Samsung | SM-G900FD | Samsung SM-G900FD מדריך למשתמש (Kitkat)

SM-G900FD
‫מדריך למשתמש‬
www.samsung.com
Hebrew. 10/2014. Rev.1.0
‫תוכן העניינים‬
‫התאמה אישית‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪ 43‬מעבר למצב קל‬
‫‪ 43‬ניהול מסכי הבית והיישומים‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪8‬‬
‫‪ 46‬שינוי שיטת הנעילה של המסך‬
‫‪ 47‬הגדרת טפט‬
‫פריסת המכשיר‬
‫‪ 47‬החלפת צלצולים‬
‫‪ 10‬לחצנים‬
‫‪11‬‬
‫‪ 48‬הגדרת חשבונות‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪ 48‬העברת אנשי קשר ממכשירים אחרים‬
‫למכשירך‬
‫‪ 12‬התקנת כרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬וסוללה‬
‫‪ 15‬שימוש בכרטיסי ‪ SIM‬או ‪ USIM‬כפולים‬
‫‪ 16‬טעינת הסוללה‬
‫‪ 19‬הכנסה של כרטיס זיכרון‬
‫קישוריות רשת‬
‫‪ 21‬הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫‪ 50‬התחברות לרשת סלולרית‬
‫‪ 21‬אחיזה במכשיר‬
‫‪ 50‬התחברות לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ 22‬נעילה וביטול נעילה של המכשיר‬
‫‪ 52‬שימוש במאיץ ההורדות‬
‫‪ 52‬שימוש במעבר רשתות חכם‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪ 53‬שיתוף חיבור עם מכשירים ושימוש בנתב‬
‫אלחוטי נייד‬
‫‪ 23‬שימוש במסך המגע‬
‫‪ 26‬סמלי חיווי‬
‫‪ 27‬לוחות ההתראות וההגדרות המהירות‬
‫תנועות ושימושיות‬
‫‪ 31‬מסכי הבית והיישומים‬
‫‪ 55‬שליטה בתנועות‬
‫‪ 35‬פתיחת יישומים‬
‫‪ 59‬תצוגת אוויר‬
‫‪ 35‬התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪ 59‬חלונות מרובים‬
‫‪ 37‬הזנת טקסט‬
‫‪ 64‬ארגז כלים‬
‫‪ 40‬שימוש בתכונת החיסכון בחשמל‬
‫‪ 65‬פעולה ביד אחת‬
‫‪ 42‬גישה למידע עזרה‬
‫‪ 66‬הגברת הרגישות של מסך המגע‬
‫‪2‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫טלפון‬
‫גלריה‬
‫‪ 67‬ביצוע שיחות‬
‫‪ 99‬הצגת תוכן במכשיר‬
‫‪ 70‬קבלת שיחות‬
‫‪ 101‬שינוי תוכן במכשיר‬
‫‪ 71‬במהלך שיחה‬
‫‪ 103‬שימוש באפשרויות נוספות‬
‫‪ 103‬תיוג פנים‬
‫‪ 104‬שימוש ב'תייג חבר'‬
‫אנשי קשר‬
‫‪ 73‬הוספת אנשי קשר‬
‫אינטרנט ו‪SNS-‬‬
‫‪ 74‬ניהול אנשי קשר‬
‫‪ 105‬דפדפן‬
‫‪Chrome 106‬‬
‫הודעות ודוא"ל‬
‫‪Hangouts 107‬‬
‫‪ChatON 107‬‬
‫‪ 77‬הודעות‬
‫‪ 80‬דוא"ל‬
‫‪Google Mail 82‬‬
‫‪S Health‬‬
‫‪ 109‬אודות ‪S Health‬‬
‫מצלמה‬
‫‪ 110‬הפעלת ‪S Health‬‬
‫‪ 111‬התאמה אישית של המסך הראשי של ‪S‬‬
‫‪Health‬‬
‫‪ 84‬צילום תמונות וסרטונים‬
‫‪ 86‬שימוש באפקט ‪( HDR‬גוון עשיר)‬
‫‪ 112‬שימוש בתפריטי ‪S Health‬‬
‫‪ 86‬שימוש במצב מיקוד סלקטיבי‬
‫‪ 113‬ספירת צעדים‬
‫‪ 88‬הפעלת המצלמה במסך הנעול‬
‫‪ 115‬תיעוד מידע אימון‬
‫‪ 88‬שימוש במצב הצילום‬
‫‪ 122‬רישום צריכת מזון‬
‫‪ 89‬שימוש במצב צילום ועוד‬
‫‪ 124‬ניהול המשקל‬
‫‪ 91‬שימוש במצב מצלמה כפולה‬
‫‪ 126‬שימוש בתפריטים נוספים‬
‫‪ 92‬שימוש במצב סיור וירטואלי‬
‫‪ 127‬קביעת הגדרות של ‪S Health‬‬
‫‪ 94‬החלת אפקטי סינון‬
‫‪ 94‬שימוש בתכונת הזום‬
‫‪ 95‬שימוש במצב ‪remote viewfinder‬‬
‫תכונות קול‬
‫‪ 96‬שינוי הגדרות המצלמה‬
‫‪S Voice 129‬‬
‫‪ 131‬רשמקול‬
‫‪ 133‬חיפוש קולי‬
‫‪3‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫מולטימדיה‬
‫‪ 162‬מפות‬
‫‪ 162‬תזכיר‬
‫‪ 134‬מוסיקה‬
‫‪ 163‬הקבצים שלי‬
‫‪ 137‬וידאו‬
‫‪ 165‬תאורה מסייעת‬
‫‪YouTube 139‬‬
‫‪Flipboard 140‬‬
‫‪Google+ 1‬‬
‫‪ 40‬‬
‫חיבור למכשירים אחרים‬
‫‪ 141‬משחקים ‪Play‬‬
‫‪NFC 166‬‬
‫‪ 140‬תמונות‬
‫‪Bluetooth 168‬‬
‫‪ 141‬מוסיקה ‪Play‬‬
‫‪S Beam 171‬‬
‫‪Play Movies 141‬‬
‫‪ 172‬התחברות מהירה‬
‫‪ 141‬דוכן עיתונים ‪Play‬‬
‫‪Smart Remote 176‬‬
‫‪Screen Mirroring 179‬‬
‫אבטחה‬
‫‪ 181‬שימוש בתכונת ההדפסה הניידת‬
‫‪ 142‬סורק טביעת אצבע‬
‫‪ 145‬מצב פרטי‬
‫מנהל המכשיר והנתונים‬
‫‪ 182‬שדרוג המכשיר‬
‫בטיחות‬
‫‪ 183‬העברת קבצים בין המכשיר למחשב‬
‫‪ 184‬גיבוי ושחזור נתונים‬
‫‪ 147‬מצב חירום‬
‫‪ 185‬ביצוע איפוס נתונים‬
‫‪ 149‬שליחת הודעות עזרה‬
‫הגדרות‬
‫כלי שירות‬
‫‪ 186‬אודות הגדרות‬
‫‪ S 150‬מחפש‬
‫‪ 186‬הגדרות מהירות‬
‫‪ 151‬לוח שנה‬
‫‪ 186‬חיבורי רשת‬
‫‪ 154‬מחשבון‬
‫‪ 191‬התחבר ושתף‬
‫‪ 154‬שעון‬
‫‪ 193‬קול ותצוגה‬
‫‪Drive 156‬‬
‫‪ 197‬התאמה אישית‬
‫‪Dropbox 156‬‬
‫‪ 199‬חיישני תנועה‬
‫‪Google 157‬‬
‫‪Kids Mode 158‬‬
‫‪ 161‬זכוכית מגדלת‬
‫‪4‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫‪ 200‬משתמש וגיבוי‬
‫‪ 236‬שימוש במצב הקשה יחידה‬
‫‪ 201‬מערכת‬
‫‪ 236‬קביעת הגדרות הנגישות‬
‫‪ 208‬יישומים‬
‫‪ 238‬שימוש בתכונות מועילות אחרות‬
‫‪ 215‬הגדרות ‪Google‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫נגישות‬
‫‪ 216‬נגישות‬
‫‪ 217‬שימוש בלחצן הבית לפתיחת תפריטי‬
‫נגישות‬
‫‪TalkBack 217‬‬
‫‪ 228‬שינוי גודל הגופן‬
‫‪ 228‬הגדלת המסך‬
‫‪ 228‬הגדרת תזכורות להודעות‬
‫‪ 229‬היפוך צבעי התצוגה‬
‫‪ 229‬כוונון צבע‬
‫‪ 230‬הגדרת התראות במבזק‬
‫‪ 230‬כיבוי כל הצלילים‬
‫‪ 230‬התאמה אישית של הגדרות כתובית‬
‫‪ 231‬כוונון איזון הצליל‬
‫‪ 231‬שימוש בשמע מונו‬
‫‪ 231‬שימוש בגלאי בכי תינוק‬
‫‪ 232‬שימוש ברטט אוטומטי‬
‫‪ 232‬שימוש בתפריטים מסייעים‬
‫‪ 234‬הדלקת המסך באמצעות התכונה מחוות‬
‫באוויר‬
‫‪ 234‬שימוש בגלילה חכמה‬
‫‪ 235‬הגדרת אפשרויות השהיית הקשה‬
‫והחזקה‬
‫‪ 235‬שימוש במצב בקרת אינטראקציה‬
‫‪ 236‬מענה או סיום שיחות‬
‫‪5‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫מכשיר זה מספק שירותי מדיה ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים‬
‫העדכניים ביותר של ‪ Samsung‬ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה‪ .‬מדריך זה והמידע הזמין‬
‫ב‪ www.samsung.com-‬כולל פרטים על התכונות והפונקציות השונות של המכשיר‪.‬‬
‫ •יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר‪ ,‬על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות‪.‬‬
‫ •התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫ •חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות או גרסת התוכנה של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ •תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של‬
‫המכשיר‪ .‬ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫ •חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב‬
‫עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את‬
‫מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫ •התוכנות‪ ,‬מקורות השמע‪ ,‬הטפטים‪ ,‬התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה‬
‫מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות‬
‫או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים הם האחראים הבלעדיים‬
‫לשימוש לא חוקי במדיה‪.‬‬
‫ •ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים‪ ,‬כגון העברת הודעות‪ ,‬העלאה והורדה‪ ,‬סנכרון‬
‫אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום‪ .‬על מנת להימנע מחיובים נוספים‪ ,‬בחר תכנית הולמת‬
‫לשימוש בנתונים‪ .‬לפרטים‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫ •יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא‬
‫הודעה מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר‪ ,‬פנה למרכז השירות של‬
‫‪ .Samsung‬עבור יישומים המותקנים על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫ •שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר‪ ,‬או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים‪ ,‬עשויים‬
‫לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים‪ .‬פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון‬
‫של ‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫םדוק יתוא ארק‬
‫סמלים מנחים‬
‫התראה‪ :‬מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫הערה‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫‪7‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫פריסת המכשיר‬
‫נורית אינפרא‪-‬אדום‬
‫חיישן קרבה‪/‬תאורה‪/‬מחוות‬
‫נורית התראות‬
‫מצלמה קדמית‬
‫אפרכסת‬
‫לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מסך מגע‬
‫כפתור הבית‬
‫לחצן חזרה‬
‫לחצן יישומים אחרונים‬
‫מיקרופון‬
‫שקע רב‪-‬תכליתי‬
‫שקע אוזניות‬
‫מיקרופון‬
‫אנטנת ‪GPS‬‬
‫מצלמה אחורית‬
‫כפתור עוצמת הקול‬
‫נורית מבזק‬
‫כיסוי אחורי‬
‫אנטנת ‪NFC‬‬
‫)על גבי הסוללה(‬
‫רמקול‬
‫אנטנה ראשית‬
‫‪8‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ •אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים‪ .‬דבר זה עשוי לגרום‬
‫לבעיות התקשרות או לריקון של הסוללה‪.‬‬
‫ •אין להשתמש במגן מסך‪ .‬שימוש במגן מסך פוגם בתפקוד החיישנים‪.‬‬
‫שמירה על עמידות בפני מים ואבק‬
‫המכשיר עלול להינזק אם מים או אבק יחדרו למכשיר‪ .‬יש לעקוב בעיון אחרי המלצות אלה על מנת‬
‫למנוע נזק למכשיר ולשמור על כושר העמידות שלו בפני מים ואבק‪.‬‬
‫ •אין לטבול את המכשיר במים עמוקים יותר מ‪ 1-‬מ' ולהשאיר אותו שקוע יותר מ‪ 30-‬דקות‪.‬‬
‫ •יש לוודא שהכיסוי האחורי וכיסוי השקע הרב‪-‬תכליתי סגורים היטב‪ .‬אם לא כן‪ ,‬ייתכן שלא יספקו‬
‫את ההגנה הנאותה מפני מים ואבק‪.‬‬
‫ •אין לטבול את המכשיר במים למשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫ •אין לחשוף את המכשיר ל‪ -‬מים הנעים בלחץ גבוה‪ ,‬כגון מים הזורמים מברז‪ ,‬גלי ים או מפלים‪.‬‬
‫ •אין לפתוח את כיסויי המכשיר כאשר המכשיר נמצא במים או במקומות לחים במיוחד‪ ,‬כגון‬
‫בריכות שחייה או חדרי רחצה‪.‬‬
‫ •אין לפתוח את הכיסוי האחורי בידיים רטובות או כאשר המכשיר רטוב‪.‬‬
‫ •אטם הגומי המותאם לכיסוי האחורי הוא רכיב חשוב במכשיר‪ .‬על מנת למנוע נזק לאטם‬
‫הגומי פעל בזהירות בעת פתיחה וסגירה של הכיסוי האחורי‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬וודא כי אטמי הגומי אינם‬
‫מלוכלכים מפסולת‪ ,‬כגון חול או אבק על מנת למנוע נזק למכשיר‪.‬‬
‫ •אין לנתק או להסיר את כיסוי השקע הרב‪-‬תכליתי מהמכשיר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר נחשף למים מתוקים‪ ,‬יש לייבשו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה‪ .‬אם‬
‫המכשיר נחשף לכל סוג של נוזלים אחרים ממים מתוקים‪ ,‬שטוף את המכשיר עם מים‬
‫מתוקים מיידית וייבש אותו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה‪ .‬אי ניקוי של המכשיר במים‬
‫מתוקים וייבושו כפי שנדרש עלול לגרום לבעיות תפקוד או לבעיות קוסמטיות במכשיר‪.‬‬
‫ •הכיסוי האחורי וכיסוי השקע הרב‪-‬תכליתי עלולים להשתחרר אם המכשיר נופל או מקבל מכה‪.‬‬
‫יש לוודא שכל המכסים מיושרים כהלכה וסגורים היטב‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ •אם המכשיר נטבל במים והמיקרופון או הרמקול נרטבו‪ ,‬ייתכן שיבוש קול במהלך השיחה‪ .‬יש‬
‫לוודא שהמיקרופון או הרמקול נקיים ויבשים באמצעות ניגובם במטלית יבשה‪.‬‬
‫ •העיצוב של המכשיר כדוחה מים גורם לו לרטוט קצת בתנאים מסוימים‪ .‬רטט באותם תנאים‪,‬‬
‫כגון בעת שרמת השמע גבוהה‪ ,‬הוא נורמלי ואינו משפיע על ביצועי המכשיר‪.‬‬
‫ •מסך המגע ותכונות נוספות עלולים לא לעבוד כראוי אם נעשה שימוש במכשיר במים או‬
‫בנוזלים אחרים‪.‬‬
‫ •מכשירך נבדק בסביבה מבוקרת וגילה עמידות בפני מים ואבק בנסיבות מסוימות (המכשיר‬
‫עומד בדרישות סיווג ‪ IP67‬כמתואר בתקן הבינלאומי ‪ - IEC 60529‬דרגות הגנה שמספקות‬
‫מעטפות [קוד ‪ ;]IP‬תנאי בדיקה‪ 106-86 ,35-15°C :‬קילו‪-‬פסקל‪ 1 ,‬מטר‪ ,‬למשך ‪ 30‬דקות)‪.‬‬
‫למרות סיווגו של מכשיר זה‪ ,‬המכשיר שלכם אינו חסין לנזקי מים בכל מצב‪.‬‬
‫לחצנים‬
‫פונקציה‬
‫לחצן‬
‫ •לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫יישומים‬
‫אחרונים‬
‫בית‬
‫ •לחץ כדי לנעול את המכשיר או כדי לבטל את הנעילה‪.‬‬
‫המכשיר עובר למצב נעילה בעת כיבוי מסך המגע‪.‬‬
‫ •הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים‪.‬‬
‫ •הקש והחזק כדי לגשת לאפשרויות נוספות עבור המסך‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫ •הקש כדי לבטל את נעילת המכשיר‪ .‬המכשיר עובר למצב‬
‫נעילה בעת כיבוי מסך המגע‪.‬‬
‫ •לחץ כדי לחזור למסך הראשי‪.‬‬
‫ •להפעלת ‪ ,S Voice‬לחץ פעמיים‪.‬‬
‫ •הקש והחזק כדי להפעיל את ‪.Google‬‬
‫חזרה‬
‫ •הקש כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫פונקציה‬
‫לחצן‬
‫עוצמת קול‬
‫ •לחץ כדי לכוונן את עוצמת הקול של המכשיר‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫ •מכשיר‬
‫ •סוללה‬
‫ •מדריך התחלה מהיר‬
‫ •הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫ •הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ •המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫ •ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬ודא שהאביזרים תואמים‬
‫למכשיר לפני הרכישה‪.‬‬
‫ •השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬ייתכן שחלק מהאביזרים‪ ,‬כגון‬
‫מכשירי העגינה‪ ,‬אינם עומדים באותו תקן עמידות בפני מים ואבק‪.‬‬
‫ •זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫התקנת כרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬וסוללה‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שסופק על‪-‬ידי ספק השירות של הטלפון הנייד ואת הסוללה‬
‫הכלולה‪.‬‬
‫ •רק כרטיסי ‪ microSIM‬פועלים עם המכשיר‪.‬‬
‫ •ייתכן ששירותי ‪ LTE‬מסוימים לא יהיו זמינים‪ ,‬בהתאם לספק השירות‪ .‬לקבלת פרטים‬
‫אודות זמינות השירותים‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הסר את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫היזהר לא לגרום נזק לציפורניך בעת הסרת הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫אין לכופף או לפתל את המכסה האחורי בחוזקה‪ .‬פעולה מעין זו עלולה לגרום נזק למכסה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪22‬‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬כשהמגעים המוזהבים מופנים כלפי מטה‪.‬‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬הראשי לחריץ כרטיס ה‪SIM-‬‏ ‪ ) 1 ( 1‬ואת כרטיס ה‪SIM-‬‬
‫או ה‪ USIM-‬המשני לחריץ כרטיס ה‪SIM-‬‏ ‪.) 2 ( 2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ •אין להכניס כרטיס זיכרון לחריץ של כרטיס ה‪ .SIM-‬אם כרטיס זיכרון הוכנס לחריץ של‬
‫כרטיס ה‪ ,SIM-‬יש להביא את המכשיר למרכז שירות של ‪ Samsung‬לצורך הוצאתו‪.‬‬
‫ •יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ ,USIM-‬או לאפשר לאחרים להשתמש‬
‫בו‪ Samsung .‬אינה אחראית לנזקים או אי‪-‬נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של‬
‫כרטיסים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הכנס את הסוללה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪44‬‬
‫מקם מחדש את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫לחץ‬
‫ישר‬
‫ •ודא שהכיסוי האחורי סגור היטב‪.‬‬
‫ •השתמש רק בכיסויים אחורים ואביזרים המאושרים על‪-‬ידי ‪ Samsung‬עבור המכשיר‪.‬‬
‫הסרה של כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬והסוללה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬משוך את הסוללה החוצה‪.‬‬
‫הסר את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪33‬‬
‫לחץ על כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬בעזרת האצבע‪ ,‬ולאחר מכן משוך אותו החוצה‪.‬‬
‫שימוש בכרטיסי ‪ SIM‬או ‪ USIM‬כפולים‬
‫אם תכניס שני כרטיסי ‪ SIM‬או ‪ ,USIM‬יוכלו להיות לך שני מספרי טלפון או שני ספקי שירות באותו‬
‫מכשיר‪.‬‬
‫הפעלת כרטיסי ‪ SIM‬או ‪USIM‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← מנהל כרטיסי ‪ .SIM‬גרור ימינה מתג אחד או את‬
‫שני המתגים של כרטיסי ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫אם שני הכרטיסים מופעלים‪ ,‬ניתן לקבל שיחות והודעות בכל אחד מהם‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬אם‬
‫הנך משוחח ומשתמש בכרטיס אחד‪ ,‬לא ניתן להשתמש בכרטיס השני לקבלת שיחות‬
‫חדשות‪.‬‬
‫שינוי השם לתצוגה והסמל של כרטיסי ה‪ SIM-‬או ה‪USIM-‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← מנהל כרטיסי ‪ .SIM‬בחר כרטיס ‪ SIM‬או ‪USIM‬‬
‫והקש על רשום שם או על בחר סמל‪ .‬הגדר שם לתצוגה וסמל לכל כרטיס‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מעבר בין כרטיסים‬
‫כששני כרטיסי ‪ SIM‬או ‪ USIM‬מופעלים‪ ,‬מוצגים סמלי בחירת כרטיס בלוח המחוונים של לוח‬
‫ההתראות‪ .‬פתח את לוח ההתראות ולאחר מכן בחר כרטיס‪.‬‬
‫טעינת הסוללה‬
‫השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה‪ .‬ניתן להשתמש גם במחשב לטעינת‬
‫המכשיר על‪-‬ידי חיבורו באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים‪ ,‬סוללות וכבלים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מטענים וכבלים‬
‫שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫ •אם הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר‬
‫למטען‪ .‬יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו‪-‬זמנית‪ ,‬ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש‬
‫חיבור למכשיר אחר‪ ,‬הסוללה מתרוקנת במהירות‪ .‬על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או‬
‫אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים‪ ,‬יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר‬
‫טעינת הסוללה במלואה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את כיסוי השקע הרב‪-‬תכליתי‪.‬‬
‫‪3 3‬בעת השימוש בכבל ‪ ,USB‬חבר את כבל ה‪ USB-‬לצד הימני של השקע הרב‪-‬תכליתי‪ ,‬כפי‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬למתאם מתח מסוג ‪.USB‬‬
‫שמוצג בתמונה הבאה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ •חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי‬
‫אינו מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ •ודא כי הכיסוי האחורי והשקע הרב‪-‬תכליתי סגורים הרמטית על מנת למנוע ממים ואבק‬
‫לחדור למכשיר‪ .‬כיסויים פתוחים או משוחררים עלולים לאפשר למים ולאבק להיכנס‬
‫למכשיר ולגרום לנזק‪.‬‬
‫ •היזהר שלא לפגוע או לנתק את מכסה השקע הרב‪-‬תכליתי‪ .‬מכסה פגום או חסר עלול‬
‫לגרום לחדירת מים למכשיר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫חבר את מתאם מתח ה‪ USB-‬לשקע החשמל‪.‬‬
‫ •ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב‬
‫יותר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא‬
‫יפעל‪ .‬במקרה זה‪ ,‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר‪.‬‬
‫ •במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר עשוי להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת‬
‫החיים של המכשיר או על ביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יתר על המידה‪ ,‬ייתכן שהמטען‬
‫יפסיק את פעולתו‪.‬‬
‫ •אם המכשיר לא נטען כהלכה‪ ,‬יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫‪55‬‬
‫לאחר טעינה מלאה‪ ,‬נתק את המכשיר מהמטען‪ .‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן‬
‫נתק אותו משקע החשמל‪.‬‬
‫אל תוציא את הסוללה לפני הוצאת המטען‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למכשיר‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג הפעלה‬
‫במטען‪ ,‬לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע‬
‫בזבוז בצריכת חשמל‪ .‬במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪,‬‬
‫במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪66‬‬
‫סגור את כיסוי השקע הרב‪-‬תכליתי‪.‬‬
‫ודא שכיסוי השקע הרב‪-‬תכליתי סגור היטב‪.‬‬
‫צמצום של צריכת מתח הסוללה‬
‫המכשיר מספק אפשרויות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה‪ .‬על‪-‬ידי התאמה אישית של‬
‫אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע‪ ,‬באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים‬
‫יותר בין טעינות‪:‬‬
‫ •כאשר אינך משתמש במכשיר‪ ,‬העבר אותו למצב שינה על‪-‬ידי לחיצה על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫ •סגור יישומים לא נחוצים באמצעות מנהל המשימות‪.‬‬
‫ •השבת את התכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫ •השבת את התכונה ‪.Wi-Fi‬‬
‫ •השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים‪.‬‬
‫ •קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת‪.‬‬
‫ •הפחת את בהירות המסך‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הכנסה של כרטיס זיכרון‬
‫המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של ‪ ‎128‬ג'יגה‪-‬בייט‪ .‬בהתאם ליצרן ולסוג של‬
‫כרטיס הזיכרון‪ ,‬ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫ •ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר‪ .‬שימוש בכרטיס לא‬
‫תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון‪ ,‬או לפגום בנתונים השמורים בו‪.‬‬
‫ •יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך במערכות הקבצים ‪ FAT‬ו‪ exFAT-‬עבור כרטיסי זיכרון‪ .‬בעת הכנסה‬
‫של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת‪ ,‬המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס‬
‫הזיכרון מחדש‪.‬‬
‫ •כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי‬
‫זיכרון‪.‬‬
‫ •בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר‪ ,‬ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה‬
‫בתיקייה הקבצים שלי ← כרטיס ‪ SD‬חיצוני‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה‪.‬‬
‫הסר את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫מקם מחדש את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הסרה של כרטיס הזיכרון‬
‫לפני הסרת כרטיס הזיכרון‪ ,‬ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה‪ .‬במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫יישומים ← הגדרות ← אחסון ← בטל את טעינת כרטיס ‪.SD‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬משוך את כרטיס הזיכרון החוצה‪.‬‬
‫‪3 3‬מקם מחדש את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫הסר את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע‪ .‬פעולה‬
‫זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים‪,‬‬
‫לרבות אובדן נתונים‪.‬‬
‫פרמוט של כרטיס הזיכרון‬
‫ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר‪ .‬יש לפרמט את כרטיס‬
‫הזיכרון במכשיר עצמו‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← אחסון ← פרמט כרטיס ‪ ← SD‬פרמט כרטיס ‪SD‬‬
‫← מחק הכל‪.‬‬
‫לפני פרמוט כרטיס הזיכרון‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪ .‬אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫בעת הפעלה ראשונה של המכשיר‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר‪.‬‬
‫כדי לכבות את המכשיר‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על כיבוי‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות‬
‫הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫אחיזה במכשיר‬
‫אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים‪ .‬דבר זה עשוי לגרום לבעיות‬
‫התקשרות או לריקון של הסוללה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫נעילה וביטול נעילה של המכשיר‬
‫לחיצה על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי גורמת לכיבוי המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה‪ .‬המכשיר‬
‫ננעל באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן מוגדר‪.‬‬
‫לביטול הנעילה של המכשיר‪ ,‬לחץ על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי או על כפתור הבית‪ ,‬והנף את האצבע בכל‬
‫כיוון שהוא באזור ביטול הנעילה של המסך‪.‬‬
‫ניתן לשנות את קוד ביטול הנעילה לפתיחת המכשיר‪ .‬ראה שינוי שיטת הנעילה של המסך לפרטים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫שימוש במסך המגע‬
‫ •אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית‬
‫עלולה לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫ •על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו‬
‫לחץ רב מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך‪ ,‬שהם מחוץ לאזור קלט המגע‪.‬‬
‫ •הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או‬
‫תמונות רפאים על המסך‪ .‬יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש באצבעות לשימוש במסך המגע‪.‬‬
‫הקשה‬
‫לפתיחת יישום‪ ,‬לבחירת פריט תפריט‪ ,‬ללחיצה על לחצן על המסך או להזנת תו באמצעות המקלדת‬
‫שעל המסך‪ ,‬הקש על הפריט הרצוי באצבע אחת‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש ממושכות על פריט למשך יותר מ‪ 2-‬שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫גרירה‬
‫לשינוי מיקום של סמל או תמונה ממוזערת‪ ,‬הקש עליו‪/‬ה ממושכות וגרור אותו‪/‬ה אל מיקום היעד‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי‪ .‬הקש הקשה‬
‫כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלקה‬
‫החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת לוח אחר‪ .‬החלק את‬
‫האצבע על המסך למעלה או למטה לגלילה ברחבי דף אינטרנט או רשימה‪ ,‬למשל רשימת אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫הרחקה וקירוב של שתי אצבעות‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט‪ ,‬מפה או תמונה‪ ,‬להגדלה (זום) של החלק הרצוי‪ .‬בצע‬
‫תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סמלי חיווי‬
‫הסמלים המוצגים בשורת המצב מספקים מידע בנוגע למצב המכשיר‪ .‬הסמלים המפורטים בטבלה‬
‫שלהלן הם הנפוצים ביותר‪.‬‬
‫ביישומים מסוימים‪ ,‬ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך‪ .‬כדי להציג את‬
‫שורת המצב‪ ,‬גרור מטה מהחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫אין אות‬
‫‪/‬‬
‫עוצמת האות‬
‫‪/‬‬
‫ניגש כעת לכרטיס ‪ SIM‬או ‪USIM‬‬
‫‪/‬‬
‫נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)‬
‫רשת ‪ GPRS‬מחוברת‬
‫רשת ‪ EDGE‬מחוברת‬
‫רשת ‪ UMTS‬מחוברת‬
‫רשת ‪ HSDPA‬מחוברת‬
‫רשת‪ HSPA+‎‬מחוברת‬
‫רשת ‪ LTE‬מחוברת‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת‬
‫התכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת‬
‫‪ GPS‬מופעל‬
‫שיחה פעילה‬
‫שיחה שלא נענתה‬
‫תכונת גלישת אוויר מופעלת‬
‫התכונה שהות חכמה או השהיה חכמה מופעלת‬
‫מסונכרן באמצעות האינטרנט‬
‫מחובר למחשב‬
‫אין כרטיס ‪ SIM‬או ‪USIM‬‬
‫הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה‬
‫‪26‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫התראה מופעלת‬
‫מצב השתקה מופעל‬
‫מצב רטט מופעל‬
‫מצב טיסה מופעל‬
‫אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות‬
‫עוצמת המתח בסוללה‬
‫לוחות ההתראות וההגדרות המהירות‬
‫שימוש בלוח ההתראות‬
‫בעת קבלת התראות חדשות‪ ,‬כגון הודעות או שיחות שלא נענו‪ ,‬מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב‪.‬‬
‫כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים‪ ,‬פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים‪.‬‬
‫גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪.‬‬
‫כדי לסגור את לוח ההתראות‪ ,‬גרור את השורה מתחתית המסך כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות‪.‬‬
‫הפעל הגדרות‪.‬‬
‫הפעל או השבת אפשרויות‪ .‬הקש‬
‫על אפשרויות והחזק‪ ,‬כדי להציג‬
‫הגדרות מפורטות יותר‪.‬‬
‫הצג את כל לחצני ההגדרות‬
‫המהירות‪.‬‬
‫הפעל את ‪ S‬מחפש‪.‬‬
‫הפעל התחברות מהירה‪.‬‬
‫כוונן את הבהירות‪.‬‬
‫נקה את כל ההתראות‪.‬‬
‫בחר כרטיס ‪ SIM‬או ‪.USIM‬‬
‫הקש על התראה‪ ,‬ובצע פעולות‬
‫שונות‪.‬‬
‫כוונון הבהירות‬
‫כדי להגדיר את המכשיר לכוונון אוטומטי של הבהירות‪ ,‬סמן את האפשרות אוט'‪ .‬לכוונון ידני של‬
‫הבהירות מהרמה האוטומטית‪ ,‬גרור את הסרגל כוונון הבהירות שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סרגל כוונון הבהירות ייעלם מלוח ההתראות‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בלוח ההגדרות המהירות‬
‫לוח ההתראות כולל כמה לחצני הגדרות מהירות‪ .‬כדי לראות לחצני הגדרות מהירות נוספים או‬
‫לגשת אליהם‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ .‬בעת פתיחת לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬ניתן להפעיל‬
‫או לבטל תכונות שונות ולקבוע הגדרות‪.‬‬
‫כדי לפתוח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬גרור את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות‪.‬‬
‫כדי לסגור את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬גרור את השורה מתחתית המסך כלפי מעלה‪.‬‬
‫לסידור מחדש של לחצני ההגדרות המהירות בלוח ההתראות‪ ,‬הקש על‬
‫ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום אחר‪.‬‬
‫‪ ,‬הקש על פריט והחזק‪,‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‪ :Wi-Fi‬הפעל או השבת את התכונה ‪ .Wi-Fi‬ראה התחברות לרשת ‪ Wi-Fi‬לפרטים‪.‬‬
‫ •מיקום‪ :‬הפעל או השבת את תכונת ה‪.GPS-‬‬
‫ •צליל ‪ /‬רטט ‪ /‬השתק‪ :‬הפעל או השבת את מצב קול ומצב שקט‪ .‬באפשרותך להגדיר את‬
‫המכשיר להפעיל רטט או להשתיק את כל הקולות במצב שקט‪.‬‬
‫ •סיבוב מסך‪ :‬אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר‪.‬‬
‫יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך‪.‬‬
‫ •‪ :Bluetooth‬הפעל או השבת את התכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫ •נתונים לנייד‪ :‬הפעל או השבת את החיבור לנתונים בנייד‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •האצת הורדה‪ :‬הפעל או השבת את תכונת מקדם ההורדות‪ .‬ראה שימוש במאיץ ההורדות‬
‫לפרטים‪.‬‬
‫ •חיסכון מרבי‪ :‬הפעל או השבת את מצב חיסכון מרבי בחשמל‪ .‬ראה שימוש בתכונת החיסכון‬
‫בחשמל לפרטים‪.‬‬
‫ •חלונות מרובים‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים‪ .‬ראה חלונות מרובים לפרטים‪.‬‬
‫ •ארגז כלים‪ :‬הסתר או הצג את סמל ערכת הכלים‪ .‬ראה ארגז כלים לפרטים‪.‬‬
‫ •נתב אלחוטי נייד‪ :‬הפעל או השבת את התכונה של שימוש ברשת ‪ Wi-Fi‬כמודם סלולרי‪ .‬ראה‬
‫שיתוף חיבור עם מכשירים ושימוש בנתב אלחוטי נייד לפרטים‪.‬‬
‫ •‪ :Screen Mirroring‬הפעל או השבת את התכונה של ‪ .Screen Mirroring‬ראה ‪Screen‬‬
‫‪ Mirroring‬לפרטים‪.‬‬
‫ •‪ :NFC‬הפעל או השבת את התכונה ‪ .NFC‬ראה ‪ NFC‬לפרטים‪.‬‬
‫ •סנכרן‪ :‬הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים‪.‬‬
‫ •שהות חכמה‪ :‬הפעל או השבת את התכונה שהות חכמה‪ .‬כאשר אתה מפעיל תכונה זו‪ ,‬המסך‬
‫נשאר דולק כל זמן שאתה מביט בו‪.‬‬
‫ •השהיה חכמה‪ :‬הפעל או השבת את התכונה השהיה חכמה‪ .‬כאשר אתה מפעיל תכונה זו‪,‬‬
‫ההפעלה מושהית באופן אוטומטי כאשר אתה מפנה את מבטך מהמסך‪.‬‬
‫ •חיסכון בסוללה‪ :‬הפעל או השבת את מצב חיסכון במתח‪ .‬ראה שימוש בתכונת החיסכון בחשמל‬
‫לפרטים‪.‬‬
‫ •מצב חסימה‪ :‬הפעל או השבת את מצב חסימה‪ .‬במצב חסימה‪ ,‬המכשיר יחסום הודעות‪.‬‬
‫לבחירת ההתראות שייחסמו‪ ,‬הקש על הגדרות ← מצב חסימה‪.‬‬
‫ •מצב טיסה‪ :‬הפעל או השבת את מצב טיסה‪.‬‬
‫ •מצב פרטי‪ :‬הפעל או השבת את מצב פרטי‪ .‬ראה מצב פרטי לפרטים‪.‬‬
‫ •רגישות מגע‪ :‬הפעל או השבת את תכונת הרגישות למגע‪ .‬ראה הגברת הרגישות של מסך‬
‫המגע לפרטים‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסכי הבית והיישומים‬
‫המסך הראשי‬
‫מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר‪ .‬הוא מציג יישומונים‪ ,‬קיצורי דרך‬
‫ליישומים ועוד‪ .‬יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים‪ ,‬כדי לספק‬
‫מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך‪.‬‬
‫מסך הבית יכול להתפרס על מספר לוחות‪ .‬להצגת לוחות אחרים‪ ,‬גלול שמאלה או ימינה‪ .‬לפרטים‬
‫על התאמה אישית של מסך הבית‪ ,‬עיין ב‪-‬ניהול מסכי הבית והיישומים‪.‬‬
‫יישומון‬
‫יישום‬
‫תיקייה‬
‫מחווני מסך‬
‫יישומים מועדפים‬
‫‪31‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫אפשרויות המסך הבית‬
‫הקש ממושכות על שטח ריק כלשהו במסך הבית‪ ,‬או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס‬
‫לאפשרויות הזמינות במסך הבית‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש ב'המגזין שלי'‬
‫הקש על‬
‫או גלול ימינה במסך הבית כדי לפתוח את המגזין שלי‪.‬‬
‫המגזין שלי מציג עדכונים חיים מרשתות חברתיות וחדשות שמעניינות אותך‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫לבחירה בתוכן שיוצג בחלונית‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן בחר את הקטגוריות שבהן אתה‬
‫מעוניין‪.‬‬
‫כדי לעדכן את התוכן באופן אוטומטי בעת פתיחת המגזין שלי‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫סמן את התיבה בצע רענון אוטומטי בפתיחה‪.‬‬
‫להשבתת התכונה המגזין שלי‪ ,‬במסך הבית‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק כלשהו‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש‬
‫על הגדרות מסך הבית ובטל את הבחירה באפשרות המגזין שלי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים‪ ,‬בכלל זה יישומים חדשים שהותקנו‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים כדי לפתוח את מסך היישומים‪ .‬כדי להציג לוחות אחרים‪ ,‬גלול‬
‫שמאלה או ימינה‪ ,‬או בחר מחוון מסך בחלק התחתון של המסך‪ .‬לפרטים על התאמה אישית של‬
‫מסך היישומים‪ ,‬עיין ב‪'-‬ניהול מסכי הבית והיישומים'‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫יישום‬
‫מחווני מסך‬
‫‪34‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פתיחת יישומים‬
‫במסך הבית או במסך היישומים‪ ,‬בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫כדי לפתוח רשימה של יישומים שבהם נעשה שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על‬
‫לפתיחה‪.‬‬
‫‪ ,‬ובחר סמל יישום‬
‫סגירת יישום‬
‫← ‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיים ליד היישום כדי לסגור אותו‪ .‬לסגירת כל היישומים‬
‫הקש על‬
‫← ‪.‬‬
‫הפועלים‪ ,‬הקש על סיים הכול‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫התקנה או הסרה של יישומים‬
‫(‪Samsung Apps (GALAXY Apps‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ייעודיים של ‪.Samsung‬‬
‫הקש על (‪ Samsung Apps (GALAXY Apps‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על חינם‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על הלחצן המציג את מחיר היישום‪.‬‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬המכשיר מעדכן באופן אוטומטי את כל היישומים המותקנים כאשר קיימת‬
‫גרסה חדשה זמינה‪ .‬כדי לשנות את הגדרת ברירת המחדל או לעדכן יישומים באופן ידני‪,‬‬
‫הקש על ← הגדרות ← עדכון אוטומטי של יישומים‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫חנות ‪Play‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ומשחקים שאותם תוכל להפעיל במכשיר‪.‬‬
‫הקש על חנות ‪ Play‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬המכשיר מעדכן באופן אוטומטי את כל היישומים המותקנים כאשר קיימת‬
‫גרסה חדשה זמינה‪ .‬כדי לשנות את הגדרת ברירת המחדל או לעדכן יישומים באופן ידני‪,‬‬
‫הקש על ← הגדרות ← עדכן אפליקציות באופן אוטומטי‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫הורדת יישומים מוצעים‬
‫ניתן לצפות ביישומים ייעודיים של ‪ Galaxy‬ולהוריד אותם‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← ‪ GALAXY Essentials‬והקש על‬
‫ליד יישום‪.‬‬
‫כדי להוריד את כל היישומים שברשימה‪ ,‬הקש על הורד הכל‪.‬‬
‫ניהול יישומים‬
‫הסרת התקנה או השבתה של יישומים‬
‫כדי להשבית יישומי ברירת מחדל‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← הסר‪/‬השבת יישומים‪.‬‬
‫על היישומים שניתן להשבית‪ .‬בחר ביישום כלשהו‪ ,‬והקש על השבת‪.‬‬
‫מופיע‬
‫כדי להסיר התקנה של יישומים שהורדת‪ ,‬במסך היישמים‪ ,‬הקש על ← יישומים שהורדו ← ←‬
‫הסר התקנה‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מנהל היישומים‪ ,‬בחר יישום ולאחר‬
‫מכן הקש על הסר התקנה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הפעלת יישומים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← הצג יישומים מושבתים‪ ,‬בחר יישומים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מנהל היישומים‪ ,‬גלול אל מושבת‪ ,‬בחר יישום‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על מופעל‪.‬‬
‫ •הסתרת יישומים‪ :‬הסתר יישומים במסך היישומים בלבד‪ .‬ניתן להמשיך להשתמש‬
‫ביישומים המוסתרים‪.‬‬
‫ •השבתת יישומים‪ :‬השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן‬
‫להסיר מהמכשיר‪ .‬לא ניתן להשתמש ביישומים מושבתים‪.‬‬
‫ •הסרת התקנה של יישומים‪ :‬הסר התקנה של יישומים שהורדת‪.‬‬
‫הזנת טקסט‬
‫מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות‪ ,‬יצירת תזכירים ועוד‪.‬‬
‫הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת הקלט‬
‫לאחת מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫מילות מפתח מומלצות‬
‫הגדר אפשרויות למקלדת של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫הזן אותיות רישיות )באנגלית(‪.‬‬
‫לשימוש באותיות רישיות בלבד‬
‫)באנגלית(‪ ,‬הקש על אפשרות זו‬
‫פעמיים‪.‬‬
‫דלג לשורה הבאה‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫הזן סימני פיסוק‪.‬‬
‫הגדרת שפות קלט‬
‫← בחר שפות קלט‪ ,‬ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש‪ .‬אם תבחר שתי שפות או‬
‫הקש על‬
‫יותר‪ ,‬תוכל לעבור בין שפות על‪-‬ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שינוי פריסת המקלדת‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬בחר שפה תחת שפות הזנה‪ ,‬ולאחר מכן בחר את המקלדת הרצויה‪.‬‬
‫במקלדת ‪ ,3x4‬כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים‪ .‬כדי להזין תו‪ ,‬הקש שוב ושוב על‬
‫המקש שמתאים לתו‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות של המקלדת‬
‫כדי להשתמש בפונקציות הבאות‪ .‬סמלים אחרים עשויים להופיע במקום סמל‬
‫הקש ממושכות על‬
‫ה‪ -‬תלוי בפונקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‪.‬‬
‫ • ‪ :‬הזן טקסט באמצעות הקול‪.‬‬
‫שנה את השפה‪.‬‬
‫פתח את המקלדת‪.‬‬
‫הפעל או השהה את תכונת הזנת‬
‫הטקסט באמצעות קול‪.‬‬
‫ודא שה‪ Wi-Fi-‬או הרשת הסלולרית מחוברים לפני השימוש בתכונה זו‪ .‬ייתכן שייגבו ממך‬
‫חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו דרך רשת סלולרית‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למצב כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫עבור למקלדת הרגילה‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף פריט מהלוח‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדר אפשרויות מקלדת‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למקלדת הצפה‪ .‬ניתן להזיז את המקלדת למיקום אחר על‪-‬ידי גרירת‬
‫‪.‬‬
‫עבור למקלדת הרגילה‪.‬‬
‫העתקה והדבקה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את‬
‫הקש על טקסט והחזק‪.‬‬
‫הטקסט‪.‬‬
‫או את‬
‫כדי לבחור את הטקסט הרצוי‪ ,‬או הקש על בחר הכל כדי לבחור את כל‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הנח את הסמן בנקודה שבה ברצונך להכניס את הטקסט והקש על‬
‫הקש על העתק או גזור‪ .‬הטקסט שנבחר מועתק ללוח‪.‬‬
‫טקסט שכבר העתקת‪ ,‬הקש על‬
‫← לוח ובחר בטקסט‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫← הדבק‪ .‬כדי להדביק‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בתכונת החיסכון בחשמל‬
‫מצב חיסכון בסוללה‬
‫חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיסכון בחשמל ← מצב חיסכון בסוללה‪ ,‬ולאחר מכן גרור‬
‫את המתג מצב חיסכון בסוללה ימינה‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חיסכון‬
‫בסוללה כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •הגבלת נתוני רקע‪ :‬מנע את השימוש של יישומים הפועלים ברקע בחיבור נתונים ניידים‪.‬‬
‫ •הגבל ביצועים‪ :‬הגבל אפשרויות שונות כגון כיבוי תאורת הרקע של יישומים אחרונים וכפתור‬
‫חזרה‪.‬‬
‫ •מצב גוון אפור‪ :‬הצג את הצבעים על המסך כגווני אפור‪.‬‬
‫מצב ’חיסכון מרבי בחשמל‘‬
‫השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה‪ .‬במצב חיסכון מרבי‬
‫באנרגיה המכשיר מבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •מציג את הצבעים על המסך בגווני אפור‪.‬‬
‫ •מגביל את היישומים הזמינים ליישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד‪.‬‬
‫ •משבית את החיבור לנתונים בנייד כשהמסך נכבה‪.‬‬
‫ •משבית את החיבור ל‪ Wi-Fi-‬ו‪.Bluetooth-‬‬
‫‪40‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיסכון בחשמל ← מצב ’חיסכון מרבי בחשמל‘‪ ,‬וגרור את‬
‫המתג מצב ’חיסכון מרבי בחשמל‘ ימינה‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על‬
‫חיסכון מרבי כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הפעל הודעות‪.‬‬
‫הפעל טלפון‪.‬‬
‫הוסף יישומים לשימוש‪.‬‬
‫הפעל דפדפן‪.‬‬
‫אומדן זמן המתנה מרבי‬
‫עוצמת המתח הנותרת בסוללה‬
‫כדי להוסיף יישום למסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫ובחר יישום‪.‬‬
‫כדי להסיר יישום ממסך הבית‪ ,‬הקש על ← הסר‪ ,‬בחר יישום עם‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫לשינוי הגדרות קישוריות הרשת ועוד‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪.‬‬
‫כדי להשבית את תכונת החיסכון המרבי באנרגיה‪ ,‬הקש על ← כבה מצב 'חיסכון מרבי באנרגיה'‪.‬‬
‫זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא‬
‫נעשה שימוש במכשיר‪ .‬זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫גישה למידע עזרה‬
‫לכניסה למידע עזרה של יישום תוך כדי השימוש בו‪ ,‬הקש על ← עזרה‪.‬‬
‫היכנס למידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות ← עזרה‪.‬‬
‫ •ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫ •ודא שה‪ Wi-Fi-‬או הרשת הסלולרית מחוברים לפני השימוש בתכונה זו‪ .‬ייתכן שייגבו‬
‫ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו דרך רשת סלולרית‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫התאמה אישית‬
‫מעבר למצב קל‬
‫מצב קל מספק חוויית משתמש קלה יותר באמצעות שימוש בפריסת מסך פשוטה יותר ובסמלים‬
‫גדולים יותר במסך הבית‪ .‬ניתן להיכנס ליישומים הכי פופולריים ולהגדרות הנמצאות בשימוש התכוף‬
‫ביותר וכן להוסיף קיצורי דרך לאנשי קשר מועדפים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מצב קל ← מצב קל‪ ,‬בחר יישומים להחלת פריסה פשוטה‬
‫יותר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על בצע‪.‬‬
‫כדי לחזור למצב רגיל‪ ,‬במסך הבית‪ ,‬הקש על הגדרות קלות ← מצב קל ← מצב רגיל ← בצע‪.‬‬
‫ניהול קיצורי דרך‬
‫להוספת קיצור דרך ליישום במסך הבית‪ ,‬גלול את המסך שמאלה‪ ,‬הקש על‬
‫ובחר יישום‪.‬‬
‫להוספת קיצור דרך לאיש קשר במסך הבית‪ ,‬גלול את המסך ימינה והקש על‬
‫‪.‬‬
‫למחיקת קיצור דרך ממסך הבית‪ ,‬הקש על ← ערוך‪ ,‬בחר יישום או איש קשר באמצעות‬
‫או‬
‫ניהול מסכי הבית והיישומים‬
‫ניהול מסך הבית‬
‫הוספת פריטים‬
‫הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך היישומים‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומונים למסך הבית‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית‪ ,‬הקש על ווידג'טים‪,‬‬
‫הקש ממושכות על יישומון‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪.‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫הזזה והסרה של פריטים‬
‫הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיצורי הדרך‪ ,‬בחלק התחתון של מסך‬
‫הבית‪.‬‬
‫כדי להסיר פריט‪ ,‬הקש עליו והחזק‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור אותו אל האפשרות הסר המופיעה בחלק‬
‫העליון של המסך‪.‬‬
‫יצירת תיקייה‬
‫‪11‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישום והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות צור תיקייה בחלק‬
‫העליון של המסך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫הזן שם לתיקייה‪.‬‬
‫‪ ,‬בחר יישומים להעברה אל התיקייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫ניהול לוחות‬
‫הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית כדי להוסיף‪ ,‬להזיז או להסיר לוח‪.‬‬
‫כדי להוסיף לוח‪ ,‬גלול שמאלה אל הלוח האחרון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להזיז לוח‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להסיר לוח‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות הסר‬
‫בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫כדי להגדיר לוח כמסך הבית הראשי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫ניהול מסך היישומים‬
‫שינוי מצב תצוגה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← הצג כ ובחר שיטת מיון‪.‬‬
‫הסתרת יישומים‬
‫הסתר יישומים שאינך מעוניין לראות במסך היישומים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← הסתר יישומים‪ ,‬בחר יישומים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← הצג יישומים מוסתרים‪ ,‬בחר יישומים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫הזזת פריטים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← עריכה‪ .‬הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫כדי להעביר פריט אל לוח חדש‪ ,‬גרור אותו אל האפשרות צור דף המופיעה בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫יצירת תיקיות‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← צור תיקייה‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על ← עריכה‪ ,‬הקש ממושכות על‬
‫יישום‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות צור תיקייה בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫הזן שם לתיקייה‪.‬‬
‫‪ ,‬בחר יישומים להעברה אל התיקייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫שינוי שיטת הנעילה של המסך‬
‫ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה אל המידע האישי שלך מאחרים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת‬
‫המסך‪ .‬לביטול נעילה של המכשיר‪ ,‬נדרש קוד ביטול נעילה‪.‬‬
‫אם שכחת את קוד ביטול הנעילה‪ ,‬הבא את המכשיר למרכז שירות של ‪ Samsung‬לצורך‬
‫איפוס‪.‬‬
‫דפוס‬
‫שרטט דפוס ביטול נעילה על‪-‬ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות‪ ,‬ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם‬
‫נוספת לצורך אימות‪ .‬הגדר קוד ‪ PIN‬לצורך גיבוי‪ ,‬לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס‬
‫ביטול הנעילה‪.‬‬
‫טביעת אצבע‬
‫הכנס את טביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסך‪ .‬ראה סורק טביעת אצבע לפרטים‪.‬‬
‫‪PIN‬‬
‫קוד ‪ PIN‬כולל ספרות בלבד‪ .‬הזן לפחות ארבע ספרות‪ ,‬ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת‬
‫לצורך אימות‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫סיסמה‬
‫סיסמה כוללת תווים וספרות‪ .‬הזן לפחות ארבעה תווים‪ ,‬כולל מספרים וסמלים‪ ,‬ולאחר מכן הזן את‬
‫הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות‪.‬‬
‫הגדרת טפט‬
‫הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית או מסך הנעילה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← טפט‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך הבית‪ ,‬הקש ממושכות על שטח‬
‫ריק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על טפטים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬גלול שמאלה או ימינה‪ ,‬ובחר מהתמונות המוצגות בחלק התחתון של המסך‪.‬‬
‫בחר מסך לשינוי או להחלת הטפט‪.‬‬
‫כדי לבחור תמונות שצולמו במצלמת המכשיר‪ ,‬או תמונות אחרות‪ ,‬הקש על תמונות נוספות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על הגדר טפט או על סיום‪.‬‬
‫החלפת צלצולים‬
‫החלף את הצלצולים לקבלת שיחות נכנסות והתראות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← צליל‪.‬‬
‫כדי להגדיר צלצול לשיחות נכנסות‪ ,‬הקש על צלצול ← כרטיס ‪ SIM‬או ‪ ← USIM‬צלצולים‪ ,‬בחר‬
‫צלצול‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור‪ .‬כדי להשתמש בשיר המאוחסן במכשיר או בחשבון שלך כצלצול‪,‬‬
‫הקש על הוספה‪.‬‬
‫כדי להגדיר צלצול להתראות‪ ,‬הקש על צלצול ← כרטיס ‪ SIM‬או ‪ ← USIM‬הודעות‪ ,‬בחר צלצול‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫הגדרת חשבונות‬
‫הוספת חשבונות‬
‫לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום‪ .‬צור חשבונות משתמש להנאה‬
‫מחוויית שימוש מיטבית במכשיר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות ← הוסף חשבון‪ ,‬ובחר שירות חשבון‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת יצירת החשבון‪.‬‬
‫כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך‪ ,‬בחר חשבון‪ ,‬וסמן פריטים לסינכרון‪.‬‬
‫הסרת חשבונות‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות‪ ,‬בחר חשבון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ← הסר‬
‫חשבון‪.‬‬
‫העברת אנשי קשר ממכשירים אחרים למכשירך‬
‫העברת אנשי קשר באמצעות ‪Samsung Smart Switch‬‬
‫באפשרותך להעביר את אנשי הקשר מהמכשיר הקודם למכשיר החדש באמצעות ‪Smart Switch‬‬
‫(לניידים ומחשבים)‪ .‬לפרטים נוספים‪ ,‬בקר ב‪.www.samsung.com/smartswitch-‬‬
‫‪ Samsung Smart Switch‬לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים‪.‬‬
‫שימוש ב‪Smart Switch Mobile-‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להעביר את אנשי הקשר מהאייפון או ממכשיר אנדרואיד קודם למכשירך‬
‫החדש‪ .‬ניתן להוריד את היישום מ‪Samsung Apps (GALAXY Apps(-‬או מ‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫‪48‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במכשיר‪ ,‬בחר אחת מהאפשרויות בהתאם לסוג המכשיר הקודם ועקוב אחרי ההוראות‬
‫במכשיר‪ ,‬הקש על ‪.Smart Switch Mobile‬‬
‫המופיעות על המסך‪.‬‬
‫אם המכשיר הקודם שלך הוא מכשיר אנדרואיד‪ ,‬ודא שהיישום ‪ Smart Switch Mobile‬מותקן‬
‫במכשיר‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרה‪.‬‬
‫שימוש ב‪ Smart Switch-‬עם מחשבים‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לייבא את גיבוי אנשי הקשר שלך (ממכשירים ניידים של היצרן שנבחר)‬
‫מהמחשב למכשיר‪ .‬ניתן להוריד את היישום מ‪.www.samsung.com/smartswitch-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במחשב‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫‪3 3‬חבר את המכשיר הנוכחי שלך למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪4 4‬במחשב‪ ,‬לחץ על היצרן של המכשיר הקודם‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להעביר‬
‫גבה במחשב את אנשי הקשר ממכשיר קודם‪ .‬לפרטים‪ ,‬צור קשר עם יצרן המכשיר‪.‬‬
‫את אנשי הקשר אל המכשיר שלך‪.‬‬
‫העברת אנשי קשר באמצעות ‪Samsung Kies‬‬
‫יבא מהמחשב את גיבוי אנשי הקשר שלך באמצעות ‪ Samsung Kies‬על מנת לשחזר את רשימת‬
‫אנשי הקשר במכשירך‪ .‬ניתן גם לגבות את אנשי הקשר למחשב באמצעות ‪ .Samsung Kies‬ראה‬
‫התחברות עם ‪ Samsung Kies‬לפרטים‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫קישוריות רשת‬
‫התחברות לרשת סלולרית‬
‫חבר את המכשיר לרשת סלולרית כדי להשתמש באינטרנט כאשר אין רשת ‪ Wi-Fi‬זמינה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← שימוש בנתונים‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה נתונים בנייד‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על נתונים לנייד כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫התחברות לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫חבר את המכשיר לרשת ‪ Wi-Fi‬כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים‪.‬‬
‫לאפשרויות נוספות‪ ,‬עיין ב‪.Wi-Fi-‬‬
‫ •המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה‪.‬‬
‫ניתן להפעיל את ה‪ WLAN-‬בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה‪ ,‬אך לא‬
‫ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה‪.‬‬
‫ •כבה את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ .Wi-Fi‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש‬
‫ממושכות על ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר רשת מרשימת רשתות ה‪ Wi-Fi-‬שזוהו‪ .‬הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל‬
‫גרור את המתג ‪ Wi-Fi‬ימינה‪.‬‬
‫מנעול‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על התחבר‪ .‬לאחר שהמכשיר מתחבר לרשת ‪ ,Wi-Fi‬הוא מתחבר אליה באופן אוטומטי‬
‫בכל פעם שהיא זמינה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫תשר תוירושיק‬
‫הוספת רשתות ‪Wi-Fi‬‬
‫אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימת הרשתות‪ ,‬הקש על האפשרות הוסף רשת ‪ Wi-Fi‬בחלק‬
‫התחתון של רשימת הרשתות‪ .‬הזן את שם הרשת בשדה שם רשת ‪ ,SSID‬בחר בסוג האבטחה‪ ,‬אם‬
‫לא מדובר ברשת פתוחה‪ ,‬הזן את הסיסמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על האפשרות התחבר‪.‬‬
‫הפעלת ‪Wi-Fi Passpoint‬‬
‫‪ Wi-Fi Passpoint‬מאפשר למכשיר לחפש רשת ‪ Wi-Fi‬מאושרת ולהתחבר אליה‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בתכונה ‪ Passpoint‬כדי להתחבר לרשתות ‪ Wi-Fi‬ציבוריות התומכות באימות אוטומטי‪ .‬כשתזוז אל‬
‫מיקום חדש‪ ,‬המכשיר יחפש רשת ‪ Wi-Fi‬מאושרת אחרת‪ ,‬ויתחבר אליה‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור‪.‬‬
‫הקש על ← מתקדם‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה ‪.Passpoint‬‬
‫מחיקת רשתות ‪Wi-Fi‬‬
‫ניתן למחוק כל רשת שאי פעם נעשה בה שימוש‪ ,‬כולל הרשת הנוכחית‪ ,‬על מנת שהמכשיר לא‬
‫יתחבר אליה באופן אוטומטי‪ .‬בחר את הרשת ברשימת הרשתות והקש על האפשרות שכח‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫תשר תוירושיק‬
‫שימוש במאיץ ההורדות‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להוריד קבצים גדולים במהירות רבה יותר דרך רשתות ‪ Wi-Fi‬ורשתות‬
‫סלולריות בו‪-‬זמנית‪ .‬לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬ודא כי תכונות חיבור הנתונים לנייד ורשת ה‪Wi-Fi-‬‬
‫מופעלות‪ .‬אות ‪ Wi-Fi‬חזק יותר יספק מהירות הורדה גבוהה יותר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← האצת הורדה‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג האצת הורדה‬
‫ימינה‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על האצת הורדה כדי להפעיל‪.‬‬
‫ •ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת הורדת קבצים דרך רשת סלולרית‪.‬‬
‫ •כאשר אתה מוריד קבצים גדולים‪ ,‬המכשיר עשוי להתחמם‪ .‬אם המכשיר עולה על‬
‫טמפרטורה מוגדרת‪ ,‬התכונה תכבה‪.‬‬
‫ •אם אותות הרשת אינם יציבים‪ ,‬הדבר עלול להשפיע על המהירות ועל הביצועים של‬
‫תכונה זו‪.‬‬
‫ •אם קיים פער ניכר במהירות העברת הנתונים בין רשת ה‪ Wi-Fi-‬לרשת הסלולרית‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמכשיר יעשה שימוש רק בחיבור המהיר ביותר‪.‬‬
‫ •תכונה זו תומכת בפרוטוקול ‪ Hypertext Transmission (HTTP) 1.1‬בלבד‪ .‬לא ניתן‬
‫להשתמש בתכונה זו עם פרוטוקולים אחרים‪ ,‬כגון ‪ HTTPS‬או ‪.FTP‬‬
‫שימוש במעבר רשתות חכם‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לשמור על חיבור יציב לרשת בעת גלישה בדפי אינטרנט‪ ,‬הורדת תוכן ועוד‪.‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬ודא כי תכונות חיבור הנתונים לנייד ורשת ה‪ Wi-Fi-‬מופעלות‪.‬‬
‫ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו דרך רשת סלולרית‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן סמן את התיבה החלפת רשת חכמה‪.‬‬
‫המכשיר עובר באופן אוטומטי מרשת ‪ Wi-Fi‬לרשת סלולרית כאשר רשת ה‪ Wi-Fi-‬הנוכחית חלשה‬
‫או בלתי‪-‬יציבה‪ .‬כאשר האות של רשת ה‪ Wi-Fi-‬יתחזק‪ ,‬המכשיר יעבור מהרשת הניידת בחזרה אל‬
‫רשת ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫‪52‬‬
‫תשר תוירושיק‬
‫שיתוף חיבור עם מכשירים ושימוש בנתב אלחוטי‬
‫נייד‬
‫אודות מודם סלולרי ונתב אלחוטי נייד‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לשתף את חיבור הנתונים לנייד של המכשיר עם מחשבים או מכשירים‬
‫אחרים אם קיים חיבור אינטרנט זמין‪ .‬ניתן לבצע את החיבורים דרך תכונת ה‪,Wi-Fi-‬‏‪ USB‬או‬
‫תכונת ה‪.Bluetooth-‬‬
‫ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫שימוש בנתב אלחוטי נייד‬
‫השתמש במכשירך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם‬
‫מכשירים אחרים‪.‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •ודא שתכונת ה‪ Wi-Fi-‬אינה מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שחיבור הנתונים הניידים של המכשיר מופעל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את המתג נתב אלחוטי נייד ימינה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← הגדרות נתב אלחוטי נייד ← נתב אלחוטי נייד‪.‬‬
‫ • מופיע בשורת המצב‪ .‬מכשירים אחרים יכולים למצוא את המכשיר שלך ברשימת רשתות‬
‫ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫ •כדי להגדיר סיסמה עבור הנתב האלחוטי הקש על ← הגדר תצורה‪ ,‬ובחר את רמת‬
‫האבטחה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הזן סיסמה‪ ,‬והקש על שמור‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬במכשיר המחובר‪ ,‬השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט‪.‬‬
‫במסך של המכשיר האחר‪ ,‬חפש ובחר את המכשיר שלך מתוך רשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫‪53‬‬
‫תשר תוירושיק‬
‫שימוש בשיתוף של חיבור רשת סלולרית באמצעות ‪USB‬‬
‫שתף את חיבור הנתונים לנייד של המכשיר עם מחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪3 3‬סמן את התיבה שימוש כמודם סלולארי ‪.USB‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← הגדרות נתב אלחוטי נייד‪.‬‬
‫מופיע בשורת המצב כאשר שני המכשירים מחוברים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫במחשב‪ ,‬השתמש בחיבור הנתונים לנייד של המכשיר‪.‬‬
‫שימוש בשיתוף של חיבור רשת סלולרית באמצעות ‪Bluetooth‬‬
‫שתף את חיבור הנתונים לנייד של המכשיר עם מחשבים מחוברים ומכשירים אחרים באמצעות‬
‫‪.Bluetooth‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •ודא כי המכשיר שלך מתואם עם המכשיר האחר דרך ‪ .Bluetooth‬ראה ‪ Bluetooth‬לפרטים‪.‬‬
‫ •ודא כי המחשב שאליו אתה מחובר תומך בתכונת ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן את התיבה שימוש כמודם ‪.Bluetooth‬‬
‫‪3 3‬במכשיר המחובר‪ ,‬פתח את מסך הגדרות ה‪ Bluetooth-‬והקש על‬
‫במכשיר‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← הגדרות נתב אלחוטי נייד‪.‬‬
‫← גישה לאינטרנט‪.‬‬
‫מופיע בשורת המצב כאשר שני המכשירים מחוברים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫במכשיר המחובר‪ ,‬השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט‪.‬‬
‫שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫תנועות ושימושיות‬
‫שליטה בתנועות‬
‫טלטול עז של המכשיר‪ ,‬או חבטות עזות בו‪ ,‬עלולים לגרום לקלט לא מכוון‪ .‬יש לשלוט‬
‫בתנועות כהלכה‪.‬‬
‫עיון באוויר‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ← עיון באוויר‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג‬
‫עיון באוויר ימינה‪.‬‬
‫דפדף בין הדפים או הרשימות תוך הנעת ידך מעל החיישן בכיוון שאליו אתה רוצה לדפדף‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫שיחה ישירה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ← שיחה ישירה‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג‬
‫שיחה ישירה ימינה‪.‬‬
‫בעת הצגה של פרטי שיחות‪ ,‬הודעות או אנשי קשר‪ ,‬יש להרים את המכשיר ולהניחו ליד האוזן‬
‫לביצוע שיחה‪.‬‬
‫התראה חכמה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ← התראה חכמה‪ ,‬ולאחר מכן גרור את‬
‫המתג התראה חכמה ימינה‪.‬‬
‫כשאתה מרים את המכשיר לאחר שהיה מונח ללא פעילות למשך זמן‪-‬מה‪ ,‬או לאחר כיבוי המסך‪,‬‬
‫המכשיר רוטט אם היו לך שיחות שלא נענו או הודעות חדשות‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫השתק‪/‬השהה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ← השתק‪/‬השהה‪ ,‬ולאחר מכן גרור את‬
‫המתג השתק‪/‬השהה ימינה‪.‬‬
‫כיסוי המסך בכף היד‬
‫כסה את המסך בכף היד כדי להשתיק שיחות נכנסות או התראות‪ ,‬או להשהות את ניגון המדיה‪.‬‬
‫הפיכת המכשיר על פניו‬
‫הפוך את המכשיר על פניו כדי להשתיק שיחות נכנסות או התראות‪ ,‬או להשהות את ניגון המדיה‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫השהיה חכמה‬
‫ההפעלה מושהית באופן אוטומטי כאשר אתה מפנה את מבטך מהמסך‪ .‬ההפעלה תתחדש כשתשוב‬
‫ותביט במסך‪.‬‬
‫החלק בעזרת כף היד ללכידה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ← החלק בעזרת כף היד ללכידה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן גרור את המתג החלק בעזרת כף היד ללכידה ימינה‪.‬‬
‫הנח את צד ידך על המסך‪ ,‬והחלק אותה לרוחב המסך מימין לשמאל או להפך כדי לצלם תמונת‬
‫מסך‪ .‬התמונה נשמרת תחת תיקיית גלריה ← ← גלריה ← ‪.Screenshots‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫תצוגת אוויר‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לבצע פונקציות שונות כאשר האצבע מרחפת מעל למסך‪ .‬הצבע על המסך‬
‫כדי לראות תצוגה מקדימה של תוכן או חלון מוקפץ עם מידע‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תצוגת אוויר‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג תצוגת אוויר‬
‫ימינה‪.‬‬
‫חלונות מרובים‬
‫אודות חלונות מרובים‬
‫השתמש בתכונה זו להפעלת שני יישומים על המסך בו‪-‬זמנית‪ .‬באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי‬
‫להציג הודעות דוא"ל או להשתמש באינטרנט תוך כדי משחק וידאו‪.‬‬
‫הפעלת חלונות מרובים‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חלונות מרובים‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג חלונות‬
‫מרובים ימינה‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חלונות מרובים כדי‬
‫להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫‪22‬‬
‫הקש על בצדו השמאלי של המסך כדי לפתוח את מגש החלונות המרובים‪.‬‬
‫לשונית מגש חלונות מרובים‬
‫‪33‬‬
‫הקש ממושכות על סמל יישום כדי להפעילו ממגש החלונות המרובים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור אותו‬
‫לאחד משני החלונות‪.‬‬
‫סמלי יישומים הנושאים את הסימן‬
‫ניתן להפעיל בו‪-‬זמנית בחלון נפרד על אותו מסך‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫יצירת שילוב של חלונות מרובים‬
‫השתמש בתכונה זו לשמירת השילוב של יישומי החלונות המרובים הנוכחיים שפועלים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את המגש 'חלונות מרובים' והקש על‬
‫הפעל שני יישומים בחלונות מרובים על מסך מפוצל‪.‬‬
‫← צור‪.‬‬
‫השילוב הפועל הנוכחי של חלונות מרובים יתווסף למגש 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫התאמת גודל החלון‬
‫לכוונון גודל החלונות‪ ,‬גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫שימוש באפשרויות 'חלונות מרובים'‬
‫כאשר אתה משתמש ביישומים בחלונות מרובים‪ ,‬בחר חלון יישום‪ ,‬ומסגרת לבנה תופיע סביבו‪ .‬הקש‬
‫על המעגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫ •‬
‫‪ :‬גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר‪ .‬בחלון הנבחר‪ ,‬הקש על פריט‬
‫מסוים והחזק‪ ,‬וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון אחר‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סגור את היישום‪.‬‬
‫שינוי סדר היישומים במגש 'חלונות מרובים'‬
‫באפשרותך לשנות את סדר היישומים במגש 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חלונות מרובים‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג חלונות‬
‫מרובים ימינה‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חלונות מרובים כדי‬
‫להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫← עריכה‪.‬‬
‫פתח את המגש 'חלונות מרובים' והקש על‬
‫המכשיר יציג את היישומים הזמינים לשימוש במגש 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫‪33‬‬
‫הקש על יישום והחזק‪ ,‬וגרור אותו אל המגש 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על סיום‪.‬‬
‫ארגז כלים‬
‫באפשרותך להפעיל בקלות יישומים שונים מסמל ערכת הכלים תוך כדי שימוש ביישומים אחרים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ארגז כלים‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג ארגז כלים ימינה‪.‬‬
‫יופיע על המסך‪.‬‬
‫פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על ארגז כלים כדי להפעיל‪.‬‬
‫כדי להפעיל יישום‪ ,‬הקש על‬
‫‪ ,‬ובחר יישום‪.‬‬
‫כדי להזיז את סמל ערכת הכלים‪ ,‬הקש על‬
‫וגרור אותו למיקום אחר‪.‬‬
‫כדי לשנות את היישומים הנמצאים בערכת הכלים‪ ,‬הקש על‬
‫האפשרות עריכה‪.‬‬
‫כדי להסתיר את סמל ערכת הכלים‪ ,‬הקש על‬
‫והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אל‬
‫והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אל האפשרות הסר‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫פעולה ביד אחת‬
‫ניתן לעבור למצב תפעול ביד אחת להפעלה נוחה של המכשיר ביד אחת‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← פעולה ביד אחת‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג פעולה ביד‬
‫אחת ימינה‪.‬‬
‫כדי לעבור למצב תפעול ביד אחת‪ ,‬החזק את המכשיר ביד אחת‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור במהירות את‬
‫אגודלך מקצה המסך למרכז המסך וחזרה‪.‬‬
‫חזור לתצוגת מסך מלא‪.‬‬
‫פתח את תפריט הצד והיכנס‬
‫ליישומים מועדפים‪.‬‬
‫הגדל או הקטן את גודל המסך‪.‬‬
‫פתח את תפריט הצד והיכנס‬
‫לאנשי קשר מועדפים‪.‬‬
‫חזור למסך הראשי‪.‬‬
‫פתח את רשימת היישומים‬
‫האחרונים‪.‬‬
‫חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫ניהול קיצורי דרך לאנשי קשר או יישומים‬
‫באפשרותך לנהל את קיצורי הדרך לאנשי קשר או יישומים באמצעות פתיחת תפריט הצד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על בחלק התחתון של תפריט הצד‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש ממושכות על יישום או על תמונה של איש קשר‪ ,‬וגרור אותו אל תפריט הצד‪.‬‬
‫הקש על‬
‫או על‬
‫כדי לפתוח את תפריט הצד‪.‬‬
‫למחיקת קיצור הדרך לאיש הקשר או ליישום‪ ,‬הקש על‬
‫‪44‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הגברת הרגישות של מסך המגע‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להפעיל את המסך כאשר אתה לובש כפפות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תצוגה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה הגדל את רגישות‬
‫המגע‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על רגישות מגע כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫ •יש להשתמש בכפפות עור לשיפור הזיהוי בעת נגיעה במסך‪ .‬ייתכן שסוגי חומרים אחרים‬
‫לא יזוהו‪.‬‬
‫ •לקבלת תוצאות מיטביות‪ ,‬בעת שימוש בכפפות‪ ,‬יש להקיש על המסך בחוזקה‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמסך לא יגיב אם אתה עוטה כפפות בעת שימוש במכשיר באמצעות כיסוי המסך‬
‫‪.S View‬‬
‫‪66‬‬
‫טלפון‬
‫ביצוע שיחות‬
‫הקש על טלפון במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על לוח מקשים‪ ,‬הזן מספר טלפון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על או לביצוע שיחה קולית או על‬
‫לביצוע שיחת וידאו‪ .‬ניתן גם לבצע שיחות אל מספרי טלפון המופיעים ביומן שיחות‪ ,‬מועדפים ואנשי‬
‫קשר‪.‬‬
‫הצג יומני שיחות והודעות‪.‬‬
‫הצג אנשי קשר מועדפים‪.‬‬
‫הזן את המספר באמצעות לוח‬
‫המקשים‪.‬‬
‫הצג את רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הוסף את המספר לרשימת אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫הצג את מספר הטלפון בתצוגה‬
‫מקדימה‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫ןופלט‬
‫ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר‬
‫הקש על יומן שיחות או על אנשי קשר‪ ,‬ולאחר מכן גרור איש קשר או מספר טלפון ימינה כדי לבצע‬
‫שיחה‪.‬‬
‫כדי להשבית את תכונת ההתקשרות על‪-‬ידי גרירת סמל ימינה‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← אנשי‬
‫קשר‪ ,‬ולאחר מכן בטל את הבחירה באפשרות החלק לביצוע שיחה או שליחת הודעה‪.‬‬
‫ביצוע שיחות מרשימת המועדפים‬
‫כדי להתקשר בקלות אל אנשי קשר שעמם אתה נמצא בקשר תדיר‪ ,‬הוסף אותם לרשימת אנשי‬
‫הקשר המועדפים‪.‬‬
‫כדי להוסיף אנשי קשר לרשימת המועדפים‪ ,‬הקש על אנשי קשר‪ ,‬בחר איש קשר‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫על ‪.‬‬
‫כדי להתקשר אל איש קשר מועדף‪ ,‬הקש על מועדפים‪ ,‬ובחר איש קשר‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫ןופלט‬
‫חיזוי מספרים‬
‫הקש על לוח מקשים‪.‬‬
‫בעת הזנת מספרים באמצעות לוח המקשים‪ ,‬מופיעים חיזויים אוטומטיים‪ .‬בחר אחד מהם לביצוע‬
‫שיחה‪.‬‬
‫מספרי חיוג מהיר‬
‫הקש על לוח מקשים‪.‬‬
‫לשימוש במספרי החיוג המהיר‪ ,‬הקש ממושכות על הספרה המתאימה‪.‬‬
‫להקצאת איש קשר למספר חיוג מהיר‪ ,‬בחר מספר חיוג מהיר זמין בלוח המקשים והקש עליו‬
‫ממושכות‪ ,‬הקש על אישור‪ ,‬ולאחר מכן בחר איש קשר‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← ← חיוג‬
‫מהיר‪ ,‬בחר מספר ולאחר מכן בחר איש קשר‪.‬‬
‫ביצוע שיחה בינלאומית‬
‫הקש על לוח מקשים‪.‬‬
‫הקש על ‪ 0‬והחזק‪ ,‬עד להופעת הסימן ‪ .+‬הזן את קוד הארץ‪ ,‬קוד האזור ומספר הטלפון‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על או ‪.‬‬
‫כדי לחסום שיחות בינלאומיות יוצאות‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← שיחה ← הגדרות נוספות ←‬
‫כרטיס ‪ SIM‬או ‪ ← USIM‬הגבלת שיחה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר סוג שיחה‪ ,‬ובטל את הבחירה באפשרות‬
‫שיחות בינלאומיות‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫ןופלט‬
‫קבלת שיחות‬
‫מענה לשיחה‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫אם מופיע חלון קופץ של התראת שיחה תוך כדי השימוש ביישום כלשהו‪ ,‬הקש על קבל בחלון‬
‫הקופץ‪.‬‬
‫אם שירות שיחה ממתינה מופעל‪ ,‬ניתן לבצע שיחה נוספת‪ .‬כאשר השיחה השנייה נענית‪ ,‬השיחה‬
‫הראשונה עוברת להמתנה‪.‬‬
‫דחיית שיחה‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫אם מופיע חלון קופץ של התראת שיחה תוך כדי השימוש ביישום כלשהו‪ ,‬הקש על דחה בחלון‬
‫הקופץ‪.‬‬
‫לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה‪.‬‬
‫ליצירה של הודעות דחייה שונות‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על טלפון ← ← הגדרות ← שיחה ←‬
‫דחיית שיחה ← הגדר הודעות דחיית שיחה ← צור‪.‬‬
‫דחייה אוטומטית של שיחות ממספרים לא רצויים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על טלפון במסך היישומים‪.‬‬
‫← הגדרות ← שיחה ← דחיית שיחה ← מצב דחייה אוטומטית ← מספרי דחייה‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הקש על שמור‪.‬‬
‫הקש על רשימת דחייה אוטומטית ← צור‪ ,‬הזן מספר ושייך אותו לקטגוריה‪.‬‬
‫שיחות שלא נענו‬
‫מופיע בשורת המצב‪ .‬פתח את לוח ההתראות להצגת‬
‫אם התקבלה שיחה שלא נענתה‪ ,‬הסמל‬
‫רשימה של שיחות שלא נענו‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על טלפון ← יומן שיחות כדי להציג‬
‫את השיחות שלא נענו‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫ןופלט‬
‫במהלך שיחה‬
‫במהלך שיחה קולית‬
‫זמינות הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגבר את עוצמת הקול‪.‬‬
‫ •הוסף שיחה‪ :‬חייג למספר נוסף‪.‬‬
‫ •לוח מקשים‪ :‬פתח את לוח המקשים‪.‬‬
‫ •סי' שיחה‪ :‬סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫ •רמקול‪ :‬הפעל או השבת את הרמקול‪ .‬במהלך השימוש ברמקול‪ ,‬יש לדבר לתוך המיקרופון‬
‫שבחלקו העליון של המכשיר ולהרחיק את המכשיר מהאוזניים‪.‬‬
‫ •השתק‪ :‬כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫ •‪ :Bluetooth‬עבור לאוזניית ‪ ,Bluetooth‬אם מחוברת למכשיר‪.‬‬
‫ • ← החזק‪ :‬העבר שיחה להמתנה‪ .‬הקש על המשך שיחה לאחזור השיחה ממצב המתנה‪.‬‬
‫ • ← אנשי קשר‪ :‬פתח את רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ • ← תזכיר‪ :‬צור תזכיר‪.‬‬
‫ • ← הודעות‪ :‬שלח הודעה‪.‬‬
‫ • ← התאם אישית צליל שיחה‪ :‬בחר סוג של צליל שיחה לשימוש עם אוזנייה‪.‬‬
‫ • ← הגדרות‪ :‬שנה את הגדרות השיחה‪.‬‬
‫כאשר אתה מפעיל יישום במהלך שיחה‪ ,‬מופיע חלון קופץ על מסך השיחה ( )‪ .‬תוכל להמשיך לדבר‬
‫בטלפון תוך כדי שימוש ביישומים‪.‬‬
‫כדי להזיז את החלון הקופץ‪ ,‬גרור אותו למיקום אחר‪.‬‬
‫כדי למחוק את החלון הקופץ‪ ,‬הקש עליו ממושכות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על האפשרות אישור‪.‬‬
‫כדי לחזור למסך השיחה‪ ,‬הקש על החלון הקופץ‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫ןופלט‬
‫במהלך שיחת וידאו‬
‫זמינות הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ • ← הסתר אותי‪ :‬הסתר את תמונתך מן הצד השני בשיחה‪.‬‬
‫ • ← תמונה יוצאת‪ :‬בחר תמונה שתוצג לצד השני בשיחה‪.‬‬
‫ • ← צלם תמונה‪ :‬צילום של תמונת הצד השני בשיחה‪.‬‬
‫ • ← הקלט וידאו‪ :‬צילום בווידאו של תמונות הצד השני בשיחה‪.‬‬
‫ • ← תזכיר‪ :‬צור תזכיר‪.‬‬
‫ • ← הודעות‪ :‬שלח הודעה‪.‬‬
‫ • ← לוח מקשים‪ :‬פתח את לוח המקשים‪.‬‬
‫ • ← כבה רמקול ‪ /‬הפעל רמקול‪ :‬הפעל או כבה את רמקול הדיבורית‪ .‬במהלך השימוש‬
‫ברמקול‪ ,‬יש לדבר לתוך המיקרופון שבחלקו העליון של המכשיר ולהרחיק את המכשיר‬
‫מהאוזניים‪.‬‬
‫ • ← החלף לאוזניה‪ :‬עבור לאוזניית ‪ ,Bluetooth‬אם מחוברת למכשיר‪.‬‬
‫ • ← הפעל מצלמה כפולה ‪ /‬השבת מצלמה כפולה‪ :‬הפעל או כבה את תכונת המצלמה‬
‫הכפולה‪ .‬השתמש במצלמה הקדמית והאחורית כדי שהצד השני יוכל לראות גם אותך וגם את‬
‫הסביבה שבה אתה נמצא‪.‬‬
‫ניתן לבצע שיחת וידאו תוך שימוש בשתי המצלמות בו‪-‬זמנית למשך עד ‪ 3‬דקות‪ .‬לאחר‬
‫‪ 3‬דקות‪ ,‬המכשיר יכבה את המצלמה האחורית למיטוב הביצועים‪.‬‬
‫הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •החלף מצלמה‪ :‬עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית‪.‬‬
‫ •השתק‪ :‬כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫ •סי' שיחה‪ :‬סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫אנשי קשר‬
‫הוספת אנשי קשר‬
‫העברת אנשי קשר ממכשירים אחרים‬
‫ניתן להעביר אנשי קשר ממכשירים אחרים למכשירך‪ .‬ראה העברת אנשי קשר ממכשירים אחרים‬
‫למכשירך לפרטים‪.‬‬
‫יצירת אנשי קשר באופן ידני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫ •‬
‫ •‬
‫‪33‬‬
‫והזן פרטי קשר‪.‬‬
‫‪ :‬הוסף תמונה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬הוסף או מחק שדה פרטי קשר‪.‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים הקש על לוח מקשים‪ ,‬הזן את המספר‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על האפשרות הוסף לאנשי קשר‪.‬‬
‫יצירת אנשי קשר מכרטיסי ביקור‬
‫צלם את כרטיס הביקור וחלץ מתוכו את פרטי איש הקשר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫← כרטיסי ביקור ←‬
‫‪.‬‬
‫כדי לבחור או להוסיף שפות לזיהוי‪ ,‬הקש על ← שפת יעד‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫רשק ישנא‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬כוון את המכשיר כך שהכרטיס יופיע בתוך המסגרות שעל המסך‪ .‬כשהמסגרות ישנו את צבען‬
‫הנח כרטיס ביקור על משטח שטוח‪ ,‬וסובב את המכשיר למצב אופקי‪.‬‬
‫לירוק‪ ,‬המכשיר יצלם אוטומטית את התמונה‪ .‬בשלב זה המכשיר כבר קורא את פרטי איש‬
‫הקשר מכרטיס הביקור והופך אותו לרשומת איש קשר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר אינו מצלם את התמונה באופן אוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫ •לצילום ידני של כרטיסי ביקור‪ ,‬הקש על ← לכידה אוטומטית ← כבוי‪.‬‬
‫ •לחילוץ טקסט מתמונה השמורה במכשיר‪ ,‬הקש על ← טען תמונה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ערוך או הוסף פרטים נוספים והקש על שמור‪.‬‬
‫ניהול אנשי קשר‬
‫עריכת איש קשר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך והקש על ‪.‬‬
‫‪3 3‬ערוך את פרטי איש הקשר‪ ,‬או הקש על הוסף שדה נוסף כדי להוסיף פרטים נוספים לאיש‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫הקשר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫מחיקת איש קשר‬
‫בחר את איש הקשר שאת פרטיו ברצונך למחוק‪ ,‬הקש על ← מחק‪.‬‬
‫שיתוף איש קשר‬
‫בחר את איש הקשר שאת פרטיו אתה רוצה לשתף‪ ,‬הקש על ← שתף כרטיס ביקור‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫בחר שיטת שיתוף‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫רשק ישנא‬
‫ניהול קבוצות‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫יצירת קבוצה חדשה‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬הזן שם קבוצה ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר לקבוצה‬
‫בחר קבוצה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫סיום‪.‬‬
‫‪ .‬בחר אנשי קשר להוספה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על האפשרות‬
‫מחיקת קבוצה‬
‫הקש על ← מחק קבוצה‪ ,‬בחר בקבוצות שנוספו על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫שליחת הודעה או הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה‬
‫בחר קבוצה‪ ,‬הקש על ← שלח הודעה או דוא"ל ← הודעה או דוא”ל‪ ,‬בחר חברים‪ ,‬הקש על‬
‫האפשרות סיום‪ ,‬הזן הודעה ולאחר מכן הקש על לחצן השליחה‪.‬‬
‫מיזוג אנשי קשר עם חשבונות‬
‫מזג את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם החשבונות שלך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫הקש על ← מזג חשבונות ← ‪ Google‬או ‪.Samsung account‬‬
‫ייבוא וייצוא של אנשי קשר‬
‫יבא אנשי קשר משירותי אחסון אל המכשיר שלך‪ ,‬או יצא אנשי קשר מהמכשיר אל שירותי האחסון‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫הקש על ← הגדרות ← אנשי קשר ← ייבוא‪/‬ייצוא‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות ייבוא או ייצוא‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫רשק ישנא‬
‫חיפוש אנשי קשר‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫ •גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה הימני של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה‬
‫במהירות‪.‬‬
‫ •הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר‪ ,‬ולאחר מכן הזן קריטריונים‬
‫לחיפוש‪.‬‬
‫לאחר בחירת איש קשר‪ ,‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף לאנשי הקשר המועדפים‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬בצע שיחה קולית או שיחת וידאו‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫הוספת קיצורי דרך לאנשי קשר במסך הבית‬
‫הוסף במסך הבית קיצורי דרך לאנשי קשר שעמם אתה נמצא בקשר תדיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר איש קשר‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ← הוסף קיצור דרך למסך הבית‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫הודעות ודוא"ל‬
‫הודעות‬
‫שליחת הודעות‬
‫שלח הודעות טקסט (‪ )SMS‬או הודעות מולטימדיה (‪.)MMS‬‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה או קבלה של הודעות בזמן שאתה נמצא מחוץ‬
‫לאזור הרשת המקומית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.‬‬
‫‪3 3‬הוסף נמענים וכתוב הודעה‪.‬‬
‫הקש על הודעות במסך היישומים‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הזן נמענים‪.‬‬
‫בחר אנשי קשר מתוך רשימת אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫צרף קבצים‪.‬‬
‫שלח הודעה‪.‬‬
‫הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫הזן הודעה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על‬
‫או‬
‫כדי לשלוח את ההודעה‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫ל"אודו תועדוה‬
‫בעת חיבור הודעה‪ ,‬הקש על כדי להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •תגובות מהירות‪ :‬בחר תבנית הודעה‪ ,‬והזן הודעה‪.‬‬
‫ •הוסף סמיילי‪ :‬הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫ •הוסף נושא‪ :‬הזן נושא‪.‬‬
‫ •הוסף שקופית‪ :‬הוסף להודעה שקופיות‪.‬‬
‫ •תזמן הודעה‪ :‬קבע את התאריך והשעה שבהם תישלח ההודעה‪.‬‬
‫ •להשליך‪ :‬בטל את כתיבת ההודעה‪.‬‬
‫ •גודל גופן‪ :‬שנה את גודל הגופן של הטקסט בשדה הטקסט‪.‬‬
‫שליחת הודעות מתוזמנות‬
‫במהלך חיבור הודעה‪ ,‬הקש על ← תזמן הודעה‪ .‬הגדר תאריך ושעה והקש על סיום‪.‬‬
‫ •אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי‪ ,‬לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה‪ ,‬ההודעה לא‬
‫תישלח‪.‬‬
‫ •תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר‪ .‬התאריך והשעה עשויים‬
‫להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר לרשימת המועדפים‬
‫הגדר אנשי קשר שעמם אתה נמצא בקשר תדיר כאנשי קשר בעלי קדימות‪ .‬שלח להם הודעות על‪-‬‬
‫ידי בחירה בסמל של איש קשר מרשימת ההודעות שלמעלה‪.‬‬
‫הקש על הקש כדי להוסיף שולחים מועדפים ← דואר נכנס או אנשי קשר‪ ,‬בחר אנשי קשר‬
‫להוספה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪ .‬להוספת אנשי קשר נוספים‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫כדי להסיר אנשי קשר מרשימת הקדימות‪ ,‬הקש ממושכות על איש קשר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עריכת‬
‫רשימת השולחים המועדפים ←‬
‫← סיום‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫ל"אודו תועדוה‬
‫הצגת הודעות נכנסות‬
‫שיחות נכנסות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר‪ .‬בחר איש קשר להצגת ההודעות של אותו‬
‫אדם‪.‬‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה או קבלה של הודעות בזמן שאתה נמצא מחוץ‬
‫לאזור הרשת המקומית‪.‬‬
‫בעת צפייה בהודעה‪ ,‬הקש על כדי להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •שיחת וידאו‪ :‬בצע שיחת וידאו אל איש הקשר‪.‬‬
‫ •הצג איש קשר‪ :‬הצג את פרטי איש הקשר‪.‬‬
‫ •הוסף לאנשי קשר‪ :‬הוסף את איש הקשר לרשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •תגובות מהירות‪ :‬הזן הודעה על‪-‬ידי בחירה מתבניות ההודעות‪.‬‬
‫ •הוסף נמען‪ :‬הוסף נמענים לשליחת ההודעה‪.‬‬
‫ •הוסף סמיילי‪ :‬הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫ •הוסף נושא‪ :‬הזן נושא‪.‬‬
‫ •הוסף שקופית‪ :‬הוסף להודעה שקופיות‪.‬‬
‫ •תזמן הודעה‪ :‬קבע את התאריך והשעה שבהם תישלח ההודעה‪.‬‬
‫ •הוסף לשולחים המועדפים ‪ /‬הסר מרשימת השולחים המועדפים‪ :‬הוסף אנשי קשר לרשימת‬
‫השולחים בעלי הקדימות‪ ,‬או הסר אותם‪.‬‬
‫ •הוסף למספרי דואר זבל ‪ /‬הסר ממספרי דואר זבל‪ :‬זהה את מספר הטלפון כדואר זבל או‬
‫הסר את מספר הטלפון מרשימת דואר הזבל‪.‬‬
‫ •להשליך‪ :‬בטל את כתיבת ההודעה‪.‬‬
‫ •גודל גופן‪ :‬שנה את גודל הגופן של הטקסט בשדה הטקסט‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫ל"אודו תועדוה‬
‫ניהול הודעות‬
‫במהלך הצפייה ברשימת ההודעות‪ ,‬הקש על והשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •בחר‪ :‬בחר הודעות למחיקה או הגדר אותן כדואר זבל‪.‬‬
‫ •מחק‪ :‬מחק את כל ההודעות או את ההודעות שנבחרו‪.‬‬
‫ •הודעות טיוטה‪ :‬הצג את ההודעות שנשמרו לשליחה במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫ •הודעות נעולות‪ :‬הצג את ההודעות הנעולות‪.‬‬
‫ •הודעות מתוזמנות‪ :‬הצג את ההודעות המתוזמנות‪.‬‬
‫ •הודעות זבל‪ :‬הצג את הודעות הזבל‪.‬‬
‫ •גודל גופן‪ :‬שנה את גודל הגופן של הטקסט בשדה הטקסט‪.‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬שנה את הגדרות ההודעות‪.‬‬
‫ •עזרה‪ :‬גש למידע עזרה לגבי שליחה וניהול של הודעות‪.‬‬
‫דוא"ל‬
‫הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני‬
‫הקש על דוא"ל במסך היישומים‪.‬‬
‫הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה‪.‬‬
‫הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה‪ .‬הקש על הבא עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי‪ ,‬כגון‬
‫‪ ,Google Mail‬או הקש על האפשרות הגדרה ידנית עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (עסקי)‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬פעל על‪-‬פי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה‪.‬‬
‫כדי להגדיר חשבון דוא"ל נוסף‪ ,‬הקש על‬
‫← נהל חשבונות ←‬
‫‪.‬‬
‫שליחת הודעות‬
‫הקש על דוא"ל במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫בחלק התחתון של המסך‪ .‬הזן נמענים‪ ,‬נושא והודעה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הקש על‬
‫להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫הקש על‬
‫לצירוף תמונות‪ ,‬סרטונים ופריטים אחרים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫←‬
‫להוספת תמונות‪ ,‬אירועים ופריטים נוספים להודעה‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫‪.‬‬
‫ל"אודו תועדוה‬
‫שליחת הודעות מתוזמנות‬
‫במהלך חיבור הודעה‪ ,‬הקש על ← תזמן דואר אלקטרוני‪ .‬סמן את התיבה תזמן דואר אלקטרוני‪,‬‬
‫הגדר תאריך ושעה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על האפשרות בוצע‪.‬‬
‫ •אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי‪ ,‬לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה‪ ,‬ההודעה לא‬
‫תישלח‪.‬‬
‫ •תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר‪ .‬התאריך והשעה עשויים‬
‫להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע‪.‬‬
‫קריאת הודעות‬
‫הקש על דוא"ל במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על ‪ ,‬בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש‪ ,‬וההודעות החדשות יאוחזרו‪.‬‬
‫לאחזור הודעות חדשות באופן ידני‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫הקש על הודעה כדי לקרוא אותה‪.‬‬
‫מחק את ההודעה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הוסף כתובת דואר אלקטרוני זו‬
‫לרשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫פתח את הקבצים המצורפים‪.‬‬
‫סמן את ההודעה כתזכורת‪.‬‬
‫העבר את ההודעה‪.‬‬
‫השב לכל הנמענים‪.‬‬
‫עבור להודעה הקודמת או הבאה‪.‬‬
‫השב להודעה‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫ל"אודו תועדוה‬
‫הוספת אנשי קשר לרשימת המועדפים‬
‫הגדר אנשי קשר שעמם אתה נמצא בקשר תדיר כאנשי קשר מועדפים‪.‬‬
‫הקש על ← מועדפים ← הקש כדי להוסיף שולחים מועדפים ← הזן דוא"ל או אנשי קשר‪,‬‬
‫בחר כתובות דוא"ל או אנשי קשר להוספה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור או על סיום‪.‬‬
‫כדי להוסיף אנשי קשר לרשימת המועדפים הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להסיר אנשי קשר מרשימת המועדפים הקש על איש קשר והחזק‪ ,‬הקש על עריכת רשימת‬
‫השולחים המועדפים‪ ,‬הקש על עבור אנשי הקשר להסרה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על בוצע‪.‬‬
‫‪Google Mail‬‬
‫השתמש ביישום זה לגישה מהירה וישירה לשירות ‪.Google Mail‬‬
‫הקש על ‪ Gmail‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ •ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •ייתכן שיישום זה יופיע תחת שם אחר‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫שליחת הודעות‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬הזן נמענים‪ ,‬נושא והודעה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪82‬‬
‫‪.‬‬
‫ל"אודו תועדוה‬
‫קריאת הודעות‬
‫הקש על הודעה כדי לקרוא אותה‪.‬‬
‫מחק את ההודעה‪.‬‬
‫שמור את ההודעה לאחסון לטווח‬
‫רחוק‪.‬‬
‫סמן את ההודעה כהודעה שלא‬
‫נקראה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫סמן את ההודעה כתזכורת‪.‬‬
‫השב להודעה‪.‬‬
‫הצג תצוגה מקדימה של הקבצים‬
‫המצורפים‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫מצלמה‬
‫צילום תמונות וסרטונים‬
‫אודות צילום תמונות וסרטונים‬
‫השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים‪.‬‬
‫השתמש ב‪ -‬גלריה כדי להציג תמונות וסרטונים שצולמו במצלמה של המכשיר‪ .‬ראה הצגת תוכן‬
‫במכשיר לפרטים‪.‬‬
‫כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ •המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש‪.‬‬
‫ •ודא שהעדשה נקייה‪ .‬אחרת‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים‬
‫שמחייבים רזולוציה גבוהה‪.‬‬
‫ •עדשת המצלמה הקדמית מתאימה לצילום תמונות בזווית רחבה‪ .‬ייתכנו עיוותים קלים‬
‫בתמונות בזווית רחבה‪ ,‬ואין מדובר בבעיות בביצועי המכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫כאשר נושא הצילום נמצא במוקד התמונה‪ ,‬צבע מסגרת המיקוד משתנה לירוק‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫המלצמ‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או על‬
‫לצילום סרטון‪.‬‬
‫ •לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון‪ ,‬הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד‪ .‬להתמקדות‬
‫במרכז המסך‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫ •ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה‪ ,‬הקש על‬
‫הצג את המצב הנוכחי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫עבור בין המצלמה‬
‫הקדמית למצלמה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫התחל לצלם בווידאו‪.‬‬
‫הפעל או השבת‬
‫את מצב המיקוד‬
‫הסלקטיבי‪.‬‬
‫צלם תמונה‪.‬‬
‫שנה את מצב הצילום‪.‬‬
‫הפעל או השבת את‬
‫‪) HDR‬גוון עשיר(‪.‬‬
‫הצג תמונות וקטעי‬
‫וידאו שצילמת‪.‬‬
‫שנה את הגדרות‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫הצגת תמונות וסרטונים‬
‫באפשרותך להציג תמונות וסרטונים מיד לאחר צילומם באמצעות לחיצה על התצוגה הממוזערת‬
‫שעל מסך המצלמה‪.‬‬
‫הקש על התצוגה הממוזערת בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫המלצמ‬
‫שימוש באפקט ‪( HDR‬גוון עשיר)‬
‫צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ←‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן צלם תמונה‪.‬‬
‫עם אפקט‬
‫ללא אפקט‬
‫שימוש במצב מיקוד סלקטיבי‬
‫השתמש באפקט היעדר המיקוד כדי לטשטש את הרקע ולהבליט את הנושא‪.‬‬
‫ללא אפקט‬
‫עם אפקט‬
‫‪86‬‬
‫המלצמ‬
‫לפני השימוש במצב זה‬
‫ •מומלץ להעמיד את נושאי הצילום במרחק של בין ‪ 10‬ל‪ 50-‬ס"מ מהמכשיר‪ .‬מקם את‬
‫האובייקטים שבהם אתה רוצה להתמקד קרוב למכשיר‪.‬‬
‫ •בעת צילום תמונות‪ ,‬ודא שקיים מספיק מרחק בין הנושא לרקע‪ .‬המרחק צריך להיות גדול מפי‬
‫שניים מהמרחק שבין המכשיר לאובייקט המצולם‪.‬‬
‫ •איכות התמונות המצולמות במכשיר עשויה להיות מושפעת מהמצבים הבאים‪:‬‬
‫– –תמונות של אובייקטים הנמצאים בתנועה‪.‬‬
‫– –תמונות שצולמו כשהמכשיר זז‪.‬‬
‫– –תמונות שצולמו בתוך מבנים‪ ,‬תאורה חלשה או קיומו של מקור אור חזק מאחורי האובייקט‪.‬‬
‫– –תמונות שצולמו על רקע שקשה להבחין בינו לבין אובייקט הצילום‪ ,‬כגון צללים או קירות‬
‫חלקים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫אם‬
‫בצדו השמאלי של המסך‪.‬‬
‫אינו מופיע‪ ,‬הקש על‬
‫← מיקוד בררני כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫כאשר נושא הצילום נמצא במוקד התמונה‪ ,‬צבע מסגרת המיקוד משתנה לירוק‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬הקש על התצוגה הממוזערת בפינה הימנית התחתונה של המסך כדי לערוך את התמונה‪.‬‬
‫‪6 6‬הקש על ‪ ,‬ובחר באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫הקש על‬
‫לצילום תמונה‪.‬‬
‫ •מיקוד קרוב‪ :‬הבלט את האובייקט וטשטש את הרקע הסובב אותו‪.‬‬
‫ •מיקוד רחוק‪ :‬טשטש את האובייקט והבלט את הרקע הסובב אותו‪.‬‬
‫ •מיקוד פנורמי‪ :‬הבלט את האובייקט ואת הרקע הסובב אותו‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫המלצמ‬
‫הפעלת המצלמה במסך הנעול‬
‫כדי לצלם במהירות תמונות של רגעים מיוחדים‪ ,‬הפעל את מצלמה במסך הנעול‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך הנעול‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫אינו מוצג‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← קול ותצוגה ← מסך נעילה‪,‬‬
‫אם‬
‫ולאחר מכן סמן את התיבה קיצור דרך למצלמה‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫כאשר נושא הצילום נמצא במוקד התמונה‪ ,‬צבע מסגרת המיקוד משתנה לירוק‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או על‬
‫לצילום סרטון‪.‬‬
‫שימוש במצב הצילום‬
‫קיימים מספר אפקטי צילום‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ← מצב‪.‬‬
‫ •אוט'‪ :‬השתמש בתכונה זו כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב‬
‫המתאים ביותר לצילום התמונה‪.‬‬
‫ •פנים יפות‪ :‬צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר‪.‬‬
‫ •צילום ועוד‪ :‬צלם סדרת תמונות והחל עליהן אפקטים שונים‪ .‬המכשיר מזהה את התמונות עם‬
‫בגלריה‪.‬‬
‫ •פנורמה‪ :‬צלם תמונה המורכבת ממספר תמונות הקשורות יחדיו‪ .‬המכשיר מזהה את התמונה‬
‫בגלריה‪.‬‬
‫עם‬
‫לקבלת תמונות מיטביות‪ ,‬היעזר בטיפים שלהלן‪:‬‬
‫– –הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד‪.‬‬
‫– –הקפד שעינית המצלמה תישאר בתוך מסגרת ההכוונה‪.‬‬
‫– –הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום הנמצאים לפני רקעים בלתי ניתנים לזיהוי‪ ,‬כגון‬
‫שמיים ריקים או קירות חשופים‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫המלצמ‬
‫ •סיור וירטואלי‪ :‬צלם תמונות של חלל מסוים על‪-‬ידי הזזת המכשיר וצילום מזוויות שונות ליצירת‬
‫בגלריה‪.‬‬
‫תמונה סטריאוסקופית‪ .‬המכשיר מזהה את התמונה עם‬
‫ •מצלמה כפולה‪ :‬צלם תמונות או סרטוני נוף באמצעות המצלמה הקדמית או האחורית‪ .‬התמונה‬
‫שצולמה במצלמה הקדמית תופיע בחלון מוקטן המשולב בתוך התמונה שצולמה במצלמה‬
‫האחורית‪ ,‬או להיפך‪.‬‬
‫ •נהל מצבים‪ :‬בחר את מצבי הצילום שיופיעו במסך בחירת המצב‪.‬‬
‫ •הורד‪ :‬הורד מצבי צילום נוספים מ‪.Samsung Apps (GALAXY Apps(-‬‬
‫שימוש במצב צילום ועוד‬
‫על אודות מצב צילום ועוד‬
‫השתמש במצב זה כדי לצלם סדרת תמונות ולשנות אותן על‪-‬ידי החלת אפקטים שונים בעזרת מצבי‬
‫הצילום‪.‬‬
‫הזום אינו זמין במהלך הצילום במצב זה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על מצב ← צילום ועוד‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫המכשיר מצלם סדרה של תמונות ומציג את מצבי הצילום הזמינים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר מצב צילום והחל על התמונות אפקטים‪.‬‬
‫ •התצלום הטוב ביותר‪ :‬צלם סדרה של תמונות ושמור את הטובה ביותר‪ .‬להצגת תמונות‬
‫נוספות בסדרה‪ ,‬גלול שמאלה או ימינה‪ .‬המכשיר ימליץ על התמונה הטובה ביותר ויזהה‬
‫אותה באמצעות ‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫המלצמ‬
‫ •הפרצוף הכי טוב‪ :‬צלם תמונות קבוצתיות מרובות בו‪-‬זמנית ושלב אותן ליצירת התמונה‬
‫המיטבית האפשרית‪ .‬הקש על המסגרת הלבנה עבור הפרצופים השונים‪ ,‬ובחר את המצב‬
‫הכי טוב של כל נושא מהמצבים המופיעים בחלק התחתון של המסך‪ .‬לאחר מכן מזג את‬
‫התמונות לתמונה אחת‪ .‬המכשיר ימליץ על התמונה הטובה ביותר ויזהה אותה‬
‫באמצעות ‪.‬‬
‫ •צילום דרמטי‪ :‬צילום סדרת תמונות ושילובן ליצירת תמונה המראה את נתיב התנועה‪.‬‬
‫ •מחק‪ :‬מחק עצמים נעים ברקע‪ .‬הקש על‬
‫את התמונה המקורית‪.‬‬
‫כדי למחוק עצמים נעים‪ .‬הקש על‬
‫כדי לשחזר‬
‫ •צילום פנורמי‪ :‬הוסף לרקע האובייקט אפקט שיגרום לו להיראות כאילו הוא נמצא בתנועה‬
‫מהירה‪ .‬הקש על אובייקטים כדי לבחור נושא צילום‪ .‬הקש על טשטוש תנועה כדי לשנות‬
‫וצייר מעגל באצבע מסביב למעגל‬
‫את זווית הטשטוש שתופעל על הרקע‪ .‬הקש על‬
‫הגדול‪ ,‬כדי לכוונן את זווית הטשטוש‪ .‬כדי לכוונן את רמת הטשטוש של הרקע‪ ,‬גרור את‬
‫המסך שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫צילום דרמטי‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על מצב ← צילום ועוד‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫המכשיר מצלם סדרה של תמונות‪ ,‬ומציג אפקטים זמינים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬בחר בחלק התחתון של המסך תמונות נוספות עם עקבות תנועה שבהן תרצה להשתמש‪.‬‬
‫בסיום הצילום‪ ,‬הקש על צילום דרמטי‪.‬‬
‫לעריכת עקבות התנועה בתמונות שנבחרו‪ ,‬הקש על‬
‫ובחר תמונה‪.‬‬
‫כדי להציג את עקבות התנועה של אובייקט‪ ,‬או הקש על‬
‫הקש על‬
‫התנועה‪ .‬ערוך את התמונה כרצונך והקש על סיום‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫כדי למחוק את עקבות‬
‫המלצמ‬
‫‪66‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לשמור‪.‬‬
‫לקבלת תמונות מיטביות‪ ,‬היעזר בטיפים שלהלן‪ .‬ייתכן שהמכשיר לא יוכל לצלם תמונות‬
‫כהלכה בתנאי צילום אחרים‪.‬‬
‫ •אחוז במצלמה ביציבות ואל תזוז במהלך צילום תמונות‪.‬‬
‫ •צלם תמונות של נושא צילום שנע בכיוון אחד‪.‬‬
‫ •צלם תמונות עם רקעים שלא כוללים גורמים נעים‪.‬‬
‫ •הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום ורקעים בעלי צבעים דומים‪.‬‬
‫שימוש במצב מצלמה כפולה‬
‫בעת צילום של תמונת נוף עם המצלמה האחורית‪ ,‬התמונה או הסרטון שנלכדים במצלמה הקדמית‬
‫מופיעים בחלון מוקטן‪ ,‬או להפך‪ .‬השתמש בתכונה זו לצילום תמונות נוף מרהיבות‪ ,‬במקביל לצילום‬
‫תמונות עצמיות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ← מצב ← מצלמה כפולה כדי לעבור למצב מצלמה כפולה‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש על לצילום סרטון‪.‬‬
‫הקש על‬
‫עבור בין המצלמה‬
‫הקדמית למצלמה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫הקש לשינוי הגודל או‬
‫לשינוי המיקום‪.‬‬
‫בחר מבין הסגנונות‬
‫השונים הזמינים‪.‬‬
‫ •במצב מצלמה כפולה‪ ,‬באפשרותך להקליט סרטונים באורך של עד ‪ 5‬דקות באיכות ‪Full‬‬
‫‪ HD‬ובאורך של עד ‪ 10‬דקות באיכות ‪ HD‬או ‪.VGA‬‬
‫ •בעת צילום סרטונים במצב זה‪ ,‬השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫המלצמ‬
‫שימוש במצב סיור וירטואלי‬
‫על אודות מצב סיור וירטואלי‬
‫השתמש במצב צילום זה כדי לצלם תמונות בחלל באמצעות תנועה קדימה או סיבוב שמאלה וימינה‪.‬‬
‫תמונות החלל יצולמו בזוויות שונות‪ .‬ניתן להציג את התמונות במצגת שקופיות ולדמות את התנועה‬
‫באותו חלל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על מצב ← סיור וירטואלי‪.‬‬
‫‪3 3‬זוז עם המכשיר עד שהנקודה שבתוך המעגל הגדול תמוקם במרכז מסך התצוגה המקדימה‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫המכשיר יזהה את נקודת העצירה שלך בחלל ויתחיל לצלם תמונות מנקודה זו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫זוז באיטיות קדימה או סובב את המכשיר שמאלה או ימינה תוך כדי צילום התמונות‪ .‬כל זמן‬
‫שהנקודה נמצאת בתוך המעגל הגדול‪ ,‬המכשיר מצלם תמונה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫המלצמ‬
‫‪55‬‬
‫זוז באיטיות עם המכשיר בכיוון החץ‪ .‬כשהנקודה תמוקם במרכז המעגל הגדול‪ ,‬יתחיל המכשיר‬
‫לצלם תמונות‪ .‬חזור על פעולה זו לצילום תמונות נוספות‪.‬‬
‫להצגת תצוגה מקדימה של התמונה‪ ,‬הקש על בפינה השמאלית התחתונה של המסך‪ .‬הכיוון‬
‫שבו צולמו התמונות מוצג בכל אחת מהתמונות הממוזערות של התצוגה המקדימה‪.‬‬
‫כדי למחוק את התמונה האחרונה שצולמה‪ ,‬הקש על בטל‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫לסיום‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫צפייה בתמונות‬
‫הצג סדרת תמונות שצולמו במיקומים ובכיוונים שונים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה עם הסמל‬
‫‪3 3‬הקש על ‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה‪.‬‬
‫בתמונה הממוזערת‪.‬‬
‫המכשיר יציג את התמונות כמצגת שקופיות‪.‬‬
‫הצג מסלולי תנועה‪.‬‬
‫גרור כדי להציג את‬
‫התמונה ממיקומים‬
‫וכיוונים שונים‪.‬‬
‫הפעל או השהה את‬
‫מצגת השקופיות‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫המלצמ‬
‫החלת אפקטי סינון‬
‫השתמש באפקטי סינון לצילום תמונות או סרטונים מיוחדים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫← אפקטים‪ ,‬ולאחר מכן בחר את האפקט שיופעל‪.‬‬
‫להורדת אפקטים נוספים‪ ,‬הקש על הורד‪.‬‬
‫לשינוי סדר האפקטים או להסתרת אפקטים מהרשימה‪ ,‬הקש על נהל אפקטים‪.‬‬
‫שימוש בתכונת הזום‬
‫ניתן להגדיל ולהקטין את התצוגה על המסך במהלך צילום תמונות וסרטונים‪.‬‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו על‪-‬גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי‪ ,‬והצמד אותן זו לזו בתנועת‬
‫צביטה להקטנתו‪.‬‬
‫אפקט ההגדלה‪/‬הקטנה של התצוגה זמין בעת שימוש בתכונת הזום במהלך צילום סרטון‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫המלצמ‬
‫שימוש במצב ‪remote viewfinder‬‬
‫השתמש במכשיר שלך ככוונת עבור מכשיר אחר‪ .‬ניתן לשלוט במכשיר האחר מרחוק לצילום תמונות‬
‫או וידאו ממרחק‪ .‬מכשירך יציג את אותה תמונה המוצגת במכשיר המחובר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← עינית מרוחקת‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על התחבר בקלות באמצעות ‪ NFC‬או על הגדרות ‪ Wi-Fi Direct‬כדי להתחבר למכשיר‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫אחר‪.‬‬
‫ •התחבר בקלות באמצעות ‪ :NFC‬הפעל את התכונה ‪ NFC‬בשני המכשירים‪.‬‬
‫ •הגדרות ‪ :Wi-Fi Direct‬הפעל את התכונה ‪ Wi-Fi Direct‬בשני המכשירים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬הקש על‬
‫הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמכשיר יתמקד‪.‬‬
‫לצילום התמונה המוצגת בכוונת של המכשיר המחובר‪.‬‬
‫ודא שהמכשיר שאליו ברצונך להתחבר תומך במצב ‪.Remote Viewfinder‬‬
‫‪95‬‬
‫המלצמ‬
‫שינוי הגדרות המצלמה‬
‫שינוי סדר קיצורי הדרך של המצלמה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לחץ לחיצה ארוכה על פריט וגרור אותו לחריץ בצדו השמאלי של המסך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ←‬
‫‪.‬‬
‫באפשרותך לסדר מחדש את קיצורי הדרך של המצלמה באופן שיאפשר גישה קלה ומהירה‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪.‬‬
‫קביעת הגדרות‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ← ‪ .‬לא כל האפשרויות שלהלן זמינות הן במצב מצלמת‬
‫סטילס והן במצב מצלמת וידאו‪ .‬האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב‪.‬‬
‫ •גודל תמונה‪ :‬בחר רזולוציה‪ .‬השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר‪ .‬אך‬
‫זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון‪.‬‬
‫ •צילומי רצף‪ :‬צלם סדרה של תמונות של נושאי צילום נעים‪.‬‬
‫ •ייצוב תמונה‪ :‬הגדר את המכשיר כך שיזהה באופן אוטומטי תנאים חשוכים יותר‪ ,‬ויכוונן את‬
‫בהירות התמונה ללא מבזק‪.‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה בצילום סרטוני וידאו‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫המלצמ‬
‫ •זיהוי פנים‪ :‬הגדר את המכשיר לזיהוי פניהם של אנשים ולסיוע בצילום תמונות שלהם‪.‬‬
‫ •רגישות ‪ :ISO‬בחר ערך ‪ .ISO‬הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה‪ .‬היא נמדדת‬
‫בערכים שווי‪-‬ערך למצלמת פילם‪ .‬ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור‬
‫בהיר‪ .‬ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום‪.‬‬
‫ •מצבי מדידה‪ :‬בחר שיטת מדידה‪ .‬אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור‪ .‬משקל‬
‫מרכזי האפשרות משקל מרכזי מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצינה‪ .‬ספוט האפשרות‬
‫ספוט מודדת את ערך האור במיקום ספציפי‪ .‬מטריצה האפשרות מטריצה מחשבת ממוצע של‬
‫הסצינה בכללותה‪.‬‬
‫ •הקש כדי לצלם תמונות‪ :‬הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה לצילום תמונות‪.‬‬
‫ •מיקוד בררני‪ :‬השתמש בתכונה זו כדי לצלם תמונה עם אפקט של היעדר מיקוד‪.‬‬
‫ •גודל וידאו‪ :‬בחר רזולוציה‪ .‬השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר‪ .‬אך זכור‬
‫כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון‪.‬‬
‫ •מצב הקלטה‪ :‬שנה את מצב ההקלטה‪.‬‬
‫ •ייצוב וידאו‪ :‬הפעל או בטל את מונע הרעידות‪ .‬מניעת רעידה מסייעת במיקוד כשהמצלמה זזה‪.‬‬
‫ •זום שמע‪ :‬הגבר את עוצמת הקול של השמע מאובייקט ממוקד במהלך הקלטה‪.‬‬
‫ •אפקטים‪ :‬בחר מבין האפקטים השונים הזמינים‪.‬‬
‫ •מבזק‪ :‬הפעל או השבת את המבזק‪.‬‬
‫ •טיימר‪ :‬השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן‪.‬‬
‫ •‪ DR‬‏‬
‫‪( H‬גוון עשיר)‪ :‬השתמש בתכונה זו כדי לשפר את יחס הניגודיות בתמונות‪ .‬ה‪ HDR-‬מעצים‬
‫את הפרטים באזורים שהושפעו מרמה גבוהה או נמוכה מדי של אור‪.‬‬
‫ •תגיות מיקום‪ :‬הוסף לתמונה תג מיקום ‪.GPS‬‬
‫ •לשיפור אות ה‪ ,GPS-‬הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל‬
‫במכשולים‪ ,‬למשל בין בניינים או באזורים נמוכים‪ ,‬או בתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫ •המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט‪ .‬למניעת מצב זה‪ ,‬השבת‬
‫את התכונה של תגי ‪.GPS‬‬
‫‪97‬‬
‫המלצמ‬
‫ •מיקום אחסון‪ :‬בחר מיקום זיכרון לאחסון‪.‬‬
‫ •סקור תמונות‪/‬וידאו‪ :‬הגדר את המכשיר להציג תמונות או סרטונים לאחר צילומם‪.‬‬
‫ •עינית מרוחקת‪ :‬הגדר את המכשיר לשמש ככוונת עבור מכשיר אחר‪ ,‬וצלם מרחוק תמונות או‬
‫סרטונים במכשיר האחר‪.‬‬
‫ •איזון לבן‪ :‬בחר איזון לובן מתאים‪ ,‬על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות‪.‬‬
‫ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים‪ .‬הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת‬
‫איזון לובן במצלמות מקצועיות‪.‬‬
‫ •ערך חשיפה‪ :‬שנה את ערך החשיפה‪ .‬הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה‪ .‬עבור‬
‫תנאי תאורה עמומה‪ ,‬השתמש בערך חשיפה גבוה יותר‪.‬‬
‫ •קווי רשת‪ :‬הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום‪.‬‬
‫ •העבר מקש עוצמת קול למצב‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן עוצמת הקול לשליטה‬
‫בפונקציות הצילום או הזום‪.‬‬
‫ •בקרה קולית‪ :‬הגדר את המכשיר לצילום תמונות באמצעות פקודות קוליות‪.‬‬
‫ •עזרה‪ :‬גש למידע עזרה בנוגע לשימוש במצלמה‪.‬‬
‫ •אפס הגדרות‪ :‬אפס את הגדרות המצלמה‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫גלריה‬
‫הצגת תוכן במכשיר‬
‫‪11‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫חפש תמונות או סרטוני ווידאו‪.‬‬
‫הפעל מצלמה‪.‬‬
‫מיין תמונות או סרטונים לפי זמן‪,‬‬
‫אלבום ועוד‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫תמונות וסרטוני וידאו‬
‫‪22‬‬
‫בחר תמונה‪.‬‬
‫ •בחירת מספר תמונות‪:‬‬
‫בלחיצה ממושכת על תמונה‪ ,‬יופיע על התמונה‬
‫תמונות נוספות‪.‬‬
‫‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש על תמונות כדי לבחור‬
‫ •בחירת כל התמונות‪:‬‬
‫בלחיצה ממושכת על תמונה‪ ,‬יופיע על התמונה‬
‫‪99‬‬
‫‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש על בחר הכל‪.‬‬
‫הירלג‬
‫‪33‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫שלח את התמונה לאנשים אחרים‪.‬‬
‫ערוך שינויים בתמונה‪.‬‬
‫עבור למסך הקודם‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫חפש מכשירים אחרים להצגת‬
‫התמונה‪.‬‬
‫מחק את התמונה‪.‬‬
‫הצגת תוכן שנשמר במכשירים אחרים‬
‫באפשרותך להציג תוכן שנשמר במכשירים אחרים אם המכשירים רשומים ב‪.Samsung Link-‬‬
‫היכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך כדי להציג רשימה של המכשירים האחרים המכילים תוכן זמין‬
‫לצפייה‪ .‬ודא שהמכשירים הרשומים מופעלים ומחוברים ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ ,‬בקר בכתובת ‪.link.samsung.com‬‬
‫ייתכנו חיובים נוספים בגין גישה לתוכן השמור במכשירים אחרים דרך הרשת הסלולרית‪ .‬על‬
‫מנת להימנע מחיובים נוספים‪ ,‬השתמש ב‪.Wi-Fi-‬‬
‫הקש על ‪ ,‬בחר מכשיר תחת הרשימה מכשירים רשומים‪ ,‬ולאחר מכן בחר תוכן‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫הירלג‬
‫שינוי תוכן במכשיר‬
‫שימוש במצב סטודיו‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונות העריכה במצב סטודיו כדי לערוך את התוכן תוך כדי הצפייה‬
‫בתמונות ובסרטוני הווידיאו‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ← ← סטודיו‪.‬‬
‫ •סטודיו תמונות‪ :‬ערוך תמונות על‪-‬ידי הוספת אפקטים שונים‪.‬‬
‫ •סטודיו קולאז'‪ :‬שלב מספר תמונות יחד ליצירת קולאז'‪.‬‬
‫ •צילום ועוד‪ :‬הוסף לתמונות שצילמת אפקטים שונים‪.‬‬
‫ •סטודיו קליפים‪ :‬ערוך או צור סרטונים באמצעות מספר תמונות‪.‬‬
‫ •חיתוך וידאו‪ :‬חתוך מקטעים בסרטון הווידאו‪.‬‬
‫עריכת תמונות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← סטודיו ← סטודיו תמונות‪ ,‬ולאחר מכן בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬ערוך את התמונה באמצעות הוספת אפקטים שונים‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫החל על התמונה אפקטים‪.‬‬
‫תקן עיניים אדומות‪ ,‬כוונן ורטש‬
‫פנים‪ ,‬או טשטש את הרקע‪.‬‬
‫כוונן את הרוויה או הבהירות של‬
‫התמונה‪.‬‬
‫קשט את התמונה באמצעות‬
‫מדבקות‪ ,‬מסגרת או ציור על‬
‫התמונה‪.‬‬
‫חתוך‪ ,‬סובב או שנה את גודל‬
‫התמונה‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫הירלג‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬בחר אפשרות שמירה והקש על אישור‪.‬‬
‫הקש על בוצע ←‬
‫‪.‬‬
‫התמונה הערוכה תישמר בתיקייה סטודיו‪ .‬לפתיחת התיקייה‪ ,‬הקש על גלריה ←‬
‫← ‪.Studio‬‬
‫← גלריה‬
‫עריכת וידאו‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← סטודיו ← סטודיו קליפים‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר וידאו לעריכה‪ ,‬והקש על סיום‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫באפשרותך גם לבחור תמונות ליצירת סרטון וידאו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ערוך את הסרטון באמצעות הוספת אפקטים שונים‪.‬‬
‫בחר את מוזיקת הרקע‪.‬‬
‫מחק את סרטון הווידאו‪.‬‬
‫שמור את סרטון הווידאו‪.‬‬
‫שנה את סדר הווידאו או התמונות‬
‫בווידאו‪ ,‬או הוסף קבצים‪.‬‬
‫הצג את סרטון הווידאו בתצוגה‬
‫מקדימה‪.‬‬
‫הפעל את סרטון הווידאו‪.‬‬
‫כוונן את אורכו של סרטון הווידאו‪.‬‬
‫החל על סרטון הווידאו אפקטים‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫הירלג‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬בחר אפשרות שמירה והקש על סיום‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫הסרטון הערוך יישמר בתיקייה ‪ .Studio‬לפתיחת התיקייה‪ ,‬הקש על גלריה ←‬
‫‪.Studio‬‬
‫שימוש באפשרויות נוספות‬
‫השתמש באפשרויות נוספות‪ ,‬כגון מיון תוכן‪ ,‬הצגת מצגת שקופיות ועוד‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ← ‪ ,‬ולאחר מכן השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •בחר‪ :‬בחר תמונות או וידאו‪.‬‬
‫ •מחק‪ :‬מחק תמונות או סרטוני ווידאו‪.‬‬
‫ •מיין לפי הישן ביותר‪ :‬מיין את התמונות והסרטונים במכשיר לפי סדר היווצרותם‪.‬‬
‫ •יצירת אלבום‪ :‬צור אלבום חדש‪.‬‬
‫ •שנה סדר אלבומים‪ :‬שנה את סדר האלבומים‪.‬‬
‫ •תוכן להצגה‪ :‬בחר את התמונות והסרטונים שאתה רוצה להציג‪.‬‬
‫ •הצגת שקופיות‪ :‬התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית‪.‬‬
‫ •סטודיו‪ :‬ערוך תמונות או סרטונים במצב סטודיו‪.‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬שנה את הגדרות היישום 'גלריה'‪.‬‬
‫ •עזרה‪ :‬היכנס למידע עזרה עבור גלריה‪.‬‬
‫תיוג פנים‬
‫רשום את הפנים שבתמונה כתיוגי פנים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן סמן את האפשרות תג פנים‪.‬‬
‫מסגרת לבנה מופיעה סביב הפנים שזוהו‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫← גלריה ←‬
‫הירלג‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬בחר או הוסף איש קשר לתג‪.‬‬
‫הקש על הפנים ולאחר מכן הקש על האפשרות הוסף שם‪.‬‬
‫כאשר תג הפנים מופיע בתמונה‪ ,‬הקש על תג הפנים והשתמש באפשרויות הזמינות‪ ,‬כגון ביצוע‬
‫שיחות או שליחת הודעות‪.‬‬
‫זיהוי הפנים עשוי להיכשל בהתאם לזווית הפנים‪ ,‬גודל הפנים‪ ,‬צבע העור‪ ,‬הבעת הפנים‪,‬‬
‫תנאי התאורה‪ ,‬או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם‪.‬‬
‫שימוש ב'תייג חבר'‬
‫תכונת תיוג החבר מאפשרת לך לתייג תמונות ולהוסיף להן פרטים כגון מיקומים‪ ,‬שמות אנשים‬
‫ותאריכים‪.‬‬
‫כדי להפעיל את תכונת תיוג החבר‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ← ← הגדרות ← תייג‬
‫חבר‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג תייג חבר ימינה‪.‬‬
‫בחר מאפשרויות התיוג הבאות‪:‬‬
‫ •תאריך‪ :‬הוסף תאריך ושעה‪ .‬המידע המתויג מתבסס על התאריך והשעה המוגדרים כעת‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫ •אתר‪ :‬הוסף פרטי מיקום לתמונות שאתה מצלם‪ .‬לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬הפעל את תכונת‬
‫ה‪ GPS-‬במצלמה‪.‬‬
‫ •קטגוריות‪ :‬הקצה קטגוריות לתמונות‪ .‬המכשיר מקצה קטגוריות לתמונות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •תגיות‪ :‬הוסף תגים להצגה בתמונות‪ .‬ניתן גם לתייג פרצופים של אנשים באמצעות הגדרת תיוג‬
‫הפנים‪ .‬ראה תיוג פנים לפרטים‪.‬‬
‫ניתן לערוך את המידע שהוזן באמצעות תכונת תיוג החבר‪ .‬בעת צפייה בתמונה עם תגיות‪ ,‬הקש על‬
‫מידע התגית בחלק התחתון של המסך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש על ‪ ,‬ערוך פרטים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫סיום‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫אינטרנט ו‪SNS-‬‬
‫דפדפן‬
‫דפדוף בדפי אינטרנט‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שדה הכתובת‪ .‬לשינוי מנוע החיפוש‪ ,‬הקש על סמל מנוע החיפוש המופיע ליד כתובת‬
‫הקש על דפדפן במסך היישומים‪.‬‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עבור אל‪ .‬לחיפוש קולי‬
‫באינטרנט‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫כדי להציג את סרגלי הכלים‪ ,‬גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך‪.‬‬
‫פתח את מנהל חלונות דפי‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫הוסף סימניה לדף האינטרנט‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫קרא מאמר באמצעות קוךא‪.‬‬
‫בצע רענון לדף האינטרנט הנוכחי‪.‬‬
‫עבור לדף הבית‪.‬‬
‫הצג דפים שמורים‪.‬‬
‫עבור לדף הקודם שבו ביקרת‪.‬‬
‫הצג את דפי האינטרנט שיש עבורם‬
‫סימניות‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫‪-‬ו טנרטניאניא‬
‫ניהול דפי אינטרנט מועדפים‬
‫באפשרותך להגדיר דפי אינטרנט שנעשה בהם שימוש תכוף כדפים מועדפים כדי לקבל אליהם‬
‫גישה מהירה‪.‬‬
‫הקש על דפדפן במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להציג את רשימת הגישה המהירה‪.‬‬
‫להוספת דף אינטרנט לרשימת הגישה המהירה תוך כדי צפייה בדף האינטרנט‪ ,‬הקש על ← הוסף‬
‫ל‘גישה מהירה’‪.‬‬
‫למחיקת דף אינטרנט מרשימת הגישה המהירה‪ ,‬הקש ממושכות על סמל דף האינטרנט ולאחר מכן‬
‫גרור אותו אל מחק המופיע בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫ניהול היסטוריית האינטרנט‬
‫הקש על דפדפן במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫← היסטוריה לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט האחרונים שביקרת בהם‪.‬‬
‫לניקוי ההיסטוריה‪ ,‬הקש על ← נקה את ההיסטוריה‪.‬‬
‫למחיקת דפי אינטרנט מההיסטוריה‪ ,‬הקש על ← מחק‪ ,‬בחר את דפי האינטרנט הרצויים‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש על בוצע‪.‬‬
‫‪Chrome‬‬
‫השתמש ביישום זה לחיפוש מידע ולגלישה בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫הקש על ‪ Chrome‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הקש על שדה הכתובת‪ ,‬הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עבור אל‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫‪-‬ו טנרטניאניא‬
‫‪Hangouts‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לשוחח ולשמור על קשר עם חברים‪ ,‬בנפרד או בקבוצות‪.‬‬
‫הקש על ‪ Hangouts‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫בחר חבר מרשימת החברים‪ ,‬או הזן נתונים לחיפוש ובחר חבר מרשימת התוצאות‪ ,‬לניהול שיחת‬
‫צ'אט‪.‬‬
‫‪ChatON‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לשוחח ולשמור על קשר עם חברים‪ ,‬בנפרד או בקבוצות‪ .‬כאשר אתה‬
‫נכנס לחשבון ה‪ Samsung-‬שלך‪ ,‬אתה יכול להציג את כל היסטוריית הצ'אטים שנשלחו ממכשירים‬
‫רשומים‪.‬‬
‫הקש על ‪ ChatON‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫הצג או ערוך פרטי פרופיל‪.‬‬
‫בחר סוג שיחה והתחל לשוחח‬
‫בצ'אט‪.‬‬
‫הצג רשימת שיחות צ'אט‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הצג רשימת חברים‪.‬‬
‫הוסף חברים לרשימת החברים‪.‬‬
‫חפש חברים‪.‬‬
‫הורד פריטים והצג רשימה של‬
‫חברים מומלצים‪.‬‬
‫הפרופיל שלי‬
‫רשימת חברים‬
‫‪107‬‬
‫‪-‬ו טנרטניאניא‬
‫צ'אט עם חברים‬
‫← התחל צ'אט ובחר חבר להתחיל עמו שיחת צ'אט‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הזן הודעה בשדה‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫הטקסט והקש על‬
‫לשליחת הודעת שידור‪ ,‬הקש על‬
‫← שידור‪.‬‬
‫ניתן לבצע שיחת צ'אט בווידאו תוך שימוש בשתי המצלמות בו‪-‬זמנית למשך עד ‪ 3‬דקות‪.‬‬
‫לאחר ‪ 3‬דקות‪ ,‬המכשיר יכבה את המצלמה האחורית למיטוב הביצועים‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫‪S Health‬‬
‫אודות ‪S Health‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להגדיר את צריכת הקלוריות ואת רמות שריפת הקלוריות שלך תוך‬
‫התבססות על נתוניך הפיזיים‪ .‬ניתן להשתמש ביישום כדי לתעד את הקלוריות שנאכלו ונשרפו‬
‫בפועל‪ .‬בנוסף‪ ,‬היישום ממליץ על תרגילים‪ ,‬ומספק עצות בריאותיות לשמירה על אורח חיים מאוזן‪.‬‬
‫הקש על ‪ S Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫תכונות ‪S Health‬‬
‫במהלך השימוש ב‪ S Health-‬באפשרותך להשתמש בתכונות הבאות‪:‬‬
‫ •מד צעדים‪ :‬ספור את צעדיך‪.‬‬
‫ •תרגול‪ :‬הגדר ונהל את יעדי האימון שלך‪ .‬באפשרותך לתעד ולבדוק את המידע הנוגע לאימון‪,‬‬
‫כגון כמות‪ ,‬מהירות ומספר הקלוריות ששרפת‪ .‬בנוסף‪ ,‬כאשר אתה מתאמן בחוץ תוכל להשתמש‬
‫בתכונה 'אימון' כדי לצלם תמונות‪ ,‬להאזין למוסיקה ולבדוק את מיקומך‪.‬‬
‫ •מזון‪ :‬מסייע לך לנהל את הצריכה הקלורית שלך‪.‬‬
‫ •משקל‪ :‬רשום ונהל שינויים במשקל‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫‪S Health‬‬
‫הפעלת ‪S Health‬‬
‫בהפעלה הראשונה של היישום‪ ,‬קרא את התנאים וההתניות והסכם להם‪ ,‬ולאחר מכן צור פרופיל‬
‫משתמש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬קרא את המידע המופיע על המסך בנוגע ליישום והקש על הבא‪.‬‬
‫‪3 3‬קרא והסכם לתנאים ולהתניות ולאחר מכן הקש על הבא‪.‬‬
‫‪4 4‬היכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על דלג כדי לדלג על הליך זה‪.‬‬
‫‪5 5‬הזן שם משתמש ואת תאריך הלידה שלך‪ ,‬בחר מין ולאחר מכן הקש על הבא‪.‬‬
‫הקש על ‪ S Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי למנוע ממשתמשי ‪ S Health‬אחרים לצפות בפרופיל שלך‪ ,‬סמן את התיבה הסתר את‬
‫פרטי הפרופיל שלי משאר משתמשי ‪.S Health‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬בחר רמת פעילות והקש על הבא‪.‬‬
‫הזן את הנתונים הפיזיים שלך והקש על הבא‪.‬‬
‫בסיום הגדרת הפרופיל‪ ,‬יופיעו פרטי הפרופיל שהזנת‪.‬‬
‫בהתבסס על הנתונים הפיזיים שלך‪ ,‬המכשיר מחשב את קצב המטבוליזם הבסיסי (‪)BMR‬‬
‫וממליץ על צריכת קלוריות יומית‪ .‬ייתכן שההמלצה אינה מדויקת לכל הגילאים‪ ,‬מבני הגוף‬
‫או הצרכים התזונתיים‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫בדוק את פרטי הפרופיל שלך והקש על התחל‪.‬‬
‫המסך הראשי של ‪ S Health‬יופיע‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫‪S Health‬‬
‫התאמה אישית של המסך הראשי של ‪S Health‬‬
‫הצג נתוני סיכום הכוללים את מספר הצעדים הנוכחי שלך ואת מספר הקלוריות ששרפת או אכלת‪.‬‬
‫ניתן גם לסדר מחדש את קיצורי הדרך לצורך גישה מהירה לתפריטי ‪ S Health‬ולשנות את תמונת‬
‫הרקע במסך הראשי של ‪.S Health‬‬
‫במסך הראשי של ‪ ,S Health‬הקש על ← ערוך מועדפים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫קיצורי דרך למסך הראשי של ‪.S Health‬‬
‫למחיקת קיצורי דרך‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להוסיף‬
‫‪.‬‬
‫גש למסך תפריט ‪.S Health‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫סיכומים של מספר צעדים‪ ,‬יעדים‬
‫קלוריים וצריכת קלוריות‬
‫חפש יישומים שהורדת‪.‬‬
‫קיצורי דרך לתפריטי ‪S Health‬‬
‫הקש על והשתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •ערוך מועדפים‪ :‬הוסף או ערוך את קיצורי הדרך של תפריט ‪.S Health‬‬
‫ •הגדר רקע‪ :‬בחר תמונת רקע‪.‬‬
‫ •גיבוי ושחזור‪ :‬גבה או שחזר את נתוני ‪.S Health‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬קבע את הגדרות ‪.S Health‬‬
‫ •עזרה‪ :‬גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב‪.S Health-‬‬
‫‪111‬‬
‫‪S Health‬‬
‫שימוש בתפריטי ‪S Health‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להיכנס לתפריטים השונים‪.‬‬
‫הפרופיל שלי‬
‫היכנס למסך הראשי של ‪.S Health‬‬
‫בחר להשתמש בתפריטים‪.‬‬
‫ •מד צעדים‪ :‬ספור את צעדיך ובדוק את מספר הקלוריות ששרפת‪ .‬ראה ספירת צעדים לפרטים‪.‬‬
‫ •תרגול‪ :‬תעד את משך האימון ובדוק את מספר הקלוריות ששרפת‪ .‬ראה תיעוד מידע אימון‬
‫לפרטים‪.‬‬
‫ •מזון‪ :‬תעד ונהל את צריכת הקלוריות שלך‪ .‬ראה רישום צריכת מזון לפרטים‪.‬‬
‫ •משקל‪ :‬רשום ונהל שינויים במשקל‪ .‬ראה ניהול המשקל למידע נוסף‪.‬‬
‫ •יישומים נוספים‪ :‬חפש והורד יישומים שיכולים להסתנכרן עם ‪.S Health‬‬
‫לרשותך עומד מידע נוסף לגבי הפונקציות של ‪ S Health‬או יישומים שהורדת דרך יישומים‬
‫נוספים‪ .‬לקבלת מידע נוסף על פונקציה או יישום‪ ,‬פתח אותו‪/‬ה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש על ←‬
‫עזרה‪ ,‬בחר נושא והקש על ‪.User Manual‬‬
‫‪112‬‬
‫‪S Health‬‬
‫ספירת צעדים‬
‫המכשיר מונה את מספר הצעדים שצעדת ומודד את המרחק שהלכת‪ .‬הוא גם עושה שימוש בחיישן‬
‫כדי למדוד את מספר הקלוריות ששרפת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התחל והתחל ללכת‪.‬‬
‫הקש על‬
‫← מד צעדים‪.‬‬
‫מכשיר זה מונה את צעדיך‪ ,‬את המרחק שצעדת ואת מספר הקלוריות ששרפת ומציג אותם‬
‫בזמן אמת‪.‬‬
‫הצג את היומנים עבור ספירת‬
‫הצעדים היומית שלך‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫עבור לרשומות מונה הצעדים‬
‫מתאריך ספציפי‪.‬‬
‫הצג ונהל חיבורים של אביזרים‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫מונה צעדים‬
‫מספר היעד של צעדים‬
‫קלוריות ששרפת‬
‫המרחק שכיסית בהליכה‬
‫הצג את מונה הצעדים בצורת גרף‪.‬‬
‫בדוק את הדירוג שלך בקהילה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫התחל במדידה‪.‬‬
‫להפסקת המדידה‪ ,‬הקש על השהה ← אישור‪.‬‬
‫נתוני המדידה נשמרו‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫‪S Health‬‬
‫הקש על והשתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •יעד צעדים יומי‪ :‬שנה את מספר היעד של צעדים‪.‬‬
‫ •אפס נתונים יומיים‪ :‬אפס את ספירת הצעדים היומית‪.‬‬
‫ •נתוני מכשיר להצוגה‪ :‬בחר מכשיר לצפייה ברשומות המידע ממד צעדים‪.‬‬
‫ •שתף באמצעות‪ :‬שלח את הדף הנוכחי לאחרים‪.‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬קבע את הגדרות ‪.S Health‬‬
‫ •מדריך למשתמש‪ :‬הצג מידע נוסף על השימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫ •ייתכן שתחוש בהשהיה קלה בזמן שמד הצעדים מנטר את הצעדים שלך ולאחר מכן מציג‬
‫את הספירה‪.‬‬
‫ •אם תשתמש במד הצעדים בזמן נסיעה במכונית או ברכבת‪ ,‬הרעידות עלולות להשפיע‬
‫על ספירת הצעדים‪.‬‬
‫הצגת מונה הצעדים בצורת גרף‬
‫הצג הקלוריות שנשרפו בתקופה מסוימת בגרף‪.‬‬
‫הקש על‬
‫במסך הראשי של מד הצעדים‪.‬‬
‫הצג את היומנים עבור ספירת‬
‫הצעדים היומית שלך‪.‬‬
‫גש למסך תפריט ‪.S Health‬‬
‫הצג ונהל חיבורים של אביזרים‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫הצג רשומות שעתיות‪ ,‬יומיות או‬
‫חודשיות בגרף‪.‬‬
‫סה"כ צעדים‬
‫הצג את מונה הצעדים בצורת גרף‪.‬‬
‫חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫‪S Health‬‬
‫איפוס ספירת הצעדים היומית‬
‫המכשיר צובר את רישום הצעדים היומי בכל יום‪.‬‬
‫לאיפוס ספירת הצעדים היומית‪ ,‬הקש על ← אפס נתונים יומיים ← אישור‪.‬‬
‫תיעוד מידע אימון‬
‫שמור רשומות עם מידע לגבי האימונים שלך ושריפת קלוריות באמצעות תכונת האימונים של ‪S‬‬
‫‪ .Health‬ניתן להציג רשומות לגבי אימונים ושריפת קלוריות בצורת גרף ולשתף את הנתונים עם‬
‫אחרים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫← תרגול‪.‬‬
‫ •לפני שימוש בתכונה‪ ,‬מומלץ לנשים בהריון‪ ,‬אנשים מבוגרים וילדים קטנים‪ ,‬משתמשים‬
‫הסובלים ממצבים‪: ,‬כגון מחלות לב כרוניות או לחץ דם גבוה לבקש המלצה מאיש מקצוע‬
‫רפואי מוסמך‪.‬‬
‫ •אם הנך חש סחרחורת‪ ,‬כאב או קושי נשימתי בעת אימון‪ ,‬הפסק להשתמש בתכונה ובקש‬
‫עצה של איש רפואה מקצועי‪.‬‬
‫תחילת אימון‬
‫‪11‬‬
‫במסך האימון הראשי‪ ,‬הגדר את סוג האימון‪ ,‬הפעל או כבה את המדריך הקולי‪ ,‬בחר מוסיקת‬
‫רקע ולאחר מכן הקש על התחל‪.‬‬
‫המכשיר ירשום את זמן האימון ויציג את התקדמותך בהשגת יעדי האימון‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫‪S Health‬‬
‫‪22‬‬
‫התחל באימון והשתמש בתכונות השונות המופיעות על המסך‪.‬‬
‫הקש על כדי לנעול את המסך ולהציג את פרטי האימון בלבד‪ .‬לביטול נעילת המסך‪ ,‬הקש‬
‫ממושכות על ‪.‬‬
‫צלם תמונה של אתר האימון‪.‬‬
‫הצג מפה של מקומות שהתאמנת‬
‫בהם‪.‬‬
‫סוג אימון‬
‫הצג ונהל חיבורים של אביזרים‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫מידע שיוצג במהלך האימון כגון‬
‫מהירות‪ ,‬זמן ועוד‪ .‬הקש להצגת‬
‫פריטים נוספים‪.‬‬
‫הפעל או השבת את מדריך השמע‪.‬‬
‫שלוט בהשמעת המוסיקה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫לסיום התרגול‪ ,‬הקש על השהה ← עצור‪.‬‬
‫פרטי האימון‪ ,‬המרחק והתמונות שצולמו יוצגו על המסך‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הוסף פרטים נוספים והקש על סיום‪.‬‬
‫המכשיר שומר את פרטי האימון‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫‪S Health‬‬
‫הקש על והשתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •הגדר דופק לב מרבי‪ :‬הגדר את המכשיר שיעדכן את הדופק המקסימלי שלך באופן אוטומטי‬
‫על בסיס הפרופיל ומדידות דופק קודמות‪ .‬או‪ ,‬הגדר שהדופק יעודכן באופן ידני והקלד אותו‬
‫בעצמך‪.‬‬
‫ •אפס נתונים יומיים‪ :‬אפס את נתוני האימון היומיים‪.‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬קבע את הגדרות ‪.S Health‬‬
‫ •מדריך למשתמש‪ :‬הצג מידע נוסף על השימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫שימוש בתכונת האימון בעת תרגול במצב ריצה‬
‫השתמש בתכונת האימון האישי לתרגול בטוח ואפקטיבי‪ .‬תוכל לקבל עצות אימון בזמן אמת שיובילו‬
‫אותך לתרגול בטוח ואפקטיבי‪.‬‬
‫חבר את המכשיר לחיישן הדופק כדי להשתמש בתכונת הנחיית אימון‪.‬‬
‫להצגת ניטורי הדופק הזמינים‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← אבירים תואמים ← תרגול‪.‬‬
‫אודות תכונת מאמן‬
‫תכונת מאמן כוללת טכנולוגיית ‪ Firstbeat‬שמספקת הדרכת התעמלות מותאמת אישית‪Firstbeat .‬‬
‫משתמש בניתוח אפקט אימון (‪ )TE‬המודד את העומס הפיזי המצטבר במהלך אימון ומעריך את‬
‫ההשפעה על הכושר שלך‪ .‬רמות השפעת אימון מבוססות על הפרופיל הפיזי שלך ועל מידע הדופק‬
‫שתועד במהלך האימון‪ .‬רמת השפעת אימון מוגברת בעת ביצוע אימון אפקטיבי ותכונת הנחיית‬
‫אימון משתמשת בהשפעת אימון על מנת לספק משוב עבורך‪.‬‬
‫המשוב מסופק על ידי התכונה דרך הנחיות‪ ,‬כגון 'הגבר מהירות'‪' ,‬הישאר בקצב זה'‪ ,‬ו'האט'‪ .‬בעת‬
‫שימוש ראשון בתכונת הנחיית האימון‪ ,‬תתבצע הערכה על רמת השפעת האימון מתאימה בהתאם‬
‫לפרופיל שלך‪ .‬ככל שאתה מתעמל‪ ,‬היסטוריית האימון שלך מנותחת והיישום מספק לך הדרכה‬
‫אישית יותר‪ .‬אימון טיפוסי יכול להתחיל במאמץ נמוך והגברה חדה במאמץ לקראת הסוף‪.‬‬
‫בקר ב‪ www.firstbeat.fi/te-‬לפרטים נוספים‪.‬‬
‫בעת אימון‪ ,‬מוניטור הדופק עלול לא לפעול בצורה תקינה אם המכשיר חשוף לזיעה מוגברת‬
‫או שמיקומו משתנה‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫‪S Health‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך האימון הראשי‪ ,‬הקש על‬
‫לבש את מוניטור הדופק‪.‬‬
‫← סרוק‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לחבר את מוניטור הדופק למכשיר‪.‬‬
‫בחר את מוניטור הדופק מרשימת המכשירים המזוהים‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫‪S Health‬‬
‫‪55‬‬
‫כאשר מתבצע חיבור‪ ,‬הקש על ריצה במסך האימון הראשי‪.‬‬
‫צפה במצב חיבור‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬הקש על אוט' בחלונית הקופצת כיד להגדיר את הדופק המקסימלי באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הקש על הגדר יעד אימון ← מטרת השפעת אימון‪.‬‬
‫הדופק המקסימלי הוא הדופק המהיר ביותר שאדם יכול להשיג במהלך אימון‪ .‬אם אתה יודע‬
‫מהו הדופק המקסימלי שלך‪ ,‬הקלד אותו ידנית‪ .‬אם הנך מגדיר שהדופק המקסימלי יימדד‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬המכשיר יחשב זאת על פי הנוסחה “(‪ 210‬פחות ‪ x )0.65‬גיל”‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫‪S Health‬‬
‫‪88‬‬
‫הגדר את עוצמת האימון והקש על הבא‪.‬‬
‫הגדר את עוצמת האימון לאחד‬
‫מתוך שלוש רמות אפשריות‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫הגדר את משך האימון והקש על סיום‪.‬‬
‫אם הנך מגדיר את משך האימון כקצר יותר ממשך האימון המומלץ‪ ,‬עוצמת האימון תגבר‬
‫כדי להשיג את השפעת האימון‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫במסך האימון הראשי‪ ,‬הפעל או כבה את המדריך הקולי‪ ,‬בחר מוסיקת רקע ולאחר מכן הקש על‬
‫התחל‪.‬‬
‫התחל באימון‪.‬‬
‫אם תחוש כאב או אי‪-‬נוחות במהלך האימון‪ ,‬הפסק מיד‪ ,‬והיוועץ בגורם רפואי מקצועי‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫‪ 113‬בדוק את משך האימון‪ ,‬את המרחק ואת כמות הקלוריות שנשרפו והקש על סיום לשמירת מידע‬
‫לסיום התרגול‪ ,‬הקש על השהה ← עצור‪.‬‬
‫האימון למכשיר‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫‪S Health‬‬
‫צפייה ביומן שריפת קלוריות‬
‫השווה את רישומי שריפת הקלוריות שלך בתקופה מסוימת על‪-‬ידי הצגתם בגרף‪.‬‬
‫במסך האימון הראשי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫הצג את יומני האימון הגופני היומי‬
‫שלך‪.‬‬
‫גש למסך תפריט ‪.S Health‬‬
‫הצג ונהל חיבורים של אביזרים‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫הצג רשומות שעתיות‪ ,‬יומיות או‬
‫חודשיות בגרף‪.‬‬
‫סה"כ קלוריות שנשרפו‬
‫הצג את הקלוריות שנשרפו בגרף‪.‬‬
‫חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫‪S Health‬‬
‫רישום צריכת מזון‬
‫תעד את צריכת המזון היומית שלך ונהל את הצריכה הקלורית שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ליד הארוחה‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הזן את שעת הארוחה והקש על סיום‪.‬‬
‫הקש על‬
‫← מזון‪.‬‬
‫ •לחיפוש פריט מזון מסוים‪ ,‬הקש על חיפוש ובחר את הפריט הרצוי בתוצאות החיפוש‪.‬‬
‫ •לבחירה מתוך רשימת מזונות ממוינת לפי קטגוריות‪ ,‬הקש על קטגוריה‪.‬‬
‫ •לבחירה מתוך המזונות שאתה אוכל בתדירות גבוהה‪ ,‬הקש על נפוצים‪.‬‬
‫ •לבחירה מתוך רשימת 'המזון שלי'‪ ,‬הקש על האוכל שלי‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הוסף פרטים נוספים והקש על שמור‪.‬‬
‫פרטי המזונות ירשמו כצריכה הקלורית שלך לארוחה‪.‬‬
‫הצג את יומני צריכת הקלוריות‬
‫היומית שלך‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫עבור לתאריך ספציפי כדי להציג‬
‫רשומות צריכת קלוריות‪.‬‬
‫צריכת קלוריות כוללת‬
‫יעד קלורי‬
‫הצג או ערוך פרטי ארוחה‪.‬‬
‫הוסף פרטי ארוחה‪.‬‬
‫צלם תמונה של פריט מזון כדי‬
‫להוסיף אותו לפרטי הארוחה‪.‬‬
‫בחר מתוך רשימת 'המזון שלי'‪.‬‬
‫הצג את צריכת הקלוריות בצורת‬
‫גרף‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫‪S Health‬‬
‫הקש על והשתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •יעד קלוריות יומי‪ :‬שנה את יעד צריכת הקלוריות היומי שלך‪.‬‬
‫ •האוכל שלי‪ :‬הכנס את המזונות שאתה אוכל בתדירות גבוהה‪.‬‬
‫ •אפס נתונים יומיים‪ :‬אפס את הנתונים היומיים של צריכת קלוריות‪.‬‬
‫ •שתף באמצעות‪ :‬שלח את הדף הנוכחי לאחרים‪.‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬קבע את הגדרות ‪.S Health‬‬
‫ •מדריך למשתמש‪ :‬הצג מידע נוסף על השימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫השתמש במידע הקלוריות במזון לעיון אישי בלבד‪ .‬המידע המסופק עלול לא להיות מדויק‬
‫כל הזמן ונתון לשינוי‪ .‬חלק מהמידע על המזון עלול להיות שונה מרמות הקלוריות בפועל‪.‬‬
‫צפייה בצריכת הקלוריות בצורת גרף‬
‫השווה את רישומי צריכת הקלוריות שלך בתקופה מסוימת על‪-‬ידי הצגתם בגרף‪.‬‬
‫הקש על‬
‫במסך הראשי של 'מזון'‪.‬‬
‫גש למסך תפריט ‪.S Health‬‬
‫הצג את יומני צריכת הקלוריות‬
‫היומית שלך‪.‬‬
‫הצג רשומות שעתיות‪ ,‬יומיות או‬
‫חודשיות בגרף‪.‬‬
‫צריכת קלוריות כוללת‬
‫הצג את צריכת הקלוריות בצורת‬
‫גרף‪.‬‬
‫חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫‪S Health‬‬
‫הזנת מידע על מזונות שאתה צורך בתדירות גבוהה‬
‫שמור את המידע על מזונות שאתה אוכל לעתים תכופות‪ .‬באפשרותך לעדכן במהירות את הצריכה‬
‫הקלורית שלך באמצעות הוספת פרטים על מזונות שמורים‪ ,‬במקום להזין את המידע כל פעם‬
‫שאתה אוכל את אותו מזון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף פריט מזון‪ ,‬הזן את שם המזון ואת הערך הקלורי שלו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הקש על‬
‫← האוכל שלי‪.‬‬
‫שמור‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הזן את כמות המזון שאכלת והקש על אישור‪.‬‬
‫פרטי המזון יתווספו לרשימת 'המזון שלי'‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫כדי לרשום את פרטי המזון שנצרך מתוך רשימת המזונות הנצרכים בתדירות גבוהה‪ ,‬הקש על‬
‫האוכל שלי‪ ,‬בחר את המזון שהתווסף‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫ניהול המשקל‬
‫רשום את פרטי המשקל שלך ועקוב אחר שינויים במשקל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על עדכן‪.‬‬
‫הקש על‬
‫← משקל‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫‪S Health‬‬
‫‪33‬‬
‫הקלד את משקלך והקש על שמור‪.‬‬
‫בכל פעם שתשנה את נתוני המשקל‪ ,‬המכשיר יחיל את הנתונים על הפרופיל שלך‪.‬‬
‫הצג ונהל חיבורים של אביזרים‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫הצג את היומנים עבור השקילה‬
‫היומית שלך‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫עבור לתאריך ספציפי כדי להציג‬
‫רשומות של משקל‪.‬‬
‫מידע על משקל‬
‫מידע על גובה‬
‫עדכן מידע על גובה‪.‬‬
‫הצג רשומות משקל בצורת גרף‪.‬‬
‫הקש על והשתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •אפס נתונים יומיים‪ :‬אפס את נתוני המשקל היומיים‪.‬‬
‫ •שתף באמצעות‪ :‬שלח את הדף הנוכחי לאחרים‪.‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬קבע את הגדרות ‪.S Health‬‬
‫ •מדריך למשתמש‪ :‬הצג מידע נוסף על השימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫הזנת נתונים ממכשירים אחרים‬
‫יבא נתוני משקל מהמכשיר המחובר‪.‬‬
‫← סרוק‪ ,‬ובחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪ .‬פעל בהתאם להוראות‬
‫הקש על‬
‫המוצגות על המסך כדי לחבר את המכשיר הנוסף למכשירך‪.‬‬
‫איפוס נתוני משקל‬
‫לאיפוס נתוני המשקל היומי‪ ,‬הקש על ← אפס נתונים יומיים ← אישור‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫‪S Health‬‬
‫צפייה בנתוני המשקל בגרף‬
‫השווה את רישומי המשקל שלך בתקופה מסוימת על‪-‬ידי הצגתם בגרף‪ .‬הקש על‬
‫של משקל‪.‬‬
‫במסך הראשי‬
‫הצג את היומנים עבור השקילה‬
‫היומית שלך‪.‬‬
‫גש למסך תפריט ‪.S Health‬‬
‫הצג ונהל חיבורים של אביזרים‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫הצג רשומות שעתיות‪ ,‬יומיות או‬
‫חודשיות בגרף‪.‬‬
‫מידע על משקל‬
‫הצג את רשומות משקלך בצורת‬
‫גרף‪.‬‬
‫חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫שימוש בתפריטים נוספים‬
‫ניתן להוריד ולהתקין יישומים שונים התואמים ליישום זה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על עוד‪ ,‬ובחר יישום‪.‬‬
‫‪3 3‬בצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪ ,‬והתקן את היישום‪.‬‬
‫הקש על‬
‫← יישומים נוספים‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫‪S Health‬‬
‫קביעת הגדרות של ‪S Health‬‬
‫במסך הראשי של ‪ ,S Health‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •פרופיל‪ :‬ערוך את הנתונים הפיזיים שלך‪.‬‬
‫ •חשבונות‪ :‬היכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך כדי לנהל את נתוני ‪ S Health‬באופן מקוון‪.‬‬
‫ •סיסמה‪ :‬הגדר ‪ PIN‬כדי לנעול את ‪ S Health‬או לבטל את נעילתו‪.‬‬
‫ •הגדרות יחידה‪ :‬הגדר את אפשרויות יחידת המידה‪.‬‬
‫ •התראת‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת אירועים והישגים חדשים‪.‬‬
‫ •האביזרים שלי‪ :‬הצג ונהל חיבורים של אביזרים‪.‬‬
‫ •אביזרים תואמים‪ :‬הצג אביזרים שתואמים למכשיר‪ ,‬או נהל אביזרים מחוברים‪.‬‬
‫ •אפס נתונים‪ :‬אפס את הנתונים של ‪.S Health‬‬
‫ •חפש עדכונים‪ :‬בדוק את הגרסה הנוכחית של ‪.S Health‬‬
‫ •תנאים והתניות‪ :‬צפה בתנאים ובהתניות‪ ,‬בכלל זה מדיניות פרטים אישיים ומדיניות שמירה על‬
‫נתונים‪.‬‬
‫ •אודות ‪ :S Health‬הצג מידע אודות יישום ‪.S Health‬‬
‫‪127‬‬
‫‪S Health‬‬
‫ •הפרטים האישיים הנאספים על‪-‬ידי ‪ S Health‬נשמרים במכשיר למטרות אינפורמטיביות‬
‫בלבד‪ Samsung .‬אינה מקבלת‪ ,‬מאחסנת או מעבירה את הפרטים האישיים שלך‪.‬‬
‫(עם זאת‪ ,‬אם תיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך מ‪ ,S Health-‬ייתכן שהנתונים יישמרו‬
‫בשרת לצורך גיבוי נתונים)‪ .‬ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא יהיה בהם עוד‬
‫צורך למטרות כגון אלה‪ .‬ניתן למחוק נתונים אישיים המאוחסנים ב‪ S Health-‬באמצעות‬
‫אפשרות איפוס הנתונים בתפריט 'הגדרות' או על‪-‬ידי הסרת ההתקנה של היישום‪ .‬איפוס‬
‫הנתונים יגרום למחיקת כל המידע השמור בשרת‪ .‬כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת‬
‫ברשתות חברתיות או העברת אל מכשירי אחסון‪ ,‬עליך למחוק אותם בנפרד‪.‬‬
‫ •אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי‪-‬הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות‬
‫או שהועברו אל אחרים‪ .‬יש לנקוט במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ •כדי להגן על הפרטים האישיים שלך‪ ,‬במסך הראשי של ‪ ,S Health‬הקש על ←‬
‫הגדרות ← סיסמה‪ ,‬ולאחר מכן הגדר סיסמה‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מחובר למכשירי מדידה‪ ,‬אמת את פרוטוקול התקשורת כדי לוודא הפעלה‬
‫תקינה‪ .‬אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי‪ ,‬כגון ‪ Bluetooth‬או‪ ,ANT+‎‬ייתכן שהמכשיר‬
‫יושפע מהפרעה אלקטרונית של מכשירים אחרים‪ .‬הימנע משימוש במכשיר בסמוך‬
‫למכשירים המשדרים גלי רדיו‪.‬‬
‫ •התוכן שבו נעשה שימוש ביישום ‪ S Health‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם לגרסת התוכנה של‬
‫היישום‪ .‬השירותים המסופקים עם היישום כפופים לשינוי או לביטול תמיכה ללא הודעה‬
‫מראש‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫תכונות קול‬
‫‪S Voice‬‬
‫אודות ‪S Voice‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להורות למכשיר להפעיל תכונות שונות באמצעות קולך‪.‬‬
‫הקש על ‪ S Voice‬במסך היישומים‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש פעמיים על לחצן הבית‪.‬‬
‫כדי להשבית את הגישה בלחיצה על לחצן הבית‪ ,‬הקש על ← ‪ Settings‬ולאחר מכן בטל את‬
‫הבחירה באפשרות ‪.Open via the home key‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הגדרת השפה‬
‫הקש על ← ‪ ,Language ← Settings‬ולאחר מכן בחר שפה‪.‬‬
‫השפה הנבחרת תחול על ‪ S Voice‬בלבד‪ ,‬ולא על שפת התצוגה של המכשיר‪.‬‬
‫שימוש ב‪S Voice-‬‬
‫עם הפעלת ‪ ,S Voice‬יתחיל המכשיר בזיהוי קולי‪ ,‬וסמל המיקרופון יהפוך לאדום‪.‬‬
‫אמור פקודה קולית‪.‬‬
‫אם אתה אומר פקודה והמכשיר מזהה אותה‪ ,‬סמל המיקרופון בתחתית המסך מהבהב בירוק‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬יבצע המכשיר את הפקודה‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫לוק תונוכת‬
‫עצות לזיהוי קולי טוב יותר‪:‬‬
‫ •דבר ברור‪.‬‬
‫ •דבר במקומות שקטים‪.‬‬
‫ •אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג‪.‬‬
‫ •הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי‪.‬‬
‫ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות‪ ,‬בהתאם לסביבה שלך או לאופן‬
‫שבו אתה מדבר‪.‬‬
‫הפעלת ‪ S Voice‬ממצב המתנה‬
‫במידה שלא נעשה שימוש ב‪ S Voice-‬למשך פרק זמן מסוים‪ ,‬הוא יעבור אוטומטית למצב המתנה‪.‬‬
‫הקש על סמל המיקרופון או אמור למכשיר '‪ 'Hi Galaxy‬כדי לחזור לזיהוי קולי‪.‬‬
‫שינוי פקודת ההשכמה‬
‫ניתן לשנות את פקודת ההשכמה מ'‪ .'Hi Galaxy‬פקודת ההשכמה משמשת להפעלת ‪S Voice‬‬
‫כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה‪.‬‬
‫הקש על ← ‪.Set wake-up command ← Voice wake-up ← Settings‬‬
‫השבתת המשוב הקולי‬
‫הקש על ← ‪ .Disable Voice feedback‬המכשיר יפסיק לספק משוב קולי כשאתה אומר‬
‫פקודות‪.‬‬
‫תיקון פקודות קוליות בלתי רצויות‬
‫באפשרותך לערוך את הפקודות הקוליות אם המכשיר אינו מזהה אותן נכונה‪.‬‬
‫לתיקון פקודה קולית‪ ,‬הקש על בועית הדיבור האחרונה המכילה את הטקסט שנאמר וערוך את‬
‫הטקסט בעזרת לוח המקשים‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫לוק תונוכת‬
‫רשמקול‬
‫הקלטת תזכירים קוליים‬
‫הקש על רשמקול במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על כדי להתחיל בהקלטה‪ .‬דבר לתוך המיקרופון‪ .‬הקש על‬
‫כדי לסיים את ההקלטה‪.‬‬
‫לביטול ההקלטה‪ ,‬הקש על ‪ .‬הקש על‬
‫במהלך הקלטת תזכיר קולי‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להשהות את ההקלטה‪.‬‬
‫כדי להוסיף סימנייה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫זמן הקלטה שחלף‬
‫התחל להקליט‪.‬‬
‫הצג את רשימת התזכורות הקוליות‪.‬‬
‫שנה את מצב ההקלטה‪.‬‬
‫כדי להגדיר את המכשיר להסרת רעשי רקע‪ ,‬הקש על ← הגדרות ולאחר מכן סמן את האפשרות‬
‫הפחתת רעשים‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫לוק תונוכת‬
‫שמירת קבצים עם תגי הקשר‬
‫הוסף לשמות הקבצים תגיות הקשר‪ ,‬כגון מיקומים ותאריכים‪ ,‬בעת שמירת תזכירים קוליים‪.‬‬
‫הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה מיקום גאוגרפי‪ .‬המכשיר יוסיף לשם הקובץ את‬
‫תאריך ההקלטה‪ .‬להוספת המיקום שבו הוקלט התזכיר הקולי‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫סמן את התיבה תגית מיקום‪.‬‬
‫השמעת תזכירים קוליים‬
‫הקש על רשמקול במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬ובחר תזכיר קולי להשמעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חתוך את התזכיר הקולי‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדר חלק מהתזכיר הקולי להשמעה בלולאה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬כוונן את מהירות ההשמעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬דלג על חלק שקט בתזכיר הקולי‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף סימניות בתזכיר הקולי‪.‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬השהה את ההפעלה או המשך בה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬דלג לתזכיר הקולי הקודם או הבא‪.‬‬
‫שימוש ברשימת הסימניות‬
‫ניתן לסמן נקודות ספציפיות בתזכיר הקולי בסימניות‪ .‬כל סימנייה מסומנת בסמל בתזכיר הקולי‪.‬‬
‫כדי לעיין בפרטי הסימנייה‪ ,‬כאשר התזכיר הקולי מושמע‪ ,‬הקש על ← סימניות‪ .‬בחר סימנייה‬
‫מרשימת הסימניות כדי להפעיל את התזכיר הקולי מאותו מיקום‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫לוק תונוכת‬
‫ניהול תזכירים קוליים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על רשמקול ←‬
‫הקש על‬
‫כדי לחפש תזכירים קוליים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי למחוק תזכירים קוליים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הקש על ‪ ,‬ובחר באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •בחר‪ :‬בחר תזכירים קוליים לשיתוף או למחיקה‪.‬‬
‫ •מיין לפי‪ :‬מיין תזכירים לפי תאריך‪ ,‬נושא או קטגוריה‪.‬‬
‫ •סנן לפי קטגוריה‪ :‬הצג תזכירים בסינון לפי קטגוריה‪.‬‬
‫ •ערוך קטגוריות‪ :‬הוסף‪ ,‬מחק או שנה שם של קטגוריות‪.‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬שנה את הגדרות הרשמקול‪.‬‬
‫שינוי שם של תזכירים קוליים‬
‫הקש ממושכות על תזכיר קולי‪ ,‬הקש על ← שנה שם‪ ,‬הזן את השם הרצוי לתזכיר הקולי ולאחר‬
‫מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫ניהול קטגוריות‬
‫הקש על ← ערוך קטגוריות ←‬
‫‪ ,‬הזן שם קטגוריה‪ ,‬בחר צבע ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫כדי לסווג או לשנות סיווג של תזכירים קוליים בקטגוריות‪ ,‬ברשימת התזכירים הקוליים‪ ,‬הקש‬
‫ממושכות על התזכיר הקולי הרצויה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש על ← שנה קטגוריה‪ ,‬ובחר את הקטגוריה‪.‬‬
‫כדי לסנן תזכירים קוליים לפי קטגוריה‪ ,‬הקש על ← סנן לפי קטגוריה‪ ,‬ולאחר מכן בחר את‬
‫הקטגוריה‪.‬‬
‫חיפוש קולי‬
‫השתמש ביישום זה כדי לחפש דפי אינטרנט באמצעות דיבור‪.‬‬
‫הקש על חיפוש קולי במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫אמור מילת מפתח או ביטוי כאשר ההודעה דבר עכשיו מופיעה במסך‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫מולטימדיה‬
‫מוסיקה‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫הקש על מוסיקה במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר קטגוריית מוסיקה‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיר להשמעה‪.‬‬
‫חפש מכשירים אחרים להפעלת‬
‫הקובץ‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫הגדר את הקובץ כשיר המועדף‬
‫עליך‪.‬‬
‫הפעל השמעה בסדר אקראי‪.‬‬
‫שנה את מצב החזרה על התוכן‪.‬‬
‫פתח את רשימת ההשמעה‪.‬‬
‫הוסף שיר לרשימת השמעה‪.‬‬
‫דלג לשיר הקודם‪ .‬לחץ ממושכות‬
‫להרצה מהירה אחורה‪.‬‬
‫דלג לשיר הבא‪ .‬לחץ ממושכות‬
‫להרצה מהירה קדימה‪.‬‬
‫השהה וחדש את ההפעלה‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עוצמת קול‬
‫חכמה‪.‬‬
‫כאשר התכונה עוצמת קול חכמה מופעלת‪ ,‬ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר‬
‫מזו שמוגדרת עבור המכשיר‪ .‬היזהר מחשיפה ארוכת‪-‬טווח לקולות חזקים‪ ,‬למניעת נזק‬
‫לשמיעה‪.‬‬
‫עוצמת קול חכמה עוצמת קול חכמה לא תפעל עבור קבצים מסוימים‪.‬‬
‫להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות‪ ,‬הקש על ← הגדרות ←‬
‫‪ ← Adapt Sound‬מופעל‪.‬‬
‫כאשר אתה מפעיל אפשרות זו בפעם הראשונה‪ ,‬הקש על התחל כדי לכוון את הצליל‪ .‬המכשיר‬
‫ישמיע סדרת בדיקות קול לכיוון רמת הצליל ויתחיל לצפצף‪ .‬הקש על כן אם אתה מצליח לשמוע‬
‫את הצפצוף או על לא אם אינך שומע את הצפצוף‪ .‬חזור על שלב זה עבור כל בדיקה עד לסיום‬
‫כוונון הצליל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬סמן את האפשרות צליל מוסיקה כדי להחיל את האפשרות בעת האזנה‬
‫למוסיקה‪.‬‬
‫כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה ‪ 14‬ומעלה‪ ,‬האפשרות של התאמת השמע לא‬
‫מוחלת על המוסיקה שמושמעת‪ .‬אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה ‪ 13‬ומטה‪,‬‬
‫האפשרות מוחלת מחדש‪.‬‬
‫הגדרת שיר כרינגטון או צליל התראה‬
‫כדי להשתמש בשיר הנוכחי שמושמע כרינגטון או צליל התראה‪ ,‬הקש על ← הגדר כ ←‬
‫מההתחלה או על המלצות אוטומטיות‪ ,‬בחר אפשרות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫יצירת רשימות השמעה‬
‫בחר שירים בעצמך‪.‬‬
‫הקש על מוסיקה במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על רשימות השמעה ← ← צור רשימת השמעה‪ .‬הזן שם והקש על אישור‪ .‬הקש על‬
‫בחר את השירים שברצונך לכלול‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫להוספת השיר הנוכחי שמושמע לרשימת השמעה‪ ,‬הקש על‬
‫‪135‬‬
‫ובחר את רשימת ההשמעה‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להשמיע מוסיקה שתתאים למצב הרוח שלך‪.‬‬
‫הקש על מוסיקה במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על ← ריבוע מוסיקה‪ .‬השירים מסווגים באופן אוטומטי לפי מצב רוח‪ .‬הקש על תא מצב‬
‫הרוח או גרור מספר תאים כדי להאזין למוסיקה שבתאים‪.‬‬
‫קטגוריות השירים מבוססות על המידע הזמין אודות השיר‪ .‬ייתכן שחלק מהשירים לא יהיו‬
‫מסווגים בתאי מצב רוח‪.‬‬
‫השמעת מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים‬
‫חפש מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים‪ ,‬והשמע אותה במכשיר שלך‪.‬‬
‫הקש על מוסיקה במסך היישומים‪.‬‬
‫גישה למוסיקה במכשיר רשום‬
‫להשמעת מוסיקה במכשיר‪ ,‬הקש על מכשירים ובחר מכשיר מרשימת מכשירים רשומים‪ .‬ניתן‬
‫להשמיע את השיר במכשירים הרשומים ב‪ .Samsung Link-‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪ .link.samsung.com‬ודא שהמכשירים הרשומים מופעלים ומחוברים ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית‪.‬‬
‫ייתכנו חיובים נוספים בגין גישה לתוכן השמור במכשירים אחרים דרך הרשת הסלולרית‪ .‬על‬
‫מנת להימנע מחיובים נוספים‪ ,‬השתמש ב‪.Wi-Fi-‬‬
‫גישה למוסיקה במכשיר סמוך‬
‫להשמעת מוסיקה במכשיר‪ ,‬הקש על מכשירים ובחר מכשיר מרשימת מכשירים קרובים‪ .‬ניתן‬
‫להשמיע את השיר במכשירים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת‪.‬‬
‫כדי להפעיל את התכונה‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשירים קרובים‪ ,‬ולאחר מכן גרור‬
‫את המתג מכשירים קרובים ימינה‪ .‬ראה 'מכשירים קרובים' להגדרות נוספות‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫וידאו‬
‫הקרנת סרטונים‬
‫הקש על וידאו במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר סרטון להפעלה‪.‬‬
‫חפש מכשירים אחרים‬
‫להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫עבור קדימה או אחורה‬
‫על‪-‬ידי גרירת המחוון‪.‬‬
‫השהה וחדש את‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫שנה את יחס המסך‪.‬‬
‫עבור לחלון נגן וידאו‪.‬‬
‫דלג לסרטון הקודם‪.‬‬
‫לחץ ממושכות להרצה‬
‫מהירה אחורה‪.‬‬
‫דלג לסרטון הבא‪.‬‬
‫לחץ ממושכות להרצה‬
‫מהירה קדימה‪.‬‬
‫כדי להתאים אישית את מיקום לוח הבקרה במהלך האזנה‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬סמן את התיבה‬
‫בקר מיני ולאחר מכן הקש על סגור‪ .‬לאחר מכן הקש על או על כדי להעביר את לוח הבקרה‬
‫לאחד מצדי המסך‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק במצב אופקי‪.‬‬
‫שימוש בנגן הווידיאו הקופץ‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להשתמש ביישומים אחרים מבלי לסגור את נגן הווידאו‪ .‬בעת צפייה‬
‫כדי להשתמש בנגן הווידיאו הקופץ‪.‬‬
‫בסרטונים‪ ,‬הקש על‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו על‪-‬גבי המסך להגדלת הנגן‪ ,‬או הצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה‬
‫להקטנתו‪ .‬להעברת הנגן למקום אחר על המסך‪ ,‬גרור אותו למיקום הרצוי‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫צילום תמונות‬
‫לשימוש בתכונה זו תוך כדי ניגון וידאו‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬סמן את התיבה לכוד‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על סגור‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לצלם תמונה מהווידאו בעת הפעלתו‪.‬‬
‫שיתוף או מחיקה של וידאו‬
‫הקש על וידאו במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על ← בחר‪ ,‬בחר וידאו‪ ,‬הקש על‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף‪.‬‬
‫הקש על ← מחק‪ ,‬בחר סרטוני וידאו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫עריכת וידאו‬
‫הקש על וידאו במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר וידאו‪ ,‬הקש על ← עריכה ← סטודיו ← חיתוך וידאו‪ .‬העבר את התוחם הפותח לנקודת‬
‫ההתחלה הרצויה‪ ,‬העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה‪ ,‬הקש על בוצע‪ ,‬הזן את שם‬
‫הקובץ‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור כדי לשמור את הסרטון‪.‬‬
‫כדי לערוך וידאו באמצעות יישום של עורך וידאו‪ ,‬הקש על עורך וידאו‪.‬‬
‫הפעלת וידאו המאוחסן במכשירים אחרים‬
‫חפש וידאו המאוחסן במכשירים אחרים‪ ,‬והצג אותו במכשיר שלך‪.‬‬
‫הקש על וידאו במסך היישומים‪.‬‬
‫גישה לווידאו במכשיר רשום‬
‫להצגת סרטון וידאו במכשיר‪ ,‬הקש על מכשירים ובחר מכשיר מרשימת מכשירים רשומים‪ .‬ניתן‬
‫להציג את הסרטון במכשירים הרשומים ב‪ .Samsung Link-‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪ .link.samsung.com‬ודא שהמכשירים הרשומים מופעלים ומחוברים ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית‪.‬‬
‫ייתכנו חיובים נוספים בגין גישה לתוכן השמור במכשירים אחרים דרך הרשת הסלולרית‪ .‬על‬
‫מנת להימנע מחיובים נוספים‪ ,‬השתמש ב‪.Wi-Fi-‬‬
‫‪138‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫גישה לווידאו במכשיר סמוך‬
‫להצגת סרטון וידאו במכשיר‪ ,‬הקש על מכשירים ובחר מכשיר מרשימת מכשירים סמוכים‪ .‬ניתן‬
‫להפעיל את הווידאו במכשירים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת‪.‬‬
‫כדי להפעיל את תכונת שיתוף התוכן‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשירים קרובים‪,‬‬
‫ולאחר מכן גרור את המתג מכשירים קרובים ימינה‪ .‬ראה 'מכשירים קרובים' להגדרות נוספות‪.‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫השתמש ביישום זה לצפייה בסרטונים מאתר האינטרנט ‪.YouTube‬‬
‫הקש על ‪ YouTube‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫צפייה בסרטונים‬
‫הקש על‬
‫ובחר קטגוריה‪ .‬לחיפוש סרטון וידאו על‪-‬ידי הזנת מילת מפתח‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫סובב את המכשיר לכיוון אופקי להצגת מסך מלא‪.‬‬
‫שיתוף סרטונים‬
‫בחר את הסרטון שבו ברצונך לצפות‪ ,‬הקש על‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף‪.‬‬
‫העלאת סרטונים‬
‫הקש על‬
‫← העלאות ←‬
‫‪ ,‬בחר וידאו‪ ,‬הזן מידע עבור הוידאו ולאחר מכן הקש על‬
‫‪139‬‬
‫‪.‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫‪Flipboard‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לגשת לכתבי עת מותאמים אישית‪.‬‬
‫הקש על ‪ Flipboard‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫להפעלת הדפדפת שלך‪ ,‬החלק את האצבע כלפי מעלה בדף הכניסה‪ ,‬בחר נושאי חדשות‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש על ‪.Build Your Flipboard‬‬
‫בחר סיפור שער או נושא מוביל‪ ,‬החלק את האצבע לאורך דפי הדפדפת‪ ,‬ולאחר מכן בחר מאמר‬
‫לקריאה‪.‬‬
‫‪Google+‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות רשת חברתית של ‪.Google‬‬
‫הקש על ‪ Google+‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הקש על הכל כדי לשנות את הקטגוריה‪ ,‬ולאחר מכן גלול למעלה או למטה כדי להציג פרסומים‬
‫מהמעגלים שלך‪.‬‬
‫תמונות‬
‫השתמש ביישום זה כדי לנהל תמונות‪ ,‬אלבומים וסרטונים ששמרת במכשיר והעלית ל‪.Google+-‬‬
‫הקש על תמונות במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫משחקים ‪Play‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להוריד משחקים ולשחק בהם‪.‬‬
‫הקש על משחקים ‪ Play‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫מוסיקה ‪Play‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להאזין למוסיקה מהמכשיר או להזרים מוסיקה משירות הענן של ‪.Google‬‬
‫הקש על מוסיקה ‪ Play‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪Play Movies‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לצפות בסרטים ותוכניות טלוויזיה‪ ,‬להוריד אותם ולשכור אותם‪.‬‬
‫הקש על ‪ Play Movies‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫דוכן עיתונים ‪Play‬‬
‫השתמש ביישום זה לקריאת מאמרי החדשות העדכניים ביותר‪.‬‬
‫הקש על דוכן עיתונים ‪ Play‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫אבטחה‬
‫סורק טביעת אצבע‬
‫לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע‬
‫כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר‪ ,‬שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על‬
‫ביצועי התכונה‪:‬‬
‫ •לחצן הבית מכיל חיישן לזיהוי טביעת אצבע‪ .‬ודא שלחצן הבית לא נשרט או נפגם עקב מגע עם‬
‫חפצי מתכת כגון מטבעות‪ ,‬מפתחות או שרשראות‪.‬‬
‫ •מגן המסך המסופק עם המכשיר עשוי לגרום לתקלות בחיישן זיהוי טביעות האצבע‪ .‬הסר את‬
‫מגן המסך לשיפור הרגישות בזיהוי טביעות אצבע‪.‬‬
‫ •ודא שאזור זיהוי טביעת האצבע נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות‪.‬‬
‫ •המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות‪.‬‬
‫ •כדי לשפר את ביצועי הזיהוי‪ ,‬רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדירות‬
‫הגבוהה ביותר לביצוע משימות במכשיר‪.‬‬
‫ •אל תגרור את אצבעך בצורה מהירה או איטית מדי‪ .‬גרור את אצבעך במהירות מתונה על מנת‬
‫לאפשר למכשיר לזהות אותה‪.‬‬
‫ •בסביבות יבשות‪ ,‬עלול להיווצר במכשיר חשמל סטטי‪ .‬הימנע משימוש בתכונה זו בסביבות‬
‫יבשות‪ ,‬או בצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש בתכונה על‪-‬ידי מגע בעצם מתכתי‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫החטבא‬
‫הכנסת טביעות אצבע‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬אם אתה רושם טביעות אצבע נוספות‪ ,‬יופיע חלון מוקפץ לזיהוי טביעות אצבע‪ .‬סרוק טביעת‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← מנהל טביעות האצבע‪.‬‬
‫אצבע רשומה במכשיר‪ ,‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הקש על המסך באזור טביעת האצבע והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור את אצבעך כלפי מטה מעל‬
‫הנח את אצבעך באזור טביעת האצבע בחלקו התחתון של מרכז המסך‪.‬‬
‫ללחצן הבית‪.‬‬
‫חזור על פעולה זו עם אותה אצבע עד לרישום טביעת האצבע‪.‬‬
‫אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יזהה את‬
‫טביעות האצבע‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫אם מופיע חלון בקשת סיסמה‪ ,‬הזן את הסיסמה החלופית‪ ,‬הקש על המשך‪ ,‬הזן שוב את‬
‫הסיסמה החלופית כדי לאמת אותה והקש על אישור‪ .‬ניתן להשתמש בסיסמה החלופית במקום‬
‫לסרוק את טביעות האצבע‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫אם מופיע חלון נעילה באמצעות טביעת אצבע‪ ,‬הקש על אישור‪ .‬תוכל להשתמש בטביעות‬
‫האצבע שלך לביטול נעילת המסך‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫החטבא‬
‫ניהול טביעות אצבע רשומות‬
‫ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות או לשנות את שמן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← מנהל טביעות האצבע‪.‬‬
‫כדי למחוק טביעות אצבע‪ ,‬הקש על ← בטל הרשמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫← אישור‪.‬‬
‫כדי לשנות שם של טביעת אצבע‪ ,‬הקש על ← בחר‪ ,‬בחר טביעת אצבע‪ ,‬הקש על‬
‫הזן שם חדש והקש על אישור‪.‬‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫שינוי סיסמה חלופית‬
‫ניתן לשנות את הסיסמה המשמשת אותך כחלופה לסריקת טביעות אצבע‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סרוק טביעת אצבע רשומה או הקש על סיסמה חלופית‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן סיסמה חדשה והקש על המשך‪.‬‬
‫‪4 4‬הזן שוב את הסיסמה והקש על אישור‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← החלף את הסיסמה החלופית‪.‬‬
‫ביטול נעילת המסך באמצעות טביעות אצבע‬
‫ניתן לבטל את נעילת המסך באמצעות טביעות האצבע הרשומות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← נעילת מסך ← טביעת אצבע‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← טביעת אצבע‪.‬‬
‫אימות סיסמה של חשבון ‪Samsung‬‬
‫השתמש בטביעות אצבע כדי לאמת את הסיסמה של חשבון ‪ Samsung‬שלך‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בטביעת אצבע במקום להזין את הסיסמה שלך‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬בעת רכישת תוכן מ‪Samsung-‬‬
‫‪.(GALAXY Apps) Apps‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← אמת חשבון סמסונג‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫גרור את המתג אמת חשבון סמסונג ימינה‪ .‬הזן את סיסמת חשבון ‪ Samsung‬שלך והקש על‬
‫אישור‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫החטבא‬
‫מצב פרטי‬
‫על אודות מצב פרטי‬
‫השתמש במצב זה כדי למנוע מאנשים אחרים שימוש בתוכן ספציפי (כגון תמונות ומסמכים)‬
‫המאוחסן במכשיר שלך וגישה אליו‪ .‬באפשרותך לשמור תוכן במיקום ספציפי ולהפעיל את מצב פרטי‬
‫כדי להסתיר את הפריטים בצורה מאובטחת‪.‬‬
‫הסתרת תוכן‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג מצב פרטי‬
‫ימינה‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על מצב פרטי כדי להפעילו‪.‬‬
‫בעת הפעלת מצב פרטי בפעם הראשונה‪ ,‬יש להגדיר קוד ביטול נעילה ו‪ PIN-‬גיבוי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הזן את הקוד לביטול הנעילה של מצב פרטי‪.‬‬
‫כאשר מצב זה מופעל‪,‬‬
‫מופיע בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כדי לבחור פריטים להסתרה‪ ,‬הקש ממושכות על פריט ברשימה‪ ,‬סמן את הפריטים הרצויים‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על ← העבר לתיקייה ‘פרטי’‪ ,‬או הקש על העבר ← פרטי ← העבר לכאן‪.‬‬
‫פריטים שהועברו למצב פרטי ישאו את הסימן‬
‫‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫לאחר בחירת הפריטים להסתרה‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן גרור את המתג מצב פרטי שמאלה‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על‬
‫מצב פרטי כדי להשבית אותו‪.‬‬
‫הפריטים שנבחרו ייעלמו מהמסך‪.‬‬
‫ודא שכל הקבצים נשמרו או הועברו כראוי לפני השבתת מצב פרטי‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫החטבא‬
‫צפייה בתוכן מוסתר‬
‫ניתן לצפות בפריטים מוסתרים רק כאשר מצב פרטי מופעל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג מצב פרטי‬
‫ימינה‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והשבת את מצב פרטי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הקבצים שלי ← פרטי‪.‬‬
‫הזן את הקוד לביטול הנעילה של מצב פרטי‪.‬‬
‫כל הפריטים שהועברו במצב פרטי יופיע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫בטיחות‬
‫מצב חירום‬
‫על אודות מצב חירום‬
‫השתמש במצב זה כדי להאריך את זמן ההמתנה של המכשיר במצב חירום‪ .‬כאשר מצב זה מופעל‪,‬‬
‫יורדת רמת הבהירות של המסך וצריכת הסוללה מופחתת באמצעות הגבלת תכונות מסוימות‪ .‬תוכל‬
‫גם להדליק את המבזק‪ ,‬להשמיע התראות ולשלוח לאחרים מידע על מיקומך בהודעה‪.‬‬
‫הפעלת מצב חירום‬
‫הקש ממושכות על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מצב חירום‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪,‬‬
‫הקש על הגדרות ← סיוע בטיחות ← מצב חירום‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג מצב חירום ימינה‪.‬‬
‫ייתכן שתחויב בתשלום עבור שליחת הודעות ושימוש ברשת הסלולרית‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫תוחיטב‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הפעל את המבזק‪.‬‬
‫התראות קוליות‪.‬‬
‫שלח את פרטי המיקום הנוכחי שלך‬
‫בהודעה‪.‬‬
‫הפעל טלפון‪.‬‬
‫הפעל דפדפן‪.‬‬
‫הוסף יישומים לשימוש‪.‬‬
‫עוצמת סוללה נותרת ואומדן זמן‬
‫המתנה‬
‫בצע שיחת חירום‪.‬‬
‫זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא‬
‫נעשה שימוש במכשיר‪ .‬זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫השבתת מצב חירום‬
‫להשבתת מצב חירום‪ ,‬הקש ממושכות על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מצב חירום‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש על ← השבת מצב ‘חירום’‪ .‬מצב חירום מושבת‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫תוחיטב‬
‫שליחת הודעות עזרה‬
‫אודות שליחת הודעות עזרה‬
‫באפשרותך להגדיר מראש אנשי קשר שתישלח אליהם הודעה במקרה חירום‪ .‬שלח הודעות לאנשי‬
‫הקשר העיקריים שלך על‪-‬ידי לחיצה מהירה על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי שלוש פעמים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סיוע בטיחות‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר עיקריים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על נהל אנשי קשר ראשיים ← צור איש קשר ראשי‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על צור איש קשר חדש והזן את פרטי איש הקשר או הקש על בחר מאנשי קשר כדי‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סיוע בטיחות‪.‬‬
‫להוסיף איש קשר קיים לאנשי הקשר העיקריים‪.‬‬
‫הגדרת הודעות עזרה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סיוע בטיחות ← שלח הודעות עזרה‪ ,‬גרור את המתג שלח‬
‫הודעות עזרה ימינה‪ ,‬ולאחר מכן בחר תוכן להודעות העזרה‪.‬‬
‫שליחת הודעות עזרה‬
‫במצב חירום‪ ,‬לחץ מהר שלוש פעמים על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‪ .‬המכשיר ישלח הודעות לאנשי הקשר‬
‫העיקריים‪ .‬ההודעות יכללו את פרטי המיקום שלך‪.‬‬
‫ייתכן שתחויב בתשלום עבור שליחת הודעות ושימוש ברשת הסלולרית‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫כלי שירות‬
‫‪ S‬מחפש‬
‫השתמש ביישום זה כדי לחפש תוכן במכשיר ודרך האינטרנט‪ .‬ניתן להחיל מסננים שונים ולעיין‬
‫בהיסטוריית החיפושים‪.‬‬
‫פתח את חלונית ההודעות והקש על ‪ S‬מחפש‪.‬‬
‫חיפוש תוכן‬
‫הקש על שדה החיפוש והזן מילת מפתח‪ ,‬או הקש על‬
‫לקבלת תוצאות ממוקדות יותר‪ ,‬הקש על‬
‫ואמור מילת מפתח‪.‬‬
‫והוסף מסננים תחת שדה החיפוש‪.‬‬
‫כדי לעדכן את הרשימה של תוצאות החיפוש‪ ,‬הקש על ← רענן‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את פרמטרי החיפוש באמצעות המסננים הזמינים או לבחור קטגוריות חיפוש‪ .‬הקש על‬
‫← הגדרות ← בחר מסננים או בחר קטגוריית חיפוש‪.‬‬
‫ניהול היסטוריית החיפוש‬
‫כדי למחוק את ההיסטוריה‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← מחק היסטוריה‪.‬‬
‫כדי להגדיר את המכשיר כך שלא ישמור את תוצאות החיפוש‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫בטל את הבחירה באפשרות שמור היסטוריית חיפוש‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫לוח שנה‬
‫הפעלת לוח שנה‬
‫השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות‪.‬‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫שנה מצב תצוגה‪.‬‬
‫צור אירועים או משימות‪.‬‬
‫עבור לתאריך של היום‪.‬‬
‫הקש על והשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •עבור אל‪ :‬עבור לתאריך ספציפי‪.‬‬
‫ •מחק‪ :‬מחק אירועים או משימות‪.‬‬
‫ •חיפוש‪ :‬חפש אירועים או משימות‪.‬‬
‫ •לוחות שנה‪ :‬בחר את לוחות השנה שברצונך להציג‪.‬‬
‫ •סינכרון‪ :‬סנכרן אירועים ומשימות עם החשבונות שלך‪.‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬שנה הגדרות של לוח שנה‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫יצירת אירועים או משימות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬בחר תאריך ללא אירועים או משימות‪ ,‬והקש שוב על התאריך‪.‬‬
‫אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים‪ ,‬הקש על התאריך‪ ,‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר אירוע או משימה‪ ,‬והזן פרטים‪.‬‬
‫ •הוסף אירוע‪ :‬הגדר תאריך התחלה וסיום עבור אירוע‪ .‬ניתן להגדיר חזרה אופציונלית‪.‬‬
‫ •הוסף משימה‪ :‬הוסף משימה לביצוע בתאריך ספציפי‪ .‬ניתן להגדיר עדיפות אופציונלית‪.‬‬
‫בחר פריט‪.‬‬
‫בחר לוח שנה לשימוש או לסינכרון‪.‬‬
‫הזן כותרת‪.‬‬
‫צרף מפה שמציגה את מיקום‬
‫האירוע‪.‬‬
‫הגדר תאריך התחלה וסיום עבור‬
‫האירוע‪.‬‬
‫הוסף פרטים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את האירוע או המשימה‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫סנכרן אירועים ומשימות בין החשבונות שלך‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫לסנכרון אירועים ומשימות עם החשבונות שלך‪ ,‬הקש על ← סינכרון‪.‬‬
‫להוספת חשבונות לסנכרון‪ ,‬הקש על ← לוחות שנה ← הוסף חשבון‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר חשבון‬
‫לסנכרון‪ ,‬והיכנס אליו‪ .‬כאשר החשבון מתווסף לרשימת החשבונות המסונכרנים‪ ,‬מופיע עיגול ירוק‬
‫ליד שם החשבון‪.‬‬
‫לשינוי אפשרות הסנכרון של חשבון‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות ובחר שירות‬
‫חשבון‪.‬‬
‫מחיקת אירועים או משימות‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי למחוק אירועים או משימות‪ ,‬הקש על ← מחק‪ ,‬בחר את האירועים או המשימות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על בוצע ← אישור‪.‬‬
‫כדי למחוק אירוע או משימה בעת הצפייה בהם‪ ,‬הקש על‬
‫← אישור‪.‬‬
‫כדי לסמן משימות כמשימות שהושלמו‪ ,‬הקש על תאריך שכולל משימות‪ ,‬וסמן את המשימות‬
‫שהושלמו‪.‬‬
‫שיתוף אירועים או משימות‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לשתף אירוע או משימה בעת צפייה בהם‪ ,‬הקש על ← שתף באמצעות‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫שיטת שיתוף‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫מחשבון‬
‫השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים‪.‬‬
‫הקש על מחשבון במסך היישומים‪.‬‬
‫סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי‪ .‬אם סיבוב מסך מושבת‪ ,‬הקש על ←‬
‫מחשבון מדעי‪.‬‬
‫כדי לראות את היסטוריית החישובים‪ ,‬הקש על‬
‫לניקוי ההיסטוריה‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להסתיר את לוח המקשים‪.‬‬
‫← מחק היסטוריה‪.‬‬
‫שעון‬
‫התראה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← התראה‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫הקש על ברשימת ההתראות‪ ,‬הגדר שעת התראה‪ ,‬בחר את הימים לחזרה על ההתראה‪ ,‬הגדר‬
‫אפשרויות התראה נוספות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שמור‪ .‬להפעלה או השבתה של התראות‪ ,‬הקש על‬
‫ליד ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות‪.‬‬
‫ •נודניק‪ :‬הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת‬
‫מראש‪.‬‬
‫ •התראה חכמה‪ :‬הגדר שעה וצליל עבור ההתראה החכמה‪ .‬ההתראה החכמה מתחילה‬
‫להשמיע צליל בעוצמת קול נמוכה מספר דקות לפני שעת ההתראה שהוגדרה‪ .‬עוצמת הקול של‬
‫ההתראה החכמה מתגברת בהדרגה עד לכיבויה או עד הישמע ההתראה שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫הפסקת התראות‬
‫גרור את אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה‪ .‬גרור את‬
‫לחזור על ההתראה לאחר משך זמן שצוין‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫אל מחוץ למעגל הגדול כדי‬
‫תוריש ילכ‬
‫מחיקת התראות‬
‫הקש על ← מחק‪ ,‬בחר התראות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫שעון עולמי‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← שעון עולמי‪.‬‬
‫יצירת שעונים‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן הזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים‪.‬‬
‫כדי להחיל שעון קיץ‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫מחיקת שעונים‬
‫הקש על ← מחק‪ ,‬בחר שעונים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫עצר‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← עצר‪.‬‬
‫הקש על התחל כדי לתזמן אירוע‪ .‬הקש על הקפה כדי לרשום את זמני ההקפה‪.‬‬
‫הקש על עצור כדי לעצור את השעון‪ .‬כדי לנקות זמני הקפה‪ ,‬הקש על איפוס‪.‬‬
‫טיימר‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← טיימר‪.‬‬
‫הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על התחל‪.‬‬
‫גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול בכדי שהטיימר יבוטל‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫‪Drive‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להיכנס לקבצים השמורים בשירות האחסון ‪ .Google Drive‬תוכל לשמור‬
‫את כל הקבצים שלך במקום אחד‪ ,‬להיכנס אליהם מכל מקום ולשתף אותם עם אחרים‪.‬‬
‫הקש על ‪ Drive‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪Dropbox‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות ‪ Dropbox‬לאחסון בענן‪.‬‬
‫כשאתה שומר קבצים ב‪ ,Dropbox-‬המכשיר מבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ועם כל‬
‫התקן אחר ש‪ Dropbox-‬מותקן בו‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬היכנס לחשבון ‪ Dropbox‬שלך‪ .‬אם אין לך חשבון ‪ ,Dropbox‬צור חשבון חדש‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ‪.Turn on Camera Upload‬‬
‫הקש על ‪ Dropbox‬במסך היישומים‪.‬‬
‫המכשיר יעלה ל‪ Dropbox-‬תמונות שצולמו באמצעות המצלמה של המכשיר‪ .‬כדי להעלות‬
‫וידאו‪ ,‬גרור את המתג ‪ Include videos‬ימינה‪.‬‬
‫כדי להעלות תמונות או סרטוני וידיאו באופן ידני‪ ,‬הקש על ‪.Skip this‬‬
‫‪156‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫‪44‬‬
‫השתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬העלה או פתח קבצים‪ .‬הקש על ← ‪ Upload here‬כדי להעלות קבצים‪.‬‬
‫ • ‪ :‬הצג את התמונות או הסרטונים שהעלית‪ .‬הקש על‬
‫כדי ליצור אלבומים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬פתח קבצים ברשימת המועדפים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הצג התראות‪.‬‬
‫כדי לשתף או למחוק קבצים או‬
‫‪Google‬‬
‫השתמש ביישום זה לחיפוש באינטרנט‪ .‬ניתן גם להשתמש בו לחיפוש יישומים ותוכן יישומים‬
‫השמורים במכשיר או בכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫הקש על ‪ Google‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫חיפוש במכשיר‬
‫הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן מילת מפתח‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על ‪ ,‬ולאחר מכן אמור מילת‬
‫מפתח‪.‬‬
‫‪Google Now‬‬
‫הצג את הכרטיסים של ‪ Google Now‬המראים את מזג האוויר העדכני‪ ,‬מידע על תחבורה ציבורית‪,‬‬
‫הפגישה הבאה שלך ועוד‪ ,‬בדיוק בזמן שאתה זקוק למידע זה‪.‬‬
‫הצטרף ל‪ Google Now-‬כאשר אתה מפעיל את ‪ Google‬בפעם הראשונה‪ .‬לשינוי הגדרות‬
‫‪ ,Google Now‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג ‪ Google Now‬שמאלה או‬
‫ימינה‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫‪Kids Mode‬‬
‫השתמש ביישומון זה כדי לספק לילדים סביבה מהנה ובטוחה על‪-‬ידי הגבלת הגישה שלהם‬
‫ליישומים ותכנים מסוימים‪.‬‬
‫נדרש להוריד ולהתקין יישומון לפני שימוש‪ .‬במסך הבית‪ ,‬הקש על ‪ ← Kids Mode‬התקן‪ .‬לאחר‬
‫התקנת היישומון‪ ,‬הוא יופיע על מסכי הבית והיישומים‪.‬‬
‫להפעלת מצב ילדים‪ ,‬הקש על ‪ Kids Mode‬במסך הבית או במסך היישומים‪.‬‬
‫בעת הפעלת יישומון זה בפעם הראשונה‪ ,‬הקש על הגדר קוד ‪ PIN‬בחלק התחתון של המסך‪ .‬לאחר‬
‫מכן פעל לפי ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫אם היישומון ‪ Kids Mode‬הוסר בטעות‪ ,‬ניתן להתקין אותו שוב מחדש‪ .‬הקש ממושכות על‬
‫שטח ריק במסך הבית‪ ,‬הקש על ווידג'טים‪ ,‬ולאחר מכן הקש ממושכות על היישומון ‪Kids‬‬
‫‪ .Kids Mode‬גרור את היישומון למסך הבית והקש ‪ Kids Mode‬להתקנה מחדש‪.‬‬
‫מסך הבית של מצב ילדים‬
‫מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה אל כל היישומים במצב ילדים‪.‬‬
‫גלריה לילדים‬
‫יישומים חדשים שנוספו‬
‫מצלמת ילדים‬
‫ציור ילדים‬
‫מדיה לילדים‬
‫רשמקול ילדים‬
‫יציאה ממצב ילדים‪.‬‬
‫גש לבקרת הורים‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫השתמש ביישום זה כדי להציג את התמונות‪ ,‬הציורים‪ ,‬ההקלטות הקוליות וקבצי המדיה שאליהם‬
‫אתה מתיר את הגישה של ילדיך‪.‬‬
‫השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים‪.‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי ליצור ציור בעזרת עט‪ ,‬מברשת וכד'‪.‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להקליט או להשמיע הקלטות קוליות‪.‬‬
‫השתמש ביישום זה להפעלת קבצי וידאו‪ .‬לפני השימוש ביישום זה‪ ,‬הוסף וידאו השמור במכשיר‬
‫ליישום‪ .‬ראה בקרת הורים לפרטים‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫אזור המשחק של מצב ילדים‬
‫גלול ימינה את מסך הבית כדי לפתוח את אזור המשחק של מצב ילדים‪.‬‬
‫ניתן לקיים אינטראקציה עם דמויות‪ ,‬אובייקטים ברקע ועוד‪.‬‬
‫בקרת הורים‬
‫השתמש ביישום זה כדי להגדיר מגבלות עבור מצב ילדים‪ ,‬על מנת לשלוט בגישה אל תוכן ויישומים‪.‬‬
‫ניתן לשנות הגדרות של מצב ילדים‪ ,‬מגבלות זמני שימוש ועוד‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫והזן את ה‪.PIN-‬‬
‫כדי לצאת מבקרת הורים‪ ,‬לחץ על לחצן הבית‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫הקש על‬
‫והשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •שם הילדים‪ :‬הצג את פרופיל הילדים וערוך אותו‪.‬‬
‫ •פעילות‪ :‬צפה במידע הנוגע לאופן בו עושים ילדיך שימוש במכשיר‪ ,‬כגון משך המשחק ויישומים‬
‫הנמצאים בשימוש נפוץ‪.‬‬
‫ •הגבלת זמן המשחק היומי‪ :‬הגדר מגבלת זמן כדי לשלוט בשימוש של ילדיך במכשיר‪.‬‬
‫ •יישומים‪ :‬הצג והוסף יישומים מותרים לשימוש הילדים במצב ילדים‪.‬‬
‫ •מדיה‪ :‬אפשר לילדיך גישה לתמונות וסרטונים מסוימים השמורים במכשיר‪.‬‬
‫ •כללי‪ :‬קבע הגדרות של מצב ילדים‪.‬‬
‫ •‪ :Kids Store‬הורד יישומים לילדים מ‪.Samsung Apps-‬‬
‫זכוכית מגדלת‬
‫השתמש ביישומון זה כדי להגדיל טקסט או אובייקטים עם המצלמה האחורית‪.‬‬
‫כדי להוסיף את היישומון למסך הבית‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫ווידג'טים‪ ,‬הקש ממושכות על היישומון זכוכית מגדלת‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית‪.‬‬
‫הקש על היישומון זכוכית מגדלת במסך הבית‪.‬‬
‫הקש על‬
‫או על‬
‫כדי לכוונן את ההגדלה‪.‬‬
‫להתמקדות במרכז המסך‪ ,‬הקש על‬
‫האזור שבו תרצה להתמקד‪.‬‬
‫‪ .‬ניתן גם לכוונן את המיקוד באופן ידני על‪-‬ידי הקשה על‬
‫כדי להפעיל את המבזק על מנת לראות טקסט או אובייקטים בחושך‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לצלם תמונה של טקסט או אובייקטים‪ ,‬הקש על‬
‫‪161‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫מפות‬
‫השתמש ביישום זה כדי לאתר את מיקום המכשיר‪ ,‬לחפש מקומות או לקבל הוראות הגעה‪.‬‬
‫הקש על מפות במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫חיפוש מיקומים‬
‫חפש מיקומים על‪-‬ידי הזנת כתובת או מילת מפתח‪ .‬כאשר תמצא את המיקום‪ ,‬בחר מיקום לצפייה‬
‫במידע המפורט‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרה‪.‬‬
‫קבלת הוראות עבור יעד‬
‫הקש על כדי להגדיר מיקום מוצא ומיקום יעד ולאחר מכן בחר אמצעי נסיעה‪ .‬המכשיר יציג‬
‫מסלולים שיובילו אותך ליעד‪.‬‬
‫תזכיר‬
‫השתמש ביישום זה כדי לתעד מידע חשוב‪ ,‬לשמור אותו ולעיין בו במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫הקש על תזכיר במסך היישומים‪.‬‬
‫הוספה וניהול של קטגוריות‬
‫צור קטגוריות כדי למיין ולנהל את התזכירים שלך‪.‬‬
‫ברשימת התזכירים‪ ,‬הקש על‬
‫← נהל קטגוריות‪.‬‬
‫כדי להוסיף קטגוריה חדשה‪ ,‬הקש על‬
‫כדי למחוק קטגוריה‪ ,‬הקש על‬
‫‪ ,‬הזן שם קטגוריה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫לצד הקטגוריה‪.‬‬
‫כדי לשנות שם של קטגוריה‪ ,‬הקש על שם קטגוריה והחזק‪ ,‬הזן שם חדש עבור הקטגוריה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫כדי לשנות את סדר הקטגוריות‪ ,‬הקש על‬
‫מיקום אחר‪.‬‬
‫לצד קטגוריה כלשהי‪ ,‬וגרור כלפי מעלה או מטה אל‬
‫‪162‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫יצירת תזכירים‬
‫הקש על‬
‫ברשימת התזכירים‪ ,‬והזן תזכיר‪ .‬בעת חיבור תזכיר‪ ,‬השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬צור או הגדר קטגוריה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף תמונות‪.‬‬
‫ • ‪ :‬צור הקלטת קול להוספה‪.‬‬
‫כדי לשמור את התזכיר‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬
‫כדי לערוך תזכיר‪ ,‬הקש על תזכיר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על תוכן התזכיר‪.‬‬
‫חיפוש תזכירים‬
‫הקש על‬
‫מפתח‪.‬‬
‫ברשימת התזכירים‪ ,‬והזן מילת מפתח‪ ,‬כדי לחפש תזכירים הכוללים את אותה מילת‬
‫מחיקת תזכירים‬
‫הקש על ← מחק‪ ,‬בחר תזכירים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫כדי למחוק תזכיר בעת הצפייה בו‪ ,‬הקש על ← מחק‪.‬‬
‫הקבצים שלי‬
‫אודות הקבצים שלי‬
‫השתמש ביישום זה כדי לגשת לכל סוגי הקבצים המאוחסנים במכשיר‪ ,‬כולל תמונות‪ ,‬סרטוני וידאו‪,‬‬
‫שירים וקליפים קוליים‪.‬‬
‫הקש על הקבצים שלי במסך היישומים‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫צפייה בקבצים‬
‫הקש על הקבצים שלי במסך היישומים‪.‬‬
‫פתח תיקייה לפתיחה‪ .‬כדי לעלות רמה בעץ הספרייה‪ ,‬הקש על ‪ .‬כדי לחזור למסך הראשי של‬
‫'הקבצים שלי'‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫בתיקייה‪ ,‬הקש על ‪ ,‬ולאחר מכן השתמש באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •בחר‪ :‬בחר קבצים או תיקיות‪.‬‬
‫ •מחק‪ :‬מחק קבצים או תיקיות‪.‬‬
‫ •צור תיקייה‪ :‬צור תיקייה‪.‬‬
‫ •הצג לפי‪ :‬שנה את מצב התצוגה‪.‬‬
‫ •מיין לפי‪ :‬מיין קבצים או תיקיות‪.‬‬
‫ •הוסף קיצור דרך‪ :‬הוסף קיצור דרך לתיקייה במסך הבית או למסך הראשי של 'הקבצים שלי'‪.‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬שנה את הגדרות מנהל הקבצים‪.‬‬
‫הקש ממושכות על קובץ או תיקייה‪ ,‬ולאחר מכן השתמש באחת האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שלח קבצים לאחרים או שתף אותם‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬מחק קבצים או תיקיות‪.‬‬
‫ • ← העבר‪ :‬העבר קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת‪.‬‬
‫ • ← העתק‪ :‬העתק קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת‪.‬‬
‫ • ← שנה שם‪ :‬שנה שם של קובץ או תיקייה‪.‬‬
‫ • ← הוסף קיצור דרך‪ :‬הוסף קיצור דרך לתיקייה במסך הבית או למסך הראשי של 'הקבצים‬
‫שלי'‪.‬‬
‫ • ← כווץ‪ :‬דחוס את הקבצים או התיקיות כדי ליצור קובץ ‪.zip‬‬
‫ • ← פרטים‪ :‬הצג פרטי קובץ או תיקייה‪.‬‬
‫חיפוש קבצים או תיקיות‬
‫הקש על הקבצים שלי במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫תוריש ילכ‬
‫הצגת מידע אחסון‬
‫הקש על הקבצים שלי במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫להצגת מידע על זיכרון המכשיר וכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫הוספת קיצורי דרך לשרת ‪ FTP‬במכשיר‬
‫הוסף קיצור דרך לשרת ‪ FTP‬לאזור קיצורי הדרך‪.‬‬
‫הקש על הקבצים שלי במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על ← הוסף שרת ‪ ,FTP‬הזן פרטים כגון כתובת שרת‪ ,‬שם משתמש וסיסמה‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על סיום‪.‬‬
‫תאורה מסייעת‬
‫השתמש ביישומון זה כדי להפעיל או לכבות את המבזק לשיפור הראות‪.‬‬
‫כדי להוסיף את היישומון למסך הבית‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית‪ ,‬הקש על ווידג'טים‬
‫← הגדרות‪ ,‬הקש ממושכות על היישומון תאורה מסייעת‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית‪.‬‬
‫הקש על היישומון תאורה מסייעת במסך הבית כדי להדליק או לכבות אותו‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫חיבור למכשירים אחרים‬
‫‪NFC‬‬
‫אודות ‪NFC‬‬
‫המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסוג ‪NFC‬‏ (‪)Near Field Communication‬‬
‫שמכילים מידע לגבי מוצרים‪ .‬באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים‬
‫לאמצעי תחבורה או לאירועים‪ ,‬לאחר הורדת היישומים הדרושים‪.‬‬
‫הסוללה כוללת אנטנת ‪ NFC‬מובנית‪ .‬טפל בסוללה בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת‬
‫ה‪.NFC-‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •בדוק את מיקומן של אנטנות ה‪ NFC-‬במכשיר שלך ובמכשיר האחר‪.‬‬
‫ •ודא שתכונת ‪ NFC‬מופעלת במכשיר שלך ובמכשירים שאליהם ברצונך להתחבר‪.‬‬
‫ •ודא שמסך המכשיר אינו נעול‪ .‬אחרת‪ ,‬המכשיר לא יקרא תגי ‪ NFC‬ולא יקבל נתונים‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שימוש בתכונת ‪NFC‬‬
‫השתמש בתכונת ‪ NFC‬לצורך משלוח תמונות או אנשי קשר למכשירים אחרים ולצורך קריאת פרטי‬
‫מוצרים מתוך תגי ‪ .NFC‬אם תכניס כרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬שמצויד בתכונת תשלום‪ ,‬תוכל להשתמש‬
‫במכשיר לצורך ביצוע תשלומים בצורה נוחה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ ,NFC‬ולאחר מכן גרור את המתג ‪ NFC‬ימינה‪.‬‬
‫מקם את אנטנת ‪ NFC‬שבגב המכשיר ליד תג ‪ .NFC‬יופיע המידע מן התג‪.‬‬
‫ביצוע רכישה באמצעות התכונה ‪NFC‬‬
‫על מנת שתוכל להשתמש בתכונה ‪ NFC‬לביצוע תשלומים‪ ,‬עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד‪.‬‬
‫לרישום או לקבלת פרטים על השירות‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ ,NFC‬ולאחר מכן גרור את המתג ‪ NFC‬ימינה‪.‬‬
‫קרב את שטח אנטנת ‪ NFC‬שבגב המכשיר לקורא כרטיסי ‪.NFC‬‬
‫כדי להגדיר יישום ברירת מחדל לתשלום‪ ,‬הקש על הקש ושלם‪ ,‬ובחר יישום‪.‬‬
‫ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שליחה של נתונים‬
‫השתמש בתכונה ‪ Android Beam‬לשליחת נתונים‪ ,‬כגון דפי אינטרנט ואנשי קשר‪ ,‬למכשירים‬
‫תומכי‪.NFC-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ ,Android Beam‬וגרור את המתג ‪ Android Beam‬ימינה‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר בפריט וגע באנטנת ‪ NFC‬של המכשיר שלך עם אנטנת ‪ NFC‬של המכשיר האחר‪.‬‬
‫‪4 4‬כאשר ההודעה גע כדי להעביר‪ .‬מופיעה על המסך‪ ,‬הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ ,NFC‬ולאחר מכן גרור את המתג ‪ NFC‬ימינה‪.‬‬
‫הפריט‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫אודות ‪Bluetooth‬‬
‫טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים‪ .‬השתמש‬
‫בתכונה ‪ Bluetooth‬להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים‬
‫באמצעות התכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫ •תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה‪ .‬אם‬
‫קיימים מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק התפעול יתקצר‪.‬‬
‫ •מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪,Bluetooth SIG‬‬
‫עשויים שלא להיות תואמים למכשיר‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים‬
‫של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫‪168‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •ודא שתכונת ‪ Bluetooth‬מופעלת במכשיר שלך ובמכשירים שאליהם ברצונך להתחבר‪.‬‬
‫ •ודא כי שני המכשירים מוגדרים כגלויים למכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬
‫התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ ,Bluetooth‬גרור את המתג ‪ Bluetooth‬ימינה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש על סרוק‪ .‬המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫כדי להגדיר את המכשיר כגלוי למכשירים אחרים‪ ,‬הקש על שם המכשיר‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה‪.‬‬
‫אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר‪ ,‬הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה‬
‫שנוצרה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫קבל את הבקשה לאישור ‪ Bluetooth‬בשני המכשירים לצורך אישור‪.‬‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות ‪ .Bluetooth‬באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון‬
‫אנשי קשר וקבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה‬
‫למכשיר אחר‪.‬‬
‫משלוח תמונה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫← ‪ Bluetooth‬ולאחר מכן בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את‬
‫אפשרות הניראות שלו‪ .‬לחלופין‪ ,‬הגדר את המכשיר כגלוי למכשירים אחרים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫קבל את הבקשה לאישור ‪ Bluetooth‬במכשיר השני‪.‬‬
‫קבלת תמונה‬
‫כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה‪ ,‬קבל את בקשת האישור של ‪ .Bluetooth‬התמונה שהתקבלה‬
‫נשמרת בתיקייה גלריה ← ‪.Download‬‬
‫ביטול התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪.Bluetooth‬‬
‫המכשיר מציג את המכשירים המותאמים ברשימה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על בטל התאמה‪.‬‬
‫כדי לבטל התאמה‪ ,‬הקש על‬
‫בסמוך לשם המכשיר‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪S Beam‬‬
‫השתמש בתכונה זו לשליחת נתונים‪ ,‬כגון סרטונים‪ ,‬תמונות ומסמכים‪.‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •ודא שהתכונה ‪ NFC‬או ‪ Wi-Fi Direct‬מופעלת במכשיר שלך ובמכשירים שאליהם ברצונך‬
‫לשלוח קבצים‪.‬‬
‫שליחה של נתונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ ,S Beam‬וגרור את המתג ‪ S Beam‬ימינה‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר בקובץ וגע באנטנת ‪ NFC‬של המכשיר שלך עם אנטנת ‪ NFC‬של המכשיר האחר‪.‬‬
‫‪4 4‬כאשר ההודעה גע כדי להעביר‪ .‬מופיעה על המסך‪ ,‬הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ ,NFC‬ולאחר מכן גרור את המתג ‪ NFC‬ימינה‪.‬‬
‫הקובץ‪.‬‬
‫ •אין לשלוח באמצעות ‪ S Beam‬נתונים המוגנים בזכויות יוצרים‪ .‬שליחת נתונים מסוג‬
‫זה באמצעות ‪ S Beam‬עלולה להפר חוקים להגנה על זכויות יוצרים‪ Samsung .‬אינה‬
‫אחראית לחבויות הנגרמות עקב שימוש לא חוקי בנתונים המוגנים בזכויות יוצרים‪.‬‬
‫ •אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו‪-‬זמנית‪ ,‬העברת הקבצים עלולה להיכשל‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫התחברות מהירה‬
‫אודות התחברות מהירה‬
‫השתמש בתכונה זו לצורך חיפוש וחיבור פשוטים למכשירים סמוכים‪ .‬באפשרותך להשתמש‬
‫במכשיר כשלט רחוק על‪-‬ידי חיבורו למכשיר טלוויזיה‪ .‬באפשרותך גם לשתף בנוחות תכנים‬
‫שמאוחסנים במכשיר עם מחשבים‪.‬‬
‫ •שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן‬
‫המשותף‪.‬‬
‫ •שם המכשיר עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למכשירי ה‪ Bluetooth-‬שעמם מבוצעת התאמה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬שם המכשיר עשוי להופיע כ‪.BT MAC-‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •ודא כי המכשירים שמיועדים לחיבור תומכים בתכונת החיבור המהיר וכי המסכים שלהם‬
‫פועלים‪.‬‬
‫ •ודא כי תכונת ‪Wi-Fi‬‏‪ Direct‬או תכונת ה‪ Bluetooth-‬פועלות במכשירים שאינם תומכים בתכונת‬
‫החיבור המהיר‪.‬‬
‫התחברות למכשירים אחרים‬
‫‪11‬‬
‫פתח את חלונית ההודעות והקש על התחברות מהירה‪.‬‬
‫כאשר הלוח נפתח‪ ,‬תכונת ‪ Bluetooth‬מופעלת אוטומטית‪ ,‬והמכשיר מחפש מכשירים סמוכים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪.‬‬
‫הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר‪ .‬פעל בהתאם להוראות‬
‫המוצגות על המסך להשלמת החיבור בין המכשירים‪.‬‬
‫כדי לאפשר למכשירים סמוכים לחפש את המכשיר שלך ולהתחבר אליו‪ ,‬הקש על ← תמיד‬
‫מוכן להתחברות‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג תמיד מוכן להתחברות ימינה‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫חיפוש חוזר אחר מכשירים‬
‫אם המכשיר המבוקש אינו מופיע ברשימה‪ ,‬חפש אותו‪.‬‬
‫הקש על‬
‫ובחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫ניתוק מכשירים‬
‫כדי להשבית את תכונת החיבור המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫בחלק העליון של המסך‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫שיתוף תכנים‬
‫שתף תכנים עם המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר קטגוריית מדיה‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר בתוכן לשיתוף והקש על סיום‪.‬‬
‫פתח את חלונית ההודעות והקש על התחברות מהירה‪.‬‬
‫המכשיר שלך שולח את התוכן למכשיר המחובר‪.‬‬
‫התחברות לטלוויזיה‬
‫באפשרותך לחבר את המכשיר לטלוויזיה ולשלוט בטלוויזיה באמצעות שימוש במכשיר כשלט רחוק‪.‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •ודא כי הטלוויזיה דולקת‪.‬‬
‫ •ודא כי הטלוויזייה רשומה לתכונת ‪.WatchON‬‬
‫ •התקן את אפליקציית ‪ WatchON‬במכשיר‪ .‬ניתן להוריד את היישום מ‪-‬‬
‫(‪ Samsung Apps (GALAXY Apps‬או מ‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫‪173‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שלוט מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫פתח את חלונית ההודעות והקש על התחברות מהירה‪.‬‬
‫כשהמכשיר מחובר לטלוויזיה‪ ,‬מופיע על המסך מערך הלחצנים של שלט רחוק‪.‬‬
‫כאשר אתה מחבר את המכשיר לטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬הקש על הגדר שלט רחוק‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך להשלמת החיבור בין המכשירים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הפעל את הטלוויזיה המחוברת באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫הצטרפות להפעלת ‪Group Play‬‬
‫שתף תכנים עם מכשירים אחרים על‪-‬ידי שימוש בתכונת ‪.Group Play‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •חפש או הצטרף להפעלה שנוצרה‪ ,‬או צור הפעלה חדשה‪.‬‬
‫ •התקן את היישום ‪ Group Play‬בשני המכשירים‪ .‬ניתן להוריד את היישום מ‪-‬‬
‫(‪ Samsung Apps (GALAXY Apps‬או מ‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הצטרף מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫פתח את חלונית ההודעות והקש על התחברות מהירה‪.‬‬
‫רק מכשירים אשר תומכים בהפעלות ‪ Group Play‬מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור בין המכשירים‪.‬‬
‫כדי להצטרף‪ ,‬בחר הפעלת ‪.Group Play‬‬
‫‪174‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫סקירת מחשבים‬
‫הפעל את היישום ‪ Samsung Link‬כדי להשתמש בתוכן שנשמר על מחשבים שמחוברים מרחוק‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •ודא כי כל המכשירים שעושים שימוש בתכונה זו מחוברים לאותה רשת‪.‬‬
‫ •ודא כי כל המחשבים שאליהם יתחבר המכשיר רשומים ביישום ‪.Samsung Link‬‬
‫ •התקן את היישום ‪ Samsung Link‬בשני המכשירים‪ .‬ניתן להוריד את היישום מ‪-‬‬
‫(‪ Samsung Apps (GALAXY Apps‬או מ‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התחבר מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫פתח את חלונית ההודעות והקש על התחברות מהירה‪.‬‬
‫רק המחשבים הזמינים מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור בין המכשירים‪.‬‬
‫בחר מחשב שאליו תתחבר‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪Smart Remote‬‬
‫אודות ‪Smart Remote‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להתחבר לטלוויזיה וכדי להשתמש במכשיר כשלט רחוק‪ .‬ניתן לחפש‬
‫תוכניות טלוויזיה ולבחור אותן וכן לשלוט בערוצים באמצעות המכשיר‪.‬‬
‫הקש על ‪ Smart Remote‬במסך היישומים‪.‬‬
‫לפני השימוש ביישום זה‬
‫ •ודא כי חיברת את המכשיר לרשת‪.‬‬
‫ •ודא כי יציאת האינפרא‪-‬אדום של המכשיר מופנית לעבר מכשיר הטלוויזיה‪.‬‬
‫התחברות לטלוויזיה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על בחר מדינה או אזור ובחר מדינה‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר אזור ובחר את שירות השידור‪.‬‬
‫הקש על ‪ Smart Remote‬במסך היישומים‪.‬‬
‫תוכניות הטלוויזיה הזמינות יופיעו‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שימוש במכשיר כבשלט רחוק‬
‫באפשרותך להפעיל או לכבות את הטלוויזיה‪ ,‬לעבור בין ערוצים או לכוון את עוצמת הקול של מכשיר‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬על‪-‬ידי שימוש במכשיר כשלט רחוק‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר במותג הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪3 3‬ודא כי יציאת האינפרא‪-‬אדום של המכשיר מופנית לעבר מכשיר הטלוויזיה והקש על‬
‫במכשיר‪ ,‬הקש על‬
‫← המשך‪.‬‬
‫‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬הקש על כן‪ ,‬קוד זה פועל אם המכשיר מכבה את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם המכשיר אינו מכבה את הטלוויזיה‪ ,‬הקש על שלח קוד זה שוב או על לא‪ ,‬בדוק את הקוד‬
‫הבא‪ ,‬וחזור על הפעולה עד שמכשיר הטלוויזיה יזהה את האות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬בסיום ההתקנה‪ ,‬הקש על‬
‫בחר מקור ערוץ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הפעל או כבה טלוויזיה‪.‬‬
‫תפריטי בקרת טלוויזיה‪.‬‬
‫פונקציות נוספות‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫צפייה בטלוויזיה באמצעות המכשיר‬
‫בחר תוכנית טלוויזיה מרשימת התוכניות הזמינות כדי לצפות בה במכשיר הטלוויזיה המחובר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על‬
‫קטגוריה‪.‬‬
‫← תוכניות טלוויזיה‪ ,‬סרטים או ספורט‪ ,‬וגלול שמאלה או ימינה כדי לבחור‬
‫‪22‬‬
‫בחר תוכנית טלוויזיה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על החלף לערוץ זה‪.‬‬
‫התוכנית שנבחרה תוצג על מסך הטלוויזיה המחוברת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לכוונן ערוצים או את עוצמת הקול‪.‬‬
‫לוח השלט רחוק מופיע על המסך‪.‬‬
‫הגדרת תזכורות לתוכניות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על תזכורת‪ ,‬הגדר התראה שתזכיר לך בנוגע למועד ההתחלה של התוכנית ולאחר מכן‬
‫בחר תוכנית טלוויזיה לצפייה‪.‬‬
‫הקש על סיום‪.‬‬
‫ההתראה תופעל במועד שהוגדר מראש‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪Screen Mirroring‬‬
‫אודות ‪Screen mirroring‬‬
‫השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם ‪ AllShare Cast‬או ‪,HomeSync‬‬
‫ושתף את התכנים שלך‪ .‬באפשרותך להשתמש בתכונה זו גם עם מכשירים אחרים שתומכים‬
‫בתכונה ‪.Wi-Fi Miracast‬‬
‫שיקוף מסך ‪-‬מכשירים‬
‫תומכים‬
‫)מכשירי‬
‫‪,AllShare Cast dongle‬‬
‫‪HomeSync‬‬
‫ו‪(Wi-Fi Miracast-‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •ייתכן שמכשירים תואמי‪ Miracast-‬שאינם תומכים בהגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב‬
‫גבוה (‪ )HDCP 2.X‬לא יהיו תואמים לתכונה זו‪.‬‬
‫ •ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה‪ ,‬בהתאם לחיבור הרשת‪.‬‬
‫ •לחיסכון במתח‪ ,‬השבת תכונה זו כשאינה בשימוש‪.‬‬
‫ •אם תציין תדר ‪ ,Wi-Fi‬ייתכן שמתאמי ‪ AllShare Cast‬או ‪ HomeSync‬לא יזוהו או לא‬
‫יתחברו‪.‬‬
‫ •אם אתה מציג סרטונים או משחקים על‪-‬גבי צג טלוויזיה‪ ,‬בחר מצב טלוויזיה מתאים‬
‫להנאה מחוויה מיטבית‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •ודא שהמכשיר התומך ב‪ screen mirroring-‬מחובר למכשיר הטלוויזיה באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫ •ודא כי הטלוויזיה דולקת‪.‬‬
‫הצגת תוכן במכשיר הטלוויזיה‬
‫בטרם תחבר מכשיר טלוויזיה למכשיר שלך‪ ,‬חבר את הטלוויזיה ואת המכשיר התומך ב‪screen-‬‬
‫‪ .mirroring‬כדי לבצע את החיבור‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המכשיר‪ .‬הפעולות הבאות הן דוגמה‬
‫להצגת תוכן במכשיר טלוויזיה שמחובר דרך ‪.AllShare Cast dongle‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪.Screen Mirroring‬‬
‫במכשיר הטלוויזיה‪ ,‬בחר מצב חיבור כגון מצב ‪ HDMI‬לצורך חיבור מכשיר חיצוני‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪.‬‬
‫מסך המכשיר שלך מופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם אתה מחבר את המכשיר בפעם הראשונה‪ ,‬הקש והחזק את שם ה‪ dongle-‬ברשימה והזן‬
‫את קוד ה‪ PIN-‬שמופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫פתח או הפעל קובץ‪ ,‬ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר‪.‬‬
‫הפסקת הצפייה בתוכן‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ ,Screen Mirroring‬ולאחר מכן גרור את המתג ‪Screen‬‬
‫‪ Mirroring‬שמאלה‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שימוש בתכונת ההדפסה הניידת‬
‫חבר את המכשיר למדפסת כדי להדפיס תמונות או מסמכים‪.‬‬
‫ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר‪.‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •ודא שהתכונה ‪ Wi-Fi‬או ‪ Wi-Fi Direct‬מופעלת במכשיר ובמדפסת‪.‬‬
‫התחברות למדפסת‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← הדפסה‪ ,‬בחר סוג הדפסה‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג‬
‫שבפינה הימנית העליונה של המסך ימינה‪ .‬המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת ‪Wi-Fi‬‬
‫שאליה מחובר המכשיר‪ .‬בחר מדפסת לשימוש כמדפסת ברירת מחדל‪.‬‬
‫כדי להוסיף מדפסות באופן ידני‪ ,‬הקש על ← הוסף מדפסת ←‬
‫על ‪.OK‬‬
‫‪ ,‬הזן פרטים‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫כדי לשנות הגדרות הדפסה‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪.‬‬
‫הדפסת תוכן‬
‫בעת הצגת תוכן‪ ,‬כגון תמונות או מסמכים‪ ,‬הקש על ← הדפסה‪ ,‬ולאחר מכן בחר מדפסת‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫מנהל המכשיר והנתונים‬
‫שדרוג המכשיר‬
‫ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫שדרוג דרך הרשת‬
‫ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך‬
‫הרשת' (‪.)FOTA‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← אודות הטלפון ← עדכון תוכנה ← עדכן עכשיו‪.‬‬
‫שדרוג עם ‪Samsung Kies‬‬
‫הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה ‪ Samsung Kies‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫הפעל את התוכנה ‪ Samsung Kies‬וחבר את המכשיר למחשב‪ .‬התוכנה ‪ Samsung Kies‬מזהה‬
‫את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬בתיבת דו‪-‬שיח‪ .‬לחץ על הלחצן‬
‫‪( Update‬עדכן) בתיבת הדו‪-‬שיח כדי להתחיל בשדרוג‪ .‬לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג‪ ,‬עיין‬
‫בעזרה של ‪.Samsung Kies‬‬
‫ •בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג‪ ,‬אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫ •במהלך שדרוג המכשיר‪ ,‬אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים‪ .‬חיבור של התקנים‬
‫נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫םינותנהו רישכמה להנמ‬
‫העברת קבצים בין המכשיר למחשב‬
‫העבר קבצי שמע‪ ,‬וידאו‪ ,‬תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב‪ ,‬או להפך‪.‬‬
‫ •אין לנתק את כבל ה‪ USB-‬מהמכשיר במהלך העברת הקבצים‪ .‬הדבר עלול לגרום‬
‫לאובדן נתונים או נזק למכשיר‪.‬‬
‫ •אין לנתק את המכשיר מהמחשב במהלך ניגון קבצים השמורים במכשיר על המחשב‬
‫המחובר‪ .‬בסיום ניגון הקובץ‪ ,‬נתק את המכשיר מהמחשב‪.‬‬
‫ •ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת ‪ .USB‬יש‬
‫לחבר את המכשיר ישירות לכניסת ה‪ USB-‬של המחשב‪.‬‬
‫התחברות כמכשיר מדיה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את חלונית ההתראות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על האפשרות מחובר כהתקן מדיה ← מכשיר‬
‫חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫מדיה (‪.)MTP‬‬
‫אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (‪ )MTP‬או שלא מותקן בו מנהל ההתקן‬
‫המתאים‪ ,‬הקש על האפשרות מצלמה (‪.)PTP‬‬
‫‪33‬‬
‫העבר קבצים בין המכשיר והמחשב‪.‬‬
‫‪183‬‬
‫םינותנהו רישכמה להנמ‬
‫התחברות עם ‪Samsung Kies‬‬
‫‪ Samsung Kies‬הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם מכשירי ‪ .Samsung‬הורד‬
‫את הגרסה האחרונה של התוכנה ‪ Samsung Kies‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫התוכנה ‪ Samsung Kies‬מופעלת במחשב באופן אוטומטי‪ .‬אם ‪ Samsung Kies‬לא מופעלת‪,‬‬
‫לחץ לחיצה כפולה על הסמל של ‪ Samsung Kies‬במחשב‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫העבר קבצים בין המכשיר והמחשב‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרה של ‪.Samsung Kies‬‬
‫גיבוי ושחזור נתונים‬
‫הקפד שהמידע האישי שלך‪ ,‬נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר‪ .‬באפשרותך לגבות‬
‫את המידע הרגיש שלך בחשבון גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫שימוש בחשבון ‪Google‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על גיבוי ואיפוס‪ ,‬וסמן את התיבה גבה את הנתונים שלי‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על חשבון גיבוי ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי‪.‬‬
‫הקש על הגדרות במסך היישומים‪.‬‬
‫לשחזור הנתונים‪ ,‬עליך להתחבר לחשבון ‪ Google‬שלך דרך אשף ההתקנה‪ .‬ניתן להפעיל‬
‫ולפתוח את אשף ההתקנה באמצעות ביצוע איפוס לנתוני היצרן במכשיר‪ .‬אם לא תתחבר‬
‫לחשבון ה‪ Google-‬שלך דרך אשף ההתקנה‪ ,‬לא תוכל לשחזר את נתוני הגיבוי‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫םינותנהו רישכמה להנמ‬
‫שימוש בחשבון ‪Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות ← הוסף חשבון ← ‪,Samsung account‬‬
‫ולאחר מכן היכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על ענן ← גיבוי‪ ,‬סמן את הפריטים לגיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על גבה כעת ← גבה‪.‬‬
‫הקש על הגדרות במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לשחזר נתונים‪ ,‬הקש על שחזר‪ ,‬בחר בפריטים לשחזור ולאחר מכן הקש על שחזר עכשיו‪.‬‬
‫ביצוע איפוס נתונים‬
‫מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר‪ .‬לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי‬
‫של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬ראה גיבוי ושחזור נתונים לפרטים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על איפוס המכשיר ← מחק הכל‪.‬‬
‫הקש על הגדרות במסך היישומים‪.‬‬
‫המכשיר מאותחל אוטומטית‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫הגדרות‬
‫אודות הגדרות‬
‫השתמש ביישום זה כדי לקבוע את תצורת המכשיר‪ ,‬להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות‪.‬‬
‫הקש על הגדרות במסך היישומים‪.‬‬
‫לחיפוש הגדרות על‪-‬ידי הזנת מילות מפתח‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫הגדרות מהירות‬
‫הצג את רשימת אפשרויות ההגדרות המועדפות עליך‪.‬‬
‫כדי לערוך את הרשימה של אפשרויות ההגדרות המועדפות‪ ,‬הקש על ← ערוך הגדרות מהירות‪,‬‬
‫בחר אפשרות הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬
‫חיבורי רשת‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ Wi-Fi‬ולאחר מכן גרור את מתג ‪ Wi-Fi‬ימינה‪.‬‬
‫ניתן לשמור על חיבור יציב לרשת על‪-‬ידי בחירה אוטומטית ברשת ה‪ Wi-Fi-‬או ברשת הניידת‪ ,‬כדי‬
‫להשתמש באות החזק ביותר‪ .‬כדי לעבור באופן אוטומטי בין רשתות‪ ,‬סמן את התיבה החלפת רשת‬
‫חכמה‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫תורדגה‬
‫כדי להשתמש באפשרויות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫ •סרוק‪ :‬חפש רשתות זמינות‪.‬‬
‫ •‪ :Wi-Fi Direct‬הפעל את ‪ ,Wi-Fi Direct‬וחבר מכשירים ישירות דרך ‪ Wi-Fi‬לצורך שיתוף‬
‫קבצים‪.‬‬
‫ •מתקדם‪ :‬התאם אישית את הגדרות ‪.Wi-Fi‬‬
‫ •לחצן ‪ :WPS‬התחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬מאובטחת באמצעות לחצן ‪.WPS‬‬
‫ •רשומת ‪ :WPS PIN‬התחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬מאובטחת באמצעות לחצן ‪.WPS PIN‬‬
‫ •עזרה‪ :‬קבל גישה למידע עזרה עבור ‪.Wi-Fi‬‬
‫הגדרת מדיניות שינה של ‪Wi-Fi‬‬
‫הקש על ← מתקדם ← השאר ‪ Wi-Fi‬פעיל במצב שינה‪.‬‬
‫כאשר המסך כבוי‪ ,‬המכשיר מכבה באופן אוטומטי את חיבורי ‪ .Wi-Fi‬במצב זה‪ ,‬המכשיר‬
‫ניגש באופן אוטומטי לרשתות הסלולריות‪ ,‬אם הוא מוגדר להשתמש בהן‪ .‬הגישה לרשתות‬
‫אלה עשויה להיות כרוכה בתשלום‪ .‬כדי למנוע חיובים נוספים‪ ,‬הגדר אפשרות זו כתמיד‪.‬‬
‫הגדרת התראות רשת‬
‫המכשיר יכול לזהות רשתות ‪ Wi-Fi‬פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות‪.‬‬
‫הקש על ← מתקדם וסמן את הודעת רשת כדי להפעיל תכונה זו‪.‬‬
‫‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת ‪ ,Wi-Fi‬ללא צורך בנקודת גישה‪.‬‬
‫הקש על ← ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫‪187‬‬
‫תורדגה‬
‫האצת הורדה‬
‫הגדר את המכשיר כך שיוריד קבצים דרך רשתות ‪ Wi-Fi‬ורשתות סלולריות במקביל‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על האצת הורדה‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג האצת הורדה ימינה‪.‬‬
‫ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת הורדת קבצים דרך הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫ •אל תציג פרטי מהירות‪ :‬הגדר את המכשיר כך שלא יציג את מהירות העברת הנתונים בחלון‬
‫מוקפץ בעת השימוש במצב מקדם ההורדות‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ Bluetooth‬כדי להחליף מידע במרחקים קצרים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ Bluetooth‬ולאחר מכן גרור את מתג ‪ Bluetooth‬ימינה‪.‬‬
‫כדי להשתמש באפשרויות נוספות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫ •משך זמן לגילוי‪ :‬הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי‪.‬‬
‫ •קבצים שהתקבלו‪ :‬הצג קבצים שהתקבלו דרך תכונת ‪.Bluetooth‬‬
‫ •שנה את שם המכשיר‪ :‬שנה את שם המכשיר‪.‬‬
‫ •עזרה‪ :‬קבל גישה למידע עזרה עבור ‪.Bluetooth‬‬
‫הגדרות נתב אלחוטי נייד‬
‫השתמש במכשיר כנקודה חמה ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם‬
‫מכשירים אחרים‪ .‬ראה שיתוף חיבור עם מכשירים ושימוש בנתב אלחוטי נייד לפרטים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות נתב אלחוטי נייד‪.‬‬
‫ •נתב אלחוטי נייד‪ :‬השתמש בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של‬
‫המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות רשת ה‪ .Wi-Fi-‬תוכל להשתמש בתכונה זו‬
‫כאשר חיבור הרשת אינו זמין‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫תורדגה‬
‫ •שימוש כמודם סלולארי ‪ :USB‬שתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב‬
‫באמצעות ‪ .USB‬כאשר המכשיר מחובר למחשב‪ ,‬הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב‪.‬‬
‫ •שימוש כמודם ‪ :Bluetooth‬שתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשבים או‬
‫מכשירים אחרים באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫מצב טיסה‬
‫תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר‪ .‬תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם‬
‫שירותי רשת‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב טיסה‪.‬‬
‫שימוש בנתונים‬
‫עקוב אחר כמות השימוש בנתונים‪ ,‬והתאם אישית את הגדרות המגבלה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על שימוש בנתונים‪.‬‬
‫ •נתונים בנייד‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית‪.‬‬
‫ •הגדר הגבלת שימוש ב’נתונים ניידים‘‪ :‬הגדר מגבלה על השימוש בנתונים סלולריים‪.‬‬
‫ •מחזור שימוש בנתונים‪ :‬הזן תאריך איפוס חודשי למעקב אחר השימוש בנתונים‪.‬‬
‫כדי להשתמש באפשרויות נוספות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫ •נדידת נתונים‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה‪.‬‬
‫ •הגבלת נתוני רקע‪ :‬הגדר את המכשיר להשבית סנכרון ברקע בזמן השימוש ברשת סלולרית‪.‬‬
‫ •סינכרון נתונים אוטומטי‪ :‬הפעל או השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים‪ .‬באפשרותך‬
‫לבחור אילו נתונים יש לסנכרן עבור כל חשבון באמצעות האפשרויות הגדרות ← חשבונות‪.‬‬
‫ •הצגת שימוש ב‪ :Wi-Fi-‬הגדר את המכשיר כדי להציג את השימוש בנתונים דרך ‪.Wi-Fi‬‬
‫ •נתב אלחוטי נייד‪ :‬בחר נתב אלחוטי נייד כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫תורדגה‬
‫מיקום‬
‫שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מיקום ולאחר מכן גרור את המתג מיקום ימינה‪.‬‬
‫ •מצב ‪ :GPS‬בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך‪.‬‬
‫ •בקשות מיקום אחרונות‪ :‬הצג אילו יישומים מבקשים את מידע המיקום הנוכחי שלך ואת מידת‬
‫השימוש שלהם בסוללה‪.‬‬
‫ •שירותי מיקום‪ :‬הצג את שירותי המיקום שבהם המכשיר משתמש‪.‬‬
‫ •המקומות שלי‪ :‬הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות ‪GPS‬‏‪,‬‬
‫‪ Wi-Fi‬או ‪ Bluetooth‬כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך‪.‬‬
‫מנהל כרטיסי ‪SIM‬‬
‫הפעל את כרטיסי ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך והתאם אישית את הגדרות כרטיסי ה‪.SIM-‬‬
‫במסך ההגדרות הקש על מנהל כרטיסי ‪ ,SIM‬ולאחר מכן גרור ימינה מתג אחד או את שני המתגים‬
‫של כרטיסי ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫ •שיחה קולית‪ :‬בחר כרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬לשיחות קוליות‪.‬‬
‫ •שיחת וידאו‪ :‬בחר כרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬לשיחות וידאו‪.‬‬
‫ •רשת שירותי נתונים‪ :‬בחר כרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬לשירות נתונים‪.‬‬
‫ •קבל שיחות נכנסות‪ :‬בחר אם לאפשר או לא לאפשר כניסת שיחות מרשת ה‪ GPRS-‬תוך כדי‬
‫שימוש בשירותי נתונים‪.‬‬
‫ •דו ‪ SIM‬תמיד מופעל‪ :‬קבע אם המכשיר יאפשר או לא יאפשר כניסת שיחות מה‪ SIM-‬או‬
‫ה‪ USIM-‬השני תוך כדי שיחה‪.‬‬
‫כשתכונה זו מופעלת‪ ,‬ייתכן שתחויב בתשלומים נוספים בגין הפניית שיחות‪ ,‬בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫תורדגה‬
‫רשתות נוספות‬
‫התאם אישית הגדרות לשליטה ברשתות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על רשתות נוספות‪.‬‬
‫יישום ברירת המחדל עבור הודעות‬
‫בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת הודעות‪.‬‬
‫רשתות תקשורת סלולרית‬
‫ •נתונים בנייד‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית‪.‬‬
‫ •נדידת נתונים‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה‪.‬‬
‫ •שמות נקודות גישה‪ :‬הגדר שמות של נקודות גישה (‪.)APN‬‬
‫‪ / S‬מצב רשת ‪SIM 2‬‏ ‪ :‬בחר סוג רשת‪.‬‬
‫ •מצב רשת ‪ IM 1‬‏‬
‫ •מפעילי רשת‪ :‬חפש רשתות זמינות ובחר רשת לנדידה‪.‬‬
‫הגדרות ‪VPN‬‬
‫הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (‪ )VPN‬והתחבר אליהן‪.‬‬
‫התחבר ושתף‬
‫‪NFC‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ NFC‬כדי לקרוא או לכתוב תגי ‪ NFC‬שמכילים מידע‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ NFC‬ולאחר מכן גרור את מתג ‪ NFC‬ימינה‪.‬‬
‫ •‪ :Android Beam‬הפעל את התכונה ‪ Android Beam‬כדי לשלוח נתונים‪ ,‬כגון דפי אינטרנט‬
‫ואנשי קשר‪ ,‬למכשירים התומכים ב‪.NFC-‬‬
‫ •‪ :S Beam‬הפעל את התכונה ‪ S Beam‬כדי לשלוח נתונים‪ ,‬כגון סרטוני וידאו‪ ,‬תמונות‬
‫ומסמכים‪ ,‬למכשירים שתומכים ב‪ NFC-‬ו‪.Wi-Fi Direct-‬‬
‫ •הקש ושלם‪ :‬הגדר את ברירת המחדל של שיטת התשלום לתשלומים ניידים‪.‬‬
‫ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫תורדגה‬
‫מכשירים קרובים‬
‫שנה הגדרות עבור שיתוף תוכן בעת חיבור המכשיר למכשירים סמוכים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשירים קרובים ולאחר מכן גרור את מתג מכשירים קרובים ימינה‪.‬‬
‫ •שם מכשיר‪ :‬הצג את שם שרת המדיה עבור המכשיר‪.‬‬
‫ •פריטי תוכן לשיתוף‪ :‬הגדר את המכשיר לשיתוף התכנים שלך עם מכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •מכשירים מורשים‪ :‬הצג רשימה של המכשירים שיכולים לגשת למכשיר שלך‪.‬‬
‫ •מכשירים חסומים‪ :‬הצג רשימה של מכשירים אשר הגישה למכשיר שלך חסומה בפניהם‪.‬‬
‫ •הורד אל‪ :‬בחר מיקום בזיכרון לשמירת קבצי מדיה‪.‬‬
‫ •קבלת קבצים ממכשירים אחרים‪ :‬הגדר את המכשיר לקבלת העלאות ממכשירים אחרים‪.‬‬
‫הדפסה‬
‫קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬תוכל לבצע חיפוש אחר מדפסות‬
‫זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים באמצעות שירותים מבוססי ענן או‬
‫באמצעות שירותי ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הדפסה‪.‬‬
‫‪Screen Mirroring‬‬
‫הפעל את תכונת שיקוף המסך ושתף את התצוגה שלך עם אחרים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.Screen Mirroring‬‬
‫‪192‬‬
‫תורדגה‬
‫קול ותצוגה‬
‫צליל‬
‫שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על צליל‪.‬‬
‫ •מצב צליל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט‪.‬‬
‫ •עוצמת קול‪ :‬כוונן את רמת העוצמה עבור רינגטונים של שיחות‪ ,‬מוסיקה וסרטוני וידאו‪ ,‬צלילי‬
‫מערכת והתראות‪.‬‬
‫ •משוב ברטט‪ :‬כוונן את העוצמה של התראת רטט‪.‬‬
‫ •צלצול‪:‬‬
‫– –צלצולים‪ :‬הוסף או בחר רינגטון עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫– –הודעות‪ :‬בחר צלצול לאירועים כגון הודעות נכנסות ושיחות שלא נענו‪.‬‬
‫ •רטט‪ :‬הוסף או בחר תבנית רטט‪.‬‬
‫ •רטט בצלצול‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫ •צליל מקשי החיוג‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים‪.‬‬
‫ •צלילי מגע‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע‪.‬‬
‫ •צליל נעילת מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך‬
‫המגע‪.‬‬
‫ •משוב ברטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת הקשה על מקשים‪.‬‬
‫ •צליל בזמן הקשה‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •רטט בזמן הקשה‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •יישומי ‪ :Samsung‬שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום‪.‬‬
‫ •אפקטים של מוזיקה‪ :‬בחר אפקטים מוסיקליים להחלה בעת כוונון למוסיקה‪.‬‬
‫‪193‬‬
‫תורדגה‬
‫תצוגה‬
‫שנה את הגדרות התצוגה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה‪.‬‬
‫ •בהירות‪ :‬הגדר את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •גופן‪:‬‬
‫– –סגנון גופן‪ :‬שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה‪.‬‬
‫– –גודל גופן‪ :‬שנה את גודל הגופן‪.‬‬
‫ •סיבוב מסך‪ :‬הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר‪.‬‬
‫– –סיבוב חכם‪ :‬הגדר את הממשק לא להסתובב בהתאם לכיוון הפנים שלך‪.‬‬
‫ •שהות חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה‬
‫מסתכל על התצוגה‪.‬‬
‫ •כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫ •מצב תצוגה‪:‬‬
‫– –התאם את התצוגה‪ :‬השתמש במצב זה כדי למטב את התצוגה בהתאם להגדרות התצוגה‪.‬‬
‫– –דינמי‪ :‬השתמש במצב זה להשגת תצוגה חיה יותר‪.‬‬
‫– –רגיל‪ :‬השתמש במצב זה בסביבות רגילות‪.‬‬
‫– –תמונה מקצועית‪ :‬השתמש במצב זה כדי שצבעי התצוגה ייראו כמו צבעים אמיתיים‪.‬‬
‫– –קולנוע‪ :‬השתמש במצב זה לסביבה מעומעמת‪ ,‬כגון חדר חשוך‪.‬‬
‫ •כוונון אוט' של גוון המסך‪ :‬הגדר את המכשיר לחיסכון בצריכת חשמל על‪-‬ידי כוונון בהירות‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫ •שומר מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה‬
‫שולחנית או למטען‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫תורדגה‬
‫ •נורית חיווי‪:‬‬
‫– –טוען‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה כאשר הסוללה נטענת‪.‬‬
‫– –סוללה חלשה‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה כאשר הסוללה חלשה‪.‬‬
‫– –התראות‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה כאשר יש שיחות שלא נענו‪ ,‬הודעות או‬
‫התראות‪.‬‬
‫– –הקלטה קולית‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה בעת הקלטת תזכורות קוליות‪.‬‬
‫ •משך תאורת מקשי מגע‪ :‬הגדר את משך זמן התאורה של לחצן יישומים אחרונים וכפתור‬
‫חזרה‪.‬‬
‫ •הגדל את רגישות המגע‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות‪.‬‬
‫בהתאם לסוג החומרים שאתה לובש או עונד בעת נגיעה במכשיר‪ ,‬ייתכן שחלק מהפקודות‬
‫לא יזוהו‪.‬‬
‫טפט‬
‫שנה את ההגדרות עבור הטפט‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על טפט‪.‬‬
‫ •מסך הבית‪ :‬בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי‪.‬‬
‫ •מסך נעילה‪ :‬בחר תמונת רקע עבור מסך הנעילה‪.‬‬
‫ •מסכי הבית והנעילה‪ :‬בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי ומסך הנעילה‪.‬‬
‫מסך נעילה‬
‫שנה הגדרות עבור נעילת המסך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מסך נעילה‪.‬‬
‫ •נעילת מסך‪ :‬הפעל את תכונת נעילת המסך‪ .‬האפשרויות הבאות עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם‬
‫לתכונת נעילת המסך שנבחרה‪.‬‬
‫ •שעון כפול‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת השעון הכפול‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫תורדגה‬
‫ •גודל שעון‪ :‬שנה את גודל השעון‪.‬‬
‫ •הצג תאריך‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון‪.‬‬
‫ •קיצור דרך למצלמה‪ :‬הגדר את המכשיר להציג את קיצור הדרך למצלמה במסך הנעול‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •פרטי בעלים‪ :‬הזן את הפרטים שלך לתצוגה לצד השעון‪.‬‬
‫ •אפקט ביטול נעילה‪ :‬בחר אפקט שאותו תראה בעת ביטול נעילת המסך‪.‬‬
‫ •מידע נוסף‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת מידע על המסך הנעול‪ ,‬כדי להציג מזג אוויר‪ ,‬אירועים‬
‫קרובים או מוני צעדים בעת שימוש ב‪ walking mate-‬ב‪-‬‏‪.S Health‬‬
‫ •טקסט עזרה‪ :‬הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעילה‪.‬‬
‫חלונות מרובים‬
‫הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חלונות מרובים ולאחר מכן גרור את מתג חלונות מרובים ימינה‪.‬‬
‫ •פתח בתצוגת חלונות מרובים‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל את התכונה 'חלונות מרובים' עם‬
‫פתיחת קבצים מתוך הקבצים שלי או וידאו‪ .‬כמו כן‪ ,‬המכשיר מפעיל תכונה זו כאשר אתה צופה‬
‫בקבצים מצורפים בהודעות‪.‬‬
‫לוח התראות‬
‫התאם אישית את הפריטים שמופיעים בלוח ההתראות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על לוח התראות‪.‬‬
‫ •כוונון בהירות‪ :‬הגדר את המכשיר להציג את סרגל כוונון הבהירות בלוח ההתראות‪.‬‬
‫ •יישומים מומלצים‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת רשימה של יישומים מומלצים בלוח ההתראות‬
‫בהתאם לפעולותיך‪ ,‬כגון חיבור אוזניות למכשיר‪.‬‬
‫ •הגדר לחצני הגדרות מהירות‪ :‬סדר מחדש את לחצני ההגדרות המהירות המוצגים בלוח‬
‫ההתראות‪.‬‬
‫‪196‬‬
‫תורדגה‬
‫ארגז כלים‬
‫הגדר את המכשיר לשימוש בערכת הכלים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ארגז כלים ולאחר מכן גרור את המתג ארגז כלים ימינה‪.‬‬
‫ •יישומים‪ :‬הצג את רשימת היישומים המוצגים בערכת הכלים‪.‬‬
‫ •ערוך‪ :‬בחר ביישומים שיוצגו בערכת הכלים‪.‬‬
‫פעולה ביד אחת‬
‫הפעל מצב תפעול ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פעולה ביד אחת‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג פעולה ביד אחת ימינה‪.‬‬
‫התאמה אישית‬
‫מצב קל‬
‫הגדר את המכשיר לשימוש במצב קל‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב קל‪.‬‬
‫ •מצב רגיל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב רגיל‪.‬‬
‫ •מצב קל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב קל‪.‬‬
‫ •יישומי מצב ‘קל’‪ :‬בחר יישומים כדי להחיל פריסות פשוטות יותר‪.‬‬
‫נגישות‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להיכנס להגדרות המיועדות לשיפור הנגישות למכשיר‪ .‬ראה‬
‫נגישות לפרטים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נגישות‪.‬‬
‫‪197‬‬
‫תורדגה‬
‫מצב חסימה‬
‫בחר אילו התראות ייחסמו או הגדר לאפשר התראות עבור שיחות מאנשי קשר שצוינו במצב חסימה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב חסימה ולאחר מכן גרור את מתג מצב חסימה ימינה‪.‬‬
‫מצב פרטי‬
‫הגדר את המכשיר למניעת גישה לתוכן האישי שלך על‪-‬ידי אחרים‪ ,‬על‪-‬ידי הפעלת מצב פרטי‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב פרטי ולאחר מכן גרור את המתג מצב פרטי ימינה‪.‬‬
‫ •שיטת ביטול נעילה‪ :‬הגדר או שנה את שיטת ביטול הנעילה להפעלת מצב פרטי‪.‬‬
‫סורק טביעת אצבע‬
‫תעד את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סורק טביעת אצבע‪.‬‬
‫ •מנהל טביעות האצבע‪ :‬תעד או מחק נתונים של טביעות אצבע‪.‬‬
‫ •החלף את הסיסמה החלופית‪ :‬שנה את הסיסמה החלופית לשימוש במקרה שבו המכשיר לא‬
‫מזהה את טביעת האצבע‪.‬‬
‫ •נעילת מסך‪ :‬הגדר שיטת ביטול נעילה וסיסמה חלופית‪.‬‬
‫ •אמת חשבון סמסונג‪ :‬הגדר את המכשיר לאימות חשבון ‪ Samsung‬שלך באמצעות טביעות‬
‫אצבע‪.‬‬
‫‪198‬‬
‫תורדגה‬
‫חיישני תנועה‬
‫תנועות ומחוות‬
‫הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תנועות ומחוות‪.‬‬
‫ •עיון באוויר‪ :‬הזז את היד שמאלה או ימינה מעל החיישן כדי לדפדף בין תמונות‪ ,‬דפי אינטרנט או‬
‫שירים‪.‬‬
‫ •שיחה ישירה‪ :‬הגדר את המכשיר לביצוע שיחה קולית על‪-‬ידי הרמת המכשיר והחזקתו ליד‬
‫האוזן בעת צפייה בשיחה‪ ,‬הודעה או פרטי קשר‪.‬‬
‫ •התראה חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות‬
‫קוליות בעת הרמת המכשיר‪.‬‬
‫ •השתק‪/‬השהה‪ :‬הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות או התראות או להשהיית ניגון‬
‫המדיה באמצעות תנועות של כף היד או הסטת המבט מהמסך‪.‬‬
‫– –כיסוי המסך בכף היד‪ :‬הגדר את המכשיר להשתיק שיחות נכנסות או התראות‪ ,‬או להשהות‬
‫את ניגון המדיה כאשר אתה מכסה את המסך בכף היד‪.‬‬
‫– –הפיכת המכשיר על פניו‪ :‬הגדר את המכשיר להשתיק שיחות נכנסות או התראות‪ ,‬או‬
‫להשהות את ניגון המדיה על‪-‬ידי הנחת המכשיר כשפניו כלפי מטה‪.‬‬
‫– –השהיה חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת וידאו כאשר אתה מסיר את מבטך‬
‫מהמסך‪.‬‬
‫ •החלק בעזרת כף היד ללכידה‪ :‬הגדר את המכשיר ללכידת תמונה של המסך בעת החלקת היד‬
‫שמאלה או ימינה על המסך‪.‬‬
‫תצוגת אוויר‬
‫הצג תצוגה מקדימה של תוכן או הצג מידע בחלון צץ על‪-‬ידי הצבעה על פריט באמצעות האצבע‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגת אוויר‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג תצוגת אוויר ימינה‪.‬‬
‫‪199‬‬
‫תורדגה‬
‫משתמש וגיבוי‬
‫חשבונות‬
‫הוסף חשבונות דוא"ל או ‪.SNS‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות‪.‬‬
‫ענן‬
‫שנה את ההגדרות לסנכרון נתונים או קבצים עם חשבון ‪ Samsung‬או עם שירות ‪ Dropbox‬לאחסון‬
‫בענן‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ענן‪.‬‬
‫גיבוי ואיפוס‬
‫שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על גיבוי ואיפוס‪.‬‬
‫ •גבה את הנתונים שלי‪ :‬הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת ‪.Google‬‬
‫ •חשבון גיבוי‪ :‬הגדר או ערוך חשבון גיבוי של ‪.Google‬‬
‫ •שחזור אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתונים של יישומים כאשר יישומים‬
‫מותקנים מחדש במכשיר‪.‬‬
‫ •איפוס לנתוני יצרן‪ :‬אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫תורדגה‬
‫מערכת‬
‫שפה ומקלדת‬
‫שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט‪ .‬ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם לשפה‬
‫שנבחרה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על שפה ומקלדת‪.‬‬
‫שפה‬
‫בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים‪.‬‬
‫ברירת מחדל‬
‫בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט‪.‬‬
‫מקלדת של ‪Samsung‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות המקלדת של ‪ ,Samsung‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •(‪ / English (US‬עברית‪ :‬בחר פריסת ברירת מחדל של המקלדת‪.‬‬
‫ •בחר שפות קלט‪ :‬בחר שפות קלט לקלט טקסט‪.‬‬
‫ •השלמת מילים‪ :‬הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת‬
‫ולהציג הצעות למילים‪ .‬תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים‪.‬‬
‫ •החלפה אוטומטית‪ :‬הגדר את המכשיר לתקן מילים בעלות איות שגוי או מילים שלא הושלמו‬
‫על‪-‬ידי הקשה על מקש הרווח או סימן ניקוד‪.‬‬
‫ •המקשים החמים שלי‪ :‬הגדר קיצורי מספרים לטקסט הנמצא בשימוש תכוף‪ .‬ניתן להקיש על‬
‫מספר ולהחזיק‪ ,‬כדי להזין את הטקסט המוגדר מראש‪.‬‬
‫ •הפיכה אוטומטית לאותיות גדולות‪ :‬הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון‬
‫במילה לאות רישית אחרי סימן ניקוד סופי‪ ,‬כגון נקודה‪ ,‬סימן שאלה או סימן קריאה‪.‬‬
‫ •ריווח אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים‪.‬‬
‫ •פיסוק אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח‪.‬‬
‫‪201‬‬
‫תורדגה‬
‫ •החלקת מקלדת‪:‬‬
‫– –ללא‪ :‬הגדר את המכשיר לבטל הפעלה של תכונת החלקת המקלדת‪.‬‬
‫– –הקלדה רציפה‪ :‬הגדר את המכשיר להזין טקסט על‪-‬ידי החלקת המקלדת‪.‬‬
‫– –בקרת סמן‪ :‬אפשר לתכונת הניווט החכם של המקלדת להזיז את הסמן על‪-‬ידי גלילת‬
‫המקלדת‪.‬‬
‫– –קלט בתנועת החלקה מהירה‪ :‬הפעל או השבת את המקלדת לצורך הזנת מספרים או‬
‫סמלים בעת הקשה והחזקה של מקש ולאחר מכן הנפת אצבע כלפי מעלה‪.‬‬
‫ •צלילים‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •רטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •תצוגה מקדימה של תו‪ :‬הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש‪.‬‬
‫ •השהיית הקשה והחזקה‪ :‬הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך‪.‬‬
‫ •איפוס הגדרות‪ :‬אפס את הגדרות המקלדת של ‪.Samsung‬‬
‫הקלדה קולית של ‪Google‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫ •בחר שפות קלט‪ :‬בחר שפות קלט לקלט טקסט‪.‬‬
‫ •חסום מילים פוגעניות‪ :‬הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט‬
‫קולי‪.‬‬
‫ •זיהוי דיבור לא מקוון‪ :‬הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון‪.‬‬
‫חיפוש קולי‬
‫ •שפה‪ :‬בחר שפה לזיהוי הקולי‪.‬‬
‫ •זיהוי מילים חמות ב‪ :Ok Google-‬הגדר את המכשיר להפעלת זיהוי קולי כאשר אתה אומר‬
‫את פקודת ההשכמה בעת השימוש ביישום החיפוש‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •פלט דיבור‪ :‬הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית‪.‬‬
‫ •חסום מילים פוגעניות‪ :‬הסתר מילים פוגעניות מתוצאות החיפוש הקולי‪.‬‬
‫ •זיהוי דיבור לא מקוון‪ :‬הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון‪.‬‬
‫‪202‬‬
‫תורדגה‬
‫ •אוזניית ‪ :Bluetooth‬הגדר את המכשיר לאפשר חיפוש קולי באמצעות אוזניית ‪,Bluetooth‬‬
‫כאשר אוזנייה כזו מחוברת למכשיר‪.‬‬
‫אפשרויות טקסט לדיבור‬
‫ •מנגנון ‪ TTS‬מועדף‪ :‬בחר מנוע סינתזת דיבור‪ .‬כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת‬
‫דיבור‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫ •קצב דיבור‪ :‬בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •האזן לדוגמה‪ :‬האזן לטקסט מדובר לדוגמה‪.‬‬
‫ •מצב שפת ברירת המחדל‪ :‬הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'‪.‬‬
‫הקראה בקול של התראות‬
‫הגדר את המכשיר להשמעת התראות בקול במקרה של שיחות נכנסות‪ ,‬הודעות או אירועים‪.‬‬
‫מהירות מצביע‬
‫כוונן את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר‪.‬‬
‫תאריך ושעה‬
‫קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן‪ ,‬כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תאריך ושעה‪.‬‬
‫כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר‪ ,‬התאריך והשעה מתאפסים‪.‬‬
‫ •תאריך ושעה אוטומטיים‪ :‬עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן‬
‫שונים‪.‬‬
‫ •הגדר תאריך‪ :‬הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני‪.‬‬
‫ •הגדר שעה‪ :‬הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני‪.‬‬
‫ •אזור זמן אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לקבל פרטי אזור זמן מהרשת בעת מעבר בין אזורי זמן‬
‫שונים‪.‬‬
‫ •בחר אזור זמן‪ :‬קבע את אזור הזמן‪.‬‬
‫ •תצוגת ‪ 24‬שעות‪ :‬הצג את השעה בתבנית של ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫ •בחר תבנית תאריך‪ :‬בחר את תבנית התאריך‪.‬‬
‫‪203‬‬
‫תורדגה‬
‫סיוע בטיחות‬
‫הפעל מצב חירום והגדר אנשי קשר עיקריים והודעות לחירום‪ .‬ראה מצב חירום לפרטים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סיוע בטיחות‪.‬‬
‫ •מצב חירום‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת מצב חירום ולצמצום צריכת הסוללה על‪-‬ידי שימוש‬
‫בפונקציות בסיסיות‪ ,‬כגון חיוג‪.‬‬
‫ •שלח הודעות עזרה‪ :‬הגדר את המכשיר לשליחת הודעות עזרה על‪-‬ידי לחיצה על לחצן הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי שלוש פעמים‪.‬‬
‫– –שלח תמונות‪ :‬הגדר את המכשיר לשליחת תמונות שצולמו באמצעות המצלמה הקדמית‬
‫והמצלמה האחורית עם הודעת העזרה‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫– –שלח הקלטת צלילים‪ :‬הגדר את המכשיר להקלטת קול ולשליחתו יחד עם ההודעה‬
‫לנמענים‪.‬‬
‫ •נהל אנשי קשר ראשיים‪ :‬בחר או ערוך את הנמענים של הודעות העזרה‪.‬‬
‫אביזרים‬
‫שנה את הגדרות האביזר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אביזרים‪.‬‬
‫ •יציאת שמע‪ :‬בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני ‪.HDMI‬‬
‫ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת הצליל ההיקפי‪.‬‬
‫סוללה‬
‫הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על‪-‬ידי המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סוללה‪.‬‬
‫ •הצג את אחוז הסוללה‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו‪.‬‬
‫‪204‬‬
‫תורדגה‬
‫חיסכון בחשמל‬
‫הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל‪ .‬ראה שימוש בתכונת‬
‫החיסכון בחשמל לפרטים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ •מצב חיסכון בסוללה‪ :‬הפעל את מצב החיסכון בחשמל‪ ,‬ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון‬
‫בחשמל‪.‬‬
‫– –הגבלת נתוני רקע‪ :‬הגדר את המכשיר למניעת השימוש בחיבור נתונים ניידים על‪-‬ידי‬
‫יישומים הפועלים ברקע‪.‬‬
‫– –הגבל ביצועים‪ :‬הגדר את המכשיר להגבלת אפשרויות שונות כגון כיבוי תאורת הרקע של‬
‫יישומים אחרונים וכפתור חזרה‪.‬‬
‫– –מצב גוון אפור‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת הצבעים על המסך כגווני אפור‪.‬‬
‫ •מצב ’חיסכון מרבי בחשמל‘‪ :‬הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על‪-‬ידי הצגת‬
‫פריסה פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים‪.‬‬
‫זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא‬
‫נעשה שימוש במכשיר‪ .‬זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫אחסון‬
‫הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון‪ ,‬או אתחל כרטיס זיכרון‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אחסון‪.‬‬
‫אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת‬
‫ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות‬
‫בעת שדרוג המכשיר‪.‬‬
‫‪205‬‬
‫תורדגה‬
‫מיקום ואבטחה‬
‫שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר וכרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מיקום ואבטחה‪.‬‬
‫ •הצפן את המכשיר‪ :‬הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר‪ .‬עליך להזין את הסיסמה‬
‫בכל פעם שתפעיל את המכשיר‪.‬‬
‫טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו‪ ,‬מאחר שהצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר‬
‫משעה‪.‬‬
‫ •הצפן כרטיס ‪ SD‬חיצוני‪ :‬הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת‪,‬‬
‫המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים‪ .‬השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר‪.‬‬
‫ •שליטה מרחוק‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק דרך האינטרנט במכשיר שאבד או‬
‫נגנב‪ .‬כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫– –רישום חשבון‪ :‬הוסף חשבון ‪ Samsung‬או הצג את חשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫– –שימוש ברשת אלחוטית‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר איסוף נתוני מיקום או לקבוע את‬
‫המיקום של מכשיר שאבד או נגנב דרך ‪ Wi-Fi‬או דרך רשתות סלולריות‪.‬‬
‫ •התראת שינוי כרטיס ‪ :SIM‬הפעל או בטל הפעלה של התכונה 'חפש את הנייד שלי'‪ ,‬שתסייע‬
‫לך לאתר את המכשיר אם הוא אבד או נגנב‪.‬‬
‫ •עבור לאתר האינטרנט‪ :‬היכנס לאתר האינטרנט ‪Find my mobile‬‬
‫‏(‪ .)findmymobile.samsung.com‬באתר ‪ Find my mobile‬תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד‬
‫או נגנב ולשלוט בו‪.‬‬
‫ •נעילת הפעלה מחדש‪ :‬הגדר את המכשיר לדרוש את פרטי חשבון ‪ Samsung‬שלך לאחר‬
‫שבוצע איפוס של המכשיר כדי למנוע מאחרים להפעיל מחדש את המכשיר‪.‬‬
‫ •הגדר נעילה של כרטיס ‪:SIM‬‬
‫– –נעל כרטיס ‪ :SIM‬הפעל או בטל הפעלה של תכונת נעילת ה‪ PIN-‬כדי לחייב הזנת מספר‬
‫‪ PIN‬לפני השימוש במכשיר‪.‬‬
‫– –שנה ‪ PIN‬של ‪ :SIM‬שנה את מספר ה‪ PIN-‬המשמש לקבלת גישה לנתוני ‪ SIM‬או ‪.USIM‬‬
‫‪206‬‬
‫תורדגה‬
‫ •הפוך סיסמאות לגלויות‪ :‬הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן‪.‬‬
‫ •מנהלי התקנים‪ :‬הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר‪ .‬תוכל לאפשר למנהלי המכשיר‬
‫להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר‪.‬‬
‫ •יישומים לא מוכרים‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים‪.‬‬
‫ •אמת יישומים‪ :‬הגדר את המכשיר כך שיאפשר ל‪ Google-‬לבדוק אם היישומים עלולים לגרום‬
‫נזק לפני התקנתם‪.‬‬
‫ •עדכוני מדיניות אבטחה‪ :‬הגדר את המכשיר לבדוק ולהוריד עדכוני אבטחה‪.‬‬
‫ •שלח דוחות אבטחה‪ :‬הגדר את המכשיר לשלוח את דוחות האבטחה המעודכנים ל‪Samsung-‬‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •סוג אחסון‪ :‬הגדר סוג אחסון עבור קבצי אישורים‪.‬‬
‫ •הרשאות מהימנות‪ :‬השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים‬
‫השונים‪.‬‬
‫ •מכשיר מאחסון המכשיר‪ :‬התקן הרשאות מוצפנות המאוחסנות באחסון ה‪.USB-‬‬
‫ •נקה אישורים‪ :‬מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה‪.‬‬
‫עזרה‬
‫גש למידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים‪ ,‬או להגדיר הגדרות חשובות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על עזרה‪.‬‬
‫אודות הטלפון‬
‫גש לפרטי המכשיר‪ ,‬ערוך את שם המכשיר‪ ,‬או עדכן את תוכנת המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אודות הטלפון‪.‬‬
‫‪207‬‬
‫תורדגה‬
‫יישומים‬
‫מנהל היישומים‬
‫הצג ונהל את היישומים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מנהל היישומים‪.‬‬
‫הגדרות יישומים‬
‫בחר הגדרת ברירת מחדל לשימוש ביישומים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות יישומים‪.‬‬
‫ •בית‪ :‬בחר מצב מסך בית שישמש כברירת המחדל‪.‬‬
‫ •הודעות‪ :‬בחר יישום שישמש כברירת מחדל לשליחת הודעות‪.‬‬
‫שיחה‬
‫התאם אישית את ההגדרות עבור תכונות ההתקשרות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על שיחה‪.‬‬
‫ •דחיית שיחה‪ :‬דחה שיחות ממספרי טלפון שצוינו באופן אוטומטי‪ .‬הוסף מספרי טלפון לרשימת‬
‫הדחייה‪.‬‬
‫ •קבלה וסיום של שיחות‪:‬‬
‫– –לחיצה על מקש הבית‪ :‬הגדר את המכשיר להשיב לשיחה עם לחיצה על כפתור הבית‪.‬‬
‫– –בקרה קולית‪ :‬הגדר את המכשיר להשיב לשיחה או לדחות שיחה באמצעות פקודות קוליות‪.‬‬
‫– –נפנוף ביד מעל למכשיר‪ :‬כאשר נכנסת שיחה‪ ,‬העבר את ידך שמאלה ולאחר מכן ימינה‬
‫מעל לחיישן למענה לשיחה‪.‬‬
‫– –לחיצה על לחצן ההפעלה‪ :‬הגדר את המכשיר לסיים שיחה בעת לחיצה על לחצן הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי‪.‬‬
‫‪208‬‬
‫תורדגה‬
‫ •חלונות מוקפצים הקשורים לשיחה‪:‬‬
‫– –חלונות מוקפצים של הודעות שיחה‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת חלון קופץ כאשר אתה‬
‫מקבל שיחה נכנסת במהלך שימוש ביישומים‪.‬‬
‫– –חלונות מוקפצים עם פרטי מצב תוך כדי שיחה‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת חלון קופץ‬
‫המראה את סטטוס השיחה במהלך שימוש ביישומים‪.‬‬
‫ •הצג פרטי מתקשר‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת הפעילות האחרונה של המתקשר ברשתות‬
‫החברתיות כאשר נכנסת שיחה‪.‬‬
‫ •התראות על שיחות‪:‬‬
‫– –סמן קבלת שיחה ברטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר הצד השני משיב לשיחה‪.‬‬
‫– –רטט סיום שיחה‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר הצד השני מסיים שיחה‪.‬‬
‫– –צליל חיבור שיחה‪ :‬הפעל או בטל הפעלה של צליל התחברות שיחה‪.‬‬
‫– –מציין דקה‪ :‬הפעל או בטל הפעלה של צליל תזכורת לדקות‪.‬‬
‫– –צליל סיום שיחה‪ :‬הפעל או בטל הפעלה של צליל התנתקות‪.‬‬
‫– –התראה במהלך שיחות‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת התראות לגבי אירועים במהלך שיחה‪.‬‬
‫ •אביזרי שיחה‪:‬‬
‫– –מענה אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר למענה אוטומטי לשיחה לאחר פרק זמן מסוים (זמין רק‬
‫כאשר מחוברות אוזניות)‪.‬‬
‫– –תזמון מענה אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין עד שישיב לשיחה‪.‬‬
‫– –תנאי שיחה יוצאת‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר שיחות יוצאות באמצעות אוזניית‬
‫‪ ,Bluetooth‬גם כאשר המכשיר נעול‪.‬‬
‫– –סוג שיחות יוצאות‪ :‬בחר את סוג השיחות היוצאות כדי להשתמש באוזניית ‪.Bluetooth‬‬
‫‪209‬‬
‫תורדגה‬
‫ •חיוג חוזר אוטומטי‪ :‬הפעל חיוג חוזר אוטומטי עבור שיחות שלא התחברו או שנותקו באמצע‪.‬‬
‫ •הגדרות נוספות‪:‬‬
‫– –שיחה מזוהה‪ :‬הצג את מספר הטלפון שלך לצד השני בשיחות יוצאות‪.‬‬
‫– –הפניית שיחות‪ :‬הפנה שיחות נכנסות למספר אחר‪.‬‬
‫– –קידומת אוטומטית‪ :‬הגדר את המכשיר להוסיף קידומת (אזור חיוג או קידומת ארץ) באופן‬
‫אוטומטי לפני מספר טלפון‪.‬‬
‫– –הגבלת שיחה‪ :‬חסום שיחות נכנסות או יוצאות‪.‬‬
‫– –שיחה ממתינה‪ :‬אפשר התראות על שיחות נכנסות כאשר מתבצעת שיחה‪.‬‬
‫– –מספרי חיוג קבוע‪ :‬הפעל או בטל הפעלה של מצב ‪ FDN‬כדי להגביל שיחות למספרים‬
‫ברשימת ה‪ .FDN-‬הזן את ה‪ PIN2-‬שסופק עם כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫ •צלצולים וצלילי מקשים‪:‬‬
‫– –צלצולים‪ :‬הוסף או בחר רינגטון עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫– –רטט‪ :‬הוסף או בחר תבנית רטט‪.‬‬
‫– –רטט בצלצול‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫– –צליל מקשי החיוג‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח‬
‫המקשים‪.‬‬
‫ •התאם אישית צליל שיחה‪ :‬בחר סוג של צליל שיחה לשימוש עם אוזנייה‪.‬‬
‫ •הפחתת רעשים‪ :‬הגדר את המכשיר להסרת רעשי רקע כך שהצד השני יוכל לשמוע אותך‬
‫בצורה ברורה יותר‪.‬‬
‫ •תמונת שיחת וידאו‪ :‬בחר תמונה שתוצג לצד השני‪.‬‬
‫ •דואר קולי‪:‬‬
‫– –שירות דואר קולי‪ :‬בחר או הגדר את ספק שירות הדואר הקולי שלך‪.‬‬
‫– –הגדרות תא קולי‪ :‬הזן את המספר לקבלת גישה לשירותי דואר קולי‪ .‬השג מספר זה מספק‬
‫השירות‪.‬‬
‫– –צליל‪ :‬בחר צלצול עבור הודעות חדשות בדואר קולי‪.‬‬
‫– –רטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר מתקבלות הודעות דואר קולי‪.‬‬
‫ •חשבונות‪ :‬הגדר את המכשיר לקבל שיחות ‪ IP‬והגדר את החשבונות שלך עבור שירותי שיחות‬
‫‪.IP‬‬
‫ •השתמש בשיחות אינטרנט‪ :‬הגדר אם להשתמש בשירותי שיחות ‪ IP‬עבור כל השיחות או עבור‬
‫שיחות ‪ IP‬בלבד‪.‬‬
‫‪210‬‬
‫תורדגה‬
‫אנשי קשר‬
‫שנה את הגדרות השימוש באנשי קשר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אנשי קשר‪.‬‬
‫ •ייבוא‪/‬ייצוא‪ :‬יבא או יצא אנשי קשר‪.‬‬
‫ •אנשי קשר להצגה‪ :‬בחר אילו אנשי קשר יוצגו‪.‬‬
‫ •החלק לביצוע שיחה או שליחת הודעה‪ :‬הגדר את המכשיר לביצוע שיחה או שליחת הודעה‬
‫על‪-‬ידי גרירת איש הקשר שמאלה או ימינה ברשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •אנשי קשר עם מספרי טלפון‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת אנשי קשר עם מספר טלפון בלבד‪.‬‬
‫ •מיין לפי‪ :‬בחר אפשרות למיון אנשי קשר‪.‬‬
‫ •הצג אנשי קשר לפי‪ :‬בחר אפשרות להצגת שמות של אנשי קשר‪.‬‬
‫ •שליחת אנשי קשר‪ :‬בחר שיטה לשיתוף אנשי קשר‪.‬‬
‫ •חשבונות‪ :‬הוספה או עריכה של חשבון לצורך סנכרון אנשי קשר‪.‬‬
‫דוא"ל‬
‫שנה הגדרות לצורך ניהול ושליחת הודעות דוא"ל‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על דוא"ל‪.‬‬
‫ •נהל חשבונות‪ :‬נהל חשבונות דוא"ל קיימים או הוסף חשבונות חדשים‪.‬‬
‫ •תצוגה‪ :‬שנה את ההגדרות עבור הצגת דוא"ל‪.‬‬
‫ •תצוגת ברירת המחדל‪ :‬הגדר את המכשיר לפתיחת מסך ספציפי לאחר מחיקת הודעות דוא"ל‪.‬‬
‫ •הגדרות שולח מועדף‪ :‬שנה הגדרות עבור שולחים בעלי עדיפות‪.‬‬
‫ •כתובות דואר זבל‪ :‬הוסף כתובות דוא"ל לצורך חסימה‪.‬‬
‫ •השהה שליחת דוא”ל‪ :‬הגדר את פרק הזמן שבמהלכו המכשיר ממתין לפני משלוח הודעות‬
‫דוא"ל‪ ,‬לאחר שתקיש על לחצן השליחה‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫תורדגה‬
‫גלריה‬
‫שנה את הגדרות השימוש ב גלריה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על גלריה‪.‬‬
‫ •סנכרן באמצעות ‪ Wi-Fi‬בלבד‪ :‬הגדר את המכשיר לסנכרון תוכן רק כאשר חיבור ה‪Wi-Fi-‬‬
‫מופעל‪.‬‬
‫ •סנן על פי‪ :‬בחר בקטגוריות למיון תמונות‪ .‬כאשר אתה מצלם תמונה‪ ,‬היא עוברת מיון אוטומטי‬
‫לקטגוריה על סמך הקטגוריות שהגדרת‪.‬‬
‫ •תייג חבר‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת תיוגים הקשריים‪.‬‬
‫ •תג פנים‪ :‬רשום את הפנים שבתמונה כתיוגי פנים‪.‬‬
‫דפדפן‬
‫שנה את הגדרות השימוש באינטרנט‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על דפדפן‪.‬‬
‫ •חשבון‪ :‬היכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫ •הגדר דף בית‪ :‬הגדר דף בית כברירת מחדל‪.‬‬
‫ •מילוי אוטומטי של טפסים‪ :‬הגדר את המכשיר להזנה אוטומטית של פרטי המשתמש‪ ,‬כגון‬
‫שמות או מספרי טלפון‪ ,‬בעת מילוי טפסים בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫ •פרטיות‪ :‬נהל נתונים אישיים בעת ביקור בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫ •מסך וטקסט‪ :‬שנה את ההגדרות‪ ,‬כוונן את גודל הגופן ועוד בעת צפייה בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫ •הגדרות תוכן‪ :‬שנה את ההגדרות לניהול קבצי ‪ cookie‬בעת ביקור בדפי אינטרנט או הגדר אם‬
‫להציג חלונות מוקפצים ועוד‪.‬‬
‫ •ניהול רוחב פס‪ :‬שנה את הגדרות רוחב הפס‪.‬‬
‫‪212‬‬
‫תורדגה‬
‫הודעות‬
‫שנה הגדרות לשליחת הודעות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הודעות‪.‬‬
‫ •יישום ברירת המחדל להעברת הודעות‪ :‬בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת‬
‫הודעות‪.‬‬
‫ •תצוגה‪ :‬שנה את ההגדרות עבור חלון ההודעות‪ ,‬כגון גודל גופן‪ ,‬צבע רקע ועוד‪.‬‬
‫ •תגובות מהירות‪ :‬הוסף או ערוך את תבנית העברת ההודעות‪.‬‬
‫ •הודעות טקסט‪ :‬שנה את ההגדרות עבור הודעות טקסט‪.‬‬
‫ •הודעות מולטימדיה‪ :‬שנה את ההגדרות עבור הודעות מולטימדיה‪.‬‬
‫ •מחיקת הודעות ישנות‪ :‬הגדר את המכשיר למחיקת הודעות ישנות‪.‬‬
‫ •שולחים מועדפים‪ :‬הגדר את המכשיר כך שיציג רשימה של שולחים עם קדימות‪.‬‬
‫ •הודעות אינטרנט‪ :‬הגדר מרווח זמן עבור התראות מוקפצות אשר מודיעות על הודעות חדשות‪.‬‬
‫ •(‪ )CB‬שידור סלולרי‪ :‬הגדר את המכשיר לקבלת הודעות בשידור סלולרי‪.‬‬
‫ •הודעות‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת התראות לגבי הודעות חדשות‪.‬‬
‫ •חתימה‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת חתימתך על ההודעה‪.‬‬
‫ •מסנן דואר זבל‪ :‬הגדר את המכשיר לחסימת הודעות ממספרים ספציפיים‪ ,‬או כאלה שמכילות‬
‫מילים מסוימות‪.‬‬
‫ •השהה שליחת הודעה‪ :‬הגדר את פרק הזמן שבמהלכו המכשיר ממתין לפני שליחת הודעות‪,‬‬
‫לאחר שתקיש על לחצן השליחה‪.‬‬
‫ •מצב בטוח‪:‬‬
‫– –אפשר גישה לכל הקישורים‪ :‬הגדר את המכשיר כך שיאפשר לפתוח את הקישור בהודעה‬
‫בעת הקשה על הקישור‪.‬‬
‫– –התראות על איומים פוטנציאליים‪ :‬הגדר את המכשיר כך שיתריע בפניך בעת התקנת‬
‫יישומים התומכים בתכונת שליחת ההודעות‪ ,‬למניעת התחזות‪.‬‬
‫‪213‬‬
‫תורדגה‬
‫לוח שנה‬
‫שנה את הגדרות השימוש ב לוח שנה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על לוח שנה‪.‬‬
‫ •היום הראשון בשבוע‪ :‬בחר ביום הראשון בשבוע‪.‬‬
‫ •הצג מספרי שבועות‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת מספר השבועות בשנה‪.‬‬
‫ •הסתר אירועים שנדחו‪ :‬הורה למכשיר להסתיר אירועים שהוזמנת אליהם ודחית את ההזמנה‪.‬‬
‫ •הסתר משימות שהושלמו‪ :‬הגדר את המכשיר להסתרת משימות שהסתיימו‪.‬‬
‫ •מזג אוויר‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת תחזית מזג האוויר‪.‬‬
‫ •נעל אזור זמן‪ :‬הגדר את המכשיר להשאיר את אזור הזמן ללא שינוי בעת מעבר בין אזורי זמן‬
‫שונים‪.‬‬
‫ •בחר אזור זמן‪ :‬בחר את אזור הזמן שלך‪.‬‬
‫ •הצג את היום על פי‪ :‬הגדר את לוח השנה לשימוש באזור הזמן שלך או באזור זמן נבחר‪.‬‬
‫ •בחר סוג התראה‪ :‬בחר הגדרות התראה עבור אירועים‪.‬‬
‫ •צליל‪ ‬התראה‪ :‬בחר צלצול עבור אירועים או משימות‪.‬‬
‫ •רטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת התראות רטט לגבי אירועים או משימות‪.‬‬
‫ •תגובות מהירות‪ :‬צור תבניות לצורך משלוח הודעות למשתתפי האירועים‪.‬‬
‫‪S Voice‬‬
‫שנה הגדרות עבור זיהוי קולי‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.S Voice‬‬
‫ •‪ :Language‬בחר שפה לזיהוי הקולי‪.‬‬
‫ •‪ :Hide offensive words‬הסתר מילים פוגעניות מתוצאות החיפוש הקולי‪.‬‬
‫ •‪ :About‬הצג את פרטי הגרסה‪.‬‬
‫ •‪ :Open via the home key‬הגדר את המכשיר להפעיל את ‪ S Voice‬בלחיצה כפולה על‬
‫לחצן הבית‪.‬‬
‫ •‪ :Voice wake-up‬הגדר את המכשיר להתחיל זיהוי קולי בעקבות אמירת פקודת השכמה‬
‫במהלך השימוש ב‪.S Voice-‬‬
‫ •‪ :Auto start speakerphone‬הגדר את המכשיר להפעלה אוטומטית של הדיבורית הפנימית‬
‫בעת ביצוע שיחה באמצעות ‪.S Voice‬‬
‫‪214‬‬
‫תורדגה‬
‫ •‪ :Show body of message‬ניתן להגדיר את המכשיר כך‪ ,‬שיציג את הטקסט של הודעה‬
‫חדשה‪.‬‬
‫ •‪ :Check missed events‬הגדרת המכשיר לבדיקת שיחות‪ ,‬הודעות או אירועים שלא נענו‬
‫כאשר יישום ‪ S Voice‬מופעל על־ידי לחצן האוזנייה‪.‬‬
‫ •‪ :Personal briefing‬הגדר את המכשיר להצגת אירועים שנשמרו בלוח שנה בעת שימוש‬
‫ב‪.S Voice-‬‬
‫ •‪ :Erase S Voice data‬מחק את כל הנתונים שבהם ‪ S Voice‬משתמש משרת ה‪ S-‬קול‪.‬‬
‫ •‪ :Home address‬הזנת כתובת המגורים שלכם לצורך שימוש במידע המיקום עם תכונת‬
‫הפיקוד הקולי‪.‬‬
‫ •‪ :Log in to Facebook‬הזנת פרטי חשבון ה‪ Facebook -‬על־מנת להשתמש ב‪Facebook -‬‬
‫עם יישום ‪.S Voice‬‬
‫ •‪ :Sign in to Twitter‬הזנת פרטי חשבון ה‪ Twitter-‬על־מנת להשתמש ב‪ Twitter-‬עם יישום ‪S‬‬
‫‪.Voice‬‬
‫הגדרות ‪Google‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לקבוע תצורה של הגדרות עבור תכונות מסוימות המסופקות על‪-‬ידי‬
‫‪.Google‬‬
‫הקש על הגדרות ‪ Google‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪215‬‬
‫נגישות‬
‫נגישות‬
‫תפריטי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות‪ ,‬כגון לקות ראייה או שמיעה‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונות הבאות‪:‬‬
‫ •‪TalkBack‬‬
‫ •שינוי גודל הגופן‬
‫ •הגדלת המסך‬
‫ •תזכורות להודעות‬
‫ •היפוך צבעי התצוגה‬
‫ •כוונון צבע‬
‫ •כיבוי כל הצלילים‬
‫ •התראת מבזק‬
‫ •כוונון איזון הצליל‬
‫ •מצב שמע מונו‬
‫ •התאמה אישית של הגדרות כתובית‬
‫ •רטט אוטומטי‬
‫ •מוניטור תינוק‬
‫ •תפריטים מסייעים‬
‫ •תכונת מחוות באוויר‬
‫ •תכונת גלילה חכמה‬
‫ •הגדרת אפשרויות השהיית הקשה והחזקה‬
‫ •מצב בקרת אינטראקציה‬
‫ •שינוי שיטת המענה לשיחות וסיומן‬
‫ •מצב הקשה יחידה‬
‫ •קביעת הגדרות הנגישות‬
‫כדי להשתמש בתפריטי נגישות‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות‪.‬‬
‫‪216‬‬
‫תושיגנ‬
‫שימוש בלחצן הבית לפתיחת תפריטי נגישות‬
‫באפשרותך להיכנס לתפריטי הנגישות הבאים על‪-‬ידי לחיצה על לחצן הבית שלוש פעמים במהירות‪.‬‬
‫ •נגישות‬
‫ •‪TalkBack‬‬
‫ •צבעי נגטיב‬
‫ •בקרת אינטראקציה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← גישה ישירה‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג גישה‬
‫ישירה ימינה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר את תפריט הנגישות שייפתח בלחיצה מהירה על לחצן הבית שלוש‬
‫פעמים‪.‬‬
‫אם תבחר יותר מתפריט אחד‪ ,‬המכשיר יציג חלון קופץ שישאל באיזה תפריט להשתמש בכל פעם‬
‫שאתה מקיש במהירות שלוש פעמים על לחצן הבית‪ .‬להפעלת בקרת אינטראקציה בתפריטי‬
‫הנגישות‪ ,‬הפעל את התכונה‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות‬
‫ואינטראקציה ← בקרת אינטראקציה‪ ,‬ולאחר מכן גרור את המתג בקרת אינטראקציה ימינה‪.‬‬
‫‪TalkBack‬‬
‫הפעלה או השבתה של ‪TalkBack‬‬
‫בעת הפעלת ‪ ,TalkBack‬המכשיר קורא בקול רם את הטקסט המופיע במסך או בתכונות נבחרות‪.‬‬
‫תכונה זו שימושית עבור משתמשים שאינם רואים או המתקשים לצפות במסך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את המתג ‪ TalkBack‬ימינה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪.TalkBack‬‬
‫כדי להשבית את ‪ ,TalkBack‬גרור את המתג ‪ TalkBack‬שמאלה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על אישור‪.‬‬
‫‪217‬‬
‫תושיגנ‬
‫עם הפעלת ‪ ,TalkBack‬המכשיר מספק משוב קולי וקורא בקול רם את התכונות שנבחרו‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫המכשיר מספק משוב קולי כאשר המסך נכבה‪ ,‬כאשר מתקבלות הודעות חדשות ועוד‪.‬‬
‫בעת הפעלת חקור על ידי מגע בעת השימוש ב‪ ,TalkBack-‬המכשיר מקריא את הפריטים‬
‫הנבחרים‪ .‬ראשית‪ ,‬המכשיר מקריא בקול פריטים מהמסך כאשר אתה מקיש עליהם‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫המכשיר יבצע את הפונקציה או יפתח את היישום אם תקיש במקום כלשהו במסך פעמיים במהירות‪.‬‬
‫כשהפריט חקור על ידי מגע מושבת‪ ,‬המכשיר לא יכול לבצע תכונות שונות הדורשות מחוות אצבע‪.‬‬
‫כדי להפעיל את התכונה חקור על ידי מגע‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ←‬
‫ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה חקור על ידי מגע‪.‬‬
‫תכונות מסוימות אינן זמינות במהלך השימוש ב‪.TalkBack-‬‬
‫שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע‬
‫תוכל להשתמש במגוון מחוות אצבע כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב‪ .TalkBack-‬כשהפריט‬
‫חקור על ידי מגע מושבת‪ ,‬המכשיר לא יכול לבצע חלק מהתכונות הדורשות מחוות אצבע‪.‬‬
‫כדי להפעיל את התכונה חקור על ידי מגע‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ←‬
‫ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה חקור על ידי מגע‪.‬‬
‫ •חקירת המסך‪ :‬הנח אצבע על המסך‪ ,‬והזז אותה כדי לחקור את המסך‪ .‬בחר והחזק פריט‬
‫והמכשיר יקרא אותו בקול רם‪ .‬כאשר אתה משחרר את אצבעך‪ ,‬הפריט שתחת אותה אצבע‬
‫ייבחר‪.‬‬
‫ •בחירת פריטים‪ :‬הקש על פריט כדי לבחור אותו‪ .‬לחלופין‪ ,‬בחר והחזק פריט תוך כדי חקירת‬
‫המסך ואז שחרר את אצבעך‪.‬‬
‫ •פתיחת הפריט שנבחר‪ :‬במהלך הקראת הפריטים שנבחרו‪ ,‬כשאתה שומע את שמו של הפריט‬
‫הרצוי‪ ,‬שחרר את אצבעך מהפריט‪ .‬לאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו על המסך‪.‬‬
‫ •בחירת הפריט הקודם‪ :‬גלול את המסך במהירות כלפי מעלה או שמאלה באצבע אחת‪.‬‬
‫‪218‬‬
‫תושיגנ‬
‫ •בחירת הפריט הבא‪ :‬גלול את המסך במהירות כלפי מטה או ימינה באצבע אחת‪.‬‬
‫ •גלילת הרשימות‪ :‬גלול את המסך כלפי מעלה או מטה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •חזרה לדף הקודם‪ :‬גלול את המסך ימינה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •מעבר לדף הבא‪ :‬גלול את המסך שמאלה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •שחרור נעילת המסך‪ :‬גלול את המסך בשתי אצבעות בכיוון כלשהו בתוך שטח המסך הנעול‪.‬‬
‫ •פתיחת לוח ההתראות‪ :‬גרור את קצהו העליון של המסך כלפי מטה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •פתיחת לוח ההגדרות המהירות‪ :‬גרור את קצהו העליון של המסך כלפי מטה בשלוש אצבעות‪.‬‬
‫ניתן לקבוע הגדרות של מחוות אצבע עבור ‪ TalkBack‬בנהל תנועות‪ .‬ראה קביעת הגדרות של‬
‫מחוות אצבע לפרטים‪.‬‬
‫קביעת הגדרות של מחוות אצבע‬
‫כאשר אתה משתמש ב‪ ,TalkBack-‬אתה יכול לבצע פעולות באמצעות מחוות אצבע‪ .‬באפשרותך‬
‫לבצע פעולות כגון חזרה למסך קודם‪ ,‬פתיחת מסך הבית ועוד‪ .‬קבע את הגדרות מחוות האצבע לפני‬
‫השימוש בהן‪.‬‬
‫הגדרת תנועות אנכיות‬
‫באפשרותך להשתמש בתנועות אנכיות בנות שני חלקים באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ומטה‬
‫מתחתית המסך או להיפך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות ← נהל‬
‫תנועות ← תנועות אנכיות בנות שני חלקים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר אחת מהתכונות הבאות‪:‬‬
‫ •עבור לפריט הראשון והאחרון במסך‪ :‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה ואז כלפי מטה‬
‫על המסך‪ ,‬ייבחר הפריט הראשון בראש המסך‪ .‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מטה ואז‬
‫כלפי מעלה על המסך‪ ,‬ייבחר הפריט האחרון בתחתית המסך‪.‬‬
‫ •עבור באופן מחזורי בין רמות פירוט של קריאה‪ :‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה‬
‫ואז כלפי מטה על המסך‪ ,‬יחידת הקריאה משתנה‪ .‬יחידת הקריאה משתנה לדף‪ ,‬פסקה‪ ,‬שורה‪,‬‬
‫מילה‪ ,‬תו וברירת מחדל‪ .‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מטה ואז כלפי מעלה על המסך‪,‬‬
‫סדר יחידות הקריאה מתהפך‪.‬‬
‫‪219‬‬
‫תושיגנ‬
‫קביעת ההגדרות עבור מחוות קיצור דרך‬
‫השתמש באפשרות זו כדי להגדיר שמונה מחוות קיצור דרך‪ .‬באפשרותך להגדיר מחוות כמו גרירת‬
‫אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה ועוד‪ .‬באפשרותך לשנות‬
‫את מחוות קיצור הדרך או להקצות תכונות לקיצורי דרך ריקים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות ← נהל‬
‫תנועות‪ .‬בחר תנועה‪ ,‬ואז שייך אותה לתכונה כלשהי‪.‬‬
‫התכונות הבאות זמינות‪:‬‬
‫ •לחצן 'הקודם'‪ :‬חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫ •כפתור הבית‪ :‬פתח את מסך הבית‪.‬‬
‫ •לחצן אפליקציות אחרונות‪ :‬פתח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש‪.‬‬
‫ •פתח התראות‪ :‬פתח את לוח ההתראות‪.‬‬
‫ •פתח את תפריט ההקשר הגלובלי‪ :‬פתח את תפריט ההקשר הגלובלי‪ .‬הקש ממושכות‬
‫על המסך כדי לפתוח את תפריט ההקשר הגלובלי המעגלי‪ .‬ניתן להשתמש בתכונות כגון‬
‫ניווט מהיר‪ ,‬קרא מההתחלה‪ ,‬איות ביטוי אחרון וקרא מהפריט הבא‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬חקור את‬
‫התפריטים באמצעות ציור מעגל בעזרת האצבע מבלי לשחרר אותה‪ .‬לאחר מציאת התפריט‬
‫שחיפשת‪ ,‬שחרר את אצבעך מהתפריט כדי לבחור בו‪.‬‬
‫הקש על השהה משוב בפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להשהות משוב קולי‪.‬‬
‫הקש על הגדרות ‪ TalkBack‬בפינה הימנית העליונה של המסך כדי לגשת להגדרות‬
‫‪ .TalkBack‬ראה קביעת הגדרות עבור ‪ TalkBack‬לפרטים‪.‬‬
‫ •פתח תפריט הקשר מקומי‪ :‬פתח את תפריט ההקשר המקומי‪ .‬באפשרותך לבחור יחידה‬
‫לקריאת הטקסט המופיע על המסך‪ .‬שימוש בתכונה זו במהלך הזנת טקסט יעמיד לרשותך‬
‫תפריטים הקשריים‪ ,‬כגון תפריט בקרת סמן‪ .‬הקש ממושכות על המסך כדי לפתוח את תפריט‬
‫ההקשר המעגלי‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬חקור את התפריטים באמצעות ציור מעגל בעזרת האצבע מבלי‬
‫לשחרר אותה‪ .‬לאחר מציאת התפריט שחיפשת‪ ,‬שחרר את אצבעך מהתפריט כדי לבחור בו‪.‬‬
‫ •קרא מההתחלה‪ :‬קרא פריטים בקול רם מהפריט הראשון עד האחרון לפי הסדר‪.‬‬
‫ •קרא מהפריט הבא‪ :‬קרא פריטים בקול רם החל בפריט שאחרי הפריט הנבחר לפי הסדר‪.‬‬
‫‪220‬‬
‫תושיגנ‬
‫שינוי יחידות הקריאה‬
‫כאשר אתה משתמש ב‪ ,TalkBack-‬אתה יכול להאזין לטקסט המופיע על המסך‪ .‬אתה יכול לגרור‬
‫את אצבעך מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה או ימינה כדי לבחור את הטקסט הרצוי‪ .‬כברירת מחדל‪ ,‬המכשיר‬
‫קורא בקול רם את הטקסט המופיע באזור הנבחר‪ .‬לחלופין‪ ,‬באפשרותך להורות למכשיר לקרוא את‬
‫הטקסט ביחידות קריאה אחרות‪ ,‬כגון שורות או פסקאות‪.‬‬
‫שינוי יחידות הקריאה באמצעות שימוש בתפריט ההקשר המקומי‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את תפריט ההקשר המקומי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך‬
‫בחר טקסט לקריאה‪.‬‬
‫בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל כדי לחקור את התפריטים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שחרר את‬
‫אצבעך כאשר אתה שומע את האפשרות שנה רמת פירוט‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש שוב ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל כדי לחקור את התפריטים‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את יחידת הקריאה הרצויה‪.‬‬
‫לשינוי מחוות קיצור הדרך לפתיחת תפריט ההקשר המקומי‪ ,‬עיין ב‪'-‬קביעת ההגדרות עבור מחוות‬
‫קיצור דרך'‪.‬‬
‫שינוי יחידות הקריאה באמצעות תנועות אנכיות בנות שני חלקים‬
‫כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה ואז כלפי מטה על המסך‪ ,‬יחידת הקריאה משתנה‪ .‬יחידת‬
‫הקריאה משתנה לדף‪ ,‬פסקה‪ ,‬שורה‪ ,‬מילה‪ ,‬תו ואז ברירת המחדל‪ .‬כאשר אתה גורר את אצבעך‬
‫כלפי מטה ואז כלפי מעלה על המסך‪ ,‬סדר יחידות הקריאה מתהפך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות ← נהל‬
‫תנועות ← תנועות אנכיות בנות שני חלקים ← עבור באופן מחזורי בין רמות פירוט של קריאה‪.‬‬
‫אתה יכול להאזין לטקסט הסמוך לטקסט הנוכחי שנבחר תוך שימוש ביחידת הקריאה הנוכחית‪.‬‬
‫להאזנה למקטע הטקסט הבא‪ ,‬גרור את אצבעך כלפי מטה או ימינה על המסך‪ .‬בנוסף‪ ,‬אתה יכול‬
‫להאזין לטקסט הקודם לטקסט הנוכחי שנבחר תוך שימוש ביחידת הקריאה הנוכחית‪ .‬כדי להאזין‬
‫למקטע הטקסט הקודם‪ ,‬גרור את האצבע כלפי מעלה או לצד שמאל על המסך‪.‬‬
‫‪221‬‬
‫תושיגנ‬
‫השהיית ‪TalkBack‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר הגלובלי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬בחירה באפשרות השהה משוב בחלקו השמאלי העליון של המסך‪,‬‬
‫תעביר את ‪ TalkBack‬למצב השהיה‪.‬‬
‫לאחר השהיית ‪ ,TalkBack‬ניתן להפעיל אותו שוב על‪-‬ידי הפעלת המסך או באמצעות שיטות‬
‫אחרות‪ .‬כדי לשנות את שיטת החזרה ל‪ ,TalkBack-‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות‬
‫← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות ← המשך מהשעיה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫כדי לשנות את מחוות קיצור הדרך לפתיחת תפריט ההקשר הגלובלי‪ ,‬עיין ב‪-‬קביעת ההגדרות עבור‬
‫מחוות קיצור דרך‪.‬‬
‫השימוש בתכונת הניווט המהיר‬
‫עם תכונת הניווט המהיר‪ ,‬תוכל להיכנס לתפריטים באמצעות ציור מעגל על המסך ללא צורך בגלילת‬
‫המסך כלפי מעלה או מטה כדי לבחור פריט‪.‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר הגלובלי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי לחקור‬
‫את התפריטים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את האפשרות ניווט מהיר‪ .‬הקש‬
‫שוב על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי לחקור את התפריטים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שחרר את‬
‫אצבעך כאשר אתה שומע את התפריט הרצוי‪.‬‬
‫הוספה וניהול של תוויות תמונה‬
‫באפשרותך להצמיד תוויות לתמונות שעל המסך‪ .‬המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר‬
‫הפריטים נבחרים‪ .‬הוסף תוויות לתמונות שאינן מתוייגות באמצעות תפריט ההקשר המקומי‪.‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר המקומי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי‬
‫לחקור את התפריטים‪ .‬כאשר אתה שומע את תפריט הוספת התווית‪ ,‬שחרר את האצבע כדי להוסיף‬
‫תוויות‪.‬‬
‫כדי להציג את התוויות‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪← TalkBack‬‬
‫הגדרות ← נהל תוויות בהתאמה אישית‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫תושיגנ‬
‫קביעת הגדרות עבור ‪TalkBack‬‬
‫לנוחיותך‪ ,‬תוכל להתאים לצרכיך את הגדרות ‪.TalkBack‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר הגלובלי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור את אצבעך לפינה הימנית העליונה של המסך ושחרר‬
‫אותה כאשר האפשרות הגדרות ‪ TalkBack‬מושמעת‪.‬‬
‫ •עוצמת קול דיבור‪ :‬כוונן את רמת עוצמת הקול של המשוב הקולי‪.‬‬
‫עוצמת הקול של המשוב הקולי עשויה להשתנות בהתאם לעוצמת הקול של המדיה‪ .‬לכוונון‬
‫עוצמת השמע במהלך האזנה למשוב הקולי‪ ,‬לחץ מעלה או מטה על לחצן עוצמת הקול‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← צליל ← עוצמת קול‪ ,‬ולאחר מכן גרור את סרגל‬
‫כיוון עוצמת הקול ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫ •השתמש בשינויי גובה צליל‪ :‬הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסט בגובה צליל נמוך‬
‫כשהוא מוקלד באמצעות מקלדת‪.‬‬
‫ •הגיית הקלדה‪ :‬הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסטים או סמלים שהוזנו באמצעות‬
‫המקלדת‪ .‬ניתן גם להגדיר את סוג המקלדת שעליו תחיל תכונה זו‪.‬‬
‫ •דבר כשהמסך כבוי‪ :‬הגדר את המכשיר לספק משוב קולי כשהמסך כבוי‪.‬‬
‫ •השתמש בחיישן קירבה‪ :‬הגדר את המכשיר להשהיית המשוב הקולי כאשר אתה מניח את ידך‬
‫על החיישן המותקן בחלקו העליון של המכשיר‪ .‬להחזרת המשוב הקולי‪ ,‬הקש על המסך‪.‬‬
‫ •נער כדי להתחיל בקריאה רציפה‪ :‬הגדר את המכשיר לקרוא בקול רם את הטקסט המופיע על‬
‫המסך כאשר אתה מנער את המכשיר‪ .‬ניתן לבחור מתוך מגוון מהירויות ניעור‪.‬‬
‫ •אמור את זהות המתקשר‪ :‬הגדר את המכשיר לקרוא בקול את שם המתקשר בעת קבלת‬
‫שיחה נכנסת‪.‬‬
‫ •משוב ברטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר אתה חוקר את המסך‪.‬‬
‫ •משוב קולי‪ :‬הגדר את המכשיר להשמעת צליל כאשר אתה מבצע פעולות כמו גלילת המסך‬
‫ועוד‪.‬‬
‫‪223‬‬
‫תושיגנ‬
‫ •מיקוד אודיו לדיבור‪ :‬הגדר את המכשיר להנמכת עוצמת הקול של ניגון מדיה כשהמכשיר קורא‬
‫פריט בקול רם‪.‬‬
‫ •עוצמת הצליל‪ :‬כוון את עוצמת הקול של ניגון צלילים כאשר אתה נוגע במסך כדי לשלוט בו‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה כאשר התכונה משוב קולי מופעלת‪.‬‬
‫ •חקור על ידי מגע‪ :‬הגדר את המכשיר להקראת פריטי התפריט הנמצאים תחת אצבעך‪ .‬העבר‬
‫את האצבע במקום כלשהו על גבי המסך למציאת הפריט המבוקש‪ .‬כשאתה שומע את הפריט‬
‫המבוקש‪ ,‬שחרר ממנו את האצבע והקש על המסך פעמיים במהירות כדי לפתוח אותו‪ .‬ניתן‬
‫לעבור לדף הרצוי על‪-‬ידי גלילת המסך שמאלה או ימינה בשתי אצבעות‪ .‬לפרטים אודות שליטה‬
‫במסך באמצעות התכונה 'חקור על ידי מגע'‪ ,‬עיין ב‪-‬שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע‪.‬‬
‫ •גלילה אוטומטית של רשימות‪ :‬הגדר את המכשיר לגלול אוטומטית את הרשימה שאינה מוצגת‬
‫על המסך ולקרוא בקול את הפריטים‪.‬‬
‫ •בחירה בהקשה אחת‪ :‬הגדר את המכשיר לפתוח את הפריט שנבחר באמצעות הקשה אחת‪.‬‬
‫ •הפעל את מערך השיעור "חקור באמצעות מגע"‪ :‬הצג את מערך השיעור על השימוש בתכונה‬
‫חקור על ידי מגע‪.‬‬
‫ •נהל תנועות‪ :‬הקצה פעולות שיבוצעו באמצעות מחוות אצבע‪ .‬ראה קביעת הגדרות של מחוות‬
‫אצבע לפרטים‪.‬‬
‫ •נהל תוויות בהתאמה אישית‪ :‬הצג את התוויות שהוספת‪.‬‬
‫ •המשך מהשעיה‪ :‬בחר שיטה להחזרת המשוב הקולי‪.‬‬
‫ •הגדרות מפתח‪ :‬הגדר אפשרויות עבור פיתוח יישומים‪.‬‬
‫שימוש במכשיר כשהמסך כבוי‬
‫הגדר את המכשיר לכיבוי עקבי של המסך כדי לשמור על פרטיות תוכן המסך שלך‪ .‬המסך לא יידלק‬
‫בלחיצה על לחצנים חיצוניים או בהקשה על המסך‪ .‬בנוסף‪ ,‬תכונות פעילות לא יכבו‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה מסך מוחשך‪.‬‬
‫ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו על‪-‬ידי לחיצה על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי פעמיים‪.‬‬
‫‪224‬‬
‫תושיגנ‬
‫שימוש בתכונה קלט מקש מהיר‬
‫הגדר את המכשיר להזנת תו בעת שחרור האצבע מהתו על לוח המקשים‪ .‬באפשרותך להשתמש‬
‫בתכונה זו כדי להזין תווים במקום לשחרר את האצבע ולהקיש פעמיים על המסך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה קלט‬
‫באמצעות מקש מהיר‪.‬‬
‫הקראת סיסמאות‬
‫הגדר את המכשיר להקראת סיסמאות כאשר אתה מזין סיסמה בזמן ש‪ TalkBack-‬מופעל‪ .‬השתמש‬
‫בתכונה זו כדי לוודא שאתה מזין את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה אמור‬
‫סיסמאות‪.‬‬
‫הגדרת התכונות טקסט לדיבור‬
‫שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר ‪ TalkBack‬מופעל‪,‬‬
‫למשל שפות‪ ,‬מהירות ועוד‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← אפשרויות טקסט לדיבור‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫השתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •מנוע טקסט לדיבור של ‪ / Samsung‬מנוע טקסט‪-‬לדיבור של ‪ :Google‬בחר מנוע עבור‬
‫התכונה טקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •קצב דיבור‪ :‬בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •האזן לדוגמה‪ :‬האזן לטקסט מדובר לדוגמה‪ .‬אם המכשיר אינו יכול לקרוא דוגמאות בקול רם‪,‬‬
‫← התקן נתוני קול כדי להוריד ולהתקין את נתוני הקול עבור התכונה טקסט‬
‫הקש על‬
‫לדיבור‪.‬‬
‫ •מצב שפת ברירת המחדל‪ :‬הצג את הסטטוס של מערך השפה הנוכחי עבור התכונה טקסט‬
‫לדיבור‪.‬‬
‫‪225‬‬
‫תושיגנ‬
‫הזנת טקסט באמצעות המקלדת‬
‫כדי להציג את המקלדת‪ ,‬הקש על שדה הזנת הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום‬
‫כלשהו במסך‪.‬‬
‫כאשר אתה נוגע במקלדת באצבעך‪ ,‬המכשיר קורא בקול את התו הנמצא תחת אצבעך‪ .‬עם שמיעת‬
‫התו הרצוי‪ ,‬שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו‪ .‬התו יוזן והמכשיר יקרא את הטקסט בקול רם‪.‬‬
‫אם התכונה קלט באמצעות מקש מהיר אינה מופעלת‪ ,‬שחרר את אצבעך מהתו הרצוי ואז הקש‬
‫במהירות פעמיים על נקודה כלשהי במסך‪ .‬כדי להפעיל את תכונת הקלט המהיר‪ ,‬במסך היישומים‪,‬‬
‫הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה קלט באמצעות מקש מהיר‪.‬‬
‫הזנת תווים נוספים‬
‫הקש ממושכות על לחצן במקלדת‪ .‬אם קיימים תווים נוספים באמצעות לחצן זה‪ ,‬יופיע מעל המקלדת‬
‫חלון קופץ עם התווים הנוספים‪ .‬לבחירת תו‪ ,‬גרור את האצבע על המסך עד להישמע התו הרצוי ואז‬
‫שחרר אותה‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט של המקלדת‬
‫כדי להוסיף שפות קלט‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← שפה ומקלדת‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש על‬
‫שלצד מקלדת של ‪ ← Samsung‬בחר שפות קלט‪ ,‬ולאחר מכן בחר את השפות הרצויות‪.‬‬
‫לשינוי שפת הקלט של המקלדת תוך כדי הזנת טקסט‪ ,‬הקש ממושכות על‬
‫בשפה הרצויה‪.‬‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫עריכת טקסט‬
‫השתמש בתפריט ההקשר המקומי כדי להזיז את הסמן או כדי להעתיק ולהדביק טקסט‪.‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר המקומי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי לחקור‬
‫את התפריט‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את האפשרות שנה רמת פירוט‪.‬‬
‫הקש שוב על המסך וצייר מעגל סביב התפריט כדי לחקור את התפריטים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שחרר את‬
‫אצבעך כאשר אתה שומע את יחידת הקריאה הרצויה‪.‬‬
‫לנוחיותך‪ ,‬הגדר את יחידת הקריאה למילה או תו בעת עריכת טקסט‪ .‬במצב בחירה‪ ,‬המכשיר בוחר‬
‫טקסט בהתאם לרמת הקריאה שנבחרה‪.‬‬
‫‪226‬‬
‫תושיגנ‬
‫גרור את אצבעך מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה או ימינה כדי להאזין לטקסט‪ .‬כשהטקסט הרצוי לעריכה‬
‫נקרא בקול‪ ,‬ניתן להשתמש בפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •מחיקת טקסט‪ :‬הקש על מקש ה‪ delete-‬במקלדת‪.‬‬
‫ •בחירת טקסט באמצעות מצב בחירה‪ :‬הפעל את מצב בחירה כדי לבחור טקסט ולהאזין לו‪.‬‬
‫להפעלת מצב הבחירה‪ ,‬פתח את תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות שליטה בסמן ←‬
‫התחל מצב בחירה‪ .‬גלול את המסך שמאלה או ימינה כדי להאזין לטקסט שלפני או סמוך‬
‫לטקסט הנבחר‪ .‬להשבתת מצב הבחירה‪ ,‬פתח את תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות‬
‫שליטה בסמן ← סיים מצב בחירה‪.‬‬
‫ •בחירת הטקסט כולו‪ :‬פתח את תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות שליטה בסמן ← בחר‬
‫הכל‪ .‬כל הטקסט במסמך ייבחר‪.‬‬
‫ •העתקה או חיתוך טקסט‪ :‬בחר טקסט באמצעות תפריט ההקשר המקומי‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬פתח את‬
‫תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות שליטה בסמן‪ .‬בחר באפשרות העתק כדי להעתיק את‬
‫הטקסט הנבחר‪ ,‬או בחר באפשרות גזור כדי לגזור את הטקסט הנבחר‪ .‬הטקסט שנבחר מועתק‬
‫ללוח‪.‬‬
‫ •הדבקת טקסט‪ :‬הנח את הסמן בנקודה הרצויה להדבקת הטקסט‪ ,‬פתח את תפריט ההקשר‬
‫המקומי ולאחר מכן בחר באפשרות שליטה בסמן ← הדבק‪.‬‬
‫הזנת טקסט באמצעות הקול‬
‫ניתן להזין טקסט באמצעות קול‪ .‬כדי להציג את המקלדת‪ ,‬הקש על שדה הזנת הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך‪.‬‬
‫כאשר אתה מקיש ומחזיק את ‪ ,‬המכשיר מציג חלון קופץ עם אפשרויות המקלדת‪ .‬גרור את‬
‫אצבעך על המסך בתנועה רציפה‪ .‬כאשר האפשרות נבחרת‪ ,‬שחרר את אצבעך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬אמור‬
‫את המילים שברצונך להזין בשדה הטקסט‪ .‬המילים הנאמרות יופיעו כטקסט במסך‪ ,‬והמכשיר יקריא‬
‫אותן בקול‪.‬‬
‫כדי להזין טקסט נוסף‪ ,‬בחר בלחצן המיקרופון ואמור את המילים‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫בעת הזנת טקסט באמצעות קול‪ ,‬בחר באפשרות עברית (ישראל) ובחר שפה כדי לשנות את שפת‬
‫הקלט‪.‬‬
‫כדי להוסיף שפות לרשימה‪ ,‬בחר באפשרות עברית (ישראל) ← הוסף שפות נוספות‪ ,‬בטל את‬
‫הבחירה באפשרות אוטומטי‪ ,‬ולאחר מכן בחר את השפות הרצויות‪.‬‬
‫‪227‬‬
‫תושיגנ‬
‫שינוי גודל הגופן‬
‫השתמש באפשרות זו כדי לשנות את גודל הגופן‪ .‬המכשיר מאפשר שימוש בגופנים במגוון גדלים על‬
‫מנת להתאים את המכשיר למשתמשים לקויי ראייה‪ .‬ייתכן שבחלק מהיישומים לא ניתן יהיה להגדיר‬
‫את גודל הגופן כענק‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← גודל גופן‪.‬‬
‫הגדלת המסך‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להגדיל את המסך ולהתמקד באזור ספציפי‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← מחוות הגדלה‪ ,‬ולאחר מכן גרור את‬
‫המתג מחוות הגדלה ימינה‪.‬‬
‫ •הגדלה והקטנה של התצוגה‪ :‬הקש על המסך שלוש פעמים במהירות כדי להתמקד באזור‬
‫ספציפי‪ .‬הקש שוב על המסך שלוש פעמים במהירות כדי לחזור לתצוגה הקודמת‪.‬‬
‫ •חקירת המסך על‪-‬ידי גלילה‪ :‬השתמש בשתי אצבעות כדי לגלול את המסך המוגדל‪.‬‬
‫ •כוונון יחס הזום‪ :‬הקש בשתי אצבעות על המסך המוגדל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬פסק שתי אצבעות או קרב‬
‫אותן זו לזו כדי לשנות את היחס‪.‬‬
‫ •לא ניתן להגדיל מקלדות במסך‪.‬‬
‫ •כאשר תכונה זו מופעלת‪ ,‬ייתכן שהדבר ישפיע על ביצועים של יישומים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫טלפון ומחשבון‪.‬‬
‫הגדרת תזכורות להודעות‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לקבל תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← תזכורת להתראות‪ ,‬ולאחר מכן גרור‬
‫את המתג תזכורת להתראות ימינה‪.‬‬
‫להגדרת מרווח הזמן בין תזכורות‪ ,‬הקש על מרווח זמן לתזכורת‪.‬‬
‫‪228‬‬
‫תושיגנ‬
‫היפוך צבעי התצוגה‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לשפר את נראות המסך ולסייע למשתמשים לזהות בקלות רבה יותר את‬
‫הטקסט המופיע על המסך‪ .‬כאשר תכונה זו מופעלת‪ ,‬המכשיר מציג תמונת נגטיב ההופכת את צבעי‬
‫המסך‪ .‬הפיכת צבעי המסך מגבירה את הניגודיות בין השחור ללבן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה צבעי נגטיב‪.‬‬
‫כוונון צבע‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להתאים את האופן שבו הצבעים מוצגים במסך אם אתה מתקשה להבדיל‬
‫בין הצבעים השונים‪ .‬המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזוהים יותר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את המתג כוונון צבע ימינה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על התחל‪.‬‬
‫‪4 4‬סדר את אריחי הצבעים לפי מידת הדמיון שלהם‪ ,‬החל מצבע הבסיס‪.‬‬
‫‪5 5‬בסיום התאמת הצבעים‪ ,‬הקש על סיום‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← כוונון צבע‪.‬‬
‫אם ניתן כעת להבחין בצבעים‪ ,‬אין צורך בכוונון נוסף‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬גרור את סרגל כוונון הצבע לשמאל או לימין והקש על סיום‪.‬‬
‫אם לא ניתן להבחין בצבעים‪ ,‬הקש על מצלמה או על תמונה‪.‬‬
‫כדי לכוונן מחדש את הצבע‪ ,‬הקש על ← כוונן מחדש צבע‪.‬‬
‫‪229‬‬
‫תושיגנ‬
‫הגדרת התראות במבזק‬
‫הגדר את המבזק להבהב כאשר יש שיחות נכנסות‪ ,‬הודעות חדשות או התראות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה התראת‬
‫מבזק‪.‬‬
‫כיבוי כל הצלילים‬
‫הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים‪ ,‬כולל צלילי מדיה וכן קולו של המתקשר תוך כדי שיחה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה כיבוי כל‬
‫הצלילים במכשיר‪.‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות כתובית‬
‫כתוביות ‪Samsung‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה ← כתוביות ‪Samsung‬‏(‪ ,)CC‬ולאחר‬
‫מכן גרור את המתג כתוביות (‪ )CC‬ימינה‪.‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •יישור‪ :‬שנה את מיקום הכתובית‪.‬‬
‫ •גופן‪ :‬שנה את סוג הגופן‪.‬‬
‫ •גודל גופן‪ :‬שנה את גודל הגופן‪.‬‬
‫ •שוליים‪ :‬שנה את הקצה של טקסט הכתובית‪.‬‬
‫ •גופן‪ :‬כוון את השקיפות ושנה את צבע הטקסט‪.‬‬
‫ •מצב צבע הרקע‪ :‬כוון את השקיפות ושנה את צבע הרקע של תיבת הכתובית‪.‬‬
‫ •חלון הכיתוב‪ :‬כוון את השקיפות ושנה את צבע חלון הכתובית‪.‬‬
‫‪230‬‬
‫תושיגנ‬
‫כתוביות ‪Google‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה ← כתוביות ‪Google‬‏(‪ ,)CC‬ולאחר מכן‬
‫גרור את מתג כתוביות ‪Google‬‏(‪ )CC‬ימינה‪.‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •שפה‪ :‬בחר את שפת התצוגה של הכתובית‪.‬‬
‫ •גודל טקסט‪ :‬שנה את גודל הגופן‪.‬‬
‫ •סגנון כיתוב‪ :‬שנה את סגנון הכתובית‪.‬‬
‫כוונון איזון הצליל‬
‫הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל בעת שימוש באוזנייה כפולה‪.‬‬
‫לכוונון איזון הצליל‪ ,‬חבר למכשיר אוזנייה כפולה‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ←‬
‫שמיעה ← איזון צליל‪ .‬גרור את סרגל הכוונון לשמאל או לימין וכוון את איזון הצליל‪ ,‬לאחר מכן הקש‬
‫על הגדר‪.‬‬
‫שימוש בשמע מונו‬
‫הגדר את המכשיר להפעלת צליל מונו בעת האזנה לשמע עם אוזנייה אחת‪ .‬באפשרותך להשתמש‬
‫במצב זה אם יש לך לקות שמיעה או במצבים בהם אתה מעדיף להשתמש באוזנייה אחת בלבד‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה שמע מונו‪.‬‬
‫שימוש בגלאי בכי תינוק‬
‫הגדר את המכשיר לזיהוי בכי של תינוק והתראה באמצעות רטט‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה ← חיישן ‘בכי של תינוק’‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫גרור את המתג חיישן ‘בכי של תינוק’ ימינה‪.‬‬
‫הקש על כדי להפעיל את תכונת גילוי הקול‪ .‬כשהמכשיר יזהה צלילים‪ ,‬הוא ירטוט‪ .‬כדי להגדיר‬
‫הבהוב מבזק עבור גילוי קול‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה התראת ‪.Flash‬‬
‫‪231‬‬
‫תושיגנ‬
‫שימוש ברטט אוטומטי‬
‫הגדר את המכשיר להפעלת רטט כאשר מושמעים צלילים ביישומים שהורדו‪ ,‬כמו משחקים למשל‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה רטט‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫שימוש בתפריטים מסייעים‬
‫הצגת סמל קיצור דרך מסייע‬
‫הגדר את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסייע‪ .‬באפשרותך להשתמש בסמל זה כדי להיכנס‬
‫ליישומים‪ ,‬תכונות והגדרות באמצעות הקשה על תפריטים מסייעים בסמל‪ .‬שלוט במכשיר באמצעות‬
‫הקשה על תפריטי הסיוע שבסמל קיצור הדרך‪ ,‬מבלי לחקור את המסך‪ .‬בעת הפעלת תכונה זו‪,‬‬
‫נגיעה קלה מופעל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את המתג תפריט מסייע ימינה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט מסייע‪.‬‬
‫סמל קיצור הדרך המסייע יופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על היד החזקה כדי להזיז את סמל קיצור הדרך המסייע למיקום הנוח ביותר‪.‬‬
‫גישה לתפריטים מסייעים‬
‫סמל קיצור הדרך המסייע מופיע על המסך כסמל צף‪ ,‬דבר המאפשר גישה קלה לתפריטי הסיוע מכל‬
‫מסך‪.‬‬
‫הקשה על סמל קיצור הדרך המסייע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים המסייעים יופיעו‬
‫על הסמל‪ .‬הקש על החץ מעלה או מטה כדי לעבור לחלוניות אחרות או לגלול את המסך מעלה או‬
‫מטה ולבחור תפריטים אחרים‪.‬‬
‫‪232‬‬
‫תושיגנ‬
‫שימוש בסמן‬
‫בתפריט המסייע‪ ,‬הקש על סמן‪ .‬במסך יופיעו סמן ואזור מגע שבו ניתן לשלוט בסמן‪ .‬באפשרותך‬
‫לשלוט במסך באמצעות תנועות קטנות של האצבע באזור המגע‪ .‬גרור את אצבעך על שטח המגע‬
‫כדי להזיז את הסמן‪ .‬בנוסף‪ ,‬הקש על המסך כדי לבחור פריטים תחת הסמן‪.‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬בחר פריט או גלול שמאלה או ימינה במסך‪.‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬גלול את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזז את אזור המגע למיקום אחר‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סגור את אזור המגע‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות הסמן‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות‬
‫ואינטראקציה ← תפריט מסייע‪ ,‬גרור ימינה את המתג תפריט מסייע‪ ,‬ולאחר מכן השתמש‬
‫באפשרויות תחת הגדרות לוח המגע והסמן‪.‬‬
‫שימוש בתפריטים מסייעים מתקדמים‬
‫הגדר את המכשיר להצגת תפריטים מסייעים מורחבים ביישומים נבחרים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כשאתה מפעיל‬
‫את הודעות‪ ,‬יופיעו בתפריט המסייע פונקציות חיפוש ויצירת הודעות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט מסייע ←‬
‫‪ ,Assistant plus‬גרור את המתג ‪ Assistant plus‬ימינה‪ ,‬ולאחר מכן בחר יישומים‪.‬‬
‫עריכת התפריטים המסייעים‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי לערוך את התפריטים בסמל קיצור הדרך המסייע‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט מסייע‪ ,‬גרור‬
‫את המתג תפריט מסייע ימינה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עריכה‪ .‬להוספה או מחיקה של תפריטים‪ ,‬הקש‬
‫או על ‪.‬‬
‫על‬
‫‪233‬‬
‫תושיגנ‬
‫הדלקת המסך באמצעות התכונה מחוות באוויר‬
‫השתמש בתכונת המחוות באוויר כדי להדליק את המסך באמצעות הזזת ידך מעל החיישן שבחלקו‬
‫העליון של המכשיר‪ .‬באפשרותך להדליק את המסך מבלי ללחוץ על הלחצן‪ .‬כאשר אתה משתמש‬
‫בתכונה זו‪ ,‬הנח את המכשיר על משטח שטוח או החזק את המכשיר היטב כדי למנוע תזוזה שלו‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה‏ ← הפעלה בריחוף‪,‬‬
‫וגרור את המתג הפעלה בריחוף ימינה‪.‬‬
‫שימוש בגלילה חכמה‬
‫הגדר את המכשיר לגלילת המסך למעלה או למטה על‪-‬ידי הטיית ראשך או הטיית המכשיר‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונה זו במהלך הצגת דוא"ל או דפי אינטרנט‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← גלילה חכמה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן גרור את המתג גלילה חכמה ימינה‪.‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •הטיית הראש‪ :‬הגדר את המכשיר לגלילת המסך למעלה או למטה כאשר אתה מטה את ראשך‬
‫כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫ •הטיית המכשיר‪ :‬הגדר את המכשיר לגלילת המסך למעלה או למטה כאשר אתה מטה את‬
‫המכשיר כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫ •מהירות‪ :‬כוונן את המהירות לגלילת המסך‪.‬‬
‫ •תצוגת משוב חזותי‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת משוב חזותי כאשר המכשיר מזהה את‬
‫פעולתך‪.‬‬
‫‪234‬‬
‫תושיגנ‬
‫הגדרת אפשרויות השהיית הקשה והחזקה‬
‫הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← השהיית הקשה‬
‫והחזקה‪ ,‬ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫שימוש במצב בקרת אינטראקציה‬
‫הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש‬
‫ביישומים‪ .‬השתמש במצב זה כאשר הינך מעוניין לאפשר לאחרים שליטה וגישה מוגבלת בלבד‬
‫בתכני המדיה והנתונים שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← בקרת‬
‫אינטראקציה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬לחץ בו‪-‬זמנית על לחצן הבית ועל לחצן עוצמת הקול והחזק‪ ,‬במהלך השימוש ביישום‪.‬‬
‫‪4 4‬התאם את גודל המסגרת או צייר קו סביב האזור שאתה רוצה להגביל‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על סיום‪.‬‬
‫גרור את המתג בקרת אינטראקציה ימינה‪.‬‬
‫המכשיר מציג את האזור המוגבל‪ .‬אם אתה מקיש על המסך או לוחץ על לחצנים‪ ,‬כמו לחצן‬
‫הבית‪ ,‬הם לא יעבדו באזור זה‪.‬‬
‫לכיבוי מצב בקרת אינטראקציה‪ ,‬לחץ ממושכות על לחצן הבית ולחצן עוצמת הקול בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫‪235‬‬
‫תושיגנ‬
‫מענה או סיום שיחות‬
‫הגדר את שיטת המענה לשיחות וסיומן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מענה‪/‬סיום שיחות‪.‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •לחיצה על מקש הבית‪ :‬הגדר את המכשיר להשיב לשיחה עם לחיצה על כפתור הבית‪.‬‬
‫ •בקרה קולית‪ :‬הגדר את המכשיר להשיב לשיחה באמצעות פקודות קוליות‪.‬‬
‫ •נפנוף ביד מעל למכשיר‪ :‬כאשר נכנסת שיחה‪ ,‬העבר את ידך שמאלה ולאחר מכן ימינה מעל‬
‫לחיישן למענה לשיחה‪.‬‬
‫ •לחיצה על לחצן ההפעלה‪ :‬הגדר את המכשיר לסיים שיחה עם לחיצה על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫שימוש במצב הקשה יחידה‬
‫הגדר את המכשיר לשלוט בשיחות נכנסות או בהתראות על‪-‬ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו‪.‬‬
‫כאשר נשמעת התראה או כאשר נכנסת שיחה‪ ,‬הקש על הלחצן כדי להפסיק את ההתראה או לענות‬
‫לשיחה במקום לגרור את הלחצן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה נגיעה קלה‪.‬‬
‫קביעת הגדרות הנגישות‬
‫שמירת הגדרות הנגישות לקובץ‬
‫יצא את הגדרות הנגישות הנוכחיות לקובץ‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא‪/‬ייצוא‪ ,‬בחר אפשרות ייצוא‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על אישור‪ .‬קובץ הגדרות הנגישות יישמר במקום האחסון שנבחר‪.‬‬
‫‪236‬‬
‫תושיגנ‬
‫יבוא קובץ הגדרות נגישות‬
‫יבא קובץ הגדרות נגישות ועדכן את ההגדרות הנוכחיות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא‪/‬ייצוא‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫באפשרות ייבוא‪ .‬בחר קובץ ליבוא והקש על סיום ← אישור‪ .‬הגדרות הנגישות יעודכנו בהתאם‬
‫לקובץ המיובא‪.‬‬
‫שיתוף קבצי הגדרות נגישות‬
‫שתף את קובצי הגדרות הנגישות עם אחרים בדואר אלקטרוני או באמצעות ‪Wi-Fi Direct,‬‬
‫‪ Bluetooth‬ועוד‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← שתף באמצעות‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫בחר את קבצי הנגישות והקש על סיום‪ .‬בחר שיטת שיתוף ופעל על‪-‬פי ההוראות המופיעות על‬
‫המסך לשיתוף הקבצים‪.‬‬
‫הצגת שירותי הנגישות‬
‫הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות‪ ,‬וצפה ברשימת שירותי הנגישות הזמינים תחת‬
‫שירותים‪.‬‬
‫‪237‬‬
‫תושיגנ‬
‫שימוש בתכונות מועילות אחרות‬
‫ •שימוש ב‪ :S Voice-‬באפשרותך להשתמש ב‪ S Voice-‬כדי לבצע פונקציות שונות באמצעות‬
‫פקודות קוליות‪ .‬הפעל את ‪ S Voice‬ובצע שיחות‪ ,‬שלח הודעות וצפה במשימות‪ .‬ראה ‪S Voice‬‬
‫לפרטים‪.‬‬
‫ •חיפוש קולי‪ :‬השתמש בפקודות קוליות לחיפוש תוכן בדפי אינטרנט‪ .‬השתמש בתכונה זו‬
‫כשאתה נמצא בתנועה ואין באפשרותך להשתמש בידיים להזנת טקסט‪ .‬ראה חיפוש קולי‬
‫לפרטים‪.‬‬
‫ •שימוש בלוח התראות‪ :‬גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪.‬‬
‫ניתן לצפות בשיחות שלא נענו ובהודעות חדשות‪ ,‬לכוונן את בהירות המסך ועוד‪ .‬ראה לוחות‬
‫ההתראות וההגדרות המהירות לפרטים‪.‬‬
‫ •מעבר למצב קל‪ :‬מצב קל עושה שימוש בפריסה פשוטה יותר ובסמלים גדולים‪ ,‬כדי לספק חוויית‬
‫משתמש קלה‪ .‬ניתן להוסיף יישומים הנמצאים בשימוש תכוף או קיצורי דרך אל מסך הבית‪,‬‬
‫לגישה קלה יותר‪ .‬ראה מעבר למצב קל לפרטים‪.‬‬
‫ •שימוש בשליטה בתנועות‪ :‬שלוט במכשיר באמצעות תנועות ומחוות כף יד‪ .‬ראה שליטה‬
‫בתנועות לפרטים‪.‬‬
‫ •שימוש בסורק האצבעות‪ :‬רשום את טביעות האצבע שלך במכשיר‪ ,‬כדי לבטל את נעילת המסך‬
‫או לאמת את סיסמת החשבון ב‪ .Samsung-‬ראה סורק טביעת אצבע לפרטים‪.‬‬
‫ •שימוש בקיצורי דרך לאנשי קשר‪ :‬הוסף קיצורי דרך לאנשי קשר במסך הבית כדי לבצע שיחות‬
‫או לשלוח הודעות בקלות רבה יותר‪ .‬ראה הוספת קיצורי דרך לאנשי קשר במסך הבית לפרטים‪.‬‬
‫ •שימוש ברשמקול‪ :‬הקלט או השמע תזכירים קוליים‪ .‬ראה רשמקול לפרטים‪.‬‬
‫‪238‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬ייתכן שמצבים מסוימים לא‬
‫יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש‬
‫ממך להזין את אחד מהקודים הבאים‪:‬‬
‫ •סיסמה‪ :‬כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת‪ ,‬עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ •‪ :PIN‬בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד ‪ PIN‬מופעלת‪ ,‬עליך להזין את‬
‫קוד ה‪ PIN-‬שקיבלת עם כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬באפשרותך להשבית תכונה זו על‪-‬‬
‫ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫ •‪ :PUK‬כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך חסום‪ ,‬בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד ‪ PIN‬שגוי מספר‬
‫פעמים‪ .‬עליך להזין את קוד ה‪ PUK-‬שקיבלת מספק השירות שלך‪.‬‬
‫ •‪ :PIN2‬כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד ‪ ,PIN2‬עליך להזין את קוד ה‪ PIN2-‬שקיבלת עם‬
‫כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬לפרטים‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫עבור לאזור אחר ונסה שוב‪ .‬בשעה שאתה עובר מאזור לאזור‪ ,‬ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו‬
‫שוב ושוב‪.‬‬
‫ •אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי‪ .‬לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬פנה לספק‬
‫השירות שלך‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל את המכשיר‬
‫ •כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני‬
‫הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫ •ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה‪ .‬הכנס את הסוללה מחדש‪.‬‬
‫ •נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש‪.‬‬
‫‪239‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי‬
‫ •אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫ •אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש‬
‫על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫ •מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה‪ ,‬או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫ •הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫ •ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫ •אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות‬
‫אם המכשיר קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל‬
‫את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות‪ .‬אם המכשיר שלך קפוא או שאינו מגיב‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי ועל לחצן עוצמת הקול בו זמנית והחזק אותם במשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע הפעלה‬
‫מחדש‪.‬‬
‫אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ←‬
‫גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר ← מחק הכל‪ .‬לפני ביצוע איפוס להגדרות‬
‫היצרן‪ ,‬זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים ששמורים במכשיר‪.‬‬
‫אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫שיחות לא מתחברות‬
‫ •ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה‪.‬‬
‫ •ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג‪.‬‬
‫ •ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה‪.‬‬
‫אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה‬
‫ •ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה‪.‬‬
‫ •ודא שהמיקרופון קרוב לפיך‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש באוזניות‪ ,‬ודא שהן מחוברות כהלכה‪.‬‬
‫‪240‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה‬
‫כוונן את עוצמת הקול על‪-‬ידי לחיצה על לחצן עוצמת הקול‪ ,‬או עבור לאזור אחר‪.‬‬
‫החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות‪ ,‬או‬
‫שאיכות השמע ירודה‬
‫ •ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות‪ .‬עבור לאזור‬
‫אחר ונסה שוב‪.‬‬
‫ •בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה‪ ,‬ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות‬
‫ברשת של ספק השירות‪.‬‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה מחדש או החלף אותה‪.‬‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫ •ודא שהמטען מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ •אם קוטבי הסוללה מלוכלכים‪ ,‬ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה‪ .‬נגב את‬
‫המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה‪.‬‬
‫ •הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬על מנת להחליף את‬
‫הסוללה‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫ •כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן שיעילות הטעינות‬
‫תרד‪.‬‬
‫ •צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫משחקים או אינטרנט‪.‬‬
‫ •הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫‪241‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫המכשיר מתחמם‬
‫כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך‬
‫פרק זמן ממושך‪ ,‬ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת‬
‫החיים של המכשיר או על ביצועיו‪.‬‬
‫עם הפעלת המצלמה‪ ,‬מופיעות הודעות שגיאה‬
‫למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק‪ ,‬כמו גם מתח סוללה‪ ,‬לתפעול יישום המצלמה‪ .‬אם מופיעות‬
‫הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫ •טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה‪.‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •הפעל את המכשיר מחדש‪ .‬אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל‬
‫בבעיות עם יישום המצלמה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה‬
‫ •איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן‬
‫שימוש‪.‬‬
‫ •אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים‪ ,‬בלילה‪ ,‬בתוך מבנים‪ ,‬עלול להופיע בתמונות רעש או‬
‫שהתמונות לא יהיו ממוקדות‪.‬‬
‫עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה‬
‫אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר‪ ,‬נסה את הפתרונות‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (‪ .)DRM‬אם הקובץ מוגן‬
‫באמצעות ‪ ,DRM‬ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫ •ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר‪ .‬אם תבנית קובץ‪ ,‬כגון ‪ DivX‬או ‪ ,AC3‬אינה‬
‫נתמכת‪ ,‬התקן יישום התומך בה‪ .‬לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.www.samsung.com‬‬
‫‪242‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫ •המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו‪ .‬ייתכן שתמונות וסרטונים‬
‫שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על‪-‬ידי ספק שירותי הרשת שלך‪ ,‬או ספקים של‬
‫שירותים נוספים‪ .‬ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט‪ ,‬כגון רינגטונים‪ ,‬סרטונים או טפטים‪ ,‬לא‬
‫יפעל כהלכה‪.‬‬
‫לא מזוהה מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח המקסימלי של ‪Bluetooth‬‬
‫‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב‬
‫ •ודא שכבל ה‪ USB-‬שבו אתה משתמש תואם למכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ב‪ ,Windows XP-‬ודא שמותקן במחשב ‪Windows XP Service Pack 3‬‬
‫ואילך‪.‬‬
‫ •ודא שמותקנים במחשב ‪ Samsung Kies‬או ‪ Windows Media Player 10‬ואילך‪.‬‬
‫המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי‬
‫ייתכן שאותות ‪ GPS‬נחסמים על‪-‬ידי מכשולים במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬במקרים‬
‫אלה‪ ,‬הגדר את המכשיר להשתמש ברשת ‪ Wi-Fi‬או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫‪243‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו‬
‫תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬אחרת‪ ,‬לא יהיה באפשרותך‬
‫לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר‬
‫ •רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫ •עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫‪244‬‬
‫זכויות יוצרים‬
‫‪Copyright © 2014 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪,‬‬
‫אלקטרוני או מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת‬
‫רשות בכתב מראש מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ •‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪Samsung‬‬
‫‪.Electronics‬‬
‫ •®‪ Bluetooth‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬בכל העולם‪.‬‬
‫ •®‪,Wi-Fi Direct™ ,Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi‬‬
‫™‪ Wi-Fi CERTIFIED‬והלוגו של ‪ Wi-Fi‬הם סמלים מסחריים רשומים של ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫ •כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Download PDF