Samsung | SM-T810 | Samsung (Galaxy Tab S2 (9.7 מדריך למשתמש (Marshmallow)

SM-T710
SM-T810
‫מדריך למשתמש‬
www.samsung.com
Hebrew. 05/2016. Rev.1.0
‫תוכן העניינים‬
‫יישומים‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪4‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪ 45‬התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪5‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪ 47‬אנשי קשר‬
‫‪6‬‬
‫פריסת המכשיר‬
‫‪ 49‬דפדפן‬
‫‪8‬‬
‫סוללה‬
‫‪ 51‬דוא״ל‬
‫‪ 12‬כרטיס זיכרון (כרטיס ‪)MicroSD‬‬
‫‪ 52‬מצלמה‬
‫‪ 14‬הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫‪ 62‬גלריה‬
‫‪ 15‬מסך מגע‬
‫‪ 64‬לוח שנה‬
‫‪ 18‬מסך הבית‬
‫‪SideSync 66‬‬
‫‪ 24‬נעילת מסך‬
‫‪ 74‬מוסיקה‬
‫‪ 25‬לוח התראות‬
‫‪ 75‬וידאו‬
‫‪ 27‬הזנת טקסט‬
‫‪ 76‬הקבצים שלי‬
‫‪ 30‬צילום מסך‬
‫‪ 76‬תזכיר‬
‫‪ 31‬פתיחת יישומים‬
‫‪ 77‬שעון‬
‫‪ 31‬חלונות מרובים‬
‫‪ 78‬מחשבון‬
‫‪Samsung account 35‬‬
‫‪ 79‬יישומי ‪Google‬‬
‫‪ 37‬העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫‪ 39‬ניהול מכשירים ונתונים‬
‫‪ 41‬חיבור מהיר‬
‫‪ 44‬שיתוף תכונות‬
‫‪2‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫הגדרות‬
‫נספח‬
‫‪ 81‬מבוא‬
‫‪ 105‬פתרון בעיות‬
‫‪Wi-Fi 81‬‬
‫‪Bluetooth 83‬‬
‫‪ 85‬מצב טיסה‬
‫‪ 85‬שימוש בנתונים‬
‫‪ 86‬הגדרות חיבור נוספות‬
‫‪ 87‬מנהל חכם‬
‫‪ 89‬יישומים‬
‫‪ 89‬צליל‬
‫‪ 90‬התראות‬
‫‪ 91‬נא לא להפריע‬
‫‪ 91‬תצוגה‬
‫‪ 92‬תכונות מתקדמות‬
‫‪ 92‬משתמשים‬
‫‪ 92‬טפט‬
‫‪ 92‬מסך הבית‬
‫‪ 93‬נעילת מסך ואבטחה‬
‫‪ 97‬פרטיות‬
‫‪ 100‬נגישות‬
‫‪ 101‬חשבונות‬
‫‪Google 101‬‬
‫‪ 102‬גיבוי ואיפוס‬
‫‪ 102‬שפה ומקלדת‬
‫‪ 103‬סוללה‬
‫‪ 103‬אחסון‬
‫‪ 103‬אביזרים‬
‫‪ 104‬תאריך ושעה‬
‫‪ 104‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 104‬אודות המכשיר‬
‫‪3‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר‪ ,‬על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות‪.‬‬
‫ •התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫ •חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות‪ ,‬מפרט דגם או גרסת‬
‫התוכנה של המכשיר‪.‬‬
‫ •תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של‬
‫המכשיר‪ .‬ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫ •חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב‬
‫עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את‬
‫מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫ •התוכנות‪ ,‬מקורות השמע‪ ,‬הטפטים‪ ,‬התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה‬
‫מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות‬
‫או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים הם האחראים הבלעדיים‬
‫לשימוש לא חוקי במדיה‪.‬‬
‫ •יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא‬
‫הודעה מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר‪ ,‬פנה למרכז השירות של‬
‫‪ .Samsung‬עבור יישומים המותקנים על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫ •שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר‪ ,‬או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים‪ ,‬עשויים‬
‫לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים‪ .‬פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון‬
‫של ‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫ •בהתאם לאזור או לדגם‪ ,‬עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של‬
‫ארה"ב (‪ .)FCC‬אם המכשיר שברשותך אושר על‪-‬ידי ה‪ ,FCC-‬תוכל להציג את מזהה ה‪FCC-‬‬
‫של המכשיר‪ .‬כדי להציג את מזהה ה‪ ,FCC-‬הקש על יישומים ← הגדרות ← אודות המכשיר‬
‫← פרטי סוללה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫שים לב‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫תכולת האריזה‬
‫ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫ •מכשיר‬
‫ •מדריך התחלה מהירה‬
‫ •הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫ •הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ •המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫ •ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬ודא שהאביזרים תואמים‬
‫למכשיר לפני הרכישה‪.‬‬
‫ •השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש באביזרים לא מאושרים‬
‫עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ •זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪5‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פריסת המכשיר‬
‫חיישן תאורה‬
‫מצלמה קדמית‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מסך מגע‬
‫מקש עוצמת הקול‬
‫מקש הבית )חיישן זיהוי‬
‫טביעת האצבע(‬
‫מיקרופון )דגם ‪SM-T810‬‬
‫בלבד(‬
‫מגש כרטיס זיכרון‬
‫מקש יישומים אחרונים‬
‫מקש חזרה‬
‫רמקול‬
‫רמקול‬
‫שקע אוזניות‬
‫שקע רב‪-‬תכליתי‬
‫מיקרופון )דגם ‪SM-T710‬‬
‫בלבד(‬
‫אנטנת ‪GPS‬‬
‫תופסן דחיפה‬
‫מצלמה אחורית‬
‫תופסן דחיפה‬
‫‪6‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה‪:‬‬
‫– –במקרה של הדבקת מדבקות מתכתיות באזור האנטנה של המכשיר‬
‫– –במקרה של כיסוי המכשיר בכיסוי העשוי מחומר מתכתי‬
‫ •מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי ‪ .Samsung‬מגני מסך שאינם מאושרים‬
‫עשויים לשבש את פעולת החיישנים‪.‬‬
‫ •מנע מגע של מים במסך המגע‪ .‬מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת‬
‫חשיפה למים‪.‬‬
‫מקשים‬
‫פונקציה‬
‫מקש‬
‫הפעלה‬
‫אחרונים‬
‫בית‬
‫ •לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך‪.‬‬
‫ •הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים‪.‬‬
‫ •הקש והחזק כדי להפעיל את תצוגת המסך המפוצל‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול‪.‬‬
‫ •לחץ כדי לחזור למסך הבית‪.‬‬
‫ •לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את ‪.Google‬‬
‫ •הקש כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫חזרה‬
‫ •הקש והחזק כדי לגשת לאפשרויות נוספות עבור המסך‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫עוצמת קול‬
‫ •לחץ כדי לכוונן את עוצמת הקול של המכשיר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סוללה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה‪ ,‬או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים‪ ,‬סוללות וכבלים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מטענים וכבלים‬
‫שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬למתאם המתח מסוג ‪ ,USB‬ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה‪USB-‬‬
‫לשקע הרב‪-‬תכליתי‪.‬‬
‫חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו‬
‫מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חבר את מתאם מתח ה‪ USB-‬לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫לאחר טעינה מלאה‪ ,‬נתק את המכשיר מהמטען‪ .‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן‬
‫נתק אותו משקע החשמל‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג כיבוי‪/‬הדלקה‬
‫במטען‪ ,‬לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע‬
‫בזבוז בצריכת חשמל‪ .‬במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪,‬‬
‫במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫צפייה בשארית זמן הטעינה‬
‫בעת טעינה‪ ,‬פתח את מסך הבית והקש על יישומים ← הגדרות ← סוללה‪.‬‬
‫זמן הטעינה האמיתי עלול להשתנות בהתאם למצב המכשיר ותנאי הטעינה‪ .‬ייתכן ושארית‬
‫זמן הטעינה לא תוצג כאשר אתה מטעין את המכשיר בתנאים מאוד קרים או מאוד חמים‪.‬‬
‫צמצום של צריכת מתח הסוללה‬
‫המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה‪.‬‬
‫ •ייעל את השימוש במכשיר באמצעות המנהל החכם‪.‬‬
‫ •כאשר אינך משתמש במכשיר‪ ,‬העבר אותו למצב שינה על‪-‬ידי לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫ •הפעל את מצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ •סגור יישומים לא נחוצים‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Bluetooth‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Wi-Fi‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •בטל את הסינכרון האוטומטי של יישומים הזקוקים לסינכרון‪ ,‬כמו דוא"ל‪.‬‬
‫ •קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת‪.‬‬
‫ •הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות‬
‫ •כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫ •אם הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען‪.‬‬
‫יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו‪-‬זמנית‪ ,‬ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור‬
‫למכשיר אחר‪ ,‬הסוללה מתרוקנת במהירות‪ .‬על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך‬
‫העברת נתונים‪ ,‬יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה‪.‬‬
‫ •שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען‪ ,‬כגון מחשב‪ ,‬עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב‬
‫מתח חשמל נמוך יותר‪.‬‬
‫ •ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר‪.‬‬
‫ •במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר והמטען עשויים להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה‬
‫על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יתר על המידה‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמטען יפסיק את פעולתו‪.‬‬
‫ •אם המכשיר לא נטען כהלכה‪ ,‬יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪10‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← סוללה ← מצב חיסכון בחשמל‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫להפעלה אוטומטית של מצב חיסכון בחשמל כשהסוללה הנותרת מגיעה לרמה שנקבעה מראש‪,‬‬
‫הקש על הפעל חיסכון בחשמל ובחר אפשרות‪.‬‬
‫מצב חיסכון מרבי בחשמל‬
‫השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה‪ .‬במצב חיסכון מרבי‬
‫בחשמל המכשיר מבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •מציג את הצבעים על המסך בגוון אפור‪.‬‬
‫ •מגביל את היישומים הזמינים ליישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד‪.‬‬
‫ •משבית את החיבור ל‪ Wi-Fi-‬ו‪.Bluetooth-‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← סוללה ← מצב חיסכון מרבי בחשמל‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי להשבית את מצב החיסכון המרבי בחשמל‪ ,‬הקש על עוד ← כבה מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'‪.‬‬
‫זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש שנותר‬
‫עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫כרטיס זיכרון (כרטיס ‪)MicroSD‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של ‪ ‎128‬ג'יגה‪-‬בייט‪ .‬בהתאם ליצרן ולסוג של‬
‫כרטיס הזיכרון‪ ,‬ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫ •ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר‪ .‬שימוש בכרטיס לא‬
‫תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון‪ ,‬או לפגום בנתונים השמורים בו‪.‬‬
‫ •יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך במערכות הקבצים ‪ FAT‬ו‪ exFAT-‬עבור כרטיסי זיכרון‪ .‬בעת הכנסה‬
‫של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת‪ ,‬המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס‬
‫הזיכרון מחדש‪.‬‬
‫ •כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי‬
‫זיכרון‪.‬‬
‫ •בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר‪ ,‬ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה‬
‫בתיקייה הקבצים שלי ← כרטיס ‪ SD‬חיצוני‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪11‬‬
‫הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס הזיכרון כדי לשחרר את מגש כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח‪ .‬אם לא‪ ,‬המכשיר עלול להינזק‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הנח כרטיס זיכרון במגש כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים מטה‪.‬‬
‫‪4 4‬הכנס את מגש כרטיס הזיכרון בחזרה לחריץ של מגש כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫הוצא בעדינות את מגש כרטיס הזיכרון מתוך החריץ של מגש כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫הסרה של כרטיס הזיכרון‬
‫לפני הסרת כרטיס הזיכרון‪ ,‬ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← אחסון ← כרטיס ‪ SD‬חיצוני ← בטל טעינה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הוצא בעדינות את מגש כרטיס הזיכרון מתוך החריץ של מגש כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫‪3 3‬הסר את כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫‪4 4‬הכנס את מגש כרטיס הזיכרון בחזרה לחריץ של מגש כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס הזיכרון כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע‪ .‬פעולה‬
‫זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים‪,‬‬
‫לרבות אובדן נתונים‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פרמוט של כרטיס הזיכרון‬
‫ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר‪ .‬יש לפרמט את כרטיס‬
‫הזיכרון במכשיר עצמו‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← אחסון ← כרטיס ‪ SD‬חיצוני ← אתחול ← אתחל‪.‬‬
‫לפני פרמוט כרטיס הזיכרון‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪ .‬אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך‬
‫כדי להגדיר את המכשיר‪.‬‬
‫כדי לכבות את המכשיר‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי והחזק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על כיבוי‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות‬
‫הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את מקש ההפעלה‪/‬כיבוי ועל מקש החלשת‬
‫עוצמת קול בו‪-‬זמנית למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע הפעלה מחדש‪.‬‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מקש החלשת‬
‫עוצמת קול‬
‫‪14‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסך מגע‬
‫ •אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית‬
‫עלולה לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫ •על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו‬
‫לחץ רב מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך‪ ,‬שהם מחוץ לאזור קלט המגע‪.‬‬
‫ •הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או‬
‫תמונות רפאים על המסך‪ .‬יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע‪.‬‬
‫הקשה‬
‫כדי לפתוח יישום‪ ,‬לבחור פריט תפריט‪ ,‬ללחוץ על לחצן במסך או להזין תו באמצעות לוח המקשים‬
‫שעל המסך‪ ,‬הקש על המסך באצבעך‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ‪ 2-‬שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫גרירה‬
‫לשינוי מיקום של פריט‪ ,‬הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי‪ .‬הקש שוב הקשה‬
‫כפולה כדי לחזור‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלקה‬
‫החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים כדי להציג לוחות אחרים‪.‬‬
‫החלק את האצבע למעלה או למטה לגלילה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים‪ ,‬כגון אנשי קשר‪.‬‬
‫הרחקה וקירוב של שתי אצבעות‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט‪ ,‬מפה או תמונה‪ ,‬להגדלה (זום) של החלק הרצוי‪ .‬בצע‬
‫תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסך הבית‬
‫מסך הבית‬
‫מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר‪ .‬הוא מציג יישומונים‪ ,‬קיצורי דרך‬
‫ליישומים ועוד‪.‬‬
‫להצגת חלוניות אחרות‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫מסך הבית עשוי להופיע תחת שם אחר‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫יישומון‬
‫מחווני מסך‬
‫יישום‬
‫תיקייה‬
‫מחוון מסך חדשות‪ .‬עיין בכתבות‬
‫האחרונות במגוון קטגוריות‪.‬‬
‫סמל מסך היישומים‬
‫יישומים מועדפים‬
‫‪18‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫אפשרויות מסך הבית‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← מסך הבית כדי להיכנס לאפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך הבית‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק‪ .‬התאם אישית את מסך הבית על‪-‬ידי הוספה‪,‬‬
‫מחיקה או סידור מחדש של לוחות מסך הבית‪ .‬תוכל גם להגדיר את טפט מסך הבית‪ ,‬להוסיף‬
‫יישומונים ועוד‪.‬‬
‫ •טפטים‪ :‬שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה‪.‬‬
‫ •יישומונים‪ :‬הוסף יישומונים למסך הבית‪ .‬יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות‬
‫ספציפיות של יישומים‪ ,‬כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך‪.‬‬
‫הוספת פריטים‬
‫הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך היישומים‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומונים‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומונים‪ ,‬הקש‬
‫ממושכות על יישומון‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזזת פריטים‬
‫הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיצורי הדרך‪ ,‬בחלק התחתון של מסך‬
‫הבית‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫להעברת פריט בקלות רבה יותר‪ ,‬הקש והחזק את הפריט ואז גרור אותו ל‪-‬העבר יישומים בחלק‬
‫העליון של המסך‪ .‬הפריט יועבר ללוח בחלקו העליון של המסך‪ .‬החלק את המסך שמאלה או ימינה‬
‫כדי לעבור ללוח אחר וגרור את הפריט למיקום החדש‪.‬‬
‫הסרת פריטים‬
‫הקש ממושכות על פריט‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל הסר בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫יצירת תיקיות‬
‫צור תיקיות וקבץ יישומים דומים כדי ליצור גישה מהירה להפעלת יישומים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר‪.‬‬
‫תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫הקש על הזן שם תיקייה והכנס שם תיקייה‪.‬‬
‫כדי לשנות את צבע התיקייה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומים נוספים לתיקייה‪ ,‬הקש על ‪ ,‬סמן את היישומים הרצויים‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫על הוסף‪ .‬ניתן גם להוסיף יישום על‪-‬ידי גרירתו לתיקייה במסך הבית‪.‬‬
‫כדי להעביר יישומים מתיקיות למסך הבית‪ ,‬הקש על התיקייה ולאחר מכן גרור את היישום למסך‬
‫הבית‪.‬‬
‫כדי למחוק יישומים מתיקיות‪ ,‬הקש על התיקייה ולאחר מכן גרור את היישום שברצונך למחוק אל‬
‫האפשרות הסר בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫ניהול לוחות‬
‫הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית כדי להוסיף‪ ,‬להזיז או להסיר לוח‪.‬‬
‫כדי להוסיף לוח‪ ,‬החלק ימינה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להזיז לוח‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להסיר לוח‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות הסר‬
‫בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫כדי להגדיר לוח כמסך הבית הראשי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים‪ ,‬כולל יישומים חדשים שהותקנו‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים כדי לפתוח את מסך היישומים‪ .‬להצגת חלוניות אחרות‪ ,‬החלק‬
‫שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫הזזת פריטים‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ערוך‪ .‬הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫יצירת תיקיות‬
‫צור תיקיות וקבץ יישומים דומים כדי ליצור גישה מהירה להפעלת היישומים הרצויים‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר‪.‬‬
‫‪3 3‬עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ערוך‪.‬‬
‫תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על הזן שם תיקייה והכנס שם תיקייה‪.‬‬
‫כדי לשנות את צבע התיקייה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומים נוספים לתיקייה‪ ,‬הקש על ‪ ,‬סמן את היישומים הרצויים‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫על הוסף‪ .‬ניתן גם להוסיף יישום על‪-‬ידי גרירתו לתיקייה במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי למחוק תיקייה‪ ,‬בחר תיקייה עם‬
‫היישומים‪.‬‬
‫‪ .‬רק התיקייה תימחק‪ .‬יישומי התיקייה יועברו למסך‬
‫סידור מחדש של פריטים‬
‫באפשרותך לסדר מחדש את הפריטים בסדר אלפביתי במסך היישומים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על א‪-‬ת ← שמור‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫חיפוש פריטים‬
‫באפשרותך לחפש פריטים במסך היישומים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על חיפוש והזן תווים לחיפוש‪ .‬המכשיר יחפש ויציג את כל הפריטים המכילים‬
‫את התווים שהוזנו‪.‬‬
‫סמלי חיווי‬
‫סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב‪ ,‬בחלק העליון של המסך‪ .‬הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם‬
‫הנפוצים ביותר‪.‬‬
‫ביישומים מסוימים‪ ,‬ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך‪ .‬כדי להציג את‬
‫שורת המצב‪ ,‬גרור מטה מהחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת‬
‫התכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת‬
‫‪ GPS‬מופעל‬
‫התראה מופעלת‬
‫מצב שקט מופעל‬
‫מצב טיסה מופעל‬
‫אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות‬
‫עוצמת המתח בסוללה‬
‫‪23‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫נעילת מסך‬
‫לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו‪ .‬כמו כן‪ ,‬המסך כבה וננעל אוטומטית‬
‫אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫המסך נעול על‪-‬ידי החלק‪ ,‬שיטת ברירת המחדל לנעילת המסך‪.‬‬
‫לחץ על מקש הפעלה‪/‬כיבוי או על מקש הבית והחלק את המסך בכיוון כלשהו כדי לשחרר את‬
‫המסך‪.‬‬
‫לשינוי שיטת נעילת המסך‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נעילת מסך ואבטחה ← סוג‬
‫נעילת מסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך‪.‬‬
‫כשאתה מגדיר תבנית‪ ,‬קוד ‪ ,PIN‬סיסמה או טביעת אצבע לנעילת המסך‪ ,‬אתה יכול להגן על המידע‬
‫האישי השמור במכשיר באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים‪ .‬לאחר הגדרת שיטת‬
‫נעילת המסך‪ ,‬יידרוש המכשיר קוד שחרור נעילה בכל פעם שנדרש שימוש במכשיר‪.‬‬
‫ •החלק‪ :‬החלק את המסך באחד הכיוונים לשחרור הנעילה שלו‪.‬‬
‫ •דפוס‪ :‬שרטט תבנית המכילה ארבע נקודות או יותר לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫ •קוד ‪ :PIN‬הזן קוד ‪ PIN‬בעל ארבע ספרות לפחות לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫ •סיסמה‪ :‬הזן סיסמה בעלת ארבעה תווים‪ ,‬ספרות או סמלים לפחות לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫ •ללא‪ :‬אל תגדיר שיטת נעילת מסך‪.‬‬
‫ •טביעות אצבע‪ :‬רשום את טביעות האצבע שלך לשחרור נעילת המסך‪ .‬למידע נוסף ראה זיהוי‬
‫טביעת אצבע‪.‬‬
‫אם שכחת את קוד ביטול הנעילה‪ ,‬הבא את המכשיר למרכז שירות של ‪ Samsung‬לצורך‬
‫איפוס‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫לוח התראות‬
‫שימוש בלוח ההתראות‬
‫בעת קבלת התראות חדשות‪ ,‬מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב‪ .‬כדי לראות מידע נוסף לגבי‬
‫הסמלים‪ ,‬פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים‪.‬‬
‫גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪ .‬לסגירת לוח ההתראות‪ ,‬החלק את‬
‫אצבעך מעלה על המסך‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות‪.‬‬
‫פתיחת הגדרות‪.‬‬
‫בחר חשבון משתמש‪.‬‬
‫לחצני הגדרות מהירות‬
‫הצג לחצנים נוספים של הגדרות‬
‫מהירות‪.‬‬
‫הפעל חיבור מהיר‪.‬‬
‫כוונן את הבהירות‪.‬‬
‫הקש על התראה‪ ,‬ובצע פעולות‬
‫שונות‪.‬‬
‫נקה את כל ההתראות‪.‬‬
‫היכנס להגדרות ההתראה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בלחצני הגדרה מהירה‬
‫הקש על לחצני ההגדרה המהירה כדי להפעיל חלק מהתכונות‪ .‬החלק שמאלה או ימינה באזור‬
‫כדי להציג לחצנים נוספים‪ .‬כדי להציג הגדרות מפורטות יותר‪ ,‬הקש‬
‫הלחצנים או הקש על‬
‫והחזק את הלחצן הרצוי‪.‬‬
‫לשינוי סדר הלחצנים‪ ,‬הקש על‬
‫אחר‪.‬‬
‫← ערוך‪ ,‬הקש והחזק את הלחצן הרצוי ואז גרור אותו למיקום‬
‫מחפש ‪S‬‬
‫חפש מגוון רחב של תוכן באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫חיפוש תוכן במכשיר‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על‬
‫← מחפש ‪.S‬‬
‫הזן מילת מפתח בשדה החיפוש‪ ,‬או הקש על‬
‫ואמור מילת מפתח‪.‬‬
‫לקבלת תוצאות ממוקדות יותר‪ ,‬הקש על סנן תחת שדה החיפוש‪ ,‬ולאחר מכן בחר פרטי מסנן‪.‬‬
‫הגדרת קטגוריות חיפוש‬
‫תוכל להגדיר קטגוריות חיפוש כדי לחפש תוכן בשדות חיפוש ספציפיים‪.‬‬
‫הקש על עוד ← בחירת מיקומי חיפוש ובחר קטגוריות רצויות‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזנת טקסט‬
‫מערכי לוח מקשים‬
‫מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות דוא"ל‪ ,‬יצירת תזכירים ועוד‪.‬‬
‫הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת הקלט‬
‫לאחת מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫הזן סימני פיסוק‪.‬‬
‫דלג לשורה הבאה‪.‬‬
‫הזן אותיות רישיות )באנגלית(‪.‬‬
‫לשימוש באותיות רישיות בלבד‪,‬‬
‫הקש על אפשרות זו פעמיים‪.‬‬
‫הזז את הסמן‪.‬‬
‫שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫← שפות וסוגים ← הוסף שפות קלט ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש‪ .‬לאחר‬
‫הקש על‬
‫הבחירה בשתי שפות או יותר‪ ,‬תוכל לעבור בין שפות הקלט על‪-‬ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או‬
‫ימינה‪.‬‬
‫שינוי פריסת המקלדת‬
‫הקש על‬
‫הרצויה‪.‬‬
‫← שפות וסוגים‪ ,‬בחר שפה תחת שפות וסוגים‪ ,‬ולאחר מכן בחר את פריסת המקלדת‬
‫‪27‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פונקציות מקלדת נוספות‬
‫כדי להשתמש בפונקציות השונות‪ .‬סמלים אחרים עשויים להופיע במקום סמל‬
‫הקש ממושכות על‬
‫ה‪ -‬תלוי בפונקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזן טקסט באמצעות הקול‪.‬‬
‫הפעל או השהה את תכונת הזנת‬
‫הטקסט באמצעות קול‪.‬‬
‫פתח את המקלדת‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למצב כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫עבור בין מצב מספרים ומצב‬
‫תווים‪.‬‬
‫עבור למקלדת הרגילה‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף פריט מהלוח‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למקלדת הצפה או המפוצלת‪ .‬ניתן להזיז את המקלדת למיקום אחר על‪-‬ידי גרירת‬
‫הלשונית‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫העתקה והדבקה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את‬
‫הקש על טקסט והחזק‪.‬‬
‫הטקסט‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫או את‬
‫כדי לבחור את הטקסט הרצוי‪ ,‬או הקש על בחר הכל כדי לבחור את כל‬
‫הקש על העתק או גזור‪.‬‬
‫הטקסט שנבחר מועתק ללוח‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש והחזק היכן שברצונך להכניס את הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫כדי להדביק טקסט שכבר העתקת‪ ,‬הקש על לוח ובחר בטקסט‪.‬‬
‫מילון‬
‫חפש הגדרות למילים בעת השימוש בתכונות מסוימות‪ ,‬כגון עיון בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש הקשה ממושכת על מילה שברצונך לחפש‪.‬‬
‫אם המילה שברצונך לחפש אינה נבחרת‪ ,‬גרור את‬
‫‪22‬‬
‫או‬
‫כדי לבחור בטקסט הרצוי‪.‬‬
‫הקש על מילון ברשימת האפשרויות‪.‬‬
‫אם לא הותקן מראש מילון במכשיר‪ ,‬הקש על נהל ‪← Manage dictionaries‬‬
‫הרצוי כדי להורידו‪.‬‬
‫לצד המילון‬
‫‪33‬‬
‫הצג את המונח בחלון הקופץ של המילון‪.‬‬
‫כדי לעבור לתצוגת מסך מלא‪ ,‬הקש על ‪ .‬הקש על המונח שעל המסך כדי להציג מונחים‬
‫כדי להוסיף את המילה לרשימת המילים המועדפות‬
‫נוספים‪ .‬בתצוגה המפורטת‪ ,‬הקש על‬
‫שלך‪ ,‬או הקש על ‪ Search Web‬כדי להשתמש במילה כמונח חיפוש‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫צילום מסך‬
‫צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר‪.‬‬
‫לכידת צילומי מסך‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית ומקש ההפעלה‪/‬כיבוי בו‪-‬זמנית‪ .‬תוכל להציג את התמונות‬
‫שצולמו בגלריה‪.‬‬
‫ניתן גם לצלם תמונות מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך‪ .‬אם תכונה זו אינה‬
‫מופעלת‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תכונות מתקדמות ← החלק בעזרת כף‬
‫היד ללכידה והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים‪.‬‬
‫צילום חכם‬
‫תכונה זו מאפשרת לך לצלם את המסך הנוכחי ואת האזור הניתן לגלילה‪ .‬עוד ניתן לחתוך ולשתף‬
‫באופן מידי את תמונת המסך‪.‬‬
‫אם תכונה זו אינה מופעלת‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תכונות מתקדמות ←‬
‫צילום חכם‪ ,‬הקש על המתג כדי להפעילו ואז צלם תמונת מסך‪ .‬במסך המצולם‪ ,‬השתמש באחת‬
‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •לכד עוד‪ :‬לכוד עוד תוכן המתפרש על פני מספר מסכים‪ ,‬כמו דף אינטרנט‪ .‬המסך ייגלל באופן‬
‫אוטומטי כלפי מטה והתוכן הנוסף יילכד בתמונה‪.‬‬
‫ •שתף‪ :‬שתף את צילומי המסך‪.‬‬
‫ •חתוך‪ :‬חתוך חלק מצילום המסך‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פתיחת יישומים‬
‫במסך הבית או במסך היישומים‪ ,‬בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫כדי לפתוח יישום מתוך הרשימה של היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על‬
‫חלון יישום לפתיחה‪.‬‬
‫ובחר‬
‫סגירת יישום‬
‫וגרור את חלון היישום האחרון שמאלה או ימינה כדי לסגור אותו‪ .‬לסגירת כל היישומים‬
‫הקש על‬
‫הפועלים‪ ,‬הקש על סגור הכל‪.‬‬
‫חלונות מרובים‬
‫מבוא‬
‫התכונה חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו‪-‬זמנית בתצוגת המסך המפוצל‪ .‬ניתן‬
‫גם להריץ יישומים מרובים באותו זמן בתצוגת חלון קופץ‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫חלון קופץ‬
‫תצוגת מסך מפוצלת‬
‫‪31‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫תצוגת מסך מפוצלת‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק מעלה או מטה והקש על‬
‫הקש על‬
‫כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש‪.‬‬
‫על חלון של יישום שנעשה בו שימוש לאחרונה‪.‬‬
‫היישום הנבחר ייפתח בחלון העליון‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫החלק שמאלה או ימינה כדי לבחור יישום נוסף להפעלה‪.‬‬
‫ניתן להפעיל את תצוגת מסך מפוצל גם באמצעות הקשה והחזקה של‬
‫‪32‬‬
‫‪.‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש באפשרויות נוספות‬
‫בעת שימוש ביישומים בתצוגת מסך מפוצל‪ ,‬בחר חלון יישום והקש על המעגל שבין חלונות‬
‫היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬החלף בין המיקומים של חלונות היישומים‪.‬‬
‫ • ‪ :‬גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר‪ .‬בחלון הנבחר‪ ,‬הקש על פריט‬
‫מסוים והחזק‪ ,‬וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון אחר‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •‬
‫‪ :‬מזער את החלון‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדל את החלון‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סגור את היישום‪.‬‬
‫התאמת גודל החלון‬
‫לכוונון גודל החלונות‪ ,‬גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫חלון קופץ‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור באלכסון כלפי מטה מאחת הפינות העליונות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הפעל יישום לשימוש בתצוגת החלון הקופץ‪.‬‬
‫מסך היישום יופיע בחלון קופץ‪.‬‬
‫סגור את היישום‪.‬‬
‫הגדל את החלון‪.‬‬
‫גרור וזרוק תוכן‪.‬‬
‫מזער את החלון‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזזת חלונות קופצים‬
‫כדי להזיז חלון קופץ‪ ,‬הקש והחזק את העיגול בחלון וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫הפעלת תצוגת החלון הקופץ מתצוגת המסך המפוצל‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש הקשה ממושכת על העיגול שבין חלונות היישום‪.‬‬
‫בתצוגת המסך המפוצל‪ ,‬הקש על חלון יישום כדי להפעיל אותו בחלון קופץ‪.‬‬
‫היישום הנבחר יופעל בחלון קופץ‪.‬‬
‫‪Samsung account‬‬
‫מבוא‬
‫‪ Samsung Account‬הוא שירות חשבון משולב המאפשר לך להשתמש במגוון שירותי ‪Samsung‬‬
‫הניתנים למכשירים ניידים‪ ,‬טלוויזיות ואתר האינטרנט של ‪ .Samsung‬לאחר רישום‬
‫‪ ,Samsung Account‬תוכל להשתמש ביישומים המסופקים על‪-‬ידי ‪ Samsung‬ללא צורך בכניסה‬
‫לחשבון‪.‬‬
‫צור ‪ Samsung Account‬עם כתובת הדוא"ל שלך‪.‬‬
‫לבדיקת רשימת השירותים שבהם ניתן להשתמש עם ‪ ,Samsung Account‬בקר בכתובת‬
‫‪ .account.samsung.com‬למידע נוסף על חשבונות ‪ ,Samsung Account‬פתח את מסך‬
‫היישומים‪ ,‬והקש על הגדרות ← חשבונות ← ‪ ← Samsung account‬עזרה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫רישום ‪Samsung Account‬‬
‫רישום חשבון ‪ Samsung Account‬חדש‬
‫אם אין לך ‪ ,Samsung Account‬עליך ליצור חשבון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ ← Samsung account‬צור חשבון‪.‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך לסיום יצירת החשבון‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫רישום חשבון ‪ Samsung Account‬קיים‬
‫אם כבר יש ברשותך ‪ ,Samsung Account‬רשום אותו במכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Samsung account‬‬
‫‪3 3‬הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הכנס‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫אם שכחת את פרטי החשבון‪ ,‬הקש על שכחת מזהה או סיסמה?‪ .‬תוכל למצוא את פרטי‬
‫החשבון שלך לאחר הזנת המידע הנחוץ וקוד האבטחה המוצג על המסך‪.‬‬
‫הסרת ‪Samsung Account‬‬
‫הסרת חשבון ‪ Samsung Account‬הרשום במכשיר תגרום גם להסרת נתונים כגון אנשי הקשר‬
‫והאירועים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ Samsung account‬ואז הקש על החשבון שאתה מעוניין להסיר‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על עוד ← הסר חשבון ← הסר חשבון‪.‬‬
‫‪4 4‬הזן את סיסמת ‪ Samsung account‬שלך והקש על אישור‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על הסר חשבון‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫באפשרותך להעביר נתונים ממכשיר קודם למכשיר הקיים באמצעות ‪.Samsung Smart Switch‬‬
‫הגרסאות הבאות של ‪ Samsung Smart Switch‬זמינות‪.‬‬
‫ •גרסה ניידת‪ :‬העברת נתונים בין מכשירים ניידים‪ .‬ניתן להוריד את היישום מ‪ Galaxy Apps-‬או‬
‫מ‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫ •גרסת מחשב‪ :‬העברת נתונים בין המכשיר למחשב‪ .‬ניתן להוריד את היישום‬
‫מ‪.www.samsung.com/smartswitch-‬‬
‫ •‪ Samsung Smart Switch‬לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים‪.‬‬
‫ •יחולו מגבלות‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬בקר ב‪www.samsung.com/smartswitch. Samsung-‬‬
‫מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות‪ .‬העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך‬
‫זכות להעבירו‪.‬‬
‫העברת נתונים ממכשיר נייד‬
‫העבר נתונים ממכשיר קודם למכשיר הקיים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במכשיר הקודם‪ ,‬הורד והתקן את ‪ Smart Switch‬מ‪ Galaxy Apps-‬או מ‪-‬חנות ‪ .Play‬אחר‪-‬‬
‫כך‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫‪22‬‬
‫מקם את המכשירים בסמיכות זה לזה‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬במכשיר הקיים‪ ,‬בחר מהרשימה את סוג המכשיר הקודם והקש על התחל‪.‬‬
‫‪5 5‬עקוב אחר ההוראות על המסך להעברת מידע ממכשירך הקודם‪.‬‬
‫במכשיר‪ ,‬פתח את מסך היישומים והקש על ‪.Smart Switch‬‬
‫העברת נתוני גיבוי ממחשב‬
‫גבה את הנתונים מהמכשיר הקודם שלך למחשב ויבא את הנתונים למכשירך החדש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במחשב‪ ,‬היכנס לכתובת ‪ www.samsung.com/smartswitch‬כדי להוריד את‬
‫‪.Smart Switch‬‬
‫‪22‬‬
‫במחשב‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫אם מכשירך הקודם אינו מתוצרת ‪ ,Samsung‬גבה את הנתונים למחשב באמצעות התוכנה‬
‫שסופקה לך על ידי יצרן המכשיר‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬דלג לשלב החמישי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬במחשב‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לגבות את הנתונים מהמכשיר‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫חבר את המכשיר הקודם למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫נתק את המכשיר הקודם מהמחשב‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬במחשב‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים למכשירך‪.‬‬
‫חבר את מכשירך למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪38‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ניהול מכשירים ונתונים‬
‫חיבור המכשיר למחשב לצורך העברת נתונים‬
‫העבר קבצי שמע‪ ,‬וידאו‪ ,‬תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב‪ ,‬או להפך‪.‬‬
‫אין לנתק את כבל ה‪ USB-‬מהמכשיר במהלך העברת הקבצים‪ .‬הדבר עלול לגרום לאובדן‬
‫נתונים או נזק למכשיר‪.‬‬
‫ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת ‪ .USB‬יש לחבר‬
‫את המכשיר ישירות ליציאת ה‪ USB-‬של המחשב‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על מחובר כמכשיר מדיה ← העברת קובצי מדיה‪.‬‬
‫חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫אם המחשב לא מזהה את המכשיר‪ ,‬הקש על העברת תמונות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על אפשר כדי להתיר למחשב גישה לנתוני המכשיר‪.‬‬
‫כשהמחשב מזהה את המכשיר‪ ,‬המכשיר יופיע ב'המחשב שלי'‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫העבר קבצים בין המכשיר והמחשב‪.‬‬
‫עדכון המכשיר‬
‫ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫עדכון דרך הרשת‬
‫ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך‬
‫הרשת' (‪.)FOTA‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← אודות המכשיר ← הורד עדכונים באופן ידני‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫עדכון דרך ה‪Smart Switch -‬‬
‫חבר את המכשיר למחשב‪ ,‬ועדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במחשב‪ ,‬היכנס לכתובת ‪ www.samsung.com/smartswitch‬כדי להוריד את ‪Smart Switch‬‬
‫ולהתקינו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪4 4‬אם עדכון תוכנה זמין‪ ,‬עקוב אחר ההוראות על המסך לעדכון המכשיר‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫ •בשעה שהמכשיר מבצע עדכון‪ ,‬אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫ •במהלך עדכון המכשיר‪ ,‬אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים‪ .‬חיבור של התקנים‬
‫נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון‪ .‬לפני העדכון‪ ,‬נתק את כל שאר מכשירי המדיה‬
‫מהמחשב‪.‬‬
‫גיבוי ושחזור נתונים‬
‫הקפד שהמידע האישי שלך‪ ,‬נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר‪ .‬באפשרותך לגבות‬
‫את המידע הרגיש שלך בחשבון גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר‪ .‬עליך להיכנס לחשבון‬
‫‪ Google‬או ל‪ Samsung Account-‬שלך על מנת לגבות או לשחזר מידע‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ראה‬
‫‪ Samsung account‬ו‪-‬חשבונות‪.‬‬
‫שימוש ב‪Samsung Account -‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← גיבוי הנתונים שלי עבור ה‪-‬‬
‫‪ ,Samsung Account‬הקש על המתגים ליד הפריטים שתרצה לגבות כדי להפעילם ואז הקש על‬
‫גבה כעת‪.‬‬
‫כדי להגדיר במכשיר גיבוי נתונים אוטומטי‪ ,‬הקש על המתג גיבוי אוטומטי כדי להפעילו‪.‬‬
‫לשחזור נתונים באמצעות ‪ ,Samsung Account‬הקש על שחזר‪ .‬נתונים נוכחיים יימחקו מהמכשיר‬
‫כדי לשחזר את הפריטים הנבחרים‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בחשבון ‪Google‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← גיבוי הנתונים שלי עבור חשבון ‪,Google‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪ .‬הקש על חשבון גיבוי ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי‪.‬‬
‫לשחזור נתונים באמצעות חשבון ‪ ,Google‬הקש על המתג שחזור אוטומטי כדי להפעילו‪ .‬כאשר‬
‫הנך מתקין שוב יישומים‪ ,‬הגדרות גיבוי ומידע ישוחזרו‪.‬‬
‫ביצוע איפוס נתונים‬
‫מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר‪ .‬לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי‬
‫של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ראה גיבוי ושחזור נתונים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר ←‬
‫מחק הכל‪ .‬המכשיר מאותחל אוטומטית‪.‬‬
‫חיבור מהיר‬
‫מבוא‬
‫חפש במהירות והתחבר למכשירים קרובים‪ ,‬כגון אוזניות ‪ Bluetooth‬או טלוויזיות‪ ,‬באמצעות תכונת‬
‫חיבור מהיר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר אותו אתה מעוניין לחבר אינו תומך בתכונת חיבור מהיר‪ ,‬הפעל את תכונת‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬או ‪ Bluetooth‬לפני הפעלת חיבור מהיר במכשירך‪.‬‬
‫ •שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן‬
‫המשותף‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫התחברות למכשירים אחרים‬
‫‪11‬‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על חיבור מהיר‪.‬‬
‫התכונות ‪ Wi-Fi‬ו‪ Bluetooth-‬יופעלו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם חיבור מהיר אינו גלוי בלוח התראות‪ ,‬הקש על‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫← ערוך והקש על מתג חיבור מהיר‬
‫הקש על סרוק ואתר מכשירים סמוכים‪.‬‬
‫אם אין מכשיר שהיה מחובר בעבר‪ ,‬המכשיר יחפש מכשירים סמיכים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מכשיר מתוך הרשימה והתחבר אליו בעזרת ההדרכה על המסך‪.‬‬
‫הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר‪.‬‬
‫לשינוי הגדרת נראות המכשיר‪ ,‬הקש על עוד ← הגדר ניראות מכשיר‪ ,‬ולאחר מכן בחר אפשרות‪.‬‬
‫שיתוף תכנים‬
‫שתף תכנים עם המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על סרוק ואתר מכשירים סמוכים‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על שתף תוכן ובחר קטגוריית מדיה‪.‬‬
‫‪5 5‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לשלוח תוכן למכשיר המחובר‪.‬‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על חיבור מהיר‪.‬‬
‫הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לקטגוריית המדיה שנבחרה‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫התחברות לטלוויזיה‬
‫חבר את מכשירך לטלוויזיה לצפייה בתוכן המכשיר על גבי מסך גדול יותר‪ .‬תוכל להשתמש בתכונות‬
‫נוספות בהתאם לטלוויזיה המחוברת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את חלונית ההתראות‪ ,‬והקש על חיבור מהיר ← סרוק ואתר מכשירים סמוכים‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר את הטלוויזיה‪.‬‬
‫הדלק את הטלוויזיה והנח את המכשיר בקרבתה‪.‬‬
‫רשימת התכונות שניתנות לשימוש עם הטלוויזיה מופיעה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר תכונה ועקוב אחרי ההוראות על המסך לשימוש בתכונה‪.‬‬
‫תכונות זמינות עשויות להשתנות בהתאם לטלוויזיה‪.‬‬
‫ •‪ :Smart View‬צפה בתוכן המכשיר על מסך הטלוויזיה‪ .‬ייתכן ותצטרך להפעיל את תכונת‬
‫‪ Screen Mirroring‬בטלוויזיה בהתאם לטלוויזיה אליה תרצה להתחבר‪ .‬אם הטלוויזיה אינה‬
‫תומכת בתכונת ‪ ,Screen Mirroring‬השתמש באביזרים תואמים כדי לאפשר את התכונה‪.‬‬
‫אביזרים תואמים כוללים מתאם ‪ AllShare Cast‬ו‪.HomeSync-‬‬
‫ •מהטלוויזיה למכשיר הנייד‪ :‬צפה הטלוויזיה על גבי מסך מכשיר נייד‪ .‬ניתן להמשיך לצפות‬
‫בטלוויזיה בטווח החיבור האפשרי‪.‬‬
‫ •תדריך בטלוויזיה‪ :‬הגדר כי הטלוויזיה תידלק באופן אוטומטי בהתאם לזמן שהוגדר לה‬
‫מראש על מכשירך‪ ,‬ותציג על המסך את הזמן‪ ,‬מזג אוויר ואת לוח הזמנים שלך‪ .‬לשימוש‬
‫בתכונה‪ ,‬המכשיר והטלוויזיה צריכים להיות מחוברים לאותה נקודת גישה‪.‬‬
‫ •רשום טלוויזיה ‪ /‬בטל רישום טלוויזיה‪ :‬רשום את הטלוויזיה למכשירך לשימוש בתכונות‬
‫נוספות‪ ,‬כגון שלוט בטלוויזיה ותדריך בטלוויזיה‪.‬‬
‫ •ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה‪ ,‬בהתאם לחיבור‪.‬‬
‫ •אם הטלוויזיה לא תומכת ב)‪,High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP‬‬
‫לא ניתן להציג בטלוויזיה תוכן המוגן ב‪.Digital Rights Management (DRM)-‬‬
‫‪43‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזרמת תוכן על הטלוויזיה הרשומה‪.‬‬
‫תוכל להתחבר יותר בקלות לטלוויזיה בעת ניגון תוכן אם תרשום את מכשירך ברישום לטלוויזיה‪.‬‬
‫כשמכשירך מזהה את הטלוויזיה הרשומה בזמן צפייה בתוכן‪ ,‬הסמל‬
‫הסמל כדי להזרים תוכן ממכשירך לטלוויזיה‪.‬‬
‫יופיע על המכשיר‪ .‬הקש על‬
‫ •תכונה זו נתמכת אך ורק על‪-‬ידי יישומי הגלריה המוגדרים כברירת מחדל במכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר הטלוויזיה הרשומה מחוברת לשקע חשמל‪ ,‬תוכל להשתמש בתכונה זו גם אם‬
‫הטלוויזיה כבויה‪.‬‬
‫שיתוף תכונות‬
‫שתף תוכן באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות‪ .‬הפעולות הבאות הנן דוגמא לשיתוף תמונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שתף ובחר שיטת שיתוף כמו ‪ Bluetooth‬ודוא"ל‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש גם באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‪ :Smart View‬צפה בתוכן המוצג במכשירך על גבי מסך גדול באמצעות חיבור אלחוטי‪.‬‬
‫ •שיתוף בסמיכות מקום‪ :‬שתף תוכן עם מכשירים סמוכים באמצעות ‪,Wi-Fi Direct‬‬
‫‪ Bluetooth‬ועוד‪.‬‬
‫ •הדפס‪ :‬הדפס תוכן באמצעות תוספי המדפסת המותקנים במכשיר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫עקוב אחרי ההוראות על המסך כדי לשתף את התמונה עם אנשים אחרים‪.‬‬
‫כאשר התמונה נשלחת למכשירי הנמענים‪ ,‬תופיע במכשירים שלהם התראה‪ .‬הקש על ההתראה כדי‬
‫להציג את התמונה או להוריד אותה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫יישומים‬
‫התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪Galaxy Apps‬‬
‫רכוש והורד יישומים‪ .‬באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי‬
‫‪.Samsung Galaxy‬‬
‫הקש על ‪ Galaxy Apps‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על חיפוש כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫יישומים‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫← הגדרות ← עדכון אוטומטי של‬
‫חנות ‪Play‬‬
‫רכוש והורד יישומים‪.‬‬
‫הקש על חנות ‪ Play‬במסך היישומים‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫← הגדרות ← עדכן אפליקציות‬
‫םימושיי‬
‫ניהול יישומים‬
‫הסרת התקנה או השבתה של יישומים‬
‫מופיע על היישומים שניתן להשבית או להסיר את‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ערוך‪ .‬הסמל‬
‫התקנתם‪ .‬בחר ביישום כלשהו‪ ,‬והקש על השבת או אישור‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות ← יישומים ← מנהל היישומים‪ ,‬בחר יישום ולאחר מכן הקש על השבת או על הסר‬
‫התקנה‪.‬‬
‫ •השבת‪ :‬השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר‪.‬‬
‫ •הסר התקנה‪ :‬הסר את התקנתם של יישומים שהורדו‪.‬‬
‫הפעלת יישומים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← יישומים ← מנהל היישומים ←‬
‫ולאחר מכן הקש על הפעל‪.‬‬
‫← מושבת‪ ,‬בחר יישום‬
‫הגדרת הרשאות היישום‬
‫על מנת שיישומים מסוימים יפעלו כהלכה‪ ,‬הם זקוקים להרשאת גישה או שימוש במידע הנמצא‬
‫במכשיר‪ .‬כשאתה פותח יישום‪ ,‬ייתכן שיופיע חלון קופץ עם בקשת גישה לתכונות או מידע מסוים‬
‫הנמצא במכשיר‪ .‬כדי לתת ליישום הרשאות גישה‪ ,‬הקש על התר בחלון הקופץ‪.‬‬
‫להצגה של הגדרות ההרשאה של יישום‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← יישומים‬
‫← מנהל היישומים‪ .‬בחר ביישום כלשהו‪ ,‬והקש על הרשאות‪ .‬ניתן לצפות ברשימת הרשאות יישום‬
‫ולשנות את הרשאותיו‪.‬‬
‫להצגה או שינוי של הגדרות ההרשאה של יישומים על פי קטיגוריית הרשאה‪ ,‬פתח את מסך‬
‫היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← פרטיות ← הרשאות ליישומים‪ .‬בחר פריט והקש על המתגים‬
‫הנמצאים ליד היישומים כדי לתת להם הרשאות‪.‬‬
‫מניעת הרשאות גישה מיישומים עשויה לגרום לכך שתכונות בסיסיות של היישומים לא‬
‫יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫םימושיי‬
‫אנשי קשר‬
‫מבוא‬
‫צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר‬
‫יצירת אנשי קשר באופן ידני‬
‫‪11‬‬
‫ובחר מיקום אחסון‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הזן פרטי איש קשר‪.‬‬
‫הקש על אנשי קשר במסך היישומים‪.‬‬
‫ •‬
‫ •‬
‫‪44‬‬
‫‪ :‬הוסף תמונה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬הוסף או מחק שדה פרטי קשר‪.‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫ייבוא אנשי קשר‬
‫יבא אנשי קשר משירותי אחסון למכשירך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← עוד ← הגדרות ← ייבוא‪/‬ייצוא אנשי קשר ← יבא‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר באפשרות ייבוא‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫םימושיי‬
‫חיפוש אנשי קשר‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר‪.‬‬
‫השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫ •גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה הימני של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה‬
‫במהירות‪.‬‬
‫ •הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר‪ ,‬ולאחר מכן הזן קריטריונים‬
‫לחיפוש‪.‬‬
‫לאחר בחירת איש קשר‪ ,‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף לאנשי הקשר המועדפים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫שיתוף אנשי קשר‬
‫ניתן לשתף אנשי קשר עם אחרים באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על עוד ← שתף‪.‬‬
‫‪3 3‬סמן אנשי קשר והקש על שתף‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר שיטת שיתוף‪.‬‬
‫הקש על אנשי קשר במסך היישומים‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫םימושיי‬
‫דפדפן‬
‫מבוא‬
‫גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר‪.‬‬
‫דפדוף בדפי אינטרנט‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שדה הכתובת‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עבור אל‪.‬‬
‫הקש על דפדפן במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי להציג את סרגלי הכלים‪ ,‬גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך‪.‬‬
‫עבור לדף הקודם שבו ביקרת‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הצג את הסימניות‪ ,‬דפי‬
‫האינטרנט השמורים והיסטוריית‬
‫הדפדפן האחרונה‪.‬‬
‫סגור את הלשונית‪.‬‬
‫פתח את דף הבית‪.‬‬
‫פתח לשונית חדשה‪.‬‬
‫בצע רענון לדף האינטרנט‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫םימושיי‬
‫שימוש במצב סודי‬
‫במצב סודי‪ ,‬באפשרותך לשמור ולנהל בנפרד לשוניות פתוחות‪ ,‬סימניות ודפים שמורים‪ .‬ניתן לנעול‬
‫את מצב סודי באמצעות סיסמה וטביעת אצבע‪.‬‬
‫הפעלת מצב סודי‬
‫הקש על עוד ← הפעל מצב 'סודי'‪ .‬אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה‪ ,‬הגדר האם‬
‫להשתמש בסיסמה למצב סודי‪.‬‬
‫במצב סודי‪ ,‬אין באפשרותך להשתמש בחלק מהתכונות‪ ,‬למשל צילום מסך‪.‬‬
‫במצב סודי‪ ,‬ישתנו צבעי סרגלי הכלים‪.‬‬
‫שינוי הגדרות האבטחה‬
‫באפשרותך לשנות את הסיסמה או את שיטת הנעילה‪.‬‬
‫הקש על עוד ← הגדרות ← פרטיות ← מצב סודי מושבת ← שנה סיסמה‪ .‬להגדרת טביעת‬
‫האצבע הרשומה שלך כשיטת נעילה בנוסף לסיסמה‪ ,‬הקש על המתג טביעות אצבע כדי להפעילו‪.‬‬
‫ראה ראה זיהוי טביעת אצבע למידע נוסף אודות השימוש בטביעות אצבע‪.‬‬
‫כיבוי מצב סודי‬
‫הקש על עוד ← השבתת מצב סודי‪ .‬לחלופין‪ ,‬סגור את יישום האינטרנט‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫םימושיי‬
‫דוא״ל‬
‫הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני‬
‫הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא״ל בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על היכנס‪.‬‬
‫הקש על דוא״ל במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לרשום ידנית חשבון דוא"ל של חברה‪ ,‬הקש על הגדרה ידנית‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫להגדרת חשבון דוא"ל נוסף‪ ,‬הקש על עוד ← הגדרות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד‪ ,‬באפשרותך להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל‪ .‬הקש‬
‫על עוד ← הגדרות ← עוד ← הגדר כחשבון ברירת המחדל‪.‬‬
‫שליחת דואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הוסף נמענים והזן את טקסט הודעת הדוא"ל‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שלח כדי לשלוח את הודעת הדואר‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לחבר הודעת דוא"ל‪.‬‬
‫קריאת דואר אלקטרוני‬
‫כאשר היישום דוא״ל פתוח‪ ,‬המכשיר יאחזר אוטומטית הודעות דוא"ל חדשות‪ .‬כדי לאחזר הודעות‬
‫דוא"ל באופן ידני‪ ,‬החלק מטה על גבי המסך‪.‬‬
‫הקש על הודעת דוא"ל שמופיעה על המסך כדי לקרוא אותה‪.‬‬
‫אם סנכרון דוא"ל מושבת‪ ,‬לא ניתן לאחזר הודעות דוא"ל חדשות‪ .‬כדי להפעיל את סנכרון‬
‫הדוא"ל‪ ,‬הקש על עוד ← הגדרות ← שם החשבון שלך‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג סנכרן‬
‫חשבון כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫םימושיי‬
‫מצלמה‬
‫מבוא‬
‫צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות‪.‬‬
‫צילום בסיסי‬
‫באפשרותך לצלם תמונות ולהקליט וידאו‪ .‬עיין בתמונות הוידאו שלך בגלריה‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים‪.‬‬
‫צילום תמונות וסרטונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש על‬
‫הקשה ממושכת על ‪.‬‬
‫לצילום סרטון‪ .‬כדי לצלם סדרת תמונות‪ ,‬הקש‬
‫ •הרחק שתי אצבעות זו מזו על‪-‬גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי‪ ,‬והצמד אותן זו לזו‬
‫בתנועת צביטה להקטנתו‪.‬‬
‫ •כדי לכוונן את בהירות התמונות או הווידאו‪ ,‬הקש על המסך‪ .‬כשסרגל הכוונון יופיע‪ ,‬גרור את‬
‫או ‪.‬‬
‫סרגל הכוונון לכיוון‬
‫ •לצילום תמונה מתוך הסרטון במהלך הקלטת וידאו‪ ,‬הקש על צלם‪.‬‬
‫ •לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון‪ ,‬הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד‪ .‬להתמקדות‬
‫במרכז המסך‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫םימושיי‬
‫מצב נוכחי‬
‫תצוגה מקדימה של תמונות‬
‫ממוזערות‬
‫הקלט וידאו‪.‬‬
‫הגדרות מהירות‬
‫צלם תמונה‪.‬‬
‫עבור בין המצלמה הקדמית‬
‫למצלמה האחורית‪.‬‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫מצבי צילום‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬החלק את אצבעך ימינה כדי להיכנס לרשימת מצבי הצילום‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫החלק את אצבעך שמאלה כדי לצפות בתמונות ובוידאו שצילמת‪.‬‬
‫ •מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה‪.‬‬
‫ •המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש‪.‬‬
‫ •ודא שהעדשה נקייה‪ .‬אחרת‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים‬
‫שמחייבים רזולוציה גבוהה‪.‬‬
‫ •המצלמה הקדמית מצוידת בעדשה רחבת‪-‬זווית‪ .‬ייתכנו עיוותים קלים בתמונות בזווית‬
‫רחבה‪ ,‬ואין מדובר בבעיות בביצועי המכשיר‪.‬‬
‫ •זמן ההקלטה המרבי עלול להתקצר כאשר מקליטים וידאו ברזולוציה גבוהה‪.‬‬
‫הפעלת המצלמה במסך הנעול‬
‫כדי לצלם במהירות תמונות‪ ,‬הפעל את מצלמה במסך הנעול‪.‬‬
‫במסך הנעול‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את המצלמה מהמסך הנעול בזמן‬
‫שתכונות האבטחה מופעלות‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫םימושיי‬
‫נעילת מיקוד וחשיפה‬
‫ניגודיות בהירה‪/‬כהה חזקה והנושא שנמצאים מחוץ לאיזור מיקוד אוטומטי עלולים להקשות על‬
‫השגת חשיפה טובה‪ .‬נעל את המיקוד או את החשיפה ולאחר מכן צלם תמונה‪ .‬הקש והחזק על‬
‫האיזור למיקוד‪ ,‬מסגרת ‪ AF/AE‬תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשיפה יינעלו‪ .‬ההגדרות יישארו‬
‫נעולות גם לאחר צילום תמונה‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק במצבי צילום מסוימים‪.‬‬
‫התאמת מצבי צילום‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב כדי לבחור מצב‪.‬‬
‫להצגת המידע עבור כל מצב‪ ,‬הקש על מידע‪.‬‬
‫מצב אוטומטי‬
‫מצב אוטומטי מאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום‬
‫התמונה‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← אוט'‪.‬‬
‫מצב מקצועי‬
‫צלם תמונות תוך כדי כוונון אפשרויות צילום שונות באופן ידני‪ ,‬כגון ערך חשיפה וערך ה‪.ISO-‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← מקצועי‪ .‬בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך‪,‬‬
‫לצילום התמונה‪.‬‬
‫ולאחר מכן הקש על‬
‫ •‬
‫‪ :‬בחר איזון לבן מתאים‪ ,‬על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬בחר ערך ‪ .ISO‬הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה‪ .‬ערכים נמוכים מיועדים‬
‫לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר‪ .‬ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים‬
‫במהירות או המוארים באופן עמום‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬הגדרות ‪ ISO‬גבוהות עלולות לגרום רעש‬
‫בתמונות‪.‬‬
‫ • ‪ :‬שנה ערך החשיפה‪ .‬הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה‪ .‬עבור תנאי תאורה‬
‫עמומה‪ ,‬השתמש בערך חשיפה גבוה יותר‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫םימושיי‬
‫פנורמה‬
‫צלם סדרה של תמונות אופקיות או אנכיות ולאחר מכן הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← פנורמה‪.‬‬
‫לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה‪ ,‬היעזר בטיפים שלהלן‪:‬‬
‫ •הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד‪.‬‬
‫ •שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה‪ .‬אם תמונת התצוגה‬
‫המקדימה נמצאת מחוץ לקווים המנחים או שאינך מזיז את המכשיר‪ ,‬המכשיר יפסיק‬
‫אוטומטית לצלם תמונות‪.‬‬
‫ •הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד‪ ,‬כגון שמיים ריקים או קיר רגיל‪.‬‬
‫תמונה וירטואלית‬
‫צלם סדרת תמונות תוך הקפת נושא הצילום ליצירת ייצוג של האובייקט ממספר זוויות‪ .‬תוכל להציג‬
‫את האובייקט מזוויות שונות באמצעות גרירת אצבעך שמאלה או ימינה על התמונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬מקם אובייקט במרכז מסך התצוגה המקדימה והקש על ‪.‬‬
‫‪3 3‬הזז את המכשיר באיטיות סביב נושא הצילום בכיוון אחד כדי לצלם תמונות נוספות‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← תמונה וירטואלית‪.‬‬
‫כאשר החצים הופכים לצהובים או כאשר אתה עוצר להקיף את הנושא בעיגול‪ ,‬המכשיר יפסיק‬
‫באופן אוטומטי לצלם תמונות‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫םימושיי‬
‫הצגת תמונות שצולמו בצילום וירטואלי‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.‬‬
‫‪3 3‬גרור את אצבעך שמאלה או ימינה על המסך‪ ,‬או סובב באיטיות את המכשיר ימינה או שמאלה‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על התמונה הממוזערת‪.‬‬
‫כדי להציג את נושא הצילום מזוויות שונות‪.‬‬
‫‏‪( HDR‬גוון עשיר)‬
‫צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ←‏‪( HDR‬גוון עשיר)‪.‬‬
‫עם אפקט‬
‫ללא אפקט‬
‫‪56‬‬
‫םימושיי‬
‫צילום ועוד‬
‫צלם סדרת תמונות ושנה אותן על‪-‬ידי החלת אפקטים שונים בעזרת מצבי הצילום‪.‬‬
‫תכונת הזום אינה זמינה במהלך הצילום במצב זה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← צילום ועוד‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫המכשיר מצלם סדרה של תמונות ומציג את מצבי הצילום הזמינים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מצב צילום והחל על התמונות אפקטים‪.‬‬
‫ •התצלום הטוב ביותר‪ :‬שמור את התמונה הטובה ביותר בסדרה‪ .‬להצגת תמונות נוספות‬
‫בסדרה‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה‪ .‬המכשיר ימליץ על התמונה הטובה ביותר ויזהה אותה‬
‫‪.‬‬
‫באמצעות‬
‫ •מחק‪ :‬מחק עצמים נעים בלתי רצויים‪ .‬הקש על‬
‫כדי לשחזר את התמונה המקורית‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי למחוק עצמים נעים בלתי רצויים‪.‬‬
‫ •צילום דרמטי‪ :‬שלב סדרת תמונות ליצירת תמונה המראה את נתיב התנועה‪ .‬הארך את‬
‫עקבות התנועה בתמונה על ידי בחירת עוד תמונות בתחתית המסך‪.‬‬
‫ •צילום פנורמי‪ :‬הוסף לרקע האובייקט אפקט שיגרום לו להיראות כאילו הוא נמצא בתנועה‬
‫מהירה‪ .‬הקש על אובייקטים כדי לבחור נושא צילום‪ .‬הקש על טשטוש תנועה כדי לשנות‬
‫וצייר מעגל באצבע מסביב למעגל‬
‫את זווית הטשטוש שתופעל על הרקע‪ .‬הקש על‬
‫הגדול‪ ,‬כדי לכוונן את זווית הטשטוש‪ .‬כדי לכוונן את רמת הטשטוש של הרקע‪ ,‬גרור את פס‬
‫הכוונון‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בסיום עריכת התמונות‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫םימושיי‬
‫מצלמה כפולה‬
‫בעת צילום של תמונת נוף עם המצלמה האחורית‪ ,‬התמונה או הסרטון שנלכדים במצלמה הקדמית‬
‫מופיעים בחלון מוקטן‪ ,‬או להפך‪ .‬השתמש בתכונה זו לצילום תמונות נוף מרהיבות‪ ,‬במקביל לצילום‬
‫תמונות עצמיות‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← מצלמה כפולה‪ .‬הקש על‬
‫כדי להתחיל הקלטת וידאו‪.‬‬
‫על‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש‬
‫בחר את סוג המסגרת‬
‫עבור החלון המוקטן‪.‬‬
‫במצב מצלמה כפולה‪ ,‬באפשרותך להקליט סרטונים באורך של עד ‪ 5‬דקות באיכות ‪Full HD‬‬
‫ובאורך של עד ‪ 10‬דקות באיכות ‪ HD‬או ‪.VGA‬‬
‫סלפי‬
‫צלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על מצב ← סלפי‪.‬‬
‫‪3 3‬פנה לעדשת המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪4 4‬כאשר המכשיר מזהה את פניך‪ ,‬הקש על המסך כדי לצלם תמונה של עצמך‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי‪.‬‬
‫והקש על המתג בקרת מחווה כדי להפעילו‪.‬‬
‫לצילום התמונה באמצעות כף ידך‪ ,‬הקש על‬
‫הראה את כף ידך למצלמה הקדמית‪ .‬לאחר זיהוי כף היד‪ ,‬המכשיר יצלם את התמונה כעבור‬
‫מספר שניות‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫םימושיי‬
‫צילום במרווחים‬
‫צלם סדרה של דיוקנאות עצמיים במרווחי זמן קבועים ושמור את התמונות שאתה רוצה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על מצב ← צילום במרווחים‪.‬‬
‫‪3 3‬פנה לעדשת המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪4 4‬כאשר המכשיר מזהה את פניך‪ ,‬הקש על המסך כדי לצלם תמונה של עצמך‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי‪.‬‬
‫המכשיר יצלם ארבע תמונות במרווחים של שתי שניות‪.‬‬
‫והקש על המתג בקרת מחווה כדי להפעילו‪.‬‬
‫לצילום התמונה באמצעות כף ידך‪ ,‬הקש על‬
‫הראה את כף ידך למצלמה הקדמית‪ .‬לאחר זיהוי כף היד‪ ,‬המכשיר יצלם את התמונה כעבור‬
‫מספר שניות‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫סמן את התמונות שאתה רוצה לשמור והקש על שמור‪.‬‬
‫הורדת מצבים‬
‫הורד מצבי צילום נוספים מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על מצב ← הורד‪.‬‬
‫לחלק ממצבי צילום שהורדו אין גישה לכל תכונה‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫םימושיי‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫הגדרות מהירות‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬השתמש בהגדרות המהירות הבאות‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה‬
‫שימוש‪.‬‬
‫ • ‪ :‬בחר אפקט סינון לשימוש בעת צילום תמונות או סרטונים‪ .‬להורדת אפקטים נוספים‪ ,‬הקש‬
‫על הורד‪.‬‬
‫ • ‪ :‬בחר שיטת מדידה‪ .‬אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור‪ .‬משקל מרכזי‬
‫משתמש באור באיזור יחס של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום‪ .‬ספוט משתמש באור‬
‫באיזור מרכז ממוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום‪ .‬מטריצה מחשבת ממוצע של‬
‫הסצנה בכללותה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬כוונן את סרגל המחוון כדי לצלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תמונות עדינות יותר‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬בחר רזולוציה עבור תמונות‪ .‬שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות‬
‫איכותיות יותר‪ ,‬אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר‪.‬‬
‫כאשר צילום התמונות מתבצע באמצעות המצלמה הקדמית‪ ,‬הרזולוציה של התמונה עשויה‬
‫להיות מושפעת מתנאי התאורה‪.‬‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה‬
‫שימוש‪.‬‬
‫ •גודל וידאו (מצלמה אחורית) ‪ /‬גודל וידאו (מצלמה קדמית)‪ :‬בחר את הרזולוציה של סרטוני‬
‫הווידאו‪ .‬שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו איכותיים יותר‪ ,‬אך הן יצרכו‬
‫נפח זיכרון גדול יותר‪.‬‬
‫ •בקרת מחווה‪ :‬הגדר את המכשיר לזיהוי כף ידך‪ ,‬כך שתוכל להשתמש בה לצילום דיוקן עצמי‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫םימושיי‬
‫ •שמור תמונות כפי שנראו בתצוגה מקדימה‪ :‬הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של‬
‫הסצנה המקורית‪ ,‬בעת צילום תמונות עם המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫ •מייצב וידאו‪ :‬הפעל אנטי‪-‬רעד להפחתה או מניעה של טשטוש בתמונה‪ ,‬הנגרם כתוצאה מרעד‬
‫מצלמה בעת צילום וידאו‪.‬‬
‫ •מצב תצוגה‪ :‬שנה את יחס הרוחב‪-‬גובה של מסך התצוגה המקדימה‪.‬‬
‫ •קווי רשת‪ :‬הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום‪.‬‬
‫ •תגיות מיקום‪ :‬הוסף לתמונה תג מיקום ‪.GPS‬‬
‫ •עוצמת אות ה‪ GPS-‬עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים‪ ,‬למשל בין‬
‫בניינים או באזורים נמוכים‪ ,‬או בתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫ •המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט‪ .‬למניעת מצב זה‪ ,‬השבת‬
‫את ההגדרה של תגיות מיקום‪.‬‬
‫ •סקור תמונות‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת התמונות לאחר צילומן‪.‬‬
‫ •מיקום אחסון‪ :‬בחר מיקום זיכרון לאחסון‪.‬‬
‫ •הפונקציה 'מקשי עוצמת קול'‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במקש עוצמת הקול לשליטה‬
‫בפונקציות הצילום או הזום‪.‬‬
‫ •איפוס הגדרות‪ :‬אפס את הגדרות המצלמה‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫םימושיי‬
‫גלריה‬
‫מבוא‬
‫צפה ונהל תמונות ווידאו השמורים במכשיר‪.‬‬
‫הצגת תמונות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫אפשרויות נוספות‬
‫עבור למסך הקודם‪.‬‬
‫הוסף את התמונה למועדפים‪.‬‬
‫שתף את התמונה עם אנשים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ערוך שינויים בתמונה‪.‬‬
‫כוונן אוטומטית את התמונה‪.‬‬
‫מחק את התמונה‪.‬‬
‫תמונות ממוזערות לתצוגה‬
‫מקדימה של תמונות ווידאו‬
‫כדי להסתיר או להציג את התפריטים‪ ,‬הקש על המסך‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫םימושיי‬
‫מחיקת תמונות או סרטוני וידאו‬
‫מחיקת תמונה או וידאו‬
‫בחר תמונה או וידאו‪ ,‬והקש על מחק בתחתית המסך‪.‬‬
‫מחיקת תמונות וסרטונים מרובים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן את התיבות של התמונות או סרטוני הוידאו למחיקה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על מחק‪.‬‬
‫במסך הגלריה הראשי‪ ,‬הקש והחזק את התמונה או הסרטון שאתה מעוניין למחוק‪.‬‬
‫שיתוף תמונות או סרטוני וידאו‬
‫בחר תמונה או וידאו‪ ,‬הקש על שתף בתחתית המסך ולאחר מכן בחר בשיטת שיתוף‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫םימושיי‬
‫לוח שנה‬
‫מבוא‬
‫נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או משימות קרובות ביומן שלך‪.‬‬
‫יצירת אירועים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫או הקש פעמיים על תאריך‪.‬‬
‫אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים‪ ,‬הקש על התאריך‪ ,‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הזן את פרטי האירוע‪.‬‬
‫הזן כותרת‪.‬‬
‫בחר לוח שנה לשימוש או‬
‫לסינכרון‪.‬‬
‫הגדר תאריך התחלה וסיום עבור‬
‫האירוע‪.‬‬
‫קבע התראה‪.‬‬
‫הזן את מיקום האירוע‪.‬‬
‫צרף מפה שמציגה את מיקום‬
‫האירוע‪.‬‬
‫הוסף פרטים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את האירוע‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫םימושיי‬
‫יצירת משימות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על משימות‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן את פרטי המשימה והקש על היום או על מחר כדי לקבוע את תאריך היעד‪.‬‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫להוספת פרטים נוספים‪ ,‬הקש על‬
‫‪44‬‬
‫‪.‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את המשימה‪.‬‬
‫סנכרן אירועים ומשימות בין החשבונות שלך‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חשבונות‪ ,‬בחר שירות חשבון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫סנכרן לוח שנה כדי לסנכרן את האירועים והמשימות עם החשבון‪.‬‬
‫להוספת חשבונות לסנכרון‪ ,‬פתח את מסך היישומים והקש על לוח שנה ← עוד ← נהל לוחות שנה‬
‫← הוסף חשבון‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר חשבון לסנכרון‪ ,‬והיכנס אליו‪ .‬כאשר החשבון מתווסף‪ ,‬הוא יופיע‬
‫ברשימה‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫םימושיי‬
‫‪SideSync‬‬
‫מבוא‬
‫‪ SideSync‬מאפשר לך לשתף בקלות את המסך ונתונים בין טלפונים חכמים מסוג‬
‫‪ ,Samsung Android‬טאבלטים ומחשבים מכל סוג‪ .‬לאחר שתחבר את המכשירים שלך‪ ,‬יופיע מסך‬
‫וירטואלי על הטאבלט או המחשב שחיברת‪ .‬ניתו לבדוק התראות דרך לוח המחוונים או בחלונות‬
‫קופצים‪.‬‬
‫לפני שאתה מתחיל‬
‫ •יישום ‪ SideSync‬חייב להיות מותקן בשני המכשירים שברצונך לחבר‪ .‬אם ‪ SideSync‬לא‬
‫מותקן‪ ,‬הורד והתקן אותה באחת מהשיטות הבאות‪:‬‬
‫– –כדי להוריד ולהתקין את ‪ SideSync‬לטאבלט או טלפון חכם מסוג ‪,Samsung Android‬‬
‫חפש את ‪ SideSync‬ב‪ Galaxy Apps-‬או בחנות ‪ .Play‬אם מכשירך אינו תומך‬
‫ב‪ ,SideSync-‬ייתכן שלא תוכל למצוא את היישום‪.‬‬
‫– –כדי להוריד ולהתקין את ‪ SideSync‬במחשב‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪ .www.samsung.com/sidesync‬בדף האינטרנט‪ ,‬תוכל גם למצוא מידע אודות דרישות‬
‫המערכת של ‪.SideSync‬‬
‫ •הטלפון החכם והטאבלט חייבים לתמוך ב‪ Wi-Fi Direct-‬על מנת שיוכלו להתחבר‪.‬‬
‫ •הטאבלט והמחשב חייבים להיות מחוברים לאותה נקודת גישה אלחוטית על מנת שיוכלו‬
‫להתחבר באופן אלחוטי‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫םימושיי‬
‫התחברות למחשבים או טלפונים חכמים‬
‫התחברות למחשב‬
‫‪11‬‬
‫חבר את הטאבלט למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫לחלופין‪ ,‬חבר את שני המכשירים לאותה נקודת גישה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על התחל בשני המכשירים‪.‬‬
‫הפעל את ‪ SideSync‬בשני המכשירים‪.‬‬
‫שני המכשירים יסרקו זה אחר זה ויתחברו‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬לוח המחוונים יופיע על המחשב‪.‬‬
‫התחברות לטלפון חכם דרך ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התחל בשני המכשירים‪.‬‬
‫הפעל את ‪ SideSync‬בטאבלט ובטלפון החכם‪.‬‬
‫שני המכשירים יסרקו זה אחר זה ויתחברו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בטאבלט‪ ,‬בחר את הטלפון החכם שלך מרשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬קבל את בקשת ההתחברות‪.‬‬
‫לוח המחוונים יופיע על הטאבלט‪.‬‬
‫התחברות למכשירים באופן אוטומטי‬
‫אם שני מכשירים חוברו בעבר‪ ,‬ניתן להגדיר עבורם חיבור מחדש אוטומטי‪.‬‬
‫בטאבלט‪ ,‬הקש על ‪ ← SideSync‬עוד ← הגדרות ולאחר מכן הקש על המתג חבר מכשירים‬
‫באופן אוטומטי כדי להפעיל את תכונת החיבור האוטומטי‪ .‬לחלופין‪ ,‬בלוח המחוונים‪ ,‬הקש על עוד‬
‫← הגדרות ← חיבורים והפעל את תכונת החיבור האוטומטי‪.‬‬
‫שימוש בלוח המחוונים‬
‫הפעל יישומים שנמצאים בשימוש תכוף או הצג התראות מהטאבלט שלך‪.‬‬
‫כאשר אתה מקיש על התראה‪ ,‬היישום או התוכנית המקושרים אליה יופעלו‪ .‬להלן תמונה של לוח‬
‫המחוונים של הטאבלט‪ ,‬כפי שהיא מופיעה על גבי המחשב‪.‬‬
‫מזער את לוח המחוונים‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫סגור את לוח המחוונים‪.‬‬
‫הפעל מסך טאבלט וירטואלי‪.‬‬
‫הוסף עוד יישומים‪.‬‬
‫הקש על התראה‪ ,‬ובצע פעולות‬
‫שונות‪.‬‬
‫ניתן לארגן מחדש או למחוק יישומים בעת לחיצה באמצעות הלחצן הימני על סמל יישום‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫םימושיי‬
‫המשך הפעלת מדיה‬
‫ניתן להשהות הפעלה של מוסיקה או סרטוני וידאו בטאבלט ולהמשיך בהפעלה על מכשיר אחר‪.‬‬
‫בלוח המחוונים‪ ,‬בחר בלחצן ההפעלה בבקר המוסיקה או בהתראת וידאו‪ .‬ההפעלה תושהה‬
‫בטאבלט ותתחיל במכשיר האחר שלך‪.‬‬
‫בקר המוסיקה והתראת הווידאו של המכשיר המחובר תופיע רק בעת הפעלת קובצי מדיה‬
‫דרך יישום הברירת המחדל של המוסיקה או הווידאו‪.‬‬
‫שיתוף דף אינטרנט‬
‫ניתן לפתוח דף אינטרנט בטאבלט ולהציג אותו בדפדפן האינטרנט של המכשיר המחובר‪.‬‬
‫בעת עיון בדפי אינטרנט במכשיר הטאבלט‪ ,‬תופיע התראת גישה לרשת בלוח המחוונים‪ .‬בלוח‬
‫המחוונים בחר בהתראה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬דף האינטרנט המסוים יופיע על המכשיר המחובר‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫םימושיי‬
‫שימוש במסך הווירטואלי‬
‫‪ SideSync‬משקף את מסך המכשיר במכשיר אחר‪ .‬ניתן להשתמש בפונקציות של המכשיר דרך‬
‫המסך הווירטואלי‪ .‬להלן תמונה של מסך הטאבלט הווירטואלי על גבי המחשב‪.‬‬
‫בלוח המחוונים‪ ,‬הקש על ‪.Tablet screen‬‬
‫ •ייתכן שפונקציות מסוימות לא יפעלו דרך המסך הווירטואלי‪.‬‬
‫ •המראה והפונקציות של המסך הווירטואלי עשויים להשתנות בהתאם לסוג המכשיר‬
‫המחובר‪.‬‬
‫סגור את המסך הווירטואלי‪.‬‬
‫מזער את המסך הווירטואלי‪.‬‬
‫הגדל את המסך הווירטואלי‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •תמיד עליון‪ :‬הגדר שהמסך הווירטואלי יישאר תמיד עליון‪.‬‬
‫ •סובב‪ :‬סובב את המסך‪.‬‬
‫ •שקיפות חלונות‪ :‬כוונן את רמת השקיפות של המסך הוירטואלי‪.‬‬
‫ •לכוד‪ :‬צלם צילום מסך‪.‬‬
‫ •הפעל מצב 'מצגת'‪ :‬הפעל את מסך הטאבלט כדי לשלוט בו הן מהמחשב והן מהטאבלט‪ .‬ייתכן‬
‫שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם למכשיר המחובר‪.‬‬
‫ •הוסף למועדפים‪ :‬הוסף את היישום הנוכחי ללוח המחוונים‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫םימושיי‬
‫כדי להזיז את המסך הווירטואלי‪ ,‬לחץ וגרור את החלק העליון של המסך הווירטואלי למיקום חדש‪.‬‬
‫כדי לכוונן את גודל המסך הווירטואלי‪ ,‬הצב את מצביע העכבר מעל קצה המסך הווירטואלי‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן לחץ וגרור אותו‪.‬‬
‫מעבר בין מסכים‬
‫כדי להשתמש במסך הממשי של הטאבלט‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי או מקש הבית בטאבלט‪.‬‬
‫המסך הווירטואלי ייכבה והמסך של הטאבלט יופעל‪.‬‬
‫לחזרה למסך הווירטואלי‪ ,‬הקש על מסך הטאבלט הוירטואלי על גבי המחשב‪ .‬המסך הממשי ייכבה‬
‫והמסך הווירטואלי יופעל‪.‬‬
‫באפשרותך להציג ולשלוט במסך הווירטואלי ובמסך המכשיר המחובר בו‪-‬זמנית‪ .‬במסך‬
‫← הפעל מצב 'מצגת' כדי להפעיל את המסך של המכשיר‬
‫הווירטואלי‪ ,‬הקש על‬
‫המחובר‪ .‬ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם למכשיר המחובר‪.‬‬
‫שיתוף קבצים ולוח‬
‫העתקת קבצים למחשב‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן קבצים נוספים להעתקה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש הקשה ממושכת על הקבצים הנבחרים ולאחר מכן גרור ושחרר אותם מחוץ למסך‬
‫הקש והחזק קובץ כדי להיכנס למצב עריכה במסך הווירטואלי של הטאבלט‪.‬‬
‫הווירטואלי‪.‬‬
‫הקבצים יועתקו למיקום הרצוי‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫םימושיי‬
‫לדוגמה‪ ,‬כשאתה מעביר תמונה מהטאבלט למסמך ‪ Word‬פתוח במחשב‪ ,‬התמונה תוכנס לתוך‬
‫מסמך ה‪.Word-‬‬
‫העתקת קבצים לטאבלט‬
‫בחר תיקיות במחשב וגרור אותן ללוח המחוונים או למסך הוירטואלי של הטאבלט‪ .‬הקבצים יישמרו‬
‫בתיקייה הקבצים שלי ← אחסון מכשיר ← ‪.SideSync‬‬
‫בעת כתיבת דוא"ל במסך הוירטואלי‪ ,‬הקבצים המועתקים יוצמדו להודעה או לדוא"ל הנכתבים‪.‬‬
‫כאשר המסך הווירטואלי והמסך הממשי של הטאבלט מופעלים‪ ,‬לא ניתן לשתף קבצים‪.‬‬
‫שיתוף לוח‬
‫באפשרותך להעתיק ולהדביק טקסט בנוחות בין המכשירים המחוברים באמצעות תכונת שיתוף‬
‫הלוח‪ .‬העתק או גזור טקסט מהמסך הווירטואלי והדבק אותו לשדה טקסט מחוץ למסך הווירטואלי‪,‬‬
‫או להפך‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫םימושיי‬
‫שיתוף מקלדת ועכבר המחשב‬
‫השתמש במסך הטאבלט שלך כצג כפול ושלוט בו באמצעות המקלדת והעכבר של המחשב‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בלוח המחוונים‪ ,‬הקש על עוד ← הפעל את הפונקציה 'שיתוף מקלדת ועכבר'‪.‬‬
‫אם המסך הווירטואלי פתוח‪ ,‬הוא ייעלם ממסך המחשב‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הזז את מצביע העכבר לקצה השמאלי או הימני של מסך המחשב כדי לעבור למסך הטאבלט‪.‬‬
‫מצביע העכבר יופיע במסך הטאבלט‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בטאבלט‪ ,‬השתמש במקלדת ובעכבר של המחשב כדי לבצע פעולות‪ ,‬כגון הזנת טקסט‪ ,‬העתקה‬
‫והדבקה וכן בחירת פריטים‪.‬‬
‫כדי לשוב ולשלוט במחשב באמצעות העכבר‪ ,‬החזר את מצביע העכבר למסך המחשב‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫םימושיי‬
‫מוסיקה‬
‫האזן למוסיקה הממוינת לפי קטגוריה והתאם את הגדרות ההשמעה‪.‬‬
‫הקש על מוסיקה במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר קטגוריה‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיר להשמעה‪.‬‬
‫הקש על תמונת אלבום בחלק התחתון של המסך לפתיחת המסך של נגן המוסיקה‪.‬‬
‫פתח את רשימת ההשמעה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫היכנס להגדרות איכות הצליל‬
‫והאפקטים‪.‬‬
‫הגדר את הקובץ כשיר המועדף‬
‫עליך‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫שנה את מצב החזרה על התוכן‪.‬‬
‫הפעל השמעה בסדר אקראי‪.‬‬
‫דלג לשיר הבא‪ .‬הקש והחזק כדי‬
‫להריץ קדימה‪.‬‬
‫דלג לשיר הקודם‪ .‬הקש והחזק‬
‫כדי להריץ אחורה‪.‬‬
‫השהה וחדש את ההפעלה‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫םימושיי‬
‫וידאו‬
‫צפה בוידאו השמור במכשיר והתאם את הגדרות הנגינה‪.‬‬
‫הקש על וידאו במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר סרטון להפעלה‪.‬‬
‫פתח את רשימת‬
‫ההשמעה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫השהה וחדש את‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫חזור אחורה או עבור‬
‫מהר קדימה על‪-‬ידי גרירת‬
‫המחוון‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫הזז את חלונית הבקרה‬
‫שמאלה‪.‬‬
‫הזז את חלונית הבקרה‬
‫ימינה‪.‬‬
‫שנה את יחס המסך‪.‬‬
‫עבור לחלון נגן וידאו‪.‬‬
‫דלג לסרטון הקודם‪ .‬הקש‬
‫והחזק כדי להריץ אחורה‪.‬‬
‫דלג לסרטון הבא‪ .‬הקש‬
‫והחזק כדי להריץ קדימה‪.‬‬
‫גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוונן בהירות‪ ,‬או גרור את‬
‫אצבעך מעלה או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוונן עוצמת קול‪.‬‬
‫החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחורה או קדימה‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫םימושיי‬
‫הקבצים שלי‬
‫קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוכסנים במכשיר או במיקומים אחרים‪ ,‬כגון שירותי אחסון ענן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הקבצים שלי‪.‬‬
‫הצג קבצים לפי קטגוריה‪ ,‬או הצג קבצים המאוחסנים במכשיר או בשירות אחסון בענן‪.‬‬
‫כדי לבדוק את הסטטוס של קיבולת הזיכרון הזמינה והזיכרון הנמצא בשימוש‪ ,‬הקש על שימוש‬
‫בשטח אחסון‪.‬‬
‫לחיפוש קבצים או תיקיות‪ ,‬הקש על חיפוש‪.‬‬
‫תזכיר‬
‫צור תזכורות וסדר אותן לפי קטגוריה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על תזכיר‪.‬‬
‫יצירת תזכירים‬
‫הקש על‬
‫ברשימת התזכירים‪ ,‬והזן תזכיר‪ .‬בעת חיבור תזכיר‪ ,‬השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •קטגוריה‪ :‬צור או הגדר קטגוריה‪.‬‬
‫ •מטלות‪ :‬הוסף תיבות סימון בתחילת כל שורה ליצירת רשימת משימות‪.‬‬
‫ •תמונה‪ :‬הוסף תמונות‪.‬‬
‫ •ציור‪ :‬כתוב או צייר מזכרים להוספה‪ .‬ניתן לבחור עובי וצבע של עט‪.‬‬
‫ •קול‪ :‬צור הקלטת קול להוספה‪.‬‬
‫כדי לשמור את התזכיר‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬
‫כדי לערוך תזכיר‪ ,‬הקש על תזכיר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על תוכן התזכיר‪.‬‬
‫חיפוש תזכירים‬
‫הקש על חיפוש ברשימת התזכורות והזן מילת מפתח לחיפוש תזכורות הכוללות את מילת המפתח‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫םימושיי‬
‫שעון‬
‫מבוא‬
‫הגדר התראות‪ ,‬בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם‪ ,‬תזמן אירוע‪ ,‬או הגדר משך זמן ספציפי‪.‬‬
‫התראה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← התראה‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫הגדר זמן התראה והקש על שמור‪.‬‬
‫לפתיחת לוח מקשים להזנת זמן ההתראה‪ ,‬הקש על שדה הזנת השעה‪.‬‬
‫להגדרת התראה עם אפשרויות התראה שונות‪ ,‬הקש על אפשרויות‪ ,‬הגדר את האפשרויות והקש‬
‫על שמור‪.‬‬
‫להפעלה או השבתה של התראות‪ ,‬הקש על סמל השעון שליד ההתראה ברשימת ההתראות‪.‬‬
‫הפסקת התראות‬
‫הקש על בטל כדי לעצור התראה‪ .‬אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק'‪ ,‬הקש על נודניק כדי‬
‫שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר‪.‬‬
‫מחיקת התראות‬
‫הקש על‬
‫על ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות‪.‬‬
‫שעון עולמי‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← שעון עולמי‪.‬‬
‫יצירת שעונים‬
‫הזן שם עיר או בחר עיר מכדור הארץ ולאחר מכן הקש על‬
‫מחיקת שעונים‬
‫הקש‬
‫על שעון‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪.‬‬
‫םימושיי‬
‫עצר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התחל כדי לתזמן אירוע‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← עצר‪.‬‬
‫כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע‪ ,‬הקש על הקפה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על עצור כדי לעצור את השעון‪.‬‬
‫כדי להתחיל את התזמון מחדש‪ ,‬הקש על המשך‪.‬‬
‫כדי לנקות זמני הקפה‪ ,‬הקש על איפוס‪.‬‬
‫טיימר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על התחל‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← טיימר‪.‬‬
‫לפתיחת לוח מקשים להזנת המשך‪ ,‬הקש על שדה הזנת המשך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על בטל כשהטיימר מסתיים‪.‬‬
‫מחשבון‬
‫ערוך חישובים פשוטים או מסובכים‪.‬‬
‫הקש על מחשבון במסך היישומים‪.‬‬
‫לניקוי ההיסטוריה‪ ,‬הקש על נקה היסטוריה‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫םימושיי‬
‫יישומי ‪Google‬‬
‫‪ Google‬מציעה יישומים לבידור‪ ,‬לרשתות חברתיות ולעסקים‪ .‬כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש‬
‫צורך לפתוח חשבון ‪ .Google‬למידע נוסף‪ ,‬ראה חשבונות‪.‬‬
‫להצגת פרטי יישום נוספים‪ ,‬היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר‪ ,‬בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫‪Chrome‬‬
‫חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫‪Gmail‬‬
‫שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות ‪.Google Mail‬‬
‫מפות‬
‫אתר את מיקומך במפה‪ ,‬חפש מיקומים והצג פרטים על מקומות מגוונים‪.‬‬
‫מוזיקה ‪Play‬‬
‫האזן למוסיקה במכשירך‪ ,‬גלה עוד ושתף‪ .‬ניתן להעלות לענן אוספי מוזיקה המאוחסנים במכשיר‬
‫ולגשת אליהם מאוחר יותר‪.‬‬
‫סרטים ‪Play‬‬
‫הורד סרטוני וידאו לצפיה מתוך חנות ‪.Play‬‬
‫‪Drive‬‬
‫שמור את התוכן שלך בענן‪ ,‬גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‏‪YouTube‬‬
‫הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫םימושיי‬
‫תמונות‬
‫חפש‪ ,‬נהל וערוך במקום אחד את כל התמונות וסרטוני הווידאו שלך ממקורות שונים‪.‬‬
‫‪Hangouts‬‬
‫שוחח בצ'אט עם חבריך באופן אישי או בקבוצות‪ ,‬ושלב בצ'אט תמונות‪ ,‬סמלי הבעה ושיחות וידאו‪.‬‬
‫‪Google‬‬
‫חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך‪.‬‬
‫חיפוש קולי‬
‫אמור בקול מילת מפתח או ביטוי לחיפוש מהיר של פריטים‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫הגדרות‬
‫מבוא‬
‫התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך‪ .‬באפשרותך להתאים אישית את המכשיר‬
‫על‪-‬ידי הגדרה של מגוון אפשרויות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות‪.‬‬
‫לחיפוש הגדרות על‪-‬ידי הזנת מילות מפתח‪ ,‬הקש על חיפוש‪.‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫התחברות לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים‪.‬‬
‫ •המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה‪.‬‬
‫ניתן להפעיל את ה‪ WLAN-‬בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה‪ ,‬אך לא‬
‫ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה‪.‬‬
‫ •כבה את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר רשת מרשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫תורדגה‬
‫‪33‬‬
‫הקש על התחבר‪.‬‬
‫ •לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת ‪ ,Wi-Fi‬המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל‬
‫פעם שהיא זמינה‪ ,‬בלי לדרוש סיסמה‪ .‬כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר‬
‫לרשת‪ ,‬בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על שכח‪.‬‬
‫ •אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת ‪ ,Wi-Fi‬הפעל מחדש את תכונת ‪ Wi-Fi‬של‬
‫המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי‪.‬‬
‫‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת ‪ ,Wi-Fi‬ללא צורך בנקודת גישה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬שלו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪.‬‬
‫המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשה ההתחברות ל‪.Wi-Fi Direct-‬‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון אנשי קשר קבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירים אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן‬
‫דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫תורדגה‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬קבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫הקש על שתף ← ‪ Wi-Fi Direct‬ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה‪.‬‬
‫אם המכשיר כבר מחובר‪ ,‬התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות‪.‬‬
‫סיום החיבור של המכשיר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.Wi-Fi‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על שם המכשיר כדי לנתק את המכשירים‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫מבוא‬
‫השתמש ב‪ Bluetooth-‬להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי ‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים‬
‫באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫ •תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה‪ .‬אם‬
‫קיימים מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק התפעול יתקצר‪.‬‬
‫ •מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪,Bluetooth SIG‬‬
‫עשויים שלא להיות תואמים למכשיר‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים‬
‫של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫‪83‬‬
‫תורדגה‬
‫צימוד למכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪ ,Bluetooth‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את‬
‫אפשרות הנראות שלו‪ .‬פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר‪.‬‬
‫מכשירך גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות ‪ Bluetooth‬פתוח‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫לאישור‪ ,‬קבל את הבקשה לחיבור ‪ Bluetooth‬במכשירך‪.‬‬
‫המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל‪.Bluetooth-‬‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות ‪ .Bluetooth‬באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון‬
‫אנשי קשר וקבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה‬
‫למכשיר אחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שתף ← ‪ Bluetooth‬ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר‪ ,‬הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה‬
‫שנוצרה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את‬
‫אפשרות הנראות שלו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫קבל את הבקשה להתחברות ‪ Bluetooth‬במכשיר השני‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫תורדגה‬
‫ביטול התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫הקש על ‪ Bluetooth‬במסך ההגדרות‪.‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על בטל התאמה‪.‬‬
‫כדי לבטל התאמה‪ ,‬הקש על‬
‫בסמוך לשם המכשיר‪.‬‬
‫מצב טיסה‬
‫תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר‪ .‬תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם‬
‫שירותי רשת‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב טיסה‪.‬‬
‫וודאו שהמכשיר כבוי במהלך ההמראה והנחיתה‪ .‬לאחר ההמראה‪ ,‬ניתן להשתמש במכשיר‬
‫כאשר הוא במצב טיסה במידה והדבר מאושר על‪-‬ידי צוות המטוס‪.‬‬
‫שימוש בנתונים‬
‫נהל מעקב אחר היקף השימוש בנתונים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על שימוש בנתונים‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫תורדגה‬
‫הגדרות חיבור נוספות‬
‫אפשרויות‬
‫התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות אחרות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות חיבור נוספות‪.‬‬
‫ •סריקה לאיתור מכשירים סמוכים‪ :‬הגדר את המכשיר לסרוק ולהתחבר למכשירים קרובים‪.‬‬
‫ •הדפסה‪ :‬קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬תוכל לחפש‬
‫מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים‪.‬ראה הדפסה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •הגדרות ‪ :VPN‬הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (‪ )VPN‬והתחבר אליהן‪.‬‬
‫ •אתרנט‪ :‬אפשרות חיבור ‪ Ethernet‬זמינה כאשר מתאם ‪ Ethernet‬מחובר למכשיר‪ .‬השתמש‬
‫באפשרות זו כדי להפעיל את תכונת ‪ Ethernet‬וקבע תצורה של הגדרות הרשת‪.‬‬
‫הדפסה‬
‫קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬ניתן לחבר את המכשיר‬
‫למדפסת באמצעות ‪ Wi-Fi‬או ‪ Wi-Fi Direct‬ולהדפיס תמונות ומסמכים‪.‬‬
‫ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר‪.‬‬
‫הוספת יישומי ‪ Plug-In‬של מדפסת‬
‫הוסף יישומי ‪ Plug-In‬עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חפש תוסף למדפסת ב‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫‪3 3‬בחר יישום ‪ Plug-In‬של מדפסת‪ ,‬והתקן אותו‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על הגדרות חיבור נוספות ← הדפסה ← הורד תוסף‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫תורדגה‬
‫‪44‬‬
‫בחר את ה‪ Plug-In-‬של המדפסת והקש עליו פעמיים כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת ‪ Wi-Fi‬שאליה מחובר המכשיר‪.‬‬
‫להוספה ידנית של מדפסות‪ ,‬הקש על עוד ← הוסף מדפסת ← ‪.ADD PRINTER‬‬
‫לשינוי הגדרות ההדפסה‪ ,‬הקש על עוד ← הגדרות הדפסה‪.‬‬
‫הדפסת תוכן‬
‫בעת הצגת תוכן‪ ,‬כגון תמונות או מסמכים‪ ,‬הקש על שתף ← הדפס ←‬
‫ולאחר מכן בחר מדפסת‪.‬‬
‫← כל המדפסות‪,‬‬
‫מנהל חכם‬
‫מבוא‬
‫המנהל החכם מספק מבט כללי על מצב הסוללה‪ ,‬האחסון‪ ,‬ה‪ RAM-‬ואבטחת המערכת‪ .‬ניתן גם‬
‫לייעל באופן אוטומטי את פעולת המכשיר בהקשת אצבע‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫תורדגה‬
‫שימוש בתכונת האופטימיזציה המהירה‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מנהל חכם ← נקה הכל‪.‬‬
‫תכונת האופטימיזציה המהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות‪.‬‬
‫ •ניקוי חלק מהזיכרון‪.‬‬
‫ •מחיקת קבצים מיותרים וסגירת יישומים הרצים ברקע‪.‬‬
‫ •סריקה לאיתור תוכנות זדוניות‪.‬‬
‫סוללה‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מנהל חכם ← סוללה‪.‬‬
‫בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר‪ .‬במכשירים שרמות הסוללה שלהם‬
‫נמוכות‪ ,‬חסוך בצריכת הסוללה על‪-‬ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ •זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש שנותר‬
‫עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫ •לא ניתן לקבל התראות מיישומים המשתמשים במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ניהול הסוללה‬
‫כדי לחסוך בצריכת הסוללה על ידי מיטוב השימוש בסוללה עבור כל יישום‪ ,‬הקש על פרטים ליישום‬
‫חיסכון בסוללה ואז הקש על המתג חיסכון בחשמל ביישומים כדי להפעילו‪.‬‬
‫אחסון‬
‫בדוק את הסטטוס של הזיכרון הזמין והתפוס‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מנהל חכם ← אחסון‪.‬‬
‫ניהול הזיכרון‬
‫למחיקת קבצים מיותרים‪ ,‬כגון קבצי מטמון‪ ,‬הקש על מחק‪ .‬למחיקת קבצים או הסרת יישומים‬
‫שלא נעשה בהם שימוש‪ ,‬הקש על פרטים לנתוני המשתמש ובחירת קטגוריה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬סמן את‬
‫הפריטים הרצויים והקש על מחק‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫תורדגה‬
‫‪RAM‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מנהל חכם ← ‪.RAM‬‬
‫להאצת פעולת המכשיר באמצעות צמצום כמות ה‪ RAM-‬הנמצא בשימוש‪ ,‬הקש על סיים הכל כדי‬
‫לסגור את כל היישומים הרצים ברקע‪.‬‬
‫אבטחת מכשיר‬
‫בדוק את מצב האבטחה של המכשיר‪ .‬תכונה זו סורקת את מכשירך לאיתור תוכנות זדוניות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מנהל חכם ← אבטחת מכשיר‪.‬‬
‫יישומים‬
‫נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים‪.‬‬
‫ •מנהל היישומים‪ :‬הצג ונהל את היישומים במכשיר‪.‬‬
‫ •יישומי ברירת מחדל‪ :‬בחר את הגדרת ברירת המחדל לשימוש ביישומים‪.‬‬
‫ •הגדרות יישום‪ :‬התאם את ההגדרות של כל אחד מהיישומים לצרכיך‪.‬‬
‫צליל‬
‫שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על צליל‪.‬‬
‫ •מצב צליל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט‪.‬‬
‫ •עוצמת צלצול‪ :‬כוונן את רמת עוצמת הקול של המוסיקה וסרטוני הווידאו‪ ,‬צלילי המערכת‬
‫וההתראות‪.‬‬
‫ •צלילי התראות‪ :‬בחר צליל ברירת מחדל להתראות‪ .‬ניתן גם לשנות את הגדרות ההתראה עבור‬
‫כל יישום‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫תורדגה‬
‫ •צלילי מגע‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע‪.‬‬
‫ •צלילי נעילת מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך‬
‫המגע‪.‬‬
‫ •צליל טעינה‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת חיבור למטען‪.‬‬
‫ •צליל מקלדת‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •איכות צליל ואפקטים‪ :‬קבע הגדרות צליל נוספות‪.‬‬
‫התראות‬
‫שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על התראות‪.‬‬
‫להתאמת הגדרות ההתראה‪ ,‬הקש על מתקדם ובחר יישום‪.‬‬
‫ •אפשר התראות‪ :‬אפשר קבלת התראות מהיישום הנבחר‪.‬‬
‫ •הגדר בעדיפות גבוהה‪ :‬הצג התראות בראש בלוח ההתראות וכלול אותן ברשימת ההתראות‬
‫המותרות כשהתכונה נא לא להפריע מופעלת‪.‬‬
‫ •תצוגות מקדימות בחלונות קופצים‪ :‬הצג תצוגה מקדימה של ההתראה בחלון קופץ‪.‬‬
‫ •הסתר במסך הנעילה‪ :‬הסתר את ההתראות מהיישום הנבחר כשהמכשיר נעול‪.‬‬
‫ •הסתר תוכן במסך הנעילה‪ :‬הסתר את תוכן ההתראות מהיישום הנבחר כשהמכשיר נעול‪.‬‬
‫ •הגדרות נוספות‪ :‬התאם אישית הגדרות התראה נוספות ליישום הנבחר‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫תורדגה‬
‫נא לא להפריע‬
‫הגדר את המכשיר להשתקת צלילי התראה‪ ,‬מלבד יוצאי דופן מורשים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נא לא להפריע‪.‬‬
‫ •הפעל עכשיו‪ :‬הפעל מיד את מצב 'נא לא להפריע'‪.‬‬
‫ •הפעל כמתוזמן‪ :‬הפעל את מצב 'נא לא להפריע' בזמנים שהוגדרו מראש‪ .‬באפשרותך לבחור‬
‫ימים ולהגדיר את שעת ההתחלה והסיום‪.‬‬
‫ •התרת חריגים‪ :‬התאם אישית את ההגדרות עבור יוצאי דופן מותרים‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫שנה את הגדרות התצוגה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה‪.‬‬
‫ •בהירות‪ :‬כוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •גופן‪ :‬שנה את גודל וסוג הגופן‪.‬‬
‫ •רקעי סמלים‪ :‬הגדר האם להציג רקעים מוצללים כך שסמלים יבלטו יותר‪.‬‬
‫ •כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫ •שהות חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה‬
‫מסתכל על התצוגה‪.‬‬
‫ •מצב תצוגה‪ :‬שנה את מצב המסך כדי להתאים את צבע וניגודיות התצוגה‪.‬‬
‫ •שומר מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר למטען או לתחנת‬
‫עגינה‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫תורדגה‬
‫תכונות מתקדמות‬
‫הפעל תכונות מתקדמות ושנה את הגדרות הקשורות אליהן‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תכונות מתקדמות‪.‬‬
‫ •מחוות 'תצוגת חלון קופץ'‪ :‬הגדיר את המכשיר להצגת מסך היישום בחלון הקופץ‪ .‬ראה חלון‬
‫קופץ למידע נוסף‪.‬‬
‫ •צילום חכם‪ :‬הגדר את המכשיר ללכוד תוכן שממשיך על פני מספר מסכים‪ ,‬וחתוך ושתף את‬
‫צילום המסך מיד‪ .‬ראה צילום חכם למידע נוסף‪.‬‬
‫ •החלק בעזרת כף היד ללכידה‪ :‬הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד‬
‫שמאלה או ימינה על פני המסך‪ .‬ניתן לראות את התמונות שצולמו בגלריה‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים‪.‬‬
‫ •השתקה קלה‪ :‬הגדר את המכשיר להשתקת התרעות על‪-‬ידי תנועות כף‪-‬יד או הפניית המסך‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫משתמשים‬
‫צור ונהל את פרופילי המשתמשים להתאמה אישית של ההגדרות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על משתמשים‪.‬‬
‫טפט‬
‫שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על טפט‪.‬‬
‫מסך הבית‬
‫התאם אישית את מסך הבית על‪-‬ידי הוספה‪ ,‬מחיקה או סידור מחדש של לוחות מסך הבית ועוד‪.‬‬
‫למידע נוסף‪ ,‬ראה אפשרויות מסך הבית‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מסך הבית‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫תורדגה‬
‫נעילת מסך ואבטחה‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה‪.‬‬
‫ •סוג נעילת מסך‪ :‬החלף את שיטת הנעילה של המסך‪.‬‬
‫ •מידע וקיצורי דרך של יישומים‪ :‬שנה הגדרות עבור הפריטים המוצגים במסך הנעול‪.‬‬
‫ •התראות במסך הנעילה‪ :‬הגדר אם להציג את תוכן ההתראות במסך הנעילה ובחר אלו‬
‫התראות להציג‪.‬‬
‫ •טביעות אצבע‪ :‬תעד את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס‬
‫ל‪ Samsung account-‬שלך‪ .‬ראה ראה זיהוי טביעת אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫ •אתר את הנייד שלי‪ :‬הפעל או השבת את התכונה 'מצא את הנייד שלי'‪ .‬היכנס לאתר האינטרנט‬
‫'מצא את הנייד שלי' (‪ )findmymobile.samsung.com‬כדי לעקוב ולשלוט במכשיר שאבד או‬
‫נגנב‪.‬‬
‫ •יישומים לא מוכרים‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים‪.‬‬
‫ •הצפן את המכשיר‪ :‬הצפן את מידע המכשיר על מנת למנוע מאחרים גישה אליו כאשר המכשיר‬
‫אבד או נגנב‪ .‬על מנת להשתמש במכשיר מוצפן‪ ,‬יש לבצע ביטול הצפנה של מידע המכשיר בכל‬
‫הדלקה של המכשיר‪.‬ניתן להגדיר האם תבוטל הצפנת מידע המכשיר באופן אוטומטי או האם‬
‫נדרש קוד ביטול נעילה‪.‬לא ניתן לגבות או לאחזר מידע מוצפן‪.‬במקרה של הזנת קוד שגוי מספר‬
‫פעמים ברצף עד מגבלת הניסיונות המותרת‪ ,‬יבצע המכשיר איפוס להגדרות היצרן‪.‬‬
‫ •הצפן כרטיס ‪ :SD‬הגדר את המכשיר להצפנת קבצים בכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת‪,‬‬
‫המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים‪ .‬השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר‪.‬‬
‫ •הגדרות אבטחה אחרות‪ :‬קבע הגדרות אבטחה נוספות‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫תורדגה‬
‫ראה זיהוי טביעת אצבע‬
‫על מנת שזיהוי טביעת אצבע יפעל‪ ,‬מידע טביעת האצבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך‪.‬‬
‫לאחר הרישום‪ ,‬ניתן להגדיר את המכשיר לשימוש בטביעת האצבע עבור המאפיינים הבאים‪:‬‬
‫ •נעילת מסך‬
‫ •כניסה לאינטרנט‬
‫ •אמת ‪Samsung Account‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •זיהוי טביעת אצבע משתמש במאפיין של כל טביעת אצבע להגברת האבטחה של‬
‫המכשיר שלך‪ .‬הסבירות כי חיישן טביעת אצבע יבלבל בין שתי טביעות אצבע שונות הנה‬
‫נמוכה מאוד‪ .‬למרות זאת‪ ,‬במקרים נדירים בהם טביעות אצבע שונות הנן דומות החיישן‬
‫עלול לזהות אותן כזהות‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש בטביעת האצבע שלך כשיטה לנעילת מסך‪ ,‬לא תוכל להשתמש‬
‫בטביעת האצבע כדי לשחרר את נעילת המסך לאחר שתפעיל את המכשיר מחדש‪ .‬תוכל‬
‫לבטל נעילת מכשיר בשימוש בתבנית‪ PIN ,‬או סיסמה המוגדרת על ידך בעת רישום‬
‫טביעת אצבע‪.‬‬
‫ •אם טביעת האצבע שלך אינה מזוהה‪ ,‬עליך לקחת את המכשיר למרכז השירות של‬
‫‪ Samsung‬כדי לאפס אותו‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬עליך לרשום מחדש את טביעות האצבע שלך‪.‬‬
‫לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע‬
‫כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר‪ ,‬שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על‬
‫ביצועי התכונה‪:‬‬
‫ •מקש הבית מכיל חיישן לזיהוי טביעת אצבע‪ .‬ודא שמקש הבית לא נשרט או נפגם עקב מגע עם‬
‫חפצי מתכת כגון מטבעות‪ ,‬מפתחות או שרשראות‪.‬‬
‫ •מגן המסך המסופק עם המכשיר עשוי לגרום לתקלות בחיישן זיהוי טביעות האצבע‪ .‬הסר את‬
‫מגן המסך לשיפור הרגישות בזיהוי טביעות אצבע‪.‬‬
‫ •ודא שאזור זיהוי טביעת האצבע נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות‪.‬‬
‫ •המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫תורדגה‬
‫ •אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות‬
‫האצבע‪ .‬ודא שאתה מכסה את מקש הבית כולו באצבעך‪.‬‬
‫ •כדי לשפר את ביצועי הזיהוי‪ ,‬רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדירות‬
‫הגבוהה ביותר לביצוע משימות במכשיר‪.‬‬
‫ •בסביבות יבשות‪ ,‬עלול להיווצר במכשיר חשמל סטטי‪ .‬הימנע משימוש בתכונה זו בסביבות‬
‫יבשות‪ ,‬או בצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש בתכונה על‪-‬ידי מגע בעצם מתכתי‪.‬‬
‫הכנסת טביעות אצבע‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← טביעות אצבע‪.‬‬
‫אם לא הגדרת שיטת נעילה‪ ,‬צור אותה כעת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הנח את אצבעך על מקש הבית‪.‬‬
‫‪5 5‬לאחר שהמכשיר זיהה את האצבע שלך‪ ,‬הרם אותה והנח אותה שוב על מקש הבית‪.‬‬
‫הקש על הוסף טביעת אצבע‪.‬‬
‫חזור על פעולה זו על‪-‬ידי הזזת אצבעך מעלה או מטה‪ ,‬עד לרישום טביעת האצבע‪.‬‬
‫מחיקת טביעות אצבע‬
‫ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על עריכה‪.‬‬
‫‪4 4‬סמן את טביעות האצבע שאתה רוצה למחוק את רישומן‪ ,‬והקש על הסר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← טביעות אצבע‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫תורדגה‬
‫אימות סיסמה של ‪Samsung Account‬‬
‫השתמש בטביעות אצבע כדי לאמת את הסיסמה של ‪ Samsung Account‬שלך‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בטביעת אצבע במקום להזין את הסיסמה שלך‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬בעת רכישת תוכן מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על המתג אמת ‪ Samsung Account‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪4 4‬היכנס ל‪ Samsung Account-‬שלך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← טביעות אצבע‪.‬‬
‫שימוש בטביעות אצבע לצורך כניסה לחשבונות‬
‫באפשרותך להשתמש בטביעות אצבע כדי להיכנס לדפי אינטרנט התומכים בשמירת סיסמה‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק עבור דפי אינטרנט שהגישה אליהם מתבצעת דרך יישום הדפדפן‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על המתג כניסה לאינטרנט כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪4 4‬פתח את דף האינטרנט שאליו אתה רוצה להיכנס באמצעות טביעת אצבע‪.‬‬
‫‪5 5‬הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך‪ ,‬ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה לדף האינטרנט‪.‬‬
‫‪6 6‬סמן את האפשרות היכנס באמצעות טביעות האצבעות שלך‪ ,‬והקש על זכור‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← טביעות אצבע‪.‬‬
‫תוכל להשתמש בטביעת האצבע שלך לאימות החשבון והסיסמה שלך כדי להיכנס לדף‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫תורדגה‬
‫ביטול נעילת המסך באמצעות טביעות אצבע‬
‫תוכל לשחרר את נעילת המסך בעזרת טביעת האצבע שלך במקום להשתמש בתבנית נעילה‪ ,‬קוד‬
‫‪ PIN‬או סיסמה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על המתג ביטול נעילה עם טביעת אצבע כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪4 4‬במסך הנעול‪ ,‬הנח את אצבעך על מקש הבית כדי לסרוק את טביעת האצבע שלך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← טביעות אצבע‪.‬‬
‫פרטיות‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את הגדרות השמירה על פרטיות ובטיחות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פרטיות‪.‬‬
‫ •מיקום‪ :‬שנה את הגדרות ההרשאות של פרטי המיקום‪.‬‬
‫ •הרשאות ליישומים‪ :‬צפה ברשימת תכונות ויישומים עם הרשאות להשתמש בהם‪ .‬תוכל גם‬
‫לערוך את הגדרות ההרשאה‪ .‬ראה הגדרת הרשאות היישום למידע נוסף‪.‬‬
‫ •מצב פרטי‪ :‬הפעל את מצב פרטי לכדי למנוע גישה של אחרים לתוכן האישי שלך‪ .‬ראה מצב‬
‫פרטי למידע נוסף‪.‬‬
‫ •דווח פרטי אבחון‪ :‬הגדר את המכשיר לשלוח ל‪ Samsung-‬מידע דיאגנוסטי ונתוני שימוש של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫תורדגה‬
‫מצב פרטי‬
‫הסתר תוכן אישי במכשיר שלך‪ ,‬כדי למנוע גישה אליו מצד אחרים‪.‬‬
‫הפעלת מצב פרטי‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פרטיות ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫אם אתה מפעיל את מצב פרטי בפעם הראשונה‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי‬
‫ליצור את קוד הגישה למצב פרטי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫מצב פרטי מופעל‪ ,‬והסמל‬
‫מופיע בשורת המצב‪.‬‬
‫ניתן לצפות בפריטים המוסתרים ולהיכנס אליהם רק כאשר המצב הפרטי מופעל‪ .‬להסתרת‬
‫פריטים שנשמרו בתיקייה הפרטית‪ ,‬בטל את המצב הפרטי‪.‬‬
‫הסתרת תוכן‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר פריט והקש על עוד ← העבר לתיקייה פרטי‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הפעל יישום כדי להסתיר פריטים‪.‬‬
‫אם המצב הפרטי לא מופעל‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להזין את קוד הגישה‬
‫שהוגדר למצב הפרטי‪.‬‬
‫הפריטים הנבחרים יועברו אל התיקייה הפרטית‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫תורדגה‬
‫צפייה בתוכן מוסתר‬
‫ניתן לצפות בפריטים המוסתרים רק כאשר המצב הפרטי מופעל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫‪3 3‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הקבצים שלי ← פרטי‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פרטיות ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫פריטים שהועברו לתיקייה הפרטית יופיעו על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫ביטול הסתרת תוכן‬
‫‪11‬‬
‫בתיקייה הפרטית‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על פריט‪ ,‬ולאחר מכן סמן את הפריטים שאתה רוצה‬
‫לבטל את הסתרתם‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר את התיקייה שאליה ברצונך להעביר את הפריטים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫הקש על עוד ← הסר מרשימת פרטי‪.‬‬
‫הפריטים יועברו אל התיקייה הנבחרת‪.‬‬
‫השבתה אוטומטית של מצב פרטי‬
‫באפשרותך להגדיר את המכשיר להשבתה אוטומטית של המצב הפרטי כל פעם שהמסך נכבה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על המתג השבת אוטומטית כדי להפעילו‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על פרטיות ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫כשהאפשרות השבת אוטומטית פעילה‪ ,‬המכשיר לא יצליח להעביר קבצים לתיקייה‬
‫הפרטית אם המסך כבוי במהלך ההעברה‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫תורדגה‬
‫נגישות‬
‫קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נגישות‪.‬‬
‫ •ראייה‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים לקויי ראייה‪.‬‬
‫ •שמיעה‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים לקויי שמיעה‪.‬‬
‫ •מיומנות ואינטראקציה‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים‬
‫בעלי מיומנות מופחתת‪.‬‬
‫ •נעילה בכיוונים‪ :‬שנה את הגדרות קומבינציית הכיוונים לביטול נעילת המסך‪.‬‬
‫ •גישה ישירה‪ :‬הגדר את המכשיר לפתוח תפריטי גישה נבחרים בעת לחיצה שלוש פעמים‬
‫במהירות על מקש הבית‪.‬‬
‫ •תזכורת להתראות‪ :‬הגדר קבלת תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר‪.‬‬
‫ •נגיעה קלה‪ :‬הגדר את המכשיר כדי לשלוט בהתראות על‪-‬ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו‪.‬‬
‫ •נהל נגישות‪ :‬יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •שירותים‪ :‬הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫תורדגה‬
‫חשבונות‬
‫הוסף את חשבונות ‪ Samsung‬ו‪ Google-‬שלך‪ ,‬או חשבונות אחרים‪ ,‬לסנכרן איתם‪.‬‬
‫הוספת חשבונות‬
‫לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום‪ .‬צור חשבונות משתמש להנאה‬
‫מחוויית שימוש מיטבית במכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר שירות חשבון‪.‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך‪ ,‬בחר חשבון ולאחר מכן בחר את הפריטים לסינכרון‪.‬‬
‫הסרת חשבונות‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות‪ ,‬בחר שם חשבון‪ ,‬בחר שם חשבון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עוד ←‬
‫הסר חשבון‪.‬‬
‫‪Google‬‬
‫הגדרות תצורה לתכונות מסוימות המסופקות על‪-‬ידי ‪.Google‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.Google‬‬
‫‪101‬‬
‫תורדגה‬
‫גיבוי ואיפוס‬
‫שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על גיבוי ואיפוס‪.‬‬
‫ •גיבוי הנתונים שלי‪ :‬גבה את המידע האישי שלך ואת נתוני היישומים לשרת של ‪.Samsung‬‬
‫ניתן גם להגדיר את המכשיר לגיבוי אוטומטי של נתונים‪.‬‬
‫ •שחזר‪ :‬שחזר את המידע האישי ונתוני היישומים שגובו לפני כן ב‪ Samsung Account-‬שלך‪.‬‬
‫ •גיבוי הנתונים שלי‪ :‬הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת ‪.Google‬‬
‫ •חשבון גיבוי‪ :‬הגדר או ערוך חשבון גיבוי של ‪.Google‬‬
‫ •שחזור אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לשחזור אוטומטי של ההגדרות ונתוני היישומים משרת‬
‫‪ Google‬לאחר שהיישומים מותקנים מחדש במכשיר‪.‬‬
‫ •הפעלה מחדש אוטומטית‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלה מחדש אוטומטית בזמנים קבועים‬
‫מראש להשגת ביצועים מיטביים‪.‬‬
‫ •איפוס הגדרות‪ :‬החזר את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן מבלי למחוק נתונים‪.‬‬
‫ •איפוס הגדרות הרשת‪ :‬החזר את הגדרות החיבור לרשת להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫ •איפוס לנתוני יצרן‪ :‬החזר את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן ומחק את כל‬
‫הנתונים‪.‬‬
‫שפה ומקלדת‬
‫בחר שפות מכשיר ושנה הגדרות‪ ,‬כגון סוגי מקלדות וקלט קול‪ .‬ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו‬
‫זמינות‪ ,‬בהתאם לשפה שנבחרה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על שפה ומקלדת‪.‬‬
‫ •שפה‪ :‬בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים‪.‬‬
‫ •מקלדת ברירת מחדל‪ :‬בחר את סוג המקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט‪.‬‬
‫ •מקלדת של ‪ :Samsung‬שנה את הגדרות מקלדת ‪.Samsung‬‬
‫ •הקלדה קולית של ‪ :Google‬שנה את הגדרות הקלט הקולי‪.‬‬
‫ •טקסט לדיבור‪ :‬שנה את הגדרות הטקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •מהירות מצביע‪ :‬כוונן את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫תורדגה‬
‫סוללה‬
‫הצג את המידע הנוגע לרמת הסוללה ושנה את אפשרויות החיסכון בחשמל‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סוללה‪.‬‬
‫זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש שנותר‬
‫עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫ •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬הפעל את מצב החיסכון בחשמל‪ ,‬ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון‬
‫בחשמל‪ .‬ראה מצב חיסכון בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫ •מצב חיסכון מרבי בחשמל‪ :‬הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על‪-‬ידי הצגת פריסה‬
‫פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים‪ .‬ראה מצב חיסכון מרבי בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫ •אחוז על שורת המצב‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו‪.‬‬
‫אחסון‬
‫הצג מידע זיכרון עבור המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אחסון‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת‬
‫ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות‬
‫בעת עדכון המכשיר‪.‬‬
‫אביזרים‬
‫שנה את הגדרות האביזר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אביזרים‪.‬‬
‫ •ביטול נעילה אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לביטול נעילה באופן אוטומטי בעת פתיחת הכיסוי‪.‬‬
‫תוכל להשתמש בתכונה זו רק עבור שיטות נעילת מסך מסוימות‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫תורדגה‬
‫תאריך ושעה‬
‫קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן‪ ,‬כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תאריך ושעה‪.‬‬
‫כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר‪ ,‬התאריך והשעה מתאפסים‪.‬‬
‫ •תאריך ושעה אוטומטיים‪ :‬עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן‬
‫שונים‪.‬כאשר תכונה זו מושבתת‪ ,‬באפשרותך להגדיר את התאריך והשעה באופן ידני‪.‬‬
‫ •בחר אזור זמן‪ :‬קבע את אזור הזמן‪.‬‬
‫ •תצוגת ‪ 24‬שעות‪ :‬הצג את השעה בתבנית של ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫עיין במידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים‪ ,‬או להגדיר הגדרות חשובות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מדריך למשתמש‪.‬‬
‫אודות המכשיר‬
‫גש לפרטי המכשיר‪ ,‬ערוך את שם המכשיר‪ ,‬או עדכן את תוכנת המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אודות המכשיר‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫נספח‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬ייתכן שמצבים מסוימים לא‬
‫יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש‬
‫ממך להזין את אחד מהקודים הבאים‪:‬‬
‫ •סיסמה‪ :‬כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת‪ ,‬עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ •‪ :PIN‬בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד ‪ PIN‬מופעלת‪ ,‬עליך להזין את‬
‫קוד ה‪ PIN-‬שקיבלת עם כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬באפשרותך להשבית תכונה זו על‪-‬‬
‫ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫ •‪ :PUK‬כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך חסום‪ ,‬בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד ‪ PIN‬שגוי מספר‬
‫פעמים‪ .‬עליך להזין את קוד ה‪ PUK-‬שקיבלת מספק השירות שלך‪.‬‬
‫ •‪ :PIN2‬כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד ‪ ,PIN2‬עליך להזין את קוד ה‪ PIN2-‬שקיבלת עם‬
‫כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫עבור לאזור אחר ונסה שוב‪ .‬בשעה שאתה עובר מאזור לאזור‪ ,‬ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו‬
‫שוב ושוב‪.‬‬
‫ •אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל את המכשיר‬
‫כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני‬
‫הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫חפסנ‬
‫מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי‪-‬תקין‬
‫ •אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‬
‫כראוי‪.‬‬
‫ •אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש‬
‫על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫ •מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫ •הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫ •ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫ •אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫המכשיר קופא או נתקל בשגיאה קריטית‬
‫נסה את הפתרונות הבאים‪ .‬אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫אם המכשיר שלך קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל‬
‫אותו מחדש‪.‬‬
‫כפיית הפעלה מחדש‬
‫אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את מקש ההפעלה‪/‬כיבוי ועל מקש החלשת‬
‫עוצמת קול בו‪-‬זמנית למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע הפעלה מחדש‪.‬‬
‫איפוס המכשיר‬
‫אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר ←‬
‫מחק הכל‪ .‬לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן‪ ,‬זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים‬
‫השמורים במכשיר‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫חפסנ‬
‫המכשיר מתנתק לעתים תכופות מהאינטרנט‬
‫ •ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות‪ .‬עבור לאזור‬
‫אחר ונסה שוב‪.‬‬
‫ •בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה‪ ,‬ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות‬
‫ברשת של ספק השירות‪.‬‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫ •ודא שהמטען מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ •בקר במרכז השירות של ‪ ,Samsung‬והסדר את החלפת הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫ •כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן שיעילות‬
‫הטעינה תרד‪.‬‬
‫ •צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫משחקים או אינטרנט‪.‬‬
‫ •הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫המכשיר מתחמם‬
‫כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך‬
‫פרק זמן ממושך‪ ,‬ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת‬
‫החיים של המכשיר או על ביצועיו‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשיר‪ ,‬אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך‪ .‬אם המכשיר עדיין חם‪ ,‬פנה‬
‫למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪107‬‬
‫חפסנ‬
‫עם הפעלת המצלמה‪ ,‬מופיעות הודעות שגיאה‬
‫למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק‪ ,‬כמו גם מתח סוללה‪ ,‬לתפעול יישום המצלמה‪ .‬אם מופיעות‬
‫הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫ •טען את הסוללה‪.‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •הפעל את המכשיר מחדש‪ .‬אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל‬
‫בבעיות עם יישום המצלמה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה‬
‫ •איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן‬
‫שימוש‪.‬‬
‫ •אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים‪ ,‬בלילה‪ ,‬בתוך מבנים‪ ,‬עלול להופיע בתמונות רעש או‬
‫שהתמונות לא יהיו ממוקדות‪.‬‬
‫עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה‬
‫אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר‪ ,‬נסה את הפתרונות‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (‪ .)DRM‬אם הקובץ מוגן‬
‫באמצעות ‪ ,DRM‬ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫ •ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר‪ .‬אם תבנית קובץ‪ ,‬כגון ‪ DivX‬או ‪ ,AC3‬אינה‬
‫נתמכת‪ ,‬התקן יישום התומך בה‪ .‬לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.www.samsung.com‬‬
‫ •המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו‪ .‬ייתכן שתמונות וסרטונים‬
‫שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על‪-‬ידי ספק שירותי הרשת שלך‪ ,‬או ספקים של‬
‫שירותים נוספים‪ .‬ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט‪ ,‬כגון רינגטונים‪ ,‬סרטונים או טפטים‪ ,‬לא‬
‫יפעל כהלכה‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫חפסנ‬
‫לא מזוהה מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח המקסימלי של ‪Bluetooth‬‬
‫‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב‬
‫ •ודא שכבל ה‪ USB-‬שבו אתה משתמש תואם למכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ב‪ ,Windows XP-‬ודא שמותקן במחשב ‪Windows XP Service Pack 3‬‬
‫ואילך‪.‬‬
‫המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי‬
‫ייתכן שאותות ‪ GPS‬נחסמים על‪-‬ידי מכשולים במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬במקרים‬
‫אלה‪ ,‬הגדר את המכשיר להשתמש ברשת ‪ Wi-Fi‬או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו‬
‫תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬אחרת‪ ,‬לא יהיה באפשרותך‬
‫לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר‬
‫ •רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫ •עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫אין מספיק מקום באחסון המכשיר‬
‫מחק נתונים לא הכרחיים‪ ,‬כגון מטמון‪ ,‬בעזרת מנהל חכם או מחק יישומים שאינם בשימוש או קבצים‬
‫באופן ידני‪ ,‬על מנת לפנות שטח אחסון‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫‪Copyright‬‬
‫‪Copyright © 2016 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪,‬‬
‫אלקטרוני או מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת‬
‫רשות בכתב מראש מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ •‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
‫ •®‪ Bluetooth‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬בכל העולם‪.‬‬
‫• •®‪ ,Wi-Fi CERTIFIED™ ,Wi-Fi Direct™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi‬והלוגו של‬
‫‪ Wi-Fi‬הם סמלים מסחריים רשומים של ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫ •כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Download PDF

advertising