Samsung | QE65Q7CAMT | Samsung ‎65''‎ QLED 4K Curved Smart TV Series Q7C מדריך למשתמש

‫מדריך למשתמש‬
‫תודה שרכשת מוצר זה של ‪.Samsung‬‬
‫לקבלת שירות מלא יותר‪ ,‬רשום את המוצר שלך בכתובת ‪www.samsung.com/register‬‬
‫דגם‬
‫מספר סידורי‬
‫לפני שתקרא את המדריך למשתמש‬
‫לטלוויזיה זו מצורך מדריך למשתמש ו‪ e-Manual-‬מוטבע‪.‬‬
‫לפני שתקרא את המדריך למשתמש‪ ,‬עיין בנושאים הבאים‪:‬‬
‫מדריך‬
‫למשתמש‬
‫המוצר‪ ,‬ההתקנה‪ ,‬אביזרים‪ ,‬תצורה ראשונית ומפרטי מוצר‪.‬‬
‫‪e-Manual‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על הטלוויזיה‪ ,‬קרא את ה‪ e-Manual-‬המוטבע‬
‫קרא את המדריך למשתמש המצורף כדי לקרוא מידע על בטיחות‬
‫במוצר‪.‬‬
‫• •לפתיחת ה‪,e-Manual-‬‬
‫> הגדרות > תמיכה > פתח ‪e-Manual‬‬
‫באתר האינטרנט ניתן להוריד את המדריך למשתמש ולראות את התוכן שלו במחשב או בהתקן נייד‪.‬‬
‫הכרת פונקציות העזרה של ‪e-Manual‬‬
‫• •לא ניתן לגשת למסכי תפריטים מסוימים דרך ‪.e-Manual‬‬
‫(חיפוש)‬
‫בחר פריט מתוצאות החיפוש כדי לטעון את הדף המתאים‪.‬‬
‫(תוכן)‬
‫בחר מילת מפתח כדי לנווט אל הדף הרלוונטי‪.‬‬
‫(נצפה לאחרונה)‬
‫בחר נושא מתוך רשימת הנושאים שבהם צפית לאחרונה‪.‬‬
‫הכרת הפונקציות של הלחצנים המופיעים בדפי הנושאים של ה‪e-Manual-‬‬
‫עברית ‪2 -‬‬
‫(נסו עכשיו)‬
‫גש לפריט המשויך בתפריט ונסה את התכונה ישירות‪.‬‬
‫(קישור)‬
‫גש לנושא שאליו הופיעה התייחסות בדף נושא ב‪.e-Manual-‬‬
‫אזהרה! הוראות בטיחות חשובות‬
‫יש לקרוא את הנחיות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות‪ .‬אין לפתוח‪.‬‬
‫מוצר ‪ :Class II‬סמל זה מציין שהמוצר אינו‬
‫דורש חיבור בטוח להארקה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר‬
‫את המכסה (או את החלק האחורי)‪ .‬בתוך ההתקן אין רכיבים‬
‫מתח ‪ :AC‬המתח המדורג שמסומן בסמל זה הוא‬
‫שנועדו להפעלה על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬פנה לאיש מקצוע‬
‫מתח ‪.AC‬‬
‫מוסמך לצורך תיקון‪.‬‬
‫סמל זה מציין מתח גבוה שקיים בתוך ההתקן‪.‬‬
‫מסוכן לבוא במגע כלשהו עם כל רכיב פנימי של‬
‫המוצר‪.‬‬
‫סמל זה מציין תיעוד חשוב בנושא תפעול‬
‫ותחזוקה שצורף למוצר זה‪.‬‬
‫מתח ‪ :DC‬המתח המדורג שמסומן בסמל זה הוא‬
‫מתח ‪.DC‬‬
‫זהירות‪ .‬עיין בהוראות לשימוש‪ :‬סמל זה מפנה‬
‫את המשתמש לעיין במדריך המשתמש לקבלת‬
‫מידע בטיחות קשור‪.‬‬
‫• •החריצים והפתחים בארונית ובגב או בתחתית קיימים לצורך אוורור הכרחי‪ .‬כדי להבטיח פעולה מהימנה של התקן זה וכדי להגן‬
‫עליו מפני התחממות יתר‪ ,‬אין לחסום או לכסות חריצים ופתחים אלה‪.‬‬
‫– –אין למקם את ההתקן בחלל סגור‪ ,‬כגון ארונית ספרים או ארון מובנה‪ ,‬אלא אם הם מספקים אוורור נאות‪.‬‬
‫– –אין למקם את ההתקן בקרבת רדיאטורים ומפזרי חום או מעליהם‪ ,‬או במקום שבו ההתקן חשוף לאור שמש ישיר‪.‬‬
‫– –אין להניח על ההתקן כלים עם מים (אגרטלים וכולי)‪ ,‬כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את ההתקן לגשם או למקם אותו בקרבת מים (ליד אמבטיה‪ ,‬כיור רחצה‪ ,‬כיור מטבח או כיור לכביסה‪ ,‬במרתף לח או ליד‬
‫בריכה‪ ,‬וכולי)‪ .‬אם ההתקן נרטב בטעות‪ ,‬נתק אותו מהחשמל ופנה מיד למשווק מורשה‪.‬‬
‫• •התקן זה מופעל על‪-‬ידי סוללות‪ .‬ייתכן שבמקום שבו אתה גר קיימות תקנות סביבתיות שלפיהן אתה נדרש להשליך את הסוללות‬
‫בצורה נאותה‪ .‬פנה לרשויות המקומיות באיזורך לקבלת מידע נוסף על השלכה או מיחזור‪.‬‬
‫• •אין להעמיס על שקעים‪ ,‬כבלים מאריכים או מתאמים מעבר לקיבולת שלהם‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות‪.‬‬
‫‪ - 3‬עברית‬
‫• •יש להניח כבלי מתח במיקום מתאים‪ ,‬מתוך כוונה לצמצם את הסיכויים לכך שידרכו עליהם ואת הסיכויים שיפגעו מחפצים‬
‫שמונחים או מושענים עליהם‪ .‬יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכבלים בקצה שבו נמצא התקע‪ ,‬בנקודת החיבור לשקע ובנקודה‬
‫שבה הכבלים יוצאים מן ההתקן‪.‬‬
‫• •כדי להגן על התקן זה במקרה של סופת ברקים‪ ,‬או כאשר משאירים אותו ללא השגחה או ללא שימוש למשך פרקי זמן ארוכים‪,‬‬
‫נתק אותו מהשקע בקיר ונתק ממנו את האנטנה או מערכת הכבלים‪ .‬פעולות אלה ימנעו נזק שעלול להיגרם להתקן כתוצאה‬
‫מברקים ומקפיצות מתח בכבלי חשמל‪.‬‬
‫• •לפני חיבור כבל מתח ‪ AC‬לשקע של מתאם ‪ ,DC‬ודא שהקצאת המתח החשמלי של מתאם ‪ DC‬תואמת לאספקת החשמל‬
‫המקומית‪.‬‬
‫• •אין להכניס חפצי מתכת לחלקיו הפתוחים של ההתקן‪ .‬פעולה כזו עלולה להוביל להתחשמלות‪.‬‬
‫• •כדי להימנע מהתחשמלות‪ ,‬אין לגעת ברכיביו הפנימיים של ההתקן‪ .‬רק טכנאי מוסמך מורשה לפתוח את ההתקן‪.‬‬
‫• •בעת חיבור כבל המתח לשקע יש לוודא שהתקע מקובע היטב במקומו‪ .‬בעת ניתוק כבל המתח מהשקע יש לאחוז בתקע בלבד‪ .‬אין‬
‫לנתק את כבל המתח על‪-‬ידי משיכה בגוף הכבל עצמו‪ .‬אין לגעת בכבל המתח בידיים רטובות‪.‬‬
‫• •אם ההתקן אינו פועל כרגיל – ובפרט‪ ,‬אם הוא משמיע צלילים או מדיף ריחות יוצאי דופן – נתק אותו מיד מהחשמל ופנה לסוכן‬
‫מורשה או למרכז שירות‪.‬‬
‫• •הקפד להוציא את התקע מהשקע אם לא נעשה שימוש בטלוויזיה או אם אתה יוצא מהבית לפרק זמן ממושך (בייחוד אם נשארים‬
‫בבית ילדים‪ ,‬קשישים או אנשים עם מגבלות ללא השגחה)‪.‬‬
‫– –אבק שמצטבר עלול לגרום לכבל המתח ליצור ניצוצות ולהתחמם‪ ,‬או לגרום לנזק לבידוד‪ ,‬ובכך להוביל להתחשמלות‪ ,‬לדליפת‬
‫חשמל או לשריפה‪.‬‬
‫• •עליך לפנות למרכז שירות מורשה אם בכוונתך להתקין את הטלוויזיה במיקום שבו אבק מצטבר במהירות‪ ,‬במיקום עם טמפרטורות‬
‫גבוהות או נמוכות‪ ,‬במיקום עם לחות גבוהה‪ ,‬במיקום שמכיל רכיבים כימיים ובאתרים שבהם הטלוויזיה תפעל ‪ 24‬שעות ביממה‪,‬‬
‫כגון שדות תעופה‪ ,‬תחנות רכבת וכולי‪ .‬אם לא תעשה זאת הטלוויזיה עלולה להיפגע ולספוג נזק חמור‪.‬‬
‫• •השתמש רק בשקע ובתקע עם הארקה הולמת‪.‬‬
‫– –הארקה לא מתאימה עלולה לגרום להתחשמלות או לנזק לציוד‪( .‬ציוד מסוג ‪ Class l‬בלבד‪).‬‬
‫• •כדי לכבות את ההתקן לחלוטין‪ ,‬נתק אותו מהשקע‪ .‬כדי שתוכל לנתק את ההתקן במהירות בעת הצורך‪ ,‬ודא כי השקע והתקע‬
‫נמצאים במקום נגיש‪.‬‬
‫• •אחסן את האביזרים (סוללות וכולי) במיקום שנמצא מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •אין להפיל את המוצר או לחבוט בו‪ .‬אם המוצר נפגם‪ ,‬נתק את כבל המתח ופנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫• •כדי לנקות את ההתקן‪ ,‬נתק את כבל המתח מהשקע ונגב את המוצר בעזרת מטלית רכה ויבשה‪ .‬אין להשתמש בכימיקלים כגון‬
‫שעווה‪ ,‬בנזן‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬מדללים‪ ,‬קוטלי חרקים‪ ,‬מטהרי אוויר‪ ,‬חומרי סיכה או חומרי ניקוי‪ .‬כימיקלים אלו עלולים לפגוע במראה‬
‫החיצוני של הטלוויזיה או למחוק את הכיתוב שמודפס על המוצר‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לטפטוף או להתזה של נוזל‪.‬‬
‫• •אין להשליך את הסוללות לאש‪.‬‬
‫• •אין לגרום לקצר בסוללות‪ ,‬לפרק אותן או לחמם אותן יתר על המידה‪.‬‬
‫• •קיימת סכנה לפיצוץ במקרה של החלפת הסוללות בסוללות מהסוג הלא נכון‪ .‬החלף את הסוללה באותו סוג או בסוג שווה ערך‬
‫בלבד‪.‬‬
‫* הערכים והאיורים במדריך למשתמש זה מסופקים לצורך המחשה בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל‪ .‬עיצוב המוצר‬
‫והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫עברית ‪4 -‬‬
‫תוכן‬
‫לפני שתקרא את המדריך למשתמש‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪2‬‬
‫אזהרה! הוראות בטיחות חשובות‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪3‬‬
‫‪01‬‬
‫מה כלול באריזה?‬
‫‪02‬‬
‫חיבור הטלוויזיה ל‪One Connect-‬‬
‫‪03‬‬
‫התקנת הטלוויזיה‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫שמירה על אוורור נאות של הטלוויזיה‬
‫‪10 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫חיבור הטלוויזיה למעמד‬
‫‪10 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫הוראות בטיחות‪ :‬קיבוע הטלוויזיה לקיר למניעת נפילה‬
‫‪11 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫נתק את מעמד המסוף מהטלוויזיה‬
‫‪12 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫נתק את הכיסוי האחורי של המסוף‬
‫‪12 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫לא ניתן לגשת לתפריט שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫התאמת הטלוויזיה ל‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪14 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫התקנת סוללות ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪14 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫הגדרה ראשונית‬
‫שימוש ב‪-‬בקר הטלוויזיה‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫התחברות לרשת‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬אלחוטי‬
‫‪16 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬כבלים‬
‫‪16 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫פתרון בעיות ותחזוקה‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪17 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫מהי תמיכה מרחוק?‬
‫‪19 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫חיישן ‪ Eco‬ובהירות המסך‬
‫‪19 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫אזהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה‬
‫‪20 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫תחזוקת הטלוויזיה‬
‫‪20 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫מפרטים ומידע נוסף‬
‫מפרטים‬
‫‪21 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫תנאים סביבתיים‬
‫‪21 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫צמצום צריכת החשמל‬
‫‪22 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫רישיונות‬
‫‪22 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ - 5‬עברית‬
‫‪0 01‬מה כלול באריזה?‬
‫ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיה‪ .‬אם חסרים פריטים כלשהם‪ ,‬פנה לספק‪.‬‬
‫• •שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬וסוללות (‪AAA‬‏ ‪x‬‏‪)2‬‬
‫• •כרטיס אחריות‪/‬מדריך תקינה (אינם זמינים באזורים מסוימים)‬
‫• •מדריך למשתמש‬
‫• •כבל מתח של הטלוויזיה ‪ /‬כבל מתח אחד לחיבור‬
‫• •מטלית ניקוי‬
‫‪4EA‬‬
‫התקן ‪One Connect‬‬
‫‪Invisible Connection‬‬
‫מתאם למתלה‬
‫מכסה נקודת חיבור‬
‫‪Bending Cover‬‬
‫• •הצורות והצבעים של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגמים‪.‬‬
‫• •ניתן לרכוש בנפרד כבלים שאינם כלולים‪.‬‬
‫• •בעת פתיחת האריזה‪ ,‬בדוק אם קיימים אביזרים המוסתרים בין חומרי האריזה‪.‬‬
‫ייתכן שתחוייב בתשלום עמלת שירות במקרים הבאים‪:‬‬
‫(א) קראת לטכנאי אך המכשיר היה תקין (כלומר‪ ,‬לא קראת את המדריך למשתמש)‪.‬‬
‫(ב) הבאת את המכשיר למרכז שירות כאשר המכשיר היה תקין (כלומר‪ ,‬לא קראת את המדריך למשתמש)‪.‬‬
‫ניידע אותך בנוגע לסכום עמלת השירות לפני ביקור הטכנאי‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬הפעלת לחץ ישיר שלא כהלכה עלולה לגרום נזק‬
‫למסכים‪ .‬מומלץ להרים את הטלוויזיה תוך כדי החזקתה‬
‫בקצוות‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫עברית ‪6 -‬‬
‫אין לגעת‬
‫במסך זה!‬
‫‪0 02‬חיבור הטלוויזיה ל‪One Connect-‬‬
‫לפי האיור הבא‪ ,‬חבר את ה‪ ,Invisible Connection-‬המצורף כאביזר‪ ,‬בין הטלוויזיה ל‪ .One Connect-‬הקפד להתיר תחילה את‬
‫קשירת הכבל (‬
‫) של ה‪ Invisible Connection-‬המחובר לטלוויזיה‪ .‬אם תתיר את קשירת הכבל (‬
‫) של ה‪Invisible Connection-‬‬
‫המחובר ל‪ ,One Connect-‬הכבל עשוי להסתבך או להיפגם‪.‬‬
‫‪ 1 .1‬חבר את המחבר (‬
‫) של ה‪ Invisible Connection-‬לטלוויזיה ולאחר מכן חבר את המחבר (‬
‫) ל‪.One Connect-‬‬
‫‪ 2 .2‬לאחר שתחבר את ה‪ Invisible Connection-‬בין הטלוויזיה ל‪ ,One Connect-‬חבר את התקעים שלהם לשקעי חשמל‪.‬‬
‫‪One connect‬‬
‫‪ - 7‬עברית‬
‫• •כאשר אתה מחבר את ה‪ Invisible Connection-‬השתמש ב‪ Bending Cover-‬כדי לא לכופף את כבל ה‪Invisible-‬‬
‫‪ Connection‬בזווית של ‪ 90‬מעלות‪ .‬אם לא תעשה זאת‪ ,‬עלול להיגרם נזק לכבל‪.‬‬
‫• •כאשר אתה מחבר את ה‪ ,Invisible Connection-‬שים לב לצורות של המחברים וחבר אותם כיאות לפי הצורה‪ .‬אם לא‬
‫תעשה זאת‪ ,‬פעולת המוצר עלולה להשתבש‪.‬‬
‫• •לאחר שתחבר את ה‪ ,Invisible Connection-‬לפף את שארית הכבל סביב שרוול ה‪ .Invisible Connection-‬אם‬
‫תגלגל או תניח את הכבל שנותר כפי שהוא אתה עלול לגרום נזק לכבל‪.‬‬
‫• •כאשר אתה מחבר את ה‪ ,Invisible Connection-‬הקפד שהכבל של ה‪ Invisible Connection-‬לא יתפתל סביב‬
‫עצמו‪ .‬אם לא תעשה זאת‪ ,‬ביצועי הטלוויזיה עלולים להיפגע או שעלול להיגרם נזק לכבל‪.‬‬
‫• •הימנע מהפעולות הבאות כדי למנוע נזק ל‪:Invisible Connection-‬‬
‫כיפוף‬
‫פיתול‬
‫משיכה‬
‫דריכה‬
‫לחיצה‬
‫מוצר לייזר ‪CLASS 1‬‬
‫• •זהירות ‪ -‬במצב פתוח נפלטת קרינת לייזר בלתי נראית‪ .‬אסור לבהות בקרן‪.‬‬
‫– –אי לכופף או לחתוך את הכבלים בצורה מופרזת‪.‬‬
‫– –אין להניח חפצים כבדים על הכבל‪.‬‬
‫– –אין לפרק את מחבר הכבל‪.‬‬
‫• •זהירות ‪ -‬אם תשתמש בבקרות‪ ,‬בהתאמות או בהליכי ביצוע אחרים במקום באלו המפורטים במסמך זה‪ ,‬אתה עלול‬
‫להיחשף לקרינה מסוכנת‪.‬‬
‫עברית ‪8 -‬‬
‫‪0 03‬התקנת הטלוויזיה‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫אם אתה מרכיב טלוויזיה זו על קיר‪ ,‬עליך למלא במדויק את ההוראות שקבע היצרן‪ .‬אם הטלוויזיה אינה תלויה כהלכה‪,‬‬
‫היא עלולה להחליק או ליפול ולגרום לפציעה חמורה של ילדים או מבוגרים ולנזק חמור לטלוויזיה עצמה‪.‬‬
‫עבור דגמים הכוללים מתאמים לתליה‪ ,‬התקן אותם כפי שמוצג באיור להלן לפני התקנת ערכת המתלה‪.‬‬
‫• •עיין במדריך ההתקנה הכלול בערכת המתלה של ‪.Samsung‬‬
‫מתאם למתלה‬
‫תושבת למתלה‬
‫טלוויזיה‬
‫‪C‬‬
‫מתאם למתלה‬
‫תושבת למתלה‬
‫טלוויזיה‬
‫‪C‬‬
‫• •‪ Samsung Electronics‬אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין בעצמך את המתלה‬
‫על הקיר‪.‬‬
‫• •התקן את המתלה על‪-‬גבי קיר יציב שמאונך לרצפה‪ .‬לפני חיבור המתלה למשטחים מלבד לוח גבס‪ ,‬צור קשר עם המשווק הקרוב‬
‫אליך לקבלת מידע נוסף‪ .‬אם המתלה מותקן על תקרה או על קיר משופע‪ ,‬הוא עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה‪.‬‬
‫• •הממדים הסטנדרטיים לערכות מתלה מוצגים בטבלה בדף הבא‪.‬‬
‫• •אם אתה מתקין מתלה של צד שלישי‪ ,‬שים לב שאורך הברגים שבהם ניתן להשתמש כדי להצמיד את הטלוויזיה למתלה מוצג‬
‫בעמודה ‪ C‬בטבלה בדף הבא‪.‬‬
‫• •בעת התקנת ערכת מתלה מומלץ להדק את כל ארבעת הברגים של ‪.VESA‬‬
‫• •אם ברצונך להתקין ערכת מתלה המתחברת לקיר באמצעות שני ברגים עליונים בלבד‪ ,‬הקפד להשתמש בערכת מתלה של‬
‫‪ Samsung‬התומכת בהתקנה מסוג זה‪( .‬ייתכן כי לא תוכל לרכוש ערכת מתלה מסוג זה בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪).‬‬
‫‪ - 9‬עברית‬
‫גודל טלוויזיה‬
‫באינץ'‬
‫מפרט חור בורג תואם ‪VESA‬‏‬
‫(‪ ,)A*B‬במילימטרים‬
‫‪( C‬מ"מ)‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫כמות‬
‫‪65 ~ 49‬‬
‫‪x 400‬‏‪400‬‬
‫‪45 ~ 43‬‬
‫‪M8‬‬
‫‪4‬‬
‫אין להתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת‪ .‬פעולה זו עלולה להוביל לפציעה כתוצאה מהתחשמלות‪.‬‬
‫• •אל תשתמש בברגים ארוכים מהגודל הסטנדרטי או בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של ‪ .VESA‬ברגים‬
‫ארוכים מדי עלולים לגרום נזק לחלקים פנימיים בטלוויזיה‪.‬‬
‫• •עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות תקן ‪ VESA‬למפרטי הברגים‪ ,‬אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטי המתלים‪.‬‬
‫• •אין להדק את הברגים בעוצמה רבה מדי‪ .‬הדבר עלול להזיק למוצר או לגרום לו ליפול ובכך לגרום לפציעה חמורה‪ Samsung .‬אינה‬
‫נושאת באחריות לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫• •‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפגיעה בגוף בעת שימוש במתלה שאינו תואם ל‪ ,VESA-‬או שלא‬
‫צוין במסמך זה או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫• •אין להרכיב את הטלוויזיה בשיפוע של למעלה מ‪-‬‏‪ 15‬מעלות‪.‬‬
‫• •תהליך הרכבת הטלוויזיה על הקיר צריך תמיד להתבצע על‪-‬ידי שני אנשים‪.‬‬
‫שמירה על אוורור נאות של הטלוויזיה‬
‫בעת התקנת הטלוויזיה‪ ,‬שמור על מרחק של לפחות ‪ 10‬ס"מ בין הטלוויזיה לחפצים אחרים (קירות‪ ,‬דפנות הארון וכולי) כדי להבטיח‬
‫אוורור הולם‪ .‬אי שמירה על אוורור הולם עלולה להוביל לשריפה או לבעיה במוצר עקב עליה בטמפרטורה הפנימית שלו‪.‬‬
‫בין אם התקנת את הטלוויזיה באמצעות מעמד ובין אם התקנת אותה באמצעות מתלה‪ ,‬מומלץ בחום להשתמש בחלקים המסופקים‬
‫על‪-‬ידי ‪ Samsung Electronics‬בלבד‪ .‬שימוש בחלקים המסופקים על‪-‬ידי יצרן אחר עלול לגרום לבעיות במוצר‪ ,‬או להוביל לפציעה‬
‫כתוצאה מנפילת המוצר‪.‬‬
‫התקנה עם מתלה‬
‫התקנה עם מעמד‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫חיבור הטלוויזיה למעמד‬
‫ודא שיש בידך את כל האביזרים המוצגים באיור‪ ,‬והרכב את המעמד בהתאם להוראות ההרכבה המצורפות‪.‬‬
‫עברית ‪10 -‬‬
‫הוראות בטיחות‪ :‬קיבוע הטלוויזיה לקיר למניעת נפילה‬
‫זהירות‪ :‬משיכה‪ ,‬דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלוויזיה‪ .‬הקפד במיוחד שלא‬
‫לאפשר לילדיך להיתלות על הטלוויזיה או לפגוע ביציבותה‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולהוביל‬
‫לפציעה קשה או למוות‪ .‬פעל בהתאם לכל הוראות הבטיחות הכלולות בעלון הבטיחות שמצורף לטלוויזיה‪.‬‬
‫כדי לשפר את היציבות והבטיחות‪ ,‬באפשרותך לרכוש ולהתקין את המתקן למניעת נפילות כמתואר להלן‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תניח את הטלוויזיה על משטח לא יציב‪ .‬הטלוויזיה עלולה ליפול ולהוביל לפציעה קשה או למוות‪ .‬ניתן למנוע‬
‫פציעות רבות‪ ,‬במיוחד בקרב ילדים‪ ,‬על‪-‬ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון‬
‫• •שימוש בארונות או במעמדים שיצרן הטלוויזיה המליץ עליהם‪.‬‬
‫• •שימוש רק בריהוט שיכול לתמוך בטלוויזיה היטב‪.‬‬
‫• •הקפדה על כך שהטלוויזיה אינה תלויה על קצה הריהוט שתומך בה‪.‬‬
‫• •הקפדה שלא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה‪ ,‬ארונות או ארוניות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת‬
‫הטלוויזיה לתמיכה מתאימה‪.‬‬
‫• •הקפדה שלא להעמיד את הטלוויזיה על בד או על חומרים אחרים שמפרידים בינה לבין הריהוט התומך‪.‬‬
‫• •מתן הסבר לילדים על הסכנה בטיפוס על רהיטים כדי להגיע אל הטלוויזיה או אל הבקרים שלה‪.‬‬
‫אם בכוונתך להמשיך להשתמש בטלוויזיה הישנה שבמקומה תבוא החדשה ולהעביר אותה למיקום אחר‪ ,‬עליך לנקוט‬
‫אמצעי זהירות זהים גם בעת הטיפול בטלוויזיה הישנה‪.‬‬
‫מניעת נפילה של הטלוויזיה‬
‫‪ 1 .1‬השתמש בברגים המתאימים כדי לקבע לקיר סדרת תושבות והדק אותן היטב‪ .‬ודא‬
‫שהברגים מחוברים היטב לקיר‪.‬‬
‫– –ייתכן שיהיה עליך להשתמש ברכיבים נוספים כמו עוגנים לקיר‪ ,‬בהתאם לסוג‬
‫הקיר‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬השתמש בברגים בגודל מתאים כדי לקבע לטלוויזיה סדרת תושבות והדק אותן‬
‫היטב‪.‬‬
‫– –למפרטי הברגים‪ ,‬עיין בנושא "ברגים סטנדרטיים" בטבלה תחת "התקנת‬
‫הטלוויזיה על הקיר"‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬חבר את התושבות המחוברות לטלוויזיה ואת התושבות המקובעות לקיר באמצעות‬
‫חוט תלייה חזק ועמיד‪ ,‬ולאחר מכן קשור את חוט התלייה באופן הדוק‪.‬‬
‫– –התקן את הטלוויזיה בסמוך לקיר‪ ,‬כדי למנוע את הנטייה שלה לאחור‪.‬‬
‫– –חבר את חוט התלייה כך שהתושבות המקובעות לקיר יהיו בגובה זהה או נמוך‬
‫יותר מאשר התושבות המקובעות לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ - 11‬עברית‬
‫נתק את מעמד המסוף מהטלוויזיה‬
‫נתק את הכיסוי האחורי של המסוף‬
‫עברית ‪12 -‬‬
‫‪0 04‬לא ניתן לגשת לתפריט שלט רחוק חכם של‬
‫‪Samsung‬‬
‫(אינטראקציה קולית)‬
‫להפעלת אינטראקציה קולית‪ .‬לחץ‬
‫על הלחצן‪ ,‬אמור את הפקודה ולאחר‬
‫מכן שחרר את הלחצן כדי להפעיל את‬
‫'אינטראקציה קולית'‪ .‬לאחר לחיצה אחת‬
‫מופיע מדריך אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫• •שפות האינטראקציה הקולית‬
‫הנתמכות עשויות להשתנות מאזור‬
‫לאזור‪.‬‬
‫‪ 4‬הלחצנים הצבעוניים‬
‫השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי‬
‫לגשת לאפשרויות נוספות בהתאם‬
‫לתכונה שנמצאת בשימוש‪.‬‬
‫בחר‬
‫לבחירה או להפעלה של פריט מסומן‪.‬‬
‫לחיצה במהלך הצפייה בתוכן מובילה‬
‫להופעת מידע מפורט אודות התוכנית‪.‬‬
‫לחיצה נוספת תאפשר לך לבחור או‬
‫להפעיל את הפונקציות שמוצגות‪.‬‬
‫‪( VOL‬עוצמת קול)‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי‬
‫לכוונן את עוצמת הקול‪ .‬כדי להשתיק‬
‫את הצליל‪ ,‬לחץ על הלחצן‪ .‬לאחר לחיצה‬
‫רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬מופיע‬
‫התפריט קיצורי נגישות‪.‬‬
‫‪( CH‬ערוץ)‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי‬
‫להחליף ערוץ‪ .‬כדי להציג את המסך‬
‫מדריך‪ ,‬לחץ על הלחצן‪.‬‬
‫• •לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה‬
‫אחת או יותר‪ ,‬המסך רשימת ערוצים‬
‫מופיע‪.‬‬
‫(הפעלה)‬
‫לחץ כדי להפעיל או לכבות את הטלוויזיה‪.‬‬
‫(לוח ספרות)‬
‫לאחר הלחיצה‪ ,‬מופיעה שורת מספרים‬
‫בתחתית המסך‪ .‬בחר מספרים ולאחר מכן‬
‫בחר סיום כדי להזין את הערך המספרי‪.‬‬
‫השתמש כדי לשנות את הערוץ‪ ,‬להזין‬
‫‪ ,PIN‬להזין מיקוד‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫• •לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה‬
‫אחת או יותר‪ ,‬מופיע התפריט ‪.TTX‬‬
‫לוח כיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬ימינה‪/‬‬
‫שמאלה)‬
‫להעברת האזור המסומן ולשינוי הערכים‬
‫שמוצגים בתפריט הטלוויזיה‪.‬‬
‫(חזרה)‬
‫לחזרה לתפריט הקודם‪ .‬לאחר לחיצה‬
‫רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪,‬‬
‫הפונקציה הפעילה מושבתת‪ .‬לחיצה‬
‫במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת‬
‫הערוץ הקודם‪.‬‬
‫(הפעל‪/‬השהה)‬
‫לחיצה מובילה להופעה של בקרות‬
‫ההפעלה‪ .‬באמצעות פקדים אלה‪,‬‬
‫באפשרותך לשלוט בתוכן המדיה‬
‫המופעלת‪.‬‬
‫(‪)Smart Hub‬‬
‫לחזרה למסך הבית‪.‬‬
‫‪ - 13‬עברית‬
‫התאמת הטלוויזיה ל‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ .‬אם לא מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ ,‬כוון אותו אל חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ‬
‫על הלחצנים המסומנים ב‪-‬‬
‫וב‪-‬‬
‫כמתואר בתרשים המוצג משמאל בו‪-‬זמנית למשך ‪3‬‬
‫שניות או יותר‪.‬‬
‫התקנת סוללות ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪ 1 .1‬לחץ על הלחצן‬
‫שבחלקו העליון האחורי של שלט רחוק חכם של ‪ .Samsung‬גוף השלט יצא מעט מהמכסה‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬הפוך את השלט ולאחר מכן החלק את גוף השלט כלפי מעלה עד לחשיפת תא הסוללה‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬לחץ על הלחצן ‪ r‬ועל הלחצן ‪ l‬בשני צידי תא הסוללה כדי להוציא את הסוללות הקיימות‪.‬‬
‫‪ 4 .4‬הכנס שתי סוללות חדשות (מסוג ‪ )1.5V AAA‬לתא הסוללות וודא שהקטבים של הסוללות (‪,+‬‏ ‪ )-‬הונחו כהלכה‪ .‬כשתסיים‪ ,‬החלק‬
‫את גוף השלט רחוק עד שהוא כמעט במיקומו המקורי‪.‬‬
‫‪ 5 .5‬הפוך את השלט‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫בחלק העליון האחורי ולאחר מכן החלק את גוף השלט כלפי מעלה‪ ,‬בחזרה למקום‪.‬‬
‫• •מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין לקבלת חיי סוללה ארוכים יותר‪.‬‬
‫עברית ‪14 -‬‬
‫‪0 05‬הגדרה ראשונית‬
‫תיבת הדו‪-‬שיח של ההגדרה הראשונית מופיעה בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ .‬בצע את ההוראות שעל המסך כדי להשלים‬
‫את תהליך ההגדרה הראשונית‪ .‬ניתן לבצע תהליך זה באופן ידני במועד מאוחר יותר‪ ,‬בתפריט‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > התחל‬
‫בהתקנה‪.‬‬
‫• •אם תחבר התקן כלשהו ל‪ HDMI1-‬לפני תחילת ההתקנה‪ ,‬האפשרות מקור ערוץ תשתנה ל'ממיר' באופן אוטומטי‪.‬‬
‫• •אם אינך מעוניין לבחור בממיר‪ ,‬בחר באפשרות אנטנה‪.‬‬
‫שימוש ב‪-‬בקר הטלוויזיה‬
‫באפשרותך להפעיל את הטלוויזיה בעזרת הלחצן בקר הטלוויזיה בתחתית הטלוויזיה ולאחר מכן להשתמש בתפריט הבקרה‪ .‬תפריט‬
‫היגוי מופיע בעת לחיצה על הלחצן כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב פועל‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בו‪ ,‬עיין באיור להלן‪.‬‬
‫תפריט היגוי‬
‫‪ :‬כיבוי‬
‫‪ :‬הגבר עצמה‬
‫‪ :‬הערוץ הבא‬
‫‪ :‬החלש עצמה‬
‫‪ :‬הערוץ הקודם‬
‫‪ :‬מקור‬
‫בקר הטלוויזיה‪/‬חיישן שלט רחוק‬
‫לחץ‪ :‬הזז‬
‫לחץ ממושכות‪ :‬בחר‬
‫בקר הטלוויזיה נמצא בחלק התחתון של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ - 15‬עברית‬
‫‪0 06‬התחברות לרשת‬
‫חיבור הטלוויזיה לרשת מעניק לך גישה לעדכוני תוכנה ולשירותים מקוונים‪ ,‬כגון ‪.Smart Hub‬‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬אלחוטי‬
‫חבר את הטלוויזיה לאינטרנט באמצעות מודם או נתב רגילים‪.‬‬
‫נתב או מודם ‪ IP‬אלחוטי בעל‬
‫שרת ‪DHCP‬‬
‫יציאת ה‪ LAN-‬בקיר‬
‫כבל ‪( LAN‬לא מצורף)‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬כבלים‬
‫חבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫• •הטלוויזיה אינה תומכת במהירויות רשת של‏‪ 10‎Mbps‬או פחות‪.‬‬
‫• •השתמש בכבל‪CAT7‎‬‏ (מסוג ‪ )*STP‬לצורך החיבור‪.‬‬
‫* ‪Shielded Twist Pair‬‬
‫עברית ‪16 -‬‬
‫‪0 07‬פתרון בעיות ותחזוקה‬
‫פתרון בעיות‬
‫אם נראה שקיימת בעיה בטלוויזיה‪ ,‬נסה תחילה להיעזר ברשימה זו של בעיות ופתרונות אפשריים‪ .‬לחלופין‪ ,‬עיין בסעיף פתרון הבעיות‬
‫ב‪ .e-Manual-‬אם אף אחת מהעצות לפתרון הבעיות לא הועילה‪ ,‬בקר באתר ‪ www.samsung.com‬ולאחר מכן לחץ על ‪ Support‬או‬
‫פנה למרכז שירות הלקוחות המופיע בחלק האחורי של כריכת המדריך‪.‬‬
‫• •לוח ‪ TFT LED‬זה מורכב מתת‪-‬פיקסלים‪ ,‬שדורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול‪ .‬עם זאת‪ ,‬ייתכן שיופיעו כמה פיקסלים בהירים‬
‫או כהים על‪-‬גבי המסך‪ .‬פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫• •כדי לשמור את הטלוויזיה במצב ממוטב‪ ,‬שדרג לתוכנה העדכנית ביותר‪ .‬השתמש בפונקציה עדכן עכשיו או בפונקציה עדכון‬
‫אוטומטי בתפריט הטלוויזיה (‬
‫>‬
‫הגדרות > תמיכה > עדכון תוכנה > עדכן עכשיו או עדכון אוטומטי)‪.‬‬
‫הטלוויזיה לא נדלקת‪.‬‬
‫• •ודא שכבל מתח ה‪ AC-‬מחובר היטב לשקע ולטלוויזיה‪.‬‬
‫• •ודא שהשקע בקיר עובד ושמחוון ההפעלה בטלוויזיה דלוק וזוהר באור אדום קבוע‪.‬‬
‫• •נסה ללחוץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט הרחוק‪ .‬אם ניתן להפעיל את הטלוויזיה‪ ,‬עיין בסעיף‬
‫"השלט הרחוק אינו פועל" להלן‪.‬‬
‫אין תמונה‪/‬וידאו‪/‬קול או שיש תמונה‪/‬וידאו‪/‬קול מעוותים מהתקן חיצוני‪ ,‬או שההודעה “חלש או אין‬
‫אות” מוצגת בטלוויזיה או שלא ניתן למצוא ערוץ כלשהו‪.‬‬
‫• •ודא שההתקן מחובר כהלכה ושכל הכבלים הוכנסו במלואם‪.‬‬
‫• •הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים‪ .‬נסה כבלים חדשים אם אפשר‪.‬‬
‫• •אשר שנבחר מקור הקלט הנכון (‬
‫> מקור)‪.‬‬
‫• •בצע אבחון עצמי בטלוויזיה כדי לקבוע אם הבעיה נגרמה על‪-‬ידי הטלוויזיה או ההתקן (‬
‫>‬
‫הגדרות > תמיכה > אבחון עצמי‬
‫> התחל בבדיקת תמונה או התחל בבדיקת קול)‪.‬‬
‫• •אם תוצאות הבדיקה רגילות‪ ,‬אתחל את ההתקנים המחוברים על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל של כל התקן וחיבורו מחדש‪ .‬אם הבעיה‬
‫נמשכת‪ ,‬עיין במדריך החיבור במדריך למשתמש של ההתקן המחובר‪.‬‬
‫• •אם הטלוויזיה אינה מחוברת לממיר כבלים או לממיר לוויין‪ ,‬הפעל את כוונון אוטומטי כדי לחפש ערוצים (‬
‫>‬
‫הגדרות >‬
‫ערוץ > הגדרות כוונון אוטומטי > כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫– –פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫‪ - 17‬עברית‬
‫השלט הרחוק אינו פועל‪.‬‬
‫• •בדוק אם מחוון ההפעלה בטלוויזיה מהבהב כשאתה לוחץ על לחצן ההפעלה בשלט‪ .‬אם לא‪ ,‬החלף את הסוללות בשלט הרחוק‪.‬‬
‫• •ודא כי הכנסת את הסוללות כשהקטבים שלהן (‪ )–/+‬פונים לכיוון הנכון‪.‬‬
‫• •נסה לכוון את השלט הרחוק ישירות לטלוויזיה ממרחק של ‪ 1.5‬עד ‪ 1.8‬מטרים‪.‬‬
‫• •אם לטלוויזיה צורף שלט רחוק חכם של ‪( Samsung‬שלט ‪ ,)Bluetooth‬הקפד לשייך את השלט לטלוויזיה‪.‬‬
‫השלט הרחוק של הממיר אינו מפעיל או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫• •תכנת את השלט הרחוק של הממיר‪/‬ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה‪ .‬עיין במדריך למשתמש של הממיר‪/‬ממיר הכבלים‬
‫כדי לברר מהו הקוד של טלוויזיית ‪.Samsung‬‬
‫הגדרות הטלוויזיה אובדות לאחר ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫• •הטלוויזיה נמצאת במצב קמעונאי‪ .‬שנה את מצב שימוש בתפריט כללי למצב מצב בית (‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > מנהל‬
‫מערכת > מצב שימוש > מצב בית)‪.‬‬
‫‪ Wi-Fi‬לסירוגין‬
‫• •ודא שהטלוויזיה מחוברת לרשת (‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > רשת > מצב רשת)‪.‬‬
‫• •ודא שסיסמת ה‪ Wi-Fi-‬הוזנה כראוי‪.‬‬
‫• •בדוק את המרחק בין הטלוויזיה למודם‪/‬לנתב‪ .‬אין לחרוג ממרחק מרבי של ‪ 15.2‬מ'‪.‬‬
‫• •הפחת הפרעות על‪-‬ידי הימנעות משימוש או כיבוי של התקנים אלחוטיים‪ .‬בנוסף‪ ,‬ודא שאין מכשולים בין הטלוויזיה למודם‪/‬לנתב‪.‬‬
‫(עוצמת אות ה‪ Wi-Fi-‬עשויה לרדת בגלל מכשירי חשמל‪ ,‬טלפונים אלחוטיים‪ ,‬קירות אבן‪/‬תנורי אח וכולי‪).‬‬
‫קומה אחת‬
‫רב‪-‬קומות‬
‫נתב אלחוטי‬
‫משחזר אלחוטי‬
‫• •פנה לספק שירותי האינטרנט שלך ובקש ממנו לאפס את מעגל הרשת שלך כדי לרשום מחדש את כתובות ה‪ MAC-‬של המודם‪/‬‬
‫הנתב החדש והטלוויזיה‪.‬‬
‫עברית ‪18 -‬‬
‫בעיות ביישום הווידאו (‪ Youtube‬וכולי)‬
‫• •שנה את ה‪ DNS-‬ל‪ .8.8.8.8-‬בחר‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > רשת > מצב רשת > הגדרות ‪ > IP‬הגדרת ‪ > DNS‬הזן ידנית > שרת‬
‫‪ > ‎8‬אישור‪.‬‬
‫‪ > DNS‬הזן‪ .8.8.8‎‬‏‬
‫• •אפס על‪-‬ידי בחירת‬
‫>‬
‫הגדרות > תמיכה > אבחון עצמי > איפוס ‪.Smart Hub‬‬
‫מהי תמיכה מרחוק?‬
‫שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של ‪ ,Samsung‬המסייעים בביצוע הפעולות הבאות‬
‫מרחוק‪:‬‬
‫• •אבחון הטלוויזיה‬
‫• •כוונון הגדרות הטלוויזיה‬
‫• •איפוס הטלוויזיה להגדרות יצרן‬
‫• •התקנת עדכוני קושחה מומלצים‬
‫כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?‬
‫ניתן לקבל בקלות שירות לטלוויזיה מאת טכנאי ‪ Samsung‬מרחוק‪:‬‬
‫‪ 1 .1‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ובקש תמיכה מרחוק‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬פתח את התפריט בטלוויזיה ועבור אל המקטע תמיכה‪.‬‬
‫‪3 .3‬בחר ניהול מרחוק ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות‪ .‬כאשר מופיע מסך ה‪ ,PIN-‬ספק את מספר ה‪ PIN-‬לסוכן‪.‬‬
‫‪ 4 .4‬לאחר מכן הסוכן יקבל גישה לטלוויזיה‪.‬‬
‫חיישן ‪ Eco‬ובהירות המסך‬
‫חיישן ‪ ECO‬מכוונן באופן אוטומטי את הבהירות של הטלוויזיה‪ .‬תכונה זו מודדת את עוצמת האור בחדר‪ ,‬וממטבת את בהירות הטלוויזיה‬
‫באופן אוטומטי כדי להפחית את צריכת החשמל‪ .‬אם ברצונך להשבית פונקציה זו‪ ,‬עבור אל‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > פתרון ‪> ECO‬‬
‫זיהוי אור הסביבה‪.‬‬
‫• •אם המסך כהה מדי בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שהדבר נגרם על‪-‬ידי זיהוי אור הסביבה‪.‬‬
‫• •אל תחסום את החיישן באמצעות חפץ כלשהו‪ .‬הדבר עלול להפחית את בהירות התמונה‪.‬‬
‫‪ - 19‬עברית‬
‫אזהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה‬
‫הימנע מהצגת תמונות ללא תנועה (כגון קובצי תמונה מסוג ‪ )jpeg‬או רכיבי תמונה ללא תנועה (כגון סמלי ערוצי טלוויזיה‪ ,‬שורת מניות‬
‫או חדשות בתחתית המסך וכולי) או תוכניות עם תמונות פנורמיות או בתבנית ‪ 4:3‬על המסך‪ .‬הצגה מתמשכת של תמונות ללא תנועה‬
‫עלולה לגרום לתמונה להיצרב במסך ה‪ ,LED-‬דבר שיפגע באיכות התצוגה‪ .‬כדי להפחית את הסיכון לכך‪ ,‬פעל בהתאם להמלצות להלן‪:‬‬
‫• •הימנע מהצגת אותו ערוץ טלוויזיה למשך פרקי זמן ממושכים‪.‬‬
‫• •נסה תמיד להציג כל תמונה במסך מלא‪ .‬השתמש בתפריט תבנית התמונה של הטלוויזיה לקבלת ההתאמה הטובה ביותר‪.‬‬
‫• •הפחת את הבהירות והניגודיות כדי למנוע את הופעת דמויות הגרר‪.‬‬
‫• •השתמש בכל מאפייני הטלוויזיה שנועדו לצמצם תופעות כגון השארת תמונה וצריבת מסך‪ .‬לקבלת פרטים‪ ,‬עיין ב‪.e-Manual-‬‬
‫תחזוקת הטלוויזיה‬
‫• •אם הודבקה מדבקה על מסך הטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שיישאר עליו לכלוך לאחר‬
‫הסרתה‪ .‬הסר את הלכלוך לפני הצפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫• •החלק החיצוני והמסך של הטלוויזיה עלולים להישרט במהלך הניקוי‪ .‬כדי‬
‫למנוע שריטות‪ ,‬הקפד לנקות את החלק החיצוני ואת המסך בזהירות באמצעות‬
‫מטלית רכה‪.‬‬
‫• •אין להתיז מים או נוזל כלשהו ישירות על הטלוויזיה‪ .‬חדירה של נוזל כלשהו‬
‫לתוך המוצר עלולה לגרום לכשל‪ ,‬לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫• •כדי לנקות את המסך‪ ,‬כבה את הטלוויזיה‪ ,‬ולאחר מכן נקה בעדינות כתמים‬
‫וטביעות אצבע מהלוח באמצעות מטלית מיקרופייבר‪ .‬נקה את הגוף או הלוח‬
‫של הטלוויזיה בעזרת מטלית מיקרופייבר הטבולה במעט מים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬נגב‬
‫באמצעות מטלית יבשה‪ .‬במהלך הניקוי‪ ,‬אל תפעיל כוח על המשטח משום‬
‫שאתה עלול להסב נזק ללוח‪ .‬לעולם אין להשתמש בנוזלים דליקים (כגון בנזן‬
‫או חומר מדלל) או בחומרי ניקוי‪ .‬להסרת כתמים עיקשים‪ ,‬התז כמות קטנה‬
‫של חומר לניקוי מסכים על‪-‬גבי מטלית מיקרופייבר ונגב את הכתמים בעזרת‬
‫המטלית‪.‬‬
‫עברית ‪20 -‬‬
‫‪0 08‬מפרטים ומידע נוסף‬
‫מפרטים‬
‫שם הדגם‬
‫‪QE49Q7CAM‬‬
‫‪QE55Q7CAM‬‬
‫רזולוציית תצוגה‬
‫‪x 3840‬‏‪2160‬‬
‫‪x 3840‬‏‪2160‬‬
‫‪ 49‬אינץ (‪ 123‬ס"מ)‬
‫‪ 55‬אינץ (‪ 138‬ס"מ)‬
‫עקמומיות המסך‬
‫‪4200R‬‬
‫‪4200R‬‬
‫קול (פלט)‬
‫‏‏‪40 W‬‬
‫‏‏‪40 W‬‬
‫˚‪0‬‬
‫˚‪0‬‬
‫‪x 627.8 x 1089.2‬‏‪ 82.4‬מ"מ‬
‫‪x 704.2 x 1224.1‬‏‪ 91.2‬מ"מ‬
‫‪x 712.8 x 1089.2‬‏‪ 303.8‬מ"מ‬
‫‪x 789.2 x 1224.1‬‏‪ 303.8‬מ"מ‬
‫‪ 14.8‬ק"ג‬
‫‪ 18.4‬ק"ג‬
‫‪ 18.0‬ק"ג‬
‫‪ 21.6‬ק"ג‬
‫גודל המסך‬
‫(באלכסון)‬
‫טווח סיבוב מעמד (שמאלה ‪ /‬ימינה)‬
‫מידות (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫גוף‬
‫עם מעמד‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫עם מעמד‬
‫שם הדגם‬
‫‪QE65Q7CAM‬‬
‫רזולוציית תצוגה‬
‫‪x 3840‬‏‪2160‬‬
‫גודל המסך‬
‫(באלכסון)‬
‫‪ 65‬אינץ (‪ 163‬ס"מ)‬
‫עקמומיות המסך‬
‫‪4200R‬‬
‫קול (פלט)‬
‫‏‏‪40 W‬‬
‫טווח סיבוב מעמד (שמאלה ‪ /‬ימינה)‬
‫מידות (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫גוף‬
‫עם מעמד‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫עם מעמד‬
‫˚‪0‬‬
‫‪x 827.3 x 1440.8‬‏‪ 107.5‬מ"מ‬
‫‪x 917.4 x 1440.8‬‏‪ 376.9‬מ"מ‬
‫‪ 24.6‬ק"ג‬
‫‪ 28.5‬ק"ג‬
‫תנאים סביבתיים‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫לחות הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫לחות אחסון‬
‫‪)104‎°F‬‬
‫‪40‎°C‬‏(‪50°‎F‬‏‪‎‬עד ‪‎‬‬
‫‪ ‎10‎°‎C‬עד‪‎ ‎‬‬
‫‪ 10%‬עד ‪ ,80%‬ללא עיבוי‬
‫‪)113‎°F‬‬
‫‪-4‎°F‬‏‪‎‬עד ‪‎‬‬
‫‪ -20°‎C‬עד‪45°‎C‎‬‏( ‪‎‬‬
‫‪ 5%‬עד ‪ ,95%‬ללא עיבוי‬
‫‪ - 21‬עברית‬
‫• •העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא מתן הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫• •לקבלת מידע אודות ספק המתח ומידע נוסף אודות צריכת החשמל‪ ,‬עיין בתווית הדירוג המוצמדת למוצר‪.‬‬
‫• •תוכל לראות את תווית הדירוג בחלק הפנימי של מכסה נקודת החיבור‪.‬‬
‫צמצום צריכת החשמל‬
‫לאחר כיבוי הטלוויזיה היא עוברת למצב המתנה‪ .‬במצב המתנה הטלוויזיה ממשיכה לצרוך מעט חשמל‪ .‬כדי להפחית את צריכת‬
‫החשמל‪ ,‬נתק את כבל המתח כשאין בכוונתך להשתמש בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫רישיונות‬
‫‪The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or‬‬
‫‪registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.‬‬
‫אזהרה – כדי למנוע התפשטות אש‪ ,‬יש להקפיד ולהרחיק מההתקן נרות או עצמים אחרים עם להבות חשופות‪.‬‬
‫עברית ‪22 -‬‬
‫דף זה נותר ריק בכוונה‪.‬‬
‫ ברחבי העולם‬SAMSUNG ‫צור קשר עם‬
.SAMSUNG ‫ פנה למרכז שירות הלקוחות של‬,Samsung ‫אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי‬
‫אתר אינטרנט‬
‫מרכז שירות לקוחות‬
‫מדינה‬
www.samsung.com/sg/support
1800-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
www.samsung.com/au/support
1300 362 603
AUSTRALIA
www.samsung.com/nz/support
0800 726 786
NEW ZEALAND
www.samsung.com/vn/support
1800 588 889
VIETNAM
www.samsung.com/th/support
0-2689-3232,
1800-29-3232
THAILAND
www.samsung.com/th/support
+95-1-2399-888
MYANMAR
+855-23-993232
CAMBODIA
+856-214-17333
LAOS
www.samsung.com/my/support
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
MALAYSIA
www.samsung.com/id/support
021-56997777
08001128888
INDONESIA
www.samsung.com/ph/support
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
PHILIPPINES
www.samsung.com/tw/support
0800-329999
TAIWAN
www.samsung.com/jp/support
0120-363-905
JAPAN
www.samsung.com/in/support
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
INDIA
www.samsung.com/support
18000910113
NEPAL
www.samsung.com/support
0961-2300300
0800-0300300 (Toll Free)
BANGLADESH
www.samsung.com/support
0115900000
SRI LANKA
www.samsung.com/eg/support
08000-7267864
16580
EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support
3004
ALGERIA
www.samsung.com/iran/support
021-8255 [CE]
IRAN
www.samsung.com/il/support
*6963
ISRAEL
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
SAUDI ARABIA
www.samsung.com/pk/support
0800-Samsung (72678)
PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa/support
80 1000 12
TUNISIA
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/n_africa/support
-01
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
U.A.E
800-SAM CS (800-72627)
OMAN
183-CALL (183-2255)
KUWAIT
8000-GSAM (8000-4726)
BAHRAIN
800-CALL (800-2255)
QATAR
444 77 11
TURKEY
0800-22273
06 5777444
JORDAN
962 5777444
SYRIA
961 1484 999
1299
LEBANON
964 77 261 72220
964 75 118 92525
IRAQ
080 100 22 55
MOROCCO
.‫ כל הזכויות שמורות‬.Samsung Electronics Co., Ltd.‎2017 ©
Download PDF

advertising