Samsung | SM-G925X | Samsung Galaxy S6 edge מדריך למשתמש (Marshmallow)

SM-G925F
‫מדריך למשתמש‬
www.samsung.com
Hebrew. 12/2016. Rev.1.1
‫תוכן העניינים‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪4‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪5‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪6‬‬
‫פריסת המכשיר‬
‫‪8‬‬
‫כרטיס ‪ SIM‬או ‪USIM‬‬
‫‪ 61‬דוא"ל‬
‫‪ 62‬מצלמה‬
‫‪ 80‬גלריה‬
‫‪ 81‬מנהל חכם‬
‫‪ 83‬לוח שנה‬
‫‪S Health 84‬‬
‫‪ 10‬סוללה‬
‫‪S Voice 87‬‬
‫‪ 15‬הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫‪ 89‬מוסיקה‬
‫‪ 16‬מסך מגע‬
‫‪ 90‬וידאו‬
‫‪ 19‬מסך הבית‬
‫‪ 91‬רשמקול‬
‫‪ 25‬נעילת מסך‬
‫‪ 93‬הקבצים שלי‬
‫‪ 26‬מסך ‪Edge‬‬
‫‪Samsung Gear 93‬‬
‫‪ 34‬לוח התראות‬
‫‪ 94‬תזכיר‬
‫‪ 36‬הזנת טקסט‬
‫‪ 95‬שעון‬
‫‪ 38‬צילום מסך‬
‫‪ 96‬מחשבון‬
‫‪ 39‬פתיחת יישומים‬
‫‪ 97‬יישומי ‪Google‬‬
‫‪ 39‬חלונות מרובים‬
‫‪ 43‬ניהול מכשירים ונתונים‬
‫‪ 47‬חיבור מהיר‬
‫הגדרות‬
‫‪ 50‬שיתוף קבצים עם אנשי קשר‬
‫‪ 99‬מבוא‬
‫‪ 51‬מצב חירום‬
‫‪Wi-Fi 99‬‬
‫‪Bluetooth 101‬‬
‫יישומים‬
‫‪ 103‬מצב טיסה‬
‫‪ 103‬נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים‬
‫‪ 52‬התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪ 104‬שימוש בנתונים‬
‫‪ 53‬טלפון‬
‫‪ 105‬רשתות סלולריות‬
‫‪ 56‬אנשי קשר‬
‫‪ NFC 105‬ותשלום‬
‫‪ 58‬הודעות‬
‫‪ 108‬הגדרות חיבור נוספות‬
‫‪ 60‬דפדפן‬
‫‪2‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫‪ 110‬יישומים‬
‫‪ 111‬צלילים ורטט‬
‫‪ 111‬התראות‬
‫‪ 112‬נא לא להפריע‬
‫‪ 112‬תצוגה‬
‫‪ 113‬מסך ‪Edge‬‬
‫‪ 113‬תכונות שימושיות‬
‫‪ 114‬טפט‬
‫‪ 114‬ערכת נושא‬
‫‪ 115‬נעילת מסך ואבטחה‬
‫‪ 119‬פרטיות ובטיחות‬
‫‪ 122‬מצב קל‬
‫‪ 122‬נגישות‬
‫‪ 123‬חשבונות‬
‫‪ 124‬גיבוי ואיפוס‬
‫‪ 124‬שפה ומקלדת‬
‫‪ 125‬סוללה‬
‫‪ 125‬אחסון‬
‫‪ 126‬תאריך ושעה‬
‫‪ 126‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 126‬אודות המכשיר‬
‫נספח‬
‫‪ 127‬נגישות‬
‫‪ 143‬פתרון בעיות‬
‫‪3‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר‪ ,‬על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות‪.‬‬
‫ •התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫ •חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות‪ ,‬מפרט דגם או גרסת‬
‫התוכנה של המכשיר‪.‬‬
‫ •תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של‬
‫המכשיר‪ .‬ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫ •חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב‬
‫עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את‬
‫מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫ •התוכנות‪ ,‬מקורות השמע‪ ,‬הטפטים‪ ,‬התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה‬
‫מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות‬
‫או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים הם האחראים הבלעדיים‬
‫לשימוש לא חוקי במדיה‪.‬‬
‫ •ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים‪ ,‬כגון העברת הודעות‪ ,‬העלאה והורדה‪ ,‬סנכרון‬
‫אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום‪ ,‬בהתאם לתכנית הנתונים שלך‪ .‬להעברת נתונים בנפח‬
‫גדול‪ ,‬מומלץ להשתמש בתכונת ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫ •יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא‬
‫הודעה מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר‪ ,‬פנה למרכז השירות של‬
‫‪ .Samsung‬עבור יישומים המותקנים על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫ •שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר‪ ,‬או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים‪ ,‬עשויים‬
‫לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים‪ .‬פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון‬
‫של ‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •בהתאם לאזור או לדגם‪ ,‬עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של‬
‫ארה"ב (‪ .)FCC‬אם המכשיר שברשותך אושר על‪-‬ידי ה‪ ,FCC-‬תוכל להציג את מזהה ה‪FCC-‬‬
‫של המכשיר‪ .‬כדי להציג את מזהה ה‪ ,FCC-‬הקש על יישומים ← הגדרות ← אודות המכשיר‬
‫← פרטי סוללה‪.‬‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫שים לב‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫תכולת האריזה‬
‫ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫ •מכשיר‬
‫ •מדריך התחלה מהירה‬
‫ •הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫ •הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ •המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫ •ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬ודא שהאביזרים תואמים‬
‫למכשיר לפני הרכישה‪.‬‬
‫ •השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש באביזרים לא מאושרים‬
‫עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ •זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪5‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פריסת המכשיר‬
‫מגש כרטיס ‪SIM‬‬
‫רמקול‬
‫נורית חיווי‬
‫מצלמה קדמית‬
‫חיישן קרבה‪/‬תאורה‬
‫מסך ‪Edge‬‬
‫מסך ‪Edge‬‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מסך מגע‬
‫מקש הבית )חיישן זיהוי‬
‫טביעת האצבע(‬
‫מקש יישומים אחרונים‬
‫מקש חזרה‬
‫שקע אוזניות‬
‫רמקול‬
‫שקע רב‪-‬תכליתי‬
‫מיקרופון‬
‫יציאת אינפרא‪-‬אדום‬
‫מיקרופון‬
‫אנטנת ‪GPS‬‬
‫נורית מבזק‬
‫מצלמה אחורית‬
‫מקש עוצמת הקול‬
‫אנטנת ‪/NFC‬סליל טעינה‬
‫אלחוטית‬
‫אנטנה ראשית‬
‫‪6‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •אין לכסות את אזור האנטנה בידיים או חפצים אחרים‪ .‬הדבר עלול לגרום לבעיות‬
‫קישוריות או לרוקן את הסוללה‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי ‪ .Samsung‬מגני מסך שאינם מאושרים‬
‫עשויים לשבש את פעולת החיישנים‪.‬‬
‫ •מנע מגע של מים במסך המגע‪ .‬מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת‬
‫חשיפה למים‪.‬‬
‫ •בעת הטיית המסך‪ ,‬הצבעים עליו עשויים להיראות שונים בהתאם לעמדת הצפייה‪.‬‬
‫מקשים‬
‫פונקציה‬
‫מקש‬
‫הפעלה‬
‫אחרונים‬
‫בית‬
‫ •לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך‪.‬‬
‫ •הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים‪.‬‬
‫ •הקש והחזק כדי להפעיל את תצוגת המסך המפוצל‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול‪.‬‬
‫ •לחץ כדי לחזור למסך הבית‪.‬‬
‫ •לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את ‪.Google‬‬
‫חזרה‬
‫ •הקש כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫עוצמת קול‬
‫ •לחץ כדי לכוונן את עוצמת הקול של המכשיר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫כרטיס ‪ SIM‬או ‪USIM‬‬
‫התקנת כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪USIM-‬‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שסופק על‪-‬ידי ספק השירות של הטלפון הנייד‪.‬‬
‫ •רק כרטיסי ‪ nano-SIM‬פועלים עם המכשיר‪.‬‬
‫ •ייתכן ששירותי ‪ LTE‬מסוימים לא יהיו זמינים‪ ,‬בהתאם לספק השירות‪ .‬למידע נוסף על‬
‫זמינות השירותים‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה‪ SIM -‬כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח‪ .‬אם לא‪ ,‬המכשיר עלול להינזק‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הנח את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬במגש כרטיס ה‪ SIM-‬כשהמגעים המוזהבים פונים מטה‪.‬‬
‫הוצא בעדינות את מגש כרטיס ה‪ SIM-‬מתוך החריץ של מגש כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ ,USIM-‬או לאפשר לאחרים להשתמש‬
‫בו‪ Samsung .‬אינה אחראית לנזקים או אי‪-‬נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של‬
‫כרטיסים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הכנס את מגש כרטיס ה‪ SIM-‬בחזרה לחריץ של מגש כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫הכנס בזהירות את מגש כרטיס ה‪ SIM-‬כדי למנוע יציאה או נפילה של כרטיסי ה‪SIM-‬‬
‫מהמגש‪.‬‬
‫הסרת כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪USIM-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הוצא בעדינות את מגש כרטיס ה‪ SIM-‬מתוך החריץ של מגש כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫‪3 3‬הוצא את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה‪ SIM -‬כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הכנס את מגש כרטיס ה‪ SIM-‬בחזרה לחריץ של מגש כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫‪9‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סוללה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה‪ ,‬או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים‪ ,‬סוללות וכבלים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מטענים וכבלים‬
‫שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬למתאם המתח מסוג ‪ ,USB‬ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה‪USB-‬‬
‫לשקע הרב‪-‬תכליתי‪.‬‬
‫חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו‬
‫מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חבר את מתאם מתח ה‪ USB-‬לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫לאחר טעינה מלאה‪ ,‬נתק את המכשיר מהמטען‪ .‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן‬
‫נתק אותו משקע החשמל‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג כיבוי‪/‬הדלקה‬
‫במטען‪ ,‬לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע‬
‫בזבוז בצריכת חשמל‪ .‬במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪,‬‬
‫במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫צפייה בשארית זמן הטעינה‬
‫בעת טעינה‪ ,‬פתח את מסך הבית והקש על יישומים ← הגדרות ← סוללה‪.‬‬
‫זמן הטעינה האמיתי עלול להשתנות בהתאם למצב המכשיר ותנאי הטעינה‪ .‬ייתכן ושארית‬
‫זמן הטעינה לא תוצג כאשר אתה מטעין את המכשיר בתנאים מאוד קרים או מאוד חמים‪.‬‬
‫צמצום של צריכת מתח הסוללה‬
‫המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה‪.‬‬
‫ •ייעל את השימוש במכשיר באמצעות המנהל החכם‪.‬‬
‫ •כאשר אינך משתמש במכשיר‪ ,‬העבר אותו למצב שינה על‪-‬ידי לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫ •הפעל את מצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ •סגור יישומים לא נחוצים‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Bluetooth‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Wi-Fi‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים‪.‬‬
‫ •קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת‪.‬‬
‫ •הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות‬
‫ •כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫ •אם הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען‪.‬‬
‫יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו‪-‬זמנית‪ ,‬ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור‬
‫למכשיר אחר‪ ,‬הסוללה מתרוקנת במהירות‪ .‬על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח‬
‫סוללה במהלך העברת נתונים‪ ,‬יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה‪.‬‬
‫ •שימוש במקור חשמל אחר ממתאם מתח ‪ ,USB‬כגון מחשב‪ ,‬עלול לגרום לטעינה איטית יותר‬
‫עקב מתח חשמל נמוך יותר‪.‬‬
‫ •ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר‪.‬‬
‫ •במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר והמטען עשויים להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה‬
‫על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יתר על המידה‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמטען יפסיק את פעולתו‪.‬‬
‫ •אם המכשיר לא נטען כהלכה‪ ,‬יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪12‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫טעינה מהירה‬
‫למכשיר יש תכונת טעינה מהירה מובנית‪ .‬ניתן להשתמש בתכונה זו לטעינת הסוללה מהר יותר‬
‫בזמן שהמכשיר או המסך מכובים‪.‬‬
‫אודות טעינה מהירה‬
‫ •טעינה מהירה משתמשת בטכנולוגיית טעינת סוללה אשר מטעינה את הסוללה מהר יותר‬
‫באמצעות הגברת כוח הטעינה‪ .‬המכשיר תומך בתכונת טעינה מהירה מותאמת של ‪Samsung‬‬
‫ו‪.Qualcomm Quick Charge 2.0-‬‬
‫ •לשימוש טעינה מהירה במכשיר שלך‪ ,‬חבר אותו למטען אשר תומך ב‪-‬טעינה מהירה מותאמת‬
‫או ‪.Quick Charge 2.0‬‬
‫הגברת מהירות הטעינה‬
‫על מנת להגביר את מהירות הטעינה‪ ,‬כבה או המכשיר או את המסך בעת טעינת הסוללה‪.‬‬
‫ •בעת טעינת הסוללה כאשר המכשיר כבוי‪ ,‬סמל ה‪-‬‬
‫יופיע על המסך‪.‬‬
‫ •לא ניתן להשתמש בטעינה המהירה כשהמסך דולק‪ .‬כבה את המסך להגברת מהירות הטעינה‪.‬‬
‫אם תכונת הטעינה המהירה לא מופעלת‪ ,‬במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← סוללה‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג טעינה מהירה בכבל כדי להפעילה‪.‬‬
‫ •לא ניתן להשתמש בתכונת הטעינה המהירה המובנית בשימוש במטען סוללה סטנדרטי‬
‫לטעינת הסוללה‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מתחמם או שטמפטורת האוויר מסביב עולה‪ ,‬מהירות הטעינה עלולה להיות‬
‫נמוכה יותר באופן אוטומטי‪ .‬זהו מצב תפעול רגיל הנועד למנוע נזק למכשיר‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫טעינה אלחוטית‬
‫למכשיר יש סליל טעינה אלחוטית מובנה‪ .‬ניתן לטעון את הסוללה בעזרת מטען אלחוטי (נמכר‬
‫בנפרד)‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הנח את גב המכשיר במרכזו במרכז המטען האלחוטי‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את זמן הטעינה הנותר במסך‪ .‬הזמן שנותר בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי‬
‫הטעינה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫לאחר טעינה מלאה‪ ,‬נתק את המכשיר מהמטען האלחוטי‪.‬‬
‫ •במקרה שקיימים חומרים זרים בין המכשיר והמטען האלחוטי‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא ייטען‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש במטען האלחוטי באזורים בהם אותות הרשת חלשים‪ ,‬ייתכן שתאבד‬
‫את קליטת הרשת‪.‬‬
‫ •השתמש במטענים אלחוטיים המאושרים על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬הסוללה עלולה לא להיטען‬
‫כראוי אם אתה משתמש במטענים אלחוטיים אחרים‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← סוללה ← מצב חיסכון בחשמל‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫להפעלה אוטומטית של מצב חיסכון בחשמל כשהסוללה הנותרת מגיעה לרמה שנקבעה מראש‪,‬‬
‫הקש על הפעל חיסכון בחשמל ובחר אפשרות‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מצב חיסכון מרבי בחשמל‬
‫השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה‪ .‬במצב חיסכון מרבי‬
‫בחשמל המכשיר מבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •מציג את הצבעים על המסך בגוון אפור‪.‬‬
‫ •מגביל את היישומים הזמינים ליישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד‪.‬‬
‫ •משבית את החיבור לנתונים ניידים כשהמסך נכבה‪.‬‬
‫ •משבית את החיבור ל‪ Wi-Fi-‬ו‪.Bluetooth-‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← סוללה ← מצב חיסכון מרבי בחשמל‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי להשבית את מצב החיסכון המרבי בחשמל‪ ,‬הקש על עוד ← כבה מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'‪.‬‬
‫זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש שנותר‬
‫עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך‬
‫כדי להגדיר את המכשיר‪.‬‬
‫כדי לכבות את המכשיר‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי והחזק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על כיבוי‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות‬
‫הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את מקש ההפעלה‪/‬כיבוי ועל מקש החלשת‬
‫עוצמת קול בו‪-‬זמנית למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע הפעלה מחדש‪.‬‬
‫מקש החלשת עוצמת‬
‫קול‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪15‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסך מגע‬
‫ •אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית‬
‫עלולה לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫ •על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו‬
‫לחץ רב מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך‪ ,‬שהם מחוץ לאזור קלט המגע‪.‬‬
‫ •הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או‬
‫תמונות רפאים על המסך‪ .‬יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע‪.‬‬
‫הקשה‬
‫כדי לפתוח יישום‪ ,‬לבחור פריט תפריט‪ ,‬ללחוץ על לחצן במסך או להזין תו באמצעות לוח המקשים‬
‫שעל המסך‪ ,‬הקש על המסך באצבעך‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ‪ 2-‬שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫גרירה‬
‫לשינוי מיקום של פריט‪ ,‬הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי‪ .‬הקש שוב הקשה‬
‫כפולה כדי לחזור‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלקה‬
‫החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים כדי להציג לוחות אחרים‪.‬‬
‫החלק את האצבע למעלה או למטה לגלילה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים‪ ,‬כגון אנשי קשר‪.‬‬
‫הרחקה וקירוב של שתי אצבעות‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט‪ ,‬מפה או תמונה‪ ,‬להגדלה (זום) של החלק הרצוי‪ .‬בצע‬
‫תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסך הבית‬
‫מסך הבית‬
‫מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר‪ .‬הוא מציג יישומונים‪ ,‬קיצורי דרך‬
‫ליישומים ועוד‪.‬‬
‫להצגת לוחות אחרים‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫יישומון‬
‫יישום‬
‫תיקייה‬
‫מחווני מסך‬
‫יישומים מועדפים‬
‫סמל מסך היישומים‬
‫‪19‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫אפשרויות מסך הבית‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו‪ ,‬או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס‬
‫לאפשרויות הזמינות‪ .‬התאם אישית את מסך הבית על‪-‬ידי הוספה‪ ,‬מחיקה או סידור מחדש של‬
‫לוחות מסך הבית‪ .‬תוכל גם להגדיר את טפט מסך הבית‪ ,‬להוסיף יישומונים ועוד‪.‬‬
‫ •טפטים‪ :‬שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה‪.‬‬
‫ •יישומונים‪ :‬הוסף יישומונים למסך הבית‪ .‬יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות‬
‫ספציפיות של יישומים‪ ,‬כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך‪.‬‬
‫ •ערכת נושא‪ :‬שנה את ערכת הנושא של המכשיר‪ .‬האלמנטים הוויזואליים של הממשק‪ ,‬ובכלל‬
‫זה הצבעים‪ ,‬הסמלים והטפטים‪ ,‬ישתנו בהתאם לערכת הנושא שנבחרה‪.‬‬
‫ •קווי רשת במסך‪ :‬שנה את גודל הרשת כדי להציג יותר או פחות פריטים במסך הבית ובמסך‬
‫היישומים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪Flipboard Briefing‬‬
‫עיין בכתבות האחרונות במגוון קטגוריות‪ .‬תוכל להתעדכן בחדשות המעניינות אותך באמצעות תכונה‬
‫זו‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬החלק שמאלה כדי לפתוח את ‪ .Flipboard Briefing‬החלק מעלה או מטה כדי לדפדף‬
‫בכתבות בקטגוריות החדשות השונות‪.‬‬
‫אם תכונה זו אינה מופעלת‪ ,‬הקש ממושכות על אזור ריק במסך הבית‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬החלק שמאלה‬
‫והקש על המתג ‪ Briefing‬כדי להפעילה‪.‬‬
‫הוספת פריטים‬
‫הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך היישומים‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומונים‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומונים‪ ,‬הקש‬
‫ממושכות על יישומון‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית‪.‬‬
‫הזזה והסרה של פריטים‬
‫הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיצורי הדרך‪ ,‬בחלק התחתון של מסך‬
‫הבית‪.‬‬
‫כדי להסיר פריט‪ ,‬הקש עליו והחזק‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור אותו אל האפשרות הסר בחלק העליון של‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫יצירת תיקיות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר‪.‬‬
‫תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על הזן שם תיקייה והכנס שם תיקייה‪.‬‬
‫כדי לשנות את צבע התיקייה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להוסיף עוד יישומים לתיקייה‪ ,‬הקש על יישום אחר והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל התיקייה‪.‬‬
‫ניהול לוחות‬
‫הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית כדי להוסיף‪ ,‬להזיז או להסיר לוח‪.‬‬
‫כדי להוסיף לוח‪ ,‬החלק ימינה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להזיז לוח‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להסיר לוח‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות הסר‬
‫בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫כדי להגדיר לוח כמסך הבית הראשי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים‪ ,‬כולל יישומים חדשים שהותקנו‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים כדי לפתוח את מסך היישומים‪ .‬להצגת לוחות אחרים‪ ,‬החלק שמאלה‬
‫או ימינה‪.‬‬
‫הזזת פריטים‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ערוך‪ .‬הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫יצירת תיקיות‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר‪.‬‬
‫‪3 3‬עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ערוך‪.‬‬
‫תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪44‬‬
‫הקש על הזן שם תיקייה והכנס שם תיקייה‪.‬‬
‫כדי לשנות את צבע התיקייה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להוסיף עוד יישומים לתיקייה‪ ,‬הקש על יישום אחר והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל התיקייה‪.‬‬
‫סמלי חיווי‬
‫סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב‪ ,‬בחלק העליון של המסך‪ .‬הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם‬
‫הנפוצים ביותר‪.‬‬
‫ביישומים מסוימים‪ ,‬ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך‪ .‬כדי להציג את‬
‫שורת המצב‪ ,‬גרור מטה מהחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫אין אות‬
‫עוצמת האות‬
‫נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)‬
‫רשת ‪ GPRS‬מחוברת‬
‫רשת ‪ EDGE‬מחוברת‬
‫רשת ‪ UMTS‬מחוברת‬
‫רשת ‪ HSDPA‬מחוברת‬
‫רשת‪ HSPA+‎‬מחוברת‬
‫‪/‬‬
‫מחובר לרשת ‪( LTE‬דגמים תומכי ‪)LTE‬‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת‬
‫התכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת‬
‫‪ GPS‬מופעל‬
‫שיחה פעילה‬
‫שיחה שלא נענתה‬
‫הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה‬
‫התראה מופעלת‬
‫‪24‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫מצב שקט מופעל‬
‫מצב רטט מופעל‬
‫מצב טיסה מופעל‬
‫אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות‬
‫עוצמת המתח בסוללה‬
‫נעילת מסך‬
‫לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו‪ .‬כמו כן‪ ,‬המסך כבה וננעל אוטומטית‬
‫אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫כדי לבטל את נעילת המסך‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי או מקש הבית‪ ,‬והחלק בכיוון כלשהו‪.‬‬
‫ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה של אחרים למידע האישי שלך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נעילת מסך ואבטחה ← סוג נעילת מסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫שיטה לנעילת המסך‪ .‬לביטול נעילה של המכשיר‪ ,‬נדרש קוד ביטול נעילה‪.‬‬
‫אם שכחת את קוד ביטול הנעילה‪ ,‬הבא את המכשיר למרכז שירות של ‪ Samsung‬לצורך‬
‫איפוס‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫דפוס‬
‫שרטט דפוס ביטול נעילה על‪-‬ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות‪ ,‬ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם‬
‫נוספת לצורך אימות‪ .‬הגדר קוד ‪ PIN‬לצורך גיבוי‪ ,‬לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס‬
‫ביטול הנעילה‪.‬‬
‫קוד ‪PIN‬‬
‫קוד ‪ PIN‬כולל ספרות בלבד‪ .‬הזן לפחות ארבע ספרות‪ ,‬ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת‬
‫לצורך אימות‪.‬‬
‫סיסמה‬
‫סיסמה מורכבת מאותיות‪ ,‬מספרים וסמלים‪ .‬הזן לפחות ארבעה תווים‪ ,‬כולל לפחות אות אחת‪,‬‬
‫ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות‪.‬‬
‫טביעות אצבע‬
‫הכנס את טביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסך‪ .‬ראה זיהוי טביעת אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫מסך ‪Edge‬‬
‫מבוא‬
‫מחלוניות ‪ Edge‬השונים תוכל לגשת בקלות ליישומים המועדפים‪ ,‬למשימות‪ ,‬לאנשי הקשר ועוד‪ .‬גם‬
‫כאשר המסך כבוי‪ ,‬תוכל לצפות במידע כגון חדשות‪ ,‬שיחות שלא נענו והתראות על הודעות ולהציג‬
‫את שעון הלילה במסך ‪.Edge‬‬
‫‪26‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בחלוניות ‪Edge‬‬
‫גרור את ידית חלונית ‪ Edge‬לעבר מרכז המסך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה כדי לעבור בין‬
‫חלוניות ‪.Edge‬‬
‫אם ידית האחיזה של חלונית ‪ Edge‬אינה מוצגת‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ←‬
‫מסך ‪ ← Edge‬חלוניות ‪ ,Edge‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫חלוניות ‪Edge‬‬
‫ידית האחיזה של חלונית ‪Edge‬‬
‫יישומי ‪Edge‬‬
‫משימות ‪Edge‬‬
‫אנשי ‪Edge‬‬
‫עריכת חלוניות ‪Edge‬‬
‫בחר חלוניות שיוצגו במסך ‪ Edge‬או ערוך אותם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫גרור את ידית חלונית ‪ Edge‬לעבר מרכז החלונית‪.‬‬
‫כדי לפתוח את מסך ההגדרות של 'חלונית ‪.'Edge‬‬
‫‪27‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫סמן את חלוניות ‪ Edge‬שברצונך להציג‪.‬‬
‫לעריכת חלונית‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫להורדת חלוניות נוספות‪ ,‬הקש על הורד‪.‬‬
‫לסידור מחדש של החלוניות‪ ,‬הקש על סדר מחדש וגרור את‬
‫למיקום אחר‪.‬‬
‫הגדרה של ידית חלונית ‪Edge‬‬
‫באפשרותך לשנות את המיקום‪ ,‬הגודל או השקיפות של הידית‪.‬‬
‫גרור את ידית חלונית ‪ Edge‬לעבר מרכז המסך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש על‬
‫‪.Edge‬‬
‫← הגדרות ידית במסך‬
‫יישומי ‪Edge‬‬
‫הפעל במהירות יישומים שנמצאים בשימוש לעתים קרובות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק שמאלה או ימינה כדי לפתוח את חלונית יישומי ‪.Edge‬‬
‫‪3 3‬בחר יישום להפעלה‪.‬‬
‫גרור את ידית חלונית ‪ Edge‬לעבר מרכז המסך‪.‬‬
‫עריכת חלונית יישומי ‪Edge‬‬
‫בחלונית והקש על יישום מרשימת היישומים‪ .‬כדי ליצור תיקייה‬
‫כדי להוסיף יישום‪ ,‬הקש על‬
‫בחלונית‪ ,‬הקש והחזק יישום מהרשימה וגרור אותו מעל יישום אחר בחלונית יישומי ‪ .Edge‬עזוב את‬
‫היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים‪.‬‬
‫למחיקת יישום‪ ,‬הקש והחזק את היישום בחלונית וגרור אותו אל האנשים שלי בחלק העליון של‬
‫החלונית‪.‬‬
‫לשינוי סדר היישומים‪ ,‬הקש והחזק יישום וגרור אותו אל מיקום אחר‪.‬‬
‫ולאחר מכן הקשה על‬
‫ניתן לערוך את חלונית יישומי ‪ Edge‬בהקשה על‬
‫‪.Edge‬‬
‫‪28‬‬
‫מתחת ליישומי‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫משימות ‪Edge‬‬
‫בצע במהירות משימות שבהן אתה מרבה להשתמש‪ ,‬כגון כתיבת הודעות ויצירת אירועים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק שמאלה או ימינה כדי לפתוח את חלונית משימות ‪.Edge‬‬
‫‪3 3‬הקש על משימה לביצוע‪.‬‬
‫גרור את ידית חלונית ‪ Edge‬לעבר מרכז המסך‪.‬‬
‫עריכת חלונית משימות ‪Edge‬‬
‫כדי להוסיף משימה‪ ,‬הקש על‬
‫בחלונית והקש על משימה מרשימת המשימות‪.‬‬
‫למחיקת משימה‪ ,‬הקש והחזק את סמל איש הקשר בחלונית וגרור אותו להאנשים שלי בחלק העליון‬
‫של החלונית‪.‬‬
‫לשינוי סדר המשימות‪ ,‬הקש והחזק משימה וגרור אותה אל מיקום אחר‪.‬‬
‫ניתן לערוך את חלונית משימות ‪ Edge‬בהקשה על‬
‫‪.Edge‬‬
‫ולאחר מכן הקשה על‬
‫מתחת למשימות‬
‫אנשי ‪Edge‬‬
‫הוסף אנשי קשר מועדפים לחלונית אנשי ‪ Edge‬כדי ליצור עמם קשר במהירות ולהציג התראות‬
‫שמתקבלות מהם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק שמאלה או ימינה כדי לפתוח את חלונית אנשי ‪.Edge‬‬
‫גרור את ידית חלונית ‪ Edge‬לעבר מרכז המסך‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הוספת אנשי קשר ל'אנשים שלי'‬
‫הוסף אנשי קשר הנמצאים בשימוש תכוף לרשימת 'האנשים שלי' והגדר אותם כאנשי קשר‬
‫בעדיפות‪.‬‬
‫לרשימת 'האנשים שלי' ניתן להוסיף רק אנשי קשר השמורים באנשי קשר‪.‬‬
‫בחר צבע באמצעות לחיצה על‬
‫ובחר איש קשר להוספה‪.‬‬
‫לשינוי סדר אנשי הקשר‪ ,‬הקש והחזק את סמל איש הקשר וגרור אותו אל מיקום אחר‪.‬‬
‫למחיקת איש קשר‪ ,‬הקש והחזק את סמל איש הקשר וגרור אותו ל‪-‬הסר בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫מתחת לאנשי ‪.Edge‬‬
‫ולאחר מכן הקשה על‬
‫ניתן לערוך את חלונית אנשי ‪ Edge‬בהקשה על‬
‫לשינוי הצבע המוקצה לאיש קשר‪ ,‬הקש על האנשים שלי‪ ,‬ואז הקש על סמל הצבע של איש הקשר‪.‬‬
‫הצגת התראות שלא נצפו מ'האנשים שלי'‬
‫כאשר קיימת התראה שלא נצפתה מאיש קשר הנמצא ברשימת 'האנשים שלי'‪ ,‬תופיע על מסך‬
‫‪ Edge‬לשונית עם הצבע שהוקצה לאותו איש קשר‪.‬‬
‫גרור את הלשונית לכיוון מרכז המסך כדי להציג את הפרטים‪ .‬באפשרותך לענות ישירות לאיש‬
‫הקשר באמצעות הקשה על אחת מאפשרויות התקשורת‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫יצירת קשר עם 'האנשים שלי'‬
‫פתח את רשימת 'האנשים שלי' והקש על איש הקשר הרצוי‪ .‬לחצני התקשורת יופיעו על המסך‪.‬‬
‫הקש על הלחצן הרצוי כדי להתקשר‪ ,‬לשלוח הודעה או לשלוח דוא"ל לאיש הקשר‪.‬‬
‫תאורת ‪Edge‬‬
‫מסך ‪ Edge‬נדלק כאשר אתה מקבל שיחות או התראות בזמן שמסך המכשיר פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מסך ‪ ← Edge‬תאורת ‪ ,Edge‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫אם הפעלת את תכונת אנשי ‪ ,Edge‬מסך ‪ Edge‬נדלק בצבע שהוקצה לו כאשר אתה מקבל שיחות‬
‫או התראות מאנשי קשר בעלי עדיפות‪.‬‬
‫באפשרותך לדחות שיחות נכנסות באמצעות הודעות דחייה מותאמות אישית‪ .‬כשמסך המכשיר פונה‬
‫מטה‪ ,‬החזק את אצבעך על החיישן שבגב המכשיר לשתי שניות כדי לדחות שיחות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מסך ‪ ← Edge‬תאורת ‪ ← Edge‬מענה מהיר‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫כדי לערוך את הודעות הדחייה המובנות‪ ,‬הקש על טקסט ההודעה תחת הודעת 'מענה מהיר'‪.‬‬
‫הזנות ‪Edge‬‬
‫ניתן להציג במסך ‪ Edge‬חדשות בזמן אמת‪ ,‬שיחות שלא נענו‪ ,‬התראות בנוגע להודעות ומידע אחר‪,‬‬
‫כשהמסך כבוי‪.‬‬
‫הגדרת הזנות ‪Edge‬‬
‫הגדר את המידע שיוצג על מסך ‪.Edge‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הזנות ‪ ,Edge‬והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬סמן פריטים שברצונך להציג‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מסך ‪.Edge‬‬
‫לעריכת הזנה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫להורדת פריטים נוספים‪ ,‬הקש על הורד‪.‬‬
‫לסידור מחדש של הפריטים‪ ,‬הקש על סדר מחדש‪ .‬לאחר מכו‪ ,‬הקש והחזק את‬
‫וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫על פריט‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הצגת הזנות ‪Edge‬‬
‫‪11‬‬
‫עם כיבוי המסך‪ ,‬החלק את מסך ‪ Edge‬כלפי מעלה או מטה‪ ,‬או להיפך‪ ,‬כדי להדליק אותו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫החלק את מסך ‪ Edge‬שמאלה או ימינה כדי להציג את הזנות ‪.Edge‬‬
‫מסך ‪ Edge‬נכבה כאשר המכשיר לא נמצא בשימוש למשך פרק הזמן שצוין‪ .‬לשינוי הגדרת‬
‫הכיבוי האוטומטי של מסך ‪ ,Edge‬פתח את מסך היישומים והקש על הגדרות ← מסך‬
‫‪ ← Edge‬הזנות ‪ ← Edge‬הגדרות הזנות ‪ ← Edge‬הזמן הקצוב להזנות ‪.Edge‬‬
‫‪33‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שעון לילה‬
‫הפעל את השעון שעל מסך ‪ Edge‬לצפייה בלילה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שעון לילה והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬הגדר את משך ההפעלה של שעון הלילה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תצוגה‪.‬‬
‫כדי לקבוע את המיקום של שעון הלילה‪ ,‬הקש על מיקום 'שעון לילה' ובחר צד‪.‬‬
‫ •ניתן להפעיל את שעון הלילה לפרק זמן מרבי של עד ‪ 12‬שעות‪.‬‬
‫ •תכונת שעון לילה תושבת כאשר רמת אנרגיה של הסוללה צונחת מתחת ל‪.15 %-‬‬
‫לוח התראות‬
‫שימוש בלוח ההתראות‬
‫בעת קבלת התראות חדשות‪ ,‬כגון הודעות או שיחות שלא נענו‪ ,‬מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב‪.‬‬
‫כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים‪ ,‬פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים‪.‬‬
‫גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪ .‬לסגירת לוח ההתראות‪ ,‬החלק את‬
‫אצבעך מעלה על המסך‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות‪.‬‬
‫פתיחת הגדרות‪.‬‬
‫לחצני הגדרות מהירות‬
‫הצג לחצנים נוספים של הגדרות‬
‫מהירות‪.‬‬
‫כוונן את הבהירות‪.‬‬
‫הפעל חיבור מהיר‪.‬‬
‫הקש על התראה‪ ,‬ובצע פעולות‬
‫שונות‪.‬‬
‫נקה את כל ההתראות‪.‬‬
‫עבור למסך הגדרות ההתראה‪.‬‬
‫שימוש בלחצני הגדרה מהירה‬
‫הקש על לחצני ההגדרה המהירה כדי להפעיל חלק מהתכונות‪ .‬החלק שמאלה או ימינה באזור‬
‫הלחצנים כדי להציג לחצנים נוספים‪ .‬כדי להציג הגדרות מפורטות יותר‪ ,‬הקש והחזק את הלחצן‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫לשינוי סדר הלחצנים‪ ,‬הקש על‬
‫אחר‪.‬‬
‫← ערוך‪ ,‬הקש והחזק את הלחצן הרצוי ואז גרור אותו למיקום‬
‫מחפש ‪S‬‬
‫חפש מגוון רחב של תוכן באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫חיפוש תוכן במכשיר‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על‬
‫← מחפש ‪.S‬‬
‫הזן מילת מפתח בשדה החיפוש‪ ,‬או הקש על‬
‫ואמור מילת מפתח‪.‬‬
‫לקבלת תוצאות ממוקדות יותר‪ ,‬הקש על סנן תחת שדה החיפוש‪ ,‬ולאחר מכן בחר פרטי מסנן‪.‬‬
‫הגדרת קטגוריות חיפוש‬
‫תוכל להגדיר קטגוריות חיפוש כדי לחפש תוכן בשדות חיפוש ספציפיים‪.‬‬
‫הקש על עוד ← בחירת מיקומי חיפוש ובחר קטגוריות רצויות‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזנת טקסט‬
‫מערכי לוח מקשים‬
‫מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות‪ ,‬יצירת תזכירים ועוד‪.‬‬
‫הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת הקלט‬
‫לאחת מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫הזן אותיות רישיות )באנגלית(‪.‬‬
‫לשימוש באותיות רישיות בלבד‪,‬‬
‫הקש על אפשרות זו פעמיים‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫דלג לשורה הבאה‪.‬‬
‫הזן סימני פיסוק‪.‬‬
‫שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫← הוסף שפות קלט‪ ,‬ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש‪ .‬לאחר הבחירה בשתי‬
‫הקש על‬
‫שפות או יותר‪ ,‬תוכל לעבור בין שפות הקלט על‪-‬ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫שינוי פריסת המקלדת‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬בחר שפה תחת שפות וסוגים‪ ,‬ולאחר מכן בחר את המקלדת הרצויה‪.‬‬
‫במקלדת ‪ ,3x4‬כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים‪ .‬כדי להזין תו‪ ,‬הקש על המקש‬
‫המתאים שוב ושוב‪ ,‬עד להופעת התו הרצוי‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פונקציות מקלדת נוספות‬
‫כדי להשתמש בפונקציות השונות‪ .‬סמלים אחרים עשויים להופיע במקום סמל‬
‫הקש ממושכות על‬
‫ה‪ -‬תלוי בפונקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזן טקסט באמצעות הקול‪.‬‬
‫הפעל או השהה את תכונת הזנת‬
‫הטקסט באמצעות קול‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף פריט מהלוח‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫פתח את המקלדת‪.‬‬
‫העתקה והדבקה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את‬
‫הקש על טקסט והחזק‪.‬‬
‫הטקסט‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫או את‬
‫כדי לבחור את הטקסט הרצוי‪ ,‬או הקש על בחר הכל כדי לבחור את כל‬
‫הקש על העתק או גזור‪.‬‬
‫הטקסט שנבחר מועתק ללוח‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש והחזק היכן שברצונך להכניס את הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫כדי להדביק טקסט שכבר העתקת‪ ,‬הקש על לוח ובחר בטקסט‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מילון‬
‫חפש הגדרות למילים בעת השימוש בתכונות מסוימות‪ ,‬כגון עיון בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש הקשה ממושכת על מילה שברצונך לחפש‪.‬‬
‫אם המילה שברצונך לחפש אינה נבחרת‪ ,‬גרור את‬
‫‪22‬‬
‫או‬
‫כדי לבחור בטקסט הרצוי‪.‬‬
‫הקש על מילון ברשימת האפשרויות‪.‬‬
‫אם לא הותקן מראש מילון במכשיר‪ ,‬הקש על נהל ‪← Manage dictionaries‬‬
‫הרצוי כדי להורידו‪.‬‬
‫לצד המילון‬
‫‪33‬‬
‫הצג את המונח בחלון הקופץ של המילון‪.‬‬
‫כדי לעבור לתצוגת מסך מלא‪ ,‬הקש על ‪ .‬הקש על המונח שעל המסך כדי להציג מונחים‬
‫כדי להוסיף את המילה לרשימת המילים המועדפות‬
‫נוספים‪ .‬בתצוגה המפורטת‪ ,‬הקש על‬
‫שלך‪ ,‬או הקש על ‪ Search Web‬כדי להשתמש במילה כמונח חיפוש‪.‬‬
‫צילום מסך‬
‫צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית ומקש ההפעלה‪/‬כיבוי בו‪-‬זמנית‪ .‬תוכל להציג את התמונות‬
‫שצולמו בגלריה‪.‬‬
‫ניתן גם לצלם תמונות מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך‪ .‬אם תכונה זו אינה‬
‫מופעלת‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תכונות שימושיות ← החלק בעזרת כף‬
‫היד ללכידה והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פתיחת יישומים‬
‫במסך הבית או במסך היישומים‪ ,‬בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫כדי לפתוח יישום מתוך הרשימה של היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על‬
‫חלון יישום לפתיחה‪.‬‬
‫ובחר‬
‫סגירת יישום‬
‫וגרור את חלון היישום האחרון שמאלה או ימינה כדי לסגור אותו‪ .‬לסגירת כל היישומים‬
‫הקש על‬
‫הפועלים‪ ,‬הקש על סגור הכל‪.‬‬
‫חלונות מרובים‬
‫מבוא‬
‫התכונה חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו‪-‬זמנית בתצוגת המסך המפוצל‪ .‬ניתן‬
‫גם להריץ יישומים מרובים באותו זמן בתצוגת חלון קופץ‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫חלון קופץ‬
‫תצוגת מסך מפוצלת‬
‫‪39‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫תצוגת מסך מפוצלת‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק מעלה או מטה והקש על‬
‫הקש על‬
‫כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש‪.‬‬
‫על חלון של יישום שנעשה בו שימוש לאחרונה‪.‬‬
‫היישום הנבחר ייפתח בחלון העליון‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר יישום נוסף להפעלה‪.‬‬
‫ניתן להפעיל את תצוגת מסך מפוצל גם באמצעות הקשה והחזקה של‬
‫‪40‬‬
‫‪.‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש באפשרויות נוספות‬
‫בעת שימוש ביישומים בתצוגת מסך מפוצל‪ ,‬בחר חלון יישום והקש על המעגל שבין חלונות‬
‫היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬החלף בין המיקומים של חלונות היישומים‪.‬‬
‫ • ‪ :‬גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר‪ .‬בחלון הנבחר‪ ,‬הקש על פריט‬
‫מסוים והחזק‪ ,‬וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון אחר‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •‬
‫‪ :‬מזער את החלון‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדל את החלון‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סגור את היישום‪.‬‬
‫התאמת גודל החלון‬
‫לכוונון גודל החלונות‪ ,‬גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫חלון קופץ‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור באלכסון כלפי מטה מאחת הפינות העליונות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הפעל יישום לשימוש בתצוגת החלון הקופץ‪.‬‬
‫מסך היישום יופיע בחלון קופץ‪.‬‬
‫גרור ושחרר תוכן‪.‬‬
‫מזער את החלון‪.‬‬
‫סגור את היישום‪.‬‬
‫הגדל את החלון‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזזת חלונות קופצים‬
‫כדי להזיז חלון קופץ‪ ,‬הקש והחזק את העיגול בחלון וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫ניהול מכשירים ונתונים‬
‫העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫באפשרותך להעביר נתונים מהמכשיר הקודם למכשיר חדש באמצעות ‪.Samsung Smart Switch‬‬
‫הגרסאות הבאות של ‪ Samsung Smart Switch‬זמינות‪.‬‬
‫ •גרסה ניידת‪ :‬העברת נתונים בין מכשירים ניידים‪ .‬ניתן להוריד את היישום מ‪ Galaxy Apps-‬או‬
‫מ‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫ •גרסת מחשב‪ :‬העברת נתונים בין המכשיר למחשב‪ .‬ניתן להוריד את היישום‬
‫מ‪.www.samsung.com/smartswitch-‬‬
‫ •‪ Samsung Smart Switch‬לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים‪.‬‬
‫ •יחולו מגבלות‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬בקר ב‪Samsung .www.samsung.com/smartswitch-‬‬
‫מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות‪ .‬העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך‬
‫זכות להעבירו‪.‬‬
‫העברת נתונים ממכשיר נייד‬
‫העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך למכשיר חדש‪.‬‬
‫כשאתה מדליק את מכשירך החדש בפעם הראשונה‪ ,‬הקש על הורד ופתח בחלון ההתקנה הקופץ‬
‫של ‪ Smart Switch‬כדי להתקין את היישום‪ .‬לחלופין‪ ,‬הורד והתקן את ‪ Smart Switch‬מ‪-‬‬
‫‪ Galaxy Apps‬או מ‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫הפעל את ‪ Smart Switch‬ועקוב אחר ההוראות על המסך להעברת מידע ממכשירך הקודם‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫העברת נתונים ממחשב‬
‫גבה את הנתונים מהמכשיר הקודם שלך למחשב ויבא את הנתונים למכשירך החדש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במחשב‪ ,‬היכנס לכתובת ‪ www.samsung.com/smartswitch‬כדי להוריד את‬
‫‪.Smart Switch‬‬
‫‪22‬‬
‫במחשב‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫אם מכשירך הקודם אינו מתוצרת ‪ ,Samsung‬גבה את הנתונים למחשב באמצעות התוכנה‬
‫שסופקה לך על ידי יצרן המכשיר‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬דלג לשלב החמישי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬במחשב‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לגבות את הנתונים מהמכשיר‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫חבר את המכשיר הקודם למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫נתק את המכשיר הקודם מהמחשב‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬במחשב‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים למכשירך החדש‪.‬‬
‫חבר את המכשיר החדש למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫שימוש במכשיר כדיסק נשלף להעברת נתונים‬
‫העבר קבצי שמע‪ ,‬וידאו‪ ,‬תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב‪ ,‬או להפך‪.‬‬
‫אין לנתק את כבל ה‪ USB-‬מהמכשיר במהלך העברת הקבצים‪ .‬הדבר עלול לגרום לאובדן‬
‫נתונים או נזק למכשיר‪.‬‬
‫ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת ‪ .USB‬יש לחבר‬
‫את המכשיר ישירות ליציאת ה‪ USB-‬של המחשב‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על מחובר לטעינה ← העברת קובצי מדיה‪.‬‬
‫חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (‪ )MTP‬או שלא מותקן בו מנהל ההתקן‬
‫המתאים‪ ,‬הקש על העברת תמונות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫העבר קבצים בין המכשיר והמחשב‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫עדכון המכשיר‬
‫ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫עדכון דרך הרשת‬
‫ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך‬
‫הרשת' (‪.)FOTA‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← אודות המכשיר ← הורד עדכונים באופן ידני‪.‬‬
‫לאחר שתקיש על המתג הורד עדכונים באופן אוטומטי כדי להפעילו‪ ,‬הורדת עדכונים‬
‫תתבצע כאשר המכשיר מחובר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫עדכון דרך ה‪Smart Switch -‬‬
‫חבר את המכשיר למחשב‪ ,‬ועדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במחשב‪ ,‬היכנס לכתובת ‪ www.samsung.com/smartswitch‬כדי להוריד את ‪Smart Switch‬‬
‫ולהתקינו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪4 4‬אם עדכון תוכנה זמין‪ ,‬עקוב אחר ההוראות על המסך לעדכון המכשיר‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫ •בשעה שהמכשיר מבצע עדכון‪ ,‬אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫ •במהלך עדכון המכשיר‪ ,‬אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים‪ .‬חיבור של התקנים‬
‫נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון‪ .‬לפני העדכון‪ ,‬נתק את כל שאר מכשירי המדיה‬
‫מהמחשב‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫גיבוי ושחזור נתונים‬
‫הקפד שהמידע האישי שלך‪ ,‬נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר‪ .‬באפשרותך לגבות‬
‫את המידע הרגיש שלך בחשבון גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר‪ .‬עליך להיכנס לחשבון‬
‫‪ Google‬או ל‪ Samsung Account-‬שלך על מנת לגבות או לשחזר מידע‪ .‬ראה חשבונות למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫שימוש ב‪Samsung Account -‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← גיבוי הנתונים שלי עבור ה‪-‬‬
‫‪ ,Samsung Account‬בחר פריטים לגיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על גבה כעת‪.‬‬
‫כדי להגדיר במכשיר גיבוי נתונים אוטומטי‪ ,‬הקש על המתג גיבוי אוטומטי כדי להפעילו‪.‬‬
‫לשחזור נתונים באמצעות ‪ ,Samsung Account‬הקש על שחזר‪ .‬נתונים נוכחיים יימחקו מהמכשיר‬
‫כדי לשחזר את הפריטים הנבחרים‪.‬‬
‫שימוש בחשבון ‪Google‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← גיבוי הנתונים שלי עבור חשבון ‪,Google‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪ .‬הקש על חשבון גיבוי ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי‪.‬‬
‫לשחזור נתונים באמצעות חשבון ‪ ,Google‬הקש על המתג שחזור אוטומטי כדי להפעילו‪ .‬כאשר‬
‫הנך מתקין שוב יישומים‪ ,‬הגדרות גיבוי ומידע ישוחזרו‪.‬‬
‫ביצוע איפוס נתונים‬
‫מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר‪ .‬לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי‬
‫של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬ראה גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר ←‬
‫מחק הכל‪ .‬המכשיר מאותחל אוטומטית‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫חיבור מהיר‬
‫מבוא‬
‫חפש במהירות והתחבר למכשירים קרובים‪ ,‬כגון אוזניות ‪ Bluetooth‬או טלוויזיות‪ ,‬באמצעות תכונת‬
‫‪.Quick connect‬‬
‫ •אם המכשיר אותו אתה מעוניין לחבר אינו תומך בתכונת חיבור מהיר‪ ,‬הפעל את תכונת‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬או ‪ Bluetooth‬לפני הפעלת חיבור מהיר במכשירך‪.‬‬
‫ •שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן‬
‫המשותף‪.‬‬
‫התחברות למכשירים אחרים‬
‫‪11‬‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על חיבור מהיר‪.‬‬
‫התכונות ‪ Wi-Fi‬ו‪ Bluetooth-‬יופעלו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם חיבור מהיר אינו גלוי בלוח התראות‪ ,‬הקש על‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫← ערוך והקש על מתג חיבור מהיר‬
‫הקש על סרוק ואתר מכשירים סמוכים‪.‬‬
‫אם אין מכשיר שהיה מחובר בעבר‪ ,‬המכשיר יחפש מכשירים סמיכים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מכשיר מתוך הרשימה והתחבר אליו בעזרת ההדרכה על המסך‪.‬‬
‫הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר‪.‬‬
‫לשינוי הגדרת נראות המכשיר‪ ,‬הקש על עוד ← הגדרות ← ניראות מכשיר‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שיתוף תכנים‬
‫שתף תכנים עם המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על סרוק ואתר מכשירים סמוכים‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על שתף תוכן ובחר קטגוריית מדיה‪.‬‬
‫‪5 5‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לשלוח תוכן למכשיר המחובר‪.‬‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על חיבור מהיר‪.‬‬
‫הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לקטגוריית המדיה שנבחרה‪.‬‬
‫התחברות לטלוויזיה‬
‫חבר את מכשירך לטלוויזיה לצפייה בתוכן המכשיר על גבי מסך גדול יותר‪ .‬תוכל להשתמש בתכונות‬
‫נוספות בהתאם לטלוויזיה המחוברת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את חלונית ההתראות‪ ,‬והקש על חיבור מהיר ← סרוק ואתר מכשירים סמוכים‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר את הטלוויזיה‪.‬‬
‫הדלק את הטלוויזיה והנח את המכשיר בקרבתה‪.‬‬
‫רשימת התכונות שניתנות לשימוש עם הטלוויזיה מופיעה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר תכונה ועקוב אחרי ההוראות על המסך לשימוש בתכונה‪.‬‬
‫תכונות זמינות עשויות להשתנות בהתאם לטלוויזיה‪.‬‬
‫ •‪ :Smart View‬צפה בתוכן המכשיר על מסך הטלוויזיה‪ .‬יכול ותצטרך להפעיל את תכונת‬
‫‪ Screen Mirroring‬בטלוויזיה בהתאם לטלוויזיה אליה תרצה להתחבר‪ .‬אם הטלוויזיה אינה‬
‫תומכת בתכונת ‪ ,Screen Mirroring‬השתמש באביזרים תואמים כדי לאפשר את התכונה‪.‬‬
‫אביזרים תואמים כוללים מתאם ‪ AllShare Cast‬ו‪.HomeSync-‬‬
‫‪48‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •מהטלוויזיה למכשיר הנייד‪ :‬צפה הטלוויזיה על גבי מסך מכשיר נייד‪ .‬ניתן להמשיך לצפות‬
‫בטלוויזיה גם כאשר עוברים לחדר אחר‪.‬‬
‫ •שלוט בטלוויזיה‪ :‬השתמש במכשיר כשלט רחוק עבור הטלוויזיה‪.‬‬
‫ •שמע מהטלוויזיה למכשיר הנייד‪ :‬האזו לצליל דרך רמקול המכשיר בעת צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫ניתן לחבר אוזנייה למכשיר כך שאחרים לא יוכלו לשמוע את הטלוויזיה‪.‬‬
‫ •תדריך בטלוויזיה‪ :‬הגדר כי הטלוויזיה תידלק באופן אוטומטי בהתאם לזמן שהוגדר לה‬
‫מראש על מכשירך‪ ,‬ותציג על המסך את הזמן‪ ,‬מזג אוויר ואת לוח הזמנים שלך‪ .‬לשימוש‬
‫בתכונה‪ ,‬המכשיר והטלוויזיה צריכים להיות מחוברים לאותה נקודת גישה‪.‬‬
‫ •רשום טלוויזיה ‪ /‬בטל רישום טלוויזיה‪ :‬רשום את הטלוויזיה למכשירך לשימוש בתכונות‬
‫נוספות‪ ,‬כגון שלוט בטלוויזיה ותדריך בטלוויזיה‪.‬‬
‫ •ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה‪ ,‬בהתאם לחיבור‪.‬‬
‫ •אם הטולוויזיה לא תומכת ב ‪,)High-bandwidth Digital Content Protection) HDCP‬‬
‫לא ניתן להציג בטלוויזיה תוכן המוגן ב‪.)Digital Rights Management) DRM-‬‬
‫הזרמת תוכן על הטלוויזיה הרשומה‪.‬‬
‫תוכל להתחבר יותר בקלות לטלוויזיה בעת ניגון תוכן אם תרשום את מכשירך ברישום לטלוויזיה‪.‬‬
‫כשמכשירך מזהה את הטלוויזיה הרשומה בזמן צפייה בתוכן‪ ,‬הסמל‬
‫הסמל כדי להזרים תוכן ממכשירך לטלוויזיה‪.‬‬
‫יופיע על המכשיר‪ .‬הקש על‬
‫ •תכונה זו נתמכת אך ורק על‪-‬ידי יישומי הגלריה המוגדרים כברירת מחדל במכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר הטלוויזיה הרשומה מחוברת לשקע חשמל‪ ,‬תוכל להשתמש בתכונה זו גם אם‬
‫הטלוויזיה כבויה‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שיתוף קבצים עם אנשי קשר‬
‫שתף קבצים עם אנשי הקשר שלך באמצעות תכונת השיתוף הפשוט‪ .‬הפעולות הבאות הנן דוגמא‬
‫לשיתוף תמונות‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שתף ← שיתוף פשוט‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬יש לאמת את חשבון הטלפון שלך‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר נמענים והקש על סיום‪.‬‬
‫ •אם מכשירי הנמענים אינם תומכים בתכונת השיתוף הפשוט‪ ,‬יישלח אליהם קישור‬
‫לקבצים באמצעות הודעת טקסט‪ .‬הקישור יפוג לאחר תקופה מסוימת‪.‬‬
‫ •ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מצב חירום‬
‫מצב חירום משנה את צבע המסך לגווני אפור‪ ,‬כדי לצמצם את צריכת הסוללה‪ .‬ההפעלה של יישומים‬
‫ופונקציות מסוימים תוגבל‪ .‬במצב חירום‪ ,‬באפשרותך לערוך שיחת חירום‪ ,‬לשלוח את פרטי מיקומך‬
‫הנוכחי‪ ,‬להשמיע אזעקת חירום ועוד‪.‬‬
‫לחץ והחזק את מקש הפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מצב חירום‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הפעל את המבזק‪.‬‬
‫התראות קוליות‪.‬‬
‫שלח את פרטי המיקום הנוכחי שלך‬
‫בהודעה‪.‬‬
‫בצע שיחה‪.‬‬
‫הוסף יישומים לשימוש‪.‬‬
‫גלוש באינטרנט‪.‬‬
‫קיבולת סוללה נותרת וזמן שימוש‬
‫נותר‬
‫בצע שיחת חירום‪.‬‬
‫זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש שנותר‬
‫עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫השבתת מצב חירום‬
‫כדי להשבית את מצב החירום‪ ,‬הקש על עוד ← השבת מצב חירום‪ .‬לחלופין‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת‬
‫על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מצב חירום‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫יישומים‬
‫התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪Galaxy Apps‬‬
‫רכוש והורד יישומים‪ .‬באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי‬
‫‪.Samsung Galaxy‬‬
‫הקש על ‪ Galaxy Apps‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על חיפוש כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על עוד ← הגדרות ← עדכון אוטומטי של‬
‫יישומים‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫חנות ‪Play‬‬
‫רכוש והורד יישומים‪.‬‬
‫הקש על חנות ‪ Play‬במסך היישומים‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫← הגדרות ← עדכן אפליקציות‬
‫םימושיי‬
‫ניהול יישומים‬
‫הסרת התקנה או השבתה של יישומים‬
‫מופיע על היישומים שניתן להשבית או להסיר את‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ערוך‪ .‬הסמל‬
‫התקנתם‪ .‬בחר ביישום כלשהו‪ ,‬והקש על השבת או אישור‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות ← יישומים ← מנהל היישומים‪ ,‬בחר יישום ולאחר מכן הקש על השבת או על הסר‬
‫התקנה‪.‬‬
‫ •השבת‪ :‬השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר‪.‬‬
‫ •הסר התקנה‪ :‬הסר את התקנתם של יישומים שהורדו‪.‬‬
‫הפעלת יישומים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← יישומים ← מנהל היישומים‪← ,‬‬
‫יישום ולאחר מכן הקש על הפעל‪.‬‬
‫← מושבת‪ ,‬בחר‬
‫טלפון‬
‫מבוא‬
‫בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו‪.‬‬
‫ביצוע שיחות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן מספר טלפון‪.‬‬
‫הקש על טלפון במסך היישומים‪.‬‬
‫אם לוח המקשים לא מופיע על המסך‪ ,‬הקש על‬
‫‪53‬‬
‫כדי לפתוח את לוח המקשים‪.‬‬
‫םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לבצע שיחה קולית‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי לבצע שיחת וידאו‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הוסף את המספר לרשימת אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫מציג את מספר הטלפון בתצוגה‬
‫מקדימה‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫הסתר את לוח המקשים‪.‬‬
‫ביצוע שיחות מהמסך הנעול‬
‫במסך הנעול‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר‬
‫הקש על יומן או על אנשי קשר‪ ,‬ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע‬
‫שיחה‪.‬‬
‫ביצוע שיחה בינלאומית‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק את ‪ ,0‬עד להופעת הסימן ‪.+‬‬
‫‪3 3‬הזן את קוד הארץ‪ ,‬קוד האזור ומספר הטלפון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הקש על‬
‫כדי לפתוח את לוח המקשים‪ ,‬אם לוח המקשים אינו מופיע על המסך‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪.‬‬
‫םימושיי‬
‫קבלת שיחות‬
‫מענה לשיחה‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫דחיית שיחה‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה‪.‬‬
‫ליצירת הודעות דחייה שונות‪ ,‬פתח את מסך היישומים והקש על טלפון ← עוד ← הגדרות ←‬
‫חסימת שיחות ← הודעות דחיית שיחה‪ ,‬הזן הודעה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬
‫שיחות שלא נענו‬
‫מופיע בשורת המצב‪ .‬פתח את לוח ההתראות להצגת‬
‫אם התקבלה שיחה שלא נענתה‪ ,‬הסמל‬
‫רשימה של שיחות שלא נענו‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על טלפון ← יומן כדי להציג את‬
‫השיחות שלא נענו‪.‬‬
‫אפשרויות בזמן שיחה‬
‫במהלך שיחה קולית‬
‫זמינות הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •החזק‪ :‬העבר שיחה להמתנה‪ .‬הקש על חדש שיחה לאחזור השיחה ממצב המתנה‪.‬‬
‫ •הוסף שיחה‪ :‬חייג למספר נוסף‪.‬‬
‫ •הגברה נוספת‪ :‬הגבר את עוצמת הקול‪.‬‬
‫ •‪ :Bluetooth‬עבור לאוזניית ‪ ,Bluetooth‬אם מחוברת למכשיר‪.‬‬
‫ •רמקול‪ :‬הפעל או השבת את הרמקול של הטלפון‪ .‬במהלך השימוש ברמקול‪ ,‬יש לדבר לתוך‬
‫המיקרופון שבחלקו העליון של המכשיר ולהרחיק את המכשיר מהאוזניים‪.‬‬
‫ •לוח המקשים ‪ /‬הסתר‪ :‬פתח או סגור את לוח המקשים‪.‬‬
‫ •השתק‪ :‬כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫ •דוא"ל‪ :‬שלח הודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫ •הודעה‪ :‬שלח הודעה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫םימושיי‬
‫ •דפדפן‪ :‬גלוש באינטרנט‪.‬‬
‫ •אנשי קשר‪ :‬פתח את רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •לוח שנה‪ :‬פתח את לוח השנה‪.‬‬
‫ •תזכיר‪ :‬צור תזכורת‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫במהלך שיחת וידאו‬
‫הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •עוד‪ :‬עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫ •החלף‪ :‬עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫ •השתק‪ :‬כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫מבוא‬
‫צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר‬
‫יצירת אנשי קשר באופן ידני‬
‫‪11‬‬
‫ובחר מיקום אחסון‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הזן פרטי איש קשר‪.‬‬
‫הקש על אנשי קשר במסך היישומים‪.‬‬
‫ •‬
‫ •‬
‫‪44‬‬
‫‪ :‬הוסף תמונה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬הוסף או מחק שדה פרטי קשר‪.‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫םימושיי‬
‫להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים‪ ,‬פתח את מסך היישומים והקש על‬
‫טלפון‪ .‬אם לוח המקשים לא מופיע על המסך‪ ,‬הקש על כדי לפתוח את לוח המקשים‪ .‬הזן את‬
‫המספר והקש על הוסף לאנשי קשר‪.‬‬
‫להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מהשיחות שלא נענו‪ ,‬פתח את מסך היישומים והקש על‬
‫טלפון ← יומן ← איש קשר‪.‬‬
‫ייבוא אנשי קשר‬
‫יבא אנשי קשר משירותי אחסון למכשירך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← עוד ← הגדרות ← ייבוא‪/‬ייצוא אנשי קשר ← יבא‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר באפשרות ייבוא‪.‬‬
‫חיפוש אנשי קשר‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר‪.‬‬
‫השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫ •גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה‬
‫במהירות‪.‬‬
‫ •הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר‪ ,‬ולאחר מכן הזן קריטריונים‬
‫לחיפוש‪.‬‬
‫לאחר בחירת איש קשר‪ ,‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף לאנשי הקשר המועדפים‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬בצע שיחה קולית או שיחת וידאו‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫םימושיי‬
‫שיתוף פרופיל‬
‫שתף את מידע הפרופיל שלך‪ ,‬כגון תמונתך וסטטוס הודעה‪ ,‬עם אחרים באמצעות שימוש בתכונת‬
‫שיתוף פרופיל‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •תכונה זו זמינה רק עבור אנשי קשר אשר הפעילו את תכונת שיתוף הפרופיל במכשיר‬
‫שלהם‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← הפרופיל שלך ← שיתוף פרופיל‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫המתג כדי להפעילו‪ .‬כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬יש לאמת את חשבון הטלפון שלך‪.‬‬
‫להגדרת פריטים נוספים לשיתוף‪ ,‬הקש על פרטי פרופיל ששותפו ובחר פריטים‪.‬‬
‫להגדרת שיתוף פרופיל עם קבוצת אנשי קשר‪ ,‬בחר קבוצת אנשי קשר תחת שתף עם‪.‬‬
‫הודעות‬
‫מבוא‬
‫שלח וצפה בהודעות לפי שיחה‪.‬‬
‫שליחת הודעות‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על הודעות במסך היישומים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫הוסף נמענים וכתוב הודעה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הזן נמענים‪.‬‬
‫בחר אנשי קשר מתוך רשימת אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫שלח הודעה‪.‬‬
‫צרף קבצים‪.‬‬
‫הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫הזן הודעה‪.‬‬
‫הקש על שלח כדי לשלוח את ההודעה‪.‬‬
‫הצגת הודעות‬
‫הודעות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר‪.‬‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול עבור קבלה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בהודעת הרשימות‪ ,‬בחר איש קשר‪.‬‬
‫‪3 3‬צפה בשיחה שלך‪.‬‬
‫הקש על הודעות במסך היישומים‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫םימושיי‬
‫דפדפן‬
‫גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שדה הכתובת‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עבור אל‪.‬‬
‫הקש על דפדפן במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי להציג את סרגלי הכלים‪ ,‬גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫בצע רענון לדף האינטרנט הנוכחי‪.‬‬
‫הצג את הסימניות‪ ,‬דפי האינטרנט‬
‫השמורים והיסטוריית הדפדפן‬
‫האחרונה‪.‬‬
‫פתח את דף הבית‪.‬‬
‫פתח את מנהל הלשוניות של‬
‫הדפדפן‪.‬‬
‫עבור לדף הקודם שבו ביקרת‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫םימושיי‬
‫דוא"ל‬
‫הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני‬
‫הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על היכנס‪.‬‬
‫הקש על דוא"ל במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לרשום ידנית חשבון דוא"ל של חברה‪ ,‬הקש על הגדרה ידנית‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫להגדרת חשבון דוא"ל נוסף‪ ,‬הקש על עוד ← הגדרות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד‪ ,‬באפשרותך להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל‪ .‬הקש‬
‫על עוד ← הגדרות ← עוד ← הגדר כחשבון ברירת המחדל‪.‬‬
‫שליחת דואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הוסף נמענים והזן את טקסט הודעת הדוא"ל‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שלח כדי לשלוח את הודעת הדואר‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לחבר הודעת דוא"ל‪.‬‬
‫קריאת דואר אלקטרוני‬
‫ברשימת הודעות הדוא"ל‪ ,‬הקש על הודעת הדוא"ל שברצונך לקרוא‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫םימושיי‬
‫מצלמה‬
‫מבוא‬
‫צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות‪.‬‬
‫צילום בסיסי‬
‫באפשרותך לצלם תמונות ולהקליט וידאו‪ .‬עיין בתמונות הוידאו שלך בגלריה‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים‪.‬‬
‫צילום תמונות וסרטונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש על‬
‫לצילום סרטון‪.‬‬
‫ •הרחק שתי אצבעות זו מזו על‪-‬גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי‪ ,‬והצמד אותן זו לזו‬
‫בתנועת צביטה להקטנתו‪.‬‬
‫ •לצילום תמונה מתוך הסרטון במהלך הקלטת וידאו‪ ,‬הקש על צלם‪.‬‬
‫ •לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון‪ ,‬הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד‪ .‬להתמקדות‬
‫במרכז המסך‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫םימושיי‬
‫מצב נוכחי‬
‫תצוגה מקדימה של‬
‫תמונות ממוזערות‬
‫הצג או הסתר את‬
‫סמלי ההגדרות‪.‬‬
‫הקלט וידאו‪.‬‬
‫הגדרות מהירות‬
‫צלם תמונה‪.‬‬
‫עבור בין המצלמה‬
‫הקדמית למצלמה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫מצבי צילום‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬החלק את אצבעך ימינה כדי להיכנס לרשימת מצבי הצילום‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫החלק את אצבעך שמאלה כדי לצפות בתמונות ובוידאו שצילמת‪.‬‬
‫ •מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה‪.‬‬
‫ •המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש‪.‬‬
‫ •ודא שהעדשה נקייה‪ .‬אחרת‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים‬
‫שמחייבים רזולוציה גבוהה‪.‬‬
‫ •עדשת המצלמה הקדמית מתאימה לצילום תמונות בזווית רחבה‪ .‬ייתכנו עיוותים קלים‬
‫בתמונות בזווית רחבה‪ ,‬ואין מדובר בבעיות בביצועי המכשיר‪.‬‬
‫ •זמן ההקלטה המרבי עלול להתקצר כאשר מקליטים וידאו ברזולוציה גבוהה‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫םימושיי‬
‫הפעלת המצלמה במסך הנעול‬
‫כדי לצלם במהירות תמונות‪ ,‬הפעל את מצלמה במסך הנעול‪.‬‬
‫במסך הנעול‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את המצלמה מהמסך הנעול בזמן‬
‫שתכונות האבטחה מופעלות‪.‬‬
‫הפעלה מהירה של המצלמה‬
‫לחץ במהירות פעמיים על מקש הבית להפעלת המצלמה‪.‬‬
‫חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את המצלמה מהמסך הנעול או כאשר‬
‫ההמסך מכובה בזמן שתכונות האבטחה מופעלות‪.‬‬
‫‪( HDR‬טווח דינמי גבוה)‬
‫צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד‪.‬‬
‫להפעלה או השבתה של מצב ‪ ,HDR‬פתח את מסך התצוגה המקדימה והקש על‬
‫לאפשרות הרצויה‪.‬‬
‫ •‪ :Auto‬המכשיר מפעיל את מצב ‪ HDR‬באופן אוטומטי בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫ •‪ :On‬מצב ‪ HDR‬מופעל‪.‬‬
‫ •‪ :Off‬מצב ‪ HDR‬מושבת‪.‬‬
‫עם אפקט‬
‫ללא אפקט‬
‫‪64‬‬
‫עד שתגיע‬
‫םימושיי‬
‫מעקב מיקוד אוטומטי‬
‫הגדר את המכשיר למעקב ומיקוד אוטומטי על נושא הצילום שנבחר‪ ,‬אפילו כאשר נושא הצילום זז‬
‫או כאשר אתה משנה את קומפוזיציית הצילום‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כדי לחזור למסך התצוגה המקדימה‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על האובייקט שאחריו אתה רוצה לעקוב‪.‬‬
‫לצילום סרטון‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש על‬
‫‪4 4‬הקש על‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫ואז הקש על המתג מעקב מיקוד אוטומטי כדי להפעילו‪.‬‬
‫המעקב אחרי האובייקט עלול להיכשל בתנאים הבאים‪:‬‬
‫ •האובייקט גדול מדי או קטן מדי‪.‬‬
‫ •האובייקט נע בצורה מוגזמת‪.‬‬
‫ •האובייקט מואר מאחור או שהצילום נערך במקום חשוך‪.‬‬
‫ •הצבעים או הדפוסים של האובייקט ושל הרקע זהים‪.‬‬
‫ •האובייקט כולל דפוסים אופקיים‪ ,‬כגון תריסים‪.‬‬
‫ •המצלמה רועדת בצורה מוגזמת‪.‬‬
‫ •רזולוצית הוידאו גבוהה‪.‬‬
‫נעילת מיקוד וחשיפה‬
‫ניגודיות בהירה‪/‬כהה חזקה והנושא שנמצאים מחוץ לאיזור מיקוד אוטומטי עלולים להקשות על‬
‫השגת חשיפה טובה‪ .‬נעל את המיקוד או את החשיפה ולאחר מכן צלם תמונה‪ .‬הקש והחזק על‬
‫האיזור למיקוד‪ ,‬מסגרת ‪ AF/AE‬תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשיפה יינעלו‪ .‬ההגדרות יישארו‬
‫נעולות גם לאחר צילום תמונה‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק במצבי צילום מסוימים‪.‬‬
‫מצב אוטומטי‬
‫מצב אוטומטי מאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום‬
‫התמונה‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← אוט'‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫םימושיי‬
‫מצב מקצועי‬
‫צלם תמונות תוך כדי כוונון אפשרויות צילום שונות באופן ידני‪ ,‬כגון ערך חשיפה וערך ה‪.ISO-‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← מקצועי‪ .‬בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך‪,‬‬
‫לצילום התמונה‪.‬‬
‫ולאחר מכן הקש על‬
‫ •‬
‫‪ :‬בחר אפקט צבע‪ .‬ליצירת אפקט צבע משלך‪ ,‬הקש על גוון ‪ 1‬או על גוון ‪.2‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את מצב המיקוד‪ .‬גרור את סרגל הכוונון לכיוון או‬
‫לעבור מצב מיקוד אוטומטי‪ ,‬גרור את סרגל הכוונון לכיוון ‪.AUTO‬‬
‫ •‬
‫כדי לכוון את המיקוד‪ .‬כדי‬
‫‪ :‬בחר איזון לבן מתאים‪ ,‬על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬בחר ערך ‪ .ISO‬הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה‪ .‬ערכים נמוכים מיועדים‬
‫לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר‪ .‬ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים‬
‫במהירות או המוארים באופן עמום‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬הגדרות ‪ ISO‬גבוהות עלולות לגרום רעש‬
‫בתמונות‪.‬‬
‫אם מהירות התריס מכוונת אוטומטית‪ ,‬לא ניתן לכוון את הגדרת ה‪ ISO-‬למצב ‪.AUTO‬‬
‫ • ‪ :‬כוונן את מהירות התריס‪ .‬מהירות תריס נמוכה נותנת לאור רב יותר להיכנס‪ ,‬לקבלת‬
‫תמונה בהירה יותר‪ .‬מצב זה מתאים במיוחד לתמונות נוסף או לתמונות המצולמות בלילה‪.‬‬
‫מהירות תריס גבוהה נותנת לפחות אור להיכנס‪ .‬מצב זה מתאים במיוחד לצילום תמונות של‬
‫אובייקטים שנמצאים בתנועה מהירה‪.‬‬
‫ • ‪ :‬שנה ערך החשיפה‪ .‬הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה‪ .‬עבור תנאי תאורה‬
‫עמומה‪ ,‬השתמש בערך חשיפה גבוה יותר‪.‬‬
‫אם מהירות התריס מכוונת ידנית‪ ,‬לא ניתן לשנות את ערך החשיפה‪ .‬ערך החשיפה ישתנה‬
‫ויוצג על סמך ההגדרה של מהירות התריס‪.‬‬
‫שמירת ההגדרה הנוכחית כהגדרה מותאמת אישית‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מותאם ← שמירת הגדרות נוכחיות‪ ,‬בחר שם‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫להחלת ההגדרות שנשמרו על המצלמה‪ ,‬פתח את מסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מותאם‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר שם‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫םימושיי‬
‫הפרדת איזור החשיפה ואיזור המיקוד‬
‫במידה ואור בהיר משפיע על הניגודיות או שהאובייקט מחוץ לאיזור המיקוד האוטומטי‪ ,‬השתמש‬
‫בתכונה זו להשיג חשיפה מתאימה‪ .‬תוכל להפריד את אזורי החשיפה והמיקוד זה מזה ולבחור את‬
‫רמת החשיפה הרצויה לך עבור נושא הצילום‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק כאשר אתה מגדיר את מהירות התריס ואת המיקוד כ‪ AUTO‬במצב‬
‫מקצועי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש והחזק את אזור המיקוד‪.‬‬
‫מסגרת מיקוד אוטומטי‪/‬חשיפה אוטומטית תופיע על אזור המיקוד‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫גרור את מסגרת מיקוד אוטומטי‪/‬חשיפה אוטומטית לאזור החשיפה‪.‬‬
‫אזור החשיפה יופרד מאזור המיקוד‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫םימושיי‬
‫מיקוד בררני‬
‫השתמש באפקט הטשטוש כדי להבליט עצמים ספציפיים בתמונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫‪4 4‬הקש על התצוגה הממוזערת‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על ‪ ,‬ובחר באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← מיקוד בררני‪.‬‬
‫ •מיקוד קרוב‪ :‬הבלט את האובייקט וטשטש את הרקע הסובב אותו‪.‬‬
‫ •מיקוד רחוק‪ :‬טשטש את האובייקט והבלט את הרקע הסובב אותו‪.‬‬
‫ •מיקוד פנורמי‪ :‬הבלט את האובייקט ואת הרקע הסובב אותו‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫ •מומלץ להעמיד את נושאי הצילום במרחק בטווח שאינו עולה על ‪ 50‬ס"מ מהמכשיר‪.‬‬
‫מקם את נושא הצילום שבהם אתה רוצה להתמקד קרוב למכשיר‪.‬‬
‫ •בעת צילום תמונות‪ ,‬ודא שקיים מספיק מרחק בין הנושא לרקע‪ .‬המרחק צריך להיות גדול‬
‫מפי שלושה מהמרחק שבין המכשיר לאובייקט המצולם‪.‬‬
‫ •איכות התמונות המצולמות במכשיר עשויה להיות מושפעת מהתנאים הבאים‪:‬‬
‫– –המכשיר או נושא הצילום זזים‪.‬‬
‫– –קיים תאורת רקע חזקה‪ ,‬תאורה חלשה או שאתה מצלם בחלל סגור‪.‬‬
‫– –לנושא הצילום או הרקע אין דפוס או שיש להם צבע אחד בלבד‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫םימושיי‬
‫פנורמה‬
‫צלם סדרה של תמונות אופקיות או אנכיות ולאחר מכן הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← פנורמה‪.‬‬
‫לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה‪ ,‬היעזר בטיפים שלהלן‪:‬‬
‫ •הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד‪.‬‬
‫ •שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה‪.‬‬
‫ •הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד‪ ,‬כגון שמיים ריקים או קיר רגיל‪.‬‬
‫שידור חי‬
‫הקלט ושתף סרטוני וידאו חיים של הרגעים המיוחדים שלך‪ .‬הזמן את משפחתך וחבריך לצפות בהם‬
‫בשידור חי‪ .‬למידע נוסף אודות תכונת השידור של ‪ ,YouTube‬ראה תפריט העזרה של ‪.YouTube‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שידור דרך הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫לפני שאתה מתחיל‬
‫ •כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Google‬שלך‪.‬‬
‫ •כדי לשמור את השידור שלך אוטומטית במכשיר עם סיומו‪ ,‬פתח את מסך התצוגה המקדימה‪,‬‬
‫הקש על הגדרות ולאחר מכן הקש על המתג שמור באופן אוטומטי כדי להפעילו‪ .‬צפה‬
‫בסרטונים שלך בגלריה‪.‬‬
‫תחילת השידור‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬קרא את התנאים וההתניות ולאחר מכן הקש על אשר‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← שידור חי‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬כדי להגדיר את השידור שלך כציבורי או פרטי‪ ,‬הקש על הגדרות ← פרטיות‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על הזמן ובחר אנשי קשר‪.‬‬
‫כדי לשנות את שם הערוץ שלך‪ ,‬הקש על שם ברירת המחדל והזן שם חדש‪.‬‬
‫עם תחילת השידור‪ ,‬קישור הווידאו יישלח לאנשי הקשר הנבחרים דרך הודעה‪ .‬אנשי הקשר‬
‫שהוזמנו יכולים לצפות בשידור באמצעות הקשה על הקישור‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להתחיל בשידור‪.‬‬
‫כדי להזמין אנשים נוספים במהלך השידור‪ ,‬הקש על שתף ובחר שיטת שיתוף‪ .‬במהלך הזמנת‬
‫אנשים‪ ,‬סרטון הווידאו שלך יושהה‪ .‬כדי לחדש את ההקלטה‪ ,‬הקש על המשך‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לסיים את השידור‪.‬‬
‫השידור יועלה אוטומטית ל‪ .YouTube-‬לשיתוף הקישור עם אחרים‪ ,‬הקש על שתף קישור‪.‬‬
‫צפייה בשידור חי‬
‫אנשי הקשר שהוזמנו יכולים לצפות בשידור באמצעות הקשה על קישור הווידאו שקיבלו‪ .‬לצפייה‬
‫בשידורים ציבוריים‪ ,‬יכולים הצופים לחפש את שם הערוץ שלך ב‪.YouTube-‬‬
‫במהלך השידור‪ ,‬הצופים יכולים לאהוב או "לא לאהוב" את הסרטון‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫םימושיי‬
‫הילוך איטי‬
‫הקלט וידאו לצפייה בהילוך איטי‪ .‬תוכל לציין אלו חלקים מהוידאו יוצגו בהילוך איטי‪.‬‬
‫אורך המיקוד עלול להיות קצר יותר בעת שימוש במצב זה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כדי להתחיל בהקלטה‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫כדי לעצור‪.‬‬
‫‪3 3‬בסיום ההקלטה‪ ,‬הקש על‬
‫‪4 4‬במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על התמונה הממוזערת‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על ‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← הילוך איטי‪.‬‬
‫הוידאו יתחיל להתנגן עם קטעים אקראיים של הילוך איטי‪.‬‬
‫עריכת מקטעי הילוך איטי‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על התמונה הממוזערת‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הוידאו יתחיל להתנגן עם קטעים אקראיים של הילוך איטי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬גרור את תחום ההתחלה ותחום הסיום לנקודה הרצויה כדי לחתוך קטעים מהוידאו‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להשהות את הצגת הסרטון‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫םימושיי‬
‫‪55‬‬
‫גרור את‬
‫כדי לבחור את שטח הוידאו שיוצג בהילוך איטי‪.‬‬
‫להגדרה מדויקת יותר של מקטע ההילוך האיטי‪ ,‬הקש והחזק את ‪ ,‬ולאחר מכן גרור את‬
‫אצבעך שמאלה או ימינה כדי לסרוק את המקטע תמונה אחרי תמונה‪.‬‬
‫תוחם התחלה‬
‫תוחם סיום‬
‫איזור הילוך איטי‬
‫‪66‬‬
‫הקש על מקטע ההילוך האיטי והשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬פצל את המקטע לשני חלקים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬מחק את האזור‪.‬‬
‫ •‪ :1/8‬שנה את מהירות ההצגה של המקטע הנבחר‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪8 8‬הקש על יצא כדי לשמור את הוידאו‪.‬‬
‫הקש על‬
‫לתצוגה מקדימה של הוידאו‪.‬‬
‫הילוך מהיר‬
‫הקלט וידאו לצפייה בהילוך מהיר‪ .‬תוכל לציין אלו חלקים מסרטון הוידאו יוצגו בהילוך מהיר‪.‬‬
‫אורך המיקוד עלול להיות קצר יותר בעת שימוש במצב זה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כדי להתחיל בהקלטה‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫כדי לעצור‪.‬‬
‫‪3 3‬בסיום ההקלטה‪ ,‬הקש על‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← הילוך מהיר‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬הקש על‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על התמונה הממוזערת‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הוידאו יתחיל להתנגן עם קטעים אקראיים של הילוך מהיר‪.‬‬
‫עריכת מקטעי הילוך מהיר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על התמונה הממוזערת‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הוידאו יתחיל להתנגן עם קטעים אקראיים של הילוך מהיר‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬גרור את תחום ההתחלה ותחום הסיום לנקודה הרצויה כדי לחתוך קטעים מהוידאו‪.‬‬
‫כדי לבחור את שטח הוידאו שיוצג בהילוך מהיר‪.‬‬
‫‪5 5‬גרור את‬
‫הקש על‬
‫כדי להשהות את הצגת הסרטון‪.‬‬
‫להגדרה מדויקת יותר של מקטע ההילוך המהיר‪ ,‬הקש והחזק את ‪ ,‬ולאחר מכן גרור את‬
‫אצבעך שמאלה או ימינה כדי לסרוק את המקטע תמונה אחרי תמונה‪.‬‬
‫תוחם סיום‬
‫תוחם התחלה‬
‫איזור הילוך מהיר‬
‫‪66‬‬
‫הקש על מקטע ההילוך המהיר והשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬פצל את המקטע לשני חלקים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬מחק את האזור‪.‬‬
‫ •‪ :8x‬שנה את מהירות ההצגה של המקטע הנבחר‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪8 8‬הקש על יצא כדי לשמור את הוידאו‪.‬‬
‫הקש על‬
‫לתצוגה מקדימה של הוידאו‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫םימושיי‬
‫תמונה וירטואלית‬
‫צלם סדרת תמונות תוך הקפת נושא הצילום ליצירת ייצוג של האובייקט ממספר זוויות‪ .‬תוכל להציג‬
‫את האובייקט מזוויות שונות באמצעות גרירת אצבעך שמאלה או ימינה על התמונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬מקם אובייקט במרכז מסך התצוגה המקדימה והקש על ‪.‬‬
‫‪3 3‬הזז את המכשיר באיטיות סביב נושא הצילום בכיוון אחד כדי לצלם תמונות נוספות‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← תמונה וירטואלית‪.‬‬
‫כאשר החצים הופכים לצהובים או כאשר אתה עוצר להקיף את הנושא בעיגול‪ ,‬המכשיר יפסיק‬
‫באופן אוטומטי לצלם תמונות‪.‬‬
‫הצגת תמונות שצולמו בצילום וירטואלי‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.‬‬
‫‪3 3‬גרור את אצבעך שמאלה או ימינה על המסך‪ ,‬או סובב באיטיות את המכשיר ימינה או שמאלה‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על התמונה הממוזערת‪.‬‬
‫כדי להציג את נושא הצילום מזוויות שונות‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫םימושיי‬
‫סלפי‬
‫צלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על מצב ← סלפי‪.‬‬
‫‪3 3‬פנה לעדשת המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪4 4‬כאשר המכשיר מזהה את פניך‪ ,‬הקש על החיישן שבגב המכשיר כדי לצלם תמונה של עצמך‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי‪.‬‬
‫ניתן גם להקיש על המסך לצילום התמונה‪.‬‬
‫והקש על המתג בקרת מחווה כדי להפעילו‪.‬‬
‫לצילום התמונה באמצעות כף ידך‪ ,‬הקש על‬
‫הראה את כף ידך למצלמה הקדמית‪ .‬לאחר זיהוי כף היד‪ ,‬המכשיר יצלם את התמונה כעבור‬
‫שתי שניות‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫םימושיי‬
‫סלפי פנורמי‬
‫צלם צילום עצמי רחב כדי לכלול יותר אנשים בתמונה ולא יישארו אנשים מחוץ לתמונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על מצב ← סלפי פנורמי‪.‬‬
‫‪3 3‬פנה לעדשת המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪4 4‬כאשר המכשיר מזהה את פניך‪ ,‬הקש על החיישן שבגב המכשיר כדי לצלם תמונה של עצמך‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי‪.‬‬
‫ניתן גם להקיש על המסך לצילום התמונה‪.‬‬
‫והקש על המתג בקרת מחווה כדי להפעילו‪.‬‬
‫לצילום התמונה באמצעות כף ידך‪ ,‬הקש על‬
‫הראה את כף ידך למצלמה הקדמית‪ .‬לאחר זיהוי כף היד‪ ,‬המכשיר יצלם את התמונה כעבור‬
‫שתי שניות‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫סובב באיטיות את המכשיר שמאלה ואז ימינה או להיפך כדי לצלם דיוקן עצמי רחב‪.‬‬
‫המכשיר יצלם תמונות נוספות כאשר המסגרת הלבנה זזה לכל אחד מהקצוות של חלון הכוונת‪.‬‬
‫ •הקפד להשאיר את המסגרת הלבנה בתוך חלון הכוונת‪.‬‬
‫ •האובייקטים צריכים לעמוד ללא תזוזה בעת צילום פורטרטים‪-‬עצמיים רחבים‪.‬‬
‫ •רזולוציית תמונה עלולה להיות מושפעת מתנאי תאורה‪.‬‬
‫ •החלקים העליונים והתחתונים של התמונה המוצגת במסך תצוגה מקדימה עלולים‬
‫להיחתך מהתמונה בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫םימושיי‬
‫צילום במרווחים‬
‫צלם סדרה של דיוקנאות עצמיים במרווחי זמן קבועים ושמור את התמונות שאתה רוצה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על מצב ← צילום במרווחים‪.‬‬
‫‪3 3‬כאשר המכשיר מזהה את פניך‪ ,‬הקש על החיישן שבגב המכשיר כדי לצלם תמונה של עצמך‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי‪.‬‬
‫ניתן גם להקיש על המסך לצילום התמונה‪.‬‬
‫המכשיר יצלם ארבע תמונות במרווחים של שתי שניות‪.‬‬
‫והקש על המתג בקרת מחווה כדי להפעילו‪.‬‬
‫לצילום התמונה באמצעות כף ידך‪ ,‬הקש על‬
‫הראה את כף ידך למצלמה הקדמית‪ .‬לאחר זיהוי כף היד‪ ,‬המכשיר יצלם את התמונה כעבור‬
‫שתי שניות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫סמן את התמונות שאתה רוצה לשמור והקש על שמור‪.‬‬
‫הורדת מצבים‬
‫הורד מצבי צילום נוספים מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← הורד‪.‬‬
‫לחלק ממצבי צילום שהורדו אין גישה לכל תכונה‪ .‬החלקה מהירה עם היד ימינה לצפייה‬
‫ברשימת המצבים והחלקה מהירה שמאלה לצפייה בתמונות שצולמו ווידאו עלולה לא להיות‬
‫זמינה‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫םימושיי‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫הגדרות מהירות‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬השתמש בהגדרות המהירות הבאות‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה‬
‫שימוש‪.‬‬
‫ • ‪ :‬בחר אפקט סינון לשימוש בעת צילום תמונות או סרטונים‪ .‬להורדת אפקטים נוספים‪ ,‬הקש‬
‫על הורד‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬השתמש במצב זה לצילום תמונות עם צבעים עשירים ולשחזור פרטים אפילו באזורים‬
‫בהירים או כהים מאוד‪.‬‬
‫ • ‪ :‬בחר שיטת מדידה‪ .‬אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור‪ .‬משקל מרכזי‬
‫משתמש באור באיזור יחס של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום‪ .‬ספוט משתמש באור‬
‫באיזור מרכז ממוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום‪ .‬מטריצה מחשבת ממוצע של‬
‫הסצנה בכללותה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬כוונן את סרגל המחוון כדי לצלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תמונות עדינות יותר‪.‬‬
‫ • ‪ :‬הפעל או השבת את המבזק‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬בחר רזולוציה עבור תמונות‪ .‬שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות‬
‫‪/‬‬
‫איכותיות יותר‪ ,‬אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר‪.‬‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה‬
‫שימוש‪.‬‬
‫ •גודל וידאו (מצלמה אחורית) ‪ /‬גודל וידאו (מצלמה קדמית)‪ :‬בחר את הרזולוציה של סרטוני‬
‫הווידאו‪ .‬שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו איכותיים יותר‪ ,‬אך הן יצרכו‬
‫נפח זיכרון גדול יותר‪.‬‬
‫ •בקרת מחווה‪ :‬הגדר את המכשיר לזיהוי כף ידך‪ ,‬כך שתוכל להשתמש בה לצילום דיוקן עצמי‪.‬‬
‫ •שמור תמונות כפי שנראו בתצוגה מקדימה‪ :‬הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של‬
‫הסצנה המקורית‪ ,‬בעת צילום תמונות עם המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫םימושיי‬
‫ •מעקב מיקוד אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר למעקב ומיקוד אוטומטי על נושא הצילום שנבחר‪,‬‬
‫אפילו כאשר נושא הצילום או המצלמה זזים‪.‬‬
‫ •מייצב וידאו‪ :‬הפעל אנטי‪-‬רעד להפחתה או מניעה של טשטוש הנגרם כתוצאה מרעד מצלמה‬
‫בעת צילום וידאו‪.‬‬
‫ •קווי רשת‪ :‬הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום‪.‬‬
‫ •תגיות מיקום‪ :‬הוסף לתמונה תג מיקום ‪.GPS‬‬
‫ •עוצמת אות ה‪ GPS-‬עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים‪ ,‬למשל בין‬
‫בניינים או באזורים נמוכים‪ ,‬או בתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫ •המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט‪ .‬למניעת מצב זה‪ ,‬השבת‬
‫את ההגדרה של תגיות מיקום‪.‬‬
‫ •סקור תמונות‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת התמונות לאחר צילומן‪.‬‬
‫ •הפעלה מהירה‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלה של המצלמה באמצעות לחיצה כפולה מהירה על‬
‫מקש הבית‪.‬‬
‫ •שמור כקובץ ‪ :RAW‬הגדר את המכשיר לשמירת תמונות כקובצי ‪ RAW‬לא דחוסים (תבנית‬
‫קובץ ‪ )DNG‬במצב ‪ .pro‬קובצי ‪ RAW‬משמרים את כל נתוני התמונה לאיכות תמונה מיטבית‪,‬‬
‫אולם הם תופסים שטח זיכרון גדול יותר‪ .‬כדי להציג קובצי ‪ ,RAW‬נדרש יישום מציג תמונות‪.‬‬
‫ •בעת שימוש בתכונה זו‪ ,‬כל תמונה נשמרת בשתי תבניות‪ DNG ,‬ו‪.JPG-‬‏‏‏‏תמונות‬
‫המצולמות במצב התפרצות נשמרות כקובצי ‪ JPG‬בלבד‪.‬‬
‫ •באפשרותך לצפות בקובצי ה‪ JPG-‬שלך בגלריה‪ .‬ניתן לצפות בקובצי ‪ DNG‬או למחוק‬
‫אותם בתיקייה ‪.Camera ← DCIM‬‬
‫ •בקרה קולית‪ :‬הגדר את המכשיר לצילום תמונות או הקלטת וידאו באמצעות פקודות קוליות‪.‬‬
‫תוכל לומר '‪,'Smile‬‏ '‪,'Cheese‬‏ '‪ 'Capture‬או '‪ 'Shoot‬כדי לצלם תמונה‪ .‬כדי להקליט וידאו‪,‬‬
‫תוכל לומר '‪.'Record video‬‬
‫ •הפונקציה 'מקשי עוצמת קול'‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במקש עוצמת הקול לשליטה‬
‫בפונקציות הצילום או הזום‪.‬‬
‫ •איפוס הגדרות‪ :‬אפס את הגדרות המצלמה‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫םימושיי‬
‫גלריה‬
‫מבוא‬
‫צפה ונהל תמונות ווידאו השמורים במכשיר‪.‬‬
‫הצגת תמונות או סרטוני וידאו‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה או וידאו‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫קבצי וידאו מוצגים עם הסמל‬
‫הקש על ‪.‬‬
‫בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה‪ .‬כדי להפעיל וידאו‪,‬‬
‫עבור למסך הקודם‪.‬‬
‫אפשרויות נוספות‬
‫הוסף את התמונה למועדפים‪.‬‬
‫ערוך שינויים בתמונה‪.‬‬
‫שתף את התמונה עם אנשים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫מחק את התמונה‪.‬‬
‫כוונן אוטומטית את התמונה‪.‬‬
‫כדי להסתיר או להציג את התפריטים‪ ,‬הקש על המסך‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫םימושיי‬
‫מחיקת תמונות או סרטוני וידאו‬
‫מחיקת תמונה או וידאו‬
‫בחר תמונה או וידאו‪ ,‬והקש על מחק בתחתית המסך‪.‬‬
‫מחיקת תמונות וסרטונים מרובים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן את התיבות של התמונות או סרטוני הוידאו למחיקה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על מחק‪.‬‬
‫במסך הגלריה הראשי‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על תמונה או סרטון למחיקה‪.‬‬
‫מנהל חכם‬
‫מבוא‬
‫המנהל החכם מספק מבט כללי על מצב הסוללה‪ ,‬האחסון‪ ,‬ה‪ RAM-‬ואבטחת המערכת‪ .‬ניתן גם‬
‫לייעל באופן אוטומטי את פעולת המכשיר בהקשת אצבע אחת‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫םימושיי‬
‫שימוש בתכונת האופטימיזציה המהירה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מנהל חכם ← נקה הכל‪.‬‬
‫תכונת האופטימיזציה המהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות‪.‬‬
‫ •ניקוי חלק מהזיכרון‪.‬‬
‫ •מחיקת קבצים מיותרים וסגירת יישומים הרצים ברקע‪.‬‬
‫ •סריקה לאיתור תוכנות זדוניות‪.‬‬
‫השימוש במנהל חכם‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מנהל חכם ובחר תכונה‪.‬‬
‫סוללה‬
‫בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר‪ .‬במכשירים שרמות הסוללה שלהם‬
‫נמוכות‪ ,‬מומלץ לחסוך בצריכת הסוללה באמצעות הפעלת תכונות חיסכון בחשמל וסגירת יישומים‬
‫הצורכים רמות גבוהות של אנרגיה‪.‬‬
‫זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש שנותר‬
‫עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫אחסון‬
‫בדוק את הסטטוס של קיבולת הזיכרון הזמינה והזיכרון הנמצא בשימוש‪ .‬באפשרותך למחוק קבצים‬
‫מיותרים וקבצים שאינם בשימוש או להסיר את התקנתם של יישומים שכבר לא נעשה בהם שימוש‪.‬‬
‫‪RAM‬‬
‫בדוק את כמות זיכרון ה‪ RAM-‬הזמינה‪ .‬אתה יכול לסגור יישומים הפועלים ברקע ולהקטין את כמות‬
‫ה‪ RAM-‬הנמצאת בשימוש על מנת להאיץ את פעולת המכשיר‪.‬‬
‫אבטחת הכשיר‬
‫בדוק את מצב האבטחה של המכשיר‪ .‬תכונה זו סורקת את מכשירך לאיתור תוכנות זדוניות‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫םימושיי‬
‫לוח שנה‬
‫מבוא‬
‫נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או משימות קרובות ביומן שלך‪.‬‬
‫יצירת אירועים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫או הקש פעמיים על תאריך‪.‬‬
‫אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים‪ ,‬הקש על התאריך‪ ,‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הזן את פרטי האירוע‪.‬‬
‫הזן כותרת‪.‬‬
‫הגדר תאריך התחלה וסיום עבור‬
‫האירוע‪.‬‬
‫בחר לוח שנה לשימוש או לסינכרון‪.‬‬
‫קבע התראה‪.‬‬
‫הזן את מיקום האירוע‪.‬‬
‫צרף מפה שמציגה את מיקום‬
‫האירוע‪.‬‬
‫הוסף פרטים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את האירוע‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫םימושיי‬
‫יצירת משימות‬
‫‪11‬‬
‫← משימות‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הזן את פרטי המשימה והקש על היום או על מחר כדי לקבוע את תאריך היעד‪.‬‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫להוספת פרטים נוספים‪ ,‬הקש על‬
‫‪44‬‬
‫‪.‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את המשימה‪.‬‬
‫סנכרן אירועים ומשימות בין החשבונות שלך‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות‪ ,‬בחר שירות חשבון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫סנכרן לוח שנה כדי לסנכרן את האירועים והמשימות עם החשבון‪.‬‬
‫להוספת חשבונות לסנכרון‪ ,‬פתח את מסך היישומים והקש על לוח שנה ← עוד ← נהל לוחות שנה‬
‫← הוסף חשבון‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר חשבון לסנכרון‪ ,‬והיכנס אליו‪ .‬כאשר החשבון מתווסף‪ ,‬הוא יופיע‬
‫ברשימה‪.‬‬
‫‪S Health‬‬
‫מבוא‬
‫‪ S Health‬מסייע לך לנהל את הבריאות והכושר שלך‪ .‬הגדר יעדי כושר‪ ,‬בדוק את ההתקדמות שלך‬
‫ועקוב אחר רמת הבריאות והכושר שלך‪.‬‬
‫הפעלת ‪S Health‬‬
‫בהפעלה ראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫הקש על ‪ S Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫םימושיי‬
‫השימוש ב‪S Health-‬‬
‫תוכל לעיין במידע העיקרי מהתפריטים והעוקבים של ‪ S Health‬כדי לעקוב אחרי הבריאות והכושר‬
‫שלך‪.‬‬
‫הקש על ‪ S Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫יעדים ותוכניות‬
‫עוקבים‬
‫ •מטרות‪ :‬קבע את יעדי הכושר היומיים שלך וצפה בהתקדמות שלך‪.‬‬
‫ •תוכניות‪ :‬השתמש בתוכניות אימון מותאמות לצרכיך‪.‬‬
‫ •כלי מעקב‪ :‬עקוב אחרי הפעילויות‪ ,‬צריכת המזון ומידות הגוף שלך‪.‬‬
‫להוספת עוקבים‪ ,‬יעדים או תוכניות למסך ‪ ,S Health‬הקש על עוד ← ניהול פריטים‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫בחר פריטים תחת לשונית כלי מעקב‪ ,‬מטרות‪ ,‬או תוכניות‪.‬‬
‫כדי להיכנס למידע נוסף על פונקציות ‪ ,S Health‬הקש על עוד ← הגדרות ← עזרה‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫םימושיי‬
‫מידע נוסף‬
‫ •אפליקציית ‪ S Health‬נועדה למטרות כושר ובריאות בלבד‪ ,‬ואינה מיועדת לאבחון של מחלות או‬
‫מצבים אחרים‪ ,‬או לריפוי‪ ,‬שיכוך‪ ,‬טיפול או מניעה של מחלה‪.‬‬
‫ •הפונקציות‪ ,‬התכונות והיישומים הנוספים של ‪ S Health‬עשויים להשתנות ממדינה למדינה עקב‬
‫הבדלים בחוקים ובתקנות המקומיות‪ .‬עליך לבדוק מהם התכונות והיישומים הזמינים באזור‬
‫הספציפי שבו אתה נמצא לפני השימוש‪.‬‬
‫ •השירות והיישומים של ‪ S Health‬עשויים להשתנות או להיפסק ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫ •איסוף הנתונים תכליתו מוגבלת לאספקת השירות שביקשת‪ ,‬כולל מסירת נתונים נוספים‬
‫לשיפור הבריאות‪ ,‬סינכרון הנתונים‪ ,‬ניתוח וסטטיסטיקה של הנתונים או לפיתוח ואספקת‬
‫שירותים טובים יותר‪( .‬עם זאת‪ ,‬אם תיכנס ל‪ Samsung Account-‬שלך מ‪ ,S Health-‬ייתכן‬
‫שהנתונים יישמרו בשרת לצורך גיבוי נתונים‪ ).‬ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא‬
‫יהיה בהם עוד צורך למטרות כגון אלה‪ .‬ניתן למחוק נתונים אישיים המאוחסנים ב‪S Health-‬‬
‫באמצעות אפשרות איפוס הנתונים בתפריט 'הגדרות'‪ .‬כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת‬
‫ברשתות חברתיות או העברת אל מכשירי אחסון‪ ,‬עליך למחוק אותם בנפרד‪.‬‬
‫ •אתה יכול לשתף ו‪/‬או לסנכרן את הנתונים שלך עם שירותי ‪ Samsung‬נוספים או עם שירותים‬
‫תואמים של צד ג' לפי בחירתך‪ ,‬כמו גם עם כל אחד מהמכשירים המחוברים שלך‪ .‬הגישה של‬
‫שירותים נוספים כגון אלה או של מכשירי צד שלישי לנתונים השמורים ב‪ S Health-‬תינתן רק‬
‫לאחר קבלת אישורך המפורש‪.‬‬
‫ •אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי‪-‬הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות או‬
‫שהועברו אל אחרים‪ .‬יש לנקוט במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מחובר למכשירי מדידה‪ ,‬אמת את פרוטוקול התקשורת כדי לוודא הפעלה‬
‫תקינה‪ .‬אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי‪ ,‬כגון ‪ ,Bluetooth‬ייתכן שהמכשיר יושפע מהפרעה‬
‫אלקטרונית של מכשירים אחרים‪ .‬הימנע משימוש במכשיר בסמוך למכשירים המשדרים גלי‬
‫רדיו‪.‬‬
‫ •אנא קרא בתשומת לב את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של ‪ S Health‬לפני‬
‫השימוש באפליקציה‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫םימושיי‬
‫‪S Voice‬‬
‫מבוא‬
‫בצע מגוון משימות פשוט על‪-‬ידי דיבור‪.‬‬
‫הגדרת פקודת השכמה‬
‫ניתן להפעיל את ‪ S Voice‬באמצעות פקודת ההשכמה‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של ‪ ,S Voice‬הקש על ‪ START‬והגדר את פקודת ההשכמה שלך‪.‬‬
‫←‬
‫לשינוי פקודת ההשכמה‪ ,‬פתח את מסך היישומים והקש על ‪ .S Voice‬לאחר מכן‪ ,‬הקש על‬
‫‪ START ← Change wake-up command ← Voice wake-up‬ועקוב אחרי ההוראות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫להגדרת המכשיר להפעלת ‪ S Voice‬לשימוש פקודת ההשכמה כאשר המכשיר נעול‪ ,‬הקש על‬
‫והקש על מתג ‪ Wake up in secured lock‬להפעלה‪.‬‬
‫שימוש ב‪S Voice-‬‬
‫‪11‬‬
‫אמור את פקודת ההשכמה שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על ‪.S Voice‬‬
‫בעת הפעלת ‪ ,S Voice‬המכשיר מתחיל בזיהוי קולי‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הגדרות ‪S Voice‬‬
‫הצג דוגמאות לפקודות קוליות‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫םימושיי‬
‫‪22‬‬
‫אמור פקודה קולית‪.‬‬
‫אם המכשיר מזהה את הפקודה‪ ,‬המכשיר יבצע את הפעולה הנדרשת‪ .‬כדי לחזור על פקודה‬
‫קולית או לומר פקודה אחרת‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫יישום זה ייסגר באופן אוטומטי אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫עצות לזיהוי קולי טוב יותר‬
‫ •דבר ברור‪.‬‬
‫ •דבר במקומות שקטים‪.‬‬
‫ •אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג‪.‬‬
‫ •הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי‪.‬‬
‫ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות‪ ,‬בהתאם לסביבה שלך או לאופן‬
‫שבו אתה מדבר‪.‬‬
‫הגדרת השפה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ‪← S Voice‬‬
‫← ‪ ,Language‬ולאחר מכן בחר שפה‪.‬‬
‫השפה הנבחרת תחול על ‪ S Voice‬בלבד‪ ,‬ולא על השפה המוצגת במכשיר‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫םימושיי‬
‫מוסיקה‬
‫האזן למוסיקה הממוינת לפי קטגוריה והתאם את הגדרות ההשמעה‪.‬‬
‫הקש על מוסיקה במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר קטגוריה בחלק העליון של המסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיר להשמעה‪.‬‬
‫הקש על תמונת אלבום בחלק התחתון של המסך לפתיחת המסך של נגן המוסיקה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫פתח את רשימת ההשמעה‪.‬‬
‫היכנס להגדרות איכות הצליל‬
‫והאפקטים‪.‬‬
‫הגדר את הקובץ כשיר המועדף‬
‫עליך‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫שנה את מצב החזרה על התוכן‪.‬‬
‫הפעל השמעה בסדר אקראי‪.‬‬
‫דלג לשיר הבא‪ .‬הקש והחזק כדי‬
‫להריץ קדימה‪.‬‬
‫דלג לשיר הקודם‪ .‬הקש והחזק כדי‬
‫להריץ אחורה‪.‬‬
‫השהה וחדש את ההפעלה‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫םימושיי‬
‫וידאו‬
‫צפה בוידאו השמור במכשיר והתאם את הגדרות הנגינה‪.‬‬
‫הקש על וידאו במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר סרטון להפעלה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫השהה וחדש את‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫חזור אחורה או עבור‬
‫מהר קדימה על‪-‬ידי‬
‫גרירת המחוון‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫שנה את יחס המסך‪.‬‬
‫עבור לחלון נגן וידאו‪.‬‬
‫דלג לסרטון הקודם‪.‬‬
‫הקש והחזק כדי להריץ‬
‫אחורה‪.‬‬
‫דלג לסרטון הבא‪.‬‬
‫הקש והחזק כדי להריץ‬
‫קדימה‪.‬‬
‫גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוונן בהירות‪ ,‬או גרור את‬
‫אצבעך מעלה או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוונן עוצמת קול‪.‬‬
‫החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחורה או קדימה‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫םימושיי‬
‫רשמקול‬
‫מבוא‬
‫השתמש במצבי הקלטה שונים למצבים שונים‪ ,‬כגון ראיון‪ .‬המכשיר יכול להמיר את הקול לטקסט‬
‫ולהבחין בין מקורות קול‪.‬‬
‫ביצוע הקלטות קוליות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ‪ ← Tools‬רשמקול‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להתחיל בהקלטה‪ .‬דבר לתוך המיקרופון‪.‬‬
‫כדי להשהות את ההקלטה‪.‬‬
‫בעת ביצוע הקלטה קולית‪ ,‬הקש על סימניות כדי להכניס סימנייה‪.‬‬
‫שנה את מצב ההקלטה‪.‬‬
‫התחל להקליט‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על שמור כדי לסיים את ההקלטה‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫םימושיי‬
‫שינוי מצב ההקלטה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ‪ ← Tools‬רשמקול‪.‬‬
‫בחר מצב בחלק העליון של מסך הרשמקול‪.‬‬
‫ •רגיל‪ :‬זהו מצב ההקלטה הרגיל‪.‬‬
‫ •ראיון‪ :‬המיקרופון רגיש לקול משני כיוונים‪ .‬במצב זה‪ ,‬החלק העליון והחלק התחתון של המכשיר‬
‫קולטים כמות קול שווה‪.‬‬
‫ •תזכיר קולי‪ :‬המכשיר מקליט את קולך‪ ,‬וממיר אותו בו‪-‬זמנית לטקסט במסך‪ .‬לתוצאות מיטביות‪,‬‬
‫השאר את המכשיר קרוב לפה‪ ,‬ודבר בקול רם וברור במקום שקט‪.‬‬
‫אם שפת המערכת של התזכירים הקוליים אינה תואמת לשפה שאתה דובר‪ ,‬המכשיר‬
‫לא יזהה את קולך‪ .‬לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬הקש על השפה הנוכחית כדי להגדיר שפת‬
‫המערכת של התזכורת הקולית‪.‬‬
‫השמעת הקלטות קוליות נבחרות‬
‫כאשר אתה משמיע הקלטה של ראיון‪ ,‬תוכל להשתיק או לבטל את ההשתקה של מקורות צליל‬
‫מסוימים בהקלטה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הקלטות ובחר הקלטה קולית שבוצעה במצב ראיון‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ‪ ← Tools‬רשמקול‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫כדי להשקיט מקורות צליל מסוימים‪ ,‬הקש‬
‫היישום ישונה ל‪-‬‬
‫עבור הכיוון המתאים לצליל שיש להשתיקו‪.‬‬
‫והצליל יושתק‪.‬‬
‫מקור צליל מושתק‬
‫מקור צליל מופעל‬
‫הקבצים שלי‬
‫קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוכסנים במכשיר או במיקומים אחרים‪ ,‬כגון שירותי אחסון ענן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ‪ ← Tools‬הקבצים שלי‪.‬‬
‫הצג קבצים לפי קטגוריה‪ ,‬או הצג קבצים שמאוחסנים במכשיר או בשירות אחסון בענן‪.‬‬
‫כדי לבדוק את הסטטוס של קיבולת הזיכרון הזמינה והזיכרון הנמצא בשימוש‪ ,‬הקש על שימוש‬
‫בשטח אחסון‪.‬‬
‫לחיפוש קבצים או תיקיות‪ ,‬הקש על חיפוש‪.‬‬
‫‪Samsung Gear‬‬
‫‪ Samsung Gear‬הוא יישום שמאפשר לך לנהל את מכשיר ה‪ Gear-‬הלביש שלך‪ .‬כשאתה מחבר‬
‫את המכשיר שלך ל‪ ,Gear-‬תוכל להתאים אישית את ההגדרות והיישומים של ה‪.Gear-‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ‪.Samsung Gear ← Tools‬‬
‫הקש על התחבר ל‪ GEA -‬כדי לחבר את המכשיר שלך ל‪ .Gear-‬פעל בהתאם להוראות המוצגות‬
‫על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫םימושיי‬
‫תזכיר‬
‫צור תזכורות וסדר אותן לפי קטגוריה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ‪ ← Tools‬תזכיר‪.‬‬
‫יצירת תזכירים‬
‫הקש על‬
‫ברשימת התזכירים‪ ,‬והזן תזכיר‪ .‬בעת חיבור תזכיר‪ ,‬השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •קטגוריות‪ :‬צור או הגדר קטגוריה‪.‬‬
‫ •מטלות‪ :‬הוסף תיבות סימון בתחילת כל שורה ליצירת רשימת משימות‪.‬‬
‫ •תמונה‪ :‬הוסף תמונות‪.‬‬
‫ •ציור‪ :‬כתוב או צייר מזכרים להוספה‪ .‬ניתן לבחור עובי וצבע של עט‪.‬‬
‫ •קול‪ :‬צור הקלטת קול להוספה‪.‬‬
‫כדי לשמור את התזכיר‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬
‫כדי לערוך תזכיר‪ ,‬הקש על תזכיר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על תוכן התזכיר‪.‬‬
‫חיפוש תזכירים‬
‫הקש על חיפוש ברשימת התזכורות והזן מילת מפתח לחיפוש תזכורות הכוללות את מילת המפתח‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫םימושיי‬
‫שעון‬
‫מבוא‬
‫הגדר התראות‪ ,‬בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם‪ ,‬תזמן אירוע‪ ,‬או הגדר משך זמן ספציפי‪.‬‬
‫התראה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← התראה‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫הגדר זמן התראה והקש על שמור‪.‬‬
‫לפתיחת לוח מקשים להזנת זמן ההתראה‪ ,‬הקש על שדה הזנת השעה‪.‬‬
‫להגדרת התראה עם אפשרויות התראה שונות‪ ,‬הקש על אפשרויות‪ ,‬הגדר את האפשרויות והקש‬
‫על שמור‪.‬‬
‫להפעלה או השבתה של התראות‪ ,‬הקש על סמל השעון שליד ההתראה ברשימת ההתראות‪.‬‬
‫הפסקת התראות‬
‫הקש על בטל כדי לעצור התראה‪ .‬אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק'‪ ,‬הקש על נודניק כדי‬
‫שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר‪.‬‬
‫מחיקת התראות‬
‫הקש על‬
‫על ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות‪.‬‬
‫שעון עולמי‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← שעון עולמי‪.‬‬
‫יצירת שעונים‬
‫הזן שם עיר או בחר עיר מכדור הארץ ולאחר מכן הקש על‬
‫‪95‬‬
‫‪.‬‬
‫םימושיי‬
‫מחיקת שעונים‬
‫הקש‬
‫על שעון‪.‬‬
‫עצר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התחל כדי לתזמן אירוע‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← עצר‪.‬‬
‫כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע‪ ,‬הקש על הקפה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על עצור כדי לעצור את השעון‪.‬‬
‫כדי להתחיל את התזמון מחדש‪ ,‬הקש על המשך‪.‬‬
‫כדי לנקות זמני הקפה‪ ,‬הקש על איפוס‪.‬‬
‫טיימר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על התחל‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← טיימר‪.‬‬
‫לפתיחת לוח מקשים להזנת המשך‪ ,‬הקש על שדה הזנת המשך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על בטל כשהטיימר מסתיים‪.‬‬
‫מחשבון‬
‫ערוך חישובים פשוטים או מסובכים‪.‬‬
‫הקש על מחשבון במסך היישומים‪.‬‬
‫סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי‪ .‬אם האפשרות סיבוב אוטומטי מושבתת‪,‬‬
‫כדי להציג את המחשבון המדעי‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לראות את היסטוריית החישובים‪ ,‬הקש על היסטוריה‪ .‬כדי לסגור את לוח היסטוריית החישובים‪,‬‬
‫הקש על לוח המקשים‪.‬‬
‫לניקוי ההיסטוריה‪ ,‬הקש על היסטוריה ← נקה היסטוריה‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫םימושיי‬
‫יישומי ‪Google‬‬
‫‪ Google‬מציעה יישומים לבידור‪ ,‬לרשתות חברתיות ולעסקים‪ .‬כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש‬
‫צורך לפתוח חשבון ‪ .Google‬ראה חשבונות למידע נוסף‪.‬‬
‫להצגת פרטי יישום נוספים‪ ,‬היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר‪ ,‬בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫‪Chrome‬‬
‫חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫‪Gmail‬‬
‫שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות ‪.Google Mail‬‬
‫‪Google+‬‬
‫שתף משפחה‪ ,‬חברים ואחרים בחדשות שלך ועקוב אחרי העדכונים שלהם‪ .‬תוכל גם לגבות את‬
‫התמונות והווידאו שלך ועוד‪.‬‬
‫מפות‬
‫אתר את מיקומך במפה‪ ,‬חפש מיקומים והצג פרטים על מקומות מגוונים‪.‬‬
‫מוזיקה ‪Play‬‬
‫האזן למוסיקה במכשירך‪ ,‬גלה עוד ושתף‪.‬‬
‫סרטים ‪Play‬‬
‫הורד סרטוני וידאו לצפיה מתוך חנות ‪.Play‬‬
‫ספרים ‪Play‬‬
‫הורד מבחר ספרים מחנות ‪ Play‬וקרא אותם‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫םימושיי‬
‫דוכן עיתונים ‪Play‬‬
‫קרא חדשות ומגזינים המעניינים אותך בסביבה נוחה‪.‬‬
‫משחקים ‪Play‬‬
‫הורד משחקים מחנות ‪ Play‬ושחק בהם עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪Drive‬‬
‫שמור את התוכן שלך בענן‪ ,‬גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫תמונות‬
‫נהל תמונות‪ ,‬אלבומים וסרטונים ששמרת במכשיר והעלית ל‪.Google+‎-‬‬
‫‪Hangouts‬‬
‫שוחח בצ'אט עם חבריך באופן אישי או בקבוצות‪ ,‬ושלב בצ'אט תמונות‪ ,‬סמלי הבעה ושיחות וידאו‪.‬‬
‫‪Google‬‬
‫חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫הגדרות‬
‫מבוא‬
‫התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך‪ .‬באפשרותך להתאים אישית את המכשיר‬
‫על‪-‬ידי הגדרה של מגוון אפשרויות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות‪.‬‬
‫לחיפוש הגדרות על‪-‬ידי הזנת מילות מפתח‪ ,‬הקש על חיפוש‪.‬‬
‫לעריכת רשימה של הגדרות הנמצאות בשימוש תכוף‪ ,‬הקש על ערוך‪ .‬לאחר מכן סמן פריטים‬
‫להוספה או בטל את ההוספה של פריטים שאתה רוצה להסיר‪.‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫התחברות לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים‪.‬‬
‫ •המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה‪.‬‬
‫ניתן להפעיל את ה‪ WLAN-‬בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה‪ ,‬אך לא‬
‫ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה‪.‬‬
‫ •כבה את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר רשת מרשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫תורדגה‬
‫‪33‬‬
‫הקש על התחבר‪.‬‬
‫לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת ‪ ,Wi-Fi‬המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל‬
‫פעם שהיא זמינה‪ ,‬בלי לדרוש סיסמה‪ .‬כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת‪,‬‬
‫בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על שכח‪.‬‬
‫‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת ‪ ,Wi-Fi‬ללא צורך בנקודת גישה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬שלו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪.‬‬
‫המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשה ההתחברות ל‪.Wi-Fi Direct-‬‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון אנשי קשר קבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירים אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן‬
‫דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שתף ← ‪ Wi-Fi Direct‬ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה‪.‬‬
‫‪4 4‬קבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫אם המכשיר כבר מחובר‪ ,‬התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫תורדגה‬
‫סיום החיבור של המכשיר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.Wi-Fi‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על שם המכשיר כדי לנתק את המכשירים‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫מבוא‬
‫השתמש ב‪ Bluetooth-‬להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי ‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים‬
‫באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫ •תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה‪ .‬אם‬
‫קיימים מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק התפעול יתקצר‪.‬‬
‫ •מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪,Bluetooth SIG‬‬
‫עשויים שלא להיות תואמים למכשיר‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים‬
‫של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫‪101‬‬
‫תורדגה‬
‫צימוד למכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ ,Bluetooth‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה‪.‬‬
‫אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר‪ ,‬הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה‬
‫שנוצרה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את‬
‫אפשרות הנראות שלו‪ .‬פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר‪.‬‬
‫מכשירך גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות ‪ Bluetooth‬פתוח‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫לאישור‪ ,‬קבל את הבקשה לחיבור ‪ Bluetooth‬במכשירך‪.‬‬
‫המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל‪.Bluetooth-‬‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות ‪ .Bluetooth‬באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון‬
‫אנשי קשר וקבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה‬
‫למכשיר אחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שתף ← ‪ Bluetooth‬ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את‬
‫אפשרות הנראות שלו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫קבל את הבקשה להתחברות ‪ Bluetooth‬במכשיר השני‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫תורדגה‬
‫ביטול התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫הקש על ‪ Bluetooth‬במסך ההגדרות‪.‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על בטל התאמה‪.‬‬
‫כדי לבטל התאמה‪ ,‬הקש על‬
‫בסמוך לשם המכשיר‪.‬‬
‫מצב טיסה‬
‫תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר‪ .‬תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם‬
‫שירותי רשת‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב טיסה‪.‬‬
‫וודאו שהמכשיר כבוי במהלך ההמראה והנחיתה‪ .‬לאחר ההמראה‪ ,‬ניתן להשתמש במכשיר‬
‫כאשר הוא במצב טיסה במידה והדבר מאושר על‪-‬ידי צוות המטוס‪.‬‬
‫נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים‬
‫השתמש במכשיר בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם‬
‫מכשירים אחרים כשחיבור רשת אינו זמין‪ .‬ניתן להתחבר דרך ‪,Wi-Fi‬‏ ‪ USB‬או ‪.Bluetooth‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים‪.‬‬
‫ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫ •נתב אלחוטי נייד‪ :‬השתמש נתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של‬
‫המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •שימוש כמודם ‪ :Bluetooth‬השתמש ב‪ Bluetooth-‬לשיתוף חיבור המידע הנייד של המכשיר‬
‫עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫ •חיבור באמצעות מכשיר ‪ :USB‬השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות ‪ USB‬כדי לשתף את‬
‫חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב באמצעות ‪ .USB‬כאשר המכשיר מחובר‬
‫למחשב‪ ,‬הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫תורדגה‬
‫שימוש בנתב אלחוטי נייד‬
‫השתמש במכשירך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם‬
‫מכשירים אחרים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים ← נתב אלחוטי נייד‪.‬‬
‫מופיע בשורת המצב‪ .‬מכשירים אחרים יכולים למצוא את המכשיר שלך ברשימת‬
‫הסמל‬
‫רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫כדי להגדיר סיסמה עבור הנקודה החמה הניידת‪ ,‬הקש על עוד ← הגדר תצורת 'נתב אלחוטי‬
‫נייד' ובחר את רמת האבטחה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הזן סיסמה והקש על שמור‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬במכשיר המחובר‪ ,‬השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט‪.‬‬
‫במסך של המכשיר האחר‪ ,‬חפש ובחר את המכשיר שלך מתוך רשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫שימוש בנתונים‬
‫עקוב אחר כמות השימוש בנתונים‪ ,‬והתאם אישית את הגדרות המגבלה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על שימוש בנתונים‪.‬‬
‫ •נתונים ניידים‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית‪.‬‬
‫ •הגדר הגבלת שימוש ב'נתונים ניידים'‪ :‬הגדר מגבלה על השימוש בנתונים סלולריים‪.‬‬
‫לשינוי תאריך האיפוס החודשי של תקופת המעקב‪ ,‬הקש על‬
‫← שנה מחזור‪.‬‬
‫הגבלת השימוש בנתונים‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על שימוש בנתונים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג הגדר הגבלת שימוש‬
‫ב'נתונים ניידים' כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬גרור את סרגל כוונון האזהרה כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את רמת ההתראה על השימוש‬
‫גרור את סרגל כוונון ההגבלה כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את המגבלה‪.‬‬
‫בנתונים‪.‬‬
‫המכשיר ישלח לך התראה כשיגיע לרמת ההתראה‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫תורדגה‬
‫רשתות סלולריות‬
‫צור את הגדרות הרשת הסלולרית שלך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על רשתות סלולריות‪.‬‬
‫ •נדידת נתונים‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה‪.‬‬
‫ •שמות נקודות גישה‪ :‬הגדר שמות של נקודות גישה (‪.)APN‬‬
‫ •מצב רשת‪ :‬בחר סוג רשת‪.‬‬
‫ •מפעילי רשת‪ :‬חפש רשתות זמינות ורשום רשת באופן ידני‪.‬‬
‫‪ NFC‬ותשלום‬
‫מבוא‬
‫המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסוג ‪NFC‬‏ (‪)Near Field Communication‬‬
‫שמכילים מידע לגבי מוצרים‪ .‬באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים‬
‫לאמצעי תחבורה או לאירועים‪ ,‬לאחר הורדת היישומים הדרושים‪.‬‬
‫המכשיר כולל אנטנת ‪ NFC‬מובנית‪ .‬יש לנהוג במכשיר בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת‬
‫ה‪.NFC-‬‬
‫שימוש בתכונת ‪NFC‬‬
‫השתמש בתכונת ‪ NFC‬לצורך משלוח תמונות או אנשי קשר למכשירים אחרים ולצורך קריאת פרטי‬
‫מוצרים מתוך תגי ‪.NFC‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ NFC‬ותשלום ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫תורדגה‬
‫‪22‬‬
‫מקם את אנטנת ‪ NFC‬שבגב המכשיר ליד תג ‪.NFC‬‬
‫המידע מהתג יופיע‪.‬‬
‫ודא שמסך המכשיר אינו נעול‪ .‬אחרת‪ ,‬המכשיר לא יקרא תגי ‪ NFC‬ולא יקבל נתונים‪.‬‬
‫ביצוע תשלומים עם ‪NFC‬‬
‫על מנת שתוכל להשתמש בתכונה ‪ NFC‬לביצוע תשלומים‪ ,‬עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד‪.‬‬
‫לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬קרב את שטח אנטנת ‪ NFC‬שבגב המכשיר לקורא כרטיסי ‪.NFC‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ NFC‬ותשלום ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫להגדרת יישום ברירת המחדל לתשלומים‪ ,‬פתח את המסך 'הגדרות' והקש על ‪ NFC‬ותשלום ←‬
‫הקש ושלם‪ ,‬ולאחר מכן בחר יישום‪.‬‬
‫ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫תורדגה‬
‫שליחה של נתונים‬
‫אפשר החלפת מידע כאשר אנטנת ה‪ NFC-‬של המכשיר נוגעת באנטנת ‪ NFC‬של מכשיר אחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ ,Android Beam‬והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר בפריט וגע באנטנת ‪ NFC‬של המכשיר שלך עם אנטנת ‪ NFC‬של המכשיר האחר‪.‬‬
‫‪4 4‬כאשר ההודעה גע כדי להעביר‪ .‬מופיעה על המסך‪ ,‬הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ NFC‬ותשלום ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫הפריט‪.‬‬
‫אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו‪-‬זמנית‪ ,‬העברת הקבצים עלולה להיכשל‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫תורדגה‬
‫הגדרות חיבור נוספות‬
‫אפשרויות‬
‫התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות אחרות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות חיבור נוספות‪.‬‬
‫ •סריקה לאיתור מכשירים סמוכים‪ :‬הגדר את המכשיר לסרוק ולהתחבר למכשירים קרובים‪.‬‬
‫ •הדפסה‪ :‬קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬תוכל לחפש‬
‫מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים‪ .‬ראה הדפסה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •‪ :MirrorLink‬השתמש בתכונת ‪ MirrorLink‬כדי לשלוט ביישומי ‪ MirrorLink‬במכשיר שלך‬
‫באמצעות צג יחידת הראש של כלי הרכב‪ .‬ראה ‪ MirrorLink‬למידע נוסף‪.‬‬
‫ •האצת הורדה‪ :‬הגדר את המכשיר כדי להוריד קבצים הגדולים מ‪ 30-‬מגה‪-‬בייט‪ ,‬במהירות רבה‬
‫יותר דרך רשתות ‪ Wi-Fi‬וסלולריות בו‪-‬זמנית‪ .‬ראה האצת הורדה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •הגדרות ‪ :VPN‬הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (‪ )VPN‬והתחבר אליהן‪.‬‬
‫הדפסה‬
‫קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬ניתן לחבר את המכשיר‬
‫למדפסת באמצעות ‪ Wi-Fi‬או ‪ Wi-Fi Direct‬ולהדפיס תמונות ומסמכים‪.‬‬
‫ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר‪.‬‬
‫הוספת יישומי ‪ Plug-In‬של מדפסת‬
‫הוסף יישומי ‪ Plug-In‬עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חפש תוסף למדפסת ב‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫‪3 3‬בחר יישום ‪ Plug-In‬של מדפסת‪ ,‬והתקן אותו‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות חיבור נוספות ← הדפסה ← הורד תוסף‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫תורדגה‬
‫‪44‬‬
‫בחר את ה‪ Plug-In-‬של המדפסת והקש עליו פעמיים כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת ‪ Wi-Fi‬שאליה מחובר המכשיר‪.‬‬
‫להוספה ידנית של מדפסות‪ ,‬הקש על עוד ← הוסף מדפסת ← ‪.ADD PRINTER‬‬
‫לשינוי הגדרות ההדפסה‪ ,‬הקש על עוד ← הגדרות הדפסה‪.‬‬
‫הדפסת תוכן‬
‫בעת הצגת תוכן‪ ,‬כגון תמונות או מסמכים‪ ,‬הקש על שתף ← הדפס ←‬
‫ולאחר מכן בחר מדפסת‪.‬‬
‫← כל המדפסות‪,‬‬
‫‪MirrorLink‬‬
‫חבר את המכשיר לכלי הרכב כדי לשלוט ביישומי ‪ MirrorLink‬של המכשיר באמצעות צג יחידת‬
‫הראש של כלי הרכב‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות חיבור נוספות ← ‪.MirrorLink‬‬
‫המכשיר שלך תואם לכלי רכב התומכים ב‪ MirrorLink-‬גרסה ‪ 1.1‬ומעלה‪.‬‬
‫חיבור המכשיר שלך לכלי רכב דרך ‪MirrorLink‬‬
‫בעת השימוש בתכונה זו בפעם הראשונה‪ ,‬חבר את המכשיר לרשת ‪ Wi-Fi‬או סלולרית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫התאם את המכשיר שלך לכלי רכב דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫ראה צימוד למכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים למידע נוסף‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חבר את המכשיר שלך לכלי הרכב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫לאחר יצירת החיבור‪ ,‬גש ליישומי ‪ MirrorLink‬של המכשיר שלך בצג יחידת הראש‪.‬‬
‫סיום חיבור ‪MirrorLink‬‬
‫נתק את כבל ה‪ USB-‬מהמכשיר וכלי הרכב שלך‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫תורדגה‬
‫האצת הורדה‬
‫הגדר את המכשיר להורדת קבצים הגדולים מ‪ 30-‬מגה‪-‬בייט‪ ,‬במהירות רבה יותר דרך רשתות‬
‫‪ Wi-Fi‬ורשתות סלולריות בו‪-‬זמנית‪ .‬אות ‪ Wi-Fi‬חזק יותר יספק מהירות הורדה גבוהה יותר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות חיבור נוספות ← האצת הורדה‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים‪.‬‬
‫ •ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת הורדת קבצים דרך הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫ •כאשר אתה מוריד קבצים גדולים‪ ,‬המכשיר עשוי להתחמם‪ .‬אם המכשיר עולה על‬
‫טמפרטורה מוגדרת‪ ,‬התכונה תכבה‪.‬‬
‫ •אם אותות הרשת אינם יציבים‪ ,‬הדבר עלול להשפיע על המהירות ועל הביצועים של‬
‫תכונה זו‪.‬‬
‫ •אם קיים פער ניכר במהירות העברת הנתונים בין רשת ה‪ Wi-Fi-‬לרשת הסלולרית‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמכשיר יעשה שימוש רק בחיבור המהיר ביותר‪.‬‬
‫ •תכונה זו תומכת ב‪1.1-‬‏)‪(HTTP‬‏‪ Hypertext Transmission Protocol‬ו‪-‬‬
‫)‪(HTTPS‬‏‪ .Hypertext Transmission Protocol Secure‬לא ניתן להשתמש בתכונה‬
‫זו עם פרוטוקולים אחרים‪ ,‬כגון ‪.FTP‬‬
‫יישומים‬
‫נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים‪.‬‬
‫ •מנהל היישומים‪ :‬הצג ונהל את היישומים במכשיר‪.‬‬
‫ •יישומי ברירת מחדל‪ :‬בחר את הגדרות ברירת המחדל לשימוש ביישומים‪.‬‬
‫ •הגדרות יישום‪ :‬התאם את ההגדרות של כל אחד מהיישומים לצרכיך‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫תורדגה‬
‫צלילים ורטט‬
‫שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על צלילים ורטט‪.‬‬
‫ •מצב צליל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט‪.‬‬
‫ •הפעל רטט בעת צלצול‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫ •עוצמת צלצול‪ :‬כוונן את רמת עוצמת הקול עבור רינגטונים של שיחות‪ ,‬מוסיקה וסרטוני וידאו‪,‬‬
‫צלילי מערכת והתראות‪.‬‬
‫ •עוצמת רטט‪ :‬כוונן את העוצמה של התראת רטט‪.‬‬
‫ •צלצול‪ :‬שנה את הגדרות הרטט‪.‬‬
‫ •תבנית רטט‪ :‬בחר תבנית רטט‪.‬‬
‫ •צליל התראה‪ :‬בחר צליל ברירת מחדל להתראות‪ .‬ניתן גם לשנות את הגדרות ההתראה עבור‬
‫כל יישום‪.‬‬
‫ •צלילי מגע‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע‪.‬‬
‫ •צלילי נעילת מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך‬
‫המגע‪.‬‬
‫ •צליל טעינה‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת חיבור למטען‪.‬‬
‫ •משוב ברטט‪ :‬הגדר את המכשיר לרטוט כאשר אתה מקיש‬
‫כגון הקשה והחזקה של פריטים‪.‬‬
‫או‬
‫ועבור פעולות אחרות‪,‬‬
‫ •צליל מקשי החיוג‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים‪.‬‬
‫ •צליל מקלדת‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •רטט במקלדת‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •איכות צליל ואפקטים‪ :‬קבע הגדרות צליל נוספות‪.‬‬
‫התראות‬
‫שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על התראות‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫תורדגה‬
‫נא לא להפריע‬
‫הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות וצלילי התראה‪ ,‬לבד מיוצאי דופן מורשים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נא לא להפריע‪.‬‬
‫ •הפעל עכשיו‪ :‬הפעל מיד את מצב 'נא לא להפריע'‪.‬‬
‫ •הפעל כמתוזמן‪ :‬הפעל את מצב 'נא לא להפריע' בזמנים שהוגדרו מראש‪ .‬באפשרותך לבחור‬
‫ימים ולהגדיר את שעת ההתחלה והסיום‪.‬‬
‫ •התרת חריגים‪ :‬התאם אישית את ההגדרות עבור יוצאי דופן מותרים‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫שנה את הגדרות התצוגה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה‪.‬‬
‫ •בהירות‪ :‬כוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •גופן‪ :‬שנה את גודל וסוג הגופן‪.‬‬
‫ •רקעי סמלים‪ :‬הגדר האם להציג רקעים מוצללים כך שסמלים יבלטו יותר‪.‬‬
‫ •כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫ •שהות חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה‬
‫מסתכל על התצוגה‪.‬‬
‫ •שעון לילה‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במסך ‪ Edge‬כשעון לילה‪ .‬באפשרותך להגדיר את משך‬
‫הזמן ששעון הלילה יישאר פעיל‪.‬‬
‫ •מצב תצוגה‪ :‬שנה את מצב המסך כדי להתאים את צבע וניגודיות התצוגה‪.‬‬
‫ •נורית חיווי‪ :‬הגדר את המכשיר להדלקת נורית חיווי בזמן טעינת הסוללה‪ ,‬בזמן קבלת התראות‬
‫או בזמן ביצוע הקלטות קוליות‪.‬‬
‫ •השאר מסך כבוי‪ :‬הגדר למכשיר למנוע הפעלה של המסך כאשר הוא במקום חשוך כגון כיס או‬
‫תיק‪.‬‬
‫ •שומר מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר למטען או לתחנת‬
‫עגינה‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫תורדגה‬
‫מסך ‪Edge‬‬
‫שנה את ההגדרות של מסך ‪ .Edge‬ראה מסך ‪ Edge‬למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מסך ‪.Edge‬‬
‫ •חלוניות ‪ :Edge‬הגדר את המכשיר להציג לוחות ‪ ,Edge‬כגון יישומים בהם אתה מרבה‬
‫להשתמש‪ ,‬אנשי קשר מועדפים‪ ,‬החדשות האחרונות ועוד‪ .‬באפשרותך גם להתאים אישית את‬
‫ההגדרות עבור ידית האחיזה של לוח ‪.Edge‬‬
‫ •הזנות ‪ :Edge‬התאם אישית את הגדרות התצוגה של פריטים שונים‪ ,‬כגון חדשות והתראות‬
‫לגבי הודעות‪ ,‬על מסך ‪.Edge‬‬
‫ •תאורת ‪ :Edge‬הגדר את מסך ‪ Edge‬להידלק כאשר אתה מקבל שיחות או התראות בזמן‬
‫שמסך המכשיר פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫ •אודות מסך ‪ :Edge‬הצג את נתוני הגרסה של מסך ‪ .Edge‬באפשרותך גם לבדוק אם קיימים‬
‫עדכונים זמינים‪.‬‬
‫תכונות שימושיות‬
‫הפעל תכונות שימושיות ושנה את הגדרות ששולטות בהן‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תכונות שימושיות‪.‬‬
‫טלטול או חבטה חזקים של המכשיר עלולים לגרום בשוגג לפעולות בתכונות מסוימות‪.‬‬
‫ •הפעל את המצלמה במהירות‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלה של המצלמה באמצעות לחיצה‬
‫כפולה מהירה על מקש הבית‪.‬‬
‫ •מחוות 'תצוגת חלון קופץ'‪ :‬הגדיר את המכשיר להצגת מסך היישום בחלון הקופץ‪ .‬ראה חלון‬
‫קופץ למידע נוסף‪.‬‬
‫ •צילום חכם‪ :‬הגדר את המכשיר ללכוד תוכן שממשיך על פני מספר מסכים‪ ,‬וחתוך ושתף את‬
‫צילום המסך מיד‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫תורדגה‬
‫ •החלק בעזרת כף היד ללכידה‪ :‬הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד‬
‫שמאלה או ימינה על פני המסך‪ .‬ניתן לראות את התמונות שצולמו בגלריה‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים‪.‬‬
‫ •שיחה ישירה‪ :‬הגדר את המכשיר לביצוע שיחה קולית על‪-‬ידי הרמת המכשיר והחזקתו ליד‬
‫האוזן בעת צפייה בשיחה‪ ,‬הודעה או פרטי קשר‪.‬‬
‫ •התראה חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות‬
‫קוליות בעת הרמת המכשיר‪.‬‬
‫תכונה זו עשויה שלא לפעול אם המסך פועל או אם המכשיר לא מונח על משטח שטוח‪.‬‬
‫ •השתקה קלה‪ :‬הגדר את המכשיר להשתקת שיחות או התראות נכנסות על‪-‬ידי תנועות כף‪-‬יד או‬
‫הפניית המסך כלפי מטה‪.‬‬
‫טפט‬
‫שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על טפט‪.‬‬
‫ערכת נושא‬
‫הגדר ערכות נושא שונות לשינוי המרכיבים הוויזואליים של מסך הבית‪ ,‬מסך הנעילה והסמלים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ערכת נושא‪.‬‬
‫להורדת ערכות נושא נוספות‪ ,‬הקש על עוד ערכות נושא‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫תורדגה‬
‫נעילת מסך ואבטחה‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את הגדרות האבטחה של המכשיר ושל כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה‪.‬‬
‫ •סוג נעילת מסך‪ :‬החלף את שיטת הנעילה של המסך‪.‬‬
‫ •מידע וקיצורי דרך של יישומים‪ :‬שנה הגדרות עבור הפריטים המוצגים במסך הנעול‪.‬‬
‫ •התראות‪ :‬הגדר אם להציג את תוכן ההתראות במסך הנעילה ובחר אילו התראות להציג‪.‬‬
‫ •הגדרות נעילת אבטחה‪ :‬שנה את הגדרות מסך הנעילה עבור שיטת הנעילה הנבחרת‪.‬‬
‫ •טביעות אצבע‪ :‬רשום את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס‬
‫ל‪ Samsung Account-‬שלך‪ .‬ראה זיהוי טביעת אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫ •אתר את הנייד שלי‪ :‬הפעל או השבת את התכונה 'מצא את הנייד שלי'‪ .‬תכונה זו יכולה לעזור‬
‫לך למצוא את מכשירך במקרה שאבד או נגנב‪ .‬באפשרותך להיכנס גם לאתר האינטרנט 'מצא‬
‫את הנייד שלי' (‪ )findmymobile.samsung.com‬כדי לעקוב ולשלוט במכשיר שאבד או נגנב‪.‬‬
‫ •יישומים לא מוכרים‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים‪.‬‬
‫ •הגן על נתונים מוצפנים‪ :‬הצפן את מידע המכשיר על מנת למנוע מאחרים גישה אליו כאשר‬
‫המכשיר אבד או נגנב‪ .‬על מנת להשתמש במכשיר מוצפן‪ ,‬יש לבצע ביטול הצפנה של מידע‬
‫המכשיר בכל הדלקה של המכשיר‪.‬ניתן להגדיר האם תבוטל הצפנת מידע המכשיר באופן‬
‫אוטומטי או האם נדרש קוד ביטול נעילה‪.‬לא ניתן לגבות או לאחזר מידע מוצפן‪.‬במקרה של‬
‫הזנת קוד שגוי מספר פעמים ברצף עד מגבלת הניסיונות המותרת‪ ,‬יבצע המכשיר איפוס‬
‫להגדרות היצרן‪.‬‬
‫ •הגדרות אבטחה אחרות‪ :‬קבע הגדרות אבטחה נוספות‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫תורדגה‬
‫זיהוי טביעת אצבע‬
‫על מנת שזיהוי טביעת אצבע יפעל‪ ,‬מידע טביעת האצבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך‪.‬‬
‫לאחר הרישום‪ ,‬ניתן להגדיר את המכשיר לשימוש בטביעת האצבע עבור המאפיינים הבאים‪:‬‬
‫ •נעילת מסך‬
‫ •כניסה לאינטרנט‬
‫ •אמת ‪Samsung Account‬‬
‫ •‪Samsung Pay‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •זיהוי טביעת אצבע משתמש במאפיין של כל טביעת אצבע להגברת האבטחה של‬
‫המכשיר שלך‪ .‬הסבירות כי חיישן טביעת אצבע יבלבל בין שתי טביעות אצבע שונות הנה‬
‫נמוכה מאוד‪ .‬למרות זאת‪ ,‬במקרים נדירים בהם טביעות אצבע שונות הנן דומות החיישן‬
‫עלול לזהות אותן כזהות‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש בטביעת האצבע שלך כשיטה לנעילת מסך‪ ,‬לא תוכל להשתמש‬
‫בטביעת האצבע כדי לשחרר את נעילת המסך לאחר שתפעיל את המכשיר מחדש‪ .‬תוכל‬
‫לבטל נעילת מכשיר בשימוש בתבנית‪ PIN ,‬או סיסמה המוגדרת על ידך בעת רישום‬
‫טביעת אצבע‪.‬‬
‫לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע‬
‫כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר‪ ,‬שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על‬
‫ביצועי התכונה‪:‬‬
‫ •מקש הבית מכיל חיישן לזיהוי טביעת אצבע‪ .‬ודא שמקש הבית לא נשרט או נפגם עקב מגע עם‬
‫חפצי מתכת כגון מטבעות‪ ,‬מפתחות או שרשראות‪.‬‬
‫ •מגן המסך המסופק עם המכשיר עשוי לגרום לתקלות בחיישן זיהוי טביעות האצבע‪ .‬הסר את‬
‫מגן המסך לשיפור הרגישות בזיהוי טביעות אצבע‪.‬‬
‫ •ודא שאזור זיהוי טביעת האצבע נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות‪.‬‬
‫ •המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות‪.‬‬
‫ •אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות‬
‫האצבע‪ .‬ודא שאתה מכסה את מקש הבית כולו באצבעך‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫תורדגה‬
‫ •כדי לשפר את ביצועי הזיהוי‪ ,‬רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדירות‬
‫הגבוהה ביותר לביצוע משימות במכשיר‪.‬‬
‫ •בסביבות יבשות‪ ,‬עלול להיווצר במכשיר חשמל סטטי‪ .‬הימנע משימוש בתכונה זו בסביבות‬
‫יבשות‪ ,‬או בצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש בתכונה על‪-‬ידי מגע בעצם מתכתי‪.‬‬
‫הכנסת טביעות אצבע‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← טביעות אצבע‪.‬‬
‫אם לא הגדרת שיטת נעילה‪ ,‬צור אותה כעת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הנח את אצבעך על מקש הבית‪.‬‬
‫‪5 5‬לאחר שהמכשיר זיהה את האצבע שלך‪ ,‬הרם אותה והנח אותה שוב על מקש הבית‪.‬‬
‫הקש על הוסף טביעת אצבע‪.‬‬
‫חזור על פעולה זו על‪-‬ידי הזזת אצבעך מעלה או מטה‪ ,‬עד לרישום טביעת האצבע‪.‬‬
‫כאשר מופיע חלון קופץ נעילת טביעת אצבע‪ ,‬הקש על הפעל שתוכל להשתמש בטביעת אצבע‬
‫לביטול נעילת המסך‪.‬‬
‫מחיקת טביעות אצבע‬
‫תוכל למחוק את רישום טביעות האצבע שלך באמצעות מנהל טביעות האצבע‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ערוך‪.‬‬
‫‪4 4‬סמן את טביעות האצבע שאתה רוצה למחוק את רישומן‪ ,‬והקש על הסר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← טביעות אצבע‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫תורדגה‬
‫אימות סיסמה של ‪Samsung Account‬‬
‫השתמש בטביעות אצבע כדי לאמת את הסיסמה של ‪ Samsung Account‬שלך‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בטביעת אצבע במקום להזין את הסיסמה שלך‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬בעת רכישת תוכן מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על המתג אמת ‪ Samsung Account‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪4 4‬היכנס ל‪ Samsung Account-‬שלך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← טביעות אצבע‪.‬‬
‫שימוש בטביעות אצבע לצורך כניסה לחשבונות‬
‫באפשרותך להשתמש בטביעות אצבע כדי להיכנס לדפי אינטרנט התומכים בשמירת סיסמה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על המתג כניסה לאינטרנט כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪4 4‬פתח את דף האינטרנט שאליו אתה רוצה להיכנס באמצעות טביעת אצבע‪.‬‬
‫‪5 5‬הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך‪ ,‬ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה לדף האינטרנט‪.‬‬
‫‪6 6‬סמן את האפשרות היכנס באמצעות טביעות האצבעות שלך‪ ,‬והקש על זכור‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← טביעות אצבע‪.‬‬
‫תוכל להשתמש בטביעת האצבע שלך לאימות החשבון והסיסמה שלך כדי להיכנס לדף‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫שימוש בטביעת אצבע עם ‪Samsung Pay‬‬
‫באפשרותך להשתמש בטביעות אצבע עם ‪ Samsung Pay‬כדי לבצע תשלומים במהירות ובאופן‬
‫‪.)www.samsung.com/samsungpay( S‬‬
‫מאובטח‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין באתר ‪ amsung Pay‬‏‬
‫ייתכן ש‪ Samsung Pay-‬לא יהיה בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫תורדגה‬
‫פרטיות ובטיחות‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את הגדרות השמירה על פרטיות ובטיחות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פרטיות ובטיחות‪.‬‬
‫ •מיקום‪ :‬שנה את הגדרות ההרשאות של פרטי המיקום‪.‬‬
‫ •הרשאות ליישומים‪ :‬צפה ברשימת תכונות ויישומים עם הרשאות להשתמש בהם‪ .‬ניתן גם‬
‫לערוך הגדרות הרשאות‪.‬‬
‫ •מצב פרטי‪ :‬הפעל את מצב פרטי לכדי למנוע גישה של אחרים לתוכן האישי שלך‪ .‬ראה מצב‬
‫פרטי למידע נוסף‪.‬‬
‫ •דווח פרטי אבחון‪ :‬הגדר את המכשיר לשלוח ל‪ Samsung-‬מידע דיאגנוסטי ונתוני שימוש של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ •שלח הודעות ‪ :SOS‬הגדר את המכשיר לשליחת הודעות עזרה על‪-‬ידי הקשה על מקש הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי שלוש פעמים‪ .‬תוכל גם לשלוח לנמענים הקלטות קול עם ההודעה‪ .‬ראה שלח הודעות‬
‫‪ SOS‬למידע נוסף‪.‬‬
‫מצב פרטי‬
‫הסתר תוכן אישי במכשיר שלך‪ ,‬כדי למנוע גישה אליו מצד אחרים‪.‬‬
‫הפעלת מצב פרטי‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פרטיות ובטיחות ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫אם אתה מפעיל את מצב פרטי בפעם הראשונה‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי‬
‫ליצור את קוד הגישה למצב פרטי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫מצב פרטי מופעל‪ ,‬והסמל‬
‫מופיע בשורת המצב‪.‬‬
‫ניתן לצפות בפריטים המוסתרים ולהיכנס אליהם רק כאשר המצב הפרטי מופעל‪ .‬להסתרת‬
‫פריטים שנשמרו בתיקייה הפרטית‪ ,‬בטל את המצב הפרטי‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫תורדגה‬
‫הסתרת תוכן‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר פריט והקש על עוד ← העבר לתיקייה פרטי‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הפעל יישום כדי להסתיר פריטים‪.‬‬
‫אם המצב הפרטי לא מופעל‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להזין את קוד הגישה‬
‫שהוגדר למצב הפרטי‪.‬‬
‫הפריטים הנבחרים יועברו אל התיקייה הפרטית‪.‬‬
‫צפייה בתוכן מוסתר‬
‫ניתן לצפות בפריטים המוסתרים רק כאשר המצב הפרטי מופעל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פרטיות ובטיחות ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על ‪ ← Tool‬הקבצים שלי ← פרטי‪.‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫פריטים שהועברו לתיקייה הפרטית יופיעו על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫ביטול הסתרת תוכן‬
‫‪11‬‬
‫בתיקייה הפרטית‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על פריט‪ ,‬ולאחר מכן סמן את הפריטים שאתה רוצה‬
‫לבטל את הסתרתם‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר את התיקייה שאליה ברצונך להעביר את הפריטים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫הקש על עוד ← הסר מרשימת פרטי‪.‬‬
‫הפריטים יועברו אל התיקייה הנבחרת‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫תורדגה‬
‫השבתה אוטומטית של מצב פרטי‬
‫באפשרותך להגדיר את המכשיר להשבתה אוטומטית של המצב הפרטי כל פעם שהמסך נכבה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פרטיות ובטיחות ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על המתג השבת אוטומטית כדי להפעילו‪.‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫כשהאפשרות השבת אוטומטית פעילה‪ ,‬המכשיר לא יצליח להעביר קבצים לתיקייה‬
‫הפרטית אם המסך כבוי במהלך ההעברה‪.‬‬
‫שלח הודעות ‪SOS‬‬
‫במקרה חירום‪ ,‬לחץ מהר שלוש פעמים על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪ .‬המכשיר ישלח הודעות לאנשי‬
‫הקשר העיקריים‪ .‬ההודעות יכללו את פרטי המיקום שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פרטיות ובטיחות ← שלח הודעות ‪ ,SOS‬ולאחר מכן הקש על‬
‫המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫עקוב אחרי ההוראות על המסך כדי להוסיף אנשי קשר עיקריים‪ ,‬אם עדיין לא עשית זאת‪.‬‬
‫כדי לשלוח הודעות עם הקלטות קוליות או תמונות‪ ,‬הקש על המתג צרף הקלטת שמע או צרף‬
‫תמונות כדי להפעילו‪.‬‬
‫ייתכן שהאפשרות צרף תמונות לא תהיה זמינה בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר עיקריים‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פרטיות ובטיחות ← שלח הודעות ‪ ← SOS‬שלח הודעות אל ←‬
‫הוספה‪ .‬הקש על צור איש קשר והזן את פרטי איש הקשר או הקש על בחר מאנשי קשר כדי‬
‫להוסיף איש קשר קיים לאנשי הקשר העיקריים‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫תורדגה‬
‫מצב קל‬
‫מצב קל מספק חוויית משתמש קלה יותר באמצעות שימוש בפריסת מסך פשוטה יותר ובסמלים‬
‫גדולים יותר במסך הבית‪.‬‬
‫מעבר למצב קל‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר יישומים תחת יישומי מצב 'קל' כדי להחיל את הפריסה הפשוטה יותר‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על בצע‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב קל ← מצב קל‪.‬‬
‫חזרה למצב רגיל‬
‫החלק את אצבעך ימינה על מסך הבית והקש על הגדרות ← מצב קל ← מצב רגיל ← בצע‪.‬‬
‫ניהול קיצורי דרך‬
‫כדי להוסיף קיצור דרך ליישום במסך הבית‪ ,‬החלק ימינה‪ ,‬הקש על‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר יישום‪.‬‬
‫כדי להוסיף קיצור דרך לאיש קשר במסך הבית‪ ,‬החלק שמאלה והקש על‬
‫‪.‬‬
‫למחיקת קיצור דרך ממסך הבית‪ ,‬הקש על ערוך ובחר יישום או איש קשר עם‬
‫נגישות‬
‫קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר‪ .‬ראה נגישות למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נגישות‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫‪.‬‬
‫תורדגה‬
‫חשבונות‬
‫הוסף את חשבונות ‪ Samsung‬ו‪ Google-‬שלך‪ ,‬או חשבונות אחרים‪ ,‬לסנכרן איתם‪.‬‬
‫הוספת חשבונות‬
‫לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום‪ .‬צור חשבונות משתמש להנאה‬
‫מחוויית שימוש מיטבית במכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר שירות חשבון‪.‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך‪ ,‬בחר חשבון ולאחר מכן בחר את הפריטים לסינכרון‪.‬‬
‫רישום חשבונות ‪Samsung Account‬‬
‫לשימוש ב‪ Samsung apps -‬מסוימים‪ ,‬דרוש לך ‪ .Samsung Account‬ב‪Samsung Account-‬‬
‫שלך‪ ,‬תוכל לגבות או לשחזר נתונים שנשמרו במכשיר‪ .‬רשום את ה‪ Samsung Account-‬שלך עם‬
‫המכשיר‪ ,‬לשימוש נוח בשירותי ‪.Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Samsung account‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫לאחר הרישום של ‪ ,Samsung Account‬תוכל להשתמש ביישומים שעבורם דרוש‬
‫‪ Samsung Account‬ללא צורך בהליך הכניסה‪.‬‬
‫הסרת חשבונות‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות‪ ,‬בחר שם חשבון‪ ,‬בחר את החשבון שאותו ברצונך להסיר‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על עוד ← הסר חשבון‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫תורדגה‬
‫גיבוי ואיפוס‬
‫שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על גיבוי ואיפוס‪.‬‬
‫ •גיבוי הנתונים שלי‪ :‬גבה את המידע האישי שלך ואת נתוני היישומים לשרת של ‪.Samsung‬‬
‫ניתן גם להגדיר את המכשיר לגיבוי אוטומטי של נתונים‪.‬‬
‫ •שחזר‪ :‬שחזר את המידע האישי ונתוני היישומים שגובו לפני כן ב‪ Samsung Account-‬שלך‪.‬‬
‫ •גיבוי הנתונים שלי‪ :‬הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת ‪.Google‬‬
‫ •חשבון גיבוי‪ :‬הגדר או ערוך חשבון גיבוי של ‪.Google‬‬
‫ •שחזור אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לשחזור אוטומטי של ההגדרות ונתוני היישומים משרת‬
‫‪ Google‬לאחר שהיישומים מותקנים מחדש במכשיר‪.‬‬
‫ •הפעלה מחדש אוטומטית‪ :‬הגדר את המכשיר למיטוב והפעלה מחדש אוטומטיים בזמנים‬
‫קבועים מראש‪ ,‬להשגת ביצועים מיטביים‪.‬‬
‫ •איפוס הגדרות‪ :‬החזר את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן מבלי למחוק נתונים‪.‬‬
‫ •אפס הגדרות רשת‪ :‬החזר את הגדרות החיבור לרשת להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫ •איפוס לנתוני יצרן‪ :‬אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים‪.‬‬
‫שפה ומקלדת‬
‫שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט‪ .‬ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם לשפה‬
‫שנבחרה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על שפה ומקלדת‪.‬‬
‫ •שפה‪ :‬בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים‪.‬‬
‫ •מקלדת ברירת מחדל‪ :‬בחר את סוג המקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט‪.‬‬
‫ •מקלדת של ‪ :Samsung‬שנה את הגדרות מקלדת ‪.Samsung‬‬
‫‪124‬‬
‫תורדגה‬
‫ •הקלדה קולית של ‪ :Google‬שנה את הגדרות הקלט הקולי‪.‬‬
‫ •טקסט לדיבור‪ :‬שנה את הגדרות הטקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •מהירות מצביע‪ :‬כוונן את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר‪.‬‬
‫סוללה‬
‫הצג את המידע הנוגע לרמת הסוללה ושנה את אפשרויות החיסכון בחשמל‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סוללה‪.‬‬
‫זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש שנותר‬
‫עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫ •שימוש בסוללה‪ :‬הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על‪-‬ידי המכשיר‪.‬‬
‫ •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬הפעל את מצב החיסכון בחשמל‪ ,‬ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון‬
‫בחשמל‪ .‬ראה מצב חיסכון בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫ •מצב חיסכון מרבי בחשמל‪ :‬הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על‪-‬ידי הצגת פריסה‬
‫פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים‪ .‬ראה מצב חיסכון מרבי בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫ •מיטוב יישומים‪ :‬חסוך בצריכת הסוללה על ידי אופטימיזציה של השימוש בסוללה עבור כל‬
‫יישום‪.‬‬
‫ •הצג את אחוז הסוללה בשורת המצב‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו‪.‬‬
‫ •טעינה מהירה בכבל‪ :‬הגדר האם להשתמש בתכונה טעינת הכבל המהירה כדי לטעון את‬
‫המכשיר במהירות‪.‬‬
‫אחסון‬
‫הצג מידע זיכרון עבור המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אחסון‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת‬
‫ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות‬
‫בעת עדכון המכשיר‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫תורדגה‬
‫תאריך ושעה‬
‫קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן‪ ,‬כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תאריך ושעה‪.‬‬
‫כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר‪ ,‬התאריך והשעה מתאפסים‪.‬‬
‫ •תאריך ושעה אוטומטיים‪ :‬עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן‬
‫שונים‪ .‬כאשר תכונה זו מושבתת‪ ,‬באפשרותך להגדיר את התאריך‪ ,‬השעה ואזור הזמן באופן‬
‫ידני‪.‬‬
‫ •תצוגת ‪ 24‬שעות‪ :‬הצג את השעה בתבנית של ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫עיין במידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים‪ ,‬או להגדיר הגדרות חשובות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מדריך למשתמש‪.‬‬
‫אודות המכשיר‬
‫גש לפרטי המכשיר‪ ,‬ערוך את שם המכשיר‪ ,‬או עדכן את תוכנת המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אודות המכשיר‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫נספח‬
‫נגישות‬
‫אודות נגישות‬
‫שפר נגישות עם תכונות שיאפשרו למכשיר שלך שימוש קל יותר למשתמשים בעלי ראות או שמיעה‬
‫לקויה ומיומנות מופחתת‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות‪.‬‬
‫שימוש במקש הבית לפתיחת תפריטי נגישות‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← גישה ישירה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר את תפריט הנגישות שייפתח בלחיצה מהירה על מקש הבית שלוש‬
‫פעמים‪.‬‬
‫באפשרותך להיכנס לתפריטי הנגישות הבאים‪:‬‬
‫ •נגישות‬
‫ •‪Voice Assistant‬‬
‫ •מתג אוניברסלי‬
‫ •חלון 'זכוכית מגדילת'‬
‫ •צבעי נגטיב‬
‫ •גוון אפור‬
‫ •כוונון צבע‬
‫ •בקרת אינטראקציה‬
‫‪127‬‬
‫חפסנ‬
‫‪( Voice Assistant‬משוב קולי)‬
‫הפעלה או השבתה של ‪Voice Assistant‬‬
‫בעת הפעלת ‪ ,Voice Assistant‬המכשיר קורא בקול את הטקסט המופיע על המסך או תכונות‬
‫נבחרות כשאתה מקיש עליהן פעם אחת‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪ ,Voice Assistant‬ולאחר מכן הקש‬
‫על המתג כדי להפעילו‪ .‬המכשיר יתחיל פידבק קול‪.‬‬
‫לכיבוי ‪ ,Voice Assistant‬הקש על המתג ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך‪.‬‬
‫כשאתה מפעיל את ‪ Voice Assistant‬בפעם הראשונה‪ ,‬תופעל הדרכה קצרה לאחר ההפעלה‪ .‬תוכל‬
‫לצפות בה שנית באמצעות הקשה על עזרה של ‪.Voice Assistant‬‬
‫תכונות מסוימות אינן זמינות במהלך השימוש ב‪.Voice Assistant-‬‬
‫שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע‬
‫תוכל להשתמש במגוון מחוות אצבע כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב‪.Voice Assistant-‬‬
‫מחוות אצבע אחת‬
‫ •הקשה‪ :‬הקראת הפריטים הנמצאים תחת אצבעך‪ .‬הנח את אצבעך על המסך והזז אותה כדי‬
‫לחקור את המסך‪.‬‬
‫ •הקשה כפולה‪ :‬פתיחת הפריט שנבחר‪ .‬במהלך הקראת הפריטים שנבחרו‪ ,‬כשאתה שומע את‬
‫שמו של הפריט הרצוי‪ ,‬שחרר את אצבעך מהפריט‪ .‬לאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום‬
‫כלשהו על המסך‪.‬‬
‫ •הקשה כפולה והחזקת המסך‪ :‬הזזת פריט או גישה לאפשרות זמינה‪.‬‬
‫ •החלקת המסך שמאלה‪ :‬עבור למסך הקודם‪.‬‬
‫ •החלקת המסך ימינה‪ :‬עבור למסך הבא‪.‬‬
‫ •החלקת המסך כלפי מעלה או מטה‪ :‬שנה את הגדרות התפריט ההקשרי האחרון‪ .‬במצב בחירת‬
‫טקסט‪ ,‬הזז את סמן אחורה או קדימה כדי לבחור טקסט‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫חפסנ‬
‫ •החלקת המסך שמאלה ואז ימינה בתנועה אחת‪ :‬גלילת המסך כלפי מעלה‪.‬‬
‫ •החלקת המסך ימינה ואז שמאלה בתנועה אחת‪ :‬גלילת המסך כלפי מטה‪.‬‬
‫ •החלקת המסך כלפי מעלה ואז מטה בתנועה אחת‪ :‬מעבר לפריט הראשון על המסך‪.‬‬
‫ •החלקת המסך כלפי מטה ואז מעלה בתנועה אחת‪ :‬מעבר לפריט האחרון על המסך‪.‬‬
‫מחוות שתי אצבעות‬
‫ •הקשה‪ :‬השהייה או חזרה למשוב קולי‪.‬‬
‫ •הקשה כפולה‪ :‬התחלה‪ ,‬השהיה או חזרה להצגת תוכן‪.‬‬
‫ •הקשה שלוש פעמים‪ :‬בדיקת הזמן הנוכחי‪ ,‬רמת הסוללה הנותרת ועוד‪ .‬לשינוי הפריטים‬
‫המוקראים בקול רם‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬והקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ←‬
‫‪ ← Voice Assistant‬הגדרות ← פרטי שורת המצב‪.‬‬
‫ •הקשה כפולה והחזקת המסך‪ :‬הפעלה או כיבוי מצב בחירת טקסט‪.‬‬
‫ •החלקת המסך שמאלה‪ :‬מעבר לדף הבא‪ .‬במצב בחירת טקסט‪ ,‬חיתוך הטקסט הנבחר‪.‬‬
‫ •החלקת המסך ימינה‪ :‬חזרה לדף הקודם‪ .‬במצב בחירת טקסט‪ ,‬הדבק את הטקסט שהועתק‪.‬‬
‫ •החלקת המסך כלפי מעלה‪ :‬גלילה במורד הרשימה‪ .‬במצב בחירת טקסט‪ ,‬העתקת הטקסט‬
‫הנבחר‪.‬‬
‫ •החלקת המסך כלפי מטה‪ :‬גלילה במעלה הרשימה‪ .‬במצב בחירת טקסט‪ ,‬בחירת כל הטקסט‪.‬‬
‫ •החלקת המסך בכל כיוון במסך נעול‪ :‬שחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫ •החלקת המסך מטה מחלקו העליון‪ :‬פתיחת לוח ההתראות‪.‬‬
‫מחוות שלוש אצבעות‬
‫ •הקשה‪ :‬התחלה בקריאת פריטים בקול רם מלמעלה‪.‬‬
‫ •הקשה כפולה‪ :‬התחלה בקריאה מהפריט הבא‪.‬‬
‫ •הקשה שלוש פעמים‪ :‬קריאת הטקסט האחרון שנבחר והעתקתו ללוח‪.‬‬
‫ •החלקת המסך שמאלה או ימינה‪ :‬פתיחת התפריט ההקשרי ומעבר בין האפשרויות‪.‬‬
‫ •החלקת המסך כלפי מעלה או מטה‪ :‬שינוי הטקסט הנקרא ובחירת רמת יחידת התוכן‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫חפסנ‬
‫שימוש בתפריט ההקשרי‬
‫במהלך השימוש ב‪ ,Voice Assistant-‬החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה‪ .‬התפריט ההקשרי‬
‫יופיע והמכשיר יקרא בקול את האפשרויות‪ .‬החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין‬
‫האפשרויות‪ .‬כשאתה שומע את האפשרות הרצויה‪ ,‬החלק את אצבעותיך כלפי מעלה או מטה כדי‬
‫להשתמש באפשרות או לשנות את הגדרותיה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כשאתה שומע את המילים עוצמת קול‬
‫במכשיר‪ ,‬תוכל לכוונן את עוצמת הקול באמצעות החלקת אצבעותיך כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫הוספת תויות תמונה‬
‫באפשרותך להצמיד תוויות לתמונות שעל המסך‪ .‬המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר‬
‫הפריטים נבחרים‪ .‬הוסף תוויות לתמונות ללא תווית באמצעות הקשה כפולה והחזקת המסך עם‬
‫שלוש אצבעות‪.‬‬
‫התאמת הגדרות ‪Voice Assistant‬‬
‫לנוחיותך‪ ,‬תוכל להתאים לצרכיך את הגדרות ‪.Voice Assistant‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← Voice Assistant‬הגדרות‪.‬‬
‫ •עוצמת הקול בדיבור‪ :‬בחר את רמת עוצמת הקול של המשוב הקולי‪.‬‬
‫ •קצב דיבור‪ :‬בחר את מהירות הדיבור של המשוב הקולי‪.‬‬
‫ •שינויי גובה צליל‪ :‬הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסטים בהגייה שונה בעת שימוש‬
‫במקלדת‪.‬‬
‫ •משוב במקלדת‪ :‬הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסטים שממוקמים תחת אצבעך בעת‬
‫שימוש במקלדת‪.‬‬
‫ •דבר כאשר המסך כבוי‪ :‬הגדר את המכשיר לספק התראות קוליות כשהמסך כבוי‪.‬‬
‫ •השתמש בחיישן קרבה‪ :‬הגדר את המכשיר להשהיית המשוב הקולי כאשר אתה מניח את ידך‬
‫על החיישן המותקן בחלקו העליון של המכשיר‪.‬‬
‫ •טלטל כדי להמשיך בקריאה‪ :‬הגדר את המכשיר לקרוא בקול רם את הטקסט המופיע על‬
‫המסך כאשר אתה מנער את המכשיר‪ .‬ניתן לבחור מתוך מגוון מהירויות ניעור‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫חפסנ‬
‫ •הקרא בקול אלף‪-‬בית פונטי‪ :‬הגדר את המכשיר להגיד מילה שמתחילה באות שאתה מקיש‬
‫ומחזיק במקלדת‪.‬‬
‫ •הקרא בקול עצות שימוש‪ :‬הגדר את המכשיר לקרוא בקול עצות שימוש בעת בחירת פריט על‬
‫ידי החלקה‪.‬‬
‫ •משוב ברטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר אתה חוקר את המסך‪.‬‬
‫ •משוב צלילים‪ :‬הגדר את המכשיר להשמעת צליל כאשר אתה מבצע פעולות כמו גלילת המסך‬
‫ועוד‪.‬‬
‫ •התמקד בשמע של דיבור‪ :‬הגדר את המכשיר להנמכת עוצמת הקול של ניגון מדיה כשהמכשיר‬
‫קורא פריט בקול רם‪.‬‬
‫ •עוצמת קול של משוב צלילים‪ :‬כוון את עוצמת הקול של ניגון צלילים כאשר אתה נוגע במסך כדי‬
‫לשלוט בו‪ .‬תכונה זו זמינה כאשר התכונה משוב צלילים מופעלת‪.‬‬
‫ •סמן גדול‪ :‬הגדר את המכשיר להגדלת שולי הסמן המרובע שמופיע בעת הקשה על פריטים‪.‬‬
‫ •משוב במקש 'חזרה' ו'אחרונים'‪ :‬הגדר את המכשיר לספק משוב קולי בהקשה אחת על‬
‫כדי להפעילם‪.‬‬
‫או על‬
‫‪ .‬הקש פעמיים על‬
‫על‬
‫או‬
‫ •תפריט מהיר‪ :‬בחר את אפשרויות התפריט ההקשרי שיוצגו בעת החלקת שלוש אצבעות‬
‫שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫ •נהל תוויות מותאמות‪ :‬נהל את התוויות שהוספת‪.‬‬
‫ •פרטי שורת המצב‪ :‬בחר את הפריטים שייקראו בקול כשאתה מקיש שלוש פעמים על המסך‬
‫בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •אפשרויות למפתחים‪ :‬הגדר אפשרויות עבור פיתוח יישומים‪.‬‬
‫שימוש במכשיר כשהמסך כבוי‬
‫הגדר את המכשיר לכיבוי עקבי של המסך כדי לשמור על פרטיות תוכן המסך שלך‪ .‬המסך לא יידלק‬
‫בלחיצה על מקש הבית או בהקשה על המסך‪ .‬תכונות פעילות לא יכבו כאשר המסך כבוי‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מסך מוחשך‬
‫כדי להפעילו‪ .‬ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו על‪-‬ידי לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי פעמיים‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫חפסנ‬
‫הקראת סיסמאות‬
‫הגדר את המכשיר להקראת סיסמאות כאשר אתה מזין סיסמה בזמן ש‪ Voice Assistant-‬מופעל‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג אמור‬
‫סיסמאות כדי להפעילו‪.‬‬
‫הגדרת התכונות טקסט לדיבור‬
‫שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר ‪Voice Assistant‬‬
‫מופעל‪ ,‬למשל שפות‪ ,‬מהירות ועוד‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← טקסט לדיבור‪ ,‬ולאחר מכן השתמש‬
‫בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •מנגנון ‪ TTS‬מועדף‪ :‬בחר מנוע עבור התכונה טקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •קצב דיבור‪ :‬כוונן את מהירות התכונה טקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •מצב שפת ברירת המחדל‪ :‬הצג את הסטטוס של מערך השפה הנוכחי עבור התכונה טקסט‬
‫לדיבור‪.‬‬
‫הזנת טקסט באמצעות המקלדת‬
‫כדי להציג את המקלדת‪ ,‬הקש על שדה הזנת הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום‬
‫כלשהו במסך‪.‬‬
‫כדי להפעיל את תכונת לחצן הקלט המהיר‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ←‬
‫ראייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג קלט באמצעות מקש מהיר כדי להפעילו‪.‬‬
‫כאשר אתה נוגע במקלדת באצבעך‪ ,‬המכשיר קורא בקול את לחצני התו הנמצאים תחת אצבעך‪ .‬עם‬
‫שמיעת התו הרצוי‪ ,‬שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו‪ .‬התו יוזן והמכשיר יקרא את הטקסט‬
‫בקול רם‪.‬‬
‫אם התכונה קלט באמצעות מקש מהיר אינה מופעלת‪ ,‬שחרר את אצבעך מהתו הרצוי ואז הקש‬
‫במהירות פעמיים על נקודה כלשהי במסך‪.‬‬
‫הזנת תווים נוספים‬
‫הקש הקשה ממושכת על המקלדת כדי להזין תווים נוספים הזמינים עבור המקש‪ .‬חלון קופץ יופיע‬
‫מעל למקש‪ ,‬ויציג תווים זמינים‪ .‬לבחירת תו‪ ,‬גרור את האצבע על החלון קופץ עד להישמע התו‬
‫הרצוי‪ ,‬ולאחר מכן שחרר אותה‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫חפסנ‬
‫ראייה‬
‫הוספת הקלטות קוליות לתגים קוליים‬
‫באפשרותך להשתמש בתגים קוליים כדי להבחין בין עצמים שצורתם דומה על‪-‬ידי הצמדת תוויות‬
‫מזהות‪ .‬תוכל להקליט הקלטה קולית ולהקצות אותה לתג קולי התומך ב‪ .NFC-‬ההקלטה הקולית‬
‫תושמע כאשר תניח את מכשירך בסמוך לתווית‪.‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬יש להפעיל את תכונת ‪.NFC‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← תווית קולית‪.‬‬
‫הרשמקול יופעל‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בסיום ההקלטה‪ ,‬הקש על סיום כדי לעצור‪.‬‬
‫‪4 4‬החזק את גב המכשיר מעל תג הקול‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להתחיל בהקלטה‪ .‬דבר לתוך המיקרופון‪.‬‬
‫המידע בהקלטת הקול ייכתב לתג הקולי‪.‬‬
‫שינוי גודל הגופן‬
‫שנה את גודל הגופן המופיע על המסך‪ .‬ייתכן שבחלק מהיישומים לא ניתן יהיה להגדיר את גודל‬
‫הגופן כ ענק‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← גודל גופן‪.‬‬
‫שימוש בגופן בעל ניגודיות גבוהה‬
‫התאם את הצבע והמתאר של גופנים להגברת הניגודיות בין הטקסט לרקע‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬והקש על המתג גופנים בניגודיות גבוהה‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫חפסנ‬
‫שימוש במקלדת בעלת ניגודיות גבוהה‬
‫הגדל את המקלדת של ‪ Samsung‬ושנה את צבעי המקשים כדי להגביר את הניגודיות בין הטקסט‬
‫לרקע‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מקלדת‬
‫ניגודיות גבוהה כדי להפעילו‪.‬‬
‫הצגת צורות של לחצנים‬
‫הצג צורות של לחצנים עם רקעים מוצללים כך שיבלטו יותר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג הצג צורות‬
‫לחצנים כדי להפעילו‪.‬‬
‫שימוש בהגדלה‬
‫הפעל הגדלה כדי לבצע זום במסך להצגת גרסה גדולה יותר של התוכן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← חלון 'זכוכית מגדלת'‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪ .‬ההגדלה תופיע על המסך‪.‬‬
‫גרור את זכוכית המגדלת להיכן שאתה רוצה להתמקד על המסך‪.‬‬
‫הגדלת המסך‬
‫הגדל את המסך והתמקד באזור ספציפי‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← מחוות הגדלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •הגדלה והקטנה של התצוגה‪ :‬הקש על המסך במהירות שלוש פעמים כדי להתמקד באזור‬
‫ספציפי‪ .‬הקש שוב במהירות על המסך שלוש פעמים כדי לחזור לתצוגה הקודמת‪.‬‬
‫ •חקירת המסך על‪-‬ידי גלילה‪ :‬גרור בשתי אצבעות או יותר לעבר המסך המוגדל‪.‬‬
‫ •כוונון יחס הזום‪ :‬צבוט בשתי אצבעות או יותר על המסך המוגדל או הפרד אותם‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫חפסנ‬
‫ניתן גם להגדיל באופן זמני את המסך על‪-‬ידי הקשה והחזקה על המסך שלוש פעמים‪ .‬בעת החזקת‬
‫המסך‪ ,‬גרור את האצבע על המסך כדי לחקור את המסך‪ .‬שחרר את האצבע כדי לחזור לתצוגה‬
‫רגילה‪.‬‬
‫ •לא ניתן להגדיל מקלדות במסך‪.‬‬
‫ •כאשר תכונה זו מופעלת‪ ,‬ייתכן שהדבר ישפיע על ביצועים של יישומים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫טלפון ו מחשבון‪.‬‬
‫המרת המסך למצב גוון אפור‬
‫הצג את הצבעים על המסך בגוון אפור‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג גוון אפור כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫היפוך צבעי התצוגה‬
‫שיפור נראות המסך כדי לסייע למשתמשים לזהות בקלות רבה יותר את הטקסט המופיע על המסך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג צבעי נגטיב‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫כוונון צבע‬
‫כוונן את האופן שבו הצבעים מוצגים על המסך אם אתה מתקשה להבדיל בין הצבעים השונים‪.‬‬
‫המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזוהים יותר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← כוונון צבע‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫כדי להפעילו‪ .‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך כוונון הצבע‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫חפסנ‬
‫שמיעה‬
‫חיישני צליל‬
‫הגדר את המכשיר לרטט בעת זיהוי פעמון הדלת שלך או בכי תינוק‪.‬‬
‫חיישן 'בכי של תינוק'‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה ← חיישני צליל‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫המתג חיישן 'בכי של תינוק' כדי להפעילו‪ .‬המכשיר יפעיל רטט כשיזהה קול‪ ,‬וההתראה תישמר‬
‫כיומן‪.‬‬
‫חיישן פעמון כניסה‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה ← חיישני צליל‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫על המתג חיישן פעמון כניסה כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על‬
‫כדי ליצור הקלטה של פעמון הדלת‪.‬‬
‫המכשיר יזהה ויקליט את צליל פעמון הדלת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫וצלצל בפעמון הדלת כדי לבדוק אם ההקלטה תקינה‪ .‬כאשר המכשיר יזהה את‬
‫הקש על‬
‫צליל פעמון הדלת‪ ,‬הקש על אישור‪.‬‬
‫לשינוי צליל פעמון הדלת‪ ,‬הקש על שנה צליל פעמון כניסה‪.‬‬
‫המכשיר יפעיל רטט כשיזהה קול‪ ,‬וההתראה תישמר כיומן‪.‬‬
‫הגדרת התראת מבזק‬
‫הגדר את המבזק להבהב כאשר יש שיחות נכנסות‪ ,‬הודעות חדשות או התראות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג התראת‬
‫מבזק כדי להפעילו‪.‬‬
‫כיבוי כל הצלילים‬
‫הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים‪ ,‬כולל צלילי מדיה וכן קולו של המתקשר תוך כדי שיחה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כיבוי כל‬
‫הצלילים במכשיר כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫חפסנ‬
‫הגדרות כתוביות‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה ← כתוביות ‪ ,Samsung‬או כתוביות‬
‫‪ ,Google‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫בחר אפשרות לתצורת הגדרות כותרת‪.‬‬
‫כוונון איזון הצליל‬
‫הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪.‬‬
‫‪3 3‬גרור את סרגל הכוונון תחת איזון שמע ימין‪/‬שמאל לשמאל או לימין וכוון את איזון הצליל‪.‬‬
‫חבר למכשיר אוזניות‪ ,‬וענוד אותן‪.‬‬
‫שמע מונו‬
‫יציאת מונו משלבת את צלילי הסטריאו לאות אחד המושמע ברמקולים של האוזניות‪ .‬השתמש‬
‫באפשרות זו אם יש לך לקות שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזנייה אחת‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג שמע מונו‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫חפסנ‬
‫מיומנות ואינטראקציה‬
‫מתג אוניברסלי‬
‫באפשרותך לשלוט במסך המגע באמצעות חיבור למתג חיצוני‪ ,‬על‪-‬ידי הקשה על המסך או על‪-‬ידי‬
‫שימוש בתנועות ראש ומחוות פנים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← מתג אוניברסלי‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪ .‬אם המתגים האוניברסליים לא רשומים במכשיר‪ ,‬הקש על‬
‫הוסף מתג והגדר את המתגים שישלטו במכשיר‪.‬‬
‫להפעלת התכונה מתג אוניברסלי‪ ,‬צריך להיות רשום במכשיר לפחות מתג אחד‪.‬‬
‫להגדרת מתגים לשליטה במכשיר‪ ,‬הקש על הגדרות ← מתגים‪.‬‬
‫להשבתת תכונה זו‪ ,‬לחץ שלוש פעמים על מקש הבית‪.‬‬
‫תפריט מסייע‬
‫הצגת סמל קיצור דרך מסייע‬
‫הגדר את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסייע לגישה ליישומים‪ ,‬תכונות והגדרות‪ .‬ניתן לשלוט‬
‫במכשיר באמצעות הקשה על תפריטי הסיוע שבסמל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט מסייע‪.‬‬
‫סמל קיצור הדרך המסייע יופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על היד החזקה כדי להזיז את סמל קיצור הדרך המסייע למיקום הנוח ביותר‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫חפסנ‬
‫גישה לתפריטים מסייעים‬
‫סמל קיצור הדרך המסייע מופיע על המסך כסמל צף‪ ,‬לגישה קלה לתפריטי הסיוע מכל מסך‪.‬‬
‫הקשה על סמל קיצור הדרך המסייע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים המסייעים יופיעו‬
‫על הסמל‪ .‬הקש על החץ מעלה או מטה כדי לעבור ללוחות אחרים או החלק את המסך מעלה או‬
‫מטה כדי לבחור תפריטים אחרים‪.‬‬
‫שימוש בסמן‬
‫בתפריט המסייע‪ ,‬הקש על סמן‪ .‬באפשרותך לשלוט במסך באמצעות תנועות קטנות של האצבע‬
‫באזור המגע‪ .‬גרור את אצבעך על שטח המגע כדי להזיז את הסמן‪ .‬בנוסף‪ ,‬הקש על המסך כדי‬
‫לבחור פריטים תחת הסמן‪.‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬בחר פריט או גלול שמאלה או ימינה במסך‪.‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬גלול את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדל את האזור שבו נמצא הסמן‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזז את אזור המגע למיקום אחר‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סגור את אזור המגע‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות הסמן‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות‬
‫ואינטראקציה ← תפריט מסייע‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬התאם אישית את ההגדרות בהגדרות לוח המגע‬
‫והסמן‪.‬‬
‫שימוש בתפריטים מסייעים מתקדמים‬
‫הגדר את המכשיר להצגת תפריטים מסייעים מורחבים ביישומים נבחרים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט מסייע ←‬
‫מסייע נוסף‪ ,‬הקש על המתג כדי להפעילו‪ ,‬ולאחר מכן בחר יישומים‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫חפסנ‬
‫הפעלת מסך בקלות‬
‫הדלק את המסך באמצעות הזזת ידך מעל החיישן שבחלקו העליון של המכשיר‪ .‬באפשרותך להדליק‬
‫את המסך מבלי ללחוץ על הלחצן‪ .‬כאשר אתה משתמש בתכונה זו‪ ,‬הנח את המכשיר על משטח‬
‫שטוח כשהמסך פונה כלפי מעלה או החזק את המכשיר היטב כדי למנוע תזוזה שלו‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← הפעלת מסך בקלות‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫השהיית הקשה והחזקה‬
‫הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← השהיית הקשה‬
‫והחזקה‪ ,‬ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫בקרת אינטראקציה‬
‫הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש‬
‫ביישומים‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק כאשר האפשרויות השתקה קלה‪ ,‬התראה חכמה או שיחה ישירה‬
‫מופעלות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← בקרת‬
‫אינטראקציה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש הקשה ממושכת על מקש הבית ועל מקש הנמכת עוצמת הקול בו‪-‬זמנית‪ ,‬במהלך השימוש‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫ביישום‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬הקש על סיום‪.‬‬
‫התאם את גודל המסגרת או צייר קו סביב האזור שאתה רוצה להגביל‪.‬‬
‫המכשיר מציג את האזור המוגבל‪ .‬האיזור המוגבל לא יגיב כאשר הנך נוגע בו והמקשים הקשים‬
‫של המכשיר יבוטלו‪.‬‬
‫לכיבוי מצב בקרת אינטראקציה‪ ,‬לחץ ממושכות על מקש הבית ומקש עוצמת הקול בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫חפסנ‬
‫נעילה בכיוונים‬
‫צור קומבינציה כיוונית לביטול נעילת המסך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← נעילה בכיוונים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫גרור את אצבעך מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה או ימינה יותר מארבע פעמים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫המשך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הגדר קוד ‪ PIN‬לצורך גיבוי‪ ,‬לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את הקומבינציה‪.‬‬
‫צייר שוב את הקומבינציה הכיוונית כדי לאמת אותה‪ ,‬והקש על אישור‪.‬‬
‫תזכורת להתראות‬
‫הגדר קבלת תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← תזכורת להתראות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי להגדיר את המכשיר להפעלת רטט כאשר קיימות התראות שלא נבדקו‪ ,‬הקש על המתג רטט‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫להגדרת מרווח הזמן בין תזכורות‪ ,‬הקש על מרווח זמן לתזכורת‪.‬‬
‫כדי להגדיר יישומים שיתריעו על התראות‪ ,‬בחר יישומים תחת הצג התראות מאת‪.‬‬
‫מענה או סיום שיחות‬
‫שנה את השיטה למענה או סיום שיחות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← קבלה וסיום של שיחות‪.‬‬
‫בחר את השיטה הרצויה‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫חפסנ‬
‫שימוש במצב הקשה יחידה‬
‫כאשר נשמעת התראה או כאשר נכנסת שיחה‪ ,‬הקש על הלחצן כדי להפסיק את ההתראה או לענות‬
‫לשיחה במקום לגרור את הלחצן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג נגיעה קלה כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫ניהול הגדרות הנגישות‬
‫שמירת הגדרות הנגישות לקובץ‬
‫יצא את הגדרות הנגישות הנוכחיות לקובץ‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא‪/‬ייצוא ← יצא אל 'הקבצים‬
‫שלי'‪.‬‬
‫יבוא קובץ הגדרות נגישות‬
‫יבא קובץ הגדרות נגישות ועדכן את ההגדרות הנוכחיות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא‪/‬ייצוא ← יבא מ'הקבצים‬
‫שלי'‪ .‬בחר קובץ ליבוא והקש על סיום‪ .‬הגדרות הנגישות יעודכנו בהתאם לקובץ המיובא‪.‬‬
‫שיתוף קבצי הגדרות נגישות‬
‫שתף את קבצי הגדרות הנגישות עם אחרים בדואר אלקטרוני או באמצעות‬
‫‪ Bluetooth ,Wi-Fi Direct‬ועוד‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← שתף‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר את קבצי‬
‫הנגישות והקש על סיום‪ .‬בחר שיטת שיתוף ופעל על‪-‬פי ההוראות המופיעות על המסך לשיתוף‬
‫הקבצים‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫חפסנ‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬ייתכן שמצבים מסוימים לא‬
‫יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש‬
‫ממך להזין את אחד מהקודים הבאים‪:‬‬
‫ •סיסמה‪ :‬כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת‪ ,‬עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ •‪ :PIN‬בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד ‪ PIN‬מופעלת‪ ,‬עליך להזין את‬
‫קוד ה‪ PIN-‬שקיבלת עם כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬באפשרותך להשבית תכונה זו על‪-‬‬
‫ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫ •‪ :PUK‬כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך חסום‪ ,‬בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד ‪ PIN‬שגוי מספר‬
‫פעמים‪ .‬עליך להזין את קוד ה‪ PUK-‬שקיבלת מספק השירות שלך‪.‬‬
‫ •‪ :PIN2‬כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד ‪ ,PIN2‬עליך להזין את קוד ה‪ PIN2-‬שקיבלת עם‬
‫כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫עבור לאזור אחר ונסה שוב‪ .‬בשעה שאתה עובר מאזור לאזור‪ ,‬ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו‬
‫שוב ושוב‪.‬‬
‫ •אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל את המכשיר‬
‫כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני‬
‫הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫חפסנ‬
‫מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי‪-‬תקין‬
‫ •אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‬
‫כראוי‪.‬‬
‫ •אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש‬
‫על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫ •מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫ •הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫ •ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫ •אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫המכשיר קופא או נתקל בשגיאה קריטית‬
‫נסה את הפתרונות הבאים‪ .‬אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫אם המכשיר שלך קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל‬
‫אותו מחדש‪.‬‬
‫כפיית הפעלה מחדש‬
‫אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את מקש ההפעלה‪/‬כיבוי ועל מקש החלשת‬
‫עוצמת קול בו‪-‬זמנית למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע הפעלה מחדש‪.‬‬
‫איפוס המכשיר‬
‫אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר ←‬
‫מחק הכל‪ .‬לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן‪ ,‬זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים‬
‫השמורים במכשיר‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫חפסנ‬
‫שיחות לא מתחברות‬
‫ •ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה‪.‬‬
‫ •ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג‪.‬‬
‫ •ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה‪.‬‬
‫אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה‬
‫ •ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה‪.‬‬
‫ •ודא שהמיקרופון קרוב לפיך‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש באוזניות‪ ,‬ודא שהן מחוברות כהלכה‪.‬‬
‫נשמעים הדי קול במהלך שיחה‬
‫כוונן את עוצמת הקול על‪-‬ידי הקשה על מקש עוצמת הקול‪ ,‬או עבור לאזור אחר‪.‬‬
‫החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות‪ ,‬או‬
‫שאיכות השמע ירודה‬
‫ •ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות‪ .‬עבור לאזור‬
‫אחר ונסה שוב‪.‬‬
‫ •בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה‪ ,‬ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות‬
‫ברשת של ספק השירות‪.‬‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫חפסנ‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫ •ודא שהמטען מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ •בקר במרכז השירות של ‪ ,Samsung‬והסדר את החלפת הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫ •כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן שיעילות‬
‫הטעינה תרד‪.‬‬
‫ •צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫משחקים או אינטרנט‪.‬‬
‫ •הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫המכשיר מתחמם‬
‫כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך‬
‫פרק זמן ממושך‪ ,‬ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת‬
‫החיים של המכשיר או על ביצועיו‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשיר‪ ,‬אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך‪ .‬אם המכשיר עדיין חם‪ ,‬פנה‬
‫למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫עם הפעלת המצלמה‪ ,‬מופיעות הודעות שגיאה‬
‫למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק‪ ,‬כמו גם מתח סוללה‪ ,‬לתפעול יישום המצלמה‪ .‬אם מופיעות‬
‫הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫ •טעינת הסוללה‪.‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •הפעל את המכשיר מחדש‪ .‬אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל‬
‫בבעיות עם יישום המצלמה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪146‬‬
‫חפסנ‬
‫איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה‬
‫ •איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן‬
‫שימוש‪.‬‬
‫ •אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים‪ ,‬בלילה‪ ,‬בתוך מבנים‪ ,‬עלול להופיע בתמונות רעש או‬
‫שהתמונות לא יהיו ממוקדות‪.‬‬
‫עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה‬
‫אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר‪ ,‬נסה את הפתרונות‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (‪ .)DRM‬אם הקובץ מוגן‬
‫באמצעות ‪ ,DRM‬ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫ •ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר‪ .‬אם תבנית קובץ‪ ,‬כגון ‪ DivX‬או ‪ ,AC3‬אינה‬
‫נתמכת‪ ,‬התקן יישום התומך בה‪ .‬לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.www.samsung.com‬‬
‫ •המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו‪ .‬ייתכן שתמונות וסרטונים‬
‫שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על‪-‬ידי ספק שירותי הרשת שלך‪ ,‬או ספקים של‬
‫שירותים נוספים‪ .‬ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט‪ ,‬כגון רינגטונים‪ ,‬סרטונים או טפטים‪ ,‬לא‬
‫יפעל כהלכה‪.‬‬
‫לא מזוהה מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח המקסימלי של ‪Bluetooth‬‬
‫‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪147‬‬
‫חפסנ‬
‫לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב‬
‫ •ודא שכבל ה‪ USB-‬שבו אתה משתמש תואם למכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ב‪ ,Windows XP-‬ודא שמותקן במחשב ‪Windows XP Service Pack 3‬‬
‫ואילך‪.‬‬
‫המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי‬
‫ייתכן שאותות ‪ GPS‬נחסמים על‪-‬ידי מכשולים במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬במקרים‬
‫אלה‪ ,‬הגדר את המכשיר להשתמש ברשת ‪ Wi-Fi‬או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו‬
‫תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬אחרת‪ ,‬לא יהיה באפשרותך‬
‫לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר‬
‫ •רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫ •עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫‪Copyright‬‬
‫‪Copyright © 2016 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪,‬‬
‫אלקטרוני או מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת‬
‫רשות בכתב מראש מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ •‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
‫• •®‪ Bluetooth‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬בכל העולם‪.‬‬
‫• •®‪ ,Wi-Fi CERTIFIED™ ,Wi-Fi Direct™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi‬והלוגו של‬
‫‪ Wi-Fi‬הם סמלים מסחריים רשומים של ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫ •כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Download PDF

advertising