Samsung | MCM-A202D | Samsung MCM-A202D Felhasználói kézikönyv

Biztonsági előírások
• Mielőtt használná a központi vezérlőt, olvassa el alaposan ezen kézikönyv
utasításait.
• A felhasználói utasítást és a telepítési kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és
biztonságos helyen. Ha a termék felhasználója megváltozik, akkor adja át a
használati utasításokat az új felhasználónak.
• Soha ne próbálja meg egyedül telepíteni vagy áthelyezni a központi vezérlőt.
VIGYÁZAT
Ne próbálja meg egyedül telepíteni vagy megjavítani a
terméket.
 Ez a termék felhasználó által nem szervizelhető
alkatrészeket tartalmaz. A javításokkal kapcsolatban
mindig konzultáljon egy hivatalos szakszervizzel.
 A központi vezérlő áthelyezésekor mindig konzultáljon
egy hivatalos szakszervizzel a lecsatlakoztatással és
telepítéssel kapcsolatban.
 Győződjön meg róla, hogy a fal elég erős a központi
vezérlő súlyának megtartásához.
 A terméket megfelelő áramforrás használatával telepítse.
 Hibás működés (égő szag stb.), esetén állítsa le a
működést, kapcsolja ki a megszakítót, és vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos szakszervizzel.
Hu-2
MCM-A202_Hu_12ge_29807-2.indd
2
2009-12-21
ソタタ・11:39:00
Nem telepítse olyan helyre, ahol a termék gyúlékony
anyagokkal (pl. gépolaj, benzol, gázolaj vagy petróleum
stb.) kerülhet közvetlen kapcsolatba.
 Nem telepítse olyan helyre, ahol a termék
robbanóanyagokkal (pl. kéngáz, hidrogéngáz, metángáz
stb.) kerülhet közvetlen kapcsolatba.
 Ne öntsön semmilyen folyadékot a központi vezérlőre.
Ne működtesse a terméket nedves kézzel.
 Ne fújjon semmilyen anyagot (pl. rovarölőszert) a termék
közelében.
 Ne nyomja meg a gombokat a központi vezérlőn éles
tárggyal.
 Vezetékek telepítésekor ne húzza meg erősen és ne
csavarja el azokat, mivel elszakadhatnak.
 Ne használja a terméket egyéb célokra.
 Ne tisztítsa a terméket olyan anyagokkal mint benzol
vagy savas/lúgos oldószerek.
MAGYAR
FIGYELEM
Hu-3
MCM-A202_Hu_12ge_29807-2.indd
3
2009-12-21
ソタタ・11:39:00
A központi vezérlő áttekintése
Elölnézet
Működési jelzőfény
All On (Összes bekapcsolása) gomb
All Off (Összes kikapcsolása) gomb
Be/ki jelzés
On/Off (Be/ki) gombok
Index
Megjegyzés
 A működési jelzőfény akkor is bekapcsol, ha csak egyetlen
klímaberendezés van a központi vezérlőhöz csatlakoztatva.
Oldalsó nézet
Működési mód kapcsoló
COOL
AUTO
HEAT
Megjegyzés
 Válassza ki a megfelelő üzemmódot a működési mód kapcsolóval,
mellyel a Cool/Auto/Heat (Hűtés/Auto/Fűtés) módok közül választhat.
Hu-4
MCM-A202_Hu_12ge_29807A.indd
4
2008-10-24
ソタネト 5:10:17
A működési mód beállítása
Az üzemmódot a működési kapcsolóval szabályozhatja.
Továbbá a készüléket a vezetékes/vezeték nélküli távirányítóval
vagy a beltéri egység gombjaival is szabályozhatja.
1
Válasszon egy megfelelő üzemmódot a működési
mód kapcsolóval.
Eredmény:
 Ha a készülék be van kapcsolva a központi
vezérlővel együtt, akkor a klíma az utoljára
használt módban fog működni.
 Ha a klímát hűtés/fűtés módban
működteti, akkor a hőmérséklet 24°C(76°F)
lesz a hűtésnél és 27°C(81°F) a fűtésnél.
Megjegyzés
 Ha az üzemmódot a működési mód
kapcsolóval állítja be, akkor a klímát a
központi vezérlő gombjaival kell ki- és
bekapcsolni a beltéri egységek működési
állapotának módosításához.
COOL
AUTO
HEAT
MAGYAR
 Ha a hőszivattyús modellt használja, akkor
a kültéri egységhez csatlakoztatott beltéri
egységek nem lehetnek „Vegyes működési
módban”.
- A „Vegyes működési mód” azt jelenti,
hogy az egyetlen kültéri egységhez
csatlakoztatott beltéri egységek
különböző működéi módban vannak.
Másképpen fogalmazva, bizonyos beltéri
egységek fűtés módban, míg más
egységek hűtés módban üzemelnek.
HuHu-55
MCM-A202_Hu_12ge_29807A.indd
5
2008-10-24
ソタネト 5:10:18
A működési mód beállítása (folyt.)
A működési módot a beltéri egységgel és a
központi vezérlővel is módosíthatja.
Megjegyzés
 A klíma működhet a működési kapcsolóval
meghatározotton kívül más módokban is.
A beltéri egységek működtetése Cool (Hűtés) vagy Heat (Fűtés) módban)
1
Ha a készülék által utoljára használt üzemmód egyezik a
központi vezérlő jelenlegi üzemmódjával, akkor a klíma
az utoljára használt üzemmódban fog működni.
Példa
2
Ha a beltéri egység Heat (Fűtés) módban
működik 30°C(86°F) beállított hőmérséklettel
és a központi vezérlő is Heat (Fűtés) módban
van 27°C(81°F) beállított hőmérséklettel, akkor
a klíma Heat (Fűtés) módban fog működni
30°C(86°F) hőmérséklettel.
Ha a készülék által utoljára használt üzemmód nem egyezik
a központi vezérlő jelenlegi üzemmódjával, akkor a klíma
a központi vezérlő által megszabott üzemmódban fog
működni.
Példa
Ha a beltéri egység Dry (Szárítás) módban
működik 24°C(76°F) beállított hőmérséklettel
és a központi vezérlő Heat (Fűtés) módban
van 27°C(81°F) beállított hőmérséklettel, akkor
a beltéri egység Heat (Fűtés) módban fog
működni 27°C(81°F) hőmérséklettel.
A beltéri egységek működtetése Auto (Auto) módban
Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a klíma az utoljára
használt módban fog működni.
Viszont ha a készüléket először kapcsolja be a telepítés után,
akkor az Auto (Auto) módban fog működni 24°C(76°F) beállított
hőmérséklettel.
HuHu-66
MCM-A202_Hu_12ge_29807A.indd
6
2008-10-24
ソタネト 5:10:18
A központi vezérlő használata
Akár tizenhat klímaberendezés kapcsolható be és ki a központi
vezérlő segítségével. Azonban a hűtési hőmérséklet vagy az
időzítő funkció nem szabályozható vele.
Ha a vezetékes távirányítót használja, akkor a CENTRALIZED
CONTROL (KÖZPONTI VEZÉRLŐ) felirat megjelenik a távirányító
felső részén.
1
Az összes csatlakoztatott klímaberendezés
BEKAPCSOLÁSÁHOZ nyomja meg az
(Összes bekapcsolása) gombot.
Eredmény:
2
Az adott klímaberendezés BE- ÉS KIKAPCSOLÁSÁHOZ nyomja
meg az
(Adott klíma BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA) gombot.
Eredmény:
 A központi vezérlő és az adott klíma BE/KI
jelzőfénye bekapcsol.
 Az adott klíma a működési kapcsolóval
beállított módban fog üzemelni.
A központi vezérlőhöz csatlakoztatott összes
klímaberendezés KIKAPCSOLÁSÁHOZ nyomja meg az
(Összes kikapcsolása) gombot.
MAGYAR
3
 A központi vezérlő működési jelzőfénye
bekapcsol.
 Az összes klíma a működési kapcsolóval
beállított módban fog üzemelni.
Hu-7
MCM-A202_Hu_12ge_29807A.indd
7
2008-10-24
ソタネト 5:10:19
Download PDF

advertising