Samsung | SM-W727 | Samsung Galaxy Book (2017, 12.0'', 4G) מדריך למשתמש (Windows NT 10.0 (Windows 10))

SM-W727
‫מדריך למשתמש‬
Hebrew. 05/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
‫תוכן העניינים‬
‫יישומים‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪3‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪ 43‬התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪4‬‬
‫מצבי התחממות יתר של המכשיר‬
‫ופתרונות‬
‫‪ 44‬פקודת אוויר‬
‫‪7‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪8‬‬
‫פריסת המכשיר‬
‫‪Samsung Notes 47‬‬
‫‪Samsung Flow 51‬‬
‫‪Show Window 53‬‬
‫‪ 12‬סוללה‬
‫‪ 55‬מצלמה‬
‫‪ 15‬כרטיס ‪ SIM‬או ‪( USIM‬בדגמים התומכים‬
‫ברשת סלולרית)‬
‫‪ 56‬הגדרות ‪Book‬‬
‫‪Samsung Recovery 56‬‬
‫‪ 17‬כרטיס זיכרון (כרטיס ‪)microSD‬‬
‫‪ 20‬הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫‪ 21‬מכסה המקלדת‬
‫הגדרות‬
‫‪ 28‬שליטה במסך המגע‬
‫‪ 60‬הגדרות ‪Windows‬‬
‫‪Windows 31‬‬
‫‪( BIOS 62‬כלי שירות להגדרות)‬
‫‪ 39‬הזנת טקסט‬
‫‪ 41‬צילום מסך‬
‫‪ 41‬ניהול מכשירים ונתונים‬
‫נספח‬
‫‪( InstantGo 42‬מצב המתנה מודרני)‬
‫‪ 66‬פתרון בעיות‬
‫‪ 42‬חיבור לצג חיצוני‬
‫‪ 71‬פונקציית השחזור של ‪Windows‬‬
‫‪2‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר‪ ,‬על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות‪.‬‬
‫ •התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫ •חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות‪ ,‬מפרט דגם או גרסת‬
‫התוכנה של המכשיר‪.‬‬
‫ •תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של‬
‫המכשיר‪ .‬ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫ •חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב‬
‫עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את‬
‫מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫ •התוכנות‪ ,‬מקורות השמע‪ ,‬הטפטים‪ ,‬התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה‬
‫מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות‬
‫או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים הם האחראים הבלעדיים‬
‫לשימוש לא חוקי במדיה‪.‬‬
‫ •ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים‪ ,‬כגון העלאה והורדה‪ ,‬סנכרון אוטומטי או שימוש‬
‫בשירותי מיקום‪ ,‬בהתאם לתכנית הנתונים שלך‪ .‬להעברת נתונים בנפח גדול‪ ,‬מומלץ להשתמש‬
‫בתכונת ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫ •יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא‬
‫הודעה מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר‪ ,‬פנה למרכז השירות של‬
‫‪ .Samsung‬עבור יישומים המותקנים על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫ •שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר‪ ,‬או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים‪ ,‬עשויים‬
‫לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים‪ .‬פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון‬
‫של ‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעלולים לגרום פציעה לעצמך או לאחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעלולים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫שים לב‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות‬
‫כאשר המכשיר מתחמם במהלך טעינת הסוללה‬
‫במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר והמטען עשויים להתחמם‪ .‬במהלך הטענה אלחוטית או טעינה מהירה‪,‬‬
‫המכשיר עשוי להרגיש חם יותר במגע‪ .‬זוהי תופעה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר‪,‬‬
‫וזהו טווח התפעול הנורמלי של המכשיר‪ .‬אם הסוללה מתחממת יותר מדי‪ ,‬ייתכן שהמטען יפסיק את‬
‫פעולתו‪.‬‬
‫בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם‪:‬‬
‫ •נתק את המטען מהמכשיר וסגור יישומים רצים‪ .‬המתן שהמכשיר יתקרר ולאחר מכן התחל‬
‫להטעין שוב את המכשיר‪.‬‬
‫ •אם החלק התחתון של הסוללה מתחמם יתר על המידה‪ ,‬ייתכן וזה קורה כי כבל ה‪USB‬‬
‫המחובר פגום‪ .‬החלף את הכבל ‪ USB‬הפגום עם כבל המאושר על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫ •אין להניח חומרים זרים כגון חפצים מתכתיים‪ ,‬מגנטים וכרטיסי פס מגנטי בין המכשיר‬
‫למטען האלחוטי בזמן השימוש במטען אלחוטי‪.‬‬
‫התכונה של טעינה אלחוטית או טעינה מהירה זמינה רק בדגמים נתמכים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫כאשר המכשיר מתחמם במהלך שימוש‬
‫המכשיר עלול להתחמם באופן זמני בעת שימוש בתכונות או יישומים אשר דורשים יותר סוללה‬
‫או שימוש בהם למשך פרקי זמן ממושכים‪ ,‬עקב צריכה מוגברת של הסוללה‪ .‬יש לסגור את כל‬
‫היישומים שרצים ואין להשתמש במכשיר לזמן מה‪.‬‬
‫להלן דוגמאות של מקרים בהם המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה‪ .‬בהתאם לפונקציות‬
‫ולאפליקציות שבהן אתה משתמש‪ ,‬ייתכן שדוגמאות אלה לא יתאימו לדגם שברשותך‪.‬‬
‫ •במהלך הגדרה ראשונית לאחר הרכישה או בעת אחזור נתונים‬
‫ •בעת הורדת קבצים גדולים‬
‫ •בעת שימוש ביישומים אשר דורשים אנרגיה רבה יותר או שימוש ביישומים למשך פרקי זמן‬
‫ממושכים‬
‫– –בעת משחק עם משחקים באיכות גבוהה למשך פרקי זמן ממושכים‬
‫– –בעת הקלטת סרטוני וידאו למשך פרקי זמן ממושכים‬
‫– –בעת הזרמת סרטוני וידאו בזמן שימוש בהגדרת בהירות מרבית‬
‫– –בעת התחברות לטלוויזיה‬
‫ •בעת ביצוע ריבוי משימות (או כאשר מריצים יישומים רבים ברקע)‬
‫– –בעת שימוש בחלונות מרובים‬
‫– –בעת עדכון או התקנת יישומים בזמן הקלטת סרטוני וידאו‬
‫– –בעת הורדת קבצים גדולים במהלך שיחת וידאו‬
‫– –בעת הקלטת סרטוני וידאו בזמן שימוש ביישום ניווט‬
‫ •בעת שימוש בכמות גדולה של נתונים עבור סנכרון בענן‪ ,‬דוא"ל או סנכרון חשבונות אחרים‬
‫ •בעת שימוש ביישום ניווט ברכב בזמן שהמכשיר ממוקם תחת אור שמש ישיר‬
‫ •בעת שימוש בנתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים‬
‫ •בעת שימוש במכשיר באיזורים עם אותות חלשים או אם אין קליטה‬
‫ •בעת טעינת הסוללה עם כבל ‪ USB‬פגום‬
‫ •כאשר השקע הרב‪-‬תכליתי של המכשיר נפגם או נחשף לחומרים זרים‪ ,‬כגון נוזל‪ ,‬אבק‪ ,‬אבקה‬
‫מתכתית ועופרת עיפרון‬
‫ •בעת נדידה‬
‫‪5‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם‪:‬‬
‫ •דאג לעדכן את המכשיר עם התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫ •קונפליקטים בין יישומים רצים עלולים לגרום למכשיר להתחמם‪ .‬הפעל את המכשיר‬
‫מחדש‪.‬‬
‫ •יש להשבית את תכונות ‪ ,GPS ,Wi-Fi‬ו‪ Bluetooth-‬כאשר אינם בשימוש‪.‬‬
‫ •יש לסגור יישומים שמגבירים צריכת סוללה או שרצים ברקע גם כשאינם בשימוש‪.‬‬
‫ •מחק קבצים לא הכרחיים או יישומים שאינם בשימוש‪.‬‬
‫ •הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •אל תשתמש במכשיר‪ ,‬אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך‪ .‬אם המכשיר עדיין חם‪,‬‬
‫פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫מגבלות המכשיר במצב של התחממות יתר‬
‫כאשר המכשיר מתחמם התכונות והביצועים שלו עשויים להיות מוגבלים או שהמכשיר עלול לכבות‬
‫את עצמו כדי להתקרר‪ .‬תכונה זו זמינה רק בדגמים נתמכים‪.‬‬
‫ •כדי להוריד את הטמפרטורה של המכשיר בהירות המסך ומהירות הביצועים יוגבלו וטעינת‬
‫הסוללה תופסק‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מתחמם יותר מדי או מרגיש חם לזמן ממושך‪ ,‬כבה אותו והמתן עד שיתקרר‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לסביבת תפעול‬
‫המכשיר עשוי להתחמם עקב הסביבה במצבים הבאים‪ .‬נהג בזהירות כדי להימנע מקיצור משך חיי‬
‫הסוללה‪ ,‬גרימת נזק למכשיר או גרימת שריפה‪.‬‬
‫ •אין לאחסן את המכשיר באזורים קרים או חמים מאד‪.‬‬
‫ •אין לחשוף את המכשיר שלך לאור שמש ישיר לזמן ממושך‪.‬‬
‫ •אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורים חמים מאד כמו בתוך רכב בימי הקיץ‬
‫לפרקי זמן ממושכים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •אין למקם את המכשיר בכל איזור שעלול להתחמם בו יתר על המידה; כגון משטח חימום‬
‫חשמלי‪.‬‬
‫ •אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורי חימום‪ ,‬תנורי מיקרוגל‪ ,‬ציוד בישול בטמפרטורה גבוהה או‬
‫מכלי לחץ גבוה‪.‬‬
‫ •לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫ •מכשיר‬
‫ •מכסה המקלדת‬
‫ •‪S Pen‬‬
‫ •מחזיק ה‪S Pen-‬‬
‫ •מדריך התחלה מהירה‬
‫ •הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫ •הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ •המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫ •ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬ודא שהאביזרים תואמים‬
‫למכשיר לפני הרכישה‪.‬‬
‫ •השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש באביזרים לא מאושרים‬
‫עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ •זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪7‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פריסת המכשיר‬
‫מכשיר‬
‫מקש עוצמת הקול‬
‫מיקרופון‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫פתחי אוורור‬
‫מצלמה קדמית‬
‫רמקול‬
‫נורית חיווי‬
‫מסך מגע‬
‫חיישן תאורה‬
‫פתח עגינת מקלדת‬
‫שקע רב‪-‬תכליתי )‪ USB‬סוג‪(C-‬‬
‫שקע אוזניות‬
‫אנטנה ראשית )דגמים התומכים‬
‫ברשת סלולרית(‬
‫אנטנת ‪GPS‬‬
‫רמקול‬
‫מצלמה אחורית‬
‫כרטיס ‪) SIM‬דגמים התומכים‬
‫ברשת סלולרית( ‪ /‬מגש כרטיס‬
‫זיכרון‬
‫‪8‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫המכשיר וכיסוי המקלדת מכילים מגנטים‪ .‬הארגונים ‪American Heart Association‬‬
‫(ארה"ב) ו‪( Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency-‬בריטניה)‬
‫מזהירים כי מגנטים עשויים להשפיע על תפקודם של קוצבי לב מושתלים‪ ,‬מפסיקי פרפור‪,‬‬
‫דפיברילטורים‪ ,‬משאבות אינסולין או מכשירים רפואיים חשמליים אחרים (ביחד‪" ,‬מכשור‬
‫רפואי") בטווח של ‪ 15‬ס"מ (‪ 6‬אינץ')‪ .‬אם אתה משתמש באחד ממכשירים רפואיים אלה‪,‬‬
‫אל תשתמש במכשיר זה ובכיסוי המקלדת אלא לאחר התייעצות עם רופא‪.‬‬
‫אל תאחסן את המכשיר ואת כיסוי המקשים בקרבת שדות מגנטיים‪ .‬כרטיסים עם פס מגנטי‪,‬‬
‫כולל כרטיסי אשראי‪ ,‬כרטיסי טלפון‪ ,‬פנקסי בנק וכרטיסי עלייה למטוס‪ ,‬עלולים להינזק‬
‫משדות מגנטיים‪.‬‬
‫ •במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה‪:‬‬
‫– –במקרה של הדבקת מדבקות מתכתיות באזור האנטנה של המכשיר‬
‫– –במקרה של כיסוי המכשיר בכיסוי העשוי מחומר מתכתי‬
‫– –אם אתה מכסה את אזור האנטנה של המכשיר באמצעות ידך או באמצעות עצמים‬
‫אחרים בזמן השימוש בתכונות מסוימות‪ ,‬כגון החיבור לנתונים סלולריים‬
‫ •מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי ‪ .Samsung‬מגני מסך שאינם מאושרים‬
‫עשויים לשבש את פעולת החיישנים‪.‬‬
‫ •מנע מגע של מים במסך המגע‪ .‬מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת‬
‫חשיפה למים‪.‬‬
‫מקשים‬
‫פונקציה‬
‫מקש‬
‫הפעלה‬
‫עוצמת קול‬
‫ •לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך‪.‬‬
‫ •לחץ כדי לכוונן את עוצמת הקול של המכשיר‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪S Pen‬‬
‫תפס של ה‪S Pen-‬‬
‫לחצן ‪S Pen‬‬
‫חוד ‪S Pen‬‬
‫פינצטה‬
‫פונקציות‬
‫שם‬
‫ •השתמש ב‪ S Pen-‬כדי לכתוב‪ ,‬לצייר או לבצע פעולות מגע במסך‪.‬‬
‫חוד ‪S Pen‬‬
‫לחצן ‪S Pen‬‬
‫פינצטה‬
‫ •רחף באמצעות ה‪ S Pen-‬מעל פריטים במסך כדי לגשת לתכונות‬
‫נוספות של ה‪.S Pen-‬‬
‫ •רחף בעזרת ה‪ S Pen-‬מעל המסך ולחץ על לחצן ה‪ S Pen-‬כדי להציג‬
‫את תכונות פקודת האוויר‪.‬‬
‫ •הוצא את חוד ‪ S Pen‬באמצעות הפינצטה בעת החלפת החוד‪.‬‬
‫ה‪ S Pen-‬המצורף כבר מכויל‪ .‬אין לכייל את המסך עבור קלט מהעט ללא סיבה‪ .‬הדבר עלול‬
‫לגרום לירידה בביצועים או לתקלות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלפה של חוד ‪S Pen‬‬
‫אם החוד מתקהה‪ ,‬יש להחליפו בחוד חדש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אחוז היטב בחוד באמצעות הפינצטה‪ ,‬והוצא אותו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חבר חוד חדש ל‪.S Pen-‬‬
‫‪11‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקפד שלא לצבוט את אצבעותיך עם הפינצטה‪.‬‬
‫ •אין לעשות שימוש חוזר בחודים ישנים‪ .‬שימוש חוזר בחודים ישנים עלול לגרום לתקלות‬
‫ב‪.S Pen-‬‬
‫ •אין ללחוץ על החוד בכוח רב מדי בעת הכנסתו ל‪.S Pen-‬‬
‫ •אין להכניס את הקצה העגול של החוד ל‪ .S Pen-‬הכנסת הקצה העגול עלולה לגרום נזק‬
‫ל‪ S Pen-‬או למכשיר‪.‬‬
‫ •אל תכופף את ‪ S Pen‬ואל תפעיל לחץ רב מדי בעת השימוש בו‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק‬
‫ל‪ S Pen-‬או לכיפוף של החוד‪.‬‬
‫ •ייתכן ש‪ S Pen-‬לא מחובר היטב אם הצמדת אותו לעצמים עבים או דקים מדי‪.‬‬
‫ •אם ה‪ S Pen-‬לא פועל כראוי‪ ,‬יש לקחת אותו למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫ •אם אתה משתמש ב‪ S Pen-‬בזוויות חדות על המסך‪ ,‬ייתכן כי המכשיר לא יזהה פעולות‬
‫‪ .S Pen‬אל תכופף את ‪ S Pen‬ואל תפעיל לחץ רב מדי בעת השימוש בו‪.‬‬
‫ •למידע נוסף על ‪ ,S Pen‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫סוללה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה‪ ,‬או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים שסופקו עם המכשיר‪ ,‬בסוללות ובכבלים שאושרו על‪-‬ידי‬
‫‪ .Samsung‬מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו‬
‫מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג הפעלה‬
‫במטען‪ ,‬לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע‬
‫בזבוז בצריכת חשמל‪ .‬במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪,‬‬
‫במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪11‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬למתאם מתח ‪ ,USB‬ולאחר מכן חבר את כבל ה‪ USB-‬לשקע הרב‪-‬‬
‫תכליתי במכשיר‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬לאחר טעינה מלאה‪ ,‬נתק את המכשיר מהמטען‪ .‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן‬
‫חבר את מתאם מתח ה‪ USB-‬לשקע החשמל‪.‬‬
‫נתק אותו משקע החשמל‪.‬‬
‫צפייה בשארית זמן הטעינה‬
‫במהלך טעינה‪ ,‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫←‬
‫← מערכת ← סוללה‪.‬‬
‫זמן הטעינה האמיתי עלול להשתנות בהתאם למצב המכשיר ותנאי הטעינה‪ .‬ייתכן שזמן‬
‫הטעינה המשוער לא יוצג בעת הטענת המכשיר בתנאים קרים או חמים מאוד‪.‬‬
‫צמצום של צריכת מתח הסוללה‬
‫המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה‪.‬‬
‫ •כאשר אינך משתמש במכשיר‪ ,‬העבר אותו למצב שינה על‪-‬ידי לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי או‬
‫על‪-‬ידי סגירת מכסה המקלדת‪.‬‬
‫ •הפעל את מצב החיסכון בצריכת הסוללה‪.‬‬
‫ •סגור יישומים לא נחוצים‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Bluetooth‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Wi-Fi‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •בטל את הסינכרון האוטומטי של יישומים הזקוקים לסינכרון‪ ,‬כמו דוא"ל‪.‬‬
‫ •קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת‪.‬‬
‫ •הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות‬
‫ •השתמש במטען שסופק עם המכשיר‪ .‬הטעינה עלולה לארוך זמן רב יותר אם תשתמש‬
‫במטענים אחרים‪.‬‬
‫ •כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫ •אם הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען‪.‬‬
‫יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו‪-‬זמנית‪ ,‬ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור‬
‫למכשיר אחר‪ ,‬הסוללה מתרוקנת במהירות‪ .‬על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך‬
‫העברת נתונים‪ ,‬יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה‪.‬‬
‫ •שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען‪ ,‬כגון מחשב‪ ,‬עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב‬
‫מתח חשמל נמוך יותר‪.‬‬
‫ •ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר‪.‬‬
‫ •במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר והמטען עשויים להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה‬
‫על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יתר על המידה‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמטען יפסיק את פעולתו‪.‬‬
‫ •הטענת המכשיר כאשר השקע הרב‪-‬תכליתי רטוב‪ ,‬עלולה לגרום נזק למכשיר‪ .‬יש לייבש היטב‬
‫את השקע הרב‪-‬תכליתי לפני טעינת המכשיר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר לא נטען כהלכה‪ ,‬יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫חיסכון בצריכת הסוללה‬
‫חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולת המכשיר המתבצעת ברקע והגבלת התראות‬
‫בדחיפה‪.‬‬
‫←‬
‫← מערכת ← סוללה ולאחר מכן הקש על המתג מצב‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫חיסכון בצריכת הסוללה עד לטעינה הבאה כדי להעביר אותו למצב פועל‪ .‬לחלופין‪ ,‬בשורת‬
‫← חיסכון בצריכת הסוללה כדי להפעילו‪.‬‬
‫המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להפעיל באופן אוטומטי את מצב החיסכון בצריכת הסוללה כאשר המתח שנותר בסוללה מגיע‬
‫לרמה שהוגדרה מראש‪ ,‬הקש על הפעל חיסכון בצריכת הסוללה באופן אוטומטי אם הסוללה‬
‫יורדת אל מתחת ל‪ :‬והגדר את רמת מתח הסוללה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫כרטיס ‪ SIM‬או ‪( USIM‬בדגמים התומכים ברשת‬
‫סלולרית)‬
‫התקנת כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪USIM-‬‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שסופק על‪-‬ידי ספק השירות של הטלפון הנייד‪.‬‬
‫ •השתמש בכרטיס ‪ nano-SIM‬בלבד‪.‬‬
‫ •יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ ,USIM-‬או לאפשר לאחרים להשתמש‬
‫בו‪ Samsung .‬אינה אחראית לנזקים או אי‪-‬נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של‬
‫כרטיסים‪.‬‬
‫ •הוא מיועד להתחברות אל רשת הנתונים בלבד‪ .‬תכונות השיחה וההודעות אינן נתמכות‬
‫למעט עבור קבלת הודעות‪.‬‬
‫ •ייתכן ששירותי ‪ LTE‬מסוימים לא יהיו זמינים‪ ,‬בהתאם לספק השירות‪ .‬למידע נוסף על‬
‫זמינות השירותים‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה‪ SIM-‬כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫הנח את המכשיר כשחלקו התחתון פונה מעלה‪.‬‬
‫ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח‪ .‬אם לא‪ ,‬המכשיר עלול להינזק‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הנח את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬על המגש כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מעלה‪.‬‬
‫הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫לחץ בעדינות את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬לתוך המגש על מנת לאבטח אותו‪.‬‬
‫אם הכרטיס אינו מוצמד בחוזקה למגש‪ ,‬כרטיס ה‪ SIM-‬עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש‪.‬‬
‫ •אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב‪ ,‬המכשיר עלול להינזק‪ .‬יש לוודא תמיד כי המגש‬
‫יבש‪.‬‬
‫ •הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר‪.‬‬
‫הסרת כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪USIM-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש‪.‬‬
‫הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה‪ SIM-‬כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫הוצא את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫‪44‬‬
‫הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש‪.‬‬
‫כרטיס זיכרון (כרטיס ‪)microSD‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫קיבולת כרטיס הזיכרון של מכשירך‪ ,‬עשויה להשתנות בין דגמים שונים ויש כרטיסי זיכרון מסוימים‬
‫לא יהיו תואמים למכשירך‪ ,‬בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון ולסוג‪ .‬לצפייה בקיבולת המרבית של כרטיס‬
‫הזיכרון של מכשירך‪ ,‬עיין באתר של ‪.Samsung‬‬
‫ •ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר‪ .‬שימוש בכרטיס לא‬
‫תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון‪ ,‬או לפגום בנתונים השמורים בו‪.‬‬
‫ •יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך במערכות הקבצים ‪ FAT‬ו‪ exFAT-‬עבור כרטיסי זיכרון‪ .‬בעת הכנסה של‬
‫כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת‪ ,‬המכשיר יבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון‬
‫מחדש או שלא יזהה אותו כלל‪ .‬אם המכשיר אינו מזהה את כרטיס הזיכרון‪ ,‬פרמט אותו‬
‫במחשב‪.‬‬
‫ •כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי‬
‫זיכרון‪.‬‬
‫ •בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר‪ ,‬ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה‬
‫בתיקייה סייר הקבצים ← התקן אחסון דיגיטלי מאובטח‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪11‬‬
‫הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה‪ SIM-‬כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח‪ .‬אם לא‪ ,‬המכשיר עלול להינזק‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש‪.‬‬
‫כשאתה מוציא את המגש מהמכשיר‪ ,‬חיבור הנתונים לנייד מושבת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הנח כרטיס זיכרון על המגש כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫לחץ בעדינות את כרטיס הזיכרון לתוך המגש על מנת לאבטח אותו‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪55‬‬
‫הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש‪.‬‬
‫ •אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב‪ ,‬המכשיר עלול להינזק‪ .‬יש לוודא תמיד כי המגש‬
‫יבש‪.‬‬
‫ •הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר‪.‬‬
‫הסרה של כרטיס הזיכרון‬
‫לפני הסרת כרטיס הזיכרון‪ ,‬ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫←‬
‫ולאחר מכן בחר באפשרות השליפה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש‪.‬‬
‫‪3 3‬הסר את כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫‪4 4‬הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש‪.‬‬
‫הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה‪ SIM-‬כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע‪ .‬פעולה‬
‫זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים‪,‬‬
‫לרבות אובדן נתונים‪.‬‬
‫פרמוט של כרטיס הזיכרון‬
‫ייתכן שכרטיס זיכרון לא יהיה תואם למכשיר‪ ,‬לכן פרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר‪.‬‬
‫← מערכת ‪ ← Windows‬סייר הקבצים ← מחשב זה הקש‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫והחזק את האפשרות התקן אחסון דיגיטלי מאובטח ולאחר מכן הקש על אתחול‪...‬‬
‫לפני פרמוט כרטיס הזיכרון‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪ .‬אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר‪.‬‬
‫לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה‪ ,‬עליך לחבר אותו לחשמל‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך‬
‫כדי להגדיר את המכשיר‪.‬‬
‫←‬
‫← כיבוי‪.‬‬
‫← כיבוי‪ .‬במצב טאבלט‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לכבות את המכשיר‪ ,‬הקש על‬
‫לחלופין‪ ,‬לחץ והחזק את מקש ההפעלה‪ ,‬עד שיופיע הכיתוב החלק כדי לכבות את המחשב שלך‪,‬‬
‫ולאחר מכן גרור את המסך כלפי מטה‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות‬
‫הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫אם המכשיר קופא ולא מגיב‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה למשך יותר מ‪ 10-‬שניות עד‬
‫לכיבוי המכשיר‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה שוב כדי להפעיל אותו מחדש‪.‬‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪20‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מכסה המקלדת‬
‫מבוא‬
‫חבר את המכשיר למכסה המקלדת‪ .‬חלקו התחתון של לוח המגע פועל כלחצן השמאלי והימני של‬
‫עכבר‪.‬‬
‫כשתסגור את מכסה המקלדת‪ ,‬המכשיר יעבור למצב שינה‪ .‬כשתפתח את המכסה‪ ,‬מסך המגע‬
‫← מערכת ← צריכת חשמל ושינה ←‬
‫←‬
‫יופעל‪ .‬לשינוי ההגדרות‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות צריכת חשמל נוספות ← בחר מה קורה בעת סגירת המכסה‪ ,‬ולאחר מכן קבע את‬
‫ההגדרות של כאשר אני סוגר את המכסה‪.:‬‬
‫מכסה המקלדת‬
‫מקלדת‬
‫מעמד‬
‫תגית ‪NFC‬‬
‫מחבר‬
‫לוח מגע‬
‫אין להסיר את מכסי המקשים מהמקלדת‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למקלדת ולמכסי המקשים‪.‬‬
‫הפעולה של תגית ה‪ NFC-‬עשויה להשתנות בהתאם לדגם ולאזור‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫חיבור כיסוי המקלדת‬
‫‪11‬‬
‫חבר את יציאת העגינה במקלדת שנמצאת בתחתית המכשיר למחבר שבמקלדת‪.‬‬
‫ודא שמכסה המקלדת מחובר היטב למכשיר‪ .‬אם לא‪ ,‬בדוק את מיקום היציאה של תחנת‬
‫העגינה של המקלדת וחבר מחדש את מכסה המקלדת למכשיר‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הצמד את המכשיר למעמד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫ניתן לחבר את המכשיר למעמד בזוויות שונות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫חיבור מחזיק ה‪S Pen-‬‬
‫חבר את מחזיק ה‪ S Pen-‬לחריץ של מחזיק ה‪ .S Pen-‬תוכל להכניס את ה‪ S Pen-‬למחזיק‬
‫ה‪.S Pen-‬‬
‫ •לאחר שתחלוף שעה אחת‪ ,‬ודא שמחזיק ה‪ S Pen-‬מחובר היטב‪.‬‬
‫ •כדי להימנע מניתוק המחזיק ממכסה המקלדת‪ ,‬אין להפעיל כוח מוגזם‪.‬‬
‫מקשי קיצור‬
‫השתמש במקשי קיצור כדי להשתמש בתכונות ולשנות בקלות הגדרות‪ ,‬כגון בהירות ועוצמת קול‪.‬‬
‫כדי להשתמש במקשי הקיצור‪ ,‬לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ולחץ בו‪-‬זמנית על מקש קיצור‪.‬‬
‫אם תנעל את המקש ‪ ,Fn‬תוכל להשתמש במקשי הקיצור בלי ללחוץ על המקש ‪ .Fn‬כדי לנעול את‬
‫המקש ‪ ,Fn‬לחץ על המקש ‪.Fn Lock‬‬
‫נעילת המקש ‪ Fn Lock‬תבוטל באופן אוטומטי כשתחבר מחדש את המכשיר למכסה המקלדת‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פונקציות מקשי הקיצור‬
‫מקש‪/‬סמל‬
‫‪F1‬‬
‫‪F2‬‬
‫‪F3‬‬
‫פונקציה‬
‫ •הפעל הגדרות‪.‬‬
‫ •כוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫‪F4‬‬
‫ •שנה את מצב התצוגה כאשר צג חיצוני מחובר למכשיר‪.‬‬
‫‪F5‬‬
‫ •נעל או בטל את נעילת לוח המגע‪.‬‬
‫‪F6‬‬
‫ •השתק או בטל את השתקת השמע‪.‬‬
‫‪F7‬‬
‫‪F8‬‬
‫ •כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪F9‬‬
‫ •הפעל או כבה את התאורה האחורית של המקלדת‪.‬‬
‫‪F10‬‬
‫ •פתח את מסך תצוגת המשימות‪.‬‬
‫‪F11‬‬
‫ •הסתר או הצג את החלונות הפתוחים כעת‪.‬‬
‫‪F12‬‬
‫ •הפעל או השבת את מצב טיסה‪.‬‬
‫ •בצע פעולה זהה לזו של לחצן ימני של עכבר‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫לוח מגע‬
‫השתמש בלוח המגע להזזת הסמן או לבחירת פריטים‪ .‬הלחצן השמאלי והלחצן הימני של לוח המגע‬
‫פועלים באופן זהה ללחצן השמאלי וללחצן הימני של עכבר‪.‬‬
‫השתמש בלוח המגע עם האצבעות בלבד‪ .‬ייתכן שלוח המגע לא יזהה את ‪ S Pen‬או כלים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות של לוח המגע‬
‫הזזה‬
‫להזזת הסמן‪ ,‬העבר את האצבע על לוח המגע‪.‬‬
‫לחיצה‬
‫הקש על לוח המגע או לחץ על הלחצן השמאלי‪.‬‬
‫או‬
‫‪25‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫לחיצה כפולה‬
‫הקש פעמיים על לוח המגע או לחץ פעמיים על הלחצן השמאלי‪.‬‬
‫או‬
‫לחיצה ימנית‬
‫לחץ על הלחצן הימני כדי לבצע את פעולות הלחצן הימני של עכבר‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על לוח המגע‬
‫בשתי אצבעות‪.‬‬
‫או‬
‫גרירה‬
‫כדי להזיז פריט‪ ,‬בחר וגרור אותו אל מיקום היעד‪ ,‬תוך לחיצה והחזקה של הלחצן השמאלי‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פונקציות נוספות‪.‬‬
‫החלקה‬
‫כדי לגלול כלפי מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה או ימינה אל מיקום רצוי‪ ,‬החלק עם שתי אצבעות על לוח‬
‫המגע‪.‬‬
‫או‬
‫הרחקה וקירוב של שתי אצבעות‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט‪ ,‬מפה או תמונה‪ ,‬להגדלה (זום) של החלק הרצוי‪ .‬בצע‬
‫תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה‪.‬‬
‫קביעת הגדרות לוח המגע‬
‫קבע את הגדרות לוח המגע כדי להפוך את השימוש בו ליעיל יותר‪.‬‬
‫הקש על‬
‫←‬
‫← מכשירים ← עכבר ולוח מגע‪ ,‬וקבע את ההגדרות תחת הכותרת לוח מגע‪.‬‬
‫נעילה וביטול נעילה של לוח המגע‬
‫לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ולחץ על המקש ‪ F5‬כדי לנעול או לבטל את הנעילה של לוח המגע‪.‬‬
‫אם לוח המגע ננעל כשהיה מנותק‪ ,‬הוא עדיין יישאר נעול כשתחבר מחדש את מכסה המקלדת‪ .‬כדי‬
‫להשתמש שוב בלוח המגע‪ ,‬בטל את נעילתו באופן ידני‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שליטה במסך המגע‬
‫ •אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית‬
‫עלולה לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫ •על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו‬
‫לחץ רב מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך‪ ,‬שהם מחוץ לאזור קלט המגע‪.‬‬
‫ •הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או‬
‫תמונות רפאים על המסך‪ .‬יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש באצבעות או ב‪ S Pen-‬על מסך המגע‪.‬‬
‫הקשה‬
‫כדי לפתוח יישום‪ ,‬לבחור פריט תפריט‪ ,‬ללחוץ על לחצן במסך או להזין תו באמצעות המקלדת שעל‬
‫המסך‪ ,‬הקש על הפריט באצבעך או ב‪.S Pen-‬‬
‫‪28‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ‪ 2-‬שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫גרירה‬
‫לשינוי מיקום של פריט‪ ,‬הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי‪ .‬הקש שוב הקשה‬
‫כפולה כדי לחזור‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלקה‬
‫החלק שמאלה או ימינה על המסך לגלילה שמאלה או ימינה‪ .‬החלק כלפי מעלה או מטה לגלילה‬
‫בדף אינטרנט או ברשימת פריטים‪.‬‬
‫הרחקה וקירוב של שתי אצבעות‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט‪ ,‬מפה או תמונה‪ ,‬להגדלה (זום) של החלק הרצוי‪ .‬בצע‬
‫תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪Windows‬‬
‫‪ Microsoft Windows‬היא מערכת הפעלה המשמשת לשליטה במחשב‪.‬‬
‫ •התמונות והתכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם ולמערכת ההפעלה‪.‬‬
‫ •מדריך זה מיועד עבור ‪ Windows 10‬והתוכן עשוי להשתנות בהתאם לגרסת מערכת‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫ •התמונה המוצגת במסך שולחן העובדה עשויה להשתנות בהתאם לדגמים ולגרסאות‬
‫מערכת ההפעלה‪.‬‬
‫המסך 'התחל'‬
‫המסך 'התחל'‬
‫המסך 'התחל' הוא נקודת המוצא לגישה אל כל תכונות המכשיר‪.‬‬
‫קיצורי דרך‬
‫שורת המשימות‬
‫חיפוש‬
‫סמלי התראות‬
‫תפריט ההתחלה‬
‫תצוגת משימות‬
‫הזזה והסרה של פריטים‬
‫גרור פריט במסך 'התחל' אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להסיר פריט‪ ,‬הקש והחזק את הפריט ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫שורת המשימות‬
‫האזור בתחתית המסך הוא שורת המשימות‪ .‬בשורת המשימות תוכל לגשת אל תפריט ההתחלה‪,‬‬
‫להפעיל את תיבת החיפוש‪ ,‬להציג סמלי התראות ועוד‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ניהול קיצורי דרך‬
‫כדי להוסיף קיצור דרך‪ ,‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על ‪ ,‬הקש והחזק פריט‪ ,‬הקש על עוד או הקש‬
‫← עוד‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הצמד לשורת המשימות‪.‬‬
‫על‬
‫כדי למחוק קיצור דרך‪ ,‬הקש והחזק קיצור דרך ולאחר מכן הקש על בטל הצמדה לשורת המשימות‪.‬‬
‫להזזת קיצור דרך למיקום אחר‪ ,‬גרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫ניהול סמלי התראות‬
‫← התאמה אישית ← שורת המשימות ←‬
‫←‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫בחר אילו סמלים יופיעו בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר את הפריטים שברצונך להציג באזור‬
‫ההתראות‪.‬‬
‫תיבת חיפוש‬
‫חפש מגוון רחב של תוכן במכשיר או באינטרנט באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫הקש על תיבת החיפוש בשורת המשימות והזן מילת מפתח בשדה החיפוש‪.‬‬
‫חפש‬
‫אם התכונה חפש נתמכת באזור שלך‪ ,‬היא תופעל כשתקיש על תיבת החיפוש‪ .‬חפש תסייע לך‬
‫למצוא דברים במכשיר‪ ,‬לנהל את לוחות הזמנים שלך ועוד‪ .‬הזן מילת מפתח או שאלה בשדה‬
‫החיפוש כדי לחפש דבר מה‪ ,‬להגדיר תזכורת ועוד‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור ולהגדרות השפה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫תפריט ההתחלה‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לפתוח את תפריט ההתחלה‪.‬‬
‫מתפריט ההתחלה תוכל לגשת ליישומים שבהם אתה משתמש לעתים קרובות‪ ,‬לקיצורי דרך אל‬
‫מיקומים אחרים במכשיר ועוד‪.‬‬
‫יישומים בשימוש תכוף‬
‫אריחי יישומים‬
‫רשימת יישומים‬
‫החשבון שלך‬
‫הגדרות‬
‫הפעלה‬
‫ניהול אריחי יישומים‬
‫תוכל להצמיד את היישומים המועדפים שלך לאזור אריחי היישומים‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומים‪ ,‬הקש והחזק יישום מרשימת היישומים‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו לאזור אריחי‬
‫היישומים‪.‬‬
‫כדי להזיז אריח‪ ,‬הקש והחזק אריח‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי לכוונן את הגודל של אריח‪ ,‬הקש והחזק אריח‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫כדי למחוק אריח‪ ,‬הקש והחזק אריח‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪33‬‬
‫‪.‬‬
‫← שינוי גודל‪.‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מעבר למצב טאבלט‬
‫באפשרותך להחליף בין מצב ‪ PC‬ומצב טאבלט‪ .‬במצב טאבלט‪ ,‬המסך המלא של תפריט ההתחלה‬
‫יהיה המסך 'התחל'‪ .‬מעבר למצב טאבלט הופך את המכשיר לידידותי יותר לפעולות מגע‪.‬‬
‫← מצב טאבלט‪ .‬לחלופין‪ ,‬החלק אצבע‬
‫כדי לעבור למצב טאבלט‪ ,‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫מהקצה הימני של המסך לעבר מרכז המסך ולאחר מכן הקש על מצב טאבלט‪.‬‬
‫כדי לחזור למצב מחשב‪ ,‬הקש שוב על מצב טאבלט‪.‬‬
‫מצב טאבלט‬
‫מצב מחשב‬
‫נעילת מסך‬
‫ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה של אחרים למידע האישי שלך‪.‬‬
‫←‬
‫← חשבונות ← אפשרויות כניסה‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיטה‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫לנעילת המסך‪ .‬לביטול נעילה של המכשיר‪ ,‬נדרש קוד ביטול נעילה‪.‬‬
‫ •אם שכחת את קוד ביטול הנעילה‪ ,‬הבא את המכשיר למרכז שירות של ‪Samsung‬‬
‫לצורך איפוס‪.‬‬
‫ •כדי שתוכל להשתמש בשיטות הנעילה האחרות‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Microsoft‬שלך‬
‫או להוסיף סיסמה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סיסמה‬
‫סיסמה מורכבת מתווים או ספרות‪ .‬הזן סיסמה‪ ,‬הזן אותה שוב לאימות ולאחר מכן הזן רמז לסיסמה‪.‬‬
‫אם נכנסת לחשבון ‪ Microsoft‬שלך‪ ,‬סיסמת החשבון תוגדר באופן אוטומטי כסיסמה שהזנת‪.‬‬
‫‪PIN‬‬
‫קוד ‪ PIN‬כולל ספרות בלבד‪ .‬הזן לפחות ארבע ספרות‪ ,‬ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת‬
‫לצורך אימות‪.‬‬
‫סיסמת תמונה‬
‫סיסמה המורכבת מעיגולים‪ ,‬קווים ישרים והקשות‪ .‬בחר תמונה וצייר עליה כדי ליצור מחוות‪.‬‬
‫כניסה בעזרת דפוס‬
‫← הגדרות ‪← Book‬‬
‫לביטול נעילת המסך באמצעות דפוס‪ ,‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫כניסה בעזרת דפוס‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להעביר אותו למצב פועל‪.‬‬
‫שרטט דפוס ביטול נעילה על‪-‬ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות‪ ,‬ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם‬
‫נוספת לצורך אימות‪.‬‬
‫מרכז הפעולות‬
‫תוכל להציג התראות חדשות מ‪ Windows-‬ויישומים‪ ,‬ולהשתמש בלחצני פעולות מהירות‪ .‬בעזרת‬
‫לחצני פעולות מהירות ניתן לכוונן בקלות הגדרות שנמצאות בשימוש לעתים קרובות‪ ,‬כגון הפעלת‬
‫‪.Wi-Fi‬‬
‫כדי לפתוח את לוח מרכז הפעולות‪ ,‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫הימני של המסך‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬החלק אצבע מהגבול‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח מרכז הפעולות‪.‬‬
‫נקה את כל‬
‫ההתראות‪.‬‬
‫הקש על התראה‪,‬‬
‫ובצע פעולות שונות‪.‬‬
‫לחצני פעולות מהירות‬
‫שימוש בלחצני פעולות מהירות‬
‫הקש על לחצני פעולות מהירות כדי להפעיל תכונות מסוימות‪ .‬כדי להציג הגדרות מפורטות יותר‪,‬‬
‫הקש והחזק לחצן‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עבור להגדרות‪.‬‬
‫← מערכת ←‬
‫←‬
‫תוכל לשנות את ארבעת הלחצנים העליונים‪ .‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫הודעות ופעולות‪ ,‬ולאחר מכן שנה את לחצני הפעולות המהירות תחת הכותרת פעולות מהירות‪.‬‬
‫שולחנות עבודה מרובים‬
‫בעזרת שולחנות עבודה מרובים‪ ,‬תוכל לעבוד בו‪-‬זמנית על משימות שונות במספר שולחנות עבודה‪.‬‬
‫תוכל להשתמש בשולחנות עבודה שונים עבור מגוון של מטרות‪.‬‬
‫יצירת שולחנות עבודה חדשים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שולחן עבודה חדש‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬החלק אצבע מהקצה השמאלי של המסך‪.‬‬
‫יתווסף שולחן עבודה חדש‪ .‬תוכל לבחור שולחן עבודה מהרשימה המוצגת בתחתית המסך‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלונות הפתוחים‬
‫כעת‬
‫רשימת שולחנות‬
‫עבודה מרובים‬
‫מחיקת שולחנות עבודה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬ברשימת שולחנות העבודה המרובים‪ ,‬הקש על‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫בשולחן העבודה כדי למחוק אותו‪.‬‬
‫העברת חלונות לשולחן עבודה אחר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק חלון שברצונך להעביר ולאחר מכן הקש על העבר אל‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר שולחן עבודה שאליו ברצונך להעביר את החלון‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להציג את החלונות הפתוחים בשולחן העבודה הנוכחי‪.‬‬
‫תצוגת מסך מפוצלת‬
‫במצב טאבלט‪ ,‬ניתן לפתוח שני חלונות בו‪-‬זמנית בתצוגת המסך המפוצל‪ .‬לשם כך‪ ,‬בחר חלונות‬
‫במסך תצוגת המשימות‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫מהקצה השמאלי של המסך‪.‬‬
‫כדי להציג את החלונות הפתוחים כעת‪ .‬לחלופין‪ ,‬החלק אצבע‬
‫‪37‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪22‬‬
‫הקש והחזק חלון‪ ,‬ובחר באפשרות הצמד לשמאל או הצמד לימין‪.‬‬
‫התאמת גודל החלון‬
‫לכוונון גודל החלונות‪ ,‬גרור את הידית שבין החלונות שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫עזרה‬
‫כדי לגשת למידע עזרה‪ ,‬הקש על‬
‫← תחילת העבודה‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בלוח הבקרה‬
‫ניתן לכוונן הגדרות מערכת בסיסיות‪ ,‬כגון הגדרות חומרה‪ ,‬תוכנה או חשבון משתמש‪.‬‬
‫← מערכת ‪ ← Windows‬לוח הבקרה‪ .‬לחלופין‪ ,‬לחץ בעזרת לחצן הימני על‬
‫הקש על‬
‫והקש על לוח הבקרה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר את האפשרויות שברצונך לשנות‪.‬‬
‫הזנת טקסט‬
‫שימוש במקלדת על המסך‬
‫במצב טאבלט‪ ,‬מקלדת זו מופיעה באופן אוטומטי על המסך בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות‬
‫דוא"ל‪ ,‬יצירת הערות ועוד‪ .‬כדי להשתמש במקלדת על המסך במצב מחשב‪ ,‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש‬
‫‪.‬‬
‫על‬
‫הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת הקלט‬
‫לאחת מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫עבור למקלדת הצפה‪.‬‬
‫הסתר את המקלדת‪.‬‬
‫הזן אותיות רישיות‬
‫)באנגלית(‪ .‬לשימוש‬
‫באותיות רישיות‬
‫בלבד‪ ,‬הקש על‬
‫אפשרות זו פעמיים‪.‬‬
‫הזן ספרות וסימני‬
‫פיסוק‪.‬‬
‫דלג לשורה הבאה‪.‬‬
‫שנה את שפת‬
‫הקלט או את פריסת‬
‫המקלדת‪ ,‬או הוסף‬
‫שפות קלט‪.‬‬
‫הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫הזז את הסמן‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫← העדפות שפה ← הוסף שפה ולאחר מכן בחר שפה שברצונך להוסיף‪ .‬כאשר‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫תוסיף שפות‪ ,‬תוכל לבחור שפות קלט נוספות באמצעות הקשה על‬
‫‪39‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫יישומי מקלדת נוספות‬
‫הקש על‬
‫כדי להשתמש בפונקציות שונות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למקלדת ברירת המחדל‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למקלדת המפוצלת הצפה‪ .‬ניתן להזיז את המקלדת למיקום אחר על‪-‬ידי גרירתה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למצב כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למקלדת הרגילה‪ .‬אם תכונה זו אינה מופעלת‪ ,‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫←‬
‫← מכשירים ← הקלדה והקש על המתג הוסף את פריסת לוח המקשים התקני‬
‫כאפשרות מקלדת מגע כדי להעביר אותו למצב פועל‪.‬‬
‫העתקה והדבקה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק את הטקסט כדי להציג את האפשרויות‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על העתק או גזור‪.‬‬
‫גרור אצבע לאורך טקסט כדי לבחור בו‪.‬‬
‫הטקסט שנבחר מועתק ללוח‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש והחזק היכן שברצונך להכניס את הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫שימוש במכסה המקלדת‬
‫כאשר המכשיר מחובר למכסה המקלדת‪ ,‬תוכל להזין טקסט באמצעות המקלדת הסטנדרטית‪ .‬עיין‬
‫בנושא מכסה המקלדת למידע נוסף‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫צילום מסך‬
‫צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר‪.‬‬
‫אתה יכול להציג תמונות שצולמו בתיקייה מחשב זה ← תמונות ← צילומי מסך‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים‪.‬‬
‫לכידת צילומי מסך בעזרת ה‪S Pen-‬‬
‫ניתן להשתמש בתכונות פקודת האוויר גם כדי ללכוד צילומי מסך‪.‬‬
‫כתיבה על המסך מאפשרת לך לכתוב על צילומי המסך שנלכדו‪.‬‬
‫כדי לבחור וללכוד אזור מסוים‪ ,‬השתמש בבחירה חכמה‪.‬‬
‫עיין בנושאים כתיבה על המסך ו‪-‬בחירה חכמה למידע נוסף‪.‬‬
‫ניהול מכשירים ונתונים‬
‫עדכון המכשיר‬
‫כדי להשאיר את המכשיר מעודכן‪ ,‬הורד והתקן עדכונים‪ ,‬כגון ערכות שירות ותיקונים‪ ,‬עבור מערכת‬
‫ההפעלה ויישומים אחרים של ‪.Microsoft‬‬
‫המכשיר מוגדר להוריד עדכונים ולהתקין אותם באופן אוטומטי‪ .‬כדי לבדוק באופן ידני אם קיימים‬
‫← עדכון ואבטחה ← ‪← Windows Update‬‬
‫←‬
‫עדכונים‪ ,‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫בדוק אם קיימים עדכונים‪.‬‬
‫גיבוי ושחזור נתונים‬
‫הקפד שהמידע האישי שלך‪ ,‬נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר באמצעות‬
‫‪ .Samsung Recovery‬עיין בנושא ‪ Samsung Recovery‬למידע נוסף‪.‬‬
‫ביצוע איפוס נתונים‬
‫מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר‪ .‬לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי‬
‫של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬עיין בנושאים שחזור להגדרות ברירת המחדל של‬
‫היצרן וגיבוי המערכת הנוכחית למידע נוסף‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪( InstantGo‬מצב המתנה מודרני)‬
‫‪( InstantGo‬מצב המתנה מודרני) הוא מצב של צריכת חשמל נמוכה‪ ,‬המאפשר למכשיר להישאר‬
‫מחובר לרשת‪ .‬כאשר המסך יכבה‪ ,‬המכשיר יעבור למצב המתנה מודרני‪.‬‬
‫בזמן שהמכשיר במצב המתנה מודרני‪ ,‬הוא עדיין יכול לסנכרן תוכן‪ ,‬כגון הודעות דוא"ל‪ ,‬מהענן‬
‫ולהפעיל יישומים ברקע‪ .‬כמו כן‪ ,‬במצב זה המכשיר חוזר לפעולה ממצב שינה באופן מיידי‪ ,‬כלומר‬
‫מהר יותר מבמצבי השינה והתרדמה הרגילים‪.‬‬
‫במצב המתנה מודרני‪ ,‬המכשיר צורך יותר מתח סוללה בהשוואה למצב השינה הרגיל‪ .‬כדי‬
‫← מערכת ← צריכת חשמל ושינה ←‬
‫←‬
‫להגדיר תכונה זו‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות צריכת חשמל נוספות ← בחר מה עושה לחצן ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן קבע את‬
‫ההגדרות של כאשר אני לוחץ על לחצן ההפעלה‪ :‬וכאשר אני סוגר את המכסה‪ :‬לשינה‬
‫(‪.)Hibernate‬‬
‫חיבור לצג חיצוני‬
‫אתה יכול לחבר את המכשיר לצג חיצוני‪ ,‬כגון טלוויזיה או מסך מחשב‪ ,‬ולהציג מצגות או סרטים בצג‬
‫המחובר‪ .‬חבר את המכשיר לצג חיצוני באמצעות כבל ‪ HDMI‬ומתאם תצוגה‪.‬‬
‫ •כבלי ‪ HDMI‬ומתאמי תצוגה נמכרים בנפרד‪.‬‬
‫ •השתמש אך ורק במתאם תצוגה שאושר על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬תקלות ובעיות בביצועים‬
‫שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ •שיטת החיבור לצג חיצוני עשויה להשתנות בהתאם לסוג הכבל והמתאם‪ .‬הפעולות‬
‫הבאות מתאימות לכבל ‪.HDMI‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חבר את כבל ה‪ HDMI-‬למתאם התצוגה וליציאת ה‪ HDMI-‬של הצג החיצוני‪.‬‬
‫‪3 3‬הפעל את הצג החיצוני ושנה את מצב התצוגה שלו למצב התומך בקלט ממקור חיצוני‪.‬‬
‫‪4 4‬לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ולחץ על המקש ‪ F4‬מספר פעמים בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫‪5 5‬בחר מצב מהרשימה‪.‬‬
‫חבר את מתאם התצוגה לשקע הרב‪-‬תכליתי של המכשיר‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫יישומים‬
‫התקנה או הסרה של יישומים‬
‫חנות‬
‫רכוש והורד יישומים‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫← חנות‪.‬‬
‫לבקשות שירות עבור יישומים המסופקים על‪-‬ידי ספקי צד שלישי‪ ,‬פנה לספק‪ .‬אם תפנה‬
‫למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬הפעולות לפתרון בעיות שיבוצעו בתגובה לבקשות שירות‬
‫עשויות להיות כפופות למגבלות‪ ,‬בהתאם ליישום‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על שדה החיפוש כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על חינם‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫← הגדרות ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫לשינוי הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫עדכן אפליקציות באופן אוטומטי כשאני ב‪ Wi-Fi -‬כדי להעביר אותו למצב פועל או כבוי‪.‬‬
‫הסרת התקנה של יישומים‬
‫יישומים מסוימים אינם ניתנים להסרה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק יישום ולאחר מכן הקש על הסר התקנה‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫יישומים מסוימים יועברו באופן אוטומטי אל המסך הסר התקנה של תוכנית או שנה תוכנית‪.‬‬
‫הקש והחזק יישום‪ ,‬הקש על הסר התקנה ולאחר מכן בצע את ההנחיות להסרת ההתקנה של‬
‫היישום‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על הסר התקנה‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫םימושיי‬
‫פקודת אוויר‬
‫מבוא‬
‫מאפיין פקודת האוויר הוא תפריט המספק תכונות של ‪.S Pen‬‬
‫כדי לפתוח את החלונית של 'פקודת אוויר'‪ ,‬רחף עם ה‪ S Pen-‬מעל המסך‪ ,‬ולחץ על הלחצן ‪.S Pen‬‬
‫← ‪.Air Command ← Samsung‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫הצג את כל ההערות‬
‫צור הערה‬
‫בחירה חכמה‬
‫הצג חלון‬
‫כתיבה על המסך‬
‫ •צור הערה‪ :‬הפעל את ‪ Samsung Notes‬וצור הערה חדשה‪ .‬עיין בנושא ‪Samsung Notes‬‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫ •הצג את כל ההערות‪ :‬הפעל את ‪ Samsung Notes‬והצג את כל ההערות‪.‬‬
‫ •בחירה חכמה‪ :‬אסוף תוכן במהירות‪ .‬ראה בחירה חכמה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •כתיבה על המסך‪ :‬צלם‪ ,‬ערוך וכתוב תזכירים על גבי צילומי מסך‪ ,‬ולאחר מכן שתף אותם‪ .‬ראה‬
‫כתיבה על המסך למידע נוסף‪.‬‬
‫ •‪ :Show Window‬בחר אזור במסך והצג אותו במצב מסך מלא בצג חיצוני‪ .‬עיין בנושא‬
‫‪ Show Window‬למידע נוסף‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫םימושיי‬
‫בחירה חכמה‬
‫השתמש ב‪ S Pen-‬כדי לבחור אזור מסוים ולבצע בו פעולות כגון שיתוף או שמירה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר אתה מעוניין ללכוד תוכן מסוים‪ ,‬כמו חלק מתמונה‪ ,‬פתח את לוח פקודת אוויר והקש על‬
‫בחירה חכמה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר בסמל הצורה הרצוי בסרגל הכלים וגרור את ‪ S Pen‬על פני התוכן שאתה רוצה לבחור‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ערוך את האזור שנבחר באמצעות אפשרויות עריכה שונות‪.‬‬
‫זהה וחלץ טקסט‬
‫מהאזור שנבחר‪.‬‬
‫מצב מחק‬
‫מצב עט‬
‫שמור את האזור‬
‫שנבחר‪.‬‬
‫בטל‬
‫שתף את האיזור‬
‫הנבחר עם אחרים‪.‬‬
‫חזור‬
‫חתוך את האזור‬
‫שנבחר‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫םימושיי‬
‫כתיבה על המסך‬
‫לכוד צילומי מסך וכתוב או צייר עליהם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר אתה מעוניין ללכוד תוכן מסוים‪ ,‬פתח את לוח פקודת אוויר והקש על כתיבה על המסך‪.‬‬
‫המסך הנוכחי נלכד באופן אוטומטי‪ ,‬וסרגל הכלים של העריכה יופיע במסך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫כתוב תזכיר על צילום המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר אפשרות לשימוש עם צילום המסך‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬זהה וחלץ טקסט מצילום המסך‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חתוך את צילום המסך‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שתף את צילומי המסך עם אחרים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שמור את צילום המסך‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫םימושיי‬
‫‪Samsung Notes‬‬
‫מבוא‬
‫צור הערות באמצעות כתיבה וציור על המסך בעזרת ה‪ .S Pen-‬תוכל גם להוסיף תמונות להערות‬
‫שלך‪.‬‬
‫יצירת הערות‬
‫‪11‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫← ‪ ← Samsung Notes‬כל ההערות ←‬
‫ניתן גם לפתוח את לוח ‪ Air command‬ולהקיש על קיצור הדרך צור הערה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר שיטת הזנה מסרגל הכלים בחלק העליון של המסך‪ ,‬וכתוב הערה‪.‬‬
‫הקש על תמונה כדי להוסיף תמונה באמצעות בחירה מ‪-‬סייר הקבצים‪.‬‬
‫כתוב או צייר עם‬
‫עטים‪.‬‬
‫צייר עם מברשות‪.‬‬
‫הוסף תמונה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בסיום חיבור הההערה‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪.‬‬
‫םימושיי‬
‫חיבור הערות במצב כתב‪-‬יד‬
‫במחבר ההערות‪ ,‬הקש על עט כדי לכתוב או לצייר בעזרת ‪.S Pen‬‬
‫מצב מחק‬
‫חזור‬
‫בטל‬
‫מצב בחירה‬
‫שינוי הגדרות העט‬
‫בעת כתיבה או ציור על המסך‪ ,‬ניתן לשנות את סוג העט‪ ,‬עובי הקו או צבע העט‪.‬‬
‫שנה את עובי הקו‪.‬‬
‫שנה את צבע העט‪.‬‬
‫שנה את סוג העט‪.‬‬
‫בחר צבע חדש‬
‫באמצעות בוחר‬
‫הצבעים‪.‬‬
‫שימוש במחק הקווים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על אזור למחיקה‪.‬‬
‫כשאתה רוצה למחוק כתב יד מהערה‪ ,‬הקש על מחק‪.‬‬
‫כל הקו באזור זה יימחק‪ .‬מוחק הקווים יכול למחוק את ההערה קו אחר קו‪.‬‬
‫ •כדי למחוק רק את האזור שבו אתה נוגע ב‪ ,S Pen-‬הקש על מחק פעם נוספת ואז הקש על‬
‫מחק את האזור שבו נגעת‪ .‬תוכל לכוונן את גודל המחק על‪-‬ידי גרירת סרגל כוונון הגודל‪.‬‬
‫ •כדי לנקות את ההערה‪ ,‬הקש על מחק הכל‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫םימושיי‬
‫ •ניתן גם למחוק אזור במצב עט בהקשה ליו בזמן לחיצה ממושכת על לחצן ‪.S Pen‬‬
‫ •גם עם מחק קטן יותר‪ ,‬ייתכן שעדיין לא תוכל למחוק את החלק הרצוי במדויק‪.‬‬
‫עריכת הערות בכתב יד‬
‫ערוך הערות בכתב יד באמצעות מגוון אפשרויות עריכה‪ ,‬כגון גזירה‪ ,‬הזזה או שינוי גודל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אם ההערה מכילה כתב יד‪ ,‬הקש על בחר‪.‬‬
‫לשינוי צורת הבחירה‪ ,‬הקש שוב על בחר‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש או צייר קו סביב הקלט הרצוי כדי לבחור אותו‪.‬‬
‫כדי להעביר את הקלט למיקום אחר‪ ,‬בחר בקלט ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫לשינוי גודל הבחירה‪ ,‬הקש על הקלט וגרור את הפינה של המסגרת שתופיע‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ערוך את הקלט תוך שימוש באפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫ •גזור‪ :‬גזור החוצה את הקלט‪ .‬כדי להדביק את ההודעה במיקום אחר‪ ,‬הקש על המיקום‬
‫והחזק אותו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫ •העתק‪ :‬העתק את הקלט‪ .‬כדי להדביק את ההודעה במיקום אחר‪ ,‬הקש על המיקום והחזק‬
‫אותו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫םימושיי‬
‫ •מחק‪ :‬מחק את הקלט‪.‬‬
‫ •הזז קדימה‪ :‬שלח את הקלט לחזית‪.‬‬
‫ •הזז לאחור‪ :‬שלח את הקלט לאחור‪.‬‬
‫ציור עם מברשות‬
‫במחבר ההערות‪ ,‬הקש על מברשת כדי לצייר בעזרת מגוון מברשות‪.‬‬
‫בסיום‪ ,‬הקש על בוצע כדי להוסיף את הציור להערה‪.‬‬
‫בטל‬
‫חזור‬
‫מצב מחק‬
‫הוסף את הציור‬
‫להערה‪.‬‬
‫שנה את היקף‬
‫ושקיפות המברשת‪.‬‬
‫בחר צבע חדש‬
‫באמצעות בוחר‬
‫הצבעים‪.‬‬
‫שנה את צבע‬
‫המברשת‪.‬‬
‫הוספת תמונות להערה‬
‫במסך מחבר ההערות‪ ,‬הקש על תמונה כדי לבחור תמונה‪ .‬התמונה תתווסף להערה‪.‬‬
‫מחיקת פתקים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על בחר וסמן הערה שברצונך למחוק‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫← ‪ ← Samsung Notes‬כל ההערות‪.‬‬
‫למחיקת מספר הערות בו זמנית‪ ,‬סמן הערות נוספות למחיקה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על מחק‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫םימושיי‬
‫‪Samsung Flow‬‬
‫מבוא‬
‫‪ Samsung Flow‬מאפשר לך לחבר בקלות את הטאבלט לטלפון החכם ולהשתמש בהם בצורה‬
‫נוחה‪ ,‬כמו למשל ביטול נעילה של מסך הטאבלט או שיתוף תוכן‪.‬‬
‫‪ Samsung Flow‬חייב להיות מותקן בטאבלט ובטלפון החכם שברצונך לחבר‪ .‬אם‬
‫‪ Samsung Flow‬לא מותקן‪ ,‬הורד אותו מאחת מחנויות היישומים‪.‬‬
‫ •תכונה זו זמינה רק בטלפונים חכמים מסוימים של ‪ Samsung‬עם ‪.Android‬‬
‫ •כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לרשום את טביעת האצבע שלך ולהפעיל את התכונות‬
‫‪ NFC‬ו‪ Bluetooth-‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫חיבור הטאבלט והטלפון החכם‬
‫‪11‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬הפעל את ‪ ,Samsung Flow‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫אם לא רשמת את טביעת האצבע שלך‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי לרשום את‬
‫טביעת האצבע‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בשורת המשימות של הטאבלט‪ ,‬הקש על‬
‫← ‪ ,Samsung Flow‬ולאחר מכן הקש על שייך‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬קבל את הבקשה להתחברות בשני המכשירים‪.‬‬
‫‪5 5‬בטאבלט‪ ,‬הקש על רשום מכשיר‪.‬‬
‫בחר את הטלפון החכם שלך מתוך רשימת המכשירים שזוהו ולאחר מכן הקש על שייך ← כן‪.‬‬
‫אם לא רשמת קוד ‪ ,PIN‬הקש על רשום קוד ‪ ,PIN‬ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות‬
‫במסך כדי לרשום את קוד ה‪.PIN-‬‬
‫‪66‬‬
‫בטאבלט‪ ,‬הזן את קוד ה‪ PIN-‬ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להוסיף‬
‫את טביעת האצבע הרשומה בטלפון החכם‪.‬‬
‫שני המכשירים יתחברו דרך ‪.Samsung Flow‬‬
‫‪51‬‬
‫םימושיי‬
‫ביטול נעילת המסך של הטאבלט באמצעות טביעת אצבע‬
‫תוכל לבטל את נעילת מסך הטאבלט באמצעות טביעת האצבע הרשומה בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך הנעול של הטאבלט‪ ,‬הצמד את אזור אנטנת ה‪ NFC-‬שבגב הטלפון החכם לתגית‬
‫ה‪ NFC-‬שעל מכסה המקלדת‪.‬‬
‫‪ Samsung Flow‬יופעל באופן אוטומטי בטלפון החכם‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫כאשר מופיע חלון קופץ של נעילה באמצעות טביעת אצבע‪ ,‬בטלפון החכם‪ ,‬סרוק את טביעת‬
‫האצבע הרשומה‪ .‬תוכל לבטל את נעילת המסך של הטאבלט‪.‬‬
‫שיתוף חיבור נתונים סלולריים‬
‫שתף את חיבור הנתונים הסלולריים של הטלפון החכם עם הטאבלט באמצעות נתב אלחוטי נייד‬
‫כאשר החיבור לאינטרנט אינו זמין בטאבלט‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך הנעול של הטאבלט‪ ,‬בטל את נעילת מסך הטאבלט בעזרת טביעת אצבע‪ .‬ראה ביטול‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬הפעל את תכונת הנתב האלחוטי הנייד‪.‬‬
‫נעילת המסך של הטאבלט באמצעות טביעת אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כאשר מופיע החלון של הנתב האלחוטי הנייד בטאבלט‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך‬
‫כדי להשלים את החיבור‪.‬‬
‫אתה יכול לגשת אל האינטרנט בטאבלט באמצעות החיבור לנתונים סלולריים בטלפון החכם‪.‬‬
‫ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בטלפון החכם בעת שימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫םימושיי‬
‫בדיקת התראות בטאבלט‬
‫כשתקבל התראות חדשות בטלפון החכם‪ ,‬בדוק התראות מהמסך הווירטואלי או בחלון הקופץ‬
‫בטאבלט שלך‪.‬‬
‫שיתוף תוכן‬
‫אתה יכול לשתף את תוכן הטלפון החכם עם הטאבלט שלך‪.‬‬
‫‪Show Window‬‬
‫התכונה 'הצג חלון' מאפשרת לך לבחור אזור במסך ולהציג אותו במצב מסך מלא בצג חיצוני‪ .‬תוכל‬
‫לצייר על המסך באמצעות כלים‪.‬‬
‫הצגה של אזור נבחר בצג חיצוני‬
‫‪11‬‬
‫חבר את המכשיר לצג חיצוני‪.‬‬
‫תוכל לחבר צג חיצוני באמצעות כבל או באופן אלחוטי‪ .‬עיין בנושא חיבור לצג חיצוני למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ולחץ בו‪-‬זמנית על המקש ‪ ,F4‬ולאחר מכן לחץ על המקש ‪ F4‬שוב‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫← ‪.Show Window ← Samsung‬‬
‫כדי לבחור באפשרות הרחב‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על התחלה‪.‬‬
‫תופיע מסגרת לבנה לבחירת אזור‪.‬‬
‫התחלה מופעל רק כאשר מצב התצוגה מוגדר כ‪-‬הרחב‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫םימושיי‬
‫‪55‬‬
‫גרור את‬
‫כדי לבחור אזור שיוצג במצב מסך מלא בצג החיצוני‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫האזור שנבחר יוצג בצג החיצוני‪.‬‬
‫כדי לקבוע את יחס האזור שנבחר ליחס של המסך החיצוני‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להעביר אותו למצב פועל‪.‬‬
‫והקש על המתג יחס קבוע‬
‫כדי להפסיק להציג את המסך‪ ,‬הקש על עצור‪.‬‬
‫שימוש בכלים‬
‫כאשר המסך מוצג בצג המחובר‪ ,‬תוכל להשתמש בכלים הבאים‪.‬‬
‫סמן‬
‫בטל‪/‬חזור‬
‫עט‬
‫טוש מדגיש‬
‫מחק‬
‫בעת שימוש בעט או בטוש המדגיש‪ ,‬הקש שוב על הסמל הרצוי כדי לשנות את הצבע או העובי של‬
‫הקו‪.‬‬
‫הגדרה של התראת החיבור‬
‫תוכל להגדיר את המכשיר להציג התראה שבה תתבקש להשתמש בתכונה ‪Show Window‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג הפעלה אוטומטית כדי להעביר‬
‫כאשר מחובר התקן חיצוני‪ .‬הקש על‬
‫אותו למצב פועל‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫םימושיי‬
‫מצלמה‬
‫צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫← מצלמה‪.‬‬
‫כאשר אתה מפעיל מצלמה‪ ,‬נורית החיווי מופעלת‪ .‬נורית החיווי תכבה באופן אוטומטי לאחר‬
‫כיבוי המצלמה‪.‬‬
‫צילום תמונות וסרטונים‬
‫‪11‬‬
‫הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק בעת שימוש במצלמה האחורית‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש על‬
‫לצילום סרטון‪.‬‬
‫ •הרחק שתי אצבעות זו מזו על‪-‬גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי‪ ,‬והצמד אותן זו לזו‬
‫בתנועת צביטה להקטנתו‪.‬‬
‫ •כדי לעבור בין המצלמה הקדמית והאחורית‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫הגדרות מהירות‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫תצוגה מקדימה של‬
‫תמונות ממוזערות‬
‫הקלט וידאו‪.‬‬
‫צלם תמונה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫םימושיי‬
‫הגדרות ‪Book‬‬
‫יישום הגדרות משולב של ‪ ,Samsung‬המציע מגוון של אפשרויות הגדרה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר אפשרות לקביעת ההגדרה המתאימה‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫← הגדרות ‪.Book‬‬
‫ •עט‪ :‬בחר יישום שיופעל כשתלחץ על לחצן ה‪ S Pen-‬בעת ריחוף עם ה‪ S Pen-‬מעל למסך‪.‬‬
‫ •מאריך חיי סוללה‪ :‬הגדר את רמת הטעינה המרבית של הסוללה ל‪ 85%-‬כדי להאריך את‬
‫משך חיי הסוללה‪.‬‬
‫ •‪ :AMOLED‬שנה את מצב המסך ואת הטיימר של בהירות המסך‪.‬‬
‫ •כניסה בעזרת דפוס‪ :‬הגדר דפוס שישמש כשיטה לנעילת המסך‪.‬‬
‫ •‪( APN‬דגמים התומכים ברשת סלולרית)‪ :‬הגדר שמות של נקודות גישה (‪.)APN‬‬
‫ •מידע משפטי‪ :‬עיין במידע המשפטי של ‪ ,Samsung‬בהכרזה בדבר רישיון קוד מקור פתוח‬
‫ובמידע בנושא בטיחות‪.‬‬
‫ •מדריך למשתמש‪ :‬עיין במידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים‪ ,‬או‬
‫להגדיר הגדרות חשובות‪.‬‬
‫ •אודות המכשיר‪ :‬גש לפרטי המכשיר‪.‬‬
‫‪Samsung Recovery‬‬
‫מבוא‬
‫גבה את הנתונים וההגדרות‪ ,‬ושחזר את המכשיר לנקודת גיבוי קודמת או להגדרות ברירת המחדל‬
‫של היצרן‪.‬‬
‫ •כדי להשתמש ביישום זה‪ ,‬עליך להיכנס למכשיר עם חשבון מנהל מערכת‪ ,‬או להזין את‬
‫הסיסמה של מנהל המערכת‪.‬‬
‫ •בעת שחזור המכשיר‪ ,‬הוא ימחק את הנתונים או את היישומים שנשמרו לאחר תאריך‬
‫נקודת הגיבוי שנבחרה‪ .‬הקפד לגבות נתונים חשובים באופן סדיר‪ .‬במקרה הצורך‪ ,‬הקפד‬
‫לגבות נתונים חשובים בהתקן אחסון חיצוני לפני שחזור המערכת‪.‬‬
‫ •בהפעלה הראשונה של היישום‪ ,‬קרא את התנאים וההתניות כאשר הם מוצגים במסך‬
‫והסכם להם‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫םימושיי‬
‫שחזור להגדרות ברירת המחדל של היצרן‬
‫שחזר את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪ .‬לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן‪ ,‬הקפד ליצור‬
‫עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬ראה גיבוי המערכת הנוכחית למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫← ‪.Samsung Recovery ← Samsung‬‬
‫אם מערכת ‪ Windows‬אינה מתחילה לפעול‪ ,‬הפעל את המכשיר ולחץ על המקש ‪ F4‬מספר‬
‫פעמים‪ ,‬מיד לפני שמופיע הלוגו של ‪ ,Samsung‬כדי להפעיל את ‪.Samsung Recovery‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על ‪← Recover ← Recover ← Factory image ← Backup Management‬‬
‫‪.OK‬‬
‫‪33‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת השחזור‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫םימושיי‬
‫גיבוי המערכת הנוכחית‬
‫גבה נתונים חשובים בהתקן אחסון חיצוני באופן סדיר כדי למנוע אובדן נתונים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫← ‪.Samsung Recovery ← Samsung‬‬
‫‪2 2‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על ‪.New backup ← Backup Management‬‬
‫‪4 4‬הזן מידע על הגיבוי ובחר בהתקן האחסון החיצוני‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על ‪.Backup‬‬
‫חבר התקן אחסון חיצוני‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬כאשר מופיע החלון של השלמת הגיבוי‪ ,‬הקש על ‪.OK‬‬
‫כאשר מופיע החלון להתחלת הגיבוי‪ ,‬הקש על ‪.Yes‬‬
‫בסיום הגיבוי‪ ,‬תמונת הגיבוי תופיע במסך ניהול הגיבוי‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫םימושיי‬
‫שחזור המערכת‬
‫בחר נקודת גיבוי שנשמרה בהתקן אחסון חיצוני כדי לשחזר את המכשיר לנקודה זו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫← ‪.Samsung Recovery ← Samsung‬‬
‫‪2 2‬בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על ‪ ,Backup Management‬בחר תמונת גיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪.Recover‬‬
‫חבר את התקן האחסון החיצוני למכשיר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על ‪.Recover‬‬
‫‪59‬‬
‫הגדרות‬
‫הגדרות ‪Windows‬‬
‫התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך‪ .‬באפשרותך להתאים אישית את המכשיר‬
‫על‪-‬ידי הגדרה של מגוון אפשרויות‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫←‬
‫‪.‬‬
‫לחיפוש הגדרות על‪-‬ידי הזנת מילות מפתח‪ ,‬הקש על שדה החיפוש בראש המסך‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫מערכת‬
‫שנה את הגדרות המערכת‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת‬
‫ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות‬
‫בעת עדכון המכשיר‪.‬‬
‫מכשירים‬
‫שנה הגדרות הקשורות להתקנים המחוברים שלך‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫תורדגה‬
‫רשת ואינטרנט‬
‫שנה את הגדרות הרשת והאינטרנט‪.‬‬
‫ •המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה‪.‬‬
‫ניתן להפעיל את ה‪ WLAN-‬בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה‪ ,‬אך לא‬
‫ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה‪.‬‬
‫ •כבה את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת‪.‬‬
‫התאמה אישית‬
‫שנה את הגדרות התצוגה‪ ,‬כגון טפט‪ ,‬צבע וערכת נושא‪.‬‬
‫חשבונות‬
‫שנה את הגדרות החשבון‪.‬‬
‫זמן ושפה‬
‫שנה הגדרות כדי לקבוע כיצד המכשיר יציג את התאריך והשעה‪ ,‬ובחר את המדינה או האזור שלך‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬תוכל לבחור את שפות המכשיר ולשנות הגדרות‪ ,‬כגון סוגי מקלדות וקלט קול‪.‬‬
‫כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר‪ ,‬התאריך והשעה מתאפסים‪.‬‬
‫נוחות גישה‬
‫שנה הגדרות לשיפור הנגישות של המכשיר‪.‬‬
‫פרטיות‬
‫שנה את הגדרות הפרטיות‪.‬‬
‫עדכון ואבטחה‬
‫שנה את הגדרות העדכון של ‪ ,Windows‬גיבוי הנתונים ואבטחת המכשיר‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫תורדגה‬
‫‪( BIOS‬כלי שירות להגדרות)‬
‫מבוא‬
‫‪ BIOS‬היא תוכנית המפעילה את מערכת ההפעלה כאשר אתה מפעיל את המכשיר שלך‪ .‬גש אל‬
‫מסך ההגדרות של ‪ BIOS‬כדי להגדיר סיסמת אתחול‪ ,‬לבצע כיול של הסוללה ועוד‪.‬‬
‫יש לנקוט משנה זהירות בעת שינוי הגדרות ‪ .BIOS‬שינויים שגויים עלולים לגרום לתקלות‬
‫או לקריסת המערכת‪.‬‬
‫מסכי ההגדרות‪ ,‬התפריטים והפריטים של ‪ BIOS‬עשויים להיראות שונה בהתאם לדגם‬
‫ולגרסה של ‪.BIOS‬‬
‫כניסה למסך של ‪BIOS‬‬
‫כאשר המכשיר מחובר למכסה המקלדת‪ ,‬לחץ על המקש ‪ F2‬מספר פעמים מיד לאחר הפעלת‬
‫המכשיר‪ ,‬לפני שהלוגו של ‪ Samsung‬מופיע‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול מספר פעמים כאשר המכשיר לא מחובר למכסה‬
‫המקלדת‪.‬‬
‫אם מופיע המסך הנעול או המסך 'התחל'‪ ,‬הפעל מחדש את המכשיר ונסה שוב‪.‬‬
‫פריטי הגדרה‬
‫תפריטי הגדרה‬
‫כלי הגדרה‬
‫מידע עזרה‬
‫כלי הגדרה‬
‫ •‪ :Help‬הצג את מידע העזרה עבור הגדרת ה‪.BIOS-‬‬
‫ •‪ :Default‬אפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫ •‪ :Restore‬בטל שינויים‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫תורדגה‬
‫ •‪ :Save‬שמור את השינויים והפעל את המכשיר מחדש‪.‬‬
‫ •‪ :Exit‬הפעל את המכשיר מחדש ללא שמירת השינויים‪.‬‬
‫תפריטי הגדרה‬
‫ •‪ :SysInfo‬הצג את המפרטים הבסיסיים של המכשיר‪.‬‬
‫ •‪ :Advanced‬קבע את ההגדרות המתקדמות וכייל את הסוללה‪.‬‬
‫ •‪ :Security‬קבע את התצורה של פונקציות האבטחה‪.‬‬
‫ •‪ :Boot‬קבע הגדרות הקשורות לאתחול‪.‬‬
‫הגדרה של סיסמת האתחול‬
‫הגדרת סיסמה באמצעות ה‪ BIOS-‬מגבירה את ההגנה מפני וירוסים וניסיונות פריצה‪.‬‬
‫במסך של ‪ ,BIOS‬הקש על ‪.Security‬‬
‫להלן הגדרות הסיסמה הזמינות‪:‬‬
‫ •‪ :Supervisor Password‬סיסמה זו נדרשת בעת הפעלת המכשיר או כניסה למסך של‬
‫‪ .BIOS‬סיסמה זו מאפשרת לך להיכנס למסך של ‪ BIOS‬כמנהל מערכת‪ .‬תוכל לשנות את‬
‫הגדרות ה‪.BIOS-‬‬
‫ •‪ :User Password‬סיסמה זו נדרשת בעת הפעלת המכשיר או כניסה למסך של ‪.BIOS‬‬
‫סיסמה זו מאפשרת לך להיכנס למסך של ‪ BIOS‬כמשתמש‪ .‬לא תוכל לשנות את הגדרות‬
‫ה‪ .BIOS-‬סיסמה זו תושבת באופן אוטומטי אם סיסמת המפקח תוסר‪.‬‬
‫ •‪ :HDD Password‬סיסמה זו נדרשת כדי לגשת אל כונן הדיסק הקשיח (‪ )HDD‬מהמכשיר‪.‬‬
‫ייתכן שסיסמה זו אינה נתמכת‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫אל תשכח את הסיסמה שלך ואל תחשוף אותה לאחרים‪.‬‬
‫ •אם שכחת את סיסמת המפקח שלך או את הסיסמה ל‪ ,HDD-‬פנה אל מרכז שירות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫ •אם תשכח את סיסמת המשתמש שלך‪ ,‬תוכל להסיר אותה על‪-‬ידי הסרה של סיסמת‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫תורדגה‬
‫הגדרה של סיסמת אתחול‬
‫כדי להגדיר סיסמת משתמש או סיסמה ל‪ ,HDD-‬עליך להגדיר תחילה את סיסמת המפקח‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על ‪ Set User Password ,Set Supervisor Password‬או על‬
‫‪.Set HDD Password‬‬
‫‪22‬‬
‫הזן סיסמה והקש על ‪.Ok‬‬
‫הסיסמה יכולה להכיל עד ‪ 20‬תווים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הקש על ‪ Save‬כדי לשמור את השינויים ולהפעיל את המכשיר מחדש‪.‬‬
‫הזן שוב את הסיסמה והקש על ‪.Ok‬‬
‫הסרת סיסמה‬
‫‪11‬‬
‫הקש על ‪ Set User Password ,Set Supervisor Password‬או על‬
‫‪.Set HDD Password‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬מבלי להזין תווים‪ ,‬הקש על ‪.Ok ← Ok‬‬
‫הזן את הסיסמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪.Ok‬‬
‫הסיסמה תוסר‪.‬‬
‫עדיפות באתחול‬
‫שנה את העדיפות באתחול מהגדרת ה‪.BIOS-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Boot Device Priority‬‬
‫‪3 3‬הקש על התפריט הנפתח ובחר אפשרות‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על ‪ Save‬כדי לשמור את ההגדרה ולהפעיל מחדש את המכשיר‪.‬‬
‫במסך של ‪ ,BIOS‬הקש על ‪.Boot‬‬
‫‪64‬‬
‫תורדגה‬
‫‪Smart Battery Calibration‬‬
‫אם הסוללה נטענת ונפרקת שוב ושוב בתוך זמן קצר‪ ,‬עלול להיווצר פער בין מתח הסוללה בפועל‬
‫לבין המתח הנותר בסוללה שהמערכת מזהה‪ .‬כיול הסוללה מביא לפריקה מלאה של הסוללה‪ ,‬כדי‬
‫להבטיח זיהוי מדויק יותר של רמת המתח בסוללה‪.‬‬
‫תהליך כיול הסוללה יימשך שלוש עד חמש שעות‪ .‬משך הזמן עשוי להשתנות בהתאם‬
‫לרמת המתח הנותר בסוללה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬נתק את המטען מהמכשיר‪.‬‬
‫‪3 3‬במסך של ‪ ,BIOS‬הקש על ‪.Advanced‬‬
‫‪4 4‬הקש על ‪.Smart Battery Calibration‬‬
‫טען את הסוללה במלואה‪.‬‬
‫כיול הסוללה יתחיל והסוללה תיפרק‪.‬‬
‫לעצירת הכיול‪ ,‬לחץ על המקש ‪.Esc‬‬
‫‪65‬‬
‫נספח‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬ייתכן שמצבים מסוימים לא‬
‫יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש‬
‫ממך להזין את אחד מהקודים הבאים‪:‬‬
‫ •סיסמה‪ :‬כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת‪ ,‬עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ •‪ :PIN‬בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד ‪ PIN‬מופעלת‪ ,‬עליך להזין את‬
‫קוד ה‪ PIN-‬שקיבלת עם כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬באפשרותך להשבית תכונה זו על‪-‬‬
‫ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫ •‪ :PUK‬כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך חסום‪ ,‬בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד ‪ PIN‬שגוי מספר‬
‫פעמים‪ .‬עליך להזין את קוד ה‪ PUK-‬שקיבלת מספק השירות שלך‪.‬‬
‫ •‪ :PIN2‬כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד ‪ ,PIN2‬עליך להזין את קוד ה‪ PIN2-‬שקיבלת עם‬
‫כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫עבור לאזור אחר ונסה שוב‪ .‬בשעה שאתה עובר מאזור לאזור‪ ,‬ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו‬
‫שוב ושוב‪.‬‬
‫ •אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל את המכשיר‬
‫כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני‬
‫הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫חפסנ‬
‫מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי‪-‬תקין‬
‫ •אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‬
‫כראוי‪.‬‬
‫ •אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש‬
‫על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫ •מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫ •הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫ •ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫ •אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫המכשיר מגיב באיטיות‬
‫אם תשתמש במכשיר מבלי לחבר את מכסה המקלדת‪ ,‬הדבר עלול להשפיע על המהירות והביצועים‬
‫של המכשיר‪ .‬השתמש במכשיר כשמכסה המקלדת מחובר‪.‬‬
‫המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות‬
‫נסה את הפתרונות הבאים‪ .‬אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫אם המכשיר שלך קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל‬
‫אותו מחדש‪.‬‬
‫כפיית הפעלה מחדש‬
‫אם המכשיר קופא ולא מגיב‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה למשך יותר מ‪ 10-‬שניות עד‬
‫לכיבוי המכשיר‪ .‬לאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה במשך מספר שניות כדי להפעיל‬
‫אותו מחדש‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫חפסנ‬
‫איפוס המכשיר‬
‫אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪.‬‬
‫← ‪Factory image ← Samsung Recovery ← Samsung‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫← ‪ .OK ← Recover ← Recover‬לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן‪ ,‬זכור להכין עותקי גיבוי של‬
‫כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר‪.‬‬
‫אם מערכת ‪ Windows‬אינה מתחילה לפעול‪ ,‬הפעל את המכשיר ולחץ על המקש ‪ F4‬מספר פעמים‪,‬‬
‫מיד לפני שמופיע הלוגו של ‪ ,Samsung‬כדי להפעיל את ‪.Samsung Recovery‬‬
‫האינטרנט מתנתק לעיתים קרובות‬
‫ •ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות‪ .‬עבור לאזור‬
‫אחר ונסה שוב‪.‬‬
‫ •בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה‪ ,‬ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות‬
‫ברשת של ספק השירות‪.‬‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫ •ודא שהמטען מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ •בקר במרכז השירות של ‪ ,Samsung‬והסדר את החלפת הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫ •כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן שיעילות‬
‫הטעינה תרד‪.‬‬
‫ •צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש ביישומים מסוימים‪ ,‬כגון משחקים או אינטרנט‪.‬‬
‫ •הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫חפסנ‬
‫המכשיר מתחמם‬
‫כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך‬
‫פרק זמן ממושך‪ ,‬ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת‬
‫החיים של המכשיר או על ביצועיו‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשיר‪ ,‬אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך‪ .‬אם המכשיר עדיין חם‪ ,‬פנה‬
‫למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫עם הפעלת המצלמה‪ ,‬מופיעות הודעות שגיאה‬
‫למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק‪ ,‬כמו גם מתח סוללה‪ ,‬לתפעול יישום המצלמה‪ .‬אם מופיעות‬
‫הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫ •טען את הסוללה‪.‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים להתקן אחסון חיצוני או מחיקת קבצים מהמכשיר‪.‬‬
‫ •הפעל את המכשיר מחדש‪ .‬אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל‬
‫בבעיות עם יישום המצלמה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה‬
‫ •איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן‬
‫שימוש‪.‬‬
‫ •אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים‪ ,‬בלילה‪ ,‬בתוך מבנים‪ ,‬עלול להופיע בתמונות רעש או‬
‫שהתמונות לא יהיו ממוקדות‪.‬‬
‫עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה‬
‫אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר‪ ,‬נסה את הפתרונות‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים להתקן אחסון חיצוני או מחיקת קבצים מהמכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (‪ .)DRM‬אם הקובץ מוגן‬
‫באמצעות ‪ ,DRM‬ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫ •ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר‪ .‬אם תבנית קובץ‪ ,‬כגון ‪ DivX‬או ‪ ,AC3‬אינה‬
‫נתמכת‪ ,‬התקן יישום התומך בה‪ .‬לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.www.samsung.com‬‬
‫‪69‬‬
‫חפסנ‬
‫ •המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו‪ .‬ייתכן שתמונות וסרטונים‬
‫שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על‪-‬ידי ספק שירותי הרשת שלך‪ ,‬או ספקים של‬
‫שירותים נוספים‪ .‬ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט‪ ,‬כגון רינגטונים‪ ,‬סרטונים או טפטים‪ ,‬לא‬
‫יפעל כהלכה‪.‬‬
‫לא מזוהה מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח המקסימלי של ‪Bluetooth‬‬
‫‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי‬
‫ייתכן שאותות ‪ GPS‬נחסמים על‪-‬ידי מכשולים במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬הגדר את‬
‫המכשיר להשתמש ברשת ‪ Wi-Fi‬לאיתור מיקומך הנוכחי במצבים אלה‪.‬‬
‫נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו‬
‫תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬אחרת‪ ,‬לא יהיה באפשרותך‬
‫לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫לוח המגע אינו מופעל כשאתה פותח את מכסה המקלדת‬
‫ודא שהמכשיר מחובר למכסה המקלדת ושהוא נמצא במיקום הנכון באמצעות המעמד של מכסה‬
‫המקלדת‪ .‬עיין בנושא מכסה המקלדת למידע נוסף‪.‬‬
‫יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר‬
‫ •רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫ •עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫חפסנ‬
‫פונקציית השחזור של ‪Windows‬‬
‫אם היישום ‪ Samsung Recovery‬אינו נתמך‪ ,‬התקן מחדש את ‪ Windows‬באמצעות פונקציית‬
‫השחזור של ‪.Windows‬‬
‫התקנת ‪ Windows‬מחדש תביא למחיקת כל הנתונים מהמכשיר‪ .‬לפני שתתקין מחדש את‬
‫‪ ,Windows‬הקפד לגבות יישומים ונתונים חשובים בהתקן אחסון חיצוני‪.‬‬
‫לאחר שתתקין מחדש את ‪ ,Windows‬תוכל להתקין את יישומי ‪ Samsung‬הדרושים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התחל עכשיו‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שמור את הקבצים שלי או הסר הכל‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬הקש על‬
‫←‬
‫← עדכון ואבטחה ← שחזור‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫‪Copyright‬‬
‫‪Copyright © 2017 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪,‬‬
‫אלקטרוני או מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת‬
‫רשות בכתב מראש מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ •‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
‫ •‪,Microsoft‬‏‪ MS-DOS‬ו‪ Windows-‬הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Microsoft Corporation‬‬
‫ •®‪ Bluetooth‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬בכל העולם‪.‬‬
‫ •®‪ ,Wi-Fi CERTIFIED™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi‬והלוגו של ‪ Wi-Fi‬הם סמלים‬
‫מסחריים רשומים של ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫ •כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Download PDF