Samsung | SM-N915F | Samsung Galaxy Note edge מדריך למשתמש (Kitkat)

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G
‫מדריך למשתמש‬
www.samsung.com
Hebrew. 12/2014. Rev.1.0
‫תוכן העניינים‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪ 47‬צילום מסך‬
‫‪ 47‬שימוש במילון‬
‫‪ 48‬הקבצים שלי‬
‫‪ 49‬תכונת חיסכון בחשמל‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪7‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪8‬‬
‫פריסת המכשיר‬
‫‪ 50‬הצגת מידע לעזרה‬
‫‪S Pen 10‬‬
‫תכונות ‪S Pen‬‬
‫‪ 13‬שימוש בכרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬וסוללה‬
‫‪ 51‬פקודת אוויר‬
‫‪ 16‬טעינת הסוללה‬
‫‪ 52‬תזכיר פעולה‬
‫‪ 19‬שימוש בכרטיס זיכרון‬
‫‪ 54‬בחירה חכמה‬
‫‪ 21‬הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫‪ 55‬חיתוך תמונה‬
‫‪ 21‬נעילה וביטול נעילה של המסך‬
‫‪ 56‬כתיבה על המסך‬
‫‪S Note 57‬‬
‫‪ 64‬אלבום הדבקות‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪ 65‬שימוש ב‪S Pen-‬‬
‫‪ 22‬שימוש במסך המגע‬
‫‪ 25‬פריסת מסך הבית‬
‫‪ 27‬מסך ‪Edge‬‬
‫תנועות ושימושיות‬
‫‪ 39‬מסך כל היישומים‬
‫‪ 68‬תנועות ומחוות‬
‫‪ 40‬סמלי חיווי‬
‫‪ 71‬חלונות מרובים‬
‫‪ 41‬לוחות ההתראות וההגדרות המהירות‬
‫‪ 76‬פעולה ביד אחת‬
‫‪ 43‬פתיחת יישומים‬
‫‪ 77‬הגדלת רגישות מסך המגע‬
‫‪ 43‬התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪ 45‬הזנת טקסט‬
‫‪2‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫התאמה אישית‬
‫יישומים מועילים‬
‫‪ 78‬ניהול מסכי הבית וכל היישומים‬
‫‪ 117‬מצב רכב‬
‫‪ 80‬הגדרת טפט ורינגטונים‬
‫‪ 119‬מחפש ‪S‬‬
‫‪ 81‬שינוי שיטת הנעילה של המסך‬
‫‪ 120‬לוח שנה‬
‫‪ 82‬המקומות שלי‬
‫‪S Health 122‬‬
‫‪ 85‬סורק טביעת אצבע‬
‫‪S Voice 124‬‬
‫‪ 90‬מצב פרטי‬
‫‪ 126‬מוסיקה‬
‫‪ 91‬מצב קל‬
‫‪ 128‬וידאו‬
‫‪ 92‬העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫‪ 130‬דפדפן‬
‫‪ 93‬הגדרת חשבונות‬
‫‪ 131‬רשמקול‬
‫‪ 133‬שעון‬
‫‪ 135‬מחשבון‬
‫טלפון ואנשי קשר‬
‫‪Dropbox 135‬‬
‫‪Flipboard 136‬‬
‫‪ 95‬טלפון‬
‫‪Smart Remote 136‬‬
‫‪ 98‬אנשי קשר‬
‫‪Evernote 139‬‬
‫‪PEN.UP 140‬‬
‫הודעות ודוא"ל‬
‫‪ 140‬יישומי ‪Google‬‬
‫‪ 100‬הודעות‬
‫‪ 101‬דוא"ל‬
‫חיבור למכשירים אחרים‬
‫‪ 143‬חיבור מהיר‬
‫מצלמה וגלריה‬
‫‪Bluetooth 145‬‬
‫‪Wi-Fi Direct 147‬‬
‫‪ 103‬מצלמה‬
‫‪NFC 148‬‬
‫‪ 112‬גלריה‬
‫‪Screen Mirroring 151‬‬
‫‪MirrorLink 153‬‬
‫סיוע בטיחות‬
‫‪ 154‬הדפסה ניידת‬
‫‪ 115‬מצב חירום‬
‫‪ 116‬שלח הודעות עזרה‬
‫‪3‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫מנהל המכשיר והנתונים‬
‫‪ 155‬עדכון המכשיר‬
‫‪ 156‬העברת קבצים בין המכשיר למחשב‬
‫‪ 157‬גיבוי ושחזור נתונים‬
‫‪ 157‬ביצוע איפוס נתונים‬
‫הגדרות‬
‫‪ 158‬מבוא‬
‫‪ 158‬קביעת הגדרות‬
‫‪ 158‬הגדרות מהירות‬
‫‪ 159‬חיבורים‬
‫‪ 163‬מכשיר‬
‫‪ 168‬התאמה אישית‬
‫‪ 170‬מערכת‬
‫‪ 175‬יישומים‬
‫נגישות‬
‫‪ 176‬אודות נגישות‬
‫‪ 176‬שימוש במקש הבית לפתיחת תפריטי‬
‫נגישות‬
‫‪ 176‬משוב קולי (‪)TalkBack‬‬
‫‪ 182‬ראייה‬
‫‪ 184‬שמיעה‬
‫‪ 186‬מיומנות ואינטראקציה‬
‫‪ 189‬מענה או סיום שיחות‬
‫‪ 189‬שימוש במצב הקשה יחידה‬
‫‪ 189‬ניהול הגדרות הנגישות‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪4‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר‪ ,‬על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות‪.‬‬
‫ •התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫ •חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות או גרסת התוכנה של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ •תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של‬
‫המכשיר‪ .‬ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫ •חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב‬
‫עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את‬
‫מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫ •התוכנות‪ ,‬מקורות השמע‪ ,‬הטפטים‪ ,‬התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה‬
‫מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות‬
‫או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים הם האחראים הבלעדיים‬
‫לשימוש לא חוקי במדיה‪.‬‬
‫ •ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים‪ ,‬כגון העברת הודעות‪ ,‬העלאה והורדה‪ ,‬סנכרון‬
‫אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום‪ ,‬בהתאם לתכנית הנתונים שלך‪ .‬להעברת נתונים בנפח‬
‫גדול‪ ,‬מומלץ להשתמש בתכונת ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫ •יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא‬
‫הודעה מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר‪ ,‬פנה למרכז השירות של‬
‫‪ .Samsung‬עבור יישומים המותקנים על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫ •שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר‪ ,‬או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים‪ ,‬עשויים‬
‫לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים‪ .‬פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון‬
‫של ‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫םדוק יתוא ארק‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫הודעה‪ :‬מידע חיוני לשימוש במכשיר‪ ,‬מגבלות תפקוד של השימוש במכשיר‪ ,‬מידע על‬
‫חיובים על שימוש או הודעות משפטיות‬
‫הערה‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫‪6‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫תכולת האריזה‬
‫ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫ •מכשיר‬
‫ •סוללה‬
‫ •מדריך התחלה מהירה‬
‫ •הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫ •הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ •המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫ •ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬ודא שהאביזרים תואמים‬
‫למכשיר לפני הרכישה‪.‬‬
‫ •השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש באביזרים לא מאושרים‬
‫עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ •זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪7‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫פריסת המכשיר‬
‫שקע אוזניות‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫נורית ‪LED‬‬
‫מצלמה קדמית‬
‫רמקול‬
‫חיישן קרבה‪/‬תאורה‪/‬מחוות‬
‫מסך מגע‬
‫מסך ‪Edge‬‬
‫מקש 'בית' )חיישן זיהוי‬
‫טביעת האצבע(‬
‫המקש 'אחרונים'‬
‫המקש 'חזרה'‬
‫מיקרופון‬
‫מיקרופון‬
‫שקע רב‪-‬תכליתי‬
‫מיקרופון‬
‫אנטנת ‪GPS‬‬
‫יציאת אינפרא‪-‬אדום‬
‫מצלמה אחורית‬
‫מקש עוצמת קול‬
‫נורית מבזק‬
‫כיסוי אחורי‬
‫אנטנת ‪NFC‬‬
‫)על גבי הסוללה(‬
‫רמקול‬
‫‪S Pen‬‬
‫אנטנה ראשית‬
‫‪8‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ •אין לכסות את אזור האנטנה בידיים או חפצים אחרים‪ .‬הדבר עלול לגרום לבעיות‬
‫קישוריות או לרוקן את הסוללה‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי ‪ .Samsung‬מגני מסך שאינם מאושרים‬
‫עשויים לשבש את פעולת החיישנים‪.‬‬
‫ •מנע מגע של מים במסך המגע‪ .‬מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת‬
‫חשיפה למים‪.‬‬
‫ •בעת הטיית המסך‪ ,‬הצבעים עליו עשויים להיראות שונים בהתאם לעמדת הצפייה‪.‬‬
‫מקשים‬
‫פונקציה‬
‫מקש‬
‫הפעלה‬
‫אחרונים‬
‫בית‬
‫ •לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך‪.‬‬
‫ •הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים‪.‬‬
‫ •הקש והחזק כדי לגשת לאפשרויות נוספות עבור המסך‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול‪.‬‬
‫ •לחץ כדי לחזור למסך הראשי‪.‬‬
‫ •להפעלת ‪ ,S Voice‬לחץ פעמיים‪.‬‬
‫ •הקש והחזק כדי להפעיל את ‪.Google‬‬
‫חזרה‬
‫ •הקש כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫עוצמת קול‬
‫ •לחץ כדי לכוונן את עוצמת הקול של המכשיר‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪S Pen‬‬
‫לחצן ‪S Pen‬‬
‫חוד ‪S Pen‬‬
‫פינצטה‬
‫שם‬
‫פונקציות‬
‫ •השתמש ב‪ S Pen-‬כדי לכתוב‪ ,‬לצייר או לבצע פעולות מגע במסך‪.‬‬
‫חוד ‪S Pen‬‬
‫לחצן ‪S Pen‬‬
‫פינצטה‬
‫ •רחף באמצעות ‪ S Pen‬מעל לפריטים במסך כדי לגשת לתכונות נוספות‬
‫של ‪ ,S Pen‬כגון לחצן אוויר ותכונת תצוגת האוויר‪.‬‬
‫ •רחף באמצעות ‪ S Pen‬מעל למסך‪ ,‬ולחץ על לחצן ‪ S Pen‬כדי להציג‬
‫את תכונות פקודת האוויר‪.‬‬
‫ •תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן ‪ ,S Pen‬גרור את ‪ S Pen‬מעל‬
‫פריטים כדי לבחור בהם‪.‬‬
‫ •הוצא את חוד ‪ S Pen‬באמצעות הפינצטה בעת החלפת החוד‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ניתוק ה‪S Pen-‬‬
‫לאחר הוצאת ‪ S Pen‬מהחריץ‪ ,‬המכשיר מפעיל תזכיר פעולה או מציג את תכונות פקודת האוויר‪,‬‬
‫בהתאם להגדרת אפשרויות הניתוק של ‪.S Pen‬‬
‫כדי לשנות את ההגדרה‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על הגדרות ← ‪ ← S Pen‬אפשרויות‬
‫ניתוק‪.‬‬
‫החלפה של חוד ‪S Pen‬‬
‫אם החוד מתקהה‪ ,‬יש להחליפו בחוד חדש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אחוז היטב בחוד באמצעות הפינצטה‪ ,‬והוצא אותו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪22‬‬
‫חבר חוד חדש ל‪.S Pen-‬‬
‫הקפד שלא לצבוט את אצבעותיך עם הפינצטה‪.‬‬
‫ •אין לעשות שימוש חוזר בחודים ישנים‪ .‬שימוש חוזר בחודים ישנים עלול לגרום לתקלות‬
‫ב‪.S Pen-‬‬
‫ •אין ללחוץ על החוד בכוח רב מדי בעת הכנסתו ל‪.S Pen-‬‬
‫ •אין להכניס את הקצה העגול של החוד ל‪ .S Pen-‬הכנסת הקצה העגול עלולה לגרום נזק‬
‫ל‪ S Pen-‬או למכשיר‪.‬‬
‫ •אם ה‪ S Pen-‬לא פועל כראוי‪ ,‬יש לקחת אותו למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫ •אם אתה משתמש ב‪ S Pen-‬בזוויות חדות על המסך‪ ,‬ייתכן כי המכשיר לא יזהה פעולות‬
‫‪ .S Pen‬אל תכופף את ‪ S Pen‬ואל תפעיל לחץ רב מדי בעת השימוש בו‪.‬‬
‫ •ניתן להשתמש במקש 'אחרונים' ובמקש חזרה באמצעות ה‪.S Pen-‬‬
‫ •למידע נוסף על ‪ ,S Pen‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪12‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש בכרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬וסוללה‬
‫התקנת כרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬וסוללה‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שסופק על‪-‬ידי ספק השירות של הטלפון הנייד ואת הסוללה‬
‫הכלולה‪.‬‬
‫ •רק כרטיסי ‪ microSIM‬פועלים עם המכשיר‪.‬‬
‫ •ייתכן ששירותי ‪ LTE‬מסוימים לא יהיו זמינים‪ ,‬בהתאם לספק השירות‪ .‬למידע נוסף על‬
‫זמינות השירותים‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הסר את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫היזהר לא לגרום נזק לציפורניך בעת הסרת הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫אין לכופף או לפתל את הכיסוי האחורי בחוזקה‪ .‬פעולה מעין זו עלולה לגרום נזק למכסה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪22‬‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬כשהמגעים המוזהבים מופנים כלפי מטה‪.‬‬
‫ •אין להכניס כרטיס זיכרון לחריץ של כרטיס ה‪ .SIM-‬אם כרטיס זיכרון הוכנס לחריץ של‬
‫כרטיס ה‪ ,SIM-‬יש להביא את המכשיר למרכז שירות של ‪ Samsung‬לצורך הוצאתו‪.‬‬
‫ •יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ ,USIM-‬או לאפשר לאחרים להשתמש‬
‫בו‪ Samsung .‬אינה אחראית לנזקים או אי‪-‬נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של‬
‫כרטיסים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הכנס את הסוללה כאשר המגעים המוזהבים שלה מיושרים ביחס למגעי המכשיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪44‬‬
‫מקם מחדש את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫הסרה של כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬והסוללה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬משוך את הסוללה החוצה‪.‬‬
‫הסר את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫לחץ על כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬בעזרת האצבע‪ ,‬ולאחר מכן משוך אותו החוצה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫טעינת הסוללה‬
‫שימוש במטען הסוללה‬
‫טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה‪ ,‬או לאחר שאינה הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים‪ ,‬סוללות וכבלים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מטענים וכבלים‬
‫שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר‪.‬‬
‫ •אם הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר‬
‫למטען‪ .‬יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫ •שימוש במקור חשמל אחר ממתאם מתח ‪ ,USB‬כגון מחשב‪ ,‬עלול לגרום לטעינה איטית‬
‫יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר‪.‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬למתאם המתח מסוג ‪ ,USB‬ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה‪USB-‬‬
‫לשקע הרב‪-‬תכליתי‪.‬‬
‫חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו‬
‫מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא‬
‫יפעל‪ .‬במקרה זה‪ ,‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר‪.‬‬
‫ •במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר והמטען עשויים להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה‬
‫על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יתר על המידה‪,‬‬
‫ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו‪.‬‬
‫ •אם המכשיר לא נטען כהלכה‪ ,‬יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫‪16‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫לאחר טעינה מלאה‪ ,‬נתק את המכשיר מהמטען‪ .‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק‬
‫אותו משקע החשמל‪.‬‬
‫אל תוציא את הסוללה לפני הוצאת המטען‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למכשיר‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג חשמל‬
‫במטען‪ ,‬לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע‬
‫בזבוז בצריכת חשמל‪ .‬במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪,‬‬
‫במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫צמצום של צריכת מתח הסוללה‬
‫המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה‪.‬‬
‫ •כאשר אינך משתמש במכשיר‪ ,‬העבר אותו למצב שינה על‪-‬ידי לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫ •הפעל את מצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ •סגור יישומים לא נחוצים באמצעות מנהל המשימות‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Bluetooth‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Wi-Fi‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים‪.‬‬
‫ •קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת‪.‬‬
‫ •הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו‪-‬זמנית‪ ,‬ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש‬
‫חיבור למכשיר אחר‪ ,‬הסוללה מתרוקנת במהירות‪ .‬על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או‬
‫אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים‪ ,‬יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר‬
‫טעינת הסוללה במלואה‪.‬‬
‫ •ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫טעינה מהירה‬
‫למכשיר יש תכונת טעינה מהירה מובנית‪ .‬ניתן להשתמש בתכונה זו לטעינת הסוללה מהר יותר‬
‫בזמן שהמכשיר או המסך מכובים‪.‬‬
‫אודות טעינה מהירה‬
‫ •טעינה מהירה משתמשת בטכנולוגיית טעינת סוללה אשר מטעינה את הסוללה מהר יותר‬
‫באמצעות הגברת כוח הטעינה‪ .‬המכשיר תומך בתכונת טעינה מהירה מותאמת של ‪Samsung‬‬
‫ו‪.Qualcomm Quick Charge2.0-‬‬
‫ •לשימוש טעינה מהירה במכשיר שלך‪ ,‬חבר אותו למטען אשר תומך ב‪ Adaptive-‬טעינה מהירה‬
‫או ‪.Quick Charge 2.0‬‬
‫הגברת מהירות הטעינה‬
‫על מנת להגביר את מהירות הטעינה‪ ,‬כבה או המכשיר או את המסך בעת טעינת הסוללה‪.‬‬
‫ •בעת טעינת הסוללה כאשר המכשיר כבוי‪ ,‬סמל ה‪-‬‬
‫יופיע על המסך‪.‬‬
‫ •בעת טעינת הסוללה כאשר מסך המכשיר פועל‪ ,‬יופיע חלון מוקפץ המבקש ממך לכבות את‬
‫המסך‪ .‬כיבוי המסך להגברת מהירות הטעינה‪.‬‬
‫ •לא ניתן להשתמש בתכונת הטעינה המהירה המובנית בשימוש במטען סוללה סטנדרטי‬
‫לטעינת הסוללה‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מתחמם או שטמפטורת האוויר מסביב עולה‪ ,‬מהירות הטעינה עלולה להיות‬
‫נמוכה יותר באופן אוטומטי‪ .‬זהו מצב תפעול רגיל הנועד למנוע נזק למכשיר‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש בכרטיס זיכרון‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של ‪ ‎128‬ג'יגה‪-‬בייט‪ .‬בהתאם ליצרן ולסוג של‬
‫כרטיס הזיכרון‪ ,‬ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫ •ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר‪ .‬שימוש בכרטיס לא‬
‫תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון‪ ,‬או לפגום בנתונים השמורים בו‪.‬‬
‫ •יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫המכשיר תומך במערכות הקבצים ‪ FAT‬ו‪ exFAT-‬עבור כרטיסי זיכרון‪ .‬בעת הכנסה של‬
‫כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת‪ ,‬המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון‬
‫מחדש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה‪.‬‬
‫הסר את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫מקם מחדש את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫ •כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי‬
‫זיכרון‪.‬‬
‫ •בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר‪ ,‬ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה‬
‫בתיקייה הקבצים שלי ← כרטיס ‪ SD‬חיצוני‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הסרה של כרטיס הזיכרון‬
‫לפני הסרת כרטיס הזיכרון‪ ,‬ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫← הגדרות ← אחסון ← בטל את טעינת כרטיס ‪.SD‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬משוך את כרטיס הזיכרון החוצה‪.‬‬
‫‪3 3‬מקם מחדש את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫הסר את הכיסוי האחורי‪.‬‬
‫אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע‪ .‬פעולה‬
‫זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים‪,‬‬
‫לרבות אובדן נתונים‪.‬‬
‫פרמוט של כרטיס הזיכרון‬
‫ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר‪ .‬יש לפרמט את כרטיס‬
‫הזיכרון במכשיר עצמו‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫מחק הכל‪.‬‬
‫← הגדרות ← אחסון ← פרמט כרטיס ‪ ← SD‬פרמט כרטיס ‪← SD‬‬
‫לפני פרמוט כרטיס הזיכרון‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪ .‬אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫לחץ על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך‬
‫כדי להגדיר את המכשיר‪.‬‬
‫כדי לכבות את המכשיר‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי והחזק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על כיבוי‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות‬
‫הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫נעילה וביטול נעילה של המסך‬
‫לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו‪ .‬כמו כן‪ ,‬המסך כבה וננעל אוטומטית‬
‫אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫כדי לבטל את נעילת המסך‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬והחלק בכיוון כלשהו‪.‬‬
‫תוכל לשנות את שיטת נעילת המסך ולהשתמש בתכונות אבטחה נוספות‪ .‬ראה שינוי שיטת הנעילה‬
‫של המסך למידע נוסף‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫שימוש במסך המגע‬
‫ •אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית‬
‫עלולה לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫ •על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו‬
‫לחץ רב מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך‪ ,‬שהם מחוץ לאזור קלט המגע‪.‬‬
‫ •הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או‬
‫תמונות רפאים על המסך‪ .‬יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר‪.‬‬
‫הקשה‬
‫כדי לפתוח יישום‪ ,‬לבחור פריט תפריט‪ ,‬ללחוץ על לחצן במסך או להזין תו באמצעות המקלדת שעל‬
‫המסך‪ ,‬הקש על הפריט באצבעך או ב‪.S Pen-‬‬
‫‪22‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ‪ 2-‬שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫גרירה‬
‫לשינוי מיקום של פריט‪ ,‬הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי‪ .‬הקש שוב הקשה‬
‫כפולה כדי לחזור‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלקה‬
‫החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך כל היישומים להצגת לוחות אחרים‪.‬‬
‫החלק את האצבע למעלה או למטה לגלילה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים‪ ,‬כגון אנשי קשר‪.‬‬
‫הרחקה וקירוב של שתי אצבעות‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט‪ ,‬מפה או תמונה‪ ,‬להגדלה (זום) של החלק הרצוי‪ .‬בצע‬
‫תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פריסת מסך הבית‬
‫המסך הראשי‬
‫מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר‪ .‬הוא מציג יישומונים‪ ,‬קיצורי דרך‬
‫ליישומים ועוד‪ .‬יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים‪ ,‬כדי לספק‬
‫מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך‪.‬‬
‫כדי להציג לוחות אחרים‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה‪ ,‬או הקש על אחד ממחווני המסך בחלק התחתון‬
‫של המסך‪.‬‬
‫להתאמה אישית של מסך הבית‪ ,‬עיין ב‪-‬ניהול מסך הבית‪.‬‬
‫יישומון‬
‫מסך ‪Edge‬‬
‫מחווני מסך‬
‫הסמל "מסך כל היישומים"‬
‫הפעל טלפון‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫אפשרויות מסך הבית‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו‪ ,‬או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס‬
‫לאפשרויות הזמינות‪ .‬התאם אישית את מסך הבית על‪-‬ידי הוספה‪ ,‬מחיקה או סידור מחדש של‬
‫לוחות מסך הבית‪ .‬תוכל גם להגדיר את טפט מסך הבית‪ ,‬להוסיף יישומונים ועוד‪.‬‬
‫‪Flipboard Briefing‬‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להציג את הכתבות האחרונות במגוון קטגוריות‪ .‬תוכל להתעדכן בחדשות‬
‫המעניינות אותך באמצעות תכונה זו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ GET STARTED‬בעת הפעלת תכונה זו בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪3 3‬החלק מעלה כדי לדפדף בכתבות בקטגוריות החדשות השונות‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫או החלק ימינה כדי לפתוח את ‪.Flipboard Briefing‬‬
‫כדי להשבית את ‪ ,Flipboard Briefing‬הקש ממושכות על אזור ריק במסך הבית‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬הקש על הגדרות מסך הבית‪ ,‬ובטל את הבחירה באפשרות ‪.Flipboard Briefing‬‬
‫‪26‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסך ‪Edge‬‬
‫מבוא‬
‫ענה לשיחה או בדוק התראות ישירות ממסך ‪ .Edge‬הפעל בנוחות יישומים או נגן מוסיקה ממסך‬
‫‪ Edge‬במקום להשתמש במסך הראשי‪.‬‬
‫שימוש במסך ‪Edge‬‬
‫באפשרותך לצפות בהתראות שיחה או הודעה והתראות אחרות ממסך ‪ .Edge‬בנוסף ניתן להוסיף‬
‫למסך ‪ Edge‬לוחות כדי להשתמש בתכונות רצויות‪.‬‬
‫החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך ‪ Edge‬כדי להציג את הלוח הרצוי‪.‬‬
‫להוספת לוחות למסך ‪ ,Edge‬עיין ב ניהול מסך ‪.Edge‬‬
‫מסך ‪Edge‬‬
‫מסך ראשי‬
‫‪27‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫השימוש בכלים מהירים‬
‫באפשרותך להדליק את הפנס‪ ,‬להקליט קולות ולהשתמש בפונקציות שמישות אחרות ישירות ממסך‬
‫מחלקו העליון של מסך ‪ Edge‬כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .Edge‬להצגת הכלים המהירים‪ ,‬גרור את‬
‫לסגירת הכלים המהירים‪ ,‬גרור את מסך ‪ Edge‬מחלקו התחתון כלפי מעלה‪.‬‬
‫סרגל‬
‫עצר‬
‫טיימר‬
‫פנס‬
‫רשמקול‬
‫‪28‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הפעלת מסך ‪ Edge‬בלבד‬
‫באפשרותך להפעיל את מסך ‪ Edge‬ולהציג את השעון וההתראות כאשר המסך הראשי כבוי‪.‬‬
‫החלק את אצבעך כלפי מעלה ואז מטה‪ ,‬או להיפך‪ ,‬כדי להפעיל את מסך ‪ ,Edge‬ואז החלק ימינה או‬
‫שמאלה כדי להציג את המידע הרצוי‪ .‬להפעלת יישומים או הצגת פרטי התראות‪ ,‬לחץ על מקש הבית‬
‫כדי להפעיל את המסך הראשי‪.‬‬
‫שימוש במסך ‪ Edge‬מהמסך הנעול‬
‫ניתן להציג את ההתראות והלוחות שנוספו על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬וכן להשתמש בכלים המהירים‪,‬‬
‫מהמסך הנעול‪.‬‬
‫להפעלת יישומים או הצגת פרטי התראות‪ ,‬בטל את הנעילה של המסך הראשי‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הפעלת יישומים‬
‫הפעל יישומים ישירות ממסך ‪ .Edge‬באפשרותך להוסיף יישומים נפוצים ללוח היישומים במסך‬
‫‪ Edge‬ולהיכנס אליהם בנוחות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גלול את רשימת היישומים מעלה או מטה ובחר את היישום הרצוי‪.‬‬
‫החלק את מסך ‪ Edge‬שמאלה או ימינה כדי להציג את לוח היישומים‪.‬‬
‫היישום הנבחר יופעל במסך הראשי‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הוספה או מחיקת יישומים בלוח היישומים‬
‫נהל את היישומים בלוח היישומים‪ .‬באפשרותך להוסיף יישומים נפוצים ללוח היישומים במסך ‪Edge‬‬
‫ולהיכנס אליהם בנוחות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בחלק העליון של הלוח‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש והחזק את היישום ברשימה שבצד שמאל של המסך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור את היישום‬
‫החלק את מסך ‪ Edge‬שמאלה או ימינה כדי להציג את לוח היישומים‪.‬‬
‫לרשימה שבקצהו הימני של המסך‪.‬‬
‫להסרת יישום מלוח היישומים‪ ,‬הקש והחזק את היישום ברשימה שבקצהו הימני של המסך‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬גרור את היישום לרשימה בצד שמאל של המסך‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש סיום לאחר שסיימת‪.‬‬
‫היישום יתווסף ללוח היישומים‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הוספת תיקיות‬
‫‪11‬‬
‫בחלק העליון של הלוח‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש והחזק יישום וגרור אותו ל‪-‬צור תיקייה בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫החלק את מסך ‪ Edge‬שמאלה או ימינה כדי להציג את לוח היישומים‪.‬‬
‫להוספת יישומים נוספים לתיקייה שנוצרה‪ ,‬הקש והחזק את היישום הרצוי וגרור אותו אל‬
‫התיקייה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על סיום‪.‬‬
‫מחיקת תיקיות‬
‫‪11‬‬
‫בחלק העליון של הלוח‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש והחזק תיקייה וגרור אותה ל‪-‬הסר בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על אישור ← סיום‪.‬‬
‫החלק את מסך ‪ Edge‬שמאלה או ימינה כדי להציג את לוח היישומים‪.‬‬
‫היישומים בתיקייה לא יימחקו כאשר אתה מוחק את התיקייה‪.‬‬
‫בדוק התראות‬
‫באפשרותך להציג פרטי התראות‪ ,‬כגון שיחות נכנסות‪ ,‬הודעות חדשות והתראות מכשיר‪ ,‬ממסך‬
‫‪ .Edge‬כאשר יש לך שיחות נכנסות או הודעות חדשות בזמן שאתה משחק או צופה בסרטים‬
‫במכשיר‪ ,‬ההתראות יופיע במסך ‪.Edge‬‬
‫‪32‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫קבלה ודחייה של שיחות‬
‫באפשרותך לקבל או לדחות שיחות באמצעות מסך ‪ Edge‬כאשר המסך הראשי דולק או שיישום‬
‫כלשהו פועל‪.‬‬
‫בעת קבלת שיחה‪ ,‬גרור את‬
‫או את‬
‫ימינה או שמאלה במסך ‪.Edge‬‬
‫הצגת הודעות‬
‫באפשרותך להציג הודעות במסך ‪.Edge‬‬
‫כאשר נכנסת הודעה‪ ,‬הקש על‬
‫לראות את פרטי ההודעה‪.‬‬
‫במסך ‪ .Edge‬התיקייה הודעות נפתחת במסך הראשי ותוכל‬
‫כאשר נכנסת שיחה בזמן שהמסך הראשי כבוי‪ ,‬המסך הראשי נדלק והתראת שיחה מופיעה‬
‫עליו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בשעון הלילה‬
‫השתמש בשעון הלילה כדי להשאיר את מסך ‪ Edge‬פעיל‪ .‬תוכל לראות את התאריך והשעון ממסך‬
‫‪ Edge‬בלי להפעיל את המסך הראשי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫החלק על מסך ‪ Edge‬מחלקו התחתון כלפי מעלה והקש על‬
‫‪.‬‬
‫לחילופין‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על הגדרות ← מסך ‪.Edge‬‬
‫ההגדרות של מסך ‪ Edge‬יופיעו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬גרור את העיגול לכיוון זמן ההתחלה והסיום של הפעלת שעון הלילה‪.‬‬
‫הקש על שעון לילה ואז הקש על מתג שעון לילה כדי להפעילו‪.‬‬
‫מסך ה‪ Edge-‬יישאר פעיל למשך הזמן שצוין‪.‬‬
‫ •ניתן להפעיל את שעון הלילה לפרק זמן מרבי של עד ‪ 12‬שעות‪.‬‬
‫ •שעון הלילה יכבה אוטומטית כשרמת הסוללה תגיע ל‪.15%-‬‬
‫‪34‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ניהול מסך ‪Edge‬‬
‫הוספת לוחות למסך ‪Edge‬‬
‫הוסף לוחות למסך ‪ Edge‬או הורד לוחות מ‪.GALAXY Apps-‬‬
‫‪11‬‬
‫החלק על מסך ‪ Edge‬מחלקו התחתון כלפי מעלה והקש על‬
‫‪.‬‬
‫לחילופין‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על הגדרות ← מסך ‪.Edge‬‬
‫ההגדרות של מסך ‪ Edge‬יופיעו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על נהל חלוניות‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫זמן את הלוחות שיתווספו למסך ‪ Edge‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫החלק את מסך ‪ Edge‬שמאלה או ימינה כדי להציג את הלוחות שנוספו‪.‬‬
‫לוחות ברירת מחדל‬
‫לוחות הורדה‬
‫‪11‬‬
‫החלק על מסך ‪ Edge‬מחלקו התחתון כלפי מעלה והקש על‬
‫‪.‬‬
‫לחילופין‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על הגדרות ← מסך ‪.Edge‬‬
‫ההגדרות של מסך ‪ Edge‬יופיעו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫הקש על נהל חלוניות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ GALAXY Apps‬יופעל‪ .‬בעת הפעלת יישום זה בפעם הראשונה או הפעלתו מחדש לאחר‬
‫ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬קרא והסכם לתנאים ולהגבלות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר והורד לוחות‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סידור מחדש של מסכים‬
‫‪11‬‬
‫החלק על מסך ‪ Edge‬מחלקו התחתון כלפי מעלה והקש על‬
‫‪.‬‬
‫לחילופין‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על הגדרות ← מסך ‪.Edge‬‬
‫ההגדרות של מסך ‪ Edge‬יופיעו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש ממושכות על לוח וגרור אותו למיקום הרצוי‪.‬‬
‫הקש על נהל חלוניות ← ← שינוי הסדר‪.‬‬
‫כשאתה מעביר לוח אל מתחת לסמל‬
‫‪44‬‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬הלוח יוגדר כלוח ראשי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫יצירת לוחות משלך‬
‫צור לוחות מסך ‪ Edge‬משלך באמצעות הוספת כתב יד או אפקטים שונים לתמונות‪.‬‬
‫הלוחות שנוצרו על‪-‬ידי המשתמש יהיו זמינים כשהמסך נעול‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫החלק על מסך ‪ Edge‬מחלקו התחתון כלפי מעלה והקש על‬
‫‪.‬‬
‫לחילופין‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על הגדרות ← מסך ‪.Edge‬‬
‫ההגדרות של מסך ‪ Edge‬יופיעו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫←‬
‫ובחר את התמונה הרצויה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫‪4 4‬גרור את התמונה על המסך להגדרת האזור שבו ימצא הלוח‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬השתמש באפשרויות‬
‫הקש על ביטוי עצמי‪.‬‬
‫העריכה הזמינות‪.‬‬
‫ •סובב‪ :‬סובב או הפוך את התמונה‪.‬‬
‫ •אפקט‪ :‬החל על התמונה אפקטים שונים‪.‬‬
‫ •תמונה‪ :‬הוסף לתמונה תמונות נוספות‪.‬‬
‫ •אובייקט‪ :‬הוסף לתמונה אובייקטים נוספים‪ ,‬כגון צבעים והדפסים‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪55‬‬
‫בסיום‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בסמלים הבאים לעריכת הלוח‪:‬‬
‫‪66‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את תמונת הלוח‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף כתב יד ללוח‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף טקסט ללוח‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬החל טקסט או אפקט תמונה ללוח‪.‬‬
‫הקש על סיום‪.‬‬
‫הלוח יתווסף לרשימת לוחות 'ביטוי אישי'‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪77‬‬
‫הקש על לוח חדש‪.‬‬
‫הלוח יתווסף לרשימת הלוחות של מסך ‪.Edge‬‬
‫לשיתוף או מחיקת לוחות חדשים‪ ,‬הקש על ← בחר‪ ,‬סמן את הלוחות הנבחרים ולאחר מכן‬
‫הקש על או על ‪.‬‬
‫ערוך לוח‪.‬‬
‫מסך כל היישומים‬
‫מסך כל היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים‪ ,‬כולל יישומים חדשים שהותקנו‪.‬‬
‫כדי לפתוח את מסך כל היישומים‪ .‬כדי להציג לוחות אחרים‪ ,‬החלק‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫שמאלה או ימינה‪ ,‬או בחר מחוון מסך בחלק התחתון של המסך‪.‬‬
‫להתאמה אישית של מסך כל היישומים‪ ,‬עיין ב‪-‬ניהול מסך כל היישומים‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סמלי חיווי‬
‫סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב‪ ,‬בחלק העליון של המסך‪ .‬הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם‬
‫הנפוצים ביותר‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫אין אות‬
‫עוצמת האות‬
‫נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)‬
‫רשת ‪ GPRS‬מחוברת‬
‫רשת ‪ EDGE‬מחוברת‬
‫רשת ‪ UMTS‬מחוברת‬
‫רשת ‪ HSDPA‬מחוברת‬
‫רשת ‪ HSPA+‬מחוברת‬
‫‪/‬‬
‫רשת ‪ LTE‬מחוברת‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת‬
‫התכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת‬
‫‪ GPS‬מופעל‬
‫שיחה פעילה‬
‫שיחה שלא נענתה‬
‫תכונת ‪ Smart stay‬מופעלת‬
‫מחובר למחשב‬
‫אין כרטיס ‪ SIM‬או ‪USIM‬‬
‫הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה‬
‫התראה מופעלת‬
‫‪ S Pen‬מנותק‬
‫מצב השתקה מופעל‬
‫‪40‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫מצב רטט מופעל‬
‫מצב טיסה מופעל‬
‫אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות‬
‫עוצמת המתח בסוללה‬
‫ביישומים מסוימים‪ ,‬ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך‪ .‬כדי להציג את‬
‫שורת המצב‪ ,‬גרור מטה מהחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫לוחות ההתראות וההגדרות המהירות‬
‫שימוש בלוח ההתראות‬
‫בעת קבלת התראות חדשות‪ ,‬כגון הודעות או שיחות שלא נענו‪ ,‬מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב‪.‬‬
‫כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים‪ ,‬פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים‪.‬‬
‫גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪ .‬כדי לסגור את לוח ההתראות‪ ,‬גרור‬
‫את השורה מתחתית המסך כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות‪.‬‬
‫פתיחת הגדרות‪.‬‬
‫הפעל או השבת אפשרויות‪ .‬הקש‬
‫על לחצן והחזק כדי להציג הגדרות‬
‫מפורטות יותר‪.‬‬
‫הצג את כל לחצני ההגדרות‬
‫המהירות‪.‬‬
‫כוונן את הבהירות‪.‬‬
‫הפעל חיבור מהיר‪.‬‬
‫הפעל את מחפש ‪.S‬‬
‫נקה את כל ההתראות‪.‬‬
‫הקש על התראה‪ ,‬ובצע פעולות‬
‫שונות‪.‬‬
‫שינוי הסדר של לחצני ההגדרות המהירות‬
‫לשינוי הסדר של לחצני ההגדרות המהירות בלוח ההתראות‪ ,‬הקש על‬
‫והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום אחר‪.‬‬
‫←‬
‫‪ ,‬הקש על פריט‬
‫שימוש בלוח ההגדרות המהירות‬
‫ניתן להפעיל או להשבית תכונות מסוימות בלוח ההתראות‪ .‬כדי להפעיל או להשבית תכונות נוספות‪,‬‬
‫פתח את לוח ההגדרות המהירות‪.‬‬
‫כדי לפתוח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬גרור את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות‪.‬‬
‫בלוח ההתראות‪ .‬כדי לסגור את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬גרור את השורה‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫מתחתית המסך כלפי מעלה‪.‬‬
‫הקש על הלחצנים בלוח ההגדרות המהירות כדי להפעיל או להשבית תכונות‪ .‬ניתן לגשת לאפשרויות‬
‫הגדרות מפורטות יותר בהקשה ממושכת על הלחצן‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פתיחת יישומים‬
‫במסך הבית או במסך כל היישומים‪ ,‬בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫כדי לפתוח רשימה של יישומים שבהם נעשה שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על‬
‫לפתיחתו‪.‬‬
‫‪ ,‬ובחר חלון יישום‬
‫סגירת יישום‬
‫← ‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום ליד היישום כדי לסגור אותו‪ .‬לסגירת כל היישומים‬
‫הקש על‬
‫← ‪.‬‬
‫הפועלים‪ ,‬הקש על סיים הכול‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪Samsung GALAXY Apps‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים‪.‬‬
‫הקש על ‪ GALAXY Apps‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על חינם‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על הלחצן המציג את מחיר היישום‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫יישומים‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫חנות ‪Play‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים‪.‬‬
‫הקש על חנות ‪ Play‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫← הגדרות ← עדכון אוטומטי של‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫← הגדרות ← עדכן אפליקציות‬
‫ניהול יישומים‬
‫הסרת התקנה או השבתה של יישומים‬
‫כדי להשבית יישומי ברירת המחדל‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על ← הסר‪/‬השבת‬
‫יישומים‪ .‬הסמל מופיע על היישומים שניתן להשבית‪ .‬בחר ביישום כלשהו‪ ,‬והקש על השבת‪.‬‬
‫כדי להסיר התקנה של יישומים שהורדת‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על ← יישומים‬
‫שהורדו ← ← הסר התקנה‪ ,‬בחר יישום‪ ,‬ולאחר מכן הקש הסר התקנה‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך כל‬
‫היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מנהל היישומים‪ ,‬בחר יישום‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הסר התקנה‪.‬‬
‫הפעלת יישומים‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על ← הצג יישומים מושבתים‪ ,‬בחר יישומים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫סיום‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מנהל היישומים‪ ,‬גלול אל מושבת‪ ,‬בחר‬
‫יישום‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הפעל‪.‬‬
‫הסתרת יישומים‬
‫הסתר יישומים שאינך מעוניין לראות במסך כל היישומים‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על ← הסתר יישומים‪.‬‬
‫כדי להציג יישומים מוסתרים‪ ,‬הקש על ← הצג יישומים מוסתרים‪.‬‬
‫ •הסתרת יישומים‪ :‬הסתר יישומים ממסך כל היישומים בלבד‪ .‬ניתן להמשיך להשתמש‬
‫ביישומים המוסתרים‪.‬‬
‫ •השבתת יישומים‪ :‬השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן‬
‫להסיר מהמכשיר‪ .‬לא ניתן להשתמש ביישומים מושבתים‪.‬‬
‫ •הסרת התקנה של יישומים‪ :‬הסר התקנה של יישומים שהורדת‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזנת טקסט‬
‫מערכי לוח מקשים‬
‫מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות‪ ,‬יצירת תזכירים ועוד‪.‬‬
‫הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת הקלט‬
‫לאחת מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫מילות מפתח מומלצות‬
‫הזן אותיות רישיות )באנגלית(‪.‬‬
‫לשימוש באותיות רישיות בלבד‪,‬‬
‫הקש על אפשרות זו פעמיים‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫הזן סימני פיסוק‪.‬‬
‫דלג לשורה הבאה‪.‬‬
‫עבור למצב כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫← בחר שפות קלט‪ ,‬ולאחר מכן בחר את השפות‬
‫‪ ,‬הקש על‬
‫הקש הקשה ממושכת על‬
‫לשימוש‪ .‬לאחר הבחירה בשתי שפות או יותר‪ ,‬תוכל לעבור בין שפות הקלט על‪-‬ידי החלקת מקש‬
‫הרווח שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫שינוי פריסת המקלדת‬
‫הקש הקשה ממושכת על‬
‫המקלדת הרצויה‪.‬‬
‫‪ ,‬הקש על‬
‫‪ ,‬בחר שפה תחת שפות הזנה‪ ,‬ולאחר מכן בחר את‬
‫במקלדת ‪ ,3x4‬כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים‪ .‬כדי להזין תו‪ ,‬הקש על המקש‬
‫המתאים שוב ושוב‪ ,‬עד להופעת התו הרצוי‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בפונקציות נוספות של המקלדת‬
‫כדי להשתמש בפונקציות השונות‪ .‬סמלים אחרים עשויים להופיע במקום‬
‫הקש ממושכות על‬
‫תלוי בפונקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‪.‬‬
‫סמל ה‪-‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזן טקסט באמצעות הקול‪.‬‬
‫שנה את השפה‪.‬‬
‫פתח את המקלדת‪.‬‬
‫הפעל או השהה את תכונת הזנת‬
‫הטקסט באמצעות קול‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למצב כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫עבור בין מצב מספרים ומצב תווים‪.‬‬
‫עבור למקלדת הרגילה‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף פריט מהלוח‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למקלדת הצפה‪ .‬ניתן להזיז את המקלדת למיקום אחר על‪-‬ידי גרירת‬
‫עבור למקלדת הרגילה‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪.‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫העתקה והדבקה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את‬
‫הקש על טקסט והחזק‪.‬‬
‫או את‬
‫הטקסט‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כדי לבחור את הטקסט הרצוי‪ ,‬או הקש על בחר הכל כדי לבחור את כל‬
‫הקש על העתק או גזור‪.‬‬
‫הטקסט שנבחר מועתק ללוח‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הנח את הסמן בנקודה שבה ברצונך להכניס את הטקסט והקש על‬
‫← הדבק‪.‬‬
‫כדי להדביק טקסט שכבר העתקת‪ ,‬הקש על לוח ובחר בטקסט‪.‬‬
‫צילום מסך‬
‫צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר‪.‬‬
‫הקש הקשה ממושכת על מקש הבית ומקש ההפעלה‪/‬כיבוי בו‪-‬זמנית‪ .‬התמונה נשמרת בתיקייה‬
‫‪ .Screenshots‬כדי לפתוח את התיקייה‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על גלריה ← ←‬
‫גלריה ← ‪ .Screenshots‬לאחר צילום המסך‪ ,‬תוכל לערוך את התמונה ולשתף אותה עם אחרים‪.‬‬
‫תוכל גם לצלם את המסך בשיטות אחרות‪ .‬ראה החלק בעזרת כף היד ללכידה למידע נוסף‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫שימוש במילון‬
‫חפש הגדרות למילים בעת השימוש בתכונות מסוימות‪ ,‬כגון עיון בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש הקשה ממושכת על מילה שברצונך לחפש‪.‬‬
‫אם המילה שברצונך לחפש אינה נבחרת‪ ,‬גרור את‬
‫‪47‬‬
‫או‬
‫כדי לבחור בטקסט הרצוי‪.‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪22‬‬
‫הקש על מילון‪.‬‬
‫אם לא הותקן מראש מילון במכשיר‪ ,‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להתקין אחד‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הצג את ההגדרה‪.‬‬
‫כדי להוסיף את‬
‫כדי להציג הגדרות נוספות‪ ,‬הקש על ‪ .‬בתצוגה המפורטת‪ ,‬הקש על‬
‫המילה לרשימת המילים המועדפות שלך‪ ,‬או הקש על חפש באינטרנט כדי להשתמש במילה‬
‫כמונח חיפוש‪.‬‬
‫בתצוגה המפורטת‪ ,‬הקש על כדי להציג אפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הקבצים שלי‬
‫קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוכסנים במכשיר או במיקומים אחרים‪ ,‬כגון שירותי אחסון ענן‪.‬‬
‫שימוש בקבצים שלי‬
‫הקש על הקבצים שלי במסך כל היישומים‪.‬‬
‫חפש קבצים או תיקיות‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הצג קבצים לפי קטגוריה‪.‬‬
‫הצג את היסטוריית ההורדות‪.‬‬
‫הצג את הקבצים השמורים‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫הצג את הקבצים השמורים בכרטיס‬
‫הזיכרון‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫תכונת חיסכון בחשמל‬
‫מצב חיסכון בסוללה‬
‫חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיסכון בחשמל ← מצב חיסכון בסוללה‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המתג מצב חיסכון בסוללה כדי להפעילו‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש‬
‫על חיסכון בסוללה כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •הגבלת נתוני רקע‪ :‬מנע את השימוש של יישומים הפועלים ברקע בחיבור נתונים ניידים‪.‬‬
‫ •הגבל ביצועים‪ :‬הגבל אפשרויות שונות כגון כיבוי תאורת הרקע של המקש 'אחרונים' והמקש‬
‫'חזרה'‪.‬‬
‫ •מצב גוון צפור‪ :‬הצג את הצבעים על המסך כגווני אפור‪.‬‬
‫מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'‬
‫השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה‪ .‬במצב חיסכון מרבי‬
‫באנרגיה המכשיר מבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •מציג את הצבעים על המסך בגווני אפור‪.‬‬
‫ •מגביל את היישומים הזמינים ליישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד‪.‬‬
‫ •משבית את החיבור לנתונים בנייד כשהמסך נכבה‪.‬‬
‫ •משבית את החיבור ל‪ Wi-Fi-‬ו‪.Bluetooth-‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיסכון בחשמל ← מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג מצב 'חיסכון מרבי בחשמל' כדי להפעילו‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חיסכון מרבי כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫קרא והסכם לתנאים ולהתניות ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫קרא את המידע על המצב המופיע על‪-‬גבי המסך‪ ,‬והקש על הפעל‪.‬‬
‫כדי להשבית את מצב החיסכון המרבי באנרגיה‪ ,‬הקש על ← כבה מצב 'חיסכון מרבי בחשמל' ←‬
‫השבת‪.‬‬
‫זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא‬
‫נעשה שימוש במכשיר‪ .‬זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫הצגת מידע לעזרה‬
‫כדי להציג מידע עזרה וללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪,‬‬
‫והקש על הגדרות ← עזרה‪.‬‬
‫להצגת מידע עזרה של יישום תוך כדי השימוש בו‪ ,‬הקש על ← עזרה‪.‬‬
‫יש יישומים שאינם כוללים מידע עזרה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫תכונות ‪S Pen‬‬
‫פקודת אוויר‬
‫הסר את ‪ S Pen‬מהחריץ או רחף באמצעות ‪ S Pen‬מעל לכל חלק ולחץ על לחצן ‪ S Pen‬כדי לגשת‬
‫לארבע תכונות מועילות‪.‬‬
‫ניתן לבצע פעלות שונות‪ ,‬עם תכונות פקודות אוויר‪.‬‬
‫בחירה חכמה‬
‫חיתוך תמונה‬
‫תזכיר פעולה‬
‫כתיבה על המסך‬
‫ • תזכיר פעולה‪ :‬כתוב תזכירים במהירות‪ ,‬וקשר להם פעולות‪ .‬תוכל לבצע שיחות‪ ,‬לשלוח‬
‫הודעות‪ ,‬לחפש באינטרנט ועוד‪ .‬ראה תזכיר פעולה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •‬
‫בחירה חכמה‪ :‬אסוף תוכן במהירות‪ .‬ראה בחירה חכמה למידע נוסף‪.‬‬
‫ • חיתוך תמונה‪ :‬צייר מסביב לאיזור המסך שאותו תרצה לשמור או לשתף‪ .‬ראה חיתוך תמונה‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫ • כתיבה על המסך‪ :‬לכוד‪ ,‬ערוך וכתוב תזכירים בצילומי מסך‪ ,‬ושתף אותם‪ .‬ראה כתיבה על‬
‫המסך למידע נוסף‪.‬‬
‫את תכונה זו אינה מופעלת‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪← S Pen‬‬
‫פקודת אוויר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג פקודת אוויר כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫תזכיר פעולה‬
‫פתח את לוח תזכיר פעולה וצור תזכירים לביצוע פעולות שונות בשימוש מידע כתוב או מאויר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬כתוב או צייר תזכיר‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫בלוח פקודת האוויר‪ ,‬הקש על תזכיר פעולה‪.‬‬
‫התזכיר ייבחר בשלמותו‪ .‬אם ברצונך להשתמש במידע ספציפי מהתזכיר‪ ,‬הקש על הצד החיצוני‬
‫של האזור הנבחר כדי לבטל את הבחירה בתזכיר ושרטט מסביב למידע כדי להשתמש בו‪.‬‬
‫שמור את התזכיר‪.‬‬
‫מחק את התזכיר‪.‬‬
‫כתוב תזכיר או שנה את צבע העט‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫בטל את התזכיר‪.‬‬
‫בחר קלט‪.‬‬
‫הוסף את התזכיר כיישומון במסך‬
‫הבית‪.‬‬
‫פונקציות זמינות למידע בתזכיר‬
‫הנבחר‬
‫ערוך את התזכיר כקובץ ‪.S Note‬‬
‫כוונן את גודל לוח התזכירים‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫‪44‬‬
‫בחר יישום לשימוש עם מידע התזכיר הנבחר‪.‬‬
‫היישום הנבחר יופעל מ תזכיר פעולה‪.‬‬
‫צור משימה‪.‬‬
‫בצע שיחה‪.‬‬
‫חפש מיקום‪.‬‬
‫צור איש קשר‪.‬‬
‫שלח הודעה‪.‬‬
‫חפש באינטרנט‪.‬‬
‫שלח הודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫הצגת תזכירים‬
‫במסך תזכיר הפעולה‪ ,‬הקש על ← הצג רשימת תזכירי פעולה‪ .‬בחר תזכיר כדי להציג ולערוך‬
‫אותו‪.‬‬
‫הוספת יישומוני תזכיר פעולה במסך הבית‬
‫לאחר חיבור התזכיר‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על ‪ ,‬ולאחר מכן גרור את התזכיר לאזור ריק במסך‬
‫הבית‪ .‬היישומון תזכיר פעולה נוסף למסך הבית‪ ,‬ותוכל להציג ולערוך את התזכיר‪.‬‬
‫עריכת תזכיר כקובץ ‪S Note‬‬
‫כאשר אתה מחבר תזכיר‪ ,‬הקש על כדי לפתוח ‪ S Note‬ולערוך שם את התזכיר‪ .‬אותו צבע עט‬
‫שבו השתמשת ב תזכיר פעולה יוחל ב‪.S Note-‬‬
‫‪53‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫בחירה חכמה‬
‫אסוף את איזור התוכן הרצוי המופיע במסך באמצעות ‪ .S Pen‬תוכל לאסוף תוכן מדפי אינטרנט או‬
‫מוסיקה ווידאו במהלך נגינה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר ישנו תוכן אותו תרצה לאסוף‪ ,‬כגון חלק מדף אינטרנט‪ ,‬פתח את לוח פקודת אוויר והקש‬
‫על בחירה חכמה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫גרור את ‪ S Pen‬על פני התוכן שברצונך לאסוף‪.‬‬
‫שמור ב’אלבום‬
‫הדבקות‘‬
‫שתף באמצעות‬
‫אסוף‬
‫‪33‬‬
‫בחר אפשרות לשימוש עם הפריט האסוף‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שמור את הפריט ב אלבום הדבקות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שתף את הפריט עם אחרים‪.‬‬
‫ • ‪ :‬חילוץ טקסט מהפריט‪ .‬תוכל להעתיק את הטקסט המחולץ ללוח כתיבה או להכניס אותו‬
‫לתוך הודעות‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫חלץ טקסט‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שמור את הפריט ברשימת אוסף הפריטים כדי לאסוף עוד תוכן‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫איסוף פריטים מרובים‬
‫הקש על‬
‫הקש על‬
‫להוספת תוכן לרשימת הפריטים האסופים‪ ,‬לשימוש מאוחר יותר‪ .‬לאיסוף תוכן נוסף‪,‬‬
‫בחלון הקופץ של פריטים אסופים‪.‬‬
‫לצפיה בפריטים אסופים‪ ,‬הקש על חלון מוקפץ של פריטים אסופים‪ .‬תוכל לשתף‪ ,‬למחוק או לשמור‬
‫פריטים מרובים באותו זמן‪ .‬לבחירת פריט יחיד ברשימת הפריטים האסופים‪ ,‬הקש והחזק ממושכות‬
‫על פריט‪.‬‬
‫כדי למחוק פריטים אסופים‪ ,‬הקש על החלון הקופץ של רשימת הפריטים האסופים הקשה‬
‫ממושכת‪ ,‬וגרור אותה אל האפשרות מחק בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫חיתוך תמונה‬
‫השתמש ב‪ S Pen-‬לצייר צורה סגורה מסביב לאזור שאותו תרצה לשמור או לשתף‪ .‬תוכל לחתוך‬
‫חלק מהתמונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר ישנו תוכן אותו תרצה לצלם‪ ,‬כגון חלק מתמונה‪ ,‬פתח את לוח פקודת אוויר והקש על‬
‫חיתוך תמונה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫שרטט מסביב לאזור כדי לבחור אותו באמצעות ה‪.S Pen-‬‬
‫עצב מחדש את האיזור הנבחר על‪-‬ידי בחירה בסמל מעוצב בתפריט הכלים‪ ,‬או הקש על‬
‫לעיצוב את האיזור הנבחר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫‪33‬‬
‫בחר אפשרות לשימוש עם האיזור הנבחר‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שמור את האיזור הנבחר ב אלבום הדבקות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שתף את האיזור הנבחר עם אחרים‪.‬‬
‫כתיבה על המסך‬
‫לכוד צילומי מסך וכתוב או צייר עליהם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר ישנו תוכן אותו תרצה לצלם‪ ,‬כגון חלק מדף אינטרנט‪ ,‬פתח את לוח פקודת אוויר והקש‬
‫על כתיבה על המסך‪.‬‬
‫המסך הנוכחי נלכד באופן אוטומטי‪ ,‬וסרגל הכלים של העריכה יופיע במסך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫כתוב תזכיר על צילום המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר אפשרות לשימוש עם צילום המסך‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שתף את צילום המסך עם אחרים‪.‬‬
‫ • ‪ :‬שמור צילום מסך‪ .‬כדי להציג את צילום המסך שנשמר‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪,‬‬
‫והקש על גלריה ← ← גלריה ← ‪.Screenshots‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫‪S Note‬‬
‫מבוא‬
‫צור תזכירים מותאמים אישית באמצעות הקלטת מחשבותיך ורעיונותיך‪ .‬תוכל להוסיף קובצי‬
‫מולטימדיה וליצור הערות תמונה‪.‬‬
‫הפעלת ‪S Note‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על ‪ S Note‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫ביישומון ‪.S Note‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר סגנונות כיסוי‪ ,‬והקש על הבא‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר תבנית ברירת מחדל של הערות‪ ,‬והקש על הבא‪.‬‬
‫‪5 5‬בחר חשבון לסנכרן אתו הערות שלך‪ ,‬והקש על התחל‪.‬‬
‫קרא את המידע המופיע על המסך בנוגע ליישום והקש על הבא‪.‬‬
‫אם אתה לא מחובר לחשבון הנבחר‪ ,‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להיכנס לחשבון‪.‬‬
‫אם תסנכרן את ההערות שלך עם חשבון‪ ,‬תוכל להציג אותן במכשירים האחרים על‪-‬ידי רישום‬
‫החשבון במכשירים האחרים‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫שימוש ביישומון ‪S Note‬‬
‫תוכל להפעיל תכונות ‪ S Note‬מסוימות ישירות מהיישומון ‪.S Note‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על סמל ביישומון ‪.S Note‬‬
‫הפעל את ‪.S Note‬‬
‫הוסף תזכיר קולי‪.‬‬
‫צור הערה במצב כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫צור הערה במצב טקסט‪.‬‬
‫צור הערה לתמונה‪.‬‬
‫יצירת הערות‬
‫‪11‬‬
‫הקש על ‪ S Note‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬חבר הודעה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫ביישומון ‪.S Note‬‬
‫‪.‬‬
‫במסך ‪ ,Edge‬הקש על‬
‫באמצעות המקלדת‪.‬‬
‫כדי לכתוב או לצייר על המסך‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי להזין טקסט‬
‫שמור‬
‫מצב כתב‪-‬יד‬
‫מצב מחק‬
‫מצב טקסט‬
‫הערה לתמונה‬
‫בטל‪/‬בצע שוב‬
‫מצב ‪ S Pen‬ומצב אצבע‪/‬מצב‬
‫‪ S Pen‬בלבד‬
‫מצב בחירה‬
‫הוסף דף‬
‫אפשרויות נוספות‬
‫‪58‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫שינוי הגדרות העט‬
‫בעת כתיבה או ציור על המסך‪ ,‬הקש על‬
‫הקו או צבע העט‪.‬‬
‫במסך ‪ Edge‬פעם נוספת כדי לשנות את סוג העט‪ ,‬עובי‬
‫שמור את ההגדרה הנוכחית‬
‫כפרופיל עט‪.‬‬
‫פתח את רשימת פרופילי העט‬
‫המוגדרים מראש‪.‬‬
‫שנה את סוג העט‪.‬‬
‫שנה את עובי הקו‪.‬‬
‫בחר צבע חדש באמצעות בוחר‬
‫הצבעים‪.‬‬
‫שנה את צבע העט‪.‬‬
‫עט נובע‬
‫עט קליגרפיה‬
‫שימוש במחק הקווים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על אזור למחיקה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫במסך ‪.Edge‬‬
‫כל הקו באזור זה יימחק‪ .‬מחק הקווים מסוגל למחוק את ה‪ S Note-‬שלך קו אחר קו‪.‬‬
‫ •כדי למחוק רק את האזור שבו אתה נוגע ב‪ ,S Pen-‬הקש על ‪ ,‬ובטל את הבחירה‬
‫באפשרות מחק במשיכה‪ .‬תוכל לכוונן את גודל המחק על‪-‬ידי גרירת סרגל כוונון הגודל‪.‬‬
‫ •כדי לנקות את ההערה‪ ,‬הקש על נקה הכל‪.‬‬
‫גם עם מחק קטן יותר‪ ,‬ייתכן שעדיין לא תוכל למחוק את החלק הרצוי במדויק‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫עריכת הערות בכתב יד‬
‫ערוך הערות בכתב יד באמצעות מגוון אפשרויות עריכה‪ ,‬כגון גזירה‪ ,‬הזזה‪ ,‬שינוי גודל או המרה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הקלט הרצוי או שרטט קו סביבו כדי לבחור ולערוך אותו‪.‬‬
‫במסך ‪.Edge‬‬
‫אם ההערה מכילה כתב יד או ציור‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להעביר את הקלט למיקום אחר‪ ,‬בחר בקלט ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫כדי לשנות את גודל הקלט‪ ,‬בחר את הקלט וגרור את ידית המסגרת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫השתמש באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את מאפייני הקלט‪ ,‬כגון פריסה‪ ,‬גודל‪ ,‬צבע או עובי‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬מקד או המר כתב יד או ציורים‪.‬‬
‫ • ‪ :‬גזור את הקלט‪ .‬כדי להדביק את ההודעה במיקום אחר‪ ,‬הקש על המיקום והחזק אותו‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫ • ‪ :‬העתק את הקלט‪ .‬כדי להדביק את ההודעה במיקום אחר‪ ,‬הקש על המיקום והחזק‬
‫אותו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬מחק את הקלט‪.‬‬
‫מצב כתב‪-‬יד מוגדל‬
‫הקש על ← הצג 'הערה מוגדלת' וגרור את מסגרת ההגדלה על האזור‪ .‬האזור במסגרת ההגדלה‬
‫מופיע בחלון המוגדל בתחתית המסך‪ .‬תוכל להזין במדויק או לתקן את כתב היד‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫תיעוד רישום‬
‫תוכל לתעד את פעולותיך במהלך חיבור של הערות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על ← הקלטת תהליך הסקיצה‪.‬‬
‫וכתוב או צייר הערה‪.‬‬
‫הפעולות שלך מתועדות בזמן אמת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כדי לעצור את ההקלטה‪ ,‬הקש שוב על‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להציג את ההקלטה‪.‬‬
‫יצירת הערות תמונה‬
‫צור הערות באמצעות צילום תוכן ממגוון מקורות‪ ,‬כגון טקסט כתוב בכתב יד או ציורים‪ .‬תוכל להפעיל‬
‫את אפקט הערה תמונה כדי להקל על צפייה בטקסט מתוך תמונה בעזרת מחיקת הרקע‪.‬‬
‫שימוש במצב אוטומטי‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על ‪← S Note‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫←‬
‫במסך ‪.Edge‬‬
‫ביישומון ‪.S Note‬‬
‫‪22‬‬
‫התאם את קצוות נושא התמונה בתוך מסך תצוגה מקדימה‪.‬‬
‫שנה את מצב הצילום‪.‬‬
‫הפעל או כבה את המבזק‪.‬‬
‫נושא נבחר‬
‫פתח גלריה‪.‬‬
‫הצג או הסתר קווים מנחים‪.‬‬
‫צלם תמונה‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫‪33‬‬
‫כאשר הגבול מסביב לאובייקט מכחיל‪ ,‬הקש על‬
‫לצילום תמונה‪.‬‬
‫המכשיר מיישם את אפקט הערת התמונה באופן אוטומטי לתמונה ומכניס אותו לתוך ‪.S Note‬‬
‫‪44‬‬
‫ערוך את ההערה‪.‬‬
‫עם אפקט הערת תמונה‬
‫ללא אפקט הערת תמונה‬
‫שימוש במצב ידני‬
‫‪11‬‬
‫כדי לבחור תמונה השמורה במכשיר‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪3 3‬גרור את קצוות המסגרת לבחירת איזור‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪4 4‬ערוך אזורים להכנסה לתוך ‪.S Note‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה של הערת תמונה‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לעבור למצב ידני‪.‬‬
‫להתאמת הגודל של איזור מזוהה‪ ,‬גרור את המסגרת מסביב לאיזור‪.‬‬
‫הוסף ידנית אזור לזיהוי‪.‬‬
‫מחק את האזור‪.‬‬
‫גרור את המסגרת מסביב לאיזור‬
‫להתאמת הגודל של איזור מזוהה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הקש על‬
‫אפשר או בטל אפשרות אפקט‬
‫הערת תמונה‪.‬‬
‫כדי להוסיף את האזורים הנבחרים להערה‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫עריכת הערות תמונה‬
‫ערוך אזורים המוכנסים לתוך ‪.S Note‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש והחזק איזור והקש על המר לצורך עריכה‪.‬‬
‫טקסט התמונה באיזור יומר לתוך קוים צבועים עבורך לעריכה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר אפשרות עריכה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫ •‬
‫במסך ‪ Edge‬וצייר קו סביב האזור אותו תרצה לערוך‪.‬‬
‫‪ :‬שנה את מאפייני הקלט‪ ,‬כגון פריסה‪ ,‬גודל‪ ,‬צבע או עובי‪.‬‬
‫ • ‪ :‬גזור את הקלט‪ .‬כדי להדביק את ההודעה במיקום אחר‪ ,‬הקש על המיקום והחזק אותו‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫ • ‪ :‬העתק את הקלט‪ .‬כדי להדביק את ההודעה במיקום אחר‪ ,‬הקש על המיקום והחזק‬
‫אותו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬מחק את הקלט‪.‬‬
‫יצירת הערות עם תזכירים קוליים‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על ‪← S Note‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫← ← הוסף ← תזכיר קולי‪.‬‬
‫ביישומון ‪.S Note‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬קרא את המידע שעל‪-‬גבי המסך לגבי השימוש בתכונה זו‪ ,‬והקש על אישור‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על כדי להתחיל בהקלטה‪.‬‬
‫‪5 5‬דבר לתוך המיקרופון‪.‬‬
‫קרא והסכם לתאנים ולהתניות ולאחר מכן הקש על אני מסכים‪.‬‬
‫הקול שלך יומר לטקסט‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להוסיף את הטקסט המומר להערה‪.‬‬
‫אם שפת המערכת של התזכירים הקוליים אינה תואמת לשפה שאתה דובר‪ ,‬המכשיר‬
‫לא יזהה את קולך‪ .‬כדי לשנות את שפת המערכת של התזכיר הקולי‪ ,‬פתח את מסך כל‬
‫היישומים והקש רשמקול ← ← הגדרות ← שפה‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫אלבום הדבקות‬
‫אסוף תוכן ממקורות שונים כדי ליצור את אלבום ההדבקות הדיגיטלי שלך‪ .‬בעת הצפייה בדפי‬
‫אינטרנט או וידאו‪ ,‬תוכל לבחור ולהוסיף אזור רצוי לאלבומי הדבקות‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הצגת אלבומי הדבקות‬
‫בעת הפעלת יישום זה בפעם הראשונה או הפעלתו מחדש לאחר ביצוע של איפוס נתונים‪ ,‬קרא את‬
‫התנאים והסכם להם‪ ,‬ולאחר מכן הגדר אפשרות סנכרון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על אלבום הדבקות במסך כל היישומים‪.‬‬
‫כדי לבחור קטגוריה‪ ,‬ובחר אלבום הדבקות‪.‬‬
‫אם קיים קישור מתחת לתוכן אלבום ההדבקות‪ ,‬הקש על הקישור כדי לעבור למקור‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לערוך אותו‪.‬‬
‫תוכל להוסיף כותרת‪ ,‬טקסט‪ ,‬תזכירים או תגים לאלבום ההדבקות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את השינויים‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫שימוש ב‪S Pen-‬‬
‫מבוא‬
‫כתוב‪ ,‬צייר או בצע פעולות מגע עם ה‪ .S Pen-‬ניתן לגשת בקלות לתכונות נוספות על‪-‬ידי לחיצה על‬
‫לחצן ‪.S Pen‬‬
‫תצוגת אוויר‬
‫רחף מעל פריט במסך באמצעות ‪ S Pen‬כדי לבצע מגוון פונקציות‪.‬‬
‫צפייה בתצוגה מקדימה של מידע‬
‫הצבע על המסך כדי לראות תצוגה מקדימה של תוכן או כדי להציג מידע בחלון קופץ‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫שימוש בלחצן אוויר‬
‫ריחוף עם ‪ S Pen‬מעל פריטים ביישומים מסוימים‪ ,‬כגון גלריה ו וידאו‪ ,‬יציג לחצן אוויר בחלון‬
‫התצוגה המקדימה‪ .‬תוכל לבצע מגוון פעולות ישירות מחלון התצוגה המקדימה באמצעות לחצן‬
‫האוויר‪.‬‬
‫לחצן אוויר‬
‫את תכונה זו אינה מופעלת‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪← S Pen‬‬
‫תצוגת אוויר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג תצוגת אוויר כדי להפעילו‪.‬‬
‫בחירת עט‬
‫תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן ‪ ,S Pen‬גרור את ‪ S Pen‬מעל טקסט או רשימות פריטים כדי‬
‫לבחור בפריטים מרובים או טקסט‪ .‬תוכל גם להעתיק ולהדביק את הפריטים או הטקסט הנבחרים‬
‫ביישום אחר או לשתף אותם עם אחרים‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫ תונוכתונוכת‬
‫קלט ישיר של עט‬
‫מלא טפסים וכתוב הודעות בכתב היד שלך באמצעות ‪.S Pen‬‬
‫כתיבה בשדות טקסט‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫רחף עם ‪ S Pen‬מעל שדה טקסט‪.‬‬
‫כדי לפתוח את שדה כתב היד‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כתוב באמצעות ‪.S Pen‬‬
‫במהלך חיבור הודעה בהודעות‪ ,‬הקש על‬
‫ציור‪ .‬ציור יתווסף להודעה כקובץ מצורף‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בסיום‪ ,‬הקש על‬
‫בחלק העליון של שדה כתב היד כדי לעבור למצב‬
‫‪.‬‬
‫כתיבה ביישומים‬
‫באפשרותך לכתוב ישירות במסך באמצעות ‪ S Pen‬בעת השימוש בתכונות ויישומים מסוימים‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬תוכל להזין מספרים באמצעות מקשי החיוג או הגדר זמן התראה באמצעות כתיבה בשדה‬
‫כתב יד עם ה‪.S Pen -‬‬
‫אם תכונה זו אינה מופעלת‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪← S Pen‬‬
‫קלט ישיר של עט‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג קלט ישיר של עט כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫תנועות ושימושיות‬
‫תנועות ומחוות‬
‫טלטול עז של המכשיר‪ ,‬או חבטות עזות בו‪ ,‬עלולים לגרום לקלט לא מכוון‪ .‬יש לשלוט‬
‫בתנועות כהלכה‪.‬‬
‫שיחה ישירה‬
‫בעת הצגה של פרטי שיחות‪ ,‬הודעות או אנשי קשר‪ ,‬יש להרים את המכשיר ולהניחו ליד האוזן‬
‫לביצוע שיחה‪.‬‬
‫אם תכונה זו אינה פעילה‪ ,‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ←‬
‫שיחה ישירה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג שיחה ישירה כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫התראה חכמה‬
‫אם קיבלת במכשיר שיחות או הודעות שלא נענו‪ ,‬המכשיר יפעיל רטט כשתרים אותו‪.‬‬
‫תכונה זו עשויה שלא לפעול אם המסך פועל או אם המכשיר לא מונח על משטח שטוח‪.‬‬
‫אם תכונה זו אינה פעילה‪ ,‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ←‬
‫התראה חכמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג התראה חכמה כדי להפעילו‪.‬‬
‫השתק‪/‬השהה‬
‫הנחת כף היד על המסך‬
‫כסה את המסך בכף היד כדי להשתיק שיחות נכנסות או התראות‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫הפיכת המכשיר על פניו‬
‫הפוך את המכשיר על פניו כדי להשתיק שיחות נכנסות או התראות‪.‬‬
‫אם תכונה זו אינה פעילה‪ ,‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ←‬
‫השתק‪/‬השהה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג השתק‪/‬השהה כדי להפעילו‪.‬‬
‫החלק בעזרת כף היד ללכידה‬
‫הנח את צד ידך על המסך‪ ,‬והחלק אותה לרוחב המסך מימין לשמאל או להפך כדי לצלם תמונת‬
‫מסך‪ .‬כדי להציג את צילום המסך שנשמר‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על גלריה ← ←‬
‫גלריה ← ‪ .Screenshots‬לאחר צילום המסך‪ ,‬תוכל לערוך את התמונה ולשתף אותה עם אחרים‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫אם תכונה זו אינה פעילה‪ ,‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ←‬
‫החלק בעזרת כף היד ללכידה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג החלק בעזרת כף היד ללכידה‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫חלונות מרובים‬
‫מבוא‬
‫חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו‪-‬זמנית במסך מפוצל‪ .‬ניתן גם להריץ יישומים‬
‫מרובים באותו זמן בחלון קופץ‪.‬‬
‫חלונות מרובים במסך מפוצל‬
‫יישומים מסוימים‪ ,‬כגון מחשבון ו אנשי קשר‪ ,‬ניתנים לאתחול רק מחלונות קופצים כאשר‬
‫גוררים אותם ממגש החלונות המרובים אל המסך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש הקשה ממושכת על סמל יישום‪ ,‬וגרור אותו מהמגש למסך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור סמל יישום‬
‫הקש הקשה ממושכת על‬
‫כדי לפתוח את מגש החלונות המרובים‪.‬‬
‫נוסף למיקום חדש על המסך‪.‬‬
‫יישומים עם הסמל ניתן להפעיל בו‪-‬זמנית בחלון נפרד על אותו מסך‪ .‬הקש על היישום‬
‫המסומן בסמל ‪ ,‬וגרור אותו למיקום חדש כדי לפתוח את היישום בשני החלונות‪ .‬לפתיחה של‬
‫היישום סימולטנית בחלון מוקפץ‪ ,‬הקש על היישום והקש על ‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫הפעלת חלונות מרובים מרשימת יישומים אחרונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק מעלה או מטה‪ ,‬והקש על‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להפעיל יישום בחלונות מרובים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר יישום נוסף להפעלה בחלונות מרובים‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות 'חלונות מרובים'‬
‫בעת שימוש ביישום חלונות מרובים‪ ,‬בחר חלון יישום והקש על המעגל שבין חלונות היישומים כדי‬
‫לעבור לאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪72‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫ •‬
‫‪ :‬החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫ • ‪ :‬גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר‪ .‬בחלון הנבחר‪ ,‬הקש על פריט‬
‫מסוים והחזק‪ ,‬וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון אחר‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור לסמל הצף‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור לתצוגת מסך מלא‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סגור את החלון‪.‬‬
‫שיתוף תוכן בין חלונות יישום‬
‫ניתן לשתף בקלות תוכן בין יישומים‪ ,‬כגון דוא"ל ו‪-‬דפדפן‪ ,‬על‪-‬ידי גרירה ושחרור של התוכן‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את דוא"ל ו דפדפן בחלונות מרובים‪.‬‬
‫ניתן גם להפעיל אותם בחלונות קופצים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 3 3‬בחלון האינטרנט‪ ,‬הקש על טקסט או תמונה מסוימת והחזק‪ ,‬וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון‬
‫הקש על המעגל שבין חלונות היישומים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הדוא"ל‪.‬‬
‫הפריט הנבחר יוכנס לתוך חלון הדוא"ל‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫‪.‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫התאמת גודל החלון‬
‫לכוונון גודל החלונות‪ ,‬גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫אם תכונת החלונות המרובים אינה פעילה‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות‬
‫← חלונות מרובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג חלונות מרובים כדי להפעילו‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חלונות מרובים כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫הקפצת חלונות מרובים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור למטה באלכסון מהקצה שמאלי עליון‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הפעל יישום לשימוש בחלון מוקפץ‪.‬‬
‫מסך היישום יופיע בחלון מוקפץ‪.‬‬
‫הזז תוכן‪.‬‬
‫עבור לסמל הצף‪.‬‬
‫סגור את החלון‪.‬‬
‫עבור לתצוגת מסך מלא‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫הזזה או סגירה של חלונות מוקפצים‬
‫כדי להזיז חלון מוקפץ‪ ,‬הקש על המעגל בחלון‪ ,‬וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫כדי לסגור את החלון‪ ,‬הקש על העיגול שבקצה העליון של החלון והקש‬
‫‪.‬‬
‫הפעלת חלונות מוקפצים מחלונות מרובים במסך מפוצל‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש הקשה ממושכת על המעגל שבין חלונות היישום‪.‬‬
‫במסך החלונות המרובים במסך מפוצל‪ ,‬הקש על חלון יישום כדי להפעיל אותו בחלון מוקפץ‪.‬‬
‫היישום הנבחר יופעל בחלון מוקפץ‪.‬‬
‫הפעלת חלונות מוקפצים ממגש החלונות המרובים‬
‫כדי לפתוח את מגש החלונות המרובים‪ .‬במגש החלונות המרובים‪,‬‬
‫הקש הקשה ממושכת על‬
‫הקש על חלון יישום כדי להפעיל אותו בחלון מוקפץ‪.‬‬
‫אם תכונת החלונות המרובים אינה פעילה‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות‬
‫← חלונות מרובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג חלונות מרובים כדי להפעילו‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חלונות מרובים כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫פעולה ביד אחת‬
‫מבוא‬
‫ניתן לעבור למצב תפעול ביד אחת להפעלה נוחה של המכשיר ביד אחת‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תצוגה וטפטים ← פעולה ביד אחת‪.‬‬
‫הקטנת המסך‬
‫הקש על צמצם גודל מסך‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג צמצם גודל מסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי לעבור למצב תפעול ביד אחת‪ ,‬החזק את המכשיר ביד אחת‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור במהירות את‬
‫אגודלך מקצה המסך למרכז המסך וחזרה‪.‬‬
‫הזנה ביד אחת‬
‫הקש על הזנה ביד אחת ולאחר מכן הקש על המתג הזנה ביד אחת כדי להפעילו‪.‬‬
‫הקש על או כדי לכוונן את המיקום של מקשי החיוג‪ ,‬הלחצנים בשיחה ולוחות קלט אחרים‪,‬‬
‫לגישה קלה ביד אחת‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫חלונית מקשי הצד‬
‫הקש על חלונית מקשי הצד‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג חלונית מקשי הצד כדי להפעילו‪.‬‬
‫השתמש במכשיר שלך בקלות יתרה עם יד אחת באמצעות המקש 'אחרונים'‪,‬לחצן בית‪ ,‬והמקש‬
‫'חזרה' ומאפיינים נבחרים אחרים כלחצנים בצד המסך‪.‬‬
‫הגדלת רגישות מסך המגע‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להפעיל את המסך כאשר אתה לובש כפפות‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תצוגה וטפטים‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה הגדל את‬
‫רגישות המגע‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על רגישות מגע כדי להפעיל את‬
‫התכונה‪.‬‬
‫ •יש להשתמש בכפפות עור לשיפור הזיהוי בעת נגיעה במסך‪ .‬ייתכן שסוגי חומרים אחרים‬
‫לא יזוהו‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תפעל כראוי בעת השימוש ב‪.S view-‬‬
‫לקבלת תוצאות מיטביות‪ ,‬בעת שימוש בכפפות‪ ,‬יש להקיש על המסך בחוזקה‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫התאמה אישית‬
‫ניהול מסכי הבית וכל היישומים‬
‫ניהול מסך הבית‬
‫הוספת פריטים‬
‫הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך כל היישומים‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומונים‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית‪ ,‬הקש על ווידג'טים‪ ,‬הקש‬
‫ממושכות על יישומון‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית‪.‬‬
‫הזזה והסרה של פריטים‬
‫הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫כדי להסיר פריט‪ ,‬הקש עליו והחזק‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור אותו אל האפשרות הסר בחלק העליון של‬
‫המסך‪.‬‬
‫יצירת תיקייה‬
‫‪11‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישום והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות צור תיקייה בחלק‬
‫העליון של המסך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫הזן שם לתיקייה‪.‬‬
‫‪ ,‬בחר יישומים להעברה אל התיקייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫ניהול לוחות‬
‫הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית כדי להוסיף‪ ,‬להזיז או להסיר לוח‪.‬‬
‫כדי להוסיף לוח‪ ,‬החלק שמאלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להזיז לוח‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להסיר לוח‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות הסר‬
‫בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫כדי להגדיר לוח כמסך הבית הראשי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫ניהול מסך כל היישומים‬
‫שינוי שיטת המיון‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על ← מיין לפי‪ ,‬ובחר שיטת מיון‪.‬‬
‫הזזת פריטים‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על ← עריכה‪ .‬הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫כדי להעביר פריט אל לוח חדש‪ ,‬גרור אותו אל האפשרות צור דף בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫יצירת תיקיות‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על ← צור תיקייה‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש על ← עריכה‪ ,‬הקש ממושכות על יישום‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות‬
‫צור תיקייה בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫הזן שם לתיקייה‪.‬‬
‫‪ ,‬סמן יישומים להעברה אל התיקייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫הגדרת טפט ורינגטונים‬
‫הגדרת טפט‬
‫הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית או מסך הנעילה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על טפטים‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תצוגה וטפטים ← טפט‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬החלק שמאלה או ימינה‪ ,‬ובחר מהתמונות המוצגות בחלק התחתון של המסך‪.‬‬
‫בחר מסך לשינוי או להחלת הטפט‪.‬‬
‫כדי לבחור תמונות שצולמו במצלמת המכשיר או תמונות אחרות‪ ,‬הקש על מתוך 'גלריה'‪.‬‬
‫אם אתה מגדיר את הטפט של מסך הנעילה‪ ,‬תוכל לבחור תמונות מקטיגוריות טפטים שונות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על הגדר כטפט או על שמור‪.‬‬
‫התמונה הנבחרת תוגדר כטפט עבור מסך הבית או המסך הנעול‪.‬‬
‫הגדרה של מסך נעילה דינמי‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להגדיר את הטפט של המסך הנעול כך שישתנה באופן אוטומטי לפי‬
‫ההגדרות שלך‪ ,‬המיקום שלך ומזג האוויר וכן תחומי העניין שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על טפטים‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תצוגה וטפטים ← טפט‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על מסך נעילת‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫‪33‬‬
‫בחר אפשרות טפט‪.‬‬
‫ •מתוך 'גלריה'‪ :‬בחר תמונות מה גלריה‪ .‬המכשיר יציג את התמונות במסך הנעול במרווח‬
‫הזמן שקבעת‪.‬‬
‫ •מזג אוויר חי‪ :‬המכשיר יציג תמונות באיכות גבוהה במסך הנעול בהתאם לזמן‪ ,‬למזג האוויר‬
‫ולמידע המיקום שלך‪.‬‬
‫ •תחומי העניין שלי‪ :‬בחר קטגוריות המעניינות אותך‪ .‬המכשיר יציג תמונות באיכות גבוהה‬
‫במסך הנעול בהתאם לתחומי העניין שלך‪.‬‬
‫ •ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תפעל כראוי‪ ,‬תלוי באזור שלך‪.‬‬
‫החלפת צלצולים‬
‫החלף את הצלצולים לקבלת שיחות נכנסות והתראות‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← צליל‪.‬‬
‫כדי להגדיר צלצול לשיחות נכנסות‪ ,‬הקש על צלצולים‪ ,‬בחר צלצול‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪ .‬כדי‬
‫להשתמש בשיר המאוחסן במכשיר או בחשבון שלך כצלצול‪ ,‬הקש על הוספה‪.‬‬
‫כדי להגדיר צלצול להתראות‪ ,‬הקש על הודעות‪ ,‬בחר צלצול‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫שינוי שיטת הנעילה של המסך‬
‫ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה של אחרים למידע האישי שלך‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיטה‬
‫לנעילת המסך‪ .‬לביטול נעילה של המכשיר‪ ,‬נדרש קוד ביטול נעילה‪.‬‬
‫אם שכחת את קוד ביטול הנעילה‪ ,‬הבא את המכשיר למרכז שירות של ‪ Samsung‬לצורך‬
‫איפוס‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫דפוס‬
‫שרטט דפוס ביטול נעילה על‪-‬ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות‪ ,‬ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם‬
‫נוספת לצורך אימות‪ .‬הגדר קוד ‪ PIN‬לצורך גיבוי‪ ,‬לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס‬
‫ביטול הנעילה‪.‬‬
‫‪PIN‬‬
‫קוד ‪ PIN‬כולל ספרות בלבד‪ .‬הזן לפחות ארבע ספרות‪ ,‬ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת‬
‫לצורך אימות‪.‬‬
‫סיסמה‬
‫סיסמה כוללת תווים וספרות‪ .‬הזן לפחות ארבעה תווים‪ ,‬כולל מספרים וסמלים‪ ,‬ולאחר מכן הזן את‬
‫הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות‪.‬‬
‫טביעת אצבע‬
‫הכנס את טביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסך‪ .‬ראה סורק טביעת אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫המקומות שלי‬
‫גש בקלות למאפיינים שימושיים המקושרים עם המקומות שהנך נמצא בהם באופן תדיר על‪-‬ידי זיהוי‬
‫אוטומטי של המיקום שלך‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫הוספת יישומון 'המקומות שלי'‬
‫כדי להוסיף יישומון‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית‪ ,‬הקש על ווידג'טים‪ ,‬הקש ממושכות‬
‫על היישומון המקומות שלי‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית‪.‬‬
‫הגדרת מידע מקום‬
‫בעת ביקור במקום עם מידע מיקום שהוגדר מראש‪ ,‬המכשיר יזהה את מיקומך באופן אוטומטי ויציג‬
‫קיצורים למאפיינים מוגדרים מראש‪ .‬המכשיר מיישם את גם ההגדרות שלך למקום‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬ביישומון המקומות שלי‪ ,‬בחר שם מקום להגדרת מידע מיקום וקיצורי דרך‪ .‬לדוגמא‪ ,‬הקש על‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומון המקומות שלי‪.‬‬
‫בית להגדיר מידע מיקום לבית שלך‪.‬‬
‫המיקום הנוכחי שלך יופיע תחת כתובת ושיטת זיהוי‪ .‬לחיפוש אוטומטי של המיקום שלך שוב‪,‬‬
‫הקש על ‪.‬‬
‫לחיפוש ידני אחר מיקום‪ ,‬הכנס כתובת או מילת חיפוש בשדה החיפוש והקש על‬
‫‪.‬‬
‫ודא שהמכשיר מחובר ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית לחיפוש אוטומטי של המיקום הנוכחי‬
‫שלך‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬במסך ניהול קיצורי הדרך‪ ,‬הקש על נהל‪.‬‬
‫כדי להוסיף או למחוק קיצורי דרך אל יישומים ותכונות שונים‪.‬‬
‫או‬
‫‪5 5‬הקש על‬
‫הקש על הבא‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הקש על אישור‪.‬‬
‫היישומון המקומות שלי מופיע על מסך הבית יחד עם הגדרות המיקום שלך‪ .‬לשינוי הגדרות‬
‫← הגדרות מותאמות אישית‪.‬‬
‫נוספות‪ ,‬כגון מצב צליל או רשת‏‪ Wi-Fi‬הקש על‬
‫הגדרת מידע מיקום נוסף‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש‬
‫ביישומון המקומות שלי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫ובחר מקום אחר מרשימת המקומות‪.‬‬
‫כדי להוסיף עוד מקומות לרשימת המיקומים‪ ,‬הקש על נהל מקומות ←‬
‫‪33‬‬
‫לחיפוש אוטומטי של המיקום שלך שוב‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫או קבל נתוני מיקום‪.‬‬
‫לחיפוש ידני אחר מיקום‪ ,‬הכנס כתובת או מילת חיפוש בשדה החיפוש והקש על‬
‫‪84‬‬
‫‪.‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬הקש על‬
‫‪6 6‬הקש על‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫או‬
‫כדי להוסיף או למחוק קיצורי דרך לתכונות ויישומים שונים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כאשר אתה מבקר במקום שהוספת‪ ,‬מידע המיקום שהוגדר מראש יופיע ביישומון המקומות‬
‫← הגדרות מותאמות‬
‫שלי‪ .‬לשינוי הגדרות נוספות‪ ,‬כגון מצב צליל או רשת‏‪ Wi-Fi‬הקש על‬
‫אישית‪.‬‬
‫סורק טביעת אצבע‬
‫מבוא‬
‫על מנת שזיהוי טביעת אצבע יפעל‪ ,‬מידע טביעת האצבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך‪.‬‬
‫לאחר הרישום‪ ,‬ניתן להגדיר את המכשיר לשימוש בטביעת האצבע עבור המאפיינים הבאים‪:‬‬
‫ •נעילת מסך‬
‫ •כניסת רשת‬
‫ •אמת חשבון ‪Samsung‬‬
‫ •שלם עם ‪PayPal‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע‬
‫כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר‪ ,‬שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על‬
‫ביצועי התכונה‪:‬‬
‫ •מקש הבית מכיל חיישן לזיהוי טביעת אצבע‪ .‬ודא שמקש הבית לא נשרט או נפגם עקב מגע עם‬
‫חפצי מתכת כגון מטבעות‪ ,‬מפתחות או שרשראות‪.‬‬
‫ •מגן המסך המסופק עם המכשיר עשוי לגרום לתקלות בחיישן זיהוי טביעות האצבע‪ .‬הסר את‬
‫מגן המסך לשיפור הרגישות בזיהוי טביעות אצבע‪.‬‬
‫ •ודא שאזור זיהוי טביעת האצבע נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות‪.‬‬
‫ •המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות‪.‬‬
‫ •כדי לשפר את ביצועי הזיהוי‪ ,‬רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדירות‬
‫הגבוהה ביותר לביצוע משימות במכשיר‪.‬‬
‫ •אל תגרור את אצבעך בצורה מהירה או איטית מדי‪ .‬גרור את אצבעך במהירות מתונה על מנת‬
‫לאפשר למכשיר לזהות אותה‪.‬‬
‫ •בסביבות יבשות‪ ,‬עלול להיווצר במכשיר חשמל סטטי‪ .‬הימנע משימוש בתכונה זו בסביבות‬
‫יבשות‪ ,‬או בצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש בתכונה על‪-‬ידי מגע בעצם מתכתי‪.‬‬
‫הכנסת טביעות אצבע‬
‫אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יזהה את‬
‫טביעות האצבע‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬קרא את המידע המופיע על‪-‬גבי המסך‪ ,‬והקש על אישור‪.‬‬
‫‪3 3‬הנח את אצבעך באזור הזיהוי של טביעות האצבע בחלקו התחתון של מרכז המסך‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← מנהל טביעות האצבע‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫‪44‬‬
‫הקש על המסך באזור טביעת האצבע והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור את אצבעך כלפי מטה מעל‬
‫ללחצן הבית‪.‬‬
‫חזור על פעולה זו עם אותה אצבע עד לרישום טביעת האצבע‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הקש על סיום כדי לסיים את סריקת טביעת האצבע‪ .‬או‪ ,‬הקש על הירשם לביצוע רישום של‬
‫טביעת אצבע נוספת‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫כאשר מופיע מסך מוקפץ המבקש ממך לרשום סיסמת גיבוי‪ ,‬הזן את סיסמת הגיבוי‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המשך‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫הזן שוב את סיסמת הגיבוי כדי לאמת‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בסיסמת הגיבוי במקום לסרוק את טביעות האצבע‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫כאשר מופיע חלון מוקפץ לנעילה באמצעות טביעת אצבע‪ ,‬הקש על אישור‪ .‬תוכל להשתמש‬
‫בטביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסך‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫ביטול רישום של טביעות אצבע‬
‫תוכל לבטל את הרישום של טביעות האצבע שלך באמצעות מנהל טביעות האצבע‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫והזן את סיסמת הגיבוי‪.‬‬
‫‪2 2‬סרוק טביעת אצבע רשומה‪ ,‬או הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על ← בחר‪.‬‬
‫‪4 4‬סמן טביעות אצבע לביטול הרישום‪ ,‬והקש על ‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← מנהל טביעות האצבע‪.‬‬
‫שינוי סיסמת הגיבוי‬
‫ניתן לשנות את הסיסמה המשמשת אותך כחלופה לסריקת טביעות אצבע‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סרוק טביעת אצבע רשומה‪ ,‬או הקש על‬
‫‪3 3‬הזן סיסמה חדשה והקש על המשך‪.‬‬
‫‪4 4‬הזן שוב את הסיסמה והקש על אישור‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← החלף סיסמת גיבוי‪.‬‬
‫והזן את סיסמת הגיבוי‪.‬‬
‫אימות סיסמה של חשבון ‪Samsung‬‬
‫השתמש בטביעות אצבע כדי לאמת את הסיסמה של חשבון ‪ Samsung‬שלך‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בטביעת אצבע במקום להזין את הסיסמה שלך‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬בעת רכישת תוכן מ‪.GALAXY Apps-‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← אמת חשבון סמסונג‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המתג אמת חשבון סמסונג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫שימוש בטביעות אצבע לצורך כניסה לחשבונות‬
‫באפשרותך להשתמש בטביעות אצבע כדי להיכנס לדפי אינטרנט התומכים בשמירת סיסמה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← כניסה לאינטרנט‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש על המתג כניסה לאינטרנט כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך‪ ,‬ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה לדף האינטרנט‪.‬‬
‫‪4 4‬סמן את האפשרות היכנס באמצעות טביעות האצבעות שלך‪ ,‬והקש על זכור‪.‬‬
‫פתח את דף האינטרנט שאליו אתה רוצה להיכנס באמצעות טביעת אצבע‪.‬‬
‫תוכל להשתמש בטביעת האצבע שלך לאימות החשבון והסיסמה שלך כדי להיכנס לדף‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫שימוש בטביעות אצבע לרכישה באמצעות ‪PayPal‬‬
‫באפשרותך לערוך רכישות באמצעות סריקת טביעות האצבע שלך‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן את האפשרויות ‪ FIDO Ready™ support‬ו‪ ,PayPal-‬ולאחר מכן הקש על ‪.Install‬‬
‫‪3 3‬בסיום ההתקנה‪ ,‬הקש על ‪.Link PayPal account‬‬
‫‪4 4‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להיכנס לחשבון ה‪ PayPal-‬ולרשום את טביעות האצבע‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← ‪.Pay with PayPal‬‬
‫שלך‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫מצב פרטי‬
‫מבוא‬
‫הסתר תוכן אישי במכשיר שלך‪ ,‬כדי למנוע גישה אליו מצד אחרים‪.‬‬
‫במצב פרטי‪ ,‬תוכל להסתיר פריטים בגלריה‪ ,‬וידאו‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬רשמקול‪ ,‬הקבצים שלי‪ ,‬ו‪.S Note-‬‬
‫הגדרת מצב פרטי‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬קרא את ההוראות המופיעות במסך‪ ,‬והקש על הבא‪.‬‬
‫‪3 3‬קרא את המידע שעל‪-‬גבי המסך לגבי השימוש בתכונה זו‪ ,‬והקש על הבא‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על התחל‪ ,‬בחר שיטת גישה למצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מצב פרטי‪.‬‬
‫להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫כאשר החלון המוקפץ של נעילת המסך מופיע לאחר ההגדרה‪ ,‬הקש על אישור כדי לשנות את‬
‫שיטת נעילת המסך‪ ,‬או הקש על דלג‪.‬‬
‫מצב פרטי מופעל‪ ,‬והסמל‬
‫מופיע בשורת המצב‪.‬‬
‫הסתרת תוכן‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר פריט‪ ,‬והקש על‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הפעל יישום כדי להסתיר פריטים‪.‬‬
‫← העבר לתיקייה פרטי‪.‬‬
‫המשך לצעדים הבאים‪ ,‬אם מצב פרטי מופעל‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫קרא את המידע המופיע על‪-‬גבי המסך‪ ,‬והקש על אישור‪.‬‬
‫הפריטים הנבחרים יועברו אל התיקייה הפרטית‪ ,‬וייעלמו מהמסך‪.‬‬
‫אם תסתיר פריט ומצב פרטי אינו מופעל‪ ,‬העבודה במצב פרטי תתאפשר בעת העברת‬
‫הפריט הנבחר אל התיקייה הפרטית‪ ,‬ואפשרות זו תתבטל שוב עם סיום ההעברה‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫צפייה בתוכן מוסתר‬
‫ניתן לצפות בפריטים מוסתרים רק כאשר מצב פרטי מופעל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מצב פרטי‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על מצב פרטי כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הקבצים שלי ← פרטי‪.‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫כל הפריטים שהועברו במצב פרטי יופיע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫ביטול הסתרת תוכן‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← הסר מרשימת פרטי‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר תיקייה שאליה יועברו הפריטים‪.‬‬
‫בתיקייה הפרטית‪ ,‬בחר קבצים שאת הסתרתם ברצונך לבטל‪.‬‬
‫הפריטים יועברו אל התיקייה הנבחרת‪.‬‬
‫מצב קל‬
‫מצב קל מספק חוויית משתמש קלה יותר באמצעות שימוש בפריסת מסך פשוטה יותר ובסמלים‬
‫גדולים יותר במסך הבית‪.‬‬
‫מעבר למצב קל‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן יישומים להחלת פריסה פשוטה יותר‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על בצע‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מצב קל ← מצב קל‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫חזרה למצב רגיל‬
‫הנע את אצבעך לצדו השמאלי של מסך הבית והקש על הגדרות קלות ← מצב קל ← מצב רגיל‬
‫← בצע‪.‬‬
‫העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫שימוש בחשבונות גיבוי‬
‫ניתן להעביר נתוני גיבוי מהמכשיר הקודם למכשיר החדש באמצעות חשבון ‪ Google‬או ‪Samsung‬‬
‫שלך‪ .‬ראה גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף‪.‬‬
‫שימוש ב‪Samsung Smart Switch-‬‬
‫באפשרותך להעביר נתונים מהמכשיר הקודם למכשיר חדש באמצעות ‪ .Smart Switch‬לפרטים‬
‫נוספים‪ ,‬בקר ב‪.www.samsung.com/smartswitch-‬‬
‫‪ Samsung Smart Switch‬לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים‪.‬‬
‫שימוש ב‪Smart Switch Mobile-‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להעביר נתונים מהאייפון או ממכשיר אנדרואיד קודם למכשירך החדש‪ .‬ניתן‬
‫להוריד את היישום מ‪ GALAXY Apps-‬או מ‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במכשיר‪ ,‬בחר אחת מהאפשרויות בהתאם לסוג המכשיר הקודם ועקוב אחרי ההוראות‬
‫במכשיר‪ ,‬הקש על ‪.Smart Switch Mobile‬‬
‫המופיעות על המסך‪.‬‬
‫אם המכשיר הקודם שלך הוא מכשיר אנדרואיד‪ ,‬ודא שהיישום ‪ Smart Switch Mobile‬מותקן‬
‫במכשיר‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרה‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫שימוש ב‪ Smart Switch-‬עם מחשבים‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לייבא את גיבוי הנתונים שלך (ממכשירים ניידים של היצרן שנבחר)‬
‫מהמחשב למכשיר‪ .‬ניתן להוריד את היישום מ‪.www.samsung.com/smartswitch-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במחשב‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫‪3 3‬חבר את המכשיר הנוכחי שלך למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪4 4‬במחשב‪ ,‬לחץ על היצרן של המכשיר הקודם‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להעביר‬
‫גבה במחשב את הנתונים ממכשיר קודם‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬צור קשר עם יצרן המכשיר‪.‬‬
‫את הנתונים אל המכשיר שלך‪.‬‬
‫שימוש ב‪Samsung Kies-‬‬
‫יבא מהמחשב את גיבוי הנתונים שלך באמצעות ‪ Samsung Kies‬על מנת לשחזר את הנתונים‬
‫במכשירך‪ .‬ניתן גם לגבות את הנתונים למחשב באמצעות ‪ .Samsung Kies‬ראה התחברות עם‬
‫‪ Samsung Kies‬למידע נוסף‪.‬‬
‫הגדרת חשבונות‬
‫הוספת חשבונות‬
‫לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום‪ .‬צור חשבונות משתמש להנאה‬
‫מחוויית שימוש מיטבית במכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר שירות חשבון‪.‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך‪ ,‬בחר חשבון‪ ,‬וסמן פריטים לסינכרון‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫הסרת חשבונות‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות‪ ,‬בחר שם חשבון תחת החשבונות שלי‪ ,‬בחר‬
‫בחשבון שאותו ברצונך להסיר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ← הסר חשבון‪.‬‬
‫רישום חשבונות ‪Samsung‬‬
‫לשימוש ביישומי ‪ Samsung‬מסוימים‪ ,‬דרוש לך חשבון ‪ .Samsung‬בחשבון ‪ Samsung‬שלך‪,‬‬
‫תוכל לגבות או לשחזר נתונים שנשמרו במכשיר‪ .‬רשום את חשבון ה‪ Samsung-‬שלך עם המכשיר‪,‬‬
‫לשימוש נוח בשירותי ‪.Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על חשבון סמסונג‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הכנס‪.‬‬
‫‪4 4‬הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה של חשבונך‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הכנס‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫לאחר הרישום של חשבון ‪ ,Samsung‬תוכל להשתמש ביישומים שעבורם דרוש חשבון ‪Samsung‬‬
‫ללא צורך בהליך הכניסה‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫טלפון ואנשי קשר‬
‫טלפון‬
‫מבוא‬
‫בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו‪.‬‬
‫ביצוע שיחות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על לוח מקשים והזן מספר טלפון‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על כדי לבצע שיחה קולית‪ ,‬או הקש על‬
‫הקש על‬
‫במסך הבית‪.‬‬
‫כדי לבצע שיחת וידאו‪.‬‬
‫הצג אנשי קשר מועדפים‪.‬‬
‫הצג יומני שיחות והודעות‪.‬‬
‫הצג את רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫הזן את המספר באמצעות לוח‬
‫המקשים‪.‬‬
‫הוסף את המספר לרשימת אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הצג את מספר הטלפון בתצוגה‬
‫מקדימה‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫רשק ישנאו ןופלט‬
‫ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר‬
‫הקש על יומן שיחות או אנשי קשר‪ ,‬ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי‬
‫לבצע שיחה‪.‬‬
‫ביצוע שיחות מרשימת המועדפים‬
‫בחר איש קשר‪ ,‬והקש על‬
‫כדי להוסיף את איש הקשר לרשימת אנשי הקשר המועדפים‪.‬‬
‫פתח את מסך המועדפים‪ ,‬ובחר איש קשר לביצוע שיחה‪.‬‬
‫ביצוע שיחה בינלאומית‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ 0‬והחזק‪ ,‬עד להופעת הסימן ‪ .+‬הזן את קוד הארץ‪ ,‬קוד האזור ומספר הטלפון‪ ,‬ולאחר‬
‫הקש על לוח מקשים‪.‬‬
‫מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫רשק ישנאו ןופלט‬
‫קבלת שיחות‬
‫מענה לשיחה‬
‫ •כשהמסך הראשי כבוי‪:‬‬
‫המסך הראשי ידלק והתראת שיחה תופיע עליו‪ .‬כדי לענות לשיחה‪ ,‬גרור את‬
‫הגדול‪.‬‬
‫אל מחוץ לעיגול‬
‫ •כשהמסך הראשי דולק או כאשר יישום מופעל‪:‬‬
‫התראת שיחה תופיע על מסך ‪ .Edge‬כדי לענות לשיחה‪ ,‬גרור את‬
‫‪.‬‬
‫דחיית שיחה‬
‫ •כשהמסך הראשי כבוי‪:‬‬
‫המסך הראשי ידלק והתראת שיחה תופיע עליו‪ .‬כדי לדחות לשיחה‪ ,‬גרור את‬
‫לעיגול הגדול‪.‬‬
‫אל מחוץ‬
‫ •כשהמסך הראשי דולק או כאשר יישום מופעל‪:‬‬
‫התראת שיחה תופיע על מסך ‪ .Edge‬כדי לדחות לשיחה‪ ,‬גרור את‬
‫‪.‬‬
‫שיחות שלא נענו‬
‫מופיע בשורת המצב ובמסך ‪ .Edge‬פתח את לוח‬
‫אם התקבלה שיחה שלא נענתה‪ ,‬הסמל‬
‫במסך ‪ Edge‬כדי להציג את רשימת השיחות שלא נענו‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך‬
‫ההתראות או הקש על‬
‫הבית‪ ,‬הקש על ← יומן שיחות כדי להציג את השיחות שלא נענו‪.‬‬
‫ •לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה‪.‬‬
‫ •כדי ליצור הודעות דחייה שונות‪ ,‬פתח את מסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫שיחה ← דחיית שיחה ← הגדר הודעות דחיית שיחה ← ‪.‬‬
‫אפשרויות בזמן שיחה‬
‫במהלך שיחה קולית‬
‫זמינות הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגבר את עוצמת הקול‪.‬‬
‫ •הוסף שיחה‪ :‬חייג למספר נוסף‪.‬‬
‫ •לוח מקשים‪ :‬פתח את לוח המקשים‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫← ← הגדרות ←‬
‫רשק ישנאו ןופלט‬
‫ •סי' שיחה‪ :‬סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫ •רמקול‪ :‬הפעל או השבת את הרמקול‪ .‬במהלך השימוש ברמקול‪ ,‬יש לדבר לתוך המיקרופון‬
‫שבחלקו העליון של המכשיר ולהרחיק את המכשיר מהאוזניים‪.‬‬
‫ •השתק‪ :‬כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫ •‪ :Bluetooth‬עבור לאוזניית ‪ ,Bluetooth‬אם מחוברת למכשיר‪.‬‬
‫במהלך שיחת וידאו‬
‫הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •החלף מצלמה‪ :‬עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית‪.‬‬
‫ •השתק‪ :‬כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫ •סי' שיחה‪ :‬סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫ניתן לבצע שיחת וידאו תוך שימוש בשתי המצלמות בו‪-‬זמנית למשך עד ‪ 3‬דקות‪ .‬לאחר‬
‫‪ 3‬דקות‪ ,‬המכשיר יכבה את המצלמה האחורית למיטוב הביצועים‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫מבוא‬
‫צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר‬
‫העברת אנשי קשר ממכשירים אחרים‬
‫ניתן להעביר אנשי קשר ממכשירים אחרים למכשירך‪ .‬ראה העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫יצירת אנשי קשר באופן ידני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫ובחר מיקום אחסון‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫רשק ישנאו ןופלט‬
‫‪33‬‬
‫הזן פרטי איש קשר‪.‬‬
‫ •‬
‫ •‬
‫‪44‬‬
‫‪ :‬הוסף תמונה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬הוסף או מחק שדה פרטי קשר‪.‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫כדי להוסיף מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים‪ ,‬הקש על לוח מקשים‪ ,‬הזן את‬
‫המספר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על האפשרות הוסף לאנשי קשר‪.‬‬
‫כדי להוסיף מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר משיחות או הודעות שהתקבלו‪ ,‬הקש על יומן שיחות‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על תמונת איש הקשר‪.‬‬
‫חיפוש אנשי קשר‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫ •גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה הימני של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה‬
‫במהירות‪.‬‬
‫ •הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר‪ ,‬ולאחר מכן הזן קריטריונים‬
‫לחיפוש‪.‬‬
‫לאחר בחירת איש קשר‪ ,‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף לאנשי הקשר המועדפים‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬בצע שיחה קולית או שיחת וידאו‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫הודעות ודוא"ל‬
‫הודעות‬
‫מבוא‬
‫שלח הודעות טקסט (‪ )SMS‬או הודעות מולטימדיה (‪ )MMS‬ולצפייה בהודעות לפי שיחה‪.‬‬
‫שליחת הודעות‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.‬‬
‫‪3 3‬הוסף נמענים וכתוב הודעה‪.‬‬
‫הקש על הודעות במסך כל היישומים‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הזן נמענים‪.‬‬
‫בחר אנשי קשר מתוך רשימת אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫צרף קבצים‪.‬‬
‫שלח הודעה‪.‬‬
‫הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫הזן הודעה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לשלוח את ההודעה‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫ל"אודו תועדוה‬
‫הצגת הודעות‬
‫הודעות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר‪.‬‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול עבור קבלה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בהודעת הרשימות‪ ,‬בחר איש קשר‪.‬‬
‫‪3 3‬צפה בשיחה שלך‪.‬‬
‫הקש על הודעות במסך כל היישומים‪.‬‬
‫בתצוגת פרטי ההודעה‪ ,‬הקש על כדי להציג אפשרויות נוספות‪.‬‬
‫דוא"ל‬
‫מבוא‬
‫הוסף את חשבונות הדוא"ל שלך על מנת לקבל דוא"ל ולהשיב לו‪.‬‬
‫הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫הקש על דוא"ל במסך כל היישומים‪.‬‬
‫הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הבא‪.‬‬
‫כדי לרשום ידנית חשבון דוא"ל של חברה‪ ,‬הקש על הגדרה ידנית‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫כדי להגדיר חשבון דוא"ל נוסף‪ ,‬הקש על‬
‫← נהל חשבונות ←‬
‫‪.‬‬
‫אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד‪ ,‬באפשרותך לקבוע אחד מהם כחשבון ברירת המחדל‪ .‬הקש על‬
‫← נהל חשבונות ← ← הגדר כחשבון ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫ל"אודו תועדוה‬
‫שליחת דואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫בחלק התחתון של המסך כדי לחבר הודעה‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הוסף נמענים וכתוב הודעה‪.‬‬
‫כדי לשלוח את ההודעה‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על‬
‫הקש על דוא"ל במסך כל היישומים‪.‬‬
‫קריאת דואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בהודעת הרשימות‪ ,‬הקש על הודעה לקריאה‪.‬‬
‫הקש על דוא"ל במסך כל היישומים‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫מצלמה וגלריה‬
‫מצלמה‬
‫מבוא‬
‫צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות‪.‬‬
‫צילום בסיסי‬
‫באפשרותך לצלם תמונות ולהקליט וידאו‪ .‬עיין בתמונות הוידאו שלך בגלריה‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫צילום תמונות וסרטונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך ‪ ,Edge‬הקש על‬
‫הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש על‬
‫לצילום וידאו‪.‬‬
‫שנה את הגדרות‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫צלם תמונה‪.‬‬
‫התחל לצלם בוידאו‪.‬‬
‫עבור בין המצלמה‬
‫הקדמית למצלמה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫שנה את מצב הצילום‪.‬‬
‫‪) HDR‬גוון עשיר(‬
‫הצג תמונות וסרטוני וידאו‬
‫שצילמת‪.‬‬
‫הפעלת המצלמה במסך הנעול‬
‫כדי לצלם במהירות תמונות של רגעים מיוחדים‪ ,‬הפעל את מצלמה במסך הנעול‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש על לצילום וידאו‪.‬‬
‫‪3 3‬במסך ‪ ,Edge‬הקש על‬
‫במסך הנעול‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •הרחק שתי אצבעות זו מזו על‪-‬גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי‪ ,‬והצמד אותן זו לזו‬
‫בתנועת צביטה להקטנתו‪.‬‬
‫ •לצילום תמונה מתוך סרטון במהלך הקלטת הוידיאו‪ ,‬הקש על‬
‫במסך ‪.Edge‬‬
‫ •לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון‪ ,‬הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד‪.‬‬
‫במסך ‪.Edge‬‬
‫להתמקדות במרכז המסך‪ ,‬הקש על‬
‫‪104‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫סלפי‬
‫צילום עצמי אוטומטי‬
‫בעת שימוש במצלמה הקדמית‪ ,‬מקם את האצבע על חיישן הדופק או השתמש בפקודות קול כדי‬
‫לצלם תמונות באופן אוטומטי‪ ,‬ללא לחיצה על לחצן הצילום‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ‪ Edge‬כדי לעבור למצלמה הקדמית עבור צילום עצמי‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬פנה לעדשת המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪4 4‬הנח את האצבע המורה על החיישן שבגב המכשיר‪ ,‬ולאחר מכן הרם אותה כדי לצלם את עצמך‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫תוכל גם לומר "‪,"Smile‬‏ "‪,"Cheese‬‏ "‪ "Capture‬או "‪ "Shoot‬כדי לצלם את עצמך‪ .‬כדי להקליט‬
‫וידאו‪ ,‬תוכל לומר "‪".Record video‬‬
‫‪105‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫סלפי פנורמי‬
‫צלם צילום עצמי רחב כדי לכלול יותר אנשים בתמונה ולא יישארו אנשים מחוץ לתמונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ‪ Edge‬כדי לעבור למצלמה הקדמית עבור צילום עצמי‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על בצמ במסך ‪ ← Edge‬סלפי פנורמי‪.‬‬
‫‪4 4‬פנה לעדשת המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪5 5‬הנח את האצבע המורה על החיישן שבגב המכשיר‪ ,‬ולאחר מכן הרם אותה כדי לצלם את עצמך‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫תוכל גם לומר "‪,"Smile‬‏ "‪,"Cheese‬‏ "‪ "Capture‬או "‪ "Shoot‬כדי לצלם את עצמך‪ .‬כדי להקליט‬
‫וידאו‪ ,‬תוכל לומר "‪".Record video‬‬
‫‪66‬‬
‫סובב באיטיות את המכשיר שמאלה ואז ימינה‪ ,‬לצילום עצמי רחב‪.‬‬
‫המכשיר יצלם תצלומים נוספים כאשר המסגרת הכחולה זזה לכל קצה של המסגרת הלבנה‪.‬‬
‫ •הקפד להשאיר את המסגרת הכחולה בתוך חלון הכוונת‪.‬‬
‫ •האובייקטים צריכים לעמוד ללא תזוזה בעת צילום פורטרטים‪-‬עצמיים רחבים‪.‬‬
‫ •רזולוציית תמונה עלולה להיות מושפעת מתנאי תאורה‪.‬‬
‫ •החלקים העליונים והתחתונים של התמונה המוצגת במסך תצוגה מקדימה עלולים‬
‫להיחתך מהתמונה בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫‪( HDR‬גוון עשיר)‬
‫צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ‪ Edge‬כדי לעבור למצלמה האחורית‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על האפשרות‬
‫הקש על מצלמה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫הסמל ישתנה ל‪. -‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על‬
‫במסך ‪ Edge‬כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫עם אפקט‬
‫ללא אפקט‬
‫מצבי צילום‬
‫צלם תמונות במגוון מצבי צילום‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫אוט'‬
‫השתמש במצב זה כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר‬
‫לצילום התמונה‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על בצמ במסך ‪ ← Edge‬אוט'‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫סלפי אחורי‬
‫השתמש במצב זה לצילום עצמי באמצעות המצלמה האחורית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור או כוונן את המסגרת להגדרת אזור זיהוי פנים‪.‬‬
‫‪3 3‬העמד את התמונה כאשר עדשת המצלמה האחורית פונה אליך‪.‬‬
‫‪4 4‬האזן לצפצופים המנחים אותך בכיוון מערך התמונה‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על בצמ במסך ‪ ← Edge‬סלפי אחורי‪.‬‬
‫כשפניך נמצאות בתוך אזור זיהוי הפנים‪ ,‬המצלמה פולטת צליל אזהרה‪ ,‬נשמע צפצוף למשך‬
‫כמה שניות‪ ,‬ולאחר מכן המצלמה מצלמת תמונה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מיקוד בררני‬
‫השתמש באפקט הטשטוש כדי להבליט עצמים ספציפיים בתמונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫במסך ‪ Edge‬כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫‪4 4‬הקש על התצוגה הממוזערת בפינה הימנית התחתונה של מסך תצוגה מקדימה‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על ‪ ,‬ובחר באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על בצמ במסך ‪ ← Edge‬מיקוד בררני‪.‬‬
‫ •מיקוד קרוב‪ :‬הבלט את האובייקט וטשטש את הרקע הסובב אותו‪.‬‬
‫ •מיקוד רחוק‪ :‬טשטש את האובייקט והבלט את הרקע הסובב אותו‪.‬‬
‫ •מיקוד פנורמי‪ :‬הבלט את האובייקט ואת הרקע הסובב אותו‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫‪66‬‬
‫‪.‬‬
‫הקש על‬
‫ •מומלץ להעמיד את נושאי הצילום במרחק בטווח שאינו עולה על ‪ 50‬ס"מ מהמכשיר‪.‬‬
‫מקם את נושא הצילום שבהם אתה רוצה להתמקד קרוב למכשיר‪.‬‬
‫ •בעת צילום תמונות‪ ,‬ודא שקיים מספיק מרחק בין הנושא לרקע‪ .‬המרחק צריך להיות גדול‬
‫מפי שלושה מהמרחק שבין המכשיר לאובייקט המצולם‪.‬‬
‫ •איכות התמונות המצולמות במכשיר עשויה להיות מושפעת מהתנאים הבאים‪:‬‬
‫– –המכשיר או נושא הצילום זזים‪.‬‬
‫– –קיים תאורת רקע חזקה‪ ,‬תאורה חלשה או שאתה מצלם בחלל סגור‪.‬‬
‫– –לנושא הצילום או הרקע אין דפוס או שיש להם צבע אחד בלבד‪.‬‬
‫פנורמה‬
‫צלם סדרה של תמונות אופקיות או אנכיות ולאחר מכן הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על בצמ במסך ‪ ← Edge‬פנורמה‪.‬‬
‫נהל מצבים‬
‫בחר את מצבי הצילום שיופיעו במסך בחירת המצבים‪ ,‬או שנה את הסדר שלהם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן את המצבים להוספת רשימת מצבים‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על בצמ במסך ‪ ← Edge‬נהל מצבים‪.‬‬
‫ •פנים יפות‪ :‬צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר‪.‬‬
‫ •צילום ועוד‪ :‬צלם סדרת תמונות ושנה אותן על‪-‬ידי החלת אפקטים שונים בעזרת מצבי‬
‫הצילום‪.‬‬
‫ •סיור וירטואלי‪ :‬צלם תמונות בחלל על‪-‬ידי תנועה קדימה או סיבוב שמאלה או ימינה לצילום‬
‫זוויות שונות של החלל‪.‬‬
‫ •מצלמה כפולה‪ :‬השתמש במצלמה הקדמית והאחורית באותו זמן לצילום תמונה או הקלטת‬
‫וידאו משתי המצלמות באותו זמן‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫הורדת מצבים‬
‫הורד מצבי צילום נוספים מ‪.GALAXY Apps-‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על בצמ במסך ‪ ← Edge‬הורד‪.‬‬
‫ •לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה‪ ,‬היעזר בטיפים שלהלן‪:‬‬
‫– –הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד‪.‬‬
‫– –שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה‪.‬‬
‫– –הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד‪ ,‬כגון שמיים ריקים או קיר רגיל‪.‬‬
‫ •במצב מצלמה כפולה‪ ,‬באפשרותך להקליט סרטונים באורך של עד ‪ 5‬דקות באיכות‬
‫‪ Full HD‬ובאורך של עד ‪ 10‬דקות באיכות ‪ HD‬או ‪.VGA‬‬
‫ •בעת צילום סרטונים במצב מצלמה כפולה‪ ,‬השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי‪.‬‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫במסך ‪.Edge‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הפעל או השבת את המבזק‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדר את מספר התמונות שיש לצלם בעת צילום עם המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ • ‪ :‬בחר אפקט סינון לשימוש בעת צילום תמונות או סרטונים‪ .‬להורדת אפקטים נוספים‪ ,‬הקש‬
‫על הורד‪ .‬לשינוי סדר האפקטים או להסתרת אפקטים מהרשימה‪ ,‬הקש על נהל אפקטים‪.‬‬
‫ • ‪ :‬בחר רזולוציה עבור תמונות‪ .‬שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות איכותיות‬
‫יותר‪ ,‬אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר‪.‬‬
‫כדי לגשת להגדרות נוספות של המצלמה‪ ,‬פתח את מסך התצוגה המקדימה והקש על‬
‫←‬
‫‪.‬‬
‫ •פנים יפות‪ :‬הגדר את המכשיר לצלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר‪.‬‬
‫ •ערך חשיפה‪ :‬שנה את ערך החשיפה‪ .‬הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה‪ .‬עבור‬
‫תנאי תאורה עמומה‪ ,‬השתמש בערך חשיפה גבוה יותר‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫ •רגישות ‪ :ISO‬בחר ערך ‪ .ISO‬הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה‪ .‬ערכים נמוכים‬
‫מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר‪ .‬ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי‬
‫צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬הגדרות ‪ ISO‬גבוהות עלולות‬
‫לגרום רעש בתמונות‪.‬‬
‫ •איזון לבן‪ :‬בחר איזון לובן מתאים‪ ,‬על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות‪.‬‬
‫ •מצבי מדידה‪ :‬בחר שיטת מדידה‪ .‬אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור‪ .‬משקל‬
‫מרכזי האפשרות משקל מרכזי מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצינה‪ .‬ספוט האפשרות‬
‫ספוט מודדת את ערך האור במיקום ספציפי‪ .‬מטריצה האפשרות מטריצה מחשבת ממוצע של‬
‫הסצינה בכללותה‪.‬‬
‫• •‪) HDR‬גוון עשיר(‪ :‬השתמש במצב זה לצילום תמונות עם צבעים עשירים ולשחזור פרטים אפילו‬
‫באזורים בהירים או כהים מאוד‪.‬‬
‫ •הקש כדי לצלם תמונות‪ :‬הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה לצילום תמונות‪.‬‬
‫ •גודל וידאו‪ :‬בחר רזולוציה עבור סרטונים‪ .‬שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות‬
‫איכותיות יותר‪ ,‬אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר‪.‬‬
‫ •מצב הקלטה‪ :‬שנה את מצב ההקלטה‪.‬‬
‫ •ייצוב וידאו‪ :‬הפעל אנטי‪-‬רעד להפחתה או מניעה של טשטוש הנגרם כתוצאה מרעד מצלמה‬
‫בעת צילום וידאו‪.‬‬
‫ •תגיות מיקום‪ :‬הוסף לתמונה תג מיקום ‪.GPS‬‬
‫ •לשיפור אות ה‪ ,GPS-‬הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל‬
‫במכשולים‪ ,‬למשל בין בניינים או באזורים נמוכים‪ ,‬או בתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫ •המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט‪ .‬למניעת מצב זה‪ ,‬השבת‬
‫את ההגדרה של תגי מיקום‪.‬‬
‫ •מיקום אחסון‪ :‬בחר מיקום זיכרון לאחסון‪.‬‬
‫ •שמור הפוך‪ :‬הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצינה המקורית‪ ,‬בעת צילום תמונות‬
‫עם המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫ •קווי רשת‪ :‬הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום‪.‬‬
‫ •בקרה קולית‪ :‬הגדר את המכשיר לצילום תמונות או הקלטת וידאו באמצעות פקודות קוליות‪.‬‬
‫ •מקש עוצמת הקול‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במקש עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום‬
‫או הזום‪.‬‬
‫ •סקור תמונות‪/‬וידאו‪ :‬הגדר את המכשיר להציג תמונות או סרטונים לאחר צילומם‪.‬‬
‫ •ערוך הגדרות מהירות‪ :‬סדר מחדש קיצורי דרך לאפשרויות בשימוש תדיר‪.‬‬
‫ •אפס הגדרות‪ :‬אפס את הגדרות המצלמה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הצג מידע עזרה בנוגע לשימוש במצלמה‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫גלריה‬
‫מבוא‬
‫צפה ונהל תמונות ווידאו השמורים במכשיר‪.‬‬
‫הצגת תמונות או סרטוני וידאו‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה או וידאו‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫קבצי וידאו מוצגים עם הסמל‬
‫הקש על ‪.‬‬
‫בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה‪ .‬כדי להפעיל וידאו‪,‬‬
‫ערוך‬
‫שתף באמצעות‬
‫עבור למסך הקודם‪.‬‬
‫אפשרויות נוספות‬
‫מחק‬
‫שנה נגן‬
‫תמונות ממוזערות לתצוגה מקדימה‬
‫של תמונות ווידאו‬
‫כדי להסתיר או להציג את סרגל התפריט ואת התמונות הממוזערות לתצוגה מקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫צפייה בתוכן המאוחסן במכשירים אחרים‬
‫חפש תוכן המאוחסן במכשירים אחרים‪ ,‬וצפה בו במכשיר שלך‪.‬‬
‫גישה לתוכן המאוחסן במכשירי ‪Samsung Link‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪ .‬ראה רישום חשבונות ‪Samsung‬‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך הראשי של הגלריה‪ ,‬הקש על ובחר מכשיר מרשימת מכשירים רשומים כדי לגשת לתוכנו‪.‬‬
‫תוכל לצפות בתוכן ממכשירים הרשומים ב‪ .Samsung Link-‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.link.samsung.com‬‬
‫ •ודא שהמכשירים הרשומים מופעלים ומחוברים ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית‪.‬‬
‫ •ייתכנו חיובים נוספים בגין גישה לתוכן השמור במכשירים אחרים דרך הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫גישה לתוכן המאוחסן במכשירים קרובים‬
‫חפש מכשירים קרובים באמצעות ‪ Wi-Fi Direct ,Wi-Fi‬או נקודה חמה ניידת‪ ,‬כדי להציג במכשיר‬
‫שלך תוכן המאוחסן בהם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ NFC‬ושיתוף ← מכשירים קרובים‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על מתג מכשירים קרובים כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר מכשיר במכשירים קרובים‪.‬‬
‫במסך הגלריה הראשי‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫ניתן להציג תמונות ווידאו ממכשירים אחרים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫הירלגו המלצמ‬
‫מחיקת תמונות או סרטוני וידאו‬
‫מחיקת תמונה או וידאו‬
‫בחר תמונה או וידאו‪ ,‬והקש על‬
‫בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫מחיקת תמונות וסרטונים מרובים‬
‫‪11‬‬
‫במסך הגלריה הראשי‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על תמונה או סרטון למחיקה‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש על ← בחר‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫סמן את התיבות של התמונות או סרטוני הוידאו למחיקה‪.‬‬
‫בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫תוכל גם להקיש על ← מחק‪ ,‬סמן את התיבות של התמונות או סרטוני הוידאו למחיקה‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על סיום כדי למחוק פריטים מרובים‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫סיוע בטיחות‬
‫מצב חירום‬
‫מצב חירום משנה את צבע המסך לגווני אפור‪ ,‬כדי לצמצם את צריכת הסוללה‪ .‬ההפעלה של יישומים‬
‫ופונקציות מסוימים תוגבל‪.‬‬
‫הפעלת מצב חירום‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סיוע בטיחות ← מצב חירום‪ ,‬והקש על המתג מצב‬
‫חירום כדי להפעילו‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מצב חירום‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬קרא את המידע המופיע על‪-‬גבי המסך‪ ,‬והקש על הפעל‪.‬‬
‫קרא והסכם לתנאים ולהתניות ולאחר הקש על אישור‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫התראות קוליות‪.‬‬
‫הפעל את המבזק‪.‬‬
‫שלח את פרטי המיקום הנוכחי שלך‬
‫בהודעה‪.‬‬
‫בצע שיחה‪.‬‬
‫הוסף יישומים לשימוש‪.‬‬
‫גלוש באינטרנט‪.‬‬
‫עוצמת סוללה נותרת ואומדן זמן‬
‫המתנה‬
‫בצע שיחת חירום‪.‬‬
‫זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא‬
‫נעשה שימוש במכשיר‪ .‬זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫תוחיטב עויס‬
‫השבתת מצב חירום‬
‫כדי להשבית את מצב החירום‪ ,‬הקש על ← השבת מצב 'חירום' ← השבת‪ .‬לחלופין‪ ,‬לחץ לחיצה‬
‫ממושכת על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מצב חירום ← השבת‪.‬‬
‫שלח הודעות עזרה‬
‫במקרה חירום‪ ,‬לחץ מהר שלוש פעמים על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪ .‬המכשיר ישלח הודעות לאנשי‬
‫הקשר העיקריים‪ .‬ההודעות יכללו את פרטי המיקום שלך‪ .‬לשימוש בתכונה זו‪ ,‬רשום תחילה את‬
‫אנשי הקשר העיקריים שלך‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר עיקריים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על נהל אנשי קשר ראשיים ← צור איש קשר ראשי‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על צור איש קשר והזן את פרטי איש הקשר או הקש על בחר מאנשי קשר כדי להוסיף‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סיוע בטיחות‪.‬‬
‫איש קשר קיים לאנשי הקשר העיקריים‪.‬‬
‫הגדרת הודעות עזרה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שלח הודעות עזרה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג שלח הודעות עזרה כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬קרא והסכם לתנאים ולהתניות ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← סיוע בטיחות‪.‬‬
‫כדי לשלוח הודעות עזרה עם הקלטות שמע או תמונות‪ ,‬סמן את התיבה שלח הקלטת צלילים‬
‫או שלח תמונות‪.‬‬
‫ייתכן שהאפשרות שלח תמונות לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫יישומים מועילים‬
‫מצב רכב‬
‫מבוא‬
‫השתמש במצב זה כדי לשלוט במכשיר במהלך הנהיגה‪ .‬ניתן להאזין להודעות ולמוסיקה באמצעות‬
‫פקודות קוליות ומבלי לגעת במכשיר‪.‬‬
‫אל תביט במסך ואל תבצע פונקציות באמצעות הידיים תוך כדי נהיגה‪.‬‬
‫ •מפות ניווט‪ ,‬המיקום שלך ונתוני ניווט אחרים עשויים להיות שונים מפרטי המיקום בפועל‪.‬‬
‫הקפד לשים לב לתנאי הדרך‪ ,‬למצב התנועה ולגורמים אחרים שעשויים להשפיע על‬
‫הנהיגה‪ .‬פעל בהתאם לתקנות ולאזהרות הבטיחות בזמן הנהיגה‪.‬‬
‫ •השימוש בתכונת הניווט עשוי להיות כרוך בתוספת חיוב‪.‬‬
‫ •ייתכן שמצב זו לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •מצב זה לא נתמך בשפות מסוימות‪.‬‬
‫הפעלת מצב נהיגה‬
‫כאשר אתה רושם רכב במכשיר‪ ,‬אתה יכול להאזין לצליל מהמכשיר דרך הרמקולים של הרכב‪.‬‬
‫בנוסף אתה יכול להגדיר את המכשיר להפעלה אוטומטית של מצב נהיגה כשהוא מתחבר לרכב‪,‬‬
‫ואפשרויות רבות נוספות‪.‬‬
‫כאשר תפעיל יישום זה בפעם הראשונה‪ ,‬פעל על‪-‬פי ההוראות שמופיעות במסך להשלמת תהליך‬
‫ההגדרה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על מצב רכב כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫‪22‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫כאשר חלון בקשת אישור ‪ Bluetooth‬מופיע‪ ,‬הקש על כן כדי לאפשר לרכב לחפש את המכשיר‬
‫שלך ולחבר אותם דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫ •לפני רישום רכבך‪ ,‬התנע את הרכב והדלק את הרדיו‪.‬‬
‫ •כאשר אתה רושם את הרכב במכשיר‪ ,‬מקם את המכשיר ליד הרכב‪.‬‬
‫רישום כלי רכב נוספים‬
‫הקש על ← ‪← My cars ← Settings‬‬
‫‪.‬‬
‫שימוש בתפריטי מצב נהיגה‬
‫השתמש בתפריטי מצב רכב באמצעות פקודות קוליות‪ ,‬כדי לבצע שיחות‪ ,‬לשלוח הודעות‪ ,‬לנווט אל‬
‫מקומות או להשמיע מוסיקה‪ .‬ניתן גם להקיש על כל אייקון במסך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על מצב רכב כדי להפעילו‪.‬‬
‫פתח את מסך‬
‫התפריט‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫הפעל את תכונת‬
‫הפקודה הקולית‪.‬‬
‫תפריטי מצב נהיגה‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬כשהסמל‬
‫במסך הראשי של מצב נהיגה‪ ,‬אמור "‪."Hi Galaxy‬‬
‫מופיע‪ ,‬אמור פקודה קולית כדי להפעיל את התפריט הרצוי‪.‬‬
‫תוכל גם להשתמש בפקודות קוליות מהירות‪ .‬לצפייה בדוגמאות של פקודות קוליות מהירות‪,‬‬
‫הקש על ← ‪.Example commands‬‬
‫‪118‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫השימוש בתכונת הניווט‬
‫בחר מיקום מדויק על‪-‬ידי הקשה על המפה באצבע והחזקה‪ .‬לחלופין‪ ,‬השתמש בפקודה קולית כדי‬
‫לנווט אל יעד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך הראשי של מצב נהיגה‪ ,‬אמור "‪."Hi Galaxy‬‬
‫‪3 3‬אמור "‪."Navigation‬‬
‫‪4 4‬אמור מילת מפתח או כתובת עבור המיקום‪.‬‬
‫פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על מצב רכב כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשיר יתחיל להנחות אותך אל המיקום באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מחפש ‪S‬‬
‫מבוא‬
‫חפש מגוון רחב של תוכן באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫חיפוש תוכן‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על מחפש ‪.S‬‬
‫הזן מילת מפתח בשדה החיפוש‪ ,‬או הקש על‬
‫ואמור מילת מפתח‪.‬‬
‫לקבלת תוצאות ממוקדות יותר‪ ,‬הקש על לחצני הסינון תחת שדה החיפוש‪ ,‬ולאחר מכן בחר תג‪.‬‬
‫הגדרת קטגוריות חיפוש‬
‫תוכל להגדיר קטגוריות חיפוש כדי לחפש תוכן בשדות חיפוש ספציפיים‪.‬‬
‫הקש על ← הגדרות ← בחר קטגוריית חיפוש‪ ,‬וסמן את תיבות הקטגוריות‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫ניהול היסטוריית החיפוש‬
‫החיפושים שביצעת בעבר נשמרים באופן אוטומטי‪ .‬כדי למחוק פריט בהיסטוריית חיפוש‪ ,‬הקש על‬
‫לצד הפריט‪.‬‬
‫כדי להגדיר למכשיר לא לשמור את היסטוריית החיפוש‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ובטל את הבחירה‬
‫בהשתמש בהיסטוריית החיפוש‪.‬‬
‫לוח שנה‬
‫מבוא‬
‫נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או משימות קרובות ביומן שלך‪.‬‬
‫יצירת אירועים או משימות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על לוח שנה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫או הקש פעמיים על תאריך‪.‬‬
‫אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים‪ ,‬הקש על התאריך‪ ,‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על הפינה השמאלית העליונה של המסך כדי לבחור אירוע או משימה ולהזין פרטים‪.‬‬
‫ •הוסף אירוע‪ :‬הגדר תאריך התחלה וסיום עבור אירוע‪ .‬ניתן להגדיר חזרה אופציונלית‪.‬‬
‫ •הוסף משימה‪ :‬הוסף משימה לביצוע בתאריך ספציפי‪ .‬ניתן להגדיר עדיפות אופציונלית‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫בחר פריט‪.‬‬
‫בחר לוח שנה לשימוש או לסינכרון‪.‬‬
‫הזן כותרת‪.‬‬
‫צרף מפה שמציגה את מיקום‬
‫האירוע‪.‬‬
‫הגדר תאריך התחלה וסיום עבור‬
‫האירוע‪.‬‬
‫הגדר תזכורת עבור האירוע‪.‬‬
‫הוסף פרטים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את האירוע או המשימה‪.‬‬
‫סנכרן אירועים ומשימות בין החשבונות שלך‬
‫במסך הראשי של ‪ S Planner‬הקש על ← סנכרן כעת כדי לסנכרן אירועים ומשימות עם‬
‫החשבונות שלך‪.‬‬
‫להוספת חשבונות לסנכרון‪ ,‬הקש על ← לוחות שנה ← הוסף חשבון‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר חשבון‬
‫לסנכרון‪ ,‬והיכנס אליו‪ .‬כאשר החשבון מתווסף לרשימת החשבונות המסונכרנים‪ ,‬מופיע עיגול ירוק‬
‫ליד שם החשבון‪.‬‬
‫לשינוי אפשרות הסנכרון של חשבון‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר שירות חשבון‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫‪S Health‬‬
‫מבוא‬
‫‪ S Health‬מסייע לך לנהל את הבריאות והכושר שלך‪ .‬הגדר יעדי כושר‪ ,‬בדוק את ההתקדמות שלך‬
‫ועקוב אחר רמת הבריאות והכושר שלך‪.‬‬
‫הפעלת ‪S Health‬‬
‫בהפעלה ראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫הקש על ‪ S Health‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫בהתבסס על הנתונים הפיזיים שלך‪ ,‬המכשיר מחשב את קצב המטבוליזם הסטנדרטי‬
‫(‪ )BMR‬שלך וממליץ על צריכת קלוריות יומית‪ .‬ייתכן שההמלצה אינה מדויקת לכל הגילאים‪,‬‬
‫מבני הגוף או הצרכים התזונתיים‪.‬‬
‫המסך הראשי של ‪S Health‬‬
‫תוכל לעיין במידע עיקרי מתפריטי ‪ S Health‬ולהשתמש בקיצורי דרך כדי לגשת ישירות לתפריטי‬
‫‪.S Health‬‬
‫הקש על ‪ S Health‬במסך כל היישומים‪ .‬הקש על‬
‫← מסך ראשי‪.‬‬
‫למידע נוסף על פונקציות ‪ ,S Health‬פתח את המסך הראשי של ‪ ,S Health‬והקש על ←‬
‫עזרה‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫מידע נוסף‬
‫ •המטרה לאיסוף המידע מוגבלת למסירת השירות אותו ביקשת‪ ,‬כולל מסירת מידע נוסף לשיפור‬
‫הבריאות‪ ,‬גיבוי‪/‬סינכרון המידע‪ ,‬ניתוח מידע וסטטיסטיקה או פיתוח לשירותים טובים יותר‪( .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אם תיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך מ‪ ,S Health-‬ייתכן שהנתונים יישמרו בשרת לצורך‬
‫גיבוי נתונים‪ ).‬ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך למטרות כגון‬
‫אלה‪ .‬ניתן למחוק נתונים אישיים המאוחסנים ב‪ S Health-‬באמצעות אפשרות איפוס הנתונים‬
‫בתפריט 'הגדרות'‪ .‬כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת ברשתות חברתיות או העברת אל‬
‫מכשירי אחסון‪ ,‬עליך למחוק אותם בנפרד‪.‬‬
‫ •אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי‪-‬הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות או‬
‫שהועברו אל אחרים‪ .‬יש לנקוט במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מחובר למכשירי מדידה‪ ,‬אמת את פרוטוקול התקשורת כדי לוודא הפעלה‬
‫תקינה‪ .‬אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי‪ ,‬כגון ‪ Bluetooth‬או ‪ ,ANT+‬ייתכן שהמכשיר‬
‫יושפע מהפרעה אלקטרונית של מכשירים אחרים‪ .‬הימנע משימוש במכשיר בסמוך למכשירים‬
‫המשדרים גלי רדיו‪.‬‬
‫ •התוכן שבו נעשה שימוש ביישום ‪ S Health‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם לגרסת התוכנה של‬
‫היישום‪ .‬השירותים המסופקים עם היישום כפופים לשינוי או לביטול תמיכה ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫ •פונקציות ושירותים זמינים של ‪ S Health‬עשויים להשתנות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים‬
‫באזורך‪.‬‬
‫ •ייתכן כי פונקציות מסוימות של ‪ S Health‬לא יסופקו‪ ,‬בהתאם לאזור שלך‪.‬‬
‫ •התכונות של ‪ S Health‬מתאימות למטרות אימון ומידע בלבד‪ ,‬ואינה מיועדת לשימוש אבחוני‬
‫של מחלות או מצבים אחרים‪ ,‬או ריפוי‪ ,‬שיכוך‪ ,‬טיפול או מניעה של מחלה‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫‪S Voice‬‬
‫מבוא‬
‫בצע מגוון משימות פשוט על‪-‬ידי דיבור‪.‬‬
‫הפעלת ‪S Voice‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על ‪ S Voice‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש פעמיים על מקש הבית‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬עיין בהדרכה‪ ,‬או הקש על ‪ Start‬כדי לדלג על ההדרכה‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫הגדרת השפה‬
‫הקש על ← ‪ ,Language ← Settings‬ולאחר מכן בחר שפה‪.‬‬
‫השפה הנבחרת תחול על ‪ S Voice‬בלבד‪ ,‬ולא על השפה המוצגת במכשיר‪.‬‬
‫שימוש ב‪S Voice-‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על ‪ S Voice‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש פעמיים על מקש הבית‪.‬‬
‫בעת הפעלת ‪ ,S Voice‬המכשיר מתחיל בזיהוי קולי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫אמור פקודה קולית‪.‬‬
‫אם המכשיר מזהה את הפקודה‪ ,‬המכשיר יבצע את הפעולה הנדרשת‪ .‬כדי לחזור על פקודה‬
‫קולית או לומר פקודה אחרת‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫עצות לזיהוי קולי טוב יותר‬
‫ •דבר ברור‪.‬‬
‫ •דבר במקומות שקטים‪.‬‬
‫ •אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג‪.‬‬
‫ •הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי‪.‬‬
‫ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות‪ ,‬בהתאם לסביבה שלך או לאופן‬
‫שבו אתה מדבר‪.‬‬
‫הפעלת ‪ S Voice‬ממצב המתנה‬
‫במידה שלא נעשה שימוש ב‪ S Voice-‬למשך פרק זמן מסוים‪ ,‬הוא יעבור אוטומטית למצב המתנה‪.‬‬
‫הקש על סמל המיקרופון‪ ,‬או אמור למכשיר "‪ "Hi Galaxy‬כדי לחזור לזיהוי קולי‪.‬‬
‫שינוי פקודת ההשכמה‬
‫ניתן לשנות את פקודת ההשכמה מ‪ ."Hi Galaxy"-‬פקודת ההשכמה משמשת לחזרה לזיהוי קול‬
‫כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה‪.‬‬
‫הקש על ← ‪.Set wake-up command ← Voice wake-up ← Settings‬‬
‫שימוש בפקודות עוררות במסך נעול‬
‫במסך הנעול‪ ,‬תוכל להשתמש בפונקציות שונות עם פקודות עוררות מוגדרות מראש‪.‬‬
‫הקש על ← ‪.Wake up while locked ← Voice wake-up ← Settings‬‬
‫‪125‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫מוסיקה‬
‫מבוא‬
‫האזן למוסיקה הממוינת לפי קטגוריה והתאם את הגדרות ההשמעה‪.‬‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫הקש על מוסיקה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫בחר שיר להשמעה‪.‬‬
‫חפש מכשירים אחרים להפעלת‬
‫הקובץ בהם‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫הגדר את הקובץ כשיר המועדף‬
‫עליך‪.‬‬
‫הפעל השמעה בסדר אקראי‪.‬‬
‫שנה את מצב החזרה על התוכן‪.‬‬
‫פתח את רשימת ההשמעה‪.‬‬
‫הוסף שיר לרשימת השמעה‪.‬‬
‫דלג לשיר הקודם‪ .‬הקש והחזק כדי‬
‫להריץ אחורה‪.‬‬
‫דלג לשיר הבא‪ .‬הקש והחזק כדי‬
‫להריץ קדימה‪.‬‬
‫השהה וחדש את ההפעלה‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫הפעלת מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים‬
‫חפש מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים‪ ,‬והשמע אותה במכשיר שלך‪.‬‬
‫הקש על מוסיקה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫גישה למוסיקה המאוחסנת במכשירי ‪Samsung Link‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪ .‬ראה רישום חשבונות ‪Samsung‬‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך הראשי של המוסיקה‪ ,‬הקש על מכשירים ובחר מכשיר מרשימת מכשירים רשומים‪ .‬תוכל‬
‫להשמיע שירים ממכשירים הרשומים ב‪ .Samsung Link-‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.link.samsung.com‬‬
‫ •ודא שהמכשירים הרשומים מופעלים ומחוברים ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית‪.‬‬
‫ •ייתכנו חיובים נוספים בגין גישה לתוכן השמור במכשירים אחרים דרך הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫גישה למוסיקה המאוחסנת במכשירים קרובים‬
‫חפש מכשירים קרובים באמצעות ‪ Wi-Fi Direct ,Wi-Fi‬או נקודה חמה ניידת‪ ,‬כדי להשמיע במכשיר‬
‫שלך מוסיקה המאוחסנת בהם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ NFC‬ושיתוף ← מכשירים קרובים‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על מתג מכשירים קרובים כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר מכשיר במכשירים קרובים כדי לגשת אליו ולהשמיע מוסיקה‪.‬‬
‫במסך הראשי של המוסיקה‪ ,‬הקש על מכשירים‪.‬‬
‫ניתן להשמיע שירים ממכשירים אחרים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫וידאו‬
‫מבוא‬
‫צפה בוידאו השמור במכשיר והתאם את הגדרות הנגינה‪.‬‬
‫הקרנת סרטונים‬
‫הקש על וידאו במסך כל היישומים‪.‬‬
‫בחר סרטון להפעלה‪.‬‬
‫דלג לסרטון הקודם‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות להרצה מהירה‬
‫אחורה‪.‬‬
‫השהה וחדש את‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫דלג לסרטון הבא‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות להרצה מהירה‬
‫קדימה‪.‬‬
‫שנה את יחס המסך‪.‬‬
‫חפש מכשירים אחרים‬
‫להפעלת הקובץ בהם‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫חזור אחורה או עבור‬
‫מהר קדימה על‪-‬ידי גרירת‬
‫המחוון‪.‬‬
‫גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוונן בהירות‪ ,‬או גרור את‬
‫אצבעך מעלה או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוונן עוצמת קול‪.‬‬
‫תוכל גם לגרור את אצבעך שמאלה או ימינה במסך הנגינה‪ ,‬כדי להריץ אחורה או קדימה‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫הפעלת וידאו המאוחסן במכשירים אחרים‬
‫חפש וידאו המאוחסן במכשירים אחרים‪ ,‬והצג אותו במכשיר שלך‪.‬‬
‫הקש על וידאו במסך כל היישומים‪.‬‬
‫גישה לוידאו המאוחסן במכשירי ‪Samsung Link‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪ .‬ראה רישום חשבונות ‪Samsung‬‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך הראשי של הוידאו‪ ,‬הקש על מכשירים‪ ,‬ובחר מכשיר מרשימת מכשירים רשומים לגישה‬
‫ולהפעלת וידאו‪ .‬ניתן להפעיל וידאו ממכשירים הרשומים ב‪ .Samsung Link-‬לקבלת מידע נוסף‪,‬‬
‫בקר בכתובת ‪.link.samsung.com‬‬
‫ •ודא שהמכשירים הרשומים מופעלים ומחוברים ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית‪.‬‬
‫ •ייתכנו חיובים נוספים בגין גישה לתוכן השמור במכשירים אחרים דרך הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫גישה לוידאו המאוחסן במכשירים קרובים‬
‫חפש מכשירים קרובים באמצעות ‪ Wi-Fi Direct ,Wi-Fi‬או נקודה חמה ניידת‪ ,‬כדי להפעיל במכשיר‬
‫שלך וידאו המאוחסן בהם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ NFC‬ושיתוף ← מכשירים קרובים‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על מתג מכשירים קרובים כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר מכשיר במכשירים סמוכים כדי לגשת ולהפעיל את הוידאו‪.‬‬
‫במסך הראשי של הוידאו‪ ,‬הקש על מכשירים‪.‬‬
‫ניתן להפעיל וידאו ממכשירים אחרים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫דפדפן‬
‫גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר‪.‬‬
‫דפדוף בדפי אינטרנט‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שדה הכתובת‪ .‬לשינוי מנוע החיפוש‪ ,‬הקש על סמל מנוע החיפוש המופיע ליד כתובת‬
‫הקש על דפדפן במסך כל היישומים‪.‬‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עבור אל‪ .‬לחיפוש קולי‬
‫באינטרנט‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫כדי להציג את סרגלי הכלים‪ ,‬גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך‪.‬‬
‫הוסף סימניה לדף האינטרנט‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫פתח את מנהל חלונות דפי‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫קרא מאמר במצב קריאה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫בצע רענון לדף האינטרנט הנוכחי‪.‬‬
‫הצג דפים שמורים‪.‬‬
‫פתח את דף הבית‪.‬‬
‫הצג את דפי האינטרנט שיש עבורם‬
‫סימניות‪.‬‬
‫עבור לדף הקודם שבו ביקרת‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫רשמקול‬
‫מבוא‬
‫השתמש במצבי הקלטה שונים למצבים שונים‪ ,‬כגון ראיון או פגישה‪ .‬המכשיר יכול להמיר את הקול‬
‫לטקסט ולהבחין בין מקורות קול‪.‬‬
‫הקלטת תזכירים קוליים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על רשמקול במסך כל היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להתחיל בהקלטה‪ .‬דבר לתוך המיקרופון‪.‬‬
‫כדי להשהות את ההקלטה‪ .‬לביטול ההקלטה‪ ,‬הקש על‬
‫במהלך הקלטת תזכיר קולי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להוסיף סימנייה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫גלול בין מצבי הקלטה זמינים‪.‬‬
‫מצב הקלטה נוכחי‬
‫הצג את רשימת התזכורות הקוליות‪.‬‬
‫שנה את מצב ההקלטה‪.‬‬
‫התחל להקליט‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לסיים את ההקלטה‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫שינוי מצב ההקלטה‬
‫הקש על‬
‫כדי לבחור מצב מהרשימה‪.‬‬
‫ •רגיל‪ :‬זהו מצב ההקלטה הרגיל‪.‬‬
‫ •ראיון‪ :‬המיקרופון רגיש לקול משני כיוונים‪ .‬במצב זה‪ ,‬החלק העליון והחלק התחתון של המכשיר‬
‫לצדם‪.‬‬
‫קולטים כמות קול שווה‪ .‬תזכירים קוליים המוקלטים במצב זה מופיעים עם הסמל‬
‫ •פגישה‪ :‬המיקרופון רגיש לצלילים מכל הכיוונים‪ .‬תזכירים קוליים המוקלטים במצב זה מופיעים‬
‫לצדם‪.‬‬
‫עם הסמל‬
‫ •תזכיר קולי‪ :‬המכשיר מקליט את קולך‪ ,‬וממיר אותו בו‪-‬זמנית לטקסט במסך‪ .‬לתוצאות מיטביות‪,‬‬
‫השאר את המכשיר קרוב לפה‪ ,‬ודבר בקול רם וברור במקום שקט‪ .‬תזכירים קוליים המוקלטים‬
‫לצדם‪.‬‬
‫במצב זה מופיעים עם הסמל‬
‫אם שפת המערכת של התזכירים הקוליים אינה תואמת לשפה שאתה דובר‪ ,‬המכשיר לא‬
‫יזהה את קולך‪ .‬לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← שפה כדי להגדיר שפת‬
‫מערכת של תזכיר קולי‪.‬‬
‫השמעת תזכירים קוליים נבחרים‬
‫כאשר אתה בוחן הקלטה של ראיון או פגישה‪ ,‬תוכל להשתיק או לבטל את ההשתקה של מקורות‬
‫צליל מסוימים בהקלטה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ ,‬ובחר תזכיר קולי מוקלט במצב פגישה‪.‬‬
‫עבור הכיוון המתאים לצליל שיש להשתיקו‪.‬‬
‫‪3 3‬כדי להשקיט מקורות צליל מסוימים‪ ,‬הקש‬
‫הקש על רשמקול במסך כל היישומים‪.‬‬
‫היישום ישונה ל‪-‬‬
‫והצליל יושתק‪.‬‬
‫מקור צליל מופעל‬
‫מקור צליל מושתק‬
‫‪132‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫שעון‬
‫מבוא‬
‫הגדר התרעות‪ ,‬בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם‪ ,‬תזמן אירוע‪ ,‬או הגדר משך זמן ספציפי‪.‬‬
‫התראה‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← התראה‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הגדר זמן התראה‪ ,‬בחר ימים להפעלה חוזרת של ההתראה‪ ,‬ולאחר מכן הגדר מגוון אפשרויות‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫התראה אחרות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫ההתראה השמורה תתווסף לרשימת ההתראות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫להפעלה או השבתה של התראות‪ ,‬הקש על‬
‫ליד ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות‪.‬‬
‫הפסקת התראות‬
‫גרור את‬
‫גרור את‬
‫אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה‪ .‬אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק'‪,‬‬
‫אל מחוץ למעגל הגדול‪ ,‬כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר‪.‬‬
‫מחיקת התראות‬
‫הקש על ← בחר‪ ,‬בחר את ההתראות הרצויות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪133‬‬
‫‪.‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫שעון עולמי‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← שעון עולמי‪.‬‬
‫יצירת שעונים‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן הזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים או העולם‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כדי להחיל שעון קיץ‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על‬
‫מחיקת שעונים‬
‫הקש על ← בחר‪ ,‬בחר את השעונים הרצויים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫עצר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התחל כדי לתזמן אירוע‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← עצר‪.‬‬
‫כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע‪ ,‬הקש על הקפה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על עצור כדי לעצור את השעון‪.‬‬
‫כדי לנקות זמני הקפה‪ ,‬הקש על איפוס‪ .‬כדי להתחיל את התזמון מחדש‪ ,‬הקש על המשך‪.‬‬
‫טיימר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על התחל‪.‬‬
‫‪3 3‬גרור את אל מחוץ לעיגול הגדול בכדי שהטיימר יבוטל‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← טיימר‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫מחשבון‬
‫ערוך חישובים פשוטים או מסובכים‪.‬‬
‫שימוש במחשבון‬
‫הקש על מחשבון במסך כל היישומים‪.‬‬
‫סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי‪ .‬אם סיבוב מסך מושבת‪ ,‬הקש על ←‬
‫מחשבון מדעי‪.‬‬
‫כדי לראות את היסטוריית החישובים‪ ,‬הקש על‬
‫לניקוי ההיסטוריה‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להסתיר את לוח המקשים‪.‬‬
‫← מחק היסטוריה‪.‬‬
‫‪Dropbox‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות ‪ Dropbox‬לאחסון בענן‪.‬‬
‫כשאתה שומר קבצים ב‪ ,Dropbox-‬המכשיר מבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ועם כל‬
‫התקן אחר ש‪ Dropbox-‬מותקן בו‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הקש על ‪ Dropbox‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר‪.‬‬
‫במסך הראשי של ‪ ,Dropbox‬השתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬העלה או פתח קבצים‪ .‬הקש על ← ‪ Upload here‬כדי להעלות קבצים‪.‬‬
‫ • ‪ :‬הצג את התמונות או הסרטונים שהעלית‪ .‬הקש על‬
‫ליצור אלבומים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬פתח קבצים ברשימת המועדפים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הצג התראות‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫כדי לשתף או למחוק קבצים או כדי‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫‪Flipboard‬‬
‫השתמש ביישום זה להצגה בזמן אמת של עדכונים מרשתות חברתיות ושל חדשות בפורמט מגזיני‬
‫אישי‪.‬‬
‫הקש על ‪ Flipboard‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר‪.‬‬
‫במסך הראשי של ‪ Flipboard‬בחר פריטים ממגוון המאמרים והמינויים‪.‬‬
‫‪Smart Remote‬‬
‫מבוא‬
‫השתמש ביישום זה כדי להתחבר לטלוויזיה‪ ,‬ממירים או מקרנים וכדי להשתמש במכשיר כשלט‬
‫רחוק‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫הפעלת ‪Smart Remote‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על בחר מדינה או אזור‪ ,‬ובחר מדינה‪ ,‬אזור ושירות שידור‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על התאם אישית‪ ,‬סמן את תיבות הז'אנרים וענפי הספורט האהובים עליך‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על ‪ Smart Remote‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫הקש על הבא‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬הקש על ← המשך‪.‬‬
‫‪6 6‬בחר במותג הטלוויזיה‪.‬‬
‫הקש על גיל או מין כדי להגדיר את הפרופיל שלך‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫כדי לחבר את המכשיר למקרן ולהשתמש במכשיר כשלט רחוק‪ ,‬הקש על יש לי מקרן‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫ודא כי יציאת האינפרא‪-‬אדום של המכשיר מופנית לעבר מכשיר הטלוויזיה‪ ,‬והקש על ‪ .TV‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬הקש על כן‪ ,‬קוד זה פועל אם המכשיר מפעיל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם המכשיר אינו מפעיל את הטלוויזיה‪ ,‬הקש על שלח קוד זה שוב או על לא‪ ,‬בדוק את הקוד‬
‫הבא‪ ,‬וחזור על הפעולה עד שמכשיר הטלוויזיה יזהה את האות‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫בחר מקור ערוץ‪.‬‬
‫שימוש במכשיר כבשלט רחוק‬
‫באפשרותך להפעיל או לכבות את הטלוויזיה‪ ,‬לעבור בין ערוצים או לכוון את עוצמת הקול של מכשיר‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬על‪-‬ידי שימוש במכשיר כשלט רחוק‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר קטגוריה בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫‪3 3‬כוון את יציאת האינפרא‪-‬אדום של המכשיר לעבר הטלוויזיה‪ ,‬בחר תכנית טלוויזיה‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על ‪ Smart Remote‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫הקש על ‪.WATCH ON TV‬‬
‫התוכנית שנבחרה תוצג על מסך הטלוויזיה המחוברת‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לכוונן ערוץ או את עוצמת הקול‪.‬‬
‫לוח השלט רחוק מופיע על המסך‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הפעל או כבה טלוויזיה‪.‬‬
‫פונקציות נוספות‬
‫תפריטי בקרת טלוויזיה‬
‫הגדרת תזכורות לתוכניות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הזכר לי‪ ,‬והגדר התראה שתזכיר לך בנוגע למועד ההתחלה של התכנית בטלוויזיה‪.‬‬
‫בחר בתוכנית טלוויזיה שאינה משודרת כרגע‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫‪Evernote‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי ליצור‪ ,‬לסנכרן ולשתף פתקי מולטימדיה‪ .‬תוכל להוסיף תגים לפתקים‪ ,‬או‬
‫למיין את הפתקים במחברת‪ ,‬כך לנהל את הרעיונות שלך בצורה יעילה‪.‬‬
‫הקש על ‪ Evernote‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫היכנס לחשבון ‪ Evernote‬שלך‪ .‬אם אין לך חשבון ‪ ,Evernote‬צור חשבון חדש‪ .‬פעל בהתאם‬
‫להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫כתיבת הערות‬
‫ניתן ליצור פתק מתמונות‪ ,‬הקלטות קול וקבצים מצורפים נוספים‪.‬‬
‫במסך הראשי של ‪ ,Evernote‬הקש על ‪.New note‬‬
‫בעת כתיבת פתק‪ ,‬השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדר תזכורת לפתק‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף קבצים או השתמש באפשרויות נוספות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬צלם תמונה והוסף אותה לפתק‪.‬‬
‫ • ‪ :‬עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫מחיקת פתקים‬
‫ברשימת הפתקים‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על הפתק ולאחר מכן הקש על ‪.Delete‬‬
‫‪139‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫‪PEN.UP‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לפרסם ולשתף את האיורים שלך עם ‪.S Pen‬‬
‫הקש על ‪ PEN.UP‬במסך כל היישומים‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של יישום זה או בהפעלה שלו מחדש לאחר ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬הקש על‬
‫הרשמה או היכנס בחלק העליון של המסך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך להשלמת‬
‫ההגדרה‪.‬‬
‫פרסום האמנות שלך‬
‫במסך הראשי של ‪ ,PEN.UP‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪ .‬הוסף את האיור שלך‪ ,‬הזן פרטים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הצגת אמנות‬
‫במסך הראשי של ‪ ,PEN.UP‬בחר רשומה‪ .‬הקש על ← שמור יצירה כדי להוריד את האמנות‬
‫למכשיר שלך‪ .‬האמנות נשמרת בתיקיית ‪ .PEN.UP‬כדי לפתוח את התיקייה‪ ,‬פתח את מסך כל‬
‫היישומים‪ ,‬והקש על גלריה ← ← גלריה ← ‪.PEN.UP‬‬
‫תוכל להוריד רק אמנות המתויגת כטפט‪.‬‬
‫יישומי ‪Google‬‬
‫‪ Google‬מציעה יישומים לבידור‪ ,‬לרשתות חברתיות ולעסקים‪ .‬כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש‬
‫צורך לפתוח חשבון ‪ .Google‬ראה הגדרת חשבונות למידע נוסף‪.‬‬
‫כדי להציג מידע נוסף על היישום‪ ,‬פתח את המסך הראשי של היישום‪ ,‬והקש על ← עזרה‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר‪ ,‬בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫‪Chrome‬‬
‫חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫‪Gmail‬‬
‫שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות ‪.Google Mail‬‬
‫‪140‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫‪Google+‬‬
‫שתף משפחה‪ ,‬חברים ואחרים בחדשות שלך ועקוב אחרי העדכונים שלהם‪ .‬תוכל גם לגבות את‬
‫התמונות והווידאו שלך ועוד‪.‬‬
‫מפות‬
‫אתר את מיקומך במפה‪ ,‬חפש מיקומים והצג פרטים על מקומות מגוונים‪.‬‬
‫מוסיקה ‪Play‬‬
‫האזן למוסיקה במכשירך‪ ,‬גלה עוד ושתף‪.‬‬
‫סרטים ‪Play‬‬
‫צפה בוידאו השמור במכשירך והורד מחנות ‪ Play‬תוכן מגוון לצפייה‪.‬‬
‫ספרים ‪Play‬‬
‫הורד מבחר ספרים מחנות ‪ Play‬וקרא אותם‪.‬‬
‫דוכן עיתונים ‪Play‬‬
‫קרא חדשות ומגזינים המעניינים אותך בסביבה נוחה‪.‬‬
‫משחקים ‪Play‬‬
‫הורד משחקים מחנות ‪ Play‬ושחק בהם עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪Drive‬‬
‫שמור את התוכן שלך בענן‪ ,‬גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫םיליעומ םימושיי‬
‫תמונות‬
‫נהל תמונות‪ ,‬אלבומים וסרטונים ששמרת במכשיר והעלית ל‪.Google+-‬‬
‫‪Hangouts‬‬
‫שוחח בצ'אט עם חבריך באופן אישי או בקבוצות‪ ,‬ושלב בצ'אט תמונות‪ ,‬סמלי הבעה ושיחות וידאו‪.‬‬
‫‪Google‬‬
‫חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך‪.‬‬
‫חיפוש קולי‬
‫אמור בקול מילת מפתח או ביטוי לחיפוש מהיר של פריטים‪.‬‬
‫הגדרות ‪Google‬‬
‫קבע את תצורת ההגדרות של תכונות מסוימות המסופקות על‪-‬ידי ‪.Google‬‬
‫‪142‬‬
‫חיבור למכשירים אחרים‬
‫חיבור מהיר‬
‫מבוא‬
‫חפש באופן אוטומטי מכשירים קרובים ולהתחבר אליהם במהירות‪.‬‬
‫ •בהתחברות למכשיר שאינו תומך בתכונת ההתחברות המהירה‪ ,‬ודא שהתכונה‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬או ‪ Bluetooth‬מופעלת‪.‬‬
‫ •שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן‬
‫המשותף‪.‬‬
‫ •שם המכשיר עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למכשירי ה‪ Bluetooth-‬שעמם מבוצעת התאמה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬שם המכשיר עשוי להופיע כ‪.BT MAC-‬‬
‫התחברות למכשירים אחרים‬
‫בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על חיבור מהיר‪.‬‬
‫כאשר הלוח נפתח‪ ,‬תכונות ‪ Wi-Fi‬ו‪ Bluetooth-‬מופעלות אוטומטית‪ ,‬והמכשיר מחפש מכשירים‬
‫קרובים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר מכשיר מתוך הרשימה והתחבר אליו בעזרת ההדרכה על המסך‪.‬‬
‫הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר‪.‬‬
‫על מנת לאפשר למכשירים קרובים לחפש ולהתחבר למכשיר שלך‪ ,‬הקש על ← הגדר ניראות‬
‫מכשיר ← הפוך את המכשיר שלך לגלוי‪ ,‬ולאחר מכן בחר אפשרות‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫חיפוש חוזר אחר מכשירים‬
‫אם המכשיר המבוקש אינו מופיע ברשימה‪ ,‬חפש אותו‪.‬‬
‫הקש על‬
‫ובחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫השבתת תכונת החיבור המהיר‪.‬‬
‫כדי להשבית את תכונת החיבור המהיר‪ ,‬גרור את‬
‫‪.‬‬
‫הקש על‬
‫שיתוף תכנים‬
‫שתף תכנים עם המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר קטגוריית מדיה‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר בתוכן לשיתוף והקש על סיום‪.‬‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על חיבור מהיר‪.‬‬
‫המכשיר שלך שולח את התוכן למכשיר המחובר‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫מטה מהחלק העליון של המסך‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫מבוא‬
‫השתמש ב‪ Bluetooth-‬להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי ‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים‬
‫באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫ •תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה‪ .‬אם‬
‫קיימים מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק התפעול יתקצר‪.‬‬
‫ •מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪,Bluetooth SIG‬‬
‫עשויים שלא להיות תואמים למכשיר‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים‬
‫של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ ,Bluetooth‬הקש על המתג ‪ Bluetooth‬כדי‬
‫להפעילו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סרוק‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה‪.‬‬
‫אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר‪ ,‬הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה‬
‫שנוצרה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את‬
‫אפשרות הנראות שלו‪ .‬פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫קבל את הבקשה לחיבור ‪ Bluetooth‬בשני המכשירים לצורך אישור‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות ‪ .Bluetooth‬באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון‬
‫אנשי קשר וקבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה‬
‫למכשיר אחר‪.‬‬
‫משלוח תמונה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ← ‪ Bluetooth‬ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את‬
‫אפשרות הנראות שלו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫קבל את הבקשה להתחברות ‪ Bluetooth‬במכשיר השני‪.‬‬
‫קבלת תמונה‬
‫כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה‪ ,‬קבל את הבקשה להתחברות ‪ .Bluetooth‬התמונה‬
‫שהתקבלה נשמרת בתיקייה ‪ .Download‬כדי לפתוח את התיקייה‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪,‬‬
‫והקש על גלריה ← ← גלריה ← ‪.Download‬‬
‫ביטול התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪.Bluetooth‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על בטל התאמה‪.‬‬
‫כדי לבטל התאמה‪ ,‬הקש על‬
‫בסמוך לשם המכשיר‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪Wi-Fi Direct‬‬
‫מבוא‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת ‪ ,Wi-Fi‬ללא צורך בנקודת גישה‪.‬‬
‫התחברות למכשירים אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על מתג ה‪ Wi-Fi-‬כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על ← ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬שלו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪.‬‬
‫כדי להתחבר למספר מכשירים‪ ,‬הקש על ← חיבור מרובה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫קבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות ‪ Wi-Fi Direct‬כדי לאשר‪.‬‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון אנשי קשר קבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירים אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן‬
‫דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר‪.‬‬
‫משלוח תמונה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ← ‪ Wi-Fi Direct‬ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה‪.‬‬
‫‪4 4‬קבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫הקש על גלריה במסך כל היישומים‪.‬‬
‫אם המכשיר כבר מחובר‪ ,‬התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫קבלת תמונה‬
‫כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה‪ ,‬קבל את הבקשה להתחברות ‪ .Wi-Fi Direct‬אם המכשיר‬
‫כבר מחובר‪ ,‬התמונה תתקבל במכשיר שלך ללא הליך בקשת ההתחברות‪ .‬התמונה שהתקבלה‬
‫נשמרת בתיקייה ‪ .Download‬כדי לפתוח את התיקייה‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על‬
‫גלריה ← ← גלריה ← ‪.Download‬‬
‫סיום החיבור של המכשיר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪.Wi-Fi‬‬
‫← ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על סיים חיבור ← אישור כדי לנתק את המכשירים‪.‬‬
‫‪NFC‬‬
‫מבוא‬
‫המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסוג ‪NFC‬‏ (‪)Near Field Communication‬‬
‫שמכילים מידע לגבי מוצרים‪ .‬באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים‬
‫לאמצעי תחבורה או לאירועים‪ ,‬לאחר הורדת היישומים הדרושים‪.‬‬
‫הסוללה כוללת אנטנת ‪ NFC‬מובנית‪ .‬טפל בסוללה בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת‬
‫ה‪.NFC-‬‬
‫שימוש בתכונת ‪NFC‬‬
‫השתמש בתכונת ‪ NFC‬לצורך משלוח תמונות או אנשי קשר למכשירים אחרים ולצורך קריאת פרטי‬
‫מוצרים מתוך תגי ‪ .NFC‬אם תכניס כרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬שמצויד בתכונת תשלום‪ ,‬תוכל להשתמש‬
‫במכשיר לצורך ביצוע תשלומים בצורה נוחה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ NFC‬ושיתוף ← ‪ ,NFC‬ולאחר מכן הקש על מתג‬
‫ה‪ NFC-‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על ‪ NFC‬כדי להפעיל‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪22‬‬
‫מקם את אנטנת ‪ NFC‬שבגב המכשיר ליד תג ‪.NFC‬‬
‫המידע מהתג יופיע‪.‬‬
‫ודא שמסך המכשיר אינו נעול‪ .‬אחרת‪ ,‬המכשיר לא יקרא תגי ‪ NFC‬ולא יקבל נתונים‪.‬‬
‫ביצוע רכישה באמצעות התכונה ‪NFC‬‬
‫על מנת שתוכל להשתמש בתכונה ‪ NFC‬לביצוע תשלומים‪ ,‬עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד‪.‬‬
‫לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ NFC‬ושיתוף ← ‪ ,NFC‬ולאחר מכן הקש על מתג‬
‫ה‪ NFC-‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על ‪ NFC‬כדי להפעיל‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על הקש ושלם‪ ,‬ובחר יישום להגדרת יישום ברירת המחדל של התשלום‪.‬‬
‫קרב את שטח אנטנת ‪ NFC‬שבגב המכשיר לקורא כרטיסי ‪.NFC‬‬
‫ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שליחה של נתונים‬
‫אפשר החלפת מידע כאשר אנטנת ה‪ NFC-‬של המכשיר נוגעת באנטנת ‪ NFC‬של מכשיר אחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ NFC‬ושיתוף ← ‪ ,NFC‬ולאחר מכן הקש על מתג‬
‫ה‪ NFC-‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על ‪ NFC‬כדי להפעיל‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על ‪ Android Beam‬או ‪ ,S Beam‬והקש על המתג ‪ Android Beam‬או מתג ה‪-‬‬
‫‪ S Beam‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •‪ :Android Beam‬שלח מידע דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫ •‪ :S Beam‬שלח מידע דרך ‪ .Wi-Fi Direct‬תכונ‪z‬ה זו הינה אידאלית להעברת נתונים בנפח‬
‫גדול‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬כאשר ההודעה גע כדי להעביר‪ .‬מופיעה על המסך‪ ,‬הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את‬
‫בחר בפריט וגע באנטנת ‪ NFC‬של המכשיר שלך עם אנטנת ‪ NFC‬של המכשיר האחר‪.‬‬
‫הפריט‪.‬‬
‫ •אין לשלוח באמצעות ‪ S Beam‬נתונים המוגנים בזכויות יוצרים‪ .‬שליחת נתונים מסוג‬
‫זה עלולה להפר חוקים להגנה על זכויות יוצרים‪ Samsung .‬אינה אחראית לחבויות‬
‫הנגרמות עקב שימוש לא חוקי בנתונים המוגנים בזכויות יוצרים‪.‬‬
‫ •אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו‪-‬זמנית‪ ,‬העברת הקבצים עלולה להיכשל‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪Screen Mirroring‬‬
‫מבוא‬
‫השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם ‪ AllShare Cast‬או ‪,HomeSync‬‬
‫ושתף את התכנים שלך‪.‬‬
‫מכשירים תומכי שיקוף מסך‬
‫)מתאם ‪AllShare Cast‬‬
‫‪(HomeSync ,dongle‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה‪ ,‬בהתאם לחיבור הרשת‪.‬‬
‫ •אם תציין תדר ‪ ,Wi-Fi‬ייתכן שמתאמי ‪ AllShare Cast‬או ‪ HomeSync‬לא יזוהו או לא‬
‫יתחברו‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫הצגת תוכן במכשיר הטלוויזיה‬
‫בטרם תחבר מכשיר טלוויזיה למכשיר שלך‪ ,‬חבר את הטלוויזיה ואת המכשיר התומך‬
‫ב‪ .screen mirroring-‬כדי לבצע את החיבור‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המכשיר‪ .‬הפעולות הבאות‬
‫הן דוגמה להצגת תוכן במכשיר טלוויזיה שמחובר דרך ‪.AllShare Cast dongle‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במכשיר הטלוויזיה‪ ,‬בחר מצב חיבור כגון מצב ‪ HDMI‬לצורך חיבור מכשיר חיצוני‪.‬‬
‫‪3 3‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ NFC‬ושיתוף ← ‪.Screen Mirroring‬‬
‫חבר את המכשיר התומך ב‪ screen mirroring-‬למכשיר הטלוויזיה באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪ .‬מסך המכשיר שלך מופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם אתה מחבר את המכשיר בפעם הראשונה‪ ,‬הקש והחזק את שם ה‪ dongle-‬ברשימה והזן‬
‫את קוד ה‪ PIN-‬המופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫פתח או הפעל קובץ‪ ,‬ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר‪.‬‬
‫סיום חיבור שיקוף מסך‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ NFC‬ושיתוף ← ‪ ,Screen Mirroring‬ולאחר מכן הקש‬
‫על המתג ‪ Screen Mirroring‬כדי להשבית אותו‪.‬‬
‫ •לחיסכון במתח‪ ,‬השבת תכונה זו כשאינה בשימוש‪.‬‬
‫ •אם אתה מציג סרטונים או משחקים על‪-‬גבי צג טלוויזיה‪ ,‬בחר מצב טלוויזיה מתאים‬
‫להנאה מחוויה מיטבית‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪MirrorLink‬‬
‫חבר את המכשיר לכלי הרכב כדי לשלוט ביישומי ‪ MirrorLink‬של המכשיר באמצעות צג יחידת‬
‫הראש של כלי הרכב‪.‬‬
‫המכשיר שלך תואם לכלי רכב התומכים ב‪ MirrorLink-‬גרסה ‪ 1.1‬ומעלה‪.‬‬
‫חיבור המכשיר שלך לכלי רכב דרך ‪MirrorLink‬‬
‫בעת השימוש בתכונה זו בפעם הראשונה‪ ,‬חבר את המכשיר לרשת ‪ Wi-Fi‬או סלולרית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫התאם את המכשיר שלך לכלי רכב דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫ראה התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים למידע נוסף‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חבר את המכשיר שלך לכלי הרכב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫לאחר יצירת החיבור‪ ,‬גש ליישומי ‪ MirrorLink‬של המכשיר שלך בצג יחידת הראש‪.‬‬
‫סיום חיבור ‪MirrorLink‬‬
‫נתק את כבל ה‪ USB-‬מהמכשיר וכלי הרכב שלך‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫הדפסה ניידת‬
‫מבוא‬
‫חבר את המכשיר למדפסת באמצעות ‪ Wi-Fi‬או ‪ Wi-Fi Direct‬והדפס תמונות ומסמכים‪.‬‬
‫ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר‪.‬‬
‫הוספת יישומי ‪ Plug-In‬של מדפסת‬
‫הוסף יישומי ‪ Plug-In‬עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חפש תוסף למדפסת ב‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫‪3 3‬בחר יישום ‪ Plug-in‬של מדפסת‪ ,‬והתקן אותו‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר בתוסף המדפסת והקש על המתג בפינה הימנית העליונה של המסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ‪ NFC‬ושיתוף ← הדפסה ← הורד תוסף‪.‬‬
‫המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת ‪ Wi-Fi‬שאליה מחובר המכשיר‪.‬‬
‫כדי להוסיף מדפסות באופן ידני‪ ,‬הקש על ← הוסף מדפסת ←‬
‫‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות התזכיר‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪.‬‬
‫הדפסת תוכן‬
‫בעת הצגת תוכן‪ ,‬כגון תמונות או מסמכים‪ ,‬הקש על ← הדפסה‪ ,‬ולאחר מכן בחר מדפסת‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫מנהל המכשיר והנתונים‬
‫עדכון המכשיר‬
‫ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫עדכון דרך הרשת‬
‫ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך‬
‫הרשת' (‪.)FOTA‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← אודות הטלפון ← עדכוני תוכנה ← עדכן עכשיו‪.‬‬
‫סמן עדכון אוטומטי על מנת לבדוק עדכונים זמינים באופן אוטומטי‪ .‬כדי להוריד עדכונים רק‬
‫כאשר חיבור ‪ Wi-Fi‬מופעל‪ ,‬סמן ‪ Wi-Fi‬בלבד‪.‬‬
‫עדכון באמצעות ‪Samsung Kies‬‬
‫חבר את המכשיר למחשב‪ ,‬ועדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במחשב‪ ,‬הפעל את ‪ ,Samsung Kies‬וחבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪3 3‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי לעדכן את המכשיר‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬הורד את הגרסה האחרונה של ‪ Samsung Kies‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫ •בשעה שהמכשיר מבצע עדכון‪ ,‬אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫ •במהלך עדכון המכשיר‪ ,‬אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים‪ .‬חיבור של התקנים‬
‫נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון‪ .‬לפני העדכון‪ ,‬נתק את כל שאר התקני המדיה‬
‫מהמחשב‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫םינותנהו רישכמה להנמ‬
‫העברת קבצים בין המכשיר למחשב‬
‫העבר קבצי שמע‪ ,‬וידאו‪ ,‬תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב‪ ,‬או להפך‪.‬‬
‫אין לנתק את כבל ה‪ USB-‬מהמכשיר במהלך העברת הקבצים‪ .‬הדבר עלול לגרום לאובדן‬
‫נתונים או נזק למכשיר‪.‬‬
‫ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת ‪ .USB‬יש לחבר‬
‫את המכשיר ישירות לכניסת ה‪ USB-‬של המחשב‪.‬‬
‫התחברות כמכשיר מדיה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את חלונית ההתראות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על האפשרות מחובר כמכשיר מדיה ← מכשיר‬
‫חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫מדיה (‪.)MTP‬‬
‫אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (‪ )MTP‬או שלא מותקן בו מנהל ההתקן‬
‫המתאים‪ ,‬הקש על האפשרות מצלמה (‪.)PTP‬‬
‫‪33‬‬
‫העבר קבצים בין המכשיר והמחשב‪.‬‬
‫התחברות עם ‪Samsung Kies‬‬
‫‪ Samsung Kies‬הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם מכשירי ‪.Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במחשב‪ ,‬הפעל את ‪ ,Samsung Kies‬וחבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪3 3‬העבר קבצים בין המכשיר והמחשב‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬הורד את הגרסה האחרונה של ‪ Samsung Kies‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרה של ‪.Samsung Kies‬‬
‫‪156‬‬
‫םינותנהו רישכמה להנמ‬
‫גיבוי ושחזור נתונים‬
‫הקפד שהמידע האישי שלך‪ ,‬נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר‪ .‬באפשרותך לגבות‬
‫את המידע הרגיש שלך בחשבון גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר‪ .‬עליך להיכנס לחשבון‬
‫‪ Google‬או ‪ Samsung‬שלך על מנת לגבות או לשחזר מידע‪.‬‬
‫שימוש בחשבון ‪Google‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על גיבוי ואיפוס‪ ,‬וסמן את התיבה גבה את הנתונים שלי‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על חשבון גיבוי ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי‪.‬‬
‫הקש על הגדרות במסך כל היישומים‪.‬‬
‫שימוש בחשבון ‪Samsung‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות ← חשבון סמסונג ← גיבוי‪ ,‬סמן את הפריטים‬
‫לגיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על גבה כעת ← גבה‪ .‬כדי להגדיר במכשיר גיבוי נתונים אוטומטי‪ ,‬סמן את‬
‫האפשרות גיבוי אוטומטי‪.‬‬
‫ •כדי לשחזר נתונים באמצעות חשבון ‪ ,Google‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות ← גיבוי ואיפוס‪ ,‬ולאחר מכן סמן את האפשרות שחזור אוטומטי‪ .‬כאשר הנך‬
‫מתקין שוב יישומים‪ ,‬הגדרות גיבוי ומידע ישוחזרו‪.‬‬
‫ •כד לשחזר נתונים באמצעות חשבון ‪ ,Samsung‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על‬
‫הגדרות ← חשבונות ← חשבון סמסונג ← שחזר‪ .‬נתונים נוכחיים יימחקו מהמכשיר‬
‫כדי לשחזר את הפריטים הנבחרים‪.‬‬
‫ביצוע איפוס נתונים‬
‫מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר‪ .‬לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי‬
‫של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬ראה גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר‬
‫← מחק הכל‪ .‬המכשיר מאותחל אוטומטית‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫הגדרות‬
‫מבוא‬
‫התאם הגדרות באופן אישי לשימוש מגוון של תכונות ויישומים‪ .‬באפשרותך להתאים אישית את‬
‫המכשיר על‪-‬ידי הגדרה של מגוון אפשרויות‪.‬‬
‫קביעת הגדרות‬
‫הקש על הגדרות במסך כל היישומים כדי לגשת למסך הגדרות‪.‬‬
‫לחיפוש הגדרות על‪-‬ידי הזנת מילות מפתח‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫ניתן לשנות את מצב התצוגה ברשימה כדי להפריד טאבים‪ .‬הקש על ← הצג לפי ←‬
‫תצוגת כרטיסיות‪.‬‬
‫הגדרות מהירות‬
‫צור רשימת הגדרות בשימוש מרובה‪.‬‬
‫הקש על ← ערוך הגדרות מהירות‪ .‬סמן פריטים כדי להוסיף או בטל בחירה כדי להסיר‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש על בצע‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫תורדגה‬
‫חיבורים‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים‪.‬‬
‫המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה‪ .‬ניתן‬
‫להפעיל את ה‪ WLAN-‬בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה‪ ,‬אך לא ניתן‬
‫להפעיל אותו מחוץ למבנה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר רשת מרשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על המתג ‪ Wi-Fi‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על התחבר‪.‬‬
‫הוספת רשתות ‪Wi-Fi‬‬
‫אם הרשת הרצויה לא מופיעה ברשימת רשתות ה‪ ,Wi-Fi-‬תוכל להוסיף אותה ידנית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן את שם הרשת ב‪-‬שם רשת ‪.SSID‬‬
‫‪3 3‬בחר סוג אבטחה‪.‬‬
‫‪4 4‬הזן את הסיסמה‪ ,‬אם לא מדובר ברשת פתוחה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על התחבר‪.‬‬
‫הקש על הוסף רשת ‪ Wi-Fi‬בתחתית הרשימה‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫תורדגה‬
‫שימוש במעבר רשתות חכם‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לשמור על חיבור יציב לרשת בעת גלישה בדפי אינטרנט‪ ,‬הורדת תוכן ועוד‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן סמן את התיבה החלפת רשת חכמה‪.‬‬
‫המכשיר עובר באופן אוטומטי מרשת ‪ Wi-Fi‬לרשת סלולרית כאשר רשת ה‪ Wi-Fi-‬הנוכחית חלשה‬
‫או בלתי‪-‬יציבה‪ .‬כאשר האות של רשת ה‪ Wi-Fi-‬יתחזק‪ ,‬המכשיר יעבור מהרשת הניידת בחזרה אל‬
‫רשת ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫ •כבה את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת‪.‬‬
‫ •לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת ‪ ,Wi-Fi‬המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל‬
‫פעם שהיא זמינה‪ ,‬בלי לדרוש סיסמה‪ .‬כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר‬
‫לרשת‪ ,‬בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על שכח‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ Bluetooth‬כדי להחליף מידע במרחקים קצרים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ ,Bluetooth‬ולאחר מכן הקש על המתג ‪ Bluetooth‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫הקש על כדי להציג אפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הגדרות נתב אלחוטי נייד‬
‫השתמש במכשיר כנקודה חמה ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם‬
‫מכשירים אחרים אם חיבור לאינטרנט אינו זמין‪ .‬ניתן להתחבר דרך ‪,Wi-Fi‬‏ ‪ USB‬או ‪.Bluetooth‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות נתב אלחוטי נייד‪.‬‬
‫ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫ •נתב אלחוטי נייד‪ :‬השתמש בנקודה חמה ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של‬
‫המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •חיבור באמצעות מכשיר ‪ :USB‬השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות ‪ USB‬כדי לשתף את‬
‫חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב באמצעות ‪ .USB‬כאשר המכשיר מחובר‬
‫למחשב‪ ,‬הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב‪.‬‬
‫ •שימוש כמודם ‪ :Bluetooth‬שתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשבים או‬
‫מכשירים אחרים באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫‪160‬‬
‫תורדגה‬
‫שימוש בנתב אלחוטי נייד‬
‫השתמש במכשירך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם‬
‫מכשירים אחרים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג נתב אלחוטי נייד כדי להפעילו‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות נתב אלחוטי נייד ← נתב אלחוטי נייד‪.‬‬
‫מופיע בשורת המצב‪ .‬מכשירים אחרים יכולים למצוא את המכשיר שלך ברשימת‬
‫הסמל‬
‫רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫כדי להגדיר סיסמה עבור הנקודה החמה הניידת‪ ,‬הקש על ← הגדר תצורה‪ ,‬ובחר את רמת‬
‫האבטחה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הזן סיסמה והקש על שמור‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬במכשיר המחובר‪ ,‬השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט‪.‬‬
‫במסך של המכשיר האחר‪ ,‬חפש ובחר את המכשיר שלך מתוך רשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫מצב טיסה‬
‫תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר‪ .‬תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם‬
‫שירותי רשת‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב טיסה‪.‬‬
‫שימוש בנתונים‬
‫עקוב אחר כמות השימוש בנתונים‪ ,‬והתאם אישית את הגדרות המגבלה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על שימוש בנתונים‪.‬‬
‫ •נתונים בנייד‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית‪.‬‬
‫ •הגדר הגבלת שימוש ב'נתונים ניידים'‪ :‬הגדר מגבלה על השימוש בנתונים סלולריים‪.‬‬
‫ •מחזור שימוש בנתונים‪ :‬הזן תאריך איפוס חודשי למעקב אחר השימוש בנתונים‪.‬‬
‫הקש על כדי להציג אפשרויות נוספות‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫תורדגה‬
‫מיקום‬
‫שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מיקום‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מיקום כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •מצב ‪ :GPS‬בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך‪.‬‬
‫ •בקשות מיקום אחרונות‪ :‬הצג אילו יישומים מבקשים את מידע המיקום הנוכחי שלך ואת מידת‬
‫השימוש שלהם בסוללה‪.‬‬
‫ •שירותי מיקום‪ :‬הצג את שירותי המיקום שבהם המכשיר משתמש‪.‬‬
‫ •המקומות שלי‪ :‬שמור את המיקומים המועדפים שלך לשימוש עם יישומים שלהם נחוצים‬
‫פרטי מיקום‪ .‬המכשיר שלך יספק מידע ושירותים רלוונטיים על‪-‬ידי זיהוי של מיקומים שמורים‬
‫באמצעות 'מפות'‪ Wi-Fi ,‬או ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ NFC‬ושיתוף‬
‫שנה את ההגדרות עבור תכונות שיתוף שונות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ NFC‬ושיתוף‪.‬‬
‫ •‪ :NFC‬שנה הגדרות לשימוש בתכונת ‪ .NFC‬ראה ‪ NFC‬למידע נוסף‪.‬‬
‫ •מכשירים קרובים‪ :‬שנה את ההגדרות לשיתוף תוכן עם מכשירים קרובים‏‏‏‏‪ .‬על כל המכשירים‬
‫לתמוך בחיבור ‪ Wi-Fi Direct‬או להתחבר לאותה רשת ‪ Wi-Fi‬או נקודה חמה ניידת‪.‬‬
‫ •הדפסה‪ :‬קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬תוכל לחפש‬
‫מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים‪ .‬ראה הדפסה ניידת למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫ •‪ :Screen Mirroring‬הפעל את תכונת שיקוף המסך כדי לשתף את התצוגה שלך עם אחרים‪.‬‬
‫ראה ‪ Screen Mirroring‬למידע נוסף‪.‬‬
‫ •‪ :MirrorLink‬השתמש בתכונת ‪ MirrorLink‬כדי לשלוט ביישומי ‪ MirrorLink‬במכשיר שלך‬
‫באמצעות צג יחידת הראש של כלי הרכב‪ .‬ראה ‪ MirrorLink‬למידע נוסף‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫תורדגה‬
‫רשתות נוספות‬
‫התאם אישית הגדרות לשליטה ברשתות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על רשתות נוספות‪.‬‬
‫ •האצת הורדה‪ :‬הגדר את המכשיר כדי להוריד קבצים הגדולים מ‪ 30-‬מגה בייט‪ ,‬במהירות רבה‬
‫יותר דרך רשתות ‪ Wi-Fi‬וסלולריות בו‪-‬זמנית‪ .‬אות ‪ Wi-Fi‬חזק יותר יספק מהירות הורדה גבוהה‬
‫יותר‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים‪.‬‬
‫ •ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת הורדת קבצים דרך הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫ •כאשר אתה מוריד קבצים גדולים‪ ,‬המכשיר עשוי להתחמם‪ .‬אם המכשיר עולה על‬
‫טמפרטורה מוגדרת‪ ,‬התכונה תכבה‪.‬‬
‫ •אם אותות הרשת אינם יציבים‪ ,‬הדבר עלול להשפיע על המהירות ועל הביצועים של‬
‫תכונה זו‪.‬‬
‫ •אם קיים פער ניכר במהירות העברת הנתונים בין רשת ה‪ Wi-Fi-‬לרשת הסלולרית‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמכשיר יעשה שימוש רק בחיבור המהיר ביותר‪.‬‬
‫ •תכונה זו תומכת ב‪ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1-‬ו‪-‬‬
‫)‪ .Hypertext Transmission Protocol Secure(HTTPS‬לא ניתן להשתמש בתכונה זו‬
‫עם פרוטוקולים אחרים‪ ,‬כגון ‪.FTP‬‬
‫ •יישום ברירת המחדל להעברת הודעות‪ :‬בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת‬
‫הודעות‪.‬‬
‫ •רשתות תקשורת סלולרית‪ :‬קבע הגדרות רשת סלולרית‪.‬‬
‫ •הגדרות ‪ :VPN‬הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (‪ )VPN‬והתחבר אליהן‪.‬‬
‫מכשיר‬
‫צליל‬
‫שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על צליל‪.‬‬
‫ •מצב צליל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט‪.‬‬
‫ •עוצמת קול‪ :‬כוונן את רמת עוצמת הקול עבור רינגטונים של שיחות‪ ,‬מוסיקה וסרטוני וידאו‪,‬‬
‫צלילי מערכת והתראות‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫תורדגה‬
‫ •עוצמת רטט‪ :‬כוונן את העוצמה של התראת רטט‪.‬‬
‫ •צלצולים‪ :‬הוסף או בחר רינגטון עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫ •רטט‪ :‬הוסף או בחר תבנית רטט‪.‬‬
‫ •הודעות‪ :‬בחר צלצול לאירועים כגון הודעות נכנסות‪.‬‬
‫ •רטט בצלצול‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫ •צליל מקשי החיוג‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים‪.‬‬
‫ •צלילי מגע‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע‪.‬‬
‫ •צליל נעילת מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך‬
‫המגע‪.‬‬
‫ •משוב ברטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת הקשה על מקשים‪.‬‬
‫ •צליל בזמן הקשה‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •רטט בזמן הקשה‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫תצוגה וטפטים‬
‫שנה את הגדרות התצוגה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה וטפטים‪.‬‬
‫ •בהירות‪ :‬הגדר את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •טפט‪ :‬שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית והמסך הנעול‪.‬‬
‫ •גופן‪ :‬שנה את גודל וסוג הגופן‪.‬‬
‫ •פעולה ביד אחת‪ :‬הפעל מצב תפעול ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת‪ .‬ראה פעולה‬
‫ביד אחת למידע נוסף‪.‬‬
‫ •סיבוב מסך‪ :‬הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר‪.‬‬
‫ •שהות חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה‬
‫מסתכל על התצוגה‪.‬‬
‫ •כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫ •מצב תצוגה‪ :‬שנה את מצב המסך‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫תורדגה‬
‫ •כוונון אוט' של גוון המסך‪ :‬הגדר את המכשיר לחיסכון בצריכת חשמל על‪-‬ידי כוונון בהירות‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫ •שומר מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר למטען או לתחנת‬
‫עגינה שולחנית‪.‬‬
‫ •נורית חיווי‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלה או כיבוי של נורית ה‪.LED-‬‬
‫ •משך תאורת מקשי מגע‪ :‬הגדר את משך זמן התאורה של המקש 'אחרונים' ושל המקש 'חזרה'‪.‬‬
‫ •הגדל את רגישות המגע‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות‪.‬‬
‫בהתאם לסוג החומרים שאתה לובש או עונד בעת נגיעה במכשיר‪ ,‬ייתכן שחלק מהפקודות‬
‫לא יזוהו‪.‬‬
‫מסך נעילה‬
‫שנה את ההגדרות עבור המסך הנעול‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מסך נעילה‪.‬‬
‫ •נעילת מסך‪ :‬החלף את שיטת הנעילה של המסך‪ .‬האפשרויות הבאות עשויות להשתנות‪,‬‬
‫בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה‪.‬‬
‫ •הצג מידע‪ :‬שנה הגדרות עבור הפריטים המוצגים במסך הנעול‪.‬‬
‫ •קיצור דרך למצלמה‪ :‬הגדר את המכשיר להציג את קיצור הדרך למצלמה במסך הנעול‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •'תזכיר פעולה' במסך הנעילה‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת תזכיר פעולה בעת הקשה כפולה‬
‫על המסך הנעול באמצעות ה‪ ,S Pen-‬תוך לחיצה על לחצן ‪ S Pen‬והחזקתו‪.‬‬
‫ •אפקט ביטול נעילה‪ :‬בחר אפקט שאותו תראה בעת ביטול נעילת המסך‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫תורדגה‬
‫חלונות מרובים‬
‫הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חלונות מרובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג חלונות מרובים כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫ •פתח בתצוגת חלונות מרובים‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל את התכונה 'חלונות מרובים' בעת‬
‫פתיחת קבצים מתוך הקבצים שלי‪ ,‬וידאו או קבצים מצורפים בהודעות‪.‬‬
‫ •קיצור דרך לתצוגת חלון קופץ‪ :‬הגדר את המכשיר כך שיציג את מסך היישום בחלון קופץ‬
‫כאשר אתה גורר באלכסון כלפי מטה מקצהו השמאלי העליון של המסך‪.‬‬
‫לוח התראות‬
‫סדר מחדש את לחצני ההגדרה המהירים המוצגים בלוח ההתראות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על לוח התראות‪.‬‬
‫‪S Pen‬‬
‫שנה את ההגדרות לשימוש ב‪.S Pen-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.S Pen‬‬
‫ •פקודת אוויר‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת תכונות פקודת האוויר בעת ריחוף עם ה‪ S Pen-‬מעל‬
‫המסך ולחיצה על לחצן ‪.S Pen‬‬
‫ •תצוגת אוויר‪ :‬הפעל את תכונת תצוגת האוויר כדי לבצע מגוון פעולות באמצעות ה‪.S Pen-‬‬
‫ •מצביע‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת מצביע ‪ S Pen‬בעת ריחוף עם ה‪ S Pen-‬מעל המסך‪.‬‬
‫ •קלט ישיר של עט‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת הסמל של לוח כתב היד בעת ריחוף עם‬
‫ה‪ S Pen-‬מעל לוח קלט טקסט‪.‬‬
‫ •התראות ‪ :S Pen‬הגדר את המכשיר להציג התראה מוקפצת ולהשמיע צליל כאשר אתה הולך‪,‬‬
‫מסך המגע כבוי ו‪ S Pen-‬לא מחובר למכשיר‪.‬‬
‫ •השבת זיהוי עט‪ :‬הגדר את המסך לא להגיב בעת חיבור או ניתוק של ‪.S Pen‬‬
‫ •צליל ‪ :S Pen‬הגדר את המכשיר להשמעת צלילי כתיבה בעת כתיבה או ציור על פני המסך‬
‫באמצעות ‪.S Pen‬‬
‫ •משוב רטט ב‪ :S Pen-‬הגדר את המכשיר להפעלת רטט בעת כתיבה או ציור על פני המסך‬
‫באמצעות ‪.S Pen‬‬
‫‪166‬‬
‫תורדגה‬
‫ •אפשרויות ניתוק‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת תזכיר פעולה או להצגת תכונות פקודת האוויר‬
‫בעת הוצאת ‪ S Pen‬מהחריץ‪.‬‬
‫ •צרף‪/‬נתק צליל‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הכנסת ‪ S Pen‬לחריץ או בעת הוצאתו‬
‫מהחריץ‪.‬‬
‫ •צרף‪/‬נתק רטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת רטט בעת הכנסת ‪ S Pen‬לחריץ או בעת הוצאתו‬
‫מהחריץ‪.‬‬
‫תנועות ומחוות‬
‫הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תנועות ומחוות‪.‬‬
‫ •שיחה ישירה‪ :‬הגדר את המכשיר לביצוע שיחה קולית על‪-‬ידי הרמת המכשיר והחזקתו ליד‬
‫האוזן בעת צפייה בשיחה‪ ,‬הודעה או פרטי קשר‪.‬‬
‫ •התראה חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות‬
‫קוליות בעת הרמת המכשיר‪.‬‬
‫ •השתק‪/‬השהה‪ :‬הגדר את המכשיר להשתיק שיחות נכנסות או התראות בעת כיסוי המסך עם‬
‫כף היד או הפיכת המכשיר על פניו‪.‬‬
‫ •החלק בעזרת כף היד ללכידה‪ :‬הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד‬
‫שמאלה או ימינה על פני המסך‪.‬‬
‫מסך ‪Edge‬‬
‫שנה את ההגדרות לשימוש במסך ‪.Edge‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מסך ‪.Edge‬‬
‫ •נהל חלוניות‪ :‬נהל את הלוחות שבהם תוכל להשתמש במסך ‪ .Edge‬ניתן להוריד לוחות נוספים‬
‫מ‪.GALAXY Apps-‬‬
‫ •ביטוי עצמי‪ :‬צור או מחק לוחות משלך לשימוש במסך ‪.Edge‬‬
‫‪167‬‬
‫תורדגה‬
‫ •סרגל מידע‪ :‬הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של מסך‬
‫‪ .Edge‬באפשרותך גם להתאים את ההגדרות להצגת מידע על מניות‪ ,‬ספורט או חדשות במסך‬
‫‪.Edge‬‬
‫ •שעון לילה‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במסך ‪ Edge‬כשעון לילה‪ .‬באפשרותך להגדיר את משך‬
‫הזמן ששעון הלילה יישאר פעיל‪.‬‬
‫ •טקסט למסך ‪ :Edge‬הזן את ההודעה שתוצג על מסך ‪.Edge‬‬
‫ •הצג מסך ‪ Edge‬משמאל‪ :‬אפשר לממשק להסתובב אוטומטית ב‪ 180°-‬כאשר אתה מסובב את‬
‫המכשיר ב‪.180°-‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫התאמה אישית‬
‫חשבונות‬
‫הוסף את חשבונות ‪ Samsung‬ו‪ Google-‬שלך‪ ,‬או חשבונות אחרים‪ ,‬לסנכרן איתם‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות‪.‬‬
‫ענן‬
‫שנה הגדרות סנכרון‪ ,‬גיבוי ושחזור עבור חשבונות ‪ Samsung‬ו‪ Dropbox-‬שלך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ענן‪.‬‬
‫גיבוי ואיפוס‬
‫שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על גיבוי ואיפוס‪.‬‬
‫ •גבה את הנתונים שלי‪ :‬הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת ‪.Google‬‬
‫ •חשבון גיבוי‪ :‬הגדר או ערוך חשבון גיבוי של ‪.Google‬‬
‫ •שחזור אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתונים של יישומים כאשר יישומים‬
‫מותקנים מחדש במכשיר‪.‬‬
‫ •איפוס לנתוני יצרן‪ :‬אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫תורדגה‬
‫מצב קל‬
‫הגדר את המכשיר לשימוש במצב קל‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב קל‪.‬‬
‫ •מצב רגיל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב רגיל‪.‬‬
‫ •מצב קל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב קל‪.‬‬
‫ •יישומי מצב 'קל'‪ :‬בחר יישומים כדי להחיל פריסות פשוטות יותר‪.‬‬
‫נגישות‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לשפר את נגישות המכשיר‪ .‬ראה אודות נגישות למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נגישות‪.‬‬
‫מצב חסימה‬
‫בחר אילו התראות ייחסמו או הגדר לאפשר התראות עבור שיחות מאנשי קשר שצוינו במצב חסימה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב חסימה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מצב חסימה כדי להפעילו‪.‬‬
‫מצב פרטי‬
‫הגדר את המכשיר למניעת גישה לתוכן האישי שלך על‪-‬ידי אחרים‪ ,‬על‪-‬ידי הפעלת מצב פרטי‪ .‬ראה‬
‫מצב פרטי למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מצב פרטי כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •סוג הגישה במצב פרטי‪ :‬הגדר או שנה את שיטת ביטול הנעילה להפעלת מצב פרטי‪.‬‬
‫ •השבת אוטומטית‪ :‬הגדר את המכשיר ליציאה אוטומטית ממצב פרטי כאשר המסך כבה‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫תורדגה‬
‫סורק טביעת אצבע‬
‫תעד את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫ראה סורק טביעת אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סורק טביעת אצבע‪.‬‬
‫ •מנהל טביעות האצבע‪ :‬תעד או מחק נתונים של טביעות אצבע‪.‬‬
‫ •החלף סיסמת גיבוי‪ :‬הגדר סיסמת גיבוי לשימוש במקרה שהמכשיר לא מזהה את טביעת‬
‫האצבע שלך‪.‬‬
‫ •נעילת מסך‪ :‬החלף את שיטת הנעילה של המסך‪.‬‬
‫ •כניסה לאינטרנט‪ :‬הגדר את המכשיר לאימות חשבונות באמצעות טביעות אצבע‪.‬‬
‫ •אמת חשבון סמסונג‪ :‬הגדר את המכשיר לאימות חשבון ‪ Samsung‬שלך באמצעות טביעות‬
‫אצבע‪.‬‬
‫ •‪ :Pay with PayPal‬הגדר את המכשיר לאימות חשבון ‪ PayPal‬שלך ולאישור השימוש‬
‫בטביעות האצבע‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫מערכת‬
‫שפה ומקלדת‬
‫שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט‪ .‬ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם לשפה‬
‫שנבחרה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על שפה ומקלדת‪.‬‬
‫ •שפה‪ :‬בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים‪.‬‬
‫ •ברירת מחדל‪ :‬בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט‪.‬‬
‫ •מקלדת של ‪ :Samsung‬שנה את הגדרות מקלדת ‪ .Samsung‬כדי לגשת לאפשרויות‬
‫ההגדרה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫תורדגה‬
‫ •הקלדה קולית של ‪ :Google‬שנה את הגדרות הקלט הקולי‪ .‬כדי לגשת לאפשרויות ההגדרה‪,‬‬
‫הקש על ‪ .‬סמן אפשרות זו כדי להשתמש בקלט קולי להזנת טקסט‪.‬‬
‫ •שפה‪ :‬בחר שפה לזיהוי כתב יד‪ .‬תוכל לחפש קבצים המכילים כתב יד בשפה הנבחרת‪.‬‬
‫ •חיפוש קולי‪ :‬שנה את הגדרות החיפוש הקולי‪.‬‬
‫ •אפשרויות טקסט לדיבור‪ :‬שנה את הגדרות הטקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •הקראה בקול של התראות‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע התראה בקול כאשר יש שיחות שלא‬
‫נענו‪ ,‬הודעות או התראות‪.‬‬
‫ •מהירות מצביע‪ :‬כוונן את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר‪.‬‬
‫תאריך ושעה‬
‫קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן‪ ,‬כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תאריך ושעה‪.‬‬
‫כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר‪ ,‬התאריך והשעה מתאפסים‪.‬‬
‫ •תאריך ושעה אוטומטיים‪ :‬עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן‬
‫שונים‪.‬‬
‫ •הגדר תאריך‪ :‬הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני‪.‬‬
‫ •הגדר שעה‪ :‬הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני‪.‬‬
‫ •אזור זמן אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לקבל פרטי אזור זמן מהרשת בעת מעבר בין אזורי זמן‬
‫שונים‪.‬‬
‫ •בחר אזור זמן‪ :‬קבע את אזור הזמן‪.‬‬
‫ •תצוגת ‪ 24‬שעות‪ :‬הצג את השעה בתבנית של ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫ •בחר תבנית תאריך‪ :‬בחר את תבנית התאריך‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫תורדגה‬
‫סיוע בטיחות‬
‫הפעל את תכונות סיוע הבטיחות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סיוע בטיחות‪.‬‬
‫ •מצב חירום‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת מצב חירום ולצמצום צריכת הסוללה על‪-‬ידי שימוש‬
‫בפונקציות בסיסיות‪ ,‬כגון חיוג‪ .‬ראה מצב חירום למידע נוסף‪.‬‬
‫ •‪ :Geo News‬הגדר את המכשיר לקבלת התראות עבור תחזיות לגבי מזג אוויר סוער‪ .‬כדי‬
‫להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להוריד ולהתקין את היישום הדרוש‪.‬‬
‫ •שלח הודעות עזרה‪ :‬הגדר את המכשיר לשליחת הודעות עזרה על‪-‬ידי הקשה על מקש הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי שלוש פעמים‪ .‬תוכל גם לשלוח לנמענים הקלטות קול עם ההודעה‪ .‬ראה שלח הודעות‬
‫עזרה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •נהל אנשי קשר ראשיים‪ :‬הוסף או ערוך את הנמענים של הודעות העזרה‪.‬‬
‫אביזרים‬
‫שנה את הגדרות האביזר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אביזרים‪.‬‬
‫ •צליל עגינה‪ :‬הגדר את המכשיר להשמעת צליל בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או‬
‫בעת הסרתו ממנה‪.‬‬
‫ •יציאת שמע‪ :‬בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני ‪.HDMI‬‬
‫ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת הצליל ההיקפי‪.‬‬
‫חיסכון בחשמל‬
‫הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל‪ .‬ראה תכונת חיסכון‬
‫בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ •מצב חיסכון בסוללה‪ :‬הפעל את מצב החיסכון בחשמל‪ ,‬ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון‬
‫בחשמל‪.‬‬
‫ •מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'‪ :‬הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על‪-‬ידי הצגת פריסה‬
‫פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים‪.‬‬
‫זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא‬
‫נעשה שימוש במכשיר‪ .‬זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫תורדגה‬
‫ •טעינה מהירה‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בתכונת טעינה מהירה‪ .‬ראה טעינה מהירה למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫ •הצג את אחוז הסוללה‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת אחוז הסוללה הנותר בשורת המצב‪.‬‬
‫אחסון‬
‫הצג מידע זיכרון עבור המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אחסון‪.‬‬
‫אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת‬
‫ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות‬
‫בעת עדכון המכשיר‪.‬‬
‫מיקום ואבטחה‬
‫שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר וכרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מיקום ואבטחה‪.‬‬
‫ •מנהלי מכשירים‪ :‬הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר‪ .‬תוכל לאפשר למנהלי המכשיר‬
‫להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר‪.‬‬
‫ •יישומים לא מוכרים‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים‪.‬‬
‫ •אמת יישומים‪ :‬הגדר את המכשיר כדי לחפש ביישומים תוכן העלול לגרום נזק לפני התקנתם‪.‬‬
‫ •הצפן את המכשיר‪ :‬הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר‪ .‬עליך להזין את הסיסמה‬
‫בכל פעם שתפעיל את המכשיר‪.‬‬
‫הצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר משעה‪ .‬לפני הצפנת הנתונים‪ ,‬חבר את המטען כדי‬
‫לטעון את הסוללה במלואה‪ ,‬ואל תנתק אותו ממקור המתח עד להשלמת הצפנת הנתונים‪.‬‬
‫ •הצפן כרטיס ‪ SD‬חיצוני‪ :‬הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת‪,‬‬
‫המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים‪ .‬השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫תורדגה‬
‫ •שליטה מרחוק‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק דרך האינטרנט במכשיר שאבד או‬
‫נגנב‪ .‬כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫ •התראת שינוי כרטיס ‪ :SIM‬הפעל או בטל הפעלה של התכונה 'חפש את הנייד שלי'‪ ,‬שתסייע‬
‫לך לאתר את המכשיר אם הוא אבד או נגנב‪.‬‬
‫ •עבור לאתר האינטרנט‪ :‬היכנס לאתר האינטרנט ‪Find my mobile‬‬
‫‏(‪ .)findmymobile.samsung.com‬באתר ‪ Find my mobile‬תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד‬
‫או נגנב ולשלוט בו‪.‬‬
‫ •נעילת הפעלה מחדש‪ :‬הגדר את המכשיר לדרוש את פרטי חשבון ‪ Samsung‬שלך לאחר‬
‫שבוצע איפוס של המכשיר כדי למנוע מאחרים להפעיל מחדש את המכשיר‪.‬‬
‫ •הגדר נעילה של כרטיס ‪ :SIM‬שנה הגדרות של נעילת כרטיס ‪.SIM‬‬
‫ •הפוך סיסמאות לגלויות‪ :‬הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן‪.‬‬
‫ •עדכוני מדיניות אבטחה‪ :‬הגדר את המכשיר לבדוק ולהוריד עדכוני אבטחה‪.‬‬
‫ •שלח דוחות אבטחה‪ :‬הגדר את המכשיר לשלוח את דוחות האבטחה המעודכנים ל‪Samsung-‬‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •סוג אחסון‪ :‬הגדר סוג אחסון עבור קבצי אישורים‪.‬‬
‫ •הרשאות מהימנות‪ :‬השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים‬
‫השונים‪.‬‬
‫ •התקן מאחסון המכשיר‪ :‬התקן הרשאות מוצפנות המאוחסנות בזיכרון הפנימי‪.‬‬
‫ •נקה אישורים‪ :‬מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה‪.‬‬
‫עזרה‬
‫עיין במידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים‪ ,‬או להגדיר הגדרות חשובות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על עזרה‪.‬‬
‫אודות הטלפון‬
‫גש לפרטי המכשיר‪ ,‬ערוך את שם המכשיר‪ ,‬או עדכן את תוכנת המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אודות הטלפון‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫תורדגה‬
‫יישומים‬
‫מנהל היישומים‬
‫הצג ונהל את היישומים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מנהל היישומים‪.‬‬
‫יישומי ברירת מחדל‬
‫בחר הגדרת ברירת מחדל לשימוש ביישומים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומי ברירת מחדל‪.‬‬
‫הגדרות יישומים‬
‫התאם אישית הגדרות יישום‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות יישומים‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫נגישות‬
‫אודות נגישות‬
‫שפר נגישות עם תכונות שיאפשרו למכשיר שלך שימוש קל יותר למשתמשים בעלי ראות או שמיעה‬
‫לקויה ומיומנות מופחתת‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות‪.‬‬
‫שימוש במקש הבית לפתיחת תפריטי נגישות‬
‫באפשרותך להיכנס לתפריטי הנגישות הבאים על‪-‬ידי לחיצה על מקש הבית שלוש פעמים במהירות‪.‬‬
‫ •נגישות‬
‫ •‪TalkBack‬‬
‫ •צבעי נגטיב‬
‫ •בקרת אינטראקציה‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← גישה ישירה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫גישה ישירה כדי להפעילו‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר את תפריט הנגישות שייפתח בלחיצה מהירה על מקש‬
‫הבית שלוש פעמים‪.‬‬
‫משוב קולי (‪)TalkBack‬‬
‫הפעלת ‪TalkBack‬‬
‫בעת הפעלת ‪ ,TalkBack‬המכשיר קורא בקול רם את הטקסט המופיע במסך או בתכונות נבחרות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג ‪ TalkBack‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪.TalkBack‬‬
‫‪176‬‬
‫תושיגנ‬
‫‪33‬‬
‫הקש על אישור‪ .‬המכשיר יתחיל פידבק קול‪.‬‬
‫תכונות מסוימות אינן זמינות במהלך השימוש ב‪.TalkBack-‬‬
‫כיבוי התכונה ‪TalkBack‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג ‪ ,TalkBack‬והקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על אישור והקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך‪ .‬המכשיר יפסיק פידבק קול‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪.TalkBack‬‬
‫שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע‬
‫תוכל להשתמש במגוון מחוות אצבע כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב‪.TalkBack-‬‬
‫ •חקירת המסך‪ :‬הנח אצבע על המסך‪ ,‬והזז אותה כדי לחקור את המסך‪ .‬בחר והחזק פריט‬
‫והמכשיר יקרא אותו בקול רם‪ .‬כאשר אתה משחרר את אצבעך‪ ,‬הפריט שתחת אותה אצבע‬
‫ייבחר‪.‬‬
‫ •בחירת פריטים‪ :‬הקש על פריט כדי לבחור אותו‪ .‬לחלופין‪ ,‬בחר והחזק פריט תוך כדי חקירת‬
‫המסך ואז שחרר את אצבעך‪.‬‬
‫ •פתיחת הפריט שנבחר‪ :‬במהלך הקראת הפריטים שנבחרו‪ ,‬כשאתה שומע את שמו של הפריט‬
‫הרצוי‪ ,‬שחרר את אצבעך מהפריט‪ .‬לאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו על המסך‪.‬‬
‫ •בחירת הפריט הקודם‪ :‬החלק במהירות את המסך כלפי מעלה או שמאלה באצבע אחת‪.‬‬
‫ •בחירת הפריט הבא‪ :‬גלול במהירות את המסך כלפי מטה או ימינה באצבע אחת‪.‬‬
‫ •גלילת הרשימות‪ :‬החלק מעלה או מטה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •חזרה לדף הקודם‪ :‬החלק ימינה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •מעבר לדף הבא‪ :‬החלק שמאלה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫תושיגנ‬
‫ •שחרור נעילת המסך‪ :‬החלק בשתי אצבעות בכיוון כלשהו בתוך שטח המסך הנעול‪.‬‬
‫ •פתיחת לוח ההתראות‪ :‬גרור את קצהו העליון של המסך כלפי מטה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •פתיחת לוח ההגדרות המהירות‪ :‬גרור את קצהו העליון של המסך כלפי מטה בשלוש אצבעות‪.‬‬
‫ניתן לקבוע הגדרות של מחוות אצבע עבור ‪ TalkBack‬בנהל תנועות‪ .‬ראה קביעת הגדרות של‬
‫מחוות אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫קביעת הגדרות של מחוות אצבע‬
‫בעת שימוש ב‪ ,TalkBack-‬אתה יכול להשתמש במחוות אצבע לביצוע פעולות שונות כגון חזרה‬
‫למסך קודם‪ ,‬פתיחת מסך הבית ועוד‪ .‬קבע את הגדרות מחוות האצבע לפני השימוש בהן‪.‬‬
‫הגדרת תנועות אנכיות‬
‫באפשרותך להשתמש בתנועות אנכיות בנות שני חלקים באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ומטה‬
‫מתחתית המסך או להיפך‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות ← נהל‬
‫תנועות ← תנועות אנכיות בנות שני חלקים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר אחת מהתכונות הבאות‪:‬‬
‫ •עבור לפריט הראשון והאחרון במסך‪ :‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה ואז כלפי מטה‬
‫על המסך‪ ,‬ייבחר הפריט הראשון בראש המסך‪ .‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מטה ואז‬
‫כלפי מעלה על המסך‪ ,‬ייבחר הפריט האחרון בתחתית המסך‪.‬‬
‫ •עבור באופן מחזורי בין רמות פירוט של קריאה‪ :‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה‬
‫ואז כלפי מטה על המסך‪ ,‬יחידת הקריאה משתנה‪ .‬יחידת הקריאה משתנה לדף‪ ,‬פסקה‪ ,‬שורה‪,‬‬
‫מילה‪ ,‬תו וברירת מחדל‪ .‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מטה ואז כלפי מעלה על המסך‪,‬‬
‫סדר יחידות הקריאה מתהפך‪.‬‬
‫קביעת ההגדרות עבור מחוות קיצור דרך‬
‫באפשרותך לשנות את מחוות קיצור הדרך או להקצות תכונות לקיצורי דרך ריקים‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות ← נהל‬
‫תנועות‪ .‬בחר תנועה‪ ,‬ואז שייך אותה לתכונה כלשהי‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫תושיגנ‬
‫השהיית ‪TalkBack‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר הגלובלי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬בחירה באפשרות השהה משוב בחלקו השמאלי העליון של המסך‪,‬‬
‫תעביר את ‪ TalkBack‬למצב השהיה‪.‬‬
‫הוספה וניהול של תוויות תמונה‬
‫באפשרותך להצמיד תוויות לתמונות שעל המסך‪ .‬המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר‬
‫הפריטים נבחרים‪ .‬הוסף תוויות לתמונות שאינן מתוייגות באמצעות תפריט ההקשר המקומי‪.‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר המקומי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי‬
‫לחקור את התפריטים‪ .‬כאשר אתה שומע את תפריט הוספת התווית‪ ,‬שחרר את האצבע כדי להוסיף‬
‫תוויות‪.‬‬
‫כדי להציג את התוויות‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬והקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ←‬
‫‪ ← TalkBack‬הגדרות ← נהל תוויות בהתאמה אישית‪.‬‬
‫קביעת הגדרות עבור ‪TalkBack‬‬
‫לנוחיותך‪ ,‬תוכל להתאים לצרכיך את הגדרות ‪.TalkBack‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות‪.‬‬
‫ •עוצמת קול דיבור‪ :‬כוונן את רמת עוצמת הקול של המשוב הקולי‪.‬‬
‫ •השתמש בשינויי גובה צליל‪ :‬הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסט בגובה צליל נמוך‬
‫כשהוא מוקלד באמצעות מקלדת‪.‬‬
‫ •הגיית הקלדה‪ :‬הגדר את המכשיר לקריאה בקול של מילים שאתה מזין באמצעות המקלדת‬
‫כשאתה מקיש על מקש הרווח‪.‬‬
‫ •דבר כשהמסך כבוי‪ :‬הגדר את המכשיר לספק משוב קולי כשהמסך כבוי‪.‬‬
‫ •השתמש בחיישן קירבה‪ :‬הגדר את המכשיר להשהיית המשוב הקולי כאשר אתה מניח את ידך‬
‫על החיישן המותקן בחלקו העליון של המכשיר‪.‬‬
‫ •נער כדי להתחיל בקריאה רציפה‪ :‬הגדר את המכשיר לקרוא בקול רם את הטקסט המופיע על‬
‫המסך כאשר אתה מנער את המכשיר‪ .‬ניתן לבחור מתוך מגוון מהירויות ניעור‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫תושיגנ‬
‫ •אמור את זהות המתקשר‪ :‬הגדר את המכשיר לקרוא בקול את שם המתקשר בעת קבלת‬
‫שיחה נכנסת‪.‬‬
‫ •משוב ברטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר אתה חוקר את המסך‪.‬‬
‫ •משוב קולי‪ :‬הגדר את המכשיר להשמעת צליל כאשר אתה מבצע פעולות כמו גלילת המסך‬
‫ועוד‪.‬‬
‫ •מיקוד אודיו לדיבור‪ :‬הגדר את המכשיר להנמכת עוצמת הקול של ניגון מדיה כשהמכשיר קורא‬
‫פריט בקול רם‪.‬‬
‫ •עוצמת הצליל‪ :‬כוון את עוצמת הקול של ניגון צלילים כאשר אתה נוגע במסך כדי לשלוט בו‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה כאשר התכונה משוב קולי מופעלת‪.‬‬
‫ •חקור על ידי מגע‪ :‬הגדר את המכשיר להקראת פריטי התפריט הנמצאים תחת אצבעך‪.‬‬
‫ •גלילה אוטומטית של רשימות‪ :‬הגדר את המכשיר לגלול אוטומטית את הרשימה שאינה מוצגת‬
‫על המסך ולקרוא בקול את הפריטים‪.‬‬
‫ •בחירה בהקשה אחת‪ :‬הגדר את המכשיר לפתוח את הפריט שנבחר באמצעות הקשה אחת‪.‬‬
‫ •הפעל את מערך השיעור "חקור באמצעות מגע"‪ :‬הצג את מערך השיעור על השימוש בתכונה‬
‫חקור על ידי מגע‪.‬‬
‫ •נהל תנועות‪ :‬הקצה פעולות שיבוצעו באמצעות מחוות אצבע‪ .‬ראה קביעת הגדרות של מחוות‬
‫אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫ •נהל תוויות בהתאמה אישית‪ :‬הצג את התוויות שהוספת‪.‬‬
‫ •המשך מהשעיה‪ :‬בחר שיטה להחזרת המשוב הקולי כאשר ‪ TalkBack‬מושהה‪.‬‬
‫ •הגדרות מפתח‪ :‬הגדר אפשרויות עבור פיתוח יישומים‪.‬‬
‫שימוש במכשיר כשהמסך כבוי‬
‫הגדר את המכשיר לכיבוי עקבי של המסך כדי לשמור על פרטיות תוכן המסך שלך‪ .‬המסך לא יידלק‬
‫בלחיצה על לחצן הבית או בהקשה על המסך‪ .‬תכונות פעילות לא יכבו כאשר המסך כבוי‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה מסך‬
‫מוחשך‪ .‬ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו על‪-‬ידי לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי פעמיים‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫תושיגנ‬
‫הקראת סיסמאות‬
‫הגדר את המכשיר להקראת סיסמאות כאשר אתה מזין סיסמה בזמן ש‪ TalkBack-‬מופעל‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה אמור‬
‫סיסמאות‪.‬‬
‫הגדרת התכונות טקסט לדיבור‬
‫שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר ‪ TalkBack‬מופעל‪,‬‬
‫למשל שפות‪ ,‬מהירות ועוד‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← אפשרויות טקסט לדיבור‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן השתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •מנוע טקסט לדיבור של ‪ / Samsung‬מנוע טקסט‪-‬לדיבור של ‪ :Google‬בחר מנוע עבור‬
‫התכונה טקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •קצב דיבור‪ :‬בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •האזן לדוגמה‪ :‬האזן לטקסט מדובר לדוגמה‪ .‬אם המכשיר אינו יכול לקרוא דוגמאות בקול רם‪,‬‬
‫← התקן נתוני קול כדי להוריד ולהתקין את נתוני הקול עבור התכונה טקסט‬
‫הקש על‬
‫לדיבור‪.‬‬
‫ •מצב שפת ברירת המחדל‪ :‬הצג את הסטטוס של מערך השפה הנוכחי עבור התכונה טקסט‬
‫לדיבור‪.‬‬
‫הזנת טקסט באמצעות המקלדת‬
‫כדי להציג את המקלדת‪ ,‬הקש על שדה הזנת הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום‬
‫כלשהו במסך‪.‬‬
‫כאשר אתה נוגע במקלדת באצבעך‪ ,‬המכשיר קורא בקול את לחצני התו הנמצאים תחת אצבעך‪ .‬עם‬
‫שמיעת התו הרצוי‪ ,‬שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו‪ .‬התו יוזן והמכשיר יקרא את הטקסט‬
‫בקול רם‪.‬‬
‫אם התכונה קלט באמצעות מקש מהיר אינה מופעלת‪ ,‬שחרר את אצבעך מהתו הרצוי ואז הקש‬
‫במהירות פעמיים על נקודה כלשהי במסך‪ .‬כדי להפעיל את תכונת לחצן הקלט המהיר‪ ,‬במסך כל‬
‫היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה קלט באמצעות‬
‫מקש מהיר‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫תושיגנ‬
‫הזנת תווים נוספים‬
‫הקש הקשה ממושכת על המקלדת כדי להזין תווים נוספים הזמינים עבור המקש‪ .‬חלון מוקפץ יופיע‬
‫מעל למקש‪ ,‬ויציג תווים זמינים‪ .‬לבחירת תו‪ ,‬גרור את האצבע על החלון המוקפץ עד להישמע התו‬
‫הרצוי‪ ,‬ולאחר מכן שחרר אותה‪.‬‬
‫ראייה‬
‫שינוי גודל הגופן‬
‫השתמש באפשרות זו כדי לשנות את גודל הגופן‪ .‬ייתכן שבחלק מהיישומים לא ניתן יהיה להגדיר‬
‫את גודל הגופן כענק‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← גודל גופן‪.‬‬
‫הגדלת המסך‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להגדיל את המסך ולהתמקד באזור ספציפי‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← מחוות הגדלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫המתג מחוות הגדלה כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •הגדלה והקטנה של התצוגה‪ :‬הקש על המסך במהירות שלוש פעמים כדי להתמקד באזור‬
‫ספציפי‪ .‬הקש שוב במהירות על המסך שלוש פעמים כדי לחזור לתצוגה הקודמת‪.‬‬
‫ •חקירת המסך על‪-‬ידי גלילה‪ :‬גרור בשתי אצבעות או יותר לעבר המסך המוגדל‪.‬‬
‫ •כוונון יחס הזום‪ :‬צבוט בשתי אצבעות או יותר על המסך המוגדל או הפרד אותם‪.‬‬
‫ניתן גם להגדיל באופן זמני את המסך על‪-‬ידי הקשה והחזקה על המסך שלוש פעמים‪ .‬בעת החזקת‬
‫המסך‪ ,‬גרור את האצבע על המסך כדי לחקור את המסך‪ .‬שחרר את האצבע כדי לחזור לתצוגה‬
‫רגילה‪.‬‬
‫ •לא ניתן להגדיל מקלדות במסך‪.‬‬
‫ •כאשר תכונה זו מופעלת‪ ,‬ייתכן שהדבר ישפיע על ביצועים של יישומים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫טלפון ו מחשבון‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫תושיגנ‬
‫זום בריחוף‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להגדיל תוכן המוצג במסך על‪-‬ידי ריחוף עט מעליו‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← זום בריחוף‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫המתג זום בריחוף כדי להפעילו‪.‬‬
‫גרור את סרגל אחוז הזום לשמאל או לימין והקש על גודל זכוכית המגדלת לשינוי הגדרות המגדיל‪.‬‬
‫כאשר תכונה זו מופעלת לא ניתן להשתמש במספר תכונות אחרות‪ ,‬כגון פקודת אוויר‪,‬‬
‫תצוגת אוויר‪ ,‬קלט ישיר של עט‪ ,‬ותכונות ‪.TalkBack‬‬
‫הגדרת תזכורות להודעות‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לקבל תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← תזכורת להתראות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המתג תזכורת להתראות כדי להפעילו‪.‬‬
‫להגדרת מרווח הזמן בין תזכורות‪ ,‬הקש על מרווח זמן לתזכורת‪.‬‬
‫היפוך צבעי התצוגה‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לשפר את נראות המסך ולסייע למשתמשים לזהות בקלות רבה יותר את‬
‫הטקסט המופיע על המסך‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה צבעי‬
‫נגטיב‪.‬‬
‫כוונון צבע‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להתאים את האופן שבו הצבעים מוצגים במסך אם אתה מתקשה להבדיל‬
‫בין הצבעים השונים‪ .‬המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזוהים יותר‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← כוונון צבע‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫המתג כוונון צבע כדי להפעילו‪ .‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך כוונון‬
‫הצבע‪.‬‬
‫‪183‬‬
‫תושיגנ‬
‫שמיעה‬
‫הגדרת התראות במבזק‬
‫הגדר את המבזק להבהב כאשר יש שיחות נכנסות‪ ,‬הודעות חדשות או התראות‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה התראת‬
‫מבזק‪.‬‬
‫כיבוי כל הצלילים‬
‫הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים‪ ,‬כולל צלילי מדיה וכן קולו של המתקשר תוך כדי שיחה‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה כיבוי כל‬
‫הצלילים במכשיר‪.‬‬
‫הגדרות כתוביות‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה ← כתוביות ‪)CC) Samsung‬‬
‫או כתוביות ‪ ,(CC) Google‬ולאחר מכן הקש על המתג כתוביות ‪ )CC) Samsung‬או המתג‬
‫כתוביות ‪ (CC) Google‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫בחר אפשרות לתצורת הגדרות כותרת‪.‬‬
‫כוונון איזון הצליל‬
‫הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה ← איזון צליל‪.‬‬
‫‪3 3‬גרור את סרגל הכוונון לשמאל או לימין וכוון את איזון הצליל‪ ,‬לאחר מכן הקש על הגדר‪.‬‬
‫חבר למכשיר אוזניות‪ ,‬וענוד אותן‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫תושיגנ‬
‫שמע מונו‬
‫יציאת מונו משלבת את צלילי הסטריאו לאות אחד המושמע ברמקולים של האוזניות‪ .‬השתמש‬
‫באפשרות זו אם יש לך לקות שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזנייה אחת‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה שמע‬
‫מונו‪.‬‬
‫חיישני צליל‬
‫הגדר את המכשיר לרטט בעת זיהוי פעמון הדלת שלך או בכי תינוק‪.‬‬
‫חיישן 'בכי של תינוק'‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה ← חיישני צליל ← חיישן 'בכי‬
‫של תינוק'‪ ,‬והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫קרא את המידע המופיע על‪-‬גבי המסך‪ ,‬והקש על אישור ← אישור‪.‬‬
‫כדי להתחיל להשתמש בגלאי בכי תינוק‪.‬‬
‫המכשיר יפעיל רטט כשיזהה קול‪ ,‬וההתראה תישמר כיומן‪.‬‬
‫חיישן פעמון כניסה‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה ← חיישני צליל ← חיישן פעמון‬
‫כניסה‪ ,‬והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫‪4 4‬הקש על‬
‫קרא את המידע המופיע על‪-‬גבי המסך‪ ,‬והקש על אישור ← אישור‪.‬‬
‫כדי ליצור הקלטה של פעמון הדלת‪ .‬בסיום ההקלטה‪ ,‬הקש על הבא‪.‬‬
‫וצלצל בפעמון הדלת כדי לבדוק אם ההקלטה תקינה‪ .‬כאשר המכשיר יזהה את צליל‬
‫פעמון הדלת‪ ,‬הקש על אישור‪.‬‬
‫לשנות את צליל פעמון הדלת‪ ,‬הקש על ← שנה צליל פעמון כניסה‪.‬‬
‫כאשר גלאי פעמון הדלת מוגדר‪ ,‬הקש על‬
‫יפעיל רטט כשיזהה את צליל פעמון הדלת‪.‬‬
‫כדי להתחיל להשתמש בגלאי פעמון הדלת‪ .‬המכשיר‬
‫‪185‬‬
‫תושיגנ‬
‫שינוי הגדרות ההתראה‬
‫הקש על ← הגדרות כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •עוצמת רטט‪ :‬כוונן את העוצמה של התראת רטט‪.‬‬
‫ •רטט‪ :‬שנה את דפוס הרטט‪.‬‬
‫ •התראת מבזק‪ :‬הגדר את המבזק להבהוב בעת גילוי צליל‪.‬‬
‫רטט אוטומטי‬
‫כאשר תכונת המישוש האוטומטי מופעלת‪ ,‬המכשיר ירטוט עם הצליל בעת נגינת מוזיקה‪ ,‬צפייה‬
‫בוידאו או במשחקים‪ .‬המכשיר ירטוט כאשר יוקשו הלחצנים ביישומים תומכים‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה רטט‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫מיומנות ואינטראקציה‬
‫תפריט מסייע‬
‫הצגת סמל קיצור דרך מסייע‬
‫הגדר את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסייע לגישה ליישומים‪ ,‬תכונות והגדרות‪ .‬ניתן לשלוט‬
‫במכשיר באמצעות הקשה על תפריטי הסיוע שבסמל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט‬
‫מסייע‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על המתג תפריט מסייע כדי להפעילו ולאחר מכן הקש על אישור לאפשר מצב הקשה‬
‫יחידה‪.‬‬
‫סמל קיצור הדרך המסייע יופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על היד החזקה כדי להזיז את סמל קיצור הדרך המסייע למיקום הנוח ביותר‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫תושיגנ‬
‫גישה לתפריטים מסייעים‬
‫סמל קיצור הדרך המסייע מופיע על המסך כסמל צף‪ ,‬לגישה קלה לתפריטי הסיוע מכל מסך‪.‬‬
‫הקשה על סמל קיצור הדרך המסייע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים המסייעים יופיעו‬
‫על הסמל‪ .‬הקש על החץ מעלה או מטה כדי לעבור ללוחות אחרים או החלק את המסך מעלה או‬
‫מטה כדי לבחור תפריטים אחרים‪.‬‬
‫שימוש בסמן‬
‫בתפריט המסייע‪ ,‬הקש על סמן‪ .‬באפשרותך לשלוט במסך באמצעות תנועות קטנות של האצבע‬
‫באזור המגע‪ .‬גרור את אצבעך על שטח המגע כדי להזיז את הסמן‪ .‬בנוסף‪ ,‬הקש על המסך כדי‬
‫לבחור פריטים תחת הסמן‪.‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬בחר פריט או גלול שמאלה או ימינה במסך‪.‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬גלול את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזז את אזור המגע למיקום אחר‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדל את האזור שבו נמצא הסמן‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סגור את אזור המגע‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות הסמן‪ ,‬פתח את מסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ←‬
‫מיומנות ואינטראקציה ← תפריט מסייע‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬התאם אישית את ההגדרות בהגדרות לוח‬
‫המגע והסמן‪.‬‬
‫שימוש בתפריטים מסייעים מתקדמים‬
‫הגדר את המכשיר להצגת תפריטים מסייעים מורחבים ביישומים נבחרים‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט מסייע ←‬
‫מסייע נוסף‪ ,‬הקש על המתג מסייע נוסף כדי להפעילו‪ ,‬ולאחר מכן בחר יישומים‪.‬‬
‫‪187‬‬
‫תושיגנ‬
‫הדלקת המסך באמצעות התכונה מחוות באוויר‬
‫השתמש בתכונת המחוות באוויר כדי להדליק את המסך באמצעות הזזת ידך מעל החיישן שבחלקו‬
‫העליון של המכשיר‪ .‬באפשרותך להדליק את המסך מבלי ללחוץ על הלחצן‪ .‬כאשר אתה משתמש‬
‫בתכונה זו‪ ,‬הנח את המכשיר על משטח שטוח או החזק את המכשיר היטב כדי למנוע תזוזה שלו‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה‏ ← הפעלה בריחוף‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג הפעלה בריחוף כדי להפעילו‪.‬‬
‫הגדרת אפשרויות השהיית הקשה והחזקה‬
‫הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← השהיית הקשה‬
‫והחזקה‪ ,‬ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫בקרת אינטראקציה‬
‫הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש‬
‫ביישומים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← בקרת‬
‫אינטראקציה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש הקשה ממושכת על מקש הבית ועל מקש עוצמת הקול בו‪-‬זמנית‪ ,‬במהלך השימוש‬
‫הקש על המתג בקרת אינטראקציה כדי להפעילו‪.‬‬
‫ביישום‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬הקש על סיום‪.‬‬
‫התאם את גודל המסגרת או צייר קו סביב האזור שאתה רוצה להגביל‪.‬‬
‫המכשיר מציג את האזור המוגבל‪ .‬האיזור המוגבל אינו יגיב כאשר הנך נוגע בו והקלידים‬
‫הקשים יבוטלו‪.‬‬
‫לכיבוי מצב בקרת אינטראקציה‪ ,‬לחץ ממושכות על מקש הבית ומקש עוצמת הקול בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫תושיגנ‬
‫מענה או סיום שיחות‬
‫שנה את השיטה למענה או סיום שיחות‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← קבלה וסיום של שיחות‪.‬‬
‫בחר את השיטה הרצויה‪.‬‬
‫שימוש במצב הקשה יחידה‬
‫כאשר נשמעת התראה או כאשר נכנסת שיחה‪ ,‬הקש על הלחצן כדי להפסיק את ההתראה או לענות‬
‫לשיחה במקום לגרור את הלחצן‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה נגיעה קלה‪.‬‬
‫ניהול הגדרות הנגישות‬
‫שמירת הגדרות הנגישות לקובץ‬
‫יצא את הגדרות הנגישות הנוכחיות לקובץ‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא‪/‬ייצוא‪ ,‬בחר אפשרות‬
‫ייצוא‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫יבוא קובץ הגדרות נגישות‬
‫יבא קובץ הגדרות נגישות ועדכן את ההגדרות הנוכחיות‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא‪/‬ייצוא‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫באפשרות ייבוא‪ .‬בחר קובץ ליבוא והקש על סיום ← אישור‪ .‬הגדרות הנגישות יעודכנו בהתאם‬
‫לקובץ המיובא‪.‬‬
‫שיתוף קבצי הגדרות נגישות‬
‫שתף את קבצי הגדרות הנגישות עם אחרים בדואר אלקטרוני או באמצעות ‪,Wi-Fi Direct‬‬
‫‪ Bluetooth‬ועוד‪.‬‬
‫במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← שתף באמצעות‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫בחר את קבצי הנגישות והקש על סיום‪ .‬בחר שיטת שיתוף ופעל על‪-‬פי ההוראות המופיעות על‬
‫המסך לשיתוף הקבצים‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬ייתכן שמצבים מסוימים לא‬
‫יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש‬
‫ממך להזין את אחד מהקודים הבאים‪:‬‬
‫ •סיסמה‪ :‬כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת‪ ,‬עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ •‪ :PIN‬בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד ‪ PIN‬מופעלת‪ ,‬עליך להזין את‬
‫קוד ה‪ PIN-‬שקיבלת עם כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬באפשרותך להשבית תכונה זו על‪-‬‬
‫ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫ •‪ :PUK‬כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך חסום‪ ,‬בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד ‪ PIN‬שגוי מספר‬
‫פעמים‪ .‬עליך להזין את קוד ה‪ PUK-‬שקיבלת מספק השירות שלך‪.‬‬
‫ •‪ :PIN2‬כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד ‪ ,PIN2‬עליך להזין את קוד ה‪ PIN2-‬שקיבלת עם‬
‫כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫עבור לאזור אחר ונסה שוב‪ .‬בשעה שאתה עובר מאזור לאזור‪ ,‬ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו‬
‫שוב ושוב‪.‬‬
‫ •אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל את המכשיר‬
‫ •כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני‬
‫הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫ •ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה‪ .‬הכנס את הסוללה מחדש‪.‬‬
‫ •נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי‪-‬תקין‬
‫ •אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‬
‫כראוי‪.‬‬
‫ •אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש‬
‫על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫ •מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫ •הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫ •ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫ •אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות‬
‫אם המכשיר קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל‬
‫את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות‪ .‬אם המכשיר שלך קפוא או שאינו מגיב‪ ,‬הקש על מקש‬
‫ההפעלה‪/‬כיבוי ועל מקש עוצמת הקול בו זמנית והחזק אותם למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע‬
‫הפעלה מחדש‪.‬‬
‫אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪ .‬במסך כל היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות‬
‫← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר ← מחק הכל‪ .‬לפני ביצוע איפוס‬
‫להגדרות היצרן‪ ,‬זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר‪.‬‬
‫אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫שיחות לא מתחברות‬
‫ •ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה‪.‬‬
‫ •ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג‪.‬‬
‫ •ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה‪.‬‬
‫אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה‬
‫ •ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה‪.‬‬
‫ •ודא שהמיקרופון קרוב לפיך‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש באוזניות‪ ,‬ודא שהן מחוברות כהלכה‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה‬
‫כוונן את עוצמת הקול על‪-‬ידי הקשה על מקש עוצמת הקול‪ ,‬או עבור לאזור אחר‪.‬‬
‫החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות‪ ,‬או‬
‫שאיכות השמע ירודה‬
‫ •ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות‪ .‬עבור לאזור‬
‫אחר ונסה שוב‪.‬‬
‫ •בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה‪ ,‬ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות‬
‫ברשת של ספק השירות‪.‬‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה מחדש או החלף אותה‪.‬‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫ •ודא שהמטען מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ •אם קוטבי הסוללה מלוכלכים‪ ,‬ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה‪ .‬נגב את‬
‫המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה‪.‬‬
‫ •הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬על מנת להחליף את‬
‫הסוללה‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫ •כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן שיעילות הטעינות‬
‫תרד‪.‬‬
‫ •צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫משחקים או אינטרנט‪.‬‬
‫ •הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫המכשיר מתחמם‬
‫כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך‬
‫פרק זמן ממושך‪ ,‬ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת‬
‫החיים של המכשיר או על ביצועיו‪.‬‬
‫עם הפעלת המצלמה‪ ,‬מופיעות הודעות שגיאה‬
‫למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק‪ ,‬כמו גם מתח סוללה‪ ,‬לתפעול יישום המצלמה‪ .‬אם מופיעות‬
‫הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫ •טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה‪.‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •הפעל את המכשיר מחדש‪ .‬אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל‬
‫בבעיות עם יישום המצלמה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה‬
‫ •איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן‬
‫שימוש‪.‬‬
‫ •אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים‪ ,‬בלילה‪ ,‬בתוך מבנים‪ ,‬עלול להופיע בתמונות רעש או‬
‫שהתמונות לא יהיו ממוקדות‪.‬‬
‫עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה‬
‫אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר‪ ,‬נסה את הפתרונות‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (‪ .)DRM‬אם הקובץ מוגן‬
‫באמצעות ‪ ,DRM‬ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫ •ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר‪ .‬אם תבנית קובץ‪ ,‬כגון ‪ DivX‬או ‪ ,AC3‬אינה‬
‫נתמכת‪ ,‬התקן יישום התומך בה‪ .‬לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.www.samsung.com‬‬
‫‪193‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫ •המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו‪ .‬ייתכן שתמונות וסרטונים‬
‫שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על‪-‬ידי ספק שירותי הרשת שלך‪ ,‬או ספקים של‬
‫שירותים נוספים‪ .‬ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט‪ ,‬כגון רינגטונים‪ ,‬סרטונים או טפטים‪ ,‬לא‬
‫יפעל כהלכה‪.‬‬
‫לא מזוהה מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח המקסימלי של ‪Bluetooth‬‬
‫‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב‬
‫ •ודא שכבל ה‪ USB-‬שבו אתה משתמש תואם למכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ב‪ ,Windows XP-‬ודא שמותקן במחשב ‪Windows XP Service Pack 3‬‬
‫ואילך‪.‬‬
‫ •ודא שמותקנים במחשב ‪ Samsung Kies‬או ‪ Windows Media Player 10‬ואילך‪.‬‬
‫המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי‬
‫ייתכן שאותות ‪ GPS‬נחסמים על‪-‬ידי מכשולים במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬במקרים‬
‫אלה‪ ,‬הגדר את המכשיר להשתמש ברשת ‪ Wi-Fi‬או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו‬
‫תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬אחרת‪ ,‬לא יהיה באפשרותך‬
‫לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר‬
‫ •רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫ •עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫‪Copyright‬‬
‫‪Copyright © 2014 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪,‬‬
‫אלקטרוני או מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת‬
‫רשות בכתב מראש מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ •‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
‫ •®‪ Bluetooth‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬בכל העולם‪.‬‬
‫• •®‪,Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi‬‬
‫™‪ Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct‬והלוגו של ‪ Wi-Fi‬הם סמלים מסחריים רשומים של‬
‫ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫ •כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Download PDF

advertising