Samsung | UE40K5550BU | Samsung 49'' Full HD טלוויזיה חכמה שטוחה K6000 סדרה 6 מדריך למשתמש

‫‪E-MANUAL‬‬
‫תודה על שרכשת מוצר זה של ‪ .Samsung‬לקבלת שירות מלא‬
‫יותר‪ ,‬רשום את המוצר שלך בכתובת‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫דגם‬
‫מספר סידורי‬
‫תוכן‬
‫מדריכים מהירים‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫‪.1‬‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה‬
‫‪.12‬‬
‫שינוי אות הקלט‬
‫‪.12‬‬
‫עריכת התקנים חיצוניים‬
‫‪.12‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫הערות אודות החיבור!‬
‫חיבורים‬
‫חיבור אנטנה (אנטנה)‬
‫‪.13‬‬
‫הערות חיבור עבור ‪HDMI‬‬
‫‪.14‬‬
‫הערות חיבור עבור התקני שמע‬
‫‪.14‬‬
‫הערות חיבור עבור מחשבים‬
‫‪.14‬‬
‫הערות חיבור עבור התקנים ניידים‬
‫התחברות לאינטרנט‬
‫‪.3‬‬
‫מחבר את רשת האינטרנט‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט‬
‫‪.5‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט קווי‬
‫‪.6‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט אלחוטי‬
‫חיבור התקני וידאו‬
‫‪.7‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪.7‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Component‬רק בדגמים הכוללים‬
‫‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫‪.8‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Composite‬רק בדגמים הכוללים‬
‫‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫שלט רחוק והתקנים היקפיים‬
‫אודות שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות מקלדת או שלט משחק‬
‫‪.17‬‬
‫חיבור מקלדת ‪USB‬‬
‫‪.17‬‬
‫חיבור שלט משחק או מקלדת עם חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫‪.17‬‬
‫שימוש במקלדת‬
‫הזנת טקסט באמצעות מקלדת ‪ QWERTY‬שעל המסך‬
‫‪.18‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫חיבורי קלט ופלט של שמע‬
‫‪.8‬‬
‫‪)ARC( H‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪ DMI‬‏‬
‫‪.9‬‬
‫חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי (אופטי)‬
‫‪.9‬‬
‫התחברות באמצעות רשת אלחוטית‬
‫‪.9‬‬
‫חיבור התקני ‪Bluetooth‬‬
‫חיבור מחשב‬
‫‪.10‬‬
‫חיבור באמצעות יציאת ‪ – HDMI‬שיתוף מסכים‬
‫‪.10‬‬
‫חיבור באמצעות האפליקציה תצוגה חכמה ― שיתוף תוכן‬
‫חיבור התקן נייד‬
‫‪.11‬‬
‫שימוש בתצוגה חכמה (שיקוף מסך) או בשיתוף תוכן‬
‫‪.11‬‬
‫חיבור התקנים ניידים ללא נתב אלחוטי (חיבור ‪)Wi-Fi Direct‬‬
‫‪.11‬‬
‫חיבור התקן נייד דרך אפליקציית ‪Smart View‬‬
‫מאפייני ‪Smart‬‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫‪.20‬‬
‫הצגת מסך הבית‬
‫‪.21‬‬
‫הפעלה אוטומטית של ‪Smart Hub‬‬
‫‪.21‬‬
‫הפעלה אוטומטית של האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‬
‫‪.21‬‬
‫בדיקה של חיבורי ‪Smart Hub‬‬
‫‪.21‬‬
‫איפוס ה‪Smart Hub-‬‬
‫שימוש בחשבון ‪Samsung‬‬
‫‪.22‬‬
‫יצירת חשבון ‪Samsung‬‬
‫‪.22‬‬
‫כניסה אל חשבון ‪Samsung‬‬
‫‪.23‬‬
‫ניהול פרטי התשלום השמורים בטלוויזיה‬
‫‪.23‬‬
‫מחיקת חשבון ‪ Samsung‬מהטלוויזיה‬
‫שימוש בשירות '‪'APPS‬‬
‫יצירה של רשימת מועדפים אישית‬
‫‪.24‬‬
‫התקנה והפעלה של אפליקציה‬
‫‪.35‬‬
‫רישום ערוצים כמועדפים‬
‫‪2‬‬
‫‪.4‬‬
‫ניהול אפליקציות שנרכשו או הותקנו‬
‫‪.36‬‬
‫צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד‬
‫‪.26‬‬
‫שימוש בפונקציות ובמאפיינים אחרים של אפליקציה‬
‫שימוש ב‪e-Manual-‬‬
‫עריכת רשימת מועדפים‬
‫‪.36‬‬
‫הסרת ערוצים מרשימת מועדפים‬
‫‪.26‬‬
‫הפעלת ה‪e-Manual-‬‬
‫‪.36‬‬
‫ארגון מחדש של רשימת מועדפים‬
‫‪.26‬‬
‫השימוש בלחצנים ב‪e-Manual-‬‬
‫‪.36‬‬
‫שינוי שם של רשימת מועדפים‬
‫שימוש ב‪Web Browser-‬‬
‫הפעלת תמונות‪/‬וידאו‪/‬מוזיקה‬
‫‪.28‬‬
‫הפעלת תוכן מדיה‬
‫‪.28‬‬
‫פונקציות במסך של רשימת תוכן המדיה‬
‫הפיכת שידורי הספורט לממשיים יותר באמצעות מצב ספורט‬
‫‪.37‬‬
‫חילוץ קטעים נבחרים באופן אוטומטי‬
‫‪.38‬‬
‫הצגת משחק שהוקלט במצב ספורט‬
‫תכונות מסייעות לצפייה בטלוויזיה‬
‫‪.38‬‬
‫סריקה אחר ערוצים זמינים‬
‫‪.38‬‬
‫קביעת הגדרות שידור מתקדמות‬
‫‪.38‬‬
‫קריאה של טקסט דיגיטלי‬
‫‪.39‬‬
‫בחירת שפת השמע של השידור‬
‫‪.39‬‬
‫הגדרת המדינה (אזור)‬
‫‪.39‬‬
‫כוונון ידני של אותות שידור‬
‫‪.40‬‬
‫כוונון עדין של שידורים אנלוגיים‬
‫‪.40‬‬
‫העברה של רשימת ערוצים‬
‫‪.40‬‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫‪.30‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫‪.41‬‬
‫הגדרת מערכת לוויין‬
‫‪.31‬‬
‫ניהול רשימה של הקלטות מתוכננות‬
‫‪.41‬‬
‫שינוי שפת הטלטקסט‬
‫‪.31‬‬
‫צפייה בתוכניות מוקלטות‬
‫‪.41‬‬
‫הצגה של תפריט ממשק משותף‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫צפייה בפרטי שידור דיגיטלי במבט מהיר‬
‫‪.29‬‬
‫השימוש במדריך‬
‫‪.30‬‬
‫שינוי אות השידור‬
‫‪.30‬‬
‫בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫‪.32‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ‬
‫תמונה וצליל‬
‫שימוש ב‪Timeshift-‬‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫עריכת ערוצים‬
‫‪.34‬‬
‫הסרת ערוצים רשומים‬
‫‪.35‬‬
‫עריכת ערוצים רשומים‬
‫כוונון איכות התמונה‬
‫‪.42‬‬
‫בחירה של מצב תמונה‬
‫‪.42‬‬
‫קביעת הגדרות תמונה מתקדמות‬
‫פונקציות תמיכה בתמונה‬
‫‪.55‬‬
‫הפעלת פונקציות הנגישות‬
‫‪.43‬‬
‫צפייה בתמונה בתוך תמונה (‪)PIP‬‬
‫‪.55‬‬
‫צפייה בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‬
‫‪.44‬‬
‫שינוי גודל התמונה‬
‫‪.56‬‬
‫תיאור שמע‬
‫‪.56‬‬
‫כוונון שקיפות התפריט‬
‫‪.56‬‬
‫טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)‬
‫‪.56‬‬
‫הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫‪.57‬‬
‫האזנה לטלוויזיה באמצעות התקני ‪( Bluetooth‬לבעלי לקויות שמיעה)‬
‫‪.57‬‬
‫קביעת הגדרות מערכת מתקדמות‬
‫‪.46‬‬
‫בחירת רמקולים‬
‫‪.59‬‬
‫שחזור הטלוויזיה להגדרות היצרן‬
‫‪.47‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך התקני ‪Bluetooth‬‬
‫‪.59‬‬
‫הפעלת מצב משחק‬
‫‪.48‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך רמקול ‪Multiroom‬‬
‫כוונון איכות הצליל‬
‫‪.45‬‬
‫בחירה של מצב צליל‬
‫‪.45‬‬
‫קביעת הגדרות צליל מתקדמות‬
‫שימוש בפונקציות תמיכה בצליל‬
‫מערכת ותמיכה‬
‫הגדרת השעה והשימוש בשעון עצר‬
‫‪.49‬‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫‪.50‬‬
‫שימוש בשעוני העצר‬
‫הפעלה אוטומטית של 'שירות נתונים'‬
‫‪HbbTV‬‬
‫שימוש בכרטיס צפייה בטלוויזיה ("כרטיס ‪ CI‬או‪)"CI+‎‬‬
‫‪.61‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪COMMON INTERFACE‬‬
‫‪.61‬‬
‫שימוש ב"כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫מאפיין הטלטקסט‬
‫שימוש בפונקציות 'הגנה מפני צריבת מסך' ו'חיסכון באנרגיה'‬
‫‪.51‬‬
‫מניעת צריבת מסך‬
‫‪.51‬‬
‫הפחתת צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‬
‫שימוש ב‪Anynet+ (HDMI-CEC)-‬‬
‫‪.52‬‬
‫חיבור התקן חיצוני באמצעות‪ ,Anynet+‎‬ושימוש בתפריטים של ההתקן‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫‪.53‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫‪.54‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫הגנה על הטלוויזיה מפני פריצה וקוד זדוני‬
‫‪.54‬‬
‫בדיקת הטלוויזיה והאחסון המחובר לאיתור קוד זדוני‬
‫‪.54‬‬
‫סריקה לאיתור וירוסים בזמן אמת‬
‫‪.54‬‬
‫בדיקת רשימת סריקה‬
‫שימוש בפונקציות אחרות‬
‫פתרון בעיות‬
‫קבלת תמיכה‬
‫‪.64‬‬
‫קבלת תמיכה דרך ניהול מרחוק‬
‫‪.65‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫‪.65‬‬
‫בקשת שירות‬
‫אבחון פעולת הטלוויזיה‬
‫קיימת בעיה בתמונה‬
‫‪.65‬‬
‫בדיקת התמונה‬
‫הצליל לא נשמע בבירור‬
‫‪.68‬‬
‫בדיקת הצליל‬
‫קיימת בעיה בשידור‬
‫המחשב שלי לא מתחבר‬
‫איני מצליח להתחבר לאינטרנט‬
‫שירות נתונים‬
‫הפונקציה 'תכנון הקלטה'‪ Timeshift/‬אינה פועלת‬
‫הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬אינה פועלת‬
‫אני נתקל בבעיה במהלך הפעלת אפליקציות‪/‬שימוש באפליקציות‬
‫הקובץ שלי לא מופעל‬
‫ברצוני לאפס את הטלוויזיה‬
‫בעיות אחרות‬
‫קרא לאחר התקנת הטלוויזיה‬
‫‪.86‬‬
‫גודלי תמונה ואותות קלט‬
‫‪.87‬‬
‫התקנה של מנעול למניעת גניבות‬
‫‪.87‬‬
‫קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)‬
‫‪.88‬‬
‫‪IBM‬‬
‫‪.88‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪.89‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו‬
‫‪.90‬‬
‫‪CEA-861‬‬
‫‪.91‬‬
‫‪CEA-861 (DVI)‎‬‬
‫קרא לפני השימוש בהתקני ‪Bluetooth‬‬
‫אמצעי זהירות והערות‬
‫לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫‪.91‬‬
‫הגבלות החלות על השימוש ב‪Bluetooth-‬‬
‫לחצנים ופונקציות‬
‫‪.92‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה‬
‫‪.77‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה 'תכנון הקלטה'‬
‫‪.94‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים בעת שימוש במצב ספורט‬
‫‪.78‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫‪.95‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או ‪Timeshift‬‬
‫קרא לפני השימוש באפליקציות‬
‫קרא לפני השימוש ב‪Web Browser-‬‬
‫קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה‬
‫‪.81‬‬
‫מגבלות על השימוש בקובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוסיקה‬
‫‪.82‬‬
‫כתוביות חיצוניות נתמכות‬
‫‪.82‬‬
‫כתוביות פנימיות נתמכות‬
‫‪.83‬‬
‫תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות‬
‫‪.83‬‬
‫תבניות מוסיקה ורכיבי ‪ Codec‬נתמכים‬
‫‪.84‬‬
‫רכיבי ‪ Codec‬וידאו נתמכים‬
‫רישיון‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫התחבר ל‪ Smart Hub-‬לקבלת אפליקציות‪ ,‬סרטים ועוד‪.‬‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫השתמש בפונקציות המרובות של ‪ Smart Hub‬במסך יחיד‪.‬‬
‫מקור‬
‫מקור‬
‫לחיצה על הלחצן‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬מאפשרת לך להשתמש בפונקציות ובתכונות הבאות‪.‬‬
‫● ● הגדרות‬
‫בעת העברת המוקד‪ ,‬הגדרה מהירה מופיעה בראש התפריט‪ .‬ניתן להגדיר במהירות פונקציות שבהן נעשה שימוש‬
‫בתדירות גבוהה‪.‬‬
‫●‬
‫מקור‬
‫●‬
‫באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫"‬
‫●‬
‫●‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה‪‎‬‏"‪.‬‬
‫חיפוש‬
‫ניתן לחפש נתונים בנושא ערוצים‪ ,‬תוכניות‪ ,‬שמות סרטים ויישומים מתוך ‪.Smart Hub‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "‪Smart Hub‎‬‏"‪.‬‬
‫" "התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הספציפי ולאזור‪.‬‬
‫חיבור אנטנה (אנטנה)‬
‫ניתן לחבר את כבל האנטנה לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "אין צורך בחיבור אנטנה אם אתה מחבר ממיר או מקלט לוויין‪.‬‬
‫" "שיטת החיבור עשויה להשתנות בהתאם לדגמים‪.‬‬
‫" "ייתכן שמערכת ‪ DVB-T2‬לא תהיה זמינה באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫התחברות לאינטרנט‬
‫ניתן לקבל גישה לאינטרנט דרך הטלוויזיה‪.‬‬
‫מחבר את רשת האינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫רשת‬
‫פתח הגדרות רשת נסו עכשיו‬
‫התחבר לרשת זמינה‪.‬‬
‫יצירת חיבור קווי לאינטרנט‬
‫" "השתמש בכבל‪ Cat7(*STP Type)‎‬עבור החיבור‪.‬‬
‫*זוג שזור מסוכך‬
‫" "הטלוויזיה לא תוכל להתחבר לאינטרנט אם מהירות הרשת נמוכה מ‪.10Mbps-‬‬
‫" "אם כבל ה‪ LAN-‬מחובר‪ ,‬הגישה לאינטרנט זמינה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫יצירת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫רשת‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫אלחוטית‬
‫ודא שיש ברשותך את הגדרות הסיסמה וה‪( SSID-‬שם) בנתב האלחוטי לפני שתנסה להתחבר‪.‬‬
‫הגדרות רשת‬
‫חיבור אלחוטי‬
‫בחר את הרשת האלחוטית שלך‪.‬‬
‫רענן‬
‫" "התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הספציפי ולאזור‪.‬‬
‫" "אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימה‪ ,‬בחר באפשרות 'הוסף רשת' והזן את ה‪( SSID-‬שם) של הרשת באופן ידני‪.‬‬
‫" "בחר ‪ WPS‬במסך הגדרת הרשת ולחץ על הלחצן ‪ WPS‬או ‪ PBC‬בנתב האלחוטי‪ .‬הטלוויזיה מתחברת לאינטרנט באופן אוטומטי‪.‬‬
‫בדיקה של מצב החיבור לאינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫רשת‬
‫מצב רשת נסו עכשיו‬
‫הצג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט‪.‬‬
‫שינוי שם הטלוויזיה ברשת‬
‫הגדרות‬
‫רשת‬
‫שם התקן נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשנות את שם הטלוויזיה ברשת‪ .‬בחר קלט משתמש בתחתית הרשימה ושנה את השם‪.‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט‬
‫אם לא ניתן לקבל גישה לאינטרנט‪ ,‬חפש פתרונות‪.‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט קווי‬
‫נסו עכשיו‬
‫לאחר העיון בתוכן הבא‪ ,‬פתור את הבעיה של חיבור האינטרנט הקווי‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫לא נמצא כבל רשת‬
‫ודא כי כבל הרשת מחובר‪ .‬אם כן‪ ,‬ודא כי הנתב מופעל‪ .‬אם הוא מופעל‪ ,‬נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש‪.‬‬
‫הגדרת ‪ IP‬אוטומטית נכשלה‬
‫‪1.1‬בצע את הפעולות הבאות או קבע את תצורת הגדרות ‪ IP‬באופן ידני‪.‬‬
‫‪2.2‬ודא כי שרת ה‪ DHCP-‬מופעל בנתב‪ ,‬ואפס את הנתב‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לרשת‬
‫‪1.1‬בדוק את כל הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪2.2‬לאחר בדיקת המצב של שרת ‪( DHCP‬חייב להיות פעיל) בנתב‪ ,‬הסר את כבל ה‪ LAN-‬וחבר אותו שוב‪.‬‬
‫נוצר חיבור לרשת מקומית‪ ,‬אך לא לאינטרנט‬
‫‪1.1‬ודא שכבל האינטרנט של ה‪ LAN-‬מחובר ליציאת ה‪ LAN-‬החיצונית של הנתב‪.‬‬
‫‪2.2‬בדוק את ערכי ה‪ DNS-‬בהגדרות ‪.IP‬‬
‫הגדרת הרשת הושלמה‪ ,‬אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט אלחוטי‬
‫לאחר העיון בתוכן הבא‪ ,‬פתור את הבעיה של חיבור האינטרנט האלחוטי‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫כשל בחיבור לרשת האלחוטית‪.‬‬
‫אם לא נמצא נתב אלחוטי שנבחר‪ ,‬עבור אל פתח הגדרות רשת ובחר את הנתב המתאים‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי‬
‫‪1.1‬בדוק אם הנתב מופעל‪ .‬אם הוא מופעל‪ ,‬כבה והפעל אותו מחדש‪.‬‬
‫‪2.2‬במקרה הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫הגדרת ‪ IP‬אוטומטית נכשלה‬
‫‪1.1‬בצע את הפעולות הבאות או קבע את תצורת הגדרות ‪ IP‬באופן ידני‪.‬‬
‫‪2.2‬ודא כי שרת ה‪ DHCP-‬מופעל בנתב‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬נתק את הנתב וחבר אותו שוב‪.‬‬
‫‪3.3‬במקרה הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לרשת‬
‫‪1.1‬בדוק את כל הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪2.2‬במקרה הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫נוצר חיבור לרשת מקומית‪ ,‬אך לא לאינטרנט‬
‫‪1.1‬ודא שכבל האינטרנט של ה‪ LAN-‬מחובר ליציאת ה‪ LAN-‬החיצונית של הנתב‪.‬‬
‫‪2.2‬בדוק את ערכי ה‪ DNS-‬בהגדרות ‪.IP‬‬
‫הגדרת הרשת הושלמה‪ ,‬אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫חיבור התקני וידאו‬
‫בצע חיבור וידאו מתאים בין הטלוויזיה להתקן החיצוני השני‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Component‬רק בדגמים הכוללים ‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫חבר את כבל ‪ Component‬למחברי קלט ה‪ Component-‬בטלוויזיה ולמחברי פלט ה‪ Component-‬בהתקן באמצעות מתאמי‬
‫‪ Component‬ו‪ AV-‬כפי שמוצג בתמונה שלהלן‪ .‬הקפד על החיבור של מחברים בצבעים זהים אחד לשני‪( .‬כחול לכחול‪ ,‬צהוב‬
‫לצהוב)‬
‫" "כדי להשתמש בציוד ‪ ,Component‬יש לחבר כבל ‪( Component‬כחול) וגם כבל ‪( AV‬צהוב)‪.‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Composite‬רק בדגמים הכוללים ‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫חבר את כבלי הווידאו והשמע למתאמים שסופקו לאחר עיון באיור הבא ולאחר מכן חבר את המתאמים בין היציאה‬
‫‪ COMPONENT/AV IN‬בטלוויזיה ליציאה ‪ OUT‬בהתקן חיצוני‪ .‬בעת חיבור הכבלים‪ ,‬הקפד להתאים את הצבעים בין הכבלים‬
‫והיציאות‪.‬‬
‫‪ ,)composite( A‬הסר את מתאם ‪.Component‬‬
‫" "אם ברצונך להשתמש בציוד ‪ V‬‏‬
‫חיבורי קלט ופלט של שמע‬
‫בצע חיבור שמע מתאים בין הטלוויזיה להתקן חיצוני‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‏ (‪)ARC‬‬
‫חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי (אופטי)‬
‫התחברות באמצעות רשת אלחוטית‬
‫באפשרותך לחבר את הטלוויזיה להתקן שמע אלחוטי של ‪ Samsung‬באמצעות רשת אלחוטית‪ .‬בשלב זה‪ ,‬שני ההתקנים חייבים‬
‫הגדרות קול הגדרות מומחה‬
‫להיות מחוברים לאותה הרשת‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין במנהל רמקול אלחוטי (‬
‫מנהל רמקול אלחוטי)‪.‬‬
‫חיבור התקני ‪Bluetooth‬‬
‫באפשרותך לחבר את הטלוויזיה או התקני שמע דרך תקשורת ‪ .Bluetooth‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב מדריך חיבורים (‬
‫מקור מדריך חיבורים)‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫חיבור מחשב‬
‫השתמש בטלוויזיה כצג מחשב או חבר את הטלוויזיה למחשב דרך הרשת שלך‪ ,‬וקבל גישה לתוכן המחשב‪.‬‬
‫חיבור באמצעות יציאת ‪ – HDMI‬שיתוף מסכים‬
‫" "בעת חיבור מחשב‪ ,‬הגדר את היציאה ל‪ .PC-‬לקבלת מידע נוסף על הגדרת היציאות‪ ,‬עיין בנושא "עריכת התקנים חיצוניים"‪.‬‬
‫חיבור באמצעות האפליקציה תצוגה חכמה ― שיתוף תוכן‬
‫כאשר הטלוויזיה מחוברת דרך תוכנית 'תצוגה חכמה' במחשב‪ ,‬ניתן להפעיל בקלות תוכן של תמונות‪ ,‬סרטוני וידאו וקטעי שמע‬
‫מקור מדריך חיבורים)‪.‬‬
‫דרך הטלוויזיה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב מדריך חיבורים (‬
‫חיבור התקן נייד‬
‫הצג מסך של התקן נייד על‪-‬ידי חיבור ההתקן הנייד לטלוויזיה או לרשת שלך‪.‬‬
‫שימוש בתצוגה חכמה (שיקוף מסך) או בשיתוף תוכן‬
‫ניתן להציג על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה תוכן מדיה השמור בהתקן הנייד‪ .‬לשם כך עליך להתחבר באמצעות פונקציית השיקוף‬
‫ובאמצעות שיתוף התוכן‪.‬‬
‫‪1.1‬הפעל את הפונקציה תצוגה חכמה (שיקוף מסך) בהתקן הנייד שלך‪ .‬ההתקן הנייד מחפש אחר התקנים זמינים שאליהם‬
‫ניתן להתחבר‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר את הטלוויזיה מהרשימה‪ .‬בשלב הבא הטלוויזיה מחוברת להתקן הנייד‪.‬‬
‫" "אם לא מתבצע חיפוש במערכת הטלוויזיה מתוך ההתקן הנייד‪ ,‬כבה את הטלוויזיה וההתקן הנייד‪ ,‬הפעל אותם ונסה שוב‪.‬‬
‫" "אם קיימת בעיית תקשורת ברשת במהלך השימוש בפונקציית השיקוף‪ ,‬ניתן לנתק את הטלוויזיה והתקן ה‪.Bluetooth-‬‬
‫" "אם קיימים כמה מכשירי טלוויזיה‪ ,‬תוכל לבחור שם של טלוויזיה כלשהי בקלות תחת‬
‫הגדרות‬
‫רשת‬
‫שם התקן‪.‬‬
‫חיבור התקנים ניידים ללא נתב אלחוטי (חיבור ‪)Wi-Fi Direct‬‬
‫הגדרות‬
‫רשת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬נסו עכשיו‬
‫חיבור התקן נייד דרך אפליקציית ‪Smart View‬‬
‫לאחר התקנת האפליקציה אפליקציית ‪ Smart View‬מתוך חנות ‪Google Play‬‏‪,‬‏‪ Samsung Apps‬ו‪-‬‏‪App Store‬‏‪ ,‬ניתן להפעיל‬
‫במסך הטלוויזיה את תוכן המולטימדיה של ההתקן הנייד או לשלוט בטלוויזיה בעזרת ההתקן הנייד‪.‬‬
‫" "לשימוש בפונקציה 'תצוגה חכמה'‪ ,‬על ההתקן הנייד לתמוך בפונקציית השיקוף כגון ‪ AllShare Cast‬ו'תצוגה חכמה'‪ .‬לבדיקה אם‬
‫ההתקן הנייד שלך תומך בפונקציית השיקוף‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של יצרן ההתקן הנייד‪.‬‬
‫מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה‬
‫צפה בטלוויזיה ובתוכן של התקן חיצוני על‪-‬ידי החלפה‪.‬‬
‫שינוי אות הקלט‬
‫מקור‬
‫אם תבחר התקן חיצוני מחובר שמופיע על‪-‬גבי המסך‪ ,‬תוכל לראות את המסך של ההתקן שנבחר‪.‬‬
‫בשלט רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.SOURCE‬‬
‫" "לאחר חיבור התקן ‪ USB‬ליציאת ה‪ ,USB-‬תופיע הודעה מוקפצת המאפשרת לעבור בקלות לתוכן המדיה הרשום בהתקן‪.‬‬
‫עריכת התקנים חיצוניים‬
‫מקור‬
‫באפשרותך לשנות את שם היציאה של התקן חיצוני מחובר‪ ,‬או להוסיף את ההתקן אל מסך ראשון‪.‬‬
‫‪1.1‬העבר את האזור המסומן להתקן חיצוני מחובר‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון למעלה‪ .‬לאחר מכן ניתן להשתמש בפונקציות הבאות‪( .‬שים לב‪ ,‬הפונקציות הזמינות עשויות‬
‫להשתנות בהתאם לסוג היציאה‪).‬‬
‫● ●עריכה‪ :‬שינוי שם היציאה של התקן חיצוני כך שישקף את השימוש בפועל שנעשה בהתקן‪ ,‬לצורך זיהוי מהיר‪.‬‬
‫● ●הוסף למסך הבית‪ :‬הוספת היציאה של התקן חיצוני אל מסך ראשון לצורך מעבר מהיר להתקן‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫במסך מקור ניתן להשתמש בפונקציות הבאות‪.‬‬
‫● ●מדריך התחברות להתקנים (מדריך חיבורים)‬
‫הערות אודות החיבור!‬
‫בעת חיבור התקן חיצוני‪ ,‬שים לב לפרטים הבאים‪:‬‬
‫" "מספר המחברים‪ ,‬השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "עיין במדריך ההפעלה של ההתקן החיצוני בעת חיבורו לטלוויזיה‪ .‬מספר המחברים של ההתקנים החיצוניים‪ ,‬השמות והמיקומים‬
‫שלהם עשויים להשתנות בהתאם ליצרן‪.‬‬
‫הערות חיבור עבור ‪HDMI‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בסוגים הבאים של כבלי ‪:HDMI‬‬
‫– –כבל ‪ HDMI‬במהירות גבוהה‬
‫– –כבל ‪ HDMI‬במהירות גבוהה עם ‪Ethernet‬‬
‫● ●השתמש בכבל ‪ HDMI‬בעובי ‪ 17‬מ"מ לכל היותר‪.‬‬
‫● ●שימוש בכבל לא מורשה מסוג ‪ HDMI‬עלול לגרום להופעת מסך ריק או שגיאת חיבור‪.‬‬
‫● ●ייתכן שכבלים והתקנים מסוימים מסוג ‪ HDMI‬אינם תואמים לטלוויזיה בשל מפרטי ‪ HDMI‬שונים‪.‬‬
‫● ●טלוויזיה זו אינה תומכת ב‪ HDMI Ethernet Channel. Ethernet-‬הוא רשת מקומית (‪ )LAN‬המתבססת על כבלים‬
‫קואקסיאליים בעלי תקן שנקבע על‪-‬ידי המכון למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (‪.)IEEE‬‬
‫● ●מתאמי גרפיקה רבים של מחשבים אינם כוללים יציאות ‪ ,HDMI‬אלא יציאות ‪ .DVI‬כאשר המחשב אינו תומך ביציאת וידאו‬
‫מסוג ‪ ,HDMI‬חבר את המחבר באמצעות כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫הערות חיבור עבור התקני שמע‬
‫● ●לקבלת איכות שמע טובה יותר‪ ,‬מומלץ להשתמש במקלט ‪.AV‬‬
‫● ●כדי לכבות את הרמקולים של הטלוויזיה‪ ,‬הגדר את בחר ברמקול (‬
‫יציאה‪/‬אופטי‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫בחר ברמקול) לערך שמע‬
‫● ●קול חריג הנשמע מהתקן השמע במהלך השימוש בו עשוי להעיד על בעיה בהתקן השמע עצמו‪ .‬במקרה זה‪ ,‬פנה אל יצרן‬
‫התקן השמע לקבלת סיוע‪.‬‬
‫הערות חיבור עבור מחשבים‬
‫● ●כל עוד שיתוף הקבצים מופעל‪ ,‬תיתכן גישה בלתי מורשית‪ .‬כאשר אין צורך לגשת לנתונים‪ ,‬השבת את שיתוף הקבצים‪.‬‬
‫● ●המחשב האישי וה‪ Smart TV-‬שלך מוכרחים להיות מחוברים אחד לשני באותה רשת‪.‬‬
‫● ●בעת שיתוף תוכן עם התקנים אחרים מבוססי‪-‬רשת‪ ,‬כגון אלה במערכת אחסון ‪ IP‬‏(‪ - Internet Protocol‬פרוטוקול‬
‫אינטרנט)‪ ,‬ייתכן שלא תהיה תמיכה בשיתוף עקב התצורה‪ ,‬האיכות או הפונקציונליות של הרשת; לדוגמה‪ ,‬אם קיים‬
‫ברשת התקן ‪ NAS‬‏(‪ - Network-Attached Storage‬אחסון מצורף לרשת)‪.‬‬
‫הערות חיבור עבור התקנים ניידים‬
‫● ●לשימוש בפונקציה 'שיקוף מסך'‪ ,‬על ההתקן הנייד לתמוך בפונקציית שיקוף כגון ‪ AllShare Cast‬או ‪Screen‬‬
‫‪Mirroring‬‏‪ .‬לבדיקה אם ההתקן הנייד שלך תומך בפונקציית השיקוף‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של יצרן ההתקן הנייד‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש ב‪-‬חיבור ‪ ,Wi-Fi Direct‬ההתקן הנייד חייב לתמוך בפונקציה חיבור ‪ .Wi-Fi Direct‬בדוק אם ההתקן הנייד‬
‫שלך תומך ב‪-‬חיבור ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫● ●ההתקן הנייד וה‪ Smart TV-‬שלך מוכרחים להיות מחוברים זה לזה באותה רשת‪.‬‬
‫● ●הווידאו או השמע עלולים להיפסק לסירוגין בהתאם לתנאי הרשת‪.‬‬
‫● ●בעת שיתוף תוכן עם התקנים אחרים מבוססי‪-‬רשת‪ ,‬כגון אלה במערכת אחסון ‪ IP‬‏(‪ - Internet Protocol‬פרוטוקול‬
‫אינטרנט)‪ ,‬ייתכן שלא תהיה תמיכה בשיתוף עקב התצורה‪ ,‬האיכות או הפונקציונליות של הרשת; לדוגמה‪ ,‬אם קיים‬
‫ברשת התקן ‪ NAS‬‏(‪ - Network-Attached Storage‬אחסון מצורף לרשת)‪.‬‬
‫אודות שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪ .‬פונקציה זו זמינה עבור השלט הרחוק עם מיקרופון‪.‬‬
‫לוח כיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬ימינה‪/‬שמאלה)‬
‫בחר‬
‫לחצן‬
‫‪( 123‬לוח ספרות)‬
‫נוסף)‬
‫‪( EXTRA /‬צבע‪/‬‬
‫תיאור‬
‫לאחר הלחיצה‪ ,‬מופיעה שורת מספרים במסך‪.‬‬
‫בחר מספרים ולאחר מכן בחר הסתיים כדי להזין את הערך המספרי‪ .‬השתמש לצורך מעבר בין‬
‫ערוצים‪ ,‬הזנה של ‪ ,PIN‬הזנת מיקוד וכדומה‪ .‬אם מופיע כפתור צבעוני עם שורת מספרים על‪-‬גבי‬
‫המסך‪ ,‬בחר את כפתור צבעוני ולאחר מכן בחר צבע מסוים בעזרת הלוח הכיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬‬
‫שמאלה‪/‬ימינה)‪ .‬השתמש בשיטה זו כדי לגשת לאפשרויות נוספות הזמינות באופן ספציפי בהתאם‬
‫לתכונה הנוכחית שאתה משתמש בה‪.‬‬
‫השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי לגשת לאפשרויות נוספות בהתאם לתכונה שנמצאת בשימוש‪.‬‬
‫‪ /‬במהלך צפייה בתוכן‪ ,‬לחץ כדי להציג מידע נוסף מספק התוכן‪.‬‬
‫לוח כיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬‬
‫ימינה‪/‬שמאלה)‬
‫להעברת האזור המסומן ולשינוי הערכים המוצגים בתפריט הטלוויזיה‪.‬‬
‫בחר‬
‫לבחירה או להפעלה של פריט מסומן‪ .‬לחיצה במהלך הצפייה בתוכן מובילה להופעת מידע מפורט‬
‫אודות התוכנית‪.‬‬
‫(חזרה)‬
‫לחץ לחזרה לתפריט הקודם‪ .‬לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬הפונקציה הפעילה‬
‫מושבתת‪ .‬לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם‪.‬‬
‫(‪)Smart Hub‬‬
‫לחץ כדי לחזור אל מסך ראשון‪.‬‬
‫(הפעל‪/‬השהה)‬
‫לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה‪ .‬באמצעות פקדים אלה‪ ,‬באפשרותך לשלוט בתוכן‬
‫המדיה המופעלת‪.‬‬
‫‪( VOL‬עוצמת קול)‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להתאים את עוצמת הקול‪ .‬כדי להשתיק את הצליל‪ ,‬לחץ על‬
‫הלחצן‪ .‬לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬האפשרות קיצורי דרך לנגישות מופיעה‪.‬‬
‫‪(CH‬ערוץ)‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ‪ .‬כדי להציג את המסך מדריך‪ ,‬לחץ על הלחצן‪.‬‬
‫לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬המסך רשימת ערוצים מופיע‪.‬‬
‫" "דגמים מסדרת ‪ K5500/VF39‬אינם תומכים ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "התמונה‪ ,‬הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "השתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬במרחק של פחות מ‪ 6-‬מטרים‪ .‬מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה‬
‫האלחוטית‪.‬‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות מקלדת או שלט משחק‬
‫חיבור מקלדת או שלט משחק מקל עליך את השליטה בטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור מקלדת ‪USB‬‬
‫חבר את כבל המקלדת ליציאת ה‪.USB-‬‬
‫חיבור שלט משחק או מקלדת עם חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫מנהל התקני קלט‬
‫הוסף מקלדת ושלט משחק מסוג ‪ Bluetooth‬נסו עכשיו‬
‫" "אם המקלדת שלך לא זוהתה‪ ,‬מקם אותה בקרבת הטלוויזיה ולאחר מכן בחר רענן‪ .‬הטלוויזיה מבצעת סריקה חוזרת לאיתור התקנים‬
‫זמינים‪.‬‬
‫שימוש במקלדת‬
‫פונקציות השלט רחוק‬
‫לחצן‬
‫מקשי כיוונים‬
‫הזזת האזור המסומן על המסך‬
‫מקש ‪Windows‬‬
‫מציג את הגדרות הטלוויזיה‬
‫‪Enter key‬‬
‫בחירה או הפעלה של פריט מסומן‬
‫מקש ‪ESC‬‬
‫לחזרה למסך הקודם‪.‬‬
‫‪F4 / F‬‬
‫‪ 3/F‬‏‬
‫‪ 2/F‬‏‬
‫המקשים ‪ 1‬‏‬
‫לחצנים צבעוניים ‪-‬‬
‫מקש ‪F5‬‬
‫הפעלת מסך ראשון‬
‫מקש ‪F6‬‬
‫הצגת מסך המקור‬
‫מקש ‪F7‬‬
‫הפעלת רשימת ערוצים‬
‫מקש ‪F8‬‬
‫השתקת השמע‬
‫‪F10 / F‬‬
‫המקשים ‪ 9‬‏‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪F12 / F‬‬
‫המקשים ‪ 11‬‏‬
‫החלפת הערוץ‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫הגדרת המקלדת‬
‫הגדרות‬
‫ב‬
‫מערכת‬
‫מנהל התקני קלט‪ ,‬ניתן להגדיר את הפונקציות הבאות‪ .‬נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●שפת המקלדת נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●סוג מקלדת נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●קיצור שפת הקלט נסו עכשיו‬
‫הזנת טקסט באמצעות מקלדת ‪ QWERTY‬שעל המסך‬
‫השתמש במקלדת ‪ QWERTY‬כדי להזין טקסט בטלוויזיה‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫בחר‬
‫במסך של מקלדת ‪ .QWERTY‬האפשרויות הבאות זמינות‪:‬‬
‫● ●טקסט מוצע‬
‫● ●איפוס נתוני טקסט מומלצים‬
‫● ●חזה את התו הבא (בעת השימוש בלחצני הכיוון)‬
‫● ●שפה‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם למדינה‪.‬‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫הצג תיאור של פונקציות בסיסיות של ‪.Smart Hub‬‬
‫מקור‬
‫מקור‬
‫" "התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הספציפי ולאזור‪.‬‬
‫לאחר הלחיצה על הלחצן‬
‫בשלט הרחוק‪ ,‬תוכל לגלוש באינטרנט ולהוריד יישומים באמצעות ‪.Smart Hub‬‬
‫" "חלק משירותי ה‪ Smart Hub-‬ניתנים בתשלום‪ .‬כדי להשתמש בשירות בתשלום‪ ,‬אתה חייב להיות בעל חשבון אצל ספק השירות או‬
‫חשבון ‪ .Samsung‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש בחשבון‪Samsung‎‬‏"‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "ייתכן שחלק מהתכונות של ‪ Smart Hub‬לא יהיו זמינות בהתאם לספק השירות‪ ,‬לשפה או לאזור‪.‬‬
‫" "הפסקה בשירות ‪ Smart Hub‬יכולה להיגרם משיבושים בשירות האינטרנט שלך‪.‬‬
‫" "באפשרותך להציג את הטקסט השלם של תנאים ומדיניות על‪-‬ידי ניווט אל‬
‫ברצונך להפסיק להשתמש ב‪ ,Smart Hub-‬ניתן לבטל את ההסכם‪ .‬נסו עכשיו‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫תנאים ומדיניות‪ .‬אם‬
‫הצגת מסך הבית‬
‫במסך הבית ניתן להפעיל בקלות אפליקציות שהשתמשת בהן בעבר או בתדירות גבוהה‪ .‬ניתן גם להעביר או למחוק את‬
‫האפליקציות במסך‪.‬‬
‫לחיצה על הלחצן‬
‫בשלט הרחוק מאפשרת לך להשתמש בפונקציות ובתכונות הבאות‪.‬‬
‫● ● הגדרות‬
‫בעת העברת המוקד אל הגדרות‪ ,‬הגדרה מהירה מופיעה בראש התפריט‪ .‬ניתן להגדיר במהירות פונקציות שבהן נעשה‬
‫שימוש בתדירות גבוהה‪.‬‬
‫– –מצב תמונה‬
‫ניתן לבחור את מצב התמונה שיעניק את חוויית הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫– –בחר רמקולים‬
‫באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלוויזיה לפלט שמע‪.‬‬
‫– –מצב קול‬
‫ניתן לבחור מצב שמע לחוויית האזנה אופטימלית‪.‬‬
‫– –שפת שמע‬
‫באפשרותך לבחור שפת שמע‪.‬‬
‫– –כתוביות‬
‫הפעלה או השבתה של הכתוביות‪.‬‬
‫– –‪PIP‬‬
‫בעת השימוש בהתקן חיצוני מחובר‪ ,‬ניתן לצפות בשידורי הטלוויזיה בחלון קטן המציג תמונה בתוך תמונה (‪.)PIP‬‬
‫– –רשת‬
‫באפשרותך להציג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט‪.‬‬
‫– –עוד …‬
‫מציג הגדרות טלוויזיה‪.‬‬
‫●‬
‫מקור‬
‫●‬
‫באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫"‬
‫●‬
‫●‬
‫"לקבלת מידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים‪ ,‬עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה"‪.‬‬
‫חיפוש‬
‫ניתן לחפש אפליקציות בשירותי ‪.Smart Hub‬‬
‫הסרת פריט במסך הבית‬
‫כדי להסיר פריט במסך הבית‪ ,‬העבר את האזור המסומן לפריט שברצונך להסיר‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון למטה ובחר הסר‪.‬‬
‫העברת יישום במסך הבית‬
‫כדי להעביר פריט במסך הבית‪ ,‬העבר את האזור המסומן ליישום שברצונך להגדיר לו מיקום חדש‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון למטה‬
‫ובחר העברה‪.‬‬
‫הפעלה אוטומטית של ‪Smart Hub‬‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫הפעלה אוטומטית של ‪ Smart Hub‬נסו עכשיו‬
‫כאשר מגדירים את הפעלה אוטומטית של ‪ Smart Hub‬לערך פועל‪ ,‬ניתן להציג את מסך הבית באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הפעלה אוטומטית של האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫הפעל אוטומטית אפליקציה אחרונה‬
‫אם הפעל אוטומטית אפליקציה אחרונה מוגדר לערך פועל‪ ,‬האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש מופעלת באופן אוטומטי‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫בדיקה של חיבורי ‪Smart Hub‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בדיקת חיבור ל‪ Smart Hub-‬נסו עכשיו‬
‫איפוס ה‪Smart Hub-‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫איפוס ‪ Smart Hub‬נסו עכשיו‬
‫שימוש בחשבון ‪Samsung‬‬
‫צור ונהל את חשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫חשבון ‪ Samsung‬נסו עכשיו‬
‫יצירת חשבון ‪Samsung‬‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫צור חשבון‬
‫חלק משירותי ‪ Smart Hub‬ניתנים בתשלום‪ .‬כדי להשתמש בשירות בתשלום‪ ,‬אתה חייב להיות בעל חשבון אצל ספק השירות‬
‫או חשבון ‪.Samsung‬‬
‫" "ניתן גם ליצור חשבון ‪ Samsung‬באתר ‪ .http://content.samsung.com‬לאחר יצירת החשבון‪ ,‬תוכל להשתמש באותו מזהה עבור‬
‫אתר האינטרנט הן של הטלוויזיה והן של ‪.Samsung‬‬
‫" "אם ברצונך לעיין בתנאים ובהתניות‪,‬בחר הצג פרטים‪.‬‬
‫" "אם ברצונך שהחשבון שלך יהיה מוגן‪ ,‬בחר בחירת תמונת פרופיל והזנת סיסמה (אבטחה חזקה) בשדה שמתחת לשדה הסיסמה‪.‬‬
‫" "אם ברצונך שהטלוויזיה תכניס אותך באופן אוטומטי לחשבון שלך בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬סמן את האפשרות חבר אותי אוטומטית‪.‬‬
‫יצירת חשבון ‪ Samsung‬בעזרת חשבון ‪Facebook‬‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫צור באמצעות פייסבוק‬
‫כניסה אל חשבון ‪Samsung‬‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫כניסה‬
‫" "לשינוי שיטת הכניסה‪ ,‬עיין בנושא "שינוי והוספה של מידע לחשבון ‪."Samsung‬‬
‫שינוי והוספה של מידע לחשבון ‪Samsung‬‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫ערוך פרופיל‬
‫" "כדי לשנות את פרטי החשבון‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫ניהול פרטי התשלום השמורים בטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫פרטי תשלום‬
‫" "כדי לנהל את פרטי התשלום‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫מחיקת חשבון ‪ Samsung‬מהטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫הסר חשבון‬
‫" "כדי להסיר את פרטי החשבון‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫שימוש בשירות '‪'APPS‬‬
‫הורד והפעל יישומים שונים דרך ‪.Smart Hub‬‬
‫‪APPS‬‬
‫‪APPS‬‬
‫ה‪ APPS-‬שלי‬
‫מה חדש‬
‫הפופולריי…‬
‫וידיאו‬
‫לייף פלוס‬
‫בידור‬
‫" "התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הספציפי ולאזור‪.‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי‬
‫התקנה של אפליקציות מתאימות בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "לאחר הפעלת ‪ Smart Hub‬בפעם הראשונה‪ ,‬אפליקציות ברירת המחדל מותקנות באופן אוטומטי‪ .‬אפליקציות ברירת המחדל עשויות‬
‫להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫התקנה והפעלה של אפליקציה‬
‫התקנת אפליקציה‬
‫‪1.1‬עבור אל היישום שברצונך להתקין ולחץ על הלחצן 'בחר'‪ .‬מסך המידע המפורט מופיע‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר התקן אם ההתקנה הושלמה תוכל להפעיל אותו ישירות‪.‬‬
‫" "באפשרותך להציג אפליקציות שהותקנו במסך ה‪ APPS-‬שלי‪.‬‬
‫" "כאשר הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה אינו מספיק‪ ,‬ניתן להתקין אפליקציה בהתקן ‪.USB‬‬
‫" "באפשרותך להפעיל אפליקציה שמותקנת בהתקן ‪ USB‬רק כאשר התקן ה‪ USB-‬מחובר לטלוויזיה‪ .‬אם התקן ה‪ USB-‬מנותק כאשר‬
‫האפליקציה פועלת‪ ,‬האפליקציה מופסקת‪.‬‬
‫" "לא ניתן להפעיל אפליקציה שמותקנת בהתקן ‪ USB‬במחשב או בטלוויזיה אחרת‪.‬‬
‫הפעלת אפליקציה‬
‫באפשרותך להפעיל את האפליקציה שנבחרה במסך ה‪ APPS-‬שלי‪ .‬באפליקציות שנבחרו יופיעו הסמלים הבאים‪ ,‬אשר מציינים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬היישום מותקן בהתקן ‪.USB‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ליישום יש סיסמה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬היישום מותקן‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬יש לעדכן את היישום‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬האפליקציה תומכת תצוגה חכמה‪.‬‬
‫ניהול אפליקציות שנרכשו או הותקנו‬
‫במסך ה‪ APPS-‬שלי‪ ,‬העבר את האזור המסומן אל היישום הרצוי‪ ,‬ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן 'בחר'‪ .‬בנוסף‪ ,‬בחר‬
‫ה‪ APPS-‬שלי אפשרויות כדי לנהל יישומים מותקנים‪.‬‬
‫הוספה למסך הבית‬
‫‪1.1‬בחר ה‪ APPS-‬שלי‬
‫אפשרויות‬
‫הוסף למסך הבית‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר יישום להוספה‪ .‬היישום שנבחר נוסף במסך הבית‪.‬‬
‫הזזת אפליקציות‬
‫‪1.1‬בחר ה‪ APPS-‬שלי‬
‫אפשרויות‬
‫העברה‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר יישום להזזה‪.‬‬
‫‪3.3‬הזז את היישום לכיוון הרצוי‪.‬‬
‫‪4.4‬לחץ על הלחצן 'בחר'‪.‬‬
‫‪5.5‬בחר הסתיים‪ .‬לאחר מכן התזוזה מסתיימת‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫הסרת אפליקציה‬
‫‪1.1‬בחר ה‪ APPS-‬שלי‬
‫אפשרויות‬
‫מחק‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר יישום למחיקה‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר מחק‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬היישום שנבחר נמחק‪.‬‬
‫" "בדיקה המוודאת כי נתוני האפליקציה הקשורים הוסרו אף הם בעת הסרת האפליקציה‪.‬‬
‫עדכון אפליקציות‬
‫‪1.1‬בחר ה‪ APPS-‬שלי‬
‫אפשרויות‬
‫עדכון‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר יישום לעדכון‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על הלחצן 'בחר'‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬היישום מתעדכן‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר ה‪ APPS-‬שלי מכיל אפליקציה הזקוקה לעדכון‪.‬‬
‫נעילה וביטול נעילה של אפליקציות‬
‫‪1.1‬בחר ה‪ APPS-‬שלי‬
‫אפשרויות‬
‫נעל ‪ /‬בטל נעילה‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר יישום כדי לנעול אותו או לבטל את הנעילה שלו‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר הסתיים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬היישום שנבחר ננעל או שנעילתו מתבטלת‪.‬‬
‫עדכון אפליקציות באופן אוטומטי‬
‫ניתן לעדכן אוטומטית את היישומים שהותקנו‪ .‬אם אינך מעוניין בעדכון אוטומטי‪ ,‬הגדר את ה‪ APPS-‬שלי‬
‫עדכון אוטומטי למצב כבוי‪.‬‬
‫דירוג אפליקציות‬
‫באפשרותך לדרג כל יישום במסך המידע המפורט‪.‬‬
‫אפשרויות‬
‫שימוש בפונקציות ובמאפיינים אחרים של אפליקציה‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫יישומים קשורים לערוץ נסו עכשיו‬
‫ניתן לקבל מידע אודות תוכניות ולהשתמש בשירותים התואמים דרך יישום שמטפל בערוצי שידור‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר אפליקציה התומכת ביישומים קשורים לערוץ מותקנת בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "בין הערוצים הנקלטים דרך האנטנה‪ ,‬פונקציה זו זמינה רק בערוצים התומכים ביישומים קשורים לערוץ‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם למדינה‪.‬‬
‫שימוש ב‪e-Manual-‬‬
‫קרא את המדריך שמוטבע בטלוויזיה‪.‬‬
‫הפעלת ה‪e-Manual-‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫פתח ‪e-Manual‬‬
‫ניתן להציג את ‪ e-Manual‬המוטבע אשר מכיל מידע על תכונות הטלוויזיה העיקריות‪.‬‬
‫" "לחלופין‪ ,‬ניתן להוריד עותק של ‪ e-Manual‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫" "מילים בכחול (לדוגמה‪ ,‬מצב תמונה) מציינות פריט תפריט‪.‬‬
‫השימוש בלחצנים ב‪e-Manual-‬‬
‫●‬
‫●‬
‫(חיפוש)‬
‫●‬
‫●‬
‫(תוכן)‬
‫●‬
‫●‬
‫(עמוד פתוח)‬
‫●‬
‫●‬
‫(נסו עכשיו)‪ :‬גישה לתפריט המתאים והתנסות מידית באפשרויות שמציעה התכונה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫(קישור)‪ :‬גישה לדף העיון המתאים‪.‬‬
‫" "לא ניתן לגשת ל‪ e-Manual-‬ממסכי תפריט מסוימים‪.‬‬
‫שימוש ב‪Web Browser-‬‬
‫גלוש באינטרנט דרך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪WEB BROWSER‬‬
‫‪ ,WEB BROWSER‬תוכל לראות את אתרי האינטרנט האחרונים שהצגת או המלצות מוצגות‪ .‬על‪-‬ידי בחירה באתר‬
‫" "אם תבחר‬
‫אינטרנט רצוי‪ ,‬תוכל לקבל גישה ישירה אליו‪.‬‬
‫" "ניתן להשתמש ב‪ WEB BROWSER‬בקלות רבה יותר לאחר חיבור מקלדת ועכבר‪.‬‬
‫" "ניתן לגלול בדף האינטרנט בעזרת ארבעת לחצני הכיוון‪.‬‬
‫" "דף האינטרנט עשוי להיות שונה מזה שבמחשב‪.‬‬
‫הפעלת תמונות‪/‬וידאו‪/‬מוזיקה‬
‫נסו עכשיו‬
‫הפעל תוכן מדיה המאוחסן בטלוויזיה‪ ,‬בהתקן ה‪ ,USB-‬בטלפון החכם‪ ,‬במצלמה ובמחשב האישי שלך וכדומה‪.‬‬
‫מקור‬
‫‪Samsung USB‬‬
‫‪Samsung USB‬‬
‫סינון לפי ‪ :‬הכל‬
‫מיין לפי ‪ :‬כותרת‬
‫אפשרויות‬
‫" "התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הספציפי ולאזור‪.‬‬
‫באפשרותך להפעיל בטלוויזיה תוכן מדיה השמור בהתקני אחסון‪ ,‬כגון התקני ‪ ,USB‬מכשירים ניידים ומצלמות‪.‬‬
‫" "לא ניתן להפעיל תוכן מדיה אם התוכן או התקן האחסון אינם נתמכים על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "קרא לפני‬
‫הפעלה של קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה‪‎‬‏"‪.‬‬
‫" "גבה קבצים חשובים לפני חיבור התקן ‪ USB. Samsung‬לא תישא באחריות במקרה של אובדן קבצים או פגיעה בהם‪.‬‬
‫" "לחיבור הטלוויזיה להתקן נייד‪ ,‬עיין בנושא "חיבור התקן נייד"‪.‬‬
‫הפעלת תוכן מדיה‬
‫הפעלת תוכן מולטימדיה שנשמר במחשב או בהתקן נייד‬
‫‪1.1‬בחר התקן עם תוכן מדיה בתפריט‬
‫מקור‪ .‬לאחר מכן מופיעה רשימת תוכן המדיה בהתקן‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר פריט של תוכן מדיה מהרשימה‪ .‬בשלב הבא התוכן מופעל‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על לחצנים‪ ,‬עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה‪".‬‬
‫" "ייתכן שהתוכן לא יופעל‪ ,‬בהתאם לשיטת הקידוד או לפורמט הקובץ‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬חלק מהפונקציות עשויות להיות מוגבלות‪.‬‬
‫" "ייתכן שהפעלת התוכן לא תהיה חלקה עקב בעיות התקשורת עם הרשת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬השתמש בהתקן ‪.USB‬‬
‫" "כאשר ההתקן מחובר ליציאת ‪ ,USB‬מופיעה הודעה‪ .‬אם תבחר את האפשרות דפדף‪ ,‬רשימת תוכן המדיה של ההתקן תופיע‪.‬‬
‫הפעלת תוכן מדיה שנשמר בהתקן ‪USB‬‬
‫כאשר מחברים התקן ‪ USB‬לטלוויזיה‪ ,‬מופיעה הודעת חיבור במסך‪ .‬בחר דפדף‪ .‬הטלוויזיה מציגה רשימה של תמונות ממוזערות‬
‫של תוכן המדיה השמור בהתקן ה‪ ,USB-‬ולאחר מכן ניתן לבחור מהרשימה את תוכן המדיה שברצונך להפעיל‪ .‬תוכן המדיה‬
‫מופעל‪.‬‬
‫" "כדי לעצור את הפעלת תוכן המדיה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫פונקציות במסך של רשימת תוכן המדיה‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות במסך של רשימת תוכן המדיה של התקן אחסון‪.‬‬
‫● ●סינון לפי‬
‫לסינון תוכן המדיה כדי להציג את סוג המדיה הרצוי‪.‬‬
‫● ●מיין לפי‬
‫מיון רשימת התוכן‪ .‬שיטות המיון משתנות בהתאם לסוג התוכן שבחרת‪.‬‬
‫● ●אפשרויות‬
‫למחיקה או להפעלה של תוכן המדיה שנבחר מרשימת תוכן המדיה‪.‬‬
‫צפייה בפרטי שידור דיגיטלי במבט מהיר‬
‫ראה סקירה של חבילת התוכניות של כל ערוץ דיגיטלי‪.‬‬
‫השימוש במדריך‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מדריך נסו עכשיו‬
‫ניתן לראות את לוחות השידורים היומיים של כל גוף שידור באמצעות המדריך‪ ,‬שבו ניתן לראות את פרטי התוכניות ולצפות‬
‫בהקלטות או לקבוע אותן‪.‬‬
‫במדריך‪ ,‬תוכל לראות את לוח השידורים רק לאחר השעה הנוכחית‪.‬‬
‫" "המדריך יופיע גם לאחר שתלחץ על הלחצן ‪ CH‬בעת צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "המידע במדריך מיועד לערוצים דיגיטליים בלבד‪ .‬אין תמיכה בערוצים אנלוגיים‪.‬‬
‫" "להצגת מדריך‪ ,‬תחילה יש להגדיר את השעון בטלוויזיה (‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון)‪.‬‬
‫לאחר המעבר לתוכנית הרצויה‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן 'בחר' בשלט הרחוק‪ .‬מופיע חלון מוקפץ המפרט את הפונקציות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫● ● צפייה מתוזמנת‬
‫לאחר בחירת תכנון צפייה‪ ,‬באפשרותך לתזמן צפייה עבור תוכנית שמתוזמנת לשידור‪.‬‬
‫● ● הקלטה מתוזמנת‬
‫לאחר בחירת תכנון הקלטה‪ ,‬באפשרותך לתזמן הקלטה עבור תוכנית שמתוזמנת לשידור‪.‬‬
‫● ●מידע מפורט‬
‫לאחר בחירת הצג פרטים‪ ,‬באפשרותך להציג את המידע המפורט על התוכנית שנבחרה‪ .‬המידע עשוי להשתנות בהתאם‬
‫לאות השידור‪ .‬אם לא סופק מידע עבור התוכנית‪ ,‬לא מופיע שום דבר‪.‬‬
‫● ●הצגת מנהל &תזמון והקלטה‬
‫לאחר בחירה באפשרות מנהל תזמון‪ ,‬תוכל לראות את המסך מנהל הקלטה ולוח תכניות‪.‬‬
‫● ●הקלטה‬
‫לאחר בחירה באפשרות הקלט‪ ,‬תוכל להקליט את התוכנית הנוכחית המשודרת‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף אודות תכנון הקלטה‪ ,‬עיין בנושא "הקלטת תוכניות"‪.‬‬
‫שינוי אות השידור‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫לאחר לחיצה ארוכה על הלחצן לכיוון ימין בשלט הרחוק‪ ,‬בחר אנטנה כדי לבחור אנטנה או כבלים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה נחוצה אם הטלוויזיה שלך מחוברת לממיר כבלים או ללוויין‪.‬‬
‫בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫מידע אות‬
‫" "אם הטלוויזיה שלך מחוברת לאנטנה אלחוטית נפרדת‪ ,‬באפשרותך להשתמש בפרטי עוצמת האות כדי לכוונן את האנטנה להגברת‬
‫עוצמת האות ולקליטה משופרת של ערוצי ‪.HD‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫הקלט תוכנית נוכחית או עתידית באמצעות התקן ‪ ,USB‬במקום מקליט וידאו‪.‬‬
‫מופיע ליד התוכניות והערוצים המתוכננים להקלטה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במאפיין ההקלטה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה'‬
‫ובפונקציה ‪."Timeshift‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' במסך המדריך‬
‫בחר תוכנית בשידור חי מהמדריך ולחץ ממושכות על הלחצן 'בחר'‪ .‬ניתן לבחור הקלט כדי להתחיל בהקלטה‪ .‬בנוסף‪ ,‬בחר תוכנית‬
‫שמתוזמנת לשידור ולחץ לחיצה ארוכה על הלחצן 'בחר'‪ .‬ניתן לבחור תכנון הקלטה כדי לתזמן את ההקלטה שלה‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' בחלון 'פרטי תוכנית'‬
‫לחץ על הלחצן 'בחר' במהלך הצפייה כדי להציג את חלון פרטי התוכנית‪ .‬לחיצה ארוכה על הלחצן 'בחר' בחלון פרטי התוכנית‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחירת האפשרות הקלט‪ ,‬תאפשר לך להקליט את התוכנית‪ .‬בחר תוכנית שמתוזמנת לשידור באמצעות לחצני הכיוון‬
‫שמאל או ימין‪ .‬לאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן 'בחר'‪ .‬בחירת האפשרות ‪ Timeshift‬תאפשר לך תכנון הקלטה את‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫שימוש בתכנון הקלטה כדי להקליט בתאריך ובשעה מוגדרים מראש‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫מתוזמן‬
‫תכנון הקלטה‬
‫ניהול רשימה של הקלטות מתוכננות‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫מתוזמן‬
‫עריכה‬
‫ביטול הקלטה מתוכננת‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫מתוזמן‬
‫הסר‬
‫צפייה בתוכניות מוקלטות‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫הוקלט‬
‫בחר את הקובץ המכיל את ההקלטה מהרשימה‪ .‬הקובץ מופעל‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "הלחצנים שיופיעו משתנים בהתאם לקובץ המופעל‪ .‬לקבלת מידע נוסף על לחצנים‪ ,‬עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך‬
‫הקלטת תוכנית או ‪".Timeshift‬‬
‫" "נגן הדגשים זמין רק אם שמרת את התקציר של תוכנית אשר הוקלטה ב‪-‬מצב ספורט‪.‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫קבע את תצורת הטלוויזיה כך שתציג ערוץ או תוכנית ספציפיים בתאריך ושעה מסוימים‪.‬‬
‫הסמל‬
‫מופיע ליד תוכניות שנקבעו לתכנון צפייה‪.‬‬
‫" "כדי להגדיר תכנון צפייה‪ ,‬תחילה עליך להגדיר את השעון של הטלוויזיה (‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון)‪.‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ דיגיטלי‬
‫● ●המסך 'מדריך'‬
‫במסך מדריך‪ ,‬בחר תוכנית שברצונך לצפות בה ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן 'בחר'‪ .‬בחר תכנון צפייה בחלון‬
‫המוקפץ שמופיע‪.‬‬
‫● ●המסך 'פרטי תוכנית'‬
‫לחץ על הלחצן 'בחר' בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬החלון 'פרטי תוכנית' יוצג‪ .‬בחר תוכנית מתוזמנת באמצעות‬
‫לחצני החצים ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן 'בחר'‪ .‬ניתן לתזמן את הצפייה בתוכנית על‪-‬ידי בחירת תכנון צפייה‪.‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ אנלוגי‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫מתוזמן‬
‫תכנון צפייה‬
‫עריכה של תכנון צפייה‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫מתוזמן‬
‫" "באפשרותך להגדיר עד ‪ 30‬רשומות של תכנון צפייה ורשומות של תכנון הקלטה‪.‬‬
‫ביטול תכנון צפייה‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫מתוזמן‬
‫הסר‬
‫שימוש ב‪Timeshift-‬‬
‫הפעל‪ ,‬השהה או הרץ אחורה טלוויזיה בשידור חי‪.‬‬
‫ניתן להשהות ולהריץ אחורה טלוויזיה בשידור חי באמצעות ‪ .Timeshift‬הפעלתה של פונקציה זו משביתה את הפונקציה ערוץ‪.‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "כדי להשתמש ב‪ ,Timeshift-‬התקן ה‪ USB-‬מוכרח להיות מחובר לצורך הקלטה‪.‬‬
‫" "קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בפונקציה ‪ .Timeshift‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה'‬
‫ובפונקציה‪Timeshift‎‬‏"‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ Timeshift‬בעת צפייה בטלוויזיה‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן 'בחר'‪ ,‬ולאחר מכן בחר את‬
‫בחלון פרטי התוכנית‪.‬‬
‫האפשרות‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על לחצנים‪ ,‬עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או ‪".Timeshift‬‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫החלף את הערוץ או בדוק תוכניות בערוצים דיגיטליים אחרים‪.‬‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים נסו עכשיו‬
‫באמצעות רשימת ערוצים ניתן לעבור בין ערוצים או לבדוק אילו תוכניות משודרות בערוצים אחרים בזמן הצפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫בשלט הרחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.CH LIST‬‬
‫המסך הכל כולל את הסמלים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ מועדף‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ נעול‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬הערוץ הנצפה כעת‬
‫אם תלחץ על לחצן הכיוון ימינה במסך רשימת ערוצים‪ ,‬תוכל להשתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫● ●הכל‬
‫להצגת הערוצים שהמערכת חיפשה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫● ●מועדפים‬
‫להצגת רשימת המועדפים מ‪-‬‏‪ 1‬עד ‪.5‬‬
‫● ●קטגוריה‬
‫מיון הרשימה כך שתכלול ערוצים מהז'אנר שנבחר בלבד‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן להשתמש בקטגוריה רק בערוצים הכוללים פרטי‬
‫ז'אנר‪.‬‬
‫● ●מיון‬
‫מיון הרשימה לפי מספר הערוץ או לפי שם‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫● ●אנטנה‬
‫אפשרות לבחור בין אנטנה‪ ,‬כבלים ו‪-‬לוויין‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫עריכת ערוצים‬
‫ערוך את הערוצים המאוחסנים בטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫לחצן הכיוון ימינה‬
‫עריכה‬
‫הסמלים במסך ערוך ערוץ מציינים ערוצים באופן הבא‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ מועדף‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ נעול‬
‫הסרת ערוצים רשומים‬
‫כדי להסיר ערוץ‪ ,‬בחר אותו ולאחר מכן בחר מחק‪ .‬כדי להסיר את כל הערוצים‪ ,‬בחר בחר הכל ולאחר מכן בחר מחק‪.‬‬
‫עריכת ערוצים רשומים‬
‫ניתן לגשת לאפשרויות הבאות על‪-‬ידי בחירת הכל‬
‫●‬
‫עריכה‪:‬‬
‫●נעל או בטל נעילה ערוצים נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"אם ברצונך להגדיר את הסיסמה‪ ,‬הגדר את‬
‫הגדרות‬
‫נעילת ערוץ למצב פועל‪.‬‬
‫ערוץ‬
‫● ●שנה שם ערוץ‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה בערוצים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫● ●שנה מספר‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫"‬
‫"לאחר שינוי מספר הערוץ‪ ,‬פרטי הערוץ לא מתעדכנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫יצירה של רשימת מועדפים אישית‬
‫ציין ערוצים שנצפים לעתים תכופות כערוצים מועדפים‪.‬‬
‫ערוצים מועדפים מסומנים במסכים ערוך ערוץ ו‪-‬הכל באמצעות הסמל‬
‫רישום ערוצים כמועדפים‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪1.1‬לחץ על לחצן חץ ימינה בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר מועדפים‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר רשימה אחת מתוך חמש רשימות מועדפים‪.‬‬
‫‪4.4‬עבור אל עריכת מועדפים‪.‬‬
‫‪5.5‬בחר ערוץ להוספה אל רשימת המועדפים‪.‬‬
‫‪6.6‬בחר‬
‫‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הערוץ שנבחר נרשם ברשימת המועדפים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪1.1‬לחץ על לחצן חץ ימינה בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר מועדפים‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר את הרשימה הרצויה מתוך חמש רשימות מועדפים על המסך‪ .‬לאחר מכן הערוצים ברשימת המועדפים שנבחרה‬
‫מופיעים‪.‬‬
‫" "ניתן להציג את הערוצים ברשימה רק אם רשימת המועדפים רשומה‪.‬‬
‫עריכת רשימת מועדפים‬
‫ערוך רשימת ערוצים מועדפים‪.‬‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫מועדפים ‪ ~ 1‬מועדפים ‪5‬‬
‫לאחר הלחיצה על לחצן הכיוון ימין בשלט הרחוק‪ ,‬בחר מועדפים‬
‫מופיע‪.‬‬
‫עריכה‪ .‬המסך עריכת מועדפים‬
‫הסרת ערוצים מרשימת מועדפים‬
‫בחר ערוצים ברשימת המועדפים‪ ,‬ולאחר מכן בחר את הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫ארגון מחדש של רשימת מועדפים‬
‫בחר את הערוצים‪ ,‬ולאחר מכן בחר שינוי סדר‪ .‬הסימון של האפשרות שינוי סדר מופיע‪ .‬לחץ על לחצני החיצים למעלה או למטה‬
‫כדי לציין מיקום חדש עבור הערוצים‪ .‬לחץ על הלחצן 'בחר' כדי להציב את הערוצים במיקומם החדש ברשימה‪.‬‬
‫שינוי שם של רשימת מועדפים‬
‫בחר את רשימת המועדפים שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן בחר שנה שם מועדפים‪ .‬הזן שם חדש באמצעות המקלדת‬
‫שמופיעה על‪-‬גבי המסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר הסתיים‪.‬‬
‫הפיכת שידורי הספורט לממשיים יותר באמצעות מצב ספורט‬
‫הענק לשידורי הספורט מראה וצליל ממשיים‪ ,‬כאילו אתה נמצא במקום עצמו‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫מצב צפייה מיוחד‬
‫מצב ספורט נסו עכשיו‬
‫ניתן להשתמש באפשרות מצב ספורט כדי לקבל הגדרות תמונה וצליל אופטימליות עבור אירועי ספורט‪ ,‬כך שהם נראים‬
‫ונשמעים מציאותיים‪ .‬בנוסף‪ ,‬אם מחובר התקן הקלטה לטלוויזיה בעת השימוש ב‪-‬מצב ספורט‪ ,‬ניתן להציג תקצירים מתוך אירוע‬
‫הספורט המוקלט באופן אוטומטי או ידני‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "הפעלה של מצב ספורט מעבירה את מצב תמונה למצב אצטדיון ואת מצב קול למצב אצטדיון‪ ,‬ומשביתה כמה תפריטים של תמונה‬
‫ו‪-‬קול‪.‬‬
‫חילוץ קטעים נבחרים באופן אוטומטי‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫מצב צפייה מיוחד‬
‫מצב ספורט‬
‫הדגשים אוטומטיים נסו עכשיו‬
‫עם זאת‪ ,‬האפשרות הדגשים אוטומטיים לא זמינה‪.‬‬
‫● ●בעת ההחלפה של אות הקלט‬
‫● ●כאשר תיאור שמע במצב פועל‬
‫● ●כאשר דגמים עם שני כווננים מקליטים שני ערוצים בו זמנית‬
‫● ●בעת הצגת התוכן במסך התוכן שלי‬
‫● ●בעת הפעלת הפונקציה שיקוף מסך‬
‫● ●בעת צפייה בתוכנית אנלוגית‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "הביצועים של הדגשים אוטומטיים תלויים במאפייני האות המשודר‪.‬‬
‫" "מומלץ להשתמש ב‪-‬הדגשים אוטומטיים רק במהלך צפייה במשחק כדורגל‪ .‬אם תשתמש בפונקציה זו לאירועי ספורט אחרים‪ ,‬היא‬
‫עלולה להציג תמונות שאינן רלוונטיות‪.‬‬
‫הצגת משחק שהוקלט במצב ספורט‬
‫באפשרותך להציג משחק מוקלט במסך התוכן שלי‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "למידע נוסף על הפונקציות‪ ,‬עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים בעת שימוש במצב ספורט"‪.‬‬
‫" "למידע נוסף על הפונקציות‪ ,‬עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או ‪."Timeshift‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "צפייה בתוכניות מוקלטות‪‎‬‏"‪.‬‬
‫תכונות מסייעות לצפייה בטלוויזיה‬
‫השתמש בפונקציות הנתמכות דרך ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים‪.‬‬
‫סריקה אחר ערוצים זמינים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫כוונון אוטומטי נסו עכשיו‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה מחוברת לממיר כבלים או מקלט לוויין‪ ,‬אינך צריך לעשות זאת‪.‬‬
‫" "ייתכן שמערכת ‪ DVB-T2‬לא תהיה זמינה באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫קביעת הגדרות שידור מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה נסו עכשיו‬
‫קריאה של טקסט דיגיטלי‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫טקסט דיגיטלי נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה זו בזמן הצפייה בשידור הכולל הן טקסט והן תוכן מולטימדיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה בבריטניה בלבד‪.‬‬
‫‪ )MHEG( M‬הוא תקן בינלאומי למערכות קידוד נתונים‬
‫" "‪ ultimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group‬‏‬
‫שנעשה בהם שימוש במולטימדיה ובהיפר‪-‬מדיה‪ .‬זוהי רמה גבוהה יותר ממערכת ה‪ MPEG-‬שכוללת היפר‪-‬מדיה של קישור נתונים‪,‬‬
‫כגון תמונות סטילס‪ ,‬שירות תווים‪ ,‬הנפשה‪ ,‬גרפיקה וקובצי וידאו‪ ,‬וכן נתוני מולטימדיה‪ MHEG .‬היא טכנולוגיה של אינטראקציית זמן‬
‫ריצה של משתמש‪ ,‬והיא מיושמת בתחומים שונים‪ ,‬לרבות וידאו לפי דרישה (‪ ,)VOD‬טלוויזיה אינטראקטיבית (‪ ,)ITV‬מסחר אלקטרוני‬
‫(‪ ,)EC‬לימוד מרחוק‪ ,‬ועידת רחק‪ ,‬ספריות דיגיטליות ומשחקי רשת‪.‬‬
‫בחירת שפת השמע של השידור‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אפשרויות שמע נסו עכשיו‬
‫זוהי השפה שתשמע בעת צפייה בטלוויזיה אם השפה נכללת באות השידור‪ .‬אופן הפעולה של אפשרויות שמע משתנה לפי סוג‬
‫הערוץ ‪ -‬אנלוגי או דיגיטלי‪.‬‬
‫בחירת שפה‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אפשרויות שמע‬
‫שפת שמע‬
‫" "השפה הזמינה עשויה להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫בחירת תבנית שמע‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אפשרויות שמע‬
‫תבנית שמע‬
‫" "תבנית השמע הנתמכת עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם לתוכנית השידור‪.‬‬
‫" "אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫הגדרת המדינה (אזור)‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מדינה (אזור) נסו עכשיו‬
‫ניתן לבחור את המדינה כדי שהטלוויזיה תוכל לכוונן כראוי ובאופן אוטומטי את ערוצי השידור‪.‬‬
‫‪1.1‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬שלך‪.‬‬
‫‪2.2‬שנה את האזור שלך‪ .‬כדי לשנות את המדינה עבור ערוצים דיגיטליים‪ ,‬בחר ערוץ דיגיטלי‪ .‬כדי לשנות את המדינה עבור‬
‫ערוצים אנלוגיים‪ ,‬בחר ערוץ אנלוגי‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה בכל האזורים הגיאוגרפיים‪.‬‬
‫" "רשימת המדינות (אזורים) המוצגת במסך הטלוויזיה עשויה להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫כוונון ידני של אותות שידור‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון ידני נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לסרוק ידנית את כל הערוצים ולאחסן את הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪ .‬להפסקת הסריקה‪ ,‬בחר עצור‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫כוונון ערוצים דיגיטליים‬
‫הגדרות‬
‫בחר חדש‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון ידני‬
‫כוונון ערוץ דיגיטלי‬
‫חיפוש כדי לסרוק אוטומטית ערוצים דיגיטליים ואחסן את רשימת הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪.‬‬
‫כוונון ערוצים אנלוגיים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון ידני‬
‫כוונון ערוץ אנלוגי‬
‫בחר חדש והגדר את תוכנית‪ ,‬מערכת צבע‪ ,‬מערכת קול‪ ,‬ערוץ‪ ,‬ו‪-‬חיפוש לסריקה של ערוצים אנלוגיים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר חנות כדי‬
‫לאחסן את הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫כוונון עדין של שידורים אנלוגיים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון עדין‬
‫" "פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫העברה של רשימת ערוצים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫העבר רשימת ערוצים נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לייבא או לייצא את רשימת הערוצים להתקן אחסון מסוג ‪ .USB‬כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬נדרש מספר ה‪.PIN-‬‬
‫● ●ייבא מהתקן ‪ :USB‬ייבוא רשימת ערוצים מהתקן ‪.USB‬‬
‫● ●ייצא להתקן ‪ :USB‬ייצוא רשימת ערוצים שנשמרו בטלוויזיה להתקן ‪.USB‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה כאשר התקן ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הגדרת מערכת לוויין‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מערכת לוויין‬
‫באפשרותך להגדיר סדרה של הגדרות צלחת לוויין לפני ביצוע סריקת ערוצים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫שינוי שפת הטלטקסט‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫שפת טלטקסט נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להגדיר או לשנות את שפת הטלטקסט‪ .‬כדי לצפות בשידור טלטקסט בשפה המועדפת עליך‪ ,‬בחר שפה שתשתמש‬
‫בה ב‪-‬טלטקסט עיקרי‪ .‬אם שפה זו אינה נתמכת‪ ,‬תוכל לצפות בשידור הטלטקסט בשפה המועדפת המשנית המוגדרת‬
‫ב‪-‬טלטקסט משני‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הצגה של תפריט ממשק משותף‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫ממשק משותף נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להציג מידע אודות ממשקים משותפים‪.‬‬
‫● ●תפריט ממשק משותף‬
‫אפשרות למשתמש לבחור מתוך תפריט ה‪ .CAM-‬בחר בתפריט ממשק משותף (‪ )CI‬בהתבסס על התפריט 'כרטיס מחשב'‪.‬‬
‫● ●מידע על יישום‬
‫הצגת מידע אודות ה‪ CAM-‬שהוכנס לחריץ הממשק המשותף ואודות 'כרטיס ‪ CI‬או‪ 'CI+‎‬שהוכנס ל‪ .CAM-‬באפשרותך‬
‫להתקין ‪ CAM‬בכל עת‪ ,‬בין שהטלוויזיה דולקת או לא‪.‬‬
‫● ●מנהל ‪CICAM PIN‬‬
‫ניהול ה‪ PIN-‬של ‪ Common Interface Common Access Module‬‏(‪ .)CICAM‬שמור את ה‪ PIN-‬או שנה את ה‪PIN-‬‬
‫המאוחסן ולאחר מכן הגדר אפשרויות ‪ PIN‬אחרות‪.‬‬
‫● ●מצב פענוח קוד שידור‬
‫● ●פעולת ‪ Transcode‬של וידאו ‪CAM‬‬
‫הגדרה לביצוע המרת הקוד של קובץ ‪ Codec‬של הווידאו מה‪ CAM-‬באופן אוטומטי‪ .‬בטל את האפשרות אם אינך מעוניין‬
‫להשתמש בה‪.‬‬
‫"‬
‫"עליך להשתמש ב‪ CAM-‬שתומך בהמרת קוד של קובץ ‪ Codec‬של וידאו‪.‬‬
‫כוונון איכות התמונה‬
‫שנה את מצב תמונה וכוונן את 'הגדרות המומחה'‪.‬‬
‫בחירה של מצב תמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫מצב תמונה נסו עכשיו‬
‫ניתן לבחור את מצב התמונה שיעניק את חוויית הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫● ●דינמי‬
‫לתמונה בהירה וברורה יותר בסביבות צפייה בהירות‪.‬‬
‫● ●רגיל‬
‫זהו מצב ברירת המחדל המתאים לסביבות צפייה כלליות‪.‬‬
‫● ●טבעי‬
‫להקלת מאמץ העיניים ולחוויית צפייה נוחה‪.‬‬
‫● ●סרט‬
‫מתאים לצפייה בטלוויזיה או בסרטים בסביבות חשוכות‪.‬‬
‫קביעת הגדרות תמונה מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה נסו עכשיו‬
‫קבע את הגדרות המסך בהתאם לטעם שלך באמצעות הפונקציות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫●תאורה אחורית נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●בהירות נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●ניגודיות נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●חדות נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●צבע נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●גוון (‪ )G/R‬נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●החל הגדרות תמונה נסו עכשיו‬
‫● ●ניקוי רעש תמונה דיגיטלי‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה עבור ערוצים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫● ●ניקוי רעש מערוץ אנלוגי‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה עבור ערוצים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫● ●‪Auto Motion Plus‬‬
‫"‬
‫●‬
‫●מצב סרט נסו עכשיו‬
‫"‬
‫●‬
‫"כאשר האפשרות תנועת חלקה בתנועה‪ .‬מוגדרת למצב פועל‪ ,‬המסך נראה כהה יותר מאשר במצב כבוי‪.‬‬
‫‪.)1080i( H‬‬
‫‪480i( C‬‏‪ ,)1080i ,‬או ‪ DMI‬‏‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט הוא ‪,TV‬‏ ‪AV‬‏‪ omponent ,‬‏‬
‫●רמת צבע שחור של ‪ HDMI‬נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט‪ ,‬המחובר לטלוויזיה דרך מחבר ‪ ,HDMI‬מוגדר לערך ‪.RGB444‬‬
‫●‬
‫●ניגודיות דינמית נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●גוון צבע נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"האפשרויות קר ו‪-‬רגיל זמינות רק כאשר האפשרות מצב תמונה מוגדרת לערך דינמי‪.‬‬
‫"‬
‫"האפשרות גוון צבע זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪.DVI-‬‬
‫●‬
‫●איזון לבן נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●גאמה נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●מצב ‪ RGB‬בלבד נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●מרחב צבעים נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●אפס תמונה נסו עכשיו‬
‫פונקציות תמיכה בתמונה‬
‫קבע את הגדרות התמונה עבור הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫צפייה בתמונה בתוך תמונה (‪)PIP‬‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫‪ PIP‬נסו עכשיו‬
‫בעת השימוש בטלוויזיה‪ ,‬ניתן לצפות בשידור בחלון המציג תמונה בתוך תמונה (‪.)PIP‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫שינוי גודל התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל תמונה נסו עכשיו‬
‫ניתן לשנות את גודל התמונה המוצגת על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●‪ 16:9‬סטנדרטי‬
‫● ●מותאם אישית‬
‫● ●‪4:3‬‬
‫[ [אין לצפות בטלוויזיה במצב ‪ 4:3‬לפרק זמן ממושך‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום להופעתם של פסים שחורים למעלה‪,‬‬
‫למטה‪ ,‬בצד שמאל ובצד ימין של המסך לפרק זמן מסוים‪ .‬שים לב שמידע זה אינו מופיע בכתב האחריות‪.‬‬
‫" "גדלים נתמכים של תמונות משתנים בהתאם לאות הקלט‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות הגדלים הנתמכים של תמונות‪ ,‬עיין בנושא "גודלי‬
‫תמונה ואותות קלט"‪.‬‬
‫שינוי אוטומטי של גודל התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫רוחב אוטומטי‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫שינוי גודל התמונה במצב ‪ 4:3‬או 'התאמה למסך'‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל מסך ‪ 4:3‬נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור גודל תמונה המתאים לאזור הגיאוגרפי שלך בזמן הצפייה בטלוויזיה במצב ‪ 4:3‬או התאם למסך‪ .‬הגדלים‬
‫הנתמכים של התמונות משתנים בהתאם למדינה‪ ,‬ופונקציה זו מאפשרת לך לכוונן את גודל התמונה במקרה זה‪.‬‬
‫" "המצב ‪ 4:3‬אינו זמין כאשר התקן חיצוני מחובר לטלוויזיה דרך מחבר מסוג ‪ Component‬או ‪.HDMI‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫התאמת התמונה למסך‬
‫הגדרות‬
‫גודל תמונה‬
‫תמונה‬
‫התאם למסך‬
‫" "ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לגודל תמונה‪.‬‬
‫כוונון גודל התמונה ו‪/‬או מיקום התמונה‬
‫הגדרות‬
‫גודל תמונה‬
‫תמונה‬
‫זום‪/‬מיקום‬
‫" "זמינות הפונקציה תלויה בגודל תמונה‪.‬‬
‫כוונון איכות הצליל‬
‫שנה את מצב קול וכוונן את 'הגדרות המומחה'‪.‬‬
‫בחירה של מצב צליל‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫מצב קול נסו עכשיו‬
‫ניתן לבחור מצב שמע לחוויית האזנה אופטימלית‪.‬‬
‫קביעת הגדרות צליל מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫הגדרות מומחה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבצע התאמה אישית לאיכות הצליל על‪-‬ידי כוונון ההגדרות הבאות‪.‬‬
‫●‬
‫●איזון נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●אקולייזר נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●סוג התקנת הטלוויזיה נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●מנהל רמקול אלחוטי נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "האזנה לטלוויזיה דרך התקני‪Bluetooth‎‬‏"‪.‬‬
‫●‬
‫●פורמט שמע ‪ HDMI‬נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●תבנית שמע נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●רמת שמע ‪ DTV‬נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●השהיית שמע נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●עוצמת קול אוטומטית נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"אם ברצונך להשתמש בבקרת עוצמת הקול של התקן מקור מחובר כדי לשלוט בקול‪ ,‬השבת את עוצמת קול אוטומטית‪ .‬בעת‬
‫שימוש בעוצמת קול אוטומטית עם התקן מקור‪ ,‬ייתכן שבקרת עוצמת הקול של ההתקן לא תפעל כהלכה‪.‬‬
‫● ●משוב קול‬
‫●‬
‫●איפוס צליל נסו עכשיו‬
‫" "אותות שמע רגילים נדגמים ב‪ 48‎kHz-‬בעוד שאותות שמע באיכות ‪ HD‬נדגמים ב‪.96‎kHz-‬‬
‫" "ייתכן שחלק ממקלטי ‪ S/PDIF‬אינם תואמים לתבנית שמע ‪.HD‬‬
‫" "אם ברצונך להשתמש בבקרת עוצמת הקול של התקן מקור מחובר כדי לשלוט בקול‪ ,‬השבת את עוצמת קול אוטומטית‪ .‬בעת שימוש‬
‫בעוצמת קול אוטומטית עם התקן מקור‪ ,‬ייתכן שבקרת עוצמת הקול של ההתקן לא תפעל כהלכה‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות תמיכה בצליל‬
‫קבע את הגדרות הקול עבור הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫בחירת רמקולים‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫בחר רמקולים נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלוויזיה לפלט שמע‪.‬‬
‫" "כאשר האפשרות בחר רמקולים מוגדרת להפקת צליל דרך רמקולים חיצוניים בלבד‪ ,‬הלחצנים 'עוצמת קול' ו'השתק' וחלק מפונקציות‬
‫הקול מושבתים‪.‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך התקני ‪Bluetooth‬‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מנהל רמקול אלחוטי‬
‫התקני שמע מסוג ‪Bluetooth‬‬
‫באפשרותך לחבר התקני שמע מסוג ‪ Bluetooth‬לטלוויזיה‪ .‬יש לשייך אותם באמצעות פונקציית ה‪ Bluetooth-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף בנוגע לשיוך‪ ,‬עיין במדריך ההפעלה של התקן השמע מסוג ‪.Bluetooth‬‬
‫" "אם הטלוויזיה אינה מאתרת התקן שמע מסוג ‪Bluetooth‬‏‪ ,‬קרב את ההתקן לטלוויזיה ולאחר מכן בחר רענן‪.‬‬
‫" "במהלך הפעלה של התקן שמע מסוג ‪ Bluetooth‬שעבר שיוך‪ ,‬הטלוויזיה מזהה אותו באופן אוטומטי ולאחר מכן מציגה חלון מוקפץ‪.‬‬
‫השתמש בחלון המוקפץ כדי להפעיל‪/‬לכבות את התקן השמע מסוג ‪.Bluetooth‬‬
‫" "מצב הרשת האלחוטית עשוי להשפיע על איכות הצליל‪.‬‬
‫" "כדי לחבר התקן שמע של ‪ Samsung‬שתומך ב‪-‬חיבור קול לטלוויזיה לטלוויזיה‪ ,‬שנה את המצב בהתקן השמע של ‪ Samsung‬למצב‬
‫חיבור קול לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "ניתן לשלוט בהתקנים המחוברים באמצעות הפונקציה חיבור קול לטלוויזיה ב‪-‬התקני שמע מסוג ‪.Bluetooth‬‬
‫" "לפני השימוש בהתקן ‪ ,Bluetooth‬עיין בנושא "קרא לפני השימוש בהתקני ‪".Bluetooth‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך רמקול ‪Multiroom‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫יצירת אפקט קול היקפי דרך רמקול ‪Multiroom‬‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מנהל רמקול אלחוטי‬
‫סוג ‪Multiroom Link‬‬
‫בחר את סוג הפלט של הרמקול הרצוי מבין הרמקולים המחוברים מסוג ‪ .Multiroom‬הצליל שתשמע בהמשך יהיה ממוטב עבור‬
‫סוג הפלט שנבחר‪.‬‬
‫הגדרת התצורה של האפקט ההיקפי דרך רמקולי ‪Multiroom‬‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מנהל רמקול אלחוטי‬
‫‪Multiroom Link Settings‬‬
‫באפשרותך לחבר לטלוויזיה רמקול תואם ‪ Multiroom Link‬של ‪ Samsung‬כדי ליהנות מצליל עשיר יותר‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "הפונקציה ‪ Multiroom Link‬זמינה רק כאשר מחובר לטלוויזיה רמקול אחד לפחות התואם ל‪.Samsung Multiroom Link-‬‬
‫" "הפונקציה ‪ Multiroom Link‬מושבתת בעת השבתת שיקוף מסך‪.‬‬
‫" "השמע מההתקנים המשניים עלול לפגר אחרי השמע והווידאו של ההתקן הראשי שבו מופעל תוכן המקור‪.‬‬
‫" "למידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך של ‪ Multiroom Link‬באתר האינטרנט של ‪)Samsung. (www.samsung.com‬‬
‫הגדרת השעה והשימוש בשעון עצר‬
‫הגדר את השעה הנוכחית והשתמש בפונקציית שעון העצר‪.‬‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לכוון את שעון באופן ידני או אוטומטי‪ .‬לאחר שתכוון את שעון‪ ,‬ניתן לראות מה השעה בטלוויזיה בכל עת‪.‬‬
‫" "יש לאפס את השעון בכל פעם שמתרחש ניתוק מאספקת החשמל‪.‬‬
‫הגדרת השעון באמצעות מידע שידור דיגיטלי‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫מצב שעון‬
‫אוטומטי‬
‫" "פונקציה זו פועלת רק כאשר שקע האנטנה של הטלוויזיה מחובר ליציאת אנטנה או כבל ומקבל שידורים דיגיטליים‪.‬‬
‫" "בהתאם לאות השידור‪ ,‬הזמן המוצג עשוי להשתנות‪.‬‬
‫" "מידת הדיוק של פרטי השעה שהתקבלו עשויה להשתנות בהתאם לערוץ ולאות‪.‬‬
‫שינוי השעה הנוכחית‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫היסט שעה‬
‫" "היסט שעה מכוונן את השעה דרך חיבור רשת‪ .‬פונקציה זו זמינה רק אם האפשרות מצב שעון מוגדרת לערך אוטומטי והטלוויזיה‬
‫מחוברת לאינטרנט דרך רשת מקומית‪.‬‬
‫" "היסט שעה מכוונן את השעה אם הטלוויזיה אינה מקבלת פרטי שעה דרך אותות של שידורים דיגיטליים רגילים‪.‬‬
‫הגדרת השעון באופן ידני‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫מצב שעון‬
‫ידני‬
‫הגדרת שעון‬
‫הגדרת השעון באופן אוטומטי‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫אזור זמן‬
‫הגדרת השעה הנכונה על‪-‬ידי הגדרת שעון קיץ (‪ )DST‬ואזור הזמן המקומי שלך‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב שעון מוגדר לערך אוטומטי‪.‬‬
‫● ●שעון קיץ‬
‫הפעלה או השבתה של הפונקציה 'שעון קיץ' (‪.)DST‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב שעון מוגדר לערך אוטומטי‪.‬‬
‫● ●‪GMT‬‬
‫בחירת אזור הזמן שלך‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר האפשרות מדינה (אזור) מוגדרת לערך 'אחר'‪ ,‬באפשרותך להשתמש בפונקציה זו‪.‬‬
‫שימוש בשעוני העצר‬
‫שימוש בשעון העצר לשינה‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לשינה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה זו כדי לכבות באופן אוטומטי את הטלוויזיה לאחר פרק זמן שהוגדר מראש‪ .‬באפשרותך להגדיר‬
‫את שעון העצר למרווחים של ‪ 30‬דקות‪ ,‬עד ‪ 3‬שעות‪.‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה באמצעות שעון העצר להפעלה‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר להפעלה נסו עכשיו‬
‫בעת הגדרת מקור ל‪ ,USB-‬האפשרויות מוסיקה או תמונה זמינות‪ .‬עם זאת‪ ,‬יש כמה דרישות‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫– –אם התיקייה שבחרת מכילה תיקיות משנה‪ ,‬באפשרותך לבחור תיקיית משנה באותו אופן‪.‬‬
‫– –פונקציה זו לא תפעל כהלכה אם התקן ה‪ USB-‬שנבחר אינו מכיל תכני מדיה או אם לא צוינה תיקייה‪.‬‬
‫– –מצגת השקופיות לא תתחיל אם קיים קובץ תמונה אחד בלבד בהתקן ה‪.USB-‬‬
‫– –לא ניתן לבחור תיקיות עם שמות ארוכים‪.‬‬
‫– –הקפד להשתמש בשמות תיקיות שונים עבור התקני ‪ USB‬מרובים‪.‬‬
‫– –השתמש בהתקן זיכרון מסוג ‪ USB‬או בקורא כרטיסים מרובים‪ .‬ייתכן שהפונקציה שעון עצר להפעלה לא תפעל עם‬
‫התקני ‪USB‬‏‪ ,‬נגני ‪ MP3‬או התקני ‪ PMP‬של יצרנים מסוימים המופעלים על‪-‬ידי סוללה‪ ,‬משום שזיהוי ההתקן על‪-‬ידי‬
‫הטלוויזיה עלול להימשך זמן רב‪.‬‬
‫כיבוי הטלוויזיה באמצעות שעון העצר לכיבוי‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לכיבוי נסו עכשיו‬
‫שימוש בפונקציות 'הגנה מפני צריבת מסך' ו'חיסכון באנרגיה'‬
‫הגן על המסך מפני צריבת מסך והפחת את צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫מניעת צריבת מסך‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫אם תמונות סטילס נשארות על‪-‬גבי המסך זמן רב‪ ,‬הן עלולות להשאיר אחריהן תמונות גרר צרובות‪ .‬בחר הגדרת שעה מהרשימה‪.‬‬
‫אם על המסך מופיעה תמונת סטילס לפרק זמן ארוך יותר מפרק הזמן שבחרת‪ ,‬הטלוויזיה מפעילה באופן אוטומטי את הפונקציה‬
‫'הגנה מפני צריבת מסך'‪.‬‬
‫הפחתת צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫פתרון ‪ ECO‬נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לכוונן את רמת הבהירות של הטלוויזיה ולמנוע חימום יתר כדי לצמצם את צריכת החשמל הכוללת‪.‬‬
‫●‬
‫●חיישן ‪ ECO‬נסו עכשיו‬
‫כוונון אוטומטי של רמת הבהירות של הטלוויזיה בהתאם לתאורת הסובבת על מנת להפחית את צריכת החשמל של‬
‫הטלוויזיה‪ .‬אם החיישן חיישן ‪ ECO‬כוונן את רמת הבהירות של המסך‪ ,‬באפשרותך לבחור תאורה אחורית מינ' כדי לכוונן‬
‫באופן ידני את הבהירות המינימלית של המסך‪.‬‬
‫●‬
‫●מצב חיסכון באנרגיה נסו עכשיו‬
‫אפשרות לבחור הגדרת בהירות מתוך הרשימה כדי להפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה‪.‬‬
‫●‬
‫●תאורת תנועה נסו עכשיו‬
‫כוונון הבהירות בהתאם לתנועות שעל‪-‬גבי המסך במטרה להפחית את צריכת החשמל‪.‬‬
‫●‬
‫●כיבוי אוטומטי נסו עכשיו‬
‫במצב זה‪ ,‬הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי כדי למנוע התחממות יתר אם לא מתבצעת פעולה למשך פרק הזמן שהגדרת‬
‫(‪ ,6 ,4‬או ‪ 8‬שעות)‪.‬‬
‫שימוש ב‪Anynet+ (HDMI-CEC)-‬‬
‫שלוט בהתקנים החיצוניים המחוברים דרך )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬באמצעות השלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה כדי לשלוט על התקנים חיצוניים שמחוברים אליה באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫ותומכים ב‪ .Anynet+ (HDMI-CEC)-‬שים לב‪ ,‬באפשרותך להגדיר )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬ולהפעילו באמצעות השלט הרחוק‬
‫בלבד‪.‬‬
‫חיבור התקן חיצוני באמצעות‪ ,Anynet+‎‬ושימוש בתפריטים של ההתקן‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫)‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬נסו עכשיו‬
‫‪1.1‬העבר את )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬למצב פועל‪.‬‬
‫‪2.2‬חבר לטלוויזיה התקן תואם ‪.HDMI-CEC‬‬
‫‪3.3‬הפעל את ההתקן החיצוני שחובר‪ .‬לאחר מכן ההתקן מחובר באופן אוטומטי לטלוויזיה‪ .‬לאחר השלמת החיבור ניתן‬
‫להשתמש בתפריטים של ההתקן המחובר באמצעות השלט הרחוק‪.‬‬
‫קרא לפני שתחבר )‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫" "לא ניתן להשתמש ב‪ Anynet+‎-‬כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים שאינם תומכים ב‪.HDMI-CEC-‬‬
‫" "יש לחבר התקני‪ Anynet‎+‎‬לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬שים לב שכבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים בפונקציה ‪Anynet+‬‬
‫‪.(HDMI-CEC)‎‬‬
‫" "ייתכן שהשלט רחוק של הטלוויזיה לא יפעל בנסיבות מסוימות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בחר שוב את ההתקן‪.Anynet+‎‬‬
‫" "הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬פועלת רק עם התקנים חיצוניים התומכים בפונקציה ‪ HDMI-CEC‬ורק כאשר התקנים אלה‬
‫מופעלים או נמצאים במצב המתנה‪.‬‬
‫" "ניתן להשתמש בפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כדי לשלוט ב‪ 12-‬התקנים חיצוניים תואמים לכל היותר (‪ 3‬התקנים מאותו סוג לכל‬
‫היותר)‪ .‬אולם‪ ,‬עם מערכות קולנוע ביתיות‪ ,‬ניתן לשלוט רק במערכת אחת‪.‬‬
‫" "כדי להאזין לשמע של ‪ 5.1‬ערוצים מהתקן חיצוני‪ ,‬חבר את ההתקן לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ HDMI‬וחבר את מערכת הקולנוע הביתית‬
‫ישירות למחבר פלט השמע הדיגיטלי של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫" "מערכת קולנוע ביתית שחוברה לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ HDMI‬וכבל אופטי תומכת בשמע דו‪-‬ערוצי בלבד‪ .‬עם זאת‪ ,‬שמע של ‪5.1‬‬
‫ערוצים זמין עבור שידורים דיגיטליים עם שמע של ‪ 5.1‬ערוצים‪.‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫הצג את גרסת התוכנה של הטלוויזיה ועדכן אותה במקרה הצורך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה נסו עכשיו‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן כעת‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫" "שמור את חבילת העדכון בתיקיה ברמה עליונה בהתקן ה‪ .USB-‬אחרת‪ ,‬הטלוויזיה לא תוכל לאתר את חבילת העדכון‪.‬‬
‫[ [אין לכבות את הטלוויזיה עד להשלמת העדכון‪ .‬הטלוויזיה נכבית ומופעלת באופן אוטומטי לאחר השלמת עדכון‬
‫התוכנה‪ .‬ניתן לאפס את הגדרות הווידאו והשמע לערכי ברירת המחדל לאחר עדכון תוכנה‪.‬‬
‫עדכון דרך האינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן כעת‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫עדכון דרך התקן ‪USB‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן כעת‬
‫לאחר הורדת קובץ העדכון מאתר האינטרנט ואחסונו בהתקן ‪ ,USB‬חבר את התקן ה‪ USB-‬לטלוויזיה לצורך עדכון‪.‬‬
‫" "שמור את חבילת העדכון בתיקיה ברמה עליונה בהתקן ה‪ .USB-‬אחרת‪ ,‬הטלוויזיה לא תוכל לאתר את חבילת העדכון‪.‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכון אוטומטי‬
‫" "זמן הפעולה של פונקציה זו עשוי להתארך אם קיימת פונקציית רשת נוספת הפועלת בו זמנית‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫" "אם תסכים לתנאים ולהתניות של ‪,Smart Hub‬‏ האפשרות עדכון אוטומטי תוגדר לערך פועל באופן אוטומטי‪ .‬אם אינך מעוניין‬
‫שתוכנת הטלוויזיה תעדכן עצמה באופן אוטומטי‪ ,‬הגדר את האפשרות עדכון אוטומטי לערך כבוי‪.‬‬
‫הגנה על הטלוויזיה מפני פריצה וקוד זדוני‬
‫הגן על הטלוויזיה מפני ניסיונות פריצה וקוד זדוני‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אבטחה חכמה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להשתמש באפשרות אבטחה חכמה כדי להגן על הטלוויזיה מפני פריצות וקוד זדוני בזמן החיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫בדיקת הטלוויזיה והאחסון המחובר לאיתור קוד זדוני‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אבטחה חכמה‬
‫סרוק‬
‫אם התגלה קוד זדוני‪ ,‬תוצאות הסריקה יופיעו על‪-‬גבי המסך‪ .‬חלון תוצאות זה מציג את כל הקודים הזדוניים שהתגלו‪ .‬באפשרותך‬
‫להעביר את הקוד בהסגר (לבודד אותו) כדי לא להפעיל אותו‪.‬‬
‫‪1.1‬בחר את כל הקודים הזדוניים כדי להעביר אותם בהסגר‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר בודד‪ .‬אפשרויות אלה מעבירות את הקוד הזדוני שנבחר אל רשימת מבודדים‪.‬‬
‫"‬
‫"רשימת מבודדים מציג את כל הקודים הזדוניים שהועברו להסגר‪.‬‬
‫סריקה לאיתור וירוסים בזמן אמת‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אבטחה חכמה‬
‫ניטור בזמן אמת‬
‫בדיקת רשימת סריקה‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אבטחה חכמה‬
‫תוצאות ניטור‬
‫שימוש בפונקציות אחרות‬
‫הצג פונקציות הגדרה אחרות‪.‬‬
‫הפעלת פונקציות הנגישות‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫נגישות נסו עכשיו‬
‫צפייה בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫כתוביות נסו עכשיו‬
‫העבר את כתוביות למצב פועל‪ .‬לאחר מכן תוכל לצפות בתוכנית עם כתוביות‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "הטלוויזיה לא יכולה לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ Blu-ray‬או לשנות אותן‪ .‬כדי לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ ,Blu-ray‬השתמש במאפיין‬
‫הכתוביות של נגן ה‪ DVD-‬או ה‪ Blu-ray-‬ובשלט הרחוק של הנגן‪.‬‬
‫● ●כתוביות‬
‫להפעלה או להשבתה של כתוביות‪.‬‬
‫● ●מצב כתוביות‬
‫להגדרת מצב הכתוביות‪.‬‬
‫● ●שפת כתוביות‬
‫להגדרת שפת הכתוביות‪.‬‬
‫"‬
‫"הטלוויזיה לא יכולה לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ Blu-ray‬או לשנות אותן‪ .‬כדי לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ ,Blu-ray‬השתמש‬
‫במאפיין הכתוביות של נגן ה‪ DVD-‬או ה‪ Blu-ray-‬ובשלט‪-‬רחוק של הנגן‪.‬‬
‫בחירת שפת הכתוביות של השידור‬
‫באפשרותך לבחור את שפת ברירת המחדל של הכתוביות‪ .‬רשימת המצבים עשויה להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫● ●שפת כתוביות ראשית‬
‫להגדרה של שפת הכתוביות הראשית‪.‬‬
‫● ●שפת כתוביות משנית‬
‫להגדרה של שפת הכתוביות המשנית‪.‬‬
‫תיאור שמע‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫תיאור שמע נסו עכשיו‬
‫ניתן להשתמש בזרימת השמע של ‪( AD‬תיאור שמע) שנשלח יחד עם השמע הראשי מהמשדר‪ .‬כוונן את עוצמת הקול של תיאור‬
‫השמע באמצעות עוצמת קול‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫● ●תיאור שמע‬
‫הפעלה או כיבוי של פונקציית תיאור השמע‪.‬‬
‫● ●עוצמת קול‬
‫כוונון עוצמת הקול של תיאור השמע‪.‬‬
‫כוונון שקיפות התפריט‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫שקיפות תפריט ההגדרות נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לכוונן את השקיפות של התפריט‪.‬‬
‫" "הגדרת ניגודיות גבוהה לערך פועל הופכת באופן אוטומטי את מצב תצוגת התפריטים לאטום‪ .‬לא ניתן לשנות באופן ידני את הגדרות‬
‫ה‪-‬שקיפות תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫ניגודיות גבוהה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשנות את מסכי השירות העיקריים לטקסט לבן על רקע שחור או להפוך את תפריטי הטלוויזיה השקופים לאטומים‪,‬‬
‫כדי לקרוא את הטקסט ביתר קלות‪ .‬להפעלת הפונקציה‪ ,‬הגדר את האפשרות ניגודיות גבוהה לערך פועל‪.‬‬
‫הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫הגדל נסו עכשיו‬
‫ניתן להגדיל את תצוגת הגופנים במסך‪ .‬להפעלת הפונקציה‪ ,‬הגדר את האפשרות הגדל לערך פועל‪.‬‬
‫האזנה לטלוויזיה באמצעות התקני ‪( Bluetooth‬לבעלי לקויות שמיעה)‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫שמע מרובה יציאות נסו עכשיו‬
‫ניתן להפעיל את הרמקול של הטלוויזיה ואת התקני ה‪ Bluetooth-‬בו‪-‬זמנית‪ .‬לאחר הפעלת פונקציה זו‪ ,‬תוכל להגדיר את‬
‫עוצמת הקול של התקני ה‪ Bluetooth-‬כך שתהיה גבוהה מעוצמת הקול של רמקול הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כאשר אתה מחבר התקני ‪ Bluetooth‬לטלוויזיה‪ ,‬התפריט שמע מרובה יציאות מופעל‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות חיבור התקני‬
‫‪ Bluetooth‬לטלוויזיה‪ ,‬עיין בנושא "האזנה לטלוויזיה דרך התקני ‪."Bluetooth‬‬
‫קביעת הגדרות מערכת מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה נסו עכשיו‬
‫שינוי שפת התפריט‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫שפה נסו עכשיו‬
‫הגדרת סיסמה‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫שנה ‪ PIN‬נסו עכשיו‬
‫חלון הזנת ה‪ PIN-‬יופיע‪ .‬הזן ‪ .PIN‬הזן את המספר שוב לאישור‪ PIN .‬ברירת המחדל הוא ‪0000‬‏‪( .‬עבור צרפת‪ ,‬איטליה‪)1111 :‬‬
‫" "אם שכחת את קוד ה‪ ,PIN-‬לחץ על הלחצנים בסדר הבא כדי לאפס את ה‪ PIN-‬ל‪-‬‏"‪( "0-0-0-0‬עבור צרפת‪:)"1-1-1-1" :‬‬
‫עבור שלט רחוק רגיל‪ :‬בעת הפעלת הטלוויזיה‪( ) ( ← MUTE :‬הגברת עוצמת הקול) ← ‪( ) ( ← RETURN‬החלשת עוצמת הקול) ← ‪( ← RETURN‬‬
‫) (הגברת עוצמת הקול) ← ‪.RETURN‬‬
‫עבור שלט רחוק חכם של ‪ :Samsung‬בעת הפעלת הטלוויזיה‪( ) ( ← VOL :‬הגברת עוצמת הקול) ←‬
‫) (הגברת עוצמת הקול) ← ‪.‬‬
‫← ( ) (החלשת עוצמת הקול) ←‬
‫בדיקת הודעות‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫הצגת הודעות נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להציג את רשימת הודעות האירוע שנוצרו על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬הצגת הודעות מופיעות על‪-‬גבי המסך כאשר‬
‫מתרחשים אירועים כגון הפצת עדכון לאפליקציה‪ ,‬כניסה לחשבון ‪ Samsung‬או יציאה ממנו‪.‬‬
‫" "כדי למחוק את כל ההודעות‪ ,‬בחר באפשרות מחק הכל‪.‬‬
‫" "כדי לבדוק את הודעות השירות של ‪ SMART TV‬ב‪ ,WEB BROWSER‬בחר הודעת שירות‪.‬‬
‫←(‬
‫נעילת דירוג תוכניות‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫נעילת דירוג תוכנית נסו עכשיו‬
‫" "פונקציה זו תלויה בדגם הספציפי ובאזור‪.‬‬
‫האפשרות נעילת דירוג תוכנית משמשת לחסימת תוכניות בעלות דירוגים גבוהים יותר מאלה הרצויים‪ .‬אפשרות זו שימושית‬
‫לשליטה בתוכן שהילדים צופים בו בטלוויזיה‪ .‬אפשרות זו לא תפעל עבור תוכניות ממקורות חיצוניים‪ ,‬כגון נגני ‪ DVD‬או קובצי‬
‫‪.USB‬‬
‫קוד ‪ PIN‬זה נדרש לצפייה בתוכנית חסומה‪.‬‬
‫" "האפשרות ערוץ אינה זמינה במצב ‪ HDMI‬או ‪.Component‬‬
‫" "בהתאם למקור הקלט‪ ,‬ייתכן שלא קיימת תמיכה באפשרות נעילת דירוג תוכנית‪.‬‬
‫נעילה‪/‬ביטול נעילה של לחצן הבקרה של הטלוויזיה או של מוט היגוי‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫נעילת בקר טלוויזיה או נעילת מוט היגוי נסו עכשיו‬
‫" "שם הפונקציה עשוי להיות שונה מדגם לדגם‪.‬‬
‫רישום הטלוויזיה כהתקן מאושר ‪( DivX‬צפייה בסרטי ‪ DivX‬בתשלום)‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫וידאו‪ Divx®‎‬לפי דרישה נסו עכשיו‬
‫הגדרות מומחה‬
‫" "ניהול זכויות דיגיטלי (‪ )DRM‬פועל כמנגנון אבטחה טכני המגן על זכויות היוצרים של ספק התוכן‪.‬‬
‫" "באפשרותך לצפות בסרטים מוקלטים או בסרטי ‪ DivX‬בחינם מבלי להירשם‪.‬‬
‫‪ )http://www.divx.com( D‬והיכנס לחשבון המשתמש שלך לפני רישום הטלוויזיה כהתקן מאושר‬
‫" "בקר באתר האינטרנט של ‪ ivX‬‏‬
‫‪ .DivX‬אם אין לך חשבון‪ ,‬צור חשבון‪.‬‬
‫שימוש בטלוויזיה כדגם תצוגה (לחנויות)‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מצב שימוש נסו עכשיו‬
‫" "לכל שימוש אחר‪ ,‬בחר מצב בית‪.‬‬
‫" "במצב מצב קמעונאי‪ ,‬חלק מהפונקציות מושבתות והטלוויזיה מאפסת את עצמה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫שחזור הטלוויזיה להגדרות היצרן‬
‫הגדרות‬
‫אבחון עצמי‬
‫תמיכה‬
‫איפוס נסו עכשיו‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על התחל בהתקנה‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף לטלוויזיה‪.‬‬
‫הפעלת מצב משחק‬
‫הגדרות‬
‫מצב צפייה מיוחד‬
‫תמונה‬
‫מצב משחק נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להפעיל את מצב משחק כדי למטב את הגדרות הטלוויזיה להפעלת משחקי וידאו בעזרת מסוף משחקים‪ ,‬כגון‬
‫‪ ™PlayStation‬או ‪.™Xbox‬‬
‫" "מצב משחק אינו זמין לצפייה רגילה בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "המסך עלול לרעוד קלות‪.‬‬
‫" "כאשר מצב משחק מופעל‪ ,‬מצב תמונה ו‪-‬מצב קול עוברים למצב משחק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בהתקן חיצוני אחר‪ ,‬נתק תחילה את מסוף המשחקים והשבת את מצב משחק‪.‬‬
‫הפעלה אוטומטית של 'שירות נתונים'‬
‫אפשרות למשתמש להשתמש במידע (טקסט‪ ,‬תמונות סטילס‪ ,‬גרפיקה‪ ,‬מסמכים‪ ,‬תוכנה וכולי) שמועבר דרך מדיית שידור‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אוטומטי‪-‬שירות נתונים נסו עכשיו‬
‫ניתן להגדיר אם להפעיל את שירות הנתונים באופן אוטומטי‪ ,‬או לא‪ .‬אם הערוץ שאתה צופה בו כעת מספק שירות נתונים‪ ,‬תוכל‬
‫ליהנות ממגוון שירותי נתונים על‪-‬ידי בחירת הלחצן האדום‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה כאשר מתבצעת פונקציה משנית אחרת‪.‬‬
‫" "פרטי שירות הנתונים שמופיעים עשויים להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫" "ייתכן שהחלפת הערוץ בעזרת המקשים המספריים‪ ,‬בזמן השימוש בשירות הנתונים‪ ,‬לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לשירות‪.‬‬
‫" "אם אוטומטי‪-‬שירות נתונים מוגדר לערך פועל‪ ,‬מסך הטעינה מוצג והפונקציה אינה זמינה באופן זמני‪.‬‬
‫‪HbbTV‬‬
‫גש לשירותים של ספקי בידור‪ ,‬ספקים מקוונים ויצרני ‪ CE‬דרך ‪.HbbTV‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "ייתכן שחלק מהערוצים לא יכללו את השירות ‪.HbbTV‬‬
‫במדינות מסוימות‪ HbbTV ,‬מושבת כברירת מחדל‪ .‬במקרה זה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HbbTV-‬על‪-‬ידי התקנת הרכיב הגרפי ‪HbbTV‬‬
‫(הרכיב הגרפי ‪ )HbbTV Activation Widget‬מ‪.Samsung APPS-‬‬
‫להגדרת הפעלה וכיבוי אוטומטיים של ‪ ,HbbTV‬עבור אל‬
‫‪ HbbTV‬להפעלה או כיבוי‪( .‬בהתאם למדינה)‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫‪ HbbTV‬והגדרת את‬
‫● ●‪ HbbTV‬אינו זמין כאשר הפונקציה ‪ Timeshift‬פועלת או כאשר סרטון וידאו מוקלט מופעל‪.‬‬
‫● ●אפליקציה ב‪ HbbTV-‬עלולה שלא לפעול כהלכה באופן זמני‪ ,‬בהתאם לנסיבות של תחנת השידור או של ספק‬
‫האפליקציה‪.‬‬
‫● ●יישום זמין לשימוש ב‪ HbbTV-‬רק כאשר רשת הטלוויזיה מחוברת לרשת חיצונית‪ .‬היישום עלול שלא לפעול כהלכה‬
‫בהתאם לתנאי הרשת‪.‬‬
‫● ●ניתן להשתמש בטלטקסט דיגיטלי ובטלטקסט מסורתי בכמה ערוצים מוגבלים‪ ,‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ‪TTX/MIX‬‬
‫ומעבר בין המצבים‪.‬‬
‫שימוש ב‪:HbbTV-‬‬
‫● ●כאשר המסך מציין (למשל באמצעות הלחצן האדום) שמתבצעת גישה ל‪.HbbTV-‬‬
‫● ●בחר ב‪ TTX-‬באמצעות השלט רחוק פעם אחת כדי להזין את מצב הזנת הטקסט של ‪.HbbTV‬‬
‫● ●בחר ב‪ TTX-‬פעמיים באמצעות השלט רחוק כדי להזין את מצב הזנת הטקסט שאינו של ‪.HbbTV‬‬
‫שימוש בכרטיס צפייה בטלוויזיה ("כרטיס ‪ CI‬או‪)"CI+‎‬‬
‫צפייה בערוצים בתשלום על‪-‬ידי הכנסת החריץ של כרטיס הצפייה בטלוויזיה לתוך החריץ ‪.COMMON INTERFACE‬‬
‫" "‪ 2‬חריצי כרטיס ‪ CI‬זמינים‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "כבה את הטלוויזיה כדי לחבר או לנתק "כרטיס ‪ CI‬או‪."CI+‎‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪COMMON INTERFACE‬‬
‫חבר את "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬לחריץ ‪ COMMON INTERFACE‬כמוצג באיור להלן‪.‬‬
‫שימוש ב"כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫כדי לצפות בערוצים בתשלום‪ ,‬יש להכניס את "כרטיס ‪ CI‬או‪."CI+‎‬‬
‫● ●טלוויזיית ‪ Samsung‬עומדת בתקן‪CI+ 1.3‎‬‏‪ .‬כאשר הטלוויזיה מציגה את ההודעה "אות מעורבל"‪ ,‬ייתכן כי הסיבה לכך‬
‫נעוצה בחוסר התאמה לגרסה‪CI+ 1.3‎‬‏‪ .‬אם מתעוררת בעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫● ●אם לא תכניס את "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬ערוצים מסוימים יציגו את ההודעה "אות מעורבל"‪.‬‬
‫● ●פרטי ההתאמה הכוללים מספר טלפון‪ ,‬מזהה של "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬מזהה מארח ומידע נוסף יוצגו תוך כ‪ 3-2-‬דקות‪ .‬אם‬
‫מופיעה הודעת שגיאה‪ ,‬פנה לספק השירות‪.‬‬
‫● ●עם סיום קביעת התצורה של פרטי הערוצים מופיעה ההודעה “העדכון הושלם"‪ ,‬המציינת שרשימת הערוצים התעדכנה‪.‬‬
‫" "יש להשיג "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬מספק מקומי של שירותי כבלים‪.‬‬
‫" "בעת הוצאת "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬משוך אותו בעדינות בידיים שכן הפלתו לרצפה עלולה לגרום לו נזק‪.‬‬
‫" "הכנס את "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬בכיוון המסומן על הכרטיס‪.‬‬
‫" "המיקום של החריץ ‪ COMMON INTERFACE‬עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "אין תמיכה ב"כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬במדינות ובאזורים מסוימים; בדוק אצל המשווק המורשה שלך‪.‬‬
‫" "אם אתה נתקל בבעיות כלשהן‪ ,‬פנה לספק השירות‪.‬‬
‫" "הכנס "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬שתומך בהגדרות האנטנה הנוכחיות‪ .‬אחרת המסך לא יוצג‪ ,‬או יוצג בצורה מעוותת‪.‬‬
‫מאפיין הטלטקסט‬
‫למד כיצד להשתמש בטלטקסט ולהפעיל פונקציות שמספק שירות הטלטקסט‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע על אופן השימוש בשירות‪ .‬כדי שמידע הטלטקסט יוצג כהלכה‪ ,‬קליטת הערוץ‬
‫חייבת להיות יציבה‪ .‬אחרת‪ ,‬מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו‪.‬‬
‫" "באפשרותך לשנות את דפי הטלטקסט על‪-‬ידי בחירה בלחצנים מספריים בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ /‬טלטקסט פועל ‪ /‬שילוב ‪ /‬כבוי‪ :‬הפעלת מצב טלטקסט עבור הערוץ הנוכחי‪ .‬לחץ פעמיים כדי לכסות את מצב‬
‫הטלטקסט במסך השידור הנוכחי‪ .‬לחץ פעם נוספת כדי לצאת מהטלטקסט‪.‬‬
‫‪ 8‬שמירה‪ :‬אחסון דפי הטלטקסט‪.‬‬
‫‪ 4‬גודל‪ :‬הצגת הטלטקסט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך‪ .‬כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך‪ ,‬לחץ‬
‫עליו שוב‪ .‬לתצוגה רגילה‪ ,‬לחץ עליו פעם נוספת‪.‬‬
‫‪ 9‬המתנה‪ :‬השהיית התצוגה בדף הנוכחי‪ ,‬במקרה שקיימים כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי‪ .‬כדי לבטל‪,‬‬
‫לחץ על הלחצן שוב‪.‬‬
‫לחצנים צבעוניים (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬צהוב‪ ,‬כחול)‪ :‬אם חברת שידור משתמשת במערכת ‪ ,FASTEXT‬הנושאים השונים הכלולים בדף‬
‫הטלטקסט מסומנים בצבעים וניתן לבחור בהם באמצעות הלחצנים הצבעוניים‪ .‬לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת‪ .‬דף חדש‬
‫המסומן בצבעים מוצג‪ .‬ניתן לבחור פריטים באותו אופן‪ .‬כדי להציג את הדף הקודם או הבא‪ ,‬בחר בלחצן הצבעוני התואם‪.‬‬
‫‪ .)FLOF / L‬אם תלחץ על לחצן במצב ‪ ,LIST‬תועבר למצב 'שמירת רשימה'‪ .‬במצב 'שמירת‬
‫‪ 0‬מצב‪ :‬בחירת מצב הטלטקסט (‪ IST‬‏‬
‫רשימה'‪ ,‬ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן ‪( 8‬שמירה)‪.‬‬
‫‪ 1‬דף משנה‪ :‬הצגת דף המשנה הזמין‪.‬‬
‫‪ 2‬הדף הבא‪ :‬הצגת דף הטלטקסט הבא‪.‬‬
‫‪ 3‬הדף הקודם‪ :‬הצגת דף הטלטקסט הקודם‪.‬‬
‫‪ 6‬אינדקס‪ :‬הצגת דף האינדקס (תוכן) בכל עת בזמן הצפייה בטלטקסט‪.‬‬
‫‪ 5‬חשיפה‪ :‬הצגת הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים‪ ,‬למשל)‪ .‬להצגת המסך הרגיל‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫‪ 7‬ביטול‪ :‬כיווץ תצוגת הטלטקסט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי‪.‬‬
‫דף טלטקסט טיפוסי‬
‫תוכן‬
‫חלק‬
‫‪A‬‬
‫מספר הדף שנבחר‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫זהות הערוץ המשדר‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫מספר הדף הנוכחי או פרטי חיפוש‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫תאריך ושעה‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫טקסט‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫מידע אודות המצב‪ .‬מידע ‪.FASTEXT‬‬
‫קבלת תמיכה‬
‫קבל עזרה ישירות מ‪ Samsung-‬במידה והתעוררה בעיה בטלוויזיה‪.‬‬
‫קבלת תמיכה דרך ניהול מרחוק‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫ניהול מרחוק נסו עכשיו‬
‫אם אתה זקוק לעזרה בנושא הקשור לטלוויזיה‪ ,‬באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי לאפשר ל‪ Samsung Electronics-‬לאבחן‬
‫מרחוק את הטלוויזיה‪ .‬הגדר אותה לערך פועל‪ .‬עליך לקרוא ולקבל את הסכם השירות לפני השימוש במאפיין זה‪.‬‬
‫" "אפשרות זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫אילו פעולות מאפשר 'שירות מרחוק'?‬
‫שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬מציע תמיכה אישית של טכנאי ‪ ,Samsung‬המסייעים בביצוע הפעולות הבאות מרחוק‪.‬‬
‫● ●אבחון הטלוויזיה‬
‫● ●כוונון הגדרות הטלוויזיה‬
‫● ●איפוס הטלוויזיה להגדרות יצרן‬
‫● ●התקנת עדכוני קושחה מומלצים‬
‫כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?‬
‫ניתן לקבל בקלות שירות לטלוויזיה מאת טכנאי ‪ Samsung‬מרחוק‪:‬‬
‫‪1.1‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ובקש תמיכה מרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬פתח את התפריט בטלוויזיה ועבור אל המקטע תמיכה‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר ניהול מרחוק ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות‪ .‬כאשר מופיע מסך ה‪ ,PIN-‬ספק את מספר ה‪ PIN-‬לסוכן‪.‬‬
‫‪4.4‬לאחר מכן הסוכן יקבל גישה לטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫הגדרות‬
‫צרו קשר עם ‪ Samsung‬נסו עכשיו‬
‫תמיכה‬
‫באפשרותך לצפות בכתובת אתר האינטרנט של ‪ ,Samsung‬במספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות‪ ,‬במספר הדגם של‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬בגרסת התוכנה של הטלוויזיה‪ ,‬בפרטי ה‪ Smart Hub-‬ובפרטים אחרים שייתכן שתזדקק להם כדי לקבל תמיכת‬
‫שירות מנציג שירות של ‪ Samsung‬או מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫" "ניתן גם למצוא מידע על‪-‬ידי קריאת קוד ‪ QR‬של המוצר‪.‬‬
‫בקשת שירות‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫בקש תמיכה נסו עכשיו‬
‫" "אפשרות זו לא זמינה באזורים גיאוגרפיים מסוימים‪.‬‬
‫ניתן לפנות לקבלת שירות כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה‪ .‬בחר את האפשרות המתארת את הבעיה שהתעוררה ולאחר מכן בחר‬
‫בקש עכשיו או קבע פגישה‪ .‬בקשת השירות שלך תירשם‪.‬‬
‫" "עליך להסכים לתנאים ולהתניות עבור בקשת השירות‪.‬‬
‫אבחון פעולת הטלוויזיה‬
‫באפשרותך לראות את מצב הפלט של נתוני וידאו ושמע‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לקבוע את ההגדרות של עוצמת אות השידור ושל איפוס הטלוויזיה‬
‫ו‪ Smart Hub-‬להגדרות היצרן‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבדוק את התקינות של פלט התצוגה והצליל של הטלוויזיה‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לקבוע את ההגדרות של איפוס הטלוויזיה‬
‫ו‪ Smart Hub-‬להגדרות היצרן‪.‬‬
‫קיימת בעיה בתמונה‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לתמונה‪ ,‬השלבים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫בדיקת התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בבדיקת תמונה נסו עכשיו‬
‫לפני שתסקור את רשימת הבעיות והפתרונות להלן‪ ,‬השתמש ב‪-‬התחל בבדיקת תמונה כדי לקבוע אם הבעיה נגרמה על‪-‬ידי‬
‫הטלוויזיה‪ .‬הפונקציה התחל בבדיקת תמונה מציגה תמונה בחדות גבוהה שניתן לבדוק בה פגמים או ליקויים‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫ריצודים ועמימות‬
‫אם הטלוויזיה של ‪ Samsung‬מרצדת או מעומעמת מעת לעת‪ ,‬ייתכן שעליך להשבית חלק‬
‫הגדרות מערכת‬
‫ממאפייני החיסכון באנרגיה‪ .‬השבת את מצב חיסכון באנרגיה (‬
‫הגדרות מערכת‬
‫פתרון ‪ ECO‬מצב חיסכון באנרגיה) או חיישן ‪( ECO‬‬
‫הגדרות מערכת פתרון ‪ECO‬‬
‫פתרון ‪ ECO‬חיישן ‪ )ECO‬או תאורת תנועה (‬
‫תאורת תנועה)‪.‬‬
‫חיבורי ‪/Component‬צבע המסך‬
‫אם הצבעים במסך הטלוויזיה של ‪ Samsung‬אינם נאמנים למציאות‪ ,‬או אם צבעי השחור‬
‫הגדרות‬
‫והלבן אינם מוצגים כהלכה‪ ,‬הפעל את הפונקציה התחל בבדיקת תמונה (‬
‫תמיכה אבחון עצמי התחל בבדיקת תמונה)‪.‬‬
‫אם תוצאות הבדיקה מעידות על כך שהבעיה לא נגרמת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ ,‬בצע את הפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫● ●ודא שמחברי קלט הווידאו מחוברים למחברי פלט הווידאו המתאימים של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫● ●בדוק גם את החיבורים הנוספים‪ .‬אם הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני באמצעות כבל‬
‫‪ ,Component‬ודא שהשקעים הנושאים את התוויות ‪Pb‬‏‪ Pr ,‬ו‪ Y-‬מחוברים למחברים‬
‫המתאימים שלהם‪.‬‬
‫בהירות המסך‬
‫אם הצבעים בטלוויזיה של ‪ Samsung‬מוצגים כהלכה‪ ,‬אך הם כהים או בהירים מדי‪ ,‬נסה לכוונן‬
‫תחילה את ההגדרות הבאות‪.‬‬
‫הגדרות תמונה הגדרות מומחה וכוונן את ההגדרות‬
‫● ●בחר את התפריט‬
‫ע ו‪-‬גוון (‪.)G/R‬‬
‫תאורה אחורית‪ ,‬ניגודיות‪ ,‬בהירות‪ ,‬חדות‪ ,‬צב ‏‬
‫צללים‪ ,‬טשטוש או רעידות‬
‫אם אתה מבחין בצללים או בטשטוש במסך‪ ,‬השתמש בפונקציה ‪( Auto Motion Plus‬‬
‫הגדרות תמונה הגדרות מומחה ‪ )Auto Motion Plus‬כדי לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫כיבוי בלתי רצוי‬
‫אם הטלוויזיה של ‪ Samsung‬נכבית בעצמה‪ ,‬נסה להשבית חלק מפונקציות החיסכון באנרגיה‬
‫הגדרות מערכת‬
‫של הטלוויזיה‪ .‬בדוק אם הפונקציה שעון עצר לשינה (‬
‫שעה שעון עצר לשינה) הופעלה‪ .‬הפונקציה שעון עצר לשינה מכבה באופן אוטומטי‬
‫את הטלוויזיה לאחר פרק זמן מוגדר‪ .‬אם הפונקציה ‪( Sleep Timer‬שעון עצר לשינה) לא‬
‫הגדרות מערכת פתרון ‪ECO‬‬
‫הופעלה‪ ,‬בדוק אם הפונקציה כיבוי אוטומטי (‬
‫כיבוי אוטומטי) הופעלה והשבת אותן‪.‬‬
‫בעיות הפעלה‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬המקלט של השלט רחוק מהבהב ‪ 5‬פעמים לפני שהמסך מופעל‪.‬‬
‫אם אתה נתקל בבעיות בהפעלת הטלוויזיה של ‪ ,Samsung‬עליך לערוך כמה בדיקות לפני‬
‫הפנייה למחלקת השירות‪ .‬ודא שכבל החשמל של הטלוויזיה מחובר כהלכה בשני הקצוות‬
‫ושהשלט רחוק פועל כרגיל‪ .‬ודא שכבל האנטנה או כבל הטלוויזיה בכבלים מחובר היטב‪ .‬אם‬
‫אתה משתמש בממיר כבלים או לוויין‪ ,‬ודא שהוא מחובר ומופעל‪.‬‬
‫לא ניתן לאתר ערוץ‬
‫אם הטלוויזיה אינה מחוברת לממיר כבלים או ממיר לוויין‪ ,‬הפעל את כוונון אוטומטי (ערוץ‬
‫כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב כפי‬
‫שנראתה בחנות‪.‬‬
‫התצוגות בחנויות מכווננות לערוצים דיגיטליים ב‪( HD-‬חדות גבוהה)‪.‬‬
‫אם יש לך ממיר כבלים או ממיר לווייני אנלוגי‪ ,‬שדרג לממיר לווייני דיגיטלי‪ .‬השתמש בכבלי‬
‫‪ HDMI‬או ‪ Component‬כדי לספק איכות תמונה של ‪( HD‬חדות גבוהה)‪.‬‬
‫ערוצי ‪ HD‬רבים הם ערוצי תוכן ‪( SD‬חדות רגילה) ששודרגו‪ .‬חפש ערוץ המשדר תוכן ‪.HD‬‬
‫● ●מנויי כבלים‪/‬לוויין‪ :‬נסה ערוצי ‪ HD‬מחבילת הערוצים‪.‬‬
‫● ●חיבור לשידור יבשתי‪/‬אנטנת כבלים‪ :‬נסה לצפות בערוצי ‪ HD‬לאחר הפעלת הפונקציה‬
‫כוונון אוטומטי‪.‬‬
‫כוונן את רזולוציית פלט הווידאו של ממיר הכבלים או הממיר הלווייני ל‪-‬‏‪ 1,080i‬או ‪.720p‬‬
‫התמונה מעוותת‪.‬‬
‫דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה‪ ,‬במיוחד בתמונות הנעות במהירות בשידורי‬
‫ספורט ובסרטי פעולה‪.‬‬
‫אם קליטת האות חלשה או לקויה‪ ,‬ייתכן שהמסך ייראה מעוות‪ ,‬אך אין זו תקלה‪.‬‬
‫שימוש בטלפונים ניידים בקרבת הטלוויזיה (בטווח של מטר אחד) עלול לגרום לרעשים‬
‫בערוצים אנלוגיים ודיגיטליים‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הצבע אינו נאמן למציאות או חסר‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בחיבור מסוג ‪ ,Component‬ודא שכבלי ‪ Component‬מחוברים לשקעים‬
‫הנכונים‪ .‬חיבורים שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק‪.‬‬
‫איכות הצבע ירודה או שהצבע אינו‬
‫בהיר מספיק‪.‬‬
‫עבור אל התפריט תמונה ולאחר מכן כוונן את ההגדרות מצב תמונה‪ ,‬בהירות‪ ,‬חדות וצבע‪.‬‬
‫הגדרות מערכת פתרון ‪ECO‬‬
‫בדוק אם הפונקציה מצב חיסכון באנרגיה (‬
‫מצב חיסכון באנרגיה) הופעלה‪.‬‬
‫הגדרות תמונה הגדרות מומחה אפס תמונה)‬
‫נסה לאפס את התמונה‪( .‬‬
‫קיים קו מקווקו בקצה המסך‪.‬‬
‫שנה את ההגדרה גודל תמונה לערך ‪ 16:9‬סטנדרטי‪.‬‬
‫שנה את רזולוציית ממיר הכבלים או הממיר הלווייני‪.‬‬
‫התמונה מופיעה בשחור‪-‬לבן‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בקלט ‪ ,AV Composite‬חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע הירוק של ‪One‬‬
‫‪.Connect‬‬
‫" "אם התמונה הנבדקת אינה מופיעה או אם קיימים בה רעש או עיוות‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה‪ .‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של‬
‫‪ Samsung‬לקבלת סיוע‪.‬‬
‫" "אם התמונה הנבדקת מוצגת כהלכה‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני‪ .‬בדוק את החיבורים‪.‬‬
‫" "אם הבעיה נמשכת‪ ,‬בדוק את עוצמת האות או עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫הצליל לא נשמע בבירור‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לצליל‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫בדיקת הצליל‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בבדיקת קול נסו עכשיו‬
‫אם הטלוויזיה משמיעה את נעימת התחל בבדיקת קול ללא עיוות‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני או בעוצמת אות השידור‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫אין צליל או צליל חלש מדי בעוצמת‬
‫קול מרבית‪.‬‬
‫בדוק את בקרת עוצמת הקול של ההתקן (ממיר הכבלים או הממיר הלווייני‪DVD ,‬‏‪,‬‏‪Blu-ray‬‬
‫וכולי) המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫התמונה תקינה אך אין צליל‪.‬‬
‫הגדרות קול בחר רמקולים לערך רמקול טלוויזיה‪.‬‬
‫הגדר את‬
‫אם אתה משתמש בהתקן חיצוני‪ ,‬בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן‪( .‬למשל‪ ,‬ייתכן‬
‫שתצטרך לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל‪ HDMI-‬אם הממיר מחובר לטלוויזיה‬
‫באמצעות כבל ‪).HDMI‬‬
‫להאזנה לצלילי המחשב‪ ,‬חבר את הרמקול החיצוני למחבר פלט השמע של המחשב‪.‬‬
‫אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות‪ ,‬ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה‪.‬‬
‫אתחל את ההתקן המחובר על‪-‬ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל החשמל של ההתקן‪.‬‬
‫הרמקולים משמיעים רעש מוזר‪.‬‬
‫ודא שכבל השמע מחובר למחבר פלט השמע הנכון בהתקן החיצוני‪.‬‬
‫עבור חיבורי אנטנה או כבלים‪ ,‬בדוק את פרטי האות‪ .‬עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לצליל‬
‫מעוות‪.‬‬
‫הגדרות תמיכה אבחון עצמי‬
‫הפעל את הפונקציה התחל בבדיקת קול (‬
‫התחל בבדיקת קול)‪.‬‬
‫קיימת בעיה בשידור‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לקליטת שידורים‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫“חלש או אין אות" היא הודעה‬
‫המוצגת במצב טלוויזיה‪/‬לא ניתן‬
‫למצוא את הערוץ‪.‬‬
‫מקור כדי לאשר שנבחר מקור הקלט הנכון‪.‬‬
‫בחר את האפשרות‬
‫אם הטלוויזיה אינה מחוברת לממיר כבלים או ממיר לוויין‪ ,‬הפעל את כוונון אוטומטי כדי לחפש‬
‫הגדרות ערוץ כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫ערוצים (‬
‫הטלוויזיה אינה קולטת את כל‬
‫הערוצים‪.‬‬
‫ודא שהכבל הקואקסיאלי מחובר כהלכה לטלוויזיה‪.‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫הפעל את הפונקציה התחל בהתקנה (‬
‫הגדרות ערוץ כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫כוונון אוטומטי (‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫התחל בהתקנה) או‬
‫כתוביות) שנה את מצב‬
‫אין כתוביות בערוצים דיגיטליים‪.‬‬
‫עבור אל כתוביות (‬
‫כתוביות‪.‬‬
‫ייתכן שערוצים מסוימים לא יכללו נתוני כתוביות‪.‬‬
‫התמונה מעוותת‪.‬‬
‫דחיסה של תוכן הווידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה‪ .‬הדבר נכון במיוחד בתמונות הנעות‬
‫במהירות בשידורי ספורט ובסרטי פעולה‪.‬‬
‫עוצמת אות חלשה עלולה לגרום לעיוותים בתמונה‪ .‬הבעיה אינה בטלוויזיה‪.‬‬
‫איכות התמונה ירודה‪.‬‬
‫בחר ערוצים או תוכניות בחדות גבוהה (‪.)HD‬‬
‫המחשב שלי לא מתחבר‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה להתחברות למחשב‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫ההודעה "אין תמיכה במצב" מופיעה‪.‬‬
‫הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב כך שתתאים לרזולוציה הנתמכת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪.‬‬
‫הווידאו תקין אך אין שמע‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בחיבור ‪ ,HDMI‬בדוק את הגדרת פלט השמע במחשב‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בכבל ‪ HDMI‬ל‪ ,DVI-‬תזדקק לכבל שמע נפרד‪ .‬שים לב שחיבור ה‪HDMI-‬‬
‫ל‪ DVI-‬נתמך על‪-‬ידי יציאת ה‪ HDMI-‬‏(‪)DVI‬‏‪ ‎‬בלבד ואינו תומך בשידור שמע‪ .‬להאזנה לצלילי‬
‫המחשב‪ ,‬חבר רמקולים חיצוניים לחיבור פלט השמע של המחשב‪.‬‬
‫איני מצליח להתחבר לאינטרנט‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לאינטרנט‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫הטלוויזיה לא יכולה להתחבר לרשת‬
‫או לאפליקציות (בדגמים המותאמים‬
‫לאינטרנט בלבד)‪.‬‬
‫ודא כי הטלוויזיה מחוברת לרשת (‬
‫פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫אות הרשת האלחוטית חלש מדי‪.‬‬
‫מקם את הנתב האלחוטי‪ ,‬נתב המודם או נקודת הגישה במיקום מרכזי‪ .‬השתדל לא למקם אותם‬
‫בפינה‪.‬‬
‫השתמש במגבר אלחוטי כדי ליהנות משיפור מידי באות האלחוט‪.‬‬
‫מקם את המגבר באמצע בין הנתב האלחוטי לבין הטלוויזיה‪.‬‬
‫טכנולוגיית האלחוט הנפוצה ביותר‪ ,802.11g (wireless-G)‎,‬פועלת בתדר של ‪‎2.4 GHz‬‏‪.‬‬
‫נעשה שימוש רחב בתדר זה בטלפונים אלחוטיים רבים‪ ,‬במכשירי מיקרוגל‪ ,‬בדלתות חניה‬
‫ובהתקנים אלחוטיים נוספים‪.‬‬
‫כדי לצמצם את ההפרעה בתדר‪ ,‬אל תשתמש או אל תפעיל התקנים אלחוטיים המשתמשים‬
‫בתדר ‪‎2.4 GHz‬‏‪ .‬במקום זאת‪ ,‬השתמש בהתקנים המקיימים תקשורת באמצעות תדר ‪‎5.0 GHz‬‏‪.‬‬
‫החיבור לרשת האלחוטית נכשל‪.‬‬
‫ודא שהמודם‪/‬הנתב האלחוטי שלך מופעל ומחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫רשת‬
‫מצב רשת)‪.‬‬
‫מצב רשת)‪.‬‬
‫עדכון התוכנה דרך האינטרנט נכשל‪.‬‬
‫הגדרות רשת‬
‫בדוק את מצב החיבור לרשת (‬
‫חבר את הטלוויזיה לרשת אם היא אינה מחוברת לרשת‪.‬‬
‫שדרוג התוכנה נפסק אם גרסת התוכנה האחרונה כבר נמצאת ברשותך‪.‬‬
‫שירות נתונים‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לשירות נתונים‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫מדוע מוצגות הודעות על גבי המסך‬
‫כאשר לא בחרתי באפשרות 'שירות‬
‫נתונים'?‬
‫אם האפשרות אוטומטי‪-‬שירות נתונים מוגדרת לערך פועל‪ ,‬ההודעות יופיעו על המסך באופן‬
‫אוטומטי במהלך צפייה בשידור התומך ב'שירות נתונים'‪ .‬אם השידור אינו תומך ב'שירות‬
‫נתונים' לא יופיעו הודעות על המסך‪.‬‬
‫אם אינך מעוניין לקבל הודעות של 'שירות נתונים'‪ ,‬השבת את האפשרות אוטומטי‪-‬שירות‬
‫נתונים‪.‬‬
‫כיצד ניתן להסתיר הודעות של‬
‫'שירות נתונים'?‬
‫לחץ ממושכות על הלחצן ‪ .) (RETURN‬אם אינך מעוניין לקבל הודעות של 'שירות נתונים'‪,‬‬
‫השבת את האפשרות אוטומטי‪-‬שירות נתונים‪.‬‬
‫כיצד ניתן להשתמש ב'שירות‬
‫נתונים'?‬
‫לאחר הפעלת האפשרות אוטומטי‪-‬שירות נתונים‪ ,‬המערכת מציגה הודעות על‪-‬גבי המסך‬
‫במהלך כל צפייה בשידור התומך ב'שירות נתונים'‪ .‬ניתן ללחוץ על הלחצנים המתאימים‬
‫שמופיעים על‪-‬גבי המסך כדי לגשת לפונקציות ולמאפיינים נוספים שהשידור מציע‪.‬‬
‫מהו שירות אינטראקטיבי וכיצד הוא‬
‫עובד?‬
‫שירותים אינטראקטיביים כוללים סקרי צפייה‪ ,‬חידונים‪ ,‬בקשות לקבלת כרטיסים‪ ,‬רכישות‬
‫מוצרים ואינטראקציות נוספות בין הצופה לתחנת הטלוויזיה‪ .‬לרוב‪ ,‬יש להגדיר חשבון אצל‬
‫הגורם המשדר ולהיכנס לחשבון זה כדי ליהנות מהשירותים האינטראקטיביים שהגורם‬
‫המשדר מציע‪ .‬שים לב שהשירותים האינטראקטיביים זמינים רק כאשר הטלוויזיה מחוברת‬
‫לאינטרנט‪ .‬בנוסף‪ ,‬מסחר טלוויזיוני דורש אישור‪.‬‬
‫העתק את האישור שלך מהמחשב להתקן ‪ USB‬וחבר את ההתקן לטלוויזיה‪( .‬שירותים‬
‫אינטראקטיביים עדיין לא מוצעים‪ .‬תאריך ההשקה בפועל של השירות משתנה בהתאם לגורם‬
‫המשדר‪).‬‬
‫מוצגת ההודעה "מקבל" אך אין כל‬
‫שינוי‪.‬‬
‫הודעה זו מציינת שאירעה שגיאה בעת קבלת הנתונים‪ .‬כמו כן‪ ,‬הודעת שגיאה של ביצוע תופיע‬
‫על המסך‪ .‬במקרה זה‪ ,‬נסה שוב‪.‬‬
‫דבר לא מוצג על המסך לאחר‬
‫הפעלת 'שירות נתונים'‪.‬‬
‫ייתכן שמתבצע אתחול של 'שירות הנתונים' או שהאות נקטע על‪-‬ידי הגורם המשדר‪.‬‬
‫הפונקציה 'תכנון הקלטה'‪ Timeshift/‬אינה פועלת‬
‫כאשר הפונקציות ‪ Timeshift‬או 'תכנון הקלטה' אינן פועלות‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫לא ניתן להשתמש באפשרות תכנון‬
‫הקלטה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫בדוק אם קיים התקן ‪ USB‬המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫ההקלטה תיפסק באופן אוטומטי אם עוצמת האות נעשית חלשה מדי‪ .‬הפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫לא תפעל אם אין די שטח אחסון בהתקן ה‪.USB-‬‬
‫הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬אינה פועלת‬
‫כאשר הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬אינה פועלת‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫הפונקציה‪ Anynet+‎‬אינה פועלת‪.‬‬
‫ודא שההתקן הוא התקן‪ .Anynet+‎‬מערכת‪ Anynet+‎‬תומכת בהתקני‪ Anynet+‎‬בלבד‪.‬‬
‫בדוק אם כבל המתח של התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים של התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫הגדרות מערכת הגדרות מומחה‬
‫עבור אל )‪( Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫)‪ )Anynet+ (HDMI-CEC‬ובדוק אם הפונקציה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוגדרה למצב פועל‪.‬‬
‫בדוק אם השלט רחוק של הטלוויזיה נמצא במצב טלוויזיה‪.‬‬
‫בדוק אם השלט רחוק תואם ל‪.Anynet+‎-‬‬
‫ייתכן שהפונקציה‪ Anynet+‎‬לא תפעל כאשר כמה פונקציות אחרות הנן פעילות‪ ,‬לרבות‬
‫'חיפוש ערוצים'‪' ,Smart Hub ,‬הכנס‪-‬הפעל' וכו'‪.‬‬
‫אם ניתקת וחיברת את כבל ה‪ ,HDMI-‬בצע סריקה נוספת לאיתור התקנים או כבה והפעל את‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫ברצוני להפעיל את‪.Anynet+‎‬‬
‫‪ Anynet‎+‎‬מחובר היטב לטלוויזיה ולאחר מכן בחר בתפריט ‪Anynet+ (HDMI-‬‬
‫הגדרות מערכת הגדרות מומחה )‪ )Anynet+ (HDMI-CEC‬כדי‬
‫)‪( CEC‬‬
‫לבדוק אם האפשרות )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬מוגדרת למצב פועל‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫ברצוני לצאת מ‪.Anynet+‎-‬‬
‫הגדר את )‪( Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫)‪ )Anynet+ (HDMI-CEC‬לערך כבוי‪.‬‬
‫ההודעה "המערכת מתחברת להתקן‬
‫‪ "...Anynet+‎‬או "המערכת מתנתקת‬
‫מהתקן‪Anynet+‎‬‏‪ "...‬מופיעה על‬
‫המסך‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש בשלט הרחוק בזמן שהטלוויזיה קובעת את התצורה של‪ Anynet+‎‬או‬
‫עוברת למצב צפייה‪ .‬השתמש בשלט רחוק לאחר שהטלוויזיה השלימה את קביעת התצורה‬
‫של‪ Anynet+‎‬או לאחר המעבר למצב הצפייה‪.‎‬‬
‫התקן‪ Anynet+‎‬אינו מופעל‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע התחל בהתקנה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫ההתקן המחובר אינו מוצג‪.‬‬
‫בדוק אם ההתקן תומך בפונקציה‪.Anynet+‎‬‬
‫בדוק אם כבל ה‪ HDMI-‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫הגדרות מערכת הגדרות מומחה‬
‫עבור אל )‪( Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫)‪ )Anynet+ (HDMI-CEC‬ובדוק אם הפונקציה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוגדרה למצב פועל‪.‬‬
‫בצע חיפוש נוסף של התקני‪.Anynet+‎‬‬
‫יש לחבר התקני‪ Anynet‎+‎‬לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬ודא שההתקן מחובר לטלוויזיה‬
‫באמצעות כבל ‪ .HDMI‬כבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים ב‪.Anynet+‎-‬‬
‫אם החיבור נותק עקב הפסקת חשמל או ניתוק של כבל ה‪ ,HDMI-‬חזור על סריקת ההתקנים‪.‬‬
‫המקלט אינו משמיע את שמע‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫חבר כבל אופטי לטלוויזיה ולמקלט‪.‬‬
‫הפונקציה ‪ ARC‬מאפשרת לטלוויזיה לפלוט צליל דיגיטלי דרך יציאת‪.HDMI (ARC)‎‬‬
‫עם זאת‪ ,‬הפונקציה ‪ ARC‬זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למקלט שמע התומך ב‪.ARC-‬‬
‫אני נתקל בבעיה במהלך הפעלת אפליקציות‪/‬שימוש באפליקציות‬
‫כאשר אפליקציות אינן פועלות‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הפעלתי אפליקציה‪ ,‬אך היא פועלת‬
‫באנגלית‪ .‬כיצד ניתן לשנות את‬
‫השפה?‬
‫השפות שנתמכות על‪-‬ידי האפליקציה עשויות להיות שונות משפת ממשק המשתמש‪ .‬היכולת‬
‫לשנות את השפה תלויה בספק השירות‪.‬‬
‫האפליקציה שלי אינה פועלת‪.‬‬
‫בדוק אצל ספק השירות‪.‬‬
‫עיין בסעיף העזרה הזמין באתר האינטרנט של ספק השירות של האפליקציה‪.‬‬
‫הקובץ שלי לא מופעל‬
‫כאשר יישומים אינם פועלים‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫לא ניתן להפעיל קבצים מסוימים‪.‬‬
‫בעיה זו עלולה להתרחש עם קבצים בעלי קצב סיביות גבוה‪ .‬ניתן להפעיל את רוב הקבצים‪ ,‬אך‬
‫ייתכנו בעיות עם קבצים בעלי קצב סיביות גבוה‪.‬‬
‫ברצוני לאפס את הטלוויזיה‬
‫אתחל את ההגדרות לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫איפוס‬
‫נתיב‬
‫תיאור‬
‫איפוס הגדרות‬
‫הגדרות תמיכה‬
‫אבחון עצמי איפוס‬
‫ה‪,‬‏ קו ‏ל‪,‬‏ ערוץ ואת כל ההגדרות האחרות‪ ,‬למעט‬
‫אפס את ההגדרות תמונ ‏‬
‫הגדרות הרשת‪ ,‬להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫אפס את ‪Smart Hub‬‬
‫הגדרות תמיכה‬
‫אבחון עצמי איפוס ‪Smart‬‬
‫‪Hub‬‬
‫איפוס כל הגדרות ה‪ Smart Hub-‬להגדרות ברירת המחדל של היצרן‬
‫ומחיקה של כל המידע הקשור לחשבונות ‪ ,Samsung‬חשבונות שירות‬
‫מקושרים‪ ,‬הסכמי שירות של ‪ Smart Hub‬ויישומי ‪.Smart Hub‬‬
‫בעיות אחרות‬
‫השתמש בצעדים הבאים כדי לפתור בעיות אחרות שעלולות להתעורר‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫הטלוויזיה חמה‪.‬‬
‫צפייה בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך גורמת למסך לפלוט חום‪ .‬החום נפלט מהמסך‬
‫דרך פתחי האוורור הפנימיים בחלקה העליון של הטלוויזיה‪ .‬עם זאת‪ ,‬החלק התחתון עשוי‬
‫להתחמם לאחר שימוש ממושך‪ .‬השגחת מבוגר נדרשת בכל עת שהילדים צופים בטלוויזיה‬
‫כדי למנוע מהם לגעת בטלוויזיה‪ .‬עם זאת‪ ,‬החום אינו פגם והוא אינו משפיע על פעולתה של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫התמונה אינה מוצגת במסך מלא‪.‬‬
‫פסים שחורים מכל צדי המסך מופיעים בערוצי ‪ HD‬בעת הצגת תוכן ‪ SD‬‏(‪ )4:3‬משודרג‪.‬‬
‫בסרטים בעלי יחס רוחב‪-‬גובה שונה מזה של הטלוויזיה‪ ,‬יופיעו פסים שחורים בחלק העליון‬
‫והתחתון של המסך‪.‬‬
‫כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא‪.‬‬
‫ההודעה "אין תמיכה במצב" מופיעה‪.‬‬
‫רזולוציית הפלט של ההתקן המחובר אינה נתמכת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬בדוק את הרזולוציות‬
‫הנתמכות של הטלוויזיה וכוונן בהתאם את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫הפריט 'כתוביות' בתפריט הטלוויזיה‬
‫נצבע באפור‪.‬‬
‫כאשר התקן חיצוני מחובר באמצעות כבל ‪ HDMI‬או ‪ ,Component‬האפשרות כתוביות אינה‬
‫זמינה‪ .‬כוונן את הגדרת הכתוביות בהתקן החיצוני‪.‬‬
‫מהטלוויזיה נודף ריח של פלסטיק‪.‬‬
‫זהו ריח נורמלי והוא ייעלם עם הזמן‪.‬‬
‫האפשרות מידע אות תחת אבחון‬
‫עצמי אינה מופעלת‪.‬‬
‫ודא שהערוץ הנוכחי הוא ערוץ דיגיטלי‪.‬‬
‫האפשרות מידע אות זמינה רק עבור ערוצים דיגיטליים‪.‬‬
‫הטלוויזיה נוטה הצידה‪.‬‬
‫הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש‪.‬‬
‫המעמד אינו יציב או עקום‪.‬‬
‫ודא כי חצי החיווי של המעמד ושל מחזיק המעמד מיושרים כהלכה‪.‬‬
‫השלט הרחוק ו‪/‬או הקול אינם‬
‫פועלים‪.‬‬
‫הטלוויזיה מגיעה מהיצרן עם מדבקות מגן המכסות חלק מהחיישנים‪ .‬ודא כי כל המדבקות‬
‫הוסרו‪.‬‬
‫האפשרות ערוץ הושבתה‪.‬‬
‫ערוץ זמין רק כאשר מקור מוגדר לערך ‪.TV‬‬
‫לא ניתן לגשת לתפריט ערוץ בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות ממיר כבלים או ממיר לווייני‪.‬‬
‫לא ניתן לגשת לתפריט ערוץ בזמן הקלטה או בעת הפעלה של הפונקציה ‪.Timeshift‬‬
‫ההגדרות מתבטלות לאחר ‪ 5‬דקות או‬
‫בכל כיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם האפשרות מצב שימוש מוגדרת לערך מצב קמעונאי‪ ,‬הגדרות השמע והווידאו של‬
‫הטלוויזיה מתאפסות באופן אוטומטי כל ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫הגדרות מערכת הגדרות מומחה מצב שימוש) לערך‬
‫שנה את מצב שימוש (‬
‫מצב בית‪.‬‬
‫אובדן של שמע או וידאו לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש‪.‬‬
‫אובדן שמע או וידאו עלול להתרחש כתוצאה משימוש בכבלים עבים או נוקשים מדי‪.‬‬
‫ודא שהכבלים גמישים מספיק לשימוש לטווח ארוך‪ .‬בעת תליית הטלוויזיה על קיר‪ ,‬מומלץ‬
‫להשתמש בכבלים בעלי מחברים בזווית ‪ 90‬מעלות‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫קיימים חלקיקים קטנים על מסגרת‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫זהו חלק מעיצוב המוצר והוא אינו מעיד על פגם‪.‬‬
‫‪ PIP‬אינו זמין‪.‬‬
‫‪ PIP‬זמין רק כאשר התקן חיצוני מחובר באמצעות כבל ‪ HDMI‬או ‪ .Component‬שים לב‬
‫שהפונקציה אינה זמינה כאשר ‪ Smart Hub‬פעיל או כאשר מצב ספורט נמצא במצב פועל‪.‬‬
‫‪( POP‬מודעת הכרזה הפנימית של‬
‫הטלוויזיה) מופיע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫שנה את מצב שימוש (‬
‫מצב בית‪.‬‬
‫הטלוויזיה משמיעה קולות פצפוץ‪.‬‬
‫התרחבות והתכווצות של המארז החיצוני של הטלוויזיה עשוי לגרום לקולות פצפוץ‪ .‬קול זה‬
‫אינו מעיד על תקלה במוצר‪ .‬ניתן להשתמש בטלוויזיה בבטחה‪.‬‬
‫הטלוויזיה משמיעה קולות זמזום‪.‬‬
‫הטלוויזיה משתמש במעגלי מיתוג במהירות גבוהה וברמות גבוהות של זרמים חשמליים‪.‬‬
‫בהתאם לרמת הבהירות של הטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שהטלוויזיה תהיה רועשת במקצת בהשוואה‬
‫לטלוויזיה רגילה‪.‬‬
‫הטלוויזיה עמדה בהליכי בקרת איכות קפדניים העומדים בדרישותינו מבחינת אמינות‬
‫וביצועים‪.‬‬
‫חלק מהרעשים שהטלוויזיה משמיעה נחשבים לתופעה רגילה‪ ,‬והם אינם מהווים עילה‬
‫להחלפת המוצר או לקבלת החזר‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מצב שימוש) לערך‬
‫לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫קרא הוראות אלה לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה ‪.Timeshift‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה 'תכנון הקלטה'‬
‫● ●כדי להגדיר 'תכנון הקלטה'‪ ,‬יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה‪ .‬הגדר את האפשרות שעון (‬
‫מערכת שעה שעון)‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫● ●באפשרותך להגדיר עד ‪ 30‬רשומות של תכנון צפייה ורשומות של תכנון הקלטה‪.‬‬
‫● ●ההקלטות מוגנות באמצעות ‪( DRM‬ניהול זכויות דיגיטלי) ולכן לא ניתן להפעיל אותן במחשב או בטלוויזיה אחרת‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫לא ניתן להפעיל קבצים אלה בטלוויזיה במקרה של החלפת מעגל הווידאו שלה‪.‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג ‪ USB‬במהירות של ‪ 5,400‬סל"ד ומעלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬כוננים קשיחים מסוג ‪ USB‬של‬
‫‪ RAID‬אינם נתמכים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג ‪.USB‬‬
‫● ●קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה‪.‬‬
‫● ●תכנון הקלטה דורשת שטח פנוי של ‪ 100MB‬לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג ‪ .USB‬ההקלטה תיפסק אם שטח האחסון‬
‫הזמין קטן מ‪-‬‏‪ 50MB‬בזמן ביצוע ההקלטה‪.‬‬
‫● ●רק ההקלטה מופסקת אם שטח האחסון הזמין קטן מ‪-‬‏‪ 500MB‬במהלך ביצוע הפונקציות 'תכנון הקלטה' ו‪ Timeshift-‬בו‬
‫זמנית‪.‬‬
‫● ●זמן ההקלטה המרבי הוא ‪ 720‬דקות‪.‬‬
‫● ●קובצי וידאו מופעלים בהתאם להגדרות הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם אות הקלט משתנה בזמן הקלטה‪ ,‬המסך יהפוך להיות ריק עד להשלמת השינוי‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ההקלטה תחודש‪ ,‬אך‬
‫הלחצן לא יהיה זמין‪.‬‬
‫● ●בעת השימוש בפונקציה 'הקלטה' או 'תכנון הקלטה'‪ ,‬ההקלטה בפועל עשויה להתחיל כשנייה אחת עד שתי שניות לאחר‬
‫הזמן שצוין‪.‬‬
‫● ●אם הפונקציה 'תכנון הקלטה' מופעלת במהלך ביצוע הקלטה בהתקן חיצוני של ‪HDMI-CEC‬‏‪ ,‬תינתן עדיפות ל'תכנון‬
‫ההקלטה'‪.‬‬
‫● ●חיבור התקן הקלטה לטלוויזיה מוחק באופן אוטומטי קבצים מוקלטים שלא נשמרו כהלכה‪.‬‬
‫● ●אם הוגדרו האפשרויות שעון עצר לכיבוי או כיבוי אוטומטי‪ ,‬הטלוויזיה תעקוף הגדרות אלה‪ ,‬תמשיך בהקלטה ותיכבה‬
‫לאחר סיום ההקלטה‪.‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג ‪ USB‬במהירות של ‪ 5,400‬סל"ד ומעלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬כוננים קשיחים מסוג ‪ USB‬של‬
‫‪ RAID‬אינם נתמכים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג ‪ USB‬או כונני‏‪.Flash‬‬
‫● ●קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה‪.‬‬
‫● ●רק ההקלטה מופסקת אם שטח האחסון הזמין קטן מ‪-‬‏‪ 500MB‬במהלך ביצוע הפונקציות 'תכנון הקלטה' ו‪ Timeshift-‬בו‬
‫זמנית‪.‬‬
‫● ●משך הזמן המרבי הזמין עבור הפונקציה ‪ Timeshift‬הוא ‪ 90‬דקות‪.‬‬
‫● ●הפונקציה ‪ Timeshift‬אינה זמינה עבור ערוצים נעולים‪.‬‬
‫● ●קובצי וידאו שהוחלה עליהם הפונקציה ‪ Timeshift‬מופעלים בהתאם להגדרות הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●הפונקציה ‪ Timeshift‬עשויה להסתיים באופן אוטומטי לאחר שהמערכת מגיעה לקיבולת המרבית שלה‪.‬‬
‫● ●הפונקציה ‪ Timeshift‬דורשת שטח פנוי של ‪ 1.5GB‬לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג ‪.USB‬‬
‫קרא לפני השימוש באפליקציות‬
‫קרא מידע זה לפני השימוש ב‪-‬אפליקציות‪.‬‬
‫● ●בשל מאפייני המוצרים הנכללים ב‪ ,Samsung Smart Hub-‬כמו גם בשל המגבלות החלות על התוכן הזמין‪ ,‬מאפיינים‪,‬‬
‫יישומים ושירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל ההתקנים או בכל האזורים‪ .‬ייתכן גם שמאפיינים מסוימים ב‪Smart-‬‬
‫‪ Hub‬ידרשו דמי חברות או התקנים היקפיים נוספים‪ .‬בקר באתר ‪ http://www.samsung.com‬לקבלת מידע נוסף על‬
‫מידע ספציפי להתקנים ועל זמינות תוכן‪ .‬זמינות השירותים והתוכן כפופה לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫● ●‪ Samsung Electronics‬אינה נושאת בכל אחריות משפטית להפרעות בשירותי אפליקציות שנגרמו על‪-‬ידי ספק‬
‫השירות מסיבה כלשהי‪.‬‬
‫● ●ייתכן ששירותי האפליקציות מסופקות באנגלית בלבד והתוכן הזמין עשוי להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫● ●לקבלת מידע נוסף בנוגע לאפליקציות‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ספק השירות של האפליקציה‪.‬‬
‫● ●אם החיבור לאינטרנט אינו יציב‪ ,‬ייתכנו עיכובים או הפרעות‪ .‬בנוסף‪ ,‬אפליקציות עשויות להסתיים באופן אוטומטי בהתאם‬
‫לסביבת הרשת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בדוק את החיבור לאינטרנט ונסה שוב‪.‬‬
‫● ●ייתכן ששירותי האפליקציות והעדכונים יהפכו ללא זמינים‪.‬‬
‫● ●תוכן האפליקציות כפוף לשינויים של ספק השירות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫● ●שירותים ספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת האפליקציה המותקנת בטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●פונקציונליות של אפליקציה עשויה להשתנות בגרסאות העתידיות של האפליקציה‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬הפעל את ערכת‬
‫הלימוד של האפליקציה או בקר באתר האינטרנט של ספק השירות‪.‬‬
‫● ●בהתאם למדיניות של ספק השירות‪ ,‬ייתכן שאפליקציות מסוימות לא יתמכו בריבוי משימות‪.‬‬
‫קרא לפני השימוש ב‪Web Browser-‬‬
‫קרא מידע זה לפני השימוש ב‪.WEB BROWSER‬‬
‫● ●‪ WEB BROWSER‬אינו תואם ליישומי ‪.Java‬‬
‫● ●לא ניתן להוריד קבצים‪ .‬אם תנסה להוריד קובץ‪ ,‬תופיע במקום זאת הודעת שגיאה‪.‬‬
‫● ●ייתכן שלדפדפן האינטרנט לא תהיה אפשרות לגשת לאתרי אינטרנט מסוימים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהפעלה של סרטוני וידאו מסוג ‪ Flash‬תהיה מוגבלת‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה במסחר אלקטרוני המיועד לרכישת מוצרים באופן מקוון‪.‬‬
‫● ●באתרי אינטרנט הכוללים חלונות הניתנים לגלילה‪ ,‬גלילה בחלון עלולה לגרום לתווים פגומים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪.ActiveX-‬‬
‫● ●אפשרויות מסוימות אינן נגישות במצב דפדוף עם קישור‪( .‬יש לעבור ל‪-‬דפדוף באמצעות סמן להפעלת אפשרויות אלו‪).‬‬
‫● ●קיימת תמיכה במספר מוגבל של גופנים בלבד‪ .‬ייתכן שסמלים ותווים מסוימים לא יוצגו כראוי‪.‬‬
‫● ●התגובה לפקודות בשלט‪-‬רחוק ובתצוגת המסך עשויה להשתהות במהלך טעינה של דף אינטרנט‪.‬‬
‫● ●פעולות העתקה והדבקה אינן נתמכות‪.‬‬
‫● ●בעת חיבור הודעה פשוטה או הודעת דואר אלקטרוני‪ ,‬ייתכן שפונקציות מסוימות כמו גודל הגופן ובחירת הצבעים לא יהיו‬
‫זמינות‪.‬‬
‫● ●קיימת הגבלה על מספר הסימניות וגודל קובץ היומן הניתנים לשמירה‪.‬‬
‫● ●מספר החלונות שניתן לפתוח בו‪-‬זמנית משתנה בהתאם לתנאי החיפוש ולדגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●מהירות הגלישה באינטרנט תשתנה בהתאם לסביבת הרשת‪.‬‬
‫● ●לא ניתן להפעיל קטעי וידאו מוטבעים בדף אינטרנט בו‪-‬זמנית עם הפעלת הפונקציה 'תמונה בתוך תמונה' (‪.)PIP‬‬
‫● ●אם הפונקציה שעון (‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון) לא הוגדרה‪ ,‬היסטוריית הגלישה לא תישמר‪.‬‬
‫● ●היסטוריית הגלישה נשמרת תוך סידור הרישומים מהישנים ביותר לחדשים ביותר‪ ,‬כאשר הרישומים הישנים ביותר‬
‫נמחקים ראשונים‪.‬‬
‫● ●בהתאם לסוגים הנתמכים של רכיבי ‪ Codec‬וידאו‪/‬שמע‪ ,‬ייתכן שקובצי וידאו ושמע מסוימים לא יופעלו במהלך הפעלה‬
‫של וידאו‪/‬שמע ‪.HTML5‬‬
‫● ●ייתכן שמקורות וידאו מספקי שירות של הזרמת נתונים ממוטבים למחשב לא יפעלו כשורה ב‪ WEB BROWSER‬הקנייני‬
‫שלנו‪.‬‬
‫קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה‬
‫קרא מידע זה לפני הפעלת תוכן המדיה‪.‬‬
‫מגבלות על השימוש בקובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוסיקה‬
‫נסו עכשיו‬
‫‪ )Mass Storage Class( M‬בלבד‪ MSC .‬הוא סיווג של התקני אחסון בנפח‬
‫● ●הטלוויזיה תומכת בהתקני ‪ USB‬מסוג ‪ SC‬‏‬
‫גדול‪ .‬התקנים המסווגים כ‪ MSC-‬כוללים כוננים קשיחים חיצוניים‪ ,‬קוראי כרטיסים מסוג ‪ Flash‬ומצלמות דיגיטליות‪( .‬אין‬
‫תמיכה ברכזות ‪ ).USB‬יש לחבר התקנים מסוג זה ישירות ליציאת ה‪ USB-‬של הטלוויזיה או של ‪ .One Connect‬ייתכן‬
‫שהטלוויזיה לא תוכל לזהות את התקן ה‪ USB-‬או לקרוא את הקבצים המאוחסנים בו אם הוא מחובר לטלוויזיה באמצעות‬
‫כבל מאריך ל‪ .USB-‬אין לנתק את התקן ה‪ USB-‬בזמן העברת הקבצים‪.‬‬
‫● ●בעת חיבור של כונן קשיח חיצוני‪ ,‬השתמש ביציאת‪ .USB (HDD)‎‬מומלץ להשתמש בכונן קשיח חיצוני עם מתאם מתח‬
‫משלו‪.‬‬
‫● ●ייתכן שמצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם לטלוויזיה מחוברים התקני ‪ USB‬מרובים‪ ,‬ייתכן שהיא לא תוכל לזהות את חלקם או את כולם‪ .‬יש לחבר התקני ‪USB‬‬
‫‪‎5V[ U‬‏‪.]1A ,‬‬
‫הצורכים מתח גבוה ליציאת ה‪ SB-‬‏‬
‫● ●הטלוויזיה תומכת במערכות הקבצים ‪FAT‬‏‪ exFAT ,‬ו‪.NTFS-‬‬
‫● ●לאחר מיון הקבצים במצב 'תצוגת תיקייה'‪ ,‬הטלוויזיה יכולה להציג עד ‪ 1,000‬קבצים בכל תיקייה‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם התקן‬
‫ה‪ USB-‬מכיל יותר מ‪-‬‏‪ 8,000‬קבצים ותיקיות‪ ,‬ייתכן שלא תהיה גישה לחלק מהתיקיות והקבצים‪.‬‬
‫● ●מצב החיבור ‪PTP‬‏ (פרוטוקול העברת תמונה) זמין רק עבור מצלמות דיגיטליות‪ .‬אם תחבר טלפון חכם או מחשב לוח‬
‫לטלוויזיה באמצעות מצב ‪ ,PTP‬הטלוויזיה לא תזהה אותו‪.‬‬
‫● ●ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו בטלוויזיה‪ ,‬בהתאם לאופן הקידוד שלהם‪.‬‬
‫● ●חלק מהקבצים לא יהיו זמינים‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫כתוביות חיצוניות נתמכות‬
‫תבנית‬
‫שם‬
‎.ttxt
MPEG-4 Timed text
‎.smi
SAMI
‎.srt
SubRip
‎.sub
SubViewer
‎.txt ‫ או‬‎.sub
Micro DVD
‎.ssa
SubStation Alpha
‎.ass
Advanced SubStation Alpha
‎.psb
‫‏‬Powerdivx
‎.xml‎
SMPTE-TT Text
‫כתוביות פנימיות נתמכות‬
‫גורם מכיל‬
‫שם‬
AVI
Xsub
MKV
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MP4
MPEG-4 Timed text
MP4
‫ בזרימה חלקה‬TTML
MP4
SMPTE-TT Text
MP4
SMPTE-TT PNG
‫תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות‬
‫תבנית‬
‫רזולוציה‬
‫סיומת קובץ‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪15360x8640‬‬
‫‪‎*.png‬‬
‫‪PNG‬‬
‫‪4096x4096‬‬
‫‪‎*.bmp‬‬
‫‪BMP‬‬
‫‪4096x4096‬‬
‫‪‎*.mpo‬‬
‫‪MPO‬‬
‫‪15360x8640‬‬
‫‪‎*.jpg‬‬
‫‪‎*.jpeg‬‬
‫תבניות מוסיקה ורכיבי ‪ Codec‬נתמכים‬
‫סיומת קובץ‬
‫תבנית‬
‫‪Codec‬‬
‫‪‎*.mp3‬‬
‫‪MPEG‬‬
‫‪MPEG1 Audio‬‬
‫‪Layer 3‬‬
‫‪MPEG4‬‬
‫‪AAC‬‬
‫‪‎*.m4a‬‬
‫‪‎*.mpa‬‬
‫הערה‬
‫‪‎*.aac‬‬
‫‪‎*.flac‬‬
‫‪FLAC‬‬
‫‪FLAC‬‬
‫תומך ב‪ 2-‬ערוצים לכל היותר‬
‫‪‎*.ogg‬‬
‫‪OGG‬‬
‫‪Vorbis‬‬
‫תומך ב‪ 2-‬ערוצים לכל היותר‬
‫‪‎*.wma‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪WMA‬‬
‫תומך ב‪ 10-‬ערוצי ‪ Pro 5.1‬לכל היותר‪.‬‬
‫אין תמיכה ב‪.WMA Lossless Audio-‬‬
‫תמיכה בפרופיל ‪ M2‬לכל היותר‪.‬‬
‫‪‎*.wav‬‏‬
‫‪wav‬‬
‫‪wav‬‬
‫‪midi‬‏‬
‫‪midi‬‏‬
‫‪ape‬‏‬
‫‪ape‬‏‬
‫‪AIFF‬‬
‫‪AIFF‬‬
‫‪ALAC‬‬
‫‪ALAC‬‬
‫‪‎*.mid‬‏‬
‫‪‎*.midi‬‏‬
‫‪‎*.ape‬‏‬
‫‪‎*.aif‎‬‬
‫‪‎*.aiff‎‬‬
‫‪‎*.m4a‬‬
‫תומך בסוג ‪ 0‬ובסוג ‪.1‬‬
‫חיפוש אינו נתמך‪.‬‬
‫תמיכה בהתקן ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫ וידאו נתמכים‬Codec ‫רכיבי‬
‫ שמע‬Codec ‫רכיבי‬
‫קצב סיביות‬
)Mbps(
‫קצב הצגת תמונות‬
)fps(
‫רזולוציה‬
‫ וידאו‬Codec ‫רכיבי‬
‫גורם מכיל‬
H.264 BP/MP/HP
60
‫ פרופיל‬- H.265(‫ ‏‬HEVC
)‫ראשי בלבד‬
30
‎*.avi
Motion JPEG
‎*.mkv
‎*.asf
MVC
‫‏‬DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
Dolby Digital
60
LPCM
‫‏‬ADPCM(IMA, MS)‎
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video
v9(VC1)‎
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)‎
20
‫תבנית קובץ‬
1920x1080
MPEG2
‫‏‬MPEG1
)LBR ,‫‏‬Core(‫ ‏‬DTS
A-Law, ‎G
‫ ‏‬.711
)‫‏‬μ-Law)‎
Microsoft MPEG-4
v1, v2, v3
AVI
‎ .wmv
*
‎*.mp4
MKV
ASF
‎ .mov
*
‎*.3gp
MP4
3GP
‎*.vro
‫‏‬‎*.mpg
‫‏‬MOV
‫‏‬‎*.mpeg
‫ ‏‬LV
F
VRO
‎ .ts
*
‎*.tp
VOB
PS
‎*.trp
‎*.mov
TS
SVAF
‎ .flv
*
‎*.vob
‎*.svi‎
‎*.m2ts
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)‎
30
‎ .mts
*
‎*.divx
H.263 Sorrenson
VP6
Vorbis
RealAudio 6
60
20
60
1920x1080
VP8
WebM
‎*.webm
)40/RV30(‫ ‏‬10/9/RV8
RMVB
‎*.rmvb
‫הגבלות נוספות‬
‫● ●ייתכן שרכיבי ‪ Codec‬לא יפעלו כראוי אם קיימת בעיה בתוכן‪.‬‬
‫● ●אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל‪ ,‬תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה‪.‬‬
‫● ●ייתכן שצליל או וידאו לא יפעלו אם הם כוללים קצב נתונים‪/‬הצגת תמונות סטנדרטי שעולה על דירוגי התאימות של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם טבלת האינדקס שגויה‪ ,‬הפונקציה 'חיפוש (דלג)' לא תפעל‪.‬‬
‫● ●בעת הפעלת וידאו באמצעות חיבור רשת‪ ,‬ייתכן שהווידאו לא יפעל כהלכה בשל מהירויות העברת הנתונים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהתקני ‪/USB‬מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●‪ Codec‬מסוג ‪ HEVC‬זמין רק בגורמים מכילים מסוג ‪/MKV‬‏‪/MP4‬‏‪.TS‬‬
‫מפענחי וידאו‬
‫● ●‪ H.264 FHD‬נתמך עד רמה ‪( .4.1‬אינו תומך ב‪)FMO/ASO/RS-‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪.VC1 AP L4-‬‬
‫● ●כל רכיבי ‪ Codec‬וידאו פרט ל‪ WMV-‬גרסה ‪7‬‏‪ ,‬גרסה ‪8‬‏‪ MSMPEG4 ,‬גרסה ‪3‬‏‪ MVC ,‬ו‪:VP6-‬‬
‫מתחת ל‪-‬‏‪ 1,280x720: 60‬תמונות לכל היותר‬
‫למעלה מ‪-‬‏‪ 1,280x720: 30‬תמונות לכל היותר‬
‫● ●אין תמיכה ב‪ GMC 2-‬ואילך‪.‬‬
‫● ●תמיכה ב‪ SVAF-‬ברצף תצוגה מסוג עליון‪/‬תחתון‪ ,‬זה לצד זה ושמאל‪/‬ימין (‪ )2ES‬בלבד‪.‬‬
‫● ●תמיכה ב‪ BD MVC Spec-‬בלבד‪.‬‬
‫מפענחי שמע‬
‫● ●‪ WMA 10 Pro‬תומך ב‪ 5.1-‬ערוצים לכל היותר‪ .‬תמיכה בפרופיל ‪ M2‬לכל היותר‪ .‬אין תמיכה ב‪.WMA Lossless Audio-‬‬
‫‪ Q‬וב‪.AMR NB/WB-‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪ CELP-‬‏‬
‫● ●‪ Vorbis‬נתמך ב‪ 5.1-‬ערוצים לכל היותר‪.‬‬
‫● ●‪ Dolby Digital Plus‬נתמך ב‪ 5.1-‬ערוצים לכל היותר‪.‎‬‬
‫● ●‪ Codec‬מסוג ‪ DTS LBR‬זמין רק בגורמים מכילים מסוג ‪/MKV‬‏‪/MP4‬‏‪.TS‬‬
‫● ●קצבי הדגימה הנתמכים הם ‪ 44.1 ,32 ,24 ,22.05 ,16 ,12 ,11.025 ,8‬ו‪ 48-‬קילוהרץ‪ ,‬עם שינויים בהתאם ל‪.Codec-‬‬
‫קרא לאחר התקנת הטלוויזיה‬
‫קרא מידע זה לאחר התקנת הטלוויזיה‪.‬‬
‫גודלי תמונה ואותות קלט‬
‫ההגדרה גודל תמונה חלה על המקור הנוכחי‪ .‬הגדרת גודל תמונה שהוחלה תישאר בתוקף בכל פעם שתבחר מקור זה‪ ,‬אלא אם‬
‫תשנה אותה‪.‬‬
‫אות קלט‬
‫גודל תמונה‬
‫‪Component‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪)720p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪1080i‬‏‪)1080p ,‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪ ‎3840 x 2160p‬ב‪)30Hz/24-‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪ ‎3840 x 2160p‬ב‪)60Hz/50-‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪)‎4096 x 2160p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫‪ HDMI‬‏(‪)720p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪ HDMI‬‏(‪,1080i‬‏ ‪)1080p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪ USB‬‏(‪)720p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪ USB‬‏(‪ 1080i/p‬ב‪)60Hz-‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫" "ייתכן שמצב אוטומטי לא יעבוד כראוי‪ ,‬בהתאם לאות הקלט‪.‬‬
‫התקנה של מנעול למניעת גניבות‬
‫● ●המנעול למניעת גניבות הוא התקן פיזי שיכול לשמש להגנה על הטלוויזיה מפני גניבה‪ .‬חפש את חריץ המנעול בחלקה‬
‫האחורי של הטלוויזיה‪ .‬ליד החריץ מופיע הסמל ‪ .‬כדי להשתמש במנעול‪ ,‬כרוך את כבל המנעול מסביב לחפץ כבד שאינו‬
‫ניתן להזזה‪ ,‬ולאחר מכן השחל אותו דרך חריץ המנעול של הטלוויזיה‪ .‬המנעול נמכר בנפרד‪.‬‬
‫● ●אופן השימוש במנעול למניעת גניבות עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה‪ .‬עיין במדריך של המנעול לקבלת מידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫אמצעי זהירות לאינטרנט אלחוטי‬
‫● ●טלוויזיה זו תומכת בפרוטוקולי התקשורת ‪ IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung‬ממליצה להשתמש ב‪.IEEE 802.11n-‬‬
‫ייתכן שקובצי וידאו המאוחסנים בהתקן המחובר לטלוויזיה דרך רשת ביתית לא יפעלו בצורה חלקה‪.‬‬
‫"‬
‫"פרוטוקול התקשורת ‪ IEEE 802.11 ac‬אינו זמין בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש באינטרנט אלחוטי‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לנתב או למודם אלחוטי‪ .‬אם הנתב האלחוטי תומך ב‪-‬‏‪DHCP‬‏‪,‬‬
‫‪ D‬או בכתובת ‪ IP‬סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית‪.‬‬
‫הטלוויזיה יכולה להשתמש ב‪-‬‏‪ HCP‬‏‬
‫● ●בחר ערוץ שאינו נמצא כעת בשימוש עבור הנתב האלחוטי‪ .‬אם הערוץ המוגדר עבור הנתב האלחוטי נמצא כעת בשימוש‬
‫על‪-‬ידי התקן אחר‪ ,‬ייתכן שהדבר יוביל להפרעות ו‪/‬או לכשל בתקשורת‪.‬‬
‫● ●לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית‪ .‬להפעלת מערכת אבטחה של רשת אלחוטית‪ ,‬יש ליצור סיסמה‬
‫בעזרת תווים ומספרים‪ .‬אז משמשת סיסמה זו להתחברות לנקודת גישה מאובטחת‪.‬‬
‫פרוטוקולי אבטחה אלחוטיים‬
‫● ●הטלוויזיה תומכת רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים של הרשת האלחוטית‪.‬‬
‫– –מצבי אימות‪WEP :‬‏‪WPAPSK ,‬‏‪WPA2PSK ,‬‬
‫– –סוגי הצפנה‪WEP :‬‏‪TKIP ,‬‏‪AES ,‬‏‬
‫● ●בהתאם למפרטי האישור החדשים ביותר של ‪ ,Wi-Fi‬הטלוויזיות של ‪ Samsung‬אינן תומכות בהצפנת אבטחה מסוג‬
‫‪ WEP‬או ‪ TKIP‬ברשתות שפועלות במצב ‪.802.11n‬‬
‫‪P‬‏(תצורת‬
‫‪ W‬‏(‪ ,)Wi-Fi Protected Setup‬תוכל לחבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות ‪ BC‬‏‬
‫● ●אם הנתב האלחוטי תומך ב‪-‬‏‪ PS‬‏‬
‫‪ S‬ו‪-‬‏‪WPA‬‏‪.‬‬
‫לחצן) או ‪PIN‬‏ (מספר זיהוי אישי)‪ WPS .‬יגדיר אוטומטית את הגדרות המפתח‏‪ SID‬‏‬
‫● ●הטלוויזיה אינה יכולה להתחבר לנתבים אלחוטיים שאינם מאושרים‪.‬‬
‫קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות של קלט מחשב‪.‬‬
‫● ●כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה שלך למחשב‪ ,‬הגדר את כרטיס הווידאו של המחשב לאחת מהרזולוציות הרגילות‬
‫המפורטות בטבלאות להלן או בדף הבא‪ .‬הטלוויזיה תתכוונן באופן אוטומטי לרזולוציה שתבחר‪ .‬שים לב שהרזולוציה‬
‫האופטימלית והמומלצת היא ‪ 1920‬‏‪ 1080 x‬ב‪.‎60 Hz-‬‬
‫● ●בחירת רזולוציה שאינה נכללת בטבלאות עלולה לגרום להופעת מסך ריק או להפעלת מחוון ההפעלה בלבד‪.‬‬
‫● ●עיין במדריך למשתמש של כרטיס הגרפיקה לקבלת הרזולוציות התואמות‪.‬‬
‫‪IBM‬‬
‫רזולוציה‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫‪‎720 x 400‬‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪ Hz‬‏‪70‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫‪+/-‬‬
‫‪MAC‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪‎640 x 480‬‬
‫‪ ‎Hz‬‏‪67‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎832 x 624‬‬
‫‪ Hz‬‏‪75‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎1152 x 870‬‬
‫‪ Hz‬‏‪75‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
VESA DMT
‫תדר שעון‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר אופקי‬
)MHz(
)Hz(
)KHz(
-/-
25.175
59.940
31.469
60‫ ‏‬Hz
‎640 x 480
-/-
31.500
72.809
37.861
72‫ ‏‬Hz
‎640 x 480
-/-
31.500
75.000
37.500
75‫ ‏‬Hz
‎640 x 480
+/+
40.000
60.317
37.879
60‫ ‏‬Hz
‎800 x 600
+/+
50.000
72.188
48.077
72‫ ‏‬Hz
‎800 x 600
+/+
49.500
75.000
46.875
75‫ ‏‬Hz
‎800 x 600
-/-
65.000
60.004
48.363
60‫ ‏‬Hz
‎1024 x 768
-/-
75.000
70.069
56.476
70‫ ‏‬Hz
‎1024 x 768
+/+
78.750
75.029
60.023
75‫ ‏‬Hz
‎1024 x 768
+/+
108.000
75.000
67.500
75‫ ‏‬Hz
‎1152 x 864
+/+
74.250
60.000
45.000
60‫ ‏‬Hz
‎1280 x 720
+/-
83.500
59.810
49.702
60‫ ‏‬Hz
‎1280 x 800
+/+
108.000
60.020
63.981
60‫ ‏‬Hz
‎1280 x 1024
+/+
135.000
75.025
79.976
75‫ ‏‬Hz
‎1280 x 1024
+/+
85.500
59.790
47.712
60‫ ‏‬Hz
‎1366 x 768
+/-
106.500
59.887
55.935
60‫ ‏‬Hz
‎1440 x 900
+/+
108.000
60.000
60.000
60‫ ‏‬Hz
‎1600 x
900RB
+/-
146.250
59.954
65.290
60‫ ‏‬Hz
‎1680 x 1050
+/+
148.500
60.000
67.500
60‫ ‏‬Hz
‎1920 x 1080
)‫ אנכי‬/ ‫קיטוב (אופקי‬
‫תבנית תצוגה‬
‫רזולוציה‬
)‫ שורות‬x ‫(נקודות‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות וידאו‪.‬‬
‫‪CEA-861‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫רזולוציה‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪x )1440( 720‬‬
‫‪480i‬‬
‫‪ Hz‬‏‪60‬‬
‫‪15.734‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎720 (1440) x‬‬
‫‪576i‬‬
‫‪ Hz‬‏‪50‬‬
‫‪15.625‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎720 x 480‬‬
‫‪ Hz‬‏‪60‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎720 x 576‬‬
‫‪ Hz‬‏‪50‬‬
‫‪31.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎1280 x 720‬‬
‫‪ Hz‬‏‪60‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1280 x 720‬‬
‫‪ Hz‬‏‪50‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1920 x 1080i‬‬
‫‪ Hz‬‏‪60‬‬
‫‪33.750‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1920 x 1080i‬‬
‫‪ Hz‬‏‪50‬‬
‫‪28.125‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1920 x 1080‬‬
‫‪ Hz‬‏‪60‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1920 x 1080‬‬
‫‪ Hz‬‏‪50‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1920 x 1080‬‬
‫‪ Hz‬‏‪30‬‬
‫‪33.750‬‬
‫‪30.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1920 x 1080‬‬
‫‪ Hz‬‏‪25‬‬
‫‪28.125‬‬
‫‪25.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1920 x 1080‬‬
‫‪ Hz‬‏‪24‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪24.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫‪CEA-861 (DVI)‎‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫רזולוציה‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪‎720 x 480‬‬
‫‪ Hz‬‏‪60‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎720 x 576‬‬
‫‪ Hz‬‏‪50‬‬
‫‪31.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎1280 x 720‬‬
‫‪ Hz‬‏‪60‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1280 x 720‬‬
‫‪ Hz‬‏‪50‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1920 x 1080‬‬
‫‪ Hz‬‏‪60‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1920 x 1080‬‬
‫‪ Hz‬‏‪50‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫קרא לפני השימוש בהתקני ‪Bluetooth‬‬
‫קרא מידע זה לפני השימוש בהתקן ‪.Bluetooth‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫הגבלות החלות על השימוש ב‪Bluetooth-‬‬
‫● ●לא ניתן להשתמש בו‪-‬זמנית בהתקני ‪ Bluetooth‬ובתכונה סראונד‪.‬‬
‫● ●ייתכנו בעיות תאימות‪ ,‬בהתאם להתקני ה‪( .Bluetooth-‬ייתכן שאוזניות ניידות ייחודיות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם‬
‫לסביבה‪).‬‬
‫● ●עשויות להתרחש שגיאות של סינכרון תנועות שפתיים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהטלוויזיה והתקני ה‪ Bluetooth-‬יתנתקו‪ ,‬בהתאם למרחק ביניהם‪.‬‬
‫● ●התקן ‪ Bluetooth‬עשוי להשמיע צליל זמזום או לא לפעול‬
‫– –כאשר חלק מגופך נוגע במערכת המקלט‪/‬המשדר של התקן ה‪ Bluetooth-‬או הטלוויזיה‪.‬‬
‫– –כאשר הפעילות החשמלית של ההתקן מושפעת משיבושים בעקבות קיר‪ ,‬פינה או מחיצה‪.‬‬
‫– –כאשר ההתקן חשוף להפרעה חשמלית מהתקנים באותו תדר‪ ,‬לרבות ציוד רפואי‪ ,‬תנורי מיקרוגל ו‪ LAN-‬אלחוטי‪.‬‬
‫● ●אם הבעיה נמשכת‪ ,‬הקפד להשתמש ביציאת‪ Digital Sound Output (Optical)‎‬או ביציאת‪.HDMI (ARC)‎‬‬
‫● ●בדגמים מסוימים‪ ,‬ניתן לחבר רק התקן ‪ Bluetooth‬אחד‪ .‬עם זאת‪ ,‬במקרה של התקן ‪ Bluetooth‬למשחקים‪ ,‬ניתן לחבר‬
‫עד שני התקנים‪.‬‬
‫לחצנים ופונקציות‬
‫השתמש במאפייני נוחיות או בדוק את הלחצנים הזמינים והתיאורים שלהם לצורך שימוש בעת הפעלת תוכן מדיה‪.‬‬
‫" "הלחצנים והפונקציות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לתוכן‪.‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה‬
‫לחץ על הלחצן 'בחר' במהלך הפעלת וידאו‪ ,‬תמונה או תוכן מוקלט‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הלחצנים הבאים יופיעו‪.‬‬
‫" "ייתכן שהלחצנים או הפונקציות המסופקים ישתנו בהתאם לסוג תוכן המדיה‪.‬‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל או הפעל‬
‫השהיה או הפעלה של תוכן מולטימדיה‪ .‬באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות בעת השהיה של הווידאו‪.‬‬
‫"‬
‫"בעת השהיית הווידאו‪ ,‬הטלוויזיה אינה מפעילה שמע‪.‬‬
‫– –הילוך איטי‪ :‬מאפשר לך להפעיל את הווידאו במהירות הפעלה איטית (‪ )2/1 ,4/1 ,8/1‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫● ●הקודם ‪ /‬הבא‬
‫הצגת תוכן המולטימדיה הקודם או הבא‪.‬‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫העברת תוכן המולטימדיה קדימה או אחורה‪ .‬כדי להגביר את מהירות ההעברה אחורה או קדימה עד פי ‪ 3‬מהמהירות‬
‫הרגילה‪ ,‬בחר את הלחצן שוב ושוב‪ .‬לשחזור מהירות ההפעלה הרגילה‪ ,‬בחר את הלחצן ‪ /‬או בחר את הלחצן 'הרץ‬
‫אחורה‪/‬הרץ קדימה' ‪ 4‬פעמים במסך ההפעלה‪.‬‬
‫● ●חזרה‬
‫להפעלה מחזורית של תוכן המולטימדיה הנוכחי או של כל קובצי תוכן המולטימדיה שנמצאים באותה תיקייה‪.‬‬
‫● ●אקראי‬
‫הפעלת המוסיקה בסדר אקראי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫● ●תמונה מבוטלת‬
‫הפעלת קובצי תוכן המולטימדיה רק לאחר כיבוי המסך‪.‬‬
‫● ●סובב שמאלה ‪ /‬סובב ימינה‬
‫סיבוב התמונה לשמאל או לימין‪.‬‬
‫● ●זום‬
‫הגדלה או הקטנה של התמונה עד פי ‪.4‬‬
‫● ●התאם למסך‬
‫התאמת התמונה למסך‪.‬‬
‫● ●מוסיקת רקע‬
‫הפעל את מוסיקת הרקע כאשר הטלוויזיה מציגה תמונות עם מוסיקת רקע‪.‬‬
‫● ●אפשרויות‬
‫"האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם ולתוכן‪.‬‬
‫"‬
‫תיאור‬
‫פונקציה‬
‫מהירות מצגת שקופיות‬
‫הגדרת מהירות מצגת השקופיות‪.‬‬
‫אפקט הצגת שקופיות‬
‫להחלת אפקטי מעבר על מצגת השקופיות‪.‬‬
‫השמעת מוסיקה ברקע בזמן שהטלוויזיה מציגה תמונות‪.‬‬
‫מוסיקת רקע‬
‫" "יש לשמור את קובצי המוסיקה בהתקן ה‪ USB-‬שבו שומרים את קובצי התמונות‪.‬‬
‫" "להשהיית מוסיקת הרקע‪ ,‬בחר מוסיקת רקע במסך ההפעלה‪.‬‬
‫כתוביות‬
‫לשליטה בכתוביות של וידאו‪.‬‬
‫● ●כתוביות‪ :‬להפעלה או להשבתה של הכתוביות‪.‬‬
‫● ●שפה‪ :‬להגדרת שפת הכתוביות‪.‬‬
‫● ●סנכרון‪ :‬כוונון הסינכרון כאשר הווידאו והכתוביות אינם מסונכרנים‪.‬‬
‫● ●אפס סנכרון‪ :‬איפוס של כוונון סינכרון הכתוביות ל‪.0-‬‬
‫● ●גודל‪ :‬לשינוי גודל הגופן של הכתוביות‪.‬‬
‫● ●קידוד‪ :‬להצגת רשימה של שפות קידוד‪ .‬אפשרות לשנות את שפת הקידוד כאשר הכתוביות מוצגות‬
‫בצורה שגויה‪.‬‬
‫● ●סוג מסגרת‪ :‬לכוונון המיקום של טקסטים וקצות הכתוביות‪.‬‬
‫● ●צבע מסגרת‪ :‬לשינוי הצבע של קצות הכתוביות‪.‬‬
‫סובב‬
‫סיבוב הווידאו‪.‬‬
‫שפת שמע‬
‫פונקציה זו זמינה רק אם הווידאו תומך בצליל מרובה רצועות‪.‬‬
‫מידע‬
‫הצגת מידע מפורט אודות תוכן המולטימדיה הנוכחי‪.‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים בעת שימוש במצב ספורט‬
‫אם תלחץ על הלחצן 'בחר'‪ ,‬יופיעו הלחצנים הבאים‪.‬‬
‫● ●זום‬
‫להשהיית המסך הנוכחי ולהגדלת הזום בכל חלק של המסך באמצעות ארבעת לחצני הכיוון‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה בעת עיון בתוכן מולטימדיה שנשמר בהתקן אחסון מסוג ‪ USB‬או כאשר ‪ PIP‬פעיל‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה כאשר האפשרות ‪( Data Service‬שירות נתונים) פעילה‪.‬‬
‫● ●הקלט‬
‫פונקציה זו זמינה רק אם הטלוויזיה תומכת בפונקציית ההקלטה‪.‬‬
‫● ●‪Timeshift‬‬
‫ניתן להשהות ולהריץ אחורה טלוויזיה בשידור חי‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על ‪ ,Timeshift‬עיין בנושא "שימוש ב‪".Timeshift-‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק אם הטלוויזיה תומכת בפונקציית ההקלטה‪.‬‬
‫● ●הדגשה ידנית‬
‫שמירת וידאו לפרק זמן המתחיל ‪ 10‬שניות לפני הלחיצה על הלחצן ומסתיים ‪ 10‬שניות אחרי הלחיצה‪.‬‬
‫"‬
‫הגדרות‬
‫"ניתן להגדיר את הטלוויזיה כך שתשמור קטעים נבחרים באופן אוטומטי‪ ,‬ללא התערבות המשתמש‪ .‬בחר‬
‫תמונה מצב צפייה מיוחד מצב ספורט‪ ,‬ולאחר מכן הגדר את הדגשים אוטומטיים לערך פועל‪ .‬לקבלת מידע נוסף על‬
‫הדגשים אוטומטיים‪ ,‬עיין בנושא "חילוץ קטעים נבחרים באופן אוטומטי‪".‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בזמן הקלטת תוכנית‪.‬‬
‫● ●נגן הדגשים‬
‫הצגת המסך נגן הדגשים והפעלה אוטומטית או ידנית של הקטעים הנבחרים שנשמרו בקובץ שהוקלט‪ .‬נגן הדגשים אינו‬
‫זמין כאשר‪:‬‬
‫– –מתבצעת החלפה של אות הקלט‬
‫– –תיאור שמע במצב פועל‬
‫– –אתה צופה במשחק כדורגל ברזולוציית ‪UHD‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בזמן צפייה בתוכנית מוקלטת‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בזמן הקלטת תוכנית‪.‬‬
‫● ●הפעלה דואלית‬
‫אפשרות לצפות בתוכנית נוכחית בחלון ‪ PIP‬בזמן הצפייה בתוכנית מוקלטת‪ .‬כדי לצאת ממצב ‪ ,PIP‬בחר שוב‪ .‬הפעלה‬
‫דואלית אינו זמין כאשר‪:‬‬
‫– –מתבצעת החלפה של אות הקלט‬
‫– –תיאור שמע במצב פועל‬
‫– –אתה צופה במשחק כדורגל ברזולוציית ‪UHD‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בזמן צפייה בתוכנית מוקלטת‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בזמן הקלטת תוכנית‪.‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או ‪Timeshift‬‬
‫" "הלחצנים והפונקציות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לפונקציות‪.‬‬
‫אם תלחץ על הלחצן 'בחר'‪ ,‬יופיעו הלחצנים הבאים‪.‬‬
‫● ●זמן הקלטה‬
‫● ●הקלט‬
‫להתחלת הקלטה מיידית של התוכנית הנוכחית‪.‬‬
‫● ●‪Timeshift‬‬
‫ניתן להשהות ולהריץ אחורה טלוויזיה בשידור חי‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק אם הטלוויזיה תומכת בפונקציית ההקלטה‪.‬‬
‫● ●עצור הקלטה‪ ,‬עצור ‪ / Timeshift‬עבור לטלויזיה חיה‬
‫שימוש בלחצני השלט הרחוק בעת הקלטת תוכנית או ‪Timeshift‬‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫כאשר ההקלטה מושהית‪ ,‬ניתן להשתמש בפונקציות הבאות‪ .‬עם זאת‪ ,‬שמע אינו נתמך כאשר ההקלטה מושהית‪.‬‬
‫– –הילוך איטי‪ :‬להפעלת וידאו בחצי מהירות על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה במהלך צפייה בתוכנית המשודרת כעת‪.‬‬
‫במצב השהייה‪.‬‬
‫רישיון‬
.‫בדוק את מידע הרישיון ואת הסימנים המסחריים שהוחלו בטלוויזיה שלך‬
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX
VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multilanguage subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are
registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
.‫או חברות הבת שלה‬/‫ ו‬Rovi Corporation ‫ הם סימנים מסחריים של‬Rovi Guide-‫ ו‬Rovi :‫סימן מסחרי‬
.‫או חברות הבת שלה‬/‫ ו‬Rovi Corporation ‫ מיוצרת ברישיון מטעם‬Rovi Guide ‫ מערכת‬:‫רישיון‬
‫ באירופה ובמדינות אחרות לרבות פטנט אחד‬,‫ידי פטנטים ויישומים מוגנים בפטנט שהוגשו בארה"ב‬-‫ מוגנת על‬Rovi Guide ‫ מערכת‬:‫פטנט‬
.‫או חברות הבת שלה‬/‫ ו‬Rovi Corporation ‫ שהונפקו עבור‬6,239,794 ;5,940,073 ;6,396,546 ‫או יותר מבין הפטנטים בארה"ב שמספרם‬
‫או חברות הבת שלה והחברות המסונפות אליה אינן אחראיות בשום אופן לדיוק או לזמינות של פרטי‬/‫ ו‬Rovi Corporation :‫כתב ויתור‬
Rovi ‫ בשום מקרה‬.‫ ואינן יכולות להבטיח את זמינות השירות באזורך‬Rovi ‫לוח הזמנים של התוכניות או של נתונים אחרים במערכת‬
‫או החברות המסונפות אליה לא יהיו אחראיות לכל נזק הקשור לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים של התוכניות או של‬/‫ ו‬Corporation
.Rovi Guide ‫נתונים אחרים במערכת‬
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open
Source License Notice is written only English.
Download PDF

advertising