Samsung | AC018HB4DED/ID | Samsung AC024HB4DED/ID راهنمای کاربری

‫قابلیت های دستگاه تهویه مطبوع جدید‬
‫ارمغانی از هوای خنک و با طراوت در فصل تابستان‬
‫در روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان و شب های دراز و ناراحت‬
‫کننده‪ ،‬هیچ چاره ای بهتر از فرار از گرما و پناه بردن به محیط‬
‫خنک و آرامش بخش خانه نیست‪ .‬دستگاه تهویه مطبوع‬
‫جدید شما به روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان خامته‬
‫می دهد و این امکان را برای شما فراهم می کند که در کمال‬
‫آسایش و آرامش استراحت منایید‪.‬‬
‫امسال تابستان‪ ،‬با دستگاه تهویه مخصوص خود به مقابله‬
‫با گرما بروید‪.‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫اطالعات اميني ‪3 .....................................................................................................................‬‬
‫بررسی های قبل از استفاده ‪7 .............................................................................................‬‬
‫مشاهده قطعات ‪9 ..............................................................................................................‬‬
‫نظافت و نگهداری دستگاه تهویه مطبوع ‪10 ...............................................................‬‬
‫عیب یابی ‪13 ............................................................................................................................‬‬
‫مناسب برای همه جا‬
‫طراحی زیبا و هماهنگ این دستگاه تهویه مطبوع به زیبایی‬
‫فضای شما و تزیئنات دکور داخلی فعلی شما اولویت می‬
‫دهد‪ .‬دستگاه تهویه مطبوع جدید با برخورداری از رنگی مالیم‬
‫و شکلی جذاب‪ ،‬به هر اتاقی شکوه و زیبایی می بخشد‪ .‬از‬
‫آنچه دستگاه تهویه مطبوع جدید شما از حیث کارکرد و‬
‫زیبایی ارائه می دهد لذت ببرید‪.‬‬
‫نوع نواری جمع و جور و با استفاده آسان‬
‫تهویه مطبوع نوع نواری که جهت نصب بر روی اکثر انواع‬
‫سقف‌های معلق طراحی شده است‪ ،‬برای ساختمان‌های‬
‫کسب و کار و جتاری ایده‌آل است‪.‬‬
‫هوای سرد‪/‬گرم تازه از ‪ 2 ،1‬یا ‪ 4‬طرف دستگاه که قابل کنترل‬
‫هستند‪ ،‬تأمین می‌شود‪.‬‬
‫متام عملکردهای تهیه مطبوع به‌آسانی از طریق کنترل از راه‬
‫دور کنترل می‌شود‪.‬‬
‫دورانداخنت صحیح این محصول‬
‫(جتهیزات برقی و الکترونیکی زاید)‬
‫(مربوط به کشورهای دارنده سیستم های مجزای جمع آوری زباله)‬
‫این عالمت روی محصول‪ ،‬لوازم جانبی یا راهنماها نشان می دهد که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مثل شارژر‪ ،‬هدست‪ ،‬کابل ‪ )USB‬را نباید پس از‬
‫به پایان رسیدن عمر مفید آنها همراه با دیگر زباله های خانگی دور انداخت‪ .‬لطفا ً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سالمت‬
‫انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله‪ ،‬این محصوالت را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت کمک به استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی‪ ،‬با‬
‫احساس مسؤ‌ولیت بازیافت کنید‪.‬‬
‫کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود‪ ،‬یا اداره دولتی محلی متاس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی حتویل این محصوالت جهت بازیافت ایمن برای‬
‫محیط زیست‪ ،‬کسب اطالع منایند‪.‬‬
‫کاربران جتاری باید با عرضه کننده خود متاس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند‪ .‬این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام‬
‫دورانداخنت با دیگر زباله های جتاری مخلوط شوند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اطالعات اميني‬
‫این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه و اطمینان حاصل کنید که با نحوه استفاده ایمن و مؤثر از قابلیت ها و کارکردهای دستگاه‬
‫جدید خود آشنایی کامل دارید‪.‬‬
‫عالئم و احتياط های امينی مهم‪:‬‬
‫اخطار‬
‫خطرات یا شیوه های خطرناکی که ممکن است به صدمات بدنی جدی یا مرگ منجر گردد‪.‬‬
‫احتياط‬
‫خطرات یا شیوه های خطرناکی که ممکن است به صدمات بدنی جزئی یا آسیب دیدن دستگاه‬
‫منجر گردد‪.‬‬
‫از دستورالعمل ها به طور صريح پيروی كنيد‪.‬‬
‫سعی نکنید‪.‬‬
‫برای جلوگيری از شوك برقی مطمئن شويد كه ماشني زمينی شده باشد‪.‬‬
‫دوشاخه را از پريز بيرون بكشيد‪.‬‬
‫اوراق نكنيد‪.‬‬
‫برای نصب‬
‫اخطار‬
‫از سیم برقی استفاده کنید که با مشخصات محصول منطبق بوده یا باالتر باشد و فقط از سیم برق این وسیله استفاده کنید‪.‬‬
‫همچنین از سیم رابط استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از سیم رابط ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫‪ ‬از یک ترانسفورماتور برقی استفاده نکنید‪ .‬چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی يا شوک برقی شود‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬چنانچه ولتاژ‪/‬فرکانس‪/‬وضعیت جریان اسمی متفاوت باشد‪ ،‬ممکن است موجب آتش‌سوزی شود‪.‬‬
‫نصب این ماشین بایستی توسط یک تکنیسین مجرب یا شرکت خدماتی اجنام شود‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در چنین کاری ممکن است موجب برق گرفتگی‪ ،‬انفجار‪ ،‬آتش سوزی‪ ،‬مشکالتی برای دستگاه یا مصدومیت شود‪.‬‬
‫‬
‫یک کلید و مدارشکن را مخصوص این دستگاه تهویه مطبوع نصب کنید‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در اجنام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫واحد خارجی را به صورت محکم نصب کنید به صورتی که قسمت الکتریکی واحد خارجی باز نباشد‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در اجنام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫این ماشین را نزدیک یک بخاری یا مواد قابل اشتعال نصب نکنید‪ .‬این ماشین را در یک محل مرطوب‪ ،‬چرب یا گردگرفته‪ ،‬در محلی‬
‫که در معرض نور خورشید و آب (قطره های باران) است نصب نکنید‪ .‬این دستگاه را در محلی که گاز ممکن است نشت کند نصب‬
‫نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی يا شوک برقی شود‪.‬‬
‫‬
‫هیچگاه واحد خارجی را در محلی مانند دیوار بیرونی بلند که احتمال افتادن واحد وجود دارد‪ ،‬نصب نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬سقوط واحد خارجی می تواند منجر به بروز آسیب‪ ،‬مرگ و یا صدمه دیدن اموال شود‪.‬‬
‫این ماشین بایستی به طور صحیح زمینی شود‪ .‬ماشین را با وصل کردن به لوله گاز‪ ،‬لوله پالستیکی آب یا خط تلفن زمینی نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در چنین کاری ممکن است موجب بروز برق گرفتگی‪ ،‬انفجار‪ ،‬آتش سوزی‪ ،‬یا بروز مشکالتی دیگر برای دستگاه شود‪.‬‬
‫‪ ‬هرگز سیم برق را به پریزی نزنید که به طور صحیح زمینی نشده و مطمئن شوید که اینکار برطبق قوانین محلی و ملی اجنام شده باشد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫فارسی‬
‫به دلیل اینکه دستورالعمل های زیر شامل مدل های مختلفی می شود‪ ،‬ممکن است ویژگی های دستگاه تهویه مطبوع شما اندکی‬
‫با آنچه در این دفترچه راهنما شرح داده شده تفاوت داشته باشد‪ .‬چنانچه سؤالی داشته باشید‪ ،‬با نزدیکترین مرکز پشتیبانی خود‬
‫متاس بگیرید و یا برای کسب اطالعات و راهنمایی بیشتر‪ ،‬از وب سایت ‪ www.samsung.com‬دیدن فرمایید‪.‬‬
‫اطالعات اميني‬
‫برای نصب‬
‫احتياط‬
‫ماشني را بر روی یک سطح صاف و سخت نصب کنید كه توانايی حتمل وزن آنرا داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در چنین کاری ممکن است موجب ارتعاشات غیرعادی‪ ،‬پارازیت یا مشکالتی برای دستگاه شود‪.‬‬
‫‬
‫شلنگ تخلیه را به شکل صحیح نصب کنید تا آب صورت مناسب تخلیه شود‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در اجنام این کار ممکن است موجب سرریزشدن آب و آسیب دیدن اموال شود‪.‬‬
‫‬
‫برای منبع برق‬
‫اخطار‬
‫اگر کلید قدرت آسیب دید‪ ،‬با نزدیک ترین مرکز خدمات متاس بگیرید‪.‬‬
‫سیم برق را نکشید یا زیادی خم نکنید‪ .‬سیم برق را نپیچانید یا گره نزنید‪ .‬سیم برق را به یک شیئ فلزی قالب نکنید‪ ،‬شیئ‬
‫سنگینی را روی سیم برق نگذارید یا سیم برق را در فضای پشت ماشین فشار ندهید‪.‬‬
‫‪ ‬چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی يا شوک برقی شود‪.‬‬
‫‬
‫برای منبع برق‬
‫احتياط‬
‫هنگام استفاده نکردن از دستگاه تهویه مطبوع برای مدتی طوالنی یا در هنگام رعدوبرق‪ ،‬برق را از مدارشکن قطع کنید‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در اجنام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫برای استفاده‬
‫اخطار‬
‫چنانچه دستگاه پر از آب شده است‪ ،‬با نزدیکترین مرکز خدمات تان متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در اجنام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫اگر ماشین صداهای عجیب‪ ،‬بوی سوختگی یا دود ایجاد می کند‪ ،‬دوشاخه را فورا ً کشیده و با نزدیک ترین مرکز تعمیراتی خود‬
‫متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در اجنام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫در مواردی که گاز نشت می کند (از قبیل گاز پروپان‪ ،‬گاز ‪ LP‬و غیره)‪ ،‬فورا ً بدون دست زدن به دوشاخه هواگیری کنید‪.‬‬
‫به ماشین یا سیم برق دست نزنید‪.‬‬
‫‪ ‬از پنکه برای هواگیری استفاده نکنید‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬یک جرقه ممکن است موجب انفجار یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫برای نصب مجدد دستگاه تهویه مطبوع‪ ،‬با نزدیکترین مرکز خدمات تان متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در چنین کاری ممکن است موجب بروز مشکالتی در دستگاه‪ ،‬نشتی آب‪ ،‬برق گرفتگی‪ ،‬یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫‪‬سرویس حتویل برای دستگاه ارائه نخواهد شد‪ .‬چنانچه دستگاه را در محلی دیگر مجددا ً نصب منودید‪ ،‬هزینه های ساخت اضافی و دستمزد نصب اخذ‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬خصوصاً‪ ،‬هنگامی که می خواهید دستگاه را در محلی غیرمعمول مانند محیط صنعتی یا نزدیک ساحل نصب کنید‪ ،‬جایی که مقدار زیادی منک در هوا‬
‫وجود دارد‪ ،‬لطفا ً با نزدیک‌ترین مرکز خدمات متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برای استفاده‬
‫اخطار‬
‫با دست های خیس به کلید قدرت دست نزنید‪.‬‬
‫فارسی‬
‫‪ ‬اینکار ممکن است منجر به شوک برقی شود‪.‬‬
‫‬
‫از ضربه زدن یا کشیدن دستگاه تهویه هوای مطبوع با نیروی زیاد خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬این کار ممکن است موجب بروز آتش سوزی‪ ،‬صدمه بدنی یا آسیب دیدن دستگاه شود‪.‬‬
‫از قراردادن اشیاء در نزدیکی واحد خارجی به صورتی که به کودکان امکان می دهد با استفاده از آن به دستگاه دسترسی پیدا‬
‫کنند‪ ،‬خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬این کار ممکن است باعث شود کودکان به خود آسیب شدید وارد منایند‪.‬‬
‫هنگامی که دستگاه تهویه کار می کند‪ ،‬آن را توسط کلید قدرت خاموش نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬خاموش و روشن کردن دستگاه تهویه مطبوع توسط مدار شکن ممکن است باعث تولید جرقه و برق گرفتگی یا آتش سوزی گردد‪.‬‬
‫‬
‫پس از خارج کردن دستگاه تهویه مطبوع از بسته بندی آن‪ ،‬کلیه اقالم آن را از دسترس کودکان کامالً دور نگه دارید‪ .‬این قطعات‬
‫می تواند برای کودکان خطرناک باشد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر یک کودک کیسه ای را روی سرش بکشد‪ ،‬ممکن است منجر به خفگی شود‪.‬‬
‫از وارد منودن انگشتان یا مواد خارجی به داخل پریز در هنگامی که دستگاه در حال کار است یا پانل جلو در حال بسته شدن است‪،‬‬
‫خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬بسیار مراقب باشید کودکان با واردکردن انگشتان شان به داخل دستگاه به خودشان صدمه وارد نکنند‪.‬‬
‫‬
‫در هنگام عملیات گرمایش‪ ،‬از ملس کردن پانل جلو با انگشت یا دست تان خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬این کار ممکن است موجب آتش سوزی يا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫از واردمنودن انگشتان یا مواد خارجی به داخل ورودی‪/‬خروجی هوای دستگاه خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬بسیار مراقب باشید کودکان با واردکردن انگشتان شان به داخل دستگاه به خودشان صدمه وارد نکنند‪.‬‬
‫‬
‫از بکار بردن این دستگاه تهویه مطبوع برای مدت های طوالنی در مکان هایی جریان هوا ضعیف است یا در نزدیکی افراد ناتوان‬
‫خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬از آجنایی که به خاطر کمبود اکسیژن‪ ،‬این کار ممکن است خطرناک باشد‪ ،‬حداقل یک پنجره را هر یک ساعت یک بار باز کنید‪.‬‬
‫‬
‫چنانچه ماده ای خارجی مانند آب وارد دستگاه شده است‪ ،‬برق آنرا بوسیله خارج منودن دوشاخه از برق یا قطع کردن مدارشکن‪،‬‬
‫قطع منوده و سپس با نزدیک ترین مرکز خدمات تان متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در اجنام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫سعی نکنيد که دستگاه را خودتان تعمير یا اوراق کرده یا در آن تغییراتی ایجاد کنید‪.‬‬
‫‪ ‬از بکاربردن هرگونه فیوزی (مانند مفتول مسی یا فوالدی و غیره) غیر از فیوز استاندارد خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در چنین کاری ممکن است موجب شوک برقی‪ ،‬آتشسوزی‪ ،‬مشکالتی برای محصول یا مصدومیت شود‪.‬‬
‫‬
‫برای استفاده‬
‫احتياط‬
‫از قراردادن اشیاء یا دستگاه در زیر واحد داخلی خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬آبی که از واحد داخلی می چکد ممکن است باعث آتش سوزی یا واردآمدن آسیب به اموال شود‪.‬‬
‫‬
‫حداقل سالی یک بار قاب نصب واحد خارجی را بررسی کرده و مطمئن شوید سالم است‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در اجنام این کار ممکن است موجب صدمه جسمی‪ ،‬مرگ یا آسیب دیدن اموال شود‪.‬‬
‫‬
‫حداکثر جریان بر حسب استاندارد ‪ IEC‬برای ایمنی و جریان بر حسب استاندارد ‪ ISO‬برای کارآیی انرژی سنجیده می شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫اطالعات اميني‬
‫برای استفاده‬
‫احتياط‬
‫بر روی ماشین نایستید یا اشیائی را بر روی آن نگذارید (از قبیل لباس‪ ،‬شمع روشن‪ ،‬سیگار روشن‪ ،‬ظرف‪ ،‬مواد شیمایی و فلزی و‬
‫غیره)‪.‬‬
‫‪ ‬چنین کاری ممکن است منجر به شوک برقی‪ ،‬آتشسوزی‪ ،‬مشکالتی برای محصول یا مصدومیت شود‪.‬‬
‫از کار با دستگاه با دستان خیس خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬اینکار ممکن است منجر به شوک برقی شود‪.‬‬
‫‬
‫مواد فرار از قبیل حشره کش ها را روی سطح ماشین اسپری نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬اینکار عالوه براینکه برای انسان مضر است‪ ،‬ممکن است منجر به شوک برقی‪ ،‬آتشسوزی یا مشکالتی برای محصول شود‪.‬‬
‫‬
‫از نوشیدن آب دستگاه تهویه مطبوع خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬این آب ممکن است برای انسان مضر باشد‪.‬‬
‫‬
‫از واردآوردن ضربه محکم به کنترل از راه دور یا بازکردن آن خودداری منایید‪.‬‬
‫از ملس کردن لوله های متصل به دستگاه خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬اینکار ممکن است منجر به سوختگی یا مصدومیت شود‪.‬‬
‫از بکاربردن این دستگاه تهویه مطبوع برای نگهداری از جتهیزات دقیق‪ ،‬غذا‪ ،‬حیوانات‪ ،‬گیاهان و لوازم آرایشی بهداشتی یا هر‬
‫استفاده غیرمعمول دیگر خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬این کار ممکن است به اموال آسیب وارد مناید‪.‬‬
‫‬
‫از قراردادن اشخاص‪ ،‬حیوانات یا گیاهان در معرض جریان هوای دستگاه تهویه مطبوع برای مدت طوالنی خودداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬این کار ممکن است به اشخاص‪ ،‬حیوانات یا گیاهان آسیب وارد مناید‪.‬‬
‫‬
‫اين دستگاه برای استفاده توسط اشخاص (شامل كودكان) كه توانايی های جسمی‪ ،‬حسی ويا عقالنی محدود دارند ويا از حلاظ‬
‫جتربه و دانش كمبود دارند ساخته نشده است مگر اينكه در رابطه با استفاده از اين دستگاه‪ ،‬توسط شخصی كه مسئول امينی‬
‫است سرپرستی ويا دستوراتی دريافت كرده باشند‪ .‬کودکان بايستی سرپرستی شوند تا اطمينان حاصل شود که با دستگاه بازی‬
‫منی کنند‪.‬‬
‫برای متیزکردن‬
‫اخطار‬
‫ماشین را توسط پاشیدن آب به طور مستقیم بر روی آن متیز نکنید‪ .‬از بنزن‪ ،‬تینر یا الکل برای متیز کردن ماشین استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬چنین کاری ممکن است منجر به رنگ رفتگی‪ ،‬تغییر شکل‪ ،‬آسیب‪ ،‬آتشسوزی يا شوک برقی شود‪.‬‬
‫قبل از متیزکردن یا اجنام امور مربوط به نگهداری دستگاه تهویه مطبوع‪ ،‬آنرا از پریز خارج کنید منتظر شوید تا فن آن از حرکت‬
‫بایستد‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در اجنام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫برای متیزکردن‬
‫احتياط‬
‫هنگام متیزکردن سطح مبدل حرارتی واحد خارجی‪ ،‬مراقب باشید زیرا دارای لبه های تیز است‪.‬‬
‫‪ ‬برای جلوگیری از بریده شدن انگشت تان‪ ،‬در هنگام متیزکردن دستگاه‪ ،‬دستکش های کلفت بپوشید‪.‬‬
‫‬
‫سعی نکنید شخصاً داخل دستگاه تهویه مطبوع را متیز کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای متیزکردن داخل دستگاه با نزدیکترین مرکز خدمات تان متاس بگیرید‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬برای متیز کردن فیلتر داخلی‪ ،‬به توضیحات بخش "نظافت و نگهداری دستگاه تهویه مطبوع" مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ ‬قصور در اجنام این کار ممکن است منجر به بروز صدمه‪ ،‬برق گرفتگی یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫‪6‬‬
‫بررسی های قبل از استفاده‬
‫گستره های عملیاتی‬
‫دمای عملیاتی‬
‫حالت‬
‫رطوبت داخلی‬
‫اگر خارج از شرایط باشد‬
‫ممکن است در واحد داخلی میعان صورت‬
‫گیرد و این امر ممکن است به پاشیدن آب‬
‫به اطراف یا چکه کردن روی کف اتاق منجر‬
‫شود‪.‬‬
‫ممکن است در واحد داخلی میعان صورت‬
‫گیرد و این امر ممکن است به پاشیدن آب‬
‫به اطراف یا چکه کردن روی کف اتاق منجر‬
‫شود‪.‬‬
‫داخل‬
‫خارج‬
‫خنک‬
‫‪ 21‬تا ‪ 32‬درجه‬
‫سانتیگراد‬
‫‪ 21‬تا ‪ 54‬درجه‬
‫سانتیگراد‬
‫‪ % 80‬یا کمتر‬
‫خشک‬
‫کردن‬
‫‪ 21‬تا ‪ 32‬درجه‬
‫سانتیگراد‬
‫‪ 21‬تا ‪ 54‬درجه‬
‫سانتیگراد‬
‫‪-‬‬
‫فارسی‬
‫جدول زیر گستره های دمایی و رطوبتی که می توان دستگاه تهویه مطبوع را در محدوده آنها راه اندازی منود را نشان می دهد‪.‬‬
‫برای استفاده بهینه از دستگاه‪ ،‬به جدول زیر مراجعه کنید‪.‬‬
‫• چنانچه از عملیات خنک کردن در دمای باالی ‪(˚ C 32‬دمای داخلی) استفاده شود‪ ،‬دستگاه قادر نیست با متام توان هوا را خنک کند‪.‬‬
‫توجه‬
‫نگهداری از دستگاه تهویه مطبوع‬
‫محافظت های داخلی از طریق سیستم کنترل‬
‫‪ ‬اگر اختاللی در دستگاه تهویه مطبوع روی دهد‪ ،‬این سیستم محافظت داخلی عمل می کند‪.‬‬
‫نوع‬
‫شرح‬
‫ضد اجنماد بودن مبدل حرارتی داخلی‬
‫کمپرسور در صورتی خاموش خواهد شد که دمای مبدل حرارتی واحد داخلی به ‪ 0‬درجه سانتی‌گراد یا کمتر از آن‬
‫کاهش یابد تا از یخ زدن مبدل حرارتی جلوگیری مناید‪.‬‬
‫محافظت از کمپرسور‬
‫دستگاه تهویه مطبوع بالفاصله شروع به کار منی کند تا از کمپرسور واحد خارجی بعد از روشن شدن محافظت‬
‫مناید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫بررسی های قبل از استفاده‬
‫نکاتی در مورد استفاده از دستگاه تهویه مطبوع‬
‫نکاتی هستند که باید هنگام استفاده از دستگاه تهویه مطبوع باید رعایت شود‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫موضوع‬
‫توصیه‌های مهم‬
‫خنک‬
‫•اگر دمای بیرونی فعلی به مراتب از دمای داخلی انتخاب شده بیشتر باشد‪ ،‬ممکن است مدتی طول بکشد تا دمای داخل اتاق‬
‫به دمای مطلوب تقلیل یابد‪.‬‬
‫•از کاهش شدید درجه حرارت خودداری کنید‪ .‬انرژی هدر می رود و اتاق سریعتر خنک منی شود‪.‬‬
‫قطعی برق‬
‫•اگر در حین کار دستگاه تهویه مطبوع برق قطع شود‪ ،‬عملیات بالفاصله قطع شده و واحد خاموش می شود‪ .‬وقتی برق‬
‫دوباره آمد‪ ،‬دستگاه تهویه مطبوع بطور خودكار راه اندازی می شود‪.‬‬
‫مکانیزم حفاظت‬
‫•اگر دستگاه تهویه مطبوع بالفاصله پس از توقف یا اتصال به برق روشن شود‪ ،‬برای حفاظت از کمپرسور واحد بیرونی تا ‪3‬‬
‫دقیقه هوای سرد‪/‬گرم از دستگاه خارج نخواهد شد‪.‬‬
‫کنترل خودکار تیغه‬
‫جریان هوا‬
‫•در صورتی که تهویه مطبوع در شرایط غیرطبیعی فعالیت کند (مثال ً وقتی تهویه مطبوع در صورت باز بودن پنجره در حال‬
‫کار باشد یا وقتی واحد داخلی با ظرفیت کم در اتاقی خیلی بزرگ نصب شده و در حال کار باشد) ممکن است در صورتی که‬
‫زاویه تیغه جریان هوا کم باشد فضای داخلی بسیار مرطوب گردد و عملکرد محصول کاهش یابد‪ .‬هنگامی که رطوبت‬
‫داخلی افزایش می‌یابد‪ ،‬واحد داخلی به‌طور خودکار این وضعیت را تشخیص داده و زاویه تیغه جریان هوا را بیشتر می‌کند تا‬
‫اطمینان حاصل شود که محصول عملکرد پایداری دارد‪.‬‬
‫مشاهده قطعات‬
‫بخشهای اصلی‬
‫فارسی‬
‫تیغه جریان هوا‬
‫ورودی هوا‬
‫فیلتر هوا (زیر توری)‬
‫صفحه منایش‬
‫رگناش‬
‫حسگر کنترل از راه دور‬
‫نشانگر بازنشانی فیلتر‬
‫نشانگر تایمر‬
‫نشانگر برفک‌زدایی‬
‫نشانگر روشن‪/‬خاموش بود نفعالیت‬
‫توجه‬
‫•دستگاه تهویه مطبوع و صفحه منایش آن بسته به مدل شما‪ ،‬ممکن است اندکی با تصاویری که در باال نشان داداه شده تفاوت‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫نظافت و نگهداری دستگاه تهویه مطبوع‬
‫متیز کردن قسمت بیرونی‬
‫در صورت لزوم‪ ،‬سطح واحد را با یک پارچه اندکی مرطوب یا خشک پاک کنید‪ .‬گرد و خاک‬
‫قسمت‌هایی که شکل پیچیده‌ای دارند را با استفاده از یک برس نرم پاک کنید‪.‬‬
‫احتياط‬
‫‪10‬‬
‫•از بنزن یا تینر استفاده نکنید‪.‬‬
‫این مواد ممکن است به سطح دستگاه تهویه مطبوع آسیب‬
‫برسانند و خطر آتش سوزی در بر داشته باشند‪.‬‬
‫متیز کردن فیلتر هوا و توری‬
‫فیلتر هوا را بیرون بکشید‪.‬‬
‫توری جلویی را ببندید‪.‬‬
‫‪‬برای بسنت توری جلویی‪ ،‬مراحل باال را به‌طور معکوس اجنام‬
‫دهید‪.‬‬
‫توجه‬
‫فارسی‬
‫توری جلویی را جدا کنید‪.‬‬
‫‪‬ابتدا گیره ایمنی را باز کرده و سپس لوال را خارج کنید‪.‬‬
‫کلید سبز روی قطعه لوال را به سمت پایین بکشید و‬
‫سپس قطعه لوال را فشار داده و بکشید تا توری باز شود‪.‬‬
‫(دو لوال بر روی توری وجود دارد و باید این مرحله را در مورد هر‬
‫دوی آنها اجنام دهید تا توری را باز منایید‪).‬‬
‫❈اگر می‌خواهید فقط فیلتر را متیز کنید‪ ،‬الزم نیست توری را‬
‫جدا کنید‪ .‬مرحله ‪ 4‬و ‪ 5‬را اجنام دهید‬
‫توری جلویی را باز کنید‪.‬‬
‫‪‬تیغه‌های سمت راست و چپ آرم سامسونگ را باز کنید‪ .‬هر دو‬
‫اهرم را فشار دهید و توری را به سمت پایین بکشید‪ .‬دو گیره‬
‫ایمنی بر روی توری جلویی نصب شده تا مانع افتادن آن شود‪.‬‬
‫توری و فیلتر هوا را با استفاده از جارو برقی یا یک برس نرم متیز‬
‫کنید‪ .‬اگر حجم گرد و غبار زیاد باشد‪ ،‬سپس آن را آبکشی و در‬
‫یک مکان برخوردار از تهویه مناسب خشک منایید‪.‬‬
‫‪ ‬برای استفاده بهینه‪ ،‬هر دو هفته یک بار این کار را تکرار کنید‪.‬‬
‫‪‬چنانچه فیلتر هوا در محوطه ای بسته (یا مرطوب) خشک می‬
‫شود‪ ،‬ممکن است بوی نامطبوعی ایجاد شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬آن را‬
‫مجددا ً متیز و در محیطی برخوردار از تهویه مناسب خشک کنید‪.‬‬
‫فیلتر را در جای قبلی خود جا بیاندازید‪.‬‬
‫‪‬هنگامی که فیلتر هوا به‌خوبی در جای خود قرار گرفت‪ ،‬صدای‬
‫تقی را می‌شنوید‪.‬‬
‫• تصاویر نشان داده شده در باال ممکن است بسته به مدل با دستگاه شما تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫•پس از متیز كردن فیلتر‪ 2 ،‬ثاتیه دكمه بازنشانی فيلتر را روی کنترل راه دور فشار دهيد تا زمانبندی فیلتر بازنشانی شود‪ .‬در هنگام متیز‬
‫كردن‪ ،‬نشانگر عالمت فيلتر روشن خواهد بود‪.‬‬
‫•اگر زاویه تیغه‌های جریان هوا جهت باز کردن توری جلویی و به منظور نصب و تعمیر و نگهداری توسط کاربر باز شده است‪ ،‬قبل از‬
‫استفاده از تهیه مطبوع باید فیوز را قطع کنید و دوباره وصل منایید‪.‬‬
‫در غیر این صورت‪ ،‬ممکن است زوایای هر تیغه متفاوت بوده و بعضی از آنها در هنگام خاموش شدن محصول بسته نشوند‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫نظافت و نگهداری دستگاه تهویه مطبوع‬
‫چنانچه قرار است برای مدتی طوالنی از دستگاه استفاده نشود‪ ،‬آن را خشک کنید تا در بهترین شرایط نگهداری شود‪.‬‬
‫‪‬دستگاه تهویه مطبوع را با به کار انداخنت آن در حالت فن به مدت ‪ 3‬الی ‪ 4‬ساعت کامالً خشک کنید و دوشاخه آن را از پریز برق‬
‫بکشید‪.‬‬
‫اگر رطوبت در قطعات داخلی دستگاه باقی مباند‪ ،‬ممکن است قطعات داخلی آسیب ببیند‪.‬‬
‫‪‬قبل از استفاد مجدد از دستگاه تهویه مطبوع‪ ،‬قطعات داخلی را مجددا ً با راه اندازی فن به مدت ‪ 3‬الی ‪ 4‬ساعت خشک کنید‪ .‬این‬
‫کار به زدودن بوهایی که ممکن است براثر رطوبت ایجاد شده باشد کمک می کند‪.‬‬
‫بررسی های دوره ای‬
‫برای نگهداری مناسب از دستگاه تهویه مطبوع‪ ،‬به جدول زیر مراجعه کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫نوع‬
‫فیلتر هوا را متیز کنید (‪)1‬‬
‫واحد داخلی‬
‫ماهانه‬
‫هر ‪ 4‬ماه‬
‫●‬
‫کفه تخلیه میعانات را متیز کنید (‪)2‬‬
‫●‬
‫مبدل گرما را کامال ً متیز کنید (‪)2‬‬
‫●‬
‫لوله تخلیه میعانات را متیز کنید (‪)2‬‬
‫●‬
‫●‬
‫باتری های دستگاه کنترل از راه دور را تعویض کنید (‪)1‬‬
‫مبدل حرارتی تعبیه شده در قسمت بیرونی دستگاه را متیز کنید (‪)2‬‬
‫واحد خارجی‬
‫سالی یک‬
‫●‬
‫مبدل حرارتی تعبیه شده در قسمت داخلی دستگاه را متیز کنید (‪)2‬‬
‫●‬
‫قطعات برقی را با هوا متیز کنید (‪)2‬‬
‫●‬
‫بررسی و تأیید کنید که کلیه قطعات برقی محکم بسته شده اند (‪)2‬‬
‫●‬
‫فن را متیز کنید (‪)2‬‬
‫●‬
‫بررسی و تأیید کنید که کلیه قطعات فن محکم بسته شده اند (‪)2‬‬
‫●‬
‫کفه تخلیه میعانات را متیز کنید (‪)2‬‬
‫●‬
‫●‪ :‬این عالمت نشان می دهد که نیاز به به بررسی دوره ای واحد های داخلی و خارجی دارد‪ ،‬پیرو شرح برای نگهداری صحیح از‬
‫دستگاه تهویه مطبوع‪.‬‬
‫توجه‬
‫‪12‬‬
‫(‪ )1‬اگر منطقه ای که در آن دستگاه تهویه مطبوع نصب می شود خیلی غبار آلود است‪ ،‬عملیات مذکور باید دفعات بیشتری اجنام گیرد‪.‬‬
‫(‪ )2‬این عملیات همیشه باید توسط تکنسین مجاز‪ ،‬مجرب و واجد شرایط اجنام گیرد‪ .‬برای اطالعات بیشتر‪ ،‬به قسمت نصب در این‬
‫دفترچه مراجعه منایید‪.‬‬
‫عیب یابی‬
‫چنانچه دستگاه تهویه مطبوع درست کار نکند‪ ،‬به جدول زیر مراجعه کنید‪ .‬این جدول راهنمای عیب یابی می تواند در صرفه جویی‬
‫در وقت و هزینه ها مفید باشد‪.‬‬
‫دستگاه تهویه مطبوع‬
‫بالفاصله بعد از آنکه مجددا ً راه‬
‫اندازی می شود کار منی کند‪.‬‬
‫دستگاه تهویه مطبوع اصال ً‬
‫کار منی کند‪.‬‬
‫•بررسی و اطمینان حاصل کنید که دوشاخه برق درست به پریز وصل شده باشد‪ .‬دوشاخه را به نحو صحیح به پریز برق‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫• ببینید آیا مدار شکن خاموش است‪.‬‬
‫• بررسی کنید ببینید برق قطع نشده باشد‪.‬‬
‫• فیوز برق را بررسی کنید‪ .‬اطمینان حاصل کنید که فیوز نپریده باشد‪.‬‬
‫دما تغییر منی کند‪.‬‬
‫•بررسی کنید ببینید آیا حالت فن را انتخاب کرده اید‪.‬‬
‫دکمه حالت تعبیه شده روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت دیگری انتخاب شود‪.‬‬
‫هوای گرم از دستگاه تهویه‬
‫مطبوع خارج منی شود‪.‬‬
‫•بررسی کنید ببینید آیا دمای تنظیم شده باالتر (پایین تر) از دمای فعلی نباشد‪ .‬دکمه ‪( Temp‬دما) روی کنترل از راه دور را‬
‫برای تغییر دما فشار دهید‪ .‬دکمه ‪( Temp‬دما) را برای کاهش یا افزایش دما فشار دهید‪.‬‬
‫• بررسی کنید ببینید فیلتر هوا با ذرات گرد و غبارمسدود نشده باشد‪ .‬فیلتر هوا را هر دو هفته یک بار متیز کنید‪.‬‬
‫•ببینید اصال ً دستگاه تهویه مطبوع روشن شده است‪ .‬اگر بله‪ 3 ،‬دقیقه صبر کنید‪ .‬برای حفاظت از کمپرسور‪ ،‬هوای‬
‫سرد خارج نخواهد شد‪.‬‬
‫•بررسی کنید آیا دستگاه تهویه مطبوع در جایی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید است یا خیر‪ .‬برای تقویت‬
‫کارآمدی خنک کنندگی‪ ،‬بر روی پنجره ها پرده نصب کنید‪.‬‬
‫• بررسی کنید پوشش یا مانعی در نزدکی واحد بیرونی نباشد‪.‬‬
‫• بررسی کنید تا شلنگ تخلیه بیش از حد طوالنی نباشد‪.‬‬
‫• بررسی کنید دستگاه تهویه مطبوع فقط در حالت ‪( Cool‬خنک) کار کند‪.‬‬
‫• بررسی کنید که کنترل از راه دور فقط برای مدل خنک کننده در دسترس است یا خیر‪.‬‬
‫سرعت فن تغییر منی کند‪.‬‬
‫•بررسی کنید ببینید آیا حالت خودکار یا خشک را انتخاب کرده اید‪.‬‬
‫دستگاه تهویه مطبوع به طور خودکار در حالت خودکار‪/‬خشک‪ ،‬سرعت فن را روی خودکار تنظیم می کند‪.‬‬
‫قابلیت تایمر تنظیم منی شود‪.‬‬
‫• بررسی کنید پس از تنظیم زمان‪ ،‬دکمه ‪(Power‬روشن‪/‬خاموش) را بر روی کنترل از راه دور فشار داده اید یا خیر‪.‬‬
‫وقتی دستگاه کار می کند‪،‬‬
‫بوهای نامطبوع به داخل اتاق‬
‫نفوذ می کند‪.‬‬
‫•بررسی کنید ببینید آیا دستگاه در یک محیط دود آلود کار می کند یا آیا دود از خارج وارد اتاق می شود‪ .‬دستگاه تهویه‬
‫مطبوع را در حالت فن راه اندازی کنید و یا پنجره های اتاق را باز کنید‪.‬‬
‫دستگاه تهویه مطبوع صدای‬
‫حباب مانند می دهد‪.‬‬
‫•هنگامی که ماده سرد کننده در کمپرسور جریان می یابد‪ ،‬یک صدای حباب مانند شنیده می شود‪ .‬اجازه دهید دستگاه‬
‫تهویه مطبوع در حالتی که انتخاب منوده اید کار کند‪.‬‬
‫•وقتی دکمه روشن خاموش را روی کنترل راه دور فشار می دهید‪ ،‬ممکن است از پمپ تخلیه داخل دستگاه تهویه مطبوع‬
‫سروصدا شنیده شود‪.‬‬
‫آب از تیغه های جریان هوا چکه‬
‫می کند‪.‬‬
‫•بررسی کنید ببنید آیا در حالی که تیغه های جریان هوا به سمت پایین بوده‪ ،‬دستگاه تهویه مطبوع برای مدتی طوالنی‬
‫خنک می کرده است‪ .‬ممکن است به دلیل اختالف دما‪ ،‬میعان صورت گرفته و آب تولید شده باشد‪.‬‬
‫دستگاه کنترل کار از راه دور کار‬
‫منی کند‪.‬‬
‫• بررسی کنید ببینید آیا باتری ها خالی شده اند‪.‬‬
‫• اطمینان حاصل کنید که باتری ها به درستی نصب شده باشند‪.‬‬
‫• اطمینان حاصل کنید که چیزی حد فاصل بین حسگر دستگاه کنترل از راه دور و دستگاه تهویه مطبوع قرار نگرفته‬
‫باشد‪.‬‬
‫•مطمئن شوید وسیله منبع نوری قوی ای در نزدیکی دستگاه تهویه مطبوع نباشد‪ .‬نورهای شدید ناشی از المپ های‬
‫فلوئورسنت و تابلوهای نئونی ممکن است امواج الکتریکی را قطع کنند‪.‬‬
‫• بررسی کنید که کنترل از راه دور سیم دار برای کنترل گروه تنظیم شده است یا خیر‪.‬‬
‫کنترل از راه دور سیم دار کار‬
‫منی کند‪.‬‬
‫•بررسی کنید آیا منایش داده ‪( TEST‬آزمایش) بر روی کنترل از راه دور سیم دار منايش داده شده است یا خیر‪ .‬اگر این گونه‬
‫است‪ ،‬واحد را خاموش كنید و کلید قطع کننده مدار را خاموش كنید‪ .‬با نزدیکترین مرکز خدمات متاس بگیرید‪.‬‬
‫نشانگرهای صفحه منایش‬
‫دیجیتالی چشمک می زنند‪.‬‬
‫•دکمه روشن خاموش را روی کنترل راه دور فشار دهيد تا واحد خاموش شود و کلید قطع کننده مدار را خاموش کنید‪.‬‬
‫سپس آن را روشن کنید‪.‬‬
‫اگر دستگاه تهويه به وسيله‬
‫کنترل از راه دور سیمی روشن یا‬
‫خاموش منی شود‪.‬‬
‫فارسی‬
‫مشکل‬
‫راه حل‬
‫•به دلیل مکانسیم محافظتی‪ ،‬دستگاه بالفاصله به کار منی افتد تا از وارد شدن فشار اضافی به آن جلوگیری شود‪.‬‬
‫دستگاه تهویه مطبوع ظرف ‪ 3‬دقیقه شروع به کار خواهد کرد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫سؤاالت یا نظراتی دارید؟‬
‫یا از وب سایت ما به نشانی زیر دیدن کنید‬
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
‫با این شماره متاس بگیرید‬
‫کشور‬
800-SAMSUNG (726-7864)
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
OMAN
183-2255 (183-CALL)
KUWAIT
8000-4726
BAHRAIN
800-2255 (800-CALL)
QATAR
08000-726786
16580
EGYPT
021 36 11 00
ALGERIA
0800-Samsung (72678) PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa/support
80-1000-12 TUNISIA
www.samsung.com/Levant/support (English)
0800-22273
06 5777444
JORDAN
www.samsung.com/Levant/support (English)
18252273
SYRIA
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
021-8255
IRAN
080 100 2255
MOROCCO
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
920021230
SAUDI ARABIA
www.samsung.com/tr/support
444 77 11
TURKEY
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
‫نوع نواری ‪ 4‬طرفه‬
‫دستگاه تهویه مطبوع‬
‫دفترچه راهنمای کاربر‬
‫امکانات را مجسم کنید‬
‫از اينکه اين محصول سامسونگ را خريداری کرديد متشکرمي‪.‬‬
Download PDF

advertising