Samsung | HG32AE570SK | Samsung HG40EE470SK מדריך למשתמש

‫‪460/470/570/670‬‬
‫טלוויזיית ‪LED‬‬
‫מדריך התקנה‬
‫תודה שרכשת מוצר זה של ‪ .Samsung‬כדי להבטיח‬
‫כיסוי מלא במסגרת האחריות‪ ,‬עליך לרשום את המוצר‬
‫בכתובת‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫דגם‬
‫מספר סידורי‬
‫הנתונים והאיורים במדריך למשתמש זה מסופקים לצורך המחשה בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל‪ .‬עיצוב המוצר והמפרטים‬
‫עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫הוראות‬
‫טלוויזיה זו מציעה פונקציונליות אינטראקטיבית המתאפשרת באמצעות ממיר‏ (‪ )SBB/STB‬המחובר לטלוויזיה‪ ,‬וניתן לחבר אותה לטלוויזיות נוספות במערכת הנשלטת‬
‫על‪-‬ידי מחשב המיועדת לבתי מלון ולעסקים אחרים בתחום האירוח‪.‬‬
‫‪y y‬אינטראקטיבי‪ :‬כשהטלוויזיה מופעלת‪ ,‬היא שולחת פקודה לזיהוי ממיר ה‪ .SBB/STB-‬לאחר הזיהוי‪ ,‬הטלוויזיה עוברת למצב ‘מקוון’ וניתן לשלוט בה באופן מלא‬
‫באמצעות ממיר ה‪ .SBB/STB-‬כשהטלוויזיה נמצאת במצב ‘מקוון’‪ ,‬היא מתעלמת מפקודות מ‪( IR-‬השלט‪-‬רחוק של ‪ )Samsung‬ופועלת בהתאם לפרוטוקול הממשק‪.‬‬
‫‪y y‬מצב עצמאי‪ :‬אם הטלוויזיה אינה מזהה ממיר ‪ ,SBB/STB‬יש להעביר אותה למצב ‘עצמאי’ המאפשר פעולות מוגבלות‪.‬‬
‫מצבים תפעוליים‬
‫כאשר טלוויזיה זו (במצב ‘בית מלון’) מופעלת באמצעות ‪ ,SBB/STB‬היא נמצאת באחד משני מצבים‪:‬‬
‫‪‘y y‬מקוון’ או ‘עצמאי’‪ .‬במצב ‘עצמאי’‪ ,‬הטלוויזיה תפעל כטלוויזיה בבית מלון אך ללא תקשורת פעילה‪ .‬מצב זה מונע מהאורחים לנסות לרמות את המערכת על‪-‬ידי ניתוק‬
‫ממיר ה‪.SBB/STB-‬‬
‫מצב ‘עצמאי’‬
‫‪ SBB/STB‬מקוון אם‬
‫הוא מצליח תוך ‪10‬‬
‫ניסיונות‬
‫מצב ‪SBB/STB‬‬
‫ ניסיון כל שתי‬‫שניות‬
‫טלוויזיה‬
‫במלון‬
‫מצב ‘בית מלון’‬
‫מופעל‬
‫‪SBB/STB‬‏ מקוון ‪-‬‬
‫‪ 10‬כשלונות ברצף‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מופעל‬
‫מצב ‘מקוון’‬
‫קצב תשאול ‪ 20‬לשניה‬
‫כדי להגדיר את הפרטים של מצב ‘עצמאי’ או ‘אינטראקטיבי’‪ ,‬עיין בעמודים ‪( 39-44‬הגדרת הנתונים באפשרויות המיועדות לבית מלון‪ :‬מצב ‘עצמאי’ ומצב ‘אינטראקטיבי’)‬
‫‪y y‬ייתכן שחלק מאפשרויות הפעולה יוגבלו כדי למנוע מאורחים “לרמות” את מערכת הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪y y‬ללא תפריט ראשי (מצב אינטראקטיבי) או ללא תפריט ערוצים או אפשרות ‘הכנס‪-‬הפעל’ בתפריט הראשי (מצב ‘עצמאי’)‬
‫‪y y‬אפשרויות מוגבלות לנעילה ולביטול נעילה של מקשי עוצמת קול ולוח מקשים‬
‫אזהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה‬
‫הימנע מהצגת תמונות ללא תנועה (כגון קובצי תמונה מסוג ‪ )jpeg‬או רכיבי תמונה ללא תנועה (תמונות סימני מים כגון סמל של תוכנית טלוויזיה‪/‬רשת‪ ,‬תמונה בתבנית‬
‫פנורמה או ‪ ,4:3‬שורת מניות או חדשות בתחתית המסך וכולי) על‪-‬גבי המסך‪ .‬הצגה ממושכת של תמונה ללא תנועה עלולה לגרום לשחיקה בלתי אחידה של הזרחן במסך‬
‫ולהשפיע על איכות התמונה‪ .‬כדי להפחית את הסיכון לכך‪ ,‬פעל בהתאם להמלצות להלן‪:‬‬
‫‪y y‬הימנע מהצגת אותו ערוץ טלוויזיה למשך פרקי זמן ממושכים‪.‬‬
‫‪y y‬נסה תמיד להציג כל תמונה על‪-‬גבי מסך מלא תוך שימוש בתפריט תבנית התמונה של הטלוויזיה לקבלת ההתאמה הטובה ביותר‪.‬‬
‫‪y y‬הפחת את ערכי הבהירות והניגודיות לרמה המינימלית הנדרשת כדי להשיג את איכות התמונה הרצויה‪ .‬חריגה מערכים אלה עלולה להאיץ את תהליך השחיקה‪.‬‬
‫‪y y‬השתמש לעתים קרובות במאפייני הטלוויזיה שנועדו לצמצם תופעות כגון השארת תמונה ושחיקת מסך; עיין בסעיף המתאים במדריך למשתמש לקבלת פרטים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫אבטחת מרחב ההתקנה‬
‫שמור על המרחק הדרוש בין המוצר לחפצים אחרים (למשל קירות) כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עשוי לגרום לשריפה או לתקלה במוצר עקב עלייה בטמפרטורה הפנימית שלו‪.‬‬
‫✎ ✎בעת השימוש במעמד או במתלה‪ ,‬השתמש בחלקים שמספקת ‪ Samsung Electronics‬בלבד‪.‬‬
‫‪y y‬שימוש בחלקים שיוצרו על‪-‬ידי יצרן אחר עשוי לגרום לבעיה במוצר או לפגיעה גופנית כתוצאה מנפילה של המוצר‪.‬‬
‫✎ ✎המראה עשוי להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫התקנה עם מתלה‬
‫התקנה עם מעמד‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬אביזרים ‪4...................................................................................................................................................................‬‬
‫עברית‬
‫תוכן‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬הרכבת המעמד של טלוויזיית ‪4........................................................................................................................... LED‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬הרכבת המעמד המסתובב (לא כלול בכל הדגמים) ‪14.....................................................................................................‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬סקירת לוח החיבורים ‪15...............................................................................................................................................‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬שימוש בבקר הטלוויזיה ‪27...........................................................................................................................................‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬מבט על השלט‪-‬רחוק ‪28...............................................................................................................................................‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬חיבור הטלוויזיה ל‪32.......................................................................................................................................... SBB-‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬חיבור הרמקולים בחדר האמבטיה‪34.............................................................................................................................‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬חיבור ‪36............................................................................................................................................ MediaHub HD‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬חיבור ה‪( RJP-‬רכזת שקעים לחיבור מרחוק) ‪37.............................................................................................................‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬הגדרת נתונים בתפריט האפשרויות לבתי מלון ‪39..........................................................................................................‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬התקנת המתלה‪66........................................................................................................................................................‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬קיבוע הטלוויזיה לקיר‪68..............................................................................................................................................‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬מנעול ‪ Kensington‬למניעת גניבה‪68..........................................................................................................................‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬מפרטים‪69...................................................................................................................................................................‬‬
‫עברית‬
‫‪3‬‬
‫אביזרים‬
‫✎ ✎ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיית ה‪ LED-‬שלך‪ .‬אם חסרים פריטים כלשהם‪ ,‬פנה לספק‪.‬‬
‫✎ ✎הצבעים והצורות של הפריטים הבאים עשויים להשתנות מדגם לדגם‪.‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪ A‬‏‪&)2 x‬‬
‫‪y‬שלט‪-‬רחוק וסוללות (‪ AA‬‏‬
‫‪y‬כבל מתח‬
‫‪y‬מדריך בטיחות (לא כלול בכל הדגמים)‬
‫‪y‬ערכת הרכבה למלונות (לא כלול בכל הדגמים)‬
‫‪y‬כבל נתונים (לא כלול בכל הדגמים)‬
‫‪y‬מתאם למתלה (לא כלול בכל הדגמים)‬
‫‪y‬מדריך הגדרה מהירה‬
‫‪y‬מכוון מעמד‬
‫‪y‬ברגים‬
‫‪y‬מעמד‬
‫‪y‬כבל מעמד החזקה (לא כלול בכל הדגמים)‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫✎ ✎ייתכן שהמעמד ובורגי המעמד לא יסופקו עם הטלוויזיה‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫✎ ✎ייתכן שכבל הנתונים לא יצורף לטלוויזיה‪ ,‬בהתאם לספק ‪.SI‬‬
‫הרכבת המעמד של טלוויזיית ‪LED‬‬
‫רכיבי המעמד‬
‫בעת הרכבת המעמד‪ ,‬השתמש ברכיבים ובחלקים שסופקו‪.‬‬
‫‪HG**EE470‬‬
‫‪A‬‬
‫או‬
‫‪B‬‬
‫או‬
‫או‬
‫מעמד‬
‫‪1‬‬
‫‪C‬‬
‫או‬
‫מכוון מעמד‬
‫ברגים‬
‫‪HG24EE470‬‬
‫‪HG40EE470/HG48EE470‬‬
‫‪C‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪‎x3 (M4 X L12)‎‬‬
‫‪C‬‬
‫‪HG32EE470‬‬
‫‪HG28EE470‬‬
‫‪C‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫(‪)M4 X L12‬‬
‫מבט מלמעלה‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫‪B‬‬
‫החלק הקדמי‬
‫מבט‬
‫מלמעלה‬
‫‪A‬‬
‫לתשומת לבך‬
‫אין להשתמש‬
‫בשמן‬
‫אין להשתמש‬
‫בחומר סיכה‬
‫מהצד‬
‫‪4‬‬
‫עברית‬
‫‪A‬‬
‫אין להשתמש‬
‫בחומרים כימיים‬
‫מבט‬
‫מאחור‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪HG32EE470/HG40EE470/HG48EE470‬‬
‫‪HG28EE470‬‬
‫‪X X‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪OO‬‬
‫✎ ✎הנח בד רך על השולחן כדי להגן על הטלוויזיה ולאחר מכן הצב את הטלוויזיה על‬
‫השולחן כשהמסך מופנה כלפי מטה‪.‬‬
‫✎ ✎הכנס את מכוון המעמד לתוך החריץ שבחלקה התחתון של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪HG28EE470‬‬
‫‪‎x3 (M4 X L12)‎‬‬
‫‪HG40EE470/HG48EE470‬‬
‫‪HG32EE470‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫‪HG24EE460‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫מעמד‬
‫‪1‬‬
‫‪‎x3 (M4 x L12)‎‬‬
‫ברגים‬
‫‪2‬‬
‫עברית‬
‫‪5‬‬
‫‪HG28EE460‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫מעמד‬
‫‪1‬‬
‫‪C‬‬
‫מכוון מעמד‬
‫‪C‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‎x7 (M4 x L12)‎‬‬
‫ברגים‬
‫‪3‬‬
‫‪C‬‬
‫‪‎x3 (M4 X L12)‎‬‬
‫החלק הקדמי‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫מבט‬
‫מלמעלה‬
‫לתשומת לבך‬
‫אין להשתמש‬
‫בשמן‬
‫אין להשתמש‬
‫בחומר סיכה‬
‫✎ ✎הנח בד רך על השולחן כדי להגן‬
‫על הטלוויזיה ולאחר מכן הצב את‬
‫הטלוויזיה על השולחן כשהמסך‬
‫מופנה כלפי מטה‪.‬‬
‫✎ ✎הכנס את מכוון המעמד לתוך‬
‫החריץ שבחלקה התחתון של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫אין להשתמש‬
‫בחומרים‬
‫כימיים‬
‫‪HG32EE460/HG32AE460‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫מכוון מעמד‬
‫מעמד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫לתשומת לבך‬
‫אין להשתמש‬
‫בשמן‬
‫‪6‬‬
‫אין להשתמש‬
‫בחומר סיכה‬
‫עברית‬
‫אין להשתמש‬
‫בחומרים‬
‫כימיים‬
‫ברגים‬
‫‪3‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫החלק הקדמי‬
‫מבט‬
‫מלמעלה‬
‫‪‎x8 (M4 X L12)‎‬‬
‫✎ ✎הנח בד רך על השולחן כדי להגן‬
‫על הטלוויזיה ולאחר מכן הצב את‬
‫הטלוויזיה על השולחן כשהמסך‬
‫מופנה כלפי מטה‪.‬‬
‫✎ ✎הכנס את מכוון המעמד לתוך‬
‫החריץ שבחלקה התחתון של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪C‬‬
HG40EE460/HG40AE460/HG48AE460/HG43AE570/HG48AE570
C
‎x4 (M4 X L12)‎
B
2EA
‫ברגים‬
R
L
A
‫ כ”א‬L: 1
‫ כ”א‬R: 1
‫מכוון מעמד‬
‫מעמד‬
3
2
1
6
5
4
C
x4
)M4 X L12(
!
!
!
!
HG32AE570
A
B
)M4 X L12(
C
‫ברגים‬
‫מכוון מעמד‬
‫מעמד‬
1
C
7
‫עברית‬
‎x4 (M4 X L12)‎
2
!
3
C
‎x3 (M4 X L12)‎
!
‫עברית‬
8
HG32AE570
‎x4 (M4 X L12)‎
A
B
‫ברגים‬
‫מעמד‬
2
‫‏‬x2 (M4 X L12)‎
1
‫‏‬x2 (M4 X L12)‎
3
9
‫עברית‬
HG43AE570/HG48AE570
‎x4 (M4 X L12)‎
‫ברגים‬
A
B
C
‫מכוון מעמד‬
‫מעמד‬
1
2
3
‎x4 (M4 X L12)‎
‫עברית‬
10
HG58AE570
B
A
C
‎x8 (M4 X L12)‎
‫ברגים‬
‫מכוון מעמד‬
‫מעמד‬
1
C
‎x4 (M4 X L12)‎
俯视图
B
正面
A
注意
背面
请勿使用化学品
请勿使用润滑脂
请勿使用润滑油
3
O O
2
X X
4
‎x4 (M4 X L12)‎
11
‫עברית‬
‎x4 (M4 X L12)‎
‫‪( HG**AE570‬פרט לסין ולהונג קונג)‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫או‬
‫מעמד‬
‫‪1-1‬‬
‫מכוון מעמד‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫(‪)M4 X L12‬‬
‫ברגים‬
‫‪2-1‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫לתשומת לבך‬
‫אין להשתמש‬
‫בשמן‬
‫אין להשתמש‬
‫בחומר סיכה‬
‫אין להשתמש‬
‫בחומרים כימיים‬
‫‪C‬‬
‫‪3-1‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫✎ ✎ראשית הדק את חלקו התחתון של הבורג ולאחר מכן כסה את חלקו‬
‫העליון‪.‬‬
‫✎ ✎המשך וחבר את הבורג לפי ההוראות במדריך‪.‬‬
‫✎ ✎הנח בד רך על השולחן כדי להגן על הטלוויזיה‬
‫ולאחר מכן הצב את הטלוויזיה על השולחן כשהמסך‬
‫מופנה כלפי מטה‪.‬‬
‫✎ ✎הכנס את מכוון המעמד לתוך החריץ שבחלקה‬
‫התחתון של הטלוויזיה‪.‬‬
‫✎ ✎החלק אותו עד הקצה בכיוון החץ והרכב‬
‫אותו‪.‬‬
‫‪HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫✎ ✎הנח בד רך על השולחן כדי להגן על הטלוויזיה ולאחר מכן הצב את הטלוויזיה על‬
‫השולחן כשהמסך מופנה כלפי מטה‪.‬‬
‫✎ ✎הכנס את מכוון המעמד לתוך החריץ שבחלקה התחתון של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫‪12‬‬
‫עברית‬
‫‪X X‬‬
‫‪O‬‬
‫‪OO‬‬
‫‪O‬‬
‫‪HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570‬‬
‫‪HG**EE670‬‬
‫‪ 1 A‬כ”א‬
‫‪B‬‬
‫‪ 1‬כ”א‬
‫‪”55~”40‬‬
‫‪”55~”32‬‬
‫מעמד‬
‫‪C‬‬
‫‪ ‎32” x7‬‏(‪)M4 X L12‬‬
‫‪ ‎40”~55” x8‬‏(‪)M4 X L12‬‬
‫‪”32‬‬
‫מכוון מעמד‬
‫‪1‬‬
‫‪1-1‬‬
‫ברגים‬
‫‪x4‬‬
‫(‪)M4 X L12‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪A‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪2‬‬
‫✎ ✎הנח בד רך על השולחן כדי להגן על הטלוויזיה ולאחר‬
‫מכן הצב את הטלוויזיה על השולחן כשהמסך מופנה‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫‪2-1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2-2‬‬
‫‪3-2‬‬
‫‪3-1‬‬
‫‪C ”32‬‬
‫‪‎x3 (M4 X L12)‎‬‬
‫‪2-3‬‬
‫‪3-1‬‬
‫‪3-2‬‬
‫‪”55 ~ ”40‬‬
‫‪C‬‬
‫‪‎x4 (M4 X L12)‎‬‬
‫עברית‬
‫‪13‬‬
‫הרכבת המעמד המסתובב‬
‫דגמים מסוימים תומכים בפונקציית הסיבוב‪ .‬זוויות הסיבוב הנתמכות הן ‪ 60° ,20°‬ו‪ ,90°-‬וניתן לשנות את זווית הסיבוב באמצעות התקן הסיבוב של‬
‫מחזיק התושבת‪.‬‬
‫דגמים התומכים בסיבוב‪:‬‬
‫‪HG**EE670‬‬
‫‪HG32EE470‬‬
‫‪HG40EE470‬‬
‫‪HG48EE470‬‬
‫‪HG32AE570SW/K‬‬
‫‪HG40AE570SW/K‬‬
‫‪HG43AE570SW/K‬‬
‫‪HG48AE570SW/K‬‬
‫סיבוב של ‪60° ~ 20°‬‬
‫בעת הרכבת הטריז בתחתית המעמד לפי החור של התקן הסיבוב של מחזיק התושבת עם סימון ‪ 20°‬או ‪ ,60°‬זווית הסיבוב הופכת ל‪60° ~ 20°-‬‬
‫ימינה ושמאלה‪.‬‬
‫(צורת המעמד תלויה בדגם‪).‬‬
‫סיבוב של ‪90°‬‬
‫בעת הרכבת ברגים בלבד לאחר הסרת התקן הסיבוב של מחזיק התושבת‪ ,‬זווית הסיבוב הופכת ל‪ 90°-‬ימינה ושמאלה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫עברית‬
‫ערכת הרכבה למלונות (לא כלול בכל הדגמים)‬
‫בורג ‪ +‬אום‬
‫בורג קצר (‪)2EA‬‬
‫בורג ארוך (‪)2EA‬‬
‫אום (‪)2EA‬‬
‫דסקית (‪)2EA‬‬
‫חלק עליון‬
‫חלק תחתון‬
‫הצמד את המעמד למשטח שטוח כגון שידה‪ ,‬שולחן או יחידת בידור‪,‬‬
‫כמוצג באיור‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי למנוע פציעות‪ ,‬יש לחבר מתקן זה היטב לרצפה‪/‬לשולחן בהתאם להוראות ההתקנה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪15‬‬
‫סקירת לוח החיבורים‬
HG24EE470
5 @
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(ARC)
RJP
AV IN
VIDEO
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
%
ANT IN
DATA
HP-ID
1 3 4
$
HG28EE470
7
2 1
DATA
PC/ /DVI
DVI
PC
AUDIOININ
AUDIO
3
CLOCK
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)/
CLONING
$
ANT IN
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
5
PC IN
RJP
%
8
‫עברית‬
16
HG32EE470
% 5 7
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
CLOCK
8
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
DATA
HP-ID
1
HG40EE470
HG48EE470
$
ANT IN
4 3
1
7
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
!
COMMON
INTERFACE
VIDEO
3
PC / DVI
AUDIO IN
4
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)
/CLONING
$
ANT IN
HP-ID
PC IN
RJP
5
17
‫עברית‬
%
8
HG24EE460
5@ $
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
AUDIO
!
COMMON
INTERFACE
5@ $
6
ANT IN
4 3
HP-ID
4
3
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
!
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
$
!
ANT IN
PC IN
HP-ID
ANT IN
RJP
4 3
6
65
COMMON
INTERFACE
PC/DVI
AUDIO IN
HP-ID
PC IN
RJP
8
5
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
65
ANT IN
USB
(5V 0.5A)/CLONING
3
4
7
RJP
43
PC/DVI
AUDIO IN
6
COMMON
INTERFACE
PC IN
AUDIO
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
HP-ID
HP-ID
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
$
7
AUDIO
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
HP-ID
!
!
4
3
5
8
7
PC/DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
$
#
8
RJP
COMMON
INTERFACE
#
!
$
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
USB
(5V 0.5A)/CLONING
#
@
HP-ID
AUDIO
HG28EE460
@
!
#
HDMI IN
(DVI/ARC)
COMMON
INTERFACE
PC/DVI
AUDIO IN
8
7
‫ עברית‬18
@
8
3
!
!
@
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
!
7
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
4 3
6
RJP
8
4
3
HP-ID
PC IN
ANT IN
AUDIO
HG32EE460
COMMON
INTERFACE
5
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
65
@
#
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
!
COMMON
INTERFACE
8
RJP
HP-ID
PC IN
AUDIO
USB
(5V 0.5A)/CLONING
HDMI IN
(DVI/ARC)
PC/DVI
AUDIO IN
7
RJP
5
8
ANT IN
PC IN
AUDIO
HDMI IN
(DVI/ARC)
65
@
HP-ID
USB
ANT IN
(5V 0.5A)/CLONING
$
#
PC/DVI
AUDIO IN
43
8
7
@
8
3
4
PC IN
AUDIO
PC/DVI
AUDIO IN
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
@
$
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
HG40EE460
6
COMMON
INTERFACE
!
!
3
4
7
RJP
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
PC IN
AUDIO
#
HP-ID
RJP
43
6
5
7
PC/DVI
AUDIO IN
6 8
4
8
HP-ID
PC IN
PC IN
AUDIO
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
RJP
DATA
4
VARIABLE
AUDIO OUT
6 8
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
RJP
PC IN
HP-ID
19
‫עברית‬
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
5
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
5
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
7
PC/DVI
AUDIO IN
8
$
PC IN
AUDIO
HG32EE670
HG40EE670
HG49EE670
HG55EE670
HP-ID
RJP
5
ANT IN
6
4
8
PC IN
HP-ID
3
1
2
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
RJP
5
HG32AE460
5
#
PC / DVI
AUDIO IN
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
7
AV IN
VIDEO
PC IN
AUDIO
6
8
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT IN
$
4 3
‫עברית‬
20
HG32AE460
)TAIWAN(
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC/DVI
䷈㿟䔍ܺ
7
AV IN
䔍ܺ
PC 䔍ܺ
㽫㿟
Ꮋ
8
䷈㿟
ৈ
HDMI 䔍ܺ
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 䔍ܺ
$
6 4 3
HG40AE460
)TAIWAN(
3 4 6
B
PC/DVI
䷈㿟䔍ܺ
7
AV IN
@
䔍ܺ
HDMI 䔍ܺ
(DVI/ARC)
RJP
䷈㿟
(5V 0.5A)
/ CLONING
Ꮋ
#
8
㽫㿟
HP-ID
ৈ
$
ANT 䔍ܺ
5
21
‫עברית‬
PC 䔍ܺ
HG32AE570
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
7
AV IN
VIDEO
8
PC IN
AUDIO
6
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
ANT IN
$
DATA
HP-ID
1
4 3
HG40AE570
HG43AE570
HG48AE570
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A) /
CLONING
3
AV IN
8
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
RJP
$
7
PC IN
ANT IN
5
6
‫עברית‬
22
HG32AE570
HG43AE570
HG48AE570
)HONGKONG(
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
7 @
HDMI IN 2
(DVI)
VIDEO
HDMI IN 1
(ARC)
3
8
#
VIDEO
4
PC IN
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
5 6
AUDIO
RJP
AUDIO
DOOR-EYE
VOL-CTRL
(5V 0.5A) /
CLONING
9
0 $
ANT IN
6
HG32AE570
)CHINA(
5
RJP
(5V 0.5A/CLONING
#
7
AV 䕨ܺ
㾛书
Ꮋ
PC 䕨ܺ
䷈书
6
8
ৈ
1
DATA
HDMI 䕨覂
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 䕨ܺ
$
3
DC 19V
4
23
‫עברית‬
HG43AE570
HG48AE570
HG58AE570
)CHINA(
1
DATA
ߛ䞤AV 䕨ܺ
@
HDMI
䕨覂 2
(DVI)
HDMI
䕨覂 1
(ARC)
3
PC 䕨ܺ
7
8
AV 䕨ܺ
(5V 0.5A)
/CLONING
4
㾛书
#
PC / DVI
䷈书䕨ܺ
Ꮋ
HP-ID
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
9
Ꮋ
RJP
5
໅䷈᥼ࠋ
ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
䷈书
ANT 䕨ܺ
᮵㒔᳞㒔
䷈书 ৈ
$
0
6
‫עברית‬
24
‫✎ ✎בכל פעם שאתה מחבר התקן חיצוני לטלוויזיה‪ ,‬עליך לוודא שהוא כבוי‪.‬‬
‫✎ ✎בעת חיבור התקן חיצוני‪ ,‬התאם את הצבע של כניסת החיבור לצבע הכבל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪DATA‬‬
‫‪− −‬משמש לתמיכה בתקשורת נתונים בין הטלוויזיה ל‪.SBB-‬‬
‫‪− −‬מחובר באמצעות תקעי טלוויזיה מסוג ‪.RJ-12‬‬
‫‪CLOCK 2‬‬
‫הגדר את השעה לאחר חיבור הכבל של השעון החיצוני לשקע השעון‪ .‬ניתן להשתמש בפונקציה ‘תצוגת שעון חיצונית’‪.‬‬
‫‪ 3‬שקע לחיבור אוזניות‬
‫ניתן לחבר אוזניות לשקע המיועד לחיבור אוזניות בטלוויזיה‪ .‬כאשר האוזניות מחוברות‪ ,‬הקול מהרמקולים המובנים מושבת‪.‬‬
‫‪HP-ID 4‬‬
‫חבר את הכבל לשקע משולב של ‪ HP-ID‬ואוזניות ולשקע נפרד לחיבור אוזניות‪ .‬עיין בעמוד ‪ 35‬לקבלת פרטים נוספים‪ .‬כשהאוזניות מחוברות‬
‫לתיבת האוזניות‪ ,‬הן יעבדו כמו באמצעות הפונקציה ‘אוזניות’‪.‬‬
‫‪RJP 5‬‬
‫יציאה זו היא יציאת תקשורת מסוג ‪( RJP‬רכזת שקעים לחיבור מרחוק) המאפשרת לך לחבר התקנים שונים למודולים נוספים כדי לשפר את‬
‫אופן השימוש בהתקנים ואת נוחות השימוש בהם‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪AV IN / COMPONENT IN‬‬
‫‪− −‬לחיבור וידאו‪/‬שמע מסוג ‪.Component‬‬
‫‪− −‬חבר צד אחד של כבלי וידאו מסוג ‪( Component‬אופציונליים) לשקעים מסוג ‪Component‬‏(“‪”PR‬‏‪”PB“ ,‬‏‪ )”Y“ ,‬בגב הטלוויזיה ואת‬
‫הצד השני לשקעי יציאות הווידאו מסוג ‪ Component‬המתאימים בנגן ה‪.DVD-‬‬
‫‪− −‬אם ברצונך לחבר ממיר ונגן ‪ ,DVD‬עליך לחבר את הממיר לנגן ה‪ DVD-‬ואז לחבר את נגן ה‪ DVD-‬לשקעים מסוג ‪Component‬‏(“‪”PR‬‏‪,‬‬
‫“‪”PB‬‏‪ )”Y“ ,‬בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪− −‬השקעים ‪,PR‬‏‪ PB‬ו‪ Y-‬בהתקני ‪ Component‬‏(‪ )DVD‬מסומנים לפעמים באותיות ‪,Y‬‏‪ B-Y‬ו‪ R-Y-‬או ‪,Y‬‏‪ Cb‬ו‪.Cr-‬‬
‫‪− −‬חבר צד אחד של כבלי שמע מסוג ‪( RCA‬אופציונליים) ליציאה [‪ ,]R - AUDIO - L‬בגב הטלוויזיה ואת הצד השני לשקעי יציאת השמע‬
‫המתאימים בנגן ה‪.DVD-‬‬
‫‪PC/DVI AUDIO IN 7‬‬
‫מתחבר לשקעים של כניסת השמע במגבר‪/‬במערכת הקולנוע הביתית‪.‬‬
‫‪PC IN 8‬‬
‫מיועד לחיבור לשקע פלט הווידאו במחשב‪.‬‬
‫‪VARIABLE AUDIO OUT 9‬‬
‫‪.)RCA( V‬‬
‫משמש להעברת פלט שמע המתקבל מהרמקול בחדר האמבטיה‪ .‬חבר את התיבה התלויה על הקיר בחדר האמבטיה ליציאת ‪ ariable‬‏‬
‫‪VOL-CTRL 0‬‬
‫משמש לשליטה בעוצמת הקול של הרמקול בחדר האמבטיה‪ .‬חבר את התיבה התלויה על הקיר בחדר האמבטיה ליציאת ‪.VOLCTRL‬‬
‫!‬
‫‪COMMON INTERFACE‬‬
‫עברית‬
‫‪25‬‬
‫@ )‪HDMI IN (ARC), (DVI/ARC‬‬
‫לחיבור שקע ‪ HDMI‬בהתקן עם יציאת ‪.HDMI‬‬
‫‪− −‬אין צורך בחיבור שמע בעת שימוש בחיבור מסוג ‪ .HDMI-HDMI‬חיבורי ‪ HDMI‬משמשים להעברת שמע ווידאו‪.‬‬
‫‪− −‬השתמש בשקע‪ HDMI IN (DVI)‎‬ליצירת חיבור ‪ DVI‬להתקן חיצוני‪ .‬השתמש בכבל ‪ DVI‬ל‪ HDMI-‬או במתאם ‪ DVI-HDMI‬‏(‪DVI‬‬
‫ל‪ )HDMI-‬לחיבור וידאו ובשקעים מסוג ‪ PC/DVI AUDIO IN‬לשמע‪.‬‬
‫‪USB (5V 0.5A) / CLONING‬‬
‫‪#‬‬
‫‪− −‬מחבר המיועד לביצוע שדרוגי תוכנה‪ ,‬ל‪ Media Play-‬ועוד‪.‬‬
‫‪− −‬חיבור שירות‬
‫‪ USB CLONING− −‬תומך בתקן ‪ USB 2.0‬בלבד‪.‬‬
‫)‪ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE‬‬
‫‪$‬‬
‫‪− −‬כדי שניתן יהיה לצפות בערוצי טלוויזיה כהלכה‪ ,‬הטלוויזיה חייבת לקלוט אות מאחד מהמקורות הבאים‪:‬‬
‫‪− −‬אנטנה חיצונית ‪ /‬מערכת כבלים‬
‫)‪EXT (RGB‬‬
‫‪%‬‬
‫‪− −‬במצב חיצוני‪ DTV Out ,‬תומך בווידאו ובשמע ‪ MPEG SD‬בלבד‪.‬‬
‫מצבי תצוגה‬
‫כמו כן‪ ,‬תוכל לבחור באחת מהרזולוציות הרגילות המפורטות בעמודה ‘רזולוציות’‪ .‬הטלוויזיה תתכוונן באופן אוטומטי לרזולוציה שתבחר‪.‬‬
‫לאחר חיבור מחשב לטלוויזיה‪ ,‬הגדר את רזולוציית המסך עבור הטלוויזיה במחשב‪ .‬הרזולוציה המיטבית היא ‪ ‎1,920 x 1,080‬בתדר ‪ .‎60 Hz‬אם‬
‫הפלט מהמחשב מוגדר לרזולוציה כלשהי פרט לאלה הרשומות בטבלה הבאה‪ ,‬ייתכן שהטלוויזיה לא תציג דבר‪ .‬הגדר את הרזולוציה כהלכה‪ ,‬תוך‬
‫עיון במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫השתמש באחת מהרזולוציות המומלצות בטבלה‪.‬‬
‫✎ ✎הרזולוציה המיטבית היא ‪ ‎1366 X 768‬בתדר ‪.‎60 Hz‬‬
‫תדר אופקי‬
‫(‪)KHz‬‬
‫תדר אנכי‬
‫(‪)Hz‬‬
‫תדר שעון בפיקסלים‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/-‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪59.790‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫מצב‬
‫רזולוציה‬
‫‪IBM‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪832 x 624‬‬
‫‪1152 x 870‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪VESA CVT/DMT‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1152 x 864‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪1280 x 800‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪1366 x 768‬‬
‫‪26‬‬
‫עברית‬
‫קיטוב סינכרון‬
‫(‪)H / V‬‬
‫✎ ✎הרזולוציה המיטבית היא ‪ ‎1,920 X 1,080‬בתדר ‪.‎60 Hz‬‬
‫תדר אופקי‬
‫(‪)KHz‬‬
‫תדר אנכי‬
‫(‪)Hz‬‬
‫תדר שעון בפיקסלים‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/-‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪59.959‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪74.857‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪81.750‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪130.000‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/-‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪136.750‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫מצב‬
‫רזולוציה‬
‫‪IBM‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪832 x 624‬‬
‫‪1152 x 870‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪720 x 576‬‬
‫‪1152 x 864‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪1280 x 960‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪53.783‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪75.231‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1152 x 864‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪1280 x 800‬‬
‫‪1280 x 800‬‬
‫‪1360 x 768‬‬
‫‪1440 x 900‬‬
‫‪1440 x 900‬‬
‫‪1680 x 1050‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪62.795‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪70.635‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪74.934‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪74.984‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪52.500‬‬
‫‪74.620‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪89.040‬‬
‫‪128.943‬‬
‫‪VESA DMT / DTV CEA‬‬
‫‪1920 x 1080p‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫קיטוב סינכרון‬
‫(‪)H / V‬‬
‫✎ ✎אם אתה משתמש בחיבור כבל ‪ ,HDMI/DVI‬עליך להשתמש בשקע ‪ HDMI IN (DVI). (HG24EE470/460‬אינו נתמך)‬
‫✎ ✎אין תמיכה במצב ‘שילוב’‪.‬‬
‫✎ ✎הטלוויזיה עשויה לפעול בצורה לא רגילה אם נבחרה תבנית וידאו לא רגילה‪.‬‬
‫✎ ✎יש תמיכה במצבים ‘נפרד’ ו’קומפוזיט’‪ .‬אין תמיכה ב‪.SOG-‬‬
‫עברית‬
‫‪27‬‬
‫שימוש בבקר הטלוויזיה‬
‫בקר הטלוויזיה‪ ,‬לחצן קטן הדומה למוט היגוי (ג’ויסטיק) אשר נמצא בחלקה האחורי הימני של הטלוויזיה ומאפשר לך לשלוט בטלוויזיה ללא צורך‬
‫בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫קיימים שני סוגים של בקרי טלוויזיה‪.‬‬
‫הסוג הראשון מופעל באופן הבא‪.‬‬
‫בחירת ‪Media Play‬‬
‫בחירת מקור‬
‫תפריט פונקציות‬
‫בקר הטלוויזיה‬
‫התמונה משורטטת לפי‬
‫אדם הניצב מול חלקה‬
‫הקדמי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫בחירת התפריט‬
‫חיישן השלט הרחוק‬
‫כיבוי‬
‫✎ ✎ייתכן שפונקציות מסוימות‪ ,‬הדורשות קוד ‪ ,PIN‬לא יהיו זמינות‪.‬‬
‫✎ ✎הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫✎ ✎כדי לצאת מהתפריט‪ ,‬לחץ ממושכות על הבקר למשך יותר משנייה‪.‬‬
‫✎ ✎בעת בחירת הפונקציה על ידי הזזת הבקר לכיוונים למעלה‪/‬למטה‪/‬ימינה‪/‬שמאלה‪ ,‬הקפד שלא ללחוץ על הבקר‪ .‬אם תלחץ עליו קודם‪ ,‬לא‬
‫תוכל לגרום לו לנוע לכיוונים למעלה‪/‬למטה‪/‬ימינה‪/‬שמאלה‪.‬‬
‫הסוג השני מופעל באופן הבא‪.‬‬
‫הפעל את הטלוויזיה באמצעות הלחצן ‪ P‬בשלט‪-‬רחוק או בלוח הטלוויזיה‪.‬‬
‫✎ ✎בקר הטלוויזיה בחלק התחתון הימני של הטלוויזיה‪ ,‬מאפשר לך לשלוט בטלוויזיה ללא צורך בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫✎ ✎אם תלחץ עליו קודם‪ ,‬יופיע תפריט הבקרה‪ .‬באפשרותך לבחור בפונקציה על‪-‬ידי לחיצה ממושכת על בקר הטלוויזיה‪.‬‬
‫✎ ✎הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫✎ ✎עם בקר הטלוויזיה‪ ,‬אין באפשרותך לבצע פעולות אחרות פרט להפעלה או כיבוי של הטלוויזיה‪ ,‬החלפת הערוץ כוונון עוצמת הקול‬
‫והחלפת מקור הקלט‪.‬‬
‫‪ :‬מפעיל ומכבה את הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪Press: Move‬‬
‫‪Press & Hold: Select‬‬
‫תפריט הבקרה‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬להחלפת ערוצים‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬לכוונון עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪ :‬להצגה ולבחירה של מקורות וידאו זמינים‪.‬‬
‫חיישן השלט הרחוק‪/‬בקר הטלוויזיה‬
‫מצב המתנה‬
‫הטלוויזיה נכנסת למצב המתנה בעת כיבוי והיא ממשיכה לצרוך כמות קטנה של מתח חשמלי‪ .‬מטעמי בטיחות ועל מנת לצמצם את צריכת החשמל‪,‬‬
‫אל תשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה לפרק זמן ממושך (כאשר אתה יוצא לחופשה‪ ,‬למשל)‪ .‬עדיף לנתק את כבל המתח‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫עברית‬
‫מבט על השלט‪-‬רחוק‬
‫✎ ✎לשלט‪-‬רחוק זה יש נקודות כתב ברייל על הלחצנים ‪ ,Power, Channel‬ו‪ Volume‬המיועדים לאנשים בעלי לקויות ראייה‪.‬‬
‫להפעלה ולכיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫הצגה ובחירה של מקורות וידאו זמינים‪.‬‬
‫הזן ישירות מספר ערוץ‪.‬‬
‫הצגה של מדריך התוכניות האלקטרוני‬
‫(‪.)EPG‬‬
‫להשתקת הקול באופן זמני‪.‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪GUIDE‬‬
‫כוונון עוצמת הקול‪.‬‬
‫החלפת ערוצים‪.‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫עבור למסך ‪.HOME‬‬
‫הצג את ה‪-‬בית תוכן‪.‬‬
‫לחץ על פרטי התצוגה במסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ :CLOCK‬בעת הלחיצה על לחצן ‪ INFO‬במצב‬
‫המתנה‪ ,‬השעה מוצגת על מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫להצגת רשימת ערוצים על המסך‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫להצגת התפריט הראשי על המסך‪.‬‬
‫‪CLOCK‬‬
‫בחר במהירות מתוך פונקציות הנמצאות‬
‫בשימוש רב‪.‬‬
‫בחר פריטי תפריט המוצגים על‪-‬גבי המסך‬
‫ושנה ערכים בתפריט‪.‬‬
‫חזרה לתפריט הקודם‪.‬‬
‫ליציאה מהתפריט‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪SUBT.‬‬
‫השתמש בלחצנים אלה בבית תוכן‪.‬‬
‫עבור בין טלטקסט‪ ,‬כפול או שילוב‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ALARM‬‬
‫לחצנים בתפריט רשימת ערוצים‪ ,‬בית תוכן‬
‫וכולי‪.‬‬
‫‪ :ALARM‬הזן את השעה שבה אתה מעוניין‬
‫שהטלוויזיה תידלק‪.‬‬
‫‪ :X‬הפעל וכבה את תמונת התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫(לא זמין)‬
‫‪ :.SUBT‬להצגת כתוביות דיגיטליות‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪29‬‬
‫להפעלה ולכיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫הצגה ובחירה של מקורות וידאו זמינים‪.‬‬
‫הזן ישירות מספר ערוץ‪.‬‬
‫הצגה של מדריך התוכניות האלקטרוני‬
‫(‪.)EPG‬‬
‫להשתקת הקול באופן זמני‪.‬‬
‫החלפת ערוצים‪.‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫כוונון עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪CH‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫עבור למסך ‪.HOME‬‬
‫הצג את ה‪-‬בית תוכן‪.‬‬
‫לחץ על פרטי התצוגה במסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ :CLOCK‬בעת הלחיצה על לחצן ‪INFO‬‬
‫במצב המתנה‪ ,‬השעה מוצגת על מסך‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫עבור בין טלטקסט‪ ,‬כפול או שילוב‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪CLOCK‬‬
‫‪㰣虝‬‬
‫‪HOME‬‬
‫‪虡擖‬‬
‫‪䯍㽟‬‬
‫‪30‬‬
‫בחר במהירות מתוך פונקציות הנמצאות‬
‫בשימוש רב‪.‬‬
‫חזרה לתפריט הקודם‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫עברית‬
‫להצגת התפריט הראשי על המסך‪.‬‬
‫בחר פריטי תפריט המוצגים על‪-‬גבי המסך‬
‫ושנה ערכים בתפריט‪.‬‬
‫ליציאה מהתפריט‪.‬‬
‫השתמש בלחצנים אלה בבית תוכן‪.‬‬
‫להצגת רשימת ערוצים על המסך‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪ALARM‬‬
‫לחצנים בתפריט רשימת ערוצים‪ ,‬בית תוכן‬
‫וכולי‪.‬‬
‫‪ :ALARM‬הזן את השעה שבה אתה מעוניין‬
‫שהטלוויזיה תידלק‪.‬‬
‫‪ :X‬הפעל וכבה את תמונת התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫(לא זמין)‬
‫‪ :.SUBT‬להצגת כתוביות דיגיטליות‪.‬‬
‫להפעלה ולכיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫הצגה ובחירה של מקורות וידאו זמינים‪.‬‬
‫הזן ישירות מספר ערוץ‪.‬‬
‫הצגה של מדריך התוכניות האלקטרוני‬
‫(‪.)EPG‬‬
‫להשתקת הקול באופן זמני‪.‬‬
‫כוונון עוצמת הקול‪.‬‬
‫החלפת ערוצים‪.‬‬
‫להצגת רשימת ערוצים על המסך‪.‬‬
‫עבור למסך ‪.HOME‬‬
‫הצג את ה‪-‬בית תוכן‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪㸂㴖‬‬
‫‪㟣஧‬‬
‫להצגת התפריט הראשי על המסך‪.‬‬
‫‪CLOCK‬‬
‫לחץ על פרטי התצוגה במסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ :CLOCK‬בעת הלחיצה על לחצן ‪INFO‬‬
‫במצב המתנה‪ ,‬השעה מוצגת על מסך‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫࢞‪ᇗ‬‬
‫בחר במהירות מתוך פונקציות הנמצאות‬
‫בשימוש רב‪.‬‬
‫בחר פריטי תפריט המוצגים על‪-‬גבי המסך‬
‫ושנה ערכים בתפריט‪.‬‬
‫חזרה לתפריט הקודם‪.‬‬
‫ליציאה מהתפריט‪.‬‬
‫לחצנים בתפריט רשימת ערוצים‪ ,‬בית תוכן‬
‫וכולי‪.‬‬
‫השתמש בלחצנים אלה בבית תוכן‪.‬‬
‫‪࿻ሞ‬‬
‫‪㰴㐃‬‬
‫‪ူ᠞‬‬
‫‪ :ALARM‬הזן את השעה שבה אתה מעוניין‬
‫שהטלוויזיה תידלק‪.‬‬
‫‪ :X‬הפעל וכבה את תמונת התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫(לא זמין)‬
‫‪ :.SUBT‬להצגת כתוביות דיגיטליות‪.‬‬
‫התקנת סוללות (גודל סוללה‪)AAA :‬‬
‫גב השלט‬
‫✎ ✎לאחר התקנת הסוללות‪ ,‬הברג בעזרת מברג את הבורג‬
‫המחזיק את מכסה הסוללה סגור‪.‬‬
‫✎ ✎הערה‬
‫‪y y‬אחוז בשלט‪-‬רחוק במרחק של ‪ 7‬מטרים לכל היותר מהטלוויזיה‪.‬‬
‫‪y y‬תאורה בהירה עשויה להשפיע על ביצועי השלט הרחוק‪ .‬הימנע‬
‫משימוש ליד תאורת פלואורוסנט מיוחדת או שלטי ניאון‪.‬‬
‫‪y y‬הצבע והצורה עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪y y‬לחצן התלת‪-‬ממד בשלט הרחוק מיועד לפונקציה שאינה נתמכת‪.‬‬
‫יחידת הטלוויזיה לא תגיב אם תלחץ עליו‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪31‬‬
‫שימוש ב‪-‬מצב ספורט‬
‫מצב ספורט‏‪t‬‬
‫‪ ← MENU mO O‬אפליקציות ← מצב ספורט ← ‪ENTER E‬‬
‫מצב זה מספק תנאים אופטימליים לצפייה במשחקי ספורט‪.‬‬
‫‪( ay y‬זום)‪ :‬השהה את ההפעלה וחלק את התמונה ל‪ 9-‬חלקים‪ .‬בחר חלק כדי להגדיל אותו‪ .‬לחץ שוב על הלחצן כדי לחדש את ההפעלה‪.‬‬
‫✎ ✎כאשר מצב ספורט במצב פועל‪ ,‬מצבי התמונה והשמע מוגדרים לערך אצטדיון באופן אוטומטי‪.‬‬
‫✎ ✎אם תכבה את הטלוויזיה בזמן צפייה במצב ספורט‪ ,‬יבוטל מצב ספורט‪.‬‬
‫✎ ✎כאשר שירות נתונים פועל‪ ,‬אפשרות זום אינה זמינה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫עברית‬
‫חיבור הטלוויזיה ל‪SBB-‬‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫‪RJP‬‬
‫‪PC / DVI‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪VIDEO‬‬
‫‪AV IN‬‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪PC IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫)‪(DVI/ARC‬‬
‫‪HP-ID‬‬
‫כבל להעברת נתונים‬
‫‪ETH MODEM‬‬
‫‪DATA‬‬
‫✎ ✎הזמינות תלויה בדגם הספציפי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ )SBB( S‬בעזרת הכבל להעברת נתונים‪.‬‬
‫חבר את שקע ‪ DATA‬בטלוויזיה לשקע [‪ ]ETH MODEM‬ב‪ TB-‬‏‬
‫✎ ✎השתמש בתקשורת נתונים‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪33‬‬
‫רשימת ספקים וכבלים תואמים להעברת נתונים המצורפים לטלוויזיה‬
‫‪y y‬ודא שאתה משתמש בכבל להעברת נתונים המתאים לדרישות הספק שלך‪ .‬עיין בתווית הקוד המוצמדת לכבלים להעברת נתונים‪.‬‬
‫✎ ✎מפרטי הפעלה של כבל נתונים (‪R J12‎‬‏) ‪RS232 :‬‬
‫‪34‬‬
‫עברית‬
‫חיבור הרמקולים בחדר האמבטיה‬
‫ניתן לחבר את הרמקולים הנמצאים בחדר האמבטיה בשיטה הבאה‪( .‬בהתאם לאזור)‬
‫חבר דרך יציאת ‪( Variable Output‬אין צורך במגבר חיצוני)‬
‫‪VIDEO‬‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫‪1‬‬
‫רמקול‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪VARIABLE‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪VOL-CTRL‬‬
‫‪2‬‬
‫‪VOL+‬‬
‫‪VOL-‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיבה לשליטה בעוצמת הקול‬
‫חבר את היציאה ‪ VARIABLE AUDIO OUT‬בטלוויזיה לרמקולים התלויים על הקיר בחדר האמבטיה בבית המלון‪.‬‬
‫רמקול ‪+‬‬
‫‪N/C‬‬
‫‪.2‬‬
‫רמקול ‪-‬‬
‫חבר את השקע ‪ VOL-CTRL‬הקיים בטלוויזיה ליציאת המתג בתיבה לשליטה בעוצמת הקול התלויה על קיר חדר האמבטיה בבית המלון‪.‬‬
‫✎ ✎עוצמת הפלט המרבית של הרמקול היא ‪4W‬‏‪.8Ω ,‬‬
‫✎ ✎יציאת ‪ VARIABLE AUDIO OUT‬תומכת בפלט ‪ MONO‬בלבד‪.‬‬
‫‪y y‬התקנת התיבה לשליטה בעוצמת הקול‬
‫‪− −‬אם תגדיר את תיבת השליטה בעוצמת הקול כפי שמוצג באיור‪ ,‬תוכל לשלוט בעוצמת הקול של הרמקולים שבחדר האמבטיה‪.‬‬
‫‪− −‬השקע המשמש לחיבור בין התיבה לשליטה בעוצמת הקול לבין הטלוויזיה הוא שקע טלפון רגיל בגודל ‪ 3.5‬מ”מ‪.‬‬
‫‪− −‬המתג הקיים בתיבה לשליטה בעוצמת הקול מורכב ממתג מסוג ‪.Tact‬‬
‫✎ ✎הגדרת מצב ‘תת‪-‬מגבר’‪.‬‬
‫‪ :0− −‬לכיבוי הפונקציה ‘תת‪-‬מגבר’ (‪ PWM‬כבוי)‪.‬‬
‫‪ :1− −‬קביעת עוצמת הקול של תת המגבר בהתאם לבקרה המרכזית של עוצמת הקול‪ .‬כלומר‪ ,‬עוצמת הקול של תת המגבר נקבעת בהתאם‬
‫להגדרה של המאפיינים ‘עוצמת קול בעת הפעלה’‪‘ ,‬עוצמת קול מינימלית’ ו’עוצמת קול מרבית’ במצב ‘בית מלון’‪.‬‬
‫‪ :2− −‬לקביעה של עוצמת הקול בהתאם להגדרה בלוח הבקרה שבחדר האמבטיה‪.‬‬
‫‪y y‬מפרטי היציאה ‪Variable Output‬‬
‫‪− −‬חיווט הרמקול‪ :‬השתמש בכבל רמקול באורך שאינו עולה על ‪ 25‬מ’‪.‬‬
‫תיבה לשליטה בעוצמת הקול‬
‫‪VOL +‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪VOL -‬‬
‫‪2‬‬
‫הארקה‬
‫הגברה של עוצמת הנמכה של עוצמת הקול‬
‫הקול‬
‫( כבל מגן ‪) 3‬‬
‫( לבן ‪) 1‬‬
‫( שחור‪/‬אדום ‪) 2‬‬
‫עברית‬
‫‪35‬‬
‫‪HP-ID‬‬
‫ניתן להתקין בנוסף גם שקע לחיבור אוזניות על מיטה או שולחן עבודה לצורך שיפור הנוחות‪ .‬לשם כך‪ ,‬בצע את ההליך המתואר להלן‪.‬‬
‫‪y y‬איור מפורט של השקע המיועד לאוזניות‪.‬‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫‪HEADPHON BOX‬‬
‫‪A‬‬
‫שקע לחיבור אוזניות‬
‫‪HP-ID‬‬
‫‪Shield wire‬‬
‫‪TV Headphones jack‬‬
‫)‪Red Wire (Audio-R‬‬
‫)‪Whitewire (Audio-L‬‬
‫‪Red wire + White wire‬‬
‫‪Shield Wire‬‬
‫‪TV HP-ID jack‬‬
‫<שקע לחיבור אוזניות>‬
‫‪36‬‬
‫עברית‬
‫חיבור ‪MediaHub HD‬‬
‫העברת פלט לכל מקור חיצוני המחובר ל‪ MediaHub HD-‬בשולחן העבודה בבית המלון‪.‬‬
‫חלקו האחורי של ‪MediaHub HD‬‬
‫‪RS/232‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪(5V 0.5A)/CLONING‬‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫‪RJP‬‬
‫‪ 1‬כבל העברת נתונים מסוג‬
‫‪RS-232‬‬
‫‪PC / DVI‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪VIDEO‬‬
‫‪AV IN‬‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪PC IN‬‬
‫‪ 2‬כבל ‪HDMI‬‬
‫‪HP-ID‬‬
‫‪DATA‬‬
‫‪ANT IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫)‪(DVI/ARC‬‬
‫✎ ✎הזמינות תלויה בדגם הספציפי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חבר את היציאה ‪ RJP‬בטלוויזיה ליציאה ‪ RS/232‬ב‪.MediaHub HD-‬‬
‫‪.2‬‬
‫חבר את היציאה ‪ HDMI IN‬בטלוויזיה ליציאת ה‪ HDMI-‬ב‪.MediaHub HD-‬‬
‫‪MediaHub HDy y‬‬
‫‪ MediaHub HD− −‬הוא מודול חומרה הכולל מחברים שונים לקבלת קלט שמע ווידאו (‪ ,A/V‬שמע‪ ,‬מחשב‪ HDMI ,‬ו‪ )USB-‬ויציאות‬
‫תואמות‪ .‬מקורות הפלט התואמים מתחברים דרך ה‪ MediaHub-‬לטלוויזיה‪ MediaHub .‬מתקשר עם הטלוויזיה דרך כבל ‪.RS232‬‬
‫הפונקציה ‘הכנס‪-‬הפעל מהיר’ היא פונקציה המאפשרת לאורחים בבית המלון לחבר התקן חיצוני ל‪MediaHub. MediaHub-‬‬
‫מתקשר עם הטלוויזיה על‪-‬ידי שליחת הודעות לגבי מקורות פעילים‪/‬בלתי פעילים‪ .‬הטלוויזיה עוברת למקור חיצוני הנמצא במצב‬
‫‘פעיל’‪.‬‬
‫‪− −‬יש לחבר את יציאת ‪ HDMI‬ב‪ MediaHub-‬ליציאת ‪ HDMI IN‬בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪− −‬כאשר הטלוויזיה פועלת‪ ,‬חבר אותה ל‪ RJP-‬תוך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫‪y y‬מאפיינים מיוחדים‬
‫‪PIP− −‬‬
‫‪− −‬זיהוי אוטומטי‬
‫עברית‬
‫‪37‬‬
‫חיבור ה‪( RJP-‬רכזת שקעים לחיבור מרחוק)‬
‫העברת פלט לכל מקור חיצוני המחובר ל‪ RJP-‬בשולחן העבודה בבית המלון‪.‬‬
‫‪ 1‬כבל ‪ / D-sub‬כבל שמע למחשב‬
‫חלקו האחורי של ה‪RJP-‬‬
‫‪(5V 0.5A)/CLONING‬‬
‫‪RS/232‬‬
‫‪VIDEO AUDIO AUDIO/PC‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪USB‬‬
‫הלוח האחורי של הטלוויזיה‬
‫‪RJP‬‬
‫‪PC / DVI‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪VIDEO‬‬
‫‪AV IN‬‬
‫‪ 3‬כבל וידאו‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫)‪(DVI/ARC‬‬
‫‪HP-ID‬‬
‫‪DATA‬‬
‫‪ANT IN‬‬
‫‪ 4‬כבל ‪HDMI‬‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪PC IN‬‬
‫‪ 2‬כבל שמע‬
‫‪5‬‬
‫✎ ✎הזמינות תלויה בדגם הספציפי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חבר את היציאה ‪ PC IN / PC/DVI AUDIO IN‬בטלוויזיה ליציאה ‪ PC/AUDIO‬ב‪.RJP-‬‬
‫‪.2‬‬
‫חבר את היציאה ]‪ AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R‬בטלוויזיה ליציאה ‪ VIDEO‬ב‪.RJP-‬‬
‫‪.3‬‬
‫חבר את היציאה ]‪ AV IN [VIDEO‬בטלוויזיה ליציאה ‪ VIDEO‬ב‪.RJP-‬‬
‫‪.4‬‬
‫חבר את היציאה ‪ HDMI IN‬בטלוויזיה ליציאה ‪ HDMI‬ב‪.RJP-‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ R‬ב‪.RJP-‬‬
‫חבר את היציאה ‪ RJP‬בטלוויזיה ליציאה‪ S/232‎‬‏‬
‫✎ ✎ה‪( RJP-‬רכזת שקעים לחיבור מרחוק) המתאים לטלוויזיית ‪ Samsung‬זו הוא‪TeleAdapt TA-7610‎‬‏‪.‬‬
‫‪( RJPy y‬רכזת שקעים לחיבור מרחוק)‪ RJP :‬הוא קיצור של ‪( Remote Jack Pack‬רכזת שקעים לחיבור מרחוק)‪ .‬זהו מודול חומרה הכולל‬
‫מחברים שונים לקבלת קלט שמע ווידאו (‪ ,A/V‬שמע‪ ,‬מחשב ו‪ )HDMI-‬ויציאות תואמות‪ .‬מקורות הפלט התואמים מתחברים דרך ה‪RJP-‬‬
‫לטלוויזיה‪ RJP .‬מתקשר עם הטלוויזיה דרך כבל‪RS232‎‬‏‪ .‬הפונקציה ‘הכנס‪-‬הפעל מהיר’ היא פונקציה המאפשרת לאורחים בבית המלון‬
‫לחבר התקן מקור חיצוני ל‪ RJP. RJP-‬מתקשר עם הטלוויזיה על‪-‬ידי שליחת הודעות לגבי מקורות פעילים‪/‬בלתי פעילים‪ .‬הטלוויזיה תעבור‬
‫למקור חיצוני הנמצא במצב ‘פעיל’ בהתאם לסדר העדיפויות שיוגדר על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫✎ ✎ניתן לבחור ‪ HDMI IN‬או ‪ AV IN‬בעת חיבור ה‪.RJP-‬‬
‫✎ ✎כאשר הטלוויזיה פועלת‪ ,‬חבר אותה ל‪ RJP-‬תוך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫עברית‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬ניתן להחזיר את ה‪ RJP-‬להגדרות ברירת המחדל של היצרן על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים ‪ A/V‬ו‪ HDMI-‬בו‪-‬זמנית למשך ‪ 10‬שניות‪ .‬כאשר‬
‫כל נוריות ה‪ LED-‬מהבהבות חמש פעמים‪ ,‬זהו סימן ששחזור הגדרות היצרן הושלם‪.‬‬
‫‪y‬כל נורית ‪ LED‬ב‪ RJP-‬תכבה באופן אוטומטי כעבור ‪ 5‬דקות כדי למנוע זיהום מתאורה בחדר המלון‪ .‬נוריות ה‪ LED-‬שיכבו יידלקו מחדש אם‬
‫האורח יגע באחד הלחצנים ושעון העצר הסופר חמש דקות יופעל מחדש‪ .‬אם האורח יגע בלחצן מקור אחר לאחר מכן‪ ,‬הטלוויזיה תעבור‬
‫למקור שנבחר ונורית ה‪ LED-‬התואמת תידלק‪.‬‬
‫‪y‬לאחר איפוס ‪ RJP‬או הפעלה‪/‬כיבוי של הטלוויזיה‪ ,‬נדרשות כ‪ 10-‬שניות כדי לחדש את התקשורת בין הטלוויזיה ל‪.RJP-‬‬
‫‪y‬בטבלה שלהלן מוצג הזמן המשוער בשניות שיידרש למעבר מהטלוויזיה למקור הקלט‪ ,‬בהתבסס על סדר עדיפויות‪.‬‬
‫✎ ✎תרחיש ‪ :1‬אין מקורות קלט מחוברים‪.‬‬
‫מקור‬
‫זמן לחיבור‬
‫‪AV‬‬
‫‪ 2‬שניות‬
‫מחשב אישי‬
‫‪ 0.7‬שניות‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪ 3.9‬שניות‬
‫✎ ✎תרחיש ‪ :2‬קיימים שני מקורות קלט מחוברים או יותר ומתבצע ניתוק וחיבור מחדש של אחד ממקורות הקלט‪.‬‬
‫זמן לניתוק‬
‫זמן לחיבור‬
‫סך הכול‬
‫‪AV‬‬
‫‪ 4.5‬שניות‬
‫‪ 2‬שניות‬
‫‪ 6.5‬שניות‬
‫מקור‬
‫מחשב אישי‬
‫‪ 0.7‬שניות‬
‫‪ 0.7‬שניות‬
‫‪ 1.4‬שניות‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪ 3.9‬שניות‬
‫‪ 3.9‬שניות‬
‫‪ 7.8‬שניות‬
‫✎ ✎לדוגמה‪ ,‬אם ל‪ RJP-‬מחוברים כל מקורות הקלט האפשריים ‪ ,AV -‬מחשב ו‪ ,HDMI-‬העדיפות הגבוהה ביותר תינתן ל‪ .AV-‬אם ה‪RJP-‬‬
‫נמצא במצב ‪ HDMI‬ואורח מנתק ומחבר מחדש מקור ‪ ,AV‬משך הזמן המינימלי שיידרש למעבר ל‪ AV-‬הוא ‪ 6.5‬שניות‪.‬‬
‫‪y y‬לצורך חיבור מקור שמע (‪ iPod‬או נגן‪Mp3‎‬‏ אחר)‪ ,‬מצב ‘מוסיקה’ צריך להיות במצב ‪ ON‬וזיהוי השקע צריך להיות במצב ‪.OFF‬‬
‫‪y y‬תומך במקורות קלט מסוג ‪ ,A/V‬מחשב ו‪.HDMI-‬‬
‫עברית‬
‫‪39‬‬
‫הגדרת נתונים בתפריט האפשרויות לבתי מלון‬
‫כדי להיכנס‪ :‬לחץ על הלחצנים ‪ MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E‬לפי סדר זה‪( .‬במצב ‘אירוח’‪ ,‬הפעולה תגרום להגדרת מצב ‘עצמאי’)‪.‬‬
‫כדי לצאת מתפריט זה‪ :‬כבה את הטלוויזיה והדלק אותה מחדש‪.‬‬
‫מס‪.‬‬
‫פונקציות הטלוויזיה בבתי מלון‬
‫תיאור‬
‫קטגוריה‬
‫פריט‬
‫ערך התחלתי‬
‫‪1‬‬
‫‪Hospitality‬‬
‫‪Mode‬‬
‫‪Hospitality Mode‬‬
‫‪Standalone‬‬
‫‪2‬‬
‫‪SI Vendor‬‬
‫‪SI Vendor‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Power On Channel‬‬
‫‪Last Saved‬‬
‫‪Power On Channel Num‬‬
‫…‬
‫‪Power On Channel Type‬‬
‫…‬
‫‪Power On Volume‬‬
‫‪Last Saved‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Power On‬‬
‫‪Power On Volume Num‬‬
‫…‬
‫הטלוויזיה נדלקת עם עוצמת הקול הזאת‪.‬‬
‫‪Min Volume‬‬
‫‪0‬‬
‫עוצמת הקול המינימלית שהמשתמש יכול להגדיר בעת פעולה עצמאית של‬
‫הטלוויזיה במצב אירוח‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪40‬‬
‫עברית‬
‫‪y y‬בחר ‪.Hospitality Mode‬‬
‫‪y y‬במצב ‪ :Interactive‬הטלוויזיה פועלת עם ‪ SI STB‬או ‪.SBB‬‬
‫‪y y‬במצב ‪ :Standalone‬הטלוויזיה פועלת באופן עצמאי‪ ,‬ללא ‪ SI STB‬או ‪.SBB‬‬
‫‪y y‬במצב ‪Interactive: Samsung / 45M / Locatel / VDA / VDA-S /‬‬
‫‪Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum /‬‬
‫‪Siemens / Amino / MDC / Enseo‬‬
‫‪y y‬במצב ‪Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP‬‬
‫מגדיר את ערכי ברירת המחדל שיוחלו כאשר הטלוויזיה תודלק‪.‬‬
‫‪ :User Definedy y‬מאפשר לך להגדיר את ‘הפעלת ערוץ’ ו’סוג ערוץ’ באופן ידני‪.‬‬
‫ראה ‘מספר ערוץ בעת הפעלה’ ו’סוג ערוץ’ להלן‪.‬‬
‫‪ :Last Savedy y‬אם תבחר בפריט זה‪ ,‬כאשר הטלוויזיה תופעל יוצג בה הערוץ‬
‫האחרון שהוצג בה כאשר כובתה‪.‬‬
‫בעת הדלקת הטלוויזיה היא עוברת באופן אוטומטי לערוץ זה‪.‬‬
‫‪y y‬בחר טווח ערוצים‪( ATV :‬טווח ערוצים אנלוגיים באנטנה)‪( DTV ,‬טווח ערוצים‬
‫דיגיטליים באנטנה)‪( CATV ,‬טווח ערוצי כבלים אנלוגיים) או ‪( CDTV‬טווח ערוצי‬
‫כבלים דיגיטליים)‬
‫‪ :User Definedy y‬מאפשר לך להגדיר ידנית את ‘עוצמת הקול בעת ההפעלה’‪.‬‬
‫ראה ‘מספר עוצמת קול בעת הפעלה’ להלן‪.‬‬
‫‪ :Last Savedy y‬בעת הפעלה של הטלוויזיה היא חוזרת לעוצמת הקול שהייתה‬
‫מוגדרת כאשר היא כובתה‪.‬‬
‫‪Max Volume‬‬
‫‪100‬‬
‫עוצמת הקול המרבית שהמשתמש יכול להגדיר‪.‬‬
‫‪Power On Source‬‬
‫‪TV‬‬
‫בחר את מקור הקלט שיוצג בטלוויזיה בעת הדלקה‪.‬‬
‫‪Power On Option‬‬
‫‪Last Option‬‬
‫‪Channel Setup‬‬
‫…‬
‫מספק לך גישה ישירה ומיידית לחלק מהפונקציות בתפריט ‘ערוצים’ המוצג‬
‫למשתמש‪ ,‬כגון ‘כוונון אוטומטי’‪‘ ,‬כוונון ידני’‪‘ ,‬הגדרת אנטנה’ וכולי‪.‬‬
‫‪Channel Editor‬‬
‫…‬
‫‪ Channel Editor‬מאפשר לך לערוך את הערוצים השמורים בזיכרון של הטלוויזיה‪.‬‬
‫באמצעות ‪ Channel Editor‬תוכל‪:‬‬
‫‪y y‬לשנות מספרי ערוצים ושמות ערוצים ולמיין את הערוצים לפי סדר המספרים‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫‪y y‬להחיל השתקת וידאו על ערוצים נבחרים‪ .‬השתקת וידאו מבטלת את הצגת‬
‫הווידאו של ערוץ ומהטלוויזיה מתקבל פלט שמע בלבד כשעל‪-‬גבי המסך מוצג‬
‫סמל של רמקול‪ Channel Editor .‬מאפשר לך להציג מידע על כל ערוץ בקלות‪,‬‬
‫ללא צורך להציג את הערוץ ישירות‪.‬‬
‫קובע את מצב הטלוויזיה כאשר אספקת החשמל חוזרת לאחר הפסקת חשמל או‬
‫לאחר ניתוק של הטלוויזיה מהחשמל וחיבורה לחשמל מחדש‪.‬‬
‫‪ :Last Optiony y‬הטלוויזיה חוזרת למצב האחרון שהוגדר לה כאשר היתה‬
‫מופעלת‪ .‬אם הטלוויזיה היתה במצב המתנה‪ ,‬היא חוזרת למצב המתנה‪ .‬אם‬
‫הטלוויזיה דלקה‪ ,‬היא נדלקת‪.‬‬
‫‪ :Power Ony y‬כשאספקת החשמל מתחדשת‪ ,‬הטלוויזיה נדלקת‪.‬‬
‫‪ :Standbyy y‬כשאספקת החשמל מתחדשת‪ ,‬הטלוויזיה עוברת למצב המתנה‪.‬‬
‫מס‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פונקציות הטלוויזיה בבתי מלון‬
‫קטגוריה‬
‫תיאור‬
‫פריט‬
‫ערך התחלתי‬
‫‪Mixed Channel Map‬‬
‫‪ON‬‬
‫מאפיין זה מאפשר להציג ערוצי אנטנה מכל הסוגים (אוויר‪/‬כבלים או לוויין) או לעיין‬
‫בהם בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫‪ :ONy y‬כאשר המאפיין במצב ‪ ,ON‬אורחים יכולים לגשת למפת הערוצים המלאה‪,‬‬
‫לא משנה איזה סוג אנטנה נבחר בטלוויזיה‪ .‬רשימת הערוצים תכלול ערוצים‬
‫אוויריים וערוצי כבלים‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬כאשר המאפיין במצב ‪ ,OFF‬אורחים יכולים לגשת למפת הערוצים‬
‫התואמת לסוג האנטנה שנבחר [אוויר‪/‬כבלים או לוויין] בלבד‪ .‬ברשימת‬
‫הערוצים‪/‬עורך הערוצים יוצגו רק ערוצים השייכים לסוג האנטנה שנבחר‪.‬‬
‫‪Dynamic SI‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ :ONy y‬בדוק את מספר הערוץ של תוכנית ה‪( .DTV-‬לא ניתן לגשת לעורך הערוצים‬
‫ב‪)DTV-‬‬
‫‪ :OFFy y‬אל תבדוק את מספר הערוץ של תוכנית ה‪( .DTV-‬עורך ערוץ ‪ DTV‬נגיש‪,‬‬
‫אך אין אפשרות לעדכן את מספר התוכנית של ערוץ נוסף)‬
‫‪Channel Rescan‬‬
‫‪Message‬‬
‫‪ON‬‬
‫במקרה של חוסר התאמה בין הנתונים במפת הערוצים לנתונים המשודרים‪,‬‬
‫הטלוויזיה מבצעת כוונון אוטומטי של הערוצים כדי לשחזר את הנתונים‪/‬הפרמטרים‬
‫במפת הערוצים‪.‬‬
‫‪ :ONy y‬כאשר ההודעה בנושא סריקה מחדש של ערוצים היא במצב ‪ ,ON‬תוצג‬
‫לאורחי המלון על‪-‬גבי המסך התצוגה המציינת שמתבצעת סריקה מחדש של‬
‫ערוצים‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬מנהל המערכת בבית המלון יכול להגדיר את ההודעה בנושא סריקה‬
‫מחדש של ערוצים למצב ‪ OFF‬אם אין להציג לאורחי המלון תצוגה זו‪.‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ :OFFy y‬אם המאפיין ‪ MHEG‬כלל‪-‬אירופי מוגדר למצב כבוי‪ MHEG ,‬יפעל בהתאם‬
‫למפרטים הקיימים של המוצר‪.‬‬
‫‪ :ONy y‬אם המאפיין ‪ HEG‬כלל‪-‬אירופי מוגדר למצב ‪ ON, MHEG‬יפעל מבלי‬
‫להתייחס למפרטים של המוצר או לאזור שבו הוא נמצא‪.‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Pan Euro MHEG‬‬
‫‪My Channel‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Genre Editor‬‬
‫…‬
‫‪Subtitle Auto On‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪TTX Widescreen Mode‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הפעלה‪/‬השבתה של המאפיין ‘הערוץ שלי’‪.‬‬
‫עריכת ז’אנרים של ערוצים‪( .‬זמין כאשר המאפיין ‘הערוץ שלי’ מופעל)‬
‫מאפיין זה מבצע הפעלה‪/‬כיבוי של הפונקציה להפעלה אוטומטית של כתוביות‬
‫במדינה מסוימת‪ .‬הפונקציה נתמכת בטלוויזיות בבתי מלון המוכנות לקבל שידורי‬
‫‪ DVB‬שהיעד שלהם הוא אירופה‪ .‬פונקציה זו קשורה למפרטי הכתוביות בצרפת‪.‬‬
‫כתוביות של מדינות אחרות פועלות בהתאם למפרטים המתאימים למדינה בין‬
‫שהפונקציה ‘הפעלה אוטומטית של כתוביות’ מופעלת ובין שהיא כבויה‪.‬‬
‫‪ :ONy y‬כאשר הפונקציה ‘הפעלה אוטומטית של כתוביות’ במצב ‪ ,ON‬הטלוויזיה‬
‫פועלת בהתאם למפרטי הכתוביות בצרפת‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬כאשר הפונקציה ‘הפעלה אוטומטית של כתוביות’ במצב ‪ ,OFF‬הטלוויזיה‬
‫אינה פועלת בהתאם למפרטי הכתוביות בצרפת‪.‬‬
‫‪ :ONy y‬תצוגת מסך רחב של נתוני ‪.TTX‬‬
‫‪ :OFFy y‬תצוגה רגילה של נתוני ‪.TTX‬‬
‫עברית‬
‫‪41‬‬
‫מס‪.‬‬
‫פונקציות הטלוויזיה בבתי מלון‬
‫קטגוריה‬
‫‪5‬‬
‫‪Menu OSD‬‬
‫‪6‬‬
‫שעון‬
‫‪7‬‬
‫‪Music Mode‬‬
‫‪42‬‬
‫עברית‬
‫תיאור‬
‫פריט‬
‫ערך התחלתי‬
‫‪Picture Menu Lock‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הפעלה או השבתה של תפריט תמונה‪.‬‬
‫‪Menu Display‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ :ONy y‬התפריט הראשי מוצג‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬התפריט הראשי אינו מוצג‪.‬‬
‫‪Tools Display‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ :ONy y‬תפריט הכלים מוצג‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬תפריט הכלים אינו מוצג‪.‬‬
‫‪Channel Menu Display‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ :ONy y‬תפריט הערוצים מוצג‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬תפריט הערוצים אינו מוצג‪.‬‬
‫‪Panel Button Lock‬‬
‫‪Unlock‬‬
‫‪Home Menu Display‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪Home Menu Editor‬‬
‫…‬
‫עריכה של תפריט הבית‪.‬‬
‫‪Home Menu Auto Start‬‬
‫…‬
‫‪ :ON‬תפריט הבית מוגדר ל’הפעלה אוטומטית’‪.‬‬
‫‪ :OFF‬תפריט הבית אינו מוגדר ל’הפעלה אוטומטית’‪.‬‬
‫‪Clock Type‬‬
‫‪OFF‬‬
‫בחר את סוג השעון (‪)OFF/SW Clock/Ext. Clock‬‬
‫‪ :OFFy y‬אפשרויות השעון המיועדות לבתי מלון לא יפעלו‪.‬‬
‫‪ :SW Clocky y‬רק שעון התוכנה יפעל‪.‬‬
‫‪ :Ext. Clocky y‬פריטים הקשורים לשעון ה‪ LED-‬פועלים כעמעום‪/‬בדיקת שעון‪/‬‬
‫תבנית שעה‪.‬‬
‫‪Local Time‬‬
‫‪Manual‬‬
‫בחר את השיטה לעדכון נתוני השעון‪.‬‬
‫השתמש בנתוני שעון מערוץ ‪ DTV‬כדי לכוון את השעון באופן אוטומטי או כוון את‬
‫השעון באופן ידני כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב ‘עצמאי’‪.‬‬
‫‪Timer Type‬‬
‫‪Wakeup‬‬
‫‪ :Wakeupy y‬באפשרותך להגדיר שעה ספציפית שבה הטלוויזיה תידלק באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫‪ :OnOffy y‬הגדר שעה ספציפית שבה הטלוויזיה תכבה‪/‬תידלק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ניתן להגדיר עד שלוש שעות נפרדות בבת אחת‪.‬‬
‫הפעלה‪/‬השבתה של פעולת הלוח הקדמי (מפתח מקומי)‪.‬‬
‫‪ :Unlocky y‬ביטול הנעילה של כל המקשים בלוח המקשים‪.‬‬
‫‪ :Locky y‬נעילה של כל המקשים בלוח המקשים‪.‬‬
‫‪ :OnlyPowery y‬נעילה של כל המקשים בלוח המקשים מלבד מקש הפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫‪ :Menu/Sourcey y‬נעילת המקשים המשמשים להצגת תפריט‪/‬מקור בלוח‬
‫המקשים‪.‬‬
‫‪ :OFF‬תפריט הבית אינו מוצג‪.‬‬
‫‪ :ON‬תפריט הבית מוצג‪.‬‬
‫‪Time Channel Type‬‬
‫…‬
‫השתמש בנתוני שעון מערוץ ‪ DTV‬כדי לכוון את השעון לפיהם‪.‬‬
‫‪Time Channel Num‬‬
‫…‬
‫מספר ערוץ ‪.DTV‬‬
‫‪Music Mode AV‬‬
‫‪OFF‬‬
‫קבלת פלט מוסיקה מנגן‪mp3‎‬‏‪/‬נגן שמע דרך מקור קלט ‪ .AV‬כאשר המאפיין מופעל‪,‬‬
‫ניתן להאזין לשמע מהנגן דרך הטלוויזיה‪ ,‬על אף שלא מתקבל אות וידאו‪ .‬עם זאת‬
‫התאורה האחורית של הטלוויזיה דולקת‪ .‬אם יש אות וידאו‪ ,‬הוא פועל כרגיל‪.‬‬
‫‪Music Mode PC‬‬
‫‪OFF‬‬
‫קבלת פלט מוסיקה מנגן‪mp3‎‬‏‪/‬נגן שמע דרך מקור קלט של מחשב‪ .‬כאשר המאפיין‬
‫מופעל‪ ,‬ניתן להאזין לשמע מהנגן דרך הטלוויזיה‪ ,‬על אף שלא מתקבל אות וידאו‪ .‬עם‬
‫זאת התאורה האחורית של הטלוויזיה דולקת‪ .‬אם יש אות וידאו‪ ,‬הוא פועל כרגיל‪.‬‬
‫‪Music Mode Backlight‬‬
‫‪OFF‬‬
‫אפשרות לבחור אם התאורה האחורית תודלק‪/‬תכובה במצב מוסיקה כדי לחסוך‬
‫באנרגיה‪.‬‬
‫מס‪.‬‬
‫פונקציות הטלוויזיה בבתי מלון‬
‫קטגוריה‬
‫‪8‬‬
‫‪Remote Jack‬‬
‫‪Pack‬‬
‫‪9‬‬
‫‪External Source‬‬
‫‪10‬‬
‫‪HP Management‬‬
‫‪11‬‬
‫‪Bathroom‬‬
‫‪Speaker‬‬
‫(‪Depending on‬‬
‫‪)the region‬‬
‫‪12‬‬
‫‪Eco Solution‬‬
‫‪13‬‬
‫‪Logo/Message‬‬
‫תיאור‬
‫פריט‬
‫ערך התחלתי‬
‫‪Priority AV‬‬
‫‪1‬‬
‫אם מוגדרת עדיפות לשקעים‪ ,‬המקור המתאים יוגדר באופן אוטומטי בעת חיבור‬
‫לשקע בהתאם לעדיפות שנקבעה‪.‬‬
‫‪Priority PC‬‬
‫‪2‬‬
‫אם מוגדרת עדיפות לשקעים‪ ,‬המקור המתאים יוגדר באופן אוטומטי בעת חיבור‬
‫לשקע בהתאם לעדיפות שנקבעה‪.‬‬
‫‪Priority HDMI‬‬
‫‪3‬‬
‫אם מוגדרת עדיפות לשקעים‪ ,‬המקור המתאים יוגדר באופן אוטומטי בעת חיבור‬
‫לשקע בהתאם לעדיפות שנקבעה‪.‬‬
‫בחר במקור ‪ AV‬ב‪( RJP-‬בחירת המקור מתבצעת בהתאם לדגם)‪.‬‬
‫‪AV Option‬‬
‫‪AV‬‬
‫‪HDMI Option‬‬
‫‪HDMI/DVI‬‬
‫‪USB Pop-up Screen‬‬
‫‪Default‬‬
‫‪External Source Banner‬‬
‫‪ON‬‬
‫אם האפשרות מוגדרת למצב ‘’מופעל’‪ ,‬הטלוויזיה מציגה את ‪External Source‬‬
‫‪( Banner‬מידע) כאשר משנים את מקור הטלוויזיה לקלט חיצוני אחר‪ ,‬לוחצים על‬
‫מקש ‪ Info‬או מדליקים את הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ :ONy y‬פרטי המקור החיצוני מופיעים על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬פרטי המקור החיצוני אינם מופיעים על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪Auto Source‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ :ONy y‬כאשר מחברים מקור קלט חיצוני לטלוויזיה‪ ,‬הטלוויזיה מזהה את מקור‬
‫הקלט ועוברת אליו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬הפונקציה ‘מקור אוטומטי’ כבויה‪.‬‬
‫‪Anynet+Return Source‬‬
‫‪Power On‬‬
‫‪Src‬‬
‫בחר איזה מקור ‪ HDMI‬בטלוויזיה יחובר לשקע ב‪RJP. (HDMI1-‬‏‪HDMI2/‬‏‪)HDMI3/‬‬
‫כאשר התקן ‪ USB‬מחובר לטלוויזיה‪:‬‬
‫‪ :Defaulty y‬חלון מוקפץ מופיע‪.‬‬
‫‪ :Automaticy y‬תפריט התוכן של התקן ה‪ USB-‬נפתח באופן אוטומטי‪:‬‬
‫‪ :Disabley y‬החלון המוקפץ והתפריט אינם מוצגים‪.‬‬
‫‪Anynet+‎‬‏(‪HDMI-‬‬
‫‪( .)CEC‬פונקציה זו שימושית במיוחד בעת שימוש ב‪ RJP-‬מסוג ‪)Guestlink‬‬
‫‪HP Mode‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Default HP Volume‬‬
‫…‬
‫‪Main Speaker‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪Sub Amp Mode‬‬
‫‪2‬‬
‫קביעת מצב הפעולה של תת‪-‬מגבר‪.‬‬
‫‪ :0‬כיבוי הפונקציה ‘תת‪-‬מגבר’ (‪ PWM‬כבוי)‪.‬‬
‫‪ :1‬קביעת עוצמת הקול של תת המגבר בהתאם לבקרה המרכזית על עוצמת הקול‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬עוצמת הקול של תת המגבר נקבעת בהתאם להגדרה של המאפיינים ‘עוצמת‬
‫קול בעת הפעלה’‪‘ ,‬עוצמת קול מינימלית’ ו’עוצמת קול מרבית’‪.‬‬
‫‪ :2‬קביעה של עוצמת הקול בהתאם להגדרות בלוח הבקרה שבחדר האמבטיה‪.‬‬
‫עוצמת הקול של תת המגבר בעת הפעלה במצב ראשוני‪.‬‬
‫למצב הספציפי‪ ,‬עיין בטבלה להלן‪.‬‬
‫‪Sub Amp Volume‬‬
‫‪6‬‬
‫‪Energy Saving‬‬
‫‪OFF‬‬
‫כיוונון הבהירות של הטלוויזיה באופן שיפחית את צריכת החשמל‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬כיבוי של פונקציית החיסכון באנרגיה‪.‬‬
‫‪ :Lowy y‬הגדרת מצב של חיסכון נמוך באנרגיה בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ :Mediumy y‬הגדרת מצב של חיסכון בינוני באנרגיה בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ :Highy y‬הגדרת מצב של חיסכון גבוה באנרגיה בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הצגת הודעת הפתיחה למשך ‪ 5‬שניות כשהטלוויזיה מופעלת‪.‬‬
‫‪Welcome Message‬‬
‫‪Edit Welcome Message‬‬
‫‪Hospitality Logo‬‬
‫עריכה של הודעת הפתיחה‪.‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הפעלה או כיבוי של התכונה ‘סמל אירוח’‪ .‬אם התכונה מופעלת‪ ,‬כאשר הטלוויזיה‬
‫מופעלת‪ ,‬הסמל מוצג לפני האות המתקבל מהמקור המוגדר כמקור ראשוני‪ ,‬למשך‬
‫הזמן המוגדר תחת “‪.”Logo Display Time‬‬
‫‪Hospitality Logo DL‬‬
‫…‬
‫הורדה של סמל האירוח‪ .‬מאפיינים נדרשים של קובץ סמל האירוח‪:‬‬
‫‪y y‬קבצים מסוג ‪ BMP‬או ‪ AVI‬בלבד‪.‬‬
‫‪y y‬גודל קובץ מרבי‪- BMP :‬‏‪‎960 X 540‬‏‪- AVI .‬‏‪.30MB‬‬
‫‪y y‬ניתן לקרוא לקובץ ‪ samsung.bmp‬או ‪ samsung.avi‬בלבד‪.‬‬
‫‪Logo Display Time‬‬
‫…‬
‫משך זמן להצגת סמל האירוח (‪ 3/5/7‬שניות)‪( .‬זמין רק כשהתכונה “תצוגה של‬
‫תפריט הבית” כבויה)‬
‫עברית‬
‫‪43‬‬
‫מס‪.‬‬
‫פונקציות הטלוויזיה בבתי מלון‬
‫קטגוריה‬
‫‪14‬‬
‫‪Cloning‬‬
‫‪15‬‬
‫‪REACH Solution‬‬
‫‪16‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪44‬‬
‫עברית‬
‫תיאור‬
‫פריט‬
‫ערך התחלתי‬
‫‪Clone TV to USB‬‬
‫‪-‬‬
‫שכפול של אפשרויות הטלוויזיה הנוכחיות להתקן זיכרון מסוג ‪.USB‬‬
‫‪Clone USB to TV‬‬
‫‪-‬‬
‫שכפול של אפשרויות הטלוויזיה שנשמרו בהתקן זיכרון מסוג ‪ USB‬לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪Setting Auto Intialize‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪REACH 4.0‬‬
‫‪OFF‬‬
‫כאשר המאפיין ‘הגדרת אתחול אוטומטי’ מופעל‪ ,‬לאחר כיבוי והדלקה של הטלוויזיה‬
‫או לאחר הפסקה וחידוש של אספקת החשמל‪ ,‬הנתונים משוחזרים לערכים‬
‫ששוכפלו‪ .‬אם לא קיים ערך ששוכפל‪ ,‬גם כאשר המאפיין ‘הגדרת אתחול אוטומטי’‬
‫מופעל‪ ,‬הטלוויזיה תתעלם ממאפיין זה ותפעל באופן זהה לזה שבו היתה פועלת אם‬
‫המאפיין ‘הגדרת אתחול אוטומטי’ היה מוגדר למצב כבוי‪.‬‬
‫‪ :ONy y‬פתח את ‪REACH 4.0‬‬
‫‪ :OFFy y‬סגור את ‪REACH 4.0‬‬
‫‪REACH Channel‬‬
‫…‬
‫בחר ‘ערוץ עדכון ‪.’SIRCH‬‬
‫‪Group ID‬‬
‫…‬
‫בחר את מזהה הקבוצה של ‪.SIRCH‬‬
‫‪REACH Update Time‬‬
‫…‬
‫בחר את שעת העדכון של ‪ .SIRCH‬בשעת העדכון של ‪ ,SIRCH‬ניתן לבצע שדרוג‬
‫אוטומטי ב‪ 00:00/12:00-‬או ב‪ .2:00/14:00-‬ניתן לבצע שדרוגים קבועים‬
‫במרווחים של שעה או שעתיים‪.‬‬
‫‪REACH Update‬‬
‫‪Immediate‬‬
‫…‬
‫‪ :ONy y‬בכל פעם שהטלוויזיה עוברת למצב המתנה‪ ,‬היא מבצעת עדכון ‪.SIRCH‬‬
‫‪ :OFFy y‬עדכון ‪ SIRCH‬מתבצע רק בשעת העדכון של ‪ SIRCH‬שנבחרה‪.‬‬
‫ערוך את מספר החדר‪.‬‬
‫‪Room Number‬‬
‫…‬
‫‪REACH Server Version‬‬
‫‪0000‬‬
‫‪Factory Lock‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Password Popup‬‬
‫…‬
‫הפעל\השבת את חלון הסיסמה המוקפץ‪ .‬אם אפשרות זו מוגדרת למצב כבוי‪,‬‬
‫הטלוויזיה לא תציג את החלון המוקפץ להזנת סיסמה לפני שתורשה להיכנס‬
‫לתפריט היצרן‪ .‬אם היא מוגדרת למצב פועל‪ ,‬החלון המוקפץ להזנת סיסמה יופיע‪.‬‬
‫‪Password Input‬‬
‫…‬
‫הזן סיסמה ‪.00000000‬‬
‫‪Password Setting‬‬
‫…‬
‫הגדר סיסמה חדשה‪.‬‬
‫‪Password Reset‬‬
‫…‬
‫אפס סיסמה ל‪.00000000-‬‬
‫‪Security Mode‬‬
‫…‬
‫מצב אבטחה ‪ ON‬או ‪.OFF‬‬
‫‪USB‬‬
‫…‬
‫הפעל או השבת ‪.USB‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫…‬
‫הפעל או השבת ‪.HDMI‬‬
‫‪TTX Security‬‬
‫…‬
‫הפעל או השבת פונקציית ‪.TTX‬‬
‫הצגת הגרסה של קובץ השכפול של ‪ SIRCH‬שנמצאת כעת בטלוויזיה‪.‬‬
‫מחק את רשימת ההתקנים בעת הפעלה וכיבוי‪.‬‬
‫‪ :ONy y‬דרושה סיסמה לפני כניסה לתפריט היצרן‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬דרישת הסיסמה מושבתת‪.‬‬
‫מס‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫פונקציות הטלוויזיה בבתי מלון‬
‫קטגוריה‬
‫‪System‬‬
‫תיאור‬
‫פריט‬
‫ערך התחלתי‬
‫‪Self Diagnosis for TV‬‬
‫…‬
‫היכנס לתפריט האבחון העצמי‪.‬‬
‫‪y y‬בדיקת תמונה‪ :‬השתמש בפונקציה לצורך בדיקת בעיות בתמונה‪ .‬אם הבעיה‬
‫מופיעה בתמונת הבדיקה‪ ,‬בחר באפשרות ‘כן’ ופעל על‪-‬פי ההנחיות המוצגות‬
‫על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫‪y y‬בדיקת קול‪ :‬השתמש בקול הבדיקה המובנית כדי לבדוק בעיות קול‪ .‬אם הבעיה‬
‫מתרחשת במהלך הבדיקה‪ ,‬בחר באפשרות ‘כן’ ופעל על‪-‬פי ההנחיות המוצגות‬
‫על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫‪Self Diagnosis for HTV‬‬
‫…‬
‫כך תוכל לבדוק את מצב התכונה ‪ Variable audio out‬ואת התקשורת עם ‪SI STB‬‬
‫או ‪ .SBB‬אם אתה נתקל בבעיה בתכונה ‪ Variable audio out‬או בתקשורת עם ‪SI‬‬
‫‪ STB‬או ‪ ,SBB‬בדוק פריט זה‪.‬‬
‫הפונקציה ‘עדכון תוכנה ב‪.’USB-‬‬
‫‪SW Update‬‬
‫…‬
‫‪Service Pattern‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הצגת דפוס השירות‪.‬‬
‫‪Sound Bar Out‬‬
‫‪OFF‬‬
‫ניתן לחבר התקן חיצוני כמו מקרן קול של ‪ Samsung‬לטלוויזיה באמצעות חיבור‬
‫‪ ,Anynet‬וניתן לנתב את קול הטלוויזיה להתקן מקרן הקול‪ .‬אם התכונה כבויה‬
‫בתפריט היצרן של המלון‪ ,‬פונקציונליות זו מושבתת‪ .‬רמקול הטלוויזיה הראשי‬
‫מושתק כשהאפשרות ‘מקרן קול’ פועלת והרמקול מחובר באמצעות ‪.HDMI‬‬
‫‪Contact Samsung‬‬
‫…‬
‫‪Standby LED‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪TV Reset‬‬
‫…‬
‫פרטי הקשר של ‪Samsung‬‬
‫‪ :ONy y‬הפונקציה ‪ IR‬פועלת במצב המתנה‪.‬‬
‫‪ :OFFy y‬הפונקציה ‪ IR‬כבויה במצב המתנה‪.‬‬
‫איפוס להגדרות יצרן‪.‬‬
‫‪( R‬‏‪Remote Enhanced Active Control for Hospitality‬‏) הוא שלט רחוק מקצועי ואינטראקטיבי המאפשר לספק עדכונים‬
‫✎ ✎‪ EACH‬‏‬
‫בקושחת הטלוויזיה‪ ,‬נתוני שכפול‪ ,‬שינויים במיפוי הערוצים‪ ,‬חיבורי ‪ S-LYNK REACH‬וחיבורי ‪ TICKER‬דרך ‪ RF DTV‬לכמה מאות‬
‫טלוויזיות בחדרי אירוח בו זמנית‪ .‬הפונקציות של ‪ REACH‬זמינות במצב ‘עצמאי’ בלבד‪ .‬שרת ‪ REACH‬נמכר בנפרד‪ .‬למידע נוסף על‬
‫הפעלתו‪ ,‬עיין במדריך שרת ‪ REACH‬המצורף למוצר שרת ‪REACH‬‏‪.‬‬
‫✎ ✎בהתאם לדגם ולאזור‪ ,‬ייתכן שחלק מהתפריטים יהיו שונים‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪45‬‬
‫מצב ‪HP‬‬
‫רמקול‬
‫ראשי‬
‫השתקה‬
‫פועלת‪/‬‬
‫כבויה‬
‫פעולת טלוויזיה‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הפעלה‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הגברה‪/‬החלשה של‬
‫עוצמת הקול‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫השתקה‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫הגברה‪/‬החלשה של‬
‫עוצמת הקול‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫ביטול השתקה‬
‫באפור‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הפעלה‬
‫באפור‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הגברה‪/‬החלשה של‬
‫עוצמת הקול‬
‫באפור‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫השתקה‬
‫באפור‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫באפור‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪46‬‬
‫עברית‬
‫פלט‬
‫קול רמקול ראשי ‪ -‬כן (רמת עוצמת הקול האחרונה שנשמרה‪/‬הוגדרה‬
‫על‪-‬ידי המשתמש מוחלת)‬
‫קול ‪ - HP‬לא ישים‬
‫רמקול ראשי ‪ -‬רמת עוצמת הקול משתנה לפי עוצמת הקול בתצוגת המסך‬
‫קול ‪ - HP‬לא ישים‬
‫רמקול ראשי ‪ -‬השתקה‬
‫קול ‪ - HP‬כן ‪ -‬רמת הקול מוחלת מרמת עוצמת הקול של ‪ HP‬בתפריט‬
‫האפשרויות של המלון‪.‬‬
‫קול רמקול ראשי ‪ -‬לא (השתקה)‬
‫‪ - HP‬הגברה‪/‬החלשה של עוצמת הקול לפי עוצמת הקול הנוכחית של ‪HP‬‬
‫קול רמקול ראשי ‪ -‬כן‪.‬‬
‫קול ‪ - HP‬לא ישים‬
‫קול רמקול ראשי ‪ -‬לא (השתקה)‬
‫קול ‪ - HP‬כן (רמת עוצמת הקול של ‪ HP‬של היצרן מוחלת)‬
‫רמקול ראשי ‪ -‬השתקה‬
‫‪ - HP‬הגברה‪/‬החלשה של עוצמת הקול לפי עוצמת הקול הנוכחית של ‪HP‬‬
‫רמקול ראשי ‪ -‬השתקה (ללא פעולה)‬
‫‪ - HP‬שינוי להשתקה‬
‫קול רמקול ראשי ‪ -‬לא (השתקה)‬
‫הגברה‪/‬החלשה של‬
‫עוצמת הקול‪/‬מצב ‪ - HP‬הגברה‪/‬החלשה של עוצמת הקול בהתבסס על עוצמת הקול‬
‫השתקה‬
‫הנוכחית של ‪HP‬‬
‫ביטול השתקה‬
‫הערות‬
‫זה דומה לפונקציה הרגילה‪,‬‬
‫פרט לכך שהשמע מנותב‬
‫באופן כפוי לשקע האוזניות‬
‫אפילו אם אין אוזניות‬
‫מחוברות באופן פיזי‪.‬‬
‫קול רמקול ראשי ‪ -‬לא (השתקה)‬
‫‪ - HP‬כן (עוצמת הקול לפי עוצמת הקול הנוכחית של ‪)HP‬‬
‫הפעלה‬
‫הגברה‪/‬החלשה של‬
‫עוצמת הקול‬
‫אם ניהול ‪ HP‬כבוי‪ ,‬הרמקול הראשי נכבה‪.‬‬
‫השתקה‬
‫הגברה‪/‬החלשה של (אם ניהול ‪ HP‬כבוי‪ ,‬הפונקציה דומה ל‪ HTV-‬רגיל‪).‬‬
‫עוצמת הקול שמירה‬
‫על מצב השתקה‬
‫ביטול השתקה‬
‫כמו חיבור‪/‬ניתוק אוזניות עם‬
‫התכונה ‘ללא ניהול ‪.’HP‬‬
‫הודעת פתיחה‬
.‫תכונת הודעת הפתיחה מאפשרת לך להציג הודעה מותאמת אישית בטלוויזיה בכל פעם שאורח מפעיל את הטלוויזיה בחדר בבית המלון‬
.’‫ההגדרות של הודעת הפתיחה נמצאות בתפריט ‘אפשרויות בית מלון‬− −
.‫ כדי שההודעה תוצג בעת ההפעלה‬ON ‫האפשרות ‘הודעת פתיחה’ צריכה להיות‬− −
Hospitality Mode
SIHospitality
Vendor Mode
Standalone
Security
System
OFF
Standalone
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Welcome Message
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
ON
Music Mode
Music Mode
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
l
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
>.‫ ייתכן שחלק מפריטי התפריטים לא יהיו זמינים‬,‫<בהתאם לדגם ולאזור‬
.’‫ וניתן לערוך אותה בתפריט ‘שירות בית מלון‬,‫ תווים‬25 ‫ניתן ליצור הודעת פתיחה באורך של עד‬− −
:‫התווים שניתן לכלול בהודעת הפתיחה הם‬− −
.‫ בלבד‬Z ‫ עד‬A-‫✎ ✎אותיות רישיות מ‬
Edit“ ‫ בשלט הרחוק בתצוגה על המסך‬Enter ‫ המקשים הצבעוניים ומקש‬,‫ניתן לערוך את הודעת הפתיחה באמצעות מקשי הניווט‬− −
.”Welcome Message
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
.‫זמנית‬-‫לא ניתן להפעיל את הודעת הפתיחה ואת הצגת הסמל של המלון בו‬− −
47
‫עברית‬
‫סמל המלון‬
‫הפונקציה ‘סמל אירוח’ מציגה את סמל בית המלון כשהטלוויזיה מופעלת‪.‬‬
‫‪− −‬הגדרות ‪ Hospitality Logo‬נמצאות בתפריטים של מצב ‘אירוח’‪.‬‬
‫‪− −‬פריטי התפריט ‘הורדת סמל’ ו’הצגת סמל’ מופעלים בעת הפעלה של האפשרות ‘סמל אירוח’‪.‬‬
‫‪− −‬אם קיימת תמונה של הסמל שמורה בזיכרון והאפשרות ‘סמל אירוח’ מופעלת‪ ,‬סמל האירוח יוצג בעת ההפעלה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪− −‬סמל האירוח אינו מוצג כאשר האפשרות ‘סמל אירוח’ מושבתת‪ ,‬גם אם תמונת הסמל נטענה בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪Standalone‬‬
‫‪Hospitality Mode‬‬
‫‪System‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪SIHospitality‬‬
‫‪Vendor Mode‬‬
‫‪SI Vendor‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Power On‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Menu OSD‬‬
‫‪Menu OSD‬‬
‫‪Clock‬‬
‫‪Clock‬‬
‫‪Music Mode‬‬
‫‪Music Mode‬‬
‫‪Remote‬‬
‫‪RemoteJack‬‬
‫‪JackPack‬‬
‫‪Pack‬‬
‫‪ExternalSource‬‬
‫‪Source‬‬
‫‪External‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪Welcome Message‬‬
‫‪Edit Welcome Message‬‬
‫‪l‬‬
‫‪Eco‬‬
‫‪Solution‬‬
‫‪HP‬‬
‫‪Management‬‬
‫‪BMP‬‬
‫‪Hospitality Logo‬‬
‫‪Hospitality Logo DL‬‬
‫‪5 Second‬‬
‫‪Logo Display Time‬‬
‫‪Logo/Message‬‬
‫‪Bathroom Speaker‬‬
‫‪Cloning‬‬
‫‪Eco Solution‬‬
‫‪REACH Solution‬‬
‫‪Logo/Message‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪Cloning‬‬
‫‪System‬‬
‫‪REACH Solution‬‬
‫<בהתאם לדגם ולאזור‪ ,‬ייתכן שחלק מפריטי התפריטים לא יהיו זמינים‪>.‬‬
‫‪Hospitality Logoy y‬‬
‫‪− −‬אפשרות זו מאפשרת לך לבחור אם תמונת סמל האירוח מוצגת או לא‪.‬‬
‫‪− −‬כברירת מחדל‪ ,‬האפשרות מוגדרת למצב ‪.OFF‬‬
‫‪− −‬ניתן להעביר את האפשרות למצב ‪ OFF‬או ‪.ON‬‬
‫‪− −‬לאחר העברה של האפשרות למצב ‪ ,ON‬ניתן לגשת לפריטי התפריט ‘הורדת סמל’ ו’משך הזמן להצגת סמל’‪.‬‬
‫‪Hospitality Logo DLy y‬‬
‫‪− −‬אפשרות זו מאפשרת לך להעלות את תמונת הסמל מהתקן ‪ USB‬לזיכרון של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪− −‬תוצג לך ההודעה המבקשת ממך להמתין בזמן שמתבצעת העתקה של התמונה לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪− −‬ההודעה ‘הפעולה הושלמה’ מופיעה לאחר השלמת פעולת ההעתקה בהצלחה‪.‬‬
‫‪− −‬ההודעה ‘נכשל’ מופיעה אם פעולת ההעתקה נכשלה‪.‬‬
‫‪− −‬ההודעה ‘אין התקן ‪ ’USB‬מופיעה אם לא מחובר התקן ‪.USB‬‬
‫‪− −‬ההודעה ‘אין קובץ’ מופיעה אם לא קיים בהתקן ה‪ USB-‬קובץ להעתקה או אם הקובץ הקיים הוא קובץ בתבנית לא מתאימה (יש‬
‫להשתמש בקובץ בתבנית ‪ .)BMP‬אם ההודעה ‘אין קובץ’ מופיעה וקיים קובץ סמל שמור בהתקן ה‪ ,USB-‬בדוק את תבנית הקובץ‪.‬‬
‫‪y y‬תבנית קובץ הסמל‬
‫‪− −‬הטלוויזיה תומכת רק בתבניות ‪ BMP‬ו‪.AVI-‬‬
‫‪− −‬שם הקובץ חייב להיות ‪ samsung.bmp‬או ‪.samsung.avi‬‬
‫‪− −‬הרזולוציה המרבית המותרת של קובץ בתבנית ‪ BMP‬היא ‪ 1280‬‏‪.720 x‬‬
‫‪− −‬גודל הקובץ המרבי המותר של קובץ בתבנית ‪ AVI‬הוא ‪.30MB‬‬
‫‪− −‬הטלוויזיה אינה משנה את גודל התמונה או מתאימה אותה לפי קנה מידה‪.‬‬
‫‪ Codec‬וידאו‪H.264 /MPEG-4 /MPEG2 :‬‬
‫קצב נתונים‪ :‬מתחת ל‪‎10 Mbps-‬‬
‫קצב הצגת תמונות‪30~24 :‬‬
‫רזולוציה‪1080*1920 | 480*640 :‬‬
‫‪48‬‬
‫עברית‬
‫שכפול‬
‫שכפול ‪ USB‬הוא פונקציה המאפשרת לך להוריד הגדרות שנקבעו על‪-‬ידי המשתמש (תמונה‪ ,‬קול‪ ,‬קלט‪,‬‬
‫ערוץ‪ ,‬הגדרות ו‪ )Hotel Setup‬מטלוויזיה אחת ולהעלות אותן הגדרות למכשירי טלוויזיה אחרים‪.‬‬
‫ניתן להעתיק את כל ההגדרות שנקבעות על‪-‬ידי המשתמש מהטלוויזיה (המכשיר הראשי) להתקן ‪.USB‬‬
‫‪− −‬הפונקציה ‘שכפול ‪ ’USB‬תומכת בתקן ‪ 2.0‬בלבד‪.‬‬
‫(‬
‫)‪(ARC‬‬
‫)‬
‫)‪(5V 0.5A‬‬
‫‪/ CLONING‬‬
‫‪ :Clone TV to USBy y‬זו פעולה המעתיקה את הנתונים המאוחסנים מאזור ספציפי ב‪EEPROM-‬‬
‫בטלוויזיה להתקן ‪.USB‬‬
‫‪ .1‬הכנס כונן ‪ USB‬לתוך יציאת ה‪ USB-‬שבגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪Logo/Message‬‬
‫‪Cloning‬‬
‫‪ .2‬היכנס לאפשרויות בית המלון על‪-‬ידי לחיצה על לחצנים אלה בסדר הבא‪:‬‬
‫‪d‬‬
‫‪ENTER ← 9 ← 1 ← 1 ← MUTE‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור באפשרות ‘‪ ,’Clone TV to USB‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן‬
‫‪.ENTER‬‬
‫‪ .4‬ההודעה “‪ ”Clone TV to USB‬מוצגת; לחץ על הלחצן ‪.ENTER‬‬
‫‪Clone TV to USB‬‬
‫‪Clone USB to TV‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ .5‬ניתן לבדוק את המצב של פעולת שכפול ה‪.USB-‬‬
‫‪y y‬בביצוע‪ :‬בעת העתקת הנתונים להתקן ה‪.USB-‬‬
‫‪y y‬הושלם‪ :‬פעולת ההעתקה הושלמה בהצלחה‪.‬‬
‫‪y y‬נכשל‪ :‬פעולת ההעתקה לא הושלמה בהצלחה‪.‬‬
‫‪y y‬אין ‪ :USB‬אין התקן ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫‪Setting Auto Initialize‬‬
‫‪Logo/Message‬‬
‫‪Cloning‬‬
‫‪d‬‬
‫‪Clone TV to USB‬‬
‫‪ :Clone USB to TVy y‬זו פעולה המעלה נתונים מהתקן ‪ USB‬למכשיר הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .1‬הכנס כונן ‪ USB‬לתוך יציאת ה‪ USB-‬שבגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪Clone USB to TV‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Setting Auto Initialize‬‬
‫‪ .2‬היכנס לאפשרויות בית המלון על‪-‬ידי לחיצה על לחצנים אלה בסדר הבא‪:‬‬
‫‪ENTER ← 9 ← 1 ← 1 ← MUTE‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור באפשרות ‘‪ ,’Clone USB to TV‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן‬
‫‪.ENTER‬‬
‫‪ .4‬ההודעה “‪ ”Clone USB to TV‬מוצגת‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪.ENTER‬‬
‫‪ .5‬ניתן לבדוק את המצב של פעולת שכפול ה‪.USB-‬‬
‫‪y y‬בביצוע‪ :‬העתקת הנתונים להתקן ה‪.USB-‬‬
‫‪y y‬הושלם‪ :‬פעולת ההעתקה הושלמה בהצלחה‪.‬‬
‫‪y y‬נכשל‪ :‬פעולת ההעתקה לא הושלמה בהצלחה‪.‬‬
‫‪y y‬אין ‪ :USB‬אין התקן ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫‪y y‬אין קובץ‪ :‬לא נמצא קובץ להעתקה בהתקן ה‪.USB-‬‬
‫✎ ✎הפעל את ההעתקה מה‪ USB-‬לטלוויזיה על‪-‬ידי לחיצה ממושכת על מקש ‪ ENTER‬למשך ‪5‬‬
‫שניות‪.‬‬
‫✎ ✎הפונקציה ‪ CLONE‬תומכת בסדרות מאותו דגם בלבד‪( .‬היא לא פועלת עבור סדרות מדגמים‬
‫אחרים‪).‬‬
‫לשכפול מהיר ומיידי במהלך ההתקנה‪ ,‬הכנס כונן ‪ USB‬ששמורות בו ההגדרות הראשיות ממכשיר הטלוויזיה הראשון ולחץ ממושכות על מקש‬
‫‪ Enter‬למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪49‬‬
‫ למטרות אירוח‬Plug & Play
.‫ הגדרת אזור והגדרת מצב תמונה‬,‫ במצב בית מלון’ מבצעת באופן אוטומטי בחירה במצב בית מלון‬Plug & Play‘ ‫הפונקציה‬
.‫ בהפעלה הראשונה של הטלוויזיה‬,‫ במצב בית מלון’ זמינה לשימוש פעם אחת בלבד‬Plug & Play‘ ‫הפונקציה‬− −
.USB ‫אפשרות זו זמינה לאחר ההגדרה הראשונה של הטלוויזיה והעברת שכפול של הגדרות הטלוויזיה לכונן‬− −
USB-‫ לחבר את התקן ה‬,’‫ במצב בית מלון‬Plug & Play‘ ‫ כל שעליך לעשות הוא לצאת מהפונקציה‬,‫כדי להגדיר את הטלוויזיה הבאה‬− −
.‫ לטלוויזיה‬USB-‫ולשכפל את ההגדרות מה‬
.‫ ייתכן שחלק מהתפריטים לא ייכללו‬,‫בהתאם לדגם ולאזור‬− −
‫תרחיש שימוש בממשק משתמש‬y y
.‫)” נבחר‬Interactive(STB“ ‫)” או‬Standalone(Home Menu“ ‫אם‬
Region Settings
Country List
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
NONE
c
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
”‫אם “תפריט מפעל‬
.‫נבחר‬
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
”‫אם “מצב שכפול‬
.‫נבחר‬
LYNK“ ‫אם‬
.‫” נבחר‬REACH
Solution Setup
Cloning Mode
Room Number
Factory Menu
Group
2
3
4
5
All
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
Group ID
Commercial TV Mode
Commercial TV“ ‫אם “הגדרת טלוויזיה בסיסית” או‬
.‫” נבחר‬Mode
A
Configure your TV
Menu Language
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
c
1
Set options regarding the selected solution.
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Standalone
System
OFF
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
,’‫” בשלב א‬Commercial TV Mode“ ‫אם נבחר‬
.RF ‫הטלוויזיה תעבור למצב‬
External Source
‫ תפריט‬,’‫)” בשלב ב‬Interactive(STB“ ‫אם נבחר‬
.‫האפשרויות של אירוח אינטראקטיבי מופיע‬
REACH Solution
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Security
‫עברית‬
50
‫‪.1‬‬
‫הגדרות אזור‬
‫‪− −‬בדוק את הגדרות האזור‪.‬‬
‫‪− −‬אם ברצונך לשנות הגדרה‪ ,‬בחר אותה והקש ‪.ENTER‬‬
‫‪− −‬אם אינך רוצה לשנות הגדרות כלשהן‪ ,‬עבור לשלב הבא‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סוג התקנת טלוויזיה‬
‫‪− −‬אם תבחר “מצב שכפול”‪ ,‬האפשרות “‪ ”Select Solution‬תופיע‪.‬‬
‫‪− −‬בחר “הגדרת טלוויזיה בסיסית” או “‪ ”Commercial TV Mode‬כדי לעבור לשלב הבא‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שפת תפריט‬
‫‪− −‬בחר את השפה של תצוגת המסך (‪.)OSD‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחירת המדינה ומצב התמונה‬
‫‪− −‬בחר את המדינה ומצב התמונה המתאימים‪.‬‬
‫‪− −‬בהתאם לדגם ולאזור‪ ,‬ייתכן שחלק מהמדינות לא ייכללו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫‪− −‬בחר את מקור האנטנה וסוג הערוץ‪ .‬קבע את תצורת ההגדרות ובחר סריקה‪.‬‬
‫‪− −‬הפונקציה כוונון אוטומטי מתחילה לחפש אחר ערוצים‪.‬‬
‫‪− −‬כשהפונקציה כוונון אוטומטי מסתיימת‪ ,‬פרטי הערוצים מוצגים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫שעון‬
‫‪− −‬הגדר את השעה הנכונה על‪-‬ידי הגדרת שעון קיץ (שעון קיץ) ואזור זמן‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הגדרת הטלוויזיה הושלמה‬
‫עברית‬
‫‪51‬‬
)‫ – הגדרת אזור (אירופה בלבד‬HD-‫הפעל ב‬-‫הכנס‬
.‫ תדרי שידור וכולי‬,‫הערך ‘הגדרת אזור’ הוא ערך הגדרת תוכנה חשוב מאוד המשפיע על היבטים כגון שפות‬y y
.‫ בחר את הגדרת האזור הנכונה בעזרת רשימת המדינות המופיעה‬.‫ ייתכן שהטלוויזיה לא תתפקד‬,‫אם הערך ‘הגדרת אזור’ אינו מוגדר כראוי‬y y
.‫הטלוויזיה תאותחל באופן אוטומטי להחלת הגדרת האזור החדשה‬
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Country List
NONE
c
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_BENELUX
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
HD-‫הפעל’ כללי ב‬-‫ ו’הכנס‬ENTER ‫לחץ על‬
.‫ימשיך לפעול‬
Start basic setup to use
your TV.
Cloning Mode
EU_GER
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
EU_BENELUX
‫ הגדרת האזור‬,‫לאחר האתחול‬
.‫המעודכנת תוצג‬
‫אם עליך לשנות את הגדרת האזור לאחר‬
‫ לחץ על פונקציית‬,HD-‫הפעל’ ב‬-‫‘הכנס‬
‫ כעת ניתן‬.’‫איפוס הטלוויזיה במצב ‘יצרן‬
‫ כולל שינוי‬,HD-‫הפעל’ ב‬-‫להמשיך ב’הכנס‬
.‫הגדרת האזור‬
‫עברית‬
52
‫שעון תוכנה‬
‫שעון התוכנה מציג את השעה הנוכחית על המסך כשהמשתמש לוחץ על לחצן השלט הרחוק ‪ Info‬במצב המתנה‪.‬‬
‫‪− −‬אם המשתמש לוחץ על לחצן ‪ Info‬כשהטלוויזיה נמצאת במצב המתנה‪ ,‬הטלוויזיה מופעלת ומציגה את השעה הנוכחית על המסך‬
‫למשך ‪ 10‬שניות‪ ,‬ואז חוזרת למצב המתנה‪.‬‬
‫‪− −‬השעה מוצגת בתור שעון דיגיטלי בגודל כרזה רגיל‪ .‬תבנית של ‪ 12‬או ‪ 24‬שעות נקבעת לפי תבנית המידע‪.‬‬
‫‪− −‬אם המשתמש לוחץ על לחצן ‪ Info‬כשהטלוויזיה מופעלת‪ ,‬מתבצעת הפונקציה המקורית של לחצן ‪.Info‬‬
‫‪y y‬תיאור מפורט‬
‫‪− −‬שעון התוכנה פועל לפי הגדרתו למצב פועל‪/‬כבוי בתפריט ההתקנה של היצרן‪.‬‬
‫‪− −‬אם שעון התוכנה מופעל‪ ,‬האפשרות ‘סמל מהיר’ נכבית באופן אוטומטי‪( .‬במקרה זה‪ ,‬אפילו אם תפעיל שוב את האפשרות ‘סמל מהיר’‪,‬‬
‫היא תיכבה באופן אוטומטי כשהטלוויזיה תופעל שוב‪).‬‬
‫‪− −‬אם אספקת החשמל כבויה‪ ,‬הגדרת השעה נשמרת רק בדגמים עם קבל גיבוי ו‪.RTC-‬‬
‫‪− −‬כשטלוויזיה במצב המתנה מציגה את השעה הנוכחית‪ ,‬הגדרות השתקת הווידאו והשמע נשמרות‪.‬‬
‫‪− −‬במקרה זה‪ ,‬אפילו אם סמל המלון מוגדר למצב מופעל‪ ,‬המערכת מדלגת על הצגת סמל המלון‪.‬‬
‫‪− −‬תכונה זו פועלת רק במצב עצמאי‪.‬‬
‫‪− −‬מפרטי פונקציות חשובות אחרות כששעון התוכנה מופעל‬
‫‪− −‬הלחצן ‪ Info‬פועל כמו לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫‪− −‬הלחיצה על לחצן ההפעלה או לחצן ‪ Info‬כששעון התוכנה פועל מעבירה את הטלוויזיה למצב המתנה‪.‬‬
‫‪− −‬כששעון התוכנה פועל‪ ,‬המערכת מתעלמת מלחצנים אחרים פרט ללחצן ההפעלה ולחצן ‪.Info‬‬
‫‪− −‬במקרה זה‪ ,‬שעון העצר להפעלה לא מתפקד‪.‬‬
‫‪− −‬שעון העצר לכיבוי ושעון העצר לשינה מתפקדים‪.‬‬
‫‪− −‬כשמצב השעון מוגדר לידני בתפריט ‘שעה’‪ ,‬השעה של ‪ sub micom‬נשמרת על‪-‬ידי מעגל ‪.RTC‬‬
‫‪− −‬אפילו אם השעה הנוכחית אינה מוגדרת‪ ,‬היא מוצגת כמו בתפריט‪)--:--( .‬‬
‫עברית‬
‫‪53‬‬
‫‪Multi Code Remocon‬‬
‫‪ Multi Code Remote Control‬הוא משדר מיוחד שיכול לשלוט בכמה מכשירי טלוויזיה באמצעות שלט אחד‪.‬‬
‫פונקציה זו שימושית בסביבות שבהן יש יותר ממכשיר טלוויזיה אחד במיקום אחד‪ ,‬כגון בבתי חולים‪ .‬מספר מזהה ההתקן יוצג בתצוגת המקור על‬
‫המסך‪ .‬ניתן לתמוך בעד תשעה שידורי אות מפתח מרחוק לצורך שימוש בקוד מרובה‪.‬‬
‫קוד הזיהוי הראשוני של כל טלוויזיה הוא “‪.”0‬‬
‫ניתן להגדיר ולאפס את קוד הזיהוי במצב ‘שידורי טלוויזיה אנלוגיים’ או במצב ‘מחשב אישי’‪( .‬לא זמין בערוצי ‪ TTX‬או ‪)DTV‬‬
‫‪− −‬ניתן להגדיר את קוד הזיהוי בין ‪ 0‬ל‪.9-‬‬
‫‪− −‬לחץ ממושכות על הלחצנים ‪ RETURN + MUTE‬למשך יותר מ‪ 7-‬שניות‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן הספרה שברצונך להגדיר‪.‬‬
‫‪− −‬מזהה ההתקן יוצג על המסך במיקום מרכזי‪.‬‬
‫‪− −‬הטקסט הבא יוצג‪“ .‬קוד השלט‪-‬רחוק הוגדר ל‪ .X-‬אם ברצונך לשנות את הקוד בשלט‪ ,‬הזן את הספרה שנבחרה‪ X( ”.‬היא הספרה)‬
‫הודעה זו תוצג עד ללחיצה על לחצן ‘יציאה’‪.‬‬
‫‪Remote control code is set to 0. If you want‬‬
‫‪to change the Remote control code, enter the‬‬
‫‪chosen digit.‬‬
‫‪− −‬לדוגמה‪ ,‬אם המשתמש ילחץ על הספרה ‪ ,1‬קוד הזיהוי שיוגדר לשלט הרחוק ולטלוויזיה יהיה ‪.1‬‬
‫‪− −‬הטקסט הבא יוצג‪“ :‬קוד השלט הרחוק השתנה ל‪ .”1-‬לאחר מכן‪ ,‬ניתן לשלוט בטלוויזיה רק באמצעות שלט רחוק עם אותו קוד זיהוי‬
‫כמו של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪− −‬אם קוד הזיהוי בין השלט הרחוק והטלוויזיה לא תואם‪ ,‬הטקסט הבא יוצג‪:‬‬
‫“מזהה הטלוויזיה הוא ‪x‬‏” (‪ x‬הוא המזהה שהוגדר לטלוויזיה)‬
‫‪− −‬כדי לאפס את קוד הזיהוי‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצנים ‪ EXIT + MUTE‬למשך יותר מ‪ 7-‬שניות‪ .‬קודי הזיהוי של הטלוויזיה והשלט‬
‫יאופסו ל‪ .”0”-‬ההודעה “קוד השלט הרחוק הוגדר ל‪ ”0-‬תוצג‪.‬‬
‫‪− −‬אופן ההגדרה או האיפוס של הזיהוי עשוי להשתנות לפי השלט הרחוק‪ .‬עיין בטבלה הבאה‪.‬‬
‫הגדרת השעה‬
‫‪ ← MENU m O‬מערכת ← שעה ← שעון ← הגדרת שעון‬
‫‪y y‬השעה מוזנת‬
‫‪− −‬לחץ על לחצן השלט הרחוק כדי לבחור שעון ולהגדיר את השעה‪.‬‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫‪y y‬הגדרת השעה במצב אינטראקטיבי‬
‫‪− −‬אם מערכת המלון משדרת את פרטי השעה‪ ,‬השעה מוגדרת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫כבוי‬
‫שעון עצר מעורר‬
‫‪− −‬אם מערכת המלון אינה משדרת את פרטי השעה‪ ,‬לא ניתן להציג את השעה‪.‬‬
‫שעון‬
‫מצב שעון‬
‫✎ ✎אם השעה מוגדרת‪ ,‬השעון מוצג בלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪y y‬הגדרת שעון‬
‫‪y y‬אזור זמן‬
‫‪54‬‬
‫עברית‬
‫ידני‬
‫אוטומטי‬
‫‪( Channel Bank Editor‬טלוויזיות ‪ Smoovie‬בלבד)‬
‫עורך מאגר הערוצים יכול לשמש לעריכת ערוצים ומציע שלוש אפשרויות מאגר שונות‪.‬‬
‫בהתאם לכרטיס המאגר‪ ,‬יוצגו ערוצים מסוימים שמהם יוכלו אורחי המלון ליהנות‪.‬‬
‫הגדרת עורך מאגר הערוצים במצב עצמאי‬
‫‪ .1‬היכנס לתפריט העצמאי של המלון על‪-‬ידי לחיצה על “‪”MUTE + 1 + 1 + 9 + Enter‬‬
‫‪ .2‬בחר את ספק ‪“ :SI‬‏‪”Smoovie‬‬
‫‪ .3‬תוכל לראות אפשרות תפריט חדשה “‪”Channel Bank Editor‬‬
‫‪ .4‬היכנס ל”‪.”Channel Bank Editor‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Standalone‬‬
‫‪Hospitality Mode‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪SI Vendor‬‬
‫‪d‬‬
‫‪SI Vendor‬‬
‫‪Smoovie‬‬
‫‪d‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪d‬‬
‫‪Channel Bank Editor‬‬
‫<בהתאם לדגם ולאזור‪ ,‬ייתכן שחלק מפריטי התפריטים לא יהיו זמינים>‬
‫‪ .5‬ערוך את מאגר הערוצים כמוצג בדוגמה שלהלן‪.‬‬
‫‪ .a‬‏‪( Bank1‬ערוץ ללא תשלום)‪ :‬בחר את הערוץ שיהיה בשימוש כאשר השלט אינו מכיל כרטיס‪.‬‬
‫‪ .b‬‏‪( Bank2‬כרטיס משפחה ‪ -‬ירוק)‪ :‬בחר את הערוץ שיהיה בשימוש לאחר הכנסת כרטיס ירוק לשלט‪.‬‬
‫‪ .c‬‏‪( Bank3‬כרטיס למבוגרים ‪ -‬אדום)‪ :‬בחר את הערוץ שיהיה בשימוש לאחר הכנסת כרטיס אדום לשלט‪.‬‬
‫‪Channel Bank Edit‬‬
‫)‪Bank3 (36‬‬
‫)‪Bank2 (6‬‬
‫)‪Bank1 (4‬‬
‫‪All‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪1futech‬‬
‫‪1‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪BBC1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪24ore.tv‬‬
‫‪2‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪C3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪BBC World‬‬
‫‪3‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪C5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Coming Soon‬‬
‫‪4‬‬
‫‪S2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪R Return‬‬
‫‪E Select/Deselect‬‬
‫‪n Move‬‬
‫עיין במידע הבא בעת השימוש בשלט רחוק מסוג ‪SMOOVIE‬‬
‫‪ .1‬אם בחרת את ‪ SMOOVIE‬בתור ‪ ,SI Vendor‬עליך להשתמש בשלט רחוק של ‪.SMOOVIE‬‬
‫‪ .2‬באמצעות לחצני המספרים בשלט הרחוק‪ ,‬המשתמשים יכולים לבחור ערוצים של ‪ Bank1‬בלבד‪.‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬אם ברצונך להחליף ערוץ באמצעות כרטיס ירוק או אדום‪ ,‬השתמש בלחצנים להחלפת ערוצים למעלה‪/‬למטה‪.‬‬
‫‪ .3‬במדריך הערוצים או ברשימת הערוצים‪ ,‬המשתמשים יוכלו לראות את רשימת הערוצים של ‪ Bank1‬בלבד‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪55‬‬
‫‪Channel Editor‬‬
‫‪ Channel Editor‬עורך את המספר והשם של הערוץ‪.‬‬
‫‪− −‬השתמש ב‪ Channel Editor‬כדי למיין את הערוצים לפי מספרי הערוצים הרצויים‪.‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪Standalone‬‬
‫‪System‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Hospitality Mode‬‬
‫‪SI Vendor‬‬
‫‪Power On‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Menu OSD‬‬
‫‪Clock‬‬
‫‪Music Mode‬‬
‫‪Remote Jack Pack‬‬
‫‪External Source‬‬
‫‪l‬‬
‫‪Channel Editor‬‬
‫‪HP Management‬‬
‫‪Bathroom Speaker‬‬
‫‪Eco Solution‬‬
‫‪Logo/Message‬‬
‫‪Cloning‬‬
‫‪REACH Solution‬‬
‫<בהתאם לדגם ולאזור‪ ,‬ייתכן שחלק מפריטי התפריטים לא יהיו זמינים>‬
‫שלבים פשוטים לשימוש בעורך הערוצים במצב עצמאי‬
‫שלב‬
‫פעולה‬
‫‪1‬‬
‫בחר ‘אחסון ערוצים אוטומטי’ בתפריט האפשרויות של המלון‬
‫‪2‬‬
‫בחר ‘עורך הערוצים’ בתפריט האפשרויות של המלון‬
‫‪3‬‬
‫בנה טבלה עם רשימות הערוצים הסופיות שבהן אתה מעוניין‬
‫‪4‬‬
‫סדר את הערוצים מחדש בעזרת הלחצן ‪ TOOLS‬בהתבסס על הטבלה שבנית‬
‫‪5‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ EXIT‬או ‪ RETURN‬כדי לצאת‪.‬‬
‫<כדי לעזור בהבנה‪ ,‬קרא את הפרטים הבאים>‬
‫‪56‬‬
‫עברית‬
‫‪My Channel‬‬
‫קביעת המדינה והז’אנר עבור הערוצים שמספק המלון‪ .‬אם המשתמש בוחר מדינה וז’אנר‪ ,‬מוצגים הערוצים המתאימים‪.‬‬
‫‪y y‬ראשית עליך לבחור את המדינה‪ ,‬אחרת לא תוכל להגדיר ז’אנר‪.‬‬
‫‪y y‬אם תבחר ז’אנר ללא ערוצים משויכים‪ ,‬רשימת הערוצים תציג את כל הערוצים הזמינים‪.‬‬
‫‪y y‬הפונקציה ‪ My Channel‬פועלת במצב עצמאי בלבד‪.‬‬
‫‪y y‬ספק ‪ SI‬במצב עצמאי‪ :‬אפשרות זו לא תפעל אם תבחר באפשרות ‪.Smoovie‬‬
‫‪y y‬זוהי אפשרות המיועדת לבתי מלון הנמצאת תחת התפריט ‘מלון’ ‪‘ >-‬מצב שירות’ וניתן להפעיל או להשבית אותה‪.‬‬
‫‪y y‬אפשרות זו תפעל רק אם תגדיר אותה למצב ‘מופעל’‪.‬‬
‫הרכב ערוצים (במצב ‘ז’אנר’)‬
‫רגיל‬
‫קטגוריה‬
‫מלון‬
‫ז’אנר‬
‫הפעלת מצב אנטנה‬
‫מצב ערוץ‬
‫תיאור‬
‫אנטנה‪/‬כבלים‬
‫הכל (ברירת מחדל)‬
‫‪O‬‬
‫חדשות‬
‫‪O‬‬
‫רדיו‬
‫‪O‬‬
‫בידור‬
‫‪O‬‬
‫ספורט‬
‫‪O‬‬
‫מלון‬
‫‪O‬‬
‫ספק מצב ‘ז’אנר’ לערוץ לפי מדינות בכל מדינה הניתנת לניהול במצב‬
‫ההגדרה הראשי תחת ‘הגדרות היצרן’‪.‬‬
‫‪My Channel‬‬
‫‪Current status All Country / All‬‬
‫‪Genre‬‬
‫‪OK‬‬
‫‪Country‬‬
‫‪All‬‬
‫‪Austria‬‬
‫‪News‬‬
‫‪Belgium‬‬
‫‪Radio‬‬
‫‪China‬‬
‫‪Entertainment‬‬
‫‪Denmark‬‬
‫‪Sports‬‬
‫‪Finland‬‬
‫‪Hotel‬‬
‫‪France‬‬
‫‪Cancel‬‬
‫‪} Keep Previous n Move E Enter‬‬
‫* כדי לדעת מה מספר הפריטים האמורים להיות מוצגים ברשימה‪ ,‬עיין במסמך העיצוב‪.‬‬
‫מדריך לשימוש במקשים‬
‫לחצן‬
‫פעולה‬
‫ניווט עזרה בניווט‬
‫הזנה‬
‫בחירת פריט‪.‬‬
‫הזנה‬
‫ערוץ קדימה‪/‬אחורה‬
‫הזזת הבורר מדף לדף‪.‬‬
‫חץ למעלה‪/‬למטה‬
‫ניווט למדינה או לז’אנר ברשימה‪( .‬באופן מעגלי)‬
‫(ללא מדריך)‬
‫תזוזה‬
‫ימינה‬
‫בחירת הפריט המסומן ומעבר למקטע ‘ז’אנר’‪.‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫חזרה למסך‪( .‬הגדרת ז’אנר‪ :‬המדינה והז’אנר האחרונים שהוגדרו)‬
‫(ללא מדריך)‬
‫‪EXIT‬‬
‫חזרה למסך‪( .‬הגדרת ז’אנר‪ :‬המדינה והז’אנר האחרונים שהוגדרו)‬
‫(ללא מדריך)‬
‫עברית‬
‫‪57‬‬
‫✎ ✎הערות‬
‫‪y y‬במקטע זה מתואר ממשק המשתמש המוצג בקדמת התמונה כאשר הטלוויזיה מופעלת‪( .‬מצב ‘הגדרות יצרן’ > מצב ‘ז’אנר’‪ :‬מופעל)‬
‫‪y y‬רשימת הז’אנרים היא רשימת משנה הקיימת עבור כל מדינה‪.‬‬
‫‪y y‬מסך השידור שהוצג בערוץ האחרון שנשמר בזיכרון‪.‬‬
‫‪− −‬כדי לשמור את מפת הערוצים הקודמת לפי מדינה וז’אנר‪ ,‬לחץ על הלחצן הכחול‪ ,‬על הלחצן ‪ RETURN‬ועל הלחצן ‪ EXIT‬בשלט הרחוק‬
‫בזה אחר זה כדי לסגור את ממשק המשתמש המוצג בקדמת התמונה‪.‬‬
‫✎ ✎שונות‬
‫‪y y‬הפריט המסומן כברירת מחדל‪ :‬הפריט האחרון שנשמר בזיכרון (מדינה‪ ,‬ז’אנר)‬
‫‪y y‬זמן קצוב (‪ 60‬שניות)‬
‫רכיבים‬
‫שם‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫מסך רקע‬
‫הצגת הערוץ האחרון שנבחר כאשר הטלוויזיה מופעלת‪.‬‬
‫מס‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫שם הפונקציה‬
‫השם של הפונקציה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מצב נוכחי‬
‫הצגת ההגדרות הנוכחיות עבור מדינה‪/‬ז’אנר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פריטי מדינה‬
‫הפריטים של רשימת המדינות מוצגים‪.‬‬
‫המדינה האחרונה שנבחרה מוצגת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫פריטי ז’אנר‬
‫הפריטים של רשימת הז’אנרים מוצגים‪.‬‬
‫מוצגים פריטי ז’אנר זמינים לפי המדינות שנוהלו במצב ההגדרה הראשית תחת ‘הגדרות יצרן’‪( .‬הפריט ‘הכל’ תמיד‬
‫יוצג)‬
‫הז’אנר האחרון שנבחר מוצג‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫סימון‬
‫אם שם הפריט ארוך מדי להצגה במקום הקיים‪‘ ,‬גלישת טקסט אוטומטית’ תציג את הכותרת המלאה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מחוון‬
‫המחוון יוצג כאשר קיים דף קודם או דף נוסף‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ניווט עזרה בניווט‬
‫המדריך לשימוש במקשים מיושר לימין‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫עברית‬
]‫אינטראקציות סימון [פריטי מדינה‬
.‫ יתכן שהתוכן המוצג בעמוד לא יהיה זהה לתוכן המוצג על המסך בפועל‬.‫עמוד זה נועד להצגת אינטראקציות אפשריות בלבד‬y y
‫✎ ✎הערות‬
.‫ידי לחיצה על מקשי החצים למעלה או למטה בשלט הרחוק‬-‫המשתמשים יכולים לנווט בין הפריטים בכל רשימה של מדינות וז’אנרים על‬y y
.‫יש תמיכה בניווט מעגלי‬y y
1
My Channel
My Channel
‫למטה‬
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
‫למעלה‬
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
5 ‫‏‬x ‫למטה‬
5 ‫‏‬x ‫למעלה‬
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
‫למעלה‬
‫למטה‬
‫למטה‬
‫למעלה‬
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
59
‫עברית‬
N ‫‏‬x ‫למטה‬
N ‫‏‬x ‫למעלה‬
‫סיום‬
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
]‫אינטראקציות סימון [הז’אנר המוגדר כברירת מחדל‬
.‫ יתכן שהתוכן המוצג בעמוד לא יהיה זהה לתוכן המוצג על המסך בפועל‬.‫עמוד זה נועד להצגת אינטראקציות אפשריות בלבד‬y y
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
‫ ימינה‬/ ENTER
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
‫שמאלה‬
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
.‫המדינה הנוכחית שנבחרה מסומנת‬y y
.‫ הז’אנר הנוכחי נבחר‬:‫הפריט המסומן כברירת מחדל‬y y
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
‫ ימינה‬/ ENTER
Genre
Austria
All
News
Belgium
News
Radio
China
Radio
Austria
All
Belgium
China
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
‫שמאלה‬
} Keep Previous n Move E Enter
‫פריט אחר ברשימת המדינות מסומן‬y y
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
‫ הכל‬:‫הפריט המסומן כברירת מחדל‬y y
‫עברית‬
60
)1/2( 1 ‫אינטראקציה לשינוי מצב‬
.‫ יתכן שהתוכן המוצג בעמוד לא יהיה זהה לתוכן המוצג על המסך בפועל‬.‫עמוד זה נועד להצגת אינטראקציות אפשריות בלבד‬y y
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
‫למטה‬
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
‫שמאלה‬
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
‫ספורט‬/‫ כל המדינות‬:‫מצב ז’אנר נוכחי‬y y
‫ ימינה‬/ ENTER
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
‫למעלה‬
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
‫למטה‬
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
‫ המוקד עובר לתפריט‬,‫לאחר בחירת מדינה‬y y
.‫הז’אנרים באופן אוטומטי‬
‫ ימינה‬/ ENTER
6
61
‫עברית‬
)2/2( 1 ‫אינטראקציה לשינוי מצב‬
.‫ יתכן שהתוכן המוצג בעמוד לא יהיה זהה לתוכן המוצג על המסך בפועל‬.‫עמוד זה נועד להצגת אינטראקציות אפשריות בלבד‬y y
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
.‫מוצגת הודעה לציון השלמה של שינוי מצב הז’אנר‬y y
)‫ שניות‬5( ‫זמן קצוב‬y y
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
‫אם תלחץ על לחצן חץ שמאלה כדי לנווט מתפריט הז’אנרים‬y y
.‫ פריט המדינה הקיים שנבחר יסומן‬,‫לתפריט המדינות‬
‫ תום הזמן הקצוב‬/ ENTER / RETURN
Genre Mode changed to Austria / News.
‫עברית‬
62
)1/2( 2 ‫אינטראקציה לשינוי מצב‬
.‫ יתכן שהתוכן המוצג בעמוד לא יהיה זהה לתוכן המוצג על המסך בפועל‬.‫עמוד זה נועד להצגת אינטראקציות אפשריות בלבד‬y y
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
6 x‫למטה ‏‬
Genre
All Country
All
Austria
All
Austria
News
Belgium
News
Belgium
Radio
China
Radio
China
Entertainment
Denmark
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Sports
Finland
Hotel
France
Hotel
OK
Cancel
6 x‫למעלה ‏‬
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
‫ספורט‬/‫ כל המדינות‬:‫מצב ז’אנר נוכחי‬y y
‫ ימינה‬/ ENTER
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
‫כחול‬
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
‫ספורט‬/‫ כל המדינות‬:‫מצב ז’אנר נוכחי‬y y
63
‫עברית‬
‫ המוקד עובר לתפריט‬,‫לאחר בחירת מדינה‬y y
.‫הז’אנרים באופן אוטומטי‬
‫אינטראקציה לשינוי מצב ‪)2/2( 1‬‬
‫‪y y‬עמוד זה נועד להצגת אינטראקציות אפשריות בלבד‪ .‬יתכן שהתוכן המוצג בעמוד לא יהיה זהה לתוכן המוצג על המסך בפועל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Power Off‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪Genre Mode changed to Austria / News.‬‬
‫‪y y‬מצב ז’אנר נוכחי‪ :‬אוסטריה ‪ /‬חדשות‬
‫‪POWER‬‬
‫‪Genre Mode changed to Austria / News.‬‬
‫‪y y‬מצב ז’אנר נוכחי‪ :‬אוסטריה ‪ /‬חדשות‬
‫‪64‬‬
‫עברית‬
‫עורך הז’אנרים‬
‫‪y y‬ניתן לבצע את בחירת המדינה והז’אנר בתפריט רשימת הערוצים‪.‬‬
‫‪y y‬הלחיצה על הלחצן האדום מפעילה את רשימת המשנה של המדינות‪ .‬כאן‪ ,‬המציג יכול לגלול כלפי מטה ולבחור מדינה כרצונו‪.‬‬
‫‪y y‬ניתן לבצע את בחירת הז’אנר באמצעות הלחצנים שמאלה‪/‬ימינה‪ ,‬כלומר על‪-‬ידי גלילה אופקית בתפריט רשימת הערוצים‪.‬‬
‫‪y y‬אם המציג רוצה להחליף ז’אנר או מדינה במצב ‘טלוויזיה פועלת’‪ ,‬ניתן לעשות זאת באמצעות תכונה זו‪.‬‬
‫‪Channel Genre Edit‬‬
‫‪Hotel‬‬
‫‪R Return‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪Sports‬‬
‫‪Entertainment‬‬
‫‪Radio‬‬
‫‪{ Deselect All Items On Column E Select‬‬
‫‪News‬‬
‫‪Registered‬‬
‫‪C67‬‬
‫‪0‬‬
‫‪C--‬‬
‫‪1‬‬
‫‪C78‬‬
‫‪2‬‬
‫‪b Select All Items On Column‬‬
‫‪y‬זהו עורך להגדת הז’אנר עבור כל ערוץ טלוויזיה במלון‪.‬‬
‫‪y‬ניתן להוסיף ערוצים מאוחסנים לז’אנר מסוים בתפריט עריכת הז’אנר‪.‬‬
‫‪y‬ערוץ אחד יכול להיות שייך לכמה ז’אנרים‪.‬‬
‫‪y‬אפשרויות הז’אנרים הזמינות הן‪ :‬חדשות‪ ,‬רדיו‪ ,‬בידור‪ ,‬ספורט ומלון‪.‬‬
‫‪y‬ניתן לבחור ז’אנר בממשק המשתמש המוצג בקדמת התמונה ‘הערוץ שלי’‪ ,‬או ברשימת הערוצים‪.‬‬
‫‪y‬תכונה זו ממיינת את הערוצים של ז’אנר מסוים ברשימה‪ .‬האורח יכול לבחור את הז’אנר הרצוי ולבחור ערוץ על‪-‬ידי גלילה כלפי מטה‬
‫ברשימה הממוינת‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪65‬‬
‫מפת ערוצים מעורבת‬
‫הפונקציה ‘מפת ערוצים מעורבת’ משלבת בין ערוצים הנקלטים באנטנה‪ ,‬בכבלים ובלוויין‪.‬‬
‫‪− −‬הפונקציה ‘מפת ערוצים מעורבת’ חייבת להיות במצב ‪ ON‬כדי לשלב בין ערוצים הנקלטים באנטנה‪ ,‬בכבלים ובלוויין‪.‬‬
‫‪− −‬השתמש בעורך הערוצים כדי למיין את הערוצים לאחר הפעלת הפונקציה ‘‪ ’Mixed Channel Map‬בתפריט אפשרויות המלון‪.‬‬
‫מקרן הקול‬
‫‪y y‬מקרן הקול וטלוויזיית האירוח של ‪ Samsung‬ב‪2015-‬‬
‫‪− −‬השתמש בתמיכה של מקרן הקול וטלוויזיית האירוח של ‪ Samsung‬ב‪ HDMI 1.4-‬כדי להאזין לקול הטלוויזיה במקרן הקול באמצעות‬
‫כבל ‪ HDMI‬יחיד‪.‬‬
‫‪− −‬דגמים נתמכים‪:‬‬
‫‪y y‬מקרן קול‪HW-F350/F450/F550 :‬‬
‫‪y y‬הפעלת “מצב מלון” ממקרן הקול‬
‫‪− −‬יש להגדיר מראש את האפשרויות הבאות בטלוויזיית המלון‪.‬‬
‫‪y y‬אפשרות מלון → הפעלה → עוצמת קול בעת הפעלה = “הפעל” ‪ /‬עוצמת קול בעת הפעלה ‪ /‬עוצמת קול מרבית‬
‫‪y y‬אפשרות מלון → התקן חיצוני → מקרן קול כבוי = “פועל”‬
‫‪− −‬חבר כבל ‪ HDMI‬מהיציאה ‪ HDMI OUT‬של מקרן הקול ליציאה ‪ HDMI1‬של טלוויזיית האירוח‪.‬‬
‫‪− −‬לאחר החיבור לטלוויזיית האירוח ‪ 2015‬באמצעות כבל ‪ ,HDMI‬מקרן הקול מזהה באופן אוטומטי את הטלוויזיה כשהיא מופעלת‪ ,‬והוא‬
‫עובר ל”מצב מלון” בעצמו‪.‬‬
‫‪− −‬השינוי בעוצמת הקול בעת ההפעלה ובעוצמת הקול המרבית בטלוויזיה חל על מקרן הקול המחובר‪ ,‬כאשר הטלוויזיה מאותחלת‬
‫פעמיים‪.‬‬
‫‪y y‬תכונות של “מצב מלון” במקרן הקול‬
‫‪− −‬ההפעלה‪/‬הכיבוי מסונכרנים עם הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ HDMI_CEC− −‬מופעל‪.‬‬
‫‪− −‬זמין דרך היציאה “‪ ”HDMI OUT‬בלבד‪( .‬כניסות אחרות מושבתות)‬
‫‪− −‬עוצמת הקול בעת ההפעלה ועוצמת הקול המרבית מסונכרנות עם הטלוויזיה‪( .‬עוצמת הקול של מקרן הקול מוגדרת למחצית מזו של‬
‫הטלוויזיה)‬
‫‪− −‬עוצמת הקול הניתנת לשינוי בעת ההפעלה ועוצמת הקול המרבית מושגות מתפריט אפשרויות המלון של הטלוויזיה‪( .‬עוצמת הקול של‬
‫מקרן הקול=עוצמת הקול של הטלוויזיה‪ )2/‬לדוגמה אם הגדרות עוצמת הקול בטלוויזיה הן “עוצמת קול בעת ההפעלה=‪ 20‬ועוצמת‬
‫קול מרבית=‪ ,”90‬במקרן הקול עוצמת הקול בעת ההפעלה=‪ 10‬ועוצמת הקול המרבית=‪.45‬‬
‫* פונקציה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫עברית‬
‫התקנת המתלה‬
‫ערכת המתלה (נמכרת בנפרד) מאפשרת לך להרכיב את הטלוויזיה על הקיר‪ .‬לקבלת מידע מפורט בנושא התקנת המתלה‪ ,‬עיין בהוראות שמצורפות‬
‫אליו‪ .‬פנה לטכנאי לקבלת עזרה בעת התקנת תושבת המתלה‪ .‬אנו לא ממליצים לך לעשות זאת באופן עצמאי‪.‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין את הטלוויזיה בעצמך‪.‬‬
‫מתאם למתלה‬
‫(לא כלול בכל הדגמים)‬
‫מתאם למתלה‬
‫טלוויזיה‬
‫תושבת‬
‫למתלה‬
‫‪C‬‬
‫מתאם למתלה‬
‫טלוויזיה‬
‫תושבת‬
‫למתלה‬
‫‪C‬‬
‫עברית‬
‫‪67‬‬
‫לפני תליית ערכת המתלה‪ ,‬הרכב את מתאם ערכת המתלה שסופק בנפרד מהטלוויזיה‪.‬‬
‫מפרטי ערכת המתלה (‪)VESA‬‬
‫✎ ✎ערכת המתלה אינה מצורפת לטלוויזיה אלא נמכרת בנפרד‪.‬‬
‫התקן את המתלה על‪-‬גבי קיר יציב‪ ,‬אנכי לרצפה‪ .‬בעת חיבור למשטח שעשוי מחומר אחר‪ ,‬פנה לספק הנמצא באזורך‪ .‬אם תתקין את המתלה על‬
‫התקרה או על קיר משופע‪ ,‬הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה‪.‬‬
‫✎ ✎הערה‬
‫‪y y‬הממדים הסטנדרטיים לערכות מתלה מוצגים בטבלה להלן‪.‬‬
‫‪y y‬מדריך התקנה מפורט וכל החלקים הדרושים להרכבה מצורפים לערכת המתלה‪.‬‬
‫‪y y‬אל תשתמש בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של ‪.VESA‬‬
‫‪y y‬אל תשתמש בברגים ארוכים מהמידות התקניות‪ ,‬מכיוון שהם עלולים להזיק לחלקים הפנימיים של מכשיר הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪y y‬עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות של מפרטי הברגים הסטנדרטיים של ‪ ,VESA‬אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטי‬
‫המתלים‪.‬‬
‫‪y y‬אין להדק את הברגים במידה רבה מדי‪ .‬הדבר עלול להזיק למוצר או לגרום לו ליפול ובכך לגרום לפציעה חמורה‪ Samsung .‬אינה נושאת‬
‫באחריות לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫‪ Samsungy y‬אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפגיעה בגוף בעת שימוש במתלה שאינו תואם ל‪ ,VESA-‬או שלא צוין‬
‫במסמך זה או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫‪y y‬אל תטה את הטלוויזיה בזווית גדולה מ‪ 15-‬מעלות בעת תלייתה‪.‬‬
‫אורך באינץ’‬
‫מפרטי )‪VESA (A * B‬‬
‫‪24‬‬
‫‪75 x 75‬‬
‫)‪28 (HG32EE670‬‬
‫‪100 x 100‬‬
‫‪32-49‬‬
‫‪200 x 200‬‬
‫‪55-58‬‬
‫‪400 x 400‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫כמות‬
‫‪M4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪M8‬‬
‫אל תתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת‪ .‬פעולה זו עלולה להוביל לפגיעה בגוף כתוצאה מהתחשמלות‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫עברית‬
‫קיבוע הטלוויזיה לקיר‬
‫[‬
‫זהירות‪ :‬משיכה‪ ,‬דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלוויזיה‪ .‬הקפד במיוחד שלא לאפשר לילדיך להיתלות על הטלוויזיה‬
‫או לפגוע ביציבותה; פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולגרום לפציעה קשה או למוות‪ .‬פעל בהתאם לכל הוראות הבטיחות הכלולות בעלון‬
‫הבטיחות‪ .‬כדי לשפר את היציבות‪ ,‬התקן את המתקן למניעת נפילות לצרכי בטיחות‪ ,‬כמוסבר להלן‪.‬‬
‫כדי למנוע את נפילת הטלוויזיה‬
‫‪.1‬‬
‫הנח את הברגים בתוך ווי התלייה וקבע אותם לקיר‪ .‬ודא שהברגים הודקו היטב לקיר‪.‬‬
‫✎ ✎בהתאם לסוג הקיר‪ ,‬ייתכן שתידרש חומרה נוספת‪ ,‬כגון עוגן‪.‬‬
‫✎ ✎מאחר שווי התלייה‪ ,‬הברגים וחוט התלייה הדרושים אינם כלולים‪ ,‬עליך לרכוש אותם בנפרד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוצא את הברגים מהחלק המרכזי האחורי של הטלוויזיה‪ ,‬הנח את הברגים בתוך ווי התלייה ולאחר מכן חזק שוב את הברגים לטלוויזיה‪.‬‬
‫✎ ✎ייתכן שלא צורפו ברגים למוצר‪ .‬במקרה זה‪ ,‬קנה ברגים לפי המפרטים הבאים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חבר את ווי התלייה המקובעים לטלוויזיה ואת ווי התלייה המקובעים לקיר באמצעות שרשרת חזקה ולאחר מכן הדק את השרשרת בחוזקה‪.‬‬
‫✎ ✎הערה‬
‫‪y y‬התקן את הטלוויזיה סמוך לקיר‪ ,‬כך שהיא לא תיפול אחורה‪.‬‬
‫‪y y‬מומלץ לחבר את החוט כך שהווים המקובעים לקיר יהיו מקבילים לווים המקובעים לטלוויזיה או נמוכים מהם‪.‬‬
‫‪y y‬התר את הקשר של חוט התלייה לפני הזזת הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪.4‬ודא שכל החיבורים מאובטחים כראוי‪ .‬בדוק מדי פעם את החיבורים כדי למנוע כשל‪ .‬אם יש‬
‫לך ספק בנוגע למצב הבטיחות של החיבורים‪ ,‬פנה למתקין מומחה‪.‬‬
‫מנעול ‪ Kensington‬למניעת גניבה‬
‫מנעול ‪ Kensington‬אינו מסופק על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬זהו התקן המשמש לקיבוע פיזי‬
‫של המערכת בעת השימוש במקום ציבורי‪ .‬המראה ושיטת הנעילה עשויים להיות שונים‬
‫מהמוצג באיור בהתאם ליצרן‪ .‬עיין במדריך המצורף למנעול ‪ Kensington‬לקבלת מידע‬
‫נוסף על השימוש הנאות בו‪.‬‬
‫כדי לנעול את המוצר‪ ,‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫חפש את הסמל “‪ ”K‬בחלקה האחורי של הטלוויזיה‪ .‬חריץ ‪ Kensington‬נמצא לצד‬
‫הסמל “‪.”K‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.1‬כרוך את הכבל של מנעול ה‪ Kensington-‬מסביב‬
‫לחפץ נייח וגדול כגון שולחן או כיסא‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫השחל את קצה הכבל עם המנעול המחובר אליו דרך הקצה עם הלולאה של כבל מנעול ‪.Kensington‬‬
‫‪.3‬‬
‫הכנס את התקן הנעילה לתוך חריץ ה‪Kensington-‬‏שעל‪-‬גבי המוצר (‪.)1‬‬
‫‪.4‬‬
‫נעל את המנעול‪.‬‬
‫<אופציונלי>‬
‫✎ ✎הוראות אלה הן הוראות כלליות‪ .‬להוראות מדויקות‪ ,‬עיין במדריך למשתמש שמצורף להתקן הנעילה‪.‬‬
‫✎ ✎יש לרכוש את התקן הנעילה בנפרד‪.‬‬
‫✎ ✎המיקום של מנעול ‪ Kensington‬עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪69‬‬
‫מפרטים‬
‫מפרט‬
‫פריטים‬
‫‪,PAL‬‏‪,SECAM DVB-TC‬‏‪( DTMB‬הונג קונג)‪DVB-,‬‬
‫‪T2C‬‬
‫מערכת הטלוויזיה‬
‫‪ 32 ~ 24‬אינץ’‪5W x 2 :‬‬
‫יציאת רמקול‬
‫‪Variable Audio‬‬
‫‪’4W mono 8 ohm SPK‬‬
‫מחשב אישי‬
‫‪A/V‬‬
‫שקע שמע‪/‬וידאו‬
‫‪ Scart‬שקע‬
‫‪HDMI‬‬
‫תואם למפרטי ‪HDMI‬‬
‫אנטנה‬
‫‪ ‎75 ohm‬לא מאוזן‪ ,‬שקע ‪ ,Din‬שקע ‪F‬‬
‫‪DATA‬‬
‫‪RJ-12‬‬
‫‪RJP‬‬
‫‪RS232‬‬
‫טווח סיבוב מעמד (שמאלה ‪ /‬ימינה)‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫‪‎90˚ / 60‎˚ / 20˚‎‬‬
‫‪80% ~ 10%‬‬
‫‪95% ~ 5%‬‬
‫✎ ✎העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫✎ ✎לקבלת מידע על ספק המתח ומידע נוסף על צריכת החשמל‪ ,‬עיין בתווית המוצמדת למוצר‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫ללא עיבוי‬
‫‪ ‎-4°F( 4‬עד ‪)113°F‬‬
‫‪ ‎-20°C‬עד ‪ 5°C‬‏‬
‫לחות אחסון‬
‫✎ ✎המפרטים שלעיל עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫דגמים התומכים בסיבוב‪:‬‬
‫‪HG**EE670‬‬
‫‪HG32EE470‬‬
‫‪HG40EE470‬‬
‫‪HG48EE470‬‬
‫‪HG32AE570SW/K‬‬
‫‪HG40AE570SW/K‬‬
‫‪HG43AE570SW/K‬‬
‫‪HG48AE570SW/K‬‬
‫דגמים אחרים אינם תומכים בפונקציית הסיבוב‬
‫‪ 50°F( 4‬עד ‪)104°F‬‬
‫‪ 10°C‬עד ‪ 0°C‬‏‬
‫לחות הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫עברית‬
‫יציאת שקע טלפון‬
‫פלט קול ‪BTL‬‬
‫‪,D-sub‬‏‪Audio-L/R‬‬
‫‪EXT(RGB)‎‬‬
‫‪DATA‬‬
‫‪ HG32AE570SJXXZ‬הוא ‪,5W X 2‬‬
‫האחר הוא ‪ 32‬אינץ’ של ‪10W X 2‬‬
‫‪ 58 ~ 40‬אינץ’‪10W X 2 :‬‬
‫יציאת שמע‬
‫כניסה‬
‫הערה‬
‫ללא עיבוי‬
‫תוכמתנ ואדיו תוינבת‬
‫סיומת קובץ‬
‫גורם מכיל‬
‫*‪avi / *.mkv.‬‬
‫*‪asf / *.wmv.‬‬
‫*‪mp4 / *.3gp.‬‬
‫*‪vro / *.mpg.‬‬
‫*‪mpeg / *.ts.‬‬
‫*‪tp / *.trp.‬‬
‫*‪mov / *.flv.‬‬
‫*‪vob / *.svi.‬‬
‫*‪divx.‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪MKV‬‬
‫‪ASF‬‬
‫‪MP4‬‬
‫‪3GP‬‬
‫‪MOV‬‬
‫‪FLV‬‬
‫‪VRO‬‬
‫‪VOB‬‬
‫‪PS‬‬
‫‪TS‬‬
‫*‪webm.‬‬
‫‪WebM‬‬
‫‪ Codec‬וידאו‬
‫קצב הצגת תמונות‬
‫(‪)fps‬‬
‫רזולוציה‬
‫קצב נתונים‬
‫(‪)Mbps‬‬
‫‪DivX 3.11/4.x/5.x/6.x‬‬
‫‪MPEG4 SP/ASP‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪H.264 BP/MP/HP‬‬
‫‪Motion JPEG‬‬
‫‪8‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪Window Media Video v9‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪30~6‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪VP8‬‬
‫‪ Codec‬שמע‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪LPCM‬‬
‫‪ADPCM‬‬
‫)‪(IMA, MS‬‬
‫‪AAC‬‬
‫‪HE-AAC‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪Dolby Digital Plus‬‬
‫)‪MPEG (MP3‬‬
‫)‪DTS (Core‬‬
‫‪G.711(A-Law,‬‬
‫)‪μ-Law‬‬
‫‪Vorbis‬‬
‫‪20‬‬
‫✎ ✎תופסונ תולבגה‬
‫‪.y y‬הכלהכ לעפוי אלש וא לעפוי אל ואדיו ןכותש ןכתיי ‪,‬ליכמה םרוגב וא ןכותב האיגש תמייק םא‬
‫‪y y‬גצומכ םאותה היינשל תונומתה תגצה בצקמ הובג ןכותה לש יטרדנטסה תונומתה תגצה‪/‬םינותנה בצק םא ולעפי אל ואדיו וא לוקש ןכתיי‬
‫‪.‬הלבטב‬
‫‪).y y‬הציפק(‏ ’גוליד‘ היצקנופב הכימת היהת אל ‪,‬היוגש סקדניאה תלבט םא‬
‫‪.y y‬ןגנל םימאות ויהי אל םימיוסמ תוילטיגיד תומלצמ‪ USB/‬ינקתהש ןכתיי‬
‫‪ 10‎Mbps.y y‬לע הלוע ואדיווה לש םינותנה בצק םא בכעתהל הלולע טירפתה תגצה‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫מפענח וידאו‬
‫‪y‬תמיכה בעד ‪ ,H.264‬רמה ‪( 4.1‬אין תמיכה ב‪).FMO/ASO/RS-‬‬
‫‪y‬קצב הצגת תמונות‪:‬‬
‫‪− −‬מתחת ל‪ ‎1,280 x 720: 60-‬תמונות לכל היותר‬
‫‪− −‬מעל ל‪ ‎1,280 x 720: 30-‬תמונות לכל היותר‬
‫‪y‬אין תמיכה ב‪.VC1 AP L4-‬‬
‫‪y‬אין תמיכה ב‪.GMC-‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫מפענח שמע‬
‫‪ WMA 10 Proy‬תומך בעד ‪ 5.1‬ערוצים ופרופיל ‪.M2‬‬
‫‪y‬אין תמיכה ב‪.WMA Lossless Audio-‬‬
‫‪ Vorbisy‬תומך בעד ‪ 2‬ערוצים‪.‬‬
‫‪ Dolby Digital Plusy‬נתמך ב‪ 5.1-‬ערוצים לכל היותר‪.‎‬‬
‫תבניות כתוביות נתמכות‬
‫‪y y‬פנימית‬
‫‪y y‬חיצונית‬
‫שם‬
‫סיומת קובץ‬
‫שם‬
‫‪MPEG-4 timed text‬‬
‫גורם מכיל‬
‫תבנית‬
‫‪ttxt.‬‬
‫‪Xsub‬‬
‫‪AVI‬‬
‫תבנית תמונה‬
‫‪SAMI‬‬
‫‪smi.‬‬
‫‪SubStation Alpha‬‬
‫‪MKV‬‬
‫תבנית טקסט‬
‫‪SubRip‬‬
‫‪srt.‬‬
‫‪Advanced SubStation Alpha‬‬
‫‪MKV‬‬
‫תבנית טקסט‬
‫‪SubViewer‬‬
‫‪sub.‬‬
‫‪SubRip‬‬
‫‪MKV‬‬
‫תבנית טקסט‬
‫‪Micro DVD‬‬
‫‪ ‎.sub‬או ‪‎.txt‬‬
‫‪MPEG-4 timed text‬‬
‫‪MP4‬‬
‫תבנית טקסט‬
‫‪SubStation Alpha‬‬
‫‪ssa.‬‬
‫‪Advanced SubStation Alpha‬‬
‫‪ass.‬‬
‫‪Powerdivx‬‏‬
‫‪psb.‬‬
‫תבניות מוסיקה נתמכות‬
‫תבניות תמונה נתמכות‬
‫סיומת קובץ‬
‫סוג‬
‫רזולוציה‬
‫*‪jpg.‬‬
‫*‪jpeg.‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪X 8640 15360‬‬
‫*‪bmp.‬‬
‫‪BMP‬‬
‫‪X 4096 4096‬‬
‫*‪mpo.‬‬
‫‪MPO‬‬
‫‪X 8640 15360‬‬
‫סיומת קובץ‬
‫סוג‬
‫*‪mp3.‬‬
‫‪MPEG‬‬
‫‪Codec‬‬
‫‪MPEG1 Audio‬‬
‫‪Layer 3‬‬
‫הערה‬
‫*‪m4a.‬‬
‫*‪mpa.‬‬
‫*‪aac.‬‬
‫*‪flac.‬‬
‫*‪ogg.‬‬
‫‪FLAC‬‬
‫‪OGG‬‬
‫‪FLAC‬‬
‫‪Vorbis‬‬
‫ניתן לתמוך בעד ‪ 2‬ערוצים‬
‫ניתן לתמוך בעד ‪ 2‬ערוצים‬
‫*‪wma.‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪ WMA 10 Pro‬תומך בעד ‪ 5.1‬ערוצים‬
‫ופרופיל ‪( .M2‬אין תמיכה ב‪WMA-‬‬
‫‪).Lossless Audio‬‬
‫*‪wav.‬‬
‫*‪mid.‬‬
‫*‪midi.‬‬
‫‪wav‬‬
‫‪wav‬‬
‫‪midi‬‬
‫‪midi‬‬
‫‪MPEG4‬‬
‫‪AAC‬‬
‫לא ניתן לתמוך בחיפוש‬
‫עברית‬
‫‪71‬‬
‫ ברחבי העולם‬SAMSUNG ‫צור קשר עם‬
.SAMSUNG ‫ פנה למרכז שירות הלקוחות של‬,Samsung ‫אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי‬
‫אתר אינטרנט‬
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/n_africa/support
HE460_470_570_670-WW-HEB-01
‫מרכז שירות לקוחות‬
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232,
1800-29-3232
+95-1-2399-888
+855-23-993232
+856-214-17333
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
0800-329999
0120-363-905
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
18000910113
0961-2300300
0800-0300300 (Toll Free)
0115900000
08000-7267864
16580
3004
021-8255 [CE]
‫מדינה‬
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
CAMBODIA
LAOS
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
NEPAL
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
ALGERIA
IRAN
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
SAUDI ARABIA
0800-Samsung (72678)
80 1000 12
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
962 5777444
961 1484 999
1299
964 77 261 72220
964 75 118 92525
080 100 22 55
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
JORDAN
SYRIA
LEBANON
IRAQ
MOROCCO
.‫ כל הזכויות שמורות‬.‎© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd.‎
Download PDF

advertising