Samsung | SM-T585 | Samsung SM-T585 מדריך למשתמש (Nougat)

SM-T585
‫מדריך למשתמש‬
Hebrew. 06/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
‫תוכן העניינים‬
‫יישומים‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪4‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪ 46‬התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪5‬‬
‫מצבי התחממות יתר של המכשיר‬
‫ופתרונות‬
‫‪ 48‬טלפון‬
‫‪8‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪9‬‬
‫פריסת המכשיר‬
‫‪11‬‬
‫סוללה‬
‫‪ 52‬אנשי קשר‬
‫‪ 55‬הודעות‬
‫‪ 58‬דפדפן‬
‫‪ 59‬דוא״ל‬
‫‪ 14‬כרטיס ‪ SIM‬או ‪( USIM‬כרטיס‬
‫‪)nanoSIM‬‬
‫‪ 60‬מצלמה‬
‫‪ 68‬גלריה‬
‫‪ 15‬כרטיס זיכרון (כרטיס ‪)microSD‬‬
‫‪ 71‬לוח שנה‬
‫‪ 17‬הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫‪ 73‬הקבצים שלי‬
‫‪ 18‬שליטה במסך המגע‬
‫‪ 73‬תזכיר‬
‫‪ 21‬מסך הבית‬
‫‪ 74‬שעון‬
‫‪ 27‬נעילת מסך‬
‫‪ 75‬מחשבון‬
‫‪ 28‬לוח התראות‬
‫‪ 76‬מצב ילדים‬
‫‪ 30‬הזנת טקסט‬
‫‪ 76‬יישומי ‪Google‬‬
‫‪ 32‬צילום מסך‬
‫‪ 33‬פתיחת יישומים‬
‫‪ 33‬חלונות מרובים‬
‫‪Samsung Account 37‬‬
‫‪ 39‬העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫‪ 41‬ניהול מכשירים ונתונים‬
‫‪ 43‬חיבור מהיר‬
‫‪ 45‬שיתוף תכונות‬
‫‪2‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫הגדרות‬
‫‪ 78‬מבוא‬
‫‪ 78‬חיבורים‬
‫‪ 87‬צלילים ורטט‬
‫‪ 88‬התראות‬
‫‪ 88‬תצוגה‬
‫‪ 89‬טפט‬
‫‪ 89‬תכונות מתקדמות‬
‫‪ 90‬תחזוקת המכשיר‬
‫‪ 92‬יישומים‬
‫‪ 92‬נעילת מסך ואבטחה‬
‫‪ 95‬ענן וחשבונות‬
‫‪Google 98‬‬
‫‪ 99‬נגישות‬
‫‪ 100‬ניהול כללי‬
‫‪ 100‬עדכון תוכנה‬
‫‪ 101‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 101‬אודות הטאבלט‬
‫נספח‬
‫‪ 102‬פתרון בעיות‬
‫‪3‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר‪ ,‬על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות‪.‬‬
‫ •התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫ •חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות‪ ,‬מפרט דגם או גרסת התוכנה‬
‫של המכשיר‪.‬‬
‫ •תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫ •חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של‬
‫הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול‬
‫לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫ •התוכנות‪ ,‬מקורות השמע‪ ,‬הטפטים‪ ,‬התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים‬
‫עם רישיון לשימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות‬
‫מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה‪.‬‬
‫ •ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים‪ ,‬כגון העברת הודעות‪ ,‬העלאה והורדה‪ ,‬סנכרון אוטומטי‬
‫או שימוש בשירותי מיקום‪ ,‬בהתאם לתכנית הנתונים שלך‪ .‬להעברת נתונים בנפח גדול‪ ,‬מומלץ‬
‫להשתמש בתכונת ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫ •יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה‬
‫מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר‪ ,‬פנה למרכז השירות של ‪.Samsung‬‬
‫עבור יישומים המותקנים על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫ •שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר‪ ,‬או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים‪ ,‬עשויים‬
‫לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים‪ .‬פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של‬
‫‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫ •שים לב לא לשכוח את הקודים לשחרור נעילת המסך‪ ,‬החשבונות ותכונות אבטחה אחרות‪ .‬אם תשכח‬
‫את הקוד‪ ,‬לא תוכל להשתמש במכשיר ללא איפוס‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן נתונים או אי‪-‬‬
‫נעימויות שנגרמו כתוצאה משכחת קודים לשחרור נעילה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •בהתאם לאזור או לדגם‪ ,‬עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב‬
‫(‪ .)FCC‬אם המכשיר שברשותך אושר על‪-‬ידי ה‪ ,FCC-‬תוכל להציג את מזהה ה‪ FCC-‬של המכשיר‪.‬‬
‫ט ← פרטי‬
‫ת ← אודות הטאבל ‏‬
‫ם ← הגדרו ‏‬
‫כדי להציג את מזהה ה‪ ,FCC-‬הקש על יישומי ‏‬
‫הסוללה‏‪.‬‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעלולים לגרום פציעה לעצמך או לאחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעלולים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫שים לב‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות‬
‫כאשר המכשיר מתחמם במהלך טעינת הסוללה‬
‫במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר והמטען עשויים להתחמם‪ .‬זוהי תופעה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של‬
‫המכשיר או על ביצועיו‪ ,‬וזהו טווח התפעול הנורמלי של המכשיר‪ .‬אם הסוללה מתחממת יותר מדי‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמטען יפסיק את פעולתו‪.‬‬
‫בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם‪:‬‬
‫ •נתק את המטען מהמכשיר וסגור יישומים רצים‪ .‬המתן שהמכשיר יתקרר ולאחר מכן התחל‬
‫להטעין שוב את המכשיר‪.‬‬
‫ •אם החלק התחתון של הסוללה מתחמם יתר על המידה‪ ,‬ייתכן וזה קורה כי כבל ה‪ USB‬המחובר‬
‫פגום‪ .‬החלף את הכבל ‪ USB‬הפגום עם כבל המאושר על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫ •אין להניח חומרים זרים כגון חפצים מתכתיים‪ ,‬מגנטים וכרטיסי פס מגנטי בין המכשיר למטען‬
‫האלחוטי בזמן השימוש במטען אלחוטי‪.‬‬
‫התכונה של טעינה אלחוטית או טעינה מהירה זמינה רק בדגמים נתמכים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫כאשר המכשיר מתחמם במהלך שימוש‬
‫המכשיר עלול להתחמם באופן זמני בעת שימוש בתכונות או יישומים אשר דורשים יותר סוללה או שימוש‬
‫בהם למשך פרקי זמן ממושכים‪ ,‬עקב צריכה מוגברת של הסוללה‪ .‬יש לסגור את כל היישומים שרצים ואין‬
‫להשתמש במכשיר לזמן מה‪.‬‬
‫להלן דוגמאות של מקרים בהם המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה‪ .‬בהתאם לפונקציות ולאפליקציות‬
‫שבהן אתה משתמש‪ ,‬ייתכן שדוגמאות אלה לא יתאימו לדגם שברשותך‪.‬‬
‫ •במהלך הגדרה ראשונית לאחר הרכישה או בעת אחזור נתונים‬
‫ •בעת הורדת קבצים גדולים‬
‫ •בעת שימוש ביישומים אשר דורשים אנרגיה רבה יותר או שימוש ביישומים למשך פרקי זמן ממושכים‬
‫– –בעת משחק עם משחקים באיכות גבוהה למשך פרקי זמן ממושכים‬
‫– –בעת הקלטת סרטוני וידאו למשך פרקי זמן ממושכים‬
‫– –בעת הזרמת סרטוני וידאו בזמן שימוש בהגדרת בהירות מרבית‬
‫– –בעת התחברות לטלוויזיה‬
‫ •בעת ביצוע ריבוי משימות (או כאשר מריצים יישומים רבים ברקע)‬
‫– –בעת שימוש בחלונות מרובים‬
‫– –בעת עדכון או התקנת יישומים בזמן הקלטת סרטוני וידאו‬
‫– –בעת הורדת קבצים גדולים במהלך שיחת וידאו‬
‫– –בעת הקלטת סרטוני וידאו בזמן שימוש ביישום ניווט‬
‫ •בעת שימוש בכמות גדולה של נתונים עבור סנכרון בענן‪ ,‬דוא"ל או סנכרון חשבונות אחרים‬
‫ •בעת שימוש ביישום ניווט ברכב בזמן שהמכשיר ממוקם תחת אור שמש ישיר‬
‫ •בעת שימוש בנתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים‬
‫ •בעת שימוש במכשיר באיזורים עם אותות חלשים או אם אין קליטה‬
‫ •בעת טעינת הסוללה עם כבל ‪ USB‬פגום‬
‫ •כאשר השקע הרב‪-‬תכליתי של המכשיר נפגם או נחשף לחומרים זרים‪ ,‬כגון נוזל‪ ,‬אבק‪ ,‬אבקה מתכתית‬
‫ועופרת עיפרון‬
‫ •בעת נדידה‬
‫‪6‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם‪:‬‬
‫ •דאג לעדכן את המכשיר עם התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫ •קונפליקטים בין יישומים רצים עלולים לגרום למכשיר להתחמם‪ .‬הפעל את המכשיר מחדש‪.‬‬
‫ •יש להשבית את תכונות ‪ ,GPS ,Wi-Fi‬ו‪ Bluetooth-‬כאשר אינם בשימוש‪.‬‬
‫ •יש לסגור יישומים שמגבירים צריכת סוללה או שרצים ברקע גם כשאינם בשימוש‪.‬‬
‫ •מחק קבצים לא הכרחיים או יישומים שאינם בשימוש‪.‬‬
‫ •הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •אל תשתמש במכשיר‪ ,‬אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך‪ .‬אם המכשיר עדיין חם‪ ,‬פנה‬
‫למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫מגבלות המכשיר במצב של התחממות יתר‬
‫כאשר המכשיר מתחמם התכונות והביצועים שלו עשויים להיות מוגבלים או שהמכשיר עלול לכבות את עצמו‬
‫כדי להתקרר‪ .‬תכונה זו זמינה רק בדגמים נתמכים‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מתחמם יתר על המידה תופיע הודעה לגבי התחממות יתר‪ .‬כדי להוריד את הטמפרטורה‬
‫של המכשיר בהירות המסך ומהירות הביצועים יוגבלו וטעינת הסוללה תופסק‪ .‬יישומים שרצים ברקע‬
‫ייסגרו ותוכל לבצע שיחות חירום בלבד עד שהמכשיר יתקרר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך תופיע הודעת כיבוי‪ .‬כבה את המכשיר והמתן עד‬
‫שיתקרר‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לסביבת תפעול‬
‫המכשיר עשוי להתחמם עקב הסביבה במצבים הבאים‪ .‬נהג בזהירות כדי להימנע מקיצור משך חיי הסוללה‪,‬‬
‫גרימת נזק למכשיר או גרימת שריפה‪.‬‬
‫ •אין לאחסן את המכשיר באזורים קרים או חמים מאד‪.‬‬
‫ •אין לחשוף את המכשיר שלך לאור שמש ישיר לזמן ממושך‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורים חמים מאד כמו בתוך רכב בימי הקיץ לפרקי זמן‬
‫ממושכים‪.‬‬
‫ •אין למקם את המכשיר בכל איזור שעלול להתחמם בו יתר על המידה; כגון משטח חימום חשמלי‪.‬‬
‫ •אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורי חימום‪ ,‬תנורי מיקרוגל‪ ,‬ציוד בישול חם או מכלי לחץ גבוה‪.‬‬
‫ •לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫ •מכשיר‬
‫ •מדריך התחלה מהירה‬
‫ •הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או‬
‫לספק השירות‪.‬‬
‫ •הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫ •ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬ודא שהאביזרים תואמים‬
‫למכשיר לפני הרכישה‪.‬‬
‫ •השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש באביזרים לא מאושרים עלול‬
‫לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות‪.‬‬
‫ •זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות‬
‫האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪8‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פריסת המכשיר‬
‫מצלמה קדמית‬
‫חיישן תאורה‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מקש עוצמת הקול‬
‫מסך מגע‬
‫פתח כרטיס הזיכרון‬
‫מקש הבית‬
‫חריץ לכרטיס ‪SIM‬‬
‫מקש יישומים אחרונים‬
‫מקש חזרה‬
‫שקע רב‪-‬תכליתי‬
‫מיקרופון‬
‫שקע אוזניות‬
‫אנטנת ‪GPS‬‬
‫אנטנה ראשית‬
‫נורית מבזק‬
‫מצלמה אחורית‬
‫רמקול‬
‫רמקול‬
‫‪9‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫המכשיר וכיסוי המקלדת מכילים מגנטים‪ .‬הארגונים ‪( American Heart Association‬ארה"ב)‬
‫ו‪( Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency-‬בריטניה) מזהירים כי מגנטים‬
‫עשויים להשפיע על תפקודם של קוצבי לב מושתלים‪ ,‬מפסיקי פרפור‪ ,‬דפיברילטורים‪ ,‬משאבות‬
‫אינסולין או מכשירים רפואיים חשמליים אחרים (ביחד‪" ,‬מכשור רפואי") בטווח של ‪ 15‬ס"מ‬
‫(‪ 6‬אינץ')‪ .‬אם אתה משתמש באחד ממכשירים רפואיים אלה‪ ,‬אל תשתמש במכשיר זה ובכיסוי‬
‫המקלדת אלא לאחר התייעצות עם רופא‪.‬‬
‫אל תאחסן את המכשיר ואת כיסוי המקשים בקרבת שדות מגנטיים‪ .‬כרטיסים עם פס מגנטי‪ ,‬כולל‬
‫כרטיסי אשראי‪ ,‬כרטיסי טלפון‪ ,‬פנקסי בנק וכרטיסי עלייה למטוס‪ ,‬עלולים להינזק משדות מגנטיים‪.‬‬
‫ •במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה‪:‬‬
‫– –במקרה של הדבקת מדבקות מתכתיות באזור האנטנה של המכשיר‬
‫– –במקרה של כיסוי המכשיר בכיסוי העשוי מחומר מתכתי‬
‫– –במקרה של כיסוי אזור אנטנת המכשיר בידיך או בעצמים אחרים במהלך השימוש בתכונות‬
‫מסוימות כגון שיחות או חיבור נתונים לנייד‬
‫ •מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי ‪ .Samsung‬מגני מסך שאינם מאושרים עשויים‬
‫לשבש את פעולת החיישנים‪.‬‬
‫ •מנע מגע של מים במסך המגע‪ .‬מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת‬
‫חשיפה למים‪.‬‬
‫מקשים‬
‫פונקציה‬
‫מקש‬
‫הפעלה‬
‫אחרונים‬
‫ •לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך‪.‬‬
‫ •הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול‪.‬‬
‫בית‬
‫חזרה‬
‫עוצמת קול‬
‫ •לחץ כדי לחזור למסך הבית‪.‬‬
‫ •לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את ‪.Google‬‬
‫ •הקש כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫ •הקש והחזק כדי לגשת לאפשרויות נוספות עבור המסך הנוכחי‪.‬‬
‫ •לחץ כדי לכוונן את עוצמת הקול של המכשיר‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סוללה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה‪ ,‬או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים‪ ,‬סוללות וכבלים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מטענים וכבלים שלא‬
‫אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר‪.‬‬
‫חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה‬
‫במסגרת האחריות‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג הפעלה במטען‪ ,‬לכן‬
‫עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל‪.‬‬
‫במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪ ,‬במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬למתאם מתח ‪ ,USB‬ולאחר מכן חבר את כבל ה‪ USB-‬לשקע הרב‪-‬תכליתי‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬לאחר טעינה מלאה‪ ,‬נתק את המכשיר מהמטען‪ .‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק‬
‫חבר את מתאם מתח ה‪ USB-‬לשקע החשמל‪.‬‬
‫אותו משקע החשמל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫צפייה בשארית זמן הטעינה‬
‫בעת טעינה‪ ,‬פתח את מסך הבית והקש על יישומים ← הגדרות ← תחזוקת המכשיר ← סוללה‪.‬‬
‫זמן הטעינה האמיתי עלול להשתנות בהתאם למצב המכשיר ותנאי הטעינה‪ .‬ייתכן ושארית זמן‬
‫הטעינה לא תוצג כאשר אתה מטעין את המכשיר בתנאים מאוד קרים או מאוד חמים‪.‬‬
‫צמצום של צריכת מתח הסוללה‬
‫המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה‪.‬‬
‫ •ייעל את השימוש במכשיר באמצעות תכונת תחזוקת המכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר אינך משתמש במכשיר‪ ,‬כבה את המסך על‪-‬ידי לחיצה על מקש הפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫ •הפעל את מצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ •סגור יישומים לא נחוצים‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Bluetooth‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •השבת את תכונת ‪ Wi-Fi‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫ •בטל את הסינכרון האוטומטי של יישומים הזקוקים לסינכרון‪ ,‬כמו דוא"ל‪.‬‬
‫ •קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת‪.‬‬
‫ •הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות‬
‫ •כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫ •אם הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען‪ .‬יש‬
‫לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו‪-‬זמנית‪ ,‬ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר‬
‫אחר‪ ,‬הסוללה מתרוקנת במהירות‪ .‬על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים‪ ,‬יש‬
‫להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה‪.‬‬
‫ •שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען‪ ,‬כגון מחשב‪ ,‬עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח‬
‫חשמל נמוך יותר‪.‬‬
‫ •ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‪ .‬במקרה זה‪,‬‬
‫תחילה נתק את המטען מהמכשיר‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר והמטען עשויים להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת‬
‫החיים של המכשיר או על ביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יתר על המידה‪ ,‬ייתכן שהמטען יפסיק את‬
‫פעולתו‪.‬‬
‫ •הטענת המכשיר כאשר השקע הרב‪-‬תכליתי רטוב‪ ,‬עלולה לגרום נזק למכשיר‪ .‬יש לייבש היטב את‬
‫השקע הרב‪-‬תכליתי לפני טעינת המכשיר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר לא נטען כהלכה‪ ,‬יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫הפעל את מצב חיסכון בסוללה כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התאם כדי לשנות את הגדרות החיסכון בסוללה לפני כניסה למצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על החל‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← תחזוקת המכשיר ← סוללה ← בינוני‪.‬‬
‫מצב חיסכון מרבי באנרגיה‬
‫במצב חיסכון מרבי באנרגיה‪ ,‬מקטין המכשיר את צריכת הסוללה באמצעות הפעלת ערכת נושא כהה‬
‫והגבלת התכונות והיישומים הזמינים‪ .‬חיבורי הרשת‪ ,‬למעט רשת סלולרית‪ ,‬יושבתו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התאם כדי לשנות את הגדרות החיסכון בחשמל לפני כניסה למצב חיסכון מרבי באנרגיה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על החל‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← תחזוקת המכשיר ← סוללה ← מרבי‪.‬‬
‫לאחר כניסה למצב חיסכון מרבי באנרגיה‪ ,‬במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫יישומים‪ ,‬הקש על ← ערוך ובחר יישום עם‬
‫כדי לבחור יישום לשימוש‪ .‬להסרת‬
‫להשבתת מצב חיסכון מרבי באנרגיה‪ ,‬הקש על ← השבת מצב חיסכון מרבי בחשמל‪.‬‬
‫זמן השימוש המשוער בסוללה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ולתנאי ההפעלה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫כרטיס ‪ SIM‬או ‪( USIM‬כרטיס ‪)nanoSIM‬‬
‫התקנת כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪USIM-‬‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שסופק על‪-‬ידי ספק השירות של הטלפון הנייד‪.‬‬
‫יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ ,USIM-‬או לאפשר לאחרים להשתמש בו‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית לנזקים או אי‪-‬נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים‪.‬‬
‫ •השתמש בכרטיס ‪ nano-SIM‬בלבד‪.‬‬
‫ •ייתכן ששירותי ‪ LTE‬מסוימים לא יהיו זמינים‪ ,‬בהתאם לספק השירות‪ .‬למידע נוסף על זמינות‬
‫השירותים‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬כשהמגעים המוזהבים מופנים כלפי מטה‪.‬‬
‫פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס ‪.SIM‬‬
‫‪33‬‬
‫דחף את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬לחריץ עד שיינעל במקומו‪.‬‬
‫אין להכניס כרטיס זיכרון לחריץ של כרטיס ה‪ .SIM-‬אם כרטיס זיכרון הוכנס לחריץ של כרטיס‬
‫ה‪ ,SIM-‬יש להביא את המכשיר למרכז שירות של ‪ Samsung‬לצורך הוצאתו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫סגור את הכיסוי של חריץ כרטיס ‪.SIM‬‬
‫‪14‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הסרת כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪USIM-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לחץ על כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬בעזרת האצבע‪ ,‬ולאחר מכן משוך אותו החוצה‪.‬‬
‫פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס ‪.SIM‬‬
‫‪33‬‬
‫סגור את הכיסוי של חריץ כרטיס ‪.SIM‬‬
‫כרטיס זיכרון (כרטיס ‪)microSD‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫קיבולת כרטיס הזיכרון של מכשירך‪ ,‬עשויה להשתנות בין דגמים שונים ויש כרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו‬
‫תואמים למכשירך‪ ,‬בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון ולסוג‪ .‬לצפייה בקיבולת המרבית של כרטיס הזיכרון של‬
‫מכשירך‪ ,‬עיין באתר של ‪.Samsung‬‬
‫ •ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר‪ .‬שימוש בכרטיס לא תואם‬
‫עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון‪ ,‬או לפגום בנתונים השמורים בו‪.‬‬
‫ •יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך במערכות הקבצים ‪ FAT‬ו‪ exFAT-‬עבור כרטיסי זיכרון‪ .‬בעת הכנסה של כרטיס‬
‫זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת‪ ,‬המכשיר יבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש או‬
‫שלא יזהה אותו כלל‪ .‬אם המכשיר אינו מזהה את כרטיס הזיכרון‪ ,‬פרמט אותו במחשב‪.‬‬
‫ •כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון‪.‬‬
‫ •בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר‪ ,‬ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה‬
‫הקבצים שלי ← כרטיס ‪ SD‬חיצוני‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה‪.‬‬
‫פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫דחוף את כרטיס הזיכרון לחריץ עד שיינעל במקומו‪.‬‬
‫הסרה של כרטיס הזיכרון‬
‫לפני הסרת כרטיס הזיכרון‪ ,‬ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← תחזוקת המכשיר ← אחסון ← ← הגדרות אחסון‬
‫← כרטיס ‪ SD‬חיצוני ← בטל טעינה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר‪ ,‬ולאחר מכן משוך אותו החוצה‪.‬‬
‫‪3 3‬סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע‪ .‬פעולה זו עלולה‬
‫לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו‪ Samsung .‬אינה‬
‫אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים‪ ,‬לרבות אובדן נתונים‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פרמוט של כרטיס הזיכרון‬
‫ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר‪ .‬יש לפרמט את כרטיס הזיכרון‬
‫במכשיר עצמו‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← תחזוקת המכשיר ← אחסון ← ← הגדרות אחסון‬
‫← כרטיס ‪ SD‬חיצוני ← אתחול ← אתחל‪.‬‬
‫לפני פרמוט כרטיס הזיכרון‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪ .‬אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי‬
‫להגדיר את המכשיר‪.‬‬
‫כדי לכבות את המכשיר‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי והחזק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על כיבוי‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על‬
‫השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את מקש ההפעלה‪/‬כיבוי ועל מקש החלשת עוצמת קול‬
‫בו‪-‬זמנית למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע הפעלה מחדש‪.‬‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מקש החלשת עוצמת קול‬
‫‪17‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שליטה במסך המגע‬
‫ •אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית עלולה‬
‫לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫ •על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו לחץ רב‬
‫מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך‪ ,‬שהם מחוץ לאזור קלט המגע‪.‬‬
‫ •הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות‬
‫רפאים על המסך‪ .‬יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע‪.‬‬
‫הקשה‬
‫כדי לפתוח יישום‪ ,‬לבחור פריט תפריט‪ ,‬ללחוץ על לחצן במסך או להזין תו באמצעות לוח המקשים שעל‬
‫המסך‪ ,‬הקש על המסך באצבעך‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ‪ 2-‬שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫גרירה‬
‫לשינוי מיקום של פריט‪ ,‬הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי‪ .‬הקש שוב הקשה כפולה‬
‫כדי לחזור‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלקה‬
‫החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים כדי להציג לוחות אחרים‪ .‬החלק את‬
‫האצבע למעלה או למטה לגלילה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים‪ ,‬כגון אנשי קשר‪.‬‬
‫הרחקה וקירוב של שתי אצבעות‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט‪ ,‬מפה או תמונה‪ ,‬להגדלה (זום) של החלק הרצוי‪ .‬בצע תנועת‬
‫צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסך הבית‬
‫מסך הבית‬
‫מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר‪ .‬הוא מציג יישומונים‪ ,‬קיצורי דרך ליישומים ועוד‪.‬‬
‫כדי להציג לוחות אחרים‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה‪ ,‬או הקש על אחד ממחווני המסך בחלק התחתון של‬
‫המסך‪.‬‬
‫יישומון‬
‫יישום‬
‫תיקייה‬
‫מחווני מסך‬
‫סמל מסך היישומים‬
‫יישומים מועדפים‬
‫‪21‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫אפשרויות מסך הבית‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו‪ ,‬או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס‬
‫לאפשרויות הזמינות‪ .‬התאם אישית את מסך הבית על‪-‬ידי הוספה‪ ,‬מחיקה או סידור מחדש של לוחות מסך‬
‫הבית‪ .‬תוכל גם להגדיר את טפט מסך הבית‪ ,‬להוסיף יישומונים ועוד‪.‬‬
‫ •טפטים‪ :‬שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה‪.‬‬
‫ •יישומונים‪ :‬הוסף יישומונים למסך הבית‪ .‬יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות‬
‫של יישומים‪ ,‬כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך‪.‬‬
‫הוספת פריטים‬
‫הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך היישומים‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומונים‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומונים‪ ,‬הקש ממושכות על‬
‫יישומון‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית‪.‬‬
‫הזזת פריטים‬
‫הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיצורי הדרך‪ ,‬בחלק התחתון של מסך הבית‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫להעברת פריט בקלות רבה יותר‪ ,‬הקש והחזק את הפריט ואז גרור אותו ל‪-‬העבר יישומים בחלק העליון‬
‫של המסך‪ .‬הפריט יועבר ללוח בחלקו העליון של המסך‪ .‬החלק את המסך שמאלה או ימינה כדי לעבור ללוח‬
‫אחר וגרור את הפריט למיקום החדש‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הסרת פריטים‬
‫הקש ממושכות על פריט‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל הסר קיצור דרך‪ ,‬מחק‪ ,‬או הסר בחלק העליון של‬
‫המסך‪.‬‬
‫יצירת תיקיות‬
‫צור תיקיות וקבץ יישומים דומים כדי ליצור גישה מהירה להפעלת יישומים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר‪.‬‬
‫תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על הזן שם תיקייה והכנס שם תיקייה‪.‬‬
‫כדי לשנות את צבע התיקייה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומים נוספים לתיקייה‪ ,‬הקש על הוסף‪ ,‬סמן את היישומים הרצויים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הוסף‪ .‬ניתן גם להוסיף יישום על‪-‬ידי גרירתו לתיקייה במסך הבית‪.‬‬
‫כדי להעביר יישומים מתיקיות למסך הבית‪ ,‬הקש על התיקייה ולאחר מכן גרור את היישום למסך הבית‪.‬‬
‫כדי למחוק יישומים מתיקיות‪ ,‬הקש על התיקייה ולאחר מכן גרור את היישום שברצונך למחוק אל האפשרות‬
‫הסר קיצור דרך בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ניהול לוחות‬
‫הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית כדי להוסיף‪ ,‬להזיז או להסיר לוח‪.‬‬
‫כדי להוסיף לוח‪ ,‬החלק שמאלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להזיז לוח‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להסיר לוח‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות הסר בחלק‬
‫העליון של המסך‪.‬‬
‫כדי להגדיר לוח כמסך הבית הראשי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות מהירות‬
‫במסך הבית‪ ,‬לחץ והחזק סמל יישום או תיקייה על מנת לגשת במהירות לאפשרויות‪.‬‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים‪ ,‬כולל יישומים חדשים שהותקנו‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומים כדי לפתוח את מסך היישומים‪ .‬כדי להציג לוחות אחרים‪ ,‬החלק שמאלה או‬
‫ימינה‪ ,‬או בחר מחוון מסך בחלק התחתון של המסך‪.‬‬
‫הזזת פריטים‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← ערוך‪ .‬הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫יצירת תיקיות‬
‫צור תיקיות וקבץ יישומים דומים כדי ליצור גישה מהירה להפעלת היישומים הרצויים‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← ערוך‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪33‬‬
‫עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים‪.‬‬
‫תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על הזן שם תיקייה והכנס שם תיקייה‪.‬‬
‫כדי לשנות את צבע התיקייה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומים נוספים לתיקייה‪ ,‬הקש על הוסף‪ ,‬סמן את היישומים הרצויים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הוסף‪ .‬ניתן גם להוסיף יישום על‪-‬ידי גרירתו לתיקייה במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי למחוק תיקייה‪ ,‬הקש על‬
‫בתיקייה‪ .‬רק התיקייה תימחק‪ .‬יישומי התיקייה יועברו למסך היישומים‪.‬‬
‫סידור מחדש של פריטים‬
‫באפשרותך לסדר מחדש את הפריטים בסדר אלפביתי במסך היישומים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← מיין ← סדר האלף‪-‬בית‪.‬‬
‫חיפוש פריטים‬
‫באפשרותך לחפש יישומים במסך היישומים או מ‪ Galaxy Apps-‬או חנות ‪.Play‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הזן תווים בשדה החיפוש‪ .‬המכשיר יחפש ויציג את כל הפריטים המכילים את התווים‬
‫שהוזנו‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סמלי חיווי‬
‫סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב‪ ,‬בחלק העליון של המסך‪ .‬הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים‬
‫ביותר‪.‬‬
‫ביישומים מסוימים‪ ,‬ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך‪ .‬כדי להציג את שורת‬
‫המצב‪ ,‬גרור מטה מהחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫אין אות‬
‫עוצמת האות‬
‫נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)‬
‫רשת ‪ GPRS‬מחוברת‬
‫רשת ‪ EDGE‬מחוברת‬
‫רשת ‪ UMTS‬מחוברת‬
‫רשת ‪ HSDPA‬מחוברת‬
‫רשת‪ HSPA+‎‬מחוברת‬
‫‪/‬‬
‫רשת ‪ LTE‬מחוברת‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת‬
‫התכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת‬
‫‪ GPS‬מופעל‬
‫שיחה פעילה‬
‫שיחה שלא נענתה‬
‫הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה‬
‫התראה מופעלת‬
‫מצב שקט מופעל‬
‫מצב רטט מופעל‬
‫מצב טיסה מופעל‬
‫אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות‬
‫טעינת סוללה‬
‫עוצמת המתח בסוללה‬
‫‪26‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫נעילת מסך‬
‫לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו‪ .‬כמו כן‪ ,‬המסך כבה וננעל אוטומטית אם לא‬
‫משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫המסך נעול על‪-‬ידי החלק‪ ,‬שיטת ברירת המחדל לנעילת המסך‪.‬‬
‫לחץ על מקש הפעלה‪/‬כיבוי או על מקש הבית והחלק את המסך בכיוון כלשהו כדי לשחרר את המסך‪.‬‬
‫לשינוי שיטת נעילת המסך‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נעילת מסך ואבטחה ← סוג נעילת‬
‫מסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך‪.‬‬
‫כשאתה מגדיר דפוס‪ ,‬קוד ‪ PIN‬או סיסמה לנעילת המסך‪ ,‬אתה יכול להגן על המידע האישי השמור במכשיר‬
‫באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים‪ .‬לאחר הגדרת שיטת נעילת המסך‪ ,‬יידרוש המכשיר קוד‬
‫שחרור נעילה בכל פעם שנדרש שימוש במכשיר‪.‬‬
‫ •החלק‪ :‬החלק את המסך באחד הכיוונים לשחרור הנעילה שלו‪.‬‬
‫ •דפוס‪ :‬שרטט דפוס המכיל ארבע נקודות או יותר לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫ •קוד ‪ :PIN‬הזן קוד ‪ PIN‬בעל ארבע ספרות לפחות לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫ •סיסמה‪ :‬הזן סיסמה בעלת ארבעה תווים‪ ,‬ספרות או סמלים לפחות לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫ •ללא‪ :‬אל תגדיר שיטת נעילת מסך‪.‬‬
‫ •באפשרותך לשחרר מרחוק את נעילת המסך דרך האתר 'מצא את הנייד שלי'‬
‫(‪ )findmymobile.samsung.com‬באמצעות ‪ .Samsung Account‬כדי להשתמש בתכונה זו‬
‫המכשיר חייב להיות מחובר ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית ועליך להתחבר ל‪.Samsung Account-‬‬
‫ •אם תשכח את קוד שחרור הנעילה‪ ,‬לא תוכל להשתמש במכשיר ללא איפוס‪ Samsung .‬אינה‬
‫אחראית לאובדן נתונים או אי‪-‬נעימויות שנגרמו כתוצאה משכחת קודים לשחרור נעילה‪.‬‬
‫ •ניתן להגדיר את המכשיר שיבצע איפוס להגדרות יצרן במקרה של הזנת קוד שגוי מספר‬
‫פעמים ברצף עד מגבלת הניסיונות המותרת‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נעילת‬
‫מסך ואבטחה ← הגדרות נעילת אבטחה והקש על מתג איפוס אוטו' לערכי היצרן כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫לוח התראות‬
‫שימוש בלוח ההתראות‬
‫בעת קבלת התראות חדשות‪ ,‬כגון הודעות או שיחות שלא נענו‪ ,‬מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב‪ .‬כדי‬
‫לראות מידע נוסף לגבי הסמלים‪ ,‬פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים‪.‬‬
‫גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪ .‬לסגירת לוח ההתראות‪ ,‬החלק את אצבעך‬
‫מעלה על המסך‪.‬‬
‫ניתן לפתוח את לוח ההתראות גם כשהמסך נעול‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות‪.‬‬
‫החלף בין חשבונות משתמשים‬
‫או הוסף חשבונות משתמשים‬
‫חדשים‪.‬‬
‫הפעל הגדרות‪.‬‬
‫לחצני הגדרות מהירות‬
‫הקש על התראה‪ ,‬ובצע פעולות‬
‫שונות‪.‬‬
‫נקה את כל ההתראות‪.‬‬
‫חסום התראות מיישומים‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בלחצני הגדרה מהירה‬
‫הקש על לחצני הגדרה מהירה כדי להפעיל תכונות מסוימות‪ .‬החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח‬
‫ההתראות כדי להציג לחצנים נוספים‪.‬‬
‫לשינוי הגדרות תכונה‪ ,‬הקש על הטקסט מתחת ללחצן הרצוי‪ .‬כדי להציג הגדרות מפורטות יותר‪ ,‬הקש‬
‫והחזק את הלחצן הרצוי‪.‬‬
‫לשינוי סדר הלחצנים‪ ,‬הקש על ← סדר הלחצנים‪ ,‬הקש והחזק לחצן‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו למיקום אחר‪.‬‬
‫מחפש‬
‫חפש מגוון רחב של תוכן באמצעות מילת מפתח‪ ,‬או חפש אחר מכשירים קרובים‪.‬‬
‫חיפוש תוכן או מכשירים קרובים‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח ההתראות ואז הקש על חפש בטאבלט‬
‫וסרוק לאיתור מכשירים סמוכים‪.‬‬
‫הזן מילת מפתח בשדה החיפוש‪.‬‬
‫לקבלת תוצאות ממוקדות יותר‪ ,‬הקש על סנן תחת שדה החיפוש‪ ,‬ולאחר מכן בחר פרטי מסנן‪.‬‬
‫לחיפוש אחר מכשירים קרובים‪ ,‬הקש על חיבור מהיר‪ .‬ראה חיבור מהיר למידע נוסף‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזנת טקסט‬
‫מערכי לוח מקשים‬
‫מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות‪ ,‬יצירת הערות ועוד‪.‬‬
‫הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת הקלט לאחת‬
‫מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫דלג לשורה הבאה‪.‬‬
‫הזן אותיות רישיות )באנגלית(‪.‬‬
‫לשימוש באותיות רישיות בלבד‪,‬‬
‫הקש על אפשרות זו פעמיים‪.‬‬
‫הזז את הסמן‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫הוסף סמלים‪.‬‬
‫שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫הקש על ← שפות וסוגים ← נהל שפות קלט‪ ,‬ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש‪ .‬לאחר הבחירה‬
‫בשתי שפות או יותר‪ ,‬תוכל לעבור בין שפות הקלט על‪-‬ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פונקציות מקלדת נוספות‬
‫הקש ממושכות על כדי להשתמש ביישומים השונים סמלים אחרים עשויים להופיע במקום סמל ה‪-‬‬
‫תלוי ביישום האחרון שבו נעשה שימוש‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזן טקסט באמצעות הקול‪.‬‬
‫שנה את הגדרות הקלט הקולי‪.‬‬
‫הפעל או השהה את תכונת הזנת‬
‫הטקסט באמצעות קול‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למצב כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫עבור למקלדת הרגילה‪.‬‬
‫הצג מידע על עריכת כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף פריט מהלוח‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למקלדת הצפה או המפוצלת‪ .‬ניתן להזיז את המקלדת למיקום אחר על‪-‬ידי גרירת הלשונית‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫העתקה והדבקה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את או את כדי לבחור את הטקסט הרצוי‪ ,‬או הקש על בחר הכל כדי לבחור את כל הטקסט‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על העתק או גזור‪.‬‬
‫הקש על טקסט והחזק‪.‬‬
‫הטקסט שנבחר מועתק ללוח‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש והחזק היכן שברצונך להכניס את הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫כדי להדביק טקסט שכבר העתקת‪ ,‬הקש על לוח ובחר בטקסט‪.‬‬
‫צילום מסך‬
‫צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר‪.‬‬
‫לכידת צילומי מסך‬
‫לחץ והחזק את מקש הבית ומקש ההפעלה‪/‬כיבוי בו‪-‬זמנית‪ .‬תוכל להציג את התמונות שצולמו בגלריה‪.‬‬
‫ניתן גם לצלם תמונות מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך‪ .‬אם תכונה זו אינה מופעלת‪,‬‬
‫פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תכונות מתקדמות ← החלק בעזרת כף היד ללכידה‬
‫והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים‪.‬‬
‫צילום חכם‬
‫תכונה זו מאפשרת לך לצלם את המסך הנוכחי ואת האזור הניתן לגלילה‪ .‬עוד ניתן לחתוך ולשתף באופן‬
‫מידי את תמונת המסך‪.‬‬
‫אם תכונה זו אינה מופעלת‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תכונות מתקדמות ← צילום‬
‫חכם‪ ,‬הקש על המתג כדי להפעילו ואז צלם תמונת מסך‪ .‬במסך המצולם‪ ,‬השתמש באחת מהאפשרויות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫ •תמונת גלילה‪ :‬לכוד עוד תוכן המתפרש על פני מספר מסכים‪ ,‬כמו דף אינטרנט‪ .‬המסך ייגלל באופן‬
‫אוטומטי כלפי מטה והתוכן הנוסף יילכד בתמונה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •צייר‪ :‬כתוב או צייר על צילום המסך‪.‬‬
‫ •חתוך‪ :‬חתוך חלק מצילום המסך‪.‬‬
‫ •שתף‪ :‬שתף את צילומי המסך‪.‬‬
‫פתיחת יישומים‬
‫במסך הבית או במסך היישומים‪ ,‬בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫כדי לפתוח יישום מתוך הרשימה של היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על‬
‫יישום לפתיחה‪.‬‬
‫ובחר חלון‬
‫סגירת יישום‬
‫וגרור את חלון היישום האחרון שמאלה או ימינה כדי לסגור אותו‪ .‬לסגירת כל היישומים‬
‫הקש על‬
‫הפועלים‪ ,‬הקש על סגור הכל‪.‬‬
‫חלונות מרובים‬
‫מבוא‬
‫התכונה חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו‪-‬זמנית בתצוגת המסך המפוצל‪ .‬ניתן גם להריץ‬
‫יישומים מרובים באותו זמן בתצוגת חלון קופץ‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫חלון קופץ‬
‫תצוגת מסך מפוצלת‬
‫‪33‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫תצוגת מסך מפוצלת‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק מעלה או מטה והקש על‬
‫הקש על‬
‫כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש‪.‬‬
‫על חלון של יישום שנעשה בו שימוש לאחרונה‪.‬‬
‫היישום הנבחר ייפתח בחלון העליון‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחלון הנמוך‪ ,‬החלק כלפי מעלה או מטה כדי לבחור יישום אחר להפעלה‪.‬‬
‫כדי לפתוח יישומים שאינם ברשימת היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על עוד יישומים‬
‫ובחר יישום‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש באפשרויות נוספות‬
‫הקש על הסרגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫החלף בין המיקומים של‬
‫חלונות היישומים‪.‬‬
‫סגור את היישום הנבחר‬
‫כרגע‪.‬‬
‫הפוך את החלון הנבחר‬
‫לתצוגה קופצת‪.‬‬
‫התאמת גודל החלון‬
‫לכוונון גודל החלונות‪ ,‬גרור את הסרגל בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שיתוף טקסט או תמונות בין חלונות‬
‫גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר‪ .‬בחלון הנבחר‪ ,‬הקש על פריט מסוים והחזק‪ ,‬וגרור‬
‫אותו למיקום כלשהו בחלון אחר‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫הקטנת תצוגת המסך המפוצל‬
‫לחץ על מקש הבית כדי להקטין את תצוגת המסך המפוצל‪ .‬הסמל יופיע על סרגל המצב‪ .‬היישום בחלון‬
‫התחתון ייסגר והיישום בחלון העליון יישאר פעיל בתצוגה המוקטנת של המסך המפוצל‪.‬‬
‫כדי לסגור את התצוגה המוקטנת של המסך המפוצל‪ ,‬פתח את חלונית ההתראות והקש על הסמל‬
‫בהתראת החלונות המרובים‪.‬‬
‫הגדלת חלון‬
‫הקש על חלון יישום וגרור את הסרגל בין חלונות היישומים לקצה העליון או התחתון של המסך‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫חלון קופץ‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק כלפי מעלה או מטה‪ ,‬הקש והחזק את חלון היישום ואז גרור אותו אל שחרר כאן כדי ליצור‬
‫הקש על‬
‫כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש‪.‬‬
‫תצוגה קופצת‪.‬‬
‫מסך היישום יופיע בחלון קופץ‪.‬‬
‫מזער את החלון‪.‬‬
‫סגור את היישום‪.‬‬
‫הגדל את החלון‪.‬‬
‫הזזת חלונות קופצים‬
‫כדי להזיז חלון קופץ‪ ,‬הקש על סרגל החלון וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫‪Samsung Account‬‬
‫מבוא‬
‫‪ Samsung Account‬הוא שירות חשבון משולב המאפשר לך להשתמש במגוון שירותי ‪ Samsung‬הניתנים‬
‫למכשירים ניידים‪ ,‬טלוויזיות ואתר האינטרנט של ‪ .Samsung‬לאחר רישום ‪ ,Samsung Account‬תוכל‬
‫להשתמש ביישומים המסופקים על‪-‬ידי ‪ Samsung‬ללא צורך בכניסה לחשבון‪.‬‬
‫צור ‪ Samsung Account‬עם כתובת הדוא"ל שלך‪.‬‬
‫לבדיקת רשימת השירותים שבהם ניתן להשתמש עם ‪ ,Samsung Account‬בקר בכתובת‬
‫‪ .account.samsung.com‬למידע נוסף על חשבונות ‪ ,Samsung Account‬פתח את מסך היישומים‪,‬‬
‫והקש על הגדרות ← ענן וחשבונות ← חשבונות ← ‪ ← Samsung account‬עזרה‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫רישום ‪Samsung Account‬‬
‫רישום חשבון ‪ Samsung Account‬חדש‬
‫אם אין לך ‪ ,Samsung Account‬עליך ליצור חשבון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ ← Samsung account‬צור חשבון‪.‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך לסיום יצירת החשבון‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ענן וחשבונות ← חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫רישום חשבון ‪ Samsung Account‬קיים‬
‫אם כבר יש ברשותך ‪ ,Samsung Account‬רשום אותו במכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Samsung account‬‬
‫‪3 3‬הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הכנס‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ענן וחשבונות ← חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫אם שכחת את פרטי החשבון‪ ,‬הקש על שכחת מזהה או סיסמה? תוכל למצוא את פרטי החשבון‬
‫שלך לאחר הזנת המידע הנחוץ וקוד האבטחה המוצג על המסך‪.‬‬
‫הסרת ‪Samsung Account‬‬
‫הסרת חשבון ‪ Samsung Account‬הרשום במכשיר תגרום גם להסרת נתונים כגון אנשי הקשר והאירועים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ Samsung account‬ואז הקש על החשבון שאתה מעוניין להסיר‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ← הגדרות ← הסר חשבון ← הסר חשבון ← אישור‪.‬‬
‫‪4 4‬הזן את סיסמת ‪ Samsung account‬שלך והקש על אישור‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ענן וחשבונות ← חשבונות‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫באפשרותך להעביר אנשי קשר‪ ,‬תמונות ונתונים אחרים‪ ,‬ממכשיר קודם למכשיר הקיים באמצעות‬
‫‪ Smart Switch‬או הענן של ‪.Samsung‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת במכשירים או במחשבים מסוימים‪.‬‬
‫ •יחולו מגבלות‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬בקר ב‪Samsung .www.samsung.com/smartswitch-‬‬
‫מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות‪ .‬העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות‬
‫להעבירו‪.‬‬
‫העברת נתונים דרך ‪Smart Switch‬‬
‫העבר נתונים בין מכשירים ניידים באמצעות ‪ .Smart Switch‬ניתן להוריד את היישום מ‪Galaxy Apps-‬‬
‫או מ‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫העברת נתונים ממכשיר נייד‬
‫העבר נתונים ממכשיר קודם למכשיר הקיים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬מקם את המכשירים בסמיכות זה לזה‪.‬‬
‫‪3 3‬הפעל את ‪ Smart Switch‬בשני המכשירים‪.‬‬
‫‪4 4‬בעת שימוש בתכונה זו בפעם הראשונה‪ ,‬הקש על התחל במכשיר‪.‬‬
‫‪5 5‬לאחר שתבחר כיצד לשלוח נתונים ותחבר את המכשיר הקודם למכשיר הנוכחי‪ ,‬פעל בהתאם להוראות‬
‫במכשיר הקודם‪ ,‬הורד והתקן את ‪ Smart Switch‬מ‪ Galaxy Apps-‬או מ‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫המופיעות במסך כדי להעביר נתונים מהמכשיר הקודם‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫העברת נתוני גיבוי ממחשב‬
‫גבה את הנתונים מהמכשיר הקודם שלך למחשב ויבא את הנתונים למכשירך החדש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במחשב‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫במחשב‪ ,‬היכנס לכתובת ‪ www.samsung.com/smartswitch‬כדי להוריד את ‪.Smart Switch‬‬
‫אם מכשירך הקודם אינו מתוצרת ‪ ,Samsung‬גבה את הנתונים למחשב באמצעות התוכנה‬
‫שסופקה לך על ידי יצרן המכשיר‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬דלג לשלב החמישי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬במחשב‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לגבות את הנתונים מהמכשיר‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬נתק‬
‫חבר את המכשיר הקודם למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫את המכשיר הקודם מהמחשב‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬במחשב‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים למכשירך‪.‬‬
‫חבר את מכשירך למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫העברת נתונים באמצעות הענן של ‪Samsung‬‬
‫גבה את הנתונים ממכשירך הקודם לענן של ‪ Samsung‬ושחזר את הנתונים למכשירך‪ .‬כדי להיכנס‬
‫ל‪ Samsung Cloud-‬עליך להירשם ולהתחבר ל‪ .Samsung Account-‬ראה ‪ Samsung Account‬למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על יישומים ← הגדרות ← ענן וחשבונות ← ‪ ← Samsung Cloud‬שחזר‪.‬‬
‫ובחר את המכשיר הקודם מרשימת המכשירים‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫‪4 4‬סמן את סוגי הנתונים שאתה מעוניין לשחזר והקש על שחזר עכשיו‪.‬‬
‫במכשיר הקודם‪ ,‬גבה את הנתונים ל‪.Samsung Account-‬‬
‫‪40‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ניהול מכשירים ונתונים‬
‫חיבור המכשיר למחשב לצורך העברת נתונים‬
‫העבר קבצי שמע‪ ,‬וידאו‪ ,‬תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב‪ ,‬או להפך‪.‬‬
‫אין לנתק את כבל ה‪ USB-‬מהמכשיר במהלך העברת הקבצים‪ .‬הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים‬
‫או נזק למכשיר‪.‬‬
‫ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת ‪ .USB‬יש לחבר את‬
‫המכשיר ישירות ליציאת ה‪ USB-‬של המחשב‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את לוח ההתראות‪ ,‬והקש על מתבצעת העברת קובצי מדיה ב‪ ← USB-‬העבר קבצי מדיה‪.‬‬
‫חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫אם המחשב לא יכול לזהות את המכשיר‪ ,‬הקש על העבר תמונות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על אפשר כדי להתיר למחשב גישה לנתוני המכשיר‪.‬‬
‫כשהמחשב מזהה את המכשיר‪ ,‬המכשיר יופיע ב'המחשב שלי'‪.‬‬
‫העבר קבצים בין המכשיר והמחשב‪.‬‬
‫עדכון המכשיר‬
‫ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫עדכון דרך הרשת‬
‫ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת'‬
‫(‪.)FOTA‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← עדכון תוכנה ← הורד עדכונים באופן ידני‪.‬‬
‫לאחר שתקיש על המתג הורד עדכונים באופן אוטומטי כדי להפעילו‪ ,‬הורדת עדכונים תתבצע‬
‫כאשר המכשיר מחובר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪41‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫עדכון דרך ה‪Smart Switch -‬‬
‫חבר את המכשיר למחשב‪ ,‬ועדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במחשב‪ ,‬היכנס לכתובת ‪ www.samsung.com/smartswitch‬כדי להוריד את ‪Smart Switch‬‬
‫ולהתקינו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪4 4‬אם עדכון תוכנה זמין‪ ,‬עקוב אחר ההוראות על המסך לעדכון המכשיר‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫ •בשעה שהמכשיר מבצע עדכון‪ ,‬אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫ •במהלך עדכון המכשיר‪ ,‬אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים‪ .‬חיבור של התקנים נוספים עלול‬
‫להפריע לתהליך העדכון‪ .‬לפני העדכון‪ ,‬נתק את כל שאר מכשירי המדיה מהמחשב‪.‬‬
‫גיבוי ושחזור נתונים‬
‫הקפד שהמידע האישי שלך‪ ,‬נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר‪ .‬באפשרותך לגבות את‬
‫המידע הרגיש שלך ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר‪ .‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Google‬או‬
‫ל‪ Samsung Account-‬שלך על מנת לגבות או לשחזר מידע‪ .‬ראה ‪ Samsung Account‬וחשבונות למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫שימוש בחשבון ‪Samsung‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ענן וחשבונות ← גיבוי ושחזור ← הגדרות גיבוי עבור‬
‫‪ ,Samsung Account‬הקש על המתגים ליד הפריטים שתרצה לגבות כדי להפעילם ואז הקש על גבה‬
‫כעת‪.‬‬
‫הנתונים יגובו ל‪ .Samasung Cloud-‬ראה ‪ Samsung Cloud‬למידע נוסף‪.‬‬
‫כדי להגדיר במכשיר גיבוי נתונים אוטומטי‪ ,‬הקש על המתג גיבוי אוטומטי כדי להפעילו‪.‬‬
‫לשחזור נתוני גיבוי מהענן של ‪ Samsung‬באמצעות ‪ ,Samsung Account‬הקש על שחזר‪ .‬בחר מכשיר‬
‫ואת סוגי הנתונים שאתה מעוניין לשחזר והקש על שחזר עכשיו‪ .‬הנתונים הנבחרים ישוחזרו למכשיר‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בחשבון ‪Google‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ענן וחשבונות ← גיבוי ושחזור‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג גיבוי‬
‫הנתונים שלי עבור חשבון ‪ Google‬כדי להפעילו‪ .‬הקש על חשבון גיבוי ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי‪.‬‬
‫כדי להוסיף את חשבון הגיבוי‪ ,‬הקש על הוסף חשבון‪.‬‬
‫לשחזור נתונים באמצעות חשבון ‪ ,Google‬הקש על המתג שחזור אוטומטי כדי להפעילו‪ .‬כאשר הנך‬
‫מתקין שוב יישומים‪ ,‬הגדרות גיבוי ומידע ישוחזרו‪.‬‬
‫ביצוע איפוס נתונים‬
‫מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר‪ .‬לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל‬
‫הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬ראה גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ניהול כללי ← איפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס ← מחק‬
‫הכל‪ .‬המכשיר מאותחל אוטומטית‪.‬‬
‫חיבור מהיר‬
‫מבוא‬
‫חפש במהירות והתחבר למכשירים קרובים‪ ,‬כגון אוזניות ‪ Bluetooth‬או טלוויזיות‪ ,‬באמצעות תכונת חיבור‬
‫מהיר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר אותו אתה מעוניין לחבר אינו תומך בתכונת חיבור מהיר‪ ,‬הפעל את תכונת‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬או ‪ Bluetooth‬לפני הפעלת חיבור מהיר במכשירך‪.‬‬
‫ •שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן המשותף‪.‬‬
‫התחברות למכשירים אחרים‬
‫‪11‬‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח ההתראות ואז הקש על חפש בטאבלט‬
‫וסרוק לאיתור מכשירים סמוכים‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪22‬‬
‫הקש על חיבור מהיר‪.‬‬
‫תכונות ‪ Wi-Fi‬ו‪ Bluetooth-‬יופעלו והמכשיר יחפש מכשירים קרובים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מכשיר מתוך הרשימה והתחבר אליו בעזרת ההדרכה על המסך‪.‬‬
‫הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר‪.‬‬
‫התחברות לטלוויזיה‬
‫חבר את מכשירך לטלוויזיה לצפייה בתוכן המכשיר על גבי מסך גדול יותר‪ .‬תוכל להשתמש בתכונות נוספות‬
‫בהתאם לטלוויזיה המחוברת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את לוח ההתראות‪ ,‬החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח ההתראות ואז הקש על חפש בטאבלט‬
‫הדלק את הטלוויזיה והנח את המכשיר בקרבתה‪.‬‬
‫וסרוק לאיתור מכשירים סמוכים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬בחר את הטלוויזיה‪.‬‬
‫הקש על חיבור מהיר‪.‬‬
‫רשימת התכונות שניתנות לשימוש עם הטלוויזיה מופיעה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫בחר תכונה ועקוב אחרי ההוראות על המסך לשימוש בתכונה‪.‬‬
‫תכונות זמינות עשויות להשתנות בהתאם לטלוויזיה‪.‬‬
‫ •הצג טאבלט בטלוויזיה (‪ :)Smart View‬צפה בתוכן המכשיר על מסך הטלוויזיה‪ .‬ייתכן ותצטרך‬
‫להפעיל את תכונת ‪ Screen Mirroring‬בטלוויזיה בהתאם לטלוויזיה אליה תרצה להתחבר‪ .‬אם‬
‫הטלוויזיה אינה תומכת בתכונת ‪ ,Screen Mirroring‬השתמש באביזרים תואמים כדי לאפשר את‬
‫התכונה‪ .‬אביזרים תואמים כוללים מתאם ‪ AllShare Cast‬ו‪.HomeSync-‬‬
‫ •הצג את מסך הטלוויזיה בטאבלט‪ :‬צפה בטלוויזיה על גבי מסך מכשיר נייד‪ .‬ניתן להמשיך לצפות‬
‫בטלוויזיה בטווח החיבור האפשרי‪.‬‬
‫ •רישום טלוויזיה ‪ /‬ביטול רישום של טלוויזיה‪ :‬רשום את הטלוויזיה למכשיר כדי להשתמש‬
‫בתכונות נוספות‪.‬‬
‫ •ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה‪ ,‬בהתאם לחיבור‪.‬‬
‫ •אם הטלוויזיה לא תומכת ב)‪ ,High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP‬לא‬
‫ניתן להציג בטלוויזיה תוכן המוגן ב‪.Digital Rights Management (DRM)-‬‬
‫‪44‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזרמת תוכן על הטלוויזיה הרשומה‬
‫תוכל להתחבר יותר בקלות לטלוויזיה בעת ניגון תוכן אם תרשום את מכשירך ברישום לטלוויזיה‪.‬‬
‫כשמכשירך מזהה את הטלוויזיה הרשומה בזמן צפייה בתוכן‪ ,‬הסמל‬
‫כדי להזרים תוכן ממכשירך לטלוויזיה‪.‬‬
‫יופיע על המכשיר‪ .‬הקש על הסמל‬
‫ •תכונה זו נתמכת אך ורק על‪-‬ידי יישומי הגלריה המוגדרים כברירת מחדל במכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר הטלוויזיה הרשומה מחוברת לשקע חשמל‪ ,‬תוכל להשתמש בתכונה זו גם אם הטלוויזיה‬
‫כבויה‪.‬‬
‫שיתוף תכונות‬
‫שתף תוכן באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות‪ .‬הפעולות הבאות הנן דוגמא לשיתוף תמונות‪.‬‬
‫ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שתף ובחר שיטת שיתוף כמו ‪ Bluetooth‬ודוא"ל‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש גם באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •העבר קבצים אל המכשיר‪ :‬שתף תוכן עם מכשירים סמוכים באמצעות ‪ Wi-Fi Direct‬או‬
‫‪ .Bluetooth‬יש להפעיל את הגדרות הנראות במכשירים‪.‬‬
‫ •הצג תוכן בטלוויזיה (‪ :)Smart View‬צפה בתוכן המוצג במכשירך על גבי מסך גדול באמצעות‬
‫חיבור אלחוטי‪.‬‬
‫כאשר יש לך היסטוריית תקשורת או שיתוף‪ ,‬אנשי הקשר איתם יצרת קשר יופיעו בחלונית‬
‫אפשרויות השיתוף‪ .‬כדי לשתף איתם תוכן באופן ישיר באמצעות היישום המתאים‪ ,‬בחר סמל אדם‪.‬‬
‫אם התכונה אינה מופעלת‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← תכונות מתקדמות‪,‬‬
‫ואז הקש על המתג שיתוף ישיר כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫עקוב אחרי ההוראות על המסך כדי לשתף את התמונה עם אנשים אחרים‪.‬‬
‫כאשר התמונה נשלחת למכשירי הנמענים‪ ,‬תופיע במכשירים שלהם התראה‪ .‬הקש על ההתראה כדי להציג‬
‫את התמונה או להוריד אותה‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫יישומים‬
‫התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪Galaxy Apps‬‬
‫רכוש והורד יישומים‪ .‬באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי ‪.Samsung Galaxy‬‬
‫הקש על ‪ Galaxy Apps‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על שדה החיפוש כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד יישומים‬
‫שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← עדכון אוטומטי של‬
‫יישומים‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫חנות ‪Play‬‬
‫רכוש והורד יישומים‪.‬‬
‫הקש על חנות ‪ Play‬במסך היישומים‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד יישומים‬
‫שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫← הגדרות ← עדכון אפליקציות‬
‫םימושיי‬
‫ניהול יישומים‬
‫הסרת התקנה או השבתה של יישומים‬
‫מופיע על היישומים שניתן להשבית או להסיר את‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← ערוך‪ .‬הסמל‬
‫התקנתם‪ .‬בחר ביישום כלשהו‪ ,‬והקש על השבת או אישור‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות‬
‫← יישומים‪ ,‬בחר יישום ולאחר מכן הקש על השבת או על הסר התקנה‪.‬‬
‫ •השבת‪ :‬השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר‪.‬‬
‫ •הסר התקנה‪ :‬הסר את התקנתם של יישומים שהורדו‪.‬‬
‫הפעלת יישומים‬
‫← מושבת‪ ,‬בחר יישום ולאחר מכן הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← יישומים ←‬
‫הפעל‪.‬‬
‫הגדרת הרשאות היישום‬
‫על מנת שיישומים מסוימים יפעלו כהלכה‪ ,‬הם זקוקים להרשאת גישה או שימוש במידע הנמצא במכשיר‪.‬‬
‫כשאתה פותח יישום‪ ,‬ייתכן שיופיע חלון קופץ עם בקשת גישה לתכונות או מידע מסוים הנמצא במכשיר‪ .‬כדי‬
‫לתת ליישום הרשאות גישה‪ ,‬הקש על אפשר בחלון הקופץ‪.‬‬
‫להצגת הגדרות ההרשאה של יישום‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← יישומים‪ .‬בחר ביישום‬
‫כלשהו‪ ,‬והקש על הרשאות‪ .‬ניתן לצפות ברשימת הרשאות יישום ולשנות את הרשאותיו‪.‬‬
‫להצגה או שינוי הגדרות ההרשאה של יישומים על פי קטגוריית הרשאה‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות ← יישומים ← ← הרשאות ליישומים‪ .‬בחר פריט והקש על המתגים הנמצאים ליד היישומים‬
‫כדי לתת להם הרשאות‪.‬‬
‫מניעת הרשאות גישה מיישומים עשויה לגרום לכך שתכונות בסיסיות של היישומים לא יפעלו‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫םימושיי‬
‫טלפון‬
‫מבוא‬
‫בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו‪.‬‬
‫ביצוע שיחות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן מספר טלפון‪.‬‬
‫הקש על טלפון במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לפתוח את לוח המקשים‪.‬‬
‫אם לוח המקשים לא מופיע על המסך‪ ,‬הקש על‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לבצע שיחה קולית‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי לבצע שיחת וידאו‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הוסף את המספר לרשימת אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫מציג את מספר הטלפון בתצוגה‬
‫מקדימה‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫הסתר את לוח המקשים‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫םימושיי‬
‫שימוש בחיוג מהיר‬
‫כדי לבצע שיחות במהירות‪ ,‬הגדר את מספרי החיוג המהיר‪.‬‬
‫כדי להגדיר מספר לחיוג מהיר‪ ,‬הקש על ← חיוג מהיר‪ ,‬בחר מספר חיוג מהיר ולאחר מכן הוסף מספר‬
‫טלפון‪.‬‬
‫כדי לבצע שיחה‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על מספר חיוג מהיר בלוח המקשים‪ .‬עבור מספרי החיוג המהיר ‪10‬‬
‫ומעלה‪ ,‬הקש על הספרה הראשונה של המספר ולאחר מכן הקש הקשה ממושכת על הספרה האחרונה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם הגדרת את המספר ‪ 123‬כמספר לחיוג מהיר‪ ,‬הקש על ‪ ,1‬הקש על ‪ 2‬ולאחר מכן הקש הקשה‬
‫ממושכת על ‪.3‬‬
‫ביצוע שיחות מהמסך הנעול‬
‫במסך הנעול‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר‬
‫הקש על אחרונים או על אנשי קשר‪ ,‬ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע‬
‫שיחה‪.‬‬
‫ביצוע שיחה בינלאומית‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק את ‪ ,0‬עד להופעת הסימן ‪.+‬‬
‫‪3 3‬הזן את קוד הארץ‪ ,‬קוד האזור ומספר הטלפון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הקש על‬
‫כדי לפתוח את לוח המקשים‪ ,‬אם לוח המקשים אינו מופיע על המסך‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪.‬‬
‫םימושיי‬
‫קבלת שיחות‬
‫מענה לשיחה‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫דחיית שיחה‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה‪.‬‬
‫ליצירת הודעות דחייה שונות‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על טלפון ← ← הגדרות ← הודעות‬
‫'דחייה מהירה'‪ ,‬הזן הודעה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬
‫שיחות שלא נענו‬
‫מופיע בשורת המצב‪ .‬פתח את לוח ההתראות להצגת רשימה‬
‫אם התקבלה שיחה שלא נענתה‪ ,‬הסמל‬
‫של שיחות שלא נענו‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על טלפון ← אחרונים כדי להציג את השיחות שלא‬
‫נענו‪.‬‬
‫חסימת מספרי טלפון‬
‫חסום שיחות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך היישומים הקש על טלפון ← ← הגדרות ← חסום מספרים‪.‬‬
‫כדי לבחור אנשי קשר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫כדי להזין מספר באופן ידני‪ ,‬הקש על הזן מספר טלפון‪ ,‬הזן מספר טלפון ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כאשר מספרים חסומים מנסים לחייג אליך‪ ,‬לא תקבל התראות‪ .‬השיחות יירשמו ביומן השיחות‪.‬‬
‫בנוסף תוכל לחסום שיחות נכנסות מאנשים שאינם מציגים את זיהוי המתקשר שלהם‪ .‬הקש על‬
‫המתג חסום מתקשרים לא ידועים כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫םימושיי‬
‫אפשרויות בזמן שיחה‬
‫במהלך שיחה קולית‬
‫זמינות הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •עוצמת קול‪ :‬כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫ • ‪ :‬עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫ •הוסף שיחה‪ :‬חייג למספר נוסף‪.‬‬
‫ •הגברה נוספת‪ :‬הגבר את עוצמת הקול‪.‬‬
‫ •‪ :Bluetooth‬עבור לאוזניית ‪ ,Bluetooth‬אם מחוברת למכשיר‪.‬‬
‫ •החזק‪ :‬העבר שיחה להמתנה‪ .‬הקש על האפשרות חדש שיחה לאחזור השיחה ממצב המתנה‪.‬‬
‫ •לוח המקשים ‪ /‬הסתר‪ :‬פתח או סגור את לוח המקשים‪.‬‬
‫ •השתק‪ :‬כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫במהלך שיחת וידאו‬
‫הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •עוצמת קול‪ :‬כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫ • ‪ :‬עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫ •מצלמה‪ :‬כבה את המצלמה על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לראות אותך‪.‬‬
‫ •החלף‪ :‬עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫ •השתק‪ :‬כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫ •‪ :Bluetooth‬עבור לאוזניית ‪ ,Bluetooth‬אם מחוברת למכשיר‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫םימושיי‬
‫אנשי קשר‬
‫מבוא‬
‫צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר‬
‫יצירת איש קשר חדש‬
‫‪11‬‬
‫ובחר מיקום אחסון‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הזן פרטי איש קשר‪.‬‬
‫הקש על אנשי קשר במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר מיקום אחסון‪.‬‬
‫הוסף תמונה‪.‬‬
‫הזן פרטי איש קשר‪.‬‬
‫פתח שדות מידע נוספים‪.‬‬
‫סוגי המידע שאתה יכול לשמור עשויים להשתנות בהתאם למיקום האחסון הנבחר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫םימושיי‬
‫הוספת מספר טלפון לאנשי קשר מלוח המקשים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן את המספר והקש על הוסף לאנשי קשר‪.‬‬
‫הקש על טלפון במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לפתוח את לוח המקשים‪.‬‬
‫אם לוח המקשים לא מופיע על המסך‪ ,‬הקש על‬
‫‪33‬‬
‫הקש על צור איש קשר כדי ליצור איש קשר חדש‪ ,‬או הקש על עדכן כדי להוסיף מספר לאיש קשר‬
‫קיים‪.‬‬
‫הוספת מספר טלפון לאנשי קשר מרשימת השיחות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש מספר טלפון‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על צור איש קשר כדי ליצור איש קשר חדש‪ ,‬או הקש על עדכן כדי להוסיף מספר לאיש קשר‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על טלפון ← אחרונים‪.‬‬
‫קיים‪.‬‬
‫ייבוא אנשי קשר‬
‫הוסף אנשי קשר על‪-‬ידי יבוא ממקומות אחסון אחרים במכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← הגדרות ← ייבוא‪/‬ייצוא אנשי קשר ← יבא‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר את מיקום האחסון שממנו ייובאו אנשי הקשר‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר מיקום אחסון לשמירת אנשי הקשר‪.‬‬
‫‪5 5‬סמן את קבצי ה‪ VCF-‬או אנשי הקשר שאתה מעוניין לייבא והקש על סיום‪.‬‬
‫הקש על אנשי קשר במסך היישומים‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫םימושיי‬
‫סינכרון אנשי קשר עם חשבונות אינטרנט‬
‫סנכרן את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם אנשי קשר מקוונים השמורים בחשבונות האינטרנט שלך כמו‬
‫‪.Samsung Account‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ענן וחשבונות ← חשבונות‪ ,‬בחר שם חשבון‪ ,‬בחר את החשבון‬
‫שמולו יתבצע הסינכרון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אנשי קשר (‪ )Samsung Account‬או סנכרן אנשי קשר‪.‬‬
‫חיפוש אנשי קשר‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר‪.‬‬
‫השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫ •גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה במהירות‪.‬‬
‫ •הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר‪ ,‬ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש‪.‬‬
‫לאחר בחירת איש קשר‪ ,‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף לאנשי הקשר המועדפים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫‪ :‬בצע שיחה קולית או שיחת וידאו‪.‬‬
‫שיתוף אנשי קשר‬
‫ניתן לשתף אנשי קשר עם אחרים באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← שתף‪.‬‬
‫‪3 3‬סמן אנשי קשר והקש על שתף‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר שיטת שיתוף‪.‬‬
‫הקש על אנשי קשר במסך היישומים‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫םימושיי‬
‫מיזוג אנשי קשר כפולים‬
‫כשאתה מייבא אנשי קשר ממקומות אחסון אחרים‪ ,‬או מסנכרן או מעביר אנשי קשר לחשבונות אחרים‪,‬‬
‫רשימת אנשי הקשר שלך עשויה להכיל כפילויות‪ .‬מזג את אנשי הקשר הכפולים לרישום אחד כדי לקצר‬
‫ולייעל את רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← הגדרות ← מזג אנשי קשר כפולים‪.‬‬
‫‪3 3‬סמן את אנשי הקשר והקש על מזג‪.‬‬
‫הקש על אנשי קשר במסך היישומים‪.‬‬
‫מחיקת אנשי קשר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← מחק‪.‬‬
‫‪3 3‬סמן את אנשי הקשר הרצויים והקש על מחק‪.‬‬
‫הקש על אנשי קשר במסך היישומים‪.‬‬
‫הודעות‬
‫מבוא‬
‫שלח וצפה בהודעות לפי שיחה‪.‬‬
‫שליחת הודעות‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר נמענים והקש על צור הודעה‪.‬‬
‫הקש על הודעות במסך היישומים‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫הזן הודעה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הקש על שלח כדי לשלוח את ההודעה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫ערוך נמענים‪.‬‬
‫הוסף נמענים מתוך רשימת אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫צרף קבצים‪.‬‬
‫שלח הודעה‪.‬‬
‫הזן הודעה‪.‬‬
‫הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫הצגת הודעות‬
‫הודעות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר‪.‬‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול עבור קבלה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בהודעת הרשימות‪ ,‬בחר איש קשר‪.‬‬
‫‪3 3‬צפה בשיחה שלך‪.‬‬
‫הקש על הודעות במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לענות להודעה‪ ,‬הקלד הודעה והקש על שלח‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫םימושיי‬
‫חסימת הודעות לא רצויות‬
‫חסום הודעות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← הגדרות ← חסום הודעות ← חסום מספרים‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על דואר נכנס או על אנשי קשר כדי לבחור באנשי קשר ולאחר מכן הקש על‬
‫הקש על הודעות במסך היישומים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כדי להזין מספר באופן ידני‪ ,‬הקש על הזן מספר ולאחר מכן הזן מספר טלפון‪.‬‬
‫הגדרה של התראות בנוגע להודעות‬
‫ניתן לשנות את צליל ההתראה‪ ,‬אפשרויות התצוגה ועוד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← הגדרות ← התראות ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬שנה את הגדרות ההתראות‪.‬‬
‫הקש על הודעות במסך היישומים‪.‬‬
‫ •צליל‪ ‬התראה‪ :‬שנה את צליל ההתראה‪.‬‬
‫ •רטט בעת השמעת צליל‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת קבלת הודעות‪.‬‬
‫ •תצוגה קופצת‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת הודעות בחלונות קופצים‪.‬‬
‫ •הצג תצוגה מקדימה של הודעה‪ :‬הגדר את המכשיר להציג את תוכן ההודעה במסך הנעילה וכן‬
‫בחלונות קופצים‪.‬‬
‫הגדרת תזכורת להתראות‬
‫באפשרותך להגדיר התראה במרווח זמן‪ ,‬שתיידע אותך כי יש לך התראות שלא נבדקו‪ .‬אם תכונה זו אינה‬
‫מופעלת‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← נגישות ← תזכורת להתראות‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫על המתג כדי להפעילו‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש על המתג הודעות כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫םימושיי‬
‫דפדפן‬
‫מבוא‬
‫גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר‪.‬‬
‫דפדוף בדפי אינטרנט‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שדה הכתובת‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עבור אל‪.‬‬
‫הקש על דפדפן במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי להציג את סרגלי הכלים‪ ,‬גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך‪.‬‬
‫הוסף סימניה לדף האינטרנט‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫בצע רענון לדף האינטרנט הנוכחי‪.‬‬
‫עבור בין דפים‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הצג את הסימניות‪ ,‬דפי האינטרנט‬
‫השמורים והיסטוריית הדפדפן‬
‫האחרונה‪.‬‬
‫סגור את הלשונית‪.‬‬
‫פתח לשונית חדשה‪.‬‬
‫פתח את דף הבית‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫םימושיי‬
‫שימוש במצב סודי‬
‫במצב סודי‪ ,‬באפשרותך לשמור ולנהל בנפרד לשוניות פתוחות‪ ,‬סימניות ודפים שמורים‪ .‬באפשרותך לנעול‬
‫מצב סודי באמצעות סיסמה‪.‬‬
‫הפעלת מצב סודי‬
‫הקש על ← הפעל מצב 'סודי'‪ .‬אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה‪ ,‬הגדר האם להשתמש‬
‫בסיסמה למצב סודי‪.‬‬
‫במצב סודי‪ ,‬אין באפשרותך להשתמש בחלק מהתכונות‪ ,‬למשל צילום מסך‪.‬‬
‫במצב סודי‪ ,‬ישתנו צבעי סרגלי הכלים‪.‬‬
‫שינוי הגדרות האבטחה‬
‫באפשרותך לשנות את הסיסמה או את שיטת הנעילה‪.‬‬
‫הקש על ← הגדרות ← פרטיות ← אבטחת מצב 'סודי' ← שנה סיסמה‪.‬‬
‫כיבוי מצב סודי‬
‫הקש על ← כבה מצב 'סודי'‪.‬‬
‫דוא״ל‬
‫הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני‬
‫הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא״ל בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על היכנס‪.‬‬
‫הקש על דוא״ל במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לרשום ידנית חשבון דוא"ל‪ ,‬הקש על הגדרה ידנית‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף‪ ,‬הקש על‬
‫←‬
‫← הוסף חשבון‪.‬‬
‫אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד‪ ,‬באפשרותך להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל‪ .‬הקש על‬
‫← ← הגדר כחשבון ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫←‬
‫םימושיי‬
‫שליחת דואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הוסף נמענים והזן את טקסט הודעת הדוא"ל‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שלח כדי לשלוח את הודעת הדואר‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לחבר הודעת דוא"ל‪.‬‬
‫קריאת דואר אלקטרוני‬
‫כאשר היישום דוא״ל פתוח‪ ,‬המכשיר יאחזר אוטומטית הודעות דוא"ל חדשות‪ .‬כדי לאחזר הודעות דוא"ל‬
‫באופן ידני‪ ,‬החלק מטה על גבי המסך‪.‬‬
‫הקש על הודעת דוא"ל שמופיעה על המסך כדי לקרוא אותה‪.‬‬
‫אם סנכרון דוא"ל מושבת‪ ,‬לא ניתן לאחזר הודעות דוא"ל חדשות‪ .‬כדי להפעיל את סינכרון הדוא"ל‪,‬‬
‫הקש על ← ← שם החשבון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג סנכרן חשבון כדי להפעילו‪.‬‬
‫מצלמה‬
‫מבוא‬
‫צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות‪.‬‬
‫כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים‪.‬‬
‫הפעלת מצלמה‬
‫להפעלת המצלמה‪ ,‬השתמש בשיטות הבאות‪:‬‬
‫ •הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫ •במסך הנעול‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את המצלמה מהמסך הנעול או כאשר המסך‬
‫מכובה בזמן שתכונות האבטחה מופעלות‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫םימושיי‬
‫שימוש במחוות החלקה‬
‫קבל שליטה מהירה על מסך התצוגה המקדימה באמצעות החלקת האצבע בכיוונים שונים‪ .‬תוכל לשנות את‬
‫מצב הצילום‪ ,‬לעבור בין מצלמות או להוסיף אפקטי סינון‪.‬‬
‫תצוגה מקדימה מצלמה‬
‫קדמית‬
‫אפקטי מסנן‬
‫תצוגה מקדימה מצלמה‬
‫אחורית‬
‫מצבי צילום‬
‫החלפת מצלמות‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬החלק מעלה או מטה כדי לעבור בין מצלמות‪.‬‬
‫הצגת מצבי הצילום‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬החלק את אצבעך משמאל לימין כדי לפתוח את רשימת מצבי הצילום‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫םימושיי‬
‫הצגת אפקטי סינון‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬החלק את אצבעך מימין לשמאל כדי לפתוח את רשימת אפקטי הסינון‪.‬‬
‫באפשרותך להוסיף לתמונות ולסרטונים שלך אווירה מיוחדת‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק במצבי צילום מסוימים‪.‬‬
‫צילום בסיסי‬
‫צילום תמונות וסרטונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש על‬
‫לצילום סרטון‪.‬‬
‫ •הרחק שתי אצבעות זו מזו על‪-‬גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי‪ ,‬והצמד אותן זו לזו בתנועת‬
‫צביטה להקטנתו‪.‬‬
‫ •כדי לכוונן את בהירות התמונות או הווידאו‪ ,‬הקש על המסך‪ .‬כשסרגל הכוונון יופיע‪ ,‬גרור את‬
‫או ‪.‬‬
‫בסרגל הכוונון לכיוון‬
‫ •ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫ •לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון‪ ,‬הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד‪ .‬להתמקדות במרכז‬
‫המסך‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫מצב נוכחי‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫הפוך את הפנים‬
‫לצחים ובהירים יותר‪.‬‬
‫תצוגה מקדימה של‬
‫תמונות ממוזערות‬
‫צלם תמונה‪.‬‬
‫שנה את הגדרת‬
‫המבזק‪.‬‬
‫הקלט וידאו‪.‬‬
‫עבור בין המצלמה‬
‫הקדמית למצלמה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫אפקטי מסנן‬
‫מצבי צילום‬
‫‪62‬‬
‫םימושיי‬
‫ •מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה‪.‬‬
‫ •המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש‪.‬‬
‫ •ודא שהעדשה נקייה‪ .‬אחרת‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים‬
‫רזולוציה גבוהה‪.‬‬
‫ •המצלמה הקדמית מצוידת בעדשה רחבת‪-‬זווית‪ .‬ייתכנו עיוותים קלים בתמונות בזווית רחבה‪,‬‬
‫ואין מדובר בבעיות בביצועי המכשיר‪.‬‬
‫נעילת מיקוד וחשיפה‬
‫ניתן לנעול את המיקוד או החשיפה באיזור נבחר על מנת למנוע מהמצלמה להתכוונן באופן אוטומטי על‬
‫שינויים לאובייקטים או מקורות אור‪.‬‬
‫הקש והחזק על האיזור למיקוד‪ ,‬מסגרת ‪ AE/AF‬תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשיפה יינעלו‪ .‬ההגדרות‬
‫יישארו נעולות גם לאחר צילום תמונה‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק במצבי צילום מסוימים‪.‬‬
‫התאמת מצבי צילום‬
‫במסך תצוגה מקדימה‪ ,‬החלק את אצבעך ימינה כדי לפתוח את רשימת מצבי הצילום ולבחור מצב צילום‪.‬‬
‫להצגת תיאור המצב‪ ,‬הקש על ← מידע‪.‬‬
‫לשינוי סדר המצבים‪ ,‬הקש על ← ערוך‪ ,‬הקש והחזק את סמל המצב הרצוי וגרור אותו למיקום אחר‪.‬‬
‫להוספת קיצורי דרך למצבים במסך הבית‪ ,‬הקש על ← הוסף קיצור דרך במסך הבית‪.‬‬
‫מצב אוטומטי‬
‫מצב אוטומטי מאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה‪.‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על אוט'‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫םימושיי‬
‫מצב מקצועי‬
‫צלם תמונות תוך כדי כוונון אפשרויות צילום שונות באופן ידני‪ ,‬כגון ערך חשיפה וערך ה‪.ISO-‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על מקצועי‪ .‬בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫לצילום התמונה‪.‬‬
‫על‬
‫ • ‪ :‬בחר איזון לבן מתאים‪ ,‬על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות‪ .‬באפשרותך‬
‫להגדיר את טמפרטורת הצבע‪.‬‬
‫ • ‪ :‬בחר ערך ‪ .ISO‬הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה‪ .‬ערכים נמוכים מיועדים לנושאי‬
‫צילום נייחים או המוארים באור בהיר‪ .‬ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או‬
‫המוארים באופן עמום‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬הגדרות ‪ ISO‬גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות‪.‬‬
‫ • ‪ :‬שנה ערך ערך החשיפה‪ .‬הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה‪ .‬עבור תנאי תאורה‬
‫עמומה‪ ,‬השתמש בערך חשיפה גבוה יותר‪.‬‬
‫פנורמה‬
‫צלם סדרה של תמונות אופקיות או אנכיות ולאחר מכן הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה‪.‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על פנורמה‪.‬‬
‫לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה‪ ,‬היעזר בטיפים שלהלן‪:‬‬
‫ •הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד‪.‬‬
‫ •שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה‪ .‬אם תמונת התצוגה המקדימה‬
‫נמצאת מחוץ לקווים המנחים או שאינך מזיז את המכשיר‪ ,‬המכשיר יפסיק אוטומטית לצלם‬
‫תמונות‪.‬‬
‫ •הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד‪ ,‬כגון שמיים ריקים או קיר רגיל‪.‬‬
‫צילום ברצף‬
‫צלם סדרה של תמונות של נושאי צילום נעים‪.‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על צילום ברצף‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על‬
‫כדי לצלם מספר צילומים ברצף‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫םימושיי‬
‫‪( HDR‬גוון עשיר)‬
‫צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד‪.‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על ‪( HDR‬גוון עשיר)‪.‬‬
‫עם אפקט‬
‫ללא אפקט‬
‫סלפי‬
‫צלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית‪ .‬תוכל להציג אפקטי סינון מסוימים בתצוגה מקדימה על המסך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬החלק מעלה או מטה‪ ,‬או הקש על‬
‫דיוקן עצמי‪.‬‬
‫כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬פנה לעדשת המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪4 4‬כאשר המכשיר מזהה את פניך‪ ,‬הראה את כף ידך למצלמה הקדמית‪ .‬לאחר זיהוי כף היד‪ ,‬יופיע על‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על סלפי‪.‬‬
‫המסך מונה זמן לאחור‪ .‬עם תום הזמן הקצוב‪ ,‬יצלם המכשיר תמונה‪.‬‬
‫לשימוש באפשרויות הצילום השונות במצלמה הקדמית‪ ,‬הקש על‬
‫ואז הקש על המתגים כדי להפעילם‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫← שיטות לצילום תמונות‪,‬‬
‫םימושיי‬
‫לילה‬
‫צלם תמונה בתנאי תאורה חלשה‪ ,‬מבלי להשתמש במבזק‪.‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על לילה‪.‬‬
‫פנים יפות‬
‫צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר‪.‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על פנים יפות‪.‬‬
‫ספורט‬
‫צלם תמונה של נושאי צילום הנעים במהירות‪.‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על ספורט‪.‬‬
‫קול וצילום‬
‫צלם תמונה עם צליל‪ .‬המכשיר מסמן את התמונות ב‪-‬‬
‫בגלריה‪.‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על קול וצילום‪.‬‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫הגדרות מהירות‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬השתמש בהגדרות המהירות הבאות‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש‪.‬‬
‫ • ‪ :‬בחר שיטת מדידה‪ .‬אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור‪ .‬שקלול לטובת‬
‫נקודה משתמש‬
‫המרכז משתמש באור באיזור יחס של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום‪.‬‬
‫רשת מחשבת‬
‫באור באיזור מרכז ממוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום‪ .‬האפשרות‬
‫ממוצע של הסצינה בכללותה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הפעל או השבת את המבזק‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדר את המכשיר להקליט צליל לפני ואחרי צילום תמונה‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫םימושיי‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש‪.‬‬
‫מצלמה אחורית‬
‫ •גודל תמונה‪ :‬בחר רזולוציה עבור תמונות‪ .‬שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות‬
‫איכותיות יותר‪ ,‬אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר‪.‬‬
‫ •גודל סרטון‪ :‬בחר רזולוציה עבור סרטונים‪ .‬שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו‬
‫איכותיים יותר‪ ,‬אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר‪.‬‬
‫מצלמה קדמית‬
‫ •גודל תמונה‪ :‬בחר רזולוציה עבור תמונות‪ .‬שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות‬
‫איכותיות יותר‪ ,‬אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר‪.‬‬
‫ •גודל סרטון‪ :‬בחר רזולוציה עבור סרטונים‪ .‬שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו‬
‫איכותיים יותר‪ ,‬אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר‪.‬‬
‫ •שמור תמונות כפי שנראו בתצוגה מקדימה‪ :‬הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצנה‬
‫המקורית‪ ,‬בעת צילום תמונות עם המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫ •שיטות לצילום תמונות‪ :‬בחר את שיטות הצילום שבהן ייעשה שימוש‪.‬‬
‫משותף‬
‫ •טיימר‪ :‬בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •תצוגת מסך מלא (‪ :)16:9‬הגדר את ההתקן להציג בתצוגה מקדימה תמונות או סרטונים תוך שימוש‬
‫ביחס המסך המלא‪.‬‬
‫ •קווי רשת‪ :‬הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום‪.‬‬
‫ •תגיות מיקום‪ :‬הוסף לתמונה תגית מיקום ‪.GPS‬‬
‫ •עוצמת אות ה‪ GPS-‬עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים‪ ,‬למשל בין בניינים‬
‫או באזורים נמוכים‪ ,‬או בתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫ •המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט‪ .‬למניעת מצב זה‪ ,‬השבת את‬
‫ההגדרה של תגיות מיקום‪.‬‬
‫ •סקור תמונות‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת התמונות לאחר צילומן‪.‬‬
‫ •מיקום אחסון‪ :‬בחר מיקום זיכרון לאחסון‪.‬‬
‫ •לחצן מצלמה צף‪ :‬הוסף למסך התצוגה המקדימה את לחצן הצמצם הניתן להתאמה אישית‪.‬‬
‫ •היישום 'מקשי עוצמת הקול'‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במקש עוצמת הקול לשליטה בלחצן הצילום‪.‬‬
‫ •איפוס הגדרות‪ :‬אפס את הגדרות המצלמה‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫םימושיי‬
‫גלריה‬
‫מבוא‬
‫הצג תמונות וסרטוני וידאו השמורים במכשירך‪ .‬בנוסף תוכל לסדר את התמונות והסרטונים לפי אלבום או‬
‫ליצור סיפורים ולשתף אותם‪.‬‬
‫הצגת תמונות וסרטוני וידאו‬
‫הצגת תמונות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ← תמונות‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫עבור למסך הקודם‪.‬‬
‫הוסף את התמונה למועדפים‪.‬‬
‫שתף את התמונה עם אנשים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ערוך שינויים בתמונה‪.‬‬
‫מחק את התמונה‪.‬‬
‫תמונות ממוזערות לתצוגה‬
‫מקדימה של וידאו ותמונות‬
‫‪68‬‬
‫םימושיי‬
‫כדי להסתיר או להציג את התפריטים‪ ,‬הקש על המסך‪.‬‬
‫באפשרותך ליצור הנפשת ‪ GIF‬או קולאז' ממספר תמונות‪ .‬הקש על ← צור הנפשה או קולאז'‬
‫ואז בחר תמונות‪ .‬ניתן לבחור עד שש תמונות עבור הקולאז'‪.‬‬
‫הצגת סרטונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר סרטון להפעלה‪ .‬קבצי וידאו מוצגים עם הסמל‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ← תמונות‪.‬‬
‫בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה‪.‬‬
‫הצג את סרטוני הוידאו‬
‫שלך‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫דלג לסרטון הבא‪.‬‬
‫הקש והחזק כדי להריץ‬
‫קדימה‪.‬‬
‫דלג לסרטון הקודם‪.‬‬
‫הקש והחזק כדי‬
‫להריץ אחורה‪.‬‬
‫השהה וחדש את‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫חזור אחורה או עבור‬
‫מהר קדימה על‪-‬ידי‬
‫גרירת המחוון‪.‬‬
‫שנה את יחס המסך‪.‬‬
‫נעל את מסך הניגון‪.‬‬
‫עבור לחלון נגן וידאו‪.‬‬
‫צור הנפשת ‪.GIF‬‬
‫גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוונן בהירות‪ ,‬או גרור את אצבעך מעלה‬
‫או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוונן עוצמת קול‪.‬‬
‫החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחורה או קדימה‪.‬‬
‫הצגת אלבומים‬
‫באפשרותך למיין את התמונות וסרטוני הוידאו השמורים במכשירך לפי תיקייה או אלבום‪ .‬גם ההנפשות‬
‫והקולאז'ים שיצרת ימוינו לתיקיות ברשימת האלבומים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ← אלבומים ובחר אלבום‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫םימושיי‬
‫הצגת סיפורים‬
‫כשאתה מצלם או שומר תמונות וסרטוני וידאו‪ ,‬המכשיר יקרא את תגיות התאריך והמיקום‪ ,‬ימיין את‬
‫התמונות והסרטונים ואז ייצור מהם סיפורים‪ .‬כדי ליצור סיפורים באופן אוטומטי‪ ,‬עליך לצלם או לשמור‬
‫מספר תמונות וסרטונים‪.‬‬
‫יצירת סיפורים‬
‫צור סיפורים בנושאים שונים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← צור סיפור‪.‬‬
‫‪3 3‬סמן את התמונות והסרטונים שייכללו בסיפור והקש על סיום‪.‬‬
‫‪4 4‬הזן כותרת לסיפור והקש על צור‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ← סיפורים‪.‬‬
‫להוספת תמונות או סרטוני וידאו‪ ,‬בחר סיפור והקש על הוסף‪.‬‬
‫להסרת תמונות או סרטוני וידאו מהסיפור‪ ,‬בחר סיפור‪ ,‬הקש על ← עריכה‪ ,‬סמן את התמונות והסרטונים‬
‫שאתה מעוניין להסיר והקש על ← הסר מהסיפור‪.‬‬
‫מחיקת סיפורים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק את הסיפור ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ← סיפורים‪.‬‬
‫סנכרון תמונות וסרטוני וידאו עם הענן של ‪Samsung‬‬
‫ניתן לסנכרן תמונות וסרטוני וידאו השמורים בגלריה עם הענן של ‪ Samsung‬ולגשת אליהם ממכשירים‬
‫אחרים‪ .‬כדי להיכנס ל‪ Samsung Cloud-‬עליך להירשם ולהתחבר ל‪ .Samsung Account-‬ראה‬
‫‪ Samsung Account‬למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ← ← הגדרות והקש על המתג ‪ Samsung Cloud‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫תמונות וסרטוני וידאו שצולמו במכשיר יישמרו באופן אוטומטי אל הענן של ‪.Samsung‬‬
‫‪70‬‬
‫םימושיי‬
‫מחיקת תמונות או סרטוני וידאו‬
‫מחיקת תמונה או וידאו‬
‫בחר תמונה או וידאו‪ ,‬והקש על מחק בתחתית המסך‪.‬‬
‫מחיקת תמונות וסרטונים מרובים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן את התיבות של התמונות או סרטוני הוידאו למחיקה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על מחק‪.‬‬
‫במסך הגלריה הראשי‪ ,‬הקש והחזק את התמונה או הסרטון שאתה מעוניין למחוק‪.‬‬
‫שיתוף תמונות או סרטוני וידאו‬
‫בחר תמונה או וידאו‪ ,‬הקש על שתף בתחתית המסך ולאחר מכן בחר בשיטת שיתוף‪.‬‬
‫לוח שנה‬
‫מבוא‬
‫נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או משימות קרובות ביומן שלך‪.‬‬
‫יצירת אירועים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫הזן את פרטי האירוע‪.‬‬
‫הזן כותרת‪.‬‬
‫הגדר תאריך התחלה וסיום עבור‬
‫האירוע‪.‬‬
‫בחר לוח שנה לשימוש או‬
‫לסינכרון‪.‬‬
‫קבע התראה‪.‬‬
‫הזן את מיקום האירוע‪.‬‬
‫צרף מפה שמציגה את מיקום‬
‫האירוע‪.‬‬
‫הוסף הערה‪.‬‬
‫הוסף פרטים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את האירוע‪.‬‬
‫יצירת משימות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הצג ← משימות‪.‬‬
‫והזן פרטי משימה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫‪4 4‬הקש על שמור כדי לשמור את המשימה‪.‬‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫סנכרן אירועים ומשימות בין החשבונות שלך‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ענן וחשבונות ← חשבונות‪ ,‬בחר שירות חשבון‪ ,‬בחר את החשבון‬
‫לסנכרון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על לוח שנה (‪ )Samsung Account‬או על סנכרן לוח שנה‪.‬‬
‫להוספת חשבונות לסינכרון‪ ,‬פתח את מסך היישומים והקש על לוח שנה ← ← נהל לוחות שנה ←‬
‫הוסף חשבון‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר חשבון לסנכרון‪ ,‬והיכנס אליו‪ .‬כאשר החשבון מתווסף‪ ,‬הוא יופיע ברשימה‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫םימושיי‬
‫הקבצים שלי‬
‫קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוכסנים במכשיר או במיקומים אחרים‪ ,‬כגון שירותי אחסון ענן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הקבצים שלי‪.‬‬
‫הצג קבצים המאוחסנים בכל אחסון‪ .‬ניתן גם להציג קבצים במכשיר או כרטיס זיכרון לפי קטיגוריה‪.‬‬
‫כדי לפנות שטח אחסון במכשיר‪ ,‬הקש על ← נהל את השימוש באחסון ← נקה עכשיו‪.‬‬
‫כדי לחפש קבצים או תיקיות‪ ,‬הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן מילת מפתח‪.‬‬
‫תזכיר‬
‫צור תזכורות וסדר אותן לפי קטגוריה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על תזכיר‪.‬‬
‫יצירת תזכירים‬
‫הקש על‬
‫ברשימת התזכירים‪ ,‬והזן תזכיר‪ .‬בעת חיבור תזכיר‪ ,‬השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •קטגוריה‪ :‬צור או הגדר קטגוריה‪.‬‬
‫ •מטלות‪ :‬הוסף תיבות סימון בתחילת כל שורה ליצירת רשימת משימות‪.‬‬
‫ •תמונה‪ :‬הוסף תמונות‪.‬‬
‫ •ציור‪ :‬כתוב או צייר מזכרים להוספה‪ .‬ניתן לבחור עובי וצבע של עט‪.‬‬
‫ •קול‪ :‬צור הקלטת קול להוספה‪.‬‬
‫כדי לשמור את התזכיר‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬
‫כדי לערוך תזכיר‪ ,‬הקש על תזכיר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על תוכן התזכיר‪.‬‬
‫חיפוש תזכירים‬
‫הקש על חיפוש ברשימת התזכורות והזן מילת מפתח לחיפוש תזכורות הכוללות את מילת המפתח‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫םימושיי‬
‫שעון‬
‫מבוא‬
‫הגדר התראות‪ ,‬בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם‪ ,‬תזמן אירוע‪ ,‬או הגדר משך זמן ספציפי‪.‬‬
‫התראה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← התראה‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫ברשימת ההתרעות‪ ,‬הגדר שעת התראה‪ ,‬בחר את הימים לחזרה על ההתרעה‪ ,‬הגדר‬
‫הקש על‬
‫אפשרויות התרעה נוספות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬
‫לפתיחת לוח מקשים להזנת זמן ההתראה‪ ,‬הקש על שדה הזנת השעה‪.‬‬
‫להפעלה או השבתה של התרעות‪ ,‬הקש על המתג שלצד ההתרעה הרצויה ברשימת ההתרעות‪.‬‬
‫הפסקת התראות‬
‫הקש על בטל כדי לעצור התראה‪ .‬אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק'‪ ,‬הקש על נודניק כדי‬
‫שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר‪.‬‬
‫מחיקת התראות‬
‫לחץ והחזק את ההתרעה הרצויה‪ ,‬סמן את ההתרעות שאתה מעוניין למחוק והקש על מחק‪.‬‬
‫שעון עולמי‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← שעון עולמי‪.‬‬
‫יצירת שעונים‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬הזן שם עיר או בחר עיר מכדור הארץ ולאחר מכן הקש על הוספה‪.‬‬
‫מחיקת שעונים‬
‫הקש והחזק שעון‪ ,‬סמן את השעונים שאתה מעוניין למחוק ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫םימושיי‬
‫עצר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התחל כדי לתזמן אירוע‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← עצר‪.‬‬
‫כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע‪ ,‬הקש על הקפה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על עצור כדי לעצור את השעון‪.‬‬
‫כדי להתחיל את התזמון מחדש‪ ,‬הקש על המשך‪.‬‬
‫כדי לנקות זמני הקפה‪ ,‬הקש על איפוס‪.‬‬
‫טיימר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על התחל‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← טיימר‪.‬‬
‫לפתיחת לוח מקשים להזנת המשך‪ ,‬הקש על שדה הזנת המשך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על בטל כשהטיימר מסתיים‪.‬‬
‫מחשבון‬
‫ערוך חישובים פשוטים או מסובכים‪.‬‬
‫הקש על מחשבון במסך היישומים‪.‬‬
‫לניקוי ההיסטוריה‪ ,‬הקש על נקה היסטוריה‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫םימושיי‬
‫מצב ילדים‬
‫ספק לילדים סביבה מהנה ובטוחה על‪-‬ידי הגבלת הגישה שלהם ליישומים ותכנים מסוימים‪.‬‬
‫להפעלת מצב ילדים‪ ,‬הקש על מצב ילדים במסך הבית או במסך היישומים‪.‬‬
‫כאשר תפעיל אפליקציה זו בפעם הראשונה‪ ,‬הגדר קוד ‪ .PIN‬לאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫גלריה לילדים‪.‬‬
‫מצלמת ילדים‪.‬‬
‫חנות לילדים‬
‫מוזיקה לילדים‬
‫שיחת ילדים‬
‫בית לילדים‬
‫וידאו לילדים‬
‫קול הקסם לילדים‬
‫ציור לילדים‪.‬‬
‫היכנס לבקרת הורים‪.‬‬
‫יציאה ממצב ילדים‪.‬‬
‫יישומי ‪Google‬‬
‫‪ Google‬מציעה יישומים לבידור‪ ,‬לרשתות חברתיות ולעסקים‪ .‬כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש צורך‬
‫לפתוח חשבון ‪ .Google‬ראה חשבונות למידע נוסף‪.‬‬
‫להצגת פרטי יישום נוספים‪ ,‬היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק‬
‫השירות‪.‬‬
‫‪Chrome‬‬
‫חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫‪Gmail‬‬
‫שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות ‪.Google Mail‬‬
‫‪76‬‬
‫םימושיי‬
‫מפות‬
‫אתר את מיקומך במפה‪ ,‬חפש במפת העולם‪ ,‬והצג מידע מיקום עבור מקומות מגוונים בסביבתך‪.‬‬
‫מוזיקה ‪Play‬‬
‫האזן למוסיקה במכשירך‪ ,‬גלה עוד ושתף‪ .‬ניתן להעלות לענן אוספי מוזיקה המאוחסנים במכשיר ולגשת‬
‫אליהם מאוחר יותר‪.‬‬
‫סרטים ‪Play‬‬
‫רכוש או שכור סרטוני וידאו‪ ,‬כגון סרטים או תוכניות טלוויזיה‪ ,‬מ‪.Play Store-‬‬
‫‪Drive‬‬
‫שמור את התוכן שלך בענן‪ ,‬גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‏‪YouTube‬‬
‫הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫תמונות‬
‫חפש‪ ,‬נהל וערוך במקום אחד את כל התמונות וסרטוני הווידאו שלך ממקורות שונים‪.‬‬
‫‪Hangouts‬‬
‫שלח הודעות‪ ,‬תמונות וסמלי הבעה לחברים והפעל שיחות וידאו איתם‪.‬‬
‫‪Google‬‬
‫חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫הגדרות‬
‫מבוא‬
‫התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך‪ .‬באפשרותך להתאים אישית את המכשיר על‪-‬ידי‬
‫הגדרה של מגוון אפשרויות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות‪.‬‬
‫לחיפוש הגדרות על‪-‬ידי הזנת מילות מפתח‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫חיבורים‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים‪.‬‬
‫כבה את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת‪.‬‬
‫התחברות לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר רשת מרשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫תורדגה‬
‫‪33‬‬
‫הקש על התחבר‪.‬‬
‫ •לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת ‪ ,Wi-Fi‬המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם‬
‫שהיא זמינה‪ ,‬בלי לדרוש סיסמה‪ .‬כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת‪ ,‬בחר‬
‫אותה מרשימת הרשתות והקש על שכח‪.‬‬
‫ •אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת ‪ ,Wi-Fi‬הפעל מחדש את תכונת ‪ Wi-Fi‬של המכשיר‬
‫שלך או את הנתב האלחוטי‪.‬‬
‫‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת ‪ ,Wi-Fi‬ללא צורך בנקודת גישה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬שלו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪.‬‬
‫המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשה ההתחברות ל‪.Wi-Fi Direct-‬‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון אנשי קשר קבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירים אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן דוגמה‬
‫למשלוח תמונה למכשיר אחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שתף ← ‪ Wi-Fi Direct‬ובחר מכשיר להעביר אליו את התמונה‪.‬‬
‫‪4 4‬קבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫אם המכשיר כבר מחובר‪ ,‬התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫תורדגה‬
‫סיום החיבור של המכשיר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Wi-Fi‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על שם המכשיר כדי לנתק את המכשירים‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫השתמש ב‪ Bluetooth-‬להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי ‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים‬
‫באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫ •תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה‪ .‬אם קיימים‬
‫מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק התפעול יתקצר‪.‬‬
‫ •מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪ ,Bluetooth SIG‬עשויים‬
‫שלא להיות תואמים למכשיר‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים של‬
‫קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ ,Bluetooth‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות‬
‫הנראות שלו‪ .‬פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר‪.‬‬
‫מכשירך גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות ‪ Bluetooth‬פתוח‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫תורדגה‬
‫‪33‬‬
‫לאישור‪ ,‬קבל את הבקשה לחיבור ‪ Bluetooth‬במכשירך‪.‬‬
‫המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל‪.Bluetooth-‬‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות ‪ .Bluetooth‬באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון אנשי קשר‬
‫וקבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שתף ← ‪ Bluetooth‬ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר‪ ,‬הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה שנוצרה‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות‬
‫הנראות שלו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫קבל את הבקשה להתחברות ‪ Bluetooth‬במכשיר השני‪.‬‬
‫ביטול התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Bluetooth‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על בטל התאמה‪.‬‬
‫כדי לבטל התאמה‪ ,‬הקש על‬
‫בסמוך לשם המכשיר‪.‬‬
‫נראות הטאבלט‬
‫אפשר למכשירים אחרים למצוא את מכשירך כדי לשתף איתך תוכן‪ .‬כשתכונה זו מופעלת‪ ,‬מכשירך יהיה‬
‫גלוי למכשירים אחרים המחפשים מכשירים זמינים באמצעות האפשרות 'שלח קבצים למכשיר'‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ולאחר מכן הקש על המתג נראות הטאבלט כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫תורדגה‬
‫שימוש בנתונים‬
‫עקוב אחר כמות השימוש בנתונים‪ ,‬והתאם אישית את הגדרות המגבלה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← שימוש בנתונים‪.‬‬
‫ •חוסך הנתונים‪ :‬מנע את השימוש של יישומים הפועלים ברקע בחיבור נתונים ניידים‪.‬‬
‫ •נתונים ניידים‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית‪.‬‬
‫ •שימוש ב'נתונים ניידים'‪ :‬עקוב אחרי השימוש בנתונים סלולריים‪.‬‬
‫ •סבב חיובים‪ :‬הגדר מגבלה על השימוש בנתונים סלולריים‪.‬‬
‫ •שימוש בנתוני ‪ :Wi-Fi‬עקוב אחרי השימוש בנתוני ‪.Wi-Fi‬‬
‫ •הגבל רשתות‪ :‬בחר רשתות ‪ Wi-Fi‬כדי למנוע מיישומים הפועלים ברקע להשתמש בהן‪.‬‬
‫לשינוי תאריך האיפוס החודשי של תקופת המעקב‪ ,‬הקש על סבב חיובים ← התחל מחזור חיוב ב‪.-‬‬
‫הגבלת השימוש בנתונים‬
‫הגדר את המכשיר לכיבוי אוטומטי של חיבור הנתונים לנייד כשכמות הנתונים שבה השתמשת הגיע‬
‫למגבלה מסוימת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← שימוש בנתונים ← סבב חיובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫מגבלת נתונים כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על אזהרת נתונים‪ ,‬הזן רמת התראה לשימוש בנתונים ולאחר מכן הקש על הגדר‪.‬‬
‫הקש על מגבלת נתונים‪ ,‬הזן את המגבלה ולאחר מכן הקש על הגדר‪.‬‬
‫המכשיר ישלח לך התראה כשיגיע לרמת ההתראה‪.‬‬
‫מצב טיסה‬
‫תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר‪ .‬תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי‬
‫רשת‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ולאחר מכן הקש על המתג מצב טיסה כדי להפעילו‪.‬‬
‫וודאו שהמכשיר כבוי במהלך ההמראה והנחיתה‪ .‬לאחר ההמראה‪ ,‬ניתן להשתמש במכשיר כאשר‬
‫הוא במצב טיסה במידה והדבר מאושר על‪-‬ידי צוות המטוס‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫תורדגה‬
‫נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים‬
‫השתמש במכשיר בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מכשירים‬
‫אחרים כשחיבור רשת אינו זמין‪ .‬ניתן להתחבר דרך ‪Wi-Fi‬‏‪ USB ,‬או ‪.Bluetooth‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים‪.‬‬
‫ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫ •נתב אלחוטי נייד‪ :‬השתמש נתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם‬
‫מחשבים או מכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •שימוש כמודם ‪ :Bluetooth‬השתמש ב‪ Bluetooth-‬לשיתוף חיבור המידע הנייד של המכשיר עם‬
‫מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫ •חיבור באמצעות מכשיר ‪ :USB‬השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות ‪ USB‬כדי לשתף את חיבור‬
‫הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב באמצעות ‪ .USB‬כאשר המכשיר מחובר למחשב‪ ,‬הוא‬
‫משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב‪.‬‬
‫שימוש בנתב אלחוטי נייד‬
‫השתמש במכשירך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מכשירים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים ← נתב אלחוטי‬
‫נייד‪.‬‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫הסמל‬
‫ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫מופיע בשורת המצב‪ .‬מכשירים אחרים יכולים למצוא את המכשיר שלך ברשימת רשתות‬
‫כדי להגדיר סיסמה עבור נקודה חמה ניידת‪ ,‬הקש על ← הגדר תצורת 'נתב אלחוטי נייד' ובחר‬
‫את רמת האבטחה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הזן סיסמה והקש על שמור‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬במכשיר המחובר‪ ,‬השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט‪.‬‬
‫במסך של המכשיר האחר‪ ,‬חפש ובחר את המכשיר שלך מתוך רשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫‪83‬‬
‫תורדגה‬
‫רשתות תקשורת סלולרית‬
‫קבע הגדרות רשת סלולרית‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← רשתות תקשורת סלולרית‪.‬‬
‫ •נדידת נתונים‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה‪.‬‬
‫ •מצב רשת‪ :‬בחר סוג רשת‪.‬‬
‫ •שמות נקודות גישה‪ :‬הגדר שמות של נקודות גישה (‪.)APN‬‬
‫ •מפעילי רשת‪ :‬חפש רשתות זמינות ורשום רשת באופן ידני‪.‬‬
‫מיקום‬
‫שנה את הגדרות ההרשאות של פרטי המיקום‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← מיקום‪.‬‬
‫ •שיטת איתור‪ :‬בחר את הרשת שבה יעשה שימוש לאיתור מכשירך‪.‬‬
‫ •שיפור דיוק‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש ב‪ Wi-Fi-‬או ב‪ Bluetooth-‬לשיפור רמת הדיוק של פרטי‬
‫המיקום גם אם תכונות אלה מושבתות‪.‬‬
‫ •בקשות מיקום אחרונות‪ :‬הצג את היישומים המבקשים את פרטי המיקום הנוכחי שלך ואת מידת‬
‫השימוש שלהם בסוללה‪.‬‬
‫ •שירותי מיקום‪ :‬הצג את שירותי המיקום שבהם המכשיר משתמש‪.‬‬
‫הגדרות חיבור נוספות‬
‫התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות אחרות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← הגדרות חיבור נוספות‪.‬‬
‫ •סריקה לאיתור מכשירים סמוכים‪ :‬הגדר את המכשיר לסרוק ולהתחבר למכשירים קרובים‪.‬‬
‫ •הדפסה‪ :‬קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬תוכל לחפש מדפסות‬
‫זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים‪ .‬ראה הדפסה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •האצת הורדה‪ :‬הגדר את המכשיר להורדת קבצים הגדולים מ‪ 30-‬מגה‪-‬בייט‪ ,‬במהירות רבה יותר דרך‬
‫רשתות ‪ Wi-Fi‬ורשתות סלולריות בו‪-‬זמנית‪ .‬ראה האצת הורדה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •הגדרות ‪ :VPN‬הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (‪ )VPN‬והתחבר אליהן‪.‬‬
‫ •אתרנט‪ :‬אפשרות חיבור ‪ Ethernet‬זמינה כאשר מתאם ‪ Ethernet‬מחובר למכשיר‪ .‬השתמש‬
‫באפשרות זו כדי להפעיל את תכונת ‪ Ethernet‬וקבע תצורה של הגדרות הרשת‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫תורדגה‬
‫הדפסה‬
‫קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬ניתן לחבר את המכשיר למדפסת‬
‫באמצעות ‪ Wi-Fi‬או ‪ Wi-Fi Direct‬ולהדפיס תמונות ומסמכים‪.‬‬
‫ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חפש תוסף למדפסת ב‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫‪3 3‬בחר יישום ‪ Plug-In‬של מדפסת‪ ,‬והתקן אותו‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר את ה‪ Plug-In-‬של המדפסת והקש עליו פעמיים כדי להפעילו‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← הגדרות חיבור נוספות ← הדפסה ← הורד תוסף‪.‬‬
‫המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת ‪ Wi-Fi‬שאליה מחובר המכשיר‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫בחר מדפסת להוספה‪.‬‬
‫להוספה ידנית של מדפסות‪ ,‬הקש על ← הוסף מדפסת ← ‪.ADD PRINTER‬‬
‫הדפסת תוכן‬
‫בעת הצגת תוכן‪ ,‬כגון תמונות או מסמכים‪ ,‬היכנס לרשימת האפשרויות‪ ,‬הקש על הדפסה ←‬
‫המדפסות ואז בחר מדפסת‪.‬‬
‫שיטות ההדפסה עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫← כל‬
‫תורדגה‬
‫האצת הורדה‬
‫הגדר את המכשיר להורדת קבצים הגדולים מ‪ 30-‬מגה‪-‬בייט‪ ,‬במהירות רבה יותר דרך רשתות ‪Wi-Fi‬‬
‫ורשתות סלולריות בו‪-‬זמנית‪ .‬אות ‪ Wi-Fi‬חזק יותר יספק מהירות הורדה גבוהה יותר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← הגדרות חיבור נוספות ← האצת הורדה‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים‪.‬‬
‫ •ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת הורדת קבצים דרך הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫ •כאשר אתה מוריד קבצים גדולים‪ ,‬המכשיר עשוי להתחמם‪ .‬אם המכשיר עולה על טמפרטורה‬
‫מוגדרת‪ ,‬התכונה תכבה‪.‬‬
‫ •אם אותות הרשת אינם יציבים‪ ,‬הדבר עלול להשפיע על המהירות ועל הביצועים של תכונה זו‪.‬‬
‫ •אם קיים פער ניכר במהירות העברת הנתונים בין רשת ה‪ Wi-Fi-‬לרשת הסלולרית‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמכשיר יעשה שימוש רק בחיבור המהיר ביותר‪.‬‬
‫ •תכונה זו תומכת ב‪Hypertext Transmission Protocol-‬‏ (‪ HTTP‬‏) ‪1.1‬‬
‫ו‪Hypertext Transmission Protocol Secure-‬‏ (‪ .)HTTPS‬לא ניתן להשתמש בתכונה זו עם‬
‫פרוטוקולים אחרים‪ ,‬כגון ‪.FTP‬‬
‫‪86‬‬
‫תורדגה‬
‫צלילים ורטט‬
‫שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על צלילים ורטט‪.‬‬
‫ •מצב צליל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט‪.‬‬
‫ •הפעל רטט בעת צלצול‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫ •פקד ברירת מחדל למקש עוצמת קול‪ :‬הגדר את הבקרה של מקש עוצמת הקול‪.‬‬
‫ •עוצמת צלצול‪ :‬כוונן את רמת עוצמת הקול עבור רינגטונים של שיחות‪ ,‬מוסיקה וסרטוני וידאו‪ ,‬צלילי‬
‫מערכת והתראות‪.‬‬
‫ •צלצול‪ :‬שנה את צלצול השיחות‪.‬‬
‫ •תבנית רטט‪ :‬בחר תבנית רטט‪.‬‬
‫ •צלילי התראות‪ :‬בחר צליל ברירת מחדל להתראות‪ .‬ניתן גם לשנות את הגדרות ההתראה עבור כל‬
‫יישום‪.‬‬
‫ •נא לא להפריע‪ :‬הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות‪ ,‬צלילי התראה ומדיה‪ ,‬למעט יוצאי דופן‬
‫מורשים‪.‬‬
‫ •צלילי מגע‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע‪.‬‬
‫ •צלילי נעילת מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע‪.‬‬
‫ •צליל טעינה‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת חיבור למטען‪.‬‬
‫ •צלילי לוח מקשי החיוג‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים‪.‬‬
‫ •צליל מקלדת‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •איכות צליל ואפקטים‪ :‬קבע הגדרות צליל נוספות‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫תורדגה‬
‫התראות‬
‫שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על התראות‪.‬‬
‫להתאמת הגדרות ההתראה‪ ,‬הקש על מתקדם ובחר יישום‪.‬‬
‫ •אפשר התראות‪ :‬אפשר קבלת התראות מהיישום הנבחר‪.‬‬
‫ •הצגה חרישית‪ :‬הגדר את המכשיר להשתקת צלילי התראה והסתרת תצוגות מקדימות של התראות‪.‬‬
‫ •במסך הנעילה‪ :‬הצג או הסתר את ההתראות מהיישום הנבחר כשהמכשיר נעול‪.‬‬
‫ •הגדר בעדיפות גבוהה‪ :‬הצג התראות בראש בלוח ההתראות וכלול אותן ברשימת ההתראות‬
‫המותרות כשהתכונה נא לא להפריע מופעלת‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את הגדרות התצוגה ומסך הבית‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה‪.‬‬
‫ •בהירות‪ :‬כוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •בהירות אוטומטית‪ :‬כוונן את בהירות התצוגה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •הגדלת מסך וגופן‪ :‬שנה את הגדרת המיקוד או גודל וסגנון הגופן של המסך‪.‬‬
‫ •מסך הבית‪ :‬התאם אישית את מסך הבית על‪-‬ידי הוספה‪ ,‬מחיקה או סידור מחדש של לוחות מסך‬
‫הבית ועוד‪ .‬ראה אפשרויות מסך הבית למידע נוסף‪.‬‬
‫ •מסגרות סמלים‪ :‬הגדר האם להציג רקעים מוצללים כך שסמלים יבלטו יותר‪.‬‬
‫ •שורת המצב‪ :‬התאם את ההגדרות עבור הצגת התראות או מדדים בסרגל המצב‪.‬‬
‫ •כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫ •שומר מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך כאשר המכשיר בטעינה‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫תורדגה‬
‫טפט‬
‫שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על טפט‪.‬‬
‫תכונות מתקדמות‬
‫אפשרויות‬
‫הפעל תכונות מתקדמות ושנה את הגדרות הקשורות אליהן‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תכונות מתקדמות‪.‬‬
‫טלטול או חבטה חזקים של המכשיר עלולים לגרום בשוגג לפעולות בתכונות מסוימות‪.‬‬
‫ •אביזרים‪ :‬שנה את הגדרות האביזר‪.‬‬
‫ •שהות חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל‬
‫על התצוגה‪.‬‬
‫ •חלונות מרובים‪ :‬בחר את שיטת ההפעלה של חלונות מרובים‪.‬‬
‫ •צילום חכם‪ :‬הגדר את המכשיר ללכוד תוכן שממשיך על פני מספר מסכים‪ ,‬וחתוך ושתף את צילום‬
‫המסך מיד‪.‬‬
‫ •החלק בעזרת כף היד ללכידה‪ :‬הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד שמאלה‬
‫או ימינה על פני המסך‪ .‬ניתן לראות את התמונות שצולמו בגלריה‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים‪.‬‬
‫ •השתקה קלה‪ :‬הגדר את המכשיר כך שישתיק שיחות נכנסות או התראות באמצעות תנועות של כף‬
‫היד‪.‬‬
‫ •שיתוף ישיר‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת האנשים איתם יצרת קשר בחלונית אפשרויות השיתוף כדי‬
‫לאפשר לך לשתף ישירות תוכן עם אנשי הקשר שלך‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫תורדגה‬
‫תחזוקת המכשיר‬
‫תכונת תחזוקת המכשיר מספקת מבט כללי על מצב הסוללה‪ ,‬האחסון‪ ,‬הזיכרון ואבטחת המערכת‪ .‬ניתן גם‬
‫לייעל באופן אוטומטי את פעולת המכשיר בהקשת אצבע‪.‬‬
‫סוללה‬
‫אבטחת המכשיר‬
‫אחסון‬
‫זיכרון‬
‫שימוש בתכונת האופטימיזציה המהירה‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תחזוקת המכשיר ← תקן עכשיו או על מטב עכשיו‪.‬‬
‫תכונת האופטימיזציה המהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות‪.‬‬
‫ •ניקוי חלק מהזיכרון‪.‬‬
‫ •מחיקת קבצים מיותרים וסגירת יישומים הרצים ברקע‪.‬‬
‫ •ניהול שימוש חריג בסוללה‪.‬‬
‫ •סריקה לאיתור תוכנות זדוניות‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫תורדגה‬
‫סוללה‬
‫בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר‪ .‬במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות‪,‬‬
‫חסוך בצריכת הסוללה על‪-‬ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תחזוקת המכשיר ← סוללה‪.‬‬
‫ •זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש שנותר עשוי‬
‫להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫ •לא ניתן לקבל התראות מיישומים המשתמשים במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ניהול הסוללה‬
‫ניתן לחסוך בחשמל הסוללה באמצעות מניעת יישומים אשר רצים ברקע מלהשתמש בסוללה כשאינם‬
‫בשימוש‪ .‬סמן יישומים מרשימת היישומים והקש על חסוך בחשמל‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הקש על ← הגדרות מתקדמות כדי להגדיר אפשרויות ניטור של צריכת היישום‪.‬‬
‫אחסון‬
‫בדוק את הסטטוס של הזיכרון הזמין והתפוס‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תחזוקת המכשיר ← אחסון‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת ההפעלה‬
‫ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת עדכון‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ניהול הזיכרון‬
‫למחיקת קבצים מיותרים‪ ,‬כגון קובצי מטמון‪ ,‬הקש על נקה עכשיו‪ .‬למחיקת קבצים או הסרת יישומים שלא‬
‫נעשה בהם עוד שימוש‪ ,‬בחר קטגוריה תחת נתוני משתמש‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬סמן את הפריטים הרצויים והקש‬
‫על מחק או הסר התקנה‪.‬‬
‫זיכרון‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תחזוקת המכשיר ← זיכרון‪.‬‬
‫כדי להאיץ את פעולת המכשיר על‪-‬ידי הקטנת השימוש ב‪ ,RAM-‬סמן יישומים מתוך רשימת היישומים‬
‫והקש על נקה עכשיו‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫תורדגה‬
‫אבטחת מכשיר‬
‫בדוק את מצב האבטחה של המכשיר‪ .‬תכונה זו סורקת את מכשירך לאיתור תוכנות זדוניות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תחזוקת המכשיר ← אבטחת מכשיר ← סרוק טאבלט‪.‬‬
‫יישומים‬
‫נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם‪ .‬באפשרותך להציג את פרטי השימוש ביישומים‪ ,‬לשנות את‬
‫ההתראות או את הגדרות ההרשאה שלהם‪ ,‬להסיר יישומים או להשבית יישומים לא נחוצים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים‪.‬‬
‫נעילת מסך ואבטחה‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את הגדרות האבטחה של המכשיר ושל כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה‪.‬‬
‫ •סוג נעילת מסך‪ :‬החלף את שיטת הנעילה של המסך‪.‬‬
‫ •‪ :Smart Lock‬הגדר את המכשיר לביטול אוטומטי של הנעילה במצבים מסוימים‪.‬‬
‫ •הגדרות נעילת אבטחה‪ :‬שנה את הגדרות מסך הנעילה עבור שיטת הנעילה הנבחרת‪.‬‬
‫ •הצג מידע‪ :‬שנה הגדרות עבור הפריטים המוצגים במסך הנעול‪.‬‬
‫ •התראות‪ :‬הגדר אם להציג את תוכן ההתראות במסך הנעילה ובחר אילו התראות להציג‪.‬‬
‫ •קיצורי דרך ליישומים‪ :‬בחר את היישומים שקיצורי הדרך אליהם יוצגו על המסך הנעול‪.‬‬
‫ •אתר את הנייד שלי‪ :‬הפעל או השבת את התכונה 'מצא את הנייד שלי'‪ .‬גש אל אתר האינטרנט 'מצא‬
‫את הנייד שלי' (‪ )findmymobile.samsung.com‬כדי לעקוב ולשלוט במכשיר שאבד או נגנב‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫תורדגה‬
‫ •יישומים לא מוכרים‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים‪.‬‬
‫ •מצב פרטי‪ :‬הפעל את מצב פרטי לכדי למנוע גישה של אחרים לתוכן האישי שלך‪ .‬ראה מצב פרטי‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫ •אתחול מאובטח‪ :‬הגן על המכשיר שלך בהגדרה של קוד ביטול נעילת מסך בהפעלה של המכשיר‪ .‬יש‬
‫להזין קוד ביטול נעילה על מנת להפעיל את המכשיר ולקבל הודעות והתראות‪.‬‬
‫ •הצפן כרטיס ‪ :SD‬הגדר את המכשיר להצפנת קבצים בכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת‪ ,‬המכשיר לא‬
‫יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים‪ .‬השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר‪.‬‬
‫ •הגדרות אבטחה אחרות‪ :‬קבע הגדרות אבטחה נוספות‪.‬‬
‫מצב פרטי‬
‫הסתר תוכן אישי במכשיר שלך‪ ,‬כדי למנוע גישה אליו מצד אחרים‪.‬‬
‫הפעלת מצב פרטי‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫אם אתה מפעיל את מצב פרטי בפעם הראשונה‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי ליצור את‬
‫קוד הגישה למצב פרטי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫מצב פרטי מופעל‪ ,‬והסמל‬
‫מופיע בשורת המצב‪.‬‬
‫ניתן לצפות בפריטים המוסתרים ולהיכנס אליהם רק כאשר המצב הפרטי מופעל‪ .‬להסתרת פריטים‬
‫שנשמרו בתיקייה הפרטית‪ ,‬בטל את המצב הפרטי‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫תורדגה‬
‫הסתרת תוכן‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר פריט‪ ,‬והקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הפעל יישום כדי להסתיר פריטים‪.‬‬
‫← העבר לתיקייה פרטי‪.‬‬
‫אם המצב הפרטי לא מופעל‪ ,‬פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להזין את קוד הגישה שהוגדר‬
‫למצב הפרטי‪.‬‬
‫הפריטים הנבחרים יועברו אל התיקייה הפרטית‪.‬‬
‫צפייה בתוכן מוסתר‬
‫ניתן לצפות בפריטים המוסתרים רק כאשר המצב הפרטי מופעל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הקבצים שלי ← פרטי‪.‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫פריטים שהועברו לתיקייה הפרטית יופיעו על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫ביטול הסתרת תוכן‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← הסר מרשימת פרטי‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר את התיקייה שאליה ברצונך להעביר את הפריטים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫בתיקייה הפרטית‪ ,‬הקש והחזק פריט‪ ,‬ולאחר מכן סמן את הפריטים שאתה רוצה לבטל את הסתרתם‪.‬‬
‫הפריטים יועברו אל התיקייה הנבחרת‪.‬‬
‫השבתה אוטומטית של מצב פרטי‬
‫באפשרותך להגדיר את המכשיר להשבתה אוטומטית של המצב הפרטי כל פעם שהמסך נכבה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נעילת מסך ואבטחה ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫תורדגה‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על המתג השבת אוטומטית כדי להפעילו‪.‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי‪.‬‬
‫כשהאפשרות השבת אוטומטית פעילה‪ ,‬המכשיר לא יצליח להעביר קבצים לתיקייה הפרטית אם‬
‫המסך כבוי במהלך ההעברה‪.‬‬
‫ענן וחשבונות‬
‫מבוא‬
‫סנכרן‪ ,‬גבה או אפס את נתוני המכשיר באמצעות הענן של ‪ ,Samsung‬או אפס את המכשיר‪ .‬ניתן לרשום‬
‫ולנהל חשבונות‪ ,‬כגון ‪ Samsung Account‬או חשבון ‪ ,Google‬ולהעביר נתונים אל או ממכשירים אחרים‬
‫דרך ‪.Smart Switch‬‬
‫גבה את הנתונים באופן סדיר למקום בטוח‪ ,‬כמו הענן של ‪ Samsung‬או מחשב‪ ,‬על מנת שתוכל‬
‫לשחזר אותם במקרה של נזק או אובדן במקרה של איפוס בלתי מכוון לנתוני יצרן‪.‬‬
‫‪Samsung Cloud‬‬
‫באפשרותך לנהל את התוכן שתרצה לאחסן בבטחה בענן של ‪ .Samsung‬בדוק את מצב השימוש שלך‬
‫באחסון ‪ ,Samsung Cloud‬וסנכרן‪ ,‬גבה ושחזר את הנתונים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ענן וחשבונות ← ‪.Samsung Cloud‬‬
‫נהל אחסון בענן‬
‫הצג את שטח האחסון שבו אתה עושה כרגע שימוש בענן של ‪ Samsung‬ואת כמות השימוש לפי סוג‬
‫נתונים‪ .‬תוכל גם למחוק נתוני גיבוי ממכשירים ישנים לאחר שחזור הנתונים‪.‬‬
‫גיבוי ושחזור‬
‫גבה את נתוני היישומים והגדרות המכשיר לענן של ‪ Samsung‬ושחזר אותם בעת הצורך‪ .‬ראה גיבוי‬
‫ושחזור נתונים למידע נוסף‪.‬‬
‫נתונים לסינכרון‬
‫התאם את הגדרות הסינכרון של נתונים כגון אנשי קשר‪ ,‬אירועי לוח שנה‪ ,‬תמונות וסרטוני וידאו‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫תורדגה‬
‫חשבונות‬
‫הוסף את חשבון ‪ Samsung‬שלך וחשבונות אחרים‪ ,‬שמולם תרצה לבצע סנכרון‪.‬‬
‫הוספת חשבונות‬
‫לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום‪ .‬צור חשבונות משתמש להנאה‬
‫מחוויית שימוש מיטבית במכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר שירות חשבון‪.‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ענן וחשבונות ← חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך‪ ,‬בחר חשבון ולאחר מכן בחר את הפריטים לסינכרון‪.‬‬
‫הסרת חשבונות‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ענן וחשבונות ← חשבונות‪ ,‬בחר שם חשבון‪ ,‬בחר את החשבון שאותו ברצונך‬
‫להסיר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ← הגדרות ← הסר חשבון או על ← הסר חשבון‪.‬‬
‫משתמשים‬
‫הגדר חשבונות נוספים בשביל משתמשים אחרים במכשיר‪ ,‬עם הגדרות מותאמות אישית‪ ,‬כגון חשבונות‬
‫דוא"ל‪ ,‬העדפות טפט ועוד‪ .‬לרשותך עומדים הסוגים הבאים של חשבונות משתמשים‪:‬‬
‫ •בעלים‪ :‬חשבון הבעלים נוצר רק בהגדרה הראשונה של המכשיר‪ ,‬ולא ניתן ליצור יותר מחשבון אחד‬
‫כזה‪ .‬לחשבון זה יש שליטה מלאה במכשיר‪ ,‬כולל ניהול חשבונות משתמשים‪ .‬באפשרותך להוסיף או‬
‫למחוק חשבונות משתמשים רק בעת שימוש בחשבון זה‪.‬‬
‫ •אורח‪ :‬חשבון זה מאפשר לאורחים לגשת אל המכשיר‪ .‬מידע ונתונים שבהם נעשה שימוש במהלך‬
‫הפעלת אורח יאוחסנו באופן זמני‪ .‬בכל פעם שתשתמש בחשבון זה‪ ,‬תוצג בפניך השאלה אם להמשיך‬
‫את הפעלת האורח הקודמת או לאפס אותה‪.‬‬
‫ •משתמש‪ :‬חשבון זה מאפשר למשתמשים לגשת ליישומים ולתוכן של עצמם‪ ,‬ולהתאים אישית את‬
‫הגדרות המכשיר המשפיעות על כל החשבונות‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫תורדגה‬
‫הוספת משתמשים‬
‫‪11‬‬
‫ר ← הגדר כעת‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף משתמש או פרופי ‏ל ← אישו ‏‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ענן וחשבונות ← משתמשים‪.‬‬
‫המכשיר יעבור לחשבון משתמש חדש ומסך הנעול המהווה ברירת מחדל יופיע על המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בטל את נעילת המכשיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת יצירת החשבון‪.‬‬
‫החלפת משתמשים‬
‫הקש על סמל חשבון המשתמש בראש המסך הנעול או בלוח ההתראות‪ ,‬ולאחר מכן בחר חשבון כדי לעבור‬
‫אליו‪.‬‬
‫לוח התראות‬
‫מסך נעול‬
‫ניהול משתמשים‬
‫כשאתה בחשבון הבעלים‪ ,‬אתה יכול למחוק חשבונות או לשנות הגדרות חשבונות‪.‬‬
‫כדי למחוק חשבון משתמש‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לשנות הגדרות חשבון‪ ,‬הקש על‬
‫לצד החשבון ולאחר מכן הקש על מחק משתמש‪.‬‬
‫לצד חשבון‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫תורדגה‬
‫גיבוי ושחזור‬
‫שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ענן וחשבונות ← גיבוי ושחזור‪.‬‬
‫‪SAMSUNG ACCOUNT‬‬
‫ •הגדרות גיבוי‪ :‬גבה את המידע האישי שלך ואת נתוני היישומים אל הענן של ‪ .Samsung‬ניתן גם‬
‫להגדיר את המכשיר לגיבוי אוטומטי של נתונים‪.‬‬
‫ •שחזר‪ :‬שחזר את המידע האישי ונתוני היישומים שגובו לפני כן מהענן של ‪.Samsung‬‬
‫חשבון ‪GOOGLE‬‬
‫ •גיבוי הנתונים שלי‪ :‬הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת ‪.Google‬‬
‫ •חשבון גיבוי‪ :‬הגדר או ערוך חשבון גיבוי של ‪.Google‬‬
‫ •שחזור אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לשחזור אוטומטי של ההגדרות ונתוני היישומים משרת ‪Google‬‬
‫לאחר שהיישומים מותקנים מחדש במכשיר‪.‬‬
‫‪Google‬‬
‫הגדרות תצורה לתכונות מסוימות המסופקות על‪-‬ידי ‪.Google‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.Google‬‬
‫‪98‬‬
‫תורדגה‬
‫נגישות‬
‫קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נגישות‪.‬‬
‫ •ראייה‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי ראייה‪.‬‬
‫ •שמיעה‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי שמיעה‪.‬‬
‫ •מיומנות ואינטראקציה‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי‬
‫מגבלות שימוש בידיים‪.‬‬
‫ •טקסט לדיבור‪ :‬שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר‬
‫‪ Voice Assistant‬מופעל‪ ,‬למשל שפות‪ ,‬מהירות ועוד‪.‬‬
‫ •נעילה בכיוונים‪ :‬שנה את הגדרות שילוב הכיווניות לצורך שחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫ •גישה ישירה‪ :‬הגדר את המכשיר לפתיחת תפריטי נגישות נבחרים כשאתה מקיש על מקש הבית‬
‫שלוש פעמים במהירות‪.‬‬
‫ •תזכורת להתראות‪ :‬הגדר קבלת תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר‪.‬‬
‫ •קבלה וסיום של שיחות‪ :‬הגדר את המכשיר כך שישיב לשיחות או יסיים אותן באמצעות לחיצה על‬
‫מקש הבית או על מקש ההפעלה ושימוש בפקודות קוליות‪.‬‬
‫ •נגיעה קלה‪ :‬הגדר את המכשיר לשלוט בשיחות נכנסות או בהתראות על‪-‬ידי הקשה על הלחצן במקום‬
‫גרירתו‪.‬‬
‫ •נהל נגישות‪ :‬יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •שירותים‪ :‬הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫תורדגה‬
‫ניהול כללי‬
‫התאם אישית את הגדרות מערכת המכשיר או אפס את המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ניהול כללי‪.‬‬
‫ •שפה ומקלדת‪ :‬בחר שפות מכשיר ושנה הגדרות‪ ,‬כגון סוגי מקלדות וקלט קול‪ .‬ייתכן שחלק‬
‫מהאפשרויות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם לשפה שנבחרה‪.‬‬
‫ •תאריך ושעה‪ :‬קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן‪ ,‬כדי לקבוע כיצד יוצגו התאריך והשעה במכשיר‪.‬‬
‫כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר‪ ,‬התאריך והשעה מתאפסים‪.‬‬
‫ •דיווח פרטי אבחון‪ :‬הגדר את המכשיר לשלוח ל‪ Samsung-‬מידע דיאגנוסטי ונתוני שימוש של‬
‫המכשיר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •מידע שיווקי‪ :‬הגדר האם לקבל מ‪ Samsung-‬מידע שיווקי כגון מבצעים מיוחדים‪ ,‬חברות‪ ,‬הטבות או‬
‫ניוזלטרים‪.‬‬
‫ •איפוס‪ :‬אפס את הגדרות המכשיר או בצע איפוס להגדרות יצרן‪.‬‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן את תוכנת המכשיר או שנה את הגדרות העדכון‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על עדכון תוכנה‪.‬‬
‫ •הורד עדכונים באופן ידני‪ :‬בדוק והתקן עדכונים באופן ידני‪.‬‬
‫ •הורד עדכונים באופן אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר להוריד עדכונים באופן אוטומטי כשהוא מחובר‬
‫לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫ •עדכוני תוכנה מתוזמנים‪ :‬הגדר את המכשיר להתקין עדכונים שהורדו בזמנים מוגדרים‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫תורדגה‬
‫מדריך למשתמש‬
‫עיין במידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים‪ ,‬או להגדיר הגדרות חשובות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מדריך למשתמש‪.‬‬
‫אודות הטאבלט‬
‫גש למידע המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אודות הטאבלט‪.‬‬
‫ •מספר הטלפון שלי‪ :‬הצג את מספר הטלפון שלך‪.‬‬
‫ •סטאטוס‪ :‬הצג פריטי מידע הנוגעים למכשיר כגון מצב כרטיס ה‪ ,SIM-‬כתובת ‪ Mac‬ב‪ Wi-Fi-‬ומספר‬
‫סידורי‪.‬‬
‫ •מידע משפטי‪ :‬הצג את המידע המשפטי הנוגע למכשיר‪ ,‬כגון מידע בנושאי בטיחות ורשיון קוד פתוח‪.‬‬
‫ •שם מכשיר‪ :‬הצג וערוך את השם שיופיע כאשר מתחברים למכשיר עם מכשירים אחרים באמצעות‬
‫‪ Wi-Fi Direct ,Bluetooth‬ושיטות אחרות‪.‬‬
‫ •מספר דגם‪ :‬הצג את מספר הדגם של המכשיר‪.‬‬
‫ •פרטי תוכנה‪ :‬הצג את פרטי התוכנה של המכשיר כגון גרסת מערכת ההפעלה וגרסת הקושחה‪.‬‬
‫ •פרטי הסוללה‪ :‬הצג את סוללת המכשיר ואת המידע הנוגע לה‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫נספח‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו‬
‫רלוונטיים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך‬
‫להזין את אחד מהקודים הבאים‪:‬‬
‫ •סיסמה‪ :‬כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת‪ ,‬עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר‪.‬‬
‫ •‪ :PIN‬בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד ‪ PIN‬מופעלת‪ ,‬עליך להזין את קוד‬
‫ה‪ PIN-‬שקיבלת עם כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬באפשרותך להשבית תכונה זו על‪-‬ידי שימוש‬
‫בתפריט של נעילת כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫ •‪ :PUK‬כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך חסום‪ ,‬בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד ‪ PIN‬שגוי מספר‬
‫פעמים‪ .‬עליך להזין את קוד ה‪ PUK-‬שקיבלת מספק השירות שלך‪.‬‬
‫ •‪ :PIN2‬כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד ‪ ,PIN2‬עליך להזין את קוד ה‪ PIN2-‬שקיבלת עם כרטיס‬
‫ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪ .‬עבור‬
‫לאזור אחר ונסה שוב‪ .‬בשעה שאתה עובר מאזור לאזור‪ ,‬ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב‪.‬‬
‫ •אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל את המכשיר‬
‫כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫חפסנ‬
‫מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי‪-‬תקין‬
‫ •אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל כראוי‪.‬‬
‫ •אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש על‬
‫המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫ •מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫ •הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫ •ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫ •אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫המכשיר קופא או נתקל בשגיאה קריטית‬
‫נסה את הפתרונות הבאים‪ .‬אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫אם המכשיר שלך קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו‬
‫מחדש‪.‬‬
‫כפיית הפעלה מחדש‬
‫אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את מקש ההפעלה‪/‬כיבוי ועל מקש החלשת עוצמת קול‬
‫בו‪-‬זמנית למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע הפעלה מחדש‪.‬‬
‫איפוס המכשיר‬
‫אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← ניהול כללי ← איפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס ←‬
‫מחק הכל‪ .‬לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן‪ ,‬זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫חפסנ‬
‫שיחות לא מתחברות‬
‫ •ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה‪.‬‬
‫ •ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג‪.‬‬
‫ •ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה‪.‬‬
‫אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה‬
‫ •ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה‪.‬‬
‫ •ודא שהמיקרופון קרוב לפיך‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש באוזניות‪ ,‬ודא שהן מחוברות כהלכה‪.‬‬
‫נשמעים הדי קול במהלך שיחה‬
‫כוונן את עוצמת הקול על‪-‬ידי הקשה על מקש עוצמת הקול‪ ,‬או עבור לאזור אחר‪.‬‬
‫החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות‪ ,‬או שאיכות‬
‫השמע ירודה‬
‫ •ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪ .‬ייתכן‬
‫שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות‪ .‬עבור לאזור אחר ונסה‬
‫שוב‪.‬‬
‫ •בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה‪ ,‬ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של‬
‫ספק השירות‪.‬‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫חפסנ‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫ •ודא שהמטען מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ •בקר במרכז השירות של ‪ ,Samsung‬והסדר את החלפת הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫ •כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן שיעילות‬
‫הטעינה תרד‪.‬‬
‫ •צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫משחקים או אינטרנט‪.‬‬
‫ •הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫המכשיר מתחמם‬
‫כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק‬
‫זמן ממושך‪ ,‬ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של‬
‫המכשיר או על ביצועיו‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשיר‪ ,‬אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך‪ .‬אם המכשיר עדיין חם‪ ,‬פנה למרכז‬
‫שירות של ‪.Samsung‬‬
‫עם הפעלת המצלמה‪ ,‬מופיעות הודעות שגיאה‬
‫למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק‪ ,‬כמו גם מתח סוללה‪ ,‬לתפעול יישום המצלמה‪ .‬אם מופיעות הודעות‬
‫שגיאה עם הפעלת המצלמה‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫ •טען את הסוללה‪.‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •הפעל את המכשיר מחדש‪ .‬אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם‬
‫יישום המצלמה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪105‬‬
‫חפסנ‬
‫איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה‬
‫ •איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש‪.‬‬
‫ •אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים‪ ,‬בלילה‪ ,‬בתוך מבנים‪ ,‬עלול להופיע בתמונות רעש או‬
‫שהתמונות לא יהיו ממוקדות‪.‬‬
‫עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה‬
‫אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (‪ .)DRM‬אם הקובץ מוגן באמצעות‬
‫‪ ,DRM‬ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫ •ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר‪ .‬אם תבנית קובץ‪ ,‬כגון ‪ DivX‬או ‪ ,AC3‬אינה נתמכת‪ ,‬התקן‬
‫יישום התומך בה‪ .‬לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר‪ ,‬בקר בכתובת ‪.www.samsung.com‬‬
‫ •המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו‪ .‬ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו‬
‫באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על‪-‬ידי ספק שירותי הרשת שלך‪ ,‬או ספקים של שירותים‬
‫נוספים‪ .‬ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט‪ ,‬כגון רינגטונים‪ ,‬סרטונים או טפטים‪ ,‬לא יפעל כהלכה‪.‬‬
‫לא מזוהה מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח המקסימלי של ‪Bluetooth‬‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪106‬‬
‫חפסנ‬
‫לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב‬
‫ •ודא שכבל ה‪ USB-‬שבו אתה משתמש תואם למכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ב‪ ,Windows XP-‬ודא שמותקן במחשב ‪ Windows XP Service Pack 3‬ואילך‪.‬‬
‫המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי‬
‫ייתכן שאותות ‪ GPS‬נחסמים על‪-‬ידי מכשולים במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬במקרים אלה‪ ,‬הגדר‬
‫את המכשיר להשתמש ברשת ‪ Wi-Fi‬או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו‬
‫תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬אחרת‪ ,‬לא יהיה באפשרותך לשחזר‬
‫נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר‪.‬‬
‫יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר‬
‫ •רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫ •עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫אין מספיק מקום באחסון המכשיר‬
‫מחק נתונים לא הכרחיים‪ ,‬כגון מטמון‪ ,‬בעזרת מנהל חכם או מחק יישומים שאינם בשימוש או קבצים באופן‬
‫ידני‪ ,‬על מנת לפנות שטח אחסון‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫‪Copyright‬‬
‫‪Copyright © 2017 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪ ,‬אלקטרוני או‬
‫מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת רשות בכתב מראש‬
‫מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ •‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫ •®‪ Bluetooth‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬בכל העולם‪.‬‬
‫ •®‪ ,Wi-Fi CERTIFIED™ ,Wi-Fi Direct™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi‬והלוגו של ‪Wi-Fi‬‬
‫הם סמלים מסחריים רשומים של ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫ •כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Download PDF

advertising