Samsung | QE65Q9FNAT | Samsung טלוויזיה חכמה 65 אינץ' סדרה Q9FN QLED 4K UHD (2018)‎ מדריך למשתמש

‫מדריך למשתמש‬
‫תודה שרכשת מוצר זה של ‪.Samsung‬‬
‫לקבלת שירות מלא יותר‪ ,‬רשום את המוצר שלך בכתובת ‪www.samsung.com‬‬
‫דגם‬
‫מספר סידורי‬
‫לפני שתקרא את המדריך למשתמש‬
‫לטלוויזיה זו מצורך מדריך למשתמש ו‪ e-Manual-‬מוטבע‪.‬‬
‫לפני שתקרא את המדריך למשתמש‪ ,‬עיין בנושאים הבאים‪:‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫קרא את המדריך למשתמש המצורף כדי לקרוא מידע על‬
‫בטיחות המוצר‪ ,‬ההתקנה‪ ,‬אביזרים‪ ,‬תצורה ראשונית ומפרטי‬
‫מוצר‪.‬‬
‫‪e-Manual‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על הטלוויזיה‪ ,‬קרא את ה‪e-Manual-‬‬
‫המוטבע במוצר‪.‬‬
‫• •לפתיחת ה‪,e-Manual-‬‬
‫> הגדרות > תמיכה > פתח ‪e-Manual‬‬
‫באתר האינטרנט ניתן להוריד את המדריך למשתמש ולראות את התוכן שלו במחשב או בהתקן נייד‪.‬‬
‫הכרת פונקציות העזרה של ‪e-Manual‬‬
‫• •לא ניתן לגשת למסכי תפריטים מסוימים דרך ‪.e-Manual‬‬
‫חיפוש‬
‫תוכן‬
‫נצפה לאחרונה‬
‫בחר פריט מתוצאות החיפוש כדי לטעון את הדף המתאים‪.‬‬
‫בחר מילת מפתח כדי לנווט אל הדף הרלוונטי‪.‬‬
‫– –ייתכן שתפריטים לא יופיעו בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בחר נושא מתוך רשימת הנושאים שבהם צפית לאחרונה‪.‬‬
‫הכרת הפונקציות של הלחצנים המופיעים בדפי הנושאים של ה‪e-Manual-‬‬
‫עברית ‪2 -‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫גש לפריט המשויך בתפריט ונסה את התכונה ישירות‪.‬‬
‫קישור‬
‫קבל גישה לנושא מודגש שקיימת הפניה אליו בעמוד של ‪ e-Manual‬באופן מיידי‪.‬‬
‫אזהרה! הוראות בטיחות חשובות‬
‫יש לקרוא את הנחיות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות‪ .‬אין לפתוח‪.‬‬
‫מוצר ‪ :Class II‬סמל זה מציין שהמוצר אינו דורש‬
‫חיבור בטוח להארקה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את המכסה‬
‫(או את החלק האחורי)‪ .‬בתוך ההתקן אין רכיבים שנועדו להפעלה‬
‫על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬פנה לאיש מקצוע מוסמך לצורך תיקון‪.‬‬
‫מתח ‪ :AC‬המתח המדורג שמסומן בסמל זה הוא מתח‬
‫‪.AC‬‬
‫סמל זה מציין מתח גבוה שקיים בתוך ההתקן‪ .‬מסוכן‬
‫לבוא במגע כלשהו עם כל רכיב פנימי של המוצר‪.‬‬
‫מתח ‪ :DC‬המתח המדורג שמסומן בסמל זה הוא מתח‬
‫‪.DC‬‬
‫סמל זה מציין תיעוד חשוב בנושא תפעול ותחזוקה‬
‫שצורף למוצר זה‪.‬‬
‫זהירות‪ .‬עיין בהוראות לשימוש‪ :‬סמל זה מפנה את‬
‫המשתמש לעיין במדריך המשתמש לקבלת מידע‬
‫בטיחות קשור‪.‬‬
‫• •החריצים והפתחים בארונית ובגב או בתחתית קיימים לצורך אוורור הכרחי‪ .‬כדי להבטיח פעולה מהימנה של התקן זה וכדי להגן‬
‫עליו מפני התחממות יתר‪ ,‬אין לחסום או לכסות חריצים ופתחים אלה‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–אין למקם את ההתקן בחלל סגור‪ ,‬כגון ארונית ספרים או ארון מובנה‪ ,‬אלא אם הם מספקים אוורור נאות‪.‬‬
‫–אין למקם את ההתקן בקרבת רדיאטורים ומפזרי חום או מעליהם‪ ,‬או במקום שבו ההתקן חשוף לאור שמש ישיר‪.‬‬
‫–אין להניח על ההתקן כלים עם מים (אגרטלים וכולי)‪ ,‬כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את ההתקן לגשם או למקם אותו בקרבת מים (ליד אמבטיה‪ ,‬כיור רחצה‪ ,‬כיור מטבח או כיור לכביסה‪ ,‬במרתף לח או ליד‬
‫בריכה‪ ,‬וכולי)‪ .‬אם ההתקן נרטב בטעות‪ ,‬נתק אותו מהחשמל ופנה מיד למשווק מורשה‪.‬‬
‫• •התקן זה מופעל על‪-‬ידי סוללות‪ .‬ייתכן שבמקום שבו אתה גר קיימות תקנות סביבתיות שלפיהן אתה נדרש להשליך את הסוללות‬
‫בצורה נאותה‪ .‬פנה לרשויות המקומיות באיזורך לקבלת מידע נוסף על השלכה או מיחזור‪.‬‬
‫• •אין להעמיס על שקעים‪ ,‬כבלים מאריכים או מתאמים מעבר לקיבולת שלהם‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •יש להניח כבלי מתח במיקום מתאים‪ ,‬מתוך כוונה לצמצם את הסיכויים לכך שידרכו עליהם ואת הסיכויים שיפגעו מחפצים‬
‫שמונחים או מושענים עליהם‪ .‬יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכבלים בקצה שבו נמצא התקע‪ ,‬בנקודת החיבור לשקע ובנקודה‬
‫שבה הכבלים יוצאים מן ההתקן‪.‬‬
‫• •כדי להגן על התקן זה במקרה של סופת ברקים‪ ,‬או כאשר משאירים אותו ללא השגחה או ללא שימוש למשך פרקי זמן ארוכים‪,‬‬
‫נתק אותו מהשקע בקיר ונתק ממנו את האנטנה או מערכת הכבלים‪ .‬פעולות אלה ימנעו נזק שעלול להיגרם להתקן כתוצאה‬
‫מברקים ומקפיצות מתח בכבלי חשמל‪.‬‬
‫עברית ‪3 -‬‬
‫• •לפני חיבור כבל מתח ‪ AC‬לשקע של מתאם ‪ ,DC‬ודא שהקצאת המתח החשמלי של מתאם ‪ DC‬תואמת לאספקת החשמל‬
‫המקומית‪.‬‬
‫• •אין להכניס חפצי מתכת לחלקיו הפתוחים של ההתקן‪ .‬פעולה כזו עלולה להוביל להתחשמלות‪.‬‬
‫• •כדי להימנע מהתחשמלות‪ ,‬אין לגעת ברכיביו הפנימיים של ההתקן‪ .‬רק טכנאי מוסמך מורשה לפתוח את ההתקן‪.‬‬
‫• •בעת חיבור כבל המתח לשקע יש לוודא שהתקע מקובע היטב במקומו‪ .‬בעת ניתוק כבל המתח מהשקע יש לאחוז בתקע בלבד‪ .‬אין‬
‫לנתק את כבל המתח על‪-‬ידי משיכה בגוף הכבל עצמו‪ .‬אין לגעת בכבל המתח בידיים רטובות‪.‬‬
‫• •אם ההתקן אינו פועל כרגיל – ובפרט‪ ,‬אם הוא משמיע צלילים או מדיף ריחות יוצאי דופן – נתק אותו מיד מהחשמל ופנה לסוכן‬
‫מורשה או למרכז שירות‪.‬‬
‫• •הקפד להוציא את התקע מהשקע אם לא נעשה שימוש בטלוויזיה או אם אתה יוצא מהבית לפרק זמן ממושך (בייחוד אם נשארים‬
‫בבית ילדים‪ ,‬קשישים או אנשים עם מגבלות ללא השגחה)‪.‬‬
‫–‬
‫–אבק שמצטבר עלול לגרום לכבל המתח ליצור ניצוצות ולהתחמם‪ ,‬או לגרום לנזק לבידוד‪ ,‬ובכך להוביל להתחשמלות‪ ,‬לדליפת‬
‫חשמל או לשריפה‪.‬‬
‫• •עליך לפנות למרכז שירות מורשה אם בכוונתך להתקין את הטלוויזיה במיקום שבו אבק מצטבר במהירות‪ ,‬במיקום עם טמפרטורות‬
‫גבוהות או נמוכות‪ ,‬במיקום עם לחות גבוהה‪ ,‬במיקום שמכיל רכיבים כימיים ובאתרים שבהם הטלוויזיה תפעל ‪ 24‬שעות ביממה‪,‬‬
‫כגון שדות תעופה‪ ,‬תחנות רכבת וכולי‪ .‬אם לא תעשה זאת הטלוויזיה עלולה להיפגע ולספוג נזק חמור‪.‬‬
‫• •השתמש רק בשקע ובתקע עם הארקה הולמת‪.‬‬
‫–‬
‫–הארקה לא מתאימה עלולה לגרום להתחשמלות או לנזק לציוד‪( .‬ציוד מסוג ‪ Class l‬בלבד)‪.‬‬
‫• •כדי לכבות את ההתקן לחלוטין‪ ,‬נתק אותו מהשקע‪ .‬כדי שתוכל לנתק את ההתקן במהירות בעת הצורך‪ ,‬ודא כי השקע והתקע‬
‫נמצאים במקום נגיש‪.‬‬
‫• •אחסן את האביזרים (סוללות וכולי) במיקום שנמצא מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •אין להפיל את המוצר או לחבוט בו‪ .‬אם המוצר נפגם‪ ,‬נתק את כבל המתח ופנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫• •כדי לנקות את ההתקן‪ ,‬נתק את כבל המתח מהשקע ונגב את המוצר בעזרת מטלית רכה ויבשה‪ .‬אין להשתמש בכימיקלים כגון‬
‫שעווה‪ ,‬בנזן‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬מדללים‪ ,‬קוטלי חרקים‪ ,‬מטהרי אוויר‪ ,‬חומרי סיכה או חומרי ניקוי‪ .‬כימיקלים אלו עלולים לפגוע במראה‬
‫החיצוני של הטלוויזיה או למחוק את הכיתוב שמודפס על המוצר‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לטפטוף או להתזה של נוזל‪.‬‬
‫• •אין להשליך את הסוללות לאש‪.‬‬
‫• •אין לגרום לקצר בסוללות‪ ,‬לפרק אותן או לחמם אותן יתר על המידה‪.‬‬
‫• •קיימת סכנה לפיצוץ במקרה של החלפת הסוללות בסוללות מהסוג הלא נכון‪ .‬החלף את הסוללה באותו סוג או בסוג שווה ערך‬
‫בלבד‪.‬‬
‫* הערכים והאיורים במדריך למשתמש זה מסופקים לצורך המחשה בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל‪ .‬עיצוב המוצר‬
‫והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫עברית ‪4 -‬‬
‫תוכן‬
‫לפני שתקרא את המדריך למשתמש‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪2‬‬
‫אזהרה! הוראות בטיחות חשובות‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪3‬‬
‫‪01‬‬
‫מה כלול באריזה?‬
‫‪02‬‬
‫חיבור הטלוויזיה ל‪One Connect-‬‬
‫‪03‬‬
‫התקנת הטלוויזיה‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪8‬‬
‫שמירה על אוורור נאות של הטלוויזיה‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪9‬‬
‫חיבור הטלוויזיה למעמד‬
‫‪10 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫הוראות בטיחות‪ :‬קיבוע הטלוויזיה לקיר למניעת נפילה‬
‫‪10 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫ניתוק מכסה המעמד האחורי של נקודת החיבור מהטלוויזיה‬
‫‪11 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫לא ניתן לגשת לתפריט שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫מידע על לחצני שלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫‪12 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫התאמת הטלוויזיה ל‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪13 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫התקנת סוללות ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪13 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫מריץ התקנה התחלתית‬
‫שימוש במוט היגוי של הטלוויזיה‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫התחברות לרשת‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬אלחוטי‬
‫‪15 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬כבלים‬
‫‪15 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫פתרון בעיות ותחזוקה‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪08‬‬
‫‪14 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪16 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫מהי תמיכה מרחוק?‬
‫‪18 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫חיישן ‪ Eco‬ובהירות המסך‬
‫‪18 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫תחזוקת הטלוויזיה‬
‫‪19 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫מפרטים ומידע נוסף‬
‫מפרטים‬
‫‪20 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫תנאים סביבתיים‬
‫‪20 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫צמצום צריכת החשמל‬
‫‪21 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫רישיונות‬
‫‪21 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫עברית ‪5 -‬‬
‫‪0 01‬מה כלול באריזה?‬
‫ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיה‪ .‬אם חסרים פריטים כלשהם‪ ,‬פנה לספק‪.‬‬
‫‪x A‬‏‪)2‬‬
‫• •שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬וסוללות (‪ AA‬‏‬
‫• •מדריך למשתמש‬
‫• •מטלית ניקוי‬
‫• •כרטיס אחריות‪/‬מדריך תקינה (אינם זמינים באזורים מסוימים)‬
‫• •כבל חשמל ‪One Connect‬‬
‫‪x4‬‬
‫‪One Connect‬‬
‫‪One Invisible Connection‬‬
‫מתאם למתלה‬
‫‪Bending Cover‬‬
‫• •הצורות והצבעים של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגמים‪.‬‬
‫• •ניתן לרכוש בנפרד כבלים שאינם כלולים‪.‬‬
‫• •בעת פתיחת האריזה‪ ,‬בדוק אם קיימים אביזרים המוסתרים בין חומרי האריזה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬הפעלת לחץ ישיר שלא כהלכה עלולה לגרום נזק למסכים‪.‬‬
‫מומלץ להרים את הטלוויזיה תוך כדי החזקתה בקצוות‪ ,‬כפי שמוצג‬
‫באיור‪.‬‬
‫עברית ‪6 -‬‬
‫אין לגעת במסך‬
‫זה!‬
‫‪0 02‬חיבור הטלוויזיה ל‪One Connect-‬‬
‫‪ONE CONNECT‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ONE CONNECT‬‬
‫‪ONE CONNECT‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪ONE CONNECT‬‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪Bending Cover‬‬
‫כדי לחבר את הכבל ‪ One Invisible Connection‬אל ‪ One Connect‬ואל הטלוויזיה בצע את פעולות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬חבר לטלוויזיה את המחבר שחייב להיות מחובר לטלוויזיה ולאחר מכן חבר את המחבר שיש עליו את הסמל ( ) אל ‪One‬‬
‫‪ Connect‬כפי שמוצג באיור לעיל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬חבר את כבל המתח ‪ AC‬של ‪ One Connect‬אל ‪ One Connect‬ואל השקע כפי שמוצג באיור לעיל‪.‬‬
‫• •בעת החיבור של ‪ ,One Invisible Connection‬השתמש ב‪ ,Bending Cover-‬שמונע מהכבל של ‪One Invisible‬‬
‫‪ Connection‬להיות מעוקם בזווית של ‪ 90‬מעלות‪ .‬אם לא תעשה זאת‪ ,‬עלול להיגרם נזק לכבל‪.‬‬
‫• •כאשר אתה מחבר את ה‪ ,One Invisible Connection-‬שים לב לצורות של המחברים וחבר אותם כיאות לפי הצורה‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬פעולת המוצר עלולה להשתבש‪.‬‬
‫• •כאשר אתה מחבר את ה‪ ,One Invisible Connection-‬הקפד שהכבל של ה‪ One Invisible Connection-‬לא יתפתל‬
‫סביב עצמו‪ .‬אם לא תעשה זאת‪ ,‬ביצועי הטלוויזיה עלולים להיפגע או שעלול להיגרם נזק לכבל‪.‬‬
‫• •בעת סידור הכבל שנותר‪ ,‬היעזר באיור שלמעלה כדי לראות מהו הסידור הנכון‪.‬‬
‫• •יש להיזהר בעת ביצוע הפעולות שלהלן‪ ,‬מאחר ש‪ One Invisible Connection-‬מכיל מעגל חשמלי‪.‬‬
‫כיפוף‬
‫פיתול‬
‫משיכה‬
‫לחיצה‬
‫התחשמלות‬
‫מוצר לייזר ‪CLASS 1‬‬
‫• •זהירות ‪ -‬במצב פתוח נפלטת קרינת לייזר בלתי נראית‪ .‬אסור לבהות בקרן‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–אי לכופף או לחתוך את הכבלים בצורה מופרזת‪.‬‬
‫–אין להניח חפצים כבדים על הכבל‪.‬‬
‫–אין לפרק את מחבר הכבל‪.‬‬
‫• •זהירות‪ :‬שימוש בפקודות‪ ,‬כוונונים או ביצוע של הליכים באופן שונה ממה שמצוין בזאת עלול להוביל לחשיפה מסוכנת‬
‫לקרינה‪.‬‬
‫עברית ‪7 -‬‬
‫‪0 03‬התקנת הטלוויזיה‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫אם אתה מרכיב טלוויזיה זו על קיר‪ ,‬עליך למלא במדויק את ההוראות שקבע היצרן‪ .‬אם הטלוויזיה אינה תלויה כהלכה‪,‬‬
‫היא עלולה להחליק או ליפול ולגרום לפציעה חמורה של ילדים או מבוגרים ולנזק חמור לטלוויזיה עצמה‪.‬‬
‫עבור דגמים הכוללים מתאמים לתליה‪ ,‬התקן אותם כפי שמוצג באיור להלן לפני התקנת ערכת המתלה‪.‬‬
‫• •עיין במדריך ההתקנה הכלול בערכת המתלה של ‪.Samsung‬‬
‫מתאם למתלה‬
‫תושבת‬
‫למתלה‬
‫טלוויזיה‬
‫‪C‬‬
‫מתאם למתלה‬
‫תושבת‬
‫למתלה‬
‫טלוויזיה‬
‫‪C‬‬
‫• •‪ Samsung Electronics‬אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין בעצמך את המתלה‬
‫על הקיר‪.‬‬
‫• •התקן את המתלה על‪-‬גבי קיר יציב שמאונך לרצפה‪ .‬לפני חיבור המתלה למשטחים מלבד לוח גבס‪ ,‬צור קשר עם המשווק הקרוב‬
‫אליך לקבלת מידע נוסף‪ .‬אם המתלה מותקן על תקרה או על קיר משופע‪ ,‬הוא עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה‪.‬‬
‫• •הממדים הסטנדרטיים לערכות מתלה מוצגים בטבלה בדף הבא‪.‬‬
‫• •אם אתה מתקין מתלה של צד שלישי‪ ,‬שים לב שאורך הברגים שבהם ניתן להשתמש כדי להצמיד את הטלוויזיה למתלה מוצג‬
‫בעמודה ‪ C‬בטבלה בדף הבא‪.‬‬
‫• •בעת התקנת ערכת מתלה מומלץ להדק את כל ארבעת הברגים של ‪.VESA‬‬
‫• •אם ברצונך להתקין ערכת מתלה המתחברת לקיר באמצעות שני ברגים עליונים בלבד‪ ,‬הקפד להשתמש בערכת מתלה של‬
‫‪ Samsung‬התומכת בהתקנה מסוג זה‪( .‬ייתכן כי לא תוכל לרכוש ערכת מתלה מסוג זה בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪).‬‬
‫עברית ‪8 -‬‬
‫‪V‬‬
‫גודל טלוויזיה מפרט חור בורג תואם ‪ ESA‬‏‬
‫(‪A‬‏*‪ ,)B‬במילימטרים‬
‫באינץ'‬
‫‪55‬‬
‫‪x 200‬‏‪200‬‬
‫‪65‬‏‪75-‬‬
‫‪x 400‬‏‪400‬‬
‫‪( C‬מ"מ)‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫כמות‬
‫‪19‬‏‪21-‬‬
‫‪M8‬‬
‫‪4‬‬
‫אין להתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת‪ .‬פעולה זו עלולה להוביל לפציעה כתוצאה מהתחשמלות‪.‬‬
‫• •אל תשתמש בברגים ארוכים מהגודל הסטנדרטי או בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של ‪ .VESA‬ברגים‬
‫ארוכים מדי עלולים לגרום נזק לחלקים פנימיים בטלוויזיה‪.‬‬
‫• •עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות תקן ‪ VESA‬למפרטי הברגים‪ ,‬אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטי המתלים‪.‬‬
‫• •אין להדק את הברגים בעוצמה רבה מדי‪ .‬הדבר עלול להזיק למוצר או לגרום לו ליפול ובכך לגרום לפציעה חמורה‪ Samsung .‬אינה‬
‫נושאת באחריות לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫• •‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפגיעה בגוף בעת שימוש במתלה שאינו תואם ל‪ ,VESA-‬או שלא‬
‫צוין במסמך זה או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫• •אין להרכיב את הטלוויזיה בשיפוע של למעלה מ‪-‬‏‪ 15‬מעלות‪.‬‬
‫• •תהליך הרכבת הטלוויזיה על הקיר צריך תמיד להתבצע על‪-‬ידי שני אנשים‪.‬‬
‫שמירה על אוורור נאות של הטלוויזיה‬
‫בעת התקנת הטלוויזיה וקופסת ‪ ,One Connect‬שמור על מרחק של לפחות ‪ 10‬ס"מ בין הטלוויזיה וקופסת ‪ One Connect‬לחפצים‬
‫אחרים (קירות‪ ,‬דפנות הארון וכולי) כדי להבטיח אוורור הולם‪ .‬אי שמירה על אוורור הולם עלולה להוביל לשריפה או לבעיה במוצר עקב‬
‫עליה בטמפרטורה הפנימית שלו‪.‬‬
‫בין אם התקנת את הטלוויזיה באמצעות מעמד ובין אם התקנת אותה באמצעות מתלה‪ ,‬מומלץ בחום להשתמש בחלקים המסופקים‬
‫על‪-‬ידי ‪ Samsung Electronics‬בלבד‪ .‬שימוש בחלקים המסופקים על‪-‬ידי יצרן אחר עלול לגרום לבעיות במוצר‪ ,‬או להוביל לפציעה‬
‫כתוצאה מנפילת המוצר‪.‬‬
‫התקנה עם מתלה‬
‫התקנה עם מעמד‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫עברית ‪9 -‬‬
‫חיבור הטלוויזיה למעמד‬
‫ודא שיש בידך את כל האביזרים המוצגים באיור‪ ,‬והרכב את המעמד בהתאם להוראות ההרכבה המצורפות‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‪ :‬קיבוע הטלוויזיה לקיר למניעת נפילה‬
‫זהירות‪ :‬משיכה‪ ,‬דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלוויזיה‪ .‬הקפד במיוחד שלא‬
‫לאפשר לילדיך להיתלות על הטלוויזיה או לפגוע ביציבותה‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולהוביל‬
‫לפציעה קשה או למוות‪ .‬פעל בהתאם לכל הוראות הבטיחות הכלולות בעלון הבטיחות שמצורף לטלוויזיה‪.‬‬
‫כדי לשפר את היציבות והבטיחות‪ ,‬באפשרותך לרכוש ולהתקין את המתקן למניעת נפילות כמתואר בעמוד‬
‫הבא‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תניח את הטלוויזיה על משטח לא יציב‪ .‬הטלוויזיה עלולה ליפול ולהוביל לפציעה קשה או למוות‪ .‬ניתן למנוע‬
‫פציעות רבות‪ ,‬במיוחד בקרב ילדים‪ ,‬על‪-‬ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון‬
‫• •שימוש בארונות או במעמדים שיצרן הטלוויזיה המליץ עליהם‪.‬‬
‫• •שימוש רק בריהוט שיכול לתמוך בטלוויזיה היטב‪.‬‬
‫• •הקפדה על כך שהטלוויזיה אינה תלויה על קצה הריהוט שתומך בה‪.‬‬
‫• •הקפדה שלא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה‪ ,‬ארונות או ארוניות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת‬
‫הטלוויזיה לתמיכה מתאימה‪.‬‬
‫• •הקפדה שלא להעמיד את הטלוויזיה על בד או על חומרים אחרים שמפרידים בינה לבין הריהוט התומך‪.‬‬
‫• •מתן הסבר לילדים על הסכנה בטיפוס על רהיטים כדי להגיע אל הטלוויזיה או אל הבקרים שלה‪.‬‬
‫אם בכוונתך להמשיך להשתמש בטלוויזיה הישנה שבמקומה תבוא החדשה ולהעביר אותה למיקום אחר‪ ,‬עליך לנקוט‬
‫אמצעי זהירות זהים גם בעת הטיפול בטלוויזיה הישנה‪.‬‬
‫עברית ‪10 -‬‬
‫מניעת נפילה של הטלוויזיה‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬השתמש בברגים המתאימים כדי לקבע לקיר סדרת תושבות והדק אותן היטב‪ .‬ודא‬
‫שהברגים מחוברים היטב לקיר‪.‬‬
‫–‬
‫–ייתכן שיהיה עליך להשתמש ברכיבים נוספים כמו עוגנים לקיר‪ ,‬בהתאם לסוג‬
‫הקיר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬השתמש בברגים בגודל מתאים כדי לקבע לטלוויזיה סדרת תושבות והדק אותן‬
‫היטב‪.‬‬
‫–‬
‫–למפרטי הברגים‪ ,‬עיין בנושא "ברגים סטנדרטיים" בטבלה תחת "התקנת‬
‫הטלוויזיה על הקיר"‪.‬‬
‫‪3 .3‬חבר את התושבות המחוברות לטלוויזיה ואת התושבות המקובעות לקיר באמצעות‬
‫חוט תלייה חזק ועמיד‪ ,‬ולאחר מכן קשור את חוט התלייה באופן הדוק‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–התקן את הטלוויזיה בסמוך לקיר‪ ,‬כדי למנוע את הנטייה שלה לאחור‪.‬‬
‫–חבר את חוט התלייה כך שהתושבות המקובעות לקיר יהיו בגובה זהה או נמוך‬
‫יותר מאשר התושבות המקובעות לטלוויזיה‪.‬‬
‫ניתוק מכסה המעמד האחורי של נקודת החיבור מהטלוויזיה‬
‫עיין בתרשים שלהלן כדי לנתק את כיסוי המתלה‪:‬‬
‫עברית ‪11 -‬‬
‫‪0 04‬לא ניתן לגשת לתפריט שלט רחוק חכם של‬
‫‪Samsung‬‬
‫מידע על לחצני שלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫• •התמונות‪ ,‬הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫(אינטראקציה קולית)‬
‫להפעלת אינטראקציה קולית‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות על הלחצן‪ ,‬אמור את הפקודה‬
‫ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי להפעיל את‬
‫אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫כשתלחץ על הלחצן‪,‬יופיע התפריט ‪Enter‬‬
‫‪ Voice Command Guide‬בחלקו התחתון‬
‫של המסך‪.‬‬
‫• •השפות והתכונות הנתמכות עבור‬
‫אינטראקציות קוליות עשויות להשתנות‬
‫בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫(‪)Ambient mode‬‬
‫במצב טלוויזיה‪ ,‬לחץ על לחצן זה כדי לעבור‬
‫אל ‪.Ambient mode‬‬
‫אם לוחצים על הלחצן כאשר הטלוויזיה כבויה‪,‬‬
‫הטלוויזיה נדלקת ועוברת באופן אוטומטי אל‬
‫‪.Ambient mode‬‬
‫בחר‬
‫לבחירה או להפעלה של פריט מסומן‪ .‬לחיצה‬
‫במהלך הצפייה בתוכן מובילה להופעת מידע‬
‫מפורט אודות התוכנית‪.‬‬
‫‪( VOL‬עוצמת קול)‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי לכוונן‬
‫את עוצמת הקול‪ .‬כדי להשתיק את הצליל‪,‬‬
‫לחץ על הלחצן‪ .‬לאחר לחיצה רציפה במשך‬
‫שנייה אחת או יותר‪ ,‬מופיע התפריט קיצורי‬
‫נגישות‪.‬‬
‫‪( CH‬ערוץ)‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף‬
‫ערוץ‪ .‬כדי להציג את המסך מדריך‪ ,‬לחץ על‬
‫הלחצן‪.‬‬
‫• •לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או‬
‫יותר‪ ,‬המסך רשימת ערוצים מופיע‪.‬‬
‫עברית ‪12 -‬‬
‫(הפעלה)‬
‫לחץ כדי להפעיל או לכבות את הטלוויזיה‪.‬‬
‫(הלחצן צבע ‪ /‬מספר)‬
‫בכל פעם שתלחץ על לחצן זה‪ ,‬חלון הלחצנים‬
‫הצבעוניים והלוח המספרי הווירטואלי מוצגים‬
‫לסירוגין‪.‬‬
‫• •השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי‬
‫לגשת לאפשרויות נוספות הספציפיות‬
‫לתכונה שנמצאת בשימוש‪.‬‬
‫• •לחץ על כדי להעלות את הלוח המספרי‬
‫הווירטואלי על המסך‪ .‬השתמש בלוח‬
‫המספרי להזנת ערכים מספריים‪ .‬בחר‬
‫מספרים ולאחר מכן בחר סיום כדי להזין‬
‫את הערך המספרי‪ .‬השתמש כדי לשנות‬
‫את הערוץ‪ ,‬להזין ‪ ,PIN‬להזין מיקוד‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫• •לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או‬
‫יותר‪ ,‬מופיע התפריט ‪.TTX‬‬
‫לוח כיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬ימינה‪/‬שמאלה)‬
‫להעברת האזור המסומן ולשינוי הערכים‬
‫שמוצגים בתפריט הטלוויזיה‪.‬‬
‫(חזרה)‬
‫לחזרה לתפריט הקודם‪ .‬לאחר לחיצה רציפה‬
‫במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬הפונקציה‬
‫הפעילה מושבתת‪ .‬לחיצה במהלך הצפייה‬
‫בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם‪.‬‬
‫(הפעל‪/‬השהה)‬
‫לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה‪.‬‬
‫באמצעות פקדים אלה‪ ,‬באפשרותך לשלוט‬
‫בתוכן המדיה המופעלת‪.‬‬
‫(‪)Smart Hub‬‬
‫לחזרה אל מסך ראשון‪.‬‬
‫התאמת הטלוויזיה ל‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ .‬אם לא מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ ,‬כוון אותו אל חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ‬
‫על הלחצנים המסומנים ב‪-‬‬
‫וב‪-‬‬
‫כמתואר בתרשים המוצג משמאל בו‪-‬זמנית למשך‬
‫‪ 3‬שניות או יותר‪.‬‬
‫התקנת סוללות ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫שבחלקו העליון האחורי של שלט רחוק חכם של ‪ .Samsung‬גוף השלט יצא מעט מהמכסה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬הפוך את השלט ולאחר מכן החלק את גוף השלט כלפי מעלה עד לחשיפת תא הסוללה‪.‬‬
‫‪3 .3‬אם יש סוללות בתוך השלט‪-‬רחוק‪ ,‬לחץ על הלחצנים ‪ r‬ו‪ l-‬בשני צדי תא הסוללה כדי להוציא את הסוללות הקיימות‪.‬‬
‫‪4 .4‬הכנס שתי סוללות חדשות (מסוג ‪ )1.5V AAA‬לתא הסוללות וודא שהקטבים של הסוללות (‪,+‬‏ ‪ )-‬הונחו כהלכה‪ .‬כשתסיים‪ ,‬החלק‬
‫את גוף השלט רחוק עד שהוא כמעט במיקומו המקורי‪.‬‬
‫‪5 .5‬הפוך את השלט‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫בחלק העליון האחורי ולאחר מכן החלק את גוף השלט כלפי מעלה‪ ,‬בחזרה למקום‪.‬‬
‫• •מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין לקבלת חיי סוללה ארוכים יותר‪.‬‬
‫עברית ‪13 -‬‬
‫‪0 05‬מריץ התקנה התחלתית‬
‫כאשר אתה מפעיל לראשונה את הטלוויזיה שלך‪ ,‬היא מתחילה מיד את ההגדרה הראשונית‪ .‬ההתקנה ההתחלתית מאפשרת לבצע‬
‫הגדרות בסיסיות להפעלת הטלוויזיה‪ ,‬כמו קליטת שידורים‪ ,‬חיפוש ערוצים וחיבור רשת‪ ,‬בבת אחת‪.‬‬
‫• •לפני התחלת ההתקנה הראשונית‪ ,‬הקפד לחבר תחילה מכשירים חיצוניים‪.‬‬
‫• •על מנת להשתמש במאפיינים החכמים של הטלוויזיה‪ ,‬הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫• •עשוי להישמע רעש באופן זמני בזמן שהטלוויזיה מתקשרת עם התקנים ניידים‪.‬‬
‫• •אפליקציית ‪ SmartThings‬זמינה במכשירים ניידים במערכות הפעלה ‪ Android 6.0‬ומעלה ו‪ iOS 10-‬ומעלה‪.‬‬
‫• •על מנת לבצע אתחול בעזרת אפליקציית ‪ ,SmartThings‬המכשיר הנייד צריך להיות מחובר לאינטרנט אלחוטי‪.‬‬
‫• •כאשר החלון המוקפץ לא מופיע אוטומטית ביישום‪ SmartThings‬בהתקן הנייד שלך‪ ,‬המשך בתהליך לאחר הוספה ידנית של‬
‫הטלוויזיה באמצעות האפשרות הוסף מכשיר בלוח המחוונים של היישום ‪.SmartThings‬‬
‫ניתן להתחיל את ההתקנה הראשונית גם דרך תפריט הטלוויזיה (‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > התחל בהתקנה)‪.‬‬
‫עקוב אחר ההוראות המופיעות במסך ההתקנה ההראשונית וקבע את ההגדרות הבסיסיות של הטלוויזיה כך שיתאימו לסביבת הצפייה‬
‫שלך‪.‬‬
‫שימוש במוט היגוי של הטלוויזיה‬
‫כתחליף לשלט הרחוק‪ ,‬ניתן לשלוט ברוב הפונקציות של הטלוויזיה באמצעות מוט היגוי שנמצא בתחתית הטלוויזיה‪ .‬במהלך הצפייה‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬ניתן להחליף ערוץ על‪-‬ידי לחיצה על לחצני הכיוון למעלה ולמטה על‪-‬גבי מוט היגוי‪ ,‬או לשנות את עוצמת הקול על‪-‬ידי‬
‫לחיצה על לחצני הכיוון שמאלה וימינה‪ .‬לחץ על‬
‫על‪-‬גבי מוט היגוי כדי להציג את תפריט ההיגוי‪.‬‬
‫כדי להפעיל פריט בתפריט‪ ,‬לחץ על לחצני הכיוון על‪-‬גבי מוט היגוי כדי לסמן את הפריט הרצוי‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן‬
‫על‪-‬גבי‬
‫מוט היגוי‪.‬‬
‫• •המסך עלול להפוך למעומעם אם סרט ההגנה שעל הסמל של‪ SAMSUNG‬או בחלק התחתון של הטלוויזיה לא הוסר‪ .‬יש להסיר‬
‫את שכבת המגן‪.‬‬
‫תפריט היגוי‬
‫‪Smart Hub :‬‬
‫‪ :‬מקור‬
‫‪ :‬הגדרות‬
‫‪ :‬כיבוי‬
‫‪ :‬חזרה‬
‫מוט היגוי ‪ /‬חיישן שלט רחוק‬
‫• •לחץ על הלחצן‬
‫‪ :‬להצגת תפריט היגוי‪ / .‬לבחירה או להפעלה של‬
‫פריט מסומן‪.‬‬
‫• •לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫‪ .‬הפונקציה הפעילה הסתיימה‪.‬‬
‫• •הלחצן למעלה‪/‬למטה‪ :‬להחלפת הערוץ‪.‬‬
‫• •הלחצן שמאלה‪/‬ימינה‪ :‬לשינוי עוצמת הקול‪.‬‬
‫מוט היגוי נמצא בחלק התחתון של הטלוויזיה‪.‬‬
‫עברית ‪14 -‬‬
‫‪0 06‬התחברות לרשת‬
‫חיבור הטלוויזיה לרשת מעניק לך גישה לעדכוני תוכנה ולשירותים מקוונים‪ ,‬כגון ‪.Smart Hub‬‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬אלחוטי‬
‫חבר את הטלוויזיה לאינטרנט באמצעות מודם או נתב רגילים‪.‬‬
‫נתב או מודם ‪ IP‬אלחוטי בעל‬
‫שרת ‪DHCP‬‬
‫יציאת ה‪ LAN-‬בקיר‬
‫כבל ‪( LAN‬לא מצורף)‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬כבלים‬
‫חבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫• •הטלוויזיה אינה תומכת במהירויות רשת של‏‪ 10‎Mbps‬או פחות‪.‬‬
‫‪( C‬מסוג ‪ )*STP‬לצורך החיבור‪.‬‬
‫• •השתמש בכבל‪ AT7‎‬‏‬
‫* ‪Shielded Twist Pair‬‬
‫עברית ‪15 -‬‬
‫‪0 07‬פתרון בעיות ותחזוקה‬
‫פתרון בעיות‬
‫אם נראה שקיימת בעיה בטלוויזיה‪ ,‬נסה תחילה להיעזר ברשימה זו של בעיות ופתרונות אפשריים‪ .‬לחלופין‪ ,‬עיין בסעיף פתרון הבעיות‬
‫ב‪ .e-Manual-‬אם אף אחד מהטיפים לפתרון הבעיות לא הועיל‪ ,‬בקר באתר "‪ "www.samsung.com‬ולאחר מכן לחץ על ‪,Support‬‬
‫או פנה למרכז שירות הלקוחות המופיע על הכריכה האחורית של המדריך‪.‬‬
‫• •לוח ‪ TFT LED‬זה מורכב מתת‪-‬פיקסלים‪ ,‬שדורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול‪ .‬עם זאת‪ ,‬ייתכן שיופיעו כמה פיקסלים בהירים‬
‫או כהים על‪-‬גבי המסך‪ .‬פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫• •כדי לשמור את הטלוויזיה במצב ממוטב‪ ,‬שדרג לתוכנה העדכנית ביותר‪ .‬השתמש בפונקציה עדכן עכשיו או בפונקציה עדכון‬
‫אוטומטי בתפריט הטלוויזיה (‬
‫הגדרות > תמיכה > עדכון תוכנה > עדכן עכשיו או עדכון אוטומטי)‪.‬‬
‫>‬
‫הטלוויזיה לא נדלקת‪.‬‬
‫• •ודא שכבל מתח ה‪ AC-‬מחובר היטב לשקע ולטלוויזיה‪.‬‬
‫• •ודא שהשקע בקיר פועל באופן תקין ושמחוון ההפעלה בתחתית הטלוויזיה מואר באור אדום רציף‪.‬‬
‫• •נסה ללחוץ על לחצן ההפעלה (‬
‫) בתחתית הטלוויזיה כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט הרחוק‪ .‬אם ניתן להפעיל את הטלוויזיה‪,‬‬
‫עיין בסעיף "השלט הרחוק אינו פועל"‪.‬‬
‫אין תמונה‪/‬וידאו‪/‬קול או שיש תמונה‪/‬וידאו‪/‬קול מעוותים מהתקן חיצוני‪ ,‬או שההודעה “חלש או אין‬
‫אות” מוצגת בטלוויזיה או שלא ניתן למצוא ערוץ כלשהו‪.‬‬
‫• •ודא שההתקן מחובר כהלכה ושכל הכבלים הוכנסו במלואם‪.‬‬
‫• •הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים‪ .‬נסה כבלים חדשים אם אפשר‪.‬‬
‫• •אשר שנבחר מקור הקלט הנכון (‬
‫> מקור)‪.‬‬
‫• •בצע אבחון עצמי בטלוויזיה כדי לקבוע אם הבעיה נגרמה על‪-‬ידי הטלוויזיה או ההתקן (‬
‫>‬
‫הגדרות > תמיכה > אבחון עצמי‬
‫> התחל בבדיקת תמונה או התחל בבדיקת קול)‪.‬‬
‫• •אם תוצאות הבדיקה רגילות‪ ,‬אתחל את ההתקנים המחוברים על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל של כל התקן וחיבורו מחדש‪ .‬אם הבעיה‬
‫נמשכת‪ ,‬עיין במדריך החיבור במדריך למשתמש של ההתקן המחובר‪.‬‬
‫• •אם אינך משתמש בממיר כבלים או לוויין‪ ,‬והטלוויזיה שלך מקבלת אותות טלוויזיה מחיבור לאנטנה או ממחבר לכבל בקיר‪ ,‬יש‬
‫להריץ כוונון אוטומטי לחיפוש ערוצים (‬
‫–‬
‫–‬
‫>‬
‫הגדרות > ערוץ > (הגדרות כוונון אוטומטי) > כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫–ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫–אם אתה משתמש בממיר כבלים או לוויין‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של ממיר הכבלים או הלוויין‪.‬‬
‫עברית ‪16 -‬‬
‫הפונקציה ‪ +CI‬לא פועלת‪.‬‬
‫• •טלוויזיית ‪ Samsung‬שברשותך מצייתת לתקנים ‪.CI+ 1.4‬‬
‫• •אם מודול‪ CI+‎‬של ממשק משותף אינו תואם להתקן זה‪ ,‬הסר את המודול ופנה אל מפעיל ה‪ CI+‎-‬לקבלת עזרה‪.‬‬
‫השלט הרחוק אינו פועל‪.‬‬
‫• •בדוק אם מחוון ההפעלה שבתחתית הטלוויזיה מהבהב כשאתה לוחץ על לחצן ההפעלה בשלט‪ .‬אם לא‪ ,‬החלף את הסוללות בשלט‬
‫הרחוק‪.‬‬
‫• •ודא כי הכנסת את הסוללות כשהקטבים שלהן (‪ )–/+‬פונים לכיוון הנכון‪.‬‬
‫• •נסה לכוון את השלט הרחוק ישירות לטלוויזיה ממרחק של ‪ 1.5‬עד ‪ 1.8‬מטרים‪.‬‬
‫• •אם לטלוויזיה צורף שלט רחוק חכם של ‪( Samsung‬שלט ‪ ,)Bluetooth‬הקפד לשייך את השלט לטלוויזיה‪.‬‬
‫השלט‪-‬רחוק של ממיר הכבלים או הלוויין אינו מפעיל או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוונן את עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫• •תכנת את השלט רחוק של ממיר הכבלים או הלוויין כך שיפעיל את הטלוויזיה‪ .‬עיין במדריך למשתמש של ממיר הכבלים או הלוויין‬
‫כדי לברר מהו קוד הטלוויזיה של ‪.SAMSUNG‬‬
‫הגדרות הטלוויזיה אובדות לאחר ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫• •הטלוויזיה נמצאת במצב קמעונאי‪ .‬שנה את מצב שימוש בתפריט כללי למצב מצב בית (‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > מנהל‬
‫מערכת > מצב שימוש > מצב בית)‪.‬‬
‫‪ Wi-Fi‬לסירוגין‬
‫• •ודא שהטלוויזיה מחוברת לרשת (‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > רשת > מצב רשת)‪.‬‬
‫• •ודא שסיסמת ה‪ Wi-Fi-‬הוזנה כראוי‪.‬‬
‫• •בדוק את המרחק בין הטלוויזיה למודם‪/‬לנתב‪ .‬אין לחרוג ממרחק מרבי של ‪ 15.2‬מ'‪.‬‬
‫• •הפחת הפרעות על‪-‬ידי הימנעות משימוש או כיבוי של התקנים אלחוטיים‪ .‬בנוסף‪ ,‬ודא שאין מכשולים בין הטלוויזיה למודם‪/‬לנתב‪.‬‬
‫(עוצמת אות ה‪ Wi-Fi-‬עשויה לרדת בגלל מכשירי חשמל‪ ,‬טלפונים אלחוטיים‪ ,‬קירות אבן‪/‬תנורי אח וכולי‪).‬‬
‫קומה אחת‬
‫רב‪-‬קומות‬
‫נתב אלחוטי‬
‫משחזר אלחוטי‬
‫• •פנה לספק שירותי האינטרנט (‪ )ISP‬שלך ובקש ממנו לאפס את מעגל הרשת שלך כדי לרשום מחדש את כתובות ה‪ MAC-‬של‬
‫המודם‪/‬הנתב החדש והטלוויזיה‪.‬‬
‫עברית ‪17 -‬‬
‫בעיות ביישום הווידאו (‪ Youtube‬וכולי)‬
‫• •שנה את ה‪ DNS-‬ל‪ .8.8.8.8-‬בחר‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > רשת > מצב רשת > הגדרות ‪ > IP‬הגדרת ‪ > DNS‬הזן ידנית > שרת‬
‫‪ > ‎8‬אישור‪.‬‬
‫‪ > DNS‬הזן‪ .8.8.8‎‬‏‬
‫• •אפס על‪-‬ידי בחירת‬
‫>‬
‫הגדרות > תמיכה > אבחון עצמי > איפוס ‪.Smart Hub‬‬
‫מהי תמיכה מרחוק?‬
‫שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של ‪ ,Samsung‬המסייעים בביצוע הפעולות הבאות‬
‫מרחוק‪:‬‬
‫• •אבחון הטלוויזיה‬
‫• •כוונון הגדרות הטלוויזיה‬
‫• •איפוס הטלוויזיה להגדרות יצרן‬
‫• •התקנת עדכוני קושחה מומלצים‬
‫כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?‬
‫באפשרותך לקבל בקלות את שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬עבור הטלוויזיה שלך‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ובקש תמיכה מרחוק‪.‬‬
‫‪2‬פתח את התפריט בטלוויזיה ועבור אל המקטע תמיכה‪( .‬‬
‫>‬
‫הגדרות > תמיכה)‬
‫‪3 .3‬בחר ניהול מרחוק ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות‪ .‬כאשר מופיע מסך ה‪ ,PIN-‬ספק את מספר ה‪ PIN-‬לטכנאי‪.‬‬
‫‪4 .4‬לאחר מכן הטכנאי יקבל גישה לטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫חיישן ‪ Eco‬ובהירות המסך‬
‫חיישן ‪ ECO‬מכוונן באופן אוטומטי את הבהירות של הטלוויזיה‪ .‬תכונה זו מודדת את עוצמת האור בחדר‪ ,‬וממטבת את בהירות הטלוויזיה‬
‫באופן אוטומטי כדי להפחית את צריכת החשמל‪ .‬אם ברצונך להשבית פונקציה זו‪ ,‬עבור אל‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > פתרון ‪> ECO‬‬
‫זיהוי אור הסביבה‪.‬‬
‫• •אם המסך כהה מדי בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שהדבר נגרם על‪-‬ידי זיהוי אור הסביבה‪.‬‬
‫• •חיישן ‪ Eco‬נמצא בחלק התחתון של הטלוויזיה‪ .‬אל תחסום את החיישן באמצעות חפץ כלשהו‪ .‬הדבר עלול להפחית את בהירות‬
‫התמונה‪.‬‬
‫עברית ‪18 -‬‬
‫תחזוקת הטלוויזיה‬
‫• •אם הודבקה מדבקה על מסך הטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שיישאר עליו לכלוך לאחר‬
‫הסרתה‪ .‬הסר את הלכלוך לפני הצפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫• •החלק החיצוני והמסך של הטלוויזיה עלולים להישרט במהלך הניקוי‪ .‬כדי‬
‫למנוע שריטות‪ ,‬הקפד לנקות את החלק החיצוני ואת המסך בזהירות באמצעות‬
‫מטלית רכה‪.‬‬
‫• •אין להתיז מים או נוזל כלשהו ישירות על הטלוויזיה‪ .‬חדירה של נוזל כלשהו‬
‫לתוך המוצר עלולה לגרום לכשל‪ ,‬לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫• •כדי לנקות את המסך‪ ,‬כבה את הטלוויזיה‪ ,‬ולאחר מכן נקה בעדינות כתמים‬
‫וטביעות אצבע מהלוח באמצעות מטלית מיקרופייבר‪ .‬נקה את הגוף או הלוח‬
‫של הטלוויזיה בעזרת מטלית מיקרופייבר הטבולה במעט מים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬נגב‬
‫באמצעות מטלית יבשה‪ .‬במהלך הניקוי‪ ,‬אל תפעיל כוח על המשטח משום‬
‫שאתה עלול להסב נזק ללוח‪ .‬לעולם אין להשתמש בנוזלים דליקים (כגון בנזן‬
‫או חומר מדלל) או בחומרי ניקוי‪ .‬להסרת כתמים עיקשים‪ ,‬התז כמות קטנה‬
‫של חומר לניקוי מסכים על‪-‬גבי מטלית מיקרופייבר ונגב את הכתמים בעזרת‬
‫המטלית‪.‬‬
‫עברית ‪19 -‬‬
‫‪0 08‬מפרטים ומידע נוסף‬
‫מפרטים‬
‫שם הדגם‬
‫‪QE55Q9FN‬‬
‫‪QE65Q9FN‬‬
‫רזולוציית תצוגה‬
‫‪x 3840‬‏‪2160‬‬
‫‪x 3840‬‏‪2160‬‬
‫גודל המסך‬
‫נמדד באלכסון‬
‫‪ 55‬אינץ‬
‫‪ 65‬אינץ‬
‫‪ 138‬ס"מ‬
‫‪ 163‬ס"מ‬
‫‪W 60‬‏‏‬
‫‪W 60‬‏‏‬
‫‪x 707.1 x 1231.2‬‏‪ 38.9‬מ"מ‬
‫‪x 830.4 x 1450.1‬‏‪ 38.9‬מ"מ‬
‫‪x 789.1 x 1231.2‬‏‪ 284.3‬מ"מ‬
‫‪x 899.9 x 1450.1‬‏‪ 353.4‬מ"מ‬
‫‪ 19.7‬ק"ג‬
‫‪ 27.0‬ק"ג‬
‫‪ 22.1‬ק"ג‬
‫‪ 29.7‬ק"ג‬
‫קול (פלט)‬
‫מידות (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫גוף‬
‫עם מעמד‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫עם מעמד‬
‫שם הדגם‬
‫‪QE75Q9FN‬‬
‫רזולוציית תצוגה‬
‫‪x 3840‬‏‪2160‬‬
‫גודל המסך‬
‫נמדד באלכסון‬
‫קול (פלט)‬
‫מידות (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫גוף‬
‫עם מעמד‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫עם מעמד‬
‫‪ 75‬אינץ‬
‫‪ 189‬ס"מ‬
‫‪W 60‬‏‏‬
‫‪x 961.9 x 1675.8‬‏‪ 39.4‬מ"מ‬
‫‪x 1056.4 x 1675.8‬‏‪ 407.0‬מ"מ‬
‫‪ 40.4‬ק"ג‬
‫‪ 44.1‬ק"ג‬
‫תנאים סביבתיים‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫לחות הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫לחות אחסון‬
‫‪)104‎°F‬‬
‫‪‎5‬עד ‪‎‬‬
‫‪40‎°C‬‏(‪ 0°‎F‬‏‬
‫‪ ‎10‎°‎C‬עד‪‎ ‎‬‬
‫‪ 10%‬עד ‪ ,80%‬ללא עיבוי‬
‫‪)113‎°F‬‬
‫‪ 4‎°F‬‏‪‎-‬עד ‪‎‬‬
‫‪ -20°‎C‬עד‪45°‎C‎‬‏( ‪‎‬‬
‫‪ 5%‬עד ‪ ,95%‬ללא עיבוי‬
‫• •העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא מתן הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫• •לקבלת מידע אודות ספק המתח ומידע נוסף אודות צריכת החשמל‪ ,‬עיין בתווית הדירוג המוצמדת למוצר‪.‬‬
‫• •תווית הדירוג מחוברת לחלק התחתון של ‪.One Connect‬‬
‫• •תווית הדירוג מחוברת לחלק האחורי של הטלוויזיה‪( .‬בדגמים מסוימים תווית הדירוג נמצאת בחלק הפנימי של מכסה נקודת‬
‫החיבור‪).‬‬
‫עברית ‪20 -‬‬
‫צמצום צריכת החשמל‬
‫לאחר כיבוי הטלוויזיה היא עוברת למצב המתנה‪ .‬במצב המתנה הטלוויזיה ממשיכה לצרוך מעט חשמל‪ .‬כדי להפחית את צריכת‬
‫החשמל‪ ,‬נתק את כבל המתח כשאין בכוונתך להשתמש בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫רישיונות‬
‫‪The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or‬‬
‫‪registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.‬‬
‫אזהרה – כדי למנוע התפשטות אש‪ ,‬יש להקפיד ולהרחיק מההתקן נרות או עצמים אחרים עם להבות חשופות‪.‬‬
‫עברית ‪21 -‬‬
‫דף זה נותר ריק בכוונה‪.‬‬
‫דף זה נותר ריק בכוונה‪.‬‬
-01
‫ ברחבי העולם‬SAMSUNG ‫צור קשר עם‬
.SAMSUNG ‫ פנה למרכז שירות הלקוחות של‬,Samsung ‫אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי‬
‫מדינה‬
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
ALGERIA
IRAN
ISRAEL
‫מרכז שירות לקוחות‬
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
+95-1-2399-888
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
+856-214-17333
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
0800-32-9999
0120-363-905
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
09612300300
08000300300 (Toll free)
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
08000-7267864
16580
3004
021-8255 [CE]
*6963
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
0800-Samsung (72678)
80 100 012
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAM CS (800-72627)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
962 5777444
1299
80010080
080 100 22 55
THAILAND
MYANMAR
CAMBODIA
LAOS
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
NEPAL
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
JORDAN
SYRIA
LEBANON
IRAQ
MOROCCO
‫אתר אינטרנט‬
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/mm/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.galaxymobile.jp/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/il/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/n_africa/support
.‫ כל הזכויות שמורות‬.‎© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd.‎
Download PDF

advertising