Samsung | LA32C550J1R | Samsung LA32C550J1R מדריך למשתמש

‫טלוויזיית ‪LCD‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫חשוב על האפשרויות‬
‫תודה שרכשת מוצר ‪ Samsung‬זה‪ .‬לקבלת שירות‬
‫מלא יותר‪ ,‬רשום את המוצר שלך בכתובת‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫דגם‬
‫‪2010-3-2 17:09:57‬‬
‫מספר סידורי‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 1‬‬
‫ ברחבי העולם‬SAMSUNG ‫צור קשר עם‬
.SAMSUNG ‫ פנה למרכז שירות הלקוחות של‬,Samsung ‫אם יש ל ך שאלות או הערות בנוגע למוצרי‬
‫אתר אינטרנט‬
‫מרכז שירות לקוחות‬
ww.samsung.com
‫מדינה‬
300 362 603
AUSTRALIA
8000-4726
Bahrain
ww.samsung.com
00-810-5858
10-6475 1880
CHINA
ww.samsung.com/hk
ww.samsung.com/hk_en/
852) 3698-4698
HONG KONG
ww.samsung.com
030 8282
800 110011
800 3000 8282
800 266 8282
INDIA
ww.samsung.com
800-112-8888
21-5699-7777
INDONESIA
ww.samsung.com
120-327-527
JAPAN
800-22273
Jordan
ww.samsung.com
800-88-9999
MALAYSIA
ww.samsung.com
800 SAMSUNG (0800 726 786)
NEW ZEALAND
ww.samsung.com
-800-10-SAMSUNG(726-7864)
-800-3-SAMSUNG(726-7864)
-800-8-SAMSUNG(726-7864)
2-5805777
PHILIPPINES
ww.samsung.com
800-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
ww.samsung.com
860-SAMSUNG(726-7864 )
SOUTH AFRICA
ww.samsung.com
800-329-999
TAIWAN
ww.samsung.com
800-29-3232
2-689-3232
THAILAND
ww.samsung.com
00-SAMSUNG (726-7864)
U.A.E
ww.samsung.com
800 588 889
VIETNAM
BN68-02739E-00
BN68-02739E
BN68-02739E_Hebrew.indb 1
.‫ כל הזכויות שמורות‬.‎© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.‎
2010-3-2 17:09:58
‫האיורים והשרטוטים במדריך למשתמש זה נועדו לעיון בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל‪ .‬עיצוב המוצר והמפרטים עשויים‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫אזהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה‬
‫הימנע מהצגת תמונות ללא תנועה (כגון קובצי תמונה מסוג ‪ )jpeg‬או רכיבי תמונה ללא תנועה (כגון סמל של תוכנית טלוויזיה‪ ,‬פנורמה או תבנית תמונה ‪ ,4:3‬שורת מניות או‬
‫חדשות בתחתית המסך וכולי) על המסך‪ .‬הצגה ממושכת של תמונה ללא תנועה עלולה לגרום לשחיקה בלתי אחידה של הזרחן במסך ולהשפיע על איכות התמונה‪ .‬כדי להפחית‬
‫את הסיכון לכך‪ ,‬פעל בהתאם להמלצות להלן‪.‬‬
‫ •הימנע מהצגת אותו ערוץ טלוויזיה למשך פרקי זמן ממושכים‪.‬‬
‫ •נסה תמיד להציג כל תמונה על‪-‬גבי מסך מלא‪ ,‬השתמש בתפריט תבנית התמונה של הטלוויזיה לקבלת ההתאמה הטובה ביותר‪.‬‬
‫ •הפחת את ערכי הבהירות והניגודיות למינימום הנדרש כדי להשיג את איכות התמונה הרצויה; ערכים גבוהים עלולים להאיץ את תהליך השחיקה‪.‬‬
‫ •השתמש לעתים קרובות בכל מאפייני הטלוויזיה שנועדו לצמצם תופעות כגון השארת תמונה ושחיקת מסך; עיין בסעיף המתאים במדריך למשתמש לקבלת פרטים‪.‬‬
‫אבטחת מרחב ההתקנה‬
‫שמור על המרחק הדרוש בין המוצר לחפצים אחרים (למשל קירות) כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬עלולה להתרחש שריפה או תקלה במוצר עקב עלייה בטמפרטורה הפנימית שלו‪.‬‬
‫✎ ✎בעת השימוש במעמד או במתלה‪ ,‬השתמש בחלקים שסיפקה ‪ Samsung Electronics‬בלבד‪.‬‬
‫‪ x‬אם‪ x‬תשתמש בחלקים של יצרן אחר‪ ,‬עלולה להתרחש בעיה במוצר או פגיעה בגוף עקב נפילתו‪.‬‬
‫✎ ✎המראה עשוי להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫התקנה באמצעות מתלה‪.‬‬
‫התקנה באמצעות מעמד‪.‬‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫מבלי להפיק תרכובות אורגניות נדיפות (‪ )VOC‬מזיקות‪,‬‬
‫ה"עיצוב הגבישי" הידידותי לסביבה של ‪ Samsung‬מפיק מדרגיות צבעים הודות לטכנולוגיית ההזרקה הכפולה שלנו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:00‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 2‬‬
‫תוכן‬
‫תחילת העבודה‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫אביזרים‬
‫מבט על לוח הבקרה‬
‫מבט על השלט הרחוק‬
‫התחברות לאנטנה‬
‫הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית)‬
‫חיבורים‬
‫‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫התחברות להתקן ‪AV‬‬
‫התחברות להתקן שמע‬
‫שינוי מקור הקלט‬
‫‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫תפריט ערוצים‬
‫תפריט תמונה‬
‫בתפריט קול‬
‫תפריט הגדרות‬
‫תפריט תמיכה‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪24‬‬
‫‪31‬‬
‫‪33‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫חיבור לרשת‬
‫‪Media Play‬‬
‫‪AllShare‎‬‬
‫‪Anynet+‎‬‬
‫מידע אחר‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪43‬‬
‫מאפיין טלטקסט של ערוצים אנלוגיים‬
‫התקנת המתלה‬
‫הידוק הכבלים‬
‫מנעול ‪ Kensington‬למניעת גניבה‬
‫חיזוק הטלוויזיה לקיר‬
‫פתרון בעיות‬
‫מפרטים‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫‪18‬‬
‫‪36‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪INFO‬‬
‫בדוק את הסמל!‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪t‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪TV‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו על‪-‬ידי‬
‫לחיצה על לחצן ‪ TOOLS‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫הערה‬
‫מדריך מפורט‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫עברית‬
‫‪3‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:00‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 3‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫אביזרים‬
‫✎‬
‫✎‬
‫ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיית ה‪ LCD-‬שלך‪ .‬אם פריטים כלשהם חסרים‪ ,‬פנה לספק שלך‪.‬‬
‫הצבעים והצורות של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגמים‪.‬‬
‫� שלט רחוק וסוללות (‪(AAA x 2‬‬
‫� הוראות לבעלים‬
‫� כרטיס אחריות ‪ /‬מדריך בטיחות (לא זמינים בכמה אזורים)‬
‫� מטלית ניקוי‬
‫� כבל מתח‬
‫טלוויזיה ‪ 46‬אינץ'‬
‫▪‬
‫תושבת אחיזה‬
‫▪‬
‫מהדק כבלים‬
‫▪‬
‫מהדק כבלים‬
‫מבט על לוח הבקרה‬
‫✎‬
‫הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫מחוון הפעלה‬
‫חיישן השלט הרחוק‬
‫רמקולים‬
‫‪( P‬הפעלה‪/‬כיבוי)‬
‫מכבה או מדליק את הטלוויזיה‪.‬‬
‫מחוון הפעלה‬
‫‪SOURCEE‬‬
‫מהבהב ונכבה בעת ההפעלה ונדלק במצב המתנה‪.‬‬
‫עובר בין כל מקורות הקלט הזמינים‪ .‬בתפריט שעל המסך‪ ,‬השתמש בלחצן זה בדומה ללחצן‬
‫‪ ENTERE‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫מציג את התפריט שעל המסך‪ ,‬התצוגה על המסך‪ ,‬של מאפייני הטלוויזיה‪.‬‬
‫מכוונן את עוצמת הקול‪ .‬בתצוגה על המסך‪ ,‬השתמש בלחצנים ‪ y‬בדומה ללחצן ◄ וללחצן ►‬
‫בשלט הרחוק‪.‬‬
‫מחליף את הערוצים‪ .‬בתצוגה על המסך‪ ,‬השתמש בלחצנים‪ z‬בדומהללחצן▼ וללחצן ▲ בשלט‬
‫הרחוק‪.‬‬
‫הפנה את השלט הרחוק כלפי נקודה זו בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪y‬‬
‫‪z‬‬
‫חיישן השלט הרחוק‬
‫מצב המתנה‬
‫אל תשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה לפרקי זמן ממושכים (כאשר אתה יוצא לחופשה‪ ,‬למשל)‪ .‬הטלוויזיה עדיין צורכת כמות קטנה של מתח‬
‫חשמלי גם כאשר לחצן הפעלה‪/‬כיבוי כבוי‪ .‬מוטב לנתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:02‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 4‬‬
‫‪ 10‬הדובעה תליחת‬
‫מבט על השלט הרחוק‬
‫הפעל וכבה את הטלוויזיה‪( .‬עמ' ‪(6‬‬
‫הצג ובחר את מקורות הווידאו הזמינים‪.‬‬
‫בוחר את מצב הטלוויזיה ישירות‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫מאפשר גישה ישירה לערוצים‪.‬‬
‫חזור לערוץ הקודם‪.‬‬
‫בחר לסירוגין בטלטקסט‪ ,‬כפול או‬
‫שילוב‪.‬‬
‫השתק את הקול באופן זמני‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫החלף ערוצים‪.‬‬
‫הצג את התפריט הראשי על המסך‪.‬‬
‫(עמ' ‪(9‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫הצג את רשימת הערוצים על המסך‪( .‬עמ' ‪(11‬‬
‫‪MENU‬‬
‫בחר את מצב ‪ hDMI‬ישירות‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫הצג את הפעלת המדיה‪( .‬עמ' ‪(24‬‬
‫הצג מידע על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪( .‬עמ' ‪(15‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫בחר במהירות פונקציות הנמצאות בשימוש רב‪.‬‬
‫צא מהתפריט‪( .‬עמ' ‪(9‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫בחר פריטי תפריטים על המסך ושנה ערכי תפריטים‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ : S.MODE‬בחר את מצב הקול‪( .‬עמ' ‪(14‬‬
‫‪ :SLEEP‬מכבה את הטלוויזיה באופן אוטומטי‪( .‬עמ' ‪(15‬‬
‫‪ : DUAL I-II‬בחר את מצב הקול הדואלי‪( .‬עמ' ‪(15‬‬
‫‪ : P.MODE‬בחר את מצב התמונה‪( .‬עמ' ‪(11‬‬
‫‪ : P.SIZE‬בחר את גודל התמונה‪( .‬עמ' ‪(12‬‬
‫‪ : E.SAVING‬בוחר את מצב החיסכון באנרגיה‪( .‬עמ' ‪(11‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪l-ll‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫חזור לתפריט הקודם‪( .‬עמ' ‪(9‬‬
‫לחצנים בתפריט ‪( Channel list‬רשימת ערוצים)‪,‬‬
‫‪ Media Play‬וכולי‪.‬‬
‫השתמש בלחצנים אלה במצבים ‪Media Play‬‬
‫ו‪.Anynet+-‬‬
‫)∏‪ :‬שלוט בהקלטה במקליטי ‪ Samsung‬עם‬
‫המאפיין ‪(Anynet+‬‬
‫התקנת סוללות (גודל סוללה‪)AAA :‬‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫‪x‬‬
‫השתמש בשלט הרחוק במרחק של ‪ 7‬מטרים לכל היותר‬
‫מהטלוויזיה‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫תאורה בוהקת עלולה להשפיע על הביצועים של השלט הרחוק‪.‬‬
‫הימנע משימוש ליד תאורת פלואורוסנט מיוחדת או שלטי ניאון‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫הצבע וה‪xx‬צורה עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 5‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫התחברות לאנטנה‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬הגדרות בסיסיות מופעלות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫✎‬
‫הגדרה מראש‪ :‬חיבור כבלי החשמל והאנטנה‪.‬‬
‫]הלוח האחורי של הטלוויזיה[‬
‫אנטנת ‪VHF/UHF‬‬
‫‪Cable‬‬
‫או‬
‫‪ANT OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫שקע מתח‬
‫הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית)‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬סדרה של הודעות על המסך תסייע לך בקביעת ההגדרות הבסיסיות‪ .‬לחץ על לחצן ‪ .POWERP‬הכנס‪-‬הפעל זמין רק‬
‫כאשר מקור קלט מוגדר לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫לחץ על לחצן ▲ או ▼ ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪.ENTERE‬‬
‫בחירת שפה‬
‫‪CH‬על המסך‪.‬‬
‫התצוגה‬
‫בחר את השפה הרצויה של ‪LIST‬‬
‫לחץ על לחצן ◄ או ► ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪.ENTERE‬‬
‫� בחר את מצב שימוש ביתי‪ .‬מצב הדגמה בחנות נועד לסביבות‬
‫בחירת הדגמה בחנות או‬
‫קמעונאיות‪.‬‬
‫שימוש ביתי‬
‫� החזר את הגדרות היחידה מ הדגמה בחנות ל שימוש ביתי (המצב‬
‫הרגיל)‪ :‬לחץ על לחצן עוצמת הקול בטלוויזיה‪ANT IN .‬‬
‫כאשר תצוגת עוצמת הקול‬
‫‪B‬‬
‫‪ A‬מוצגת‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ‪ MENU‬למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫‪RF (A/B) Switch‬‬
‫לחץ על לחצן ▲ או ▼ ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪.ENTERE‬‬
‫בחירת אזור‬
‫םיאתמה רוזאה תא רחב‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫חיפוש הערוצים יופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב ערוץ ← אחסון אוטומטי (עמ' ‪(10‬‬
‫בחירת ערוץ‬
‫‪INFO‬‬
‫✎‬
‫הגדרת השעון‬
‫הצגת ‪ Guide‬מדריך‬
‫חיבור ‪.HD‬‬
‫השתמש בטלוויזיה‬
‫להנאתך‪.‬‬
‫אם ברצונך לאפס מאפיין זה‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬בכל עת כדי לקטוע את תהליך האחסון בזיכרון‪.‬‬
‫‪CABLE OUT‬‬
‫◄ ‪IN‬או ► כדי לבחור יום‪ ,‬חודש‪ ,‬שנה‪ ,‬שעה או דקה‪.‬‬
‫לחץ על לחצן‪BOX‬‬
‫לחצן ▲ או ▼‪.‬‬
‫הגדר אפשרויות אלה על‪-‬ידי לחיצה על‬
‫‪Splitter‬‬
‫שיטת החיבור עבור איכות מסך ‪ hD‬הטובה ביותר מוצגת‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫בחר הגדרות ‪ -‬הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית)‪ .‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬בעל ארבע ספרות‪ .‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪."0-0-0-0‬‬
‫אם ברצונך לשנות את מספר ה‪ ,PIN-‬השתמש בפונקציה שנה ‪.PIN‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:05‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 6‬‬
‫חיבורים‬
‫‪ 20‬םירוביח‬
‫התחברות להתקן ‪AV‬‬
‫שימוש בכבל ‪ :HDMI/DVI‬חיבור ‪( HD‬עד ‪)1080p‬‬
‫התקנים זמינים‪ ,DVD :‬נגן ‪ ,Blu-ray‬ממיר כבלים מסוג ‪ ,hD‬מקלט לוויין ‪( hD STB‬ממיר)‪ ,‬ממיר‪ ,‬מקלט לוויין (‪(STB‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪G‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫לבן‬
‫אדום‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪W‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫✎‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪HDMI IN 1)DVI(, 2, 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN‬‬
‫‪x‬‬
‫בעת השימוש בחיבור כבל ‪ ,HDMI/DVI‬יש להשתמש בשקע (‪ .HDMI IN 1)DVI‬לחיבור כבל ‪ ,DVI‬השתמש בכבל‬
‫‪ DVI‬ל‪ hDMI-‬או במתאם ‪ DVI) DVI-hDMI‬ל‪ )hDMI-‬לחיבור וידאו ובשקעים מסוג ‪ PC/DVI AUDIO IN‬לשמע‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫אם מחובר התקן חיצוני כגון ‪ / DVD‬נגן ‪ / Blue-ray‬ממיר כבלים ‪ /‬מקלט לוויין ‪ STB‬התומך בגרסאות ‪ hDMI‬ישנות‬
‫יותר מ‪ ,1.3-‬ייתכן שהטלוויזיה תפעל בצורה לא רגילה (לדוגמה‪ ,‬ללא תצוגה על המסך ‪ /‬ללא קול ‪ /‬הבהוב מעצבן ‪ /‬צבע‬
‫לא רגיל)‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫אם לא נשמע קול לאחר חיבור כבל ‪ ,hDMI‬בדוק את גרסת ‪ hDMI‬של ההתקן החיצוני‪ .‬אם נראה לך שהגרסה ישנה‬
‫יותר מ‪ ,1.3-‬פנה לספק ההתקן כדי לאמת את גרסת ‪ hDMI‬וכדי לבקש שדרוג‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫מומלץ לרכוש כבל מאושר‪ .hDMI-‬אחרת‪ ,‬ייתכן שהמסך יהיה ריק או שתתרחש שגיאת חיבור‪.‬‬
‫שימוש בכבל ‪( Component‬עד ‪ )1080p‬או שמע‪/‬וידאו (‪ 480i‬בלבד)‬
‫התקנים זמינים‪ :‬מכשיר וידאו‪ ,DVD ,‬נגן ‪ ,Blu-ray‬ממיר כבלים‪ ,‬מקלט לוויין ‪STB‬‬
‫‪Y R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪W‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB Y‬‬
‫‪PR PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R‬‬
‫ירוק‬
‫כחול‬
‫אדום‬
‫לבן‬
‫אדום‬
‫צהוב‬
‫‪COMPONENT OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫נגן ‪Blue-ray‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫✎‬
‫להשגת איכות התמונה הטובה ביותר‪ ,‬חיבור‬
‫‪ Component‬מומלץ על‪-‬פני חיבור ‪.A/V‬‬
‫‪G‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫✎‬
‫בעת חיבור ל‪ ,AV IN 1-‬צבע השקע ‪AV IN 1‬‬
‫] ‪( [ Y/VIDEO‬ירוק) אינו תואם לצבע כבל הווידאו‬
‫(צהוב)‪.‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫מכשיר וידאו‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:12‬‬
‫‪7‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 7‬‬
‫חיבורים‬
‫התחברות להתקן שמע‬
‫שימוש בחיבור כבל אופטי או שמע‬
‫‪R‬‬
‫מערכת קולנוע ביתית‬
‫ב‪DVD-‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪W‬‬
‫התקנים זמינים‪ :‬מערכת שמע דיגיטלי‪ ,‬מגבר‪ ,‬מערכת קולנוע ביתית ב‪DVD-‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫מערכת שמע דיגיטלי‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪G‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫(‪DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫לבן‬
‫אדום‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪x‬‬
‫כאשר מערכת שמע דיגיטלי מחוברת לשקע (‪ ,DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬הנמך את עוצמת הקול בטלוויזיה‬
‫ובמערכת‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫שמע ‪( 5.1 CH‬ערוץ) זמין כאשר הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני התומך ב‪.5.1 CH-‬‬
‫כאשר המקלט (מערכת קולנוע ביתית) מופעל‪ ,‬תוכל לשמוע קול מהשקע האופטי של הטלוויזיה‪ .‬כאשר הטלוויזיה קולטת‬
‫אות ‪ ,DTV‬היא שולחת קול של ‪ 5.1 CH‬למקלט מערכת הקולנוע הביתית‪ .‬כאשר המקור הוא רכיב דיגיטלי כגון ‪/ DVD‬‬
‫נגן ‪ / Blue-ray‬ממיר כבלים ‪ /‬מקלט לווין ‪( STB‬ממיר) והוא מחובר לטלוויזיה באמצעות ‪ ,hDMI‬רק שמע מסוג ‪2 Ch‬‬
‫יישמע ממקלט מערכת הקולנוע הביתית‪ .‬אם ברצונך לשמוע שמע מסוג ‪ ,5.1 CH‬חבר את שקע יציאת השמע הדיגיטלי‬
‫מה‪ / DVD-‬נגן ‪ / Blue-ray‬ממיר כבלים ‪ /‬מקלט לוויין ‪ STB‬ישירות למגבר או למערכת הקולנוע הביתית‪.‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪ :AUDIO OUT‬מתחבר לשקעים של קלט השמע במגבר או במערכת הקולנוע הביתית‪.‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫בנפרד)‪.‬‬
‫‪ x‬בעת החיבור‪ ,‬השתמש במחבר המתאים (נמכר‬
‫‪ x‬כאשר מגבר שמע מחובר לשקעי ‪ :AUDIO OUT‬הפחת את עוצמת הקול של הטלוויזיה וכוונן אותה באמצעות פקד עוצמת‬
‫הקול של המגבר‪.‬‬
‫כבלי קלט (נמכרים בנפרד)‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪hDMI‬‬
‫‪hDMI-DVI‬‬
‫‪Component‬‬
‫■‬
‫רשימת מקורות‬
‫■‬
‫‪/ Component1 / AV2 / AV1 / PC / TV‬‬
‫‪HDMI2 / HDMI1 / DVI / Component2‬‬
‫‪USB / HDMI4 / HDMI3 /‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪8‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:18‬‬
‫ב‪ -‬רשימת מקורות‪ ,‬כניסות מחוברות‬
‫יהיו מסומנות‪.‬‬
‫מחשב אישי תמיד נשאר מופעל‪.‬‬
‫עברית‬
‫)‪Coaxial )RF‬‬
‫עריכת שם‬
‫שינוי מקור הקלט‬
‫השתמש לבחירת טלוויזיה או מקורות קלט‬
‫חיצוניים אחרים כגון נגני ‪ / Blu-ray / DVD‬ממיר‬
‫כבלים ‪ /‬מקלט לוויין ‪ STB‬המחוברים לטלוויזיה‪.‬‬
‫)‪Composite )AV‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪PVR STB / Satellite STB / Cable ST / DVD / VCR‬‬
‫‪PC DVI/ PC / Camcorder / Game / AV Receiver /‬‬
‫‪/ HD DVD / Blu-ray / IPTV / TV / DVI Devices‬‬
‫‪ :DMA‬תן שם להתקן המחובר לשקעי הקלט כדי להקל על‬
‫הבחירה במקורות הקלט‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪TOOLS‬‬
‫כאשר מחשב בעל רזולוציה של ‪1,920 x 1,080‬‬
‫ב‪ 60hz-‬מחובר ליציאת (‪ ,HDMI IN 1)DVI‬עליך‬
‫להגדיר זאת למצב ‪ DVI PC‬תחת‪.‬‬
‫בעת חיבור כבל ‪ HDMI/DVI‬ליציאת ‪HDMI IN‬‬
‫(‪ 1)DVI‬עליך להגדיר למצב ‪ DVI PC‬או ‪DVI‬‬
‫‪ Devices‬תחת עריכת שם‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 8‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫כיצד לנווט בתפריטים‬
‫לפני שתשתמש בטלוויזיה‪ ,‬בצע את השלבים שלהלן כדי ללמוד כיצד‬
‫לנווט בתפריט וכיצד לבחור ולהתאים פונקציות שונות‪.‬‬
‫‪CHLIST‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪1‬‬
‫מנהל ערוץ‬
‫מחק או הגדר ערוצים מועדפים‪ .‬בחר ערוץ במסך ערוצים‪,‬‬
‫הערוצים שלי או מתוזמן‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺍﻟﻜﻞ‬
‫ערוץ‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C * 7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫תפריט ערוצים‬
‫‪3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ 1‬לחצן ‪ :MENU‬מציג את התפריט הראשי על המסך‪.‬‬
‫‪-- C * 8‬ילש םיצורעה תא ךורע‬
‫נעל‬
‫‪-- C‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-- C 10‬צפיית שעון עצר‬
‫‪-- C 12‬ערוך מספר ערוץ‬
‫‪-- C 13‬מיון‬
‫מחק‬
‫▼‬
‫‪ DUAL‬כיווני‪SLEEP:‬‬
‫מזיז את ‪S.MODE‬‬
‫הסמן ובוחר פריט‪.‬‬
‫‪ 2‬לחצן ‪/ ENTERE‬‬
‫מאשר את ההגדרה‪.‬‬
‫זום‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫בחירה‬
‫דף ‪ T‬כלים‬
‫‪P.MODE‬‬
‫חוזר ‪P.SIZE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫לתפריט הקודם‪.‬‬
‫‪ 3‬לחצן ‪:RETURN‬‬
‫‪ 4‬לחצן ‪ :EXIT‬יוצא מהתפריט על המסך‪.‬‬
‫■‬
‫כיצד להפעיל את התצוגה על המסך (‪)OSD‬‬
‫■‬
‫שלב הגישה עשוי להשתנות בהתאם לתפריט שנבחר‪.‬‬
‫■‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪MENU m‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫◄‪►/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫‪EXIT e‬‬
‫אפשרויות התפריט הראשי מופיעות על‬
‫המסך‪:‬‬
‫תמונה‪ ,‬קול‪ ,‬ערוץ‪ ,‬הגדרות‪ ,‬קלט‪,‬‬
‫יישום‪ ,‬תמיכה‪.‬‬
‫בחר סמל עם הלחצן ▲ או ▼‪.‬‬
‫לחץ על ‪ ENTERE‬כדי לגשת לתפריט‬
‫המשנה‪.‬‬
‫בחר את תפריט המשנה הרצוי בעזרת‬
‫הלחצן ▲ או ▼‪.‬‬
‫כוונן ערך פריט בעזרת הלחצן ◄ או ►‪.‬‬
‫הכוונון בתצוגה על המסך עשוי להשתנות‬
‫בהתאם לתפריט שנבחר‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬כדי להשלים את‬
‫הגדרת התצורה‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪.EXIT‬‬
‫ערוצים‪ :‬הצגת רשימת הערוצים לפי סוג הערוץ‪.‬‬
‫✎‬
‫*‬
‫הערוצים שלי‪ :‬הצגת קבוצת הערוצים‪.‬‬
‫מתוזמן‪ :‬הצגת כל התוכניות השמורות הנוכחיות‪.‬‬
‫שימוש בלחצנים הצבעוניים עם מנהל ערוץ‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪B‬‬
‫ירוק (זום)‪ :‬הגדלה או הקטנה של מספר ערוץ‪.‬‬
‫צהוב (בחירה)‪ :‬בחר ערוצים רצויים ולחץ על הלחצן‬
‫הצהוב כדי להגדיר את כל הערוצים שנבחרו בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫הסימן ‪ c‬מופיע משמאל לערוצים שנבחרו‪.‬‬
‫)דף(‪ :‬מעבר לדף הבא או לדף הקודם‪.‬‬
‫‪) T‬כלים)‪ :‬הצגת תפריט האפשרויות (מנהל ערוץ)‪.‬‬
‫(תפריטי האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם למצב)‪.‬‬
‫סמלי תצוגה של מצב ערוץ‬
‫סמלים‬
‫‪c‬‬
‫*‬
‫\‬
‫)‬
‫פעולות‬
‫ערוץ נבחר‪.‬‬
‫ערוץ מוגדר כמועדף‪.‬‬
‫ערוץ נעול‪.‬‬
‫תוכנית שמורה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 9‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫אחסון ידני‬
‫¦ ¦ שימוש בערוצים מועדפים‬
‫סריקת ערוצים באופן ידני ואחסון בטלוויזיה‪.‬‬
‫* הערוצים שלי‬
‫✎‬
‫(ב‪ -‬מנהל ערוץ)‬
‫הצגת כל הערוצים המועדפים‪.‬‬
‫■‬
‫ערוך את הערוצים שלי ‪ : t‬באפשרותך להגדיר‬
‫את הערוצים שנבחרו בקבוצה רצויה של 'הערוצים שלי'‪.‬‬
‫■‬
‫אם ערוץ ננעל באמצעות הפונקציה נעילה מפני ילדים‪,‬‬
‫מופיע חלון הזנת ה‪.PIN-‬‬
‫✎✎‬
‫הסמל "*" יוצג והערוץ יוגדר כערוץ שלי‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר ערוץ ולחץ על לחצן ‪.TOOLS‬‬
‫✎✎‬
‫‪ .2‬הוסף או מחק ערוץ בקבוצות 'הערוצים שלי' הרצויות‬
‫מבין ‪ 3 ,2 ,1‬ו‪-‬‏‪.4‬‬
‫�‬
‫ניתן לבחור קבוצה אחת או יותר‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר ששינית את ההגדרות‪ ,‬ניתן להציג את רשימת‬
‫הערוצים של כל קבוצה ב‪ -‬הערוצים שלי‪.‬‬
‫מצב ערוץ אווירי או ערוץ‬
‫בכבלים‬
‫‪6‬‬
‫הערוצים שלי‬
‫‪B‬‬
‫הערוצים שלי ‪1‬‬
‫הערוצים שלי ‪2‬‬
‫הערוצים שלי ‪3‬‬
‫הערוצים שלי ‪4‬‬
‫זום‬
‫‪C‬‬
‫בחירה‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‪-- C * 7‬‬
‫‬
‫‪ -- C * 8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫ ‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫דף ‪ T‬כלים‬
‫מצב תיכנות‬
‫¦ ¦ כוונון מחדש של ערוצים‬
‫אזור‬
‫אחסון אוטומטי‬
‫סריקת ערוצים באופן אוטומטי ואחסון בטלוויזיה‪.‬‬
‫�‬
‫‪( C‬מצב ערוץ אווירי) ‪( S /‬מצב ערוץ בכבלים)‪ :‬שני‬
‫מצבים אלה מאפשרים לך לבחור ערוץ על‪-‬ידי הזנת‬
‫המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אווירית או תחנה‬
‫בכבלים‪.‬‬
‫תפריט אפשרויות של מנהל ערוץ‬
‫(ב‪ -‬מנהל ערוץ)‬
‫‪ .1‬בחר ערוץ ולחץ על לחצן ‪.TOOLS‬‬
‫‪ .2‬ערוך את שם הערוץ באמצעות התפריט ערוך שם ערוץ‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫■‬
‫ערוך שם ערוץ‪ :‬הקצה שם ערוץ משלך‪.‬‬
‫¦ ¦ מאפיינים אחרים‬
‫תפריט אפשרויות של מנהל ערוץ‬
‫(ב‪ -‬מנהל ערוץ)‬
‫הגדר כל ערוץ באמצעות אפשרויות התפריט מנהל ערוץ ( נעל‪/‬בטל‬
‫נעילה‪ ,‬צפיית שעון עצר‪ ,‬מיון‪ ,‬מחק‪ ,‬בחר הכל‪/‬בטל בחירת הכל)‪.‬‬
‫פריטי תפריט האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם למצב הערוץ‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר ערוץ ולחץ על לחצן ‪.TOOLS‬‬
‫■‬
‫נעל‪/‬בטל נעילה‪ :‬נעל ערוץ כך שלא ניתן יהיה לבחור ולהציג‬
‫אותו‪.‬‬
‫✎✎‬
‫■‬
‫‪2010-3-2 17:10:21‬‬
‫�‬
‫‪( P‬מצב תיכנות)‪ :‬לאחר השלמת הכוונון‪ ,‬תחנות‬
‫השידור באזורך מוקצות למספרי המיקום ‪ P0‬עד‬
‫‪ .P99‬באפשרותך לבחור ערוץ על‪-‬ידי הזנת מספר‬
‫המיקום במצב זה‪.‬‬
‫¦ ¦ עריכת ערוצים‬
‫מספרי הערוצים המוקצים באופן אוטומטי עשויים שלא‬
‫להתאים למספרי הערוצים בפועל או למספרים הרצויים‪.‬‬
‫אם ערוץ ננעל באמצעות הפונקציה נעילה מפני ילדים‪,‬‬
‫מופיע חלון הזנת ה‪.PIN-‬‬
‫‪10‬‬
‫מצב ערוץ‬
‫‪ .2‬בחר פונקציה ושנה את ההגדרות שלה‪.‬‬
‫באפשרותך לשנות את האזור הרצוי‪.‬‬
‫✎‬
‫תוכנית (‪ ,)99~0‬מערכת צבע‪ ,‬מערכת קול‪ ,‬ערוץ‪ ,‬חיפוש‪:‬‬
‫אם נשמע קול בלתי רגיל או שאין קול‪ ,‬בחר מחדש את תקן‬
‫הקול הדרוש‪.‬‬
‫הערה‬
‫�‬
‫פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות נעילה מפני‬
‫ילדים מוגדרת כ‪ -‬פועל‪.‬‬
‫�‬
‫מסך קלט ה‪ PIN-‬מופיע‪ .‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬בעל‬
‫ארבע ספרות‪ ,‬כאשר המספר המוגדר כברירת מחדל‬
‫הוא "‪ ."0-0-0-0‬שנה את מספר ה‪ PIN-‬באמצעות‬
‫האפשרות שנה ‪.PIN‬‬
‫צפיית שעון עצר‪ :‬באפשרותך להגדיר ערוץ רצוי שיוצג‬
‫באופן אוטומטי בשעה המיועדת‪ .‬הגדר תחילה את השעה‬
‫הנוכחית בכדי להשתמש בפונקציה זו‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 10‬‬
‫■‬
‫מחק‪ :‬באפשרותך למחוק ערוץ כדי להציג את הערוצים‬
‫הרצויים‪.‬‬
‫■‬
‫בחר הכל‪/‬בטל בחירת הכל‪ :‬בחר את כל הערוצים או בטל‬
‫את הבחירה בכל הערוצים שנבחרו במנהל הערוץ‪.‬‬
‫תאורה אחורית ‪ /‬ניגודיות ‪ /‬בהירות ‪ /‬חדות ‪ /‬צבע‬
‫‪ /‬גוון (‪‎(‎G/R‬‬
‫הטלוויזיה כוללת כמה אפשרויות הגדרות לשליטה באיכות התמונה‪.‬‬
‫✎✎‬
‫מתוזמן‬
‫(ב‪ -‬מנהל ערוץ)‬
‫באפשרותך להציג‪ ,‬לשנות או למחוק תוכנית שהזמנת לצפייה‪.‬‬
‫■‬
‫שנה מידע‪ :‬שנה תוכנית שהזמנת לצפייה‪.‬‬
‫■‬
‫ביטול לוחות זמנים‪ :‬בטל תוכנית שהזמנת לצפייה‪.‬‬
‫■‬
‫מידע‪ :‬הצג תוכנית שהזמנת לצפייה‪( .‬באפשרותך גם לשנות‬
‫את פרטי ההזמנה)‪.‬‬
‫■‬
‫בחר הכל‪/‬בטל בחירת הכל‪ :‬בחר או בטל בחירה של כל‬
‫התוכניות שהוזמנו‪.‬‬
‫באפשרותך לראות את כל הערוצים שבהם התבצע‬
‫חיפוש‪.‬‬
‫�‬
‫במצב ‪ ,PC‬באפשרותך לבצע שינויים ב‪ -‬תאורה אחורית‪,‬‬
‫ניגודיות ו‪ -‬בהירות בלבד‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫�‬
‫ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫�‬
‫הפחתת רמת הבהירות של התמונה מצמצמת את צריכת‬
‫החשמל‪.‬‬
‫פתרון לחיסכון‬
‫‪INFO‬‬
‫אם האות חלש או משובש‪ ,‬כוונן את הערוץ באופן ידני‪.‬‬
‫ערוצים מכווננים מסומנים בכוכבית "*"‪.‬‬
‫■‬
‫חיישן ‪( ECO‬כבוי‪/‬פועל)‪ :‬כדי לשפר את החיסכון‬
‫בחשמל‪ ,‬הגדרות התמונה יותאמו באופן אוטומטי לאור בחדר‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫✎‬
‫תפריט תמונה‬
‫‪SOURCE‬‬
‫אם תכוונן את ה תאורה האחורית ‪ ,‬ה חיישן ‪Eco‬‬
‫יוגדר כ כבוי‬
‫תאורה אחורית מינ'‪ :‬כאשר חיישן ‪ ECO‬נמצא במצב פועל‪,‬‬
‫ניתן להתאים את בהירות המסך המינימלית באופן ידני‪.‬‬
‫כדי לאפס את הכוונון העדין‪ ,‬בחר איפוס‪.‬‬
‫■‬
‫אם חיישן ‪ Eco‬נמצא במצב פועל‪ ,‬בהירות התצוגה‬
‫עשויה להשתנות (להפוך לכהה או בהירה יותר‬
‫במקצת)‪ ,‬בהתאם לעוצמת התאורה הסובבת‪.‬‬
‫מצב המתנה ללא אות (כבוי ‪ 15 /‬דק' ‪ 30 /‬דקות ‪ 60 /‬דקות)‪:‬‬
‫הפעלת מצב ההמתנה‪ ,‬במקרה של מצב אין אות או בדוק‬
‫כבל אות למשך פרק זמן מסוים שהוגדר על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫✎‬
‫מצב ‪t‬‬
‫‪P‬‬
‫■‬
‫✎‬
‫¦ ¦ שינוי מצב התמונה המוגדר מראש‬
‫‪POWER‬‬
‫חיסכון באנרגיה (כבוי ‪ /‬נמוך ‪( Medium /‬בינוני)‬
‫‪ /‬גבוה ‪ /‬תמונה מבוטלת ‪ /‬אוטומטי) ‪t‬‬
‫‪ :‬כוונן את בהירות הטלוויזיה כדי לצמצם את‬
‫צריכת החשמל‪ .‬אם תבחר באפשרות תמונה‬
‫מבוטלת‪ ,‬המסך ייכבה אבל הקול ימשיך לפעול‪.‬‬
‫כוונון עדין‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫�‬
‫במצבי ‪,TV‬‏‪ AV‬אנלוגיים של מערכת ‪ ,PAL‬הפונקציה‬
‫‪( Tint (G/R)‎‬גוון (‪ ))G/R‬אינה זמינה‪.‬‬
‫¦ ¦ פתרונות לחיסכון‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪CH LIST‬‬
‫הערה‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫■‬
‫מיון‪ :‬פעולה זו מאפשרת לך לשנות את מספרי התיכנות של‬
‫הערוצים המאוחסנים‪ .‬פעולה זו עשויה להיות נחוצה לאחר‬
‫השימוש באחסון האוטומטי‪.‬‬
‫¦ ¦ כוונון הגדרות תמונה‬
‫מושבת כאשר המחשב נמצא במצב חיסכון‬
‫בחשמל‪.‬‬
‫בחר את סוג התמונה המועדף עליך‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫■ ■דינמי‪ :‬המצב מתאים לחדר בהיר‪.‬‬
‫■ ■רגיל‪ :‬המצב מתאים לסביבה רגילה‪.‬‬
‫■ ■טבעי‪ :‬המצב מתאים להפחתת המאמץ של‬
‫העיניים‪.‬‬
‫✎‬
‫טבעי אינו זמין במצב ‪.PC‬‬
‫■ ■סרט‪ :‬המצב מתאים לצפייה בסרטים בחדר חשוך‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫עברית‬
‫‪11‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:21‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 11‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫¦ ¦ שינוי אפשרויות התמונה‬
‫✎‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫(זמין במצב רגיל ‪ /‬סרט)‬
‫באפשרותך לכוונן את ההגדרה המפורטת עבור המסך‪ ,‬לרבות צבע‬
‫וניגודיות‪.‬‬
‫✎‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫גוון צבע‬
‫במצב ‪ ,PC‬באפשרותך לבצע שינויים רק ב‪ -‬ניגודיות‬
‫דינמית‪ ,‬גאמה ו‪ -‬איזון לבן‪.‬‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫גוון שחור‬
‫‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫‪ :‬בינוני‬
‫פרטי צללים‬
‫‪0:‬‬
‫גאמה‬
‫‪0:‬‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫מרחב צבעים‬
‫‪ :‬טבעי‬
‫■‬
‫איזון לבן‬
‫■‬
‫■‬
‫פרטי צללים (‪ :)+2~-2‬הגברת הבהירות של תמונות כהות‪.‬‬
‫✎‬
‫מושבת במצב ‪.PC‬‬
‫■ ■גאמה (‪ :)+3~-3‬כוונון העוצמה של צבעי היסוד‪.‬‬
‫‪ MPEG‬מסנן רעשי‬
‫‪ :‬אוטומטי‬
‫‪CH LIST‬‬
‫גוון צבע (קר ‪ /‬רגיל ‪ /‬חם‪ / 1‬חם‪)2‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪ U‬העברה ‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫ניגודיות דינמית (כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה)‪ :‬כוונון את‬
‫ניגודיות המסך‪.‬‬
‫גודל‬
‫מסנן רעש דיגיטלי‬
‫‪ :‬אוטומטי‬
‫‪ U‬העברה ‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫▼‬
‫■‬
‫‪ :‬רגיל ‬
‫‪16:9 :‬‬
‫◄‬
‫רמת צבע שחור של ‪ : HDMI‬רגיל‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫מצב סרט‬
‫‪ :‬שעתיים‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫▼‬
‫‬
‫◄‬
‫גוון שחור (כבוי ‪ /‬כהה ‪ /‬כהה יותר ‪ /‬כהה ביותר)‪ :‬בחר את‬
‫רמת הצבע השחור כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫במצב ‪ ,PC‬באפשרותך לבצע שינויים רק ב‪ -‬גוון צבע‪,‬‬
‫גודל‪ ,‬מסנן רעש דיגיטלי ו‪ -‬זמן להגנה אוטומטית‪.‬‬
‫■‬
‫האפשרויות חם‪ 1‬או חם‪ 2‬מושבתות כאשר‬
‫מצב התמונה הוא דינמי‪.‬‬
‫ניתן לכוונן ולשמור הגדרות עבור כל התקן‬
‫חיצוני המחובר לכניסה בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪TENT‬‬
‫גודל ‪ :‬ייתכן גם שלממיר הכבלים‪/‬מקלט הלוויין‬
‫שלך יש קבוצת אפשרויות משלו עבור גודל‬
‫המסך‪ .‬עם זאת‪ ,‬מומלץ להשתמש במצב ‪16:9‬‬
‫רוב הזמן‪.‬‬
‫‪ : 16:9‬כוונון גודל התמונה ליחס של ‪16:9‬‬
‫המתאים לסרטי ‪ DVD‬או שידור רחב‪.‬‬
‫זום רחב‪ :‬הגדלת התמונה ליחס של יותר‬
‫מ‪-‬‏‪.4:3‬‬
‫■‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד ( כבוי ‪ /‬אדום ‪ /‬ירוק ‪ /‬כחול)‪ :‬באפשרותך‬
‫לכוונן צבע או גוון של אדום‪ ,‬ירוק או כחול עבור התמונה‬
‫מהתקן חיצוני (נגן ‪ ,DVD‬מערכת קולנוע ביתית וכולי)‪.‬‬
‫✎‬
‫■‬
‫מרחב צבעים (אוטומטי ‪ /‬טבעי)‪ :‬כוונן את טווח הצבעים‬
‫הזמינים ליצירת התמונה‪.‬‬
‫זום‪ :‬הגדלת התמונות הרחבות ביחס ‪ 16:9‬בכיוון אנכי כדי‬
‫להתאים לגודל המסך‪.‬‬
‫■‬
‫איזון לבן‪ :‬כוונון טמפרטורת הצבע לקבלת תמונה טבעית‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪ / G‬היסט‪ :B-‬כוונון הכהות של כל צבע‬
‫היסט‪R-‬‏‪ /‬היסט‪ -‬‏‬
‫(אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול)‪.‬‬
‫תוספת‪R-‬‏‪ /‬תוספת‪G-‬‏‪ /‬תוספת‪ :B-‬כוונון הבהירות של כל‬
‫צבע (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול)‪.‬‬
‫איפוס‪ :‬איפוס איזון לבן להגדרות ברירת המחדל שלו‪.‬‬
‫■ ■גוון עור‪ :‬הדגשת גוון עור ורוד‪.‬‬
‫■‬
‫שיפור חדות ( כבוי ‪ /‬פועל)‪ :‬הדגשת גבולות אובייקט‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:22‬‬
‫✎‬
‫כוונון המיקום באמצעות הלחצנים ▲‪.▼ ,‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫כוונון המיקום או הגודל באמצעות הלחצנים ▲‪.▼ ,‬‬
‫‪ : 4:3‬הגדרת ברירת המחדל עבור סרט או שידור רגיל‪.‬‬
‫✎‬
‫‪FO‬‬
‫אין לצפות בתבנית ‪ 4:3‬במשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫סימני שוליים המוצגים משמאל‪ ,‬מימין ובמרכז‬
‫המסך עלולים לגרום להשארת תמונה ("צריבת‬
‫מסך") אשר אינה כלולה באחריות‪.‬‬
‫התאם למסך‪ :‬הצגת התמונה המלאה ללא חיתוך בעת‬
‫קבלת קלט של אותות ‪HDMI‬‏ (‪ )720p / 1080i / 1080p‬או‬
‫‪Component‬‏ (‪.)1080i / 1080p‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 12‬‬
‫‪OLS‬‬
‫‪TV‬‬
‫�‬
‫לאחר בחירת 'התאמה למסך' במצב ‪HDMI‬‬
‫(‪ )1080i / 1080p‎‬או‪:‎Component ‎(1080i / 1080p) ‎‬‬
‫מכוונן את המיקום או הגודל באמצעות הלחצנים ▲‪,▼ ,‬‬
‫◄‪.► ,‬‬
‫�‬
‫בהתאם למקור הקלט‪ ,‬אפשרויות גודל התמונה עשויות‬
‫להשתנות‪.‬‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫■‬
‫הפריטים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם למצב שנבחר‪.‬‬
‫במצב ‪ ,PC‬ניתן לכוונן רק את המצבים ‪ 16:9‬ו‪.4:3-‬‬
‫ניתן לכוונן ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר‬
‫לכניסה בטלוויזיה‪.‬‬
‫� אם אתה משתמש בפונקציה התאם למסך עם קלט‬
‫‪ ,HDMI 720p‬שורה אחת תיחתך למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬משמאל‬
‫ומימין בדומה לפונקציה של סריקת יתר‪.‬‬
‫מסנן רעש דיגיטלי (כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה ‪ /‬אוטומטי‪/‬‬
‫הדמיה אוטומטית ‪ /‬הדגמה)‪ :‬כאשר אות השידור חלש‪,‬‬
‫עלולים להופיע רעש סטטי וצללים‪ .‬בחר אחת מהאפשרויות‬
‫עד שתוצג התמונה הטובה ביותר‪.‬‬
‫הדמיה אוטומטית‪ :‬בעת החלפת ערוצים אנלוגיים‪ ,‬מציג את‬
‫עוצמת האות‪.‬‬
‫כאשר הסרגל ירוק‪ ,‬אתה מקבל את האות הטוב‬
‫ביותר האפשרי‪.‬‬
‫‪( M‬כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה ‪/‬‬
‫מסנן רעשי ‪ PEG‬‏‬
‫אוטומטי)‪ :‬צמצום רעש ‪ MPEG‬כדי לספק איכות תמונה‬
‫משופרת‪.‬‬
‫מושבת במצב ‪.PC‬‬
‫רמת צבע שחור של (רגיל ‪ /‬נמוך)‪ :‬בחירת רמת הצבע‬
‫השחור במסך כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫זמין רק במצב ‪( HDMI‬אותות ‪.)RGB‬‬
‫מצב סרט (כבוי ‪ /‬אוטומטי‪ / 1‬אוטומטי‪ :)2‬הגדרת‬
‫הטלוויזיה לזיהוי ולעיבוד אוטומטי של אותות סרט מכל‬
‫המקורות ולהתאמת התמונה לאיכות מיטבית‪.‬‬
‫‪)480i / 1080i( C‬‬
‫זמין ב‪T V-‬‏‪AV ,‬‏‪ OMPONENT ,‬‏‬
‫ו‪HDMI-‬‏ (‪.)480i / 1080i‬‬
‫‪100Hz Motion Plus‬‏(כבוי ‪ /‬ברור ‪ /‬רגיל ‪ /‬חלק ‪ /‬מותאם‬
‫אישית ‪ /‬הדגמה)‪ :‬הסרת מריחה מסצנות מהירות עם‬
‫תנועה רבה‪ ,‬כדי לספק תמונה נקייה יותר‪.‬‬
‫זמן להגנה אוטומטית (שעתיים ‪‎/‬‏ ‪ 4‬שעות ‪/‬‏ ‪ 8‬שעות ‪/‬‬
‫‪ 10‬שעות ‪ /‬כבוי)‪ :‬אם אותה תמונה נשארת על המסך‪,‬‬
‫הגנה אוטומטית מפני צריבת מסך תפעל‪.‬‬
‫✎‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫■‬
‫■‬
‫הגדר את מקור הקלט למחשב אישי‪.‬‬
‫כוונון אוטומטי ‪t‬‬
‫כוונון ערכי תדר‪/‬מיקומים וכוונון עדין של ההגדרות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫✎✎‬
‫לא זמין בעת חיבור באמצעות כבל ‪.HDMI/DVI‬‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫¦ ¦ הגדרת הטלוויזיה עם המחשב האישי‬
‫מסך‬
‫■‬
‫גס ‪ /‬עדין‪ :‬הסרה או הפחתה של רעש תמונה‪ .‬אם הרעש‬
‫אינו נעלם באמצעות כוונון עדין בלבד‪ ,‬כוונן את התדר כמיטב‬
‫יכולתך (גס) ובצע כוונון עדין שוב‪ .‬לאחר שהרעש הופחת‪,‬‬
‫כוונן מחדש את התמונה כך שתהיה מיושרת למרכז המסך‪.‬‬
‫■‬
‫מיקום‪ :‬כוונון מיקום מסך המחשב בעזרת לחצן כיווני‬
‫(▲ ‪.)► / ◄ / ▼ /‬‬
‫■‬
‫איפוס תמונה‪ :‬איפוס התמונה להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫שימוש בטלוויזיה כמסך מחשב (מחשב אישי)‬
‫הגדרת התוכנה של המחשב האישי (בהתבסס על ‪)Windows XP‬‬
‫בהתאם לגרסת ‪ Windows‬ולכרטיס הווידאו‪ ,‬המסכים בפועל של‬
‫המחשב האישי עשויים להיות שונים ובמקרה כזה‪ ,‬אותו מידע הגדרה‬
‫בסיסי יחול כמעט בכל המקרים‪( .‬אם לא‪ ,‬פנה ליצרן המחשב שלך או‬
‫לספק ‪).Samsung‬‬
‫‪ .1‬לחץ על 'לוח הבקרה' בתפריט 'התחלה' של ‪.Windows‬‬
‫‪ .2‬לחץ על 'מראה וערכות נושא' בחלון 'לוח הבקרה' ותיבת‬
‫דו‪-‬שיח של תצוגה תופיע‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על 'תצוגה' ותיבת דו‪-‬שיח של תצוגה תופיע‪.‬‬
‫‪ .4‬נווט אל הכרטיסייה 'הגדרות' בתיבת הדו‪-‬שיח של התצוגה‪.‬‬
‫� הגדרת הגודל הנכונה (רזולוציה)‬
‫[מיטבי‪ 1,920‎X 1,080 :‬פיקסלים]‬
‫� אם קיימת אפשרות לתדר אנכי בתיבת הדו‪-‬שיח של הגדרות‬
‫התצוגה‪ ,‬הערך המתאים הוא '‪ '60‬או '‪ .'‎60 Hz‬אחרת‪ ,‬פשוט‬
‫לחץ על 'אישור' וצא מתיבת הדו‪-‬שיח‪.‬‬
‫איפוס תמונה (אישור ‪ /‬ביטול)‬
‫איפוס מצב התמונה הנוכחי להגדרות ברירת המחדל שלו‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:22‬‬
‫‪13‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 13‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫בתפריט קול‬
‫¦ ¦ שינוי מצב הקול המוגדר מראש‬
‫מצב ‪t‬‬
‫■ ■רגיל‪ :‬בחירת מצב הקול הרגיל‪.‬‬
‫■ ■מוסיקה‪ :‬הדגשת מוסיקה בהשוואה לקולות‪.‬‬
‫■ ■סרט‪ :‬סיפוק איכות הקול הגבוהה ביותר עבור‬
‫סרטי קולנוע‪.‬‬
‫■ ■קול ברור‪ :‬הדגשת קולות בהשוואה לצלילים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫■‬
‫הגברה‪ :‬הגדלת העוצמה של קול בתדר גבוה כדי לאפשר‬
‫חוויית האזנה טובה יותר עבור אנשים בעלי לקויות שמיעה‪.‬‬
‫¦ ¦ כוונון הגדרות קול‬
‫אקולייזר‬
‫כוונון מצב הקול‪.‬‬
‫■‬
‫איזון ‪ :L/R‬כוונון האיזון בין הרמקול הימני והשמאלי‪.‬‬
‫■‬
‫‪( 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz‬כוונון רוחב פס)‪:‬‬
‫כוונון הרמה של תדרי רוחב פס ספציפיים‪.‬‬
‫■ ■איפוס‪ :‬איפוס האקולייזר להגדרות ברירת המחדל שלו‪.‬‬
‫¦ ¦ מערכות קול וכן הלאה‬
‫דיאלוג (כבוי ‪ /‬רגיל ‪ /‬לילה) ‪I-II‬‬
‫בהירות ‪TV‬‬
‫כדי להשוות את רמת עוצמת הקול בכל ערוץ‪ ,‬הגדר כ‪DUAL-‬‬
‫רגיל‪.‬‬
‫■‬
‫בחירת רמקול (רמקול חיצוני ‪ /‬רמקול טלוויזיה)‬
‫הד קולי עשוי להתרחש בשל הבדל במהירות הפענוח בין הרמקול‬
‫הראשי למקלט השמע‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הגדר את הטלוויזיה ל‪ -‬רמקול‬
‫חיצוני‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫אם האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כרמקול חיצוני‪,‬‬
‫‪ Virtual Surround‬מושבת‪.‬‬
‫‪( Dialog Clarity‬כבוי ‪ /‬פועל)‬
‫פונקציה זו מאפשרת לך להגביר את עוצמת הקול בהשוואה למוסיקת‬
‫רקע או אפקטיים קוליים‪ ,‬כך שניתן יהיה לשמוע דיאלוג בצורה ברורה‬
‫יותר בעת צפייה בתוכנית‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:23‬‬
‫כאשר האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כ‪ -‬רמקול חיצוני‪,‬‬
‫לחצני עוצמת הקול ו‪ MUTE-‬לא יפעלו והגדרות הקול יהיו‬
‫מוגבלות‪.‬‬
‫כאשר האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כ‪ -‬רמקול חיצוני‪,‬‬
‫עליך להשתמש בהגדרות אלה‪.‬‬
‫�‬
‫✎‬
‫רמקול טלוויזיה‪ :‬כבוי‪ ,‬רמקול חיצוני‪ :‬פועל‬
‫כאשר האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כ‪ -‬רמקול‬
‫טלוויזיה‪ ,‬עליך להשתמש בהגדרות אלה‪.‬‬
‫✎✎‬
‫�‬
‫רמקול טלוויזיה‪ :‬פועל‪ ,‬רמקול חיצוני‪ :‬כבוי‬
‫אם אין אות וידאו‪ ,‬שני הרמקולים יהיו מושתקים‪.‬‬
‫פלט ‪SPDIF‬‬
‫תקן ‪SPDIF‬‏(‪ )Sony Philips Digital Interface‬משמש כדי לספק‬
‫קול דיגיטלי‪ ,‬תוך צמצום ההפרעות המועברות לרמקולים ולהתקנים‬
‫דיגיטליים שונים כגון נגן ‪.DVD‬‬
‫■‬
‫תבנית שמע‪ :‬במהלך קליטה של שידור טלוויזיה דיגיטלי‪,‬‬
‫באפשרותך לבחור בתבנית של פלט שמע דיגיטלי (‪)SPDIF‬‬
‫מבין האפשרויות ‪ PCM‬או ‪.Dolby Digital‬‬
‫✎‬
‫‪( V‬כבוי ‪ /‬פועל)‬
‫‪ irtual Surround‬‏‬
‫פונקציה זו מספקת חוויית קול היקפי וירטואלית מסוג ‪‎ .1 channel‬‬
‫‪5‬‬
‫באמצעות זוג רמקולים או אוזניות המשתמשים בטכנולוגיית ‪HRTF‬‏‬
‫(‪.)Head Related Transfer Function‬‬
‫לילה‪ :‬מצב זה מספק חוויית קול משופרת בהשוואה למצב‬
‫רגיל בכך שאינו משמיע כמעט כל רעש‪ .‬מצב זה שימושי בלילה‪.‬‬
‫■‬
‫על‪-‬ידי התחברות לרמקולים של ‪ 5.1‎CH‬בהגדרות‬
‫‪ ,Dolby Digital‬באפשרותך למטב את חוויית הקול‬
‫האינטראקטיבית בתלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫השהיית שמע‪ :‬תקן חוסר התאמה בשמע‪-‬וידאו בעת‬
‫צפייה בטלוויזיה או בווידאו והאזנה לפלט של שמע דיגיטלי‬
‫באמצעות התקן חיצוני‪ ,‬כגון מקלט ‪AV‬‏‏(‪.)0ms ~ 250ms‬‬
‫איפוס קול (אישור ‪ /‬ביטול)‬
‫איפוס כל הגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫איפוס קול (אישור ‪ /‬ביטול)‬
‫איפוס כל הגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 14‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫¦ ¦ בחירת מצב קול ‪t‬‬
‫‪TV‬‬
‫בעת הגדרה כ‪ ,Dual l ll-‬מצב הקול הנוכחי מוצג על‬
‫המסך‪.‬‬
‫סטריאו‬
‫‪A2‬‬
‫סטריאו‬
‫‪NICAM‬‬
‫סוג שמע‬
‫מונו‬
‫סטריאו‬
‫דואלי‬
‫מונו‬
‫סטריאו‬
‫דואלי‬
‫‪Dual-I/II‬‬
‫מונו‬
‫סטריאו ↔ מונו‬
‫‪Dual-I ↔ Dual-II‬‬
‫מונו‬
‫מונו ↔ סטריאו‬
‫מונו ↔ ‪Dual-I‬‬
‫‪Dual-II‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫■‬
‫ברירת מחדל‬
‫שינוי אוטומטי‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪Dual-I‬‬
‫שינוי אוטומטי‬
‫ערוץ‬
‫מקור‬
‫‪TV‬‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪ L‬העברה ‪ U‬כוונון‬
‫‪Dual-I‬‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ו‬
‫‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫זמן הפעלה ‪ /‬זמן כיבוי‪ :‬הגדר את הפעל ‪ /‬בטל הפעלה‪,‬‬
‫השעה והדקה‪( .‬להפעלת שעון העצר עם ההגדרה שבחרת‪,‬‬
‫הגדר כ‪-‬הפעל‪).‬‬
‫עוצמת קול‪ :‬הגדר את רמת עוצמת הקול הרצויה‪.‬‬
‫מקור‪ :‬בחר הפעלת תוכן של טלוויזיה או ‪ USB‬כאשר‬
‫הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי‪( .‬ניתן לבחור ‪ USB‬רק‬
‫כאשר התקן ‪ USB‬מחובר לטלוויזיה‪).‬‬
‫ערוץ (כאשר ה‪-‬מקור מוגדר כ‪-‬טלוויזיה)‪ :‬בחר את הערוץ‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫¦ ¦ הגדרת השעה‬
‫‪P‬‬
‫תוכן (כאשר ה‪-‬מקור מוגדר כ‪ :)USB-‬בחר תיקייה בהתקן‬
‫ה‪ USB-‬המכילה קובצי מוסיקה או תמונות אשר יופעלו כאשר‬
‫הטלוויזיה תופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫שעה‬
‫✎‬
‫שעון‪ :‬הגדרת השעון נועדה לשימוש במאפייני שעון העצר‬
‫השונים של הטלוויזיה‪.‬‬
‫✎‬
‫השעה הנוכחית תופיע בכל פעם שתלחץ על לחצן‬
‫‪.INFO‬‬
‫אם תנתק את כבל המתח‪ ,‬יהיה עליך להגדיר את‬
‫השעון מחדש‪.‬‬
‫באפשרותך להגדיר את היום‪ ,‬החודש‪ ,‬השנה‪,‬‬
‫השעה או הדקה ישירות על‪-‬ידי לחיצה על ▲‪ ▼ ,‬או‬
‫על לחצני המספרים בשלט הרחוק‪.‬‬
‫✎‬
‫‪TOOLS‬‬
‫✎‬
‫¦ ¦ שימוש בשעון עצר לשינה‬
‫לביטול שעון עצר לשינה‪ ,‬בחר כבוי‪.‬‬
‫אם אין קובץ מוסיקה בהתקן ה‪ USB-‬או שהתיקייה‬
‫המכילה קובץ מוסיקה אינה נבחרת‪ ,‬הפונקציה שעון‬
‫עצר אינה פועלת כשורה‪.‬‬
‫כאשר קיים רק קובץ תמונה אחד בהתקן ה‪,USB-‬‬
‫מצגת השקופיות לא תפעל‪.‬‬
‫אם שמה של תיקייה כלשהי ארוך מדי‪ ,‬לא ניתן‬
‫לבחור בתיקייה‪.‬‬
‫כל ‪ USB‬שבו אתה משתמש מוקצה לתיקייה משלו‪.‬‬
‫בעת שימוש ביותר מהתקן ‪ USB‬אחד מאותו סוג‪,‬‬
‫ודא שלתיקיות המוקצות לכל ‪ USB‬יש שמות שונים‪.‬‬
‫חזרה‪ :‬פעם אחת‪ ,‬כל יום‪ ,‬שני‪-‬שישי‪ ,‬שני‪-‬שבת‪ ,‬ש'~א' או‬
‫ידני שתוכל להגדיר לנוחיותך‪ .‬אם בחרת באפשרות‬
‫ידני‪ ,‬תוכל להגדיר את היום שבו ברצונך להפעיל את‬
‫שעון העצר‪.‬‬
‫שעון עצר לשינה ‪ : t‬כיבוי הטלוויזיה‬
‫באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש‪.‬‬
‫(‪ 150 ,120 ,90 ,60 ,30‬ו‪-‬‏‪ 180‬דקות‪).‬‬
‫✎‬
‫זמן כיבוי‬
‫השבת‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫חזרה‬
‫פעם אחת‬
‫תפריט הגדרות‬
‫■‬
‫זמן הפעלה‬
‫▲‬
‫השבת‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫עוצמת קול‬
‫‪10‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎✎‬
‫✎ הפונקציה זמינה רק כאשר מקור ה‪-‬קלט מוגדר כ‪-‬טלוויזיה‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫שעון עצר ‪1‬‬
‫▼‬
‫אם אות הסטריאו חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית עבור‬
‫למונו‪.‬‬
‫פונקציה זו מופעלת באות קול סטריאו בלבד‪.‬‬
‫■‬
‫שעון עצר‪ / 1‬שעון עצר‪ / 2‬שעון עצר‪ :3‬ניתן לבצע שלוש‬
‫הגדרות שונות של שעון עצר פועל‪/‬כבוי‪ .‬יש להגדיר תחילה‬
‫את השעון‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫הסימן ‪ c‬מציין שהיום נבחר‪.‬‬
‫כיבוי אוטומטי (זמין רק כאשר הטלוויזיה מופעלת על‪-‬ידי‬
‫שעון עצר)‪ :‬הטלוויזיה תיכבה באופן אוטומטי לאחר ‪3‬‬
‫שעות ללא פעילות כדי למנוע התחממות יתר‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:23‬‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫¦ ¦ הגדרת שעון עצר פועל‪/‬כבוי‬
‫‪15‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 15‬‬
‫מאפיינים בסיסיים‬
‫¦ ¦ נעילת תוכניות‬
‫אבטחה‬
‫✎✎‬
‫✎ הזן את מספר ה‪ PIN-‬בעל ארבע ספרות‪ ,‬כאשר המספר‬
‫■‬
‫שקיפות התפריט (בהיר ‪ /‬כהה)‪ :‬הגדר את שקיפות‬
‫התפריט‪.‬‬
‫■‬
‫נעימה (כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה)‪ :‬הגדר כדי להשמיע‬
‫נעימה בעת הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫מסך קלט ה‪ PIN-‬מופיע לפני מסך ההגדרות‪.‬‬
‫המוגדר כברירת מחדל הוא "‪ ."0-0-0-0‬שנה את מספר‬
‫ה‪ PIN-‬באמצעות האפשרות שנה ‪.PIN‬‬
‫■‬
‫נעילה מפני ילדים (כבוי ‪ /‬פועל)‪ :‬נעל ערוצים ב‪ -‬מנהל‬
‫ערוץ כדי למנוע ממשתמשים לא מורשים‪ ,‬כגון ילדים‪ ,‬לצפות‬
‫בתוכניות לא מתאימות‪.‬‬
‫✎‬
‫■‬
‫הפונקציה זמינה רק כאשר המקור קלט מוגדר כ‪-‬‬
‫טלוויזיה‪.‬‬
‫¦ ¦ תמונה בתוך תמונה (‪)PIP‬‬
‫‪t PIP‬‬
‫צפייה בו‪-‬זמנית בכוונן הטלוויזיה ובמקור וידאו חיצוני אחד‪ .‬הפונקציה‬
‫‪( PIP‬תמונה בתוך תמונה) אינה פועלת באותו מצב‪.‬‬
‫✎‬
‫שנה ‪ :PIN‬שנה את מספר הזיהוי האישי שלך הדרוש‬
‫להגדרת הטלוויזיה‪.‬‬
‫✎‬
‫אם שכחת את קוד ה‪ ,PIN-‬לחץ על לחצני השלט‬
‫הרחוק ברצף הבא כדי לאפס את ה‪ PIN-‬ל‪."0-0-0-0"-‬‬
‫‪( POWER‬כבוי) ← ‪← 4 ← 2 ← 8 ← MUTE‬‬
‫‪( POWER‬פועל)‪.‬‬
‫הערה‬
‫�‬
‫אם אתה מכבה את הטלוויזיה בעת צפייה במצב ‪, PIP‬‬
‫חלון ‪ PIP‬ייעלם‪.‬‬
‫�‬
‫ייתכן שתבחין שהתמונה בחלון ‪ PIP‬נעשית מעט לא‬
‫טבעית בעת השימוש במסך הראשי להצגת משחק או קריוקי‪.‬‬
‫�‬
‫הגדרות ‪PIP‬‬
‫תמונה ראשית‬
‫¦ ¦ מאפיינים אחרים‬
‫שפת תפריט‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫תמונת משנה‬
‫‪Component1‬‏‬
‫‪TV‬‏‪,‬‏ ‪AV2‬‬
‫‪Component2‬‏‪HDMI1/DVI ,‬‏‪,‬‬
‫‪HDMI2‬‏‪HDMI3 ,‬‏‪HDMI4 ,‬‏‪,‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪TV‬‏‪AV1 ,‬‏‪AV2 ,‬‬
‫■‬
‫‪PIP‬‏ (כבוי ‪ /‬פועל)‪ :‬הפעלה או ביטול ההפעלה של‬
‫הפונקציה ‪.PIP‬‬
‫לקבלת פרטים אודות הגדרת אפשרויות‪ ,‬עיין בהוראות 'חיבור לרשת'‪.‬‬
‫■‬
‫‪ :)AV2 / A‬בחירת מקור של תמונת המשנה‪.‬‬
‫מקור (‪TV‬‏ ‪ V1 /‬‏‬
‫כללי‬
‫■ ■ערוץ‪ :‬בחירת הערוץ עבור ערוץ המשנה‪.‬‬
‫רשת (בדיקת רשת ‪ /‬הגדרת רשת ‪ /‬סוג רשת)‬
‫(עמ' ‪)19‬‬
‫■‬
‫✎‬
‫באפשרותך לבחור אפשרויות אלה פשוט על‪-‬ידי‬
‫לחיצה על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט הרחוק‬
‫■ ■גודל (‪ :)Õ / Ã‬בחירת גודל עבור תמונת המשנה‪.‬‬
‫מצב משחק (כבוי ‪ /‬פועל)‪ :‬בעת התחברות למסוף משחקים‬
‫כגון‪ PlayStation™‎‬או‪ ,Xbox™‎‬תוכל ליהנות מחוויית‬
‫משחק ממשית יותר על‪-‬ידי בחירת מצב משחק‪.‬‬
‫■‬
‫מיקום (‪ :)à / – / — / œ‬בחירת מיקום עבור‬
‫תמונת המשנה‪.‬‬
‫הערה‬
‫■‬
‫בחירת קול (ראשי ‪ /‬משני) ‪ :‬באפשרותך לבחור את הקול‬
‫הרצוי (ראשי ‪ /‬משני) במצב ‪.PIP‬‬
‫✎✎‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫אמצעי זהירות ומגבלות עבור מצב משחק‬
‫– כדי לנתק את מסוף המשחקים ולחבר התקן חיצוני אחר‪,‬‬
‫הגדר את מצב משחק כ‪-‬כבוי בתפריט ההגדרות‪.‬‬
‫– אם אתה מציג את תפריט הטלוויזיה ב‪-‬מצב משחק‪,‬‬
‫המסך ירעד קלות‪.‬‬
‫מצב משחק אינו זמין במצב טלוויזיה‪ ,‬מצב ‪ PC‬ומצב ‪.PIP‬‬
‫לאחר חיבור מסוף המשחקים‪ ,‬הגדר את מצב משחק‬
‫כ‪-‬פועל כדי למנוע איכות תמונה ירודה‪.‬‬
‫�‬
‫אם מצב משחק הוא פועל‪ :‬מצב תמונה מוגדר כ‪-‬רגיל‬
‫ומצב קול מוגדר ל‪-‬מותאם אישית‪.‬‬
‫�‬
‫מצב משחק מיועד לשימוש במשחקים בלבד‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:23‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 16‬‬
‫■‬
‫באמצעות ‪ :USB‬הכנס כונן ‪USB‬‬
‫המכיל את קובץ שדרוג התוכנה‬
‫שהורד מאתר ‪www.samsung.‬‬
‫‪ com‬לטלוויזיה‪ .‬היזהר שלא לנתק‬
‫את החשמל או להוציא את התקן‬
‫ה‪ USB-‬לפני שהשדרוגים יושלמו‪.‬‬
‫הטלוויזיה תיכבה ותופעל באופן‬
‫אוטומטי לאחר השלמת שדרוג‬
‫הקושחה‪ .‬בעת שדרוג התוכנה‪,‬‬
‫הגדרות וידאו ושמע שקבעת יחזרו‬
‫להגדרות ברירת המחדל שלהן‪ .‬אנו‬
‫מייעצים לך לרשום את הגדרותיך‬
‫כדי שתוכל לשחזר אותן בקלות‬
‫לאחר השדרוג‪.‬‬
‫■‬
‫באמצעות האינטרנט‪ :‬שדרג את התוכנה באמצעות‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫אבחון עצמי‬
‫■‬
‫בדיקת תמונה (כן‪ /‬לא)‪ :‬השתמש בפונקציה לצורך בדיקת‬
‫בעיות בתמונה ואם הבעיה ממשיכה להתרחש‪ ,‬בדוק את‬
‫תבנית הצבעים‪.‬‬
‫■‬
‫בדיקת קול (כן ‪ /‬לא)‪ :‬השתמש בקול הנעימה המובנית כדי‬
‫לבדוק בעיות קול‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫■‬
‫אם אינך שומע קול מהרמקולים של הטלוויזיה‪ ,‬לפני‬
‫ביצוע בדיקת הקול‪ ,‬ודא כי האפשרות בחירת רמקול‬
‫מוגדרת כ‪-‬רמקול טלוויזיה בתפריט קול‪.‬‬
‫הנעימה תישמע במהלך הבדיקה גם אם האפשרות‬
‫בחירת רמקול מוגדרת כ‪ -‬רמקול חיצוני או אם‬
‫הקול מושתק על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪.MUTE‬‬
‫פתרון בעיות‪ :‬אם נראה שיש בעיה בטלוויזיה‪ ,‬עיין בתיאור זה‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות אינה מתאימה‪,‬‬
‫פנה למרכז שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫✎‬
‫שדרוג תוכנה‬
‫ניתן לבצע שדרוג תוכנה על‪-‬ידי שידור אות או על‪-‬ידי הורדת הקושחה‬
‫העדכנית מ‪ samsung.com-‬להתקן זיכרון מסוג ‪.USB‬‬
‫גרסה נוכחית התוכנה כבר מותקנת בטלוויזיה‪.‬‬
‫✎✎‬
‫התוכנה מיוצגת בתור "‪."Year/Month/Day_Version‬‬
‫באמצעות ‪USB‬‬
‫‪2009/12/24_000359‬‬
‫‬
‫◄‬
‫באמצעות האינטרנט‬
‫תוכנה חלופית‬
‫או‬
‫כונן ‪USB‬‬
‫תחילה‪ ,‬הגדר את תצורת הרשת שלך‪ .‬לקבלת‬
‫מידע על ההליכים המפורטים לשימוש בהגדרת‬
‫הרשת‪ ,‬עיין בהוראות של 'חיבור לרשת'‪.‬‬
‫אם חיבור האינטרנט אינו פועל כשורה‪ ,‬ייתכן‬
‫שהחיבור מנותק‪ .‬נסה להוריד שוב‪ .‬אם הבעיה‬
‫נמשכת‪ ,‬הורד באמצעות ‪ USB‬ושדרג‪.‬‬
‫תוכנה חלופית (גיבוי)‪ :‬אם קיימת בעיה בקושחה החדשה‬
‫והיא משפיעה על הפעולה‪ ,‬באפשרותך להחליף את התוכנה‬
‫לגרסה הקודמת‪.‬‬
‫מדריך חיבור ‪HD‬‬
‫שדרוג תוכנה‬
‫גרסה נוכחית‬
‫■‬
‫הלוח הצדדי של הטלוויזיה‬
‫‪ 30‬םייסיסב םינייפאמ‬
‫תפריט תמיכה‬
‫התקנת הגרסה העדכנית‬
‫‪------_--/--/--/----‬‬
‫עיין במידע זה בעת חיבור התקנים חיצוניים לטלוויזיה‪.‬‬
‫פנייה ל‪Samsung-‬‬
‫הצג מידע זה כאשר הטלוויזיה שלך אינה פועלת כשורה או כאשר‬
‫ברצונך לשדרג את התוכנה‪ .‬באפשרותך למצוא מידע בנוגע למרכזי‬
‫השירות שלנו ואופן ההורדה של מוצרים ותוכנה‪.‬‬
‫‪ U‬כוונון ‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:24‬‬
‫‪17‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 17‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫התחברות למחשב‬
‫שימוש בכבל ‪/HDMI/DVI‬כבל ‪D-sub‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PC OUT‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫מצבי תצוגה (‪ D-Sub‬וקלט ‪)HDMI/DVI‬‬
‫הרזולוציה המיטבית היא ‪ 1,920 X 1,080‬בתדר ‪.60 hz‬‬
‫רזולוציה‬
‫מצב‬
‫‪640 x 350‬‬
‫‪IBM‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪832 x 624‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪1,152 x 870‬‬
‫‪720 x 576‬‬
‫‪1,152 x 864‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪1,280 x 720‬‬
‫‪1,280 x 960‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪1,024 x 768‬‬
‫‪1,024 x 768‬‬
‫‪1,024 x 768‬‬
‫‪1,152 x 864‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪1,280 x 1,024‬‬
‫‪1,280 x 1,024‬‬
‫‪1,280 x 720‬‬
‫‪1,280 x 800‬‬
‫‪1,280 x 800‬‬
‫‪1,280 x 960‬‬
‫‪1,360 x 768‬‬
‫‪1,440 x 900‬‬
‫‪1,440 x 900‬‬
‫‪1,680 x 1,050‬‬
‫‪1,280 x 720‬‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪1,280 x 1,024‬‬
‫‪1,920 x 1,080p VESA DMT / DTV CEA‬‬
‫✎‬
‫תדר אופקי (‪)KHz‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪53.783‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪75.231‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪62.795‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪70.635‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪52.500‬‬
‫‪74.620‬‬
‫‪67.500‬‬
‫תדר אנכי (‪)Hz‬‬
‫‪70.086‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪59.959‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪74.857‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪74.934‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪74.984‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫תדר שעון בפיקסלים (‪)MHz‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪81.750‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪130.000‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪136.750‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪89.040‬‬
‫‪128.943‬‬
‫‪148.500‬‬
‫קיטוב סינכרון (‪)H/V‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫הערה‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:26‬‬
‫לחיבור כבל ‪ ,HDMI/DVI‬יש להשתמש בשקע (‪.HDMI IN 1)DVI‬‬
‫אין תמיכה במצב השילוב‪.‬‬
‫הטלוויזיה עשויה לפעול בצורה לא רגילה אם נבחרה תבנית וידאו לא רגילה‪.‬‬
‫יש תמיכה במצבי ‪ Seperate‬ו‪ .Composite-‬אין תמיכה ב‪( SOG-‬סינכרון בירוק)‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 18‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫באפשרותך להגדיר את הטלוויזיה שלך כך שתוכל לגשת לאינטרנט דרך הרשת המקומית (‪ )LAN‬באמצעות חיבור בכבלים או אלחוטי‪.‬‬
‫התחברות לרשת כבלים‬
‫באפשרותך לחבר את הטלוויזיה שלך ל‪ LAN-‬באמצעות כבל בשלוש דרכים‪:‬‬
‫�‬
‫באפשרותך לחבר את הטלוויזיה ל‪ LAN-‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬בגב הטלוויזיה למודם חיצוני באמצעות כבל ‪ .Cat 5‬עיין בתרשים‬
‫להלן‪.‬‬
‫מודם חיצוני‬
‫(‪)ADSL / VDSL / Cable TV‬‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫�‬
‫יציאת המודם בקיר‬
‫כבל מודם‬
‫באפשרותך לחבר את הטלוויזיה ל‪ LAN-‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬בגב הטלוויזיה למשתף ‪ IP‬אשר מחובר למודם חיצוני‪ .‬השתמש‬
‫בכבל מסוג ‪ Cat 5‬לצורך החיבור‪ .‬עיין בתרשים להלן‪.‬‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫משתף ‪( IP‬בעל שרת ‪)DHCP‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫�‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫חיבור לרשת‬
‫יציאת המודם בקיר‬
‫מודם חיצוני‬
‫(‪)ADSL / VDSL / Cable TV‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫כבל מודם‬
‫בהתאם לאופן שבו מוגדרת הרשת שלך‪ ,‬ייתכן שתוכל לחבר את הטלוויזיה ל‪ LAN-‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬בגב הטלוויזיה ישירות‬
‫לשקע רשת בקיר באמצעות כבל מסוג ‪ .Cat 5‬עיין בתרשים להלן‪ .‬שים לב שהשקע בקיר מחובר למודם או לנתב במקום אחר בבית‪.‬‬
‫יציאת המודם בקיר‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫אם יש לך ‪ ,Dynamic Network‬עליך להשתמש במודם ‪ ADSL‬או בנתב אשר תומכים ב‪Dynamic Host Configuration Protocol-‬‏‬
‫(‪ .)DHCP‬מודמים ונתבים אשר תומכים ב‪ DHCP-‬מספקים באופן אוטומטי את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪DNS-‬‬
‫שהטלוויזיה זקוקה להם כדי להתחבר לאינטרנט‪ ,‬ולכן אינך צריך להזין אותם באופן ידני‪ .‬רוב הרשתות הביתיות הן מסוג ‪.Dynamic Network‬‬
‫רשתות מסוימות דורשות כתובת ‪ IP‬סטטית‪ .‬אם הרשת שלך דורשת כתובת ‪ IP‬סטטית‪ ,‬עליך להזין את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת‬
‫המשנה‪ ,‬השער וה‪ DNS-‬באופן ידני במסך 'הגדרת הכבלים' של הטלוויזיה כאשר אתה מגדיר את החיבור לרשת‪ .‬כדי לקבל את ערכי כתובת‬
‫ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ ,DNS-‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט (‪ )ISP‬שלך‪ .‬אם יש לך מחשב עם ‪ ,Windows‬באפשרותך לקבל‬
‫ערכים אלה גם באמצעות המחשב‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש במודמים מסוג ‪ ADSL‬אשר תומכים ב‪ ,DHCP-‬אם הרשת שלך דורשת כתובת ‪ IP‬סטטית‪ .‬מודמים מסוג‬
‫‪ ADSL‬אשר תומכים ב‪ DHCP-‬גם מאפשרים לך להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫✎‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:28‬‬
‫‪19‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 19‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫הגדרת רשת (הגדרה אוטומטית)‬
‫הגדרת רשת (הגדרה ידנית)‬
‫השתמש בהגדרת רשת אוטומטית בעת חיבור הטלוויזיה לרשת‬
‫התומכת ב‪ .DHCP-‬כדי להגדיר את חיבור רשת הכבלים של‬
‫הטלוויזיה באופן אוטומטי‪ ,‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫השתמש ב‪-‬הגדרת רשת ידנית בעת חיבור הטלוויזיה לרשת הדורשת‬
‫כתובת ‪ IP‬סטטית‪.‬‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫‪ .1‬חבר את הטלוויזיה ל‪ LAN-‬כפי שמתואר בחלק הקודם‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את הטלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ Menu‬בשלט הרחוק‪,‬‬
‫השתמש בלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור הגדרות ולאחר מכן‬
‫לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪ .3‬השתמש בלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור 'רשת' בתפריט‬
‫הגדרות ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .ENTERE‬המסך‬
‫'רשת' מופיע‪.‬‬
‫רשת‬
‫‪ :‬כבלים‬
‫סוג רשת‬
‫◄‬
‫הגדרת רשת‬
‫‪Network test‬‬
‫קבלת ערכי חיבור הרשת‬
‫כדי לקבל את ערכי חיבור הרשת ברוב המחשבים של ‪,Windows‬‬
‫בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ לחיצה ימנית על הסמל 'רשת' בחלק הימני התחתון של‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בתפריט המוקפץ שמופיע‪ ,‬לחץ על 'מצב'‪.‬‬
‫‪ .3‬בתיבת הדו‪-‬שיח שמופיעה‪ ,‬לחץ על הכרטיסייה 'תמיכה'‪.‬‬
‫‪ .4‬בכרטיסייה 'תמיכה'‪ ,‬לחץ על הלחצן 'פרטים'‪ .‬ערכי חיבור‬
‫הרשת מוצגים‪.‬‬
‫הגדרה ידנית‬
‫כדי להגדיר את חיבור רשת הכבלים של הטלוויזיה באופן ידני‪ ,‬בצע‬
‫את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬בצע את השלבים ‪ 1‬עד ‪ 6‬בהליך "הגדרה אוטומטית"‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדר את הגדרת פרוטוקול אינטרנט להגדרה ידנית‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן ▼ בשלט הרחוק כדי לעבור אל שדה ההזנה‬
‫הראשון‪.‬‬
‫‪ U‬כוונון ‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫‪ .4‬במסך רשת‪ ,‬בחר סוג רשת‪.‬‬
‫‪ .4‬הזן את הערכים של כתובת ‪,IP‬‏מסיכת רשת משנה‪ ,‬שער‪,‬‬
‫ושרת ‪ .DNS‬השתמש בלחצני המספרים בשלט הרחוק כדי‬
‫להזין מספרים‪ ,‬ובלחצני החצים כדי לעבור משדה הזנה אחד‬
‫לשני‪.‬‬
‫‪ .5‬הגדר את סוג רשת בתור כבלים‪.‬‬
‫‪ .5‬לאחר שתסיים‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ Return‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר הגדרת רשת‪ .‬המסך הגדרת רשת מופיע‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר בדיקת רשת כדי לבדוק את קישוריות האינטרנט‪.‬‬
‫הגדרת רשת‬
‫הגדרת פרוטוקול אינטרנט‬
‫‪ :‬הגדרה אוטומטית ◄‬
‫כתובת ‪IP‬‬
‫‪:‬‬
‫מסיכת רשת משנה‬
‫‪:‬‬
‫מסיכת רשת משנה‬
‫‪:‬‬
‫‪DNS‬‬
‫‪ :‬הגדרה אוטומטית‬
‫שרת ‪DNS‬‬
‫‪:‬‬
‫‪ U‬כוונון ‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫‪ .7‬הגדר את הגדרת פרוטוקול אינטרנט לאפשרות הגדרה‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫‪ .8‬האפשרות הגדרה אוטומטית משיגה ומזינה את ערכי‬
‫האינטרנט הדרושים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .9‬המתן שתי דקות ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪RETURN‬‬
‫בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪ .10‬אם הפונקציה רשת לא השיגה את ערכי חיבור הרשת‪ ,‬עבור‬
‫אל ההוראות עבור הגדרה ידנית‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:29‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 20‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫¦ ¦ חיבור רשת אלחוטית‬
‫כדי לחבר את הטלוויזיה לרשת באופן אלחוטי‪ ,‬אתה זקוק לנתב אלחוטי או למודם ולמתאם ‪ LAN‬אלחוטי של ‪Samsung‬‏ (‪)WIS09ABGN‬‬
‫שאתה מחבר לגב הטלוויזיה או לשקע ה‪ USB-‬של הלוח הצדדי‪ .‬עיין באיור להלן‪.‬‬
‫הלוח הצדדי של הטלוויזיה‬
‫משתף ‪ IP‬אלחוטי‬
‫(ל‪ AP-‬יש שרת ‪)DHCP‬‬
‫מתאם ‪ LAN‬אלחוטי של‬
‫‪Samsung‬‬
‫יציאת ‪ LAN‬בקיר‬
‫או‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫מתאם ה‪ LAN-‬האלחוטי של ‪ Samsung‬נמכר בנפרד ומוצע על‪-‬ידי משווקים נבחרים‪ ,‬אתרי סחר אלקטרוני ואתר ‪ .Samsungparts.com‬מתאם‬
‫ה‪ LAN-‬האלחוטי של ‪ Samsung‬תומך בפרוטוקולי התקשורת ‪ IEEE 802.11A/B/G‬ו‪ N. Samsung-‬ממליצה להשתמש ב‪.IEEE 802.11N-‬‬
‫בעת הצגת וידאו בחיבור ‪ ,IEEE 802.11B/G‬ייתכן שהווידאו לא יוצג כהלכה‪.‬‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫�‬
‫�‬
‫עליך להשתמש במתאם "‪"Samsung Wireless LAN Adapter‬‏ (‪ )WIS09ABGN‬כדי להשתמש ברשת אלחוטית‪.‬‬
‫מתאם ה‪ LAN-‬האלחוטי של ‪ Samsung‬נמכר בנפרד‪ .‬מתאם ה‪ LAN-‬האלחוטי ‪ WIS09ABGN‬נמכר על‪-‬ידי משווקים נבחרים‪,‬‬
‫אתרי סחר אלקטרוני ובאתר ‪Samsungparts.com‬‏‪.‬‬
‫�‬
‫כדי להשתמש ברשת אלחוטית‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה למשתף ‪ IP‬אלחוטי‪ .‬אם משתף ה‪ IP-‬האלחוטי תומך ב‪ ,DHCP-‬הטלוויזיה‬
‫שלך יכולה להשתמש ב‪ DHCP-‬או בכתובת ‪ IP‬סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית‪.‬‬
‫�‬
‫בחר ערוץ עבור משתף ה‪ IP-‬האלחוטי שאינו נמצא כעת בשימוש‪ .‬אם הערוץ המוגדר עבור משתף ה‪ IP-‬האלחוטי נמצא כעת‬
‫בשימושו של התקן קרוב אחר‪ ,‬תיגרם הפרעה והתקשורת עלולה להיכשל‪.‬‬
‫�‬
‫�‬
‫אם תחיל מערכת אבטחה שונה מהמערכות המפורטות להלן‪ ,‬היא לא תפעל עם הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם נבחר מצב ‪ Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n‬וסוג ההצפנה מוגדר ל‪WEP-‬‏‪ TKIP ,‬או ‪ KIPAES‬‏‬
‫‪T‬‬
‫(‪ )WPS2Mixed‬עבור נקודת הגישה שלך‪ ,‬הטלוויזיות של ‪ Samsung‬לא יתמכו בחיבור התואם למפרטי אישור ה‪ Wi-Fi-‬החדשים‪.‬‬
‫�‬
‫אם ה‪ AP-‬תומך ב‪WPS-‬‏ (‪ ,)Wi-Fi Protected Setup‬באפשרותך להתחבר לרשת באמצעות ‪PBC‬‏(תצורת לחצן) או ‪( PIN‬מספר‬
‫זיהוי אישי)‪ WPS .‬יגדיר אוטומטית את ה‪ SSID-‬ואת מפתח ה‪ WPA-‬בכל אחד מהמצבים‪.‬‬
‫�‬
‫שמור את מתאם ה‪ LAN-‬האלחוטי של ‪ Samsung‬רחוק מהטלוויזיה‪ .‬אם אתה צופה בטלוויזיה כאשר המתאם מחובר בקרבת‬
‫מקום‪ ,‬התמונות עשויות להופיע פגומות בחלק מהערוצים‪.‬‬
‫�‬
‫�‬
‫אם הנתב‪ ,‬המודם או ההתקן אינם מאושרים‪ ,‬ייתכן שלא יצליח להתחבר לטלוויזיה באמצעות המתאם “‪.”Samsung Wireless LAN Adapter‬‬
‫�‬
‫שיטות חיבור‪ :‬באפשרותך להגדיר את חיבור הרשת האלחוטית בשש דרכים‪.‬‬
‫‪)WPS( P‬‬
‫– ‪ BC‬‏‬
‫– הגדרה אוטומטית (באמצעות הפונקציה 'חיפוש רשת אוטומטי')‬
‫– הגדרה ידנית‬
‫– אד הוק‬
‫כל מתאמי ה‪ LAN-‬האלחוטיים של ‪ Samsung‬צריכים להיות מחוברים ישירות ליציאת ה‪ USB-‬של הטלוויזיה‪ .‬אין תמיכה ב‪.USB HUB-‬‬
‫שים לב‬
‫התמונה עלולה להיות מעוותת או ללא תנועה עבור כמה מהערוצים כאשר הטלוויזיה מחוברת למתאם ה‪ LAN-‬האלחוטי של ‪ .Samsung‬במקרה‬
‫כזה‪ ,‬התחבר באמצעות אחת מהשיטות הבאות‪:‬‬
‫שיטה ‪1‬‬
‫התחבר באמצעות מתאם ‪ USB‬בזווית ישרה‬
‫שיטה ‪2‬‬
‫התחבר באמצעות כבל מאריך‬
‫או‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:31‬‬
‫‪21‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 21‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫הגדרת רשת (‪)PBC (WPS)‎‬‬
‫אופן ההגדרה באמצעות‪PBC (WPS)‎‬‬
‫אם לנתב שלך יש לחצן‪ ,PBC (WPS)‎‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬חבר את הטלוויזיה ל‪ LAN-‬כפי שמתואר בחלק הקודם‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את הטלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ Menu‬בשלט הרחוק‪,‬‬
‫השתמש בלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור הגדרות ולאחר מכן‬
‫לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪ .3‬השתמש בלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור רשת בתפריט הגדרות‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪ .4‬במסך רשת‪ ,‬בחר סוג רשת‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן ▲ כדי לעבור אל בחר רשת‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫לחץ על הלחצן ‪ .ENTERE‬הפונקציה רשת מחפשת‬
‫רשתות אלחוטיות זמינות‪ .‬לאחר שהיא מסיימת‪ ,‬היא מציגה‬
‫רשימה של רשתות זמינות‪.‬‬
‫‪ .4‬ברשימת הרשתות‪ ,‬לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור‬
‫רשת ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫✎‬
‫אם ה‪ AP-‬מוגדר כ'מוסתר' (לא גלוי)‪ ,‬עליך לבחור‬
‫הוסף רשת ולהזין את (‪ )SSID‎‬שם הרשת ו מפתח‬
‫האבטחה כדי ליצור את החיבור‪.‬‬
‫‪ .5‬אם המסך המוקפץ 'אבטחה‪ 'PIN/‬מופיע‪ ,‬עבור אל שלב ‪.6‬‬
‫אם המסך 'התחברות לרשת' מופיע‪ ,‬עבור אל שלב ‪.10‬‬
‫‪ .6‬לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור אבטחה או ‪ .PIN‬ברוב‬
‫הרשתות הביתיות‪ ,‬עליך לבחור 'אבטחה' (עבור מפתח‬
‫אבטחה)‪ .‬המסך אבטחה מופיע‪.‬‬
‫‪ .5‬הגדר את סוג רשת כ אלחוטית‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר הגדרת רשת‪ .‬המסך הגדרת רשת מופיע‪.‬‬
‫הגדרת רשת‬
‫הגדרת רשת‬
‫►‬
‫בחר רשת‬
‫‪ :‬לא נבחר‬
‫הגדרת פרוטוקול אינטרנט‬
‫‪ :‬הגדרה אוטומטית‬
‫כתובת ‪IP‬‬
‫‪:‬‬
‫מסיכת רשת משנה‬
‫‪:‬‬
‫מסיכת רשת משנה‬
‫‪:‬‬
‫‪Lower case‬‬
‫‪DNS‬‬
‫‪DNS Server‬‬
‫‪ :‬הגדרה אוטומטית ‬
‫‪:‬‬
‫‪A‬‬
‫)‪PBC(WPS‬‬
‫‪ .7‬לחץ על הלחצן האדום בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪ .8‬לחץ על הלחצן‪ PBC (WPS)‎‬בנתב תוך שתי דקות‪ .‬נגן‬
‫הטלוויזיה שלך משיג באופן אוטומטי את כל ערכי הגדרת‬
‫הרשת שהוא זקוק להם ומתחבר לרשת שלך‪.‬‬
‫‪ .9‬לאחר שחיבור הרשת מוגדר‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ Return‬כדי‬
‫לצאת מהמסך הגדרת רשת‪.‬‬
‫הגדרת רשת (הגדרה אוטומטית)‬
‫לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית אשר‬
‫דורשת מהתקנים המקבלים גישה לרשת לשדר קוד אבטחה מוצפן‬
‫הנקרא 'מפתח גישה' או 'מפתח אבטחה'‪' .‬מפתח האבטחה' מבוסס‬
‫על סיסמה‪ ,‬בדרך כלל מילה או סדרה של אותיות או מספרים‬
‫באורך מסוים שהתבקשת להזין כאשר הגדרת אבטחה עבור הרשת‬
‫האלחוטית שלך‪ .‬אם אתה משתמש בשיטה זו של הגדרת חיבור‬
‫הרשת‪ ,‬ויש לך 'מפתח אבטחה' עבור הרשת האלחוטית שלך‪ ,‬יהיה‬
‫עליך להזין את הסיסמה במהלך תהליך ההגדרה‪.‬‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫כדי להגדיר את החיבור האלחוטי באופן אוטומטי‪ ,‬בצע את השלבים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬בצע את השלבים ‪ 1‬עד ‪ 6‬ב"אופן ההגדרה באמצעות ‪PBC‬‬
‫‪ "(WPS)‎‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן ▼ כדי לבחור הגדרת פרוטוקול אינטרנט‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .ENTERE‬לחץ על הלחצן ▲‬
‫או ▼ כדי לבחור הגדרה אוטומטית‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:32‬‬
‫‪0 entered‬‬
‫‪Number‬‬
‫‪ U‬כוונון ‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫‪22‬‬
‫‪Security Key‬‬
‫‪0~9‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪Space‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪N‬‬
‫‪M‬‬
‫‪L‬‬
‫‪K‬‬
‫‪J‬‬
‫‪I‬‬
‫‪H‬‬
‫‪U‬‬
‫‪T‬‬
‫‪S‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪P‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪W‬‬
‫‪V‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ U‬כוונון ‪ E‬הזן ‪ R‬חזרה‬
‫‪ .7‬במסך אבטחה‪ ,‬הזן את סיסמת הרשת שלך‪.‬‬
‫✎‬
‫תוכל למצוא את הסיסמה באחד ממסכי ההגדרה‬
‫שבהם השתמשת כדי להגדיר את הנתב או את‬
‫המודם שלך‪.‬‬
‫‪ .8‬כדי להזין את הסיסמה‪ ,‬פעל על‪-‬פי הנחיות כלליות אלה‪:‬‬
‫– לחץ על לחצני המספרים בשלט הרחוק כדי להזין‬
‫מספרים‪.‬‬
‫השתמש –בלחצנים הכיווניים בשלט הרחוק כדי‬
‫–‬
‫לעבור מלחצן אחד לשני במסך ‪Security Key‬‬
‫(מפתח אבטחה)‪.‬‬
‫– לחץ על הלחצן האדום כדי לשנות רישיות או כדי‬
‫להציג סמלים‪/‬תווים‪.‬‬
‫– כדי להזין אות או סמל‪ ,‬עבור אל האות או אל‬
‫הסמל ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫– כדי למחוק את האות או את המספר האחרונים‬
‫שהזנת‪ ,‬לחץ על הלחצן הירוק בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪ .9‬לאחר שתסיים‪ ,‬לחץ על הלחצן הכחול בשלט הרחוק‪ .‬המסך‬
‫'התחברות לרשת' מופיע‪.‬‬
‫‪ .10‬המתן עד אשר תוצג הודעת אישור ההתחברות ולאחר מכן‬
‫לחץ על הלחצן ‪ .ENTERE‬המסך הגדרת רשת מופיע‬
‫שוב‪.‬‬
‫‪ .11‬כדי לבדוק את החיבור‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪RETURN‬‬
‫כדי לבחור בדיקת רשת‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן‬
‫‪.ENTERE‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 22‬‬
‫באפשרותך להתחבר להתקן נייד ללא נקודת גישה דרך המתאם‬
‫“‪ ”Samsung Wireless LAN Adapter‬באמצעות רשת עמית לעמית‪.‬‬
‫‪ .1‬בצע את השלבים ‪ 1‬עד ‪ 6‬ב"אופן ההגדרה באמצעות ‪PBC‬‬
‫‪( ."(WPS)‎‬עמ' ‪)22‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן▼ כדי לבחור הגדרת פרוטוקול אינטרנט‪,‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .ENTERE‬לחץ על הלחצן ▲‬
‫או ▼ כדי לבחור הגדרה ידנית‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן‬
‫‪.ENTERE‬‬
‫‪ .3‬ברשימת ההתקנים‪ ,‬לחץ על הלחצן הכחול בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן ▼ כדי לעבור אל שדה ההזנה הראשון‬
‫(כתובת ‪.)IP‬‬
‫אופן ההתחברות לרשת אד הוק חדשה‬
‫‪ .2‬בחר בחר רשת‪ .‬מופיעה רשימה של התקנים‪/‬רשתות‪.‬‬
‫✎‬
‫ההודעה ‪Ad-hoc is a direct WI-Fi‬‬
‫‪connection with cellphone or PC. The‬‬
‫‪existing network system may have‬‬
‫‪limited functionality. Do you want to‬‬
‫‪( ?change the network connection‬אד‬
‫רשת עם טלפון או מחשב‪.‬‬
‫הגדרת ישיר‬
‫הוק הוא חיבור ‪Wi-Fi‬‬
‫ייתכן שלמערכת הרשת הקיימת יש פונקציונליות‬
‫מוגבלת‪ .‬האם ברצונך לשנות את חיבור הרשת?)‪.‎‬‬
‫‪ .4‬הזן את (‪ )SSID‎‎‬שם הרשת ואת מפתח האבטחה שהופקו‬
‫בהתקן שברצונך לחבר‪.‬‬
‫חיבור התקן אד הוק קיים‬
‫‪ .1‬בצע את השלבים ‪ 1‬עד ‪ 6‬ב"אופן ההגדרה באמצעות ‪PBC‬‬
‫‪( ."(WPS)‎‬עמ' ‪)22‬‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫הגדרת רשת (אד הוק)‬
‫הגדרה ידנית‬
‫כדי להזין את הגדרות הרשת בטלוויזיה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬בצע את השלבים ‪ 1‬עד ‪ 6‬ב"אופן ההגדרה באמצעות ‪PBC‬‬
‫‪( ."(WPS)‎‬עמ' ‪)22‬‬
‫‪ .4‬השתמש בלחצני המספרים כדי להזין מספרים‪.‬‬
‫‪ .5‬לאחר שאתה מסיים עם כל שדה‪ ,‬השתמש בלחצן ► כדי‬
‫לעבור ברצף אל השדה הבא‪ .‬כמו כן‪ ,‬באפשרותך להשתמש‬
‫במקשי החצים האחרים כדי לזוז למעלה‪ ,‬למטה ואחורה‪.‬‬
‫‪ .6‬הזן את ערכי כתובת ‪ ,IP‬מסיכת רשת משנה ושער‪.‬‬
‫‪ .7‬לחץ על הלחצן ◄ או ► כדי לעבור אל ‪.DNS‬‬
‫‪ .8‬לחץ על הלחצן ▼ כדי לעבור אל שדה ההזנה הראשון של‬
‫‪ .DNS‬הזן את המספרים כפי שהם מופיעים לעיל‪.‬‬
‫‪ .9‬לאחר שתסיים‪ ,‬לחץ על הלחצן ▲ כדי לעבור אל בחר רשת‪.‬‬
‫בחר את הרשת ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪ .10‬עבור אל שלב ‪ 4‬בסעיף "הגדרה אוטומטית" (עמ' ‪ )22‬ופעל‬
‫על‪-‬פי ההוראות משלב זה והלאה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בחר רשת‪ .‬לאחר מכן תוצג רשימת ההתקנים‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר את ההתקן הרצוי ברשימת ההתקנים‪.‬‬
‫‪ .4‬אם הוחל מפתח אבטחה‪ ,‬הזן את מפתח האבטחה‪.‬‬
‫✎‬
‫אם הרשת אינה פועלת כרגיל‪ ,‬בדוק שוב את‬
‫(‪ )SSID‎‬שם הרשת ואת מפתח האבטחה‪ .‬מפתח‬
‫אבטחה שגוי עשוי לגרום לתקלה‪.‬‬
‫הגדרת רשת (הגדרה ידנית)‬
‫אם השיטות האחרות אינן פועלות‪ ,‬עליך להזין את ערכי הגדרת הרשת‬
‫באופן ידני‪.‬‬
‫קבלת ערכי חיבור הרשת‬
‫כדי לקבל את ערכי הגדרת הרשת ברוב המחשבים של ‪,Windows‬‬
‫בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬לחץ לחיצה ימנית על הסמל 'רשת' בחלק הימני התחתון של‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בתפריט המוקפץ‪ ,‬לחץ על 'מצב'‪.‬‬
‫‪ .3‬בתיבת הדו‪-‬שיח שמופיעה‪ ,‬לחץ על הכרטיסייה 'תמיכה'‪.‬‬
‫‪ .4‬בכרטיסייה 'תמיכה'‪ ,‬לחץ על הלחצן 'פרטים'‪ .‬הגדרות הרשת‬
‫מוצגות‪.‬‬
‫אם הטלוויזיה אינה מצליחה להתחבר לאינטרנט‬
‫ייתכן שהטלוויזיה אינה מצליחה להתחבר לאינטרנט משום שספק‬
‫שירותי האינטרנט רשם את כתובת ה‪( MAC-‬מספר זיהוי ייחודי)‬
‫של המחשב או המודם שלך‪ ,‬והוא מאמת אותה בכל פעם שאתה‬
‫מתחבר לאינטרנט כדרך למנוע שימוש לא מורשה‪ .‬לטלוויזיה‬
‫שלך יש כתובת ‪ MAC‬אחרת‪ ,‬ולכן ספק שירותי האינטרנט אינו‬
‫יכול לאמת את כתובת ה‪ MAC-‬שלה‪ ,‬והטלוויזיה שלך אינה יכולה‬
‫להתחבר‪.‬‬
‫כדי לפתור בעיה זו‪ ,‬שאל את ספק שירותי האינטרנט שלך לגבי‬
‫ההליכים הדרושים לחיבור התקנים פרט למחשב (כגון הטלוויזיה)‬
‫לאינטרנט‪.‬‬
‫אם ספק שירותי האינטרנט דורש מזהה או סיסמה לחיבור‬
‫לאינטרנט‪ ,‬ייתכן שהטלוויזיה לא תוכל להתחבר לאינטרנט‪.‬‬
‫אם זהו המקרה‪ ,‬עליך להזין את המזהה או את הסיסמה בעת‬
‫ההתחברות לאינטרנט‪.‬‬
‫החיבור לאינטרנט עשוי להיכשל עקב בעיה בחומת האש‪ .‬במקרה‬
‫זה‪ ,‬פנה לספק שירותי‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫אם אינך מצליח להתחבר לאינטרנט למרות שפעלת בהתאם‬
‫להליכים של ספק שירותי האינטרנט‪ ,‬פנה ל‪Samsung-‬‬
‫‪ Electronics‬ב‪-‬‏‪.1-800-SAMSUNG‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:32‬‬
‫‪23‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 23‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫‪Media Play‬‬
‫‪TV‬‬
‫תוכל ליהנות מקובצי תמונות‪ ,‬מוסיקה ו‪/‬או סרטים‬
‫השמורים בהתקן ‪ USB‬מסוג ‪Mass Storage Class‬‬
‫)‪ )MSC‬ו‪/‬או במחשב‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪Media Play‬‬
‫וידאו‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪ A‬שינוי התקן‬
‫‪ D‬הצג מכשירים‬
‫‪E‬‬
‫חזרה‬
‫הזןשם ‪R‬‬
‫התקן‬
‫¦ חיבור התקן ‪USB‬‬
‫הלוח הצדדי של הטלוויזיה‬
‫‪ .1‬הפעל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר התקן ‪ USB‬המכיל קובצי תמונה‪ ,‬מוסיקה ו‪/‬או סרטים לשקע (‪ USB 1 )HDD‬או‬
‫‪ USB 2‬בצד הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר ‪ USB‬מחובר לטלוויזיה‪ ,‬מופיע חלון מוקפץ‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬באפשרותך לבחור ‪Media‬‬
‫‪.Play‬‬
‫או‬
‫כונן ‪USB‬‬
‫¦ התחברות למחשב באמצעות רשת‬
‫באפשרותך להפעיל תמונות‪ ,‬מוסיקה וסרטוני וידאו השמורים במחשב או בטלוויזיה באמצעות חיבור רשת במצב ‪.Media Play‬‬
‫✎‬
‫אם תשתמש ב‪ Media Play-‬באמצעות קובץ שמור במחשב‪ ,‬הורד את “‪ ”PC Share Manager‬ואת המדריך למשתמש מהכתובת‬
‫“‪.”www.samsung.com‬‬
‫הלוח הצדדי של הטלוויזיה‬
‫מחשב אישי‬
‫‪LAN‬‬
‫או‬
‫מתאם ‪LAN‬‬
‫אלחוטי של‬
‫‪Samsung‬‬
‫משתף ‪IP‬‬
‫אלחוטי‬
‫מודם חיצוני‬
‫)‪(Cable TV/VDSL/ADSL‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫‪ .1‬לקבלת מידע נוסף אודות אופן קביעת התצורה של הרשת‪ ,‬עיין ב'חיבור לרשת'‪.‬‬
‫– מומלץ למקם את הטלוויזיה ואת המחשב באותה רשת משנה‪ .‬שלושת החלקים הראשונים של כתובת רשת המשנה של כתובות‬
‫ה‪ IP-‬של הטלוויזיה והמחשב צריכים להיות זהים‪ ,‬ורק החלק האחרון (כתובת המארח) צריך להיות שונה‪( .‬כתובת ‪ IP‬לדוגמה‪:‬‬
‫‪)**.123.456.789‬‬
‫‪ .2‬באמצעות כבל ‪ ,LAN‬חבר בין המודם החיצוני למחשב שבו תותקן תוכנית ‪.Samsung PC Share Manager‬‬
‫– באפשרותך לחבר את הטלוויזיה למחשב ישירות ללא שימוש במשתף (נתב)‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:35‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 24‬‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫✎‬
‫פונקציות שאינן נתמכות כאשר מתחברים למחשב אישי דרך רשת‪:‬‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫הפונקציות‏ מוסיקת רקע ו‪-‬‏ הגדרות מוסיקת רקע‪.‬‬
‫מיון קבצים לפי העדפה בתיקיות‏ תמונה‪,‬‏ מוסיקה‪ ,‬ו‪-‬‏ סרט‪.‬‬
‫הלחצן � (‪ )REW‬או ‪µ‬‏(‪ )FF‬בעת הפעלת סרט‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎ כאשר תשתמש במצב ‪ Media Play‬באמצעות חיבור רשת‪ ,‬בהתאם לפונקציות של השרת המצורף‪:‬‬
‫אין תמיכה בכתוביות המוטבעות מסוג ‪ ,Divx DRM‬שמע מרובה‪.‬‬
‫יש להגדיר את חומת האש במחשב כך שתתיר את פעולת ‪.Samsung PC Share manager‬‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫שיטת המיון עשויה להשתנות‪.‬‬
‫ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציית חיפוש סצנה‪.‬‬
‫ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה‏ הפעל ברצף‪ ,‬המחדשת הפעלה של וידאו‪.‬‬
‫– הפונקציה‏ הפעל ברצף אינה תומכת במשתמשים מרובים‪( .‬היא רק תשמור בזיכרון את הנקודה שבה המשתמש האחרון עצר את ההפעלה)‪.‬‬
‫ייתכן שהפונקציות � (‪,)REW‬‏‪µ‬‏ (‪ )FF‬או � (‪ )Pause‬לא יפעלו בהתאם לפרטי התוכן‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎ רשימת פרטים שיש לדעת לפני השימוש ב‪Media Play-‬‬
‫אם אתה סובל מבעיה של קבצים מקוטעים בעת הפעלת וידאו באמצעות רשת אלחוטית‪ ,‬מומלץ להשתמש ברשת כבלים‪.‬‬
‫ייתכן שהוא לא יפעל כהלכה עם קובצי מולטימדיה ללא רישיון‪.‬‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫אין תמיכה ב‪( MTP-‬פרוטוקול העברת מדיה)‪.‬‬
‫מערכת הקבצים תומכת ב‪,FAT16-‬‏‪ FAT32‬ו‪.NTFS-‬‬
‫ייתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג ‪ USB‬לא יהיו תואמים לטלוויזיה זו‪.‬‬
‫‪ Media Play‬תומך רק בהתקני ‪ USB‬מסוג‏ ‪Mass Storage Class‬‏‏(‏‏‪MSC‬‏)‪ ‎. MSC‬הוא התקן אחסון להעברה בנפח גדול‬
‫בלבד‪ .‬דוגמאות ל‪ MSC-‬כוללות כונני אצבע‪ ,‬קוראי כרטיסים מסוג ‪ Flash‬ו‪( USB HDD-‬אין תמיכה ב‪ .)USB HUB-‬יש לחבר‬
‫התקנים ישירות ליציאת ה‪ USB-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫�‬
‫לפני חיבור ההתקן לטלוויזיה‪ ,‬גבה את הקבצים כדי למנוע נזק או אובדן נתונים‪ SAMSUNG .‬לא תהיה אחראית לכל נזק‬
‫בקובצי נתונים או אובדן נתונים‪.‬‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫חבר ‪ USB HDD‬ליציאה הייעודית‪ ,‬יציאת‪.USB1 (HDD)‎‬‬
‫�‬
‫�‬
‫אל תנתק את התקן ה‪ USB-‬בזמן טעינה‪.‬‬
‫‪ MSC‬תומך בקובצי ‪ MP3‬ו‪ ,JPEG-‬בעוד שהתקני ‪ PTP‬תומכים בקובצי ‪ JPEG‬בלבד‪.‬‬
‫זמן הצגת התמונה על המסך נמשך זמן רב יותר ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר‪.‬‬
‫רזולוציית ‪ JPEG‬הגבוהה ביותר שנתמכת היא ‪ 15,360x8,640‬פיקסלים‪.‬‬
‫עבור קבצים שאינם נתמכים או פגומים‪ ,‬ההודעה 'תבנית הקובץ אינה נתמכת' מוצגת‪.‬‬
‫אם הקבצים ממוינים לפי 'תצוגה בסיסית'‪ ,‬ניתן להציג עד ‪ 1,000‬קבצים בכל תיקייה‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל קובצי ‪ MP3‬עם ‪ DRM‬שהורדו מאתר שאינו בחינם‪ .‬ניהול זכויות דיגיטלי (‪ )DRM‬הוא טכנולוגיה התומכת‬
‫ביצירת תוכן‪ ,‬הפצה וניהול של תוכן זה בדרך משולבת ומקיפה‪ ,‬לרבות הגנה על זכויות ואינטרסים של ספקי תוכן‪ ,‬מניעת‬
‫העתקה לא חוקית של תוכן וניהול חיובים והסכמי פשרה‪.‬‬
‫אם מחוברים יותר משני התקני ‪ ,PTP‬ניתן להשתמש רק באחד מהם בכל פעם‪.‬‬
‫אם מחוברים יותר משני התקני ‪ ,MSC‬ייתכן שחלקם לא יזוהו‪ .‬ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקן ‪ USB‬הצורך מתח גבוה (יותר‬
‫מ‪-‬‏‪ 500mA‬או ‪.)5V‬‬
‫�‬
‫אם מוצגת הודעת אזהרה על צריכת מתח גבוהה מדי בעת חיבור או שימוש בהתקן ‪ ,USB‬ייתכן שההתקן לא יזוהה או לא יפעל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫אם לא התקבל בטלוויזיה קלט בפרק הזמן שהוגדר ב‪-‬‏ זמן להגנה אוטומטית‪ ,‬יופעל שומר המסך‪.‬‬
‫מצב חיסכון באנרגיה של מספר כונני דיסק קשיח חיצוניים ישוחרר באופן אוטומטי בעת החיבור לטלוויזיה‪.‬‬
‫אם נעשה שימוש בכבל מאריך ל‪ ,USB-‬ייתכן שהתקן ה‪ USB-‬לא יזוהה או שלא ניתן יהיה לקרוא את הקבצים בהתקן‪.‬‬
‫אם התקן ‪ USB‬המחובר לטלוויזיה לא זוהה‪ ,‬רשימת הקבצים בהתקן נפגמה או קובץ ברשימה לא הופעל‪ ,‬חבר את התקן ה‪USB-‬‬
‫למחשב‪ ,‬אתחל את ההתקן ובדוק את החיבור‪.‬‬
‫�‬
‫אם קובץ שנמחק מהמחשב עדיין ניתן לאיתור כאשר מופעל מצב ‪ ,Media Play‬השתמש בפונקציה "רוקן את סל המיחזור"‬
‫שבמחשב כדי למחוק את הקובץ לצמיתות‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:35‬‬
‫‪25‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 25‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫¦ ¦ תצוגת מסך‬
‫עבור לקובץ הרצוי באמצעות הלחצנים למעלה‪/‬למטה‪/‬ימינה‪/‬שמאלה ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬או (�) הפעל‪ .‬הקובץ מופעל‪.‬‬
‫✎‬
‫תומך במצבים מצב ההתקן ו‪ -‬מצב התוכן בדף הבית של ‪.Media Play‬‬
‫מידע‪:‬‬
‫באפשרותך לאמת את שם הקובץ‬
‫שנבחר ואת מספר הקבצים והדף‪.‬‬
‫ואדי‬
‫דף ‪1/1‬‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫מקטע מיון רשימה‪:‬‬
‫הצגת תקן מיון‪.‬‬
‫✎‬
‫‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫תקן המיון משתנה בהתאם לתוכן‪.‬‬
‫ןקתה םש‬
‫‪A‬‬
‫מקטע רשימת קבצים‪:‬‬
‫באפשרותך לאשר את‬
‫הקבצים והקבוצות הממוינים‬
‫לפי כל קטגוריה‪.‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫‪ T‬םילכ‬
‫ןקתה יוניש‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪C‬‬
‫הריחב‬
‫‪D‬‬
‫ןוימ‬
‫לחצן פעולה‬
‫‪ A‬לחצן אדום (שינוי התקן)‪ :‬בחירת התקן מחובר‪.‬‬
‫‪ B‬לחצן ירוק (העדפה)‪ :‬הגדרת העדפת הקובץ‪( .‬לא נתמך‬
‫בתצוגה בסיסית)‬
‫‪ C‬לחצן צהוב(בחירה)‪ :‬בחירת קבצים מרובים מתוך רשימת‬
‫הקבצים‪ .‬קבצים שנבחרו מסומנים בסמל‪.‬‬
‫‪ D‬לחצן כחול(בחירה)‪ :‬בחירת רשימת המיון‬
‫‪ T‬לחצן ‪:Tools‬הצגת תפריט האפשרויות‪.‬‬
‫✎באמצעות הלחצן � או ‪ ,µ‬ניתן לעבור לעמוד הבא או‬
‫הקודם ברשימת הקבצים‬
‫‬
‫סרטוני וידאו‬
‫הפעלת וידאו‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ◄ או ► כדי לבחור סרטוני וידאו ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬בתפריט ‪.Media Play‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ◄‪ ▼/▲/►/‬כדי לבחור את הווידאו הרצוי ברשימת הקבצים‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬או על לחצן � (הפעלה)‪.‬‬
‫– הקובץ שנבחר מוצג למעלה עם משך ההפעלה שלו‪.‬‬
‫– אם אין מידע אודות משך הווידאו‪ ,‬הקובץ לא יציג מידע‪.‬‬
‫– בזמן הפעלת וידאו‪ ,‬באפשרותך לחפש באמצעות הלחצן ► והלחצן ◄‪.‬‬
‫✎‬
‫במצב זה‪ ,‬באפשרותך ליהנות מסרטונים הנכללים במשחק‪ ,‬אבל אינך‬
‫יכול לשחק במשחק עצמו‪.‬‬
‫� תבניות כתוביות נתמכות‬
‫‪26‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:37‬‬
‫שם‬
‫סיומת קובץ‬
‫תבנית‬
‫טקסט מבוסס זמן ‪MPEG-4‬‬
‫‪‎.ttxt‬‬
‫‪XML‬‬
‫‪SAMI‬‬
‫‪‎.smi‬‬
‫‪HTML‬‬
‫‪SubRip‬‬
‫‪‎.srt‬‬
‫מבוסס מחרוזות‬
‫‪SubViewer‬‬
‫‪‎.sub‬‬
‫מבוסס מחרוזות‬
‫‪Micro DVD‬‬
‫‪ .‎sub‬או ‪‎.txt‬‬
‫מבוסס מחרוזות‬
‫‪1/12‬‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫‪Video 01.avi‬‬
‫חזרה ‪ R‬כלים ‪T‬‬
‫דלג ‪ L‬השהה ‪E‬‬
‫ שם התקן‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 26‬‬
‫סיומת קובץ‬
‫גורם מכיל‬
‫*‪avi.‬‬
‫*‪mkv.‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪MKV‬‬
‫*‪asf.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪wmv.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪mp4.‬‬
‫‪MP4‬‬
‫*‪3gp.‬‬
‫‪3GPP‬‬
‫*‪vro.‬‬
‫‪VRO‬‬
‫‪VOB‬‬
‫*‪mpg.‬‬
‫*‪mpeg.‬‬
‫‪PS‬‬
‫*‪ts.‬‬
‫*‪tp.‬‬
‫*‪trp.‬‬
‫‪TS‬‬
‫מפענח וידאו‬
‫רזולוציה‬
‫קצב הצגת קצב נתונים‬
‫תמונות (‪)Mbps( )fps‬‬
‫‪ Codec‬שמע‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / WMA‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Window Media Video v9‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XVID‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪VC1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / DTS Core‬‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫� תבניות וידאו נתמכות‬
‫‪MP3 / ADPCM / AAC‬‬
‫‪ADPCM / AAC / HE-AAC‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM / AAC‬‬
‫‪AC3 / AAC / MP3 / DD /‬‬
‫‪+ HE-AAC‬‬
‫הגבלות נוספות‬
‫✎ הערה‬
‫� אם יש בעיות בתוכן ה‪ ,codec-‬לא תהיה תמיכה ב‪.codec-‬‬
‫� אם הפרטים של גורם מכיל שגויים והקובץ שגוי‪ ,‬לא ניתן יהיה להפעיל כהלכה את הגורם המכיל‪.‬‬
‫� ייתכן שקול או וידאו לא יפעלו אם קצב הנתונים‪/‬הצגת התמונות הסטנדרטי של התוכן גבוה מקצב המסגרת לשניה התואם כמוצג‬
‫בטבלה לעיל‪.‬‬
‫� אם טבלת האינדקס שגויה‪ ,‬לא תהיה תמיכה בפונקציה 'דלג' (‪)Seek‬‏(‪.)Jump‬‬
‫מפענח וידאו‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תמיכה בעד ‪ ,H.264‬רמה ‪4.1‬‬
‫אין תמיכה ב‪H.264 FMO / ASO / RS-‬‏‪VC1 SP / MP / AP L4 ,‬‬
‫ו‪.AVCHD-‬‬
‫אין תמיכה ב‪.H.263-‬‬
‫אין תמיכה ב‪ GMC 2-‬ומעלה‪.‬‬
‫מפענח שמע‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תומך עד ל‪WMA 7, 8, 9, STD-‬‬
‫‪ WMA 9 PRO‬אינו תומך בערוצים מרובים מעבר לשני ערוצים או‬
‫בשמע ללא איבוד נתונים‪.‬‬
‫אין תמיכה בקצב דגימת ‪ WMA‬של ‪ 22050Hz‬מונו‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:38‬‬
‫‪27‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 27‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫הפעלת סרט ברצף (חידוש הפעלה)‬
‫אם יצאת מפונקציית הפעלת הסרט‪ ,‬ניתן להפעיל את הסרט במועד מאוחר יותר מהנקודה שבה הוא נעצר‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר את קובץ הסרט שברצונך להפעיל ברצף על‪-‬ידי לחיצה על לחצן‬
‫◄ או ► כדי לבחור אותו ממקטע רשימת הקבצים‪.‬‬
‫‪00:07:38 / 00:04:03‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן �(הפעלה)‪.ENTERE/‬‬
‫‪1/12‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪ .3‬בחר הפעל ברצף (חידוש הפעלה) על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן הכחול ‪.‬‬
‫הצגת הסרט תתחיל מהנקודה שבה הופסק‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫הצגת הסרט תתחיל מהנקודה שבה הופסק‪ .‬הלחצן הכחול זמין‬
‫בעת חידוש הפעלה‪.‬‬
‫אם הפונקציה עזרה להפעלת סרט ברצף מוגדרת כ‪ -‬פועל‬
‫בתפריט הגדרות‪ ,‬הודעה מוקפצת תופיע כאשר תחדש הפעלה‬
‫של קובץ סרט‪.‬‬
‫הפעל ברצף‬
‫מחדש הפעלה מהסצנה האחרונה שהוצגה‬
‫‪ L‬דלג‬
‫הפעל ברצף ‪ E‬השהה‬
‫‪ T‬כלים‬
‫‪SUM‬התקן‬
‫שם‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫מוסיקה‬
‫הפעלת מוסיקה‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ◄ או ► כדי לבחור מוסיקה ולאחר מכן לחץ על לחצן‬
‫‪ ENTERE‬בתפריט ‪.Media Play‬‬
‫רש' השמעה‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן ◄‪ ▼/▲/►/‬כדי לבחור את הקובץ הרצוי ברשימת‬
‫הקבצים‪.‬‬
‫‪1st Album‬‬
‫‪Pop‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪4.2MB‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬או על לחצן � (הפעלה)‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪Only you‬‬
‫‪Jason‬‬
‫‪Music 1‬‬
‫‪Only you‬‬
‫‪Jason‬‬
‫– במהלך הפעלת המוסיקה‪ ,‬באפשרותך לסייר במרווחים של ‪ 10‬שניות‬
‫באמצעות הלחצנים ◄ ו‪.► -‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 2‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 3‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 4‬‬
‫‪01:10 / 04:02‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 5‬‬
‫– הלחצנים � (‪ )REW‬ו‪µ-‬‏(‪ )FF‬אינם פועלים במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫מוצגים רק קבצים עם סיומת קובץ ‪ .MP3‬סיומות קבצים אחרות אינן‬
‫מוצגות‪ ,‬גם אם הן נשמרות באותו התקן ‪.USB‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪ L‬דלג‬
‫‪ E‬השהה‬
‫‪ T‬כלים ‪ R‬חזרה‬
‫שם התקן‬
‫אם הקול נשמע מוזר בעת הפעלת קובצי ‪ ,MP3‬כוונן את ה‪ -‬אקולייזר‬
‫בתפריט קול‪( .‬קובץ ‪ MP3‬מווסת יתר על המידה עלול לגרום לבעיה‬
‫בצליל‪).‬‬
‫תמונות‬
‫הצגת תמונה (או מצגת שקופיות)‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ◄ או ► כדי לבחור תמונות ולאחר מכן לחץ על לחצן‬
‫‪ ENTERE‬בתפריט ‪.Media Play‬‬
‫רגיל‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪Image1024.jpg‬‬
‫‪2010/2/1‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ◄‪ ▼/▲/►/‬כדי לבחור את התמונה הרצויה ברשימת‬
‫הקבצים‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬או על לחצן � (הפעלה)‪.‬‬
‫– כאשר רשימת תמונות מוצגת‪ ,‬לחץ על לחצן � (הפעלה)‪/‬‬
‫‪ ENTERE‬בשלט הרחוק כדי להפעיל מצגת שקופיות‪.‬‬
‫– כל הקבצים במקטע רשימת הקבצים יוצגו במצגת השקופיות‪.‬‬
‫✎‬
‫– במהלך מצגת השקופיות‪ ,‬קבצים מוצגים לפי הסדר‪ ,‬החל מהקובץ‬
‫המוצג כעת‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫השהה‬
‫‪L‬‬
‫אבה‪/‬םדוקה‬
‫‪T‬‬
‫כלים‬
‫‪R‬‬
‫חזרה‬
‫שם התקן‬
‫ניתן להפעיל קובצי מוסיקה באופן אוטומטי במהלך מצגת השקופיות אם‬
‫האפשרות מוסיקת רקע מוגדרת כ‪-‬פועלת‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:41‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 28‬‬
‫הפעלת קובצי הווידאו‪/‬מוסיקה‪/‬תמונות שנבחרו‬
‫‪ .1‬לחץ על הלחצן הצהוב ברשימת הקבצים כדי לבחור את הקובץ הרצוי‪.‬‬
‫ואדי‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫‪ .2‬חזור על הפעולה לעיל כדי לבחור קבצים מרובים‪.‬‬
‫✎‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫הערה‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫הסימן (‪ )c‬מופיע משמאל לקבצים שנבחרו‪.‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫לביטול בחירה‪ ,‬לחץ שוב על הלחצן הצהוב‪.‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫לביטול הבחירה בכל הקבצים שנבחרו‪ ,‬לחץ על לחצן ‪TOOLS‬‬
‫ובחר בטל בחירת הכל‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬ובחר הפעל תוכן שנבחר‪.‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫ןקתה םש‬
‫‪A‬‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫¦ ¦ הפעלת קבצים מרובים‬
‫דף ‪1/1‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫‪ T‬םילכ‬
‫ןקתה יוניש‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪C‬‬
‫הריחב‬
‫‪D‬‬
‫ןוימ‬
‫הפעלת קבוצה של קובצי וידאו‪/‬מוסיקה‪/‬תמונות‬
‫‪ .1‬כאשר רשימת קבצים מוצגת‪ ,‬עבור לקובץ כלשהו בקבוצה הרצויה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬ובחר הפעל את הקבוצה הנוכחית‪.‬‬
‫¦ ¦ פונקציה נוספת של ‪Media Play‬‬
‫מיון רשימת הקבצים‬
‫לחץ על הלחצן הכחול ברשימת הקבצים כדי למיין את הקבצים‪.‬‬
‫פעולות‬
‫קטגוריה‬
‫סרטוני‬
‫וידאו‬
‫מוסיקה‬
‫להצגת כל התיקייה‪ .‬באפשרותך להציג את התמונה על‪-‬ידי בחירה בתיקייה‪.‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫כותרת‬
‫למיון והצגה של כותרת הקובץ לפי סמל‪/‬מספר‪/‬אלפביתי‪/‬סדר מיוחד‪.‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫העדפה‬
‫למיון והצגה של הקובץ לפי העדפה‪ .‬באפשרותך לשנות את העדפת הקובץ במקטע רשימת הקבצים‬
‫באמצעות הלחצן הירוק‪.‬‬
‫✓‬
‫תצוגה בסיסית‬
‫התאריך המאוחר ביותר‬
‫התאריך המוקדם ביותר‬
‫למיון ולהצגה של קבצים לפי התאריך המאוחר ביותר‪.‬‬
‫למיון ולהצגה של קבצים לפי התאריך המוקדם ביותר‪.‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫אמן‬
‫למיון קובצי המוסיקה לפי אמנים בסדר אלפביתי‪.‬‬
‫✓‬
‫אלבום‬
‫למיון קובצי המוסיקה לפי אלבומים בסדר אלפביתי‪.‬‬
‫✓‬
‫ז'אנר‬
‫למיון קובצי המוסיקה לפי הז'אנר‪.‬‬
‫✓‬
‫אווירה‬
‫למיון קובצי המוסיקה לפי האווירה‪ .‬באפשרותך לשנות את פרטי האווירה של המוסיקה‪.‬‬
‫✓‬
‫חודשי‬
‫למיון ולהצגה של קובצי תמונות לפי חודש‪ .‬ההתקן ממיין לפי חודש בלבד (ינואר עד דצמבר) ללא‬
‫קשר לשנה‪.‬‬
‫✓‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:43‬‬
‫תמונות‬
‫‪29‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 29‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫תפריט אפשרויות הפעלה של סרטוני וידאו‪/‬מוסיקה‪/‬תמונות‬
‫במהלך הפעלת קובץ‪ ,‬לחץ על לחצן ‪.Tools‬‬
‫פעולות‬
‫תפריט אפשרויות‬
‫כותרת‬
‫באפשרותך לעבור לקובץ השני ישירות‪.‬‬
‫מצב חזרה‬
‫באפשרותך להפעיל קובצי סרטים שוב ושוב‪.‬‬
‫גודל תמונה‬
‫(מצב‪/1‬מצב‪/2‬מקורי)‬
‫סרטוני‬
‫וידאו‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫הגדרת תמונה‬
‫באפשרותך לכוונן את הגדרת התמונה‪( .‬עמ' ‪)11 ,12 ,13‬‬
‫הגדרת קול‬
‫באפשרותך לכוונן את הגדרת הקול‪( .‬עמ' ‪)15,14‬‬
‫✓‬
‫שמע‬
‫עצור מצגת שקופיות ‪/‬‬
‫הפעל מצגת שקופיות‬
‫✓‬
‫באפשרותך לכוונן את גודל התמונה לפי העדפותיך‪.‬‬
‫✓‬
‫הגדרת כתוביות‬
‫מוסיקה‬
‫תמונות‬
‫באפשרותך להפעיל את הווידאו עם כתוביות‪.‬‬
‫אם אתה מפעיל קובץ וידאו בעל קובץ כתוביות (אותו שם)‪ ,‬פונקציה זו תוצג‪.‬‬
‫תוכל ליהנות מווידאו באחת מהשפות הנתמכות לפי הצורך‪ .‬הפונקציה פעילה רק כאשר קובצי‬
‫‪ stream-type‬שתומכים בתבניות שמע מרובות מופעלים‪.‬‬
‫באפשרותך להפעיל או לעצור מצגת שקופיות‪.‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫מהירות מצגת שקופיות‬
‫באפשרותך לבחור את מהירות מצגת השקופיות במהלך מצגת השקופיות‪.‬‬
‫✓‬
‫תויפוקש תגצמ טקפא‬
‫תויפוקשה תגצמ לש טקפאה תא הנתשמ ןפואב רידגהל ךתורשפאב‪.‬‬
‫✓‬
‫מוסיקת רקע‬
‫באפשרותך להגדיר ולבחור מוסיקת רקע בעת צפייה במצגת שקופיות‪.‬‬
‫✓‬
‫זום‬
‫באפשרותך לבצע זום של תמונות במצב מסך מלא‪.‬‬
‫✓‬
‫מידע‬
‫באפשרותך להציג מידע מפורט אודות הקובץ המופעל‪.‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫הגדרות‬
‫שימוש בתפריט ההגדרות‬
‫‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ‎‬עזרה להפעלת סרט ברצף (חידוש הפעלה) (פועל ‪ /‬כבוי)‪ :‬בחר כדי להציג את הודעת העזרה המוקפצת להפעלת סרט ברצף‪.‬‬
‫השג את קוד הרישום של ‪ :DivX® VOD‬להצגת קוד הרישום המורשה עבור הטלוויזיה‪ .‬אם תתחבר לאתר האינטרנט של ‪ DivX‬ותרשום את קוד הרישום‬
‫עם חשבון אישי‪ ,‬תוכל להוריד קובץ לרישום ‪ .VOD‬אם תפעיל את רישום ה‪ VOD-‬באמצעות ‪ ,Media Play‬תושלם ההרשמה‪.‬‬
‫✎‬
‫לקבלת מידע נוסף על ‪ ,DivX® VOD‬בקר באתר ‪.www.DivX.com‬‬
‫השג את קוד הביטול של ‪ :DivX® VOD‬כאשר ‪ DivX® VOD‬אינו רשום‪ ,‬מוצג קוד ביטול הפעלת הרישום‪ .‬אם תפעיל פונקציה זו כאשר ‪DivX® VOD‬‬
‫רשום‪ ,‬תבוטל הפעלת רישום ‪ DivX® VOD‬הנוכחית‪.‬‬
‫מידע‪ :‬בחר כדי להציג מידע אודות ההתקן המחובר‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:44‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 30‬‬
‫‪AllShare‬‬
‫הצגת רשימה של טלפונים ניידים או התקנים מחוברים אשר הוגדרו‬
‫עם טלוויזיה זו לשימוש בפונקציה הודעה‪ ,‬מדיה או ‪.ScreenShare‬‬
‫¦ אודות ‪AllShare‬‬
‫‪ AllShare‬מחבר את הטלוויזיה וטלפונים‪/‬התקנים ניידים תואמים של‬
‫‪ Samsung‬באמצעות רשת‪ .‬בטלוויזיה שלך‪ ,‬באפשרותך להציג שיחות‬
‫נכנסות‪ ,‬הודעות ‪ SMS‬ולוחות זמנים המוגדרים בטלפונים הניידים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬באפשרותך להפעיל תוכן מדיה לרבות סרטוני וידאו‪ ,‬תמונות‬
‫ומוסיקה השמורים בטלפונים הניידים או בהתקנים אחרים (כגון‬
‫המחשב האישי)‪ ,‬על‪-‬ידי שליטה בהם בטלוויזיה דרך הרשת‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫באפשרותך להשתמש בטלוויזיה לגלישה בדפי אינטרנט בטלפונים‬
‫הניידים שלך‪.‬‬
‫✎‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪www.samsung.com‬‬
‫או פנה למרכז השירות של ‪ .Samsung‬ייתכן שהתקנים‬
‫ניידים יהיו זקוקים להתקנת תוכנה נוספת‪ .‬לקבלת פרטים‪,‬‬
‫עיין במדריך למשתמש של כל התקן‪.‬‬
‫¦ הגדרת ‪AllShare‬‬
‫■‬
‫מותר ‪ /‬נדחה‪ :‬התרה‪/‬חסימה של הטלפון הנייד‪.‬‬
‫■‬
‫מחק‪ :‬מחיקת הטלפון הנייד מהרשימה‪.‬‬
‫✎‬
‫■‬
‫הודעה (פועל ‪ /‬כבוי)‪ :‬הפעלה או השבתה של פונקציית‬
‫ההודעה (עבור שיחות נכנסות‪ ,‬הודעות ‪ SMS‬ולוחות זמנים‬
‫המוגדרים בטלפונים הניידים)‪.‬‬
‫■‬
‫מדיה (פועל ‪ /‬כבוי)‪ :‬הפעלה או השבתה של פונקציית‬
‫המדיה‪ .‬כאשר פונקציית המדיה פועלת‪ ,‬היא מפעילה סרטוני‬
‫וידאו‪ ,‬תמונות ומוסיקה מטלפון נייד או מהתקן אחר התומך‬
‫ב‪.ScreenShare-‬‬
‫■‬
‫‪( ScreenShare‬פועל ‪ /‬כבוי)‪ :‬הפעלה או השבתה של‬
‫גישת ‪ ScreenShare‬לסוגי תוכן שונים מטלפונים ניידים או‬
‫מהתקנים אחרים התומכים ב‪.ScreenShare-‬‬
‫■‬
‫שם טלוויזיה‪ :‬הגדרת שם הטלוויזיה כדי שתוכל לאתר‬
‫אותה בקלות בהתקן נייד‪.‬‬
‫אם תבחר מוזן על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬תוכל‬
‫להקליד בטלוויזיה באמצעות המקלדת שעל‪-‬‬
‫גבי המסך (‪.)OSK‬‬
‫באמצעות פונקציה זו‪ ,‬באפשרותך להציג שיחות נכנסות‪ ,‬הודעות‬
‫‪ SMS‬ולוחות זמנים המוגדרים בטלפון הנייד באמצעות חלון ההתראה‬
‫בעת הצפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫הערה‬
‫‪x‬‬
‫כדי להשבית את חלון ההתראה‪ ,‬הגדר את הודעה‬
‫ל‪-‬כבוי ב‪-‬הגדרות של ‪.AllShare‬‬
‫‪x‬‬
‫אם נבחרת האפשרות 'אישור'‪ ,‬או אם האפשרות‬
‫'אישור' אינה נבחרת לאחר שההודעה הופיעה‬
‫שלוש פעמים‪ ,‬ההודעה תימחק‪ .‬ההודעה לא נמחקת‬
‫מהטלפון הנייד‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫ניתן להציג את חלון ההתראה בעת שימוש ביישומים‬
‫מסוימים‪ ,‬כגון ‪ Media Play‬וכולי‪ .‬כדי להציג את‬
‫תוכן ההודעה‪ ,‬עבור למצב צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫כאשר מוצגת הודעה מטלפון נייד לא ידוע‪ ,‬בחר את‬
‫הטלפון הנייד בתפריט ההודעה ב‪ AllShare-‬ובחר‬
‫נדחה כדי לחסום את הטלפון‪.‬‬
‫תצוגת הודעה‬
‫אם מתקבלת הודעת ‪ SMS‬חדשה בעת הצפייה בטלוויזיה‪,‬‬
‫חלון ההתראה מופיע‪ .‬אם תלחץ על לחצן 'אישור'‪ ,‬תוכנה של‬
‫ההודעה יוצג‪.‬‬
‫✎‬
‫‪AllShare‬‬
‫‪3/7‬‬
‫הגדרות‬
‫הודעה‬
‫‪:‬פועל‬
‫הודעה‬
‫מדיה‬
‫‪:‬פועל‬
‫מדיה‬
‫‪ScreenShare‬‬
‫‪:‬פועל‬
‫‪ScreenShare‬‬
‫שם טלוויזיה‬
‫‪ E‬בחירה‬
‫פונקציה זו מוחקת רק את שם הטלפון הנייד‬
‫מהרשימה‪ .‬אם ההתקן הנייד שנמחק מופעל או‬
‫מנסה להתחבר לטלוויזיה‪ ,‬הוא עשוי להופיע שוב‬
‫ברשימה‪.‬‬
‫שימוש בפונקציית ההודעה‬
‫✎‬
‫הגדרה‬
‫✎‬
‫✎‬
‫הפונקציה מדיה זמינה בכל ההתקנים הניידים אשר‬
‫תומכים ב‪.DLNA DMC-‬‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫הודעה ‪ /‬מדיה ‪ScreenShare /‬‬
‫✎‬
‫באפשרותך לקבוע את תצורת הגדרות הצפייה עבור‬
‫הודעות ‪ SMS‬בטלפונים הניידים שלך‪ .‬לקבלת מידע‬
‫על ההליכים‪ ,‬עיין במדריך של הטלפון הנייד‪.‬‬
‫ייתכן שסוגי תווים מסוימים יוצגו כתווים ריקים או‬
‫קטועים‪.‬‬
‫‪:‬טלוויזיה בבית‬
‫‪ R‬חזרה ‪ e‬יציאה‬
‫' הגדרות ‪ R‬חזרה‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:45‬‬
‫‪31‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 31‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫התראה על שיחה נכנסת‬
‫שימוש בפונקציה ‪ScreenShare‬‬
‫אם מתקבלת שיחה בעת הצפייה בטלוויזיה‪ ,‬מופיע חלון‬
‫ההתראה‪.‬‬
‫באמצעות ‪ ,ScreenShare‬באפשרותך לגלוש בתוכן אינטרנט מסוגים‬
‫שונים שמספק הטלפון הנייד‪ .‬לדוגמה‪ ,‬התמונה להלן מציגה דף גישה‬
‫לתוכן בטלפון נייד‪ .‬באפשרותך לקרוא את קובצי הטלפון הנייד ולהציג‬
‫את פנקס הטלפונים ולוח השנה בטלוויזיה‪ .‬כמו כן‪ ,‬בפנקס הטלפונים‪,‬‬
‫באפשרותך להתקשר לאדם אחר או לשלוח לו ‪SMS‬‬
‫התראת לוח זמנים‬
‫בעת הצפייה בטלוויזיה‪ ,‬חלון ההתראה מופיע ומציג את‬
‫האירוע הרשום‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫באפשרותך לקבוע את הגדרות התצוגה עבור‬
‫תוכן לוח הזמנים בטלפון הנייד‪ .‬לקבלת מידע על‬
‫ההליכים‪ ,‬עיין במדריך של הטלפון הנייד‪.‬‬
‫ייתכן כי תווים מיוחדים מסוימים יוצגו כתווים ריקים‬
‫או קטועים‪.‬‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫� ‪ ScreenShare‬חייב להיות מותקן בטלפון‪/‬התקן נייד של‬
‫‪ Samsung‬כדי להשתמש במאפיין זה‬
‫� 'מציג המסמכים' יכול לקרוא קבצים בתבנית ‪ doc‬אך לא‬
‫לשנות אותם‪.‬‬
‫� תצוגת המסך עשויה להשתנות בהתאם להתקן המחובר‪.‬‬
‫שימוש בפונקציית המדיה‬
‫חלון התראה מופיע ומיידע את המשתמש על כך שתוכן המדיה‬
‫(סרטוני וידאו‪ ,‬תמונות‪ ,‬מוסיקה) שנשלח מטלפון נייד יוצג בטלוויזיה‪.‬‬
‫התוכן מופעל אוטומטית ‪ 3‬שניות לאחר הופעת חלון ההתראה‪ .‬אם‬
‫תלחץ על לחצן ‪ RETURN‬או ‪ EXIT‬כאשר חלון ההתראה מופיע‪ ,‬תוכן‬
‫המדיה לא יופעל‪.‬‬
‫כים‬
‫✎‬
‫‪My Mobile‬‬
‫הערה‬
‫� אם פונקציית המדיה מתבצעת בפעם הראשונה‪ ,‬חלון‬
‫האזהרה המוקפץ יופיע‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬כדי לבחור אפשר‪ ,‬אז אתה יכול‬
‫להשתמש‪ .‬פונקציה מדיה במכשיר זה ‪x‬‬
‫‪Doc viewer‬‬
‫חזרה‬
‫‪"Unknown Device 0" is requesting that the media file be allowed to play.‬‬
‫‪If you wish to allow the media file to be played at your device, please‬‬
‫‪press‬‬
‫‪"Allow", otherwise press "Deny".‬‬
‫‪You can also change the setting (or resetting) of this feature at "AllShare‬‬
‫‪Setup".‬‬
‫‪Warning: Please note that if your device is connected to unsecured or‬‬
‫‪unfamiliar network, unwanted or inappropriate contents might be played.‬‬
‫‪If you are not sure about the network's identity or content's‬‬
‫‪appropriateness, we strongly recommend that you do not "Allow" the‬‬
‫‪request to play.‬‬
‫‪Deny‬‬
‫‪Allow‬‬
‫�‬
‫כדי לכבות את שידור תוכן המדיה מהטלפון הנייד‪ ,‬הגדר‬
‫את מדיה כ‪-‬כבוי בהגדרות‪.AllShare‎‬‬
‫�‬
‫ייתכן שהתוכן לא יופעל בטלוויזיה בהתאם לרזולוציה‬
‫ולתבנית שלו‪.‬‬
‫�‬
‫ייתכן שהלחצן ‪ ENTERE‬והלחצנים ◄ ‪ ► /‬לא יפעלו‪,‬‬
‫בהתאם לסוג תוכן המדיה‪.‬‬
‫�‬
‫באמצעות ההתקן הנייד‪ ,‬באפשרותך לשלוט במדיה‬
‫המופעלת‪ .‬לקבלת פרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של כל‬
‫התקן נייד‪.‬‬
‫�‬
‫כאשר ברצונך להפעיל תוכן מדיה מהמחשב שלך‪ ,‬בחר‬
‫את סמל המחשב בתצוגה הראשית של‪ .AllShare‎‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬תפריט ‪ Media Play‬של הטלוויזיה ישתנה באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬לקבלת מידע מפורט יותר‪ ,‬עיין ב‪-‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:46‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Contacts‬‬
‫בחירה ‪E‬‬
‫שימוש בטלפון ‪ Samsung‬להפעלת הטלוויזיה‬
‫לפני שתוכל להשתמש במאפיין זה‪ ,‬עליך לחבר טלפון נייד‬
‫של ‪ Samsung‬אשר תומך בפונקציות ‪.ScreenShare‬‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה באמצעות הטלפון הנייד‪ ,‬רק‬
‫הלחצנים ‪,POWER‬‏‪,y‬‏‪ z‬ו‪MUTE-‬‬
‫נתמכים‪.‬‬
‫✎‬
‫גם אם תמשיך ללחוץ על לחצן הפעלה (ערוץ או‬
‫עוצמת קול) בטלפון הנייד‪ ,‬הערך יעלה או ירד ביחידה‬
‫אחת בלבד‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 32‬‬
‫מהו ‪t?+ Anynet‬‬
‫‪ Anynet+‬הוא פונקציה המאפשרת לך לשלוט בכל ההתקנים המחוברים של ‪ Samsung‬אשר תומכים ב‪ Anynet+-‬בעזרת השלט הרחוק של‬
‫הטלוויזיה‪ .‬ניתן להשתמש במערכת ‪ Anynet+‬רק עם התקנים של ‪ Samsung‬הכוללים את המאפיין ‪ .Anynet+‬כדי להיות בטוח בכך שהתקן‬
‫‪ Samsung‬שברשותך כולל מאפיין זה‪ ,‬בדוק אם יש עליו סמל ‪.Anynet+‬‬
‫לחיבור למערכת קולנוע ביתית‬
‫התקן ‪4 ,3 ,2 Anynet+‬‬
‫התקן ‪Anynet+ 1‬‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫‪Anynet+‬‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫תיתיב עונלוק תכרעמ‬
‫כבל ‪hDMI‬‬
‫כבל אופטי‬
‫כבל ‪hDMI‬‬
‫כבל אופטי‬
‫‪ .1‬חבר את שקע )(‪ 3 ,2 ,HDMI IN 1)DVI‬או ‪ )4‬בטלוויזיה ואת שקע ‪ hDMI OUT‬של התקן ‪ Anynet+‬התואם באמצעות כבל ‪.hDMI‬‬
‫‪ .2‬חבר את שקע ‪ hDMI IN‬של מערכת הקולנוע הביתית ואת שקע ‪ hDMI OUT‬של התקן ‪ Anynet+‬התואם באמצעות כבל ‪.hDMI‬‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫‪x‬‬
‫חבר את הכבל האופטי בין שקע (‪ DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬בטלוויזיה וכניסת השמע הדיגיטלי במערכת הקולנוע‬
‫הביתית‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫לאחר ביצוע החיבור לעיל‪ ,‬השקע האופטי יספק שמע של ‪ 2‬ערוצים בלבד‪ .‬הקול יושמע רק מהרמקול הקדמי השמאלי והקדמי‬
‫הימני והסאבוופר של מערכת הקולנוע הביתית‪ .‬אם ברצונך לשמוע שמע מסוג ‪ ,5.1 channel‬חבר את שקע ‪DIGITAL‬‬
‫(‪AUDIO OUT )OPTICAL‬ב‪ / DVD-‬ממיר כבלים (למשל‪ ,‬התקן ‪ 1 Anynet‬או ‪ )2‬ישירות למגבר או למערכת הקולנוע הביתית‬
‫ולא לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫חבר רק מערכת קולנוע ביתית אחת‪.‬‬
‫באפשרותך לחבר התקן ‪ Anynet+‬באמצעות כבל ‪ .hDMI‬ייתכן שכבלי ‪ hDMI‬מסוימים אינם תומכים בפונקציות ‪.Anynet+‬‬
‫‪ Anynet+‬פועל כאשר התקן ‪ AV‬התומך ב‪ Anynet+-‬נמצא במצב המתנה או פעיל‪.‬‬
‫‪ Anynet+‬תומך בעד ‪ 12‬התקני ‪ AV‬בסך הכל‪ .‬שים לב‪ ,‬באפשרותך לחבר עד ‪ 3‬התקנים מאותו סוג‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:47‬‬
‫‪33‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 33‬‬
‫מאפיינים מתקדמים‬
‫תפריט‪Anynet+‎‬‬
‫תפריט‪ Anynet+‎‬משתנה בהתאם לסוג ולמצב של התקני‪ Anynet+‎‬המחוברים לטלוויזיה‪.‬‬
‫תיאור‬
‫תפריט‪Anynet+‎‬‬
‫שינוי מצב‪ Anynet+‎‬למצב שידור טלוויזיה‪.‬‬
‫צפה בטלוויזיה‬
‫הצגת רשימת ההתקנים של‪.Anynet+‎‬‬
‫רשימת התקנים‬
‫התחלה מיידית של הקלטה באמצעות מכשיר ההקלטה‪( .‬אפשרות זו זמינה רק עבור התקנים התומכים‬
‫הקלטה‪*( :‬מכשיר הקלטה)‬
‫בפונקציית ההקלטה‪).‬‬
‫הצגת התפריטים של ההתקן המחובר‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם מחובר צורב ‪ ,DVD‬יופיע תפריט התקליטור של צורב‬
‫(שם_התקן) ‪MENU‬‬
‫ה‪.DVD-‬‬
‫הצגת תפריט ההפעלה של ההתקן המחובר‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם מחובר צורב ‪ ,DVD‬יופיע תפריט ההפעלה של‬
‫(שם_התקן) ‪INFO‬‬
‫צורב ה‪.DVD-‬‬
‫עצור הקלטה‪*( :‬מכשיר הקלטה) הפסקת ההקלטה‪.‬‬
‫קול מושמע דרך המקלט‪.‬‬
‫‪( Receiver‬מקלט)‬
‫אם מחובר יותר מהתקן הקלטה אחד‪ ,‬ההתקנים מוצגים בתור (*מכשיר הקלטה)‪ ,‬ואם מחובר מכשיר הקלטה אחד בלבד‪ ,‬הוא מוצג בתור (*שם_‬
‫התקן)‪.‬‬
‫¦ ¦ הגדרת‪Anynet+‎‬‬
‫■‬
‫הגדרות‬
‫‪( Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כבוי‪/‬פועל)‪ :‬כדי להשתמש בפונקציה‪ ,Anynet+‎‬יש להגדיר את‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כ‪-‬פועל‪.‬‬
‫✎‬
‫כאשר הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬מושבתת‪ ,‬כל הפעולות הקשורות לפונקציית‪ Anynet+‎‬מושבתות גם כן‪.‬‬
‫כיבוי אוטומטי (לא‪/‬כן)‪ :‬הגדרת התקן‪ Anynet+‎‬לכיבוי אוטומטי כאשר הטלוויזיה נכבית‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫המקור הפעיל בטלוויזיה מוכרח להיות מוגדר כטלוויזיה בכדי שניתן יהיה להשתמש בפונקציית‪.Anynet+‎‬‬
‫גם אם ההתקן החיצוני עדיין מקליט‪ ,‬הוא ייכבה‪.‬‬
‫¦ ¦ מעבר בין התקני‪Anynet+‎‬‬
‫‪ .1‬התקני‪ Anynet‎+‎‎‬המחוברים לטלוויזיה מפורטים‪.‬‬
‫✎‬
‫אם אין באפשרותך לאתר התקן רצוי‪ ,‬לחץ על הלחצן האדום כדי לרענן את הרשימה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר התקן ולחץ על לחצן ‪ .ENTERE‬באפשרותך לעבור להתקן שנבחר‪.‬‬
‫✎‬
‫�‬
‫�‬
‫רק בעת הגדרת‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כ‪ -‬פועל בתפריט יישום‪ ,‬התפריט רשימת התקנים מופיע‪.‬‬
‫מעבר להתקן שנבחר עשוי להימשך עד ‪ 2‬דקות‪ .‬לא ניתן לבטל את הפעולה במהלך המעבר‪.‬‬
‫אם בחרת מצב קלט חיצוני על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪ ,SOURCE‬לא תוכל להשתמש בפונקציה‪Anynet+‎‬‏‏‪ .‎‬הקפד לעבור להתקן‬
‫‪ Anynet‎+‎‬באמצעות רשימת התקנים‪.‬‬
‫¦ ¦ הקלטה‬
‫באפשרותך להכין הקלטה של תוכניות טלוויזיה באמצעות מכשיר הקלטה של ‪.Samsung‬‬
‫‪ .1‬בחר הקלטה‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫כאשר יש יותר משני התקני הקלטה‬
‫�‬
‫כאשר מחוברים התקני הקלטה מרובים‪ ,‬התקני ההקלטה מפורטים‪ .‬בחר התקן הקלטה אחד ב‪-‬רשימת התקנים‪.‬‬
‫כאשר התקן ההקלטה אינו מוצג‪ ,‬בחר רשימת התקנים ולחץ על הלחצן האדום כדי לחפש התקנים‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ‪ EXIT‬כדי לצאת‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪34‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:47‬‬
‫באפשרותך להקליט את זרימות המקור על‪-‬ידי בחירה ב‪c -‬הקלטה‪( :‬שם_התקן)‪.‬‬
‫לחיצה על לחצן � (‪ )REC‬תקליט כל דבר שאתה צופה בו כעת‪ .‬אם אתה צופה בווידאו מהתקן אחר‪ ,‬הווידאו מאותו‬
‫התקן מוקלט‪.‬‬
‫לפני ההקלטה‪ ,‬בדוק אם שקע האנטנה מחובר כראוי להתקן ההקלטה‪ .‬כדי לחבר אנטנה להתקן הקלטה כראוי‪ ,‬עיין‬
‫במדריך למשתמש של התקן ההקלטה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 34‬‬
‫‪ 40‬םימדקתמ םינייפאמ‬
‫¦ ¦ האזנה באמצעות מקלט‬
‫באפשרותך להאזין לקול באמצעות מקלט (למשל‪ ,‬מערכת קולנוע ביתית) במקום רמקול הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר ‪c‬מקלט והגדר כ‪-‬פועל‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ‪ EXIT‬כדי לצאת‪.‬‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫אם המקלט שברשותך תומך בשמע בלבד‪ ,‬יש אפשרות שמקלט זה לא יופיע ברשימת ההתקנים‪.‬‬
‫המקלט יפעל לאחר חיבור הולם של השקע האופטי של המקלט לשקע‪ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)‎‬של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫כאשר המקלט (למשל‪ ,‬מערכת קולנוע ביתית) מוגדר כ'פועל'‪ ,‬באפשרותך לשמוע פלט קול מהשקע האופטי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫כאשר הטלוויזיה מציגה אות ‪( DTV‬אנטנה)‪ ,‬הטלוויזיה תשלח קול מסוג ‪ 5.1‎channel‬למקלט‪ .‬כאשר המקור הוא רכיב‬
‫דיגיטלי כגון ‪ DVD‬והוא מחובר לטלוויזיה באמצעות ‪ ,HDMI‬יישמע קול של ‪ 2‎channel‬בלבד מהמקלט‪.‬‬
‫הערה‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫ניתן לשלוט בהתקני‪ Anynet+‎‬רק באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה ולא באמצעות הלחצנים בטלוויזיה‪.‬‬
‫ייתכן שהשלט הרחוק של הטלוויזיה לא יפעל בנסיבות מסוימות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בחר שוב את התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫הפונקציות של‪ Anynet‎+‎‬אינן פועלות עם מוצרים של יצרנים אחרים‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫¦ ¦ פתרון בעיות של‪‎ nynet+‎‬‬
‫בעיה‬
‫‪ Anynet+‎‬אינו פועל‪.‬‬
‫פתרון אפשרי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק אם ההתקן הוא התקן‪ .Anynet+‎‬מערכת‪ Anynet+‎‬תומכת בהתקני‪ Anynet+‎‬בלבד‪.‬‬
‫חבר מקלט אחד בלבד (מערכת קולנוע ביתית)‪.‬‬
‫בדוק אם כבל המתח של התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי כבלי הווידאו‪/‬שמע‪ HDMI/‬של התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫בדוק אם‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬מוגדר כ‪( On-‬פועל) בתפריט ההגדרות של‪.Anynet+‎‬‬
‫בדוק אם השלט הרחוק של הטלוויזיה נמצא במצב ‪.TV‬‬
‫בדוק אם מדובר בשלט רחוק עבור‪ Anynet+‎‬בלבד‪.‬‬
‫‪ Anynet‎+‎‬אינו פועל במצבים מסוימים‪( .‬חיפוש ערוצים‪ ,‬הפעלת ‪ Media Play‬או הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית) וכולי)‪.‬‬
‫בעת החיבור או הניתוק של כבל ‪ ,HDMI‬הקפד לבצע חיפוש חוזר אחר התקנים או לכבות ולהפעיל מחדש את‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫בדוק אם הפונקציה‪ Anynet+‎‬של התקן‪ Anynet+‎‬מופעלת‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק אם התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי לטלוויזיה ובדוק אם‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬מוגדר כפועל בתפריט ההגדרות‬
‫של‪.Anynet+‎‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ TOOLS‬כדי להציג את תפריט‪ Anynet+‎‬ובחר תפריט רצוי‪.‬‬
‫•‬
‫ברצוני להפעיל את‪.Anynet+‎‬‬
‫•‬
‫ברצוני לצאת מ‪.Anynet+‎-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בחר צפה בטלוויזיה בתפריט‪.Anynet+‎‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט הרחוק של הטלוויזיה ובחר התקן אחר פרט להתקני‪.Anynet+‎‬‬
‫לחץ על ‪P‬‏ >‪/‬‏<‪ PRE-CH ,‬ו‪ FAV.CH-‬כדי לשנות את מצב הטלוויזיה‪( .‬שים לב שלחצן הערוצים פועל רק כאשר התקן‬
‫‪ Anynet+‎‬בעל כוונן מוטבע אינו מחובר‪).‬‬
‫ההודעה 'התחברות להתקן‬
‫‪ '...Anynet+‎‬תופיע על המסך‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫לא ניתן להשתמש בשלט הרחוק בעת הגדרת תצורה של‪ Anynet+‎‬או בעת מעבר למצב צפייה‪.‬‬
‫השתמש בשלט הרחוק לאחר ההשלמה של הגדרת‪ Anynet+‎‬או המעבר למצב צפייה‪.‬‬
‫התקן‪ Anynet+‎‎‬אינו מופעל‪.‬‬
‫•‬
‫לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית)‪.‬‬
‫ההתקן המחובר אינו מוצג‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות‪.Anynet+‎‬‬
‫בדוק אם כבל ‪ HDMI‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫בדוק אם‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬מוגדר כ‪-‬פועל בתפריט ההגדרות של‪.Anynet+‎‬‬
‫בצע חיפוש נוסף של התקני‪.Anynet+‎‬‬
‫באפשרותך לחבר התקן‪ Anynet+‎‬באמצעות כבל ‪ HDMI‬בלבד‪ .‬ייתכן שכבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים בפונקציות‬
‫‪.Anynet+‎‬‬
‫אם הפעולה הופסקה בשל מצב לא רגיל כגון ניתוק כבל ‪ HDMI‬או כבל המתח או בשל הפסקת חשמל‪ ,‬חזור על סריקת‬
‫ההתקנים‪.‬‬
‫•‬
‫לא ניתן להקליט את תוכנית הטלוויזיה‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק אם שקע האנטנה בהתקן ההקלטה מחובר כראוי‪.‬‬
‫אין פלט קול מהטלוויזיה דרך המקלט‪.‬‬
‫•‬
‫חבר את הכבל האופטי בין הטלוויזיה למקלט‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:48‬‬
‫‪35‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 35‬‬
‫מידע אחר‬
‫מאפיין טלטקסט של ערוצים אנלוגיים‬
‫דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע אודות השימוש בשירות‪ .‬כדי שמידע הטלטקסט יוצג‬
‫כראוי‪ ,‬קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה‪ .‬אחרת‪ ,‬מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו‪.‬‬
‫✎‬
‫באפשרותך לעבור בין דפי טלטקסט על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪( / 1‬טלטקסט פועל‪/‬שילוב)‪:‬‬
‫הפעלת מצב הטלטקסט לאחר בחירת‬
‫הערוץ המספק את שירות הטלטקסט‪.‬‬
‫לחץ פעמיים כדי לכסות את הטלטקסט‬
‫במסך השידור הנוכחי‪.‬‬
‫‪( 2‬הדף הבא)‪ :‬הצגת דף הטלטקסט ‪7‬‬
‫הבא‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪( 3‬הדף הקודם)‪ :‬הצגת דף ‪8‬‬
‫הטלטקסט הקודם‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪( 6‬אינדקס)‪ :‬הצגת דף האינדקס ‪9‬‬
‫(תוכן) בכל עת במהלך הצפייה‬
‫בטלטקסט‪.‬‬
‫‪( 8 2‬אחסון)‪ :‬אחסון דפי הטלטקסט‪.‬‬
‫‪( 4 3‬גודל)‪ :‬הצגת אותיות בגודל כפול‬
‫במחצית העליונה של המסך‪ .‬עבור‬
‫המחצית התחתונה של המסך‪ ,‬לחץ עליו‬
‫שוב‪ .‬להצגת מסך רגיל‪ ,‬לחץ עליו פעם‬
‫נוספת‪.‬‬
‫‪( 9 4‬השהיה)‪ :‬השהיית התצוגה בדף‬
‫כלשהו אם הדף שנבחר מקושר לכמה‬
‫דפים משניים המוצגים אחריו באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬כדי לחדש את התצוגה‪ ,‬לחץ‬
‫עליו שוב‪.‬‬
‫‪( 0 5‬מצב)‪ :‬בחירת מצב הטלטקסט‬
‫)‪.)LIST/FLOF‬‬
‫אם תלחץ על לחצן זה במצב ‪,LIST‬‬
‫המצב יעבור למצב שמירת רשימה‪.‬‬
‫במצב שמירת רשימה‪ ,‬ניתן לשמור‬
‫דף טלטקסט ברשימה באמצעות לחצן‬
‫‪(8‬אחסון)‪.‬‬
‫‪( 1 6‬דף משנה)‪ :‬הצגת דף המשנה‬
‫הזמין‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪( 5‬חשיפה)‪ :‬הצגת הטקסט המוסתר ‪0‬‬
‫(תשובות לחידונים‪ ,‬למשל)‪ .‬להצגת‬
‫המסך הרגיל‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪( 7‬ביטול)‪ :‬הצגת השידור הנוכחי !‬
‫בעת חיפוש דף‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪9‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪0‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫!‬
‫@‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪A‬‬
‫‪l-ll‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫לחצנים צבעוניים (אדום‪/‬ירוק‪/‬צהוב‪@ /‬‬
‫כחול)‪ :‬אם חברת שידור משתמשת‬
‫במערכת ‪ ,FASTEXT‬הנושאים השונים‬
‫הכלולים בדפי הטלטקסט מסומנים‬
‫בצבעים וניתן לבחור אותם על‪-‬ידי לחיצה‬
‫על הלחצנים הצבעוניים‪ .‬לחץ על אחד‬
‫מהם בהתאם לדרוש‪ .‬הדף מוצג יחד‬
‫עם מידע צבעוני אחר שניתן לבחור‬
‫בו באותה הדרך‪ .‬כדי להציג את הדף‬
‫הקודם או הבא‪ ,‬לחץ על הלחצן הצבעוני‬
‫התואם‪.‬‬
‫דפי הטלטקסט מאורגנים לפי שש קטגוריות‪:‬‬
‫חלק‬
‫‪A‬‬
‫מספר הדף שנבחר‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫תאריך ושעה‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫זיהוי ערוץ השידור‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫טקסט‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫מספר הדף הנוכחי או מחווני‬
‫חיפוש‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫מידע אודות המצב‪ .‬מידע‬
‫‪.FASTEXT‬‬
‫‪36‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:49‬‬
‫תוכן‬
‫חלק‬
‫תוכן‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 36‬‬
‫‪ 50‬רחא עדימ‬
‫התקנת המתלה‬
‫¦ ¦ הידוק תושבת האחיזה‬
‫בעת תליית הטלוויזיה על הקיר‪ ,‬חבר את תושבת האחיזה לחלק המתחבר למעמד‪ ,‬כפי‬
‫שמוצג בתמונה‪.‬‬
‫תושבת אחיזה‬
‫¦ ¦ הכנה לפני התקנת מתלה (טלוויזיה של ‪ 46‬אינץ')‬
‫כדי להתקין מתלה של יצרן אחר‪ ,‬השתמש בטבעת ההחזקה‪.‬‬
‫¦ ¦ התקנת ערכת המתלה‬
‫פריטי המתלה (נמכרים בנפרד) מאפשרים לך להרכיב את הטלוויזיה על הקיר‪.‬‬
‫לקבלת מידע מפורט אודות המתלה‪ ,‬עיין בהוראות שצורפו לפריטיו‪ .‬פנה לטכנאי לקבלת עזרה בעת התקנת תושבת המתלה‪.‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין את הטלוויזיה בעצמך‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:50‬‬
‫‪37‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 37‬‬
‫מידע אחר‬
‫¦ ¦ מפרטי ערכת המתלה (‪)VESA‬‬
‫✎‬
‫ערכת המתלה אינה מצורפת‪ ,‬אלא נמכרת בנפרד‪.‬‬
‫התקן את ערכת המתלה על‪-‬גבי קיר יציב‪ ,‬אנכי לרצפה‪ .‬בעת חיבור לחומרי בנייה אחרים‪ ,‬פנה לספק הנמצא באזורך‪ .‬אם תתקין על תקרה או על‬
‫קיר משופע‪ ,‬המתקן עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה‪.‬‬
‫✎‬
‫הערה‬
‫� ‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפציעה אישית בעת שימוש בערכת מתלה שאינה תואמת‬
‫ל‪ VESA-‬או שלא צוינה במסמך זה‪ ,‬או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫� מידות סטנדרטיות לערכות מתלה מוצגות בטבלה להלן‪.‬‬
‫� בעת רכישת ערכת מתלה‪ ,‬יסופקו הוראות התקנה מפורטות יחד עם כל החלקים הדרושים להרכבה‪.‬‬
‫� אל תשתמש בברגים ארוכים מהמידות הסטנדרטיות‪ ,‬מאחר שהם עלולים לגרום נזק לחלק הפנימי של מכשיר הטלוויזיה‪.‬‬
‫� עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות של מפרטי הברגים הסטנדרטיים של ‪ ,VESA‬אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם‬
‫למפרטים שלהם‪.‬‬
‫� אל תשתמש בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של ‪.VESA‬‬
‫� אל תהדק את הברגים חזק מדי‪ ,‬מאחר שפעולה זו עלולה לגרום נזק למוצר או לגרום לו ליפול ולפגוע במישהו‪ Samsung .‬אינה‬
‫נושאת באחריות לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫� ‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפציעה אישית בעת שימוש בערכת מתלה שאינה תואמת‬
‫ל‪ VESA-‬או שלא צוינה במסמך זה‪ ,‬או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫�‬
‫אל תחרוג מהטיה של ‪ 15‬מעלות בעת התקנת טלוויזיה זו על הקיר‪.‬‬
‫משפחת מוצרים‬
‫אינצ'ים‬
‫‪22~19‬‬
‫טלוויזיית ‪LCD‬‬
‫‬
‫‬
‫‪29~23‬‬
‫‪40~30‬‬
‫‪55~46‬‬
‫‪65~57‬‬
‫‪80~70‬‬
‫‪~80‬‬
‫מפרט ‪)VESA (A * B‬‬
‫‪‎75 X 75‬‬
‫‪‎ 00 X 100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‎200 X 100‬‬
‫‪‎200 X 200‬‬
‫‪‎400 X 400‬‬
‫‪‎600 X 400‬‬
‫‪‎800 X 400‬‬
‫‪‎1,400 X 800‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫כמות‬
‫‪M4‬‬
‫‪M6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪M8‬‬
‫אל תתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת‪ .‬הדבר עלול להוביל להתחשמלות‪.‬‬
‫הידוק הכבלים‬
‫עטוף את הכבלים במהדק הכבלים כדי שהכבלים לא יהיו גלויים לעין דרך המעמד השקוף‪.‬‬
‫כבלים קשיחים או עבים מדי עלולים לגרום נזק לשקעי הקלט בעת שימוש לטווח ארוך‪.‬‬
‫מהדק כבלים‬
‫‪38‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:51‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 38‬‬
‫‪ 50‬רחא עדימ‬
‫מנעול ‪ Kensington‬למניעת גניבה‬
‫מנעול ‪ Kensington‬הוא התקן המשמש לקיבוע פיזי של המערכת בעת השימוש במקום‬
‫ציבורי‪ .‬המראה ושיטת הנעילה עשויים להיות שונים מהאיור בהתאם ליצרן‪ .‬עיין במדריך‬
‫המצורף למנעול ‪ Kensington‬לשימוש נאות‪.‬‬
‫✎‬
‫חפש סמל " " בחלקה האחורי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫חריץ ‪ Kensington‬נמצא לצד הסמל " "‪.‬‬
‫‪ .1‬הכנס את התקן הנעילה לתוך חריץ ‪ Kensington‬בטלוויזיית ה‪LCD-‬‏‪ 1‬וסובב‬
‫אותו בכיוון הנעילה ‪.2‬‬
‫‪ .2‬חבר את הכבל של מנעול ‪Kensington‬‏‪.3‬‬
‫‪ .3‬חבר את מנעול ‪ Kensington‬לשולחן או לחפץ נייח כבד‪.‬‬
‫✎‬
‫‬
‫✎‬
‫יש לרכוש את התקן הנעילה בנפרד‪.‬‬
‫המיקום של מנעול ‪ Kensington‬עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫גב הטלוויזיה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫<אופציונלי>‬
‫חיזוק הטלוויזיה לקיר‬
‫זהירות‪ :‬משיכה‪ ,‬דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלוויזיה‪ .‬במיוחד‪ ,‬הקפד שילדיך לא ייתלו על הטלוויזיה‬
‫או יפגעו ביציבותה; פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולגרום לפציעה קשה או למוות‪ .‬פעל בהתאם להוראות הבטיחות‬
‫הכלולות בעלון הבטיחות‪ .‬כדי להבטיח יציבות נוספת‪ ,‬התקן מתקן למניעת נפילות למטרות בטיחות‪ ,‬באופן הבא‪.‬‬
‫כדי למנוע את נפילת הטלוויזיה‬
‫✎‬
‫מאחר שווי התלייה‪ ,‬הברגים והשרשרת הדרושים אינם מסופקים‪ ,‬קנה‬
‫אותם בנפרד‪.‬‬
‫‪ .1‬הכנס את הברגים לתוך ווי התלייה וחזק אותם לקיר‪ .‬ודא שהברגים‬
‫מקובעים היטב בקיר‪.‬‬
‫✎‬
‫מפרטי ברגים‬
‫�‬
‫עבור טלוויזיית ‪ LCD‬בגודל ‪ 40 - 30‬אינץ'‪M6 :‬‬
‫עבור טלוויזיית ‪ LCD‬בגודל ‪ 55 - 46‬אינץ'‪M8 :‬‬
‫‪ .2‬הוצא את הברגים מהחלק המרכזי האחורי של הטלוויזיה‪ ,‬הכנס את‬
‫הברגים לתוך ווי התלייה ולאחר מכן חזק שוב את הברגים לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .3‬חבר את ווי התלייה המקובעים לטלוויזיה ואת ווי התלייה המקובעים לקיר‬
‫באמצעות שרשרת חזקה ולאחר מכן הדק את השרשרת בחוזקה‪.‬‬
‫✎‬
‫ודא שכל החיבורים מאובטחים כראוי‪ .‬בדוק מעת לעת את החיבורים כדי‬
‫לאתר סימנים להתרופפות או תקלות כלשהן‪ .‬אם יש לך ספק בנוגע למצב‬
‫הבטיחות של החיבורים‪ ,‬פנה למתקין מומחה‪.‬‬
‫קיר‬
‫‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎ שחרר את השרשרת לפני הזזת הטלוויזיה‪.‬‬
‫התקן את הטלוויזיה סמוך לקיר‪ ,‬כך שהיא לא תיטה לאחור‪.‬‬
‫מומלץ לחבר את השרשרת כך שהווים המקובעים לקיר יהיה מקבילים או נמוכים יותר מהווים המקובעים לטלוויזיה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:54‬‬
‫‪39‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 39‬‬
‫מידע אחר‬
‫פתרון בעיות‬
‫אם יש לך שאלות לגבי הטלוויזיה‪ ,‬עיין תחילה ברשימה זו‪ .‬אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות לא הועילה‪ ,‬בקר בכתובת ‪,www.samsung.com‬‬
‫לאחר מכן לחץ על ‪ Support‬או התקשר למרכז שירות הלקוחות במספר המצוין בגב מדריך זה‪.‬‬
‫בעיות‬
‫פתרונות והסברים‬
‫איכות תמונה‬
‫ראשית‪ ,‬בצע בדיקת תמונה וודא שהטלוויזיה מציגה כהלכה את תמונת הניסיון‪.‬‬
‫(עבור אל ‪MENU‬‏ ‪ -‬תמיכה ‪ -‬אבחון עצמי ‪ -‬בדיקת תמונה ) (עמ' ‪)17‬‬
‫אם תמונת הניסיון מוצגת כראוי‪ ,‬ייתכן שהגורם לאיכות תמונה ירודה הוא המקור או האות‪.‬‬
‫תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב כפי שנראתה‬
‫בחנות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫אם יש ברשותך ממיר‪/‬ממיר כבלים אנלוגי‪ ,‬שדרג לממיר כבלים דיגיטלי‪ .‬השתמש בכבלי ‪ HDMI‬או‬
‫‪ Component‬כדי לספק איכות תמונה של ‪( HD‬חדות גבוהה)‪.‬‬
‫מנויי כבלים‪/‬לוויין‪ :‬נסה לצפות בתחנות ‪ HD‬מחבילת הערוצים‪.‬‬
‫חיבור באמצעות אנטנה‪ :‬נסה לצפות בתחנות ‪ HD‬לאחר ביצוע תיכנות אוטומטי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫✎ ערוצי ‪ HD‬רבים הם ערוצי תוכן ‪( SD‬שידור רגיל) ששודרגו‪.‬‬
‫‬
‫כוונן את רזולוציית פלט הווידאו של הממיר‪/‬ממיר הכבלים ל‪-‬‏‪ 1080i‬או ‪.720p‬‬
‫ודא שאתה צופה בטלוויזיה במרחק המזערי המומלץ‪ ,‬בהתבסס על הגודל ועל חדות האות‪.‬‬
‫•‬
‫דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או‬
‫בסרטי פעולה‪.‬‬
‫עוצמת אות נמוכה או איכות גרועה עלולה לגרום לעיוות התמונה‪ .‬הבעיה אינה בטלוויזיה‪.‬‬
‫היעדר צבע או צבע שגוי‪.‬‬
‫•‬
‫אם אתה משתמש בחיבור ‪ ,Component‬ודא שכבלי ‪ Component‬מחוברים לשקעים המתאימים‪ .‬חיבורים לא‬
‫מתאימים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק‪.‬‬
‫איכות צבע או בהירות ירודה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כוונן את אפשרויות תמונה בתפריט טלוויזיה‪( .‬עבור אל מצב תמונה ‪ /‬צבע ‪ /‬בהירות ‪ /‬חדות)‬
‫‪ - E‬חיסכון‬
‫כוונן את האפשרות חיסכון באנרגיה בתפריט טלוויזיה‪( .‬עבור אל ‪MENU‬‏ ‪ -‬תמונה ‪ -‬פתרון ‪ CO‬‏‬
‫באנרגיה) (עמ' ‪)11‬‬
‫‪ - M‬תמונה ‪-‬‬
‫נסה לאפס את התמונה כדי להציג את הגדרות התמונה המהוות ברירת מחדל‪( .‬עבור אל ‪ ENU‬‏‬
‫איפוס תמונה)‬
‫התמונה מעוותת‪ :‬שגיאות של ריבועים‪ ,‬ריבועים‬
‫קטנים‪ ,‬נקודות‪ ,‬פיקסליזציה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫גודל התמונה מוגדר כ‪ -‬התאם למסך‪ ,‬שנה את ההגדרה ל‪( .16:9-‬עמ' ‪)13‬‬
‫אם •‬
‫שנה •את רזולוציית הממיר‪/‬ממיר הכבלים‪.‬‬
‫יש קו מקווקו בקצה המסך‪.‬‬
‫התמונה בשחור‪-‬לבן‪.‬‬
‫•‬
‫אם אתה משתמש בקלט ‪ ,AV Composite‬חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע הירוק בכניסת ‪Component‬‏ ‪1‬‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫בעת החלפת ערוצים‪ ,‬התמונה קופאת‪ ,‬מעוותת‬
‫או משתהה‪.‬‬
‫•‬
‫אם אתה מחובר באמצעות ממיר כבלים‪ ,‬נסה לאפס אותו‪ .‬חבר מחדש את כבל ה‪ AC-‬והמתן עד לסיום‬
‫האתחול‪ .‬הוא עשוי להימשך עד ‪ 20‬דקות‪.‬‬
‫הגדר את רזולוציית הפלט של ממיר הכבלים ל‪-‬‏‪ 1080i‬או ‪.720p‬‬
‫איכות קול‬
‫•‬
‫תחילה‪ ,‬בצע בדיקת קול כדי לוודא ששמע הטלוויזיה פועל כהלכה‪.‬‬
‫(עבור אל ‪MENU‬‏ ‪ -‬תמיכה ‪ -‬אבחון עצמי ‪ -‬בדיקת קול) (עמ' ‪)17‬‬
‫אם השמע תקין‪ ,‬ייתכן שהמקור או האות גורמים לבעיית הקול‪.‬‬
‫אין קול או קול חלש מדי בעוצמה מרבית‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק את עוצמת הקול של ההתקן החיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫התמונה תקינה אך אין קול‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הגדר את האפשרות בחירת רמקול כ‪-‬רמקול טלוויזיה בתפריט הקול‪( .‬עמ' ‪)14‬‬
‫אם אתה משתמש בהתקן חיצוני‪ ,‬ודא שכבלי השמע מחוברים לשקעי כניסת השמע המתאימים בטלוויזיה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בהתקן חיצוני‪ ,‬בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן (לדוגמה‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך‬
‫לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל‪ HDMI-‬בעת חיבור ‪ HDMI‬לטלוויזיה)‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בכבל ‪ DVI‬ל‪ ,HDMI-‬תזדקק לכבל שמע נפרד‪.‬‬
‫אם לטלוויזיה שלך יש שקע אוזניות‪ ,‬ודא שלא מחובר אליו שום דבר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים‪ .‬ודא שלא מחובר כבל וידאו לכניסת שמע‪.‬‬
‫בחיבור אנטנה או כבלים‪ ,‬בדוק את עוצמת האות‪ .‬עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות קול‪.‬‬
‫הרמקולים משמיעים רעש לא תקין‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:55‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 40‬‬
‫‪ 50‬רחא עדימ‬
‫בעיות‬
‫פתרונות והסברים‬
‫אין תמונה‪ ,‬אין וידאו‬
‫הטלוויזיה לא נדלקת‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫דא שכבל מתח ה‪ AC-‬מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה‪.‬‬
‫ודא שהשקע בקיר תקין‪.‬‬
‫נסה ללחוץ על לחצן ‪ POWER‬בטלוויזיה כדי לוודא שהשלט הרחוק אינו הבעיה‪ .‬אם הטלוויזיה נדלקת‪ ,‬עיין‬
‫ב'שלט רחוק לא פועל' להלן‪.‬‬
‫הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שה‪( Sleep Timer-‬שעון עצר לשינה) מוגדר כ‪( Off-‬כבוי) בתפריט ‪( Setup‬הגדרות)‪( .‬עמ' ‪)15‬‬
‫אם המחשב מחובר לטלוויזיה‪ ,‬בדוק את הגדרות צריכת החשמל של המחשב‪.‬‬
‫ודא שכבל מתח ה‪ AC-‬מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה‪.‬‬
‫בעת צפייה בטלוויזיה בחיבור אנטנה או כבלים‪ ,‬הטלוויזיה תיכבה לאחר ‪ 15 - 10‬דקות אם אין כל אות‪.‬‬
‫יש תמונה‪/‬וידאו‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק חיבורי כבלים (הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים)‪.‬‬
‫הגדר את יציאות הווידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר כבלים‪/‬לוויין‪DVD ,‬‏‪,‬‏‪ Blu-ray‬וכולי) כך שיתאימו‬
‫לחיבורים של כניסת הווידאו‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם פלט של התקן חיצוני הוא ‪ ,HDMI‬יש לחבר אותו לכניסת ‪HDMI‬‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫ודא שההתקנים המחוברים מופעלים‪.‬‬
‫הקפד לבחור את מקור הטלוויזיה המתאים על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט הרחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫חיבור ‪( RF‬כבלים‪/‬אנטנה)‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שכבל האנטנה מחובר כהלכה‪.‬‬
‫נסה את הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית) כדי להוסיף ערוצים זמינים לרשימת הערוצים‪ .‬עבור אל ‪- MENU‬‏‬
‫הגדרות ‪ -‬הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית) והמתן עד לאחסון של כל הערוצים הזמינים‪( .‬עמ' ‪)6‬‬
‫ודא שהאנטנה ממוקמת כראוי‪.‬‬
‫הטלוויזיה אינה קולטת את כל הערוצים‪.‬‬
‫•‬
‫דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה‪ ,‬במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או‬
‫בסרטי פעולה‪.‬‬
‫עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות התמונה‪ .‬הבעיה אינה בטלוויזיה‪.‬‬
‫מופיעה הודעת 'מצב לא נתמך'‪.‬‬
‫•‬
‫הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב ואת התדר כך שיתאימו לרזולוציות הנתמכות בטלוויזיה‪( .‬עמ' ‪)18‬‬
‫מחשב תמיד מופיע ברשימת המקורות‪ ,‬אפילו אם‬
‫אינו מחובר‪.‬‬
‫•‬
‫הדבר תקין; מחשב תמיד מופיע ברשימת המקורות‪ ,‬ללא קשר למצב חיבור המחשב‪.‬‬
‫הווידאו תקין‪ ,‬אך אין שמע‪.‬‬
‫•‬
‫אם אתה משתמש בחיבור ‪ ,HDMI‬בדוק את הגדרת יציאת השמע במחשב‪.‬‬
‫התמונה אינה מוצגת במסך מלא‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פסים שחורים מכל צד יופיעו בערוצי ‪ HD‬בעת הצגת תוכן ‪SD‬‏(‪ )4:3‬משודרג‪.‬‬
‫פסים שחורים למעלה ולמטה יופיעו בסרטים בעלי יחס רוחב‪-‬גובה שונה מזה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא‪.‬‬
‫השלט הרחוק אינו פועל‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫החלף את סוללות השלט הרחוק כאשר הקטבים (‪ )-/+‬נמצאים בכיוון הנכון‪.‬‬
‫נקה את חלון השידור של החיישן בשלט הרחוק‪.‬‬
‫נסה לכוון את השלט ישירות לטלוויזיה ממרחק של ‪ 180~150‬ס"מ‪.‬‬
‫השלט הרחוק של הממיר‪/‬ממיר הכבלים אינו‬
‫מפעיל או מכבה את הטלוויזיה‪ ,‬או מכוונן את‬
‫עוצמת הקול‪.‬‬
‫•‬
‫תכנת את השלט הרחוק של הממיר‪/‬ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה‪ .‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫הממיר‪/‬ממיר הכבלים עבור קוד טלוויזיית ‪.SAMSUNG‬‬
‫מופיעה הודעת 'מצב לא נתמך'‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת של הטלוויזיה וכוונן את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני בהתאם‪ .‬עיין‬
‫בהגדרות הרזולוציה בעמוד ‪ 18‬של מדריך זה‪.‬‬
‫יש ריח של פלסטיק מהטלוויזיה‪.‬‬
‫•‬
‫התמונה מעוותת‪ :‬שגיאות של ריבועים‪ ,‬ריבועים‬
‫קטנים‪ ,‬נקודות‪ ,‬פיקסליזציה‬
‫•‬
‫חיבור למחשב‬
‫אחר‬
‫•‬
‫הריח תקין ויתפזר עם הזמן‪.‬‬
‫הטלוויזיה נוטה הצדה‪.‬‬
‫•‬
‫הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש‪.‬‬
‫קיימת בעיה בהרכבת המעמד‪.‬‬
‫•‬
‫ודא שהטלוויזיה מונחת על מצע שטוח‪ .‬אם לא ניתן להסיר את הברגים מהטלוויזיה‪ ,‬עליך להשתמש במברג מגנטי‪.‬‬
‫תפריט הערוצים מופיע באפור‪( .‬לא זמין)‬
‫•‬
‫תפריט ערוץ זמין רק כאשר נבחר מקור הטלוויזיה‪.‬‬
‫ההגדרות שלך נעלמות לאחר ‪ 30‬דקות או בכל‬
‫פעם שבה הטלוויזיה נכבית‪.‬‬
‫•‬
‫אם הטלוויזיה מוגדרת למצב הדגמה בחנות‪ ,‬היא תאפס את הגדרות השמע והתמונה בכל ‪ 30‬דקות‪ .‬שנה‬
‫את ההגדרות ממצב הדגמה בחנות למצב שימוש ביתי בהליך הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית)‪ .‬לחץ על לחצן‬
‫‪ SOURCE‬כדי לבחור מצב טלוויזיה ועבור אל ‪MENU‬‏ ← הגדרות ← הכנס‪-‬הפעל (הגדרה ראשונית) ←‬
‫‪( .ENTERE‬עמ' ‪)6‬‬
‫עברית‬
‫‪2010-3-2 17:10:55‬‬
‫‪41‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 41‬‬
‫מידע אחר‬
‫פתרונות והסברים‬
‫בעיות‬
‫אתה חווה אובדן של שמע או וידאו לסירוגין‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש‪.‬‬
‫אובדן של שמע או וידאו יכול להתרחש כתוצאה משימוש בכבלים קשיחים או עבים מדי‪ .‬ודא שהכבלים גמישים‬
‫מספיק לשימוש לטווח ארוך‪ .‬אם הטלוויזיה תלויה על הקיר‪ ,‬מומלץ להשתמש בכבלים עם מחברים בזווית של‬
‫‪ 90‬מעלות‪( .‬עמ' ‪)6‬‬
‫אתה רואה חלקיקים קטנים כאשר אתה מביט‬
‫מקרוב בקצות המסגרת המקיפה את הטלוויזיה‪.‬‬
‫•‬
‫זהו חלק מעיצוב המוצר והוא אינו מהווה פגם‪.‬‬
‫תפריט ‪ PIP‬אינו זמין‪.‬‬
‫•‬
‫פוקנציונליות ‪ PIP‬זמינה רק בעת שימוש במקור ‪HDMI‬‏‪ PC ,‬או ‪( .Component‬עמ' ‪)16‬‬
‫כיבית את הטלוויזיה לפני ‪ 45‬דקות והיא נדלקה‬
‫שוב‪.‬‬
‫•‬
‫זהו מצב שגרתי‪ .‬הטלוויזיה מפעילה את פונקציית ‪( OTA‬דרך האנטנה) בעצמה כדי לשדרג קושחה שהורדה‬
‫בעת צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫קיימות בעיות תמונה‪/‬קול חוזרות ונשנות‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק ושנה את האות‪/‬מקור‪.‬‬
‫עלולה להיווצר תגובה בין רפידות הגומי במעמד‬
‫לגימור העליון של רהיטים מסוימים‪.‬‬
‫•‬
‫כדי למנוע זאת‪ ,‬השתמש ברפידות לבד בכל משטח של הטלוויזיה אשר בא במגע ישיר עם רהיטים‪.‬‬
‫✎‬
‫לוח ‪ TFT LCD‬זה משתמש בלוח המורכב מתת‪-‬פיקסלים אשר דורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול‪ .‬עם זאת‪ ,‬ייתכן שיופיעו כמה‬
‫פיקסלים בהירים או כהים על המסך‪ .‬פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:56‬‬
‫עברית‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 42‬‬
‫ רחא עדימ‬50
‫מפרטים‬
60‎Hz‫‏‬-‫ ב‬1,920‎x 1,080
‫לוח טבעי‬
‫שיקולים סביבתיים‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫לחות הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫לחות אחסון‬
‫טווח סיבוב מעמד‬
)‫ ימינה‬/ ‫(שמאלה‬
)104‎°F
‎‎ ‫עד‬‎‫‏‬50°‎‎‎F(‫‏‬40‎‎°‎C‎‫ עד‬‎10‎‎°‎‎C
‫ ללא עיבוי‬,80% ‫ עד‬10%
)113‎°‎‎F ‫עד‬‎‫‏‬-4‎°F(‫‏‬
‎‎‎ 45°‎C‎‫ עד‬‎-20°‎‎C
‫ ללא עיבוי‬,95% ‫ עד‬5%
˚20 ~ ˚-20
LA46C550
LA40C550
LA37C550
LA32C550
46 inch
40 inch
37 inch
32 inch
W 10 W X 2
1112.5 X 80.3 X 672.5 (mm) 980.2 X 80.3 X 597 (mm) 911.6 X 78.2 X 559.4 (mm) 793.7 X 78 X 494.3 (mm)
1112.5 X 257 X 736 (mm) 980.2 X 255 X 660.9 (mm) 911.6 X 255 X 622.8 (mm) 793.7 X 239 X 557.5 (mm)
17.9
21.7 kg
14.8
18.2. kg
11.5
14.5 kg
8.8
11.5 kg
‫שם דגם‬
‫גודל מסך‬
)‫(אלכסוני‬
‫קול‬
‫פלט‬
)‫ג‬x‫ע‬x‫ממדים (ר‬
‫גוף‬
‫עם מעמד‬
‫משקל‬
‫גוף‬
‫עם מעמד‬
.‫העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת‬
.‫ עיין בתווית המוצמדת למוצר‬,‫עבור ספק המתח וצריכת המתח‬
✎
✎
‫¦ ¦ רישיון‬
Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are
rademarks of Dolby Laboratories.
ivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device
that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX
video.ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX
OD.Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
roduct Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Open source license notice
In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.
43
‫עברית‬
BN68-02739E_Hebrew.indb 43
2010-3-2 17:10:57
‫דף זה נותר ריק בכוונה‪.‬‬
‫‪2010-3-2 17:10:57‬‬
‫‪BN68-02739E_Hebrew.indb 44‬‬
Download PDF

advertising