Sony | HDR-PJ540E | Sony HDR-PJ540E تعليمات التشغيل

4-530-439-61(1)
AR
‫دليل عمليات التشغيل‬
PR
‫دفرتچه راهنام‬
Digital HD Video
Camera Recorder
:‫يرجى ايضاً الرجوع إىل‬
:‫لطفاً به این هم مراجعه کنید‬
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-CX540/CX610E/PJ530E/PJ540/PJ540E/PJ610E
‫اقرأ هذا أوالً‬
‫قبل تشغيل هذه الوحدة‪ ،‬يرجى قراءة هذا الدليل‬
‫بعناية‪ ،‬واالحتفاظ به كمرجع للمستقبل‪.‬‬
‫تحذير‬
‫لتقليل خطر الحريق أو الصدمة‬
‫الكهربائية‪،‬‬
‫‪ )1‬ال تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة‪.‬‬
‫‪ )2‬ال تضع اشياء ممتلة بالسوائل‪،‬‬
‫كاملزهريات‪ ،‬عىل الجهاز‪.‬‬
‫ال تعرض البطاريات إىل حرارة مفرطة‬
‫كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه‬
‫ذلك‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫‪ ‬مجموعة البطارية‬
‫‪AR‬‬
‫‪2‬‬
‫إذا أسيئ التعامل مع مجموعة البطارية‪ ،‬ميكن أن‬
‫تنفجر‪ ،‬متسببة يف نشوب حريق أو حتى انفجار‬
‫كيميايئ‪ .‬قم مبراعاة التنبيهات االحتياطية التالية‪.‬‬
‫ •ال تفككها‪.‬‬
‫ •ال تقم بتهشيم مجموعة البطارية أو تعريضها ألي‬
‫صدمة أو ضغط كالطرق عليها مبطرقة أو تتسبب‬
‫يف سقوطها أو الدعس عليها‪.‬‬
‫ •ال تعرضها لتامس كهربايئ وال تسمح لألشياء‬
‫املعدنية مبالمسة أطراف توصيل البطارية‪.‬‬
‫ •ال تعرضها لدرجة حرارة عالية تتجاوز ‪ 60‬درجة‬
‫مئوية كأن ترتكها تحت أشعة الشمس املبارشة أو‬
‫يف سيارة مصفوفة تحت الشمس‪.‬‬
‫ •ال تحرقها أو ترميها يف النار‪.‬‬
‫ •ال تلمس بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو التي‬
‫يكون سائلها مترسب‪.‬‬
‫ •تأكد من شحن مجموعة البطارية باستعامل شاحن‬
‫البطارية األصيل من انتاج سوين ‪ Sony‬أو جهاز‬
‫قادر عىل شحن مجموعة البطارية‪.‬‬
‫ •احتفظ مبجموعة البطارية بعيدا ً عن متناول‬
‫األطفال‪.‬‬
‫ •احتفظ مبجموعة البطارية جافة‪.‬‬
‫ •استبدلها بنفس النوع أو بنوع مامثل موىص به من‬
‫قبل سوين ‪.Sony‬‬
‫ •تخلص من مجموعة البطاريات املستعملة فورا ً كام‬
‫موضح يف التعليامت‪.‬‬
‫‪ ‬محول التيار املرتدد‬
‫ال تستعمل محول التيار املرتدد املوضوع يف مكان‬
‫ضيق‪ ،‬بني الحائط واألثاث مثالً‪.‬‬
‫استخدم أقرب مخرج تيار بالحائط عند استخدام‬
‫محول التيار املرتدد‪ .‬إفصل محول التيار املرتدد من‬
‫مخرج التيار بالحائط يف الحال إذا حدث أي خلل يف‬
‫التشغيل أثناء استخدام الجهاز‪.‬‬
‫حتى لو كانت كامريتك الفيديو يف وضع اإليقاف‪ ،‬فإنه‬
‫ال يزال يتم تزويدها بطاقة التيار املرتدد (املصدر‬
‫الرئييس) أثناء توصيلها إىل املقبس الجداري عرب‬
‫محول التيار املرتدد‪.‬‬
‫ضغط الصوت املفرط من سامعات االذن وسامعات‬
‫الرأس ميكن أن يتسبب يف فقدان السامع‪.‬‬
‫مزيد من املعلومات عن‬
‫كامريا الفيديو (دليل‬
‫املساعدة)‬
‫دليل املساعدة هو دليل عىل اإلنرتنت‪.‬‬
‫ارجع إليه للحصول عىل إرشادات تفصيلية حول‬
‫العديد من وظائف كامريا الفيديو‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اذهب إىل صفحة دعم ‪.Sony‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اخرت بلدك أو منطقتك‪.‬‬
‫ابحث عن اسم موديل كامريا‬
‫الفيديو عىل صفحة الدعم‪.‬‬
‫‪http://www.sony.net/‬‬
‫‪SonyInfo/Support/‬‬
‫•تحقق من اسم املوديل عىل الجهة‬
‫السفلية من كامريا الفيديو‪.‬‬
‫جدول املحتويات‬
‫اقرأ هذا أوالً ‪2......................................‬‬
‫مزيد من املعلومات عن كامريا الفيديو‬
‫(دليل املساعدة) ‪3...........................‬‬
‫البدء ‪4..................................‬‬
‫البنود املرفقة ‪4....................................‬‬
‫شحن مجموعة البطارية ‪5.......................‬‬
‫تشغيل الطاقة ‪7....................................‬‬
‫إدخال بطاقة الذاكرة ‪8...........................‬‬
‫‪AR‬‬
‫التسجيل‪ /‬العرض ‪9......................‬‬
‫التسجيل ‪9.........................................‬‬
‫العرض ‪11...........................................‬‬
‫عرض الصور بحجم أكرب ‪13.......................‬‬
‫حفظ الصور ‪14..........................‬‬
‫استخدام برنامج‬
‫™‪14...... PlayMemories Home‬‬
‫توصيل جهاز وسط خارجي ‪15...................‬‬
‫استخدام وظيفة ‪16...................... Wi-Fi‬‬
‫إعداد كامريا الفيديو حسب‬
‫الطلب ‪20................................‬‬
‫استعامل القوائم ‪20..............................‬‬
‫غري ذلك ‪21..............................‬‬
‫تنبيهات احتياطية ‪21..............................‬‬
‫املواصفات ‪22......................................‬‬
‫األجزاء ومفاتيح التحكم ‪26......................‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪3‬‬
‫البنود املرفقة‬
‫األرقام املوجودة بني قوسني ( ) تشري إىل الكمية‬
‫املرفقة‪.‬‬
‫•كامريا الفيديو )‪(1‬‬
‫•محول التيار املرتدد )‪(1‬‬
‫يختلف شكل محول التيار املرتدد بحسب البلد‪/‬‬
‫املنطقة‪.‬‬
‫•كبل دعم توصيل ‪(1) USB‬‬
‫كبل دعم توصيل ‪ USB‬مصمم لالستعامل مع‬
‫كامريا الفيديو هذه فقط‪ .‬استعمل هذا الكبل‬
‫عندما يكون كبل ‪ USB‬الداخيل الخاص بكامريا‬
‫الفيديو قصريا ً جدا ً عىل التوصيل‪.‬‬
‫•كبل ‪(1) HDMI‬‬
‫•مجموعة البطارية القابلة للشحن طراز‬
‫‪NP-FV50‬‏)‪(1‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪4‬‬
‫•«دليل عمليات التشغيل» (هذا الدليل) )‪(1‬‬
‫شحن مجموعة البطارية‬
‫‪ 1‬أوقف تشغيل كامريا الفيديو بإغالق شاشة ‪ LCD‬وتركيب مجموعة البطارية‪.‬‬
‫البدء‬
‫مجموعة البطارية‬
‫‪2‬‬
‫اسحب كبل ‪ USB‬الداخيل إىل الخارج‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫صل محول التيار املرتدد وكامريا الفيديو بكبل دعم توصيل ‪ ،USB‬وصل محول‬
‫التيار املرتدد باملأخذ الجداري‪.‬‬
‫محول التيار املرتدد‬
‫املأخذ الجداري‬
‫كبل دعم توصيل ‪USB‬‬
‫كبل ‪ USB‬الداخيل‬
‫•ييضء مصباح ‪( POWER/CHG‬الشحن) باللون الربتقايل‪.‬‬
‫•ينطفئ مصباح ‪( POWER/CHG‬الشحن) عندما تنشحن مجموعة البطارية بشكل كامل‪ .‬افصل‬
‫كبل دعم توصيل ‪ USB‬عن كامريا الفيديو‪.‬‬
‫•يختلف شكل محول التيار املرتدد بحسب البلد‪/‬املنطقة‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪5‬‬
‫•أوقف تشغيل كامريا الفيديو قبل إخراج مجموعة البطارية‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬شحن البطارية باستخدام الكمبيوتر‬
‫أوقف تشغيل كامريا الفيديو وصلها بكمبيوتر يف وضع التشغيل باستخدام كبل ‪ USB‬الداخيل‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬الستعامل كامريا الفيديو وهي موصولة باملأخذ الجداري‬
‫قم بتوصيل كامريا الفيديو باملأخذ الجداري بنفس طريقة «شحن مجموعة البطارية»‪.‬‬
‫•قم برتكيب مجموعة البطارية يف كامريا الفيديو‪.‬‬
‫•قد يتم استهالك شحنة مجموعة البطارية حتى ولو كانت كامريا الفيديو موصولة باملأخذ الجداري‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪6‬‬
‫تشغيل الطاقة‬
‫‪ 1‬افتح شاشة ‪ LCD‬يف كامريا الفيديو وقم بتشغيل الطاقة‪.‬‬
‫البدء‬
‫‪2‬‬
‫اتبع التعليامت التي تظهر عىل شاشة ‪ LCD‬وقم باختيار اللغة واملنطقة الجغرافية‬
‫والتوقيت الصيفي وصيغة التاريخ والتاريخ والوقت‪.‬‬
‫املس الزر املوجود عىل شاشة ‪.LCD‬‬
‫•لالنتقال إىل الصفحة التالية قم باختيار [التايل]‪.‬‬
‫•لقطع الطاقة قم بإغالق شاشة ‪.LCD‬‬
‫•لضبط التاريخ والوقت من جديد‪ ،‬اخرت‬
‫التاريخ & الوقت]‪.‬‬
‫•إليقاف تشغيل صوت التنبيه‪ ،‬اخرت‬
‫بيب] ‪[ ‬إيقاف]‪.‬‬
‫‪[ ‬إعداد] ‪[ ‬‬
‫‪[ ‬إعداد] ‪[ ‬‬
‫تهيئات الساعة] ‪[ ‬إعداد‬
‫تهيئات عامة] ‪[ ‬صوت تنبيه‬
‫‪AR‬‬
‫‪7‬‬
‫إدخال بطاقة الذاكرة‬
‫‪ 1‬افتح الغطاء وقم بإدخال بطاقة الذاكرة إىل أن تصدر عنها طقة‪.‬‬
‫)‪Memory Stick Micro™ (M2‬‬
‫بطاقة ذاكرة ‪microSD‬‬
‫موصل‬
‫الوجه‬
‫املطبوع‬
‫•تظهر شاشة [عملية تحضري ملف قاعدة بيانات الصور جارية‪ .‬يرجى االتنظار‪ ].‬إذا قمت بإدخال‬
‫بطاقة ذاكرة جديدة‪ .‬انتظر إىل أن تختفي الشاشة‪.‬‬
‫•أدخل بطاقة الذاكرة بشكل مستقيم باالتجاه الصحيح حتى تتعرف عليها كامريا الفيديو‪.‬‬
‫تهيئآت الوسط] ‪‬‬
‫‪[ ‬إعداد] ‪[ ‬‬
‫•الختيار بطاقة الذاكرة كوسط التسجيل‪ ،‬اخرت‬
‫[اختيار الوسط] ‪[ ‬بطاقة الذاكرة]‪(HDR-CX540/CX610E/PJ540/PJ540E/PJ610E) .‬‬
‫•إلخراج بطاقة الذاكرة‪ ،‬افتح الغطاء واضغط عىل البطاقة مرة واحدة بخفة‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬أنواع بطاقة الذاكرة التي ميكن استعاملها مع كامريا الفيديو‬
‫فئة رسعة بطاقة الذاكرة ‪ SD‬السعة (التشغيل مضمون)‬
‫بطاقة الذاكرة ‪/microSD‬‬
‫بطاقة الذاكرة ‪/microSDHC‬‬
‫بطاقة الذاكرة ‪microSDXC‬‬
‫)‪Memory Stick Micro (Mark2‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪8‬‬
‫الفئة ‪ 4‬أو أرسع‬
‫حد أقىص ‪ 64‬جيجابايت‬
‫–‬
‫حد أقىص ‪ 16‬جيجابايت‬
‫التسجيل‬
‫تسجيل األفالم‬
‫‪1‬‬
‫افتح شاشة ‪ LCD‬واضغط ‪ START/STOP‬لبدء التسجيل‪.‬‬
‫ذراع الزوم اآليل‬
‫التسجيل‪ /‬العرض‬
‫•إليقاف التسجيل اضغط ‪ START/STOP‬مرة أخرى‪.‬‬
‫•ميكنك التقاط صور أثناء تسجيل األفالم بضغط ‪( PHOTO‬تسجيل مزدوج)‪.‬‬
‫•يتم تسجيل األفالم يف التهيئة املبدئية بصيغة ‪ HD‬وبصيغة ‪ MP4‬يف نفس الوقت (تسجيل فيديو‬
‫مزدوج)‪ .‬صيغة ‪ MP4‬جيدة لعرض األفالم عىل الهواتف الذكية أو لتحميلها عىل الشبكات أو عىل‬
‫اإلنرتنت‪.‬‬
‫•تختفي البنود من عىل شاشة ‪ LCD‬إذا مل تقم بتشغيل كامريا الفيديو لبضع ثوان‪ .‬لعرض البنود من جديد‬
‫املس أي مكان عىل شاشة ‪ LCD‬باستثناء األزرار‪.‬‬
‫•ميكنك التأكد من مدة تسجيل الوسط عىل شاشة ‪ LCD‬يف وضع التسجيل‪.‬‬
‫‪[ ‬جودة‪/‬حجم الصورة] ‪‬‬
‫•لتغيري جودة صورة األفالم التي تقوم بتسجيلها‪ ،‬اخرت‬
‫[ وضع التسجيل]‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪9‬‬
‫تسجيل الصور‬
‫‪1‬‬
‫افتح شاشة ‪ LCD‬واخرت ]‪ [MODE‬‬
‫‪2‬‬
‫اضغط ‪ PHOTO‬ضغطاً خفيفاً لضبط الرتكيز‪ ،‬ثم اضغطه بشكل كامل‪.‬‬
‫(صورة فوتوغرافية)‪.‬‬
‫ذراع الزوم اآليل‬
‫•يظهر مؤرش قفل ‪ AE/AF‬عىل شاشة ‪ LCD‬عند ضبط الرتكيز البؤري بشكل صحيح‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪10‬‬
‫العرض‬
‫‪ 1‬افتح شاشة ‪ LCD‬واضغط الزر‬
‫(مشاهدة الصور) عىل كامريا الفيديو للدخول‬
‫يف وضع العرض‪.‬‬
‫زر تبديل‬
‫صيغة الفيلم‬
‫املتبقي من البطارية‬
‫التسجيل‪ /‬العرض‬
‫‪2‬‬
‫اخرت ‪ /‬لتحريك الحدث املطلوب إىل املركز ثم اخرت الجزء املحاط بدائرة‬
‫(‪ )‬يف الشكل‪.‬‬
‫إىل شاشة ‪MENU‬‬
‫)‪(HD/MP4‬‬
‫أحداث‬
‫اسم الحدث‬
‫إىل الحدث التايل‬
‫إىل الحدث السابق‬
‫رشيط التسلسل‬
‫الزمني‬
‫زر تغيري نطاق الحدث‬
‫تغيري إىل وضع‬
‫تسجيل فيلم‪/‬صورة‬
‫عرض أفالم قصرية‬
‫‪AR‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫اخرت الصورة‪.‬‬
‫زر تغيري نوع‬
‫الصورة‬
‫مدة التسجيل‪/‬‬
‫عدد الصور‬
‫اسم الحدث‬
‫للرجوع إىل شاشة‬
‫مشاهدة الحدث‬
‫السابق‬
‫فيلم‬
‫التايل‬
‫صورة‬
‫تغيري إىل وضع‬
‫تسجيل فيلم‪/‬صورة‬
‫آخر صورة معروضة‬
‫‪Ò Ò‬عمليات العرض‬
‫مستوى الصوت‬
‫حذف‬
‫السياق‬
‫إيقاف‬
‫فيديو التقاط الحركة‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫التايل‪/‬السابق‬
‫تقديم رسيع‪/‬ترجيع رسيع‬
‫إيقاف مؤقت‪/‬عرض‬
‫بدء‪/‬ايقاف عرض الساليد‬
‫ضبط فاصل الحركة الزمني‬
‫‪Ò Ò‬الختيار صيغة الفيلم الذي تريد عرضه أو تحريره أو نسخه عىل أجهزة أخرى‬
‫اخرت‬
‫‪AR‬‬
‫‪12‬‬
‫يف أعىل ميني شاشة ‪[  LCD‬‬
‫جودة ‪ ]HD‬أو [‪MP4‬‬
‫] يف الخطوة ‪.2‬‬
‫عرض الصور بحجم أكرب‬
‫توصيل كامريا الفيديو بالتلفزيون‬
‫‪1‬‬
‫قم بتوصيل مقبس ‪ HDMI OUT‬عىل كامريا الفيديو ومقبس ‪ HDMI IN‬عىل‬
‫التلفزيون باستعامل كبل ‪ HDMI‬املرفق‪.‬‬
‫•إذا مل يكن هناك مقبس ‪ HDMI‬عىل التلفزيون‪ ،‬قم بتوصيل موصل ‪ USB‬الصغري‪/‬متعدد االغراض‬
‫الخاص بكامريا الفيديو مبقابس دخل الصوت‪/‬الصورة عىل التلفزيون باستخدام كبل الصوت‬
‫والصورة ‪( AV‬يباع بشكل منفصل)‪.‬‬
‫التسجيل‪ /‬العرض‬
‫تدفق اإلشارة‬
‫استخدام جهاز العرض املدمج‬
‫)‪(HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/PJ610E‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2‬قم باختيار [صورة ملتقطة بواسطة هذا الجهاز]‪.‬‬
‫‪ 3‬قم باتباع التعليامت التي تظهر عىل شاشة ‪ LCD‬ثم اخرت [عرض]‪.‬‬
‫اضغط زر ‪( PROJECTOR‬صفحة ‪.)26‬‬
‫ذراع الزوم اآليل‪*PHOTO/‬‬
‫‪2‬‬
‫ذراع ‪*PROJECTOR FOCUS‬‬
‫‪1‬‬
‫*‪ 1‬اضبط تركيز الصورة املعروضة‪.‬‬
‫*‪ 2‬استخدم ذراع الزوم اآليل لتحريك إطار االختيار الذي يظهر عىل الصورة املعروضة‪ ،‬ثم اضغط زر‬
‫‪.PHOTO‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪13‬‬
‫استخدام برنامج ™‪PlayMemories Home‬‬
‫ما ميكنك فعله باستخدام برنامج ‪PlayMemories Home‬‬
‫ميكنك عن طريق برنامج ‪ PlayMemories Home‬استرياد األفالم والصور إىل كمبيوترك‬
‫واستخدامها بطرق متعددة‪.‬‬
‫عرض الصور التي تم‬
‫استريادها‬
‫استرياد الصور من كامريا الفيديو‬
‫مشاركة الصور عىل‬
‫‪PlayMemories‬‬
‫™‪Online‬‬
‫تتوفر الوظائف التالية أيضاً يف نظام ‪.Windows‬‬
‫تحميل الصور عىل‬
‫خدمات اإلنرتنت‬
‫إنشاء‬
‫أسطوانات‬
‫أفالم‬
‫‪Ò Ò‬لتنزيل برنامج ‪PlayMemories Home‬‬
‫ميكنك تنزيل برنامج ‪ PlayMemories Home‬من املوقع التايل عىل االنرتنت‪.‬‬
‫‪www.sony.net/pm/‬‬
‫‪Ò Ò‬للتحقق من نظام الكمبيوتر‬
‫ميكنك التحقق من متطلبات الكمبيوتر املتعلقة بالربنامج عىل املوقع التايل‬
‫عىل االنرتنت‪.‬‬
‫‪www.sony.net/pcenv/‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪14‬‬
‫عرض الصور يف‬
‫التقويم‬
‫توصيل جهاز وسط خارجي‬
‫‪Ò Ò‬جهاز الوسط الخارجي‬
‫قم بتوصيل جهاز الوسط الخارجي مبوصل ‪ USB‬الصغري‪/‬متعدد االغراض عىل كامريا الفيديو باستخدام‬
‫كبل مهايئ ‪ USB‬من النوع ‪( VMC-UAM2‬يباع بشكل منفصل)‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬مسجل بدون مقبس ‪USB‬‬
‫قم بتوصيل املسجل مبوصل ‪ USB‬الصغري‪/‬متعدد االغراض عىل كامريا الفيديو باستخدام كبل الصوت‬
‫والصورة ‪( AV‬يباع بشكل منفصل)‪.‬‬
‫حفظ الصور‬
‫•يتم نسخ األفالم بجودة صورة عالية الوضوح )‪.(HD‬‬
‫•يتم نسخ األفالم بجودة صورة بوضوح قيايس‪.‬‬
‫تدفق اإلشارة‬
‫‪AR‬‬
‫‪15‬‬
‫استخدام وظيفة ‪Wi-Fi‬‬
‫تركيب برنامج‬
‫‪PlayMemories‬‬
‫™‪ Mobile‬عىل الهاتف الذيك‬
‫قم بزيارة املوقع التايل عىل االنرتنت ملعلومات‬
‫أكرث تفصيالً عن وظائف ‪PlayMemories‬‬
‫‪ Mobile‬وأحدث املعلومات‪.‬‬
‫‪http://www.sony.net/pmm/‬‬
‫‪Android OSÒ Ò‬‬
‫قم بتنزيل برنامج ‪PlayMemories‬‬
‫‪ Mobile‬من ‪.Google play‬‬
‫•تحتاج إىل ‪ Android 4.0‬أو أحدث الستخدام‬
‫وظائف اللمسة الواحدة )‪.(NFC‬‬
‫‪iOSÒ Ò‬‬
‫قم بتنزيل برنامج ‪PlayMemories‬‬
‫‪ Mobile‬من ‪.App Store‬‬
‫•وظائف اللمسة الواحدة )‪ (NFC‬غري متوفرة يف‬
‫‪.iOS‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪16‬‬
‫مالحظات‬
‫•إذا كان قد تم تركيب برنامج‬
‫‪ PlayMemories Mobile‬عىل الهاتف‬
‫الذيك من قبل‪ ،‬قم بتحديث الربنامج إىل أحدث‬
‫إصدار‪.‬‬
‫•عمل وظيفة ‪ Wi-Fi‬املوضحة هنا مع جميع‬
‫الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية غري مضمون‪.‬‬
‫•ال ميكن تشغيل وظيفة ‪ Wi-Fi‬عىل كامريا‬
‫الفيديو عند التوصيل بشبكة ‪ LAN‬السلكية‬
‫محلية‪.‬‬
‫•أنت بحاجة إىل هاتف ذيك أو جهاز لوحي يدعم‬
‫وظيفة ‪ NFC‬لتتمكن من استخدام وظائف‬
‫اللمسة الواحدة )‪ (NFC‬عىل كامريا الفيديو‪.‬‬
‫•أساليب التشغيل وشاشات العرض الخاصة‬
‫بالربنامج التطبيقي خاضعة للتغيري دون إشعار‬
‫مسبق يف التحديثات القادمة‪.‬‬
‫نقل أفالم وصور ‪ MP4‬إىل‬
‫الهاتف الذيك‬
‫‪Ò Ò‬التوصيل بلمسة واحدة بجهاز‬
‫‪ Android‬يدعم وظيفة ‪NFC‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بعرض الصورة التي تريد إرسالها إىل‬
‫الهاتف الذيك عىل كامريا الفيديو‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قم مبالمسة الهاتف الذيك بكامريا الفيديو‪.‬‬
‫يف وضع التشغيل‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬التوصيل بدون استخدام وظيفة ‪NFC‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫•ميكنك نقل أفالم وصور ‪ MP4‬فقط‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫(مشاهدة الصور) ثم اخرت‬
‫اضغط زر‬
‫‪[ ‬تحرير‪/‬نسخ] ‪[ ‬إرسال‬
‫اىل الهاتف الذيك] ‪[ ‬االختيار عىل هذا‬
‫الجهاز] ‪ ‬نوع الصورة‪.‬‬
‫اخرت الصورة التي تريد نقلها‪ ،‬وقم بإضافة‬
‫‪‬‬
‫العالمة ثم اخرت‬
‫‪.‬‬
‫حفظ الصور‬
‫‪1‬‬
‫قم باختيار ]‪ [Settings‬ثم ]‪[More...‬‬
‫عىل الهاتف الذيك للتحقق من أن ]‪[NFC‬‬
‫مالحظات‬
‫•قم أوالً بالخروج من وضع السبات أو بإلغاء‬
‫قفل شاشة الهاتف الذيك‪.‬‬
‫•تأكد من عرض عىل شاشة ‪ LCD‬يف كامريا‬
‫الفيديو وعىل الهاتف الذيك‪.‬‬
‫•استمر مبالمسة الهاتف الذيك بكامريا الفيديو‬
‫بدون حركة إىل أن يتم فتح برنامج‬
‫‪( PlayMemories Mobile‬من ثانية إىل‬
‫ثانيتني)‪.‬‬
‫•إذا مل تتمكن من توصيل كامريا الفيديو بالهاتف‬
‫الذيك باستخدام وظيفة ‪ ،NFC‬راجع «التوصيل‬
‫بدون استخدام وظيفة ‪( »NFC‬صفحة ‪.)17‬‬
‫•يتم عرض ‪ SSID‬وكلمة املرور وتصبح كامريا‬
‫الفيديو جاهزة للتوصيل بالهاتف الذيك‪.‬‬
‫قم بتوصيل كامريا الفيديو بالهاتف الذيك‬
‫ونقل الصور‪.‬‬
‫‪Android‬‬
‫‪‬قم بتشغيل برنامج ‪PlayMemories‬‬
‫‪ Mobile‬واخرت ‪ SSID‬الخاص بكامريا‬
‫الفيديو‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪17‬‬
‫‪‬قم بإدخال كلمة املرور الظاهرة عىل‬
‫كامريا الفيديو (املرة األوىل فقط)‪.‬‬
‫استخدام الهاتف الذيك كوحدة‬
‫تحكم عن بعد السلكية‬
‫ميكنك التسجيل بكامريا الفيديو باستخدام‬
‫الهاتف الذيك كوحدة تحكم عن بعد السلكية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪iPhone/iPad‬‬
‫‪‬اخرت ]‪ [Wi-Fi]  [Settings‬‬
‫‪ SSID‬الظاهر عىل كامريا الفيديو‪.‬‬
‫‪‬قم بإدخال كلمة املرور الظاهرة عىل‬
‫كامريا الفيديو (املرة األوىل فقط)‪.‬‬
‫‪‬تأكد من اختيار ‪ SSID‬الظاهر عىل كامريا‬
‫الفيديو‪.‬‬
‫‪‬ارجع إىل الصفحة الرئيسية وقم بتشغيل‬
‫برنامج ‪.PlayMemories Mobile‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪[ ‬كامريا‪/‬ميكروفون]‬
‫املساعدة عىل التصوير] ‪‬‬
‫اخرت‬
‫‪[‬‬
‫[التحكم بواسطة هاتف ذيك] عىل كامريا‬
‫الفيديو‪.‬‬
‫قم بتنفيذ نفس العملية املبينة يف الخطوة‬
‫‪ 3‬من «التوصيل بدون استخدام وظيفة‬
‫‪( »NFC‬صفحة ‪ )17‬عىل الهاتف الذيك‪.‬‬
‫عندما استخدام وظيفة ‪ ،NFC‬قم بعرض شاشة‬
‫التسجيل عىل كامريا الفيديو والمس‬
‫املوجودة عىل كامريا الفيديو مع عىل الهاتف‬
‫الذيك‪.‬‬
‫قم بتشغيل كامريا الفيديو بواسطة الهاتف‬
‫الذيك‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫•قد ال يتم عرض صور العرض املبارش بسالسة‬
‫اعتامدا ً عىل التداخل الكهربايئ املحيل أو ميزات‬
‫الهاتف الذيك‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪18‬‬
‫حفظ األفالم والصور عىل جهاز‬
‫الكمبيوتر عن طريق ‪Wi-Fi‬‬
‫قم أوالً بتوصيل الكمبيوتر بنقطة وصول‬
‫السلكية أو مبوجه السليك عريض النطاق‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫قم برتكيب الربنامج املخصص عىل‬
‫الكمبيوتر (املرة األوىل فقط)‪.‬‬
‫إذا كنت تعرف ‪ SSID‬وكلمة مرور نقطة‬
‫الوصول الالسلكية‬
‫‪[ ‬إعداد] ‪‬‬
‫‪‬اخرت‬
‫[ توصيل] ‪[ ‬تهيئات نقطة‬
‫الوصول] عىل كامريا الفيديو‪.‬‬
‫‪‬اخرت نقطة الوصول التي تريد تسجيلها‬
‫‪.‬‬
‫وأدخل كلمة املرور ثم اخرت‬
‫‪:Windows‬‏ ‪PlayMemories Home‬‬
‫‪www.sony.net/pm/‬‬
‫‪:Mac‬‏ ‪Wireless Auto Import‬‬
‫‪http://www.sony.co.jp/imsoft/‬‬
‫‪Mac/‬‬
‫قم بتوصيل كامريا الفيديو بنقطة الوصول‬
‫كام ييل (املرة األوىل فقط)‪.‬‬
‫إذا مل تتمكن من التسجيل عليك مبراجعة‬
‫تعليامت نقطة الوصول أو االتصال بالشخص‬
‫الذي قام بإنشاء نقطة الوصول‪.‬‬
‫إذا كانت نقطة الوصول الالسلكية تضم زر‬
‫‪WPS‬‬
‫‪[ ‬إعداد] ‪‬‬
‫توصيل] ‪[ ‬الضغط عىل ‪]WPS‬‬
‫‪‬اخرت‬
‫‬
‫[‬
‫عىل كامريا الفيديو‪.‬‬
‫‪‬اضغط الزر ‪ WPS‬عىل نقطة الوصول‬
‫التي تريد تسجيلها‪.‬‬
‫حفظ الصور‬
‫‪2‬‬
‫•إذا كان قد تم تركيب الربنامج يف الكمبيوتر‬
‫من قبل‪ ،‬قم بتحديث الربنامج إىل أحدث‬
‫إصدار‪.‬‬
‫‪ 3‬قم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان يف وضع‬
‫اإليقاف‪.‬‬
‫‪ 4‬ابدأ بنقل الصور من كامريا الفيديو إىل‬
‫الكمبيوتر‪.‬‬
‫(مشاهدة الصور) عىل‬
‫‪‬اضغط زر‬
‫كامريا الفيديو‪.‬‬
‫‪[ ‬تحرير‪/‬نسخ] ‪‬‬
‫‪‬اخرت‬
‫[إرسال اىل الكمبيوتر]‪.‬‬
‫•يتم إرسال الصور إىل الكمبيوتر وحفظها‬
‫تلقائياً‪.‬‬
‫•يتم نقل الصور املسجلة حديثاً فقط‪ .‬قد‬
‫يستغرق استرياد األفالم والصور املتعددة‬
‫بعض الوقت‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪19‬‬
‫استعامل القوائم‬
‫‪.‬‬
‫‪ 1‬اخرت‬
‫‪2‬‬
‫اخرت فئة‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اخرت بند القامئة املطلوب‪.‬‬
‫يقوم بتحريك بنود القامئة لألعىل أو األسفل‪.‬‬
‫إلنهاء عملية ضبط القامئة أو‬
‫•اخرت‬
‫الرجوع إىل شاشة القامئة السابقة‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪20‬‬
‫تنبيهات احتياطية‬
‫محول التيار املرتدد‬
‫ال تدع طرف البطارية يالمس أية مواد معدنية‬
‫لتفادي حدوث قصور يف الطاقة الكهربائية‪ .‬قد يؤدي‬
‫ذلك إىل حدوث خلل‪.‬‬
‫عرض الصور باستخدام أجهزة أخرى‬
‫قد ال تتمكن من عرض الصور املسجلة عىل كامريا‬
‫الفيديو بواسطة أجهزة أخرى بشكل عادي‪ .‬كام قد ال‬
‫تتمكن من عرض صور مسجلة عىل أجهزة أخرى‬
‫بواسطة كامريا الفيديو‪.‬‬
‫التسجيل والعرض‬
‫غري ذلك‬
‫•تجنب التعامل الخشن مع كامريا الفيديو أو‬
‫تفكيكها أو إجراء تعديالت عليها أو تعريضها‬
‫لصدمات ميكانيكية كالطرق عليها أو إسقاطها أو‬
‫الدوس عليها‪ .‬توخى الحذر تجاه العدسة بشكل‬
‫خاص‪.‬‬
‫•لضامن تشغيل مستقر لبطاقة الذاكرة‪ ،‬ننصح‬
‫بصياغة بطاقة الذاكرة بواسطة كامريا الفيديو قبل‬
‫االستعامل ألول مرة‪ .‬ستؤدي صياغة بطاقة الذاكرة‬
‫إىل مسح جميع البيانات املحفوظة عليها ولن‬
‫يكون باإلمكان استعادة البيانات‪ .‬احفظ بياناتك‬
‫املهمة عىل جهاز الكمبيوتر‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫•تأكد من اتجاه بطاقة الذاكرة‪ .‬إذا قمت بإدخال‬
‫بطاقة الذاكرة باالتجاه الخاطئ بالقوة‪ ،‬قد تتعرض‬
‫بطاقة الذاكرة أو فتحة بطاقة الذاكرة أو بيانات‬
‫الصورة للتلف‪.‬‬
‫•قبل البدء بالتسجيل‪ ،‬اخترب وظيفة التسجيل للتأكد‬
‫من تسجيل الصورة والصوت بدون أي مشاكل‪.‬‬
‫•قد تكون برامج التلفزيون واألفالم وأرشطة الفيديو‬
‫واملواد األخرى خاضعة لحقوق النرش‪ .‬إن القيام‬
‫بتسجيل مثل تلك املواد بدون ترخيص قد يكون‬
‫مخالفاً لحقوق النرش‪.‬‬
‫•ال ميكن دفع أي تعويضات عن محتويات‬
‫التسجيالت حتى ولو كان التسجيل أو العرض غري‬
‫ممكن نتيجة لخلل يف وظائف كامريا الفيديو أو‬
‫وسط التسجيل‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫•كامريا الفيديو غري مقاومة للغبار أو التقطري أو‬
‫املاء‪.‬‬
‫•ال تدع كامريا الفيديو تبتل بتعريضها للمطر أو ماء‬
‫البحر عىل سبيل املثال‪ .‬قد يحدث خلل يف كامريا‬
‫الفيديو إذا تعرضت للبلل‪ .‬قد ال ميكن إصالح هذا‬
‫الخلل أحياناً‪.‬‬
‫•ال تقم بتوجيه كامريا الفيديو نحو الشمس أو‬
‫الضوء القوي‪ .‬القيام بذلك قد يتسبب بخلل يف‬
‫وظائف كامريا الفيديو‪.‬‬
‫•ال تستعمل كامريا الفيديو قرب املوجات الالسلكية‬
‫أو اإلشعاعات القوية‪ .‬قد ال تتمكن كامريا الفيديو‬
‫من تسجيل الصور أو عرضها بطريقة صحيحة‪.‬‬
‫•ال تستعمل كامريا الفيديو عىل شاطئ رميل أو يف‬
‫أي مكان فيه غبار‪ .‬القيام بذلك قد يتسبب بخلل‬
‫يف وظائف كامريا الفيديو‪.‬‬
‫•إذا تكثفت الرطوبة يف كامريا الفيديو‪ ،‬توقف عن‬
‫استخدامها إىل أن تتبخر الرطوبة‪.‬‬
‫•ال تعرض كامريا الفيديو الهتزازات أو صدمات‬
‫ميكانيكية‪ .‬إذا قمت بذلك فقد ال تعمل كامريا‬
‫الفيديو بشكل صحيح أو قد ال تقوم بتسجيل‬
‫الصور‪ ،‬كام قد يتعرض وسط التسجيل أو البيانات‬
‫املسجلة للتلف أيضاً‪.‬‬
‫شاشة ‪LCD‬‬
‫شاشة ‪ LCD‬مصنوعة باستخدام تقنية فائقة الدقة‬
‫بحيث تكون أكرث من ‪ %99.99‬من بيكسالت‬
‫الصورة جاهزة للقيام مبهامها بصورة فاعلة‪ .‬ولكن قد‬
‫تظهر بعض النقاط السوداء الصغرية و‪ /‬أو النقاط‬
‫الساطعة (بيضاء أو حمراء أو زرقاء أو خرضاء اللون)‬
‫باستمرار عىل شاشة ‪ .LCD‬هذه النقاط تعد نتائج‬
‫عادية لعملية التصنيع وال تؤثر عىل التسجيل بأي‬
‫شكل كان‪.‬‬
‫درجة حرارة كامريا الفيديو‬
‫قد تسخن كامريا الفيديو كثريا ً إذا استعملتها بشكل‬
‫متواصل ملدة طويلة‪ .‬هذا ال يعد خلالً‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪21‬‬
‫الحامية من ارتفاع درجة الحرارة‬
‫قد ال تتمكن من تسجيل األفالم أو قد تنقطع الطاقة‬
‫تلقائياً لحامية كامريا الفيديو باالعتامد عىل حرارة‬
‫كامريا الفيديو والبطارية‪ .‬يتم عرض رسالة عىل شاشة‬
‫‪ LCD‬قبل أن تنقطع الطاقة أو يصبح تسجيل األفالم‬
‫غري ممكن‪ .‬يف مثل هذه الحالة عليك أن ترتك الطاقة‬
‫مفصولة وأن تنتظر إىل أن تنخفض حرارة كامريا‬
‫الفيديو والبطارية‪ .‬إذا قمت بتشغيل الطاقة بدون‬
‫االنتظار حتى تنخفض حرارة كامريا الفيديو والبطارية‬
‫فقد تنقطع الطاقة مجددا ً أو قد ال تتمكن من‬
‫تسجيل األفالم‪.‬‬
‫شبكة ‪ LAN‬الالسلكية‬
‫نحن ال نتحمل أية مسؤولية مهام كانت عن أية‬
‫أرضار تنتج عن خسائر أو رسقات يسببها الوصول أو‬
‫االستخدام غري املرخص للوجهات املحملة يف كامريا‬
‫الفيديو‪.‬‬
‫تحري الخلل وإصالحه‬
‫إذا واجهتك أية مشكالت عند استخدام كامريا‬
‫الفيديو‪:‬‬
‫•افحص كامريا الفيديو بالرجوع إىل دليل املساعدة‬
‫(صفحة ‪.)3‬‬
‫•افصل مصدر الطاقة وقم بتوصيله مرة أخرى بعد‬
‫حوايل دقيقة واحدة‪ ،‬ثم قم بتشغيل كامريا‬
‫الفيديو‪.‬‬
‫•قم بالتجهيز األويل لكامريا الفيديو‪.‬‬
‫تتم إعادة ضبط جميع التهيئات‪ ،‬مبا يف ذلك تهيئة‬
‫الساعة‪.‬‬
‫•اتصل مبوزع ‪ Sony‬أو مركز خدمة ‪ Sony‬محيل‬
‫معتمد‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪22‬‬
‫املواصفات‬
‫النظام‬
‫صيغة االشارة‪:‬‬
‫ألوان ‪ ،NTSC‬معايري ‪EIA‬‏(‪HDR-CX540/‬‬
‫‪)PJ540‬‬
‫ألوان ‪ ،PAL‬معايري‏‪HDR-CX610E/( CCIR‬‬
‫‪)PJ530E/PJ540E/PJ610E‬‬
‫تلفزيون بجودة صورة عالية الوضوح‬
‫صيغة تسجيل األفالم‪:‬‬
‫‪( AVCHD‬صيغة ‪ AVCHD‬متوافقة مع‬
‫اإلصدار ‪:)2.0‬‬
‫الفيديو‪MPEG-4 AVC/H.264 :‬‬
‫الصوت‪Dolby Digital 2ch/5.1ch :‬‬
‫‪*Dolby Digital 5.1 Creator‬‬
‫‪:MP4‬‬
‫الفيديو‪MPEG-4 AVC/H.264 :‬‬
‫الصوت‪MPEG-4 AAC-LC 2ch :‬‬
‫*‪ 1‬مصنوعة برتخيص من مصانع دولبي‬
‫‪.Dolby Laboratories‬‬
‫‪1‬‬
‫صيغة ملف الصورة‪:‬‬
‫متوافقة مع ‪DCF Ver.2.0‬‬
‫متوافقة مع ‪Exif Ver.2.3‬‬
‫متوافقة مع ‪MPF Baseline‬‬
‫وسط التسجيل (أفالم‪ /‬صور)‪:‬‬
‫الذاكرة الداخلية‬
‫‪:HDR-CX540/PJ540/PJ540E‬‏‬
‫‪ 32‬جيجابايت‬
‫‪:HDR-CX610E/PJ610E‬‏ ‪ 64‬جيجابايت‬
‫)‪Memory Stick Micro (Mark2‬‬
‫بطاقة ‪( microSD‬الفئة ‪ 4‬أو أرسع)‬
‫السعة التي ميكن للمستخدم استعاملها (تقريباً)‬
‫‪:HDR-CX540/PJ540/PJ540E‬‏‬
‫‪2‬‬
‫‪ 31.1‬جيجابايت*‬
‫‪:HDR-CX610E/PJ610E‬‏‬
‫‪2‬‬
‫‪ 62.4‬جيجابايت*‬
‫* ‪ 1 2‬جيجابايت يعادل بليون بايت‪ ،‬وهو الجزء‬
‫الذي يستخدم الدارة النظام و‪ /‬أو ملفات‬
‫الربنامج التطبيقي‪ .‬قد يتم مسح الصورة‬
‫املتحركة الخاصة بالعرض االيضاحي املركبة‬
‫مسبقاً فقط‪.‬‬
‫جهاز الصورة‪:‬‬
‫مستشعر ‪ 3.1 CMOS‬مم (نوع ‪)1/5.8‬‬
‫بيكسالت التسجيل (صورة‪:)16:9 ،‬‬
‫حد أقىص ‪ 9.2‬ميجا بيكسل‬
‫)‪*(4 032 × 2 272‬‬
‫‪3‬‬
‫‪HDMI micro‬‬
‫مقبس ‪HDR-PJ530E/( PROJECTOR IN‬‬
‫‪ :)PJ540/PJ540E/PJ610E‬طرف توصيل‬
‫‪HDMI micro‬‬
‫مقبس دخل امليكرفون ‪ :MIC‬مقبس صغري سترييو‬
‫(‪ 3.5‬مم)‬
‫مقبس سامعات الرأس‪ :‬مقبس صغري سترييو‬
‫(‪ 3.5‬مم)‬
‫مقبس ‪ :USB‬نوع ‪A‬‏(‪ USB‬داخيل)‬
‫موصل ‪ USB‬صغري‪/‬متعدد االغراض*‬
‫*يدعم األجهزة املتوافقة مع ‪ USB‬الصغري‪.‬‬
‫توصيل ‪ USB‬مخصص لإلخراج فقط‬
‫(‪HDR-CX610E/PJ530E/PJ540E/‬‬
‫‪.)PJ610E‬‬
‫شاشة ‪LCD‬‬
‫الصورة‪ 7.5 :‬سم (نوع ‪ ،3.0‬نسبة األبعاد ‪)16:9‬‬
‫إجاميل عدد البيكسالت‪460 800 :‬‬
‫)‪(960 × 480‬‬
‫غري ذلك‬
‫الكيل‪ 2 510 000 :‬بيكسل تقريباً‬
‫فعال (فيلم‪:4*)16:9 ،‬‬
‫‪ 2 290 000‬بيكسل تقريباً‬
‫فعال (صورة‪:)16:9 ،‬‬
‫‪ 2 290 000‬بيكسل تقريباً‬
‫فعال (صورة‪:)4:3 ،‬‬
‫‪ 1 710 000‬بيكسل تقريباً‬
‫العدسة‪:‬‬
‫عدسة ‪G‬‬
‫‪4‬‬
‫×‪( 30‬برصي)* ‪Clear Image( 60× ،‬‬
‫‪ ،Zoom‬أثناء تسجيل األفالم)*‪350× ،5‬‬
‫(رقمي)‬
‫نصف قطر املرشح‪ 46 :‬مم‬
‫الرقم البؤري ‪F1.8‬‏‪F4.0 -‬‬
‫الطول البؤري‪:‬‬
‫‪=f‬‏‪ 1.9‬مم ‪ 57.0 -‬مم‬
‫عند التحويل إىل كامريا صور ثابتة ‪ 35‬مم‬
‫لألفالم*‪ 26.8 :4‬مم ‪ 804.0 -‬مم )‪(16:9‬‬
‫للصور‪ 26.8 :‬مم ‪ 804.0 -‬مم )‪(16:9‬‬
‫درجة الحرارة اللونية‪[ :‬تلقايئ]‪[ ،‬ضغطة واحدة]‪،‬‬
‫[داخل مبنى]‪[ ،‬خارج مبنى]‬
‫الحد األدىن من اإلضاءة‪:‬‬
‫‪( 6 lx‬لوكس) (يف التهيئة املبدئية‪ ،‬رسعة الغالق‬
‫‪ 1/30‬ثانية (‪ )HDR-CX540/PJ540‬أو‬
‫‪ 1/25‬ثانية (‪HDR-CX610E/PJ530E/‬‬
‫‪))PJ540E/PJ610E‬‬
‫‪( 3 lx‬لوكس) (]‪ [Low Lux‬مضبوط عىل‬
‫[تشغيل]‪ ،‬رسعة الغالق ‪ 1/30‬ثانية‬
‫(‪ )HDR-CX540/PJ540‬أو ‪ 1/25‬ثانية‬
‫(‪HDR-CX610E/PJ530E/PJ540E/‬‬
‫‪))PJ610E‬‬
‫*‪ 3‬نظام معالجة الصورة ‪ BIONZ-X‬رشكة‬
‫‪ Sony‬الفريد من من نوعه يسمح بتحليل‬
‫الصور الثابتة مبا يعادل أحجامها املذكورة‪.‬‬
‫* ‪ [ SteadyShot] 4‬مضبوط عىل‬
‫[قيايس] أو [إيقاف]‪.‬‬
‫* ‪ [ SteadyShot] 5‬مضبوط عىل‬
‫[فعال]‪.‬‬
‫أطراف توصيل إدخال‪/‬إخراج‬
‫مقبس ‪ :HDMI OUT‬طرف توصيل‬
‫جهاز العرض االسقاطي (‪HDR-PJ530E/‬‬
‫‪)PJ540/PJ540E/PJ610E‬‬
‫نوع االسقاط‪DLP :‬‬
‫مصدر الضوء‪LED :‬‏)‪(R/G/B‬‬
‫الرتكيز البؤري‪ :‬يدوي‬
‫املسافة املتأثرة بني وحدة اإلضاءة واملساحة املضاءة‪:‬‬
‫‪ 0.5‬مرت أو أكرث‬
‫نسبة التباين‪1 500:1 :‬‬
‫الدقة (اإلخراج)‪640 × 360 :‬‬
‫مدة االسقاط املستمر (عند استعامل مجموعة‬
‫البطارية املرفقة)‪:‬‬
‫حوايل ‪ 1‬ساعة و ‪ 35‬دقيقة‬
‫شبكة ‪ LAN‬الالسلكية‬
‫املعيار املدعوم‪IEEE 802.11 b/g/n :‬‬
‫الرتدد‪ 2.4 :‬جيجاهرتز‬
‫بروتوكوالت الحامية املدعومة‪:‬‬
‫‪WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK‬‬
‫طريقة التهيئة‪( WPS :‬إعداد ‪ Wi-Fi‬املحمي)‪/‬‬
‫يدوية‬
‫طريقة الوصول‪ :‬وضع البنية األساسية‬
‫‪ :NFC‬متوافق مع ‪NFC Forum Type 3 Tag‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪23‬‬
‫عام‬
‫متطلبات الطاقة‪ :‬تيار مبارش ‪ 6.8‬فولط‪/‬‬
‫‪ 7.2‬فولط (مجموعة البطارية)‪ ،‬تيار مبارش‬
‫‪ 5‬فولط ‪ 1 500‬مييل أمبري (محول التيار‬
‫املرتدد)‪ ،‬تيار مبارش ‪ 8.4‬فولط (مقبس‬
‫‪)DC IN‬‬
‫شحن ‪ :USB‬تيار مبارش ‪5 V 1 500 mA‬‬
‫معدل استهالك الطاقة‪:‬‬
‫أثناء التسجيل بالكامريا باستعامل شاشة ‪LCD‬‬
‫بسطوع عادي‪ 2.4 :‬واط‬
‫درجة حرارة التشغيل‪ 0 :‬درجة مئوية إىل ‪ 40‬درجة‬
‫مئوية‬
‫درجة حرارة التخزين‪ 20– :‬درجة مئوية إىل ‪60+‬‬
‫درجة مئوية‬
‫األبعاد (تقريباً)‪:‬‬
‫‪:HDR-CX540/CX610E‬‬
‫‪ 57.5‬مم × ‪ 66.5‬مم × ‪ 121‬مم (عرض‪/‬‬
‫ارتفاع‪ /‬عمق) مبا يف ذلك األجزاء البارزة‬
‫‪ 57.5‬مم × ‪ 66.5‬مم × ‪ 130.5‬مم (عرض‪/‬‬
‫ارتفاع‪ /‬عمق) مبا يف ذلك األجزاء البارزة عندما‬
‫تكون مجموعة البطارية القابلة للشحن املرفقة‬
‫مركبة‬
‫‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪:PJ610E‬‬
‫‪ 61.5‬مم × ‪ 66.5‬مم × ‪ 121‬مم (عرض‪/‬‬
‫ارتفاع‪ /‬عمق) مبا يف ذلك األجزاء البارزة‬
‫‪ 61.5‬مم × ‪ 66.5‬مم × ‪ 130.5‬مم (عرض‪/‬‬
‫ارتفاع‪ /‬عمق) مبا يف ذلك األجزاء البارزة عندما‬
‫تكون مجموعة البطارية القابلة للشحن املرفقة‬
‫مركبة‬
‫الوزن (تقريباً)‬
‫‪:HDR-CX540/CX610E‬‬
‫‪ 305‬جرام الوحدة الرئيسية فقط‬
‫‪ 360‬جرام مع مجموعة البطارية القابلة‬
‫للشحن املرفقة‬
‫‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪:PJ610E‬‬
‫‪ 325‬جرام الوحدة الرئيسية فقط‬
‫‪ 380‬جرام مع مجموعة البطارية القابلة‬
‫للشحن املرفقة‬
‫‪AR‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Ò Ò‬محول التيار املرتدد موديل‬
‫‪AC-UUD11‬‬
‫متطلبات الطاقة‪ :‬تيار مرتدد ‪ 100‬فولط ‪240 -‬‬
‫فولط‪ 50 ،‬هرتز‪ 60/‬هرتز‬
‫استهالك التيار‪ 200 :‬مييل أمبري‬
‫استهالك الطاقة‪ 11 :‬واط‬
‫فولطية الخرج‪ :‬تيار مبارش ‪ 5.0‬فولط‪،‬‬
‫‪ 1 500‬مييل أمبري‬
‫درجة حرارة التشغيل‪ 0 :‬درجة مئوية إىل ‪ 50‬درجة‬
‫مئوية‬
‫درجة حرارة التخزين‪ 20– :‬درجة مئوية إىل ‪60+‬‬
‫درجة مئوية‬
‫‪Ò Ò‬مجموعة البطارية القابلة للشحن‬
‫طراز ‪NP-FV50‬‬
‫الحد األقىص لفولطية الخرج‪ :‬تيار مبارش ‪ 8.4‬فولط‬
‫فولطية الخرج‪ :‬تيار مبارش ‪ 6.8‬فولط‬
‫الحد األقىص لفولطية الشحن‪ :‬تيار مبارش ‪ 8.4‬فولط‬
‫الحد األقىص لتيار الشحن‪ 2.1 :‬أمبري‬
‫السعة‬
‫القياسية‪ 7.0 :‬واط بالساعة (‪ 1 030‬مييل أمبري‬
‫بالساعة)‬
‫الحد األدىن‪ 6.6 :‬واط بالساعة (‪ 980‬مييل‬
‫أمبري بالساعة)‬
‫النوع‪ :‬أيون الليثيوم‬
‫تصميم ومواصفات كامريا الفيديو والكامليات عرضة‬
‫للتغيري دون إشعار مسبق‪.‬‬
‫املدة املتوقعة للشحن والتسجيل‬
‫والعرض باستخدام مجموعة‬
‫البطارية املرفقة‬
‫مدة الشحن (بالدقائق)‬
‫محول التيار املرتدد (مرفق)‬
‫الكمبيوتر‬
‫مدة التسجيل (بالدقائق)‬
‫مستمر‬
‫قيايس‬
‫مدة العرض (بالدقائق)‬
‫‪165‬‬
‫‪305‬‬
‫‪155‬‬
‫‪75‬‬
‫‪240‬‬
‫•املدد الزمنية الخاصة بالشحن مقاسة عند شحن‬
‫كامريا الفيديو يف درجة حرارة غرفة تبلغ ‪ 25‬درجة‬
‫مئوية وبدون استخدام كبل دعم توصيل ‪.USB‬‬
‫•مدد التسجيل والعرض مقاسة باستخدام كامريا‬
‫الفيديو يف درجة حرارة تبلغ ‪ 25‬درجة مئوية‪.‬‬
‫•مدد التسجيل مقاسة عند تسجيل األفالم بالتهيئات‬
‫املبدئية ([ وضع التسجيل]‪[ :‬قيايس‬
‫]‪،‬‬
‫[تسجيل فيديو مزدوج]‪[ :‬تشغيل])‪.‬‬
‫•تقوم مدة التسجيل املثالية بعرض الوقت عندما‬
‫تقوم ببدء‪/‬إيقاف التسجيل وتغيري [وضع التصوير]‬
‫والتزويم مرارا ً‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬العالمات التجارية‬
‫تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة سوين‬
‫‪.Sony Corporation‬‬
‫•العالمة ™‪ Blu-ray Disc‬و ™‪ Blu-ray‬هي‬
‫عالمات تجارية التحاد ‪Blu-ray Disc‬‬
‫‪.Association‬‬
‫•العالمة ‪ Dolby‬ورمز ‪ D‬املزدوج هي عالمات‬
‫تجارية لرشكة دولبي ‪.Dolby Laboratories‬‬
‫•العبارة ‪ HDMI‬و ‪HDMI High-Definition‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬والشعار ‪HDMI‬‬
‫هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة‬
‫لرشكة ‪ HDMI Licensing LLC‬يف الواليات‬
‫املتحدة والبلدان األخرى‪.‬‬
‫•كل من ‪ Microsoft‬و ‪Windows‬‬
‫و ‪ Windows Vista‬هي إما عالمات تجارية أو‬
‫عالمات تجارية مسجلة لرشكة ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬يف الواليات املتحدة و‪ /‬أو البلدان‬
‫األخرى‪.‬‬
‫•العالمة ‪ Mac‬و ‪ Mac OS‬هي عالمات تجارية‬
‫مسجلة لرشكة ‪ Apple Inc.‬يف الواليات املتحدة‬
‫والبلدان األخرى‪.‬‬
‫•العالمة ‪ Intel‬و ‪ Intel Core‬و ‪ Pentium‬هي‬
‫عالمات تجارية لرشكة ‪ Intel Corporation‬يف‬
‫الواليات املتحدة و‪ /‬أو البلدان األخرى‪.‬‬
‫•الشعار ‪ microSDXC‬هو عالمة تجارية لرشكة‬
‫‪.SD-3C, LLC‬‬
‫•العالمة ‪ iOS‬هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية‬
‫مسجلة لرشكة ‪.Cisco Systems, Inc.‬‬
‫•العالمة ‪ Wi-Fi‬والشعار ‪ Wi-Fi‬والعالمة ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ PROTECTED SET-UP‬هي عالمات تجارية‬
‫مسجلة لرشكة ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫•عالمة ‪ N‬هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية‬
‫مسجلة لرشكة ‪ NFC Forum, Inc.‬يف الواليات‬
‫املتحدة والبلدان األخرى‪.‬‬
‫•العالمة ‪ Facebook‬والشعار "‪ "f‬هي عالمات‬
‫تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة‬
‫‪.Facebook, Inc.‬‬
‫•العالمة ‪ YouTube‬والشعار ‪ YouTube‬هي‬
‫عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة‬
‫‪.Google Inc.‬‬
‫•العالمة ‪ iPhone‬و ‪ iPad‬هي عالمات تجارية‬
‫لرشكة ‪ Apple Inc.‬مسجلة يف الواليات املتحدة‬
‫والبلدان األخرى‪.‬‬
‫جميع أسامء املنتجات األخرى املذكورة هنا قد تكون‬
‫عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة للرشكات‬
‫املالكة لها‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬مل يرد ذكر العالمة ™‬
‫و ® يف جميع الحاالت يف هذا الدليل‪.‬‬
‫غري ذلك‬
‫•العالمة ‪ AVCHD‬و ‪AVCHD Progressive‬‬
‫والشعار ‪ AVCHD‬والشعار ‪AVCHD‬‬
‫‪ Progressive‬هي عالمات تجارية لرشكة‬
‫باناسونيك ‪Panasonic Corporation‬‬
‫ورشكة سوين ‪.Sony Corporation‬‬
‫هي عالمات‬
‫•العالمة ‪ Memory Stick‬و‬
‫•العالمة ‪ Android‬و ‪ Google Play‬هي‬
‫عالمات تجارية لرشكة ‪.Google Inc.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪25‬‬
‫األجزاء ومفاتيح التحكم‬
‫األرقام املوجودة بني قوسني ( ) تشري إىل صفحة‬
‫املرجع‪.‬‬
‫‪ ‬ذراع ‪PROJECTOR FOCUS‬‏)‪(13‬‬
‫(‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪)PJ610E‬‬
‫‪ ‬ذراع الزوم اآليل (‪)10 ،9‬‬
‫‪ ‬زر ‪PHOTO‬‏)‪(10‬‬
‫‪ ‬قاعدة سطح بيني متعددة االغراض‬
‫لتفاصيل عن كامليات قاعدة السطح البيني‬
‫املتعددة االغراض املتوافقة‪ ،‬يرجى زيارة‬
‫موقع سوين ‪ Sony‬عىل شبكة االنرتنت يف‬
‫منطقتك‪ ،‬أو استشارة وكيل سوين ‪ Sony‬أو‬
‫مركز خدمات سوين ‪ Sony‬معتمد‪.‬‬
‫عمليات التشغيل مع كامليات من تصنيع‬
‫رشكات أخرى غري مضمونة‪.‬‬
‫استخدام مهايئ القاعدة (يباع بشكل‬
‫منفصل) ميكنك من استعامل كامليات‬
‫متوافقة مع ‪.Active Interface Shoe‬‬
‫‪ ‬عالمة ‪N‬‏)‪(17‬‬
‫‪:NFC‬‏ ‪Near Field‬‬
‫‪Communication‬‬
‫‪ ‬العدسة (عدسة ‪)G‬‬
‫‬
‫‪ ‬ميكرفون داخيل‬
‫‬
‫‪ ‬شاشة ‪/LCD‬اللوحة اللمسية‬
‫‬
‫‪ ‬عدسة جهاز العرض االسقاطي‬
‫‬
‫(‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪)PJ610E‬‬
‫(مشاهدة الصور) )‪(11‬‬
‫‪ ‬الزر‬
‫‬
‫‪ ‬الزر ‪POWER‬‬
‫‬
‫‪ ‬الزر (إلغاء صوت املصور)‬
‫‬
‫يكتم صوت الشخص الذي يقوم بتصوير‬
‫الفيلم‪.‬‬
‫‪ ‬الزر ‪PROJECTOR‬‏)‪(13‬‬
‫‬
‫(‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪)PJ610E‬‬
‫‪ ‬السامعة‬
‫‬
‫‪ ‬مقبس‬
‫‬
‫(امليكرفون)‬
‫)‪(PLUG IN POWER‬‬
‫‪ ‬مقبس ‪( ‬سامعات الرأس)‬
‫‪ ‬مصباح الوصول لبطاقة الذاكرة )‪(8‬‬
‫‬
‫‪AR‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ ‬فتحة بطاقة الذاكرة )‪(8‬‬
‫‪ ‬املقبس ‪HDMI OUT‬‬
‫‪ ‬املقبس ‪PROJECTOR IN‬‏)‪(13‬‬
‫‪Ò Ò‬لتثبيت حزام املقبض‬
‫(‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪)PJ610E‬‬
‫غري ذلك‬
‫‪ ‬مصباح ‪( POWER/CHG‬الشحن) )‪(5‬‬
‫‪ ‬الزر ‪START/STOP‬‏)‪(9‬‬
‫‬
‫‪ ‬مجموعة البطارية )‪(5‬‬
‫‬
‫‪ ‬املقبس ‪DC IN‬‬
‫‪ ‬حلقة لحزام الكتف‬
‫‪ ‬حزام املقبض‬
‫‬
‫‪ ‬كبل ‪ USB‬الداخيل )‪(5‬‬
‫‬
‫‪ ‬موصل ‪ USB‬صغري‪/‬متعدد االغراض‬
‫‬
‫يدعم األجهزة املتوافقة مع ‪ USB‬الصغري‪.‬‬
‫طرف التوصيل هذا ال يدعم الكبل املهايئ‬
‫من النوع ‪( VMC-AVM1‬يباع بشكل‬
‫منفصل)‪ .‬ال ميكنك استعامل الكامليات عن‬
‫طريق طرف توصيل وحدة التحكم عن بعد‬
‫‪.A/V‬‬
‫‪ ‬مقبس الحامل ثاليث األرجل‬
‫‬
‫‪ ‬ذراع تحرير ‪( BATT‬البطارية)‬
‫‪AR‬‬
‫‪27‬‬
‫ابتدا اين را بخوانيد‬
‫قبل از استفاده از دستگاه لطفا اين دفرتچه راهنام را‬
‫بصورت کامل بخوانيد و آنرا براى مراجعات بعدى‬
‫نگهداريد‪.‬‬
‫هشدار‬
‫برای کاهش ریسک آتش یا شوک‬
‫الکرتیکی‪،‬‬
‫‪ )1‬دستگاه را مقابل باران یا رطوبت‬
‫قرار ندهید‪.‬‬
‫‪ )2‬اشیاء پر از مایعات‪ ،‬مانند گلدان را‬
‫بر دستگاه قرار ندهید‪.‬‬
‫باطری ها را در مقابل حرارت شدید‬
‫مانند نور خورشید‪ ،‬آتش یا موارد‬
‫مشابه قرار ندهید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫‪ ‬باتری جعبه ای‬
‫‪PR‬‬
‫‪2‬‬
‫در صورتی که باتری جعبه ای بطور ناصحیح به کار‬
‫گرفته شود‪ ،‬باتری جعبه ای ممکن است منفجر شود‪،‬‬
‫یا منجر به آتش سوزی یا حتی سوختگی شیمیایی‬
‫شود‪ .‬هشدارهای زیر را مالحظه منایید‪.‬‬
‫ •آن را باز نکنید‪.‬‬
‫ •باتری جعبه ای را فشار نداده و در معرض هیچ‬
‫گونه رضبه یا نیرو مانند‪ ،‬چکش زنی‪ ،‬سقوط یا‬
‫زیر پا گذاشنت قرار ندهید‪.‬‬
‫ •اتصال کوتاه ایجاد نکنید و اجازه ندهید اجسام‬
‫فلزی با ترمینال های باتری متاس پیدا کنند‪.‬‬
‫ •آن را در معرض دمای باالی بیشرت از ‪ 60‬درجه‬
‫سانتیگراد مانند نور مستقیم خورشید یا داخل‬
‫اتومبیل پارک شده در زیر خورشید قرار ندهید‪.‬‬
‫ •آن را نسوزانید یا در آتش نیندازید‪.‬‬
‫ •باتری های یون لیتیومی صدمه دیده یا نشت‬
‫کرده را به کار نگیرید‪.‬‬
‫ •حتام باتری جعبه ای را با استفاده از شارژر باتری‬
‫سونی ‪ Sony‬اصل یا دستگاهی که قادر به شارژ‬
‫باتری جعبه ای باشد شارژ کنید‪.‬‬
‫ •باتری جعبه ای را دور از دسرتس کودکان خردسال‬
‫نگاه دارید‪.‬‬
‫ •باتری جعبه ای را خشک نگاه دارید‪.‬‬
‫ •آن را تنها با نوع یکسان یا نوع معادل توصیه شده‬
‫از سوی سونی ‪ Sony‬تعویض منایید‪.‬‬
‫ •باتری های جعبه ای استفاده شده را فورا‬
‫هامنطور که در دستورالعمل ها رشح داده شده‬
‫است دور بیندازید‪.‬‬
‫ آداپتور برق متناوبی ‪AC‬‬
‫‪‬‬
‫از آداپتور برق متناوبی ‪ AC‬كه در يک محل تنگ‪،‬‬
‫مانند بني ديوار و اثاث خانه قرار دارد استفاده‬
‫نكنيد‪.‬‬
‫هنگام استفاده از آداپتور ‪ AC‬از خروجی دیواری‬
‫مجاور خود استفاده کنید‪ .‬اگر هر گونه نقص در‬
‫عملکرد در حین استفاده از دستگاه رخ داد بالفاصله‬
‫آداپتور ‪ AC‬را از خروجی دیواری جدا کنید‪.‬‬
‫حتی اگر دوربین فیلمربداری شام خاموش باشد‪ ،‬تا‬
‫هنگامی که بوسیله آداپتور برق متناوب ‪ AC‬به پریز‬
‫برق متصل است‪ ،‬برق متناوب ‪ AC‬هنوز آن را تامین‬
‫می کند‪.‬‬
‫فشار شدید صدا از گوشی ها وهدفون ها ممکن‬
‫است به شنوایی صدمه بزند‪.‬‬
‫آموخنت بیشرت درباره‬
‫دوربین فیلمربداری‬
‫(راهنام)‬
‫راهنام یک دفرتچه راهنامی آنالین است‪.‬‬
‫برای دستورالعمل های عمیق تر درباره عملکردهای‬
‫گوناگون دوربین فیلمربداری به آن مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫به صفحه پشتیبانی ‪Sony‬‬
‫دسرتسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪http://www.sony.net/‬‬
‫‪SonyInfo/Support/‬‬
‫فهرست مندرجات‬
‫ابتدا اين را بخوانيد ‪2..............................‬‬
‫آموخنت بیشرت درباره دوربین فیلمربداری‬
‫(راهنام)‬
‫‪3....................................‬‬
‫رشوع به کار ‪4..........................‬‬
‫آیتم های ضمیمه شده ‪4.........................‬‬
‫شارژ کردن بسته باطری ‪5.......................‬‬
‫روشن کردن دوربین ‪7.............................‬‬
‫وارد کردن یک کارت حافظه ‪8...................‬‬
‫ضبط‪/‬پخش‬
‫‪9...........................‬‬
‫ضبط ‪9.............................................‬‬
‫پخش ‪11.............................................‬‬
‫مشاهده تصاویر در یک سایز بزرگرت ‪13........‬‬
‫ذخیره کردن تصاویر‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫کشور یا منطقه خود را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫در صفحه پشتیبانی‪ ،‬نام مدل‬
‫دوربین فیلمربداری خود را جستجو‬
‫کنید‪.‬‬
‫•نام مدل را در زیر دوربین فیلمربداری‬
‫خود بررسی کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪14.................‬‬
‫استفاده از ™‪PlayMemories Home‬‬
‫‪14..............................................‬‬
‫اتصال یک دستگاه رسانه خارجی ‪15............‬‬
‫استفاده از عملکرد ‪16................... Wi-Fi‬‬
‫سفارشی کردن دوربین شام‬
‫استفاده از منوها‬
‫موارد دیگر‬
‫‪20.........‬‬
‫‪20.............................‬‬
‫‪21...........................‬‬
‫احتیاط ها ‪21......................................‬‬
‫مشخصات فنى ‪22.................................‬‬
‫قسمت ها و کنرتل ها ‪26........................‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪3‬‬
‫آیتم های ضمیمه شده‬
‫اعداد داخل پرانتز ( ) تعداد ضمیمه شده را‬
‫نشان می دهند‪.‬‬
‫•دوربین فیلمربداری )‪(1‬‬
‫•آداپتور برق متناوب ‪(1) AC‬‬
‫شکل آداپتور برق متناوب ‪ AC‬بسته به‬
‫کشورها‪/‬مناطق متفاوت است‪.‬‬
‫•کابل پشتیبانی اتصال ‪(1) USB‬‬
‫کابل پشتیبانی اتصال ‪ USB‬فقط برای استفاده‬
‫با این دوربین فیلمربداری طراحی شده است‪.‬‬
‫از این کابل هنگامی استفاده کنید که کابل‬
‫‪ USB‬داخلی دوربین فیلمربداری برای اتصال‬
‫خیلی کوتاه است‪.‬‬
‫•کابل ‪(1) HDMI‬‬
‫•بسته باطری قابل شارژ ‪(1) NP-FV50‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪4‬‬
‫•"دفرتچه راهنام" (این دفرتچه راهنام) )‪(1‬‬
‫شارژ کردن بسته باطری‬
‫‪ 1‬دوربین فیلمربداری خود را با بسنت منایشگر ‪ LCD‬خاموش کرده‪ ،‬و بسته باطری را‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫رشوع به کار‬
‫بسته باطری‬
‫‪2‬‬
‫کابل ‪ USB‬داخلی را بیرون بکشید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫آداپتور برق متناوب ‪ AC‬و دوربین فیلمربداری را با کابل پشتیبانی اتصال ‪USB‬‬
‫متصل کرده و آداپتور برق متناوب ‪ AC‬را به پریز برق وصل کنید‪.‬‬
‫آداپتور برق‬
‫متناوب ‪AC‬‬
‫پریز برق‬
‫کابل پشتیبانی‬
‫اتصال ‪USB‬‬
‫کابل ‪ USB‬داخلی‬
‫•چراغ ‪( POWER/CHG‬شارژ) نارنجی رنگ میشود‪.‬‬
‫•هنگامی که بسته باطری کامال شارژ شده است‪ ،‬چراغ ‪( POWER/CHG‬شارژ) خاموش می‬
‫شود‪ .‬کابل پشتیبانی اتصال ‪ USB‬را از دوربین فیلمربداری جدا کنید‪.‬‬
‫•شکل آداپتور برق متناوب ‪ AC‬بسته به کشورها‪/‬مناطق متفاوت است‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪5‬‬
‫•دوربین فیلمربداری خود را قبل از برداشنت بسته باطری خاموش کنید‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬شارژ کردن باطری با استفاده از کامپیوتر خود‬
‫دوربین فیلمربداری خود را خاموش کنید و دوربین فیلمربداری را با استفاده از کابل ‪ USB‬داخلی به‬
‫یک کامپیوتر در حال کار وصل کنید‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬برای استفاده از دوربین فیلمربداری خود درحین اتصال به پریز برق‬
‫دوربین فیلمربداری را به هامن طریق "شارژ کردن بسته باطری" به پریز برق وصل کنید‪.‬‬
‫•بسته باطری را به دوربین فیلمربداری وصل کنید‪.‬‬
‫•حتی هنگامیکه دوربین فیلمربداری به پریز برق متصل است‪ ،‬بسته باطری ممکن است استفاده شود‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪6‬‬
‫روشن کردن دوربین‬
‫‪ 1‬منایشگر ‪ LCD‬دوربین فیلمربداری خود را باز کنید و دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫رشوع به کار‬
‫‪2‬‬
‫با پیروی از دستورالعمل های روی منایشگر ‪ ،LCD‬زبان‪ ،‬منطقه جغرافیایی‪ ،‬رصفه‬
‫جویی در نور روز‪ ،‬فرمت تاریخ‪ ،‬و تاریخ و زمان را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دکمه روی منایشگر ‪ LCD‬را ملس کنید‪.‬‬
‫•برای رفنت به صفحه بعدی‪[ ،‬بعدی] را ملس کنید‪.‬‬
‫•برای خاموش کردن دوربین‪ ،‬منایشگر ‪ LCD‬را ببندید‪.‬‬
‫•برای تنظیم مجدد تاریخ و زمان‪،‬‬
‫تاریخ و زمان] را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای خاموش کردن صدای بکارگیری‪،‬‬
‫‪[ ‬خاموش] را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪[ ‬تنظیم] ‪[ ‬‬
‫‪[ ‬تنظیم] ‪[ ‬‬
‫تنظیامت ساعت] ‪[ ‬تنظیم‬
‫تنظیامت عمومی] ‪[ ‬بوق]‬
‫‪PR‬‬
‫‪7‬‬
‫وارد کردن یک کارت حافظه‬
‫‪ 1‬پوشش را باز کنید‪ ،‬و کارت حافظه را وارد کنید تا صدای کلیک بدهد‪.‬‬
‫)‪Memory Stick Micro™ (M2‬‬
‫کارت حافظه ‪microSD‬‬
‫ترمینال‬
‫سطح‬
‫چاپ شده‬
‫•اگر شام یک کارت حافظه جدید را وارد کنید‪ ،‬صفحه [آماده سازی فایل داده های تصویر‪ .‬لطفا‬
‫منتظر مبانید‪ ].‬ظاهر می شود‪ .‬تا زمانی که صفحه محو شود صرب کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را مستقیم در جهت درست وارد کنید تا دوربین فیلمربداری بتواند آنرا شناسایی‬
‫کند‪.‬‬
‫تنظیامت رسانه]‬
‫‪[ ‬تنظیم] ‪[ ‬‬
‫•برای انتخاب یک کارت حافظه به عنوان رسانه‪،‬‬
‫‪[ ‬انتخاب رسانه] ‪[ ‬کارت حافظه] را انتخاب کنید‪HDR-CX540/CX610E/PJ540/( .‬‬
‫‪)PJ540E/PJ610E‬‬
‫•برای خارج کردن کارت حافظه‪ ،‬پوشش را باز کنید و یکبار کارت حافظه را اندکی به داخل فشار دهید‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬انواع کارت حافظه که می توانید با دوربین فیلمربداری خود استفاده کنید‬
‫کارت حافظه ‪/microSD‬‬
‫کارت حافظه ‪/microSDHC‬‬
‫کارت حافظه ‪microSDXC‬‬
‫)‪Memory Stick Micro (Mark2‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪8‬‬
‫کالس رسعت ‪SD‬‬
‫ظرفیت (عملکرد تأیید شده)‬
‫کالس ‪ 4‬یا رسیع تر‬
‫تا ‪ 64‬گیگابایت‬
‫–‬
‫تا ‪ 16‬گیگابایت‬
‫ضبط‬
‫ضبط فیلم ها‬
‫‪1‬‬
‫منایشگر ‪ LCD‬را باز کنید و ‪ START/STOP‬را برای رشوع ضبط فشار دهید‪.‬‬
‫اهرم قدرت زوم‬
‫ضبط‪/‬پخش‬
‫•برای توقف ضبط‪ ،‬دکمه ‪ START/STOP‬را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫•شام می توانید عکس ها را در حین ضبط فیلم با فشار دادن ‪ PHOTO‬ضبط کنید (گرفنت‬
‫دوگانه)‪.‬‬
‫•در تنظیم پیش فرض‪ ،‬فیلم ها بطور همزمان با فرمت ‪ HD‬و فرمت ‪ MP4‬ضبط می شوند (ضبط‬
‫ویدئوی دوتایی)‪ .‬فرمت ‪ MP4‬برای پخش فیلم های شام روی یک تلفن هوشمند‪ ،‬برای بارگذاری روی‬
‫یک شبکه‪ ،‬یا برای بارگذاری روی اینرتنت راحت است‪.‬‬
‫•اگر شام دوربین فیلمربداری را برای چند ثانیه بکار نگیرید‪ ،‬آیتم های روی منایشگر ‪ LCD‬محو می‬
‫شوند‪ .‬برای منایش مجدد آیتم ها‪ ،‬هرجایی به جز دکمه های روی منایشگر ‪ LCD‬را ملس کنید‪.‬‬
‫•شام می توانید در حالت ضبط‪ ،‬زمان ضبط یک رسانه را روی منایشگر ‪ LCD‬بررسی کنید‪.‬‬
‫‪[ ‬کیفیت‪/‬اندازه تصویر] ‪‬‬
‫•برای تغییر کیفیت تصویر فیلم هایی که ضبط می کنید‪،‬‬
‫[ وضعیت ضبط] را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪9‬‬
‫گرفنت عکس ها‬
‫‪1‬‬
‫منایشگر ‪ LCD‬را باز کنید و ]‪ [MODE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ PHOTO‬را اندکی فشار دهید تا فوکوس را تنظیم کنید‪ ،‬سپس آن را به طور‬
‫کامل فشار دهید‪.‬‬
‫(عکس) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اهرم قدرت زوم‬
‫•وقتی فوکوس به طور کامل تنظیم شد‪ ،‬نشانگر قفل ‪ AE/AF‬روی منایشگر ‪ LCD‬منایان می شود‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪10‬‬
‫پخش‬
‫‪ 1‬منایشگر ‪ LCD‬را باز کنید و دکمه‬
‫(مشاهده تصاویر) بر دوربین فیلمربداری‬
‫را برای ورود به حالت پخش فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه تغییر فرمت‬
‫ضبط‪/‬پخش‬
‫‪2‬‬
‫‪ /‬را برای حرکت دادن رخداد دلخواه به مرکز انتخاب کنید و سپس بخش‬
‫دایره (‪ )‬در شکل را انتخاب کنید‪.‬‬
‫باقیامنده باطری‬
‫به صفحه ‪MENU‬‬
‫فیلم )‪(HD/MP4‬‬
‫رخدادها‬
‫نام رخداد‬
‫به رخداد قبلی‬
‫به رخداد بعدی‬
‫نوار خط زمان‬
‫دکمه تغییر مقیاس رخداد‬
‫پخش فیلم های کوتاه‬
‫تغییر به وضعیت‬
‫ضبط فیلم‪/‬عکس‬
‫‪PR‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫تصویر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دکمه تغییر‬
‫نوع تصویر‬
‫زمان ضبط شده‪/‬‬
‫تعداد عکس ها‬
‫نام رخداد‬
‫فیلم‬
‫برای بازگشت به‬
‫صفحه مشاهده‬
‫واقعه‬
‫قبلی‬
‫بعدی‬
‫عكس‬
‫آخرین تصویر پخش شده‬
‫تغییر به وضعیت‬
‫ضبط فیلم‪/‬عکس‬
‫‪Ò Ò‬عملیات پخش‬
‫تنظیامت درجه صدا‬
‫حذف‬
‫زمینه‬
‫توقف‬
‫تصویربرد‪ .‬ویدئوی متح‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫قبلی‪/‬بعدی‬
‫رسیع به عقب‪/‬رسیع به جلو‬
‫پخش‪/‬مکث‬
‫پخش‪ /‬توقف منایش اسالید‬
‫تنظیم فاصله متحرک‬
‫‪Ò Ò‬برای انتخاب فرمت فیلمی که شام می خواهید پخش‪ ،‬ویرایش یا به دیگر دستگاه‬
‫ها کپی کنید‬
‫در مرحله ‪،2‬‬
‫[‪MP4‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪12‬‬
‫]‪.‬‬
‫را در سمت راست باالی منایشگر ‪ LCD‬انتخاب کنید ‪[ ‬‬
‫کیفیت ‪ ]HD‬یا‬
‫مشاهده تصاویر در یک سایز بزرگرت‬
‫اتصال دوربین فیلمربداری به یک تلویزیون‬
‫‪1‬‬
‫با استفاده از کابل ضمیمه شده ‪ ،HDMI‬فیش ‪ HDMI OUT‬دوربین‬
‫فیلمربداری را به فیش ‪ HDMI IN‬یک تلویزیون متصل کنید‪.‬‬
‫•اگر تلویزیون شام فیش ‪ HDMI‬ندارد‪ ،‬با استفاده از یک کابل ‪( AV‬فروش جداگانه)‪ ،‬ترمینال‬
‫مالتی‪/‬میکرو ‪ USB‬دوربین فیلمربداری را به فیش های ورودی تصویر‪/‬صوت تلویزیون متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫ضبط‪/‬پخش‬
‫جریان سیگنال‬
‫استفاده از پروژکتور داخلی‬
‫)‪(HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/PJ610E‬‬
‫‪1‬‬
‫‪[ 2‬تصویر گرفته شده بر این دستگاه] را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬راهنامی کاربری روی منایشگر ‪ LCD‬را دنبال کرده و سپس [نورافکنی] را انتخاب‬
‫دکمه ‪ PROJECTOR‬را فشار دهید (صفحه ‪.)26‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫اهرم قدرت زوم‪*PHOTO/‬‬
‫‪2‬‬
‫اهرم ‪*PROJECTOR FOCUS‬‬
‫‪1‬‬
‫*‪ 1‬فوکوس تصویر نورافکنی شده را تنظیم کنید‪.‬‬
‫*‪ 2‬از اهرم قدرت زوم استفاده کنید تا کادر انتخاب ظاهر شده بر تصویر نورافکنی شده را حرکت‬
‫دهید و سپس دکمه ‪ PHOTO‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪13‬‬
‫استفاده از ™‪PlayMemories Home‬‬
‫کارهایی که می توانید با ‪ PlayMemories Home‬انجام دهید‬
‫‪ PlayMemories Home‬شام را قادر می سازد تا فیلم ها و تصاویر را به کامپیوتر خود وارد‬
‫کرده و آن ها را به روش های گوناگون استفاده منایید‪.‬‬
‫پخش تصاویر وارد شده‬
‫وارد کردن تصاویر از دوربین فیلمربداری‬
‫اشرتاک گذاری تصاویر روی‬
‫‪PlayMemories‬‬
‫™‪Online‬‬
‫برای ‪ ،Windows‬عملکردهای زیر نیز در دسرتس هستند‪.‬‬
‫بارگذاری تصاویر روی‬
‫رسویس های شبکه‬
‫تولید دیسک‬
‫های فیلم‬
‫‪Ò Ò‬برای دانلود ‪PlayMemories Home‬‬
‫‪ PlayMemories Home‬را می توان از آدرس زیر دانلود کرد‪.‬‬
‫‪www.sony.net/pm/‬‬
‫‪Ò Ò‬بررسی کردن سیستم کامپیوتر‬
‫شام می توانید ملزومات کامپیوتری برای نرم افزار را در آدرس زیر بررسی‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪www.sony.net/pcenv/‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪14‬‬
‫مشاهده تصاویر‬
‫روی تقویم‬
‫اتصال یک دستگاه رسانه خارجی‬
‫‪Ò Ò‬دستگاه رسانه خارجی‬
‫با استفاده از کابل آداپتور ‪( VMC-UAM2 USB‬فروش جداگانه)‪ ،‬یک دستگاه رسانه خارجی را به‬
‫ترمینال مالتی‪/‬میکرو ‪ USB‬دوربین فیلمربداری خود متصل کنید‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬ضبط کننده بدون یک فیش ‪USB‬‬
‫با استفاده از یک کابل ‪( AV‬فروش جداگانه)‪ ،‬یک ضبط کننده را به ترمینال مالتی‪/‬میکرو ‪USB‬‬
‫دوربین فیلمربداری خود متصل کنید‪.‬‬
‫ذخیره کردن تصاویر‬
‫•فیلم ها با کیفیت تصویر تعریف باال )‪ (HD‬کپی می شوند‪.‬‬
‫•فیلم ها با کیفیت تصویر تعریف استاندارد کپی می شوند‪.‬‬
‫جریان سیگنال‬
‫‪PR‬‬
‫‪15‬‬
‫استفاده از عملکرد‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫نصب ‪PlayMemories‬‬
‫™‪ Mobile‬روی تلفن هوشمند‬
‫خودتان‬
‫برای جدیدترین اطالعات و جزئیات بیشرت از‬
‫عملکردهای ‪،PlayMemories Mobile‬‬
‫از آدرس زیر بازدید کنید‪.‬‬
‫‪http://www.sony.net/pmm/‬‬
‫‪Android OSÒ Ò‬‬
‫‪ PlayMemories Mobile‬را از‬
‫‪ Google play‬نصب کنید‪.‬‬
‫•برای استفاده از عملکردهای ‪One-Touch‬‬
‫)‪ Android 4.0 ،(NFC‬یا باالتر الزم است‪.‬‬
‫‪iOSÒ Ò‬‬
‫‪ PlayMemories Mobile‬را از ‪App‬‬
‫‪ Store‬نصب کنید‪.‬‬
‫•عملکردهای ‪ (NFC) One-Touch‬با ‪iOS‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪16‬‬
‫در دسرتس منی باشند‪.‬‬
‫نکات‬
‫•اگر ‪ PlayMemories Mobile‬بر تلفن‬
‫هوشمند شام نصب شده است‪ ،‬نرم افزار را به‬
‫آخرین نسخه به روزرسانی منایید‪.‬‬
‫•عملکرد ‪ Wi-Fi‬توصیف شده در اینجا‪ ،‬برای‬
‫کار روی متام تلفن های هوشمند و تبلت ها‬
‫ضامنت منی شود‪.‬‬
‫•عملکرد ‪ Wi-Fi‬دوربین فیلمربداری منی تواند‬
‫درحین اتصال به ‪ LAN‬بی سیم عمومی‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫•برای استفاده از عملکردهای ملس واحد‬
‫)‪ (NFC‬دوربین فیلمربداری‪ ،‬یک تلفن‬
‫هوشمند یا تبلت که عملکرد ‪ NFC‬را پشتیبانی‬
‫می کند الزم است‪.‬‬
‫•روش های عملیات و صفحه های منایش بدون‬
‫آگهی امکان تغییر در نسخه های آتی را دارند‪.‬‬
‫انتقال فیلم های ‪ MP4‬و عکس‬
‫ها به تلفن هوشمند خودتان‬
‫‪Ò Ò‬اتصال ملس واحد با یک ‪NFC‬‬
‫پشتیبانی کننده ‪Android‬‬
‫‪2‬‬
‫روی دوربین فیلمربداری‪ ،‬یک تصویر را‬
‫پخش کنید تا به تلفن هوشمند ارسال‬
‫شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دوربین فیلمربداری را به تلفن هوشمند‬
‫ملس کنید‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬اتصال بدون استفاده از ‪NFC‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫•شام فقط می توانید فیلم های ‪ MP4‬و‬
‫عکس ها را منتقل کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫(مشاهده تصاویر) را فشار‬
‫دکمه‬
‫‪[ ‬ویرایش‪/‬‬
‫دهید‪ ،‬سپس‬
‫کپی] ‪[ ‬ارسال به تلفن هوشمند] ‪‬‬
‫[انتخاب بر این دستگاه] ‪ ‬نوع تصویر‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تصویر برای انتقال را انتخاب منوده و‬
‫عالمت را اضافه کنید‪ ،‬سپس‬
‫را انتخاب منایید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ذخیره کردن تصاویر‬
‫‪1‬‬
‫روی تلفن هوشمند‪ [Settings] ،‬را‬
‫انتخاب کنید‪ ،‬سپس برای بررسی اینکه‬
‫]‪ [NFC‬فعال شده‪ [More...] ،‬را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫نکات‬
‫•قبال حالت خواب را لغو کنید یا قفل صفحه‬
‫روی تلفن هوشمند را باز کنید‪.‬‬
‫•مطمنئ شوید که روی منایشگر ‪LCD‬‬
‫دوربین فیلمربداری و تلفن هوشمند منایش‬
‫داده شود‪.‬‬
‫•ملس دوربین فیلمربداری به تلفن هوشمند را‬
‫بدون حرکت دادن ادامه دهید تا اینکه‬
‫‪ PlayMemories Mobile‬آغاز شود (‪ 1‬تا‬
‫‪ 2‬ثانیه)‪.‬‬
‫•اگر دوربین فیلمربداری منی تواند توسط ‪NFC‬‬
‫به تلفن هوشمند متصل شود‪" ،‬اتصال بدون‬
‫استفاده از ‪( "NFC‬صفحه ‪ )17‬را ببینید‪.‬‬
‫•‪ SSID‬و یک گذرواژه منایش داده می شوند و‬
‫دوربین فیلمربداری برای متصل شدن به تلفن‬
‫هوشمند آماده است‪.‬‬
‫دوربین فیلمربداری را به تلفن هوشمند‬
‫متصل و تصاویر را منتقل کنید‪.‬‬
‫‪Android‬‬
‫‪ PlayMemories Mobile ‬را آغاز‬
‫کرده و ‪ SSID‬دوربین فیمربداری را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪17‬‬
‫‪‬گذرواژه منایان شده روی دوربین‬
‫فیلمربداری را وارد کنید (فقط بار اول)‪.‬‬
‫استفاده از تلفن هوشمند خود‬
‫بعنوان یک کنرتل از راه دور بی‬
‫سیم‬
‫می توانید با استفاده از تلفن هوشمند بعنوان‬
‫یک کنرتل از راه دور بی سیم‪ ،‬با دوربین‬
‫فیلمربداری خود ضبط کنید‪.‬‬
‫‪iPhone/iPad‬‬
‫‪1‬‬
‫‪SSID  [Wi-Fi]  [Settings] ‬‬
‫منایش داده شده روی دوربین‬
‫فیلمربداری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪‬گذرواژه منایان شده روی دوربین‬
‫فیلمربداری را وارد کنید (فقط بار اول)‪.‬‬
‫‪‬چک کنید که ‪ SSID‬منایش داده شده بر‬
‫دوربین فیلمربداری انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫‪‬به ‪ Home‬بازگردید و‬
‫‪ PlayMemories Mobile‬را آغاز‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫روی دوربین فیلمربداری خود‪،‬‬
‫‪[ ‬دوربین‪/‬میکروفون] ‪‬‬
‫‬
‫کمک تصویربرداری] ‪[ ‬کنرتل با‬
‫[‬
‫تلفن هوشمند] را انتخاب کنید‪.‬‬
‫روی تلفن هوشمند خود‪ ،‬به هامن روش‬
‫در مرحله ‪ 3‬در "اتصال بدون استفاده از‬
‫‪( "NFC‬صفحه ‪ )17‬عمل کنید‪.‬‬
‫هنگامیکه از ‪ NFC‬استفاده می کنید‪ ،‬صفحه‬
‫ضبط روی دوربین فیلمربداری را منایش دهید و‬
‫را روی دوربین فیلمربداری به روی‬
‫تلفن هوشمند ملس کنید‪.‬‬
‫دوربین فیلمربداری را روی تلفن هوشمند‬
‫خود بکار گیرید‪.‬‬
‫نکات‬
‫•بسته به تداخل الکرتیکی موضعی یا توانایی‬
‫های تلفن هوشمند‪ ،‬تصاویر مشاهده زنده‬
‫ممکن است بطور صاف منایش داده نشوند‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪18‬‬
‫ذخیره کردن فیلم ها و عکس ها‬
‫به کامپیوتر خود ازطریق ‪Wi-Fi‬‬
‫کامپیوتر خود را از ابتدا به یک نقطه دسرتسی‬
‫بی سیم یا مسیریاب پهن باند بی سیم متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫نرم افزار اختصاصی را در کامپیوتر خود‬
‫نصب کنید (فقط بار اول)‪.‬‬
‫‪PlayMemories Home :Windows‬‬
‫‪www.sony.net/pm/‬‬
‫اگر شام ‪ SSID‬و گذرواژه نقطه دسرتسی‬
‫بی سیم خود را می دانید‬
‫‪‬روی دوربین فیلمربداری‪،‬‬
‫[تنظیم] ‪[ ‬‬
‫[تنظیامت نقطه دسرتسی] را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪‬نقطه دسرتسی که می خواهید ثبت کنید‬
‫را انتخاب کنید‪ ،‬گذرواژه را وارد کنید و‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫سپس‬
‫اتصال] ‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫•اگر نرم افزار بر کامپیوتر شام نصب شده‬
‫است‪ ،‬نرم افزار را به آخرین نسخه به‬
‫روزرسانی منایید‪.‬‬
‫دوربین فیلمربداری خود را به رشح زیر به‬
‫یک نقطه دسرتسی متصل کنید (فقط بار‬
‫اول)‪.‬‬
‫اگر منی توانید ثبت کنید‪ ،‬به دستورالعمل نقطه‬
‫دسرتسی مراجعه کنید یا با شخصی که نقطه‬
‫دسرتسی را تنظیم کرده متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر نقطه دسرتسی بی سیم یک دکمه‬
‫‪ WPS‬دارد‬
‫‪‬روی دوربین فیلمربداری‪،‬‬
‫[تنظیم] ‪ [ ‬اتصال] ‪[ ‬فشار‬
‫‪ ]WPS‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪‬دکمه ‪ WPS‬را بر نقطه دسرتسی که می‬
‫خواهید ثبت کنید فشار دهید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 3‬اگر کامپیوتر شام آغاز بکار نکرد‪ ،‬کامپیوتر‬
‫را روشن کنید‪.‬‬
‫‪ 4‬ارسال تصاویر از دوربین فیلمربداری به‬
‫کامپیوتر را رشوع کنید‪.‬‬
‫ذخیره کردن تصاویر‬
‫‪Wireless Auto Import :Mac‬‬
‫‪http://www.sony.co.jp/imsoft/‬‬
‫‪Mac/‬‬
‫(مشاهده تصاویر) روی‬
‫‪‬دکمه‬
‫دوربین فیلمربداری خود را فشار دهید‪.‬‬
‫‪[ ‬ویرایش‪/‬کپی] ‪‬‬
‫‪‬‬
‫[ارسال به کامپیوتر] را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•تصاویر بطور خودکار به کامپیوتر منتقل‬
‫شده و بر آن ذخیره می شوند‪.‬‬
‫•فقط تصاویر ضبط شده جدید منتقل می‬
‫شوند‪ .‬وارد کردن فیلم ها و تصاویر‬
‫گوناگون ممکن است بطول بینجامد‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪19‬‬
‫استفاده از منوها‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫یک دسته را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫آیتم منوی دلخواه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫آیتم های منو را به باال یا پایین بلغزانید‪.‬‬
‫•برای امتام تنظیم منو یا بازگشت به صفحه‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫منوی پیشین‬
‫‪PR‬‬
‫‪20‬‬
‫احتیاط ها‬
‫آداپتور برق متناوب ‪AC‬‬
‫با هیچ وسیله آهنی در پایانه باطری اتصالی ایجاد‬
‫نکنید‪ .‬این ممکن است باعث یک سوء عملکرد‬
‫شود‪.‬‬
‫پخش تصاویر با سایر دستگاه ها‬
‫شام ممکن است نتوانید تصاویر ضبط شده روی‬
‫دوربین فیلمربداری خود را با سایر دستگاه ها به‬
‫صورت معمول پخش کنید‪ .‬همچنین‪ ،‬شام ممکن‬
‫است نتوانید تصاویر ضبط شده روی سایر دستگاه‬
‫ها را با دوربین فیلمربداری خود به صورت معمول‬
‫پخش کنید‪.‬‬
‫ضبط و پخش‬
‫موارد دیگر‬
‫•از حمل خشونت بار‪ ،‬از هم جدا کردن‪ ،‬اصالح‬
‫دستگاه‪ ،‬رضبه مکانیکی‪ ،‬یا رضباتی از قبیل چکش‬
‫زدن‪ ،‬به زمین انداخنت یا بر روی وسیله رفنت‬
‫بپرهیزید‪ .‬به ویژه از لنز مراقبت کنید‪.‬‬
‫•برای تضمین عملکرد پایدار کارت حافظه‪ ،‬توصیه‬
‫می شود که کارت حافظه را با دوربین فیلمربداری‬
‫خود پیش از اولین استفاده فرمت کنید‪ .‬فرمت‬
‫کردن کارت حافظه‪ ،‬متام اطالعات ذخیره شده‬
‫روی آن را پاک می کند و اطالعات غیرقابل‬
‫بازیافت خواهد شد‪ .‬اطالعات مهم خود را روی‬
‫کامپیوتر خود و غیره ذخیره کنید‪.‬‬
‫•از جهت کارت حافظه مطمنئ شوید‪ .‬اگر شام‬
‫کارت حافظه را با زور در جهت اشتباه وارد کنید‪،‬‬
‫کارت حافظه‪ ،‬شکاف کارت حافظه‪ ،‬یا اطالعات‬
‫تصویر ممکن است صدمه ببینند‪.‬‬
‫•قبل از رشوع به ضبط کردن‪ ،‬براى اطمينان از‬
‫اينکه تصوير و صدا بدون هيچ مشکىل ضبط می‬
‫شوند عملکرد ضبط را آزمايش کنيد‪.‬‬
‫•برنامه های تلويزيوىن‪ ،‬فيلم ها‪ ،‬نوارهاى ويدئويى‪،‬‬
‫و کاالهاى ديگر ممکن است داراى حق نرش‬
‫باشند‪ .‬ضبط بدون اجازه چنني کاالهايى ممکن‬
‫است خالف قوانني حقوق نرش باشد‪.‬‬
‫•حتى در صورىت که ضبط يا پخش بعلت خراىب‬
‫دوربني فیلمربداری‪ ،‬رسانه ضبط و غريه انجام‬
‫نشود‪ ،‬محتویات ضبط را منى توان جربان منود‪.‬‬
‫•دوربین فیلمربداری ضد غبارسازی‪ ،‬ضد رطوبت‬
‫سازی یا ضد آب سازی نشده است‪.‬‬
‫•اجازه ندهید دوربین فیلمربداری شام به طور مثال‬
‫از باران و یا آب دریا خیس شود‪ .‬در صورت خیس‬
‫شدن دوربین فیلمربداری شام‪ ،‬ممکن است دچار‬
‫نقص شود‪ .‬بعضی اوقات این نقص قابل تعمیر‬
‫نیست‪.‬‬
‫•بطور مستقيم دوربني فیلمربداری را به خورشيد یا‬
‫نور قوی نشانه نروید‪ .‬انجام اينکار ممکن است‬
‫باعث سوء عملکرد دوربني فیلمربداری شام شود‪.‬‬
‫•دوربین فیلمربداری را در نزدیکی امواج یا‬
‫تشعشعات رادیویی قوی استفاده نکنید‪ .‬دوربین‬
‫فیلمربداری ممکن است نتواند تصاویر را بدرستی‬
‫ضبط یا پخش کند‪.‬‬
‫•از دوربین فیلمربداری در یک ساحل شنی یا‬
‫هرمکان گردوخاکی استفاده نکنید‪ .‬انجام اينکار‬
‫ممکن است باعث سوء عملکرد دوربني‬
‫فیلمربداری شام شود‪.‬‬
‫•اگر تجمع رطوبت اتفاق بیفتد‪ ،‬تاهنگام بخار‬
‫شدن رطوبت‪ ،‬استفاده از دوربین فیلمربداری را‬
‫متوقف کنید‪.‬‬
‫•دوربین فیلمربداری را در معرض شوک فیزیکی یا‬
‫ارتعاش قرار ندهید‪ .‬در این صورت‪ ،‬دوربین‬
‫فیلمربداری ممکن است بطور نادرست کار کند یا‬
‫ممکن است تصاویر را ضبط نکند‪ .‬بعالوه‪ ،‬رسانه‬
‫ضبط کننده یا اطالعات ضبط شده ممکن است‬
‫آسیب ببینند‪.‬‬
‫منایشگر ‪LCD‬‬
‫منایشگر ‪ LCD‬با استفاده از تکنولوژی فوق دقیق‬
‫ساخته شده است‪ ،‬بنابراین بیشرت از ‪ 99.99%‬از‬
‫پیکسل ها برای استفاده موثر بکار گرفته می شوند‪.‬‬
‫با این وجود‪ ،‬ممکن است بعضی نقطه های ریز‬
‫سیاه و‪/‬یا نقطه های روشن (به رنگ سفید‪ ،‬قرمز‪،‬‬
‫آبی یا سبز) باشند که بطور دایم در صحنه یاب و‬
‫منایشگر ‪ LCD‬ظاهر می شوند‪ .‬این نقاط نتیجه‬
‫عادی فرآیند تولید هستند و ضبط را به هیچ عنوان‬
‫تحت تاثیر قرار منی دهند‪.‬‬
‫دمای دوربین فیلمربداری‬
‫اگر شام دوربین فیلمربداری را برای مدت زیادی‬
‫بطور پیوسته استفاده کنید‪ ،‬دوربین فیلمربداری‬
‫بسیار گرم می شود‪ .‬این پدیده یک سوء عملکرد‬
‫نیست‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪21‬‬
‫محافظت از گرم شدن زیاد‬
‫بسته به دمای دوربین فیلمربداری و باطری‪ ،‬ممکن‬
‫است قادر به ضبط فیلم ها نباشید یا برای محافظت‬
‫از دوربین فیلمربداری ممکن است برق بطور‬
‫خودکار خاموش شود‪ .‬قبل از خاموش شدن برق یا‬
‫هنگامیکه دیگر منی توانید فیلم ضبط کنید‪ ،‬یک پیام‬
‫روی منایشگر ‪ LCD‬منایش داده خواهد شد‪ .‬در این‬
‫صورت‪ ،‬برق را قطع کنید‪ ،‬و صرب کنید تااینکه دمای‬
‫دوربین فیلمربداری و باطری کاهش یابد‪ .‬اگر بدون‬
‫اینکه اجازه دهید دوربین فیلمربداری یا باطری بقدر‬
‫کافی خنک شود برق را روشن کنید‪ ،‬ممکن است‬
‫دوباره خاموش شود یا ممکن است قادر به ضبط‬
‫فیلم ها نباشید‪.‬‬
‫‪ LAN‬بی سیم‬
‫ما ابدا هیچگونه مسئولیتی برای هر آسیب سبب‬
‫شده از دسرتسی غیرمجاز به‪ ،‬یا استفاده غیرمجاز از‬
‫مقاصد بارگذاری شده روی دوربین فیلمربداری‪،‬‬
‫بوجود آمده از خسارت یا رسقت را بعهده منی‬
‫گیریم‪.‬‬
‫عیب یابی‬
‫اگر در استفاده از دوربین فیلمربداری خود با‬
‫هر مشکلی مواجه شدید‪:‬‬
‫•دوربین فیلمربداری خود را با مراجعه به راهنام‬
‫(صفحه ‪ )3‬بررسی کنید‪.‬‬
‫•منبع برق را قطع کنید‪ ،‬منبع برق را دوباره حدود‬
‫‪ 1‬دقیقه بعد وصل کنید‪ ،‬و دوربین فیلمربداری را‬
‫روشن کنید‪.‬‬
‫•دوربین فیلمربداری خود را روشن کنید‪.‬‬
‫متام تنظیامت‪ ،‬شامل تنظیم ساعت‪ ،‬بازنشانی می‬
‫شوند‪.‬‬
‫•با فروشنده سونی ‪ Sony‬یا تعمیرگاه مجاز محلی‬
‫محصوالت سونی ‪ Sony‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪22‬‬
‫مشخصات فنى‬
‫نوع سیستم‬
‫فرمت سیگنال‪:‬‬
‫رنگ ‪ ،NTSC‬استانداردهای ‪EIA‬‬
‫(‪)HDR-CX540/PJ540‬‬
‫رنگ ‪ ،PAL‬استانداردهای ‪CCIR‬‬
‫(‪HDR-CX610E/PJ530E/PJ540E/‬‬
‫‪)PJ610E‬‬
‫‪HD TV‬‬
‫فرمت ضبط فیلم‪:‬‬
‫‪( AVCHD‬سازگار با فرمت ‪AVCHD‬‬
‫‪:)Ver.2.0‬‬
‫ویدئو‪MPEG-4 AVC/H.264 :‬‬
‫صدا‪Dolby Digital 2ch/5.1ch :‬‬
‫‪*Dolby Digital 5.1 Creator‬‬
‫‪:MP4‬‬
‫ویدئو‪MPEG-4 AVC/H.264 :‬‬
‫صدا‪MPEG-4 AAC-LC 2ch :‬‬
‫*‪ 1‬ساخته شده تحت مجوز از ‪Dolby‬‬
‫‪.Laboratories‬‬
‫‪1‬‬
‫فرمت فایل عکس‪:‬‬
‫سازگار با ‪DCF Ver.2.0‬‬
‫سازگار با ‪Exif Ver.2.3‬‬
‫سازگار با ‪MPF Baseline‬‬
‫رسانه ضبط (فیلم‪/‬عکس)‪:‬‬
‫حافظه داخلی‬
‫‪:HDR-CX540/PJ540/PJ540E‬‬
‫‪32 GB‬‬
‫‪64 GB :HDR-CX610E/PJ610E‬‬
‫)‪Memory Stick Micro (Mark2‬‬
‫کارت ‪( microSD‬کالس ‪ 4‬یا رسیعرت)‬
‫ظرفیتی که یک کاربر می تواند مورد استفاده‬
‫قرار دهد (تقریبا)‬
‫‪:HDR-CX540/PJ540/PJ540E‬‬
‫‪2‬‬
‫‪*31.1 GB‬‬
‫‪*62.4 GB :HDR-CX610E/PJ610E‬‬
‫* ‪ 1 2‬گیگابایت معادل ‪ 1‬میلیارد بایت است که‬
‫‪2‬‬
‫بخشی از آن برای مدیریت سیستم‪/‬فایل‬
‫های کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫فقط فیلم منایشی از قبل نصب شده می‬
‫تواند پاک شود‪.‬‬
‫دستگاه تصویری‪:‬‬
‫سنسور ‪ 3.1 CMOS‬میلیمرتی (نوع ‪)1/5.8‬‬
‫پیکسل های ضبط (عکس‪:)16:9 ،‬‬
‫‪3‬‬
‫حداکرث ‪ 9.2‬مگاپیکسل )‪*(4 032 × 2 272‬‬
‫لنز‪:‬‬
‫خالص‪ :‬تقریبا ‪ 2 510 000‬پیکسل‬
‫موثر (فیلم‪:4*)16:9 ،‬‬
‫تقریبا ‪ 2 290 000‬پیکسل‬
‫موثر (عکس‪:)16:9 ،‬‬
‫تقریبا ‪ 2 290 000‬پیکسل‬
‫موثر (عکس‪:)4:3 ،‬‬
‫تقریبا ‪ 1 710 000‬پیکسل‬
‫لنز ‪G‬‬
‫×‪( 30‬برصی)*‪Clear Image( 60× ،4‬‬
‫‪ ،Zoom‬درحین ضبط فیلم ها)*‪350× ،5‬‬
‫(دیجیتال)‬
‫قطر فیلرت‪ 46 :‬میلیمرت‬
‫‪F4.0 - F1.8‬‬
‫میلیمرت)‬
‫فیش گوشی‪ :‬مینی فیش اسرتیو (‪ 3.5‬میلیمرت)‬
‫فيش ‪ :USB‬نوع ‪ USB( A‬داخلی)‬
‫ترمینال مالتی‪ /‬میکرو ‪*USB‬‬
‫*دستگاه های سازگار با میکرو ‪ USB‬را پشتیبانی‬
‫می کند‪.‬‬
‫اتصال ‪ USB‬فقط برای خروجی می باشد‬
‫(‪HDR-CX610E/PJ530E/PJ540E/‬‬
‫‪.)PJ610E‬‬
‫منایشگر ‪LCD‬‬
‫تصویر‪ 7.5 :‬سانتیمرت (نوع ‪ ،3.0‬نسبت تصویر ‪)16:9‬‬
‫تعداد کل پیکسل ها‪:‬‬
‫‪(960 × 480) 460 800‬‬
‫موارد دیگر‬
‫فاصله کانونی‪:‬‬
‫‪ 1.9 =f‬میلیمرت ‪ 57.0 -‬میلیمرت‬
‫هنگام تبدیل به یک دوربین ساکن ‪35‬‬
‫میلیمرتی‬
‫برای فیلم ها*‪ 26.8 :4‬میلیمرت ‪804.0 -‬‬
‫میلیمرت )‪(16:9‬‬
‫برای عکس ها‪ 26.8 :‬میلیمرت ‪804.0 -‬‬
‫میلیمرت )‪(16:9‬‬
‫دمای رنگ‪[ :‬خودکار]‪[ ،‬یک فشار]‪[ ،‬فضای داخل]‪،‬‬
‫[فضای بیرون]‬
‫حداقل روشنائی‪:‬‬
‫‪( 6 lx‬لوکس) (در تنظیامت پیش فرض‪ ،‬رسعت‬
‫شاتر ‪ 1/30‬ثانیه (‪)HDR-CX540/PJ540‬‬
‫یا ‪ 1/25‬ثانیه (‪HDR-CX610E/PJ530E/‬‬
‫‪))PJ540E/PJ610E‬‬
‫‪( 3 lx‬لوکس) (]‪ [Low Lux‬بر روی [روشن]‬
‫تنظیم شده‪ ،‬رسعت شاتر ‪ 1/30‬ثانیه‬
‫(‪ )HDR-CX540/PJ540‬یا ‪ 1/25‬ثانیه‬
‫(‪HDR-CX610E/PJ530E/PJ540E/‬‬
‫‪))PJ610E‬‬
‫* ‪ 3‬سیستم پردازش تصویر ‪ BIONZ-X‬متعلق‬
‫به سونی ‪ Sony‬اجازه دقت تصاویر ساکن‬
‫برابر با سایزهای رشح داده شده را می‬
‫دهد‪.‬‬
‫* ‪ [ SteadyShot] 4‬به [استاندارد] یا‬
‫[خاموش] تنظیم شده است‪.‬‬
‫* ‪ [ SteadyShot] 5‬به [فعال] تنظیم‬
‫شده است‪.‬‬
‫اتصال دهنده ورودی‪/‬خروجی‬
‫فیش ‪ :HDMI OUT‬اتصال دهنده ‪HDMI‬‬
‫‪micro‬‬
‫فیش ‪HDR-PJ530E/( PROJECTOR IN‬‬
‫‪ :)PJ540/PJ540E/PJ610E‬اتصال‬
‫دهنده ‪HDMI micro‬‬
‫فیش ورودی ‪ :MIC‬مینی فیش اسرتیو (‪3.5‬‬
‫پروژکتور (‪HDR-PJ530E/PJ540/‬‬
‫‪)PJ540E/PJ610E‬‬
‫نوع پروژکتور‪DLP :‬‬
‫منبع نور‪(R/G/B) LED :‬‬
‫مترکز‪ :‬دستى‬
‫فاصله پرتاب‪ 0.5 :‬مرت یا بیشرت‬
‫نسبت کنرتاست‪1 500:1 :‬‬
‫وضوح (خروجی)‪640 × 360 :‬‬
‫زمان نورافکنی پیوسته (هنگام استفاده از باطری‬
‫ضمیمه شده)‪:‬‬
‫تقریبا ‪ 1‬ساعت ‪ 35‬دقیقه‬
‫‪ LAN‬بی سیم‬
‫استاندارد پشتیبانی شده‪:‬‬
‫‪IEEE 802.11 b/g/n‬‬
‫فرکانس‪2.4 GHz :‬‬
‫پروتکل های امنیتی پشتیبانی شده‪:‬‬
‫‪WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK‬‬
‫روش پیکربندی‪WPS :‬‬
‫)‪/(Wi-Fi Protected Setup‬دستی‬
‫روش دسرتسی‪ :‬حالت زیربنا‬
‫‪ :NFC‬قبول کننده تگ میدان ‪ NFC‬نوع ‪3‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪23‬‬
‫کلیات‬
‫برق مورد نیاز‪( DC 6.8 V/7.2 V :‬بسته باطری)‪،‬‬
‫‪( DC 5 V 1 500 mA‬آداپتور برق متناوب‬
‫‪( DC 8.4 V ،)AC‬فیش ‪)DC IN‬‬
‫شارژ ‪DC 5 V 1 500 mA :USB‬‬
‫متوسط نیروی مرصفی‪:‬‬
‫در حین ضبط دوربین با استفاده از منایشگر ‪ LCD‬با‬
‫روشنایی معمولی‪2.4 W :‬‬
‫دمای کارکرد‪ 0 :‬درجه سانتیگراد تا ‪ 40‬درجه‬
‫سانتیگراد‬
‫دمای نگهداری‪ -20 :‬درجه سانتیگراد تا ‪ +60‬درجه‬
‫سانتیگراد‬
‫ابعاد (تقریبی)‪:‬‬
‫‪:HDR-CX540/CX610E‬‬
‫‪ 57.5‬میلیمرت × ‪ 66.5‬میلیمرت × ‪ 121‬میلیمرت‬
‫(عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق) شامل بخش های بیرون‬
‫افتاده‬
‫‪ 57.5‬میلیمرت × ‪ 66.5‬میلیمرت × ‪130.5‬‬
‫میلیمرت (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق) شامل بخش های‬
‫بیرون افتاده‪ ،‬بسته باطری قابل شارژ ضمیمه‬
‫متصل شده‬
‫‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪:PJ610E‬‬
‫‪ 61.5‬میلیمرت × ‪ 66.5‬میلیمرت × ‪ 121‬میلیمرت‬
‫(عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق) شامل بخش های بیرون‬
‫افتاده‬
‫‪ 61.5‬میلیمرت × ‪ 66.5‬میلیمرت × ‪130.5‬‬
‫میلیمرت (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق) شامل بخش های‬
‫بیرون افتاده‪ ،‬بسته باطری قابل شارژ ضمیمه‬
‫متصل شده‬
‫جرم (تقریبی)‬
‫‪:HDR-CX540/CX610E‬‬
‫‪ 305‬گرم فقط واحد اصلی‬
‫‪ 360‬گرم شامل بسته باطری قابل شارژ‬
‫ضمیمه شده‬
‫‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪:PJ610E‬‬
‫‪ 325‬گرم فقط واحد اصلی‬
‫‪ 380‬گرم شامل بسته باطری قابل شارژ‬
‫ضمیمه شده‬
‫‪PR‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Ò Ò‬آداپتور برق متناوب ‪AC‬‬
‫‪AC-UUD11‬‬
‫برق مورد نیاز‪،AC 100 V - 240 V :‬‬
‫‪50 Hz/60 Hz‬‬
‫مرصفی جاری‪200 mA :‬‬
‫نیروی مرصفی‪11 W :‬‬
‫ولتاژ خروجی‪1 500 mA ،DC 5.0 V :‬‬
‫دمای کارکرد‪ 0 :‬درجه سانتیگراد تا ‪ 50‬درجه‬
‫سانتیگراد‬
‫دمای نگهداری‪ -20 :‬درجه سانتیگراد تا ‪ +60‬درجه‬
‫سانتیگراد‬
‫‪Ò Ò‬باطری قابل شارژ مدل ‪NP-FV50‬‬
‫حداکرث ولتاژ خروجی‪DC 8.4 V :‬‬
‫ولتاژ خروجی‪DC 6.8 V :‬‬
‫حداکرث ولتاژ شارژ‪DC 8.4 V :‬‬
‫حداکرث جریان شارژ‪2.1 A :‬‬
‫ظرفیت‬
‫معمول‪ 7.0 :‬وات در ساعت (‪ 1 030‬میلی‬
‫آمپر ساعت)‬
‫حداقل‪ 6.6 :‬وات در ساعت (‪ 980‬میلی آمپر‬
‫ساعت)‬
‫نوع‪ :‬یون لیتیومی‬
‫طرح و مشخصات فنی دوربین فیلمربداری شام و لوازم‬
‫جانبی بدون اطالع قبلی در معرض تغییر هستند‪.‬‬
‫زمان تخمینی شارژ‪ ،‬ضبط و پخش با‬
‫استفاده از بسته باطری ضمیمه شده‬
‫زمان شارژ (دقیقه)‬
‫آداپتور برق متناوب ‪AC‬‬
‫(ضمیمه شده)‬
‫کامپیوتر‬
‫زمان ضبط (دقیقه)‬
‫پیوسته‬
‫معمول‬
‫زمان پخش (دقیقه)‬
‫‪165‬‬
‫‪305‬‬
‫‪155‬‬
‫‪75‬‬
‫‪240‬‬
‫•زمان های شارژ‪ ،‬هنگام شارژ دوربین فیلمربداری‬
‫در یک اتاق با دمای ‪ 25‬درجه سانتیگراد بدون‬
‫استفاده از کابل پشتیبانی اتصال ‪ USB‬اندازه‬
‫گیری شده اند‪.‬‬
‫•زمان های ضبط و پخش هنگام استفاده از‬
‫دوربین فیلمربداری در ‪ 25‬درجه سانتیگراد اندازه‬
‫گیری شده اند‪.‬‬
‫•زمان های ضبط هنگام ضبط فیلم ها با تنظیامت‬
‫پیش فرض ([ وضعیت ضبط]‪:‬‬
‫[استاندارد‬
‫]‪[ ،‬ضبط ویدئوی دوتایی]‪:‬‬
‫[روشن]) اندازه گیری شده اند‪.‬‬
‫•مدت زمان ضبط معمولی زمانی را که شام رشوع‪/‬‬
‫توقف ضبط‪ ،‬تغییر [وضعیت تصویربرداری]‪ ،‬و‬
‫زوم را تکرار می کنید‪ ،‬نشان می دهد‪.‬‬
‫‪Ò Ò‬عالئم تجاری‬
‫•‪ iOS‬یک عالمت تجاری ثبت شده یا عالمت‬
‫تجاری رشکت سیسکو سیستمز ‪Cisco‬‬
‫‪ Systems, Inc.‬می باشد‪.‬‬
‫•‪ ،Wi-Fi‬آرم ‪Wi-Fi PROTECTED ،Wi-Fi‬‬
‫‪ SET-UP‬عالیم تجاری ثبت شده ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ Alliance‬هستند‪.‬‬
‫•عالمت ‪ N‬یک عالمت تجاری یا عالمت تجاری‬
‫ثبت شده از ‪ NFC Forum, Inc.‬در ایاالت‬
‫متحده و سایر کشورها می باشد‪.‬‬
‫•‪ Facebook‬و لوگوی "‪ "f‬نشانه های تجاری یا‬
‫نشانه های تجاری ثبت شده رشکت‬
‫‪ Facebook, Inc.‬می باشند‪.‬‬
‫•‪ YouTube‬و لوگوی ‪ YouTube‬نشانه های‬
‫تجاری یا نشانه های تجاری ثبت شده رشکت‬
‫‪ Google Inc.‬می باشند‪.‬‬
‫•‪ iPhone‬و ‪ iPad‬عالئم تجاری رشکت ‪Apple‬‬
‫‪ Inc.‬در ایاالت متحده و سایر کشورها می باشند‪.‬‬
‫متام نام های دیگر محصوالت اشاره شده در اينجا‬
‫ممکن است عالئم تجارى يا عالئم تجارى ثبت شده‬
‫رشکتهاى مربوط به خودشان باشند‪ .‬عالوه بر اين‪،‬‬
‫™ و ® در این کتابچه راهنام در همه حاالت اشاره‬
‫نگرديده اند‪.‬‬
‫موارد دیگر‬
‫•‪ ،AVCHD Progressive ،AVCHD‬نوع آرم‬
‫‪ AVCHD‬و نوع آرم ‪،AVCHD Progressive‬‬
‫عالئم تجاری رشکت پاناسونیک ‪Panasonic‬‬
‫‪ Corporation‬و رشکت سونی ‪Sony‬‬
‫‪ Corporation‬می باشند‪.‬‬
‫‪ ،‬عالئم تجاری یا‬
‫•‪ Memory Stick‬و‬
‫عالئم تجاری ثبت شده رشکت سونی ‪Sony‬‬
‫‪ Corporation‬می باشند‪.‬‬
‫•™‪ Blu-ray Disc‬و ™‪ ،Blu-ray‬عالئم تجاری‬
‫‪ Blu-ray Disc Association‬هستند‪.‬‬
‫•‪ Dolby‬و عالمت ‪ ،double-D‬عالمت های‬
‫تجارى آزمایشگاه دالبی ‪Dolby‬‬
‫‪ Laboratories‬می باشند‪.‬‬
‫•لغات ‪ HDMI‬و ‪HDMI High-Definition‬‬
‫‪ ،Multimedia Interface‬و لوگوی ‪HDMI‬‬
‫عالمت های تجاری یا عالمت های تجاری ثبت‬
‫شده ‪ HDMI Licensing LLC‬در ایاالت‬
‫متحده و سایر کشورها می باشند‪.‬‬
‫•‪ Windows ،Microsoft‬و ‪Windows‬‬
‫‪ Vista‬عالئم تجاری ثبت شده یا عالئم تجاری‬
‫رشکت مایکروسافت ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬در ایاالت متحده و‪/‬یا سایر‬
‫کشورها می باشند‪.‬‬
‫•‪ Mac‬و ‪ Mac OS‬عالئم تجاری ثبت شده‬
‫رشکت ‪ Apple Inc.‬در ایاالت متحده و سایر‬
‫کشورها می باشند‪.‬‬
‫•‪ Intel Core ،Intel‬و ‪ Pentium‬عالئم تجاری‬
‫رشکت اینتل ‪ Intel Corporation‬در ایاالت‬
‫متحده و‪/‬یا سایر کشورها می باشند‪.‬‬
‫•آرم ‪ microSDXC‬یک نشان تجاری ‪SD-3C,‬‬
‫‪ LLC‬است‪.‬‬
‫•‪ Google Play ،Android‬عالئم تجاری‬
‫‪ Google Inc.‬می باشند‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪25‬‬
‫قسمت ها و کنرتل ها‬
‫اعداد در ( ) صفحه های مرجع هستند‪.‬‬
‫‪ ‬اهرم ‪(13) PROJECTOR FOCUS‬‬
‫(‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪)PJ610E‬‬
‫‪ ‬اهرم قدرت زوم (‪)10 ،9‬‬
‫‬
‫‪ ‬دکمه ‪(10) PHOTO‬‬
‫‪ ‬کفشک ارتباط چندگانه‬
‫‬
‫برای جزییات در مورد وسایل منطبق با‬
‫کفشک ارتباط چندگانه‪ ،‬وب سایت سونی‬
‫‪ Sony‬در محل خود را ببینید یا به‬
‫فروشنده سونی ‪ Sony‬یا تعمیرگاه مجاز‬
‫محصوالت سونی ‪ Sony‬مراجعه منایید‪.‬‬
‫عملیات با محصوالت سازنده های دیگر‬
‫تضمین منی شود‪.‬‬
‫اگر شام از یک کفشک آداپتور (فروش‬
‫جداگانه) استفاده می کنید‪ ،‬همچنین می‬
‫توانید از لوازم سازگار با ‪Active‬‬
‫‪ Interface Shoe‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ ‬نشان ‪(17) N‬‬
‫‪NFC: Near Field‬‬
‫‪Communication‬‬
‫‪ ‬لنز (لنز ‪)G‬‬
‫‬
‫‪ ‬میکروفون داخلی‬
‫‪ ‬منایشگر ‪/LCD‬پانل ملسی‬
‫‬
‫‪ ‬لنز نورافکن (‪HDR-PJ530E/PJ540/‬‬
‫‪)PJ540E/PJ610E‬‬
‫(مشاهده تصاویر) )‪(11‬‬
‫‪ ‬دکمه‬
‫‪ ‬دکمه ‪POWER‬‬
‫‪ ‬دکمه (لغو صدای من)‬
‫صدای شخص ضبط کننده فیلم را فرو می‬
‫نشاند‪.‬‬
‫‪ ‬دکمه ‪(13) PROJECTOR‬‬
‫‬
‫(‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪)PJ610E‬‬
‫‪ ‬بلندگو‬
‫‬
‫‪ ‬فیش‬
‫‬
‫(میکروفون)‬
‫)‪(PLUG IN POWER‬‬
‫‪ ‬فیش ‪( ‬گوشی)‬
‫‪ ‬چراغ دسرتسی کارت حافظه )‪(8‬‬
‫‬
‫‪PR‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ ‬شکاف کارت حافظه )‪(8‬‬
‫‬
‫‪ ‬فیش ‪HDMI OUT‬‬
‫‬
‫‪ ‬فیش ‪(13) PROJECTOR IN‬‬
‫‬
‫‪Ò Ò‬محکم کردن بند دستگیره‬
‫(‪HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/‬‬
‫‪)PJ610E‬‬
‫موارد دیگر‬
‫‪ ‬چراغ ‪( POWER/CHG‬شارژ) )‪(5‬‬
‫‬
‫‪ ‬دکمه ‪(9) START/STOP‬‬
‫‪ ‬بسته باطری )‪(5‬‬
‫‬
‫‪ ‬فیش ‪DC IN‬‬
‫‬
‫‪ ‬حلقه برای بند شانه ای‬
‫‪ ‬بند دستگیره‬
‫‬
‫‪ ‬کابل ‪ USB‬داخلی )‪(5‬‬
‫‬
‫‪ ‬ترمینال مالتی‪ /‬میکرو ‪USB‬‬
‫‬
‫دستگاه های سازگار با میکرو ‪ USB‬را‬
‫پشتیبانی می کند‪ .‬این ترمینال‪ ،‬کابل آداپتور‬
‫‪( VMC-AVM1‬فروش جداگانه) را‬
‫پشتیبانی منی کند‪ .‬شام منی توانید لوازم را‬
‫توسط یک اتصال دهنده كنرتل از راه دور‬
‫‪ A/V‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ ‬مکان سه پایه‬
‫‬
‫‪ ‬اهرم آزادسازی ‪( BATT‬باطری)‬
‫‪PR‬‬
‫‪27‬‬
PR
28
AR/PR
http://www.sony.net/
Printed in China

2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising