibrációs üzemmód az alábbi
lépések szerint működik.
1. Vegye ki a mosnivalót és minden egyéb dolgot a mosógépből, és kapcsolja ki a gépet.
2. Nyomja meg a Temp (Hőmérséklet) és a Delay End (Késleltetett befejezés) gombot, majd nyomja meg
a Power (Bekapcsoló) gombot is.
A gép bekapcsol.
3. A „Kalibrációs üzemmód“ elindításához nyomja meg a Start (Indítás) gombot.
4. A dob körülbelül 3 percig forog az óra járásával megegyező és ellentétes irányba.
5. Ha a „Kalibrációs üzemmód“ befejeződik, a kijelzőn megjelenik az „End(En)“ (Vége) felirat, és a gép
automatikusan kikapcsol. Most már használhatja a mosógépet.
mosóprogram-táblázat
130(3".5«#-«;"5
(z választható opció)
PROGRAM
Maximális
mosótöltet
(kg)
MOSÓSZER
Előmosomosás
gatás
Öblítő
Max. hőmérséklet
(˚C)
Centrifuga sebessége (MAX)
ford/perc
WF0704
WF0702
$PUUPO1BNVU
7,0
z
igen
z
95
1400
1200
4ZOUIFUJDT.ŠT[ÈMBT
3,0
z
igen
z
60
1200
1200
%FOJN'BSNFS
3,0
z
igen
z
60
800
800
#FEEJOH«HZOFNŠ
1,8
z
igen
z
40
800
800
%BSL(BSNFOU4ÚUÏUT[ÓOŠSVIÈL
4,0
z
igen
z
40
1200
1200
%BJMZ8BTI.JOEFOOBQJNPTÈT
3,0
z
igen
z
60
1400
1200
&DP%SVN$MFBO
(B[EBTÈHPTEPCUJT[UÓUÈT
-
-
-
-
60
400
400
4VQFS&DP8BTI
4[VQFSHB[EBTÈHPTNPTÈT
4,0
-
igen
z
40
1200
1200
0VUEPPS$BSF0VUEPPSSVIÈ[BU
2,0
-
igen
z
40
1200
1200
#BCZ$BSF#BCBSVIB
4,0
z
igen
z
95
1400
1200
8PPM(ZBQKÞ
2,0
-
igen
z
40
800
800
)BOE8BTI,Ï[JNPTÈT
2,0
-
igen
z
40
400
400
PROGRAM
Eco Bubble
Intenzív
Könnyű
vasalás
Áztatás
Késleltetett
befejezés
Gyorsmosás
$PUUPO1BNVU
z
z
z
z
z
z
4ZOUIFUJDT.ŠT[ÈMBT
z
z
z
z
z
-
%FOJN'BSNFS
z
z
z
z
z
-
#FEEJOH«HZOFNŠ
z
z
z
z
z
-
%BSL(BSNFOU4ÚUÏUT[ÓOŠSVIÈL
z
z
z
-
z
-
%BJMZ8BTI.JOEFOOBQJNPTÈT
z
-
z
z
z
-
&DP%SVN$MFBO
(B[EBTÈHPTEPCUJT[UÓUÈT
-
-
-
-
z
-
4VQFS&DP8BTI
4[VQFSHB[EBTÈHPTNPTÈT
z
z
z
-
z
-
0VUEPPS$BSF0VUEPPSSVIÈ[BU
z
-
-
-
z
-
#BCZ$BSF#BCBSVIB
z
z
z
z
z
-
8PPM(ZBQKÞ
z
-
-
-
z
-
)BOE8BTI,Ï[JNPTÈT
z
-
-
-
z
-
1. Az előmosással futtatott ciklus kb. 15 perccel tovább tart.
2. A ciklusok időtartama az IEC 60456 / EN 60456 számú szabvány feltételeinek megfelelően került
megállapításra.
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 39).
3. Daily Wash (Mindennapi mosás): Rövid program tesztelést végző intézetek számára.
4. A táblázatban megadott időtartamok háztartásonként eltérőek lehetnek a különböző víznyomás,
vízhőmérséklet, mosótöltet és a mosnivaló típusa szerint.
5. Az intenzív mosás funkció kiválasztása esetén a rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.
40_ mosóprogram-táblázat
függelék
"/:"(,&;&-²4*5«#-«;"5
Ellenálló anyag
7BTBMÈTNBY„$PO
Finom anyag
Ne vasalja
„$PONPTIBUØ
Bármilyen oldószerrel szárazon
tisztítható
„$PONPTIBUØ
Csak vegyileg tisztítható
perkloriddal, könnyűbenzinnel,
tiszta alkohollal vagy R113
tisztítószerrel
„$PONPTIBUØ
Csak vegyileg tisztítható repülőüzemanyaggal, tiszta alkohollal
vagy R113 tisztítószerrel
„$PONPTIBUØ
Vegytisztítással nem tisztítható
Kézzel mosható
Kiterítve szárítsa
Csak vegytisztítással tisztítható
Felakasztva szárítható
Hideg vízben fehéríthető
Vállfára akasztva szárítsa
Fehéríteni tilos
Gépi szárítás normál hőmérsékleten
7BTBMÈTNBY„$PO
Gépi szárítás csökkentett
hőmérsékleten
7BTBMÈTNBY„$PO
Szárítógépben szárítani tilos
,½3/:&;&57²%&-&.
t A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ha le kívánja selejtezni a készüléket, kövesse a
helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni
áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a
készülékbe.
t Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
t A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
t Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott
mosóprogramtól függ).
.&('&-&-Ě4²(*/:*-"5,0;"5
A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335.
számú EN-szabványnak.
függelék _41
07 FÜGGELÉK
A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék
négy szimbólumot tartalmaznak, a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás (szükség
esetén vegytisztítás). A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a hazai és külföldi ruházati
gyártók termékeinél. A ruházati cikkek lehető leghosszabb élettartamának biztosításához, valamint a
mosással kapcsolatos problémák csökkentéséhez kövesse az anyagkezelési címkéken található útmutatót.
függelék
")«;5"35«4*.04»(²1&,"%"5"*
Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint
Samsung
"NPEFMMOFWF
WF0704
,BQBDJUB
kg
WF0702
7
Energetická účinnost
"UØMMFHNBHBTBCCIBUÏLPOZTÈH
%JHMFHLFWÏTCÏIBUÏLPOZ
A+++
A+++
Energiafogyasztás
²WFTFOFSHJBGPHZBT[UÈT"&@$
1)
&OFSHJBGPHZBT[UÈT&@U
$PUUPOŭ„$1BNVU„$
UFMJUÚMUFUUFM
kWh/év
160
160
kWh
0,89
0,89
&OFSHJBGPHZBT[UÈT&@U
$PUUPOŭ„$1BNVU„$
GÏMUÚMUFUUFM
kWh
0,63
0,63
&OFSHJBGPHZBT[UÈT&@U
$PUUPOŭ„$1BNVU„$
GÏMUÚMUFUUFM
kWh
0,46
0,46
.ÏSUUFMKFTÓUNÏOZLJLBQDTPMUà[FNNØECBO1@P
W
0,45
0,45
.ÏSUUFMKFTÓUNÏOZCFLBQDTPMWBIBHZPUUà[FNNØECBO1@*
W
5
5
²WFTWÓ[GPHZBT[UÈT"8@D
2)
l/év
9400
9400
A
B
fordulat/perc
1400
1200
47
56
Centrifuga hatékonysági osztály 3)
"UØMMFHIBUÏLPOZBCC
(JHMFHLFWÏTCÏIBUÏLPOZ
.BYJNÈMJTDFOUSJGVHBTFCFTTÏH
.BSBEÏLOFEWFTTÏH
%
1BNVUŭ$ÏT„$*OUFO[ÓW
Gazdaságos buborékos 4)
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak
A normál programok időtartama
$PUUPOŭ„$1BNVU„$
UFMKFTUÚMUFUUFM
perc
201
201
$PUUPOŭ„$1BNVU„$
GÏMUÚMUFUUFM
perc
181
181
$PUUPOŭ„$1BNVU„$
GÏMUÚMUFUUFM
perc
161
161
"CFLBQDTPMWBIBHZPUUNØEJEőUBSUBNB
perc
2
2
Levegőben terjedő zajkibocsátás
.PTÈT
dB (A) re 1 pW
54
54
$FOUSJGVHB
dB (A) re 1 pW
73
73
Méretek
"LÏT[àMÏLNÏSFUFJ
Magasság
mm
844
Szélesség
mm
598
Mélység 5)
mm
600
/FUUØUÚNFH
kg
66
½TT[UÚNFH
kg
69
$TPNBHPMÈTUÚNFHF
kg
3
7Ó[OZPNÈT
kPa
50-800
Elektromos bekötés
'FT[àMUTÏH
V
220-240
5FMKFTÓUNÏOZGFMWÏUFM
W
2000-2400
'SFLWFODJB
Hz
Szállító neve
42_ függelék
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
függelék _43
07 FÜGGELÉK
1. Az éves energiafogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os
Pamut programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód
fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.
2. Az éves vízfogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os Pamut
programmal, amelyeket teljes és féltöltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.
3. A centrifugálás nagyon fontos, ha szárítógépben szárítja a ruháit.
A ruhaszárító sokkal több energiát fogyaszt, mint a mosógép.
Energiát takaríthat meg a ruhaszárításnál, ha előtte magas fordulattal kicentrifugázza a ruhákat.
4. Az általánosan szennyezet pamut mosnivaló tisztításához a víz- és energiatakarékosság szempontjából
leghatékonyabb program a „Normál pamut 60 °C” és a „Normál pamut 40 °C”, amelyet úgy választhat ki, hogy
hozzáadja az „Intensive Wash” (Intenzív mosás) funkciót a „Cotton 60 °C” (Pamut 60 °C) és a „Cotton 40 °C” (Pamut
40 °C) programhoz.
"[v&DP#VCCMFw(B[EBTÈHPTCVCPSÏLPT
GVOLDJØNJOEJHCFLBQDTPMBv$PUUPOŭ„$w1BNVUŭ„$
ÏTBv$PUUPO
ŭ„$w1BNVU„$
QSPHSBNIP[
Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 38. oldal).
Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított hőmérséklettől.
5. A berendezés faltól való távolsága nem számít bele a feltüntetett mélységbe.
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?
Ország
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:
VAGY LÁTOGASSON EL
HONLAPUNKRA:
ALBANIA
42 27 5755
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com
Kódszám: DC68-03047B-02_HU
Download PDF

advertising