Samsung | DC40E | Samsung DC32E מדריך למשתמש

‫מדריך למשתמש‬
‫‪ED75E ED65E‬‬
‫‪EM75E EM65E‬‬
‫‪DC55E DC48E DC40E DC32E‬‬
‫‪DC55E-M DC48E-M DC40E-M DC32E-M‬‬
‫‪DC48E-H DC40E-H‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך‬
‫שיפור הביצועים‪.‬‬
‫מספר השעות המומלץ לשימוש ביום עבור דגמי ‪ DCE ,EME ,EDE‬הוא פחות מ‪ 16-‬שעות‪.‬‬
‫אם נעשה שימוש במוצר במשך למעלה מ‪ 16-‬שעות‪ ,‬האחריות עלולה להתבטל‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫זכויות יוצרים‬
‫‪6‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫סמלים‬
‫ניקוי‬
‫אחסון‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫התקנה‬
‫תפעול‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫הכנות‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫רכיבים‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫חלקים‬
‫לוח הבקרה‬
‫הצד השני‬
‫הצד השני‬
‫מנעול למניעת גניב ‬
‫ה‬
‫שלט רחוק‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫לפני התקנת המוצר (מדריך ההתקנה)‬
‫החלפה בין כיוון לאורך לכיוון לרוחב‬
‫אוורור‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫הכנה לפני התקנת תושבת קיר‬
‫התקנת ערכת תושבת הקיר‬
‫ערכת תושבת קיר – מפרט (‪VESA‬‏)‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫שלט רחוק (‪)RS232C‬‬
‫חיבור כבל‬
‫חיבור‬
‫קודי בקרה‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫לפני החיבור‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫חיבור למחשב‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( D-SUB‬סוג אנלוגי)‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( DVI‬סוג דיגיטלי)‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫חיבור להתקן וידאו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪ V‬‬
‫‪A‬‬
‫חיבור באמצעות כבל רכיב‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫שימוש ב‪MDC-‬‬
‫התקנה‪/‬הסרת התקנה של תוכנית ‪MDC‬‬
‫התקנה‬
‫הסרת התקנה‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫חיבור ל‪MDC-‬‬
‫שימוש ב‪ MDC-‬דרך ‪RS-232C‬‬
‫(תקני תקשורת של נתונים טוריים)‬
‫שימוש ב‪ MDC-‬דרך ‪Ethernet‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫כוונון מסך‬
‫‪50‬‬
‫מצב תמונ ‬
‫ה‬
‫אם מקור הקלט הוא מחשב אישי‪,DVI ,‬‬
‫‪(HDMI‬מחשב אישי)‬
‫‪50‬‬
‫אם מקור הקלט הוא ‪50)AV(HDMI ,Component ,AV‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫גאמה‬
‫‪51‬‬
‫חיבור למערכת שמע‬
‫‪43‬‬
‫ערך מכויל‬
‫‪52‬‬
‫חיבור כבל ה‪LAN-‬‬
‫‪44‬‬
‫חיבור ה‪HDBase-T-‬‬
‫‪45‬‬
‫שינוי מקור הקלט‬
‫מקור‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫מיקום‬
‫זום‪/‬מיקום‬
‫בחירת רזולוצי ‬
‫ה‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫‪55‬‬
‫כוונון מסך מחשב‬
‫‪56‬‬
‫תאורה אחורית ‪ /‬ניגודיות ‪ /‬בהירות ‪ /‬חדות ‪ /‬צבע ‪/‬‬
‫גוון (‪)G/R‬‬
‫‪51‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪PIP‬‬
‫‪57‬‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫גוון שחור‬
‫גוון עור‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד‬
‫מרחב צבעים‬
‫איזון לבן‬
‫תאורת תנועה‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫גוון צבע‬
‫טמפרטורת צבעים‬
‫ניקוי רעש תמונה דיגיטלי‬
‫מסנן רעשי ‪MPEG‬‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫מצב סרט‬
‫‪Motion Plus‬‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪62‬‬
‫‪62‬‬
‫‪62‬‬
‫תמונה מבוטלת‬
‫‪63‬‬
‫אפס תמונה‬
‫‪63‬‬
‫רשת‬
‫מצב רשת‬
‫‪67‬‬
‫הגדרות‬
‫‪79‬‬
‫הגדרות רשת‬
‫סוג רשת‬
‫הגדרות רשת (קווית)‬
‫הגדרות רשת (אלחוטית)‬
‫)‪WPS(PBC‬‬
‫‪67‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪70‬‬
‫‪72‬‬
‫שפת תפריט‬
‫‪80‬‬
‫בקרת ריבוי‬
‫קביעת ההגדרות עבור בקרת ריבוי‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫חיבור ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪73‬‬
‫הגדרות ‪AllShare‬‬
‫‪73‬‬
‫הגדרות רשת שרתים‬
‫התחבר לשרת‬
‫גישה לשרת‬
‫מצב ‪FTP‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫שע ‬
‫ה‬
‫הגדרת שעון‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫שעון עצר להפעלה‬
‫שעון עצר לכיבוי‬
‫ניהול חגים‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪82‬‬
‫שם התקן‬
‫‪74‬‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫חיסכון באנרגיה‬
‫חיישן ‪ECO‬‬
‫מצב המתנה ללא או ‬
‫ת‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫‪83‬‬
‫‪83‬‬
‫‪83‬‬
‫‪83‬‬
‫‪83‬‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫‪84‬‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫הנעת פיקסלים‬
‫שעון עצר‬
‫תצוגה מיידית‬
‫אפור צידי‬
‫‪85‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪87‬‬
‫פס עליון ותחתון‬
‫‪88‬‬
‫קיר וידאו‬
‫קיר וידאו‬
‫תצורה‬
‫אופקי‬
‫‪89‬‬
‫‪89‬‬
‫‪89‬‬
‫‪89‬‬
‫יישומים‬
‫רשימת מקורות‬
‫רענן‬
‫עריכת שם‬
‫מידע‬
‫כוונון השמע‬
‫מצב קול‬
‫‪64‬‬
‫אפקט צליל‬
‫‪65‬‬
‫הגדרות רמקול‬
‫‪66‬‬
‫איפוס צליל‬
‫‪66‬‬
‫מערכת‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪MagicInfo Lite‬‬
‫הפעלת פריטי תוכן מתוך זיכרון פנימי או התקן ‪76 USB‬‬
‫‪77‬‬
‫ערוץ רשת‬
‫‪3‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫אנכי‬
‫מיקום מסך‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫הגדרות שינוי מקור אוטומטי‬
‫שינוי מקור אוטומטי‬
‫שחזור מקור ראשי‬
‫מקור ראשי‬
‫מקור משני‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫‪92‬‬
‫כללי‬
‫חיסכון מרבי בחשמל‬
‫מצב משחק‬
‫הדלקה אוטומטית‬
‫נעילת ביטחון‬
‫נעילת לחצן‬
‫בקרת המתנה‬
‫סטנד ביי ‪HDBT‬‬
‫המתנה לרשת‬
‫לוח זמנים של מנורה‬
‫תצוגת ‪OSD‬‬
‫כוונון הפעלה‬
‫בקרת טמפרטורה‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫)‪ nynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫‪A‬‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫פתרון בעיות עבור‪ nynet+‎‬‬
‫‪A‬‬
‫‪96‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫שכפל מוצר‬
‫‪100‬‬
‫איפוס מערכת‬
‫‪100‬‬
‫איפוס הכל‬
‫‪101‬‬
‫וידאו‪ Divx®‎‬לפי דרישה‬
‫‪101‬‬
‫הפעלת מודול ‪PC‬‬
‫הפעלה מסונכרנת‬
‫כיבוי מסונכרן‬
‫‪101‬‬
‫‪101‬‬
‫‪101‬‬
‫תבנית קובצי תמונה תואמת‬
‫תבניות קובצי מוסיקה נתמכות‪:‬‬
‫תבניות נתמכות של וידאו‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪111‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן כעת‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫צרו קשר עם ‪Samsung‬‬
‫‪102‬‬
‫הפעלת קובצי תמונה‪ ,‬וידאו ומוסיקה‬
‫(הפעלת מדיה)‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫‪114‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫‪122‬‬
‫מפרט‬
‫קרא את הפרטים הבאים לפני שימוש בהפעלת‬
‫מדיה עם התקן ‪USB‬‬
‫שימוש בהתקן ‪USB‬‬
‫פריטי התפריט בדף עם רשימת תוכן המדיה‬
‫‪103‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫התכונות והלחצנים הזמינים במהלך הפעלת קובץ‬
‫תמונה‬
‫‪107‬‬
‫התכונות והלחצנים הזמינים במהלך הפעלת קובץ‬
‫וידאו‬
‫‪108‬‬
‫התכונות והלחצנים הזמינים במהלך הפעלת קובץ‬
‫מוסיקה‬
‫‪109‬‬
‫כללי‬
‫‪123‬‬
‫מצבי הגדרת תזמון‬
‫‪125‬‬
‫תבניות נתמכות של קובצי כתוביות והפעלת מדיה ‪110‬‬
‫‪110‬‬
‫כתוביות‬
‫‪4‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫אין פגם במוצר‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫אחר‬
‫‪127‬‬
‫‪127‬‬
‫‪127‬‬
‫‪127‬‬
‫איכות תמונה מיטבית תמונות רפאים בגלל צריבת‬
‫מסך‬
‫איכות תמונה מיטבית‬
‫מניעת תמונות רפאים בגלל צריבת מסך‬
‫‪128‬‬
‫‪128‬‬
‫‪128‬‬
‫רישוי‬
‫‪130‬‬
‫מינוח‬
‫‪131‬‬
‫‪5‬‬
‫פרק ‪01‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫זכויות יוצרים‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© 2016 Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪,Microsoft‬‏‪ Windows‬הם סימני מסחר רשומים של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫‪,VESA‬‏‪ DPM‬ו‪ DDC-‬הם סימני מסחר רשומים של ‪.Video Electronics Standards Association‬‬
‫יתר סימני המסחר הם קניינם של בעליהם השונים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות‪ ,‬לא לפתוח‬
‫ניקוי‬
‫――נהג בזהירות בעת הניקוי שכן הלוח והחלקים החיצוניים של מסכי ‪ LCD‬מתקדמים רגישים לשריטות‪.‬‬
‫――בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫――התמונות הבאות הן לדוגמה בלבד‪ .‬מצבי אמת עשויים להיות שונים ממה שנראה בתמונות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כדי לצמצם את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את הכיסוי‪( .‬או הכיסוי האחורי)‬
‫המוצר לא מכיל חלקים הניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫יש למסור את המוצר לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫―‬
‫―אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים‬
‫רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫סמל זה מציין שקיים מתח גבוה בתוך המוצר‪.‬‬
‫אין לבוא במגע כלשהו עם החלקים הפנימיים של מוצר זה‪.‬‬
‫‪3‬נגב את המוצר במטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫•‬
‫•אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול‪ ,‬ממסים או‬
‫חומרים המגיבים עם פני השטח‪.‬‬
‫!‬
‫סמל זה מציין שלמוצר נלווה תיעוד חשוב בנושא תפעול המוצר ותחזוקתו‪.‬‬
‫•‬
‫סמלים‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫•אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫‪4‬נקה את החלקים החיצוניים של המוצר במטלית לחה ורכה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫פעילויות המסומנות בסמל זה אסורות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫הוראות המסומנות בסמל זה הן חובה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל‬
‫חפצים כבדים‪.‬‬
‫אחסון‬
‫בשל המאפיינים של מוצרים מבריקים במיוחד‪ ,‬השימוש במכשיר אדים ‪ UV‬בסמוך עלול ליצור כתמים לבנבנים‬
‫על המוצר‪.‬‬
‫――אם פנים המוצר זקוק לניקוי‪ ,‬פנה למוקד שירות הלקוחות (השירות בתשלום)‪.‬‬
‫•‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫•נזק לכבל עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫――התמונות הבאות הן לדוגמה בלבד‪ .‬מצבי אמת עשויים להיות שונים ממה שנראה בתמונות‪.‬‬
‫•‬
‫•הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫•‬
‫הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית‬
‫יבשה‪.‬‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫•‬
‫•אי הקפדה עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫•‬
‫•התחממות יתר של שקע חשמל עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫•‬
‫•חיבור רופף בין תקע לשקע עלול לגרום לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫•‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או פציעה‪.‬‬
‫!‬
‫‪8‬‬
‫התקנה‬
‫זהירות‬
‫אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫•‬
‫•המוצר עלול להינזק ממכת חשמל‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין‬
‫את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫•‬
‫•אי הקפדה עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל‬
‫החשמל המצורף עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫•‬
‫•הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫להתקנת תושבת הקיר‪ ,‬הזמן טכנאי‪.‬‬
‫!‬
‫הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫!‬
‫•‬
‫•במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת‬
‫החשמל למוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•שים לב כי שימוש בלחצן ההפעלה שבשלט רחוק אינו מביא לכיבוי מלא של‬
‫המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•התקנה בידי אדם שאינו מוסמך עלולה לגרום לפציעה‪.‬‬
‫•‬
‫•השתמש בארוניות שאושרו בלבד‪.‬‬
‫!‬
‫אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך‬
‫ארון‪.‬‬
‫•‬
‫•עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫•‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫•‬
‫!‬
‫•עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫•‬
‫•אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫!‬
‫‪9‬‬
‫התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫•‬
‫•נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫•‬
‫•שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום‬
‫לדליקה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫•‬
‫אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪,‬‬
‫שמן או עשן‪.‬‬
‫•‬
‫•הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫•הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫•‬
‫•דבר זה עלול להסב נזק למסך‪.‬‬
‫!‬
‫אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל‬
‫תנור‪.‬‬
‫•‬
‫בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר‬
‫אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫•הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫•‬
‫•נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫•‬
‫•מאחר שהחלק הקדמי כבד יותר‪ ,‬יש להתקין את המוצר על משטח ישר‬
‫ויציב‪.‬‬
‫•‬
‫•נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫•‬
‫•התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫•‬
‫שמני מאכל כמו למשל שמן סויה‪ ,‬עלולים להסב נזק או לעוות את המוצר‪ .‬אין‬
‫להתקין את המוצר במטבח או סמוך לדלפק של מטבח‪.‬‬
‫•הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫!‬
‫התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪,‬‬
‫טמפרטורות קיצוניות או לחות קיצונית) או במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק‬
‫זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫•‬
‫!‬
‫•אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם‬
‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‪10‬‬
‫אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪,‬‬
‫ממתקים וכו')‪.‬‬
‫תפעול‬
‫•‬
‫אזהרה‬
‫מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה‬
‫את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫•‬
‫•הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫•‬
‫•לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫•‬
‫•הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫!‬
‫לפני העברת המוצר למקום אחר‪ ,‬כבה אותו ונתק את כבל החשמל וכל כבל אחר‬
‫המחובר אליו‪.‬‬
‫•‬
‫•המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט‬
‫את ידו כדי לקחת את הצעצועים או הממתקים‪.‬‬
‫הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫•נזק לכבל עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫•‬
‫•הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫!‬
‫!‬
‫אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה‬
‫למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫•‬
‫אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫•‬
‫•נזק לכבל עלול לגרום לתקלה במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫•‬
‫•הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫•‬
‫‪GAS‬‬
‫אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה אותו ונתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫לאחר מכן פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫•‬
‫•המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫•ניצוצות עלולים לגרום לפיצוץ או לדליקה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫•‬
‫•נזק לכבל עלול לגרום לתקלה במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לפיצוץ או דליקה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או‬
‫לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫!‬
‫•‬
‫ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫•‬
‫!‬
‫•עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק‬
‫את כבל החשמל‪.‬‬
‫_‪-‬‬‫‪100‬‬
‫אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים‬
‫(כמו מקלות אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות ראש וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪,‬‬
‫גפרורים וכו')‪.‬‬
‫•‬
‫•אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר‬
‫ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫•‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או‬
‫לדליקה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או‬
‫לדליקה‪.‬‬
‫•הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או‬
‫לדליפת חשמל‪.‬‬
‫!‬
‫השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫•‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או‬
‫חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫•אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר‬
‫ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫•אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון‬
‫בחשמל או שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫•‬
‫•המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬
‫צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫!‬
‫אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫•‬
‫אל תניח לילדים להכניס לפה סוללות שהוצאו מהשלט רחוק‪ .‬יש להניח את‬
‫הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים או תינוקות‪.‬‬
‫•דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫•‬
‫•במקרה שילד הכניס את הסוללה לפיו‪ ,‬יש לפנות לרופא באופן מיידי‪.‬‬
‫!‬
‫הקפד להכניס סוללות למקומן לפי סימוני הקטבים (‪.)- ,+‬‬
‫אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה‬
‫ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫•‬
‫אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫השתמש רק בסוללות תקניות מהסוג שצוין ואל תשתמש יחד בסוללה חדשה‬
‫ומשומשת‪.‬‬
‫•‬
‫!‬
‫•אי ציות להנחיה זו עלול לגרום נזק לסוללה‪ ,‬או לגרום לדליקה‪ ,‬פציעה או‬
‫נזק כתוצאה מדליפת הנוזל הפנימי‪.‬‬
‫•אי הקפדה על כך עלולה לגרום נזק לסוללות או לגרום לדליקה‪ ,‬פציעה או‬
‫נזק כתוצאה מדליפת הנוזל הפנימי‪.‬‬
‫!‬
‫פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫•‬
‫•היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬
‫•‬
‫•הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬
‫אין להשליך את הסוללות (והסוללות הנטענות) לאשפה הרגילה‪ ,‬ויש לדאוג‬
‫למיחזורן‪ .‬הלקוח נושא באחריות להחזרת הסוללות הנטענות המשומשות לצורך‬
‫מיחזור‪.‬‬
‫•‬
‫!‬
‫!‬
‫•הלקוח יכול להחזיר סוללות משומשות או נטענות למרכז מיחזור ציבורי‬
‫קרוב או לחנות שמוכרת סוללות או סוללות נטענות מאותו סוג‪.‬‬
‫אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫•‬
‫•הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫•‬
‫•צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫הכנות‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫ ‪-‬אם חסר לך רכיב כלשהו‪ ,‬פנה אל הספק‬‫שרכשת ממנו את המוצר‪.‬‬
‫רכיבים‬
‫――במקומות מסוימים הרכיבים עשויים להיות שונים‪.‬‬
‫ ‪-‬הרכיבים בתמונות עשויים להיראות שונים‬‫מהרכיבים בפועל‪.‬‬
‫ ‪-‬מעמד אינו מסופק עם המוצר‪ .‬כדי להתקין‬‫מעמד‪ ,‬תוכל לרכוש אותו בנפרד‪.‬‬
‫ ‪-‬ניתן להשתמש במתאם ‪RS232C‬‬‫כדי להתחבר לצג אחר באמצעות כבל‬
‫‪ RS232C‬מסוג ‪D-SUB‬‏(‪ 9‬פינים)‪.‬‬
‫כרטיס אחריות‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫מדריך תקינה‬
‫כבל חשמל‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫סוללות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫שלט רחוק‬
‫כבל ‪D-SUB‬‬
‫(דגם ‪ EDE‬ו‪ EME-‬בלבד)‬
‫מתאם‪RS232C(IN)‎‬‬
‫טבעת החזקה (‪ 4‬כ"א)‬
‫(דגם ‪ EDE‬ו‪ EME-‬בלבד)‬
‫‪14‬‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫חלקים‬
‫לחצנים‬
‫לוח הבקרה‬
‫תיאור‬
‫הפעל את המוצר‪.‬‬
‫בעת הפעלת המוצר תגרום להצגת תפריט השליטה‪.‬‬
‫לחיצה על לחצן‬
‫――כדי לצאת מתפריט המוצג במסך‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה (לפחות שנייה אחת) על מקש הלוח‪.‬‬
‫מעבר לתפריט העליון או התחתון‪ .‬תוכל גם לכוונן את הערך של אפשרות‪.‬‬
‫מקש הלוח‬
‫מעבר לתפריט השמאלי או הימני‪.‬‬
‫――תוכל להתאים את עוצמת הקול על ידי הזזת מקש הלוח לשמאל או לימין כאשר תפריט‬
‫השליטה לא מוצג במסך‪.‬‬
‫רמקול‬
‫‪DC32E DC32E-M‬‬
‫לוגו החברה‬
‫(אופציונלי)‬
‫חיישן השלט רחוק‬
‫אין למשוך את לוגו החברה תוך הפעלת כוח‪ .‬הלוגו עלול להיקרע או להישבר‪.‬‬
‫כדי לבצע פונקציה רצויה‪ ,‬לחץ על לחצן השלט רחוק הרלוונטי תוך הפניית השלט אל‬
‫החיישן שבחזית המוצר‪.‬‬
‫――הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר עלולה לאפשר‬
‫שליטה גם בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫רמקול‬
‫לוגו החברה‬
‫השתמש בשלט רחוק בטווח של ‪ 7‬עד ‪ 10‬מ' מהחיישן שעל המוצר‪ ,‬בזווית של ‪ 30‬לשמאל ולימין‪.‬‬
‫――אחסן את הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים והקפד על מיחזור‪.‬‬
‫――אין להשתמש בסוללות חדשות ומשומשות יחד‪ .‬החלף את שתי הסוללות במקביל‪.‬‬
‫――אם השלט רחוק אינו בשימוש פרק זמן ממושך‪ ,‬הוצא ממנו את הסוללות‪.‬‬
‫חיישן השלט רחוק‬
‫‪15‬‬
‫――לחיצה על לחצן‬
‫השליטה‪.‬‬
‫שבמקש הלוח בעת הפעלת המוצר תגרום להצגת תפריט‬
‫תפריט השליטה‬
‫תיאור‬
‫לחצנים‬
‫לבחירת מקור הקלט הרצוי‪.‬‬
‫מקור‬
‫‪ / EDE‬‏‪EME‬‬
‫הזז את מקש הלוח לימין כדי לבחור באפשרות מקור‬
‫בתפריט השליטה‪ .‬עם הצגת‬
‫רשימת מקורות הקלט‪ ,‬הזז את מקש הלוח שמאלה או ימינה כדי לבחור במקור הקלט‬
‫הרצוי‪ .‬כעת לחץ על מקש הלוח‪.‬‬
‫הצגת תפריט האפשרויות‪.‬‬
‫תפריט‬
‫הזז את מקש הלוח לשמאל כדי לבחור באפשרות תפריט‬
‫בתפריט השליטה‪ .‬תפריט‬
‫השליטה יופיע במסך‪ .‬הזז את מקש הלוח לימין כדי לבחור בתפריט הרצוי‪ .‬תוכל לבחור‬
‫בתפריט המשנה הרצוי על ידי הזזת מקש הלוח מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬לשמאל או לימין‪ .‬כדי לשנות‬
‫הגדרות‪ ,‬בחר בתפריט הרצוי ולחץ על מקש הלוח‪.‬‬
‫מעבר למצב ‪.MagicInfo‬‬
‫‪MagicInfo‬‬
‫הזז את מקש הלוח מעלה כדי לבחור באפשרות ‪MagicInfo‬‬
‫――רק דגמי ‪DCE‬‏‪DCE-M ,‬‏‪ DCE-H ,‬נתמכים‪.‬‬
‫בתפריט השליטה‪.‬‬
‫הצג את כלים‪.‬‬
‫חזרה‬
‫כלים‬
‫הזז את מקש הלוח מעלה כדי לבחור באפשרות כלים‬
‫―‬
‫‪ EME‬נתמכים‪.‬‬
‫‏‏‬
‫―רק דגמי ‪EDE‬‏‪,‬‬
‫בתפריט השליטה‪.‬‬
‫מיועד לכיבוי המוצר‪.‬‬
‫‪ / DCE‬‏‪ / DCE-M‬‏‪DCE-H‬‬
‫כיבוי‬
‫הזז את מקש הלוח מטה כדי לבחור באפשרות כיבוי‬
‫מקש הלוח‪.‬‬
‫חזרה‬
‫יציאה מהתפריט המוצג במסך‪.‬‬
‫בתפריט השליטה‪ .‬כעת לחץ על‬
‫חזרה‬
‫‪16‬‬
‫יציאה‬
‫הצד השני‬
‫――ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪ EME‬נתמכים‪.‬‬
‫‏‏‬
‫――רק דגמי ‪EDE‬‏‪,‬‬
‫תיאור‬
‫‪HDBT IN‬‬
‫‪5V, 1‬‏)‬
‫(‪ .5A‬‏‬
‫שולח את אות ה‪ HDMI-‬אל כבל ‪ LAN‬מחובר באמצעות משדר ‪HDBaseT‬‏‪.‬‬
‫――רק דגמי ‪ EME‬נתמכים‪.‬‬
‫‪USB‬‏‬
‫‪DVI IN / MAGICINFO IN‬‬
‫‪ :DVI IN‬לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ DVI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪ :MAGICINFO IN‬השתמש בכל ‪( DP-DVI‬ייעודי) לחיבור התקן ממשק רשת (נמכר בנפרד)‪.‬‬
‫‪HDBT IN‬‬
‫‪USB‬‬
‫)‪(5V, 1.5A‬‬
‫חיבור התקן זיכרון ‪.USB‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪.HDMI‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪.D-SUB‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫חיבור ‪ MDC‬בעזרת מתאם ‪.RS232C‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪DVI IN /‬‬
‫‪MAGICINFO IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪IR /‬‬
‫‪AMBIENT‬‬
‫‪SENSOR IN‬‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪OUT COMPONENT IN‬‬
‫‪RGB / DVI /‬‬
‫‪HDMI / AV /‬‬
‫‪COMPONENT‬‬
‫‪/ AUDIO IN‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AV /‬‬
‫‪COMPONENT / AUDIO IN‬‬
‫כניסת שמע ממחשב באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫חיבור התקן מקור שמע‪.‬‬
‫‪AV IN / COMPONENT IN‬‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת מתאם ‪.AV/Component‬‬
‫‪IR / AMBIENT SENSOR IN‬‬
‫אספקת מתח ללוח חיישנים חיצוני או קליטת אות מחיישן האור‪.‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪17‬‬
‫יציאה‬
‫הצד השני‬
‫――ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫――רק דגמי ‪DCE‬‏‪DCE-M ,‬‏‪ DCE-H ,‬נתמכים‪.‬‬
‫תיאור‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫חיבור התקן מקור שמע‪.‬‬
‫‪AV IN / COMPONENT IN‬‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת מתאם ‪.AV/Component‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫כניסת שמע ממחשב באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪5V, 1‬‏)‬
‫(‪ .5A‬‏‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪USB‬‬
‫)‪(5V, 1.5A‬‬
‫‪DVI IN /‬‬
‫‪MAGICINFO IN‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪USB‬‏‬
‫‪DVI IN / MAGICINFO IN‬‬
‫חיבור התקן זיכרון ‪.USB‬‬
‫‪ :DVI IN‬לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ DVI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪ :MAGICINFO IN‬השתמש בכל ‪( DP-DVI‬ייעודי) לחיבור התקן ממשק רשת (נמכר בנפרד)‪.‬‬
‫‪HDMI IN 2, H‬‏‬
‫‪ DMI IN 1‬‏‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪.HDMI‬‬
‫‪IR IN‬‬
‫אספקת מתח ללוח חיישנים חיצוני או קליטת אות מחיישן האור‪.‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫חיבור ‪ MDC‬בעזרת מתאם ‪.RS232C‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪.D-SUB‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫חיבור ‪ MDC‬בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪IR IN‬‬
‫‪18‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫――מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫――צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫――התמונות הבאות הן לדוגמה בלבד‪ .‬מצבי אמת עשויים להיות שונים ממה שנראה בתמונות‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫――מעמד‪ :‬נמכר בנפרד‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫‪-‬ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬‫‪-‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬‫ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬‫‪-‬‬
‫‪19‬‬
‫שלט רחוק‬
‫――הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר עלולה לאפשר שליטה גם בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫――בתמונה הבאה‪ ,‬המוצר אינו תומך בלחצנים ללא תיאור‪.‬‬
‫מיועד לכיבוי המוצר‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪DEF‬‬
‫‪ABC‬‬
‫‪.QZ‬‬
‫‪MNO‬‬
‫‪JKL‬‬
‫‪GHI‬‬
‫‪WXY‬‬
‫‪TUV‬‬
‫‪PRS‬‬
‫‪SYMBOL‬‬
‫‪DEL-/--‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצני מספרים‬
‫הזן את הסיסמה בתפריט ה‪.OSD-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫השתקת הקול‪.‬‬
‫ביטול השתקת הקול‪ :‬לחץ שוב על ‪ MUTE‬או לחץ‬
‫על לחצן בקרת עוצמת הקול (‪.)- VOL +‬‬
‫מקש ישיר זה משמש לקבלת גישה ישירה אל‬
‫‪.MagicInfo‬‬
‫המקש הישיר פועל אם תיבת הרשת מחוברת‪.‬‬
‫לחצן להפעלת ‪.MagicInfo‬‬
‫――רק דגמי ‪DCE‬‏‪DCE-M ,‬‏‪ DCE-H ,‬נתמכים‪.‬‬
‫הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪CH‬‬
‫‪MagicInfo‬‬
‫‪Player I‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪HOME‬‬
‫ ‪-‬במוצרים מסוימים‪ ,‬ייתכן הבדל בתפקוד‬‫הלחצנים בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪MENU‬‬
‫שינוי מקור הקלט‪.‬‬
‫הצגה או הסתרה של תצוגת התפריט שבמסך‪ ,‬או‬
‫חזרה לתפריט הקודם‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הצגת מידע על מקור הקלט הנוכחי‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫בחירה מהירה של פונקציות נפוצות‪.‬‬
‫מעבר לתפריט העליון‪ ,‬התחתון‪ ,‬השמאלי או הימני‪,‬‬
‫או כוונון הגדרה של אפשרות‪.‬‬
‫אישור בחירת תפריט‪.‬‬
‫יציאה מהתפריט הנוכחי‪.‬‬
‫בחר באופן ידני מקור קלט מחובר מ‪-‬מחשב אישי‪,‬‬
‫‪.HDMI ,DVI‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪DVI‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪LOCK‬‬
‫‪UNSET‬‬
‫להגדרת הפונקציה נעילת ביטחון‬
‫חזרה לתפריט הקודם‪.‬‬
‫‪IR control‬‬
‫‪SET‬‬
‫נמצא בשימוש במצב ‪ Anynet+‬ובמצב מולטימדיה‪.‬‬
‫ ‪-‬במוצרים מסוימים‪ ,‬ייתכן הבדל בתפקוד‬‫הלחצנים בשלט רחוק‪.‬‬
‫הכנסת סוללות לשלט רחוק‬
‫‪21‬‬
‫לפני התקנת המוצר (מדריך ההתקנה)‬
‫כדי למנוע פציעה‪ ,‬יש להצמיד את ההתקן היטב לרצפה או לקיר‪ ,‬בהתאם להוראות ההתקנה‪.‬‬
‫••הקפד על כך שהתקנת תושבת הקיר תבוצע על ידי חברה מוסמכת להתקנות מסוג זה‪.‬‬
‫•ולא‪ ,‬ההתקן עלול ליפול ולגרום פציעה‪.‬‬
‫•‬
‫•הקפד להשתמש בתושבת הקיר שצוינה‪.‬‬
‫•‬
‫החלפה בין כיוון לאורך לכיוון לרוחב‬
‫――לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫•כדי להפעיל את המוצר במצב אנכי ('מצב דיוקן')‪ ,‬סובב אותו בכיוון השעון כך שנורית החיווי תפנה מטה‪.‬‬
‫•‬
‫אוורור‬
‫התקנה על קיר אנכי‬
‫‪ A‬מרחק של ‪ 40‬מ"מ לפחות‬
‫‪ B‬טמפרטורת סביבה‪ :‬מתחת ל‪C-‬‏ ‪35‬‬
‫•בעת התקנת המוצר על קיר אנכי‪ ,‬השאר מרווח של ‪ 40‬מ"מ לפחות בין המוצר לבין הקיר כדי לאפשר אוורור והבטח‬
‫•‬
‫שטמפרטורת הסביבה (א) תהיה פחות מ‪C-‬‏ ‪.35‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫איור ‪ 1.1‬מבט צדי‬
‫‪22‬‬
‫איור ‪ 1.3‬מבט צדי‬
‫התקנה בתוך גומחה בקיר‬
‫――לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫מבט מלמעלה‬
‫‪D‬‬
‫‪ A‬מרחק של ‪ 40‬מ"מ לפחות‬
‫‪ B‬מרחק של ‪ 70‬מ"מ לפחות‬
‫‪ C‬מרחק של ‪ 50‬מ"מ לפחות‬
‫‪A‬‬
‫‪ D‬מרחק של ‪ 50‬מ"מ לפחות‬
‫‪ E‬טמפרטורת סביבה‪ :‬מתחת ל‪C-‬‏ ‪35‬‬
‫――בעת התקנת המוצר בגומה בקיר‪ ,‬השאר מרווח מ לפחות כפי שצוין לעיל בין המוצר לבין הקיר כדי לאפשר אוורור והבטח‬
‫שטמפרטורת הסביבה תהיה פחות מ‪C-‬‏ ‪.35‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫איור ‪ 1.2‬מבט צדי‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫הכנה לפני התקנת תושבת קיר‬
‫כדי להתקין תושבת קיר של יצרן אחר‪ ,‬השתמש בטבעת ההחזקה (‪.)1‬‬
‫‪ EME‬נתמכים‪.‬‬
‫‏‏‬
‫――רק דגמי ‪EDE‬‏‪,‬‬
‫התקנת ערכת תושבת הקיר‬
‫‪1‬‬
‫בעזרת ערכת תושבת הקיר (נמכרת בנפרד) ניתן לתלות את המוצר על הקיר‪.‬‬
‫לקבלת מידע מפורט על התקנת תושבת הקיר‪ ,‬עיין בהוראות המצורפות לתושבת הקיר‪.‬‬
‫מומלץ לפנות לטכנאי כדי לקבל סיוע בהתקנת פס המתכת של תושבת הקיר‪.‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬אינה נושאת באחריות בגין נזק שייגרם למוצר או פציעה שתיגרם לך או לאחרים אם תחליט להתקין את‬
‫תושבת הקיר בעצמך‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ערכת תושבת קיר – מפרט (‪VESA‬‏)‬
‫――התקן את תושבת הקיר על קיר מוצק בזווית אנכית לרצפה‪ .‬לפני הצמדת תושבת‬
‫הקיר למשטחים שאינם קירות גבס‪ ,‬פנה לסוכן הקרוב אליך כדי לקבל מידע נוסף‪.‬‬
‫התקנת המוצר על קיר נטוי עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה גופנית קשה‪.‬‬
‫•ערכות תושבת קיר של ‪ Samsung‬מכילות מדריך התקנה מפורט ואת כל החלקים הנחוצים להרכבת התושבת‪.‬‬
‫•‬
‫•אין להשתמש בברגים שאורכם גדול מהאורך התקני או שאינם עומדים במפרט הברגים התקניים של ‪ .VESA‬ברגים ארוכים מדי‬
‫•‬
‫עלולים לגרום נזק לפנים המוצר‪.‬‬
‫••בשימוש בתושבות קיר שאינן תואמות את מפרט הברגים התקניים של ‪ ,VESA‬אורך הבורג עשוי להשתנות בהתאם למפרט של‬
‫תושבת הקיר‪.‬‬
‫•אל תהדק את הברגים יתר על המידה‪ .‬דבר כזה עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו‪ ,‬ובעקבותיה לפציעה‪ Samsung .‬לא‬
‫•‬
‫תישא באחריות לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫••‪ Samsung‬לא תישא באחריות לנזק למוצר או לפציעה גופנית אם נעשה שימוש בתושבת קיר מסוג שונה מ‪ VESA-‬או מסוג‬
‫שלא צוין או אם הצרכן לא קיים את הוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫••להרכבת המוצר בתושבת הקיר דרושים תמיד שני אנשים‪.‬‬
‫•הממדים הסטנדרטיים של ערכות תושבת קיר מוצגים בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫•‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫מפרט נקבים לבורגי‬
‫‪ VESA‬‏(‪)A * B‬‬
‫במילימטרים‬
‫‪/ ED65E‬‏‪/ ED75E‬‏‪/ EM65E‬‏‪EM75E‬‬
‫‪/‬‏‪/ DC48E‬‏‪/ DC55E‬‏‪/ DC48E-M‬‬
‫‏‪/ DC48E-H‬‏‪DC55E-M‬‬
‫‪‎400 x 400‬‬
‫‪/D‬‬
‫‪/ DC32E‬‏‪/ DC40E‬‏‪ C32E-M‬‏‬
‫‪/ DC40E-M‬‏‪DC40E-H‬‬
‫‪‎200 x 200‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫‪M8, L32‬‬
‫מספר‬
‫‪4‬‬
‫――אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫שלט רחוק (‪)RS232C‬‬
‫•הקצאת פינים‬
‫•‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪5 4 3 2 1‬‬
‫חיבור כבל‬
‫כבל ‪RS232C‬‬
‫ממשק‬
‫‪RS232C‬‏(‪ 9‬פינים)‬
‫פין‬
‫‪( TxD‬מס' ‪,)2‬‏ ‪( RxD‬מס' ‪,)3‬‏ ‪( GND‬מס' ‪)5‬‬
‫קצב סיביות‬
‫‪‎9600 bps‬‬
‫סיביות נתונים‬
‫‪ 8‬סיביות‬
‫פין‬
‫זוגיות‬
‫ללא‬
‫‪1‬‬
‫זיהוי צליל תקשורת‬
‫סיבית עצירה‬
‫‪ 1‬סיביות‬
‫‪2‬‬
‫קבלת נתונים‬
‫בקרת זרימה‬
‫ללא‬
‫‪3‬‬
‫העברת נתונים‬
‫אורך מרבי‬
‫‪ 15‬מ' (מסוג מסוכך בלבד)‬
‫‪4‬‬
‫מסוף הנתונים מוכן‬
‫‪5‬‬
‫סימן תחתית (‪)Signal ground‬‬
‫‪6‬‬
‫מוכן לשידור‬
‫‪7‬‬
‫בקשה לשליחה‬
‫‪8‬‬
‫רשאי לשדר‬
‫‪9‬‬
‫מחוון צלצול‬
‫‪6 7 8 9‬‬
‫<סוג זכר>‬
‫‪9 8 7 6‬‬
‫<סוג נקבה>‬
‫אות‬
‫‪25‬‬
‫כבל ‪( LAN‬דגם ‪,DCE‬‏‪,DCE-M‬‏‪ DCE-H‬בלבד)‬
‫•כבל ‪RS232C‬‬
‫•‬
‫מחבר‪ D-Sub :‬של ‪ 9‬פינים לכבל סטריאו‬
‫•הקצאת פינים‬
‫•‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1 2 3 4 5 6 7 8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-P2-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-P2-‬‬
‫‪-P1-‬‬
‫‪-P2-‬‬
‫‪-P1-‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-P1-‬‬
‫‪STEREO‬‬
‫‪Tx‬‬
‫‪1‬‬
‫‪----------‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Rx‬‬
‫‪PLUG‬‬
‫‪Rx‬‬
‫‪2‬‬
‫‪----------‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Tx‬‬
‫(‪)3.5ø‬‬
‫‪Gnd‬‬
‫‪3‬‬
‫‪----------‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Gnd‬‬
‫סוג זכר‬
‫מס' פין‬
‫צבע סטנדרטי‬
‫אות‬
‫‪1‬‬
‫לבן וכתום‬
‫‪TX+‎‬‬
‫‪2‬‬
‫כתום‬
‫‪TX-‎‬‬
‫‪3‬‬
‫לבן וירוק‬
‫‪RX+‎‬‬
‫‪4‬‬
‫כחול‬
‫‪NC‬‬
‫‪5‬‬
‫לבן וכחול‬
‫‪NC‬‬
‫‪6‬‬
‫ירוק‬
‫‪RX-‎‬‬
‫‪7‬‬
‫לבן וחום‬
‫‪NC‬‬
‫‪8‬‬
‫חום‬
‫‪NC‬‬
‫‪26‬‬
)‫ ‏(מחשב למחשב‬Cross LAN ‫כבל‬
RJ45 :‫•מחבר‬
•
)‫ ‏(מחשב לרכזת‬Direct LAN ‫כבל‬
HUB
P1
RJ45
P2
P2
RJ45
27
‫אות‬
P1
TX+‎
1
TX-‎
P2
‫אות‬
>--------<
3
RX+‎
2
>--------<
6
RX-‎
RX+‎
3
>--------<
1
TX+‎
RX-‎
6
>--------<
2
TX-‎
P1
P1
P2
‫אות‬
P1
TX+‎
1
TX-‎
RJ45 MDC
P2
‫אות‬
>--------<
1
TX+‎
2
>--------<
2
TX-‎
RX+‎
3
>--------<
3
RX+‎
RX-‎
6
>--------<
6
RX-‎
‫חיבור‬
)DCE-H‫‏‬/ DCE-M‫‏‬/ DCE ‫ (דגמי‬2 ‫•חיבור‬
•
.‫ הנכונה במוצר‬OUT ‫ או‬RS232C IN ‫――הקפד לחבר כל אחד מהמתאמים ליציאת‬
)EME‫‏‬/ EDE ‫ (דגמי‬1 ‫••חיבור‬
RJ45
RJ45
IN
)DCE-H‫‏‬/ DCE-M‫‏‬/ DCE ‫ (דגמי‬3 ‫•חיבור‬
•
RS232C
IN
28
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
‫מס'‬
‫קודי בקרה‬
‫‪11‬‬
‫הצגת מצב בקרה (הפקודה ‪)Get control‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫סוג פקודה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫כותרת‬
‫‪0xAA‬‬
‫סוג פקודה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫ערך‬
‫בדיקת סיכום‬
‫פקודה‬
‫מס'‬
‫סוג פקודה‬
‫בקרת משתמש עבור קיר וידאו‬
‫‪-‬‬
‫‪0x89‬‬
‫לדוגמה‪Power On & ID=0 ,‬‬
‫שליטה (הפקודה ‪)Set control‬‬
‫פקודה‬
‫פקודה‬
‫•התקשורת מתבצעת ביחידות הקסדצימאליות‪ .‬בדיקת הסיכום מחושבת על‪-‬ידי סיכום כל הערכים פרט‬
‫•‬
‫לכותרת‪ .‬אם תוצאת בדיקת הסיכום מסתכמת ליותר מ‪ 2-‬ספרות כמוצב להלן (‪,)‎11+FF+01+01=112‬‬
‫הספרה הראשונה מוסרת‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫מזהה‬
‫סוג פקודה‬
‫טווח ערכים‬
‫פקודה‬
‫טווח ערכים‬
‫‪1‬‬
‫בקרת הפעלה‬
‫‪0x11‬‬
‫‪1~0‬‬
‫‪2‬‬
‫בקרת עוצמת קול‬
‫‪0x12‬‬
‫‪100~0‬‬
‫‪3‬‬
‫בקרת מקור קלט‬
‫‪0x14‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫בקרת מצב מסך‬
‫‪0x18‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫בקרת גודל מסך‬
‫‪0x19‬‬
‫‪255~0‬‬
‫‪6‬‬
‫בקרת ‪ PIP‬מופעל‪/‬כבוי‬
‫‪0x3C‬‬
‫‪1~0‬‬
‫‪7‬‬
‫בקרת כוונון אוטומטי (מחשב ו‪BNC-‬‬
‫בלבד)‬
‫‪0x3D‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫בקרת מצב קיר וידאו‬
‫‪0x5C‬‬
‫‪1~0‬‬
‫‪9‬‬
‫מנעול ביטחון‬
‫‪0x5D‬‬
‫‪1~0‬‬
‫‪10‬‬
‫קיר וידאו מופעל‬
‫‪0x84‬‬
‫‪1~0‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫מזהה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Power‬‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪12‬‬
‫•כדי לשלוט בכל ההתקנים המחוברים באמצעות כבל טורי בוזמנית‪ ,‬ללא קשר למזהים‪ ,‬הגדר את המזהה‬
‫•‬
‫כ‪ "0xFE"-‬ושדר פקודות‪ .‬הפקודות יבוצעו על‪-‬ידי כל התקן אך ‪ ACK‬לא יגיב‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫בקרת עוצמת קול‬
‫בקרת הפעלה‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫ניתן להפעיל ולכבות מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫ניתן לכוונן את עוצמת הקול של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫•הצגת מצב הפעלה (‪)Get Power ON / OFF Status‬‬
‫•‬
‫••הצגת מצב עוצמת קול (‪)Get Volume Status‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫‪0‬‬
‫•הגדרת הפעלה‪/‬כיבוי (‪)Set Power ON / OFF‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫מזהה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x12‬‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫‪0‬‬
‫•הגדרת עוצמת הקול (‪)Set Volume‬‬
‫•‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Power‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"Power‬קוד הפעלה שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x12‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Volume‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"Volume‬קוד ערך עוצמת הקול שיוגדר במוצר‪)0-100( .‬‬
‫••‪Ack‬‬
‫‪ :1‬מופעל‬
‫‪ :0‬כבוי‬
‫כותרת‬
‫••‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/‬‬
‫‪Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x11‬‬
‫"‪"Power‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫••‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x11‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x12‬‬
‫"‪"Volume‬‬
‫"‪ :"Volume‬קוד ערך עוצמת הקול שיוגדר במוצר‪)0-100( .‬‬
‫••‪Nak‬‬
‫"‪ :"Power‬קוד הפעלה שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫בדיקת סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x12‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫בקרת מקור קלט‬
‫‪0x55‬‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫ניתן לשנות את מקור הקלט של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫――לא ניתן להשתמש ב‪,DVI_video-‬‏‪HDMI1_PC‬‏(‏‪ )HDMI_PC‬ו‪ HDMI2_PC-‬עם הפקודה ‪ .Set‬הם‬
‫מגיבים לפקודות "‪ "Get‬בלבד‪.‬‬
‫――מקורות הקלט הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫•הצגת מצב מקור הקלט (‪)Get Input Source Status‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x14‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪HDBT‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫――‪ MagicInfo‬זמין רק בדגמים שמכילים את הפונקציה ‪.MagicInfo‬‬
‫――‪,RF(TV)‎‬‏ ‪ DTV‬זמינים רק בדגמים שכוללים טלוויזיה‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫•‪Ack‬‬
‫•‬
‫•הגדרת מקור הקלט (‪)Set Input Source‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x14‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Input Source‬‬
‫"‪ :"Input Source‬קוד מקור קלט שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫‪0x14‬‬
‫מחשב‬
‫‪0x18‬‬
‫‪DVI‬‬
‫‪0x0C‬‬
‫מקור קלט‬
‫‪0x08‬‬
‫רכיב‬
‫‪0x20‬‬
‫‪MagicInfo‬‬
‫‪0x1F‬‬
‫‪DVI_video‬‬
‫‪0x30‬‬
‫‪RF(TV)‎‬‬
‫‪0x40‬‬
‫‪DTV‬‬
‫‪0x21‬‬
‫‪(HDMI1‬‏‪)HDMI‬‬
‫‪0x22‬‬
‫‪(HDMI1_PC‬‏‪)HDMI_PC‬‬
‫‪0x23‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫‪0x24‬‬
‫‪HDMI2_PC‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x14‬‬
‫"‪Input‬‬
‫‪"Source‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ :"Input Source‬קוד מקור קלט שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫•‪Nak‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x14‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫בקרת מצב מסך‬
‫•‪Nak‬‬
‫•‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫ניתן לשנות את מצב המסך של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫לא ניתן לשלוט במצב המסך כאשר הפונקציה ואדיו ריק מופעלת‪.‬‬
‫―‬
‫―ניתן להשתמש בבקרה זו בדגמים שכוללים טלוויזיה בלבד‪.‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x18‬‬
‫מזהה‬
‫בקרת גודל מסך‬
‫בדיקת סיכום‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫ניתן לשנות את גודל המסך של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫•הצגת גודל המסך (‪)Get Screen Size Status‬‬
‫•‬
‫•הגדרת גודל התמונה (‪)Set Picture Size‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x18‬‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪Screen‬‬
‫‪"Mode‬‬
‫‪0x01‬‬
‫‪0x04‬‬
‫‪Zoom‬‬
‫‪0x31‬‬
‫‪Wide Zoom‬‬
‫‪0x0B‬‬
‫‪3:4‬‬
‫כותרת‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x19‬‬
‫כותרת‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0‬‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫‪0xFF‬‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪3‬‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪0x19‬‬
‫‪Val1‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪Screen‬‬
‫‪"Size‬‬
‫"‪ :"Screen Size‬גודל המסך של מוצר ‪ ,255 – 0‬יחידה‪ :‬אינץ')‬
‫••‪Nak‬‬
‫•‪Ack‬‬
‫•‬
‫פקודה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫•‪Ack‬‬
‫•‬
‫"‪ :"Screen Mode‬קוד שמגדיר את מצב המוצר‬
‫‪9 : 16‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x18‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫••הצגת מצב המסך (‪)Get Screen Mode Status‬‬
‫אורך נתונים‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x18‬‬
‫"‪Screen‬‬
‫‪"Mode‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x19‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫"‪ :"Screen Mode‬קוד שמגדיר את מצב המוצר‬
‫‪32‬‬
‫בקרת כוונון אוטומטי (מחשב ו‪ BNC-‬בלבד)‬
‫בקרת ‪ PIP‬מופעל‪/‬כבוי‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫כוונון אוטומטי של מסך מערכת מערכת המחשב באמצעות מחשב‪.‬‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫ניתן להפעיל או לכבות את מצב ‪ PIP‬של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫―‬
‫―זמין רק בדגמים שמכילים את הפונקציה ‪.PIP‬‬
‫――לא ניתן לשלוט במצב זה כאשר הערך בהגדרה ואדיו ריק הוא לעופ‪.‬‬
‫•הצגת מצב כוונון אוטומטי (‪)Get Auto Adjustment Status‬‬
‫•‬
‫ללא‬
‫――פונקציה זו אינה זמינה ‪.MagicInfo‬‬
‫••הגדרת כוונון אוטומטי (‪)Set Auto Adjustment‬‬
‫•הצגת מצב ‪ PIP‬מופעל‪/‬כבוי (‪)Get the PIP ON / OFF Status‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x3C‬‬
‫אורך נתונים‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫כותרת‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x3C‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x3D‬‬
‫‪1‬‬
‫"‪Auto‬‬
‫‪"Adjustment‬‬
‫‪0‬‬
‫"‪( Auto Adjustment" : 0x00‬כל הזמן)‬
‫•הגדרת ‪ PIP‬מופעל‪/‬כבוי (‪)Set the PIP ON / OFF‬‬
‫•‬
‫פקודה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"PIP‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"PIP‬קוד המשמש להפעלה או כיבוי של מצב ‪ PIP‬של מוצר‬
‫••‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x3D‬‬
‫"‪Auto‬‬
‫‪"Adjustment‬‬
‫‪PIP ON :1‬‬
‫‪PIP OFF :0‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫•‪Nak‬‬
‫•‬
‫•‪Ack‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x3C‬‬
‫"‪"PIP‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x3D‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫"‪ :"PIP‬קוד המשמש להפעלה או כיבוי של מצב ‪ PIP‬של מוצר‬
‫•‪Nak‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x3C‬‬
‫"‪"PIP‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫‪33‬‬
‫מנעול ביטחון‬
‫בקרת מצב קיר וידאו‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫ניתן להשתמש במחשב להפעלה או כיבוי של הפונקציה ןוחטיב תליענ במוצר‪.‬‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫ניתן להפעיל את מצב ואדיו ריק במוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫בקרה זו זמינה רק במוצר שבו האפשרות ואדיו ריק מופעלת‪.‬‬
‫בקרה זו זמינה ללא‪ ,‬בין אם ההתקן מופעל ובין אם לאו‪.‬‬
‫•הצגת מצב קיר וידאו (‪)Get Video Wall Mode‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫מזהה‬
‫••הצגת מצב מנעול הביטחון (‪)Get Safety Lock Status‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫‪0‬‬
‫•הגדרת קיר הווידאו (‪)Set Video Wall Mode‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫מזהה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫•הפעלה או השבתה של מנעול הביטחון (‪)Set Safety Lock Enable / Disable‬‬
‫•‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Video Wall Mode‬‬
‫"‪ :"Video Wall Mode‬קוד המשמש להפעלת מצב קיר וידאו במוצר‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪Safety‬‬
‫‪"Lock‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"Safety Lock‬קוד מנעול הביטחון שיוגדר במוצר‬
‫‪ :1‬אלמ‬
‫‪ON :1‬‬
‫‪ :0‬יעבט‬
‫‪OFF :0‬‬
‫•‪Ack‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫"‪Video Wall‬‬
‫‪"Mode‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ :"Video Wall Mode‬קוד המשמש להפעלת מצב קיר וידאו במוצר‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫"‪Safety‬‬
‫‪"Lock‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ :"Safety Lock‬קוד מנעול הביטחון שיוגדר במוצר‬
‫••‪Nak‬‬
‫מזהה‬
‫•‪Ack‬‬
‫•‬
‫בדיקת סיכום‬
‫•‪Nak‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך‬
‫נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫‪34‬‬
‫קיר וידאו מופעל‬
‫•‪Nak‬‬
‫•‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫הפעלה או כיבוי של קיר וידאו במוצר באמצעות המחשב‪.‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x84‬‬
‫‪ERR‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫••קבל סטטוס הפעלה‪/‬כיבוי של קיר וידאו‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x84‬‬
‫אורך נתונים‬
‫מזהה‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫בקרת משתמש עבור קיר וידאו‬
‫‪0‬‬
‫•פונקציה‬
‫•‬
‫הפעלה או כיבוי של פונקציית קיר הווידאו במוצר באמצעות המחשב‪.‬‬
‫•הגדר הפעלה‪/‬כיבוי של קיר וידאו‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x84‬‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫‪V.Wall_On‬‬
‫••קבל סטטוס של קיר וידאו‬
‫•‪ :V.Wall_On‬קוד קיר הווידאו שיוקצה למוצר‬
‫•‬
‫‪ :1‬קיר וידאו מופעל‬
‫•‪Ack‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x89‬‬
‫‪0‬‬
‫•הגדר קיר וידאו‬
‫•‬
‫‪ :0‬קיר וידאו כבוי‬
‫פקודה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x84‬‬
‫‪V.Wall_On‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x89‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Val1‬‬
‫‪Val2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Wall_Div‬‬
‫‪Wall_SNo‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪ :Wall_Div‬קוד מחלק קיר הווידאו שהוקצה למוצר‬
‫‪ : V.Wall_On‬כנ"ל‬
‫‪35‬‬
‫מודל קיר וידאו ‪10x10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫כבוי‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0x11‬‬
‫‪0x12‬‬
‫‪0x13‬‬
‫‪0x14‬‬
‫‪0x15‬‬
‫‪0x16‬‬
‫‪0x17‬‬
‫‪0x18‬‬
‫‪0x19‬‬
‫‪0x1A‬‬
‫‪0x1B‬‬
‫‪0x1E 0x1D 0x1C‬‬
‫‪0x1F‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0x21‬‬
‫‪0x22‬‬
‫‪0x23‬‬
‫‪0x24‬‬
‫‪0x25‬‬
‫‪0x26‬‬
‫‪0x27‬‬
‫‪0x28‬‬
‫‪0x29‬‬
‫‪0x2A‬‬
‫‪0x2B‬‬
‫‪0x2E 0x2D 0x2C‬‬
‫‪0x2F‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0x31‬‬
‫‪0x32‬‬
‫‪0x33‬‬
‫‪0x34‬‬
‫‪0x35‬‬
‫‪0x36‬‬
‫‪0x37‬‬
‫‪0x38‬‬
‫‪0x39‬‬
‫‪0x3A‬‬
‫‪0x3B‬‬
‫‪0x3E 0x3D 0x3C‬‬
‫‪0x3F‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0x41‬‬
‫‪0x42‬‬
‫‪0x43‬‬
‫‪0x44‬‬
‫‪0x45‬‬
‫‪0x46‬‬
‫‪0x47‬‬
‫‪0x48‬‬
‫‪0x49‬‬
‫‪0x4A‬‬
‫‪0x4B‬‬
‫‪0x4E 0x4D 0x4C‬‬
‫‪0x4F‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0x51‬‬
‫‪0x52‬‬
‫‪0x53‬‬
‫‪0x54‬‬
‫‪0x55‬‬
‫‪0x56‬‬
‫‪0x57‬‬
‫‪0x58‬‬
‫‪0x59‬‬
‫‪0x5A‬‬
‫‪0x5B‬‬
‫‪0x5E 0x5D 0x5C‬‬
‫‪0x5F‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0x61‬‬
‫‪0x62‬‬
‫‪0x63‬‬
‫‪0x64‬‬
‫‪0x65‬‬
‫‪0x66‬‬
‫‪0x67‬‬
‫‪0x68‬‬
‫‪0x69‬‬
‫‪0x6A‬‬
‫‪0x6B‬‬
‫‪0x6E 0x6D 0x6C‬‬
‫‪0x6F‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0x71‬‬
‫‪0x72‬‬
‫‪0x73‬‬
‫‪0x74‬‬
‫‪0x75‬‬
‫‪0x76‬‬
‫‪0x77‬‬
‫‪0x78‬‬
‫‪0x79‬‬
‫‪0x7A‬‬
‫‪0x7B‬‬
‫‪0x7E 0x7D 0x7C‬‬
‫לא ישים‬
‫‪8‬‬
‫‪0x81‬‬
‫‪0x82‬‬
‫‪0x83‬‬
‫‪0x84‬‬
‫‪0x85‬‬
‫‪0x86‬‬
‫‪0x87‬‬
‫‪0x88‬‬
‫‪0x89‬‬
‫‪0x8A‬‬
‫‪0x8B‬‬
‫‪ 0x8C‬לא ישים לא ישים לא ישים‬
‫‪9‬‬
‫‪0x91‬‬
‫‪0x92‬‬
‫‪0x93‬‬
‫‪0x94‬‬
‫‪0x95‬‬
‫‪0x96‬‬
‫‪0x97‬‬
‫‪0x98‬‬
‫‪0x99‬‬
‫‪0x9A‬‬
‫‪0x9B‬‬
‫לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים‬
‫‪10‬‬
‫‪0xA1‬‬
‫‪0xA2‬‬
‫‪0xA3‬‬
‫‪0xA4‬‬
‫‪0xA5‬‬
‫‪0xA6‬‬
‫‪0xA7‬‬
‫‪0xA8‬‬
‫‪0xA9‬‬
‫‪ 0xAA‬לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים‬
‫‪11‬‬
‫‪0xB1‬‬
‫‪0xB2‬‬
‫‪0xB3‬‬
‫‪0xB4‬‬
‫‪0xB5‬‬
‫‪0xB6‬‬
‫‪0xB7‬‬
‫‪0xB8‬‬
‫‪0xB9‬‬
‫לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים‬
‫‪12‬‬
‫‪ 0xC8 0xC7 0xC6 0xC5 0xC4 0xC3 0xC2 0xC1‬לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים‬
‫‪13‬‬
‫‪ 0xD7 0xD6 0xD5 0xD4 0xD3 0xD2 0xD1‬לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים‬
‫לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪0xE1‬‬
‫‪0xE2‬‬
‫‪0xE3‬‬
‫‪0xE4‬‬
‫‪0xE5‬‬
‫‪0xE6‬‬
‫‪0xE7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪0xF1‬‬
‫‪0xF2‬‬
‫‪0xF3‬‬
‫‪0xF4‬‬
‫‪0xF5‬‬
‫‪0xF6‬‬
‫לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים‬
‫‪36‬‬
‫‪ :Wall_SNo‬קוד מספר המוצר שהוקצה למוצר‬
‫מודל קיר וידאו ‪)100 ~ 1 ( : 10x10‬‬
‫מספר מכשיר‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫‪0x01‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0x02‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪99‬‬
‫‪0x63‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0x64‬‬
‫••‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪Val2‬‬
‫‪4‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x89‬‬
‫‪Wall_Div‬‬
‫_‪Wall‬‬
‫‪SNo‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫•‪Nak‬‬
‫•‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x89‬‬
‫‪ERR‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫‪37‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫לפני החיבור‬
‫בדוק את הנתונים הבאים לפני שתחבר מוצר זה למוצרים אחרים‪ .‬ההתקנים שניתן לחבר למוצר זה כוללים‬
‫מחשבים‪ ,‬מצלמות וידאו‪ ,‬רמקולים‪ ,‬ממירים ונגני דיסקים מסוג ‪.DVD/Blu-ray‬‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫――לפני חיבור של התקן מקור‪ ,‬קרא את המדריך למשתמש המצורף אליו‪.‬‬
‫מספר ומיקום היציאות בהתקני מקור אינם זהים בכל התקן‪.‬‬
‫―‬
‫―אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫חיבור כבל החשמל במהלך ההתקנה עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫―‬
‫―חבר את יציאות השמע כראוי‪ :‬שמאל = לבן וימין = אדום‪.‬‬
‫――בדוק את סוגי היציאות בגב המכשיר שאתה מעוניין להתחבר אליו‪.‬‬
‫חיבור למחשב‬
‫•אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫•‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫••ניתן לחבר מחשב אל המוצר במגוון של דרכים‪.‬‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫―‬
‫―חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( D-SUB‬סוג אנלוגי)‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /‬‬
‫‪AUDIO IN or AUDIO IN‬‬
‫‪38‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( DVI‬סוג דיגיטלי)‬
‫――בעת חיבור המחשב למוצר באמצעות כבל ‪ ,HDMI-DVI‬הצב בהגדרה עריכת שם את הערך ‪ DVI PC‬כדי‬
‫לקבל גישה לתוכן וידאו ושמע השמורים במחשב‪.‬‬
‫‪DVI IN /‬‬
‫‪MAGICINFO IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /‬‬
‫‪AUDIO IN or AUDIO IN‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /‬‬
‫‪AUDIO IN or AUDIO IN‬‬
‫――ניתן להשתמש ביציאת ה‪ DVI-‬במוצר כיציאת ‪ HDMI‬באמצעות מתאם ‪.DVI-HDMI‬‬
‫‪DVI IN /‬‬
‫‪MAGICINFO IN‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪39‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪40‬‬
‫חיבור להתקן וידאו‬
‫•אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫•‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫••ניתן לחבר אל המוצר התקן וידאו בעזרת כבל‪.‬‬
‫――חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫――כדי להחליף מקור‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל רכיב‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪AV‬‬
‫‪AV IN / COMPONENT IN‬‬
‫‪AV IN / COMPONENT IN‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /‬‬
‫‪AUDIO IN or AUDIO IN‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /‬‬
‫‪AUDIO IN or AUDIO IN‬‬
‫‪41‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫――חיבור של המוצר להתקן וידאו באמצעות כבל ‪ HDMI-DVI‬יגרום להעדר שמע‪ .‬כדי לפתור בעיה זו‪ ,‬חבר בכבל גם בין יציאות השמע במוצר ובהתקן הווידאו‪ .‬בעת חיבור של התקן וידאו למוצר באמצעות כבל ‪ ,HDMI-DVI‬הצב‬
‫בהגדרה עריכת שם את הערך התקני ‪ DVI‬כדי לקבל גישה לתוכן וידאו ושמע השמורים בהתקן הווידאו‪.‬‬
‫――בין הרזולוציות הנתמכות‪,1080p (50/60Hz)‎:‬‏‪,720p (50/60Hz)‎‬‏‪ ,480p‬ו‪.576p-‬‬
‫‪DVI IN /‬‬
‫‪MAGICINFO IN‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /‬‬
‫‪AUDIO IN or AUDIO IN‬‬
‫‪42‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫חיבור למערכת שמע‬
‫שימוש בכבל ‪ HDMI‬או בכבל ‪ HDMI‬ל‪( DVI-‬עד ‪)1080p‬‬
‫――חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫•להשגת איכות טובה יותר של התמונה והשמע‪ ,‬חבר התקן דיגיטלי באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫•‬
‫••כבל ‪ HDMI‬תומך באותות וידאו ושמע דיגיטליים ואינו מחייב כבל שמע‪.‬‬
‫ ‪-‬כדי לחבר את המוצר להתקן דיגיטלי שאינו תומך בפלט ‪ ,HDMI‬השתמש בכבלי ‪ HDMI-DVI‬ובכבלי‬‫שמע‪.‬‬
‫•בחיבור של התקן חיצוני המשתמש בגרסה ישנה יותר של מצב ‪ HDMI‬למוצר‪ ,‬ייתכן שתוצג תמונה‬
‫•‬
‫משובשת (אם בכלל) או שהשמע לא יפעל‪ .‬אם בעיה כזו מתרחשת‪ ,‬שאל את יצרן ההתקן החיצוני על‬
‫גרסת ‪ ,HDMI‬ואם היא לא עדכנית‪ ,‬בקש שדרוג‪.‬‬
‫•הקפד להשתמש בכבל ‪ HDMI‬בעובי של ‪ 14‬מ"מ ומטה‪.‬‬
‫•‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫•הקפד לרכוש כבל ‪ HDMI‬מאושר‪ .‬אחרת‪ ,‬התמונה לא תוצג או שתתרחש שגיאת חיבור‪.‬‬
‫•‬
‫••מומלץ להשתמש בכבל ‪ HDMI‬בסיסי במהירות גבוהה או בכבל עם ‪.Ethernet‬‬
‫מוצר זה אינו תומך בפונקציית ה‪ Ethernet-‬דרך ‪.HDMI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪43‬‬
‫חיבור כבל ה‪LAN-‬‬
‫――רק דגמי ‪DCE‬‏‪DCE-M ,‬‏‪ DCE-H ,‬נתמכים‪.‬‬
‫――חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫•השתמש בכבל‪ Cat7(*STP Type)‎‬עבור החיבור‪.‬‬
‫•‬
‫*זוג שזור מסוכך‬
‫‪44‬‬
‫חיבור ה‪HDBase-T-‬‬
‫――רק דגמי ‪ EME‬נתמכים‪.‬‬
‫――חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫――‪ HDBase-T (Tx)‎‬משדר נתונים ממכשיר חיצוני אל‪ .HDBase-T (Rx)‎‬הקפד לחבר אותם ישירות באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫――שידור נתונים אינו זמין אם‪ HDBase-T (Rx)‎‬מחובר ל‪ HDBase-T (Tx)‎-‬דרך רכזת‪.‬‬
‫――‪ HDBase-T‬פועל עם כבל זוג שזור לא מבודד (‪ )UTP‬או עם כבל זוג שזור מבודד (‪ ;)STP‬עם זאת‪ ,‬כדי לוודא שיש תאימות ‪ ,CE‬דרושים כבלי ‪ STP‬ומחברי ‪.STP‬‬
‫מומלץ להשתמש בכבל ומחברים מבודדים כדי לשמור מפני רעש חשמלי סביבתי לא צפוי שעלול להשפיע על הביצועים‪.‬‬
‫מומלץ להשתמש בכבל ‪ STP‬כדי למקסם ביצועים‪ .‬שימוש בתיקון או בכבל ‪ UTP‬עלול לפגוע בביצועים‪.‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫)‪HDBase-T (Tx‬‬
‫)‪HDBase-T (Rx‬‬
‫‪HDBT IN‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪LAN‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪45‬‬
‫שינוי מקור הקלט‬
‫מקור מאפשר לך לבחור מתוך מגוון של התקני מקור ולשנות שמות של התקני מקור‪.‬‬
‫תוכל להציג את המסך של התקן מקור שחובר למוצר‪ .‬ברשימת התקני המקור‪ ,‬בחר מקור כדי להציג את המסך שלו‪.‬‬
‫――ניתן לשנות התקן מקור גם באמצעות לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫――התמונה במסך עלולה להיות משובשת אם תבחר התקן מקור לא מתאים כהתקן המקור שברצונך לעבור אליו‪.‬‬
‫מקור‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← יישומים ← רשימת מקורות ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫מקור‬
‫‪DVI‬‬
‫ישיא בשחמ‬
‫‪Component‬‬
‫‪AV‬‬
‫‪HDMI-CEC‬‬
‫‪DVD Player‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫פרק ‪04‬‬
‫שימוש ב‪MDC-‬‬
‫‪Multiple Display Control‬‏"‪ "MDC‬הוא יישום שמאפשר לשלוט בקלות במספר התקני תצוגה במקביל באמצעות מחשב‪.‬‬
‫‪ -‬לפרטים על אופן השימוש בתוכנית ‪ ,MDC‬עיין בעזרה לאחר התקנת התוכנית‪ .‬תוכנית ‪ MDC‬זמינה באתר האינטרנט‪.‬‬
‫התקנה‪/‬הסרת התקנה של תוכנית ‪MDC‬‬
‫התקנה‬
‫――התקנת ‪ MDC‬מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומתנאי הרשת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על תוכנית ההתקנה ‪.MDC Unified‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר שפה להתקנה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬לחץ על ‪.OK‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬כאשר מסך ‪ Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified‬יוצג‪ ,‬לחץ על ‪.Next‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בחלון ‪ License Agreement‬המוצג‪ ,‬בחר באפשרות ‪I accept the terms in the license‬‬
‫‪ agreement‬ולחץ על ‪.Next‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בחלון ‪ Customer Information‬שמוצג‪ ,‬מלא את כל שדות המידע ולחץ על ‪.Next‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬בחלון ‪ Destination Folder‬שמוצג‪ ,‬בחר את נתיב הספרייה שבו ברצונך להתקין את התוכנית ‪.Next‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬בחלון ‪ Ready to Install the Program‬שמוצג‪ ,‬בדוק את נתיב הספרייה שבו ברצונך להתקין את‬
‫התוכנית ‪.Install‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬התקדמות ההתקנה תוצג‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬לחץ על ‪ Finish‬בחלון ‪ InstallShield Wizard Complete‬המוצג‪.‬‬
‫―‬
‫―בחר ‪ Launch MDC Unified‬ולחץ על ‪ Finish‬כדי להפעיל את תוכנית ‪ MDC‬באופן מידי‪.‬‬
‫‪1 10‬סמל קיצור הדרך ‪ MDC Unified‬יופיע בשולחן העבודה לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫―‬
‫―ייתכן שסמל ההפעלה של ‪ MDC‬לא יוצג‪ ,‬בהתאם למערכת המחשב או למפרטי המוצר‪.‬‬
‫――הקש על ‪ F5‬אם סמל ההפעלה אינו מוצג‪.‬‬
‫הסרת התקנה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בחר הגדרות > לוח הבקרה בתפריט התחל ולאחר מכן לחץ פעמיים על הוספה‪/‬הסרה של תוכניות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר ‪ MDC Unified‬ברשימה ולחץ על שנה‪/‬הסר‪.‬‬
‫―‬
‫―אם נתיב הספרייה לא צוין‪ ,‬התוכנית תותקן בנתיב הספרייה המוצג כברירת מחדל‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫חיבור ל‪MDC-‬‬
‫שימוש ב‪ MDC-‬דרך ‪( RS-232C‬תקני תקשורת של נתונים טוריים)‬
‫יש לחבר כבל טורי ‪ RS-232C‬ליציאות הטוריות במחשב ובצג‪.‬‬
‫――רק דגמי ‪EDE‬‏‪ EME ,‬נתמכים‪.‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫‪RS232C IN RS232C OUT‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫מחשב‬
‫‪48‬‬
‫שימוש ב‪ MDC-‬דרך ‪Ethernet‬‬
‫הזן את כתובת ה‪ IP-‬של התקן התצוגה הראשי וחבר את ההתקן למחשב‪ .‬ניתן לחבר התקני תצוגה זה לזה באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪Direct LAN‬‬
‫――ניתן לחבר מוצרים רבים באמצעות היציאה ‪ RJ45‬במוצר ויציאות ה‪ LAN-‬ברכזת‪.‬‬
‫――רק דגמי ‪DCE‬‏‪DCE-M ,‬‏‪ DCE-H ,‬נתמכים‪.‬‬
‫מחשב‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪HUB‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫‪49‬‬
‫פרק ‪05‬‬
‫כוונון מסך‬
‫קבע את הגדרות תמונה (תאורה אחורית‪ ,‬גוון צבע וכו')‪.‬‬
‫הפריסה של אפשרויות תפריט הנומת אינה זהה ותלויה במוצר‪.‬‬
‫מצב תמונה‬
‫בחר מצב תמונה (מצב תמונה) בהתאם לסביבה שבה יופעל המוצר‪.‬‬
‫אפשרויות מצב תמונה השונות יוצגו בהתאם למקור הקלט הנוכחי‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← מצב תמונה ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫אם מקור הקלט הוא מחשב אישי‪(HDMI ,DVI ,‬מחשב אישי)‬
‫תמונה‬
‫•מידע‪ :‬מצב זה יצמצם את עייפות העיניים והוא מתאים להצגת מידע לציבור‪.‬‬
‫•‬
‫מצב תמונה‬
‫מידע‬
‫· תאורה אחורית‬
‫‪001‬‬
‫‪100‬‬
‫· ניגודיות‬
‫‪001‬‬
‫‪100‬‬
‫· בהירות‬
‫‪54‬‬
‫‪45‬‬
‫· חדות‬
‫‪05‬‬
‫‪50‬‬
‫· צבע‬
‫‪50‬‬
‫‪05‬‬
‫· גוון (‪)G/R‬‬
‫‪0R550‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪G50‬‬
‫‪05‬‬
‫•פרסומת‪ :‬מצב זה מתאים להצגת תוכן וידאו ומודעות באזורי פנים‪/‬חוץ‪.‬‬
‫•‬
‫••מכויל‪ :‬במצב זה מוחלות הגדרות הבהירות‪ ,‬הצבע‪ ,‬הגמא והאחידות שניתן להתאימן אישית באמצעות תוכנית כיול הצבע‬
‫‪.Advanced Color Management‬‬
‫ ‪-‬כדי להחיל את מצב מכויל כראוי‪ ,‬הקפד לקבוע את הגדרות איכות התמונה‪ ,‬כגון בהירות‪ ,‬צבע הגמא ואחידות‪ ,‬באמצעות‬‫תוכנית כיול הצבע ‪.Advanced Color Management‬‬
‫‪- -‬כדי להוריד את התוכנית ‪ ,Advanced Color Management‬בקר בכתובת ‪.www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫אם מקור הקלט הוא ‪)AV(HDMI ,Component ,AV‬‬
‫•דינמי‪ :‬מצב זה מתאים לסביבה עם תאורה חזקה‪.‬‬
‫•‬
‫•רגיל‪ :‬מצב זה מתאים בדרך כלל לכל סביבה‪.‬‬
‫•‬
‫•סרט‪ :‬מצב זה מפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫•‬
‫••מכויל‪ :‬במצב זה מוחלות הגדרות הבהירות‪ ,‬הצבע‪ ,‬הגמא והאחידות שניתן להתאימן אישית באמצעות תוכנית כיול הצבע‬
‫‪.Advanced Color Management‬‬
‫ ‪-‬כדי להחיל את מצב מכויל כראוי‪ ,‬הקפד לקבוע את הגדרות איכות התמונה‪ ,‬כגון בהירות‪ ,‬צבע הגמא ואחידות‪ ,‬באמצעות‬‫תוכנית כיול הצבע ‪.Advanced Color Management‬‬
‫‪- -‬כדי להוריד את התוכנית ‪ ,Advanced Color Management‬בקר בכתובת ‪.www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫‪- -‬תוכנת מכויל זמינה בדגם ‪DCE-M‬‏‪ DCE-H ,‬בלבד‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫תאורה אחורית ‪ /‬ניגודיות ‪ /‬בהירות ‪/‬‬
‫חדות ‪ /‬צבע ‪ /‬גוון (‪)G/R‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫תמונה‬
‫מצב תמונה‬
‫מידע‬
‫· תאורה אחורית‬
‫‪001‬‬
‫‪100‬‬
‫· ניגודיות‬
‫‪001‬‬
‫‪100‬‬
‫· בהירות‬
‫‪54‬‬
‫‪45‬‬
‫· חדות‬
‫‪05‬‬
‫‪50‬‬
‫· צבע‬
‫‪50‬‬
‫‪05‬‬
‫· גוון (‪)G/R‬‬
‫‪0R550‬‬
‫לרשותך מספר אפשרויות לשינוי איכות התמונה במוצר‪.‬‬
‫מקור קלט‬
‫מחשב אישי‪HDBT ,HDMI ,DVI ,‬‬
‫(כאשר מחשב מחובר)‬
‫‪HDBT ,HDMI ,Component ,AV‬‬
‫(‪)1080p ,1080i ,720p‬‬
‫מצב תמונה‬
‫מידע ‪ /‬פרסומת‬
‫אפשרויות ניתנות לכוונון‬
‫תאורה אחורית ‪ /‬ניגודיות ‪ /‬בהירות ‪ /‬חדות‬
‫מכויל‬
‫תאורה אחורית‬
‫דינמי ‪ /‬רגיל ‪ /‬סרט‬
‫תאורה אחורית ‪ /‬ניגודיות ‪ /‬בהירות ‪ /‬חדות‬
‫‪ /‬צבע ‪ /‬גוון (‪)G/R‬‬
‫מכויל‬
‫תאורה אחורית‬
‫――עריכת שינויים בתאורה אחורית‪ ,‬ניגודיות‪ ,‬בהירות‪ ,‬חדות‪ ,‬צבע או בגוון (‪ )G/R‬תגרום לשינויים מתאימים בהוראות שבמסך‪.‬‬
‫――באפשרותך להתאים ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסת קלט במוצר‪.‬‬
‫――הפחתת בהירות התמונה מצמצמת את צריכת החשמל‪.‬‬
‫‪G50‬‬
‫‪05‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫גאמה‬
‫כוונון הבהירות של צבעים ראשוניים‪.‬‬
‫―‬
‫―אם הערך בהגדרה מצב תמונה הוא מכויל‪ ,‬גאמה יושבת‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← גאמה ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫גאמה‬
‫‪0‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ערך מכויל‬
‫בחר אם להחיל את הבהירות‪ ,‬הצבע‪ ,‬הגמא והאחידות שניתן להתאימן אישית באמצעות תוכנית כיול הצבע‬
‫‪ Advanced Color Management‬על המצבים 'מידע' ו'פרסומת'‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← ערך מכויל ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫••אל תחל ‪ /‬החל‬
‫――כדי להוריד את התוכנית ‪ ,Advanced Color Management‬בקר בכתובת ‪.www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫――אם הערך בהגדרה מצב תמונה הוא מכויל‪ ,‬ערך מכויל יושבת‪.‬‬
‫――רק דגמי ‪DCE-M‬‏‪ DCE-H ,‬נתמכים‪.‬‬
‫תמונה‬
‫ערך מכויל‬
‫אל תחל‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫אם יש לך ממיר או מקלט לוויין‪ ,‬ייתכן שגם לו יש סדרת גודלי מסך משלו‪ .‬עם זאת‪ ,‬אנו ממליצים לך מאוד להשתמש רוב הזמן במצב‬
‫‪ 16:9‬של המוצר‪.‬‬
‫――אפשרויות כוונון מסך שונות יוצגו בהתאם למקור הקלט הנוכחי‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← גודל תמונה ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫••‪ :16:9‬מעבר למצב תמונה של ‪ 16:9‬רחב‪.‬‬
‫•זום‪ :1‬מיועד להגדלה מתונה‪ .‬פונקציה זו גורמת לחיתוך החלק העליון והצדדים‪.‬‬
‫•‬
‫‪16:9‬‬
‫••תצוגה חכמה ‪ :1‬הקטנת תמונת ה‪ 16:9-‬ב‪.50%-‬‬
‫――תצוגה חכמה ‪ 1‬מופעל במצב ‪ HDMI‬בלבד‪.‬‬
‫· מיקום‬
‫בחירת רזולוציה‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫•זום‪ :2‬מיועד להגדלה חזקה יותר‪.‬‬
‫•‬
‫כבוי‬
‫•תצוגה חכמה ‪ :2‬הקטנת תמונת ה‪ 16:9-‬ב‪.25%-‬‬
‫•‬
‫―‬
‫―‬
‫תצוגה חכמה ‪ 2‬מופעל במצב ‪ HDMI‬בלבד‪.‬‬
‫•‪ :4:3‬מעבר למצב תמונה של (‪ )4:3‬בסיסי‪.‬‬
‫•‬
‫―‬
‫―‬
‫אין להשתמש בתבנית ‪ 4:3‬לפרק זמן ממושך‪.‬‬
‫סימני השוליים המוצגים בצד ימין ושמאל ובחלק העליון והתחתון של המסך עלולים לגרום לתמונת רפאים (צריבת מסך)‪,‬‬
‫ותופעה זו אינה מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫•התאמה למסך‪ :‬הצגת התמונה המלאה ללא חיתוך כאשר נקלטים אותות ‪ )1080p / 1080i / 720p( HDMI‬או ‪Component‬‬
‫•‬
‫(‪.)1080p / 1080i‬‬
‫••מותאם אישית‪ :‬שינוי הרזולוציה לפי העדפות המשתמש‪.‬‬
‫•יחס מקורי‪ :‬אם מקור הקלט הוא מחשב אישי‪( HDMI ,DVI ,‬חיבור למחשב)‪ ,‬תוכן הווידאו יוצג ביחס התצוגה המקורי‪.‬‬
‫•‬
‫―‬
‫―‬
‫היציאות הזמינות עשויות להיות שונות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫――באפשרותך להתאים ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסת קלט במוצר‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫מיקום‬
‫כוונון מיקום התמונה‪ .‬מיקום אפשרות זו זמינה רק אם בהגדרה גודל תמונה הוצב הערך זום‪ ,1‬זום‪ ,2‬התאמה למסך‪.‬‬
‫――כדי להשתמש בפונקציה מיקום לאחר בחירה באפשרות זום‪ ,1‬זום‪ 2‬או התאמה למסך‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫זום‪1‬‬
‫· מיקום‬
‫בחירת רזולוציה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן ‪ d‬כדי לבחור באפשרות מיקום‪ .‬לחץ על לחצן ‪.E‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על הלחצן ‪ u‬או על הלחצן ‪ d‬כדי להזיז את התמונה מעלה או מטה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לחץ על לחצן ‪.E‬‬
‫כבוי‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――כדי להשתמש בפונקציה זום‪/‬מיקום לאחר בחירה באפשרות מותאם אישית ב‪ ,)1080p/1080i( HDMI-‬ב‪Component-‬‬
‫(‪ )1080p/1080i‬או ב‪-‬מותאם אישית‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫זום‪/‬מיקום‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫מותאם אישית‬
‫· זום‪/‬מיקום‬
‫בחירת רזולוציה‬
‫כבוי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן ‪ d‬כדי לבחור באפשרות זום‪/‬מיקום‪ .‬לחץ על לחצן ‪.E‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר באפשרות זום או מיקום‪ .‬לחץ על לחצן ‪.E‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לחץ על הלחצן ‪u‬‏‪d/‬‏‪l/‬‏‪ r/‬כדי להזיז את התמונה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על לחצן ‪.E‬‬
‫―‬
‫―אם ברצונך להחזיר את התמונה למיקום המקורי‪ ,‬בחר באפשרות איפוס במסך זום‪/‬מיקום‪.‬‬
‫התמונה תחזור למיקום ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫בחירת רזולוציה‬
‫אם התמונה משובשת אפילו כאשר ערך הרזולוציה של הכרטיס הגרפי הוא אחד מהבאים‪ ,‬תוכל למטב את איכות התמונה על ידי‬
‫בחירה של רזולוציה שתהיה זהה במוצר ובמחשב המשתמש בתפריט זה‪.‬‬
‫ערכי הרזולוציה הזמינים‪ :‬כבוי ‪1366x768 / 1360x768 / 1280x768 / 1024x768 /‬‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫‪16:9‬‬
‫· מיקום‬
‫בחירת רזולוציה‬
‫כבוי‬
‫ ‪-‬זמין במצב מחשב אישי בלבד‪.‬‬‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫התאמה אוטומטית של ערכי‪/‬מיקום תדירות והגדרות הכוונון העדין‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← כוונון אוטומטי ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫תמונה‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫ ‪-‬זמין במצב מחשב אישי בלבד‪.‬‬‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫כוונון מסך מחשב‬
‫•גס ‪ /‬עדין‬
‫•‬
‫הסרה או הפחתה של רעש התמונה‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← כוונון מסך מחשב ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫ם לא הצלחת להסיר את רעשי התמונה בעזרת פונקציית הכוונון העדין‪ ,‬היעזר בפונקציה גס כדי לכוונן את התדירות באופן‬
‫המוצלח ביותר (גס) ובצע פעולת כוונון עדין חוזרת‪ .‬לאחר הפחתת הרעש‪ ,‬כוונן מחדש את התמונה כדי ליישר עם מרכז המסך‪.‬‬
‫••מיקום‬
‫מרכוז מסך המחשב אם סטה מהמרכז או שאינו מתאים לגודל מסך המוצר‪.‬‬
‫כוונון מסך מחשב‬
‫לחץ על הלחצן ‪ u‬או ‪ d‬כדי לכוונן את המיקום האנכי‪ .‬לחץ על הלחצן ‪ l‬או ‪ r‬כדי לכוונן את המיקום האופקי‪.‬‬
‫גס‬
‫‪50‬‬
‫עדין‬
‫‪0‬‬
‫•איפוס תמונה‬
‫•‬
‫איפוס התמונה להגדרות ברירת מחדל‪.‬‬
‫מיקום‬
‫איפוס תמונה‬
‫ ‪-‬זמין במצב מחשב אישי בלבד‪.‬‬‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‏‪m MENU‬‏ ← תמונה ← ‪← PIP‬‏‪E ENTER‬‏‬
‫‪PIP‬הגדרות‬
‫התמונה ממקור הווידאו החיצוני תוצג במסך הראשי ואילו התמונה מהמוצר תופיע במסך ‪ PIP‬המשני‪.‬‬
‫תמונה משנית‬
‫תמונה ראשית‬
‫תמונה‬
‫‪AV‬‬
‫מחשב אישי‪HDBT ,MagicInfo ,HDMI ,DVI ,‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪Component‬‬
‫‪HDBT ,MagicInfo ,HDMI ,DVI‬‬
‫מחשב אישי‬
‫‪HDBT ,MagicInfo ,HDMI ,AV‬‬
‫‪HDMI ,DVI‬‬
‫‪ ,Component ,AV‬מחשב אישי‬
‫‪HDBT‬‬
‫מחשב אישי‪Component ,AV ,‬‬
‫ ‪-‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬‫ ‪-‬לפרטים על שמע ‪ ,PIP‬עיין בהוראות בחירת קול‪.‬‬‫ ‪-‬אם אתה מכבה את המוצר בזמן צפייה במצב ‪ ,PIP‬הפונקציה ‪ PIP‬תאופס לכיבוי‪ .‬כאשר תפעיל את‬‫המוצר‪ ,‬יהיה עליך להפעיל שוב את ‪ PIP‬על מנת לצפות במצב ‪.PIP‬‬
‫ ‪-‬ייתכן שתבחין כי התמונה במסך ה‪ PIP-‬תיראה מעט לא טבעית כאשר תשתמש במסך הראשי‬‫לצפייה במשחק או בקריוקי‪.‬‬
‫――מקורות הקלט הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫••‪( PIP‬כבוי ‪ /‬פועל)‪ :‬הפעל או השבת את פונקציית ‪.PIP‬‬
‫••מקור‪ :‬באפשרותך לבחור מקור לתמונה המשנית‪.‬‬
‫•גודל (‬
‫•‬
‫•מיקום (‬
‫•‬
‫―‬
‫―‬
‫במצב (‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‏‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‏‬
‫‪,‬‬
‫)‪ :‬בחר את גודל התמונה המשנית‪.‬‬
‫)‪ :‬בחר מיקום לתמונה המשנית‪.‬‬
‫) ‪ ,‬לא ניתן לבחור מיקום‪.‬‬
‫••בחירת קול (ראשי ‪ /‬משני)‪ :‬תוכל להאזין לשמע מהתמונה ראשי או מהתמונה משני‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫מקור קלט‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← הגדרות מתקדמות ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫גוון שחור‬
‫גוון עור‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד‬
‫מרחב צבעים‬
‫בינוני‬
‫כבוי‬
‫‪0‬‬
‫כבוי‬
‫טבעי‬
‫מצב תמונה‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫מידע‬
‫איזון לבן‬
‫פרסומת‬
‫איזון לבן‬
‫‪,DVI ,Component ,AV‬‬
‫‪HDBT ,HDMI‬‬
‫דינמי‬
‫לא זמין‬
‫‪,DVI ,Component ,AV‬‬
‫‪HDBT ,HDMI‬‬
‫רגיל‬
‫ניגודיות דינמית ‪ /‬גוון שחור ‪ /‬גוון עור ‪/‬‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד ‪ /‬מרחב צבעים ‪ /‬איזון לבן ‪/‬‬
‫תאורת תנועה‬
‫סרט‬
‫ניגודיות דינמית ‪ /‬גוון שחור ‪ /‬גוון עור ‪/‬‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד ‪ /‬מרחב צבעים ‪ /‬איזון לבן‬
‫מחשב אישי‪,HDMI ,DVI ,‬‬
‫‪( HDBT ,MagicInfo‬כאשר‬
‫מחשב מחובר)‬
‫――מקורות הקלט הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫――אם הערך בהגדרה מצב תמונה הוא מכויל‪ ,‬הגדרות מתקדמות יושבת‪.‬‬
‫איזון לבן‬
‫תאורת תנועה‬
‫כבוי‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫גוון שחור‬
‫גוון עור‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד‬
‫מרחב צבעים‬
‫כוונון הניגודיות במסך‪.‬‬
‫בינוני‬
‫כבוי‬
‫‪0‬‬
‫כבוי‬
‫טבעי‬
‫איזון לבן‬
‫תאורת תנועה‬
‫•כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה‬
‫•‬
‫גוון שחור‬
‫בחירת רמת השחור כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫•כבוי ‪ /‬כהה ‪ /‬כהה יותר ‪ /‬כהה ביותר‬
‫•‬
‫גוון עור‬
‫הדגשת ורוד גוון עור‪.‬‬
‫כבוי‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד‬
‫אפשרות זו תציג את צבע אדום‪ ,‬ירוק וכן כחול כדי לאפשר לך כוונון עדין של הגוון והרוויה‪.‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫••כבוי ‪ /‬אדום ‪ /‬ירוק ‪ /‬כחול‬
‫מרחב צבעים‬
‫לכוון טווח ומגוון (מרחב) הצבעים שיהיו זמינים ליצירת תמונות‪.‬‬
‫••אוטומטי ‪ /‬טבעי‬
‫איזון לבן‬
‫כוונון טמפרטורת הצבע לקבלת תמונה טבעית יותר‪.‬‬
‫•שנה‪ / R-‬שנה‪ / G-‬שנה‪ :B-‬כוונון הכהות של כל צבע (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול)‪.‬‬
‫•‬
‫••תוספת‪ / R-‬תוספת‪ / G-‬תוספת‪ :B-‬כוונון הבהירות של כל צבע (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול)‪.‬‬
‫•איפוס‪ :‬איפוס איזון לבן להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫•‬
‫תאורת תנועה‬
‫צמצום צריכת החשמל על ידי הפחתת בהירות המסך כאשר התמונה במסך בתנועה‪.‬‬
‫•כבוי ‪ /‬פועל‬
‫•‬
‫‪59‬‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫בחר אפשרות בעזרת מקשי החצים ‪ u‬וכן ‪ ,d‬ולאחר מכן הקש על ‪.E‬‬
‫היעזר במקשי החצים כדי לשנות את ההגדרה והקש על ‪.E‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← אפשרויות תמונה ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫מחשב אישי‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫גוון צבע‬
‫טמפרטורת צבעים‬
‫רגיל‬
‫‪10000K‬‬
‫ניקוי רעש תמונה דיגיטלי‬
‫כבוי‬
‫מסנן רעשי ‪MPEG‬‬
‫כבוי‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫רגיל‬
‫מצב סרט‬
‫כבוי‬
‫‪Motion Plus‬‬
‫כבוי‬
‫ ‪-‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬‫‪- -‬תוכנת ‪ Motion Plus‬זמינה בדגם ‪EDE‬‏‪ EME ,‬בלבד‪.‬‬
‫מקור קלט‬
‫‪,MagicInfo ,HDMI ,DVI‬‬
‫‪( HDBT‬כאשר מחשב מחובר)‬
‫‪,DVI ,Component ,AV‬‬
‫‪HDBT ,HDMI‬‬
‫מצב תמונה‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫מידע‬
‫גוון צבע ‪ /‬טמפרטורת צבעים ‪ /‬תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫פרסומת‬
‫גוון צבע ‪ /‬טמפרטורת צבעים ‪ /‬תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫מכויל‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫מידע‬
‫גוון צבע ‪ /‬טמפרטורת צבעים ‪ /‬רמת צבע שחור של ‪/ HDMI‬‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫פרסומת‬
‫גוון צבע ‪ /‬טמפרטורת צבעים ‪ /‬רמת צבע שחור של ‪/ HDMI‬‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫מכויל‬
‫רמת צבע שחור של ‪ / HDMI‬תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫דינמי ‪ /‬רגיל ‪ /‬סרט‬
‫גוון צבע ‪ /‬טמפרטורת צבעים ‪ /‬ניקוי רעש תמונה דיגיטלי ‪/‬‬
‫מסנן רעשי ‪ / MPEG‬מצב סרט ‪/ Motion Plus /‬‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫מכויל‬
‫ניקוי רעש תמונה דיגיטלי ‪ /‬מסנן רעשי ‪/ MPEG‬‬
‫רמת צבע שחור של ‪ / HDMI‬מצב סרט ‪/‬‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫――מקורות הקלט הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫גוון צבע‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫גוון צבע‬
‫טמפרטורת צבעים‬
‫רגיל‬
‫‪10000K‬‬
‫אם מקור הקלט הוא מחשב אישי‪( HDBT ,MagicInfo ,HDMI ,DVI ,‬חיבור למחשב)‪.‬‬
‫••כבוי ‪ /‬קר ‪ /‬רגיל ‪ /‬חם‬
‫אם מקור הקלט הוא ‪.HDBT ,HDMI ,DVI ,Component ,AV‬‬
‫••כבוי ‪ /‬קר ‪ /‬רגיל ‪ /‬חם‪ / 1‬חם‪2‬‬
‫――חם‪ 1‬או חם‪ 2‬יושבתו כאשר הערך בהגדרה מצב תמונה הוא דינמי‪.‬‬
‫ניקוי רעש תמונה דיגיטלי‬
‫כבוי‬
‫מסנן רעשי ‪MPEG‬‬
‫כבוי‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫רגיל‬
‫מצב סרט‬
‫כבוי‬
‫טמפרטורת צבעים‬
‫‪Motion Plus‬‬
‫כבוי‬
‫התאמת טמפרטורת הצבע (אדום‪/‬ירוק‪/‬כחול)‪( .‬טווח‪)15000K-3000K :‬‬
‫――אפשרות זאת שמינה כאשר הערך בהגדרה גוון צבע הוא כבוי‪.‬‬
‫――ניתן להתאים את ההגדרות ולשמור אותן עוב רכל התקן חיצוני שחובר לכניסה במוצר‪.‬‬
‫――מקורות הקלט הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫ניקוי רעש תמונה דיגיטלי‬
‫ ‪-‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬‫‪- -‬תוכנת ‪ Motion Plus‬זמינה בדגם ‪EDE‬‏‪ EME ,‬בלבד‪.‬‬
‫אם אותות השידור הנקלטים במוצר שברשותך חלשים‪ ,‬תוכל להפעיל את התכונה ניקוי רעש תמונה דיגיטלי כדי להפחית רעש סטטי‬
‫ותמונות רפאים העשויות להופיע במסך‪.‬‬
‫••כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה ‪ /‬אוטומטי‬
‫――אם האותות חלשים‪ ,‬נסה את כל האפשרויות עד שתגיע לתמונה המיטבית במוצר‪.‬‬
‫מסנן רעשי ‪MPEG‬‬
‫הפחתת רעש ‪ MPEG‬כדי לשפר את איכות התמונה‪.‬‬
‫•כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה ‪ /‬אוטומטי‬
‫•‬
‫‪61‬‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫‪Motion Plus‬‬
‫בחירת רמת השחור במסך כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫‪ EME‬נתמכים‪.‬‬
‫‏‏‬
‫――רק דגמי ‪EDE‬‏‪,‬‬
‫•רגיל ‪ /‬נמוך‬
‫•‬
‫――פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט‪ ,‬המחובר למוצר באמצעות מחבר ‪ HDMI‬או מחבר ‪ ,DVI‬נקבע‬
‫מסיר טשטוש ורעד מסצנות עם כמות גדולה של תנועה מהירה‪ ,‬כדי לספק תמונה ברורה יותר‪.‬‬
‫כ‪.RGB444-‬‬
‫שמות התפריטים עשויים להשתנות בהתאם למדינה‪.‬‬
‫כבוי ‪ :‬מכבה את ‪.Motion Plus‬‬
‫ברור ‪ :‬מגדיר את ‪ Motion Plus‬למצב ברור (מתאים להצגת תמונות נעות בבירור)‪.‬‬
‫מצב סרט‬
‫רגיל ‪ :‬מגדיר את ‪ Motion Plus‬למצב רגיל‪.‬‬
‫מצב זה מתאים לצפייה בסרטים‪.‬‬
‫חלק ‪ :‬מגדיר את ‪ Motion Plus‬למצב חלק (מתאים להצגת תמונות נעות באופן טבעי)‪.‬‬
‫הגדרת המוצר כך שיזהה ויעבד באופן אוטומטי אותות סרט מכל המקורות ויכוונון את התמונה להשגת איכות‬
‫מיטבית‪.‬‬
‫מותאם אישית ‪ :‬השתמש כדי להפחית את תמונות הרפאים והרעד בהתאם לרצונך‪.‬‬
‫•כבוי ‪ /‬אוטומטי‪ / 1‬אוטומטי‪2‬‬
‫•‬
‫――זמין במצבים ‪,)1080i / 480i( Component ,AV‬‏‪.)1080i( HDMI‬‬
‫•הפחתת טשטוש ‪ :‬השתמש כדי להפחית את תמונות הרפאים בהתאם לרצונך‪.‬‬
‫•‬
‫ ‪-‬תכונה זו נתמכת אך ורק אם ‪ Motion Plus‬מוגדר לערך מותאם אישית‪.‬‬‫••הפחתת רעידות ‪ :‬השתמש כדי להפחית את הרעד בהתאם לרצונך‪.‬‬
‫ ‪-‬תכונה זו נתמכת אך ורק אם ‪ Motion Plus‬מוגדר לערך מותאם אישית‪.‬‬‫••תנועה ברורה במסך‪ : .‬גרום לתמונות נעות להיראות ברורות יותר‪.‬‬
‫ ‪-‬תכונה זו נתמכת אך ורק אם ‪ Motion Plus‬מוגדר לערך מותאם אישית‪.‬‬‫••איפוס‪ :‬שחזר את הגדרות ‪ Motion Plus‬לערכי ברירת המחדל‪.‬‬
‫ ‪-‬הצבע במסך עשוי להשתנות עם אפשרות זו שלא בכוונה‪.‬‬‫ ‪-‬אפשרות זאת מושבתת כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP‬הוא פועל‪.‬‬‫――פונקציה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫התאמה אוטומטית של תאורת הרקע כדי ליצור ניגודיות מיטבית במסך בתנאים הנוכחיים‪.‬‬
‫••כבוי ‪ /‬פועל‬
‫――תאורה אחורית דינמית‪ .‬לא יהיה זמין אם מקור הקלט שנבחר הוא מחשב אישי בזמן שהאפשרותקיר‬
‫וידאו מוגדרת ל‪-‬פועל‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫תמונה מבוטלת‬
‫מסך המוצר יכבה אך השמע ימשיך לפעול‪ .‬הקש על מקש כלשהו בשלט רחוק כדי להפעיל מחדש את המסך‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← תמונה מבוטלת ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫תמונה‬
‫תמונה מבוטלת‬
‫אפס תמונה‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫אפס תמונה‬
‫איפוס מצב התמונה הנוכחית להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמונה ← אפס תמונה ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫תמונה‬
‫תמונה מבוטלת‬
‫אפס תמונה‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫פרק ‪06‬‬
‫כוונון השמע‬
‫קביעת הגדרות השמע (קול) של המוצר‪.‬‬
‫מצב קול‬
‫באפשרותך לבחור במצב שמע שיתאים להעדפותיך האישיות‪.‬‬
‫••רגיל‪ :‬בחירת מצב השמע הרגיל‪.‬‬
‫•מוסיקה‪ :‬הדגשת מוסיקה בהשוואה לקולות‪.‬‬
‫•‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← קול ← מצב קול ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫•סרט‪ :‬איכות קול מיטבית לסרטים‪.‬‬
‫•‬
‫•קול ברור‪ :‬הדגשת קולות דיבור בהשוואה לקולות אחרים‪.‬‬
‫•‬
‫קול‬
‫מצב קול‬
‫רגיל‬
‫•מוגבר‪ :‬הגדלת העוצמה של קול בתדרים גבוהים כדי ליצור חוויית האזנה טובה יותר ללקויי שמיעה‪.‬‬
‫•‬
‫――אם הערך בהגדרה בחירת רמקול הוא חיצוני‪ ,‬מצב קול יושבת‪.‬‬
‫אפקט צליל‬
‫הגדרות רמקול‬
‫איפוס צליל‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫אפקט צליל‬
‫הגדרת אפקט שמע מועדף לפלט השמע‪.‬‬
‫――אם הערך בהגדרה בחירת רמקול הוא חיצוני‪ ,‬אפקט צליל יושבת‪.‬‬
‫――אפשרות זאת זמינה רק כאשר הערך בהגדרה מצב קול הוא רגיל‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← קול ← אפקט צליל ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫••‪( DTS TruSurround HD‬כבוי ‪ /‬פועל)‬
‫פונקציה זו יוצרת חוויה וירטואלית של צליל היקפי (סראונד) ב‪ 5.1-‬ערוצים דרך זוג רמקולים באמצעות טכנולוגיית ‪HRTF‬‏‬
‫(‪.)Head Related Transfer Function‬‬
‫קול‬
‫מצב קול‬
‫אפקט צליל‬
‫הגדרות רמקול‬
‫איפוס צליל‬
‫רגיל‬
‫•‪( DTS TruDialog‬כבוי ‪ /‬פועל)‬
‫•‬
‫פונקציה זו מאפשרת לך להגביר את העוצמה של קול ביחס למוסיקת רקע או לאפקטים קוליים‪ ,‬כך שהדיאלוג יישמע באופן ברור‬
‫יותר‪.‬‬
‫•אקולייזר‬
‫•‬
‫היעזר ב‪-‬אקולייזר כדי להתאים את הגדרת השמע של רמקול‪.‬‬
‫ ‪ :Balance L/R-‬כוונון האיזון בין הרמקול הימני לשמאלי‪.‬‬‫ ‪( 10kHz / 3kHz / 1kHz / 300Hz / 100Hz-‬כוונון רוחב פס)‪ :‬כוונון הרמה של תדרי רוחב פס ספציפיים‪.‬‬‫‪- -‬איפוס‪ :‬איפוס האיקוולייזר להגדרות ברירת מחדל‪.‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫הגדרות רמקול‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← קול ← הגדרות רמקול ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫קול‬
‫מצב קול‬
‫רגיל‬
‫אפקט צליל‬
‫•בחירת רמקול (חיצוני ‪ /‬פנימי ‪ /‬מקלט)‬
‫•‬
‫אם אתה מאזין לפסקול של תוכנית משודרת או סרט באמצעות מקלט חיצוני‪ ,‬ייתכן שתשמע הדי צליל בשל ההפרש במהירות‬
‫הפענוח של רמקולי המוצר בהשוואה לרמקולים המחוברים למקלט שלך‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בחר באפשרות חיצוני במוצר‪.‬‬
‫―‬
‫―בהגדרה בחירת רמקול‪ ,‬הצבת הערך חיצוני‪ ,‬תגרום לכיבוי הרמקולים של המוצר‪.‬‬
‫לאחר פעולה זו השמע יגיע אליך דרך הרמקולים החיצוניים בלבד‪ .‬בהגדרה בחירת רמקול‪ ,‬כאשר הערך הוא פנימי‪ ,‬הן‬
‫רמקולי המוצר והן הרמקולים החיצוניים יופעלו‪ .‬השמע יגיע אליך דרך כל הרמקולים‪.‬‬
‫――אם אין אותות וידאו‪ ,‬כל הרמקולים יושתקו‪.‬‬
‫••עוצמת קול אוטומטית (כבוי ‪ /‬רגיל ‪ /‬לילה)‬
‫עוצמת הקול תלויה בערוץ‪.‬‬
‫השוואה אוטומטית של עוצמת הקול בעת מעבר לערוץ אחר‪.‬‬
‫הגדרות רמקול‬
‫רגיל משווה את עוצמת הקול בכל הערוצים‪ ,‬כך שגם מעבר לערוץ אחר ישאיר את עוצמת הקול באותה רמה‪.‬‬
‫לילה משווה ומפחית את עוצמת הקול בכל הערוצים‪ ,‬כך שכל ערוץ יהיה שקט יותר‪ .‬לילה שימושי בלילה‪ ,‬כאשר תהיה ככל הנראה‬
‫מעוניין בעוצמת קול נמוכה‪.‬‬
‫――די להשתמש בבקרת עוצמת הקול של התקן מקור מחובר‪ ,‬הצב בהגדרה עוצמת קול אוטומטית את הערך כבוי‪ .‬ייתכן ששינוי‬
‫איפוס צליל‬
‫בבקרת עוצמת הקול של התקן המקור המחובר לא יחול אם הערך בהגדרה עוצמת קול אוטומטית הוא רגיל או לילה‪.‬‬
‫――אם הערך בהגדרה הגדרות רמקול הוא חיצוני‪ ,‬עוצמת קול אוטומטית יושבת‪.‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫איפוס צליל‬
‫איפוס כל הגדרות הקול להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← קול ← איפוס צליל ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫קול‬
‫מצב קול‬
‫רגיל‬
‫אפקט צליל‬
‫הגדרות רמקול‬
‫איפוס צליל‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫רשת‬
‫תוכנת תשר זמינה בדגם ‪DCE‬‏‪,DCE-M ,‬‏‪ DCE-H‬בלבד‪.‬‬
‫מצב רשת‬
‫הגדרות רשת‬
‫‪E E‬‏‪‎‬‬
‫‪ ← m‬רשת ← מצב רשת ← ‪ NTER‬‏‬
‫‪MENU‬‏ ‏‬
‫‪E E‬‏‪‎‬‬
‫‪ ← m‬רשת ← הגדרות רשת ← ‪ NTER‬‏‬
‫‪MENU‬‏ ‏‬
‫באפשרותך לבדוק את המצב הנוכחי של הרשת ושל האינטרנט‪.‬‬
‫קבע את הגדרות הרשת לשימוש בתכונות שונות של רכזת חכמה‪ ,‬כגון חיפוש באינטרנט‪ ,‬שיתוף תוכן באמצעות‬
‫רשת ביתית ועדכוני תכונות‪.‬‬
‫סוג רשת‬
‫•‬
‫•אלחוטית ‪ /‬כבלים‬
‫‪67‬‬
‫הגדרות רשת (קווית)‬
‫התחברות לרשת קווית‬
‫•‬
‫•בהתאם לאופן שבה הרשת מוגדרת‪ ,‬תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪LAN-‬‬
‫שבגב המוצר ישירות לשקע רשת בקיר באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫עיין באיור להלן‪ .‬שים לב שהשקע בקיר מחובר למודם או לנתב במקום אחר בבית‪.‬‬
‫תוכל לחבר את המוצר שלך לרשת ‪ LAN‬בעזרת כבל בשלוש דרכים‪.‬‬
‫•‬
‫•תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬שבגב המוצר למודם חיצוני באמצעות כבל‬
‫‪.LAN‬‬
‫עיין באיור להלן‪.‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫אם יש לך רשת דינמית‪ ,‬עליך להשתמש במודם ‪ ADSL‬או בנתב שתומכים בפרוטוקול ‪Dynamic Host‬‬
‫‪Configuration Protocol‬‏(‪ .)DHCP‬מודמים ונתבים שתומכים ב‪ DHCP-‬מספקים באופן אוטומטי את ערכי‬
‫כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ DNS-‬הדרושים למוצר כדי לגשת לאינטרנט‪ ,‬לכן אינך צריך להזין‬
‫אותם באופן ידני‪ .‬רוב הרשתות הביתיות הן רשתות דינמיות‪.‬‬
‫•‬
‫•תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬שבגב המוצר להתקן שיתוף ‪ IP‬שמחובר‬
‫למודם חיצוני‪ .‬השתמש בכבל ‪ LAN‬ליצירת החיבור‪ .‬עיין באיור להלן‪.‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫ישנן רשתות שמחייבות כתובת ‪ IP‬סטטית‪ .‬אם לרשת שלך דרושה כתובת ‪ IP‬סטטית‪ ,‬עליך להזין את ערכי‬
‫כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ DNS-‬באופן ידני במסך הגדרת הכבלים של המוצר כאשר תגדיר‬
‫את חיבור הרשת‪ .‬כדי לקבל את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ ,DNS-‬פנה לספק שירותי‬
‫האינטרנט (‪.)ISP‬‬
‫אם יש לך מחשב ‪ ,Windows‬תוכל גם להשיג ערכים אלה דרך המחשב‪.‬‬
‫――תוכל להשתמש במודמים מסוג ‪ ADSL‬שתומכים ב‪ DHCP-‬אם לרשת שלך דרושה כתובת ‪ IP‬סטטית‪.‬‬
‫――מודמים מסוג ‪ ADSL‬התומכים ב‪ DHCP-‬מאפשרים להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫הגדר את חיבור הרשת כדי להשתמש בשירותי אינטרנט‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬כדי לבצע שדרוגי תוכנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בתפריט המוקפץ שיופיע‪ ,‬לחץ על הפריט 'סטטוס'‪.‬‬
‫אוטומטי הגדרות רשת (קווי)‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בתיבת הדו‪-‬שיח שתוצג‪ ,‬לחץ על הכרטיסייה תמיכה‪.‬‬
‫התחבר לרשת בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בכרטיסייה תמיכה‪ ,‬לחץ על לחצן פרטים‪ .‬כעת יוצגו ערכי החיבור לרשת‪.‬‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫הגדרה ידנית‬
‫תחילה ודא שכבל ‪ LAN‬מחובר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך כבלים מתוך הדף הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך כבלים מתוך הדף הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על התחבר כדי להפעיל את הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על התחבר כדי להפעיל את הגדרות רשת‪.‬‬
‫לחצן התחבר מופעל רק כאשר כבל ‪ LAN‬מחובר כראוי‪.‬‬‫‪-‬‬
‫לחצן התחבר מופעל רק כאשר כבל ‪ LAN‬מחובר כראוי‪.‬‬‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬מסך בדיקת הרשת יוצג ויאמת את חיבור הרשת‪.‬‬
‫לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “חיבור הרשת הקווית והחיבור לאינטרנט הושלמו‪.”.‬‬
‫―‬
‫―אם תהליך החיבור נכשל‪ ,‬בדוק את החיבור ליציאת ה‪.LAN-‬‬
‫――אם התהליך האוטומטי לא מאתר את ערכי החיבור לרשת‪ ,‬או אם ברצונך להגדיר את החיבור באופן ידני‪,‬‬
‫עבור לסעיף הבא‪ ,‬הגדרת הרשת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬כעת יוצג מסך בדיקת הרשת ותהליך האימות יתחיל‪ .‬לחץ על עצור‪ .‬תהליך האימות ייעצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬במסך ההתחברות לרשת‪ ,‬בחר בפריט הגדרות ‪ .IP‬כעת יוצג מסך הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בחר בשדה העליון‪ ,‬לחץ על ‪ E‬והצב בהגדרה הגדרות ‪ IP‬את הערך הזן ידנית‪ .‬חזור על תהליך ההזנה‬
‫בכל אחד מהשדות של כתובת ‪.IP‬‬
‫―‬
‫―הגדרת האפשרות הגדרות ‪ IP‬לערך הזן ידנית משנה באופן אוטומטי את ‪ DNS Setting‬לערך‬
‫הזן ידנית‪.‬‬
‫ידני הגדרות רשת (קווי)‬
‫במשרדים מסוימים נהוג להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬בקש ממנהל המערכת את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וכתובת השרת של‬
‫‪ .DNS‬הזן את הערכים הללו באופן ידני‪.‬‬
‫קבלת ערכי החיבור לרשת‬
‫כדי להציג את ערכי החיבור לרשת (ברוב מחשבי ‪ ,)Windows‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לסיום‪ ,‬לחץ על אישור בתחתית הדף ולאחר מכן לחץ על ‪ .E‬כעת יוצג מסך בדיקת הרשת ותהליך‬
‫האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “חיבור הרשת הקווית והחיבור לאינטרנט הושלמו‪.”.‬‬
‫‪1‬לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫הגדרות רשת (אלחוטית)‬
‫התחברות לרשת אלחוטית‬
‫‪USB‬‬
‫‪ Samsung‬ממליצה להשתמש בתקן ‪ .IEEE 802.11n‬בהפעלת קובץ וידאו באמצעות חיבור רשת‪ ,‬התמונה‬
‫עשויה להיות משובשת‪.‬‬
‫――בחר ערוץ שאינו בשימוש כרגע לטובת תוכנית שיתוף ה‪ IP-‬האלחוטי‪ .‬אם התקן אחר שנמצא בסמוך משתמש‬
‫הגדרה אוטומטית של רשת אלחוטית‬
‫ברוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית המחייבת את המכשירים המתחברים אל הרשת‬
‫לשדר קוד אבטחה מוצפן או הקרוי 'גישה' או מפתח אבטחה‪ .‬מפתח אבטחה מבוססים על 'ביטוי סיסמה'‪,‬‬
‫בדרך כלל מילה או סדרה של אותיות וספרות באורך ספציפי‪ ,‬שאתה מתבקש להזין בעת הגדרת האבטחה עבור‬
‫הרשת האלחוטית שלך‪ .‬אם תשתמש בשיטה זו להגדרת החיבור לרשת‪,‬וברשותך מפתח אבטחה עבור הרשת‬
‫האלחוטית שלך‪ ,‬תצטרך להזין את ביטוי הסיסמה בתהליך ההגדרה האוטומטי או הידני‪.‬‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך אלחוטית מתוך הדף הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפונקציה רשת תחפש אחר רשתות אלחוטיות זמינות‪ .‬לסיום‪ ,‬תוצג לפניך רשימת הרשתות הזמינות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬ברשימת הרשתות‪ ,‬לחץ על לחצן ▲ או ▼ כדי לבחור ברשת הרצויה ולאחר מכן לחץ פעמיים על ‪.E‬‬
‫―‬
‫―אם הנתב האלחוטי הרצוי לא מופיע ברשימה‪ ,‬בחר באפשרות רענן כדי לחזור על החיפוש‪.‬‬
‫――אם הנתב הרצוי לא אותר‪ ,‬לחץ על עצור‪.‬‬
‫כרגע בערוץ שהוגדר עבור תוכנית שיתוף ה‪ IP-‬האלחוטי‪ ,‬התוצאה תהיה הפרעות וכשל בתקשורת‪.‬‬
‫――המוצר שברשותך תומך רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים לרשתות אלחוטיות‪.‬‬
‫בבחירת מצב ‪ Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n‬כאשר הערך המוצב בהגדרה 'הצפנה' הוא‬
‫‪,WEP‬‏‪ TKIP‬או ‪TKIP AES‬‏(‪ )WPS2Mixed‬בנקודת הגישה או בנתב האלחוטי שלך‪ ,‬מוצרי ‪ Samsung‬לא‬
‫יתמכו בחיבור התואם את המפרט החדש לאישורי ‪.Wi-Fi‬‬
‫―‬
‫―אם הנתב האלחוטי שלך תומך ב‪WPS-‬‏(‪ ,)Wi-Fi Protected Setup‬תוכל להתחבר אל הרשת באמצעות‬
‫‪( PBC‬תצורת לחצנים) או קוד ‪( PIN‬מספר זיהוי אישי)‪ WPS .‬יגדיר באופן אוטומטי את תצורת ה‪SSID-‬‬
‫ומפתח ה‪ WPA-‬בכל אחד מהמצבים הללו‪.‬‬
‫――שיטות התחברות‪ :‬תוכל להגדיר את החיבור אל הרשת האלחוטית בשלוש דרכים‪.‬‬
‫כעת יופיע לחצן הוסף רשת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם מופיע המסך הזן סיסמה‪ ,.‬עבור אל שלב ‪ .5‬אם בחרת נתב אלחוטי שאין לו אבטחה‪ ,‬עבור אל שלב ‪.7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬אם יש אבטחה בנתב‪ ,‬הזן סיסמה‪( .‬מפתח אבטחה או קוד ‪.)PIN‬‬
‫'הגדרה אוטומטית' (בעזרת הפונקציה 'חיפוש רשת אוטומטי')‪' ,‬הגדרה ידנית'‪WPS(PBC) ,‬‬
‫‪70‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לסיום‪ ,‬השתמש בלחצן החץ ימינה כדי להזיז את הסמן אל האפשרות סיום‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על ‪ .E‬כעת‬
‫יוצג מסך ההתחברות לרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫―‬
‫―נוצר חיבור עם הנתב‪ ,‬אך לא ניתן לגשת לאינטרנט‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “הרשת האלחוטית וחיבור האינטרנט שלכם מוגדרים ומוכנים‬
‫לשימוש‪.”.‬‬
‫הגדרה ידנית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך אלחוטית מתוך הדף הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפונקציה רשת תחפש אחר רשתות אלחוטיות זמינות‪ .‬לסיום‪ ,‬תוצג לפניך רשימת הרשתות הזמינות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬ברשימת הרשתות‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ u‬או ‪ d‬כדי לבחור ברשת הרצויה ולאחר מכן לחץ פעמיים על ‪.E‬‬
‫―‬
‫―אם הנתב האלחוטי הרצוי לא מופיע ברשימה‪ ,‬בחר באפשרות רענן כדי לחזור על החיפוש‪.‬‬
‫――אם הנתב הרצוי לא אותר‪ ,‬לחץ על עצור‪.‬‬
‫הגדרה ידנית של רשת אלחוטית‬
‫במשרדים מסוימים נהוג להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫כעת יופיע לחצן הוסף רשת‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬בקש ממנהל המערכת את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וכתובת השרת של‬
‫‪ .DNS‬הזן את הערכים הללו באופן ידני‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם מופיע המסך הזן סיסמה‪ ,.‬עבור אל שלב ‪ .5‬אם בחרת נתב אלחוטי שאין לו אבטחה‪ ,‬עבור אל שלב ‪.7‬‬
‫קבלת ערכי החיבור לרשת‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬אם יש אבטחה בנתב‪ ,‬הזן סיסמה‪( .‬מפתח אבטחה או קוד ‪.)PIN‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לסיום‪ ,‬השתמש בלחצן החץ ימינה כדי להזיז את הסמן אל האפשרות סיום‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על ‪ .E‬כעת‬
‫כדי להציג את ערכי החיבור לרשת (ברוב מחשבי ‪ ,)Windows‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫יוצג מסך ההתחברות לרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בתפריט המוקפץ שיופיע‪ ,‬לחץ על הפריט 'סטטוס'‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬בחר בפריט עצור תוך כדי הניסיון להתחבר אל הרשת‪ .‬פעולה זו תפסיק את ניסיון ההתחברות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בתיבת הדו‪-‬שיח שתוצג‪ ,‬לחץ על הכרטיסייה תמיכה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬במסך ההתחברות לרשת‪ ,‬בחר בפריט הגדרות ‪ .IP‬כעת יוצג מסך הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בכרטיסייה תמיכה‪ ,‬לחץ על לחצן פרטים‪ .‬כעת יוצגו ערכי החיבור לרשת‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬בחר בשדה העליון‪ ,‬לחץ על ‪ E‬והצב בהגדרה הגדרות ‪ IP‬את הערך הזן ידנית‪ .‬חזור על תהליך ההזנה‬
‫בכל אחד מהשדות של כתובת ‪.IP‬‬
‫―‬
‫―הגדרת האפשרות הגדרות ‪ IP‬לערך הזן ידנית משנה באופן אוטומטי את ‪ DNS Setting‬לערך‬
‫הזן ידנית‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫‪1 10‬לסיום‪ ,‬לחץ על אישור בתחתית הדף ולאחר מכן לחץ על ‪ .E‬כעת יוצג מסך בדיקת הרשת ותהליך‬
‫האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪1 11‬לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “הרשת האלחוטית וחיבור האינטרנט שלכם מוגדרים ומוכנים‬
‫לשימוש‪.”.‬‬
‫)‪WPS(PBC‬‬
‫הגדרה בעזרת )‪WPS(PBC‬‬
‫אם יש בנתב שלך לחצן )‪ ,WPS(PBC‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך אלחוטית מתוך הדף הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר בפריט )‪ ,WPS(PBC‬לחץ על ‪E‬ו ולאחר מכן לחץ על ‪ E‬פעם נוספת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לחץ על לחצן )‪ WPS(PBC‬שבנתב בתוך ‪ 2‬דקות‪ .‬המוצר שברשותך יקבל באופן אוטומטי את כל ערכי‬
‫הגדרת הרשת הדרושים לו ויתחבר אל הרשת שלך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬כעת יופיע מסך ההתחברות לרשת ותהליך הגדרת הרשת יסתיים‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫חיבור ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫הגדרות ‪AllShare‬‬
‫‏‪m MENU‬‏ ← רשת ← חיבור ‪← Wi-Fi Direct‬‏‪E ENTER‬‏‪‎‬‬
‫――כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬חייב לתמוך במכשיר שלך‪.‬‬
‫‏‪m MENU‬‏ ← רשת ← הגדרות ‪← AllShare‬‏‪E ENTER‬‏‪‎‬‬
‫הגדר כדי לחבר את המוצר למכשירים ניידים אלחוטיים‪ .‬בעזרת פונקציה זו תוכל לחבר מכשירים ניידים‬
‫אלחוטיים ישירות אל המוצר שברשותך‪ ,‬ללא צורך בנתב‪.‬‬
‫כדי לחבר את המכשיר הנייד שלך אל המוצר בעזרת חיבור ‪,Wi-Fi Direct‬‬
‫בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫להצגת רשימה של טלפונים ניידים או מכשירים מחוברים שהוגדרו כך שישתמשו בפונקציה ‪AllShare Play‬‬
‫מול מוצר זה‪.‬‬
‫•‬
‫•אפשר ‪ /‬דחה‪ :‬אפשור‪/‬חסימה של ההתקנים‪.‬‬
‫•‬
‫•מחק מהרשימה‪ :‬מחיקת ההתקנים מהרשימה‪.‬‬
‫――פונקציה זו מוחקת רק את שם ההתקן מהרשימה‪ .‬אם ההתקן שנמחק מופעל או מנסה להתחבר‬
‫למוצר‪ ,‬הוא עשוי להופיע שוב ברשימה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬עבור אל מסך חיבור ‪ .Wi-Fi Direct‬המוצר יתחיל לחפש מכשירים‪.‬‬
‫שימוש בפונקציה ‪AllShare Play‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפעל את הפונקציה חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬במכשיר שברשותך‪ .‬בחר את מכשיר ה‪ Wi-Fi-‬הרצוי‪.‬‬
‫•‬
‫•‪( PBC‬תצורת לחצנים)‪ :‬לחץ על לחצן )‪ WPS(PBC‬במכשיר ה‪ Wi-Fi-‬שלך בתוך ‪ 2‬דקות‪ .‬המוצר‬
‫שברשותך יקבל באופן אוטומטי את כל ערכי הגדרת הרשת הדרושים לו ויתחבר אל הרשת שלך‪.‬‬
‫כעת יוצג במוצר שברשותך חלון התראה עם הודעה על פריטי המדיה (וידאו‪ ,‬תמונות‪ ,‬מוסיקה) שנשלחו‬
‫מהטלפון הנייד‪ .‬פריטי התוכן יופעלו אוטומטית ‪ 3‬שניות לאחר הופעת חלון ההתראה‪ .‬כדי לא להפעיל את‬
‫התוכן‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ RETURN‬או ‪ EXIT‬כאשר חלון ההתראה מוצג‪.‬‬
‫――בגישה ראשונה של מכשיר אל המוצר שלך באמצעות פונקציית המדיה‪ ,‬יופיע במסך חלון אזהרה מוקפץ‪.‬‬
‫•‪ :PIN‬הזן את קוד ‪ PIN‬המוצג במכשיר שלך‪.‬‬
‫•‬
‫―‬
‫― אם ברצונך לנתק את המכשיר‪ ,‬בחר את מכשיר ה‪ Wi-Fi-‬המחובר ולאחר מכן בחר מנותק‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ E‬כדי לבחור באפשרות אפשר‪ .‬דבר זה יאפשר לטלפון לקבל גישה חופשית אל המוצר‬
‫ולהשתמש בפונקציה ‪ AllShare Play‬להפעלת תוכן‪.‬‬
‫――כדי להשבית שידורי תוכן מטלפון נייד‪ ,‬הצב את הערך דחה בהגדרות ‪.AllShare‬‬
‫――ייתכן שפריטי התוכן לא יופעלו במוצר שלך; הדבר תלוי ברזולוציה ובתבנית התוכן‪.‬‬
‫―‬
‫―ייתכן שהלחצנים ‪ E‬וכן ◄ ‪ ► /‬לא יפעלו; הדבר תלוי בסוג פריט המדיה‪.‬‬
‫――בעזרת המכשיר הנייד‪ ,‬תוכל לשלוט ב‪ .AllShare Play-‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של כל מכשיר‬
‫נייד‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫הגדרות רשת שרתים‬
‫שם התקן‬
‫‪E E‬‏‬
‫‪ ← m‬רשת ← הגדרות רשת שרתים ← ‪ NTER‬‏‬
‫‪ M‬‏‬
‫‪ ENU‬‏‬
‫‪E E‬‏‪‎‬‬
‫‪ ← m‬רשת ← שם התקן ← ‪ NTER‬‏‬
‫‪MENU‬‏ ‏‬
‫התחבר לשרת‬
‫בחר או הזן שם של מכשיר‪.‬‬
‫כדי להפעיל את נגן‪ ,‬התחבר לרשת‪.‬‬
‫•כתובת שרת ‪ / SSL /‬כניסה‬
‫•‬
‫―‬
‫― אם האפשרות ‪ SSL‬מופעלת‪ ,‬השרת מוגדר לשימוש ב‪ https-‬והעברת הנתונים מוצפנת‪.‬‬
‫――הזן את כתובת ה‪ IP-‬של השרת ואת מספר היציאה‪ .‬השתמש במספר היציאה ‪( .7001‬אם לא ניתן להתחבר‬
‫שם זה יוצג ביחידות שלט רחוק ברשת‪.‬‬
‫•‬
‫•קלט משתמש ‪ /‬צג[‪6 ~ 1 ]Signage‬‬
‫לשרת באמצעות מספר היציאה ‪ ,7001‬פנה למנהל השרת כדי לאתר את מספר היציאה הנכון ולאחר מכן‬
‫שנה את מספר היציאה)‪.‬‬
‫גישה לשרת‬
‫בחר שיטה להתחברות לרשת השרת‪.‬‬
‫•‬
‫•אפשר ‪ /‬דחה‬
‫מצב ‪FTP‬‬
‫ציין את מצב ההפעלה של ‪.FTP‬‬
‫•‬
‫•פעיל ‪ /‬סביל‬
‫‪74‬‬
‫פרק ‪08‬‬
‫יישומים‬
‫רשימת מקורות‬
‫רענן‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← יישומים ← רשימת מקורות ← ‪TOOLS‬‏ ← רענן ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫מקור מאפשר לך לבחור מתוך מגוון של התקני מקור ולשנות שמות של התקני מקור‪.‬‬
‫אם אין באפשרותך לאתר את ההתקן שאתה מחפש‪ ,‬בחר באפשרות רענן כדי לרענן את הרשימה‪.‬‬
‫תוכל להציג את המסך של התקן מקור שחובר למוצר‪ .‬ברשימת התקני המקור‪ ,‬בחר‬
‫מקור כדי להציג את המסך שלו‪.‬‬
‫――ניתן לשנות התקן מקור גם באמצעות לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫עריכת שם‬
‫――התמונה במסך עלולה להיות משובשת אם תבחר התקן מקור לא מתאים כהתקן‬
‫המקור שברצונך לעבור אליו‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← יישומים ← רשימת מקורות ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫יישומים‬
‫רשימת מקורות‬
‫‪MagicInfo Lite‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← יישומים ← רשימת מקורות ← ‪TOOLS‬‏ ← עריכת שם ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫לעתים התמונה במסך משובשת‪ ,‬אלא אם צוין התקן מקור תחת עריכת שם‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬עדיף לשנות את שם התקן המקור תחת עריכת שם כדי ליהנות מאיכות תמונה מיטבית‪.‬‬
‫――הרשימה עשויה לכלול את התקני המקור הבאים‪ .‬התקני מקור המופיעים ברשימה תלויים במקור שנבחר‪.‬‬
‫וידאו ‪ / DVD /‬םילבכ לש ‪ / STB‬ןייוול לש ‪ AV / PVR STB / STB‬טלקמ ‪ /‬משחק ‪ /‬מצלמת וידאו ‪ /‬מחשב אישי ‪/ DVI PC /‬‬
‫‪ DVI‬ינקתה ‪ /‬טלוויזיה ‪DMA / HD DVD / Blu-ray / IPTV /‬‬
‫――ההגדרות שיהיו זמינות בתפריט תמונה תלויות במקור הנוכחי ובהגדרות שנקבעו תחת עריכת שם‪.‬‬
‫מידע‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← יישומים ← רשימת מקורות ← ‪TOOLS‬‏ ← מידע ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫באפשרותך לראות מידע מפורט על ההתקן החיצוני שנבחר‪.‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫‪MagicInfo Lite‬‬
‫‏‪m MENU‬‏ ← יישומים ← ‪← MagicInfo Lite‬‏‪E ENTER‬‏‬
‫יישומים‬
‫‪ MagicInfo‬הוא פתרון עסקי המאפשר להשתמש במוצר להצגת שילוט (מדיה פרסומית)‪ .‬בעזרת הפתרון‪ ,‬תוכל להקרין תמונות וקובצי‬
‫וידאו מהזיכרון הפנימי או מהתקן אחסון ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫――רק דגמי ‪DCE‬‏‪DCE-M ,‬‏‪ DCE-H ,‬נתמכים‪.‬‬
‫הפעלת פריטי תוכן מתוך זיכרון פנימי או התקן ‪USB‬‬
‫הפעל תוכן מהזיכרון הפנימי או מהתקן אחסון ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫רשימת מקורות‬
‫‪MagicInfo Lite‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫התקן ‪ :‬הכל‬
‫תוכן ‪ :‬הכל‬
‫מיין לפי ‪ :‬שם קובץ‬
‫אפשרויות‬
‫התכונות הזמינות בדף ‪MagicInfo‬‬
‫הדף עם רשימת ‪ MagicInfo‬כולל את התכונות הבאות‪.‬‬
‫•התקן‬
‫•‬
‫ ‪-‬בחר פנימי או ‪ USB‬כדי לחפש את רשימת ההתקנים הרצויה‪.‬‬‫הכל ‪ /‬פנימי ‪USB /‬‬
‫•תוכן‬
‫•‬
‫ ‪-‬בחר סוג תוכן כקריטריון החיפוש כדי לאתר רשימת תוכן רצויה‪.‬‬‫הכל ‪ /‬וידיאו ‪ /‬תמונה‬
‫••מיין לפי‬
‫ציין את הקריטריון למיון התוכן‪.‬‬
‫‪- -‬שם קובץ ‪ /‬הושמע לאחרונה‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫•אפשרויות‬
‫•‬
‫ערוץ רשת‬
‫הפעל תוכן‪ ,‬תבניות ולוחות זמנים המוגדרים בשרת‪.‬‬
‫•תוכל לראות אם השרת מחובר (אישור) במסך התפריט נגן‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לבדוק אם השרת מחובר כאשר ערוץ רשת פועל‪ ,‬לחץ על ‪ INFO‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בחר באפשרות ערוץ רשת מתוך תפריט נגן‪.‬‬
‫―‬
‫―ההודעה אין ערוץ‪ .‬מופיעה אם לא נרשם אף ערוץ תחת ערוץ רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬ערוץ רשת יתחיל לפעול‪.‬‬
‫אפשרויות פריטי התפריט במסך ‪MagicInfo‬‬
‫שם האפשרות‬
‫פעולות‬
‫הפעלת הנבחר‬
‫בחירה והפעלה של פריטי תוכן רצויים‪.‬‬
‫שליחה‬
‫העתקת תוכן אל התקן אחסון אחר‪.‬‬
‫מחק‬
‫מחיקת פריטי תוכן רצויים‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫קביעת מאפיינים מפורטים של פריטי תוכן‪.‬‬
‫――לפרטים על התכונה הגדרות‪ ,‬עיין בדף הבא‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫הגדרות‬
‫שטח אחסון ברירת מחדל‬
‫בחר את מקום האחסון שאליו תרצה להוריד ערוצים מתוזמנים מהרשת‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫••פנימי ‪USB /‬‬
‫בחר את מקום האחסון אליו ברצונך להוריד את הערוצים המתוזמנים מהרשת‪.‬‬
‫שטח אחסון ברירת מחדל‬
‫מצב חזרה‬
‫מצב חזרה‬
‫הגדר מצב חזרה כדי לחזור על הפעלת התוכן (על פי רצונך)‪.‬‬
‫פנימי‬
‫יחיד‬
‫סגירה‬
‫•יחיד ‪ /‬הכל‬
‫•‬
‫גודל תמונה‬
‫משך זמן תצוגה‬
‫הוצאת התקן ‪ USB‬באופן בטוח‬
‫אפס הגדרות‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫גודל תמונה‬
‫בהגדרה גודל תמונה הצב התאם למסך או גודל מקורי‪.‬‬
‫•התאם למסך ‪ /‬גודל מקורי‬
‫•‬
‫――זמין עבור פריטים של תוכן וידיאו ותמונה בלבד‪.‬‬
‫משך זמן תצוגה‬
‫קבע את משך ההצגה של כל דף בהצגת שקופיות‪.‬‬
‫――זמין עבור פריטים של תוכן תבנית ותמונה בלבד‪.‬‬
‫הוצאת התקן ‪ USB‬באופן בטוח‬
‫הוצאה בטוחה של זיכרון ‪USB‬‬
‫אפס הגדרות‬
‫שחזר את כל הערכים שתחת הגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫פרק ‪09‬‬
‫מערכת‬
‫הגדרות‬
‫עבור על שלבי ההגדרות ההתחלתיות כפי שעשית בפעם הראשונה שבה השתמשת במוצר זה‪.‬‬
‫――הזן מספר ה‪ PIN-‬בן ‪ 4‬הספרות‪ .‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪."0-0-0-0‬‬
‫אם ברצונך לשנות את מספר ה‪ ,PIN-‬השתמש בפונקציה שנה ‪.PIN‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← הגדרות ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫הגדר את מצב סטנד ביי ‪.HDBaseT‬‬
‫―‬
‫―רק דגמי ‪ EME‬נתמכים‪.‬‬
‫מערכת‬
‫••כבוי‪ :‬ההתקן אינו ניתן להדלקה באמצעות ‪ HDBT‬לאחר הכיבוי‪.‬‬
‫•פועל‪ :‬שמור את מודול ה‪ HDBT -‬פעיל כאשר ההתקן כבוי‪( .‬זה צורך יותר חשמל‪).‬‬
‫•‬
‫הגדרות‬
‫שפת תפריט‬
‫עברית‬
‫בקרת ריבוי‬
‫שעה‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫כבוי‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫שפת תפריט‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← שפת תפריט ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫――שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪ .‬השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב‬
‫שלך‪.‬‬
‫בקרת ריבוי‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← בקרת ריבוי ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫קביעת ההגדרות עבור בקרת ריבוי‬
‫•הגדרת מזהה‬
‫•‬
‫הקצה מזהה למכשיר‪( .‬טווח‪)99~0 :‬‬
‫לחץ על ‪ u‬או ‪ d‬כדי לבחור מספר ולאחר מכן לחץ על ‪.E‬‬
‫•קלט מזהה‬
‫•‬
‫הזן את מספר המזהה של המוצר המחובר לקבל הקלט כדי לאפשר קליטת אות קלט‪.‬‬
‫הזן את המספר הרצוי באמצעות לחצני הספרות בשלט רחוק‪.‬‬
‫••חיבור למחשב אישי‬
‫בחר שיטה להתחברות ל‪ MDC-‬כדי לקלוט את האות של ‪.MDC‬‬
‫―‬
‫―רק דגמי ‪DCE‬‏‪DCE-M ,‬‏‪ DCE-H ,‬נתמכים‪.‬‬
‫ ‪-‬כבל ‪RS232C‬‬‫לתקשורת עם ‪ MDC‬דרך כבל ‪.RS232C‬‬
‫ ‪-‬רשת ‪RJ-45 (LAN)/Wi-Fi‬‬‫קיים תקשורת עם ‪ MDC‬דרך ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪80‬‬
‫שעה‬
‫באפשרותך להגדיר את האפשרויות הגדרת שעון או שעון עצר לשינה‪ .‬בנוסף‪ ,‬תוכל להגדיר את המוצר כך שיכבה אוטומטי בשעה‬
‫שתקבע‪ ,‬באמצעות פונקציית השעון עצר‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← שעה ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫הגדרת שעון‬
‫בחר הגדרת שעון‪ .‬בחר תאריך או שעה‪ ,‬ולחץ על ‪.E‬‬
‫שעה‬
‫הגדרת שעון‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫שעון עצר להפעלה‬
‫שעון עצר לכיבוי‬
‫ניהול חגים‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫כבוי‬
‫היעזר בלחצני הספרות כדי להזין מספרים או לחץ על מקשי החצים מעלה ומטה‪ .‬היעזר בלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לעבור‬
‫משדה לשדה‪ .‬לסיום‪ ,‬לחץ על ‪.E‬‬
‫――אפשרות זאת זמינה רק כאשר הערך בהגדרה מצב שעון הוא ידני‪.‬‬
‫―‬
‫―באפשרותך להגדיר תאריך ושעה באופן ישיר‪ ,‬בלחיצה על לחצני הספרות שבשלט רחוק‪.‬‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫פונקציית הכיבוי האוטומטי תחבה את המוצר לאחר פרק זמן מוגדר מראש‪.‬‬
‫(כבוי ‪ 30 /‬דקות ‪ 60 /‬דקות ‪ 90 /‬דקות ‪ 120 /‬דקות ‪ 150 /‬דקות ‪ 180 /‬דקות)‬
‫――היעזר בחצים מעלה ומטה כדי לבחור את פרק הזמן הרצוי ולחץ על ‪ .E‬כדי לבטל שעון עצר לשינה‪ ,‬בחר באפשרות כבוי‪.‬‬
‫שעון עצר להפעלה‬
‫בחר באפשרות שעון עצר להפעלה כדי שהמוצר יופעל אוטומטית ביום ובשעה שתבחר‪.‬‬
‫המכשיר יופעל בעוצמת הקול או עם מקור הקלט שהוגדרו‪.‬‬
‫שעון עצר להפעלה‪ :‬הגדר את הטיימר על ידי בחירת אחת משבע האפשרויות‪ .‬הקפד להגדיר תחילה את השעה הנוכחית‪.‬‬
‫(שעון עצר להפעלה ‪ ~ 1‬שעון עצר להפעלה ‪)7‬‬
‫―‬
‫―כדי להשתמש בשעון עצר להפעלה‪ ,‬חובה להגדיר תחילה את השעון‪.‬‬
‫••הגדרות‪ :‬בחר כבוי‪ ,‬פעם אחת‪ ,‬כל יום‪ ,‬שני‪-‬שישי‪ ,‬שני‪-‬שבת‪ ,‬שבת‪-‬א' או ידני‪ .‬אם בחרת באפשרות ידני‪ ,‬תוכל לבחור את‬
‫הימים שבהם הפונקציה שעון עצר להפעלה תפעיל את המוצר‪.‬‬
‫―‬
‫―סימן הביקורת מציין את הימים שנבחרו‪.‬‬
‫•שעה‪ :‬הגדר שעה ודקה‪ .‬היעזר בלחצני הספרות או במקשי החצים מעלה ומטה כדי להזין את הספרות‪ .‬היעזר במקשי החצים‬
‫•‬
‫שמאלה וימינה כדי לעבור משדה לשדה‪.‬‬
‫••עוצמת קול‪ :‬קבע את עוצמת הקול הרצויה‪ .‬היעזר במקשי החצים שמאלה וימינה כדי לשנות את עוצמת הקול‪.‬‬
‫•מקור‪ :‬בחר מקור קלט כרצונך‪.‬‬
‫•‬
‫‪81‬‬
‫שעון עצר לכיבוי‬
‫שעה‬
‫בהגדרת (שעון עצר לכיבוי)‪ ,‬בחר אחת משבע האפשרויות לכיבוי הטיימר‪( .‬שעון עצר לכיבוי ‪ ~ 1‬שעון עצר לכיבוי ‪)7‬‬
‫――כדי להשתמש בשעון עצר לכיבוי‪ ,‬חובה להגדיר תחילה את השעון‪.‬‬
‫הגדרת שעון‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫שעון עצר להפעלה‬
‫שעון עצר לכיבוי‬
‫ניהול חגים‬
‫כבוי‬
‫••הגדרות‪ :‬בחר כבוי‪ ,‬פעם אחת‪ ,‬כל יום‪ ,‬שני‪-‬שישי‪ ,‬שני‪-‬שבת‪ ,‬שבת‪-‬א' או ידני‪ .‬אם בחרת באפשרות ידני‪ ,‬תוכל לבחור את‬
‫הימים שבהם הפונקציה שעון עצר לכיבוי תכבה את המוצר‪.‬‬
‫――סימן הביקורת מציין את הימים שנבחרו‪.‬‬
‫•שעה‪ :‬הגדר שעה ודקה‪ .‬היעזר בלחצני הספרות או במקשי החצים מעלה ומטה כדי להזין את הספרות‪ .‬היעזר במקשי החצים‬
‫•‬
‫שמאלה וימינה כדי לעבור משדה לשדה‪.‬‬
‫ניהול חגים‬
‫שעון עצר יושבת בימין שיוגדרו כימי חג‪/‬חופשה‪.‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫•הוסף‪ :‬ציין את פרק הזמן שברצונך להוסיף כחג‪/‬חופשה‪.‬‬
‫•‬
‫בחר את תאריכי ההתחלה והסיום של החג‪/‬חופשה שברצונך להוסיף בעזרת הלחצנים ‪u‬‏‪d/‬‏ ולחץ על לחצן שמור‪.‬‬
‫פרק הזמן הרצוי יתווסף לרשימת החגים‪/‬חופשות‪.‬‬
‫ ‪-‬הפעל‪ :‬הגדר תאריך התחלה של חג‪/‬חופשה‪.‬‬‫ ‪-‬סיים‪ :‬הגדר תאריך סיום של חג‪/‬חופשה‪.‬‬‫ ‪-‬מחק‪ :‬מחק את כל הפריטים מרשימת החגים‪/‬חופשות‪.‬‬‫בחר מחק‪ .‬כעת תוצג ההודעה "האם למחוק את כל החגים?"‪.‬‬
‫בחר כן‪ .‬כל החגים‪/‬חופשות יימחקו‪.‬‬
‫•החל‪ :‬העבר את הפונקציות שעון עצר להפעלה ושעון עצר לכיבוי למצב לא פעיל בחגים לאומיים‪.‬‬
‫•‬
‫ ‪-‬לחץ על ‪ E‬כדי לבחור בפריטי שעון עצר להפעלה ושעון עצר לכיבוי שאינך רוצה להפעיל‪.‬‬‫‪- -‬פריטי שעון עצר להפעלה ןשעון עצר לכיבוי שנבחרו לא יופעלו‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫חיסכון באנרגיה‬
‫צמצם את צריכת החשמל על ידי התאמת רמת הבהירות במסך‪.‬‬
‫‏‪m MENU‬‏ ← מערכת ← פתרון ‪← ECO‬‏‪E ENTER‬‏‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫חיישן ‪ECO‬‬
‫חיסכון באנרגיה‬
‫כבוי‬
‫חיישן ‪ECO‬‬
‫כבוי‬
‫מצב המתנה ללא אות‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫••כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה‬
‫‪ 15‬דקות‬
‫כבוי‬
‫כדי לשפר את החיסכון בחשמל‪ ,‬הגדרות התמונה יותאמו באופן אוטומטי לכמות האור בחדר‪.‬‬
‫•כבוי ‪ /‬פועל‬
‫•‬
‫――התאמת ההגדרה תאורה אחורית תחת תמונה כאשר האפשרות חיישן ‪ ECO‬מופעלת תגרום להשבתת האפשרות כבוי‪.‬‬
‫――אם ניגודיות המסך אינה מספיקה‪ ,‬הגדר את חיישן ‪ ECO‬לערך כבוי‪.‬‬
‫אם חיישן ‪ ECO‬במצב כבוי‪ ,‬ייתכן שהוא לא יהיה תואם לתקני צריכת האנרגיה‪.‬‬
‫תאורה אחורית מינ'‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫כאשר האפשרות חיישן ‪ ECO‬במצב פועל‪ ,‬ניתן להתאים ידנית את בהירות המסך המינימלית‪ .‬תאורה אחורית מינ' הוא המצב שבו‬
‫התאורה האחורית היא ברמה הנמוכה ביותר‪ .‬ודא שהערך בהגדרה תאורה אחורית מינ' נמוך מהערך בהגדרה תאורה אחורית‪.‬‬
‫――אם האפשרות חיישן ‪ ECO‬במצב פועל‪ ,‬ייתכן שבהירות התצוגה תשתנה (תפחת או תגדל) בהתאם לעוצמת האור בסביבה‪.‬‬
‫מצב המתנה ללא אות‬
‫חסוך בחשמל על ידי כיבוי המכשיר כאשר לא מתקבלים אותות מאף מקור‪.‬‬
‫•כבוי ‪ 15 /‬דקות ‪ 30 /‬דקות ‪ 60 /‬דקות‬
‫•‬
‫――אפשרות זו מושבתת כאשר המחשב במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫――המוצר יכבה באופן אוטומטי בשעה שצוינה‪ .‬ניתן לשנות את השעה על פי הצורך‪.‬‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫כדי למנוע התחממות יתר‪ ,‬המוצר יכבה באופן אוטומטי אם לא תלחץ על אף לחצן בשלט רחוק או בלוח הקדמי של המוצר בתוך ‪4‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫•כבוי ‪ /‬פועל‬
‫•‬
‫‪83‬‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫אם תוצג במסך תמונה נייחת לפרק זמן מסוים שתוכל להגדירו‪ ,‬המוצר יפעיל את שומר המסך כדי למנוע צריבה של תמונות 'רפאים'‬
‫במסך‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← זמן להגנה אוטומטית ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫•כבוי ‪ 2 /‬שעות ‪ 4 /‬שעות ‪ 8 /‬שעות ‪ 10 /‬שעות‬
‫•‬
‫מערכת‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫כבוי‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫כדי לצמצם את הסיכוי לצריבת מסך‪ ,‬יחידה זו מצוידת בטכנולוגיית הנעת פיקסלים למניעת צריבת מסך‪.‬‬
‫הנעת פיקסלים מזיז את התמונה מעט על המסך‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← הגנה מפני צריבת מסך ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫הגדרת הנעת פיקסלים שעה תאפשר לך לקבוע (בדקות) את משך הזמן שיחלוף בין תזוזה לתזוזה של התמונה‪.‬‬
‫הנעת פיקסלים‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫צמצם את צריבת המסך על ידי הזזה אופקית או אנכית של פיקסלים‪.‬‬
‫הנעת פיקסלים‬
‫כבוי‬
‫שעון עצר‬
‫כבוי‬
‫תצוגה מיידית‬
‫כבוי‬
‫••אנכי‪ :‬לקביעת מספר הפיקסלים להסטה אנכית של המסך‪.‬‬
‫אפור צידי‬
‫כבוי‬
‫•שעה‪ :‬הגדר את מרווח הזמן לתזוזה אופקית או אנכית במסך‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫•‬
‫•הנעת פיקסלים (כבוי ‪ /‬פועל)‬
‫•‬
‫―‬
‫―‬
‫אופקי‪ ,‬אנכי ושעה הן אפשרויות המופעלות רק כאשר האפשרות הנעת פיקסלים במצב פועל‪.‬‬
‫•אופקי‪ :‬לקביעת מספר הפיקסלים להסטה אופקית של המסך‪.‬‬
‫•‬
‫הגדרות הנעת פיקסלים הזמינות וההגדרות המיטביות‪.‬‬
‫הגדרות זמינות‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫הגדרות מיטביות‬
‫אופקי (פיקסלים)‬
‫‪4~0‬‬
‫‪4‬‬
‫אנכי (פיקסלים)‬
‫‪4~0‬‬
‫‪4‬‬
‫שעה (דקה)‬
‫‪ 1‬דקות ~ ‪ 4‬דקות‬
‫‪ 4‬דקות‬
‫――הערך בהגדרת הנעת פיקסלים עשוי להשתנות בהתאם לגודל המוצר (באינצ'ים) ומצב הפעולה שלו‪.‬‬
‫――הצגת תמונה נייחת או פלט בתבנית ‪ 4:3‬לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך‪ .‬מצב זה אינו פגם במוצר‪.‬‬
‫――אם הערך בהגדרה גודל תמונה הוא התאמה למסך‪ ,‬הנעת פיקסלים יושבת‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫שעון עצר‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫ניתן להגדיר טיימר להפעלת הגנה מפני צריבת מסך‪.‬‬
‫הנעת פיקסלים‬
‫כבוי‬
‫שעון עצר‬
‫כבוי‬
‫תצוגה מיידית‬
‫כבוי‬
‫•כבוי‬
‫•‬
‫אפור צידי‬
‫כבוי‬
‫•חזרה‪ :‬הצג את הדוגמה למניעת צריבת מסך שהוגדרה באפשרות מצב במרווחי הזמן שנקבעו (פרק זמן)‪.‬‬
‫•‬
‫―‬
‫―‬
‫ניתן להגדיר את פרק זמן ואת שעה כאשר האפשרות חזרה נבחרה‪.‬‬
‫התכונה הגנה מפני צריבת מסך תכבה אוטומטית לאחר פרק הזמן שתקבע‪.‬‬
‫שעון עצר‬
‫•מרווח‪ :‬הצג את הדוגמה למניעת צריבת מסך שהוגדרה באפשרות מצב למשך פרק הזמן שנקבע (משעה שעת התחלה עד שעה זמן סיום)‪.‬‬
‫•‬
‫―‬
‫―‬
‫אפשרות זאת תהיה זמינה רק אם קבעת הגדרות תחת הגדרת שעון‪.‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫••מצב‪ :‬בחר את הדוגמה שתוצע למניעת צריבת המסך‪.‬‬
‫ ‪-‬פיקסל‪ :‬צבע הפיקסלים שבמסך מתחלף לשחור לסירוגין‪.‬‬‫ ‪-‬סרגל מתגלגל‪ :‬פס אנכי נע משמאל לימין‪.‬‬‫ ‪-‬מסך דוהה‪ :‬הבהירות במסך כולו מתגברת ולאחר מכן פוחתת‪.‬‬‫――הדוגמאות סרגל מתגלגל ומסך דוהה יופיעו פעם אחת בלבד‪ ,‬ללא קשר לפרק הזמן שהוגדר לחזרה‪.‬‬
‫•פרק זמן‪ :‬ציין את מרווח הזמן עד להפעלת הפונקציה הגנה מפני צריבת מסך‪.‬‬
‫•‬
‫ ‪ 1-‬שעה ~ ‪ 10‬שעה‬‫――אפשרות זאת תופעל כאשר הערך חזרה יוצב בהגדרה שעון עצר‪.‬‬
‫••שעה‪ :‬ציין את משך הזמן שבו הפונקציה הגנה מפני צריבת מסך תפעל‪.‬‬
‫ ‪ 10-‬שנייה ~ ‪ 50‬שנייה‬‫――אפשרות זו מופעלת הערך בהגדרה שעון עצר הוא חזרה והערך בהגדרה מצב הוא פיקסל‪.‬‬
‫•שעת התחלה‪ :‬הגדר את השעה להפעלת הפונקציה להגנת המסך‪.‬‬
‫•‬
‫―‬
‫―‬
‫אפשרות זאת תופעל כאשר הערך מרווח יוצב בהגדרה שעון עצר‪.‬‬
‫••זמן סיום‪ :‬הגדר את השעה להשבתת הפונקציה להגנת המסך‪.‬‬
‫――אפשרות זאת תופעל כאשר הערך מרווח יוצב בהגדרה שעון עצר‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫תצוגה מיידית‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫הנעת פיקסלים‬
‫כבוי‬
‫שעון עצר‬
‫כבוי‬
‫תצוגה מיידית‬
‫כבוי‬
‫אפור צידי‬
‫כבוי‬
‫בחר את שומר המסך שברצונך להציג באופן מידי‪.‬‬
‫•כבוי ‪ /‬פיקסל ‪ /‬סרגל מתגלגל ‪ /‬מסך דוהה‬
‫•‬
‫אפור צידי‬
‫אם יחס התצוגה שהוגדר הוא ‪ ,4:3‬התאם את בהירות השוליים הלבנים שבצדדים כדי להגן על המסך‪.‬‬
‫••כבוי ‪ /‬בהיר ‪ /‬כהה‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫פס עליון ותחתון‬
‫הזן טקסט כאשר סרטון או תמונה מוצגים והצג את הטקסט במסך‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← פס עליון ותחתון ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫•הודעה‪ :‬הזן הודעה שתוצג במסך‪.‬‬
‫•‬
‫••שעה‪ :‬הגדר שעת התחלה וזמן סיום להצגת הודעה‪.‬‬
‫מערכת‬
‫פס עליון ותחתון‬
‫•כבוי ‪ /‬פועל‬
‫•‬
‫―‬
‫―‬
‫הודעה‪ ,‬שעה‪ ,‬מיקום‪ ,‬תנועה וסגנון גופן הן אפשרויות המופעלות רק כאשר האפשרות פס עליון ותחתון במצב פועל‪.‬‬
‫כבוי‬
‫ ‪-‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬‫‪- -‬הפונקציה פס עליון ותחתון תהיה זמינה רק אם הערך בהגדרה שפת תפריט הוא ‪.English‬‬
‫••מיקום‪ :‬בחר את כיוון התצוגה של הודעה מאופקי ואנכי‪.‬‬
‫ ‪-‬אופקי (שמאל ‪ /‬מרכז ‪ /‬ימין)‬‫ ‪-‬אנכי (עליון ‪ /‬ביניים ‪ /‬תחתית)‬‫•תנועה‪ :‬ציין את הכיוון והמהירות להצגת הודעה‪.‬‬
‫•‬
‫ ‪-‬תנועה (כבוי ‪ /‬פועל)‬‫ ‪-‬כיוון (שמאלה ‪ /‬ימינה ‪ /‬למעלה ‪ /‬למטה)‬‫ ‪-‬מהירות (איטית ‪ /‬רגיל ‪ /‬מהירה)‬‫――כיוון ומהירות הן אפשרויות המופעלות רק כאשר האפשרות תנועה במצב פועל‪.‬‬
‫•סגנון גופן‪ :‬ציין את הגודל והצבע גופן של ההודעה‪.‬‬
‫•‬
‫‪88‬‬
‫קיר וידאו‬
‫בנוסף‪ ,‬הצג חלק מהתמונה המלאה או חזור על אותה תמונה בכל אחד מהמסכים המרובים המחוברים‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← קיר וידאו ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫כדי להציג מספר תמונות‪ ,‬עיין בעזרה של ‪ MDC‬או במדריך למשתמש של ‪ .MagicInfo‬ייתכן שדגמים מסוימים אינם תומכים בפונקציה‬
‫‪.MagicInfo‬‬
‫התאם אישית את הפריסה של מסכים מרובים המחוברים זה לזה ליצירת קיר וידאו‪.‬‬
‫קיר וידאו‬
‫קיר וידאו‬
‫קיר וידאו‬
‫פועל‬
‫· תצורה‬
‫מלא‬
‫באפשרותך להפעיל או לנטרל את קיר וידאו‪.‬‬
‫כדי לארגן קיר וידאו‪ ,‬בחר פועל‪.‬‬
‫· אופקי‬
‫‪1‬‬
‫תצורה‬
‫· אנכי‬
‫‪1‬‬
‫בחר תבנית להצגת תמונות במסכים מרובים‪.‬‬
‫· מיקום מסך‬
‫ ‪-‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬‫‪- -‬ייתכן שדגמים מסוימים אינם תומכים בפונקציה ‪.MagicInfo‬‬
‫•מלא‪ :‬הצג תמונות במסך מלא‪.‬‬
‫•‬
‫•טבעי‪ :‬הצג תמונות ברזולוציה המקורית בלי להגדיל או להקטין‪.‬‬
‫•‬
‫――הפונקציה תצורה תהיה זמינה רק אם הערך בהגדרה קיר וידאו הוא פועל‪.‬‬
‫אופקי‬
‫פונקציה זו מחלקת באופן אוטומטי את המסך בהתאם למספר המסכים האופקיים שצוין‪.‬‬
‫‪- -‬הפונקציה קיר וידאו תהיה זמינה רק אם הערך בהגדרה ‪ PIP‬הוא כבוי‪.‬‬
‫הזן את מספר המסכים שמסודרים בכיוון אופקי‪.‬‬
‫ ‪-‬אם מחוברים יותר מארבעה מסכים באופן אופקי ואנכי‪ ,‬מומלץ להשתמש ברזולוציית קלט של רמת‬‫‪XGA‬‏(‪ )‎1024 x 768‬או רמה גבוהה יותר‪ ,‬כדי למנוע תמונה כהה עקב פגיעה בניגודיות או בעוצמת‬
‫הצבע‪.‬‬
‫המסך האופקי יחולק באופן אוטומטי בהתאם למספר שהוזן‪.‬‬
‫ניתן להקצות מספר מרבי של ‪ 15‬לסידור אופקי‪.‬‬
‫――ניתן לחלק את המסך ל‪ 100-‬מסכים לכל היותר (הכפלה של המסכים האופקיים והאנכיים)‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם הסידור האופקי מוגדר‬
‫ל‪ ,15-‬ניתן להקצות ‪ 6‬מסכים לכל היותר לסידור האנכי‪ .‬לחלופין‪ ,‬אם הסידור האנכי מוגדר ל‪ ,15-‬ניתן להקצות ‪ 6‬מסכים לכל היותר‬
‫לסידור האופקי‪.‬‬
‫――הפונקציה אופקי תהיה זמינה רק אם הערך בהגדרה קיר וידאו הוא פועל‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫אנכי‬
‫קיר וידאו‬
‫פונקציה זו מחלקת באופן אוטומטי את המסך בהתאם למספר המסכים האנכיים שצוין‪.‬‬
‫קיר וידאו‬
‫פועל‬
‫הזן את מספר המסכים שמסודרים בכיוון אנכי‪.‬‬
‫· תצורה‬
‫מלא‬
‫המסך האנכי יחולק באופן אוטומטי בהתאם למספר שהוזן‪.‬‬
‫· אופקי‬
‫‪1‬‬
‫· אנכי‬
‫‪1‬‬
‫· מיקום מסך‬
‫ניתן להקצות מספר מרבי של ‪ 15‬לסידור אנכי‪.‬‬
‫――ניתן לחלק את המסך ל‪ 100-‬מסכים לכל היותר (הכפלה של המסכים האופקיים והאנכיים)‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם הסידור האופקי מוגדר‬
‫ל‪ ,15-‬ניתן להקצות ‪ 6‬מסכים לכל היותר לסידור האנכי‪ .‬לחלופין‪ ,‬אם הסידור האנכי מוגדר ל‪ ,15-‬ניתן להקצות ‪ 6‬מסכים לכל היותר‬
‫לסידור האופקי‪.‬‬
‫――הפונקציה אנכי תהיה זמינה רק אם הערך בהגדרה קיר וידאו הוא פועל‪.‬‬
‫מיקום מסך‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫תוכל להתאים אישית את סידור המסכים המפוצלים על‪-‬ידי הסרת מסכים המזוהים על‪-‬ידי מספר באמצעות הפונקציה מיקום מסך‪.‬‬
‫בחר מיקום מסך כדי להציג את סידור המסכים (המזוהים על‪-‬ידי מספר) שצוין בהתאם להגדרות אופקי או אנכי‪ .‬כדי להתאים אישית‬
‫את הסידור‪ ,‬הזז מספר (מסך) באמצעות לחצני הכיוון בשלט רחוק ולחץ על ‪.E‬‬
‫――ניתן לארגן מספר מרבי של ‪ 100‬מסכים באמצעות האפשרות מיקום מסך‪.‬‬
‫――הפונקציה מיקום מסך תהיה זמינה רק אם הערך בהגדרה קיר וידאו הוא פועל‪.‬‬
‫―‬
‫―החלון מיקום מסך מוצג רק כאשר האפשרויות אופקי ואנכי מוגדרות‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫הגדרות שינוי מקור אוטומטי‬
‫הפעלת התצוגה כאשר שינוי מקור אוטומטי במצב פועל כאשר מקור הווידאו הקודם שנבחר אינו פעיל‪ ,‬תגרום לתצוגה לחפש באופן‬
‫אוטומטי אחר מקור וידאו אחר לווידאו פעיל‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← הגדרות שינוי מקור אוטומטי ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫שינוי מקור אוטומטי‬
‫כאשר שינוי מקור אוטומטי במצב פועל‪ ,‬יתבצע חיפוש אוטומטי במקור הווידאו של התצוגה כדי לאתר וידאו פעיל‪.‬‬
‫הגדרות שינוי מקור אוטומטי‬
‫האפשרות מקור ראשי תופעל אם מקור הווידאו הנוכחי לא יזוהה‪.‬‬
‫שינוי מקור אוטומטי‬
‫פועל‬
‫· שחזור מקור ראשי‬
‫כבוי‬
‫אם לא יזוהה מקור קלט ראשי או משני‪ ,‬התצוגה תבצע שני חיפושים אחר מקור פעיל ובכל אחד מהם תבדוק את המקור הראשי ואת‬
‫המקור המשני‪ .‬אם לא יימצא דבר בשני החיפושים‪ ,‬התצוגה תחזור אל מקור הווידאו הראשון תוצג הודעה עם הכיתוב 'אין אותות'‪.‬‬
‫· מקור ראשי‬
‫הכל‬
‫כאשר הערך המוצג בהגדרת מקור ראשי הוא הכל‪ ,‬התצוגה תחפש מקור וידאו פעיל פעמיים בכל מקורות קלט הווידאו לפי הסדר‬
‫ותחזור אל מקור הווידאו הראשון ברשימה אם לא יימצא וידאו‪.‬‬
‫· מקור משני‬
‫מחשב אישי‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫מקור משני יהפוך לאפשרות זמינה אם לא יימצא מקור וידאו ראשי זמין‪.‬‬
‫שחזור מקור ראשי‬
‫בחר אם לחזור אל מקור הקלט הראשי שנבחר כאשר מקור קלט ראשי מחובר‪.‬‬
‫――הפונקציה שחזור מקור ראשי תושבת אם הערך בהגדרת מקור ראשי יהיה הכל‪.‬‬
‫מקור ראשי‬
‫ציין מקור ראשי עבור מקור הקלט האוטומטי‪.‬‬
‫מקור משני‬
‫ציין מקור משני עבור מקור הקלט האוטומטי‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫‏‪m MENU‬‏ ← מערכת ← שנה ‪← PIN‬‏‪E ENTER‬‏‬
‫כעת יוצג מסך שנה ‪.PIN‬‬
‫בחר קוד ‪ PIN‬בן ‪ 4‬ספרות והזן אותו תחת הזן ‪ PIN‬חדש‪ .‬הזן שוב את ‪ 4‬הספרות שבחרת תחת אשר ‪ PIN‬חדש‪.‬‬
‫כאשר ייעלם מסך 'אישור'‪ ,‬לחץ על לחצן סגירה‪ .‬קוד ‪ PIN‬החדש שלך נרשם במוצר‪.‬‬
‫מערכת‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫כללי‬
‫חיסכון מרבי בחשמל‬
‫כיבוי המוצר במטרה לצמצם את צריכת החשמל לאחר שהמחשב לא היה בשימוש בפרק זמן שצוין‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← כללי ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫•כבוי ‪ /‬פועל‬
‫•‬
‫――זמין אך ורק במצב מחשב אישי‪.HDMI ,DVI ,‬‬
‫כללי‬
‫חיסכון מרבי בחשמל‬
‫פועל‬
‫מצב משחק‬
‫כבוי‬
‫הדלקה אוטומטית‬
‫כבוי‬
‫נעילת ביטחון‬
‫כבוי‬
‫נעילת לחצן‬
‫כבוי‬
‫בקרת המתנה‬
‫כבוי‬
‫המתנה לרשת‬
‫כבוי‬
‫מצב משחק‬
‫בעת חיבור לקונסולות משחקים כגון‪ PlayStation™‎‬או‪ ,Xbox™‎‬תוכל ליהנות מחוויית משחק מציאותית יותר על ידי בחירת מצב‬
‫משחק‪.‬‬
‫•כבוי ‪ /‬פועל‬
‫•‬
‫――אמצעי זהירות והגבלות ל מצב משחק‬
‫כדי לנתק את קונסולת המשחקים ולחבר התקן חיצוני אחר‪ ,‬הצב בהגדרה מצב משחק את הערך כבוי דרך תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫―‬
‫―מצב משחק לא יהיה זמין אם מקור הקלט שנבחר הוא מחשב אישי‪.‬‬
‫――אם בהגדרת מצב משחק הערך הוא פועל‪ .‬מצב תמונה יכיל את הערך רגיל ואילו בהגדרת מצב קול יוצב הערך סרט‪.‬‬
‫הדלקה אוטומטית‬
‫תכונה זו מפעילה את המוצר באופן אוטומטי‪ ,‬מיד עם חיבורו לחשמל‪ .‬אין צורך ללחוץ על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫••כבוי ‪ /‬פועל‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫נעילת ביטחון‬
‫להגדרת הפונקציה נעילת ביטחון‬
‫••כבוי ‪ /‬פועל‬
‫הפונקציה נעילת ביטחון תנעל את כל התפריטים והלחצנים במוצר ובשלט רחוק‪ ,‬למעט לחצן ‪ LOCK‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫כדי לבטל את נעילת התפריטים והלחצנים‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ LOCK‬והזן את הסיסמה (סיסמת ברירת המחדל היא‪.)0 - 0 - 0 - 0 :‬‬
‫‪93‬‬
‫נעילת לחצן‬
‫כללי‬
‫ניתן להשתמש בתפריט זה כדי לנעול את הלחצנים במוצר‪.‬‬
‫חיסכון מרבי בחשמל‬
‫פועל‬
‫מצב משחק‬
‫כבוי‬
‫הדלקה אוטומטית‬
‫כבוי‬
‫בקרת המתנה‬
‫נעילת ביטחון‬
‫כבוי‬
‫ניתן להגדיר את המוצר כך שהמסך יעבור למצב המתנה עם קבלת אותות קלט‪.‬‬
‫נעילת לחצן‬
‫כבוי‬
‫בקרת המתנה‬
‫כבוי‬
‫סטנד ביי ‪HDBT‬‬
‫כבוי‬
‫המתנה לרשת‬
‫כבוי‬
‫כאשר הפונקציה נעילת לחצן במצב פועל‪ ,‬השליטה במוצר אפשרית רק באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫•כבוי ‪ /‬פועל‬
‫•‬
‫••אוטומטי‬
‫מצב חיסכון בחשמל יופעל אם לא יזוהו אותות קלט‪ ,‬אפילו אם התקן מקור מחובר לתצוגה‪.‬‬
‫אם לא מחובר התקן מקור‪ ,‬תוצג במסך הודעת אין אות‪.‬‬
‫•פועל‬
‫•‬
‫אם לא יזוהו אותות קלט‪ ,‬יופעל מצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫••כבוי‬
‫אם לא יזוהו אותו קלט‪ ,‬תוצג במסך הודעת אין אות‪.‬‬
‫―‬
‫―הפונקציה בקרת המתנה תהיה זמינה רק אם הערך בהגדרה רשימת מקורות הוא מחשב אישי‪.HDMI ,DVI ,‬‬
‫――עם מוצגת הודעת אין אות למרות שהתקן מקור מחובר אל המוצר‪ ,‬בדוק את תקינות חיבור הכבל‪.‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫סטנד ביי ‪HDBT‬‬
‫שמור את מודול ה‪ HDBT -‬פעיל כאשר ההתקן כבוי‪( .‬זה צורך יותר חשמל‪).‬‬
‫••כבוי ‪ /‬פועל‬
‫――רק דגמי ‪ EME‬נתמכים‪.‬‬
‫המתנה לרשת‬
‫תכונה זו משאירה את הרשת מופעלת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫••כבוי ‪ /‬פועל‬
‫――פונקציה זו זמינה אך ורק עבור דגמים שיכולים להתחבר לרשת‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫לוח זמנים של מנורה‬
‫כללי‬
‫לוח זמנים של מנורה‬
‫כבוי‬
‫תצוגת ‪OSD‬‬
‫כוונון הפעלה‬
‫בקרת טמפרטורה‬
‫‪ 0‬שנייה‬
‫‪77‬‬
‫מתאים את הבהיקות לערך שנקבע על‪-‬ידי משתמש בשעה מסוימת‪.‬‬
‫••כבוי ‪ /‬פועל‬
‫תצוגת ‪OSD‬‬
‫להצגה או הסתרה של פריט תפריט במסך‪.‬‬
‫•רוקמ ‪ / OSD‬אין אות ‪MDC OSD / OSD‬‬
‫•‬
‫כוונון הפעלה‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫תוכל להגדיר את זמן ההתחממות עבור המסך כאשר הוא מופעל לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה‪( .‬טווח‪ ‎0 – 50 :‬שניות)‬
‫――זמן התחממות קצר מדי עלול לגרום נזק למוצר עקב מתח גבוה מדי‪.‬‬
‫בקרת טמפרטורה‬
‫פונקציה זו מזהה את הטמפרטורה הפנימית של המוצר‪ .‬תוכל לציין את טווח הטמפרטורות הקבילות‪.‬‬
‫טמפרטורת ברירת המחדל מוגדרת ל‪.‎77 C-‬‬
‫טמפרטורת התפעול המומלצת עבור מוצר זה היא ‪ 75‬עד ‪( 80 C‬בהתבסס על טמפרטורת סביבה של ‪.)40 C‬‬
‫――אם הטמפרטורה הנוכחית חורגת ממגבלת הטמפרטורה שצוינה‪ ,‬המסך יהפוך לכהה יותר‪ .‬אם הטמפרטורה תמשיך לעלות‪ ,‬המוצר‬
‫יכבה כדי למנוע התחממות יתר‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫‏‪m MENU‬‏ ← מערכת ← )‪← Anynet+ (HDMI-CEC‬‏‪E ENTER‬‏‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫פועל‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫כן‬
‫ ‪-‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬‫ ‪-‬הפונקציות ‪ Anynet+‬אינן פועלות עם מוצרים של יצרנים אחרים‪.‬‬‫ ‪-‬לקבלת הוראות שמסבירות כיצד להתחבר להתקנים חיצוניים של‪ ,Anynet+‎‬עיין במדריך למשתמש‬‫של ההתקן‪.‬‬
‫‪- -‬תוכל לקבל מקלט אחד בלבד (קולנוע ביתי)‪.‬‬
‫‪ Anynet+‎‬היא פונקציה שמאפשרת לך לשלוט בכל התקני ‪ Samsung‬המחוברים התומכים ב‪ Anynet+‎-‬עם השלט רחוק של מוצר‬
‫‪ Samsung‬שברשותך‪ .‬ניתן להשתמש במערכת‪ Anynet+‎‬רק עם התקני ‪ Samsung‬הכוללים את התכונה‪ .Anynet+‎‬כדי להבטיח‬
‫שהתקן ‪ Samsung‬שברשותך כולל תכונה זו‪ ,‬בדוק אם מופיע עליו הלוגו של סמל‪.Anynet+‎‬‬
‫――תוכל לשלוט בהתקני‪ Anynet+‎‬עם השלט רחוק של המוצר בלבד‪ ,‬ולא עם הלחצנים במוצר עצמו‪.‬‬
‫――ייתכן שבמצבים מסוימים השלט רחוק לא יפעל‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בחר מחדש בהתקן‪.Anynet+‎‬‬
‫――‪ Anynet+‬פועל כאשר התקן ‪ AV‬התומך ב‪ Anynet+-‬נמצא במצב המתנה או במצב מופעל‪.‬‬
‫――כאשר המוצר מוגדר למצב ‪ Anynet+ ,PIP‬פועל רק כאשר התקן ‪ AV‬מחובר כהתקן התצוגה הראשי‪ .‬הוא אינו פועל אם התקן‬
‫ה‪ AV-‬מחובר כהתקן תצוגה משני‪.‬‬
‫――‪ Anynet+‬תומך ב‪ 12-‬התקני ‪ AV‬לכל היותר בסך הכל‪ .‬שים לב‪ ,‬תוכל לחבר עד ‪ 3‬התקנים מאותו סוג‪.‬‬
‫תפריט ‪Anynet+‬‬
‫תפריט ‪ Anynet+‬משתנה בהתאם לסוג ולמצב של התקני‪ Anynet+‎‬המחוברים למוצר‪.‬‬
‫תפריט ‪Anynet+‬‬
‫תיאור‬
‫הצג מחשב אישי‬
‫שינוי מצב ‪ Anynet+‬למצב מחשב אישי‪.‬‬
‫רשימת התקנים‬
‫הצגת הרשימה של התקני‪.Anynet+‎‬‬
‫(שם_התקן) תפריט‬
‫הצגת התפריט של תפריטי ההתקנים המחוברים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם מחובר נגן ‪ ,DVD‬תפריט‬
‫הדיסק של נגן ה‪ DVD-‬יופיע‪.‬‬
‫(שם_התקן) כלים‬
‫הצגת תפריט הכלים ההתקן המחובר‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם מחובר נגן ‪ ,DVD‬תפריט הכלים של‬
‫נגן ה‪ DVD-‬יופיע‪.‬‬
‫――ייתכן שתפריט זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם להתקן‪.‬‬
‫(שם_התקן) תפריט כותרת‬
‫הצגת תפריט הכותר של הדיסק בהתקן המחובר‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם מחובר נגן ‪ ,DVD‬תפריט‬
‫הכותר של הסרט שבנגן ה‪ DVD-‬יופיע‪.‬‬
‫――ייתכן שתפריט זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם להתקן‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫פועל‬
‫כן‬
‫הגדרת התקן ‪ Anynet+‬למעבר למצב כבוי באופן אוטומטי כאשר המוצר נכבה‪.‬‬
‫•לא ‪ /‬כן‬
‫•‬
‫――אם הערך בהגדרה כיבוי אוטומטי הוא כן‪ ,‬הפעלת ההתקנים החיצוניים תכבה כאשר המוצר יכבה‪.‬‬
‫――ייתכן שאפשרות זו אינה זמינה‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫החלפה בין התקני ‪Anynet+‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על לחצן ‪ ,TOOLS‬בחר )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬ולאחר מכן לחץ על ‪.E‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר רשימת התקנים ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪.E‬‬
‫אם אין באפשרותך לאתר את ההתקן שאתה מחפש‪ ,‬בחר באפשרות רענן כדי לרענן את הרשימה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בחר התקן‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪ .E‬תוכל להחליף להתקן שנבחר‪.‬‬
‫―‬
‫―התפריט רשימת התקנים מופיע רק כאשר הערך בהגדרה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוא פועל בתפריט מערכת‪.‬‬
‫――ההחלפה להתקן שנבחר עשויה להימשך עד ‪ 2‬דקות‪ .‬לא ניתן לבטל את פקודת ההחלפה כאשר ההחלפה מתבצעת‪.‬‬
‫――אם בחרת התקן‪ Anynet+‎‬על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪ SOURCE‬ולאחר מכן בחירת מקור הקלט שלו‪ ,‬לא תוכל להשתמש בפונקציה‬
‫‪.Anynet+‬‬
‫――הקפד להחליף להתקן ‪ Anynet+‬באמצעות האפשרות רשימת התקנים‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫פתרון בעיות עבור‪Anynet+‎‬‬
‫בעיה‬
‫‪ Anynet+‎‬אינו פועל‪.‬‬
‫פתרון אפשרי‬
‫•בדוק אם ההתקן הוא התקן‪ .Anynet+‎‬מערכת‪ Anynet+‎‬תומכת בהתקני‪ Anynet+‎‬בלבד‪.‬‬
‫•‬
‫•תוכל לקבל מקלט אחד בלבד (קולנוע ביתי)‪.‬‬
‫•‬
‫••בדוק אם כבל החשמל של התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫•בדוק את החיבורים של כבלי הווידאו‪/‬שמע‪ HDMI/‬של התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫•‬
‫••בדוק אם הערך בהגדרה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוא פועל בתפריט ‪.Anynet+setup‬‬
‫•בדוק אם השלט רחוק תואם ל‪.Anynet+‎-‬‬
‫•‬
‫••‪ Anynet+‎‬אינו פועל במצבים מסוימים‪( .‬הגדרות ראשוניות)‬
‫•אם הסרת ולאחר מכן חיברת מחדש כבל ‪ ,HDMI‬הקפד לחפש שוב התקנים או לכבות את המוצר ולאחר מכן להפעיל אותו שוב‪.‬‬
‫•‬
‫••בדוק אם הפונקציה‪ Anynet+‎‬של התקן‪ Anynet‎‬מופעלת‪.‬‬
‫ברצוני להפעיל את‪.Anynet+‎‬‬
‫•בדוק אם התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי למוצר ובדוק אם הערך בהגדרה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוא פועל בתפריט‬
‫•‬
‫מערכת ‪Anynet+‬‬
‫••לחץ על לחצן ‪ TOOLS‬כדי להציג את תפריט ‪ Anynet+‬ולבחור בתפריט הרצוי לך‪.‬‬
‫ברצוני לצאת מ‪.Anynet+‎-‬‬
‫•בחר באפשרות הצג מחשב אישי בתפריט ‪.Anynet+‬‬
‫•‬
‫••לחץ על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק ובחר התקן שאינו התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫ההודעה "ניתוק התקן‪"...Anynet+‎‬‬
‫תופיע על המסך‪.‬‬
‫••השתמש בשלט רחוק לאחר שהמוצר השלים את קביעת התצורה של‪ Anynet+‎‬או השלים את ההחלפה ל‪.Anynet+‎-‬‬
‫התקן‪ Anynet+‎‬אינו פועל‪.‬‬
‫•לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה כאשר ההגדרה הראשונית מתבצעת‪.‬‬
‫•‬
‫•לא ניתן להשתמש בשלט רחוק בעת הגדרת‪ Anynet+‎‬או בעת החלפה למצב תצוגה‪.‬‬
‫•‬
‫‪98‬‬
‫בעיה‬
‫ההתקן המחובר לא מוצג‪.‬‬
‫פתרון אפשרי‬
‫•בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות‪.Anynet+‎‬‬
‫•‬
‫••בדוק אם כבל ה‪ HDMI-‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫•בדוק אם הערך בהגדרה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוא פועל בתפריט מערכת ‪.Anynet+‬‬
‫•‬
‫•חפש שוב את התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫•‬
‫•‪ Anynet+‎‬מחייב חיבור ‪ .HDMI‬ודא שההתקן מחובר למוצר באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫•‬
‫•ייתכן שכבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים בפונקציות של‪.Anynet+‎‬‬
‫•‬
‫••אם החיבור הסתיים עקב הפסקת חשמל או שכבל ה‪ HDMI-‬נותק‪ ,‬חזור על סריקת ההתקן‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫שכפל מוצר‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← שכפל מוצר ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫שכפל מוצר‬
‫שבט אל ‪USB‬‬
‫שבט מ‪USB -‬‬
‫יצא את הגדרות המוצר אל התקן ‪ USB‬או טען אותן באמצעות התקן שכזה‪.‬‬
‫אפשרות זאת שימושית כאשר ברצונך להחיל הגדרות זהות במספר מוצרים‪.‬‬
‫••שבט אל ‪ :USB‬העתק את הגדרות המוצר להתקן ‪.USB‬‬
‫•שבט מ‪ :USB -‬הקצה את ההגדרות השמורות בהתקן ‪ USB‬למוצר‪.‬‬
‫•‬
‫ ‪-‬עם השלמת הגדרת התצורה‪ ,‬המוצר יפעיל את עצמו מחדש באופן אוטומטי‪.‬‬‫――ייתכן שאפשרות זאת לא תפעל כהלכה אם התקן ה‪ USB-‬מכיל קובץ שאינו קובץ הגדרות‪.‬‬
‫――ודא שהתקן ה‪ USB-‬תקין לפני הפעלת האפשרות‪.‬‬
‫――אפשרות זאת זמינה עבור מוצרים מאותו קוד דגם עם אותה גרסת תוכנה‪.‬‬
‫עבור אל תמיכה ← צרו קשר עם ‪ Samsung‬ואתר את פרטי הקוד דגם וגרסת תוכנה של המוצר‪.‬‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫איפוס מערכת‬
‫אפשרות זאת תחזיר את הגדרות המערכת הנוכחיות לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← איפוס מערכת ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫מערכת‬
‫איפוס מערכת‬
‫‪- -‬התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫איפוס הכל‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← מערכת ← איפוס הכל ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫אפשרות זאת תחזיר את כל הגדרות התצוגה הנוכחיות לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫וידאו‪ Divx®‎‬לפי דרישה‬
‫‏‪m MENU‬‏ ← מערכת ← וידאו‪ Divx®‎‬לפי דרישה ←‏‪E ENTER‬‏‬
‫הצגת קוד הרישום המורשה של המוצר‪.‬‬
‫אם תתחבר אל אתר ‪ DivXⓇ‬ותירשם‪ ,‬תוכל להוריד את קובץ ההרשמה ל‪.VOD-‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על ‪ DivXⓇ VOD‬בקר בכתובת “‪.”http://vod.divx.com‬‬
‫הפעלת מודול ‪PC‬‬
‫‏‪m MENU‬‏ ← מערכת ← הפעלת מודול ‪← PC‬‏‪E ENTER‬‏‬
‫ניתן להפעיל‪/‬לכבות את מודל המחשב בנפרד מתוך ה‪.LFD-‬‬
‫הפעלה מסונכרנת‬
‫כוונן לכיבוי כדי להפעיל את המודל ‪ PC‬ללא הפעלת ה‪.LFD-‬‬
‫••כבוי ‪ /‬פועל‬
‫כיבוי מסונכרן‬
‫כוונן לכיבוי כדי לכבות את המודל ‪ PC‬ללא כיבוי ה‪.LFD-‬‬
‫••כבוי ‪ /‬פועל‬
‫‪101‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫‪MENU‬‏ ‪m‬‏ ← תמיכה ← עדכון תוכנה ← ‪ENTER‬‏ ‪E‬‏‬
‫בעזרת תפריט עדכון תוכנה תוכל לשדרג את תוכנת המוצר לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫――הקפד שלא לכבות את המוצר עד לסיום השדרוג‪ .‬עם השלמת שדרוג התוכנה‪ ,‬המוצר יכבה ויפעיל את עצמו מחדש באופן אוטומטי‪.‬‬
‫――לאחר שדרוג התוכנה‪ ,‬הגדרות הווידאו והשמע שבחרת יחזרו לערכי ברירת המחדל‪ .‬מומלץ לרשום את ההגדרות לפני השדרוג כדי שתוכל לחזור אליהן בקלות לאחר השדרוג‪.‬‬
‫עדכן כעת‬
‫עדכן את התוכנה לגרסה החדשה ביותר‪.‬‬
‫צרו קשר עם ‪Samsung‬‬
‫‏‪m MENU‬‏ ← תמיכה ← צרו קשר עם ‪← Samsung‬‏‪E ENTER‬‏‬
‫הצג פרטים אלה אם המוצר פועל באופן משובש או אם ברצונך לשדרג את התוכנה‪.‬‬
‫כאן תוכל לאתר מידע על מוקדי השירות שלנו וכיצד להוריד מוצרים ותוכנות‪.‬‬
‫――צרו קשר עם ‪ Samsung‬ואתר את פרטי הקוד דגם וגרסת תוכנה‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫הפעלת קובצי תמונה‪ ,‬וידאו ומוסיקה (הפעלת מדיה)‬
‫צפה בהנאה בסרטוני וידאו ובתמונות והאזן לקובצי מוסיקה השמורים בהתקן אחסון ‪ USB‬מסוג ‪Mass Storage Class‬‏(‪.)MSC‬‬
‫הפעל קובצי תמונה‪ ,‬וידאו או מוסיקה שנשמרו בהתקן אחסון‪.‬‬
‫הפעל מגוון של פריטי תוכן בעזרת השיטות הבאות‪.‬‬
‫••שימוש בהתקן ‪ :USB‬הפעל תוכן מדיה כמו קובצי וידאו‪ ,‬תמונות ומוסיקה מתוך התקן ‪.USB‬‬
‫••חיבור התקן אחסון‪ :‬הפעל תוכן מדיה שנשמר בהתקן אחסון כמו למשל טלפון חכם‪ ,‬מצלמה‪ ,‬מחשב שולחני או שירות ענן‪.‬‬
‫קרא את הפרטים הבאים לפני שימוש בהפעלת מדיה עם התקן ‪USB‬‬
‫זהירות‬
‫•לפני חיבור של התקן ‪ USB‬למוצר‪ ,‬גבה את הקבצים כדי להבטיח שהנתונים שלך לא יינזקו או יאבדו‪.‬‬
‫•‬
‫לא תחול על ‪ Samsung Electronics‬חבות בגין נזק לנתונים או אובדן נתונים‪.‬‬
‫••אין לנתק את התקן ה‪ USB-‬כאשר מתבצעת טעינה‪.‬‬
‫•אם חיברת התקן ‪ USB‬בכבל ‪ ,USB‬ייתכן שהתקן ה‪ USB-‬לא יזוהה או שלא תתאפשר קריאה של הקבצים השמורים בו‪.‬‬
‫•‬
‫•אם המוצר אינו מזהה התקן ‪ USB‬שחובר אליו‪ ,‬ייתכן שהקבצים השמורים בהתקן פגומים או שלא ניתן להפעילם‪.‬‬
‫•‬
‫במקרה כזה‪ ,‬חבר את התקן ה‪ USB-‬אל המחשב כדי לפרמט אותו ולאחר מכן ודא שהוא מחובר כהלכה‪.‬‬
‫•אין תמיכה ב‪ HDD-‬של ‪ USB‬בקיבולת של מעל ‪.2TB‬‬
‫•‬
‫‪103‬‬
‫התקנים המתאימים לשימוש עם הפעלת מדיה‬
‫•ייתכן שמצלמות ‪ USB‬דיגיטליות‪ ,‬טלפונים חכמים והתקני שמע מסוימים לא יתאימו לשימוש עם המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•הפעלת מדיה מתאימה רק להתקני ‪ USB‬מסוג ‪.MSC‬‬
‫•‬
‫••ראשי התיבות ‪ MSC‬מציינות התקן מסוג ‪.Mass Storage Class Bulk-Only Transport‬‬
‫דוגמאות להתקני ‪ :MSC‬התקני דיסק‪-‬און‪-‬קי‪ ,‬קוראי כרטיסי ‪ Flash‬וכונני ‪ HDD‬של ‪( .USB‬אין תמיכה ברכזות ‪).USB‬‬
‫יש לחבר את התקני ה‪ MSC-‬ישירות אל יציאת ה‪ USB-‬שבמוצר‪.‬‬
‫••אם חוברו שני מכשירי ‪( PTP‬פרוטוקול העברת תמונה) או יותר‪ ,‬רק אחד מהם יפעל בכל פעם‪.‬‬
‫•אם חוברו מספר התקני ‪ ,MSC‬ייתכן שחלקם לא יזוהו‪ .‬ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקני ‪ USB‬הצורכים מתח גבוה (מעל ‪ 500mA‬או ‪.)5V‬‬
‫•‬
‫•אם הופיעה הודעת אזהרה על התחממות יתר כאשר התקן ‪ USB‬מחובר או מופעל‪ ,‬ייתכן שהמוצר לא יזהה את ההתקן או שההתקן לא יפעל כהלכה‪.‬‬
‫•‬
‫••שומר המסך יופעל לאחר שלא יהיה שימוש במוצר לפרק הזמן שהוגדר תחת זמן להגנה אוטומטית‪.‬‬
‫••בכונני דיסק קשיח חיצוניים מסוימים‪ ,‬לאחר חיבורם אל המוצר ייתכן שמצב החיסכון באנרגיה יושבת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מערכת קבצים ותבניות‬
‫•ייתכן שהפעלת מדיה תפעל באופן משובש עם קובצי מולטימדיה לא מורשים‪.‬‬
‫•‬
‫••אין תמיכה בפרוטוקול העברת מדיה (‪.)MTP‬‬
‫•מערכות הקבצים הנתמכות כוללות ‪,FAT16‬‏‪ FAT32‬ו‪( NTFS-‬קריאה בלבד)‪.‬‬
‫•‬
‫•הפעלת מדיה תומכת בתבנית ‪ JPEG‬רציפה‪.‬‬
‫•‬
‫הפונקציה אינה תומכת בתבנית ‪ JPEG‬מתחדדת‪.‬‬
‫••ההצגה של תמונות ברזולוציה גבוהה יותר נמשכת יותר זמן‪.‬‬
‫•רזולוציית ‪ JPEG‬המרבית האפשרית היא ‪ 15360x8640‬פיקסלים‪.‬‬
‫•‬
‫••במקרה של קובץ לא תואם או פגום‪ ,‬תופיע הודעה בנוסח זו אינה תבנית קובץ שיש בה תמיכה‪..‬‬
‫••במיון של קבצים בתצוגת תיקייה‪ ,‬ניתן להציג בכל תיקייה לכל היותר ‪ 1000‬קבצים‪.‬‬
‫••אם התקן ‪ USB‬מכיל ‪ 8000‬תיקיות וקבצים (או יותר)‪ ,‬ייתכן שחלקם לא ייפתחו‪.‬‬
‫••לא תוכל להפעיל קובצי ‪ MP3‬עם ‪ DRM‬שהורדו מאתרי אינטרנט הגובים תשלום‪.‬‬
‫――ראשי התיבות ‪ DRM‬מתייחסים לניהול זכויות דיגיטליות‪ ,‬מערכת להגנה על זכויות היוצרים החלות על נתונים שעוברים דרך האינטרנט או אמצעים דיגיטליים אחרים‪,‬‬
‫באמצעות אפשרות להפצה מאובטחת ו‪/‬או השבתת האפשרות להפצה לא חוקית של הנתונים‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫שימוש בהתקן ‪USB‬‬
‫מומלץ להשתמש ב‪ HDD-‬של ‪ USB‬עם‬
‫מתאם כוח‪.‬‬
‫חיבור התקן ‪USB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬חבר התקן ‪ USB‬המכיל קובצי תמונה‪ ,‬מוסיקה ו‪/‬או סרטים לשקע ה‪ USB-‬בלוח האחורי או הצדי של המוצר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הדף ההתקן החדש מחובר‪ .‬יוצג אוטומטית ברגע שהתקן ה‪ USB-‬יתחבר אל המוצר‪.‬‬
‫―‬
‫―אם חובר למוצר התקן ‪ USB‬אחד בלבד‪ ,‬הקבצים השמורים בו יוצגו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫―‬
‫―‬
‫כדי להציג פריט תוכן שנשמר בהתקן ‪ ,USB‬חבר את ההתקן הרלוונטי לשקע ‪ USB‬במוצר‪.‬‬
‫ניתוק התקן ‪USB‬‬
‫מומלץ לנתק התקן ‪ USB‬מחובר בעזרת‬
‫הפונקציה הסר ‪.USB‬‬
‫ניתוק התקן ‪ USB‬מה‪-‬מקור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪ .‬לחלופין‪ ,‬עבור אל מקור באמצעות התפריט שבמסך‪.‬‬
‫‪ ← SOURCE‬מקור‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר באפשרות ‪ USB‬מתוך מקור‪ ,‬ולחץ על לחצן ‪ TOOLS‬בשלט רחוק‪ .‬כעת יוצגו פריטי תפריט אופציונליים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בחר באפשרות הסר ‪ USB‬והמתן לניתוק התקן ה‪ .USB-‬התקן ה‪ USB-‬מנותק‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫פריטי התפריט בדף עם רשימת תוכן המדיה‬
‫שם האפשרות‬
‫פעולות‬
‫מצגת שקופיות‬
‫להפעלת הצגת שקופיות‪.‬‬
‫――פריט תפריט זה זמין כאשר הערך בהגדרה מיין לפי הוא תיקייה‪.‬‬
‫קידוד‬
‫לבחירת שפת קידוד אם כותרת פריט התוכן נראית משובשת‪.‬‬
‫הפעלת הנבחר‬
‫לבחירה והפעלה של פריט התוכן הרצוי מרשימת תוכן המדיה‪.‬‬
‫תמונות‬
‫וידאו‬
‫מוסיקה‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪106‬‬
‫התכונות והלחצנים הזמינים במהלך הפעלת קובץ תמונה‬
‫לחיצה על לחצן ‪ E‬או ‪ TOOLS‬תציג את הלחצנים הבאים‪ .‬לחיצה על לחצן ‪ RETURN‬תעלים את הלחצנים מהמסך‪.‬‬
‫לחיצה על לחצן‪ INFO‬לאחר בחירת קובץ‬
‫תגרום להצגת פרטים על הקובץ שנבחר‪.‬‬
‫•הקודם ‪ /‬הבא‬
‫•‬
‫הצג את התמונה הקודמת או הבאה‪.‬‬
‫••הפעל מצגת שקופיות ‪ /‬עצור מצגת שקופיות‬
‫הפעל או עצור הצגת שקופיות‪ .‬בעזרת הצגת שקופיות‪ ,‬ניתן להציג בזה אחר זה את כל התמונות בתיקייה‪.‬‬
‫•הגדרות מצג שקופיות‬
‫•‬
‫ ‪-‬מהירות‪ :‬שנה את מהירות הצגת השקופיות‪.‬‬‫ ‪-‬אפקטים‪ :‬החל אפקטים של מעבר בין תמונה לתמונה‪.‬‬‫•זום‬
‫•‬
‫הגדל תמונות עד פי‪.4-‬‬
‫••סובב‬
‫סובב תמונות‪.‬‬
‫•מוסיקת רקע‬
‫•‬
‫השמע מוסיקת רקע תוך צפייה בתמונות‪.‬‬
‫ ‪-‬מוסיקת רקע ‪ /‬נגן מיני‬‫――הקפד לשמור קובץ מוסיקה באותו מכשיר‪.‬‬
‫――השהה את המוסיקה המושמעת או עבור לקובץ מוסיקה אחר בעזרת נגן מיני‪.‬‬
‫•הגדרות‬
‫•‬
‫שם האפשרות‬
‫פעולות‬
‫מצב תמונה‬
‫שנה את מצב תמונה‪.‬‬
‫מצב קול‬
‫שנה את מצב קול‪.‬‬
‫――פריט תפריט זה יהיה זמין רק כאשר מושמעת מוסיקת רקע‪.‬‬
‫מידע‬
‫להצגת מידע על קובץ‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫התכונות והלחצנים הזמינים במהלך‬
‫הפעלת קובץ וידאו‬
‫לחיצה על לחצן ‪ E‬או ‪ TOOLS‬תציג את הלחצנים הבאים‪ .‬לחיצה על לחצן‬
‫‪ RETURN‬תעלים את הלחצנים מהמסך‪.‬‬
‫•השהה ‪ /‬הפעל‬
‫•‬
‫השהה או הפעל קובץ וידאו‪.‬‬
‫התכונות הבאות זמינות במצב השהיה‪ .‬שים לב‪ ,‬שלא ניתן לשמוע סאונד במצב‬
‫השהיה‪.‬‬
‫שם האפשרות‬
‫פעולות‬
‫מצב תמונה‬
‫שנה את מצב תמונה‪.‬‬
‫מצב קול‬
‫שנה את מצב קול‪.‬‬
‫שפת שמע‬
‫הפעל קובץ וידאו בשפה הרצויה‪ .‬תכונה זו תופעל רק בעת הפעלת קובץ הזרמה התומך במספר תבניות‬
‫שמע‪.‬‬
‫מידע‬
‫להצגת מידע על קובץ‪.‬‬
‫••הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫הרצה מהירה של קובץ וידאו קדימה או אחורה‪ .‬תוכל להאיץ את ההפעלה עד פי‪-‬‬
‫‪ ,3‬על פי הצורך‪ .‬כדי להחזיר את מהירות ההפעלה למהירות המקורית‪ ,‬בחר ∂‪.‬‬
‫••הקודם ‪ /‬הבא‬
‫כדי להפעיל את קובץ הווידאו הקודם‪ ,‬לחץ פעמיים על ‪ .‬לחיצה בודדת על ‪‬‬
‫תגרום להפעלת קובץ הווידאו הנוכחי מתחילתו‪.‬‬
‫כדי להפעיל את קובץ הווידאו הבא‪ ,‬לחץ על ‚‪.‬‬
‫•חיפוש‬
‫•‬
‫בחר והפעל קובץ וידאו אחר באותה תיקייה‪( .‬חיפוש כותרים)‬
‫••מצב חזרה‬
‫הגדר מצב חזרה‪( .‬כבוי‪ ,‬חזור אחד‪ ,‬חזור הכל)‬
‫•גודל תמונה‬
‫•‬
‫שנה את גודל המסך (גודל תמונה)‪ .‬ממדי המסך הנתמכים תלויים בתמונה‪.‬‬
‫(מקורי ‪ /‬מצב‪ / 1‬מצב‪ / 2‬תצוגה חכמה ‪ / 1‬תצוגה חכמה ‪)2‬‬
‫•הגדרות‬
‫•‬
‫‪108‬‬
‫התכונות והלחצנים הזמינים במהלך הפעלת קובץ מוסיקה‬
‫לחיצה על הלחצן ‪ E‬או ‪ TOOLS‬תציג את הלחצנים הבאים‪ .‬לחיצה על הלחצן ‪ RETURN‬תעלים את הלחצנים מהמסך‪.‬‬
‫•השהה ‪ /‬הפעל‬
‫•‬
‫השהה או הפעל קובץ מוסיקה‪.‬‬
‫••הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫הרצה מהירה של קובץ מוסיקה קדימה או אחורה‪ .‬תוכל להאיץ את ההפעלה עד פי‪ ,3-‬על פי הצורך‪ .‬כדי להפעיל את קובץ המוסיקה הקודם‪ ,‬לחץ פעמיים על ∂‪.‬‬
‫•הקודם ‪ /‬הבא‬
‫•‬
‫כדי להפעיל את קובץ המוסיקה הקודם‪ ,‬לחץ פעמיים על ‪ . twice‬לחיצה בודדת על ‪ ‬תגרום להפעלת קובץ המוסיקה הנוכחי מתחילתו‪.‬‬
‫כדי להפעיל את קובץ המוסיקה הבא‪ ,‬לחץ על ‚‪.‬‬
‫••חזרה‬
‫הגדר את מצב חזרה‪ .‬שיר אחד משמש להשמעה חוזרת של קובץ המוסיקה הנוכחי‪ .‬הכל משמש להשמעת חוזרת של כל הקבצים בתיקייה‪.‬‬
‫•ערבוב‬
‫•‬
‫הפעל או השבת מצב הפעלה בסדר אקראי‪.‬‬
‫••מצב קול‬
‫שנה את מצב קול‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫תבניות נתמכות של קובצי כתוביות והפעלת מדיה‬
‫כתוביות‬
‫פנימיות‬
‫חיצוניות‬
Xsub•
•
AVI ‫תבנית סרט‬
)‎.ttxt( ‫ מתוזמן‬MPEG-4 ‫•טקסט‬
•
SubStation Alpha•
•
MKV ‫תבנית סרט‬
SubRip (.srt)‎•
•
Advanced SubStation Alpha••
MKV ‫תבנית סרט‬
SubRip•
•
MKV ‫תבנית סרט‬
‫ מתוזמן‬MPEG-4 ‫••טקסט‬
MP4 ‫תבנית סרט‬
SAMI (.smi)‎••
SubViewer (.sub)‎•
•
Micro DVD (.sub / .txt)‎•
•
SubStation Alpha (.ssa)‎•
•
Advanced SubStation Alpha (.ass)‎•
•
Powerdivx (.psb)‎•
•
‫תבנית קובצי תמונה תואמת‬
‫סוג‬
‎4096 x 4096
JPEG
PNG
BMP
110
‫תבניות קובצי מוסיקה נתמכות‪:‬‬
‫סיומת קובץ‬
‫‪,‎*.mpg ,‎*.vro ,‎*.3gp ,‎*.mp4 ,‎*.wmv ,‎*.asf ,‎*.mkv ,‎*.avi‬‬
‫‪‎*.divx ,‎*.svi ,‎*.vob ,‎*.flv ,‎*.mov ,‎*.trp ,‎*.tp ,‎*.ts ,‎*.mpeg‬‬
‫תבניות נתמכות של וידאו‬
‫•ייתכנו שיבושים בהפעלת תוכן וידאו או שהוא לא יופעל כלל במקרה של שגיאה בתוכן או בתבנית הסרט‪.‬‬
‫•‬
‫••ייתכן שקובצי שמע או וידאו לא יפעלו אם קצב הסיביות‪/‬קצב המסגרות הסטנדרטי של התוכן גבוה מהערך 'מסגרות‪/‬שנייה' התואם‪ ,‬שמופיע בטבלה לעיל‪.‬‬
‫••אם טבלת האינדקס שגויה‪ ,‬הפונקציה ‪( Seek‬דלג) אינה נתמכת‪.‬‬
‫•ייתכן שבעת הפעלת וידאו דרך חיבור רשת‪ ,‬הקובץ יופעל באופן מקוטע‪.‬‬
‫•‬
‫••כאשר קצב הסיביות של קובץ הווידאו עולה על ‪ ,10Mbps‬ייתכן שיידרש יותר זמן עד הופעת התפריט‪.‬‬
‫••התקני ‪ USB‬ומצלמות דיגיטליות מסוימות אינם מתאימים להפעלה עם הנגן‪.‬‬
‫מפענח אותות וידאו‬
‫מפענח אותות שמע‬
‫תמיכה ב‪,H.264-‬‏ ‪ Level 4.1‬לכל היותר‬
‫תמיכה בעד ‪ WMA 10 Pro‬של ‪ 5.1‬ערוצים‪.‬‬
‫‪ H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4‬ו‪ AVCHD-‬אינם נתמכים‪.‬‬
‫אין תמיכה בתבנית שמע ‪ WMA‬משמרת‪.‬‬
‫כל רכיבי ה‪ Codec-‬לווידאו‪ ,‬להוציא ‪,MVC‬‏‪,VP8‬‏‪:VP6‬‬
‫אין תמיכה ב‪,QCELP-‬‏‪.AMR NB/WB‬‬
‫••מתחת ל‪ ‎1280 x 720: 60-‬מסגרות לכל היותר‬
‫••מעל ‪ ‎1280 x 720: 30‬מסגרות לכל היותר‬
‫כאשר ‪ Vorbis‬הוא תבנית הסרטים היחידה ב‪ ,Webm-‬התמיכה היא ב‪ 2-‬ערוצים לכל‬
‫היותר‪.‬‬
‫אין תמיכה מעל ‪GMC 2‬‬
‫תמיכה ב‪ BD MVC Spec-‬בלבד‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫ שמע‬Codec
AAC
AC3
ADPCM
DD+‎
DTS Core
HE-AAC
‫קצב סיביות‬
)Mbps(
30
‫קצב תמונות‬
)‫(מסגרות בשנייה‬
60
‫רזולוציה‬
‎1280 x 720
‫ וידאו‬Codec
DivX 3.11 /DivX4.X
XVID
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
LPCM
MP3
WMA
3gpp
asf
avi
flv
mkv
mov
mp4
WINDOW MEDIA VIDEO V9
MPEG2
MPEG1
H.263
DivX5.x
DivX6.X
112
‫תבנית סרט‬
ps
ts
vob
vro
‫ שמע‬Codec
AAC
‫קצב סיביות‬
)Mbps(
30
‫קצב תמונות‬
)‫(מסגרות בשנייה‬
30
‫רזולוציה‬
‎1920 x 1080
AC3
‫ וידאו‬Codec
DivX 3.11 /DivX4.X
XVID
ADPCM
H.264 BP/MP/HP
DD+‎
DTS Core
MPEG-4 SP/ASP
HE-AAC
3gpp
asf
avi
flv
mkv
mov
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
mp4
MP3
MPEG2
ps
WMA
MPEG1
H.263
DivX5.x
DivX6.X
8
113
‫תבנית סרט‬
30
‎640 x 480
MOTION JPEG
ts
vob
vro
‫פרק ‪12‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר‬
‫שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪ ,‬פנה אל‬
‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק ונורית החיווי של ההפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אפילו כאשר המוצר מחובר כהלכה למחשב‪ ,‬בצע בדיקה של המוצר‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת‬
‫המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק מהמוצר את כל הכבלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם תוצג הודעת תוא ןיא סימן שהמוצר פועל באופן רגיל‪.‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫לא מצב אופטימלי יוצג לזמן קצר אם נבחר מצב החורג מרזולוציה נתמכת‬
‫(עיין בסעיף 'רזולוציות נתמכות')‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהחיבור תקין‪.‬‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪,HDMI-DVI‬‬
‫מופיעים שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל‬
‫המסך דרך הגדרות ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס‬
‫הגרפי לגרסה החדשה ביותר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫הערך מחשב אישי מוצג בהגדרה מקור כאשר לא מחובר מחשב‪.‬‬
‫הערך מחשב אישי ‪ is always‬מוצג תמד בהגדרה מקור‪ ,‬בין אם מחשב מחובר ובין אם לאו‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪ .‬המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ודא שכבל המתח מחובר‪.‬‬
‫אין אות מוצג במסך‪.‬‬
‫ודא שהמוצר מחובר כהלכה באמצעות הכבל‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫לא מצב אופטימלי מוצג במסך‪.‬‬
‫הודעה זו מוצגת כאשר האותות המגיעים מהכרטיס הגרפי חורגים מהרזולוציה ומתדירות הרענון המרביים‬
‫של המוצר‪.‬‬
‫עיין בטבלה 'מצב אותות רגיל' והגדר רזולוציה ותדירות רענון מרביות על פי מפרט המוצר‪.‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫בעיה במסך‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫התאם את הגדרות גס ועדין‪.‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה שוב‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪.‬‬
‫יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה ותדירות הרענון בכרטיס ה‪ PC-‬ובכרטיס הגרפי אינן חורגות מהטווח המתאים‬
‫למוצר‪ .‬שנה אל הגדרות המסך על פי הצורך‪ ,‬בהתאם לפרטים שתחת 'מידע נוסף' בתפריט המוצר ולפי‬
‫הערכים בטבלה 'מצב אותות רגיל'‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫התאם את הגדרות בהירות וניגודיות‪.‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫עבור אל הפריט תמונה והתאם את והתאם את הגדרות מרחב צבעים‪.‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫עבור אל הפריט תמונה והתאם את והתאם את הגדרות איזון לבן‪.‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת‬
‫לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫המוצר במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫המוצר יכבה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫לחץ על אחת ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫עבור אל מערכת כדי לוודא שהערך בהגדרה שעון עצר לשינה הוא כבוי‪.‬‬
‫אם חיברת מחשב אל המוצר‪ ,‬בדוק את מצב צריכת החשמל במחשב‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה הן אל המוצר והן אל שקע החשמל‪.‬‬
‫אם המוצר לא יזהה אותות מהתקן מחובר‪ ,‬הוא יכבה את עצמו באופן אוטומטי לאחר ‪ 10‬עד ‪ 15‬דקות‪.‬‬
‫איכות התמונה במוצר אינה דומה למה שראית בחנות שבה נרכש‬
‫המוצר‪.‬‬
‫השתמש בכבל ‪ HDMI‬כדי להגיע לאיכות ‪ HD‬בתמונה‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫בעיה במסך‬
‫התצוגה במסך לא נראית כרגיל‪.‬‬
‫תוכן וידאו מקודד עלול לגרום לעיוותים בסצנות עם תנועה‪ ,‬כמו למשל אירועי ספורט או סרטי אקשן‪.‬‬
‫אותות חלשים או איכות תמונה ירודה עשויים לגרום למה שנראה כמו ליקוי בתצוגה‪ .‬תופעות אלה אין פירושן‬
‫שהמוצר פגום‪.‬‬
‫טלפון סלולרי המופעל במרחק של מטר אחד עשוי לגרום להפרעת חשמל סטטי במוצרים אנלוגיים ודיגיטליים‪.‬‬
‫הבהירות והצבע אינם נראים כרגיל‪.‬‬
‫עבור אל תמונה והתאם את הגדרות המסך‪ ,‬כמו למשל מצב תמונה‪ ,‬צבע‪ ,‬בהירות וחדות‪.‬‬
‫עבור אל הפריט מערכת והתאם את והתאם את הגדרות חיסכון באנרגיה‪.‬‬
‫אפס את הגדרות המסך לערכי ברירת המחדל‪.‬‬
‫בשולי המסך מופיעים קווקווים‪.‬‬
‫אם בהגדרת גודל תמונה הערך הוא התאמה למסך‪ ,‬החלף את הערך ל‪.16:9-‬‬
‫קווים (באדום‪ ,‬ירוק או כחול) מופיעים במסך‪.‬‬
‫קווים אלה מוצגים במקרה של פגם ב‪ DATA SOURCE DRIVER IC-‬בצג‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬פנה אל‬
‫מוקד שירות של ‪.Samsung‬‬
‫התצוגה לא יציבה ולאחר מכן קופאת‪.‬‬
‫התמונה במסך עשויה לקפוא אם תשתמש ברזולוציה גבוהה מהמומלץ או כאשר אין יציבות באותות‬
‫הנקלטים‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬שנה את הרזולוציה במחשב לרזולוציה המומלצת‪.‬‬
‫התמונה אינה מוצגת במסך מלא‪.‬‬
‫קובץ תוכן מסוג ‪ SD‬בגודל מותאם (‪ )4:3‬עשוי לגרום להופעת פסים שחורים בשני צדי המסך בערוץ ‪.HD‬‬
‫קובץ וידאו בעל יחס תצוגה שונה מזה של המוצר עשוי לגרום להופעת פסים שחורים בחלק העליון והתחתון‬
‫של המסך‪.‬‬
‫שנה את הגדרת גודל המסך למסך מלא במוצר או בהתקן המקור‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫בעיות שמע‬
‫אין קול‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת הקול‬
‫במחשב‪.‬‬
‫יש תמונה אך אין קול‪.‬‬
‫אם חיברת כבל ‪ ,HDMI‬בדוק את הגדרות פלט הקול במחשב‪.‬‬
‫עבור אל קול והצב בהגדרה בחירת רמקול את הערך פנימי‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בהתקן מקור‬
‫•‬
‫•ודא שכבל האודיו מחובר כיאות לשקע האודיו שבמוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•בדוק את הגדרות פלט האודיו בהתקן המקור‪.‬‬
‫(לדוגמה‪ ,‬אם חיברת כבל ‪ HDMI‬אל הצג‪ ,‬ייתכן שצריך לשנות את הגדרת השמע בממיר ל‪).HDMI-‬‬
‫אם כבל ‪ DVI-HDMI‬נמצא בשימוש‪ ,‬דרוש כבל שמע נפרד‪.‬‬
‫אם יש במוצר שקע אוזניות‪ ,‬ודא שאין שום אביזר המחובר אליו‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל מחדש אל ההתקן ובצע אתחול חוזר שלו‪.‬‬
‫רעש סטטי ברמקולים‪.‬‬
‫בדוק את חיבור הכבל‪ .‬ודא שלא חובר בטעות כבל וידאו לשקע של קלט אודיו‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת האותות לאחר חיבור הכבל‪.‬‬
‫אותות בעוצמה נמוכה עשויים לגרום לשיבוש הקול‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫בעיות שמע‬
‫בעת השתקה מלאה של עוצמת הקול ממשיך להישמע קול‪.‬‬
‫כאשר בהגדרת בחירת רמקול הערך הוא חיצוני‪ ,‬לחצן עוצמת הקול ופונקציית ההשתקה מושבתים‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול ברמקולים החיצוניים‪.‬‬
‫הגדרות האודיו של הרמקולים הראשיים נפרדות מאלה של הרמקולים הפנימיים במוצר‪.‬‬
‫שינוי עוצמת הקול או השתקת הקול במוצר אינה משפיעה על מגבר חיצוני (מפענח אותות)‪.‬‬
‫השמע מהצג לא משתנה לאחר שהאפשרות מצב קול משתנה‪.‬‬
‫הגדרות האודיו של הרמקולים הראשיים נפרדות מאלה של הרמקולים הפנימיים במוצר‪.‬‬
‫הגדרות האודיו בהתקן מקור אינן משפיעות על הגדרות הרמקול הפנימי של המוצר‪.‬‬
‫הרמקולים משמיעים קולות הדהוד‪.‬‬
‫מהירות שונה של פענוח אותות ברמקולי המוצר וברמקולים החיצוניים עשויה לגרום להדהוד‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬הצב בהגדרה בחירת רמקול את הערך חיצוני‪.‬‬
‫בעיה בשלט רחוק‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫ודא שהסוללות הוכנסו כהלכה ובהתאם לכיווני הקטבים (‪.)-/+‬‬
‫ודא שהסוללות לא ריקות‪.‬‬
‫בדוק אם יש בעיה באספקת החשמל‪.‬‬
‫ודא שכבל המתח מחובר‪.‬‬
‫בדוק אם יש גופי תאורה מיוחדים או שלטי ניאון המופעלים בסביבה‪.‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫בעיות אחרות‬
‫בשולי המסך מופיעים חלקיקים זעירים‪.‬‬
‫החלקיקים הם חלק מתכנון המוצר‪ .‬נוכחותם אינה סימן לפגם במוצר‪.‬‬
‫תפריט ‪ PIP‬לא זמין‪.‬‬
‫התפריט זמין או שאינו זמין בהתאם למצב מקור שנבחר‪.‬‬
‫כאשר אני מנסה לשנות רזולוציה במחשב‪ ,‬מופיעה ההודעה‪:‬‬
‫"הרזולוציה המוגדרת אינה נתמכת‪.".‬‬
‫הודעת "הרזולוציה המוגדרת אינה נתמכת‪ ".‬מופיעה כאשר רזולוציית מקור הקלט גבוהה מהרזולוציה‬
‫המרבית של התצוגה‪.‬‬
‫כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬החלף את הרזולוציה במחשב לרזולוציה שהתצוגה תומכת בה‪.‬‬
‫במצב ‪ ,HDMI‬כאשר כבל ‪ DVI-HDMI‬מחובר‪ ,‬הרמקולים לא‬
‫מפיקים קול‪.‬‬
‫הקפד לחבר את כבל האודיו אל שקע הקלט המתאים כדי להפעיל את האודיו‪.‬‬
‫רמת צבע שחור של ‪ HDMI‬אינה מתפקדת כיאות בהתקן ‪HDMI‬‬
‫עם פלט ‪.YCbCr‬‬
‫פונקציה זו זמינה רק כאשר התקן מקור כמו נגן ‪ DVD‬או ממיר ‪ STB‬מחוברים אל המוצר בכבל ‪HDMI‬‬
‫(אותות ‪.)RGB‬‬
‫במצב ‪ HDMI‬אין קול‪.‬‬
‫ייתכן שהצבעים במסך לא ייראו כרגיל‪ .‬ייתכן שווידאו או קול לא יהיו זמינים‪ .‬מצב כזה יכול להתרחש כאשר‬
‫מחברים אל המוצר התקן מקור התומך רק בגרסה ותיקה יותר של תקן ‪.HDMI‬‬
‫כבלי ‪ DVI‬אינם מעבירים נתוני קול‪.‬‬
‫במקרים אלה‪ ,‬חבר כבל אודיו בנוסף לכבל ה‪.HDMI-‬‬
‫במחשבים מסוימים‪ ,‬הכרטיס הגרפי אינו מזהה באופן אוטומטי אותות ‪ HDMI‬שאינם כוללים קול‪ .‬במקרה‬
‫כזה‪ ,‬בחר מקור קול באופן ידני‪.‬‬
‫קלט קול‬
‫מצב מסך‬
‫מחשב‬
‫אוטומטי‬
‫הגדרות מחשב‬
‫‪DVI PC‬‬
‫‪( Audio In‬יציאות סטריאו)‬
‫הגדרות מחשב‬
‫‪120‬‬
‫בעיות אחרות‬
‫חיישן ‪ IR‬אינו פועל‪.‬‬
‫ודא שאור החיישן נדלק בעת לחיצה על הלחצן בשלט רחוק‪.‬‬
‫•‬
‫•אם אור החיישן לא נדלק‪ ,‬כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו שוב‪.‬‬
‫(נורית ההפעלה מוארת באדום כאשר המסך כבוי‪).‬‬
‫אם אור החיישן עדיין לא נדלק‪ ,‬לאחר כיבוי והפעלה מחדש באמצעות לחצן ההפעלה‪ ,‬ייתכן שאחד‬
‫השקעים הפנימיים מנותק‪.‬‬
‫פנה למוקד השירות הקרוב כדי למסור את המוצר לתיקון‪.‬‬
‫•‬
‫•אם אור החיישן המופעל לא מהבהב באדום בעת לחיצה על הלחצן בשלט רחוק‪ ,‬ייתכן שחיישן ה‪IR-‬‬
‫פגום‪.‬‬
‫פנה למוקד השירות הקרוב כדי למסור את המוצר לתיקון‪.‬‬
‫•‬
‫•אם אין שינוי במסך כאשר לוחצים על לחצן בשלט רחוק‪ ,‬על אף שנורית החיישן מהבהבת באדום‪ ,‬ייתכן‬
‫שהלוח הראשי פגום‪.‬‬
‫פנה למוקד השירות הקרוב כדי למסור את המוצר לתיקון‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫שאלה‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך‬
‫למשתמש של המחשב או של הכרטיס‬
‫הגרפי‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫תשובה‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה ←‬
‫הגדרות מתקדמות ← צג והתאם את תדירות הרענון דרך הגדרות צג‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ :Windows 8‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← התאם‬
‫רזולוציה ← הגדרות מתקדמות ← צג והתאם את תדירות רענון המסך דרך הגדרות צג‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות ← מאפייני‬
‫מתאם תצוגה ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← התאם רזולוציה והתאם‬
‫את הרזולוציה‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ :Windows 8‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← התאם‬
‫רזולוציה והתאם את הרזולוציה‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את‬
‫הרזולוציה‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל דרך לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם‬
‫אישית ← הגדרות שומר מסך או דרך ‪ BIOS SETUP‬במחשב‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ :Windows 8‬הגדר מצב חיסכון בחשמל דרך הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ←‬
‫התאם אישית ← הגדרות שומר מסך או דרך ‪ BIOS SETUP‬במחשב‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← התאמה אישית ← מסך נעילה ← הגדרות‬
‫זמן קצוב למסך ← צריכת חשמל & שינה ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫פרק ‪13‬‬
‫מפרט‬
‫‪-‬‬
‫גודל‬
‫‪-‬‬
‫שטח תצוגה‬
‫כללי‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪ / ED65E‬‏‪EM65E‬‬
‫‪ / ED75E‬‏‪EM75E‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 64.5( 65‬אינץ' ‪ 163 /‬ס"מ)‬
‫סיווג ‪ 74.5( 75‬אינץ' ‪ 189 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 1428.48‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 803.52‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 1650.24‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 928.26‬מ"מ (‪)V‬‬
‫פלט אודיו‬
‫‪H‬‬
‫‪V‬‬
‫‪10 W‬‬
‫‪ + 10 W‬‏‬
‫‏‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫פלט אודיו‬
‫‪ / DC32E‬‏‪DC32E-M‬‬
‫‪10 W‬‬
‫‪ + 10 W‬‏‬
‫‏‬
‫‪ / DC40E‬‏‪ / DC40E-M‬‏‪DC40E-H‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 31.5( 32‬אינץ' ‪ 80.1 /‬ס"מ)‬
‫סיווג ‪ 40.0( 40‬אינץ' ‪ 101.6 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 698.4‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 392.85‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 885.6‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 498.15‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪10 W‬‬
‫‏‬
‫‪10 W‬‬
‫‪ + 10 W‬‏‬
‫‏‬
‫‪123‬‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪ / DC48E‬‏‪ / DC48E-M‬‏‪DC48E-H‬‬
‫‪ / DC55E‬‏‪DC55E-M‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 47.6( 48‬אינץ' ‪ 120.9 /‬ס"מ)‬
‫סיווג ‪ 54.6( 55‬אינץ' ‪ 138.7 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 1054.08‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 592.92‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 1209.6‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 680.4‬מ"מ (‪)V‬‬
‫פלט אודיו‬
‫‪10 W‬‬
‫‪ + 10 W‬‏‬
‫‏‬
‫אספקת כוח‬
‫מוצר זה משתמש ב‪ 100-‬עד ‪ .240V‬עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫תפעול‬
‫‪C – 4‬‏ ‪0‬‬
‫‪F – 1‬‏ ‪32‬‏) ‪C‬‏ ‪ 0‬‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏ ‪ 04‬‏‬
‫לחות‪ ,‎‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪C – 4‬‏ ‪20‬‏‪-‬‬
‫‪-4‬‏) ‪C‬‏ ‪ 5‬‏‬
‫‪F – 1‬‏ ‏‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏ ‪ 13‬‏‬
‫לחות‪ ,‎‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫‪10 W‬‬
‫‪ + 10 W‬‏‬
‫‏‬
‫――חבר–הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל (‪Plug-and-Play‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג‬
‫מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך להתאים אישית את הגדרות ההתקנה‪.‬‬
‫―‬
‫―נקודות מסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך כשהוא בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫―‬
‫―זה מוצר בסיווג ‪ .Class A‬בסביבה ביתית‪ ,‬מוצר זה עלול לגרום להפרעות בתדר רדיו‪ ,‬ובמקרה כזה ייתכן שיהיה על המשתמש לנקוט צעדים מתאימים‪.‬‬
‫――למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪124‬‬
‫מצבי הגדרת תזמון‬
‫――בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות‬
‫התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫בדוק את תדירות רענון המסך אם אתה עובר ממוצר ‪( CDT‬עם חיבור למחשב) למוצר ‪ .LCD‬אם מוצר ה‪ LCD-‬אינו תומך ב‪-‬תדירות של ‪ ,85Hz‬החלף את התדירות האנכית‬
‫ל‪ 60Hz-‬בעזרת מוצר ה‪ CDT-‬לפני המעבר למוצר ה‪.LCD-‬‬
‫סינכרון‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎‎30 – 81 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎‎48 – 75 Hz‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫המסך יותאם באופן אוטומטי כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך‬
‫יישאר ריק למרות שנורית ההפעלה‪/‬כיבוי דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על פי הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫ ‪-‬תדירות אופקית‬‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה‬
‫מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי‬
‫'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור‬
‫אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות‬
‫האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫ ‪-‬תדירות אנכית‬‫כדי ליצור את התמונה הנראית לצופה‪,‬‬
‫המוצר מציג תמונה יחידה מספר רב של‬
‫פעמים בשנייה (בדומה לתאורת פלורסנט)‪.‬‬
‫קצב התצוגה החוזרת של תמונה יחידה‬
‫בשנייה אחת קרוי התדירות האנכית או קצב‬
‫רענון המסך‪ .‬התדירות האופקית נמדדת‬
‫בהרץ (‪.)Hz‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית‬
‫(‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫(‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל‬
‫(‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון‬
‫(‪H/V‬‏)‬
‫‪IBM‬‏‪‎720 x 400 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎832 x 624 ,‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎1152 x 870 ,‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪35.156‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪36.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪125‬‬
‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬H/V(
126
‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬MHz(
‫תדירות אנכית‬
)‫‏‬Hz(
‫תדירות אופקית‬
)kHz(
‫רזולוציה‬
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA
+/-
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+/+
85.500
59.790
47.712
‎1366 x 768 ,‫‏‬VESA
+/-
106.500
59.887
55.935
‫‏‬1440 x‫ ‏‬9
‫ ‏‬00 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.000
60.000
R
‫ ‏‬B1
‫ ‏‬600‫‏‬x‫ ‏‬9
‫ ‏‬00 ,‫‏‬VESA
+/-
146.250
59.954
65.290
‫‏‬1680 x‫ ‏‬1
‫ ‏‬050 ,‫‏‬VESA
+/+
148.500
60.000
67.500
‫‏‬1920 x‫ ‏‬1
‫ ‏‬080 ,‫‏‬VESA
‫פרק ‪14‬‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫――במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫•טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫•‬
‫•המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫•‬
‫••המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫••הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫••טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫•הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫•‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫••חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫••שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫•בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫•‬
‫••שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫•שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫••אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫אחר‬
‫•תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫•‬
‫•בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫•‬
‫―‬
‫―ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את‬
‫המדריך‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫איכות תמונה מיטבית תמונות רפאים בגלל צריבת‬
‫מסך‬
‫איכות תמונה מיטבית‬
‫•בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך כשהוא בהיר‬
‫•‬
‫או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫ ‪-‬מספר הפיקסלים המשניים לפי סוג מסך‪6 220 800 :‬‬‫••הפעל את כוונון אוטומטי כדי לשפר את איכות התמונה‪ .‬אם עדיין נשמע רעש גם לאחר הכוונון האוטומטי‪,‬‬
‫כוונן את גס או את עדין‪.‬‬
‫••השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫ ‪-‬אם אין בכוונתך להשתמש במוצר במשך פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך‬‫דינמי‪.‬‬
‫‪TFT‬‬
‫מניעת תמונות רפאים בגלל צריבת מסך‬
‫מהי תמונת רפאים או צריבת מסך?‬
‫בהפעלה רגילה של צג ה‪ LCD-‬לא אמורות להיווצר תמונות רפאים או צריבות מסך‪ .‬המונח 'הפעלה רגילה'‬
‫מתייחס לתבנית וידאו המשתנה ללא הרף‪ .‬אם תוצג בצג ה‪ LCD-‬תבנית נייחת לפרק זמן ממושך (מעל ‪12‬‬
‫שעות)‪ ,‬הפרשי מתח זעירים עלולים להיווצר בין האלקטרודות בפיקסלים השולטים בגביש הנוזלי‪.‬‬
‫הפרשי המתח הללו גדלים לאורך זמן ומדקקים את שכבת הגביש הנוזלי‪ .‬במצב כזה‪ ,‬תמונה קודמת עלולה‬
‫להישאר במסך גם כאשר התבנית משנה‪ .‬כדי למנוע מצב זה‪ ,‬יש לצמצם את הפרשי המתח הנוצרים‪.‬‬
‫――בהפעלה נאותה של צג ה‪ LCD-‬לא אמורות להיווצר תמונות רפאים או צריבות מסך‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫מניעת צריבת מסך‬
‫――השיטה הטובה ביותר להגן על המוצר מתמונות רפאים כתוצאה מצריבת מסך היא לכבות את המוצר או‬
‫להגדיר במחשב או במערכת הפעלה של שומר מסך כאשר המוצר לא בשימוש‪ .‬בנוסף‪ ,‬תיתכן הגבלה של‬
‫האחריות בהתאם לאמור במדריך ההפעלה‪.‬‬
‫•כיבוי‪ ,‬שומר מסך ומצב חיסכון בחשמל‬
‫•‬
‫ ‪-‬כבה את המוצר למשך ‪ 2‬שעות לאחר שנעשה בו שימוש לאורך ‪ 12‬שעות‪.‬‬‫ ‪-‬במחשב‪ ,‬עבור אל 'מאפייני תצוגה ואספקת כוח' והגדר את המוצר כך שיכבה את עצמו על פי הצורך‪.‬‬‫ ‪-‬מומלץ להשתמש בשומר מסך‪.‬‬‫עדיף להשתמש בשומר מסך בצבע יחיד או בתמונה זזה‪.‬‬
‫•שינוי צבע במרווחים קבועים‬
‫•‬
‫ ‪-‬שימוש ב‪ 2-‬צבעים‬‫עבור מצבע לצבע אחת ל‪ 30-‬דקות‪ ,‬כמו באיור לעיל‪.‬‬
‫•שינוי צבע טקסט במרווחים קבועים‬
‫•‬
‫ ‪-‬השתמש בצבעים בהירים ובעלי רמת בהירות דומה‪.‬‬‫מרווח‪ :‬החלף צבע טקסט וצבע רקע אחת ל‪ 30-‬דקות‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪Type 1‬‬
‫‪Type 2‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪- -‬הזז והחלף טקסט אחת ל‪ 30-‬דקות כמו באיור שלעיל‪.‬‬
‫‪TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪: TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪21:10‬‬
‫‪UA102‬‬
‫‪21:10‬‬
‫‪UA102‬‬
‫•הימנע משילובים של צבע טקסט וצבע רקע בעלי בהירות מנוגדת‪.‬‬
‫•‬
‫(המונח בהירות מתייחס למידת הבהירות או העדר הבהירות של צבע; מידה משתנה על פי כמות האור‬
‫הנפלט‪).‬‬
‫―‬
‫―הימנע משימוש באפור‪ ,‬שכן צבע זה עלול לתרום להיווצרות צריבת מסך‪.‬‬
‫――הימנע משימוש בצבעים בעלי בהירות מנוגדת (שחור ולבן; אפור)‪.‬‬
‫] ‪[ Step 2‬‬
‫‪: TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫] ‪[ Step 1‬‬
‫] ‪[ Step 3‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪OZ348 : 20:30‬‬
‫‪OZ348 : 20:30‬‬
‫ ‪-‬הצג במרווחים קבועים תמונה זזה מלווה בלוגו‪.‬‬‫מרווח‪ :‬הצג תמונה זזה מלווה בלוגו למשך ‪ 60‬שניות לאחר שימוש של ‪ 4‬שעות‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫רישוי‬
This DivX CertifiedⓇ device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivXⓇ video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.
com. Find your registration code in the DivX VOD section of your
device setup menu.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
‫הודעה על רישיון קוד פתוח‬
.‫ תוכל למצוא את רישיונות הקוד הפתוח בתפריט המוצר‬,‫במקרה של שימוש בתוכנת קוד מקור פתוח‬
.‫ההודעה על רישיון קוד פתוח כתובה באנגלית בלבד‬
‫ או שלח הודעת‬Samsung ‫ צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של‬,"‫למידע על "הודעה על רישיון קוד פתוח‬
.oss.request@samsung.com ‫דוא"ל לכתובת‬
.Dolby Laboratories ‫ידי‬-‫מיוצר ומורשה על‬
.Dolby Laboratories ‫ הכפול הם סימנים מסחריים של‬D-‫ וסמל ה‬Dolby
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674,
5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and
7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of
DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152,
5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474,
7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the
Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
130
®
Premium Sound 5.1
®
Studio Sound
‫מינוח‬
‫‪480i / 480p / 720p / 1080i /‬‬
‫‪ ____1080p‬ערכים אלה מתייחסים לקצב‬
‫הסריקה‪ ,‬דהיינו למספר שורות הסריקה‬
‫בפועל הקובע את רזולוציית המסך‪ .‬קצב‬
‫הסריקה שיצוין יהיה בפורמט ‪( i‬דהיינו‬
‫תבנית ‪ )Interlaced‬או בפורמט ‪( p‬כלומר‬
‫בתבנית פרוגרסיב)‪.‬‬
‫– סריקה‬
‫מונח המתייחס לתהליך השליחה של‬
‫הפיקסלים היוצרים את התמונה באופן‬
‫מדרגי‪ .‬מספר רב של פיקסלים ייצור‬
‫תמונה ברורה ועשירה יותר‪.‬‬
‫– פרוגרסיב‬
‫סריקה במצב פרוגרסיב מטפלת בכל‬
‫שורות הפיקסלים שבמסך וסורקת אותן‬
‫בזו אחר זו‪.‬‬
‫– ‪Interlaced‬‬
‫סריקה במצב ‪ Interlaced‬מטפלת בשורות‬
‫הפיקסלים שבמסך לסירוגין מלמעלה‬
‫למטה ולאחר מכן מתבצעת סריקה של‬
‫שורות הפיקסלים שלא נסרקו במעבר‬
‫הראשון‪.‬‬
‫מצב ללא ‪ Interlace‬ומצב‬
‫‪ ____Interlace‬בסריקה ללא ‪Interlace‬‬
‫(סריקה פרוגרסיבית)‪ ,‬קו אופקי יוצג באופן‬
‫פרוגרסיבי (מתקדם) מראש המסך עד‬
‫תחתיתו‪ .‬במצב ‪ ,Interlace‬יוצגו תחילה‬
‫השורות האי‪-‬זוגיות ולאחר מכן השורות‬
‫הזוגיות‪ .‬מצב ללא ‪ Interlace‬משמש‬
‫בעיקר בצגים משום שהוא מייצר בהירות‬
‫וחדות במסך ואילו מצב ‪ Interlace‬משמש‬
‫בעיקר במכשירי טלוויזיה‪.‬‬
‫תדירות אנכית____ כדי ליצור את‬
‫התמונה שהצופה רואה‪ ,‬המוצר מציג‬
‫תמונה יחידה מספר רב של פעמים בשנייה‬
‫(כמו ההבהוב בתאורת פלורסנט)‪ .‬קצב‬
‫התצוגה החוזרת של תמונה יחידה בשנייה‬
‫אחת קרוי התדירות האנכית או קצב רענון‬
‫המסך‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בהרץ‬
‫(‪.)Hz‬‬
‫לדוגמה‪ 60Hz ,‬מתייחס לתצוגה של אותה‬
‫תמונה ‪ 60‬פעמים בשנייה‪.‬‬
‫גודל נקודה____ המוצר והמסך מורכבים‬
‫מנקודות באדום‪ ,‬ירוק וכחול‪ .‬מרחק קצר‬
‫יותר בין הנקודות הללו יוצר רזולוציה‬
‫גבוהה יותר‪ .‬גודל נקודה מתייחס למרחק‬
‫הקצר ביותר בין שתי נקודות מאותו צבע‪.‬‬
‫גודל נקודה נמדד במילימטרים‪.‬‬
‫תדירות אופקית____ משך הזמן הנדרש‬
‫לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של‬
‫המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪.‬‬
‫המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי‬
‫'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית‬
‫נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫מקור____ מקור קלט מתייחס להתקן‬
‫מקור של אותות וידאו המחובר אל המוצר‪,‬‬
‫כמו למשל מצלמת וידאו או נגן וידאו או‬
‫‪.DVD‬‬
‫יציאות רכיבים (ירוק‪ ,‬כחול ואדום)____‬
‫יצירות הרכיבים‪ ,‬שמזהות‪ ,‬משדרות‬
‫ומקבלות אותות ניגודיות‪ ,‬מספקות איכות‬
‫תמונה מעולה בכל השיטות האחרות‬
‫לחיבור וידאו‪.‬‬
‫חבר & הפעל____ חבר & הפעל‬
‫היא פונקציה המאפשרת חילופי מידע‬
‫אוטומטיים בין צג למחשב כדי ליצור‬
‫סביבת תצוגה מיטבית‪ .‬המוצר נעזר בתקן‬
‫הבינלאומי ‪ VESA DDC‬כדי להפעיל את‬
‫פונקציית ה‪.Plug & Play-‬‬
‫‪ HDMI‬‏(‪High Definition Multimedia‬‬
‫‪ ____)Interface‬ממשק להתחברות אל‬
‫מקור אודיו דיגיטלי ומקור וידאו בהפרדה‬
‫גבוהה באמצעות כבל יחיד וללא דחיסה‪.‬‬
‫‪Multiple Display Control‬‬
‫‏(‪ ____)MDC‬יישום לבקרת מספר‬
‫תצוגות‪ ,‬המאפשר לשלוט במספר התקני‬
‫תצוגה במקביל‪ ,‬בעזרת מחשב‪ .‬התקשורת‬
‫בין המחשב לבין הצג מתבצעת בשידור‬
‫נתונים טורי (‪ ,)RS232C‬בעזרת כבלי‬
‫‪RJ45‬‏(‪.)LAN‬‬
‫רזולוציה____ רזולוציה היא ערך המבטא‬
‫את מספר הפיקסלים (נקודות) האופקיים‬
‫ומספר הפיקסלים האנכיים היוצרים את‬
‫המסך‪ .‬ערך זה מייצגת את רמת הפירוט‬
‫בתצוגה‪ .‬רזולוציה גבוהה יותר מאפשרת‬
‫תצוגה של יותר נתונים במסך והיא‬
‫שימושית כאשר יש צורך לבצע מספר‬
‫משימות במקביל‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬רזולוציה של ‪X 1080 1920‬‬
‫פירושה ‪ 1,920‬פיקסלים לרוחב (רזולוציה‬
‫אופקית ו‪ 1,080 -‬פיקסלים לאורך‬
‫(רזולוציה אנכית)‪.‬‬
‫‪131‬‬
Download PDF

advertising