Samsung | S24H850QFM | Samsung S27H850QFM מדריך למשתמש

‫מדריך למשתמש‬
‫*‪S*H85‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫סימנים מסחריים שאינם של ‪ Samsung Electronic‬הם בבעלות בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫הסרת המעמד (*‪) S27H850QF‬‬
‫ה‬
‫אבטחת חלל ההתקנ ‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫ת‬
‫אמצעי זהירו ‬
‫ם‬
‫סמלי ‬
‫ניקוי‬
‫ת‬
‫חשמל ובטיחו ‬
‫ה‬
‫התקנ ‬
‫תפעו ל‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫הכנות‬
‫‪9‬‬
‫ם‬
‫חלקי ‬
‫‪9‬‬
‫ה‬
‫לוח הבקר ‬
‫‪10‬‬
‫ם‬
‫מדריך מקשים ישירי ‬
‫‪11‬‬
‫ת‬
‫מדריך מקשי פונקציו ‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪13 Eye Saver Mode‬‬
‫‪13‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫‪14‬‬
‫הצד השני‬
‫‪15‬‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצ ר‬
‫‪15‬‬
‫סיבוב מסך הצ ג‬
‫‪16‬‬
‫ה‬
‫מנעול למניעת גניב ‬
‫‪16‬‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצ ג‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני (*‪) S24H850QF‬‬
‫‪17‬‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני (*‪18)S27H850QF‬‬
‫ה‬
‫התקנ ‬
‫חיבור המעמד (*‪) S24H850QF‬‬
‫חיבור המעמד (*‪) S27H850QF‬‬
‫הסרת המעמד (*‪) S24H850QF‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫קרא את הדברים הבאים לפני התקנת הצג‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש ב ו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪ DMI‬‬
‫‪H‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪USB Type-C‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫ת‬
‫חיבור לאוזניו ‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫חיבור צג חיצונ י‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪ P‬‬
‫‪D‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫חיבור המוצר למחשב כרכזת ‪USB‬‬
‫חיבור מחשב למוצ ר‬
‫שימוש במוצר כרכזת ‪USB‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים (*‪) S24H850QF‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים (*‪) S27H850QF‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫חיבור החשמ ל‬
‫‪30‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצ ר‬
‫‪31‬‬
‫התקנת מנהל התק ן‬
‫‪31‬‬
‫ת‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבי ‬
‫‪31‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪33‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪33‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪33‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪33‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪34‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪35‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪35‬‬
‫קביעת ההגדרות של ‪PIP/PBP‬‬
‫‪PIP/PBP Mode‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪37‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪37‬‬
‫‪Sound Source‬‬
‫‪37‬‬
‫‪Source‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪39‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫ה‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנ ‬
‫ת‬
‫דרישות מערכ ‬
‫נספח‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח )‬
‫אין פגם במוצ ר‬
‫ח‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקו ‬
‫אח ר‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫יישום פונקציית ‪DP OUT‬‏(‪) MST/SST‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫בדיקת המוצ ר‬
‫‪50‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫‪50‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪45‬‬
‫‪52‬‬
‫‪Smart ECO Saving‬‬
‫‪47‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫‪47‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪47‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪48‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪48‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‪48‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪48‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪48‬‬
‫ת‬
‫ש& ‬
‫מפרט‬
‫כלל י‬
‫‪53‬‬
‫ם‬
‫טבלת מצבי אות רגילי ‬
‫‪54‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪01‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫‏‬
‫אמצעי זהירות‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫הקפד להשאיר חלל פנוי סביב המוצר לאוורור‪ .‬עלייה של הטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה ולהסב נזק למוצר‪ .‬הקפד‬
‫להשאיר את החלל הפנוי כפי שמוצג באיור או חלל גדול יותר בעת התקנת המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות‪ ,‬לא לפתוח‬
‫זהירות‪ :‬כדי לצמצם את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את הכיסוי‪( .‬או הכיסוי האחורי)‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫המוצר לא מכיל חלקים הניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫יש למסור את המוצר לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫סמל זה מציין שקיים מתח גבוה בתוך המוצר‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אין לבוא במגע כלשהו עם החלקים הפנימיים של מוצר זה‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫סמל זה מציין שלמוצר נלווה תיעוד חשוב בנושא תפעול המוצר ותחזוקתו‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫סמלים‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫בדגמים מבריקים מאוד עלולים להתפתח כתמים לבנים על פני השטח‪ ,‬אם נעשה שימוש במלחלח על‪-‬קולי בסמוך‪.‬‬
‫――‬
‫פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬הקרוב אליך אם ברצונך לנקות את פנים המוצר (השירות כרוך בתשלום)‪.‬‬
‫אין ללחוץ על מסך הצג בעזרת הידיים או בעזרת חפץ כלשהו‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למסך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ניקוי‬
‫――‬
‫――‬
‫נהג בזהירות בעת הניקוי שכן הלוח והחלקים החיצוניים של מסכי ‪ LCD‬מתקדמים רגישים לשריטות‪.‬‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫• •אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫• •אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫――‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫• •אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫‪3‬נגב את הצג במטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫• •הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫‒ ‒אל תשתמש בחומר ניקוי המכיל אלכוהול‪ ,‬חומר ממס או חומר פעיל שטח לניקוי הצג‪.‬‬
‫• •חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫‒ ‒אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫• •אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נקה את החלקים החיצוניים של המוצר במטלית לחה ורכה‪.‬‬
‫• •אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫זהירות‬
‫• •אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫• •השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫• •הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫‒ ‒במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫• •אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫• •היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫• •אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫• •בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫• •הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫‒ ‒אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או עשן‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫• •הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות או לחות קיצונית) או‬
‫במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‒ ‒אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫‒ ‒נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫• •שמני מאכל (כמו למשל שמן סויה) עלולים להסב נזק או לעקם את המוצר‪ .‬הרחק את המוצר מזיהום שמן‪ .‬בנוסף‪ ,‬אל תתקין‬
‫את המוצר ואל תשתמש בו במטבח או בסמוך לתנור במטבח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תפעול‬
‫אזהרה‬
‫• •מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫‒ ‒לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •כדי להזיז את המוצר‪ ,‬תחילה נתק ממנו את כל הכבלים‪ ,‬לרבות כבל החשמל‪.‬‬
‫• •אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫• •אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות ראש‬
‫וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫• •אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה את החשמל ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את הצעצועים או‬
‫הממתקים‪.‬‬
‫• •במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫• •הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫• •אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫• •אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫• •ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫‒ ‒עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫זהירות‬
‫• •השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫‒ ‒אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫• •אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‒ ‒הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬
‫• •השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬
‫• •צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫• •לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות או התבונן בעצמים מרוחקים‪.‬‬
‫• •אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫• •אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫‒ ‒היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬
‫‒ ‒הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬
‫• •אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫‒ ‒צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫הכנות‬
‫‏‬
‫חלקים‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫• •הפעלה (לחצן ההפעלה)‪ :‬כבוי‬
‫נורית ההפעלה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫• •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬מהבהב‬
‫• •כיבוי (לחצן ההפעלה)‪ :‬דולקת‬
‫――‬
‫ניתן להפוך את תפעול מחוון ההפעלה על‪-‬ידי שינוי בתפריט‪.‬‬
‫‪ )Power LED On‬בגלל שינויים פונקציונליים‪ ,‬הדגמים בפועל עשויים לא‬
‫(‪System‬‬
‫לכלול פונקציה זו‪.‬‬
‫מעלה‬
‫שמאלה‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫מטה‬
‫――‬
‫לחצן ‪ JOG‬ממוקם בצד השמאלי האחורי של המוצר‪ .‬ניתן להשתמש בלחצן כדי לנוע‬
‫למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאלה או ימינה‪ ,‬או כלחצן אישור‪.‬‬
‫נורית חיווי זו משמשת לחיווי מצב ההפעלה והיא פועלת באופן הבא‪:‬‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫ימינה‬
‫לחצן רב‪-‬כיווני המסייע בניווט‪.‬‬
‫לחץ (אישור)‬
‫לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כאשר המסך מופעל‪' .‬מדריך מקשי פונקציות' יופיע‪ .‬כדי לגשת אל‬
‫התפריט שבמסך כשהמדריך מוצג‪ ,‬לחץ שוב על לחצן הכיוון המתאים‪.‬‬
‫――‬
‫'מדריך מקשי פונקציות' עשוי להשתנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬ראה את‬
‫המוצר הממשי‪.‬‬
‫נורית ההפעלה‬
‫‪Return‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫‪9‬‬
‫מדריך מקשים ישירים‬
‫――‬
‫――‬
‫מסך לחצני הקיצור (תפריט ‪ )OSD‬הנראה להלן מוצג רק כאשר מסך הצג מופעל‪ ,‬רזולוציית המחשב משתנה או שמקור הקלט משתנה‪.‬‬
‫דף לחצני הפונקציות מוצג אם ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪On :‬‬
‫‪Off :‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Features‬‬
‫‪Eye Saver Mode Off‬‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪.Brightness, Contrast, Eye Saver Mode‬‬
‫• •‬
‫‪/‬‬
‫• •‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪.Volume‬‬
‫• •‬
‫‪ :‬הצג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫――‬
‫כדי להיכנס לתפריט הראשי או להשתמש בפריטים אחרים‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬על מנת להציג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אתה יכול לצאת על‪-‬ידי לחיצה חוזרת על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה‪ :‬עבור אל הפריט הרצוי‪ .‬התיאור עבור כל פריט יופיע כאשר המיקוד ישתנה‪.‬‬
‫לחץ (אישור)‪ :‬הפריט שנבחר יוחל‪.‬‬
‫‪Return‬‬
‫סמלים‬
‫תיאור‬
‫בוחר את‬
‫בוחר את‬
‫כדי לשנות את אות הקלט על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אם אות הקלט השתנה‪ ,‬תופיע הודעה בפינה השמאלית העליונה של המסך‪.‬‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫ה‪( OSD-‬תצוגה במסך) של תכונת הצג יופיע‪.‬‬
‫נעילת בקרת ‪ :OSD‬שמור על ההגדרות הנוכחיות‪ ,‬או נעל את בקרת ‪ OSD‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪.‬‬
‫הפעל‪/‬השבת‪ :‬כדי לנעול‪/‬לבטל את הנעילה של בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן שמאלה למשך ‪ 10‬שניות כאשר התפריט הראשי מוצג‪.‬‬
‫――‬
‫אם בקרת ה‪ OSD-‬נעולה‪ Brightness ,‬וכן ‪ Contrast‬ניתנים להתאמה‪ PIP/PBP .‬זמין‪.‬‬
‫‪ Eye Saver Mode‬זמין‪ Information .‬ניתן להצגה‪.‬‬
‫בוחר את‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫לחץ עת הלחצן כאשר עליך לקבוע את התצורה של הגדרות הפונקציה ‪.PIP/PBP‬‬
‫בוחר את‬
‫――‬
‫כדי לכבות את הצג על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫בדגמים הממשיים‪ ,‬בגלל השינויים בפונקציות‪ ,‬האפשרויות ב'מדריך מקשי פונקציות' יהיו שונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר הצג לא מציג דבר (לדוגמה‪ ,‬מצב חיסכון בחשמל או מצב ללא אות)‪ ,‬על מנת לשלוט במקור ובחשמל‪ ,‬ניתן להשתמש בשני‬
‫מקשים כיווניים כדלקמן‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‪/‬ללא אות‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‬
‫שינוי מקור‬
‫מטה‬
‫לחץ (אישור) למשך ‪ 2‬שניות‬
‫כיבוי‬
‫כשהצג מציג את התפריט הראשי‪ ,‬ניתן להשתמש בלחצן ‪ JOG‬כדלקמן‪.‬‬
‫פעולה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‬
‫הזז את האפשרות‬
‫צא מהתפריט‪.‬‬
‫שמאלה‬
‫סגור את רשימת המשנה מבלי לשמור ערכים‪.‬‬
‫הערך מופחת במחוון‪.‬‬
‫ימינה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫הערך מוגדל במחוון‪.‬‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫שמור את הערך וסגור את רשימת המשנה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪Eye Saver Mode‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫באפשרותך לכוונן את ‪ Brightness, Contrast‬או ‪ Eye Saver Mode‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬מעלה או מטה‪ ,‬אם לא מוצג‬
‫תפריט ‪.OSD‬‬
‫אתה יכול לכוונן ‪ Volume‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה או ימינה‪ ,‬אם לא מוצג תפריט ‪.OSD‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Mute‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫――‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫הפונקציה משתיקה את השמע כדי לשפר את אפקט הקול כאשר יש רעש קול או כשאות הקלט חלש‪ ,‬בדרך‪-‬כלל עקב בעיה‬
‫בעוצמת הקול של התקן קלט‪.‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫――‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫אם איכות השמע של התקן קלט מחובר ירודה‪ ,‬ייתכן שהפונקציה 'השתקה אוטומטית' במוצר תשתיק את הצליל או תגרום לשמע‬
‫בלתי יציב בעת הפעלת האוזניות או הרמקולים‪ .‬הגדר את עוצמת הקול של הקלט עבור התקן הקלט ל‪ 20%-‬לפחות ושלוט בעוצמת‬
‫הקול באמצעות בקרת עוצמת הקול (לחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה) במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מהו ‪?Auto Mute‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫――‬
‫‪Volume‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫――‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן השתמש בלחצן ‪ JOG‬על מנת להזיז מטה את‬
‫המיקוד‪ .‬כדי לבטל את הפעלת הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן הגבר או הפחת את ‪.Volume‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫‪13‬‬
‫הצד השני‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫חבר את כבל החשמל של הצג ליציאה ‪ POWER IN‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫חיבור מוצר אחר בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ .USB Type-C‬תואם לכבל ‪ USB‬בגרסה ‪ 3.0‬או גרסה קודמת‪.‬‬
‫חיבור להתקן ‪.USB‬‬
‫התחבר להתקן פלט שמע כגון אוזניות‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצר‬
‫סיבוב מסך הצג‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫――‬
‫)‪-2.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°‬‬
‫――‬
‫באפשרותך לסובב את הצג כפי שמוצג להלן‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪-45.0° (±2.0°) ~ 45.0° (±2.0°‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪-5.0° (±2.0°) ~ 24.0° (±2.0°‬‬
‫‪ 135.0 ~ 0‬מ"מ (‪ ±5.0‬מ"מ)‬
‫• •כוונן את המסך בהתאם לכיוון החץ‪.‬‬
‫• •סובב את המסך בכיוון השעון עד שהוא יהיה אנכי לחלוטין ביחס לשולחן‪.‬‬
‫• •הצג עלול להינזק אם תסובב את המסך ללא הטיה‪ ,‬או נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫• •ניתן לכוונן את ההטיה והגובה של הצג‪.‬‬
‫• •החזק את החלק המרכזי העליון של המוצר וכוונן את הגובה בזהירות‪.‬‬
‫• •בעת כוונון גובה המעמד‪ ,‬ייתכן שתשמע רעש‪ .‬רעש זה נוצר מכיוון שהכדור שבתוך המעמד מחליק בעת כוונון גובה המעמד‪.‬‬
‫זהו רעש רגיל ולא בעיה במוצר‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫――‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצג‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫――‬
‫צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה‬
‫שברשותך‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫• •אין להפעיל לחץ ישיר על המסך‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫• •אין לאחוז במסך בעת העברת הצג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫• •יש לאחוז בפינות התחתונות או בקצוות של הצג בעת‬
‫העברתו‪.‬‬
‫• •‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫‒ ‒לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני (*‪)S24H850QF‬‬
‫――‬
‫• •הערות‬
‫‒ ‒השימוש במברג ארוך מהרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‒ ‒אורך הברגים הנדרש עבור מתקן תושבת לקיר שאינו תואם לתקן ‪ VESA‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בברגים שאינם תואמים לתקן ‪ .VESA‬אין לחבר את ערכת התושבת לקיר או את המעמד השולחני תוך‬
‫הפעלת כוח מוגזם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪ Samsung .‬אינה נושאת‬
‫באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בברגים לא מתאימים או כתוצאה מחיבור ערכת התושבת לקיר או‬
‫המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪A‬‬
‫‒ ‒‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בערכת תושבת לקיר שונה מזו שצוינה‬
‫או כתוצאה מניסיון להתקין ערכת תושבת לקיר באופן עצמאי‪.‬‬
‫‒ ‒כדי לתלות את המוצר על קיר‪ ,‬יש להקפיד לקנות ערכת תושבת לקיר שניתן להתקין אותה במרחק של ‪ 10‬ס"מ מהקיר‪,‬‬
‫או רחוק יותר‪.‬‬
‫‒ ‒יש להקפיד להשתמש בערכת תושבת לקיר שעומדת בתקנים הארציים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫‪B‬‬
‫*‪S24H850QF‬‬
‫――‬
‫מפרט נקבים לבורגי ‪VESA‬‏(‪)A * B‬‬
‫במילימטרים‬
‫‪100.0 x 100.0‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫‪Φ‬‏ ‪ 4.0‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ * 0.7‬אורך ‪10.0‬‬
‫מ"מ‬
‫מספר‬
‫‪ 4‬כ"א‬
‫אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫חיבור ערכת התושבת לקיר או המעמד השולחני כאן‬
‫פס מתכת של תושבת קיר (אופציונלי)‬
‫ישר את החריצים והדק בחוזקה את הברגים שבמתקן המחובר למוצר כדי לחבר אותו לחלקים המתאימים בערכת התושבת לקיר‬
‫או במעמד שברצונך לחבר‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני (*‪)S27H850QF‬‬
‫――‬
‫• •הערות‬
‫‒ ‒השימוש במברג ארוך מהרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‒ ‒אורך הברגים הנדרש עבור מתקן תושבת לקיר שאינו תואם לתקן ‪ VESA‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בברגים שאינם תואמים לתקן ‪ .VESA‬אין לחבר את ערכת התושבת לקיר או את המעמד השולחני תוך‬
‫הפעלת כוח מוגזם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪ Samsung .‬אינה נושאת‬
‫באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בברגים לא מתאימים או כתוצאה מחיבור ערכת התושבת לקיר או‬
‫המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‒ ‒‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בערכת תושבת לקיר שונה מזו שצוינה‬
‫או כתוצאה מניסיון להתקין ערכת תושבת לקיר באופן עצמאי‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‒ ‒כדי לתלות את המוצר על קיר‪ ,‬יש להקפיד לקנות ערכת תושבת לקיר שניתן להתקין אותה במרחק של ‪ 10‬ס"מ מהקיר‪,‬‬
‫או רחוק יותר‪.‬‬
‫‒ ‒יש להקפיד להשתמש בערכת תושבת לקיר שעומדת בתקנים הארציים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫‪B‬‬
‫*‪S27H850QF‬‬
‫――‬
‫מפרט נקבים לבורגי ‪VESA‬‏(‪)A * B‬‬
‫במילימטרים‬
‫‪100.0 x 100.0‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫‏‬
‫‪ 4.0 Φ‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ * 0.7‬אורך ‪10.0‬‬
‫מ"מ‬
‫מספר‬
‫‪ 4‬כ"א‬
‫אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫חיבור ערכת התושבת לקיר או המעמד השולחני כאן‬
‫פס מתכת של תושבת קיר (אופציונלי)‬
‫ישר את החריצים והדק בחוזקה את הברגים שבמתקן המחובר למוצר כדי לחבר אותו לחלקים המתאימים בערכת התושבת לקיר‬
‫או במעמד שברצונך לחבר‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד (*‪)S24H850QF‬‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הכנס את צוואר המעמד לבסיס המעמד בכיוון שמוצג באיור‪.‬‬
‫חבר בחוזקה את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים‬
‫עליו את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫אם הקלקר אינו זמין‪ ,‬השתמש במשטח ישיבה עבה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הנח את צוואר המעמד על התצוגה‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪ .‬כשאתה‬
‫מניח את צוואר המעמד‪ ,‬ודא שניתן להכניס את הלחצן המוגבה‬
‫שבתצוגה אל החריץ של צוואר המעמד‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫סובב את צוואר המעמד של הצג בכיוון השעון ל‪ 90°-‬כדי לוודא‬
‫שצוואר המעמד של הצג נמצא במקומו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הרכבת המעמד הושלמה‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫חיבור המעמד (*‪)S27H850QF‬‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הכנס את צוואר המעמד לבסיס המעמד בכיוון שמוצג באיור‪ .‬חבר הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים‬
‫עליו את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫בחוזקה את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד‪.‬‬
‫אם הקלקר אינו זמין‪ ,‬השתמש במשטח ישיבה עבה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הנח את צוואר המעמד על התצוגה‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪ .‬כשאתה‬
‫מניח את צוואר המעמד‪ ,‬ודא שניתן להכניס את הלחצן המוגבה‬
‫שבתצוגה אל החריץ של צוואר המעמד‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫סובב את צוואר המעמד של הצג בכיוון השעון ל‪ 90°-‬כדי לוודא‬
‫שצוואר המעמד של הצג נמצא במקומו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הרכבת המעמד הושלמה‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הסרת המעמד (*‪)S24H850QF‬‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני הוצאת המעמד מהצג‪ ,‬הנח את הצג על גבי משטח ישר ויציב כשהמסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הנח את המוצר על רצפה נקייה וישרה‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪ .‬דחף את‬
‫התושבת כלפי מעלה והחזק‪ .‬סובב את צוואר המעמד של הצג נגד כיוון‬
‫השעון לזווית של ‪.10°‬‬
‫הרם את צוואר המעמד בכיוון החץ כדי לנתק אותו מהתצוגה‪.‬‬
‫‪ -‬זהירות‬
‫‪ -‬זהירות‬
‫אל תלחץ על הצג‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫שחרר את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד‪ ,‬ולאחר מכן הסר את‬
‫צוואר המעמד מבסיס המעמד על‪-‬ידי משיכתו בכיוון החץ‪ ,‬כפי שמוצג‬
‫באיור‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫הסרת המעמד (*‪)S27H850QF‬‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני הוצאת המעמד מהצג‪ ,‬הנח את הצג על גבי משטח ישר ויציב כשהמסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הנח את המוצר על רצפה נקייה וישרה‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪ .‬דחף את‬
‫התושבת כלפי מעלה והחזק‪ .‬סובב את צוואר המעמד של הצג נגד כיוון‬
‫השעון לזווית של ‪.10°‬‬
‫הרם את צוואר המעמד בכיוון החץ כדי לנתק אותו מהתצוגה‪.‬‬
‫‪ -‬זהירות‬
‫‪ -‬זהירות‬
‫אל תלחץ על הצג‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫שחרר את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד‪ ,‬ולאחר מכן הסר את‬
‫צוואר המעמד מבסיס המעמד על‪-‬ידי משיכתו בכיוון החץ‪ ,‬כפי שמוצג‬
‫באיור‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫קרא את הדברים הבאים לפני התקנת הצג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בדוק את הצורות בשני קצוות הכבלים שהגיעו עם הצג‪ ,‬ובדוק את הצורות והמיקומים של היציאות התואמות בצג ובהתקנים‬
‫החיצוניים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לפני חיבור כבלי אותות‪ ,‬נתק את כבלי המתח של הצג וההתקנים החיצוניים משקע החשמל כדי למנוע נזק להתקנים עקב‬
‫‏‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫היציאות שסופקו עשויות להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫קצר או זרם‪-‬יתר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לאחר חיבור כל כבלי האותות‪ ,‬חבר את כבלי המתח של הצג וההתקנים החיצוניים לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬קרא את המדריך למשתמש כדי להכיר את פונקציות הצג‪ ,‬את אמצעי הזהירות ואת אופן השימוש הנכון‪ ,‬לפני שתשתמש‬
‫בצג המותקן‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫――‬
‫כדי להציג רזולוציה של ‪ ,‎2560 x 1440 @ 60 Hz‬השתמש בכבל ‪ HDMI‬התומך ברזולוציה של ‪ .‎2560 x 1440 @ 60 Hz‬ודא‬
‫שהכרטיס הגרפי של מקור ה‪ HDMI-‬תומך ב‪ 2560 x 1440-‬בתדירות של ‪.‎60 Hz‬‬
‫――‬
‫בעת חיבור כבל ‪ ,HDMI‬השתמש בכבל שהגיע עם רכיבי הצג‪ .‬אם תשתמש בכבל ‪ HDMI‬שאינו זה שסופק על‪-‬ידי ‪ ,Samsung‬ייתכן‬
‫שאיכות התמונה תהיה ירודה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪USB Type-C‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫――‬
‫――‬
‫פונקציית השמע אינה נתמכת אם התקן המקור מחובר באמצעות כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫ייתכן שהרזולוציה האופטימלית לא תהיה זמינה עם כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫――‬
‫כאשר התקן שולח אותות פלט לצג באמצעות כבל מסוג ‪ ,USB Type-C‬אם למסך אין אפשרות להציג בצורה רגילה‪ ,‬שנה את מצב‬
‫הפלט של יציאת ‪( DP OUT‬החלף את מצב הפלט מ‪ USB Type-C:MST-‬ל‪.)USB Type-C:SST-‬‬
‫לפי המפרט של ‪ ,USB Power Delivery 2.0‬המוצר שלנו יכול לטעון את מחשב המחברת שלך כשאתה מחבר אותו למוצר שלנו‬
‫בעזרת כבל ‪.USB Type-C‬‬
‫――‬
‫קיימת תמיכה במתח טעינה מרבי של ‪ .‎45 W‬מהירות הטעינה עשויה להשתנות בהתאם למחשב המחברת שמחובר למוצר שלנו‪.‬‬
‫――‬
‫מאחר שקיים בשוק מגוון רחב של מחשבי מחברת עם יציאת ‪ ,USB Type-C‬לא נוכל להבטיח שהמוצר שלנו יהיה מסוגל לטעון את‬
‫כל הסוגים של מחשבי מחברת עם יציאת ‪.USB Type-C‬‬
‫――‬
‫ודא שכבל ה‪ USB Type-C-‬תואם למפרט של ‪ .USB PD‬אחרת עלול להיגרם נזק להתקנים‪ .‬מומלץ להשתמש בכבל של המותג‬
‫‪.Samsung‬‬
‫‪24‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫חיבור צג חיצוני‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫――‬
‫כדי להציג רזולוציה של ‪ ,‎2560 x 1440 @ 60 Hz‬השתמש בכבל ‪ DP‬התומך ברזולוציה של ‪ .‎2560 x 1440 @ 60 Hz‬ודא שהכרטיס‬
‫הגרפי של מקור ה‪ DP-‬תומך ב‪ 2560 x 1440-‬בתדירות של ‪.‎60 Hz‬‬
‫――‬
‫מומלץ להשתמש בכבל ‪ DP‬קצר מ‪ 1.5-‬מ'‪ .‬שימוש בכבל ארוך מ‪ 1.5-‬מ' עלול להשפיע על איכות התמונה‪.‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫‪25‬‬
‫חיבור המוצר למחשב כרכזת ‪USB‬‬
‫שימוש במוצר כרכזת ‪USB‬‬
‫תוך שימוש במוצר כרכזת‪ ,‬חבר התקני מקור שונים והשתמש בהם עם המוצר בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫חיבור מחשב למוצר‬
‫――‬
‫המוצר יכול לפעול כרכזת על‪-‬ידי חיבורו למחשב באמצעות כבל ‪ .USB Type-C‬אתה יכול לחבר התקן מקור ישירות למוצר ולשלוט‬
‫בהתקן מתוך המוצר‪ ,‬ללא צורך לחבר את ההתקן למחשב‪.‬‬
‫מחשב לא יכול להתחבר למספר התקני מקור בו‪-‬זמנית מאחר שיש לו מספר מוגבל של יציאות קלט‪/‬פלט זמינות‪ .‬התכונה 'רכזת'‬
‫במוצר תשפר את יעילות עבודתך בכך שהיא תאפשר לך לחבר בו‪-‬זמנית מספר התקני מקור ליציאות ה‪ USB-‬במוצר‪ ,‬מבלי לחבר‬
‫אותם למחשב‪.‬‬
‫על מנת להשתמש במוצר כרכזת ‪ ,USB‬חבר את המוצר למחשב באמצעות כבל ‪.USB Type-C‬‬
‫אם מספר התקני מקור מחוברים למחשב‪ ,‬הכבלים הרבים מסביב למחשב עלולים להיראות כאי‪-‬סדר‪ .‬חיבור ההתקנים ישירות‬
‫למוצר יפתור אי‪-‬נוחות זו‪.‬‬
‫חבר התקן נייד‪ ,‬כגון נגן ‪ MP3‬או טלפון חכם‪ ,‬למוצר כאשר הוא מחובר למחשב‪ .‬זה יאפשר לך לשלוט בהתקן מתוך המחשב או‬
‫לטעון את סוללת ההתקן‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫קצב הקריאה‪/‬כתיבה יושפע מהתקן ה‪ USB-‬ומהמחשב‪.‬‬
‫המוצר אינו תומך בהפעלת מדיה‪ .‬אם עליך להפעיל קובץ בהתקן ה‪ ,USB-‬חבר את המוצר כ'רכזת' למחשב והפעל את הקובץ במחשב‪.‬‬
‫עבור בעיות הקשורות ב‪ USB-‬ונגרמו על‪-‬ידי מערכת הפעלה‪ ,‬תוכניות או תוכנות כונן‪ ,‬פנה לספקים הרלוונטיים‪.‬‬
‫עקב ההפצה של מגוון התקני ‪ USB‬בשוק‪ ,‬לא נוכל לערוב לכך שמוצרינו יהיו תואמים לכל התקני ה‪.USB-‬‬
‫‪26‬‬
‫――‬
‫עבור ‪ HDD‬חיצוני לאחסון בנפח גדול המחייב אספקת חשמל חיצונית‪ ,‬הקפד לחבר אותו למקור חשמל‪.‬‬
‫――‬
‫הסוללה ניתנת לטעינה במצב חיסכון בחשמל‪ ,‬אך היא אינה ניתנת לטעינה כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫――‬
‫טעינת התקן ה‪ USB-‬אינה אפשרית אם כבל החשמל מנותק משקע החשמל‪.‬‬
‫――‬
‫יש לרכוש את התקן ה‪ USB-‬בנפרד‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים (*‪)S24H850QF‬‬
‫‪1‬‬
‫הרכבת המעמד הושלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את המכשיר למיקום האנכי הגבוה ביותר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר את הכבלים ליציאות הנכונות שלהם‪ ,‬ולאחר מכן העבר‬
‫כל אחד משני הכבלים דרך אחד הצדדים של כיסוי הכבלים‬
‫במעמד‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫סובב את המכשיר למיקום האופקי שלו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ההרכבה הושלמה‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים (*‪)S27H850QF‬‬
‫‪1‬‬
‫הטה את התצוגה‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫העבר כל אחד משני הכבלים דרך אחד הצדדים של כיסוי הכבלים‬
‫במעמד‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את המכשיר למיקום האנכי הגבוה ביותר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫סובב את המכשיר למיקום האופקי שלו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר את הכבלים המתאימים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫העבר את הכבלים דרך החריץ בחלק האחורי של הכיסוי‪,‬‬
‫ולאחר מכן הצמד את החלק התחתון האחורי של הכיסוי‪.‬‬
‫כאשר אתה מחבר את החלק התחתון האחורי של הכיסוי‪,‬‬
‫העמד תחילה שש צלעות של החלק התחתון האחורי של‬
‫הכיסוי מול החורים התחתונים שבחלק התחתון של הכיסוי‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ההרכבה הושלמה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫חיבור החשמל‬
‫‪POWER IN‬‬
‫כדי להשתמש במוצר‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע חשמל וליציאה ‪ POWER IN‬במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫――‬
‫באפשרותך להגדיר את הרזולוציה והתדר המיטביים עבור מוצר זה על‪-‬ידי התקנת מנהלי ההתקן המתאימים‪.‬‬
‫――‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של מנהל ההתקן של המוצר‪ ,‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫הודעת מידע בנוגע להגדרת הרזולוציה המיטבית תופיע בעת הפעלת המוצר בפעם הראשונה לאחר הרכישה‪.‬‬
‫בחר שפה במוצר ושנה את הרזולוציה במחשב להגדרה המיטבית‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫הקפד על היציבה הנכונה בעת השימוש במוצר‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫אם הרזולוציה המיטבית לא נבחרה‪ ,‬ההודעה תופיע עד שלוש פעמים בתוך פרק זמן מוגדר‪ ,‬גם בעת כיבוי והפעלה חוזרת של המוצר‪.‬‬
‫ניתן לבחור את הרזולוציה המיטבית גם בלוח הבקרה במחשב‪.‬‬
‫• •ישר את גבך‪.‬‬
‫• •אפשר מרחק הנע בין ‪ 45‬ל‪ 50-‬ס"מ בין עיניך לבין המסך‪ ,‬והפנה את מבטך קלות מטה אל עבר המסך‪.‬‬
‫• •הקפד שמבטך יופנה ישירות אל המסך‪.‬‬
‫• •כוונן את הזווית כך שלא תשתקף תאורה במסך‪.‬‬
‫• •הקפד שהאמות יהיו ניצבות לזרועות ומיושרות עם גב היד‪.‬‬
‫• •הקפד שהמרפקים יהיו בזווית כמעט ישרה‪.‬‬
‫• •כוונן את גובה המוצר כך שתוכל לכופף את הברכיים בזווית של כ‪ 90-‬מעלות או יותר‪ ,‬כשהעקבים צמודים לרצפה‪ ,‬והזרועות‬
‫נמוכות מהלב‪.‬‬
‫• •בצע את התרגילים לעיניים או מצמץ לעתים תכופות ‪ -‬דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫פרק ‪04‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫‏‬
‫קבע את הגדרות המסך‪ ,‬כגון בהירות‪.‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את הניגודיות והבהירות בהתאם לצורך‪.‬‬
‫• •‪ :Standard‬השג איכות תמונה המתאימה לעריכת מסמכים או לשימוש באינטרנט‪.‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה מיטבית‪ ,‬המתאימה לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Smart ECO Saving‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫באפשרותך להתאים אישית את הבהירות כך שתתאים להעדפותיך‪.‬‬
‫• •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות של מכשירי טלוויזיה‪ ,‬המתאימה לצפייה נעימה בתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫• •‪ :Dynamic Contrast‬השג בהירות מאוזנת באמצעות התאמה אוטומטית של הניגודיות‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪HDMI‬‏‪/DP/‬‏‪ USB Type-C‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ AV, MAGICBright-‬כולל ארבע‬
‫אפשרויות תמונה אוטומטיות (‪ Dynamic, Standard, Movie‬ו‪ )Custom-‬שהוגדרו מראש במפעל‪ .‬באפשרותך להפעיל את‬
‫‪ Dynamic, Standard, Movie‬או ‪ .Custom‬אתה יכול לבחור באפשרות ‪ Custom‬שמאחזרת באופן אוטומטי את הגדרות‬
‫התמונה המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדשה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬אפשרות זו גם מספקת תמונה חדה‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הדבר יביא לחיסכון בחשמל ויפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫• •‪ :Custom‬בחר במצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Color‬‬
‫אתה יכול לכוונן את הבהירות הכללית של התמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫כוונן את גוון המסך‪.‬‬
‫――‬
‫ערך גבוה יותר יגרום לתמונה להיראות בהירה יותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Smart ECO Saving‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר‪MAGICBright‬‬
‫מוגדר למצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪ :Red‬כוונן את רמת הרוויה של האדום‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Green‬כוונן את רמת הרוויה של הירוק‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫• •‪ :Blue‬כוונן את רמת הרוויה של הכחול‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Color Tone‬בחר את גוון הצבע המתאים ביותר לצורכי הצפייה שלך‪.‬‬
‫כוונן את הניגודיות בין העצמים והרקע‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר מ‪.Cool 1-‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את הניגודיות כדי לגרום לעצם להיראות ברור יותר‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪ MAGICBright‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫‒ ‒‪ :Normal‬הצג את גוון הצבע הרגיל‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר מ‪.Warm 1-‬‬
‫‒ ‒‪ :Custom‬התאם אישית את גוון הצבע‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪HDMI‬‏‪/DP/‬‏‪ USB Type-C‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ AV, Color Tone-‬כולל ארבע‬
‫הגדרות טמפרטורת צבע (‪ Cool, Normal, Warm‬ו‪.)Custom-‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫• •‪ :Gamma‬כוונן את רמת האמצע של הבהיקות‪.‬‬
‫הפוך את קו המתאר של עצמים לברור או מטושטש יותר‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫‒ ‒‏‪/ Mode1‬‏‪Mode2‬‏ ‪Mode3 /‬‬
‫ערך גבוה יותר יהפוך את קו המתאר של עצמים לברור יותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪ MAGICBright‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICUpscale‬הוא במצב ‪ Mode1‬או ‪.Mode2‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫‪33‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫הפונקציה ‪ MAGICUpscale‬יכולה לשפר את השכבות של פרטי התמונה ואת החיות של התמונה‪.‬‬
‫הגדר לאיכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪.‬‬
‫לפונקציה זו יש אפקטים ברורים יותר בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫‪ ”TÜV Rheinland “Low Blue Light Content‬הוא אישור עבור מוצרים העונים על הדרישות לרמות נמוכות יותר של אור‬
‫כחול‪ .‬כאשר הערך עבור ‪ Eye Saver Mode‬הוא '‪ ,'On‬האור הכחול שאורך הגל שלו הוא בסביבות ‪ 400nm‬יפחת‪ ,‬והוא יספק‬
‫איכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪ .‬בה בעת‪ ,‬רמת האור הכחול נמוכה מהגדרות ברירת המחדל‪ ,‬והיא נבדקה על‪-‬‬
‫ידי ‪ TÜV Rheinland‬ואושרה לאחר שענתה על הדרישות של תקני‪.TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”‎‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪Off‬‏‪/ Mode1 /‬‏‪Mode2‬‬
‫――‬
‫בהשוואה ל‪Mode1-‬‏‪ Mode2 ,‬הוא בעל אפקט חזק יותר‪.‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫אם נגן ‪ DVD‬או ממיר מחוברים למוצר באמצעות ‪ ,HDMI‬עלולה להתרחש ירידה באיכות התמונה (ירידה בניגודיות‪/‬באיכות הצבע‪,‬‬
‫ברמת השחור וכו')‪ ,‬בהתאם להתקן המקור שמחובר‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HDMI Black Level-‬כדי לכוונן את איכות‬
‫התמונה‪.‬‬
‫אם זה המקרה‪ ,‬תקן את איכות התמונה שנפגעה באמצעות ‪.HDMI Black Level‬‬
‫――‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ HDMI‬בלבד‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪ :Normal‬בחר במצב זה כאשר אין ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫קבע את הגדרות המסך של המוצר עבור מצב משחק‪.‬‬
‫השתמש בתכונה זו כאשר אתה משחק במשחקים במחשב או כאשר קונסולת משחקים כמו‪ PlayStation™‎‬או‪Xbox™‎‬‬
‫מחוברת למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Smart ECO Saving‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר הצג כבה‪ ,‬עובר למצב חיסכון בחשמל או משנה מקורות קלט‪ Game Mode ,‬עובר למצב ‪ Off‬גם אם הוא מוגדר כ‪.On-‬‬
‫――‬
‫אם ברצונך להשאיר את ‪ Game Mode‬במצב מאופשר בכל עת‪ ,‬בחר באפשרות ‪.Always On‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪ :Low‬בחר במצב זה כדי להפחית את רמת השחור ולהגביר את רמת הלבן כאשר יש ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהאפשרות ‪ HDMI Black Level‬אינה תואמת להתקני מקור מסוימים‪.‬‬
‫התכונה ‪ HDMI Black Level‬מופעלת אך ורק ברזולוציית ‪ AV‬מסוימת‪ ,‬כגון ‪ 720P‬ו‪1080P-‬‏‪.‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫הגבר את קצב התגובה של הלוח כדי להביא לכך שהווידאו ייראה יותר חי וטבעי‪.‬‬
‫――‬
‫השתמש במצב ‪ Standard‬כשאינך מפעיל וידאו או משחק במשחק‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫‪/‬‬
‫(מצב ‪.)PIP‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫――‬
‫שנה את גודל התמונה‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫――‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪ FreeSync‬מאופשר‪.‬‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא ללא קשר ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫תפריט זה זמין רק כאשר ‪ Picture Size‬מוגדר ל‪ Screen Fit-‬במצב ‪.AV‬‬
‫כאשר אות ‪ 480P‬או ‪ 576P‬או ‪ 720P‬או ‪ 1080P‬מהווה קלט במצב ‪ AV‬והצג יכול להציג באופן רגיל‪ ,‬בחר באפשרות ‪ Screen Fit‬כדי‬
‫לכוונן את המצב האופקי ל‪0-‬‏‪ 6-‬רמות‪.‬‬
‫קביעת תצורה של ‪H-Position & V-Position‬‬
‫‪ :H-Position‬הזז את המסך לשמאל או לימין‪.‬‬
‫‪ :V-Position‬הזז את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ושידורים רגילים‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב מקורי ללא חיתוך‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪HDMI-‬‏‪/DP/‬‏‪.USB Type-C‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP/USB Type-C‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪35‬‬
‫פרק ‪05‬‬
‫קביעת ההגדרות של ‪PIP/PBP‬‬
‫‏‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪PIP/PBP Mode‬‬
‫הפעל או השבת את הפונקציה ‪.PIP/PBP Mode‬‬
‫הפונקציה ‪( PIP‬תמונה בתוך תמונה) מחלקת את המסך לשני חלקים‪ .‬התקן מקור אחד מוצג במסך הראשי‪ ,‬והתקן המקור השני‬
‫מוצג בו‪-‬זמנית בחלונות משניים‪.‬‬
‫――‬
‫מצב ‪ PIP/PBP‬תואם ל‪,Windows 7-‬‏‪ Windows 8‬ו‪.Windows 10-‬‬
‫――‬
‫ייתכן שהפונקציה ‪ PIP/PBP‬לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם למפרטים של כרטיס הגרפיקה שנמצא בשימוש‪ .‬אם המסך ריק במצב ‪PIP/‬‬
‫‪ PBP‬כאשר רזולוציה אופטימלית נבחרה‪ ,‬עבור אל לוח הבקרה ← תצוגה ← רזולוציית מסך ולחץ על זהה במחשב‪( .‬ההוראות‬
‫מבוססות על ‪ ).Windows 7‬אם אין כל תצוגה במסך כאשר הרזולוציה מוגדרת לרזולוציה אופטימלית‪ ,‬שנה את הרזולוציה ל‪‎1280 x-‬‬
‫‪.1024‬‬
‫――‬
‫המסך עשוי להבהב זמן קצר או להתחיל לפעול אחרי השהיה כלשהי בעת הפעלה או השבתה של הפונקציה ‪ PIP/PBP‬או בעת שינוי‬
‫גודל המסך כאשר הפונקציה ‪ PIP/PBP‬מופעלת‪.‬‬
‫מצב זה קורה בדרך כלל בעת חיבור מחשב וצג לשני מקורות קלט או יותר‪ .‬אין לו כל קשר לביצועי הצג‪.‬‬
‫הבעיה נגרמת בעיקר כאשר שידור אותות הווידאו לצג מושהה‪ ,‬בהתאם לביצועי הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫הפונקציה ‪( PBP‬תמונה ליד תמונה) מחלקת את המסך לחצי‪ ,‬ומציגה בו‪-‬זמנית את הפלט של שני התקני מקור שונים בצד‬
‫השמאלי ובצד הימני של המסך‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר הפונקציה ‪ PIP/PBP‬מופעלת‪ ,‬לא תהיה אפשרות לשנות את הרזולוציה באופן אוטומטי לרזולוציה האופטימלית עקב בעיית‬
‫תאימות בין הכרטיס הגרפי למערכת ‪.Windows‬‬
‫הגדר את ‪ PIP/PBP Mode‬ל‪ .Off-‬לחלופין‪ ,‬הפעל מחדש את הצג‪ ,‬ולאחר מכן הגדר את הרזולוציה להגדרה המיטבית באמצעות‬
‫ממשק ‪.Windows‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Sound Source‬‬
‫בחר את הגודל ואת יחס התצוגה של המסך המשני‪.‬‬
‫הגדר עבור איזה מסך ברצונך לשמוע את הקול‪.‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי והצד‬
‫• •‬
‫הימני של המסך היא ‪( 1440‎x ‎1280‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫מצב ‪PIP‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור המסך המשני היא‬
‫• •‬
‫‪x 720‬‏‪( 480‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית של המסך המשני היא‬
‫• •‬
‫‪x 1280‬‏‪( 720‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫מצב ‪PBP‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Position‬‬
‫בחר את מיקום המסך המשני מתוך האפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫• •‬
‫――‬
‫――‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר ‪ PBP‬נבחר‪.‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪Source‬‬
‫בחר את המקור עבור כל מסך‪.‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪PIP‬‏ (‪Size‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫‪/‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪PIP‬‏ (‪Size‬‬
‫))‬
‫‪/‬‬
‫))‬
‫בחר את גודל התמונה עבור המסך המשני‪.‬‬
‫מקור הקלט עבור המסך הראשי משתנה‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫לא ניתן לבחור את מקור הקלט הנוכחי‪ ,‬אך ניתן לבחור את שני מקורות הקלט האחרים‪.‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר 'מדריך מקשים ייעודיים' יופיע‪ ,‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה כדי לבחור בסמל‬
‫הראשי יעבור לפי הסדר בין המצבים ‪.USB Type-C ← DisplayPort ← HDMI‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .JOG‬המסך‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא‪ ,‬ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪PBP‬‏ (‪Size‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫))‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ולשידורים סטנדרטיים‪.‬‬
‫מקור הקלט עבור המסך הראשי משתנה‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪.16:9‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס התצוגה המקורי‪ ,‬בלי לחתוך דבר‪.‬‬
‫כאשר אות הקלט של המסך השמאלי והמסך הימני יהיה זהה‪ ,‬לא ניתן לבצע את הפעולה‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר 'מדריך מקשים ייעודיים' יופיע‪ ,‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה כדי לבחור בסמל‬
‫התפריט להגדרת מקור ה‪.PBP-‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .JOG‬יופיע אותו‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪HDMI-‬‏‪/DP/‬‏‪.USB Type-C‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪HDMI‬‏‪/DP/‬‏‪ USB Type-C‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪38‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪( PBP‬‏‪Size‬‬
‫))‬
‫‪Contrast‬‬
‫הגדר את ‪ Picture Size‬עבור כל אחד מהמסכים המחולקים‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא‪ ,‬ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ולשידורים סטנדרטיים‪.‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪( PIP‬‏‪Size‬‬
‫))‬
‫‪/‬‬
‫כוונן את רמת הניגודיות עבור המסך המשני‪.‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪( PBP‬‏‪Size‬‬
‫))‬
‫כוונן את רמת הניגודיות עבור כל מסך‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס התצוגה המקורי‪ ,‬בלי לחתוך דבר‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪HDMI-‬‏‪/DP/‬‏‪.USB Type-C‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪HDMI‬‏‪/DP/‬‏‪ USB Type-C‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪39‬‬
‫פרק ‪06‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫‏‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪Language‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫――‬
‫――‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪.‬‬
‫השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫הגדר את השקיפות עבור חלונות התפריטים‪.‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫הגדר את תפריט התצוגה במסך (‪ )OSD‬כך שייעלם באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש בתוך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫‪ Display Time‬ניתן לשימוש כדי לציין את פרק הזמן שלאחריו ברצונך שתפריט ה‪ OSD-‬ייעלם‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‏‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫בחר את גרסת ‪ DisplayPort‬שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫הגדרות שגויות עלולות לגרום למסך ריק‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬בדוק את מפרט המכשיר‪.‬‬
‫――‬
‫אם הצג במצב ‪ USB Type-C/DisplayPort/HDMI‬ובמסך מופיעה ההודעה ‪ Check Signal Cable‬או שמצב החיסכון בחשמל‬
‫‪ .‬תוכל לבחור באפשרות ‪ 1.1‬או ↑‪.1.2‬‬
‫מופעל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות ולאחר מכן בחר בסמל‬
‫‪41‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫בחר את אות הקלט שיועבר כפלט לצג הבא וכן את מצב הפלט כדי לפשט את החיבור והשליטה בהתקני תצוגה‪.‬‬
‫――‬
‫אם נבחר מצב ‪ MST‬עבור ‪ FreeSync ,DP OUT‬לא נתמך עבור כל הצגים המחוברים‪.‬‬
‫――‬
‫לפני בחירה במצב ‪ MST‬עבור ‪ ,DP OUT‬ודא שההתקן תומך ב‪)Daisy Chain( DisplayPort:MST-‬‏‪( HBR2/‬קצב סיביות גבוה)‪.‬‬
‫הגדרות שגויות עלולות לגרום למסך שחור או לחוסר עקביות בין מצב הפלט בפועל לבין מצב הפלט שנבחר‪ .‬אם מופיע מסך שחור‪,‬‬
‫שנה את מצב הפלט של יציאת ‪.DP OUT‬‬
‫• •‪ :MST/SST‬טכנולוגיה המשמשת לחיבור ולהנעה של אותות צג מרובי זרמים‪.‬‬
‫יישום פונקציית ‪DP OUT‬‏(‪)MST/SST‬‬
‫חיבור מחשב דרך ‪DisplayPort‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫מסך ב'‬
‫מסך א'‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫‒ ‒‪ :MST‬ראשי תיבות של ‪( Multi-Stream Transport‬תעבורה מרובת זרמים)‪ .‬במצב זה ניתן להעביר זרמים רבים של‬
‫וידאו ושמע‪ ,‬אך נדרשת תמיכה הן בקיבולת הכונן של הכרטיס הגרפי והן ברזולוציה של הצג‪.‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪USB Type-C:MST‬‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫‒ ‒‪ :SST‬ראשי תיבות של ‪( Single Stream Transport‬תעבורה בזרם יחיד)‪ .‬במצב זה ניתן להעביר רק שילוב של זרם‬
‫וידאו יחיד וזרם שמע יחיד‪.‬‬
‫• •מצב ‪ DP OUT: 5‬מצבים‬
‫מחשב‬
‫‪MST‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪DisplayPort:MST ← OSD‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫מסך א'‬
‫מסך א'‬
‫מחשב‬
‫‪USB Type-C:SST‬‬
‫‪DisplayPort:MST‬‬
‫‪DisplayPort:SST‬‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫‪SST‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪HDMI:SST‬‬
‫‪DisplayPort:SST ← OSD‬‬
‫• ודא שהכרטיס הגרפי תומך בפונקציית ה‪ .)Daisy Chain( MST-‬כדי לבדוק זאת‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של יצרן הכרטיס‬
‫הגרפי‪.‬‬
‫• מצב הפלט של ‪ DP OUT‬משתנה בהתאם להגדרות של ‪ DisplayPort Ver.‬כאשר ‪ DisplayPort Ver.‬מוגדר ל‪DP ,1.1-‬‬
‫‪ OUT‬תומכת אך ורק ב‪.SST-‬‬
‫• בעת חיבור מחשב באמצעות כבל ‪ ,DP‬עליך להגדיר את מצב ‪ DP OUT‬ל‪ "DisplayPort:MST )SST("-‬בתפריט ה‪.OSD-‬‬
‫(‪)DisplayPort:SST/DisplayPort:MST - DP OUT – System – OSD‬‬
‫• עקב מגבלת רוחב הפס של ‪ ,DisplayPort Ver. 1.2‬ניתן לחבר עד שני צגים ברזולוציה של ‪2560 x 1440 @ 60 Hz‬‬
‫ולהשתמש בהם‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מפרט זה עשוי להשתנות בהתאם לכבל שבו נעשה שימוש ובהלאם לביצועי הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫• •כאשר נעשה שימוש בפונקציה זו‪ ,‬עשוי להתרחש הדבר הבא‪ :‬מסך מהבהב או מסך שחור‪ ,‬והדבר תלוי בסוג ההתקן הקודם‬
‫שבו נעשה שימוש ובאיכות הכבל שבו נעשה שימוש‪ .‬נסה להשתמש בכבל ממותג של ‪ ,Samsung‬ובקר באתר האינטרנט‬
‫של יצרן הכרטיס הגרפי כדי לבדוק ולעדכן את מנהל ההתקן שלו לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫חיבור מחשב דרך יציאת ‪USB Type-C‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫מחשב‬
‫צג ‪1‬‬
‫• •מומלץ להשתמש בכבל של המותג ‪.Samsung‬‬
‫מסך א'‬
‫מסך ב'‬
‫‪DP IN‬‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫כבל ‪USB Type-C‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫‪MST‬‬
‫‪USB Type-C:MST ← OSD‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫מסך א'‬
‫מחשב‬
‫מסך א'‬
‫‪DP IN‬‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫כבל ‪USB Type-C‬‬
‫‪SST‬‬
‫‪USB Type-C:SST ← OSD‬‬
‫• ודא שהכרטיס הגרפי תומך בפונקציית ה‪ .)Daisy Chain( MST-‬כדי לבדוק זאת‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של יצרן הכרטיס‬
‫הגרפי‪.‬‬
‫• בעת חיבור מחשב באמצעות כבל ‪ ,USB Type-C‬עליך להגדיר את מצב ‪ DP OUT‬ל‪ "USB Type-C:MST )SST("-‬בתפריט‬
‫ה‪)USB Type-C:SST/USB Type-C:MST - DP OUT – System – OSD( .OSD-‬‬
‫―‬
‫כמות הצגים הזמינים עשויה להשתנות בהתאם לכבל שבו נעשה שימוש ובהתאם לביצועי הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• כאשר נעשה שימוש בפונקציה זו‪ ,‬עשוי להתרחש הדבר הבא‪ :‬מסך מהבהב או מסך שחור‪ ,‬והדבר תלוי בסוג ההתקן הקודם‬
‫שבו נעשה שימוש ובאיכות הכבל שבו נעשה שימוש‪ .‬נסה להשתמש בכבל ממותג של ‪ ,Samsung‬ובקר באתר האינטרנט‬
‫של יצרן הכרטיס הגרפי כדי לבדוק ולעדכן את מנהל ההתקן שלו לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫• מומלץ להשתמש בכבל של המותג ‪.Samsung‬‬
‫‪43‬‬
‫חיבור מחשב דרך יציאת ‪HDMI‬‬
‫כאשר פונקציית ה‪ MST-‬אינה נתמכת‬
‫צג ‪1‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫מחשב‬
‫‪1‬ודא שהכבל מחובר כראוי ושמצב ‪ DP OUT‬מוגדר כראוי בתפריט ה‪ .OSD-‬עיין בנושא‬
‫יישום פונקציית ‪DP OUT‬‏(‪.)MST/SST‬‬
‫‪2‬‬
‫מסך א'‬
‫מסך א'‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫כבל ‪HDMI‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫‪SST‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪2‬ודא שהכרטיס הגרפי יכול לתמוך בפונקציית ה‪MST-‬‏(‪ .)Daisy Chain‬כדי לבדוק זאת‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של יצרן‬
‫הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬מקורות ‪ HDMI‬יכולים לתמוך אך ורק במצב "‪ ."HDMI:SST‬כאשר‪ DisplayPort Ver.‎‬מוגדר לערך ‪ ,1.1‬יציאת ‪DP OUT‬‬
‫בלבד תומכת ב‪ SST-‬עבור מקור ה‪.DP-‬‬
‫‪HDMI:SST ← OSD‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בדוק וודא את ההגדרה הבאה‪ :‬לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה של ‪ ← Windows‬לחץ על רזולוציית‬
‫מסך (או לחץ על הגדרות תצוגה עבור ‪ .)Windows 10‬ודא ש‪ MST-‬מאופשר‪ :‬בדוק שרשימת הצגים המרובים מוגדרת‬
‫• •בעת חיבור מחשב באמצעות כבל ‪ ,HDMI‬עליך להגדיר את מצב ‪ DP OUT‬ל‪ "HDMI:SST‎"-‬בתפריט ה‪.OSD-‬‬
‫(‪)HDMI:SST - DP OUT – System – OSD‬‬
‫• •מקורות ‪ HDMI‬יכולים לתמוך אך ורק במצב "‪."HDMI:SST‬‬
‫לאפשרות הרחב צגים אלה‪ .‬אם מוגדר ערך אחר‪ ,‬שנה לאפשרות הרחב צגים אלה‪.‬‬
‫‪Windows 7‬‬
‫• •כאשר נעשה שימוש בפונקציה זו‪ ,‬עשוי להתרחש הדבר הבא‪ :‬מסך מהבהב או מסך שחור‪ ,‬והדבר תלוי בסוג ההתקן הקודם‬
‫שבו נעשה שימוש ובאיכות הכבל שבו נעשה שימוש‪ .‬נסה להשתמש בכבל ממותג של ‪ ,Samsung‬ובקר באתר האינטרנט‬
‫של יצרן הכרטיס הגרפי כדי לבדוק ולעדכן את מנהל ההתקן שלו לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫• •מומלץ להשתמש בכבל של המותג ‪.Samsung‬‬
‫‪Windows 10‬‬
‫‪44‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫הדגמים ברשימה 'כרטיסים גרפיים' תומכים ב‪FreeSync-‬‬
‫טכנולוגיית ‪ FreeSync‬היא פתרון המונע קריעת מסך ללא כל ההשהיות והעיכובים הרגילים‪.‬‬
‫תכונה זו תמנע קריעת מסך והשהיה בזמן הפעלת משחק‪ .‬שפר את חוויית המשחק שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Off‬השבת את ‪.FreeSync‬‬
‫• •‪ :Standard Engine‬הפעל את הפונקציות הבסיסיות של ‪ FreeSync‬שבכרטיס הגרפי של ‪.AMD‬‬
‫‪ FreeSync‬ניתן לשימוש בדגמים מסוימים בלבד של כרטיסים גרפיים של ‪ .AMD‬עיין ברשימה הבאה למידע על הכרטיסים‬
‫הגרפיים הנתמכים‪:‬‬
‫הקפד להתקין את מנהלי ההתקן העדכניים הרשמיים של הכרטיסים הגרפיים של ‪ AMD‬התומכים ב‪.FreeSync-‬‬
‫――‬
‫――‬
‫בחר באפשרות ‪ FreeSync Off‬אם אתה משתמש בכרטיס גרפי של יצרן אחר‪.‬‬
‫• •‪ :Ultimate Engine‬הפעל את התכונה ‪ FreeSync‬עם קצב מסגרות מסך גבוה יותר‪ .‬קריעת מסך (סנכרון מוזר בין המסך‬
‫והתוכן) תופחת במצב זה‪ .‬שים לב כי עשויה להתרחש תופעת מסך מהבהב במהלך משחק‪.‬‬
‫בעת הפעלת הפונקציה ‪ ,FreeSync‬השתמש בקצב רענון המסך הגבוה ביותר לצורך קבלת אפקט ‪ FreeSync‬המיטבי‪.‬‬
‫עבור השיטה להגדרת קצב הרענון‪ ,‬עיין בשאלות ותשובות‬
‫――‬
‫――‬
‫לדגמי כרטיסים גרפיים נוספים של ‪ AMD‬התומכים בתכונה ‪ ,FreeSync‬בקר באתר האינטרנט הרשמי של ‪.AMD‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫בעת שימוש בפונקציה ‪ ,FreeSync‬השתמש בכבל ה‪ HDMI/DP-‬שסופק על‪-‬ידי יצרן הצג‪.‬‬
‫• •‪( AMD Radeon R9 300 Series‬לא כולל ‪)‎370 / 370X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 290‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 Fury X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 285‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 360‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 260X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 295X2‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 260‬‬
‫• •‪AMD Radeon RX 400 Series‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 290X‬‬
‫פונקציה זו אינה זמינה עבור יציאת ‪.USB Type-C‬‬
‫אם אתה משתמש בפונקציה ‪ FreeSync‬בזמן משחק‪ ,‬עשויים להתרחש התסמינים הבאים‪:‬‬
‫• •המסך עשוי להבהב בהתאם לסוג הכרטיס הגרפי‪ ,‬להגדרות אפשרויות המשחק או לסרטון הווידאו המופעל‪ .‬נסה את‬
‫הפעולות הבאות‪ :‬הפחת את ערכי הגדרות המשחק‪ ,‬שנה את מצב ‪ FreeSync‬הנוכחי לערך ‪ ,Standard Engine‬או בקר‬
‫באתר האינטרנט של ‪ AMD‬כדי לבדוק את גרסת מנהל ההתקן של הכרטיס הגרפי שברשותך ולעדכן אותו בגרסה החדשה‪.‬‬
‫כיצד מפעילים את ‪?FreeSync‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את ‪ FreeSync‬כ‪ Standard Engine-‬או כ‪ Ultimate Engine-‬בתפריט ‪.OSD‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפעל את ‪ FreeSync‬ב‪:AMD Radeon Settings-‬‬
‫• •בזמן שאתה משתמש בפונקציה ‪ ,FreeSync‬המסך עלול להבהב עקב שוני בתדירות הפלט של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫לחץ על לחצן העכבר הימני‬
‫• •קצב התגובה עשוי להיות לא יציב במהלך הפעלת משחק‪ ,‬בהתאם לרזולוציה‪ .‬רזולוציה גבוהה יותר בדרך‪-‬כלל מפחיתה את‬
‫קצב התגובה‪.‬‬
‫התכונה ‪ AMD FreeSync‬אמורה להיות מוגדרת ל'מופעל'‪ .‬בחר באפשרות 'מופעל' אם התכונה טרם הופעלה‪.‬‬
‫‪AMD Radeon Settings‬‬
‫‪Display‬‬
‫• •איכות הצליל של הצג עשויה להיפגע‪.‬‬
‫――‬
‫במקרה של בעיות בשימוש בפונקציה‪ ,‬יש לפנות אל מרכז השירות של סמסונג‪.‬‬
‫‪45‬‬
46
‫‪Smart ECO Saving‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫הפונקציה ‪ Smart ECO Saving‬מפחיתה את צריכת החשמל על‪-‬ידי שליטה בזרם החשמלי המשמש את לוח הצג‪.‬‬
‫הגדר את ‪ PC/AV Mode‬ל‪ .AV-‬גודל התמונה יוגדל‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫אפשרות זו שימושית בעת צפייה בסרט‪.‬‬
‫• •‪ :Off‬בטל את הפעלת הפונקציה ‪.Smart ECO Saving‬‬
‫• •הגדר ל‪ PC-‬בעת חיבור למחשב‪.‬‬
‫• •‪ :On‬צריכת החשמל תופחת באופן אוטומטי ב‪ 10%-‬לעומת ההגדרה הנוכחית‪( .‬ההפחתה בצריכת החשמל תלויה במצב‬
‫בהירות המסך של הלקוח‪).‬‬
‫• •הגדר ל‪ AV-‬בעת חיבור להתקן ‪.AV‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫――‬
‫מסופק עבור הדגמים הרחבים בלבד‪ ,‬כגון ‪ 16:9‬או ‪.16:10‬‬
‫――‬
‫אם הצג במצב ‪ USB Type-C/DisplayPort/HDMI‬ובמסך מופיעה ההודעה ‪ Check Signal Cable‬או שמצב החיסכון בחשמל‬
‫‪ .‬תוכל לבחור באפשרות ‪ PC‬או ‪.AV‬‬
‫מופעל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות ולאחר מכן בחר בסמל‬
‫קביעת תצורה של ‪Off Timer‬‬
‫‪ :Off Timer‬הפעל את מצב ‪.Off Timer‬‬
‫‪ :Turn Off After‬ניתן להגדיר את כיבוי הטיימר בטווח של שעה עד ‪ 23‬שעות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר שיחלוף מספר‬
‫השעות שצוין‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Off Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫במוצרים המיועדים לשווקים באזורים מסוימים‪ ,‬ערך ברירת המחדל להפעלה אוטומטית של הפונקציה ‪ Off Timer‬הוא ‪ 4‬שעות לאחר‬
‫הפעלת המוצר‪ .‬הדבר קשור לתקנות אספקת החשמל‪ .‬אם אינך רוצה בהפעלת הטיימר‪ ,‬עבור אל‬
‫‪ Off Timer Plus‬ובאפשרות ‪ Off Timer‬בחר ‪.Off‬‬
‫‪System‬‬
‫קביעת תצורה של ‪Eco Timer‬‬
‫‪ :Eco Timer‬הפעל את מצב ‪.Eco Timer‬‬
‫‪ :Eco Off After‬ניתן להגדיר את ‪ Eco Timer‬בין ‪ 10‬ל‪ 180-‬דקות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי בתום הזמן המוגדר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Eco Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫‪47‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Information‬‬
‫בחר באפשרות ‪ Auto‬או ‪ Manual‬כשיטה לזיהוי אות הקלט‪.‬‬
‫הצג את הרזולוציה‪ ,‬התדירות ומקור הקלט הנוכחיים‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר מצב ‪ MST‬נבחר עבור ‪.DP OUT‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫שלוט בקצב התגובה של לחצן בעת לחיצה עליו‪.‬‬
‫‪ ,sec 1 ,Acceleration‬או ‪ sec 2‬ניתנים לבחירה‪ .‬אם נבחרה האפשרות ‪ ,No Repeat‬פקודה תגיב פעם אחת בלבד בעת לחיצה‬
‫על לחצן‪.‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫קבע את ההגדרות כדי להפעיל או להשבית את נורית ההפעלה הממוקמת בחלק התחתון של המוצר‪.‬‬
‫• •‪ :Working‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר מופעל‪.‬‬
‫• •‪ :Stand-by‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫החזר את כל ההגדרות עבור המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫פרק ‪08‬‬
‫‏התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪OS‬‬
‫חומרה‬
‫• •‪Windows XP‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •זיכרון בנפח ‪ 32MB‬לפחות‬
‫• •‪Windows Vista‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •שטח פנוי בנפח ‪ 60MB‬לפחות בכונן הדיסק הקשיח‬
‫• •‪Windows 7‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪ Easy Setting Box‬מאפשר למשתמשים להשתמש בצג על‪-‬ידי חלוקה למחיצות של מקטעים מרובים‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של ‪ ,Easy Setting Box‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫• •‪Windows 8.1‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהתוכנה לא תפעל כראוי אם לא תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫• •‪Windows 10‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫ייתכן שהסמל של ‪ Easy Setting Box‬לא יופיע; זה תלוי במערכת המחשב ובמפרט המוצר‪.‬‬
‫אם סמל קיצור הדרך לא מופיע‪ ,‬הקש על המקש ‪.F5‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫ההתקנה של ‪ Easy Setting Box‬עשויה להיות מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומסביבת העבודה ברשת‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫פרק ‪09‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫――‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪ ,‬פנה אל‬
‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‏‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהמחברים מחוברים היטב‪.‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך כבוי ונורית ההפעלה מהבהבת על אף שהמוצר מחובר כראוי למחשב‪ ,‬בצע בדיקת ‪.Self Diagnosis‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק מהמוצר את הכבלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫――‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך דרך‬
‫הגדרות ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי לגרסה החדשה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫‪4‬אם מופיעה ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬המוצר פועל כרגיל‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫עבור מצב שחורג מהרזולוציה הנתמכת (עיין ב‪-‬טבלת מצבי אות רגילים)‪ ,‬תופיע ההודעה ‪ Not Optimum Mode‬למשך זמן‬
‫קצר‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪ ,HDMI-DVI‬מופיעים שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫הרזולוציה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם להגדרות מערכת המחשב ולכבלים‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪ .‬המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כראוי‪.‬‬
‫ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪.‬‬
‫ודא שהכבל מחובר כראוי אל המוצר‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫‪ Not Optimum Mode‬מוצג במסך‪.‬‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר האות מהכרטיס הגרפי עולה על הרזולוציה או התדירות המרביות עבור המוצר‪.‬‬
‫שנה את הרזולוציה והתדירות המרביות כך שיתאימו לביצועי המוצר‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪.)54‬‬
‫‪50‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫הפעלת הווידאו בלתי יציבה‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫ההפעלה של קובצי וידאו גדולים באיכות ‪ High-Definition‬עלולה להיות בלתי יציבה‪ .‬הדבר עלול לנבוע מכך שנגן הווידאו‬
‫אינו מותאם באופן מיטבי למשאב המחשב‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה שוב‪.‬‬
‫נסה להפעיל את הקובץ בנגן וידאו אחר‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪ .‬יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫בעיות שמע‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה והתדירות עבור המחשב אינן חורגות מטווח הרזולוציה והתדירות המתאים למוצר‪ .‬כעת‪ ,‬אם יש צורך‪,‬‬
‫שנה את ההגדרות‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪ )54‬במדריך זה ובתפריט ‪ Information‬במוצר‪.‬‬
‫אין קול‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫לצבעים במסך יש צל והם מעוותים‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫יש תמונה אך אין קול‪.‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫לא ניתן לשמוע קול אם נעשה שימוש בכבל ‪ HDMI-DVI‬כדי לחבר את התקן הקלט‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫חבר את ההתקן באמצעות כבל ‪ ,HDMI‬כבל ‪ DP‬או כבל ‪.USB Type-C‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫המוצר פועל במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫הקש על אחד ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למצב הפעולה הרגיל‪.‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫הטקסט מטושטש‪.‬‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫אם אתה משתמש ב‪( Windows OS-‬לדוגמה‪,Windows 7 ,‬‏‪,Windows 8‬‏‪ Windows 8.1‬או ‪ :)Windows 10‬עבור אל לוח‬
‫הבקרה גופנים כוונן טקסט ‪ ClearType‬ושנה את הפעל את ‪.ClearType‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫――‬
‫נוריות ה‪ LED-‬במסגרת של המוצר עלולות להיראות‪ ,‬בהתאם לזווית הצפייה של המשתמש‪ .‬אור זה אינו מזיק לבני אדם‪ ,‬ואין לו‬
‫השפעה על תכונות המוצר ועל ביצועיו‪ .‬המוצר בטוח לשימוש‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ש&ת‬
‫――‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה וערכות נושא ← תצוגה ← הגדרות ← מתקדם ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה ← תצוגה ← הגדרות ← מתקדם ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאמה אישית ← הגדרות תצוגה ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות ← מאפייני מתאם תצוגה ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫• •‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה וערכות נושא ← תצוגה ← הגדרות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה ← תצוגה ← הגדרות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאמה אישית ← הגדרות תצוגה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫• •‪ :Windows XP‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה וערכות נושא ← תצוגה ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← תצוגה ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows Vista‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← התאמה אישית ← מסך נעילה ← הגדרות זמן קצוב למסך ← צריכת חשמל & שינה או הגדרת ה‪ BIOS-‬במחשב‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‏‬
‫כללי‬
‫שם דגם‬
‫*‪S24H850QF‬‬
‫*‪S27H850QF‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 23.8( 24‬אינץ' ‪ 60.4 /‬ס"מ)‬
‫סיווג ‪ 26.9( 27‬אינץ' ‪ 68.4 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 526.848‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 296.352‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 596.74‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 335.66‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.2058‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.2058‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 0.2331‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.2331‬מ"מ (‪)V‬‬
‫שעון פיקסל מרבי‬
‫‪250 MHz‬‬
‫אספקת כוח‬
‫ז"ח‪‎100 - 240 V – (+/- 10 %)‎‬‏‪‎50/60 Hz ± 3 Hz ,‬‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫מחברי אות‬
‫‪HDMI‬‏‪,DP ,‬‏‪USB Type-C‬‬
‫תנאי סביבה‬
‫תפעול‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫חבר–הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל (‪Plug-and-Play‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת‬
‫מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך להתאים אישית את הגדרות‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫נקודות מסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא בהיר או כהה יותר‬
‫מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫טמפרטורה‪‎10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) :‬‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪‎-20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) :‬‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫‪53‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫*‪/S24H850QF‬‏*‪S27H850QF‬‬
‫שם דגם‬
‫סינכרון‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎30 – 89 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎50 – 75 Hz‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪ ‎2560 x 1440‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪ ‎2560 x 1440‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ ,‬המסך יותאם באופן אוטומטי‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק למרות שנורית ההפעלה דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על פי‬
‫הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫רזולוציה‬
‫‪400 x 720 ,IBM‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪480 x 640 ,VESA‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪480 x 640 ,MAC‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪480 x 640 ,VESA‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪480 x 640 ,MAC‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪600 x 800 ,VESA‬‬
‫‪35.156‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪36.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪600 x 800 ,VESA‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪600 x 800 ,VESA‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪600 x 800 ,VESA‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪624 x 832 ,MAC‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪768 x 1024 ,VESA‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪768 x 1024 ,VESA‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪768 x 1024 ,VESA‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪864 x 1152 ,VESA‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪870 x 1152 ,MAC‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪720 x 1280 ,VESA‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪800 x 1280 ,VESA‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪1024 x 1280 ,VESA‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪54‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪1024 x 1280 ,VESA‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪900 x 1440 ,VESA‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪RB900 x 1600 ,VESA‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1050 x 1680 ,VESA‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪1080 x 1920 ,VESA‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1440 x 2560 ,VESA‬‬
‫‪88.787‬‬
‫‪59.951‬‬
‫‪241.500‬‬
‫‪-/+‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫חזרה על אותה התמונה הרבה פעמים לשנייה מאפשרת לך להציג תמונות טבעיות‪ .‬תדירות החזרה נקראת "תדירות אנכית" או "קצב רענון" והיא מסומנת ב‪.Hz-‬‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מהרזולוציות המפורטות בטבלה שלעיל לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם למפרטים של כרטיס הגרפיקה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫‏נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫――‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫• •חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫• •שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫• •בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫• •טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫• •שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫• •פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫• •שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫• •אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫• •טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫אחר‬
‫• •תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫• •בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫――‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את המדריך‪.‬‬
‫‪56‬‬
Download PDF

advertising