Samsung | LA22C450E1 | Samsung LA22C450E1 מדריך למשתמש

‫טלוויזיית ‪LCD‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫חשוב על האפשרויות‬
‫תודה שרכשת מוצר ‪ Samsung‬זה‪ .‬לקבלת שירות‬
‫מלא יותר‪ ,‬רשום את המוצר שלך בכתובת‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫דגם‬
‫‪2010-02-12 �� 2:29:39‬‬
‫מספר סידורי‬
‫‪BN68-02684E_Hebrew.indb 1‬‬
‫ ברחבי העולם‬SAMSUNG ‫צור קשר עם‬
.SAMSUNG ‫ פנה למרכז שירות הלקוחות של‬,Samsung ‫אם יש ל ך שאלות או הערות בנוגע למוצרי‬
‫אתר אינטרנט‬
‫מרכז שירות לקוחות‬
www.samsung.com
BN68-02684E
BN68-02684E-00
BN68-02684E_Hebrew.indb 1
‫מדינה‬
1300 362 603
AUSTRALIA
-
8000-4726
Bahrain
www.samsung.com
400-810-5858
010-6475 1880
CHINA
-
0800-726786
Egypt
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDIA
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
INDONESIA
www.samsung.com
0120-327-527
JAPAN
-
800-22273
Jordan
www.samsung.com
9200-21230
KSA
www.samsung.com
1800-88-9999
MALAYSIA
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
NEW ZEALAND
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
PHILIPPINES
-
800-2255
Qatar
www.samsung.com
1800-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864 )
SOUTH AFRICA
-
1825-22-73
Syria
www.samsung.com
0800-329-999
TAIWAN
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
THAILAND
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
U.A.E
www.samsung.com
1800 588 889
VIETNAM
.‫ כל הזכויות שמורות‬.‎© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.‎
2010-02-12 �� 2:29:40
‫האיורים והשרטוטים במדריך למשתמש זה נועדו לעיון בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל‪ .‬עיצוב המוצר והמפרטים עשויים‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫אזהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה‬
‫הימנע מהצגת תמונות ללא תנועה (כגון קובצי תמונה מסוג ‪ )jpeg‬או רכיבי תמונה ללא תנועה (כגון סמל של תוכנית טלוויזיה‪ ,‬פנורמה או תבנית תמונה ‪ ,4:3‬שורת מניות או‬
‫חדשות בתחתית המסך וכולי) על המסך‪ .‬הצגה ממושכת של תמונה ללא תנועה עלולה לגרום לשחיקה בלתי אחידה של הזרחן במסך ולהשפיע על איכות התמונה‪ .‬כדי להפחית‬
‫את הסיכון לכך‪ ,‬פעל בהתאם להמלצות להלן‪.‬‬
‫ •הימנע מהצגת אותו ערוץ טלוויזיה למשך פרקי זמן ממושכים‪.‬‬
‫ •נסה תמיד להציג כל תמונה על‪-‬גבי מסך מלא‪ ,‬השתמש בתפריט תבנית התמונה של הטלוויזיה לקבלת ההתאמה הטובה ביותר‪.‬‬
‫ •הפחת את ערכי הבהירות והניגודיות למינימום הנדרש כדי להשיג את איכות התמונה הרצויה; ערכים גבוהים עלולים להאיץ את תהליך השחיקה‪.‬‬
‫ •השתמש לעתים קרובות בכל מאפייני הטלוויזיה שנועדו לצמצם תופעות כגון השארת תמונה ושחיקת מסך; עיין בסעיף המתאים במדריך למשתמש לקבלת פרטים‪.‬‬
‫אבטחת מרחב ההתקנה‬
‫שמור על המרחק הדרוש בין המוצר לחפצים אחרים (למשל קירות) כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬עלולה להתרחש שריפה או תקלה במוצר עקב עלייה בטמפרטורה הפנימית שלו‪.‬‬
‫✎ ✎בעת השימוש במעמד או במתלה‪ ,‬השתמש בחלקים שסיפקה ‪ Samsung Electronics‬בלבד‪.‬‬
‫‪x x‬אם תשתמש בחלקים של יצרן אחר‪ ,‬עלולה להתרחש בעיה במוצר או פגיעה בגוף עקב נפילתו‪.‬‬
‫✎ ✎המראה עשוי להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫התקנה באמצעות מתלה‪.‬‬
‫התקנה באמצעות מעמד‪.‬‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪2‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:50:51‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 2‬‬
‫תוכן‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪4‬‬
‫חיבורים‬
‫‪7‬‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫אביזרים‬
‫מבט על לוח הבקרה‬
‫מבט על השלט הרחוק‬
‫התחברות לאנטנה‬
‫הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית)‬
‫‪ 7‬התחברות להתקן ‪)LA26C450, LA32C450) AV‬‬
‫‪ 8‬התחברות להתקן שמע (‪)LA26C450, LA32C450‬‬
‫‪ 9‬התחברות להתקן ‪)LA22C450) AV‬‬
‫‪ 1‬התחברות להתקן שמע (‪)LA22C450‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11‬שינוי מקור הקלט‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫כיצד לנווט בתפריטים‬
‫תפריט ערוצים‬
‫תפריט תמונה‬
‫תפריט קול‬
‫תפריט הגדרות‬
‫תפריט תמיכה‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪28‬‬
‫התחברות למחשב (‪)LA26C450, LA32C450‬‬
‫התחברות למחשב (‪)LA22C450‬‬
‫‪Media Play‬‬
‫‪Anynet+‬‬
‫מידע אחר‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪39‬‬
‫הגדרת משדר ‪FM‬‬
‫מאפיין טלטקסט של ערוצים אנלוגיים‬
‫התקנת המתלה‬
‫מנעול ‪ Kensington‬למניעת גניבה‬
‫חיזוק הטלוויזיה לקיר‬
‫פתרון בעיות‬
‫מפרטים‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪31‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫בדוק את הסמל!‬
‫‪t‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו על‪-‬ידי‬
‫לחיצה על לחצן ‪ TOOLS‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫הערה‬
‫מדריך מפורט‬
‫‪I-II‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:50:52‬‬
‫‪3‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 3‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫אביזרים‬
‫✎‬
‫✎ הצבעים והצורות של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגמים‪.‬‬
‫ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיית ה‪ LCD-‬שלך‪ .‬אם פריטים כלשהם חסרים‪ ,‬פנה לספק שלך‪.‬‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫שלט רחוק וסוללות (‪)AAA x 2‬‬
‫הוראות לבעלים‬
‫כרטיס אחריות ‪ /‬מדריך בטיחות (לא זמינים בכמה אזורים)‬
‫✎‬
‫�‬
‫�‬
‫מטלית ניקוי‬
‫כבל מתח‬
‫עיין במדריך הנפרד להתקנה‪.‬‬
‫(‪)M4 X L16‬‬
‫▪ משדר ‪FM‬‬
‫(‪)LA26C450/LA32C450‬‬
‫(לא זמינים בכמה אזורים)‬
‫� ערכת מתלה‬
‫(‪)LA22C450‬‬
‫▪‬
‫ברגים (‪)3EA‬‬
‫מבט על לוח הבקרה‬
‫✎‬
‫הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫מחוון הפעלה‬
‫חיישן השלט הרחוק‬
‫רמקולים‬
‫‪( P‬הפעלה‪/‬כיבוי)‬
‫מכבה או מדליק את הטלוויזיה‪.‬‬
‫מחוון הפעלה‬
‫‪SOURCEE‬‬
‫מהבהב ונכבה בעת ההפעלה ונדלק במצב המתנה‪.‬‬
‫עובר בין כל מקורות הקלט הזמינים‪ .‬בתפריט שעל המסך‪ ,‬השתמש בלחצן זה בדומה ללחצן‬
‫‪ ENTERE‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫מציג את התפריט שעל המסך‪ ,‬התצוגה על המסך‪ ,‬של מאפייני הטלוויזיה‪.‬‬
‫מכוונן את עוצמת הקול‪ .‬בתצוגה על המסך‪ ,‬השתמש בלחצנים ‪ y‬בדומה ללחצן ◄ וללחצן ►‬
‫בשלט הרחוק‪.‬‬
‫מחליף את הערוצים‪ .‬בתצוגה על המסך‪ ,‬השתמש בלחצנים ‪ z‬בדומה ללחצן ▼ וללחצן ▲ בשלט‬
‫הרחוק‪.‬‬
‫הפנה את השלט הרחוק כלפי נקודה זו בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪y‬‬
‫‪z‬‬
‫חיישן השלט הרחוק‬
‫מצב המתנה‬
‫אל תשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה לפרקי זמן ממושכים (כאשר אתה יוצא לחופשה‪ ,‬למשל)‪ .‬הטלוויזיה עדיין צורכת כמות קטנה של מתח‬
‫חשמלי גם כאשר לחצן הפעלה‪/‬כיבוי כבוי‪ .‬מוטב לנתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:50:57‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 4‬‬
‫‪ 10‬הדובעה תליחת‬
‫מבט על השלט הרחוק‬
‫הפעל וכבה את הטלוויזיה‪( .‬עמ' ‪)6‬‬
‫הצג ובחר את מקורות הווידאו הזמינים‪( .‬עמ' ‪)10‬‬
‫מאפשר גישה ישירה לערוצים‪.‬‬
‫חזור לערוץ הקודם‪.‬‬
‫בחר לסירוגין בטלטקסט‪ ,‬כפול או‬
‫שילוב‪.‬‬
‫השתק את הקול באופן זמני‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫החלף ערוצים‪.‬‬
‫הצג את התפריט הראשי על המסך‪.‬‬
‫(עמ' ‪)11‬‬
‫הצג את רשימת הערוצים על המסך‪( .‬עמ' ‪)13‬‬
‫בחר את מצב ‪ HDMI‬ישירות‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫הצג מידע על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪( .‬עמ' ‪)17‬‬
‫הידמה תלעפה תא גצה‪( .‬עמ' ‪)12‬‬
‫בחר במהירות פונקציות הנמצאות בשימוש רב‪.‬‬
‫בחר פריטי תפריטים על המסך ושנה ערכי תפריטים‪.‬‬
‫צא מהתפריט‪( .‬עמ' ‪)11‬‬
‫חזור לתפריט הקודם‪( .‬עמ' ‪)11‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪ : S.MODE‬בוחר את מצב הקול‪( .‬עמ' ‪)15‬‬
‫‪ : SLEEP‬הגדרת שעון העצר לשינה‪( .‬עמ' ‪)17‬‬
‫‪ : DUAL I-II‬בחר את מצב הקול הדואלי‪( .‬עמ' ‪)16‬‬
‫‪ : P.MODE‬בחר את מצב התמונה‪( .‬עמ' ‪)13‬‬
‫‪ : P.SIZE‬בחר את גודל התמונה‪( .‬עמ' ‪)14‬‬
‫‪ : E.SAVING‬בוחר את מצב החיסכון באנרגיה‪( .‬עמ' ‪)13‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫לחצנים בתפריט ‪( Channel list‬רשימת ערוצים)‪,‬‬
‫‪ Media Play‬וכולי‪.‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫השתמש בלחצנים אלה במצבים ‪Media Play‬‬
‫ו‪.Anynet+-‬‬
‫(∏‪ :‬שלוט בהקלטה במקליטי ‪ Samsung‬עם‬
‫המאפיין ‪)Anynet+‬‬
‫התקנת סוללות (גודל סוללה‪)AAA :‬‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫‪x‬‬
‫השתמש בשלט הרחוק במרחק של ‪ 7‬מטרים לכל היותר‬
‫מהטלוויזיה‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫תאורה בוהקת עלולה להשפיע על הביצועים של השלט הרחוק‪.‬‬
‫הימנע משימוש ליד תאורת פלואורוסנט מיוחדת או שלטי ניאון‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫הצבע וה‪xx‬צורה עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:50:59‬‬
‫‪5‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 5‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫התחברות לאנטנה‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬הגדרות בסיסיות מופעלות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫✎‬
‫הגדרה מראש‪ :‬חיבור כבלי החשמל והאנטנה‪.‬‬
‫אנטנת ‪VHF/UHF‬‬
‫כבלים‬
‫או‬
‫‪ANT OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫שקע מתח‬
‫הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית)‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬סדרה של הודעות על המסך תסייע לך בקביעת ההגדרות הבסיסיות‪ .‬לחץ על לחצן ‪ .POWERP‬הכנס‪-‬הפעל זמין רק‬
‫כאשר מקור קלט מוגדר לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫בחירת שפה‬
‫‪2‬‬
‫בחירת הדגמה בחנות או‬
‫שימוש ביתי‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫בחירת אזור‬
‫בחירת ערוץ‬
‫הגדרת השעון‬
‫הצגת ‪ Guide‬מדריך‬
‫חיבור ‪.HD‬‬
‫השתמש בטלוויזיה‬
‫להנאתך‪.‬‬
‫אם ברצונך לאפס מאפיין זה‪...‬‬
‫לחץ על לחצן ▲ או ▼ ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪.ENTERE‬‬
‫בחר את השפה הרצויה של התצוגה על המסך‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪.ENTERE‬‬
‫מכן ‪CH‬‬
‫לחץ על לחצן ◄ או ► ולאחר‪LIST‬‬
‫� בחר את מצב שימוש ביתי‪ .‬מצב הדגמה בחנות נועד לסביבות‬
‫קמעונאיות‪.‬‬
‫� החזר את הגדרות היחידה מ הדגמה בחנות ל שימוש ביתי (המצב‬
‫הרגיל)‪ :‬לחץ על לחצן עוצמת הקול בטלוויזיה‪ .‬כאשר תצוגת עוצמת הקול‬
‫מוצגת‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ‪ MENU‬למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ▲ או ▼ ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪.ENTERE‬‬
‫םיאתמה רוזאה תא רחב‪.‬‬
‫חיפוש הערוצים יופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב ערוץ ← אחסון אוטומטי‪CONTENT .‬‬
‫‪INFO‬‬
‫✎‬
‫לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬בכל עת כדי לקטוע את תהליך האחסון בזיכרון‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ◄ או ► כדי לבחור יום‪ ,‬חודש‪ ,‬שנה‪ ,‬שעה או דקה‪.‬‬
‫הגדר אפשרויות אלה על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ▲ או ▼‪.‬‬
‫שיטת החיבור עבור איכות מסך ‪ HD‬הטובה ביותר מוצגת‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫בחר הגדרות ‪ -‬הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית)‪ .‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬בעל ארבע ספרות‪ .‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪."0-0-0-0‬‬
‫אם ברצונך לשנות את מספר ה‪ ,PIN-‬השתמש בפונקציה שנה ‪.PIN‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪6‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:03‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 6‬‬
‫חיבורים‬
‫‪ 20‬םירוביח‬
‫התחברות להתקן ‪)LA26C450, LA32C450( AV‬‬
‫שימוש בכבל ‪ :HDMI/DVI‬חיבור ‪( HD‬עד ‪)1080p‬‬
‫התקנים זמינים‪ ,DVD :‬נגן ‪ ,Blu-ray‬ממיר כבלים מסוג ‪ ,HD‬מקלט לוויין ‪( HD STB‬ממיר)‪ ,‬ממיר‪ ,‬מקלט לוויין (‪)STB‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫לבן אדום‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪R‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫✎‬
‫‪PB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪HDMI IN 1)DVI(, 2, 3, / PC/DVI AUDIO IN‬‬
‫‪x‬‬
‫בעת השימוש בחיבור כבל ‪ ,HDMI/DVI‬יש להשתמש בשקע (‪ .HDMI IN 1)DVI‬לחיבור כבל ‪ ,DVI‬השתמש בכבל ‪DVI‬‬
‫ל‪ HDMI-‬או במתאם ‪ DVI( DVI-HDMI‬ל‪ )HDMI-‬לחיבור וידאו ובשקעים מסוג ‪ PC/DVI AUDIO IN‬לשמע‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫אם מחובר התקן חיצוני כגון ‪ / DVD‬נגן ‪ / Blue-ray‬ממיר כבלים ‪ /‬מקלט לוויין ‪ STB‬התומך בגרסאות ‪ HDMI‬ישנות יותר‬
‫מ‪ ,1.3-‬ייתכן שהטלוויזיה תפעל בצורה לא רגילה (לדוגמה‪ ,‬ללא תצוגה על המסך ‪ /‬ללא קול ‪ /‬הבהוב מעצבן ‪ /‬צבע לא רגיל)‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫אם לא נשמע קול לאחר חיבור כבל ‪ ,HDMI‬בדוק את גרסת ‪ HDMI‬של ההתקן החיצוני‪ .‬אם נראה לך שהגרסה ישנה יותר‬
‫מ‪ ,1.3-‬פנה לספק ההתקן כדי לאמת את גרסת ‪ HDMI‬וכדי לבקש שדרוג‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫מומלץ לרכוש כבל מאושר‪ .HDMI-‬אחרת‪ ,‬ייתכן שהמסך יהיה ריק או שתתרחש שגיאת חיבור‪.‬‬
‫שימוש בכבל ‪( Component‬עד ‪ )1080p‬או שמע‪/‬וידאו (‪ 480i‬בלבד)‬
‫התקנים זמינים‪ :‬מכשיר וידאו‪ ,DVD ,‬נגן ‪ ,Blu-ray‬ממיר כבלים‪ ,‬מקלט לוויין ‪STB‬‬
‫‪G‬‬
‫צהוב‬
‫נגן ‪Blue-ray‬‬
‫‪AUDIO OUT COMPONENT OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪PB Y‬‬
‫‪PR PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫מכשיר וידאו‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫ירוק‬
‫כחול‬
‫אדום‬
‫לבן‬
‫אדום‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪ :COMPONENT IN / AV IN 1‬בעת חיבור ל‪ ,AV IN 1-‬צבע השקע ]‪( AV IN 1 [Y/VIDEO‬ירוק) אינו תואם לצבע‬
‫כבל הווידאו (צהוב)‬
‫‪P‬‬
‫‪Y‬‬
‫להשגת איכות התמונה הטובה ביותר‪ ,‬חיבור ‪ Component‬מומלץ על‪-‬פני חיבור ‪.A/V‬‬
‫‪B‬‬
‫‪PR‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:13‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪7‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 7‬‬
‫חיבורים‬
‫התחברות להתקן שמע (‪)LA26C450, LA32C450‬‬
‫שימוש בחיבור כבל אופטי או שמע‬
‫‪R‬‬
‫מערכת קולנוע ביתית‬
‫ב‪DVD-‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪W‬‬
‫התקנים זמינים‪ :‬מערכת שמע דיגיטלי‪ ,‬מגבר‪ ,‬מערכת קולנוע ביתית ב‪DVD-‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫מערכת שמע דיגיטלי‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫לבן אדום‬
‫✎‬
‫✎‬
‫(‪DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬‬
‫‪ x‬כאשר מערכת שמע דיגיטלי מחוברת לשקע (‪ ,DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬הנמך את עוצמת הקול בטלוויזיה‬
‫ובמערכת‪.‬‬
‫‪ x‬שמע ‪( 5.1 CH‬ערוץ) זמין כאשר הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני התומך ב‪.5.1 CH-‬‬
‫‪ x‬כאשר המקלט (מערכת קולנוע ביתית) מופעל‪ ,‬תוכל לשמוע קול מהשקע האופטי של הטלוויזיה‪ .‬כאשר הטלוויזיה‬
‫קולטת אות ‪ ,DTV‬היא שולחת קול של ‪ 5.1 CH‬למקלט מערכת הקולנוע הביתית‪ .‬כאשר המקור הוא רכיב דיגיטלי כגון‬
‫‪ / DVD‬נגן ‪ / Blue-ray‬ממיר כבלים ‪ /‬מקלט לווין ‪( STB‬ממיר) והוא מחובר לטלוויזיה באמצעות ‪ ,HDMI‬רק שמע מסוג‬
‫‪ 2 CH‬יישמע ממקלט מערכת הקולנוע הביתית‪ .‬אם ברצונך לשמוע שמע מסוג ‪ ,5.1 CH‬חבר את שקע יציאת השמע‬
‫הדיגיטלי מה‪ / DVD-‬נגן ‪ / Blue-ray‬ממיר כבלים ‪ /‬מקלט לוויין ‪ STB‬ישירות למגבר או למערכת הקולנוע הביתית‪.‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪ :AUDIO OUT‬מתחבר לשקעים של קלט השמע במגבר או במערכת הקולנוע הביתית‪.‬‬
‫‪ x‬בעת החיבור‪ ,‬השתמש במחבר המתאים (נמכר בנפרד)‪.‬‬
‫‪ x‬כאשר מגבר שמע מחובר לשקעי ‪ :AUDIO OUT‬הפחת את עוצמת הקול של הטלוויזיה וכוונן אותה באמצעות פקד עוצמת‬
‫הקול של המגבר‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:18‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 8‬‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫התחברות להתקן ‪)LA22C450( AV‬‬
‫שימוש בכבל ‪ :HDMI/DVI‬חיבור ‪( HD‬עד ‪)1080p‬‬
‫התקנים זמינים‪ ,DVD :‬נגן ‪ ,Blu-ray‬ממיר כבלים מסוג ‪ ,HD‬מקלט לוויין ‪( HD STB‬ממיר)‪ ,‬ממיר‪ ,‬מקלט לוויין (‪)STB‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫לבן אדום‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫✎‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪HDMI)DVI(IN,‬‬
‫‪PC/DVI AUDIO IN‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪x‬‬
‫בעת השימוש בחיבור כבל ‪ ,HDMI/DVI‬יש להשתמש בשקע (‪ .HDMI IN 1)DVI‬לחיבור כבל ‪ ,DVI‬השתמש בכבל ‪DVI‬‬
‫ל‪ HDMI-‬או במתאם ‪ DVI( DVI-HDMI‬ל‪ )HDMI-‬לחיבור וידאו ובשקעים מסוג ‪ PC/DVI AUDIO IN‬לשמע‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫אם מחובר התקן חיצוני כגון ‪ / DVD‬נגן ‪ / Blue-ray‬ממיר כבלים ‪ /‬מקלט לוויין ‪ STB‬התומך בגרסאות ‪ HDMI‬ישנות יותר‬
‫מ‪ ,1.3-‬ייתכן שהטלוויזיה תפעל בצורה לא רגילה (לדוגמה‪ ,‬ללא תצוגה על המסך ‪ /‬ללא קול ‪ /‬הבהוב מעצבן ‪ /‬צבע לא רגיל)‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫אם לא נשמע קול לאחר חיבור כבל ‪ ,HDMI‬בדוק את גרסת ‪ HDMI‬של ההתקן החיצוני‪ .‬אם נראה לך שהגרסה ישנה יותר‬
‫מ‪ ,1.3-‬פנה לספק ההתקן כדי לאמת את גרסת ‪ HDMI‬וכדי לבקש שדרוג‪.‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪x‬‬
‫מומלץ לרכוש כבל מאושר‪ .HDMI-‬אחרת‪ ,‬ייתכן שהמסך יהיה ריק או שתתרחש שגיאת חיבור‪.‬‬
‫שימוש בכבל ‪( Component‬עד ‪ )1080p‬או שמע‪/‬וידאו (‪ 480i‬בלבד)‬
‫התקנים זמינים‪ :‬מכשיר וידאו‪ ,DVD ,‬נגן ‪ ,Blu-ray‬ממיר כבלים‪ ,‬מקלט לוויין ‪STB‬‬
‫‪G‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫נגן ‪Blue-ray‬‬
‫‪AUDIO OUT COMPONENT OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪PB Y‬‬
‫‪PR PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫מכשיר וידאו‬
‫‪B‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫ירוק כחול אדום לבן אדום צהוב‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪ :COMPONENT IN / AV IN 1‬בעת חיבור ל‪ ,AV IN 1-‬צבע השקע ]‪( AV IN 1 [Y/VIDEO‬ירוק) אינו תואם לצבע‬
‫כבל הווידאו (צהוב)‬
‫‪Y‬‬
‫להשגת איכות התמונה הטובה ביותר‪ ,‬חיבור ‪ Component‬מומלץ על‪-‬פני חיבור ‪.A/V‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:26‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪9‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 9‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫התחברות להתקן שמע (‪)LA22C450‬‬
‫עמש וא יטפוא לבכ רוביחב שומיש‬
‫‪PB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪Home Theatre‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪W‬‬
‫התקנים זמינים‪ :‬מערכת שמע דיגיטלי‪ ,‬מגבר‪ ,‬מערכת קולנוע ביתית ב‪DVD-‬‬
‫אוזניות‬
‫‪G‬‬
‫‪Digital Audio‬‬
‫‪System‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫לבן אדום‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫(‪DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬‬
‫‪x‬‬
‫כאשר מערכ ת שמע דיגיטלי מחוברת לשקע (‪ ,DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬הנמך את עוצמת הקול בטלוויזיה‬
‫ובמערכת‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫שמע ‪( 5.1 CH‬ערוץ) זמין כאשר הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני התומך ב‪.5.1 CH-‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪ x‬כאשר המקלט (מערכת קולנוע ביתית) מופעל‪ ,‬תוכל לשמוע קול מהשקע האופטי של הטלוויזיה‪ .‬כאשר הטלוויזיה קולטת‬
‫אות ‪ ,DTV‬היא שולחת קול של ‪ 5.1 CH‬למקלט מערכת הקולנוע הביתית‪ .‬כאשר המקור הוא רכיב דיגיטלי כגון ‪/ DVD‬‬
‫נגן ‪ / Blue-ray‬ממיר כבלים ‪ /‬מקלט לווין ‪( STB‬ממיר) והוא מחובר לטלוויזיה באמצעות ‪ ,HDMI‬רק שמע מסוג ‪2 CH‬‬
‫יישמע ממקלט מערכת הקולנוע הביתית‪ .‬אם ברצונך לשמוע שמע מסוג ‪ ,5.1 CH‬חבר את שקע יציאת השמע הדיגיטלי‬
‫מה‪ / DVD-‬נגן ‪ / Blue-ray‬ממיר כבלים ‪ /‬מקלט לוויין ‪ STB‬ישירות למגבר או למערכת הקולנוע הביתית‪.‬‬
‫‪ :AUDIO OUT‬מתחבר לשקעים של קלט השמע במגבר או במערכת הקולנוע הביתית‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫✎‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫בעת החיבור‪ ,‬השתמש במחבר המתאים (נמכר בנפרד)‪.‬‬
‫כאשר מגבר שמע מחובר לשקעי ‪ :AUDIO OUT‬הפחת את עוצמת הקול של הטלוויזיה וכוונן אותה באמצעות פקד‬
‫עוצמת הקול של המגבר‪.‬‬
‫אוזניות ‪ :H‬באפשרותך לחבר את האוזניות ליציאת האוזניות בטלוויזיה‪ .‬כאשר האוזניות מחוברות‪ ,‬הקול מהרמקולים המובנים יושבת‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ייתכן שפונקציית הקול תוגבל בעת חיבור אוזניות לטלוויזיה‪.‬‬
‫עוצמת הקול באוזניות ועוצמת הקול בטלוויזיה מכווננות בנפרד‪.‬‬
‫כבלי קלט (נמכרים בנפרד)‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪10‬‬
‫‪HDMI-DVI‬‬
‫‪Component‬‬
‫(‪Composite )AV‬‬
‫(‪Coaxial )RF‬‬
‫‪VGA‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:32‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 10‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫שינוי מקור הקלט‬
‫■‬
‫רשימת מקורות‬
‫השתמש לבחירת טלוויזיה או מקורות קלט‬
‫חיצוניים אחרים כגון נגני ‪ / Blu-ray / DVD‬ממיר‬
‫כבלים ‪ /‬מקלט לוויין ‪ STB‬המחוברים לטלוויזיה‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪PVR STB / Satellite STB / Cable ST / DVD / VCR‬‬
‫‪DVI / PC / Camcorder / Game / AV Receiver /‬‬
‫‪:DMA / HD DVD / Blu-ray / IPTV / TV / Devices‬‬
‫תן שם להתקן המחובר לשקעי הקלט כדי להקל על הבחירה‬
‫במקורות הקלט‪.‬‬
‫✎‬
‫‪TV, AV1, AV2, Component : ”22‬‬
‫‪,PC, HDMI/DVI, USB‬‬
‫‪TV, AV1, : ”32/”26‬‬
‫‪AV2,Component1, Component2,‬‬
‫‪PC,HDMI1/DVI,HDMI2,HDMI3,USB‬‬
‫ב‪ -‬רשימת מקורות‪ ,‬כניסות מחוברות יהיו מסומנות‪.‬‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫עריכת שם‬
‫בעת חיבור כבל ‪ HDMI/DVI‬ליציאת ‪HDMI IN‬‬
‫(‪ 1)DVI‬עליך להגדיר למצב ‪ DVI PC‬או ‪DVI‬‬
‫‪ Devices‬תחת עריכת שם‪.‬‬
‫✎‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫כיצד לנווט בתפריטים‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫לפני שתשתמש בטלוויזיה‪ ,‬בצע את השלבים שלהלן כדי ללמוד כיצד‬
‫לנווט בתפריט וכיצד לבחור ולהתאים פונקציות שונות‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫תפריט ערוצים‬
‫‪SLEEP‬‬
‫מנהל ערוץ‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫מחק או הגדר ערוצים מועדפים‪ .‬בחר ערוץ במסך ערוצים‪ ,‬הערוצים‬
‫שלי או מתוזמן‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C * 7‬‬
‫‪-- C * 8‬ילש םיצורעה תא ךורע‬
‫נעל‬
‫‪-- C‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-- C 10‬צפיית שעון עצר‬
‫‪-- C 12‬ערוך מספר ערוץ‬
‫‪-- C 13‬מיון‬
‫מחק‬
‫ערוץ‬
‫ﺍﻟﻜﻞ‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫▼‬
‫‪A‬‬
‫כיווני‪ :‬מזיז‪ B‬את ‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫הסמן ובוחר פריט‪.‬‬
‫‪/ ENTERE‬‬
‫‪ 1‬לחצן‬
‫מאשר את ההגדרה‪.‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪ 2‬לחצן ‪ :RETURN‬חוזר לתפריט הקודם‪.‬‬
‫‪E.SAVING‬את התפריט ‪P.MODE‬‬
‫הראשי על המסך‪.‬‬
‫‪ 3‬לחצן ‪ :MENU‬מציג‬
‫‪ 4‬לחצן ‪ :EXIT‬יוצא מהתפריט על המסך‪.‬‬
‫כיצד להפעיל את התצוגה על המסך (‪)OSD‬‬
‫שלב הגישה עשוי להשתנות בהתאם לתפריט שנבחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪MENU m‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫◄‪►/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫‪EXIT e‬‬
‫אפשרויות התפריט הראשי מופיעות על‬
‫המסך‪:‬‬
‫תמונה‪ ,‬קול‪ ,‬ערוץ‪ ,‬הגדרות‪ ,‬קלט‪,‬‬
‫יישום‪ ,‬תמיכה‪.‬‬
‫בחר סמל עם הלחצן ▲ או ▼‪.‬‬
‫לחץ על ‪ ENTERE‬כדי לגשת לתפריט‬
‫המשנה‪.‬‬
‫בחר את תפריט המשנה הרצוי בעזרת‬
‫הלחצן ▲ או ▼‪.‬‬
‫כוונן ערך פריט בעזרת הלחצן ◄ או ►‪.‬‬
‫הכוונון בתצוגה על המסך עשוי להשתנות‬
‫בהתאם לתפריט שנבחר‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬כדי להשלים‬
‫את הגדרת התצורה‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪.EXIT‬‬
‫אנטנה‬
‫ערוצים‪ :‬הצגת רשימת הערוצים לפי סוג הערוץ‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫*‬
‫הערוצים שלי‪ :‬הצגת קבוצת הערוצים‪.‬‬
‫מתוזמן‪ :‬הצגת כל התוכניות השמורות הנוכחיות‪.‬‬
‫■‬
‫✎‬
‫‪B‬‬
‫זום‬
‫‪C‬‬
‫בחירה‬
‫דף ‪ T‬כלים‬
‫שימוש בלחצנים הצבעוניים עם מנהל ערוץ‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪B‬‬
‫ירוק (זום)‪ :‬הגדלה או הקטנה של מספר ערוץ‪.‬‬
‫צהוב (בחירה)‪ :‬בחר ערוצים רצויים ולחץ על הלחצן‬
‫הצהוב כדי להגדיר את כל הערוצים שנבחרו בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫הסימן ‪ c‬מופיע משמאל לערוצים שנבחרו‪.‬‬
‫(דף)‪ :‬מעבר לדף הבא או לדף הקודם‪.‬‬
‫‪( T‬כלים)‪ :‬הצגת תפריט האפשרויות (מנהל ערוץ)‪.‬‬
‫(תפריטי האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם למצב)‪.‬‬
‫סמלי תצוגה של מצב ערוץ‬
‫סמלים‬
‫‪c‬‬
‫*‬
‫\‬
‫)‬
‫פעולות‬
‫ערוץ נבחר‪.‬‬
‫ערוץ מוגדר כמועדף‪.‬‬
‫ערוץ נעול‪.‬‬
‫תוכנית שמורה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:34‬‬
‫‪11‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 11‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫✎✎‬
‫¦ ¦שימוש בערוצים מועדפים‬
‫* הערוצים שלי‬
‫(ב‪ -‬מנהל ערוץ)‬
‫הצגת כל הערוצים המועדפים‪.‬‬
‫ערוך את הערוצים שלי ‪ : t‬באפשרותך להגדיר‬
‫את הערוצים שנבחרו בקבוצה רצויה של 'הערוצים שלי'‪.‬‬
‫■‬
‫מצב ערוץ‬
‫�‬
‫‪( P‬מצב תיכנות)‪ :‬לאחר השלמת הכוונון‪ ,‬תחנות‬
‫השידור באזורך מוקצות למספרי המיקום ‪ P0‬עד‬
‫‪ .P99‬באפשרותך לבחור ערוץ על‪-‬ידי הזנת מספר‬
‫המיקום במצב זה‪.‬‬
‫�‬
‫‪( C‬מצב ערוץ אווירי) ‪( S /‬מצב ערוץ בכבלים)‪ :‬שני‬
‫מצבים אלה מאפשרים לך לבחור ערוץ על‪-‬ידי הזנת‬
‫המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אווירית או תחנה‬
‫בכבלים‪.‬‬
‫✎✎‬
‫הסמל "*" יוצג והערוץ יוגדר כערוץ שלי‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר ערוץ ולחץ על לחצן ‪.TOOLS‬‬
‫‪ .2‬הוסף או מחק ערוץ בקבוצות 'הערוצים שלי' הרצויות‬
‫מבין ‪ 3 ,2 ,1‬ו‪-‬‏‪.4‬‬
‫�‬
‫ניתן לבחור קבוצה אחת או יותר‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר ששינית את ההגדרות‪ ,‬ניתן להציג את רשימת‬
‫הערוצים של כל קבוצה ב‪ -‬הערוצים שלי‪.‬‬
‫מצב ערוץ אווירי או ערוץ‬
‫בכבלים‬
‫הערוצים שלי‬
‫‪B‬‬
‫הערוצים שלי ‪1‬‬
‫הערוצים שלי ‪2‬‬
‫הערוצים שלי ‪3‬‬
‫הערוצים שלי ‪4‬‬
‫זום‬
‫‪C‬‬
‫בחירה‬
‫‪6‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‪7‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‪8‬‬
‫‪ -- C‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫ ‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫דף ‪ T‬כלים‬
‫מצב תיכנות‬
‫¦ ¦עריכת ערוצים‬
‫תפריט אפשרויות של מנהל ערוץ‬
‫(ב‪ -‬מנהל ערוץ)‬
‫‪ .1‬בחר ערוץ ולחץ על לחצן ‪.TOOLS‬‬
‫‪ .2‬ערוך את שם הערוץ באמצעות התפריט ערוך שם ערוץ‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫ערוך שם ערוץ‪ :‬הקצה שם ערוץ משלך‪.‬‬
‫■‬
‫¦ ¦מאפיינים אחרים‬
‫תפריט אפשרויות של מנהל ערוץ‬
‫(ב‪ -‬מנהל ערוץ)‬
‫הגדר כל ערוץ באמצעות אפשרויות התפריט מנהל ערוץ ( נעל‪/‬בטל‬
‫נעילה‪ ,‬צפיית שעון עצר‪ ,‬מיון‪ ,‬מחק‪ ,‬בחר הכל‪/‬בטל בחירת הכל)‪.‬‬
‫פריטי תפריט האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם למצב הערוץ‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר ערוץ ולחץ על לחצן ‪.TOOLS‬‬
‫‪ .2‬בחר פונקציה ושנה את ההגדרות שלה‪.‬‬
‫■‬
‫נעל‪/‬בטל נעילה‪ :‬נעל ערוץ כך שלא ניתן יהיה לבחור ולהציג‬
‫אותו‪.‬‬
‫✎✎‬
‫הערה‬
‫¦ ¦כוונון מחדש של ערוצים‬
‫�‬
‫פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות נעילה מפני‬
‫ילדים מוגדרת כ‪ -‬פועל‪.‬‬
‫אזור‬
‫�‬
‫מסך קלט ה‪ PIN-‬מופיע‪ .‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬בעל‬
‫ארבע ספרות‪ ,‬כאשר המספר המוגדר כברירת מחדל‬
‫הוא "‪ ."0-0-0-0‬שנה את מספר ה‪ PIN-‬באמצעות‬
‫האפשרות שנה ‪.PIN‬‬
‫באפשרותך לשנות את האזור הרצוי‪.‬‬
‫אחסון אוטומטי‬
‫■‬
‫סריקת ערוצים באופן אוטומטי ואחסון בטלוויזיה‪.‬‬
‫✎‬
‫מספרי הערוצים המוקצים באופן אוטומטי עשויים שלא‬
‫להתאים למספרי הערוצים בפועל או למספרים הרצויים‪.‬‬
‫אם ערוץ ננעל באמצעות הפונקציה נעילה מפני ילדים‪ ,‬מופיע‬
‫חלון הזנת ה‪.PIN-‬‬
‫אחסון ידני‬
‫✎‬
‫✎‬
‫■‬
‫בעת בחירת ערוץ דיגיטלי‪ ,‬לחץ על לחצן ► כדי‬
‫להציג את התיכנות הדיגיטלי‪.‬‬
‫■‬
‫מיון‪ :‬פעולה זו מאפשרת לך לשנות את מספרי התיכנות של‬
‫הערוצים המאוחסנים‪ .‬פעולה זו עשויה להיות נחוצה לאחר‬
‫השימוש באחסון האוטומטי‪.‬‬
‫■‬
‫מחק‪ :‬באפשרותך למחוק ערוץ כדי להציג את הערוצים‬
‫הרצויים‪.‬‬
‫■‬
‫בחר הכל‪/‬בטל בחירת הכל‪ :‬בחר את כל הערוצים או בטל‬
‫את הבחירה בכל הערוצים שנבחרו במנהל הערוץ‪.‬‬
‫סריקת ערוצים באופן ידני ואחסון בטלוויזיה‪.‬‬
‫ אם ערוץ ננעל באמצעות הפונקציה נעילה מפני ילדים‪,‬‬
‫מופיע חלון הזנת ה‪.PIN-‬‬
‫צפיית שעון עצר‪ :‬באפשרותך להגדיר ערוץ רצוי שיוצג‬
‫באופן אוטומטי בשעה המיועדת‪ .‬הגדר תחילה את השעה‬
‫הנוכחית בכדי להשתמש בפונקציה זו‪.‬‬
‫תוכנית (‪ ,)99~0‬מערכת צבע‪ ,‬מערכת קול‪ ,‬ערוץ‪ ,‬חיפוש‪,‬‬
‫אחסון)‪ :‬אם נשמע קול בלתי רגיל או שאין קול‪ ,‬בחר מחדש‬
‫את תקן הקול הדרוש‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:36‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 12‬‬
‫מתוזמן‬
‫(ב‪ -‬מנהל ערוץ)‬
‫באפשרותך להציג‪ ,‬לשנות או למחוק תוכנית שהזמנת לצפייה‪.‬‬
‫תאורה אחורית ‪ /‬ניגודיות ‪ /‬בהירות ‪ /‬חדות ‪ /‬צבע‬
‫‪ /‬גוון (‪‎(‎G/R‬‬
‫■‬
‫שנה מידע‪ :‬שנה תוכנית שהזמנת לצפייה‪.‬‬
‫■‬
‫ביטול לוחות זמנים‪ :‬בטל תוכנית שהזמנת לצפייה‪.‬‬
‫■‬
‫מידע‪ :‬הצג תוכנית שהזמנת לצפייה‪( .‬באפשרותך גם לשנות‬
‫את פרטי ההזמנה)‪.‬‬
‫■‬
‫בחר הכל‪/‬בטל בחירת הכל‪ :‬בחר או בטל בחירה של כל‬
‫התוכניות שהוזמנו‪.‬‬
‫הטלוויזיה כוללת כמה אפשרויות הגדרות לשליטה באיכות התמונה‪.‬‬
‫✎✎‬
‫רשימת ערוצים‬
‫באפשרותך לראות את כל הערוצים שבהם התבצע‬
‫חיפוש‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫כוונון עדין‬
‫�‬
‫במצב ‪ ,PC‬באפשרותך לבצע שינויים ב‪ -‬תאורה אחורית‪,‬‬
‫ניגודיות ו‪ -‬בהירות בלבד‪.‬‬
‫�‬
‫ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר‬
‫‪POWER‬‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫פתרון לחיסכון‬
‫■‬
‫■‬
‫מצב המתנה ללא אות (כבוי ‪ 15 /‬דק' ‪ 30 /‬דקות ‪ 60 /‬דקות)‪:‬‬
‫הפעלת מצב ההמתנה‪ ,‬במקרה של מצב אין אות או בדוק‬
‫כבל אות למשך פרק זמן מסוים שהוגדר על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫✎‬
‫מצב‬
‫‪P‬‬
‫חיסכון באנרגיה (כבוי ‪ /‬נמוך ‪Medium /‬‬
‫(בינוני) ‪ /‬גבוה ‪ /‬תמונה מבוטלת ‪ /‬אוטומטי)‬
‫‪ : t‬כוונן את בהירות הטלוויזיה‬
‫כדי לצמצם את צריכת החשמל‪ .‬אם תבחר‬
‫באפשרות תמונה מבוטלת‪ ,‬המסך ייכבה אבל‬
‫הקול ימשיך לפעול‪ .‬לחץ על לחצן כלשהו למעט‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫על לחצן עוצמת הקול כדי להפעיל את המסך עד‬
‫שהמסך יפעל שוב‪ ,‬תוצג תמונה מעוותת למשך ‪ 4‬שניות בקירוב‪.‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫¦ ¦שינוי מצב התמונה המוגדר מראש‬
‫�‬
‫במצבי ‪,TV‬‏‪ AV‬אנלוגיים של מערכת ‪ ,PAL‬הפונקציה‪‎‬‬
‫גוון (‪ )G/R‬אינה זמינה‪.‬‬
‫¦ ¦פתרונות לחיסכון‬
‫אם האות חלש או משובש‪ ,‬כוונן את הערוץ באופן ידני‪.‬‬
‫ערוצים מכווננים מסומנים בכוכבית "*"‪.‬‬
‫תפריט תמונה‬
‫הערה‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫¦ ¦כוונון הגדרות תמונה‬
‫מושבת כאשר המחשב נמצא במצב חיסכון‬
‫בחשמל‪.‬‬
‫בחר את סוג התמונה המועדף עליך‪.‬‬
‫■ ■דינמי‪ :‬המצב מתאים לחדר בהיר‪.‬‬
‫■ ■רגיל‪ :‬המצב מתאים לסביבה רגילה‪.‬‬
‫■ ■סרט‪ :‬המצב מתאים לצפייה בסרטים בחדר‬
‫חשוך‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:37‬‬
‫‪13‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 13‬‬
‫‪P‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫¦ ¦שינוי אפשרויות התמונה‬
‫✎‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫(זמין במצב רגיל ‪ /‬סרט)‬
‫באפשרותך לכוונן את ההגדרה המפורטת עבור המסך‪ ,‬לרבות צבע‬
‫וניגודיות‪.‬‬
‫✎‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫גוון צבע‬
‫במצב ‪ ,PC‬באפשרותך לבצע שינויים רק ב‪ -‬ניגודיות‬
‫דינמית‪ ,‬גאמה ו‪ -‬איזון לבן‪.‬‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫גוון שחור‬
‫‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫‪ :‬בינוני‬
‫פרטי צללים‬
‫‪0:‬‬
‫גאמה‬
‫‪0:‬‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫מרחב צבעים‬
‫‪ :‬טבעי‬
‫■‬
‫■‬
‫פרטי צללים (‪ :)+2~-2‬הגברת הבהירות של תמונות כהות‪.‬‬
‫✎‬
‫מושבת במצב ‪.PC‬‬
‫■ ■גאמה (‪ :)+3~-3‬כוונון העוצמה של צבעי היסוד‪.‬‬
‫■‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד ( כבוי ‪ /‬אדום ‪ /‬ירוק ‪ /‬כחול)‪ :‬באפשרותך‬
‫לכוונן צבע או גוון של אדום‪ ,‬ירוק או כחול עבור התמונה‬
‫מהתקן חיצוני (נגן ‪ ,DVD‬מערכת קולנוע ביתית וכולי)‪.‬‬
‫■‬
‫מרחב צבעים (אוטומטי ‪ /‬טבעי)‪ :‬כוונן את טווח הצבעים‬
‫הזמינים ליצירת התמונה‪.‬‬
‫■‬
‫איזון לבן‪ :‬כוונון טמפרטורת הצבע לקבלת תמונה טבעית‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪ / G‬היסט‪ :B-‬כוונון הכהות של כל צבע‬
‫היסט‪R-‬‏‪ /‬היסט‪ -‬‏‬
‫(אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול)‪.‬‬
‫תוספת‪R-‬‏‪ /‬תוספת‪G-‬‏‪ /‬תוספת‪ :B-‬כוונון הבהירות של כל‬
‫צבע (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול)‪.‬‬
‫איפוס‪ :‬איפוס איזון לבן להגדרות ברירת המחדל שלו‪.‬‬
‫■ ■גוון עור‪ :‬הדגשת גוון עור ורוד‪.‬‬
‫■‬
‫שיפור חדות ( כבוי ‪ /‬פועל)‪ :‬הדגשת גבולות אובייקט‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪14‬‬
‫זמין כאשר מצב התמונה מוגדר כ‪ -‬רגיל וללחצן‬
‫סרט וכאשר הקלט החיצוני מוגדר כ‪ HDMI-‬או‬
‫‪.Component‬‬
‫ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים אינם תומכים‬
‫בפונקציה זו‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪ U‬העברה ‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫■‬
‫‪ MPEG‬מסנן רעשי‬
‫‪ :‬אוטומטי‬
‫‬
‫איזון לבן‬
‫ניגודיות דינמית (כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה)‪ :‬כוונון את‬
‫ניגודיות המסך‪.‬‬
‫גודל‬
‫מסנן רעש דיגיטלי‬
‫‪ :‬אוטומטי‬
‫‪ U‬העברה ‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫▼‬
‫■‬
‫‪ :‬רגיל ‬
‫‪16:9 :‬‬
‫◄‬
‫רמת צבע שחור של ‪ : HDMI‬רגיל‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫מצב סרט‬
‫‪ :‬שעתיים‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫◄‬
‫גוון שחור (כבוי ‪ /‬כהה ‪ /‬כהה יותר ‪ /‬כהה ביותר)‪ :‬בחר את‬
‫רמת הצבע השחור כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫במצב ‪ ,PC‬באפשרותך לבצע שינויים רק ב‪ -‬גוון צבע‪,‬‬
‫גודל ו‪ -‬זמן להגנה אוטומטית‪.‬‬
‫■‬
‫גוון צבע (קר ‪ /‬רגיל ‪ /‬חם‪ / 1‬חם‪)2‬‬
‫האפשרויות חם‪ 1‬או חם‪ 2‬מושבתות כאשר‬
‫מצב התמונה הוא דינמי‪.‬‬
‫ניתן לכוונן ולשמור הגדרות עבור כל התקן‬
‫חיצוני המחובר לכניסה בטלוויזיה‪.‬‬
‫גודל‪ :‬ייתכן גם שלממיר הכבלים‪/‬מקלט הלוויין‬
‫שלך יש קבוצת אפשרויות משלו עבור גודל‬
‫המסך‪ .‬עם זאת‪ ,‬מומלץ להשתמש במצב ‪16:9‬‬
‫רוב הזמן‪.‬‬
‫‪ : 16:9‬כוונון גודל התמונה ליחס של ‪16:9‬‬
‫המתאים לסרטי ‪ DVD‬או שידור רחב‪.‬‬
‫זום רחב‪ :‬הגדלת התמונה ליחס של יותר‬
‫מ‪-‬‏‪.4:3‬‬
‫✎‬
‫כוונון המיקום באמצעות הלחצנים ▲‪.▼ ,‬‬
‫זום‪ :‬הגדלת התמונות הרחבות ביחס ‪ 16:9‬בכיוון אנכי כדי‬
‫להתאים לגודל המסך‪.‬‬
‫✎‬
‫כוונון המיקום או הגודל באמצעות הלחצנים ▲‪.▼ ,‬‬
‫‪ : 4:3‬הגדרת ברירת המחדל עבור סרט או שידור רגיל‪.‬‬
‫✎‬
‫איןלצפותבתבנית‪ 4:3‬במשךפרקזמןממושך‪.‬‬
‫סימני שוליים המוצגים משמאל‪ ,‬מימין ובמרכז‬
‫המסךעלוליםלגרוםלהשארתתמונה("צריבת‬
‫מסך") אשר אינה כלולה באחריות‪.‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫התאם למסך‪ :‬הצגת התמונה המלאה ללא חיתוך בעת‬
‫קבלת קלט של אותות ‪HDMI‬‏ (‪ )720p / 1080i / 1080p‬או‬
‫‪Component‬‏ (‪.)1080i / 1080p‬‬
‫✎‬
‫‪NOTE‬‬
‫� לאחר בחירת התאמה למסך במצב ‪HDMI‬‬
‫‪(1080i/1080p)‎‬‏או‪:‎Component ‎(1080i/1080p)‎‬‬
‫מכוונן את המיקום או הגודל על‪-‬ידי שימוש בלחצנים‬
‫▲‪.► ,◄ ,▼ ,‬‬
‫� בהתאם למקור הקלט‪ ,‬אפשרויות גודל התמונה‬
‫עשויות להשתנות‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:38‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 14‬‬
‫‪P‬‬
‫■‬
‫במצב ‪ ,PC‬ניתן לכוונן רק את המצבים ‪ 16:9‬ו‪.4:3-‬‬
‫ניתן לכוונן ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר‬
‫לכניסה בטלוויזיה‪.‬‬
‫� אם אתה משתמש בפונקציה התאם למסך עם קלט‬
‫‪ ,HDMI 720p‬שורה אחת תיחתך למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬משמאל‬
‫ומימין בדומה לפונקציה של סריקת יתר‪.‬‬
‫מסנן רעש דיגיטלי (כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה ‪ /‬אוטומטי‪/‬‬
‫הדמיה אוטומטית ‪ /‬הדגמה)‪ :‬כאשר אות השידור חלש‪,‬‬
‫עלולים להופיע רעש סטטי וצללים‪ .‬בחר אחת מהאפשרויות‬
‫עד שתוצג התמונה הטובה ביותר‪.‬‬
‫הדמיה אוטומטית‪ :‬בעת החלפת ערוצים אנלוגיים‪ ,‬מציג את‬
‫עוצמת האות‪.‬‬
‫זמין עבור ערוצים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫כאשר הסרגל ירוק‪ ,‬אתה מקבל את האות הטוב‬
‫ביותר האפשרי‪.‬‬
‫‪( M‬כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה ‪/‬‬
‫מסנן רעשי ‪ PEG‬‏‬
‫אוטומטי)‪ :‬צמצום רעש ‪ MPEG‬כדי לספק איכות תמונה‬
‫משופרת‪.‬‬
‫מושבת במצב ‪.PC‬‬
‫רמת צבע שחור של (רגיל ‪ /‬נמוך)‪ :‬בחירת רמת הצבע‬
‫השחור במסך כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫זמין רק במצב ‪( HDMI‬אותות ‪.)RGB‬‬
‫מצב סרט (כבוי ‪ /‬אוטומטי‪ / 1‬אוטומטי‪ :)2‬הגדרת‬
‫הטלוויזיה לזיהוי ולעיבוד אוטומטי של אותות סרט מכל‬
‫המקורות ולהתאמת התמונה לאיכות מיטבית‪.‬‬
‫‪)480i / 1080i( C‬‬
‫זמין ב‪T V-‬‏‪AV ,‬‏‪ OMPONENT ,‬‏‬
‫ו‪HDMI-‬‏ (‪.)480i / 1080i‬‬
‫זמן להגנה אוטומטית (שעתיים ‪‎/‬‏ ‪ 4‬שעות ‪/‬‏ ‪ 8‬שעות ‪/‬‬
‫‪ 10‬שעות ‪ /‬כבוי)‪ :‬אם אותה תמונה נשארת על המסך‪,‬‬
‫הגנה אוטומטית מפני צריבת מסך תפעל‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫■‬
‫✎‬
‫■‬
‫■‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫■‬
‫■‬
‫גס ‪ /‬עדין‪ :‬הסרה או הפחתה של רעש תמונה‪ .‬אם הרעש‬
‫אינו נעלם באמצעות כוונון עדין בלבד‪ ,‬כוונן את התדר כמיטב‬
‫יכולתך (גס) ובצע כוונון עדין שוב‪ .‬לאחר שהרעש הופחת‪,‬‬
‫כוונן מחדש את התמונה כך שתהיה מיושרת למרכז המסך‪.‬‬
‫■‬
‫מיקום‪ :‬כוונון מיקום מסך המחשב בעזרת לחצן כיווני‬
‫(▲ ‪.)► / ◄ / ▼ /‬‬
‫■‬
‫איפוס תמונה‪ :‬איפוס התמונה להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫הפריטים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם למצב שנבחר‪.‬‬
‫מסך‬
‫שימוש בטלוויזיה כמסך מחשב (מחשב אישי)‬
‫הגדרת התוכנה של המחשב האישי (בהתבסס על ‪)Windows XP‬‬
‫בהתאם לגרסת ‪ Windows‬ולכרטיס הווידאו‪ ,‬המסכים בפועל של‬
‫המחשב האישי עשויים להיות שונים ובמקרה כזה‪ ,‬אותו מידע הגדרה‬
‫בסיסי יחול כמעט בכל המקרים‪( .‬אם לא‪ ,‬פנה ליצרן המחשב שלך או‬
‫לספק ‪).Samsung‬‬
‫‪ .1‬לחץ על 'לוח הבקרה' בתפריט 'התחלה' של ‪.Windows‬‬
‫‪ .2‬לחץ על 'מראה וערכות נושא' בחלון 'לוח הבקרה' ותיבת‬
‫דו‪-‬שיח של תצוגה תופיע‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על 'תצוגה' ותיבת דו‪-‬שיח של תצוגה תופיע‪.‬‬
‫‪ .4‬נווט אל הכרטיסייה 'הגדרות' בתיבת הדו‪-‬שיח של התצוגה‪.‬‬
‫� הגדרת הגודל הנכונה (רזולוציה)‬
‫[מיטבי‪ 1,360‎X 768 :‬פיקסלים]‬
‫� אם קיימת אפשרות לתדר אנכי בתיבת הדו‪-‬שיח של הגדרות‬
‫התצוגה‪ ,‬הערך המתאים הוא '‪ '60‬או '‪ .'‎60 Hz‬אחרת‪ ,‬פשוט‬
‫לחץ על 'אישור' וצא מתיבת הדו‪-‬שיח‪.‬‬
‫בתפריט קול‬
‫¦ ¦שינוי מצב הקול המוגדר מראש‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫איפוס תמונה (אישור ‪ /‬ביטול)‬
‫איפוס מצב התמונה הנוכחי להגדרות ברירת המחדל שלו‪.‬‬
‫מצב ‪t‬‬
‫¦ ¦הגדרת הטלוויזיה עם המחשב האישי‬
‫■ ■רגיל‪ :‬בחירת מצב הקול הרגיל‪.‬‬
‫הגדר את מקור הקלט למחשב אישי‪.‬‬
‫כוונון אוטומטי ‪t‬‬
‫כוונון ערכי תדר‪/‬מיקומים וכוונון עדין של ההגדרות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫✎✎‬
‫לא זמין בעת חיבור באמצעות כבל ‪.HDMI/DVI‬‬
‫■ ■מוסיקה‪ :‬הדגשת מוסיקה בהשוואה לקולות‪.‬‬
‫■ ■סרט‪ :‬סיפוק איכות הקול הגבוהה ביותר עבור‬
‫סרטי קולנוע‪.‬‬
‫■ ■קול ברור‪ :‬הדגשת קולות בהשוואה לצלילים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫■‬
‫הגברה‪ :‬הגדלת העוצמה של קול בתדר גבוה כדי לאפשר‬
‫חוויית האזנה טובה יותר עבור אנשים בעלי לקויות שמיעה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:39‬‬
‫‪15‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 15‬‬
‫‪P‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫פלט ‪SPDIF‬‬
‫¦ ¦כוונון הגדרות קול‬
‫תקן ‪SPDIF‬‏(‪ )Sony Philips Digital Interface‬משמש כדי לספק‬
‫קול דיגיטלי‪ ,‬תוך צמצום ההפרעות המועברות לרמקולים ולהתקנים‬
‫דיגיטליים שונים כגון נגן ‪DVD‬‬
‫■ תבנית שמע‪ :‬במהלך קליטה של שידור טלוויזיה דיגיטלי‪,‬‬
‫באפשרותך לבחור בתבנית של פלט שמע דיגיטלי‬
‫(‪ )SPDIF‬מבין האפשרויות ‪ PCM‬או ‪.Dolby Digital‬‬
‫על‪-‬ידי התחברות לרמקולים של ‪ 5.1‎CH‬בהגדרות ‪,Dolby Digital‬‬
‫באפשרותך למטב את חוויית הקול האינטראקטיבית בתלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫■ השהיית שמע‪ :‬תקן חוסר התאמה בשמע‪-‬וידאו בעת‬
‫צפייה בטלוויזיה או בווידאו והאזנה לפלט של שמע דיגיטלי‬
‫באמצעות התקן חיצוני‪ ,‬כגון מקלט ‪AV‬‏‏(‪.)0ms ~ 250ms‬‬
‫אקולייזר‬
‫כוונון מצב הקול‪.‬‬
‫■ איזון ‪ :L/R‬כוונון האיזון בין הרמקול הימני והשמאלי‪.‬‬
‫■‬
‫✎‬
‫‪( 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz‬כוונון רוחב פס)‪:‬‬
‫כוונון הרמה של תדרי רוחב פס ספציפיים‪.‬‬
‫■ ■איפוס‪ :‬איפוס האקולייזר להגדרות ברירת המחדל שלו‪.‬‬
‫¦ ¦מערכות קול וכן הלאה‬
‫‪POWER‬‬
‫‪( V‬כבוי ‪ /‬פועל)‬
‫‪ irtual Surround‬‏‬
‫✎‬
‫פונקציה זו מספקת חוויית קול היקפי וירטואלית מסוג ‪‎ .1 channel‬‬
‫‪5‬‬
‫באמצעות זוג רמקולים או אוזניות המשתמשים בטכנולוגיית ‪HRTF‬‏‬
‫(‪.)Head Related Transfer Function‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪P‬‬
‫משדר ‪FM‬‏(‪/LA26C450‬‏‪ LA32C450‬בלבד)‬
‫אם האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כ‪ -‬רמקול חיצוני‪,‬‬
‫‪ Virtual Surround‬מושבת‪.‬‬
‫לא זמינים בכמה אזורים‪.‬‬
‫באפשרותך להאזין לקול הטלוויזיה דרך רמקול של מקלט ‪FM‬‬
‫על‪-‬ידי שידור אותות שמע באמצעות תדרי ‪.FM‬‬
‫לקבלת מידע נוסף עיין ב"הגדרת משדר ‪( ."FM‬עמ' ‪)31‬‬
‫חיבור משדר ‪FM‬‬
‫הכנס מודול משדר ‪ FM‬לשקע הממוקם בחלק האחורי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫הלוח הצדדי של הטלוויזיה‬
‫בהירות דיאלוג (כבוי ‪ /‬פועל)‬
‫פונקציה זו מאפשרת לך להגביר את עוצמת הקול בהשוואה למוסיקת‬
‫רקע או אפקטיים קוליים‪ ,‬כך שניתן יהיה לשמוע דיאלוג בצורה ברורה‬
‫יותר בעת צפייה בתוכנית‪.‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫עוצמת קול אוטומטית (כבוי ‪ /‬רגיל ‪ /‬לילה)‬
‫‪FM Transmitter‬‬
‫כדי להשוות את רמת עוצמת הקול בכל ערוץ‪ ,‬הגדר כ‪ -‬רגיל‪.‬‬
‫■ לילה‪ :‬מצב זה מספק חוויית קול משופרת בהשוואה למצב‬
‫רגיל בכך שאינו משמיע כמעט כל רעש‪ .‬מצב זה שימושי בלילה‪.‬‬
‫בחירת רמקול‬
‫הד קולי עשוי להתרחש בשל הבדל במהירות הפענוח בין הרמקול‬
‫הראשי למקלט השמע‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הגדר את הטלוויזיה ל‪ -‬רמקול‬
‫חיצוני‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎✎‬
‫כאשר האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כ‪ -‬רמקול חיצוני‪,‬‬
‫לחצני עוצמת הקול ו‪ MUTE-‬לא יפעלו והגדרות הקול יהיו‬
‫מוגבלות‪.‬‬
‫כאשר האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כ‪ -‬רמקול חיצוני‪,‬‬
‫עליך להשתמש בהגדרות אלה‪.‬‬
‫רמקול טלוויזיה‪ :‬כבוי‪ ,‬רמקול חיצוני‪ :‬פועל‬
‫�‬
‫■‬
‫משדר ‪FM‬‏((כבוי) ‪( /‬פועל))‪ :‬מפעיל ומכבה את משדר‬
‫ה‪.FM-‬‬
‫■‬
‫תדר ‪ :FM‬מגדיר את תדר משדר ה‪.FM-‬‬
‫איפוס קול (אישור ‪ /‬ביטול)‬
‫איפוס כל הגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫¦ ¦בחירת מצב קול‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫בעת הגדרה כ‪ ,Dual l ll-‬מצב הקול הנוכחי מוצג‬
‫על המסך‪.‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫כאשר האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כ‪ -‬רמקול‬
‫טלוויזיה‪ ,‬עליך להשתמש בהגדרות אלה‪.‬‬
‫רמקול טלוויזיה‪ :‬פועל‪ ,‬רמקול חיצוני‪ :‬כבוי‬
‫�‬
‫אם אין אות וידאו‪ ,‬שני הרמקולים יהיו מושתקים‪.‬‬
‫סטריאו‬
‫‪A2‬‬
‫סטריאו‬
‫‪NICAM‬‬
‫‪16‬‬
‫‪I-II‬‬
‫סוג שמע‬
‫מונו‬
‫סטריאו‬
‫דואלי‬
‫מונו‬
‫סטריאו‬
‫דואלי‬
‫‪Dual-I/II‬‬
‫מונו‬
‫סטריאו ↔ מונו‬
‫‪Dual-I ↔ Dual-II‬‬
‫מונו‬
‫מונו ↔ סטריאו‬
‫מונו ↔ ‪Dual-I‬‬
‫‪Dual-II‬‬
‫ברירת מחדל‬
‫שינוי אוטומטי‬
‫‪Dual-I‬‬
‫שינוי אוטומטי‬
‫‪Dual-I‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:39‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 16‬‬
‫אם אות הסטריאו חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית עבור‬
‫למונו‪.‬‬
‫פונקציה זו מופעלת באות קול סטריאו בלבד‪.‬‬
‫הפונקציה זמינה רק כאשר מקור ה‪-‬קלט מוגדר כ‪-‬טלוויזיה‪.‬‬
‫תוכן (כאשר ה‪-‬מקור מוגדר כ‪ :)USB-‬בחר תיקייה בהתקן‬
‫ה‪ USB-‬המכילה קובצי מוסיקה או תמונות אשר יופעלו כאשר‬
‫הטלוויזיה תופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫✎‬
‫תפריט הגדרות‬
‫¦ ¦הגדרת השעה‬
‫שעה‬
‫■‬
‫✎‬
‫‬
‫שעון‪:‬הגדרת השעון נועדה לשימוש במאפייני שעון העצר‬
‫השונים של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫באפשרותך להגדיר את יום‪ ,‬חודש‪ ,‬שנה‪,‬‬
‫שעה ו‪-‬דקה ישירות על‪-‬ידי לחיצה על‬
‫לחצני המספרים בשלט הרחוק‪.‬‬
‫זמן הפעלה‬
‫▲‬
‫השבת‬
‫‪12‬‬
‫‪00‬‬
‫‪am‬‬
‫זמן כיבוי‬
‫השבת‬
‫‪12‬‬
‫‪00‬‬
‫‪am‬‬
‫עוצמת קול‬
‫‪10‬‬
‫חזרה‬
‫פעם אחת‬
‫מקור‬
‫ערוץ‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪ L‬העברה ‪ U‬כוונון‬
‫כיבוי אוטומטי (זמין רק כאשר הטלוויזיה מופעלת על‪-‬ידי‬
‫שעון עצר)‪ :‬הטלוויזיה תיכבה באופן אוטומטי לאחר ‪3‬‬
‫שעות ללא פעילות כדי למנוע התחממות יתר‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎ הזן את מספר ה‪ PIN-‬בעל ארבע ספרות‪ ,‬כאשר המספר‬
‫המוגדר כברירת מחדל הוא "‪ ."0-0-0-0‬שנה את מספר‬
‫ה‪ PIN-‬באמצעות האפשרות שנה ‪.PIN‬‬
‫■‬
‫ה‬
‫ו‬
‫נעילה מפני ילדים (כבוי ‪ /‬פועל)‪ :‬נעל ערוצים ב‪ -‬מנהל‬
‫ערוץ כדי למנוע ממשתמשים לא מורשים‪ ,‬כגון ילדים‪ ,‬לצפות‬
‫בתוכניות לא מתאימות‪.‬‬
‫✎‬
‫‪0‬‬
‫ד‬
‫✎‬
‫הסימן ‪ c‬מציין שהיום נבחר‪.‬‬
‫¦ ¦נעילת תוכניות‬
‫■‬
‫שעון עצר ‪1‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫מסך קלט ה‪ PIN-‬מופיע לפני מסך ההגדרות‪.‬‬
‫שעון עצר‪ / 1‬שעון עצר‪ / 2‬שעון עצר‪ :3‬ניתן לבצע שלוש‬
‫הגדרות שונות של שעון עצר פועל‪/‬כבוי‪ .‬יש להגדיר תחילה‬
‫את השעון‪.‬‬
‫▼‬
‫כל ‪ USB‬שבו אתה משתמש מוקצה לתיקייה משלו‪.‬‬
‫בעת שימוש ביותר מהתקן ‪ USB‬אחד מאותו סוג‪,‬‬
‫ודא שלתיקיות המוקצות לכל ‪ USB‬יש שמות שונים‪.‬‬
‫אבטחה‬
‫¦ ¦הגדרת שעון עצר פועל‪/‬כבוי‬
‫■‬
‫אם שמה של תיקייה כלשהי ארוך מדי‪ ,‬לא ניתן‬
‫לבחור בתיקייה‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫✎‬
‫לביטול שעון עצר לשינה‪ ,‬בחר כבוי‪.‬‬
‫כאשר קיים רק קובץ תמונה אחד בהתקן ה‪,USB-‬‬
‫מצגת השקופיות לא תפעל‪.‬‬
‫חזרה‪ :‬בחר פעם אחת‪ ,‬כל יום‪ ,‬שני‪-‬שישי‪ ,‬שני‪-‬שבת‪ ,‬שבת‪-‬‬
‫ראשון או ידני להגדרה לנוחותך‪ .‬אם תבחר ידני‪ ,‬תוכל‬
‫להגדיר את היום הרצוי להפעלת שעון העצר‬
‫‪SLEEP‬‬
‫שעון עצר לשינה ‪ : t‬כיבוי הטלוויזיה באופן‬
‫אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש‪,90 ,60 ,30( .‬‬
‫‪ 150 ,120‬ו‪-‬‏‪ 180‬דקות‪).‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫השעה הנוכחית תופיע בכל פעם שתלחץ על לחצן‬
‫‪.INFO‬‬
‫אם תנתק את כבל המתח‪ ,‬יהיה עליך‬
‫להגדיר את השעון מחדש‪.‬‬
‫¦ ¦שימוש בשעון עצר לשינה‬
‫■‬
‫✎‬
‫אם אין קובץ מוסיקה בהתקן ה‪ USB-‬או שהתיקייה‬
‫המכילהקובץמוסיקהאינהנבחרת‪,‬הפונקציהשעון‬
‫עצר אינה פועלת כשורה‪.‬‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫‬
‫✎‬
‫✎✎‬
‫✎‬
‫ה‪-‬מקור מוגדר כ‪-‬טלוויזיה)‪ :‬בחר את הערוץ‬
‫ערוץ (כאשר‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫ש‬
‫‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫הפונקציה זמינה רק כאשר המקור קלט מוגדר כ‪-‬‬
‫טלוויזיה‪.‬‬
‫שנה ‪ :PIN‬שנה את מספר הזיהוי האישי שלך הדרוש‬
‫להגדרת הטלוויזיה‪.‬‬
‫✎‬
‫אם שכחת את קוד ה‪ ,PIN-‬לחץ על לחצני השלט‬
‫הרחוקברצףהבאכדילאפסאתה‪ PIN-‬ל‪."0-0-0-0"-‬‬
‫‪( POWER‬כבוי) ← ‪← 4 ← 2 ← 8 ← MUTE‬‬
‫‪( POWER‬פועל)‪.‬‬
‫זמן הפעלה ‪ /‬זמן כיבוי‪ :‬הגדר את השעה‪ ,‬הדקה‪am/pm ,‬‬
‫והפעל‪/‬השבת‪( .‬להפעלת שעון העצר עם ההגדרה שבחרת‪,‬‬
‫הגדר כ הפעל‪).‬‬
‫עוצמת קול‪ :‬הגדר את רמת עוצמת הקול הרצויה‪.‬‬
‫מקור‪ :‬בחר הפעלת תוכן של טלוויזיה או ‪ USB‬כאשר‬
‫הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי‪( .‬ניתן לבחור ‪ USB‬רק‬
‫כאשר התקן ‪ USB‬מחובר לטלוויזיה‪).‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:40‬‬
‫‪17‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 17‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫¦ ¦מאפיינים אחרים‬
‫¦ ¦תמונה בתוך תמונה (‪)PIP‬‬
‫שפת תפריט‬
‫‪t PIP‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫צפייה בו‪-‬זמנית בכוונן הטלוויזיה ובמקור וידאו חיצוני אחד‪ .‬הפונקציה‬
‫‪( PIP‬תמונה בתוך תמונה) אינה פועלת באותו מצב‪.‬‬
‫✎‬
‫כללי‬
‫■‬
‫מצב משחק (כבוי ‪ /‬פועל)‪ :‬בעת התחברות למסוף משחקים‬
‫כגון‪ PlayStation™‎‬או‪ ,Xbox™‎‬תוכל ליהנות מחוויית‬
‫משחק ממשית יותר על‪-‬ידי בחירת מצב משחק‪.‬‬
‫✎✎‬
‫■‬
‫■‬
‫הערה‬
‫�‬
‫אמצעי זהירות ומגבלות עבור מצב משחק‬
‫– כדי לנתק את מסוף המשחקים ולחבר התקן חיצוני אחר‪,‬‬
‫הגדר את מצב משחק כ‪-‬כבוי בתפריט ההגדרות‪.‬‬
‫– אם אתה מציג את תפריט הטלוויזיה ב‪-‬מצב משחק‪,‬‬
‫המסך ירעד קלות‪.‬‬
‫�‬
‫מצב משחק אינו זמין במצב טלוויזיה‪ ,‬מצב ‪ PC‬ומצב‬
‫‪ .PIP‬כאשר מצב משחק מוגדר כ‪-‬פועל‪ ,‬יציאת ‪Scart‬‬
‫אינה נתמכת‪.‬‬
‫הערה‬
‫�‬
‫אם אתה מכבה את הטלוויזיה בעת צפייה במצב ‪, PIP‬‬
‫חלון ‪ PIP‬ייעלם‪.‬‬
‫�‬
‫ייתכן שתבחין שהתמונה בחלון ‪ PIP‬נעשית מעט לא‬
‫טבעית בעת השימוש במסך הראשי להצגת משחק או קריוקי‪.‬‬
‫�‬
‫הגדרות ‪PIP‬‬
‫תמונה ראשית‬
‫‪”22‬‬
‫‪”32/”26‬‬
‫תמונת משנה‬
‫‪HDMI1/DVI,‬‬
‫‪Component, PC‬‬
‫‪TV‬‏‪AV1 ,‬‏‪AV2 ,‬‬
‫‪HDMI1/DVI,‬‬
‫‪HDMI2, HDMI3,‬‬
‫‪Component1,2, PC‬‬
‫‪TV‬‏‪AV1 ,‬‏‪AV2 ,‬‬
‫‪Component1‬‬
‫‪TV‬‏‪AV2 ,‬‬
‫�‬
‫לאחר חיבור מסוף המשחקים‪ ,‬הגדר את מצב משחק‬
‫כ‪-‬פועל כדי למנוע איכות תמונה ירודה‪.‬‬
‫■‬
‫�‬
‫אם מצב משחק הוא פועל‪ :‬מצב תמונה מוגדר כ‪-‬רגיל‬
‫ומצב קול מוגדר ל‪-‬מותאם אישית‪.‬‬
‫‪PIP‬‏ (כבוי ‪ /‬פועל)‪ :‬הפעלה או ביטול ההפעלה של‬
‫הפונקציה ‪.PIP‬‬
‫■‬
‫מקור (‪TV‬‏ ‪AV1 /‬‏ ‪ :)AV2 /‬בחירת מקור של תמונת המשנה‪.‬‬
‫�‬
‫מצב משחק מיועד לשימוש במשחקים בלבד‪.‬‬
‫■ ■ערוץ‪ :‬בחירת הערוץ עבור ערוץ המשנה‪.‬‬
‫■ ■גודל (‪ :)Õ / Ã‬בחירת גודל עבור תמונת המשנה‪.‬‬
‫שקיפות התפריט (בהיר ‪ /‬כהה)‪ :‬הגדר את שקיפות‬
‫התפריט‪.‬‬
‫■‬
‫נעימה (כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה)‪ :‬הגדר כדי להשמיע‬
‫נעימה בעת הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫מיקום (‪ :)à / – / — / œ‬בחירת מיקום עבור‬
‫תמונת המשנה‪.‬‬
‫■‬
‫בחירת קול (ראשי ‪ /‬משני) ‪ :‬באפשרותך לבחור את הקול‬
‫הרצוי (ראשי ‪ /‬משני) במצב ‪.PIP‬‬
‫‪18‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:41‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 18‬‬
‫תפריט תמיכה‬
‫■‬
‫אבחון עצמי‬
‫■‬
‫בדיקת תמונה (כן‪ /‬לא)‪ :‬השתמש בפונקציה לצורך בדיקת‬
‫בעיות בתמונה ואם הבעיה ממשיכה להתרחש‪ ,‬בדוק את‬
‫תבנית הצבעים‪.‬‬
‫■‬
‫בדיקת קול (כן ‪ /‬לא)‪ :‬השתמש בקול הנעימה המובנית כדי‬
‫לבדוק בעיות קול‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫■‬
‫אם אינך שומע קול מהרמקולים של הטלוויזיה‪ ,‬לפני‬
‫ביצועבדיקתהקול‪,‬ודאכיהאפשרותבחירתרמקול‬
‫מוגדרת כ‪-‬רמקול טלוויזיה בתפריט קול‪.‬‬
‫הנעימה תישמע במהלך הבדיקה גם אם האפשרות‬
‫בחירת רמקול מוגדרת כ‪ -‬רמקול חיצוני או אם‬
‫הקול מושתק על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪.MUTE‬‬
‫פתרון בעיות‪ :‬אם נראה שיש בעיה בטלוויזיה‪ ,‬עיין בתיאור זה‪.‬‬
‫✎‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫כונן ‪USB‬‬
‫אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות אינה מתאימה‪,‬‬
‫פנה למרכז שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫ניתן לבצע שדרוג תוכנה על‪-‬ידי שידור אות או על‪-‬ידי הורדת הקושחה‬
‫העדכנית מ‪ samsung.com-‬להתקן זיכרון מסוג ‪.USB‬‬
‫גרסה נוכחית התוכנה כבר מותקנת בטלוויזיה‪.‬‬
‫התוכנה מיוצגת בתור "‪."Year/Month/Day_Version‬‬
‫שדרוג תוכנה‬
‫גרסה נוכחית‬
‫באמצעות ‪USB‬‬
‫תוכנה חלופית‬
‫או‬
‫הלוח הצדדי של הטלוויזיה‬
‫כונן ‪USB‬‬
‫(בהתאם לדגם)‬
‫■ תוכנה חלופית (לא זמינים בכמה אזורים)‬
‫שדרוג תוכנה‬
‫✎‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫התקנת הגרסה העדכנית‬
‫באמצעות ‪ :USB‬הכנס כונן ‪ USB‬המכיל את קובץ שדרוג‬
‫התוכנה שהורד מאתר ‪ www.samsung.com‬לטלוויזיה‪.‬‬
‫היזהר שלא לנתק את החשמל או להוציא את התקן ה‪USB-‬‬
‫לפני שהשדרוגים יושלמו‪ .‬הטלוויזיה תיכבה ותופעל באופן‬
‫אוטומטי לאחר השלמת שדרוג הקושחה‪ .‬בעת שדרוג‬
‫התוכנה‪ ,‬הגדרות וידאו ושמע שקבעת יחזרו להגדרות‬
‫ברירת המחדל שלהן‪ .‬אנו מייעצים לך לרשום את הגדרותיך‬
‫כדי שתוכל לשחזר אותן בקלות לאחר השדרוג‪.‬‬
‫‪2010/01/18_000001‬‬
‫מדריך חיבור ‪HD‬‬
‫עיין במידע זה בעת חיבור התקנים חיצוניים לטלוויזיה‪.‬‬
‫פנייה ל‪Samsung-‬‬
‫הצג מידע זה כאשר הטלוויזיה שלך אינה פועלת כשורה או כאשר‬
‫ברצונך לשדרג את התוכנה‪ .‬באפשרותך למצוא מידע בנוגע למרכזי‬
‫השירות שלנו ואופן ההורדה של מוצרים ותוכנה‬
‫◄‬
‫‪2010/01/18_000001‬‬
‫‪ U‬כוונון ‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:42‬‬
‫‪19‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 19‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
)LA26C450, LA32C450( ‫התחברות למחשב‬
D-sub ‫כבל‬/HDMI/DVI ‫שימוש בכבל‬
DVI OUT
R-AUDIO-L
PR
PB
AUDIO OUT
PC OUT
AUDIO OUT
Y
PR
R-AUDIO-L
PB
Y
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
PR PR
PB PB
Y Y
)LA22C450( ‫התחברות למחשב‬
D-sub ‫כבל‬/HDMI/DVI ‫שימוש בכבל‬
DVI OUT
R-AUDIO-L
PR
PB
AUDIO OUT
PC OUT
AUDIO OUT
Y
R-AUDIO-L
PR
PB
Y
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
PR PR
PB PB
Y Y
‫עברית‬
BN68-02638A_Hebrew_1.indd 20
20
2010-02-17 �� 7:51:47
‫מצב‬
‫‪IBM‬‬
‫‪MAC‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדר אופקי (‪)KHz‬‬
‫תדר אנכי (‪)Hz‬‬
‫תדר שעון בפיקסלים (‪)MHz‬‬
‫קיטוב סינכרון (‪)H/V‬‬
‫‪640 x 350‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪832 x 624‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪44.772‬‬
‫‪52.500‬‬
‫‪70.086‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪59.855‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪74.500‬‬
‫‪89.040‬‬
‫‪+/‬‬‫‪-/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1360 x 768‬‬
‫‪720 x 576‬‬
‫✎✎‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫מצבי תצוגה (‪ D-Sub‬וקלט ‪)HDMI/DVI‬‬
‫הרזולוציה המיטבית היא ‪ ‎1,360 X 768‬בתדר ‪.‎60 Hz‬‬
‫הערה‬
‫‪x‬עבור חיבור כבל ‪ ,HDMI/DVI‬יש להשתמש בשקע‪ HDMI IN 1(DVI)‎‬או ‪.HDMI (DVI) IN‬‬
‫‪x‬אין תמיכה במצב השילוב‪.‬‬
‫‪x‬הטלוויזיה עשויה לפעול בצורה לא רגילה אם נבחרה תבנית וידאו לא רגילה‪.‬‬
‫‪x‬יש תמיכה במצבי ‪ Seperate‬ו‪ .Composite-‬אין תמיכה ב‪( SOG-‬סינכרון בירוק)‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:49‬‬
‫‪21‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 21‬‬
‫‪MTS‬‬
‫‪FAV.CH‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫‪Media Play‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫תוכל ליהנות מקובצי תמונות‪ ,‬מוסיקה ו‪/‬או סרטים‬
‫‪ CC‬מסוג ‪S.MODE Mass Storage Class‬‬
‫השמורים בהתקן ‪USB‬‬
‫(‪ )MSC‬ו‪/‬או במחשב‪.‬‬
‫‪Media Play‬‬
‫וידאו‬
‫‪ A‬שינוי התקן‬
‫‪ D‬הצג מכשירים‬
‫‪E‬‬
‫הזן‬
‫‪R‬‬
‫חזרה‬
‫¦ חיבור התקן ‪USB‬‬
‫‪ .1‬הפעל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר התקן ‪ USB‬המכיל קובצי תמונה‪ ,‬מוסיקה ו‪/‬או סרטים לשקע ‪ USB‬בצד‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫הלוח הצדדי של‬
‫הטלוויזיה‬
‫‪or‬‬
‫‪ .3‬כאשר ‪ USB‬מחובר לטלוויזיה‪ ,‬מופיע חלון מוקפץ‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬באפשרותך לבחור‬
‫‪.Media Play‬‬
‫כונן ‪USB‬‬
‫כונן ‪USB‬‬
‫✎ ייתכן שהוא לא יפעל כהלכה עם קובצי מולטימדיה ללא רישיון‪.‬‬
‫✎ רשימת פרטים שיש לדעת לפני השימוש ב‪Media Play-‬‬
‫‪ x‬אין תמיכה ב‪( MTP-‬פרוטוקול העברת מדיה)‪.‬‬
‫‪ x‬מערכת הקבצים תומכת ב‪ FAT32 ,FAT16-‬ו‪.NTFS-‬‬
‫‪ x‬ייתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג ‪ USB‬לא יהיו תואמים לטלוויזיה זו‪.‬‬
‫‪ Media Play x‬תומך רק בהתקני ‪ USB‬מסוג ‪ . MSC)MSC( Mass Storage Class‬הוא התקן אחסון להעברה בנפח גדול‬
‫בלבד‪ .‬דוגמאות ל‪ MSC-‬כוללות כונני אצבע‪ ,‬קוראי כרטיסים מסוג ‪( Flash‬אין תמיכה ב‪ .)USB HUB-‬יש לחבר התקנים ישירות‬
‫ליציאת ה‪ USB-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ x‬לפני חיבור ההתקן לטלוויזיה‪ ,‬גבה את הקבצים כדי למנוע נזק או אובדן נתונים‪ SAMSUNG .‬לא תהיה אחראית לכל נזק‬
‫בקובצי נתונים או אובדן נתונים‪.‬‬
‫‪ x‬אל תנתק את התקן ה‪ USB-‬בזמן טעינה‪.‬‬
‫‪ x‬זמן הצגת התמונה על המסך נמשך זמן רב יותר ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר‪.‬‬
‫‪ x‬רזולוציית ‪ JPEG‬הגבוהה ביותר שנתמכת היא ‪ 15,360x8,640‬פיקסלים‪.‬‬
‫‪ x‬עבור קבצים שאינם נתמכים או פגומים‪ ,‬ההודעה 'תבנית הקובץ אינה נתמכת' מוצגת‪.‬‬
‫‪ x‬אם הקבצים ממוינים לפי 'תצוגה בסיסית'‪ ,‬ניתן להציג עד ‪ 1,000‬קבצים בכל תיקייה‪.‬‬
‫‪ x‬לא ניתן להפעיל קובצי ‪ MP3‬עם ‪ DRM‬שהורדו מאתר שאינו בחינם‪ .‬ניהול זכויות דיגיטלי (‪ )DRM‬הוא טכנולוגיה התומכת‬
‫ביצירת תוכן‪ ,‬הפצה וניהול של תוכן זה בדרך משולבת ומקיפה‪ ,‬לרבות הגנה על זכויות ואינטרסים של ספקי תוכן‪ ,‬מניעת‬
‫העתקה לא חוקית של תוכן וניהול חיובים והסכמי פשרה‪.‬‬
‫‪ x‬אם מחוברים יותר משני התקני ‪ ,PTP‬ניתן להשתמש רק באחד מהם בכל פעם‪.‬‬
‫‪ x‬אם מחוברים יותר משני התקני ‪ ,MSC‬ייתכן שחלקם לא יזוהו‪ .‬ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקן ‪ USB‬הצורך מתח גבוה (יותר‬
‫מ‪ 500mA-‬או ‪.)5V‬‬
‫‪ x‬אם מוצגת הודעת אזהרה על צריכת מתח גבוהה מדי בעת חיבור או שימוש בהתקן ‪ ,USB‬ייתכן שההתקן לא יזוהה או לא יפעל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫‪ x‬אם לא התקבל בטלוויזיה קלט בפרק הזמן שהוגדר ב‪ -‬זמן להגנה אוטומטית‪ ,‬יופעל שומר המסך‪.‬‬
‫‪ x‬אם נעשה שימוש בכבל מאריך ל‪ ,USB-‬ייתכן שהתקן ה‪ USB-‬לא יזוהה או שלא ניתן יהיה לקרוא את הקבצים בהתקן‪.‬‬
‫‪ x‬אם התקן ‪ USB‬המחובר לטלוויזיה לא זוהה‪ ,‬רשימת הקבצים בהתקן נפגמה או קובץ ברשימה לא הופעל‪ ,‬חבר את התקן ה‪USB-‬‬
‫למחשב‪ ,‬אתחל את ההתקן ובדוק את החיבור‪.‬‬
‫‪ x‬אם קובץ שנמחק מהמחשב עדיין ניתן לאיתור כאשר מופעל מצב ‪ ,Media Play‬השתמש בפונקציה "רוקן את סל‬
‫המיחזור" שבמחשב כדי למחוק את הקובץ לצמיתות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:50‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 22‬‬
‫עבור לקובץ הרצוי באמצעות הלחצנים למעלה‪/‬למטה‪/‬ימינה‪/‬שמאלה ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫✎‬
‫תומך במצבים מצב ההתקן ו‪ -‬מצב התוכן בדף הבית של ‪.Media Play‬‬
‫ואדיו‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫מקטע מיון רשימה‪:‬‬
‫הצגת תקן מיון‪.‬‬
‫✎‬
‫‬
‫תקן המיון משתנה‬
‫בהתאם לתוכן‪.‬‬
‫ןקתה םש‬
‫‪A‬‬
‫דף ‪1/1‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫‪ T‬םילכ‬
‫ןקתה יוניש‬
‫‪C‬‬
‫מידע‪:‬‬
‫באפשרותך לאמת את שם הקובץ שנבחר‬
‫ואת מספר הקבצים והדף‪.‬‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫¦ ¦תצוגת מסך‬
‫מקטע רשימת קבצים‪:‬‬
‫באפשרותך לאשר את הקבצים‬
‫והקבוצות הממוינים לפי כל‬
‫קטגוריה‪.‬‬
‫הריחב‬
‫‪D‬‬
‫ןוימ‬
‫לחצן פעולה‬
‫‪ A‬לחצן אדום (התקן)‪ :‬בחירת התקן מחובר‪.‬‬
‫‪ B‬לחצן ירוק (העדפה)‪ :‬הגדרת העדפת הקובץ‪( .‬לא נתמך בתצוגה‬
‫בסיסית)‬
‫‪ C‬לחצן צהוב(בחירה)‪ :‬בחירת קבצים מרובים מתוך רשימת הקבצים‪.‬‬
‫קבצים שנבחרו מסומנים בסמל‪.‬‬
‫‪ D‬לחצן כחול(בחירה)‪ :‬בחירת רשימת המיון‬
‫‪ T‬לחצן ‪:Tools‬הצגת תפריט האפשרויות‪.‬‬
‫✎ באמצעות הלחצן ‪ , CH‬ניתן לעבור לעמוד הבא או‬
‫‬
‫הקודם ברשימת הקבצים‬
‫סרטוני וידאו‬
‫הפעלת וידאו‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ◄ או ► כדי לבחור סרטוני וידאו ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬בתפריט ‪.Media Play‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ◄‪ ▼/▲/►/‬כדי לבחור את הווידאו הרצוי ברשימת הקבצים‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬או על לחצן � (הפעלה)‪.‬‬
‫– הקובץ שנבחר מוצג למעלה עם משך ההפעלה שלו‪.‬‬
‫– אם אין מידע אודות משך הווידאו‪ ,‬הקובץ לא יציג מידע‪.‬‬
‫– בזמן הפעלת וידאו‪ ,‬באפשרותך לחפש באמצעות הלחצנים ◄ ו‪.►-‬‬
‫✎‬
‫במצב זה‪ ,‬באפשרותך ליהנות מסרטונים הנכללים במשחק‪ ,‬אבל אינך‬
‫יכול לשחק במשחק עצמו‪.‬‬
‫‪Video 01.avi‬‬
‫� תבניות כתוביות נתמכות‬
‫שם‬
‫סיומת קובץ‬
‫תבנית‬
‫טקסט מבוסס זמן ‪MPEG-4‬‬
‫‪‎.ttxt‬‬
‫‪XML‬‬
‫‪SAMI‬‬
‫‪‎.smi‬‬
‫‪HTML‬‬
‫‪SubRip‬‬
‫‪‎.srt‬‬
‫מבוסס מחרוזות‬
‫‪SubViewer‬‬
‫‪‎.sub‬‬
‫מבוסס מחרוזות‬
‫‪Micro DVD‬‬
‫‪ .‎sub‬או ‪‎.txt‬‬
‫מבוסס מחרוזות‬
‫‪1/12‬‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪D‬‬
‫שם התקן‬
‫ףצרב לעפה ‪ E‬ההשה ‪ L‬גלד ‪ T‬םילכ ‪ R‬הרזח‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:54‬‬
‫‪23‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 23‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫� תבניות וידאו נתמכות‬
‫סיומת קובץ‬
‫גורם מכיל‬
‫*‪avi.‬‬
‫*‪mkv.‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪MKV‬‬
‫*‪asf.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪wmv.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪mp4.‬‬
‫‪MP4‬‬
‫*‪3gp.‬‬
‫‪3GPP‬‬
‫*‪vro.‬‬
‫‪VRO‬‬
‫‪VOB‬‬
‫*‪mpg.‬‬
‫*‪mpeg.‬‬
‫‪PS‬‬
‫*‪ts.‬‬
‫*‪tp.‬‬
‫*‪trp.‬‬
‫‪TS‬‬
‫מפענח וידאו‬
‫רזולוציה‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫קצב הצגת קצב נתונים‬
‫תמונות (‪)Mbsp( )fps‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ Codec‬שמע‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / DTS HD‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / WMA‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Window Media Video v9‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XVID‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪VC1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / ADPCM / AAC‬‬
‫‪ADPCM / AAC / HE-AAC‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM / AAC‬‬
‫‪AC3 / AAC / MP3 / DD+ /‬‬
‫‪HE-AAC‬‬
‫הגבלות נוספות‬
‫✎ הערה‬
‫� אם יש בעיות בתוכן ה‪ ,codec-‬לא תהיה תמיכה ב‪.codec-‬‬
‫� אם הפרטים של גורם מכיל שגויים והקובץ שגוי‪ ,‬לא ניתן יהיה להפעיל כהלכה את הגורם המכיל‪.‬‬
‫� ייתכן שקול או וידאו לא יפעלו אם קצב הנתונים‪/‬הצגת התמונות הסטנדרטי של התוכן גבוה מקצב המסגרת לשניה התואם כמוצג‬
‫בטבלה לעיל‪.‬‬
‫� אם טבלת האינדקס שגויה‪ ,‬לא תהיה תמיכה בפונקציה 'דלג' (‪)Seek‬‏(‪.)Jump‬‬
‫מפענח וידאו‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫תומך עד ‪ H.264‬רמה ‪4.1‬‬
‫אין תמיכה ב‪,H.264 FMO/ASO/RS-‬‏‬
‫‪ VC1 SP/MP/AP L4‬ו‪.AVCHD-‬‬
‫אין תמיכה ב‪.H.263-‬‬
‫אין תמיכה ב‪ GMC 2-‬ומעלה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫פענוח שמע של‬
‫� תומך עד ל‪WMA 7, 8, 9, STD-‬‬
‫� ‪ WMA 9 PRO‬אינו תומך בערוצים מרובים מעבר לשני ערוצים או בשמע ללא‬
‫איבוד נתונים‪.‬‬
‫� אין תמיכה בקצב דגימת ‪ WMA‬של ‪ 22050Hz‬מונו‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:51:55‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 24‬‬
‫‪1/12‬‬
‫‪00:07:38 / 00:04:03‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן �(הפעלה)‪.ENTERE/‬‬
‫‪ .3‬בחר הפעל ברצף (חידוש הפעלה) על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן הכחול ‪ .‬הצגת‬
‫הסרט תתחיל מהנקודה שבה הופסק‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫הצגת הסרט תתחיל מהנקודה שבה הופסק‪ .‬הלחצן הכחול זמין בעת‬
‫חידוש הפעלה‪.‬‬
‫אם הפונקציה עזרה להפעלת סרט ברצף מוגדרת כ‪ -‬פועל בתפריט‬
‫הגדרות‪ ,‬הודעה מוקפצת תופיע כאשר תחדש הפעלה של קובץ סרט‪.‬‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫הפעלת סרט ברצף (חידוש הפעלה)‬
‫אם יצאת מפונקציית הפעלת הסרט‪ ,‬ניתן להפעיל את הסרט במועד מאוחר יותר‬
‫מהנקודה שבה הוא נעצר‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר את קובץ הסרט שברצונך להפעיל ברצף על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ◄ או ►‬
‫כדי לבחור אותו ממקטע רשימת הקבצים‪.‬‬
‫הפעל ברצף‬
‫מחדש הפעלה מהסצנה האחרונה שהוצגה‬
‫הפעל ברצף ‪ E‬ההשה‬
‫‪ L‬דלג‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫‪ T‬כלים‬
‫‪SUM‬התקן‬
‫שם‬
‫מוסיקה‬
‫הפעלת מוסיקה‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ◄ או ► כדי לבחור מוסיקה ולאחר מכן לחץ על לחצן‬
‫‪ ENTERE‬בתפריט ‪.Media Play‬‬
‫רש' השמעה‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ◄‪ ▼/▲/►/‬כדי לבחור את ה‪ -‬מוסיקה הרצויה ברשימת‬
‫הקבצים‪.‬‬
‫‪1st Album‬‬
‫‪Pop‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪4.2MB‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬או על לחצן � (הפעלה)‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫אם הקול נשמע מוזר בעת הפעלת קובצי ‪ ,MP3‬כוונן את ה‪ -‬אקולייזר‬
‫בתפריט קול‪( .‬קובץ ‪ MP3‬מווסת יתר על המידה עלול לגרום לבעיה‬
‫בצליל‪).‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 2‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 3‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫– הלחצנים � (‪ )REW‬ו‪µ-‬‏(‪ )FF‬אינם פועלים במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫מוצגים רק קבצים עם סיומת קובץ ‪ .MP3‬סיומות קבצים אחרות אינן‬
‫מוצגות‪ ,‬גם אם הן נשמרות באותו התקן ‪.USB‬‬
‫‪Only you‬‬
‫‪Jason‬‬
‫‪Music 1‬‬
‫‪Only you‬‬
‫‪Jason‬‬
‫– בזמן הפעלת וידאו‪ ,‬באפשרותך לחפש באמצעות הלחצנים ◄ ו‪.►-‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪Music 4‬‬
‫‪01:10 / 04:02‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 5‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪ E‬השהה‬
‫‪ L‬דלג‬
‫‪ T‬כלים ‪ R‬חזרה‬
‫שם התקן‬
‫תמונות‬
‫הצגת תמונה (או מצגת שקופיות)‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ◄ או ► כדי לבחור תמונות ולאחר מכן לחץ על לחצן‬
‫‪ ENTERE‬בתפריט ‪.Media Play‬‬
‫רגיל‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪Image1024.jpg‬‬
‫‪2010/2/1‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ◄‪ ▼/▲/►/‬כדי לבחור את התמונה הרצויה ברשימת‬
‫הקבצים‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬או על לחצן � (הפעלה)‪.‬‬
‫– כאשר רשימת תמונות מוצגת‪ ,‬לחץ על לחצן � (הפעלה)‪/‬‬
‫‪ ENTERE‬בשלט הרחוק כדי להפעיל מצגת שקופיות‪.‬‬
‫– כל הקבצים במקטע רשימת הקבצים יוצגו במצגת השקופיות‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫– במהלך מצגת השקופיות‪ ,‬קבצים מוצגים לפי הסדר‪ ,‬החל מהקובץ‬
‫המוצג כעת‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫השהה‬
‫‪L‬‬
‫אבה‪/‬םדוקה‬
‫‪T‬‬
‫כלים‬
‫‪R‬‬
‫שם התקן‬
‫חזרה‬
‫ניתן להפעיל קובצי מוסיקה באופן אוטומטי במהלך מצגת השקופיות אם‬
‫האפשרות מוסיקת רקע מוגדרת כ‪-‬פועלת‪.‬‬
‫לא ניתן לשנות את מצב ‪ BGM‬עד לסיום הטעינה של מוסיקת הרקע‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:01‬‬
‫‪25‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 25‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫¦ ¦הפעלת קבצים מרובים‬
‫הפעלת קובצי הווידאו‪/‬מוסיקה‪/‬תמונות שנבחרו‬
‫‪ .1‬לחץ על הלחצן הצהוב ברשימת הקבצים כדי לבחור את הקובץ הרצוי‪.‬‬
‫ואדיו‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫‪ .2‬חזור על הפעולה לעיל כדי לבחור קבצים מרובים‪.‬‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫הסימן (‪ )c‬מופיע משמאל לקבצים שנבחרו‪.‬‬
‫לביטול בחירה‪ ,‬לחץ שוב על הלחצן הצהוב‪.‬‬
‫לביטול הבחירה בכל הקבצים שנבחרו‪ ,‬לחץ על לחצן ‪TOOLS‬‬
‫ובחר בטל בחירת הכל‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬ובחר‏ הפעל תוכן שנבחר‪.‬‬
‫ןקתה םש‬
‫‪ 2‬קבצים נבחרו‬
‫‪A‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫‪ T‬םילכ‬
‫ןקתה יוניש‬
‫‪C‬‬
‫הריחב‬
‫דף ‪1/1‬‬
‫‪D‬‬
‫ןוימ‬
‫הפעלת קבוצה של קובצי וידאו‪/‬מוסיקה‪/‬תמונות‬
‫‪ .1‬כאשר רשימת קבצים מוצגת‪ ,‬עבור לקובץ כלשהו בקבוצה הרצויה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬ובחר הפעל את הקבוצה הנוכחית‪.‬‬
‫¦ ¦פונקציה נוספת של ‪Media Play‬‬
‫מיון רשימת הקבצים‬
‫לחץ על הלחצן הכחול ברשימת הקבצים כדי למיין את הקבצים‪.‬‬
‫סרטוני‬
‫וידאו‬
‫מוסיקה‬
‫תמונות‬
‫פעולות‬
‫קטגוריה‬
‫תצוגה בסיסית‬
‫להצגת כל התיקייה‪ .‬באפשרותך להציג את התמונה על‪-‬ידי בחירה בתיקייה‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫כותרת‬
‫למיון והצגה של כותרת הקובץ לפי סמל‪/‬מספר‪/‬אלפביתי‪/‬סדר מיוחד‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫העדפה‬
‫למיון והצגה של הקובץ לפי העדפה‪ .‬באפשרותך לשנות את העדפת הקובץ במקטע רשימת הקבצים‬
‫באמצעות הלחצן הירוק‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫התאריך המאוחר ביותר‬
‫התאריך המוקדם ביותר‬
‫‪26‬‬
‫למיון ולהצגה של קבצים לפי התאריך המאוחר ביותר‪.‬‬
‫למיון ולהצגה של קבצים לפי התאריך המוקדם ביותר‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫אמן‬
‫למיון קובצי המוסיקה לפי אמנים בסדר אלפביתי‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫אלבום‬
‫למיון קובצי המוסיקה לפי אלבומים בסדר אלפביתי‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫ז'אנר‬
‫למיון קובצי המוסיקה לפי הז'אנר‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫אווירה‬
‫למיון קובצי המוסיקה לפי האווירה‪ .‬באפשרותך לשנות את פרטי האווירה של המוסיקה‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫חודשי‬
‫למיון ולהצגה של קובצי תמונות לפי חודש‪ .‬ההתקן ממיין לפי חודש בלבד (ינואר עד דצמבר) ללא‬
‫קשר לשנה‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:06‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 26‬‬
‫במהלך הפעלת קובץ‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.TOOLS‬‬
‫תפריט אפשרויות‬
‫כותרת‬
‫מצב חזרה‬
‫גודל תמונה‬
‫(מצב‪ / 1‬מצב‪ / 2‬מקורי)‬
‫הגדרת תמונה‬
‫הגדרת קול‬
‫הגדרת כתוביות‬
‫עצור מצגת שקופיות ‪/‬‬
‫הפעל מצגת שקופיות‬
‫מהירות מצגת שקופיות‬
‫אפקט מצגת שקופיות‬
‫מוסיקת רקע‬
‫זום‬
‫מידע‬
‫פעולות‬
‫באפשרותך לעבור לקובץ השני ישירות‪.‬‬
‫באפשרותך להפעיל קובצי סרטים שוב ושוב‪.‬‬
‫באפשרותך לכוונן את גודל התמונה לפי העדפותיך‪.‬‬
‫סרטוני‬
‫וידאו‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫מוסיקה‬
‫תמונות‬
‫‪c‬‬
‫באפשרותך לכוונן את הגדרת התמונה‪( .‬עמ' ‪),13 ,14 ,15‬‬
‫באפשרותך לכוונן את הגדרת הקול‪( .‬עמ' ‪)15 ,16‬‬
‫באפשרותך להפעיל את הווידאו עם כתוביות‪.‬‬
‫אם אתה מפעיל קובץ וידאו בעל קובץ כתוביות (אותו שם)‪ ,‬פונקציה זו תוצג‪.‬‬
‫באפשרותך להפעיל או לעצור מצגת שקופיות‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫באפשרותך לבחור את מהירות מצגת השקופיות במהלך מצגת השקופיות‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫באפשרותך להגדיר באופן משתנה את האפקט של מצגת השקופיות‪.‬‬
‫באפשרותך להגדיר ולבחור מוסיקת רקע בעת צפייה במצגת שקופיות‪.‬‬
‫באפשרותך לבצע זום של תמונות במצב מסך מלא‪.‬‬
‫באפשרותך להציג מידע מפורט אודות הקובץ המופעל‪.‬‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫תפריט אפשרויות הפעלה של סרטוני וידאו‪/‬מוסיקה‪/‬תמונות‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫הגדרות‬
‫שימוש בתפריט ההגדרות‬
‫■‬
‫‪ ‎‬עזרה להפעלת סרט ברצף (חידוש הפעלה) (פועל ‪ /‬כבוי)‪ :‬בחר כדי להציג את הודעת העזרה המוקפצת להפעלת סרט ברצף‪.‬‬
‫■‬
‫השג את קוד הרישום של ‪ :DivX® VOD‬להצגת קוד הרישום המורשה עבור הטלוויזיה‪ .‬אם תתחבר לאתר האינטרנט של ‪ DivX‬ותרשום את קוד הרישום‬
‫עם חשבון אישי‪ ,‬תוכל להוריד קובץ לרישום ‪ .VOD‬אם תפעיל את רישום ה‪ VOD-‬באמצעות ‪ ,Media Play‬תושלם ההרשמה‪.‬‬
‫✎ לקבלת מידע נוסף על ‪ ,DivX® VOD‬בקר באתר ‪.www.DivX.com‬‬
‫■‬
‫השג את קוד הביטול של ‪ :DivX® VOD‬כאשר ‪ DivX® VOD‬אינו רשום‪ ,‬מוצג קוד ביטול הפעלת הרישום‪ .‬אם תפעיל פונקציה זו כאשר ‪DivX® VOD‬‬
‫רשום‪ ,‬תבוטל הפעלת רישום ‪ DivX® VOD‬הנוכחית‪.‬‬
‫■‬
‫מידע‪ :‬בחר כדי להציג מידע אודות ההתקן המחובר‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:07‬‬
‫‪27‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 27‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫‪Anynet+‬‬
‫מהו ‪t?Anynet +‬‬
‫‪ Anynet+‬הוא פונקציה המאפשרת לך לשלוט בכל ההתקנים המחוברים של ‪ Samsung‬אשר תומכים ב‪ Anynet+-‬בעזרת השלט הרחוק של‬
‫הטלוויזיה‪ .‬ניתן להשתמש במערכת ‪ Anynet+‬רק עם התקנים של ‪ Samsung‬הכוללים את המאפיין ‪ .Anynet+‬כדי להיות בטוח בכך שהתקן‬
‫‪ Samsung‬שברשותך כולל מאפיין זה‪ ,‬בדוק אם יש עליו סמל ‪.Anynet+‬‬
‫לחיבור למערכת קולנוע ביתית‬
‫‪LA22C450‬‬
‫התקן ‪Anynet+ 1‬‬
‫‪TV‬‬
‫מערכת קולנוע ביתית‬
‫כבל ‪HDMI‬‬
‫כבל אופטי‬
‫כבל ‪HDMI‬‬
‫התקן ‪Anynet+ 2‬‬
‫התקן ‪Anynet+ 1‬‬
‫‪TV‬‬
‫מערכת קולנוע ביתית‬
‫‪LA26C450/LA32C450‬‬
‫כבל ‪HDMI‬‬
‫כבל אופטי‬
‫כבל ‪HDMI‬‬
‫כבל ‪HDMI‬‬
‫‪ .1‬חבר את שקע ‪ )LA22C450( HDMI )DVI( IN‬או ‪ )LA32C450 ,LA26C450( HDMI IN )1)DVI(,2, 3‬בטלוויזיה ואת שקע ‪HDMI‬‬
‫‪ OUT‬של התקן ‪ Anynet+‬התואם באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫‪ .2‬חבר את שקע ‪ HDMI IN‬של מערכת הקולנוע הביתית ואת שקע ‪ HDMI OUT‬של התקן ‪ Anynet+‬התואם באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫‪x‬‬
‫חבר את הכבל האופטי בין שקע (‪ DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬בטלוויזיה וכניסת השמע הדיגיטלי במערכת הקולנוע‬
‫הביתית‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫לאחר ביצוע החיבור לעיל‪ ,‬השקע האופטי יספק שמע של ‪ 2‬ערוצים בלבד‪ .‬הקול יושמע רק מהרמקול הקדמי השמאלי והקדמי הימני‬
‫והסאבוופר של מערכת הקולנוע הביתית‪ .‬אם ברצונך לשמוע שמע מסוג ‪ ,5.1 channel‬חבר את שקע‬
‫(‪ D IGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬ב‪ / DVD -‬ממיר כבלים (למשל‪ ,‬התקן ‪ 1 Anynet‬או ‪ )2‬ישירות למגבר או למערכת‬
‫הקולנוע הביתית ולא לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫חבר רק מערכת קולנוע ביתית אחת‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫באפשרותך לחבר התקן ‪ Anynet+‬באמצעות כבל ‪ .HDMI‬ייתכן שכבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים בפונקציות ‪.Anynet+‬‬
‫‪ Anynet+‬פועל כאשר התקן ‪ AV‬התומך ב‪ Anynet+-‬נמצא במצב המתנה או פעיל‪.‬‬
‫‪ Anynet+‬תומך בעד ‪ 12‬התקני ‪ AV‬בסך הכל‪ .‬שים לב‪ ,‬באפשרותך לחבר עד ‪ 3‬התקנים מאותו סוג‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:09‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 28‬‬
‫תפריט‪Anynet+‎‬‬
‫תפריט‪ Anynet+‎‬משתנה בהתאם לסוג ולמצב של התקני‪ Anynet+‎‬המחוברים לטלוויזיה‪.‬‬
‫תיאור‬
‫תפריט‪Anynet+‎‬‬
‫שינוי מצב‪ Anynet+‎‬למצב שידור טלוויזיה‪.‬‬
‫צפה בטלוויזיה‬
‫הצגת רשימת ההתקנים של‪.Anynet+‎‬‬
‫רשימת התקנים‬
‫התחלה מיידית של הקלטה באמצעות מכשיר ההקלטה‪( .‬אפשרות זו זמינה רק עבור התקנים התומכים‬
‫הקלטה‪*( :‬מכשיר הקלטה)‬
‫בפונקציית ההקלטה‪).‬‬
‫הצגת התפריטים של ההתקן המחובר‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם מחובר צורב ‪ ,DVD‬יופיע תפריט התקליטור של צורב‬
‫(שם_התקן) ‪MENU‬‬
‫ה‪.DVD-‬‬
‫הצגת תפריט ההפעלה של ההתקן המחובר‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם מחובר צורב ‪ ,DVD‬יופיע תפריט ההפעלה של‬
‫(שם_התקן) ‪INFO‬‬
‫צורב ה‪.DVD-‬‬
‫עצור הקלטה‪*( :‬מכשיר הקלטה) הפסקת ההקלטה‪.‬‬
‫קול מושמע דרך המקלט‪.‬‬
‫‪( Receiver‬מקלט)‬
‫אם מחובר יותר מהתקן הקלטה אחד‪ ,‬ההתקנים מוצגים בתור (*מכשיר הקלטה)‪ ,‬ואם מחובר מכשיר הקלטה אחד בלבד‪ ,‬הוא מוצג בתור (*שם_‬
‫התקן)‪.‬‬
‫■‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫¦ ¦הגדרת‪Anynet+‎‬‬
‫הגדרות‬
‫‪( Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כבוי‪/‬פועל)‪ :‬כדי להשתמש בפונקציה‪ ,Anynet+‎‬יש להגדיר את‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כ‪-‬פועל‪.‬‬
‫✎‬
‫כאשר הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬מושבתת‪ ,‬כל הפעולות הקשורות לפונקציית‪ Anynet+‎‬מושבתות גם כן‪.‬‬
‫כיבוי אוטומטי (לא‪/‬כן)‪ :‬הגדרת התקן‪ Anynet+‎‬לכיבוי אוטומטי כאשר הטלוויזיה נכבית‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫המקור הפעיל בטלוויזיה מוכרח להיות מוגדר כטלוויזיה בכדי שניתן יהיה להשתמש בפונקציית‪.Anynet+‎‬‬
‫גם אם ההתקן החיצוני עדיין מקליט‪ ,‬הוא ייכבה‪.‬‬
‫¦ ¦מעבר בין התקני‪Anynet+‎‬‬
‫‪ .1‬התקני‪ Anynet‎+‎‎‬המחוברים לטלוויזיה מפורטים‪.‬‬
‫✎‬
‫אם אין באפשרותך לאתר התקן רצוי‪ ,‬לחץ על הלחצן האדום כדי לרענן את הרשימה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר התקן ולחץ על לחצן ‪ .ENTERE‬באפשרותך לעבור להתקן שנבחר‪.‬‬
‫✎‬
‫�‬
‫�‬
‫רק בעת הגדרת‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כ‪ -‬פועל בתפריט יישום‪ ,‬התפריט רשימת התקנים מופיע‪.‬‬
‫מעבר להתקן שנבחר עשוי להימשך עד ‪ 2‬דקות‪ .‬לא ניתן לבטל את הפעולה במהלך המעבר‪.‬‬
‫אם בחרת מצב קלט חיצוני על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪ ,SOURCE‬לא תוכל להשתמש בפונקציה‪Anynet+‎‬‏‏‪ .‎‬הקפד לעבור להתקן‬
‫‪ Anynet‎+‎‬באמצעות רשימת התקנים‪.‬‬
‫¦ ¦הקלטה‬
‫באפשרותך להכין הקלטה של תוכניות טלוויזיה באמצעות מכשיר הקלטה של ‪.Samsung‬‬
‫‪ .1‬בחר הקלטה‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫כאשר יש יותר משני התקני הקלטה‬
‫�‬
‫כאשר מחוברים התקני הקלטה מרובים‪ ,‬התקני ההקלטה מפורטים‪ .‬בחר התקן הקלטה אחד ב‪-‬רשימת התקנים‪.‬‬
‫כאשר התקן ההקלטה אינו מוצג‪ ,‬בחר רשימת התקנים ולחץ על הלחצן האדום כדי לחפש התקנים‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ‪ EXIT‬כדי לצאת‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫באפשרותך להקליט את זרימות המקור על‪-‬ידי בחירה ב‪c -‬הקלטה‪( :‬שם_התקן)‪.‬‬
‫לחיצה על לחצן � (‪ )REC‬תקליט כל דבר שאתה צופה בו כעת‪ .‬אם אתה צופה בווידאו מהתקן אחר‪ ,‬הווידאו מאותו‬
‫התקן מוקלט‪.‬‬
‫לפני ההקלטה‪ ,‬בדוק אם שקע האנטנה מחובר כראוי להתקן ההקלטה‪ .‬כדי לחבר אנטנה להתקן הקלטה כראוי‪ ,‬עיין‬
‫במדריך למשתמש של התקן ההקלטה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:09‬‬
‫‪29‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 29‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫¦ האזנה באמצעות מקלט‬
‫באפשרותך להאזין לקול באמצעות מקלט (למשל‪ ,‬מערכת קולנוע ביתית) במקום רמקול הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר ‪c‬מקלט והגדר כ‪-‬פועל‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ‪ EXIT‬כדי לצאת‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫אם המקלט שברשותך תומך בשמע בלבד‪ ,‬יש אפשרות שמקלט זה לא יופיע ברשימת ההתקנים‪.‬‬
‫המקלט יפעל לאחר חיבור הולם של השקע האופטי של המקלט לשקע (‪ DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫כאשר המקלט (למשל‪ ,‬מערכת קולנוע ביתית) מוגדר כ'פועל'‪ ,‬באפשרותך לשמוע פלט קול מהשקע האופטי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫כאשר הטלוויזיה מציגה אות ‪( DTV‬אנטנה)‪ ,‬הטלוויזיה תשלח קול מסוג ‪ 5.1 channel‬למקלט‪ .‬כאשר המקור הוא רכיב‬
‫דיגיטלי כגון ‪ DVD‬והוא מחובר לטלוויזיה באמצעות ‪ ,HDMI‬יישמע קול של ‪ 2 channel‬בלבד מהמקלט‪.‬‬
‫הערה‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ניתן לשלוט בהתקני ‪ Anynet+‬רק באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה ולא באמצעות הלחצנים בטלוויזיה‪.‬‬
‫ייתכן שהשלט הרחוק של הטלוויזיה לא יפעל בנסיבות מסוימות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בחר שוב את התקן ‪.Anynet+‬‬
‫הפונקציות של ‪ Anynet+‬אינן פועלות עם מוצרים של יצרנים אחרים‪.‬‬
‫¦ פתרון בעיות של ‪Anynet+‬‬
‫פתרון אפשרי‬
‫בעיה‬
‫‪ Anynet+‬אינו פועל‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫בדוק אם ההתקן הוא התקן ‪ .Anynet+‬מערכת ‪ Anynet+‬תומכת בהתקני ‪ Anynet+‬בלבד‪.‬‬
‫חבר מקלט אחד בלבד (מערכת קולנוע ביתית)‪.‬‬
‫בדוק אם כבל המתח של התקן ‪ Anynet+‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי כבלי הווידאו‪/‬שמע‪ HDMI/‬של התקן ‪.Anynet+‬‬
‫בדוק אם (‪ Anynet+ )HDMI-CEC‬מוגדר כ‪( On-‬פועל) בתפריט ההגדרות של ‪.Anynet+‬‬
‫בדוק אם השלט הרחוק של הטלוויזיה נמצא במצב ‪.TV‬‬
‫בדוק אם מדובר בשלט רחוק עבור ‪ Anynet+‬בלבד‪.‬‬
‫‪ Anynet+‬אינו פועל במצבים מסוימים‪( .‬חיפוש ערוצים‪ ,‬הפעלת ‪ Media Play‬או הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית) וכולי)‪.‬‬
‫בעת החיבור או הניתוק של כבל ‪ ,HDMI‬הקפד לבצע חיפוש חוזר אחר התקנים או לכבות ולהפעיל מחדש את‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫בדוק אם הפונקציה ‪ Anynet+‬של התקן ‪ Anynet+‬מופעלת‪.‬‬
‫‬
‫בדוק אם התקן ‪ Anynet+‬מחובר כראוי לטלוויזיה ובדוק אם (‪ Anynet+ )HDMI-CEC‬מוגדר כפועל בתפריט ההגדרות‬
‫של ‪.Anynet+‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ TOOLS‬כדי להציג את תפריט ‪ Anynet+‬ובחר תפריט רצוי‪.‬‬
‫‬
‫ברצוני להפעיל את ‪.Anynet+‬‬
‫‬
‫ברצוני לצאת מ‪.Anynet+-‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫בחר צפה בטלוויזיה בתפריט ‪.Anynet+‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט הרחוק של הטלוויזיה ובחר התקן אחר פרט להתקני ‪.Anynet+‬‬
‫לחץ על ‪ PRE-CH ,>/< P‬ו‪ FAV.CH-‬כדי לשנות את מצב הטלוויזיה‪( .‬שים לב שלחצן הערוצים פועל רק כאשר‬
‫התקן ‪ Anynet+‬בעל כוונן מוטבע אינו מחובר‪).‬‬
‫ההודעה 'התחברות להתקן‬
‫‪ '...Anynet+‬תופיע על המסך‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫לא ניתן להשתמש בשלט הרחוק בעת הגדרת תצורה של ‪ Anynet+‬או בעת מעבר למצב צפייה‪.‬‬
‫השתמש בשלט הרחוק לאחר ההשלמה של הגדרת ‪ Anynet+‬או המעבר למצב צפייה‪.‬‬
‫התקן ‪ Anynet+‬אינו מופעל‪.‬‬
‫‬
‫לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית)‪.‬‬
‫ההתקן המחובר אינו מוצג‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות ‪.Anynet+‬‬
‫בדוק אם כבל ‪ HDMI‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫בדוק אם (‪ Anynet+ )HDMI-CEC‬מוגדר כ‪-‬פועל בתפריט ההגדרות של ‪.Anynet+‬‬
‫בצע חיפוש נוסף של התקני ‪.Anynet+‬‬
‫באפשרותך לחבר התקן ‪ Anynet+‬באמצעות כבל ‪ HDMI‬בלבד‪ .‬ייתכן שכבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים בפונקציות‬
‫‪.Anynet+‬‬
‫אם הפעולה הופסקה בשל מצב לא רגיל כגון ניתוק כבל ‪ HDMI‬או כבל המתח או בשל הפסקת חשמל‪ ,‬חזור על סריקת‬
‫ההתקנים‪.‬‬
‫‬
‫לא ניתן להקליט את תוכנית הטלוויזיה‪.‬‬
‫‬
‫בדוק אם שקע האנטנה בהתקן ההקלטה מחובר כראוי‪.‬‬
‫אין פלט קול מהטלוויזיה דרך המקלט‪.‬‬
‫‬
‫חבר את הכבל האופטי בין הטלוויזיה למקלט‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:10‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 30‬‬
‫מידע אחר‬
‫✎‬
‫‪ 50‬רחא עדימ‬
‫הגדרת משדר ‪FM‬‬
‫לא זמינים בכמה אזורים‪.‬‬
‫¦ קביעת התצורה של תדרים‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫יש להגדיר את תדר המשדר כך שיהיה שונה מכל תדר ‪ FM‬של רדיו בקרבת הטלוויזיה כדי לקבל קליטת אות טובה ללא הפרעות רדיו‪.‬‬
‫אם תדר של ערוץ טלוויזיה נמצא בטווח תדר ה‪ ,FM-‬משדר ה‪ FM-‬יעדכן באופן אוטומטי את מגבלות טווח התדרים שלו‪.‬‬
‫תדרים זהים של ערוץ טלוויזיה ושל משדר ‪ FM‬יגרמו להפרעה באות‪ .‬כדי למנוע זאת‪ ,‬טווח התדרים של משדר ה‪ FM-‬מוצג באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם לא נמצא תדר של ערוץ טלוויזיה בטווח תדר ה‪ 83MHz( FM-‬עד ‪ ,)108MHz‬הטווח כולו מ‪ 88.0MHz-‬עד ‪ 107.9MHz‬יהיה זמין‬
‫לשימוש‪.‬‬
‫¦ מדריך ההתקנה של משדר ‪FM‬‬
‫‪ .The FM transmitter module features an integrated antenna‬המודול של משדר ה‪ FM-‬כולל אנטנה משולבת‪ .‬עוצמת אות האנטנה‬
‫משתנה בהתאם למקום התקנת האנטנה ולביצועי המקלט‪ .‬אם עוצמת האות חלשה‪ ,‬נסה להתקין את האנטנה באחת השיטות המוצגות להלן‪:‬‬
‫שיטה ‪1‬‬
‫שיטה ‪2‬‬
‫הארך את האנטנה מעט והכנס את הקצה לתוך גומת הרכבה של‬
‫משדר ‪.FM‬‬
‫חבר את משדר ה‪ FM-‬והנח לאנטנה לרדת‪.‬‬
‫שיטה ‪3‬‬
‫שחרר את האנטנה ומקם אותה באזור הקליטה הטובה ביותר של‬
‫המקלט‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:12‬‬
‫‪31‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 31‬‬
‫מידע אחר‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫� התקנת האנטנה ישירות בגב הטלוויזיה עלולה להחליש את עוצמת האות‪ .‬מקם את האנטנה‪ .‬במרחק מה מהטלוויזיה‪.‬‬
‫� מגע ישיר בין האנטנה של משדר ה‪ FM-‬לבין אנטנת הטלוויזיה עלול לגרום להפרעה באות‪.‬‬
‫� אם תפריט 'משדר ‪ 'FM‬אינו פעיל‪ ,‬בדוק אם המשדר חובר כהלכה בכיוון החורים(@)‪.‬‬
‫� אם אתה מאזין לשמע טלוויזיה באמצעות מקלט ‪( FM‬לדוגמה‪ :‬רדיו או מערכת קולנוע ביתית) בתדר ‪ ,FM‬מקם את‬
‫האנטנה של מקלט ה‪ FM-‬כך שתקלוט אותות בעוצמה מרבית‪.‬‬
‫� אם אתה מאזין לשמע טלוויזיה באמצעות מקלט ‪( FM‬לדוגמה‪ :‬רדיו או מערכת קולנוע ביתית) בתדר ‪ ,FM‬תוכל ליהנות‬
‫משמע ברדיוס של ‪ 10‬מטרים (אתר פתוח) ללא קשר לכיוון או למיקום‪.‬‬
‫� השתמש במשדר ה‪ FM-‬המסופק בתור אביזר בלבד‪ .‬אחרת‪ ,‬אתה עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫� אל תשתמש במשדר ה‪ FM-‬המסופק בתור אביזר יחד עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫� התאם את תדר משדר ה‪ FM-‬של הטלוויזיה עם תדר ‪ FM‬של המקלט (לדוגמה‪ :‬רדיו או מערכת קולנוע ביתית)‪.‬‬
‫� אם התדר של מקלט ה‪( FM-‬לדוגמה‪ :‬רדיו או מערכת קולנוע ביתית) אינו תואם‪ ,‬לא תוכל לשמוע את השמע‪.‬‬
‫� כוונן את עוצמת הקול של מקלט ה‪ FM-‬לרמה המתאימה‪.‬‬
‫� כאשר הטלוויזיה כבויה‪ ,‬תוכל לשמוע רעשים ממקלט ה‪( FM-‬לדוגמה‪ :‬רדיו או מערכת קולנוע ביתית)‪.‬‬
‫� הפרעות תדרים עם התקנים אלקטרוניים אחרים הן בעיה נפוצה בכל התקני תקשורת הרדיו והיא עלולה לגרום להפרעה‬
‫בשמע ו‪/‬או לרעש‪.‬‬
‫¦ ¦תבניות משדר ‪ FM‬נתמכות‬
‫מפרט‬
‫טווח תדרים‬
‫מרחק העברה‬
‫‪32‬‬
‫רגיל‬
‫‪88.0MHz ~ 107.9MHz‬‬
‫התאם את תדר הטלוויזיה‬
‫הגדרת טווח אוטומטית‬
‫(ב‪-‬‏‪)88.0MHz ~107.9MHz‬‬
‫מינימום ‪1‬מ' ~ ‪5‬מ'‬
‫(מקסימום ‪5‬מ'~‪10‬מ' ‪ :‬תלוי במיקום האנטנה ובאיכות המקלט)‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:12‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 32‬‬
‫‪ 50‬רחא עדימ‬
‫מאפיין טלטקסט של ערוצים אנלוגיים‬
‫דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע אודות השימוש בשירות‪ .‬כדי שמידע הטלטקסט יוצג‬
‫כראוי‪ ,‬קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה‪ .‬אחרת‪ ,‬מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו‪.‬‬
‫✎‬
‫באפשרותך לעבור בין דפי טלטקסט על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪( / 1‬טלטקסט פועל‪/‬שילוב)‪:‬‬
‫הפעלת מצב הטלטקסט לאחר בחירת‬
‫הערוץ המספק את שירות הטלטקסט‪.‬‬
‫לחץ פעמיים כדי לכסות את הטלטקסט‬
‫במסך השידור הנוכחי‪.‬‬
‫‪( 2‬הדף הבא)‪ :‬הצגת דף הטלטקסט ‪7‬‬
‫הבא‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪( 3‬הדף הקודם)‪ :‬הצגת דף ‪8‬‬
‫הטלטקסט הקודם‪.‬‬
‫‪( 6‬אינדקס)‪ :‬הצגת דף האינדקס ‪9‬‬
‫(תוכן) בכל עת במהלך הצפייה‬
‫בטלטקסט‪.‬‬
‫‪( 8 2‬אחסון)‪ :‬אחסון דפי הטלטקסט‪.‬‬
‫‪( 4 3‬גודל)‪ :‬הצגת אותיות בגודל כפול‬
‫במחצית העליונה של המסך‪ .‬עבור‬
‫המחצית התחתונה של המסך‪ ,‬לחץ עליו‬
‫שוב‪ .‬להצגת מסך רגיל‪ ,‬לחץ עליו פעם‬
‫נוספת‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪( 9 4‬השהיה)‪ :‬השהיית התצוגה בדף‬
‫כלשהו אם הדף שנבחר מקושר לכמה‬
‫דפים משניים המוצגים אחריו באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬כדי לחדש את התצוגה‪ ,‬לחץ‬
‫עליו שוב‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪( 0 5‬מצב)‪ :‬בחירת מצב הטלטקסט‬
‫(‪.)LIST/FLOF‬‬
‫אם תלחץ על לחצן זה במצב ‪,LIST‬‬
‫המצב יעבור למצב שמירת רשימה‪.‬‬
‫במצב שמירת רשימה‪ ,‬ניתן לשמור‬
‫דף טלטקסט ברשימה באמצעות לחצן‬
‫‪(8‬אחסון)‪.‬‬
‫‪( 1 6‬דף משנה)‪ :‬הצגת דף המשנה‬
‫הזמין‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪2‬‬
‫‪( 7‬ביטול)‪ :‬הצגת השידור הנוכחי !‬
‫בעת חיפוש דף‪.‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫!‬
‫@‬
‫‪1‬‬
‫‪( 5‬חשיפה)‪ :‬הצגת הטקסט המוסתר ‪0‬‬
‫(תשובות לחידונים‪ ,‬למשל)‪ .‬להצגת‬
‫המסך הרגיל‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫לחצנים צבעוניים (אדום‪/‬ירוק‪/‬צהוב‪@ /‬‬
‫כחול)‪ :‬אם חברת שידור משתמשת‬
‫במערכת ‪ ,FASTEXT‬הנושאים השונים‬
‫הכלולים בדפי הטלטקסט מסומנים‬
‫בצבעים וניתן לבחור אותם על‪-‬ידי לחיצה‬
‫על הלחצנים הצבעוניים‪ .‬לחץ על אחד‬
‫מהם בהתאם לדרוש‪ .‬הדף מוצג יחד‬
‫עם מידע צבעוני אחר שניתן לבחור‬
‫בו באותה הדרך‪ .‬כדי להציג את הדף‬
‫הקודם או הבא‪ ,‬לחץ על הלחצן הצבעוני‬
‫התואם‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫דפי הטלטקסט מאורגנים לפי שש קטגוריות‪:‬‬
‫חלק‬
‫תוכן‬
‫חלק‬
‫‪A‬‬
‫מספר הדף שנבחר‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫זיהוי ערוץ השידור‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫מספר הדף הנוכחי או מחווני‬
‫חיפוש‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫תוכן‬
‫‪D‬‬
‫תאריך ושעה‪.‬‬
‫טקסט‪.‬‬
‫מידע אודות המצב‪ .‬מידע‬
‫‪.FASTEXT‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:15‬‬
‫‪33‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 33‬‬
‫מידע אחר‬
‫התקנת המתלה‬
‫התקנת ערכת המתלה‬
‫✎‬
‫עיין במדריך הנפרד להתקנה‪.‬‬
‫פריטי המתלה (נמכרים בנפרד) מאפשרים לך להרכיב את הטלוויזיה על הקיר‪.‬‬
‫לקבלת מידע מפורט אודות המתלה‪ ,‬עיין בהוראות שצורפו לפריטיו‪ .‬פנה לטכנאי לקבלת עזרה בעת התקנת תושבת המתלה‪.‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין את הטלוויזיה בעצמך‪.‬‬
‫מפרטי ערכת המתלה (‪)VESA‬‬
‫✎‬
‫ערכת המתלה אינה מצורפת‪ ,‬אלא נמכרת בנפרד‪.‬‬
‫התקן את ערכת המתלה על‪-‬גבי קיר יציב‪ ,‬אנכי לרצפה‪ .‬בעת חיבור לחומרי בנייה אחרים‪ ,‬פנה‬
‫לספק הנמצא באזורך‪ .‬אם תתקין על תקרה או על קיר משופע‪ ,‬המתקן עלול ליפול ולגרום לפציעה‬
‫חמורה‪.‬‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫� ‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפציעה אישית בעת שימוש‬
‫בערכת מתלה שאינה תואמת ל‪ VESA-‬או שלא צוינה במסמך זה‪ ,‬או כאשר הצרכן לא‬
‫פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫� מידות סטנדרטיות לערכות מתלה מוצגות בטבלה להלן‪.‬‬
‫� בעת רכישת ערכת מתלה‪ ,‬יסופקו הוראות התקנה מפורטות יחד עם כל החלקים הדרושים‬
‫להרכבה‪.‬‬
‫� אל תשתמש בברגים ארוכים מהמידות הסטנדרטיות‪ ,‬מאחר שהם עלולים לגרום נזק לחלק הפנימי של מכשיר הטלוויזיה‪.‬‬
‫� עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות של מפרטי הברגים הסטנדרטיים של ‪ ,VESA‬אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם‬
‫למפרטים שלהם‪.‬‬
‫� אל תשתמש בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של ‪.VESA‬‬
‫� אל תהדק את הברגים חזק מדי‪ ,‬מאחר שפעולה זו עלולה לגרום נזק למוצר או לגרום לו ליפול ולפגוע במישהו‪ Samsung .‬אינה‬
‫נושאת באחריות לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫� ‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפציעה אישית בעת שימוש בערכת מתלה שאינה תואמת‬
‫ל‪ VESA-‬או שלא צוינה במסמך זה‪ ,‬או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫�‬
‫אל תחרוג מהטיה של ‪ 15‬מעלות בעת התקנת טלוויזיה זו על הקיר‪.‬‬
‫משפחת מוצרים‬
‫טלוויזיית ‪LCD‬‬
‫‬
‫‬
‫‪34‬‬
‫אינצ'ים‬
‫מפרט ‪)VESA (A * B‬‬
‫‪22~19‬‬
‫‪X 75 / 100 X100 75‬‬
‫‪29~23‬‬
‫‪X 100 200‬‬
‫‪40~30‬‬
‫‪X 200 200‬‬
‫‪55~46‬‬
‫‪X 400 400‬‬
‫‪65~57‬‬
‫‪X 400 600‬‬
‫‪80~70‬‬
‫‪X 400 800‬‬
‫‪~80‬‬
‫‪X 800 1400‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫כמות‬
‫‪M4‬‬
‫‪M6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪M8‬‬
‫אל תתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת‪ .‬הדבר עלול להוביל להתחשמלות‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:16‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 34‬‬
‫מנעול ‪ Kensington‬הוא התקן המשמש לקיבוע פיזי של המערכת בעת השימוש במקום‬
‫ציבורי‪ .‬המראה ושיטת הנעילה עשויים להיות שונים מהאיור בהתאם ליצרן‪ .‬עיין במדריך‬
‫המצורף למנעול ‪ Kensington‬לשימוש נאות‪.‬‬
‫✎‬
‫חפש סמל " ‪ " K‬בחלקה האחורי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫חריץ ‪ Kensington‬נמצא לצד הסמל " ‪." K‬‬
‫‪ .1‬הכנס את התקן הנעילה לתוך חריץ ‪ Kensington‬בטלוויזיית ה‪LCD-‬‏‪ 1‬וסובב‬
‫אותו בכיוון הנעילה ‪.2‬‬
‫‪ .2‬חבר את הכבל של מנעול ‪Kensington‬‏‪.3‬‬
‫גב הטלוויזיה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 50‬רחא עדימ‬
‫מנעול ‪ Kensington‬למניעת גניבה‬
‫‪3‬‬
‫<אופציונלי>‬
‫‪ .3‬חבר את מנעול ‪ Kensington‬לשולחן או לחפץ נייח כבד‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫יש לרכוש את התקן הנעילה בנפרד‪.‬‬
‫המיקום של מנעול ‪ Kensington‬עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫חיזוק הטלוויזיה לקיר‬
‫זהירות‪ :‬משיכה‪ ,‬דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלוויזיה‪ .‬במיוחד‪ ,‬הקפד שילדיך לא ייתלו על הטלוויזיה‬
‫או יפגעו ביציבותה; פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולגרום לפציעה קשה או למוות‪ .‬פעל בהתאם להוראות הבטיחות‬
‫הכלולות בעלון הבטיחות‪ .‬כדי להבטיח יציבות נוספת‪ ,‬התקן מתקן למניעת נפילות למטרות בטיחות‪ ,‬באופן הבא‪.‬‬
‫כדי למנוע את נפילת הטלוויזיה‬
‫✎‬
‫מאחר שווי התלייה‪ ,‬הברגים והשרשרת הדרושים אינם מסופקים‪ ,‬קנה‬
‫אותם בנפרד‪.‬‬
‫‪ .1‬הכנס את הברגים לתוך ווי התלייה וחזק אותם לקיר‪ .‬ודא שהברגים‬
‫מקובעים היטב בקיר‪.‬‬
‫✎‬
‫מפרטי ברגים‬
‫�‬
‫עבור טלוויזיית ‪ LCD‬בגודל ‪ 29 - 17‬אינץ'‪M6 :‬‬
‫עבור טלוויזיית ‪ LCD‬בגודל ‪ 40 - 30‬אינץ'‪M8 :‬‬
‫‪ .2‬הוצא את הברגים מהחלק המרכזי האחורי של הטלוויזיה‪ ,‬הכנס את‬
‫הברגים לתוך ווי התלייה ולאחר מכן חזק שוב את הברגים לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .3‬חבר את ווי התלייה המקובעים לטלוויזיה ואת ווי התלייה המקובעים לקיר‬
‫באמצעות שרשרת חזקה ולאחר מכן הדק את השרשרת בחוזקה‪.‬‬
‫✎‬
‫ודא שכל החיבורים מאובטחים כראוי‪ .‬בדוק מעת לעת את החיבורים כדי‬
‫לאתר סימנים להתרופפות או תקלות כלשהן‪ .‬אם יש לך ספק בנוגע למצב‬
‫הבטיחות של החיבורים‪ ,‬פנה למתקין מומחה‪.‬‬
‫קיר‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎ שחרר את השרשרת לפני הזזת הטלוויזיה‪.‬‬
‫התקן את הטלוויזיה סמוך לקיר‪ ,‬כך שהיא לא תיטה לאחור‪.‬‬
‫מומלץ לחבר את השרשרת כך שהווים המקובעים לקיר יהיה מקבילים או נמוכים יותר מהווים המקובעים לטלוויזיה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:19‬‬
‫‪35‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 35‬‬
‫מידע אחר‬
‫פתרון בעיות‬
‫אם יש לך שאלות לגבי הטלוויזיה‪ ,‬עיין תחילה ברשימה זו‪ .‬אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות לא הועילה‪ ,‬בקר בכתובת ‪,www.samsung.com‬‬
‫לאחר מכן לחץ על ‪ Support‬או התקשר למרכז שירות הלקוחות במספר המצוין בגב מדריך זה‪.‬‬
‫בעיות‬
‫פתרונות והסברים‬
‫איכות תמונה‬
‫ראשית‪ ,‬בצע בדיקת תמונה וודא שהטלוויזיה מציגה כהלכה את תמונת הניסיון‪.‬‬
‫(עבור אל ‪MENU‬‏ ‪ -‬תמיכה ‪ -‬אבחון עצמי ‪ -‬בדיקת תמונה ) (עמ' ‪)19‬‬
‫אם תמונת הניסיון מוצגת כראוי‪ ,‬ייתכן שהגורם לאיכות תמונה ירודה הוא המקור או האות‪.‬‬
‫תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב כפי שנראתה‬
‫בחנות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אם יש ברשותך ממיר‪/‬ממיר כבלים אנלוגי‪ ,‬שדרג לממיר כבלים דיגיטלי‪ .‬השתמש בכבלי ‪ HDMI‬או‬
‫‪ Component‬כדי לספק איכות תמונה של ‪( HD‬חדות גבוהה)‪.‬‬
‫מנויי כבלים‪/‬לוויין‪ :‬נסה לצפות בתחנות ‪ HD‬מחבילת הערוצים‪.‬‬
‫חיבור באמצעות אנטנה‪ :‬נסה לצפות בתחנות ‪ HD‬לאחר ביצוע תיכנות אוטומטי‪.‬‬
‫✎ ערוצי ‪ HD‬רבים הם ערוצי תוכן ‪( SD‬שידור רגיל) ששודרגו‪.‬‬
‫‬
‫כוונן את רזולוציית פלט הווידאו של הממיר‪/‬ממיר הכבלים ל‪-‬‏‪ 1080i‬או ‪.720p‬‬
‫ודא שאתה צופה בטלוויזיה במרחק המזערי המומלץ‪ ,‬בהתבסס על הגודל ועל חדות האות‪.‬‬
‫•‬
‫דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או‬
‫בסרטי פעולה‪.‬‬
‫עוצמת אות נמוכה או איכות גרועה עלולה לגרום לעיוות התמונה‪ .‬הבעיה אינה בטלוויזיה‪.‬‬
‫היעדר צבע או צבע שגוי‪.‬‬
‫•‬
‫אם אתה משתמש בחיבור ‪ ,Component‬ודא שכבלי ‪ Component‬מחוברים לשקעים המתאימים‪ .‬חיבורים לא‬
‫מתאימים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק‪.‬‬
‫איכות צבע או בהירות ירודה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כוונן את אפשרויות תמונה בתפריט טלוויזיה‪( .‬עבור אל מצב תמונה ‪ /‬צבע ‪ /‬בהירות ‪ /‬חדות)‬
‫‪ - E‬חיסכון‬
‫כוונן את האפשרות חיסכון באנרגיה בתפריט טלוויזיה‪( .‬עבור אל ‪MENU‬‏ ‪ -‬תמונה ‪ -‬פתרון ‪ CO‬‏‬
‫באנרגיה) (עמ' ‪)13‬‬
‫‪ - M‬תמונה ‪-‬‬
‫נסה לאפס את התמונה כדי להציג את הגדרות התמונה המהוות ברירת מחדל‪( .‬עבור אל ‪ ENU‬‏‬
‫איפוס תמונה)‬
‫יש קו מקווקו בקצה המסך‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫אם גודל התמונה מוגדר כ‪ -‬התאם למסך‪ ,‬שנה את ההגדרה ל‪( .16:9-‬עמ' ‪)14‬‬
‫שנה את רזולוציית הממיר‪/‬ממיר הכבלים‪.‬‬
‫התמונה בשחור‪-‬לבן‪.‬‬
‫•‬
‫אם אתה משתמש בקלט ‪ ,AV Composite‬חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע הירוק בכניסת ‪Component‬‏ ‪1‬‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫בעת החלפת ערוצים‪ ,‬התמונה קופאת‪ ,‬מעוותת‬
‫או משתהה‪.‬‬
‫•‬
‫אם אתה מחובר באמצעות ממיר כבלים‪ ,‬נסה לאפס אותו‪ .‬חבר מחדש את כבל ה‪ AC-‬והמתן עד לסיום‬
‫האתחול‪ .‬הוא עשוי להימשך עד ‪ 20‬דקות‪.‬‬
‫הגדר את רזולוציית הפלט של ממיר הכבלים ל‪-‬‏‪ 1080i‬או ‪.720p‬‬
‫התמונה מעוותת‪ :‬שגיאות של ריבועים‪ ,‬ריבועים‬
‫קטנים‪ ,‬נקודות‪ ,‬פיקסליזציה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫איכות קול‬
‫•‬
‫תחילה‪ ,‬בצע בדיקת קול כדי לוודא ששמע הטלוויזיה פועל כהלכה‪.‬‬
‫(עבור אל ‪MENU‬‏ ‪ -‬תמיכה ‪ -‬אבחון עצמי ‪ -‬בדיקת קול) (עמ' ‪)19‬‬
‫אם השמע תקין‪ ,‬ייתכן שהמקור או האות גורמים לבעיית הקול‪.‬‬
‫אין קול או קול חלש מדי בעוצמה מרבית‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק את עוצמת הקול של ההתקן החיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫התמונה תקינה אך אין קול‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הגדר את האפשרות בחירת רמקול כ‪-‬רמקול טלוויזיה בתפריט הקול‪( .‬עמ' ‪)16‬‬
‫אם אתה משתמש בהתקן חיצוני‪ ,‬ודא שכבלי השמע מחוברים לשקעי כניסת השמע המתאימים בטלוויזיה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בהתקן חיצוני‪ ,‬בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן (לדוגמה‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך‬
‫לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל‪ HDMI-‬בעת חיבור ‪ HDMI‬לטלוויזיה)‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בכבל ‪ DVI‬ל‪ ,HDMI-‬תזדקק לכבל שמע נפרד‪.‬‬
‫אם לטלוויזיה שלך יש שקע אוזניות‪ ,‬ודא שלא מחובר אליו שום דבר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים‪ .‬ודא שלא מחובר כבל וידאו לכניסת שמע‪.‬‬
‫בחיבור אנטנה או כבלים‪ ,‬בדוק את עוצמת האות‪ .‬עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות קול‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הרמקולים משמיעים רעש לא תקין‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:19‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 36‬‬
‫‪ 50‬רחא עדימ‬
‫בעיות‬
‫פתרונות והסברים‬
‫אין תמונה‪ ,‬אין וידאו‬
‫הטלוויזיה לא נדלקת‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫דא שכבל מתח ה‪ AC-‬מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה‪.‬‬
‫ודא שהשקע בקיר תקין‪.‬‬
‫נסה ללחוץ על לחצן ‪ POWER‬בטלוויזיה כדי לוודא שהשלט הרחוק אינו הבעיה‪ .‬אם הטלוויזיה נדלקת‪ ,‬עיין‬
‫ב'שלט רחוק לא פועל' להלן‪.‬‬
‫הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שה‪-‬שעון עצר לשינה מוגדר כ‪ -‬כבוי בתפריט הגדרות‪( .‬עמ' ‪)17‬‬
‫אם המחשב מחובר לטלוויזיה‪ ,‬בדוק את הגדרות צריכת החשמל של המחשב‪.‬‬
‫ודא שכבל מתח ה‪ AC-‬מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה‪.‬‬
‫בעת צפייה בטלוויזיה בחיבור אנטנה או כבלים‪ ,‬הטלוויזיה תיכבה לאחר ‪ 15 - 10‬דקות אם אין כל אות‪.‬‬
‫יש תמונה‪/‬וידאו‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק חיבורי כבלים (הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים)‪.‬‬
‫הגדר את יציאות הווידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר כבלים‪/‬לוויין‪DVD ,‬‏‪,‬‏‪ Blu-ray‬וכולי) כך שיתאימו‬
‫לחיבורים של כניסת הווידאו‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם פלט של התקן חיצוני הוא ‪ ,HDMI‬יש לחבר אותו לכניסת ‪HDMI‬‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫ודא שההתקנים המחוברים מופעלים‪.‬‬
‫הקפד לבחור את מקור הטלוויזיה המתאים על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט הרחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫חיבור ‪( RF‬כבלים‪/‬אנטנה)‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שכבל האנטנה מחובר כהלכה‪.‬‬
‫נסה את הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית) כדי להוסיף ערוצים זמינים לרשימת הערוצים‪ .‬עבור אל ‪- MENU‬‏‬
‫הגדרות ‪ -‬הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית) והמתן עד לאחסון של כל הערוצים הזמינים‪( .‬עמ' ‪)6‬‬
‫ודא שהאנטנה ממוקמת כראוי‪.‬‬
‫הטלוויזיה אינה קולטת את כל הערוצים‪.‬‬
‫•‬
‫דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה‪ ,‬במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או‬
‫בסרטי פעולה‪.‬‬
‫עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות התמונה‪ .‬הבעיה אינה בטלוויזיה‪.‬‬
‫מופיעה הודעת 'מצב לא נתמך'‪.‬‬
‫•‬
‫הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב ואת התדר כך שיתאימו לרזולוציות הנתמכות בטלוויזיה‪( .‬עמ' ‪)18‬‬
‫מחשב תמיד מופיע ברשימת המקורות‪ ,‬אפילו אם‬
‫אינו מחובר‪.‬‬
‫•‬
‫הדבר תקין; מחשב תמיד מופיע ברשימת המקורות‪ ,‬ללא קשר למצב חיבור המחשב‪.‬‬
‫הווידאו תקין‪ ,‬אך אין שמע‪.‬‬
‫•‬
‫אם אתה משתמש בחיבור ‪ ,HDMI‬בדוק את הגדרת יציאת השמע במחשב‪.‬‬
‫התמונה אינה מוצגת במסך מלא‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פסים שחורים מכל צד יופיעו בערוצי ‪ HD‬בעת הצגת תוכן ‪SD‬‏(‪ )4:3‬משודרג‪.‬‬
‫פסים שחורים למעלה ולמטה יופיעו בסרטים בעלי יחס רוחב‪-‬גובה שונה מזה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא‪.‬‬
‫השלט הרחוק אינו פועל‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫החלף את סוללות השלט הרחוק כאשר הקטבים (‪ )-/+‬נמצאים בכיוון הנכון‪.‬‬
‫נקה את חלון השידור של החיישן בשלט הרחוק‪.‬‬
‫נסה לכוון את השלט ישירות לטלוויזיה ממרחק של ‪ 180~150‬ס"מ‪.‬‬
‫השלט הרחוק של הממיר‪/‬ממיר הכבלים אינו‬
‫מפעיל או מכבה את הטלוויזיה‪ ,‬או מכוונן את‬
‫עוצמת הקול‪.‬‬
‫•‬
‫תכנת את השלט הרחוק של הממיר‪/‬ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה‪ .‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫הממיר‪/‬ממיר הכבלים עבור קוד טלוויזיית ‪.SAMSUNG‬‬
‫מופיעה הודעת 'מצב לא נתמך'‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת של הטלוויזיה וכוונן את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני בהתאם‪ .‬עיין‬
‫בהגדרות הרזולוציה בעמוד ‪ 8‬של מדריך זה‪.‬‬
‫יש ריח של פלסטיק מהטלוויזיה‪.‬‬
‫•‬
‫התמונה מעוותת‪ :‬שגיאות של ריבועים‪ ,‬ריבועים‬
‫קטנים‪ ,‬נקודות‪ ,‬פיקסליזציה‬
‫•‬
‫חיבור למחשב‬
‫אחר‬
‫•‬
‫הריח תקין ויתפזר עם הזמן‪.‬‬
‫הטלוויזיה נוטה הצדה‪.‬‬
‫•‬
‫הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש‪.‬‬
‫קיימת בעיה בהרכבת המעמד‪.‬‬
‫•‬
‫ודא שהטלוויזיה מונחת על מצע שטוח‪ .‬אם לא ניתן להסיר את הברגים מהטלוויזיה‪ ,‬עליך להשתמש במברג‬
‫מגנטי‪.‬‬
‫תפריט הערוצים מופיע באפור‪( .‬לא זמין)‬
‫•‬
‫תפריט ערוץ זמין רק כאשר נבחר מקור הטלוויזיה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:19‬‬
‫‪37‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 37‬‬
‫מידע אחר‬
‫פתרונות והסברים‬
‫בעיות‬
‫ההגדרות שלך נעלמות לאחר ‪ 30‬דקות או בכל‬
‫פעם שבה הטלוויזיה נכבית‪.‬‬
‫•‬
‫אם הטלוויזיה מוגדרת למצב הדגמה בחנות‪ ,‬היא תאפס את הגדרות השמע והתמונה בכל ‪ 30‬דקות‪ .‬שנה‬
‫את ההגדרות ממצב הדגמה בחנות למצב שימוש ביתי בהליך הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית)‪ .‬לחץ על לחצן‬
‫‪ SOURCE‬כדי לבחור מצב טלוויזיה ועבור אל ‪MENU‬‏ ← הגדרות ← הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית) ←‬
‫‪( .ENTERE‬עמ' ‪)6‬‬
‫אתה חווה אובדן של שמע או וידאו לסירוגין‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש‪.‬‬
‫אובדן של שמע או וידאו יכול להתרחש כתוצאה משימוש בכבלים קשיחים או עבים מדי‪ .‬ודא שהכבלים גמישים‬
‫מספיק לשימוש לטווח ארוך‪ .‬אם הטלוויזיה תלויה על הקיר‪ ,‬מומלץ להשתמש בכבלים עם מחברים בזווית של‬
‫‪ 90‬מעלות‪.‬‬
‫אתה רואה חלקיקים קטנים כאשר אתה מביט‬
‫מקרוב בקצות המסגרת המקיפה את הטלוויזיה‪.‬‬
‫•‬
‫זהו חלק מעיצוב המוצר והוא אינו מהווה פגם‪.‬‬
‫תפריט ‪ PIP‬אינו זמין‪.‬‬
‫•‬
‫פוקנציונליות ‪ PIP‬זמינה רק בעת שימוש במקור ‪HDMI‬‏‪ PC ,‬או ‪( .Component‬עמ' ‪)18‬‬
‫כיבית את הטלוויזיה לפני ‪ 45‬דקות והיא נדלקה‬
‫שוב‪.‬‬
‫•‬
‫זהו מצב שגרתי‪ .‬הטלוויזיה מפעילה את פונקציית ‪( OTA‬דרך האנטנה) בעצמה כדי לשדרג קושחה שהורדה‬
‫בעת צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫קיימות בעיות תמונה‪/‬קול חוזרות ונשנות‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק ושנה את האות‪/‬מקור‪.‬‬
‫עלולה להיווצר תגובה בין רפידות הגומי במעמד‬
‫לגימור העליון של רהיטים מסוימים‪.‬‬
‫•‬
‫כדי למנוע זאת‪ ,‬השתמש ברפידות לבד בכל משטח של הטלוויזיה אשר בא במגע ישיר עם רהיטים‪.‬‬
‫✎‬
‫לוח ‪ TFT LCD‬זה משתמש בלוח המורכב מתת‪-‬פיקסלים אשר דורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול‪ .‬עם זאת‪ ,‬ייתכן שיופיעו כמה‬
‫פיקסלים בהירים או כהים על המסך‪ .‬פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫¦ ¦רישיון‬
‫‪Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are‬‬
‫‪trademarks of Dolby Laboratories.‬‬
‫;‪Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762‬‬
‫‪6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are‬‬
‫‪registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.‬‬
‫‪Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.‬‬
‫‪DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.‬‬
‫‪ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that‬‬
‫‪plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.‬‬
‫‪ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on‬‬‫‪Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go‬‬
‫;‪to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.Pat. 7,295,673‬‬
‫‪7,460,688; 7,519,274‬‬
‫‪38‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:20‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 38‬‬
‫לוח טבעי‬
‫שיקולים סביבתיים‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫לחות הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫לחות אחסון‬
‫‪)104‎°F‬‬
‫‪ ‎10‎‎°‎‎C‬עד‪40‎‎°‎C‎‬‏(‪50°‎‎‎F‬‏‪‎‬עד ‪‎‎‬‬
‫‪ 10%‬עד ‪ ,80%‬ללא עיבוי‬
‫‪)113‎°F‬‬
‫‏(‪-4‎°F‬‏‪‎‬עד ‪‎‎‬‬
‫‪ ‎-20°‎‎C‬עד‪‎‎‎ 45°‎C‎‬‬
‫‪ 5%‬עד ‪ ,95%‬ללא עיבוי‬
‫טווח סיבוב מעמד‬
‫(שמאלה ‪ /‬ימינה)‬
‫‪˚0‬‬
‫שם דגם‬
‫גודל מסך‬
‫(אלכסוני)‬
‫קול‬
‫פלט‬
‫ממדים (ר‪x‬ע‪x‬ג)‬
‫גוף‬
‫עם מעמד‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫עם מעמד‬
‫‪ 50‬רחא עדימ‬
‫מפרטים‬
‫‪ 1,360‎x 768‬ב‪-‬‏‪60‎Hz‬‬
‫‪LA22C450‬‬
‫‪LA26C450‬‬
‫‪LA32C450‬‬
‫‪inch 22‬‬
‫‪inch 26‬‬
‫‪inch 32‬‬
‫‪3W x 2‬‬
‫‪5W x 2‬‬
‫‪10W x 2‬‬
‫)‪533.2 X 60.8 X 354.4 (mm‬‬
‫)‪533.2 X 171.9 X 402.5 (mm‬‬
‫)‪646.5 X 77.0 X 432.3 (mm‬‬
‫)‪646.5 X 222.2 X 477.3 (mm‬‬
‫)‪784.4 X 76.2 X 514.2 (mm‬‬
‫)‪784.4 X 247.2 X 560.0 (mm‬‬
‫‪5.0 kg‬‬
‫‪5.44 kg‬‬
‫‪6.2 kg‬‬
‫‪6.8 kg‬‬
‫‪9.1 kg‬‬
‫‪9.6 kg‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎ עבור ספק המתח וצריכת המתח‪ ,‬עיין בתווית המוצמדת למוצר‪.‬‬
‫העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:21‬‬
‫‪39‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 39‬‬
‫דף זה נותר ריק בכוונה‪.‬‬
‫‪2010-02-17 �� 7:57:21‬‬
‫‪BN68-02638A_Hebrew_1.indd 40‬‬
Download PDF

advertising