Samsung | NP940X3GI | Samsung ATIV Book 9 Plus User Manual (Windows 8)

‫מדריך למשתמש‬
www.samsung.com
‫על מדריך זה‬
‫ •המדריך למשתמש מתאר כיצד לבצע פעולות באמצעות העכבר‬
‫ולוח המגע‪.‬‬
‫ •התמונות וצילומי המסך המוצגים במדריך מתייחסים לדגם מייצג‬
‫של המחשב וייתכן שהם שונים ממה שאתה תראה בפועל‪.‬‬
‫ •המדריך למשתמש מכיל מידע על כל הפונקציות והתכונות של‬
‫המחשב‪.‬‬
‫ •ייתכן שהדגם הסופי שונה מהמתואר במדריך זה ותוכן המדריך‬
‫למשתמש כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪ .‬הגרסה העדכנית‬
‫ביותר של המדריך למשתמש זמינה להורדה באתר ‪Samsung‬‬
‫בקישור ‪.www.samsung.com‬‬
‫ •סוג המדריך למשתמש שמסופק עם המחשב משנה בהתאם לדגם‬
‫המחשב‪.‬‬
‫ •קרא את המדריך בעיון לפני השימוש הראשון במחשב כדי להבטיח‬
‫שימוש נכון ובטוח‪.‬‬
‫ •ייתכן שלא כל הפריטים האופציונליים כגון התקנים ותוכנה‬
‫המוזכרים במדריך למשתמש יסופקו עם המחשב שלך או שייתכן‬
‫שהם יהיו שונים מהמתואר במדריך‪ .‬ייתכן שסביבת מערכת‬
‫ההפעלה שמתוארת במדריך למשתמש שונה מזאת שלך‪.‬‬
‫ •התיאורים שמדריך למשתמש מתייחסים לברירת המחדל של‬
‫ההגדרות במערכת ההפעלה ‪ .Windows 8‬ייתכן שהתוכנות‬
‫הזמינות ושירותים נוספים ישתנו בהתאם לדגם המחשב או גרסת‬
‫המערכת ההפעלה שבה אתה משתמש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫זכויות יוצרים‬
‫המסלים והביטויים המוצגים‬
‫במדריך למשתמש ומשמעותם‬
‫‪© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.‬‬
‫מדריך זה מוגן בתוקף החוקים הבינלאומיים לזכויות היוצרים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעלולים לגרום לפציעה לך או לאחרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או לשדר כל חלק של מדריך זה בשום‬
‫צורה או בשום אופן‪ ,‬אלקטרוני או מכני‪ ,‬כולל צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון‬
‫בשום מערכת לאחסון ושחזור מידע‪ ,‬ללא הסכמה מראש בכתב של‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעלולים לגרום נזק לממחשב או לרכיבי ציוד‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ייתכן מפרט המחשב או תוכן המדריך ישתנו ללא הודעה מוקדמת‬
‫בעקבות שדרוג תכונות המחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‪.‬‬
‫סדר האפשרויות או התפריטים שעליך לבחור כדי לצבע‬
‫פעולה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ההוראות בחר הגדרות ← צריכת חשמל‬
‫(משמעותן שעליך ללחוץ על הגדרות ולאחר מכן על פריט‬
‫התפריט צריכת חשמל)‪.‬‬
‫בחר‬
‫לחץ או הקש על‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כאשר אתה משתמש בעכבר או‬
‫בלוח מגע כשאתה מתבקש לבחור באפשרות הגדרות עליך‬
‫ללחוץ על התפריט הגדרות‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬כשאתה משתמש‬
‫במסך מגע עליך להקיש על האפשרות הגדרות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫סימני מסחר‬
‫‪ ,HDMI‬הסמל ‪ HDMI‬והמונח‬
‫‪High Definition Multimedia‬‬
‫‪ Interface‬הם סימני מסחר‬
‫רשומים של ‪HDMI Licensing‬‬
‫‪.LLC‬‬
‫ •‪ Samsung‬והסמל של ‪ Samsung‬הם סימני מסחר או סימני‬
‫מסחר רשומים של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫ •‪ Intel‬ו‪ Core-‬הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של‬
‫‪.Intel Corporation‬‬
‫כשותפה של ®‪,‎ENERGY STAR‬‏‬
‫‪ Samsung‬קבעה שמוצר זה תואם‬
‫להנחיות תו התקן ‪ENERGY‬‬
‫‪ STAR®‎‬ליעילות אנרגטית‪.‬‬
‫• •‪ MS-DOS ,Microsoft‬ו‪ Windows-‬הם סימני מסחר או סימני‬
‫מסחר רשומים של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫ ‪ Bluetooth®•‎‬הוא סימן מסחר רשום של ‪Bluetooth SIG, Inc.‬‬
‫בכל העולם‪.‬‬
‫‪,W‬‏‏‬
‫‪‎ i-Fi Direct™ ,W‬‬
‫‪,W‬‏ ™‪‎ i-Fi Protected Setup‬‬
‫• •®‪‎ i-Fi‬‬
‫™‪ ‎,Wi-Fi CERTIFIED‬והסמל ‪ Wi-Fi‬הם סימני מסחר רשומים‬
‫של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫ •כל שאר סימני המסחר וזכויות היוצרים הכלולים במסגרת מדריך‬
‫זה הם רכושם של בעליהם‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‬
‫הודעה בנושא קיבולת האחסון של‬
‫המחשב‬
‫הגנת המידע‬
‫‪ Samsung Electronics‬לא נושאת באחריות כלשהי לאיבוד מידע‪.‬‬
‫גבה את המידע כדי להימנע מאובדן של מידע חשוב‪.‬‬
‫קיבולת האחסון של המחשב‬
‫תמיכה טכנית במערכת ההפעלה‬
‫ובתוכנה‬
‫היצרן מחשב את קיבולת התקן האחסון (‪ )HDD, SSD‬לפי הערך‬
‫‪ 1‬קילו‪-‬בתים =‪ 1,000‬בתים‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬מערכת ההפעלה (‪ )Windows‬מחשבת את קיבולת התקן‬
‫האחסון לפי הערך ‪ 1‬קילו‪-‬בתים =‪ 1,024‬בתים ולכן קיבולת התקן‬
‫האחסון המוצגת על‪-‬ידי מערכת ההפעלה ‪ Windows‬קטנה מהקיבולת‬
‫שעליה מצהיר היצרן‪ .‬לדוגמה‪ ,‬עבור כונן קשיח בקיבולת ‪ 80‬ג'יגה‪-‬‬
‫בתים מערכת ההפעלה ‪ Windows‬מציגה את קיבולת אחסון של‬
‫‪ 74.5‬ג'יגה‪-‬בתים‪ 1,000x1,000x1,000x80 ,‬בית‪/‬‬
‫(‪)1,024x1,024x1,024‬בית = ‪ 74.505‬ג'יגה‪-‬בתים‪.‬‬
‫אם תסיר את מערכת ההפעלה שהותקנה על‪-‬ידי היצרן ותחליפה‬
‫במערכת הפעלה אחרת או אם תתקין תוכנה שאינה נתמכת על‪-‬ידי‬
‫מערכת ההפעלה המקורית שהותקנה במחשב‪ ,‬לא תהיה זכאי לתמיכה‬
‫טכנית‪ ,‬להחלפת המוצר או להחזר כספי‪ .‬כמו כן‪ ,‬יגבה ממך תשלום‬
‫במקרה שתפנה למרכז שירות‪.‬‬
‫השתמש במחשב שלך עם מערכת ההפעלה המקורית שהותקנה בו‬
‫על‪-‬ידי היצרן‪ .‬אם תתקין מערכת הפעלה אחרת‪ ,‬המידע שלך עלול‬
‫להימחק וייתכן אף שהמחשב שלך לא יתפקד בצורה תקינה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ייתכן שהקיבולת המוצגת במערכת ההפעלה ‪ Windows‬תהיה‬
‫אפילו קטנה יותר מכיוון שתוכניות מסוימות כגון מחיצת ‪Recovery‬‬
‫עשויות להימצא באזור נסתר בכונן הקשיח‪.‬‬
‫רזולוציות מסך מומלצות‬
‫נפח הזיכרון של המחשב‬
‫רזולוציית המסך המומלצת עבור ‪ Windows 8‬היא‬
‫(‪ FHD (1,920x1,080‬ועבור ‪ Windows 8.1‬היא‬
‫(‪.QHD+ (3,200x1,800‬‬
‫נפח הזיכרון המוצג על‪-‬ידי מערכת ההפעלה ‪ Windows‬קטן מנפח‬
‫הזיכרון המוצג במפרט המחשב‪ .‬הסיבה לכך היא שהרכיב ‪ BIOS‬או‬
‫המתאם הגרפי משתמשים בחלק מהזיכרון‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם במחשב‬
‫מותקן זיכרון בנפח ‪ 1‬ג'יגה‪-‬בתים (=‪ 1,024‬מגה‪-‬בתים) ייתכן שמערכת‬
‫ההפעלה ‪ Windows‬תציג קיבולת זמינה של ‪ 1,022‬מגה‪-‬בתים או פחות‪.‬‬
‫אם תדיר רזולוציה גבוהה יותר מהערך המומלץ‪ ,‬ייתכן שיהיו בעיות‬
‫ביישומים מסוימים בגלל מגבלות של מערכת ההפעלה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪7‬‬
‫מיקום רכיבי המחשב‬
‫‪ 17‬הפעלת המחשב וכיבוי‬
‫‪ 41‬לוח מגע‬
‫‪ 18‬פתיחת נעילת המסך‬
‫‪ 45‬בהירות הצג‬
‫‪Support Center 66‬‬
‫‪+S Player 67‬‬
‫‪Samsung Kies 67‬‬
‫‪HomeSync Lite 68‬‬
‫‪ 47‬עוצמת קול‬
‫‪Windows 8‬‬
‫‪ 19‬אודות ‪Windows 8‬‬
‫‪ 21‬מסך התחל‬
‫‪ 22‬שולחן העבודה‬
‫‪ 24‬התפריט צ'ארמס‬
‫‪ 27‬אריחי יישומים‬
‫‪ 29‬חשבון ‪Microsoft‬‬
‫‪ 63‬חנות‬
‫‪ 95‬שאלות ותשובות‬
‫‪ 65‬עדכון תוכנה‬
‫‪ 30‬מסך מגע‬
‫‪ 14‬טעינת הסוללה‬
‫‪ 60‬שימוש ביישומים‬
‫‪ 87‬שחזור‪/‬גיבוי‬
‫‪Settings 64‬‬
‫הדברים הבסיסיים‬
‫‪ 38‬לוח מקשים‬
‫יישומים‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪SideSync 68‬‬
‫‪ 48‬הגדרת ה‪BIOS-‬‬
‫‪ 69‬פתרון האבטחה ‪TPM‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫נספח‬
‫‪ 99‬מפרט המוצר‬
‫‪ 100‬עצות בנושא ארגונומיה‬
‫‪ 104‬סוללה‬
‫‪ 106‬כללי בטיחות‬
‫‪ 119‬מידע בטיחות חשוב‬
‫‪ 122‬חלקי חילוף ואביזרים‬
‫‪ 124‬הצהרות תאימות לתקינה‬
‫חיבור לרשת &‬
‫האינטרנט‬
‫כוננים חיצוניים‬
‫‪ 54‬רשת ‪ LAN‬קווית‬
‫‪ 79‬כונן אופטי חיצוני‬
‫‪ 57‬רשת אלחוטית‬
‫‪ 81‬כרטיס זיכרון‬
‫‪ 59‬חיבור סלולרי (רשת‬
‫תקשורת מרחבית בפס‬
‫רחב‪ ,‬אופציונלי)‬
‫‪ 84‬התקן תצוגה חיצוני‬
‫‪ 86‬חריץ אבטחה‬
‫‪6‬‬
‫‪ 141‬מידע אודת סמל ‪WEEE‬‬
‫‪ 142‬מאושר ‪( TCO‬עבור דגמים‬
‫תואמים בלבד)‬
‫תחילת העבודה‬
‫מספר‪/‬שם‬
‫מצלמה‬
‫מיקום רכיבי המחשב‬
‫חיישן אור‬
‫ •ייתכן שסוג ומיקום הרכיבים יהיה שונה בדגם המחשב שלך‪.‬‬
‫ •היצרן אינו מספק את החלקים האופציונליים המוזכרים‬
‫במדריך למשתמש‪.‬‬
‫תיאור‬
‫ •לצילום תמונות או וידאו‪.‬‬
‫ •חיישן זה מזהה את רמת התאורה‬
‫בסביבת המחשב‪ .‬כאשר סביבת‬
‫המחשב מחשיכה‪ ,‬בהירות הצג יורדת‬
‫ותאורת המקלדת נדלקת‪ .‬לחילופין‪,‬‬
‫כאשר סביבת המחשב הופכת למוארת‬
‫יותר‪ ,‬בהירות הצג עולה ותאורת‬
‫המקלדת נכבית‪.‬‬
‫ •אל תכסה את החיישן‪.‬‬
‫ •מציג את ממשק המשתמש‪.‬‬
‫מבט מהחזית‬
‫‪/LCD‬מסך מגע‬
‫‪7‬‬
‫ •מזהה נגיעות במסך‪( .‬רק בדגמים עם‬
‫מסך מגע)‪.‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מספר‪/‬שם‬
‫לחצן הפעלה‬
‫תיאור‬
‫ •לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המחשב‪.‬‬
‫ •להזזת סמן העכבר ולבחירת אפשרויות‪.‬‬
‫לוח מגע‬
‫ •מאפשר לבצע את כל הפעולות שאותן‬
‫ניתן לבצע בעזרת עכבר‪.‬‬
‫לוח מקשים‬
‫ •להזנת מידע‪.‬‬
‫מיקרופון‬
‫ •השתמש במיקרופון המובנה‪.‬‬
‫נורית חיווי‬
‫מצלמה‬
‫ •מחווה את מצב העבודה של המצלמה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מחוון פעילות‬
‫מספר‪/‬שם‬
‫מחוון פעילות‬
‫תיאור‬
‫ •מאיר כאשר המחשב פועל‪.‬‬
‫ •מציג את מצב הטעינה של הסוללה‪.‬‬
‫– –צבע אדום או כתום‪ :‬הסוללה‬
‫בטעינה‪.‬‬
‫שנה מצב‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫– –ירוק‪ :‬הסוללה טעונה או שאינה‬
‫מותקנת‪.‬‬
‫– –כבוי‪ :‬מתאם זרם החילופין מנותק‬
‫והמחשב מוזן על‪-‬ידי הסוללה‬
‫הפנימית‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מבט מימין‬
‫מספר‪/‬שם‬
‫יציאת מסך‬
‫תיאור‬
‫ •לחיבור התקני תצוגה חיצוניים‬
‫שתומכים במחבר אנלוגי בעל‬
‫‪ 15‬פינים‪.‬‬
‫ •ניתן לחבר מתאם ‪( VGA‬אופציונלי)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫שקע לאוזניות‬
‫‪1‬‬
‫יציאת ‪USB 3.0‬‬
‫חריץ אבטחה‬
‫‪10‬‬
‫ •לחיבור אוזניות‪.‬‬
‫ •לחיבור התקנים בממשק ‪.USB‬‬
‫ •לאבטוח המחשב באמצעות חיבור‬
‫של כבל ומנעול חיצוניים‪.‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מבט משמאל‬
‫מספר‪/‬שם‬
‫שקע זרם ישר‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫יציאת ‪USB‬‬
‫‪ 3.0‬לטעינה‬
‫(אופציונלי)‬
‫יציאת מיקרו‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪1‬‬
‫יציאת ‪ LAN‬קווי‬
‫חריץ לכרטיס‬
‫זיכרון‬
‫‪11‬‬
‫תיאור‬
‫ •חבר לשקע זה את המתאם זרם‬
‫חילופין‪.‬‬
‫ •לחיבור התקנים בממשק ‪USB‬‬
‫וטעינתם‪.‬‬
‫ •לחיבור התקני תצוגה חיצוניים‬
‫בממשק חיבור ‪.HDMI‬‬
‫ •חבר כבל ‪ Ethernet‬ליציאה זו בעת‬
‫חיבור לאינטרנט באמצעות ‪ LAN‬קווי‪.‬‬
‫השתמש במתאם ‪( LAN‬אופציונלי)‬
‫כדי להתחבר ל‪ LAN-‬קווי‪.‬‬
‫ •הכנס כרטיס זיכרון לחריץ זה‪.‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫על יציאת ‪ USB 3.0‬לטעינה‬
‫ •ייתכן שטעינת הסוללה דרך יציאת ‪ USB‬תימשך זמן ארוך יותר‪.‬‬
‫ •כאשר המחשב מוזן על‪-‬ידי הסוללה הפנימית שלי היא תתרוקן‬
‫מהר יותר במהלך טעינת התקן ‪.USB‬‬
‫ •מצב הטעינה של ההתקן ‪ USB‬אינו מוצג במחשב‪.‬‬
‫ •כדי להפעיל את יכולת הטעינה כאשר המחשב כבוי‪:‬‬
‫פתח את היישום ‪ Settings‬ובחר ניהול צריכת חשמל ←‬
‫טעינת ‪ ← USB‬פעילה‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זאת לא תהיה זמינה עבור התקני ‪ USB‬מסוימים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מבט מלמטה‬
‫מספר‪/‬שם‬
‫תיאור‬
‫ •לאוורור הרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫פתחי אוורור‬
‫‪2‬‬
‫ •חסימת פתחי האוורור עלולה לגרום‬
‫לחימום יתר של המחשב‪ .‬אל תחסום את‬
‫פתחי האוורור של המחשב כדי להימנע‬
‫מגרימת נזק למחשב‪.‬‬
‫ •מספקת אנרגיה למחשב כשהוא אינו‬
‫מחובר למתאם זרם חילופין‪.‬‬
‫סוללה פנימית‬
‫ •כדי להסיר את הסוללה הפנימית או‬
‫להחליפה‪ ,‬קח את המחשב למרכז שירות‬
‫של ‪ .Samsung‬שירות זה כרוך בתשלום‪.‬‬
‫רמקול‬
‫ •דרכו בוקעים הצלילים מהמחשב‪.‬‬
‫לאחר הרכבת החלק התחתון של המחשב‪ ,‬שם הדגם‪ ,‬המספר‬
‫הסידורי וחלק מהסמלים יוסתרו‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬צור קשר עם‬
‫מרכז שירות של ‪ Samsung‬באזורך‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪33‬‬
‫טעינת הסוללה‬
‫חבר את כבל המתח לשקע חשמל בקיר‪.‬‬
‫טען את הסוללה לפני השימוש הראשון במחשב‪ .‬טען את הסוללה‬
‫באמצעות המתאם זרם חילופין‪.‬‬
‫ •השתמש רק במתאמי זרם חילופין‪ ,‬סוללות וכבלים‬
‫שאושרו לשימוש על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מתאמים או כבלים‬
‫שלא אושרו לשימוש עלולים לגרום לפיצוץ הסוללה או נזק‬
‫למחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫ •חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למחשב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כדי לחזור להשתמש בסוללה‪ ,‬חבר את המתאם זרם חילופין‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חבר את מתאם זרם החילופין לשקע זרם ישר של המחשב‪.‬‬
‫חבר את כבל המתח למתאם זרם חילופין‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬נתק אותו גם משקע החשמל‪.‬‬
‫בסיום הטעינה נתק את המתאם זרם חילופין מהמחשב‪.‬‬
‫בסיום הטעינה מחוון הטעינה מאיר בצבע ירוק‪.‬‬
‫מחוון טעינה‬
‫סטטוס‬
‫ •אדום או כתום‪ :‬הסוללה בטעינה‬
‫ •ירוק‪ :‬הסוללה טעונה‬
‫ •כבוי‪ :‬מתאם זרם חילופין אינו מחובר‬
‫‪15‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מצב הסוללה‬
‫זמן השימוש שנותר בסוללה‬
‫לאחר ניתוק מתאם זרם החילופין מהמחשב‪ ,‬הצבע עם סמן העכבר על‬
‫הסמל סוללה שבשורת המשימות כדי להציג את אחוז טעינת הסוללה‪.‬‬
‫סוללות הן רכיבים הניתנים להחלפה ועם הזמן קיבולת הסוללה קטנה‪.‬‬
‫כאשר זמן העבודה שמספקת הסוללה מגיע למחצית בקירוב מזמן‬
‫העבודה שהיא סיפקה כשהייתה חדשה‪ ,‬מומלץ לקנות סוללה חדשה‬
‫ולהחליף את הקיימת‪.‬‬
‫‪ 5‬שעות ‪ 21‬דקות )‪ (64%‬נותרו‬
‫‪10:00‬‬
‫עבר‬
‫כשאינך מתכוון להשתמש בסוללה למשך פרקי זמן ארוכים‪ ,‬טען אותה‬
‫בשיעור של ‪ 30–40 %‬מקיבולתה המלאה לפני שתאחסן אותה‪ .‬כך‬
‫תאריך את חיי הסוללה‪.‬‬
‫‪01/07/2013‬‬
‫‪16‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪33‬‬
‫הפעלת המחשב וכיבוי‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫מחוון הפעילות יידלק‪.‬‬
‫הפעלת המחשב‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬פתח את הצג‪.‬‬
‫לפני הפעלת המחשב הקפד לטעון את הסוללה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להפעיל את מערכת ההפעלה‬
‫‪.Windows‬‬
‫מסך הפעלת ‪ Windows‬יוצג רק בהפעלה הראשונה של המחשב‪.‬‬
‫ •כדי לכוונן את בהירות המסך‪ ,‬ראה בהירות צג ‪.LCD‬‬
‫ •כדי לכוונן את עוצמת הקול‪ ,‬ראה עוצמת קול‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫פתיחת נעילת המסך‬
‫כיבוי המחשב‬
‫‪11‬‬
‫כדי לשחרר את מסך הנעילה‪:‬‬
‫העבר את הסמן לקצה השמאלי העליון או התחתון של המסך כדי‬
‫לפתוח את ה'צ'ארמס'‪.‬‬
‫ •עכבר‪ :‬לחץ על מסך הנעילה‪.‬‬
‫ •לוח מקשים‪ :‬לחץ על מקש כלשהו‪.‬‬
‫ •לוח מגע‪ :‬הקש על לוח המגע‪.‬‬
‫ •מסך מגע‪ :‬החלק את האצבע על מסך הנעילה מלמטה למעלה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר את הצ'ארם הגדרות ← צריכת חשמל ← כיבוי‪.‬‬
‫‪10:00‬‬
‫יום שני ‪ 01‬יולי‬
‫ •הקפד לשמור את כל הנתונים לפני שתכבה את המחשב‪.‬‬
‫אם מוגדרת סיסמה עבור החשבון‪ ,‬לאחר פתיחת נעילת המסך הזן את‬
‫הסיסמה כדי להיכנס למערכת‪.‬‬
‫ •מכיוון שבהתאם למערכת ההפעלה שמותקנת במחשב‬
‫ייתכן שהוראות כיבוי המחשב שונות מהמתואר כאן‪ ,‬פעל‬
‫על פי ההוראות לכיבוי המחשב של מערכת ההפעלה שבה‬
‫אתה משתמש‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Windows 8‬‬
‫עזרה מקוונת‬
‫למידע ועזרה נוספים באתר של ‪.Windows 8‬‬
‫הזז את סמן העכבר לפינה שמאלית העליונה או תחתונה של‬
‫המסך התחל כדי לפתוח את התפריט צ'ארמס ובחר בצ'ארם‬
‫הגדרות ← עזרה‪.‬‬
‫אודות ‪Windows 8‬‬
‫במחשב זה מותקנת מערכת ההפעלה ‪ .Microsoft Windows 8‬כדי‬
‫להפיק את המרב מהשימוש במחשב מומלץ ללמוד כיצד להשתמש‬
‫במערכת ההפעלה‪ .‬הדרך היעילה ביותר ללמוד כיצד להשתמש‬
‫במערכת ההפעלה ‪ Windows 8‬היא להיעזר בתוכן העזרה ותמיכה‬
‫של ‪.Windows‬‬
‫עזרה‬
‫גש לתפריט עזרה כדי ללמוד על מערכת ההפעלה ‪ ,Windows‬חיבורי‬
‫רשת ואבטחת המחשב והמידע האישי‪.‬‬
‫הזז את הסמן לקצה השמאלי העליון או התחתון של שולחן העבודה‬
‫כדי לפתוח את ה'צ'ארמס' ולאחר מכן בחר את הצ'ארם הגדרות ←‬
‫עזרה‪.‬‬
‫בהתאם לדגם המחשב ולגרסת מערכת ההפעלה ייתכן‬
‫שהתמונות והתכונות יהיו שונות בפועל‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬בשולחן העבודה‪ ,‬לחץ על המקש ‪.F1‬‬
‫‪19‬‬
‫מסכי מערכת ההפעלה ‪Windows 8‬‬
‫‪ Windows 8‬מספקת שני מצבים‪ :‬המסך התחל ומצב שולחן העבודה‪.‬‬
‫מסך התחל‬
‫שולחן העבודה‬
‫‪20‬‬
‫מסך התחל‬
‫מספר‪/‬שם‬
‫הצגת התפריט‬
‫צ'ארמס‬
‫במערכת ההפעלה ‪ Windows 8‬אין לחצן התחל‪ .‬את מקומו תופס‬
‫המסך התחל שממנו מתבצעת הפעלה היישומים‪ .‬לאחר אתחול‬
‫המחשב על המסך יוצג המסך התחל‪.‬‬
‫חשבון משתמש‬
‫התפריט‬
‫צ'ארמס‬
‫‪21‬‬
‫תיאור‬
‫ •פותח את הצ'ארמס שמוסתר בצד‬
‫שמאל של המסך‪.‬‬
‫ •מציג את הנתונים עבור חשבון‬
‫המשתמש הפעיל‪.‬‬
‫ •תפריט שממנו תוכל לחפש‪ ,‬לשתף‪,‬‬
‫לחבר התקנים‪ ,‬להגדיר הגדרות או‬
‫לעבור למסך התחל‪.‬‬
‫שולחן העבודה‬
‫ •למעבר אל שולחן העבודה‪.‬‬
‫אריחי יישומים‬
‫ •האריחים המוצגים עבור היישומים‬
‫שמותקנים במערכת‪.‬‬
‫שולחן העבודה‬
‫מספר‪/‬שם‬
‫הצגת התפריט‬
‫צ'ארמס‬
‫שולחן העבודה הוא סביבת העבודה המוכרת מהגרסאות הקודמות של‬
‫מערכת ההפעלה ‪.Windows‬‬
‫התפריט‬
‫צ'ארמס‬
‫במסך התחל באחר באריח שולחן העבודה‪.‬‬
‫עבור למסך‬
‫התחל‬
‫‪22‬‬
‫תיאור‬
‫ •פותח את הצ'ארמס שמוסתר בצד שמאל‬
‫של המסך‪.‬‬
‫ •תפריט שממנו תוכל לחפש‪ ,‬לשתף‪,‬‬
‫לחבר התקנים‪ ,‬להגדיר הגדרות או‬
‫לעבור למסך התחל‪.‬‬
‫ •למעבר משולחן העבודה למסך התחל‪.‬‬
‫מעבר למסך התחל‬
‫מסמכים וקבצים‬
‫הזז את הסמן לפינה הימנית התחתונה של המסך‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫התמונה המוקפצת‪.‬‬
‫כדי לחפש מסמכים וקבצים‪ ,‬בחר בסמל סייר הקבצים (‬
‫המשימות‪.‬‬
‫דרך נוספת שבערתה תוכל לגשת למסך התחל היא באמצעות לחיצה‬
‫על המקש ‪ ) ( Windows‬שבמקלדת‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫) שבשורת‬
‫התפריט צ'ארמס‬
‫ •לוח מקשים‪ :‬לחץ במקביל על המקש ‪( Windows‬‬
‫ועל המקש ‪.C‬‬
‫התפריט צ'ארמס מאפשר לך לחפש‪ ,‬לשתף קישורים ותמונות‪ ,‬לחבר‬
‫התקנים ולשנות הגדרות‪ .‬ייתכן שבתפריט צ'ארמס יוצגו פונקציות‬
‫שונות עבור המסך התחל ויישומי שולחן העבודה‪.‬‬
‫)‬
‫‪+‬‬
‫הצגת התפריט צ'ארמס‬
‫ •לוח מגע‪ :‬החלק את האצבע מחלקו הימני של לוח המגע לכיוון‬
‫מרכז לוח המגע‪.‬‬
‫מדריך זה מתאר את אופן השמת סמן העכבר בקצה השמאלי העליון‬
‫או התחתון של המסך‪.‬‬
‫תוכל להציג את התפריט צ'ארמס באחת מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫ •עכבר‪ :‬העבר את הסמן לקצה השמאלי העליון או התחתון של‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫אודות צ'ארמס‬
‫ •מסך מגע‪ :‬החלק פנימה מהקצה השמאלי של מסך המגע‪.‬‬
‫השתמש בצ'ארמס הבאים כדי לשלוט על המחשב‪:‬‬
‫שם הצ'ארם‬
‫חיפוש‬
‫ •חפש יישומים‪ ,‬קבצים או אתרים באמצעות‬
‫הזנת מילות מפתח‪.‬‬
‫שיתוף‬
‫ •שתף מגוון עם אנשים נוספים‪.‬‬
‫התחל‬
‫מכשירים‬
‫הגדרות‬
‫‪25‬‬
‫תיאור‬
‫ •חזור למסך התחל או פתח את היישום‬
‫האחרון שבו השתמשת‪.‬‬
‫ •חבר התקנים כגון מדפסות או התקני‬
‫תצוגה‪ ,‬או סנכרן קבצים עם מכשירים‬
‫ניידים‪.‬‬
‫ •הגדר את המחשב‪ ,‬שנה את הגדרות‬
‫היישומים או הוסף חשבונות‪ .‬עיין בצ'ארם‬
‫הגדרות‪.‬‬
‫הצ'ארם הגדרות‬
‫כדי להגדיר את המחשב‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס ולאחר מכן בחר‬
‫את הצ'ארם הגדרות ← ואת האפשרות הרצויה‪.‬‬
‫האפשרות‬
‫רשתות‬
‫אמצעי אחסון‬
‫בהירות‬
‫הודעות‬
‫צריכת חשמל‬
‫לוח מקשים‬
‫שנה הגדרות‬
‫מחשב‬
‫תיאור‬
‫ •חבר את המחשב לרשת כדי‬
‫להתחבר לאינטרנט או לשתף‬
‫קבצים עם התקנים נוספים‪.‬‬
‫ •כוונן את עוצמת הקול של‬
‫המערכת‪.‬‬
‫ •הגדר את בהירות המסך‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•הגד את פרק הזמן שלאחריו‬
‫יישום ישלח הודעות‪.‬‬
‫•כבה את המחשב או בחר‬
‫אפשרויות צריכת חשמל‪.‬‬
‫•הגדר את שפת הקלט של‬
‫המערכת‪.‬‬
‫•שנה הגדרות נוספות והתאם‬
‫אישית את המערכת‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫אריחי יישומים‬
‫יצירת קבוצת אריחים‬
‫כדי ליצור קבוצה של אריחים‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על אריח וגרור אותו‬
‫לשטח ריק במסך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬גרור אריחים נוספים לקבוצה החדשה‪.‬‬
‫מיקום האריח‬
‫כדי לשנות מיקום של אריח יישום במסך התחל‪ ,‬לחץ והחזק את האריח‬
‫וגרור אותו למיקום הרצוי‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫עריכת אריחים‬
‫מתן שם לקבוצה‬
‫‪11‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על אריח ובחר באפשרות‪:‬‬
‫במסך התחל בצע תנועת צביטה עם האצבעות על לוח המגע כדי‬
‫להגדיל את המרחק מהתצוגה‪.‬‬
‫ •’לחתה’ל הדמצה לטב‪ :‬מחק את האריח מהמסך התחל‪.‬‬
‫ •הסר התקנה‪ :‬הסר את היישום מהמחשב‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על קבוצה ובחר באפשרות תן שם לקבוצה‪.‬‬
‫ •גדול יותר‪/‬קטן יותר‪ :‬שנה את גודל האריח‪.‬‬
‫ •בטל אריח חי‪/‬הפעל אריח חי‪ :‬הפעל את התכונה 'אריח חי'‬
‫שמציגה עדכונים על האריח או כבה אותה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הזן שם ובחר באפשרות שם‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫חשבון ‪Microsoft‬‬
‫חלק משירותי ‪ Microsoft‬כגון חנות‪ ,‬מחייבים חשבון ‪ .Microsoft‬צור‬
‫חשבון ‪ Microsoft‬כדי להפיק את המרב מהעבודה עם המחשב‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הצג את התפריט צ'ארמס ובחר בצ'ארם הגדרות ← שנה הגדרות‬
‫מחשב‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר באפשרות משתמשים ← עבור לחשבון ‪ Microsoft‬ולאחר‬
‫מכן פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את יצירת‬
‫החשבון‪.‬‬
‫ •אם כבר יש לך חשבון‪ ,‬כנס עם פרטי חשבון ‪ Microsoft‬שלך‪.‬‬
‫ •לא תוכל להסיר מהמחשב את חשבון ‪ Microsoft‬הרשום‪.‬‬
‫ •בחר באפשרות עבור לחשבון מקומי כדי להיכנס למערכת‬
‫ההפעלה באמצעות חשבון ‪.Windows‬‬
‫‪29‬‬
‫הדברים הבסיסיים‬
‫ •כדי להציג היישום שהייתה בשימוש לאחרונה‪ ,‬החלק מהקצה‬
‫הימני של מסך המגע לכיוון המרכז‪.‬‬
‫מסך מגע‬
‫הפעל את מסך המגע רק באמצעות האצבעות‪.‬‬
‫מחוות מסך מגע‬
‫ •כדי להציג את פקודות היישום‪ ,‬החלק את האצבע מחלקו העליון‬
‫של מסך המגע כלפי מטה או מחלקו התחתון של מסך המגע כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫החלקה‬
‫ •כדי לפתוח את ה'צ'ארמס'‪ ,‬החלק מהקצה השמאלי של מסך המגע‬
‫לכיוון המרכז‪.‬‬
‫או‬
‫‪30‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫לחיצה כפולה‬
‫ •כדי לגלול למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאל או ימינה‪ ,‬החלק שתי אצבעות‬
‫בכיוון הרצוי על מסך המגע‪.‬‬
‫כדי להגדיל את התצוגה או ללחוץ פעמיים על פריט‪ ,‬הקש פעמיים על‬
‫מסך המגע‪.‬‬
‫או‬
‫הקשה‬
‫הקשה והחזקה‬
‫כדי להפעיל יישום‪ ,‬לבחור פריט תפריט‪ ,‬ללחוץ על לחצן שעל המסך או‬
‫להזין תווים באמצעות לוח המקשים שעל המסך‪ ,‬הקש עם האצבע על‬
‫המקום המתאים במסך‪.‬‬
‫כדי לדמות את הלחיצה על כפתור העכבר הימני‪ ,‬הקש על מסך המגע‬
‫ואל תרים את האצבע‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫גרירה‬
‫צביטה‬
‫כדי להזיז סמל‪ ,‬אריח יישום או תצוגה מקדימה למקום חדש‪ ,‬גע בו‬
‫והחזק‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו למיקום הרצויה במסך המגע‪.‬‬
‫להגדלת התצוגה‪ ,‬בצע תנועה של הרחקת האצבעות זו מזו כשעל‬
‫המסך מוצגים אתר‪ ,‬מפה או תמונה‪ .‬צבוט להקטנת התצוגה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫ •אל תפעיל כוח גדול מדי על מסך המגע ואל תשתמש‬
‫בחפצים חדים כדי ללחוץ עליו‪ .‬אחרת עלול להיגרם נזק‬
‫למסך המגע‪.‬‬
‫ •הצגה ממושכת של תמונה קבועה על מסך המגע עלולה‬
‫לגרום לצריבה או שכפול רפאים‪ .‬כבה את מסך המגע‬
‫כשאתה עוזב את המחשב לפרק זמן ממושך‪.‬‬
‫ •הימנע ממגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪.‬‬
‫פריקת חשמל סטטי עלולה לגרום נזק למסך המגע‪.‬‬
‫ •גע במסך המגע רק בידיים נקיות ויבשות‪ .‬לפני השימוש‪,‬‬
‫הספג את כל הלחות מהידיים ומשטחו של מסך המגע‪.‬‬
‫ •הימנע ממגע בין מסך המגע ומים‪ .‬חשיפה ללחות או למים‬
‫עלולה לגרום נזק למסך המגע‪.‬‬
‫ •אל תגע במסך המגע בעזרת עצמים כלשהם‪ .‬אחרת עלול‬
‫להיגרם נזק למסך המגע‪.‬‬
‫ •אל תרסס תמיסות ניקוי ישירות על מסך המגע‪ .‬התמיסה‬
‫עלולה לחדור למסך המגע או לגרום לתקלות‪ .‬נקה את‬
‫המסך באמצעות מטלית רכה הספוגה במעט תמיסת ניקוי‪,‬‬
‫ונגב אותו בעדינות‪ .‬אל תשתמש בתמיסות ניקוי או מטליות‬
‫המכילים חומרים שוחקים מכיוון שהם עלולים לגרום נזק‬
‫למסך המגע‪.‬‬
‫ •ייתכן שמגע קל מדי במסך המגע לא יזוהה‪.‬‬
‫ •כשאתה עובד עם מסך המגע‪ ,‬הקפד להקיש על פריט‬
‫כלשהו במדויק‪.‬‬
‫ •חיישני המגע ממוקמים בקצוות מסך המגע‪ .‬לכן‪ ,‬אל תכסה‬
‫את קצוות מסך המגע בכיסוי מגן או באביזרים כלשהם‪.‬‬
‫ •מחוות מסך מגע זמינות במחשבים עם מסך מגע ומערכת‬
‫ההפעלה ‪ Windows 8‬והן יזוהו רק בחלק מהיישומים‪.‬‬
‫ •הימנע מגרימת נזק לקצוות מסך המגע‪ .‬אחרת עלול‬
‫להיגרם נזק למסך המגע‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫‪11‬‬
‫כיול המסך‬
‫בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס ולאחר מכן בחר‬
‫ב'צארם הגדרות ← לוח הבקרה ← חומרה וקול ← הגדרות‬
‫‪ ← Tablet PC‬כיול…‪.‬‬
‫כייל את הגדרות המגע כדי שהשימוש במסך המגע יהיה מדויק‪.‬‬
‫בהתאם לגרסת מערכת ההפעלה ייתכן שתכונה זאת תהיה‬
‫שונה מהמתואר כאן או כלל לא זמינה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬גע בסמל‬
‫הזנת טקסט‬
‫שמוצג החלון המוקפץ בחר באפשרות כן‪.‬‬
‫הזן טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית‪.‬‬
‫במסך הכיול‪.‬‬
‫ •הזנת טקסט אינה נתמכת בחלק מהשפות‪ .‬כדי להזין‬
‫טקסט‪ ,‬החלף את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫ •הזן טקסט באמצעות המקלדת כשאתה משתמש במחשב‬
‫במשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫כדי לספק דוגמות כיול‪ ,‬הקש על הצלב בכל פעם שהוא מופיע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫לחץ באמצעות לחצן העבר הימני במקום כלשהו במסך כדי לחזור לנקודת הכיול‬
‫האחרונה‪ .‬הקש על מקש ‪ Esc‬כדי לסגור את הכלי‪ .‬אל תשנה את כיוון המסך לפני‬
‫השלמת תהליך הכיול‪.‬‬
‫ • יופיע במסך באופן סדרתי מהפינה הימנית העליונה ועד‬
‫בכל פעם שהוא מוצג‪.‬‬
‫לשמאלית התחתונה‪ .‬גע בסמל‬
‫ •כדי לחזור לנקודת הכיול האחרונה‪ ,‬לחץ באמצעות לחצן‬
‫העכבר הימני או גע והחזק בכל נקודה על המסך‪.‬‬
‫ •כדי לסגור את מסך הכיול‪ ,‬הקש על המקש ‪.Esc‬‬
‫‪44‬‬
‫בסיום הכיול יוצג חלון מוקפץ‪ ,‬בחר באפשרות כן‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫החלפת פריסת לוח המקשים‬
‫כדי להחליף את פריסת לוח המקשים‪ ,‬גע בסמל‬
‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •‬
‫מספר‬
‫ •מחק את התו הקודם‪.‬‬
‫ובחר באחת‬
‫ •שורה חדשה‪.‬‬
‫‪ :‬מקלדת ‪ QWERTY‬פשוטה‪.‬‬
‫ •הזן אותיות רישיות‪ .‬לחץ לחיצה ארוכה כדי לעבור למצב‬
‫אותיות גדולות‪.‬‬
‫ •‬
‫‪ :‬מקלדת ‪ QWERTY‬מפוצלת להזנת טקסט בעזרת שתי‬
‫הידיים‪.‬‬
‫ •‬
‫תיאור‬
‫ •החלף את פריסת לוח המקשים‪.‬‬
‫‪ :‬מקלדת ‪ QWERTY‬תקנית‪.‬‬
‫ •הזז את הסמן‪.‬‬
‫ •הזן רווח‪.‬‬
‫ •הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫ •הזן ספרות וסימני פיסוק‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪36‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫השנת אותיות רישיות‬
‫העתקה והדבקה‬
‫גע בסמל לפני שתזין תו‪ .‬למעבר למצב אותיות רישיון‪ ,‬הקש על‬
‫הסמל פעמיים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫החלפת שפת לוח המקשים‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬גע באפשרות העתק או גזור‪.‬‬
‫‪4 4‬גע והחזק בשדה קלט טקסט ולאחר מכן גע באפשרות הדבק‪.‬‬
‫גע במסך המגע וגרור את האצבע שלך לרוחב קטע טקסט כדי‬
‫לסמן אותו‪.‬‬
‫גע והחזק את קטע הטקסט כדי לפתוח את התפריט אפשרויות‪.‬‬
‫הוסף לוח מקשים כדי להזין טקסט בשפות נוספות‪ .‬פתח את התפריט‬
‫צ'ארמס ולאחר מכן בחר את הצ'ארם הגדרות ← שנה הגדרות‬
‫מחשב ← כללי ← העדפות שפה ← הוסף שפה ← בחר בשפה‬
‫הרצויה ← הוסף‪.‬‬
‫כתב יד‬
‫גע באפשרות‬
‫באפשרות הוסף‪.‬‬
‫←‬
‫‪ ,‬כתוב מילה בעזרת האצבע ולאחר מכן גע‬
‫כדי להציג את העזרה בנושא כתב יד‪ ,‬גע באפשרות‬
‫‪.‬‬
‫כתב יד אינו נתמך בחלק מהשפות‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫לוח מקשים‬
‫הזן טקסט או גש לפונקציות המחשב באמצעות המקלדת‪.‬‬
‫ •בהתאם לדגם המחשב ולגרסת מערכת ההפעלה ייתכן שהתמונות והתכונות יהיו שונות בפועל‪.‬‬
‫ •בהתאם לארץ שבה קנית את המחשב ייתכן שפריסת לוח מקשים תהיה שונה מהמוצג‪.‬‬
‫שימוש במקשים ישירים‬
‫ •הקש על המקש ‪ .Fn Lock‬כשהמקש ‪ Fn Lock‬מואר‪ ,‬לחץ על‬
‫מקש ישיר‪.‬‬
‫כדי להשתמש במקשים הישירים שבמקלדת‪:‬‬
‫ •לחץ במקביל על המקש ‪ Fn‬ועל מקש ישיר‪.‬‬
‫→‬
‫‪+‬‬
‫כאשר המקש ‪ Fn Lock‬מואר‪ ,‬תוכל להפעיל את המקשים‬
‫הישירים מבלי ללחוץ על המקש ‪.Fn‬‬
‫‪38‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫פונקציות המקשים הישירים‬
‫מקש‪/‬סמל‬
‫תיאור‬
‫‪F1‬‬
‫ •הגדרות‪ :‬הפעל את היישום הגדרות‪.‬‬
‫‪F2‬‬
‫‪F3‬‬
‫‪F4‬‬
‫‪F5‬‬
‫ •לוח מגע‪ :‬הפעל את לוח המגע או השבת אותו‪.‬‬
‫‪F6‬‬
‫ •השתק‪ :‬השתק את השמע או בטל את ההשתקה‪.‬‬
‫‪F7‬‬
‫ •בקרת עוצמת קול‪ :‬כוונן את עוצמת הקול של‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪F8‬‬
‫‪F9‬‬
‫ •בקרת בהירות מסך‪ :‬כוונן את בהירות המסך‪.‬‬
‫ •‪/LCD‬מסך חיצוני‪ :‬החלף את מקור התצוגה‬
‫בין ‪ LCD‬והתקן תצוגה חיצוני כאשר התקן כזה‬
‫מחובר למחשב‪.‬‬
‫מקש‪/‬סמל‬
‫תיאור‬
‫‪F10‬‬
‫ •בקרת תאורת מקלדת אחורית‪ :‬כוונן את עוצמת‬
‫התאורה האחורית של המקלדת‪.‬‬
‫‪F11‬‬
‫ •מצב שקט‪ :‬האט את המאוורר כך שירעיש פחות‪.‬‬
‫‪F12‬‬
‫‪+ Fn‬‬
‫ •מצב טיסה‪ :‬הפעל את מתאם הרשת ‪ Wi-Fi‬וכבה‬
‫אותו‪.‬‬
‫ •לחיצה ימנית‪ :‬מדמה את הפונקציה‬
‫לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני‪.‬‬
‫ •פתח את פקודות היישום של היישום הנבחר‬
‫במסך התחל‪.‬‬
‫אם המקשים הישירים אינם עובדים‪ ,‬התקן את היישום‬
‫‪.Settings‬‬
‫‪39‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫מקשים חמים של ‪Windows‬‬
‫השתמש במקשים הישרים כדי לגשת בצורה נוחה לפונקציות של‬
‫מערכת ההפעלה ‪.Windows 8‬‬
‫לחץ במקביל על המקש ‪( Windows‬‬
‫ישיר‪.‬‬
‫מקש‬
‫) או על המקש ‪ Alt‬ועל מקש‬
‫תיאור‬
‫‪ Windows‬שקמ (‬
‫)‬
‫ •חזור למסך התחל או ליישום‬
‫האחרונה שבה השתמשת‪.‬‬
‫‪ Windows‬שקמ (‬
‫)‪D+‬‬
‫ •עבור אל שולחן העבודה‪.‬‬
‫‪ Windows‬שקמ (‬
‫)‪C+‬‬
‫ •הצגת התפריט צ'ארמס‪.‬‬
‫‪ Windows‬שקמ (‬
‫)‪L+‬‬
‫ •נעל את המסך‪.‬‬
‫‪ Windows‬שקמ (‬
‫)‪U+‬‬
‫ •פתח את מרכז נוחות הגישה‪.‬‬
‫‪ Windows‬שקמ (‬
‫)‪P+‬‬
‫ •פתח האפשרות מסך שני‬
‫בצ'ארם מכשירים‪.‬‬
‫‪ Windows‬שקמ (‬
‫)‪X+‬‬
‫ •פתח את כלי הניהול המתקדמים‪.‬‬
‫ •סגור את היישום הפעילה‪.‬‬
‫‪Alt+F4‬‬
‫ •כדי להשתמש בפונקציה הזאת‬
‫התאורה של המקש ‪Fn Lock‬‬
‫חייבת להיות כבויה‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫לוח מגע‬
‫פונקציית לחיצה‬
‫הקש על לוח המגע או לחץ על הלחצן השמאלי‪.‬‬
‫השתמש בלוח המגע כדי להזיז את הסמן או לבחור בפריט‪ .‬הלחצנים‬
‫הימני והשמאלי של לוח המגע מתפקדים כמו הלחצנים הימני והשמאלי‬
‫של עכבר‪.‬‬
‫הקש‬
‫ •הפעל את לוח המגע רק באמצעות האצבעות‪ .‬לוח המגע לא‬
‫יזהה מגע באמצעות עצמים אחרים‪.‬‬
‫לחץ‬
‫או‬
‫ •אם תפעיל את לוח המגע בזמן אתחול המחשב‪ ,‬ייתכן שזמן‬
‫האתחול יתארך‪.‬‬
‫ •בהתאם לארץ שבה קנית את המחשב ייתכן שהתמונות‬
‫ומבנה לוח המגע יהיו שונים בפועל מהמוצג‪.‬‬
‫לחיצה כפולה‬
‫הפונקציות הבסיסיות של לוח המגע‬
‫הקש פעמיים על לוח המגע או לחץ פעמיים על הלחצן השמאלי‪.‬‬
‫שליטה על הסמן‬
‫הקשה‪-‬הקשה‬
‫כדי להזיז את הסמל הזז את האצבע שלך על לוח המגע‪.‬‬
‫לחיצה‪-‬לחיצה‬
‫‪41‬‬
‫או‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫מחוות לוח המגע‬
‫לחיצה ימנית‬
‫כדי ללחוץ לחיצה ימנית על פריט לחץ על הלחצן הימני של לוח המגע‪.‬‬
‫החלקה‬
‫ •כדי להציג את התפריט צ'ארמס‪ ,‬החלק את האצבע מחלקו הימני‬
‫של לוח המגע לכיוון המרכז‪.‬‬
‫לחץ‬
‫גרירה‬
‫כדי להזיז סמל או אריח יישום למקום חדש‪ ,‬לחץ עליו והחזק‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן גרור אותו למיקום הרצוי תוך לחיצה על הלחצן השמאלי בלוח‬
‫המגע‪.‬‬
‫ •כדי להציג היישום שהייתה בשימוש לאחרונה‪ ,‬החלק את האצבע‬
‫מחלקו השמאלי של לוח המגע לכיוון המרכז‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫צביטה‬
‫ •כדי להציג את פקודות היישום‪ ,‬החלק את האצבע מחלקו העליון‬
‫של לוח המגע כלפי מטה או מחלקו התחתון של לוח המגע כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫להגדלת התצוגה‪ ,‬בצע תנועה של הרחקת האצבעות זו מזו כשעל‬
‫המסך מוצגים אתר‪ ,‬מפה או תמונה‪ .‬צבוט להקטנת התצוגה‪.‬‬
‫או‬
‫ •כדי לגלול למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאל או ימינה‪ ,‬החלק שתי אצבעות‬
‫בכיוון הרצוי על לוח המגע‪.‬‬
‫או‬
‫‪43‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫הגדרת מחוות לוח המגע‬
‫נעילת לוח המגע‬
‫הגדר את מחוות לוח המגע כדי לייעל את השימוש בלוח המגע‪.‬‬
‫כדי להפעיל את לוח המגע ולהשביתו לחץ במקביל על המקשים ‪Fn‬‬
‫ו‪.F5-‬‬
‫בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס ולאחר מכן בחר ב'צארם‬
‫הגדרות ← לוח הבקרה ← חומרה וקול ← לוח מגע ← בחר‬
‫באפשרויות הרצויות‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫כדי לבטל את מחוות לוח המגע‪ ,‬בטל את הסימון של תיבות הסימן‬
‫שלצד שם המחווה שאתה רוצה לבטל בחלון לוח מגע‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מהגדרות לוח המגע לא יהיו זמינות בדגמים‬
‫מסוימים‪.‬‬
‫השבתה אוטומטית של לוח המגע‬
‫כאשר למחשב מחובר עכבר בממשק ‪ ,USB‬המחשב יכול להשבית את‬
‫לוח המגע באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס ולאחר מכן בחר‬
‫ב'צארם הגדרות ← לוח הבקרה ← חומרה וקול ← לוח מגע‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫סמן את תיבת הסימון בטל כאשר עכבר ‪ USB‬חיצוני מחובר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫בהירות הצג‬
‫שליטה באמצעות התפריט צ'ארמס‬
‫הצג את התפריט צ'ארמס‪ ,‬בחר את הצ'ארם הגדרות ←‬
‫המחוון לערך הרצוי‪.‬‬
‫כוונן את בהירות הצג כדי לעייף פחות את העיניים ולחסוך באנרגיה‪.‬‬
‫‪ ,‬וגרור את‬
‫שליטה באמצעות המקלדת‬
‫ •כדי להפחית את בהירות הצג‪ ,‬לחץ במקביל על המקשים ‪ Fn‬ו‪.F2-‬‬
‫‪+‬‬
‫ •כאשר המחשב מחובר למתאם זרם חילופין בהירות הצג‬
‫מוגדרת באופן אוטומטי‪ .‬בהירות הצג קטנה באופן אוטומטי‬
‫עם ניתוק מתאם זרם החילופין מהמחשב‪.‬‬
‫ •כדי להגדיל את בהירות הצג‪ ,‬לחץ במקביל על המקשים ‪ Fn‬ו‪.F3-‬‬
‫‪+‬‬
‫ •למחשב יש כוונון בהירות אוטומטי לצורך הארכת משך‬
‫השימוש בסוללה‪ .‬כאשר יש צורך‪ ,‬בהירות המסך מכווננת‬
‫בהדרגה‪ .‬כדי לכבות פונקציה זו‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית באזור‬
‫כלשהו של שולחן העבודה והגדר בתכונות גרפיות‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫שינוי מצב התצוגה‬
‫הגדר את ההגדרות המיטביות עבור המסך בהתאם לסוג הפעילות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך התחל לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כל האפליקציות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר באפשרות תצוגה ← צבע התצוגה ← באפשרות הרצויה‪.‬‬
‫בחר באפשרות ‪.Settings‬‬
‫ •רגיל‪ :‬מתאים לעבודה עם המחשב בסביבת עבודה עם תאורה‬
‫שגרתית‪.‬‬
‫ •סרט‪ :‬מתאים לצפייה בסרטים בסביבה חשוכה‪.‬‬
‫ •סרט (בהיר)‪ :‬כוונון אוטומטי של הצבעים ובהירות המסך כדי‬
‫לשפר את איכות הצפייה במיוחד בסצנות חשוכות בסרטים‪.‬‬
‫ •דינמי‪ :‬להצגת צבעים ברורים ומלאי חיים יותר‪.‬‬
‫ •מצב קריאה‪ :‬מתאים לקריאת מסמכים‪.‬‬
‫ •ללא אפקט‪ :‬שימוש בברירת המחדל של הגדרות המסך‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫עוצמת קול‬
‫ •כדי להשתיק את הקול או לבטל את השתקת הקול‪ ,‬לחץ במקביל‬
‫על המקשים ‪ Fn‬ו‪.F6-‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול של המערכת או את עוצמת הצליל במהלך ניגון‬
‫מוזיקה או וידאו‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫שליטה באמצעות המקלדת‬
‫ •כדי להחליש את עוצמת הקול‪ ,‬לחץ במקביל על המקשים ‪ Fn‬ו‪.F7-‬‬
‫שליטה באמצעות התפריט צ'ארמס‬
‫‪+‬‬
‫הצג את התפריט צ'ארמס‪ ,‬בחר את הצ'ארם הגדרות ←‬
‫המחוון לערך הרצוי‪.‬‬
‫ •כדי להגביר את עוצמת הקול‪ ,‬לחץ במקביל על המקשים ‪ Fn‬ו‪.F8-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ ,‬וגרור את‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫הגדרת ה‪BIOS-‬‬
‫‪SoundAlive‬‬
‫השתמש בתכונה ‪ SoundAlive‬כדי למטב את חוויית ההאזנה שלך‪.‬‬
‫תכונה זו משפרת את איכות הצליל באמצעות ניתוח וכוונון אוטומטי של‬
‫רמות הצליל‪.‬‬
‫הגדרת סיסמת אתחול‪ ,‬שנה את סדר התקני האתחול או שנה את‬
‫הגדרות השבבים המותקנים במערכת‪.‬‬
‫ •הגדרה שגויה עלולה לגרום לתפקוד לא תקין של המערכת‪.‬‬
‫בהתאם לדגם המחשב ולגרסת מערכת ההפעלה ייתכן‬
‫שתכונה זו לא תהיה זמינה במחשב שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בשולחן העבודה‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על‬
‫באפשרות התקני השמעה‪.‬‬
‫ •ייתכן שמסכי‪ ,‬תפריטי ואפשרויות הגדרת ‪ BIOS‬יהיו שונים‬
‫מאלו המוצגים כאן בהתאם לגרסת ‪ BIOS‬ולדגם המחשב‬
‫שלך‪.‬‬
‫שורת המשימות ובחר‬
‫ •ייתכן שפונקציות הגדרת ‪ BIOS‬ישתנו בעתיד‪.‬‬
‫לחילופין‪ ,‬בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס ולאחר מכן‬
‫בחר ב'צארם הגדרות ← לוח הבקרה ← חומרה וקול ← קול‪.‬‬
‫כניסה למסך ‪BIOS‬‬
‫‪22‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לחץ על המקש ‪ F2‬מספר פעמים לפני שהסמל של ‪Samsung‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית ‪( Speakers‬רמקולים) ולאחר מכן על מאפיינים‬
‫← ‪.SoundAlive‬‬
‫הפעל את המחשב‪.‬‬
‫בחר באפשרות ‪( Enable SoundAlive‬הפעל את ‪)SoundAlive‬‬
‫← באפשרות הרצויה ← אישור ← אישור‪.‬‬
‫מוצג על המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ •אם המחשב מוגן בסיסמה‪ ,‬הקש על המקש ‪ F2‬מספר פעמים‬
‫לפני שיוצג מסך הסיסמה‪.‬‬
‫ •כאשר מוצג מסך הסיסמה או המסך התחל של מערכת‬
‫ההפעלה ‪ Windows 8‬הפעל מחדש את המחשב ונסה שוב‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫פרטי מסך ‪BIOS‬‬
‫מספר‬
‫שם‬
‫ •תפריט ההגדרות‬
‫על המסך יוצג מסך ‪ BIOS‬הבא‪.‬‬
‫– –‪ :SysInfo‬הצג את המידע הבסיסי על מפרט‬
‫המחשב‪.‬‬
‫– –‪ :Advanced‬הגדר את הגדרות ערכת השבבים‬
‫ופונקציות נוספות‪.‬‬
‫> ‪System Time‬‬
‫> ‪System Date‬‬
‫‪SanDisk SSD U100 126GB‬‬
‫‪SATA Port 1‬‬
‫)‪Intel(R‬‬
‫‪Core(TM) i5-3317U CPU‬‬
‫‪1.70 GHz‬‬
‫‪Supported‬‬
‫‪CPU‬‬
‫‪CPU‬‬
‫‪CPU‬‬
‫‪CPU‬‬
‫‪Vender‬‬
‫‪Type Core‬‬
‫‪Speed‬‬
‫)‪VT (VT-x‬‬
‫‪4096 MB‬‬
‫‪Total Memory‬‬
‫‪E00AAT.017.120804.dg‬‬
‫‪E00AAT.017‬‬
‫‪BIOS Version‬‬
‫‪MICOM Version‬‬
‫– –‪ :Security‬הגדר את פונקציות האבטחה‪.‬‬
‫– –‪ :Boot‬הגדר ציוד היקפי והגדרות הקשורות‬
‫באתחול‪.‬‬
‫ •מסך הגדרת ‪ BIOS‬זמין רק בשפה האנגלית‪.‬‬
‫‪Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.‬‬
‫מספר‬
‫ •בעת השימוש במקלדת‪ ,‬רק מקים מסוימים ישלטו על מסך‬
‫ההגדרה של ה‪.BIOS-‬‬
‫שם‬
‫ •ההגדרות‬
‫ •כלי התקנה‬
‫– –‪ :Help‬הצג את מסמכי העזרה עבור הגדרת‬
‫ה‪.BIOS-‬‬
‫– –‪ :Default‬חזור לברירת המחדל של ההגדרות‪.‬‬
‫– –‪ :Restore‬בטל את השינויים‪.‬‬
‫– –‪ :Save‬שמור את ההגדרות‪.‬‬
‫– –‪ :Exit‬צא מהגדרת ה‪.BIOS-‬‬
‫ •עזרה‬
‫‪49‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫קשי הניווט במסך הגדרת ‪BIOS‬‬
‫מקש‬
‫סיסמת אתחול‬
‫הגנה על ‪ BIOS‬באמצעות סיסמה משפרת את ההגנה מפני וירוסים‬
‫וניסיונות פריצה‪.‬‬
‫תיאור‬
‫‪/‬‬
‫ •שנה ערכים‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫ •עבור לתפריט אחר‪.‬‬
‫‪Enter‬‬
‫ •בחר פריט או היכנס לתפריט משנה‪.‬‬
‫רווח‬
‫ •שנה את המחוון‪.‬‬
‫‪Esc‬‬
‫ •חזור לתפריט הקודם או לתפריט ‪.Exit‬‬
‫‪F1‬‬
‫ •הצג את תוכן העזרה‪.‬‬
‫‪F3‬‬
‫ •טען את ההגדרות הקודמות‪.‬‬
‫‪F9‬‬
‫ •טען את ברירת המחדל של ההגדרות‪.‬‬
‫‪F10‬‬
‫ •שמור את השינויים וצא מהגדרת ‪.BIOS‬‬
‫ •אל תשכח את הסיסמה ואל תשתף אותה עם אחרים‪.‬‬
‫ •אם שכחת את ‪ Supervisor Password‬או את ‪HDD‬‬
‫‪ Password‬שלך‪ ,‬פנה למרכז שירות מוסמך לקבלת עזרה‪.‬‬
‫השירות ניתן בתשלום‪.‬‬
‫ •אם שכחת את ‪ ,User Password‬שלך‪ ,‬בטל את‬
‫‪ Supervisor Password‬ובעקבות כך גם ‪User‬‬
‫‪ Password‬תתבטל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫הגדרת סיסמאות‬
‫הגדרת סיסמת אתחול‬
‫קיימות שלוש סיסמאות; ‪,User Password ,Supervisor Password‬‬
‫‪-HDD Password‬ו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לחץ על המקש ‪ F2‬מספר פעמים לפני שהסמל של ‪Samsung‬‬
‫הפעל את המחשב‪.‬‬
‫ •‪( Supervisor Password‬דרגת אבטחה נמוכה)‪ :‬המשתמש‬
‫נדרש להזין את סיסמה זו לאחר הפעלת המחשב או בניסיון‬
‫להיכנס להגדרת ‪.BIOS‬‬
‫מוצג על המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4‬בחר את סוג הסיסמה (‪,Supervisor Password‬‬
‫כנס לתפריט ‪.Security‬‬
‫ •‪( User Password‬דרגת אבטחה נמוכה)‪ :‬המשתמש נדרש להזין‬
‫את סיסמה זו כדי להיכנס להגדרת ה‪ .BIOS-‬סיסמה זה תבוטל‬
‫באופן אוטומטי לאחר ביטול ‪.Supervisor Password‬‬
‫‪ User Password‬או ‪.)HDD Password‬‬
‫ •‪( HDD Password‬דרגת אבטחה גבוהה)‪ :‬המשתמש נדרש‬
‫להזין את הסיסמה הזאת כדי לגשת לכונן הקשיח (‪ )HDD‬ממחשב‬
‫אחר‪ .‬אפשרות סיסמה זו לא קיימת בכל הדגמים‪.‬‬
‫אם האפשרויות אינן זמינות לבחירה או אם מוצגת ההודעה‬
‫‪ ,HDD Password Frozen‬הפעל מחדש את המחשב‪.‬‬
‫לאחר מכן הקש על המקש ‪ F2‬מספר פעמים לפני שהסמל של‬
‫‪ Samsung‬מוצג על המסך כדי להיכנס להגדרת ‪.BIOS‬‬
‫‪55‬‬
‫הזן סיסמה ובחר באפשרות ‪.Ok‬‬
‫הסיסמה יכולה להיות באורך של עד ל‪ 20-‬תווים‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫‪66‬‬
‫הסרת סיסמה‬
‫הזן שוב את הסיסמה כדי לאשר אותה ולאחר מכן בחר באפשרות‬
‫‪.Ok‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לחץ על המקש ‪ F2‬מספר פעמים לפני שהסמל של ‪Samsung‬‬
‫הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫בחר באפשרות ‪Save‬‏ ← ‪ Yes‬כדי לשמור את השינויים ולהפעיל‬
‫את המחשב מחדש‪.‬‬
‫מוצג על המסך‪.‬‬
‫ •כדי להפעיל את האפשרות ‪ ,Password on boot‬הגדר‬
‫‪ Supervisor Password‬והזן את הסיסמה לאחר‬
‫הפעלת או הפעלה מחדש של המחשב‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4‬בחר את סוג הסיסמה (‪,Supervisor Password‬‬
‫כנס לתפריט ‪.Security‬‬
‫ •כדי לשנות את ‪ HDD Password‬לאחר שהגדרת אותה‪,‬‬
‫הפעל מחדש את המחשב‪.‬‬
‫‪ User Password‬או ‪.)HDD Password‬‬
‫ •בדגמים מסוימים כשמוצגת ההודעה על הזנת הסיסמה‬
‫בחלון ‪ Setup Notice‬בחר באפשרות ‪ Ok‬כדי להשלים את‬
‫ההגדרה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬אל תזין תווים כלשהם ובחר באפשרות ‪.Ok ← Ok‬‬
‫הזן את הסיסמה הנוכחית ובחר באפשרות ‪.Ok‬‬
‫בדגמים מסוימים כדי לבטל את הסיסמה בחר באפשרות‬
‫‪ Cancel‬בחלון ‪.Setup Notice‬‬
‫‪52‬‬
‫םייסיסבה םירבדה‬
‫סדר התקני האתחול‬
‫שנה את סדר התקני האתחול מתפריט הגדרת ‪.BIOS‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לחץ על המקש ‪ F2‬מספר פעמים לפני שהסמל של ‪Samsung‬‬
‫הפעל את המחשב‪.‬‬
‫מוצג על המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬בחר באפשרות ‪.Boot Device Priority‬‬
‫‪5 5‬לחץ על אפשרות כדי להציג את הרשימה‪.‬‬
‫‪6 6‬בחר באפשרות הרצויה‪.‬‬
‫‪7 7‬בחר באפשרות ‪Save‬‏ ← ‪ Yes‬כדי לשמור את השינויים ולהפעיל‬
‫כנס לתפריט ‪.Boot‬‬
‫את המחשב מחדש‪.‬‬
‫בחר באפשרות ‪Exit‬‏ ← ‪ Yes‬כדי להפעיל את המחשב מחדש‬
‫מבלי לשמור את ההגדרות‪.‬‬
‫כדי לבצע אתחול ל‪ DOS-‬בעת שימוש בהתקן ‪ ,USB‬כנס‬
‫לתפריט הגדרת ה‪ BIOS-‬בחר בתפריט ‪ Boot‬והגדר את‬
‫האפשרות ‪ Fast BIOS Mode‬לערך ‪.Off‬‬
‫‪53‬‬
‫חיבור לרשת &‬
‫האינטרנט‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חבר את כבל הרשת שסופק על‪-‬ידי ספק שירותי האינטרנט אל‬
‫רשת ‪ LAN‬קווית‬
‫‪33‬‬
‫רשת ‪ LAN‬קווית‬
‫חבר מתאם ‪ LAN‬ליציאת ‪ LAN‬הקווית של המחשב‪.‬‬
‫המתאם ‪.LAN‬‬
‫בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס ובחר בצ'ארם‬
‫הגדרות ← לוח הבקרה ← רשת ואינטרנט ← מרכז הרשת‬
‫והשיתוף ← שנה הגדרות מתאם‪.‬‬
‫כדי להתחבר לאינטרנט בביתך אתה זקוק למנוי אצל ספק שירותי‬
‫אינטרנט‪ .‬כדי לקנות את שירות האינטרנט והמודם‪ ,‬צור קשר עם ספק‬
‫שירותי אינטרנט באזורך‪.‬‬
‫ •ייתכן שבדגם המחשב שלך חלק מהתכונות וההוראות יהיו‬
‫שונים מהמתואר‪.‬‬
‫ •התיאורים הבא מתייחסים למערכת ההפעלה ‪Windows 8‬‬
‫ולכן ייתכן שהאיורים ותיאורים יהיו שונים אם אתה משתמש‬
‫במערכת הפעלה אחרת‪ .‬ההוראות לביצוע דומות גם‬
‫בגרסאות שונות של מערכת ההפעלה ‪.Windows‬‬
‫‪44‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על ‪ Ethernet‬ובחר באפשרות מאפיינים‪.‬‬
‫בהתאם למחשב ולהתקן הרשת ייתכן ששם התקן הרשת שיוצג‬
‫במערכת שלך יהיה שונה‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫טנרטניאה & תשרל רוביח‬
‫‪55‬‬
‫בחר באפשרות )‪Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4‬‬
‫מרשימת הגדרות הרשת ← מאפיינים‪.‬‬
‫ •כדי להוסיף רכיב רשת כגון לקוח‪ ,‬שירות או פרוטוקול‪ ,‬בחר‬
‫באפשרות התקנה מרשימת רכיבי הרשת‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫ •בהתאם למערכת ההתקנה שבה אתה משתמש ייתכן שם רכיב‬
‫הרשת יהיה שונה‪.‬‬
‫הגדר את הגדרות הפרוטוקול ‪.IP‬‬
‫ •אם אתה משתמש בשירות ‪ ,DHCP‬בחר באפשרות קבל‬
‫כתובת ‪ IP‬באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •אם אינך משתמש ב‪ DHCP-‬צור קשר עם מנהל הרשת לקבלת‬
‫כתובת ‪ .IP‬כדי להשתמש בכתובת ‪ IP‬סטטית‪ ,‬בחר באפשרות‬
‫השתמש בכתובת ‪ IP‬הבאה והגדר את הכתובת ‪ IP‬באופן‬
‫ידני‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪55‬‬
‫בחר באפשרות אישור כדי לשמור את ההגדרות‪.‬‬
‫טנרטניאה & תשרל רוביח‬
‫ •כאשר המחשב מחובר לרשת קווית בקצב‬
‫‪ ,100Mbps/1Gbps‬לאחר יציאה ממצב שינה‬
‫תוצג למשתמש הודעה על חיבור קווי בקצב‬
‫‪ .10Mbps/100Mbps‬הסיבה לכך היא שהחיבור מחדש‬
‫לרשת אורך ‪ 3‬שניות בקירוב‪ .‬בסיום החיבור מחדש לרשת‬
‫המחשב יחובר לרשת קווית בקצב ‪.100Mbps/1Gbps‬‬
‫התכונה )‪Wake on LAN (WOL‬‬
‫להוצאה מרחוק של המערכת ממצב שינה כאשר אות כגון איתות‬
‫(‪ )Ping‬או פקודת מנת קסם מתקבל דרך הרשת הקווית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס ובחר בצ'ארם‬
‫הגדרות ← לוח הבקרה ← רשת ואינטרנט ← מרכז הרשת‬
‫והשיתוף ← שנה הגדרות מתאם‪.‬‬
‫ •כאשר המחשב עובד על הסוללה‪ ,‬ייתכן שיידרשו מספר‬
‫שניות עד ליצירת החיבור לאחר חיבור כבל רשת‪ .‬הסיבה‬
‫לכך היא שתכונות החיסכון בחשמל מיועדות להפחית את‬
‫צריכת החשמל וכך להאריך את זמן הסוללה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר באפשרות קביעת תצורה… ← ניהול צריכת חשמל ←‬
‫לחץ לחיצה ימנית על ‪ Ethernet‬ובחר באפשרות מאפיינים‪.‬‬
‫ •כאשר המחשב עובד על הסוללה‪ ,‬מהירות הרשת הקווית‬
‫תקטן באופן אוטומטי כדי להפחית את צריכת החשמל‪.‬‬
‫במקרה כזה חיבור לרשת בקצב ‪ 1Gbps/100Mbps‬יעבוד‬
‫בקצב של חיבור ‪.100Mbps/10Mbps‬‬
‫אפשר להתקן זה להעיר את המחשב ← אישור‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הפעל מחדש את המחשב‪.‬‬
‫ •אם המחשב יוצא ממצב שינה ללא התערבות המשתמש‪ ,‬ייתכן‬
‫שהתכונה ‪ Wake on LAN‬פעילה‪.‬‬
‫ •ייתכן שתכונה זו לא תהיה פעילה בשילוב עם תכונות נוספות‬
‫לחסכון בחשמל‪ .‬כדי להשבית פונקציות שינה נוספות‪ ,‬לחץ על‬
‫הצ'ארם הגדרות ← לוח הבקרה ← חומרה וקול ולאחר מכן‬
‫הגדר אפשרויות צריכת חשמל‪.‬‬
‫ •מערכת ההפעלה ‪ Windows 8‬אינה תומכת בתכונה ‪Wake‬‬
‫‪ On LAN‬המבוססת על איתות (‪.)Ping‬‬
‫‪56‬‬
‫טנרטניאה & תשרל רוביח‬
‫רשת אלחוטית‬
‫רשתות ‪Wi-Fi‬‬
‫‪11‬‬
‫חבר את המחשב לרשת אלחוטית כדי להתחבר לאינטרנט‪.‬‬
‫הצג את התפריט צ'ארמס ולאחר מכן בחר בצ'ארם הגדרות ←‬
‫זמין‪.‬‬
‫התיאור הבא מתייחס לדגמי מחשבים עם כרטיס או מתאם‬
‫רשת אלחוטי‪ .‬מתאם רשת אלחוטי נמכר בנפרד‪ .‬בהתאם‬
‫לדגם המתאם האלחוטי ייתכן שהתמונות המוצגות במדריך‬
‫למשתמש יהיה שונות מהמוצר שבו אתה משתמש‪.‬‬
‫רשתות‬
‫מצב טיסה‬
‫לא פעיל‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫אודות נקודת גישה (‪)AP‬‬
‫נקודת גישה (‪ )AP‬היא התקן רשת שמגשר בין רשת מקומית קווית‬
‫ואלחוטית בצורה דומה לתפקידה של רכזת ברשת קווית‪ .‬תוכל לחבר‬
‫מספר התקנים לנקודת הגישה‪.‬‬
‫רשימת‬
‫נקודות גישה‬
‫‪57‬‬
‫טנרטניאה & תשרל רוביח‬
‫‪22‬‬
‫מצב טיסה‬
‫בחר ברשת הרצויה מתוך רשימת הרשתות הזמינות ← התחבר‬
‫אוטומטית ← התחבר‪.‬‬
‫מצב טיסה משבית את כל רכיבי התקשורת האלחוטית שבמחשב‪.‬‬
‫שירותי רשת אינם זמינים מצב טיסה‪.‬‬
‫רשתות‬
‫כדי להפעיל את מצב טיסה‪ ,‬הקש על במקביל על המקשים ‪ Fn‬ט‪.F12-‬‬
‫מצב טיסה‬
‫לא פעיל‬
‫ •מחשב זה משתמש בתדרי רדיו שאינם הרמוניים ומיועד‬
‫לשימוש בכל הארצות באירופה‪ .‬באיחוד האירופי תוכל‬
‫להשתמש ברשת האלחוטית בתוך מבנים ללא הגבלה‪ ,‬אך‬
‫לא מחוץ למבנים‪.‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫התחבר אוטומטית‬
‫ •כאשר אינך זקוק לו‪ ,‬כבה את מתאם הרשת האלחוטי כדי‬
‫לחסוך בחשמל ולהאריך את זמן הסוללה‪.‬‬
‫התחבר‬
‫‪33‬‬
‫אם הרשת מוגנת בסיסמה‪ ,‬הזן את הסיסמה ובחר באפשרות‬
‫הבא‪.‬‬
‫לאחר שהמחשב התחבר לרשת אלחוטית‪ ,‬הוא ינסה להתחבר‬
‫אליה באופן אוטומטי בכל פעם שהיא זמינה‪ .‬בקש את סיסמת‬
‫הרשת ממנהל הרשת שלך‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫טנרטניאה & תשרל רוביח‬
‫‪11‬‬
‫חיבור סלולרי (רשת תקשורת‬
‫מרחבית בפס רחב‪ ,‬אופציונלי)‬
‫הצג את התפריט צ'ארמס ולאחר מכן בחר בצ'ארם הגדרות ←‬
‫זמינות‪.‬‬
‫רשתות‬
‫רשת תקשורת מרחבית אלחוטית (‪ )WWAN‬היא רשת פס רחב‬
‫למכשירים סלולריים שזמינה במקומות שבהן יש קליטה סלולרית‪.‬‬
‫מצב טיסה‬
‫לא פעיל‬
‫ •התיאור הבא מתייחס לדגמי מחשבים עם מתאם רשת‬
‫סלולרית‪ .‬מתאם רשת סלולרית נמכר בנפרד‪.‬‬
‫פס רחב למכשירים ניידים‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫ •פנה למרכז השירות של ‪ Samsung‬כדי לקבל שירות עבור‬
‫דגמי מחשב עם התקני פס רחב למכשירים ניידים‪.‬‬
‫אם לא מוצגות רשתות ברשימה פס רחב למכשירים ניידים‪,‬‬
‫כבה את המחשב‪ ,‬הכנס כרטיס ‪ ,SIM‬ודא שהוא מותקן בצורה‬
‫הנכונה ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב‪.‬‬
‫ •בהתאם לגרסת מערכת ההפעלה שבה המשתמש ייתכן‬
‫שחלק מהתכונות המוצגות במדריך זה לא יהיו זמינות או‬
‫שיהיו זמינות תכונות שונות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬אם מוצג המסך הגדרות פרופיל‪ ,‬פעל על פי ההוראות שעל המסך‬
‫ •בהתאם לדגם המתאם הסלולרי ייתכן שהתמונות המוצגות‬
‫במדריך למשתמש יהיה שונות מהמוצר שבו אתה משתמש‪.‬‬
‫בחר את שם המפעיל הסלולרי ← התחבר‪.‬‬
‫כדי להזין את הנתונים המבוקשים‪.‬‬
‫לאחר שנוצר חיבור‪ ,‬הכיתוב מחובר מוצג לצד שם הרשת שאליה‬
‫מחובר המחשב ותוכל להשתמש באינטרנט‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫יישומים‬
‫פתיחת יישומים‬
‫במסך התחל בחר בסמל היישום כדי לפתוח אותה‪.‬‬
‫כדי להציג את כל היישומים‪ ,‬הצג את פקודות היישום ובחר באפשרות‬
‫כל האפליקציות ( )‪.‬‬
‫שימוש ביישומים‬
‫כדי להציג את פקודות היישום‪:‬‬
‫ •עכבר‪ :‬במסך התחל‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו‪.‬‬
‫יישומים הם תוכנות המותקנות במערכת ההפעלה‪ .‬במערכת ההפעלה‬
‫‪ Windows 8‬מותקנים יישומים לביצוע משימות נפוצות‪.‬‬
‫ •לוח מגע‪ :‬החלק את האצבע מחלקו העליון של לוח המגע כלפי‬
‫מטה‪.‬‬
‫ •חלק מהיישומים זמינים רק במצב שולחן העבודה של‬
‫מערכת ההפעלה ‪.Windows 8‬‬
‫ •מסך מגע‪ :‬החלק את האצבע מחלקו העליון של מסך המגע כלפי‬
‫מטה או מחלקו התחתון של מסך המגע כלפי מעלה‪.‬‬
‫ •בהתאם לדגם המחשב ולגרסת היישום ייתכן שהתמונות‬
‫והתכונות המוצגות במדריך זה יהיו שונות ממה שתראה‬
‫בפועל‪.‬‬
‫ההוראות שבמדריך זה מציגות כיצד לבצע את הפעולות באמצעות‬
‫עכבר‪.‬‬
‫ •תוכנות צד‪-‬שלישי‪:‬‬
‫למידע ועזרה בשימוש ביישומים של מפתח תוכנה צד‪-‬‬
‫שלישי‪ ,‬צור קשר עם מפתח התוכנה‪ .‬ייתכן שההוראות‬
‫לפתרון בעיות לא יתאימו עבור כל היישומים‪.‬‬
‫ •את כל היישומים שמסופקים על‪-‬ידי ‪ Samsung‬תוכל‬
‫להתקין דרך ‪.SW Update‬‬
‫ •חלק מהיישומים עלולים לא להיתמך בכל הדגמים‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫םימושיי‬
‫סגירת יישום‬
‫פתיחת היישום האחרון שהיה בשימוש‬
‫הרצת מספר יישומים במקביל עלולה לפגוע בביצועים של יישומים‬
‫מסוימים או לרוקן את הסוללה מהר יותר כאשר המחשב פועל על‬
‫הסוללה‪ .‬סגור את היישומים שאינם בשימוש כדי לחסוך באנרגיה‬
‫ולשמור על ביצועים מיטביים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך התחל‪ ,‬מקם את הסמן בפינה הימנית של המסך עד‬
‫להופעה של תמונת יישום קטנה‪.‬‬
‫בחלק מהקצה הימני של מסך המגע לכיוון מרכז מסך המגע כדי‬
‫לפתוח את היישום האחרון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הזז את הסמן לחלקו העליון של חלון היישום עד שצורת הסמן‬
‫משתנה לצורת כף יד‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הזז את הסמן כלפי מטה כדי להציג את רשימת היישומים שהיו‬
‫בשימוש לאחרונה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫לחץ והחזק את סמל כף היד וגרור אותו כלפי מטה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר יישום כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על יישום מהרשימה ולחץ על סגור כדי לצאת‬
‫מהיישום‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫םימושיי‬
‫הצגת שני יישומים‬
‫הצמדת יישום‬
‫הצג שני יישומים על המסך במקביל‪.‬‬
‫הצמד יישום למסך התחל כאריח או בטל הצמדה של יישום מהמסך‬
‫התחל‪.‬‬
‫כשיישום אחד פתוח‪ ,‬הצג את רשימת היישומים הפעילים‪ ,‬גרור יישום‬
‫שמאלה‪ ,‬ולאחר מכן שחרר אותו כשהמחיצה תופיע‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך התחל לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כל האפליקציות‪.‬‬
‫גרור את סימן המחיצה כדי לכוונן את גודלה של כל אחת מחלוניות‬
‫היישומים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על יישום ובחר באפשרות הצמד ל'התחל' או‬
‫בטל הצמדה ל'התחל' כדי להוסיף יישום למסך התחל או להסירו‪,‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫כדי לחזור לתצוגת יישום בודד‪ ,‬גרור את המחיצה עד לקצה הימני או‬
‫השמאלי של המסך‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫םימושיי‬
‫חנות‬
‫קנה יישומים והורד אותם למחשב‪ .‬צור חשבון ‪ Microsoft‬כדי‬
‫להשתמש בתכונה זו‪ .‬ראה חשבון ‪.Microsoft‬‬
‫במסך התחל בחר באפשרות חנות‪.‬‬
‫ •בהתאם לגרסת מערכת ההפעלה ייתכן שתכונה זו לא‬
‫תהיה זמינה במחשב שלך‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬לא יכולה לפתור בעיות עם יישומים שהותקנו‬
‫חנות‪ .‬צור קשר התמיכה הטכנית של מפתח היישום‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫םימושיי‬
‫‪Settings‬‬
‫‪ ,Settings‬יישום ההגדרות של ‪ Samsung‬שדרכו תוכל להגדיר מגוון‬
‫של הגדרות‪.‬‬
‫בהתאם לדגם המחשב ולגרסת היישום ייתכן שהתמונות‬
‫והתכונות המוצגות במדריך זה יהיו שונות ממה שתראה‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך התחל לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כל האפליקציות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הגדר את ההגדרות הרצויות‪.‬‬
‫בחר באפשרות ‪.Settings‬‬
‫‪64‬‬
‫תפריט‬
‫תיאור‬
‫כללי‬
‫ •הגדר הגדרות כלליות‪.‬‬
‫ביצועים‬
‫ •הגדר הגדרות ביצועים‪.‬‬
‫ניהול צריכת חשמל‬
‫ •להגדרת צריכת החשמל‪.‬‬
‫רשת‬
‫ •להגדרת הרשת‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫ •להגדרת צבע ובהירות הצג‪.‬‬
‫צליל‬
‫ •להגדרת הצליל‪.‬‬
‫התןק קלט‬
‫ •להגדרת פונקציות הקלט‪.‬‬
‫םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫עדכון תוכנה‬
‫קרא את הסכם המשתמש וקבל אותו‪.‬‬
‫מסך זה מוצג רק בהפעלה הראשונה של היישום‪.‬‬
‫התקן יישומי ‪ Samsung‬ומנהלי התקנים ועדכן אותם בקלות ובנוחות‪.‬‬
‫בעזרת יישום זה תוכל לחפש עדכוני ‪ ,BIOS‬מנהלי התקן ויישומים‬
‫ולהורידם דרך האינטרנט‪ .‬שמור על תפקוד מיטבי ויציב של המחשב‬
‫דרך ‪.SW Update‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר באפשרות התקן ועדכן‪.‬‬
‫ •כדי לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים‪ ,‬המחשב צריך להיות‬
‫מחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫ •תוכל לעדכן רק יישומים שהותקנו דרך יישום זה‪.‬‬
‫ •בהתאם לדגם המחשב ולגרסת היישום ייתכן שהתמונות‬
‫והתכונות המוצגות במדריך זה יהיו שונות ממה שתראה‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך התחל לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כל האפליקציות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר באפשרות ‪.SW Update‬‬
‫‪55‬‬
‫בחר בפריטים לעדכון ← אישור‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫םימושיי‬
‫‪22‬‬
‫‪Support Center‬‬
‫בחר ביישום ‪.Support Center‬‬
‫אבחן את ביצועי‪ ,‬אבטחת ומצב המחשב ותקן בעיות‪ .‬בנוסף תוכל‬
‫לגשת לשאלות הנפוצות ולחפש פתרונות לבעיות‪.‬‬
‫ •בהתאם לדגם המחשב ייתכן שהיישום ‪Support Center‬‬
‫לא יהיה מותקן במערכת או שתהיה מותקנת גרסה שונה‬
‫של היישום‪.‬‬
‫ •בהתאם לדגם המחשב ולגרסת היישום ייתכן שהתמונות‬
‫והתכונות המוצגות במדריך זה יהיו שונות ממה שתראה‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך התחל לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כל האפליקציות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪66‬‬
‫בחר באפשרות פתור כדי לתקן את הבעיות‪.‬‬
‫םימושיי‬
‫‪S Player+‬‬
‫‪Samsung Kies‬‬
‫נגן וידאו ומוזיקה במגוון תבניות קבצים‪ .‬חפש והצג ווידאו באינטרנט‪.‬‬
‫‪ Samsung Kies‬הוא יישום להעברת מוזיקה‪ ,‬אנשי קשר ותמונות או‬
‫לסנכרון קבצים בין מכשיר נייד של ‪ Samsung‬ומחשב של ‪.Samsung‬‬
‫בעזרת יישום זה תוכל גם לעדכן את גרסת הקושחה של המכשיר‬
‫‪ Samsung‬הנייד שמחובר למחשב‪.‬‬
‫במסך התחל בחר באפשרות ‪.S Player+‬‬
‫ •בהתאם לדגם המחשב ולגרסת היישום ייתכן שהתמונות‬
‫והתכונות המוצגות במדריך זה יהיו שונות ממה שתראה‬
‫בפועל‪.‬‬
‫במסך התחל לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות כל‬
‫האפליקציות ← ‪.Samsung Kies‬‬
‫ •תוכנות צד‪-‬שלישי‪:‬‬
‫למידע ועזרה בשימוש ביישומים של מפתח תוכנה צד‪-‬‬
‫שלישי‪ ,‬צור קשר עם מפתח התוכנה‪ .‬ייתכן שההוראות‬
‫לפתרון בעיות לא יתאימו עבור כל היישומים‪.‬‬
‫ •בהתאם לדגם המחשב ולגרסת היישום ייתכן שהתמונות‬
‫והתכונות המוצגות במדריך זה יהיו שונות ממה שתראה‬
‫בפועל‪.‬‬
‫ •ייתכן שתבניות קבצים מסוימים אינן נתמכות‪.‬‬
‫ •לעזרה ולמידע נוסף‪ ,‬ראה מסמכי העזרה של היישום‪.‬‬
‫ •בהתאם לצורת הקידוד שלהם‪ ,‬ייתכן שחלק מהקבצים לא‬
‫ינוגנו בצורה תקינה‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫םימושיי‬
‫‪HomeSync Lite‬‬
‫‪SideSync‬‬
‫‪ HomeSync Lite‬בעזרת יישום זה תוכל להשתמש במחשב כהתקן‬
‫אחסון בענן ולגשת אליו דרך מכשיר נייד של ‪ .Samsung‬הגדר תיקיות‬
‫משותפות וגש אליהן מכל מקום ובכל עת‪.‬‬
‫‪ SideSync‬בעזרת יישום זה תוכל לשלוט על מכשיר נייד של‬
‫‪ Samsung‬ממחשב ‪ Samsung‬או לשתף קבצים ביניהם‪ .‬השתמש‬
‫במקלדת או בעכבר של המחשב ממכשיר נייד‪.‬‬
‫במסך התחל בחר באפשרות ‪.HomeSync Lite‬‬
‫במסך התחל לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כל האפליקציות ← ‪.SideSync‬‬
‫לעזרה ולמידע נוסף‪ ,‬ראה מסמכי העזרה של היישום‪.‬‬
‫לעזרה ולמידע נוסף‪ ,‬ראה מסמכי העזרה של היישום‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫םימושיי‬
‫פתרון האבטחה ‪( TPM‬אופציונלי)‬
‫הגדרת פתרון האבטחה‬
‫כדי להשתמש בפתרון האבטחה ‪ ,TPM‬אתחל את השבב ‪TMP‬‬
‫בהגדרת ה‪ ,BIOS-‬אתחל את הפתרון ‪ TPM‬ורשום את המשתמש‪ .‬כדי‬
‫להשתמש בפונקציה ‪ ,TPM‬פעל על פי ההוראות הבאות‪.‬‬
‫הגן על המידע האישי שלך באמצעות שמירת נתוני האימות של‬
‫המשתמש בשבב‪ Trusted Platform Module (TPM) ‎‬המותקן‬
‫במחשב‪ Trusted Platform Module .‬בודק את תקינות המערכת‬
‫ומאמת משתמשים נוספים שרוצים לגשת לתכונות האבטחה‪ ,‬תוך‬
‫שהוא נשאר תחת שליטתו המלאה של המשתמש הראשי‪.‬‬
‫שלב ‪ :1‬אתחל את השבב ‪TPM‬‬
‫בשימוש הראשון בפתרון ‪ TPM‬או כשאתה שוב רושם משתמש‪ ,‬אתחל‬
‫את השבב ‪.TPM‬‬
‫ •בהתאם לדגם המחשב ולגרסת היישום ייתכן שהתמונות‬
‫והתכונות המוצגות במדריך זה יהיו שונות ממה שתראה‬
‫בפועל‪.‬‬
‫ •אתחול השבב ‪ TPM‬מוחק את כל נתוני האימות‬
‫שמאוחסנים בשבב‪.‬‬
‫ •לעזרה ולמידע נוסף‪ ,‬ראה מסמכי העזרה של פתרון‬
‫האבטחה‪.‬‬
‫ •אם שבב ה‪ TPM-‬יאותחל לאחר הגדרת פתרון האבטחה‪,‬‬
‫ייתכן שלא יהיה ניתן לפענח את כל התיקיות והקבצים‬
‫הקיימים שהוצפנו על‪-‬ידי פתרון האבטחה‪ .‬כישלון יגרום לכך‬
‫שלא יהיה ניתן לגשת לתיקיות ולקבצים לאחר האתחול‪.‬‬
‫ •פונקציה זו נתמכת רק בדגמים עם ‪( TPM‬שבב אבטחה)‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לחץ על המקש ‪ F2‬מספר פעמים לפני שהסמל של ‪Samsung‬‬
‫הפעל את המחשב‪.‬‬
‫מוצג על המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כנס לתפריט ‪.Security‬‬
‫‪69‬‬
‫םימושיי‬
‫‪99‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬שנה את ההגדרה ‪ TPM Device‬לערך ‪.Enabled‬‬
‫בחר באפשרות ‪.TPM Configuration‬‬
‫‪66‬‬
‫שנה את ההגדרה ‪ TPM State‬לערך ‪.Clear‬‬
‫‪77‬‬
‫בחר באפשרות ‪.Save‬‬
‫לחץ על המקש ‪ F2‬מספר פעמים לפני שהסמל של ‪Samsung‬‬
‫מוצג על המסך‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫‪ 111‬בחר באפשרות ‪.TPM Configuration‬‬
‫‪ 112‬שנה את ההגדרה ‪ TPM State‬לערך ‪.Enable and Activate‬‬
‫‪ 113‬בחר באפשרות ‪.Save‬‬
‫במסך הגדרת ה‪ ,BIOS-‬גש לתפריט ‪.Security‬‬
‫המחשב יופעל מחדש‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫לאחר שהמחשב הופעל מחדש‪ ,‬לחץ על המקשים בהתאם‬
‫להוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫בחר באפשרות ‪.Save‬‬
‫המחשב יופעל מחדש‪.‬‬
‫המחשב יופעל מחדש‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫לאחר שהמחשב הופעל מחדש‪ ,‬לחץ על המקשים בהתאם‬
‫להוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫םימושיי‬
‫שלב ‪ :2‬התקנת הפתרון ‪TPM‬‬
‫שלב ‪ :3‬רישום משתמש‬
‫התקן את הפתרון ‪ TPM‬על פי ההוראות הבאות‪.‬‬
‫רשום משתמש על פי ההוראות הבאות‪.‬‬
‫פתרון זה זמין רק בדגמים עם היישום ‪ Recovery‬והפתרון‬
‫‪.TPM‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך התחל לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כל האפליקציות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Recovery‬ובחר ‪System Software‬‬
‫(תכרעמ תנכות)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר באפשרות ‪( System Software Installation‬תכרעמ‬
‫תנכות תנקתה)‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר ‪User Settings ← Manage Security Platform‬‬
‫(הגדרות משתמש)‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫כשמוצג אשף האתחול‪ ,‬בחר בשיטת האתחול ← הכונן הרצוי ←‬
‫הבא‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ •גבה את קובץ השחזור בהתקן אחסון חיצוני על פי ההוראות‬
‫המוצגות באשף האתחול כדי שתוכל להשתמש בהתקן‬
‫האבטחה ‪ TPM‬בצורה בטוחה יותר‪.‬‬
‫בחר באפשרות ‪( Install Now ← TPM Host SW‬ישכע ןקתה)‪.‬‬
‫היישום ‪ SW Update‬יופעל‪.‬‬
‫אם המחשב סופק עם מדיית התקנה של תוכנת המערכת‪,‬‬
‫השתמש בה כדי להתקין את היישום‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ •אם מופיעה ההודעה המוקפצת לא אותחל‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫בסיום ההתקנה‪ ,‬בחר באפשרות אישור‪.‬‬
‫המחשב יופעל מחדש‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬בחר ב‪ Security Platform Feature-‬והגדר את סיסמת‬
‫כשמוצג המסך של ‪ ,Security Platform‬בחר הבא‪.‬‬
‫המשתמש‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את הרישום‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתוכנה כונן וירטואלי‪ ,‬בחר באפשרות ‪Security‬‬
‫‪ Platform Features‬ולאחר מכן בחר באפשרות ‪Personal‬‬
‫)‪.Secure Drive (PSD‬‬
‫‪72‬‬
‫םימושיי‬
‫‪22‬‬
‫הצפנת תיקיות וקבצים‬
‫בחר סוג אבטחה ← אישור‪.‬‬
‫הצפן תיקיות וקבצים באמצעות מערכת הצפנת הקבצים ‪ .EFS‬מערכת‬
‫הצפנת הקבצים זמינה עבור מערכות ההפעלה הבאות‪:‬‬
‫ •‪Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise‬‬
‫‪/ Windows 7 Ultimate‬‬
‫ •‪Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise‬‬
‫‪11‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על תיקייה או קובץ ובחר באפשרות הצפן‪.‬‬
‫אם גרסת מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש היא‬
‫‪ ,Windows 8/7/Vista‬יוצג החלון של בקרת חשבון‬
‫המשתמש‪ .‬לחץ על המשך‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫פתיחת תיקיות וקבצים מוצפנים‬
‫שמם או צבעם של תיקייה או קובץ מוצפנים ישתנו לירוק‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן את סיסמת המשתמש בחלון של בקרת חשבון המשתמש‬
‫לחץ לחיצה כפולה על תיקייה או קובץ מוצפנים‪.‬‬
‫ובחר באפשרות ‪.OK‬‬
‫‪74‬‬
‫םימושיי‬
‫שימוש בכונן וירטואלי (‪Personal Secure‬‬
‫‪)Drive‬‬
‫פענוח תיקיות וקבצים מוצפנים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬כשמוצג החלון של בקרת חשבון המשתמש לחץ על המשך‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן סיסמה ובחר באפשרות ‪.OK‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על תיקייה או קובץ ובחר באפשרות פענוח‪.‬‬
‫הכונן הוירטואלי הוא שטח אחסון שבו תוכל לאחסן מידע סודי ולנהלו‪.‬‬
‫כשאתה עובד עם הכונן הווירטואלי (‪ )PSD‬תוכל ליצור קבצים ותיקיות‬
‫כמו בכל כונן אחר ולהשתמש במידע סודי המאוחסן בכונן אחר על‪-‬ידי‬
‫העתקתו לכונן הווירטואלי (‪.)PSD‬‬
‫כדי להשתמש בכונן הווירטואלי‪ ,‬בחר באפשרות ‪Personal Secure‬‬
‫‪ Drive (PSD)‎‬במהלך רישום פתרון האבטחה ולאחר מכן טען את‬
‫הכונן הווירטואלי‪.‬‬
‫כדי לטעון כונן וירטואלי‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ובחר באפשרות‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית‬
‫‪( Load... ← Personal Secure Drive‬הניעט)‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫םימושיי‬
‫‪22‬‬
‫הזן סיסמה ובחר באפשרות ‪.OK‬‬
‫מה לעשות עם הכונן הווירטואלי (‪ )PSD‬אינו מוצג?‬
‫ •הכונן הווירטואלי (‪ )Personal Secure Drive‬נוצר‪.‬‬
‫הכונן הווירטואלי (‪ )PSD‬זמין רק לאחר שבחרת באפשרות ‪Personal‬‬
‫‪ Secure Drive (PSD)‎‬במהלך רישום התוכנית‪ .‬פעל על פי ההוראות‬
‫הבאות כדי לבחור את הכונן הווירטואלי מתוך הגדרות המשתמש‪.‬‬
‫ •הערה‪ :‬כשאתה מעתיק מידע סודי אל הכונן הווירטואלי‪ ,‬קובצי‬
‫הנתונים המקוריים אינם מוצפנים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך התחל לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כל האפליקציות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר באפשרות ‪← Manage Security Platform‬‬
‫‪( User Settings‬הגדרות משתמש)‪.‬‬
‫בחר באפשרות ‪( Configure...‬קבע תצורה) שתחת ‪Security‬‬
‫‪.Platform Features‬‬
‫‪4‬‬
‫כשעל המסך מוצג אשף האתחול‪ ,‬בחר‬
‫)‪ ← Personal Secure Drive (PSD‬אבה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את הגדרת‬
‫הזן את סיסמת המשתמש‪.‬‬
‫התצורה‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫םימושיי‬
‫רישום משתמש חדש לפתרון האבטחה‬
‫שלב ‪ :1‬מחיקת הכונן הווירטואלי‬
‫כדי לרשום מחדש משתמש‪ ,‬מחק את מידע האימות שמאוחסן בשבב‬
‫‪ TPM‬ולאחר מכן אפס את השבב ‪.TPM‬‬
‫אם יצרת כונן וירטואלי‪ ,‬מחק את הכונן הווירטואלי לפני שתמחק את‬
‫מידע האימות הקיים מהשבב ‪.TPM‬‬
‫רשום משתמש על פי ההוראות הבאות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ובחר באפשרות‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית‬
‫‪( Create/Manage... ← Personal Secure Drive‬צור‪/‬ניהול)‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הזן את הסיסמה הנוכחית ובחר באפשרות הבא‪.‬‬
‫‪4‬בחר באפשרות ‪( Delete selected PSD‬רחבנש ילאוטריווה‬
‫בחר באפשרות הבא‪.‬‬
‫ןנוכה תא קחמ) ← אבה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6‬בחר באפשרות אבה ← םויס‪.‬‬
‫בחר את סוג המחיקה ולאחר מכן בחר באפשרות הבא‪.‬‬
‫הכונן הווירטואלי נמחק‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫םימושיי‬
‫‪77‬‬
‫שלב ‪ :2‬מחיקת מידע האימות‬
‫בחר תצוגה ← אפשרויות ← תצוגה ← קבצים ותיקיות‬
‫מוסתרים‪.‬‬
‫כדי למחוק את מידע האימות הקיים‪ ,‬הסר את פתרון האבטחה ‪,TPM‬‬
‫כולל מחיקת הנתונים והמידע שלו‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫‪11‬‬
‫בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ’ארמס'צ’ארמס ולאחר מכן‬
‫בחר בצ'ארם הגדרות‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫פתח את החלון מחשב ובחר דיסק מקומי )‪← ‎(C:‬‬
‫‪.ProgramData‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר באפשרות לוח הבקרה ← תוכניות ← הסר התקנת‬
‫תוכנית‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫‪33‬‬
‫שלב ‪ :3‬הגדרת תצורת פתרון האבטחה (‪)TPM‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬אם מוצגת ההודעה ‪Infineon Security Platform‬‬
‫אם מוצגת הודעה‪ ,‬בחר באפשרות כן‪.‬‬
‫כדי להשתמש בפתרון האבטחה ‪ ,TPM‬ראה 'הגדרת תצורת פתרון‬
‫האבטחה‪.‬‬
‫(הפלטפורמה ‪ ,)Infineon Security‬בחר באפשרות לא‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫מחק את התיקייה ‪.Infineon‬‬
‫פתרון האבטחה נמחק‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על ‪Infineon TPM Professional‬‬
‫‪ ← Package‬הסר התקנה‪.‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬בחר באפשרות 'סייר הקבצים' (‬
‫סמן את האפשרות הצג קבצים ותיקיות מוסתרים ולאחר מכן‬
‫באפשרות ‪.OK‬‬
‫)‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫כוננים חיצוניים‬
‫הכנסת תקליטור או תקליטור ‪ DVD‬והוצאתו‬
‫‪11‬‬
‫לחץ על הלחצן 'הוצא' כדי לפתוח את מגש התקליטורים‪.‬‬
‫כונן אופטי חיצוני‬
‫מחשב זה מאפשר לחבר כוננים אופטיים חיצוניים דרך ממשק ‪USB‬‬
‫(אופציונלי)‪ .‬ודא שסוג ממשק החיבור של כונן התקליטורים החיצוני‬
‫הוא ‪.USB‬‬
‫חיבור הכונן‬
‫מספר‬
‫תיאור‬
‫ •חור לפתיחת מגש התקליטורים בחירום‪.‬‬
‫חבר את הכונן אל יציאת ה‪ USB-‬של המחשב‪.‬‬
‫ •הלחצן 'הוצא'‪.‬‬
‫ •מחוון פעילות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬סגור את המגש עד שתשמע נקישה‪.‬‬
‫הכנס תקליטור או תקליטור ‪.DVD‬‬
‫מחוון הפעילות יידלק‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫םיינוציח םיננוכ‬
‫ •אל תכניס תקליטורים סדוקים‪ ,‬שרוטים או שצורתם‬
‫התעוותה‪ .‬אחרת עלול להיגרם נזק לכונן‪.‬‬
‫ •אל תנסה להוציא תקליטור בזמן שמחוון הפעילות דולק‪.‬‬
‫ •ייתכן שהכונן החיצוני שלך יהיה שונה מזה המוצג בתמונות‬
‫שבמדריך זה‪.‬‬
‫ •אם מגש התקליטורים לא נפתח כאשר המחשב כבוי‪,‬‬
‫) אל החור לפתיחת מגש‬
‫הכנס קצה של אטב נייר (‬
‫התליקטורים בחירום כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫ •כשאתה מנקה תקליטור או תקליטור ‪ ,DVD‬נגב אותו‬
‫במטלית רכה בתנועת ניגוב ממרכז התקליטור כלפי חוץ‪.‬‬
‫ •מהירות הכתיבה והקריאה עשויות להשתנות בהתאם לסוג‬
‫התקליטור ולמצבו‪.‬‬
‫ •מומלץ לא להשתמש בתקליטור או בתקליטור ‪ DVD‬שצורתו‬
‫אינה עיגול‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫םיינוציח םיננוכ‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫ •ייתכן שחלק מכרטיסי הזיכרון לא תואמים באופן מלא‬
‫למחשב‪ .‬שישמו בכרטיס שאינו תואם עלול לגרום נזק‬
‫לכרטיס הזיכרון‪ ,‬למחשב או לגרום לאובדן מידע‪.‬‬
‫השתמש בכרטיס זיכרון כדי להעביר מידע אל התקנים כגון ממצלמה‬
‫דיגיטלית‪ ,‬נגן ‪ MP3‬ועוד‪ .‬כרטיס הזיכרון נמכר בנפרד‪ .‬קנה כרטיס‬
‫זיכרון בקיבולת המתאימה לצרכיך‪.‬‬
‫ •הקפד להכניס את כרטיס הזיכרון אל החריץ לכרטיס זיכרון‬
‫בכיוון הנכון‪.‬‬
‫מחשב זה תומך בסוגי כרטיסי הזיכרון הבאים‪.‬‬
‫קיצור‬
‫תיאור‬
‫‪SD‬‬
‫ •‪Secure Digital‬‬
‫‪mini SD‬‬
‫ •‪mini Secure Digital‬‬
‫‪micro SD‬‬
‫ •‪micro Secure Digital‬‬
‫‪SDHC‬‬
‫ •‪Secure Digital High Capacity‬‬
‫‪mini SDHC‬‬
‫ •‪mini Secure Digital High Capacity‬‬
‫‪micro SDHC‬‬
‫ •‪micro Secure Digital High Capacity‬‬
‫‪SDXC‬‬
‫ •‪Secure Digital eXtended Capacity‬‬
‫‪micro SDXC‬‬
‫ •‪micro Secure Digital eXtended‬‬
‫‪Capacity‬‬
‫ •אחסון את כרטיס הזיכרון בנפרד כדי לא לאבד אותו בזמן‬
‫שאתה מעביר את המחשב ממקום למקום‪.‬‬
‫ •המהירויות של כרטיסי זיכרון משתנות‪.‬‬
‫כדי להשתמש בכרטיס זיכרון שגודלו ‪ mini‬או ‪ ,micro‬הכנס את‬
‫הכרטיס למתאם לפני שתכניס אותו אל החריץ לכרטיס זיכרון‬
‫שבמחשב‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫םיינוציח םיננוכ‬
‫‪33‬‬
‫הכנסת כרטיס זיכרון‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הכנס כרטיס זיכרון לחריץ לכרטיס זיכרון‪ ,‬תוך שאתה מקפיד‬
‫אם בחריץ לכרטיס זיכרון מותקן כרטיס דמה‪ ,‬הסר אותו‪.‬‬
‫בחר את ההודעה המוקפצת כדי לפתוח את תיקיית כרטיס‬
‫הזיכרון‪.‬‬
‫אם מוצגת הודעה המוקפצת‪ ,‬לחץ על החלון המתאים ← המשך‬
‫מבלי לסרוק‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬שמור‪ ,‬העבר או מחק מידע מכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫להכניסו בכיוון הנכון‪.‬‬
‫בחר באפשרות פתח את התיקיה להצגת הקבצים‪.‬‬
‫תיקיית כרטיס הזיכרון נפתחת רק כשאתה נמצא במצב שולחן‬
‫עבודה‪.‬‬
‫הסרת כרטיס זיכרון‬
‫אחוז בקצה כרטיס הזיכרון ומשוך אותו החוצה מהחריץ‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫םיינוציח םיננוכ‬
‫ •כדי להשתמש בכרטיס זיכרון כדי להעביר מידע אל מכשיר‬
‫דיגיטלי כגון מצלמה דיגיטלית‪ ,‬מומלץ לאתחל את כרטיס‬
‫הזיכרון במכשיר הדיגיטלי‪.‬‬
‫אתחול כרטיס זיכרון‬
‫אתחל את כרטיס הזיכרון כדי למחוק את כל המידע או לפני שאתה‬
‫משתמש בו בפעם הראשונה‪.‬‬
‫ •כשאתה מנסה להשתמש בכרטיס זיכרון שעבר אתחל‬
‫במכשיר דיגיטלי אחר‪ ,‬אתחל שוב את כרטיס הזיכרון‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫אתחול כרטיס הזיכרון מוחק את כל המידע שמאוחסן בו‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬גבה מידע חשוב לפני שתאתחל את כרטיס‬
‫הזיכרון‪.‬‬
‫ •הכנסת כרטיס זיכרון והסרתו בתכיפות גבוהה עלולה לגרום‬
‫נזק לכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לחץ לחיצה ימנית על כונן כרטיס הזיכרון ולאחר מכן בחר‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬בחר באפשרות סייר הקבצים (‬
‫)‪.‬‬
‫ •אין תמיכה בכרטיס זיכרון מסוג ‪.SDIO‬‬
‫ •כאשר המתג להגנה מפני כתיבה נמצא במצב נעול‪ ,‬לא‬
‫תוכל לאתחל את כרטיס הזיכרון‪ ,‬לכתוב אליו מידע או‬
‫למחוק ממנו מידע‪.‬‬
‫באפשרות אתחל‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר באפשרות התחל‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫םיינוציח םיננוכ‬
‫התקן תצוגה חיצוני‬
‫חיבור התקן תצוגה חיצוני‬
‫השתמש במתאם ‪ VGA‬כדי לחבר כבל ‪( VGA‬בעל ‪ 15‬פינים)‬
‫למחשב (אופציונלי)‪.‬‬
‫תוכל לחבר את המחשב להתקן תצוגה חיצוני לצורך מצגות או צפייה‬
‫בסרטים‪ .‬הכבלים שלהם תזדקק כדי לחבר את המחשב להתקן תצוגה‬
‫חיצוני נמכרים בנפרד‪ .‬תוכל לחבר את המחשב להתקן תצוגה חיצוני‬
‫באמצעות כבל ‪ VGA‬או מיקרו ‪.HDMI‬‬
‫‪11‬‬
‫חבר את הכבל ‪ VGA‬או מיקרו ‪ HDMI‬אל היציאה המתאימה‬
‫במחשב‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בכבל ‪ ,VGA‬קודם כל חבר את המתאם ‪VGA‬‬
‫למחשב‪.‬‬
‫כבל מיקרו ‪HDMI‬‬
‫כבל ‪VGA‬‬
‫ •בדוק מהן כניסות הווידאו שבהתקן התצוגה כדי לוודא שהוא‬
‫תואם ליציאות הווידאו שבמחשב‪.‬‬
‫ •במקרה שהתקן התצוגה מצויד גם בכניסת ‪ VGA‬וגם‬
‫בכניסת מיקרו ‪ ,HDMI‬מומלץ להשתמש בחיבור מיקרו‬
‫‪ HDMI‬לצורך איכות וידאו ושמע גבוהה יותר‪.‬‬
‫ •החיבור להתקן חיצוני אינו נתמך בסביבת ‪ DOS‬או מחלון‬
‫שורת הפקודה‪.‬‬
‫ •בהתאם לדגם ייתכן שלא ניתן לשדר במקביל את האות דרך‬
‫שלושת ממשקי החיבור(‪.)LCD + CRT + HDMI‬‬
‫‪84‬‬
‫םיינוציח םיננוכ‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הפעל את התקן התצוגה החיצוני ושנה את מקור הלקט לכניסת‬
‫‪22‬‬
‫חבר את כבל החשמל אל התקן התצוגה החיצוני‪.‬‬
‫חבר את הקצה השני של הכבל אל הכניסה ‪ D-SUB‬או ‪ HDMI‬של‬
‫התקן התצוגה החיצוני‪.‬‬
‫אם להתקן התצוגה החיצוני יש מספר כניסות ‪ ,HDMI‬חבר את‬
‫הכבל לכניסת ‪.DVI IN‬‬
‫הווידאו המתאימה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס ולאחר מכן בחר‬
‫בצ'ארם מכשירים ← מסך שני‪.‬‬
‫<בעת שימוש בכבל ‪>VGA‬‬
‫יציאת ‪D-SUB‬‬
‫יציאת מסך‬
‫‪66‬‬
‫בחר מצב‪.‬‬
‫ •‬
‫ •‬
‫שכפל‪ :‬הצג את אותה תמונה על צג המחשב ועל התקן‬
‫התצוגה החיצוני‪.‬‬
‫מתאם ‪VGA‬‬
‫ •‬
‫הרחב‪ :‬הרחב את המסך אל התקן התצוגה החיצוני‪.‬‬
‫ •‬
‫מסך שני בלבד‪ :‬הצג את התמונה רק על התקן התצוגה‬
‫החיצוני‪.‬‬
‫<בעת שימוש בכבל ‪>Micro HDMI‬‬
‫יציאת ‪HDMI‬‬
‫מסך מחשב בלבד‪ :‬הצג את התמונה רק על צג המחשב‪.‬‬
‫לחילופין‪ ,‬בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס ולאחר‬
‫מכן בחר ב'צארם הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה‬
‫אישית ← תצוגה ← שנה את הגודל של כל הפריטים ←‬
‫צגים מרובים ← ואת האפשרות הרצויה‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ראה‬
‫העזרה המקוונת של ‪.Windows‬‬
‫יציאת מיקרו ‪HDMI‬‬
‫‪85‬‬
‫םיינוציח םיננוכ‬
‫חריץ אבטחה‬
‫חבר את המחשב לעצם כלשהו על ידי חיבור מנעול האבטחה‬
‫(אופציונלי) לחריץ האבטחה‪ .‬חריץ האבטחה מתאים רק למנעולי‬
‫אבטחה של ‪ Samsung‬הנמכרים בנפרד‪ .‬מנעולי אבטחה מסוג אחר‬
‫לא יתאימו לחריץ האבטחה‪.‬‬
‫כרוך את מנעול האבטחה של ‪ Samsung‬מסביב לעצם מאובטח וחבר‬
‫אותו לחריץ האבטחה שבמחשב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪86‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫ •היישום ‪ Recovery‬לא יהיה זמין בדגמים עם התקן אחסון‬
‫בנפח הקטן מ‪ 64-‬ג'יגה בתים‪ .‬עבור דגמים עם התקן אחסון‬
‫בנפח הקטן מ‪ 64-‬ג'יגה‪-‬בתים תוכל לשחזר את ברירת‬
‫המחדל של ההגדרות באמצעות התקנה מחדש של מערכת‬
‫ההפעלה ‪.Windows‬‬
‫שחזור‪/‬גיבוי‬
‫ •בהתאם לגרסת היישום ייתכן שחלק מהתכונות יהיה שונות‬
‫או לא זמינות‪ .‬ההוראות שפרק זה מתייחסות לגרסת‬
‫‪ .Recovery 6.0‬למידע נוסף‪ ,‬ראה מסמכי העזרה של‬
‫היישום‪.‬‬
‫כאשר מתרחשת בעיה עם המחשב‪ ,‬תוכל לשחזר בקלות את המחשב‬
‫לברירת המחדל של ההגדרות באמצעות היישום ‪( Recovery‬שחזור‪/‬‬
‫גיבוי)‪ .‬באמצעות יישום זה תוכל גם לשחזר לנקודת שחזור קודמת‪ .‬כדי‬
‫שתוכל לבצע שחזור יעיל במקרה של תקלה‪ ,‬הקפד לגבות מידע חשוב‬
‫באופן סדיר‪.‬‬
‫ •הפעל את היישום ‪ Recovery‬עם הרשאות מנהל‪.‬‬
‫ •היישום ‪ Recovery‬אינו תומך בכוננים אופטיים‪.‬‬
‫ •שחזור המחשב מוחק את המידע שנשמר והיישומים‬
‫שהותקנו לאחר יצירת נקודת שחזור‪ .‬לכן‪ ,‬כדי שתוכל לבצע‬
‫שחזור יעיל במקרה של תקלה‪ ,‬הקפד לגבות מידע חשוב‬
‫באופן סדיר‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫‪22‬‬
‫שחזור ברירת המחדל של ההגדרות‬
‫בחר ביישום שחזר‪.‬‬
‫שחזר את המחשב להגדרות ברירת המחדל‪ .‬במידת הצורך גבה מידע‬
‫חשוב להתקן אחסון חיצוני לפני שתשחזר את המערכת‪ .‬ראה‪ ,‬גיבוי‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אם מערכת ההפעלה ‪ Windows‬עולה‪ :‬במסך התחל‪ ,‬לחץ‬
‫לחיצה ימנית על אזור כלשהו לאחר מכן בחר באפשרות כל‬
‫האפליקציות ← ‪.Recovery‬‬
‫אם אינך מצליח להיכנס למערכת ההפעלה ‪ :Windows‬הפעל‬
‫את המחשב ולחץ על המקש ‪ F4‬מספר פעמים לפני שמוצג הסמל‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫‪88‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫‪33‬‬
‫גיבוי המערכת‬
‫בחר את נקודת הגיבוי הראשונה ← שחזר‪.‬‬
‫גבה באופן סדיר מידע חשוב להתקן אחסון פנימי או חיצוני כדי למנוע‬
‫אובדן מידע במקרה של תקלה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך התחל‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כשאתה מגבה אל התקן אחסון חיצוני‪ ,‬חבר את ההתקן למחשב‪.‬‬
‫נקודת‬
‫שחזור‬
‫הגדרות‬
‫היצרן‬
‫כל האפליקציות ← ‪.Recovery‬‬
‫הגדר את האפשרות שמירת נתוני המשתמש לערך פעיל כדי‬
‫לשחזר את המערכת מבלי למחוק את נתוני המשתמש הנוכחי‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך השחזור‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר את הכונן הרצוי מהתפריט כונן אחסון ← יוביג‪.‬‬
‫בחר באפשרות גיבוי‪.‬‬
‫ •כשאתה מגבה אל התקן אחסון חיצוני‪ ,‬חבר את ההתקן‬
‫למחשב ולאחר מכן בחר בהתקן האחסון החיצוני‪.‬‬
‫ •היישום אינו תומך בכוננים אופטיים‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך הגיבוי‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫‪44‬‬
‫שחזור לאחר גיבוי‬
‫בחר נקודה לשחזור ← שחזר‪.‬‬
‫בחר את נקודת הגיבוי הרצויה מהתקן האחסון הפנימי או החיצוני שבו‬
‫היא מאוחסנת כדי לשחזר את המחשב למצב זה‪.‬‬
‫ •בחר את נקודת הגיבוי הרצויה‪.‬‬
‫ •אם הגיבויים מאוחסנים בהתקן אחסון פנימי‪ ,‬בחר את‬
‫הכונן המתאים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך התחל‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כשאתה מגבה אל התקן אחסון חיצוני‪ ,‬חבר את ההתקן למחשב‪.‬‬
‫←‬
‫כל האפליקציות ← ‪.Recovery‬‬
‫נקודת גיבוי‬
‫‪33‬‬
‫בחר ביישום שחזר‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪91‬‬
‫פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך השחזור‪.‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫העתקת הכונן הקשיח (יצירת קובץ תמונה של‬
‫הכונן הקשיח)‬
‫השימוש בפונקציה ‪Recovery‬‬
‫אם היישום ‪ Recovery‬אינו זמין במחשב שלך‪ ,‬תוכל לשחזר את‬
‫ברירת המחדל של ההגדרות באמצעות הפונקציה ‪ Recovery‬של‬
‫מערכת ההפעלה ‪.Windows 8‬‬
‫לפני שאתה מחליף את הכונן הקשיח‪ ,‬העבר את כל המידע שבו לכונן‬
‫החדש באמצעות יצירת קובץ תמונה של הכונן הקשיח‪ .‬נפחו של הכונן‬
‫החדש צריך להיות גדול מספיק כדי להכיל את כל המידע שמאוחסן‬
‫בכונן הנוכחי‪.‬‬
‫התקנה מחדש של מערכת ההפעלה ‪ Windows‬תמחק את כל‬
‫המידע שמאוחסן במחשב‪ .‬לפני שתתקין מחדש את המערכת‬
‫ההפעלה ‪ ,Windows‬גבה את המידע האישי ואת נתוני‬
‫היישומים להתקן אחסון חיצוני‪.‬‬
‫מחבר לחיבור כונן קשיח חיצוני למחשב נמכר בנפרד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫חבר את הכונן החדש למחשב באמצעות מחבר של כונן קשיח‬
‫חיצוני‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הצג את התפריט צ'ארמס ובחר בצ'ארם הגדרות ← שנה הגדרות‬
‫מחשב ← כללי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫במסך התחל‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫כל האפליקציות ← ‪.Recovery‬‬
‫בחר באפשרות התחל עכשיו שתחת הסר הכל והתקן מחדש את‬
‫‪.Windows‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר באפשרות התחל עכשיו שתחת רענן את המחשב שלך‬
‫מבלי להשפיע על הקבצים שלך כדי לשחזור את המחשב מבלי‬
‫למחוק את התמונות‪ ,‬קובצי הווידאו‪ ,‬קובצי המוזיקה והמסמכים‬
‫שלך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך ההתקנה‬
‫מחדש‪.‬‬
‫בסיום השחזור‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על כל נקודה ובחר‬
‫באפשרות כל האפליקציות ← ‪ SW Update‬כדי להתקין את‬
‫היישומים הנחוצים של ‪.Samsung‬‬
‫‪92‬‬
‫בחר באפשרות העתקת דיסק‪.‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫בחר נקודת שחזור הדיסק ← העתקת דיסק‪.‬‬
‫בסיום התהליך ולאחר שכל המידע נשמר בכונן החדש‪ ,‬פתח את‬
‫הכיסוי שבחלקו התחתון של המחשב והחלף את הכונן הנוכחי‬
‫בכונן החדש‪.‬‬
‫אם אתה מתקשה בפתיחת הכיסוי‪ ,‬פנה למרכזת שירות מורשה‬
‫של ‪ Samsung‬באזורך לקבלת עזרה‪ .‬שירות זה כרוך בתשלום‪.‬‬
‫המידע שבכונן הקשיח הנוכחי מועתק לכונן הקשיח החדש‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫‪55‬‬
‫יצירת קובץ תמונה של הכונן הקשיח עם‬
‫הגדרות היצרן‬
‫פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך יצירת‬
‫קובץ התמונה של הדיסק‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫נתק את התקן האחסון החיצוני ואחסן אותו במקום בטוח‪.‬‬
‫צור קובץ תמונה של הדיסק הקשיח במצב הגדרות היצרן כי להפוך את‬
‫תהליך השחזור לפשוט יותר‪.‬‬
‫כדי לשחזור את המצב להגדרות היצרן באמצעות תמונת היצרן‪,‬‬
‫חבר את התקן האחסון החיצוני למחשב‪ .‬הפעל את היישום‬
‫‪ Recovery‬ובחר באפשרות שחזר שבפינה הימנית עליונה‬
‫← נקודת שחזור הגדרות היצרן ← שחזר שבפינה השמאלית‬
‫תחתונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך התחל‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר באפשרות‬
‫חבר התקן אחסון חיצוני‪.‬‬
‫כל האפליקציות ← ‪.Recovery‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬בחר בהתקן האחסון החיצוני ← הפעל‪.‬‬
‫בחר באפשרות תמונת יצרן‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫שאלות ותשובות‬
‫האם אני יכול להשתמש בשולחן העבודה של‬
‫‪?Windows 7‬‬
‫במקרה של בעיה בעבודה עם המחשב‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪.‬‬
‫נכון להיום לא ניתן להיכנס באופן אוטומטי לשולחן העבודה‪ .‬לחץ‬
‫במקביל על המקשים ‪ ) ( Windows‬ו‪ D-‬כדי להציג את שולחן‬
‫העבודה כשאתה במסך התחל‪ .‬זאת הדרך היחידה שבה ניתן לעשות‬
‫זאת בשלב זה‪.‬‬
‫‪Windows 8‬‬
‫היכן נמצא הלחצן התחל בשולחן העבודה?‬
‫כיצד להתקין מנהל התקן של מדפסת?‬
‫במערכת ההפעלה ‪ Windows 8‬אין לחצן התחל‪ .‬גש אל לוח הבקרה‪,‬‬
‫תפריטים ויישומים דרך התפריט צ'ארמס‪.‬‬
‫הפעל את קובץ ההתקנה של מנהל ההתקן ופעל על פי ההוראות‬
‫שעל המסך‪.‬‬
‫איפה הלחצן כיבוי?‬
‫או‬
‫כדי לכבות את המחשב בצורה בטוחה‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס‪ ,‬בחר‬
‫בצ'ארם הגדרות ← צריכת חשמל ← כיבוי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ'ארמס ולאחר מכן בחר‬
‫בצ'ארם הגדרות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר באפשרות לוח הבקרה ← חומרה וקול ← התקנים‬
‫ומדפסות ←‏‏הוסף מדפסת ולאחר מכן פעל על פי ההוראות‬
‫שעל המסך‪.‬‬
‫יישום נעלם מהמסך התחל‪ .‬איך להחזיר אותו?‬
‫הצג את התפריט צ'ארמס ובחר את הצ'ארם חיפוש כדי להציג את כל‬
‫היישומים המותקנים‪ .‬לחץ לחיצה ימנית על היישום הרצוי ולאחר מכן‬
‫בחר באפשרות הצמד ל'התחל' כדי שאריח היישום יוצג במסך התחל‪.‬‬
‫כיצד להסיר התקנה של יישום?‬
‫‪11‬‬
‫בשולחן העבודה‪ ,‬הצג את התפריט צ’ארמס'צ’ארמס ולאחר מכן‬
‫בחר בצ'ארם הגדרות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪95‬‬
‫בחר לוח הבקרה ← תוכניות ← הסר התקנת תוכנית ← יישום‬
‫← הסר התקנה‪.‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫איך להפעיל את המחשב במצב ‪?DOS‬‬
‫כיצד לשנות את הגדרות המסך‪ ,‬גודל הגופן‪ ,‬הגדרת‬
‫הצבע ועוד?‬
‫כדי להפעיל את המחשב במצב ‪ DOS‬מהתקן ‪:USB‬‬
‫הגדר את תמונת שמוצגת במסך הנעילה‪ ,‬במסך התחל וכתמונת‬
‫החשבון על‪-‬ידי הצגת התפריט צ'ארמס‪ ,‬בחירה בצ'ארם הגדרות ←‬
‫שנה הגדרות מחשב ← התאמה אישית‪ .‬כדי להגדיר תכונות נוספות‬
‫כגון ערכת נושא‪ ,‬תמונת הרקע של שולחן העבודה ורזולוציית המסך‪,‬‬
‫הצג את התפריט צ'ארמס‪ ,‬בחר בצ'ארם הגדרות ← לוח הבקרה ←‬
‫מראה והתאמה אישית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לחץ על המקש ‪ F2‬מספר פעמים לפני שהסמל של ‪Samsung‬‬
‫הפעל את המחשב‪.‬‬
‫מוצג על המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הגדר את ‪ Fast BIOS Mode‬לערך ‪.Off‬‬
‫‪5 5‬הגדר את ‪ Secure boot Control‬לערך ‪.Off‬‬
‫‪6 6‬הגדר את ‪ OS Mode Selection‬לערך ‪ CSM mode‬ואז הפעל‬
‫בחר בתפריט ‪.Boot‬‬
‫מדוע איני מצליח להריץ ‪ Active X‬בדפדפן ‪Internet‬‬
‫‪ Explorer‬כאשר אני מפעיל אותו מהמסך התחל?‬
‫גרסת היישום ‪ Internet Explorer‬שמוצגת במסך התחל תואמת‬
‫לתקן הרשת ‪ HTML5‬ולכן אינו תומך ב‪ .Active X-‬הפעל את היישום‬
‫‪ Internet Explorer‬שבשולחן העבודה כדי להציג אתרים שמשתמשים‬
‫ב‪.Active X-‬‬
‫את המחשב מחדש‪.‬‬
‫האם אוכל להסיר את מערכת ההפעלה ‪Windows 8‬‬
‫ולהחליפה במערכת הפעלה אחרת?‬
‫כדי להתקין מערכת הפעלה אחרת במחשב‪ ,‬ערוך קודם את הגדרות‬
‫ה‪ .BIOS-‬למידה נוסף‪ ,‬עבור אל ‪ http://www.samsung.com‬וחפש‬
‫מידע בנושא זה‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫רזולוציית מסך מגע‬
‫מדוע נפח האחסון של הכונן הקשיח (‪ )HDD‬שמוצג‬
‫במערכת ההפעלה ‪ Windows‬שונה מזה שבמפרט‬
‫המוצר?‬
‫הטקסט שמוצג על המסך אינו קריא נראה קטן מדי‪.‬‬
‫היצרן מחשב את קיבולת התקן האחסון (כגון ‪ HDD‬או ‪)SSD‬‬
‫לפי הערך ‪ 1‬קילו‪-‬בתים =‪ 1,000‬בתים‪ .‬אולם‪ ,‬מערכת ההפעלה‬
‫(‪ )Windows‬מחשבת את קיבולת התקן האחסון לפי הערך ‪ 1‬קילו‪-‬‬
‫בתים =‪ 1,024‬בתים ולכן קיבולת ‪ HDD‬המוצגת על‪-‬ידי מערכת‬
‫ההפעלה ‪ Windows‬קטנה מהקיבולת שעליה מצהיר היצרן‪ .‬ייתכן‬
‫שבמערכת ההפעלה ‪ Windows‬תוצג קיבולת בפועל קטנה יותר מכיוון‬
‫שיישומים מסוימים משתמשים בשטח ‪ HDD‬מחוץ למערכת ההפעלה‬
‫‪.Windows‬‬
‫אם הגדרת גודל גופן גדול או קטן מדי‪ ,‬ייתכן שהטקסט המוצג על‬
‫המסך לא יהיה קריא‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬בשולחן העבודה‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על אזור כלשהו ובחר‬
‫באפשרות התאם אישית ← תצוגה ← אפשרות כלשהי תחת שנה את‬
‫הגודל של כל הפריטים ← החל ← צא כעת‪.‬‬
‫‪Recovery‬‬
‫מהו אזור השחזור?‬
‫עבור דגמים שבהם מותקן היישום ‪ ,Recovery‬קיבולת ‪ HDD‬שמוצגת‬
‫במערכת ההפעלה ‪ Windows‬תהיה קטנה יותר מהקיבולת בפועל‬
‫בגלל שהיישום ‪ Recovery‬משתמש במחיצה נסתרת שנפחה ‪20–5‬‬
‫ג'יגה‪-‬בתים ‪ HDD‬שבה נשמרת תמונת השחזור‪ ,‬ומחיצה נסתרת זאת‬
‫אינה מוצגת כחלק מהקיבולת שמציגה מערכת ההפעלה ‪.Windows‬‬
‫גודל מחיצת השחזור של היישום ‪ Recovery‬משתנה בהתאם לדגם‬
‫המחשב‪.‬‬
‫במחשב קיימת מחיצה נוספת לצורך שחזור מידע או גיבוי קבצים (רק‬
‫עבור דגמים שבהם מותקן היישום ‪ .)Recovery‬מחיצה זאת נקראת‬
‫אזור השחזור והיא מכילה את קובץ תמונת הכונן הקשיח שמכיל את‬
‫מערכת ההפעלה והיישומים‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫מהי תמונת שחזור?‬
‫תמונת שחזור היא קובץ שמכיל את מערכת ההפעלה והגדרותיה‪,‬‬
‫מנהלי ההתקן והתוכנות שהיו מותקנת במערכת ההפעלה בזמן יצירת‬
‫קובץ תמונת השחזור‪ .‬תמונת השחזור משמשת לצורך שחזור המחשב‬
‫למצב מסוים והיא מאוחסנת ‪ .HDD‬אולם‪ ,‬מאילוצי שטח אחסון‪ ,‬היכולת‬
‫ליצור תמונת שחזור אינה זמינה בדגמים עם התקן אחסון בנפח הקטן‬
‫מ‪ 64-‬ג'יגה‪-‬בתים‪.‬‬
‫כיצד אוכל לשחזור מחשב ללא היישום ‪?Recovery‬‬
‫שחזר את המחשב באמצעות הפונקציה שחזור המערכת של מערכת‬
‫ההפעלה ‪ .Windows 8‬למידע נוסף‪ ,‬ראה הסעיף פונקציונליות‬
‫השחזור שבתפריט העזרה‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫נספח‬
‫ •בהתאם לדגם המחשב שלך ייתכן שלא תקבל את הרכיבים‬
‫האופציונליים המוזכרים במדריך זה או שתקבל רכיבים‬
‫שונים‪.‬‬
‫ •מפרט המערכת עלול להשתנות בכל עת ללא הודעה‬
‫מוקדמת‪.‬‬
‫מפרט המוצר‬
‫ •קיבולת התקן האחסון של המחשב שבו מותקנת המחיצה‬
‫‪ Recovery‬קטנה בפועל מזאת המצוינת במפרט ההתקן‪.‬‬
‫מפרט המערכת משתנה בהתאם לדגם‪ .‬למפרט מערכת מפורט‪ ,‬ראה‬
‫קטלוג המוצרים‪.‬‬
‫פריט‬
‫מפרט‬
‫מעבד‬
‫ •מעבד ‪Intel Core i3/i5/i7‬‬
‫זיכרון‬
‫ •סוג זיכרון‪DDR3L SDRAM :‬‬
‫התקן אחסון‬
‫ •‪SSD‬‬
‫ליבה גרפית‬
‫ •‪( Intel HD Graphics‬מובנית במעבד)‬
‫סביבת עבודה‬
‫ •לא ניתן להחליף‪ ,‬להוסיף או לשדרג את הזיכרון של מחשב‬
‫זה‪.‬‬
‫ •ייתכן שנפח הזיכרון שיהיה זמין עבור מערכת ההפעלה‬
‫‪ Windows‬יהיה קטן מנפח הזיכרון המותקן במערכת‪.‬‬
‫ •טמפרטורה‪ -5–40 °C :‬באחסון‪,‬‬
‫‪ 10–32° C‬בעבודה‬
‫ •לחות‪ 5–90 % :‬באחסון‪,‬‬
‫‪ 20–80 %‬בעבודה‬
‫‪‎‬‏‬
‫‪100–240‬‬
‫ •כניסה‪VAC, 50–60 Hz :‬‬
‫דירוג זרם חילופין‪/‬‬
‫זרם ישר‬
‫ •מוצא‪‎19 VDC, 2.1 A :‬‏‬
‫דירוג ‪PC‬‬
‫‪19‬‬
‫• •‪‎‬‏)‪‎ VDC 2.1 A (40 W‬‏‬
‫‪99‬‬
‫חפסנ‬
‫עצות בנושא ארגונומיה‬
‫ •השתמש בכיסא שניתן לכוונן את גובהו ועם משענת גב נוחה‬
‫ויציבה‪.‬‬
‫הקפד לשמור על יציבה ותנוחת עבודה נכונה במהלך העבודה כדי‬
‫למנוע נזק בריאותי‪ .‬שימוש ממושך במקלדת או שימוש בתנוחה לא‬
‫נכונה עלול לגרום לפציעת מאמץ חוזרני‪ .‬צפייה ממושכת בצג המחשב‬
‫עלולה לאמץ את העיניים‪ .‬לכן‪ ,‬פעל על פי ההנחיות הבאות כשאתה‬
‫ממקם את המחשב ועובד איתו‪.‬‬
‫ •כוונן את גובה הכיסא כך שהירכיים שלך מקבילות לרצפה וכפות‬
‫הרגליים שלך מונחת כשהן ישרות על הרצפה‪.‬‬
‫ •משענת הגב של הכיסא צריכה לתמוך בגב התחתון שלך‪ .‬כוונן את‬
‫משעת הגב בהתאם למבנה הגוף שלך‪.‬‬
‫ •הישען לאחור על הכיסא ושמור על גב וצוואר ישרים‪ .‬הימנע‬
‫מהישענות קדימה ואל תכופף את הצוואר שלך לכיוון מסך‬
‫המחשב‪.‬‬
‫גב וצוואר‬
‫ •הימנע מעבודה עם המחשב כשאתה שוכב מולו או כשהוא מונח‬
‫על ברכיך‪ .‬מחשב שמתחמם יתר על המידה עלול לגרום לכוויה‪.‬‬
‫ •ההוראות שבמדריך זה הוכנו עבור משתמשי מחשב‬
‫ממוצעים‪ .‬אם המשתמש אינו נכלל בקטגוריה הזאת יש‬
‫לשנות את ההמלצות בהתאם לצורכי המשתמש‪.‬‬
‫ •ייתכן שהציוד שבו אתה משתמש יהיה שונה מהמוצג‬
‫במדריך זה‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫חפסנ‬
‫ידיים וזרועות‬
‫ •כשאשר אתה משתמש במקלדת ובלוח מגע‪ ,‬הכתפיים צריכות‬
‫להיות רפויות‪ .‬הזרוע והאמה צריכות ליצור זווית גדולה במעט‬
‫מ‪ 90-‬מעלות כאשר שורש כף היד וכף הידע יוצרות קו ישר כמעט‬
‫לגמרי‪.‬‬
‫ •הקלד או לחץ בעדינות על לוח המגע ושמור על כפות הידיים‬
‫והאצבעות רפויות‪ .‬הימנע מהכנסת האגודלים מתחת לכף היד או‬
‫מהנחתן על השולחן כדי לתמוך בשורש כף היד‪.‬‬
‫ •בשימוש ממושך במחשב‪ ,‬השתמש במקלדת ובעכבר חיצוניים‪.‬‬
‫כשאתה משתמש במקלדת ובעכבר חיצוניים‪ ,‬מקם את ההתקנים‬
‫בגובה זהה לזה של המחשב וודא שהגישה אליהם נוחה‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫חפסנ‬
‫כוונן עוצמת הקול‬
‫מיקום המסך ובהירות התצוגה‬
‫‪50‬‬
‫ס‬
‫"מ‬
‫עוצמת קול‬
‫בדוק את עוצמת הקול של המערכת!‬
‫ •לפני שתשתמש באוזניות‪ ,‬ודא שעוצמת הקול אינה חזקה מדי‪.‬‬
‫ •מקם את המסך במרחק של ‪ 50‬ס"מ לכל הפחות מהעיניים‪.‬‬
‫ •הימנע משימוש באוזניות במשך פרקי זמן ארוכים‪.‬‬
‫ •כוונן את גובה המסך כך שחלקו העליון יהיה בגובה העיניים שלך‬
‫או קצת מתחתן‪.‬‬
‫ •עדכוני תוכנה ומנהל התקן עלולים לשנות את ברירת המחדל של‬
‫הגדרת השמע ללא ידיעתך‪ .‬בדוק תמיד את הגדרות האקוולייזר‬
‫ועוצמת הקול לפני האזנה למוזיקה‪.‬‬
‫ •שמור על ניקיון המסך‪.‬‬
‫ •האזנה לצלילים גבוהים במשך פרקי זמן ארוכים עלולה לגרום נזק‬
‫לשמיעה‪.‬‬
‫ •אל תגדיר את בהירות המסך לערך גבוה מדי‪.‬‬
‫ •אם אתה מרכיב משקפיים‪ ,‬נקה אותם לפני השימוש במחשב‪.‬‬
‫ •כאשר אתה עובד עם מסמכים מודפסים בזמן הקלדה‪ ,‬השתמש‬
‫במחזיק דפי נייר ומקם אותו כך שגובהו יהיה זהה לזה של המסך‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫חפסנ‬
‫סביבת העבודה‬
‫ •כל שעה‪ ,‬צא להפסקה בת ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫ •הימנע מעבודה עם המחשב בסביבה חשוכה‪ .‬השתמש במחשב‬
‫עם תאורה סביבתית המקבילה לזאת שבה היית משתמש אילו‬
‫היית קורא ספר‪.‬‬
‫ •מומלץ להשתמש בתאורת רקע ולא בתאורה ישירה‪ .‬השתמש‬
‫בווילון כדי למנוע השתקפויות על המסך‪.‬‬
‫ •כשאתה עובד עם המחשב ומשוחח במקביל בטלפון‪ ,‬השתמש‬
‫באוזניות ובמיקרופון‪ .‬שימוש בצוואר או בכתפיים כדי לאחוז‬
‫בטלפון בזמן העבודה עם המחשב עלולה לגרום למאמץ או‬
‫לפציעה‪.‬‬
‫ •החזק בהישג יד חפצים שבה אתה משתמש בתכיפות‪.‬‬
‫ •השתמש במחשב רק בטווח הטמפרטורה והלחות שמוגדרים‬
‫במדריך זה‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫חפסנ‬
‫סוללה‬
‫מחוון פעילות )נורת לד(‬
‫חורים במרכז‬
‫טעינת הסוללה במהלך טיסה‬
‫סוג שקעי החשמל עשוי להשתנות בהתאם למטוס‪ .‬בחר את שיטת‬
‫החיבור שמתאימה לשקע החשמל הזמין‪.‬‬
‫תקע חשמל ‪220V‬‬
‫תקע חשמל ‪100V‬‬
‫דוגמה טובה ‪O‬‬
‫ייתכן שתקע החשמל והמתאם האוטומטי שבהם אתה‬
‫משתמשים יהיו שונים מאלה המוצגים בתרשימים‪.‬‬
‫שימוש בתקע חשמל‬
‫תקע את שקע החשמל במרכז שקע החשמל‪.‬‬
‫דוגמה לטעות ‪X‬‬
‫ •הקפד להכניס את הפינים של תקע החשמל למרכז החורים של‬
‫שקע החשמל‪ ,‬אחרת ייתכן שלא ייווצר חיבור מלא‪ .‬במקרה שלא‬
‫נוצר חיבור‪ ,‬נתק את תקע החשמל וחבר אותו שוב‪.‬‬
‫ •הכנס את תקע החשמל כאשר המחוון דולק בצבע ירוק‪ .‬אם התקע‬
‫מחובר בצורה תקינה‪ ,‬המחוון מאיר בירוק‪.‬‬
‫אם התקע אינו מחובר בצורה תקינה‪ ,‬המחוון נכבה‪ .‬במקרה כזה‪,‬‬
‫נתק את התקע‪ ,‬ודא שהמחוון מאיר בירוק ולאחר מכן חבר מחדש‬
‫את התקע‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫חפסנ‬
‫שימוש במתאם האוטומטי‬
‫שימוש בממיר הטעינה של המטוס‬
‫כאשר זמין מקור מתח ‪ ‎12VDC‬כגון שקע למצית סיגריות‪ .‬חבר את‬
‫המתאם האוטומטי לשקע החשמל ‪.‎12VDC‬‬
‫בהתאם לסוג המטוס שבו אתה טס‪ ,‬השתמש במתאם האוטומטי‬
‫ובממיר טעינה‪ .‬הכנס את תקע החשמל של המטוס לשקע החשמל של‬
‫המטוס‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הכנס את תקע מצית הסיגריות של המתאם האוטומטי לשקע‬
‫מצית הסיגריות‪.‬‬
‫חבר את המתאם האוטומטי זרם ישר למחשב‪.‬‬
‫חבר את התקע זרם ישר של המתאם האוטומטי לשקע החשמל‬
‫של המחשב‪.‬‬
‫(אופציונלי)‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חבר את ממיר הטעינה של המטוס (אופציונלי) למתאם האוטומטי‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫הכנס את תקע החשמל של המטוס לשקע החשמל‪.‬‬
‫מצית הסיגריות של המטוס‬
‫‪2‬‬
‫שקע החשמל של המטוס‬
‫מתאם אוטומטי‬
‫ממיר טעינה‬
‫מתאם אוטומטי‬
‫‪1‬‬
‫תקע זרם חילופין‬
‫תקע למצית סיגריות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫שקע זרם‬
‫חלופין‬
‫‪105‬‬
‫‪2‬‬
‫תקע למצית‬
‫סיגריות‬
‫תקע זרם‬
‫חילופין‬
‫חפסנ‬
‫כללי בטיחות‬
‫אזהרה‬
‫מידע זה מתייחס לשימוש במחשב‪ .‬ייתכן שחלק מהתוכן לא יהיה‬
‫רלוונטי עבור המחשב שבו אתה משתמש‪ .‬כדי למנוע פציעה או‬
‫נזק למחשב שלך‪ ,‬קרא בעיון את הוראות הבטיחות לפני שתתחיל‬
‫להשתמש במחשב‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה ובמקרים‬
‫מסוימים אף למוות‪.‬‬
‫על מנת להימנע מסכנת חנק‪ ,‬הרחק את אריזת‬
‫הפלסטיק מטווח ידם של פעוטות וילדים‪.‬‬
‫ •מכיוון שמידע זה חל על כך דגמי המחשבים של‬
‫‪ ,Samsung‬ייתכן שחלק מהתמונות יציגו רכיבים שונים‬
‫מאלה שיש לך‪.‬‬
‫חבישת אריזת הפלסטיק על הראש עלולה לגרום‬
‫לחנק‪.‬‬
‫הרחק את המחשב למרחק של ‪ 15‬ס"מ לפחות‬
‫מכל חפץ אחר‪.‬‬
‫ •המונח 'מוצר' שבו נעשה שימוש במדריך זה מתייחס‬
‫לרכיבים בסיסיים כגון המחשב‪ ,‬הסוללה‪ ,‬מתאם המתח‬
‫והאביזרים האופציונליים שסופקו על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫‪15‬ס"מ‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול לגרום לתקלה במחשב או‬
‫לפציעה‪.‬‬
‫אין להניח את המחשב או להשתמש בו במקומות‬
‫רוטטים או משופעים‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זאת עלול לגרום לתקלה או נזק‬
‫למחשב‪.‬‬
‫‪NP v3.5‬‬
‫‪106‬‬
‫חפסנ‬
‫חבר היטב את כבל המתח למתאם זרם חילופין‪.‬‬
‫ייתכן שתרשימי תקע ושקע החשמל משתנים בהתאם למפרט‬
‫הארץ ולדגם המוצר‪.‬‬
‫אחרת‪ ,‬הוא עלול לגרום לשריפה עקב מגע חלקי‪.‬‬
‫יש להשתמש בכבל החשמל בזהירות‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במתאם זרם החילופין המסופק‬
‫עם המוצר‪.‬‬
‫ •אין לגעת בידיים רטובות‪.‬‬
‫השימוש במתאם אחר עלול לגרום למסך לרצד‪.‬‬
‫ •אין להשתמש בכבל חשמל אם הוא פגום או‬
‫רופף‪.‬‬
‫יש להשתמש בשקעים או בכבלים מאריכים עם‬
‫חיבור הארקה בלבד‪.‬‬
‫ •השתמש רק במתח‪/‬דירוג הנקובים‪.‬‬
‫חיבור התקע לשקע חשמל או כבל מאריך ללא‬
‫הארקה עלול לגרום להתחשמלות‪ .‬שקעים או כבלים‬
‫מאריכים ללא הארקה עלולים לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫ •הכנס היטב את כבל החשמל למתאם זרם‬
‫החילופין‪.‬‬
‫ •אין לנתק את כבל החשמל באמצעות משיכת‬
‫גוף הכבל בלבד‪.‬‬
‫אם מים או חומרים אחרים חדרו למוצר‪ ,‬נתק את‬
‫כבל החשמל ופנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫עבור מחשבי מחברת שמשתמשים בסוללה‬
‫חיצונית הניתנת להסרה‪ ,‬נתק גם את הסוללה‪.‬‬
‫ •נתק את מתאם זרם החילופין (מסוג מתאם‬
‫ותקע) משקע החשמל‪ .‬הקפד לאחוז בגוף‬
‫המתאם ולמשוך אותו בכיוון החץ‪.‬‬
‫נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב עלול לגרום‬
‫לקצר‪ ,‬התחשמלות או שריפה‪.‬‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫לשריפה‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫חפסנ‬
‫אין להשתמש במחשב על גבי רצפות מחוממות‬
‫או משטחים חשמליים‪ ,‬שמיכות או כריות אשר‬
‫חוסמות את פתחי האוורור של המחשב‪.‬‬
‫שמור על ניקיון תקע וכבל החשמל‪ .‬נקה אותם‬
‫מאבק בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫לשריפה‪.‬‬
‫בסביבות מסוג זה ודא שפתחי האוורור של המחשב‬
‫שבדרך כלל נמצאים בצדדיו או בחלקו התחתון‬
‫אינם חסומים‪ .‬פתחי אוורור חסומים עלולים להוביל‬
‫לחימום יתר של המחשב שעלול לגרום לפיצוץ‪,‬‬
‫שריפה או לתקלה במחשב‪.‬‬
‫אין לכופף או לפגוע בכבל החשמל ואין לפגוע‬
‫במתאם זרם החילופין באמצעות חפצים כבדים או‬
‫חדים‪.‬‬
‫כבל פגום עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה‪.‬‬
‫אל תשתמש במחשב באזורים לחים מאוד כגון‬
‫חדרי אמבטיה‪.‬‬
‫הרחק את הסוללה‪ ,‬מתאם זרם החילופין וכבל‬
‫החשמל מהישג ידם של פעוטות ובעלי חיים‪.‬‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול לגרום לתקלה במחשב‬
‫או להתחשמלות‪ .‬השתמש במחשב בטווח‬
‫הטמפרטורות והלחות המומלצים (טמפרטורה‬
‫‪ 20–80 % ,10–32° C‬לחות יחסית)‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫לנזק למחשב‪.‬‬
‫השתמש רק בסוללה ומתאם זרם חילופין שאושרו‬
‫על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫אל תקפל את המסך ותכניס את המחשב לתיק‬
‫נשיאה בעודו פועל‪.‬‬
‫סוללות או מתאמי זרם חילופין אשר לא אושרו‬
‫לשימוש על ידי ‪ Samsung‬עלולים להתקלקל‬
‫כתוצאה מפגם בהתקן הבטיחות‪ ,‬ולגרום להתפוצצות‬
‫או לשריפה‪.‬‬
‫המחשב עלול להתחמם וקיימת סכנת התלקחות‪.‬‬
‫בצע כיבוי כהלכה של המחשב לפני הזזתו‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫חפסנ‬
‫לפני ניקוי המחשב‪ ,‬יש לנתק את כל הכבלים‬
‫המחוברים אליו‪ .‬עבור מחשבי מחברת‬
‫שמשתמשים בסוללה חיצונית הניתנת להסרה‪,‬‬
‫נתק גם את הסוללה‪.‬‬
‫אל תחמם את המוצר ואל תשליך אותו לאש‪.‬‬
‫אל תניח או תשתמש במוצר באזורים חמים כגון‬
‫סאונה‪ ,‬רכב סגור שחשוף לשמש וכדומה‪.‬‬
‫קיימת סכנת התפוצצות או שריפה‪.‬‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫לשריפה‪.‬‬
‫הקפד להרחיק עצמים מתכתיים כגון מפתח או‬
‫אטב נייר מהדקי הסוללה (החלקים המתכתיים של‬
‫הסוללה)‪.‬‬
‫הרחק את המוצר ממים ומנוזלים‪.‬‬
‫מגע בין עצמים מתכתיים להדקי הסוללה עלול לגרום‬
‫לזרם יתר שעלול תורו לגרום לשריפה‪ ,‬כוויות או נזק‬
‫לסוללה‪.‬‬
‫חדירת מים או נוזלים למחשב עלולה לגרום לקצר‬
‫שעלול לגרום להתחשמלות או לשריפה‪.‬‬
‫אם המחשב נפל או נשבר‪ ,‬נתק את כבל החשמל‬
‫ופנה למרכז שירות של ‪ .Samsung‬עבור מחשבי‬
‫מחברת שמשתמשים בסוללה חיצונית הניתנת‬
‫להסרה‪ ,‬נתק גם את הסוללה‪.‬‬
‫אם הסוללה דולפת‪ ,‬מפיצה ריח מוזר או נפוחה‪,‬‬
‫הפסק להשתמש בה מיד וצור קשר עם מרכז‬
‫שירות של ‪.Samsung‬‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתפוצצות או‬
‫לשריפה‪.‬‬
‫השימוש במחשב שבור עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫לשריפה‪.‬‬
‫כדי להשתמש במחשב באופן בטוח‪ ,‬החלף‬
‫סוללות שאינן תקינות בסוללות חדשות שאושרו‬
‫לשימוש על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫חפסנ‬
‫אל תגע בפתח האוורור של המחשב או במתאם‬
‫זרם החילופין בזמן שהמחשב עובד‪.‬‬
‫בשום מקרה אל תנסה לפרק את ספק הכוח‪,‬‬
‫מתאם זרם החילופין או הסוללה‪.‬‬
‫מגע ממושך עם פתח האוורור או המתאם זרם‬
‫חילופין עלולה לגרום לכוויות‪.‬‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות‪,‬‬
‫לשריפה‪ .‬או להתפוצצות‪.‬‬
‫אין לנסות לשדרג את המחשב‪ ,‬אלא אם אתה‬
‫מוסמך לעשות זאת‪.‬‬
‫לאחר הסרת סוללת השעון הפנימי של המחשב‬
‫(שעון זמן אמת ‪ ,)RTC -‬הרחק אותה מהישג ידם‬
‫של פעוטות וילדים‪.‬‬
‫צור קשר עם מרכז שירות של ‪ Samsung‬או עם‬
‫חשמלאי מוסמך‪.‬‬
‫בליעת הסוללה על ידי ילד עלולה לגרום לחנק‪.‬‬
‫במקרה של בליעה‪ ,‬יש ליצור קשר באופן מיידי עם‬
‫שירותי בריאות‪.‬‬
‫פעל על פי ההוראות שבמדריך למשתמש‪.‬‬
‫אל תנסה לפרק את רכיבי המחשב בעצמך‪ .‬אי מילוי‬
‫הוראה זו עלול לגרום לתקלה במחשב‪ ,‬להתחשמלות‬
‫או לשריפה‪.‬‬
‫כבה את המחשב ונתק את כל הכבלים לפני‬
‫פירוקו‪ .‬אם מחשב המחברת משתמש בסוללה‬
‫חיצונית‪ ,‬נתק את הסוללה החיצונית‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫חפסנ‬
‫אם מחשב המחברת מאוחסן עם פריטים נוספים‬
‫כגון מתאם זרם חילופין‪ ,‬עכבר‪ ,‬ספרים וכדומה‪,‬‬
‫הקפדה שלא מופעל עליו לחץ גדול מדי‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בתקשורת אלחוט (‪,Bluetooth‬‬
‫רשת אלחוטית וכדומה) ציית לכל ההוראות‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬חברות תעופה ובתי חולים מגבילים את‬
‫השימוש בתקשורת אלחוטית באזורים מסוימים‪.‬‬
‫הנחת חפצים כבדים או לחץ גדול על המחשב‬
‫עלולים לגרום נזק למסך‪ .‬מסיבה זו הקפד לא‬
‫להפעיל לחץ על מחשב המחברת‪.‬‬
‫אל תחשוף התקן אחסון לשדות מגנטיים‪ .‬גלאי‬
‫מתכות משתמשים בשדה מגנטי‪ .‬ציוד השיקוף‬
‫בנמל התעופה שבעזרתו נבדקת כבודת היד‬
‫משתמש בקרני רנטגן ולא בשדה מגנטי ולכן לא‬
‫מזיק להתקני אחסון‪.‬‬
‫כדי להימנע מהפעלת לחץ יתר על מחשב המחברת‪,‬‬
‫הנח אותו בתא נפרד הרחק מעצמים נוספים‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫חפסנ‬
‫אל תניח חפצים כבדים על המוצר‪.‬‬
‫זהירות‬
‫הנחת חפצים כבדים על המחשב עלולה לגרום נזק‪ .‬יתר על כן‪ ,‬החפץ‬
‫עלול ליפול ולגרום לפציעה או נזק למחשב‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות על‪-‬ידי סמל זה עלול להוביל לפציעה קלה‬
‫או לנזק למחשב‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע החשמל הקרוב ביותר‪.‬‬
‫הוראות בטיחות בהתקנת המוצר‬
‫כך במקרה של בעיה תוכל לנתק את המחשב משקע החשמל ללא‬
‫שהות ולמנוע סכנת שריפה או התחשמלות‪.‬‬
‫אל תחסום את השקעים‪ ,‬פתחי האוורור ופתחים נוספים במוצר ואל‬
‫תנסה להחדיר עצמים דרכם‪.‬‬
‫סלק את הסוללות לפסולת בהתאם לתקנות ולחוק באזורך‪.‬‬
‫ •קיימת סכנת פיצוץ או שריפה‪.‬‬
‫נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב עלול לגרום לקצר‪ ,‬התחשמלות או‬
‫שריפה‪.‬‬
‫ •השיטה שפה עליך לסלק את הסוללה לפסולת משתנה בהתאם‬
‫לארץ ולאזור שלך‪ .‬סלק את הסוללה המשומשת לפסולת בהתאם‬
‫לתקנות באזורך‪.‬‬
‫אם אתה משתמש במחשב כשהוא ניצב במצב אנכי‪ ,‬הקפד שפתחי‬
‫האוורור שלו פונים כלפי מעלה‪.‬‬
‫אל תשליך את הסוללה‪ ,‬אל תפרק אותה ואל תטבול אותה במים‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זו עלולה לגרום לחימום יתר של המחשב ובעקבות כך‬
‫לתפקוד לא תקין או נזק‪.‬‬
‫אי ציות להוראה זאת עלול להוביל לפציעה‪ ,‬שריפה או פיצוץ‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫חפסנ‬
‫השתמש רק בסוללה שאושרה לשימוש על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫הוראות בטיחות בשימוש במוצר‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זו עלול לגרום לפיצוץ‪.‬‬
‫השתמש בעט רק למטרות שלהן הוא מיועד‪.‬‬
‫כשאתה נושא את הסוללה הימנע ממגע בינה לבין עצמים מתכתיים‬
‫כגון מפתחות או אטבי נייר‪.‬‬
‫שימוש בעט לכל מטרה אחרת עלול לגרום לפציעה‪.‬‬
‫אל תניח נר‪ ,‬סיגריה בוערת וכדומה על המוצר‪.‬‬
‫מגע עם עצם מתכתי עלול לגרום לזרם יתר שגורם לחימום יתר שעלול‬
‫לגרום לנזק או להתלקחות הסוללה‪.‬‬
‫קיימת סכנת שריפה‪.‬‬
‫טען את הסוללה בהתאם להוראות שבמדריך זה‪.‬‬
‫לאחר תיקון המוצר ודא שהוא נבדק ואושר על‪-‬ידי מהנדס שירות‬
‫בטיחות‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זאת עלול לגרום נזק למוצר שעלול להוביל לפיצוץ או‬
‫לשריפה‪.‬‬
‫מרכזי השירות המוסמכים של ‪ Samsung‬עורכים בדיות בטיחות‬
‫לאחר תיקון‪ .‬שימוש במוצר שתוקן ללא בדיקת בטיחותו עלול לגרום‬
‫להתחשמלות או לשריפה‪.‬‬
‫אל תחמם את המוצר (או את הסוללה) ואל תחשוף אותו לחום (כגון‬
‫בתוך רכב סגור החשוף לשמש)‪.‬‬
‫קיימת סכנת פיצוץ או שריפה‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫חפסנ‬
‫במהלך סופת ברקים‪ ,‬כבה את מיד את המערכת‪ ,‬נתק את כבל‬
‫החשמל משקע החשמל שבקיר ואת כבל הטלפון מהמודם‪ .‬אל‬
‫תשתמש במודם או בטלפון‪.‬‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול לגרום לפציעה גופנית או לאובדן מידע‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות או שריפה‪.‬‬
‫אל תיגע באנטנה באמצעות רכיבים חשמליים‪.‬‬
‫אין להפיל‪ ,‬לחבוט או להפעיל כוח מוגזם על המחשב‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫חבר לשקעי וליציאות המחשב רק התקנים שאושרו לשימוש איתו‪.‬‬
‫כשאתה מטפל במחשב‪ ,‬הקפד לעשות זאת לפי ההוראות שבמדריך‬
‫למשתמש הרלוונטי‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות ולשריפה‪.‬‬
‫קפל את המסך לאחר שווידאת שהמחשב כבוי‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זו עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫הטמפרטורה עלולה לעלות ולגרום לעיוותים בגוף המוצר‪.‬‬
‫אם המחשב מתחיל לפלוט עשן או אם אתה מבחין בריח שרוף‪ ,‬נתק‬
‫את תקע החשמל משקע החשמל שבקיר ופנה ללא דיחוי למרכז‬
‫שירות של ‪ .Samsung‬אם מחשב המחברת משתמש בסוללה‬
‫חיצונית‪ ,‬נתק את הסוללה החיצונית‪.‬‬
‫אל תלחץ על הלחצן 'הוצא בזמן שהכונן דיסקים מבצע כתיבה או‬
‫קריאה‪.‬‬
‫אחרת אתה עלול לאבד מידע והדיסק עלול להישלף במפתיע ולגרום‬
‫לפציעה‪.‬‬
‫קיימת סכנת שריפה‪.‬‬
‫אל תשתמש בדיסק פגום או שעבר שינויים‪.‬‬
‫קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫חפסנ‬
‫אל תכניס אצבעות לחריץ קורא הכרטיסים של המחשב‪.‬‬
‫הרחק את המחשב משדות מגנטיים‪.‬‬
‫קיימת סכנת פציעה או התחשמלות‪.‬‬
‫ •חומרים היוצרים שדות מגנטיים עלולים לגרום לתקלות במחשב‬
‫ולפריקה של הסוללה‪.‬‬
‫נקה את המחשב רק באמצעות חומר ניקוי מתאים והשתמש בו רק‬
‫לאחר שהוא התייבש לחלוטין‪.‬‬
‫ •הרכיבים המגנטיים שבמחשב עלולים לגרום נזק לפסים מגנטיים‬
‫כגון אלה שעל כרטיס אשראי‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה‪.‬‬
‫הוראות בטיחות בשדרוג המוצר‬
‫אל תפתח את מגש כונן הדיסקים באמצעות הכנסת אטב לחריץ‬
‫הפתיחה בחירום בזמן שהדיסק מסתובב בכונן‪ .‬השתמש בשיטת‬
‫פתיחת מגש כונן הדיסקים חירום רק לאחר שכונן הדיסקים סיים‬
‫את פעולתו‪.‬‬
‫היזהר כשאתה מטפל ועובד עם המוצר או חלקיו‪.‬‬
‫אחרת המוצר עלול להינזק ואתה עלול להיפצע‪.‬‬
‫קיימת סכנת פציעה‪.‬‬
‫אל תזרוק את המוצר והיזהר לא להפיל אותו‪.‬‬
‫אל תקרב את הפנים שלך לכונן הדיסקים בזמן שהוא עובד‪.‬‬
‫אחרת אתה עלול לגרום נזק למוצר או להיפצע‪.‬‬
‫הוא עלול להיפתח במפתיע ולפצוע אותך‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫חפסנ‬
‫הוראות בטיחות הקשורות לאבטחה ולהעברת המוצר‬
‫ממקום למקום‬
‫הקפד להרכיב בחזרה את מכסה המחשב לפני שתחבר את כבל‬
‫החשמל‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות במקרה שהגוף שלך נוגע בחלקים הפנימיים‬
‫של המחשב‪.‬‬
‫לפני העברת המחשב ממקום למקום כבה את המחשב‪ ,‬נתק את‬
‫הכבלים ואבטח אותם‪.‬‬
‫השתמש רק בחלקים שאושרו לשימוש על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זאת עלול לגרום נזק למחשב או לגרום למישהו למעוד‬
‫על הכבלים‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראה זו עלול לגרום נזק למוצר או לשריפה‪.‬‬
‫אל תנסה לפרק את המוצר או לתקנו בעצמך‪.‬‬
‫אם אינך מתכוון להשתמש במחשב המחברת במשך פרק זמן ארוך‪,‬‬
‫פרוק את הסוללה ושמור אותה כשאינה מחוברת למחשב‪( .‬עבור‬
‫סוללות חיצוניות)‪.‬‬
‫תיקון של המחשב על‪-‬ידי טכנאי לא מורשה מבטל את האחריות‪ .‬קיימת‬
‫סכנה לתאונה‪ .‬פנה רק למרכזי שירות מורשים של ‪.Samsung‬‬
‫הסוללה תשמור על אחוז הטעינה שלה‪.‬‬
‫לפני שתחבר התקן שלא ייוצר או אושר לשימוש על‪-‬ידי ‪,Samsung‬‬
‫פנה אל מרכז שירות של ‪ Samsung‬וקבל אישור לכך שבטוח‬
‫להשתמש בהתקן‪.‬‬
‫אל תפעיל את המחשב או תביט על המסך בזמן שאתה נוהג ברכב‪.‬‬
‫קיימת סכנה לתאונה‪ .‬התרכז בנהיגה‪.‬‬
‫קיימת סכנת נזק למוצר‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫חפסנ‬
‫אמצעי זהירות למניעת אובדן מידע (ניהול הכונן‬
‫הקשיח)‬
‫גורמים שעלולים לגרום לאובדן מידע המאוחסן בכונן הקשיח או נזק‬
‫לכונן הקשיח עצמו‪.‬‬
‫ •אובדן מידע עלול להתרחש בעקבות מכה חיצונית לכונן במהלך‬
‫פירוק או הרכבתה מחשב‪.‬‬
‫הקפד לא לגרום נזק למידע שבכונן הקשיח‪.‬‬
‫ •כונן קשיח רגיש לפגיעה חיצונית והיא עלולה לגרום לאובדן המידע‬
‫שמאוחסן בו‪.‬‬
‫ •אובדן מידע עלול להתרחש אם המחשב כובה בפתאומית כגון‬
‫במקרה של הפסקת חשמל בזמן כתיבת מידע לכונן או קריאת‬
‫מידע ממנו‪.‬‬
‫ •הקפד משנה זהירות מכיוון שמכה למחשב או הזזתו בזמן שהוא‬
‫עובד עלולה לגרום נזק למידע המאוחסן בכונן הקשיח‪.‬‬
‫ •וירוס מחשב עלול לגרום לאובדן מידע באופן שלא ניתן לשחזור‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לאובדן מידע המאוחסן בכונן‬
‫הקשיח‪.‬‬
‫ •אובדן מידע עלולה להתרחש לאחר כיבוי המחשב בזמן שיישום‬
‫כלשהו פועל‪.‬‬
‫ •מכה למחשב או הזזתו באופן פתאומי בזמן כתיבת מידע לכונן‬
‫הקשיח או קריאת מידע ממנו עלולה לגרום לסקטורים פגומים‪.‬‬
‫כדי למנוע אובדן מידע כתוצאה מנזק לכונן הקשיח‪ ,‬גבה את המידע‬
‫באופן סדיר‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫חפסנ‬
‫מדיניות בנוגע לפיקסלים לא תקינים במסך ‪LCD‬‬
‫מסכי ה‪ LCD‬מתוצרת ‪ Samsung‬עוברים בקרת איכות לפי מפרט‬
‫אמינות מחמיר מאוד‪ .‬אולם‪ ,‬קיים סיכוי קטן שמספר קטן של פיקסלים‬
‫לא יהיו תקינים‪ .‬מספר גדול של פיקסלים לא תקינים עלול לגרום‬
‫לבעיות בתצוגה‪ ,‬אך מספר קטן של פיקסלים שאינם תקינים לא משפיע‬
‫בדרך כלל על איכות התצוגה‪.‬‬
‫להלן פירוט המדיניות של ‪ Samsung‬בנוגע לפיקסלים שאינם תקינים‪:‬‬
‫ •פיקסל בהיר‪ 2 :‬או פחות‬
‫ •פיקסל כהה‪ 4 :‬או פחות‬
‫ •שילוב (פיקסל בהיר וכהה)‪ 4 :‬או פחות‬
‫ניקוי מסך ‪LCD‬‬
‫נקה את המסך ‪ LCD‬באמצעות מטלית רכה וספוגה בחומר ניקוי‬
‫מתאים‪ .‬כשאתה מנקה את המסך‪ ,‬נגב באמצעות המטלית רק בכיוון‬
‫אחד‪ .‬אל תפעיל לחץ גדול מדי על המסך‪ .‬אחרת המסך ‪ LCD‬עלול‬
‫להינזק‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫חפסנ‬
‫מידע בטיחות חשוב‬
‫הגדרת המערכת‬
‫ •לפני הפעלת המערכת בפעם הראשונה‪ ,‬קרא את כל ההוראות‬
‫שמוצגות על המוצר ובמסמכי תיעוד שלו וציית להן‪ .‬שמור את‬
‫הוראות הבטיחות ואת המדריך למשתמש לצורך עיון בעתיד‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫המערכת נבדקה ואושרה כתואמת לכל התקנים בנושא בטיחות של‬
‫ציוד מחשוב‪ .‬אולם‪ ,‬כדי להבטיח שימוש בטוח במוצר זה‪ ,‬חשוב‬
‫שהמשתמש יציית לכל הוראות הבטיחות המוצגות על המוצר ובמסמכי‬
‫התיעוד‪.‬‬
‫ •אל תשתמש במוצר בקרבת מקורות מים או חום כגון מקרן‬
‫(רדיאטור)‪.‬‬
‫ •מקם את המערכת על משטח עבודה יציב‪.‬‬
‫ •חבר את המוצר רק לרשת חשמל שנתוניה תואמים לאלה המוצגים‬
‫במפרט המוצר ועל תווית מתאם המתח‪.‬‬
‫ציית להוראות הבטיחות האלו כדי למנוע פציעה ונזק‬
‫למערכת‪.‬‬
‫ •ודא שקיימת גישה קלה לשקע החשמל שאליו מחובר הציוד כך‬
‫שיהיה קל לנתקו במקרה הצורך כגון במקרה של שריפה או קצר‪.‬‬
‫ •אם המחשב מצויד במתג בורר מתח‪ ,‬ודא שהמתג נמצא במצב‬
‫המתאים לרשת החשמל באזורך‪.‬‬
‫ •הפתחים במארז המחשב מיועדים לספק אוורור‪ .‬אל תחסום או‬
‫תכסה את הפתחים האלה‪ .‬הקפד שמערכת ממוקמת כך שקיים‬
‫מסביבה מרווח של ‪ 15‬ס"מ (‪ 6‬אינץ') לכל הפחות כדי לאפשר‬
‫אוורור נאות‪ .‬אל תחדיר חפצים כלשהם לפתחי האוורור של‬
‫המחשב‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫חפסנ‬
‫הוראות בטיחות במהלך השימוש‬
‫ •ודא שפתחי האוורור של המאוורר שבתחתית המארז נקיים‪ .‬חזור‬
‫על הבדיקה באופן תקופתי ונקה במידת הצורך‪ .‬אל תניח את‬
‫המחשב על משטח רך‪ .‬משטחים רכים יחסמו את פתחי האוורור‬
‫התחתונים‪.‬‬
‫ •אל תדרוך על כבל החשמל ואל תניח עליו חפצים‪.‬‬
‫ •היזהר מלשפוך נוזלים על המערכת‪ .‬הדרך הטובה ביותר להימנע‬
‫משפיכת נוזלים על המערכת היא להימנע מאכילה או שתייה‬
‫בקרבת המחשב‪.‬‬
‫ •כאשר המערכת מחוברת לכבל מאריך‪ ,‬ודא שנתוני החשמל של‬
‫המוצרים שמחוברים לכבל המאריך לא חורגים מנתוני הכבל‬
‫המאריך‪.‬‬
‫ •בחלק מהמחשבים מותקנת סוללת ‪ .CMOS‬החלפת הסוללת‬
‫‪ CMOS‬בסוללה לא מתאימה עלולה להוביל לפיצוץ‪ .‬החלף את‬
‫הסוללה בסוללה שוות ערך מהסוג המומלץ על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש במחשב מחברת עם מסגרת מסך מבריקה‪,‬‬
‫חשוב היטב היכן למקמו כדי למזער את השתקפות של מקורות‬
‫אור בהירים‪.‬‬
‫השלך סוללות משומשות לפסולת בהתאם להוראות היצרן‪ .‬אם יש‬
‫צורך להחליף את הסוללת ‪ CMOS‬הקפד שההחלפה מבוצעת על‪-‬‬
‫ידי טכנאי מוסמך‪.‬‬
‫ •לאחר כיבוי המחשב‪ ,‬כמות קטנה של זרם חשמלי זורמת‬
‫במערכת‪.‬‬
‫כדי למנוע התחשמלות‪ ,‬נתק את כל כבלי החשמל‪ ,‬הסר את‬
‫הסוללה ונתק את המודם לפני שתנקה את המערכת‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫חפסנ‬
‫ההנחיה להפעלה בטוחה של המחשב‬
‫ •נתק את המערכת משקע החשמל בקיר ופנה למרכז שירות‬
‫מורשה כאשר‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫בעת התקנת התקנים והפעלתם‪ ,‬עיין בדרישות הבטיחות‬
‫שבמדריך למשתמש‪.‬‬
‫– –כבל החשמל או התקע שלו ניזוקו‪.‬‬
‫– –נוזל נשפך על המערכת‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬במקרה שהמחשב פולט עשן או שמתפשט ריח שרוף‪ ,‬כבה מיד‬
‫– –המערכת לא מתפקדת בצורה תקינה כשאתה מנסה להפעיל‬
‫אותה לפי ההוראות‪.‬‬
‫השתמש רק בציוד המפורט במפרט הטכני של המערכת‪.‬‬
‫– –המערכת נפלה או במקרה של נזק למארז‪.‬‬
‫את המחשב ונתק את הסוללה‪ .‬פנה למרכז שירות מורשה לצורך‬
‫בדיקת המערכת‪.‬‬
‫– –ביצועי המערכת השתנו ללא סיבה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬אל תעבוד עם מחשב נייד פרקי זמן ארוכים כשחלקו התחתון מונח‬
‫טיפולים ותיקונים יבוצעו רק על‪-‬ידי מרכזי שירות מורשים‪.‬‬
‫על עור חשוף‪ .‬חלקו התחתון של המחשב נייד מתחמם (בייחוד‬
‫כשהוא מחובר לשקע חשמל)‪ .‬מגע ממושך עם עור חשוף עלול‬
‫לגרום לאי‪-‬נוחות ובמקרים מסוימים אפילו לכוויות‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫חפסנ‬
‫חלקי חילוף ואביזרים‬
‫סילוק הסוללה לפסולת‬
‫אל תשליך סוללות נטענות או מוצרים המופעלים על‪-‬ידי‬
‫סוללה מובנית שאינה ניתנות לפירוק עם הפסולת הביתית‪.‬‬
‫השתמש רק בחלקי חילוף ובאביזרים שמומלצים לשימוש על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫כדי להקטין את הסכנה לשריפה‪ ,‬השתמש רק בכבל תקשורת‬
‫מס' ‪.26 AWG‬‬
‫למידע על האופן שבו עליך לסלק את הסוללות‪ ,‬צור קשר עם מרכז‬
‫שירות של ‪ Samsung‬באזורך‪ .‬ציית לכל התקנות המקומיות בנושא‬
‫סילוק לפסולת של סוללות ישנות‪.‬‬
‫אל תשתמש במוצר באזורים המוגדרים כמסוכנים‪ ,‬ובהם חדרי‬
‫טיפול רפואיים‪ ,‬אזורים שבהם האוויר עשיר בחמצן או באזורי‬
‫עבודה תעשייתיים‪.‬‬
‫שימוש בסוללה מהסוג הלא נכון עלול לגרום לפיצוץ‪.‬‬
‫השלך סוללות משומשות לפסולת בהתאם להוראות‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫חפסנ‬
‫בטיחות בעבודה עם לייזר‬
‫חבר את מתאם זרם החילופין ונתק אותו‬
‫כל מערכת שבה מותקן כונן דיסקים מציית לתקני הבטיחות המתאימים‬
‫של התקן ‪ .IEC 60825-1‬התקני הלייזר שברכיבים האלה מסווגים‬
‫על‪-‬ידי כ'מוצרי לייזר מדרגה ‪ '1‬בהתאם לתקן ביצועי הקרינה של‬
‫מחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ממשלת ארה"ב (‪.)DHHS‬‬
‫במקרה שהיחידה זקוקה לתחזוקה או תיקון‪ ,‬פנה למרכז שירות מורשה‬
‫באזורך‪.‬‬
‫התקן את הציוד ליד שקע חשמל שהגישה אליו קלה‪.‬‬
‫אל תנתק את כבל החשמל באמצעות משיכת הכבל‪ .‬אחוז בתקע‬
‫ומשוך אותו כדי לנתקו משקע החשמל‪.‬‬
‫מפרט כבל המתח‬
‫ערכת כבל המתח (כולל התקע‪ ,‬הכבל ותקע מתאם זרם חילופין)‬
‫שסופקו לך עם המחשב עומדים בתקני הארץ שבה קנית את המחשב‪.‬‬
‫ •הערה בנושא בטיחות בעבודה עם לייזר‪ :‬שימוש בבקרות‪,‬‬
‫ביצוע התאמות או אי ציות להליכים המפורטים במדריך‬
‫למשתמש זה עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה‪ .‬כדי‬
‫למנוע חשיפה לקרני לייזר‪ ,‬אל תנסה לפתוח את מארז כונן‬
‫הדיסקים‪.‬‬
‫אל תשתמש בערכת כבל המתח בארץ אחרת מכיוון שכל ערכת כבל‬
‫מתח תואמת לתקנים של ארץ מסוימת‪ .‬למידע נוסף על המפרט של‬
‫ערכת כבל המתח‪ ,‬פנה למשווק מורשה או למרכז שירות באזורך‪.‬‬
‫ •הרכיב פולט קרינת לייזר מדרגה ‪ 1M‬כאשר פתוח‪ .‬אל‬
‫תביט ישירות על קרן הלייזר‪.‬‬
‫ •הרכיב פולט קרינת לייזר בלתי‪-‬נראית מדרגה ‪ 3B‬כאשר‬
‫פתוח‪ .‬הימנע מחשיפה לקרן הלייזר‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫חפסנ‬
‫הצהרות תאימות לתקינה‬
‫דרישות כלליות‬
‫הדרישות הבאות חלות על כל הארצות‪:‬‬
‫ •כל ערכת כבל מתח חייבת לקבל את אישור הרשויות האחראיות‬
‫המתאימות בארץ שבה יעשה בה שימוש‪.‬‬
‫הנחיות לאלחוט‬
‫(אם מותקן פס ‪ 2.4 G‬או ‪)5 G‬‬
‫ •ערכת כבל המתח חייבת להיות לכל הפחות בעלת דירוג זרם של‬
‫‪ 7‬אמפר ודירוג מתח נקוב של ‪ 125‬או ‪ 250‬מתח זרם חילופין‪,‬‬
‫בהתאם לדרישות מערכת החשמל בארץ שבה יעשה בה שימוש‪.‬‬
‫(רק עבור ארה"ב)‬
‫התקני רדיו ברשת תקשורת מקומית (‪( )LAN‬התקני תקשורת‬
‫אלחוטית בתדר רדיו (‪ ))RF‬בעלי הספק נמוך‪ ,‬הפועלים בתדר‬
‫‪ ,‎2.4/5 GHz‬עשויים להימצא (להיות מוטבעים) במערכת של מחשב‬
‫המחברת‪ .‬הסעיף הבא מציג סקירה כללית של שיקולים בעת הפעלת‬
‫התקן אלחוטי‪.‬‬
‫ •תקע הציוד חייב לעמוד בתצורה המכנית המוגדרת בתקן‬
‫‪ - EN 60 320/IEC 320‬גיליון ‪( C7‬או ‪ )C5‬לצורך חיבור לשקע‬
‫במחשב‪.‬‬
‫הגבלות‪ ,‬אזהרות וחששות נוספים החלים בארצות מסוימות מפורטים‬
‫בסעיפים העוסקים בארצות מסוימות (או בסעיפים העוסקים בקבוצות‬
‫של ארצות)‪ .‬ההתקנים האלחוטיים המצויים במערכת מאושרים‬
‫לשימוש רק בארצות המזוהות באמצעות 'סימוני אישור רדיו' (‪Radio‬‬
‫‪ )Approval Marks‬המופיעים על תווית דירוג המערכת‪ .‬אם הארץ‬
‫שבה בכוונתך להשתמש בהתקן האלחוטי אינה מופיעה ברשימה‪ ,‬פנה‬
‫לסוכנות אישור הרדיו המקומית לקבלת הדרישות‪ .‬התקנים אלחוטיים‬
‫נמצאים תחת פיקוח צמוד וייתכן שהשימוש בהם לא יורשה‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫חפסנ‬
‫ •תקשורת אלחוטית בתדר רדיו עלולה לגרום להפרעות‬
‫במיכשור של מטוסים מסחריים‪ .‬תקנות התעופה הנוכחיות‬
‫מחייבות את הכיבוי של התקנים אלחוטיים במהלך הטיסה‬
‫במטוסים‪.‬‬
‫התקני תקשורת ‪( 802.11ABGN‬אתרנט אלחוטי או ‪)Wi-Fi‬‬
‫ו‪ Bluetooth-‬הם דוגמאות להתקנים המספקים תקשורת‬
‫אלחוטית‪.‬‬
‫עוצמת שדה תדר הרדיו (‪ )RF‬של ההתקן או ההתקנים האלחוטיים‬
‫שעשויים להיות מוטבעים במחשב המחברת נמוכה בהרבה מכל‬
‫מגבלות החשיפה לתדרי רדיו המוכרות כיום‪ .‬הואיל וההתקנים‬
‫האלחוטיים (שעשויים להיות מוטבעים במחשב המחברת) פולטים‬
‫פחות אנרגיה מהמותר על פי התקנות וההמלצות של בטיחות תדרי‬
‫רדיו‪ ,‬היצרן מאמין שהתקנים אלה בטוחים לשימוש‪ .‬מבלי להתחשב‬
‫ברמות המתח‪ ,‬יש להקפיד לצמצם את המגע בין הגוף וההתקן בעת‬
‫הפעלה רגילה‪.‬‬
‫ •בסביבות שבהן הסכנה של הפרעות להתקנים או שירותים‬
‫אחרים היא מזיקה‪ ,‬או נחשבת כמזיקה‪ ,‬השימוש בהתקן‬
‫אלחוטי עשוי להיות מוגבל או אסור‪ .‬נמלי תעופה‪ ,‬בתי‬
‫חולים וסביבות עשירות בחמצן או בגזים דליקים מהווים‬
‫כמה דוגמאות למקומות שבהם השימוש בהתקנים‬
‫אלחוטיים עשוי להיות מוגבל או אסור‪ .‬כאשר אתה נמצא‬
‫בסביבה שאינך בטוח אם ניתן להשתמש בה בהתקנים‬
‫אלחוטיים‪ ,‬עליך לבקש אישור מהרשות המתאימה לפני‬
‫השימוש בהתקן האלחוטי או הפעלתו‪.‬‬
‫נסיבות מסוימות מחייבות הגבלות על התקנים אלחוטיים‪.‬‬
‫דוגמאות של הגבלות נפוצות מפורטות בדף הבא‪:‬‬
‫ •בכל ארץ קיימות מגבלות שונות הנוגעות לשימוש בהתקנים‬
‫אלחוטיים‪ .‬לפני נסיעות לארצות אחרות‪ ,‬פנה לרשויות‬
‫אישור הרדיו המקומיות לקבלת מידע על המגבלות החלות‬
‫בארץ הרלוונטית‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫חפסנ‬
‫ •אם המערכת מצוידת בהתקן אלחוטי פנימי מוטבע‪ ,‬יש‬
‫להפעיל את ההתקן האלחוטי רק כאשר כל המכסים‬
‫והמגינים נמצאים במקומם והמערכת מורכבת במלואה‪.‬‬
‫ארצות הברית‬
‫דרישות והודעות בטיחות בארה"ב וקנדה‬
‫ •משתמשים אינם רשאים לבצע תיקונים בהתקנים אלחוטיים‪.‬‬
‫אין לבצע שינויים כלשהם בהתקנים‪ .‬שינוי שיבוצע בהתקן‬
‫אלחוטי יגרום לביטול הרשאת השימוש בהתקן‪ .‬לקבלת‬
‫שירות‪ ,‬יש ליצור קשר עם היצרן‪.‬‬
‫אין לגעת באנטנה ואין להזיז אותה בזמן שהיחידה משדרת או קולטת‪.‬‬
‫בזמן שידור‪ ,‬אין להחזיק רכיב כלשהו המכיל את הרדיו באופן‬
‫שהאנטנה תהיה קרובה מאוד או תיגע בחלק חשוף של הגוף‪ ,‬בפרט‬
‫הפנים או העיניים‪.‬‬
‫ •השתמש רק במנהלי התקנים המאושרים עבור הארץ שבה‬
‫ייעשה שימוש בהתקן‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בערכת‬
‫שחזור המערכת או צור קשר עם מחלקת התמיכה הטכנית‬
‫של היצרן‪.‬‬
‫אין להפעיל את הרדיו או לנסות לשדר נתונים כאשר האנטנה אינה‬
‫מחוברת; אם האנטנה אינה מחוברת‪ ,‬הרדיו עלול להינזק‪.‬‬
‫שימוש בסביבות מוגדרות‪:‬‬
‫השימוש בהתקנים אלחוטיים במקומות מסוכנים מוגבל על‪-‬ידי‬
‫המגבלות שהגדירו מנהלי הבטיחות של סביבות מסוג זה‪.‬‬
‫השימוש בהתקנים אלחוטיים במטוסים כפוף לתקנות של מנהל‬
‫התעופה הפדרלי (‪.)FAA‬‬
‫השימוש בהתקנים אלחוטיים בבתי חולים מוגבל לפי החלטת כל בית‬
‫חולים‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫חפסנ‬
‫אזהרת קרבה להתקן פיצוץ‬
‫התקן זה עומד בדרישות המפורטות בסעיף ‪ 15‬של כללי‬
‫ה‪ FCC-‬והפעלתו מותנית בכך שלא תגרום הפרעה להתקנים‬
‫אחרים הפועלים בתדר זה‪ .‬שינויים או התאמות במוצר האמור‪,‬‬
‫שלא אושרו במפורש על‪-‬ידי ‪ ,Intel‬עלולים לבטל את ההרשאה‬
‫שניתנה למשתמש להפעיל את ההתקן‪.‬‬
‫אין להפעיל משדרים ניידים (כגון התקן רשת אלחוטית)‬
‫בקרבת נפצים לא מסוככים או בסביבת חומרי נפץ‪ ,‬אלא אם כן‬
‫ההתקן עבר שינוי כך שיתאים לשימוש שכזה‪.‬‬
‫אזהרת שימוש במטוסים‬
‫תקנות ‪ FCC‬ו‪ FAA-‬אוסרות הפעלה של התקנים אלחוטיים‬
‫בתדר רדיו במטוסים בעת טיסה‪ ,‬משום שהאותות שלהם‬
‫עלולים להפריע למכשירים חיוניים במטוס‪.‬‬
‫פליטה לא מכוונת לפי סעיף ‪ 15‬של כללי ‪FCC‬‬
‫התקן זה תואם לסעיף ‪ 15‬של כללי ‪ .FCC‬ההפעלה כפופה לשני‬
‫התנאים הבאים‪ )1( :‬התקן זה לא יגרום הפרעה מזיקה‪ ,‬וכן (‪ )2‬התקן‬
‫זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת‪ ,‬לרבות הפרעה העלולה לגרום‬
‫לפעולה בלתי רצויה‪.‬‬
‫התקנים אלחוטיים אחרים‬
‫הודעות בטיחות עבור התקנים אחרים הפועלים ברשת האלחוטית‪:‬‬
‫עיין בתיעוד המצורף למתאמי האתרנט האלחוטי או להתקנים אחרים‬
‫הפועלים ברשת האלחוטית‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫חפסנ‬
‫ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות החלות על התקן דיגיטלי‬
‫מסוג ‪ ,Class B‬בהתאם לסעיף ‪ 15‬של כללי ‪ .FCC‬מגבלות‬
‫אלו תוכננו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה‬
‫במקום מגורים‪ .‬ציוד זה מפיק‪ ,‬משתמש ועשוי להקרין‬
‫אנרגיית תדר רדיו‪ .‬הציוד עשוי לגרום הפרעה מזיקה‪ ,‬אם לא‬
‫הותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות‪ .‬אם ציוד זה גורם‬
‫להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה‪ ,‬דבר שניתן לקבוע‬
‫על‪-‬ידי כיבוי והפעלה מחדש של הציוד‪ ,‬המשתמש מוזמן לנסות‬
‫לתקן את ההפרעה בעזרת אחד או יותר מהאמצעים הבאים‪:‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬על המשתמש לפנות למוכר או לטכנאי רדיו‪/‬טלוויזיה‬
‫מנוסה לקבלת הצעות נוספות‪ .‬המשתמש עשוי למצוא מידע מועיל‬
‫בחוברת הבאה‪( "Something About Interference" :‬מידע בנושא‬
‫הפרעות)‪.‬‬
‫ניתן לקבל חוברת זו במשרדים המקומיים של ה‪ .FCC-‬החברה‬
‫שלנו אינה אחראית לכל הפרעה לרדיו או לטלוויזיה הנגרמת משינוי‬
‫לא מורשה של ציוד זה‪ ,‬או מהחלפה או צירוף של כבלי חיבור וציוד‬
‫שאינו מפורט על‪-‬ידי החברה שלנו‪ .‬תיקון ההפרעה נמצא באחריות‬
‫המשתמש‪ .‬במערכת זו‪ ,‬יש להשתמש בכבלי נתונים מוגנים בלבד‪.‬‬
‫ •הזזה או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה‪.‬‬
‫ •הגדלת המרחק בין הציוד לבין המקלט‪.‬‬
‫ •חיבור הציוד לשקע או למעגל חשמלי שונה מזה שאליו‬
‫מחובר המקלט‪.‬‬
‫ •התייעצות במוכר או בטכנאי רדיו‪/‬טלוויזיה מנוסה לקבלת‬
‫עזרה‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫חפסנ‬
‫פליטה מכוונת לפי סעיף ‪ 15‬של כללי ‪FCC‬‬
‫הפעלת ההתקן כפופה לשני התנאים הבאים‪:‬‬
‫(אם כולל תדר ‪ ‎2.4 GHz‬או תדר ‪)‎5 GHz‬‬
‫(‪ )1‬התקן זה לא יגרום הפרעה מזיקה‪ ,‬וכן (‪ )2‬התקן זה חייב לקבל כל‬
‫הפרעה שמתקבלת‪ ,‬לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה‬
‫של ההתקן‪.‬‬
‫התקני רדיו ברשת תקשורת מקומית (‪( )LAN‬התקני תקשורת‬
‫אלחוטית בתדר רדיו (‪ ))RF‬בעלי הספק נמוך‪ ,‬הפועלים בתדר‬
‫‪ ,‎2.4/5 GHz‬עשויים להימצא (להיות מוטבעים) במערכת של מחשב‬
‫המחברת‪ .‬יש להתייחס לסעיף זה רק אם התקנים אלה מצויים‬
‫במערכת‪ .‬עיין בתווית המערכת כדי לוודא שהתקנים אלחוטיים קיימים‬
‫במערכת‪.‬‬
‫משתמשים אינם רשאים לבצע תיקונים בהתקנים אלחוטיים‪.‬‬
‫אין לבצע שינויים כלשהם בהתקנים‪.‬‬
‫שינוי שיבוצע בהתקן אלחוטי יגרום לביטול הרשאת השימוש‬
‫בהתקן‪ .‬לקבלת שירות‪ ,‬יש ליצור קשר עם היצרן‪.‬‬
‫התקנים אלחוטיים שעשויים להימצא במערכת מאושרים לשימוש‬
‫בארצות הברית רק אם מופיע מספר זיהוי של ה‪ FCC-‬על תווית‬
‫המערכת‪.‬‬
‫התקן זה מוגבל לשימוש במקומות סגורים עקב פעולתו בטווח התדרים‬
‫‪ ‎5.15 GHz‬עד ‪ .FCC ‎5.25 GHz‬דורשים שהשימוש במוצר זה‬
‫יתבצע במקומות סגורים בלבד עבור טווח התדרים ‪ ‎5.15 GHz‬עד‬
‫‪ ,‎5.25 GHz‬כדי לצמצם את האפשרות להפרעה מזיקה למערכות‬
‫לוויין ניידות העושות שימוש בתדרים משותפים‪ .‬רדארים בהספק גבוה‬
‫מוקצים כמשתמשים הראשיים של התדרים ‪ ‎5.25 GHz‬עד‪‎‬‬
‫‪5‬‏‪ .‬תחנות רדאר אלה עלולות‬
‫‪ 5.35 GHz‬ו‪ ‎5.65 GHz-‬עד ‪‎ .85 GHz‬‬
‫לגרום להפרעה להתקן זה ו‪/‬או לגרום לו לנזק‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫חפסנ‬
‫מידע בטיחות וגיהות‬
‫מגבלת החשיפה שנקבעה על‪-‬ידי ה‪ FCC-‬עבור התקנים אלחוטיים‬
‫מתבססת על יחידת מידה הנקראת 'שיעור ספיגה סגולית' (‪SAR).‬‬
‫‪ SAR‬משמש למדידת שיעור הספיגה של אנרגיית ‪ RF‬בגוף האדם‪,‬‬
‫המבוטאת ביחידות של וואטים לקילוגרם‪ .‬תקנות ה‪ FCC-‬דורשות‬
‫שהתקנים ניידים יעמדו במגבלת בטיחות של ‪ 1.6‬וואט לקילוגרם‪.‬‬
‫מגבלת החשיפה של ה‪ FCC-‬כוללת מרווח בטיחות משמעותי‪ ,‬המיועד‬
‫לספק הגנה נוספת לציבור וכן להביא בחשבון שינויים במדידות‪.‬‬
‫חשיפה לאותות תדר רדיו (‪)RF‬‬
‫מידע בנושא אישור (‪)SAR‬‬
‫מוצר זה עשוי להכיל משדר ומקלט רדיו מוטבע‪ .‬הוא מתוכנן ומיוצר כך‬
‫שלא יחרוג ממגבלות החשיפה לתדר רדיו (‪ )RF‬שנקבעו על‪-‬ידי רשות‬
‫התקשורת הפדרלית (‪ )FCC‬של ממשלת ארה"ב‪ .‬מגבלות החשיפה‬
‫של ה‪ FCC-‬מבוססות על המלצותיהם של שני ארגונים מומחים‪,‬‬
‫המועצה הלאומית להגנה מפני קרינה ולמדידות (‪ )NCRP‬ואגודת‬
‫מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה (‪ .)IEEE‬בשני המקרים‪ ,‬ההמלצות‬
‫פותחו על‪-‬ידי מומחים בתחומי המדע וההנדסה הפועלים במגזרי‬
‫התעשיה‪ ,‬הממשל והאקדמיה‪ ,‬לאחר בדיקה מקיפה של הספרות‬
‫המדעית העוסקת בהשפעות הביולוגיות של אנרגיית ‪.RF‬‬
‫בדיקות ‪ SAR‬מתבצעות במצבי תפעול רגילים המאושרים על‪-‬ידי‬
‫ה‪ ,FCC-‬כאשר ההתקן האלחוטי משדר בהספק המרבי המאושר‬
‫בכל התדרים הנבדקים‪ .‬למרות שרמת ה‪ SAR-‬נקבעת בהספק‬
‫המרבי המאושר‪ ,‬רמת ה‪ SAR-‬בפועל של התקן פועל עשויה להיות‬
‫נמוכה בהרבה מהערך המרבי‪ .‬זאת מכיוון שההתקן תוכנן לפעול‬
‫במספר רמות של הספק‪ ,‬כדי להשתמש בהספק המינימלי שנדרש כדי‬
‫להתחבר לרשת‪ .‬באופן כללי‪ ,‬ככל שההתקן מופעל קרוב יותר לאנטנת‬
‫ממסר אלחוטי‪ ,‬כך יורדת רמת ההספק‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫חפסנ‬
‫קנדה‬
‫לפני שדגם חדש מוצע למכירה לציבור‪ ,‬עליו להיבדק ולקבל אישור של‬
‫‪ FCC‬על כך שאינו חורג ממגבלת החשיפה שנקבעה על‪-‬ידי ה‪.FCC-‬‬
‫כל אחד מהדגמים נבדק בזוויות ובמיקומים (לדוגמה‪ ,‬סמוך לחלק‬
‫התחתון של הגוף)‪ ,‬בהתאם לדרישות ה‪.FCC-‬‬
‫פליטה לא מכוונת לפי ‪ICES-003‬‬
‫התקן דיגיטלי זה אינו חורג מהמגבלות החלות על התקנים מסוג‬
‫‪ Class B‬בנוגע לפליטות רעשי רדיו מהתקן דיגיטלי‪ ,‬כפי שנקבע‬
‫בתקנות בדבר הפרעות רדיו של ‪.Industry Canada‬‬
‫בנוגע להפעלה כאשר ההתקן נישא על הגוף‪ ,‬דגם זה נבדק והוא עומד‬
‫בהנחיות ה‪ FCC-‬בדבר חשיפה ל‪ ,RF-‬כאשר הוא משמש בשילוב עם‬
‫אביזר של ‪ Samsung‬המיועד עבורו‪ .‬אי‪-‬עמידה בהגבלות האמורות‬
‫לעיל עלולה להוות הפרה של הנחיות ה‪ FCC-‬בדבר חשיפה ל‪.RF-‬‬
‫פליטה מכוונת לפי ‪RSS 210‬‬
‫ניתן לעיין באינטרנט במידע בנושא ‪ SAR‬עבור דגם זה ודגמים אחרים‪,‬‬
‫בכתובת‪ .http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/‎‬אתר זה משתמש‬
‫במספר הזיהוי של ‪ FCC‬עבור מוצר זה‪ ,‬הממוקם בחלקו החיצוני של‬
‫המוצר‪ .‬לעתים יש להסיר את מארז הסוללות כדי לאתר את המספר‪.‬‬
‫לאחר שיהיה בידך מספר הזיהוי של ‪ FCC‬עבור מוצר מסוים‪ ,‬בצע את‬
‫ההוראות שבאתר כדי להציג את ערכי ה‪ SAR-‬הטיפוסיים או המרביים‬
‫של מוצר זה‪.‬‬
‫התקן זה תואם לתקן ‪ RSS 210‬של ‪ .Industry Canada‬ההפעלה‬
‫כפופה לשני התנאים הבאים‪ )1( :‬התקן זה לא יגרום הפרעה‪ ,‬וכן‬
‫(‪ )2‬התקן זה חייב לקבל כל הפרעה‪ ,‬לרבות הפרעה העלולה לגרום‬
‫לפעולה בלתי רצויה של ההתקן הזה‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫חפסנ‬
‫המונח ‪ IC‬המופיע לפני מספר האישור של הציוד מיועד לציין עמידה‬
‫בדרישות המפרטים הטכניים של ‪ Industry Canada‬בלבד‪ .‬כדי‬
‫לצמצם את האפשרות להפרעה לשידורי רדיו של משתמשים אחרים‪,‬‬
‫יש לבחור בסוג ושבח אנטנה שהספק השידור היעיל (‪ )EIRP‬שלהם‬
‫אינו חורג מהנדרש לתקשורת יעילה‪ .‬כדי למנוע הפרעות לשידורי‬
‫הרדיו של השירות המוענק ברישיון‪ ,‬התקן זה מיועד להפעלה במקומות‬
‫סגורים והרחק מחלונות‪ ,‬להשגת הגנה מרבית‪ .‬ציוד (או אנטנת השידור‬
‫שלו) המותקן במקומות סגורים כפוף לרישיון‪.‬‬
‫(אם מותקן פס ‪ 2.4 G‬או ‪)5 G‬‬
‫התקני רדיו ברשת תקשורת מקומית (‪( )LAN‬התקני תקשורת‬
‫אלחוטית בתדר רדיו (‪ ))RF‬בעלי הספק נמוך‪ ,‬הפועלים בתדר‬
‫‪ ,‎2.4/5 GHz‬עשויים להימצא (להיות מוטבעים) במערכת של מחשב‬
‫המחברת שברשותך‪ .‬יש להתייחס לסעיף זה רק אם התקנים אלה‬
‫מצויים במערכת‪ .‬עיין בתווית המערכת כדי לוודא שהתקנים אלחוטיים‬
‫קיימים במערכת‪.‬‬
‫התקנים אלחוטיים שעשויים להימצא במערכת שברשותך מאושרים‬
‫לשימוש בקנדה רק אם מופיע מספר זיהוי של ‪ Industry Canada‬על‬
‫תווית המערכת‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫חפסנ‬
‫בעת השימוש ברשת תקשורת מקומית (‪ )LAN‬אלחוטית בתקן ‪IEEE‬‬
‫‪ ,802.11a‬התקן זה מוגבל לשימוש במקומות סגורים עקב פעולתו‬
‫בטווח התדרים ‪ ‎5.15 GHz‬עד‪Industry Canada .5.25 GHz ‎‬‬
‫דורשים שהשימוש במוצר זה יתבצע במקומות סגורים בלבד עבור‬
‫טווח התדרים ‪ ‎5.15 GHz‬עד ‪ ,‎5.25 GHz‬כדי לצמצם את האפשרות‬
‫להפרעה מזיקה למערכות לוויין ניידות העושות שימוש בתדרים‬
‫משותפים‪ .‬רדארים בהספק גבוה מוקצים כמשתמשים הראשיים של‬
‫התדרים ‪ ‎5.25 GHz‬עד ‪ ‎5.35 GHz‬ו‪ ‎5.65 GHz-‬עד ‪‎5.85 GHz‬‏‪.‬‬
‫תחנות רדאר אלה עלולות לגרום להפרעה להתקן זה ו‪/‬או לגרום לו‬
‫לנזק‪.‬‬
‫תפוקת המתח של ההתקן או ההתקנים האלחוטיים שעשויים להיות‬
‫מוטבעים במחשב המחברת שברשותך נמוך בהרבה מכל מגבלות‬
‫החשיפה לתדרי רדיו (‪ ,)RF‬כפי שנקבעו על‪-‬ידי ‪.Industry Canada‬‬
‫ההפעלה של התקן זה כפופה לשני התנאים הבאים‪ )1( :‬התקן זה‬
‫לא יגרום הפרעה מזיקה‪ ,‬וכן (‪ )2‬התקן זה חייב לקבל כל הפרעה‬
‫שמתקבלת‪ ,‬לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה של‬
‫ההתקן הזה‪.‬‬
‫כדי למנוע הפרעות לשידורי רדיו של שירות המוענק ברישיון‪,‬‬
‫התקן זה מיועד להפעלה במקומות סגורים והרחק מחלונות‪,‬‬
‫להשגת הגנה מרבית‪ .‬ציוד (או אנטנת השידור שלו) המותקן‬
‫במקומות סגורים כפוף לרישיון‪.‬‬
‫שבח האנטנה המרבי המותר עבור התקן זה הוא ‪ ,6dBi‬במטרה‬
‫לציית למגבלת ‪ E.I.R.P‬על טווחי התדרים ‪ ‎5.25 GHz‬עד ‪‎5.35 GHz‬‬
‫ו‪ ‎5.725 GHz-‬עד ‪ ,‎5.85 GHz‬במסגרת תפעול מסוג נקודה לנקודה‪.‬‬
‫משתמשים אינם רשאים לבצע תיקונים בהתקנים אלחוטיים‪.‬‬
‫אין לבצע שינויים כלשהם בהתקנים‪ .‬שינוי שיבוצע בהתקן‬
‫אלחוטי יגרום לביטול הרשאת השימוש בהתקן‪ .‬לקבלת שירות‪,‬‬
‫יש ליצור קשר עם היצרן‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫חפסנ‬
‫האיחוד האירופי‬
‫מידע אודות אישור רדיו אירופי (למוצרים המצוידים‬
‫בהתקני רדיו המאושרים על‪-‬ידי האיחוד האירופי)‬
‫סימון ‪ CE‬של האיחוד האירופי והצהרות תאימות‬
‫מוצר זה הוא מחשב מחברת; התקני רדיו ברשת תקשורת מקומית‬
‫(‪( )LAN‬התקני תקשורת אלחוטית בתדר רדיו (‪ ))RF‬בעלי הספק‬
‫נמוך‪ ,‬הפועלים בתדר ‪ ,‎2.4/5 GHz‬עשויים להימצא (להיות מוטבעים)‬
‫במערכת של מחשב המחברת שברשותך‪ ,‬המיועדת לשימוש ביתי או‬
‫משרדי‪ .‬יש להתייחס לסעיף זה רק אם התקנים אלה מצויים במערכת‪.‬‬
‫עיין בתווית המערכת כדי לוודא שהתקנים אלחוטיים קיימים במערכת‪.‬‬
‫מוצרים המיועדים למכירה בתחומי האיחוד האירופי מסומנים בסימון‬
‫‪ ,Conformité Européene (CE)‎‬המציין עמידה בהנחיות הרלוונטיות‬
‫ובסטנדרטים והתיקונים של האיחוד האירופי המצוינים להלן‪ .‬ציוד זה‬
‫נושא גם את מזהה ‪.Class 2‬‬
‫המידע הבא תקף לגבי מערכות הנושאות את סימון ‪ CE‬בלבד‬
‫‪.‬‬
‫הנחיות האיחוד האירופי‬
‫ציוד טכנולוגיית מידע זה נבדק ונמצא תואם להנחיות הבאות של‬
‫האיחוד האירופי‪:‬‬
‫התקנים אלחוטיים שעשויים להימצא במערכת שברשותך מאושרים‬
‫לשימוש באיחוד האירופי או באזורים הקשורים אליו רק אם סימון‬
‫‪ ,CE‬מספר רישום של גוף מוסמך וסמל ההתראה מופיעים על תווית‬
‫המערכת‪.‬‬
‫ •‪EMC Directive 2004/108/EC‬‬
‫ •‪Low Voltage Directive 2006/95/EC‬‬
‫ •‪R&TTE Directive 1999/5/EC‬‬
‫תפוקת המתח של ההתקן או ההתקנים האלחוטיים שעשויים להיות‬
‫מוטבעים במחשב המחברת שברשותך נמוכה בהרבה מכל מגבלות‬
‫החשיפה לתדרי רדיו (‪ ,)RF‬כפי שנקבעו על‪-‬ידי הוועדה האירופית‬
‫באמצעות הנחיה ‪.R&TTE‬‬
‫התדר הנמוך של ‪ 5.35 GHz‎–‎5.15 GHz‬מיועד לשימוש במקומות‬
‫סגורים בלבד‪.‬‬
‫ראה את המגבלות של תקנים ‪ 802.11b‬ו‪ 802.11g-‬לעיון‬
‫בארצות או אזורים ספציפיים בתוך ארצות‪ ,‬תחת הכותרת‬
‫"מגבלות באזור הכלכלי האירופי" בהמשך מסמך זה‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫חפסנ‬
‫תיאור‬
Käesolevaga kinnitab
Samsung seadme
Notebook PC vastavust
direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele
sätetele.
Eesti[Estonian]
Hereby, Samsung, declares
that this Notebook PC is in
compliance with the
essential requirements and
other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
English
Por medio de la presente
Samsung declara que el
Notebook PC cumple con
los requisitos esenciales y
cualesquiera otras
disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva
1999/5/CE.
‫ של האיחוד האירופי‬R&TTE ‫הצהרות תאימות‬
‫ארץ‬
‫תיאור‬
Español[Spanish]
135
‫ארץ‬
Samsung tímto prohlašuje,
že tento Notebook PC je ve
shodě se základními
požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES.
Česky[Czech]
Undertegnede Samsung
erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook
PC overholder de
væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv
1999/5/EF.
Dansk[Danish]
Hiermit erklärt Samsung,
dass sich das Gerät
Notebook PC in
Übereinstimmung mit den
grundlegenden
Anforderungen und den
übrigen einschlägigen
Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Deutsch[German]
‫חפסנ‬
‫תיאור‬
‫ארץ‬
Ar šo Samsung deklarē, ka
Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Latviski[Latvian]
Šiuo Samsung deklaruoja,
kad šis Notebook PC
atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/
EB Direktyvos nuostatas.
Lietuvių[Lithuanian]
Hierbij verklaart Samsung
dat het toestel Notebook PC
in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de
andere relevante
bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Hawnhekk, Samsung,
jiddikjara li dan Notebook
PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fidDirrettiva 1999/5/EC.
‫תיאור‬
Nederlands[Dutch]
Malti[Maltese]
136
‫ארץ‬
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
1999/5/ΕΚ.
Ελληνική[Greek]
Par la présente Samsung
déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme
aux exigences essentielles
et aux autres dispositions
pertinentes de la directive
1999/5/CE.
Français[French]
Con la presente Samsung
dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai
requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.
Italiano[Italian]
‫חפסנ‬
‫תיאור‬
‫ארץ‬
Samsung izjavlja, da je ta
Notebook PC v skladu z
bistvenimi zahtevami in
ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Slovensko[Slovenian]
Samsung týmto vyhlasuje,
že Notebook PC spĺňa
základné požiadavky a
všetky príslušné
ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Slovensky[Slovak]
Samsung vakuuttaa täten
että Notebook PC tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Suomi[Finnish]
Härmed intygar Samsung
att denna Notebook PC står
I överensstämmelse med
de väsentliga
egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv
1999/5/EG.
‫תיאור‬
Svenska[Swedish]
137
‫ארץ‬
Alulírott, Samsung
nyilatkozom, hogy a
Notebook PC megfelel a
vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb
elõírásainak.
Magyar[Hungarian]
Niniejszym Samsung
oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z
zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi
stosownymi
postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.
Polski[Polish]
Samsung declara que este
Notebook PC está conforme
com os requisitos
essenciais e outras
disposições da Directiva
1999/5/CE.
Português[Portuguese]
‫חפסנ‬
‫כדי לצפות בהצהרת התאימות של האיחוד האירופי עבור מוצר‬
http://www.samsung.com/uk/ :‫ עבור אל‬,)‫זה (באנגלית בלבד‬
http://www.samsung.com/ ‫ או‬support/main/supportMain.do
.‫ ולאחר מכן חפש את מספר הדגם של המוצר‬uk/support
‫תיאור‬
‫אם הצהרת התאימות עבור הדגם שבו אתה מעוניין אינה זמינה באתר‬
.address ‫ צור קשר עם המפיץ שלך או עם‬,‫שלנו‬
doc.eu@samsung.com
‫פרטי היצרן‬
.Samsung Electronics Co., Ltd
‎416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, GyeonggiDo, 443-742, Korea
.Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu
Province, 215021, China
‎+86-512-6253-8988 :‫טלפון‬
.Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist.,
Bac Ninh Province, Vietnam
‫כדי למצוא את הכתובת או מספר הטלפון של מרכז השירות של‬
‫ יש לעיין בתעודת האחריות או לפנות לחנות בה רכשת את‬,Samsung
.‫המוצר‬
138
‫ארץ‬
Hér með lýsir Samsung yfir
því að Notebook PC er í
samræmi við grunnkröfur og
aðrar kröfur, sem gerðar eru
í tilskipun 1999/5/EC.
Íslenska[Icelandic]
Samsung erklærer herved
at utstyret Notebook PC er i
samsvar med de
grunnleggende krav og
øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Norsk[Norwegian]
Bu belge ile, Samsung bu
Notebook PC’nin 1999/5/EC
Yönetmeliğinin temel
gerekliliklerine ve ilgili
hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Türkiye[Türkçe]
‫חפסנ‬
‫מגבלות באזור הכלכלי האירופי‬
‫הגרסה האירופית מיועדת לשימוש בתחומי האזור הכלכלי האירופי‪.‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬בארצות מסוימות או באזורים מסוימים בתוך ארצות‪,‬‬
‫חלות מגבלות נוספות על הרשאת השימוש‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫מגבלות מקומיות על שימוש ברדיו בתקן ‪802.11b/802.11g‬‬
‫הערה למשלב‪ :‬יש לפרסם את ההצהרות הבאות בנושא הגבלות‬
‫מקומיות בכל תיעוד למשתמש הקצה המצורף למערכת או למוצר שבו‬
‫משולב המוצר האלחוטי‪.‬‬
‫כללי‬
‫התקנים האירופים מכתיבים הספק שידור מוקרן בעוצמה מרבית של‬
‫‪ mW 100‬של הספק שידור יעיל (‪ )EIRP‬ואת טווח התדרים של‪‎‬‬
‫‪.2483.5 MHz‎–2400 MHz‬‬
‫עקב העובדה שייתכן שהתדרים המשמשים את התקני‬
‫רשת התקשורת המקומית (‪ )LAN‬האלחוטית בתקן‬
‫‪ 802.11b/802.11g‬לא תואמו בכל הארצות‪ ,‬מוצרי‬
‫‪ 802.11b/802.11g‬מתוכננים לשימוש רק בארצות או אזורים‬
‫מסוימים ואין להפעילם בארצות או אזורים שלא צוינו לשימוש‪.‬‬
‫התדר הנמוך של ‪ ‎5.35 GHz–5.15 GHz‬מיועד לשימוש במקומות‬
‫סגורים בלבד‪.‬‬
‫כמשתמש במוצרים אלה‪ ,‬באחריותך לוודא שנעשה שימוש‬
‫במוצרים רק בארצות או באזורים שעבורם הם מיועדים ולוודא‬
‫שתצורתם מוגדרת לפי התדרים והערוצים המתאימים לארץ‬
‫או האזור שבהם מתבצע השימוש‪ .‬כל סטייה מההגדרות‬
‫והמגבלות המותרות בארץ או באזור שבהם נעשה שימוש‬
‫עלולה להוות הפרה של החוק המקומי ועשויה לגרור ענישה‬
‫בהתאם‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫חפסנ‬
‫‪ RTC‬אזהרת‬
‫בלגיה‬
‫לשימוש פרטי בחוץ בשטחים ציבוריים‪ ,‬אין צורך בהרשמה עבור‬
‫מרחקים הקטנים מ‪ 300-‬מ'‪ .‬עבור מרחקים העולים על ‪ 300‬מ'‪ ,‬יש‬
‫להירשם במכון הבלגי לשירותי דואר ותקשורת (‪ .)BIPT‬לשימוש‬
‫מסחרי בחוץ‪ ,‬יש קבל רישיון מה‪ .BIPT-‬להרשמה או רישוי‪ ,‬יש ליצור‬
‫קשר עם ה‪.BIPT-‬‬
‫זהירות ‪ :‬החלפה שגויה של הסוללה עלולה לגרום לפיצוץ‪ .‬החלף את‬
‫הסוללה אך ורק בסוללה שוות ערך מהסוג המומלץ על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫השלך את הסוללות המשומשות אך ורק בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫לשפות אחרות‪ ,‬עיין במדריכים המתאימים‪.‬‬
‫צרפת‬
‫התדר הנמוך של ‪ 5.35 GHz‎–‎5.15 GHz‬מיועד לשימוש במקומות‬
‫סגורים בלבד‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫חפסנ‬
‫מידע אודת סמל ‪WEEE‬‬
‫סילוק נכון של סוללות מוצר זה‬
‫(ישים במדינות עם מערכות איסוף נפרדות)‬
‫סילוק נכון של מוצר זה (פסולת ציוד חשמלי‬
‫ואלקטרוני)‬
‫סימון זה על הסוללה‪ ,‬על המדריך למשתמש או על‬
‫‪Pb‬‬
‫האריזה‪ ,‬מציין שאין להשליך את הסוללות של המוצר יחד‬
‫עם הפסולת הביתית‪ ,‬בסוף חיי העבודה שלהם‪ .‬ציון הסמלים הכימיים‬
‫‪Hg‬‏‪ Cd ,‬או ‪ Pb‬מציין שהסוללה מכילה כספית‪ ,‬קדמיום או עופרת מעל‬
‫לרמות הייחוס שבהנחיית המועצה האירופית‏ ‪ .2006/66‬בהשלכה לא‬
‫נאותה של סוללות‪ ,‬חומרים אלו עלולים להזיק לבריאות הציבור או‬
‫לסביבה‪.‬‬
‫(ישים במדינות עם מערכות איסוף נפרדות)‬
‫סימון זה על המוצר‪ ,‬האביזרים או על הספרות מציין‬
‫שאין להשליך את המוצר והאביזרים האלקטרוניים שלו‬
‫(כגון מטען‪ ,‬אוזניות‪ ,‬כבל ‪ )USB‬יחד עם הפסולת הביתית‪ ,‬בסוף חיי‬
‫העבודה שלהם‪ .‬כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הציבור‬
‫כתוצאה מסילוק פסולת באופן בלתי‪-‬מבוקר‪ ,‬הפרד פסולת זו מסוגים‬
‫אחרים של פסולת ומחזר אותה באופן אחראי כדי לקדם את השימוש‬
‫החוזר במשאבים חומריים‪.‬‬
‫כדי להגן על המשאבים הטבעיים ולקדם שימוש חוזר בחומרים‪,‬‬
‫יש להפריד את הסוללות מסוגים אחרים של פסולת‪ ,‬ולמחזר אותן‬
‫במערכת החזרת הסוללות הפועלת באזורך‪.‬‬
‫על משתמשים ביתיים לפנות למשווק שממנו רכשו את המוצר או‬
‫לרשויות המקומיות‪ ,‬לקבלת מידע אודות מיחזור פריטים אלה באופן‬
‫בטיחותי לסביבה‪.‬‬
‫על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את תנאי‬
‫חוזה הרכישה‪ .‬אין להשליך את המוצר ואביזריו האלקטרוניים יחד עם‬
‫פסולת מסחרית אחרת‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫חפסנ‬
‫מאושר ‪( TCO‬עבור דגמים תואמים‬
‫בלבד)‬
‫שימושיות ‪ -‬מתוכנן עבורך‬
‫ •ארגונומיה חזותית ואיכות תמונה גבוהה‪ ,‬המבטיחות ביצועים‬
‫מובילים ומקטינות את הסיכון לעומס על העיניים‪ .‬מספר דרישות‬
‫בתחומי הבהיקות‪ ,‬הניגודיות‪ ,‬הרזולוציה והצבעים‬
‫ברכותינו! מוצר זה נושא אישור ‪ TCO‬לצורך שימוש‬
‫ושמירת הסביבה‪.‬‬
‫ •עיצוב הכולל אפשרות לחבר צג‪ ,‬מקלדת ועכבר חיצוניים (מומלץ‬
‫לעבודה ממושכת עם מחשב מחברת או מחשב ‪)Netbook‬‬
‫ •מקלדת בעיצוב ארגונומי ‪ -‬להקלת השימוש ולשיפור הקריאות‬
‫ •בדיקות מלאות לפי תקני בטיחות מחמירים‬
‫ •פליטות נמוכות של שדות חשמליים ומגנטיים‪ .‬רמות רעש נמוכות‬
‫המוצר שרכשת זה עתה נושא את תווית אישור ‪ .TCO‬פירוש הדבר‬
‫שהמחשב שברשותך תוכנן‪ ,‬יוצר ונבדק בהתאם לכמה מהקריטריונים‬
‫המחמירים ביותר שנהוגים כיום בעולם בתחומי הביצועים והסביבה‪.‬‬
‫הדבר הופך אותו למוצר בעל ביצועים גבוהים‪ ,‬המיוצר תוך התמקדות‬
‫בצורכי המשתמש‪ ,‬המתאפיין בהשפעה מינימלית על האקלים‬
‫והסביבה‪.‬‬
‫אישור ‪ TCO‬הוא תוכנית אישורים של צד שלישי‪ ,‬שבמסגרתה כל דגם‬
‫של מוצר נבדק במעבדה ידועת שם ובלתי תלויה‪ .‬כל הקריטריונים‬
‫פותחו על‪-‬ידי ‪ TCO Development‬בשיתוף עם מדענים‪ ,‬מומחי מוצר‪,‬‬
‫משתמשים ויצרנים מכל רחבי העולם‪.‬‬
‫להלן חלק מהתכונות שמוצר זה מציע‪:‬‬
‫‪142‬‬
‫חפסנ‬
‫סביבה ‪ -‬מתוכנן עבור כדור הארץ‬
‫ •המותג מפגין אחריות חברתית של תאגיד ומקיים מערכת ניהול‬
‫סביבה מאושרת (‪ EMAS‬או ‪)ISO 14001‬‬
‫ •צריכת אנרגיה נמוכה מאד‪ ,‬הן במצב של חוסר פעילות והן במצב‬
‫המתנה‪ ,‬המפחיתה את ההשפעה על הסביבה‬
‫ •הגבלות על חומרים מסוכנים‪ :‬מעכבי בעירה על בסיס כלור או‬
‫ברום‪ ,‬חומרים מעצבים‪ ,‬פלסטיק ומתכות כבדות כגון קדמיום‪,‬‬
‫כספית‪ ,‬עופרת וכרומיום שש‪-‬ערכי (האיסור על השימוש בכספית‬
‫והמגבלות על מעכבי בעירה מסוכנים מחמירים עוד יותר מדרישות‬
‫התאימות ל‪)RoHS-‬‬
‫ •גם המוצר וגם אריזתו ניתנים למיחזור‬
‫ •חברת המותג מציעה אפשרויות להחזרת מוצרים‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪www.tcodevelopment.com‬‬
‫אישור ‪ - TCO‬טכנולוגיה עבורך ולמען הסביבה‬
‫‪TCOF1190 TCO Document Version 2.0‬‬
‫‪143‬‬
‫בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות‪ ,‬גרסת התוכנה או דגם המחשב‪ ,‬ייתכן שחלק מהתוכן יהיה שונה והוא כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫‪Hebrew. 07/2013. Rev. 1.3‬‬
Download PDF

advertising