Sony | XAV-602BT | Sony XAV-602BT كتيب التثبيت

‫‪ XAV-712BT/612BT‬فقط‬
‫فقط ‪XAV-712BT/612BT‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ XAV-742/712BT‬فقط‬
‫فقط ‪XAV-742/712BT‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫×‪2‬‬
‫‪‬‬
‫)‪4-476-911-81(1‬‬
‫×‪2‬‬
‫×‪2‬‬
‫باستثناء ‪XAV-742‬‬
‫بجز ‪XAV-742‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪b‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪AR‬‬
‫التركيب‪/‬التوصيالت‬
‫‪PR‬‬
‫نصب‪/‬اتصاالت‬
‫‪AV Center‬‬
‫‪‬‬
‫‪a‬‬
‫×‪6‬‬
‫تجهیزات مورد استفاده در تصاویر (ارائه نشده است) ‪ /‬أجهزة مستخدمة في األشكال التوضيحية (غير مرفقة)‬
‫كاميرا رؤية خلفية‬
‫دوربین نمای عقب‬
‫السماعة األمامية‬
‫بلندگوی جلو‬
‫السماعة الخلفية‬
‫بلندگوی عقب‬
‫شاشة‬
‫مانیتور‬
‫مجهار الترددات الخفيضة الفرعي‬
‫ساب ووفر‬
‫‪ACC‬‬
‫‪BATTERY‬‬
‫‪PARKING BRAKE‬‬
‫أبيض‬
‫سفید‬
‫مضخم نشط‬
‫آمپلی فایر نیرو‬
‫أحمر‬
‫أسود‬
‫قرمز‬
‫سیاه‬
‫أصفر‬
‫مخطط أزرق‪/‬أبيض‬
‫زرد‬
‫راه راه آبی‪/‬سفید‬
‫أخضر فاتح‬
‫مخطط برتقالي‪/‬أبيض‬
‫سبز روشن‬
‫راه راه نارنجی‪/‬سفید‬
‫‪‬‬
‫‪GND‬‬
‫‪REM OUT‬‬
‫أقصى إمداد للتيار‪ 0.4 :‬أمبير‬
‫حداکثر تأمین جریان‪ 0.4 :‬آمپر‬
‫‪©2013 Sony Corporation Printed in United Arab Emirates‬‬
‫در امارات متحده عربی پرینت شده است‪/‬طُبع في اإلمارات العربية المتحدة‬
‫‪ILLUMINATION‬‬
‫‪XAV-742/XAV-712BT/XAV-612BT/XAV-602BT‬‬
‫مخطط أبيض‪/‬أسود‬
‫راه راه سفید‪/‬سیاه‬
‫يسرى‬
‫چپ‬
‫رمادي‬
‫خاکستری‬
‫*‬
‫مخطط رمادي‪/‬أسود‬
‫راه راه خاکستری‪/‬سیاه‬
‫يمنى‬
‫راست‬
‫‪10‬‬
‫أخضر‬
‫سبز‬
‫مخطط أخضر‪/‬أسود‬
‫راه راه سبز‪/‬سیاه‬
‫يسرى‬
‫چپ‬
‫بنفسجي‬
‫بنفش‬
‫*‬
‫‪2‬‬
‫مخطط بنفسجي‪/‬أسود‬
‫راه راه بنفش‪/‬سیاه‬
‫يمنى‬
‫راست‬
‫فارسی‬
‫العربية‬
‫احتیاط‬
‫تنبيهات‬
‫ˎˎهمه سیم های زمین را به یک نقطه زمین مشترک وصل کنید‪.‬‬
‫ˎˎاین دستگاه فقط برای کار با جریان مستقیم ‪ 12‬ولت منفی زمین طراحی‬
‫شده است‪.‬‬
‫ˎˎاز جدا کردن اجزای دستگاه و اصالح آن خودداری کنید‪.‬‬
‫ˎˎآن را در منطقه عملکرد کیسه هوا نصب نکنید‪.‬‬
‫ˎˎمراقب باشید سیم ها زیر پیچ یا در قسمت های متحرک (برای مثال ریل‬
‫صندلی) گیر نکند‪.‬‬
‫ˎˎبرای جلوگیری از اتصالی‪ ،‬قبل از ایجاد اتصاالت‪ ،‬استارت ماشین را خاموش‬
‫کنید‪.‬‬
‫ˎˎسیم های زرد و قرمز منبع برق را وقتی وصل کنید که سایر سیم ها را‬
‫وصل کرده باشید‪.‬‬
‫ˎˎبرای ایمنی حتماً همه سیم های آزاد را با چسب برق عایق بندی کنید‪.‬‬
‫ˎˎهنگام نصب دستگاه روی ‪ LCD‬فشار ندهید‪.‬‬
‫ˎˎدستگاه را به گونه ای نصب کنید که مانیتور مستقیم به سمت جلو باشد؛‬
‫آن را با زاویه کج نصب نکنید‪.‬‬
‫ˎˎقم بتمرير جميع أسالك التأريض إلى نقطة تأريض مشتركة‪.‬‬
‫ˎˎهذه الوحدة مصممة للتشغيل بتيار مباشر ‪ 12‬فولط بتأريض سالب فقط‪.‬‬
‫ˎˎال تقم بفك الجهاز أو تعديله‪.‬‬
‫ˎˎال تقم بالتركيب في األماكن التي تتداخل مع وظيفة أكياس الهواء‪.‬‬
‫ˎˎال تدع األسالك تمر من تحت برغي‪ ،‬أو تالمس األجزاء المتحركة (على سبيل‬
‫المثال‪ ،‬قضبان تحريك المقعد)‪.‬‬
‫ˎˎقبل تنفيذ التوصيالت‪ ،‬أطفئ مفتاح إشعال المحرك لتفادي حدوث تماس‬
‫كهربي‪.‬‬
‫ˎˎقم بتوصيل أسالك دخل الطاقة األصفر واألحمر فقط بعد االنتهاء من‬
‫توصيل األسالك األخرى‪.‬‬
‫ˎˎتأكد من عزل أي ارتخاء في األسالك غير الموصولة باستعمال شريط‬
‫كهربائي لضمان السالمة‪.‬‬
‫ˎˎال تضغط على ‪ LCD‬عند تركيب الجهاز‪.‬‬
‫ˎˎقم بتركيب الجهاز مع وضع الشاشة في وضع مستقيم؛ وال تقم بتركيبها‬
‫بزاوية مائلة‪.‬‬
‫نکاتی درباره سیم منبع برق (زرد)‬
‫ˎˎدرصورت نصب این دستگاه به همراه سایر مؤلفه های استریو‪ ،‬سرعت‬
‫آمپراژ مدار ماشینی که این دستگاه به آن وصل است باید بیشتر از کل‬
‫سرعت آمپراژ فیوز هر مؤلفه باشد‪.‬‬
‫ˎˎاگر سرعت هیچ یک از مدارهای ماشین به قدر کافی نیست‪ ،‬دستگاه را‬
‫مستقیماً به باتری وصل کنید‪.‬‬
‫مالحظات حول سالك إمداد الطاقة (أصفر)‬
‫ˎˎعند توصيل هذه الوحدة باالشتراك مع مكونات ستيريو أخرى‪ ،‬يجب أن‬
‫تكون معايرة دائرة السيارة الموصولة أعلى من مقدار كل فيوز من فيوزات‬
‫المكونات‪.‬‬
‫ˎˎعندما ال توجد دوائر في السيارة معايرة بمقدار مرتفع بما فيه الكفاية‪ ،‬قم‬
‫بتوصيل الجهاز إلى البطارية مباشرة‪.‬‬
‫لیست قطعات‬
‫هاتف ذكي‬
‫تلفن هوشمند‬
‫‪ ‬أو ‪*‬‬
‫ˎˎپایه ‪ ‬قبل از حمل به دستگاه وصل شده است‪ .‬قبل از وصل کردن‬
‫دستگاه‪ ،‬با استفاده از دکمه های آزادسازی ‪ ‬پایه ‪ ‬را از دستگاه جدا‬
‫کنید‪ .‬درخصوص جزئیات به "برداشتن پایه (‪ ")‬در پشت صفحه مراجعه‬
‫کنید‪.‬‬
‫ˎˎپیچ های ‪ ‬و قابهای ‪ ‬قبل از حمل به دستگاه وصل شده اند‪.‬‬
‫درخصوص جزئیات به "تنظیم قابها(‪ ")‬در پشت صفحه مراجعه کنید‬
‫(فقط ‪.)XAV-742/712BT‬‬
‫‪3‬‬
‫*‬
‫‪ ‬یا ‪* ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫*‬
‫‪8‬‬
‫هاتف ذكي*‪ ،7‬جهاز ‪USB‬‬
‫قائمة األجزاء‬
‫‪‬‬
‫تلفن هوشمند*‪ ،7‬وسیله ‪USB‬‬
‫ˎˎقاعدة التركيب ‪ ‬مركبة في الجهاز قبل الشحن‪ .‬قبل تركيب الجهاز‪ ،‬حرر‬
‫المفاتيح ‪ ‬إلخراج قاعدة التركيب ‪ ‬من الجهاز‪ .‬للتفاصيل‪ ،‬راجع‬
‫«إخراج قاعدة التركيب (‪ »)‬على ظهر هذه الصفحة‪.‬‬
‫ˎˎالبراغي ‪ ‬واإلطارات ‪ ‬مركبة في الجهاز قبل الشحن‪ .‬للتفاصيل‪ ،‬راجع‬
‫"ضبط اإلطارات (‪ ")‬على ظهر الصفحة (‪ XAV-742/712BT‬فقط)‪.‬‬
‫مخطط التوصيل‬
‫‪ ‬إلى نقطة تأريض مشتركة‬
‫نمودار اتصال‬
‫قم أولاً بتوصيل سلك التأريض األسود‪ ،‬ثم قم بتوصيل إمداد الطاقة األصفر واألحمر‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬إلى سلك التحكم بالهوائي اآللي أو سلك إمداد الطاقة لمضخم‬
‫الصوت المركب في معزز مضخم الهوائي‬
‫‪ ‬به یک نقطه زمین مشترک‬
‫‪*HIGH CHARGE‬‬
‫ابتدا سیم زمین سیاه را وصل کنید‪ ،‬سپس سیم های زرد و قرمز منبع برق را وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬به سیم کنترل آنتن برق یا سیم منبع برق بوستر آنتن‬
‫من هوائي السيارة‬
‫از آنتن ماشین‬
‫*‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‪ ‬به سیگنال روشنایی ماشین‬
‫ابتدا حتماً سیم زمین سیاه را به یک نقطه زمین مشترک وصل کنید‪.‬‬
‫باستثناء ‪XAV-742‬‬
‫بجز ‪XAV-742‬‬
‫فيوز (‪ 10‬أمبير)‬
‫فیوز (‪ 10‬آمپر)‬
‫‪ ‬به پایانه برق ‪ 12+‬ولت که وقتی کلید استارت روی موقعیت لوازم‬
‫جانبی قرار داشته باشد‪ ،‬نیرو می گیرد‬
‫نکات‬
‫ˎˎاگر موقعیت جانبی وجود ندارد‪ ،‬به پایانه برق ‪ 12+‬ولت (باتری) وصل کنید که به‬
‫طور تمام وقت درحال نیروبخشی است‪.‬‬
‫ابتدا حتماً سیم زمین سیاه را به یک نقطه زمین مشترک وصل کنید‪.‬‬
‫ˎˎاگر ماشین شما مجهز به یک آنتن ‪ FM/AM‬داخلی در شیشه عقب‪/‬بغل است‪ ،‬به‬
‫"نکات مربوط به سیم های کنترل و منبع برق" مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ ‬به پایانه برق ‪ 12+‬ولت (باتری)که به طور تمام وقت درحال‬
‫‪‬‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫نکته ها‬
‫ˎˎاگر آنتن برق یا بوستر آنتن موجود نیست‪ ،‬یا به همراه یک آنتن تلسکوپی دستی‪،‬‬
‫الزم نیست این سیم را وصل کنید‪.‬‬
‫ˎˎاگر ماشین شما مجهز به یک آنتن ‪ FM/AM‬داخلی در شیشه عقب‪/‬بغل است‪ ،‬به‬
‫"نکات مربوط به سیم های کنترل و منبع برق" مراجعه کنید‪.‬‬
‫به ‪ AMP REMOTE IN‬آمپلی فایر برق اختیاری‬
‫این اتصال فقط برای آمپی فایرها می باشد‪ .‬وصل کردن هر سیستم دیگری ممکن‬
‫است به دستگاه آسیب برساند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نیروبخشی است‬
‫*‬
‫‪2‬‬
‫ابتدا حتماً سیم زمین سیاه را به یک نقطه زمین مشترک وصل کنید‪.‬‬
‫‪ ‬به سیم سوئیچ ترمز دستی‬
‫موقعیت اتصال سیم سوئیچ ترمز دستی به ماشین شما بستگی دارد‪ .‬درخصوص‬
‫جزئیات به "وصل کردن سیم ترمز دستی (‪ ")‬در پشت صفحه مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ ‬به یک وسیله کمکی از جمله یک پخش کننده رسانه‪ ،‬کنسول بازی‬
‫و غیره (ارائه نشده است)‬
‫نکته مهم‬
‫برای وصل کردن وسایل کمکی می توانید از یک سیم پین ‪( RCA‬ارائه نشده است)‬
‫ستفاده کنید‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬به پایانه برق ‪ 12+‬ولت سیم چراغ عقب ماشین (فقط هنگام وصل‬
‫کردن دوربین نمای عقب)‬
‫نکاتی درباره سیم های کنترل و منبع برق‬
‫ˎˎوقتی دستگاه را روشن می کنید‪ ،‬سیم ‪( REM OUT‬راه راه آبی‪/‬سفید) ‪ 12+‬ولت برق‬
‫مستقیم تولید می کند‪.‬‬
‫ˎˎاگر ماشین شما مجهز به یک آنتن ‪ FM/AM‬داخلی در شیشه عقب‪/‬بغل است‪ ،‬سیم‬
‫‪( REM OUT‬راه راه آبی‪/‬سفید) یا سیم منبع برق لوازم جانبی (قرمز) را به پایانه برق‬
‫بوستر آنتن موجود وصل کنید‪ .‬درخصوص جزئیات با فروشنده صحبت کنید‪.‬‬
‫ˎˎآنتن برق بدون جعبه رله را نمی توان با این دستگاه استفاده کرد‪.‬‬
‫*‬
‫‪2‬‬
‫*‬
‫‪2‬‬
‫اتصال نگه دارنده حافظه‬
‫اگر سیم منبع برق زرد وصل باشد‪ ،‬برق همیشه در مدار حافظه تأمین می شود‪ ،‬حتی وقتی‬
‫سوئیچ استارت خاموش باشد‪.‬‬
‫*‬
‫‪2‬‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫*‪2‬‬
‫*‬
‫‪3‬‬
‫*‬
‫‪4‬‬
‫*‬
‫‪5‬‬
‫درخصوص نصب میکروفون به "نصب میکروفون (‪ ")‬در پشت صفحه‬
‫مراجعه کنید (بجز ‪.)XAV-742‬‬
‫سیم پین ‪( RCA‬ارائه نشده است)‬
‫کابل اتصال ‪ HDMI‬یا کابل اتصال ‪( MHL‬ارائه شده است) (فقط‬
‫‪)XAV-712BT/612BT‬‬
‫فقط وقتی ‪ ZONE × ZONE‬فعال شده باشد صدا از این پایانه خارج می‬
‫شود‪ .‬این پایانه بدون توجه به کنترل میزان صدای دستگاه‪ ،‬صدا را در یک‬
‫سطح ثابت پخش می کند‪.‬‬
‫ممکن است به یک آداپتور جدا احتیاج باشد‪.‬‬
‫*‪6‬‬
‫*‪7‬‬
‫*‬
‫‪8‬‬
‫*‪9‬‬
‫*‪10‬‬
‫برای شارژ مجدد باتری وسیله متصل توصیه می شود از کابل عقب ‪ USB‬با‬
‫برچسب "‪ "HIGH CHARGE‬استفاده شود‪.‬‬
‫برای وصل کردن یک تلفن هوشمند به دستگاه اصلی‪ ،‬به یک کابل مناسب‬
‫(ارائه نشده است) احتیاج دارید‪.‬‬
‫کابل عقب ‪ USB‬بدون برچسب "‪ ( "HIGH CHARGE‬فقط‬
‫‪)XAV-742/712BT‬‬
‫درگاه ورودی ‪( HDMI in/MHL‬فقط ‪)XAV-712BT/612BT‬‬
‫امپدانس بلندگو‪ 8-4 :‬اهم × ‪4‬‬
‫*‪1‬‬
‫*‪2‬‬
‫*‬
‫‪3‬‬
‫*‬
‫‪4‬‬
‫*‬
‫‪5‬‬
‫للتفاصيل حول تركيب الميكروفون‪ ،‬انظر «تركيب الميكروفون (‪ »)‬على‬
‫ظهر الصفحة (باستثناء ‪.)XAV-742‬‬
‫سلك دبوسي ‪( RCA‬غير مرفق)‬
‫كبل توصيل ‪ HDMI‬أو كبل توصيل ‪( MHL‬مرفق) (‪XAV-712BT/612BT‬‬
‫فقط)‬
‫الصوت هو المخرج من هذا السلك فقط عندما يتم تفعيل ‪.ZONE × ZONE‬‬
‫يخرج هذا السلك مستوى ثابت بغض النظر عن تحكم الصوت في الجهاز‪.‬‬
‫قد يلزم توفر مهايئ منفصل‪.‬‬
‫*‬
‫‪6‬‬
‫*‪7‬‬
‫*‪8‬‬
‫*‪9‬‬
‫*‪10‬‬
‫نکاتی درباره اتصال بلندگو‬
‫ˎˎقبل از وصل کردن بلندگوها‪ ،‬دستگاه را خاموش کنید‪.‬‬
‫ˎˎبرای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه‪ ،‬از بلندگوهای داری امپدانس ‪ 4‬تا ‪ 8‬اهم و با‬
‫ظرفیت جابجایی برق کافی استفاده کنید‪.‬‬
‫ˎˎپایانه های بلندگو را به شاسی ماشین وصل نکنید یا پایانه های بلندگوهای سمت راست را‬
‫به پایانه های بلندگوهای سمت چپ وصل نکنید‪.‬‬
‫ˎˎسیم زمین این دستگاه را به پایانه (–) بلندگو وصل نکنید‪.‬‬
‫ˎˎبلندگوها را به صورت موازی وصل نکنید‪.‬‬
‫ˎˎفقط بلندگوهای پسیو را وصل کنید‪ .‬وصل کردن بلندگوهای اکتیو (با آمپلی فایرهای‬
‫داخلی) به پایانه های بلندگو ممکن است به دستگاه آسیب برساند‪.‬‬
‫ˎˎبرای جلوگیری از اشکال در عملکرد‪ ،‬اگر سیم های بلندگوی داخلی نصب شده در ماشین‬
‫شما یک سیم منفی (–) مشترک برای بلندگوهای سمت راست و چپ است‪ ،‬از آنها‬
‫استفاده نکنید‪.‬‬
‫ˎˎسیم های بلندگوی دستگاه را به یکدیگر وصل نکنید‪.‬‬
‫ينصح باستعمال كبل ‪ USB‬الخلفي المسمى «‪ »HIGH CHARGE‬إلعادة‬
‫شحن بطارية جهاز متصل‪.‬‬
‫كبل مالئ ًما (غير مرفق)‪.‬‬
‫لتوصيل هاتف ذكي إلى الجهاز الرئيسي‪ ،‬يتطلب ذلك اً‬
‫كبل ‪ USB‬الخلفي بدون ملصق »‪XAV-( «HIGH CHARGE‬‬
‫‪ 742/712BT‬فقط)‬
‫منفذ دخل ‪ XAV-712BT/612BT( HDMI/MHL‬فقط)‬
‫معاوقة السماعات‪ 8 – 4 :‬أوم × ‪4‬‬
‫فقط ‪ XAV-712BT/612BT / XAV-712BT/612BT‬فقط‬
‫‪‬‬
‫هاتف ذكي‬
‫تلفن هوشمند‬
‫‪ ‬أو ‪‬‬
‫‪ ‬یا ‪‬‬
‫*‪1‬‬
‫*‪1‬‬
‫‪‬‬
‫*‪ 1‬كبل توصيل ‪ HDMI‬أو كبل توصيل ‪( MHL‬مرفق) (‪ XAV-712BT/612BT‬فقط)‬
‫*‪ 1‬کابل اتصال ‪ HDMI‬یا کابل اتصال ‪( MHL‬ارائه شده است) (فقط ‪)XAV-712BT/612BT‬‬
‫نکاتی درباره اتصال‬
‫ˎˎاگر عبارت [‪ ]Check Audio Output Wiring‬در نمایشگر ظاهر شد‪ ،‬اطمینان حاصل‬
‫کنید که بلندگو و آمپلی فایر درست وصل شده باشند‪.‬‬
‫ˎˎجهت استفاده از مانیتور برای صندلی های عقب‪ ،‬سیم سوئیچ ترمز دستی را به زمین‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫محکم کردن اتصال کابل اتصال ‪( HDMI/MHL‬فقط‬
‫‪)XAV-712BT/612BT‬‬
‫اتصال بین کابل اتصال ‪ HDMI/MHL‬و دستگاه اصلی را با استفاده از یک‬
‫بست ‪ ‬محکم کنید‪.‬‬
‫‪11‬بست ‪ ‬را به دور گردن یک کابل بپیچید‪.‬‬
‫‪22‬بست ‪ ‬را محکم دور گردن کابل دیگر بکشید‪.‬‬
‫‪33‬دو سر بست ‪ ‬را به هم بکشید تا اتصال کابلها محکم شود‪.‬‬
‫‬
‫مالحظات‬
‫ˎˎليس من الضروري توصيل هذا السلك في حالة عدم وجود هوائي آلي أو معزز‬
‫هوائي أو عند وجود هوائي تلسكوبي يتم تشغيله يدويًا‪.‬‬
‫ˎˎعندما تكون سيارتك مجهزة بهوائي ‪ FM/AM‬داخلي مركب في الزجاج الخلفي أو‬
‫الجانبي‪ ،‬راجع «مالحظات حول أسالك التحكم وإمداد الطاقة»‪.‬‬
‫إلى طرف التوصيل ‪ AMP REMOTE IN‬على مضخم الصوت‬
‫النشط االختياري‬
‫هذا التوصيل خاص بمضخمات الصوت فقط‪ .‬القيام بتوصيل أي نظام آخر قد يتلف‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫‪ ‬إلى إشارة إضاءة السيارة‬
‫تأكد من توصيل سلك التأريض األسود أولاً إلى نقطة تأريض مشتركة‪.‬‬
‫‪ ‬إلى طرف توصيل الطاقة ‪ +12‬فولط الذي يسري فيه التيار عندما‬
‫يكون مفتاح إشعال المحرك في موضع الكماليات‬
‫مالحظات‬
‫ˎˎفي حالة عدم وجود موضع الكماليات‪ ،‬قم بالتوصيل إلى طرف توصيل الطاقة‬
‫(بطارية) ‪ +12‬فولت الذي يسري فيه التيار دائ ًما‪.‬‬
‫أول إلى نقطة تأريض مشتركة‪.‬‬
‫تأكد من توصيل سلك التأريض األسود اً‬
‫ˎˎعندما تكون سيارتك مجهزة بهوائي ‪ FM/AM‬داخلي مركب في الزجاج الخلفي أو‬
‫الجانبي‪ ،‬راجع «مالحظات حول أسالك التحكم وإمداد الطاقة»‪.‬‬
‫‪ ‬إلى طرف توصيل الطاقة ‪ +12‬فولط الذي يسري فيه دائ ًما‬
‫تأكد من توصيل سلك التأريض األسود أولاً إلى نقطة تأريض مشتركة‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬إلى سلك تحويل فرامل التوقف‬
‫يعتمد وضع التركيب لمفتاح تحويل فرامل التوقف على سيارتك‪ .‬للتفاصيل‪ ،‬راجع‬
‫«توصيل أسالك فرامل التوقف (‪ »)‬على ظهر الصفحة‪.‬‬
‫‪ ‬بالنسبة لجهاز مساعد مثل مشغل وسائط محمول‪ ،‬أو مشغل ألعاب‪،‬‬
‫إلى آخره‪( .‬غير مرفق)‬
‫توجيه‬
‫يمكنك استخدام سلك دبوسي ‪( RCA‬غير مرفق) لتوصيل األجهزة المساعدة‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬إلى طرف توصيل الطاقة ‪ +12‬فولط ألسالك مصباح السيارة الخلفي‬
‫(فقط عند توصيل كاميرا الرؤية الخلفية)‬
‫مالحظات حول أسالك التحكم وإمداد الطاقة‬
‫ˎˎتزود أسالك ‪( REM OUT‬مخطط أزرق‪/‬أبيض) بتيار مباشر ‪ +12‬فولط عندما تشغل الجهاز‪.‬‬
‫ˎˎإذا كانت سيارتك مجهزة بهوائي ‪ FM/AM‬داخلي مركب في الزجاج الخلفي‪/‬الجانبي‪ ،‬فقم‬
‫بتوصيل سلك ‪( REM OUT‬مخطط أزرق‪/‬أبيض) أو سلك إمداد الطاقة للكمالية (أحمر)‬
‫أصل‪ .‬للتفاصيل‪ ،‬استشر الوكيل‪.‬‬
‫إلى طرف توصيل الطاقة لمعزز الهوائي الموجود اً‬
‫ˎˎال يمكن استعمال الهوائي اآللي الذي ال يحتوي على صندوق مناوبة في هذا الجهاز‪.‬‬
‫توصيل حفظ الذاكرة‬
‫عند توصيل سلك دخل الطاقة األصفر‪ ،‬سيتم إمداد الطاقة إلى دائرة الذاكرة أيضً ا حتى عندما‬
‫يكون مفتاح إشعال المحرك في وضع اإليقاف‪.‬‬
‫مالحظات حول توصيل السماعة‬
‫ˎˎقبل توصيل السماعات‪ ،‬أطفئ الجهاز‪.‬‬
‫ˎˎاستعمل سماعات بمعاوقة ‪ 4‬إلى ‪ 8‬أوم‪ ،‬وقابليات ذات كفاءة على التعامل مع القدرة‬
‫لتفادي تعرضها للتلف‪.‬‬
‫ˎˎال تقم بتوصيل أطراف توصيل السماعات إلى هيكل السيارة‪ ،‬أو توصيل أطراف توصيل‬
‫السماعات اليمنى بأطراف توصيل السماعات اليسرى‪.‬‬
‫ˎˎال تقم بتوصيل سلك تأريض هذا الجهاز إلى طرف التوصيل السالب (–) للسماعة‪.‬‬
‫ˎˎال تحاول توصيل السماعات على التوازي‪.‬‬
‫ˎˎقم بتوصيل سماعات غير فعالة فقط‪ .‬القيام بتوصيل سماعات نشطة (بمضخمات صوت‬
‫داخلية) إلى أطراف توصيل السماعات قد يؤدي إلى تلف الجهاز‪.‬‬
‫ˎˎلتفادي حدوث خلل‪ ،‬ال تستعمل أسالك السماعة الداخلية المركبة في سيارتك إذا كان‬
‫الجهاز يحتوي على سلك سالب (–) مشترك للسماعات اليمنى واليسرى‪.‬‬
‫ˎˎال تقم بتوصيل أسالك سماعة الجهاز ببعضها البعض‪.‬‬
‫مالحظات حول التوصيل‬
‫ˎˎإذا ظهرت عبارة [‪ ]Check Audio Output Wiring‬في الشاشة‪ ،‬فتأكد من توصيل‬
‫السماعة ومضخم الصوت بشكل صحيح‪.‬‬
‫ˎˎالستعمال الشاشة في المقاعدالخلفية‪ ،‬قم بتوصيل سلك تحويل فرامل التأريض‪.‬‬
‫تأمين التوصيل لكبل وصلة ‪HDMI/MHL‬‬
‫(‪ XAV-712BT/612BT‬فقط)‬
‫قم بتأمين التوصيل بين كبل وصلة ‪ HDMI/MHL‬والجهاز الرئيسي‪،‬‬
‫باستخدام الخطاف ومشبك حلقة ‪.‬‬
‫‪11‬قم بلف الخطاف والمشبك الحلقة ‪ ‬حول عنق الكبل‪.‬‬
‫‪22‬قم بسحب الخطاف والمشبك الحلقة ‪ ‬بثبات للخلف حول عنق الكبل‬
‫اآلخر‪.‬‬
‫‪33‬أحضر نهايات الخطاف والمشبك الحلقة ‪ ‬م ًعا لتأمين تركيب الكبالت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نوع فرامل اليد‬
‫نوع ترمز دستی‬
‫فقط ‪ XAV-742/712BT / XAV-742/712BT‬فقط‬
‫‪‬‬
‫‪ 87‬ملم‬
‫‪ 87‬میلی متر‬
‫نوع فرامل القدم‬
‫نوع ترمز پایی‬
‫ذراع النقل‬
‫اهرم تعویض دنده‬
‫سلك تحويل فرامل التوقف‬
‫سیم سوئیچ ترمز دستی‬
‫سلك تحويل فرامل التوقف‬
‫سیم سوئیچ ترمز دستی‬
‫`‬
‫بجز ‪ / XAV-742‬باستثناء ‪XAV-742‬‬
‫نصب روی داشبورد ‪ /‬تركيب لوحة العدادات‬
‫نصب روی نورگیر ‪/‬‬
‫‪a‬‬
‫تركيب الواقي من الشمس ‪‬‬
‫‪a‬‬
‫فارسی‬
‫العربية‬
‫اقدامات پیشگیری‬
‫االحتياطات‬
‫ˎˎمحل نصب را به دقت انتخاب کنید به طوری که دستگاه اختاللی در‬
‫عملیات رانندگی عادی ایجاد نکند‪.‬‬
‫ˎˎاز نصب دستگاه در قسمت هایی که در معرض گرد و خاک‪ ،‬آلودگی‪،‬‬
‫لرزش بیش از حد یا دمای زیاد است از جمله در معرض نور مستقیم‬
‫آفتاب یا نزدیک دریچه های بخاری خودداری کنید‪.‬‬
‫ˎˎجهت نصب ایمن و محکم فقط از سخت افزارهای مخصوص اتصال ارائه‬
‫شده استفاده کنید‪.‬‬
‫ˎˎبجهت جابجایی روان پانل جلو‪ ،‬سهولت در وارد‪/‬خارج کردن دیسک و‬
‫بخصوص رانندگی ایمن ‪،‬بین پانل جلو و اهرم تعویض دنده یک فاصله‬
‫کافی در نظر بگیرید‪ .‬فاصله الزم بسته به موقعیت اهرم تعویض دنده در‬
‫ماشین شما فرق می کند‪ .‬قبل از نصب دستگاه‪ ،‬محل نصب را به دقت‬
‫انتخاب کنید به طوری که بتوانید به طور امن رانندگی کنید‪( .‬برای‬
‫‪ XAV-742/712BT‬به تصویر ‪ ‬مراجعه کنید‪).‬‬
‫تنظیم زاویه نصب‬
‫حول األشكال التوضيحية‬
‫درباره تصاویر‬
‫‪ XAV-602BT‬مدلی است که برای توضیح تصویری استفاده شده است‪،‬‬
‫مگر اینکه غیر از اینکه گفته شده باشد‪.‬‬
‫وصل کردن سیم ترمز دستی‬
‫دقت کنید که سیم ترمز دستی (سبز روشن) کابل اتصال منبع برق ‪ ‬را به‬
‫سیم سوئیچ ترمز دستی وصل کنید‪.‬‬
‫مشبك (غير مرفق)‬
‫گیره (ارائه نشده است)‬
‫(بجز ‪)XAV-742‬‬
‫برای ضبط صدای خود درحین صحبت با هندزفری‪ ،‬باید میکروفون ‪ ‬را‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫مشابك (غير مرفقة)‬
‫گیره ها (ارائه نشده است)‬
‫فقط ‪ XAV-612BT/602BT / XAV-612BT/602BT‬فقط‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪‬‬
‫احتیاط‬
‫ˎˎمیکروفون را از دما و رطوبت بسیار شدید محفوظ نگه دارید‪.‬‬
‫ˎˎاگر سیم اطراف ستون فرمان یا میله دنده آسیب ببیند‪ ،‬بسیار خطرناک‬
‫است‪ .‬دقت کنید که این سیم و سایر قطعات مانع رانندگی شما نشوند‪.‬‬
‫ˎˎدر صورتی که ماشین شما مجهز به کیسه هوا یا سایر تجهیزات ضربه گیر‬
‫است‪ ،‬قبل از نصب با فروشگاهی که این دستگاه را خریده اید یا فروشنده‬
‫ماشین خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫نکات‬
‫ˎˎقبل از وصل کردن نوار دو سویه ‪ ، b‬سطح داشبورد را با یک دستمال خشک تمیز کنید‪.‬‬
‫ˎˎزاویه میکروفون را به موقعیت مناسب تنظیم کنید‪.‬‬
‫نحوه وصل و جدا کردن پانل جلو‬
‫‪)XAV-612BT/602BT‬‬
‫(فقط‬
‫قبل از نصب دستگاه‪ ،‬پانل جلو را جدا کنید‪.‬‬
‫‪-A‬‬
‫برای جدا کردن‬
‫قبل از جدا کردن پانل جلو‪ OFF ،‬را بیش از ‪ 2‬ثانیه فشار داده و نگه دارید‬
‫تا دستگاه خاموش شود‪ .‬را فشار دهید و سپس سمت چپ پانل را بگیرید‬
‫و به سمت راست بکشید تا باز شود‪.‬‬
‫نکته مهم‬
‫اگر سمت چپ پانل جلو را کمی‪ ‬بلند کنید نیز پانل جلو به راحتی بیرون می آید‪.‬‬
‫‪XAV-612BT/602BT‬‬
‫‪‬‬
‫‪XAV-742/712BT‬‬
‫‪-B‬‬
‫برای وصل کردن‬
‫تورفتگی های ‪ ‬پنل جلو را روی کروکه های ‪ ‬روی دستگاه قرار داده‪،‬‬
‫سپس سمت چپ را به آرامی به داخل فشار دهید‪.‬‬
‫برداشتن پایه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قبل از نصب دستگاه‪ ،‬پایه ‪ ‬را از دستگاه جدا کنید‪.‬‬
‫دکمه های آزادسازی ‪ ‬را برای مصارف بعدی نگه دارید زیرا برای برداشتن‬
‫دستگاه از ماشین نیز الزم هستند‪.‬‬
‫قم بتوجيه الخطاف إلى الداخل‪.‬‬
‫قالب به سمت داخل باشد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫پایه ‪ ‬را با دقت بگیرید تا انگشتان شما آسیب نبییند‪.‬‬
‫‪11‬دکمه های آزادسازی ‪ ‬را به طور هم زمان در دستگیره های بین‬
‫دستگاه و پایه ‪ ‬وارد کنید تا صدای کلیک بدهند‪.‬‬
‫‪22‬پایه ‪ ‬را پایین بکشید‪ ،‬سپس دستگاه را بلند کنید تا جدا شوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مزالج‬
‫دستگیره‬
‫‪‬‬
‫نکته‬
‫فرم قاب و محل دستگیره ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد‪.‬‬
‫مزالج‬
‫دستگیره‬
‫‪‬‬
‫تنظیم قابها‬
‫(فقط ‪)XAV-742/712BT‬‬
‫فقط ‪ XAV-742/712BT / XAV-742/712BT‬فقط‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قسمت بیرون آمده دستگاه را می توانید وقتی آن را نصب کردید تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪11‬پیچ های ‪ ‬را از دو طرف دستگاه بردارید‪.‬‬
‫‪22‬یک سوراخ پیچ از ‪  ،‬یا ‪ ‬روی هر قاب ‪ ‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫اگر قابهای ‪ ‬را با سوراخ های پیچ ‪( ‬موقعیت پیش فرض) محکم کنید‪ ،‬قسمت‬
‫بیرون آمده دستگاه حداکثر خواهد بود‪ .‬از طرفی دیگر‪ ،‬سوراخ های پیچ ‪ ‬قسمت‬
‫بیرون آمده را به حداقل می رسانند‪.‬‬
‫‪33‬قابهای ‪ ‬را دوباره با سوراخ های پیچ انتخابی با پیچ های برداشته‬
‫شده ‪ ‬وصل کنید‪.‬‬
‫نکات‬
‫ˎˎروی هر دو قاب‪ ،‬موقعیت سوراخ پیچ مشابه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ˎˎاگر می خواهید قابها را با سوراخ های پیچ ‪ ‬یا ‪ ‬محکم کنید‪ ،‬دقت کنید که فضای‬
‫کافی برای دستگاه در داشبورد ماشین خود در نظر بگیرید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وصل کردن دستگاه‬
‫الجزء البارز‬
‫قسمت بیرون آمده‬
‫‪-A‬‬
‫‪11‬‬
‫وصل کردن دستگاه با پایه ارائه شده‬
‫قبل از نصب‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که دستگیره های دو طرف پایه ‪‬‬
‫‪ 3.5‬میلی متر به سمت داخل خم شده باشند‪.‬‬
‫ذراع النقل‬
‫اهرم تعویض دنده‬
‫‪22‬پایه ارائه شده ‪ ‬را در داشبورد قرار دهید‪.‬‬
‫‪33‬برای محکم کردن آن‪ ،‬چنگک ها را به بیرون خم کنید‪.‬‬
‫‪44‬دستگاه را روی پایه ارائه شده ‪ ‬نصب کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نکته‬
‫اگر دستگیره ها صاف باشند یا به سمت بیرون خم شده باشند‪ ،‬دستگاه محکم نصب نمی‬
‫شود و ممکن است بیرون بپرد‪.‬‬
‫‪-B‬‬
‫أكبر من ‪ 182‬ملم‬
‫بزرگتر از ‪ 182‬میلی متر‬
‫‪‬‬
‫لوحة العدادات‬
‫داشبورد‬
‫‪‬‬
‫أكبر من ‪ 11‬ملم‬
‫بزرگتر از ‪ 11‬میلی متر‬
‫حتماً روی عملکرد ‪ Auto OFF‬تنظیم کنید‪ .‬در خصوص جزئیات‪ ،‬به‬
‫"دستورالعمل های کارکرد" ارائه شده مراجعه کنید‪.‬‬
‫اگر هیچ منبعی انتخاب نشود که از تخلیه باتری جلوگیری کند‪ ،‬دستگاه در‬
‫زمان تنظیم شده به طور کامل و خودکار خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫اگر عملکرد ‪ Auto OFF‬تنظیم نشده باشد‪ ،‬هربار که استارت را خاموش می‬
‫کنید‪ OFF ،‬را فشار داده و نگه دارید تا وقتی که نمایشگر ناپدید شود‪.‬‬
‫مزالج‬
‫دستگیره‬
‫الحجم‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 8 × 5‬ملم كحد أقصى‬
‫اندازه‪:‬‬
‫‏‪× 5‬‏ حداکثر ‪ 8‬میلی متر‬
‫إلى لوحة العدادات‪/‬الصندوق الحاوي األوسط‬
‫به کنسول مرکز‪/‬داشبورد‬
‫موقع فتحات البراغي‬
‫جای سوراخ های پیچ‬
‫‪TOYOTA :T‬‬
‫‪MITSUBISHI :M‬‬
‫‪NISSAN :N‬‬
‫‪B‬‬
‫‪‬‬
‫تعویض فیوز‬
‫األجزاء المرفقة مع سيارتك‬
‫قطعات ارائه شده به همراه ماشین شما‬
‫قاعدة التركيب‬
‫پایه‬
‫‪XAV-612BT/602BT‬‬
‫‪XAV-742/712BT‬‬
‫دکمه تنظیم مجدد‬
‫پس از اتمام نصب و اتصاالت‪ ،‬حتماً دکمه تنظیم مجدد را که در پشت پنل‬
‫جلو قرار دارد‪ ،‬با یک قلم سرگرد یا وسیله مشابه‪ ،‬فشار دهید‪.‬‬
‫هنگام تعویض فیوز‪ ،‬حتماً از یک فیوز با سرعت آمپرانژ مطابق با آنچه روی‬
‫فیوز اصلی قید شده است استفاده کنید‪ .‬اگر فیوز سوخت‪ ،‬اتصال برق را‬
‫بررسی کرده و فیوز را عوض کنید‪ .‬اگر پس از تعویض فیوز دوباره سوخت‪،‬‬
‫ممکن است یک اشکال داخلی وجود داشته باشد‪ .‬در این صورت‪ ،‬با‬
‫نزدیکترین فروشنده ‪ Sony‬مشورت کنید‪.‬‬
‫قاعدة التركيب‬
‫پایه‬
‫‪‬‬
‫هنگام وصل کردن این دستگاه به پایه های از قبل نصب شده ماشین خود‪ ،‬از‬
‫پیچ های ارائه شده ‪ ‬در سوراخ های پیچ مناسب‪ ،‬بسته به ماشین شما‪،‬‬
‫استفاده کنید‪ T .‬برای ‪ M ،TOYOTA‬برای ‪ MITSUBISHI‬و ‪ N‬برای‬
‫‪.NISSAN‬‬
‫اخطار در صورتی که استارت ماشین شما موقعیت‬
‫‪ ACC‬ندارد‬
‫‪‬‬
‫الحجم‪:‬‬
‫‪ 8 × 5‬ملم كحد أقصى‬
‫اندازه‪:‬‬
‫‏‪× 5‬‏ حداکثر ‪ 8‬میلی متر‬
‫نصب دستگاه در یک ماشین ژاپنی‬
‫این دستگاه را می توانید بدون پایه ارائه شده در بعضی از ماشین های‬
‫ساخت ژاپن نصب کنید‪ .‬گر نتوانستید‪ ،‬با فروشنده ‪ Sony‬مشورت کنید‪.‬‬
‫نکات‬
‫ˎˎبرای جلوگیری از اشکال در عملکرد‪ ،‬دستگاه را فقط با پیچ های ارائه شده ‪ ‬نصب کنید‪.‬‬
‫ˎˎاز وارد کردن فشار بیش از حد روی دکمه های دستگاه خودداری کنید‪.‬‬
‫ˎˎروی ‪ LCD‬فشار وارد نکنید‪.‬‬
‫ˎˎقبل از نصب‪ ،‬دقت کنید که هیچ چیز روی دستگاه نباشد‪.‬‬
‫مخالب‬
‫چنگک‬
‫فیوز (‪ 10‬أمبير)‬
‫فیوز (‪ 10‬آمپر)‬
‫‪A‬‬
‫‪‬‬
‫ضبط زاوية التركيب‬
‫قم بتركيب الجهاز بزاوية أقل من ‪ 45‬درجة‪.‬‬
‫زاویه نصب را به کمتر از ‪ 45‬درجه تنظیم کنید‪.‬‬
‫نصب میکروفون‬
‫ˎˎاختر موضع التركيب بعناية بحيث ال تتداخل الوحدة مع عمليات القيادة‬
‫العادية‪.‬‬
‫ˎˎتجنب تركيب الجهاز في أماكن معرضة للغبار أو األوساخ أو االهتزاز‬
‫المفرط أو درجات الحرارة العالية‪ ،‬كأن تكون تحت أشعة الشمس المباشرة‬
‫أو بالقرب من جهاز التدفئة‪.‬‬
‫ˎˎاستعمل أداة التركيب المرفقة فقط وذلك لتحقيق السالمة والتركيب اآلمن‪.‬‬
‫ˎˎلتحريك اللوحة األمامية بسهولة‪ ،‬وإلدخال‪/‬إخراج قرص بيسر‪ ،‬وخاصة‬
‫للقيادة بأمان‪ ،‬حافظ على مسافة مالئمة بين اللوحة األمامية وذراع النقل‪.‬‬
‫تختلف المسافة الضرورية اعتمادًا على وضع ذراع النقل في سيارتك‪ .‬قبل‬
‫تركيب الجهاز‪ ،‬قم باختيار المكان بعناية حتى تتمكن من القيادة بأمان‪.‬‬
‫(من أجل ‪ ،XAV-742/712BT‬راجع الشكل ‪).‬‬
‫يعتبر ‪ XAV-602BT‬النموذج المستخدم ألغراض التوضيح‪ ،‬ما لم يتم اإلشارة‬
‫إلى شيء آخر‪.‬‬
‫توصيل أسالك فرامل التوقف‬
‫تأكد من توصيل سلك فرامل الوقوف (أخضر فاتح) لكبل توصيل إمداد الطاقة‬
‫‪ ‬بسلك تحويل فرامل التوقف‪.‬‬
‫تركيب الميكروفون‬
‫(باستثناء ‪)XAV-742‬‬
‫لتقم بتسجيل صوتك أثناء التحدث من خالل عدة تحدث‪ ،‬تحتاج إلى تركيب‬
‫الميكروفون ‪.‬‬
‫تنبيهات‬
‫ˎˎحافظ على الميكروفون بعيدًا عن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة‪.‬‬
‫ˎˎمن الخطورة للغاية إذا أصبح السلك تالفًا حول عمود عجلة القيادة أو عصا‬
‫التروس‪ .‬تأكد من منعها واألجزاء األخرى من إعاقة قيادتك‪.‬‬
‫ˎˎإذا كان هناك أكياس هواء أو أية أجهزة ماصة للصدمات في سيارتك‪ ،‬فاتصل‬
‫بالمتجر الذي اشتريت منه هذا الجهاز‪ ،‬أو وكيل السيارة‪ ،‬قبل التركيب‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫ˎˎقبل تركيب شريط على الوجهين ‪ ، b‬قم بتنظيف سطح لوحة العدادات بقطعة قماش‬
‫جافة‪.‬‬
‫ˎˎقم بضبط زاوية الميكروفون نحو الوضع المناسب‪.‬‬
‫كيفية فصل وتركيب اللوحة األمامية‬
‫(‪ XAV-612BT/602BT‬فقط)‬
‫قبل تركيب الجهاز‪ ،‬تأكد من فصل اللوحة األمامية‪.‬‬
‫‪-A‬‬
‫للفصل‬
‫قبل فصل اللوحة األمامية‪ ،‬اضغط باستمرار على ‪ OFF‬ألكثر من ‪ 2‬ثانية‬
‫إلطفاء الجهاز‪ .‬اضغط ‪ ،‬ثم أمسك الجانب األيسر من اللوحة األمامية‬
‫واسحبها مفتوحة إلى اليمين‪.‬‬
‫نصيحة‬
‫إذا رفعت أيضً ا الجانب األيسر من اللوحة األمامية برفق ‪ ،‬فإن اللوحة األمامية ستخرج‬
‫بسهولة‪.‬‬
‫‪-B‬‬
‫للتركيب‬
‫ضع الفتحات الموجودة ‪ ‬في اللوحة األمامية على المحاور الموجودة على‬
‫الوحدة ‪ ،‬ثم ادفع الجانب األيسر للداخل بخفة‪.‬‬
‫إزالة قاعدة التركيب‬
‫قبل تركيب الجهاز‪ ،‬قم بإزالة قاعدة التركيب ‪ ‬من الجهاز‪.‬‬
‫احتفظ بمفاتيح التحرير ‪ ‬لالستعمال في المستقبل حيث إنها ضرورية‬
‫أيضً ا إذا قمت بإخراج الجهاز من السيارة‪.‬‬
‫تحذير‬
‫تعامل مع قاعدة التركيب بعناية ‪ ‬لتفادي إصابة أصابعك بجروح‪.‬‬
‫‪11‬أدخل مفاتيح التحرير ‪ ‬داخل المزالج بين الجهاز وقاعدة التركيب ‪‬‬
‫في آن واحد إلى أن تسمع طقة‪.‬‬
‫‪22‬اسحب قاعدة التركيب ‪ ‬لألسفل‪ ،‬ثم اسحب الجهاز لألعلى لفصلها‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫قد يختلف شكل اإلطار وموقع المزالج وفقًا للنموذج‪.‬‬
‫ضبط اإلطارات‬
‫(‪ XAV-742/712BT‬فقط)‬
‫يمكنك ضبط الجزء البارز من الجهاز عندما يتم تركيبه‪.‬‬
‫‪11‬قم بإزالة البراغي ‪ ‬من كال جانبي الجهاز‪.‬‬
‫‪22‬قم باختيار فتحة البرغي من ‪ ‬أو ‪ ‬أو ‪ ‬على كل إطار ‪.‬‬
‫إذا قمت بتأمين اإلطارات ‪ ‬التي بها فتحات البراغي ‪( ‬الوضع االفتراضي)‪ ،‬فسيزيد‬
‫ذلك من الجزء البارز من الجهاز‪ .‬وعلى الجانب اآلخر‪ ،‬ستقلل فتحات البراغي ‪ ‬من‬
‫الجزء البارز‪.‬‬
‫‪33‬قم بإعادة تركيب اإلطارات ‪ ‬التي بها فتحات البراغي بالبراغي المزالة‬
‫‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫ˎˎقم باختيار نفس موضع فتحة البرغي على كال اإلطارين‪.‬‬
‫ˎˎإذا كنت تنوي تأمين اإلطارات بفتحات براغي ‪ ‬أو ‪ ،‬فتأكد أن هناك مساحة كافية في‬
‫لوحة العدادات بسياراتك للجهاز‪.‬‬
‫تركيب الجهاز‬
‫‪-A‬‬
‫تركيب الجهاز بقاعدة التركيب المرفقة‬
‫‪11‬قبل التركيب‪ ،‬تأكد من ثني المزالجات الموجودة على جانبي قاعدة‬
‫التركيب ‪ ‬للداخل بمقدار ‪ 3.5‬ملم‪.‬‬
‫‪22‬قم بوضع قاعدة التركيب المزودة ‪ ‬داخل لوحة العدادات‪.‬‬
‫‪33‬اثن هذه المخالب المتجه للخارج لتحقيق مالئمة محكمة‪.‬‬
‫‪44‬قم بتركيب الجهاز داخل قاعدة التركيب المزودة ‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫إذا كانت المزالجات مستقيمة أو مثنية للخارج‪ ،‬فلن يتم تركيب الجهاز بإحكام وقد يبرز‬
‫للخارج‪.‬‬
‫‪-B‬‬
‫تركيب الجهاز في سيارة يابانية‬
‫قد ال تتمكن من تركيب هذا الجهاز في بعض السيارات اليابانية بدون قاعدة‬
‫التركيب المزودة‪ .‬إذا لم تتمكن من ذلك‪ ،‬فاستشر وكيل سوني ‪.Sony‬‬
‫عند تركيب هذا الجهاز إلى قواعد التركيب التي تم تثبيتها من قبل لسيارتك‪،‬‬
‫استعمل البراغي المزودة ‪ ‬في فتحات البراغي المناسبة‪ ،‬وفقًا لسيارتك‪.‬‬
‫يشير حرف «‪ »T‬إلى ‪ TOYOTA‬و«‪ »M‬إلى ‪ MITSUBISHI‬و«‪ »N‬إلى‬
‫‪.NISSAN‬‬
‫مالحظات‬
‫ˎˎلتفادي حدوث خلل‪ ،‬قم فقط بتركيب البراغي المزودة ‪.‬‬
‫ˎˎال تستخدم القوة المفرطة على أزرار الجهاز‪.‬‬
‫ˎˎال تضغط على ‪.LCD‬‬
‫ˎˎقبل التركيب‪ ،‬تأكد أنه ال يوجد شيء في أعلى الجهاز‪.‬‬
‫تحذير إذا كان نظام إشعال المحرك لسيارتك غير مجهز‬
‫بموضع الكماليات ‪ACC‬‬
‫تأكد من تهيئة الوظيفة ‪ .Auto OFF‬للتفاصيل‪ ،‬راجع «تعليمات التشغيل»‬
‫المرفقة‪.‬‬
‫سينطفئ الجهاز بشكل كامل تلقائ ًيا في الموعد المحدد عندما ال يتم اختيار‬
‫مصدر‪ ،‬والذي يمنع استهالك شحنة البطارية‪.‬‬
‫إذا لم تقم بتهيئة الوظيفة ‪ ،Auto OFF‬فاحتفظ بضغط الزر ‪ OFF‬حتى‬
‫تختفي الشاشة كلما قمت بإطفاء نظام إشعال المحرك‪.‬‬
‫زر إعادة الضبط‬
‫عند االنتهاء من التركيب والوصالت‪ ،‬تأكد من ضغط زر إعادة الضبط‪ ،‬والذي‬
‫يوجد خلف اللوحة األمامية‪ ،‬بواسطة قلم جاف‪ ،‬إلخ‪.‬‬
‫تبديل الفيوز‬
‫عند تبديل الفيوز‪ ،‬تأكد من استعمال واحدة تناسب معدل األمبيرية المبين‬
‫على الفيوز األصلي‪ .‬إذ ا انفجرت الفيوز‪ ،‬فافحص وصلة الطاقة وقم بتبديل‬
‫الفيوز‪ .‬إذا انفجرت الفيوز مجددًا بعد التبديل‪ ،‬فقد يكون هناك خلل داخلي‪.‬‬
‫في مثل هذه الحالة‪ ،‬استشر أقرب وكيل لسوني ‪.Sony‬‬
Download PDF

advertising