Samsung | C27F591FDM | Samsung 27'' מסך קעור C27F591FDM עם עיצוב דק ואלגנטי מדריך למשתמש

‫מדריך למשתמש‬
‫‪C27F591FD‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎ⓒ Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫סימנים מסחריים שאינם של ‪ Samsung Electronic‬הם בבעלות בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫ה‬
‫אבטחת חלל ההתקנ ‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫ת‬
‫אמצעי זהירו ‬
‫ם‬
‫סמלי ‬
‫ניקוי‬
‫ת‬
‫חשמל ובטיחו ‬
‫ה‬
‫התקנ ‬
‫תפעו ל‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫הכנות‬
‫ם‬
‫חלקי ‬
‫ה‬
‫לוח הבקר ‬
‫ם‬
‫מדריך מקשים ישירי ‬
‫ת‬
‫מדריך מקשי פונקציו ‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪Sharpness‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫הצד השני‬
‫כוונון ההטיה של המוצ ר‬
‫ה‬
‫מנעול למניעת גניב ‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצ ג‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫ה‬
‫התקנ ‬
‫חיבור המעמ ד‬
‫הסרת המעמ ד‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבו ר‬
‫‪18‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫‪22‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( D-SUB‬סוג אנלוגי)‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫ת‬
‫חיבור לאוזניו ‬
‫חיבור החשמ ל‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪23‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪23‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪23‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪23‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪24‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצ ר‬
‫‪20‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪24‬‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫‪21‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪24‬‬
‫ת‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבי ‬
‫‪21‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪25‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪26‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Sound Mode‬‬
‫‪Select Sound‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪28‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪29‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪30‬‬
‫מפרט‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪30‬‬
‫כללי‬
‫‪35‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪30‬‬
‫ם‬
‫טבלת מצבי אות רגילי ‬
‫‪36‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪30‬‬
‫ת‬
‫שאלות ותשובו ‬
‫‪34‬‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫אין פגם במוצ ר‬
‫ח‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקו ‬
‫אח ר‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫ה‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנ ‬
‫ת‬
‫דרישות מערכ ‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫בדיקת המוצ ר‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪3‬‬
‫‏‬
‫פרק ‪01‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אמצעי זהירות‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫הקפד להשאיר חלל פנוי סביב המוצר לאוורור‪ .‬עלייה של הטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה ולהסב נזק למוצר‪.‬‬
‫הקפד להשאיר את החלל הפנוי כפי שמוצג באיור או חלל גדול יותר בעת התקנת המוצר‪.‬‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות‪ ,‬לא לפתוח‬
‫זהירות‪ :‬כדי לצמצם את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את הכיסוי‪( .‬או הכיסוי‬
‫האחורי)‬
‫――‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫המוצר לא מכיל חלקים הניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫יש למסור את המוצר לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫סמל זה מציין שקיים מתח גבוה בתוך המוצר‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אין לבוא במגע כלשהו עם החלקים הפנימיים של מוצר זה‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫סמל זה מציין שלמוצר נלווה תיעוד חשוב בנושא תפעול המוצר ותחזוקתו‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫סמלים‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫בדגמים מבריקים מאוד עלולים להתפתח כתמים לבנים על פני השטח‪ ,‬אם נעשה שימוש במלחלח על‪-‬קולי בסמוך‪.‬‬
‫――‬
‫פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬הקרוב אליך אם ברצונך לנקות את פנים המוצר (השירות כרוך בתשלום)‪.‬‬
‫אל תלחץ על המסך באמצעות הידיים או חפצים כלשהם‪ ,‬לבל ייגרם נזק למסך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ניקוי‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫――‬
‫נהג בזהירות בעת הניקוי שכן הלוח והחלקים החיצוניים של מסכי ‪ LCD‬מתקדמים רגישים לשריטות‪.‬‬
‫――‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫• •אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫• •אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫――‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬נגב את הצג במטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫• •אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫• •הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫‪- -‬אל תשתמש בחומר ניקוי המכיל אלכוהול‪ ,‬חומר ממס או חומר פעיל שטח לניקוי הצג‪.‬‬
‫• •חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫‪- -‬אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫• •אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נקה את החלקים החיצוניים של המוצר במטלית לחה ורכה‪.‬‬
‫• •אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫זהירות‬
‫• •אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫• •השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫• •הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫ ‪-‬במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬‫• •כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫• •אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫• •היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫• •אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫• •בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫• •הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫ ‪-‬אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬‫• •התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫ ‪-‬נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬‫ ‪-‬שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬‫• •אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או עשן‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫ ‪-‬נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬‫ ‪-‬התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬‫• •הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫ ‪-‬הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬‫• •התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות או לחות קיצונית) או‬
‫במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‪- -‬אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫ ‪-‬הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬‫• •אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫ ‪-‬נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬‫• •שמני מאכל כמו למשל שמן סויה‪ ,‬עלולים להסב נזק או לעוות את המוצר‪ .‬אין להתקין את המוצר במטבח או סמוך‬
‫לדלפק של מטבח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תפעול‬
‫אזהרה‬
‫• •מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫ ‪-‬לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬‫• •כדי להזיז את המוצר‪ ,‬תחילה נתק ממנו את כל הכבלים‪ ,‬לרבות כבל החשמל‪.‬‬
‫• •אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫• •אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות‬
‫ראש וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫ ‪-‬אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל‬‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫ ‪-‬אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל‬‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫ ‪-‬הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬‫• •אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה את החשמל ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫ ‪-‬המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬‫• •אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫ ‪-‬המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את הצעצועים או‬‫הממתקים‪.‬‬
‫• •במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫• •הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫• •אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫• •אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫• •ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫‪- -‬עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫זהירות‬
‫• •השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫ ‪-‬אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬‫• •אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫ ‪-‬הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬‫• •השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫ ‪-‬אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬‫• •אל תשתמש במתאמי מתח לזרם ישיר יחדיו‪.‬‬
‫• •הוצא את שקית הניילון ממתאם המתח לזרם ישיר לפני שתשתמש בו‪.‬‬
‫• •אל תאפשר חדירה של מים להתקן המתח לזרם ישיר והקפד שלא יירטב‪.‬‬
‫• •אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫• •אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫ ‪-‬היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬‫ ‪-‬הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬‫• •אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫ ‪-‬הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬‫• •בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫‪- -‬צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫ ‪-‬אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬‫ ‪-‬הימנע משימוש במוצר בחוץ‪ ,‬כשהוא עלול להיחשף לגשם או לשלג‪.‬‬‫ ‪-‬הקפד שמתאם המתח לזרם ישיר לא יירטב בעת שטיפת הרצפה‪.‬‬‫• •אל תניח את מתאם המתח לזרם ישיר בסמוך למכשיר חימום כלשהו‪.‬‬
‫ ‪-‬אחרת‪ ,‬עלולה להיגרם דליקה‪.‬‬‫• •הקפד שמתאם המתח לזרם ישיר יהיה באזור מאוורר היטב‪.‬‬
‫• •אם תמקם את מתאם המתח ‪ AC/DC‬כך שהוא תלוי כשכניסת הכבל פונה כלפי מעלה‪ ,‬מים וחומרים אחרים עלולים‬
‫לחדור למתאם ולגרום לו לפעול בצורה לקויה‪.‬‬
‫הקפד להניח את מתאם המתח ‪ AC/DC‬בצורה ישרה על שולחן או על הרצפה‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫ ‪-‬המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬‫• •צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫• •לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫הכנות‬
‫‏‬
‫חלקים‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫לחצן רב‪-‬כיווני המסייע בניווט‪.‬‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫――‬
‫לחצן ‪ JOG‬ממוקם בצד השמאלי האחורי של המוצר‪ .‬ניתן להשתמש בלחצן כדי לנוע‬
‫למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאלה או ימינה‪ ,‬או כלחצן אישור‪.‬‬
‫נורית חיווי זו משמשת לחיווי מצב ההפעלה והיא פועלת באופן הבא‪:‬‬
‫• •הפעלה (לחצן ההפעלה)‪ :‬כבוי‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה‬
‫עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫• •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬מהבהב‬
‫נורית ההפעלה‬
‫• •כיבוי (לחצן ההפעלה)‪ :‬דולקת‬
‫――‬
‫ניתן להפוך את תפעול מחוון ההפעלה על‪-‬ידי שינוי בתפריט‪.‬‬
‫(‪System‬‏‬
‫לא לכלול פונקציה זו‪.‬‬
‫‪ )Power LED On‬בגלל שינויים פונקציונליים‪ ,‬הדגמים בפועל עשויים‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כאשר המסך מופעל‪' .‬מדריך מקשי פונקציות' יופיע‪ .‬כדי לגשת‬
‫אל התפריט שבמסך כשהמדריך מוצג‪ ,‬לחץ שוב על לחצן הכיוון המתאים‪.‬‬
‫――‬
‫'מדריך מקשי פונקציות' עשוי להשתנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬ראה את‬
‫המוצר הממשי‪.‬‬
‫נורית ההפעלה‬
‫מעלה‬
‫ימינה‬
‫‪Return‬‬
‫שמאלה‬
‫מטה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫‪9‬‬
‫מדריך מקשים ישירים‬
‫――‬
‫――‬
‫מסך לחצני הקיצור (תפריט ‪ )OSD‬הנראה להלן מוצג רק כאשר מסך הצג מופעל‪ ,‬רזולוציית המחשב משתנה או שמקור הקלט משתנה‪.‬‬
‫דף לחצני הפונקציות מוצג אם ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪On :‬‬
‫‪Off :‬‬
‫מצב ‪HDMI‬‏‪DisplayPort ,‬‬
‫מצב ‪Analog‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Auto Adjustment‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Features‬‬
‫‪Features‬‬
‫‪Eye Saver Mode Off‬‬
‫――‬
‫אפשרות מצב ‪Analog‬‬
‫••‬
‫••‬
‫――‬
‫――‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪Brightness‬‏‪Contrast ,‬‏‪.Sharpness ,‬‬
‫‪Auto Adjustment :‬‬
‫‪Eye Saver Mode Off‬‬
‫――‬
‫אפשרות מצב ‪HDMI‬‏‪DisplayPort ,‬‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪Brightness‬‏‪Contrast ,‬‏‪.Sharpness ,‬‬
‫••‬
‫‪/‬‬
‫••‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪Volume‬‏‪.Mute ,‬‬
‫••‬
‫‪ :‬הצג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫שינוי הרזולוציה ב'מאפייני תצוגה' יביא להפעלת הפונקציה ‪.Auto Adjustment‬‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫••‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪Volume‬‏‪.Mute ,‬‬
‫••‬
‫‪ :‬הצג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫――‬
‫כדי להיכנס לתפריט הראשי או להשתמש בפריטים אחרים‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬על מנת להציג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אתה יכול לצאת על‪-‬ידי לחיצה חוזרת על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה‪ :‬עבור אל הפריט הרצוי‪ .‬התיאור עבור כל פריט יופיע כאשר המיקוד ישתנה‪.‬‬
‫לחץ (אישור)‪ :‬הפריט שנבחר יוחל‪.‬‬
‫‪Return‬‬
‫סמלים‬
‫תיאור‬
‫בוחר את‬
‫כדי לשנות את אות הקלט על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אם אות הקלט השתנה‪ ,‬תופיע הודעה בפינה השמאלית העליונה של המסך‪.‬‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫בוחר את‬
‫ה‪( OSD-‬תצוגה במסך) של תכונת הצג יופיע‪.‬‬
‫נעילת בקרת ‪ :OSD‬שמור על ההגדרות הנוכחיות‪ ,‬או נעל את בקרת ‪ OSD‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪.‬‬
‫הפעל‪/‬השבת‪ :‬כדי לנעול‪/‬לבטל את הנעילה של בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן שמאלה למשך ‪ 10‬שניות כאשר התפריט הראשי מוצג‪.‬‬
‫――‬
‫אם בקרת ה‪ OSD-‬נעולה‪ Brightness ,‬וכן ‪ Contrast‬ניתנים להתאמה‪ Eye Saver Mode .‬זמין‪.‬‬
‫‪Sound‬‏‪ Power LED On ,‬זמין‪ Information .‬ניתן להצגה‪.‬‬
‫‪System‬‏‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫בוחר את‬
‫לחץ כדי להפעיל או להשבית את ‪.Eye Saver Mode‬‬
‫הפריטים הבאים לא יהיו זמינים אם הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC‬‏‪Brightness ,‬‏‪Color ,‬‬
‫‪Game Mode‬‏‪Bright ,‬‬
‫• •‪Picture‬‏‬
‫• •‪System‬‏‬
‫בוחר את‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫כדי לכבות את הצג על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫――‬
‫בדגמים הממשיים‪ ,‬בגלל השינויים בפונקציות‪ ,‬האפשרויות ב'מדריך מקשי פונקציות' יהיו שונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר הצג לא מציג דבר (לדוגמה‪ ,‬מצב חיסכון בחשמל או מצב ללא אות)‪ ,‬על מנת לשלוט במקור ובחשמל‪ ,‬ניתן להשתמש‬
‫בשני מקשים כיווניים כדלקמן‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‪/‬ללא אות‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‬
‫שינוי מקור‬
‫מטה‬
‫לחץ (אישור) למשך ‪ 2‬שניות‬
‫כיבוי‬
‫כשהצג מציג את התפריט הראשי‪ ,‬ניתן להשתמש בלחצן ‪ JOG‬כדלקמן‪.‬‬
‫פעולה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‬
‫הזז את האפשרות‬
‫צא מהתפריט‪.‬‬
‫שמאלה‬
‫סגור את רשימת המשנה מבלי לשמור ערכים‪.‬‬
‫הערך מופחת במחוון‪.‬‬
‫ימינה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫הערך מוגדל במחוון‪.‬‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫שמור את הערך וסגור את רשימת המשנה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪Sharpness‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫באפשרותך לכוונן את ‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬או ‪ Sharpness‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬מעלה או מטה‪ ,‬אם לא מוצג‬
‫תפריט ‪.OSD‬‬
‫אתה יכול לכוונן ‪ Volume‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה או ימינה‪ ,‬אם לא מוצג תפריט ‪.OSD‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪100‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫‪Mute‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫‪Volume‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫אם איכות השמע של התקן קלט מחובר ירודה‪ ,‬ייתכן שהפונקציה 'השתקה אוטומטית' במוצר תשתיק את הצליל או תגרום לשמע‬
‫בלתי יציב בעת הפעלת האוזניות או הרמקולים‪ .‬הגדר את עוצמת הקול של הקלט עבור התקן הקלט ל‪ 20%-‬לפחות ושלוט‬
‫בעוצמת הקול באמצעות בקרת עוצמת הקול (לחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה) במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מהו ‪?Auto Mute‬‬
‫הפונקציה משתיקה את השמע כדי לשפר את אפקט הקול כאשר יש רעש קול או כשאות הקלט חלש‪ ,‬בדרך‪-‬כלל עקב בעיה‬
‫בעוצמת הקול של התקן קלט‪.‬‬
‫――‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן השתמש בלחצן ‪ JOG‬על מנת להזיז מטה את‬
‫המיקוד‪.‬‬
‫כדי לבטל את הפעלת הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן הגבר או הפחת את ‪.Volume‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Mode1‬או ‪.Mode2‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Upscale‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫הצד השני‬
‫כוונון ההטיה של המוצר‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה‬
‫עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה‬
‫עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫)‪-2° (±2°) - 20° (±2°‬‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫• •באפשרותך לכוונן את ההטיה של המוצר‪.‬‬
‫• •החזק את החלק התחתון של המוצר וכוונן את ההטיה בזהירות‪.‬‬
‫התחבר למחשב באמצעות כבל ‪.D-SUB‬‬
‫כניסת שמע ממחשב באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫התחבר להתקן פלט שמע כגון אוזניות‪.‬‬
‫מתחבר למתאם המתח לזרם ישיר‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצג‬
‫――‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫――‬
‫צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה‬
‫שברשותך‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫• •אין להפעיל לחץ ישיר על המסך‪.‬‬
‫• •אין לאחוז במסך בעת העברת הצג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫ ‪-‬ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬‫ ‪-‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬‫‪- -‬ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫• •יש לאחוז בחלק התחתון של הצג בעת העברתו‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים עליו‬
‫את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫――‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫חבר את בסיס המעמד לצוואר המעמד והברג את שני הברגים‬
‫שבבסיס כדי להדק את החיבור‪.‬‬
‫הקפד להשתמש בקלקר (כרית) שהגיע עם הצג‪.‬‬
‫אחוז בצג ודחף את צוואר המעמד בכיוון החץ‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫אחוז בצג והרם את צוואר המעמד בכיוון החץ וכוונן אותו‪ ,‬כפי‬
‫שמוצג באיור‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אל תפעיל לחץ על הצג‪ ,‬לבל ייגרם לו נזק‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫הסרת המעמד‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים עליו‬
‫את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫――‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫אחוז בצג ומשוך את צוואר המעמד בכיוון החץ כדי להסירו‪ ,‬כמוצג‬
‫באיור‪.‬‬
‫הקפד להשתמש בקלקר (כרית) שהגיע עם הצג‪.‬‬
‫שחרר את שני הברגים שעל המעמד כדי להסיר אותו‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אל תפעיל לחץ על הצג‪ ,‬לבל ייגרם לו נזק‪.‬‬
‫אחוז בצג והרם את צוואר המעמד בכיוון החץ וכוונן אותו‪ ,‬כפי‬
‫שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‏‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫――‬
‫לפני חיבור של התקן מקור‪ ,‬קרא את המדריך למשתמש המצורף אליו‪.‬‬
‫מספר ומיקום היציאות בהתקני מקור אינם זהים בכל התקן‪.‬‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫חיבור כבל החשמל במהלך ההתקנה עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫בדוק את סוגי היציאות בגב המכשיר שאתה מעוניין להתחבר אליו‪.‬‬
‫――‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫――‬
‫היציאות שסופקו עשויות להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( D-SUB‬סוג אנלוגי)‬
‫‪D-SUB IN‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪18‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫――‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫מומלץ להשתמש בכבל ‪ DP‬קצר מ‪ 1.5-‬מ'‪ .‬שימוש בכבל ארוך מ‪ 1.5-‬מ' עלול להשפיע על איכות התמונה‪.‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫――‬
‫השתמש באוזניות בעת הפעלת צליל עם כבל ‪,D-SUB + AUDIO‬‏‪ HDMI-HDMI‬או ‪.DP‬‬
‫――‬
‫פונקציית השמע אינה נתמכת אם התקן המקור מחובר באמצעות כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪19‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫חיבור החשמל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הקפד על היציבה הנכונה בעת השימוש במוצר‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫• •ישר את גבך‪.‬‬
‫• •כוונן את הזווית כך שלא תשתקף תאורה במסך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל החשמל למתאם המתח לזרם ישיר‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬חבר את מתאם המתח לזרים ישיר ליציאת ‪ DC 14V‬בגב‬
‫המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כעת‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬בגב הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫• •הקפד שהאמות יהיו ניצבות לזרועות ומיושרות עם גב היד‪.‬‬
‫• •הקפד שהמרפקים יהיו בזווית כמעט ישרה‪.‬‬
‫• •כוונן את גובה המוצר כך שתוכל לכופף את הברכיים בזווית של כ‪ 90-‬מעלות או יותר‪ ,‬כשהעקבים צמודים לרצפה‪,‬‬
‫והזרועות נמוכות מהלב‪.‬‬
‫――‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫――‬
‫באפשרותך להגדיר את הרזולוציה והתדר המיטביים עבור מוצר זה על‪-‬ידי התקנת מנהלי ההתקן המתאימים‪.‬‬
‫――‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של מנהל ההתקן של המוצר‪ ,‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫הודעת מידע בנוגע להגדרת הרזולוציה המיטבית תופיע בעת הפעלת המוצר בפעם הראשונה לאחר הרכישה‪.‬‬
‫בחר שפה במוצר ושנה את הרזולוציה במחשב להגדרה המיטבית‪.‬‬
‫――‬
‫אם הרזולוציה המיטבית לא נבחרה‪ ,‬ההודעה תופיע עד שלוש פעמים בתוך פרק זמן מוגדר‪ ,‬גם בעת כיבוי והפעלה חוזרת של‬
‫המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן לבחור את הרזולוציה המיטבית גם בלוח הבקרה במחשב‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‏‬
‫פרק ‪04‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫קבע את הגדרות המסך‪ ,‬כגון בהירות‪.‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את הניגודיות והבהירות בהתאם לצורך‪.‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה מיטבית‪ ,‬המתאימה לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫• •‪ :Standard‬השג איכות תמונה המתאימה לעריכת מסמכים או לשימוש באינטרנט‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות של מכשירי טלוויזיה‪ ,‬המתאימה לצפייה נעימה בתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic Contrast‬השג בהירות מאוזנת באמצעות התאמה אוטומטית של הניגודיות‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Basic Color‬דגם זה תומך בתחנה הקשורה לצילום בצבע‪ .‬בעת החלפה למצב זה‪ ,‬אזור הצבע יכוונן כך שיהיה זהה‬
‫לסולם הצבעים הרגיל של ‪.sRGB‬‬
‫באפשרותך להתאים אישית את הבהירות כך שתתאים להעדפותיך‪.‬‬
‫‪Set to an‬‬
‫‪optimum picture‬‬
‫‪quality suitable‬‬
‫‪for the working‬‬
‫‪environment.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪100‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪Return‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ AV, MAGIC‬כולל ארבע אפשרויות‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪Bright-‬‬
‫תמונה אוטומטיות (‪Dynamic‬‏‪Standard ,‬‏‪ Movie ,‬ו‪ )Custom-‬שהוגדרו מראש במפעל‪ .‬באפשרותך להפעיל את‬
‫‪Dynamic‬‏‪Standard ,‬‏‪ Movie ,‬או ‪ .Custom‬אתה יכול לבחור באפשרות ‪ Custom‬שמאחזרת באופן אוטומטי את‬
‫הגדרות התמונה המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדשה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬אפשרות זו גם מספקת תמונה חדה‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הדבר יביא לחיסכון בחשמל ויפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫• •‪ :Custom‬בחר במצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Color‬‬
‫אתה יכול לכוונן את הבהירות הכללית של התמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫כוונן את גוון המסך‪.‬‬
‫ערך גבוה יותר יגרום לתמונה להיראות בהירה יותר‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Red‬כוונן את רמת הרוויה של האדום‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Green‬כוונן את רמת הרוויה של הירוק‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫• •‪ :Blue‬כוונן את רמת הרוויה של הכחול‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Color Tone‬בחר את גוון הצבע המתאים ביותר לצורכי הצפייה שלך‪.‬‬
‫‪ :Cool 2- -‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר מ‪.Cool 1-‬‬
‫כוונן את הניגודיות בין העצמים והרקע‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫‪ :Cool 1- -‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את הניגודיות כדי לגרום לעצם להיראות ברור יותר‪.‬‬
‫‪ :Normal- -‬הצג את גוון הצבע הרגיל‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫ ‪ :Warm 1-‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר ממצב ‪.Normal‬‬‫ ‪ :Warm 2-‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר מ‪.Warm 1-‬‬‫‪ :Custom- -‬התאם אישית את גוון הצבע‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫הפוך את קו המתאר של עצמים לברור או מטושטש יותר‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫――‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪AV-‬‏‪ Color Tone ,‬כולל ארבע הגדרות‬
‫טמפרטורת צבע (‪Cool‬‏‪Normal ,‬‏‪ Warm ,‬ו‪.)Custom-‬‬
‫• •‪ :Gamma‬כוונן את רמת האמצע של הבהיקות‪.‬‬
‫‪Mode1- -‬‏ ‪Mode2 /‬‏ ‪Mode3 /‬‬
‫ערך גבוה יותר יהפוך את קו המתאר של עצמים לברור יותר‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Mode1‬או ‪.Mode2‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Upscale‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬יכולה לשפר את השכבות של פרטי התמונה ואת החיות של התמונה‪.‬‬
‫הפונקציה ‪Upscale‬‬
‫הגדר לאיכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪.‬‬
‫לפונקציה זו יש אפקטים ברורים יותר בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪Off‬‏ ‪Mode1 /‬‏ ‪Mode2 /‬‬
‫――‬
‫בהשוואה ל‪Mode1-‬‏‪ Mode2 ,‬הוא בעל אפקט חזק יותר‪.‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪ ”TÜV Rheinland “Low Blue Light Content‬הוא אישור עבור מוצרים העונים על הדרישות לרמות נמוכות יותר של אור‬
‫כחול‪ .‬כאשר הערך עבור ‪ Eye Saver Mode‬הוא '‪ ,'On‬האור הכחול שאורך הגל שלו הוא בסביבות ‪ 400nm‬יפחת‪ ,‬והוא‬
‫יספק איכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪ .‬בה בעת‪ ,‬רמת האור הכחול נמוכה מהגדרות ברירת המחדל‪,‬‬
‫והיא נבדקה על‪-‬ידי ‪ TÜV Rheinland‬ואושרה לאחר שענתה על הדרישות של תקני ‪TÜV Rheinland “Low Blue Light‬‬
‫‪.Content”‎‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫קבע את הגדרות המסך של המוצר עבור מצב משחק‪.‬‬
‫אם נגן ‪ DVD‬או ממיר מחוברים למוצר באמצעות ‪ ,HDMI‬עלולה להתרחש ירידה באיכות התמונה (ירידה בניגודיות‪/‬באיכות‬
‫הצבע‪ ,‬ברמת השחור וכו')‪ ,‬בהתאם להתקן המקור שמחובר‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HDMI Black Level-‬כדי‬
‫לכוונן את איכות התמונה‪.‬‬
‫אם זה המקרה‪ ,‬תקן את איכות התמונה שנפגעה באמצעות ‪.HDMI Black Level‬‬
‫――‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ HDMI‬בלבד‪.‬‬
‫• •‪ :Normal‬בחר במצב זה כאשר אין ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫השתמש בתכונה זו כאשר אתה משחק במשחקים במחשב או כאשר קונסולת משחקים כמו‪ PlayStation™‎‬או‪Xbox™‎‬‬
‫מחוברת למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר הצג כבה‪ ,‬עובר למצב חיסכון בחשמל או משנה מקורות קלט‪ Game Mode ,‬עובר למצב ‪ Off‬גם אם הוא מוגדר כ‪.On-‬‬
‫――‬
‫אם ברצונך להשאיר את ‪ Game Mode‬במצב מאופשר בכל עת‪ ,‬בחר באפשרות ‪.Always On‬‬
‫• •‪ :Low‬בחר במצב זה כדי להפחית את רמת השחור ולהגביר את רמת הלבן כאשר יש ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שהאפשרות ‪ HDMI Black Level‬אינה תואמת להתקני מקור מסוימים‪.‬‬
‫――‬
‫התכונה ‪ HDMI Black Level‬מופעלת אך ורק ברזולוציית ‪ AV‬מסוימת‪ ,‬כגון ‪ 720P‬ו‪1080P-‬‏‪.‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫הגבר את קצב התגובה של הלוח כדי להביא לכך שהווידאו ייראה יותר חי וטבעי‪.‬‬
‫――‬
‫מומלץ להגדיר את ‪ Response Time‬כ‪ Standard-‬או ‪ Faster‬כאשר אינך צופה בסרט‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫שנה את גודל התמונה‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫――‬
‫תפריט זה זמין רק כאשר ‪ Picture Size‬מוגדר ל‪ Screen Fit-‬במצב ‪.AV‬‬
‫כאשר אות ‪ 480P‬או ‪ 576P‬או ‪ 720P‬או ‪ 1080P‬מהווה קלט במצב ‪ AV‬והצג יכול להציג באופן רגיל‪ ,‬בחר באפשרות ‪Screen‬‬
‫‪ Fit‬כדי לכוונן את המצב האופקי ל‪0-‬‏‪ 6-‬רמות‪.‬‬
‫――‬
‫‪Coarse‬‏‪ :Fine ,‬פונקציה זו זמינה במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא ללא קשר ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ושידורים רגילים‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב מקורי ללא חיתוך‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.HDMI/DP-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫(‪DisplayPort‬‏‪ :HDMI/‬אפשרות זו זמינה כאשר ‪ FreeSync‬מושבת)‬
‫‪25‬‬
‫‏‬
‫פרק ‪05‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪Position‬‬
‫הגדר את השקיפות עבור חלונות התפריטים‪.‬‬
‫התאם את מיקום התפריט‪.‬‬
‫‪Configure the‬‬
‫‪transparency‬‬
‫‪of the menu‬‬
‫‪windows.‬‬
‫‪OnScreen Display‬‬
‫‪한국어‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪20 sec‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪Return‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪Language‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪.‬‬
‫――‬
‫השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫הגדר את תפריט התצוגה במסך (‪ )OSD‬כך שייעלם באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש בתוך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫‪ Display Time‬ניתן לשימוש כדי לציין את פרק הזמן שלאחריו ברצונך שתפריט ה‪ OSD-‬ייעלם‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‏‬
‫פרק ‪06‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Volume‬‬
‫כוונן את ‪ Volume‬על‪-‬ידי שליטה בלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Return‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪Sound Mode‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחירת מצב השמע הרגיל‪.‬‬
‫• •‪ :Music‬הדגשת מוסיקה בהשוואה לקולות‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬איכות קול מיטבית לסרטים‪.‬‬
‫• •‪ :Clear Voice‬הדגשת קולות דיבור בהשוואה לקולות אחרים‪.‬‬
‫‪Select Sound‬‬
‫• •‪ :Stereo‬אפשר את הצליל הן מהרמקול השמאלי והן מהרמקול הימני‪.‬‬
‫• •‪ :Left Channel‬הגדר את הרמקול השמאלי והימני כך שישמיעו רק את הערוץ השמאלי של מקור הצליל‪.‬‬
‫• •‪ :Right Channel‬הגדר את הרמקול השמאלי והימני כך שישמיעו רק את הערוץ הימני של מקור הצליל‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫הדגמים ברשימה 'כרטיסים גרפיים' תומכים ב‪FreeSync-‬‬
‫טכנולוגיית ‪ FreeSync‬היא פתרון המונע קריעת מסך ללא כל ההשהיות והעיכובים הרגילים‪.‬‬
‫תכונה זו תמנע קריעת מסך והשהיה בזמן הפעלת משחק‪ .‬שפר את חוויית המשחק שלך‪.‬‬
‫‪ FreeSync‬זמין במצב ‪ HDMI‬בלבד‪.‬‬
‫• •‪ :Off‬השבת את ‪.FreeSync‬‬
‫• •‪ :Standard Engine‬הפעל את הפונקציות הבסיסיות של ‪ FreeSync‬שבכרטיס הגרפי של ‪.AMD‬‬
‫• •‪ :Ultimate Engine‬הפעל את התכונה ‪ FreeSync‬עם קצב מסגרות מסך גבוה יותר‪ .‬קריעת מסך (סנכרון מוזר בין‬
‫המסך והתוכן) תופחת במצב זה‪ .‬שים לב כי עשויה להתרחש תופעת מסך מהבהב במהלך משחק‪.‬‬
‫בעת בחירה במצב ‪ ,Ultimate Engine‬השתמש בקצב רענון המסך הגבוה ביותר לצורך קבלת אפקט ‪ FreeSync‬המיטבי‪.‬‬
‫עבור השיטה להגדרת קצב הרענון‪ ,‬עיין בשאלות ותשובות‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫――‬
‫הפונקציה ‪ FreeSync‬מופעלת אך ורק במצב ‪ HDMI‬או ‪.DisplayPort‬‬
‫השתמש בכבל ‪ HDMI/DisplayPort‬שסופק על‪-‬ידי היצרן בעת שימוש ב‪.FreeSync-‬‬
‫אם הפונקציה ‪ FreeSync‬מופעלת‪ ,‬עשויים להתרחש הדברים הבאים‪:‬‬
‫• •המסך עשוי להבהב במהלך משחק‪ ,‬בהתאם להגדרות המשחק‪ .‬הפחתת הערכים בהגדרות המשחק עשויה לסייע‬
‫בהסרת ההבהוב‪ .‬התקנת מנהלי ההתקן העדכניים מאתר האינטרנט של ‪ AMD‬עשויה אף היא לפתור בעיה זו‪.‬‬
‫• •קצב התגובה עשוי להיות לא יציב במהלך הפעלת משחק‪ ,‬בהתאם לרזולוציה‪ .‬רזולוציה גבוהה יותר בדרך‪-‬כלל מפחיתה‬
‫את קצב התגובה‪.‬‬
‫‪ FreeSync‬ניתן לשימוש בדגמים מסוימים בלבד של כרטיסים גרפיים של ‪ .AMD‬עיין ברשימה הבאה למידע על הכרטיסים‬
‫הגרפיים הנתמכים‪:‬‬
‫הקפד להתקין את מנהלי ההתקן העדכניים הרשמיים של הכרטיסים הגרפיים של ‪ AMD‬התומכים ב‪.FreeSync-‬‬
‫――‬
‫לדגמי כרטיסים גרפיים נוספים של ‪ AMD‬התומכים בתכונה ‪ ,FreeSync‬בקר באתר האינטרנט הרשמי של ‪.AMD‬‬
‫――‬
‫בחר באפשרות ‪ Off FreeSync‬אם אתה משתמש בכרטיס גרפי של יצרן אחר‪.‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 300 Series‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 290‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 Fury X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 285‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 360‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 260X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 295X2‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 260‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 290X‬‬
‫כיצד מפעילים את ‪?FreeSync‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את ‪ FreeSync‬כ‪ Standard Engine-‬או כ‪ Ultimate Engine-‬בתפריט ‪.OSD‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפעל את ‪ FreeSync‬ב‪:AMD Radeon Settings-‬‬
‫לחץ על לחצן העכבר הימני‬
‫‪AMD Radeon Settings‬‏‬
‫‪Display‬‬
‫התכונה ‪ AMD FreeSync‬אמורה להיות מוגדרת ל'מופעל'‪ .‬בחר באפשרות 'מופעל' אם התכונה טרם הופעלה‪.‬‬
‫• •איכות הצליל של הצג עשויה להיפגע‪.‬‬
‫――‬
‫במקרה של בעיות בשימוש בפונקציה‪ ,‬יש לפנות אל מרכז השירות של סמסונג‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫הפונקציה ‪ Eco Saving Plus‬מפחיתה את צריכת החשמל על‪-‬ידי שליטה בזרם החשמלי המשמש את לוח הצג‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Off‬בטל את הפעלת הפונקציה ‪.Eco Saving Plus‬‬
‫• •‪ :Auto‬צריכת החשמל תופחת באופן אוטומטי ב‪ 10%-‬לעומת ההגדרה הנוכחית‪.‬‬
‫(ההפחתה בצריכת החשמל תלויה במצב בהירות המסך של הלקוח‪).‬‬
‫• •‪ :Low‬צריכת החשמל תופחת ב‪ 25%-‬לעומת ההגדרה המהווה ברירת מחדל‪.‬‬
‫• •‪ :High‬צריכת החשמל תופחת ב‪ 50%-‬לעומת ההגדרה המהווה ברירת מחדל‪.‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪ :Off Timer‬הפעל את מצב ‪.Off Timer‬‬
‫‪ :Turn Off After‬ניתן להגדיר את כיבוי הטיימר בטווח של שעה עד ‪ 23‬שעות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר שיחלוף‬
‫מספר השעות שצוין‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Off Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫במוצרים המיועדים לשווקים באזורים מסוימים‪ ,‬ערך ברירת המחדל להפעלה אוטומטית של הפונקציה ‪ Off Timer‬הוא ‪ 4‬שעות‬
‫‪System‬‬
‫לאחר הפעלת המוצר‪ .‬הדבר קשור לתקנות אספקת החשמל‪ .‬אם אינך רוצה בהפעלת הטיימר‪ ,‬עבור אל ‪MENU‬‏‬
‫ובאפשרות ‪ Off Timer‬בחר ‪.Off‬‬
‫‪29‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫הגדר את ‪ PC/AV Mode‬ל‪ .AV-‬גודל התמונה יוגדל‪.‬‬
‫קבע את ההגדרות כדי להפעיל או להשבית את נורית ההפעלה הממוקמת בחלק התחתון של המוצר‪.‬‬
‫אפשרות זו שימושית בעת צפייה בסרט‪.‬‬
‫• •‪ :Working‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר מופעל‪.‬‬
‫• •הגדר ל‪ PC-‬בעת חיבור למחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Stand-by‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫• •הגדר ל‪ AV-‬בעת חיבור להתקן ‪.AV‬‬
‫• •אם תחבר מחשב באמצעות כבל ‪ ,HDMI-DVI‬הגדר לערך ‪.DVI PC‬‬
‫――‬
‫פונקציה זו אינה תומכת במצב ‪.Analog‬‬
‫――‬
‫מסופק עבור הדגמים הרחבים בלבד‪ ,‬כגון ‪ 16:9‬או ‪.16:10‬‬
‫――‬
‫אם הצג במצב ‪HDMI‬‏‪ DisplayPort ,‬ובמסך מופיעה ההודעה ‪ Check Signal Cable‬או שמצב החיסכון בחשמל מופעל‪ ,‬לחץ‬
‫‪ .‬תוכל לבחור באפשרות ‪ PC‬או ‪.AV‬‬
‫על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות ולאחר מכן בחר בסמל‬
‫‪Source Detection‬‬
‫בחר באפשרות ‪ Auto‬או ‪ Manual‬כשיטה לזיהוי אות הקלט‪.‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫החזר את כל ההגדרות עבור המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪Information‬‬
‫הצג את הרזולוציה‪ ,‬התדירות ומקור הקלט הנוכחיים‪.‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫*********‬
‫‪**kHz **Hz** NN‬‬
‫****‪****x‬‬
‫‪Acceleration‬‏‪ ,1 sec ,‬או ‪ 2 sec‬ניתנים לבחירה‪ .‬אם נבחרה האפשרות ‪ ,No Repeat‬פקודה תגיב פעם אחת בלבד‬
‫בעת לחיצה על לחצן‪.‬‬
‫‪Optimal Mode‬‬
‫‪****x**** **Hz‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪OnScreen Display‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪Exit‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‏‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪OS‬‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫חומרה‬
‫• •‪Windows 7‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •זיכרון בנפח ‪ 32MB‬לפחות‬
‫• •‪Windows 8‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •שטח פנוי בנפח ‪ 60MB‬לפחות בכונן הדיסק הקשיח‬
‫• •‪Windows 8.1‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪ Easy Setting Box‬מאפשר למשתמשים להשתמש בצג על‪-‬ידי חלוקה למחיצות של מקטעים מרובים‪.‬‬
‫• •‪Windows 10‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של ‪ ,Easy Setting Box‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung‬‬
‫‪ Electronics‬בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫――‬
‫ייתכן שהתוכנה לא תפעל כראוי אם לא תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שהסמל של ‪ Easy Setting Box‬לא יופיע; זה תלוי במערכת המחשב ובמפרט המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫אם סמל קיצור הדרך לא מופיע‪ ,‬הקש על המקש ‪.F5‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫ההתקנה של ‪ Easy Setting Box‬עשויה להיות מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומסביבת העבודה ברשת‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‏‬
‫פרק ‪08‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫――‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪ ,‬פנה‬
‫אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהמחברים מחוברים היטב‪.‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך כבוי ונורית ההפעלה מהבהבת על אף שהמוצר מחובר כראוי למחשב‪ ,‬בצע בדיקת ‪.Self Diagnosis‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק מהמוצר את הכבלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם מופיעה ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬המוצר פועל כרגיל‪.‬‬
‫――‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫עבור מצב שחורג מהרזולוציה הנתמכת (עיין ב‪-‬טבלת מצבי אות רגילים)‪ ,‬תופיע ההודעה ‪ Not Optimum Mode‬למשך‬
‫זמן קצר‪.‬‬
‫――‬
‫הרזולוציה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם להגדרות מערכת המחשב ולכבלים‪.‬‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪ ,HDMI-DVI‬מופיעים שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך דרך‬
‫הגדרות ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי לגרסה‬
‫החדשה ביותר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪ .‬המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כראוי‪.‬‬
‫ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪.‬‬
‫ודא שהכבל מחובר כראוי אל המוצר‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫‪ Not Optimum Mode‬מוצג במסך‪.‬‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר האות מהכרטיס הגרפי עולה על הרזולוציה או התדירות המרביות עבור המוצר‪.‬‬
‫שנה את הרזולוציה והתדירות המרביות כך שיתאימו לביצועי המוצר‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪.)36‬‬
‫‪32‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Coarse‬ו‪.Fine‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה שוב‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪ .‬יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫בעיות שמע‬
‫אין קול‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה והתדירות עבור המחשב אינן חורגות מטווח הרזולוציה והתדירות המתאים למוצר‪ .‬כעת‪ ,‬אם יש‬
‫צורך‪ ,‬שנה את ההגדרות‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪ )36‬במדריך זה ובתפריט ‪ Information‬במוצר‪.‬‬
‫יש תמונה אך אין קול‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫לא ניתן לשמוע קול אם נעשה שימוש בכבל ‪ HDMI-DVI‬כדי לחבר את התקן הקלט‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast‬‬
‫חבר את ההתקן באמצעות כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.DP‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫לצבעים במסך יש צל והם מעוותים‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫המוצר פועל במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫הקש על אחד ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למצב הפעולה הרגיל‪.‬‬
‫הטקסט מטושטש‪.‬‬
‫אם אתה משתמש ב‪( Windows OS-‬לדוגמה‪,Windows 7 ,‬‏‪,Windows 8‬‏‪ Windows 8.1‬או ‪ :)Windows 10‬עבור אל‬
‫גופנים‬
‫לוח הבקרה‬
‫כוונן טקסט ‪ ClearType‬ושנה את הפעל את ‪.ClearType‬‬
‫הפעלת הווידאו בלתי יציבה‪.‬‬
‫ההפעלה של קובצי וידאו גדולים באיכות ‪ High-Definition‬עלולה להיות בלתי יציבה‪ .‬הדבר עלול לנבוע מכך שנגן הווידאו‬
‫אינו מותאם באופן מיטבי למשאב המחשב‪.‬‬
‫נסה להפעיל את הקובץ בנגן וידאו אחר‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫――‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות‬
‫מערכת‬
‫תצוגה‬
‫לוח הבקרה‬
‫תצוגה‬
‫רזולוציית מסך‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫הגדרות תצוגה מתקדמות‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫תצוגה‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫רזולוציית מסך‬
‫מאפייני מתאם תצוגה‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות‬
‫מערכת‬
‫תצוגה‬
‫לוח הבקרה‬
‫תצוגה‬
‫כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫• •‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות‬
‫• •‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות‬
‫התאמה אישית‬
‫התאמה אישית‬
‫לוח הבקרה‬
‫מסך נעילה‬
‫הגדרות שומר מסך‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫התאם אישית‬
‫הגדרות זמן קצוב למסך‬
‫אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫הגדרות שומר מסך‬
‫אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫צריכת חשמל & שינה ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‏‬
‫פרק ‪09‬‬
‫מפרט‬
‫כללי‬
‫שם דגם‬
‫‪C27F591FD‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 27.0( 27‬אינץ' ‪ 68.6 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 597.888‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 336.312‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.3114‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.3114‬מ"מ (‪)V‬‬
‫שעון פיקסל מרבי‬
‫‪148.5 M‬‏‬
‫‪ Hz‬‏‬
‫אספקת כוח‬
‫ז"ח‪‎100 - 240 V – (+/- 10 %)‎‬‏‪‎50/60 Hz ± 3 Hz ,‬‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫מחברי אות‬
‫‪D-SUB‬‏‪HDMI ,‬‏‪DisplayPort ,‬‏‏‬
‫תנאי סביבה‬
‫תפעול‬
‫――‬
‫חבר–הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל (‪Plug-and-Play‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת‬
‫מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך להתאים אישית את הגדרות‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫――‬
‫נקודות מסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא בהיר או כהה יותר‬
‫מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫――‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫‪C – 4‬‏ ‪10‬‬
‫‪F – 1‬‏ ‪C )50‬‏ ‪ 0‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏ ‪ 04‬‏‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪C – 4‬‏ ‪20‬‏‪-‬‬
‫‪-4‬‏) ‪C‬‏ ‪ 5‬‏‬
‫‪F – 1‬‏ ‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏ ‪ 13‬‏‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫‪35‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫סינכרון‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎‎30 – 81 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎‎48 – 72 Hz‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ ,‬המסך יותאם באופן אוטומטי‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק למרות שנורית ההפעלה דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את‬
‫ההגדרות על פי הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪IBM‬‏‪‎720 x 400 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪35.156‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪36.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 720 ,‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 800 ,‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 1024 ,‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1440 x 900 ,‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎RB 1600 x 900 ,‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1680 x 1050 ,‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪36‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪VESA‬‏‪‎1920 x 1080 ,‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫――‬
‫תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫――‬
‫תדירות אנכית‬
‫חזרה על אותה התמונה הרבה פעמים לשנייה מאפשרת לך להציג תמונות טבעיות‪ .‬תדירות החזרה נקראת "תדירות אנכית" או "קצב רענון" והיא מסומנת ב‪.Hz-‬‬
‫――‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר‬
‫שברשותך‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫נספח‬
‫‏‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫――‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫• •חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫• •שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫• •בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫• •טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫• •שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫• •פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫• •שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫• •אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫• •טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫אחר‬
‫• •תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫• •בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫――‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את המדריך‪.‬‬
‫‪38‬‬
Download PDF

advertising