Samsung | AM180JNHFKH/EU | Samsung AM180JNHFKH/EU Felhasználói kézikönyv

DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 1
2016/3/30 9:31:10
Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai Tartalom
Hűs nyári ajánlat
Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan
éjszakákon nincs is jobb menedék a hőség elől mint a hűs
otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet
a kimerítő, forró nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy
nyugodtan pihenjen.
Ezen a nyáron győzze le a meleget saját
légkondicionálójával!
Biztonsági óvintézkedések ......................................................... 3
Használat előtt ............................................................................... 10
Az alkatrészek ................................................................................ 12
A légkondicionáló tisztítása és karbantartása ................ 13
Függelék ........................................................................................... 14
Telepítési folyamat ....................................................................... 18
Költséghatékony rendszer
Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a
nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás is télen
köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek. Ez
technológia akár 300%-kal hatékonyabb lehet, mint az
elektromos fűtés, így tovább csökkentheti a működési
költségeket. Immár egyetlen légkondicionálóval
kielégítheti minden igényét télen-nyáron.
Rugalmas telepítés
A légvezeték típusú légkondicionáló vékonyabb kialakítású
és meghatározott légáramlási igényeknek megfelelve
különféle megoldásokat kínál bármilyen alakú helyiség
számára. Ezenkívül a légbeszívó nyílást a készülék alján
vagy hátulján is el lehet helyezni, így a beszerelés még
rugalmasabbá válik.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait
(pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és
hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és
tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban
látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
2
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 2
2016/3/30 9:31:11
Biztonsági óvintézkedések
MAGYAR
Az új légkondicionáló használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen e kézikönyv tartalmát,
hogy új készülékét biztonságosan és hatékonyan üzemeltethesse és megismerhesse
nagyszámú szolgáltatását és funkcióját.
Mivel az alábbi használati utasítások többféle típusra vonatkoznak, az Ön
légkondicionálójának jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben feltüntetettektől.
Amennyiben kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálattal, vagy a
www.samsung.com oldalon is segítséghez, illetve információkhoz juthat.
Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:
FIGYELEM
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok súlyos vagy
halálos sérülést okozhatnak.
VIGYÁZAT
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok könnyű
sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
Pontosan kövesse az utasításokat.
NE kísérelje meg.
Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék földelve legyen.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
NE szerelje szét.
TELEPÍTÉS

FIGYELEM
A termék műszaki adatai között megadott értékeknek megfelelő vagy annál jobb
elektromos vezetéket használjon, és csak a termékkel használja azt az elektromos
vezetéket. Ezen kívül ne használjon hosszabbító kábelt sem.
 Az elektromos vezeték meghosszabbítása áramütést vagy tüzet okozhat.
 Ne használjon transzformátort. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
 Ha a hálózati feszültség/frekvencia/áramerősség az előírt értéktől eltérő, az tüzet
okozhat.
A készülék üzembe helyezését kizárólag szakképzett szerelő vagy szerviz
végezheti.
 Ennek elmulasztása áramütéshez, tűz- és robbanásveszélyhez, a berendezés
meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
Szereljen fel egy kizárólag a termékhez használt kapcsolót és megszakítót.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A kültéri egységet szilárdan rögzítse úgy, hogy a kültéri egység elektromos részei
védve legyenek.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
3
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 3
2016/3/30 9:31:11
Biztonsági óvintézkedések
TELEPÍTÉS

FIGYELEM
Ne telepítse a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe.
Ne telepítse a készüléket nedves, olajos, vagy poros helyre, közvetlen
napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyre. Ne telepítse a készüléket olyan
helyre, ahol gázszivárgás veszélye áll fenn.
 Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Soha ne telepítse a kültéri egységet olyan helyre, például magas külső falfelületre,
ahonnan leeshet.
 A lezuhanó kültéri egység sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
Biztosítani kell a készülék megfelelő földelését. Ne földelje a készüléket
gázvezetékhez, műanyag vízvezetékhez vagy telefonvezetékhez.
 Ennek elmulasztása áramütéshez, tűz- és robbanásveszélyhez vagy a berendezés
egyéb meghibásodásához vezethet.
 Soha ne csatlakoztassa a hálózati kábelt nem megfelelően földelt csatlakozóaljzatba,
és győződjön meg arról, hogy a csatlakozóaljzat megfelel a helyi és országos
előírásoknak.
TELEPÍTÉS

VIGYÁZAT
A készüléket vízszintes helyzetben, olyan szilárd padlózatra helyezze el, amely
elbírja a készülék súlyát.
 Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, zajt vagy a berendezés meghibásodását
okozhatja.
A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a víz elvezetését.
 Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami anyagi kárt okozhat.
A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes csatlakoztatására a
víz megfelelő elvezetése érdekében.
 A kültéri egységben a fűtési üzem során keletkező víz túlfolyhat, ami anyagi kárt
okozhat.
Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
4
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 4
2016/3/30 9:31:12
TÁPELLÁTÁS

FIGYELEM
Ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan az elektromos vezetéket. Ne tekerje meg
vagy kössön csomót az elektromos vezetékre. Ne akassza az elektromos vezetéket
semmilyen fémtárgya fölé, ne helyezzen nehéz tárgyat az elektromos vezetékre,
ne tegye az elektromos vezetéket tárgyak közé és ne nyomja az elektromos
vezetéket a készülék mögötti résbe.
 Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
TÁPELLÁTÁS

MAGYAR
Ha a megszakító megsérült, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
VIGYÁZAT
A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a készüléket
hosszabb időn keresztül nem használja, illetve viharos időjárás, villámlás idején.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
HASZNÁLAT

FIGYELEM
Ha a készülékben víztúlfolyás következik be, forduljon a legközelebbi szervizhez.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a berendezésből furcsa zajok hallhatók, égett szag vagy füst tapasztalható,
akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és forduljon a legközelebbi
szervizhez.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Gázszivárgás (például földgáz, propán-bután gáz stb. szivárgása) esetén azonnal
szellőztessen ki, anélkül, hogy hozzáérne az elektromos vezetékekhez.
Ne érjen a készülékhez és az elektromos vezetékhez sem.
 Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
 A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe helyezésével
kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizhez.
 Ennek elmulasztása a berendezés hibás működését, vízszivárgást, áramütést vagy
tüzet okozhat.
 A termék ára nem tartalmazza a szállítási költségeket. A berendezés új helyen történő
üzembe helyezése további szerelési és üzembe helyezési költségekkel jár.
 Különösen a berendezés speciális helyen, például ipari környezetben vagy
tengerparton, sótartalmú levegőnek kitett helyen történő felszerelése esetén
forduljon a legközelebbi szervizhez.
5
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 5
2016/3/30 9:31:12
Biztonsági óvintézkedések
HASZNÁLAT

FIGYELEM
Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel.
 Ez áramütést eredményezhet.
Na mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt túlzott erővel.
 Ez tüzet, személy sérülést okozhat, illetve a berendezés meghibásodását
eredményezheti.
Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe, amely lehetővé
teheti, hogy gyermekek másszanak a berendezésre.
 Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.
Ne kapcsolja ki a légkondicionálót a megszakítóval, ha éppen működik.
 A légkondicionálónak a megszakítóval való kikapcsolása, majd bekapcsolása szikrát
okozhat és áramütést vagy tüzet eredményezhet.
A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a csomagolóanyagokat
tartsa gyermekektől távol, mivel ezek veszélyt jelenthetnek.
 Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat.
Ne dugja az ujját vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló készülék nyílásaiba,
miközben a készülék működik vagy az előlap bezáródik.
 Különösen ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjaikkal a készülékbe, és
ezáltal ne szenvedjenek sérülést.
Fűtés közben ne érintse meg az előlapot sem a kezével, sem az ujjával!
 Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló berendezés bemeneti/
kimeneti nyílásába.
 Különösen ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjaikkal a készülékbe, és
ezáltal ne szenvedjenek sérülést.
Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn keresztül gyengén
szellőztetett helyen vagy gyenge egészségi állapotú személyek közelében.
 Ez az oxigénhiány miatt veszélyes lehet, ezért legalább óránként nyisson ablakot.
6
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 6
2016/3/30 9:31:12
HASZNÁLAT

FIGYELEM
HASZNÁLAT

MAGYAR
Amennyiben bármilyen idegen anyag, például víz került a berendezésbe, a
hálózati csatlakozódugó kihúzásával vagy a megszakító kikapcsolásával szüntesse
meg a berendezés áramellátását, majd forduljon a legközelebbi szervizhez.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.
 Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például rézdrótot, acélhuzalt stb.).
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a berendezés
meghibásodásához vezethet.
VIGYÁZAT
Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri egység alá.
 A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete nem törött-e.
 Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
A maximális áram mérése az IEC biztonsági szabványnak megfelelően történik,
az energiafogyasztás hatásfokának megállapításához tartozó árammérés az ISO
szabvány szerinti.
Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen a készülékre tárgyakat (ruhákat, égő
gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyi anyagokat, fém tárgyakat stb.).
 Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést eredményezhet.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
 Ez áramütést eredményezhet.
Ne fújjon párolgó anyagot, például rovarirtószert a készülék felületére.
 Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet vagy termékproblémákat
eredményezhet.
Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet.
 Ez a víz emberi egészségre káros lehet.
Ne tegye ki a távvezérlőt erős ütésnek, és ne szerelje szét.
Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket.
 Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
7
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 7
2016/3/30 9:31:12
Biztonsági óvintézkedések
HASZNÁLAT

VIGYÁZAT
Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek, élelmiszer,
állatok, növények vagy kozmetikai szerek tartósítására, vagy bármilyen egyéb,
nem rendeltetésszerű célra.
 Ez anyagi kárt okozhat.
Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú időn keresztül a
légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek.
 Ez káros hatással lehet az emberekre, állatokra vagy növényekre.
A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező
személyek (és gyermekek), kivéve, ha egy biztonságukért felelős személytől
megfelelő felügyeletet és a használatra vonatkozó útmutatást kapnak. Biztosítani
kell a gyermekek felügyeletét, hogy ne játsszanak a készülékkel.
Európai használat esetén :
 A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem
rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy
biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és
annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
TISZTÍTÁS

FIGYELEM
A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül a felületre. A készülék
tisztításához ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt.
 Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a légkondicionáló berendezés hálózati
csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból, és várja meg, amíg a ventilátor leáll.
 Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
8
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 8
2016/3/30 9:31:12
TISZTÍTÁS

VIGYÁZAT
MAGYAR
A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az éles szélekre való
tekintettel óvatosan végezze.
 Ujjai megvágásának elkerülése érdekében a tisztításkor használjon gyapjúkesztyűt.
Ne tisztítsa saját kezűleg a légkondicionáló berendezés belsejét.
 A berendezés tisztításával kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizhez.
 A belső szűrő tisztításához olvassa el „A légkondicionáló tisztítása és karbantartása”
című fejezetet.
 Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, áramütést vagy tüzet
okozhat.
9
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 9
2016/3/30 9:31:12
Használat előtt
Üzemi tartományok
Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit mutatja.
A hatékony használat érdekében tanulmányozza a táblázatot.
ÜZEMMÓD
KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET
BELTÉRI HŐMÉRSÉKLET
HŰTÉS
-15°C/5°F és 50°C/122°F között
18°C/64°F és 32°C/90°F között
FŰTÉS
-20°C/-4°F és 24°C/75°F között
legfeljebb 27°C/81°F
SZÁRÍTÁS
-15°C/5°F és 50°C/122°F között
18°C/64°F és 32°C/90°F között
MEGJEGYZÉS
VIGYÁZAT
BELTÉRI
PÁRATARTALOM
80% vagy kevesebb
• A
normál hőmérsékleti érték a fűtéshez 7˚C/45˚F. Ha a külső hőmérséklet 0˚C/32˚F alá esik, akkor a fűtési kapacitás
csökkenhet a hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően.
32˚C/90˚F (belső hőmérséklet) felett a berendezés nem hűt teljes kapacitáson.
• A légkondicionáló használata a vártnál (80%) magasabb relatív páratartalom mellett
kondenzvíz kialakulását okozhatja a padlón összegyűlt vízcseppek formájában.
A klímaberendezés karbantartása
Belső védelem a készülékben
 A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.
Típus
Leírás
Hideg levegő ellen
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
Jégtelenítési folyamat
(Jégtelenítési funkció)
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
Az akkumulátor védelme
Kompresszor védelme
MEGJEGYZÉS
A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Cool(Hűtés) módban
működik.
A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység
kompresszorának védelmében.
• H
a a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a deresedést a
kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat befejeződött.
10
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 10
2016/3/30 9:31:13
Tanácsok a légkondicionáló használatához
Íme, néhány tipp a légkondicionáló használatára vonatkozóan.
AJÁNLÁS
Cooling (Hűtés) •Ha a pillanatnyi külső hőmérséklet sokkal magasabb, mint a beállított
beltéri hőmérséklet, akkor valamennyi időbe telhet, mire a beltéri
hőmérséklet eléri a kívánt értéket.
•Kerülje a hőmérséklet rendkívül alacsony szintre állítását. Így
az energia fölöslegesen elhasználódik és a helyiség nem hűl le
gyorsabban.
Heating (Fűtés)
•Mivel a légkondicionáló a helyiség fűtéséhez a külső levegőből vonja
el a hőt, nagyon alacsony külső hőmérséklet esetén a fűtőkapacitás
lecsökkenhet. Ha úgy véli, hogy a légkondicionáló nem fűt
kielégítő mértékben, kiegészítő fűtőkészülék használatát ajánljuk a
légkondicionáló mellett.
Dér és
jégmentesítés
•Ha a légkondicionáló Fűtés módban működik, a készülék és a kültéri
levegő hőmérséklete közötti különbség miatt dér alakulhat ki.
Ha ez történne:
-A légkondicionáló abbahagyja a fűtést.
-A légkondicionáló automatikusan jégtelenítő módban működik 10 percen át.
-A kültéri egység által, Jégtelenítő módban előállított gőz nem
ártalmas..
Beavatkozás nem szükséges. Körülbelül 10 perc elteltével a
légkondicionáló ismét normálisan működik.
❈ A készülék jégtelenítéskor nem működik.
MAGYAR
TÉMA
Fan (Ventilátor) •A légkondicionáló bemelegedése közben lehet, hogy hideg befúvás
elkerülése érdekében a ventilátor 3 – 5 percen keresztül nem működik.
Magas
beltéri/kültéri
hőmérséklet
•Ha mind a beltéri, mind a kültéri hőmérséklet magas és a
légkondicionáló Fűtés módban működik, a kültéri egység ventilátora
és kompresszora időnként leállhat. Ez normális. Várjon, amíg a
légkondicionáló ismét bekapcsolódik.
Áramszünet
•Ha áramszünet történik a légkondicionáló készülék működése közben,
azonnal leáll és kikapcsolódik. A légkondicionáló automatikusan
újraindul, ha a hálózati áramellátás visszatér.
Védőmechanizmus •Ha a légkondicionálót nemrég kapcsolták be működés követően vagy
a hálózathoz való csatlakoztatás után, a hideg/meleg levegő 3 percen
át nem távozik a készülékből a kültéri egység kompresszorának
védelme érdekében.
11
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 11
2016/3/30 9:31:13
Az alkatrészek
Gratulálunk új légkondicionálójához!Reméljük, hogy élvezni fogja légkondicionálója valamennyi szolgáltatását, és optimális
módon hűtheti vagy fűtheti otthonát.
Kérjük,olvassaelafelhasználóikézikönyvetatermékhasználatbavételéhezésannakleghatékonyabbkihasználásaérdekében.
NAGYMÉRETŰ LÉGVEZETÉK TÍPUS
Légszűrő (a visszatérő légcsatorna oldalon)
Mennyezet
Levegőbemenet
Levegőkimenet
• AzÖnlégkondicionálójánakéskijelzőjénekmegjelenésetípustólfüggőenkisséeltérhetafentiábrától.
MEGJEGYZÉS
12
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 12
2016/3/30 9:31:14
A légkondicionáló tisztítása és karbantartása
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.
MAGYAR
 Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3-4 órát működteti a készüléket Ventilátor módban,
majd ezután áramtalanítsa azt.
A készülék meghibásodhat, ha a belső részegységek nyirkosak maradnak.
 Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy, hogy ismét
3-4 órán keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít eltávolítani a rossz
szagokat, melyek a nyirkosság során kialakulhattak.
Rendszeres ellenőrzések
A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.
Típus
Beltéri
egység
Leírás
Havonta Négyhavonta
Tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő tálcát (2)
●
Alaposan tisztítsa meg a hőcserélőt (2)
●
Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető csövet (2)
●
Cserélje ki az elemeket a távvezérlőben (1)
Tisztítsa meg az egység külső hőcserélőjét (2)
Kültéri
egység
Évente
●
●
Tisztítsa meg az egység belső hőcserélőjét (2)
●
Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel (2)
●
Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység szorosan van
rögzítve (2)
●
A ventilátor tisztítása (2)
●
Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően vannak-e
rögzítve (2)
●
Tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő tálcát (2)
●
●: Ez a jel azt jelzi, hogy a beltéri/kültéri egység ellenőrzését a légkondicionáló berendezés megfelelő
működőképességének megőrzése érdekében rendszeres időközönként, a leírásnak megfelelően el kell végezni.
MEGJEGYZÉS
VIGYÁZAT
• Ha a telepítés helye nagyon poros, akkor a leírásban szereplő műveletet gyakrabban kell elvégezni.
• A műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. Részletesebb tudnivalókat
az útmutató telepítésre vonatkozó részében talál.
13
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 13
2016/3/30 9:31:14
Függelék
Hibaelhárítás
A légkondicionáló berendezés rendellenes működése esetén lásd az alábbi
táblázatot. Ezzel időt és szükségtelen kiadásokat takaríthat meg.
HIBA
MEGOLDÁS
A légkondicionáló
nem működik
azonnal, miután
újraindították.
• A
védelmi mechanizmus miatt a készülék nem kezd el azonnal
működni, nehogy túlterhelődjön.
A légkondicionáló 3 perc múlva elindul.
A légkondicionáló
berendezés
egyáltalán nem
működik.
• E llenőrizze, megfelelően csatlakozik-e a tápkábel dugója.
Megfelelően csatlakoztassa a dugót a fali aljzathoz.
• Ellenőrizze, nem oldódott-e ki a megszakító.
• Ellenőrizze, nincs-e áramszünet.
• Ellenőrizze a biztosítékot. Győződjön meg arról, hogy nem olvadt ki.
A hőmérséklet nem
változik.
• E llenőrizze, hogy nem a Fan (Ventilátor) üzemmód van-e
kiválasztva.
Nyomja meg a Mode (Üzemmód) gombot a távvezérlőn másik
mód kiválasztásához.
Nem jön hideg
(meleg) levegő a
légkondicionálóból.
• E llenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem magasabb-e
(alacsonyabb-e), mint a jelenlegi hőmérséklet. A hőmérséklet
módosításához nyomja meg a távvezérlőn a Temperature
(Hőmérséklet) gombot. Nyomja meg a Temperature
(Hőmérséklet) gombot a hőmérséklet csökkentéséhez vagy
növeléséhez.
• Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem tömődött-e el valamilyen
szennyeződéstől. Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem lett-e éppen bekapcsolva.
Amennyiben igen, várjon 3 percig. Nem távozik hideg levegő a
készülékből a kültéri egység kompresszorának védelme érdekében.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem jégtelenítő üzemmódban
működik-e. Ha télen jegesedés lép fel vagy a külső hőmérséklet
túl alacsony, a légkondicionáló automatikusan jégtelenítő
üzemmódban működik. Jégtelenítő üzemmódban a beltéri egység
ventilátora leáll, és berendezésből nem távozik meleg levegő.
• Ellenőrizze, nem telepítették-e a légkondicionálót a közvetlen
napfénynek kitett helyre. Szereljen fel függönyt az ablakokra, a
hűtés hatékonyságának növelése érdekében.
• Ellenőrizze, hogy a fedél vagy idegen tárgy nincs-e a kültéri egység
útjában.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőközeg-cső nem túl hosszú-e.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem csak Hűtés üzemmódban
működhet-e.
• Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő csak a Hűtésre alkalmas
típushoz való-e.
14
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 14
2016/3/30 9:31:14
MEGOLDÁS
Az időzítő funkció
beállítása nem
működik.
• F igyeljen arra, hogy az idő beállítását követően nyomja meg a
távvezérlő Power (Főkapcsoló) gombját.
Működés közben
kellemetlen szagok
töltik meg a
helyiséget.
• E llenőrizze, hogy a készülék füsttel teli területen működik-e vagy
kívülről jut-e be a szag. A légkondicionálót Ventilátor módban
működtesse, vagy nyissa ki az ablakot a helyiség kiszellőztetéséhez.
A légkondicionáló
buborékoló hangot
ad ki.
• B uborékoló hang hallható, ha hűtőközeg kering a kompresszorban.
Hagyja, hogy a légkondicionáló a kiválasztott módban működjön.
• Amikor megnyomja a Power (Főkapcsoló) gombot a távvezérlőn,
zajt adhat ki a légkondicionálóban lévő leeresztő szivattyú.
Víz csöpög a
légterelő lapátokról.
• E llenőrizze, hogy a légkondicionáló nem hűtött-e hosszabb
ideig lefelé néző légterelő lapátokkal. Kondenzáció alakulhat ki a
hőmérséklet-különbség miatt.
A távvezérlő nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy az elemek nincsenek-e kimerülve.
• Győződjön meg arról, hogy helyesen helyezték be az elemeket.
• Győződjön meg arról, hogy semmi sem takarja el a távvezérlőérzékelőt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erős fényforrás a légkondicionáló
berendezés közelében. A fluoreszcens lámpák vagy neon
fényreklámok által sugárzott erős fény akadályozhatja az
elektromágneses hullámok vételét.
A légkondicionáló
nem kapcsolódik be
vagy ki a vezetékes
távvezérlő
használatával.
• E llenőrizze, nem állította-e a vezetékes távvezérlőt csoportos
vezérlésre.
A vezetékes
távvezérlő nem
működik.
• E llenőrizze, nem látható-e a TEST kijelzés a vezetékes távvezérlő
kijelzőjén. Amennyiben igen, kapcsolja ki a készüléket és kapcsolja
ki a megszakítót is. Hívja fel a legközelebbi szervizközpontot.
A digitális kijelző
jelzőfényei
villognak.
• N
yomja meg a Power (Főkapcsoló) gombot a távvezérlőn a
készülék kikapcsolásához, majd kapcsolja ki a megszakítót is. Ezután
kapcsolja újra be.
MAGYAR
HIBA
15
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 15
2016/3/30 9:31:14
Függelék
Típus specifikáció (Méretek és tömeg)
Méretek és tömeg
Típus
Beltéri egység
Modell
Nettó méretek
(széles x mély x magas) (mm)
Nettó tömeg (kg)
AM180JNHFKH
1350*910*450
82.5
AM224JNHFKH
1350*910*450
82.5
16
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 16
2016/3/30 9:31:14
MAGYAR
17
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 17
2016/3/30 9:31:14
A beltéri egység telepítése
A légkondicionáló elhelyezése során a következő korlátozásokat kell figyelembe venni.
1
A sablont helyezze a mennyezetre a beltéri egység tervezett
helyén.
MEGJEGYZÉS
• Mivel az ábra papírból készült, a hőmérséklet vagy
páratartalom változásától kissé zsugorodhat vagy
megnyúlhat. Ebből kifolyólag a lyukak kifúrása előtt
ellenőrizze a helyes távolságot a jelzések között.
Beton
2
Illessze be a dübeleket. Használja ki a mennyezet meglévő tartóelemeit, vagy építsen megfelelő tartót az ábrán látható módon.
3
A mennyezet típusának megfelelő rögzítő csavarokat
használjon.
VIGYÁZAT
4
Mennyezeti tartó
•Az összes tartórudat fel kell szerelnie.
•A vezetékeket akkor kell az álmennyezeten belül vezetni és csatlakoztatni, amikor a készüléket felfüggesztik a mennyezetre.
Ha a mennyezet már kész, helyezze el a vezetékeket a leendő
helyükön a készülékhez való csatlakoztatáshoz készen, még
mielőtt a készüléket a mennyezetbe szereli.
Szorítsa meg az anyacsavarokat a készülék felfüggesztéséhez.
VIGYÁZAT
7
kereskedelemben kapható
Akassza a beltéri egységet a rögzítő csavarokra, két-két anyacsavar közé.
VIGYÁZAT
6
Furat a rögzítésben
Furat a dugóRögzítő csavar (M10)ban
Csavarjon nyolc darab anyacsavart a rögzítő csavarokra, elegendő helyet hagyva a beltéri egység felfüggesztéséhez.
MEGJEGYZÉS
5
• Győződjön meg arról, hogy a mennyezet elég szilárd a
beltéri egység súlyának megtartásához. A beltéri egység
felfüggesztése előtt ellenőrizze az egyes rögzítő csavarok
szilárdságát.
•Ha a rögzítő csavar hossza meghaladja a 1,5 métert, muszáj
csökkenteni a vibrációt.
• Ha erre nincs mód, hozzon létre egy nyílást az
álmennyezeten, amelyen keresztül el lehet végezni a
szükséges műveleteket a beltéri egységen.
Betét
•A kondenzvíz megfelelő elvezetése érdekében, az ábrán
látható módon
3 mm-nyi dőlést adjon a készüléknek a bal vagy jobb
oldalán, amelyik a leeresztő tömlőhöz csatlakozik majd. A
leeresztő szivattyú telepítése során is döntse meg a
készüléket.
•A beltéri egység telepítése során győződjön meg arról, hogy
nincs előre vagy hátra megdöntve.
Ha a jobb oldalon szerelik fel a leeresztő
tömlőt.
3mm
Leeresztő tömlő nyílása
Állítsa be a készülék szintjét mérőlemez használatával mind a 4
oldalon.
18
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 18
2016/3/30 9:31:15
Szivárgás-ellenőrzés és szigetelés végzése
Szivárgáspróba
VIGYÁZAT
rítse ki az összes nitrogént vákuum létrehozásához, majd töltse fel a
• Ü
rendszert.
Szigetelés
MAGYAR
◆ VÉGEZZEN SZIVÁRGÁSPRÓBÁT NITROGÉNNEL (a szelepek megnyitása előtt)
A rendszer vákuum alá helyezése és R410A hűtőközeggel való feltöltése előtt a telepítést végző személy feladata az alapvető hűtőközeg-szivárgások észlelése.
Ehhez egy nyomáscsökkentővel ellátott tartály segítségével a teljes rendszert 40 bar fölötti nyomásra (túlnyomás) kell nitrogénnel feltölteni.
◆ VÉGEZZEN SZIVÁRGÁSPRÓBÁT R410A HŰTŐKÖZEGGEL (a szelepek megnyitása után)
A szelepek megnyitása előtt ürítse ki a nitrogént a rendszerből és hozzon létre vákuumot. A szelepek megnyitása után szivárgásvizsgálóval ellenőrizze, nincs-e R410A hűtőközeg szivárgás a rendszerben.
Folyékony hűtőközeg
nyílása
G_1
Gáznemű hűtőközeg nyílása
✴ A készülék kivitele és formája típustól
függően változhat.
Miután meggyőződött arról, hogy nincs szivárgás a rendszerben, leszigetelheti a csővezetéket és tömlőt.
1 A kondenzációs problémák megelőzése érdekében helyezzen T13.0 vagy vastagabb akrilonitril-butadién gumit külön
mindegyik hűtőközeg-vezeték köré.
MEGJEGYZÉS
VIGYÁZAT
• A szigetelés az EGK / EU 2037/ 2000 Sz. Európai Rendeletnek
megfelelően készüljön, amely előírja, hogy az egészség és környezet
védelme érdekében CFC és HCFC gáz nélkül készült szigetelő
csőhéjakat használjanak.
2 Tekerjen szigetelőszalagot a vezetékek és a leeresztő tömlő köré, ügyelve
arra, hogy ne szorítsa össze túlságosan a szigetelést.
3 Tekerje be szigetelőszalaggal a kültéri egységhez vezető többi csövet is.
4 A beltéri egységet a kültéri egységgel összekötő csöveket és elektromos
kábeleket a falhoz kell rögzíteni megfelelő kábelcsatornák segítségével.
VIGYÁZAT
Nincs rés
• A szigetelő csőhéjak varrata mindig felfelé nézzen.
• M
inden hűtőközeg-csatlakozónak elérhetőnek kell lennie, lehetővé
téve a készülék karbantartását, illetve teljes eltávolítását.
NBR (T13.0 vagy vastagabb)
Szigetelő csőhéj
Szigetelő csőhéj
Beltéri
egység
Feltétlenül legyen
5 Válassza ki a hűtőközeg-vezeték szigetelését.
átfedés a szigetelésben
◆ Szigetelje a gáznemű és a folyadék oldal vezetékeit a csővezeték méretéhez
• Szorosan illeszkedjen a
előírt vastagság alkalmazásával.
csőhöz, rés hagyása nélkül.
VIGYÁZAT
◆A
normál beltéri hőmérséklet 30°C, illetve a normál páratartalom 85%.
Ha magas páratartalmú környezetben telepíti a készüléket, egy fokozattal vastagabb szigetelést használjon az alábbi táblázatnak megfelelően.
Ha kedvezőtlen körülmények között szereli fel a készüléket, vastagabbat használjon.
◆ A szigetelés hőállósága több mint 120°C legyen.
19
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 19
2016/3/30 9:31:16
Szivárgás-ellenőrzés és szigetelés végzése
Cső
Szigetelés típusa (Fűtés/Hűtés)
Magas páratartalom
[30°C, több mint 85%]
EPDM, NBR
9t
9t
13t
13t
13t
19t
Szabványos [30°C, 85%]
Csőméret
Megjegyzések
Ø6,35 ~ Ø9,52
Ø12,7 – Ø19,05
Ø6,35
A belső hőmérØ9,52
séklet több mint
120°C
Gázcső
Ø12,70
19t
25t
Ø15,88
Ø19,05
◆ Amikor az alábbi helyeken és körülmények között végez szigetelést, ugyanolyan típusú szigetelést használjon, mint a magas
páratartalmú körülmények esetén.
<Geológiai körülmények>
- Magas páratartalmú helyek, mint pl. partvidék, hőforrás, tó vagy folyó környezete és gerinc (amikor az épület egy részét talaj
és homok borítja.)
<Üzemi körülmények>
- Étterem mennyezete, szauna, úszómedence stb.
<Épületkivitelezési körülmények>
- A mennyezet gyakran van nedvességnek kitéve és a hűtés nem megoldott.
pl. a csővezeték kollégium vagy stúdió folyosója közelében vagy gyakran használt kijárat közelében van telepítve.
- A csővezeték telepítési helyén magas a páratartalom szellőzőrendszer hiánya miatt.
Folyadékcső
Lefolyócső és leeresztő tömlő felszerelése
Ügyelni kell a beltéri egység leeresztő tömlőjének felszerelése során, hogy a kondenzvíz megfelelően legyen a szabadba elvezetve.
A leeresztő tömlő a vízteknő jobb oldalán szerelhető fel.
1
Minél rövidebb leeresztő tömlőt használ, annál jobb.
◆ A kondenzvíz elvezetéséhez a leeresztő tömlőt meg kell dönteni.
◆ Kábelrögzítővel rögzítse a leeresztő tömlőt, nehogy leváljon a készülékről.
◆ Leeresztő szivattyú használata esetén csatlakoztassa a végét a leeresztő szivattyúhoz.
2
A leeresztő tömlőt az ábrán látható módon szigetelje és rögzítse.
◆ Illessze a leeresztő tömlőt a vízteknő csonkjához.
◆ Rögzítse az acélgyűrűt a leeresztő tömlőre az ábrán látható módon.
◆ Tekerje be az acélgyűrűt és leeresztő tömlőt szivaccsal a teljes hosszában. Rögzítse a külső
réteg mindkét végén ragasztószalaggal a megfelelő hőszigetelés érdekében.
◆ A beszerelést követően a leeresztő tömlőt hőszigetelő anyaggal kell ellátni. (A telepítés
helyén biztosítandó.)
Beltéri egység
Rögzítés kábelLeeresztő tömlő acélgyűrűje rögzítővel
Leeresztő tömlő illesztése
Leeresztő tömlő
Leeresztő tömlő
20
A-A’
Tekerje be hőszigetelő
burkolattal a tömlőt
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 20
Az ábrán látható
módon húzza meg az
acélkapcsot a leeresztő
tömlőn.
2016/3/30 9:31:16
Lefolyócső és leeresztő tömlő felszerelése
Lefolyócső csatlakozás
Leeresztő szivattyú nélkül
2. A lefolyócső végén szereljen fel egy szifont, hogy megfogja a kellemetlen szagokat, mielőtt azok a beltéri egységbe érnének.
MAGYAR
1. A vízszintes lefolyócsövet legalább 1/100 mértékű lejtésben szerelje fel és 1,0–1,5 méteres térközönként
rögzítse akasztókkal.
3. A lefolyócsövet ne szerelje felső helyzetbe. Ettől visszafolyhat a víz az egységbe.
1~1,5m
Akasztó
Flexibilis cső
Mennyezet
Vízszintes lefolyócső több
mint 1/100 mértékű lejtéssel
Leeresztő szivattyúval
1. A lefolyócsövet a flexibilis csőtől számított 300 – 550 mm távolságban kell felszerelni, majd legalább 20
mm távolságban lefelé kell hajtani.
2. A vízszintes lefolyócsövet legalább 1/100 mértékű lejtésben szerelje fel és 1,0–1,5 méteres térközönként
rögzítse akasztókkal.
3 A vízszintes lefolyócsőbe szereljen szellőzőnyílást, nehogy visszafolyjon a víz a beltéri egységbe.
MEGJEGYZÉS
• E lőfordulhat, hogy nem szükséges felszerelni, ha a vízszintes
lefolyócső lejtése megfelelő.
4 A flexibilis csövet nem szabad felül felszerelni, mert ettől visszafolyhat a víz a beltéri egységbe.
Szellőzőnyílás
legfeljebb
300 mm
Legalább
200mm
Legalább
20mm
300–550 mm-en
belül
Flexibilis cső Mennyezet
1~1,5m
Akasztó
Vízszintes lefolyócső több
mint 1/100 mértékű lejtéssel
21
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 21
2016/3/30 9:31:17
Lefolyócső és leeresztő tömlő felszerelése
Központi elvezetés
Kondenzvíz-szivattyú nélkül
1. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több, és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
2. Telepítse az U-alakú részt a kondenzcső végére, hogy megelőzze a kellemetlen szagok beltéri egységbe
100mm vagy nagyobb
áramlását.
Vízszintes kondenzcső
lejtés(1/100)
Mennyezet
Kondenzvíz-szivattyúval
1. Telepítse a fő ventilátort a főelvezetőtől a legtávolabbi beltéri egység elejére ha a beltéri egységek száma
több mint 3.
2. Lehet, hogy külön ventilátort kell telepítenie, hogy megakadályozza a víz visszafolyását az egyes beltéri
egységek kondenzcsövében.
1~1,5m
Felfüggesztő
Külön
ventilátor
Fő ventilátor
550mm vagy
kevesebb
Fő kondenzcső
Központi vízszintes kondenzcső
lejtés(több mint 1/100)
A lefolyás ellenőrzése
G_6
Készítse elő körülbelül 2 liter vizet.
1
Töltsön vizet a beltéri egység vízteknőjébe az ábrán látható
módon.
2
Győződjön meg arról, hogy a víz átfolyik a leeresztő tömlőn.
22
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 22
2016/3/30 9:31:18
Vezetékek
Táp- és kommunikációs kábelek csatlakoztatása
Kültéri
egység
MAGYAR
1. A vezetékek szerelése előtt, kapcsoljon ki minden áramforrást.
2. A beltéri egységet kismegszakítóról(ELCB or MCCB+ELB) kell üzemeltetni, elkülönítve a kültéri egységtől.
ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
MCCB:Molded Case Circuit Breaker
ELB:Earth Leakage Breaker
3. A tápkábel csak rézalapú lehet.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt{1(L), 2(N)} az egységek között a maximum távon belül, illetve csatlakoztassa a
kommunikációs kábelt is(F1, F2).
5. Csatlakoztassa a F3, F4(kommunikációs) kábelt a vezetékes távirányító telepítésekor.
Vezetékes
távirányító
220-240V~
or
ELCB
Beltéri egység 2
V2
L
V1
Beltéri egység 1
EEV készlet
N
MCCB+
ELB
Beltéri egység 3
h ELCB : Lényeges telepítés
FIGYELEM
a vezetékek csatlakoztatása előtt áramtalanítsa a
tápellátó áramkört. A beltéri PBA megsérül, ha a V1,
V2, F3 és F4 egymással rövidre záródnak.
N
L
N
L
N
L
Beltéri egység 4 Beltéri egység 5 Beltéri egység 6
h Mennyezetre, falra szerelt beltéri egység.
Gyűrűs csatlakozó kiválasztása
Forrasztás
B
A kábel A csavar
normál normál Normál Engedett
méretei méretek eltérés
méretei
(mm)
(mm2)
(mm)
(mm)
4
6,6
1,5
±0,2
4
8
4
6,6
2,5
±0,2
4
8,5
4
4
9,5
±0,2
Normál
méretek
(mm)
3,4
4,2
5,6
D
Engedett
eltérés
(mm)
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
Engedett
eltérés
(mm)
E
F
L
Min.
Min.
Max.
Normál
méretek
(mm)
1,7
±0,2
4,1
6
16
4,3
2,3
±0,2
6
6
17,5
4,3
3,4
±0,2
6
5
20
4,3
Normál
méretek
(mm)
d1
d2
Engedett
eltérés
(mm)
+0,2
0
+0,2
0
+0,2
0
t
Min.
0,7
0,8
0,9
23
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 23
2016/3/30 9:31:18
Vezetékek
Az elektromos vezeték műszaki jellemzői
Áramforrás
Max : 242V
Min : 198V
MCCB
ELB or ELCB
Tápkábel
Földelő vezeték
Kommunikációs kábel
XA
X A, 30mmA
0,1 s
2,5mm2
2,5mm2
0,75~1,5mm2
 Határozza meg az ELCB(or MCCB+ELB) kapacitását az alábbiak alapján.
 A kültéri használatra szánt berendezések tápkábelei nem készülhetnek az árnyékolt és hajlékony
polikloroprén anyagú kábelnél gyengébb anyagból. (Vonatkozó szabvány: IEC:60245 IEC 57 /
CENELEC:H05RN-F ; IEC:60245 IEC 66 / CENELEC:H07RN-F )
Az ELCB(or MCCB+ELB) kapacitása X [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai
T X : TAz ELCB(or MCCB+ELB) kapacitása
T ∑Ai : Az egyes beltéri egységek feszültségértéke.
T A beltéri egység feszültségértékével kapcsolatban lásd az egyes felhasználói kézikönyveket.

Határozza meg a tápkábel specifikációját és a maximális hosszt 10%-os áramingadozást figyelembe véve az egyes
beltéri egységekben.
n
Coef×35,6×Lk×ik
k=1
1000×Ak
∑(
)<
10% of bemeneti
feszültség [V]
T Coef: 1,55
T Lk : Távolság az egyes egységek között [m],
Ak: Tápkábel specifikációja [mm2], ik : Az egyes egységek futóáram értéke [A]
24
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 24
2016/3/30 9:31:18
Intelligens hangolás
Intelligens hangolás
SEG használata
Főmenü
12 34
Almenü
MAGYAR
Ha a telepítéskor beállítottnál nagyobb hűtő, illetve fűtő légáramlási sebességre, vagy a telepítésnél beállítottnál csendesebb működésre van szükség, a légkondicionálót be lehet hangolni a kényelmesebb működésre.
A vezetékes távvezérlővel +2-től -2-ig terjedő lépésenként lehet módosítani a beltéri egység magas, közepes és
alacsony módjának légáramlási sebességét.
56
1. Nyomja meg a User Set (Felhasználói beállítás)
gombot.
 Megjelenik a (Főmenü), ahol a [Λ]/[V] gombok
megnyomásával válassza a 8-as számot, ami beállítja az
intelligens hangolást.
2. Nyomja meg a [>] gombot a légáramlás értékének
kiválasztásához.
 Nyomja meg a [Λ]/[V] gombokat a légáramlási érték
(-2,-1,0,1,2) hangolás kiválasztásához (az intelligens
hangolás beállítása során megjelenik a légkondicionáló
ventilátorsebesség ikonja)
Away/MDS
gombot az intelligens hangolás befejezéséhez.
3.) Nyomja meg a
(Ha az intelligens hangolás beállítása kész, a légkondicionáló ventilátorsebesség ikonja nem világít)
4.) Nyomja meg a
Főmenü
8
MEGJEGYZÉS
gombot, hogy visszatérjen normál módba.
Almenü
-
Funkciók
Intelligens hangolás
SEG használata Alapértelmezett
1,2
0
Tartomány
-2 : -2 fokozat
-1 : -1 fokozat
0 : Használaton kívül
1 : +1 fokozat
2 : +2 fokozat
• Nyomja meg a
gombot bármikor a beállítás során, hogy beállítás végzése nélkül kilépjen.
• A Intelligens hangolás által módosított légáramlástól függően a légkondicionáló teljesítménye
csökkenhet.
25
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 25
2016/3/30 9:31:31
A beltéri egység kiegészítő kódjának beállítása
A beltéri egység kiegészítő kódjának beállításához használja a vezetékes távvezérlőt és kövesse az alábbi
utasításokat.
Adatbit
Főmenü
12 34
Almenü
Oldalszám
Kiegészítő kód
12 34
56
SEG1
0
56
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
✴
✴
✴
✴
✴
SEG8
SEG9
✴
✴
Oldalszám
SEG7
1
SEG10 SEG11 SEG12
✴
✴
✴
Oldalszám
SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18
✴
✴
✴
✴
✴
2
Oldalszám
Away/MDS
SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
✴
✴
✴
✴
✴
3
Oldalszám
1) Nyomja meg egyszerre a
és
/
gombot a
2) Nyomja meg a
almenü beállító képernyőbe.
gombot több mint 3 másodpercig, amire megjelenik a Főmenü.
kiválasztásához, majd nyomja meg a
/
gombot a kiválasztásához, majd nyomja meg a
3) Nyomja meg a
beltéri egység kiegészítő kódjának beállítására való ablakba.
MEGJEGYZÉS
gombot, hogy belépjen az
gombot, hogy belépjen a
• Az első számjegy jelképezi az oldalszámot, míg a többi öt számjegy a kiegészítő kódokat.
• A beállítás alatt lévő kiegészítő kód villog.
4) Nyomja meg a
gombot a kiegészítő kód beállításához. Nyomja meg a
/
következő oldalra lépjen.
5) Nyomja meg a
gombot az opció beállítás mentéséhez és elvégzéséhez.
6) Nyomja meg a
gombot, hogy visszatérjen normál módba.
MEGJEGYZÉS
VIGYÁZAT
• Nyomja meg a
gombot, hogy a
gombot bármikor a beállítás során, hogy beállítás végzése nélkül kilépjen.
• A kiegészítő kód nem kerül alkalmazásra, ha nyomja meg a következő gombot:
• A beltéri egység kiegészítő kódjának beállítása csak Master vezetékes távvezérlőn lehetséges.
A beltéri egység kiegészítő kódjának ellenőrzése csak Slave vezetékes távvezérlőn lehetséges.
• A beltéri egység kiegészítő kódjának beállítása csak akkor lehetséges, ha egy beltéri egységet
csatlakoztattak. Ha több mint 2 beltéri egységet csatlakoztattak, csak a Master jelű beltéri egység
kiegészítő kódját ellenőrizheti.
26
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 26
2016/3/30 9:31:35
A beltéri egység címének és telepítési opciójának beállítása
Állítsa be a beltéri egység címét és telepítési opcióját a távvezérlő segítségével. Külön-külön állítsa be az
egyes opciókat, mivel egyszerre nem végezheti el az ADDRESS (CÍM) és a beltéri egység telepítési opciójának
beállítását. Kétszer kell elvégeznie a beállítást, ha a beltéri egység címének és telepítési opciójának beállítását
végzi.
MAGYAR
Beltéri egység címének beállítása
1) Nyomja meg egyszerre a
és
/
gombot a
2) Nyomja meg a
almenü beállító képernyőbe.
gombot több mint 3 másodpercig, amire megjelenik a Főmenü.
kiválasztásához, majd nyomja meg a
/
gombot a kiválasztásához, majd nyomja meg a
3) Nyomja meg a
beltéri egység beállítására való ablakba.
gombot, hogy belépjen az
gombot, hogy belépjen a
Data bit
12 34
MEGJEGYZÉS
56
• A beállítás alatt lévő Elsődleges/RMC cím villog.
• Az 1. és 2. adatbit a beltéri egység címellenőrzését jelképezi
• A 3. és 4. adatbit a beltéri egység címbeállítását jelképezi (a kültéri egységet alaphelyzetbe kell
állítani).
• Az 5. és 6. adatbit a beltéri egység RMC címbeállítását/-ellenőrzését jelképezi.
4) Nyomja meg a
/
5) Nyomja meg a
gombot az opció beállítás mentéséhez és elvégzéséhez.
6) Nyomja meg a
gombot, hogy visszatérjen normál módba.
MEGJEGYZÉS
gombot a beltéri egység Elsődleges/RMC címének beállításához.
• Nyomja meg a
gombot bármikor a beállítás során, hogy beállítás végzése nélkül kilépjen.
• Ha nem nyomja meg a
gombot, a cím nem kerül alkalmazásra.
• A beltéri egység Elsődleges/RMC címének beállítása csak Master vezetékes távvezérlőn lehetséges.
27
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 27
2016/3/30 9:31:37
A beltéri egység címének és telepítési opciójának beállítása
A beltéri egység telepítési opciójának beállítása
A beltéri egység telepítési opció kódjának ellenőrzéséhez és beállításához használja a vezetékes távvezérlőt és
kövesse az alábbi utasításokat.
1) Nyomja meg egyszerre a
és
/
gombot a
2) Nyomja meg a
almenü beállító képernyőbe.
gombot több mint 3 másodpercig, amire megjelenik a Főmenü.
kiválasztásához, majd nyomja meg a
/
gombot a kiválasztásához, majd nyomja meg a
3) Nyomja meg a
beltéri egység telepítési opciókódjának beállítására való ablakba.
MEGJEGYZÉS
gombot, hogy belépjen az
gombot, hogy belépjen a
• Az első számjegy jelképezi az oldalszámot, míg a többi öt számjegy a telepítési opciót.
• Összesen 24 számjegy jelképezi a kiegészítő kódokat. Egyszerre hat számjegyet állíthat be,
amelyek oldalszám szerint vannak megkülönböztetve (0, 1, 2, 3).
/
gombot a telepítési opciókód beállításához. Nyomja meg a
gombot, hogy a
4) Nyomja meg a
következő oldalra lépjen.
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
Külső
helyiséghőmérsékletérzékelő/A ventilátor
Ventilátor RPM
0
2
működésének
Központi vezérlés
kompenzáció
minimalizálása, ha
a termosztát ki van
kapcsolva
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
EEV lépés, amikor a
1
Kondenzvíz szivattyú Forróvizes fűtőegység
fűtés leáll
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
Külső vezérlő
kimenet/Külső
Szűrő használatának
2
Külső vezérlés
fűtőegység beS-Plasma ion
Hangjelző
időtartama órákban
vagy kikapcsolt
állapotának jelzése
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
Fűtés beállítás
A leállított egység
kompenzálás/
EEV lépése az olaj
A távvezérlő külön
Mozgásérzékelő
3
Kondenzált víz
vezérlése
visszatérő/jégtelenítő
eltávolítása fűtési
módban
módban
5. Nyomja meg a
gombot az opció beállítás mentéséhez és elvégzéséhez.
6. Nyomja meg a
gombot, hogy visszatérjen normál módba.

MEGJEGYZÉS
• Nyomja meg a
gombot bármikor a beállítás során, hogy beállítás végzése nélkül kilépjen.
• Ha nem nyomja meg a
gombot, az opciókód nem kerül alkalmazásra.
• A telepítési opciókód beállítása csak Master vezetékes távvezérlőn lehetséges.
• A telepítési opciókód beállítása csak akkor lehetséges, ha egy kapcsolat áll fenn egy vezetékes
távvezérlő és egy beltéri egység között.
28
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 28
2016/3/30 9:31:39
A beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket a távvezérlővel adhatja meg.
Az egyes beállítási lehetőségeket külön-külön adja meg, mivel a beltéri egység címét és a telepítési
lehetőségeket egyszerre nem állíthatja be. A beltéri egység címének beállítása és a telepítési lehetőségek
megadása két külön műveletnek számít.
MAGYAR
Beállítási folyamat
A levegő áramlási iránya (felfelé és
lefelé)
A fel-le levegőáramlási irányt állítja
be (csővezetékes típusokra ez nem
vonatkozik).
Tápellátás
A légkondicionáló be- vagy
kikapcsolása.
Mód
Az üzemmód kiválasztása.
Hőfok
Ventilátor-fordulatszám
Hőfok beállítása.
Beállítja a ventilátor-fordulatszámot.
A levegő áramlási iránya (balra és
jobbra)
Opciók
Kijelöliaműködésiopciókat.
A levegő áramlási irányát állítja balra
és jobbra.
Időzítő
Beállítások
Beállítja az időzítő opcióit.
A beállítások kiválasztása.
BEÁLLÍT
Egy opció kiválasztása vagy törlése.
Irány
Elvezet az opció
kiválasztásához és
beállításához.
1. lépés: Belépés a beállításokba
1. Távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
2. Helyezze be az elemeket, majd lépjen be a Beállítások módba a Magas hőmérséklet és az Alacsony hőmérséklet gomb megnyomásával.
3.
Ellenőrizze, hogy megfelelően lépett-e be a Beállítások módba.
2. lépés: A beállítások megadása
Miután belépett a Beállítások módba, válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét.
A következő lehetőségek közül választhat: SEG1 - SEG24
A SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nem használható oldalbeállításként.
 Állítsa a SEG2-SEG6, SEG8-SEG12 értékeket ON (BE) állapotba, illetve a SEG14-18, SEG20-24 értékeket
OFF (KI) állapotba.
VIGYÁZAT 
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
0
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Be(SEG1~12)
Ki(SEG13~24)
X
SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
2
X
X
X
X
X
3
X
X
X
X
X
29
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 29
2016/3/30 9:31:40
A beltéri egység címének és telepítési opciójának beállítása
Beállítások
1. A SEG2, SEG3 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG2 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG3 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
Állapot
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG14
SEG15
2. Cool (Hűtés) mód beállítása Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az ON (BE) állapotban.
3. A SEG4, SEG5 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG4 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG5 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
4. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a DRY (Szárítás) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
5. A SEG6, SEG8 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG6 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG8 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
6. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a FAN (Ventilátor) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
7. A SEG9, SEG10 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG9 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG10 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
8. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
9. A SEG11, SEG12 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG11 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG12 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
10. Az Auto (Automatikus) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot az AUTO (Automatikus) módra váltáshoz az OFF (Ki)
állapotban.
11. A SEG14, SEG15 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG14 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG15 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
30
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 30
2016/3/30 9:31:44
Beállítások
Állapot
12. Cool (Hűtés) mód beállítása
13. A SEG16, SEG17 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG16 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG17 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
MAGYAR
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
SEG16
SEG17
SEG18
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
14. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Dry (Szárítás) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
15. A SEG18, SEG20 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG18 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG20 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
16. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Fan (Ventilátor) módra váltáshoz az OFF (Ki)
állapotban.
17. A SEG21, SEG22 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG21 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG22 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
18. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
19. A SEG23, SEG24 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG23 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG24 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
3. lépés: A megadott beállítások ellenőrzése
A beállítások megadása után nyomja meg a
gombot, és ellenőrizze, hogy a megadott beállítások helyesek-e.









4. lépés: Bevitel
gombot a távvezérlőn a beállításhoz.
Nyomja meg a
A megfelelő beállításhoz az értéket kétszer kell megadnia.
5. lépés: A megfelelő működés ellenőrzése
1. Állítsa vissza a beltéri egységet a RESET (Visszaállítás) gomb megnyomásával a beltéri vagy kültéri egységen.
2. Vegye ki az elemeket a távvezérlőből, helyezze vissza azokat, majd nyomja meg a módvezérlő gombot.
31
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 31
2016/3/30 9:31:47
A beltéri egység címének és telepítési opciójának beállítása
A beltéri egység címének beállítsa (MAIN/RMC)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
1(L)
2(N)
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
használatához.
F2
F1
3. Mielőtt telepítené a beltéri egységet, rendeljen ahhoz egy címet a
klímaberendezés jellemzői alapján.
4. Adja meg a beltéri egység címét a vezeték nélküli távvezérlővel.
- A beltéri egység címének (MAIN/RMC) alapértelmezett értéke: “0A0000-100000-200000- 300000”.
Beállítási kód : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
LAP
SEG2
MÓD
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
A fő cím beállítása
A beltéri egység
címének 100
számjegye
A beltéri egység 10
számjegye
A beltéri egység
számjegyei
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
0
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Nincs fő
cím
1
Fő cím
beállítási
mód
A
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
SEG9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
100
számjegy
0~9
10
számjegy
0~9
A egység
számjegy
SEG10
Az RMC cím beállítása
SEG11
SEG12
Csoport csatorna (*16)
Csoport cím
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
VIGYÁZAT
Adatok
-
Kijelzés
Adatok
0
Nincs
RMC cím
1
RMC cím
beállítási
mód
1
-
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
RMC1
0~F
RMC2
0~F
• Ha az “A”-”F” értéket adja meg a SEG5-6 opciónál, akkor a beltéri egység fő címe nem változik.
• Ha a SEG3 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi fő címet (akkor
is, ha a SEG5-6 értékét adja meg).
• Ha a SEG9 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi RMC címet
(akkor is, ha a SEG11-12 értékét adja meg).
• A SEG11 és a SEG12 nem állítható be ugyanakkor F értékként.
32
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 32
2016/3/30 9:31:49
Beltéri egység beállításainak megadása (minden telepítési helynél alkalmazható)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
használatához.
F2
F1
MAGYAR
1(L)
2(N)
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
3. Adja meg a telepítési beállításokat a klímaberendezés telepítési feltételeinek
megfelelően.
- A beltéri egység telepítési beállításának alapértéke: “020010-100000- 200000-300000”. - A távvezérlő (SEG20) egyéni vezérlése külön vezérli az egyes beltéri egységeket (ha több ilyen van).
4. Adja meg a beltéri egység beállításait a vezeték nélküli távvezérlővel.
 02 sorozat telepítési lehetősége
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
Külső
helyiséghőmérsékletérzékelő/A ventilátor
működésének
minimalizálása, ha
a termosztát ki van
kapcsolva
SEG10
SEG5
SEG6
0
2
-
Központi vezérlés
Ventilátor RPM
kompenzáció
SEG7
SEG8
SEG9
1
Kondenzvíz
szivattyú
SEG11
SEG12
Forróvizes fűtőegység
-
EEV lépés, amikor a
fűtés leáll
-
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
2
Külső vezérlés
Külső vezérlő kimenet/
Külső fűtőegység
be- vagy kikapcsolt
állapotának jelzése
S-Plasma ion
Hangjelző
Szűrő használatának
időtartama órákban
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
A távvezérlő külön
vezérlése
Fűtés beállítás
kompenzálás/
Kondenzált víz
eltávolítása fűtési
módban
A leállított egység EEV
lépése az olaj visszatérő/
jégtelenítő módban
Mozgásérzékelő
-

1/2/4 UTAS MODELL: A kondenzvíz-szivattyú (SEG8) “HASZNÁLAT+ 3 perces késleltetés” értékre lesz állítva, ha a kondenzvízszivattyú értéke 0.

1/2/4 UTAS, DUCT MODELL: A szűrő (SEG18) használati ideje “1000 óra” értékre lesz állítva, ha a SEG18 nem 2 vagy 6 értékre
van állítva.

Ha egy lehetőséget a fenti SEG értékektől eltérően állítják be, a lehetőség beállítása “0” lesz.

A SEG5 központi vezérlő alapbeállítása 1 (Használat), ezért azt nem kell külön beállítania. Ha viszont a központi vezérlő
nincs csatlakoztatva, és nem jelez hibaüzenetet, akkor állítsa a központi vezérlőt 0 (Nincs használat) értékre a beltéri egység
vezérlésből történő kizárásához.
33
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 33
2016/3/30 9:31:49
A beltéri egység címének és telepítési opciójának beállítása
 SEG9 opcióban a forró vizes fűtés kimenete csővezetékes modellek esetén a kapcsolótábla forró
csőkígyójából jön létre.
F1
F2
V1
(+)
COM1

F3
V2
(-)
1(L) 2(N) 1
F4
L
COM2
KÜLTÉRI
Vezetékes
DC 12 V
KOMMUNIKÁCIÓ
távvezérlő
* A forró csőkígyó csatlakozójának
kimenete AC 220 V/230 V (a beltéri
egység bemeneti teljesítményével
azonos érték)
2
N
VÁLTÓÁRAM
FORRÓ
CSŐKÍGYÓ

A SEG15 opció külső kimenete a MIM-B14 kapcsolat által jön létre. (Ezzel kapcsolatban tekintse meg a
MIM-B14 útmutatóját.)
 02 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
Magyarázat
LAP
MÓD
Robot tisztítás használata
SEG4
Külső helyiséghőmérséklet-érzékelő használata/A ventilátor
működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
SEG5
SEG6
Központi vezérlés használata
Ventilátor RPM kompenzáció
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Kijelzés és adatok
0
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
Ne
használja
2
1
Használja
0
1
2
3
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
Kondenzvíz-szivattyú
használata
SEG9
Forró vizes fűtés
használata
Adatok
A ventilátor működésének
Kijelzés
Adatok
Külső helyiséghőmérsékletminimalizálása, ha a termosztát ki
érzékelő használata
van kapcsolva
Ne
Ne
használja
használja
Ne
0
használja
Ne
Használja
használja
Ne
Használja 1)
használja
1
Használja
Használja
Használja 1)
SEG10
SEG11
EEV lépés, amikor
a fűtés leáll
Kijelzés
Adatok
0
Ne használja
1
RPM kompenzáció
2
Magas mennyezeti egység
SEG12
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és adatok
Adatok
Kijelzés
0
Ne használja
0
1
Használja
Amikor
egy beltéri
egység leáll,
a kondenzvíz
szivattyú
működni fog
3percig.
1
1
2
Adatok Kijelzés
Ne
használja
Használja 2)
2
-
3
Használja
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
0
1
80
Kijelzés
Adatok
2)
34
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 34
2016/3/30 9:31:50
Beállítás
SEG13
Magyarázat
LAP
SEG14
SEG15
Külső vezérlés használata
A külső vezérlés kimenetének beállítása/Külső
fűtőegység be-/kikacsolt állapotának jelzése
SEG16
S-Plasma ion
SEG17
SEG18
Hangjelzés vezérlése
Szűrő használatának
időtartama órákban
Kijelzés
Adatok
Kijelzés és
adatok
2
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
Ne használja
0
Termosztát be
-
1
BE/KI vezérlés
1
Bekapcsolás
-
2
KI vezérlés
Ablak BE/KI
vezérlés
2
-
Használja 3)
3
-
Használja 3)
3
Beállítás
Magyarázat
SEG19
LAP
Adatok
Külső fűtőegység
be-/kikapcsolt Kijelzés
állapotának
jelzése
A külső vezérlés
kimenetének
beállítása
SEG20
MAGYAR
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Ne
használja
0
Használja hangjelzés
2
1000 Óra
1
Használja
1
Ne használja hangjelzés
6
2000 Óra
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
Egy távvezérlő egyedi
vezérlése
Fűtés beállítás kompenzálás/Kondenzált
víz eltávolítása fűtési módban
A leállított egység EEV
lépése olaj visszatérő/
jégtelenítő módban
Mozgásérzékelő
-
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0 or 1
1 csatorna
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés Adatok
0
Alapértelmezett
4)
Ne
használja
0
Alapértelmezett
érték
Kijelzés
Adatok
0
Ne használja
1
Kapcsolja ki 30 percen
belül mozgatás nélkül.
2 °C
Ne
használja
5 °C
Ne
használja
2
Kapcsolja ki 60 percen
belül mozgatás nélkül.
4)
Használja 5)
3
Kapcsolja ki 120 percen
belül mozgatás nélkül.
2 °C
Használja 5)
4
Kapcsolja ki 180 percen
belül mozgatás nélkül.
5
Kapcsolja ki 30 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
6
Kapcsolja ki 60 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
7
Kapcsolja ki120
percen belül)
mozgatás nélkülvagy
*haladófunkció
8
Kapcsolja ki 180 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
2 csatorna
2
3
3 csatorna
3
Alapértelmezett
4
3
1
4
Adatok
1
2
Kijelzés és
adatok
Kondenzált Kijelzés
Fűtés beállítás
víz eltávolítása
kompenzálás
fűtési módban
4 csatorna
5
5 °C
Olaj visszatérő
vagy Zaj
csökkentés
jégtelenítés
módban
Használja 5)
35
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 35
2016/3/30 9:31:51
A beltéri egység címének és telepítési opciójának beállítása
*Haladó funkció: A hűtő/fűtő áramot, vagy energiatakarékosan vezérelve, mozgásérzékeléssel.
ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
A
- A ventilátor 5 percenként 20 másodpercen keresztül fűtési módban működik.
2)
1: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan működik,
3: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: Az opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri
egységre, és rögzítse hűtési módban.
3)
Ha a következő 2-es vagy 3-as lehetőség külső fűtőegység be-/kikapcsolt állapotának jelzésére szolgál, a külső
vezérlés felügyeletének jelzése nem jelenik meg.
2: Ha a külső fűtőegység be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan bekapcsolt állapotban van,
3: Ha a kültéri fűtőegység be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: Az opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri
egységre, és rögzítse hűtési módban.
❇❇ Ha a ventilátort a SEG9=3 vagy a SEG15=3 értékre állítással kikapcsolja, hogy csak a beltéri egység fűtése
működjön, a pontos belső hőmérséklet érzékeléséhez külső érzékelőt vagy vezetékes távvezérlő-érzékelőt kell
használnia.
4)
Alapértelmezett beállítási érték
- Négyirányú kazetta, négyirányú mini kazetta 5 °C
- Egyéb beltéri egységek: 2 °C
5)
Ez a funkció csak a négyutas és négyutas mini kazetta esetében használható. Ha a légkondicionáló a hűtési mód
leállítását követően azonnal elindítja a fűtési módot, a kondenzvíztálcában található kondenzált víz vízpárává
válik a beltéri egység hőcserélőjének hőjétől. Mivel a vízpára lecsapódhat a beltéri egységen, és lakóterületre
csöppenhet, ezzel a funkcióval még akkor is megszabadulhat a ventilátor (maximum 20 percig tartó) működése
miatt a beltéri egységben keletkező vízpárától, ha a beltéri egység kikapcsol a hűtési módból fűtési módba való
váltáskor.
1)

Ne telepítse az elektromos fűtést a beltéri egység ventilátorának áramlási csatornájába.
VIGYÁZAT
Elektromos fűtés nem
telepíthető
Kiáramlási oldal
Szívó oldal
Légáramlás
Csővezetékes beltéri
egység
36
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 36
2016/3/30 9:31:51
 05 sorozat telepítési lehetősége
SEG1
SEG7
1
SEG13
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
(Az SEG3 beállításakor)
Az automata átváltás
(Az SEG3 beállításakor) (Az SEG3 beállításakor)
Normál a
5
használata a HR-hez, Normál fűtő hőmérséklet
Normál hűtő
módváltáshoz Fűtés
csak Auto módban
Eltolás
hőmérséklet Eltolás
→ Hűtés
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
Kiegyenlítési lehetőség
(Az SEG3 beállításakor) (Az SEG3 beállításakor)
Hosszú csőhöz vagy
Normál a módváltáshoz A módváltáshoz
magasságkülönbség a
Hűtés → Fűtés
szükséges idő
beltéri egységek között
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
2
-
-
-
-
A vezérlésre
vonatkozó
változók forró víz/
külső fűtőegység
használata esetén
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
-
-
-
-
-
MAGYAR
0
SEG2
37
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 37
2016/3/30 9:31:51
A beltéri egység címének és telepítési opciójának beállítása
 05 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
LAP
SEG2
SEG3
MÓD
Az automata
átváltás használata
befejeződött a
HR-ben, csak Auto
módban
SEG4
SEG5
SEG6
(Az SEG3
(Az SEG3 beállításakor)
(Az SEG3 beállításakor)
beállításakor) Normál a mód váltáshoz
Normál fűtő hőmérséklet
Normál
hűtő
Fűtés → Hűtés
Eltolás
hőmérséklet Eltolás
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Beállítás
Magyarázat
0
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Kövesse
a termék
lehetőségét
0
0
0
0
0
1
1
Használja
az Auto
Változtatást
Vége a HRhez csak
1
2
3
4
5
6
7
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
1
2
3
4
5
6
7
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
1
2
3
4
5
6
7
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
SEG7
LAP
Adatok
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
Kiegyenlítési lehetőség
(Az SEG3 beállításakor)
(Az SEG3 beállításakor)
Hosszú csőhöz vagy
Normál a Mód
A módváltáshoz
magasság különbség
változtatáshoz
szükséges idő
esetén, a beltéri egységek
Hűtés→ Fűtés
között
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
1
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
1
0
5 perc.
0
1
2
1.5
2
1
2
7 perc.
9 perc.
3
2.5
3
11 perc.
4
5
6
3
3.5
4
4
5
6
13 perc.
15 perc.
20 perc.
7
4.5
7
30 perc.
Adatok
Használja az
alapértelmezett
értéket
1
1) A
magasságkülöbség1)
több 30m-nél, vagy a
2) Távolság2) hosszabb
110m-nél
2
1) A
magasságkülönbség 1)
15~30m vagy
2) a Távolság2)
50~110m
38
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 38
2016/3/30 9:31:52
Beállítás
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18 3)
A vezérlésre vonatkozó változók forró víz/külső fűtőegység
használata esetén
Magyarázat
MAGYAR
A
távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés és
adatok
2
Kijelzés Hőmérséklet beállítása be-/
kikapcsolt fűtőegységnél
Késleltetés ideje
bekapcsolt
fűtőegységnél
0
A termosztát
bekapcsolásával egy időben
Nincs késleltetés
1
A termosztát
bekapcsolásával egy időben
10 perc
2
A termosztát
bekapcsolásával egy időben
20 perc
3
1,5 °C
Nincs késleltetés
4
1,5 °C
10 perc
5
1,5 °C
20 perc
6
3,0 °C
Nincs késleltetés
7
3,0 °C
10 perc
8
3,0 °C
20 perc
9
4,5 °C
Nincs késleltetés
A
4,5 °C
10 perc
B
4,5 °C
20 perc
C
6,0 °C
Nincs késleltetés
D
6,0 °C
10 perc
E
6,0 °C
20 perc
Magasságkülönbség: A
megfelelő beltéri egység, és a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egység közötti
magasságkülönbség.
Példa Amikor a beltéri egységet 40 m-rel magasabbra telepítik, mint a legalacsonyabb helyre telepített
beltéri egységet, válassza az “1” lehetőséget.
2)
Távolság: E gy kültéri egységtől a legmesszebb telepített beltéri egység csőhossza és a megfelelő beltéri egység csőhossza
közötti távolság egy kültéri egységtől.
Például, amikor a legtávolabbi csőhossz 100 m, és a megfelelő beltéri egység 40 m-re van egy kültéri egységtől,
válassza a “2” lehetőséget. (100 - 40 = 60 m)
3) A fűtőegység működése, ha a 02 sorozatú telepítési opció SEG9 lehetősége forró vizes fűtés használatára van
állítva, vagy ha a SEG15 opció esetén külső fűtőegység használata van megadva
1. példa A 02 sorozat SEG9 opciójának beállítása = „1”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „0”
A forró víz a fűtőtermosztáttal kapcsol be, és vele együtt kapcsol ki.
1)
2. példa A 02 sorozat SEG15 opciójának beállítása = „2”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „A”
Szobahőmérséklet ≤ hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 10 percen keresztül 4,5 °C-on marad. Szobahőmérséklet > hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 4,5 °C+1°C-on marad (az 1 °C a be- és
kikapcsolás kiválasztásából adódó hiszterézis.)
39
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 39
2016/3/30 9:31:52
A beltéri egység címének és telepítési opciójának beállítása
SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 kiegészítő adatok
Hőmérs.
Fűtés Thermo Be
Fűtés Thermo Ki
Hűtés Thermo Ki
Hűtés Thermo Be
Amikor a SEG 3 is beállítása “1” és csak a HR üzemhez az Automatikus átváltás használatos, a következőképpen fog működni.
Normál hő a Fűtéshez →
Hűtéshez
c
b
Normál hő a
Hűtéshez
Ts
B
A
Állítsa be a
hőmérsékletet az Auto
módhoz
C
D
a
Normál hő a Fűtéshez
d
Normál hő a
Hűtéshez →
Fűtéshez
A : Állítsa be az SEG4(˚C)-gyel
B : Állítsa be az SEG5(˚C)-gyel
C : Állítsa be az SEG6(˚C)-gyel
D : Állítsa be az SEG8(˚C)-gyel
A Hűtés/Fűtés mód akkor változtatható, amikor a Thermo Ki állapot a SEG9-cel az idő múlásával fennmarad.
40
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 40
2016/3/30 9:31:52
Beállítás módosítása
Módosítsa az egyes számjegyeket.
Magyarázat
SEG1
LAP
SEG2
SEG3
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
SEG4
SEG5
SEG6
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
A módosult érték
MAGYAR
Beállítás
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok
Kijelzés és
adatok
MEGJEGYZÉS
0
Kijelzés
Adatok
Beállítás
mód
D
1~6
Kijelzés
Adatok
Beállítási
számjegy
0~9
Kijelzés
Beállítási
számjegy
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
A
módosult
érték
0~F
• Ha a beltéri egység címbeállítási értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „A” értékre.
• Ha a beltéri egység telepítési értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „2” értékre.
• Példa: Ha a hangjelzés állapotát „nem használt” állapotba állítja.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
Kijelzés
0
D
2
SEG4
SEG5
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
1
7
SEG6
A módosult
érték
1
41
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 41
2016/3/30 9:31:53
MEGJEGYZÉS
42
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 42
2016/3/30 9:31:53
MAGYAR
43
DVM Big Duct_EU_IB_DB68-05048A-01_HU_16.03.30.indd 43
2016/3/30 9:31:53
Download PDF

advertising