Samsung | HT-TX725 | Samsung HT-TX725 راهنمای کاربری

‫‪HT-X725‬‬
‫‪HT-X725G‬‬
‫‪HT-TX725‬‬
‫‪HT-TX725G‬‬
‫سیستم سینمای‬
‫خانگی دیجیتال‬
‫راهنماي كاربر‬
‫امكانات آن را تصور كنيد‬
‫از شما براي خريد محصوالت سامسونگ تشكر مي كنيم‪.‬‬
‫براي دريافت سرويس كاملتر‬
‫لطفا وسيله خود را ثبت كنيد در‬
‫‪www.samsung.com/global/register‬‬
‫پخش انواع زيادي از ديسك ها‬
‫اين سيستم سينماي خانگي به شما امكان پخش ديسك هاي مختلف و متفاوتي‚ شامل ‪DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW‬و‬
‫‪ DVD±R/RW‬را مي دهد‬
‫پشتيباني ميزباني ‪USB‬‬
‫شما مي توانيد وسيله ذخيره سازي ‪ USB‬خارجي مانند حافظه فالش ‪ ‚USB‬و غيره را به اين دستگاه پخش متصل كنيد و فايل ها را با استفاده از عملكرد‬
‫ميزباني ‪ USB‬سينماي خانگي پخش نمائيد‪.‬‬
‫دالبی پروالجیک ‪II‬‬
‫دالبی پرو الجیک ‪ II‬شکلی از تکنولوژی دکودرکردن سیگنال صوتی چند کانالی است که دالبی پروالجیک فعلی موجود را بهبود و توسعه می دهد‪.‬‬
‫‪(DTS‬سیستم های تئاتر دیجیتال)‬
‫‪ DTS‬یک فرمت فشرده سازی صوتی توسعه یافته توسط شرکت سیستم های سینمای دیجیتال است‪ .‬آن صدای کامل فرکانس ‪ 5.1‬کانالی را ارائه می دهد‪.‬‬
‫عملكرد محافظ صفحه تلويزيون‬
‫اگر دستگاه اصلي براي مدت ‪ 3‬دقيقه در مد توقف باقي بماند‚ لوگوي سامسونگ برروي صفحه تلويزيون ظاهر مي شود‪.‬‬
‫دستگاه ‪ HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G‬بطور اتوماتيكي خودش بعد از ‪ 20‬دقيقه ماندن در مد محافظ صفحه به مد صرفه جويي‬
‫در انرژي عوض مي شود‬
‫عملكرد ذخيره انرژي‬
‫دستگاه ‪ HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G‬بعد از ‪ 20‬دقيقه ماندن در مد توقف بطور اتوماتيكي خاموش مي شود‪.‬‬
‫صفحه نمايشگر تلويزيون ويژه‬
‫دستگاه ‪ HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G‬به شما امكان مي دهد كه تصوير دلخواه تان را در طي پخش ‪ JPEG, DVD‬انتخاب‬
‫كنيد و آن را به عنوان تصوير زمينه انتخاب نمائيد‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪ HDMI‬سيگنال هاي ويدئويي و صوتي ‪ DVD‬را بطور همزمان انتقال مي دهد‚ و تصوير واضح تري فراهم مي كند‬
‫‪IRA‬‬
‫مشخصات‬
‫اطالعات ايمني‬
‫هشدارهاي ايمني‬
‫براي كاهش خطر شوك الكتريكي‚ كاور (يا عقب) دستگاه را باز نكنيد‬
‫هيچ قطعه قابل تعمير كاربر در داخل دستگاه وجود ندارد‪ .‬كار سرويس را به پرسنل سرويس ماهر وواجد شرايط بدهيد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫خطر شوك الكتريكي‬
‫باز نكنيد‬
‫‪CLASS 1 LASER PRODUCT‬‬
‫‪KLASSE 1 LASER PRODUKT‬‬
‫‪LUOKAN 1 LASER LAITE‬‬
‫‪KLASS 1 LASER APPARAT‬‬
‫‪PRODUCTO LASER CLASE 1‬‬
‫اين سمبل برولتاژ خطرناك در داخل دستگاه داللت مي كند‬
‫كه خطر شوك الكتريكي يا زخمي شدن خودتان را نشان مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫اين سمبل به دستورالعمل هاي ايمني مهم درمورد محصول‬
‫داللت مي كند‬
‫محصول ليزر درجه ‪1‬‬
‫اين دستگاه پخش كوچك به عنوان محصول ليزر درجه ‪ 1‬شناخته مي شود‬
‫استفاده از كنترلها‚ تنظيمات يا عملكردهاي ديگري به غير از آنچه كه‬
‫دراينجا مشخص شده ‚ مي تواند نتيجه قرار گرفتن در خطر تشعشع‬
‫خطرناك را داشته باشد‪.‬‬
‫احتياط ‪ :‬تشعشع نامرئي ليزر هنگام باز كردن قفل هاي داخلي ايجاد مي‬
‫شود ‚ از قرار گرفتن در معرض اين اشعه اجتناب كنيد‪.‬‬
‫هشدار‪:‬براي كاهش خطر آتش سوزي يا شوك الكتريكي‚ دستگاه ووسايل آن را در معرض باران يا رطوبت قرار ندهيد‪.‬‬
‫احتیاط‪:‬براي جلوگيري از شوك الكتريكي ‚ بايد قسمت تيغه اي دوشاخه با سوكت پهن تطبيق كند و كامال درآن قرار بگيرد‪.‬‬
‫ •اين دستگاه هميشه بايد به پريز برق متناوب با اتصال زمين محافظ وصل شود‬
‫ •براي قطع وسايل از دستگاه اصلي‚ دوشاخه بايد از سوكت اصلي بيرون كشيده شود‚ بنابراين دوشاخه اصلي بايستي بطور آماده اي قابل استفاده باشد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •وسايل نبايستي در معرض چكه يا پاشيده شدن مواد باشندو هيچ شيئی كه با مايعات پر مي شود مانند گلدانها ‚ نبايد روي دستگاه قرار بگيرد‪.‬‬
‫ •دوشاخه اصلي براي قطع وسيله استفاده مي شود و بايستي هرموقع بطور آماده اي براي استفاده باشد‬
‫عملكرد ‪AV SYNC‬‬
‫اگر اين دستگاه به تلويزيون ديجيتال متصل شود ويدئو ممكن است نسبت به صدا تاخير داشته باشد‬
‫براي جبران اين مورد‚ شما مي توانيد زمان تاخير صدا با سينكرونيزه كردن( تطبيق دادن)با ويدئو تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪Aynet+‬عملكرد(‪)HDMI-CEC‬‬
‫‪ Aynet+‬يك عملكردي است كه مي تواند در كار دستگاه اصلي با استفاده از دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون‚ با ارتباط دادن سينماي خانگي به تلويزيون‬
‫سامسونگ با يك كابل ‪ HDMI‬استفاده شود‪ (.‬اين فقط با تلويزيون سامسونگ كه ‪ Aynet+‬را پشتيباني مي كند‚ امكان پذير است‬
‫عملكرد بلوتوث‬
‫شما مي توانيد از وسيله بلوتوث براي لذت بردن از موسيقي با كيفيت صداي عالي استريو‚ همه بدون بطور بيسيم استفاده كنيد‬
‫‪BD Wise‬‬
‫قابلیت ‪ BD Wise‬محصوالت مختلف ‪ Samsung‬را که از ‪ BD Wise‬پشتیبانی می کنند بطور خودکار تنظیم می کند تا تنظیمات بهینه ای میان آنها بوجود آید‪.‬‬
‫این قابلیت فقط زمانی فعال می شود که تلویزیونهای ‪ Samsung‬سازگار با ‪ BD Wise‬با کابل ‪ HDMI‬بهم وصل شده باشند‪.‬‬
‫چه چيزهايي را شامل مي شود‬
‫براي لوازم فراهم شده زير بررسي كنيد‪.‬‬
‫کابل ویدئو‬
‫‪2‬‬
‫آنتن ‪FM‬‬
‫کابل ‪HDMI‬‬
‫دفترچه راهنمای‬
‫کاربر‬
‫دستگاه کنترل از راه‬
‫دور‪ /‬باتریهای آن‬
‫( اندازه ‪)AAA‬‬
‫میکروفون ‪ASC‬‬
‫‪3‬‬
‫اطالعات ايمني‬
‫احتياط هاي قبلي‬
‫‪IRA‬‬
‫امحتويات‬
‫مشخصاﺕ‬
‫‪2‬‬
‫چه چيزهايي را شامل مي شود‬
‫اطالعاﺕ ايمني‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪۴‬‬
‫هشدارهاي ايمني‬
‫احتياط هاي قبلي‬
‫شروع كردن‬
‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٩‬‬
‫قبل از خواندن راهنماي كاربر‬
‫ديسك هاي قابل پخش‬
‫ازانواﻉ ديسك هاي فوق استفاده نكنيد!‬
‫محافظت از كﭙي غيرمجاز‬
‫انواﻉ و مشخصات ديسك‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫اللوحﺔ اﻷماميﺔ‬
‫اللوحﺔ الخلفيﺔ‬
‫‪2‬‬
‫مطمئن شويد كه منبع برق متناوب در خانه شما با مشخصات برچسب نصب شده در عقب دستگاه پخش شما مطابقت كند‪ .‬دستگاه پخش خود را‬
‫بطور عمودی ‚ در روي يك پايه مناسب ( اشياي منزل) با فﻀاي كافي در اطراﻑ آن براي تهويه نصب كنيد‪ 10~٧٫۵(.‬سانتيمتر) مطمئن شويد‬
‫كه سالت هاي تهويه پوشانيده نشوند چيزي راروي دستگاه پخش قرار ندهيد دستگاه پخش را روي آمﭙليفايرها يا تجهيزات ديگر كه گرم مي‬
‫شوند قرار ندهيد‪ .‬قبل از حركت دادن دستگاه پخش‚ مطمئن شويد كه سيني ديسك خالي است‪ .‬اين دستگاه پخش براي استفاده مداوم وادامه دار‬
‫طراحي شده است‪ .‬سويچ كردن دستگاه پخش ‪ DVD‬به مد نيمه فعال منبع تﻐذيه الكتريسيته راقطع نمي كند‪ .‬به منظور قطع كامل دستگاه پخش‬
‫از منبع برق ‚ مخصوصا اگر مي خواهيد كه براي مدت طوالني از دستگاه استفاده نكنيد‚ دوشاخه اصلي را از پريز ديوار دربياوريد‚‬
‫در طي طوفان و رعد و برق‚ دوشاخه اصلي برق را از پريز ديوار قطع كنيد‪ .‬افزايش ناگهاني ولتاژ به علت رعد و برق مي تواند به دستگاه‬
‫صدمه بزند‪.‬‬
‫بيفتد‪ .‬اگر دستگاه پخش را در فصل زمستان از جايي حمل مي كنيد ‚ قبل از‬
‫استفاده تقريبا ‪2‬ساعت صبر كنيد تادستگاه پخش به درجه حرارت اتاق برسد‪.‬‬
‫‪٧‬‬
‫توصيﻒ‬
‫‪10‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪12‬‬
‫اتصاالﺕ‬
‫دستگاه را در معرض نور مستقيم خورشيد يا منابع ديگر گرمايي قرار ندهيد‪.‬‬
‫اين كار مي تواند باعﺚ گرم شدن بيش از حد و اختالل كار دستگاه شود‪.‬‬
‫در طي طوفان و رعد و برق‚ دوشاخه اصلي برق را از پريز ديوار قطع‬
‫كنيد‪ .‬افزايش ناگهاني ولتاژ به علت رعد و برق مي تواند به دستگاه صدمه‬
‫بزند‪.‬‬
‫باتريهاي استفاده شده با اين محصول شامل مواد شيميايي هستند كه براي‬
‫محيط زيست زيان آور است‪.‬‬
‫باتريهاي استفاده شده را در سطل آشﻐال عمومي منزل نياندازيد‬
‫دستگاه پخش را از رطوبت ( براي مﺜال از گلدانها) ‚ وگرماي بيشتر ( براي‬
‫مﺜال‚ بخاري ديواري) يا تجهيزاتي كه ميدان هاي مﻐناطيسي يا الكتريكي(‬
‫براي مﺜال‚ بلندگوها)محافظت كنيد ‪.‬اگر دستگاه پخش اختالل دارد يا خوب‬
‫كار نمي كند‚كابل برق را از منبع برق شهر قطع كنيد اين دستگاه پخش براي‬
‫استفاده صنعتي مناسب نمي باشد‪ .‬از اين دستگاه فقط براي موارد شخصي‬
‫استفاده كنيد‪ .‬اگر دستگاه پخش شما يا ديسك هاي آن در محلي با درجه‬
‫حرارت پايين و سرد نگهداشته شده باشند ميعان بخار آب ممكن است اتفاق‬
‫‪1۶‬‬
‫قبل از استفاده از سينمای خانگی خود‬
‫‪2٨‬‬
‫‪2٩‬‬
‫پخش‬
‫‪۴‬‬
‫‪ 12‬وصف جهاز التحكم عن بعد‬
‫‪ 1۴‬تنظيم دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪1۶‬‬
‫‪1٩‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2۴‬‬
‫‪2۵‬‬
‫‪2۶‬‬
‫اتصال به بلندگوها‬
‫اتصال آمﭙلی فايرگيرنده بی سيم انتخابی‬
‫اتصال خروجی ويدئو به تلويزيون خود‬
‫‪( BD Wise‬فقط محصوالت ‪)Samsung‬‬
‫وصل کردن ‪HDMI IN/OUT‬‬
‫عملکرد ‪HDMI‬‬
‫اتصاالت صوتی از قطعات ووسايل خارجی‬
‫اتصال به آنتن ‪FM‬‬
‫‪ 2٨‬قبل از استفاده از سينمای خانگی خود‬
‫‪2٩‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪3۴‬‬
‫‪۴1‬‬
‫‪۴3‬‬
‫پخش ديسک‬
‫پخش ‪MP3/WMA-CD‬‬
‫پخش فايل ‪JPEG‬‬
‫پخش ‪DIVX‬‬
‫استفاده از عملكرد پخش‬
‫استفاده از بلوتوث‬
‫پخش فايلهای مديا با استفاده از مشخصه ميزبانی ‪USB‬‬
‫‪۵‬‬
‫امحتويات‬
‫نصب سیستم‬
‫‪45‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫عملكرد راحت ومناسب‬
‫عیب یابی‬
‫‪62‬‬
‫‪64‬‬
‫ليست كد هاي زباني‬
‫ضمیمه‬
‫‪66‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 5‬گوش کردن به رادیو‬
‫‪8‬‬
‫‪ 58‬ایستگاههای از قبل تنظیم شده‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫عملکرد تایمر خواب‬
‫تنظیم روشنایی صفحه نمایشگر‬
‫عملکرد بیصدا‬
‫‪(S.VOL‬ولوم هوشمند)‬
‫‪P.BASS‬‬
‫معيار بندي بااليي صوتي‬
‫عملكرد هدفون واقعي‬
‫‪ 62‬عیب یابی‬
‫قبل از خواندن راهنماي كاربر‬
‫مطمئن شويد كه شرايط فوق را قبل از خواندن دفترچه راهنماي كاربر بررسي كنيد‪.‬‬
‫آيكونهايي كه دراين دفترچه راهنما استفاده شده اند‬
‫ايقون‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫مصطلح‬
‫التحديد‬
‫‪DVD‬‬
‫اين مستلزم عملكرد موجود با ديسك هاي ‪DVD‬يا ‪ DVD-R/DVD-RW‬است كه در مد ويدئو ضبط‬
‫شده و بسته شده اند‪.‬‬
‫‪CD‬‬
‫اين مستلزم عملكرد موجود با ‪CD‬ديتا (‪CD-R‬يا‪ )CD-RW‬مي باشد‪.‬‬
‫‪MP3‬‬
‫اين شامل يك عملكرد فراهم شده با ديسك هاي ‪ ‚CD-R/-RW‬و ‪ USB‬است‪.‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫اين شامل يك عملكرد فراهم شده با ديسك هاي ‪ ‚CD-R/-RW‬و ‪ USB‬است‪.‬‬
‫‪DivX‬‬
‫اين مستلزم عملكرد موجود با ديسك هاي ‪ MPEG4‬مي باشد‪.‬‬
‫(‪ DVD-R/RW, CD-R‬يا ‪)CD-RW‬‬
‫‪Caution‬‬
‫‪M‬‬
‫‪Note‬‬
‫● شروع كردن‬
‫رادیو‬
‫‪ 45‬تعیین زبان‬
‫‪ 45‬تنظیم حالت خروجی تصویر ‪HDMI‬‬
‫‪ 46‬تنظیمات نوع صفحه تلویزیون‬
‫‪ 47‬تنظیمات کنترل های والدین( سطح معیار گذاری)‬
‫‪ 47‬تنظیمات رمز‬
‫‪ 48‬تنظیمات تصویر زمینه‬
‫‪48‬برای انتخاب یکی از ‪ 3‬تنظیمات تصویر زمینه ای که شما ایجاد کرده اید‬
‫‪ 49‬تنظیمات مد بلندگو‬
‫‪ 49‬تنظیمات زمان تاخیر‬
‫‪ 51‬تنظیمات تن تست‬
‫‪ 51‬تنظیمات صدا‬
‫‪ 52‬تنظیمات ‪(DRC‬حوزه فشرده سازی دینامیک)‬
‫‪ 53‬تنظیمات همزمانی ‪AV‬‬
‫‪ 53‬تنظیمات صدای ‪HDMI‬‬
‫‪ 54‬زمینه صدا(‪/)DSP‬عملکرد تثبیت کننده‬
‫‪ 55‬مد دالبی پرو الجیک ‪II‬‬
‫‪ 55‬افکت دالبی پروالجیک ‪II‬‬
‫‪ 56‬نصب ‪ (ASC‬کالیبراسیون اتوماتیک صدا)‬
‫‪IRA‬‬
‫شروع كردن‬
‫اين مستلزم مورد و محلي است كه عملكرد نمي تواند انجام شود يا تنظيمات انصراف داده مي شود‪.‬‬
‫اين مستلزم نكته ها يا دستورالعملهايي در صفحات است كه در مورد انجام هر عملكرد به شما كمك مي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪M M‬‬
‫) " در مورد ديسك هاي ويدئوي ‚ ‪DVD‬‬
‫` `در اين دفترچه راهنما‚ دستورالعملهاي عالمت گذاري شده با "‪( DVD‬‬
‫صوتي و ‪ DVD-R/-RW‬هستند كه در مد ويدئوي ‪ DVD‬ضبط شده و سپس بسته شده اند مي باشند‪.‬‬
‫موقعي كه نوع مخصوصي از ‪ DVD‬گفته مي شود ‚ آن بطور جداگانه اي مشخص مي شود‪.‬‬
‫` `اگر ديسك ‪ DVD-R/-RW‬بطور صحيحي در فرمت ويدئوي ‪ DVD‬ضبط نشده باشد‚ آن قابل پخش نخواهد بود‪.‬‬
‫درباره استفاده از اين دفترچه راهنماي كاربر‬
‫‪١ )١‬مطمئن شويد كه با دستورالعملهاي ايمني قبل از استفاده از اين محصول آشنا بشويد‪( .‬صفحه ‪ 4‬ر‪ 3‬ببينيد)‬
‫‪٢ )٢‬اگر مشكلي پيش بيايد ‚ بخش عيب يابي را بررسي كنيد‪( .‬صفحه ‪ 62~63‬را ببينيد)‬
‫‪ 64‬ليست كد هاي زباني‬
‫حق كپي‬
‫شركت الكترونيك سامسونگ © ‪ 2009‬با مسئوليت محدود‬
‫همه حقوق محفوظ است‚ هيچ بخش يا كل اين دفترچه راهنما نمي تواند بدون اجازه كتبي شركت الكترونيك سامسونگ با مسئوليت محدود‬
‫چاپ و تكثير يا كپي شود ‪.Samsung Electronics Co.,Ltd‬‬
‫‪ 6‬احتیاط های الزم برای جابجایی و نگهداری دیسک ها‬
‫‪5‬‬
‫‪ 66‬مشخصات وویژگیها‬
‫‪7‬‬
‫شروع كردن‬
‫اين محصول فايلهاي مدياي ثابت (‪ )DRM‬را پشتيباني نمي كند‪.‬‬
‫‪ (DVD‬ديسك گردنده ديجيتال) صدا وويدئوي استثنايي و بي نظير ارائه مي كند‚ كه بايد از صدا محيطي و تكنولوژي فشرده سازي ويدئويي‬
‫‪ MPEG-2‬دالبي ديجيتال تشكر كنيم حاال شما مي توانيد از اين افكت هاي واقعي در خانه ‚ مانند موقعي كه در سينما يا تاالر كنسرت هستيد لذت‬
‫ببريد‪.‬‬
‫دستگاههاي پخش ‪ DVD‬و ديسك هاي آنها برحسب منطقه كدگذاري شده اند‪ .‬كدهاي منطقه اي بايد به منظور قابليت ديسك براي پخش مطابقت‬
‫كنند‪ .‬اگر كدها تطبيق نكنند ‚ ديسك پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫شماره منطقه اي اين دستگاه پخش در پانل عقب آن داده شده است‪.‬‬
‫( دستگاه پخش ‪ DVD‬فقط ‪ DVD‬هايي را پخش مي كند كه برچسب هاي آنها با كدهاي منطقه مطابقت كنند)‪.‬‬
‫ديسك هاي قابل پخش‬
‫نوع ديسك‬
‫عالمت دیسک‬
‫(لوگو)‬
‫سيگنال هاي ضبط شده‪.‬‬
‫اندازه ثبت شده‬
‫‪ 12‬سانتيمتر‬
‫‪DVD-AUDIO‬‬
‫ويدئو‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫‪ 8‬سانتيمتر‬
‫‪AUDIO-CD‬‬
‫‪COMPACT‬‬
‫صدا‬
‫‪DIGITAL AUDIO‬‬
‫‪DivX‬‬
‫صدا‪ +‬ويدئو‬
‫اندازه دیسک حداکثر زمان پخش‬
‫تقريبا‪ 240 .‬دقيقه (يك طرفه)‬
‫تقريبا‪ 480 .‬دقيقه (دو طرفه)‬
‫تقريبا‪ 80 .‬دقيقه (يك طرفه)‬
‫تقريبا‪ 160 .‬دقيقه‪ ( .‬دو طرفه)‬
‫‪ 12‬سانتيمتر‬
‫‪ 74‬دقيقه‬
‫‪ 8‬سانتيمتر‬
‫‪ 20‬دقيقه‬
‫‪ 12‬سانتيمتر‬
‫—‬
‫‪ 8‬سانتيمتر‬
‫—‬
‫❖ ❖ديسك هاي ‪CD-R‬‬
‫• بعضي از ديسك هاي ‪ CD-R‬ممكن است قابليت پخش را با توجه به وسيله ضبط ديسك (ضبط کننده ‪ CD‬يا كامپيوتر) و شرايط ديسك نداشته باشند‪.‬‬
‫•از يك ديسك ‪ 650 CD-R‬مگابايت‪ 74 /‬دقيقه استفاده كنيد‬
‫از ديسك هاي ‪ CD-R‬بيش از ‪ 700‬مگابايت‪ 80 /‬دقيقه استفاده نكنيد چون آنها نمي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫• بعضي از مدياي‪ (CD-RW‬قابليت كپي دوباره) ممكن است قابل پخش نباشند‪.‬‬
‫• فقط ‪CD-R‬هايي كه بطور صحيحي “بسته شده اند“ مي توانند بطور كامل پخش شوند‪ .‬اگر بخش برنامه ديسك بسته شده ولي ديسك باز مانده باشد‚‬
‫ممكن است نمي تواند بطور كاملي پخش شود‪.‬‬
‫● شروع كردن‬
‫‪~ 6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪IRA‬‬
‫انواع و مشخصات ديسك‬
‫❖ ❖ديسك هاي ‪CD-R MP3‬‬
‫• فقط ديسك هاي ‪ CD-R‬با فايلهاي ‪ MP3‬در فرمت ‪ ISO 9660‬يا ‪Joliet‬مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫• اسمهاي فايلهاي ‪ MP3‬بايستي ‪ 8‬كاراكتر يا كمتر طول داشته باشند و شامل فاصله خالي يا كاراكترهاي ويژه نباشند‪)+ =/.(.‬‬
‫• از ديسك هاي ضبط شده با فشرده سازي‪ /‬غير فشرده سازي ديتا با معيار بزرگتر از ‪ 128‬كيلوبايت بر ثانيه استفاده كنيد‪.‬‬
‫• فقط فايلهاي با پسوند “‪”mp3.‬و “‪”MP3.‬مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫• فقط ديسك هايي كه بطور متوالي با چندين بخش كپي شده اند مي توانند پخش شوند‪ .‬اگر يك سگمنت خالي در ديسك چندين بخشي وجود داشته باشد‚‬
‫ديسك مي تواند فقط تا سگمنت خالي پخش شود‪.‬‬
‫•اگر ديسك بسته نشده باشد ‚ مدت طوالني الزم خواهد بود كه پخش شروع شود و همه فايلهاي ضبط شده ممكن است پخش نشوند‪.‬‬
‫•براي فايلهاي كدگذاري شده در فرمت معيار مشخصه بيت(‪ ‚)VBR‬براي مثال فايلهاي كدگذاري شده هم در معيار بيت كم و هم معيار بيت باال‬
‫( براي مثال‚ ‪ 32‬كيلوبايت برثانيه~‪ 320‬كيلوبايت برثانيه)از صدا در طي پخش گذر خواهد كرد‪.‬‬
‫• حداكثر ‪ 500‬تراك مي توانند در ‪ CD‬پخش شوند‪.‬‬
‫• حداكثر ‪ 300‬فولدر در ‪ CD‬مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫❖ ❖ديسك هاي ‪CD-R JPEG‬‬
‫• فقط فايلهايي با پسوند “‪ ”jpg‬مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫•‪.‬اگر ديسك بسته نشده باشد‚ مدت طوالني تر الزم خواهد بود تا پخش شروع شود و همه فايلهاي ضبط شده ممكن است پخش نشوند‪.‬‬
‫•فقط ديسك هاي ‪CD-R‬بافايلهاي ‪ JPEG‬با فرمت ‪ISO 9660‬يا ‪ Joliet‬مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫• اسمهاي فايلهاي ‪ JPEG‬بايستي ‪ 8‬كاراكتر يا كمتر طول داشته باشند و شامل فاصله خالي يا كاراكترهاي ويژه نباشند(‪)+ = / .‬‬
‫•فقط ديسك چندين بخشي كپي شده بصورت متوالي مي تواند پخش شود‪ .‬اگر سگمنت خالي در ديسك چندين بخشي باشد‚ ديسك مي تواند فقط تا سگمنت‬
‫خالي پخش شود‪.‬‬
‫• حداكثر ‪ 9,999‬تصوير مي تواند در يك ‪ CD‬ذخيره شود‪.‬‬
‫•هنگام پخش ‪ CD‬تصويري ‪ ‚Kodak/Fuji‬فقط فايلهاي ‪ JPEG‬در فولدر تصويري مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫•ديسك هاي تصويري ديگر به غير از ‪ CD‬هاي تصوير ‪ Kodak/Fuji‬مي توانند زمان بيشتري براي شروع پخش بگيرند ياهمه آنها پخش نشود‪.‬‬
‫❖ ❖ديسك هاي ‪DVD±R/RW, CD-R/RW DivX‬‬
‫ازانواع ديسك هاي فوق استفاده نكنيد!‬
‫•‪ .‬ديسك هاي ‪ CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM‬و‪ DVD-RAM‬نمي توانند در اين دستگاه پخش شوند‪.‬‬
‫اگر چنين ديسك هايي پخش شوند‚ يك پيغام <‪ ( >WRONG DISC FORMAT‬فرمت ديسك نادرست) برروي صفحه تلويزيون ظاهر مي شود‪.‬‬
‫•‪ .‬ديسك هاي ‪ DVD‬خريداري شده از خارج ممكن است دراين دستگاه پخش نشوند‪.‬‬
‫اگر چنين ديسك هايي پخش شوند يك پيغام <‪ >CAN`T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE‬نمي تواند اين ديسك‬
‫را پخش كند ‚ لطفا كد منطقه را بررسي كنيد برروي صفحه تلويزيون ظاهر مي شود‪.‬‬
‫• ارتقاءو بهنگام كردن نرم افزار براي فرمتهاي غيرسازگار پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫(مثال‪ QPEL‚GMC :‬رزوالسيون و جداسازي بيش از ‪ 600*800‬پيكسل‚ غيره)‬
‫•بخش هايي با معيار فريم باال ممكن است هنگام پخش يك فايل ‪ DivX‬پخش نشوند‪.‬‬
‫‪ ®DivX‬یک فرمت ویدیویی دیجیتالی متعلق به ‪ .DivX, Inc‬است‪ .‬این دستگاه رسماً مورد تایید ‪ DivX‬و یا ‪ DivX Ultra‬بوده و قادر‬
‫به پخش فیلمهای ‪ DivX‬می باشد‪.‬‬
‫محافظت از كپي غيرمجاز‬
‫•بسياري از ديسك هاي ‪ DVD‬با محافظت از كپي غير مجاز كدگذاري شده اند‪ .‬به اين علت‚ شما فقط مي توانيد دستگاه پخش ‪ DVD‬خود را مستقيما به‬
‫تلويزيون وصل كنيد ولي نمي توانيد آن را به‪ VCR‬وصل كنيد‪ .‬اتصال به ‪ VCR‬نتايج اختالل تصوير از ديسك هاي ‪ DVD‬با محافظت در مقابل كپي‬
‫كردن غير مجاز را خواهد داشت‪.‬‬
‫•اين محصول داراي تكنولوژي محافظت در مبرابر كپي غير مجاز است كه به وسيله متدهايي از قوانين اياالت متحده امريكا و ديگر حقوق اموال هوشمند‬
‫كه مالكيت آن را اتحاديه ماكروويزيون و ديگر صاحبان حق ها دارا مي باشند تبعيت مي كند‪.‬‬
‫استفاده از تكنولوژي محافظت در برابر كپي غير مجاز بايد توسط اتحاديه ماكروويزيون تاييد شود ‚ و فقط براي خانه و استفاده هاي محدود مشاهده بكار‬
‫رودمگر اينكه به بيان ديگر توسط اتحاديه ماكروويزيون تاييد و مجاز شناخته شود‪.‬‬
‫مهندسي معكوس يا جدا كردن قسمتهاي اين دستگاه قدغن مي باشد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫فيﺹوت‬
‫‪7‬‬
‫‪3 4 5 6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪IRA‬‬
‫اللوحة الخلفية‬
‫‪1‬‬
‫اللوحة اﻷمامية‬
‫● توصيف‬
‫‪9‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3 4 5 6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫دگمه قدرت‬
‫‪5‬‬
‫(‬
‫‪2‬‬
‫دکمه بیرون آوردن‬
‫‪6‬‬
‫دگمه پخش‪ /‬مكث (‬
‫‪3‬‬
‫دگمه عملكرد‬
‫‪7‬‬
‫دگمه تنظيم به پايين& پرش (‬
‫‪4‬‬
‫دگمه تنظيم به باال & پرش (‬
‫‪8‬‬
‫ولوم كنترل‬
‫)‬
‫) دگمه توقف‬
‫)‬
‫)‬
‫‪9‬‬
‫سوكت هدفون‬
‫‪10‬‬
‫سيني ديسك‬
‫‪11‬‬
‫فيش مادگی ‪AUX IN 1/ASC IN‬‬
‫‪12‬‬
‫پورت ‪USB‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫کانکتورهای خروجی ‪ 5.1‬کانالی بلندگو‬
‫به بلندگوهاي جلوي‚ عقبي و ساب ووفر وصل كنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫سوكت هاي خروجي قطعات ويدئويي‬
‫تلویزیون با ورودي قطعات ویدئویي را به این سوكت ها وصل مي كند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫سوكت خروجي ويدئويي‬
‫سوكت ورودي ویدئوي تلویزیون ( ورودي ویدئو)را به سوكت خروجي ویدئو متصل مي سازد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫سوكت ورودي ‪AUX 2‬‬
‫خروجي آنالوگ ‪ 2‬كانالي رابه وسیله خارجي ( مانند ‪ )VCR‬متصل مي سازد‬
‫‪5‬‬
‫اتصال کارت ‪(TX‬بی سيم)‬
‫کارت ‪ TX‬ارتباط بین دستگاه اصلی و آمپلی فایر گیرنده بی سیم انتخابی را امکان پذیر می کند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫سوكت ورودي نوري ديجيتال خارجي‬
‫از این براي ارتباط با تجهیزات خارجي قابل تطبیق با خروجي دیجیتال استفاده مي كند‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫سوكت كواكسيال ‪ 75‬اهم ‪FM‬‬
‫اتصال به آنتن ‪FM‬‬
‫‪8‬‬
‫فن خنك كننده‬
‫وقتي كه برق دستگاه روشن است فن همیشه در حال كارو گردش مي باشد‪ .‬مطمئن شوید كه حداقل ‪10‬‬
‫سانتیمتر فضاي خالي در همه جهات اطراف فن هنگام نصب دستگاه وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫فيش مادگی ‪HDMI‬‬
‫فیش مادگی ‪( HDMI IN‬ورودی ‪ )HDMI‬این دستگاه را به فیش مادگی ‪( HDMI OUT‬خروجی‬
‫‪ )HDMI‬رسیور ماهواره‪/‬جعبه کنترل تلویزیون کابلی وصل کنید‪.‬‬
‫سوكت خروجي ‪ (HDMI‬انتخابي)‬
‫با استفاده از كابل ‪ ‚HDMI‬ترمینال خروجي ‪ HDMI‬را به ترمینال ورودي ‪ HDMI‬در تلویزیون‬
‫خود وصل كنید براي بهترین كیفیت تصویر وصل كنید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫دگمه گيرنده ‪DVD‬‬
‫‪22‬‬
‫دگمه خارج ساختن‬
‫وصف جهاز التحكم عن بعد‬
‫‪3‬‬
‫دگمه تلويزيون‬
‫‪23‬‬
‫دگمه ‪SOURCE‬‬
‫‪4‬‬
‫دگمه هاي رقمي(‪)9~0‬‬
‫‪5‬‬
‫دگمه صدا‬
‫‪6‬‬
‫دگمه مرحله‬
‫‪7‬‬
‫دگمه هاي تنظيم از قبل‪ /‬پرش ‪CD‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫دگمه ولوم‬
‫‪10‬‬
‫دگمه باقيماندن‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫دگمه منو‬
‫‪12‬‬
‫دگمه مكان نما‪ENTER/‬‬
‫‪13‬‬
‫دگمه اطالعات‬
‫‪8‬‬
‫‪14‬‬
‫دگمه افكت ‪PL II‬‬
‫‪15‬‬
‫دگمه مد ‪PL II‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪8‬‬
‫دگمه پخش‬
‫دگمه توقف‬
‫دگمه هاي جستجو‬
‫‪9‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪17‬‬
‫دگمه بزرگنمائي‬
‫‪18‬‬
‫دگمه تكرار‬
‫‪12‬‬
‫‪19‬‬
‫دگمه ‪CD RIPPING‬‬
‫‪20‬‬
‫دگمه لوگو‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫دگمه عنوان فرعي‬
‫‪26‬‬
‫دگمه مكث‬
‫‪27‬‬
‫دگمه بيصدا كردن‬
‫‪28‬‬
‫دگمه تنظيم‪ /‬كانال‬
‫‪29‬‬
‫دگمه برگشت‬
‫‪30‬‬
‫دگمه خروج‬
‫‪31‬‬
‫دگمه نمايشگر‪ /‬تثبيت كننده‬
‫‪32‬‬
‫دگمه انصراف‬
‫‪33‬‬
‫دگمه ويرايش صدا‬
‫‪34‬‬
‫حافظه تيونر‚ دگمه ‪ (SD‬تعريف استاندارد)‪/‬‬
‫‪ (HD‬تعريف عالي)‬
‫دگمه ‪DVD‬‬
‫دگمه تيونر ‪DVD‬‬
‫دگمه ‪PORT‬‬
‫دگمه ‪AUX‬‬
‫● دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪23‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪IRA‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪1‬‬
‫دگمه برق‬
‫‪21‬‬
‫آهسته‚ دگمه منو‪ /‬استريو‬
‫دگمه ‪/ P.BASS‬دگمه معيار بندي بااليي‬
‫صوتي‬
‫‪35‬‬
‫دگمه ‪ (S.VOL‬ولوم هوشمند)‬
‫‪36‬‬
‫دگمه خواب‬
‫‪37‬‬
‫دگمه ‪ASC‬‬
‫‪38‬‬
‫دگمه ديمر‬
‫باتریهای دستگاه کنترل از راه دور را جا بیندازید‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.1‬قاب پشت دستگاه کنترل از راه دور را‬
‫مطابق شکل به سمت باال بکشید‪.‬‬
‫‪MM‬‬
‫‪.2‬دو عدد باتری اندازه ‪ AAA‬وارد کنید‪.‬‬
‫مطمئن شوید که انتهای “‪ ”+‬و “–” باتری ها با طرح داخل محفظه‬
‫همخوانی داشته باشد‪.‬‬
‫‪.3‬قاب را درجای خود قرار دهید‪.‬‬
‫با فرض کاربرد عادی تلویزیون‪ ،‬این‬
‫باتری ها برای حدود یک سال دوام می‬
‫آورند‪.‬‬
‫این احتیاط های قبلی را برای جلوگیری از نشت و ترکیدن باتریها رعایت کنید‬
‫` `باتريها را در دستگاه كنترل از راه دور طوري قرار دهيد كه قطب هاي آنها(‪)+‬با(‪ )+‬و(‪ ).‬با(‪ ).‬مطابقت كند‪.‬‬
‫` `از نوع درست باتريها استفاده كنيد‪ .‬باتريهايي كه مشابه به نظر مي رسند ممكن است ولتاژ هاي مختلفي داشته باشند‪.‬‬
‫` `هميشه هردو باتري را در يك زمان تعويض كنيد‪.‬‬
‫` `باتريهاي كهنه را در معرض گرماقرار ندهید‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫تنظيم دستگاه كنترل از راه دور‬
‫شما مي توانید عملكردهاي معیني از تلویزیون خود را با این دستگاه كنترل از راه دور كنترل كنید‬
‫‪ .1‬دگمه تلویزیون براي قرار دادن دستگاه كنترل از راه دور در مد تلویزیون‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دگمه قدرت رابراي برگشت به مد تلویزیون فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگام پایین نگهداشتن دگمه قدرت‚ كد مطابق با مارك تلویزیون خود را وارد‬
‫كنید‪.‬‬
‫•اگر بیش از یك كد در تلویزیون شما در جدول لیست شده باشد ‚ آنها را یكي یكي‬
‫وارد كنید تا ببینید كه كدام كد كار مي كند‪.‬‬
‫مثال‪ :‬براي تلويزيون سامسونﮓ‬
‫هنگام پایین نگهداشتن دگمه قدرت‚ از دگمه هاي رقمي براي وارد كردن ‪00‬‬
‫‚ ‪15‬و‪16‬و‪ 17‬یا ‪ 40‬استفاده كنید‪. .‬‬
‫‪ .4‬اگر تلویزیون خاموش شود ‚ تنظیمات درست و كامل است‪.‬‬
‫• شما مي توانید از قدرت تلویزیون‚ ولوم‚ كانال و دگمه هاي رقمي (‪)9~0‬استفاده كنید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫` دستگاه كنترل ازراه دور در بعضي از ماركهاي تلویزیون ها كار نمي كند‪ .‬همچنین‚ بعضي عملیات ممكن است با توجه به‬
‫مارك تلویزیون شما ممكن نباشد‪.‬‬
‫` اگر شما دستگاه كنترل از راه دور را با كد مناسب براي مارك تلویزیون خود تنظیم نكنید‚ دستگاه كنترل از راه دور فقط‬
‫بطور پیش فرض با تلویزیون سامسونگ كار خواهد كرد‪.‬‬
‫حوزه كاركرد دستگاه كنترل از راه دور‬
‫دستگاه كنترل از راه دور مي تواند تقریبا از ‪ 23‬فیت ( ‪ 7‬متر) در جهت مستقیم عمل كند‪.‬‬
‫آن همچنین مي تواند با زاویه عمودي تا ‪ 30‬درجه از سنسور دستگاه كنترل از راه دور‬
‫عمل كند‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪MTC‬‬
‫‪44‬‬
‫‪56, 57, 58‬‬
‫)‪Admiral (M.Wards‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18, 19, 20, 40, 59, 60‬‬
‫‪NEC‬‬
‫‪45‬‬
‫‪01, 15‬‬
‫‪A Mark‬‬
‫‪2‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Nikei‬‬
‫‪46‬‬
‫‪01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,‬‬
‫‪Anam‬‬
‫‪3‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Onking‬‬
‫‪47‬‬
‫‪12, 13, 14‬‬
‫الكود‬
‫الماركة‬
‫الرقم‬
‫الكود‬
‫‪03‬‬
‫‪Onwa‬‬
‫‪48‬‬
‫‪01, 18, 40, 48‬‬
‫‪AOC‬‬
‫‪4‬‬
‫‪06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74‬‬
‫‪Panasonic‬‬
‫‪49‬‬
‫‪57, 58, 81‬‬
‫)‪Bell & Howell (M.Wards‬‬
‫‪5‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Penney‬‬
‫‪50‬‬
‫‪59, 60‬‬
‫‪Brocsonic‬‬
‫‪6‬‬
‫‪03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90‬‬
‫‪Philco‬‬
‫‪51‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Candle‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72‬‬
‫‪Philips‬‬
‫‪52‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Cetronic‬‬
‫‪8‬‬
‫‪63, 66, 80, 91‬‬
‫‪Pioneer‬‬
‫‪53‬‬
‫‪03, 18, 25‬‬
‫‪Citizen‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15, 18, 59‬‬
‫‪Portland‬‬
‫‪54‬‬
‫‪97‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪10‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Proton‬‬
‫‪55‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Classic‬‬
‫‪11‬‬
‫‪06, 66, 67‬‬
‫‪Quasar‬‬
‫‪56‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Concerto‬‬
‫‪12‬‬
‫‪17, 48, 56, 60, 61, 75‬‬
‫‪Radio Shack‬‬
‫‪57‬‬
‫‪46‬‬
‫‪Contec‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94‬‬
‫‪RCA/Proscan‬‬
‫‪58‬‬
‫‪15‬‬
‫‪Coronado‬‬
‫‪14‬‬
‫‪03, 19‬‬
‫‪Realistic‬‬
‫‪59‬‬
‫‪03, 05, 61, 82, 83, 84‬‬
‫‪Craig‬‬
‫‪15‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Sampo‬‬
‫‪60‬‬
‫‪62‬‬
‫‪Croslex‬‬
‫‪16‬‬
‫‪00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪61‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Crown‬‬
‫‪17‬‬
‫‪59, 61, 63‬‬
‫‪Curtis Mates‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19, 61, 65‬‬
‫‪Sanyo‬‬
‫‪62‬‬
‫‪03‬‬
‫‪CXC‬‬
‫‪19‬‬
‫‪03, 40, 60, 61‬‬
‫‪Scott‬‬
‫‪63‬‬
‫‪02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,‬‬
‫‪Daewoo‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15, 18, 19‬‬
‫‪Sears‬‬
‫‪64‬‬
‫‪25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90‬‬
‫‪15, 57, 64‬‬
‫‪59, 60, 98‬‬
‫‪Sharp‬‬
‫‪65‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Daytron‬‬
‫‪21‬‬
‫‪57, 58‬‬
‫)‪Signature 2000 (M.Wards‬‬
‫‪66‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Dynasty‬‬
‫‪22‬‬
‫‪50, 51, 52, 53, 55‬‬
‫‪Sony‬‬
‫‪67‬‬
‫‪03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85‬‬
‫‪Emerson‬‬
‫‪23‬‬
‫‪03, 40‬‬
‫‪Soundesign‬‬
‫‪68‬‬
‫‪19, 65‬‬
‫‪Fisher‬‬
‫‪24‬‬
‫‪01‬‬
‫‪Spectricon‬‬
‫‪69‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Funai‬‬
‫‪25‬‬
‫‪18‬‬
‫‪SSS‬‬
‫‪70‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Futuretech‬‬
‫‪26‬‬
‫‪18, 40, 48, 54, 59, 60, 62‬‬
‫‪Sylvania‬‬
‫‪71‬‬
‫‪06, 40, 56, 59, 66, 67, 68‬‬
‫)‪General Electric (GE‬‬
‫‪27‬‬
‫‪61, 95, 96‬‬
‫‪Symphonic‬‬
‫‪72‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Hall Mark‬‬
‫‪28‬‬
‫‪06‬‬
‫‪Tatung‬‬
‫‪73‬‬
‫‪15, 18, 50, 59, 69‬‬
‫‪Hitachi‬‬
‫‪29‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Techwood‬‬
‫‪74‬‬
‫‪45‬‬
‫‪Inkel‬‬
‫‪30‬‬
‫‪03, 15, 18, 25‬‬
‫‪Teknika‬‬
‫‪75‬‬
‫‪56, 59, 67, 86‬‬
‫‪JC Penny‬‬
‫‪31‬‬
‫‪18, 40‬‬
‫‪TMK‬‬
‫‪76‬‬
‫‪70‬‬
‫‪JVC‬‬
‫‪32‬‬
‫‪19, 57, 63, 71‬‬
‫‪Toshiba‬‬
‫‪77‬‬
‫‪59, 61, 87, 88‬‬
‫‪KTV‬‬
‫‪33‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Vidtech‬‬
‫‪78‬‬
‫‪03, 15, 40‬‬
‫‪KEC‬‬
‫‪34‬‬
‫‪59, 60, 69‬‬
‫‪Videch‬‬
‫‪79‬‬
‫‪15‬‬
‫‪KMC‬‬
‫‪35‬‬
‫‪15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64‬‬
‫‪Wards‬‬
‫‪80‬‬
‫‪01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44‬‬
‫)‪LG (Goldstar‬‬
‫‪36‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Yamaha‬‬
‫‪81‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Luxman‬‬
‫‪40‬‬
‫‪York‬‬
‫‪82‬‬
‫‪19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71‬‬
‫)‪LXI (Sears‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Yupiteru‬‬
‫‪83‬‬
‫‪15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89‬‬
‫‪Magnavox‬‬
‫‪39‬‬
‫‪58, 79‬‬
‫‪Zenith‬‬
‫‪84‬‬
‫‪40, 54‬‬
‫‪Marantz‬‬
‫‪40‬‬
‫‪01‬‬
‫‪Zonda‬‬
‫‪85‬‬
‫‪54‬‬
‫‪Matsui‬‬
‫‪41‬‬
‫‪03, 54‬‬
‫‪Dongyang‬‬
‫‪86‬‬
‫‪18, 40‬‬
‫‪MGA‬‬
‫‪42‬‬
‫‪18, 40, 59, 60, 75‬‬
‫‪Mitsubishi/MGA‬‬
‫‪43‬‬
‫‪15‬‬
‫● دستگاه كنترل از راه دور‬
‫هنگام كنترل تلويزيون توسط دستگاه كنترل از راه دور‬
‫الماركة‬
‫الرقم‬
‫‪IRA‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫رود هار زا لرتنک هاگتﺱد‬
‫اتصاالت‬
‫این بخش شامل متد هاي مختلف ارتباط و اتصال سیستم سینماي خانگي به قطعات خارجي دیگر است‪.‬‬
‫قبل از جابجایي یا نصب این محصول‚ مطمئن شوید برق آن خاموش و كابل برق آن از برق قطع شده است‪.‬‬
‫اتصال به بلندگوها‬
‫‪IRA‬‬
‫اتصال بلندگوها‬
‫‪.1‬‬
‫دگمه ترمینال را در عقب بلندگو به پایین فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫سیم سیاه را به داخل ترمینال(‪ )-‬و سیم قرمز را به داخل ترمینال(‪ ‚)+‬داخل كنید و سپس دگمه‬
‫را رها كنید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دوشاخه هاي اتصال را به عقب سینماي خانگي متصل كنید‪.‬‬
‫• مطمئن شوید كه رنگ هاي ترمینال هاي بلندگو با رنگ هاي دوشاخه هاي اتصال مطابقت كند‪.‬‬
‫سیاه‬
‫قرمز‬
‫● اتصاالت‬
‫‪Ht-X725/Ht-X725g‬‬
‫‪2.5‬تا ‪ 3‬برابر اندازه صفحه تلویزیون‬
‫بلندگوي جلوي( راست)‬
‫بلندگوي جلوي( چپ)‬
‫ساب ووفر‬
‫بلندگوی مرکزی‬
‫موقعيت سينماي ديجيتال خانگي‬
‫آن را روي پایه یا در قفسه كابینت‚ یا زیر پایه تلویزیون قرار دهید‪.‬‬
‫انتخاب موقعيت شنوايي‬
‫موقعیت شنوایي بایستي در فاصله ‪ 2.5‬تا ‪ 3‬برابر اندازه صفحه تلویزیون دورتر از تلویزیون قرار بگیرد‪.‬‬
‫مثال‪ :‬براي تلویزیون هاي ‪ 32‬اینچ در حدود ‪ 2.4~2‬متر‬
‫براي تلویزیون هاي ‪ 55‬اینچ در حدود ‪ 4~3.5‬متر‬
‫بلندگوی عقبی( راست)‬
‫بلندگوی جلوی(چپ)‬
‫بلندگوهاي جلوي ‪ei‬‬
‫این بلندگوها را در جلو موقعیت شنوایي خود طوري قرار دهید كه جلو آنها ( با زاویه ‪ 45‬درجه) مقابل شما باشند‪.‬‬
‫بلندگوها را طوري قرار دهید كه تویتر آنها در همان ارتفاع گوش شما باشد‪.‬‬
‫سمت جلوي بلندگوهاي جلوي را با سمت جلوي بلندگوي مركزي تراز كنید یا آنها را كمي در جلو بلندگوي مركزي قرار دهید‪.‬‬
‫ساب ووفر[تصوير درج شده است ‪g‬‬
‫موقعیت ساب ووفر زیاد مهم و حساس نیست‪ .‬آن را هرجایي كه مي خواهید قرار دهید‪.‬‬
‫بلندگوی مرکزی ‪f‬‬
‫بهترین روش نصب آن در همان ارتفاع بلندگوهای جلوی است‪ .‬شما همچنین می توانید آن را مستقیما در باال یا زیر تلویزیون نصب کنید‪.‬‬
‫بلندگوهای عقبی ‪hj‬‬
‫این بلندگوها را در مقابل موقعیت شنوایی خود قرار دهید‪ .‬اگر فضای کافی در اتاق وجود ندارد‪ ،‬این بلندگوها را روبروی یکدیگر قرار دهید‪ .‬آنها را‬
‫در فاصله ‪ 60‬تا ‪ 90‬سانتیمتری گوش خود ‪ ،‬که کمی به سمت پایین مایل باشند نصب کنید‪.‬‬
‫* برخالف بلندگوهای جلوی و مرکزی ‪ ،‬بلندگوهای عقبی بطور عمده برای انتقال افکت های صدا مورد استفاده قرار می گیرند و صدا در همه اوقات‬
‫از آنها خارج نمی شود‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪IRA‬‬
‫اتصال آمپلی فايرگيرنده بی سيم انتخابی‬
‫برای اتصال بلندگوهای عقبی به صورت بی سیم ‪ ،‬شما باید مدول گیرنده بی سیم و کارت ‪ TX‬را از فروشنده سامسونگ خریداری کنید‪.‬‬
‫وقتی که شما مدول گيرنده بی سيم(‪ )SWA-4000‬را خريداری کرده ايد‬
‫وصل کردن بلندگوها (ادامه)‬
‫اين محصول (‪ )HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G‬فقط بايد به ‪ SWA-4000‬وصل شود‪.‬‬
‫‪Ht-tX725/Ht-tX725g‬‬
‫‪Ht-X725/Ht-X725g‬‬
‫بلندگوي جلوي( چپ)‬
‫● اتصاالت‬
‫بلندگوي جلوي( راست)‬
‫بلندگوي جلوي( راست)‬
‫بلندگوي جلوي( چپ)‬
‫ساب ووفر‬
‫ساب ووفر‬
‫بلندگوي جلوي( چپ)‬
‫)‪Rear Speaker (R‬‬
‫بلندگوي جلوي( راست)‬
‫بلندگوی مرکزی‬
‫بلندگوی مرکزی‬
‫مدول گیرنده بی سیم‬
‫‪Ht-tX725/Ht-tX725g‬‬
‫بلندگوي جلوي( چپ)‬
‫بلندگوي جلوي( راست)‬
‫بلندگوي جلوي( چپ)‬
‫بلندگوی عقبی( راست)‬
‫بلندگوي جلوي( راست)‬
‫بلندگوی جلوی(چپ)‬
‫ساب ووفر‬
‫` نگذارید كه بچه ها با بلندگوها یا نزدیك آنها بازي كنند‪ .‬اگر بلندگوها بیفتند ممكن است آنها صدمه ببینند‪.‬‬
‫بلندگوی مرکزی‬
‫` هنگام اتصال سیم ها به بلندگوها ‚ مطمئن شوید كه قطب هاي آنها (‪ )-/+‬درست باشد‪.‬‬
‫` بلندگوي ساب ووفر را از دسترس كودكان دور نگهدارید تا از داخل كردن دست شان یا اشیاي دیگر به داخل لوله ها‬
‫(سوراﺥ) هاي بلندگوي ساب ووفر جلوگیري كنید‪.‬‬
‫مدول گیرنده بی سیم‬
‫` بلندگوي ساب ووفر را از طریق لوله ها(سوراﺥ ) هاي آن آویزان نكنید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫` اگر شما یك بلندگو را در نزدیك دستگاه تلویزیون خود قرار دهید ‚ رنگ صفحه ممكن است به علت تداخل میدان مغناطیسي‬
‫ایجاد شده توسط بلندگو دچار اختالل شود اگر این مسئله اتفاق بیفتد‚ بلندگو را دورتر از دستگاه تلویزیون قرار دهید‪.‬‬
‫کناره های مایل به سمت‬
‫چپ باشد‬
‫‪.1‬‬
‫بلندگوهای جلوی‪ ،‬مرکزی و ساب ووفر را به دستگاه پخش ‪ DVD‬وصل کنید‪ .‬لطفا به‬
‫صفحات ‪ 18~17‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫موقعی که دستگاه پخش ‪ DVD‬خاموش است‪ ،‬کارت ‪ TX‬را به داخل محل اتصال کارت ‪TX‬‬
‫( بی سیم) در عقب دستگاه اصلی وصل کنید‪.‬‬
‫• کارت ‪ TX‬را طوری نگه دارید که سمت خمیده آن به طرف پایین باشد و کارت را به‬
‫داخل پورت نصب کنید‪.‬‬
‫• کارت ‪ TX‬ارتباط بین دستگاه اصلی و گیرنده بی سیم را امکان پذیر می کند‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫بلندگوهای عقبی سمت راست و چپ را به مدول گیرنده بی سیم وصل کنید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫سیم برق مدول گیرنده بیسیم را به پریز برق وارد کنید‪.‬‬
‫کارت ‪TX‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻣﭙﻠﯽ ﻓﺎﻳﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ )ﺍﺩﺍﻣﻪ(‬
‫‪‬‬
‫ﻫﻴﭻ ﮐﺎﺭﺗﯽ ﺑﺠﺰ ﮐﺎﺭﺕ ‪ TX‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﮑﻨﻴﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ‬
‫ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸﻮﺩ‪.‬‬
‫ﮐﺎﺭﺕ ‪ TX‬ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﮑﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﮐﺎﺭﺕ ‪ TX‬ﺭﺍ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺨﺶ ‪ DVD‬ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ‬
‫ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﺕ ‪ TX‬ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﺻﺪﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮﺭﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﻋﻘﺒﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﯽ‬
‫ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬
‫ﺁﻧﺘﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺪﻭﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺖ‬
‫ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻣﺸﻬﻮﺩ ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺪﻭﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﺻﺪﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﻋﻘﺒﯽ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ‪ DVD 5.1‬ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻳﺎ ﺩﺍﻟﺒﯽ‬
‫ﭘﺮﻭﻻﺟﻴﮏ ‪ II‬ﺳﻮﻳﭻ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺩﺭ ﻣﺪ ‪ 2-‬ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﺻﺪﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﻋﻘﺒﯽ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪J‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺘﺪ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫● ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ‬
‫‪M‬‬
‫‪‬‬
‫ﻣﺪﻭﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻨﻮﺍﻳﯽ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻣﺪﻭﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ‬
‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻗﻄﻊ ﺻﺪﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﮐﺮﻭﻓﺮ‪ ،‬ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﺳﻴﻢ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ‪ ،‬ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬
‫ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‬
‫)‪ ۵٫٨‬ﮔﻴﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻗﻄﻊ ﺻﺪﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬
‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ‪ ١٠‬ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻓﺮﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻓﻮﻻﺩی ﻳﮑﺪﺳﺖ ﻳﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻓﻠﺰی ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﻣﺪﻭﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ‬
‫ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﻨﺪ ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﯽ ﻧﻤﯽ‬
‫ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﻠﺰ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺻﻠﯽ‬
‫ﻭ ﻣﺪﻭﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎی‬
‫"‪ "۵"←"٣"←"١"←"٠‬ﺭﻭی ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻌﺪ‬
‫ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺪﻭﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ‪ ،‬ﺩﮐﻤﻪ "‪ "ID SET‬ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻣﺪﻭﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺭﺍ‬
‫ﺑﺮﺍی ‪ 5‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪IRA‬‬
‫ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ‬
‫ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻭﻳﺪﺋﻮ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺧﻮﺩ‬
‫ﻣﺘﺪ ‪١‬‬
‫)ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ(‬
‫ﻣﺘﺪ ‪٣‬‬
‫)ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ(‬
‫ﻣﺘﺪ ‪٢‬‬
‫ﻣﺘﺪ‪ ) HDMI :١‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(‬
‫ﻛﺎﺑﻞ ‪ HDMI‬ﺍﺯ ﺳﻮﻛﺖ ﺧﺮﻭﺟﻲ ‪ HDMI‬ﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺨﺶ ‪ DVD‬ﺑﻪ ﺳﻮﻛﺖ ﻭﺭﻭﺩﻱ ‪ HDMI‬ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺘﺪ ‪ :٢‬ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﯽ‬
‫ﺍﮔﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ‚ ﻛﺎﺑﻞ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ) ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺸﺪﻩ( ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﻛﺖ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻲ)‪Pr,Pb‬ﻭ‪ (Y‬ﺩﺭ‬
‫ﻋﻘﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺨﺶ ‪ DVD‬ﺑﻪ ﺳﻮﻛﺖ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺘﺪ ‪ :٣‬ﻭﻳﺪﺋﻮی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ‬
‫ﮐﺎﺑﻞ ﻭﻳﺪﺋﻮی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﮐﺖ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻭﻳﺪﺋﻮ ﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺨﺶ ‪ DVD‬ﺑﻪ ﺳﻮﮐﺖ ﻭﺭﻭﺩی ﻭﻳﺪﺋﻮ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪ ‬ﺭﺯﻭﻻﺳﻴﻮﻥ ﺍﺯﺧﺮﻭﺟﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ‪ (۴٨٠i)۵٧۶i‬ﺍﺳﺖ‬
‫‪ ‬ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﺑﻞ ‪ HDMI‬ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺨﺶ ‪ DVD‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‚ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻴﻨﻤﺎﻱ‬
‫ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺳﺎﻣﻮﺳﻮﻧﮓ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ )‪ Anynet+(HDMI-CEC‬ﺭﺍ‬
‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻟﻄﻔﺎ‪ n‬ﺭﺍ ) ﺍﮔﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ‪ n‬ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺁﻥ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ‪ Aynet+‬ﺭﺍﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٢١‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪IRA‬‬
‫وصل کردن ‪HDMI IN/OUT‬‬
‫‪( HDMI‬واسط چندرسانه ای وضوح باال) واسطی است که تبادل دیجیتال داده های صدا و تصویر را تنها با یک کابل امکان پذیر می سازد‪.‬‬
‫به عالوه‪ ،‬این رابط شما را قادر می سازد تا از صدای دیجیتال چند کاناله لذت ببرید‪.‬‬
‫اتصال خروجی ويدئو به تلويزيون خود (ادامه)‬
‫عملکرد کشف اتوماتيک ‪ (HDMI‬انتخابی)‬
‫هنگام اتصال یک کابل ‪ HDMI‬موقع روشن بودن دستگاه خروجی ویدئوی دستگاه پخش بطور اتوماتیکی به مد‪ HDMI‬عوض می شود‬
‫● اتصاالت‬
‫• ‪ (HDMI‬حايل مالتی مديا با کيفيت باال)‬
‫‪ HDMI‬یک حایلی است که ارسال دیجیتال دیتای ویدئو و صدا را فقط با یک کانکتور ممکن می سازد‪.‬‬
‫با استفاده از ‪ ‚HDMI‬سینماي خانگي ‪ DVD‬سیگنال هاي ویدئویي و صوتي دیجیتال را ارسال مي كند و تصویر واضح و روشني ایجاد مي كند‪.‬‬
‫• توصيف اتصال ‪HDMI‬‬
‫کانکتو‪.‬ر ‪-HDMI‬دیتای ویدئو و صدای دیجیتال را پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫ ‪ HDMI‬فقط سیگنال دیجیتال خالص و کامل را به تلویزیون می فرستد‬‫ اگر دستگاه تلویزیون شما ‪(HDCP‬محافظت محتویات دیجیتال با باند پهن‪ -‬کیفیت باال) را پشتیبانی نکند ‪ ،‬نویز اتفاقی درروی صفحه ظاهر می شود‬‫• چرا سامسونﮓ از ‪ HDMI‬استفاده می کند؟‬
‫تلویزیون های آنالوگ به یک سیگنال ویدئو‪ /‬صدای آنالوگ احتیاج دارند‪ .‬اما با وجود این ‪ ،‬هنگام پخش یک ‪ ،DVD‬دیتا بصورت دیجیتال به تلویزیون‬
‫فرستاده می شود‪ .‬بنابراین هم کنورتر دیجیتال‪ -‬آنالوگ( در سینمای خانگی ‪ )DVD‬یا کنورتر آنالوگ‪ -‬دیجیتال ( در تلویزیون) الزم است‪ .‬در طی تبدیل ‪،‬‬
‫تصویر به علت نویز و از دست دادن سیگنال تاحدودی کیفیت خود را از دست می دهد‪ .‬تکنولوژی ‪ HDMI‬دارای کیفیت فوق العاده است چون به هیچ‬
‫تبدیل ‪ D/A‬نیاز ندارد و سیگنال دیجیتال خالص از دستگاه پخش به تلویزیون ارسال می کند‬
‫کابل ‪HDMI‬‬
‫• ‪ HDCP‬چيست؟‬
‫‪ (HDCP‬محافظ محتویات دیجیتال باند پهن‪ -‬با کیفیت باال) یک سیستمی برای محافظت محتویات ‪ DVD‬خارج شده توسط ‪ HDMI‬از منبع کپی شده است‪.‬‬
‫آن لینک دیجیتال مخفیو محکمی بین منبع ویدئو(کامپیوتر‪ ،DVD‬غیره) و وسیله نمایشگر( تلویزیون‪ ،‬پروژکتور ‪ ،‬غیره) فراهم می کند‪ .‬محتویات به‬
‫صورت مخفی و محرمانه در منبع اصلی محافظت می شوند تا از کپی ممکن و غیر مجاز آنها جلوگیری شود‪.‬‬
‫مبدل سیگنال‪/‬جعبه کنترل تلویزیون کابلی‬
‫• ‪ Aynet+‬چيست؟‬
‫' یک عملکرد آسان و راحتی است که کارکرد مرتبطی با این دستگاه از طریق تلویزیون های سامسونگ با مشخصه ‪ Aynet+‬ارائه می کند‪.‬‬
‫ اگر تلویزیون سامسونگ شما یک لوگو داشته باشد‪ ،‬بنابراین آن عملکرد ‪ Aynet+‬را پشتیبانی می کند‬‫ اگر شما دستگاه پخش را روشن کرده و دیسک را داخل کنید ‪ ،‬دستگاه پخش شروع به پخش دیسک می کند و تلویزیون بطور اتوماتیکی روشن می شود و‬‫به مد ‪ HDMI‬عوض می شود‪.‬‬
‫ اگر شما دستگاه پخش را روشن کنید و دگمه پخش را درحالی که دیسک را قبال داخل دستگاه قرار داده اید‪ ،‬فشار دهید ‪ ،‬تلویزیون فورا روشن می شود و‬‫به مد ‪ HDMI‬عوض می شود‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪( BD Wise‬فقط محصوالت ‪(Samsung‬‬
‫فقط زمانی می توانید منوی ‪ BD Wise‬را انتخاب کنید که سینمای خانگی ‪ Samsung‬با کابل ‪ HDMI‬به یک تلویزیون ‪Samsung‬‬
‫که از ‪ BD Wise‬پشتیبانی می کند وصل شده باشد‪.‬‬
‫• ‪ BD Wise‬چيست؟‬
‫قابلیت ‪ BD Wise‬محصوالت مختلف ‪ Samsung‬را که از ‪ BD Wise‬پشتیبانی می کنند بطور خودکار تنظیم می کند تا تنظیمات بهینه‬
‫ای میان آنها بوجود آید‪ .‬این قابلیت فقط زمانی فعال می شود که محصوالت ‪ Samsung‬سازگار با ‪ BD Wise‬با کابل ‪ HDMI‬بهم‬
‫وصل شده باشند‪.‬‬
‫• برای استفاده از ‪BD Wise‬‬
‫‪ .1‬سینمای خانگی ‪ Samsung‬را با یک کابل ‪ HDMI‬به یک تلویزیون ‪ Samsung‬سازگار‬
‫با ‪ BD Wise‬وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬منوهای ‪ BD Wise‬سیستم سینمای خانگی ‪ Samsung‬و تلویزیون ‪Samsung‬‬
‫را روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫ با این کار کیفیت تصویر بر اساس محتوایی که می خواهید پخش شود‬‫(در دیسک‪ ،DVD ،‬غیره) بهینه خواهد شد‪.‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫ این کار کیفیت تصویر سیستم سینمای خانگی و تلویزیون ‪ Samsung‬ساز‬‫گار با ‪ BD Wise‬را نیز بهینه می کند‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫‪ENTER‬‬
‫` اگر می خواهید در ‪ BD Wise‬دقت تصویر را عوض کنید‪ ،‬باید از قبل ‪ BD Wise‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫` اگر حالت ‪ BD Wise‬را خاموش کنید‪ ،‬دقت تصویری تلویزیون متصل بطور خودکار بر اساس حداکثر دقت ممکن تنظیم می شود‪.‬‬
‫` اگر پخش کننده به دستگاهی وصل شود که از ‪ BD Wise‬پشتیبانی نمی کند‪ BD Wise ،‬غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫فیش مادگی ‪( HDMI IN‬ورودی ‪)HDMI‬‬
‫‪ )HDMI‬این دستگاه را به فیش مادگی ‪( HDMI OUT‬خروجی ‪ )HDMI‬رسیور ماهواره‪/‬گیرنده‬
‫تلویزیون کابلی وصل کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫فیش مادگی ‪( HDMI OUT‬خروجی ‪ )HDMI‬این دستگاه را به فیش مادگی ‪( HDMI IN‬ورودی ‪ )HDMI‬تلویزیون خود وصل کنید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫برای انتخاب <‪ >HDMI‬دکمه ‪ AUX‬در کنترل از راه دور را فشار دهید‪.‬‬
‫• میتوانید از دکمه ‪( FUNCTION‬عملکرد) بر روی دستگاه اصلی نیز استفاده کنید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫حالت به این ترتیب تغییر می کند‪>BT AUDIO<  >USB<  >AUX 2> >AUX 1<  >D-IN> >DVD/CD< :‬‬
‫‪.>TUNER<  >HDMI IN< ‬‬
‫کیفیت خروجی صدا از طریق فیش مادگی ‪( HDMI OUT‬فرکانس نمونه برداری و سرعت بیت) ممکن است توسط عملکرد ابزار‬
‫خارجی محدود شود‪.‬‬
‫از آنجایی که اتصال ‪ HDMI‬هم صدا و هم تصویر را پشتیبانی میکند‪ ،‬نیازی نیست یک کابل صدا وصل کنید‪.‬‬
‫هنگامی که این دستگاه خاموش می شود‪ ،‬خروجی سیگنال صدا یا تصویر ‪ HDMI‬از طریق این دستگاه از یک مبدل سیگنال (رسیور‬
‫ماهواره) وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫هنگامی که یک جعبه کنترل تلویزیون کابلی‪/‬رسیور ماهواره به ‪( HDMI IN‬ورودی ‪ )HDMI‬وصل میشود‪ ،‬دکمه ‪( SD/HD‬وضوح‬
‫استاندارد‪/‬وضوح باال) بر روی کنترل از راه دور کار نمیکند‪.‬‬
‫هنگامی که خروجی یک ابزار خارجی از طریق ‪ DVI/HDMI‬به این دستگاه وصل میشود‪ ،‬خروجی صدا وجود نخواهد داشت‪ .‬در این‬
‫حالت‪ ،‬میتوانید با وصل کردن ‪( Optical OUT‬خروجی نوری) ابزار مبداء (رسیور ماهواره) به ‪( Optical IN 1‬ورودی نوری ‪ )1‬یا‬
‫‪( Optical IN 2‬ورودی نوری ‪ )2‬در این دستگاه‪ ،‬به صدای دیجیتال گوش دهید‪.‬‬
‫پشتيبانی از سيستم حفاظت محتوای ديجيتال با پهنای باند باال (‪(HDCP‬‬
‫برای پخش محتوای دیجیتال از طریق اتصال ‪ ،HDMI‬هم ابزار خارجی متصل شده و هم تلویزیون باید از سیستم حفاظت محتوای‬
‫دیجیتال با پهنای باند باال (‪ )HDCP‬پشتیبانی کنند‪ .‬این دستگاه از ‪ HDCP‬پشتیبانی میکند‪.‬‬
‫سازگاری با تلویزیون پشتیبانی کننده از ‪HDMI‬‬
‫تلویزیون با یک فیش مادگی ‪.HDMI‬‬
‫تلویزیون با یک فیش مادگی ‪( DVI-D‬تلویزیونی که از ‪ HDCP‬پشتیبانی میکند)‬
‫تلویزیون با یک فیش مادگی ‪( DVI-D‬تلویزیونی که از ‪ HDCP‬پشتیبانی نمیکند)‬
‫‪22‬‬
‫تصویر‪/‬صدا‬
‫فیلم‬
‫‪-‬‬
‫‪23‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪IRA‬‬
‫اتصاالت صوتی از قطعات ووسايل خارجی‬
‫‪ : AUX1‬اتصال يک قطعه خارجی‪MP3/‬‬
‫عملکرد ‪HDMI‬‬
‫قطعاتی مانند دستگاه پخش ‪MP3‬‬
‫انتخاب جداسازی و رزوالسيون‬
‫این عملکرد به کاربر امکان انتخاب رزوالسیون و جداسازی برای خروجی ‪HDMI‬‬
‫را می دهد‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫● اتصاالت‬
‫در مد توقف‚ دگمه ‪ ((SD/HD‬كیفیت استاندارد‪ /‬كیفیت باال) را در روي دستگاه كنترل‬
‫از راه دوربراي مدت بیش از ‪ 5‬ثانیه فشار دهید و نگه دارید‪.‬‬
‫• رزوالسیون و جداسازی موجود برای خروجی ‪,)480p(576p، HDMI‬‬
‫‪ 1080p/1080i ,720p‬می باشند‪.‬‬
‫• رزوالسیون و جداسازی ( تعریف استاندارد) ‪ )480p(576p‬و رزوالسیون و‬
‫جداسازی ‪ (HD‬تعریف باال) ‪ 1080p/1080i ,720p‬می باشد‪.‬‬
‫مقدار پیش فرض براي خروجي ‪ )480p(576 HDMI‬است‪.‬‬
‫چرا از‪ (HDMI‬حايل مالتی مديای با تعريف باال)‬
‫استفاده می کنيم؟‬
‫این وسایل سیگنال ویدئوی ‪ DVD‬را به صورت‬
‫دیجیتال بدون عمل تبدیل آنها به آنالوگ ارسال می‬
‫دارند‪ .‬شما تصاویر شفاف تر وواضح تری هنگام‬
‫استفاده از ارتباط ‪ HDMI‬خواهید داشت‪.‬‬
‫` اگر تلویزیون رزوالسیون و جداسازي مشخص شده را پشتیباني نكند ‚‬
‫شما نخواهید توانست هیچ تصویري را ببینید‪.‬‬
‫` هنگامی که کابل ‪ HDMI‬وصل شده است‪ ،‬سیگنال های ویدئوی ترکیبی و‬
‫قطعات خارج نمی شوند‪.‬‬
‫` دفترچه راهنمای کاربر سازنده تلویزیون خود را برای اطالعات بیشتر در مورد چگونگی انتخاب منبع ورودی ویدئو برای‬
‫تلویزیون ببینید‪.‬‬
‫کابل صدا‬
‫( فراهم نشده)‬
‫استفاده از (‪Anynet+)HDMI-CEC‬‬
‫‪ Aynet+‬یک عملکردی است که به شما امکان می دهد تا وسایل سامسونگ دیگر را با دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون خود کنترل کنید‪،‬‬
‫‪ Aynet+‬می تواند با اتصال این سینمای خانگی به تلویزیون سامسونگ با استفاده از کابل ‪ HDMI‬استفاده شود‪ .‬این مورد‬
‫‪THEATER‬فراهم است‪.‬‬
‫‪ View‬کنند‬
‫فقط در تلویزیون های سامسونگ که ‪ Aynet+‬را پشتیبانی‪TV‬می‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪Audio OUT‬‬
‫مع ‪Anynet+‬‬
‫یمكنك تشغیل هذه الوحدﺓ‪ ،‬وصل الطاقﺔ الكهربائیﺔ‬
‫في تلفزیونك‪ ،‬أو مشاهدﺓ الفیلم بالضغط على زر‬
‫التشغیل على جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزیون‬
‫سامسونج‪.‬‬
‫‪THEATER Menu‬‬
‫سامسونگ با کابل ‪ HDMI‬وصل‬
‫دستگاه اصلی سینمای خانگی را به تلویزیون‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪ 21‬را ببینید)‬
‫عملکرد ‪ Aynet+‬را در تلویزیون خود تنظیم کنید‬
‫( دفترچه دستورالعملهای تلویزیون را برای اطالعات بیشتر ببینید)‬
‫• شما می توانید دستگاه تئاتر خانگی را با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور‬
‫‪  ،،‬و‬
‫‪، ،‬‬
‫تلویزیون استفاده کنید‪( .‬دگمه های تلویزیون موجود‪، :‬‬
‫‪ ,,‬دگمه ها ~ دگ)‬
‫‪.1‬‬
‫ورودی ‪ ( AUX1‬صدا) در سینمای خانگی را به خروجی صدای قطعات خارجی‪ MP3/‬وصل کنید‪.‬‬
‫‪Off‬‬
‫اگر شما تلويزيون را انتخاب کنيد‬
‫‪On‬‬
‫‪Connected to Player‬‬
‫‪Setup‬‬
‫(‪ Anynet+)HDMI-CEC‬را با فشردن دگمه ‪ Anynet+‬در تلویزیون خود برروي حالت روشن‬
‫قرار دهید‬
‫• گيرنده‪ :‬روشن‪ :‬شما مي توانید به صدا از طریق دستگاه سینماي خانگي گوش كنید‪.‬‬
‫• گيرنده‪ :‬خاموش‪ :‬شما می توانید به صدا از طریق تلویزیون گوش کنید‪.‬‬
‫‪Exit‬‬
‫اگر تئاتر را انتخاب کنيد‬
‫‪Enter‬‬
‫‪Move‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫` عملكرد سینما فقط موقعي فراهم است كه شما از طریق سینماي خانگي با كابل نوري دیجیتال وصل شده به صداهایي گوش مي‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪24‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪THEATER‬‬
‫‪TV‬‬
‫مطابق‪View‬زیر تنظیم کنید‪.‬‬
‫تئاتر رابرای اتصال انتخاب کنید و گزینه هر مورد را‬
‫‪THEATER Menu‬‬
‫برروي روشن باشد و شما تماشاي‬
‫• مشاهده تلويزيون‪ :‬اگر (‪Anynet+)HDMI-CEC‬‬
‫تلویزیون را انتخاب كنید‚ دستگاه سینماي خانگي بطور اتوماتیكي به مد‬
‫دیجیتال عوض خواهد شد‪.‬‬
‫• منوی تئاتر‪ :‬شما مي توانید به منوي دستگاه سینماي خانگي دسترسي داشته و آن را كنترل كنید‪.‬‬
‫• کارکرد تئاتر‪ :‬اطالعات پخش دیسك دستگاه سینماي خانگي نمایش داده خواهد شد‪ .‬شما مي‬
‫توانید عملیات دیسك دستگاه سینماي خانگي مانند عنوان ‚ بخش و عنوان فرعي را‬
‫عوض كنید‪.‬‬
‫‪Off‬‬
‫دستگاه سینماي خانگي گوش كنید‪.‬‬
‫طریق‬
‫از‬
‫صدا‬
‫به‬
‫توانید‬
‫مي‬
‫شما‬
‫روشن‪:‬‬
‫• گيرنده‪:‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Connected to Player‬‬
‫‪ Setup‬گوش کنید‪.‬‬
‫• گيرنده‪ :‬خاموش‪ :‬شما می توانید به صدا از طریق تلویزیون‬
‫‪M‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه ‪AUX‬را در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید وورودی ‪ AUX1‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• همچنین شما می توانید از دگمه عملکرد در روی دستگاه اصلی استفاده کنید‪ .‬مد مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪.DVD/CD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ BT AUDIO ➞ HDMI IN➞ TUNER‬‬
‫‪Enter‬‬
‫‪Move‬‬
‫‪25‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ : AUX2‬پانل عقبی‬
‫نوری‪ :‬پانل عقبی‬
‫‪.1‬‬
‫آنتن ‪ FM‬فراهم شده را به سوکت کواکسیال ‪ 75‬اهم وصل کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫سیم آنتن را به آرامی در اطراف حرکت دهید تا محلی را که بهترین گیرندگی را دارد پیدا کنید ‪ ،‬سپس آن را به دیوار یا سطح سفت‬
‫دیگری محکم کنید‪.‬‬
‫‪IRA‬‬
‫اتصال به آنتن ‪FM‬‬
‫● اتصاالت‬
‫آنتن ‪ (FM‬فراهم شده)‬
‫کابل صدا (فراهم نشده) را در صورتی‬
‫که وسیله آنالوگ خارجی فقط یک خروجی‬
‫صدا داشته باشد‪ ،‬به سمت چپ یا راست‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫کایل نوری‬
‫( فراهم نشده)‬
‫وسیله آنالوگ خارجی‬
‫وسیله دیجیتال خارجی‬
‫‪M‬‬
‫` این دستگاه پخش امواج ‪ AM‬را دریافت نمی کند‬
‫اتصال وسيله خارجی آنالوگ‪:‬‬
‫وسایل سیگنال آنالوگ مانند ‪VCR‬‬
‫‪.1‬‬
‫ورودی ‪ (AUX 2‬صدا) را در سینمای خانگی به خروجی صدای وسیله آنالوگ خارجی وصل کنید‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که رنگ های کانکتورها مطابقت کنند‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه ‪ AUX‬را در روی دستگاه کنترل از راه دور برای انتخاب ورودی‪ AUX2‬فشار دهید‪.‬‬
‫• شما همچنین می توانید از دگمه عملکرد درروی دستگاه اصلی استفاده کنید‪.‬‬
‫مد مطابق موارد فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪.DVD/CD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ BT AUDIO ➞ HDMI IN ➞ TUNER‬‬
‫‪M‬‬
‫فن خنك كننده‬
‫فن خنك كننده هواي خنك الزم براي دستگاه را فراهم مي كند تا از گرم شدن بیش از حد آن جلوگیري كند‪.‬‬
‫لطفا احتیاط هاي فوق را براي ایمني و سالمتي رعایت كنید‪.‬‬
‫• مطمئن شوید كه دستگاه خوب تهویه مي شود‪ .‬اگر دستگاه تهویه ضعیفي داشته باشد‚ درجه حرارت داخل دستگاه ممكن است افزایش یابد و باعث صدمه به‬
‫آن بشود‪.‬‬
‫• فن خنك كننده یا سوراﺥ هاي تهویه را مسدود نكنید‪ ( .‬اگر فن خنک کننده یا سوراخهای تهویه با کاغذ روزنامه یا پارچه پوشانده شود‪ ،‬گرمای زیادی در‬
‫داخل دستگاه ایجاد می شود و ممکن است باعث آتش سوزی شود)‬
‫` شما می توانید سوکت خروجی ویدئوی ‪ VCR‬خود را به تلویزیون‪ ،‬و سوکت های خروجی صدای ‪ VCR‬این وسیله وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫نوری‪ :‬اتصال وسيله ديجيتال خارجی‬
‫وسایل سیگنال دیجیتال مانند جعبه کابل‪ /‬گیرنده ماهواره (‪)Set-Top Box‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.1‬‬
‫ورودی دیجیتال ( نوری) تئاتر خانگی را به خروجی دیجیتال وسیله خارجی دیجیتال وصل کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه ‪ AUX‬را درروی دستگاه کنترل از راه دور برای انتخاب ‪,‬ورودی دیجیتال فشار دهید‪.‬‬
‫• شما همچنین می توانید از دگمه عملکرد درروی دستگاه اصلی استفاده کنید‪ .‬مد مطابق موارد فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪.DVD/CD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ BT AUDIO ➞ HDMI IN ➞ TUNER‬‬
‫‪27‬‬
‫قبل از استفاده از سینمای خانگی خود‬
‫دستگاه کنترل از راه دور سینمای خانگی ‪ DVD‬می تواند برای کنترل تلویزیون های سامسونگ استفاده شود‪.‬‬
‫‪IRA‬‬
‫پخش‬
‫پخش ديسک‬
‫‪ .1‬دوشاخه کابل برق دستگاه اصلی را به منبع برق متناوب وصل کنید‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫● پخش‬
‫‪ . .1‬دیسك را بطور افقي در داخل سوراﺥ قرار دادن آن بگذارید‪.‬‬
‫• دیسک را به آرامی در داخل سینی طوری قرار دهید که برچسب دیسک روبه باال‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه گیرنده ‪ DVD RECEIVER‬را فشار دهید تا مد گیرنده ‪DVD‬‬
‫با ‪ DVD‬سینماي خانگي كار كند‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه عملکرد روی دستگاه اصلی یا دگمه ‪ DVD‬درروی دستگاه کنترل از راه دور‬
‫را فشار دهید تا پخش ‪ DVD/CD‬را انجام دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه ‪ TV‬رابرای تنظیم دستگاه کنترل از راه دور برروی مد تلویزیون فشار دهید‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫دگمه ‪(POWER‬برق) را برای روشن کردن تلویزیون سامسونگ با این ستگاه‬
‫کنترل از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫دگمه ‪(TV/VIDEO‬تلویزیون‪/‬ویدئو) را برای انتخاب مد ویدئو در تلویزیون خود‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫محفظه را با فشردن دگمه پخش ‪( PLAY‬‬
‫• پخش بطور اتوماتیکی شروع می شود‪.‬‬
‫) ببیندید‪. .‬‬
‫برای توقف پخش‪ ،‬دگمه توقف (@) را در طی پخش فشار دهيد‪.‬‬
‫‪VIDEO‬‬
‫• اگر یکبار فشرده شود‪ PRESS PLAY ،‬نمایش داده می شود و موقعیت توقف‬
‫در حافظه ذخیره می شود‪.‬‬
‫) یا دگمه ‪ ENTER‬فشرده شود ‪ ،‬پخش از موقعیت‬
‫اگر دگمه ‪( PLAY‬‬
‫توقف دوباره شروع می شود‪.‬‬
‫( این عملکرد فقط به ‪ DVD‬ها کار می کند)‬
‫• اگر دوبار فشرده شود‪(STOP ،‬توقف) نمایش داده می شود و اگر دگمه (‬
‫)‪(PLAY‬پخش) فشرده شود ‪ ،‬پخش از اول شروع می‬
‫شود‪.‬‬
‫برای مکث موقت پخش‪ ،‬دگمه مکث ( ( را در طی پخش فشار دهيد‪.‬‬
‫انتخاب فرمت ويدئويي‬
‫براي شروع مجدد پخش دگمه ‪(PLAY‬تصویر درج شده است) (‬
‫موقعي كه دستگاه خاموش است‚ دگمه رقمي ‪ 7‬را در روي دستگاه كنترل از راه دور براي مدت بيش از ‪ 5‬ثانيه فشار داده و نگه‬
‫داريد‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫• بطور پیش فرض‚ فرمت ویدئویي برروي “‪ ”PAL‬تعیین مي شود‪.‬‬
‫• “‪”NTSC‬یا “‪ ”PAL‬برروي نمایشگر ظاهر مي شوند‪.‬‬
‫على وحدﺓ التحكم عن بعد لالختیار بین "‪ "NTSC‬و"‪ ."PAL‬در همین موقع ‚ دگمه شماره ‪7‬‬
‫را به مدت كوتاهي فشار دهید تا بین “‪”NTSC‬و “‪ ”PAL‬عوض كنید‪.‬‬
‫• هر كشوري استانداردهاي فرمت ویدئویي متفاوتي دارد‪.‬‬
‫• براي انجام پخش معمولي ‚ فرمت ویدئویي دیسك باید همان فرمت ویدئویي تلویزیون شما باشد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫) را مجددا فشار دهید‪.‬‬
‫` شما مي توانید از این دستگاه هم در موقعیت عمودي یا افقي استفاده كنید‪ .‬اگر شما خواه استفاده در حالت افقي یا عمودي را انتخاب كنید ‚ عملیات‬
‫( قبلي‪ /‬بعدي) دگمه ] یا [ بطور اتوماتیكي به موقعیت مورد استفاده تنظیم خواهد شد‪.‬‬
‫` صفحه اولیه ممکن است بسته به محتویات دیسک متفاوت باشد‪.‬‬
‫` دیسک های غیر مجاز در این دستگاه پخش کار نمی کنند چون آن بر خالف قوانین ‪ (CSS‬سیستم خدشه و سرقت محتویات‪ :‬یک سیستم‬
‫محافظت از کپی غیر مجاز) می باشد‬
‫‪29‬‬
‫پخش‬
‫‪IRA‬‬
‫پخش فايل ‪JPEG‬‬
‫تصاویر محصور شده با دوربین دیجیتال یا دوربین فیلمبرداری ‪ ،‬یا فایل های ‪ JPEG‬در کامپیوتر می توانند روی ‪ CD‬ذخیره شوند و سپس توسط این سینمای‬
‫خانگی پخش شوند‪.‬‬
‫پخش ‪MP3/WMA-CD‬‬
‫‪G‬‬
‫عملکرد چرخاندن‪ /‬برگرداندن‬
‫های دیتا (‪ )CD-R, CD-RW‬کد گذاری شده در فرمت ‪ MP3/WMA‬می توانند پخش شوند‪.‬‬
‫دگمه مکان نما ‪  ,,,‬را در طی پخش فشار دهید‪.‬‬
‫● پخش‬
‫‪A‬‬
‫‪.1‬‬
‫یك دیسك ‪ MP3/WMA‬را در آن قرار دهید‪.‬‬
‫• صفحه منوی ‪ MP3/WMA‬ظاهر می شود و پخش شروع می شود‪.‬‬
‫• ظاهر منو بستگی به دیسک ‪ MP3/WMA‬دارد‪.‬‬
‫• فایلهای ‪ WMA-DRM‬نمی توانند پخش شوند‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫برای انتخاب آلبوم استفاده کنید ‪ ،‬و‬
‫در مد توقف‪ ،‬از دگمه مکان نما ‪,,,‬برای‬
‫دگمه ‪ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•از دگمه مکان نما ‪ ,‬برای انتخاب تراک استفاده کنید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫برای عوض کردن آلبوم‪ ،‬از دگمه مکان نما ‪ ,,,‬برای انتخاب آلبوم‬
‫دیگر در مد توقف استفاده کنید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه (@)‪ STOP‬توقف را برای متوقف کردن پخش فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه‪:‬‬
‫دگمه‪ :‬چرخاندن ‪90‬‬
‫درجه در جهت حرکت‬
‫عقربه های ساعت‬
‫دگمه‪:‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫برگرداندن افقی‬
‫دگمه‪ :‬چرخاندن ‪90‬‬
‫درجه در خالف جهت‬
‫حرکت عقربه های ساعت‬
‫تصویر اولیه‬
‫برگرداندن عمودی‬
‫` حداکثر رزوالسیون پشتیبانی شده توسط این محصول ‪ ( 3480*5120‬یا ‪ 19.0‬مگاپیکسل) برای فایلهای ‪JPEG‬‬
‫استاندارد و ‪ ( 1536*2048‬یا ‪ 3.0‬مگا پیکسل) برای فایل های تصویری پیشرفته می باشد‪.‬‬
‫` اگر یك فایل ‪ JPEG‬موقعي كه رزوالسیون و جداسازي خروجي ‪ 1080p/1080i/720p‬است‚ پخش مي شود مد بطور‬
‫اتوماتیكي به ‪ )480p( 576p‬عوض مي شود‪.‬‬
‫` بعضی از دیسکهای ‪ MP3/WMA-CD‬بسته به حالت ضبط شاید پخش نشوند‪.‬‬
‫` جدول مندرجات ‪ MP3-CD‬با توجه به فرمت تراک‪ MP3/WMA‬ضبط شده روی دیسک فرق می کند‪.‬‬
‫برای پخش يک آيکون فايل در صفحه‪،‬‬
‫• دگمه مکان نما ‪ ,,,‬را هنگامی که آن در مد توقف است فشار دهيد و آيکون دلخواه را از بخش بااليی منو انتخاب کنيد‪.‬‬
‫آيکون فايل موسيقی‪ :‬برای پخش فقط فایلهای موسیقی‪ ،‬آیکون‬
‫آيکون فايل تصوير‪ :‬فقط برای مشاهده فایل های تصویر‪ ،‬آیکون‬
‫آيکون فيلم فيلم‪ :‬فقط برای مشاهده فایلهای فیلم‪ ،‬آیکون‬
‫آيکون همه فايلها‪ :‬برای مشاهده همه فایلها آیکون‬
‫‪30‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫پخش ‪DIVX‬‬
‫‪D‬‬
‫پرش به جلو‪ /‬عقب‬
‫‪ . .1‬در مد توقف ‪ ،‬دگمه مکان نما ‪ ,‬را فشار دهید ‪ ،‬عنوان فرعی (‬
‫را از صفحه تلویزیون انتخاب کنید و سپس دگمه ‪ENTER‬را فشار دهید‬
‫‪.2‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ MPEG4‬برای کدگذاری ویدئویی و ‪ MP3‬برای کدگذاری صوتی استفاده می شوند تا کاربران بتوانند یک فیلم را با کیفیت نزدیک به‬
‫کیفیت ویدئو وصدای‪ DVD‬تماشا کنند‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫دگمه صدا را فشار دهید‬
‫‪32‬‬
‫تصميم‬
‫‪AVI‬‬
‫‪WMV‬‬
‫انواع پشتیبانی شده‬
‫‪DivX3.11~DivX5.1, XviD‬‬
‫‪V1/V2/V3/V7‬‬
‫فرمت های صوتی پشتيبانی شده‬
‫• اگر تراك هاي چند گانه صوتي در روي دیسك وجود داشته باشد ‚ شما مي‬
‫توانید بین آنها سویچ كنید‪.‬‬
‫• هر موقع كه شما این دگمه را فشار مي دهید ‚ انتخاب شما بین صدا‬
‫(‪(…N,2/N/1‬عوض مي شود‪.‬‬
‫فرمت‬
‫‪MP3‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪AC3‬‬
‫‪DTS‬‬
‫معیار بیت‬
‫‪384kbps~80‬‬
‫‪128kbps~56‬‬
‫‪384kbps~128‬‬
‫‪1.5kbps‬‬
‫فرکانس نمونه گذاری‬
‫‪44.1khz‬‬
‫‪48khz/44.1‬‬
‫‪44.1khz‬‬
‫• معیار نسبت‪ :‬اگرچه رزوالسیون و جداسازی پیش فرض ‪ 480*640‬پیکسل (‪ )4:3‬است‪ ،‬این محصول تا ‪ 600*800‬پیکسل‬
‫(‪ )16:9‬را پشتیبانی می کند ‪ .‬صفحه تلویزیون رزوالسیون بیش از ‪ 800‬را پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫• هنگامی که شما یک دیسکی با فرکانس نمونه را که باالتر از ‪ 48‬کیلوهرتز یا ‪ 320‬کیلوبایت برثانیه است پخش می کنید ‪ ،‬شما ممکن‬
‫است تکان هایی را در صفحه در طی پخش داشته باشید‪.‬‬
‫` اگر فقط یك زبان پشتیباني شده در دیسك وجود داشته باشد گزینه‬
‫نمایش داده مي شود‪.‬‬
‫دگمه عنوان فرعی را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع که شما این دگمه را فشار می دهید ‪ ،‬انتخاب شما بین عنوان فرعی‬
‫(‪ (…N/2/N/1‬و خاموش بودن عنوان فرعی عوض می شود‪.‬‬
‫• اگر دیسک فقط یک عنوان فرعی داشته باشد ‪ ،‬آن بطور اتوماتیکی پخش خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫• شماره ‪ ( 2‬عملكرد عنوان) زیر رابراي جزئیات بیشتر در مورد ارتباط استفاده‬
‫عنوان فرعي با دیسك هاي ‪ DivX‬ببینید‪.‬‬
‫فرمت های پشتيبانی شده‬
‫این محصول فقط فرمت هاي مدیاي فوق را پشتیباني مي كند ‪ .‬اگر هردو فرمت ویدئویي و صوتي پشتیباني نشوند‚ كاربر ممكن است‬
‫مشكالتي مانند تصاویر شكسته یا عدم پخش صدا را تجربه كند‪.‬‬
‫فرمت های ويدئوی پشتيبانی شده‬
‫• هرموقع که شما دگمه مکان نما ‪ ‬را فشار می دهید عمل پخش ‪ 5‬دقیقه به جلو پرش می یابد‬
‫• هر موقع که شما دگمه مکان نما ‪ ‬را فشار می دهید عمل پخش ‪ 5‬دقیقه به عقب پرش می یابد‬
‫نمايش عنوان فرعی‬
‫هنگامی که شما فایل ‪ DivX‬دلخواه را از صفحه تلویزیون انتخاب می کنید ‪،‬‬
‫فیلم بطور نرمال پخش خواهد شد‪.‬‬
‫‪DivX‬فرمت فایل ویدئویي توسعه یافته توسط میكروسافت براساس تكنولوژي‬
‫فشرده سازي ‪ MPEG4‬مي باشد‪ .‬آن دیتاي صوتي وویدئویي از طریق اینترنت بصورت زنده وواقعي ارائه مي كند‪.‬‬
‫در طی پخش‪ ،‬دگمه مکان نما ‪ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫نمايش صدا‬
‫)‬
‫‪ (DivX‬ويدئوی اينترنت ديجيتال اکسپرﺱ)‬
‫در طی پخش‪ ،‬دگمه )‪ ( ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای پخش دیسک در سرعت سریع تر‪ ،‬دگمه ) یا ( را در طی پخش‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع شما هردو دگمه را فشار می دهید ‪ ،‬سرعت پخش مطابق فوق‬
‫عوض می شود‪:‬‬
‫‪.2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal‬‬
‫عملکرد پرش ‪ 5‬دقيقه‬
‫اگر دیسک بیش از یک فایل با عنوان فرعی داشته باشد‪ ،‬عنوان فرعی پیش فرض ممکن است با فیلم تطابق نکند و شما باید‬
‫زبان عنوان فرعی را مطابق فوق انتخاب کنید‪:‬‬
‫● پخش‬
‫در طی پخش‪ ،‬دگمه ]‪ [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• اگر ‪ 2‬فایل درروي دیسك وجود داشته باشد ‚ هنگامي كه شما این دگمه ]‬
‫را فشار مي دهید به فایل بعدي مي روید ‪.‬‬
‫• اگر ‪ 2‬فایل درروي دیسك وجود داشته باشد ‚ هنگامي كه شما این دگمه [‬
‫را فشار مي دهید به فایل قبلي مي روید ‪.‬‬
‫پخش سريع‬
‫‪D‬‬
‫اگر ديسک بيش از يک فايل با عنوان فرعی داشته باشد‬
‫عملكرد بحث شده در این صفحه فقط در مورد پخش دیسك ‪ DivX‬است‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪IRA‬‬
‫پخش‬
‫پخش ‪( DIVX‬ادامه)‬
‫‪.2‬‬
‫‪D‬‬
‫عملکرد زير نويس‬
‫• شما باید تجربیاتی در مورد استخراج ویدئو وویرایش به منظور استفاده از این مشخصه بطور صحیح داشته باشید‪.‬‬
‫• برای استفاده از عملکرد زیر نویسف فایل زیر نویس (*‪ )smi‬را با همان اسم فایل که فایل مدیای (‪ DivX)*avi‬در همان فولدر‬
‫ذخیره کنید‪.‬‬
‫مثال ریشه سامسونگ_‪007CD1.avi‬‬
‫سامسونگ_‪007CD1.smi‬‬
‫• تا ‪ 60‬کاراکتر حرفی‪ -‬رقمی یا ‪ 30‬کاراکتر آسیای شرقی ( ‪ 2‬بایت مانند کره ای و چینی) برای اسم فایل الزم است‪.‬‬
‫• درباره ‪ ®DIVX VIDEO: DivX‬یک فرمت ویدیویی دیجیتالی متعلق به ‪ .DivX, Inc‬است‪ .‬این دستگاه رسماً مورد‬
‫تایید ‪ DivX‬و یا ‪ DivX Ultra‬بوده و قادر به پخش فیلمهای ‪ DivX‬می باشد‪ .‬درباره ‪DIVX VIDEO-ON-‬‬
‫‪ :DEMAND‬این دستگاه مورد تایید ‪ ®DivX‬برای اینکه بتواند ‪ )DivX Video-on-Demand )VOD‬را پخش کند باید ثبت‬
‫شود‪ .‬ابتدا باید کد ثبت ‪ DivX VOD‬دستگاه خود را ایجاد کرده و در مراحل ثبت آنرا ارسال کنید‪[ .‬نکته مهم‪ :‬برنامه های ‪DivX‬‬
‫‪ VOD‬توسط سیستم ‪( DivX DRM‬مدیریت حقوق دیجیتال) محافظت می شوند که پخش آنها را فقط در دستگاه های مورد تایید‬
‫‪ DivX‬ممکن می سازد‪ .‬اگر سعی کنید برنامه های ‪ DivX VOD‬را که برای دستگاه شما مجاز نیستند پخش کنید‪ ،‬پیام "خطای‬
‫مجوز" نمایش داده شده و نمی توانید آنها را پخش کنید‪ ].‬اطالعات بیشتر را می توانید در نشانی ‪ www.divx.com/vod‬بیابید‪.‬‬
‫‪ ®DivX‬عالمت تجاری ثبت شده ‪ .DivX, Inc‬بوده و با اجازه آنها استفاده شده است‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫پخش‬
‫استفاده از عملكرد پخش‬
‫نمايش اطالعات ديسک‬
‫‪BAGD‬‬
‫دگمه )‪ (,‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع این دگمه در طی پخش فشرده می شود ‪ ،‬سرعت پخش مطابق فوق‬
‫عوض می شود‪:‬‬
‫دگمه اطالعات را فشار دهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪BAD‬‬
‫● پخش‬
‫شما می توانید اطالعات پخش دیسک را در صفحه تلویزیون ببینید‪.‬‬
‫پخش سريع‬
‫‪IRA‬‬
‫استفاده از عملكرد پخش (ادامه)‬
‫‪PLAY  ➞ ( 2X ➞( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X‬‬
‫` با توجه به دیسک‪ ،‬نمایش اطالعات دیسک ممکن است به صورتهای‬
‫مختلفی ظاهر شود‬
‫‪PLAY ➞ ) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X‬‬
‫` با توجه به نوع دیسک‪ ،‬شما می توانید دالبی دیجیتال ‪ ،‬یا پرو الجیک را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫بر صفحه تلويزيون ظاهر می شود!‬
‫اگر هنگام فشردن یک دگمه این سمبل بر صفحه تلویزیون ظاهر شود‪،‬‬
‫عملکرد با دیسکی که در حال پخش است امکان ندارد‪.‬‬
‫` در طی پخش سریع یک ‪ CD‬یا ‪ ،MP3-CD‬صدل فقط در سرعت ‪ 2x‬شنیده می شود ‪ ،‬و نه در سرعت ‪ 4x, 8x‬و ‪32x‬‬
‫پخش آهسته‬
‫‪D‬‬
‫دگمه آهسته را فشار دهید‪.‬‬
‫• هرموقع در طی پخش این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬سرعت پخش مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫بررسی زمان باقيمانده‬
‫‪BA‬‬
‫دگمه باقيمانده را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای بررسی زمان باقیمانده و کلی یک عنوان یا بخش مورد پخش بکار می رود‪.‬‬
‫‬
‫*‪1/4& ➞ 1/2& ➞ 1/8* ➞ 1/4* ➞ 1/2‬‬
‫➞ &‪PLAy  ➞ 1/8‬‬
‫‪D‬‬
‫‪M‬‬
‫*‪PLAy  ➞ 1/8* ➞ 1/4* ➞ 1/2‬‬
‫` هیچ صدایی در طی پخش آهسته شنیده نمی شود‪.‬‬
‫` پخش برعکس آهسته با ‪ DivX‬کار نمی کند‬
‫هر موقع دگمه پخش فشرده می شود‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫‪TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN‬‬
‫‪B‬‬
‫‪TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED A‬‬
‫‪TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN‬‬
‫‪34‬‬
‫پرش از صحنه ها‪ /‬آهنﮓ ها‬
‫‪A‬‬
‫دگمه ]‪ [,‬را فشار دهید‪..‬‬
‫• هر موقع در طی پخش این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬بخش قبلی یا بعدی‪ ،‬تراک یا‬
‫دایرکتوری ( فایل) پخش می شود‬
‫• شما می توانید از بخش ها بطور متوالی پرش کنید‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫پخش‬
‫‪BAGD‬‬
‫تکرار پخش‬
‫تکرار پخش به شما امکان می دهد که بطور تکراری یک بخش‪ ،‬عنوان‪ ،‬تراک‬
‫( آهنگ)‪ ،‬یا دایرکتوری ( فایل ‪ )MP3‬را پخش کنید‪.‬‬
‫تکرار پخش ‪A-B‬‬
‫شما می توانید به صورت تکراری بخش طراحی شده از یک ‪ DVD‬را پخش کنید‪.‬‬
‫‬
‫‪REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF‬‬
‫‪REPEAT : OFF➞REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIRAGD‬‬
‫‪REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪A‬‬‫اطالعات را دوبار فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه ‪ ‬مکان نما را برای حرکت نمایشگر (‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه ‪ ,‬مکان نما را برای انتخای ‪ -A‬فشار دهید و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫?‪-‬‬
‫هنگامی‪ A‬که دگمه ‪ ENTER‬فشرده می شود ‪ ،‬موقعیت انتخاب شده در حافظه‬
‫•‬
‫‪REPEAT : AÐ‬‬
‫ذخیره می شود‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه ‪ ENTER‬را در پایان سگمنت دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫• سگمنت مشخص شده به صورت تکراری پخش خواهد شد‪.‬‬
‫) تکرار پخش فشار دهید‪.‬‬
‫● پخش‬
‫دگمه تکرار را پخش کنید‬
‫• هر موقع در طی پخش این دگمه فشرده می شود‪ ،‬مد تکرار پخش مطابق فوق‬
‫عوض می شود‪:‬‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫‪IRA‬‬
‫استفاده از عملكرد پخش (ادامه)‬
‫‪A-B‬‬
‫‪CD‬‬
‫برای برگشت به پخش نرمال ‪ ،‬دگمه ‪ ,‬مکان نما رابرای انتخاب خاموش‬
‫دهید‪.‬‬
‫فشار‬
‫‪➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF‬‬
‫‪A TO B REPEAT ON‬‬
‫‪M‬‬
‫بخش‪ :‬بخش انتخاب شده را به صورت تکراری پخش می کند‬
‫عنوان‪ :‬عنوان انتخاب شده را به صورت تکراری پخش می کند‬
‫گروه‪ :‬گروه انتخاب شده را به صورت تکراری پخش می کند‬
‫اتفاقی‪ :‬تراک ها را به ترتیب اتفاقی پخش می کند‪ ( .‬یک تراک قبال پخش شده ممکن است دوباره پخش شود)‬
‫تراک‪ :‬تراک انتخاب شده را به صورت تکراری پخش می کند‪.‬‬
‫دايرکتوری‪ :‬همه تراک ها را در فولدر انتخاب شده به صورت تکراری پخش می کند‬
‫ديسک‪ :‬تمام دیسک را به صورت تکراری پخش می کند‬
‫خاموش‪ :‬تکرار پخش را انصراف می دهد‬
‫برای انتخاب يک مد تکرار پخش در صفحه اطالعات ديسک‬
‫‪.1‬‬
‫دگمه اطالعات را دوبار فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه ‪ ‬مکان نما را برای حرکت به نمایشگرتکرار پخش (‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه ‪ ‬مکان نما را برای انتخاب مد تکرار پخش دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫• برای انتخاب آلبوم و تراک دیگر ‪ ،‬مراحل ‪ 2‬و ‪ 3‬باال را تکرار کنید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫` عملکرد تکرار ‪ A-B‬با ‪ DivX،MP3‬یا دیسک های ‪ JPEG‬کار نمی کند‪.‬‬
‫عملکرد مرحله‬
‫‪D‬‬
‫دگمه مرحله را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع که این دگمه در طی پخش فشرده می شود تصویر یک فریم به جلو‬
‫حرکت می کند‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫) فشار دهید‪..‬‬
‫‬
‫‪OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFFB‬‬
‫‪OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF‬‬
‫‪M‬‬
‫‪36‬‬
‫‪M‬‬
‫` ال یخرج الصوت أثناء تشغیل وظیفﺔ الخطوﺓ‪.‬‬
‫` برای دیسک های ‪ DivX، MP3‬و ‪ ،JPEG‬شما نمی توانید تکرار پخش را از صفحه نمایش اطالعات انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫پخش‬
‫عملکرد انتخاب زبان عنوان فرعی‬
‫عملکرد زاويه‬
‫این عملکرد به شما امکان می دهد که همان صحنه را از زاویه های مختلف تماشا‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه ‪ ,‬مکان نما یا رقمی را برای انتخاب زاویه دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع که این دگمه فشره می شود ‪ ،‬زاویه مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪1/3‬‬
‫‪M‬‬
‫➞‪2/3‬‬
‫)زاویه فشار دهید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫دگمه اطالعات را دوبار فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه ‪ ‬مکان نما را برای حرکت صفحه نمایشگر (‬
‫دهید‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه ‪ ‬مکان نما یا دگمه های رقمی را برای انتخاب عنوان فرعی دلخواه فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫) عنوان فرعی فشار‬
‫● پخش‬
‫‪.1‬‬
‫دگمه اطالعات را فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه ‪ ‬مکان نما را برای حرکت نمایشگر (‬
‫➞‪3/3‬‬
‫‪IRA‬‬
‫استفاده از عملكرد پخش (ادامه)‬
‫‪EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞EN 01/03‬‬
‫➞ ‪1/3‬‬
‫‪M‬‬
‫` براي انجام این عملكرد‚ شما همچنین مي توانید دگمه هاي عنوان‬
‫فرعي را در روي دستگاه كنترل از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫` با توجه به دیسك‚ زبان عنوان فرعي ممكن است موجود نباشد‪.‬‬
‫` عملکرد زاویه فقط با دیسک هایی که در زاویه های مختلفی ضبط شده اند کار می کند‪.‬‬
‫‪BAG‬‬
‫رفتن مستقيم به صحنه‪ /‬آهنﮓ‬
‫عملکرد بزرگنمائی( بزرگ کردن صفحه)‬
‫‪B‬‬
‫این عملکرد به شما امکان بزرگ کردن منطقه خاصی از تصویر نمایش داده شده را‬
‫می دهد‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫دگمه اطالعات را فشار دهید‬
‫‪.1‬‬
‫دگمه بزرگنمائی را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه مکان نما ‪ ,,,‬را برای حرکت به منطقه ای که شما می خواهید آن‬
‫را بزرگ کنید فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه ‪ ,‬مکان نما یا دگمه های رقمی را برای انتخاب عنوان‪ /‬تراک‬
‫( ) فشار دهید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• هرموقع این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬سطح بزرگنمایی مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3 ➞ZOOM OFF‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪SELECT ZOOM POSITION‬‬
‫‪ ,‬مکان نما‪ ،‬را برای حرکت صفحه نمایشگر (‬
‫) بخش فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه ‪ ,‬مکان نما‪ ،‬یا دگمه های رقمی را برای انتخاب بخش دلخواه فشار‬
‫داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫دگمه ‪ ,‬مکان نما را برای حرکت صفحه نمایشگر (‬
‫‪.6‬‬
‫دگمه های رقمی را برای انتخاب زمان دلخواه فشار داده و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫) زمان فشار دهید‪..‬‬
‫‪AG‬‬
‫عملکرد انتخاب زبان صوتی‬
‫‪.1‬‬
‫دگمه اطالعات را دوبار فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه ‪ ,‬مکان نما یا دگمه های رقمی را برای انتخاب زبان صوتی دلخواه‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• با توجه به تعداد زیانهای روی دیسک ‪ ،DVD‬یک زبان صوتی متفاوت‬
‫( انگلیسی‪ ،‬اسپانیولی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬غیره) هر بار که دگمه را فشار می دهید انتخاب‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3‬‬
‫‪M‬‬
‫‪38‬‬
‫دگمه های رقمی را فشار دهید‪.‬‬
‫• فایل انتخاب شده پخش خواهد شد‪.‬‬
‫• هنگام بخش یک دیسک‪ MP3‬یا ‪ ،JPEG‬شما نمی توانید از دگمه ‪ ,‬مکان‬
‫نما برای حرکت به یک فولدر استفاده کنید‪.‬‬
‫برای حرکت یک فولدر‪ ،‬دگمه توقف (@)را فشار داده و سپس دگمه ‪ ,‬مکان‬
‫نما را فشار دهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫` شما می توانید دگمه ]‪ [,‬را در روی دستگاه کنترل از راه دوربرای رفتن مستقیم به عنوان‪ ،‬بخش ‪ ،‬یا تراک دلخواه‬
‫فشار دهید ‪.‬‬
‫` بسته به دیسک‪ ،‬ممکن است نتوانید به عنوان یا زمان انتخاب شده بروید‪.‬‬
‫` براي انجام این عملكرد‚ شما مي توانید دگمه هاي صدا را در روي دستگاه كنترل از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫` با توجه به دیسك‚ عملكرد زبان صوتیممكن است فراهم نباشد‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫پخش‬
‫‪IRA‬‬
‫استفاده از بلوتوث‬
‫شما مي توانید از وسیله بلوتوث براي لذت بردن از موسیقي با صداي استریوي با كیفیت باال‚ همه بطور بي سیم استفاده كنید‪.‬‬
‫شما می توانید از منوها برای زبان صوتی‪ ،‬زبان عنوان فرعی‪ ،‬پروفیل ‪ ،‬غیره استفاده‬
‫کنید‪ .‬محتویات منوی ‪ DVD‬از دیسکی به دیسک دیگر فرق می کنند‪.‬‬
‫بلوتوث تكنولوژي جديدي است كه وسايل سازگار با بلوتوث را قادر مي سازد به آساني با همديگر با استفاده از ارتباط بي سيم ارتباط‬
‫برقرار كنند‪.‬‬
‫• یك وسیله بلوتوث ممكن است با توجه به استفاده از آن‚ باعث ایجاد نویز یا اختالل بشود‪.‬‬
‫• وقتی که قسمتی از بدن با سیستم گیرنده‪ /‬فرستنده وسیله بلوتوث یا سیستم سینمای خانگی تماس پیدا می کند‪.‬‬
‫• تغییر و نوسان های الکتریکی ناشی از ترافیک الکتریکی توسط دیوار ‪ ،‬گوشه اتاق یا بخشهای اداره ‪.‬‬
‫• تداخل الکتریکی از وسایل دارای همان باند‪ -‬فرکانس شامل تجهیزات پزشکی‪ ،‬اجاق ماکروفرو کارت شبکه بی سیم‪.‬‬
‫• دستگاه سینماي خانگي را با وسیله بلوتوث موقع نگهداشتن در فاصله نزدیك جفت كنید‪.‬‬
‫• فاصله بیشتر بین دستگاه سینماي خانگي ووسیله بلوتوث‚ باعث كاهش و بدتر شدن كیفیت مي شود‪ .‬اگر فاصله از حوزه عملكرد بلوتوث‬
‫بیشتر شود‚ ارتباط قطع مي شود‬
‫• سیستم سینماي خانگي فقط از دیتاي ‪SBC‬كیفیت متوسط ( تا ‪ )KHz 48@237kbps‬پشتیباني مي كند و از دیتاي ‪ SBC‬با كیفیت باال‬
‫(‪)44.1KHz@328kbps‬پشتیباني نمي كند‪.‬‬
‫• در مناطق با گیرندگی‪ -‬حساسیت ضعیف ارتباط بلوتوث ممکن است بخوبی کار نکند‪.‬‬
‫• سیستم سینماي خانگي یك حوزه دریافت كنندگي موثري تا ‪ 10‬متر در شرایط نبودن موانع دارد‪ .‬اگر فاصله از این حوزه بیشتر شود‬
‫ارتباط بطور اتوماتیكي قطع مي شود‪ .‬حتي در این فاصله‚ كیفیت صدا مي تواند با قرار گرفتن موانعي مانند دیوارها یا درها دچار اختالل‬
‫شود‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫در مد توقف ‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه‪ ,‬مکان نما ‪ ،‬یا دگمه های رقمی را برای رفتن به منوی دیسک فشار‬
‫داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• هنگامی که شما منوی دیسک راانتخاب می کنید و آن توسط دیسک پشتیبانی‬
‫نمی شود پیغام " اين منو پشتيبانی نمی شود" برروی صفحه ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه ‪ ,,,‬را برای انتخاب مورد دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهيد‪.‬‬
‫برای ارتباط سيستم سينمای خانگی به وسيله بلوتوث‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪M‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫` صفحه نمایشگر منوی دیسک ممکن است با توجه به دیسک متفاوت باشد‪.‬‬
‫استفاده از منوی عنوان‬
‫برای ‪ DVD‬هایی شامل عنوان های چندگانه‪ ،‬شما می توانید عنوان هر فیلم را مشاهده کنید‪ .‬با توجه به دیسک‪ ،‬فراهم بودن این ویژگی‬
‫ممکن است تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه ‪ ,‬مکان نما را برای رفتن به منوی عنوان فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• منوی عنوان ظاهر می شود‪.‬‬
‫بررسی کنيد که وسيله بلوتوث عملکرد هدست استريوی سازگار‪ -‬بلوتوث را پشتيبانی می کند‪.‬‬
‫‪ .1‬دگمه عملکرد را درروی پانل جلوی سیستم سینمای خانگی به صورت تکراری فشار دهید تا ”‪ “BT AUDIO‬ظاهر شود‪.‬‬
‫• مد مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪.DVD/CD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ BT AUDIO➞ HDMI IN ➞ TUNER‬‬
‫• شما گزینه "‪ ("WAIT‬صبر کنید) را برای مدت ‪ 2‬ثانیه خواهید دید ﺉ سپس گزینه "‪("READY‬آماده) در صفحه نمایشگر جلوی‬
‫سیستم سینمای خانگی ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .2‬منوي بلوتوث را در وسیله بلوتوث كه مي خواهید مرتبط كنید را انتخاب‬
‫كنید‪.‬‬
‫( به دفترچه راهنماي كاربر وسیله بلوتوث مراجعه كنید)‬
‫‪ .3‬منوي هد ست استریو را در وسیله بلوتوث انتخاب كنید‪.‬و‬
‫• شما لیست وسایل اسکن شده را خواهید دید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫”سينماي خانگي سامسونﮓ” را از لیست جستجو شده انتخاب كنید‪.‬‬
‫• وقتی که سیستم سینمای خانگی به وسیله بلوتوث مرتبط می شود ‪ ،‬سیستم‬
‫سینمای خانگی گزینه "‪("Connect‬ارتباط) را در صفحه نمایشگر پانل‬
‫جلوی نشان خواهد داد ‪ ،‬که با اسم وسیله وصل شده به وسیله بلوتوث همراه‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫• حاال ارتباط سیستم سینمای خانگی کامل است‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫موسیقي در وسیله متصل شده پخش مي شود‪.‬‬
‫• شما مي توانید به موسیقي كه در وسیله بلتوث متصل شده به سیستم سینماي‬
‫خانگي پخش مي شود گوش كنید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهيد‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫`‬
‫`‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪M‬‬
‫‪40‬‬
‫` نمایشگر منوی عنوان ممکن است با توجه به دیسک متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫`‬
‫`‬
‫‪Connect‬‬
‫وسیله بلوتوث‬
‫شما الزم است كه كد پین ( رمز) خود را موقع ارتباط وسیله بلوتوث و سیستم سینماي خانگي وارد كنید‪ .‬اگر پنجره ورود‬
‫كد پین ظاهر شود ‚ <‪ >0000‬را وارد كنید‪.‬‬
‫سیستم سینمای خانگی ممکن است پخش مرتبط با عملکرد را فقط موقعی که وسیله متصل شده این عملکرد را پشتیبانی کند‬
‫کنترل کند‪.‬‬
‫اگر وسیله مرتبط شده بعضی از پخش های مرتبط با عملکرد را پشتیبانی نکند ‪ ،‬سیستم سینمای خانگی نمی تواند وسیله را‬
‫کنترل کند‪.‬‬
‫سیستم سینماي خانگي فقط از دیتاي ‪SBC‬كیفیت متوسط ( تا ‪ )KHz 48@237kbps‬پشتیباني مي كند و از دیتاي ‪SBC‬‬
‫با كیفیت باال (‪)44.1KHz@328kbps‬پشتیباني نمي كند‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫● پخش‬
‫استفاده از منوی ديسک‬
‫بلوتوث چيست؟‬
‫‪IRA‬‬
‫پخش‬
‫پخش فايلهای مديا با استفاده از مشخصه ميزبانی ‪USB‬‬
‫برای قطع وسيله بلوتوث از سيستم سينمای خانگی‬
‫‪.1‬‬
‫وسیله ‪ USB‬را به پورت ‪ USB‬در كنار دستگاه وصل كنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه عملکرد روی دستگاه پخش ‪ DVD‬یا دگمه پورت را در روی دستگاه‬
‫کنترل از راه دور برای انتخاب مد ‪ USB‬فشار دهید‪.‬‬
‫• گزینه ‪ USB‬در صفحه نمایشگر ظاهر می شود و سپس ناپدید می‬
‫گردد‪.‬‬
‫• صفحه منوی ‪ USB‬روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود و فایل ذخیره‬
‫شده پخش می شود‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫برای توقف پخش‪ ،‬دگمه توقف (@) را فشار دهید‪.‬‬
‫● پخش‬
‫شما می توانید سیستم سینمای خانگی را از وسیله بلوتوث قطع کنید‬
‫( به دفترچه راهنمای کاربر وسایل بلوتوث مراجعه کنید)‬
‫• سیستم سینمای خانگی قطع خواهد شد‪.‬‬
‫• وقتی که سیستم سینمای خانگی از وسیله بلوتوث قطع می شود ‪ ،‬سیستم سینمای‬
‫خانگی گزینه "‪("DISCONNECT‬قطع) در صفحه نمایشگر جلوی نشان داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫شما مي توانید از فایلهاي مدیا مانند تصاویر ‚ فیلم ها و موسیقي ذخیره شده در یك دستگاه پخش ‪ ‚MP3‬حافظه ‪ ‚USB‬یا دوربین دیجیتال با ویدئوي كیفیت باال با‬
‫اتصال وسیله ذخیره سازي به پورت ‪ USB‬سیستم سینماي خانگي لذت ببرید‬
‫برای قطع سيستم سينمای خانگی از وسيله بلوتوث‬
‫دگمه عملکرد را روی پانل جلوی سیستم سینمای خانگی فشار دهید تا "‪"BT AUDIO‬به مد دیگر عوض شود‪.‬‬
‫• وسیله بلوتوث متصل شده قبل از خاتمه ارتباط مدت زمان معیني براي پاسﺦ از سیستم سینماي خانگي الزم خواهد داشت‬
‫( زمان قطع ممكن است با توجه به نوع وسیله بلوتوث تغییر كند)‬
‫• وسیله وصل شده فعلی قطع خواهد شد‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫` در مد اتصال بلوتوث ‚ اگر فاصله بین سیستم سینماي خانگي ووسیله بلوتوث از ‪ 10‬متر بیشتر شودذ‚ ارتباط بلوتوث قطع‬
‫خواهد شد‪ .‬اگر فاصله به حوزه موثر برگردد یا شما وسیله بلوتوث را دوباره بكار اندازید ‚ ارتباط بلوتوث دوباره برقرار‬
‫مي شود‪.‬‬
‫` با بعضی از وسایل بلوتوث‪ ،‬بعضی عملکردها ممکن است به درستی کار نکنند‪.‬‬
‫خارج کردن ايمن ‪USB‬‬
‫برای جلوگیری از صدمه رسیدن به حافظه ذخیره شده در وسیله ‪ ،USB‬عملیات خارج کردن‬
‫ایمن را قبل از قطع کابل ‪ USB‬انجام دهید‪.‬‬
‫• دگمه توقف (@)به صورت ردیفی دوبار فشار دهید‪ .‬صفحه نمایشگر‪REMOVE USB‬‬
‫را نشان خواهد داد‪.‬‬
‫• خارج کردن کابل ‪USB‬‬
‫‪M‬‬
‫` برای گوش کردن به فایل های موسیقی با صدای سینمای خانگی ‪ 5.1‬کانالی‪ ،‬شما باید مد دالبی‬
‫پروالجیک ‪ II‬را برروی ماتریکس تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪ 55‬را ببینید)‬
‫پرش به جلو‪ /‬عقب‬
‫در طی پخش ‪ ،‬دگمه ]‪ [,‬را فشار دهید‪..‬‬
‫• موقعی که بیش از یک فایل وجود داشته باشد و شما دگمه ] را فشار دهید ‪ ،‬فایل‬
‫بعدی انتخاب می شود‪.‬‬
‫• موقعی که بیش از یک فایل وجود داشته باشد و شما دگمه [ را فشار دهید ‪ ،‬فایل‬
‫قبلی انتخاب می شود‪.‬‬
‫پخش سريع‬
‫در طی پخش دگمه )‪(,‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع شما هردو دگمه را فشار می دهید‪ ،‬سرعت پخش مطابق فوق عوض می شود‪.‬‬
‫‪.2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫پخش‬
‫مشخصات میزبان ‪USB‬‬
‫مشخصات میزبان ‪USB‬‬
‫محدودیت های کاری‬
‫برای راحتی و آرامش شما‪ ،‬شما می توانید این مشخصه سینمای خانگی ‪ DVD‬را برای بهترین استفاده در محیط خانه خود تنظیم کنید‪.‬‬
‫• از تجهیزات سازگار با ‪ USB 1.1‬یا ‪ USB 2.0‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫• از تجهیزاتی که با کابل ‪ USB‬نوع ‪ A‬وصل می شوند پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫• از تجهیزات ‪( UMS‬وسائل ذخیره سازی انبوه ‪ )USB‬نسخه ‪ 1.0‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫•از تجهیزاتی که درایو متصل آنها در سیستم فایل ‪ )FAT (FAT, FAT16, FAT32‬فرمت‬
‫شده باشد پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫•از تجهیزاتی که نیازمند نصب درایور جداگانه در کامپیوتر (‪ )Windows‬هستند پشتیبانی‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫• از اتصال به هاب ‪ USB‬پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫•اگر از یک سیم رابط ‪ USB‬برای وصل کردن استفاده شود‪ ،‬امکان دارد وسیله ‪ USB‬شناخته‬
‫نشود‪.‬‬
‫•یک وسیله ‪ USB‬که نیازمند منبع تغذیه جداگانه است برای اتصال به پخش کننده باید از منبع‬
‫تغذیه مجزا استفاده کند‪.‬‬
‫•اگر وسیله وصل شده چندین درایو (یا پارتیشن) داشته باشد‪ ،‬فقط یک درایو (یا پارتیشن) قابل‬
‫اتصال خواهد بود‪.‬‬
‫•تجهیزاتی که فقط از ‪ USB 1.1‬پشتیبانی می کنند بسته به نوع وسیله اختالف کیفیت هایی در‬
‫تصویر ایجاد خواهند کرد‪.‬‬
‫تجهیزات سازگار‬
‫تعیین زبان‬
‫زبان ‪(OSD‬روی‪ -‬صفحه نمایشگر) بطور پیش فرض انگلیسی تعیین شده است‪.‬‬
‫‪.١‬‬
‫‪١‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.٢‬‬
‫‪٢‬دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ Setup‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪..‬‬
‫‪.٣‬‬
‫‪٣‬زبان را انتخاب كنيد و سپس دگمه ‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.۴‬‬
‫‪۴‬دگمه مكان نماي ▲‪ ▼,‬را براي انتخاب زبان ‪ OSD‬فشار دهيد و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪. .‬‬
‫‪.۵‬‬
‫‪۵‬دگمه مکان نمای ▲؛▼را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫• موقعی که نصب کامل شد‪ OSD ،‬انگلیسی خواهد بود اگر انگلیسی به عنوان زبان‬
‫آن انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬وسیله ذخیره سازی ‪USB‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬پخش کننده ‪MP3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬دوربین دیجیتال‬
‫‪.4‬‬
‫‪4‬دیسک سخت (‪ )HDD‬پرتابل‬
‫•‪HDD‬های پرتابل با ظرفیت کمتر از ‪ 160‬گیگابایت پشتیبانی می شوند‪HDD .‬های پرتابل با ‪ 160‬گیگابایت یا بیشتر حافظه شاید‬
‫بسته به نوع وسیله شناسایی نشوند‪.‬‬
‫•اگر وسیله وصل شده به دلیل نامناسب بودن منبع تغذیه درست کار نکند‪ ،‬می توانید از یک سیم برق تغذیه جداگانه استفاده کنید تا‬
‫درست کار کند‪ .‬رابط کابلهای ‪ USB‬بسته به سازنده وسیله ‪ USB‬متفاوت هستند‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪5‬کارت خوان ‪ :USB‬کارت خوان ‪ USB‬تکی و کارت خوان ‪ USB‬چندتایی‪.‬‬
‫•کارت خوان ‪ USB‬ممکن است بسته به سازنده پشتیبانی نشود‪.‬‬
‫•اگر چندین حافظه را به یک کارت خوان چندتایی وصل کنید‪ ،‬شاید با مشکالتی روبرو شوید‪.‬‬
‫•‪ :OSD LANGUAGE‬انتخاب زبان ‪OSD‬‬
‫•صوتی‪ :‬انتخاب زبان صوتی( ضبط شده در دیسک)‬
‫•عنوان فرعی‪ :‬انتخاب زبان عنوان فرعی(ضبط شده در دیسک)‬
‫•منوی دیسک‪ :‬انتخاب زبان منوی دیسک( ضبط شده در دیسک)‬
‫‪a‬اگر زبانی که شما انتخاب کرده اید روی دیسک ضبط نشده باشد‪ ،‬زبان منو حتی اگر شما آن‬
‫را برزبان دلخواه قرارداده باشید عوض نخواهد شد‪.‬‬
‫● نصب سیستم‬
‫موارد ناسازگاری‬
‫‪IRA‬‬
‫نصب سیستم‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫•موارد دیگر‪ :‬برای انتخاب زبان دیگر‪ OTHERS ،‬دیگری ها را انتخاب و کد زبان کشور‬
‫خود را وارد کنید‪ .‬زبان صوتی‪ ،‬عنوان فرعی و منوی دیسک می توانند انتخاب‬
‫شوند‪( .‬صفحه ‪64‬راببينيد)‬
‫فرمتهای فایل سازگار‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪ENGLISH‬‬
‫‪KOREAN‬‬
‫‪ARABIC‬‬
‫‪BULGARIAN‬‬
‫‪CHINESE‬‬
‫‪CROATIAN‬‬
‫فرمت‬
‫اسم فایل‬
‫پسوند فایل‬
‫معیار بیت‬
‫ورشن‬
‫پیکسل‬
‫فرکانس نمونه‬
‫گذاری‬
‫تصاویر ثابت‬
‫‪JPG‬‬
‫‪JPG .JPEG‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪640x480‬‬
‫–‬
‫‪MP3‬‬
‫‪MP3.‬‬
‫‪384kbps~80‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪44.1kHz‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪WMA.‬‬
‫‪128kbps~56‬‬
‫‪V8‬‬
‫–‬
‫‪44.1kHz‬‬
‫‪WMV‬‬
‫‪WMV.‬‬
‫‪4Mbps‬‬
‫‪V1,V2,V3,V7‬‬
‫‪720x480‬‬
‫‪48KHz~44.1KHz‬‬
‫‪DivX‬‬
‫‪AVI,.ASF.‬‬
‫‪4Mbps‬‬
‫‪~DivX3.11‬‬
‫‪DivX5.1, XviD‬‬
‫‪720x480‬‬
‫‪48KHz~44.1KHz‬‬
‫موسیقی‬
‫فیلم‬
‫•‪ (CBI‬کنترل‪ /‬حجیم‪/‬قطع) پشتیبانی نمی شوند‬
‫•دوربین های دیجیتال که از پروتکل ‪PTP‬استفاده می کنند یا به هنگام ارتباط به کامپیوتر به نصب برنامه اضافی نیاز دارند پشتیبانی نمی‬
‫شوند‪.‬‬
‫•يك وسيله كه از سيستم فايل ‪ NTFS‬استفاده مي كند پشتيباني نمي شود‪ ( .‬فقط فت ‪ (32/16‬جدول قرار گرفتن فايل ‪ )32/16‬فايل سيستم‬
‫پشتيباني مي شود)‬
‫•با ‪ Janus‬نمی توانند با‪ (MTP‬پروتکل ترانسفر مدیا) کار نمی کنند‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪CZECH‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫تنظیم حالت خروجی تصویر ‪HDMI‬‬
‫نوع خروجی فیش مادگی ‪ HDMI/OUT‬را انتخاب می کند‪.‬‬
‫ً‬
‫معموال باید این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•‪ : YCbCr‬هنگام اتصال به یک وسیله ‪HDMI‬‬
‫•‪ :RGB‬رنگ های روشن تر و مشکی تیره تر ایجاد می کند‪ .‬اگر رنگ ها ضعیف هستند این‬
‫گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪۱ .۱‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬دگمه مکان نمای ▼را برای حرکت به نصب فشار دهید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪۳ .۳‬دکمه مکان نما ▼ را برای رفتن به خروجی تصویر ‪ HDMI‬فشار داده و سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪۴ .۴‬جهت انتخاب مورد دلخواه دکمه مکان نما ▲‪ ▼ ،‬را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•بعد از انجام تنظیم به صفحه قبلی برده خواهید شد‪.‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪IRA‬‬
‫نصب سیستم‬
‫تنظیمات کنترل های والدین( سطح معیار گذاری)‬
‫از این برای محدود کردن پخش برای افراد بزرگسال یا ‪ DVD‬های فیلم های خشونت آمیز که شما نمی خواهید بچه ها آنها را ببینند ‪ ،‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫تنظیمات نوع صفحه تلویزیون‬
‫با توجه به نوع تلویزیون خود( صفحه پهن یا معمولی ‪ ،)4:3‬شما می توانید معیار نسبت تلویزیون خود را انتخاب کنیدد‪.‬‬
‫‪.٢‬‬
‫‪٢‬دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ Setup‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.۱‬‬
‫‪۱‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.۳‬‬
‫‪.۲‬‬
‫‪۲‬دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ Setup‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪۳‬دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ PARENTAL‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.۴‬‬
‫‪.٣‬‬
‫‪٣‬دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ TV DISPLAY‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.۴‬‬
‫‪۴‬دگمه مکان نمای▲‪▼ ،‬را برای انتخاب مورد دلخواه فشار داده و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫• موقعی که نصب کامل شد‪ ،‬شما به صفحه بعدی خواهید رفت‪.‬‬
‫‪۴‬دگمه مکان نمای▲ ‪ ▼ ،‬را برای انتخاب سطح معیار گذاری دلخواه فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•اگر شما سطح ‪ 6‬را انتخاب کرده باشید ‪ ،‬شما نمی توانید ‪ DVD‬هایی با سطح ‪ 7‬یا باالتر‬
‫را تماشا کنید‪.‬‬
‫•اگر سطح باالتر باشد‪،‬نزدیک تر به محتویات خشونت یا مطالب افراد بزرگسال خواهد بود‪.‬‬
‫‪.۵‬‬
‫‪۵‬رمز را وارد کنید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•رمز بطور پیش فرض برروی "‪ "7890‬تعیین شده است‪.‬‬
‫•موقعی که نصب کامل شد‪ ،‬شما به صفحه قبلی خواهید رفت‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪M M‬‬
‫` `این عملکرد فقط موقعی کار می کند که دیسک ‪ DVD‬شامل اطالعات سطح معیار گذاری باشد‪.‬‬
‫تنظیم معیار نسبت تلویزیون( اندازه صفحه)‬
‫معیار اندازه عمودی به افقی صفحه تلویزیون معمولی ‪ 4:3‬است‪ ،‬در حالی که تلویزیون صفحه پهن و تلویزیون تعریف باال ‪ 16:9‬است‪ .‬این‬
‫معیار ‪ ،‬معیار نسبت گفته می شود‪ .‬هنگام پخش ‪ DVD‬های ضبط شده در اندازه صفحه های مختلف ‪ ،‬شما می توانید معیار نسبت را با‬
‫تلویزیون یا مانیتور خود تطبیق دهید‪.‬‬
‫برای تلویزیون استاندارد‪ ،‬یا گزینه ‪ 4:3PS‬یا‪ 4:3LB‬مطابق ترجیحات شخصی انتخاب کنید‪ .‬اگر‬
‫تلویزیون شما صفحه پهن دارد ‪ WIDE/HDTV‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 4:3( 4:3PS‬پان& اسکن)‬
‫اگر این را برای پخش تصویر ‪ 16:9‬در مد ‪ pan&scan‬در تلویزیون معمولی انتخاب کنید‪.‬‬
‫•شما می توانید فقط بخش مرکزی صفحه را ببینید( با کناره های بریده شده ‪)16:9‬‬
‫تنظیمات رمز‬
‫شما می توانید رمزی برای تنظیمات ( سطح معیارگذاری) والدین تعیین کنید‪.‬‬
‫‪.۱‬‬
‫‪۱‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.٢‬‬
‫‪٢‬دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ Setup‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.۳‬‬
‫‪۳‬دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ PASSWORD‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.۴‬‬
‫‪۴‬دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.۵‬‬
‫‪۵‬زرمز را وارد کنید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•رمز قبلی را وارد کنید‪ ،‬یک رمز جدید و رمز جدید را تایید کنید‪.‬‬
‫•تنظیمات کامل است‪.‬‬
‫‪ 4:3( 4:3LB‬جعبه حروف)‬
‫اگر این را برای بخش تصویر ‪ 16:9‬در مد جعبه حروف در تلویزیون معمولی انتخاب کنید‪.‬‬
‫•نوارهای سیاه در باال و پایین صفحه ظاهر خواهند شد‪.‬‬
‫‪( WIDE/HDTV‬پهن‪/‬تلویزیون‪)HD‬‬
‫این را برای مشاهده تصویر ‪ 16:9‬درمد اندازه تمام صفحه در تلویزیون صفحه پهن انتخاب کنید‪.‬‬
‫•شما می توانید از معیار صفحه پهن استفاده کنید‪.‬‬
‫‪M M‬‬
‫` `اگر ‪ DVD‬در معیار ‪ 4:3‬باشد‪ ،‬شما نمی توانید آن را صفحه پهن مشاهده کنید‪.‬‬
‫` `چون دیسک های ‪ DVD‬در فرمتهای مختلف تصویر ضبط شده اند ‪ ،‬آنها با توجه به نرم افزار ‪ ،‬نوع تلویزیون ‪ ،‬و‬
‫تنظیمات معیار نسبت تلویزیون متفاوت بنظر برسند‪.‬‬
‫` `هنگام استفاده از ‪ ،HDMI‬صفحه بطور اتوماتیکی به مد پهن تبدیل می شود‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪M M‬‬
‫` `رمز بطور پیش فرض برروی"‪ "7890‬تعیین شده است‪.‬‬
‫اگر شما رمز سطح معیار گذاری را فراموش کرده باشید‪ ،‬موارد فوق را انجام دهید‬
‫•هنگامی که دستگاه پخش در مد هیچ دیسک هست‪ ،‬دگمه توقف (@) دستگاه پخش ‪ DVD‬رابرای بیش از ‪ 5‬ثانیه فشار دهید‪.‬‬
‫گزینه ‪(INITIAL‬اولیه) برروی صفحه نمایش ظاهر می شود و همه تنظیمات به مقادیر پیش فرض برمی گردند‪.‬‬
‫•دگمه ‪ POWER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫با استفاده از دگمه ‪(RESET‬رست) همه تنظیمات ذخیره شده را پاک خواهد کرد‬
‫از این مورد بجز موارد ضروری استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫● نصب سیستم‬
‫‪.١‬‬
‫‪١‬در مد توقف ‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‬
‫‪IRA‬‬
‫نصب سیستم‬
‫تنظيمات مد بلندگو‬
‫تنظيمات تصوير زمينه‬
‫‪G‬‬
‫هنگام تماشای یک ‪ DVD‬یا ‪ ،CD JPEG‬شما می توانید تصویری را که دوست دارید به عنوان تصویر زمینه قرار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه ‪(LOGO‬لوگو) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.1‬‬
‫در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ Audio‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫در نصب و تنظيم بلندگو‪ ،‬دگمه ‪ ENTER‬یا ‪ +‬را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه مکان نما ‪ $،،_،+‬را برای رفتن به بلندگوی دلخواه فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• ‪ COPY LOGO DATA‬برروی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫• برای ‪C, SL‬و ‪ SR‬هر موقع که این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬مد بطور متناوبی مطابق فوق عوض می‬
‫شود‪ :‬هیچ ➞ کوچک‬
‫• تصویر زمینه انتخاب شده نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫• شما می توانید تنظیمات تا ‪ 3‬تصویر زمینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای چپ و راست‪ ،‬مد برروی کوچک قرار داده می شود‪.‬‬
‫دستگاه خاموش و سپس روشن خواهد شد‪.‬‬
‫‪LOGO IS COPIED‬‬
‫‪# PAUSE‬‬
‫‪COPY LOGO DATA‬‬
‫‪# PAUSE‬‬
‫• کوچک‪ :‬موقع استفاده از بلندگوها این مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• هيﭽکدام‪ :‬موقعی که هیچ بلندگویی متصل نشده است این مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫` با توجه به تنظیمات پروالجیک و استریو ‪ ،‬مد بلندگو ممکن است متفاوت باشد ( صفحه ‪ 55‬را ببینید)‬
‫تنظيمات زمان تاخير‬
‫` این عملکرد هنگامی که خروجی ‪1080i, 720p HDMI‬یا‪ 1080p‬است کار نمی کند‪.‬‬
‫اگر نتوانید بلندگوها را در فواصل مساوی از موقعیت شنوایی خود قرار دهید‪ ،‬شما می توانید‬
‫زمان تاخیر سیگنال های صوتی را از بلندگوهای مرکزی و عقبی تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای انتخاب يکی از ‪ 3‬تنظيمات تصوير زمينه ای که شما ايجاد کرده ايد‬
‫‪.1‬‬
‫در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ Setup‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ Audio‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ LOGO‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ DELAY TIME‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه مکان نمای▲‪ ▼ ،‬را برای انتخاب کاربر دلخواه فشار دهید‪ ،‬و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫دگمه مکان نما ‪ _ ,+‬را برای تنظیم زمان تاخیر فشار دهید‪.‬‬
‫• شما می توانید زمان تاخیر را برای ‪ C‬بین ‪ 00‬و ‪05‬میلی ثانیه و برای ‪SL‬و ‪ SR‬بین‬
‫‪ 00‬و‪ 15‬میلی ثانیه تنظیم کنید‬
‫‪.5‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫• این یکی از ‪ 3‬تصویر زمینه رابرای صفحه انتخاب می کند‪.‬‬
‫• اوليه‪ :‬این را برای تعیین تصویر لوگوی سامسونگ به عنوان تصویر زمینه‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫• کاربر‪ :‬این را برای تعیین تصویری به عنوان تصویر زمینه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫ثبت( ‪DviX)R‬‬
‫یارب ‪.‬دینک هدافتسا اضاقت تمرف رد وﺉدیو ‪) DivX)R‬اب شﺥپ هاگتسد ندرک تبث یارب تبث دک زا افطل‬
‫‪.‬دیورب ‪www.divx.com/vod‬بو تیاس هب رتشیب نتفرگ دای‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫● نصب سيستم‬
‫‪.1‬‬
‫) را هنگام ظاهر‬
‫در طی پخش‪ ،‬دگمه ‪(PAUSE‬مکث)(‬
‫شدن تصویری که دوست دارید فشار دهید‪ .‬فشار دهید‬
‫سیگنال های خروجی و پاسﺦ های فرکانس از بلندگوها بطور اتوماتیکی مطابق مشخصات بلندگوهای شما و اینکه از بلندگوهای مخصوصی‬
‫استفاده می کنید یا نه‪ ،‬تنظیم می شود‪.‬‬
‫از مشخصه تن تست برای بررسی اتصاالت بلندگو استفاده کنید‪.‬‬
‫تنظیمات زمان تاخیر بلندگو‬
‫تنظیمات بلندگوی مرکزی‬
‫‪.۱‬‬
‫‪۱‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.۲‬‬
‫‪۲‬دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ Audio‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.۳‬‬
‫‪۳‬دگمه مکان نما ▼ را برای رفتن به تن تست فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬یا ‪ +‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫محل قرار گرفتن ایده آل بلندگوی مرکزی‬
‫•تن تست به ترتیب به بلندگوهای چپ مرکزی‬
‫محیطی چپ ساب ووفر فرستاده خواهد شد‪.‬‬
‫اگر فاصله ‪ Dc‬مساوی یا بیشتر از فاصله ‪ Df‬در شکل باشد‪ ،‬مد را برروی ‪ 0‬میلی ثانیه‬
‫قرار دهید‪ .‬در غیر این صورت ‪ ،‬تنظیمات را مطابق جدول فوق عوض کنید‪.‬‬
‫زمان تاخیر‬
‫‪ms 0‬‬
‫‪ms 1‬‬
‫‪ms 2‬‬
‫‪ms 3‬‬
‫تنظیمات بلندگوهای عقبی‬
‫در غیر این صورت ‪ ،‬تنظیمات مطابق جدول عوض می شود‪.‬‬
‫زمان تاخیر‬
‫‪MM‬‬
‫‪m 5.29 m 3.62 m 3.16 m 2.11 m 1.06 m 0.00‬‬
‫‪ms 0‬‬
‫‪ms 3‬‬
‫‪ms 6‬‬
‫‪ms 9‬‬
‫‪ms 12‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪ms 5‬‬
‫اگر فاصله ‪ Dc‬مساوی یا بیشتر از فاصله ‪ Dr‬در شکل باشد ‪ ،‬مد برروی ‪ 0‬میلی ثانیه تنظیم‬
‫می شود‪.‬‬
‫فاصله بین ‪Df‬و‪Dc‬‬
‫•اگر دراین موقع دگمه ‪ ENTER‬دوباره فشرده شود ‪ ،‬تن تست متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫‪m 1.76 m 1.40 m 1.06 m 0.68 m 0.34 m 0.00‬‬
‫‪ms 4‬‬
‫‪ms 15‬‬
‫راست‬
‫محیطی راست‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫محل قرار‬
‫گرفتن ایده آل‬
‫بلندگوی محیطی‬
‫در صورت دلخواه می توانید تمام بلندگوها را در روی یک دایره قرار دهید‪.‬‬
‫‪ :Df‬فاصله از بلندگوی جلوی‬
‫‪ :Dc‬فاصله از بلندگوی مرکزی‬
‫‪ :Ds‬فاصله از بلندگوی محیطی‬
‫‪( PL II‬دالبی پروالجیک ‪ ،)II‬زمان تاخیر ممکن است برای هر مد متفاوت باشد‪.‬‬
‫` ` با‬
‫` `با ‪AC-3‬و ‪ ،DTS‬زمان تاخیر می تواند بین ‪ 00‬و ‪ 15‬میلی ثانیه تنظیم شود‪.‬‬
‫` `کانال مرکزی فقط برای دیسک های ‪ 5.1‬کانال قابل تنظیم است‪.‬‬
‫‪STOP‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫تنظیمات صدا‬
‫شما می توانید باالنس و سطح صدای هر بلندگو را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪.۱‬‬
‫‪۱‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.۲‬‬
‫‪۲‬دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ Audio‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬يا ‪ +‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.۳‬‬
‫‪۳‬دگمه مکان نما ▼ را برای رفتن به ویرایش صدا ‪ SOUND EDIT‬فشار داده و سپس‬
‫دگمه ‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.۴‬‬
‫‪۴‬دگمه مکان نما ‪  ، ‬را برای انتخاب و تنظیم مورد دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫‪.۵‬‬
‫‪۵‬دگمه مکان نما ‪  ، ‬را برای تعیین تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪50‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪51‬‬
‫● نصب سیستم‬
‫هنگامی که صدای محیطی ‪ 5.1‬کانالی پخش می شود ‪ ،‬شما می توانید در صورتی که فاصله بین شما و هر بلندگو یکسان باشد از بهترین صدا لذت ببرید‪.‬‬
‫چون صداهای دریافت شده در موقعیت شنوایی در زمان های مختلف بستگی به محل قرار گرفتن بلندگوها دارد‪ ،‬شما می توانید این تفاوت را با افزودن یک‬
‫افکت تاخیر به صدای بلندگوی مرکزی و محیطی تنظیم کنید‪.‬‬
‫فاصله بین ‪Df‬و‪Dc‬‬
‫‪IRA‬‬
‫نصب سیستم‬
‫تنظیمات تن تست‬
‫‪IRA‬‬
‫نصب سیستم‬
‫تنظيمات همزمانی ‪AV‬‬
‫تنظيم دستی باالنس وولوم بلندگو با دگمه ويرايش صدا‪.‬‬
‫اگر این دستگاه به یک تلویزیون دیجیتال متصل شده باشد ممکن است ویدئو از صدا آهسته تر باشد اگر این مسئله اتفاق بیفتد ‪ ،‬زمان تاخیر صدا را تنظیم‬
‫کنید تا با ویدئو تطبیق کند‪.‬‬
‫دگمه ویرایش صدا ‪ ,‬را فشار دهید و سپس دگمه مکان نما را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع که شما دگمه ویرایش صدا ‪ SOUND EDIT‬را فشار می دهید‪ ،‬شما می توانید باالنس و سطح هر بلندگو را ببینید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ AUDIO‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ AV-SYNC‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه مکان نما ‪ ,‬را فشار دهید تا زمان تاخیر ‪ AV-SYNC‬را انتخاب کنید و‬
‫سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• شما می توانید زمان تاخیر صدا را بین ‪ 0‬میلی ثانیه و ‪ 300‬میلی ثانیه تعیین کنید‪ .‬آن ر‬
‫ا روی موقعیت مشهود قرار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫تنظيمات صدای ‪HDMI‬‬
‫تنظيم باالنس بلندگوي جلوي‬
‫` شما می توانید بین ‪ 6-،0‬و خاموش انتخاب کنید‪.‬‬
‫` ولوم هرچه به سمت ‪ 6-‬حرکت می کند کاهش می یابد‪.‬‬
‫سیگنال های صدای ارسال شده از طریق کابل ‪ HDMI‬می تواند به حالت روشن‪ /‬خاموش عوض شوند‪.‬‬
‫تنظيم سطح بلندگوي ساب ووفر‬
‫` سطح ولوم می تواند در مراحلی از ‪ 6+‬دسی بل تا ‪ 6-‬دسی بل تنظیم شود‪.‬‬
‫` هرچه شما به ‪ 6+‬دسی بل نزدیکتر می شوید صدا بلندتر و هرچه به ‪ 6-‬دسی بل نزدیکتر می روید صدا آرامتر می شود‪.‬‬
‫تنظيمات ‪(DRC‬حوزه فشرده سازی ديناميک)‬
‫این مولفه حوزه بین بلندترین و آرامترین صدا را متوازن و تعدیل می کند‪ .‬شما می توانید از این عملکرد برای لذت بردن از صدای دالبی دیجیتال هنگام‬
‫تماشای فیلمها در ولوم پایین هنگام شب استفاده کنید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ AUDIO‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ DRC‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه مکان نما ‪ ,‬را برای تنظیم ‪ DRC‬فشار دهید‪.‬‬
‫• هنگامی که دگمه ‪ ‬مکان نما فشرده می شود ‪ ،‬افکت بزرگتر می شود و هنگامی که‬
‫دگمه ‪ ‬مکان نما فشرده می شود ‪ ،‬افکت کوچکتر می شود‪.‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪.1‬‬
‫در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ AUDIO‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه مكان نماي ▼ را براي رفتن به نصب ‪ HDMI AUDIO‬فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬یا ‪ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه مکان نما ‪ ,‬را برای انتخاب روشن یا خاموش فشار داده و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫• روشن‪ :‬هم سیگنال های ویدئو وصدا از طریق کابل ارتباطی ‪ HDMI‬ارسال می شوند ‪،‬‬
‫و صدا فقط از طریق بلندگوهای تلویزیون خارج می شود‪.‬‬
‫• خاموش‪ :‬ویدئو فقط از طریق کابل ارتباطی ‪ HDMI‬ارسال می شود و صدا فقط از طریق‬
‫بلندگوهای سینمای خانگی خارج می شود‪.‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫` تنظیمات پیش فرض این عملکرد‪ ،‬خاموش بودن صدای ‪ HDMI‬است‪.‬‬
‫` صدای ‪ HDMI‬بطور اتوماتیکی برای بلندگوهای تلویزیون بصورت ‪ 2‬کانالی میکس می شود‪.‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪52‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪53‬‬
‫● نصب سيستم‬
‫‪.1‬‬
‫در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫زمينه صدا(‪/)DSP‬عملکرد تثبيت کننده‬
‫‪ (DSP‬پردازشگر سیگنال دیجیتال)‪ :‬مدهای‪ DSP‬برای ایجاد محیط های اکوستیک مختلف طراحی شده اند‪.‬‬
‫‪IRA‬‬
‫نصب سیستم‬
‫مد دالبی پرو الجيک ‪II‬‬
‫شما می توانید مد صدای دلخواه دالبی پرو الجیک ‪ II‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دگمه مد‬
‫‪ PL II‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬مد مطابق فوق عوض می شود‪.‬‬
‫تثبیت کننده‪ :‬شما می توانید‪ ،‬راک‪ ،‬پاپ‪ ،‬یا کالسیک رابرای مشخص کردن صدا برای سبک موسیقی که پخش می کنید‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫● نصب سيستم‬
‫‪➞ MUSIC ➞ CIneMA ➞ PRO LOgIC ➞ MAtRIX‬‬
‫‪SteReO ➞ MUSIC‬‬
‫دگمه ‪ DSP/EQ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• ‪ DSP‬برروی پانل نمایشگر ظاهر می شود‪.‬‬
‫هرموقع که این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬انتخاب مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ StUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIe ➞ CHURCH ➞ PASS‬‬
‫• پاپس‪ ،‬جاز‪ ،‬راک‪ :‬با توجه به سبک موسیقی‪ ،‬شما می توانید پاپس‪ ،‬جاز و راک را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫• استوديو‪ :‬احساس حضور در استودیو را ایجاد می کند‪.‬‬
‫• کلوب‪ :‬صدای کلوب دانس(رقص) با نواختن بمی پرتحرک را به دست می دهد‪.‬‬
‫• تاالر‪ :‬صدای واضحی مانند گوش کردن در تاالر کنسرت را به دست می دهد‪.‬‬
‫• فيلم‪ :‬احساس تماشای فیلم در سینما را ایجاد می کند‪.‬‬
‫• کليسا‪ :‬احساسی مانند بودن در صحن کلیسا را به دست می دهد‬
‫• پاﺱ‪ :‬این مورد را برای گوش کردن معمولی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫` عملکرد ‪ DSP/EQ‬فقط در مد استریو فراهم است‪.‬‬
‫‪ PL II‬را فشار دهید تا گزینه استریو را برروی نمایشگر ببینید‪.‬‬
‫دگمه مد‬
‫` این مشخصه با ‪ -CDs, MP3-CDs، DVD‬صوتی ‪ 2‬کانالی‪ ،DivX،‬تیونر و دیسک های دیجیتال دالبی کار می کند‪.‬‬
‫` هنگام پخش یک دیسک ‪ DVD‬کد گذاری شده با دو کانال یا بیشتر ‪ ،‬مد چند کانالی بطور اتوماتیکی انتخاب می شود و‬
‫عملکرد ‪ DSP/EQ‬کار نمی کند‪.‬‬
‫پروالجيک ‪II‬‬
‫• موسيقی‪ :‬هنگام گوش کردن موسیبقی‪ ،‬شما می توانید افکت های صدا را مانند‬
‫عملکرد گوش کردن به صدای واقعی تجربه کنید‪.‬‬
‫• سينما‪ :‬واقع گرایی را به تراک های صوتی فیلم اضافه کنید‪.‬‬
‫• پرو الجيک‪ :‬شما افکت صدای واقعی چند کانالی مانند استفاده از پنج بلندگو را‬
‫فقط با استفاده از بلندگوهای چپ و راست جلوی تجربه خواهید کرد‪.‬‬
‫• ماتريکس‪ :‬شما صدای محیطی ‪ 5.1‬کانالی را خواهید شنید‪.‬‬
‫• استريو‪ :‬این را برای گوش کردن به صدا فقط از بلندگوهای چپ وراست جلوی و ساب ووفر انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫افکت دالبی پروالجيک ‪II‬‬
‫این عملکرد فقط با مد موسیقی دالبی پرو الجیک‪ II‬کار می کند‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54‬‬
‫` هنگام انتخاب مد پروالجیک ‪ ،II‬وسیله خارجی خود را به سوکت های ورودی صوتی (چپ و راست) در دستگاه پخش‬
‫وصل کنید‪ .‬اگر شما فقط یکی از ورودیها (چپ یا راست) را وصل کنید‪ ،‬شما نمی توانید به صدای محیطی گوش کنید‪.‬‬
‫دگمه مد‬
‫دگمه افکت‬
‫‪ PL II‬را برای انتخاب مد موسیقی فشار دهید‪.‬‬
‫‪ PL II EFFECT‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه های ‪ _ ، +‬رابرای انتخاب تنظیمات افکت دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫•پانوراما‪ :‬این مد تصویر استریوی جلوی شامل بلندگوهای محیطی برای‬
‫ایجاد افکت "تصویر محیطی" متناسب با تصویر دیوار کناری را ادامه‬
‫می دهد‪.‬‬
‫شما می توانید ‪ 0‬یا ‪ 1‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•‪ - C‬پهنا صدا فقط از بلندگوی مرکزی خارج می شود‪.‬‬
‫بلندگوهای چپ وراست جلوی صدای فانتوم تولید می کنند‪ .‬شما می توانید بین‬
‫‪ 0‬و ‪ 7‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•ابعاد‪ :‬بطور فزاینده ای زمینه صدا(‪ )DSP‬را از جلو به عقب تنظیم می کند‪ .‬شما می توانید بین ‪ 0‬و ‪ 6‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪IRA‬‬
‫نصب سیستم‬
‫نصب ‪ (ASC‬کاليبراسيون صدای اتوماتيک)‬
‫نصب ‪ (ASC‬کاليبراسيون اتوماتيک صدا)‬
‫فقط با یکبار تنظیمات عملکرد ‪ ASC‬موقع جاگذاری مجدد یا نصب دستگاه‪ ،‬شما می توانید این دستگاه را برای شناخت اتوماتیک فاصله بین‬
‫بلندگوها‪ ،‬سطوح بین کانال ها‪ ،‬و کاراکترهای فرکانس برای ایجاد زمینه صدای ‪ 5.1‬کانالی برای محیط خود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫میکروفون ‪ ASC‬را به سوکت ورودی ‪ ASC‬وصل کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫میکروفون ‪ ASC‬را در موقعیت شنوایی قرار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه ‪ ASC‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای ایجاد زمینه صدای ‪ 5.1‬کانالی مشهود ‪ ،‬انتخاب ها مطابق توالی زیر باشند‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫● نصب سيستم‬
‫‪L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW‬‬
‫هنگامی که پیغام "‪( ""REMOVE MIC‬میکوفون را درآورید) برروی صفحه‬
‫نمایشگر ظاهر می شود ‪ ،‬میکروفون ‪ ASC‬را جدا کنید‪.‬‬
‫‪ASC‬‬
‫‪Microphone‬‬
‫‪ : L‬بلندگوي جلوي( راست)‬
‫‪ : R‬بلندگوي جلوي( چپ)‬
‫‪ : C‬بلندگوی مرکزی‬
‫‪ : SW‬ساب ووفر‬
‫‪M‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫‪ : SL‬بلندگوی عقبی( راست)‬
‫‪ : SR‬بلندگوی جلوی(چپ)‬
‫نصب ‪ ASC‬می تواند موقعی که هیچ دیسکی در دستگاه وجود ندارد ‪ ،‬انجام شود ‪ ،‬یا آن با ‪ DVD/CD‬داخل شده در مد توقف‬
‫باشد‪.‬‬
‫چون سطح ولوم تن در طی تنظیمات ‪ ASC‬ثابت است ‪ ،‬شما نمی توانید ولوم را با استفاده از دگمه های ولوم کنترل تنظیم کنید‪.‬‬
‫اگر میکروفون با صدای اتوماتیک در طی تنظیمات ‪ ASC‬قطع شود ‪ ،‬نصب و تنظیمات انصراف داده خواهند شد‪.‬‬
‫هنگامی که عملکرد ‪ ASC‬فعال می شود ‪ ،DSP/EQ ،‬دالبی پروالجیک ‪ II‬وافکت های صدای ‪ P.BASS‬کار نخواهند کرد‪.‬‬
‫برای تعيين ‪ASC‬‬
‫‪M‬‬
‫` تنظیمات عملکرد ‪ ASC‬در حدود ‪ 3‬دقیقه وقت می گیرد‪.‬‬
‫برای انصراف از نصب‪(ASC‬کاليبراسيون اتوماتيک صدا)‪ ،‬دگمه ‪ ASC‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫تن خروجی متوقف می شود‪ ،‬گزینه “‪ "CANCEL ASC‬برروی صفحه نمایشگر ظاهر می شود که به دنبال آن گزینه "‪REMOVE‬‬
‫‪ "MIC‬ظاهر می شود و کار نصب انصراف داده می شود‪.‬‬
‫برای گوش کردن در مد ‪ (ASC‬کاليبراسيون اتوماتيک صدا) دگمه ‪ASC‬را به آرامی فشار دهيد‪.‬‬
‫مورد انتخابی بین ‪ ASC‬روشن و ‪ ASC‬خاموش درروی صفحه نمایشگر عوض می شود‪.‬‬
‫اگر شما گزینه "‪ ASC‬روشن" را انتخاب کنید ‪ ،‬شما صدا را در مد ‪ ASC‬خواهید شنید‪.‬‬
‫اگر شما گزینه "‪ ASC‬خاموش" را انتخاب کنید‪ ،‬شما صدا را در مدی خواهید شنید که در تنظیمات صدا در صفحه نصب تعیین کرده اید‪.‬‬
‫دگمه ‪ ASC‬را به آرامی فشار دهید‪.‬‬
‫• مقادیر فاصله و سطح مشخص شده برای هر کانال درروی صفحه نمایشگر ظاهر خواهند شد‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫گوش کردن به راديو‬
‫عملکرد تايمر خواب‬
‫دستگاه کنترل از راه دور‬
‫‪.2‬‬
‫روی ایستگاه دلخواه تنظیم کنید‪.‬‬
‫• تنظيم اتوماتيک ‪ :1‬هنگامی که دگمه]‪ [,‬فشرده می شود ‪،‬‬
‫یک ایستگاه پخش از قبل تنظیم شده انتخاب می شود‪.‬‬
‫• تنظيم اتوماتيک ‪ :2‬دگمه ‪.,,‬را فشار داده و نگهدارید تا بطور‬
‫اتوماتیکی ایستگاههای پخش فعال را جستجو کنید‪.‬‬
‫• تنظيم دستی‪ :‬به آرامی دگمه ‪ .,,‬را برای افزایش یا کاهش‬
‫فرکانس به صورت افزایشی فشار دهید‪.‬‬
‫شما می توانید وقتی را تعیین کنید که سینمای خانگی خودش خاموش شود‪.‬‬
‫دگمه خواب را فشار دهید‪.‬‬
‫● عملکرد راحت و آسان‬
‫‪.1‬‬
‫دگمه ‪ TUNER‬را برای انتخاب باند ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪IRA‬‬
‫رادیو‬
‫عملكرد راحت ومناسب‬
‫• خواب نمایش داده می شود‪ .‬هر موقع که این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬زمان از قبل تعیین شده‬
‫مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫خاموش ➞ ‪➞ 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150‬‬
‫تنظیمات تایمر خواب را با فشردن دگمه خواب تایید کنید‪.‬‬
‫• زمان باقیمانده قبل از خاموش شدن سینمای خانگی نمایش داده می شود‪.‬‬
‫• فشردن دوباره این دگمه زمان خواب را از زمانی که قبال تنظیم کرده اید عوض می کند‪.‬‬
‫برای انصراف از زمان خواب ‪ ،‬دگمه خواب را تا زمانی که گزینه خاموش برروی نمایشگر ظاهرمی شود‪ ،‬فشار دهید‪.‬‬
‫دستگاه اصلی‬
‫‪.1‬‬
‫دگمه عملکرد را برای انتخاب باند ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ایستگاه پخش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• تنظيم اتوماتيک ‪ :1‬دگمه توقف (@) را برای انتخاب تنظیم از قبل فشار‬
‫دهید و دگمه ]‪ [,‬را برای انتخاب ایستگاه از قبل تنظیم شده فشار دهید‪.‬‬
‫• تنظيم اتوماتيک ‪ :2‬دگمه توقف (@) را برای انتخاب دستی فشار دهید و‬
‫سپس دگمه ]‪ [,‬را برای جستجوی اتوماتیک باند فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫• تنظيم دستی‪ :‬دگمه توقف (@) لرا برای انتخاب دستی فشار دهید و سپس به‬
‫آرامی دگمه]‪ [,‬را برای تنظیم فرکانس باالتر یا پایین تر فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه منو‪ /‬استريو را برای گوش کردن در حالت منو‪ /‬استریو فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬صدا بین حالت استريو ومنو عوض می شود‪.‬‬
‫• در مناطق گیرندگی ضعیف ‪ ،‬منو را برای صدای واضح ‪ ،‬پخش بدون تداخل انتخاب کنید‪.‬‬
‫ايستگاههای از قبل تنظيم شده‬
‫مثال‪ :‬تنظیم از قبل ‪ FM 89.10‬در حافظه‬
‫‪ .1‬دگمه تیونر رابرای انتخاب باند ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دگمه ‪ .,,‬رابرای انتخاب ‪ 89.10‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دگمه حافظه تیونر را فشار دهید‪.‬‬
‫• ‪ 01‬در روي نمایشگر چشمك مي زند‬
‫‪.4‬‬
‫دگمه ]‪ [,‬را برای انتخاب شماره از قبل تنظیم شده فشار دهید‪.‬‬
‫• شما می توانید بین ‪ 1‬و ‪ 15‬ایستگاه از قبل تنظیم شده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫دگمه حافظه تيونر را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫• دگمه حافظه تیونر‪ TUNER MEMORY‬را قبل از ناپدید شدن شماره‬
‫‪ Number‬در روي صفحه نمایشگر فشار دهید‪.‬‬
‫• شماره ‪ Number‬از نمایشگر ناپدید مي شود و ایستگاه در حافظه ذخیره مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫برای تنظیم ایستگاه از قبل تنظیم شده دیگر ‪ ،‬مراحل ‪ 2‬تا ‪ 5‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫• برای تنظیم ایستگاه از قبل تنظیم شده ‪ ،‬دگمه های ]‪ [,‬را درروی دستگاه کنترل از راه دور برای انتخاب کانال فشار دهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪58‬‬
‫تنظيم روشنايی صفحه نمايشگر‬
‫شما می توانید روشنایی صفحه نمایشگر دستگاه اصلی تنظیم کنید تا مشکلی در تماشای فیلم وبرنامه‬
‫شما ایجاد نشود‪.‬‬
‫دگمه ديمر را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع كه این دگمه فشرده مي شود ‚ روشنایي نمایشگر جلویتنظیم خواهد شد‪.‬‬
‫عملکرد بيصدا‬
‫این موقع جواب دادن به زنگ در یا تماس تلفنی قابل استفاده است‪.‬‬
‫دگمه بيصدا را فشار دهید‪.‬‬
‫• گزینه بيصدا برروی نمایشگر ظاهر می شود‪.‬‬
‫• برای بازیابی صداف دگمه بيصدا را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫` این دستگاه پخش امواج ‪ AM‬را دریافت نمي كند‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫عملکرد تايمر خواب‪(S.VOL‬ولوم هوشمند)‬
‫این سطح ولوم را در مقابل تغییرات دراماتیک ولوم در موقع تعویض کانال یا تغییر صحنه منظم و ثابت می کند‪.‬‬
‫با این قابلیت می توانید صداهای ضبط شده در یک سی دی را به فرمت ‪ MP3‬تبدیل و سپس به یک وسیله ذخیره سازی ‪ USB‬منتقل کنید‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .1‬وسیله ‪ USB‬را وصل کنید‪.‬‬
‫• هر موقع که این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬انتخاب مطابق فوق عوض می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ CD RIPPING‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای ضبط آهنگ فعلی‪ ،‬دکمه ‪ CD RIPPING‬روی کنترل از راه دور را‬
‫موقعی که سیستم در حال پخش آهنگ یا موقتاً متوقف شده است فشار دهید‪.‬‬
‫• برای ضبط کلیه آهنگهای سی دی‪ ،‬دکمه ‪ CD RIPPING‬روی کنترل از راه‬
‫دور را فشار داده و نگهدارید‪.‬‬
‫• سیستم پیام "تهیه سی دی" را در نمایشگر نشان داده و تهیه سی دی را شروع می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪P.BASS‬‬
‫‪.4‬‬
‫عملکرد ‪ P.BASS‬تن های ضعیف و پایین را با فراهم کردن افکت های بم صدا‬
‫تحت تاثیر می گذارد‪.‬‬
‫دگمه ‪ P.BASS‬را برای انتخاب مد ‪ P.BASS‬فشار دهید‪.‬‬
‫● عملکرد راحت و آسان‬
‫دگمه ‪ S.VOL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬سی دی صوتی را در سینی سی دی قرار دهید‪.‬‬
‫‪V-SO ON ➞ V-SO OFF‬‬
‫‪IRA‬‬
‫عملكرد راحت ومناسب‬
‫پياده سازی سی دی‬
‫دکمه ‪ )@( STOP‬را برای توقف پیاده سازی سی دی فشار دهید‪.‬‬
‫• بعد از اتمام کار پیاده سازی سی دی‪ ،‬یک دایرکتوری با عنوان "‪ "RIPPING‬در‬
‫وسیله ‪ USB‬ایجاد شده و فایلها به فرمت "‪ "SAMXXXX“.mp3‬در آن ذخیره‬
‫می شوند‪.‬‬
‫‪P BAS On ➞ P BAS Off‬‬
‫‪M‬‬
‫` عملکرد ‪ P.BASS‬فقط با منابع ‪ 2 LPCM‬کانالی مانند ‪ mp3, DivX, cd‬و ‪ wma‬فراهم است‪ .‬دگمه ‪ P.BASS‬وقدرت‬
‫باس روشن برروی صفحه نمایش داده می شوند‪.‬‬
‫` ‪ P.BASS‬با مدهای ‪ DSP/EQ‬یا دالبی پرو الجیک ‪ II‬کار نمی کند‪ .‬اگر شما ‪ P.BASS‬را در مد ‪ DSP/EQ‬فشار دهید ‪،‬‬
‫مد ‪ DSP/EQ‬بطور اتوماتیکی خاموش و عملکرد ‪ P.BASS‬روشن می شود‪.‬‬
‫معيار بندي بااليي صوتي‬
‫این همچنین تجربه شما را از كیفیت صدا بهبود مي بخشد‪(.‬مثال ‪ :‬موسیقي ‪)mp3‬‬
‫اگر شما می خواهید که صدای بهتری از یک منبع ‪ mp3‬با کیفیت پایین بشنوید از این استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫دگمه ‪ AUDIO UPSCALING‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫• هر موقع این دگمه فشرده مي شود ‚ انتخاب مطابق فوق عوض مي شود‪:‬‬
‫‪UPSC On ➞ UPSC Off‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫‪60‬‬
‫در حین پیاده سازی سی دی نباید به هیچ عنوان اتصال ‪ USB‬یا سیم برق قطع گردد‪.‬‬
‫در غیر اینصورت‪ ،‬ممکن است اطالعات و داده ها از بین بروند‪ .‬برای متوقف کردن پیاده سازی سی دی‪ ،‬دکمه ‪STOP‬‬
‫را فشار داده و وسیله ‪ USB‬را بعد از اینکه سیستم پخش سی دی را بطور کامل متوقف کرد جدا کنید‪.‬‬
‫اگر وسیله ‪ USB‬را در حین پیاده سازی سی دی جدا کنید‪ ،‬سیستم خاموش شده و نمی توانید فایل پیاده سازی شده را حذف کنید‪.‬‬
‫اگر وسیله ‪ USB‬را زمانی که سیستم در حال پخش سی دی است وصل کنید‪ ،‬سیستم پخش را متوقف کرده و بعد از اینکه‬
‫آماده سازی اتصال ‪ USB‬به پایان رسید پخش را از سر می گیرد‪( .‬زمان آماده سازی بسته به نوع وسیله ‪ USB‬متفاوت‬
‫خواهد بود‪).‬‬
‫‪ DTS-CD‬قابل پیاده سازی نیستند‪.‬‬
‫ً‬
‫احتماال فایلی ایجاد نخواهد بود‪.‬‬
‫اگر مدت زمان پیاده سازی کمتر از ‪ 5‬ثانیه باشد‪،‬‬
‫پیاده سازی سی دی فقط زمانی قابل استفاده است که وسیله ‪ USB‬یا ‪ HDD‬با سیستم فایل ‪ FAT‬فرمت شده باشند‪.‬‬
‫(سیستم فایل ‪ NTFS‬پشتیبانی نمی شود‪ ).‬برای مشاهده فهرست وسیله های سازگار‪ ،‬به مشخصات فنی میزبان ‪USB‬‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫پیاده سازی سی دی با سرعت عادی ‪ x1‬انجام می شود‪ .‬زمان پیاده سازی ممکن است در برخی وسیله های ‪ USB‬بیشتر‬
‫باشد‪.‬‬
‫هنگامی که سیستم در حال پیاده سازی یک سی دی است‪ ،‬صدایی از خروجی آن به گوش نخواهد رسید‪.‬‬
‫هنگامی که سیستم در حال پیاده سازی سی دی است به آن دست نزده یا آنرا جابجا نکنید‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪IRA‬‬
‫عیب یابی‬
‫هنگامی که این دستگاه به طور درستی کار نمی کند به نمودار زیر مراجعه کنید‪ .‬اگر مشکلی که شما مواجه شده اید در زیر لیست نشده باشد یا اگر‬
‫دستورالعملهای زیر برای حل آن کمک نکنند ‪ ،‬دستگاه را خاموش کنید‪ ،‬کابل برق آن را از برق جدا کنید و با نزدیکترین فروشنده مجاز یا مرکز سرویس‬
‫وسایل الکترونیکی سامسونگ تماس بگیرید‪.‬‬
‫عارضه‬
‫• آیا کابل برق به صورت محکمی به پریز برق متصل شده است؟‬
‫• دستگاه را خاموش و سپس دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫پخش شروع نمي شود‬
‫•شماره منطقه ‪ DVD‬را بررسي كنيد‪.‬‬
‫ديسك هاي ‪ DVD‬كه از خارج خريداري شده اند قابل پخش نيستند‪.‬‬
‫• ‪CD-ROM‬و ‪ DVD-ROM‬ها نمي توانند در دستگاه پخش ‪ DVD‬پخش شوند‪.‬‬
‫• مطمئن شويد كه سطح معيار گذاري درست است‪.‬‬
‫هنگامی که دگمه پخش‪ /‬مکث فشرده می شود پخش‬
‫به صورت فوری شروع نمی شود‬
‫•آیا شما از دیسک با شکل غیرعادی یا دیسکی که در سطح آن خراش هایی وجود دارد ‪،‬‬
‫استفاده می کنید؟‬
‫•کیفیت تصویر ضعیف و بد است یا تصویر دارای‬
‫تکان و جابجایی است‪.‬‬
‫صدا ایجاد نمی شود‪.‬‬
‫•آیا بلندگوها بطور درستی وصل شده اند؟ آیا نصب بلندگوها به درستی تعیین شده است؟‬
‫• آیا دیسک به طور شدیدی صدمه دیده است؟‬
‫صدا فقط می تواند از چند بلندگو نه از همه شش‬
‫بلندگو شنیده شود‪.‬‬
‫•هنگام گوش کردن به ‪ CD‬یا رادیو ‪ ،‬صدا فقط از بلندگوهای جلوی(چپ‪/‬راست) شنیده می شود‪.‬‬
‫‪ ( PL II‬دالبی پروالجیک ‪ )II‬درروی دستگاه کنترل از راه‬
‫"پرو الجیک ‪ "II‬را با فشار دادن‬
‫دور فشار دهید تا از همه شش بلندگو استفاده کنید‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که دیسک های ‪ DVD‬با ‪ 5.1‬کانال سازگار هستند‪.‬‬
‫صدای محیطی دالبی دیجیتال ‪ 5.1‬کانالی ایجاد نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫• آیا سینی دیسک کثیف یا صدمه دیده است؟‬
‫• یک دیسک با کیفیت بد و ضعیف تولید شده قابل پخش نمی باشد‪.‬‬
‫زبان صوتی و عنوان های فرعی کار نمی کنند‪.‬‬
‫منو انتخاب می شود ظاهر نمی شوند‪.‬‬
‫• آیا شما از دیسکی که شامل منوها نمی باشد‪ ،‬استفاده می کنید؟‬
‫معیار نسبت نمی تواند عوض شود‪.‬‬
‫•شما می توانید ‪ DVD‬های ‪ 16:9‬را در مد پهن ‪ ،16:9‬مد جعبه حروف ‪ ،4:3‬یا مد پان&‬
‫اسکن ‪ 4:3‬پخش کنید ولی ‪ DVD‬های ‪ 4:3‬می توانند فقط در معیار ‪ 4:3‬مشاهده شوند‪ .‬به‬
‫پوشش دیسک ‪ DVD‬مراجعه کنید و عملکرد مناسب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•دستگاه اصلی کار نمی کند‪( .‬مثال‪ :‬برق دستگاه‬
‫قطع می شود یا صدای عجیبی شنیده می شود)‬
‫•برق دستگاه را قطع كنيد و دگمه توقف (@)( تصوير درج شده) را درروي دستگاه كنترل از‬
‫راه دور براي مدت بيش از ‪ 5‬ثانيه نگه داريد‪.‬‬
‫•دستگاه پخش ‪ DVD‬به صورت معمولی کار نمی‬
‫کند‪.‬‬
‫رمز براي سطح معيار گذاري فراموش شده است‪.‬‬
‫دارید‪ .‬عملکرد رست همه تنظیمات ذخیره شده را پاک می کند‪ .‬از این عملکرد بجز موارد از‬
‫اين مورد بجز موارد ضروري استفاده نكنيد‪.‬‬
‫• هنگامی که پیغام "‪("NO DISC‬هیچ دیسک) برروی صفحه نمایشگر دستگاه اصلی ظاهر‬
‫می شود ‪ ،‬دگمه توقف ( @) دستگاه اصلی را فشار داده و برای مدت بیش از ‪ 5‬ثانیه نگه‬
‫دارید‪ .‬گزینه "‪ ( "INITIAL‬اولیه) برروی صفحه نمایشگر ظاهر می شود و همه تنظیمات‬
‫به مقادیر پیش فرض برمی گردند‪.‬‬
‫•اگر شما ‪ C,SL‬و‪ SR‬را برروی هیچکدام در مد بلندگو در تنظیمات صدای صفحه نصب قرار‬
‫داده باشید ‪ ،‬هیچ صدایی از بلندگوی مرکزی و بلندگوهای چپ و راست جلوی شنیده نمی شود‪C, .‬‬
‫‪ SL‬و ‪ SR‬را برروی کوچک قرار دهید‪.‬‬
‫• دگمه روشن کردن را فشار دهید‪.‬‬
‫•آیا عالمت "دالبی دیجیتال ‪ 5.1‬کانالی" برروی دیسک وجود دارد؟ صدای محیطی ‪5.1‬‬
‫کانالی دالبی دیجیتال فقط موقعی تولید می شود که دیسک با صدای ‪ 5.1‬کانالی ضبط‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫استفاده از عملکرد رست همه تنظیمات ذخیره شده را پاک خواهد کرد‪ .‬از اين مورد بجز‬
‫موارد ضروري استفاده نكنيد‪.‬‬
‫•آیا زبان صوتی به درستی برروی دالبی دیجیتال ‪ 5.1‬کانالی در بخش اطالعات نمایشگر‬
‫تنظیم شده است؟‬
‫دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند‪.‬‬
‫• آیا کابل های ویدئو به درستی وصل شده اند؟‬
‫• زبان صوتی و عنوان های فرعی در صورتی که دیسک شامل آنها نباشد‪ ،‬کار نمی کنند‬
‫صفحه منو حتی هنگامی که عملکرد‬
‫• دیسک را تمیز کنید‪.‬‬
‫•هیچ صدایی در طی پخش سریع ‪ ،‬پخش آرام و مرحله پخش متحرک شنیده نمی شود‬
‫• آیا تلویزیون روشن است؟‬
‫•آیا دستگاه کنترل از راه دور درزاویه و فاصله حوزه عملکرد کار می کند؟‬
‫● عیب یابی‬
‫من نمي توانم ديسك را خارج كنم‬
‫بررسی‪ /‬جبران‬
‫عارضه‬
‫•دیسک داخل دستگاه می چرخد ولی تصویر تولید‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫بررسی‪ /‬جبران‬
‫نمی تواند پخش رادیویی را دریافت کند‪.‬‬
‫• آیا آنتن بطور درستی متصل شده است؟‬
‫•اگر سیگنال ورودی آنتن ضعیف باشد ‪ ،‬آنتن ‪ FM‬خارجی در منطقه با گیرندگی خوب نصب‬
‫کنید‪.‬‬
‫• آیا باتریها فرسوده شده اند؟‬
‫•آیا شما مد عملکردهای (‪ )TV/DVD‬را از دستگاه کنترل از راه دور( تلویزیون یا ‪)DVD‬‬
‫به درستی انتخاب کرده اید؟‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫شماره كد مناسب را در تنظيمات اوليه “ ديسك صوتي“‚ “ عنوان فرعي ديسك“ و‪ /‬يا “ منوي ديسك“ وارد كنيد‪ ( .‬صفحه ‪ 45‬را ببينيد)‬
‫احتیاط های الزم برای جابجایی و نگهداری دیسک ها‬
‫كد‬
‫زبان‬
‫‪1027‬‬
‫‪Afar‬‬
‫‪1181‬‬
‫‪Frisian‬‬
‫‪1334‬‬
‫‪Latvian, Lettish‬‬
‫‪1506‬‬
‫‪Slovenian‬‬
‫‪1028‬‬
‫‪Abkhazian‬‬
‫‪1183‬‬
‫‪Irish‬‬
‫‪1345‬‬
‫‪Malagasy‬‬
‫‪1507‬‬
‫‪Samoan‬‬
‫‪1032‬‬
‫‪Afrikaans‬‬
‫‪1186‬‬
‫‪Scots Gaelic‬‬
‫‪1347‬‬
‫‪Maori‬‬
‫‪1508‬‬
‫‪Shona‬‬
‫‪1039‬‬
‫‪Amharic‬‬
‫‪1194‬‬
‫‪Galician‬‬
‫‪1349‬‬
‫‪Macedonian‬‬
‫‪1509‬‬
‫‪Somali‬‬
‫‪1044‬‬
‫‪Arabic‬‬
‫‪1196‬‬
‫‪Guarani‬‬
‫‪1350‬‬
‫‪Malayalam‬‬
‫‪1511‬‬
‫‪Albanian‬‬
‫‪1045‬‬
‫‪Assamese‬‬
‫‪1203‬‬
‫‪Gujarati‬‬
‫‪1352‬‬
‫‪Mongolian‬‬
‫‪1512‬‬
‫‪Serbian‬‬
‫‪1051‬‬
‫‪Aymara‬‬
‫‪1209‬‬
‫‪Hausa‬‬
‫‪1353‬‬
‫‪Moldavian‬‬
‫‪1513‬‬
‫‪Siswati‬‬
‫‪1052‬‬
‫‪Azerbaijani‬‬
‫‪1217‬‬
‫‪Hindi‬‬
‫‪1356‬‬
‫‪Marathi‬‬
‫‪1514‬‬
‫‪Sesotho‬‬
‫‪1053‬‬
‫‪Bashkir‬‬
‫‪1226‬‬
‫‪Croatian‬‬
‫‪1357‬‬
‫‪Malay‬‬
‫‪1515‬‬
‫‪Sundanese‬‬
‫‪1057‬‬
‫‪Byelorussian‬‬
‫‪1229‬‬
‫‪Hungarian‬‬
‫‪1358‬‬
‫‪Maltese‬‬
‫‪1516‬‬
‫‪Swedish‬‬
‫‪1059‬‬
‫‪Bulgarian‬‬
‫‪1233‬‬
‫‪Armenian‬‬
‫‪1363‬‬
‫‪Burmese‬‬
‫‪1517‬‬
‫‪Swahili‬‬
‫‪1060‬‬
‫‪Bihari‬‬
‫‪1235‬‬
‫‪Interlingua‬‬
‫‪1365‬‬
‫‪Nauru‬‬
‫‪1521‬‬
‫‪Tamil‬‬
‫‪1069‬‬
‫‪Bislama‬‬
‫‪1239‬‬
‫‪Interlingue‬‬
‫‪1369‬‬
‫‪Nepali‬‬
‫‪1525‬‬
‫‪Tegulu‬‬
‫‪1066‬‬
‫‪Bengali; Bangla‬‬
‫‪1245‬‬
‫‪Inupiak‬‬
‫‪1376‬‬
‫‪Dutch‬‬
‫‪1527‬‬
‫‪Tajik‬‬
‫‪1067‬‬
‫‪Tibetan‬‬
‫‪1248‬‬
‫‪Indonesian‬‬
‫‪1379‬‬
‫‪Norwegian‬‬
‫‪1528‬‬
‫‪Thai‬‬
‫‪1070‬‬
‫‪Breton‬‬
‫‪1253‬‬
‫‪Icelandic‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪Occitan‬‬
‫‪1529‬‬
‫‪Tigrinya‬‬
‫‪1079‬‬
‫‪Catalan‬‬
‫‪1254‬‬
‫‪Italian‬‬
‫‪1403‬‬
‫‪(Afan) Oromo‬‬
‫‪1531‬‬
‫‪Turkmen‬‬
‫‪1093‬‬
‫‪Corsican‬‬
‫‪1257‬‬
‫‪Hebrew‬‬
‫‪1408‬‬
‫‪Oriya‬‬
‫‪1532‬‬
‫‪Tagalog‬‬
‫‪1097‬‬
‫‪Czech‬‬
‫‪1261‬‬
‫‪Japanese‬‬
‫‪1417‬‬
‫‪Punjabi‬‬
‫‪1534‬‬
‫‪Setswana‬‬
‫‪1103‬‬
‫‪Welsh‬‬
‫‪1269‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪1428‬‬
‫‪Polish‬‬
‫‪1535‬‬
‫‪Tonga‬‬
‫‪1105‬‬
‫‪Danish‬‬
‫‪1283‬‬
‫‪Javanese‬‬
‫‪1435‬‬
‫‪Pashto, Pushto‬‬
‫‪1538‬‬
‫‪Turkish‬‬
‫‪1109‬‬
‫‪German‬‬
‫‪1287‬‬
‫‪Georgian‬‬
‫‪1436‬‬
‫‪Portuguese‬‬
‫‪1539‬‬
‫‪Tsonga‬‬
‫‪1130‬‬
‫‪Bhutani‬‬
‫‪1297‬‬
‫‪Kazakh‬‬
‫‪1463‬‬
‫‪Quechua‬‬
‫‪1540‬‬
‫‪Tatar‬‬
‫‪1142‬‬
‫‪Greek‬‬
‫‪1298‬‬
‫‪Greenlandic‬‬
‫‪1481‬‬
‫‪Rhaeto-Romance‬‬
‫‪1543‬‬
‫‪Twi‬‬
‫‪1144‬‬
‫‪English‬‬
‫‪1299‬‬
‫‪Cambodian‬‬
‫‪1482‬‬
‫‪Kirundi‬‬
‫‪1557‬‬
‫‪Ukrainian‬‬
‫‪1145‬‬
‫‪Esperanto‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪Canada‬‬
‫‪1483‬‬
‫‪Romanian‬‬
‫‪1564‬‬
‫‪Urdu‬‬
‫‪1149‬‬
‫‪Spanish‬‬
‫‪1301‬‬
‫‪Korean‬‬
‫‪1489‬‬
‫‪Russian‬‬
‫‪1572‬‬
‫‪Uzbek‬‬
‫‪1150‬‬
‫‪Estonian‬‬
‫‪1305‬‬
‫‪Kashmiri‬‬
‫‪1491‬‬
‫‪Kinyarwanda‬‬
‫‪1581‬‬
‫‪Vietnamese‬‬
‫‪1151‬‬
‫‪Basque‬‬
‫‪1307‬‬
‫‪Kurdish‬‬
‫‪1495‬‬
‫‪Sanskrit‬‬
‫‪1587‬‬
‫‪Volapuk‬‬
‫‪1157‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪1311‬‬
‫‪Kirghiz‬‬
‫‪1498‬‬
‫‪Sindhi‬‬
‫‪1613‬‬
‫‪Wolof‬‬
‫‪1165‬‬
‫‪Finnish‬‬
‫‪1313‬‬
‫‪Latin‬‬
‫‪1501‬‬
‫‪Sangro‬‬
‫‪1632‬‬
‫‪Xhosa‬‬
‫‪1166‬‬
‫‪Fiji‬‬
‫‪1326‬‬
‫‪Lingala‬‬
‫‪1502‬‬
‫‪Serbo-Croatian‬‬
‫‪1665‬‬
‫‪Yoruba‬‬
‫‪1171‬‬
‫‪Faeroese‬‬
‫‪1327‬‬
‫‪Laothian‬‬
‫‪1503‬‬
‫‪Singhalese‬‬
‫‪1684‬‬
‫‪Chinese‬‬
‫‪1174‬‬
‫‪French‬‬
‫‪1332‬‬
‫‪Lithuanian‬‬
‫‪1505‬‬
‫‪Slovak‬‬
‫‪1697‬‬
‫‪Zulu‬‬
‫خراش های کوچک روی دیسک می توانند کیفیت صدا و تصویر را کاهش دهند یا باعث پرش شوند‪ .‬هنگام حمل و جابجایی دیسکها مخصوصا خیلی مواظب‬
‫باشید که دیسکها خراشیدگی پیدا نکنند‪.‬‬
‫جابجا کردن و حمل دیسک ها‬
‫● ضمیمه‬
‫‪64‬‬
‫كد‬
‫زبان‬
‫كد‬
‫زبان‬
‫كد‬
‫زبان‬
‫‪IRA‬‬
‫ليست كد هاي زباني‬
‫ضمیمه‬
‫سمت قابل پخش دیسک را لمس نکنید‪.‬‬
‫دیسک را از لبه های آن نگه دارید تا اثر انگشت ها برروی سطح آن نمانند‪.‬‬
‫کاغذ یا باند و چسبی برروی دیسک نچسبانید‪.‬‬
‫نگهداری دیسک‬
‫در کیف محافظت تمیز نگهداری کنید‪ .‬به‬
‫صورت عمودی نگهداری کنید‪.‬‬
‫در محلی با تهویه خنک نگهداری کنید‪.‬‬
‫در نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪.‬‬
‫‪M M‬‬
‫` `نگذارید که دیسکها با کثافات آلوده شوند‪.‬‬
‫` `دیسک های ترک برداشته یا دارای خراشیدگی را در دستگاه قرار ندهید‪.‬‬
‫جابجایی و نگهداری دیسک ها‬
‫وقتی که شما اثرات انگشت یا کثافات روی دیسک می بینید ‪ ،‬آنها را با محلول آبی پاک کننده مالیم تمیز کنید و با پارچه نرم آن را خشک کنید‪.‬‬
‫•هنگام تمیز کردن‪ ،‬داخل و خارج دیسک را به صورت مالیم مالیده وتمیز کنید‪.‬‬
‫‪M M‬‬
‫` `اگر جریان هوای گرم با بخشهای سرد داخل دستگاه پخش تماس پیدا کند میعان ایجاد می شود‪ .‬هنگامی که میعان داخل‬
‫دستگاه پخش شکل می گیرد‪ ،‬دستگاه پخش ممکن است بخوبی کار نکند‪ .‬اگر این مسئله اتفاق بیفتد ‪ ،‬دیسک را خارج کنید و‬
‫بگذارید که دستگاه پخش برای مدت ‪ 1‬یا ‪ 2‬ساعت داخل دستگاه در حالت روشن بماند‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪IRA‬‬
‫ضمیمه‬
‫مشخصات وویژگیها (ا)‬
‫مشخصات وویژگیها‬
‫‪ (DVD‬دیسک چند کاره دیجیتال)‬
‫دیسک‬
‫‪ 12 : CD‬سانتیمتر( دیسک کوچک)‬
‫‪ 8 : CD‬سانتیمتر ( دیسک کوچک)‬
‫ویدوی ترکیبی‬
‫خروجی ویدئو‬
‫ویدوی ترکیبی‬
‫‪ ( HDMI‬انتخابی)‬
‫ورودی تصویر‪/‬صدا ‪ ( HDMI‬انتخابی)‬
‫خروجی بلندگوی جلوی‬
‫خروجی بلندگوی مرکزی‬
‫خروجی بلندگوی عقبی‬
‫آمپلیفایر‬
‫خروجی بلندگوی ساب ووفر‬
‫حوزه فرکانس‬
‫‪20‬هرتز~‪20‬کیلوهرتز‬
‫جداسازی کانال‬
‫‪ 70‬دسی بل‬
‫‪ 60‬دسی بل‬
‫حساسیت ورودی‬
‫(‪ 400 )AUX‬میلی ولت‬
‫‪ S/N‬معیار‬
‫سیستم بلندگو‬
‫جلو ‪ /‬وسطی ‪ /‬عقب‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫اإلضافي‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫حوزه فرکانس‬
‫‪140‬هرتز~‪ 20‬کیلوهرتز‬
‫‪35‬هرتز~‪160‬هرتز‬
‫سطح فشار صدای خروجی‬
‫‪86dB‬‬
‫‪133‬وات‬
‫‪266‬وات‬
‫جلو ‪ 185 x 605 x 185 :‬میلیمتر‬
‫عقب ‪ 93 x 271 x 77 :‬میلیمتر‬
‫وسطی ‪ 358 x 44 x 68 :‬میلیمتر‬
‫اإلضافي ‪ 256 x 256 x 298 :‬میلیمتر‬
‫جلو ‪ 1.6 :‬کیلوگرم‪ ,‬عقب ‪ 0.9 :‬کیلوگرم‬
‫وسطی ‪ 0.3 :‬کیلوگرم‪ ,‬اإلضافي ‪ 4.2 :‬کیلوگرم‬
‫امپدانس‬
‫ورودی معیار گذاری شده‬
‫بلندگو‬
‫سیستم بلندگوی ‪ 5.1‬کانال‬
‫حداکثر ورودی‬
‫ابعاد (عرض ‪ x‬ارتفاع ‪ x‬طول)‬
‫وزن‬
‫● ضمیمه‬
‫عمومی‬
‫مصرف برق‬
‫وزن‬
‫ابعاد‬
‫حوزه درجه حرارت کارکرد‬
‫میزان رطوبت کارکرد‬
‫‪ 95‬وات‬
‫‪ 4.2‬کیلوگرم‬
‫‪( 449.6‬عرض) ‪( 251.5‬ارتفاع) ‪( x 99.1‬طول) میلیمتر‬
‫‪C°35+~C°5+‬‬
‫‪ % 10‬تا ‪% 75‬‬
‫سرعت خواندن‪ 4.06 ~ 3.49 :‬متر‪ /‬ثانیه‬
‫تقریبا‪ .‬زمان پخش ( یک طرفه» دیسک تک الیه)‪ 135 :‬دقیقه‬
‫سرعت خواندن‪ 5.6 ~ 4.8 :‬متر‪ /‬ثانیه‬
‫حداکثر زمان پخش‪ 74 :‬دقیقه‬
‫سرعت خواندن‪ 5.6 ~ 4.8 :‬متر‪ /‬ثانیه‬
‫حداکثر زمان پخش‪ 20 :‬دقیقه‬
‫‪( 1.0Vp-p‬بار ‪،)75‬‬
‫‪( 1.0Vp-p : Y‬حمل ‪ 75‬اهم)‪،‬‬
‫‪( Vp-p 0.70 : Pr‬حمل ‪ 75‬اهم)‬
‫‪( Vp-p 0.70 : Pb‬حمل ‪ 75‬اهم)‬
‫امپدانس‪ 115~85 :‬اهم‬
‫‪480p ,725p ,1080i ,1080p‬‬
‫‪133‬وات*‪ 3(2‬اهم)‬
‫‪133‬واط ‪)3Ω(X‬‬
‫‪133‬واط ‪)3Ω(2 X‬‬
‫‪135‬وات(‪ 3‬اهم)‬
‫‪HT-X725/HT-X725G‬‬
‫‪86dB‬‬
‫‪135‬وات‬
‫‪270‬وات‬
‫‪HT-TX725/HT-TX725G‬‬
‫سیستم بلندگو‬
‫امپدانس‬
‫حوزه فرکانس‬
‫سطح فشار صدای خروجی‬
‫بلندگو‬
‫ورودی معیار گذاری شده‬
‫حداکثر ورودی‬
‫ابعاد (عرض ‪ x‬ارتفاع ‪ x‬طول)‬
‫وزن‬
‫سیستم بلندگوی ‪ 5.1‬کانال‬
‫اإلضافي‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫‪35‬هرتز~‪160‬هرتز‬
‫‪86dB‬‬
‫‪135‬وات‬
‫‪270‬وات‬
‫جلو ‪ /‬وسطی ‪ /‬عقب‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫‪140‬هرتز~‪ 20‬کیلوهرتز‬
‫‪86dB‬‬
‫‪133‬وات‬
‫‪266‬وات‬
‫جلو‪/‬عقب ‪ 270 x 1115 x 270 :‬میلیمتر‬
‫وسطی ‪ 358 x 44.x 68 :‬میلیمتر‬
‫اإلضافي ‪ 256 x 256 x 298 :‬میلیمتر‬
‫جلو‪/‬عقب ‪ 2.93 :‬کیلوگرم‬
‫وسطی ‪ 0.3 :‬کیلوگرم‪ ,‬اإلضافي ‪ 4.2 :‬کیلوگرم‬
‫*‪ :‬مشخص سازی اسمی‬
‫ شرکت وسایل الکترونیکی سامسونگ با مسئولیت محدود حق عوض کردن مشخصات این دستگاه را بدون اطالع حفظ می کند‪.‬‬‫‪ -‬وزن وابعاد تقریبی هستند‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫اتصل سامسونج عالمية االنتشار‬
.‫ يرجى االتصال بمركز سامسونج للزبائن‬،‫اذا وجد أي سؤال أو اي تقدير حول منتجات سامسونج‬
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
Country
Region
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
02 201 2418
BELGIUM
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
CZECH REPUBLIC
DENMARK
www.samsung.com/fi
30-6227 515
FINLAND
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/za
0860-SAMSUNG(726-7864 )
SOUTH AFRICA
www.samsung.com/ae
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
U.A.E
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
AH68-02180U
Customer Care Center 
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
Middle East &
Africa
Download PDF

advertising