Sony | MHC-RV600D | Sony MHC-RV600D تعليمات التشغيل

4-241-538-93(2)
Mini Hi-Fi
Component
System
qOGA
˙ ˚ULOKF
MHC-GX90D
MHC-RV900D
MHC-RV800D
MHC-RV600D
1
© 2002 Sony Corporation
˚u WHO *ŁŁ
`U{uC ˙ iOH
w Łˇ UEM eN
UN’˙ ˙c
d c%
W U ˙ ˚u WHO ŁŁ 5 d LK wL d ˙ wIDM*˙ w Łˇ UEM W U ˙
fi**DTS wL d ˙ w d *˙ UEM U
dF
b u ˙ qF&
‹˚U bB ˙Ł o d(˙ dD Œ
ÆDolby Laboratories Wdý s WBš— Vłu0 Z²½√ *
fiqK ˙ Ł˙ dDLK
W U& ˚Uw¼ ÃËœe*« D ed« Ë “Pro Logic” Ë “Dolby”
ÆDolby Laboratories WdAÐ WUš
‹n B U
UN’˙ W uN ˚U
WODG v ¯ bLF
‹o
fi UN’˙ vK º
UWKF
uL AlC Ł ‹a ¯ fidzU
˙ ‹ dH
s hO d V u0 **uMB
Ł“DTS” s q Digital
˙ fiTheater Systems, Inc.
vK qz˙u U W K 2 `UO ˆ lC
‹˚U bB ˙ Łˆ o
WK
W U& ˚U“DTS Digital
w
Surround”
fi u e ˙ ˚˙ U q
‹ UN’
fiDigital Theater Systems, Inc.
Ł˙ V J ˙ ¨ Łˇ q
‹oKG
UJ w
UN’˙ VO d
fijzU(˙ w rLB ¨ Łˇ
fi UN’˙ q ˙ˇ w
WO U
˙ d c
˙
s
eO Z M t ˆ vK nMB
UN’˙ ˙c
fiCLASS 1 LASER v Ł_˙ W H ˙
fiWOHK)˙ WN’˙ vK
ˇu u W UD ˙ c
UNM
hK
‹W UF ˙ eM*˙ ˚U UH
fiW ŁULO ˚U UHM W O
WO
Ł_˙
ŁbK
l W UD
WI dD
WBB<˙ ˚
WOJ d ˆ W ENERGY
v STAR®
fiWK
Sony Corporation w u W d dI
ENERGY STAR® W dA
UJ d UN HB
º
W dA W UF ˙ W UO ˙ l o ˙u
fiW UD ˙ WOENERGY
UF
QA
STAR®
˙ wI
ˇu*˙ ˙b
Z M*˙ ˙c
AR
ˆ
†
U
u Łˆ W U ˙ u
UN d ˙—¯Ł fi ˇb
lC
b ‹s e ˙ s
b fiUN
¯ sJ1
fiWO UI
˙c
b
AR
‡
˙c ¯
bOH ˙
u
dF
˙
dO
b* p u eHK W
WK u
b* u eHK ˙
‹˙c ¸c ˙—¯Ł nK
˙ ˚U u eHK U W U
qOGA
˙ qO ˇ
uB
*˙ q ˇu*˙ u WO ULA ˙ UJ d ˆ Ł
fiW UA ˙ vK
dFK WO O{u ˙
flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL W OuN bO ˚U ˙uD ¯
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD ˙
†‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W ON ˙ W U
ULF ˙
˚uB ˙ U
WG Łˆ dF ˙ W ON WOF d*˙ ˚U HB ˙Ł
˙ _˙ s U Q
†„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
WGK ˙ —
W ON
WO Ozd ˙ b u ˙
dF U W U)˙ ˚U ON ‚ ˙fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
„ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
bF s rJ
˙ b Ł
†„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W UA ˙ —
W ON
w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
W U)˙ ˚U ON ˙
– fififififififififififi
'jIRV800D ŁMHC-GX90D¤
‡ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W U)˙ W—ON ˙
˚U UL ˙ ˚U ON
‡– fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚U UL ˙ —W ON
qOGA ˙ `b
˚uB ˙ j {
–– fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
UN’˙ VO d
‡· fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚uB ˙ dOOG
rJ
˙ b AA
Ł wr 'R6
¤ 5
UD
U ˇ¯
_U
U L
˙
bF s
ঠfifififififififififififififififififififi
dN fl U flqB fl ˙uM s Y –¶
˙ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W U ˙ j {
–¶ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
ॠfififififififififififififififififififififififififififififififififi
'jIDVD¤ U ˙Łe ˙ dOOG
˚U u ;˙
‡‚ fififififififififififififififififififififififififififififi
'jIDVD¤ WL d ˙ d
ˇbF
WO U{¯ nzU Ł ˙b
˚U ˙uD ˙ 5 Q
‡‚ fififififififififififi
s b ˙u ˙ rJ%fl U)˙ s—b ˙u ˙ rJ%
Łb
u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
u bO ˚U
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD ˙flWLJ;
˙
W ˙uD ˙ qOGA
W ˙uD ¯ qOL%
–• fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
Y ˙ n ˙u
W ˙uD ¯ qOGA
flwz˙uAF
˙
qOGA
˙flŒˇUF
—
˙ qOGA ˙
·‡ fififififififififififififififififififififififififififi
d ˙c ˙ w u ˇ˙d ˙ ˚UD
kH
–• fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
TD ˙ W d(˙ d
u ˇ˙d ˙ v ¯ UL
˙
p b qCH*˙ Z U d ˙ cOHM
·· fifififififififififififi
d ˙c ˙ w W uH;˙ ˚UD;˙
—
WH ˙u
†
fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
Z d *˙ qOGA
—
˙
· fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W ŁbO ˙ —
WH ˙u*˙
WULF
˙uD ¯ ˙ ÆUI U U bM XL w ˙ WDIM ˙ s q
RDS u ˇ˙d ˙ ˚U UO
UE
†† fififififififififififififififififififififififififififififififififi
qOGA ˙ ÆUM
—
¯
· fifififififififififififi
'jI WO Ł Ł_˙ ŁbK hB<˙ q ˇu*˙¤
dJ *˙ qOGA ˙
†‡ fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
qOGA ˙ —˙dJ
j dA ˙ † fifififififififififififififififififififi
MP3 WO u ˚˙ U 0 W ˙uD ˙ qOGA
ULF DVD
U
WOL d ˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD ˙ qO
·• fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
j d qOL%
WLzUI ˙
·• fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
j dA
UL
˙ †¶ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
ˇU ¯ w rJ
˙ nzU Ł l WLJ
u bO W ˙
j d vK qO
˙
'2.0 ˙b PBC
˙¤ dF ˙
qO
˙flWLJ;˙ W ˙uD ˙ s —s ˙e *˙ qO
˙
·‚ fifififififififififififififififififififififififififififififi
Z U d ˙ d d%flŒŁbO ˙ †•.......................................... PBC d —
fififififififififififififififififififififi
X R*˙ ULF S
u ˇ˙d ˙ Z ˙d
qO
AR
·
W
UO
˙
eN _˙
˚uB ˙ j {
¶– fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W UO ¯ eN ˆ qO u– fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚uB ˙ j {
¶† fififififififififififi
q u*˙ UN’˙ s
ˇUB ˙ ˚uB ˙ v ¯– fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
UL
˙
˚uB ˙ dO Q
UO ¯
tEH Ł w UO ˙
˙u*˙ j
¶‡ fifififififififififififififififififififififififififififififififi
q u
UN vK qO
˙† fifififififififififififififififififififififififififififififififi
¶‡ fifififififififififififififififififififififififififi
q u
UN s ˚uB ˙ qO
w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
‡ fififififififififififi
'jIRV800D ŁMHC-GX90D¤
‡ fifififififififififififififififififififififififififififififififi
W U ˙ ˚u d R
UO ¯
t
¯Ł qK)˙ Œd% qO ˇ
¶· fifififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˝d I*˙
F ˙Ł q UA*˙
dF ˙
¶‚ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
qzU
dF ˙ qOGA ÆUI ¯
¶„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
w ˙c ˙ hO A ˙ WHO Ł
‡ fififififififififififififififififififififififififififififififi
bI ˙ dO —u l{Ł
· fifififififififififififififififififififififififififi
W ˙uD ˙ s ˚U uKF*˙ b U
WO U{¯ ˚U uKF
¶„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
WO UO ¯ ˚UNO M
Ød _˙ ˚˙eOL*˙
•– fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚UH ˙u*˙
u bOH ˙ ¨UF ˆ ˚u W uI
•· fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W U ˚U KDB
¶ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W FK ˙ —s ˙e
•• fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚UGK ˙ u
WLzU
Ød _˙ ˚uB ˙ ˇUB l u bOH ˙ ¨UF ˆ ˚
•‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififi
rJ
˙ WLzU ˇuM WLzU
¶ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififi
¨UF _˙ jK
—
•„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W ON ˙ W U ˇuM WLzU
• fififififififififififififififififififififififififififififififififi
wHOD ˙
˙u*˙ d dOOG
• fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚UMO *˙ uD j {
w ˜˙ U ” vIO u*˙ W UB0 `
• fifififififififififi
'jIRV600D ŁMHC-RV900D¤
vIO u*˙ UG ˆ vK
uM
„ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
uM ˙ X
—R
vIO u*˙ UG ˆ vK
UIO
„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
w u X—
R
AR
sJ1 w DVD
˙ WOL d ˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD
WIDM*˙ e
UN’˙ ˙c vK UN{d
d
jI
qOGA tMJ1 UN’˙ ˙c
WIDM*˙ WO
e
U ˙ ˚U ˙uD
sJ1Ł UN K WOHK)˙ W uK ˙ vK
u D
fiWIDM*˙ e
fHDVD
qL%W w˙uD˙ ˙
˙c wK W UD DVD
˙ ˚˙—
˚U ˙uD ¯ º
UCd ˆ sJ1
˚U ˙uD ¯ ˚U ˙uD ˙
˚U ˙uD ¯
fi UN’˙ WLJ;˙ u bOH
WO ˙uB ˙ WLJ;˙WOL d ˙ u bOH ˙
W U d ˙ dNEDVD
‹Ød
˚Uˆ˙uD ¯ Œˆ d W ŁU
bM
W
uM2¤
“Playback prohibited by area limitations.”
W ˙uD ˙
fi u eHK ˙ W U vK 'WIDM*˙ ˇŁb V
dF ˙
WIDM*˙ e
UO W UDDVD
UNOK
˚U ˙uD
bº
UI
u Ł b ‹
ˇŁb V
DVD
uM2˚U ˙uD ¯ d
ˆ s r d U
u + ˚u
˚u
u + ˚u ˚U u ;˙
fiWIDM*˙
ALL
WIDM*˙ e
X
fiW
U& W “DVD
w VIDEO” W
MODEL NO. HCD-RVXXXX
DVD DECK RECEIVER
AC: 00V
00Hz 00W
SERIAL NO:
UN’˙ ˙c vK UNKOGA sJ1 w ˙ ˚U
'PHOTO CD ˚U ˙uD ˙ CD-ROM
WK U ¤ ˚U ˙uD• ¯
WK *˙ ˚U ˙uD CD-R/CD-RW
˙ `UM
U ˚U ˙uD• ¯
”WO
U ˙ mOB U
˚UOKL
QA WE
WOL d ˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD ˙ qOGA
VIDEO CD WLJ;˙ u bOH ˙ ˚U
DVD
˙uD ˙Ł
WLJ;˙ WO uB ˙ ˚U ˙uD
–
˙ WGO
WLJ;˙ u bOH ˙ ˚U –˙uD ¯ WGO
b ISO9660* l o UDMP3wWGO
˙–
Joliet b L*˙ WGOB
2 Øu ˙ 1*˙fl
ŁˆŒu *˙
˚U ˙uD DVD
¯Ł ˚U ˙uD ¯ qOGA ˚UOKL iF
uJ
w M qº
˙bLs W uVIDEO
C
CD WLJ;˙ u bOH ˙
DVD ˚U ˙uD ¯ dF
uI º
˙dE
UN’˙
Ł fi˚UO
˙c
_d ˙
CD-Extra ˚U ˙uD ˙ s ˚U• UO ˙ `e
DVD-ROM ˚U ˙uD• ¯
˚U u º
UI
; VIDEO
Ł
CD WLJ;˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD ¯Ł
˙ ˚U ˙uD• ¯
˚˙eO2 iF
S ‹˚UO d ˙ w M UNLL w ˙ W ˙uD ˙ WO uBDVD
˚U
ˇu u*˙ ˚˙bK:˙Ł ˚UHKLK
*
WOID
l WI d*˙ ˚˙ˇU
UC ˆ l ˙˙ fiW U
º
uJ
b
dF ˙uD
˙ ¯ vK
ISO WO Łb ˙ fO UI*˙ WLEM
CD-ROM
UN ˇb w ˙
fiVIDEO CD WLJ;˙ u bOH ˙ DVD
˚U ˙uD
˚U ˙uD
¯Ł ¯
(International Standard Organization)
” UN’˙ ˙c vK UNKOGA
UC ˆ WO
º
sJ1U ˙ ˚U ˙uD
finK
WIDMDVDe WOL
d
d ˙ u bOH• ˙ ˚U ˙uD
fi'VK ‹˚ U ” U *˙ qO
vK ¤ WO UO
•
dO
U
fi Ł Łˆ ˚UIBK UNOK• ˚U ˙uD
fi˚UIBK Ł¯ U uKO j d ‹WI
ˇ˙u• UNOK
WE
ŁˆCD-R/CD-RW ˚U ˙uD ¯ iF qOGA sJ1
W U(˙ Łˆ qO
˙ WO
UI u
º
Ł pDVD-R/DVD-RW
Łˆ
—ŁWGOBK
fiqO
˙ UN hzUB Łˆ W ˙uD
WO
W UOB ˙ cOHM r
r ˙—¯ W ˙uD ˙ qOGA sJ1
UN qOGA qO ˇ l ˙ ‹qO UH ˙ s b eLK fiW
fiqO
˙
AR
¶
l D ˙
uI
WLJ;˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD ¯
uB
WE
VIDEO CD
WOL;˙ l D ˙ uI W UL WOMI vK
UN’˙ ˙c qL A
w rJ ˙ ˚˙`˙d
˙ nzU Ł wJ
Łb U WLJ;˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD ¯
uI Ł WOJ d _˙ b *˙ ˚U u ˙ w
˙d
WLJ;˙
u bOH ˙ ˚U
1fi1 ˙uD
˙b ¯Ł
*PBC
˙¤'
dF ˙ ˇU ¯
Macrovision W d UNJK9 w ˙ Ød _˙ W dJH
˙ WOJK*˙
u bOH ˙ ˚U ˙uD ¯ fO
2.0 UI0
˙b WPBC
˙¤
U)˙ '
nzU u
WOMI
˙b
fis d ˙ Corporation
uI(˙ ¨U ˆŁ
uMº
UF
dF ˙ ˇU ¯ s 5 uM ˙ s cN
U L
W d s hO d vK
uB(˙ V
‹l D ˙ uI W UL
fiW ˙uD ˙
jI WBB
wMacrovision
Ł ‹
Corporation
pMJ1
W ˙uD ˙ u
hM U `UM
U Ød _˙ b UA*˙ ˙d ˆŁ w eM*˙ ˙b
uB
˙¤
u
bOH
˙
d
ˇU
S
u
bOU L˚U ˙uD
˙ ¯
Macrovision W d s
ˇUB ˙ hO d ˙ tOK
WLJ;˙ ˚U ˙uD ˙ v ¯ W U{nzU
U Ł'W Łb
d *˙
WLJ
WOKL Łˆ WO JF ˙ W bMN ˙Corporation
˙b
¯ dE
UL fi
fiWO uB'1˙fi1 ˙b PBC
˙¤
fipOJH ˙
q
s
WLzUI ˙ ˚U U
˙b
S WIOA u˙ bO
Z ˙d˚U ˙˙uDd ¯
WLJ
d
ˇU ¯¤ u eHOK ˙ W U nzU
vK uW{ŁdF*˙
PBC
˙¤ 'WLzUI
u bOH ˙ d
ˇU ¯ WHO Ł v '2.0
¯ W ˙b
U{ U
nzU Ł Łb WLJ;˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD
fiPBC
W U
u
d pMJ1 ‹p — v ¯ W U{ U
fiWO UO Łˆ WO U
ˇu ˚˙—
dF ˙
qO
K
W ˙uD
ˇU ¯ w PBC
rJ *
˙ ‰
WK UI ˙ WLJ;˙ ˚U ˙uD ˙
CD-R/CD-RW
uB
˙ vK
u
ˇu u*˙ W UD˚U ˙˙uD
WO u
WLJ
MP3
˙
˚U ˙uD ¯
˚UHK
˚ GA vK WK *˙ ˚U ˙uD ˙ v ¯• UL
CD-R/CD-RW qO
K WK UI ˙ WLJ;˙ ˚U ˙
fiqGA*˙ hzUB Łˆ qO
˙ ˙u ˆ ‹W d ˆ
qO
K WK UI ˙ WLJ;˙ ˚U ˙uD ˙ v• ¯ UL
fiWOzUNM ˙ W UOB ˙CD-R/CD-RW
cOHM r
r w ˙
˚U ˙uD U WK
CD-R/CD-RW
*˙
˚U ˙uD ˙ qOGA• sJ1
fiWO u
V
AR
•
WOF d*˙ ˚U HB ˙Ł
w UC
˙ r d ˙ r
W HB ˙
r
'·· ‹ ¤·‡
ef TUNER/BAND
R
UEMK
Ød _˙ `˙e _˙Ł
R
l d*˙ W H
˙
˙
c
_˙ s U Q
˙b
¯ WOHO
_˙ UJ b& vJ W HB
fiqO b ˙ w
u c*˙
`e’˙fl e ˙ r ¯
WO Ozd ˙
˙
_˙ n Ł
1 'W UD
?/1˙¤
7 v/V/b/B
qd OPEN/CLOSE Z
qj B
' UN’˙¤
Z PUSH
ws – m/M +
ws hH
ws ./>
ws X
ws x
wh A
' UN’˙¤
Z PUSH
Œb
Œ–R
b u ˙
ˆ VO d
P–A
‹ w;
·‚¤
REC PAUSE/START
'†¶ ‹ † ws
‹ ALBUM+/–
–„¤
' ‚
'
‹ ql
·‚¤
CD SYNC
'†‡¤
8 REPEAT
' ‚ ‹
‹ ·‚
8 DIRECTION
‹ ·•¤
' ‡¤
5 *SURROUND
'† ‹ –„ qs
‹ DISC
–‚¤ 1 – 3
' ‚ ‹ ·‚ ed
‹ TAPE
·•¤ A/B
qd DISC SKIP/EX-CHANGE
'·‡¤
8 TUNER MEMORY
'†‡ ‹ –„ ‹ –•¤
'·· ‹ ef
·‡¤
TUNER/BAND
'
‹ · ‹ 8
‡ DISPLAY
‹ · ¤
'¶†¤
es ¶*VIDEO (MD)
‹·‚ ‹ ‡¶ ‹ †• ‹ †¶
eg DVD
‹ † ‹ –‚¤
'·„
ECHO ØbB ˙ Øu
w rJ
˙
' ‚¤
wk –*LEVEL
‹ ‡· ‹ †·0‹DVD
–‚¤DISPLAY
–
q ˇu*˙ `UM
MHC-RV900D
U ¤
*
'
‹ ·– ‹ ‡‚ ‹ ‡• ‹ ‡¶
VOLUME ˚uB ˙ Øu
w rJ
˙
RV600D Ł 'WOMO
˙ UJ d _ hB<˙
' „ ‹ ‡ qg
‹ ‡‡¤
'†¶¤
8 DVD MENU
UJ d _ hB<˙ q ˇu*˙ `UM
U ¤
u ŁdJO*˙ Øu
w rJ
˙
'†¶¤
8 DVD TOP MENU
jI 'WOMO
˙
' •¤
wk ‡*MIC LEVEL
' † ‹ 4–¤
EFFECT ON/OFF
MHC-GX90D `UM †* U
'·•¤
wg A UN’˙ ‹ †¶ ‹ †· ‹ † qf‹ENTER
–‚ ‹ –¶¤
‡
jI RV600D ŁMHC-RV900D *
' ‚ ‹
‹ ·„ qk
‹ ·‚
B ‹UN’˙
·•¤ ‹ ·„ ‹ ·¶ ‹ ·‡ ‹ ‡‚ ‹ ‡• ‹ ‡¶ ‹
·
jI w Ł_˙ *q ˇu*˙
' „ ‹ • ‹
‹ † ‹
'–•¤
qa ˚U ˙uD ˙ WOMO
jI MHC-RV600D *
'· ¤
8 FM MODE
'¶–¤
wl AUDIO f UI
jI MHC-GX90D ¶*
'¶– ‹ ea¶¤
GAME
qh PHONES f I
' –¤
wd GAME EQ
' •¤
wj ‡*MIC u ŁdJO*˙ f I
' ¶¤
wf GAME MIXING
'¶–¤
e; VIDEO u bO f I
' –¤
3 GROOVE
' •¤
2 –*KARAOKE PON
12 34567 8
90 qa
'¶†¤
es †*MD (VIDEO)
' –¤
9 MOVIE EQ
' –¤
6 MUSIC EQ
' †¤
wa P FILE
'·„ ‹ † 8
‹ PLAY
–‚¤ MODE
'·¶¤
8 ·*PTY
‹
eg
ef
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
wf wd
ws
waw; ql
AR
‚
W
_˙ s U Q
bF
_˙ n Ł
rJ
˙
Œb
ˆ VO d
b
˙
˙
s
WOF d*˙ ˚U HB ˙Ł
5 'W UD
?/1˙¤
qg x
qh nN
qj X
wh M/m/</,
eg m
eg M
eh .
eh >
el *>10
fiWHO Ł t
fO*
Œ–N
M–A
'†• ‹ eh
–‚¤
NEXT
' †¤
ws P FILE
'·„ ‹ †– ‹ †
ra PLAY
‹ –‚¤MODE
'·· ‹ eh
·‡¤
PRESET +/–
'†• ‹ eh
–‚¤
PREV
'†‡¤
r; REPEAT
'·– ‹ ‡„ ej
‹ RETURN
†•¤
O
'–„¤
qk SCAN/SLOW
/
' „¤
1 SLEEP
'‡‚¤
ql SUBTITLE
e ˙ ˙c
' ‡¤
es SURROUND
'·‚ ‹ rf
·•¤
TAPE
'·· ‹ rs
·‡¤
TUNER/BAND
'· ‹ eg
·‡¤
TUNING +/–
'– ¤
4 TV ?/1
'– rg
¤ TV CH +/–
'– ¤
7 TV/VIDEO
'– 6
¤ TV VOL +/–
' „ ‹ ‡ wf
‹ VOL
‡‡¤ +/–
‹ · ‹ ‡„ ‹ qs
†• WOL
‹ –„¤
d ˙ ˙
'·„ ‹ ·†
12 345
rg
rf
rd
rs
ra
r;
6
7
'†¶ ‹ † wl
‹ wd
–„¤ALBUM +/–
' •¤
wa AMP MENU
'‡•¤
w; ANGLE
'‡ ¤
ed AUDIO
'‡– ‹ †· ‹ ††
qf CLEAR
‹ † ¤
2 CLOCK/TIMER SELECT
'¶
‹ –¤
‹
‹3
–¶¤
CLOCK/TIMER SET
' „
'†‡ ‹ † wj
‹ wg
–„¤
DISC +/–
'
‹ · ‹ qa
‡ DISPLAY
‹ · ¤
‹ †‚ ‹ †• ‹ †¶ ‹ rd
†– DVD
‹ † ‹ –‚¤
'·„ ‹ ·‚ ‹ ‡¶
‹ ‡· ‹ †·qd‹DVD
–‚¤DISPLAY
'
‹ ·– ‹ ‡‚ ‹ ‡• ‹
'†¶¤
ef DVD MENU
'· ‹ ‡‡ ek
‹ DVD
†‚¤ SETUP
'†¶¤
ef DVD TOP MENU
' † ‹ es–¤
EFFECT ON/OFF
ܠ
·
‹
†
–
‹
†
‹
–
‚ ‹–¶¤wk ENTER
_˙
‹‡• ‹‡¶ ‹‡· ‹‡‡ ‹†‚ ‹†• ‹†¶
‹ † ‹ ‹·„ ‹·¶ ‹·‡ ‹· ‹‡‚
' „‹ •‹
'¶– ‹ 8¶¤
GAME
' –¤
e; GAME EQ
' ¶¤
0 GAME MIXING
' –¤
es GROOVE
'¶†¤
9 MD (VIDEO)
' –¤
e; MOVIE EQ
ea *MULTI ROOM
' –¤
e; MUSIC EQ
8
9
0
qa
qs
el
ek
ej
eh
eg
ef
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
AR
„
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
˙
'jIRV800D ŁMHC-GX90D¤
Œb
ˆ VO d
Œ–A
' ‡¤
2 ON/OFF
' ‡¤
1 5
1
2
AR
–
qOGA
˙ `b
˙ `b
UN’˙ VO d
qOGA
fiWI d*˙ ˚UO ULJ ˙Ł ª
AM W uLK
FM W u*˙ wz˙u
WOHK)˙ W UL ˙
–
*'vMLO ˙¤
_˙
ULF
9 vU1
¯ ªWOUNU VO
˙ ˚UOKLF
d
˙ `
wIK(˙ wz˙uN ˙
WOHK)˙ W UL
–
*'Ød O ˙¤
–
*vD u ˙ W UL
˙
˙
2
2
6
7
5
2 3
4
4
1
'vMLO ˙¤ WO U _˙ W UL
8
˙
'Ød O ˙¤ WO U _˙ W UL
†
*w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
˙
UN
MHC-RV600D `UM –* U
jI RV800D ŁMHC-GX90D †*
l
AR
––
˙
fiw dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙4 UN
'jI RV800D ŁMHC-GX90D¤
f I*˙ v ¯ ˚U UL ˙ ª
f I*˙Ł
SUB WOOFER
fi U ˇˆ ‘{u SUB
u WOOFER
UL
CONTROL
'l U ¤
qO u
ˆ qO u
r
UN’˙ VO d
fiWO U _˙ ˚U UL 1˙ qO u
f UI*˙ v ¯ ˚U UL ˙ ª
fi U ˇˆ ‘{u FRONT
u ULSPEAKER
SUB WOOFER f I
jI
ˆ qO u
ÆuAJ*˙ `e’˙ q ˇˆ
+
–
'3¤ŒˇU flŒˇU
R
L
'#¤ jD
fiWOHK)˙ ˚U UL 2
˙ qO u
'MHC-RV600D `UM
U ¤
SUB WOOFER CONTROL f I
f UI*˙ v ¯ ˚U UL ˙ ª
fi U ˇˆ ‘{u REAR
u UL
SPEAKER
fiFM/AM ˚U u*˙ ˚UOz˙u 5qO u
fitKO u
flˇu ˆ
AM
r W
r uLK
‹
wIK(˙ wz˙uN ˙ j {¯
jI
ÆuAJ*˙ `e’˙ q ˇˆ
R
+
A f I*˙
wIK(˙ wz˙uN ˙
AM W uLK
º
UOIFMˆ W u*˙ wz˙u
u
b bL
ˆ qO u
L
'3¤ŒˇU flŒˇU
r
FM
75
'#¤ jD
flˇu ˆ
fivD u ˙ W UL ˙3qO u
'MHC-RV600D `UM
U ¤
AM
f UI*˙ v ¯ W UL ˙ ª
fi U ˇˆ ‘{u CENTER
u UL SPEAKER
'jI MHC-RV800D¤B f I*˙
jI
u
R
º
UOIFM
ˆ W u*˙ wz˙u
wIK(˙ wz˙uN ˙
AM W uLK
b bL
r
FM
CO75
AX
IAL
AM
+
ˆ qO u
ÆuAJ*˙ `e’˙ q ˇˆ
L
'3¤ŒˇU flŒˇU
'#¤ jD
flˇu ˆ
AR
–†
UE
'U Ł ŁˆŁ UJ d _ WBB<˙ ˚ 9
ˇu*˙ `UM
UUN¤ vK ˇu u*˙ u bOH ˙ q ˇ 6
f I qO
vK
˙ˇUL
º
NTSC
¯
Łˆ
PAL v ¯ ˙u _˙ UE j {¯ q U WD VIDEO
˙u
OUT f I*˙ v ¯ u eHK ˙
fip
U)˙ u eHK ˙ ˙u ˆ
fio d*˙ u bOH ˙
qOGA
˙ `b
˚ ˇuLK
NTSC v ¯ lMB*˙ w
u C
˙u _˙ UE
WIDM*˙ e
˚˙—PAL
˚ Ł
ˇuLK
‡ WIDM*˙ e
˚˙—
dOG
‹ U ˇˆ WMO *˙ ˚˙uD)˙ qLF UNO
uI
”wK UL
˙u _˙ UE
NTSC y PAL
fi UN’˙ vK
ˇu u*˙ ˙ _˙ b
¯
MONIT
OR OU
d
q fid
T
˙
S VIDE
O
(DVD O
NLY)
VIDEO
fi UEM ˙ qOGA
?/1ÆUI
jG{¯
1
fiX
e ˙ jGC
UH?/1 ˙ e`UM
˙ jG{¯
2ˆ
fi ˙u _˙ UE dOG Ł UEM ˙ qOGA
b UAr pMJ1 YO
˚UE
u eHK
UN
ULF
¯ b
u bOH ˙ q ˇ d ¯Ł u
fi UN’˙ ˙c s
uB
fi bI ˙ kH l{Ł w
˙u _˙ • UE j { pMJ1 s
bOH ˇU ¯
˙u ˆ UEMVIDEO
WK CD WLJ
u bO W ˙uD• ¯ d bM
bOH ˙˙ sq UnK ˙b
¯ pMJ1 ‹u bOH ˙ uB
fi uB ˙ qJ
uA
ˆ sJ1 ‹ UN K
u C*˙ u UEM
ˇu u*˙
S VIDEO q ˇ f I qO u S-video
ΠUO ozUH
˙ ˙
W UO
˙ eN _˙ qO u fi'jIDVD¤S VIDEO OUT f I v ¯ u eHK ˙
fi¶– W H
l ˙ j {¯ ‹WOD uH ˙
UO ¯ ˝U H0 eN:˙
7˚
WOD VOLTAGE
u vK
SELECTOR
fiWOK;˙
W UD ˙ j
l
º VOLTAGE SELECTOR nK
UF
ˇ
UN
ˇuL
ˆ sJ1
fiq ˇuLK
VOLTAGE SELECTOR
120V*
X u
–†• › –†
fi ˙b’˙ w
220V 230-240V
”W ˇuF
ˇu u*˙ UO
˙ WO dF ˙* WJKLLK
˙ c Q
v ¯8 UO
h
˙
e ˙ jG{ bM fi dF ˙ W U vK w UC ˙ l
l{u ˙ vN M Ł qOGA ˙ l{Ł?/1
v ¯ UN’˙
fiº
UOzUIK w UC ˙
c Q l f UI ˙ vK ˇu u*˙ o d*˙ T UN
˚ ˇuLK ¤ f UI ˙ s t e ¯ ‹ ˙b’˙ w
fi'jI T UN0 eN:˙
AR
–‡
'MHC-RV600D `UM
l{u
s
W
ˇ ·
1
W Ł˙e
vD u ˙ W UL
WO U _˙ W UL
'Ød O ˙¤
U ¤ ˚U UL
5 O U _˙ 5
fi UL
˙
˙
WO U _˙ W UL
'vMLO ˙¤
˙
'l U ¤
˙ l{Ł
UL
UN’˙ VO d
˙ l{
˚U UL
UN O
˚U UL
˙
˙ ˚UOA
j d
˙ qH ˆ vK WI d*˙ ˚U UL
fiUN e ¯ ŒˇUH Ł
''·¤ vMLO ˙fl'·¤ Ød O ˙¤ WO U _
w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
WOHK)˙ W UL
'Ød O ˙¤
˙
˙
UN
–
*'·¤ w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
˙
WOHK)˙ W UL ˙
'vMLO ˙¤
2
WO U _˙ ˚U UL ˙ UH ¯ fH vK vD u ˙ W UL ˙ l{
Łˆ WO U _˙ ˚U UL ˙ l vD uº
U˙ W
dIUL ˙ Œ—U fi
fiºOK WO U _˙ ˚U UL ˙ nK UNF{
¶
bF
vK
3
ULNCF WN ˙u w 5 OHK)˙ 5 UL
fip UL ¯ Øu º
U vK
dIˆ r „ v ¯
WOHK)˙ W UL
r
„
˙
†
*'†¤ vD u ˙ W UL
˙
˙ l{
fiWOHK)˙ ˚U UL
WI d
dO
˚U UL
v ¯ ¶
˚UE
fi`U{uC ˙ ŒˇUH
˚UOz˙uN
˙bOF ˚U˙ UL
º
s ˙ ª• Q kH ¯
l ˙ ¤ t d ˙ Œc
UI ˙Ł qWIˇuLK
º
d*˙ ˚U UL • ˙ u nK
fi'•– W H “˚UH
w ˙u*˙
”
v ¯ ŒˇR
ˆ †*sJ1
fi u ˙c
eHK ˙ vK ˆ WOHK)˙
• ˚U UL ˙
fi u eHK ˙ W U vK
˙u _˙
†
S
*¯Ł
fiØd O ˙Ł vMLO ˙ 5 OHK)˙ 5 •UL ˙ qO u
filL
s ˚uB ˙
jI RV800D ŁMHC-GX90D –*
MHC-RV600D `UM †* U
AR
–·
bF
fiSony
u eHK
UN
˙ `b
jG{¯
TV ?/1
qOGA
TV/VIDEO
– Łˆ
TV CH +
– Łˆ
TV VOL +
s
rJ
˙
˙b
ŁMHC-GX90D
¯
¤ w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
b Ł
˙
UN
U ˇˆ WMO *˙ ˙ _˙ ˙b
¯ pMJ1 'jI RV800D
dON’˙
˚u
U&¯Ł
bB b b% lOD ˙dE
º
U
q ˆ s
t S ‹'e d –
s q ˆ¤ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
u eHK ˙ qH Łˆ qOGA
qCH*˙ UJ*˙ w w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙
u eHK K u bOH ˙ q wˇ u
q u%
UM S ‹dON ˚u qC ˆ vK
uB K fi
tO
VK ‘D vK WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
u eHK ˙ ˚˙uM dOOG ¸b
fi5
qOGA
ˇUB ˙ ˚uB ˙ Øu
j {
u eHK ˙ '˚U UL ¤ W UL s
bOH
ˇU
¯
fiDVD W ˙uD ¯ d5.1 `UM
UMIK
ˆ W U ˙ ˚uB
U L
fi‡‡ W H l ˙ ‹W UL ˙ ˚u Ł Øu
UN’˙ ˙c
˚U ˙uD
˙ qOGA
qL
bM
WO ´ W UL( WO U
fiDVD
˚UE
˙bF˚˙`˙d
vK ‹w˙ ˆqLF
ULz˙ˇ
º
l{Ł rww dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
•
˙
fijzU(˙ s ˚˙d LO M lC
S ‹W dG ˙ nB M w w dH ˙ WCH M*˙
• ˚˙ˇˇd
fiDVD e ˙ jG{¯ czbF Ł ?/1
‹ UN’˙
e ˙qOGA
jG{¯
1
WM U ˙ W u*˙ dO Q v ¯ l d ˙c fiW UGK nF
fi UN’˙ s ˚U ˙uD ˙ lOL
˙d ¯ ws dHb˙ QWCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
ªd ‹˙c ¸b
Æ l{u WM U ˙ W u*˙ V
W ˙ S˙bOF
º r Łˆ W d
w ?/1 e ˙ jG{¯ DVD
czbF eŁ ˙‹ jGC 2kH ¯
fia ˙ fififi jzU(˙ q UI V
fi“LOCK”
fi“STANDBY”
U F ˙ dNE
fi UN’˙ s
AR
–
U F ˙ dNE
‹ ˙ _˙ d d% r
UO
3˙
pK
qB ¯
U bM
˙ j { 'AA r R6
¤ 5
UD
bF s rJ
˙
W U
fi UN’˙ qOGA
?/1
1
jG{¯
2
e ˙ jG{¯
b Ł vKCLOCK/TIMER SET e ˙
fibF s rJ
uB
bF
s
fibF
s
rJ
bF
s
3
4
˙ ,
b Łe vK
˙ jG{¯
rJ
rJ
UO
6
e ˙ jG{¯
˙ qOGA
W U
b CLOCK/TIMER
Ł vK
SET
ˆb
˙ j C
bOH
ULMOº
U fidI
uN ¶ u
5
UD ˙ b
¯ ‹bF
e ˙ jG{¯
1
fibF s
dJ
uB bF s rJ
m Łˆ
M˙ eb ˙Ł jG{¯
2vK
fiENTER e ˙ jG{¯
“CLOCK
r ‹SET” UO
fi
e
E
E
e
5
fiW U
˙
i u
˙m Łˆ
bM Ł evK˙ jG{¯
fiozU b ˙ j C
dJ
fiENTER
rJ
˙
˙m Łˆ
bM Ł evK˙ jG{¯
fiW U ˙ j C
dJ
fiozU b ˙
uB
U ˇ¯
b Ł w
ˆ 56 *U
v 3¯ s
˚˙uD)˙ fH
3`˙d
W
s
ˇU
¯
UD ˙ dL
uJ ‹ŒˇUF
rJ
˙ b Ł WD ˙u
fi5 b b 5 d Q
WE
˚U
S
r
qB
bM
UD
˙
e ¯ ‹WK u WOM
d H bF s rJ
fiW UD ˙ qzU ¨d
s qL ;˙ nK
WE
fi UO K
UDI ¯ ¸Łb
bM
Łˆ
UO
˙ pK
W U
˙ j { `UG ¯ r
AR
–¶
˚U ˙uD
u bO
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
W ˙uD ¯ qOGA
W ˙uD
TD
d flwz˙uAF ˙ qOGA
— ˙flŒˇUF ˙ qOGA
˙ W d(˙
˙
˙ qOGA
W ˙uD ¯ qOL%
ŁˆCD VIDEO
‹
CD DVD
‹ ¤ ˚U ˙uD ¯ ‡ qOGA pMJ1
ŁˆDVD W ˙uD º
˙ˇUL
˙ vK ¯ fil
MP3U
U UL
'
MP3
˙Ł WO u ˚˙ U 0 ˚U º
UC
˙uDˆ ¯pMJ1
qOL%
Łˆ WHK
qOGA ˙ ˚UOKL
VIDEO
iF CD uJ Wb H ‹ w“MP3 WO u ˚˙ U 0 W ”˙uD
l ˙˙ qOGA
fiUNO ¯
fiW ˙uD ˙ l WI d*˙ qOGA ˙ ˚˙ˇU ¯ l ˙ fi bOI
fiMP3 s qO UH ˙ s b e
”DVD W ˙uD ¯ qOGA
qBH ˙ r
WOMO r
W ˙uD ˙˙uMF ˙ r
1
bM
fiZ OPEN/CLOSE e ˙ jG{¯
fi˚U ˙uD
qOGA
˙ s
fivK _ W UD
W ˙uD
”VIDEO CD W ˙uD ¯ qOGA
W ˙uD
˙ WOMOU *˙
r r
qOGA
bM
WOMO
˙ s
WOMO
W ˙uD
˙ ˇu Ł d R
W ˙uD
˙ WOMO U r*˙ r
W ˙uD
˙ ˇu Ł d R
l
–•
˙ qL
˙ WOMO
2
Œc ˙ t u ˙ qF
‘ H
l
W
˙ ˇu Ł d R
”CD W ˙uD ¯ qOGA
AR
u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
u bO
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD ˙flWLJ
qOGA
˙ s
bM
e ˙ jG{¯ ‹WO U{¯ ˚U ˙uD ¯
dDISC
Łb SKIP/EX-CHANGE
fi˚U ˙uD ˙
3
oKG
Z OPEN/CLOSE e ˙ jG{¯
fi˚U ˙uD ˙
fiDISC 1 – 3
˙
4
'l U ¤ W ˙uD ¯ qOGA
_˙ b ˆ jG{¯
b Ł vK
nN e ˙hH
Łˆ¤ e ˙ jGC XL ˙—¯
DVD W ˙uD ˙ WHO Ł UO ¯ bM 'bF s rJ
˙
W ˙uD ˙ s qOGA ˙ ˆb
‹W ˙uD ˙ WOMO
¯Ł ”MP3 WO u ˚˙ U
fi U <˙
W ˙uD ˙ WOMOU *˙
r r
qOGA ˙ s
bOH
ˇU
bM
¯
ALBM ŁALL DISCS Ł1 DISC 5 qOGA ˙ l{Ł dOOG pMJ1
”wK UL W UA ˙ vK
dF ˙ ˙b
U
fiÆUI ˙ l{Ł
DVD
w DISPLAY e ˙ jG{¯
1
firJ
˙ WLzU dNE
'bF s rJ
˙m bŁˆ
MŁ vK
e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
2
fiENTER e ˙ jG{¯
“PLAY
r MODE”
‹
UO
W ˙uD ˙ ˇu Ł d R
'bF s rJ
˙m bŁˆ
MŁ vK
e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
3
fiENTER e ˙ jG{¯ r ‹¨u d*˙ qOGA ˙ l{Ł UO
fiu bOH ˙ q ˇ d
˚UE
qOGA
U bM
u eHK
˙
˙Ł
1
u eHK
˙ qOGA
UN l WI d*˙ qOGA
fi b U
v ¯ U %
W ˙uD ¯ ˚d ¯“ALBM
˙—¯ vSHUF” Łˆ
“ALBM” dNE•
r
‹W U(˙ c wMP3fi Wu ˙uD
ˆ MP3
¯ŁbŁˆ u s X O
Łˆ“1DISC” qOGA ˙ l{Ł w W ˙uD ˙ qOGA
fiDVD e ˙ jG{¯
fiw ˙u “1DISC
˙ vK SHUF”
Ł“1DISC SHUF” qOGA U
UOI ˙
• s sJL
s
l{Ł w
dJ
PLAY
uB MODE e ˙ jG{¯
fiDVD ˚U ˙uD “ALBM
¯ l SHUF”
fi dF ˙ W U vK ¨u d*˙ l{u ˙ dNE v
˙
2
3
Ød _˙ qOGA
˙ ˚UOKL
WOMO
wK U
qLF
r
q ˆ s
qOGA
d
w
ˇu u*˙ ˚U ˙uD
ALL˙DISCS
lOL
fi dL
uB W ˙uD
'ŒˇUF˙ ˙ qOGA
˙¤
1DISC
ˇu u*˙ ˚˙
U *˙
fix e ˙ jG{¯
qOGA ˙ ÆUI ¯ w ˙ W ˙uD ˙ vK
'ŒˇUF
fiwK _˙ VO d U UN
d ˙ qOGA
U bM - w ˙ WDIM ˙ bM qOGA ˙ n u
jG{¯ fi'qOGA ˙xÆUM
e ˙ ˙¤
jG{
u _˙MP3
w WO uB ˙ ˚˙ U *˙ lOL
ALBM
qOGA ˙ ÆUM
˙ `UG
x e Ød
˙ ˆ d
UN d ˙ w ˙ W ˙uD ˙'ŒˇUF
vK ˇu
˙ qOGA
u*˙
fi'†† W H l ˙ ¤
fiwK _˙ VO d U
fiqOGA
fi–*X
˙ ÆUM
X R*˙ nO u
e ˙ jG{¯
Ød ˆ d tDG{¯
˙˚U ˙uD
ÆUI
¯
˙¤
˙¤
ALL˚˙
DISCS
˙ lOL vK
ˇu u*˙
U *˙
fiwz˙uA VO d
SHUF
*'wz˙uAF ˙ qOGA
e ˙ jG{˙ ‹X R*˙ nO u ˙ Łˆ
qBqOGA
Łˆ ˙
U `UM UO
ˆ ¯
rJ
˙ b NEXT
Ł vK e ˙>
Łˆ¤
w ˙ W ˙uD ˙ vK
ˇu 1DISC
u*˙ ˚˙
U *˙
SHUF
e ˙.
Łˆ¤ Łˆ ' U
bI K ¤ 'bF s
fiwz˙uA VO d *'wz˙uAF
UN d ˙ ˙ qOGA
'bF s rJ
˙PREV
b Ł vK
ˇu u*˙ u MP3
_˙ WO
w uB ˙ ˚˙ ALBM
U *˙ SHUF
fi'nK K
u dK ¤
qOGA
VO d
UN d ˙ w ˙*'wz˙uAF
W ˙uD ˙˙ vK
fiqOGA ˙
m
`UM
Łˆ
M
ˆ e ˙ jG{˙
Łˆ U *˙ w WDI ˇU ¯
fiwz˙uA
†
nN e ˙hH
Łˆ¤ e ˙ jG{¯
' *s R*˙ Y
˙¤ qBH ˙
˚U ˙uD ˙ lOL vK
ˇu u*˙ ˚˙ PGM
U *˙
WDIM ˙ bM 'bF s rJ
˙ b Ł vK
cOHM
” l ˙ ¤ ¨u d*˙ qOGA *'Z
˙ VO
d *˙
d qOGA
fiqOGA ˙ `b Ł Y
˙ WOKL ÆUI
W u d*˙
fi'† W H “pwb qCH*˙ Z U d ˙
‹m Łˆ
M e ˙ UNO jGC
d q
”wK UL W d ˙ dOG
'1 s
d2 y
ˆ¤ 'TD1 ¤
l Z d *˙ qOGA ˙Ł wz˙uAF ˙ qOGA
*
U
˙¤
˙¤
˙¤
˙¤
UOI
fiDVD ˚U ˙uD ¯
AR
–‚
ûU úuD
u bO
úßWLJ;ú u bOH ú W úuD øßWOL
MP3ßWO uB ú WLJ;ú W úuD
AR
ûUE
qOGA
wK U
ú ûUOKL VIDEO
iF
CD
S -ö
ÜDVD W úuD¼
UI •Þ uE
uJ b
5 UMI ú s ûuB ú bB Ü öd ú •ûU UL
Þ'jIRV800D -MHC-GX90DÛ
qLF
r
uB+ -ö
ALBUM – e ú jG{ú MP3
Þ3 uD)ú bF
dJ
úb
ú bM
q ö s
u
ö
UO
ø
e ú jG{ú ÜX R*ú nO Ðu* dF
ú `UM
ú W ö
d dOOG
SCAN/SLOW
'TD ú W d(ú d Û
U-ö
qOGA
jGC
d q ÞbF s rJ
úDVD
b -ûUvKúuD úÛ
5 d 5 W d ú u
Ü e 'jI
ú UNO
VCD
s rJ
ú b - vK WOL
d ú ú údF _ú
ÜÎÿUF
ú vjG{ú
ø ÿuFK ÞTD ú dFK
hH
-öÛ
r
U ÿ Û ÞtKOGA ÿunN
Îc úe úU
*ú e ú jG{ø
Þ'bF s rJ
ú b - vK
_ú UO + -ö
ALBUM
dJ –
uB
à
bF
s
rJ
ú
r
U ÿ bF
e ú jG{ú
MP3 Ü U
q
¬u d*ú u
b - vK Û
U *ú r
'jI
'Þr d ú
*
U ÿU
U ÿúe úDISC
-ö 1 – 3
ú _ú b ö jG{ú
l{- w W úuD ú UO
-öÛ
DISC SKIP/EX-CHANGE
®UI ú
Ð s d ö U
r
Us ÿ rJ
ú bDISC
- vK
+/– e ú
ÞWK UI*ú U1 ú q ÿö
Þ'bF
Þ10/0 e ú jG{ö ÜdH
U ÿ
WHO - v ø q u
DISC
1
–
3
ú
_ú
b ö jG{ú
ÞENTER e ú jG{ú
2
« bBúÛ
DVD
s
Þ' bBLK wzUIK ú d UO
Ó U
e ú jG{ú
10/0r-3 Ü ú
r 10/0
Ü -10/0 -1
ú
_ú jG{ø Üà
r
U
v ø UL
e ú jG{ú ûU úuD ú úb
ú
ÞENTER
ÞDISC SKIP/EX-CHANGE
qOGA ú `UM ö
_ú jG{ø ÜÐ
MP3 rU
qOGA
W úuD ú úd ú
ÞZ OPEN/CLOSE e ú jG{ú
ÞENTER e ú jG{ú
Þu bOH ú
ÞjIDVD ûU úuD
Ðã
u
Ð* ú iF
ûU údD{
b
ÞMP3 `UM * U
W OD W d à*fJFM*ú
w
6
fiWO U{˙ ˚U ˙uD ˙ Łˆ ˚˙ U
˚˙uD)˙
d
5 Ł4
5 v 3¯
rJ
˙
W
W ˙uD
vK
Ød ˆ ˚˙ U
Ød ˆ ˚˙ U
e ˙hH
Łˆ¤
wK U
qLF
7
r
qCH*˙ Z U d
WO U _˙
˙ ˚UOKL
ˇU
¨u d*˙
W ˙uD
u
˙
3
˙ _˙ b ˆ jG{¯
'bF s rJ
˙
b Ł
4
U *˙ dNE
> Łˆ
.
v
e ˙ jG{¯
fi dF ˙ W U
d
+ uB
Łˆ
ALBUM – e ˙ jG{˙
3 uD)˙
‹ bF
uD)˙ v ¯ bI czbF Ł ¨u d*˙
bOH
1
jG{¯
2
dJ
PLAY
uB MODE e ˙
fi dF ˙ W U “PGM”
vK
dNE v
ÆUI
– Łˆ
DISC + e ˙DISC
Łˆ¤1 – 3
fiW ˙uD ˙ UO
W
˙b
e ˙ jG{¯
l{Ł¯ w
`UG
˙ qOGA
˚˙ U
˙
dF ˙ W U
fiDVD
U
`UG ˙
b CLEAR
Ł vK
e ˙ jG{˙ W UN s
Z U d ˙
fi2 uD)˙ w bF s
MP3 WO u
˙ c
Z d *˙ qOGA
—
vK
dJ
fi4
p b
q ˆ s
uBPLAY MODE e ˙ jG{˙ Z U d
Ł“PGM” wH
v
dJ
fi“SHUF”
˙
d
s
uD † v ¯ qB ˚˙uD s
uJ Z U d
qOGA ˙ VO
DVD
d ˚U
Ł ˙uD ˙ `UM
U ˚U ˙uD
fi¨u d*˙
e ˙ jG{¯
fi'bF s
Ød _˙ qOGA
rJ
W
q ˆ s
Ød ´ ˚U ˙uD ˙ vK
b Ł
nN
vK
˙ fH
d
˙ WOMO
_˙ dNE
r
˚˙uD K w UL ˙ ˇbF ˙
' U <˙ U *˙ WK U ¤ W d *˙
v
˙
qOGA `UN ¯ bF v
UN’˙ d ˙— w tKLF XL Œc ˙ Z U d ˙ qE
jG{¯ rDVD
‹ e ˙ jG{¯ ‹Ød ˆ d Z U d ˙ fH qOGA
fiZ U d ˙
fi'bF s rJ
˙nN
b Ł vK
e ˙hH
Łˆ¤ e ˙
U <˙
U *˙ r
fiENTER
5
e ˙ jG{¯
fi U *˙ W
d
r
AR
†
˚U ˙uD
u bO
fit
d
ˇu
U *˙ Łˆ ‹ u
CD W ˙uD VIDEO
¯ Łˆ CD W ˙uD ¯ W
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
r “6”
‹
_˙
U <˙
UO
x
d bM
fi“6” U *˙ d ¯ ‹ U *˙ qO
UO
WOL d m/M
˙ ˙ e _˙
˙ jG{¯
Łˆ
fiENTER e ˙ jG{˙
U *˙
U
r
W UA ˙ vK
fiWOKLF ˙
cN
UOIK
Program
1 DISC 1 (CD)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
– TRACK 6
MP3 W
d
fiDVD
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
dJ
vK
m
uBŁˆ
M
†–
rJ
s
1
jG{¯
2
e ˙ jG{¯
dJ
Z U d
˙
d
3
e ˙ jG{˙
, r e ‹˙ jG{¯
fiW ˙uD ˙ UO
Program
1
Disc
2
DISC 1 (CD)
3
DISC 2 (– – – – –)
4
DISC 3 (MP3)
5
6
7
8
9
10
fi,
‹W U(˙
l
bF
uB ÆUI ˙ l{Ł
PLAY
w MODE e ˙
fi dF ˙ W U “PGM”
vK
dNE v
x
bM
Program
1
Disc Album
2
DISC
1Track
(CD)
ALL
ALBUMS
3
DISC
2ALL
(– –TRACKS
– – –)
ROOT
4
DISC 3 (MP3)
1. Classic
5
2. Jazz
6
3. Pops
7
8
9
10
WOL d m/M
˙ ˙ e_˙˙ Łˆ
jG{¯ ‹p — bF
fiENTER e ˙ jG{˙
“3” r ‹
Program
1 DISC 3 (MP3) – ALBUM2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
fi“2” u _˙
“3”s U *˙ d ¯ ‹ U *˙ qO
r “2”
‹ UO
WOL d m/M
˙ ˙ e _˙
˙ jG{¯
Łˆ
fi, e ˙ jG{˙
UO
dF ˙
vK
fiW UA ˙ vK
˙ U <˙
AR
5
Œc ˙
U *˙Ł
– TRACK3
u
_˙
c
w ¤
4
e ˙ jG{¯
U *˙ Łˆ u
fi'
“DISC 1”
_˙ v
Program
1
Disc Track
2
DISC
1 (CD)
ALL
TRACKS
3 * DISC 21.(–TRACK1
– – – –)
4
DISC 32.(MP3)
TRACK2
5
3. TRACK3
6
4. TRACK4
7
5. TRACK5
8
6. TRACK6
9
7. TRACK7
10
8. TRACK8
9. TRACK9
W ˙uD
˙ ˚U uKF*
UN’˙ qOL%
“?” dNE
*b W U w
fi d ˙c ˙ w
ˇu u*˙
d
w
˙ WDIM ˙ s qOGA ˙ ÆUM
W ˙uD ˙ ÆUI U U bM dXL‹Ød
qOGA
w
˙ ÆUM
—
'l U ¤ p b
¯
ˆ ˚˙ U
¯
qCH*˙ Z U d
6
Łˆ ˚U u ˆ ‹˚U ˙uD ¯ W
fi5 v 3¯ s ˚˙uD)˙
finN
7
e ˙ jG{¯
W ˙uD ˙ ÆUI U U bM XL w ˙ WDIM ˙ kH
UN’˙ uIfiZ U d ˙ qOGA ˆb
r
s fiWDIM ˙ c s qOGA ˙ ÆUM
¯ pMJ1 YO
d ˙c ˙
fi UN’˙ qOGA ÆUI ¯ bM qOGA ˙ ÆUM
¯ `UG ¯Ød _˙ qOGA ˙ ˚UOKL
fiqOGA
˙ ÆUI
x e ˙ jG{¯ ‹W ˙uD
dNE r
fiU
º U
rJ
˙
W ˙uD
1
˙ qOGA
˙—¯ fi dF“RESUME”
˙ W U vK
dNE
qOGA ˙ ÆUM“RESUME”
¯ uJ s
b Ł
nN
vK
˙ ÆUI U
e ˙hH
Łˆ¤
U bM
2
e ˙ jG{¯
fi'bF s
`UM ˆ
wK U
qLF
r
q ˆ s
˙
CLEAR
`UM ˆ e ˙ jG{˙ qOGA
fiqOGA
˙ v ¯ ˇuF ˙
ŒˇUF ˙
‹
n u
`UM
PLAY
ˆ MODE e ˙ jG{˙ Z U d
fiZ U d ˙ qOGA
˙ W U
qH
U
`UG ¯
2 uD)˙
CLEAR
w ˙ ˆbe ˙ jG{˙ W UN s
XL w ˙ WDIM ˙ fis
qOGA
Z U d ˙
fi1 uD)˙ w
W ˙uD
˙ W ˙b
s
qOGA K
‹ dF ˙ W UU{ŁdF
º vK “RESUME” uJ U bM
bOH ˇU ¯
UN’˙ d ˙— w tKLF XL
vK nN e ˙hH
Łˆ¤ e ˙ jG{˙
x re ˙‹ jG{˙ qOGA `UN ¯ bF v
˙ fH qOGA
e ˙ jG{¯ fiZ U d ˙
fi'bF s rJ
˙ b ŁfiØd ˆ d Z U d nN
‹MP3 WO u
fi Ł_˙
˚˙ U
vK
u _˙ v ¯
Œu % w ˙ W ˙uD
x
ˇuFKe ˙ØdjG{˙
ˆ d
W
M U
UO
WE
¯“PGM”
`UM ˆv ¯ qOGA ˙ l{Ł q u% bM
fiUOzUIK
º “REP 1” `UG ¯
“REP
r 1” ‹
AR
††
˚U ˙uD
dJ *˙ qOGA
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
u bO
ˆ sJ1 ‹Wº
˙ˇUL
˙uD • ˙ ÆUI
fiWHK
WDI s
”bM qOGA ˙ ÆUM•
˙ `UG
qOGA ˙ —˙dJ
e x
˙ ‹ ePLAY
˙ ‹ MODE e ˙ ‹WOL d ˙– ˙ _˙ jG
vK DISC ˙dJ
+/– e pMJ1
˙DISC
Łˆ¤SKIP/EX-CHANGE
Łˆ ˚U u _˙fl˚˙ U *˙fls ŁUMF ˙ lOL qOGA
fi./> e ˙ Łˆ 'bF bM rJ
˙
fiW ˙uD ˙ vK
u ˆfl U flqB flˇdH
˙uM
fiW ˙uD ˙ – ˙d ¯
˙dJ
Z d *˙ Łˆ wz˙uAF ˙ qOGA ˙ l{Ł w
UN’˙fiW uI
UD ˙ bB s
UO
–
˙ pK
fiZ d *˙ Łˆ wz˙uAF ˙ VO d
WO U _˙
Łˆ“REP” dNE
v
W ˙uD
˙ vK
b ˙Ł
uI
w
˙
U REP
q 1ˆ s
˙
˙dJ
q ˆ s
”
”
`UG
dJ
REPEATuB e ˙ jG{˙
fi“REP 1”
v
w“ALL DISCS SHUF” Ł“REP”
`UG S
˙b
ˇu u*˙ ˚˙REP
U *˙ lOL
fi˚˙d
bOH
fH
UN’˙ n Q
˚˙ U *˙ Łˆ s ŁUMF ˙
dF ˙ W U
qOGA
Ł“REP” wH
U
˙
qOGAREPEAT
˙ `UM ˆe ˙ jG{˙
fi“REP 1”
v
fijI
W UN
˚˙ˇU
¯
¯ pMJ1
•
s
fiX u ˙
“REPU1”*˙ UO
˙c ¯
• ˙dJ
bM r
fi“REP 1”
UO
‹
WE
PBC
l
AR
˚UE
˙
qOGA
†‡
dF ˙
ˇU ¯ w rJ
˙ WHO Ł `UM ˆ qOGA
fi'†• W H l
VIDEO
˙ ¤ CD ˚U ˙uD
˙
˙dJ
UOI ˙ pMJ1
qOGA
˙
fiCLEAR
˙dJ
'l U ¤
`UG
bOH
˚˙ˇU
W UA ˙ vK
¯
bM ˙ UO ˙ bF fiqOGA ˙ ÆUI ¯ •bM qOGA
fiqOGA ˙ ˙dJ
nN `be ˙ jG{¯
“REPEAT”
‹
fiREPEAT e ˙ jG{¯“REPEAT”
fiW d
W U
d pMJ1
•
˙
˙dJ
ˇU ¯ w rJ
˙ WHO Ł `UM ˆ •qOGA ˙
fi'†• W H l
VIDEO
˙ ¤ CD ˚U ˙uDPBC
Œu % wDVD
˙ W ˙uD ˙ s ŁUMF
dJ *˙ •qOGA U
fi uB vK
fi˚˙d
v
Z U dALL
˙ ˙dJ r UO
• ‹ ˙ bM
fiWOKLF ˙
cN
UOIK
fiDVD DISPLAY
˙dJ
dF ˙
˙b
j { pMJ1
˚UE
dF ˙
dJ *˙ qOGA
e ˙ jG{¯
UOI ˙ pMJ1
firJ
bF
s
rJ
1
e ˙ jG{¯
˙ WLzU
dNE
2
UO
UOI fi
˙ENTER
pMJ1
dJ V Łˆ
vuB e ˙ jG{¯
e ˙ jG{¯
“REPEAT”
r ‹
fiqOGA
˙
˙dJ
3
j { l{Ł d
¯
DVD W ˙uD ˙ qOGA
x
fiqOGA ˙ ˙dJ
OFF r
•
”
fis ŁUMF ˙ lOL ALL˙dJ
•
r
”
*fiW ˙uD ˙ vK w U(˙ TITLE
˙uMF ˙• ˙dJ r
fiw U(˙ qBH ˙ CHAPTER
˙dJ r • ”
j { bMVIDEO CD/CD W ˙uD ˙ qOGA
x
OFF ÆUI ˙ l{Ł vK Z d *˙ qOGA
vK
˙
fiqOGA ˙ ˙dJ
OFF r
•
”
ˇu u*˙ ˚˙ U *˙ lOL
ALL • ˙dJ r
fiW ˙uD ˙
*fiw U(˙ U *˙ TRACK
˙dJ •r
”
l{Ł vK
Z d *˙ qOGA MP3
˙ j qOGA
{ bM
x
OFF ÆUI
”
˙
fiqOGA ˙ ˙dJ
OFF
”
r
•
”
vK
ˇu u*˙ ˚˙ U *˙ lOL
ALL • ˙dJ r
w U(˙ u _˙ w ˚˙ U *˙ lOL Łˆ WO U(˙
fi“CONTINUE (ALBUM)” UO ¯ bM
fiw U(˙ U *˙ TRACK
˙dJ •r
”
ON qOGA
˙ l{Ł vK
Z d *˙ qOGA
x
fiqOGA ˙ ˙dJ
OFF
”
r
•
fiZ d *˙ qOGA ALL
˙ ˙dJ
•
˙ j { bM
r
”
˙dJ
UO “ALL
˙ sJ1
DISCS
‹ SHUFFLE” UO *˙ bM
U *˙“CHAPTER”
Łˆ
qBH “TITLE”
˙ ‹
˙uMF ˙ qOGA
fijI“TRACK”
AR
†·
˚U ˙uD
˚UE
u bO
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
fijG{ Łb lL
l
˚˙ U 0 W ˙uD ˙ qO
MP3
ˆsJ1w ˙˚ ˙u _˙ªd ULMOw ˇ ˙
˚U ˙uD
˙
QA
˚UE
˚U ˙uD ˙ vK MP3
WK WO u ˚˙ U
qOGA p
sJ1 w ˙ ˚U CD-R
˙uD ˚U
˙¤ ˙uDCD-ROM
˙Ł
ˇU ¯ sJ1 ˚UCD-RW
˙uD ˙¤
˚U ˙uD ˙Ł 'UNOK qO
fi'UNOK qO
1 Øu *ISO
*˙ 9660 WGO w ˚U ˙uD ˙ uJ
fib bL ˙ WGO
Joliet Łˆ
w2 Øu
‹
*˙ Łˆ
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
AR
WO u
_˙ `UL ˆ W U J
U _˙Ł W b •_˙ ÆŁd(˙ ˙b
˙ jI sJ1
fi'W U“ ” ¤W O vK
dF d ´ T Œˆ fi˚˙ U *˙Ł
finK*˙ r “MP3”
˙ v ¯ nK*˙ b b9 W U{¯ s b• Q ‹WOL
˙ bM
UNMJ1
b uMP3
˙ ÆS ‹nKLK
“MP3” b bL ˙ l{Ł
•
bM
wz˙uA `U{u{ ˚u
bBO Ł W O
uB nK*˙ vK ÆdF ˙
fi˚U UL ˙ nK
ˆ sJ1
MP3 uB
fiqOGA ˙ `b
U
º Ł udG
ˆ
WO U • ˙ ˚U ˙uD ˙
fibIF w d VO d
WK
WWO˙uD
UO WOM¯I w› 'MPEG 1 WO vK ‡ › WOuB ˙WID ˙¤MP3
qO
˙ j Ł Łˆ qO
˙ UN ‹W º
˙ˇUL
U J •˙fldOHA
¯
–fl–˙ wZ ˙uU vd ¯nvK
K*˙jG{ r fiw uB ˙l U ˙jGC WGO Ł
q
‹q UA*˙ c tMP3
˙u nK
b qO
p S ‹bM
b
*˙
lL ˙ UD s d w ˙˚ ˙u _˙jGC fiwK _˙tL s
fi`U{u{ ˇu ŁŁ ˚uB ˙ UDI ¯ ‹qOGA ˙ vK
bI ˙ b
˚U u
ISO 9660 WGO*
WOIDM*˙ W ON ˙ q ˆ s º
U w*UF
uO fO
˙ Øu
UI*˙*˙d vKˆ v
ªUM CD-ROM
fi
˚U ˙uD ˙ w
ˇu u*˙ ˚˙bK:˙Ł ˚
nK*˙ r ˙ uJ 1 Øu
ˆ V *˙‹w fi˚UH ˙uLK
b b ˚U
ÆŁd ‡ b bL ˙ ØbF
Ł ‹ÆŁd 8.3‚ WGO
r ˙ wŒbF
¤
‚ s bK:˙ r ˙ b e
ˆ V
“.MP3”
fi dO J ˙ ÆŁd(
fiWK ˙b *˙ ˚˙bK LK ˚U u
‚ s d ˆ b u
˚˙bK:˙Ł ˚UHK*˙ `UL ˆ u2 Øu
qB *˙ˆ ˚UH
‘L ˙u
fivB ˆ b
Łd ‚ s
uJ
ˆ sJ1 bK
q
˚UHK*˙ `UL ˆ qB
ˆ sJ1 Joliet
¤ b v
bL¯ W
˙ l{Ł
M Uw
fia ˙ fififi W U J ˙ Z U dº
U d˚U ¶·
u v ¯s ˚˙bK:˙Ł
b Q ‹'
†
'l UMP3
¤ WO u
WOL d ˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD ˙ qOGA
WLzUI ˙ ULF
DVD U
MP3
WO u
fi UN’˙ ˙cMP3vKWO u
DVD W ˙uD
˙ WLzU
ULF
˙
˚˙ U 0 W ˙uD ˙ qO
˚˙ U
v ¯
UL
˚˙ U 0 ˚U ˙uD ˙ qOGA
fiDVD
1
e ˙ jG{¯
Łˆ uB ˙ s WK DVD
u `˙e
W ˙uD
ˆ v ¯˙ rO I r
UO
dJ + Łˆ
ALBUM
uB
– e ˙ jG{¯
2
DVD W ˙uD ¯ qOGA
“s ŁUMF
bM
” UNOK
˙fi
oKD vIO u*˙
fi¨u d*˙ u _˙
ULF U ¨u d*˙ ˙uMF ˙ UO ˙ pMJ1 ‹s ŁUM
b vK Œu %
Ł_˙ U *˙ s qOGA
4 r ˙ uD)˙
`b bM
v ¯ bI
fiDVD TOP MENU e ˙ w
fi u _˙
W ˙uD ˙ ˚U u DVD UO
˚U ˙uD
U
˙ iF p ‘L
e ˙˙ jG{˙
U
b b%
3w Vd
p ‘L
DVD
w ˙ ˚U ˙uD ˙ qOGA bM fiWLzUI
ULF ‹ Uu _˙ w 5F
*˙ UO
dJ Łˆ
. uB
ˇuM ˙ c d ¯ ‹˚uB ˙ WG Ł WL d ˙fi¨u
WG d*˙
q UˇuM
UO U>
fiDVD MENU e ˙ ULF U
rJ
fiDVD
1
jG{¯
2
e ˙DVD
Łˆ TOP MENU e ˙
fiDVD MENU
fi u eHK ˙ DVD
W U WvK˙uD
fiØd ˆ v ¯ W ˙uD ˙ s
˙
b Ł
nN
vK
e ˙ jG{¯
4
e ˙ jG{¯
fi'bF s
bOH
ˇU
¯
“W ˙uD ¯ ”qOGA
˙uM X% W {u*˙ qO
˙ ˚UOKLF
UO
˚˙ U LK † W“pH b w qCH*˙ Z U” dŁ –•
˙ cOHM
W H w
dNE
fijI
u _˙ w
ˇu u*˙
˙ WLzU
WLzUI ˙ ˚U u
3
e ˙hH
Łˆ¤
nK
WE
UO Ł wCIM*˙ qOGA ˙ X Ł MP3
UO qOGA
nK
bMˆ sJ1
vK ,/</m/M e ˙B/b/V/v
Łˆ¤
e ˙ jG{¯
ˇ˙d*˙ bM ˙ UO
WOL d ˙ ˙ _˙ Łˆ 'bF s rJ fiWO
˙ Ub Ł˙ W U(˙ w wIOI(˙ X u ˙ s
(VBR) nK
XO MP3
bF0
w u
U
qOGA bM ›
fi dOOG Łˆ tKOGA
fiENTER
4
e ˙ jG{¯
AR
†¶
˚U ˙uD
u bO
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
AR
wK U
fix
qLF
r
q ˆ s
e ˙ jG{˙
l
WLJ
UA dF ˙
dF ˙ ÆUI ¯
s
rJ
˙
bNEXT
Ł vK e ˙ jG{˙ WLzUI ˙ w U
fibF
s
rJ
˙
WLzUI ˙ vK ˆ v ¯
bPREV
Ł vK e ˙ jG{˙
fibF
b
u d ˙
b Ł vK
RETURN O e ˙ jG{˙
WI U ˙ WLzUI ˙ v ¯
fibF s rJ
˙
Łˆ. e ˙ jG{¯ ‹ÆUI
U *˙ UO
>
dJ
Łˆ¤
ENTER e ˙ jG{¯ r
rJ
˙ b Ł vK WOL d
fi'bF
u bO W ˙uD ¯
ˇU ¯ w rJ
˙
'2.0 ˙b PBC
˙¤
u d ˙
p
˙ l{ŁdF
`UM
˙ ˆˇU ¯ `UG ¯
uB PBC nzU u
‹¨u d*˙
'2.0 ˙b ˙¤
˙ ˙ _˙ jG{¯
s
PBC
d—
U)˙ u eHOK ˙ W U vK rz˙uI
fiW ˙uD ˙ vK
ˇu u*˙ WIOA ˙ Z
fiW ˙uD ¯ q l UN O d Ł WLzUI
fiDVD
1
2
e ˙ jG{¯
rJ
˙ b Ł
nN
vK
e ˙hH
Łˆ¤ e ˙ jG{¯
rJ
˙ b Ł vK WOL d ˙ ˙WLzUI
_˙ jG{˙
˙ r
UO ¯
nzU Ł l WLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯ d `b
fiENTER e ˙ jG{¯ r ‹bF
rJ
s˙ b Ł ˙b
U
fi'
2.0 ˙b PBC
˙¤
vK 10/0 e ˙ jG{˙ ‹ dH
U ˇ
bF s
ˇU ¯ w rJ
˙Ł WLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD
fi u eHOK ˙PBC
UN WLzU
vK dNE Ł dF ˙
u bO W ˙uD ¯ d
ˇU
VCD¯ •`UM ˆ TC
WE
fiWLJ
U F ˙ dNE
VIDEOˆCD
sJ1W ‹˙uD º
˙ˇUL
˙ vK ¯
˙uD d
ˇU ¯ `UM
PBCˆ • TC ”
e ˙ ”jG{˙
qJ vK
3 r
uD)˙
“ENTER
w
e ˙ u bO W PBC
fi'
2.0 ¯ ˙b
˙¤ UE l WI ˙u
WLJ
fiW ˙uD ˙ l WI d*˙ qOGA ˙ ˚˙ˇU
w PBC
fibF
jG{˙”
“SELECT
s
rJ
˙
b Ł
s
3
rJ
˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
jG{¯ r ‹WLzUI ˙ s r
UO
dJ
fiENTER e ˙
WLzUI ˙ vK
†•
4
ˇu u*˙
UI
º ˚ULOKF
Ł dF ˙K qLJ ¯
fiwK UH ˙ dF U
U L
jG{¯ r
‹bM
UO
flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL W OuN bO ˚U ˙u
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD ˙
4
m dJ
Łˆ
M e ˙uBjG{¯
fiENTER e ˙
fi U <˙ bM U W U)˙ ˚˙ UO
“TV TYPE” ” U
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
W ON
˙ dNE
˙ W U
WHK <˙ j C ˙ ˚UOKL cOHM pMJ1 ‹W ON
WG j C º
UCUOI
ˆ pMJ1
˙
UL fi˚uB ˙Ł
uB ˙ q
q s qO UH ˙ s b e* fiØd ˆ `UO ˆŁ W ON
uB
U ˆ fi·†›†„ ˚U H l ˙ ‹W ON ˙ W
fi•„ W H l ˙ ‹W ON ˙ W U ˇuM
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
16:9
fiWOKLF ˙
cN
UOIK
fiDVD
˚˙ UO
r
‹W ON
UO
m dJ
Łˆ
M
fiENTER
fiÆUI
˙
5
e ˙
uBjG{¯
e ˙ jG{¯
U <˙ W ON
˙ l{Ł
DVD
w SETUP
fiW ON
s
fiW ON ˙ WOKL qL J Ł W ON
“4:3 PAN SCAN” ” U
W ON
˙
UO
˙ bM
fiENTER
¯ r
wH
v
DVD
dJ SETUP
uB
˙ W U
1
jG{¯
2
e ˙ jG{¯
e ˙
˙ W U
dNE
3
fi U <˙ W ON ˙ bM
“SCREEN SETUP” ” U
dNE
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
˙ ˇuM
qHI
e ˙ jG{¯
fiW ON ˙
bOH
lOL
rJ
UO m Łˆ
MdJ e ˙ jG{¯
uB
e ˙ jG{¯ r ‹W{ŁdF*˙ WLzUI
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
W ON
W U
s
˙
4:3 PAN SCAN
ON
JACKET PICTURE
W ON
bF
˙
U <˙ bM
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
ULF
ˇU
¯
j { ˇU ¯ 3pMJ1
uD)˙
t “RESET”
Sw ‹
UO U XL ˙—¯
`UM
U ¤ ·† › †„ ˚U “SETUP”
H w
˚Uu ON
c*˙ ˙
fiWOz˙b
˙ ˚U
“PARENTAL
ON ˙ v CONTROL”
¯ '
AR
†‚
˚U ˙uD
u bO
dF U
U
WG
Łˆ
W UA ˙ —
W ON
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
W U)˙ ˚U ON
˚uB˙˙
fiq u*˙
fiW ON
uº
UF
eHK K˚U ON
˙ W“SCREEN
U w
SETUP” d
˙
WGK ˙ —W ON
UO j UC rp ‘L
“LANGUAGE SETUP” WGK ˙ W ON
fi˚uB ˙ U
Łˆ W UA ˙ vK
dFK
¯
fiW ON
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
˙ W“LANGUAGE
U w
SETUP” d
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
'jI DVD¤TV TYPE x
fiq u*˙
u eHK K
UH
dF
dF ˙ W
d
¯
¯
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
'W UA ˙ vK
OSD
dF ˙¤
x
fiW UA ˙ vK WGK ˙
fiW{ŁdF*˙ WLzUI ˙ s
u eHK qO u 4:3bMLETTER
˙c BOX
d ¯ •”
u
dF W ON ˙ c
uI fi‡”· UN UH
UN{d W
s vKH ˙Ł ŒuKF ˙ 5ze’˙ vK W d ˆ d l WC d
'jI DVD¤ DVD MENU x
fiW UA ˙
*fiDVD WLzU WG
W UA
d
WG
d
'jI DVD¤ AUDIO x
fi˚uB ˙ U
WG
*fiW{ŁdF*˙ WLzUI ˙ s
dO
WG
'jI DVD¤SUBTITLE x
fiWL d
˙ WG
dO
*fiW{ŁdF*˙ WLzUI ˙ s WG
W UA
u eHK qO 4:3
u PAN
bM SCAN
˙c d
• ¯ ”
WC d
u
dF W ON ˙ c
uI fi‡”· UN UH
UN{d
fiW UA ˙ l rz
w ˙ `˙e _˙ lD r Ł UNKL
Q WMENU”
UA ˙ vK
Łˆ“DVD
w“OTHERS t” ˚d ¯* ˙—¯
W
WLzUI ˙ s WGK ˙ “SUBTITLE”
e
q ˇˆŁ dŁˆ
“AUDIO”
¯ ‹
e
dF ‹ UO
˙ bF fi'•• W H l ˙ ¤ WOL d
fi“OTHERS t” UNO
U
w ˙ WO U ˙ d*˙ w
WE
Øb ˙
l
AR
†„
UO DVD
˙ r W ˙uD
‹
˙ vK WK
fi'
“OSD” `UM º
UOzUIK
U ¤
dO WG
WK *˙ ˚UG
W U)˙ ˚U ON
W U)˙ W—ON
fiW ON
˙ W“CUSTOM
U w
SETUP” d
CUSTOM SETUP
VCD COLOR SYSTEM
PARENTAL CONTROL:
TRACK SELECTION
'l U ¤
˙
˙ u eHK
Łˆ WC d
dF U
W U)˙ ˚U O
W UA
u eHK
16:9 qO
• u bM
fii dF ˙ l{u ˙ nzU u
˙
¯
AUTO
OFF
WE
º “4:3 LETTER BOX” UO ¯ DVD
UOzUIK
r
b
W ˙uD
ܼ
UI Ł
fifJF U fJF
“4:3˙Ł
PAN SCAN” s ºb
ˇu*˙ `UMVCD UCOLOR
¤
SYSTEM x
'U Ł ŁˆŁ UJ d _ WBB<˙
˚
fiVIDEO CD W ˙uD ˙ qOGA
bM
w
ˇu u*˙ u AUTO
bOH ˙•
U)˙ u eHK
NTSC˙ Łˆ
PAL
U ˙—¯
U ¯
fiAUTO d DUAL
¯ ‹ wzUM ˙
UN ˙d NTSC
¯Ł W ˙uD
u bOH ˙ PALU •¯
fiPAL UEM U
UN ˙d PAL
¯Ł W ˙uD
u bOH ˙ NTSC
U ¯• dOOG
fiNTSC UEM U
‹W ˙uD
b
˙
UE
p
SCREEN SAVER x
W UL WHO Ł qOGA bM fiW UA ˙ W UL WHO
˙u _˙ UE d ¯
w
UN’˙ ªd bM W UA ˙ W UL WHO Ł
u
U ˙ bM˙d Łˆ
¯ rWIO ”ˇ –
b* ÆUI ˙ l{Ł w Łˆ X
fi WHO Ł b U
fiWIO ˇ CD
– Ws ˙uD
b e˙ v b*
¯ UL
UEM Œˆ
˙ jG{¯ fi'nO
u ¤ W UA ˙ nK VM& vK W
fiDVD W ˙uD U
U
dOOG r
”
r
”
fiW UA ˙ W UL WHO
ON Ł• qOGA ”
fiW UA ˙ W UL WHO
OFF Ł• ÆUI ¯ ”
BACKGROUND x
˚UE
˙u _˙
bM
u eHK ˙ W U vK W{ŁdF*˙
uB ˙ Ł
pMJ1
fiCD W ˙uD ¯ v ¯ UL
˙ `UM ˆ Łˆ q
fiUN H W ˙uD
˙u _˙
• dOOG
UE dOOG pMJ1 ‹U Ł ŁˆŁ UJ d• _ WBB<˙ ˚ ˇu*˙ `UM
U
fi'–‡ W H l ˙ ¤ q u*˙
º
UI Łu UN’˙
eHK K˙cN 'W U
u ¤ Æ G ˙
JACKET
u PICTURE
dNE ” •
º ˆ WK
Æ G ˙
u
uJ U bM jI sJ
W ˙uD ˙ Œu % rCD-EXTRA
˙—¯ fi'a¤ ˙W ‹˙uD ˙ vK
fi“GRAPHICS”
uB ˙ dNE ‹Æ
u vK
w
UN’˙ w W uH;˙ WI GRAPHICS
*˙
uB ˙• dNE ”
fiWOHK)˙
fi
ˆ WOHK)˙ BLUE
u
uJ
•
”
fiˇu ˆ WOHK)˙ BLACK
u
uJ• ”
AR
‡
ûU úuD
u bO
ûU UL
ûU UL
úßWLJ;ú u bOH ú W úuD øßWOL
MP3ßWO uB ú WLJ;ú W úuD
'jI DVDÛPARENTAL CONTROLt x
ú ûU ON
ûúÑDVD
r
l{u
ûU UL
ú—W ON
ûU úuD
dF ú bOOI ¯u
- d
dF ”ú l ú ÜqO UH ú s b e* Þ UGBK
Þá W H “'s
w b úu ú rJ%Û UH _ú q
j {ø ÜsJ2 W U ø ûu qC ö vK
uB K'jI DVDÛTRACK SELECTION x
5 - UNMO W U *ú- UNKO u
XL s w ÿbú ûU
d UL
ö vKú ¯u
Îc ú ûuB ú U
Þp UL ø mO qO
UNOK
DVD- Ww úuD
ú
ú qOGA bM û
ú
úu - ûu j C
U
ú WLG WGO
b MPEG
ú czbF
-ö
DTS
Ü -PCM
Ü
ûu Û ÿbF *ú ûuB
Þ¯u *ú fH v ø
Þ'wL d ú w -ÿ
ÞW ON
ú W“SPEAKER
U w
SETUP” d
ÞW u -ö bOFF
u • Ó
ÞW u -ö AUTO
b u Ó
•
ø
ûUE
dOG “AUTO”
ö sJ1
wzUIK
Ü
ú l{u ú vK • UNÕú j
“TRACK
uJ
SELECTION” U *ú UO ú W ON Þ
WGK ú W“AUDIO”
ON w ûuB ú W ON s vK ö W
Þ' ã W H l
“LANGUAGE
ú Û
SETUP”
UE ûu û úMPEG
U
-ö
DTS
Ü
PCM
Ü
ûu
U • úÑø
ûu
U
UNÕú S ÜûúuMI ú s ÿbF ú fH
ûu ûúDTS
Ü U PCM
ÜWOzúb
ú W ON ú v ø úcN
ÿuFK wL d ú w -ÿ MPEG
ÞVO d ú
ÞbF s rJ
úCLEAR
b - vKe ú jG{ú- bM úuJd b ø W u -_ú ûúÑ DVD
ûuB úW úuD
UM ¼
úÿUL
úS vKÜ• ø
ûu v ø W u -_ú `UD ø pMJ1
UI ÜW U(ú
¼
ÿb c w
'MHC-RV600D `UM SIZE
U Ûx
l{u ú UO U wL d MPEG
ú w -ÿ
DTS
Ü WGO
PCM
Ü
-ö
-ö WOHK)ú ûU UL ú -ö vD u ú W UL ú qO u
rI r úÑø Þ“AUTO” wzUIK ú
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL:
BALANCE:
TEST TONE:
W ON
UN
p d
XL úÑø-ö Üw dH ú WCH M*ú ûúÿÿd ú
-REAR -CENTER s q rO j {ø ÜWOHK)ú ûU UL ú
ÜW U WO U _ú ûU¼
údE
UL SUBWOOFER
- úÞ W ON
_
ÞU dOOG pMJ1 s
FRONT
YES •
CENTER
ÞW ÿUF ú û U(ú w l{u*ú
YES • úc
ÞvD u ú W UL ú úb
ø bNONE
W U• w
l
AR
àÐ
d ø Ó
úc d ø Ó
UN
l u s WO U _ú W UL úFRONT
W U • j { sJ1 Ó
Þd
\ U b
úd q úd0
¼
Ð \ v ø \ã s
UL
ú
U
¼ d d
Ð\ v
vD u ú CENTER
W UL ú• p d% sJ1 Ó
\ U b q úd0 WO U _ú ûU UL ú s
UL
ú l
Þd
s ¼
U d d
á\ v
WOHK)ú REAR
W UL • ú p d%ÞWOHK)ú
sJ1 Ó
Þd
\ U b q úd0 WO U _ú ûU UL ú s
UL
'l U Û ûU UL
ú ûU ON
REAR
u s
ÞW ÿUF ú û U(ú w l{u*ú
YES • úc d ø
ûU UL ú úb
ø NONE
b W U• w úc d
ú l u
SUBWOOFER
ûUE
YES •
•
ÞUOE(
¼
ûuB ú lDIM ÜbM
UO ú bM
W U
vK WOHK)ú -ö WO U _ú ûU UL • ú s q l{- b W U w
ûUE
ÞW UL ¬d ö W U
j {ø Üp UL ú l u s W -U
Þ¼
UOE( ûuB ú lDIM ÜbM
•
UO ú
s WO U _ú ûU UL ú s bF ö W U
vK
•
WOHK)ú
ûúÿÿd ûUú ULUN ú lCbB
ö sJ1 ܯd _ú¼
UIûU•- UL ú W O
Þp UL ú l u
Þúbzú
¼ ¼
U u w dH ú WCH M*ú
'MHC-RV600D `UM LEVEL
U Û x
ûúÿÿd
ûúÿÿd ú
ú UN
UN
s
d DVD
qO W úuD
r
ú
r qOGA
•
bM
ûu
bB s t ö k
ÜUNOK
w
WLG j { s b Q ÞwK UL W UL q ¯u v “SUBWOOFER”
ø dOOG pMJ1j { bM v
w dH ú WCH M*ú
W uN“ON” qOGA ú l{“TEST
v TONE”
ø
U
ú
Þ“YES”
Þj C ú WOKL
'MHC-RV600D `UM DISTANCE
U Û
x
Þ5 u 5 W {u WOzúb
ú W ON
ú
UL
ú l u - ûU UL K WOzúb
ú W U *
vD u ú W UL ú ¯u
j {ú
CENTER
Ó'q O • ÿ dH Û
Þ U ÿö W {u
Þ'q O ÿ Ð U b q +úd0
v øÜqq OO ÿÿ ¦¦ÝÛ
WOHK)ú ûU UL ú ¯u
j {ú
REAR
Ó'q• O ÿ dH Û
Þ'q O ÿ Ð U b q +úd0
v øÜqq OO ÿÿ ¦¦ÝÛ
5.0m
UN
¯u
j {ú Ó'q
O ÿ dH Û •
*SUBWOOFER
Üq O ÿ+ Ðv ø q O ÿ Ð ÝÛ w dH ú WCH M*ú ûúÿÿd 5.0m
ú
Þ'q O ÿ Ð U b q úd0
5.0m
jI RV800D -MHC-GX90D *
3.4m
ÞûU UL
3.4m
ú p d% bM
W ON
ú W U
w
AR
WLO
à
˚U ˙uD
u bO
˚U UL
fiWOKLF ˙
˙ Øu
cN
Ł ˚u
UOIK
bF
s
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
MHC-GX90D/RV800D/RV900D
AR
˙ l{Ł
DVD
w SETUP
fiÆUI
1
jG{¯
2
˙ WLG
fiENTER
qOGA
˙ l{Ł
fiw ˙u
˙ vK
UL
ÆUI
l
‡‡
˙ l{Ł
4
q
s
U
˙
s
U
fiX u ˙ fH w
5˙
U
'MHC-RV600D `UM TEST
U ¤TONE x
“BALANCE”
˙ WLG
˚u
˙u
lL
˙ j C
U
˙ WLG ˚U
fi“LEVEL” Øu *˙Ł
fi˚U UL ˙ s
U
˙ WLG
OFF ˚u
•
bB
s
`UM ˆ w ˙u ˙ vK W UL q s ONU • ˙ WLG
˚U UL ˙ W ON ˇuM b ˆ UO ˙ bM fiØu
˚u
bB SETUP”
‹
˙ WLG s ˚u U bB ˙ WLG “SPEAKER
fiX
u
˙
fH
w
vMLO
˙Ł Ød O ˙ ˚
Ød O ˙Ł
6
˙uBjG{¯
7
`UN
ENTER
˙ bM
e ˙ jG{¯
UO
m dJ
Łˆ
M e
e ˙ jG{¯
“TEST
r TONE”
‹
UO
fiENTER
MHC-RV600D `UM *
mdJŁˆ
M e uB
˙ jG{¯
e ˙ jG{¯
“ON”
r ‹
W UL
fij C ˙ WOKL
˙ WLG
fiENTER
˙
•”'WK d
¶¤ Ød O
”
•
¶¤ Ød O
3
W U *˙
“SIZE”
‹
r (˙ WLO j {˙ ‹ UL
Øu *˙“BALANCE”
Ł
˙u“DISTANCE”
˙ ‹
fi,/</m/M e ˙ ˙b
“LEVEL”
U
U
WO U _˙ ˚U UL ˙ 5
˙u FRONT
˙ j {˙
fi' U O ˙ Łˆ 5LOK q ˙d
WOHK)˙ ˚U UL ˙ 5 *'WK
˙u d ˙ dH
REAR
j {˙
¤
fi' U O ˙ Łˆ 5LOK q ˙d
UO
m dJ
Łˆ
M e ˙uBjG{¯
e ˙ jG{¯
“TEST
r TONE”
‹
UO
fiENTER
vMLO ˙ 5
s b Q fiwK UL Ød O ˙Ł vMLO ˙ ˚U UL
rJ qOGA
˙
b˙ Łl{Ł
b v ¯TONE”
˙
“TEST
U
˙ WLG j
fij C ˙ WOKL “ON”
W uN
fi5 u 5 W {u WOz˙b
˙
e ˙ jG{¯
W ON
UO
dJ
m Łˆ
M uB
e ˙
e ˙ jG{¯
“SPEAKER
r ‹
SETUP” ˚U UL
fiENTER
U
BALANCE x
j {
l u
WE
j {˙ ‹w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
fi“OFF” ÆUI ˙ l{Ł
T.TONE
vK
X u ˙ fH
8
dJ
m Łˆ
M euB˙ jG{¯
e ˙ jG{¯
“OFF”
r ‹
w
b Ł vK
VOL +/–
˚U UL
˙ lOL
˚u
e ˙ jG{˙
VOLUME
Łˆ¤
fi'bF s
˚u
Øu
ˇˆ
rJ
˙
˚uB ˙ j {
'l U ¤ ˚U UL
˚uB ˙ dOOG
˙ ˚U O
MHC-RV600D
pMJ1 ‹˚UGK ˙ ˇbF DVD
˚˙WU˙uDl˙ qO
bM
bM DVD
fi W ˙uD ˙ qOGA `UM ˆ UN d w ˙ WGK ˙ UO ˙
fiÆUI ˙ l{Ł
DVD
w SETUP e ˙ jG{¯
1
‹PCM ˚u ¤ ˇbF
WODVD
u mOB
W ˙uD ˙ qO
WGOB ˙ UO DTS
˙ pMJ1
Łˆ
MPEG
‹' ‹wL d ˙ w Łˇ W ON
UO
dJ
m Łˆ
M uB
e ˙ jG{¯
2
“SPEAKER
ruB ‹˙ SETUP” ˚U UL ˙
fiDVD W ˙uD ˙ qOGA `UM ˆ UN d e w˙ jG{¯
˙ WO
fiENTER
˚U ˙uD ˙ ŁˆCD
u WO
d uB
˙ ˙ WLJ;˙ ˚U ˙uD
W M U
UMI ˙ s ˚uB ˙ VIDEO
UO ˙CDpMJ1
WLJ;˙
‹ u bOH ˙ e ˙ ˙b“BALANCE”
U
˙u ˙ WLO3 j {¯
s
U <˙ UMI ˙ ˚u v ¯ UL
˙Ł Ød O ˙ Łˆ vMLO ˙ fi,/</m/M
dO Q ˚uB ˙ bIH ‹W U(˙ c w ¤ fiØd O ˙Ł vMLO ˙ ˚U UL ˙
fij
˙ WOKL
`UN
˙ bM
e ˙ jG{¯
4
vK Œu % W ˙uD ˙ qOGA bM ‹ U *˙ qO
vK C 'fiu
d
˙ENTER
˚˙Łˇ_˙ ˚u Ł vMLO ˙ UMI ˙ vK q
wMG*˙ ˚u Ł ‹WOM ˆ
WE
Ød O ˙ UMI ˙ UO ¯ pMJ1 ‹Ød O ˙ UMI ˙ vK
WOIO
fiº
UOE(
˚uB u*˙
˙ lDIM ‹˚U UL ˙ W ON
fi5 UL ˙
s jI WOIO u*˙ ˚ ˙ ˚u v ¯ UL
˙Ł
fiMP3 WO uB ˙ ˚˙ U *˙ ˚u
fiqOGA
˙DVD
`UMDISPLAY
ˆ
firJ
s
rJ
˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v
r “AUDIO”
‹
˚uB ˙ UO
fiENTER
dOOG
pMJ1
1
e ˙ jG{¯
˙ WLzU
dNE
2
e ˙ jG{¯
dJ
uB
e ˙ jG{¯
'bF
AR
‡·
˚U ˙uD
s
W U)˙ ˚uB ˙ ˚U uKF
U
u bO
W ˙uD
'jIDVD¤
DVD W ˙uD ˙ qOGA
x
bM
˙ ˚˙uMI
“AUDIO”
˙ dUO r ¯ bM
‹
bM fiWGK ˙ UO ˙
DVD
WI Wd ˙uD
nK
UI Ł ‹
º
u
WLzU
” l ˙ ¤ WGK ˙ e
fi dF ˙ W U vK
q 9 UN U ‹˚U
fH
d bM“˚UGK
fi'••˙ W H
qO
sJ1 ‹wL d ˙ w Łˇ UE WGO w Łˆ‹ 5U d*˙ WGK
qO ˙ vK
WO
˚˙ U ¯Ł ŒˇU _˙ ˚uB ˙ ˚˙ U ˙ 5 ˝˙Łd
ˇbFu mO
˚˙ Uw DVD
¯ WK W ˙uD ˙ uJ ‹d ˆ
fi ˇbF
˚˙uMI ˙ ˇb nK DVD ˆW sJ1
˙uD fi 5.1
˙ vKUMI ˙
fiDVD W ˙uDº
UF
WK *˙
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
UNO ¯ lL
w
CD W ˙uD VIDEO
˙ Łˆ CD W ˙uD ˙ qOGA
x
*w U(˙ ˚uB ˙ WGO
1: DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLISH
fiENTER
rJ
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
bM
fiw UO u dO STEREO
˚u ”•
fi'˚uB ˙ ŒˇU ˆ¤ Ød O ˙
1/L UMI
•
˙ ˚u
fi'˚uB ˙ ŒˇU ˆ¤ vMLO 2/R
˙ UMI
•
˙ ˚u
DVD
wH
v
4
e ˙ jG{¯
˙ WLzU
ÆUI
dJDVD DISPLAY
uB
e ˙ jG{¯
firJ
˙ WLzU
Łˆ“DTS” “MPEG”
‹
“PCM”
‹
d r*
bOH ˇU ¯
fi“DOLBY DIGITAL”
u*˙
e ˙ jGC “AUDIO”
d U
UO ˙ pMJ1
ˇu u*˙ ˚˙uMI ˙“DOLBY
d r DIGITAL”
‹
v ¯ W M U vK ˇu AUDIO
˙ dOG
‹ e ˙ UNO jGC
d q
”wK UL WOL
uB
uL *˙ U *˙fibM
w
”wL d ˙ w 5.1
Łˇ UMI
UEM W
˚UE
M U
† wHK)˙ `e’˙
‹ ˇbF *˙ WO uB ˙ mOB U X •O w ˙
fi˚uB ˙ dOOG
fiº
UOzUIK ˚uB DVD
˙ dOGW ˙uD
b ‹˙ qOGA
•
`UM
pMJ1 s
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
– j Ł_˙ `e’˙
+ † w U _˙ `e’˙
WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
l
AR
3
rJ d ˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
fiW u d*˙ ˚uB ˙
U ¯ UO
dJ
‡
˙ d R
LFE
s
– `e’˙
_U
fl U
flqB fl ˙uM
U L
s
dN
˙
Y
'l U ¤ ˚uB ˙ dOOG
˙
”wK
UL
dFK
WK
ˆ
'u dO
˚u
PCM¤ •
UL ‹qBH ˙ Łˆ
DVD˙uMF
WOL U u bO W ˙uD ˙ Y
pMJ1
Łˆ UVIDEO
*U CD WLJ
u bO W ˙uD ˙ Y
pMJ1 PROGRAM FORMAT
˙dE Ł fiMP3
º
U *UŁˆ
CD WO u WLJ
W ˙uD ˙Ł dNH ˙ PCM 48kHz 24bit
t S ‹W ˙uD ˙ vK WOMF
U Q
ˇb
˚˙ U *˙Ł s ŁUMF ˙ _
fit
U)˙ r d ˙ U ˇS ¨u d*˙ U *˙ Łˆ ˙uMF ˙ UO ˙ wpMJ1
Łˇ UEM W U• ˙ ˚u
Y ¤ X u ˙ e
˙b
U 5F dEM s Y
˙ pMJ1 Łˆ
PROGRAM FORMAT
fi'X u ˙
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
1
jG{¯
2
fiDVD e ˙ jG{¯
fiDVD DISPLAY
firJ
s
rJ
˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v
fiY
˙ WI d
UO
e ˙
˙ WLzU
wL d ˙ w
DVD W ˙uD ˙ qOGA
x
bM
“CHAPTER” qB “TITLE”
Łˆ
˙uM
fiX u ˙ Y
q“TIME”
ˆ s d ¯
VIDEO CD W ˙uD ˙ qOGA
x
uB
UMI
UEM
• ˙
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
dNE
3
e ˙ jG{¯
dJ
5.1
Łˇ
'bF
DTS •
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
bM
“INDEX” dN “TRACK”
Łˆ
U
fiX u ˙ Y
q“TIME”
ˆ s d ¯
CD W ˙uD ˙ qOGA
x
bM
“TRACK” U
fiX u ˙ Y
q“TIME”
ˆ s d ¯
MP3 qOGA x
bM
“TRACK” U “ALBUM”
Łˆ
u ˆ
fiX u ˙ Y
q“TIME”
ˆ s d ¯
fiENTER
4
e ˙ jG{¯
fi“– – (**)” v “**
¯ (**)” dOG
‹s ŁUMFK wKJ ˙ ˇbF ˙ v ¯ dOA 5 u 5 ˇu u*˙ r d ˙
fi˚U u _˙ Łˆ
UNH ˙ ‹˚˙ U *˙ ‹ uBH ˙
AR
‡¶
˚U ˙uD
s
u bO
QD ¸Łb bM
W ˙uD ˙ vK ' ˇbF
U ˙Ł ¤ WHK
U ˙Łe dEM*˙ qO
- ˙—¯
`UG
bF s rJ CLEAR
˙ b Ł evK
˙ jG{¯
t ˆ wMF ˙c fi dF“ANGLE”
˙ W U dNE
vKDVD
‹
´ r
d ¯ czbF Ł ‹r
dEM
d `UM ˆ ‹ U *˙ qO
vK fi b UA*˙ W Ł˙ dOOGfid pMJ1
c UM ˙ s Łˆ UDI ˙ W bI s bNA*˙ d pMJ1 ‹ªd
UD
fiENTER e ˙ jG{¯
6
fi UDI ˙ W d W U ¯ Łb
UDIK vMLO ˙ c UM ˙ Łˆ UDIK Ød O ˙
fi U <˙ r d ˙ s qOGA ˙
fiWOKLF ˙ cN
UOIK bF s rJ
˙ b Ł b
¯
fi dF ˙ `UM
DVD ˆDISPLAY
firJ
W Ł˙e ˙
Y
1
e ˙ jG{¯
˙ WLzU
2
5 u
ULF
dNE
fi“TIME” d
fiENTER
s
1
3¯ ‹uD)˙ w
3
e ˙ jG{¯
dOG e ˙ jG{¯ r
‹r d ˙
˙
4
3
ˆ ULF
fiENTER
U
X u
e ˙ Łˆ r d ˙ ˙ ˆ ULF U W u d*˙
– WŁ Ł˙e
5 U˙ dbF ¯ ˇu u*˙ bNA*˙ ˇU
‹ U
fiENTER e ˙ jG{¯ r
fi“2:10:20” q ˇˆ ‹W ˙b ˙ s WO U †
fi
U <˙ W Ł˙e ˙ v ¯ W Ł˙e ˙ dOOG
r
rJ
rJ
wH
U bNA
'X u ˙
fi'w U(˙ ˙uMF ˙“TqOGA
X ”Ł¤ dF
**:**:**
5 ˇu u*˙ r d ˙ fiW Ł˙e ˙ r
dNE
fiENTER e ˙ jG{¯
2
fiU ˙ŁeK wKJ ˙
fi“– –:– –:– –” v “T
¯ **:**:**” dOG
fi“–” v ¯ W Ł˙e ˙ r
‹m/M
¤ X u ˙ e
m
dJŁˆ
M e uB
˙ jG{¯
fi“ANGLE”
UO
ˇbF ˙ v ¯ dOA
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
Y
'jIDVD¤
˙ WLzU
ÆUI wH
v
dJDVD DISPLAY
uB
e ˙ jG{¯
firJ
˙ WLzU
v
˙ WLzU
ÆUI
dJDVD DISPLAY
uB
e ˙ jG{¯
firJ
˙ WLzU
˚UE
bOH
UNO
qO
AR
5
˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
UO
r d ˙ ˙ ˆ jG{¯ Łˆ
dJ
˙ ˇu Œc ˙ u _˙ Łˆ dNH ˙ ‹ U *˙ ‹
fitM
rJ
U ˙Łe ˙ dOOGr
‡•
jGC
W U
ANGLE
d q fie ˙ vK
w
v
ˇU
¯ qBH ˙ ‹ ˙uMF ˙ r
jGC U W Ł˙e ˙ UO
fiW Ł˙e ˙ dOG
‹ e
d
l
WE
U ˙Łe DVD
˙ dOOG
W ˙uDpMJ1
UI Ł b
º
fiDVD W ˙uD ˙ vK
ˇbF
fH u
U *˙ Łˆ •qBH ˙ ‹
¯ pMJ1
fiW ˙uD ˙ vK q *˙ U *
˙ w rJ
˙ WHO Ł qOGA `UM ˆ X • u ˙ Y
˙ VIDEO
¤
CD WLJ;˙ u bOH ˙
PBC
W ˙uDuB ˙
fi'†• W H
‹
U ˙Ł
ˇbF
WO U{¯ nzU Ł
˚U ˙uD
˙b
˙
WL d
˙ 5 Q
˙ vK
dF ˙ ˇuO
d
'jIDVD¤
s b ˙u ˙ rJ%fl U)˙ s b
— ˙u ˙ rJ%
fiW ˙uD
˙
s
5 ‹
u ˇbF
j { ˚UGK
pMJ1 WL d DVD
˙ UNOK
˚U ˙uD
q *˙W M U
UN
¯
DVD
Łˆ
‹
W
˙uD
˙
qOGA
`UM
ˆ WL d ˙ WG
U)˙ s b ˙u •˙ rJ%
WGK ˙ UO ¯ pMJ1 ‹ U *˙ qO
vK fib d U
˚U ˙uD ˙ UN’˙ dF
YO
dF ˙ ˇuO j { pMJ1
fiqC ˆ
uB rNH ˙ q ˆ s WL d ˙ UN ¯Ł
U)˙ s b ˙u ˙ rJ% d WLK j { pMJ1 fiW UM dOG ˙
fiWOKLF
UOIK bF s rJ
W ˇU ˙ W ˙uD ˙ j { bM fiW ˙uD ¯ † v ¯ qB
ˇbF ˙ cN
fiv Ł_˙ W ˙uD
dF ˙ ˇuO `UG ˙ r
‹s dAF ˙Ł
fi dF ˙ `UM
DVD ˆDISPLAY
s b ˙u ˙ • rJ%
firJ
1
e ˙ jG{¯
dNE
º DVD
UI
Ł
˚U ˙uD ˙ iF
d b b% pMJ1
WL d ˙ UO
dJ
m Łˆ
M e
uB˙ jG{¯
2
d r
fi b
*˙
UI
º dL ˇb;˙
q
Øu LK
fiENTER e ˙ jG{˙
“SUBTITLE”
r ‹
finK
dEM0 t ˙b
˙ r
Łˆ ‹ˇb;˙ bNA*˙
fi“SUBTITLE”
WL d ˙ ˚˙ UO ¯ dNE
U)˙ s b ˙u ˙ rJ% s qJ d ˙ WLK fH
ULF
˙ r
fis b ˙u ˙ rJ%Ł
‹W u d*˙ WGK ˙ UO
m Łˆ
MdJ e ˙ jG{¯
uB
3
fiWOKLF ˙ cN
UOIK bF s rJ
˙ b Ł b
¯fiENTER e ˙ jG{¯ r
fi U <˙ WGK U WL d ˙ dF
U)˙ s b ˙u ˙ rJ%
fiUNMO Q
ÆUI x
fiÆUI
ˇu
w
1
˙ W ˙uD
e ˙ jG{¯ ‹W{ŁdF W ˙uD
fi dF ˙
˙ l{Ł
DVD
w DISPLAY
firJ
SUBTITLE WL d
2
3
UO
dJ m Łˆ
M
uB e ˙ jG{¯
r “CUSTOM
‹
PARENTAL CONTROL”
fiENTER e ˙ jG{¯
d dNE
fi“CUSTOM PARENTAL CONTROL”
fi3
˙ q ˇˆ
˙ X U
wH
e ˙ jG{¯
˙ WLzU
˙ WLzU
˙—¯
v
˙ W ON
uD)˙“OFF”
w
d
rJ
˙ WLzU
ÆUI
dJDVD DISPLAY
uB
e ˙ jG{¯
firJ
˙ WLzU
dNE
bOH
d SUBTITLE
q fi
jGC
`UG
¯
e ˙ vK
ˇU
jGC U WL d
fiWL d ˙ dOG
¯
˙ UO
‹ e ˙ U
˚UE
l ˙ fiWGK ˙ e3 uD)˙
v ¯ dOA
w ˚UUNU S ·• ‹ d bM
fie d ˙ UNK 1 w ˙ WGK ˙ W dF* •• W H w
W U w v
WL d ˙ dOOG
DVD W pMJ1
˙uDº
UI b
•Ł ‹
fiDVD W ˙uD ˙ vK
ˇbF
˚UGK WL d
WLzU
AR
‡‚
˚U ˙uD
u bO
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
QD
fiØd ˆ 3 d uD)˙ s RETURN
ˆb ˙ r O
‹
rJ
¸Łb
‹“ON t”
bM
˙ WLzU
d
ÆUI
U ˇSx rI
˙ WLK
r
qO
˙
W U
CUSTOM PARENTAL CONTROL
U)˙ s b ˙u ˙ rJ% WHO Ł ÆUI
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
˙ l{Ł4 d uD)˙
¯ ‹1w
fiENTER
e ˙ jG{¯
“OFF
r t”
‹ ÆUI
˙ WLK
fi b b’˙ d
e ˙ jG{˙
RETURN
r ‹ O e ˙ jG{¯
˙ WLzU wH
vDVD DISPLAY
dJ
uB
firJ
4
dJ m Łˆ
MuB e ˙ jG{¯
fiENTER e ˙ jG{˙ r
UO
e ˙ jG{¯
– – –
r
‹r d ˙
˙
ˆ
˙b
U ˚U U l 2 ˆ s
fiENTER e ˙ jG{˙
d
‹r d ˙
˙
ˆ
jG{˙ r
˙
˙b
dOOG
dJ m Łˆ
M uBe ˙ jG{˙
4 uD)˙
‹ 1w
e ˙ jG{¯
“PASSWORD
r ‹
t”
fid ˙ WLK
U ˇ˙ W U
UO
fiENTER
r
˙ WLK
ˆ
U
‹r d ˙
˙b
U ˚U U l 2 ˆ s
fiENTER e ˙ jG{˙
W uJ*˙ d
˙
ˆ
ˆ
˙b
q ˇˆ
U ˚U U l ˆ s W uJ*˙
fiENTER e ˙ jG{˙ r ‹r d
fid ˙ WLK bO Q W U d
dNE
WK
d WLK ˇux Ł bM
m Łˆ
M uBe ˙ jG{¯
W uJ*˙ d UO
˙ WLK qdJˇˆ
fiENTER
˚U U l ˆ s W uJ*˙
3
b b’˙ d
fiENTER e ˙ jG{˙ r ‹r d ˙
˙
˙ WLK
e ˙ jG{˙
“PASSWORD
r ‹
t”
fid ˙ WLK
U ˇ¯ W U
˙ WLK
d
q ˇˆ
PARENTAL
˙b
U UN4 U ˇ¯ b ˆ ‹d CUSTOM
˙ WLK
bO QCONTROL
fiENTER e ˙
Enter password, then press ENTER .
l
– – –
5
˚U U l ˆ s W uJ*˙ d ˙ WLK
fiENTER e ˙ jG{˙ r ‹r d ˙
˙
U ˇ¯ b
ˆ
“Custom parental control is set.”
U F ˙ dNE
WLzU v ¯ W UA ˙ ˇuF Ł ' U)˙ s b ˙u
firJ
˙
d
q ˇˆENTER
Ł
AR
‡„
˙ WLK
U ˇ¯ w
QD
¸Łb
e ˙ jGC < ˆ eq ˙ jG{¯
fi‘O B ˙ r d ˙
bM
d
U ˇSx rI
˙ WLK
fi b b’˙ d
˙ WLK
qO
r
'l U ¤ ˚U ˙uD
˙—¯
W U
˙ 5 Q
dNE
s b ˙u ˙ rJ% j { - w ˙ W ˙uD
UNOK
U)˙
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
˙
ˆ
˙b
U)˙ s b ˙u ˙ rJ% j { - w
ˆ
˙b
U ˚U U l ˆ s W uJ*˙ d ˙ WLK
fiENTER e ˙ jG{˙ r ‹r d ˙
fid ˙ WLK bO Q W U dNE
WK
fid
d
WLK
˙ WLK
ENTER
U
˚U U
l
bOH
's b ˙u ˙ rJ%¤
.
4
˚U U l ˆ s W uJ*˙ d ˙ WLK
fiENTER e ˙ jG{˙ r ‹r d ˙
dOOG Ł
ˇU
¯
UH _˙ q
dF ˙ ˇuO
˙ l{Ł
DVD
w SETUP
s
bOI
1
e ˙ jG{¯
firJ
˙ WLzU
dNE
U ˇ¯ b ˆ Łˆ q ˇˆ
dJ m Łˆ
M
uB e ˙ jG{¯
˙ ˆ ˙b
U UO
˙ jG{¯
“CUSTOM
r ‹ SETUP”
Øu
j fiENTER
{ W U edNE
2
fi“CUSTOM SETUP”
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
˙
'jIDVD¤
fiÆUI
˙ WLK
W uJ*˙ d
“199703” ˚U U ¶ s
uJ*˙ r d ˙ q ˇˆ ‹d ˙ W
d pM VKD U bM r d ˙ ˙ ˆ
U ˇ¯ W U r dNE
‹d ˙ WLK
“CUSTOM
U ˇ¯PARENTAL CONTROL”
b b’˙ d ˙ WLK
U ˇ¯ ENTER
dF ˙ pM
e ˙VKD
jG{¯fi
fi˚U U l ˆ s W uJ*˙
– – – –
fid
2
ˆ s
e ˙ jG{˙ r ‹r d ˙
qfiENTER
ˇˆ
fi dFKº
˙e U
UN’˙ ‘ B
ˇux Ł bM
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
W ˙uD
d dNE
fi“CUSTOM PARENTAL CONTROL”
– – – –
˙
1˙
fiUNOK
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
d
dNE
3
OFF
USA
UO
dJ m Łˆ
M
uB e ˙ jG{¯
e ˙ jG{¯
“PARENTAL
r ‹
CONTROL t”
fiENTER
CUSTOM SETUP
VCD COLOR SYSTEM
PARENTAL CONTROL:
TRACK SELECTION
AUTO
OFF
AR
·
˚U ˙uD
QD
u bO
5
dJ m Łˆ
M
uB e ˙ jG{¯
e ˙ jG{¯
“STANDARD”
r ‹
UO
fiENTER
bM
fi“STANDARD” ˚˙ UO
rJ
wH
˙flWLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯flWOL
MP3flWO uB ˙ WLJ;˙ W ˙uD
¸Łb
˙ W UA ˙
RETURN
v ¯ uOdK e ˙ jG{¯
fiWI U
˙ WLzU
dJDVD DISPLAY
uB
e ˙ jG{¯
firJ
˙ WLzU
v
bF DVD W ˙uD ˙ qOGA Ł s b ˙u ˙ rJ% WHO Ł ÆUI
d ˙ WLK
U ˇ˙
fi8
uD)˙“OFF”
w
ÆUI
˙ WLK
d
˙
ˆ
˙b
˙ W ˙uD ˙ d
Øu *˙
1˙
e ˙ jG{˙Ł W ˙uD
fi“PARENTAL CONTROL”
d
WIDM*˙ UO
e ˙ jG{¯ r
6
dJ
m Łˆ
M uB
e ˙ jG{¯
‹ dF ˙ ˇuO Øu L
fiENTER
WO
fiWIDM*˙ UO ˙ r
dNE
w
UOI
˙
e
d
˙
“OTHERS
q
ˇˆŁ
d
t”
¯ ‹ UO ˙ bM
¯
fir d ˙ ˙ ˆ ˙b
U ·† W H w ‘{u
uD)˙
U ˇ 2l
WLK3
s b ˙u ˙ rJ% j { - w
finN
OFF
USA
OTHERS
dOOG
UO m e ˙ jG{¯
5 uD)˙
‹ 1w
e ˙ jG{˙
“CHANGE
r ‹ PASSWORD t”
fiENTER
fid ˙ WLK
U ˇ¯ W U
UNOK
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
˙ l{Ł
“LEVEL”
v ¯ j {¯
d
fi b b
¯ dNE
ÆUI
q ˇˆ
UO
fiENTER
7
dJm Łˆ
M uB
e ˙ jG{¯
e ˙ jG{¯
“LEVEL”
r ‹
fi“LEVEL” ˚˙ UO
dNE
2
U ˚U U l ˆ s W uJ*˙ d ˙ WLK
fiENTER e ˙ jG{˙ r ‹r d ˙
fi dF ˙ ˆb
q ˇˆ
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
l
Øu
¯ dNE
*˙
OFF
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:
NC17
R
RG13
PG
G
8
UO
dJm Łˆ
M uB
e ˙ jG{¯
fiENTER e ˙ jG{¯ r ‹¨u d*˙
fis b ˙u ˙ rJ% j { qL J
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
fi b
AR
·–
d
4:
PG13
USA
ˆ ˇuOI ˙ X U
‹q ˆ WLOI
'l U ¤ ˚U ˙uD
WIDM*˙ e
e d ˙ r
bOH
w UO
ˇU
˙ 5 Q
¯
1 s
WLK
˚˙uD)˙ d Ł W ˙uD ˙ d ˆ ‹p W U)˙ d
U ˇ˙ pM VKD
“ UH U
_˙bM
q fi s bOI*˙
” s 5 v dF
¯ ˙
UO U ˆ
e ˙ jG{˙ r ‹r d ˙“199703”
˙ ˆ q ˙b
ˇˆ ‹dU ˙
l ˆ s W uJ*˙ b b’˙ d ˙ WLK ENTER
U ˇ¯ dF ˙ pM
UO ˙d ˙
uD)˙ w ˚U U l ˆ s W uJ*˙ b b’˙ d ˙ WLK
UO U*ˆ dNE U nN
bM fi e ˙ jG{˙Ł UN’˙ w W 3˙uD ˙ qOL
fi b b’˙ d ˙ WLK
“PARENTAL
q ˇˆ ‹
CONTROL” d
UO O Łb ¯
† ··
5 M
†–·„
† ·•
†– „
††‡‚
†† ·
_˙
˚UE
UO UD ¯
‹s b ˙u ˙ rJ% WHO
DVD
Ł UNO
˚U ˙uD
d ˙u
˙ qOGA
•
bM
U
U
fi dF ˙ bOOI s
UN’˙ sJL
dOOG
DVDpM
W ˙uD
VKD
UI •Łb ‹
º
q ˙d ˙ s b ˙u ˙ rJ% Øu
dOOG
r r ‹d ˙ WLK q ˇˆ ‹W U(˙ c w fiW
UG d ˙ Øu *˙ v ¯ Øu *˙ ˇuF ‹qOGA ˙ ÆUM
¯ l{Ł `U
fiwK _˙
UJO K
s
†·†•
† •
†·‡¶
†
•
† †‚
b
† ·‡
†––
†
U
˙u U
ª U/b ˙
–
u UGM
†·‚„
UO Ł
†·„„
b u
† ‚¶
˙d
˙
u
† „
wKO
† „†
5B ˙
†–•·
U
†·†·
d
5 KH ˙
†–¶
˙bMKM
† •„
˙bM
†‡ ·
U
†‡¶‡
U eO U
†‡¶†
†–‚·
†‡•„
† ·¶
†‡„
††·‚
†‡•¶
††–„
††•¶
u
pO J*˙
b
*˙ WJKL*˙
Z ŁdM ˙
U LM ˙
b
uO
bMN ˙
˙bM u
m u
m u
U UO ˙
AR
·†
Y
fiTUNER MEMORY
fi dF ˙ W U w o *˙ j C ˙ r
fi– o *˙ j C º
˙`b
˙ r ˚UD;˙
s
kH r
o
˙ n ˙u
3
e ˙ jG{¯
*˙ j C ˙ r
ddNE
ċ ˙w u ˇ˙d ˙˚ UD
kH
W uLK ˚UD FM
– WŁ uLK WD
† kH pM
W uN
˚UD;˙ pK s WD
Œˆ AM
WH ˙u pM
fio UD*˙ o *˙ j C ˙ r
UO
fiW uH;˙ ˚UD;˙ s e
Y
˙ n ˙u
WI dD ˙
UOzUIK
º
WH ˙uLK
fiENTER
fiØd ˆ ˚UD
kH(
5 r
1v r¯
dJ
˙
º
U Łb
b Ł
WH ˙uLK
o
5
˚˙uD)˙6 d
*˙ˇˇd
j C kH
˙ Ł W ŁbO ˙ WH
p b WKCH*˙ ˚UD LK u ˇ
e ˙ jG{¯
W ŁbO ˙ WH ˙u*U
UO
rJ
q ˆ s
o˚UD;˙
*˙ jlOL’
C ˙ WOzUIK ˙ WH
p IDM w UN U I ¯ sJ1
U Łb UNEH r
º
4
vK + Łˆ
PRESET – Łˆ¤
> Łˆ
. e ˙ jG{¯
j C ˙ r
UO
dJ
uB 'bF s
fi¨u d*˙ o *˙
U I d
o
WOzUIK
*˙ j C ˙ W ON
UO
1
dJ
TUNER/BAND
uB
e ˙ jG{¯
fi“AM” Łˆ
“FM”
˙ WH ˙u*U
o
*˙
1
TUNER/BAND
uB
e ˙ jG{¯
fi“AM” Łˆ
“FM”
2
ŁˆTUNING – e ˙ +Łˆ¤
Łˆ
– e ˙ vK jGC U kH ¯
b Ł vK
+ Łˆ
TUNING – Łˆ¤
+ Łˆ
– e ˙ jG{¯
‹ˇˇd ˙ UO dOOG `b v
'bF+ s rJ
fiW u d*˙ WD;˙ WH ˙u*
dJ
uB 'bF s rJ
˙
fitM pF ¯ l ¯ r
2
fiTUNER MEMORY
3
e ˙ jG{¯
fi dF ˙ W U w o *˙ j C ˙ r
fi– o *˙ j C º
˙`b
˙ r ˚UD;˙
s
kH r
4
vK + Łˆ
PRESET – Łˆ¤
> Łˆ
. e ˙ jG{¯
j C ˙ r
UO
dJ
uB 'bF s
fi¨u d*˙ o *˙
fiENTER
fiØd ˆ ˚UD
l
AR
·‡
kH(
5 r
1v r¯
5
˚˙uD)˙6 d
e ˙ jG{¯
dNE fiWD; UEM ˙
UOzUIK
º WH ˙u YbM ˙ WOKL n
FM Z U “STEREO”
d ¤
Ł“TUNED” U U F ˙
dNE
fi'u d
‘ *˙ n u “TUNED”
r Ł
dNE
w ‘{u u
rJ
˙ b Ł
WH ˙u*U o
r
˙—¯
UL W u d*˙ u ˇ˙d ˙ WD
*˙” s
j6 Cv ˙
2¯ s
W ON
˚˙uD)˙
fi“W ŁbO ˙
u ˇ˙d ˙ v ¯
w
W uH
WD
UO S
fiU
º Łb
UL
'l U ¤
˙
U ¯ u ˇ˙d ˙ WD
WD;˙ WH ˙u Łˆ
v ¯ UL
d ˙c ˙
˙ pMJ1
Ød ˆ qOGA
WO U
d ˙c ˙ w
W uH
d ˙c ˙ w
˚UD
WD
v ¯
dJ
˙ WOKLF ˙
U$S
u ˇ˙d ˙
˚UOKL
rq ˆ s
j UL
C ˙ ”W w
ON W {u*˙ ˚˙uD)˙ Ul ¯ ¯˚˙— WD
WH ˙u
˙
fi“W ŁbO ˙ WH ˙u*U o *˙WHOF{
W uH;˙ ˚UD;˙
—
WH
˙u
‹3 r
kH
” dE º¯¤
Łˆ d ˙c ˙ w u ˇ˙d ˙ ˚UD
rJ
fi'·‡ W H “ w
d ˙c ˙ w u j
ˇ˙d
C
UO
d ˙c ˙ w
fitO
1
TUNER/BAND
uB
e ˙ jG{¯
fi“AM” Łˆ
“FM”
uD)˙
1 rbF
> Łˆ
.
fiuD)˙ s v ˆb
¯ ˆ WD
¯ Ød
WH ˙u
e ˙ jG{¯uH
o
j { r
Ød ˆ WD
kH
kH
˙ b +ŁrŁˆ
vK
PRESET – Łˆ¤
˙
˙ r
UO
dJ
ˇu
uB 'bF s
Œc ˙ o *˙
WBB<˙ ˚ ˇu*˙ `UM
AM WU u*˙
¤
WH ˙u WK d dOOG
+ Łˆ
PRESET – e ˙ >
Łˆ¤ Łˆ
. e ˙ jG{¯
'5 KH ˙Ł j Ł_˙ dA ˙Ł U Ł Ł
WD;˙ UO
dJ
uB 'bF s rJ
˙ b Ł vK
e d uKO „ vKAMlMB*˙
W uLKw WH ˙u*˙ U ¯ j
fi d ˙c ˙ w W uH;˙ W u d*˙
2
o
*˙ j C ˙ r
ˇˇd
˙
W uLK WH ˙u*˙ U ¯ dOOG
fi'o UM*˙ iF
qOGA n Łˆ
ºŁˆAM
r ‹W uLK WD
ŒˆAM
WH ˙u0 r
ˇU S ENTER
r
‹ e ˙ vK jGC U
UH
˙ `UM
lOL ‘
r
‹WH ˙u*˙ U ¯ dOOG bM fiØd
‹ U
˙ j { ˇU
fi d AM
˙c ˙W wu*˙W ˚UD
uH;˙
fiWOKLF ˙ fH
˙dJ
WE
fi
bI ˙ kH AM
l{ŁWwuLK
WH ˙u*˙
bOH
qB
¯ dOOG
˚˙ˇU
¯
nB
b* d ˙c ˙ w • W uH;˙ ˚U
fi UO K
UDI ¯ ¸b Łˆ UO ˙
Łˆ o d*˙ wz˙uN ˙ tO u b ˆ ‹Y
•
˙ ˚U u
fiWO U)˙ ¨˙u _˙ Łˆ c UM ˙ s
- ˙—¯ v
t d
U
u
AR
··
w
u ˇ˙d ˙ ˚U UO
UE
RDS
'jI
WO Ł Ł_˙
ŁbK
W uH
W ŁbO ˙ —
WH ˙u*˙
hB<˙ q ˇu*˙¤
UO
¿u ˇ˙d ˙ ˚U UO
dOG ˙ u ˇ˙d ˙ ˚UD
v
¯
d ˙c ˙
ULF
UE
dJ
1
TUNER/BAND
uB
e ˙ jG{¯
fi“AM” Łˆ
“FM”
u U
2
b Ł vK
+ Łˆ
TUNING – e ˙+ Łˆ¤
Łˆ
– e ˙ jG{¯
˙ Y RDS
˙ W ub ˇ˙d
u ˙ ˚U UO fiW UE
u d*˙ WD;˙ WH ˙u*
dJ
uB 'bF
Y
˙ n ˙u
˚UD; ‘L
w
d u fiW ˇUF ˙ Z U d ˙
U ¯ l WO U{¯ ˚U uKF
U S u ˇ˙d ˙
bOH ˚˙ˇU ¯
r ¯ d q
u ˇ˙d ˙ ˚U UO
UEM
bOH ˚˙eO2 n ˙u*˙ ˙c
jG{¯ ‹WOJO U º
U¯ u`U{uC
B u FM
d Z ˙U d ˙ uJ
•
U bM
UE d u
fiZº
UIU Łd ˚UD;˙
˙ uMl ˙u b b%Ł fi“MONO”
WD;˙
U F ˙ dNE v FM MODE
dJ
euB˙
*fijIFM ˚U uLK u ˇ˙d ˙ ˚U UO fis
O
U I
˙ sJ ‹u d
dO Q
fiWI d*˙ ˚UOz˙uN ˙ j {¯ ‹ •U I
˙
rJ
˙ b +Ł Łˆ
vK
TUNING – Łˆ¤
+ Łˆ
– e ˙ jGC • kH ¯
˙—¯ W O
uB u ˇ˙d ˙WH˚U˙u0
UO UEM
UE ˙ qLF
uI Ub bM ‘ *˙ n u Ł ˇˇd
uB u ˇ˙d ˙ ˚U UO
UE
U ¯ UN H ˙u0 XLfi'WOzUIK ˙ WH ˙u*˙¤
fiWHOF{
U ˙“U
º Łb u ˇ˙ flj d flW ˙uD
” dE
¯ s
¯ ‹u
qO ˇ˙d ˙• s qO
WE
w
˙ WD;˙ q d r
X U ˙—¯ Łˆ W O
W H w“X R*˙ ULF S u ˇ˙d
” Łˆ
˙ Z·‚˙dW HqO w
d u Ł u ˇ˙d ˙ ˚U FM
UO W UE
u*˙ ˚U
˚UDb lOL
*
d u
fi
˚U UO
UEM WO U W ˙ ˇ vK sJ r ˙—¯ fi˚U b)˙ s
uM ˙ fH
˚UE
s b e vK
uB K WOK;˙ u ˇ˙d ˙ ˚UD 0 qB ¯ ‹u ˇ˙d ˙
˚UuKF*˙
uKF*˙ TUNER
dNE
‹u ˇ˙d ˙ WHO •Ł UO ˙
fip IDM w u ˇ˙d ˙ ˚U UO
UE ˚U bvK OSD
s ˚U
fiW UA ˙
U WHO
W ˙uD
u
˙ UO
•
¯ bM
RDS u ˇ˙d ˙ ˚U UO
UEM Y Z ˙d e ˙ UjG{I r ¯WO“DVD”
b “TUNER”
‹
u ˇ˙d ˙ WHO
TUNER/BAND
Ł UO
fiWHO u ˙ q u
X u ˙ iF d _˙
fiFM W u*˙ s
dNE
WD
UO
‹u ˇ˙d ˙ ˚U UO
UE ˚U b
fi dF ˙ W U vK
RDS u ˇ˙d ˙ ˚U UO
fiDISPLAY
uB
UE
¯
¯ pOK U
bI WD
WD;˙ r ¯
˚U uKF
s
WH ˙u0
oI
uI
U bM
K
e ˙ jG{¯
dF ˙DISPLAY
dOG
‹ e ˙ UNO jGC
”wK UL W
d
Łˇ
q
d T *Z U d T
˙ WD;˙
u
ˇˇd
T *WD;˙ r ¯
d R*˙ T
W UW U ˙
r ¯
l
AR
·
S
‹W O
uB u ˇ˙d ˙ ˚U UO*
UE Y
U I ¯ r
fi dF ˙ W U vK
˙dNE
b Z U d ˙ u Ł WD;˙
r
˙—¯
PTY Z U d
˙
u
fiØd ˆ PTY
d
s
Y
PTY Z U d
WE
t d
¯ Œc ˙ Z U d
˙ “NO
u PTY”
Y
b
'l URDS
¤ u ˇ˙d ˙ ˚U UO
˙ `UG
UE
e ˙ jG{¯
UW FU ˙ wdNE
uI
fiº
UO U
UE
UI
º
˙ ŁuMWD
b b%
fiZ U d ˙ u
UO ¯ o d s W u d
˚UD UO
º sU t
r
Œc ˙ Z U d ˙ u
fiu ˇ˙dK o *˙ j C ˙ d ˙— w W e<
‹'W U _˙ NEWS
Z ˙d sLC
˙¤
Z ˙d ˙ ˙u
‹'˚U uKF*˙¤
INFO ‹'WO U(˙ AFFAIRS
U _˙¤
Z ˙d EDUCATE
˙¤
‹'WO{U d ˙SPORT
Z ˙d ˙¤
CULTURE ‹'WO ˙ b DRAMA
˙ Z ˙d ‹'WOLOKF
˙¤
˙
VARIED ‹'WOLKF ˙SCIENCE
Z ˙d ˙¤
‹'WO UI ˙ Z ˙d
‹'U bO uJ ˙Ł ¨UF _˙ ‹˚ U
‹'WO FA ˙ vIO
POP M
u*˙¤
WKN ˙ vIO
EASY
u*˙¤
M ‹'ªŁd ˙ vIO
ROCK
uM
¤
CLASSICS ‹'WHOH)˙ vIO
LIGHT
u*˙¤
M ‹' UL
˙
‹'Ød _˙ vIO u*˙
OTHER
˙u Mˆ¤‹'pO J ˙¤
u
U FINANCE
ˆ¤
‹'W u’˙ WEATHER
˙u _˙¤
Z ˙d SOCIAL
˙¤
‹' UH _˙ CHILDREN
Z ˙d ¤
‹' U*˙
PHONE IN ‹'WOM b ˙
RELIGION
Z ˙d ˙¤
‹'WO UL
˙
Z ˙dTRAVEL
¤
‹'n UN ˙ d
`˙ ˙Ł d UI
vIO uJAZZ
¤
‹'˚U ˙uN LEISURE
˙ Z ˙d ¤‹'dH ˙
NATION M ‹'Œd UJ ˙COUNTRY
wIO u ¤ ‹' U’˙
vIO u*˙ ZOLDIES
˙d ¤ ‹'WOK;˙ WO FA ˙ vIO u
‹'W uKJ uH ˙FOLK
vIO Mu*˙¤
‹'W1bI ˙
U TEST
˙¤
‹'WOKO
DOCUMENT
˙ Z ˙d ˙¤
Ł '˘ ˙uD ALARM
˙ Y ¤ ‹'˘ ˙uD ˙ bM Y K WO
fi'
ˆ ˇb
dONONE
Z ˙d Œˆ¤
fiu ˇ˙d ˙ v ¯
u
UO
PTY
UL
1
jG{¯
2
˙e `UM
˙ jG{¯
ˆ
dJ > Łˆ
.
uB
e ˙
fi¨u d*˙ Z U d
fiENTER
˙ WK ˙u*
j C ˙ WD
3
e ˙ jG{¯
U <˙ Z U d“PTY
˙ SEARCH”
u Ł
U F
fi ˇU
U
dF
j C ˙ WD
r ¯ i u ‹Z U d
fio
Y
˙
˙ dNE
˙ W U vK
u ˇ˙d ˙ q
*˙
4
dJ> Łˆ
.
uB
e ˙ jG{¯
fiW u d*˙ WD;˙ r ˙ s
5
r ˙ iOENTER
Ł `UM ˆe ˙ jG{¯
fio *˙
AR
·¶
j dA ˙
Ød _˙ qOGA
WO U
˙ WOKLF ˙
fix
U$S
e ˙ jG{¯
d tDG{¯
X e fi
˙ jG{¯
fi UL
˙ ÆUM
Ød ˆ
fiM Łˆ
m
lO d
e ˙ jG{¯
fiZ PUSH
e ˙ jG{¯
*'AMS¤ w U
˙ ˚UOKL
j d
rq ˆ s
UL
˙ ÆUI ¯
X R*˙ nO u
˙ Łˆ l d
XO UJ ˙
˙ Łˆ w U(˙
˙
UN’˙
˙ .bI
˙d ¯
j dA ˙
U bM
vK
n TC
U bM
dJTAPE A/B
uB
UO
1
e ˙ jG{¯
fiB Łˆ
A
2
q3
ˇˆ
fiZ PUSH e ˙ jG{¯
˙
ˇ˙d*˙ V U’˙ B
qF Łˆ
A l UN’˙º
UD
w d
fi U UN
º
tOK qO
˙fltO ¯
U *˙ W ˙b
UL
UL
s˙ ˇ˙d*˙
Y
˙V U’˙ qF
UN
º
.bI K
vK
N TC
qOL%
l
˙fltO ¯
tOK qO
fi U
UL> ˙jG{¯
`UM ˆ
fi dF ˙
fi“(TAPE B Łˆ
) TAPE A >>> +1”
U F ˙ dNE
W U
UL. ˙jG{¯
`UM ˆ
fi dF ˙
fi“(TAPE B Łˆ
) TAPE A <<< +1”
U F ˙ dNE
W U
j dA
lO d K
UL. ˙jG{¯
`UM ˆ
fi dF ˙
fi“(TAPE B Łˆ
) TAPE A <<< –1”
U F ˙ dNE
W U
vK
N TC
fi'ŒˇUTYPE
¤ I
U bM
g
vK
n TC
UO
U bM
'wzUIK
˙ vIO u*˙
AMS dFA
*
bOH
ˇU
¤
¯
rJ
fi WI UD*˙ WO JF ˙flWO U _˙ ˚UMO *˙ TC
WE
X% W O
fi ˙u
uB
wzUIK
rJ
uM ˙ s
fij d
UL> ˙jG{¯
`UM ˆ
v ¯
fi dF ˙
fi“(TAPE B Łˆ
) TAPE A >>> –1”
U F ˙ dNE
d
W U
UL
˙
‹j d
˙
j d
qOL
˙
ULF
1r
jG{¯
2
dJ DIRECTION
uB
e ˙
–
UL
*j d ¯ fib ˙Ł V U v ¯
fi5 U’˙
UL
¯ ‹WK ˙u
uB s UN’˙
fi†*'q ˙u *˙ UL
“RELAY”
˙¤
b ŁnN
vK
e ˙hH
Łˆ¤
U ˇ¯ bM
¯
v
3
e ˙ jG{¯
fi'bF s
b nN
Ł vK e ˙hH
Łˆ¤ e ˙ jG{¯
UL
Ød ˆ d
fi UL
˙ ˆb
˙ vIO u*˙ dFA
WHO Łfiw
qLF
JF ˙b V U K
”WO U ˙ ÆŁdE ˙
· s q ˆ w U _˙ 5 WK *˙ dO
–
W U *˙ u
uJ U bM
fi u eHK
UN s ¨dI U– UN’˙ l{Ł bM
j dA ˙ ˇu Ł 5
–
fi˚˙d fL l U UOzUIK
º˙ ˙dJ bF
UN’˙
* n u
fL v
Œ Łb ˙ lº
ULz˙ˇ
U
˙l ˙c q ˙u†* *˙ UL
”n u
r ‹˚˙d
'w JF ˙ V AU’˙¤
UN’˙
T 'w U _˙ V
A U’˙¤
UN’˙
V U’˙¤
B
UN’˙
T 'w U _˙ V
B U’˙¤
UN’˙
T
'w JF ˙
AR
·•
j d
Z U d
ŁˆMP3
' CD
‹ WLJ
qO
˙ Øu
U
º Łb
˙
˙flWLJ;˙ W —˙uD
˙ d d%flŒŁbO ˙ qO
qO
˙
'WLJ
fiB
r
qO
˙ s
W ˙uD
VIDEO
˙ CD
‹ WLJ
u bO DVD
W ˙uD
WOL¯ ‹ u bO W ˙uD ¯¤ W ˙uD ¯ s q
j { TYPE
r
fi'ŒˇU
I uM ˙
¤ s W d _˙ ULF ¯ pMJ1 fi UN’˙ ˙cN q u d ´
fiUOzUIK
º
u ˇ˙ flj d flW ˙uD ¯ s
fiqO
vK
˙
bB* WHO u ˙
UN’˙ w
jG{˙
qO
º Uº
UDK d
w
V d
fiqO
K
ˇ˙bF
1
q ˇˆ
e ˙ jG{¯
3
w
fiCD SYNC
e ˙ jG{¯
˙¤
2
fiDVD
Łˆ ‹'˚uBK d ´ bB Łˆ¤ j d Łˆ W ˙uD fiUNKO
¯ q ˇˆ
fiUNKO
w V d w ˙ WD;˙ WH ˙u0
fiREC PAUSE/START
W ˙uD ¯ s qO
˙
˚˙uD)˙
W ˙uD ¯ s s ˙e *˙ qO
˙ W ˙uD
˙ q ˇˆ
4
e ˙ jG{¯
B˙ l{Ł
UN’˙v ¯u
fi“REC” i u
'RELAY Łˆ¤
j d
qOGA
¯ fib ˙Ł V U
ˆbREC
˙ rPAUSE/START
‹
fiqO
e ˙ jG{˙
˙ bB
e ˙ jG{¯
vK qO
fiREC PAUSE/START
e ˙ jG{¯
fiqO
˚UE
fiqO
˙ `UM ˆ Ød ˆ ˇUB v• ¯
fiDVD ˚U ˙uD ˙ l ˝U
dO W ˙uD
•
5
dJ DIRECTION
uB
fi5 U’˙
vKg qOUO K
6
˙ ˆb
qO
UL
˙ pMJ1 s
s ˙e *˙ qO
˙
K
˙ ÆUI
fix
e ˙ jG{¯
bOH
˚˙ˇU
¯
TAPE A/B e ˙ jG{¯ ‹w JF ˙ V U’˙ s • qO
˙ ˇ
nN Łˆ¤
hH e ˙ jG{¯
1 uD)˙
fi BbFUN’˙ UO
czbF ‹w JF ˙ V U K
UL
˙ `b
'bF s rJ
fiTAPE B fJ 5
TC fiqO x e˙ ˙`bjG{¯
V U’˙ s qO
˙ `b s b Q ‹5 • U’˙
vK
bM qO
˙ n u
‹w JF ˙ V U’˙ s qO
˙ `b
fiw JF ˙ V U’˙ W UN
”u ˇ˙d ˙ s • qO
K
U)˙ wz˙uN ˙ ªd ‹u ˇ˙d ˙ s qO
˙ `UM ˆ
fi`U{uC ˙ qOKI
AR
·‚
fi'bF
s
rJ
5
˙ ,b Łe vK
˙B Łˆ¤
e ˙ jG{¯
fi'
“DISC 1” ‹W U(˙
c
w ¤
Program
1
Disc Track
2
DISC
1 (CD)
ALL
TRACKS
3 * DISC 21.(–TRACK1
– – – –)
4
DISC 32.(MP3)
TRACK2
5
3. TRACK3
6
4. TRACK4
7
5. TRACK5
8
6. TRACK6
9
7. TRACK7
10
8. TRACK8
9. TRACK9
j dA ˙
˚U uKF
Z U d
ŁU
fiB
UN’˙
“?” uI
W F U
˙* bM
dNE
fi d ˙c ˙ w W ˙uD
qOL
fit
s
d
Program
1 DISC 1 (CD)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
fi5 v 3¯ s
AR
·„
ˇ˙d*˙
6U *˙
V U
UN’˙ w
qJ
qO
º UUD
ºKd
1
jG{¯
2
jG{¯
3
q ˇˆŁ W ˙uD ˙ q ˇˆ
fiDVD
˙
e ˙
l{Ł w
dJ
PLAY
uB MODE e ˙
d fi ¯dF ˙ W U “PGM”
vK
U F ˙ dNE v
U *˙
vK
ÆUI
Z U d
˙
d
3
4
5
6
7
8
9
10
– Track 10
˚˙uD)˙
˙— d d%
UL
˙ X Ł ˆ b Q ‹
fij dA ˙ s b ˙u ˙ V U’
fi“10” U *˙ d ¯ vK
‹ U *˙ qO
fi dF ˙ W U
rJ
˙ bm/M
Ł vK e ˙V/v
Łˆ¤ e ˙ jG{¯
Program
e ˙ jG{¯
“10”
r UO
‹
r d ˙ ˙ ˆ Łˆ 'bF
1
2
fiENTER
U <˙
l
‹VIDEO CD WLJ
u bO W ˙uD ¯ qO
b b
MP3flCD WLJ
W ˙uD ˙
U *˙
U *˙ v ¯ d R*˙
VO ªdd
4
r ‹'bF s rJ
,
˙ be Ł˙BvK
Łˆ¤
e ˙ jG{¯
s rJ
˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
fiW ˙uD ˙ UO
dJ
uB
d
7
‹WO U{¯ ˚˙ U
W
d
Program
1
Disc
2
DISC 1 (CD)
3
DISC 2 (– – – – –)
4
DISC 3 (MP3)
5
6
7
8
9
10
ULF
S
u ˇ˙d ˙ Z ˙d
X R*˙
'l U ¤ j d
qO
fiCD SYNC
vK
qO
8
e ˙ jG{¯
5 *˙ U&¯ w qO
K ˇ˙bF
B UN’˙˙ l{Ł
u v ¯
fiˇb
b u s
d ˙c ˙ w W uH
u ˇ˙ vK
WD qOqO K pMJ1
s1_˙ hH
5 *˙ TC
vK ¤ ˇu u*˙
U’˙ vK
qO
K d _˙ 5 *˙ TC Ł w U _
u ˇ˙d ˙ WDºŁˆ kH
pOK V
‹X R*˙ ULF S V qO
K
fi'w JF ˙
W H w“ d ˙c ˙ w u ˇ˙d” ˙dE˚UD
¯¤ dkH˙c ˙ w
fi'–¶ W H “WwU ˙ ”jdE
{ ¯¤ W U ˙ j {Ł '·‡
g UO
d ˙c ˙ w W uH;˙ u ˇ˙d ˙ WD
WH ˙u0 r
fi'·· W H “uw ˇ˙d ˙ v ¯” UL
˙ fi5 U’˙
1
dE ¯¤
rJ
˙
b Ł
CLOCK/TIMER
vK
SET
fi“DAILY 1 SET”
s
2
rJ
Z U d
˙ d d% `UG
U F ˙ dNE v PLAY
dJMODE uBe ˙ jG{¯
vK DISCS” Łˆ
“1 DISC”
'bF fi dF ˙ W U“ALL
˙ `b
4
b u
j {¯
˙ bm
Ł Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
e ˙ jG{¯ r ‹W U ˙ j C
dJ
uB
fi'bF s rJ
˙, b eŁ ˙vK
fiozU b ˙ UO iO Ł ˆb
˙ bm
Ł Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
e ˙ jG{¯ r ‹ozU b ˙ j C
dJ
fiENTER
fiqO
˙ ˆb
UO“ON”
i udNE
Ł
fiqO
rJ
Łˆ¤
B
10
e ˙ jG{¯
fiqO
U F ˙ dNE
3
˙
fiREC PAUSE/START
e ˙ jG{¯
fibF s
rJ
˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
jG{¯ r“REC
‹ SET” UO
dJ
uB
fiENTER e ˙
fiW U
9
dJ DIRECTION
uB
e ˙ jG{¯
fib ˙Ł V U vK qO
K
vK RELAY
qO
K Łˆ¤
j
'
d ¯
uB
'bF
s
'bF
s
5d
˙ ÆUI ¯ b 4ur j CuD)˙
W uH;˙ u ˇ˙d ˙ WD
‹ ÆUI ˙ b u r `b ˙ b u dNE
‹ U *˙ qO
vK ¤ UNKO
ˇ˙d*˙ d ˙c ˙ w
fiwK _˙ dF ˙ dNE“TUNER
czbF FM
Ł '5”
fiB
UN’˙ w
qO
fi UN’˙ qOGA
b(˙ v ¯ ˚uB ˙ Øu
6
`/1
ÆUIjG{¯7
K
q UI ˙ j dA ˙ q ˇˆ
j { r
‹qO
fiv ˇ_˙
˙ ˆb
U bM
AR
˚uB ˙ j {
Ød _˙ qOGA
˚uB ˙ j {
wK U
qLF
r
˙ ˚UOKL
q ˆ s
e ˙ jG{¯
j C ˙ l{Ł s
fiØu ˆ ˚u
UJ ¯Ł dON’˙ ˚u evKeF
pMJ1
CLOCK/TIMER
SELECT
V Łˆ
v e ˙ jG{¯Ł bF s rJ
˙ b Ł
j { U ˆ ‹vIO u*˙GROOVE
ˇUB* wj U{
suN rJ
˙ bm ŁŁˆ
MvK e ˙ Łˆ¤
˚U ˙uD ¯ ‹
ˆ¤ u bOH V-GROOVE
˙ ˇUB* w U
UO
dJ
uB 'bF
fi'
VCD WLJ;˙ u bOH ˙ DVD
˚U ˙uD
WOL ˙Ł
d ˙ u bOH “REC
˙
fiENTER e ˙ jG{¯
SELECT”
r ‹
fiGROOVE
”vK
UL
W
Łˇ
uB
e ˙ jG{¯
dF ˙ dOG
fiØd ˆ 1 d uD)˙ s
‹ e ˙ UNO
jGC
oI
˙
ˆb j
¯ C ˙ l{Ł dOOG
q
e d˙ jG{¯
X R*˙ `UG ¯
vK CLOCK/TIMER SELECT
V Łˆ
v e ˙ jG{¯Ł bF s rJ
˙ b Ł
s rJ
˙ bm ŁŁˆ
MvK e ˙ Łˆ¤
˙u*˙ vM M dOG
‹ŒuI ˙ l{u *˙ v ¯ ˚uB
˙ Øu UO u
“TIMER
dJ
uB 'bF
fi“V GROOVE” Łˆ
“GROOVE” d R*˙
fiENTER e ˙ jG{¯
OFF”r ‹
T *V-GROOVE ON T *GROOVE ON
'ÆUI GROOVE
¯¤
OFF
˚uB ˙ j {
TC Ł
˚uB ˙ dO Q
UO
¯
UI
º
s ‹
fi dF ˙ W U vK o *˙ j C ˙ r ¯ dNE
fi“˚uB ˙ dO Q ”˚˙Łb
UO dE
¯ ¯
dO Q
dNE
l
AR
˚UE
qOGA ˙•
fiqO
WOIO u*˙ WLzUI ˙ s dO Q ˙ UO ¯
X R*U qO
˙Ł w uO ˙ X R*˙ uI s
•
fi UN’˙ qOGA ÆUI U
uM ˙ X R
GAME EQ Łˆ
MOVIE EQ MUSIC
‹
EQ e ˙ jG{¯
fiX
˙Ł w uO•
fit d Œc ˙ o *˙ j C ˙ UO
dJ u ˙ fH
uB w X R*U qO
r
–
w
˙ `UG
dJEFFECTuB
ON/OFF e ˙ jG{¯
fi dF ˙ W U“EFFECT
vK
OFF”
u C*˙ X u ˙ bM
l{Ł w
˙
‹ uM
uI v
˙ X R*
2
rJ
˙ b Ł
,vKŁˆ
< e ˙B Łˆ¤
Łˆ
b e ˙ jG{¯
jG{¯ r ‹ˇˇd ˙ UD
UO
dJ
'bF s rJ
˙ mb Łˆ
M
Ł vK
e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙
fiØu *˙ j C
ˇˇd
˙
UD
ˇˇd
'l U ¤ ˚uB ˙ dO Q
uB
'bF
˚uB ˙ dO Q
W U
˙ Øu
U
s
˙ ˚˙dO Q
dO“SURR”
Q ˙
l
˚˙ UO
¯
UU F U
˙ bM
dNE
fiWO uB ˙
MUSIC EQ
dO Q
W bOKI
fiP FILE
fi dF ˙ W U
UO
U{Łˆ kH V d
vK
kH
dNE
4
dJ P FILE
uB e ˙ jG{¯
Œc ˙ UJ*˙
P FILE 1UO– 3
fitO
˙u*˙ j {
MOVIE EQ
5
e ˙ jG{¯
dO Q
fi“COMPLETE”
U F ˙ dNE W U)˙
wB º
UOzUIK
nKL
˙c j C ˙ l{Ł kH r
fi3 uD)˙ w
UO S
Ød _˙ qOGA
jG{¯
nK*˙ r
¯
wB A ˙ nK*˙ r
fiENTER
X ˆ XL
3
e ˙ jGC
dJ
EFFECT
uB
ON/OFF
vK “EFFECT OFF” dNE v
fi dF ˙ W U
UL
˙ ˚UOKL
wB
nK
nK
˙
˙ ÆŁd Ł ˚uB ˙ ˚˙ACTION
U
DRAMA
MUSICAL
GAME EQ
dO Q
q ˆ s
UO
P FILE
dJ
wB
uB
fi¨u d*˙ wB A ˙
˙
ˇUB*˙
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
ORIENTAL
˙ WOIO u*˙
˙
2 1‹PlayStation
ˇUB*˙Ł
ADVENTURE
¯¨UF _ WOIO u*˙
Ød _˙ u bOH ˙ ARCADE
RACING
`UG ¯
`U b
tEH Ł w UO
˙
˙u*˙
Øb* ˚U u *˙ iH Łˆ l
s ˚uB ˙ j
˚UHK ¸
v
kH% ˆ sJ1 p — bF Ł ‹WM
fi d ˙cP ˙FILE
w WOB
w uB ˙
U _˙
uJ
ˆ w V d Œc ˙ w uB
fiºŁˆ p b qCH*˙
fiP FILE
fi dF ˙ W U
vK
1
e ˙ jG{¯
w UO
˙
AR
˙u*˙
†
dF ˙
dF ˙ qOGA
˚˙ˇˇd ˙ UN
˙b
w dH ˙ WCH M*˙
ÆUI ¯
bI ˙ dO —
u
l{Ł
'jIRV800D ŁMHC-GX90D¤
dF ˙ W U iO ŁŁ `U{¯¤ w UC ˙ dF ˙ ÆUI ¯ sJ1
w dHv ˙ WCH
˚u
d Ł 'qOGA ˙ ÆUI ¯ l{Ł w
UEM ˙ U ˙—¯
˙ M*˙
_˙Ł ˚˙ˇˇd ˙ UN
l{Ł¤ ˇ˙bF
˙ l{Ł `UM ˆ WJKN *˙
bI ˙ WOL qOKI
W U fi˚uB
˙ ˙ bB V UMO
fi' bI ˙ dO u
WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
qOGA ÆUI ¯ `UM ˆ DISPLAY
dJ
uB
e ˙ jG{¯
fiW U ˙ d Ł w UC ˙ dF ˙ vH
v
bI ˙ dO u
T
Łb * W U
d
dF ˙
l{Ł¤
fiUND C
XL
˙—¯ jI * W U
‡
UN
˙
qOGA
jGC
UN
qOG
ÆUI
Ød
fiw dH ˙
bOH
ˇU
¯
fiWO U _˙ ˚U UL
dF
¯
W U
˙ ˚u
d R
˙ v ¯ q
UO
dL
fibF
s
rJ
˙ SURROUND
b Ł vK
e ˙ jG{¯
‹ e ˙ UNO
WO U ˙ qOGA ˙ ˚UOKLF ”vK
UOI ˙UL
pMJ1 dF
s ˙ dOG
W U ˙ —
j {
SURR OFF T SURR ON T *VIRTUAL
ˇu*˙ `UM
AM W Uu*˙
¤ WH ˙u —
WK d dOOG
'ÆUI ˙¤
'5 KH ˙Ł j Ł_˙ dA ˙Ł U Ł Ł_
W
UL
˙
d
R
l
w
uB
˙
“VIRTUAL”
U:˙
bB
dNE
sJ
* ‹
WHO u ˙ ˙ ˆ vK jGC—U
UN’˙ qOGA
fijI2 UMIDVD
˙ l W ˙uD ˙ bB* l WO Oz
MD (VIDEO) WHO Ł q
— u%
˙u _˙ UE
— dOOG
WE
fiW U ˙ ˚u d R `UG ¯ r
‹Ød ˆ WO u
bI ˙ dO u
WBB<˙ ˚
˚˙ˇU
˙
bI ˙ dO u `/1
l{Ł d
w R*˙
v •TC
fi bI ˙ dO u l{Ł w X • R*˙ qOGA
WE
fi
‹ e ˙ UNO
˙
+ Łˆ
VOL – e ˙VOLUME
Łˆ¤
e ˙ ˙b
¯ pMJ1
˙ Td w UC ˙ dF ˙ b Ł vK
˚u Øu
j C
' bI ˙ dO wu dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
bOH
fi
AR
fiwUEM
dH ˙˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
l{Ł `UG
q fi UEM ˙ qOGA
DISPLAY
ÆUI ¯e `UM
˙ jG{¯
ˆ
”wK UL W Łˇ
uB
dF ˙ dOG
d
˙ ON/OFF
UN
vK e ˙ jG{¯
fiw dH ˙
l{Ł w
w
˙ WHO
VIDEO
u CD WLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯
'2.0 ˙b PBC
˙¤
uB ˙ d
rJ
W ˙uD
b*¤ W U T
˙ *wd U(˙ bNALK wCIM*˙ qOGA ˙ X Ł
Łˆ w U(˙
d R*˙ T
W U' ˙u ‚
fiW
U
˙
uB ˙ *l
dNE
˙ s
U *˙ s
˚U uKF*˙
wI
b
*˙ X u ˙Ł qOGA
fiW ˙uD ˙ s
˙
b
UN W ˙uD
DVD/CD-TEXT
¯ Łˆ
W ˙uD ¯ qOL% bM
‹W ˙uD ˙ vK WK *˙ ˚U
UC uKF*˙
º
ˆ pMJ1
MP3
WF‹ ˙d
U LK wI T
*˙ wX U(˙
u ˙ U LK wCIM*˙ qOGA ˙ X Ł
fis ŁUMF ˙ q
b*¤ W U T
˙ du _˙Tr ¯U *˙ T˙uM
w U(˙
d R*˙ T
W U' ˙u ‚ WO U _˙ dF ˙ W U vK wI *˙ X u
MP3
˚UE
ˆ
dJ
e uB
˙ jG{¯
fi1 ˙b ˙ vK jI
ID3 oW DM
UD• ˙ fiŒˇUF ˙ qOGA ˙ `UM DISPLAY
dF ‹UNKOGA MP3uInK*U
wID3 ˙W UD ˇu• Ł bM ”vK UL W Łˇ
uB
dF ˙ dOG
‹ e ˙
fi U
˙uMF
ID3 W UD ˙ ˚U uKF
DVD WOL d ˙ u bOH ˙ W ˙uD
fiISO ŁASCII fO UIID3l W UD ˙ ÆŁd •u
o UD
fiASCII fO UI*U jI
dF
Joliet WGOB
ˆ sJ1U ˚U ˙uD ˙ ˙uMFK wI T
*˙w XU(˙
u ˙ ˙uMFK wCIM*˙ qOGA
fi'W U“ ” ¤qJ vK
dF
WI UD
dOG ˙ ÆŁd(˙
X uT
˙ w U(˙ qBHK wCIM*˙TqOGA
w U(˙˙ X Ł
U *˙ X ŁŁ wCIM*˙ qOGA ˙ X Ł dF • ˆ sJ1 ‹WO U ˙ W U(˙ w
‚ b*¤ W U T˙* ˙uMF
d T˙w U(˙ qBHK wI *˙
fiWIO ˇ
uB wI *˙
d R*˙ T
W U' ˙u
fiVBR dOG
XOMP3 bF0
nK qOGA– bM
fi'ÆŁd(˙ iF
d sJ1DVD
s ¤TEXT
jI ˚U ˙uD *˙ l
U F ˙d
˙DVD
dNE WŁ ˙uD ˙ h dNE s
UI ‹W
º
Ł ˙uD
dF ˙ W U vK wKJ ˙ qOGA ˙ X Ł WF
fi“NO TEXT”
WO U _˙
fiÆUI
dJDISPLAY
uB
˙ l{Ł w
e ˙ jG{¯ PBC
WLJ;˙ u bOH ˙ WCD
˙uDWLJ;˙
¯ Łˆ W ˙uD
uB ˙ d w rJ
˙ VIDEO
WHO Ł CDŁb
˙
T
*˙ wX dU(˙
u ˙
‹ eU ˙LK
UNOwI jGC
q U LK wCIM*˙ qOGA
wI *˙ T
X uW ˙˙uD
wCIM*˙ qOGA
T w U(˙
˙ X Ł
DVD WOL d ˙ u bOH ˙ W ˙uD
¯
'jICD-TEXT
W ˙uD
¤ UT*˙W ˙uD
˙uM
–*s ŁUMFK
d T †*W ˙uD ˙ T˙uM
wKJ ˙ ˇbF ˙
d R*˙ T
W U' ˙u ‚ b*¤ T
W U ˙ d
d R*˙ T
W U' ˙u ‚ b*¤ W U ˙
”vK
UL
W
Łˇ
uB
dF ˙ dOG
AR
·
VIDEO CD WLJ
u bO W ˙uD ¯xqOGA bMWLJ;˙ W ˙uD VIDEO
˙ Łˆ CD WLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD
'PBC
uB ˙ d w rJ
˙ nzU Ł l ¤
MP3 Łˆ
CD
**:** •
w U(˙ bNA*˙ qOGA
˙uMT –*w UL ˙ qOGA ˙ X ŁŁ ˚˙ U LK w
W U†* u˙ _˙
d r ˙ Łˆ W ˙uD
X Ł T ' ˙u ‚ b*¤ T
d R*˙ W U
VIDEO CD WLJ
u bO W ˙uD ¯xqOGA bM
dF
ŁˆPBC
'
uB ˙ d w rJ
˙ nzU Ł Łb ¤
CD WLJ
W ˙uD ¯
‹W UA “RESUME”
˙ vK
uN Ł qOGA ˙–* ÆUI ¯ b
fiqOGA ˙ ÆUI ¯ U bM - w
iF
d sJ1 s DVD/CD-TEXT
¤ jI
˚U ˙uD †*˙ l
DVD/CD W ˙uD ˙ h dNE s
UI ‹W
º
Ł fi'ÆŁd(˙
˙uD
T **:** •
fi“NO TEXT”
U F ˙ dNE Ł
w U(˙ U *˙ qOGA X Ł
l{u º
UI Ł p —Ł u _˙ r MP3
˙ dF
W ˙uDb ‹W M U
fiqOGA ˙
T–**:** •
fi˚U uKF*˙ iF dNE
b º
˙ˇUL
‹W ˙uD
¯ ˙
w U(˙ U LK wI *˙ X u ˙
D **:** •
WO U(˙ W ˙uD ˙ qOGA
D–**:** •
WO U(˙ W ˙uD
wI
dF ˙
MP3 qOGA
w U(˙
bM
x
T **:** •
U *˙ qOGA
W UA ˙ vK
X Ł
fiqOGA
˙DVD
`UMDISPLAY
ˆ
*˙ X u ˙
s
X Ł
dF ˙ WHO Ł
firJ
U
1
e ˙ jG{¯
˙ WLzU
dNE
2
rJ
˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
UO
dJ
uB
e ˙ jG{¯
“TIME”
r ‹
fiENTER
'bF
3
w U(˙
fiX u ˙ s ˚U uKF*˙
DISPLAY
dOOG e ˙ jG{¯
T–**:** •
U LK wI *˙ X u ˙ vK
dOOG pMJ1 Œc ˙ X u ˙ ˙u ˆŁ
rJ
wH
v
˙ WLzU
fiUNKOGA
ÆUI
dJDVD DISPLAY
uB
e ˙ jG{¯
firJ
˙ WLzU
X u ˙ ˚U uKF
˚UE
fiÆŁd(˙ s ˇŁb
fihM ˙ ÆŁd
fijI W b _˙ ÆŁd(˙ • d sJ1
ˇb
UN’˙ dF º
UI ˆ•Ł sJ1 ‹W ˙uD
lOL
dF sUI
º ‹W
Ł p˙uD
c Ł
uI
W ˙uD
1: DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
w
˙
˙ W ˙
u
DVD
DVD WOL d ˙ u bOH ˙ W ˙uD
x ˙ qOGA
w U(˙
T **:**:** •
˙uMF ˙ qOGA
T–**:**:** •
w U(˙ ˙uMFK wI
C **:**:** •
w U(˙ qBH ˙ qOGA
X Ł
*˙ X u
X Ł
C–**:**:** •
w U(˙ qBHK wI *˙ X u ˙
AR
Ød _˙ ˚˙eOL*˙
l
u bOH ˙ ¨UF ˆ ˚u
Ød _˙ ˚uB ˙ ˇUB
jK
u bOH ˙ ¨UF ˆ ˚u
W
W FK ˙ —s ˙e
¨UF _˙ —
jK
fi¨u d*˙ ˚uB ˙
fiGAME MIXING
¨UF _˙ ˚u
1d
jG{¯
2
bB
e ˙
¯
eN ˆ qO
” dE
u ¯¤ u bOH ˙ ¨UF ˆ UN
fi'¶– W H “Ww UO ¯
fiGAME
Øu
dOG
‹ e ˙ UNO jGC
d
”wK UL W Łˇ
uB
fiqOGA
T MIXING MID T MIXING LOW
fi bI
'ÆUI MIXING
˙¤
OFF T MIXING HIGH
bOH
˚˙ˇU
q
qO
e ˙ jG{¯
bOH
˚˙ˇU
¯
˙ l{Ł
UOzUIK
º
v ¯
UEM ˙ u
•‹ˇ˙bF
˙
fiUOzUIK
º GAME EQ W FK ˙
˙u • UO ¯ r
˙ dO u l{Ł w
c qOGA • ˙ ˚UOKL
WE
¯
ozUH ˙ u bOH ˙ q
qO u `UM ˆ ¨UF _˙ u
fi¨UF _˙ jK jOAM
GAME`UM
MIXING
ˆ
d R*˙ •TC
S-video
˙ u bOH
qB ¯ S-video
‹¨UF _˙ u
b
bI ˙ uJ U bM WDA qE UN S ‹¨UF
• _˙ jK
WHOozUH
Ł jOAM
ˇd 0˙ q
˙b
U
u eHK ˙ v
fi˚uB ˙ bB dOOG bM v
qOGA S-video
˙ l{Ło wd*˙ u bOH ˙ q
fijI
˚UE
jK `UG ¯ r
t S ‹¨UF _˙ jK WHO Ł• jOAM `UM ˆ qO
˙ ˚ˆb
GAME MIXING e ˙ jG{¯ ‹jK <˙ ˚uB ˙ qO
fi¨UF _˙
w “U
º Łb u ˇ˙ flj d flW ˙uD
” s¯5 s uD)˙
qO bF ˙
`b REC PAUSE/START e ˙ jG{¯ r ‹·‚ W H
fiqO
˙
GAME INPUT f I s u bOH ˙
U ¯ ˙d
• S
UEM ˙ ˙c
uI
fiGAME MIXING jOAM `UM ˆ
ozUH ˙ u bOH ˙ q
qO u `UM ˆ ¨UF
•
_˙ u
b UA pMJ1 s
ozUH ˙ u bOH ˙ q
qB ¯ ‹¨UF
S-video_˙ u
b UA* fi
u bOH ˙ q
˙b
U
u eHK S-video
˙ v ¯ UN’˙ qO u
r Ł
fijIS-video o d*˙
˙—¯
AR
¶
˙
” vIO u*˙ W UB0 `UMG wHOD
˙
w ˜˙ U
fibF
'jIRV600D ŁMHC-RV900D¤
˚u
Øu
iOH
o d
fiŒ UO ¯
WOMO
iOH
˙ AMP
b ŁMENU
vK
Łb
r
2qO u
fivIO uLK
UL 3 ˙ ˆb
u ŁdJO*˙ ˚u4 Øu
¯
u ŁdJO
Ød _˙ ˚˙eOL*˙
Ød _˙ ˚
r
¯
' d
j {¯
dJ
UL
2qO
jG{¯
3
u ŁdJO
KARAOKE
uB
PON e ˙
fi¨u d*˙ w ˜˙ UJ ˙ d R
Łˇ
uB
•
4
vK
fi˚uB ˙
UI
º
U “PATTERN
Ł
2”
*b
uF
r
u
˚UMO *˙
r
uBfibF
K
s
rJ
˙ AMP
b ŁMENU
vK
uD
j {
1
e ˙ jG{¯
dF ˙ dOG
fiW u d*˙ W ON
˙
UO
dJ
DIMMER OFF T
Y
d ¯ ‹d UMF ˙ ˇbF
W ˙uD ˙ l w ˜˙ UJ ˙ `UMG
fi“MPX L” Łˆ
“MPX R”
DIMMER 1
Y
fivIO uLK
UL 4 ˙ ˆb ¯
DIMMER 2
WD UC ˙ d Łb
u ŁdJO*˙ ˚u5 Øu
j {¯
Y
fiMIC LEVEL
DIMMER 3 T
fiENTER
AR
uB
e ˙ jG{¯
‹ e ˙ sUNOrJ jGC
dŁ Łˆ
q e ˙V Łˆ¤
˙ bm
vK
M
Łˆ
v e ˙ jG{¯
2
”wK
fi“DIMMER” dNE v
dJ
uB
T –*MPX R T KARAOKE PON
rJ
˙
b
Ł
,
vK
Łˆ
<
e
˙
B
Łˆ¤
Łˆ
b
e
˙
jG{¯
3
†*d R*˙ T
W –U*MPX L
W
–* ¯
fijIVCD ŁCD W ˙uD
†* ¯ r
fiKARAOKE PON l{u ˙ `UG
l
3
fiENTER
1
¯
'bF
ˇuLK
MIN v MIC
¯ LEVEL WD UC ˙ d Łb
fi u ŁdJO*˙ ˚u Øu
fiMIC v ¯ Œ UO
uB
Y
*PATTERN 2
Y
PATTERN 3
Y
ŁbPATTERN
¤
OFF T
fiMIC LEVEL
iOH
1
jG{¯
2
e ˙B Łˆ¤
Łˆ
b e ˙ jG{¯
fiW u d*˙ W ON ˙ UO
dJ
WBB<˙ q ˇuLK
PATTERN 1 T
1
dO
e ˙ jG{¯
rJ
˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙
fi“PATTERN” dNE v
dJ
s
MIN v MIC
¯ LEVEL WD UC ˙ d Łb
fi u ŁdJO*˙ ˚u Øu
WD UC ˙ d Łb
rJ
d
s vIO u*˙ W UB0 `UMG ˙ pMJ1
˙ b Ł
,vKŁˆ
<
u dJO qO u V rJ fi¨dD*˙
˙ UJ d ˆ
fiMIC v ¯ Œ UO
s
˙u*˙
4
e ˙ jG{¯
'bF
uB
UNKO
˚˙uD)˙¤
“vIO u*˙ W
w qO ºK Uº
UD d
Ł ˚˙u _˙
'l U ¤ w ˜˙ U
e
1
UB0” `UMG
˚˙uD ˙ `˙d S r
q ˇˆ5 rr fi'
1v r¯ s
fiB UN’˙
Ød _˙ qOGA
vK U
2
vK ¤ tKO
” vIO u*˙ W
qLF
r
U
˙ ˚UOKL
q ˆ s
ˇ˙d*˙ bB*U
U)˙ WHO u q˙ ˇ v ¯jG{¯
tK u%Ł u eHK ˙ UN
˚U ˙uD
qOGA˙ ˙b
r
fi'
DVD W ˙uD ¯ ‹ U *˙ qO
fiV UM*˙ u bOH Łˆ
˙VIDEO CD
¯
DVD ˚U ˙uD ˙
jG{¯TAPE
‹
A j dA ˙ s qO
˙ w V d U bM
UO ¯ r
v
TAPE
dJ A/B uB
e ˙
qB ˙Ł
MIN v MIC
¯ LEVEL ˇˆ w ˜˙ UJ ˙ l{Ł `UG ¯
fiTAPE A
e ˙ jG{¯
MICr s ‹ u ŁdJO*˙
i u
g
fiqO
UO
Łˆ¤
j
K
ˇ˙bF B ˙UN’˙
l{Ł qw b
fi“REC”
4
dJ DIRECTION
uB
e ˙ jG{¯
UO S r fib ˙Ł V U vK
fi5 U’˙
vK RELAY
qO
K '
5
jG{¯
6
*KARAOKE
uB
PON
fi“m” wH
w
dJ
3
fiREC PAUSE/START e ˙ jG{¯
˚u Øb j {
ECHO LEVEL ØbB ˙ Œu
ˇˆ
‹˚uB ˙ Øb `UG
fiØbB ˙ dO Q *j uC ŁdJO*˙
fiMIN v ECHO
¯
LEVEL ˇˆ
qO
K
˚UE
p c Ł WOIO u*˙ ˚ ˙ • ˚u iOH
fiŒˇU _˙ l{u ˙ w ˚uB ˙ qO
”bM ¨dD*˙ ˚u iOH • r
b
rJ
˙ b ŁnN
vK
e ˙hH
Łˆ¤ e ˙
fijI WKOK WOIO u› ˚ P ÆeF
fitKO
ˇ˙d*˙ bB*˙ v ¯ UL
˙ `b
'bF s
fiwzUM ›
˙ `UMG ˙
fivIO u*˙ W UB0 `UMG ˙ ˆb ¯
fi bBLK
u Łˆ Œu ›Øb ˇu Ł
qO
˙ ÆUI
finB M*˙ s wMG*˙ ˚u
› Æ˙d ¯
fi˝ˇUB U Łˆ ŒbM U
bB*˙
› vK ˚uB ˙
fix e ˙ jG{¯
u 5.1‹ UMI
DVD˙ W ˙uD ˙ qOGA `UM ˆ u• ŁdJO*˙ qO
bOH ˚˙ˇU ¯
fi2 UMI ˙ v ˙ ˚uB ˙
UJ ˙ l{Ł `UG ¯ r • ‹W ˙uD ˙
˙bOF
º
u ŁdJO*˙ p d
r ‹'`˙uF ˙¤
• w uB ˙ ˇ˙b
˙ fiw
¸Łb˜˙ bM
fi u ŁdJO*˙ U&¯ dOOG
r Łˆ ˚U UO
UL ¯˙ bM
s
`UMG ˙ ˚˙u ˆ `UG ¯ sJ1
• b ‹w U
fi“*KARAOKE PON”
p c
UOI ˙ pMJ1 ‹jI
u ŁdJO*˙
•s p u qO
˚ˇ ˆ ˙—¯
fiW ˙uD ˙ qOGA
DVD Łb
W ˙uD
Ł
˙ WHO Ł UO ¯ o jd C s˙ U{Łˆ dOOG
*KARAOKE
sJ1 ‹PON l{u ˙ •`UM ˆ
fiW U ˙ ˚u Ł
˙u*U W U)˙
j Cº
UOzUIK
UN’˙ uI ‹Øu *˙ WO UF• ˙ ˚uB ˙ ˚˙ U ¯ U ˇ¯ bM
rJ
˙ WHO Ł¤ WK *˙ ˚uB ˙
U ¯ t uA ŒˇUHŁˆGAME
qO EQ ˙MOVIE
‹ Øu EQ MUSIC
‹
EQ XDG{ ˙—¯
•
fi'Øu *˙ w wzUIK ˙
`UG ¯ r
t S ‹˚u EFFECT
d R
XO
ON/OFF
b ¯ Łˆ
fi*w ˜˙ UJ ˙ l{Ł
fiREC PAUSE/START
e ˙ jG{¯
bM
¨dD*˙ ˚u
WOMO
˙ UJ d ˆ
Łb
hB<˙
* q ˇu*˙ `
AR
‚
vIO u*˙
UG ˆ vK
w u
fiUI
º
u C*˙ X u ˙ bM
fi'–¶ W H “WwU
fitO ¯
r
‹ˇb
W H w“p b
ˇu
dE ¯¤
UL
˙ ˇu
Ød _˙ ˚˙eOL*˙
˙
uM ˙ UIO
pMJ1 YO
‹5F
UG ˆ vK
˙ pMJ1
˙ j { s
1
b Q
bB*˙ dOC
U
s
UL
˙ `b
qCH*˙ Z U” ddE ˙¯¤cOHM
Z U d
fi'†
Œc ˙ V U’˙ º
UD
uJ d
fi U º
UN
qLF
rJ
˙ SLEEP
b Ł vK e ˙ jG{¯
ˆq vK
ˇ¯ ”j
• d
tO ¯ UL
˙
b Ł
CLOCK/TIMER
vK
SET
2
jG{¯
3
W ˙uD
bF
s
s
UO“ON”
i u ŁU F ˙ dNE
¯ bM ÆUI
*
˙ l{
¤ w U(˙ j dA ˙
”u ˇ˙d ˙
Ød _˙ qOGA
rJ
s
˙ ˚UOKL
jG{¯
q ˆ s
˙ SLEEP
b Ł vKe ˙ wI
fi b ˙Ł d
*˙ s e ˙ s
ÆUI
s rJ
˙ SLEEP
b Ł vKe ˙
fi¨u d*˙ X u ˙ UO
dJ
U F ˙ dNE bF
4
˙
˙ v ¯ UL
˙ `UN
fi'WIO ˇ –
v
j {¯
e ˙
fibF
‹ e ˙
Łˇ
u
70 MIN T 80 MIN T 90 MIN T *AUTO
OFF T 10 MIN T … T
s rJ
˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
bF
‹“'2 Łˆ¤
DAILY 1 SET” UO
dJ
uB 'bF
fiENTER e ˙ jG{¯ r
„
s
'ÆUI
d ˙c ˙ w W uH;˙ W u d*˙• WD;˙ WH ˙u0 r
fi'·· W H “uwˇ˙d ˙ v ”¯ UL
˙
fi“DAILY 1 SET”
l
fibFr
X Ł bF n u O
fivIO u*˙ UG ˆ v
˙ X Ł¤ ozU b ˙ d dOG
•fiW ˙uD ¯ q ˇˆ ”W ˙uD ¯
”vK UL W
fiW U
AR
uM ˙ X
—R
Œc ˙ wIO u*˙
fi˚uB ˙ Øu
rJ
UG ˆ vK
X—
R
vIO u*˙
˙ ”jdE
{ ¯¤ W U
vIO
u*˙
˙
UIO
oI
˙ X Ł dOG
uB
rJ
˙ SLEEP
b Ł vKe ˙ uM ˙ X R
U F ˙ dNE v
dJ
uB
fi“SLEEP OFF”
WHO Ł `U
Ød _˙ qOGA
wK U
qLF
r
'l U ¤ vIO u*˙
˙ ˚UOKL
q ˆ s
fiqOGA
e ˙ jG{¯ j C ˙ l{Ł s oI%
vK CLOCK/TIMER SELECT
rJ
Łˆv e ˙ jG{˙Ł bF s rJ
˙ b Ł
Łˆ¤
B
s rJ
˙ bm ŁŁˆ
MvK e ˙V Łˆ¤
o UD*˙ l{u ˙ UO
dJ
uB 'bF
jG{¯ rDAILY
‹' 2 Łˆ
DAILY 1¤
fiENTER e ˙
fi1 r
uD)˙ s
ˆbj ¯C ˙ l{Ł dOG rJ
e ˙ jG{¯
vK CLOCK/TIMER SELECT
Łˆv e ˙ jG{˙Ł bF s rJ
s rJ
˙ bm ŁŁˆ
MvK e ˙V Łˆ¤
UO
dJ
uB
e ˙ jG{¯
“TIMER
r ‹OFF”
fiENTER
X R*˙ `UG ¯
˙
b Ł
fiqOGA
bOH
fiº
UI
u C*˙ X u ˙ s
WO U
–
q
ˇU
¯
qOGA
5
X Ł j {¯
e ˙ jG{¯
j C
dJ
˙, b eŁ ˙vK
b ˙ UO i u
˙ b m
Ł vK
Łˆ
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙ jG{¯
e ˙ jG{¯ r ‹ozU b ˙ j C
dJ
fiENTER
fiØd ˆ d W U ˙ UO
'bF
s
˙ `b
˙ b m
Ł vK
Łˆ
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v
e ˙ jG{¯ r ‹W U ˙
fi'bF s rJ
fiozU
UG ˆ vK
rJ
u
u
i u
6d
jG{¯
7
˙ ÆUI ¯ X5 Łr j C uD)˙
˙ b mŁ Łˆ
vK
M e ˙V Łˆ¤
Łˆ
v e ˙
wIO u*˙ bB*˙ dNE v
dJ
fi¨u d*˙
”wK
UL
˙ l{Ł v ¯ UEM ˙ u
t TUNER y DVD PLAY T
UO
uB
'b
˙ dOG
˚UE
t TAPE PLAY T
´ w
DAILY 2 ŁDAILY 1 w uO ˙ X R*˙ jOAM
•
pMJ1 s
fib ˙Ł
fiENTER e ˙ jG{¯
ˆ v ¯ UN’˙ qOGA
w uO ˙ X R*˙ uI• s ‹ uM ˙ X R
ULF ¯ bM
‹' 2 Łˆ
DAILY 1¤ X R*˙ u dNE
fi uM ˙ X R WD ˙u
UN’˙ ÆUItF¯ rDAILY
r ‹vIO
bB Ł ÆUI ˙ b u Ł `b
fib ˙Ł ´ w X R*U qO
˙Ł w uO• ˙ X dNE
R*˙ jOAM
pMJ1 u*˙
s
fiwK _˙ dF ˙
X R*˙ jOAM pMJ1
UI
º
s u‹ C*˙ X u ˙ w • UEM ˙ qOGA bM
fiw uO ˙
8
9
fi UN’˙ qOGA `/1
ÆUIjG{¯
AR
¶
W
W
fi UN
u bO
¨UF ˆ
UN’
UN
l
WI d*˙ qOGA
dGB
˚U ˙uD ¯
˙ ˚˙ˇU
UN Łˆ ˚u
MD
¯
¯ l ˙
r Cd
uB ˙Ł ˚uBq ˙b ˙d f sI v ¯
wL d ˙ UN K wL d ˙
˙
eN _˙
eN ˆ qO
fiW
UO
¯
u eHK
eN ˆ
UN
Łˆ
UN
Łˆ
u eHK K u bOH ˙ q
dF ˙ UN
UN K
w uB ˙ q b ˙ v ¯
W
UO
˙
eN _˙
u bOH ˙ ¨UF ˆ
q
UO
UO
q u*˙
UN K
q u*˙
w uB ˙ q b ˙ s
ŁˆMD dGB ˚U ˙uD ¯ UN
fia ˙ XO U u bO q
˚˙ˇˇd ˙ UN
*w dH ˙ WCH M*˙
ŁˆMD dGB ˚U ˙uD ¯ UN
fia ˙ XO U u bO q
jI RV600D ŁMHC-RV900D *
˚UE
VIDEO INPUT f I A
“u bOH ˙ ¨UF ˆ ” ˚u
l ˙ W ‹u
uI bOH ˙ ¨UF ˆ • ˚uB
U LUN’ u bOH ˙ d qO u
'o d dO ¤
ˇUB l u bOH ˙ ¨UF
” lˆ˙˚uŁˆjK
‹ ¶ W H w
fif
H*˙
˙c
v
¯
ΠUO
˙ u
¨UF _ WO uB ˙ ˚˙d R*˙ q ˆ
“Øds _˙ ¶˚uB
W H˙ w
fiu bOH ˙
AUDIO INPUT f UIB
U ˙—¯ v
u eHK ˙ W U vK u bOH
• ˙ ¨UF ˆ UN
u dNE b
'WI d dO ¤ WO
fiº
UH u
UN’˙ UN’ ˚uB ˙ d qO u
‹ UN’˙ qOGA r
‹ GAME
UN’˙ ÆUI
e ˙ ¯jGC
`UM •XL
ˆ
˙—¯ p — bF pMJ1 fif UI*˙ c v ¯ Œ UO
v ¯
˙u*˙ u GAME
p cv Ł¯ ‹WHO u ˙ u
Ł v ¯ UL
fi UN’˙ ˙c
s ˚uB
fi'
UI U
º
U <˙
GAME
dO QEQ ˙¤
fiGAME e ˙ jG{¯ ‹u bOH ˙ ¨UF ˆ UN’
v ¯ WHO u ˙ u
‹GAME
UEM ˙ e
qOGA
˙ XDG{
`UM
• ˙—¯
ˆ
U <˙ dO
GAME
Q ˙¤
EQ v º
UOzUIK
¯
˙u*˙
GAME u
Ł
fi'
UI U
º
l
AR
¶–
u
b
u
Œ
s
ˇUB ˙ ˚uB ˙ v ¯ UL
q u*˙ UN’˙
˙
'l U ¤ W
UO
¯
eN ˆ q
f UI MD
¤ (VIDEO) IN f UIC
'WO ULA ˙ UJ d ˆ
VIDEO
Łˇ (MD)
q ˇu*
IN
MD
dGB
˚U ˙uD ¯
fiWO uB ˙ ª
fi¶– W H “Ww UO
2
fi*MD (VIDEO)
q u*˙ XO U
e ˙ jG{¯
UN’˙ qOGA
u bOH ˙ q
fiWO uB ˙ ª
fi¶– W H “Ww UO
¯
fi*MD (VIDEO)
fi?/1
q
1
_˙ qO u
d
qO u
'WI d
dO ¤ WO u
ª
fi UN’˙ ˙c
1
_˙ qO u
2
˚uB ˙ v
f UI MD
¤ (VIDEO) OUT f UID
'WO ULA ˙ UJ d ˆ
VIDEO
Łˇ (MD)
q ˇu*
OUT
˚uB ˙ q ˇ qO u
'WI d dO ¤
ˆb ŁˆMD dOGB ˙ ˚U ˙uD ˙ UN q
qL pMJ1 czbF fif UI*˙ c v ¯
v ¯ UL
˙
fi UN’˙ ˙c s d
WO u ª
¤ Œ UO
'XO U
UM qO
SUB WOOFER OUT f I E
'jI RV600D ŁMHC-RV900D¤
r
eN
” l
ˆ ˙
qO u
e ˙ jG{¯
s
r
eN
” l
ˆ ˙
qO u
¯
fiq u*˙
˚uB ˙
UN v ¯ UL
˙
ŁˆMD dOGB ˙ ˚U ˙uD ˙ UN q ¤ Œ UO
q u
UL
˙ pMJ1 czbF fif UI*˙ c v ¯ 'XO U
UN
W UL
qO u
'o d dO ¤ W UL p
fiw dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
e ˙ jG{¯Ł
*MD (VIDEO) e ˙ jGC kH ¯
DIGITAL OUT f I F
v“MD”
¯
dGB*˙ ˚U ˙uD ˙ WHO Ł u
˙c
q
ˇ
qO
u
'o
d dO ‹l d ¤ wL
ŒdB
WHO Ł jOAM “VIDEO”
ˇd 0 fiXO U u bOH ˙
pMJ1 czbF fif I*˙ ˙c v ¯ Œ UO
˙ wL d
fi*MD (VIDEO) jI jG{¯
“VIDEO”
‹
fi UEM ˙ c s wL d ˙ qO
˚UE
WK W ˙uD ¯ v ¯ UL
˙ bM t ˆ
e ˙ vK jGC
“MD”
˙ bMUO ¯ s sJL
•
r WGOB
˙—¯ U CD
‹˚u r C DTS
v ¯ ˚˙ U ¯ ˙d ¯ sJ1
DTS s t S
vK jGC U
UH?/1 ˙ e
`UM
˙ jG{¯
ˆ*MD (VIDEO)
‹
“VIDEO” u O fi UEM ˙
*MD
qOGA
(VIDEO)
bM e ˙
t d ´ wL
qO MD UN
dGB Łˆ˚U ˙uD ¯ UN
fi uD)˙ fH
d “VIDEO”
‹Ød ˆ dv ¯ ˇuFK
“MD” vfi ¯
fiDTS ˚˙ U ¯ u
p vK
b
v ¯ j VIDEO
{¯ ‹ CD WLJ
u bO ˚U ˙uD ¯ • UN qO u bM
fi“MD”
COMPONENT VIDEO OUT f UIG
“MD” v ¯ lMB*˙ w W u C• WHO u ˙ c
UN’ u bOH ˙ q ˇ qO u
'o d dO ¤ eN
“VIDEO” v RV600D
¯Ł
ŁRV800D ŁMHC-RV900D
u WI UD s b Q fif UI*˙ c v ¯ dF ˙
fiMHC-GX90D
fi˚
u*˙Ł f UI*˙
MHC-GX90D VIDEO (MD) *
AR
¶†
q u
UN
s
˚uB ˙ qO
fiWO uB ˙ ª
fi¶– W H “Ww UO
¯
fiº
U Łb
w “U
º Łb
1
_˙ qO u
q u
r
eN
” l
ˆ ˙
qO u
qO
2˙
u ˇ˙ flj d flW ˙uD
” l¯ ˙s
fi·‚ W H
dGB
UN
vK
˚U ˙uD ˙ vK
qO
wL d ˙ qO
MD
ˆb ¯
qO
˙
fiŒdB
1
q U
fi¶– W H “Ww UO
qO u
2
fiqO
fiq u*˙
UN’˙ l
˙ ˆb ¯
WI d*˙ qOGA
d UM*˙ qO
fiWO u
fi¶– W H “Ww UO
eN _˙
W
b
UN’˙ l
U
1
ª
¯
ˆ qO u
˙
U
r
eN
” l
ˆ ˙
qO u
fiqO
fiq u*˙
r
eN
” l
ˆ ˙
qO u
¯
2
˙ ˆb ¯
WI d*˙ qOGA
˙ ˚˙
u bO W ˙uD ˙ s d UM*˙ qO
u bO j d VIDEO
v ¯ CD
1
W
UO
˙
f UI s W UO ˙ WO u ª ˆ qO u
o d*˙ u bOH MD/VIDEO
˙ q U Ł (AUDIO) OUT
XO U u bOH ˙ qVIDEOv OUT
¯
f I s
fip
U)˙
fiqO
fiq u*˙
UN’˙ l
2
˙ ˆb ¯
WI d*˙ qOGA
˙ ˚˙
WE
fiWOL
WI
MD dD
v VIDEO
¯
CD s qO
vK d UM qO MD
qLF
v VIDEO
¯r ‹CD s
AR
¶‡
U
UOI ˙ p
qO
˙ bM
fiMD
t
fi˚u
¯Ł qK)˙ Œd% qO ˇ
bB
˝d I*˙
F ˙Ł q UA
vK VOL + e ˙ j VOLUME
{¯ Łˆ¤ WD UC ˙ d• Łb
r
fiW U ˙ ¨ UI
˙ Łˇ U&¯ w 'bF s rJ
˙ b Ł
fiWK u
ˆd ˙ •˚U UL
WLzU qLF ¯ ‹ UEM ˙ ˙c
ULF ¯ w W
f I*˙ w W UL ˙ pK s jI •ÆuAJ*˙ `e’˙ q ˇˆ
fiWO U ˙ h H ˙
W UL ˙ pK s qOMOH U SPEAKER
vDG*˙ `e’˙ U ˇ¯ fi
ˆŁ UJ
º u
S
UO ˙ qO u pKºŁˆ ˆ s oI
fiW UL ˙ ˚ O u oOF Æu
fi UJ S Ł W O
uB WK u ˚U U
fiX R*˙ ULF S qO
˙ `UM
• ˆ ˚u
˙b ¯ r
fiW OD ˙
uB ˙ d l{Ł w Łˆ X R*˙
• ÆUI ˙ l{Ł
UN’˙ u ¨d ˆ dA ¯ ‹WKJA Œˆ ˚dL
fip wbSony
s rJ
˙ bnN
Ł vK e ˙hH
Łˆ¤ e ˙ jG{¯
fiŒˇUF ˙ dF ˙ l{Ł v ¯ ˇuFK 'bF
W U
fi b b
fiu d
fiXO U
`U{u{
5M Łˆ˚u
• Łˆ u eHK
u v
rI r b ˙—¯
˙˙ s UE ªd
“ UN’˙ VO” ds 8 r
˙ º
UUEMd ˙ XO
s U u bO q
u bOH ˙ q
º
˙bOF
Łˆ u u
eHK
d
Łˆ¤
MD (VIDEO) f UI
bB
v ¯ q u*˙ UN’˙ s
fi uA VIDEO
'
(MD)
ˇUB ˙ ˚uB ˙
e ˙ jG{ bM
dF ˙
“VIDEO”
W U vK U F ˙ •˚dN ˙—¯
‹'
MHC-GX90D VIDEO (MD) Łˆ¤
MD (VIDEO)
˚uB ˙ v ¯ ”ULdE “MD”
¯¤
˙
WHO Ł v ¯ q u
U r
fi'¶† W H “qwu*˙ UN’˙ s
ˇUB ˙
fiqLF
fiW O
uB
W U•
X R*˙
˙ j {¯
s
l{Ł w
d U
UO ˙ pK qO u VI iO u ˙
uD)˙ dE ¯¤ qOGA ˙ l{Ł v ¯ UEM
fi'–‡ W H w
UEM ˙ uJDISPLAY
U bM 5ed˙ jG{¯
•
fiw UC ˙ l{u ˙ vH
fiÆUI
fi dF ˙ W U “–vK
–:– –” W
d
X R*˙ j {
U{ŁˆŁ W U
fiX R*˙fl d ˙c ˙ w
˙
F ˙ `wC
˙ j {¯
• fi UO K
fiØd ˆ
u ˇ˙d ˙ ˚UD
kH flW U
U
˙ j {
UDI ¯ ¸Łb Łˆ
•
UO ˙ qO
fi u nB
e ˙ jG{ “REC”
bM
Ł“DAILY 2” “DAILY
‹
1” dNE
”Ød ˆ d WO U ˙ ˚UOKLF ˙ `˙d
fibF s rJ
˙ CLOCK/TIMER
b Ł vK
SELECT
–¶ W H “W
w U ˙ ” j— {
fiW O
uB X R*˙
•
j {¯
·‡ W H “wd ˙c ˙ w u ˇ˙d” —
˙ ˚UD
kH
fiW U ˙ •j {¯
UG ˆ vK ” UIO
UC
º ˆ wK
˙ U `˙d S r ‹X R*˙ j C XL
fiqLF
bF s rJ
˙ b Ł ULF S u ˇ˙d ˙”ŁZ ˙d
„ W qO
H “vIO
w u*˙
fi UN’˙Ł bF s rJ
˙ b• Ł 5 ozU b u
fi
W H “Xw R*˙
fi UN’˙ dFA
U&¯ w X O •bF s rJ
˙ b Ł
fi˚U UD ˙ b
¯ fiW
•
U ˚U UD ˙
u ˆ
d H
UO K
AR
¶·
W ˙uD DVD
˙fl WOL d ˙ u bOH ˙ W ˙uD ˙ qGA
W ˙uD VIDEO
˙fl
CD WLJ;˙ u bOH ˙
MP3flCD WLJ;˙ fi u ŁdJO*˙
fiWO u
fi u eHK
fi
u
WOF
W cG
b u
fi˚uB ˙ Øu
iOH•
r
˙bOF
u ŁdJO*˙
U&¯ dO º
Łˆ ˚U UL
˙ s • p d
˙ W U
vK
W ˇU
r
dOG ˙ W uK*˙
u
b u
‡ v ¯ –
Łd bF tKOGA b ˆ r ‹• u eHK ˙
fi UJ S q u
qGA*˙
•
ˆ oI%
s º
˙bOF ˚U UL ˙ l{ ‹W ˇU dOG ˙ ˙u _˙ ˚d
fiW O
uB
u eHK ˙• qOGA s b Q
fi u eHK ˙ UN
˙u ˆ º
UIUEM
Ł ‹W O
uB
˙u _˙ • UE j { s b Q
fip u eHK
fiDVD e ˙ jG{¯
•
˚U UL ˙
fi¨UF _˙ jK `UG• ¯ s b Q
fi˚U ˙uD
fiW O
uB
˙ WOMO
dO
•
W u{u
fiW ˙uD
oKG
W ˙uD
˙ qOGA
5 UMI ˙ s
ˇUB ˙ ˚uB ˙ uJ Łˆ b ˙Ł UM
fi ˙u
dO vMLO ˙Ł Ød O
˙
fiUNF{Ł s U ˆŁ W UL
˙ ŒˇU ˆ tO ¯ UL
‹ ‡– ˚U H l ˙ ¤
r
fi˚uB
˙ WOMO w W D • dO W ˙uD ˙
fi'‡‡
fiW
W ˙uD
•
˙
fiqH _ W UD ˙ qL
Œc ˙ t u ˙ qF• l W ˙uD ˙ U ˇ¯ fiW ˙uD ˙ vK W• u
b u
fi UN’˙ l DVD
o UD W ˙uD ˙ vK ˇu u*˙
•
WIDM*˙ fijI
e
vD u ˙
fi˚U ˙uD
fi Ł_˙
U *˙ s
qOGA
˙ ˆb
¯Ł qK)˙ Œd% qO ˇ
e ˙ jG{¯ fiwz˙uAF ˙ l{u ˙ Łˆ Z
• d *˙ l{u
qOGA˙
“PGM”
U F ˙ wH
v PLAY dJ
MODE uB
WCH
fi“SHUF” Łˆ
r ‹ÆUI ˙ x
l{Ł ew ˙ jG{¯ fiqOGA ˙ ÆUM
•
¯ UO
fi'†† W H l ˙ ¤ qOGA ˙ ˆb ¯
uB ˙ d w rJ DVD
˙ WLzU
WLzU Łˆ
Łˆ ˙uMF
•
˙ dNE
fiº
UOzUIK
dF ˙PBC
W U vK
fiº
UOzUIK
fiwzUIK
qOGA
vD u ˙ W UL ˙ s ˚uB ˙
'MHC-RV600D `UM
U ¤
W UL
˙ s
˚uB ˙º
UIbB
•Ł
fiw dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
˙
UN
b
‹W
s
˚uB
b
wbM qGA*˙
w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙• UN
s
M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
DVD
d qO
W ˙uD r˙ r
fiUNOK w dH ˙
¯ -
fivD u ˙ W UL ˙ s ˚uB ˙ bB
'MHC-RV600D `UM
U ¤
*˙ v ¯ vD u ˙ W• UL
fiV UM*˙ Øu
˙ Øu
fiWOHK)˙ ˚U UL ˙ s ˚uB ˙ b
'MHC-RV600D `UM
U ¤
˙ ˆb
˙ qOGA
DVD˙WWHO
˙uDu ˙• eOL
fiV UM*˙ Øu *˙ v ¯ WOHK)˙ ˚U• UL ˙ Øu
l ˙ fi ˇŁb
˚u ˚˙d R UN
•
WKLF
fi U
˙ WLG
˙b
U ˚uB
`UM ˆ fiX R*˙ n u ˙
U ¯ vK ˚U
• ˙uD ˙ iF Øu % b
n u ˙
U ¯ bM qOGA ˙ n u
‹W ˙uD ˙ c q
qOGA
fiiOH)˙ dON’˙ tBIM ˚uB ˙
fiwzUIK ˙
uB WK– uŁ+¤'W U ˙Ł W u*˙ W UL• ˙ f UI
uB ˙ d ‹Y
˙ ‹ÆUI ˙ q
nzU u ˙ iF
ULF ¯ pMJ1
fiW O
t
fiº
UOzUIK
fiZ d *˙ qOGA
qOGA
˙ Łˆ wz˙uAF ˙ qOGA
˙ n u Øu
˙ ‹ dJ *˙ qOGA
u c*˙ nzU u ˙ iF
ULF ¯ s º
UI
sJL
•Ł
b ‹W ˙uD
fiW ˙uD ˙ l WI d*˙ qOGA ˙ ˚˙ˇU ¯ l ˙ fi
l
AR
fijI
•˙ qO u l
•˙ r
Œc
• ˙u ˙ rO
¶
˙ ‹W OD
ˆ
˙
'l U ¤ ˝d I*˙
uB ˙
fi
u
F ˙Ł q
dNE
fiDVD e ˙ jG{¯
•
fiMP3 w uB ˙ U *˙ qOGA sJ1
fi UJ S q u
UN’˙
•
ˆ oI%
‹2 Øu *˙
1 Øu
Łˆ ISO
*˙ 9660 WGOB
º
UI Ł qO
•˙ r
r
fib bL ˙ WGO
Joliet Łˆ
w
fi b b Ød Q UN b
˙ fiWH
• U u bOH ˙ ˚ U
b b9 tMP3
fOw uB ˙ • U *˙
vK ˇu u*˙ u bOH ˙ q ˇ f I v ¯
•
UN’˙ qO u s fi“.MP3”
b Q
fi'–‡ W H l ˙ ¤ p u eHK
fiMP3 WGOB ˙ w ˚U UO • ˙ s e
r
fi u eHK ˙ qOGA
•
s bMPEG
Q 1 ˚UHK*˙ dO Ød ˆ ˚UHK vK Œu
• % w ˙ ˚U
sJ1 ‡ WO uB ˙ WI D ˙ ˚
b UA pMJ1 YO
u eHK ˙ w u bOH
• ˙ q ˇ UM
UO ˙ sfiUNKOGA
b Q
fi UN’˙ s
uB ˙
fiØd _˙ ˚UHK*˙ s
U Łu ˆ
º
dGMP3 WO uB ˙ ˚˙ U *˙
o d*˙ u bOH ˙ q U
˙b
U
u eHK
•
˙ v ¯ UN’˙ q u s b Q
‹W ˙uD ˙ vK
ˇu u*˙ ˚UHK*˙ lOL • `˙dI
UN
fi¨UF _˙ u
b UA pMJ1 YO
jI
” U ˙—¯ ˇU F*˙
U ŁsqOGA
º
u ˆ˙ dG
b
fi uB ˙ w ˚U ˙dD{˙ dNE
fi˙b
º ˙dO
º
W ˙uD ˙ vK
ˇu u*˙ ˚˙—U *˙ Łˆ ˚U u
fiW ˙uD ˙ nOEM
•
r
fibIF
U *˙ rOEM Ł— u _˙ VO d
DVD˚U ˙uD ˙ qGA s
ˇUB ˙ u bOH
•
˙ ˚˙ U ¯ X U ˙—¯
fiW O
uB
ID3 W UD Ł U *˙ ˙uM ‹ u _˙ ˙uM
sL ‹ u eHK ˙ v ¯ u uK XO U u bOH ˙ q
s d9
1
Øu
ISO
*˙
9660
WGO l o ˙u U W ˙uD
•
˙ qO
r
Z ˙d iF w W b
*˙ l D ˙ uI W UL d R
ˆ sJL*˙
ISO 9660 WGO l WI ˙u
WJoliet
˙uD Łˆ
¯
2 Łˆ
b
¯ fi
bF q UA*˙ ˚dL ¯ ˙—¯ DVD
fi uB˚U˙ ˙uD
ˇu ˙vK
fiJoliet Łˆ
2 Øu *˙
1 Øu
Łˆ *˙
˚U ˙uD ˙ qGA qO u W ŁU
v d ‹˚ O u ˙ h
fi1.0 ˙b ˙ ID3
X O W ˙uD ˙• W UD
u eHK ˙ vKS-video
ˇu u*˙
ozUH ˙ u bOH
DVD
˙ q ˇ v ¯
fi'–‡ W H l ˙ ¤ q b ˙ ˙cN eN
p u eHK
U dNE
˙—¯fi˚U
‹ dUID3
UL W UD Ł U *˙ ˙uM ‹ u _˙ ˙uM
fi ˙u _˙ UE nK
‹U Ł ŁˆŁ UJ d _• WBB<˙ ˚ ˇu*˙ `UM
U
fi˚U U L W ˙uD ˙ ÆŁd
fi'–‡ W H l ˙ ¤ p u eHK o UDO
˙u _˙ UE j {¯
U _˙ w
UN’˙ ˙cN
dF
ˆ sJ1
•
Œc ˙ ÆŁd
w “TV TYPE” j C XL ˙—¯ v
W UA ˙ W
dOOG sJ1 fi˚U U L dNE Ød _˙ ÆŁd(˙ fijI ÆŁd(˙Ł
uB ˙
d
bM
W ON “SCREEN
˙ W U SETUP”
w
fiWC dF ˙
fi“LOCKED”
U F ˙ dNE Ł ˚U ˙uD
fibL Sony
F
W b e d Sony
Łˆ pqO
b u
fip bDVD W ˙uD ˙ w W U UN UH •
W UA ˙ d W
qO u US-video
r ‹ ozUH ˙ u bOH ˙ q UJ•
UN’˙ qO u bM
W UA ˙ d W
dOOG lOD
b p S
¯Ł fi u eHK U
d U
fiUN UH
fiUN UH
W UA ˙ d W
dOOGº
UI lOD
•Ł
b ‹ u eHK K
fiW u d*˙ WGK U
W UA ˙ vK
˙ WOMO
‘
qB
• ˙
qzU d ˙ dNE
X% “OSD” w W UA ˙ vK
dFK W• u d*˙ WGK ˙ d
W H l ˙ ¤ W ON “LANGUAGE
˙ W U w SETUP”
fi'†„
¯
AR
¶¶
fiº
U U9 j dA ˙ ‘
W ˙” dE
¯ ¯¤ WO ODMG V ˙Ł UN
fi'• W H “jwdA ˙ Ł˜
fi˚uB ˙ w
“j dA ˙
lDI
Ł˜ ” nOEM
dE ¯¤ W
Łˆ
bz˙
r
fi˚uB ˙
UL
•
˙flqOw DVD
˙ ˙ WŁ˜˙uD ˙ vK
WO ODMG
W ˙uD ˙ vK
fiDVD
UIH Łˆ ˚UI
˚ŁUH ªUM
˚˙dJ ˙ •Łˆ d Łb ˙ ŁU
fi'• W H w
w DVD
˙
W ˙uD
fiWO UF ˙ ˚˙ˇˇd
˙ ‘
W ˙” dE
¯ ¯¤ WO ODMG V ˙Ł UN
fi'• W H “jwdA ˙ Ł˜
r
fiWL d
˙ vK
Łˆ `U{uC ˙ ˇ˙ˇe
UL
•
˙flqO
WO ODMG
˙
U 0 W U)˙ WGK ˙ dOOG
˚UGK ˙ ˇbF • ˚˙ U
qO
fiº
UO U UNKOGA r
uE
˚uB ˙ U •0 W U)˙ W
fiDVD W ˙uD
Ł˜
˙ WG
fiWL d
fiDVD W ˙uD
dOOG
˙ vK
˙ ÆUI ¯ sJ1
•WL d
uE
fiU ˙Łe ˙ dOOG
Y
“STEREO” Łˆ
“TUNED” i u
fiw
wH
v
UNKOGA
rDVD wW ˙uD
˙
¯Ł qK)˙ Œd% qO ˇ
ˇbF
r
˙ l{Ł
FM wZ U d
fiW • UGK
U I
˙ WH
¯ sJ1
dJFM MODE
uB e ˙ jG{¯
•
fi“MONO”
W d _˙ q
fij dA ˙ vK
Øu
uB
iOH
qO
˙ r
fiXO UJ ˙ q U w j• d b u
dE ˙¯¤kH(
XO UJ ˙ s • U K ˙ e
j” dA
fi'• W H
fit UN v ¯ j• dA ˙ q Ł
r
Łˆ tO ¯
UL
fi'• W H “jwdA ˙ Ł˜ ” nOEM
dE ¯¤ W
W ˙” dE
¯ ¯¤ WO ODMG V ˙Ł UN
fi'• W H “jwdA ˙ Ł˜
t
sJ1
U• ˙Ł qO
fiº
UO U
uE • U ˙Łe ˙
WHOF{
U ˙ u
'fi¶„ W H w
Łb’˙ l ˙ ¤ fiw ˙c ˙ hO
• A
w “WLz˙ˇ
¶•
˙ ÆU
e ˆ b u
fiDVD W ˙uD ˙ vK
vK
W UA ˙Ł dF ˙ W U vK ÆŁd
uJ*˙ W b)˙
fiwz˙uN ˙ • j {¯
fiWO U _˙ W uK ˙ vK
ˇu
l
AR
˙ vK
¤ `U{u{ Łˆ b b
fi' dF ˙ W U
U)˙ wz˙uN ˙ qO u
fiu d
˙ n ˙u
sJ1
˚UGK ˙ ˇbF • WL d qO
fiº
UO U UNKOGA r
˙ vK
uE
WL
• d ˙ WG
˙ Łˆ j dA ˙ v
fi˚uB ˙
• Ł˜d ˙
UL
•
˙flqO
WO ODMG
'l U ¤ ˝d I*˙
qzU
`UM ˆ
dF ˙ W U
vK
WO U
˙ qzU d ˙ Øb ¯ i u
fiqOGA ˙
W H
bB ”
b
W
UO
˙
fi˚u
bB
eN _˙
˙uM X% ˇu u*˙
•
bM ˙ l
fi UEM ˙ W U l ˙ Ł ¶·
fi˚U ˙uD ˙ WOMO w W• ˙uD ¯ b u
'¶– W H l ˙ ¤ W O
uB Œ UO • ˙ UN’˙ qO
fi¨ŁUM “PUSH
U
POWER”Ł“PROTECT” uN
”WF ˙d `UM ˆ
‹ UN’˙ qOGA ?/1
ÆUI e ˙ jG{¯ fiW u • U ¯ U ˇ¯ fiW O
uB WK u ª _˙
— X U ˙—¯U
?/1 e ˙ jG{¯ r ‹ eO Ł d H ÆUI ˙ l{Ł w
UN’˙ ªd ¯Ł
fiW O
uB q UJ U WK b ª —
_˙ f UI X U
U U F ˙ ˚dN ˙—¯ fiqOGA ˙ l{Ł v ¯ UN’˙ q u
Ød ˆ d
fiŒ
UO
˙
UN’˙
• qOGA
r
bF v
¨ŁUM
“PUSHUPOWER”Ł“PROTECT”
˙ UN’˙ l WI d*˙
•
qOGA ˙
qOGA ÆUI
?/1 e ˙ jG{¯ ‹Ød ˆ d
UN’˙ qOGA ˆb
ˇU ¯Ł
¯ Œ UO
fiqOGA ˙
fiW UL ˙ pK h ¯Ł UN’˙
NO DISC
w“˚u
Łˆ dNE
F ˙Ł q
U
PUSH STOP
fi dF ˙ PLAY
`UM ˆMODE jGC
XL•
UEM ˙ W ON
b ˆ ‹
ˆ
u c
READING
s
˙
_˙ iF
fiW
TOC˙uD
˚U uKF
`˙dI • uI
fiW U
uJ
UN’˙
fi UO
fiØd ˆ
WAIT
fi“LOCKED”
d
UO
dO
”wK
Ød ˆ q U
UL
˙ pK1 qB ¯
˙ pK
2
qO u
b
jG{¯
fin ˙u*˙ v ¯ WHO •u ˙ q u% r fiX u ˙ fH?/1w ŁENTER x‹ ˙ _˙ 3
fi UN’˙ qOGA
?/1 e ˙ jG{¯
4
U F ˙ dNE Ł ˚U ˙uD ˙ WOMO ‘
sJ1
fibL Sony
F
W b
e d Sony
Łˆ pqO
b u
qB
• ˙
W ON `UM
U
fiDVD W ON `UM
lMB*˙ W ON
U{Łˆ v ¯
U W ON DVD
˙ U{Łˆ lOL
WE
fi UN’˙ W ON
bOF
ˆ q
w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
AR
¶‚
WO U{¯ ˚U uKF
WO UO
w ˙c ˙ hO A
¯ ˚UNO M
' dF ˙ W U
qOGA
WOD uH ˙ l
o UD
p UEM
˙ WOD u
˙
U
ˆflÆŁd
qK ‹ ¸Łb
ŒˇUH q w ˙c ˙ hO A ˙ WH
ˆ sw oI%
UN’˙ qOGA
‹
vK ¤ ÆŁd
s
uJ*˙ W b)
*˙ U *˙ qO
c
u
w
fi dF ˙ W U
vK ˚U C
U)˙Ł
13 00ÆŁd(˙
fiw U ˙ Łb’˙ l ˙ ‹
U*U 'w Ozd ˙¤ ˇˇd *˙ UO • ˙ bB s
UN’˙ qB r
fit H
UN’˙ ÆUI ¯ - u Ł v
˙b’˙ w
UO ˙ c
Q0
C:13:00
˙b’˙ w
'w Ozd ˙¤ UO ˙ c Q s • UO ˙ qO u pK f U qB ¯
pK ˙¤ UO ˙ pK qBH fiWK u WOM
d H
UN’˙ ULF ¯ b bM
pK ˙ V UIKD
º
rI
fif UI ˙ s
U K t
¯ ‹'w Ozd ˙
fit H
pK qB ¯ ‹˚U uJ*˙ Øb ¯ q ˙ˇ qzU Łˆ
• VK T Œˆ jI ˙—¯
WO O B ˙ WOKLF ˙ ŁˆflŁs V ÆŁd˙ W
Łˆ
d UNKOGA q
hB
wM Øb W uJ*˙ h ˙Ł UO ˙ qO u
W b)˙ r
fiØd ˆ
W ˙uD ˙
C 13
hB *˙ W UOB ˙ q
Øb ˇˇd *˙ UO • ˙ qO u pK dOOGfiW V
WL U
UL WFDI W<
˙uD ˙ nE
fijI
fi'• W H l ˙ ¤
º u
q
VO d
WO U{¯ ˚U uKF
W U W’UF
aDK ¸b
d
F
˙c
S
l
¶„
u
w
QA
˙ `UM
• ˆ UN’˙ W u
s r d U
fiqOGA ˙
W uN ˙ •bO
UJ w
UN’˙ l{
˚uB
UEM
• ˙ qOGA
˙dL ¯ W U w
ØuKF ˙ `e’˙ w W u K
uB lH d
‹bK’U
Łd ¸Łb
rI
‹qOGA
•
˙ w qK ¸Łb VM
fib d
˙ W Łd0
‹qOGA
fi UEM ˙ W u
lM*
˙d W ˇ S ‹ U
fiw U’˙Ł wKH ˙Ł
fiqJON ˙ fLK
W U)˙ W uN ˙ W
WODG
qJON ˙
VM
wJ
AR
l{u
UN’˙ W u
w ºK
˙
fiW O
uB W ˙uD ˙ U ˇ¯ r Cr31
UN’˙
•
lC
fiW O
uB W ˙uD <
˙ U ˇ¯ b ˆ
” uJ w ˙ s U _˙ w•
UN’˙ lC
UN’˙
U
‹
UN’˙
w
qK 'r
¸Łb XX
uŒˇUI
¤E XX
ˇŁd ˙ Łˆ —
˙d(˙ b b
fiw ˙c ˙ hO A ˙ WHO Ł qOGA
U G ˙ dO — Łˆ W
e d Sony
Łˆ qO Ł ¨d Q<qB ¯
W u d ˙ —b b
r
tD ˆŁ bL Sony
F wK
W b
˚˙ ˙e
—
W{dF
fiÆŁd
s
uJ*˙ W b)˙
fi d U *˙ fLA ˙ WF
— _ W{dF
E 61 10 ” U
˝uD vK ˚U UL ˙ º
UB
Łˆ d UN’˙
s
•
l{Ł bM
b t
'a ˙ ‹lOLK
ˇU Łˆ X
Łˆ WFL
ULF U ¤
fi‘D ˙ s
uK ˙ W ˙ ¯ Łˆ ‘D K
fiqzU
u
u
qOGA ˙ WOD u
fip IDM w W b
W
w
˙ WHO
W d _˙ q
w
WIO ˇ „
q
w
XO U
'l U ¤ WO UO
U ˇ¯ q
p UA
ˆ sJ1 j dA ˙ S
¯Ł fij dA ˙ w `U
¯ Œˆ XO
fij dA ˙ nK v ¯ ŒˇR U2 W d _˙ q * WOK ˙b ˙ `˙e _˙
s
u ˆ j d
ULF
¯ ˚UNO
r
qOGA
¯ bM
˙
u
tF{Ł fiW
- Łˆ
‹ doO
U
T dA
˙ˇ ˙UJ v ¯ ˇ U• UJ s
˙ q
j dA ˙ qOGA ˚UOKL dOOG
rI
UGK
j
W u˙d ˙ n UJ
ˆ sJ1 ‹W u d
j dA ˙ p UA
ˆ sJ1 fi dJ
uB ql˙ˇ
d W˙bF
nK˙˙vK
‹ÆUI
uB
UEM ˙ qLF s ‹˙c ¸b ˙—¯ fiWLJ;˙ ˚U
fiW d _˙
b* qOGA ˙ l{Ł w
UEM ˙ ªd ¯Ł WLJ;˙ W ˙uD
j dA ˙ Ł˜ nOEM
fiW u d ˙ d º
U dIv W U
fiqOGA ˚U U – q bF j dA ˙ Ł˜ nOEM
r
fi˚U ˙uD ¯ W ˆ e ¯ ‹• UN’˙ p d%
bF Łˆ W UN ˙ ˇ˙u*˙ qO
`b q
j dA ˙ Ł˜ nOEM s b Q
Łˆ ÆU’˙ uM ˙ s nOEM XO U qLF ¯ fi.bv d
j d‹uvd¯ ˙
UL UEM
˙ ˙
uB
˚˙ U H ¯ Łˆ q UA
W U)˙ ˚ULOKF ˙ l ˙
‹qO
ºBHMUH U˙ s Œcb ˙e*qKfi *˙
fip bSony
u ¨d Q
UB ˙
finOEM ˙ XO UJ
‹ UL
w
j dA ˙
Ł˜
WO ODMG
˚U ˙uD
W ˙ ¯
˙
u
˚UE
s W ˙uD ˙ ‘ ¯ finOEM W ULI W ˙uD
•
˙ nE
j dA ˙ f
w ˙ WO bF*˙ `˙e _˙Ł j dA ˙ Ł˜ WO ODMG W ˙ S r
fi U K e d*˙
Œc ˙ WO ODMG*˙ W ˙ ¯ XO U
ULF S qOGA ˙ s W U ‡ v ¯ † q
fi˚U c
b•
W ˙ ¯ XO UJ W U)˙ ˚ULOKF ˙ º
lBHM
˙ ‹qO
U UH ˙ s b e* fi
fiWO ODMG*˙
fi ˙d(˙ ˇUB Łˆ d U *˙ fLA ˙ `u{
• v ¯ W ˙u
nK
'WL$ ‹l d ‹VK ‹q ¤ WO UO
ŒˇR
ˆ sJ1 UNKOGA W ŁU
fi˚U ˙uD ˙ c
dOG • ˙ UJ _˙
fi b u ˙ c v
b
fi b u
qJON ˙ nOEM
fi b F
nOEMºOKqzUqK *˙ r UM ˙
WLz˙ˇ
A t u ˙ s
ULF ¯
fio
uB
ULI ˙ qL
j dA ˙ kH(
XO UJ ˙ U
d ¯ ‹QD)˙ o dD j dA
ˇU ¯ bF ULO ˚ˇ ˆ ˙—¯
B t fiqJA
u ˙ Łˆ
˙ w 5
j dA
u J*˙ U K ˙ WODG
r ‹qO
B t u ˙
U
A t u ˙
U
U
d ¯
XO UJ ˙
A t uK
AR
•
t uA
t uA
t uA
t uA
'l d ¤ WOIO u*˙ ˙d
˚˙Ł –† « –†
”WO U _˙ W UL
‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
'¥– wK wI ˙u
˚˙Ł „
”vD u ˙ W UL
‹e d uKO – bM
Łˆ ‚¤
'¥– wK wI ˙u
˚˙Ł ‚ « ‚
”WOHK)˙ W UL
‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
'¥– wK wI ˙u
˚˙Ł –– ”w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
‹e d uKO – bM
Łˆ ·¤
'¥– wK wI ˙u
”Ød _˙ ˚ ˇu*˙
MHC-RV900D
WO U{¯ ˚U uKF
‹X u
AR
•–
‹ ††
‹ –†• ‹ –†
b
˙
˚UH ˙u*˙
˙
˚uB ˙ r C
r
”WO ULA ˙ UJ d _ hB<˙ q ˇu
MHC-GX90D
˙
˙ t UN
uA
t uA
'l d ¤ dL
RMS*˙ ˙d ˙
b
˚˙Ł ¶ « ¶
”WO U _˙ W UL
‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
'¥– wK wI ˙u
˚˙Ł ·
”vD u ˙ W UL
‹e d uKO – bM
Łˆ ‚¤
'¥– wK wI ˙u
U ˙
rOI
˚˙Ł
· ˙ « UO
·
”WOHK)˙ W UL
‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
'¥– wK wI ˙u
˚˙Ł ”w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd
‹e d uKO – bM
Łˆ ·¤
'¥– wK wI ˙u
¥ \ •s q ˆ
”wKJ ˙ wI ˙u ˙
‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
˙
˙
ˇˇd
UO bM WO
˙
e d ¶ fl
t uA
'l d ¤ dL
RMS*˙ ˙d ˙
b
˚˙Ł –
« –
”WO U _˙ W UL ˙
˙
t uA ‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
t uA
'¥– wK wI ˙u
˚˙Ł ·
”vD u ˙ W UL ˙
u
t uA ‹e d uKO – bM
Łˆ ‚¤
'˚˙Ł •
'¥– wK wI ˙u
”U Ł Łˆ Łb hB<˙ q ˇu*˙
˚˙Ł · « ·
”WOHK)˙ W UL ˙
MHC-RV800D
t uA ‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
DIN fO UI*U
˙d ˙
'¥– wK wI ˙u
˚˙Ł · « ·
”WO U _˙ W UL ˙
MHC-RV600D
fO UI*U ‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
‹X u †· ‹ †† ‹ –†• ‹ –† ˇˇd
UO bM WO U ˙ rOI
˙ UO 'DIN
e d ¶ fl
˚˙Ł ‡‡
”vD u ˙ W UL ˙
' bI*˙¤
DIN fO UI*U
˙d ˙ fOb UI*U ‹e d uKO – bM
Łˆ ‚¤
˚˙Ł – + –
'DIN
fO UI*U ‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
˚˙Ł ‡
”WOHK)˙ W UL ˙
'DIN
fO UI*U ‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
'l d ¤ dL
RMS*˙ ˙d ˙
b
'DIN
˚˙Ł –
« –
˚˙Ł ‡‚”w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙
t uA ‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
fO UI*U ‹e d uKO – bM
Łˆ ·¤
'¥– wK wI ˙u
'DIN
U ˇ ˙
'l d ¤ dL
RMS*˙ ˙d ˙
b
”'u u fMD/VIDEO
UI ¤
(AUDIO) IN
˚˙Ł ¶ « ¶
”WO U _˙ W UL ˙
‹X u wKO † fl·
WOD u
t uA ‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
Łˆ uKO ·• W ŁUI
'¥– wK wI ˙u
”'u u fGAME
I ¤ (AUDIO) IN
˚˙Ł ·
”vD u ˙ W UL ˙
‹X u wKO †
WOD u
t uA ‹e d uKO – bM
Łˆ ‚¤
Łˆ uKO ·• W ŁUI
'¥– wK wI ˙u
WO ULA ˙ UJ d _ WBB<˙ ˚ ˇu*˙ `UM
MIC U ¤ '˚u f I ¤
˚˙Ł · « ·
”WOHK)˙ W UL ˙
‹X u wKO – WO U
”'U Ł ŁˆŁ
t uA ‹e d uKO – bM
Łˆ ¶¤
Łˆ uKO – W ŁUI
'¥– wK wI ˙u
˙d ˙
˚˙Ł ”w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙
”'u u fMD/VIDEO
UI ¤
(AUDIO) OUT
t uA ‹e d uKO – bM
Łˆ ·¤
‹X u wKO †
WOD u
'¥– wK wI ˙u
Łˆ uKO – W ŁUI
‹Vp-p – vB _˙ ˙d ˙ ”'u
Øu u fVIDEO
I ¤ OUT
W ŁUI ‹V U s ˙e
‹ ˙u dO
Łˆ • WKL
”'w ˇˆ b flWDIN
u f· IS-VIDEO
¤
OUT
s ˙e
‹ Vp-p
˙u dO
–”
Y ‹
‹V U
WKL
W Vp-p
ŁUI ‹[†‚¶C ”
Łˆ •
l
†·
˙
W d _˙ qGA
r
'l U ¤ ˚UH ˙u*˙
u dO
U UM Ł ˚˙ U
· qO
˙ UE
‹'q O ±¤
ˇ e
‡ d –‡
› ·
˚˙ˇˇd K W U
˙
”COMPONENT VIDEO OUT
uM ˙Sony
s XO U
ULF U
Łˆ •Vp-p‹ –Y”
TYPE I
fO UI*U ¤ Ł c ˙± bM ¥ \–UF
˙Ł ˚ŁUH ˙ Łˆ •Vp-p‹ \•PR”P‹B
d ˆ Łˆ Łˆ ‚
ˆ ”'u
˚U dUL dOG
q IPHONES
f I ¤
'IEC
Łˆ –¶ v ¯ ¶ W ŁUI q ”WO
I
U _˙ W UL ˙
fO UI*U
W.RMS
¤
bM ¥ \–
”'
MHC-RV600D `UM
U ¤ WOHK)˙ W UL
'NAB
Łˆ †· W ŁUI q I
fO UI*U ¤ Ł c ±˙ bM ¥ \†
”'
MHC-RV600D `UM
U ¤ vD u ˙ W UL
'DIN
Łˆ †· W ŁUI q I
RV800D ŁMHC-GX90D¤ w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙
n ˙u*˙ r
Łˆ –¶ v ¯ –† W ŁUI q I
”'jI
s ˙ˇŁd OFM/AM
d u
‹u FM
d n ˙u
RV600D ŁMHC-RV900D¤SUB WOOFER OUT
‹X u – WOD u
”'jI
FM W u*˙ n ˙u r
Łˆ uKO – W ŁUI
e d UGO – ‚\ › ‚•\
WH ˙u*˙ U
FM W uLK wJK wz˙u
wz˙uN ˙
˚U ˙uD ˙ qGA r
˙u dO
Łˆ • wz˙uN ˙ qO u Æ˙d ˆ
˚u
UE
Ł
WLJ
W
˙uD
¯
UEM ˙
e d UGO – \•
j u *˙ ˇˇd ˙
wL
u Ł
q u t
eO
eOK ˙
AM W u*˙ n ˙u r
‹d u U= λ¶DVD
” ¤
WH ˙u*˙ U
'd u U= λ•‚
CD
”
”WOJ d _˙ ŁbK WBB<˙ ˚ ˇu*˙ qB
”¸UF
˙ s
e d uKO –•– › ‡
d u U •„ › •‚
W u*˙ u
uKO – vK WK d*˙ j { l ¤
”'e d uKO
PCM¤·‚
DVD
˚˙ˇˇd K W U
˙
'e d
e d uKO †† › e d †
e d uKO –•– › ‡–
'q O ±ˇ¤ –
'e d uKO „ vK WK d*˙ j { l ¤
e d uKO † CD
› e d † ”
”5 KH ˙Ł j Ł_˙ dA ˙Ł U Ł Ł_ WBB<˙ ˚ ˇu*˙ 'q O ±ˇ¤ –
j { l ¤ e d uKO –¶ † › ‡–
PAL NTSC
‹
u bOH ˙ ˙u ˆ UE WGO
'e d uKO „ vK WK d*˙
CD OPTICAL DIGITAL OUT
j { l ¤ e d uKO –¶ † › ‡–
”Ød _˙ ˚ ˇu*˙
'WOHK)˙ W uK U W dB ˙ ˚˙ U
l d*˙
'e d uKO „ vK WK d*˙
d u U ¶¶
W u*˙ u
j { l ¤ e d uKO –•– › ‡
d flq O ˇ –‚› ˚˙ U ˙ ˙d ¯ Øu
'e d uKO – vK WK d*˙
AM W uLK wIK wz˙u
wz˙uN ˙
w U)˙ wz˙uN ˙ qO u Æd
wz˙uN ˙ qO u Æ˙d ˆ
e d uKO ·
j u *˙ ˇˇd ˙
AR
•†
ŁRV900D ŁMHC-GX90D SS-CT390 vD u ˙ W UL
RV800D
˙
W UL
˙
RV800D ŁMHC-GX90D SS-RG99 WO U _˙ W UL
˙
˙d ‹ b ˙Ł b Ł ‹b ˙Ł U&¯ W UL ˙ UE
˙d ‹˚˙b Ł ‡ ‹˚U U&¯ ‡
W UL ˙ UE
˙d ‹dON’˙ ˚uB ˙ UJF ¯
˙d ‹dON’˙ ˚uB ˙ UJF ¯
w O UMG ¨u
w O UMG ¨u
W UL ˙ ˚˙b Ł
W UL ˙ ˚˙b Ł
r ‚ w Łd
u
”q UJ ˙ U:˙ W UL
r
w Łd
u
”vD u ˙
Łˆ ‚
WOL ˙ W ŁUI*˙
r –‡ w Łd
u ”WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
U dI 3× „– × ††
º
'oL fl UH ¯fl d ¤ ˇUF _˙
r † w Łd
u ”WO UF ˙ ˚˙ˇˇd ˙
W UL qJ
U dI w U r
º
\„
u ˙
Łˆ ¶
WOL ˙ W ŁUI*˙
U dI 3× †‡•
º
‡†× †
'oL fl UH ¯fl d ¤ ˇUF _
SS-WG99 w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
W UL qJ
U dI w U r
º
‡[
u ˙
RV800D ŁMHC-GX90D
WO U{¯ ˚U uKF
w d
˚˙ˇˇd
V U
UN
W UL
˙
UE
RV600D ŁMHC-RV900D SS-RV900 WO U _˙ W UL
˙
˙d ‹˚˙b Ł ‡ ‹˚U U&¯ ‡
W UL ˙ UE
W UL ˙ ˚˙b Ł
˙d ‹dON’˙ ˚uB ˙ UJF ¯
r – w Łd
u ”WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
w O UMG ¨u
Łˆ ·
WOL ˙ W ŁUI*˙
W UL ˙ ˚˙b Ł
U dI 3× †‡„
º
‡† × †–
'oL fl UH ¯fl d ¤ ˇUF _˙
r –‡ w Łd
u ”WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
W UL qJ
U dI w U r
º
‡\
u ˙
r –‡ w Łd ”w udH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙
r
w Łd
u ”WO UF ˙ ˚˙ˇˇd ˙
W U ˚UH ˙u
Łˆ ¶
WOL ˙ W ŁUI*˙
U dI 3× †‚‡ ׶ †–
º
'oL fl UH ¯fl d ¤ ˇUF _
W UD ˙ ˚U KD
UL qJ
U dI w U r
º
·\
u ˙
e d ¶ ‹ ˇˇd
UO
”WOJX du _˙–† ŁbK hB<˙ qWˇu*˙
‹ ˇˇd
UO ”WO
X u Ł †‡
Ł_˙ ŁbK hB<˙ q ˇu*˙
ŁRV900D ŁMHC-GX90D SS-RS390 WOHK)˙ W UL ˙
e d ¶ fl
RV800D
‹ ˇˇd
UO X u †·”UO
›†‡˙d
hB<˙ q ˇu*˙
˙d ‹ b ˙Ł b Ł ‹b ˙Ł U&¯ W UL ˙ UE
e d ¶ fl
dON’˙ ˚uB ˙ UJF ¯
e d ¶ ‹ ˇˇd
UO ”pO
X u JLK
–† hB<˙ q ˇu*˙
W UL ˙ ˚˙b Ł
”W ˇuF ˙ WO dF ˙ WJKLK hB<˙ q ˇu*˙
r ‚ w Łd
u
”q UJ ˙ U:˙ W UL
Łˆ X u †† ‹X u –†•›–†
Łˆ ¶
WOL ˙ W ŁUI*˙
‹ ˇˇd
UO X u †· ›†‡
'oL fl UH ¯fl d ¤ ˇUF _
U dI ×3„ „„
º
×–¶
e d ¶ fl
W UL qJ
U dI w U r
º
\•
u ˙
UO ¯ ˝U H
ULF U q bF K q U
WOD uH ˙
‹ ˇˇd
UO X u ”b
†† U
hB<˙ q ˇu*˙
e d ¶ fl
e d ¶ ‹ ˇˇd
UO X”U
u uJ
†† hB<˙ q ˇu*˙
Łˆ X u †† ‹X u –† ”Ød _˙ ˚ ˇu*˙
‹ ˇˇd
UO X u †· ›†‡
e d ¶ fl
UO ¯ ˝U H
ULF U q bF K q U
WOD uH ˙
l
AR
WCH M
•‡
W U
'l U ¤ ˚UH ˙u*˙
˚U KDB
W UD ˙ ª N ¯
”WO ULA ˙ UJ d _ hB<˙ q ˇu*
˚˙Ł †•
MHC-GX90D
W d U d uD
X U w ˙ wL d ˙ ˚uB ˙ jG{ WOMH
”WO Ł Ł_˙ ŁbK hB<˙ q ˇu*˙
l WOMI ˙ Digital
c oTheater
UD Systems,
fi
Inc.
˚˙Ł †•
MHC-RV800D
b u UL u dO
WOHK)˙
5.1 UMIK
UMI ˙W UuJ ˙ fi'˚u bI ˙ dO u l{Ł w ¤ ˚˙Ł \†
fiWGOB ˙ c w w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN: WKBHM
UM
”Ød _˙ ˚ ˇu*˙
˚˙Ł ‡
MHC-RV900D
˚˙uMI ˙ fHM
ˇu’˙ w UF DTS
˙ r WOMI
d ˙ ˚uB
˙ ˙ d u
' bI ˙ dO u l{Ł w ¤ ˚˙Ł \·
lOL
_ bO
uB ˚˙uMI5.1
˙ WKBHM*˙
UBH ¯ oI
fi
˚˙Ł †‡
MHC-RV600D
fiUOL
º
UN ’UF r Ł WKBHM
uB UNKO
UO \·
' bI ˙r dO u UMI
l{Ł˙ w ˚U
¤ ˚˙Ł
DTS
DVD WOL d ˙ u bOH ˙ W ˙uD ˙
'oL fl UH
¯fl d ¤ ˇUF _˙
MHC-GX90D/RV900D/RV600D
u vK Œu % W ˙uD
˙
º dI 3× ‡¶‚
U
‡† × †‚
u U dD º
ˆ
s
r
d
U dI 3× ‡•
‡† ×U †‚
MHC-RV800D
t u ˙Ł b ˙u ˙DVD
WI DW ˙˙uD
˚˙— ˚U UO ˙ WF
W ˙uD ˙ WF ÆUF{ˆ • w ‹XO U O ·\• mK
wº
˙Ł b ˙u ˙––\– MHC-GX90Du ˙
U dI r
˚˙—DVD W ˙uD
˚U UO ˙CD
WFWLJ;˙
mK
UL fi
U dI r
º
–†\– MHC-RV900D
º
U dIWIr D ˙––\‡ MHC-RV800D
DVD W ˙uD ˙ ‹XO U O ‚\ b ˙u ˙ t u ˙Ł W ˇŁe*˙
U ˙ dI
\¶ MHC-RV600D
W ˙uD ˙Ł XO U O „\· t u ˙ WOzUM ˙Ł b ˙uº
WI rD ˙ –˚˙—
fiXO U O –• t u ˙ WOzUM DVD
˙ W ˇŁe*˙ WI '–¤
D ˙bF˚˙—s rJ% b Ł ”WI d*˙ ˚UI K*˙
'†¤ ˚U UD
b ˆ d FMPEG
w 2˙ WGOB
‹
˙
uB ˙ ˚U UO qLF
'–¤AM W uLK wIK wz˙u
˚U UO jG{ r
fiwL d ˙ jGC ˙ WOMI
WO*UF
˙
W
UOF*˙ fO UI*˙
'–¤FM W uLK wJK wz˙u
qLF
fiwK _˙ UNL
s · fl– w ˙u v ¯
uB
'–¤˙ u bO q U
W UL ˙ ˚UOA
dOG w ˙ dOG *˙ Wº
UC M
DVD
ˆ ˙ Ł—
W ˙uD
e d ˙˙ WOMI
fi uB ˙ º
UI
W U(
Ł UNBOB
r
w ˙ '–·¤
˚U MHC-GX90D
UO ˙
˚U U
‚ v
UN b
fiWLJ;˙ W ˙uD
qB W d
˙ dD fH
'– ¤
MHC-RV900D
UEM
UC
º ˆŁ wL d ˙ w Łˇ UEM ˚uB ˙ ˚U
UO qO
r
'–·¤
MHC-RV800D
˚uB U
U L
U pPCM‘LwC MU0˙ ‹e d ˙ 5LC'‚¤MHC-RV600D
¤ WOHK W UL q U
W ˙uD ˙ vK d ˙u
‹p — v ¯ W U{ U fid`UM
ˆ ' U uB
wF ˙u ˙
'†¤MHC-RV600D
ˇbF *˙ U ˙Łe ˙ nzU Ł q
W DVD
bI *˙ nzU u ˙ s b bF ˙
fis b ˙u ˙ rJ%Ł ˇbF *˙ ˚UGK ˙Ł fi UF ¯ Łb dOOG K
W{d
˚UH ˙u*˙Ł
AR
•·
WLzUI ˙
d
ˇU ¯
WLJ
u bO
W ˙uD ¯
˚U ˙uD ¯ vK WK *˙ WLzUI ˙ ˚U U
˙b
U
d fiW ˇU
d ¯ u vK Øu % WLJ
W
pMJ1PBC
fi
dF ˙ ˇU ¯ w rJ
˙ nzU u WLJ;˙
u
bOH
˙
WLJ
u ˚U uKF vK WLJ;˙ u bOH ˙ W
d
ˇU ¯ WHO Ł ˙b
U WDO
˙ WIOAWO*UF
˙ Z ˙d
U LØb
˙ fOU UI*˙
MPEG
¯˙ d1 WF ONw ˙ ˙ ˙b
‹
fiWLzUI ˙–† w ˙u
uB ˙ ˚U uKF jG{ r
fiWLJ;
sJ1 r –† WLJ;˙ u bOH ˙ º
UF
W ˙uD
Ł ˙finF{
S p
u _˙
fiW d *˙ uB ˙ s WIO ˇ •· v
˚˙ U
vK Œu % ˚U UO W ˙uD ˙ vK WOIO u WFD s r
WLJ
˚U uKFUC
º vK
ˆ WLJ;˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD
fiMP3 WO u
ULMO w ˇ ˙ lL ˙ UD
U w ˙ ˚˙u _
PBC dF ˙ ˇU ¯ w rJ
˙ sLC
ˆ sJ1 fiUN UL UMMJ1 w ˙ ˚
WLJ;˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD ¯ vK
u
v ¯ÆUF{ˆ
W u ¶ ˚˙
mK U ¯WO u ˚U uKF WLJ;˙ u b
˚U U
˙b
U fi dF ˙ 2.0
ˇU ¯˙b
w ˙¤
rJ K '
fiW bOKI ˙ WO uB ˙ WLJ;˙ W ˙u
rJ
˙ nzU u WLJ;˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD ¯ vK WK ”WLJ;˙
*˙ WLzUI
˙
u bOH
˙ ˚U ˙uD ¯ s
˙
Z ˙d U
dF
U PBC
L
˙ dF
pMJ1
˙ ‹
ˇU ¯ w
rJ
˙ nzU Ł Łb WLJ
1ufi1 bO˙b ˚U˙ ˙uD
fiUNK U1U Ł Y
˙ nzU u
eN:˙ Z ˙d ˙Ł WDO
˙ WIOA ˙
”'
PBC dF ˙ ˇU ¯ w
fijI ˚˙u _˙Ł W d *˙ uB ˙ d
s b ˙u ˙ rJ%
b
*˙ dLF W ˙uD DVD
˙ d W b˙uD
b
WHO Ł w rJ
˙ nzU u WLJ
2.0
u bO˙b˚U˙˙uD
W ˙uD ˙ s bOOI ˙ nK
fiWº
UI
ŁˇŁq w bOOI ˙ Øu *
”'
PBC dF ˙ ˇU ¯
wD
rU
º U9‹ qOGA ˙ dE
‹WHO u ˙ c qOGA
fiØd _˙ nzU u
ˇU ¯ bM
w rJ
U L
˙Ł W U
fi˙cJ Ł Ød ˆ b UA0 UN ˙b
˙ r
Łˆ WHOMF ˙ b UA*˙
fiPBC dF ˙
wzUIK
˙
fis
˙b
vK
u
v ¯ W u;˙
UI
º
wzUIK
U
X R nO u
n Q
r ˙—¯ fiWLJ
u bO W ˙uD ¯ d `UM ˆ W ˙uD
jG{¯ ‹WK u WOM
d H
dF ˙ WLJ;˙ ˚U ˙uD ˙ qGA
'bF s rJ
˙nN
b Ł vK
e ˙hH
Łˆ¤ e ˙
fiº
U Łb
dF ˙ ÆUM
WO U{¯ ˚U uKF
AR
˙ X R*˙ nO u
l
•
˙
˙
d
tMJ1 qGA*
'l U ¤ W U
bNA*˙
˚U
KDB
vK
W U ˙ uB ˙Ł W d *˙ uB ˙Ł WLzUI ˙ ˚U U rO I r
uB ˙ d w rJ VIDEO
˙ nzU
CDu W ˙uD ˙
WIDM*˙ e
fi“b UA” UNOK oKD
U ˆ v ¯PBC
‹'†• W H l ˙ ¤
WIDM r
b b% r
fil D ˙ uI W UL( UEM
wL d ˙ w Łˇ UE r
filO UI
˙ DVD
Ł
WIDM*
W ˙uDDVD
˙ Łˆ UE q vK
˚u
UE ˙
º suD d ˆ ULMO ˙ ˝ U * c fiW
˚uB˙uD
˙ WGO
˙ Æ
p c Ł UN’˙ vK WIDM q
bB ‹WGOB ˙ c w fiw Łˇ 5 d LK
fit wIDM*˙
U)˙ WIDM*˙
W U ˙e
o UD w ˙ ˚U ˙uD ˙
˚U UL ˙ s l ˙Ł ˚˙ˇˇd
U 0 eOL *˙
˙ ˚U ˙uD
˙ ˚˙—
UC ˆ˙ tMJ1
º
qOGA UN’˙
v u“ fidO” W ˙F˚uB
WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
UM s oOLF ˙ jAM
dON’˙DVD
WOHK)˙
b ˚uB
‹ W˙Ł
˙uD
˙ vK WIDM*˙ e
‘O{u
UM “5.1”
_ º
UC ˆ WGOB ˙ c ºBHM
vK oKD
w dH fi˙
fiWIDM*˙ bOOI WHO
UN _¤
0.1 UMI UN U
r
w dH ˙ WCH M*˙ ˚˙ˇˇd ˙ UN
˙uMF ˙
r
fi'jI oOLF ˙ dON’˙ ˚u d R v ¯ W U(˙ bM qLF
‹DVD˙ WlOL
˙uD qO
˙ vK WOIO u*˙ WFDI ˙ Łˆ
u
oOI
WKBHM WGOB ˙ c w X ˙ ˚˙uMI
WFDI ˚˙uM
‹a ˙ fififi
˚˙ U ˙ W ˇ qI ‹p — v ¯ W U{ U fiozU
UBH ¯u ˆ Łˆ u bO Z ˙d vK
fiw u Z U d vK WOIO u
fiº
UOL
UN ’UF r
˚˙ U ˙ lOL
_ q _˙
ALL
qBH ˙
ˇbF *˙ U ˙Łe ˙ WHO Ł
˙dO UJK
ˇbF
ŁDVD
W ˙uD
u
l{˙u s Łˆ ˇbF
U w˙Łe
bNA*˙
qO˙ vK r WOIO u WFD Łˆ
fi uB
b s
˙uMF ˙ uJ
fis ŁUM
fiDVD ˚U ˙uD ˙ iF vK
˙ WLJ;˙
dN fl' W ˙uD
ˇbF *˙ ˚UGK ˙ WHOW Ł˙uD ˙¤ u bOH CD
vK
ˇbF
˚UGK
˙¤
dNH ˙
'
uB ˙ w WL d ˙ Łˆ ˚uB ˙ qO
rVIDEO CD WLJ;˙ u bOH ˙
fiDVD ˚U ˙uD ˙ iF
vK W u d*˙ WDIM ˙ b b% qON
U ˆ v
WLJ;˙ W ˙uDVIDEO
˙ ŁˆCD WLJ;˙ u bOH ˙ W ˙uD
fi dN Œˆ qO
r
UI
º
b CD
Ł‹Wfi ˙uD
U *˙
ŁˆCD W ˙uD ˙ vK WOIO u WFD
.MP3 Łˆ
VIDEO CD
W ˙uD
˙
W ˙uD
˙
W ˙uD
˙
Łˆ
W ˙uD ˙ WOM ˙uMF ˙
DVD
qBH ˙
W ˙uD ˙ WOM U *˙
VIDEO CD
CD Łˆ
dNH ˙
MP3 WOM
u
_˙
U *˙
AR
•¶
u
˚UGK ˙
u
Ł †„ ˚U H
l ˙
fi‡‚ Ł ‡
fiISO 639: 1988 (E/F) fO UI*˙ l
WO U{¯ ˚U uKF
WGK ˙ e d ˙
o UD
WGK ˙ e d ˙
Siswati
1513
Malayalam
1350
Scots Gaelic
1186
Afar
1027
1514
Mongolian
1352
Galician
1194
Abkhazian
1028
Sundanese
1515
Moldavian
1353
Guarani
1196
Afrikaans
1032
Swedish
1516
Marathi
1356
Gujarati
1203
Amharic
1039
Swahili
1517
Malay
1357
Hausa
1209
Arabic
1044
Tamil
1521
Maltese
1358
Hindi
1217
Assamese
1045
Telugu
1525
Burmese
1363
Croatian
1226
Aymara
1051
Tajik
1527
Nauru
1365
Hungarian
1229
Azerbaijani
1052
Thai
1528
Nepali
1369
Armenian
1233
Bashkir
1053
Tigrinya
1529
Dutch
1376
Interlingua
1235
Byelorussian
1057
Turkmen
1531
Norwegian
1379
Interlingue
1239
Bulgarian
1059
Tagalog
1532
Occitan
1393
Inupiak
1245
Bihari
1060
Setswana
1534
(Afan) Oromo
1403
Indonesian
1248
Bislama
1061
Tonga
1535
Oriya
1408
Icelandic
1253
Bengali; Bangla
1066
Turkish
1538
Punjabi
1417
Italian
1254
Tibetan
1067
Tsonga
1539
Polish
1428
Hebrew
1257
Breton
1070
Tatar
1540
Pashto; Pushto
1435
Japanese
1261
Catalan
1079
Twi
1543
Portuguese
1436
Yiddish
1269
Corsican
1093
Ukrainian
1557
Quechua
1463
Javanese
1283
Czech
1097
1564 Rhaeto-Romance
1481
Georgian
1287
Welsh
1103
Uzbek
1572
Kirundi
1482
Kazakh
1297
Danish
1105
Vietnamese
1581
Romanian
1483
Greenlandic
1298
German
1109
Volapük
1587
Russian
1489
Cambodian
1299
Bhutani
1130
Wolof
1613
Kinyarwanda
1491
Kannada
1300
Greek
1142
Xhosa
1632
Sanskrit
1495
Korean
1301
English
1144
Yoruba
1665
Sindhi
1498
Kashmiri
1305
Esperanto
1145
Chinese
1684
Sangho
1501
Kurdish
1307
Spanish
1149
1697
Serbo-Croatian
1502
Kirghiz
1311
Estonian
1150
dO 1703
Singhalese
1503
Latin
1313
Basque
1151
Slovak
1505
Lingala
1326
Persian
1157
Slovenian
1506
Laothian
1327
Finnish
1165
Samoan
1507
Lithuanian
1332
Fiji
1166
Shona
1508
Latvian; Lettish
1334
Faroese
1171
Somali
1509
Malagasy
1345
French
1174
Albanian
1511
Maori
1347
Frisian
1181
Serbian
1512
Macedonian
1349
Irish
1183
Urdu
Zulu
••
WGK ˙ e d ˙
‹qO UH
Sesotho
ˇb
AR
WGK ˙ e d ˙
WLz
WGK
rJ
˙ WLzU
WHO u ˙
fi UN’˙ w
rJ
ˇuM
˙ WLzU
W
ˇuM
DISC
UN U ˇ˙ - w ˙ W ˙uD ˙ r ¯ d
fiUNKOGA ˇ˙d*˙ W ˙uD ˙ UO ¯
U *˙
PBC
‹' nzU VIDEO
u
CD W ˙uD ˙ qOGADVD
¤ bNA*˙
W ˙uD‹' ˙¤ ˙uMF ˙ UO
'jIDVD
¯
W ˙uD TITLE
˙¤
fit{d ˇ˙d*˙
(MP3) u
CD
˙ Łˆ
W '
˙uD VIDEO
˙ Łˆ CD W ˙uD ˙¤
VIDEO CD W ˙uD ˙ SCENE
qOGA ¤
'jIPBC nzU u
ŁˆVIDEO CD W ˙uD TRACK
˙¤
'CD W ˙uD ˙
'jIMP3¤ALBUM
ˇ˙d*˙
CD 'W ˙uD VIDEO
˙ Łˆ CD W ˙uD
˙¤
dNH
DVD ˙W Łˆ
˙uD'
fit{d
˙¤ qBH ˙ 'jI
UO DVD
¯ W ˙uD CHAPTER
˙¤
fit{d
ŁˆVIDEO CD W ˙uD INDEX
˙¤
'CD W ˙uD
ˇ˙d*˙
U *˙
UO
¯ 'jIMP3¤TRACK
TIME
fiwI *˙ X u ˙Ł wCIM*˙ qOGA ˙ X Ł WF ˙d
fi˚uB ˙Ł
uB ˙ s Y K X u ˙ e
U ˇ¯
fi˚uB ˙ W ON
˙
dOOG
W ˙uD DVD
˙fl W ˙uD AUDIO
˙¤
'jICD W ˙uD VIDEO
˙fl CD
fiWL d ˙ d 'jIDVD W ˙uD SUBTITLE
˙¤
fiWL d ˙ WG dOOG
fiW Ł˙e ˙ dOOG 'jIDVD W ˙uD ANGLE
˙¤
lOL
U
Łˆ
fl u
'Z d *˙ qOGA ˙flwz˙uAF ˙ qOGA ˙flŒˇUF ˙ qOGAPLAY
˙¤ MODE
qOGA
fi˚U ˙uD ˙ WOMO w
ˇu u*˙ ˚U ˙uD ˙
b ˙Ł W ˙uD
ˆflqB fl ˙uM
Łˆ
dJ
uB
'˚˙ U *˙ lOL fls ŁUMF ˙ lOL ¤ UNKL REPEAT
Q W ˙uD
fi dJ
uB b ˙Ł
fi dF ˙ lM
l{Ł vK
W ˙uD
jI
UL
W
Łˇ
dC _˙ “ANGLE”
uK U
d R*˙ TC “REPEAT”
fi'jI
¤“OFF” dO
U
˙ qOG
˙ CUSTOM
W ON
PARENTAL
CONTROL
bOH
”wK
˙ l{Ł
˚˙ˇU
¯
rJ DVD
˙ WLzU
DISPLAYd edOG
˙ UNO‹ jGC
•
d q
firJ
˙ WLzU T
d rJ
ÆUI ˙
¯ WLzU
d
fiW ˙uDUI
º Ł rJ
˙ WLzU ˇuM nK
bM Œˆ UO ¯ bM dC _˙ uK U • rJ
˙ WL
fiU ˙Łe ˙ dOOG sJ1 U bM
uB
AR
•‚
W ON
˙ W U
fiW ON
fiwF ˙u ˙
CUSTOM
˙ W U
dF ˙ s
w
ˇuM
WO U
W{ŁdF*˙ ˇuM
TRACK
SELECTION
OFF
AUTO
PARENTAL
CONTROL
LEVEL
STANDARD
AUTO
PAL
NTSC
OSD
UN ˙b
˙ ˇu w ˙ WGK ˙ d
'fiW{ŁdF*˙ ˚UGK ˙ WLzU s
¯¤
OFF
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3. PG
2.
1.
G
DVD MENU
UN ˙b
˙ ˇu w ˙ WGK ˙ d
'fiW{ŁdF*˙ ˚UGK ˙ WLzU s
¯¤
AUDIO
UN ˙b
˙ ˇu w ˙ WGK ˙ d
'fiW{ŁdF*˙ ˚UGK ˙ WLzU s
¯¤
SUBTITLE
UN ˙b
˙ ˇu w ˙ WGK ˙ d
'fiW{ŁdF*˙ ˚UGK ˙ WLzU s
¯¤
USA
OTHERSt
CHANGE PASSWORD
U Ł ŁˆŁ UJ d _ WBB<˙ ˚ –* ˇu*˙ `UM
U
WO U{¯ ˚U uKF
SCREEN
AR
TV TYPE
SCREEN SAVER
BACKGROUND
•„
˙ VO
LANGUAGE
VCD COLOR
SYSTEM*1
l
˙ ˇu
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
16:9
ON
OFF
JACKET PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
'l U ¤ W ON
˙ W U
ˇuM
SPEAKER
SIZE*2
DISTANCE*3
FRONT
YES
CENTER
YES
NONE
REAR
YES
NONE
SUBWOOFER
YES
FRONT
–
›
\„
CENTER
–
›
dH
REAR
–
›
dH
–6dB – +6dB
–6dB – +6dB
–10dB – +10dB
LEVEL*2
CENTER
REAR
SUBWOOFER
BALANCE
FRONT
vMLO ˙ Łˆ Ød O ˙ q ˙d
REAR*2
vMLO ˙ Łˆ Ød O ˙ q ˙d
TEST
TONE*2
OFF
ON
RESET
– YES
MHC-RV600D `UM †* U
‹SPEAKER ˚U UL ˙ W
“DISTANCE”
ON w
uB ‡*
UJ d _ hB<˙ q OSD
ˇuLKW UA ˙ wK
dF ˙ ‘{u
f UI*˙ dF Ød _˙ ˚ ˇu*˙ fiW eOK$ ˙Ł W d *˙ fO
fijI W d *˙
Printed in China
Sony Corporation
Download PDF

advertising