Samsung | SBB-DA | Samsung SBB-DA מדריך מהיר

‫מדריך התקנה לתיבת רשת‬
‫| |הרכבת תיבת הרשת‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪BN68-03137P-00‬‬
‫| |תכולת האריזה‬
‫כדי להתקין את תיבת הרשת בתוך המוצר‪ ,‬ודא שהיא תותקן על‪-‬ידי טכנאי המיומן בהתקנה ופירוק של המוצר‪.‬‬
‫* הצמד את הגומייה ( ‪ ) A‬שסופקה לאזור הרצוי בתחתית תיבת הרשת‪.‬‬
‫* ודא שפתחי האוורור ( ‪ ) B‬לא נחסמו על‪-‬ידי חפץ כלשהו‪.‬‬
‫* אם תרכיב תיבת רשת זו על התקן התצוגה‪ ‎Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*)‎,‬לא ניתן יהיה לשימוש‪.‬‬
‫תיבת רשת‬
‫‪-EWF‬מדריך התקנה‬
‫כרטיס אחריות‬
‫(לא זמין בכל המקומות)‬
‫כבל חשמל‬
‫כבל ‪MAGICINFO OUT to DVI‬‬
‫‏(‪ 300‬מ"מ)‬
‫כבל ‪MAGICINFO OUT to DVI‬‬
‫‏(‪ 1600‬מ"מ)‬
‫בורג (‪)x 5‬‬
‫בורג (‪)M4 L8 B-Type‬‏(‪)x 4‬‬
‫(עבור דגמי *‪ ,DM‬‏*‪ ,DB‬‏*‪ DH‬בלבד)‬
‫תקליטור תוכנה של ‪MagicInfo‬‬
‫| |התחברות לתיבת הרשת‬
‫גומייה (‪)x 2‬‬
‫הוצא את המוצר מהאריזה ובדוק אם כל התכולה הבאה נכללה‪.‬‬
‫המוצר מיועד למטרות תעשייה‪.‬‬
‫הקפד להתקין את המוצר בצג ‪ Samsung‬תואם‪( .‬לא ניתן להשתמש במוצר באופן עצמאי‪).‬‬
‫אל תנסה לפרק‪ ,‬לתקן או לשנות את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫אל תכניס חפץ מתכתי או זר למוצר‪.‬‬
‫ודא שהמוצר יותקן על‪-‬ידי איש מקצוע המיומן בהתקנה ופירוק‪.‬‬
‫פנה אל ‪ Samsung Electronics‬לקבלת פרטים‪.‬‬
‫חבר את כבל ‪ MAGICINFO OUT-DVI‬בין יציאת ‪MAGICINFO‬‬
‫בתיבת הרשת ויציאת ‪ DVI‬בהתקן התצוגה‪.‬‬
‫*הקש על ‪ SOURCE‬בשלט רחוק שסופק עם התקן התצוגה כדי‬
‫לשנות את מקור הקלט ל‪.MagicInfo-‬‬
‫*רק כבל ‪ MAGICINFO OUT-DVI‬שסופק עם המוצר הוא תואם‪.‬‬
‫| |כניסה למצב ‪MagicInfo‬‬
‫‪1.1‬לאחר התקנה וחיבור של תיבת הרשת (נמכרת בנפרד)‪ ,‬הפעל את התקן התצוגה‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על ‪ SOURCE‬בשלט רחוק שסופק עם התקן התצוגה‪ .‬כעת‪ ,‬בחר באפשרות ‪.MagicInfo‬‬
‫‪3.3‬בחר את יישום ברירת המחדל שברצונך להפעיל כש‪ MagicInfo-‬מתחיל לפעול‪.‬‬
‫‪4.4‬הזן את פרטי ה‪.IP-‬‬
‫‪5.5‬בחר שפה‪( .‬שפת ברירת המחדל היא ‪).English‬‬
‫‪6.6‬בחר מצב תצוגה‪.‬‬
‫‪7.7‬בדוק שנית את ההגדרות שזה עתה קבעת‪.‬‬
‫| |יציאות‬
‫* פענוח וידאו‬
‫‪ : B32DV4 ,B64DV4-‬קיימת תמיכה בפענוח‬‫וידאו עד לרזולוציה של ‪.FHD‬‬
‫‪ : N64DV4-‬תכונת הפעלת התוכן באיכות ‪UHD‬‬‫ממוטבת עבור תוכנית ‪.Samsung MagicInfo‬‬
‫שימוש בתוכנית הפעלת תוכן מספק אחר עלול‬
‫לגרום לבעיות בהפעלה‪.‬‬
‫| |מפרט המוצר‬
‫‪B32DV4‬‬
‫‪ :‬חבר להתקן התומך ב‪( .USB 3.0-‬תואם גם להתקן ‪)USB 2.0‬‬
‫‪USB 3.0‬‬
‫‪ :‬חבר להתקן ‪ ,USB‬כגון מקלדת‪ ,‬עכבר‪ ,‬זיכרון או מצלמה דיגיטלית בחיבור ‪.USB‬‬
‫‪USB 2.0‬‬
‫‪ :‬התחבר לאינטרנט בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫‬
‫‪LAN‬‬
‫‪:MAGICINFO OUT‬חבר את תיבת הרשת להתקן תצוגה של ‪ Samsung‬הכולל יציאת ‪ MAGICINFO‬באמצעות כבל ‪ MAGICINFO OUT-DVI‬שסופק‪.‬‬
‫(לא ניתן להשתמש בהתקן תצוגה שלא יוצר על‪-‬ידי ‪).Samsung‬‬
‫‪ :‬חבר את תיבת הרשת להתקן תצוגה התומך ב‪ DP-‬בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫‪ :‬חבר להתקן התומך בתקשורת טורית‪.‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪ :‬הפעל או כבה את תיבת הרשת‪.‬‬
‫‬
‫‪ : POWER S/W‬הפעל או כבה את אספקת החשמל בזרם ישר‪.‬‬
‫‪ :‬חבר אל כבל החשמל‪.‬‬
‫‪P‬‬
‫‪ OWER‬‬
‫| |התקנה על קיר אנכי או מוזח‬
‫‪A‬‬
‫לפחות ‪ 40‬מ"מ‬
‫‪B‬‬
‫לפחות ‪ 70‬מ"מ‬
‫‪C‬‬
‫לפחות ‪ 50‬מ"מ‬
‫‪D‬‬
‫לפחות ‪ 50‬מ"מ‬
‫‪E‬‬
‫טמפרטורת סביבה‪ :‬מתחת ל‪35°C-‬‬
‫אפשר לפחות את הרווח שצוין באיור בין המוצר והקיר‪ ,‬לצורך אוורור‪.‬‬
‫ודא שטמפרטורת הסביבה נשמרת מתחת ל‪.35°C-‬‬
‫‪5:51:00‬‬
‫‪2015-08-25‬‬
‫‪APU‬‬
‫‪N64DV4‬‬
‫‪B64DV4‬‬
‫‪AMD RX-425BB‬‬
‫‪Intel i5-4400E‬‬
‫ליבה כפולה ‪( 2.5GHz‬הגברה עד ‪)3.4GHz‬‬
‫ליבה כפולה ‪( 2.7GHz‬הגברה עד ‪)3.3GHz‬‬
‫מטמון‪256KB (L1) / 4096KB (L2)‎‬‬
‫מטמון‪128KB (L1) / 512KB (L2) / 3072KB (L3)‎‬‬
‫‪4GB (DDR3 SO-DIMM 2GB x 2)‎‬‬
‫זיכרון‬
‫‪SSD 32GB‬‬
‫התקן אחסון‬
‫מערכת הפעלה‬
‫כרטיס גרפי‬
‫‪SSD 64GB‬‬
‫‪SSD 64GB‬‬
‫‪Windows Embedded Standard 7‬‬
‫‪( AMD Radeon R6 Graphics‬משולב ב‪)APU-‬‬
‫‪( Intel HD Graphics 4600‬משולב ב‪)CPU-‬‬
‫‪DP1‬‬
‫‪( MagicInfo Out‬עד ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪)30Hz‬‬
‫‪DP2‬‬
‫‪( DisplayPort Out‬עד ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪)60Hz‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪Gigabit Ethernet (RJ-45)‎‬‬
‫‪USB‬‬
‫יציאת ‪ USB 2.0 ‎x 2‬‏‪ /‬יציאת ‪USB 3.0 x 2‬‬
‫יציאה טורית‬
‫‪RS-232 (Dsub 9p) x 1‬‬
‫יציאות ‪IO‬‬
‫הפעלה‬
‫‪AC 100~240V ~ 50 / 60Hz 1.0A‬‬
‫גודל‬
‫‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ 2‬‏‪ 0.3 x‬‏‬
‫‪ 321.6‬‏‪ 24.7 x‬‏‬
‫משקל‬
‫‪ 1.8‬ק"ג‬
‫אם מתרחשת בעיה לאחר שינוי מערכת ההפעלה שסופקה עם המוצר למערכת הפעלה אחרת או לגרסה הקודמת של מערכת ההפעלה‪ ,‬או לאחר התקנת‬
‫תוכנה שאינה תואמת למערכת ההפעלה שסופקה‪ ,‬לא תוכל ליהנות מתמיכה טכנית ותחויב בתשלום עבור ביקור של טכנאי שירות‪ .‬החלפת מוצר או החזר כספי‬
‫לא יתאפשרו‪.‬‬
‫‪SBB_Manual_HEB.indd 1‬‬
‫מדריך התקנה לתיבת רשת‬
‫| |הרכבת ה‪PIM-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫| |תכולת האריזה‬
‫‪5‬‬
‫מדריך התקנה‬
‫כרטיס אחריות‬
‫(זמין במקומות מסוימים בלבד)‬
‫תיבת רשת‬
‫((‪Plug In Module‬‏) ‪PIM‬‏)‬
‫פס מתכת‬
‫כבל ‪FFC‬‬
‫בורג (‪ )M4 L8 B-Type‬‏‪ 4‬כ"א‬
‫(עבור דגמי *‪ ,DM‬‏*‪ ,DB‬‏*‪ DH‬בלבד)‬
‫בורג ‪x‬‏(‪ )M3 L6‬‏‪ 4‬כ"א‬
‫בורג ‪x‬‏(‪ )M4 L6‬‏‪ 4‬כ"א‬
‫תקליטור תוכנה של ‪MagicInfo‬‬
‫(עבור דגמי ‪ WES7‬בלבד)‬
‫הוצא את המוצר מהאריזה ובדוק אם כל התכולה הבאה נכללה‪.‬‬
‫המוצר מיועד למטרות תעשייה‪.‬‬
‫הקפד להתקין את המוצר בצג ‪ Samsung‬תואם‪( .‬לא ניתן להשתמש במוצר באופן עצמאי‪).‬‬
‫אל תנסה לפרק‪ ,‬לתקן או לשנות את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫אל תכניס חפץ מתכתי או זר למוצר‪.‬‬
‫ודא שהמוצר יותקן על‪-‬ידי איש מקצוע המיומן בהתקנה ופירוק‪.‬‬
‫פנה אל ‪ Samsung Electronics‬לקבלת פרטים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫כדי להתקין את תיבת הרשת בתוך המוצר‪ ,‬ודא שהיא תותקן על‪-‬ידי טכנאי המיומן בהתקנה ופירוק של המוצר‪.‬‬
‫* ודא שהמאוורר ( ‪ ) A‬פונה החוצה‪.‬‬
‫* ודא שפתחי האוורור ( ‪ ) B‬לא נחסמו על‪-‬ידי חפץ כלשהו‪.‬‬
‫| |כניסה למצב ‪PIM‬‬
‫‪1.1‬לאחר התקנה וחיבור של ה‪ ,PIM-‬הפעל את התקן התצוגה‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על הלחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק שסופק עם התקן התצוגה‪ .‬כעת‪ ,‬בחר באפשרות ‪.Plug In Module‬‬
‫‪3.3‬בחר את יישום ברירת המחדל שברצונך להפעיל כש‪ MagicInfo-‬מתחיל לפעול‪.‬‬
‫‪4.4‬הזן את פרטי ה‪.IP-‬‬
‫‪5.5‬בחר שפה‪( .‬שפת ברירת המחדל היא ‪).English‬‬
‫‪6.6‬בחר מצב תצוגה‪.‬‬
‫‪7.7‬בדוק שנית את ההגדרות שזה עתה קבעת‪.‬‬
‫‪N N‬ברירת המחדל של ‪ Sound Setting‬ב‪ PIM-‬מוגדרת ל‪.HDMI-‬‬
‫בעת חיבור ה‪ PIM-‬לצג ‪ OPS‬של יצרן אחר‪ ,‬שאינו תומך בקול ‪ ,HDMI‬שנה את ‪ Sound Setting‬של ה‪ PIM-‬לערך ‪.Analog‬‬
‫| |יציאות‬
‫| |מפרט המוצר‬
‫‪SBB-PB32EV4‬‬
‫‪MIC IN‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪USB 2.0‬‬
‫‪USB 3.0‬‬
‫‪DP OUT‬‬
‫‬
‫‪LAN‬‬
‫‪P‬‬
‫‪ OWER‬‬
‫‪SBB-PB56EI4‬‬
‫‪SBB-PB28EI4‬‬
‫‪AMD RX-425BB‬‬
‫‪ :‬חבר למיקרופון‪.‬‬
‫‪ :‬חיבור התקן מקור שמע‬
‫‪ :‬חבר להתקן ‪ ,USB‬כגון מקלדת‪ ,‬עכבר‪ ,‬זיכרון או מצלמה דיגיטלית בחיבור ‪.USB‬‬
‫‪ :‬חבר להתקן התומך ב‪( .USB 3.0-‬תואם גם להתקן ‪)USB 2.0‬‬
‫‪ :‬חבר את תיבת הרשת להתקן תצוגה התומך ב‪ DP-‬בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫‪ :‬התחבר לאינטרנט בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫‪ :‬הפעל או כבה את תיבת הרשת‪.‬‬
‫ליבה מרובעת ‪2.5GHz‬‬
‫(הגברה עד ‪)3.4GHz‬‬
‫‪APU‬‬
‫מטמון‪256KB (L1) / 4096KB (L2)‎‬‬
‫‪4GB‬‬
‫(‪)DDR3 SO-DIMM 2GB x 2‬‬
‫זיכרון‬
‫| |התקנה על קיר אנכי או מוזח‬
‫‪A‬‬
‫לפחות ‪ 40‬מ"מ‬
‫‪B‬‬
‫לפחות ‪ 70‬מ"מ‬
‫‪C‬‬
‫לפחות ‪ 50‬מ"מ‬
‫‪D‬‬
‫לפחות ‪ 50‬מ"מ‬
‫‪E‬‬
‫טמפרטורת סביבה‪ :‬מתחת ל‪35°C-‬‬
‫אפשר לפחות את הרווח שצוין באיור בין המוצר והקיר‪ ,‬לצורך אוורור‪ .‬ודא שטמפרטורת הסביבה נשמרת מתחת ל‪.35°C-‬‬
‫התקן אחסון‬
‫‪SSD 32GB‬‬
‫מערכת הפעלה‬
‫‪Windows Embedded Standard 7‬‬
‫‪Windows Embedded 8.1 Industrial Pro‬‬
‫תוכנה שהותקנה מראש‬
‫‪Magic Info-I Premium‬‬
‫‪MagicIWB - I‬‬
‫כרטיס גרפי‬
‫יציאות ‪IO‬‬
‫‪SSD 256GB‬‬
‫‪SSD 128GB‬‬
‫‪( AMD Radeon R6 Graphics‬משולב ב‪)APU-‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪( DisplayPort Out‬עד ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪)60Hz‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪Gigabit Ethernet (RJ-45)‎‬‬
‫‪USB‬‬
‫יציאת ‪ USB 2.0 ‎x 2‬‏‪ /‬יציאת ‪USB 3.0 x 2‬‬
‫‪ETC‬‬
‫‪Audio Out / MIC In‬‬
‫הפעלה‬
‫‪( DC 19V / 3.5A‬‏‪ PIM‬מופעל על‪-‬ידי מחבר ‪ OPS‬מ‪ SET-‬ראשי)‬
‫גודל‬
‫‪ 3‬מ"מ ‪ 1.9 /‬ק"ג‬
‫‪ 1‬‏‪ 4.4 x‬‏‬
‫‪ ‎2‬‏‪ 75.6 x‬‏‬
‫‪ 00.0‬‏‬
‫אם מתרחשת בעיה לאחר שינוי מערכת ההפעלה שסופקה עם המוצר למערכת הפעלה אחרת או לגרסה הקודמת של מערכת ההפעלה‪ ,‬או לאחר התקנת‬
‫תוכנה שאינה תואמת למערכת ההפעלה שסופקה‪ ,‬לא תוכל ליהנות מתמיכה טכנית ותחויב בתשלום עבור ביקור של טכנאי שירות‪ .‬החלפת מוצר או החזר כספי‬
‫לא יתאפשרו‪.‬‬
‫‪5:51:02‬‬
‫‪2015-08-25‬‬
‫‪SBB_Manual_HEB.indd 2‬‬
Download PDF

advertising