Samsung | SM-R600 | Samsung Gear Sport מדריך למשתמש

SM-R600
‫מדריך למשתמש‬
www.samsung.com
Hebrew. 10/2017. Rev.1.0
‫תוכן העניינים‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪5‬‬
‫אודות ‪Gear Sport‬‬
‫‪6‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪9‬‬
‫פריסת המכשיר‬
‫‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪ 24‬שליטה במסך‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪32‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪Gear‬‬
‫תחנת עגינה אלחוטית‬
‫‪ 12‬סוללה‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 37‬שעון‬
‫טעינת הסוללה‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת‬
‫סוללות‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ 16‬ענידת ה‪Gear-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫ענידת ה‪Gear-‬‬
‫עצות והוראות בטיחות בנוגע לרצועה‬
‫החלפת הרצועה‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫לוח התראות‬
‫צפייה בהתראות נכנסות‬
‫בחירת יישומים לקבלת התראות‬
‫‪ 42‬הזנת טקסט‬
‫‪ 20‬חיבור ה‪ Gear-‬למכשיר נייד‬
‫‪22‬‬
‫מסך השעון‬
‫שינוי סגנון השעון‬
‫שימוש בתכונה 'שעון פועל תמיד'‬
‫מצב שעון בלבד‬
‫‪ 40‬התראות‬
‫‪ 19‬הפעלה וכיבוי של ה‪Gear-‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20‬‬
‫הרכב המסך‬
‫הפעלה וכיבוי של המסך‬
‫העברת מסך‬
‫שימוש בחוגה‬
‫מסך מגע‬
‫חלונית בקרה מהירה‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫התקנת היישום ‪Samsung Gear‬‬
‫חיבור ה‪ Gear-‬למכשיר נייד‬
‫באמצעות ‪Bluetooth‬‬
‫חיבור מרוחק‬
‫‪ 23‬שימוש ב‪ Gear-‬ללא מכשיר נייד‬
‫מבוא‬
‫שימוש בקלט הקולי‬
‫שימוש בסמלי הבעה‬
‫שימוש במצב קלט כתב‪-‬יד או‬
‫במקלדת‬
‫‪GPS 45‬‬
‫‪ 46‬הודעות ‪SOS‬‬
‫‪ 47‬חיפוש ה‪ Gear-‬שלי‬
‫‪2‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫יישומים‬
‫‪Reminder 76‬‬
‫‪ 77‬לוח שנה‬
‫‪ 48‬הודעות‬
‫‪S Voice 77‬‬
‫‪ 50‬טלפון‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫מבוא‬
‫קבלת שיחות‬
‫ביצוע שיחות‬
‫‪ 52‬אנשי קשר‬
‫‪ 79‬מזג אוויר‬
‫‪Samsung Health 54‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫‪63‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪ 79‬התראה‬
‫מבוא‬
‫קלוריות שנשרפו‬
‫צעדים‬
‫קומות‬
‫אימון‬
‫דופק לב‬
‫מים‬
‫קפאין‬
‫ב‪'-‬יחד'‬
‫יומן ל‪ 24-‬שעות‬
‫הגדרות‬
‫מידע נוסף‬
‫‪ 80‬שעון עולמי‬
‫‪ 81‬גלריה‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪82‬‬
‫‪82‬‬
‫ייבוא וייצוא של תמונות‬
‫הצגת תמונות‬
‫מחיקת תמונות‬
‫‪ 83‬תדריך חדשותי‬
‫‪ 83‬אתר את הטלפון שלי‬
‫‪ 84‬דוא"ל‬
‫‪ 84‬בקר ‪PPT‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪84‬‬
‫‪ 71‬מד‪-‬גובה‬
‫‪ 74‬נגן המוסיקה‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫מבוא‬
‫הגדרת פקודת השכמה‬
‫שימוש ב‪S Voice-‬‬
‫הגדרת השפה‬
‫‪85‬‬
‫מבוא‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫ייבוא מוסיקה‬
‫השמעת מוזיקה ב‪Gear-‬‬
‫השמעת מוזיקה מהמכשיר הנייד‬
‫השמעת מוזיקה ללא חיבור למכשיר‬
‫נייד‬
‫מבוא‬
‫חבר את ה‪ Gear-‬למחשב באמצעות‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫הגדרת תכונות התרעה‬
‫‪Galaxy Apps 86‬‬
‫‪ 87‬הגדרות‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪89‬‬
‫‪3‬‬
‫מבוא‬
‫סגנונות שעון‬
‫רטט‬
‫מכשיר‬
‫תצוגה‬
‫חיבורים‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫נספח‬
‫הגדרות יישומים‬
‫אבטחה‬
‫חשבון וגיבוי‬
‫ניהול כללי‬
‫ניהול הסוללה‬
‫אודות ‪Gear‬‬
‫התחבר אל טלפון חדש‬
‫התחבר אל הטלפון‬
‫‪ 107‬פתרון בעיות‬
‫יישום ‪Samsung Gear‬‬
‫‪ 98‬מבוא‬
‫‪ 99‬מידע‬
‫‪ 100‬הגדרות‬
‫‪ 00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪104‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫שעונים‬
‫התראות‬
‫יישומים‬
‫העברת תוכן אל ה‪Gear-‬‬
‫שליחת הודעות ‪SOS‬‬
‫אתר את ה‪ Gear-‬שלי‬
‫חיבור ה‪Gear-‬‬
‫הודעות מהירות‬
‫‪Samsung Health‬‬
‫‪Samsung Galaxy Apps‬‬
‫אודות ‪Gear‬‬
‫אודות היישום ‪Samsung Gear‬‬
‫‪4‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫אודות ‪Gear Sport‬‬
‫‪ Gear Sport‬הוא שעון חכם שמנתח את תבנית האימונים‪ ,‬מנהל את הבריאות שלך ומאפשר לך‬
‫שימוש במגוון יישומים נוחים לעריכת שיחות‪ ,‬השמעת מוזיקה ודאגה לבריאותך‪ .‬סיבוב החוגה נותן‬
‫לך גישה מהירה וקלה למגוון תכונות שימושיות‪ .‬בנוסף‪ ,‬תוכל להחליף את לוח השעון לטעמך האישי‪.‬‬
‫חבר את ‪ Gear Sport‬למכשיר הנייד שלך והרחב את חוויית השימוש‪ ,‬או השתמש ב‪Gear Sport-‬‬
‫בנפרד‪ ,‬ללא חיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא את המדריך לפני השימוש במכשיר כדי להבטיח שימוש בטוח ונכון‪.‬‬
‫ •התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫ •חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות‪ ,‬מפרט דגם או גרסת‬
‫התוכנה של המכשיר‪.‬‬
‫ •תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של‬
‫המכשיר‪ .‬ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫ •חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב‬
‫עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את‬
‫מערכת ההפעלה עלול לגרום ל‪ Gear-‬או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫ •תוכנה‪ ,‬מקורות קול‪ ,‬טפטים‪ ,‬תמונות ומדיה אחרת המסופקים עם ‪ Gear‬זה הם בעלי רישיון‬
‫שימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות‬
‫מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי‬
‫במדיה‪.‬‬
‫ •יישומי ברירת המחדל הכלולים ב‪ Gear-‬כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא‬
‫הודעה מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול ב‪ ,Gear-‬פנה למרכז השירות של‬
‫‪ .Samsung‬עבור יישומים המותקנים על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫ •שינוי מערכת ההפעלה של ה‪ Gear -‬או התקנת תוכנה ממקורות לא מוסמכים עלולה לגרום‬
‫לתקלות ב‪ Gear -‬ולהשחתה או אובדן של נתונים‪ .‬פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם‬
‫הרישיון של ‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫ •תכונות מסוימות עשויות לא לעבוד כמתואר במדריך בהתאם ליצרן ולדגם של המכשיר הנייד‬
‫שאתה מחבר ל‪.Gear-‬‬
‫‪6‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫שים לב‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫שמירה על עמידות בפני מים ואבק‬
‫המכשיר תומך בעמידות מפני מים ואבק‪ .‬עקוב אחר עצות אלה לשמירה על עמידות המכשיר מפני‬
‫מים ואבק‪ .‬הפרה של הוראות אלה עלולה לגרום נזק למכשיר‪.‬‬
‫ •אין לחשוף את המכשיר ל‪-‬מים הזורמים בלחץ גבוה‪.‬‬
‫ •אין להשתמש במכשיר במהלך צלילה במים‪ ,‬צלילה באמצעות שנורקל או עיסוק בספורט מים‬
‫הכרוך בזרימה מהירה של מים‪.‬‬
‫ •אם המכשיר או הידיים שלך רטובים‪ ,‬יבש אותם היטב לפני השימוש במכשיר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר נופל או סופג מכה‪ ,‬תכונות העמידות למים ואבק עלולות להיפגע‪.‬‬
‫ •אין לפרק את המכשיר‪ .‬תכונות העמידות למים ואבק עלולות להיפגע‪.‬‬
‫ •אין לחשוף את המכשיר לשינויים קיצוניים בטמפרטורת האוויר או המים‪.‬‬
‫ •אין לייבש את המכשיר במכונות ייבוש כגון מייבש שיער‪.‬‬
‫ •סאונה עלולה לגרום נזק לתכונות העמידות של המכשיר למים‪.‬‬
‫ •תכונות מסוימות כגון מסך המגע‪ ,‬עלולות שלא לפעול כראוי אם נעשה שימוש במכשיר בתוך‬
‫מים‪.‬‬
‫ •מכשירך נבדק בסביבה מבוקרת וגילה עמידות בפני מים ואבק בכפוף לנסיבות ותנאים‬
‫מסוימים‪( .‬עומד בדרישות עמידות למים בעומק של ‪ 50‬מ' כמפורט בתקן הבינלאומי‬
‫‪ ,ISO 22810:2010‬ומותר לשימוש במים רדודים‪ .‬עומד בדרישות עמידות בפני אבק‬
‫כמפורט בסיווג ‪.)IEC 60529 IP6X‬‬
‫‪7‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ניקוי וניהול ה‪Gear-‬‬
‫עקוב אחד הנקודות מתחת על מנת לודא כי ה‪ Gear-‬פועל בצורה תקינה ושומר על הנראות הנכונה‪.‬‬
‫אי עמידה בהוראה זו עלולה לגרום נזק ל‪ Gear-‬ולגרום לגירוד בעור‪.‬‬
‫ •אם המכשיר נחשף למים מתוקים‪ ,‬יש לייבשו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה‪ .‬אם המכשיר‬
‫נחשף לכל נוזל אחר‪ ,‬פרט למים מתוקים‪ ,‬כגון בושם‪ ,‬מי סבון‪ ,‬שמן‪ ,‬מי בריכה‪ ,‬מי ים או קרם‬
‫הגנה‪ ,‬יש לשטוף את המכשיר במים מתוקים ולייבש אותו היטב בעזרת מטלית נקיה ורכה לפני‬
‫השימוש‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בסבון‪ ,‬חומרי ניקוי‪ ,‬חומרים מגרים ואוויר דחוס בעת ניקוי ה‪ Gear-‬ואין לנקות‬
‫אותו עם גלים על‪-‬קוליים או מקורות חום חיצוניים‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום נזק ל‪ .Gear-‬גירוי‬
‫עורי עשוי להיגרם מסבון‪ ,‬חומרי חיטוי וניקיון לידיים או חומרי ניקוי שנשארו בתוך ה‪.Gear-‬‬
‫ •נקה את פרק כף היד והרצועה לאחר אימון או זיעה‪ .‬נקה את ה‪ Gear-‬עם מים טריים‪ ,‬נגב אותו‬
‫מעט עם אלכוהול וייבש את ה‪ Gear-‬באופן יסודי‪.‬‬
‫ •השתמש בסבון ללא דטרגנטים ולאחר מכן שטוף וייבש את ה‪ Gear-‬באופן יסודי בעת הסרת‬
‫קרם הגנה או שמן שיזוף‪.‬‬
‫ •אם ה‪ Gear-‬מוכתם או מכיל חומרים כלשהם‪ ,‬נגב אותו עם מברשת שיניים לחה ורכה‪.‬‬
‫היה זהיר אם הנך אלרגי לחומר כלשהו הנמצא ב‪Gear-‬‬
‫ •‪ Samsung‬בחנה את החומרים המזיקים שנמצאו ב‪ Gear-‬באמצעות בחינה פנימית וחיצונית‬
‫של רשויות‪ ,‬כולל בחינה של כל החומרים הבאים במגע עם העור‪ ,‬בחינת רעילות עור ובחינת‬
‫חבישת ‪.Gear‬‬
‫ •ה‪ Gear-‬מכיל ניקל‪ .‬בצע את אמצעי הזהירות הנדרשים אם העור שלך היפר‪-‬רגיש או אם יש לך‬
‫אלרגיה לחומר כלשהו אשר נמצא ב‪.Gear-‬‬
‫– –ניקל‪ :‬ה‪ Gear-‬מכיל כמות קטנה של ניקל‪ ,‬שהנה מתחת לנקודת ההתייחסות המינימלית‬
‫כפי שמוגדרת על‪-‬ידי תקנת ‪ .Europe REACH‬לא תהיה חשוף לניקל בתוך ה‪,Gear-‬‬
‫וה‪ Gear-‬עבר את בדיקת האישורים הבינלאומי‪ .‬למרות זאת‪ ,‬אם הנך רגיש לניקל‪ ,‬היזהר‬
‫משימוש עם ה‪.Gear-‬‬
‫ •נעשה שימוש רק בחומרים המפוקחים תחת התקנים של ועדת בטיחות מוצרי הצרכנים‬
‫האמריקאית (‪ ,)CPSC‬תחת תקנים של מדינות אירופה ותקנים בינלאומיים נוספים על מנת‬
‫לייצר את ה‪.Gear-‬‬
‫ •לקבלת מידע נוסף כיצד ‪ Samsung‬עושה שימוש בכימיקלים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של‬
‫‪http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/‎( S‬‬
‫‪ amsung‬‏‬
‫‪.)environment/chemical-management/‎‬‬
‫‪8‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫פריסת המכשיר‬
‫תכולת האריזה‬
‫ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫ •‪Gear‬‬
‫ •תחנת עגינה אלחוטית‬
‫ •רצועה‬
‫ •מטען‬
‫ •מדריך התחלה מהירה‬
‫ •אם רצועת החיבור ארוכה מדי לפרק כף ידך‪ ,‬החלף אותה ברצועה קצרה יותר‪.‬‬
‫ •הפריטים המסופקים עם ה‪ Gear-‬וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות על פי האזור‬
‫או ספק השירות‪.‬‬
‫ •הפריטים המסופקים מיועדים ל‪ Gear-‬בלבד וייתכן שאינם תואמים למכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫ •ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬לפני הרכישה יש לוודא‬
‫שהם תואמים ל‪ Gear-‬לפני הקנייה‪.‬‬
‫ •חוץ מה‪ ,Gear-‬חלק מהאביזרים‪ ,‬כגון מכשירי העגינה‪ ,‬אינם עומדים באותו תקן עמידות‬
‫בפני מים ואבק‪.‬‬
‫ •השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש באביזרים לא מאושרים‬
‫עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ •זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪9‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪Gear‬‬
‫אנטנת ‪NFC‬‬
‫אנטנת ‪GPS‬‬
‫מסך מגע‬
‫לחצן חזרה‬
‫חוגה‬
‫מיקרופון‬
‫חיישן תאורה‬
‫לחצן הבית )מקש‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי(‬
‫חיישן לחץ‬
‫אטמוספרי‬
‫פתח לחץ‬
‫חיישן דופק לב‬
‫רצועה‬
‫ •ודא כי הרצועה נקייה‪ .‬מגע עם חומרים מזהמים‪ ,‬כגון אבק וצבע‪ ,‬עלולים לגרום לכתמים‬
‫שאינם יורדים מהרצועה‪.‬‬
‫ •אין להכניס חפצים חדים לפתח חיישן הלחץ האטמוספרי‪ ,‬הפתח לחץ או המיקרופון‪.‬‬
‫רכיבים פנימיים של ה‪ Gear-‬עלולים להינזק יחד עם תכונת העמידות למים‪.‬‬
‫ודא כי המיקרופון של ה‪ Gear-‬אינו חסום כשאתה מדבר לתוכו‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מקשים‬
‫יישום‬
‫מקש‬
‫ •לחץ והחזק כדי להפעיל את ה‪ Gear-‬ולכבות אותו‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל את המסך‪.‬‬
‫בית‪/‬הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי‬
‫ •לחץ והחזק במשך למעלה מ‪ 7-‬שניות כדי להפעיל מחדש את‬
‫ה‪.Gear-‬‬
‫ •במסך השעון‪ ,‬לחץ כדי לפתוח את מסך היישומים‪.‬‬
‫ •בכל מסך‪ ,‬לחץ כדי לפתוח את מסך השעון‪.‬‬
‫חזרה‬
‫ •לחץ כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫תחנת עגינה אלחוטית‬
‫משטח טעינה‬
‫אלחוטית‬
‫יציאת מטען‬
‫נורית חיווי‬
‫אין לחשוף את תחנת העגינה האלחוטית למים מכיוון שאישור החסינות שלה למים ואבק לא‬
‫זהה לזה של ה‪.Gear-‬‬
‫‪11‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫סוללה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה‪ ,‬או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים‪ ,‬סוללות וכבלים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מטענים וכבלים‬
‫שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק ל‪.Gear-‬‬
‫ •השתמש בתחנת העגינה האלחוטית ובמטען המצורפים‪ .‬לא ניתן לטעון את ה‪Gear-‬‬
‫כראוי באמצעות מטען של צד שלישי‪.‬‬
‫ •חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי‬
‫אינו מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג כיבוי‪/‬הדלקה‬
‫במטען‪ ,‬לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע‬
‫בזבוז בצריכת חשמל‪ .‬במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪,‬‬
‫במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תקע את הקצה הקטן של המטען ליציאת המטען בתחנת העגינה האלחוטית ואת הקצה הגדול‬
‫של המטען לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪22‬‬
‫הנח את ה‪ Gear-‬בתחנת העגינה האלחוטית תוך הצמדת מרכז הצד האחורי של ה‪ Gear-‬מול‬
‫מרכז תחנת העגינה האלחוטית‪.‬‬
‫בדיקת מצב הטעינה‬
‫כשתחבר את ה‪ Gear-‬ואת תחנת העגינה האלחוטית‪ ,‬נורית החיווי של תחנת העגינה האלחוטית‬
‫תהבהב בצבעים מסוימים כדי לחוות את מצב הטעינה‪.‬‬
‫צבע‬
‫מצב טעינה‬
‫אדום‬
‫בטעינה‬
‫ירוק‬
‫טעינה מלאה‬
‫כתום‬
‫מחובר למתאם בהספק נמוך‬
‫כאשר מתרחשת שגיאה בתחנת העגינה האלחוטית‪ ,‬נורית החיווי מהבהבת באדום‪ .‬נתק‬
‫את ה‪ Gear-‬מתחנת העגינה האלחוטית‪ ,‬המתן עד שנורית החיווי תפסיק להבהב וחבר‬
‫אותם מחדש‪ .‬אם השגיאה ממשיכה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪ Samsung‬לקבלת שירות‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫צמצום של צריכת מתח הסוללה‬
‫ה‪ Gear-‬מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה‪.‬‬
‫ •כאשר אינך משתמש ב‪ ,Gear-‬כבה את המסך על‪-‬ידי כיסוי המסך בכף ידך‪.‬‬
‫ •הפעל את מצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ •סגור יישומים לא נחוצים‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Wi-Fi‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •השבת את התכונה להצגת השעון תמיד‪.‬‬
‫ •השבת את התכונה ‪ voice wake-up‬ביישום ‪.S Voice‬‬
‫ •התאם אישית את הגדרות ההתראה ב‪ Samsung Gear-‬על המכשיר הנייד‪.‬‬
‫ •כבה את תכונת ה‪.GPS-‬‬
‫ •הגדר את תכונת הדופק האוטומטי לתכיפות או אף פעם‪.‬‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות‬
‫ •עצמים חוסמים בין ה‪ Gear-‬לתחנת העגינה האלחוטית עלולים לגרום לכך שה‪ Gear-‬לא ייטען‬
‫כהלכה‪ .‬מנע מן ה‪ Gear-‬וממעגן המטען האלחוטי מלבוא במגע עם זיעה‪ ,‬נוזלים או אבק‪.‬‬
‫ •כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫ •אם הסוללה ריקה לחלוטין‪ ,‬לא יהיה ניתן להפעיל את ה‪ Gear-‬מיד לאחר חיבור המטען‪ .‬אפשר‬
‫לסוללה שהתרוקנה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת ה‪.Gear-‬‬
‫ •אם עליך להשתמש במספר יישומים בו‪-‬זמנית‪ ,‬הסוללה תתרוקן במהירות‪ .‬על מנת למנוע אובדן‬
‫של מתח סוללה במהלך העברת נתונים‪ ,‬יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה‬
‫במלואה‪.‬‬
‫ •שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען‪ ,‬כגון מחשב‪ ,‬עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב‬
‫מתח חשמל נמוך יותר‪.‬‬
‫ •אם ה‪ Gear-‬נטען במקביל למכשירים אחרים דרך מטען המיועד למכשירים מרובים‪ ,‬הטעינה‬
‫עשויה להימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ •ניתן להשתמש ב‪ Gear-‬בשעה שהוא נטען‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫ •אם ה‪ Gear-‬מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬נתק את ה‪ Gear-‬מתחנת העגינה האלחוטית‪.‬‬
‫ •בעת הטעינה‪ ,‬ה‪ Gear-‬עשוי להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על אורך חיי‬
‫ה‪ Gear-‬או על ביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יתר על המידה‪ ,‬ייתכן שהמטען יפסיק את‬
‫פעולתו‪.‬‬
‫ •אם ה‪ Gear-‬אינו נטען כראוי‪ ,‬העבר את ה‪ Gear-‬למרכז השירות של ‪.Samsung‬‬
‫ •הימנע משימוש בכבל ‪ USB‬מכופף או ניזוק‪ .‬אם כבל ה‪ USB-‬פגום‪ ,‬הפסק להשתמש בו‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫הפעל את מצב חיסכון בחשמל כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה‪.‬‬
‫ •מציג את הצבעים על המסך בגוון אפור‪.‬‬
‫ •משבית תכונות למעט טלפון‪ ,‬הודעות והתראות‪.‬‬
‫ •משבית את התכונה ‪.Wi-Fi‬‬
‫ •מגביל את ביצועי המעבד של ה‪.Gear-‬‬
‫(הגדרות) ← ניהול הסוללה ← חיסכון בחשמל ←‬
‫במסך היישומים של ה‪ ,Gear-‬הקש על‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש על ←‬
‫בלוח הבקרה המהירה כדי להפעיל את מצב חיסכון בסוללה‪ .‬למידע‬
‫נוסף על פתיחת לוח הבקרה המהירה‪ ,‬עיין ב‪-‬חלונית בקרה מהירה‪.‬‬
‫כדי להשבית מצב זה‪ ,‬הקש על כבה ←‬
‫להשבית את מצב חיסכון בסוללה‪.‬‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫‪15‬‬
‫←‬
‫‪.‬‬
‫בלוח הבקרה המהירה כדי‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ענידת ה‪Gear-‬‬
‫ענידת ה‪Gear-‬‬
‫פתח את האבזם‪ ,‬וענוד את הרצועה מסביב לפרק כף היד‪ .‬התאם את הרצועה לפרק כף היד‪ ,‬הכנס‬
‫את הפין לפתח הכוונון ולאחר מכן קבע את האבזם לסגירה‪.‬‬
‫אין לקפל את הרצועה יתר על המידה‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום נזק ל‪.Gear-‬‬
‫למדידת הדופק שלך בצורה מדויקת יותר באמצעות ה‪ ,Gear -‬ענוד את ה‪ Gear -‬באופן‬
‫הדוק יותר על החלק התחתון של הזרוע מעל פרק כף היד‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין ב‪-‬ענידה נכונה של‬
‫ה‪.Gear-‬‬
‫עצות והוראות בטיחות בנוגע לרצועה‬
‫ •בעת חבישת ה‪ Gear-‬למשך זמן רב‪ ,‬עלול להופיע גירוי עורי עקב חיכוך ולחץ‪ .‬אם אתה חובש‬
‫את ה‪ Gear-‬לפרק זמן ארוך‪ ,‬הסר את ה‪ Gear-‬מפרק כף היד ואל תחבוש אותו במשך מספר‬
‫שעות‪.‬‬
‫ •גירוי עורי עשוי להופיע עקב אלרגיה‪ ,‬גורמים סביבתיים‪ ,‬גורמים אחרים או כאשר העור חשוף‬
‫לסבון או זיעה למשך פרקי זמן ארוכים‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬הפסק להשתמש ב‪ Gear-‬והמתן במשך‬
‫יומיים‪-‬שלושה על מנת שהסימפטומים יירגעו‪ .‬אם התסמינים ממשיכים או מחמירים‪ ,‬פנה מיד‬
‫לרופא‪.‬‬
‫ •וודא כי העור יבש לפני חבישת ה‪ .Gear-‬חבישה של ‪ Gear‬רטוב לפרק זמן ארוך עלול להשפיע‬
‫על העור‪.‬‬
‫ •במידה ואתה משתמש ב‪ Gear-‬בתוך המים‪ ,‬הסר חומרים זרים מהעור וה‪ Gear-‬וייבש אותם‬
‫באופן יסודי למניעת גירוי עורי‪.‬‬
‫ •אין להשתמש באביזרים חוץ מה‪ Gear-‬במים‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫החלפת הרצועה‬
‫להחלפת הרצועה ברצועה חדשה‪ ,‬יש לנתק את הרצועה משעון ה‪.Gear-‬‬
‫‪11‬‬
‫החלק את מוט הקפיץ של הרצועה כלפי פנים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הרחק את הרצועה במשיכה מגוף ה‪.Gear-‬‬
‫‪17‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪33‬‬
‫הכנס קצה אחד של מוט הקפיץ לתוך רגלית ה‪.Gear-‬‬
‫‪44‬‬
‫החלק את מוט הקפיץ פנימה וחבר את הרצועה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪18‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלה וכיבוי של ה‪Gear-‬‬
‫להפעלת ה‪ ,Gear-‬לחץ והחזק את לחצן הבית (לחצן הפעלה‪/‬כיבוי) למשך מספר שניות‪.‬‬
‫בעת הפעלת ה‪ Gear-‬בפעם הראשונה‪ ,‬יופיעו על המסך הנחיות להורדה והתקנה של יישום‬
‫‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין ב‪-‬חיבור ה‪ Gear-‬למכשיר נייד‪.‬‬
‫כדי לכבות את ה‪ ,Gear-‬לחץ והחזק את לחצן הבית (לחצן הפעלה‪/‬כיבוי)‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫כיבוי‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות‬
‫הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫הפעלה מחדש של ה‪Gear-‬‬
‫אם ה‪ Gear-‬קופא ואינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הבית (לחצן הפעלה‪/‬כיבוי) למשך יותר מ‪7-‬‬
‫שניות כדי להפעילו מחדש‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫חיבור ה‪ Gear-‬למכשיר נייד‬
‫התקנת היישום ‪Samsung Gear‬‬
‫כדי לחבר את ה‪ Gear-‬למכשיר נייד‪ ,‬התקן את היישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫באפשרותך להוריד את יישום ‪ Samsung Gear‬מהמקומות הבאים בהתאם לסוג המכשיר הנייד‬
‫שלך‪:‬‬
‫ •מכשירי ‪ Android‬של ‪:Samsung‬‏‪,Galaxy Apps‬‏חנות ‪Play‬‬
‫ •מכשירי ‪ Android‬אחרים‪ :‬חנות ‪Play‬‬
‫אין אפשרות להתקין את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשירים ניידים שאינם תומכים‬
‫בסינכרון עם התקן ‪ .Gear‬וודא שהמכשיר הנייד מותאם ל‪.Gear-‬‬
‫חיבור ה‪ Gear-‬למכשיר נייד באמצעות ‪Bluetooth‬‬
‫ ‪ Gear‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר את השפה שבה תרצה להשתמש והקש על הבא‪.‬‬
‫הפעל את ה‪.Gear-‬‬
‫יופיע מסך עם פרטים על ההורדה וההתקנה של יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫אם ברצונך להשתמש ב‪ Gear-‬ללא חיבור למכשיר נייד‪ ,‬עיין ב‪-‬שימוש ב‪ Gear-‬ללא מכשיר‬
‫נייד‪.‬‬
‫ מכשיר נייד ‬
‫‪33‬‬
‫הפעל את ‪.Samsung Gear‬‬
‫אם נדרש‪ ,‬עדכן את יישום ‪ Samsung Gear‬לגירסה האחרונה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על התחל במסע‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪55‬‬
‫בחר את סוג ה‪ Gear-‬במסך‪.‬‬
‫אם לא ניתן למצוא את סוג ה‪ ,Gear-‬הקש על שלי לא כאן‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור‪.‬‬
‫כאשר חלון בקשת ההפעלה של ‪ Bluetooth‬מופיע‪ ,‬הקש על הפעל‪.‬‬
‫כאשר המכשירים מחוברים‪ ,‬תופיע הדרכה במסך ה‪ .Gear -‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫המסך ללימוד הבקרות הבסיסיות של ה‪.Gear-‬‬
‫ •שיטות החיבור והמסך עשויים להשתנות בהתאם למכשיר הנייד שברשותך ולגירסת‬
‫התוכנה‪.‬‬
‫ •בזמן חיבור ה‪ Gear-‬למכשיר נייד בפעם הראשונה אחרי איפוס‪ ,‬סוללת ה‪ Gear-‬עשויה‬
‫להתרוקן מהר יותר במהלך סינכרון נתונים‪ ,‬כגון אנשי קשר‪.‬‬
‫ •מכשירים ניידים ויישומים נתמכים עשויים להשתנות בהתאם לאיזור‪ ,‬לספק השירות ויצרן‬
‫המכשיר שברשותך‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫חיבור ה‪ Gear-‬למכשיר נייד חדש‬
‫בעת חיבור ה‪ Gear-‬למכשיר נייד חדש‪ ,‬יופיע על המסך הוראות שבהן תתבקש לאפס את ה‪.Gear-‬‬
‫הקפד לגבות נתונים חשובים המאוחסנים ב‪ Gear-‬לפני חיבור ה‪ Gear-‬למכשיר נייד חדש‪ .‬למידע‬
‫נוסף על גיבוי ה‪ ,Gear-‬ראה גיבוי ושחזור נתונים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫(הגדרות) ← התחבר אל טלפון חדש ←‬
‫ב‪ ,Gear-‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫החיבור בין ה‪ Gear-‬למכשיר הנייד יסתיים‪ .‬אחרי איפוס קל‪ ,‬הוא יעבור באופן אוטומטי למצב‬
‫שיוך ‪.Bluetooth‬‬
‫‪22‬‬
‫במכשיר הנייד החדש‪ ,‬הפעל את ‪ Samsung Gear‬כדי להתחבר ל‪.Gear-‬‬
‫אם המכשיר הנייד שאליו ברצונך להתחבר כבר מחובר למכשיר ‪ Gear‬אחר‪ ,‬מכשיר‬
‫ה‪ Gear-‬שלך לא יוכל ליצור חיבור‪ .‬נתק את המכשיר הנייד ממכשיר ה‪ Gear-‬הקודם כדי‬
‫להתחבר למכשיר ה‪ Gear-‬הנוכחי‪.‬‬
‫חיבור מרוחק‬
‫ה‪ Gear-‬והמכשיר הנייד מחוברים באמצעות ‪ .Bluetooth‬כאשר חיבור ‪ Bluetooth‬אינו זמין‪ ,‬ניתן‬
‫לחבר מרחוק את ה‪ Gear-‬למכשיר הנייד תוך שימוש ב‪ Samsung account-‬באמצעות רשת‬
‫‪ .Wi-Fi‬הדבר מאפשר לך להמשיך לקבל הודעות מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫תכונה זו מופעלת אוטומטית כאשר אתה מתחבר למכשיר הנייד שלך דרך חיבור ה‪Bluetooth-‬‬
‫בפעם הראשונה‪.‬‬
‫אם תכונה זו מופעלת‪ ,‬הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבור‬
‫ה‪ ,Gear-‬ולאחר מכן הקש על המתג חיבור מרוחק‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש ב‪ Gear-‬ללא מכשיר נייד‬
‫ניתן להשתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪ .‬ניתן להגדיר את ה‪ Gear-‬לשימוש ללא מכשיר‬
‫נייד כשה‪ Gear-‬נדלק בפעם הראשונה או לאחר איפוס שלו‪.‬‬
‫ •חלק מהתכונות לא זמינות כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫ •בקר באתר ‪ www.samsung.com‬לצפייה בהערות משפטיות המסופקות בעת הגדרה‬
‫ללא מצב חיבור טלפון בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר את השפה הרצויה והקש על הבא‪.‬‬
‫‪ ,‬גלול את המסך מטה ואז הקש כאן‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫‪4 4‬בדוק את ההודעה‪ ,‬קרא את התנאים וההתניות ולאחר מכן הסכם להם‪.‬‬
‫‪5 5‬היכנס ל‪.Samsung Account-‬‬
‫‪6 6‬אם אתה צריך לשחזר נתונים‪ ,‬שחזר את הנתונים של מכשיר ‪ Gear‬אחר בחשבון‬
‫הפעל את ה‪.Gear-‬‬
‫‪.Samsung account‬‬
‫‪77‬‬
‫‪8 8‬הגדר קוד ‪ PIN‬לשחזור או גיבוי הנתונים‪.‬‬
‫הגדר אזור זמן‪.‬‬
‫(הגדרות) ← התחבר אל הטלפון ←‬
‫ב‪ ,Gear-‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫הבא ←‬
‫כדי לחבר את ה‪ Gear-‬למכשיר נייד תוך כדי השימוש ב‪ Gear-‬ללא מכשיר‬
‫נייד‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫שליטה במסך‬
‫הרכב המסך‬
‫מסך השעון הוא נקודת הגישה לכל המסכים הרבים של ה‪.Gear-‬‬
‫תוכל לראות מסכים אחרים באמצעות לחיצה על הלחצן‪ ,‬סיבוב החוגה או החלקת האצבע על המסך‪.‬‬
‫שעון‬
‫הוסף‬
‫יישומונים‪.‬‬
‫התראות‬
‫יישומונים‬
‫יישומונים והתראות זמינות וסידורם עלולים להשתנות בהתאם לגירסת התוכנה‪.‬‬
‫הוספת יישומונים‬
‫באפשרותך להוסיף יישומונים נוספים למסך הבית‪.‬‬
‫גלול את המסך‪ ,‬הקש על‬
‫ובחר יישומון‪ .‬היישומון הנבחר יופיע בלוח חדש‪.‬‬
‫העברת יישומונים‬
‫הקש והחזק את היישומון ולאחר מכן גרור אותו למיקום הרצוי‪.‬‬
‫הסרת יישומונים‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומון והחזק אותו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪24‬‬
‫‪.‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הפעלה וכיבוי של המסך‬
‫כדי להפעיל את המסך‪ ,‬סובב את החוגה‪ .‬או‪ ,‬לחץ על לחצן הבית או לחצן חזרה‪.‬‬
‫(הגדרות) במסך היישומים של ה‪ ,Gear-‬ואז‬
‫אם המסך לא נדלק אחרי סיבוב החוגה‪ ,‬הקש על‬
‫הקש על מכשיר ← השכמה בעזרת מסגרת החוגה ← השכמה בעזרת מסגרת החוגה להפעלת‬
‫התכונה‪.‬‬
‫לכיבוי המסך‪ ,‬כסה אותו עם כף היד‪ .‬כמו כן‪ ,‬המסך ייכבה באופן אוטומטי אם לא ייעשה שימוש‬
‫ב‪ Gear-‬למשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫באפשרותך להדליק את המסך גם באמצעות מחוות השכמה‪ .‬במסך היישומים של ה‪ ,Gear-‬הקש‬
‫(הגדרות) ← מכשיר ← מחוות השכמה ← מחוות השכמה כדי להפעילה‪.‬‬
‫על‬
‫העברת מסך‬
‫מעבר בין השעון למסך יישומים‬
‫לפתיחת מסך היישומים‪ ,‬לחץ על לחצן הבית במסך השעון‪.‬‬
‫לחץ על לחצן הבית על מנת לחזור למסך השעון‪.‬‬
‫הצג יישומים אחרונים‪.‬‬
‫יישום‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך השעון‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים‪.‬‬
‫להצגת לוחות אחרים‪ ,‬סובב את החוגה או החלק את המסך שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫היישומים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פתיחת יישומים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על סמל יישום כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫כדי לפתוח יישום מתוך רשימת היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על‬
‫אחרונים) במסך היישומים‪.‬‬
‫(יישומים‬
‫באפשרותך להפעיל יישומים ישירות אחרי הוספת היישומון קיצורים ליישום ולהוסיף‬
‫והוסף את היישום הרצוי‪ .‬למידע נוסף על‬
‫יישומים שנעשה בהם שימוש תכוף‪ .‬הקש על‬
‫הוספת יישומונים‪ ,‬ראה הוספת יישומונים‪.‬‬
‫סגירת יישומים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לבחירת היישום שאתה רוצה לסגור‪ ,‬סובב את החוגה או החלק את המסך שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(יישומים אחרונים)‪.‬‬
‫לסגירת כל היישומים הפועלים‪ ,‬הקש על סגור הכל‪.‬‬
‫חזרה למסך הקודם‬
‫כדי לחזור למסך הקודם‪ ,‬לחץ על מקש חזרה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בחוגה‬
‫סובב את החוגה כדי לשלוט בקלות בתכונות השונות של ה‪.Gear-‬‬
‫ •ודא כי אזור החוגה נקי מחומרים זרים כמו אבק או חול‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בחוגה ליד שדות מגנטיים שעלולים להפריע למגנטים הפנימיים בחוגה‬
‫ולגרום לתקלה‪.‬‬
‫אם החוגה אינה מסתובבת‪ ,‬יש לקחת אותה למרכז שירות של ‪ Samsung‬בלי לפרק את‬
‫ה‪.Gear-‬‬
‫גלילה דרך מסכים‬
‫סובב את החוגה כדי להציג מסכים אחרים‪ .‬במסך השעון‪ ,‬סובב את החוגה כדי להציג התראות‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫בחירת פריט‪.‬‬
‫סובב את החוגה כדי לעבור מפריט לפריט‪ .‬בעת סיבוב החוגה‪ ,‬חיווי ההבלטה ינוע באותו כיוון‬
‫והפריט יודגש‪.‬‬
‫כוונון ערך הקלט‬
‫סובב את החוגה כדי לכוונן את עוצמת הקול או הבהירות‪ .‬בעת כוונון הבהירות‪ ,‬סובב את החוגה‬
‫בכיוון השעון כדי להפוך את המסך לבהיר יותר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪28‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫קבלת ודחייה של שיחות נכנסות‬
‫סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לקבל שיחה נכנסת או לבטל התראה‪ .‬סובב את החוגה נגד כיוון‬
‫השעון כדי לדחות שיחה נכנסת או להפעיל את הנודניק להתראה‪.‬‬
‫מסך מגע‬
‫ •אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית‬
‫עלולה לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫ •על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו‬
‫לחץ רב מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫ •ייתכן שה‪ Gear-‬לא יזהה קלט מגע בקרבת קצוות המסך באזורים שנמצאים מחוץ לאזור‬
‫קלט המגע‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע‪.‬‬
‫ •ייתכן שמסך המגע לא יהיה זמין כאשר מצב נעילת מים מופעל‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקשה‬
‫כדי לפתוח יישום‪ ,‬לבחור פריט תפריט או כדי ללחוץ על לחצן על המסך‪ ,‬הקש עליו באצבע‪.‬‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש הקשה ממושכת על המסך במשך שתי שניות או יותר כדי לגשת למצב עריכה או להציג‬
‫אפשרויות זמינות‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫גרירה‬
‫לשינוי מיקום של פריט‪ ,‬הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על תמונה כדי להגדיל אותה (זום‪-‬אין)‪ .‬הקש שוב הקשה כפולה כדי לחזור‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלקה‬
‫החלק שמאלה או ימינה כדי לצפות במסכים נוספים‪.‬‬
‫חלונית בקרה מהירה‬
‫חלונית זו מאפשרת לך להציג את המצב הנוכחי של ה‪ Gear-‬ולקבוע את התצורה של הגדרות‬
‫בסיסיות‪.‬‬
‫החלק כלפי מטה מהקצה העליון של המסך‪.‬‬
‫סמלי חיווי‬
‫סמלי בקרה‬
‫מהירה‬
‫מצב החיבור של‬
‫ה‪Gear-‬‬
‫‪32‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫בדיקת סמלי החיווי‬
‫סמלי חיווי מופיעים בחלק העליון של חלונית הבקרה המהירה כדי לאפשר לך לדעת את המצב‬
‫הנוכחי של ה‪ .Gear-‬הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר‪.‬‬
‫סמלי החיווי המוצגים עשויים להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫‪ Bluetooth‬מחובר‬
‫‪ Bluetooth‬מנותק‬
‫אוזניית ‪ Bluetooth‬מחוברת‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת‬
‫עוצמת המתח בסוללה‬
‫בדיקת סמלי הבקרה המהירה‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫הפעל מצב חיסכון בסוללה‬
‫הפעלת מצב טיסה‬
‫הפעל מצב נעילת מים‬
‫הפעל מצב 'נא לא להפריע'‬
‫הפעל את התכונה שעון פועל תמיד‬
‫כוונן את הבהירות‬
‫‪/‬‬
‫נגן או השהה מוסיקה‬
‫פתח את מסך ההגדרות‬
‫הפעל את התכונה ‪NFC‬‬
‫‪/‬‬
‫הפעל רטט או מצב שקט‬
‫‪/‬‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת או רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת באופן אוטומטי‬
‫הפעל את תכונת הרגישות למגע‬
‫פתח את תפריט ניהול הסוללה‬
‫הפעל את תכונת פרטי המיקום‬
‫‪33‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫עריכת סמלי הבקרה המהירה‬
‫באפשרותך לערוך את סמלי הבקרה המהירה בחלונית הבקרה המהירה ולהוסיף עד שמונה סמלי‬
‫בקרה מהירה‪ .‬אם כבר הוספת שמונה סמלים‪ ,‬תוכל להוסיף סמל חדש רק לאחר הסרת סמל קיים‪.‬‬
‫הסרת סמל בקרה מהירה‬
‫הקש והחזק את סמל הבקרה המהירה שאתה מבקש להסיר מחלונית הבקרה המהירה והקש על‬
‫‪.‬‬
‫סמל הבקרה המהירה יוסר‪.‬‬
‫הוספת סמל בקרה מהירה‬
‫הקש והחזק סמל בקרה מהירה והקש על‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪.‬‬
‫‪ ,‬לאחר מכן בחרת את התכונה שאתה מעוניין להוסיף‬
‫סמל הבקרה המהירה עבור התכונה שבחרת יתווסף לחלונית הבקרה המהירה‪.‬‬
‫הפעלת מצב חיסכון בסוללה‬
‫הפעל את מצב חיסכון בסוללה כדי להגביל חלק מתכונות ה‪ Gear-‬ולצמצם את השימוש בסוללה‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫לאחר הפעלת התכונה‪ ,‬יופיעו הצבעים על המסך בגווני אפור‪.‬‬
‫ראה מצב חיסכון בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫הפעלת מצב טיסה‬
‫באפשרותך להפעיל מצב טיסה כשאתה עולה למטוס‪ .‬הפעלת תכונה זו תגרום להגבלת היישומים‬
‫הדורשים חיבור לרשת‪ ,‬אך תאפשר לך להשתמש כרגיל ביישומים ובתכונות אחרות‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫הסמל‬
‫‪.‬‬
‫יופיע בחלק העליון של מסך השעון‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הפעלת מצב נעילת מים‬
‫ניתן להפעיל את מצב נעילת מים במהלך פעילות במים‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫מסך המגע‪ ,‬מחוות ההשכמה והתכונה שעון פועל תמיד יושבתו‪.‬‬
‫לכיבוי מצב נעילת מים‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הבית עדי להופעת העיגול‪.‬‬
‫הפעלת מצב "נא לא להפריע"‬
‫באפשרותך להגדיר את ה‪ Gear-‬שלא להפעיל רטט ולהדליק את המסך בעת קבלת התראות‪ ,‬למעט‬
‫התרעות‪.‬‬
‫והגדר מצב נא לא להפריע‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫הסמל‬
‫יופיע בחלק העליון של מסך השעון‪.‬‬
‫הפעלת התכונה שעון פועל תמיד‬
‫באפשרותך להגדיר את המסך להידלק גם כאשר אתה עונד את ה‪ Gear-‬אבל לא משתמש בו‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫הפעלת תכונה זו תגרום לצריכה מהירה מהרגיל של הסוללה‪.‬‬
‫כוונון הבהירות‬
‫ניתן לשנות את בהירות התצוגה של ה‪ Gear-‬כדי להתאימה לתנאי הסביבה‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫על ‪.‬‬
‫וכוונן את הבהירות על‪-‬ידי סיבוב החוגה‪ ,‬או הקש על‬
‫או‬
‫ניגון או השהיית המוסיקה‬
‫נגן או השהה את המוסיקה‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫או על‬
‫‪.‬‬
‫המוזיקה מהמכשיר הנייד המחובר תופעל או תושהה‪ .‬באפשרותך להאזין למוסיקה באמצעות חיבור‬
‫אוזניית ‪.Bluetooth‬‬
‫‪35‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פתיחת מסך ההגדרות‬
‫פתח את מסך ההגדרות כדי להגדיר את תצורת התכונות והיישומים השונים של ה‪.Gear-‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫מסך ההגדרות יופיע‪.‬‬
‫הפעלת התכונה ‪NFC‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ NFC‬כדי לבצע תשלומים‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫תכונת ה‪ NFC-‬תופעל ותאפשר לך לבצע בקלות תשלומים עם אנטנת ה‪ .NFC-‬למידע נוסף‪ ,‬ראה‬
‫‪.NFC‬‬
‫הפעלת רטט או מצב שקט‬
‫הפעל רטט או מצב שקט‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫או על‬
‫‪.‬‬
‫התחברות לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫התחבר ידנית לרשת ‪ Wi-Fi‬או הגדר רשת ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר אוטומטית‪.‬‬
‫או על‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫רשת ה‪ Wi-Fi-‬תחובר או תנותק‪ .‬כדי להגדיר התחברות אוטומטית לרשת ‪ ,Wi-Fi‬הקש על סמל‬
‫ייעלם‪.‬‬
‫ה‪ Wi-Fi-‬עד ש‪-‬‬
‫הפעלת תכונת הרגישות למגע‬
‫הפעל את תכונת הרגישות למגע כדי להשתמש במסך המגע כשאתה לובש כפפות‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫תלוי בסוג הכפפות‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יזהה את המגע והתכונה לא תפעל‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פתיחת תפריט ניהול הסוללה‬
‫פתח את תפריט ניהול הסוללה כדי לנהל בקלות את צריכת הסוללה‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫תפריט ניהול הסוללה יופיע‪.‬‬
‫הפעלת התכונה פרטי המיקום‬
‫הפעל את פרטי המיקום כדי להשתמש בנתוני ‪ GPS‬ונתוני מיקום ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫בחלונית הבקרה המהירה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫שעון‬
‫מסך השעון‬
‫צפה בזמן הנוכחי‪ .‬אם אינך במסך השעון‪ ,‬לחץ על מקש הבית על מנת לחזור למסך השעון‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שינוי סגנון השעון‬
‫הקש והחזק את מסך השעון וסובב את החוגה‪ ,‬או החלק את המסך ימינה או שמאלה ובחר לוח‬
‫שעון‪ .‬כמו כן תוכל לבצע התאמה אישית של השעון באמצעות הקשה על התאם‪ .‬להורדת לוחות‬
‫שעון נוספים מ‪ ,Galaxy Apps-‬הקש על ‪.Galaxy Apps‬‬
‫הקש והחזק את מסך השעון וסובב במהירות את החוגה‪ .‬לוחות השעון הזמינים יופיעו על‬
‫המסך ויאפשרו לך לבחור אותם בקלות‪ .‬עם זאת‪ ,‬התכונה התאם אינה זמינה‪.‬‬
‫ניתן גם לשנות את סגנון השעון של ה‪ Gear-‬מהמכשיר הנייד‪ .‬הפעל את ‪Samsung Gear‬‬
‫במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← שעונים‪ .‬להורדת לוחות שעון נוספים מ‪,Galaxy Apps-‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬והקש על מידע ← הצג עוד סגנונות שעון‪.‬‬
‫התאמה אישית של לוח שעון עם תמונה‬
‫יבא תמונה מהמכשיר הנייד והגדר אותה כלוח שעון‪ .‬למידע נוסף על יבוא תמונות ממכשיר נייד‪,‬‬
‫ראה יבוא תמונות מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש והחזק את מסך השעון וסובב את החוגה‪ ,‬או החלק את המסך ימינה או שמאלה והקש על‬
‫התאם מלוח שעון התמונה שלי‪.+‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על המסך ואז הקש על הוסף תמונה‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫בחר את התמונה שתתווסף כלוח שעון והקש על אישור ← אישור‪.‬‬
‫להוספת תמונות נוספות‪ ,‬סובב את החוגה עם כיוון השעון או החלק את המסך שמאלה‬
‫ובחר באפשרות הוסף תמונה‪ .‬ניתן להוסיף עד עשר תמונות כלוחות שעון‪ .‬התמונות‬
‫שתוסיף יתחלפו בסדר כרונולוגי‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על אישור‪.‬‬
‫שימוש בתכונה 'שעון פועל תמיד'‬
‫ניתן להגדיר את ה‪ Gear-‬להצגת השעה כשהמסך כבוי כאשר אתה עונד את ה‪.Gear-‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(הגדרות) ← סגנונות שעון ← שעון מופעל תמיד כדי להפעילו‪.‬‬
‫מצב שעון בלבד‬
‫ניתן להפעיל מצב שעון בלבד‪ .‬במצב שעון בלבד‪ ,‬יוצג רק השעון ושאר הפונקציות ייכבו‪ .‬למידע נוסף‬
‫על מעבר למצב שעון בלבד‪ ,‬ראה ניהול הסוללה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫התראות‬
‫לוח התראות‬
‫בדוק התראה כגון הודעה חדשה או שיחה שלא נענתה בלוח ההתראות‪ .‬במסך השעון‪ ,‬סובב את‬
‫החוגה נגד כיוון השעון כדי לפתוח את לוח ההתראות‪ .‬אם קיימות התראות שלא נבדקו‪ ,‬תופיע על‬
‫מסך השעון נקודה צהובה‪.‬‬
‫מחוון‬
‫התראות‬
‫צפייה בהתראות נכנסות‬
‫כשאתה מקבל התראה‪ ,‬יופיע על המסך מידע על ההתראה כגון סוג ההתראה‪ .‬הקש על ההתראה‬
‫כדי לצפות בפרטים‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫כדי להציג התראות נוספות שהתקבלו מיישומים אחרים‪ ,‬סובב את החוגה נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מחיקת התראות‬
‫מחק התראה על‪-‬ידי החלקה כלפי מעלה מן הקצה התחתון של המסך תוך צפייה בהתראה‪.‬‬
‫בחירת יישומים לקבלת התראות‬
‫בחר יישום מהמכשיר הנייד כדי לקבל ממנו התראות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← התראות‪ ,‬ואז הקש על‬
‫המתג‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על נהל התראות‪ ,‬ואז הקש על המתגים שליד היישומים כדי לקבל מהם התראות‬
‫ב‪.Gear-‬‬
‫‪41‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזנת טקסט‬
‫מבוא‬
‫מסך הזנת הטקסט מופיע אוטומטית כשניתן להזין טקסט‪.‬‬
‫ •פריסת המסך עשויה להיות שונה בכפוף ליישום שהפעלת‪.‬‬
‫ •כאשר ה‪ Gear-‬מחובר למכשיר נייד באמצעות ‪ ,Bluetooth‬הגדרות השפה החלות על‬
‫המכשיר הנייד יחולו גם על ה‪.Gear-‬‬
‫הוסף פרצופונים‪.‬‬
‫השתמש בקלט הקולי‪.‬‬
‫פתח מצב קלט כתב‪-‬יד או לוח‬
‫מקשים‪.‬‬
‫הוסף תבנית טקסט‪.‬‬
‫שימוש בקלט הקולי‬
‫הקש על‬
‫ודבר כדי להזין את הודעתך‪.‬‬
‫כדי לשנות את השפה המזוהה‪ ,‬הקש על ← שפות קלט‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫זיהוי קלט קולי‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •תכונה זו לא נתמכת בשפות מסוימות‪.‬‬
‫ •עצות לזיהוי קולי טוב יותר‬
‫– –דבר ברור‪.‬‬
‫– –דבר במקומות שקטים‪.‬‬
‫– –אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג‪.‬‬
‫– –הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי‪.‬‬
‫ה‪ Gear-‬עלול שלא לזהות את ההודעה המושמעת בהתאם לסביבה ולאופן שבו אתה‬
‫מדבר‪.‬‬
‫שימוש בסמלי הבעה‬
‫ובחר את סמל ההבעה שתרצה לשלוח‪ .‬כדי לצייר ציור‪ ,‬הקש על שרבוט בחלק העליון‬
‫הקש על‬
‫של המסך וצייר את הודעתך‪.‬‬
‫סובב את החוגה נגד כיוון השעון כדי למחוק את הקלט קו אחרי קו‪ .‬לשחזור קו‪ ,‬סובב את החוגה עם‬
‫כיוון השעון‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש במצב קלט כתב‪-‬יד או במקלדת‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬פתח את מצב כתב‪-‬יד וכתוב על המסך‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור‪.‬‬
‫שינוי מצב הקלט‬
‫סובב את החוגה כדי לשנות את מצב הקלט במסך קלט הטקסט‪ .‬ניתן לעבור בין מצב כתב‪-‬יד‪ ,‬מצב‬
‫תווים‪ ,‬מצב מספרים‪ ,‬מצב ניקוד‪ ,‬מצב סמלי הבעה ומצב קלט קולי‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫גרור את מקש הרווח שמאלה או ימינה תוך כדי לחיצה והחזקה שלו כדי לשנות את שפת הקלט‪.‬‬
‫כדי להוסיף שפות נוספות‪ ,‬עבור למצב מספרים‪ ,‬למצב ניקוד או מצב סמלי הבעה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש‬
‫← בחר שפות קלט ובחר את השפה שברצונך להוסיף‪ .‬ניתן להשתמש בשתי שפות לכל‬
‫על‬
‫היותר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫השימוש במקלדת‬
‫סובב את החוגה כדי להזין טקסט באמצעות המקלדת‪.‬‬
‫ •הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת‬
‫הקלט לאחת מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫ •פריסת המקלדת עשויה להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫הזן אותיות רישיות )באנגלית(‪.‬‬
‫לשימוש באותיות רישיות בלבד‪,‬‬
‫הקש על אפשרות זו פעמיים‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫‪GPS‬‬
‫ה‪ Gear-‬מצויד בחיישן ‪ GPS‬המאפשר לך לבדוק את מיקומך בזמן אמת ללאח חיבור למכשיר‬
‫נייד‪ .‬כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד או כאשר אתם משתמש ביישומים‬
‫כמו מד‪-‬גובה‪ ,‬נעשה שימוש בחיישן ה‪ GPS-‬של ה‪ .Gear-‬בנוסף‪ ,‬תאפשר לאחרים לעקוב אחרי‬
‫מיקומך באמצעות שליחת הודעת ‪ SOS‬במקרה חירום‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(הגדרות) ← חיבורים ← מיקום ← מיקום כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי לבחור שיטה לשימוש במיקום‪ ,‬גלול את המסך מטה ובחר אפשרות‪.‬‬
‫כאשר ה‪ Gear-‬והמכשיר הנייד שלך מחוברים‪ ,‬תכונה זו משתמשת ב‪ GPS-‬של המכשיר הנייד‪.‬‬
‫הפעל את תכונת המיקום במכשיר הנייד כדי להשתמש בחיישן ה‪.GPS-‬‬
‫עוצמת אות ה‪ GPS-‬עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים‪ ,‬למשל בין‬
‫בניינים או באזורים נמוכים‪ ,‬או בתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הודעות ‪SOS‬‬
‫במקרה חירום תוכל לשלוח הודעת ‪ SOS‬באמצעות שלוש לחיצות מהירות על לחצן הבית של‬
‫ה‪.Gear-‬‬
‫הגדרת הודעות ‪SOS‬‬
‫‪11‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את ‪ ,Samsung Gear‬הקש על הגדרות ← שליחת הודעות ‪ ,SOS‬ואז‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫עקוב אחרי ההוראות על המסך כדי להוסיף אנשי קשר חירום‪ ,‬אם עדיין לא עשית זאת‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר למקרה חירום‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← שליחת הודעות ‪ ← SOS‬שלח‬
‫הודעות ‪ SOS‬אל ← הוספה‪.‬‬
‫הקש על צור איש קשר והזן את פרטי איש הקשר או הקש על בחר מאנשי קשר כדי להוסיף איש‬
‫קשר קיים לאנשי הקשר בחירום‪.‬‬
‫הגדרת ההשהיה של הודעת ‪SOS‬‬
‫הגדר את ה‪ Gear-‬לשליחת הודעת ‪ SOS‬זמן מה אחרי שתלחץ שלוש לחיצות מהירות על לחצן‬
‫הבית של ה‪.Gear-‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את ‪ ,Samsung Gear‬הקש על הגדרות ← שליחת הודעות ‪ .SOS‬הקש‬
‫על המתג ספירה לאחור לפני שליחה כדי להפעילו‪.‬‬
‫שליחת הודעות ‪SOS‬‬
‫במקרה חירום‪ ,‬לחץ מהר שלוש פעמים על לחצן הבית של ה‪.Gear-‬‬
‫ה‪ Gear-‬ישלח הודעות ‪ SOS‬לאנשי הקשר למקרה חירום‪ .‬ההודעות יכללו את מיקומך הנוכחי‬
‫וקישור למעקב אחרי מיקומך בזמן אמת למשך ‪ 60‬דקות‪.‬‬
‫לאחר שליחת הודעת ה‪ ,SOS-‬יופיע סמל‬
‫ה‪ ,SOS-‬החלק את המסך לימין‪.‬‬
‫על מסך השעון‪ .‬כדי לראות את תוצאת בקשת‬
‫‪46‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הצגת המיקום שלי‬
‫לאחר שליחת הודעת ‪ SOS‬הכוללת את פרטי המיקום שלך‪ ,‬תוכל להציג את מיקומך בלוח‬
‫ההתראות‪ .‬החלק את מסך השעון ימינה או סובב את החוגה נגד כיוון השעון והקש על המסך כדי‬
‫להציג את מיקומך הנוכחי על המפה‪.‬‬
‫לסיום השיתוף של מיקומך עם אנשי הקשר למקרה חירום‪ ,‬גלול את המסך מטה והקש על‬
‫(הפסק שיתוף) ←‬
‫‪.‬‬
‫חיפוש ה‪ Gear-‬שלי‬
‫אם אינך מוצא את ה‪ ,Gear-‬השתמש ביישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד כדי למצוא אותו‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לרשום תחילה את ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← אתר את ה‪ Gear-‬שלי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‬
‫ה‪ Gear-‬ירטוט והמסך יופעל‪ .‬כדי להפסיק את הרטט‪ ,‬גרור את‬
‫במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ב‪ Gear-‬או סובב את החוגה עם כיוון השעון‪ ,‬או הקש על‬
‫אם ה‪ Gear-‬אבד או נגנב‪ ,‬תוכל לשלוט בו מרחוק‪ .‬במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את ‪,Samsung Gear‬‬
‫הקש על הגדרות ← אתר את ה‪ Gear-‬שלי ← שלוט מרחוק‪ ,‬ואז הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫יישומים‬
‫הודעות‬
‫צפה בהודעות והשב להן באמצעות ה‪.Gear-‬‬
‫הצגת הודעות‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול בגין קבלה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על‬
‫(הודעות) במסך היישומים‪.‬‬
‫או‪ ,‬החלק את מסך השעון לימין או סובב את החוגה נגד כיוון השעון לאחר קבלת התראה על‬
‫הודעה חדשה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫גלול דרך רשימת ההודעות ולאחר מכן בחר איש קשר להצגה‪ ,‬כדי לצפות בשיחות שלך‪.‬‬
‫כדי לצפות בהודעה במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על ‪ ,‬סובב את החוגה והקש על הצג בטלפון‪.‬‬
‫(השב) והזן את ההודעה שלך‪ .‬או‪ ,‬תוכל גם להשיב להודעה‬
‫כדי להשיב להודעה‪ ,‬הקש על‬
‫באמצעות סיבוב החוגה עם כיוון השעון‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫םימושיי‬
‫שליחת הודעות‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול בגין שליחת הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על‬
‫‪22‬‬
‫הקש על‬
‫(הודעות) במסך היישומים‪.‬‬
‫צור הודעה חדשה‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫רשימת הודעות‬
‫‪.‬‬
‫או‪ ,‬ניתן לבחור נמען הודעה בהקשה על‬
‫ברשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הזן טקסט באמצעות אחת השיטות הזמינות והקש על שלח או על שלח‪.‬‬
‫בחר נמען והקש על הבא‪.‬‬
‫כשאתה בוחר תבנית טקסט או סמל הבעה‪ ,‬ההודעה נשלחת באופן אוטומטי לנמענים‪.‬‬
‫בעת הזנת טקסט באמצעות קול‪ ,‬ניתן לבחור בין טקסט ושמע בתבנית ההודעה‪ .‬אם מסך‬
‫(הגדרות) ← הגדרות‬
‫בחירת התבנית לא מופיע‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫יישומים ← הודעות ← שלח כשמע כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫םימושיי‬
‫טלפון‬
‫מבוא‬
‫ב‪ ,Gear-‬ניתן לבצע או לענות לשיחה‪ ,‬או לקבל התראות עבור שיחות נכנסות‪ ,‬אך ניתן לבצע שיחות‬
‫טלפון רק דרך המכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫קבלת שיחות‬
‫מענה לשיחה‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫השעון‪.‬‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה עם כיוון‬
‫אם תכונת הבקרה הקולית מופעלת‪ ,‬אמור '‪ 'Answer‬כדי להשיב לשיחה‪ .‬להפעלת הבקרה הקולית‪,‬‬
‫(הגדרות) ← הגדרות יישומים ← שיחה ← מענה קולי כדי‬
‫פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫שיחות קוליות אפשריות אך ורק באמצעות המכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫םימושיי‬
‫דחיית שיחה‬
‫דחה שיחה נכנסת ושלח למתקשר הודעת דחייה‪.‬‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫השעון‪.‬‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה נגד כיוון‬
‫כדי לשלוח הודעה נלווית לדחייה של שיחה נכנסת‪ ,‬החלק כלפי מעלה מן הקצה התחתון של המסך‪.‬‬
‫אם תכונת הבקרה הקולית מופעלת‪ ,‬אמור "‪ "Reject‬כדי לדחות שיחה‪ .‬להפעלת הבקרה הקולית‪,‬‬
‫(הגדרות) ← הגדרות יישומים ← שיחה ← מענה קולי כדי‬
‫פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫שיחות שלא נענו‬
‫אם התקבלה שיחה שלא נענתה‪ ,‬תופיע על המסך התראה‪ .‬במסך השעון‪ ,‬החלק את המסך ימינה‬
‫או סובב את החוגה נגד כיוון השעון כדי להציג התראות על שיחות שלא נענו‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫(טלפון) במסך היישומים כדי להציג שיחות שלא נענו‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫םימושיי‬
‫ביצוע שיחות‬
‫(טלפון) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫לוח מקשים‬
‫אנשי קשר‬
‫רשימת יומנים‬
‫השתמש באחת מהשיטות הבאות‪:‬‬
‫ •הקש על‬
‫ •הקש על‬
‫‪ ,‬הזן מספר באמצעות לוח המקשים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪ ,‬חפש או בחר איש קשר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ •גלול דרך רשימת היומנים‪ ,‬בחר רשומת יומן ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫הצג את רשימת אנשי הקשר של המכשיר הנייד לאחר חיבור ה‪ Gear-‬למכשיר הנייד‪ .‬תוכל לבצע‬
‫שיחה או לשלוח הודעה לאיש קשר‪.‬‬
‫(אנשי קשר) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫רשימת אנשי קשר מועדפים במכשיר הנייד תוצג בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫ •הקש על‬
‫והזן קריטריונים לחיפוש בראש רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •גלול את רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •סובב את החוגה‪ .‬סיבוב מהיר של החוגה יגרום לגלילת הרשימה לפי סדר האלף‪-‬בית של האות‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫לאחר בחירת איש קשר‪ ,‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬בצע שיחה קולית‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעה‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫םימושיי‬
‫הוספת אנשי קשר‬
‫‪11‬‬
‫בראש רשימת אנשי הקשר והזן פרטי איש קשר‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על שמור‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(אנשי קשר) במסך היישומים‪.‬‬
‫בחירת אנשי הקשר הנמצאים בשימוש תכוף ביישומון‬
‫לאחר הוספת היישומון אנשי קשר‪ ,‬הוסף לו אנשי קשר הנמצאים בשימוש תכוף כך שתוכל ליצור‬
‫איתם קשר בקלות באמצעות הודעת טקסט או שיחת טלפון‪ .‬הקש על הוסף אנשי קשר ולאחר מכן‬
‫הקש על בוצע‪ .‬למידע נוסף על הוספת יישומונים‪ ,‬ראה הוספת יישומונים‪.‬‬
‫ניתן להוסיף ליישומון עד ארבעה אנשי קשר‪.‬‬
‫הוספת מידע רפואי לפרופיל שלי‬
‫הוסף מידע רפואי לפרופיל שלי כדי לאפשר לאנשי הצלה נגישות מהירה אליו במצב חירום‪.‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על אנשי קשר‪ ,‬בחר פרופיל והזן את המידע הרפואי‪ .‬להצגת הפרטים‬
‫(אנשי קשר) ← הפרופיל שלך והחלק את‬
‫הרפואיים שלך ב‪ ,Gear-‬במסך היישומים הקש על‬
‫קצה המסך התחתון כלפי מעלה‪.‬‬
‫במצב חירום‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הבית של ה‪( Gear-‬מקש הפעלה‪/‬כיבוי) והקש על פרטים‬
‫רפואיים לחירום‪.‬‬
‫ייתכן שלא תוכל להשתמש בתוכנה זו‪ ,‬תלוי במכשיר הנייד המחובר ל‪.Gear-‬‬
‫‪53‬‬
‫םימושיי‬
‫‪Samsung Health‬‬
‫מבוא‬
‫‪ Samsung Health‬מתעדת את הפעילות שלך במשך ‪ 24‬שעות ומעודדת אותך לטפח הרגלים‬
‫בריאים‪ .‬ניתן לשמור ולנהל את נתוני הבריאות בעת חיבור ה‪ Gear-‬למכשירים הניידים שלך‪ ,‬וגם‬
‫לקבל מידע שימושי אודות מצב הבריאות מדי יום‪.‬‬
‫כשאתה מתעמל עם ה‪ Gear-‬במשך יותר מ‪ 10-‬דקות‪ ,‬המכשיר מציג הודעת עידוד‪ .‬כשה‪Gear-‬‬
‫יזהה חוסר פעילות במשך יותר משעה‪ ,‬הוא יודיע לך על כך ויציג בפניך מספר תנועות מתיחה‪ .‬אם‬
‫ה‪ Gear-‬מזהה שאתה נוהג‪ ,‬ייתכן שלא יציג הודעות עידוד או מתיחות‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ •תכונות ‪ Samsung Health‬נועדו לצורכי פנאי‪ ,‬בריאות וכושר בלבד‪ .‬הם אינם מיועדים‬
‫לשימוש רפואי‪ .‬לפני השימוש בתכונות אלה‪ ,‬אנא קרא בעיון את ההוראות‪.‬‬
‫ •כל מידע שמופק בעת שימוש ב‪ Gear-‬או בתוכנת ‪ Fit‬או כל יישום המוטמע מראש עלול‬
‫להיות לא הולם‪ ,‬לא מדויק‪ ,‬לא שלם או לא מהימן‪.‬‬
‫ענידה נכונה של ה‪Gear-‬‬
‫ •כשתפעיל את תכונת המעקב האוטומטי אחרי קצב הלב‪ ,‬או כשה‪ Gear-‬יזהה פעילות של אימון‪,‬‬
‫הוא יפעיל באופן אוטומטי מעקב אחרי הדופק‪ .‬בעת מדידת הדופק‪ ,‬ענוד את ה‪ Gear-‬בנוחות‬
‫על הזרוע מעל פרק כף היד כמתואר באיור למטה‪.‬‬
‫ •הידוק חזק מדי של ה‪ Gear-‬עלול להיווצר גירוי של העור ומצד שני‪ ,‬הידוק חלש מדי עלול לגרום‬
‫לחיכוך‪.‬‬
‫ •שחרר את הרצועה לאחר האימון‪.‬‬
‫>צד אחורי<‬
‫חיישן דופק לב‬
‫‪54‬‬
‫םימושיי‬
‫ •חיישן מד הדופק עשוי לאבד מהדיוק‪ ,‬תלוי בתנאי המדידה והסביבה‪.‬‬
‫ •השתמש בתכונת מד הדופק למדידת הדופק בלבד‪.‬‬
‫ •אין להסתכל ישירות באור של חיישן מד הדופק‪ .‬בעשותך כן הנך מסכן את ראייתך‪.‬‬
‫הקפד שילדים לא יסתכלו ישירות באור‪.‬‬
‫ •טמפרטורת סביבה נמוכה עשויה להשפיע על המדידה; בחורף ובמזג אוויר קר‪ ,‬שמור על‬
‫חום הגוף בזמן מדידת הדופק‪.‬‬
‫ •מדוד את הדופק בעת מנוחה ורגיעה‪ .‬אל תניע את גופך בזמן מדידת דופק‪ .‬הדבר עלול‬
‫לגרום לאי דיוקים במדידת הדופק‪.‬‬
‫ •אם הדופק הנמדד שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי‪ ,‬הישאר במצב מנוחה למשך‬
‫‪ 30‬דקות‪ ,‬ולאחר מכן חזור על המדידה‪.‬‬
‫ •עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה‬
‫לדופק הרגיל‪.‬‬
‫ •אין לדבר‪ ,‬לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק‪ .‬הדבר עלול לגרום לאי דיוקים‬
‫במדידת הדופק‪.‬‬
‫ •חיישן מד הדופק משתמש באור כדי להעריך את קצב הדופק ולכן הדיוק שלו משתנה‬
‫בהתאם לגורמים פיזיקליים המשפיעים על הקליטה וההחזרה של האור‪ ,‬כגון מחזור‬
‫הדם‪/‬לחץ הדם‪ ,‬מצב העור‪ ,‬מיקום כלי הדם והריכוז שלהם‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬אם הדופק גבוה‬
‫מאוד או נמוך מאוד‪ ,‬תוצאות המדידה עלולות להיות לא מדויקות‪.‬‬
‫ •משתמשים שפרק כף היד שלהם צר עשויים לקבל מדידות לא מדויקות כשהמכשיר רופף‬
‫והחזרת האור אינה אחידה‪ .‬אם מדידת הדופק אינה תקינה‪ ,‬הזז את חיישן מד הדופק‬
‫של המכשיר ימינה‪ ,‬שמאלה‪ ,‬למעלה או למטה על פרק כף היד‪ ,‬או סובב את המכשיר‬
‫והדק את חיישן מד הדופק לחלק הפנימי של פרק כף היד‪.‬‬
‫ •אם חיישן מד הדופק מלוכלך‪ ,‬נגב את החיישן ונסה שוב‪ .‬מכשולים בין רצועת המכשיר‬
‫ופרק כף היד‪ ,‬כגון שיער גוף‪ ,‬בוץ או אובייקטים אחרים‪ ,‬עלולים למנוע השתקפות אחידה‬
‫של האור‪ .‬הקפד להסיר מכשולים כאלה לפני השימוש‪.‬‬
‫ •אם המכשיר חם למגע‪ ,‬הסר אותו עד שיתקרר‪ .‬חשיפת העור למשטח החם של המכשיר‬
‫לזמן רב עשויה לגרום לכוויה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫םימושיי‬
‫קלוריות שנשרפו‬
‫בדוק את מספר הקלוריות היומי או כמה קלוריות שרפת השבוע‪ ,‬או את ממוצע הקלוריות השבועי‪.‬‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים ופתח את מסך הקלוריות ששרפת‪ .‬או סובב‬
‫הקש על‬
‫את החוגה שעל מסך השעון עם כיוון השעון ובחר את היישומון קלוריות כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי להציג רשומות לפי יום‪ ,‬הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫הקלוריות ששרפת כוללות את חילוף החומרים הבסיסי שחושב על פי הפרופיל שהכנסת‪.‬‬
‫כשתפעיל את היישום ‪ Samsung Health‬בפעם הראשונה‪ ,‬חילוף החומרים הבסיסי שלך‬
‫עד לזמן הפעלת היישום יוצג כערך הקלוריות ששרפת‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫םימושיי‬
‫צעדים‬
‫ה‪ Gear-‬מונה את מספר הצעדים שצעדת ומודד את המרחק שהלכת‪.‬‬
‫מדידת מספר הצעדים והמרחק שהלכת‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים וסובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח‬
‫הקש על‬
‫את מסך מד הצעדים‪ .‬או סובב את החוגה שעל מסך השעון עם כיוון השעון ובחר את היישומון‬
‫צעדים כדי להפעילו‪.‬‬
‫סה"כ צעדים כעת‬
‫יעד‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫ •כשתתחיל למדוד את צעדיך‪ ,‬מד הצעדים יעקוב אחרי צעדיך ויציג את חשבון הצעדים‬
‫רק לאחר השהיה קצרה‪ .‬הדבר נובע מכך שה‪ Gear-‬מאפשר זיהוי מדויק של התנועות‬
‫רק אחרי התחלת הליכה‪ .‬בנוסף‪ ,‬לספירה מדויקת של הצעדים‪ ,‬תיתכן השהיה קלה עד‬
‫שהחלון הקופץ יודיע שהגעת ליעד‪.‬‬
‫ •אם תשתמש במד הצעדים בזמן נסיעה במכונית או ברכבת‪ ,‬הרעידות עלולות להשפיע‬
‫על ספירת הצעדים‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫םימושיי‬
‫הגדרת יעד הצעדים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על יעד צעדים‪.‬‬
‫‪3 3‬סובב את החוגה כדי להגדיר את היעד והקש על בוצע‪.‬‬
‫החלק את המסך כלפי מעלה והקש על הגדרות‪ .‬או‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪.‬‬
‫הגדרת התרעה‬
‫‪11‬‬
‫כדי לקבל התרעה על השגת יעד‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה והקש על הגדרות‪ .‬או‪ ,‬הקש על‬
‫← הגדרות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על התראות כדי להפעילן‪.‬‬
‫קומות‬
‫תעד ועקוב אחרי מספר הקומות שעלית‪.‬‬
‫מדידת מספר הקומות שעלית‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים וסובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח‬
‫הקש על‬
‫את מסך מד הקומות‪ .‬או סובב את החוגה שעל מסך השעון עם כיוון השעון ובחר את היישומון‬
‫קומות כדי להפעילו‪.‬‬
‫סה"כ קומות כעת‬
‫יעד‬
‫‪58‬‬
‫םימושיי‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫ •קומה אחת מחושבת כ‪ 3-‬מטרים‪ .‬ייתכן שמספר הקומות שנמדד לא יהיה תואם למספר‬
‫הקומות שעלית בפועל‪.‬‬
‫ •ייתכן שמספר הקומות שנמדד לא יהיה מדויק בהתאם לסוג הסביבה‪ ,‬תנועות המשתמש‬
‫ותנאי הבניין‪.‬‬
‫ •במקרה של חדירת מים (בגשם או במהלך פעילות במים) או חומרים זרים לחיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי‪ ,‬ייתכן שאומדן הקומות לא יהיה מדויק‪ .‬אם יש על ה‪ Gear-‬חומר ניקוי‪ ,‬זיעה‬
‫או טיפות גשם‪ ,‬שטוף אותו במים נקיים ויבש ביסודיות את חיישן הלחץ האטמוספרי לפני‬
‫השימוש‪.‬‬
‫הגדרת יעד קומות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על יעד טיפוס קומות‪.‬‬
‫‪3 3‬סובב את החוגה כדי להגדיר את היעד והקש על בוצע‪.‬‬
‫החלק את המסך כלפי מעלה והקש על הגדרות‪ .‬או‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪.‬‬
‫הגדרת התרעה‬
‫‪11‬‬
‫כדי לקבל התרעה על השגת יעד‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה והקש על הגדרות‪ .‬או‪ ,‬הקש על‬
‫← הגדרות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על התראות כדי להפעילן‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫םימושיי‬
‫אימון‬
‫תעד מידע לגבי האימונים שלך ולגבי שריפת קלוריות באמצעות תכונת התרגול של‬
‫‪.Samsung Health‬‬
‫ •לפני שימוש בתכונה‪ ,‬מומלץ לנשים בהריון‪ ,‬אנשים מבוגרים וילדים קטנים‪ ,‬משתמשים‬
‫הסובלים ממצבים כגון‪ :‬מחלות לב כרוניות או לחץ דם גבוה לבקש המלצה מאיש מקצוע‬
‫רפואי מוסמך‪.‬‬
‫ •אם הנך חש סחרחורת‪ ,‬כאב או קושי נשימתי בעת אימון‪ ,‬הפסק להשתמש בתכונה ובקש‬
‫עצה של איש רפואה מקצועי‪.‬‬
‫ •אם זה עתה רכשת או איפסת את ה‪ ,Gear-‬צור לעצמך הפרופיל‪.‬‬
‫שים לב לתנאים הבאים לפני אימון במזג אוויר קר‪:‬‬
‫ •הימנע משימוש במכשיר בתנאי מזג אוויר קר‪ .‬במידת האפשר‪ ,‬השתמש במכשיר במקומות‬
‫סגורים‪.‬‬
‫ •במקרה של שימוש במכשיר בחוץ במזג אוויר קר‪ ,‬יש לכסות את ה‪ Gear-‬בשרוולי החולצה לפני‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫התחלת אימון‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד האימונים‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על אימון כושר ובחר את סוג האימון הרצוי‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫סובב את החוגה שעל מסך השעון עם כיוון השעון‪ ,‬הקש על אימון כושר ביישומון אימון‬
‫ובחר את סוג התרגול‪ .‬אם אתה מתרגל הליכה‪ ,‬שחייה‪ ,‬רכיבה או ריצה‪ ,‬הקש על הסמל‬
‫המתאים ביישומון אימוני כושר רבים כדי להתחיל ישירות את התרגול‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על יעד כדי לבחור סוג יעד‪ ,‬והגדר יעד‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫םימושיי‬
‫‪55‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להתחיל בתרגול‪.‬‬
‫ •הגדר האם להשתמש בפרטי המיקום שלך כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בפעם‬
‫הראשונה אחרי רכישה או איפוס שלו‪ .‬הפעלת פרטי המיקום מוגדרת כברירת מחדל‪.‬‬
‫ •הדופק נמדד תוך שניות בודדות מתחילת האימון‪ .‬למדידה מדויקת יותר של הדופק‬
‫באמצעות ה‪ ,Gear -‬הקפד לענוד את ה‪ Gear -‬צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק‬
‫מעל פרק כף היד‪.‬‬
‫ •למדידה מדויקת יותר‪ ,‬אל תזוז עד שהדופק מוצג על המסך‪.‬‬
‫ •בעת בחירה בשחייה‪ ,‬מצב נעילת מים יופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ניתן להציג בזמן אמת פרטי אימון‪ ,‬כגון מהירות‪ ,‬מרחק‪ ,‬דופק וקלוריות שנשרפו באמצעות‬
‫סיבוב החוגה או החלקת המסך שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫כדי להאזין למוסיקה‪ ,‬סובב את החוגה נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫בדוק מידע‬
‫אימון‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫םימושיי‬
‫‪66‬‬
‫ניתן לצפות בפרטי אימון‪ ,‬כגון קלוריות שנשרפו ומהירות נוכחית‪ ,‬באמצעות החלקת המסך‬
‫שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫במהלך שחייה תוכל לבדוק פרטי אימון נוספים כגון סגנון וקצב השחייה הקודם שלך‪.‬‬
‫ •כשאתה מבצע אימון אינטנסיבי‪ ,‬עצור את האימון לזמן קצר על מנת לאפשר מדידה‬
‫מדויקת יותר של הדופק‪.‬‬
‫ •בעת בחירה בשחייה‪ ,‬מצב נעילת מים יופעל באופן אוטומטי ומסך המגע יושבת‪ .‬המסך‬
‫יוחלף באופן אוטומטי ותוכל לבדוק את פרטי האימון שלך‪.‬‬
‫ •בעת בחירה בשחייה‪ ,‬ייתכן שהערך שנרשם לא יהיה מדויק במקרים הבאים‪:‬‬
‫– –אם הפסקת לשחות לפני שהגעת לסוף המסלול‬
‫– –אם שינית את סגנון השחייה באמצע השחייה‬
‫– –אם לא הנעת את זרועותיך או אם שחית בלי להניע את זרועותיך לפני שהגעת לסוף‬
‫המסלול‬
‫– –אם לא השהית או הפעלת מחדש את האימון באמצעות לחיצה על מקש 'חזרה'‪,‬‬
‫אלא סיימת את האימון בלחיצה על מקש 'חזרה' והקשה על סיום‬
‫‪77‬‬
‫להשהיה או הפעלה מחדש של האימון‪ ,‬לחץ על מקש חזרה‪.‬‬
‫כדי לסיים את האימון‪ ,‬הקש על סיום ←‬
‫אחרי השהיית האימון‪.‬‬
‫לסיום השחייה‪ ,‬הקש והחזק את מקש הפעלה‪/‬כיבוי כדי להשבית תחילה את מצב נעילת מים‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על סיום ←‬
‫‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫להצגת כל פרטי האימון‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה בסיום האימון‪.‬‬
‫המוזיקה תמשיך להתנגן גם בתום האימון‪ .‬להפסקת ניגון המוזיקה‪ ,‬הפסק את המוזיקה‬
‫(נגן המוסיקה) כדי להפסיק את ניגון המוזיקה‪.‬‬
‫לפני סיום האימון או הפעל את‬
‫‪62‬‬
‫םימושיי‬
‫זיהוי תרגול אוטומטי‬
‫כשאתה עונד את ה‪ Gear-‬ומתחיל פעילות גופנית בעצימות גבוהה או בינונית‪ ,‬אחרי כ‪ 10-‬דקות‬
‫ה‪ Gear-‬יזהה באופן אוטומטי את האימון ויתעד את סוג‪ ,‬האימון משך האימון ומספר הקלוריות‬
‫ששרפת‪.‬‬
‫כאשר אתה מסיים לתרגל למשך יותר מדקה אחת‪ ,‬ה‪ Gear-‬יזהה אוטומטית כי הפסקת לתרגל‬
‫ותכונה זו תושבת‪.‬‬
‫ •בין סוגי התרגול השונים‪ ,‬ניתן למדוד רק הליכה‪ ,‬ריצה‪ ,‬אימונים אליפטיים‪ ,‬חתירה‪,‬‬
‫רכיבה ואימונים פעילים אחרים‪.‬‬
‫ •תכונת זיהוי תרגול אוטומטי מודדת את המרחק שנגמע והקלוריות שנשרפות באמצעות‬
‫חיישן האצה‪ .‬המדידות עשויות לא להיות מדויקות בהתאם לשגרת ההליכה והתרגול‬
‫שלך‪.‬‬
‫דופק לב‬
‫מדוד ותעד את הדופק שלך‪.‬‬
‫ •מד הדופק של ה‪ Gear-‬מיועד למטרות אימון ומידע בלבד‪ ,‬ואינו מיועד לשימוש אבחוני‬
‫של מחלות או מצבים אחרים‪ ,‬או ריפוי‪ ,‬שיכוך‪ ,‬טיפול או מניעה של מחלה‪.‬‬
‫ •למדידת הדופק שלך בצורה מדויקת יותר באמצעות ה‪ ,Gear -‬ענוד את ה‪ Gear -‬באופן‬
‫הדוק יותר על החלק התחתון של הזרוע מעל פרק כף היד‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין ב‪-‬ענידה נכונה‬
‫של ה‪.Gear-‬‬
‫שים לב לתנאים הבאים לפני מדידת קצב הלב‪:‬‬
‫ •אם זה עתה רכשת או איפסת את ה‪ ,Gear-‬עיין בפרטי היישום המופיעים על המסך‪ ,‬וצור את‬
‫הפרופיל שלך‪.‬‬
‫ •יש לנוח למשך ‪ 5‬דקות לפני המדידה‪.‬‬
‫ •במקרה שתוצאת המדידה שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי‪ ,‬הישאר במצב מנוחה למשך‬
‫‪ 30‬דקות ולאחר מכן חזור על המדידה‪.‬‬
‫ •בחודשי החורף או במזג אוויר קר‪ ,‬שמור על חימום הגוף במהלך מדידת הדופק‪.‬‬
‫ •עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה לדופק‬
‫הרגיל‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫םימושיי‬
‫ •אין לדבר‪ ,‬לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק‪ .‬הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת‬
‫הדופק‪.‬‬
‫ •מדידת דופק עלול להשתנות בהתאם לשיטת המדידה ותנאי הסביבה‪.‬‬
‫ •אם חיישן מד הדופק אינו עובד‪ ,‬בדוק את מיקום ה‪ Gear-‬על גבי פרק כף היד שלך וודא כי‬
‫אין משהו המפריע לחיישן‪ .‬אם אותה הבעיה בחיישן הדופק ממשיכה‪ ,‬פנה למרכז שירות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫מדידת קצב הלב שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד הדופק‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על מדוד כדי להתחיל במדידת הדופק‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫כעבור רגע‪ ,‬הדופק הנוכחי שלך יוצג במסך‪.‬‬
‫ה‪ Gear-‬מציג מידע אודות הדופק‪ .‬הדופק נמדד תוך התבססות על הגיל והמין שהזנת בפרטי‬
‫הפרופיל ומראה אם הדופק נמצא בטווח הדופק הממוצע במנוחה או מחוצה לו‪.‬‬
‫סובב את החוגה שעל מסך השעון נגד כיוון השעון כדי למדוד את הדופק ישירות ביישומון‬
‫דופק לב‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫םימושיי‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫מעקב אחר קצב הלב שלך‬
‫ה‪ Gear-‬יכול למדוד ולתעד את הדופק שלך באופן אוטומטי במרווחים סדירים במהלך היום גם‬
‫כאשר אינך משתמש בעוקבי אימון‪.‬‬
‫הקש על במסך מד הדופק‪ ,‬סובב את החוגה כדי לבחור באפשרות הגדרות דופק לב אוטו'‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה‪.‬‬
‫ •תמיד‪ :‬הדופק יימדד תוך שניות באופן אוטומטי בין אם אתה נמצא בתנועה או לא‪.‬‬
‫ •תכיפות‪ :‬ה‪ Gear-‬ינסה למדוד דופק במרווחים של ‪ 10‬דקות כאשר אינך נמצא בתנועה‪.‬‬
‫ •אף פעם‪ :‬הדופק לא יימדד באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫םימושיי‬
‫מים‬
‫תעד ועקוב אחר מספר כוסות המים שאתה שותה‪.‬‬
‫רישום צריכת המים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד המים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כשאתה שותה כוס מים‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫אם הוספת בטעות ערך לא נכון‪ ,‬תוכל לתקן אותו על‪-‬ידי הקשה על‬
‫‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫הגדרת צריכת היעד שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרת יעד כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על יעד יומי‪.‬‬
‫‪4 4‬סובב את החוגה כדי להגדיר את היעד והקש על בוצע‪.‬‬
‫החלק את המסך כלפי מעלה והקש על הגדרת יעד‪ .‬הקש על ← הגדרת יעד‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫םימושיי‬
‫קפאין‬
‫תעד ועקוב אחר כמות ספלי הקפה שאתה שותה‪.‬‬
‫רישום צריכת הקפה שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד הקפאין‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪33‬‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫כשאתה שותה כוס קפה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫אם הוספת בטעות ערך לא נכון‪ ,‬תוכל לתקן אותו על‪-‬ידי הקשה על‬
‫‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫הגדרת מגבלה על צריכת הקפאין‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרת יעד כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על יעד יומי‪.‬‬
‫‪4 4‬סובב את החוגה כדי להגדיר את היעד והקש על בוצע‪.‬‬
‫החלק את המסך כלפי מעלה והקש על הגדרת יעד‪ .‬הקש על ← הגדרת יעד‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫םימושיי‬
‫ב‪'-‬יחד'‬
‫השווה את ספירת הצעדים השבועית שלך למשתמשי ‪ Samsung Health‬אחרים‪ .‬תוכל להציב‬
‫לעצמך יעד‪ ,‬להתחרות עם חברים ולצפות במצב האתגר‪.‬‬
‫הפעל את התכונה 'יחד' ביישום ‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד כדי לבדוק את המידע‬
‫המופיע ב‪.Gear-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך 'יחד'‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על המסך כדי להציג מידע מפורט כגון מצב האתגרים שלך או של חבריך או דירוג מספר‬
‫הצעדים השבועי שלך או של חבריך‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫םימושיי‬
‫יומן ל‪ 24-‬שעות‬
‫הצג סקירה מהירה של הפעילות היומית בהתבסס על הפרופיל שלך‪ .‬בנוסף תוכל להציג את מספר‬
‫הקלוריות ששרפת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את המסך של יומן ‪24-‬שעות‪.‬‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫סובב את החוגה כדי להציג את הרשומות לפי זמנים‪.‬‬
‫ •בריא (‬
‫בינונית‪.‬‬
‫) ‪ :‬מציין מתי התחלת למדוד את האימון באופן ידני או התחלת פעילות עצימה או‬
‫) ‪ :‬מציין את הזמן שהושקע לסירוגין בפעילות קלילה‪ ,‬אולם לא בתרגול עצים או‬
‫ •קלה (‬
‫בחוסר פעילות‪.‬‬
‫ •לא פעיל (‬
‫יותר‪.‬‬
‫ •שינה (‬
‫) ‪ :‬מציין את הזמן המצטבר שבמהלכו לא ביצעת הליכה או אימון לאורך שעה או‬
‫) ‪ :‬מציין את משך ויעילות השינה שלך‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫םימושיי‬
‫הגדרות‬
‫כאן תוכל להגדיר אפשרויות שונות בנוגע לאימון‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ ,)Samsung Health‬סובב את החוגה עם כיוון השעון והקש על הגדרות‪.‬‬
‫ •פרופיל‪ :‬הזן את פרטי הפרופיל שלך‪ ,‬כגון מין‪ ,‬גובה ומשקל‪.‬‬
‫ •זיהוי אימון כושר‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬לזיהוי אוטומטי של אימון‪.‬‬
‫ •התראות זמן ללא פעילות‪ :‬קבל התרעות על זמנים של חוסר פעילות כאשר אינך נמצא בתנועה‬
‫במהלך ענידת ה‪.Gear-‬‬
‫ •התראות שינה‪ :‬ה‪ Gear-‬מזהה את מצב השינה שלך כאשר אתה עונד אותו ומספק לך פרטים‬
‫על זמן המנוחה‪.‬‬
‫ •עזרה‪ :‬הצג מידע על היישום ‪.Samsung Health‬‬
‫מידע נוסף‬
‫ •המטרה לאיסוף המידע מוגבלת למסירת השירות אותו ביקשת‪ ,‬כולל מסירת מידע נוסף לשיפור‬
‫הבריאות‪ ,‬גיבוי‪/‬סינכרון המידע‪ ,‬ניתוח מידע וסטטיסטיקה או פיתוח לשירותים טובים יותר‪( .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אם תיכנס ל‪ Samsung account-‬מ‪ ,Samsung Health-‬ייתכן שהנתונים יישמרו בשרת‬
‫לצורך גיבוי נתונים)‪ .‬ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך למטרות‬
‫כגון אלה‪ .‬כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת ברשתות חברתיות או העברת אל מכשירי‬
‫אחסון‪ ,‬עליך למחוק אותם בנפרד‪.‬‬
‫ •אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי‪-‬הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות או‬
‫שהועברו אל אחרים‪ .‬יש לנקוט במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים‪.‬‬
‫ •אם ה‪ Gear-‬מחובר למכשיר נייד‪ ,‬אמת את פרוטוקול התקשורת כדי לוודא הפעלה תקינה‪ .‬אם‬
‫אתה משתמש בחיבור אלחוטי‪ ,‬כגון ‪ ,Bluetooth‬ייתכן שה‪ Gear-‬יושפע מהפרעה אלקטרונית‬
‫של מכשירים אחרים‪ .‬הימנע משימוש ב‪ Gear-‬בסמוך למכשירים המשדרים גלי רדיו‪.‬‬
‫ •התוכן שבו נעשה שימוש ביישום ‪ Samsung Health‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם לגרסת התוכנה‬
‫של היישום‪ .‬השירותים המסופקים עם היישום כפופים לשינוי או לביטול תמיכה ללא הודעה‬
‫מראש‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫םימושיי‬
‫ •יישומים ושירותים זמינים של ‪ Samsung Health‬עשויים להשתנות בהתאם לחוקים ולתקנות‬
‫המקומיים באזורך‪.‬‬
‫ •ייתכן כי יישומים מסוימים של ‪ Samsung Health‬לא יסופקו‪ ,‬בהתאם לאזור שלך‪.‬‬
‫ •התכונות של ‪ Samsung Health‬מתאימות למטרות אימון ומידע בלבד‪ ,‬ואינה מיועדת לשימוש‬
‫אבחוני של מחלות או מצבים אחרים‪ ,‬או ריפוי‪ ,‬שיכוך‪ ,‬טיפול או מניעה של מחלה‪.‬‬
‫ •המרחק הנמדד עשוי להיות שונה מהמרחק האמיתי בגלל צעדים לא אחידים‪ ,‬הליכה‬
‫במקום וסיבובים במקום‪.‬‬
‫ •רק רשומות משלושים הימים האחרונים נשמרים‪ .‬ניתן לראות נתונים קודמים במכשיר‬
‫הנייד שבו מותקן היישום ‪.Samsung Health‬‬
‫מד‪-‬גובה‬
‫מדוד את הגובה והלחץ האטמוספרי במיקומך הנוכחי באמצעות חיישן לחץ אטמוספרי פנימי‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(מד‪-‬גובה)‪ .‬כדי להציג את מד הלחץ‪ ,‬החלק את המסך שמאלה‪.‬‬
‫מד לחץ ברומטרי‬
‫מד גובה‬
‫‪71‬‬
‫םימושיי‬
‫מדידת גובה נוכחי‬
‫מדוד את הגובה שבו אתה נמצא כרגע וצפה בגרף השינויים במהלך ‪ 6‬השעות האחרונות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(מד‪-‬גובה)‪.‬‬
‫ •אם רכשת או איפסת לאחרונה את ה‪ ,Gear-‬הקש על בצע כדי להפעיל את ה‪GPS-‬‬
‫ב‪.Gear-‬‬
‫ •בחלוף פרק זמן מסוים מכיול מד הגובה‪ ,‬הערך המוצג במד הגובה לא יהיה עוד מדויק‪.‬‬
‫כדי לכייל את הערך המוצג‬
‫כדי למדוד את הגובה המדויק‪ ,‬הקש לעתים תכופות על‬
‫במד הגובה‪.‬‬
‫ •במקרה של חדירת מים (בגשם או במהלך פעילות במים) או חומרים זרים לחיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי‪ ,‬ייתכן שאומדן הגובה לא יהיה מדויק‪ .‬אם יש על ה‪ Gear-‬חומר ניקוי‪ ,‬זיעה‬
‫או טיפות גשם‪ ,‬שטוף אותו במים נקיים ויבש ביסודיות את חיישן הלחץ האטמוספרי לפני‬
‫השימוש‪.‬‬
‫גובה נוכחי‬
‫שינוי בגובה‬
‫מועד הכיול האחרון‬
‫כייל‬
‫כיול ידני של מד הגובה‬
‫באפשרותך לכייל ידנית את הגובה הנמדד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שינוי >‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על כיול ידני ← כיול ידני כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על גובה או לחץ בגובה פני הים והגדר את ערך הייחוס‪.‬‬
‫החלק את המסך שמאלה כדי לפתוח את מסך ההגדרות‪.‬‬
‫מד הגובה יכויל על בסיס ערך הייחוס שהוזן‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫םימושיי‬
‫מדידת לחץ אטמוספרי נוכחי‬
‫מדוד את הלחץ האטמוספרי הנוכחי והצג את גרף שינויי הלחץ במהלך ‪ 6‬השעות האחרונות‪ .‬מד‬
‫חיזוי הלחץ מאפשר לך לחזות שינויים במזג האוויר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך שמאלה כדי לפתוח את מסך הברומטר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(מד‪-‬גובה)‪.‬‬
‫במקרה של חדירת מים (בגשם או במהלך פעילות במים) או חומרים זרים לחיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי‪ ,‬ייתכן שאומדן הלחץ האטמוספרי לא יהיה מדויק‪ .‬אם יש על ה‪Gear-‬‬
‫חומר ניקוי‪ ,‬זיעה או טיפות גשם‪ ,‬שטוף אותו במים נקיים ויבש ביסודיות את חיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי לפני השימוש‪.‬‬
‫לחץ אטמוספרי נוכחי‬
‫שינוי בלחץ האטמוספרי‬
‫מד חיזוי לחץ‬
‫הגדרת התצורה של מד הגובה הברומטרי‬
‫גלול את המסך כדי לפתוח את מסך ההגדרות והקש על שינוי > כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪.‬‬
‫ •רענון אוטומטי‪ :‬זמן מה לאחר כוונון מד הגובה יתבצע כיול אוטומטי‪.‬‬
‫ •כיול ידני‪ :‬כייל את מד הגובה על בסיס ערך הייחוס שהוזן במד הגובה‪.‬‬
‫ •התראות לחץ אטמוספרי‪ :‬הגדר קבלת הודעות על שינויים מהירים בלחץ האטמוספרי‪.‬‬
‫ •יחידת רום‪ :‬שנה את יחידת הגובה‪.‬‬
‫ •יחידת לחץ‪ :‬שנה את יחידת הלחץ‪.‬‬
‫ •עזרה‪ :‬הצג מידע על השימוש במד הגובה הברומטרי‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫םימושיי‬
‫נגן המוסיקה‬
‫מבוא‬
‫האזן למוזיקה השמורה ב‪ Gear-‬ובמכשיר הנייד‪.‬‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫הקש על‬
‫(נגן המוסיקה) במסך היישומים‪.‬‬
‫החלק את המסך מהקצה התחתון כלפי מעלה כדי לפתוח את מסך הספרייה‪ .‬במסך הספרייה תוכל‬
‫להציג את השיר ורשימת ההשמעות המתנגנים כרגע ולסדר את המוזיקה לפי רצועות‪ ,‬אלבומים‬
‫ואמנים‪.‬‬
‫השהה וחדש את ההפעלה‪.‬‬
‫החלף את המכשיר המשמש‬
‫להשמעת מוזיקה‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫דלג לקובץ הבא‪ .‬לחץ ממושכות‬
‫להרצה מהירה קדימה‪.‬‬
‫הפעל מחדש את הקובץ המופעל‬
‫כעת או דלג לקובץ הקודם‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות להרצה מהירה אחורה‪.‬‬
‫ייבוא מוסיקה‬
‫יבא ל‪ Gear-‬את קבצי המוסיקה השמורים במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← העברת תוכן אל ה‪.Gear-‬‬
‫‪3 3‬הקש על בחר רצועות‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר קבצים והקש על בוצע‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫לסינכרון קבצי מוזיקה השמורים במכשיר הנייד עם ה‪ ,Gear-‬הקש על המתג סינכרון אוטומטי תחת‬
‫מוסיקה‪ .‬המוזיקה במכשיר הנייד תסונכרן באופן אוטומטי עם ה‪ Gear-‬בזמן טעינה וכאשר רמת‬
‫הסוללה של ה‪ Gear-‬עומדת על יותר מ‪.15%-‬‬
‫‪74‬‬
‫םימושיי‬
‫השמעת מוזיקה ב‪Gear-‬‬
‫ניתן להאזין למוזיקה דרך אוזניית ‪ Bluetooth‬מחוברת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫(נגן המוסיקה)‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להשמיע את המוזיקה השמורה ב‪.Gear-‬‬
‫הסמל ישתנה ל‪. -‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫השמעת מוזיקה מהמכשיר הנייד‬
‫נגן את המוזיקה השמורה במכשירך הנייד ושלוט בה דרך ה‪.Gear-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫(נגן המוסיקה)‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להשמיע את המוזיקה השמורה במכשיר הנייד‪.‬‬
‫הסמל ישתנה ל‪. -‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫השמעת מוזיקה ללא חיבור למכשיר נייד‬
‫האזן למוזיקה או לרדיו באמצעות ה‪ Gear-‬עצמו‪ .‬לצורך כך‪ ,‬עליך להוריד ל‪ Gear-‬אפליקציה‬
‫להזרמה של מוזיקה או רדיו‪.‬‬
‫(‪ .)Galaxy Apps‬דפדף ב‪ Galaxy Apps-‬להורדת יישום להזרמה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫של מוזיקה או רדיו והפעל את היישום‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫םימושיי‬
‫‪Reminder‬‬
‫הוסף תזכורות או אירועים כגון קניית כרטיסים‪ ,‬הליכה למכבסה או נטילת תרופות‪ ,‬ללא שימוש‬
‫ביישום לוח השנה‪ .‬באפשרותך להגדיר התרעות ולקבל תזכורות בזמנים שצוינו‪.‬‬
‫יצירת תזכורת‬
‫‪11‬‬
‫(‪ ← )Reminder‬צור תזכורת‪ .‬או סובב את החוגה שעל מסך‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫השעון עם כיוון השעון והקש על צור תזכורת ביישומון ‪.Reminder‬‬
‫אם שמרת תזכורת‪ ,‬הקש על צור או על‬
‫‪22‬‬
‫בראש הרשימה‪.‬‬
‫אם ה‪ Gear-‬תומך בהזנה קולית‪ ,‬אמור לוח זמנים כדי ליצור תזכורת‪ .‬הקש בוצע לאחר‬
‫שסיימת‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש על כתוב < כדי להזין טקסט ואז על בוצע‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫כדי להגדיר התרעה‪ ,‬הקש על הגדר שעה >‪ ,‬קבע את זמן ההתרעה על‪-‬ידי סיבוב החוגה ואז‬
‫הקש על בוצע‪.‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫הצגת התרעת תזכורת‬
‫כשהתרעה מופיעה‪ ,‬בדוק את פרטי התזכורת‪.‬‬
‫ניתן גם לסובב את החוגה שעל מסך השעון נגד כיוון השעון כדי לפתוח את לוח ההתראות ולהציג‬
‫את התזכורות‪.‬‬
‫ •הקש על הגדר שעה > כדי להגדיר שוב תזכורת או הקש על‬
‫לבחור באפשרות מחק ולהסיר אותה‪.‬‬
‫וסובב את החוגה כדי‬
‫ •ניתן להציג את כל התזכורות השמורות ב‪ Gear-‬ובמכשיר הנייד ביישום ‪.Reminder‬‬
‫סיום או מחיקת התזכורת‬
‫בסיום המשימה המופיעה בתזכורת‪ ,‬ניתן לסיים או למחוק את התזכורת‪.‬‬
‫בפרטי התזכורת‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לסיימה‪.‬‬
‫כדי למחוק אותה‪ ,‬הקש על ‪ ,‬סובב את החוגה ואז הקש על מחק‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫םימושיי‬
‫לוח שנה‬
‫הצג אירועים שהוגדרו במכשיר הנייד וב‪.Gear-‬‬
‫כל האירועים שהוגדרו ב‪ Gear-‬יסונכרנו באופן אוטומטי עם המכשיר הנייד המחובר על מנת‬
‫שתוכל להציג אותם ולקבל התרעות גם במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש בכל מקום רצוי ברחבי לוח השנה החודשי‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(לוח שנה) במסך היישומים‪.‬‬
‫רשימת האירועים של היום הנוכחי תוצג‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כדי להציג אירועים קרובים‪ ,‬סובב את החוגה בכיוון השעון‪.‬‬
‫‪S Voice‬‬
‫מבוא‬
‫בצע מגוון משימות פשוט על‪-‬ידי דיבור‪.‬‬
‫ודא כי המיקרופון של ה‪ Gear-‬אינו חסום כשאתה מדבר לתוכו‪.‬‬
‫הגדרת פקודת השכמה‬
‫ניתן להפעיל את ‪ S Voice‬באמצעות פקודת ההשכמה‪ .‬ניתן להשתמש בתכונה זו רק כאשר מסך‬
‫ה‪ Gear-‬פועל‪.‬‬
‫(‪ )S Voice‬במסך היישומים ואז הקש על ‪ .‬לאחר מכן סובב‬
‫להגדרת פקודת השכמה‪ ,‬הקש על‬
‫את החוגה והקש על ‪.Set wake-up command‬‬
‫‪77‬‬
‫םימושיי‬
‫שימוש ב‪S Voice-‬‬
‫‪11‬‬
‫אמור את פקודת ההשכמה שהוגדרה מראש‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫היישומים‪.‬‬
‫(‪ )S Voice‬במסך‬
‫בעת הפעלת ‪ ,S Voice‬ה‪ Gear-‬מתחיל בזיהוי קולי‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין בכפוף לאזור‪.‬‬
‫הצג דוגמאות לפקודות קוליות‪.‬‬
‫הגדרות ‪S Voice‬‬
‫‪22‬‬
‫אמור פקודה קולית‪.‬‬
‫אם ה‪ Gear-‬מזהה את הפקודה‪ ,‬הוא יבצע את הפעולה הנדרשת‪.‬‬
‫כדי לחזור על פקודה קולית או לומר פקודה אחרת‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫עצות לזיהוי קולי טוב יותר‬
‫ •דבר ברור‪.‬‬
‫ •דבר במקומות שקטים‪.‬‬
‫ •אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג‪.‬‬
‫ •הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי‪.‬‬
‫ה‪ Gear-‬עלול שלא לזהות את הפקודות שלך או לבצע פקודות בלתי רצויות בהתאם לסביבה ולאופן‬
‫שבו אתה מדבר‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫םימושיי‬
‫הגדרת השפה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫מכן בחר שפה‪.‬‬
‫(‪ , ← )S Voice‬סובב את החוגה‪ ,‬הקש על ‪ ,Language‬ולאחר‬
‫השפה הנבחרת תחול על ‪ S Voice‬בלבד‪ ,‬ולא על השפה המוצגת ב‪.Gear-‬‬
‫מזג אוויר‬
‫צפה במידע מזג אוויר ב‪ Gear-‬עבור מיקומים שהוגדרו במכשיר הנייד כאשר המכשירים מחוברים‪.‬‬
‫(מזג אוויר) במסך היישומים‪ .‬או‪ ,‬סובב את החוגה שעל מסך השעון עם כיוון השעון‬
‫הקש על‬
‫ובחר את היישומון מזג אוויר כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי להציג את נתוני מזג האוויר של היום הנוכחי‪ ,‬הקש על המסך וסובב את החוגה‪.‬‬
‫כדי להוסיף את נתוני מזג האוויר בערים אחרות‪ ,‬סובב את החוגה עם כיוון השעון והקש על הוסף‬
‫עיר‪.‬‬
‫התראה‬
‫הגדר התראות ונהל אותן‪ .‬כשהתראה מופעלת במכשיר הנייד המחובר‪ ,‬גם ה‪ Gear-‬ישמיע התראה‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף התראה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(התראה) במסך היישומים‪.‬‬
‫אם יש לך התראה שמורה‪ ,‬הקש על הוסף ברשימת ההתראות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הגדר את שעת ההתראה על‪-‬ידי סיבוב החוגה ולאחר מכן הקש על הבא‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫בחר בימים שבהם תחזור ההתראה והקש על שמור‪.‬‬
‫ההתראה השמורה תתווסף לרשימת ההתראות‪.‬‬
‫ברשימת ההתראות‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להפעיל את ההתראה‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי להשבית אותה‪.‬‬
‫הפסקת התראות‬
‫גרור את‬
‫אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה עם כיוון השעון‪.‬‬
‫אם ברצונך להשתמש בפונקציית הנודניק‪ ,‬גרור את‬
‫החוגה נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את‬
‫מחיקת התראות‬
‫ברשימת ההתראות‪ ,‬לחץ והחזק את ההתראה ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫שעון עולמי‬
‫יצירת שעונים עולמיים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף עיר‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(שעון עולמי) במסך היישומים‪.‬‬
‫אם יש לך שעון עולמי שמור‪ ,‬הקש על הוסף ברשימת השעונים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫סובב את החוגה לבחירת איזור זמן בעולם‪.‬‬
‫ניתן גם להקיש על כל הערים > ולחפש עיר או לבחור עיר מהרשימה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שם העיר המייצגת את אזור הזמן הנבחר‪.‬‬
‫מחיקת שעונים עולמיים‬
‫ברשימה השעונים העולמיים‪ ,‬הקש והחזק את השעון‪ ,‬ואז הקש על מחק‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫םימושיי‬
‫גלריה‬
‫ייבוא וייצוא של תמונות‬
‫יבוא תמונות מהמכשיר הנייד‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← העברת תוכן אל ה‪.Gear-‬‬
‫‪3 3‬הקש על בחר תמונות‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר קבצים והקש על סיום‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫לסינכרון קבצי תמונה השמורים במכשיר הנייד עם ה‪ ,Gear-‬הקש על המתג סינכרון אוטומטי‬
‫תחת תמונה‪ ,‬הקש על אלבומים לסינכרון‪ ,‬בחר את האלבומים שתרצה לייבא ל‪ Gear-‬ולאחר מכן‬
‫הקש על בוצע‪ .‬האלבומים שבחרת יסונכרנו באופן אוטומטי עם ה‪ Gear-‬בזמן טעינה וכאשר רמת‬
‫הסוללה עומדת על יותר מ‪.15%-‬‬
‫ייצוא תמונות למכשיר הנייד שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬כדי לייצא‪ ,‬הקש על תמונה והחזק‪.‬‬
‫‪4 4‬סובב את החוגה ובחר בתמונות שברצונך לייצא‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על ← שלח אל הטלפון‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(גלריה) במסך היישומים‪.‬‬
‫ניתן לראות את התמונות שיוצאו ביישום הגלריה במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫םימושיי‬
‫הצגת תמונות‬
‫הצג ונהל את התמונות השמורות ב‪.Gear-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה כדי לגלול דרך רשימת התמונות ולבחור תמונה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(גלריה) במסך היישומים‪.‬‬
‫ביצוע זום פנימה או החוצה‬
‫בעת הצגת תמונה‪ ,‬הקש הקשה כפולה על התמונה כדי לבצע זום פנימה או אחורה‪.‬‬
‫כשהתמונה מוגדלת‪ ,‬ניתן לראות חלקים ממנה באמצעות גלילת המסך‪.‬‬
‫מחיקת תמונות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬כדי למחוק‪ ,‬הקש על תמונה והחזק‪.‬‬
‫‪4 4‬סובב את החוגה ובחר בתמונות שברצונך למחוק‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על מחק ←‬
‫‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(גלריה) במסך היישומים‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫םימושיי‬
‫תדריך חדשותי‬
‫עיין בכתבות האחרונות במגוון קטגוריות‪ .‬ניתן להתעדכן בקטיגוריות של חדשות המעניינות אותך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לפני השימוש הראשון ביישום תדריך חדשותי‪ ,‬קרא את ההודעה המשפטית והקש על מסכים‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על התחל כדי לבחור מאמר מקטגוריה ספציפית והקש על אישור‪.‬‬
‫(תדריך חדשותי) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫לעריכת הקטגוריות‪ ,‬הקש על ← בחר נושא ואז סמן את הקטגוריות הרצויות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על מאמר כדי לקרוא אותו‪.‬‬
‫כדי לקרוא את המאמר המלא‪ ,‬הקש על‬
‫(הצג בטלפון) וקרא אותו במכשיר הנייד‪.‬‬
‫אתר את הטלפון שלי‬
‫אם איבדת את המכשיר הנייד‪ ,‬ה‪ Gear-‬יכול לעזור לך למצוא אותו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫(אתר את הטלפון שלי) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫המכשיר הנייד ישמיע צלילים ויפעיל את המסך‪ .‬הקש על‬
‫ב‪.Gear-‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬או הקש על‬
‫צפייה במיקום המכשיר הנייד‬
‫הקש על ← אתר את הטלפון‪.‬‬
‫ה‪ Gear-‬יציג את מיקום המכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫וגרור את המסך ימינה או שמאלה‬
‫םימושיי‬
‫דוא"ל‬
‫צפה בהודעות דוא"ל שהתקבלו במכשיר הנייד והשב להן‪.‬‬
‫קריאת דואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר בהודעת דוא"ל כדי לפתוח את מסך הדואר האלקטרוני‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(דוא"ל) במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לצפות בהודעת דוא"ל על המכשיר הנייד‪ ,‬הקש על ‪ ,‬סובב את החוגה ואז הקש על הצג‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫כדי להשיב לדוא"ל‪ ,‬הקש על‬
‫סיבוב החוגה עם כיוון השעון‪.‬‬
‫(השב) והזן את ההודעה‪ .‬או‪ ,‬תוכל גם להשיב לדוא"ל באמצעות‬
‫ייתכן שלא תוכל להשיב להודעות דוא"ל‪ ,‬תלוי במכשיר הנייד שאתה מחבר ל‪.Gear-‬‬
‫בקר ‪PPT‬‬
‫מבוא‬
‫באפשרותך לשלוט בשקופיות ‪ PPT‬במחשב באמצעות ה‪ Gear-‬לאחר חיבור ה‪ Gear-‬למחשב‪.‬‬
‫חבר את ה‪ Gear-‬למחשב באמצעות ‪Bluetooth‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התחבר ואפשר למחשב חמש דקות למצוא את ה‪.Gear-‬‬
‫‪3 3‬חפש או בחר את ה‪ Gear-‬מרשימת מכשירי ה‪ Bluetooth-‬במחשב‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(בקר ‪ )PPT‬במסך היישומים‪.‬‬
‫אם ה‪ Gear-‬לא מופיע במחשב‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך להשלמת החיבור ולמד אודות התכונות הבסיסיות‬
‫והבקרים בהדרכה שתופיע על מסך ה‪.Gear-‬‬
‫אם המחשב וה‪ Gear-‬לא מתחברים‪ ,‬בטל את בקשת ה‪ Bluetooth-‬בשני המכשירים ונסה‬
‫שוב‪ .‬לחלופין‪ ,‬הסר את ה‪ Gear-‬מרשימת מכשירי ה‪ Bluetooth-‬שהופיעה קודם במחשב‬
‫ונסה שוב‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הקש על הצגת שקופיות כדי לשלוט בשקופיות‪.‬‬
‫למעב לשקף הקודם‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את‬
‫למעבר לשקף הבא או הקש על‬
‫הקש על‬
‫החוגה עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון כדי לעבור בין שקפים‪.‬‬
‫הקש על משטח מגע < והעבר את אצבעך על המסך כדי לשלוט בסמן במחשב‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הקש על עצור כדי לעצור את השליטה בשקופיות‪.‬‬
‫חיבור ה‪ Gear-‬למחשב חדש‬
‫‪11‬‬
‫כדי לחבר את ה‪ Gear-‬למחשב חדש‪ ,‬הקש על וסובב את החוגה כדי לבחור באפשרות חבר‬
‫מחשב חדש‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫כדי לנתק את ה‪ Gear-‬מהמחשב הקודם ואז הקש על התחבר כדי לחבר אותו‬
‫הקש על‬
‫למחשב חדש‪.‬‬
‫הגדרת תכונות התרעה‬
‫הגדרת התרעת סיכום‬
‫כשאתה מעביר מצגת שקופיות‪ ,‬הגדר ב‪ Gear-‬זמן סיום כדי לקבל התרעה מראש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התראת סיום כדי להפעילה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הגדר שעה וסובב את החוגה כדי להגדיר את זמן הסיום‪ .‬לאחר מכן הקש על הגדר‪.‬‬
‫הקש על ← התראת סיום‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫םימושיי‬
‫הגדרת התרעות במרווחים‬
‫הגדר ב‪ Gear-‬התרעות סדירות במרווחים קבועים כדי לקבל התרעות במהלך המצגת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התראות סבב כדי להפעילן‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הגדר שעה וסובב את החוגה כדי להגדיר את המרווחים‪ .‬לאחר מכן הקש על הגדר‪.‬‬
‫הקש על וסובב את החוגה כדי לבחור באפשרות התראות סבב‪.‬‬
‫‪Galaxy Apps‬‬
‫הורד ל‪ Gear-‬יישומים ייעודיים ולוחות שעון‪ ,‬לא באמצעות המכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫(‪ .)Galaxy Apps‬גלול את הרשימה ובחר יישום או לוח שעון‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לחפש יישומים לפי מילות מפתח‪.‬‬
‫להורדה‪ ,‬או הקש על‬
‫הקש על ← הצג בטלפון כדי להפעיל את ‪ Galaxy Apps‬במכשיר הנייד‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬דפדף ובחר‬
‫יישום או לוח שעון להורדה‪.‬‬
‫כדי להשתמש ביישום זה‪ ,‬עליך לרשום תחילה את ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫םימושיי‬
‫הגדרות‬
‫מבוא‬
‫התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך‪ .‬באפשרותך להתאים אישית את ה‪Gear-‬‬
‫על‪-‬ידי הגדרה של מגוון אפשרויות‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(הגדרות) במסך היישומים‪.‬‬
‫סגנונות שעון‬
‫התאם את סגנון השעון ואת מסך היישומים לצרכיך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סגנונות שעון‪.‬‬
‫ •שעונים‪ :‬בחר סוג שעון‪ .‬בנוסף ניתן לבחור פריטים להצגה על מסך השעון ולהוריד סגנונות שעון‬
‫נוספים מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫ •שעון מופעל תמיד‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬להצגת שעון כאשר המסך כבוי‪.‬‬
‫התכונה שעון מופעל תמיד עובדת רק כשאתה עונד את ה‪.Gear-‬‬
‫ •סדר סגנונות השעון‪ :‬בחר כיצד יאורגנו לוחות השעון‪.‬‬
‫– –האחרונים תחילה‪ :‬הגדר את הצגת לוח השעון האחרון שבו נעשה שימוש‪ ,‬קודם‪.‬‬
‫– –מיתאם‪ :‬סדר את לוחות השעון לפי העדפתך‪.‬‬
‫ •מחוון התראות‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬להצגת נקודה צהובה על מסך השעון כדי להתריע על‬
‫התראות שטרם בדקת‪.‬‬
‫ •מחוון סטטוס‪ :‬הגדר את הצגת מחווני המצב על מסך השעון‪.‬‬
‫ •סגנון רקע‪ :‬החלף את הטפט‪.‬‬
‫ •גופן‪ :‬שנה את שנה את סגנון וגודל הגופן‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫םימושיי‬
‫רטט‬
‫שנה את הגדרות הרטט‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על רטט‪.‬‬
‫ •עוצמת הרטט‪ :‬כוונן את העוצמה של התראת רטט‪.‬‬
‫ •רטט ארוך‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬להארכת משך הרטט עבור התראות ושיחות נכנסות‪.‬‬
‫ •רטט לצלצול‪ :‬בחר תבנית רטט עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫אפשרות זו אינה מופיעה כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫ •רטט להתראות‪ :‬בחר תבנית רטט עבור התראות‪.‬‬
‫מכשיר‬
‫שנה את הגדרות האינטרקציה של ה‪.Gear-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר‪.‬‬
‫ •לחץ לחיצה כפולה על מקש הבית‪ :‬בחר בפעולה שתתבצע בעת לחיצה כפולה על לחצן הבית‬
‫של ה‪.Gear-‬‬
‫ •מחוות השכמה‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬כך‪ ,‬שיפעיל את המסך בעת הרמת פרק היד שעליו אתה‬
‫עונד את ה‪.Gear-‬‬
‫ •השכמה בעזרת מסגרת החוגה‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬להפעלת המסך באמצעות סיבוב החוגה‪.‬‬
‫ •מצב 'נעילת מים'‪ :‬הפעל מצב נעילת מים לפני כניסה למים‪ .‬מסך המגע‪ ,‬מחוות ההשכמה‬
‫והתכונה 'שעון פועל תמיד' יושבתו‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫םימושיי‬
‫ •רגישות המגע‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות‪.‬‬
‫ •נא לא להפריע‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬לאי הפעלת רטט בעת קבלת שיחות או התראות‪ ,‬למעט‬
‫התרעות‪.‬‬
‫ •ערוך 'הגדרות מהירות'‪ :‬הגדר את סמלי הבקרה המהירה שיוצגו בחלונית הבקרה המהירה של‬
‫ה‪.Gear-‬‬
‫תצוגה‬
‫שנה את הגדרות התצוגה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה‪.‬‬
‫ •בהירות‪ :‬כוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •בהירות נמוכה אוטומטית‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬לכוונון אוטומטי של הבהירות בהתאם לתנאי‬
‫תאורת הסביבה‪.‬‬
‫ •כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שה‪ Gear-‬ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫חיבורים‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫התחבר למכשיר נייד באמצעות ‪ .Bluetooth‬בנוסף ניתן לחבר ל‪ Gear-‬אוזניית ‪ Bluetooth‬ולהאזין‬
‫למוזיקה‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים‬
‫באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫ •תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה‪ .‬אם‬
‫קיימים מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק התפעול יתקצר‪.‬‬
‫ •מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪,Bluetooth SIG‬‬
‫עשויים שלא להיות תואמים למכשיר‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים‬
‫של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫‪89‬‬
‫םימושיי‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Bluetooth‬‬
‫ •‪ :Bluetooth‬הפעל או כבה את התכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫ •אוזניית ‪ :BT‬חפש אוזניות ‪ Bluetooth‬וחבר אותן ל‪.Gear-‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫הפעל את תכונת ה‪ Wi-Fi-‬כדי להתחבר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫תכונה זו זמינה כאשר ה‪ Gear-‬לא מחובר למכשיר הנייד דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ Wi-Fi‬ובחר באפשרות אוטומטי או מופעל תמיד כדי להתחבר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Wi-Fi‬‬
‫אם תבחר באפשרות אוטומטי‪ ,‬רשת ה‪ Wi-Fi-‬תנותק באופן אוטומטי כשה‪ Gear-‬מחובר‬
‫למכשיר נייד באמצעות ‪ .Bluetooth‬אם תבחר באפשרות כבוי תמיד‪ ,‬תוכל להשתמש ב‪Gear-‬‬
‫אחרי שתחבר אותו למכשיר הנייד באמצעות ‪ Bluetooth‬במקום להשתמש ברשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫בחירה באפשרות מופעל תמיד תגרום לצריכה מהירה מהרגיל של הסוללה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על רשתות ‪ Wi-Fi‬ובחר רשת מרשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על התחבר‪.‬‬
‫ •לאחר שה‪ Gear-‬מצליח להתחבר לרשת ‪ ,Wi-Fi‬ה‪ Gear-‬יתחבר שוב לאותה רשת בכל‬
‫פעם שהיא זמינה‪ ,‬מבלי לדרוש סיסמה‪ .‬כדי למנוע התחברות אוטומטית של ה‪Gear-‬‬
‫לרשת‪ ,‬בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על שכח‪.‬‬
‫ •אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת ‪ ,Wi-Fi‬הפעל מחדש את תכונת ‪ Wi-Fi‬של‬
‫המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי‪.‬‬
‫ •כבה את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫םימושיי‬
‫‪NFC‬‬
‫ה‪ Gear-‬מאפשר לך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או‬
‫לאירועים‪ ,‬לאחר הורדת היישומים הדרושים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.NFC‬‬
‫ה‪ Gear-‬כולל אנטנת ‪ NFC‬מובנית‪ .‬יש לנהוג ב‪ Gear-‬בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת‬
‫ה‪.NFC-‬‬
‫ •‪ :NFC‬הפעל את תכונת ה‪ NFC-‬כדי לקשר את ה‪ Gear-‬לכרטיס האשראי או כרטיס החיוב‬
‫שלך‪.‬‬
‫ •הקש ושלם‪ :‬הגדר את ברירת המחדל של שיטת התשלום לתשלומים ניידים‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ביצוע תשלומים עם ‪NFC‬‬
‫על מנת שתוכל להשתמש בתכונה ‪ NFC‬לביצוע תשלומים‪ ,‬עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד‪.‬‬
‫לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גע באיזור אנטנת ‪ NFC‬שבחלק העליון של מסך המגע של ה‪ Gear-‬לקורא כרטיסי ‪.NFC‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ NFC ← NFC‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫םימושיי‬
‫להגדרת יישום ברירת המחדל לתשלומים‪ ,‬פתח את מסך ההגדרות והקש על חיבורים ← ‪← NFC‬‬
‫הקש ושלם ולאחר מכן בחר יישום‪.‬‬
‫ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים‪.‬‬
‫אנטנת ‪NFC‬‬
‫התראות‬
‫הגדר את ה‪ Gear-‬לרטוט כאשר הוא מנותק מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← התראות כדי להפעילו‪.‬‬
‫תכונה זו אינה מופיעה כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫מצב 'טיסה'‬
‫תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר‪ .‬תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם‬
‫שירותי רשת‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← מצב 'טיסה'‪.‬‬
‫וודאו שהמכשיר כבוי במהלך ההמראה והנחיתה‪ .‬לאחר ההמראה‪ ,‬ניתן להשתמש במכשיר‬
‫כאשר הוא במצב טיסה במידה והדבר מאושר על‪-‬ידי צוות המטוס‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫םימושיי‬
‫מיקום‬
‫הגדר את ה‪ Gear-‬לאפשר ליישומים להשתמש בפרטי המיקום הנוכחיים שלך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← מיקום‪.‬‬
‫הקש על מיקום כדי להפעילו ואז בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום‪.‬‬
‫הגדרות יישומים‬
‫סדר היישומים‬
‫בחר כיצד לסדר את היישומים על מסך היישומים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות יישומים ← סדר היישומים‪.‬‬
‫ •האחרונים תחילה‪ :‬הגדר הצגת יישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬קודם‪.‬‬
‫ •מותאם‪ :‬סדר את היישומים לפי העדפתך‪.‬‬
‫פתח יישומים אוטו'‬
‫הגדר הפעלת יישום באמצעות סיבוב החוגה בלי צורך להקיש על היישום‪ .‬כשסמל חיווי החוגה‬
‫מרחף מעל היישום‪ ,‬היישום יופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות יישומים ← פתח יישומים אוטו'‪.‬‬
‫שיחה‬
‫שנה את ההגדרות של תכונת השיחה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות יישומים ← שיחה‪.‬‬
‫ •מענה קולי‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬לענות לשיחה או לדחות שיחה באמצעות פקודות קוליות‪.‬‬
‫תכונה זו אינה מופיעה כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫הודעות‬
‫שנה את הגדרות ההודעה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות יישומים ← הודעות‪.‬‬
‫ •שלח כשמע‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬למשלוח הודעה קולית כקובץ אודיו‪.‬‬
‫תכונה זו אינה מופיעה כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫םימושיי‬
‫אבטחה‬
‫נעילת ה‪Gear-‬‬
‫שנה את הגדרות האבטחה של ה‪ .Gear-‬כשתשתמש בתכונה זו‪ ,‬ה‪ Gear-‬יינעל באופן אוטומטי אם‬
‫לא תזיז אותו במשך זמן מסוים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אבטחה ← נעילת ה‪.Gear-‬‬
‫ •סוג‪ :‬בחר את שיטת נעילת ה‪.Gear-‬‬
‫ •עזרה‪ :‬הצג מידע על נעילת ה‪.Gear-‬‬
‫שירות עדכוני אבטחה‬
‫באפשרותך לעדכן את מדיניות האבטחה באופן ידני או אוטומטי‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אבטחה ← שירות עדכוני אבטחה‪.‬‬
‫ •בדוק זמינות עדכונים‪ :‬עדכן ידנית את מדיניות האבטחה של ה‪.Gear-‬‬
‫ •עדכון אוטומטי‪ :‬עדכן באופן אוטומטי את מדיניות האבטחה של ה‪.Gear-‬‬
‫ •הורד עדכונים‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬לעדכון אוטומטי של מדיניות האבטחה כאשר הוא מחובר‬
‫ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית‪.‬‬
‫כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬ללא חיבור למכשיר נייד‪ ,‬באפשרותך לעדכן את מדיניות‬
‫האבטחה רק כשה‪ Gear-‬מחובר ל‪.Wi-Fi-‬‬
‫חשבון וגיבוי‬
‫התחבר ל‪ Samsung account-‬וגבה את נתוני ה‪ Gear-‬ל‪ Samsung Cloud-‬או שחזר את נתוני‬
‫ה‪ Gear-‬שנשמרו ב‪ Samsung Cloud-‬ל‪.Gear-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חשבון וגיבוי‪.‬‬
‫ •‪ :Samsung Account‬הזן את פרטי ‪ Samsung account‬והתחבר לחשבון‪.‬‬
‫ •גבה ושחזר‪ :‬גבה את הנתונים השמורים ב‪ Gear-‬ל‪ Samsung Cloud-‬או שחזר נתונים‬
‫שנשמרו ב‪ Samsung Cloud-‬אל ה‪.Gear-‬‬
‫תכונה זו מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫םימושיי‬
‫ניהול כללי‬
‫קלט‬
‫שנה את הגדרות קלט הטקסט‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ניהול כללי ← קלט‪.‬‬
‫ •מקלדת ברירת מחדל‪ :‬בדוק את ברירת המחדל של לוח המקשים להזנת תווים‪.‬‬
‫ •הגדרות מקלדת‪ :‬הגדר את התצורה של מקלדת ‪.Samsung‬‬
‫טקסט‪-‬לדיבור‬
‫שנה את ההגדרות של תכונות הטקסט לדיבור כגון שפות‪ ,‬מהירות ועוד‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ניהול כללי ← טקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •שפה‪ :‬בחר את השפה שבה תרצה להשתמש‪.‬‬
‫ •קצב דיבור‪ :‬הגדר את מהירות הקריאה‪.‬‬
‫ •הקרא התראות בקול‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬להקראת התראות שהתקבלו ב‪.Gear-‬‬
‫ •בדוק זמינות עדכונים‪ :‬עדכן את השפות הנתמכות‪.‬‬
‫תאריך ושעה‬
‫באפשרותך להגדיר את התאריך והשעה באופן ידני‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ניהול כללי ← תאריך ושעה‪.‬‬
‫ •הגדרת תאריך‪ :‬הגדר את התאריך באופן ידני‪.‬‬
‫ •הגדרת שעה‪ :‬הגדר את השעה באופן ידני‪.‬‬
‫ •בחר אזור זמן‪ :‬בחר את אזור הזמן באופן ידני‪.‬‬
‫ •תבנית ‪ 24‬שעות‪ :‬הצג את השעה בתבנית של ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫האפשרויות תאריך ושעה זמינות רק כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו‬
‫למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫םימושיי‬
‫שפה‬
‫בחר את השפה שבה תרצה להשתמש ב‪.Gear-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ניהול כללי ← שפה‪.‬‬
‫האפשרות שפה מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫אפס ‪Gear‬‬
‫מחק את כל הנתונים ב‪.Gear-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ניהול כללי ← אפס ‪.Gear‬‬
‫עדכן תוכנת ‪Gear‬‬
‫עדכן את התוכנה ב‪ Gear-‬לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ניהול כללי ← עדכן תוכנת ‪.Gear‬‬
‫האפשרות עדכן תוכנת ‪ Gear‬מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו‬
‫למכשיר נייד‪.‬‬
‫ניהול הסוללה‬
‫בחר את מצב הסוללה של ה‪ .Gear-‬באפשרותך לצמצם את צריכת הסוללה במצבי סוללה מסוימים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ניהול הסוללה‪.‬‬
‫ •ברירת מחדל‪ :‬בחר כדי לעשות שימוש רגיל ב‪ .Gear-‬תוכל להשתמש בכל התכונות של‬
‫ה‪.Gear-‬‬
‫ •חיסכון בחשמל‪ :‬בחר כדי להפעיל מצב חיסכון בסוללה‪ .‬מציג את הצבעים על המסך בגווני‬
‫אפור ותכונות מסוימות מוגבלות כדי לצמצם את צריכת הסוללה‪ .‬ראה מצב חיסכון בחשמל‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫ •שעון בלבד‪ :‬רק השעון מוצג על המסך וכל התכונות האחרות מושבתות כדי להקטין את צריכת‬
‫הסוללה‪ .‬לחץ על לחצן הבית כדי להציג את השעון‪ .‬לחץ והחזק את לחצן הבית כדי להשבית‬
‫את מצב שעון בלבד‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫םימושיי‬
‫אודות ‪Gear‬‬
‫הצג פרטי ‪.Gear‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אודות ‪.Gea‬‬
‫ •פרטי המכשיר‪ :‬היכנס למידע אודות ה‪.Gear-‬‬
‫ •מספר דגם‪ :‬בדוק את מספר הדגם של ה‪.Gear-‬‬
‫ •אחסון‪ :‬בדוק את שטח האחסון הזמין‪.‬‬
‫ •פרטי תוכנה‪ :‬בדוק את גרסת התוכנה ומצב האבטחה של ה‪.Gear-‬‬
‫ •פרטי הסוללה‪ :‬בדוק את מתח וקיבולת הסוללה של ה‪.Gear-‬‬
‫ •פתח רישיונות מקוד‪ :‬הצג את המדריך לבדיקת רשיונות הקוד הפתוח של ה‪.Gear-‬‬
‫ •דווח פרטי אבחון ושימוש‪ :.‬הגדר את ה‪ Gear-‬לשלוח ל‪ Samsung-‬מידע דיאגנוסטי ונתוני‬
‫שימוש של המכשיר‪.‬‬
‫ •איתור באגים‪ :‬הפעל או השבת את מצב איתור באגים במהלך פיתוח יישומים עבור ה‪.Gear-‬‬
‫התחבר אל טלפון חדש‬
‫חבר את ה‪ Gear-‬למכשיר נייד חדש‪ .‬ה‪ Gear-‬יכול להתחבר למכשיר נייד אחר לאחר ביצוע איפוס‬
‫קל למחיקת הנתונים למעט קובצי מדיה ומידע אישי‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על התחבר אל טלפון חדש‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק כשה‪ Gear-‬מחובר למכשיר נייד‪.‬‬
‫התחבר אל הטלפון‬
‫התחבר למכשיר נייד במהלך חיבור עצמאי ל‪ .Gear-‬תוכל לבחור האם לשחזר את נתוני ה‪Gear-‬‬
‫שנשמרו במכשיר הנייד‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על התחבר אל הטלפון ← הבא‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר את ה‪ Gear-‬למכשיר נייד וסנכרן את נתוני הבריאות‪ ,‬ערכי ההגדרות ופרטי אנשי‬
‫הקשר השמורים ב‪.Gear-‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר את ה‪ Gear-‬למכשיר נייד אחרי איפוס כל הנתונים השמורים ב‪.Gear-‬‬
‫תכונה זו מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב‪ Gear-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫יישום ‪Samsung Gear‬‬
‫מבוא‬
‫כדי לחבר את ה‪ Gear-‬למכשיר נייד‪ ,‬עליך להתקין את היישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫באפשרותך לבדוק את מצב ה‪ Gear-‬ולהוריד לוחות שעון ויישומים מומלצים‪ .‬בנוסף תוכל להתאים‬
‫את ההגדרות השונות של ה‪ ,Gear-‬כגון הגדרות התראה‪ ,‬לצרכים האישיים שלך‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לסוג המכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫מצב ה‪Gear-‬‬
‫לוחות שעון‬
‫ויישומים‬
‫מומלצים‪/‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪Health‬‬
‫התאם את‬
‫הגדרות ה‪Gear-‬‬
‫לצרכיך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫מידע‬
‫‪98‬‬
‫ םושיי‪ Samsun‬םושיי‬
‫הקש על כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •נתק‪ :‬נתק את ה‪ Gear-‬מהמכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫ •חבר ‪ Gear‬חדש‪ :‬נתק את ה‪ Gear-‬מהמכשיר הנייד המחובר כרגע וחבר ‪ Gear‬חדש‪ .‬הקש‬
‫על סרוק כדי למצוא ‪ Gear‬חדש‪ .‬כדי להתחבר מחדש ל‪ Gear-‬שהיה מחובר בעבר‪ ,‬בחר את‬
‫המכשיר הרצוי מהרשימה מכשירים מותאמים‪.‬‬
‫ •מדריך למשתמש‪ :‬עיין במדריך למשתמש על מנת ללמוד להשתמש ב‪.Gear-‬‬
‫ •צור קשר‪ Samsung Members :‬מציע שירותי תמיכה בלקוחות‪ ,‬כגון אבחון בעיות במכשיר‪,‬‬
‫ומאפשר למשתמשים לשלוח שאלות ודוחות שגיאה‪ .‬ניתן גם לשתף מידע עם קהילת‬
‫המשתמשים של ‪ Galaxy‬או לצפות בטיפים ובחדשות עדכניות מ‪ .Galaxy-‬‏‬
‫‪ Samsung Members‬יכול לסייע לך לפתור כל בעיה שאתה עלול להיתקל בה במהלך‬
‫השימוש במכשיר‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזור ולספק השירות‪ ,‬או בדגמים שאינם תומכים‬
‫ביישום ‪.Samsung Members‬‬
‫מידע‬
‫הצג את מצב ה‪ Gear-‬ונתוני ‪ Samsung Health‬והורד יישומים ולוחות שעון מומלצים‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על מידע‪.‬‬
‫אודות ‪GEAR‬‬
‫קבלת סקירה כוללת על מצב הסוללה‪ ,‬האחסון וזיכרון ה‪ RAM-‬ב‪.Gear-‬‬
‫בחר פריט להצגת פרטיו‪.‬‬
‫הצעות סגנונות שעונים‬
‫באפשרותך להוריד לוחות שעון מומלצים מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫בחר לוח שעון מומלץ והורד אותו‪ .‬להצגת לוחות שעון נוספים‪ ,‬הקש על הצג עוד סגנונות שעון‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫ םושיי‪ Samsun‬םושיי‬
‫הצעות יישומים‬
‫באפשרותך להוריד יישומים מומלצים מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫בחר יישום מומלץ והורד אותו‪ .‬להצגת יישומים נוספים‪ ,‬הקש על הצג יישומים נוספים‪.‬‬
‫בריאות‬
‫הצג נתונים שמורים של ‪ Samsung Health‬כגון מספר צעדים ודופק‪.‬‬
‫הקש על פתח את ‪.SAMSUNG HEALTH‬‬
‫הגדרות‬
‫שעונים‬
‫תוכל לשנות את סוג השעון המופיע במסך השעון‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← שעונים ובחר בסוג השעון הרצוי‪.‬‬
‫סגנון השעון שבחרת יופיע במסך השעון‪.‬‬
‫הקש על התאם כדי לשנות את הרקע ולהגדיר את הפריטים שיוצגו על לוח השעון‪.‬‬
‫התראות‬
‫שנה הגדרות עבור תכונת ההתראות‪ .‬הישאר מעודכן במגוון אירועים‪ ,‬כגון הודעות חדשות‬
‫שהתקבלו במכשיר הנייד‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← התראות‪ ,‬הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את הפריטים הרצויים‪.‬‬
‫ •נהל התראות‪ :‬בחר ביישומים במכשיר הנייד כדי שיישלחו התראות ל‪.Gear-‬‬
‫ •הצג רק בעת ענידת ה‪ :Gear-‬הגדר את ה‪ Gear-‬להצגת התראות רק כאשר אתה עונד אותו‪.‬‬
‫ •הצג בזמן שימוש בטלפון‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬להצגת התראות בזמן השימוש במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ •הפעל מסך‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬להפעלת המסך כאשר מתקבל התראה‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫ םושיי‪ Samsun‬םושיי‬
‫ •הצג פרטים באופן אוטומטי‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬להצגת פרטים עבור התראות עם קבלתן‪.‬‬
‫ •מחוון התראות‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬להצגת נקודה צהובה על מסך השעון כדי להתריע על‬
‫התראות שטרם בדקת‪.‬‬
‫ •ממסר חכם‪ :‬הגדר את המכשיר הנייד להצגת פרטי ההתראות המוצגות ב‪ Gear-‬כאשר אתה‬
‫מרים את המכשיר הנייד‪.‬‬
‫ •התכונה ממסר חכם זמינה רק כאשר מסך ה‪ Gear-‬פועל‪.‬‬
‫ •חלק מהמכשירים הניידים אינם תומכים בתכונה ממסר חכם‪.‬‬
‫ •להצגת הפרטים כשהמסך נעול‪ ,‬יש לבטל תחילה את הנעילה במכשיר הנייד‪.‬‬
‫יישומים‬
‫התאמה אישית של מסך היישומים של ה‪ .Gear-‬באפשרותך לבחור יישומים ולסדר אותם מחדש‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← יישומים‪.‬‬
‫הסרת יישומים‬
‫הקש על ← הסרת התקנה והקש על‬
‫סמוך ליישום שאותו תרצה להסיר מה‪.Gear-‬‬
‫סידור מחדש של יישומים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על ← שינוי הסדר ואז הקש על מותאם‪.‬‬
‫לצד יישום כלשהו‪ ,‬וגרור כלפי מעלה או מטה אל מיקום אחר‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫ םושיי‪ Samsun‬םושיי‬
‫העברת תוכן אל ה‪Gear-‬‬
‫העבר קבצי שמע או תמונה שמורים מן המכשיר הנייד אל ה‪ Gear-‬באופן ידני או אוטומטי‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← העברת תוכן אל ה‪.Gear-‬‬
‫ •בחר רצועות‪ :‬בחר בקובצי שמע ושלח אותם ידנית מן המכשיר הנייד אל ה‪.Gear-‬‬
‫ •סינכרון אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לסינכרון קבצי שמע שהתווספו לאחרונה מול ה‪Gear-‬‬
‫במהלך טעינת ה‪ Gear-‬וכשיש לו יותר מ‪ 15%-‬טעינה בסוללה‪.‬‬
‫כשאין ל‪ Gear-‬מספיק זיכרון זמין‪ ,‬הוא מוחק קבצי מוזיקה שלא הוגדרו על ידך כמועדפים‬
‫על פי הסדר מהישן לחדש‪.‬‬
‫ •רשימות השמעה לסינכרון‪ :‬בחר ברשימת השמעה לסנכרון מול ה‪.Gear-‬‬
‫רשימות השמעה לסינכרון זמינות רק כאשר היישום ‪ Samsung Music‬מותקן במכשיר‬
‫הנייד‪ ,‬ולאחר הפעלת התכונה סינכרון אוטומטי‪.‬‬
‫ •בחר תמונות‪ :‬בחר בתמונות ושלח אותם ידנית מן המכשיר הנייד אל ה‪.Gear-‬‬
‫ •סינכרון אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לסינכרון תמונות שהתווספו לאחרונה מול ה‪Gear-‬‬
‫במהלך טעינת ה‪ Gear-‬וכשיש לו יותר מ‪ 15%-‬טעינה בסוללה‪.‬‬
‫ •אלבומים לסינכרון‪ :‬בחר אלבום תמונות לסינכרון מול ה‪.Gear-‬‬
‫שליחת הודעות ‪SOS‬‬
‫הגדר את המכשיר למשלוח הודעות חירום על‪-‬ידי לחיצה על לחצן הבית של ה‪ Gear-‬שלוש פעמים‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← שליחת הודעות ‪ SOS‬ואז הקש‬
‫על המתג כדי להפעילו‪ .‬ראה הודעות ‪ SOS‬למידע נוסף‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫ םושיי‪ Samsun‬םושיי‬
‫אתר את ה‪ Gear-‬שלי‬
‫שלוט ב‪ Gear-‬שלך מרחוק‪ ,‬במקרה שאבד או לא הונח במקום הנכון‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← אתר את ה‪ Gear-‬שלי‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לרשום תחילה את ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫ •נעילת הפעלה מחדש‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬שלך כך‪ ,‬שיבקש את פרטי ‪Samsung Account‬‬
‫לאחר איפוס המכשיר‪ .‬תכונה זו מונעת הפעלה מחדש של המכשיר על‪-‬ידי אחרים אם אבד או‬
‫נגנב‪.‬‬
‫ •שלוט מרחוק‪:‬‬
‫– –איתור ה‪ :Gear-‬הצג את המיקום של ה‪.Gear-‬‬
‫– –נעל את ‪ :Gear‬נעל את ה‪ Gear-‬מרחוק כדי למנוע גישה בלתי מורשית‪ .‬תכונה זו זמינה‬
‫כאשר המכשיר הנייד מחובר ל‪ Gear-‬באמצעות ‪ Bluetooth‬או חיבור מרוחק‪ .‬כשה‪Gear-‬‬
‫נעול‪ ,‬חבר את המכשיר הנייד ל‪ Gear-‬באמצעות ‪ .Bluetooth‬הנעילה תנוטרל באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫– –אפס את ‪ :Gear‬מחק מרחוק את כל המידע האישי השמור ב‪ .Gear-‬לאחר איפוס ה‪,Gear-‬‬
‫לא ניתן לשחזר את המידע או להשתמש בתכונה 'חפש את ה‪ Gear-‬שלי'‪.‬‬
‫חיבור ה‪Gear-‬‬
‫התאם אישית את הגדרות החיבור האלחוטי של ה‪ Gear-‬שלך‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבור ה‪ ,Gear-‬ואז הקש על‬
‫המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •חיבור מרוחק‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬להתחברות מרחוק למכשיר הנייד‪ ,‬כאשר אין חיבור‬
‫‪ Bluetooth‬זמין בין המכשירים‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לרשום תחילה את ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫ •סינכרון פרופילי ‪ :Wi-Fi‬הגדר את המכשיר לסנכרון הרשימה של רשתות ‪ Wi-Fi‬שמורות עם‬
‫ה‪ Gear-‬שלך‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫ םושיי‪ Samsun‬םושיי‬
‫הודעות מהירות‬
‫ערוך או הוסף תבניות טקסט למענה להודעות או לדחיית שיחות נכנסות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על תגובות מהירות או על הודעות דחיית שיחה‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר תבנית לעריכה‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← הודעות מהירות‪.‬‬
‫כדי ליצור תבניות נוספות‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ערוך את התבנית‪ ,‬והקש על שמור‪.‬‬
‫‪Samsung Health‬‬
‫הצג את הנתונים שנשמרו ביישום ‪.Samsung Health‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← ‪.Samsung Health‬‬
‫‪Samsung Galaxy Apps‬‬
‫רכוש והורד יישומים ולוחות שעון שנועדו במיוחד ל‪ Gear-‬מהיישום ‪.Galaxy Apps‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← ‪.Samsung Galaxy Apps‬‬
‫חפש על פי קטגוריה ובחר יישום ולוח שעון להורדה‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫ םושיי‪ Samsun‬םושיי‬
‫אודות ‪Gear‬‬
‫הצג את מצב ה‪ ,Gear-‬גבה או שחזר נתונים‪ ,‬או עדכן את תוכנת ה‪.Gear-‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← אודות ‪.Gear‬‬
‫ •סוללה‪ :‬בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש ב‪.Gear-‬‬
‫זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש שנותר‬
‫עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫ •אחסון‪ :‬בדוק את מצב הזיכרון הזמין והתפוס‪ .‬כדי למחוק קבצים לא נחוצים‪ ,‬הקש על נקה‬
‫עכשיו‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת‬
‫ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות‬
‫בעת עדכון המכשיר‪.‬‬
‫ •‪ :RAM‬בדוק את מצב השימוש בזיכרון ‪ .RAM‬כדי להאיץ את פעולת ה‪ Gear-‬על‪-‬ידי הקטנת‬
‫השימוש ב‪ ,RAM-‬סמן יישומים מתוך רשימת היישומים והקש על נקה עכשיו‪.‬‬
‫ •עדכן תוכנת ‪ :Gear‬עדכן את התוכנה ב‪ Gear-‬לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫ •גיבוי ושחזור‪ :‬גבה את נתוני ה‪ Gear-‬ביישום ‪ Samsung Gear‬או שחזר נתונים שגובו‪ .‬ראה‬
‫גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף‪.‬‬
‫ •מידע משפטי‪ :‬הצג את המידע המשפטי הנוגע ל‪.Gear-‬‬
‫ •יישומים לא מוכרים‪ :‬הגדר את ה‪ Gear-‬לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים‪.‬‬
‫ •מידע שיווקי‪ :‬הגדר האם לקבל מ‪ Samsung-‬מידע שיווקי כגון מבצעים מיוחדים‪ ,‬חברות‪,‬‬
‫הטבות או ניוזלטרים‪.‬‬
‫ •‪ :Samsung Account‬הצג את פרטי ‪.Samsung account‬‬
‫ •שם המכשיר‪ :‬שנה את שם ה‪.Gear-‬‬
‫‪105‬‬
‫ םושיי‪ Samsun‬םושיי‬
‫עדכון תוכנה באמצעות היישום ‪Samsung Gear‬‬
‫ניתן לעדכן את ה‪ Gear-‬לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך‬
‫הרשת' (‪.)FOTA‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← אודות ‪ ← Gear‬עדכן תוכנת ‪ ← Gear‬הורד עדכונים באופן ידני‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הורד והתקן את גרסת התוכנה האחרונה במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪4 4‬קרא את המידע המופיע על המסך והקש על התקן עכשיו‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ה‪ Gear-‬יעתיק את התוכנה המעודכנת מן המכשיר הנייד ויופעל מחדש‪.‬‬
‫לבדיקה אוטומטית של עדכונים זמינים והורדתם‪ ,‬הקש על המתג הורד עדכונים באופן‬
‫אוטומטי כדי להפעילו‪ .‬עדכונים יורדו רק כאשר המכשיר מחובר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫גיבוי ושחזור נתונים‬
‫שמור את נתוני ההגדרות של ה‪ Gear-‬ושל יישומים אחרים ושחזר אותם במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫לגיבוי נתונים‪ ,‬הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← אודות ‪← Gear‬‬
‫גיבוי ושחזור ← הגדרות גיבוי ← גבה עכשיו‪ .‬הנתונים יישמרו ב‪.Samsung Cloud-‬‬
‫ •קובצי המוזיקה והתמונות השמורים ב‪ Gear-‬לא יגובו‪.‬‬
‫ •נתוני היישום ‪ Samsung Health‬יישמרו באופן אוטומטי ביישום ‪Samsung Health‬‬
‫במכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫לשחזור הנתונים‪ ,‬הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← אודות ‪Gear‬‬
‫← גיבוי ושחזור ← שחזר ← שחזר עכשיו‪ .‬נתוני הגיבוי האחרונים ישוחזרו‪.‬‬
‫אודות היישום ‪Samsung Gear‬‬
‫צפה במידע על הגרסה של יישום ‪.Samsung Gear‬‬
‫הפעל את ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד והקש על הגדרות ← אודות היישום‬
‫‪.Samsung Gear‬‬
‫‪106‬‬
‫נספח‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬חלק מהמצבים עשויים‬
‫להיות לא רלוונטיים ל‪ Gear-‬שלך‪.‬‬
‫ה‪ Gear-‬שלך אינו פועל‬
‫כאשר הסוללה ריקה לחלוטין‪ ,‬ה‪ Gear-‬לא יפעל‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת ה‪.Gear-‬‬
‫מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי‪-‬תקין‬
‫ •אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‬
‫כראוי‪.‬‬
‫ •אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש‬
‫על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫ •מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫ •הפעל מחדש את ה‪ Gear-‬כדי לנקות תקלות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫ •ודא שתוכנת ה‪ Gear-‬מעודכנת לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫ •אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪107‬‬
‫חפסנ‬
‫ה‪ Gear-‬שלך קופא או מציג שגיאות חמורות‬
‫נסה את הפתרונות הבאים‪ .‬אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫אם ה‪ Gear-‬קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו‬
‫מחדש‪.‬‬
‫כפיית הפעלה מחדש‬
‫אם ה‪ Gear-‬קופא ואינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הבית (לחצן הפעלה‪/‬כיבוי) למשך יותר מ‪7-‬‬
‫שניות כדי להפעילו מחדש‪.‬‬
‫איפוס המכשיר‬
‫אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪.‬‬
‫(הגדרות) ← ניהול כללי ← אפס ‪ .Gear‬לפני ביצוע איפוס להגדרות‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫היצרן‪ ,‬זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים ב‪.Gear-‬‬
‫מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר לא מצליח לאתר את ה‪ Gear-‬שלך‬
‫ •ודא שהתכונה האלחוטית ‪ Bluetooth‬מופעלת ב‪ Gear-‬שלך‪.‬‬
‫ •אפס את ה‪ Gear-‬שלך ונסה שוב‪.‬‬
‫ •ודא שה‪ Gear-‬שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח חיבור‪Bluetooth ‬‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪108‬‬
‫חפסנ‬
‫לא קיים חיבור ‪ Bluetooth‬או שה‪ Gear-‬שלך והמכשיר הנייד מנותקים‬
‫ •ודא שהתכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת בשני המכשירים‪.‬‬
‫ •ודא שאין שום מכשולים‪ ,‬כגון קירות או ציוד חשמלי ביו המכשירים‪.‬‬
‫ •ודא שהגרסה האחרונה של יישום ‪ Samsung Gear‬מותקנת במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ •ודא שה‪ Gear-‬שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח חיבור‪Bluetooth ‬‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש‪.‬‬
‫ •הפעל מחדש את שני המכשירים והפעל שוב את יישום ‪ Samsung Gear‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫שיחות לא מתחברות‬
‫ •ודא שה‪ Gear-‬מחובר למכשיר נייד באמצעות ‪ .Bluetooth‬אם ה‪ Gear-‬מחובר למכשיר הנייד‬
‫שלך מרחוק לא תוכל לקבל שיחות נכנסות‪.‬‬
‫ •ודא שלא הגדרת חסימת שיחות עבור מספר הטלפון הנכנס במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ •בדוק האם מצב "נא לא להפריע" מופעל‪ .‬אם הוא מופעל‪ ,‬מסך המגע לא יידלק במהלך שיחות‬
‫נכנסות‪ .‬כדי להפעיל את המסך ולבדוק שיחה נכנסת‪ ,‬סובב את החוגה או לחץ על לחצן הבית‬
‫או על לחצן חזרה‪.‬‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫ •הקפד לחבר את ה‪ Gear-‬לתחנת העגינה האלחוטית ולחבר את תחנת העגינה למטען כראוי‪.‬‬
‫ •בקר במרכז השירות של ‪ ,Samsung‬והסדר את החלפת הסוללה‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫חפסנ‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫ •כאשר ה‪ Gear-‬או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן שיעילות‬
‫הטעינות תרד‪.‬‬
‫ •צריכת הסוללה תעלה בעת השימוש ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫ •הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫ה‪ Gear-‬שלך חם למגע‬
‫כשאתה משתמש ביישומים הצורכים יותר חשמל‪ ,‬או משתמש ביישומים ב‪ Gear-‬שלך לאורך זמן‪,‬‬
‫ה‪ Gear-‬עלול להיות חם למגע‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על אורך חיי ה‪ Gear-‬או על‬
‫ביצועיו‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשיר‪ ,‬אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך‪ .‬אם המכשיר עדיין חם‪ ,‬פנה‬
‫למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫המידע של מד גובה שגוי‬
‫ •בחלוף פרק זמן מסוים מכיול מד הגובה‪ ,‬הערך המוצג במד הגובה לא יהיה עוד מדויק‪ .‬כדי‬
‫כדי לכייל את הערך המוצג במד הגובה‪.‬‬
‫למדוד את הגובה המדויק‪ ,‬הקש לעתים תכופות על‬
‫ •במקרה של חדירת מים (בגשם או במהלך פעילות במים) או חומרים זרים לחיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי‪ ,‬ייתכן שאומדן הגובה לא יהיה מדויק‪ .‬אם יש על ה‪ Gear-‬חומר ניקוי‪ ,‬זיעה או‬
‫טיפות גשם‪ ,‬שטוף אותו במים נקיים ויבש ביסודיות את חיישן הלחץ האטמוספרי לפני השימוש‪.‬‬
‫ה‪ Gear-‬לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי‬
‫ה‪ Gear-‬משתמש במיקום המכשיר הנייד שלך‪ .‬ייתכן שאותות ‪ GPS‬נחסמים על‪-‬ידי מכשולים‬
‫במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬הגדר את המכשיר הנייד לשימוש ברשת ‪ Wi-Fi‬לאיתור‬
‫מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫נתונים המאוחסנים ב‪ Gear-‬אבדו‬
‫תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים ב‪ Gear-‬באמצעות היישום‬
‫‪ .Samsung Gear‬אחרת‪ ,‬לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים ב‪.Gear-‬‬
‫‪110‬‬
‫חפסנ‬
‫מופיע רווח קטן מסביב לחלק החיצוני של קופסת ה‪Gear-‬‬
‫ •רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫ •עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫‪Copyright‬‬
‫‪Copyright © 2017 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪,‬‬
‫אלקטרוני או מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת‬
‫רשות בכתב מראש מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ •‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
‫ •‪ Bluetooth®‎‬הוא סמל מסחרי רשום של‪ Bluetooth SIG, Inc.‎‬בכל העולם‪.‬‬
‫ •‪,Wi-Fi®‎‬‏‪,Wi-Fi Protected Setup™‎‬‏‪,Wi-Fi Direct™‎‬‏‪ ,Wi-Fi CERTIFIED™‎‬והלוגו של‬
‫‪ Wi-Fi‬הם סמלים מסחריים רשומים של ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫ •כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Download PDF