Samsung | SM-T700 | Samsung Galaxy Tab S (8.4, Wi-Fi)‎, מדריך למשתמש (Lollipop)

SM-T700
‫מדריך למשתמש‬
Hebrew. 07/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
‫תוכן העניינים‬
‫קישוריות רשת‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪Wi-Fi 35‬‬
‫‪ 36‬דפדפן‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪7‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪8‬‬
‫פריסת המכשיר‬
‫תנועות ושימושיות‬
‫‪ 10‬טעינת הסוללה‬
‫‪ 37‬תנועות‬
‫‪ 12‬שימוש בכרטיס זיכרון‬
‫‪ 39‬חלונות מרובים‬
‫‪ 14‬הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫‪ 44‬ארגז כלים‬
‫‪ 15‬נעילה וביטול נעילה של המסך‬
‫‪ 44‬הגברת הרגישות של מסך המגע‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫התאמה אישית‬
‫‪ 16‬שימוש במסך המגע‬
‫‪ 45‬ניהול מסכי הבית והיישומים‬
‫‪ 19‬פריסת מסך הבית‬
‫‪ 51‬הגדרת טפט וצלצולים‬
‫‪ 22‬לוחות ההתראות וההגדרות המהירות‬
‫‪ 52‬שינוי שיטת הנעילה של המסך‬
‫‪ 26‬פתיחת יישומים‬
‫‪ 53‬סורק טביעת אצבע‬
‫‪ 26‬התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪ 56‬מצב פרטי‬
‫‪ 28‬הזנת טקסט‬
‫‪ 58‬משתמשים מרובים‬
‫‪ 30‬צילום מסך‬
‫‪ 59‬העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫‪ 31‬הקבצים שלי‬
‫‪ 60‬הגדרת חשבונות‬
‫‪ 33‬תכונת חיסכון בחשמל‬
‫‪ 34‬הצגת מידע לעזרה‬
‫אנשי קשר‬
‫‪ 61‬הוספת אנשי קשר‬
‫‪ 62‬ניהול אנשי קשר‬
‫‪2‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫מצלמה‬
‫‪Flipboard 117‬‬
‫‪Hancom Office Viewer 118‬‬
‫‪ 65‬צילום בסיסי‬
‫‪NYTimes 121‬‬
‫‪ 68‬מצבי צילום‬
‫‪ 122‬יישומי ‪Google‬‬
‫‪ 71‬הגדרות המצלמה‬
‫חיבור למכשירים אחרים‬
‫גלריה‬
‫‪Bluetooth 124‬‬
‫‪ 74‬הצגת תמונות וסרטונים‬
‫‪Wi-Fi Direct 126‬‬
‫‪ 76‬עריכת תמונות וסרטונים‬
‫‪ 128‬חיבור מהיר‬
‫‪ 82‬הגדרות גלריה‬
‫‪SideSync 3.0 130‬‬
‫‪Remote PC 136‬‬
‫‪Screen Mirroring 141‬‬
‫מולטימדיה‬
‫‪ 143‬הדפסה ניידת‬
‫‪ 83‬מוסיקה‬
‫‪ 86‬וידאו‬
‫מנהל המכשיר והנתונים‬
‫‪ 144‬שדרוג המכשיר‬
‫יישומים ותכונות שימושיים‬
‫‪ 145‬העברת קבצים בין המכשיר למחשב‬
‫‪ 89‬מחפש ‪S‬‬
‫‪ 146‬גיבוי ושחזור נתונים‬
‫‪ 90‬לוח שנה‬
‫‪ 147‬ביצוע איפוס נתונים‬
‫‪S Voice 93‬‬
‫‪ 95‬דוא"ל‬
‫‪ 98‬מחשבון‬
‫הגדרות‬
‫‪ 98‬שעון‬
‫‪ 148‬אודות הגדרות‬
‫‪Smart Remote 99‬‬
‫‪ 148‬חיבורים‬
‫‪WebEx 103‬‬
‫‪ 152‬מכשיר‬
‫‪Businessweek+ 114‬‬
‫‪ 157‬כללי‬
‫‪Dropbox 115‬‬
‫‪ 162‬יישומים‬
‫‪Evernote 116‬‬
‫‪3‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫נגישות‬
‫‪ 163‬אודות נגישות‬
‫‪ 164‬שימוש בלחצן הבית לפתיחת תפריטי‬
‫נגישות‬
‫‪ 164‬משוב קולי (‪)TalkBack‬‬
‫‪ 175‬שינוי גודל הגופן‬
‫‪ 175‬הגדלת המסך‬
‫‪ 175‬הגדרת תזכורות להודעות‬
‫‪ 176‬הפיכת צבעי התצוגה‬
‫‪ 176‬כוונון צבע‬
‫‪ 177‬הגדרת התראות במבזק‬
‫‪ 177‬כיבוי כל הצלילים במכשיר‬
‫‪ 177‬הגדרות כתוביות‬
‫‪ 178‬כוונון איזון הצליל‬
‫‪ 178‬שמע מונו‬
‫‪ 179‬תפריט מסייע‬
‫‪ 181‬אפשרויות השהיית הקשה והחזקה‬
‫‪ 181‬בקרת אינטראקציה‬
‫‪ 182‬שימוש במצב הקשה יחידה‬
‫‪ 182‬ניהול הגדרות הנגישות‬
‫‪ 183‬שימוש בתכונות מועילות אחרות‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪4‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר‪ ,‬על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות‪.‬‬
‫ •התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫ •חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות או גרסת התוכנה של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ •תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של‬
‫המכשיר‪ .‬ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫ •חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב‬
‫עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את‬
‫מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫ •התוכנות‪ ,‬מקורות השמע‪ ,‬הטפטים‪ ,‬התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה‬
‫מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות‬
‫או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים הם האחראים הבלעדיים‬
‫לשימוש לא חוקי במדיה‪.‬‬
‫ •יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא‬
‫הודעה מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר‪ ,‬פנה למרכז השירות של‬
‫‪ .Samsung‬עבור יישומים המותקנים על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫ •שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר‪ ,‬או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים‪ ,‬עשויים‬
‫לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים‪ .‬פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון‬
‫של ‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫םדוק יתוא ארק‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעלולים לגרום פציעה לעצמך או לאחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעלולים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫הערה‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫‪6‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫תכולת האריזה‬
‫ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫ •מכשיר‬
‫ •מדריך התחלה מהירה‬
‫ •הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫ •הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ •המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫ •ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬ודא שהאביזרים תואמים‬
‫למכשיר לפני הרכישה‪.‬‬
‫ •השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬תקלות שייגרמו עקב שימוש‬
‫באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות‪.‬‬
‫ •זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪7‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫פריסת המכשיר‬
‫חיישן תאורה‬
‫רמקול‬
‫מיקרופון‬
‫מצלמה קדמית‬
‫לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫לחצן עוצמת הקול‬
‫מסך מגע‬
‫נורית אינפרא אדום‬
‫פתח כרטיס הזיכרון‬
‫לחצן יישומים אחרונים‬
‫לחצן הבית‬
‫שקע רב‪-‬תכליתי‬
‫לחצן חזרה‬
‫אנטנת ‪GPS‬‬
‫מצלמה אחורית‬
‫תופסן דחיפה‬
‫נורית מבזק‬
‫תופסן דחיפה‬
‫שקע אוזניות‬
‫רמקול‬
‫‪8‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ •אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים‪ .‬דבר זה עשוי לגרום‬
‫לבעיות קליטה או לריקון של הסוללה‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי ‪ .Samsung‬מגני מסך שאינם מאושרים‬
‫עשויים לשבש את פעולת החיישנים‪.‬‬
‫ •אין לאפשר למסך המגע להירטב‪ .‬מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה‪ ,‬או‬
‫בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫לחצנים‬
‫פונקציה‬
‫לחצן‬
‫הפעלה‬
‫יישומים‬
‫אחרונים‬
‫בית‬
‫ •לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך‪.‬‬
‫ •הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים‪.‬‬
‫ •הקש והחזק כדי לגשת לאפשרויות נוספות עבור המסך‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫ •לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול‪.‬‬
‫ •לחץ כדי לחזור למסך הראשי‪.‬‬
‫ •להפעלת ‪ ,S Voice‬לחץ פעמיים‪.‬‬
‫ •הקש והחזק כדי להפעיל את ‪.Google‬‬
‫לחצן חזרה‬
‫ •הקש כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫עוצמת קול‬
‫ •לחץ כדי לכוונן את עוצמת הקול של המכשיר‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫טעינת הסוללה‬
‫השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים‪ ,‬סוללות וכבלים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מטענים וכבלים‬
‫שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫ •אם הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר‬
‫למטען‪ .‬יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו‪-‬זמנית‪ ,‬ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש‬
‫חיבור למכשיר אחר‪ ,‬הסוללה מתרוקנת במהירות‪ .‬על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או‬
‫אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים‪ ,‬יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר‬
‫טעינת הסוללה במלואה‪.‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬למתאם המתח מסוג ‪ ,USB‬ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה‪USB-‬‬
‫לשקע הרב‪-‬תכליתי‪.‬‬
‫חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו‬
‫מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ •ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב‬
‫יותר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא‬
‫יפעל‪ .‬במקרה זה‪ ,‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר‪.‬‬
‫ •במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר עשוי להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת‬
‫החיים של המכשיר או על ביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יתר על המידה‪ ,‬ייתכן שהמטען‬
‫יפסיק את פעולתו‪.‬‬
‫ •אם המכשיר לא נטען כהלכה‪ ,‬יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫לאחר טעינה מלאה‪ ,‬נתק את המכשיר מהמטען‪ .‬תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק‬
‫אותו משקע החשמל‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג הפעלה‬
‫במטען‪ ,‬לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע‬
‫בזבוז בצריכת חשמל‪ .‬במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪,‬‬
‫במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫צמצום של צריכת מתח הסוללה‬
‫המכשיר מספק אפשרויות המסייעות לך בשמירת מתח הסוללה‪ .‬על‪-‬ידי התאמה אישית של‬
‫אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע‪ ,‬באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים‬
‫יותר בין טעינות‪:‬‬
‫ •כאשר אינך משתמש במכשיר‪ ,‬העבר אותו למצב שינה על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫ •סגור יישומים לא נחוצים באמצעות מנהל המשימות‪.‬‬
‫ •השבת את התכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫ •השבת את התכונה ‪.Wi-Fi‬‬
‫ •השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים‪.‬‬
‫ •קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת‪.‬‬
‫ •הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש בכרטיס זיכרון‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של ‪ .‎128 GB‬בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס‬
‫הזיכרון‪ ,‬ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫ •ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר‪ .‬שימוש בכרטיס לא‬
‫תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון‪ ,‬או לפגום בנתונים השמורים בו‪.‬‬
‫ •יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך במערכות הקבצים ‪ FAT‬ו‪ exFAT-‬עבור כרטיסי זיכרון‪ .‬בעת הכנסה‬
‫של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת‪ ,‬המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס‬
‫הזיכרון מחדש‪.‬‬
‫ •כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי‬
‫זיכרון‪.‬‬
‫ •בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר‪ ,‬ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה‬
‫בתיקייה הקבצים שלי ← כרטיס ‪ SD‬חיצוני‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה‪.‬‬
‫פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫דחוף את כרטיס הזיכרון לחריץ עד שיינעל במקומו‪.‬‬
‫הסרה של כרטיס הזיכרון‬
‫לפני הסרת כרטיס הזיכרון‪ ,‬ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה‪ .‬במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות ← כללי ← אחסון ← בטל את טעינת כרטיס ‪.SD‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר‪ ,‬ולאחר מכן משוך אותו החוצה‪.‬‬
‫‪3 3‬סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע‪ .‬פעולה‬
‫זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או במכשיר עצמו‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים‪,‬‬
‫לרבות אובדן נתונים‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫←‬
‫הדובעה תליחת‬
‫פרמוט של כרטיס הזיכרון‬
‫ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר‪ .‬יש לפרמט את כרטיס‬
‫הזיכרון במכשיר עצמו‪.‬‬
‫← הגדרות ← כללי ← אחסון ← פרמט כרטיס ‪← SD‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫פרמט כרטיס ‪ ← SD‬מחק הכל‪.‬‬
‫לפני פרמוט כרטיס הזיכרון‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪ .‬אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך‬
‫כדי להגדיר את המכשיר‪.‬‬
‫כדי לכבות את המכשיר‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על כיבוי‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות‬
‫הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫נעילה וביטול נעילה של המסך‬
‫לחיצה על לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו‪ .‬כמו כן‪ ,‬המסך כבה וננעל אוטומטית‬
‫אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫לביטול נעילת המסך‪ ,‬לחץ על לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי או על לחצן הבית‪ ,‬והנף את האצבע בכל כיוון‬
‫שהוא באזור ביטול הנעילה של המסך‪.‬‬
‫ניתן לשנות את קוד ביטול הנעילה לפתיחת המסך‪ .‬ראה שינוי שיטת הנעילה של המסך למידע נוסף‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫שימוש במסך המגע‬
‫ •אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית‬
‫עלולה לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫ •על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו‬
‫לחץ רב מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך‪ ,‬שהם מחוץ לאזור קלט המגע‪.‬‬
‫ •הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או‬
‫תמונות רפאים על המסך‪ .‬יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש באצבעות לשימוש במסך המגע‪.‬‬
‫הקשה‬
‫לפתיחת יישום‪ ,‬לבחירת פריט תפריט‪ ,‬ללחיצה על לחצן על המסך או להזנת תו באמצעות המקלדת‬
‫שעל המסך‪ ,‬הקש על הפריט הרצוי באצבע אחת‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ‪ 2-‬שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫גרירה‬
‫לשינוי מיקום של פריט‪ ,‬הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי‪ .‬הקש שוב הקשה‬
‫כפולה כדי לחזור‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלקה‬
‫החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת לוח אחר‪ .‬החלק את‬
‫האצבע למעלה או למטה לגלילה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים כגון רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫הרחקה וקירוב של שתי אצבעות‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט‪ ,‬מפה או תמונה‪ ,‬להגדלה (זום) של החלק הרצוי‪ .‬בצע‬
‫תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פריסת מסך הבית‬
‫המסך הראשי‬
‫מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר‪ .‬למסך הבית יש שני סוגי לוחות‪ .‬הלוח‬
‫הקלאסי של מסך הבית מציג יישומונים‪ ,‬קיצורי דרך ליישומים ועוד‪ ,‬ולוח התוכן של מסך הבית מציג‬
‫יישומוני תוכן‪ .‬יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים‪ ,‬כדי לספק‬
‫מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך‪.‬‬
‫כדי להציג לוחות אחרים‪ ,‬גלול שמאלה או ימינה‪ ,‬או הקש על אחד ממחווני המסך בחלק התחתון של‬
‫המסך‪ .‬כדי להתאים אישית את המסך הראשי‪ ,‬עיין בנושא ניהול מסך הבית הקלאסי או ניהול מסך‬
‫הבית של התוכן‪.‬‬
‫>מסך הבית של התוכן<‬
‫>מסך הבית הקלאסי<‬
‫‪19‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים‪ ,‬כולל יישומים חדשים שהותקנו‪.‬‬
‫כדי לפתוח את מסך היישומים‪ .‬כדי להציג לוחות אחרים‪ ,‬גלול שמאלה או‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫ימינה‪ ,‬או בחר מחוון מסך בחלק התחתון של המסך‪ .‬לפרטים על התאמה אישית של מסך היישומים‪,‬‬
‫עיין ב‪-‬ניהול מסך היישומים‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫יישום‬
‫מחווני מסך‬
‫‪20‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סמלי חיווי‬
‫סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב‪ ,‬בחלק העליון של המסך‪ .‬הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם‬
‫הנפוצים ביותר‪.‬‬
‫ביישומים מסוימים‪ ,‬ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך‪ .‬כדי להציג את‬
‫שורת המצב‪ ,‬גרור מטה מהחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת‬
‫התכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת‬
‫‪ GPS‬מופעל‬
‫התכונה שהות חכמה או השהיה חכמה מופעלת‬
‫מסונכרן באמצעות האינטרנט‬
‫התראה מופעלת‬
‫מצב השתקה מופעל‬
‫מצב רטט מופעל‬
‫מצב טיסה מופעל‬
‫אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות‬
‫עוצמת המתח בסוללה‬
‫‪21‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫לוחות ההתראות וההגדרות המהירות‬
‫שימוש בלוח ההתראות‬
‫בעת קבלת התראות חדשות‪ ,‬כגון הודעות‪ ,‬מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב‪ .‬כדי לראות מידע נוסף‬
‫לגבי הסמלים‪ ,‬פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים‪.‬‬
‫גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪ .‬כדי לסגור את לוח ההתראות‪ ,‬גרור‬
‫את השורה מתחתית המסך כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות‪.‬‬
‫הפעל הגדרות‪.‬‬
‫הפעל או השבת אפשרויות‪.‬‬
‫הקש על אפשרויות והחזק‪,‬‬
‫כדי להציג הגדרות מפורטות‬
‫יותר‪.‬‬
‫הצג את כל לחצני ההגדרות‬
‫המהירות‪.‬‬
‫הפעל את מחפש ‪.S‬‬
‫הפעל חיבור מהיר‪.‬‬
‫הקש על התראה‪ ,‬ובצע‬
‫פעולות שונות‪.‬‬
‫נקה את כל ההתראות‪.‬‬
‫כוונן את הבהירות‪.‬‬
‫שינוי הסדר של לחצני ההגדרות המהירות‬
‫לשינוי הסדר של לחצני ההגדרות המהירות בלוח ההתראות‪ ,‬הקש על‬
‫והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום אחר‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫←‬
‫‪ ,‬הקש על פריט‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בלוח ההגדרות המהירות‬
‫ניתן להפעיל או להשבית תכונות מסוימות בלוח ההתראות‪ .‬כדי להפעיל או להשבית תכונות נוספות‪,‬‬
‫פתח את לוח ההגדרות המהירות‪.‬‬
‫כדי לפתוח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬גרור את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות‪.‬‬
‫בלוח ההתראות‪ .‬כדי לסגור את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬גרור את השורה‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫מתחתית המסך כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקש על האפשרויות הבאות כדי להפעיל או להשבית אותן‪ .‬ניתן להציג הגדרות מפורטות יותר‬
‫בהקשה ממושכת על הלחצן‪.‬‬
‫ •‪ :Wi-Fi‬ראה ‪ Wi-Fi‬למידע נוסף‪.‬‬
‫ •מיקום‪ :‬ראה מיקום למידע נוסף‪.‬‬
‫ •צליל ‪ /‬רטט ‪ /‬השתק‪ :‬בחר מצב צליל‪.‬‬
‫ •סיבוב מסך‪ :‬אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר‪.‬‬
‫יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך‪.‬‬
‫ •‪ :Bluetooth‬ראה ‪ Bluetooth‬למידע נוסף‪.‬‬
‫ •התאם תצוגה‪ :‬כשמפעילים מצב זה‪ ,‬התצוגה ממוטבת אוטומטית ליישומים שונים‪.‬‬
‫ •חיסכון מרבי‪ :‬ראה מצב חיסכון מרבי בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫ •חלונות מרובים‪ :‬ראה חלונות מרובים למידע נוסף‪.‬‬
‫ •ארגז כלים‪ :‬ראה ארגז כלים למידע נוסף‪.‬‬
‫ •‪ :Screen Mirroring‬ראה ‪ Screen Mirroring‬למידע נוסף‪.‬‬
‫ •סנכרן‪ :‬כשמפעילים תכונה זו‪ ,‬המכשיר מסנכרן יישומים‪ ,‬כגון לוח שנה ודוא"ל‪ ,‬אוטומטית‪.‬‬
‫ •מצב קריאה‪ :‬בעת הפעלת מצב זה‪ ,‬המכשיר מסייע להגן על העיניים בזמן קריאה בלילה‪.‬‬
‫ •שהות חכמה‪ :‬כאשר אתה מפעיל תכונה זו‪ ,‬המסך נשאר דולק כל זמן שאתה מביט בו‪.‬‬
‫ •השהיה חכמה‪ :‬כאשר אתה מפעיל תכונה זו‪ ,‬ההפעלה מושהית באופן אוטומטי כאשר אתה‬
‫מפנה את מבטך מהמסך‪.‬‬
‫ •חסכון בחשמל‪ :‬ראה תכונת חיסכון בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫ •מצב טיסה‪ :‬ראה מצב טיסה למידע נוסף‪.‬‬
‫ •מצב פרטי‪ :‬ראה מצב פרטי למידע נוסף‪.‬‬
‫ •רגישות מגע‪ :‬ראה הגברת הרגישות של מסך המגע למידע נוסף‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פתיחת יישומים‬
‫במסך הבית או במסך היישומים‪ ,‬בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫כדי לפתוח רשימה של יישומים שבהם נעשה שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על‬
‫לפתיחה‪.‬‬
‫‪ ,‬ובחר סמל יישום‬
‫סגירת יישום‬
‫← מנהל המשימות ולאחר מכן הקש על סיים לצד יישום כדי לסגור אותו‪ .‬לסגירת כל‬
‫הקש על‬
‫← סגור הכל‪.‬‬
‫היישומים הפועלים‪ ,‬הקש על סיום הכל‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪Galaxy Apps‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים‪.‬‬
‫הקש על ‪ Galaxy Apps‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על חיפוש כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על הלחצן המציג את מחיר היישום‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫יישומים‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫← הגדרות ← עדכון אוטומטי של‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫חנות ‪Play‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים‪.‬‬
‫הקש על חנות ‪ Play‬במסך היישומים‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד‬
‫יישומים שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫← הגדרות ← עדכן אפליקציות‬
‫הורדת יישומים מוצעים‬
‫ניתן לצפות ביישומים ייעודיים של ‪ Galaxy‬ולהוריד אותם‪.‬‬
‫במסך הבית הקלאסי‪ ,‬הקש על היישומון ‪ ,GALAXY Essentials‬או על היישומון ‪GALAXY Gifts‬‬
‫ולאחר מכן הקש על ליד יישום כלשהו‪.‬‬
‫כדי להוריד את כל היישומים שברשימה‪ ,‬הקש על הורד הכל‪.‬‬
‫ניהול יישומים‬
‫הסרת התקנה או השבתה של יישומים‬
‫כדי להשבית את כל יישומי ברירת המחדל‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על ← הסר‪/‬השבת‬
‫מופיע על היישומים שניתן להשבית‪ .‬בחר ביישום כלשהו‪ ,‬והקש על השבת‪.‬‬
‫יישומים‪.‬‬
‫כדי להסיר התקנה של יישומים שהורדת‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על ← יישומים שהורדו‬
‫← הסר התקנה‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← יישומים ← מנהל היישומים‪ ,‬בחר‬
‫יישום ולאחר מכן הקש על הסר התקנה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הפעלת יישומים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← הצג יישומים מושבתים‪ ,‬בחר יישומים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← יישומים ← מנהל היישומים‪ ,‬גלול אל מושבת‪,‬‬
‫בחר יישום ולאחר מכן הקש על הפעל‪.‬‬
‫ •הסתרת יישומים‪ :‬הסתר יישומים במסך היישומים בלבד‪ .‬ניתן להמשיך להשתמש‬
‫ביישומים המוסתרים‪.‬‬
‫ •השבתת יישומים‪ :‬השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן‬
‫להסיר מהמכשיר‪ .‬לא ניתן להשתמש ביישומים מושבתים‪.‬‬
‫ •הסרת התקנה של יישומים‪ :‬הסר התקנה של יישומים שהורדת‪.‬‬
‫הזנת טקסט‬
‫מערכי לוח מקשים‬
‫מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות‪ ,‬יצירת תזכירים ועוד‪.‬‬
‫הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת הקלט‬
‫לאחת מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫הזן סימני פיסוק‪.‬‬
‫דלג לשורה הבאה‪.‬‬
‫הזן אותיות רישיות‬
‫)באנגלית(‪ .‬לשימוש באותיות‬
‫רישיות בלבד )באנגלית(‪,‬‬
‫הקש על אפשרות זו פעמיים‪.‬‬
‫הזז את הסמן‪.‬‬
‫שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫← בחר שפות קלט‪ ,‬ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש‪ .‬אם תבחר שתי שפות או‬
‫הקש על‬
‫יותר‪ ,‬תוכל לעבור בין שפות הקלט על‪-‬ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות של המקלדת‬
‫הקש ממושכות על כדי להשתמש בפונקציות השונות‪ .‬סמלים אחרים עשויים להופיע במקום‬
‫תלוי בפונקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‪.‬‬
‫ •‬
‫‪,‬‬
‫‪ :‬הזן טקסט באמצעות הקול‪.‬‬
‫שנה את השפה‪.‬‬
‫פתח את המקלדת‪.‬‬
‫הפעל או השהה את תכונת‬
‫הזנת הטקסט באמצעות קול‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬עבור למצב כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫עבור בין מצבי הזיהוי של‬
‫מספרים ותווים‪.‬‬
‫הזן מספרים‪ ,‬תווים וסמלים‬
‫באמצעות המקלדת‪.‬‬
‫עבור למקלדת הרגילה‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף פריט מהלוח‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את סוג המקלדת‪ .‬ניתן להזיז את המקלדת למיקום אחר על‪-‬ידי גרירת הלשונית‪.‬‬
‫העתקה והדבקה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את‬
‫הקש על טקסט והחזק‪.‬‬
‫או את‬
‫הטקסט‪.‬‬
‫כדי לבחור את הטקסט הרצוי‪ ,‬או הקש על בחר הכל כדי לבחור את כל‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הנח את הסמן בנקודה שבה ברצונך להכניס את הטקסט והקש על‬
‫הקש על העתק או גזור‪ .‬הטקסט שנבחר מועתק ללוח‪.‬‬
‫טקסט שכבר העתקת‪ ,‬הקש על‬
‫← הדבק‪ .‬כדי להדביק‬
‫← לוח ובחר בטקסט‪.‬‬
‫צילום מסך‬
‫צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר‪.‬‬
‫לחץ ממושכות בו‪-‬זמנית על לחצן הבית ולחצן ההפעלה‪/‬כיבוי‪ .‬התמונה נשמרת תחת תיקיית גלריה‬
‫←‬
‫← גלריה ← ‪ .Screenshots‬לאחר צילום המסך‪ ,‬תוכל לערוך את התמונה ולשתף אותה‬
‫עם אחרים‪.‬‬
‫תוכל גם לצלם את המסך בשיטות אחרות‪ .‬ראה החלק בעזרת כף היד ללכידה למידע נוסף‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקבצים שלי‬
‫אודות הקבצים שלי‬
‫השתמש ביישום זה כדי לגשת לקבצים שונים המאוחסנים במכשיר או במיקומים אחרים‪ ,‬כגון‬
‫בשירותי אחסון בענן‪.‬‬
‫הקש על הקבצים שלי במסך היישומים‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫במסך הבית הקלאסי‪.‬‬
‫הצג קבצים מקובצים לפי‬
‫תאריך‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הצג קיצורי דרך לתיקיות או‬
‫לשרתי ‪.FTP‬‬
‫חפש קבצים או תיקיות‪.‬‬
‫הצג מידע אחסון‪.‬‬
‫שנה את מצב התצוגה‪.‬‬
‫הצג קבצים לפי קטגוריות‪.‬‬
‫הצג את היסטוריית‬
‫ההורדות‪.‬‬
‫הצג קבצים שנשמרו או נוצרו‬
‫ביישומים ספציפיים‪.‬‬
‫הצג את הקבצים השמורים‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקש על והשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •בחר‪ :‬בחר קבצים או תיקיות להחלת האפשרויות‪.‬‬
‫ •מחק‪ :‬מחק קבצים או תיקיות‪.‬‬
‫ •הוסף ‪ :FTP‬הוסף קיצור דרך לשרת ‪ FTP‬ב‪-‬תיקיות‪.‬‬
‫ •חפש מכשירים קרובים‪ :‬חפש מכשירים ששיתוף מדיה הופעל בהם‪.‬‬
‫ •אפשרויות תצוגה‪ :‬שנה את אפשרויות תצוגת הקבצים‪.‬‬
‫צפייה בקבצים‬
‫הקש על הקבצים שלי במסך היישומים‪.‬‬
‫בתיקייה‪ ,‬הקש על ‪ ,‬ולאחר מכן השתמש באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •בחר‪ :‬בחר קבצים או תיקיות להחלת האפשרויות‪.‬‬
‫ •מחק‪ :‬מחק קבצים או תיקיות‪.‬‬
‫ •מיין לפי‪ :‬מיין קבצים או תיקיות‪.‬‬
‫ •הוסף לתיקיות המועדפות‪ :‬הוסף קיצור דרך לתיקייה ב תיקיות מועדפות‪.‬‬
‫ •הוסף קיצור דרך למסך הבית‪ :‬הוסף קיצור דרך לקובץ או תיקייה במסך הבית הקלאסי‪.‬‬
‫ •הוסף ‪ :FTP‬הוסף קיצור דרך לשרת ‪ FTP‬ב‪-‬תיקיות‪.‬‬
‫ •חפש מכשירים קרובים‪ :‬חפש מכשירים ששיתוף מדיה הופעל בהם‪.‬‬
‫ •אפשרויות תצוגה‪ :‬שנה את אפשרויות תצוגת הקבצים‪.‬‬
‫הקש ממושכות על קובץ או תיקייה‪ ,‬ולאחר מכן השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שתף קבצים עם אחרים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬מחק קבצים או תיקיות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬העבר קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬העתק קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת‪.‬‬
‫ • ← שנה שם‪ :‬שנה שם של קובץ או תיקייה‪.‬‬
‫ • ← הוסף לתיקיות המועדפות‪ :‬הוסף קיצור דרך לתיקייה ב תיקיות מועדפות‪.‬‬
‫ • ← הוסף קיצור דרך למסך הבית‪ :‬הוסף קיצור דרך לקובץ או תיקייה במסך הבית הקלאסי‪.‬‬
‫ • ← כווץ‪ :‬דחס קבצים או תיקיות כדי ליצור קובץ ‪.zip‬‬
‫ • ← פרטים‪ :‬הצג פרטי קובץ או תיקייה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫תכונת חיסכון בחשמל‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← כללי ← חיסכון בחשמל‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מצב‬
‫חיסכון בחשמל כדי להפעיל אותו‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חסכון‬
‫בחשמל כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •הגבל ביצועים‪ :‬הגבל אפשרויות שונות כגון כיבוי תאורת הרקע של לחצן היישומים האחרונים‬
‫ולחצן החזרה‪.‬‬
‫ •מצב גוון אפור‪ :‬הצג את הצבעים על המסך כגווני אפור‪.‬‬
‫מצב חיסכון מרבי בחשמל‬
‫השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה‪ .‬במצב חיסכון מרבי‬
‫בחשמל המכשיר מבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •מציג את הצבעים על המסך בגווני אפור‪.‬‬
‫ •מגביל את היישומים הזמינים ליישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד‪.‬‬
‫ •משבית את התכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← כללי ← חיסכון בחשמל‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מצב חיסכון‬
‫מרבי בחשמל כדי להפעיל אותו‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חיסכון מרבי‬
‫כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישום למסך הבית‪ ,‬הקש על‬
‫ובחר יישום‪.‬‬
‫כדי להסיר יישום ממסך הבית‪ ,‬הקש על ← הסר‪ ,‬בחר יישום עם‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫לשינוי ההגדרות למצב חיסכון מרבי בחשמל כגון קישוריות רשת או צליל‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪.‬‬
‫כדי להשבית את מצב החיסכון המרבי בחשמל הקש על ← כבה מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'‪.‬‬
‫זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא‬
‫נעשה שימוש במכשיר‪ .‬זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הצגת מידע לעזרה‬
‫כדי להציג מידע עזרה וללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים‪ ,‬פתח את מסך היישומים והקש על‬
‫עזרה‪.‬‬
‫להצגת מידע עזרה של יישום תוך כדי השימוש בו‪ ,‬הקש על ← עזרה‪.‬‬
‫יש יישומים שאינם כוללים מידע עזרה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫קישוריות רשת‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫חבר את המכשיר לרשת ‪ Wi-Fi‬כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים‪.‬‬
‫לאפשרויות נוספות‪ ,‬עיין ב‪.'Wi-Fi'-‬‬
‫ •המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה‪.‬‬
‫ניתן להפעיל את ה‪ WLAN-‬בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה‪ ,‬אך לא‬
‫ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה‪.‬‬
‫ •כבה את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על מתג ה‪Wi-Fi-‬‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על התחבר‪.‬‬
‫בחר רשת מרשימת רשתות ה‪ .Wi-Fi-‬הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול‪.‬‬
‫אחרי שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת ‪ ,Wi-Fi‬המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל‬
‫פעם שהיא זמינה‪ ,‬בלי לדרוש סיסמה‪.‬‬
‫כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת‪ ,‬בחר אותה מרשימת הרשתות והקש‬
‫על שכח‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫תשר תוירושיק‬
‫הוספת רשתות ‪Wi-Fi‬‬
‫אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימת רשתות ה‪ ,Wi-Fi-‬הקש על האפשרות הוסף רשת ‪Wi-Fi‬‬
‫בחלק התחתון של הרשימה‪ .‬הזן את שם הרשת בשדה שם רשת ‪ ,SSID‬בחר בסוג האבטחה‪ ,‬אם‬
‫לא מדובר ברשת פתוחה‪ ,‬הזן את הסיסמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על האפשרות התחבר‪.‬‬
‫דפדפן‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שדה הכתובת‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עבור אל‪ .‬לחיפוש קולי‬
‫הקש על דפדפן במסך היישומים‪.‬‬
‫באינטרנט‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫קרא מאמר במצב קריאה‪.‬‬
‫בצע רענון לדף האינטרנט‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫עבור לדף הקודם שבו‬
‫ביקרת‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫סגור את הלשונית‪.‬‬
‫הצג את הסימניות‪ ,‬הדפים‬
‫השמורים והיסטוריית‬
‫הדפדפן האחרונה‪.‬‬
‫פתח את דף הבית‪.‬‬
‫פתח לשונית חדשה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תנועות ושימושיות‬
‫תנועות‬
‫טלטול עז של המכשיר‪ ,‬או חבטות עזות בו‪ ,‬עלולים לגרום לקלט לא מכוון‪ .‬יש לשלוט‬
‫בתנועות כהלכה‪.‬‬
‫השתק‪/‬השהה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← תנועות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג השתק‪/‬‬
‫השהה כדי להפעילו‪.‬‬
‫הנחת כף היד על המסך‬
‫כסה את המסך בעזרת כף ידך כדי להשתיק התראות או כדי להשהות הפעלת מדיה‪.‬‬
‫הקש על השתק‪/‬השהה ← הנחת כף היד על המסך‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫השהיה חכמה‬
‫ההפעלה מושהית באופן אוטומטי כאשר אתה מפנה את מבטך מהמסך‪ .‬ההפעלה תתחדש כשתשוב‬
‫ותביט במסך‪.‬‬
‫הקש על השתק‪/‬השהה ← השהיה חכמה‪.‬‬
‫החלק בעזרת כף היד ללכידה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← תנועות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג החלק‬
‫בעזרת כף היד ללכידה כדי להפעילו‪.‬‬
‫הנח את צד ידך על המסך‪ ,‬והחלק אותה לרוחב המסך מימין לשמאל או להפך כדי לצלם תמונת‬
‫מסך‪ .‬התמונה נשמרת תחת תיקיית גלריה ←‬
‫← גלריה ← ‪ .Screenshots‬לאחר צילום‬
‫המסך‪ ,‬תוכל לערוך את התמונה ולשתף אותה עם אחרים‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫חלונות מרובים‬
‫אודות חלונות מרובים‬
‫השתמש בתכונה זו להפעלת שני יישומים על המסך בו‪-‬זמנית‪ .‬באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי‬
‫להציג הודעות דוא"ל או להשתמש באינטרנט תוך כדי משחק וידאו‪.‬‬
‫הפעלת חלונות מרובים‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← חלונות מרובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫חלונות מרובים כדי להפעילו‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חלונות‬
‫מרובים כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫גרור את אצבעך מקצהו הימני של המסך לכיוון מרכז המסך כדי לפתוח את המגש 'חלונות‬
‫והחזק‪.‬‬
‫מרובים'‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫מגש חלונות‬
‫מרובים‬
‫‪39‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫‪33‬‬
‫הקש על סמל היישום שברצונך להפעיל במגש 'חלונות מרובים' והחזק אותו‪ ,‬ולאחר מכן גרור‬
‫אותו למסך‪.‬‬
‫שחרר את סמל היישום כאשר המסך יהפוך לכחול‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על סמל יישום אחר במגש 'חלונות מרובים' והחזק אותו‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו למיקום‬
‫חדש‪.‬‬
‫סמלי יישומים הנושאים את הסימן‬
‫ניתן להפעיל בו‪-‬זמנית בחלון נפרד על אותו מסך‪.‬‬
‫יצירת שילוב של חלונות מרובים‬
‫השתמש בתכונה זו לשמירת השילוב של יישומי החלונות המרובים הנוכחיים שפועלים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את מגש 'חלונות מרובים' והקש על‬
‫הפעל שני יישומים בחלונות מרובים על מסך מפוצל‪.‬‬
‫← צור‪.‬‬
‫שילוב החלונות המרובים נוסף בחלקו העליון של המגש 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫כדי למחוק שילובי חלונות מרובים‪ ,‬פתח את המגש 'חלונות מרובים'‪ ,‬הקש על‬
‫שילוב חלונות מרובים ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫← עריכה‪ ,‬בחר‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫התאמת גודל החלון‬
‫לכוונון גודל החלונות‪ ,‬גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות 'חלונות מרובים'‬
‫כאשר אתה משתמש ביישומים בחלונות מרובים‪ ,‬בחר חלון יישום‪ ,‬ומסגרת כחולה תופיע סביבו‪.‬‬
‫הקש על המעגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪41‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫ •‬
‫‪ :‬החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫ • ‪ :‬גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר‪ .‬בחלון הנבחר‪ ,‬הקש על פריט‬
‫מסוים והחזק‪ ,‬וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון אחר‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדל את החלון‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סגור את היישום‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫שינוי סדר היישומים במגש 'חלונות מרובים'‬
‫באפשרותך לשנות את סדר היישומים במגש 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← חלונות מרובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫חלונות מרובים כדי להפעילו‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חלונות‬
‫מרובים כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫← עריכה‪.‬‬
‫פתח את המגש 'חלונות מרובים' והקש על‬
‫המכשיר יציג את היישומים הזמינים לשימוש במגש 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על יישום והחזק‪ ,‬וגרור אותו אל המגש 'חלונות מרובים'‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על בוצע‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫תוישומישו תועונת‬
‫ארגז כלים‬
‫באפשרותך להפעיל בקלות יישומים שונים מערכת הכלים תוך כדי שימוש ביישומים אחרים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← ארגז כלים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג ארגז‬
‫יופיע‬
‫כלים כדי להפעילו‪ .‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על ארגז כלים כדי להפעיל‪.‬‬
‫על המסך‪.‬‬
‫כדי להפעיל יישום‪ ,‬הקש על‬
‫‪ ,‬ובחר יישום‪.‬‬
‫כדי להזיז את ערכת הכלים‪ ,‬הקש על‬
‫‪ ,‬וגרור למיקום אחר‪.‬‬
‫כדי לשנות את היישומים הנמצאים בערכת הכלים‪ ,‬הקש על‬
‫האפשרות ערוך‪.‬‬
‫כדי להסתיר את ערכת הכלים‪ ,‬הקש על‬
‫והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אל‬
‫והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אל האפשרות הסר‪.‬‬
‫הגברת הרגישות של מסך המגע‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להפעיל את המסך כאשר אתה לובש כפפות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← תצוגה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה הגדל את‬
‫רגישות המגע‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על רגישות מגע כדי להפעיל את‬
‫התכונה‪.‬‬
‫ •יש להשתמש בכפפות עור לשיפור הזיהוי בעת נגיעה במסך‪ .‬ייתכן שסוגי חומרים אחרים‬
‫לא יזוהו‪.‬‬
‫ •לקבלת תוצאות מיטביות‪ ,‬בעת שימוש בכפפות‪ ,‬יש להקיש על המסך בחוזקה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫התאמה אישית‬
‫ניהול מסכי הבית והיישומים‬
‫ניהול מסך הבית הקלאסי‬
‫הוספת פריטים‬
‫הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך היישומים‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית הקלאסי‪.‬‬
‫כדי להוסיף יישומונים‪ ,‬פתח את מסך הבית הקלאסי‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק‪ ,‬הקש על‬
‫ווידג'טים‪ ,‬הקש ממושכות על יישומון‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית הקלאסי‪.‬‬
‫הזזה והסרה של פריטים‬
‫הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית הקלאסי‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫כדי להסיר פריט‪ ,‬הקש עליו והחזק‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור אותו אל האפשרות הסר המופיעה בחלק‬
‫העליון של המסך‪.‬‬
‫יצירת תיקייה‬
‫‪11‬‬
‫במסך הבית הקלאסי‪ ,‬הקש על יישום והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות צור תיקייה‬
‫בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫הזן שם לתיקייה‪.‬‬
‫‪ ,‬בחר יישומים להעברה אל התיקייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫ניהול תיקיות‬
‫כדי לשנות שם של תיקייה‪ ,‬בחר תיקייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שם התיקייה הנוכחי‪ .‬הזן שם חדש‬
‫לתיקייה והקש על סיום‪.‬‬
‫כדי לשנות צבע של תיקייה‪ ,‬בחר תיקייה‪ ,‬הקש על ולאחר מכן בחר צבע‪.‬‬
‫כדי להעביר יישומים נוספים לתיקייה‪ ,‬הקש על יישום והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל התיקייה‪.‬‬
‫כדי להוציא יישום מתיקייה‪ ,‬הקש על היישום והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫ניהול דפים‬
‫הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית הקלאסי כדי להוסיף‪ ,‬להזיז או להסיר לוח‪.‬‬
‫כדי להוסיף דפים‪ ,‬גלול שמאלה אל דפים האחרון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי להזיז דפים‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של דפים והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להסיר דפים‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה של דפים והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות‬
‫הסר בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫כדי להגדיר לוח כמסך הבית הקלאסי הראשי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫ניהול מסך הבית של התוכן‬
‫במסך הבית של התוכן מוצגים יישומוני תוכן‪ .‬ניתן לגשת ליישום ישירות על‪-‬ידי בחירה ביישומון תוכן‬
‫במסך הבית של התוכן‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫הוספת יישומון או לוח‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך היישומונים‪ ,‬בחר לוח לעריכה‪ ,‬או הקש על‬
‫הצמד את האצבעות זו לזו בתנועת צביטה במסך הבית של התוכן‪.‬‬
‫להוספה ללוח מהחלונית התחתונה של המסך ( ‪.) 2‬‬
‫כדי ליצור לוח חדש ( ‪ .) 1‬בחר יישומונים‬
‫גלול שמאלה או ימינה בחלונית התחתונה של המסך‪ ,‬כדי להציג יישומונים נוספים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על סיום‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫כוונון גודל יישומון‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬כוונן את גודל היישומון על‪-‬ידי גרירת המסגרת שסביבו‪.‬‬
‫במסך הבית של התוכן‪ ,‬הקש על היישומון שברצונך לשנות את גודלו‪ ,‬והחזק אותו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לשמור את השינוי‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫הזזת יישומון‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש ממושכות על יישומון וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫במסך הבית של התוכן‪ ,‬הקש על יישומון והחזק אותו‪.‬‬
‫כדי לסדר את היישומונים שבלוח הנוכחי במיקומים אקראיים‪ ,‬הקש על שנה פריסה‪.‬‬
‫הסרת מסך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך היישומונים‪ ,‬הקש על הלוח שברצונך להסיר‪ ,‬והחזק‪.‬‬
‫‪3 3‬גרור את הלוח אל האפשרות הסר המופיעה בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫הצמד את האצבעות זו לזו בתנועת צביטה במסך הבית של התוכן‪.‬‬
‫תמיד יישאר לוח אחד לפחות במסך הבית של התוכן‪.‬‬
‫ניהול מסך היישומים‬
‫שינוי מצב תצוגה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← הצג בתור ובחר שיטת מיון‪.‬‬
‫הסתרת יישומים‬
‫הסתר יישומים שאינך מעוניין לראות במסך היישומים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← הסתר יישומים‪ ,‬בחר יישומים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← הצג יישומים מוסתרים‪ ,‬בחר יישומים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫הזזת פריטים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← ערוך‪ .‬הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל צד המסך‪.‬‬
‫כדי להעביר פריט אל לוח חדש‪ ,‬גרור אותו אל האפשרות צור דף המופיעה בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫ניתן להזיז תיקיות בלוח התיקיות בלבד‪.‬‬
‫יצירת תיקיות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן שם לתיקייה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ‪ ,‬בחר יישומים להעברה אל התיקייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על ← צור תיקייה‪.‬‬
‫התיקייה החדשה נוספת ללוח התיקיות שבמסך היישומים‪.‬‬
‫ניהול תיקיות‬
‫כדי לשנות שם של תיקייה‪ ,‬בחר תיקייה והקש על שם התיקייה הנוכחי‪ .‬הזן שם חדש לתיקייה והקש‬
‫על סיום‪.‬‬
‫כדי לשנות צבע של תיקייה‪ ,‬בחר תיקייה‪ ,‬הקש על ולאחר מכן בחר צבע‪.‬‬
‫כדי להעביר יישומים נוספים לתיקייה‪ ,‬הקש על ← ערוך‪ ,‬הקש על יישום והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור‬
‫אותו אל התיקייה‪.‬‬
‫כדי להוציא יישום מתיקייה‪ ,‬הקש על ← ערוך‪ ,‬הקש על היישום והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו ללוח‬
‫יישומים‪ .‬אם תעביר את היישום מהתיקייה ללוח התיקיות‪ ,‬תיווצר תיקייה חדשה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫הגדרת טפט וצלצולים‬
‫הגדרת טפט‬
‫הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית הקלאסי או מסך הנעילה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך הבית הקלאסי‪ ,‬הקש ממושכות על שטח ריק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על טפטים‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← טפט‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬גלול שמאלה או ימינה‪ ,‬ובחר מהתמונות המוצגות בחלק התחתון של המסך‪.‬‬
‫בחר מסך לשינוי או להחלת הטפט‪.‬‬
‫כדי לבחור תמונות שצולמו במצלמת המכשיר‪ ,‬או תמונות אחרות‪ ,‬הקש על מתוך 'גלריה'‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על הגדר כטפט או על סיום‪.‬‬
‫החלפת צלצולים‬
‫שנה צלצולים של התראות‪.‬‬
‫במסך 'יישומים'‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← צלילים והתראות ← הגדרת צליל התראות‪ ,‬בחר‬
‫צלצול ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫שינוי שיטת הנעילה של המסך‬
‫ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה של אחרים למידע האישי שלך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← מסך נעילה ← נעילת מסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫שיטה לנעילת המסך‪ .‬לביטול נעילה של המכשיר‪ ,‬נדרש קוד ביטול נעילה‪.‬‬
‫אם שכחת את קוד ביטול הנעילה‪ ,‬הבא את המכשיר למרכז שירות של ‪ Samsung‬לצורך‬
‫איפוס‪.‬‬
‫דפוס‬
‫שרטט דפוס ביטול נעילה על‪-‬ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות‪ ,‬ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם‬
‫נוספת לצורך אימות‪ .‬הגדר קוד ‪ PIN‬לצורך גיבוי‪ ,‬לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס‬
‫ביטול הנעילה‪.‬‬
‫‪PIN‬‬
‫קוד ‪ PIN‬כולל ספרות בלבד‪ .‬הזן לפחות ארבע ספרות‪ ,‬ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת‬
‫לצורך אימות‪.‬‬
‫סיסמה‬
‫סיסמה כוללת תווים וספרות‪ .‬הזן לפחות ארבעה תווים‪ ,‬כולל מספרים וסמלים‪ ,‬ולאחר מכן הזן את‬
‫הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות‪.‬‬
‫טביעת אצבע‬
‫הכנס את טביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסך‪ .‬ראה סורק טביעת אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫סורק טביעת אצבע‬
‫לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע‬
‫כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר‪ ,‬שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על‬
‫ביצועי התכונה‪:‬‬
‫ •לחצן הבית מכיל חיישן לזיהוי טביעת אצבע‪ .‬ודא שכפתור הבית לא נשרט או נפגם עקב מגע‬
‫עם חפצי מתכת כגון מטבעות‪ ,‬מפתחות או שרשראות‪.‬‬
‫ •מגן המסך המסופק עם המכשיר עשוי לגרום לתקלות בחיישן זיהוי טביעות האצבע‪ .‬הסר את‬
‫מגן המסך לשיפור הרגישות בזיהוי טביעות אצבע‪.‬‬
‫ •ודא שאזור זיהוי טביעת האצבע נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות‪.‬‬
‫ •ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות‪.‬‬
‫ •המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות‪.‬‬
‫ •כדי לשפר את ביצועי הזיהוי‪ ,‬רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדירות‬
‫הגבוהה ביותר לביצוע משימות במכשיר‪.‬‬
‫ •אל תגרור את אצבעך בצורה מהירה או איטית מדי‪ .‬גרור את אצבעך במהירות מתונה על מנת‬
‫לאפשר למכשיר לזהות אותה‪.‬‬
‫ •בסביבות יבשות‪ ,‬עלול להיווצר במכשיר חשמל סטטי‪ .‬הימנע משימוש בתכונה זו בסביבות‬
‫יבשות‪ ,‬או בצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש בתכונה על‪-‬ידי מגע בעצם מתכתי‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫הכנסת טביעות אצבע‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← סורק טביעת אצבע ← מנהל טביעות‬
‫האצבע‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫אם אתה רושם טביעות אצבע נוספות‪ ,‬יופיע חלון מוקפץ לזיהוי טביעות אצבע‪ .‬סרוק טביעת‬
‫אצבע רשומה במכשיר‪ ,‬והקש על ‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הקש על המסך באזור טביעת האצבע והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור את אצבעך כלפי מטה מעל‬
‫הנח את אצבעך באזור טביעת האצבע בחלקו התחתון של מרכז המסך‪.‬‬
‫ללחצן הבית‪.‬‬
‫חזור על פעולה זו עם אותה אצבע עד לרישום טביעת האצבע‪.‬‬
‫אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יזהה את‬
‫טביעות האצבע‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫אם מופיע חלון בקשת סיסמה‪ ,‬הזן את הסיסמה החלופית‪ ,‬הקש על המשך‪ ,‬הזן שוב את‬
‫הסיסמה החלופית כדי לאמת אותה והקש על אישור‪ .‬ניתן להשתמש בסיסמה החלופית במקום‬
‫לסרוק את טביעות האצבע‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫אם מופיע חלון נעילה באמצעות טביעת אצבע‪ ,‬הקש על אישור‪ .‬תוכל להשתמש בטביעות‬
‫האצבע שלך לביטול נעילת המסך‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫ניהול טביעות אצבע רשומות‬
‫ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות או לשנות את שמן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← סורק טביעת אצבע ← מנהל טביעות האצבע‪.‬‬
‫כדי למחוק טביעות אצבע‪ ,‬הקש על ← בטל הרשמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫כדי לשנות שם של טביעת אצבע‪ ,‬הקש על טביעת אצבע והחזק‪ ,‬הקש על‬
‫חדש והקש על אישור‪.‬‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן הזן שם‬
‫שינוי סיסמה חלופית‬
‫ניתן לשנות את הסיסמה המשמשת אותך כחלופה לסריקת טביעות אצבע‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סרוק טביעת אצבע רשומה‪ ,‬או הקש על‬
‫‪3 3‬הזן סיסמה חדשה והקש על המשך‪.‬‬
‫‪4 4‬הזן שוב את הסיסמה והקש על אישור‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← סורק טביעת אצבע ← החלף סיסמת גיבוי‪.‬‬
‫והזן את סיסמת הגיבוי‪.‬‬
‫ביטול נעילת המסך באמצעות טביעות אצבע‬
‫ניתן לבטל את נעילת המסך באמצעות טביעות האצבע הרשומות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← סורק טביעת אצבע ← נעילת מסך ← טביעת‬
‫אצבע‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← מסך נעילה ← נעילת מסך ←‬
‫טביעת אצבע‪.‬‬
‫אימות סיסמה של חשבון ‪Samsung‬‬
‫השתמש בטביעות אצבע כדי לאמת את הסיסמה של חשבון ‪ Samsung‬שלך‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בטביעת אצבע במקום להזין את הסיסמה שלך‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬בעת רכישת תוכן מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← סורק טביעת אצבע ← אמת חשבון סמסונג‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג שבפינה הימנית העליונה של המסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫מצב פרטי‬
‫על אודות מצב פרטי‬
‫השתמש במצב זה כדי למנוע מאנשים אחרים שימוש בתוכן ספציפי (כגון תמונות ומסמכים)‬
‫המאוחסן במכשיר שלך וגישה אליו‪ .‬באפשרותך לשמור תוכן במיקום ספציפי ולהפעיל את מצב פרטי‬
‫כדי להסתיר את הפריטים בצורה מאובטחת‪.‬‬
‫הסתרת תוכן‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫מצב פרטי כדי להפעילו‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על מצב פרטי כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫בעת הפעלת מצב פרטי בפעם הראשונה‪ ,‬יש להגדיר קוד ביטול נעילה ו‪ PIN-‬גיבוי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הזן את הקוד לביטול הנעילה של מצב פרטי‪.‬‬
‫כאשר מצב זה מופעל‪,‬‬
‫מופיע בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כדי לבחור פריטים להסתרה‪ ,‬הקש ממושכות על פריט ברשימה‪ ,‬סמן את הפריטים הרצויים‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על ← העבר לתיקייה פרטי‪.‬‬
‫פריטים שהועברו למצב פרטי ישאו את הסימן‬
‫‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫לאחר בחירת הפריטים להסתרה‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ←‬
‫מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מצב פרטי כדי להשבית אותו‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח‬
‫ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על מצב פרטי כדי להשבית אותו‪.‬‬
‫הפריטים שנבחרו ייעלמו מהמסך‪.‬‬
‫ודא שכל הקבצים נשמרו או הועברו כראוי לפני השבתת מצב פרטי‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫צפייה בתוכן מוסתר‬
‫ניתן לצפות בפריטים מוסתרים רק כאשר מצב פרטי מופעל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫מצב פרטי כדי להפעילו‪ .‬לחלופין‪ ,‬פתח את לוח ההגדרות המהירות‪ ,‬והקש על מצב פרטי כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הקבצים שלי ← פרטי‪.‬‬
‫הזן את הקוד לביטול הנעילה של מצב פרטי‪.‬‬
‫כל הפריטים שהועברו במצב פרטי יופיע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫משתמשים מרובים‬
‫הגדר חשבונות נוספים בשביל משתמשים אחרים במכשיר‪ ,‬עם הגדרות מותאמות אישית‪ ,‬כגון‬
‫חשבונות דוא"ל‪ ,‬העדפות טפט ועוד‪ .‬לרשותך עומדים הסוגים הבאים של חשבונות משתמשים‪.‬‬
‫ •בעלים‪ :‬חשבון הבעלים נוצר רק בהגדרה הראשונה של המכשיר‪ ,‬ולא ניתן ליצור יותר מחשבון‬
‫אחד כזה‪ .‬לחשבון זה יש שליטה מלאה במכשיר‪ ,‬כולל ניהול חשבונות משתמשים‪.‬‬
‫ •משתמש‪ :‬חשבון זה מאפשר למשתמשים לגשת ליישומים ולתוכן של עצמם‪ ,‬ולהתאים אישית‬
‫את הגדרות המכשיר המשפיעות על כל החשבונות‪.‬‬
‫ •פרופיל מוגבל‪ :‬חשבון מוגבל יכול לגשת ליישומים ולתוכן שחשבון הבעלים אישר‪ ,‬ואינו יכול‬
‫להשתמש בשירותים הדורשים כניסה‪.‬‬
‫הוספת משתמשים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף משתמש או פרופיל ← משתמש ← אישור ← הגדר כעת‪.‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← משתמשים‪.‬‬
‫הוספת פרופילים מוגבלים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף משתמש או פרופיל ← פרופיל מוגבל‪.‬‬
‫‪3 3‬הגדר קוד לביטול נעילה ולאחר מכן בחר את היישומים ואת התוכן שהמשתמשים המוגבלים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← משתמשים‪.‬‬
‫יורשו לגשת אליהם‪.‬‬
‫החלפת משתמשים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר את החשבון שברצונך לעבור אליו ולאחר מכן בטל את נעילת המכשיר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← משתמשים‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫ניהול משתמשים‬
‫כשאתה בחשבון הבעלים‪ ,‬אתה יכול למחוק חשבונות ולשנות את הגדרות החשבונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← משתמשים‪.‬‬
‫לצד חשבון‪ ,‬ולאחר מכן בחר או בטל את הבחירה ביישומים ובתוכן כדי לאפשר או‬
‫להגביל את הגישה של החשבון אליהם‪.‬‬
‫כדי למחוק את החשבון‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫שימוש בחשבונות גיבוי‬
‫ניתן להעביר נתוני גיבוי מהמכשיר הקודם למכשיר החדש באמצעות חשבון ‪ Google‬או ‪Samsung‬‬
‫שלך‪ .‬ראה גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף‪.‬‬
‫שימוש ב‪Samsung Smart Switch-‬‬
‫באפשרותך להעביר נתונים מהמכשיר הקודם למכשיר החדש באמצעות ‪( Smart Switch‬לניידים‬
‫ומחשבים)‪ www.samsung.com/smartswitch .‬כדי ללמוד עוד‪.‬‬
‫‪ Samsung Smart Switch‬לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים‪.‬‬
‫שימוש ב‪Smart Switch Mobile-‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להעביר נתונים מהמכשיר הקודם למכשירך החדש‪ .‬ניתן להוריד את היישום‬
‫מ‪ Galaxy Apps-‬או מ חנות ‪.Play‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במכשיר‪ ,‬בחר אחת מהאפשרויות בהתאם לסוג המכשיר הקודם ועקוב אחרי ההוראות‬
‫במכשיר‪ ,‬הקש על ‪.Smart Switch‬‬
‫המופיעות על המסך‪.‬‬
‫אם המכשיר הקודם שלך הוא מכשיר אנדרואיד‪ ,‬ודא שהיישום ‪ Smart Switch Mobile‬מותקן‬
‫במכשיר‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרה‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫תישיא המאתה‬
‫שימוש ב‪ Smart Switch-‬עם מחשבים‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לייבא את גיבוי הנתונים שלך (ממכשירים ניידים של היצרן שנבחר)‬
‫מהמחשב למכשיר‪ .‬ניתן להוריד את היישום מ‪.www.samsung.com/smartswitch-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במחשב‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫‪3 3‬חבר את המכשיר הנוכחי שלך למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪4 4‬במחשב‪ ,‬לחץ על היצרן של המכשיר הקודם‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להעביר‬
‫גבה במחשב את הנתונים ממכשיר קודם‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬צור קשר עם יצרן המכשיר‪.‬‬
‫את הנתונים אל המכשיר שלך‪.‬‬
‫שימוש ב‪Samsung Kies-‬‬
‫יבא מהמחשב את גיבוי הנתונים שלך באמצעות ‪ Samsung Kies‬על מנת לשחזר את הנתונים‬
‫במכשירך‪ .‬ניתן גם לגבות את הנתונים למחשב באמצעות ‪ .Samsung Kies‬ראה התחברות עם‬
‫‪ Samsung Kies‬למידע נוסף‪.‬‬
‫הגדרת חשבונות‬
‫הוספת חשבונות‬
‫לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום‪ .‬צור חשבונות משתמש להנאה‬
‫מחוויית שימוש מיטבית במכשיר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← כללי ← חשבונות ← הוסף חשבון ובחר שירות חשבון‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת יצירת החשבון‪.‬‬
‫כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך‪ ,‬בחר חשבון‪ ,‬וסמן פריטים לסינכרון‪.‬‬
‫הסרת חשבונות‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← כללי ← חשבונות‪ ,‬בחר חשבון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ←‬
‫הסר חשבון‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫אנשי קשר‬
‫הוספת אנשי קשר‬
‫העברת אנשי קשר ממכשירים אחרים‬
‫ניתן להעביר אנשי קשר ממכשירים אחרים למכשירך‪ .‬ראה העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫יצירת אנשי קשר באופן ידני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫ •‬
‫ •‬
‫‪33‬‬
‫והזן פרטי קשר‪.‬‬
‫‪ :‬הוסף תמונה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬הוסף או מחק שדה פרטי קשר‪.‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫יצירת אנשי קשר מכרטיסי ביקור‬
‫צלם את כרטיס הביקור וחלץ מתוכו את פרטי איש הקשר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫← כרטיסי ביקור ←‬
‫‪.‬‬
‫כדי לבחור או להוסיף שפות לזיהוי‪ ,‬הקש על ← שפת יעד‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫רשק ישנא‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬כוון את המכשיר כך שהכרטיס יופיע בתוך המסגרות שעל המסך‪ .‬כשהמסגרות ישנו את צבען‬
‫הנח כרטיס ביקור על משטח שטוח‪ ,‬וסובב את המכשיר למצב אופקי‪.‬‬
‫לירוק‪ ,‬המכשיר יצלם אוטומטית את התמונה‪ .‬בשלב זה המכשיר כבר קורא את פרטי איש‬
‫הקשר מכרטיס הביקור והופך אותו לרשומת איש קשר‪.‬‬
‫ •אם המכשיר אינו מצלם את התמונה באופן אוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫ •לצילום ידני של כרטיסי ביקור‪ ,‬הקש על ← לכידה אוטומטית ← כבוי‪.‬‬
‫ •לחילוץ טקסט מתמונה השמורה במכשיר‪ ,‬הקש על ← טען תמונה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ערוך או הוסף פרטים נוספים והקש על שמור‪.‬‬
‫ניהול אנשי קשר‬
‫עריכת איש קשר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך והקש על ‪.‬‬
‫‪3 3‬ערוך את פרטי איש הקשר‪ ,‬או הקש על הוסף שדה נוסף כדי להוסיף פרטים נוספים לאיש‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫הקשר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫מחיקת איש קשר‬
‫בחר איש קשר שברצונך למחוק והקש על‬
‫‪.‬‬
‫שיתוף איש קשר‬
‫בחר את איש הקשר שאת פרטיו אתה רוצה לשתף‪ ,‬הקש על ← שלח ככרטיס ביקור דרך‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן בחר שיטת שיתוף‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫רשק ישנא‬
‫ניהול קבוצות‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← קבוצות‪.‬‬
‫יצירת קבוצה חדשה‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬הזן שם קבוצה ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר לקבוצה‬
‫בחר קבוצה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ← הוסף חבר‪ .‬בחר אנשי קשר להוספה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫האפשרות סיום‪.‬‬
‫מחיקת קבוצה‬
‫הקש על ← מחק קבוצות‪ ,‬בחר בקבוצות שנוספו על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫שליחת הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה‬
‫בחר קבוצה‪ ,‬הקש על ← שלח דוא"ל‪ ,‬בחר חברים‪ ,‬הקש על סיום‪ ,‬הזן הודעה ולאחר מכן הקש‬
‫על לחצן השליחה‪.‬‬
‫מיזוג אנשי קשר עם חשבונות‬
‫מזג את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם החשבונות שלך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫הקש על ← העברת אנשי קשר מהמכשיר אל ← ‪ Google‬או ‪.Samsung account‬‬
‫ייבוא וייצוא של אנשי קשר‬
‫יבא אנשי קשר משירותי אחסון אל המכשיר שלך‪ ,‬או יצא אנשי קשר מהמכשיר אל שירותי האחסון‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫הקש על ← הגדרות ← ייבא‪/‬ייצא אנשי קשר‪ ,‬ולאחר מכן בחר אפשרות יבוא או יצוא‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫רשק ישנא‬
‫חיפוש אנשי קשר‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫ •גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫ •גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה‬
‫במהירות‪.‬‬
‫ •הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר‪ ,‬ולאחר מכן הזן קריטריונים‬
‫לחיפוש‪.‬‬
‫לאחר בחירת איש קשר‪ ,‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף לאנשי הקשר המועדפים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חבר הודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫הוספת קיצורי דרך לאנשי קשר במסך הבית הקלאסי‬
‫הוסף במסך הבית הקלאסי קיצורי דרך לאנשי קשר שעמם אתה נמצא בקשר תדיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר איש קשר‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ← הוסף קיצור דרך למסך הבית‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על אנשי קשר ← אנשי קשר‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫מצלמה‬
‫צילום בסיסי‬
‫צילום תמונות וסרטונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש על לצילום סרטון‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫ •הרחק שתי אצבעות זו מזו על‪-‬גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי‪ ,‬והצמד אותן זו לזו‬
‫בתנועת צביטה להקטנתו‪.‬‬
‫ •ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫ •לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון‪ ,‬הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד‪ .‬להתמקדות‬
‫במרכז המסך‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫עבור בין המצלמה‬
‫הקדמית למצלמה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫מציג את המצב‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫התחל לצלם בווידאו‪.‬‬
‫צלם תמונה‪.‬‬
‫שנה את מצב הצילום‪.‬‬
‫הצג תמונות וסרטוני‬
‫וידאו שצילמת‪.‬‬
‫שנה את הגדרות‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫המלצמ‬
‫ •המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש‪.‬‬
‫ •ודא שהעדשה נקייה‪ .‬אחרת‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים‬
‫שמחייבים רזולוציה גבוהה‪.‬‬
‫ •עדשת המצלמה הקדמית מתאימה לצילום תמונות בזווית רחבה‪ .‬ייתכנו עיוותים קלים‬
‫בתמונות בזווית רחבה‪ ,‬ואין מדובר בבעיות בביצועי המכשיר‪.‬‬
‫שינוי סדר קיצורי הדרך של המצלמה‬
‫באפשרותך לסדר מחדש את קיצורי הדרך של המצלמה באופן שיאפשר גישה קלה ומהירה במסך‬
‫התצוגה המקדימה‪ .‬הקש על האפשרות במסך התצוגה המקדימה‪ .‬לחץ לחיצה ארוכה על פריט‬
‫וגרור אותו לחריץ בצדו השמאלי של המסך‪.‬‬
‫כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק‪.‬‬
‫ •אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫המלצמ‬
‫עינית מרוחקת‬
‫השתמש במכשיר שלך ככוונת עבור מכשיר אחר‪ .‬ניתן לשלוט במכשיר האחר מרחוק לצילום תמונות‬
‫או וידאו ממרחק‪ .‬מכשירך יציג את אותה תמונה המוצגת במכשיר המחובר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← עינית מרוחקת‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הגדרות ‪ WI-FI DIRECT‬כדי להתחבר למכשיר אחר‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמכשיר יתמקד‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על לצילום התמונה המוצגת בכוונת של המכשיר המחובר‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫ודא שהמכשיר שאליו ברצונך להתחבר תומך במצב ‪.Remote Viewfinder‬‬
‫‪67‬‬
‫המלצמ‬
‫מצבי צילום‬
‫אוט'‬
‫השתמש במצב זה כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר‬
‫לצילום התמונה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ← מצב ← אוט'‪.‬‬
‫פנים יפות‬
‫השתמש במצב זה כדי לצלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ← מצב ← פנים יפות‪.‬‬
‫צילום ועוד‬
‫השתמש במצב זה כדי לצלם סדרת תמונות ולשנות אותן על‪-‬ידי החלת אפקטים שונים בעזרת מצבי‬
‫ב גלריה‪.‬‬
‫הצילום‪ .‬המכשיר מסמן את התמונות ב‪-‬‬
‫הזום אינו זמין במהלך הצילום במצב זה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על מצב ← צילום ועוד‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ‪.‬‬
‫הקש על מצלמה במסך היישומים‪.‬‬
‫המכשיר מצלם סדרה של תמונות ומציג את מצבי הצילום הזמינים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר מצב צילום והחל על התמונות אפקטים‪.‬‬
‫ •התצלום הטוב ביותר‪ :‬צלם סדרה של תמונות ושמור את הטובה ביותר‪ .‬להצגת תמונות‬
‫נוספות בסדרה‪ ,‬גלול שמאלה או ימינה‪ .‬המכשיר ימליץ על התמונה הטובה ביותר ויזהה‬
‫אותה באמצעות ‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫המלצמ‬
‫ •הפרצוף הכי טוב‪ :‬צלם תמונות קבוצתיות מרובות בו‪-‬זמנית ושלב אותן ליצירת התמונה‬
‫המיטבית האפשרית‪ .‬הקש על המסגרת הצהובה עבור הפרצופים השונים‪ ,‬ובחר את המצב‬
‫הכי טוב של כל נושא מהמצבים המופיעים בחלק התחתון של המסך‪ .‬לאחר מכן מזג את‬
‫התמונות לתמונה אחת‪ .‬המכשיר ימליץ על התמונה הטובה ביותר ויזהה אותה באמצעות ‪.‬‬
‫ •צילום דרמטי‪ :‬צילום סדרת תמונות ושילובן ליצירת תמונה המראה את נתיב התנועה‪ .‬הארך‬
‫את עקבות התנועה בתמונה על ידי בחירת עוד תמונות בתחתית המסך‪ .‬לעריכת עקבות‬
‫ובחר תמונה‪ .‬הקש על שחזר כדי להציג את עקבות‬
‫התנועה בתמונות שנבחרו‪ ,‬הקש על‬
‫התנועה של אובייקט‪ ,‬או הקש על הסר כדי למחוק את עקבות התנועה‪ .‬ערוך את התמונה‬
‫כרצונך והקש על ‪.‬‬
‫ •מחק‪ :‬מחר עצמים נעים בלתי רצויים‪ .‬הקש על‬
‫על כדי לשחזר את התמונה המקורית‪.‬‬
‫כדי למחוק עצמים נעים בלתי רצויים‪ .‬הקש‬
‫ •צילום פנורמי‪ :‬הוסף לרקע האובייקט אפקט שיגרום לו להיראות כאילו הוא נמצא בתנועה‬
‫מהירה‪ .‬הקש על אובייקטים כדי לבחור נושא צילום‪ .‬הקש על טשטוש תנועה כדי לשנות את‬
‫זווית הטשטוש שתופעל על הרקע‪ .‬הקש על זווית ←‬
‫וצייר מעגל באצבע מסביב למעגל‬
‫הגדול‪ ,‬כדי לכוונן את זווית הטשטוש‪ .‬כדי לכוונן את רמת הטשטוש של הרקע‪ ,‬הקש על‬
‫טשטוש תנועה וגרור את פס הכוונון‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫בסיום עריכת התמונות‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫פנורמה‬
‫השתמש במצב זה לצילום תמונה המורכבת ממספר תמונות מחוברות‪ .‬המכשיר מזהה את התמונה‬
‫ב גלריה‪.‬‬
‫עם‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ← מצב ← פנורמה‪.‬‬
‫לקבלת תמונות מיטביות‪ ,‬היעזר בטיפים שלהלן‪:‬‬
‫ •הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד‪.‬‬
‫ •שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה‪.‬‬
‫ •הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד‪ ,‬כגון שמיים ריקים או קיר רגיל‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫המלצמ‬
‫‪( HDR‬גוון עשיר)‬
‫השתמש במצב זה לצילום תמונות עם צבעים עשירים ולשחזור פרטים אפילו באזורים בהירים או‬
‫כהים מאוד‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ← מצב ← ‪( HDR‬גוון עשיר)‪.‬‬
‫ללא אפקט‬
‫עם אפקט‬
‫מצלמה כפולה‬
‫בעת צילום של תמונת נוף עם המצלמה האחורית‪ ,‬התמונה או הסרטון שנלכדים במצלמה הקדמית‬
‫מופיעים בחלון מוקטן‪ ,‬או להפך‪ .‬השתמש בתכונה זו לצילום תמונות נוף מרהיבות‪ ,‬במקביל לצילום‬
‫תמונות עצמיות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ← מצב ← מצלמה כפולה כדי לעבור למצב מצלמה כפולה‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪ ,‬או הקש על לצילום סרטון‪.‬‬
‫הקש על‬
‫עבור בין המצלמה‬
‫הקדמית למצלמה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫הקש לשינוי הגודל או‬
‫לשינוי המיקום‪.‬‬
‫בחר מבין הסגנונות‬
‫השונים הזמינים‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫המלצמ‬
‫ •במצב מצלמה כפולה‪ ,‬באפשרותך להקליט סרטונים באורך של עד ‪ 5‬דקות באיכות ‪Full‬‬
‫‪ HD‬ובאורך של עד ‪ 10‬דקות באיכות ‪ HD‬או ‪.VGA‬‬
‫ •בעת צילום סרטונים במצב זה‪ ,‬השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי‪.‬‬
‫ניהול מצבי צילום‬
‫בחר את מצבי הצילום שיופיעו במסך בחירת המצב‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ← מצב ← נהל מצבים‪.‬‬
‫הורדת מצבי צילום‬
‫הורד מצבי צילום נוספים מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ← מצב ← הורד‪.‬‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על מצלמה ←‬
‫סטילס והן במצב מצלמת וידאו‪.‬‬
‫‪ .‬לא כל האפשרויות שלהלן זמינות הן במצב מצלמת‬
‫ •גודל תמונה‪ :‬בחר רזולוציה‪ .‬השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר‪ .‬אך‬
‫זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון‪.‬‬
‫ •צילומי רצף‪ :‬צלם סדרה של תמונות של נושאי צילום נעים‪.‬‬
‫ •זיהוי תאורה נמוכה‪ :‬הגדר את המכשיר לזהות באופן אוטומטי תנאים חשוכים יותר‪ ,‬ולכוונן את‬
‫בהירות התמונה ללא מבזק‪.‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה בצילום סרטוני וידאו‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫המלצמ‬
‫ •זיהוי פנים‪ :‬הגדר את המכשיר לזיהוי פניהם של אנשים ולסיוע בצילום תמונות שלהם‪.‬‬
‫ •רגישות ‪ :ISO‬בחר ערך ‪ .ISO‬הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה‪ .‬היא נמדדת‬
‫בערכים שווי‪-‬ערך למצלמת פילם‪ .‬ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור‬
‫בהיר‪ .‬ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום‪.‬‬
‫ •מצבי מדידה‪ :‬בחר שיטת מדידה‪ .‬אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור‪ .‬האפשרות‬
‫משקל מרכזי מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצינה‪ .‬האפשרות ספוט מודדת את ערך האור‬
‫במיקום ספציפי‪ .‬האפשרות מטריצה מחשבת ממוצע של הסצינה בכללותה‪.‬‬
‫ •הקש כדי לצלם תמונות‪ :‬הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה לצילום תמונות‪.‬‬
‫ •שמירה כ‪ :‬הגדר את המכשיר לשמירת התמונה עם הגוונים העשירים והתמונה המקורית‪ ,‬או‬
‫רק התמונה עם הגוונים העשירים‪.‬‬
‫ •גודל סרטון‪ :‬בחר רזולוציה‪ .‬השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר‪ .‬אך‬
‫זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון‪.‬‬
‫ •מצב הקלטה‪ :‬שנה את מצב ההקלטה‪.‬‬
‫ •ייצוב וידאו‪ :‬הפעל או השבת את תכונת מניעת הרעידה‪ .‬מניעת רעידה מסייעת במיקוד‬
‫כשהמצלמה זזה‪.‬‬
‫ •אפקטים‪ :‬בחר אפקט סינון לשימוש בעת צילום תמונות או סרטונים‪ .‬להורדת אפקטים נוספים‪,‬‬
‫הקש על הורד‪ .‬לשינוי סדר האפקטים או להסתרת אפקטים מהרשימה‪ ,‬הקש על נהל אפקטים‪.‬‬
‫ •מבזק‪ :‬הפעל או השבת את המבזק‪.‬‬
‫ •טיימר‪ :‬השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן‪.‬‬
‫ •מצב תצוגה‪ :‬שנה את יחס הרוחב‪-‬גובה של מסך התצוגה המקדימה‪.‬‬
‫ •תגיות מיקום‪ :‬צרף לתמונה תג מיקום ‪.GPS‬‬
‫ •לשיפור אות ה‪ ,GPS-‬הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל‬
‫במכשולים‪ ,‬למשל בין בניינים או באזורים נמוכים‪ ,‬או בתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫ •המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט‪ .‬למניעת מצב זה‪ ,‬השבת‬
‫את התכונה של תגי ‪.GPS‬‬
‫‪72‬‬
‫המלצמ‬
‫ •מיקום אחסון‪ :‬בחר מיקום זיכרון לאחסון‪.‬‬
‫ •סקור תמונות‪/‬וידאו‪ :‬הגדר את המכשיר להציג תמונות או סרטונים לאחר צילומם‪.‬‬
‫ •עינית מרוחקת‪ :‬תוכל לשלוט במכשיר שלך מרחוק על מנת לצלם תמונות או סרטוני וידאו‬
‫ממרחק‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם למכשיר שאליו ברצונך להתחבר‪.‬‬
‫ •איזון לבן‪ :‬בחר איזון לבן מתאים‪ ,‬על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות‪.‬‬
‫ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים‪ .‬הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת‬
‫איזון לובן במצלמות מקצועיות‪.‬‬
‫ •ערך חשיפה‪ :‬שנה ערך החשיפה‪ .‬הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה‪ .‬עבור‬
‫תנאי תאורה עמומה‪ ,‬השתמש בערך חשיפה גבוה יותר‪.‬‬
‫ •קווי רשת‪ :‬הצג מחווני עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום‪.‬‬
‫ •לחצן עוצמת הקול‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום‬
‫או הזום‪.‬‬
‫ •בקרה קולית‪ :‬הגדר את המכשיר לצילום תמונות באמצעות פקודות קוליות‪.‬‬
‫ •עזרה‪ :‬הצג מידע עזרה בנוגע לשימוש במצלמה‪.‬‬
‫ •אפס הגדרות‪ :‬אפס את הגדרות המצלמה‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫גלריה‬
‫הצגת תמונות וסרטונים‬
‫הצגת תוכן במכשיר‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ובחר תמונה או וידאו‪.‬‬
‫קבצי וידאו מוצגים עם הסמל‬
‫בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה‪.‬‬
‫כדי להסתיר או להציג את סרגל התפריט ואת התמונות הממוזערות לתצוגה מקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫המסך‪.‬‬
‫שלח את התמונה לאנשים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ערוך שינויים בתמונה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫עבור למסך הקודם‪.‬‬
‫מחק את התמונה‪.‬‬
‫חפש מכשירים אחרים‬
‫להצגת התמונה‪.‬‬
‫תמונות ממוזערות לתצוגה‬
‫מקדימה של וידאו ותמונות‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫הירלג‬
‫הצגת תוכן שנשמר במכשירים אחרים‬
‫חפש תוכן המאוחסן במכשירים אחרים והצג אותו במכשיר שלך‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫גישה לתוכן במכשיר סמוך‬
‫ובחר מכשיר מהרשימה מכשירים סמוכים‪ .‬באפשרותך להציג תוכן‬
‫כדי להגיע לתוכן‪ ,‬הקש על‬
‫במכשירים כאשר תכונת שיתוף התוכן מופעלת‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← התקנים קרובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫התקנים קרובים כדי להפעילו‪ .‬ראה 'התקנים קרובים' להגדרות נוספות‪.‬‬
‫בחירת אפשרות מיון‬
‫ניתן למיין את התמונות ואת סרטוני הווידאו במכשירך לפי זמן או לפי אלבום‪ .‬ניתן לסנן תמונות‬
‫וסרטוני וידאו לפי קטגוריה‪ ,‬כגון אנשים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ←‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר אפשרות מיון‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות נוספות‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה ובחר תמונה או וידאו‪ .‬הקש על והשתמש באפשרויות הבאות‪.‬‬
‫ •מידע נוסף‪ :‬הצג מידע נוסף על הקובץ‪.‬‬
‫ •סטודיו‪ :‬ערוך תמונות או סרטונים במצב סטודיו‪ .‬ראה עריכת תמונות וסרטונים למידע נוסף‪.‬‬
‫ •סובב שמאלה‪ :‬סובב נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫ •סובב ימינה‪ :‬סובב עם כיוון השעון‪.‬‬
‫ •חתוך‪ :‬חתוך את התמונה‪.‬‬
‫ •שנה שם‪ :‬שנה את שם הקובץ‪.‬‬
‫ •הצגת שקופיות‪ :‬התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית‪.‬‬
‫ •הגדר כ‪ :‬הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר‪.‬‬
‫ •הדפסה‪ :‬הדפס את התמונה על‪-‬ידי חיבור המכשיר למדפסת‪ .‬ראה הדפסה ניידת למידע נוסף‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫הירלג‬
‫ •הגדרות‪ :‬שנה את הגדרות היישום 'גלריה'‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לקובץ שנבחר‪.‬‬
‫כדי לבחור מספר קבצים מרשימת הקבצים‪ ,‬הקש והחזק קובץ ולאחר מכן הקש על הקבצים‬
‫האחרים‪ .‬כשכל הקבצים נבחרו‪ ,‬תוכל לשתף או למחוק אותם יחד או להקיש על לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫עריכת תמונות וסרטונים‬
‫סטודיו תמונות‬
‫ערוך תמונות על‪-‬ידי הוספת אפקטים שונים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← סטודיו ← סטודיו תמונות‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר תמונה לעריכה‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫הירלג‬
‫‪44‬‬
‫ערוך את התמונה באמצעות הוספת אפקטים שונים‪.‬‬
‫החל על התמונה אפקטים‪.‬‬
‫כוונן את הרוויה או הבהירות‬
‫של התמונה‪.‬‬
‫קשט את התמונה במדבקות‪.‬‬
‫חתוך את התמונה‪.‬‬
‫צייר על‪-‬גבי התמונה‪.‬‬
‫סובב את התמונה‪.‬‬
‫הוסף מסגרת לתמונה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬הזן שם קובץ והקש על אישור‪.‬‬
‫בסיום עריכת התמונה‪ ,‬הקש על ← שמירה בשם‪.‬‬
‫התמונה הערוכה תישמר בתיקייה ‪ .Studio‬לפתיחת התיקייה‪ ,‬הקש על גלריה ←‬
‫גלריה ← ‪.Studio‬‬
‫‪77‬‬
‫←‬
‫הירלג‬
‫סטודיו קולאז'‬
‫שלב מספר תמונות יחד ליצירת קולאז'‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← סטודיו ← סטודיו קולאז'‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר תמונות לשילוב והקש על סיום‪.‬‬
‫‪4 4‬ערוך את התמונה באמצעות הוספת אפקטים שונים‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫הוסף תמונות‪.‬‬
‫מחק את התמונה‪.‬‬
‫מחק את התמונה‪.‬‬
‫הסתר את לוח התמונות‪.‬‬
‫שנה את סגנון הקולאז'‪.‬‬
‫שנה את הפריסה המפוצלת‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫בסיום עריכת התמונות‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫התמונה הערוכה תישמר בתיקיית ‪ .Studio‬לפתיחת התיקייה‪ ,‬הקש על גלריה ←‬
‫גלריה ← ‪.Studio‬‬
‫‪78‬‬
‫←‬
‫הירלג‬
‫צילום ועוד‬
‫הוסף לתמונות שצילמת אפקטים שונים‪.‬‬
‫ניתן לבחור רק תמונות שצולמו במצב 'צילום ועוד'‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← סטודיו ← צילום ועוד‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר תמונה לעריכה‪.‬‬
‫‪4 4‬ערוך את התמונה באמצעות הוספת אפקטים שונים‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫צור תמונה המראה את נתיב‬
‫התנועה‪.‬‬
‫צור את התמונה הטובה‬
‫ביותר האפשרית‪.‬‬
‫מחק עצמים נעים מהרקע‪.‬‬
‫גרום לאובייקט להיראות‬
‫כאילו הוא נמצא בתנועה‬
‫מהירה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫בסיום עריכת התמונה‪ ,‬הקש על‬
‫שמור את התמונה הטובה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫התמונה הערוכה תישמר בתיקיית ‪ .Studio‬לפתיחת התיקייה‪ ,‬הקש על גלריה ←‬
‫גלריה ← ‪.Studio‬‬
‫‪79‬‬
‫←‬
‫הירלג‬
‫עורך וידאו‬
‫ערוך או צור סרטונים באמצעות מספר תמונות וסרטוני וידאו‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להוריד ולהתקין את היישום הדרוש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← סטודיו ← עורך וידאו‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר וידאו לעריכה‪ ,‬והקש על סיום‪.‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫באפשרותך גם לבחור תמונות ליצירת סרטון וידאו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ערוך את הסרטון באמצעות הוספת אפקטים שונים‪.‬‬
‫הוסף מוסיקת רקע או‬
‫אפקטים קוליים לקליפ‬
‫הווידאו‪.‬‬
‫בטל או בצע שוב את‬
‫הפעולה האחרונה‪.‬‬
‫ערוך את קליפ הווידאו‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫הוסף עוד תמונות‪.‬‬
‫הוסף עוד סרטונים‪.‬‬
‫שמור את סרטון‬
‫הווידאו‪.‬‬
‫הקלט וידאו‪.‬‬
‫הפעל את סרטון‬
‫הווידאו‪.‬‬
‫פצל או קצר את‬
‫הסרטונים‪ ,‬או שנה את‬
‫סדר הסרטונים‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬בחר אפשרות שמירה והקש על אישור‪.‬‬
‫בסיום עריכת הסרטון‪ ,‬הקש על יצוא‪.‬‬
‫הסרטון הערוך יישמר בתיקייה ‪ .Export‬לפתיחת התיקייה‪ ,‬הקש על גלריה ←‬
‫← ‪.Export‬‬
‫‪80‬‬
‫← גלריה‬
‫הירלג‬
‫חיתוך וידאו‬
‫תוך קטעי וידאו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← סטודיו ← חיתוך וידאו‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר סרטון לעריכה‪.‬‬
‫‪4 4‬העבר את התוחם הפותח לנקודת ההתחלה הרצויה‪ ,‬העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫הרצויה‪ ,‬הקש על סיום‪.‬‬
‫מיקום נוכחי‬
‫תוחם סיום‬
‫תוחם התחלה‬
‫‪55‬‬
‫הזן את שם הקובץ‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור כדי לשמור את הסרטון‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫הירלג‬
‫הגדרות גלריה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← הגדרות‪.‬‬
‫‪3 3‬השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫הקש על גלריה במסך היישומים‪.‬‬
‫ •תגיות ← תייג חבר‪ :‬הוסף לתמונות תגי מידע‪ ,‬כגון תאריך ומיקום‪ .‬לעריכת התגים‪ ,‬הקש‬
‫על המידע שבתמונה‪ ,‬הקש על ‪ ,‬ערוך את הפרטים ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫ •תגיות ← תג פנים‪ :‬הקצה תגים לפנים בתמונה‪ .‬כשמזוהים פנים‪ ,‬מוצגת סביבם מסגרת‬
‫צהובה‪ .‬בחר פנים‪ ,‬הקש על הוסף שם‪ ,‬ולאחר מכן בחר איש קשר לתיוג הפנים‪ .‬כאשר תג‬
‫הפנים מופיע על גבי תמונה‪ ,‬הקש עליו והשתמש באפשרויות הזמינות‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬שליחת‬
‫הודעות לאותו אדם‪.‬‬
‫במהלך השימוש בתג פנים‪ ,‬זיהוי הפנים עשוי להיכשל בגלל זווית הפנים‪ ,‬גודל הפנים‪ ,‬צבע‬
‫העור‪ ,‬הבעת הפנים‪ ,‬תנאי התאורה או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫מולטימדיה‬
‫מוסיקה‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫הקש על מוסיקה במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר קטגוריית מוסיקה‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיר להשמעה‪.‬‬
‫חפש מכשירים אחרים‬
‫להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הגדר את הקובץ כשיר‬
‫המועדף עליך‪.‬‬
‫שנה את מצב החזרה על‬
‫התוכן‪.‬‬
‫הפעל השמעה בסדר אקראי‪.‬‬
‫הצג רשימה של שירים‬
‫מומלצים על בסיס השיר‬
‫המושמע כעת‪.‬‬
‫פתח את רשימת ההשמעה‪.‬‬
‫דלג לשיר הקודם‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות להרצה מהירה‬
‫אחורה‪.‬‬
‫השהה וחדש את ההפעלה‪.‬‬
‫דלג לשיר הבא‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות להרצה מהירה‬
‫קדימה‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← מתקדם‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫עוצמת קול חכמה‪.‬‬
‫כאשר התכונה עוצמת קול חכמה מופעלת‪ ,‬ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו‬
‫שמוגדרת עבור המכשיר‪ .‬היזהר מחשיפה ארוכת‪-‬טווח לקולות רמים‪ ,‬למניעת נזק לשמיעה‪.‬‬
‫ייתכן שהתכונה עוצמת קול חכמה לא תפעל עבור קבצים מסוימים‪.‬‬
‫להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות‪ ,‬הקש על ← הגדרות ←‬
‫מתקדם ← ‪ ← Adapt Sound‬מופעל‪.‬‬
‫כאשר אתה מפעיל אפשרות זו בפעם הראשונה‪ ,‬הקש על התחל כדי לכוון את הצליל‪ .‬המכשיר‬
‫ישמיע סדרת בדיקות קול לכיוון רמת הצליל ויתחיל לצפצף‪ .‬הקש על כן אם אתה מצליח לשמוע את‬
‫הצפצוף או על לא אם אינך שומע את הצפצוף‪ .‬חזור על שלב זה עבור כל בדיקה עד לסיום כוונון‬
‫הצליל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬סמן את האפשרות צליל מוסיקה והקש על סיום כדי להחיל את האפשרות בעת‬
‫האזנה למוסיקה‪.‬‬
‫כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה ‪ 14‬ומעלה‪ ,‬האפשרות של התאמת השמע לא‬
‫מוחלת על המוסיקה שמושמעת‪ .‬אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה ‪ 13‬ומטה‪,‬‬
‫האפשרות מוחלת מחדש‪.‬‬
‫הגדרת שיר כצליל התראה‬
‫כדי להשתמש בשיר הנוכחי שמושמע כצליל התראה‪ ,‬הקש על ← הגדר כ ← מההתחלה או על‬
‫המלצות אוטומטיות‪ ,‬בחר אפשרות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫יצירת רשימות השמעה‬
‫בחר שירים בעצמך‪.‬‬
‫הקש על מוסיקה במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על רשימות השמעה ← ← יצירת רשימת השמעה‪ .‬הזן שם והקש על אישור‪ .‬הקש על‬
‫בחר את השירים שברצונך לכלול‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫להוספת השיר הנוכחי שמושמע לרשימת השמעה‪ ,‬הקש על ← הוסף לרשימת השמעה ובחר את‬
‫רשימת ההשמעה‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להשמיע מוסיקה שתתאים למצב הרוח שלך‪.‬‬
‫הקש על מוסיקה במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על ריבוע מוסיקה‪ .‬השירים מסווגים באופן אוטומטי לפי מצב רוח‪ .‬הקש על תא מצב הרוח או‬
‫גרור מספר תאים כדי להאזין למוסיקה שבתאים‪.‬‬
‫קטגוריות השירים מבוססות על המידע הזמין אודות השיר‪ .‬ייתכן שחלק מהשירים לא יהיו‬
‫מסווגים בתאי מצב רוח‪.‬‬
‫השמעת מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים‬
‫חפש מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים‪ ,‬והשמע אותה במכשיר שלך‪.‬‬
‫הקש על מוסיקה במסך היישומים‪.‬‬
‫גישה למוסיקה במכשיר סמוך‬
‫כדי להגיע למוסיקה ולהשמיע אותה‪ ,‬הקש על מכשירים קרובים ובחר מכשיר‪ .‬ניתן להשמיע את‬
‫השיר במכשירים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← התקנים קרובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫התקנים קרובים כדי להפעילו‪ .‬ראה 'התקנים קרובים' להגדרות נוספות‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫וידאו‬
‫הקרנת סרטונים‬
‫הקש על וידאו במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר סרטון להפעלה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫עבור לחלון נגן וידאו‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫חפש מכשירים אחרים‬
‫להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫עבור קדימה או אחורה‬
‫על‪-‬ידי גרירת המחוון‪.‬‬
‫פתח את רשימת ההשמעה‪.‬‬
‫שנה את יחס המסך‪.‬‬
‫דלג לסרטון הבא‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות להרצה מהירה‬
‫קדימה‪.‬‬
‫דלג לסרטון הקודם‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות להרצה מהירה‬
‫אחורה‪.‬‬
‫השהה וחדש את ההפעלה‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫שימוש בנגן הוידאו הממוזער‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להשתמש ביישומים אחרים מבלי לסגור את נגן וידאו‪ .‬בעת צפייה‬
‫כדי להשתמש בנגן הוידאו הממוזער‪.‬‬
‫בסרטונים‪ ,‬הקש על‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו על‪-‬גבי המסך להגדלת הנגן‪ ,‬או הצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה‬
‫להקטנתו‪ .‬להעברת הנגן למקום אחר על המסך‪ ,‬גרור אותו למיקום הרצוי‪.‬‬
‫צילום תמונות‬
‫לשימוש בתכונה זו תוך כדי ניגון וידאו‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬סמן את התיבה לכוד‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על סגור‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לצלם תמונה מהווידאו בעת הפעלתו‪.‬‬
‫שיתוף או מחיקה של וידאו‬
‫הקש על וידאו במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש ממושכות על סרטון‪ ,‬הקש על‬
‫ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף‪.‬‬
‫הקש על ← מחק‪ ,‬בחר סרטוני וידאו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫עריכת וידאו‬
‫הקש על וידאו במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר וידאו‪ ,‬הקש על ← ערוך ← סטודיו ← חיתוך וידאו‪ .‬העבר את התוחם הפותח לנקודת‬
‫ההתחלה הרצויה‪ ,‬העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה‪ ,‬הקש על סיום‪ ,‬הזן את שם‬
‫הקובץ‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור כדי לשמור את הסרטון‪.‬‬
‫כדי לערוך סרטוני וידאו באמצעות יישום עורך וידאו‪ ,‬בחר וידאו והקש על ← ערוך ← עורך וידאו‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫הידמיטלומ‬
‫הפעלת וידאו המאוחסן במכשירים אחרים‬
‫חפש וידאו המאוחסן במכשירים אחרים והצג אותו במכשיר שלך‪.‬‬
‫הקש על וידאו במסך היישומים‪.‬‬
‫גישה לוידאו במכשיר סמוך‬
‫כדי להגיע לוידאו ולהפעיל אותו‪ ,‬הקש על מכשירים קרובים ובחר מכשיר‪ .‬ניתן להפעיל את הוידאו‬
‫במכשירים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← התקנים קרובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫התקנים קרובים כדי להפעילו‪ .‬ראה 'התקנים קרובים' להגדרות נוספות‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫יישומים ותכונות שימושיים‬
‫מחפש ‪S‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לחפש תוכן במכשיר‪ .‬ניתן להחיל מסננים שונים ולעיין בהיסטוריית‬
‫החיפושים‪.‬‬
‫פתח את חלונית ההודעות והקש על מחפש ‪.S‬‬
‫חיפוש תוכן‬
‫הקש על שדה החיפוש והזן מילת מפתח‪ ,‬או הקש על‬
‫ואמור מילת מפתח‪.‬‬
‫לקבלת תוצאות ממוקדות יותר‪ ,‬הקש על מסננים תחת שדה החיפוש‪.‬‬
‫לבחירת קטגוריות חיפוש‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← בחר קטגוריית חיפוש‪.‬‬
‫ניהול היסטוריית החיפוש‬
‫ניתן להציג או למחוק את החיפושים הקודמים‪ .‬בחר פריט חיפוש קודם כדי לבצע את החיפוש שוב‪.‬‬
‫כדי למחוק את ההיסטוריה‪ ,‬הקש על‬
‫לצד פריט‪.‬‬
‫כדי להורות למכשיר לא לשמור את היסטוריית החיפוש‪ ,‬הקש על ← הגדרות ובטל את הבחירה ב‬
‫השתמש בהיסטוריית החיפוש‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫לוח שנה‬
‫הפעלת לוח שנה‬
‫השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות‪.‬‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫עבור לתאריך של‬
‫היום‪.‬‬
‫שנה את מצב התצוגה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫חפש אירועים או משימות‪.‬‬
‫צור אירועים או משימות‪.‬‬
‫הקש על והשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •בחר תאריך להצגה‪ :‬עבור לתאריך ספציפי‪.‬‬
‫ •מחק‪ :‬מחק אירועים או משימות‪.‬‬
‫ •סנכרן כעת‪ :‬סנכרן אירועים ומשימות עם החשבונות שלך‪.‬‬
‫ •לוחות שנה‪ :‬בחר את לוחות השנה שברצונך להציג‪.‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬שנה הגדרות של לוח שנה‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫יצירת אירועים או משימות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬בחר תאריך ללא אירועים או משימות‪ ,‬והקש שוב על התאריך‪.‬‬
‫אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים‪ ,‬הקש על התאריך‪ ,‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר אירוע או משימה‪ ,‬והזן פרטים‪.‬‬
‫ •אירוע‪ :‬הגדר תאריך התחלה וסיום עבור אירוע‪ .‬ניתן להגדיר חזרה אופציונלית‪.‬‬
‫ •משימה‪ :‬הוסף משימה לביצוע בתאריך ספציפי‪ .‬ניתן להגדיר עדיפות אופציונלית‪.‬‬
‫בחר פריט‪.‬‬
‫הזן כותרת‪.‬‬
‫בחר לוח שנה לשימוש או‬
‫לסינכרון‪.‬‬
‫צרף מפה שמציגה את מיקום‬
‫האירוע‪.‬‬
‫הגדר תאריך התחלה וסיום‬
‫עבור האירוע‪.‬‬
‫הוסף פרטים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על בוצע כדי לשמור את האירוע או המשימה‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫סנכרן אירועים ומשימות בין החשבונות שלך‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫לסנכרון אירועים ומשימות עם החשבונות שלך‪ ,‬הקש על ← סנכרן כעת‪.‬‬
‫להוספת חשבונות לסנכרון‪ ,‬הקש על ← לוחות שנה ← הוסף חשבון‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר חשבון‬
‫לסנכרון‪ ,‬והיכנס אליו‪ .‬כאשר החשבון מתווסף לרשימת החשבונות המסונכרנים‪ ,‬מופיע עיגול ירוק‬
‫ליד שם החשבון‪.‬‬
‫לשינוי אפשרות הסנכרון של חשבון‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← כללי ←‬
‫חשבונות ולאחר מכן בחר שירות חשבון‪.‬‬
‫מחיקת אירועים או משימות‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי למחוק אירועים או משימות‪ ,‬הקש על ← מחק‪ ,‬בחר את האירועים או המשימות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על בוצע ← מחק‪.‬‬
‫כדי למחוק אירוע או משימה בעת הצפייה בהם‪ ,‬הקש על ← מחק ← מחק‪.‬‬
‫כדי לסמן משימות כמשימות שהושלמו‪ ,‬הקש על תאריך שכולל משימות‪ ,‬וסמן את המשימות‬
‫שהושלמו‪.‬‬
‫שיתוף אירועים או משימות‬
‫הקש על לוח שנה במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לשתף אירוע או משימה בעת צפייה בהם‪ ,‬הקש על ← שתף‪ ,‬ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫‪S Voice‬‬
‫אודות ‪S Voice‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להורות למכשיר להפעיל תכונות שונות באמצעות קולך‪.‬‬
‫הקש על ‪ S Voice‬במסך היישומים‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש פעמיים על כפתור הבית‪.‬‬
‫כדי להשבית את הגישה בלחיצה על כפתור הבית‪ ,‬הקש על ← ‪,Open S Voice ← Settings‬‬
‫ולאחר מכן בטל את הבחירה באפשרות ‪.Open via the home key‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הגדרת השפה‬
‫הקש על ← ‪ ,Language ← General ← Settings‬ולאחר מכן בחר שפה‪.‬‬
‫השפה הנבחרת תחול על ‪ S Voice‬בלבד‪ ,‬ולא על השפה המוצגת במכשיר‪.‬‬
‫שימוש ב‪S Voice-‬‬
‫עם הפעלת ‪ ,S Voice‬יתחיל המכשיר בזיהוי קולי‪ ,‬וסמל המיקרופון יהפוך לכחול‪.‬‬
‫אמור פקודה קולית‪.‬‬
‫אם המכשיר מזהה את הפקודה‪ ,‬הוא יבצע את הפעולה המתאימה‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫עצות לזיהוי קולי טוב יותר‪:‬‬
‫ •דבר ברור‪.‬‬
‫ •דבר במקומות שקטים‪.‬‬
‫ •אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג‪.‬‬
‫ •הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי‪.‬‬
‫ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות‪ ,‬בהתאם לסביבה שלך או לאופן‬
‫שבו אתה מדבר‪.‬‬
‫הפעלת ‪ S Voice‬ממצב המתנה‬
‫במידה שלא נעשה שימוש ב‪ S Voice-‬למשך פרק זמן מסוים‪ ,‬הוא יעבור אוטומטית למצב המתנה‪.‬‬
‫הקש על סמל המיקרופון או אמור למכשיר '‪ 'Hi Galaxy‬כדי לחזור לזיהוי קולי‪.‬‬
‫שינוי פקודת ההשכמה‬
‫ניתן לשנות את פקודת ההשכמה מ'‪ .'Hi Galaxy‬פקודת ההשכמה משמשת להפעלת ‪S Voice‬‬
‫כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה‪.‬‬
‫הקש על ← ‪← Voice wake-up ← Open S Voice ← Settings‬‬
‫‪.Set wake-up command‬‬
‫השבתת המשוב הקולי‬
‫הקש על ← ‪ .Disable Voice feedback‬המכשיר יפסיק לספק משוב קולי כשאתה אומר‬
‫פקודות‪.‬‬
‫תיקון פקודות קוליות בלתי רצויות‬
‫באפשרותך לערוך את הפקודות הקוליות אם המכשיר אינו מזהה אותן נכונה‪.‬‬
‫לתיקון פקודה קולית‪ ,‬הקש על בועית הדיבור האחרונה המכילה את הטקסט שנאמר וערוך את‬
‫הטקסט בעזרת לוח המקשים‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫דוא"ל‬
‫הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני‬
‫הקש על דוא"ל במסך היישומים‪.‬‬
‫הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה‪.‬‬
‫הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה‪ .‬הקש על הבא עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי‪ ,‬כגון‬
‫‪ ,Google Mail‬או הקש על האפשרות הגדרה ידנית עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (עסקי)‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬פעל על‪-‬פי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה‪.‬‬
‫להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫אם יש לך יותר משני חשבונות דוא"ל‪ ,‬באפשרותך לקבוע אחד מהם כחשבון ברירת המחדל‪ .‬הקש‬
‫על ← הגדרות‪ ,‬בחר חשבון ולאחר מכן הקש על האפשרות חשבון ברירת מחדל‪.‬‬
‫שליחת הודעות‬
‫הקש על דוא"ל במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לכתוב הודעה‪ ,‬הקש על‬
‫בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫שלח הודעה‪.‬‬
‫בטל את ההודעה‪.‬‬
‫הוסף נמענים‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הוסף עותקים לידיעה‬
‫ועותקים מוסתרים‪.‬‬
‫הזן נושא‪.‬‬
‫הוסף קבצים להודעה או‬
‫השתמש באפשרויות עריכה‪.‬‬
‫הזן הודעה‪.‬‬
‫צרף תמונות‪ ,‬סרטונים‬
‫ופריטים אחרים‪.‬‬
‫שמור את ההודעה לשליחה‬
‫במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫הוסף נמענים מתוך רשימת‬
‫אנשי הקשר‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫שימוש באפשרויות נוספות‬
‫בעת כתיבת ההודעה‪ ,‬הקש על לגישה לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫ •תזמון שליחת דוא"ל‪ :‬שלח את ההודעה בזמן שנקבע מראש‪.‬‬
‫ •אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי‪ ,‬לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה‪ ,‬ההודעה לא‬
‫תישלח‪.‬‬
‫ •תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר‪ .‬ייתכן שההודעה תישלח‬
‫במועד שגוי‪ ,‬אם אתה עובר בין אזורי זמן או שהרשת לא מעדכנת את המידע‪.‬‬
‫ •עדיפות‪ :‬בחר את רמת העדיפות של ההודעה‪.‬‬
‫ •אפשרויות אבטחה‪ :‬הגדר אפשרויות אבטחה להודעה‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫קריאת הודעות‬
‫הקש על דוא"ל במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש‪ ,‬והודעות חדשות יוצגו‪ .‬לטעינת הודעות חדשות‬
‫באופן ידני‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫הקש על הודעה כדי לקרוא אותה‪.‬‬
‫השב להודעה‪.‬‬
‫העבר את ההודעה‪.‬‬
‫חבר הודעה‪.‬‬
‫מחק את ההודעה‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הוסף כתובת דואר אלקטרוני‬
‫זו לרשימת אנשי הקשר או‬
‫הצג אפשרויות נוספות‪.‬‬
‫סמן את ההודעה כתזכורת‪.‬‬
‫השב לכל הנמענים‪.‬‬
‫פתח את הקבצים‬
‫המצורפים‪.‬‬
‫עבור להודעה הקודמת או‬
‫הבאה‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫מחשבון‬
‫השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים‪.‬‬
‫הקש על מחשבון במסך היישומים‪.‬‬
‫ניתן לראות את היסטוריית החישוב בראש המסך‪.‬‬
‫לניקוי ההיסטוריה‪ ,‬הקש על נקה היסטוריה‪.‬‬
‫שעון‬
‫התראה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← התראה‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫הקש על ברשימת ההתראות‪ ,‬הגדר שעת התראה‪ ,‬בחר את הימים לחזרה על ההתראה‪ ,‬הגדר‬
‫אפשרויות התראה נוספות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שמור‪ .‬להפעלה או השבתה של התראות‪ ,‬הקש על‬
‫ליד ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות‪.‬‬
‫ •נודניק‪ :‬הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת‬
‫מראש‪.‬‬
‫ •התראה חכמה‪ :‬הגדר שעה וצליל עבור ההתראה החכמה‪ .‬ההתראה החכמה מתחילה‬
‫להשמיע צליל בעוצמת קול נמוכה מספר דקות לפני שעת ההתראה שהוגדרה‪ .‬עוצמת הקול של‬
‫ההתראה החכמה מתגברת בהדרגה עד לכיבויה או עד הישמע ההתראה שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫הפסקת התראות‬
‫גרור את‬
‫גרור את‬
‫אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה‪ .‬אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק'‪,‬‬
‫אל מחוץ למעגל הגדול‪ ,‬כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר‪.‬‬
‫מחיקת התראות‬
‫הקש על ← מחק‪ ,‬בחר התראות ולאחר מכן הקש על‬
‫‪98‬‬
‫‪.‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫שעון עולמי‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על שעון ← שעון עולמי‪.‬‬
‫יצירת שעונים‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן הזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים‪.‬‬
‫כדי להחיל שעון קיץ‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫מחיקת שעונים‬
‫הקש על ← מחק‪ ,‬בחר שעונים ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪Smart Remote‬‬
‫אודות ‪Smart Remote‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להתחבר לטלוויזיה וכדי להשתמש במכשיר כשלט רחוק‪ .‬ניתן לחפש‬
‫תוכניות טלוויזיה ולבחור אותן וכן לשלוט בערוצים באמצעות המכשיר‪.‬‬
‫הקש על ‪ Smart Remote‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ודא שרשת ה‪ Wi-Fi-‬מחוברת לפני שתשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫התחברות לטלוויזיה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ Choose Your Country or Region‬ובחר מדינה‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר אזור ובחר את שירות השידור‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר במותג הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪5 5‬ודא כי יציאת האינפרא‪-‬אדום של המכשיר מופנית לעבר מכשיר הטלוויזיה והקש על‬
‫הקש על ‪ Smart Remote‬במסך היישומים‪.‬‬
‫מכן‪ ,‬הקש על ‪ Yes, this code works‬אם המכשיר מכבה את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם המכשיר לא מכבה את הטלוויזיה‪ ,‬הקש על ‪ Send code again‬או‬
‫‪ ,No, try another code‬חזור על פעולה זאת עד שטלוויזיה מזהה את האות‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫בחר מקור ערוץ‪.‬‬
‫תוכניות הטלוויזיה הזמינות יופיעו‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ .‬לאחר‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫שימוש במכשיר כשלט רחוק‬
‫באפשרותך להפעיל או לכבות את הטלוויזיה‪ ,‬לעבור בין ערוצים או לכוון את עוצמת הקול של מכשיר‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬על‪-‬ידי שימוש במכשיר כשלט רחוק‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על ‪ Smart Remote‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫תפריטי בקרת טלוויזיה‬
‫‪101‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫צפייה בטלוויזיה באמצעות המכשיר‬
‫בחר תוכנית טלוויזיה מרשימת התוכניות הזמינות כדי לצפות בה במכשיר הטלוויזיה המחובר‪ .‬ודא‬
‫כי יציאת האינפרא‪-‬אדום של המכשיר מופנית לעבר מכשיר הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר קטגוריה בצד שמאל למעלה במסך‪.‬‬
‫הקש על ‪ Smart Remote‬במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר תוכנית טלוויזיה‪ ,‬והקש על ‪.Watch On TV‬‬
‫התוכנית שנבחרה תוצג על מסך הטלוויזיה המחוברת‪.‬‬
‫לוח השלט רחוק מופיע על המסך‪.‬‬
‫הגדרת תזכורות לתוכניות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ Set Reminder‬להגדיר תזכורת עבור תכנית טלוויזיה‪ ,‬לאחר מכן הקש על ‪.Set to‬‬
‫בחר תוכנית טלוויזיה לצפייה‪.‬‬
‫ההתראה תופעל במועד שהוגדר מראש‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫‪WebEx‬‬
‫אודות ‪WebEx‬‬
‫השתמש ביישום זה לאירוח ועידות רחק ולהשתתפות בהן‪ .‬ניתן להשתמש במגוון תכונות‪ ,‬כגון‬
‫שיתוף תוכן ופגישת וידאו ב‪.HD-‬‬
‫לפני השימוש ביישום זה‬
‫ •ודא שהמכשיר מחובר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫ •ודא שיש לך חשבון ‪.WebEx‬‬
‫ •ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •ייתכן שיישום זה לא יפעל כראוי‪ ,‬בהתאם לחומות אש ומצב הרשת‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫הרשמה לחשבון‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ Create an account‬במסך הכניסה‪.‬‬
‫הקש על ‪ WebEx‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫דף האינטרנט להצטרפות ל‪ WebEx-‬יופיע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫אם חלון קופץ מופיע על‪-‬גבי המסך ומודיע כי ‪ WebEx‬אינו זמין באזור זה‪ ,‬פירוש הדבר הוא‬
‫שלא ניתן להשתמש ביישום זה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על‪-‬גבי המסך להגדרת החשבון‪.‬‬
‫תכונות מסוימות אינן זמינות יותר לאחר התפוגה של תקופת הניסיון‪ .‬עבור לחשבון בתשלום‬
‫כדי להשתמש במלוא התכונות של ‪ .WebEx‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין באתר האינטרנט של‬
‫‪. WebEx‬‬
‫‪104‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫יצירת הפעלת פגישה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן את הסיסמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪.Sign in‬‬
‫‪3 3‬מסך ‪ WebEx‬יופיע במכשיר‪.‬‬
‫הקש על ‪ WebEx‬במסך היישומים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪.Sign in‬‬
‫צור הפעלת פגישה‪.‬‬
‫רענן את רשימת הפגישות‪.‬‬
‫הצטרף להפעלת פגישה‬
‫על‪-‬יזי הזנת מספר הפעלה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על‬
‫כדי ליצור הפעלת פגישה‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫‪55‬‬
‫הזן נושא לפגישה‪ ,‬הגדר סיסמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪.Start now‬‬
‫‪66‬‬
‫הקש על‬
‫← ‪.Connect using Internet‬‬
‫‪106‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫‪77‬‬
‫המיקרופון יופעל ו‪ -‬יופיע בראש המסך‪ .‬ניתן לקיים פגישת שמע עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫הזמן אנשים או הזכר‬
‫למוזמנים את הפגישה‪.‬‬
‫שתף את המסך‪.‬‬
‫סיים את הפעלת הפגישה‪.‬‬
‫בדוק את פרטי פגישה‪.‬‬
‫הצג את המשתתפים‪ ,‬ושוחח‬
‫אתם בצ'אט‪.‬‬
‫התחל או סיים פגישת שמע‪.‬‬
‫הצג את מספר ההפעלה‪.‬‬
‫התחל או סיים פגישת וידאו‪.‬‬
‫הפעל או כבה את‬
‫המיקרופון‪.‬‬
‫הזמנת אנשים לפגישה‬
‫הזמן אחרים לפגישה באמצעות הזמנה בדואר אלקטרוני‪ .‬ניתן גם לשתף עם אחרים מספר הפעלה‬
‫או את מספר הטלפון של ההפעלה‪ ,‬כדי להזמין אותם לפגישה‪.‬‬
‫הזמנת אנשים בדואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן את כתובת הדואר האלקטרוני‪ ,‬והקש על ‪.Send invitation‬‬
‫הקש על‬
‫← ‪.Invite by email‬‬
‫‪107‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫הזמנת אנשים באמצעות מספר טלפון של הפעלה‬
‫ניתן להזמין אחרים לפגישה על‪-‬ידי שיתוף של מספר הטלפון של ההפעלה‪ .‬מספר טלפון של הפעלה‬
‫נוצר בעת יצירה של הפעלת פגישה‪ .‬המספר נמסר בהזמנה בדואר אלקטרוני‪ ,‬לצד פרטי פגישה‬
‫נוספים‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הצטרפות להפעלת פגישה‬
‫כדי להצטרף לפגישה‪ ,‬השתמש באחת מהשיטות הבאות‪.‬‬
‫הצטרפות לפגישה לפי מספר הפעלה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬היכנס לחשבון ‪ WebEx‬שלך‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ← ‪.Join by number‬‬
‫הקש על ‪ WebEx‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫הזן מספר הפעלה להצטרפות‪ ,‬והקש על ‪.Join‬‬
‫מספר הפעלה נוצר כאשר המארח יוצר הפעלת פגישה‪ .‬אם אינך יודע מהו המספר‪ ,‬צור קשר‬
‫עם המארח‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬המיקרופון יופעל ו‪-‬‬
‫הקש על‬
‫← ‪.Connect using Internet‬‬
‫יופיע בראש המסך‪ .‬ניתן לקיים פגישת שמע עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫הצטרפות לפגישה על‪-‬ידי בחירה מ ‪My Meetings‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬היכנס לחשבון ‪ WebEx‬שלך‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר פגישה מ ‪ ,My Meetings‬והקש על ‪.Join‬‬
‫הקש על ‪ WebEx‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬המיקרופון יופעל ו‪-‬‬
‫הקש על‬
‫← ‪.Connect using Internet‬‬
‫יופיע בראש המסך‪ .‬באפשרותך להצטרף לפגישת השמע‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫הצטרפות לפגישה מהזמנה בדואר אלקטרוני‬
‫כאשר מישהו מזמין אותך לפגישה‪ ,‬תקבל הזמנה בדואר אלקטרוני‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ WebEx2 2‬יופעל‪ ,‬ומסך הכניסה יופיע‪.‬‬
‫‪3 3‬היכנס לחשבון ‪ WebEx‬שלך‪.‬‬
‫פתח את ההזמנה בדואר האלקטרוני‪ ,‬והקש על הקישור שבהודעה‪.‬‬
‫אם אתה כבר מחובר לחשבונך‪ ,‬מסך פגישה יופיע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬המיקרופון יופעל ו‪-‬‬
‫הקש על‬
‫← ‪.Connect using Internet‬‬
‫יופיע בראש המסך‪ .‬ניתן לקיים פגישת שמע עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫הצטרפות לפגישה על‪-‬ידי התקשרות למספר טלפון של הפעלה‬
‫ניתן להצטרף לפגישה על‪-‬ידי התקשרות למספר הטלפון של ההפעלה בטלפון חכם‪ .‬התקשר למספר‬
‫הטלפון של ההפעלה‪ ,‬המופיע בהזמנת הדואר האלקטרוני‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הפעלת פגישה‬
‫הפעלת פגישת וידאו‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬התמונה שלך תופיע בפינה השמאלית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫הקש על‬
‫← ‪.Start my video‬‬
‫כדי להפסיק את פגישת הווידאו‪ ,‬הקש על‬
‫← ‪.Stop my video‬‬
‫‪111‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫הפעלת פגישת שמע‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬המיקרופון יופעל ו‪-‬‬
‫הקש על‬
‫← ‪.Connect using Internet‬‬
‫יופיע בראש המסך‪.‬‬
‫כדי להשתיק את הקול שלך‪ ,‬הקש על ‪ .‬הסמל ישתנה ל‪. -‬‬
‫כדי להפסיק את פגישה השמע‪ ,‬הקש על‬
‫← ‪.Leave audio conference‬‬
‫שיחת צ'אט עם משתתפים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר שם חשבון‪ ,‬והקש על ‪.Chat‬‬
‫‪3 3‬חלון צ'אט יופיע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להציג את רשימת המשתתפים‪.‬‬
‫כדי לשוחח בצ'אט עם כל המשתתפים‪ ,‬הקש על‬
‫← ‪.Chat with everyone‬‬
‫שיתוף המסך‬
‫שתף את המסך הנוכחי שבמכשיר שלך עם משתתפים‪ .‬רק המשתמש שמוגדר כמציג יכול לשתף‬
‫מסך‪ .‬המשתמש שיצר את הפגישה מוגדר כמציג בתחילת הפגישה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה‪ ,‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ‪ Share screen‬בחלון המוקפץ‪.‬‬
‫יופיע בפינה הימנית העליונה של המסך‪.‬‬
‫‪4 4‬כאשר תכונת שיתוף המסך מופעלת‪,‬‬
‫הקש על‬
‫בחלק העליון של המסך‪ ,‬אם אתה המציג‪.‬‬
‫התוכן שבמסך המכשיר של המציג יופיע על‪-‬גבי המסכים של מכשירי המשתתפים‪.‬‬
‫הפסקה של תכונת שיתוף המסך‬
‫הקש על‬
‫← ‪ .Stop sharing‬המכשיר יפסיק לשתף את המסך‪ ,‬ויציג את מסך הפגישה‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫החלפת המציג‬
‫מארח הפגישה והמציג הנוכחי יכולים להחליף את המציג‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Make presenter‬‬
‫הקש על‬
‫‪33‬‬
‫‪ ,‬ובחר משתתף שיוגדר כמציג‪.‬‬
‫יופיע לצד שם החשבון של המגיש‪.‬‬
‫סגירת פגישה או יציאה ממנה‬
‫הקש על‬
‫← ‪ End meeting‬או על ‪.Leave meeting‬‬
‫במקרה של כשל חיבור לרשת במהלך פגישה‬
‫אם הפגישה עדיין פועלת‪ ,‬התחבר שוב לפגישה‪.‬‬
‫אם הפגישה הסתיימה‪ ,‬הפעל מחדש את הפגישה‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫‪Businessweek+‬‬
‫השתמש ביישום זה לקבלת החדשות האחרונות לגבי נתונים פיננסיים‪ ,‬נתונים עסקיים‪ ,‬נתוני שוק‬
‫ועוד‪.‬‬
‫הקש על ‪ Businessweek+‬במסך היישומים‪.‬‬
‫כאשר תפתח יישום זה בפעם הראשונה‪ ,‬פעל על‪-‬פי ההוראות במסך‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הורדת מאמר‬
‫‪11‬‬
‫החלק לסקירת כל הגיליונות לפי תאריך וצפה בתצוגה מקדימה של תמונות השער‪.‬‬
‫במסך הראשי של‪ Businessweek+‎‬ניתן להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את מצב התצוגה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬גש לרשימת הגיליונות שירדו‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬גש למאמרים השמורים לפי קטגוריה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הצג את המידע המפורט על היישום או שנה את ההגדרות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על ‪ .Download‬תמונה מופיעה ומציגה את מצב ההורדה‪.‬‬
‫החלק לדפדוף בין תמונות השער להורדת מאמרים נוספים‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫פתיחת מאמרים וצפייה בהם‬
‫כשההורדה מסתיימת‪ ,‬הקש על תמונת השער של הגיליון והחלק לדפדוף בו‪.‬‬
‫כשמאמר מוצג‪ ,‬ניתן להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬גש לרשימת הגיליונות שירדו‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הפעל את קליפ הווידאו או האודיו הזמין‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬גש למאמרים השמורים לפי קטגוריה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הצג את האינדקס של חברות שונות וחפש בו‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הצג כותרות ומאמרים לפי קטגוריה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שמור את המאמר ברשימת הגזירים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה את גודל הגופן‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שלח את הדף הנוכחי לאחרים‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למאמר המוצג‪.‬‬
‫‪Dropbox‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות ‪ Dropbox‬לאחסון בענן‪.‬‬
‫כשאתה שומר קבצים ב‪ ,Dropbox-‬המכשיר מבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ועם כל‬
‫התקן אחר ש‪ Dropbox-‬מותקן בו‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הקש על ‪ Dropbox‬במסך היישומים‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר‪.‬‬
‫השתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬העלה או פתח קבצים‪ .‬הקש על ← ‪ Upload here‬כדי להעלות קבצים‪.‬‬
‫ • ‪ :‬הצג את התמונות או הסרטונים שהעלית‪ .‬הקש על‬
‫ליצור אלבומים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬פתח קבצים ברשימת המועדפים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הצג התראות‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫כדי לשתף או למחוק קבצים או כדי‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫‪Evernote‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי ליצור‪ ,‬לסנכרן ולשתף פתקי מולטימדיה‪ .‬תוכל להוסיף תגים לפתקים‪ ,‬או‬
‫למיין את הפתקים במחברת‪ ,‬כך לנהל את הרעיונות שלך בצורה יעילה‪.‬‬
‫הקש על ‪ Evernote‬במסך היישומים‪.‬‬
‫היכנס לחשבון ‪ Evernote‬שלך‪ .‬אם אין לך חשבון ‪ ,Evernote‬צור חשבון חדש‪ .‬פעל בהתאם‬
‫להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫הצג מידע על האחסון ועל‬
‫החשבון‪.‬‬
‫חפש פתקים‪.‬‬
‫סנכרן פתקים עם חשבונך או‬
‫שנה את ההגדרות‪.‬‬
‫היעזר באפשרויות שונות‬
‫לחיבור פתקים‪.‬‬
‫הצג את ההודעות‬
‫המעודכנות על טיפים‬
‫לשימוש ביישום ובתכונות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫הצג פתקים במצבים שונים‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫כתיבת הערות‬
‫ניתן ליצור פתק מתמונות‪ ,‬הקלטות קול וקבצים מצורפים נוספים‪ .‬בחר אפשרות לכתיבת פתק‪.‬‬
‫בעת כתיבת פתק‪ ,‬השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הגדר תזכורת לפתק‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף קבצים או השתמש באפשרויות נוספות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬צלם תמונה והוסף אותה לפתק‪.‬‬
‫ • ← ‪ :Save‬שמור את הפתק‪.‬‬
‫ • ← ‪ :Notebook‬בחר מיקום לשמירה‪.‬‬
‫ • ← ‪ :Tags‬הוסף תגים לפתק‪.‬‬
‫ • ← ‪ :Set location‬הוסף מיקום לפתק‪.‬‬
‫ • ← ‪ :Settings‬עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫מחיקת פתקים‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על הפתק ולאחר מכן הקש על ‪.Delete‬‬
‫‪Flipboard‬‬
‫השתמש ביישום זה להצגה בזמן אמת של עדכונים מרשתות חברתיות ושל חדשות בפורמט מגזיני‬
‫אישי‪.‬‬
‫הקש על ‪ Flipboard‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר‪.‬‬
‫במסך הראשי של ‪ Flipboard‬בחר פריטים ממגוון המאמרים והמינויים‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫‪Hancom Office Viewer‬‬
‫אודות תצוגת ‪Hancom Office‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי להציג מסמכים בתבניות שונות‪ ,‬כולל גיליונות אלקטרוניים ומצגות‪.‬‬
‫הקש על ‪ Hancom Office Viewer‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫חיפוש מסמכים‬
‫הקש על ‪ Hancom Office Viewer‬במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על ‪ Open‬כדי לעיין במסמך‪.‬‬
‫צור תיקייה‪.‬‬
‫מיין מסמכים ותיקיות‪.‬‬
‫בחר מסמכים או תיקיות‪.‬‬
‫שנה את מצב התצוגה‪.‬‬
‫אחזר מסמכים ותיקיות‬
‫חדשים‪.‬‬
‫לחיפוש מסמכים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על ‪.Recent Documents‬‬
‫‪118‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫קריאת מסמכים‬
‫הקש על ‪ Hancom Office Viewer‬במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על מסמך ב ‪ Recent Documents‬או בתיקייה כלשהי‪.‬‬
‫הקש על או על ‪ ,‬ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות‪:‬‬
‫מעבד תמלילים‬
‫ •‪ :Find‬חפש טקסט‪.‬‬
‫ •‪ :Zoom‬שנה את גודל התצוגה‪.‬‬
‫ •‪ :Document Info‬הצג את פרטי המסמך‪ ,‬כגון שם‪ ,‬תאריך ומחבר‪.‬‬
‫ •‪ :Show/Hide Comments‬הסתר או הצג הערות במסמך‪.‬‬
‫ •‪ :Print‬הדפס את המסמך על‪-‬ידי חיבור המכשיר למדפסת‪ .‬ראה הדפסה ניידת למידע נוסף‪.‬‬
‫ •‪ :Send‬שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו‪.‬‬
‫ •‪ :About‬הצג מידע אודות ‪.Hancom Office Viewer‬‬
‫מצגת‬
‫ •‪ :Find‬חפש טקסט‪.‬‬
‫ •‪ :Zoom‬שנה את גודל התצוגה‪.‬‬
‫ •‪ :Document Info‬הצג את פרטי המסמך‪ ,‬כגון שם‪ ,‬תאריך ומחבר‪.‬‬
‫ •‪ :Slide Show‬התחל מצגת שקופיות מהעמוד הראשון‪.‬‬
‫ •‪ :From Current Slide‬התחל מצגת שקופיות מהעמוד הנוכחי‪.‬‬
‫ •‪ :Show Presenter View‬הצג כלי מצגת במכשיר כשהוא מחובר לצג חיצוני‪.‬‬
‫ •‪ :Print‬הדפס את המסמך על‪-‬ידי חיבור המכשיר למדפסת‪ .‬ראה הדפסה ניידת למידע נוסף‪.‬‬
‫ •‪ :Send‬שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו‪.‬‬
‫ •‪ :About‬הצג מידע אודות ‪.Hancom Office Viewer‬‬
‫‪119‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫גיליון נתונים‬
‫ •‪ :Find‬חפש טקסט‪.‬‬
‫ •‪ :Zoom‬שנה את גודל התצוגה‪.‬‬
‫ •‪ :Document Info‬הצג את פרטי המסמך‪ ,‬כגון שם‪ ,‬תאריך ומחבר‪.‬‬
‫ •‪ :Sort‬מיין תאים לפי קריטריונים ספציפיים‪.‬‬
‫ •‪ :Show Formulas‬הצג את הנוסחאות בתוך התאים במקום את התוצאות המחושבות שלהן‪.‬‬
‫ •‪ :Freeze Panes‬השאר את השורה שנבחרה במקומה‪.‬‬
‫ •‪ :Gridlines‬הסתר או הצג קווי רשת‪.‬‬
‫ •‪ :Show All Comments‬הסתר או הצג תזכירים במסמך‪.‬‬
‫ •‪ :Print Area‬בחר אזור להדפסה‪.‬‬
‫ •‪ :Print‬הדפס את המסמך על‪-‬ידי חיבור המכשיר למדפסת‪ .‬ראה הדפסה ניידת למידע נוסף‪.‬‬
‫ •‪ :Send‬שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו‪.‬‬
‫ •‪ :About‬הצג מידע אודות ‪.Hancom Office Viewer‬‬
‫‪PDF‬‬
‫ •‪ :Save‬חפש טקסט‪.‬‬
‫ •‪ :Send‬שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו‪.‬‬
‫ •‪ :Properties‬הצג את פרטי המסמך‪ ,‬כגון שם‪ ,‬תאריך ומחבר‪.‬‬
‫ •‪ :Zoom‬שנה את גודל התצוגה‪.‬‬
‫ •‪ :Hide comments / Show comments‬הסתר או הצג הערות במסמך‪.‬‬
‫ •‪ :Vertical page scrolling / Continuous view / Horizontal page scrolling‬שנה‬
‫את מצב התצוגה‪.‬‬
‫ •‪ :Reflow view‬הצג את תוכן המסמך בלבד‪ ,‬ללא שוליים‪.‬‬
‫ •‪ :Go to page‬עבור לעמוד שצוין‪.‬‬
‫ •‪ :Bookmarks‬הצג סימניות במסמך‪.‬‬
‫ •‪ :Print‬הדפס את המסמך על‪-‬ידי חיבור המכשיר למדפסת‪ .‬ראה הדפסה ניידת למידע נוסף‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לקובץ שנבחר‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫ניהול מסמכים‬
‫הקש על ‪ Hancom Office Viewer‬במסך היישומים‪.‬‬
‫תוך כדי צפייה במסמך‪ ,‬הקש על‬
‫מהאפשרויות הבאות‪.‬‬
‫‪ ,‬בחר מסמכים או תיקיות ולאחר מכן השתמש באחת‬
‫ •‬
‫‪ :‬שנה שם של מסמך או תיקייה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬העתק מסמכים או תיקיות לתיקייה אחרת‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬העבר מסמכים או תיקיות לתיקייה אחרת‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬מחק את המסמכים או התיקיות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שלח מסמכים או שתף אותם‪.‬‬
‫‪NYTimes‬‬
‫השתמש ביישום זה לגלישה וניווט במאמרים ועוד‪.‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫הקש על ‪ NYTimes‬במסך היישומים‪.‬‬
‫במסך הראשי של ‪ NYTimes‬ניתן להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬רענן את רשימת המאמרים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬חפש מאמרים‪.‬‬
‫ • ‪ :‬הצג אפשרויות נוספות או שנה הגדרות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על מאמר כדי לקרוא אותו‪.‬‬
‫כשמאמר מוצג‪ ,‬ניתן להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הצג הערות של משתמשים אחרים על המאמר‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שלח את הדף הנוכחי לאחרים‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬שמור את המאמר ברשימה שלך‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הוסף הערות משלך למאמר‪.‬‬
‫ • ‪ :‬הצג אפשרויות נוספות או שנה הגדרות‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫יישומי ‪Google‬‬
‫‪ Google‬מציעה יישומים לבידור‪ ,‬לרשתות חברתיות ולעסקים‪ .‬כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש‬
‫צורך לפתוח חשבון ‪ .Google‬ראה הגדרת חשבונות למידע נוסף‪.‬‬
‫כדי להציג מידע נוסף על יישום‪ ,‬גש אל תפריט העזרה בכל יישום‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר‪ ,‬בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירות‪.‬‬
‫‪Chrome‬‬
‫חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫‪Gmail‬‬
‫שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות ‪.Google Mail‬‬
‫‪Google+‬‬
‫שתף משפחה‪ ,‬חברים ואחרים בחדשות שלך ועקוב אחרי העדכונים שלהם‪ .‬תוכל גם לגבות את‬
‫התמונות והוידאו שלך ועוד‪.‬‬
‫מפות‬
‫אתר את מיקומך במפה‪ ,‬חפש מיקומים והצג פרטים על מקומות מגוונים‪.‬‬
‫מוסיקה ‪Play‬‬
‫האזן למוסיקה במכשירך‪ ,‬גלה עוד ושתף‪.‬‬
‫סרטים ‪Play‬‬
‫צפה בווידאו השמור במכשירך והורד מ חנות ‪ Play‬תוכן מגוון לצפייה‪.‬‬
‫ספרים ‪Play‬‬
‫הורד מבחר ספרים מ חנות ‪ Play‬וקרא אותם‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫םיישומיש תונוכתו םימושיי‬
‫דוכן ‪Play‬‬
‫קרא חדשות ומגזינים המעניינים אותך בסביבה נוחה‪.‬‬
‫במשחקים ‪Play‬‬
‫הורד משחקים מ חנות ‪ Play‬ושחק בהם עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪Drive‬‬
‫שמור את התוכן שלך בענן‪ ,‬גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫תמונות‬
‫נהל תמונות‪ ,‬אלבומים וסרטונים ששמרת במכשיר והעלית ל‪.Google+-‬‬
‫‪Hangouts‬‬
‫שוחח בצ'אט עם חבריך באופן אישי או בקבוצות‪ ,‬ושלב בצ'אט תמונות‪ ,‬סמלי הבעה ושיחות וידאו‪.‬‬
‫‪Google‬‬
‫חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך‪.‬‬
‫חיפוש קולי‬
‫אמור בקול מילת מפתח או ביטוי לחיפוש מהיר של פריטים‪.‬‬
‫הגדרות ‪Google‬‬
‫קבע את תצורת ההגדרות של תכונות מסוימות המסופקות על‪-‬ידי ‪.Google‬‬
‫‪123‬‬
‫חיבור למכשירים אחרים‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫אודות ‪Bluetooth‬‬
‫טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים‪ .‬השתמש‬
‫בתכונה ‪ Bluetooth‬להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים‬
‫באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫ •תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה‪ .‬אם‬
‫קיימים מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק התפעול יתקצר‪.‬‬
‫ •מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪,Bluetooth SIG‬‬
‫עשויים שלא להיות תואמים למכשיר‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים‬
‫של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫‪124‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← ‪ ,Bluetooth‬הקש על המתג ‪Bluetooth‬‬
‫כדי להפעילו והקש על סרוק‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו יופיעו ברשימה‪.‬‬
‫כדי להגדיר את המכשיר כגלוי למכשירים אחרים‪ ,‬הקש על שם המכשיר‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה‪.‬‬
‫אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר‪ ,‬הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה‬
‫שנוצרה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את‬
‫אפשרות הנראות שלו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫קבל את הבקשה לאישור ‪ Bluetooth‬בשני המכשירים לצורך אישור‪.‬‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות ‪ .Bluetooth‬באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון‬
‫אנשי קשר וקבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה‬
‫למכשיר אחר‪.‬‬
‫שליחת תמונה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ← ‪ Bluetooth‬ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את‬
‫אפשרות הנראות שלו‪ .‬לחלופין‪ ,‬הגדר את המכשיר כגלוי למכשירים אחרים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫קבל את הבקשה לאישור ‪ Bluetooth‬במכשיר השני‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫קבלת תמונה‬
‫כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה‪ ,‬קבל את בקשת האישור של ‪ .Bluetooth‬התמונה המתקבלת‬
‫נשמרת תחת תיקיית גלריה ←‬
‫← גלריה ← ‪.Download‬‬
‫ביטול התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← ‪.Bluetooth‬‬
‫המכשיר מציג את המכשירים המותאמים ברשימה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על בטל התאמה‪.‬‬
‫כדי לבטל התאמה‪ ,‬הקש על‬
‫בסמוך לשם המכשיר‪.‬‬
‫‪Wi-Fi Direct‬‬
‫אודות ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת ‪ ,Wi-Fi‬ללא צורך בנקודת גישה‪.‬‬
‫התחברות למכשירים אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על מתג ה‪Wi-Fi-‬‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על ← ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫המכשירים שזוהו יופיעו ברשימה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪.‬‬
‫כדי לשנות את שם המכשיר‪ ,‬הקש על ← שנה את שם המכשיר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫קבל במכשיר השני את הבקשה לאישור ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫‪126‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון אנשי קשר וקבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירים אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן‬
‫דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר‪.‬‬
‫שליחת תמונה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ← ‪ Wi-Fi Direct‬ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה‪.‬‬
‫‪4 4‬קבל במכשיר השני את הבקשה לאישור ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על גלריה‪.‬‬
‫קבלת תמונה‬
‫כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה‪ ,‬קבל את בקשת האישור של ‪ .Wi-Fi Direct‬התמונה‬
‫המתקבלת נשמרת תחת תיקיית גלריה ←‬
‫← גלריה ← ‪.Download‬‬
‫סיום החיבור של המכשיר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← ‪.Wi-Fi‬‬
‫← ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על סיים חיבור ← אישור כדי לנתק את המכשירים‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫חיבור מהיר‬
‫אודות התחברות מהירה‬
‫השתמש בתכונה זו לצורך חיפוש וחיבור פשוטים למכשירים סמוכים‪.‬‬
‫ •שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן‬
‫המשותף‪.‬‬
‫ •שם המכשיר עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למכשירי ה‪ Bluetooth-‬שעמם מבוצעת התאמה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬שם המכשיר עשוי להופיע כ‪.BT MAC-‬‬
‫לפני השימוש בתכונה זו‬
‫ •בהתחברות למכשיר התומך בתכונת ההתחברות המהירה‪ ,‬הפעל את מסך המכשיר כדי שיהיה‬
‫ניתן לזיהוי‪.‬‬
‫ •בהתחברות למכשיר שאינו תומך בתכונת ההתחברות המהירה‪ ,‬ודא שהתכונה ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫או ‪ Bluetooth‬מופעלת‪.‬‬
‫התחברות למכשירים אחרים‬
‫‪11‬‬
‫פתח את חלונית ההודעות והקש על חיבור מהיר‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה‪ ,‬בחר אפשרות נראות והקש על התחל‪.‬‬
‫כאשר הלוח נפתח‪ ,‬תכונות ‪ Wi-Fi‬ו‪ Bluetooth-‬מופעלות אוטומטית‪ ,‬והמכשיר מחפש מכשירים‬
‫סמוכים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪.‬‬
‫הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר‪ .‬פעל בהתאם להוראות‬
‫המוצגות על המסך להשלמת החיבור בין המכשירים‪.‬‬
‫כדי לאפשר למכשירים סמוכים לחפש את המכשיר שלך ולהתחבר אליו‪ ,‬הקש על ← הגדר‬
‫ניראות מכשיר ← הפוך את המכשיר שלך לגלוי ולאחר מכן בחר אפשרות‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫חיפוש חוזר אחר מכשירים‬
‫אם המכשיר המבוקש אינו מופיע ברשימה‪ ,‬חפש אותו‪.‬‬
‫הקש על‬
‫ובחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫השבתת התכונה 'חיבור מהיר'‬
‫כדי להשבית את תכונת החיבור המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫שיתוף תכנים‬
‫שתף תכנים עם המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר קטגוריית מדיה‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר בתוכן לשיתוף והקש על סיום‪.‬‬
‫פתח את חלונית ההודעות והקש על חיבור מהיר‪.‬‬
‫המכשיר שלך שולח את התוכן למכשיר המחובר‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫בחלק העליון של המסך‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪SideSync 3.0‬‬
‫אודות ‪SideSync 3.0‬‬
‫השתמש ביישום זה כדי לשלוט במסך של טלפון חכם מהמכשיר שלך באמצעות מסך של טלפון חכם‬
‫וירטואלי‪.‬‬
‫ •במחשב הלוח‪ ,‬צפה בהודעות או השתמש בחדר הצ'אט של הטלפון החכם‪.‬‬
‫ •במחשב הלוח‪ ,‬צפה בווידאו הפועל בטלפון החכם‪ ,‬על מסך גדול יותר‪.‬‬
‫ •העבר קבצים בקלות בין מחשב הלוח והטלפון החכם על ידי גרירת הקבצים ושחרורם‪.‬‬
‫לפני השימוש ביישום זה‬
‫ •על מחשב הלוח והטלפון החכם לתמוך ב‪.Wi-Fi Direct-‬‬
‫ •יש להתקין את ‪ SideSync 3.0‬במחשב הלוח ובטלפון החכם‪.‬‬
‫אם היישום לא מותקן באחד מהמכשירים‪ ,‬הורד אותו מ‪ Galaxy Apps-‬או מ‪-‬חנות ‪Play‬‬
‫והתקן‪.‬‬
‫ •‪ SideSync 3.0‬פועל רק במכשירים עם ‪ Android‬גרסה ‪ 4.4‬ומעלה‪.‬‬
‫חיבור המחשב הלוח והטלפון‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הפעל את ‪ SideSync 3.0‬בטלפון חכם‪.‬‬
‫במחשב הלוח‪ ,‬הקש על ‪ SideSync 3.0‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪33‬‬
‫מחשב הלוח מחפש באופן אוטומטי טלפונים חכמים זמינים‪.‬‬
‫בחר אחד מהטלפונים החכמים שזוהו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על אישור במסך הטלפון החכם‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪55‬‬
‫המסך של הטלפון החכם הווירטואלי יוצג במחשב הלוח‪ ,‬ומסך הטלפון החכם יכבה‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שימוש במסך של טלפון חכם וירטואלי‬
‫עיין במסך והשתמש ביישומים שבמסך הטלפון החכם הווירטואלי‪ .‬תוכל לשלוח ולקבל הודעות‪ ,‬או‬
‫לשוחח בצ'אט עם אחרים‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונות מסוימות‪ ,‬כגון ‪ ,Screen Mirroring‬לא יפעלו במסך של הטלפון החכם‬
‫הווירטואלי‪.‬‬
‫ •המסך הווירטואלי של הטלפון החכם עשוי להשתנות בהתאם לטלפון החכם‪.‬‬
‫מזער את המסך‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הגדל את המסך כך שיתאים למסך‬
‫מחשב הלוח‪.‬‬
‫סיבוב מסך‬
‫סגור את ‪.SideSync 3.0‬‬
‫צילום מסך‬
‫פתח את אותו דף אינטרנט‬
‫בדפדפן של מחשב הלוח‪.‬‬
‫מסך טלפון חכם וירטואלי‪.‬‬
‫לחצן יישומים אחרונים‬
‫לחצן חזרה‬
‫לחצן הבית‬
‫הזזת המסך של טלפון חכם וירטואלי‬
‫הקש על הקצה העליון של המסך של טלפון חכם וירטואלי כדי להזיז אותו אל מיקום אחר‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫כוונון גודל המסך של טלפון חכם וירטואלי‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬כאשר המסגרת מופיעה‪ ,‬גרור אותה כדי לכוונן את הגודל‪.‬‬
‫בפינה הימנית התחתונה של המסך של הטלפון החכם הווירטואלי‪ ,‬הקש על‬
‫והחזק‪.‬‬
‫הזנת טקסט‬
‫בעת הזנת טקסט במסך של טלפון חכם וירטואלי‪ ,‬מקלדת מחשב הלוח מופיעה‪ .‬הזן טקסט‬
‫באמצעות המקלדת‪.‬‬
‫מעבר בין מסך הטלפון החכם למסך של טלפון חכם וירטואלי‬
‫אין אפשרות להשתמש במסך הטלפון החכם ומסך של טלפון חכם וירטואלי בו‪-‬זמנית‪ .‬בעת השימוש‬
‫במסך של טלפון חכם וירטואלי במחשב הלוח‪ ,‬מסך הטלפון החכם כבוי‪.‬‬
‫שימוש במסך הטלפון החכם‬
‫לחץ על כפתור הבית בטלפון החכם כדי להפעיל את מסך הטלפון החכם ולכבות את המסך של‬
‫טלפון חכם וירטואלי במחשב הלוח‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שימוש במסך של טלפון חכם וירטואלי‬
‫הקש על החלף למחשב לוח במסך מחשב הלוח כדי להפעיל את מסך הטלפון החכם הווירטואלי‬
‫ולכבות את מסך הטלפון החכם‪.‬‬
‫הפעלת מוזיקה או וידאו במחשב הלוח‬
‫הפעל מוזיקה או וידאו המאוחסנים בטלפון החכם מהמסך והרמקול של מחשב הלוח‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקובץ הנבחר מופעל באמצעות המסך והרמקול של מחשב הלוח‪.‬‬
‫פתח קובץ מוזיקה או וידאו במסך של טלפון חכם וירטואלי במחשב הלוח‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול במסך של הטלפון החכם הווירטואלי במחשב הלוח במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫העתקת קבצים בין מכשירים‬
‫העתקת קבצים מהטלפון החכם למחשב הלוח‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר את הקבצים להעתקה‪ ,‬הקש על קובץ נבחר כלשהו והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל מסך‬
‫הקש על קובץ במסך של הטלפון החכם הוירטואלי‪ ,‬והחזק‪.‬‬
‫מחשב הלוח‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקבצים שלי מופעל במסך מחשב הלוח‪ .‬בחר תיקייה לשמירת הקובץ‪ ,‬והקש על סיום‪.‬‬
‫העתקת קבצים ממחשב הלוח להטלפון החכם‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר את הקבצים להעתקה‪ ,‬הקש על קובץ נבחר כלשהו והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו אל‬
‫הקש על קובץ במסך מחשב הלוח‪ ,‬והחזק‪.‬‬
‫המסך של הטלפון החכם הוירטואלי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקבצים שלי מופעל במסך של הטלפון החכם הוירטואלי‪ .‬בחר תיקייה לשמירת הקובץ‪ ,‬והקש‬
‫על סיום‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שימוש בפונקציות השיחה עם מחשב לוח‬
‫ניתן להשתמש בפונקציות השיחה של הטלפון החכם עם הרמקול והמיקרופון של מחשב הלוח‪ .‬קבל‬
‫שיחה או בצע שיחה באמצעות מסך הטלפון החכם הוירטואלי‪.‬‬
‫למידע נוסף על פונקציות השיחה‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של הטלפון החכם‪.‬‬
‫‪Remote PC‬‬
‫הפעלת מחשב מרוחק‬
‫השתמש ביישום זה כדי להציג את מסך המחשב שלך ולשלוט בו מהמכשיר‪ ,‬על‪-‬ידי חיבור המכשיר‬
‫והמחשב באמצעות ‪ Wi-Fi‬או רשת תקשורת מקומית‪ .‬תוכל גם להציג קבצים ולהעביר אותם בקלות‬
‫בין המכשיר למחשב‪.‬‬
‫לפני השימוש ביישום זה‬
‫ •ודא שיש לך חשבון רשום ב‪.Samsung-‬‬
‫ •ודא שהמחשב פועל‪.‬‬
‫ •ודא שהסוכן מותקן במחשב‪.‬‬
‫ •כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות לפי סדר הופעתן‪.‬‬
‫‪ .1‬רשום את המכשיר בחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫‪ .2‬רשום את המחשב בחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫‪ .3‬חבר את המכשיר והמחשב מרחוק‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫רישום המכשיר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הבא בדף הפתיחה‪.‬‬
‫במכשיר‪ ,‬הקש על ‪ Remote PC‬במסך היישומים‪.‬‬
‫הפעל את היישום‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על הכנס‪ ,‬הזן את שם החשבון והסיסמה שלך ב‪ ,Samsung-‬ולאחר מכן הקש שוב על‬
‫היכנס‪.‬‬
‫אם לא נרשמת לחשבון ‪ ,Samsung‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך ליצירת חשבון‬
‫‪.Samsung‬‬
‫רישום מחשב‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬היכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬הפעל את דפדפן האינטרנט‪ ,‬ועבור לאתר ‪.remotepc.rview.com‬‬
‫עליך להיכנס לאותו חשבון ‪ Samsung‬שבו אתה משתמש במכשיר שלך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫התקן את הסוכן‪ ,‬אם אינו מותקן במחשב‪.‬‬
‫בצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להזין שם תצוגה עבור המחשב‪ ,‬הגדרות ‪Proxy‬‬
‫וסיסמה‪ .‬למידע נוסף על הגדרות שרת ‪ ,Proxy‬פנה למנהל הרשת שלך‪.‬‬
‫יופיע בשורת המשימות בסיום ההתקנה‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪44‬‬
‫הקש על )‪.Check connection (Refresh‬‬
‫חיבור המכשיר והמחשב מרחוק‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על רענן‪.‬‬
‫הקש על ‪ Remote PC‬במסך היישומים‪.‬‬
‫הצג את שם המחשב‪.‬‬
‫חבר את המכשיר‬
‫והמחשב מרחוק‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הזן את סיסמת החיבור‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫הקש על ‪.ON‬‬
‫הקש על שכחת את הסיסמה שלך? אם אינך זוכר את הסיסמה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫החיבור נוצר‪ ,‬ותוכל לשלוט במחשב מרחוק מהמכשיר‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫שליטה במחשב מהמכשיר‬
‫לאחר חיבור המכשירים‪ ,‬תוכל להציג את מסך המחשב שלך ולשלוט בו מהמכשיר‪ .‬תוכל גם לפתוח‬
‫ולערוך קבצים במחשב ולהעביר אותם למכשיר‪.‬‬
‫גלול את המסך‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫מצב חיבור‬
‫הקש על המסך‪ ,‬והקש על‬
‫בחלק התחתון של המסך‪ ,‬כדי להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •עכבר‪ :‬הצג את מצביע העכבר במסך המכשיר‪.‬‬
‫ •מקלדת‪ :‬פתח את המקלדת כדי להזין טקסט בשדה הטקסט שנבחר‪.‬‬
‫ •סייר מרחוק‪ :‬פתח את מנהל הקבצים כדי לחפש קבצים ולהעביר קבצים בין המכשירים‬
‫המחוברים‪.‬‬
‫ •החלף חלון‪ :‬עבור בין שני צגים כשהמחשב מחובר לצגים כפולים‪.‬‬
‫ •סגור‪ :‬סגור את היישום המופעל כעת‪.‬‬
‫ •עוד‪:‬‬
‫– –מסך קבוע‪ :‬נעל את מסך המכשיר כדי להשבית את פונקציות שינוי גודל התצוגה והגלילה‪.‬‬
‫– –הגדרות חיבור‪ :‬שנה את הגדרות החיבור‪.‬‬
‫– –‪ :Ctrl + Alt + Delete‬פתח את מנהל המשימות במחשב‪.‬‬
‫– –התנתק‪ :‬סגור את החיבור בין המכשיר והמחשב‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫העברת קבצים בין המכשיר למחשב‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על קובץ בלוח מנהל הקבצים של המחשב‪ ,‬והחזק‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור אותו אל לוח מנהל‬
‫הקש על‬
‫← סייר מרחוק‪.‬‬
‫הקבצים של המכשיר‪ .‬תוכל גם להעביר קבצים בכיוון ההפוך‪.‬‬
‫מנהל הקבצים של‬
‫המחשב‬
‫מנהל הקבצים של‬
‫המכשיר‬
‫ניתוק המכשיר מהמחשב‬
‫במכשיר‪ ,‬הקש על‬
‫← אישור‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על‬
‫בסרגל המשימות וצא מתוכנית הסוכן‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫‪Screen Mirroring‬‬
‫אודות ‪Screen mirroring‬‬
‫השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם ‪ AllShare Cast‬או ‪,HomeSync‬‬
‫ושתף את התכנים שלך‪.‬‬
‫התקנים שתומכים‬
‫ב‪Screen mirroring-‬‬
‫)מתאם ‪,AllShare Cast‬‬
‫‪(HomeSync‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה‪ ,‬בהתאם לחיבור הרשת‪.‬‬
‫ •לחיסכון בחשמל‪ ,‬השבת תכונה זו כשאינה בשימוש‪.‬‬
‫ •אם תציין תדר ‪ ,Wi-Fi‬ייתכן שמתאמי ‪ AllShare Cast‬או ‪ HomeSync‬לא יזוהו או לא‬
‫יתחברו‪.‬‬
‫ •אם אתה מציג סרטונים או משחקים על‪-‬גבי צג טלוויזיה‪ ,‬בחר מצב טלוויזיה מתאים‬
‫להנאה מחוויה מיטבית‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫הצגת תוכן במכשיר הטלוויזיה‬
‫בטרם תחבר מכשיר טלוויזיה למכשיר שלך‪ ,‬חבר את הטלוויזיה ואת המכשיר התומך ב‪-‬‬
‫‪ .screen mirroring‬כדי לבצע את החיבור‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המכשיר‪ .‬הפעולות הבאות‬
‫הן דוגמה להצגת תוכן במכשיר טלוויזיה שמחובר דרך ‪.AllShare Cast dongle‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במכשיר הטלוויזיה‪ ,‬בחר מצב חיבור כגון מצב ‪ HDMI‬לצורך חיבור מכשיר חיצוני‪.‬‬
‫‪3 3‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← ‪.Screen Mirroring‬‬
‫חבר את המכשיר התומך ב‪ screen mirroring-‬למכשיר הטלוויזיה באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫המכשירים שזוהו יופיעו ברשימה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪.‬‬
‫מסך המכשיר שלך מופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם אתה מחבר את המכשיר בפעם הראשונה‪ ,‬הקש והחזק את שם ה‪ dongle-‬ברשימה והזן‬
‫את קוד ה‪ PIN-‬המופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫פתח או הפעל קובץ‪ ,‬ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫םירחא םירישכמל רוביח‬
‫הדפסה ניידת‬
‫חבר את המכשיר למדפסת באמצעות ‪ Wi-Fi‬או ‪ Wi-Fi Direct‬והדפס תמונות ומסמכים‪.‬‬
‫ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר‪.‬‬
‫התחברות למדפסת‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← חיבורים ← הדפסה‪ ,‬בחר סוג הדפסה‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫על המתג שבפינה הימנית העליונה של המסך כדי להפעילו‪ .‬המכשיר מחפש מדפסות המחוברות‬
‫לאותה רשת ‪ Wi-Fi‬שאליה מחובר המכשיר‪ .‬בחר מדפסת לשימוש כמדפסת ברירת מחדל‪.‬‬
‫כדי להוסיף מדפסות באופן ידני‪ ,‬הקש על ← הוסף מדפסת ← ‪ ,ADD PRINTER‬הזן פרטים‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על ‪.OK‬‬
‫כדי לשנות הגדרות הדפסה‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪.‬‬
‫הדפסת תוכן‬
‫בעת הצגת תוכן‪ ,‬כגון תמונות או מסמכים‪ ,‬הקש על ← הדפסה ←‬
‫מכן בחר מדפסת‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫← כל המדפסות‪ ,‬ולאחר‬
‫מנהל המכשיר והנתונים‬
‫שדרוג המכשיר‬
‫ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫שדרוג דרך הרשת‬
‫ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך‬
‫הרשת' (‪.)FOTA‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← כללי ← אודות המכשיר ← עדכוני תוכנה ← עדכן עכשיו‪.‬‬
‫שדרוג עם ‪Samsung Kies‬‬
‫הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה ‪ Samsung Kies‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫הפעל את התוכנה ‪ Samsung Kies‬וחבר את המכשיר למחשב‪ .‬התוכנה ‪ Samsung Kies‬מזהה‬
‫את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬בתיבת דו‪-‬שיח‪ .‬לחץ על הלחצן‬
‫‪( Update‬עדכן) בתיבת הדו‪-‬שיח כדי להתחיל בשדרוג‪ .‬לקבלת מידע נוסף על אופן השדרוג‪ ,‬עיין‬
‫בעזרה של ‪.Samsung Kies‬‬
‫ •בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג‪ ,‬אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫ •במהלך שדרוג המכשיר‪ ,‬אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים‪ .‬חיבור של התקנים‬
‫נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫םינותנהו רישכמה להנמ‬
‫העברת קבצים בין המכשיר למחשב‬
‫העבר קבצי שמע‪ ,‬וידאו‪ ,‬תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב‪ ,‬או להפך‪.‬‬
‫אין לנתק את כבל ה‪ USB-‬מהמכשיר במהלך העברת הקבצים‪ .‬הדבר עלול לגרום לאובדן‬
‫נתונים או נזק למכשיר‪.‬‬
‫ •אין לנתק את המכשיר מהמחשב במהלך ניגון קבצים השמורים במכשיר על המחשב‬
‫המחובר‪ .‬בסיום ניגון הקובץ‪ ,‬נתק את המכשיר מהמחשב‪.‬‬
‫ •ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת ‪ .USB‬יש‬
‫לחבר את המכשיר ישירות לכניסת ה‪ USB-‬של המחשב‪.‬‬
‫התחברות כמכשיר מדיה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את חלונית ההודעות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על האפשרות מחובר כמכשיר מדיה ←‬
‫חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫מכשיר מדיה (‪.)MTP‬‬
‫אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (‪ )MTP‬או שלא מותקן בו מנהל ההתקן‬
‫המתאים‪ ,‬הקש על האפשרות מצלמה (‪.)PTP‬‬
‫‪33‬‬
‫העבר קבצים בין המכשיר והמחשב‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫םינותנהו רישכמה להנמ‬
‫התחברות עם ‪Samsung Kies‬‬
‫‪ Samsung Kies‬הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם מכשירי ‪ .Samsung‬הורד‬
‫את הגרסה האחרונה של התוכנה ‪ Samsung Kies‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫התוכנה ‪ Samsung Kies‬מופעלת במחשב באופן אוטומטי‪ .‬אם ‪ Samsung Kies‬לא מופעלת‪,‬‬
‫לחץ לחיצה כפולה על הסמל של ‪ Samsung Kies‬במחשב‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫העבר קבצים בין המכשיר והמחשב‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרה של ‪.Samsung Kies‬‬
‫גיבוי ושחזור נתונים‬
‫הקפד שהמידע האישי שלך‪ ,‬נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר‪ .‬באפשרותך לגבות‬
‫את המידע הרגיש שלך בחשבון גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫שימוש בחשבון ‪Google‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על כללי ← גיבוי ואיפוס וסמן את התיבה גבה את הנתונים שלי‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על חשבון גיבוי ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי‪.‬‬
‫הקש על הגדרות במסך היישומים‪.‬‬
‫לשחזור הנתונים‪ ,‬עליך להתחבר לחשבון ‪ Google‬שלך דרך אשף ההתקנה‪ .‬ניתן להפעיל‬
‫ולפתוח את אשף ההתקנה באמצעות ביצוע איפוס לנתוני היצרן במכשיר‪ .‬אם לא תתחבר‬
‫לחשבון ה‪ Google-‬שלך דרך אשף ההתקנה‪ ,‬לא תוכל לשחזר את נתוני הגיבוי‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫םינותנהו רישכמה להנמ‬
‫שימוש בחשבון ‪Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← כללי ← חשבונות ← הוסף חשבון ←‬
‫‪ ,Samsung account‬ולאחר מכן היכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על כללי ← ענן ← גיבוי‪ ,‬סמן את הפריטים לגיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על גבה כעת ←‬
‫הקש על הגדרות במסך היישומים‪.‬‬
‫גבה‪.‬‬
‫לאחזור נתונים‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← כללי ← ענן ← שחזר‪ ,‬בחר‬
‫את הפריטים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שחזר עכשיו‪.‬‬
‫ביצוע איפוס נתונים‬
‫מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר‪ .‬לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי‬
‫של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬ראה גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← כללי ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס‬
‫המכשיר ← מחק הכל‪ .‬המכשיר מאותחל אוטומטית‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫הגדרות‬
‫אודות הגדרות‬
‫השתמש ביישום זה כדי לקבוע את תצורת המכשיר‪ ,‬להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות‪.‬‬
‫הקש על הגדרות במסך היישומים‪.‬‬
‫לחיפוש הגדרות על‪-‬ידי הזנת מילות מפתח‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫חיבורים‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ ,Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על המתג ‪ Wi-Fi‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי להשתמש באפשרויות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫ •מתקדם‪ :‬התאם אישית את הגדרות ‪.Wi-Fi‬‬
‫ •לחצן ‪ :WPS‬התחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬מאובטחת באמצעות לחצן ‪.WPS‬‬
‫ •רשומת ‪ :WPS PIN‬התחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬מאובטחת באמצעות לחצן ‪.WPS PIN‬‬
‫ •עזרה‪ :‬הצג מידע עזרה עבור ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪148‬‬
‫תורדגה‬
‫הגדרת מדיניות שינה של ‪Wi-Fi‬‬
‫הקש על ← מתקדם ← השאר ‪ Wi-Fi‬פעיל במצב שינה‪.‬‬
‫הגדרת התראות רשת‬
‫המכשיר יכול לזהות רשתות ‪ Wi-Fi‬פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות‪.‬‬
‫הקש על ← מתקדם וסמן את הודעת רשת כדי להפעיל תכונה זו‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ Bluetooth‬כדי להחליף מידע במרחקים קצרים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ ,Bluetooth‬ולאחר מכן הקש על המתג ‪ Bluetooth‬כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫כדי להשתמש באפשרויות נוספות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫ •משך זמן לגילוי‪ :‬הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי‪.‬‬
‫ •קבצים שהתקבלו‪ :‬הצג קבצים שהתקבלו דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫ •שנה את שם המכשיר‪ :‬שנה את שם המכשיר‪.‬‬
‫ •עזרה‪ :‬הצג מידע עזרה עבור ‪.Bluetooth‬‬
‫מצב טיסה‬
‫תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר‪ .‬תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם‬
‫שירותי רשת‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← מצב טיסה‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫תורדגה‬
‫שימוש בנתונים‬
‫נהל מעקב אחר היקף השימוש בנתונים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← שימוש בנתונים‪.‬‬
‫כדי להשתמש באפשרויות נוספות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫ •נתב אלחוטי נייד‪ :‬בחר נתב אלחוטי נייד כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן‪.‬‬
‫מיקום‬
‫שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← מיקום‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מיקום כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •מצב ‪ :GPS‬בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך‪.‬‬
‫ •בקשות מיקום אחרונות‪ :‬הצג את היישומים המבקשים את פרטי המיקום הנוכחי שלך ואת‬
‫מידת השימוש שלהם בסוללה‪.‬‬
‫ •שירותי מיקום‪ :‬הצג את שירותי המיקום שבהם המכשיר שלך משתמש‪.‬‬
‫ •המקומות שלי‪ :‬הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות ‪,GPS‬‏‬
‫‪ Wi-Fi‬או ‪ Bluetooth‬כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך‪.‬‬
‫רשתות נוספות‬
‫התאם אישית הגדרות לשליטה ברשתות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← רשתות נוספות‪.‬‬
‫הגדרות ‪VPN‬‬
‫הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (‪ )VPN‬והתחבר אליהן‪.‬‬
‫אתרנט‬
‫אפשרות חיבור ‪ Ethernet‬זמינה כאשר מתאם ‪ Ethernet‬מחובר למכשיר‪ .‬השתמש באפשרות זו‬
‫כדי להפעיל את תכונת ‪ Ethernet‬וקבע תצורה של הגדרות הרשת‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫תורדגה‬
‫התקנים קרובים‬
‫שנה הגדרות עבור שיתוף תוכן בעת חיבור המכשיר למכשירים סמוכים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← התקנים קרובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג התקנים‬
‫קרובים כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •שם מכשיר‪ :‬הצג את שם שרת המדיה עבור המכשיר‪.‬‬
‫ •פריטי תוכן לשיתוף‪ :‬הגדר את המכשיר לשיתוף התכנים שלך עם מכשירים אחרים‪.‬‬
‫ •מכשירים מורשים‪ :‬הצג רשימה של המכשירים שיכולים לגשת למכשיר שלך‪.‬‬
‫ •מכשירים חסומים‪ :‬הצג רשימה של מכשירים שעבורם הגישה למכשיר שלך חסומה‪.‬‬
‫ •הורד אל‪ :‬בחר מיקום בזיכרון לשמירת קבצי מדיה‪.‬‬
‫ •קבלת קבצים ממכשירים אחרים‪ :‬הגדר את המכשיר לקבלת העלאות ממכשירים אחרים‪.‬‬
‫הדפסה‬
‫קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬תוכל לבצע חיפוש אחר מדפסות‬
‫זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים באמצעות שירותים מבוססי ענן או‬
‫באמצעות שירותי ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← הדפסה‪.‬‬
‫‪Screen Mirroring‬‬
‫הפעל את תכונת שיקוף המסך ושתף את התצוגה שלך עם אחרים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Screen Mirroring‬‬
‫‪151‬‬
‫תורדגה‬
‫מכשיר‬
‫צלילים והתראות‬
‫שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← צלילים והתראות‪.‬‬
‫ •מצב צליל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט‪.‬‬
‫ •עוצמת רטט‪ :‬כוונן את העוצמה של התראת רטט‪.‬‬
‫ •הגדרת צליל התראות‪ :‬בחר רינגטון עבור אירועים‪ ,‬כגון הודעות נכנסות‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫שנה את הגדרות התצוגה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← תצוגה‪.‬‬
‫ •גופן‪:‬‬
‫– –סגנון גופן‪ :‬שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה‪.‬‬
‫– –גודל גופן‪ :‬שנה את גודל הגופן‪.‬‬
‫ •בהירות‪ :‬הגדר את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ •סיבוב מסך‪ :‬הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר‪.‬‬
‫– –סיבוב חכם‪ :‬הגדר את הממשק לא להסתובב בהתאם לכיוון הפנים שלך‪.‬‬
‫ •שהות חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה‬
‫מסתכל על התצוגה‪.‬‬
‫ •כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫ •מצב תצוגה‪:‬‬
‫– –התאמת תצוגה‪ :‬השתמש במצב זה כדי למיטוב התצוגה בהתאם להגדרות התצוגה‪.‬‬
‫– –קולנוע‪ :‬השתמש במצב זה להשגת תצוגה חיה יותר‪.‬‬
‫– –תמונה מקצועית‪ :‬השתמש במצב זה כדי שצבעי התצוגה ייראו כמו צבעים אמיתיים‪.‬‬
‫– –בסיסי‪ :‬השתמש במצב זה לסביבה מעומעמת‪ ,‬כגון חדר חשוך‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫תורדגה‬
‫ •מצב קריאה‪ :‬בחר אילו יישומים ישתמשו במצב קריאה‪ .‬במצב קריאה‪ ,‬המכשיר מסייע להגן על‬
‫עיניך בעת קריאה בלילה‪.‬‬
‫ •כוונון אוטו' של גוון המסך‪ :‬הגדר את המכשיר לחיסכון בצריכת חשמל על‪-‬ידי כוונון בהירות‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫ •שומר מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר למטען או לתחנת‬
‫עגינה שולחנית‪.‬‬
‫ •משך תאורת מקשי מגע‪ :‬הגדר את משך זמן התאורה של לחצן היישומים האחרונים ושל לחצן‬
‫החזרה‪.‬‬
‫ •הגדל את רגישות המגע‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות‪.‬‬
‫בהתאם לסוג החומרים שאתה לובש או עונד בעת נגיעה במכשיר‪ ,‬ייתכן שחלק מהפקודות‬
‫לא יזוהו‪.‬‬
‫טפט‬
‫שנה את הגדרות הטפט‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← טפט‪.‬‬
‫ •מסך ראשי‪ :‬בחר תמונת רקע למסך הבית הקלאסי‪.‬‬
‫ •מסך נעילה‪ :‬בחר תמונת רקע עבור המסך הנעול‪.‬‬
‫ •מסך הבית והנעילה‪ :‬בחר תמונת רקע עבור מסך הבית הקלאסי ומסך הנעילה‪.‬‬
‫מסך נעילה‬
‫שנה את ההגדרות עבור מסך הנעילה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← מסך נעילה‪.‬‬
‫ •נעילת מסך‪ :‬שנה את השיטה של נעילת המסך‪ .‬האפשרויות הבאות עשויות להשתנות בהתאם‬
‫לשיטה שנבחרה לנעילת המסך‪.‬‬
‫ •אפשרויות יישומון שעון‪ :‬קבע את תצורת ההגדרות עבור ווידג'ט השעון‪.‬‬
‫– –גודל שעון‪ :‬שנה את גודל השעון‪.‬‬
‫– –הצג תאריך‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫תורדגה‬
‫ •קיצורי דרך‪ :‬הגדר את המכשיר להציג ולערוך קיצורי דרך ליישומים במסך הנעילה‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •פרטי בעלים‪ :‬הזן את הפרטים המוצגים בשעון‪.‬‬
‫ •אפקט ביטול נעילה‪ :‬בחר אפקט שאותו תראה בעת ביטול נעילת המסך‪.‬‬
‫ •טקסט עזרה‪ :‬הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעול‪.‬‬
‫חלונות מרובים‬
‫הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← חלונות מרובים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג חלונות מרובים‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •פתח בתצוגת חלונות מרובים‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל את התכונה 'חלונות מרובים' עם‬
‫פתיחת קבצים מתוך הקבצים שלי או וידאו‪ .‬כמו כן‪ ,‬המכשיר מפעיל תכונה זו כאשר אתה צופה‬
‫בקבצים מצורפים בהודעות‪.‬‬
‫לוח התראות‬
‫התאם אישית את הפריטים שמופיעים בלוח ההתראות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← לוח התראות‪.‬‬
‫ •כוונון בהירות‪ :‬הגדר את המכשיר להציג את סרגל כוונון הבהירות בחלונית ההתראות‪.‬‬
‫ •יישומים מומלצים‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת רשימה של יישומים מומלצים בלוח ההתראות‬
‫בהתאם לפעולותיך‪ ,‬כגון חיבור אוזניות למכשיר‪.‬‬
‫ •הגדר לחצני הגדרות מהירות‪ :‬סדר מחדש את לחצני ההגדרה המהירים המוצגים בחלונית‬
‫ההתראות‪.‬‬
‫ארגז כלים‬
‫הגדר את המכשיר לשימוש בערכת הכלים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← ארגז כלים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג ארגז כלים כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫הצג את רשימת היישומים המוצגים בערכת הכלים‪ .‬כדי לערוך את רשימת היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫‪154‬‬
‫‪.‬‬
‫תורדגה‬
‫תנועות‬
‫הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← תנועות‪.‬‬
‫ •השתק‪/‬השהה‪:‬‬
‫– –הנחת כף היד על המסך‪ :‬הגדר את המכשיר להשתקת התראות או להשהיית הפעלת מדיה‬
‫בעת נגיעה במסך עם כף היד‪.‬‬
‫– –השהיה חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת וידאו כאשר אתה מסיר את מבטך‬
‫מהמסך‪.‬‬
‫ •החלק בעזרת כף היד ללכידה‪ :‬הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד‬
‫שמאלה או ימינה על פני המסך‪.‬‬
‫נגישות‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לשפר את נגישות המכשיר‪ .‬ראה אודות נגישות למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← נגישות‪.‬‬
‫משתמשים‬
‫צור ונהל את פרופילי המשתמשים להתאמה אישית של ההגדרות‪ .‬ראה משתמשים מרובים למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← משתמשים‪.‬‬
‫מצב פרטי‬
‫הגדר את המכשיר למניעת גישה לתוכן האישי שלך על‪-‬ידי אחרים‪ ,‬על‪-‬ידי הפעלת מצב פרטי‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← מצב פרטי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מצב פרטי כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫ •סוג הגישה במצב פרטי‪ :‬הגדר או שנה את שיטת ביטול הנעילה להפעלת מצב פרטי‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫תורדגה‬
‫סורק טביעת אצבע‬
‫תעד את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר ← סורק טביעת אצבע‪.‬‬
‫ •מנהל טביעות האצבע‪ :‬תעד או מחק נתונים של טביעות אצבע‪.‬‬
‫ •החלף סיסמת גיבוי‪ :‬שנה את הסיסמה החלופית לשימוש במקרה שבו המכשיר לא מזהה את‬
‫טביעת האצבע‪.‬‬
‫ •נעילת מסך‪ :‬שנה את השיטה של נעילת המסך‪.‬‬
‫ •אמת חשבון סמסונג‪ :‬הגדר את המכשיר לאימות חשבון ‪ Samsung‬שלך באמצעות טביעות‬
‫אצבע‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫תורדגה‬
‫כללי‬
‫חשבונות‬
‫הוסף חשבונות דוא"ל או ‪.SNS‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← חשבונות‪.‬‬
‫ענן‬
‫שנה את ההגדרות לסנכרון נתונים או קבצים עם חשבון ‪ Samsung‬או עם שירות ‪ Dropbox‬לאחסון‬
‫בענן‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← ענן‪.‬‬
‫גיבוי ואיפוס‬
‫שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← גיבוי ואיפוס‪.‬‬
‫ •גבה את הנתונים שלי‪ :‬הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת ‪.Google‬‬
‫ •חשבון גיבוי‪ :‬הגדר או ערוך חשבון גיבוי של ‪.Google‬‬
‫ •שחזור אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתונים של יישומים כאשר יישומים‬
‫מותקנים מחדש במכשיר‪.‬‬
‫ •איפוס לנתוני יצרן‪ :‬אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים‪.‬‬
‫שפה ומקלדת‬
‫שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט‪ .‬ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם לשפה‬
‫שנבחרה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← שפה ומקלדת‪.‬‬
‫שפה‬
‫בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫תורדגה‬
‫ברירת מחדל‬
‫בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט‪.‬‬
‫מקלדת של ‪Samsung‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫ •בחר שפות קלט‪ :‬בחר שפות עבור קלט טקסט‪.‬‬
‫ •השלמת מילים‪ :‬הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת‬
‫ולהציג הצעות למילים‪ .‬תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים‪.‬‬
‫ •החלפה אוט'‪ :‬הגדר את המכשיר לתקן מילים בעלות איות שגוי או מילים שלא הושלמו על‪-‬ידי‬
‫הקשה על מקש הרווח‪.‬‬
‫ •הצבת ריישיות אוט'‪ :‬הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות‬
‫רישית אחרי סימן ניקוד סופי‪ ,‬כגון נקודה‪ ,‬סימן שאלה או סימן קריאה‪.‬‬
‫ •ריווח אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים‪.‬‬
‫ •בצע פיסוק אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח‪.‬‬
‫ •החלקת מקלדת‪:‬‬
‫– –ללא‪ :‬הגדר את המכשיר לבטל הפעלה של תכונת החלקת המקלדת‪.‬‬
‫– –הקלדה רציפה‪ :‬הגדר את המכשיר להזין טקסט על‪-‬ידי החלקת המקלדת‪.‬‬
‫– –בקרת סמן‪ :‬אפשר לתכונת הניווט החכם של המקלדת להזיז את הסמן על‪-‬ידי גלילת‬
‫המקלדת‪.‬‬
‫ •צלילים‪ :‬הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •רטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש‪.‬‬
‫ •תצוגה מקדימה של תו‪ :‬הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש‪.‬‬
‫ •איפוס הגדרות‪ :‬אפס את הגדרות המקלדת של ‪.Samsung‬‬
‫הקלדה קולית של ‪Google‬‬
‫ •בחר שפות קלט‪ :‬בחר שפות עבור קלט טקסט‪.‬‬
‫ •חסום מילים פוגעניות‪ :‬הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט‬
‫קולי‪.‬‬
‫ •זיהוי דיבור לא מקוון‪ :‬הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫תורדגה‬
‫אפשרויות טקסט לדיבור‬
‫ •מנגנון ‪ TTS‬מועדף‪ :‬בחר מנוע סינתזת דיבור‪ .‬כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת‬
‫דיבור‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫ •קצב דיבור‪ :‬בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •האזן לדוגמה‪ :‬האזן לטקסט מדובר לדוגמה‪.‬‬
‫ •מצב שפת ברירת המחדל‪ :‬הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'‪.‬‬
‫מהירות מצביע‬
‫כוונן את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר‪.‬‬
‫תאריך ושעה‬
‫קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן‪ ,‬כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← תאריך ושעה‪.‬‬
‫כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר‪ ,‬התאריך והשעה מתאפסים‪.‬‬
‫ •תאריך ושעה אוטומטיים‪ :‬עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן‬
‫שונים‪.‬‬
‫ •הגדר תאריך‪ :‬הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני‪.‬‬
‫ •הגדר שעה‪ :‬הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני‪.‬‬
‫ •בחר אזור זמן‪ :‬הגדר את אזור הזמן של דף הבית‪.‬‬
‫ •תצוגת ‪ 24‬שעות‪ :‬הצג שעה בתבנית ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫ •בחר תבנית תאריך‪ :‬בחר תבנית תאריך‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫תורדגה‬
‫אביזרים‬
‫שנה את הגדרות האביזר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← אביזרים‪.‬‬
‫ •יציאת שמע‪ :‬בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני ‪.HDMI‬‬
‫ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת הצליל ההיקפי‪.‬‬
‫ •ביטול נעילה אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לביטול נעילה באופן אוטומטי בעת פתיחת הכיסוי‪.‬‬
‫סוללה‬
‫הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על‪-‬ידי המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← סוללה‪.‬‬
‫ •הצג את אחוז הסוללה‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו‪.‬‬
‫חיסכון בחשמל‬
‫הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל‪ .‬ראה תכונת חיסכון‬
‫בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון‬
‫בחשמל‪.‬‬
‫– –הגבל ביצועים‪ :‬הגדר את המכשיר להגבלת אפשרויות שונות כגון כיבוי תאורת הרקע של‬
‫לחצן היישומים האחרונים ושל לחצן החזרה‪.‬‬
‫– –מצב גוון אפור‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת הצבעים על המסך כגווני אפור‪.‬‬
‫ •מצב חיסכון מרבי בחשמל‪ :‬הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על‪-‬ידי הצגת פריסה‬
‫פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים‪.‬‬
‫זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא‬
‫נעשה שימוש במכשיר‪ .‬זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫תורדגה‬
‫אחסון‬
‫הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון‪ ,‬או אתחל כרטיס זיכרון‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← אחסון‪.‬‬
‫אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת‬
‫ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות‬
‫בעת שדרוג המכשיר‪.‬‬
‫אבטחה‬
‫שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר וכרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← אבטחה‪.‬‬
‫ •מנהלי מכשירים‪ :‬הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר‪ .‬תוכל לאפשר למנהלי המכשיר‬
‫להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר‪.‬‬
‫ •יישומים לא מוכרים‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים‪.‬‬
‫ •הצפן את המכשיר‪ :‬הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר‪ .‬עליך להזין את הסיסמה‬
‫בכל פעם שתפעיל את המכשיר‪.‬‬
‫טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו‪ ,‬מאחר שהצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר‬
‫משעה‪.‬‬
‫ •הצפן כרטיס ‪ SD‬חיצוני‪ :‬הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת‪,‬‬
‫המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים‪ .‬השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר‪.‬‬
‫ •שליטה מרחוק‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק במכשיר שאבד או נגנב דרך‬
‫האינטרנט‪ .‬כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫ •עבור לאתר האינטרנט‪ :‬קבל גישה לאתר האינטרנט ‪Find my mobile‬‬
‫‏(‪ .)findmymobile.samsung.com‬באתר ‪ Find my mobile‬תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד‬
‫או נגנב ולשלוט בו‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫תורדגה‬
‫ •הפוך סיסמאות לגלויות‪ :‬הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן‪.‬‬
‫ •עדכוני מדיניות אבטחה‪ :‬הגדר את המכשיר לבדוק ולהוריד עדכוני אבטחה‪.‬‬
‫ •שלח דוחות אבטחה‪ :‬הגדר את המכשיר לשלוח את דוחות האבטחה המעודכנים ל‪Samsung-‬‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •סוג אחסון‪ :‬הגדר סוג אחסון עבור קבצי אישורים‪.‬‬
‫ •הרשאות מהימנות‪ :‬השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים‬
‫השונים‪.‬‬
‫ •התקן מאחסון המכשיר‪ :‬מכשיר הרשאות מוצפנות המאוחסנות באחסון ה‪.USB-‬‬
‫ •נקה אישורים‪ :‬מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה‪.‬‬
‫אודות המכשיר‬
‫גש לפרטי המכשיר‪ ,‬ערוך את שם המכשיר‪ ,‬או עדכן את תוכנת המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← אודות המכשיר‪.‬‬
‫יישומים‬
‫מנהל היישומים‬
‫הצג ונהל את היישומים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ← מנהל היישומים‪.‬‬
‫יישומי ברירת מחדל‬
‫בחר הגדרת ברירת מחדל לשימוש ביישומים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ← יישומי ברירת מחדל‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫נגישות‬
‫אודות נגישות‬
‫תפריטי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות‪ ,‬כגון לקות ראייה או שמיעה‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונות הבאות‪:‬‬
‫ •‪TalkBack‬‬
‫ •שינוי גודל הגופן‬
‫ •הגדלת המסך‬
‫ •תזכורות להודעות‬
‫ •הפיכת צבעי התצוגה‬
‫ •כוונון צבע‬
‫ •כיבוי כל הצלילים במכשיר‬
‫ •התראת מבזק‬
‫ •כוונון איזון הצליל‬
‫ •מצב שמע מונו‬
‫ •התאמה אישית של הגדרות כתובית‬
‫ •תפריטים מסייעים‬
‫ •אפשרויות השהיית הקשה והחזקה‬
‫ •מצב בקרת אינטראקציה‬
‫ •מצב הקשה יחידה‬
‫ •ניהול הגדרות הנגישות‬
‫כדי להשתמש בתפריטי נגישות‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫תושיגנ‬
‫שימוש בלחצן הבית לפתיחת תפריטי נגישות‬
‫באפשרותך להיכנס לתפריטי הנגישות הבאים על‪-‬ידי לחיצה על כפתור הבית שלוש פעמים‬
‫במהירות‪.‬‬
‫ •נגישות‬
‫ •‪TalkBack‬‬
‫ •צבעי נגטיב‬
‫ •בקרת אינטראקציה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג גישה ישירה‬
‫כדי להפעילו‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר את תפריט הנגישות שייפתח בלחיצה מהירה על כפתור הבית שלוש‬
‫פעמים‪.‬‬
‫אם תבחר יותר מתפריט אחד‪ ,‬המכשיר יציג חלון קופץ שישאל באיזה תפריט להשתמש בכל פעם‬
‫שאתה מקיש במהירות שלוש פעמים על כפתור הבית‪ .‬להפעלת בקרת אינטראקציה בתפריטי‬
‫הנגישות‪ ,‬הפעל את התכונה‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← מיומנות‬
‫ואינטראקציה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג בקרת אינטראקציה כדי להפעילו‪.‬‬
‫משוב קולי (‪)TalkBack‬‬
‫הפעלה או השבתה של ‪TalkBack‬‬
‫בעת הפעלת ‪ ,TalkBack‬המכשיר קורא בקול רם את הטקסט המופיע במסך או בתכונות נבחרות‪.‬‬
‫תכונה זו שימושית עבור משתמשים המתקשים לצפות במסך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← ‪.TalkBack‬‬
‫לכיבוי ‪ ,TalkBack‬הקש על המתג בחלק העליון של המסך והקש פעמיים במהירות במקום‬
‫כלשהו במסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על אישור‪.‬‬
‫לכיבוי ‪ ,TalkBack‬הקש על אישור והקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫תושיגנ‬
‫עם הפעלת ‪ ,TalkBack‬המכשיר מספק משוב קולי וקורא בקול רם את התכונות שנבחרו‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫המכשיר מספק משוב קולי כאשר המסך נכבה‪ ,‬כאשר מתקבלות הודעות חדשות ועוד‪.‬‬
‫בעת הפעלת גילוי באמצעות מגע בעת השימוש ב‪ ,TalkBack-‬המכשיר מקריא את הפריטים‬
‫הנבחרים‪ .‬ראשית‪ ,‬המכשיר מקריא בקול פריטים מהמסך כאשר אתה מקיש עליהם‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫המכשיר יבצע את הפונקציה או יפתח את היישום אם תקיש במקום כלשהו במסך פעמיים במהירות‪.‬‬
‫כשהפריט גילוי באמצעות מגע מושבת‪ ,‬המכשיר לא יכול לבצע תכונות שונות הדורשות מחוות‬
‫אצבע‪.‬‬
‫כדי להפעיל את התכונה גילוי באמצעות מגע‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ←‬
‫מכשיר ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה‬
‫גילוי באמצעות מגע‪.‬‬
‫תכונות מסוימות אינן זמינות במהלך השימוש ב‪.TalkBack-‬‬
‫שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע‬
‫תוכל להשתמש במגוון מחוות אצבע כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב‪ .TalkBack-‬כשהפריט‬
‫גילוי באמצעות מגע מושבת‪ ,‬המכשיר לא יכול לבצע חלק מהתכונות הדורשות מחוות אצבע‪.‬‬
‫כדי להפעיל את התכונה גילוי באמצעות מגע‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ←‬
‫מכשיר ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה‬
‫גילוי באמצעות מגע‪.‬‬
‫ •חקירת המסך‪ :‬הנח אצבע על המסך‪ ,‬והזז אותה כדי לחקור את ה מסך‪ .‬בחר והחזק פריט‬
‫והמכשיר יקרא אותו בקול רם‪ .‬כאשר אתה משחרר את אצבעך‪ ,‬הפריט שתחת אותה אצבע‬
‫ייבחר‪.‬‬
‫ •בחירת פריטים‪ :‬הקש על פריט כדי לבחור אותו‪ .‬לחלופין‪ ,‬בחר והחזק פריט תוך כדי חקירת‬
‫המסך ואז שחרר את אצבעך‪.‬‬
‫ •פתיחת הפריט שנבחר‪ :‬במהלך הקראת הפריטים שנבחרו‪ ,‬כשאתה שומע את שמו של הפריט‬
‫הרצוי‪ ,‬שחרר את אצבעך מהפריט‪ .‬לאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו על המסך‪.‬‬
‫ •בחירת הפריט הקודם‪ :‬גלול את המסך במהירות כלפי מעלה או שמאלה באצבע אחת‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫תושיגנ‬
‫ •בחירת הפריט הבא‪ :‬גלול את המסך במהירות כלפי מטה או ימינה באצבע אחת‪.‬‬
‫ •גלילת הרשימות‪ :‬גלול את המסך כלפי מעלה או מטה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •חזרה לדף הקודם‪ :‬גלול את המסך ימינה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •מעבר לדף הבא‪ :‬גלול את המסך שמאלה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •שחרור נעילת המסך‪ :‬גלול את המסך בשתי אצבעות בכיוון כלשהו בתוך שטח המסך הנעול‪.‬‬
‫ •פתיחת לוח ההתראות‪ :‬גרור את קצהו העליון של המסך כלפי מטה בשתי אצבעות‪.‬‬
‫ •פתיחת לוח ההגדרות המהירות‪ :‬גרור את קצהו העליון של המסך כלפי מטה בשלוש אצבעות‪.‬‬
‫ניתן לקבוע הגדרות של מחוות אצבע עבור ‪ TalkBack‬בנהל תנועות‪ .‬ראה קביעת הגדרות של‬
‫מחוות אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫קביעת הגדרות של מחוות אצבע‬
‫כאשר אתה משתמש ב‪ ,TalkBack-‬אתה יכול לבצע פעולות באמצעות מחוות אצבע‪ .‬באפשרותך‬
‫לבצע פעולות כגון חזרה למסך קודם‪ ,‬פתיחת מסך הבית ועוד‪ .‬קבע את הגדרות מחוות האצבע לפני‬
‫השימוש בהן‪.‬‬
‫הגדרת תנועות אנכיות‬
‫באפשרותך להשתמש בתנועות אנכיות בנות שני חלקים באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ומטה‬
‫מתחתית המסך או להיפך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות ←‬
‫נהל תנועות ← תנועות אנכיות בנות שני חלקים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר אחת מהתכונות הבאות‪:‬‬
‫ •עבור לפריט הראשון והאחרון במסך‪ :‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה ואז כלפי מטה‬
‫על המסך‪ ,‬ייבחר הפריט הראשון בראש המסך‪ .‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מטה ואז‬
‫כלפי מעלה על המסך‪ ,‬ייבחר הפריט האחרון בתחתית המסך‪.‬‬
‫ •עבור באופן מחזורי בין רמות פירוט של קריאה‪ :‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה‬
‫ואז כלפי מטה על המסך‪ ,‬יחידת הקריאה משתנה‪ .‬יחידת הקריאה משתנה לדף‪ ,‬פסקה‪ ,‬שורה‪,‬‬
‫מילה‪ ,‬תו וברירת מחדל‪ .‬כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מטה ואז כלפי מעלה על המסך‪,‬‬
‫סדר יחידות הקריאה מתהפך‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫תושיגנ‬
‫קביעת ההגדרות עבור מחוות קיצור דרך‬
‫השתמש באפשרות זו כדי להגדיר שמונה מחוות קיצור דרך‪ .‬באפשרותך להגדיר מחוות כמו גרירת‬
‫אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה ועוד‪ .‬באפשרותך לשנות‬
‫את מחוות קיצור הדרך או להקצות תכונות לקיצורי דרך ריקים‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות ←‬
‫נהל תנועות‪ .‬בחר תנועה‪ ,‬ואז שייך אותה לתכונה כלשהי‪.‬‬
‫התכונות הבאות זמינות‪:‬‬
‫ •לחצן 'הקודם'‪ :‬חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫ •לחצן 'דף הבית'‪ :‬פתח את מסך הבית‪.‬‬
‫ •לחצן אפליקציות אחרונות‪ :‬פתח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש‪.‬‬
‫ •פתח הודעות‪ :‬פתח את לוח ההתראות‪.‬‬
‫ •פתח את תפריט ההקשר הגלובלי‪ :‬פתח את תפריט ההקשר הגלובלי‪ .‬הקש ממושכות על‬
‫המסך כדי לפתוח את תפריט ההקשר הגלובלי המעגלי‪ .‬ניתן להשתמש בתכונות כגון ניווט‬
‫מהיר‪ ,‬קרא מההתחלה‪ ,‬איות ביטוי אחרון ו קרא מהפריט הבא‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬חקור את‬
‫התפריטים באמצעות ציור מעגל בעזרת האצבע מבלי לשחרר אותה‪ .‬לאחר מציאת התפריט‬
‫שחיפשת‪ ,‬שחרר את אצבעך מהתפריט כדי לבחור בו‪.‬‬
‫הקש על השהה משוב בפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להשהות משוב קולי‪.‬‬
‫הקש על הגדרות ‪ TalkBack‬בפינה הימנית העליונה של המסך כדי לגשת להגדרות‬
‫‪ .TalkBack‬ראה קביעת הגדרות עבור ‪ TalkBack‬למידע נוסף‪.‬‬
‫ •פתח את תפריט ההקשר המקומי‪ :‬פתח את תפריט ההקשר המקומי‪ .‬באפשרותך לבחור‬
‫יחידה לקריאת הטקסט המופיע על המסך‪ .‬שימוש בתכונה זו במהלך הזנת טקסט יעמיד‬
‫לרשותך תפריטים הקשריים‪ ,‬כגון תפריט בקרת סמן‪ .‬הקש ממושכות על המסך כדי לפתוח את‬
‫תפריט ההקשר המעגלי‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬חקור את התפריטים באמצעות ציור מעגל בעזרת האצבע‬
‫מבלי לשחרר אותה‪ .‬לאחר מציאת התפריט שחיפשת‪ ,‬שחרר את אצבעך מהתפריט כדי לבחור‬
‫בו‪.‬‬
‫ •קרא מההתחלה‪ :‬קרא פריטים בקול רם מהפריט הראשון עד האחרון לפי הסדר‪.‬‬
‫ •קרא מהפריט הבא‪ :‬קרא פריטים בקול רם החל בפריט שאחרי הפריט הנבחר לפי הסדר‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫תושיגנ‬
‫שינוי יחידות הקריאה‬
‫כאשר אתה משתמש ב‪ ,TalkBack-‬אתה יכול להאזין לטקסט המופיע על המסך‪ .‬אתה יכול לגרור‬
‫את אצבעך מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה או ימינה כדי לבחור את הטקסט הרצוי‪ .‬כברירת מחדל‪ ,‬המכשיר‬
‫קורא בקול רם את הטקסט המופיע באזור הנבחר‪ .‬לחלופין‪ ,‬באפשרותך להורות למכשיר לקרוא את‬
‫הטקסט ביחידות קריאה אחרות‪ ,‬כגון שורות או פסקאות‪.‬‬
‫שינוי יחידות הקריאה באמצעות שימוש בתפריט ההקשר המקומי‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את תפריט ההקשר המקומי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך‬
‫בחר טקסט לקריאה‪.‬‬
‫בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל כדי לחקור את התפריטים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שחרר את‬
‫אצבעך כאשר אתה שומע את האפשרות שנה רמת פירוט‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש שוב ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל כדי לחקור את התפריטים‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את יחידת הקריאה הרצויה‪.‬‬
‫לשינוי מחוות קיצור הדרך לפתיחת תפריט ההקשר המקומי‪ ,‬עיין ב'קביעת ההגדרות עבור מחוות‬
‫קיצור דרך'‪.‬‬
‫שינוי יחידות הקריאה באמצעות תנועות אנכיות בנות שני חלקים‬
‫כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה ואז כלפי מטה על המסך‪ ,‬יחידת הקריאה משתנה‪ .‬יחידת‬
‫הקריאה משתנה לדף‪ ,‬פסקה‪ ,‬שורה‪ ,‬מילה‪ ,‬תו ואז ברירת המחדל‪ .‬כאשר אתה גורר את אצבעך‬
‫כלפי מטה ואז כלפי מעלה על המסך‪ ,‬סדר יחידות הקריאה מתהפך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות‬
‫← נהל תנועות ← תנועות אנכיות בנות שני חלקים ← עבור באופן מחזורי בין רמות פירוט של‬
‫קריאה‪.‬‬
‫אתה יכול להאזין לטקסט הסמוך לטקסט הנוכחי שנבחר תוך שימוש ביחידת הקריאה הנוכחית‪.‬‬
‫להאזנה למקטע הטקסט הבא‪ ,‬גרור את אצבעך כלפי מטה או ימינה על המסך‪ .‬בנוסף‪ ,‬אתה יכול‬
‫להאזין לטקסט הקודם לטקסט הנוכחי שנבחר תוך שימוש ביחידת הקריאה הנוכחית‪ .‬כדי להאזין‬
‫למקטע הטקסט הקודם‪ ,‬גרור את האצבע כלפי מעלה או לצד שמאל על המסך‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫תושיגנ‬
‫השהיית ‪TalkBack‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר הגלובלי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬בחירה באפשרות השהה משוב בחלקו השמאלי העליון של המסך‪,‬‬
‫תעביר את ‪ TalkBack‬למצב השהיה‪.‬‬
‫לאחר השהיית ‪ ,TalkBack‬ניתן להפעיל אותו שוב על‪-‬ידי הפעלת המסך או באמצעות שיטות‬
‫אחרות‪ .‬כדי לשנות את שיטת החזרה ל‪ ,TalkBack-‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות‬
‫← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות ← המשך מהשהיה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר‬
‫אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫כדי לשנות את מחוות קיצור הדרך לפתיחת תפריט ההקשר הגלובלי‪ ,‬עיין ב‪-‬קביעת ההגדרות עבור‬
‫מחוות קיצור דרך‪.‬‬
‫השימוש בתכונת הניווט המהיר‬
‫עם תכונת הניווט המהיר‪ ,‬תוכל להיכנס לתפריטים באמצעות ציור מעגל על המסך ללא צורך בגלילת‬
‫המסך כלפי מעלה או מטה כדי לבחור פריט‪.‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר הגלובלי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי לחקור‬
‫את התפריטים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את האפשרות ניווט מהיר‪ .‬הקש‬
‫שוב על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי לחקור את התפריטים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שחרר את‬
‫אצבעך כאשר אתה שומע את התפריט הרצוי‪.‬‬
‫הוספה וניהול של תוויות תמונה‬
‫באפשרותך להצמיד תוויות לתמונות שעל המסך‪ .‬המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר‬
‫הפריטים נבחרים‪ .‬הוסף תוויות לתמונות שאינן מתוייגות באמצעות תפריט ההקשר המקומי‪.‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר המקומי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי‬
‫לחקור את התפריטים‪ .‬כאשר אתה שומע את תפריט הוספת התווית‪ ,‬שחרר את האצבע כדי להוסיף‬
‫תוויות‪.‬‬
‫כדי להציג את התוויות‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה‬
‫← ‪ ← TalkBack‬הגדרות ← נהל תוויות בהתאמה אישית‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫תושיגנ‬
‫קביעת הגדרות עבור ‪TalkBack‬‬
‫לנוחיותך‪ ,‬תוכל להתאים לצרכיך את הגדרות ‪.TalkBack‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← ‪ ← TalkBack‬הגדרות‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬פתח את תפריט ההקשר הגלובלי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה ואז ימינה על המסך‬
‫בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור את אצבעך לפינה הימנית העליונה של המסך‬
‫ושחרר אותה כאשר האפשרות הגדרות ‪ TalkBack‬מושמעת‪.‬‬
‫ •עוצמת קול דיבור‪ :‬כוונן את רמת עוצמת הקול של המשוב הקולי‪.‬‬
‫עוצמת הקול של המשוב הקולי עשויה להשתנות בהתאם לעוצמת הקול של המדיה‪ .‬לכוונון‬
‫עוצמת השמע במהלך האזנה למשוב הקולי‪ ,‬לחץ מעלה או מטה על כפתור עוצמת הקול‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬במסך 'יישומים'‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← צלילים והתראות‪ ,‬ולאחר מכן גרור‬
‫לשמאל או לימין את סרגל הכוונון של עוצמת הקול עבור תוכן המדיה‪.‬‬
‫ •השתמש בשינויי גובה צליל‪ :‬הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסט בגובה צליל נמוך‬
‫כשהוא מוקלד באמצעות מקלדת‪.‬‬
‫ •הגיית הקלדה‪ :‬הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסטים או סמלים שהוזנו באמצעות‬
‫המקלדת‪ .‬ניתן גם להגדיר את סוג המקלדת שעליו תחיל תכונה זו‪.‬‬
‫ •דבר כשהמסך כבוי‪ :‬הגדר את המכשיר לספק משוב קולי כשהמסך כבוי‪.‬‬
‫ •נער כדי להתחיל בקריאה רציפה‪ :‬הגדר את המכשיר לקרוא בקול רם את הטקסט המופיע על‬
‫המסך כאשר אתה מנער את המכשיר‪ .‬ניתן לבחור מתוך מגוון מהירויות ניעור‪.‬‬
‫ •משוב ברטט‪ :‬הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר אתה חוקר את המסך‪.‬‬
‫ •משוב קולי‪ :‬הגדר את המכשיר להשמעת צליל כאשר אתה מבצע פעולות כמו גלילת המסך‬
‫ועוד‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫תושיגנ‬
‫ •מיקוד אודיו לדיבור‪ :‬הגדר את המכשיר להנמכת עוצמת הקול של ניגון מדיה כשהמכשיר קורא‬
‫פריט בקול רם‪.‬‬
‫ •עוצמת הצליל‪ :‬כוון את עוצמת הקול של ניגון צלילים כאשר אתה נוגע במסך כדי לשלוט בו‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה כאשר התכונה משוב קולי מופעלת‪.‬‬
‫ •גילוי באמצעות מגע‪ :‬הגדר את המכשיר להקראת פריטי התפריט הנמצאים תחת אצבעך‪.‬‬
‫העבר את האצבע בכל מקום במסך כדי לאתר את הפריט הרצוי‪ .‬כאשר תשמע את הפריט‬
‫הרצוי‪ ,‬שחרר את האצבע ממנו והקש במהירות פעמיים בכל מקום במסך כדי לפתוח אותו‪ .‬ניתן‬
‫לעבור לדף הרצוי על‪-‬ידי גלילת המסך שמאלה או ימינה בשתי אצבעות‪ .‬למידע נוסף על שליטה‬
‫במסך באמצעות התכונה 'חקור על ידי מגע'‪ ,‬עיין ב‪-‬שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע‪.‬‬
‫ •גלול אוטומטית ברשימות‪ :‬הגדר את המכשיר לגלול אוטומטית את הרשימה שאינה מוצגת על‬
‫המסך ולקרוא בקול את הפריטים‪.‬‬
‫ •בחירה בהקשה אחת‪ :‬הגדר את המכשיר לפתוח את הפריט שנבחר באמצעות הקשה אחת‪.‬‬
‫ •הפעל את מערך השיעור "חקור באמצעות מגע"‪ :‬הצג את מערך השיעור על השימוש בתכונה‬
‫חקור על ידי מגע‪.‬‬
‫ •נהל תנועות‪ :‬הקצה פעולות שיבוצעו באמצעות מחוות אצבע‪ .‬ראה קביעת הגדרות של מחוות‬
‫אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫ •נהל תוויות בהתאמה אישית‪ :‬הצג את התוויות שהוספת‪.‬‬
‫ •המשך מהשהיה‪ :‬בחר שיטה להחזרת המשוב הקולי‪.‬‬
‫ •הגדרות מפתח‪ :‬הגדר אפשרויות עבור פיתוח יישומים‪.‬‬
‫שימוש במכשיר כשהמסך כבוי‬
‫הגדר את המכשיר לכיבוי עקבי של המסך כדי לשמור על פרטיות תוכן המסך שלך‪ .‬המסך לא יידלק‬
‫בלחיצה על לחצנים חיצוניים או בהקשה על המסך‪ .‬בנוסף‪ ,‬תכונות פעילות לא יכבו‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה‬
‫מסך מוחשך‪ .‬ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי פעמיים‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫תושיגנ‬
‫שימוש בתכונה קלט מקש מהיר‬
‫הגדר את המכשיר להזנת תו בעת שחרור האצבע מהתו על לוח המקשים‪ .‬באפשרותך להשתמש‬
‫בתכונה זו כדי להזין תווים במקום לשחרר את האצבע ולהקיש פעמיים על המסך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה‬
‫קלט באמצעות מקש מהיר‪.‬‬
‫הקראת סיסמאות‬
‫הגדר את המכשיר להקראת סיסמאות כאשר אתה מזין סיסמה בזמן ש‪ TalkBack-‬מופעל‪ .‬השתמש‬
‫בתכונה זו כדי לוודא שאתה מזין את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה‬
‫אמור סיסמאות‪.‬‬
‫הגדרת התכונות טקסט לדיבור‬
‫שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר ‪ TalkBack‬מופעל‪,‬‬
‫למשל שפות‪ ,‬מהירות ועוד‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← אפשרויות טקסט לדיבור‪,‬‬
‫ולאחר מכן השתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫ •מנוע טקסט לדיבור של ‪ :Samsung‬בחר מנוע עבור התכונה טקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •קצב דיבור‪ :‬בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור‪.‬‬
‫ •האזן לדוגמה‪ :‬האזן לטקסט מדובר לדוגמה‪ .‬אם המכשיר אינו יכול לקרוא דוגמאות בקול רם‪,‬‬
‫← התקן נתוני קול כדי להוריד ולהתקין את נתוני הקול עבור התכונה טקסט‬
‫הקש על‬
‫לדיבור‪.‬‬
‫ •מצב שפת ברירת המחדל‪ :‬הצג את הסטטוס של מערך השפה הנוכחי עבור התכונה טקסט‬
‫לדיבור‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫תושיגנ‬
‫הזנת טקסט באמצעות המקלדת‬
‫כדי להציג את המקלדת‪ ,‬הקש על שדה הזנת הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום‬
‫כלשהו במסך‪.‬‬
‫כאשר אתה נוגע במקלדת באצבעך‪ ,‬המכשיר קורא בקול את התו הנמצא תחת אצבעך‪ .‬עם שמיעת‬
‫התו הרצוי‪ ,‬שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו‪ .‬התו יוזן והמכשיר יקרא את הטקסט בקול רם‪.‬‬
‫אם התכונה קלט באמצעות מקש מהיר אינה מופעלת‪ ,‬שחרר את אצבעך מהתו הרצוי ואז הקש‬
‫במהירות פעמיים על נקודה כלשהי במסך‪ .‬כדי להפעיל את תכונת הקלט המהיר‪ ,‬פתח את מסך‬
‫היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה קלט‬
‫באמצעות מקש מהיר‪.‬‬
‫הזנת תווים נוספים‬
‫הקש ממושכות על לחצן במקלדת‪ .‬אם קיימים תווים נוספים באמצעות לחצן זה‪ ,‬יופיע מעל המקלדת‬
‫חלון קופץ עם התווים הנוספים‪ .‬לבחירת תו‪ ,‬גרור את האצבע על המסך עד להישמע התו הרצוי ואז‬
‫שחרר אותה‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫כדי להוסיף שפות קלט‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ .‬הקש על הגדרות ← כללי ← שפה ומקלדת‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬הקש על מקלדת של ‪ ← Samsung‬בחר שפות קלט‪ ,‬ובחר את השפות‪.‬‬
‫כדי לשנות את שפת הקלט‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫עריכת טקסט‬
‫השתמש בתפריט ההקשר המקומי כדי להזיז את הסמן או כדי להעתיק ולהדביק טקסט‪.‬‬
‫פתח את תפריט ההקשר המקומי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה‬
‫רצופה מבלי לשחרר אותה‪ .‬הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי לחקור‬
‫את התפריט‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את האפשרות שנה רמת פירוט‪.‬‬
‫הקש שוב על המסך וצייר מעגל סביב התפריט כדי לחקור את התפריטים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שחרר את‬
‫אצבעך כאשר אתה שומע את יחידת הקריאה הרצויה‪.‬‬
‫לנוחיותך‪ ,‬הגדר את יחידת הקריאה למילה או תו בעת עריכת טקסט‪ .‬במצב בחירה‪ ,‬המכשיר בוחר‬
‫טקסט בהתאם לרמת הקריאה שנבחרה‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫תושיגנ‬
‫גרור את אצבעך מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה או ימינה כדי להאזין לטקסט‪ .‬כשהטקסט הרצוי לעריכה‬
‫נקרא בקול‪ ,‬ניתן להשתמש בפעולות הבאות‪:‬‬
‫ •מחיקת טקסט‪ :‬הקש על מקש ה‪ delete-‬במקלדת‪.‬‬
‫ •בחירת טקסט באמצעות מצב בחירה‪ :‬הפעל את מצב בחירה כדי לבחור טקסט ולהאזין לו‪.‬‬
‫להפעלת מצב הבחירה‪ ,‬פתח את תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות שליטה בסמן ←‬
‫התחל מצב בחירה‪ .‬גלול את המסך שמאלה או ימינה כדי להאזין לטקסט שלפני או סמוך‬
‫לטקסט הנבחר‪ .‬להשבתת מצב הבחירה‪ ,‬פתח את תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות‬
‫שליטה בסמן ← סיים מצב בחירה‪.‬‬
‫ •בחירת הטקסט כולו‪ :‬פתח את תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות שליטה בסמן ← בחר‬
‫הכל‪ .‬כל הטקסט במסמך ייבחר‪.‬‬
‫ •העתקה או חיתוך טקסט‪ :‬בחר טקסט באמצעות תפריט ההקשר המקומי‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬פתח את‬
‫תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות שליטה בסמן‪ .‬בחר באפשרות העתק כדי להעתיק את‬
‫הטקסט הנבחר‪ ,‬או בחר באפשרות גזור כדי לגזור את הטקסט הנבחר‪ .‬הטקסט שנבחר מועתק‬
‫ללוח‪.‬‬
‫ •הדבקת טקסט‪ :‬הנח את הסמן בנקודה הרצויה להדבקת הטקסט‪ ,‬פתח את תפריט ההקשר‬
‫המקומי ולאחר מכן בחר באפשרות שליטה בסמן ← הדבק‪.‬‬
‫הזנת טקסט באמצעות הקול‬
‫ניתן להזין טקסט באמצעות קול‪ .‬כדי להציג את המקלדת‪ ,‬הקש על שדה הזנת הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך‪.‬‬
‫כאשר אתה מקיש ומחזיק את ‪ ,‬המכשיר מציג חלון קופץ עם אפשרויות המקלדת‪ .‬גרור את‬
‫אצבעך על המסך בתנועה רציפה‪ .‬כאשר האפשרות נבחרת‪ ,‬שחרר את אצבעך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬אמור‬
‫את המילים שברצונך להזין בשדה הטקסט‪ .‬המילים הנאמרות יופיעו כטקסט במסך‪ ,‬והמכשיר יקריא‬
‫אותן בקול‪.‬‬
‫כדי להזין טקסט נוסף‪ ,‬בחר בלחצן המיקרופון ואמור את המילים‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫בעת הזנת טקסט באמצעות קול‪ ,‬בחר באפשרות עברית (ישראל) ובחר שפה כדי לשנות את שפת‬
‫הקלט‪.‬‬
‫כדי להוסיף שפות לרשימה‪ ,‬בחר באפשרות עברית (ישראל) ← הוסף שפות נוספות‪ ,‬הקש על‬
‫המתג אוטומטי כדי להשבית אותה‪ ,‬ולאחר מכן בחר שפות‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫תושיגנ‬
‫שינוי גודל הגופן‬
‫השתמש באפשרות זו כדי לשנות את גודל הגופן‪ .‬המכשיר מאפשר שימוש בגופנים במגוון גדלים על‬
‫מנת להתאים את המכשיר למשתמשים לקויי ראייה‪ .‬ייתכן שבחלק מהיישומים לא ניתן יהיה להגדיר‬
‫את גודל הגופן כ ענק‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← גודל גופן‪.‬‬
‫הגדלת המסך‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להגדיל את המסך ולהתמקד באזור ספציפי‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← מחוות הגדלה‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫ •הגדלה והקטנה של התצוגה‪ :‬הקש על המסך שלוש פעמים במהירות כדי להתמקד באזור‬
‫ספציפי‪ .‬הקש שוב על המסך שלוש פעמים במהירות כדי לחזור לתצוגה הקודמת‪.‬‬
‫ •הגדלה והקטנה של התצוגה‪ :‬השתמש בשתי אצבעות כדי לגלול את המסך המוגדל‪.‬‬
‫ •כוונון יחס הזום‪ :‬הקש בשתי אצבעות על המסך המוגדל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬פסק שתי אצבעות או קרב‬
‫אותן זו לזו כדי לשנות את היחס‪.‬‬
‫ •לא ניתן להגדיל מקלדות במסך‪.‬‬
‫ •כאשר תכונה זו מופעלת‪ ,‬ייתכן שהדבר ישפיע על ביצועים של יישומים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫מחשבון‪.‬‬
‫הגדרת תזכורות להודעות‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לקבל תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← תזכורת להתראות‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫להגדרת מרווח הזמן בין תזכורות‪ ,‬הקש על מרווח זמן לתזכורת‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫תושיגנ‬
‫הפיכת צבעי התצוגה‬
‫השתמש בתכונה זו כדי לשפר את נראות המסך ולסייע למשתמשים לזהות בקלות רבה יותר את‬
‫הטקסט המופיע על המסך‪ .‬כאשר תכונה זו מופעלת‪ ,‬המכשיר מציג תמונת נגטיב ההופכת את צבעי‬
‫המסך‪ .‬הפיכת צבעי המסך מגבירה את הניגודיות בין השחור ללבן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה‬
‫צבעי נגטיב‪.‬‬
‫כוונון צבע‬
‫השתמש בתכונה זו כדי להתאים את האופן שבו הצבעים מוצגים במסך אם אתה מתקשה להבדיל‬
‫בין הצבעים השונים‪ .‬המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזוהים יותר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג כוונון צבע כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על התחל‪.‬‬
‫‪4 4‬סדר את אריחי הצבעים לפי מידת הדמיון שלהם‪ ,‬החל מצבע הבסיס‪.‬‬
‫‪5 5‬בסיום התאמת הצבעים‪ ,‬הקש על סיום‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה‪.‬‬
‫אם ניתן כעת להבחין בצבעים‪ ,‬אין צורך בכוונון נוסף‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬גרור את סרגל כוונון הצבע לשמאל או לימין והקש על סיום‪.‬‬
‫אם לא ניתן להבחין בצבעים‪ ,‬הקש על מצלמה או על תמונה‪.‬‬
‫כדי לכוונן מחדש את הצבע‪ ,‬הקש על ← כוונן מחדש צבע‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫תושיגנ‬
‫הגדרת התראות במבזק‬
‫הגדר את המבזק להבהב כאשר יש שיחות נכנסות‪ ,‬הודעות חדשות או התראות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה‬
‫התראת מבזק‪.‬‬
‫כיבוי כל הצלילים במכשיר‬
‫הגדר את המכשיר להשתיק אל כל הצלילים‪ ,‬כגון קולות של תוכן מדיה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה‬
‫כיבוי כל הצלילים במכשיר‪.‬‬
‫הגדרות כתוביות‬
‫כתוביות ‪Samsung‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה ← כתוביות ‪,Samsung‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •יישור‪ :‬שנה את מיקום הכתובית‪.‬‬
‫ •גופן‪ :‬שנה את סוג הגופן‪.‬‬
‫ •גודל גופן‪ :‬שנה את גודל הגופן‪.‬‬
‫ •שוליים‪ :‬שנה את הקצה של טקסט הכתובית‪.‬‬
‫ •גופן‪ :‬שנה את הצבע ואת השקיפות של הטקסט‪.‬‬
‫ •רקע‪ :‬שנה את הצבע ואת השקיפות של רקע תיבת הכתוביות‪.‬‬
‫ •חלון הכיתוב‪ :‬שנה את הצבע ואת השקיפות של חלון הכתוביות‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫תושיגנ‬
‫כתוביות ‪Google‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה ← כתוביות ‪ ,Google‬ולאחר‬
‫מכן הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •שפה‪ :‬בחר את שפת התצוגה של הכתובית‪.‬‬
‫ •גודל טקסט‪ :‬שנה את גודל הגופן‪.‬‬
‫ •סגנון כיתוב‪ :‬שנה את סגנון הכתובית‪.‬‬
‫כוונון איזון הצליל‬
‫הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות‪.‬‬
‫לכוונון איזון הצליל‪ ,‬חבר למכשיר אוזניות‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות‬
‫← שמיעה ← איזון צליל‪ .‬גרור את סרגל הכוונון לשמאל או לימין וכוון את איזון הצליל‪ ,‬לאחר מכן‬
‫הקש על אישור‪.‬‬
‫שמע מונו‬
‫הגדר את המכשיר לעבור מסטריאו למונו ביציאת הצליל כשמחוברות אליו אוזניות‪ .‬יציאת מונו‬
‫משלבת את צלילי הסטריאו לאות אחד המושמע ברמקולים של האוזניות‪ .‬השתמש באפשרות זו אם‬
‫יש לך לקות שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזנייה אחת‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה‬
‫שמע מונו‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫תושיגנ‬
‫תפריט מסייע‬
‫הצגת סמל קיצור דרך מסייע‬
‫הגדר את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסייע‪ .‬באפשרותך להשתמש בסמל זה כדי להיכנס‬
‫ליישומים‪ ,‬תכונות והגדרות באמצעות הקשה על תפריטים מסייעים בסמל‪ .‬שלוט במכשיר באמצעות‬
‫הקשה על תפריטי הסיוע שבסמל קיצור הדרך‪ ,‬מבלי לחקור את המסך‪ .‬בעת הפעלת תכונה זו‪,‬‬
‫נגיעה קלה מופעל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג תפריט מסייע כדי להפעילו‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה‪.‬‬
‫סמל קיצור הדרך המסייע יופיע בצד הימני של המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על תפריט מסייע ← היד החזקה כדי להזיז את סמל קיצור הדרך המסייע למיקום הנוח‬
‫ביותר‪.‬‬
‫גישה לתפריטים מסייעים‬
‫סמל קיצור הדרך המסייע מופיע על המסך כסמל צף‪ ,‬לגישה קלה לתפריטי הסיוע מכל מסך‪.‬‬
‫הקשה על סמל קיצור הדרך המסייע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים המסייעים יופיעו‬
‫על הסמל‪ .‬הקש על החץ מעלה או מטה כדי לעבור לחלוניות אחרות או לגלול את המסך מעלה או‬
‫מטה ולבחור תפריטים אחרים‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫תושיגנ‬
‫שימוש בסמן‬
‫בתפריט המסייע‪ ,‬הקש על סמן‪ .‬במסך יופיעו סמן ואזור מגע שבו ניתן לשלוט בסמן‪ .‬באפשרותך‬
‫לשלוט במסך באמצעות תנועות קטנות של האצבע באזור המגע‪ .‬גרור את אצבעך על שטח המגע‬
‫כדי להזיז את הסמן‪ .‬בנוסף‪ ,‬הקש על המסך כדי לבחור פריטים תחת הסמן‪.‬‬
‫השתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬בחר פריט או גלול שמאלה או ימינה במסך‪.‬‬
‫ •‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬גלול את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬הזז את אזור המגע למיקום אחר‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬סגור את אזור המגע‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות הסמן‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות‬
‫← מיומנות ואינטראקציה‪ ,‬הקש על המתג תפריט מסייע כדי להפעילו‪ ,‬הקש על תפריט מסייע‪,‬‬
‫ולאחר מכן השתמש באפשרויות תחת הגדרות לוח המגע והסמן‪.‬‬
‫שימוש בתפריטים מסייעים מתקדמים‬
‫הגדר את המכשיר להצגת תפריטים מסייעים מורחבים ביישומים נבחרים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כשאתה מפעיל‬
‫את גלריה‪ ,‬יופיעו בתפריט המסייע פונקציות חיפוש וכתיבה‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט‬
‫מסייע ← מסייע נוסף‪ ,‬הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו ולאחר מכן בחר‬
‫יישומים‪.‬‬
‫עריכת התפריטים המסייעים‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי לערוך את התפריטים בסמל קיצור הדרך המסייע‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה‪ ,‬הקש על‬
‫המתג תפריט מסייע כדי להפעילו‪ ,‬הקש על תפריט מסייע‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ערוך‪ .‬להוספה או‬
‫או על ‪.‬‬
‫מחיקה של תפריטים‪ ,‬הקש על‬
‫‪180‬‬
‫תושיגנ‬
‫אפשרויות השהיית הקשה והחזקה‬
‫הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← השהיית‬
‫הקשה והחזקה‪ ,‬ולאחר מכן בחר אפשרות‪.‬‬
‫בקרת אינטראקציה‬
‫הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש‬
‫ביישומים‪ .‬השתמש במצב זה כשאתה מעוניין לאפשר לאחרים שליטה מוגבלת בלבד במדיה‬
‫ובנתונים שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← בקרת‬
‫אינטראקציה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬לחץ בו‪-‬זמנית על לחצן הבית ועל לחצן עוצמת הקול והחזק‪ ,‬במהלך השימוש ביישום‪.‬‬
‫‪4 4‬התאם את גודל המסגרת או צייר קו סביב האזור שאתה רוצה להגביל‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על סיום‪.‬‬
‫הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשיר מציג את האזור המוגבל‪ .‬אם אתה מקיש על המסך או לוחץ על לחצנים‪ ,‬כמו לחצן‬
‫הבית‪ ,‬הם לא יעבדו באזור זה‪.‬‬
‫לכיבוי מצב בקרת אינטראקציה‪ ,‬לחץ ממושכות על לחצן הבית ולחצן עוצמת הקול בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫תושיגנ‬
‫שימוש במצב הקשה יחידה‬
‫הגדר את המכשיר לשלוט בשיחות נכנסות או בהתראות על‪-‬ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו‪.‬‬
‫כשנשמעת התראה‪ ,‬הקש על הלחצן כדי להפסיק את ההתראה במקום לגרור את הלחצן‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות‪ ,‬ולאחר מכן סמן את התיבה נגיעה קלה‪.‬‬
‫ניהול הגדרות הנגישות‬
‫שמירת הגדרות הנגישות לקובץ‬
‫יצא את הגדרות הנגישות הנוכחיות לקובץ‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא‪/‬ייצוא ולאחר‬
‫מכן בחר אפשרות ייצוא‪ .‬קובץ הגדרות הנגישות יישמר במקום האחסון שנבחר‪.‬‬
‫יבוא קובץ הגדרות נגישות‬
‫יבא קובץ הגדרות נגישות ועדכן את ההגדרות הנוכחיות‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא‪/‬ייצוא ולאחר‬
‫מכן בחר אפשרות ייבוא‪ .‬בחר קובץ ליבוא והקש על סיום ← אישור‪ .‬הגדרות הנגישות יעודכנו‬
‫בהתאם לקובץ המיובא‪.‬‬
‫שיתוף קובצי הגדרות נגישות‬
‫שתף את קובצי הגדרות הנגישות עם אחרים בדואר אלקטרוני או באמצעות ‪Wi-Fi Direct,‬‬
‫‪ Bluetooth‬ועוד‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← נהל נגישות ← שתף‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫בחר את קובצי הנגישות והקש על סיום‪ .‬בחר שיטת שיתוף ופעל על‪-‬פי ההוראות המופיעות על‬
‫המסך לשיתוף הקבצים‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫תושיגנ‬
‫הצגת שירותי הנגישות‬
‫הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות‪ ,‬וצפה ברשימת שירותי הנגישות הזמינים‬
‫תחת שירותים‪.‬‬
‫שימוש בתכונות מועילות אחרות‬
‫ •שימוש ב‪ :S Voice-‬אפשרותך להשתמש ב‪ S Voice-‬כדי לבצע פונקציות שונות באמצעות‬
‫פקודות קוליות‪ .‬הפעל את ‪ S Voice‬ובצע שיחות‪ ,‬שלח הודעות וצפה במשימות‪ .‬ראה ‪S Voice‬‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫ •חיפוש קולי‪ :‬השתמש בפקודות קוליות לחיפוש תוכן בדפי אינטרנט‪ .‬השתמש בתכונה זו‬
‫כשאתה נמצא בתנועה ואין באפשרותך להשתמש בידיים להזנת טקסט‪.‬‬
‫ •שימוש בלוח ההתראות‪ :‬גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪.‬‬
‫באפשרותך להציג שיחות שהוחמצו והודעות חדשות‪ ,‬לכוונן את בהירות המסך‪ ,‬ועוד‪ .‬ראה‬
‫לוחות ההתראות וההגדרות המהירות למידע נוסף‪.‬‬
‫ •שימוש בשליטה בתנועות‪ :‬שלוט במכשיר באמצעות תנועות ומחוות כף יד‪ .‬ראה תנועות למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫ •שימוש בסורק האצבעות‪ :‬רשום את טביעות האצבע שלך במכשיר‪ ,‬כדי לבטל את נעילת המסך‬
‫או לאמת את סיסמת החשבון ב‪ .Samsung-‬ראה סורק טביעת אצבע למידע נוסף‪.‬‬
‫ •שימוש בקיצורי דרך לאנשי קשר‪ :‬הוסף קיצורי דרך לאנשי קשר במסך הבית הקלאסי כדי‬
‫לשלוח הודעות ביתר קלות‪ .‬ראה הוספת קיצורי דרך לאנשי קשר במסך הבית הקלאסי למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫‪183‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬ייתכן שמצבים מסוימים לא‬
‫יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫כאשר אתה מפעיל את המכשיר או בשעה שאתה משתמש בו‪ ,‬הוא מבקש‬
‫ממך להזין את אחד מהקודים הבאים‪:‬‬
‫ •סיסמה‪ :‬כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת‪ ,‬עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ •‪ :PIN‬בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד ‪ PIN‬מופעלת‪ ,‬עליך להזין את‬
‫קוד ה‪ PIN-‬שקיבלת עם כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬באפשרותך להשבית תכונה זו על‪-‬‬
‫ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫ •‪ :PUK‬כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך חסום‪ ,‬בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד ‪ PIN‬שגוי מספר‬
‫פעמים‪ .‬עליך להזין את קוד ה‪ PUK-‬שקיבלת מספק השירות שלך‪.‬‬
‫ •‪ :PIN2‬כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד ‪ ,PIN2‬עליך להזין את קוד ה‪ PIN2-‬שקיבלת עם‬
‫כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫עבור לאזור אחר ונסה שוב‪ .‬בשעה שאתה עובר מאזור לאזור‪ ,‬ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו‬
‫שוב ושוב‪.‬‬
‫ •אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל את המכשיר‬
‫כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני‬
‫הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי‬
‫ •אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫ •אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש‬
‫על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫ •מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה‪ ,‬או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫ •הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫ •ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫ •אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות‬
‫אם המכשיר קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל‬
‫את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות‪ .‬אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫ההפעלה‪/‬כיבוי ועל לחצן עוצמת הקול בו זמנית והחזק אותם במשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע‬
‫הפעלה מחדש‪.‬‬
‫אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על הגדרות ←‬
‫כללי ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר ← מחק הכל‪ .‬לפני ביצוע איפוס‬
‫להגדרות היצרן‪ ,‬זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר‪.‬‬
‫אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫האינטרנט מתנתק לעיתים קרובות‬
‫ •ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר‪.‬‬
‫ •כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות‪ .‬עבור לאזור‬
‫אחר ונסה שוב‪.‬‬
‫ •בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה‪ ,‬ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות‬
‫ברשת של ספק השירות‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה מחדש או החלף אותה‪.‬‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫ •ודא שהמטען מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ •אם קוטבי הסוללה מלוכלכים‪ ,‬ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה‪ .‬נגב את‬
‫המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה‪.‬‬
‫ •הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬על מנת להחליף את‬
‫הסוללה‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫ •כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן שיעילות הטעינות‬
‫תרד‪.‬‬
‫ •צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫משחקים או אינטרנט‪.‬‬
‫ •הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫המכשיר מתחמם‬
‫כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך‬
‫פרק זמן ממושך‪ ,‬ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת‬
‫החיים של המכשיר או על ביצועיו‪.‬‬
‫עם הפעלת המצלמה‪ ,‬מופיעות הודעות שגיאה‬
‫למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק‪ ,‬כמו גם מתח סוללה‪ ,‬לתפעול יישום המצלמה‪ .‬אם מופיעות‬
‫הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫ •טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה‪.‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •הפעל את המכשיר מחדש‪ .‬אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל‬
‫בבעיות עם יישום המצלמה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪186‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה‬
‫ •איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן‬
‫שימוש‪.‬‬
‫ •אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים‪ ,‬בלילה‪ ,‬בתוך מבנים‪ ,‬עלול להופיע בתמונות רעש או‬
‫שהתמונות לא יהיו ממוקדות‪.‬‬
‫עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה‬
‫אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר‪ ,‬נסה את הפתרונות‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ •פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (‪ .)DRM‬אם הקובץ מוגן‬
‫באמצעות ‪ ,DRM‬ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫ •ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר‪ .‬אם תבנית קובץ‪ ,‬כגון ‪ DivX‬או ‪ ,AC3‬אינה‬
‫נתמכת‪ ,‬התקן יישום התומך בה‪ .‬לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.www.samsung.com‬‬
‫ •המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו‪ .‬ייתכן שתמונות וסרטונים‬
‫שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫ •המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על‪-‬ידי ספק שירותי הרשת שלך‪ ,‬או ספקים של‬
‫שירותים נוספים‪ .‬ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט‪ ,‬כגון רינגטונים‪ ,‬סרטונים או טפטים‪ ,‬לא‬
‫יפעל כהלכה‪.‬‬
‫לא מזוהה מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שתכונת האלחוט ‪ Bluetooth‬במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת‪.‬‬
‫ •ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח המקסימלי של ‪Bluetooth‬‬
‫‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪187‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב‬
‫ •ודא שכבל ה‪ USB-‬שבו אתה משתמש תואם למכשיר‪.‬‬
‫ •ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש ב‪ ,Windows XP-‬ודא שמותקן במחשב ‪Windows XP Service Pack 3‬‬
‫ואילך‪.‬‬
‫ •ודא שמותקנים במחשב ‪ Samsung Kies‬או‪ Windows Media Player 10‬ואילך‪.‬‬
‫המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי‬
‫ייתכן שאותות ‪ GPS‬נחסמים על‪-‬ידי מכשולים במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬במקרים‬
‫אלה‪ ,‬הגדר את המכשיר להשתמש ברשת ‪ Wi-Fi‬או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו‬
‫תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬אחרת‪ ,‬לא יהיה באפשרותך‬
‫לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר‬
‫ •רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫ •עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫זכויות יוצרים‬
‫‪Copyright © 2015 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪,‬‬
‫אלקטרוני או מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת‬
‫רשות בכתב מראש מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ •‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪Samsung‬‬
‫‪.Electronics‬‬
‫ •‪ ®Bluetooth‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪ .Bluetooth SIG, Inc‬בכל העולם‪.‬‬
‫ •‪,Wi-Fi®‎‬‏‪,Wi-Fi Protected Setup™‎‬‏‪,Wi-Fi Direct™‎‬‏‪ ™Wi-Fi CERTIFIED‬והסמל של‬
‫‪ Wi-Fi‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫ •כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Download PDF

advertising