Samsung | HT-C7550W | Samsung HT-C7550W راهنمای کاربری

‫‪HT-C7550W‬‬
‫‪ Blu-ray 5.1‬کانال‬
‫سیستم سینمای خانگی‬
‫دفترچه راهنما‬
‫فرصت ها را تجسم کنید‬
‫بابت خرید این دستگاه ‪ Samsung‬از شما ممنونیم‪.‬‬
‫برای دریافت خدماتی جامع تر‪ ،‬لطفاً دستگاه خود را در نشانی‬
‫اینترنتی ‪ www.samsung.com/register‬ثبت کنید‬
‫اطالعات ایمنی‬
‫هشدارهای ایمنی‬
‫جهت کاهش خطر برق گرفتگی‪ ،‬از برداشتن درپوش (یا پشت) دستگاه خودداری کنید‪.‬‬
‫هیچ قطعه ای در داخل دستگاه وجود ندارد که مصرف کنندگان بتوانند آنها را تعمیر کنند‪ .‬جهت تعمیرات به پرسنل خدماتی واجد شرایط مراجعه نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫خطر برق گرفتگی‬
‫باز نکنید‬
‫این عالمت نشان دهنده وجود "ولتاژ خطرناک" در‬
‫داخل دستگاه است که خطر برق گرفتگی یا جراحت‬
‫شخصی را نشان می دهد‪.‬‬
‫احتیاط ‪:‬برای جلوگیری از خطر برق‬
‫گرفتگی‪ ،‬تیغه عریض دوشاخه را با‬
‫شکاف عریض میزان کرده و بطور‬
‫کامل داخل نمایید‪.‬‬
‫اخطار‬
‫ •برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی‪ ،‬از قرار دادن‬
‫این دستگاه در معرض باران یا رطوبت خودداری نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•دستگاه نباید در معرض پاشش یا ریزش قطرات مایعات قرار داده شده یا‬
‫اشیایی پر از مایعات مانند گلدان روی آن قرار داده شود‪.‬‬
‫•پریز اصلی برق بعنوان یک وسیله قطع و وصل کردن مورد استفاده قرار‬
‫گرفته و باید در هر زمان قابل استفاده باشد‪.‬‬
‫•این دستگاه باید همیشه با یک اتصال زمین محافظ به پریز برق متناوب متصل‬
‫شود‪.‬‬
‫• برای قطع کردن دستگاه از جریان برق‪ ،‬دوشاخه آن باید از پریز برق کشیده‬
‫شود‪ ،‬بنابراین دوشاخه برق باید به آسانی در دسترس باشد‪.‬‬
‫این عالمت‪ ،‬نشان دهنده وجود دستورالعمل‬
‫های مهم همراه دستگاه می باشد‪.‬‬
‫‪LASER PRODUCT‬‬
‫‪LASER PRODUKT‬‬
‫‪LASER LAITE‬‬
‫‪LASER APPARAT‬‬
‫‪LÁSER CLASE 1‬‬
‫‪CLASS 1‬‬
‫‪KLASSE 1‬‬
‫‪LUOKAN 1‬‬
‫ ‪KLASS 1‬‬
‫‪PRODUCTO‬‬
‫محصول لیزری کالس ‪1‬‬
‫این دستگاه پخش دیسک فشرده‪ ،‬به عنوان یک محصول لیزری‬
‫کالس ‪ 1‬طبقه بندی شده است‪.‬‬
‫استفاده از کنترل ها‪ ،‬تنظیمات یا اجرای رویه هایی غیر از موارد‬
‫مشخص شده در این دفترچه راهنما‪ ،‬می تواند باعث قرارگیری‬
‫در معرض تابش خطرناک لیزر گردد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •هنگام باز بودن دستگاه و بروز مشکل در بخشهای حفاظتی آن‪ ،‬تابش نامریی‬
‫لیزر وجود دارد‪ ،‬از قرارگیری در معرض تابش خودداری کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Persian‬‬
‫اقدامات احتیاطی‬
‫ •مطمئن شوید که منبع برق متناوب خانه شما با مشخصات ذکر شده در برچسب پشت دستگاه مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫ •دستگاه خود را به صورت افقی و بر روی یک پایه (میز) مناسب و با فضای کافی در اطراف آن برای گردش هوا (‪ 7.5‬تا ‪ 10‬سانتیمتر) نصب نمایید‪.‬‬
‫ •از قراردادن دستگاه روی آمپلیفایر یا سایر تجهیزاتی که ممکن است داغ شوند‪ ،‬خودداری نمایید‪ .‬مطمئن شوید که شکاف های گردش هوا پوشانده نشده‬
‫باشند‪.‬‬
‫ •هیچ چیز روی دستگاه قرار ندهید‪.‬‬
‫ •پیش از جابجا کردن دستگاه‪ ،‬مطمئن شوید که سینی دیسک خالی باشد‪.‬‬
‫ •برای قطع کردن کامل دستگاه از منبع برق‪ ،‬دوشاخه برق را از پریز بکشید‪ ،‬بخصوص هنگامی که برای مدتی طوالنی از آن استفاده نمی کنید‪.‬‬
‫ •در حین وقوع طوفان و رعد و برق‪ ،‬دوشاخه برق متناوب را از پریز برق بیرون بکشید‪ .‬ولتاژهای باال به دلیل وقوع رعد و برق می توانند به دستگاه‬
‫آسیب برسانند‪.‬‬
‫ •دستگاه را در معرض تابش نور مستقیم خورشید یا سایر منابع حرارتی قرار ندهید‪ .‬این امر می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد دستگاه و نقص در‬
‫عملکرد آن گردد‪.‬‬
‫ • دستگاه را از رطوبت‪ ،‬و گرمای بیش از حد یا دستگاه هایی که میدان های مغناطیسی یا الکتریکی قوی ایجاد می کنند (مانند بلندگوها و غیره‪ )...‬دور‬
‫نگهدارید‪.‬‬
‫ •اگر عملکرد دستگاه دچار اخالل شده است‪ ،‬سیم برق را از پریز برق متناوب جدا کنید‪.‬‬
‫ •دستگاه شما برای کاربرد صنعتی در نظر گرفته نشده است‪ .‬این دستگاه فقط برای استفاده شخصی می باشد‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه یا دیسک در دماهای پایین نگهداری شده باشد‪ ،‬احتمال وقوع چگالش رطوبت وجود دارد‪ .‬اگر دستگاه را در فصل زمستان جابجا می کنید‪،‬‬
‫پیش از استفاده حدود ‪ 2‬ساعت صبر کنید تا دستگاه به دمای اتاق برسد‪.‬‬
‫ •باتری های استفاده شده در این دستگاه حاوی مواد شیمیایی هستند که برای محیط زیست مضرند‪.‬‬
‫از انداختن باتری ها در زباله خانگی عمومی خودداری کنید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪3‬‬
‫اطالعات ایمنی‬
‫نکات احتیاطی در مورد نحوه کار با دیسک ها و نگهداری آنها‬
‫خراش های کوچک روی دیسک می تواند باعث کاهش کیفیت صدا‬
‫و تصویر شده و یا باعث رد شدن تصویر در طول پخش گردد‪.‬‬
‫بسیار مراقب باشید هنگام کار با دیسک ها روی آنها خراش ایجاد‬
‫نشود‪.‬‬
‫نگهداشتن دیسک ها‬
‫ •به سمت قابل پخش دیسک دست نزنید‪.‬‬
‫ •دیسک ها را فقط از لبه آنها بگیرید تا اثر انگشت‬
‫شما روی سطح آنها نیفتد‪.‬‬
‫ •از چسباندن کاغذ یا نوار بر روی دیسک‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫انبارش دیسک‬
‫ •دیسک را زیر تابش مستقیم خورشید نگه ندارید‬
‫ •در مکانی خنک و دارای تهویه نگهداری نمایید‬
‫ •دیسک ها را در یک جلد محافظ تمیز نگهداری نمایید‪.‬‬
‫دیسک ها را به طور عمودی انبار کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `اجازه ندهید لکه های آلودگی روی دیسک ایجاد شود‪.‬‬
‫` `از قرار دادن دیسک های ترک خورده یا خراش برداشته‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫نحوه کار با دیسک ها و نگهداری آنها‬
‫هنگامی که اثر انگشت یا آلودگی روی دیسک بجا می ماند‪ ،‬آن را با یک ماده‬
‫شوینده مالیم که در آب رقیق شده است تمیز کرده و با یک دستمال نرم پاک‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •هنگام تمیزکردن‪ ،‬دستمال را به آرامی از سمت داخل به خارج‬
‫دیسک بکشید‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `در صورتیکه هوای گرم با قسمت های سرد داخل دستگاه تماس پیدا‬
‫کند‪ ،‬احتمال چگالش رطوبت وجود دارد‪ .‬هنگامی که چگالش رطوبت‬
‫در داخل دستگاه ایجاد می شود‪ ،‬ممکن است دستگاه درست کار نکند‪.‬‬
‫اگر چنین شد‪ ،‬دیسک را خارج نموده و اجازه دهید دستگاه به مدت ‪1‬‬
‫یا ‪ 2‬ساعت در حالت روشن باقی بماند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Persian‬‬
‫مجوز‬
‫ •این دستگاه از فن آوری محافظت در برابر نسخه برداری تحت پوشش حق‬
‫ثبت اختراعات در ایاالت متحده آمریکا و سایر حقوق مالکیت معنوی‬
‫استفاده می کند‪ .‬استفاده از این فن آوری محافظت در برابر نسخه برداری‬
‫باید توسط ‪ Macrovision‬تایید گردد‪ ،‬و هدف از آن استفاده در منازل و‬
‫سایر موارد مشاهده محدود است مگر اینکه ‪ Macrovision‬مجوز‬
‫متفاوتی در این خصوص صادر کرده باشد‪ .‬مهندسی معکوس و یا باز‬
‫کردن قطعات مجاز نیست‪.‬‬
‫ •درباره ‪ ®DIVX VIDEO: DivX‬یک فرمت ویدیویی‬
‫دیجیتالی ابداع شده توسط ‪ .DivX, Inc‬است‪ .‬این دستگاه‬
‫رسماً مورد تایید ‪ DivX‬بوده و قادر به پخش فیلم های‬
‫‪ DivX‬می باشد‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی با‬
‫نرم افزارهای مبدل جهت فایل های خود به فرمت ‪ DivX‬به نشانی ‪www.‬‬
‫‪ divx.com‬مراجعه کنید‪ .‬درباره ‪:DIVX VIDEO-ON-DEMAND‬‬
‫این دستگاه ‪ ®DivX Certified‬برای اینکه بتواند ‪DivX Video-on-‬‬
‫‪ )Demand (VOD‬را پخش کند باید ثبت شود‪ .‬برای تهیه این کد ثبت به‬
‫بخش ‪ DivX VOD‬منوی تنظیم دستگاه بروید‪ .‬سپس با داشتن این کد به‬
‫نشانی ‪ vod.divx.com‬مراجعه کنید و فرایند ثبت نام را تکمیل کرده و با‬
‫‪ DivX VOD‬بیشتر آشنا شوید‪.‬‬
‫مورد تایید ‪ DivX‬برای پخش فیلم های ‪ DivX‬تا دقت ‪ ،HD 1080p‬شامل‬
‫برنامه های خریدنی‪.‬‬
‫ •ساخته شده تحت مجوز ‪Dolby Laboratories. Dolby، Pro Logic‬‬
‫و دو حرف ‪ D‬عالمت های تجاری ثبت شده ‪ Dolby Laboratories‬می‬
‫باشند‪.‬‬
‫حق نشر‬
‫© ‪ .Samsung Electronics Co., Ltd 2010‬کلیه حقوق‬
‫محفوظ است‪.‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫آغاز به کار‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫نمادهایی که در این راهنما استفاده خواهند شد‬
‫انواع دیسک ها و مشخصات آنها‬
‫لوازم جانبی‬
‫شرح‬
‫پانل جلو‬
‫پانل پشت‬
‫کنترل از راه دور‬
‫اتصاالت‬
‫‪17‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫وصل کردن سیم پیچ هسته فریت به سیم برق دستگاه اصلی‬
‫وصل کردن دستگاه های خارجی‪/‬تلویزیون از طریق ‪HDM‬‬
‫وصل کردن میکروفون‬
‫وصل کردن خروجی تصویر به تلویزیون‬
‫وصل کردن صدا از دستگاه های خارجی‬
‫اتصال به شبکه‬
‫وصل کردن آنتن ‪FM‬‬
‫‪3 0‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪36‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫پیش از شروع (تنظیمات اولیه)‬
‫تنظیم منو‬
‫‪( Display‬صفحه نمایش)‬
‫‪( TV Aspect‬نسبت ابعاد صفحه تلویزیون)‬
‫‪( BD Wise‬فقط محصوالت ‪)Samsun‬‬
‫دقت تصویر‬
‫‪( HDMI Format‬فرمت‪)HDM‬‬
‫فریم فیلم ( ‪ 24‬فریم در ثانیه)‬
‫‪( Progressive Mode‬حالت پیش رونده)‬
‫‪( Still Mode‬حالت ثابت)‬
‫‪( HDMI Deep Color‬رنگ عمیق ‪)HDMI‬‬
‫‪( Audio‬صدا)‬
‫تنظیم بلندگو‬
‫کالیبراسیون خودکار آوایی‬
‫بهینه ساز ‪EQ‬‬
‫صدای‪HDMI‬‬
‫خروجی دیجیتال‬
‫کنترل محدوده دینامیک‬
‫‪AV Sync‬‬
‫سیستم‬
‫تنظیمات اولیه‬
‫(‪Anynet+(HDMI-CEC‬‬
‫مدیریت داده های ‪BD‬‬
‫ساعت‬
‫ثبت (‪DivX(R‬‬
‫لغو فعال سازی (‪DivX(R‬‬
‫تنظیم شبکه‬
‫تنظیمات شبکه‬
‫‪( Network Status‬وضعیت شبکه)‬
‫‪( BD-LIVE Internet Connection‬اتصال اینترنت‪)BD-LIV‬‬
‫‪( Language‬زبان)‬
‫امنیت‬
‫سطح درجه بندی والدین‬
‫تغییر رمز عبور‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪17‬‬
‫تنظیم‬
‫‪30‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪PERSIAN‬‬
‫اطالعات ایمنی‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫هشدارهای ایمنی‬
‫اقدامات احتیاطی‬
‫نکات احتیاطی در مورد نحوه کار با دیسک ها و نگهداری آنها‬
‫مجوز‬
‫حق نشر‬
‫‪5‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫تنظیم‬
‫‪4 4‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫عمومی‬
‫‪( Background‬پس زمینه)‬
‫‪( Energy Saving‬صرفه جویی در انرژی)‬
‫‪( Front Display‬نمایشگر جلو)‬
‫‪( Power On/Off Sound‬صدای روشن‪/‬خاموش)‬
‫پشتیبانی‬
‫‪( Software Upgrade‬ارتقای نرم افزار)‬
‫تماس با ‪Samsung‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪4 6‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪51‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫پخش دیسک‬
‫استفاده از منوی دیسک ‪ /‬منوی عنوان ‪ /‬منوی بازشو‬
‫استفاده از قابلیت های جستجو و رد کردن‬
‫پخش حرکت آهسته‪/‬پخش مقطعی‬
‫پخش مکرر‬
‫استفاده از دکمه ‪( TOOLS‬ابزارها)‬
‫گوش دادن به موسیقی‬
‫حالت صدا‬
‫پخش یک عکس‬
‫‪ USB‬پخش از یک وسیله ذخیره سازی‬
‫گوش دادن به رادیو‬
‫خدمات شبکه‬
‫‪6 3‬‬
‫‪63‬‬
‫‪63‬‬
‫‪™BD-LIVE‬‬
‫اعالمیه ارتقای نرم افزار‬
‫استفاده از قابلیت ‪( AllShare‬اشتراک همه)‬
‫اطالعات تکمیلی‬
‫‪6 5‬‬
‫‪68‬‬
‫عیب یابی‬
‫مشخصات فنی‬
‫‪44‬‬
‫‪46‬‬
‫‪59‬‬
‫‪65‬‬
‫‬
‫•تصاویر و شکل های ارائه شده در این دفترچه راهنما صرفاً جنبه مرجع داشته و شاید با شکل واقعی دستگاه متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪01‬‬
‫آغاز به کار‬
‫آغاز به کار‬
‫نمادهایی که در این راهنما استفاده خواهند شد‬
‫قبل از خواندن دفترچه راهنما‪ ،‬حتماً موارد زیر را کنترل کنید‪.‬‬
‫عبارت‬
‫نشان‬
‫نماد‬
‫‪h‬‬
‫�‬
‫‪Z‬‬
‫‪BD-ROM‬‬
‫‪BD-RE/-R‬‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫شرح‬
‫این شامل قابلیت موجود در یک ‪ BD-ROM‬می باشد‪.‬‬
‫این شامل قابلیت موجود در دیسک های ‪ BD-RE/-R‬است که در فرمت ‪ BD-RE‬ضبط شده اند‪.‬‬
‫این شامل قابلیت موجود در یک ‪ DVD-VIDEO‬می باشد‪.‬‬
‫)‪DVD-RW(V‬‬
‫‪DVD-R‬‬
‫�‬
‫‪DVD+RW‬‬
‫این شامل قابلیت موجود در دیسک های ‪ DVD+RW‬یا ‪ DVD-RW(V)/DVD-R/+R‬است که‬
‫ضبط و نهایی شده اند‪.‬‬
‫‪DVD+R‬‬
‫دیسک صوتی‬
‫‪MP3‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪-‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪-‬‬
‫‪DivX‬‬
‫‪MKV‬‬
‫‪MP4‬‬
‫‪DivX‬‬
‫وسیله ذخیره سازی‬
‫‪USB‬‬
‫‪-‬‬
‫احتیاط‬
‫‪-‬‬
‫توجه‬
‫‪-‬‬
‫کلید میانبر‬
‫‪-‬‬
‫‪o‬‬
‫�‬
‫‪G‬‬
‫این شامل قابلیت موجود در دیسک های ‪ CD-RW/-R، DVD-RW/-R‬و وسایل ذخیره سازی ‪USB‬‬
‫محتوی فایل های ‪ JPEG‬می باشد‪.‬‬
‫�‬
‫این شامل قابلیت موجود در دیسک های ‪ CD-RW/-R، DVD-RW/-R‬و وسایل ذخیره سازی ‪USB‬‬
‫محتوی فایل های ‪ DivX‬می باشد‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫!‬
‫✎‬
‫این شامل قابلیت موجود در وسیله ذخیره سازی ‪ USB‬می باشد‪.‬‬
‫این شامل قابلیت موجود در یک ‪( CD-RW/-R‬فرمت ‪ )CD-DA‬می باشد‪.‬‬
‫این شامل قابلیت موجود در دیسک های ‪ CD-RW/-R، DVD-RW/-R‬و وسایل ذخیره سازی ‪USB‬‬
‫محتوی فایل های ‪ MP3‬یا ‪ WMA‬می باشد‪.‬‬
‫این در مواردی است که قابلیتی کار نمی کند یا تنظیمات لغو می شوند‪.‬‬
‫این شامل توصیه ها یا دستورالعمل های روی صفحه است که به کارکرد هریک از قابلیت ها کمک می‬
‫کند‪.‬‬
‫با این قابلیت می توانید با فشار دادن دکمه روی کنترل از راه دور به عملکردهای مختلف دسترسی مستقیم‬
‫و آسان داشته باشید‪.‬‬
‫ •این دستگاه فقط با سیستم رنگ ‪ PAL‬سازگار است‪.‬‬
‫ •دیسک های ‪ NTSC‬پخش نمی شوند‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪7‬‬
‫آغاز به کار‬
‫انواع دیسک ها و مشخصات آنها‬
‫نشان انواع دیسک های قابل پخش‬
‫سازگاری با دیسک ‪Blu-ray‬‬
‫‪ Blu-ray‬یک فرمت جدید و تکامل یافته است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬مشکالت مربوط‬
‫به سازگاری دیسک امکان پذیر است‪ .‬تمام دیسک ها سازگار نبوده و هر‬
‫دیسکی قابل پخش نخواهد بود‪ .‬برای اطالعات بیشتر‪ ،‬به بخش انواع دیسک‬
‫ها و مشخصات آنها در این دفترچه راهنما مراجعه کنید‪ .‬در صورتیکه با‬
‫مشکالت سازگاری مواجه شدید‪ ،‬لطفاً با مرکز خدمات مشتریان‬
‫‪ SAMSUNG‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`عمل پخش ممکن است برای بعضی انواع دیسک‪ ،‬یا هنگام انجام‬
‫عملیات خاص‪ ،‬مانند تنظیم نسبت صفحه و تغییر زاویه‪ ،‬عمل نکند‪.‬‬
‫اطالعات دیسک ها بطور مشروح بر روی جعبه نوشته شده است‪.‬‬
‫لطفاً در صورت لزوم به آن مراجعه کنید‪.‬‬
‫`اجازه ندهید دیسک کثیف شده یا خراش بردارد‪.‬‬
‫اثر انگشت‪ ،‬گرد وغبار‪ ،‬خراش یا آثار دود سیگار بر روی سطح‬
‫ضبط شده می تواند استفاده از دیسک جهت پخش را غیرممکن نماید‪.‬‬
‫`دیسک های دارای برنامه های ضبط شده با فرمت ‪ PAL‬با استفاده از‬
‫این دستگاه قابل پخش نیستند‪.‬‬
‫`هنگامی که یک عنوان ‪ BD-Java‬پخش می شود‪ ،‬ممکن است عمل‬
‫بارگیری دیسک بیشتر از یک عنوان معمولی طول بکشد‪ ،‬یا اینکه‬
‫ممکن است بعضی عملکردها به کندی اجرا شوند‪.‬‬
‫دیسک ‪Blu-ray‬‬
‫سیستم مخابره ‪ PAL‬در‬
‫بریتانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان و غیره‬
‫صدای ‪ DTS-HD‬دقت باال‬
‫‪Dolby Digital Plus‬‬
‫‪Dolby TrueHD‬‬
‫جاوا‬
‫دیسک های غیر قابل پخش‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•دیسک ‪HD DVD‬‬
‫•‪DVD-RAM‬‬
‫•دیسک ‪ DVD-R‬مادر با ظرفیت ‪ 3.9‬گیگابایت‪.‬‬
‫•‪( DVD-RW‬حالت ‪)VR‬‬
‫•‪( Super Audio CD‬غیر از الیه ‪)CD‬‬
‫•‪ ،DVD-ROM/PD/MV-Disc‬غیره ‪/CVD/CD-ROM‬‬
‫‪CDV/CD-G/CD-I/LD‬‬
‫•‪ CDG‬ها فقط صدا را پخش می کنند و نه تصاویر گرافیکی‪.‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `بعضی از دیسک های تجاری و دیسک های ‪ DVD‬خریداری شده در‬
‫خارج از منطقه شما ممکن است در این دستگاه قابل پخش نباشند‪ .‬هنگام‬
‫پخش این نوع دیسک ها‪ ،‬عبارت “‪( ”.No disc‬بدون دیسک) یا‬
‫“‪( ”.Please check the regional code of the disc‬لطفاً کد‬
‫منطقه ای دیسک را کنترل کنید) نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫` `اگر یک دیسک ‪ DVD-R/-RW‬به درستی در فرمت تصویر ‪DVD‬‬
‫ضبط نشده باشد‪ ،‬قابل پخش نخواهد بود‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪DTS-HD Master‬‬
‫‪Audio | Essential‬‬
‫‪BD-LIVE‬‬
‫‪01‬‬
‫این دستگاه و دیسک ها بر اساس منطقه کدبندی شده اند‪ .‬برای‬
‫اینکه دیسک قابل پخش باشد این کدهای منطقه ای باید با هم‬
‫همخوانی داشته باشند‪ .‬در صورتیکه این کدها همخوانی نداشته‬
‫باشند‪ ،‬دیسک پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫‪BD-ROM‬‬
‫نوع دیسک‬
‫‪Blu-ray‬‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫کد منطقه‬
‫ناحیه‬
‫‪a‬‬
‫آمریکای شمالی‪ ،‬آمریکای مرکزی‪ ،‬آمریکای‬
‫جنوبی‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن‪ ،‬تایوان‪ ،‬هنگ کنگ و‬
‫آسیای جنوب شرقی‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫اروپا‪ ،‬گرینلند‪ ،‬سرزمین های فرانسوی‪ ،‬خاور‬
‫میانه‪ ،‬افریقا‪ ،‬استرالیا و نیوزیلند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫هند‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬آسیای مرکزی و جنوبی‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫آمریکا و نواحی تابعه آن و کانادا‬
‫‪2‬‬
‫اروپا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬خاورمیانه‪ ،‬مصر‪ ،‬آفریقای‬
‫جنوبی‪ ،‬گرینلند‬
‫‪3‬‬
‫تایوان‪ ،‬کره‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬اندونزی‪ ،‬هنگ کنگ‬
‫‪4‬‬
‫مکزیک‪ ،‬آمریکای جنوبی‪ ،‬آمریکای‬
‫مرکزی‪ ،‬استرالیا‪ ،‬نیوزیلند‪ ،‬جزایر پاسفیک‪،‬‬
‫کارائیب‬
‫‪5‬‬
‫روسیه‪ ،‬اروپای شرقی‪ ،‬هند‪ ،‬بیشتر نقاط‬
‫آفریقا‪ ،‬کره شمالی‪ ،‬مغولستان‬
‫‪6‬‬
‫چین‬
‫آغاز به کار‬
‫کد منطقه‬
‫انواع دیسک‬
‫حافظه فقط خواندنی دیسک ‪ .Blu-ray‬دیسک ‪ BD-ROM‬حاوی‬
‫اطالعات از پیش ضبط شده است‪ .‬با اینکه ‪ BD-ROM‬می تواند‬
‫حاوی هر نوع اطالعاتی باشد‪ ،‬ولی بیشتر دیسک های ‪BD-ROM‬‬
‫حاوی فیلم های وضوح باال‪ ،‬جهت پخش در دستگاه هستند‪ .‬این دستگاه‬
‫می تواند دیسک های از پیش ضبط شده تجاری ‪ BD-ROM‬را پخش‬
‫نماید‪.‬‬
‫‪BD-RE/BD-R‬‬
‫دیسک های ‪ Blu-ray‬قابل بازنویسی‪/‬دیسک های ‪ Blu-ray‬قابل‬
‫ضبط‪ BD-RE/BD-R .‬فرمت ایده آل برای تهیه نسخ پشتیبان‪ ،‬یا‬
‫ضبط فیلم های شخصی است‪.‬‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫ •یک دیسک چندکاره دیجیتال (‪ )DVD‬می تواند حداکثر ‪ 135‬دقیقه‬
‫تصویر‪ 8 ،‬زبان صوتی و ‪ 32‬زبان زیرنویس را در خود جا دهد‪ .‬این‬
‫دیسک مجهز به فشرده سازی تصویر ‪ MPEG-2‬و صدای فراگیر‬
‫‪ Dolby Digital‬است که به شما امکان می دهد از تصاویر شفاف و‬
‫واضح لذت ببرید‪.‬‬
‫ •هنگام رفتن از الیه اول به الیه دوم در یک دیسک ‪DVD Video‬‬
‫دوالیه‪ ،‬ممکن است اختالل موقتی در صدا و تصویر ایجاد شود‪.‬‬
‫این امر به منزله نقص دستگاه نمی باشد‪.‬‬
‫ •هنگامی که یک ‪ DVD-RW/-R‬ضبط شده در ‪Video Mode‬‬
‫(حالت تصویر) نهایی می شود‪ ،‬تبدیل به یک ‪ DVD-Video‬می‬
‫گردد‪ .‬دیسک های تجاری ‪ DVD‬از پیش ضبط شده (از پیش چاپ‬
‫شده) حاوی فیلم نیز به عنوان ‪ DVD-Video‬شناخته می شوند‪ .‬این‬
‫دستگاه می تواند دیسک های از پیش ضبط شده تجاری ‪DVD‬‬
‫(دیسک های ‪ )DVD-Video‬حاوی فیلم را پخش نماید‪..‬‬
‫‪DVD-R/-RW‬‬
‫ •هنگامی که یک ‪ DVD-R/-RW‬ضبط شده در ‪Video Mode‬‬
‫(حالت تصویر) نهایی می شود‪ ،‬تبدیل به یک ‪ DVD-Video‬می‬
‫گردد‪ .‬قابلیت پخش بستگی به شرایط ضبط خواهد داشت‪.‬‬
‫ •این دستگاه می تواند دیسک های ‪ DVD-R‬ضبط و نهایی شده با‬
‫استفاده از ضبط کننده ‪ Samsung DVD video‬را پخش نماید‪.‬‬
‫ •فقط دیسک های ‪ DVD-RW‬ضبط شده در ‪Video Mode‬‬
‫(حالت تصویر) و نهایی شده قابل پخش هستند‪.‬‬
‫‪DVD+RW‬‬
‫ •این دستگاه می تواند دیسک های ‪ DVD+RW‬ضبط شده با ضبط‬
‫کننده ‪ DVD Video‬را پخش کند‪ .‬قابلیت پخش بستگی به شرایط‬
‫ضبط خواهد داشت‪.‬‬
‫‪DVD+R‬‬
‫ •این دستگاه می تواند دیسک های ‪ DVD+R‬ضبط و نهایی شده با ضبط‬
‫کننده ‪ DVD Video‬را پخش کند‪ .‬قابلیت پخش بستگی به شرایط ضبط‬
‫خواهد داشت‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪9‬‬
‫آغاز به کار‬
‫دیسک صوتی‬
‫‪( DivX‬دیجیتال اینترنت ویدیو اکسپرس)‬
‫ •یک دیسک صوتی که صدای ‪ 44.1‬کیلوهرتز ‪ PCM‬روی آن‬
‫ضبط شده است‪.‬‬
‫ •این دستگاه می تواند دیسک های فرمت صوتی ‪ CD-R‬و‬
‫‪ CD-RW‬با فرمت ‪ CD-DA‬را پخش کند‪.‬‬
‫ •به دلیل شرایط ضبط‪ ،‬ممکن است این دستگاه نتواند بعضی از دیسک‬
‫های ‪ CD-R‬یا ‪ CD-RW‬را پخش نماید‪..‬‬
‫‪ DivX‬یک فرمت فایل های ویدیویی است که توسط ‪ Microsoft‬و بر‬
‫اساس فن آوری فشرده سازی ‪ MPEG4‬ابداع شده است تا بتوان داده های‬
‫صدا و تصویر را در زمان واقعی در اینترنت ارائه کرد‪.‬‬
‫از ‪ MPEG4‬برای کدگذاری ویدیویی و ‪ MP3‬برای کدگذاری صوتی‬
‫استفاده می شود لذا کاربران می توانند فیلم ها را با کیفیت صدا و تصویر‬
‫نزدیک به ‪ DVD‬مشاهده کنند‪.‬‬
‫‪CD-R/-RW‬‬
‫فرمت های مورد پشتیبانی (‪)DivX‬‬
‫ •از یک دیسک ‪ CD-R/-RW‬با ظرفیت ‪ 700‬مگابایت (‪ 80‬دقیقه ای)‬
‫استفاده کنید‪ .‬در صورت امکان‪ ،‬از دیسک های با ظرفیت ‪ 800‬مگابایت‬
‫(‪ 90‬دقیقه ای) یا باالتر استفاده نکنید زیرا ممکن است پخش نشوند‪.‬‬
‫ •اگر دیسک ‪ CD-R/-RW‬به عنوان یک جلسه بسته شده ضبط نگردیده‬
‫باشد‪ ،‬ممکن است هنگام پخش آغاز دیسک با تاخیر مواجه شوید و یا‬
‫ممکن است تمام فایل های ضبط شده پخش نشوند‪.‬‬
‫ •بعضی از دیسک های ‪ ،CD-R/-RW‬بسته به دستگاهی که برای ضبط‬
‫آنها مورد استفاده قرار گرفته است‪ ،‬ممکن است با این دستگاه قابل پخش‬
‫نباشند‪ .‬در مورد محتویات ضبط شده بر روی رسانه ‪ CD-R/-RW‬از‬
‫روی دیسک های مربوط به استفاده شخصی شما‪ ،‬ممکن است قابلیت‬
‫پخش بسته به محتویات و دیسک های مربوطه متغیر باشد‪.‬‬
‫این دستگاه فقط فرمت های رسانه ای زیر را پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫اگر فرمت صدا و تصویر هیچ کدام پشتیبانی نشوند‪ ،‬کاربر با مشکالتی مانند‬
‫تصاویر بهم ریخته یا قطعی صدا مواجه خواهد شد‪.‬‬
‫فرمت های ویدیویی مورد پشتیبانی‬
‫استفاده از دیسک ‪MP3‬‬
‫استفاده از دیسک ‪JPEG‬‬
‫ •‪ CD-R/-RW، DVD-RW/-R‬های ضبط شده با فرمت های‬
‫‪ UDF، ISO9660‬یا ‪ JOLIET‬قابل پخش می باشند‪.‬‬
‫ •فقط فایل های ‪ JPEG‬دارای پسوند "‪"jpg"، ".JPG"، ".jpeg.‬‬
‫یا "‪ "JPEG‬قابل نمایش هستند‪.‬‬
‫ •فرمت ‪ JPEG‬پیش رونده پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫(‪DVD-RW/-R (V‬‬
‫ •این فرمتی است که برای ضبط داده بر روی دیسک های ‪DVD-RW‬‬
‫یا ‪ DVD-R‬به کار برده می شود‪ .‬دیسک بعد از نهایی شدن قابل پخش‬
‫در این دستگاه خواهد بود‪.‬‬
‫ •اگر دیسکی توسط دستگاه ضبط کننده ساخت تولید کننده دیگر در‬
‫‪( Video Mode‬حالت تصویر) ضبط شده اما نهایی نشده باشد‪ ،‬نمی‬
‫تواند با این دستگاه پخش گردد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪AVI‬‬
‫فرمت های صوتی پشتیبانی شده‬
‫فرمت دیسک‬
‫ •‪ CD-R/-RW، DVD-RW/-R‬های ضبط شده با فرمت های ‪UDF،‬‬
‫‪ ISO9660‬یا ‪ JOLIET‬قابل پخش می باشند‪.‬‬
‫ •فقط فایل های دارای پسوند "‪ "mp3.‬و "‪ "MP3.‬قابل پخش خواهند‬
‫بود‪.‬‬
‫ • محدوده سرعت بیت قابل پخش‪ ،‬از ‪ 56‬کیلوبیت در ثانیه تا ‪320‬‬
‫کیلوبیت در ثانیه است‪.‬‬
‫ •سرعت نمونه برداری قابل پخش‪ 32 ،‬کیلوهرتز تا ‪ 48‬کیلوهرتز است‪.‬‬
‫ •این دستگاه می تواند حداکثر ‪ 1500‬فایل و پوشه را تحت یک پوشه مادر اداره‬
‫نماید‪ .‬امکان دارد صدای فایل های ‪ MP3‬ضبط شده با ‪( VBR‬سرعت بیت‬
‫متغیر) قطع و وصل شود‪.‬‬
‫فرمت‬
‫نسخه های مورد پشتیبانی‬
‫‪DivX3.11~DivX5.1, XviD‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫فرکانس نمونه‬
‫برداری‬
‫فرمت‬
‫سرعت بیت‬
‫‪MP3‬‬
‫‪ 80‬تا ‪ 384‬کیلوبیت در‬
‫ثانیه‬
‫‪ 44.1‬کیلوهرتز‬
‫‪AC3‬‬
‫‪ 128‬تا ‪ 384‬کیلوبیت‬
‫در ثانیه‬
‫‪ 44.1/48‬کیلوهرتز‬
‫‪DTS‬‬
‫‪ 1.5‬مگابیت در ثانیه‬
‫‪ 44.1‬کیلوهرتز‬
‫•فایل های ‪ ،DivX‬شامل فایل های ویدیویی و صوتی ایجاد شده در‬
‫فرمت ‪ DTS‬فقط تا ‪ 6‬مگابیت در ثانیه را پشتیبانی می کنند‪.‬‬
‫•نسبت ابعادی‪ :‬اگرچه دقت تصویر پیش فرض فایل های ‪DivX‬‬
‫برابر ‪ 640x480‬پیکسل است (‪ )4:3‬اما این دستگاه می تواند تا‬
‫‪ 800x600‬پیکسل (‪ )16:9‬را نیز پشتیبانی کند‪ .‬دقت تصویر‬
‫باالتر از ‪ 800‬صفحه تلویزیون پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫•اگر دیسکی را پخش کنید که فرکانس نمونه برداری آن از ‪ 48‬کیلوهرتز‬
‫یا ‪ 320‬کیلوبیت در ثانیه باالتر باشد امکان دارد تصویر در حین پخش‬
‫بلرزد‪.‬‬
‫•‪ Qpel‬و ‪ gmc‬پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫‪MKV, MP4‬‬
‫ •‪ ،CD-R/-RW، DVD-R/-RW، USB‬پخش زنده از کامپیوتر‬
‫ •فایل های ویدیویی با پسوندهای زیر قابل پخش می باشند‪avi,.: .‬‬
‫‪.divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `بسته به دقت تصویر و سرعت فریم‪ ،‬شاید برخی از دیسک های‬
‫فرمت ‪ DivX، MKV‬و ‪ MP4‬پخش نشوند‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫آغاز به کار‬
‫فرمت های فایل پشتیبانی شده‬
‫پشتیبانی فایل ویدیویی‬
‫پسوند فایل‬
‫حامل‬
‫‪*.avi‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪*.mkv‬‬
‫‪MKV‬‬
‫‪*.wmv‬‬
‫)‪WMV(wmv9‬‬
‫‪*.mp4‬‬
‫‪MP4‬‬
‫‪*.mpg‬‬
‫‪*.mpeg‬‬
‫‪PS‬‬
‫کدگذاری ویدیویی‬
‫کدگذاری صوتی‬
‫دقت تصویر‬
‫‪Divx 3.11/4.x/5.1/6.0‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪AC3‬‬
‫‪DTS‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪PCM‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪MP4v3‬‬
‫‪H.264 BP/MP/HP‬‬
‫‪VC-1 AP‬‬
‫‪DivX 5.1/6.0‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪AC3‬‬
‫‪DTS‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪H.264 BP/MP/HP‬‬
‫‪VC-1 AP‬‬
‫‪VC-1 SM‬‬
‫)‪MP4 (mp4v‬‬
‫‪H.264 BP/MP/HP‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪H.264 BP/MP/HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪AAC‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪MP1, 2‬‬
‫‪AC3‬‬
‫‪DTS‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫پشتیبانی فایل موسیقی‬
‫پسوند فایل‬
‫حامل‬
‫کدگذاری صوتی‬
‫محدوده پشتیبانی‬
‫‪*.mp3‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪*.wma‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪WMA‬‬
‫سازگار با ‪ WMA‬نسخه ‪10‬‬
‫*نرخ های نمونه برداری (به کیلوهرتز) – ‪،8‬‬
‫‪48 ،44.1 ،32 ،22 ،16 ،11‬‬
‫*سرعت بیت – کلیه سرعت بیت ها در محدوده‬
‫‪ 5‬کیلوبیت در ثانیه تا ‪ 384‬کیلوبیت در ثانیه‬
‫هستند‬
‫‪Persian‬‬
‫‪11‬‬
‫آغاز به کار‬
‫نکاتی درباره اتصال ‪USB‬‬
‫فرمت های فایل پشتیبانی شده‬
‫تجهیزات سازگار‪ :‬رسانه ذخیره سازی ‪ ،USB‬پخش کننده‬
‫‪ ،MP3‬دوربین دیجیتال‪ ،‬کارت خوان ‪USB‬‬
‫‪.1‬اگر طول نام پوشه یا فایلی بیش از ‪ 125‬کاراکتر باشد از آن‬
‫پشتیبانی نخواهد کرد‪.‬‬
‫‪.2‬اگر یک فایل زیرنویس بزرگتر از ‪ 300‬کیلوبایت باشد‬
‫امکان نمایش صحیح آن نخواهد بود‪.‬‬
‫‪.3‬امکان دارد برخی تجهیزات ‪/USB‬دوربینهای خاص با این‬
‫دستگاه سازگار نباشند‪.‬‬
‫‪.4‬سیستمهای فایل ‪ FAT16‬و ‪ FAT32‬پشتیبانی می شوند‪.‬‬
‫✳ سیستم فایل ‪ NTFS‬پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫‪.5‬نام فایلهای عکس (‪ ،)JPEG‬موسیقی (‪ )MP3‬و فیلم باید‬
‫به زبان کره ای یا انگلیسی باشد‪ .‬غیراینصورت امکان دارد‬
‫فایل پخش نشود‪.‬‬
‫‪.6‬مستقیماً به درگاه ‪ USB‬دستگاه وصل شود‪ .‬وصل کردن با‬
‫کابلهای دیگر مشکالتی را به لحاظ سازگاری ‪ USB‬بوجود‬
‫خواهد آورد‪.‬‬
‫‪.7‬اگر بیش از یک وسیله حافظه در کارت خوان چندتایی قرار‬
‫دهید‪ ،‬امکان دارد درست کار نکنند‪.‬‬
‫‪.8‬پروتکل ‪ PTP‬برای دوربین دیجیتال پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫‪.9‬در حین فرایند "بارگذاری" اتصال وسیله ‪ USB‬را قطع‬
‫نکنید‪.‬‬
‫‪.10‬هرچه دقت تصویر باالتر باشد‪ ،‬تاخیر پیش از نمایش آن‬
‫بیشتر خواهد بود‪.‬‬
‫‪.11‬فایلهای ‪ MP3‬دارای ‪ DRM‬دانلود شده از سایتهای‬
‫تجاری پخش نخواهند شد‪.‬‬
‫‪( HDD .12‬دیسک سخت) بیرونی پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫‪ .13‬فرمتهای فایل پشتیبانی شده‬
‫فرمت‬
‫عکس‬
‫موسیقی‬
‫نام فایل‬
‫پسوند فایل‬
‫‪JPG‬‬
‫‪JPG .JPEG‬‬
‫سرعت بیت‬
‫–‬
‫نسخه‬
‫پیکسل‬
‫–‬
‫‪640x480‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪.MP3‬‬
‫‪ 80‬تا ‪ 384‬کیلوبیت‬
‫در ثانیه‬
‫–‬
‫–‬
‫فرکانس نمونه‬
‫برداری‬
‫–‬
‫‪ 44.1‬کیلوهرتز‬
‫لوازم جانبی‬
‫لوازم جانبی ارائه شده زیر را کنترل کنید‪.‬‬
‫میکروفون ‪ASC‬‬
‫کابل ‪HDMI‬‬
‫دفترچه راهنما‬
‫آنتن ‪FM‬‬
‫(برای سیم برق)‬
‫کابل تصویر‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪BD RECEIVER/TV‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪ECHO‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪MIC VOL‬‬‫‪TITLE MENU‬‬
‫(کوچک‪ :‬برای کابل ‪)USB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪FULL SCREEN‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪D‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫)کچوک(‬
‫سیم پیچ هسته فریت‬
‫‪12‬‬
‫‪Persian‬‬
‫مبدل ‪ LAN‬بیسیم‬
‫‪/‬مبدل ‪ LAN‬بیسیم وصل‬
‫کنترل از راه دور ‪ /‬باتری (اندازه‬
‫‪)AAA‬‬
‫‪01‬‬
‫آغاز به کار‬
‫شرح‬
‫پانل جلو‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ASC IN‬‬
‫‪MIC 2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫نمایش‬
‫وضعیت پخش‪ ،‬زمان و غیره را نمایش می دهد‪.‬‬
‫سنسور کنترل از راه دور‬
‫سیگنال های کنترل از راه دور را تشخیص می دهد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دکمه عملکرد‬
‫حالت به این ترتیب تغییر می کند‪:‬‬
‫‪BD/DVD ; D. IN ; AUX ; HDMI 1 ; HDMI 2 ; FM‬‬
‫دکمه توقف‬
‫پخش دیسک را متوقف می کند‪.‬‬
‫دکمه پخش‪/‬مکث‬
‫دیسک را پخش کرده و یا پخش را موقتاً متوقف می سازد‪.‬‬
‫کنترل میزان صدا‬
‫تنظیم میزان صدا‪.‬‬
‫دکمه باز‪/‬بسته‬
‫سینی دیسک را باز کرده و می بندد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫سینی دیسک‬
‫دیسک را در اینجا قرار می دهید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫درگاه ‪USB‬‬
‫هنگام اتصال به ‪ BDLIVE‬می توان یک وسیله ذخیره سازی ‪ USB‬را به اینجا وصل و‬
‫بعنوان محل ذخیره سازی استفاده کرد‪ .‬همچنین برای ارتقای نرم افزار و یا پخش ‪MP3/‬‬
‫‪ JPEG/DivX/MKV/MP4‬کاربرد دارد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫فیشهای مادگی ‪MIC‬‬
‫به میکروفون وصل می شود‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ورودی ‪ASC‬‬
‫برای وصل کردن میکروفون ‪ ASC‬جهت تنظیم ‪( MAC‬کالیبراسیون خودکار آوایی)‬
‫استفاده می شود‪.‬‬
‫دکمه روشن‪/‬خاموش (‬
‫)‬
‫دستگاه را روشن و خاموش می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `ارتقای نرم افزاری با درگاه ‪ USB‬باید فقط با فلش دیسک های ‪ USB‬انجام شود‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪13‬‬
‫آغاز به کار‬
‫پانل پشت‬
‫‪10 11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4 5 6 7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫فیش های ورودی ‪HDMI‬‬
‫سیگنال های صدا و تصویر را همزمان از یک کابل ‪ HDMI‬دریافت می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫رابطهای خروجی بلندگو‬
‫بلندگوهای جلو‪ ،‬مرکز‪ ،‬و ساب ووفر را وصل کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫فیش خروجی ‪HDMI‬‬
‫از کابل ‪ HDMI‬استفاده کنید‪ ،‬این پایانه خروجی ‪ HDMI‬را به پایانه‬
‫ورودی ‪ HDMI‬تلویزیون خود وصل کنید تا از بهترین کیفیت تصویر‬
‫برخوردار شوید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫فیش ‪ LAN‬بیسیم‬
‫برای استفاده از خدمات شبکه ای (صفحات ‪ 58‬تا ‪ 63‬را مالحظه کنید)‪،‬‬
‫‪ BD-LIVE‬و ارتقای نرم افزاری با مبدل ‪ LAN‬بیسیم قابل استفاده است‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫پایانه ‪LAN‬‬
‫برای استفاده از خدمات شبکه ای (صفحات ‪ 58‬تا ‪ 63‬را مالحظه کنید)‪،‬‬
‫‪ BD-LIVE‬و ارتقای نرم افزاری با اتصال شبکه قابل استفاده است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫فیش های ورودی دیجیتال نوری خارجی‬
‫(نوری)‬
‫از این فیش برای وصل کردن دستگاه خارجی با قابلیت خروجی دیجیتال‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫هواکش خنک کننده‬
‫این هواکش خنک کننده هوای خنک الزم را برای جلوگیری از گرم شدن بیش‬
‫از حد دستگاه تامین نموده و در تمام مواقعی که دستگاه روشن باشد می چرخد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫فیش های ورودی ‪AUX IN‬‬
‫خروجی آنالوگ ‪ 2‬کانال وسیله خارجی (مانند دستگاه ویدیو) را به آن وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫فیش های خروجی تصویر مؤلفه ای‬
‫یک تلویزیون با ورودی های تصویر مؤلفه ای یا کامپوننت را به این فیش‬
‫ها وصل کنید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫فیش آنتن ‪FM‬‬
‫آنتن ‪ FM‬را به اینجا وصل می کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫فیش خروجی تصویر‬
‫فیش ورودی تصویر تلویزیون خود (‪( )VIDEO IN‬ورودی تصویر) را به‬
‫فیش ‪( VIDEO OUT‬خروجی تصویر) در این دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫!!‬
‫احتیاط‬
‫` `هنگام نصب دستگاه‪ ،‬حتماً ‪ 10‬سانتیمتر فضای خالی در تمام جهات اطراف هواکش خنک کننده در نظر بگیرید‪.‬‬
‫` `جلوی هواکش خنک کننده یا منافذ تهویه را مسدود نکنید‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪01‬‬
‫آغاز به کار‬
‫کنترل از راه دور‬
‫آشنایی با دستگاه کنترل از راه دور‬
‫این دکمه انتخاب حالت است‪.‬‬
‫یا‬
‫برای انتخاب حالت تصویر تلویزیون فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم میزان اکوی میکروفون به کار‬
‫برده می شود‪.‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪BD RECEIVER/TV‬‬
‫دستگاه را روشن و خاموش می کند‪.‬‬
‫‪ECHO‬‬
‫جهت باز کردن یا بستن سینی دیسک فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫به شما امکان تکرار یک عنوان‪ ،‬فصل‪،‬‬
‫تراک یا دیسک را می دهد‪.‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪FULL SCREEN‬‬
‫‪0‬‬
‫جهت جستجو به عقب یا جلو فشار دهید‪.‬‬
‫میزان صدا را تعدیل و متعادل می سازد‪.‬‬
‫(پردازنده سیگنال دیجیتال)‬
‫این را برای مشاهده نمای تمام صفحه در تلویزیون‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫جهت متوقف ساختن‪/‬پخش دیسک فشار دهید‪.‬‬
‫صدا را موقتاً قطع کنید‪.‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪MIC VOL +‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫– ‪MIC VOL‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫میزان صدا را تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای رفتن به منوی اصلی فشار دهید‪.‬‬
‫برای مشاهده منوی دیسک فشار دهید‪.‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫از این دکمه برای ورود به منوی ابزارها استفاده کنید‪.‬‬
‫گزینه منوهای روی صفحه را انتخاب کرده و‬
‫مقادیر آنها را تغییر دهید‪.‬‬
‫برای خروج از منو فشار دهید‪.‬‬
‫برای تعیین فرکانس های رادیویی پیش‬
‫تنظیم شده استفاده می شود‪.‬‬
‫حالت ‪( MONO‬مونو) یا ‪STEREO‬‬
‫(استریو) را برای پخش رادیویی انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای کار با قابلیت ها‪ ،‬دکمه های عددی را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫جهت رد کردن به عقب یا جلو فشار دهید‪.‬‬
‫جهت مکث دیسک فشار دهید‪.‬‬
‫جستجوی ایستگاه های ‪ FM‬فعال و عوض‬
‫کردن کانال ها‪.‬‬
‫برای تنظیم بلندی صدای میکروفون بکار‬
‫برده می شود‪.‬‬
‫می توانید مناسب ترین ‪( SFE‬جلوه میدان‬
‫صوتی) برای نوع موسیقی که به آن گوش‬
‫می دهید را تنظیم کنید‪.‬‬
‫از این دکمه برای ورود به منوی عنوان‪/‬‬
‫بازشو استفاده کنید‪.‬‬
‫از این برای نمایش اطالعات پخش در هنگام‬
‫پخش دیسک های ‪ Blu-ray/DVD‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫رنگ دکمه عملکرد به شما نشان می دهد که‬
‫کدام وسیله توسط کنترل از راه دور کنترل می‬
‫شود‪ .‬هنگام استفاده از کنترل از راه دور‪ ،‬رنگ‬
‫آنرا چک کنید تا با آنچه که می خواهید‪ ،‬یعنی‬
‫تلویزیون یا سینمای خانگی مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫ سینمای خانگی‪ :‬نارنجی‬‫‪ -‬تلويزيون‪ :‬سبز‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪D‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫بازگشت به منوی قبلی‪.‬‬
‫این دکمه ها برای منوهای دستگاه و تعدادی از قابلیت های‬
‫مخصوص دیسک های ‪ Blu-ray‬قابل استفاده هستند‪.‬‬
‫این دکمه موجود نمی باشد‪.‬‬
‫حالت صوتی ‪ Dolby Pro Logic II‬دلخواه‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪15‬‬
‫آغاز به کار‬
‫قرار دادن باتری در دستگاه کنترل از راه دور‬
‫* اندازه باتری‪AAA :‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `مطمئن شوید که جهت “‪ ”+‬و “–” باتری ها با عالمت داخل‬
‫محفظه همخوانی داشته باشد‪.‬‬
‫` `با فرض کاربرد عادی تلویزیون‪ ،‬این باتری ها برای حدود یک‬
‫سال دوام می آورند‪.‬‬
‫` `کنترل از راه دور را می توان برای حدوداً ‪ 7‬متر در خط مستقیم‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
‫تنظیم دستگاه کنترل از راه دور‬
‫شما می توانید عملکردهای خاصی از تلویزیون خود را با این‬
‫دستگاه کنترل از راه دور‪ ،‬کنترل کنید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از کنترل از راه دور برای کار با تلویزیون‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪ BD RECEIVER/TV‬روی کنترل از راه دور را‬
‫فشار دهید تا کنترل روی حالت تلویزیون تنظیم شود‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬دکمه ‪( POWER‬روشن‪/‬خاموش) را فشار دهید تا تلویزیون‬
‫روشن شود‪.‬‬
‫‪۳ .۳‬در ضمن اینکه دکمه ‪( POWER‬روشن‪/‬خاموش) را نگه‬
‫داشته اید‪ ،‬کد مربوط به مارک تلویزیون خود را وارد کنید‪.‬‬
‫ •اگر برای تلویزیون شما بیش از یک کد در جدول نوشته‬
‫شده است‪ ،‬آنها را یکی یکی وارد کنید تا ببینید کدام کد کار‬
‫می کند‪.‬‬
‫ •مثال‪ :‬برای یک تلویزیون ‪Samsung‬‬
‫در ضمن اینکه دکمه ‪( POWER‬روشن‪/‬خاموش) را نگه داشته‬
‫اید‪ ،‬با دکمه های عددی ‪ 17 ،16 ،15 ،00‬و ‪ 40‬را وارد کنید‪.‬‬
‫‪۴ .۴‬اگر تلویزیون خاموش شد‪ ،‬تنظیم کامل شده است‪.‬‬
‫ •شما می توانید از ‪( TV POWER‬روشن‪/‬خاموش‬
‫تلویزیون)‪( VOLUME ،‬میزان صدا)‪CHANNEL ،‬‬
‫(کانال) و دکمه های عددی (‪ 0‬تا ‪ )9‬استفاده کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `امکان دارد کنترل از راه دور در برخی از تلویزیون ها کار نکند‪.‬‬
‫همچنین امکان دارد بسته به مارک تلویزیون شما انجام بعضی از‬
‫کارها ممکن نباشد‪.‬‬
‫` `کنترل از راه دور بطور پیش فرض با تلویزیون های‬
‫‪ Samsung‬کار می کند‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪Persian‬‬
‫فهرست کد تلویزیون ها‬
‫مارک‬
‫کد‬
‫مارک‬
‫کد‬
‫‪Admiral‬‬
‫)‪(M.Wards‬‬
‫‪56, 57, 58‬‬
‫‪Mitsubishi/‬‬
‫‪MGA‬‬
‫‪18, 40, 59, 60, 75‬‬
‫‪A Mark‬‬
‫‪01, 15‬‬
‫‪MTC‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Anam‬‬
‫‪01, 02, 03, 04, 05,‬‬
‫‪06, 07, 08, 09, 10,‬‬
‫‪11, 12, 13, 14‬‬
‫‪NEC‬‬
‫‪18, 19, 20, 40, 59, 60‬‬
‫‪Nikei‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Onking‬‬
‫‪03‬‬
‫‪AOC‬‬
‫‪01, 18, 40, 48‬‬
‫& ‪Bell‬‬
‫‪Howell‬‬
‫)‪(M.Wards‬‬
‫‪Onwa‬‬
‫‪03‬‬
‫‪57, 58, 81‬‬
‫‪Panasonic‬‬
‫‪06, 07, 08, 09, 54,‬‬
‫‪66, 67, 73, 74‬‬
‫‪Brocsonic‬‬
‫‪59, 60‬‬
‫‪Candle‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Cetronic‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Penney‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Philco‬‬
‫‪03, 15, 17, 18, 48,‬‬
‫‪54, 59, 62, 69, 90‬‬
‫‪Philips‬‬
‫‪15, 17, 18, 40,‬‬
‫‪48, 54, 62, 72‬‬
‫‪63, 66, 80, 91‬‬
‫‪Citizen‬‬
‫‪03, 18, 25‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪97‬‬
‫‪Pioneer‬‬
‫‪Classic‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Portland‬‬
‫‪15, 18, 59‬‬
‫‪Concerto‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Proton‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Contec‬‬
‫‪46‬‬
‫‪Quasar‬‬
‫‪06, 66, 67‬‬
‫‪Coronado‬‬
‫‪15‬‬
‫‪Radio‬‬
‫‪Shack‬‬
‫‪17, 48, 56, 60,‬‬
‫‪61, 75‬‬
‫‪RCA/‬‬
‫‪Proscan‬‬
‫‪18, 59, 67, 76, 77,‬‬
‫‪78, 92, 93, 94‬‬
‫‪Realistic‬‬
‫‪03, 19‬‬
‫‪Sampo‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪00, 15, 16, 17, 40,‬‬
‫‪43, 46, 47, 48, 49,‬‬
‫‪59, 60, 98‬‬
‫‪Sanyo‬‬
‫‪19, 61, 65‬‬
‫‪Craig‬‬
‫‪03, 05, 61, 82, 83, 84‬‬
‫‪Croslex‬‬
‫‪62‬‬
‫‪Crown‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Curtis‬‬
‫‪Mates‬‬
‫‪59, 61, 63‬‬
‫‪CXC‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Daewoo‬‬
‫‪02, 03, 04, 15, 16,‬‬
‫‪17, 18, 19, 20, 21,‬‬
‫‪22, 23, 24, 25, 26,‬‬
‫‪27, 28, 29, 30, 32,‬‬
‫‪34, 35, 36, 48, 59, 90‬‬
‫‪Daytron‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Dynasty‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Emerson‬‬
‫‪03, 15, 40, 46, 59, 61,‬‬
‫‪64, 82, 83, 84, 85‬‬
‫‪Fisher‬‬
‫‪19, 65‬‬
‫‪Funai‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Futuretech‬‬
‫‪03‬‬
‫‪General‬‬
‫)‪Electric (GE‬‬
‫‪06, 40, 56, 59,‬‬
‫‪66, 67, 68‬‬
‫‪Hall Mark‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Hitachi‬‬
‫‪15, 18, 50, 59, 69‬‬
‫‪Inkel‬‬
‫‪45‬‬
‫‪JC Penny‬‬
‫‪56, 59, 67, 86‬‬
‫‪JVC‬‬
‫‪70‬‬
‫‪KTV‬‬
‫‪59, 61, 87, 88‬‬
‫‪KEC‬‬
‫‪03, 15, 40‬‬
‫‪KMC‬‬
‫‪15‬‬
‫‪LG‬‬
‫)‪(Goldstar‬‬
‫‪01, 15, 16, 17, 37, 38,‬‬
‫‪39, 40, 41, 42, 43, 44‬‬
‫‪Scott‬‬
‫‪03, 40, 60, 61‬‬
‫‪Sears‬‬
‫‪15, 18, 19‬‬
‫‪Sharp‬‬
‫‪15, 57, 64‬‬
‫‪Signature‬‬
‫‪2000‬‬
‫)‪(M.Wards‬‬
‫‪57, 58‬‬
‫‪Sony‬‬
‫‪50, 51, 52, 53, 55‬‬
‫‪Soundesign‬‬
‫‪03, 40‬‬
‫‪Spectricon‬‬
‫‪01‬‬
‫‪SSS‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Sylvania‬‬
‫‪18, 40, 48, 54,‬‬
‫‪59, 60, 62‬‬
‫‪Symphonic‬‬
‫‪61, 95, 96‬‬
‫‪Tatung‬‬
‫‪06‬‬
‫‪Techwood‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Teknika‬‬
‫‪03, 15, 18, 25‬‬
‫‪TMK‬‬
‫‪18, 40‬‬
‫‪Toshiba‬‬
‫‪19, 57, 63, 71‬‬
‫‪Vidtech‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Videch‬‬
‫‪59, 60, 69‬‬
‫‪Luxman‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Wards‬‬
‫‪LXI‬‬
‫)‪(Sears‬‬
‫‪19, 54, 56, 59,‬‬
‫‪60, 62, 63, 65, 71‬‬
‫‪15, 17, 18, 40,‬‬
‫‪48, 54, 60, 64‬‬
‫‪Yamaha‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Magnavox‬‬
‫‪15, 17, 18, 48, 54,‬‬
‫‪59, 60, 62, 72, 89‬‬
‫‪York‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Yupiteru‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Marantz‬‬
‫‪40, 54‬‬
‫‪Zenith‬‬
‫‪58, 79‬‬
‫‪Matsui‬‬
‫‪54‬‬
‫‪Zonda‬‬
‫‪01‬‬
‫‪MGA‬‬
‫‪18, 40‬‬
‫‪Dongyang‬‬
‫‪03, 54‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪02‬‬
‫در این بخش روش های مختلف وصل کردن دستگاه به دستگاه های دیگر توضیح داده می شود‪.‬‬
‫پیش از جابجا کردن یا نصب دستگاه‪ ،‬حتماً آنرا را خاموش کرده و سیم برق را قطع کنید‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫‪SW‬‬
‫‪ 2.5‬تا ‪ 3‬برابر اندازه صفحه تلویزیون‬
‫محل قرارگیری دستگاه‬
‫آن را روی پایه یا قفسه کابینت‪ ،‬یا زیر میز تلویزیون قرار دهید‪.‬‬
‫انتخاب محل گوش دادن‬
‫محل گوش دادن باید حدود ‪ 2.5‬تا ‪ 3‬برابر فاصله اندازه صفحه تلویزیون در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫مثال‪ :‬برای تلویزیون های ‪ 32‬اینچ‪ 2 ،‬تا ‪ 2.4‬متر‬
‫برای تلویزیون های ‪ 55‬اینچ‪ 3.5 ،‬تا ‪ 4‬متر‬
‫بلندگوهای جلو ‪ei‬‬
‫این بلندگوها را در جلوی محل گوش دادن خود‪ ،‬به سمت داخل (حدود ‪ 45‬درجه) به طرف خودتان قرار دهید‪.‬‬
‫بلندگوها را طوری قرار دهید که تویتر در ارتفاعی هم اندازه ارتفاع گوش شما قرار گیرد‪ .‬جلوی بلندگوهای‬
‫جلو باید با جلوی بلندگوی مرکز در یک خط بوده یا آنها را کمی جلوتر از بلندگوی مرکز قرار دهید‪.‬‬
‫بلندگوی مرکز ‪f‬‬
‫بهتر است در همان ارتفاع قرارگیری بلندگوهای جلو نصب شود‪ .‬البته می توانید آنرا درست زیر یا روی‬
‫تلویزیون نیز قرار دهید‪.‬‬
‫بلندگوهای سوراند‪hj‬‬
‫این بلندگوها را در طرفین محلی که برای نشستن و شنیدن انتخاب کرده اید قرار دهید‪ .‬اگر جای کافی ندارید‬
‫می توانید آنها را روبروی هم قرار دهید‪ .‬آنها را طوری قرار دهید که ‪ 60‬تا ‪ 90‬سانتیمتر باالتر از گوش شما‬
‫و کمی به سمت پایین باشند‪.‬‬
‫* بلندگوهای سوراند برخالف بلندگوهای جلو و مرکز بیشتر برای انتقال جلوه های صوتی بوده و همیشه صدا‬
‫از آنها خارج نمی شود‪.‬‬
‫ساب ووفر ‪g‬‬
‫محل قرارگیری ساب ووفر چندان مهم نیست‪ .‬آنرا هر جا که مایل بودید قرار دهید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪17‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫بلندگوهای نصب شده‬
‫بلندگوهای سیستم‬
‫)ﭼﭗ( )راسﺖ(‬
‫مرکز‬
‫ﭘیﭻ )کوﭼﮏ(‪ 24 :‬ﻋدد‬
‫ﭘیﭻ )بزرگ(‪ 8 :‬ﻋدد‬
‫ساﺏ ووﻓر‬
‫جﻠو‬
‫بﻠندگوی مرکز‬
‫)ﭼﭗ( )راسﺖ(‬
‫‪‬‬
‫گردنی ﭘایﻪ‬
‫میﻠﻪ ﭘایﻪ‬
‫ساﺏ ووﻓر‬
‫سوراند‬
‫براکﺖ ﭘایﻪ‬
‫تکیﻪ گاه ﭘایﻪ‬
‫بﻠندگوی جﻠو‪/‬سوراند‬
‫سیﻢ بﻠندگو‬
‫‪SWA-5000‬‬
‫سیم بلندگو (‪ 2‬عدد)‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` برای نصب بلندگوها روی قفسه پایه دار به صفحه ‪ 19‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Persian‬‬
‫گیرنده بیسیم‬
‫‪02‬‬
‫اتصاالت‬
‫نصب بلندگوها روی قفسه پایه دار‬
‫‪ .1‬میله پایه را به براکت پایه وصل کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫براکﺖ ﭘایﻪ‬
‫میﻠﻪ ﭘایﻪ‬
‫‪ .2‬مطابق شکل سه پیچ بزرگ را در سه سوراخ براکت پایه قرار داده و سفت کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .3‬سیم بلندگو را صاف کرده و آنرا از داخل میله پایه هدایت کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .4‬میله پایه را به گردنی پایه و تکیه گاه پایه وصل کنید‪.‬‬
‫ دقت کنید که همه سوراخها درست وصل شده باشند‪،‬‬‫اگر چنین نباشد پایه به زمین خواهد افتاد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫گردنی ﭘایﻪ‬
‫تکیﻪ گاه ﭘایﻪ‬
‫میﻠﻪ ﭘایﻪ‬
‫‪Persian‬‬
‫‪19‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫‪ .5‬مطابق شکل سه پیچ بزرگ را در سه سوراخ زیر تکیه گاه پایه قرار داده و سفت‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .6‬سیم بلندگو را به ‪ .6‬ورودی فیش بلندگو وصل کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .7‬براکت پایه را بطور کامل داخل چفت بلندگو قرار دهید تا بلندگو بایستد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .8‬دو پیچ ریز داخل دو سوراخ قرار داده و محکم کنید تا وصل شوند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪02‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫‪ .1‬زبانه پایانه پشت بلندگو را به پایین فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬سیم سیاه را به پایانه سیاه (‪ )-‬و سیم قرمز را به پایانه قرمز (‪ )+‬وصل کرده و سپس زبانه را رها‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬رنگ سرسیم های اتصال را از پشت دستگاه با فیش بلندگوها هماهنگ کرده و وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬بلندگوهای سوراند چﭗ و راست را به گیرنده بیسیم وصل کنید‪.‬‬
‫سیاه‬
‫قرمز‬
‫‪ .5‬سیم برق گیرنده بیسیم را به پریز برق وارد کنید‪.‬‬
‫‪ .6‬دستگاه را روشن کنید‪ .‬اکنون دستگاه و گیرنده بیسیم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و می توانید‬
‫صدا را از بلندگوهای سوراند بشنوید‬
‫بلندگوی جلو (چﭗ)‬
‫بلندگوی جلو (راست)‬
‫بلندگوی سوراند (چﭗ)‬
‫بلندگوی سوراند (راست)‬
‫ساب ووفر‬
‫بلندگوی مرکز‬
‫گیرنده بیسیم‬
‫این دستگاه را فقط باید به ‪ SWA-5000‬وصل کرد‪.‬‬
‫!‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫✎‬
‫`‬
‫احتیاط‬
‫اجازه ندهید کودکان با بلندگوها یا در مجاورت آنها بازی کنند‪ .‬اگر بلندگو بیفتد ممکن است به آنها آسیب برساند‪.‬‬
‫هنگام وصل کردن سیم بلندگو به بلندگو دقت کنید که جهت ها (‪ )+/-‬درست باشد‪.‬‬
‫ساب ووفر را از دسترس کودکان خارج سازید تا نتوانند اشیا و ذرات خارجی و یا دست های شان را داخل کانال (حفره) ساب ووفر بکنند‪.‬‬
‫ساب ووفر را با استفاده از کانال (حفره) آن به دیوار آویزان نکنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫اگر بلندگو را نزدیک تلویزیون قرار دهید ممکن است به دلیل وجود میدان مغناطیسی در اطراف بلندگو‪ ،‬اختالالتی در تصویر بوجود آید‪.‬‬
‫اگر چنین اتفاقی افتاد‪ ،‬بلندگو را دورتر از تلویزیون قرار دهید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪21‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫!‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫گیرنده بیسیم را در پشت محلی که برای گوش دادن در نظر گرفته اید قرار دهید‪ .‬اگر گیرنده بیسیم خیلی به دستگاه نزدیک باشد امکان دارد‬
‫به دلیل تداخالت احتمالی صدا قطع و وصل شود‪.‬‬
‫اگر در نزدیکی این دستگاه‪ ،‬دستگاه هایی مانند فر مایکرویو‪ ،‬کارت ‪ LAN‬بیسیم یا هر وسیله دیگری که در فرکانس مشابه‬
‫(‪ 2.4/5.8‬گیگاهرتز) کار می کند روشن کنید احتمال دارد به دلیل تداخل صدا قطع و وصل شود‪.‬‬
‫برد یا مسافت انتشار از دستگاه تا گیرنده بیسیم حدود ‪ 10‬متر است‪ ،‬اما ممکن است بسته به شرایط محیطی شما متفاوت باشد‪ .‬اگر‬
‫ً‬
‫اصال کار نکند‪.‬‬
‫دیواری بتنی یا فلزی بین دستگاه و گیرنده بیسیم قرار داشته باشد‪ ،‬سیستم شاید به دلیل عدم نفوذ امواج رادیویی‬
‫اگر دستگاه نمی تواند ارتباط بیسیم برقرار کند‪ ،‬سیستم به تنظیم شناسه بین دستگاه و گیرنده بیسیم نیاز خواهد داشت‪ .‬موقعی که‬
‫دستگاه خاموش است‪ ،‬دکمه های "‪ "5""3""1""0‬روی کنترل از راه دور را فشار داده و دستگاه را روشن کنید‪ .‬بعد از‬
‫اینکه گیرنده بیسیم روشن شد‪ ،‬دکمه "‪ "ID SET‬واقع در پشت گیرنده بیسیم را برای ‪ 5‬ثانیه فشار دهید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫آنتن گیرنده بیسیم در داخل گیرنده بیسیم تعبیه شده است‪ .‬آنرا باید بدور از آب و رطوبت نگهدارید‪.‬‬
‫برای بهینه شدن صداها باید اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی در اطراف محل گیرنده بیسیم قرار نداشته باشد‪.‬‬
‫اگر از بلندگوهای بیسیم سوراند صدایی شنیده نمی شود‪ ،‬حالت را به ‪ DVD 5.1‬کانال یا ‪ Dolby Pro Logic II‬تﻐییر دهید‪.‬‬
‫در حالت ‪2-‬کانال هیچ صدایی از بلندگوهای بیسیم سوراند نخواهید شنید‪.‬‬
‫وصل کردن سیم پیچ هسته فریت به سیم برق دستگاه اصلی‬
‫اگر یک سیم پیچ هسته فریت به سیم برق دستگاه اصلی وصل کنید‪ ،‬از تداخل امواج رادیویی جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬
‫‪.١‬‬
‫‪.٢‬‬
‫زبانه نگهدارنده هسته آهنی حلقوی را کشیده و باز کنید‪.‬‬
‫روی سیم برق دستگاه اصلی دوبار حلقه درست کنید‪.‬‬
‫‪.٣‬‬
‫سیم پیچ هسته فریت را مطابق شکل به سیم برق دستگاه اصلی وصل کرده و آن را فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪02‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن دستگاه های خارجی‪/‬تلویزیون از طریق ‪HDMI‬‬
‫‪ HDMI‬یک واسط دیجیتالی استاندارد برای وصل کردن تجهیزاتی مانند تلویزیون‪ ،‬پروژکتور‪ ،‬پخش کننده ‪ ،DVD‬پخش کننده ‪ ،Blu-ray‬گیرنده‬
‫ها و وسایل دیگر است‪.‬‬
‫‪ HDMI‬کلیه تلفات سیگنال مربوط به تبدیل آنالوگ را از بین می برد و می توانید از کیفیت صدا و تصویر برتر درست مانند آنچه که در منبع‬
‫دیجیتالی اصلی تولید شده بود لذت ببرید‪.‬‬
‫‪( SAT‬رسیور ماهواره‪/‬تلویزیون) پخش کننده ‪ DVD‬یا ‪Blu-ray‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪ :HDMI OUT‬وصل کردن به تلویزیون با کابل ‪( HDMI‬بهترین کیفیت(‬
‫کابل ‪ HDMI‬را از فیش خروجی ‪( HDMI OUT‬خروجی ‪ )HDMI‬پشت دستگاه به فیش ورودی ‪( HDMI IN‬ورودی ‪)HDMI‬‬
‫تلویزیون خود وصل نمایید‪.‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫بسته به تلویزیون شما‪ ،‬ممکن است بعضی از دقت های تصویر خروجی ‪ HDMI‬عمل نکنند‪.‬‬
‫اگر کابل ‪ HDMI‬در حین پخش یک ‪ ،CD-DA‬فایل ‪ MP3‬یا ‪ JPEG‬وصل یا جدا شود‪ ،‬دستگاه پخش را متوقف خواهد کرد‪.‬‬
‫بعد از برقراری اتصال تصویر‪ ،‬منبع ورودی تصویر در تلویزیون را برای هماهنگی با خروجی تصویر مربوطه در دستگاه خود (‪ ،HDMI‬مؤلفه‬
‫ای یا ترکیبی) تنظیم کنید‪ .‬برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه انتخاب منبع ورودی تصویر در تلویزیون‪ ،‬به دفترچه راهنمای تلویزیون خود‬
‫مراجعه نمایید‪.‬‬
‫اگر دستگاه کنترل از راه دور را برای کار با تلویزیون تنظیم کرده اید‪ ،‬دکمه ‪( SOURCE‬منبع) بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده‬
‫و ‪ HDMI‬را بعنوان منبع خارجی تلویزیون انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪23‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ :HDMI IN‬وصل کردن دستگاه های خارجی با کابل ‪HDMI‬‬
‫‪۱ .۱‬کابل ‪ HDMI‬را از فیش ورودی ‪( HDMI IN‬ورودی ‪ )HDMI‬پشت دستگاه به فیش خروجی ‪( HDMI OUT‬خروجی ‪)HDMI‬‬
‫تلویزیون خود وصل نمایید‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬دکمه ‪( FUNCTION‬عملکرد) را برای انتخاب ورودی ‪ HDMI 1‬یا ‪ HDMI 2‬فشار دهید‪.‬‬
‫حالت به این ترتیب تغییر می کند‪BD/DVD ; D. IN ; AUX ; HDMI 1 ; HDMI 2 ; FM :‬‬
‫قابلیت ردیابی خودکار ‪HDMI‬‬
‫هنگام وصل کردن یک کابل ‪ HDMI‬در حین روشن بودن دستگاه‪ ،‬خروجی تصویر بطور خودکار به حالت ‪ HDMI‬تغییر می یابد‪ .‬برای‬
‫دقت های تصویر ‪ HDMI‬قابل دسترس‪ ،‬صفحه ‪ 33‬را مالحظه کنید‪.‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫ •در صورتیکه کابل ‪ HDMI‬از ‪ CEC‬پشتیبانی نکند‪ ،‬این عملکرد قابل دسترس نخواهد بود‪.‬‬
‫ •شرح اتصال ‪HDMI‬‬
‫ ‪ HDMI‬فقط یک سیگنال دیجیتال خالص به تلویزیون ارسال میکند‪.‬‬‫‪SLEEP‬‬
‫اگر تلویزیون از ‪ HDCP‬پشتیبانی نکند‪ ،‬نویز بر روی صفحه مشاهده خواهد شد‪.‬‬‫‪ECHO‬‬
‫ •‪ HDCP‬چیست؟‬
‫‪POWER‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪TA‬‬
‫در برابر کپی‬
‫‪( HDCP‬محافظت محتوای دیجیتال باند گسترده) سیستمی است که برای محافظت از محتوای ‪ BD/DVD‬خروجی داده شده از ‪HDMI‬‬
‫شدن استفاده می شود‪ .‬این سیستم یک پیوند دیجیتالی ایمن میان منبع تصویر (کامپیوتر‪ ،DVD ،‬غیره) و وسیله نمایش دهنده (تلویزیون‪ ،‬پروژکتور‪،‬‬
‫غیره) برقرار می سازد‪ .‬محتوا در وسیله منبع کدگذاری می شود تا امکان کپی برداری غیرمجاز از آن وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫‪PTY SEARCH‬‬
‫‪PTY+‬‬
‫!!‬
‫‪RDS DISPLAY‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫احتیاط‬
‫` `قابلیت ‪ +Anynet‬فقط زمانی پشتیبانی می شود که یک کابل ‪ HDMI‬به فیش خروجی ‪ HDMI OUT‬دستگاه وصل شده باشد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪PTY-‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫‪0‬‬
‫وصل کردن میکروفون‬
‫با این دستگاه می توانید حس یک کارائوکه بار را در منزل خود ایجاد کنید‪.‬‬
‫فیلم تماشا کرده و همراه با موسیقی و متن آهنگهای نمایش داده شده روی صفحه تلویزیون‬
‫آواز بخوانید‪.‬‬
‫‪۱ .۱‬میکروفون را به فیش ‪ MIC‬جلوی دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬برای تنظیم صدای میکروفون دکمه‬
‫‪ MIC VOL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪۳ .۳‬برای تنظیم اکوی صدای میکروفون دکمه ‪ ECHO‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ASC IN‬‬
‫‪MIC 2‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪POWER MIC VOL +‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪ECHO‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `اگر هنگام استفاده از قابلیت کارائوکه صداهای غیرعادی (مانند جیغ یا زوزه) به گوش رسید‪،‬‬
‫میکروفون را از بلندگوها دور کنید‪.‬‬
‫کم کردن میزان صدای میکروفون یا بلندگو نیز می تواند مفید واقع شود‪.‬‬
‫` `میکروفون در حالت ‪ FM‬کار نمی کند‪.‬‬
‫‪TA‬‬
‫– ‪RDS DISPLAYMIC VOL‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪PTY+‬‬
‫‪PTY SEARCH‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪PTY-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪7‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪0‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪02‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن خروجی تصویر به تلویزیون‬
‫روش ‪1‬‬
‫سبز‬
‫آبی‬
‫قرمز‬
‫روش ‪2‬‬
‫ﺃصفر‬
‫روش ‪ : 1‬تصویر مؤلفه ای (کیفیت بهتر(‬
‫اگر تلویزیون شما به ورودی های تصویر مؤلفه ای مجهز است‪ ،‬یک سیم تصویر مؤلفه ای (همراه دستگاه نیست) را از فیش های خر‬
‫وجی( ‪ Y‬و‪ Component Video Output )Pr، Pb‬در پشت دستگاه به فیش های ورودی تصویر مؤلفه ای در تلویزیون خود متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫بسته به نوع دیسک می توانید یکی از دقت های تصویر موجود مانند (‪ 1080i، 720p، 576p)480p‬و(‪ 576i)480i‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪ 33‬را مالحظه کنید)‬
‫دقت تصویر واقعی ممکن است در صورتی که هر دو کابل مؤلفه ای و ‪ HDMI‬را وصل کرده باشید با آنچه در منوی تنظیم هست متفاوت باشد‪.‬‬
‫دقت تصویر همچنین ممکن است بسته به دیسک موجود تفاوت داشته باشد‪( .‬به صفحه ‪ 33‬مراجعه کنید)‬
‫بعد از برقراری اتصال تصویر‪ ،‬منبع ورودی تصویر در تلویزیون را برای هماهنگی با خروجی تصویر مربوطه در دستگاه خود (‪ ،HDMI‬مؤلفه‬
‫ای یا ترکیبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه انتخاب منبع ورودی تصویر در تلویزیون‪ ،‬به دفترچه راهنمای تلویزیون خود مراجعه نمایید‪.‬‬
‫اگر دستگاه کنترل از راه دور را برای کار با تلویزیون تنظیم کرده اید‪ ،‬دکمه ‪( TV SOURCE‬منبع تلویزیون) بر روی دستگاه کنترل از راه‬
‫دور را فشار داده و ‪( COMPONENT‬مؤلفه ای) را بعنوان منبع خارجی تلویزیون انتخاب نمایید‪.‬‬
‫در پخش ‪ DVD‬اگر هر دو فیش ‪ HDMI‬و مؤلفه ای را وصل کرده باشید و حالت مؤلفه ای ‪ 1080p، 1080i، 720p‬یا (‪ 576p)480p‬را‬
‫انتخاب کنید‪ ،‬منوی تنظیم نمایش دقت تصویر خروجی را ‪ 1080p، 1080i، 720p‬یا (‪ 576p)480p‬نشان خواهد داد‪.‬‬
‫اما دقت تصویر واقعی (‪ 576i)480i‬است‪.‬‬
‫روش ‪ : 2‬تصویر ترکیبی (کیفیت خوب(‬
‫کابل تصویر ارائه شده را از فیش خروجی ‪ VIDEO OUT‬پشت دستگاه به فیش ورودی ‪ VIDEO IN‬تلویزیون خود وصل نمایید‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` منبع ‪( VIDEO‬تصویر) صرفنظر از دقت تصویر تنظیم شده در منوی تنظیم‪ ،‬همیشه دارای خروجی با دقت تصویر (‪ 576i)480i‬می‬
‫باشد‪( .‬صفحه ‪ 33‬را مالحظه کنید)‬
‫` بعد از برقراری اتصال تصویر‪ ،‬منبع ورودی تصویر در تلویزیون را برای هماهنگی با خروجی تصویر مربوطه در دستگاه خود‬
‫(‪ ،HDMI‬مؤلفه ای یا ترکیبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه انتخاب منبع ورودی تصویر در تلویزیون‪ ،‬به دفترچه راهنمای تلویزیون خود مراجعه نمایید‪.‬‬
‫` اگر دستگاه کنترل از راه دور را برای کار با تلویزیون تنظیم کرده اید‪ ،‬دکمه ‪( TV SOURCE‬منبع تلویزیون) بر روی دستگاه‬
‫کنترل از راه دور را فشار داده و ‪( VIDEO‬تصویر) را بعنوان منبع خارجی تلویزیون انتخاب نمایید‪.‬‬
‫!‬
‫احتیاط‬
‫` دستگاه را از طریق دستگاه ویدیو متصل نکنید‪ .‬ممکن است سیگنال های تغذیه شده از طریق دستگاه ویدیو توسط سیستم های‬
‫حفاظت از حق نشر تحت تﺄثیر قرار گرفته و تصویر تلویزیون دچار اختالل گردد‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪25‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن صدا از دستگاه های خارجی‬
‫سفید‬
‫قرمز‬
‫کابل نوری‬
‫(همراه دستگاه نیست)‬
‫کابل صدا‬
‫(همراه دستگاه نیست)‬
‫اگر دستگاه آنالوگ خارجی فقط‬
‫دارای یک خروجی صدا می‬
‫باشد‪ ،‬یکی از کانال های چﭗ یا‬
‫راست را وصل کنید‪.‬‬
‫‪VCR‬‬
‫‪AUX‬‬
‫دستگاه گیرنده‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪ :OPTICAL‬وصل کردن یک دستگاه دیجیتال خارجی‬
‫دستگاه های دیجیتال مانند یک گیرنده تلویزیون کابلی‪/‬رسیور ماهواره (گیرنده)‪.‬‬
‫‪ .1‬ورودی دیجیتال (‪ )OPTICAL‬روی دستگاه را به خروجی دیجیتال دستگاه دیجیتال خارجی وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪( FUNCTION‬عملکرد) را برای انتخاب ورودی ‪ D.IN‬فشار دهید‪.‬‬
‫ •الت به این ترتیب تغییر می کند‪BD/DVD ; D. IN ; AUX ; HDMI 1 ; HDMI 2 ; FM :‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` برای مشاهده تصویر از رسیور ماهواره‪/‬جعبه کنترل تلویزیون کابلی‪ ،‬باید خروجی تصویر آن را به تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫` این سیستم از فرکانس های نمونه برداری دیجیتال ‪ 32‬کیلوهرتز یا باالتر حاصل از اجزای دیجیتال خارجی پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫` این سیستم فقط از صدای ‪ Dolby Digital‬و ‪ DTS‬پشتیبانی می کند‪ ،‬صدای ‪ MPEG‬جریان بیت قابل پشتیبانی نیست‪.‬‬
‫‪ :AUX‬وصل کردن یک دستگاه آنالوگ خارجی‬
‫دستگاه آنالوگ مانند یک دستگاه ویدیو‪.‬‬
‫‪ .1‬فیش ‪( AUX IN‬صدا) بر روی دستگاه اصلی را به ‪( Audio Out‬خروجی صدا) در دستگاه آنالوگ خارجی متصل کنید‪.‬‬
‫ •از هماهنگی رنگ اتصال ها اطمینان حاصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪( FUNCTION‬عملکرد) را برای انتخاب ورودی ‪ AUX‬فشار دهید‪.‬‬
‫ •حالت به این ترتیب تغییر می کند‪BD/DVD ; D. IN ; AUX ; HDMI 1 ; HDMI 2 ; FM :‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` می توانید فیش خروجی تصویر دستگاه ویدیوی خود را به تلویزیون متصل کرده‪ ،‬و فیش های خروجی صدای دستگاه ویدیو را به این‬
‫دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪02‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال به شبکه‬
‫با اتصال به شبکه می توانید از ‪ BD-LIVE‬و نیز ارتقای نرم افزار از سرور ارتقای ‪ Samsung‬استفاده کنید‪ .‬برای برقراری اتصال‬
‫توصیه می کنیم از یک ‪( AP‬نقطه دسترسی) یا روتر ‪ IP‬استفاده کنید‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره اتصال روتر به دفترچه راهنمای روتر مراجعه کرده یا برای دریافت کمک و راهنمایی فنی با سازنده‬
‫روتر تماس بگیرید‪.‬‬
‫شبکه کابلی‬
‫‪ .1‬با استفاده از کابل مستقیم ‪( LAN‬کابل ‪ )UTP‬پایانه ‪ LAN‬دستگاه را به پایانه ‪ LAN‬مودم خود متصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه های شبکه را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪ 40‬را مالحظه کنید)‬
‫روتر‬
‫مودم پهن باند‬
‫یا‬
‫مودم پهن باند‬
‫(با روتر داخلی)‬
‫سرویس پهن باند‬
‫سرویس پهن باند‬
‫شبکه با کامپیوتر برای قابلیت‬
‫‪( AllShare‬اشتراک همه)‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` بسته به روتر مورد استفاده یا سیاست های ‪( ISP‬سرویس دهنده اینترنتی) شما شاید دسترسی اینترنتی به سرور بروزرسانی نرم افزارهای‬
‫‪ Samsung‬ممکن نباشد‪ .‬برای آگاهی بیشتر با ‪ ISP‬خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫` کاربران ‪ DSL‬توجه کنند که برای برقراری اتصال شبکه باید از روتر خود استفاده کنند‪.‬‬
‫` برای استفاده از قابلیت ‪( AllShare‬اشتراک همه) باید یک کامپیوتر مطابق شکل به شبکه وصل شده باشد‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪27‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال به شبکه‬
‫شبکه بیسیم‬
‫شما می توانید با یک تقسیم کننده ‪ IP‬بیسیم به شبکه وصل شوید‪.‬‬
‫‪ .1‬برای برقراری اتصال شبکه بیسیم به یک روتر ‪ AP/IP‬بیسیم نیاز خواهید داشت‪.‬‬
‫مبدل ‪ LAN‬بیسیم را به مبدل ‪ LAN‬بیسیم پانل پشت دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫ این دستگاه با مبدل ‪ LAN‬بیسیم ارائه شده سازگار است‪.‬‬‫ جهت استفاده از شبکه بیسیم‪ ،‬فیش مبدل ‪ LAN‬بیسیم را به مبدل ‪ LAN‬بیسیم وصل کنید‪.‬‬‫‪ .2‬گزینه های شبکه را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪ 40‬را مالحظه کنید)‬
‫سرویس پهن باند‬
‫تقسیم کننده ‪ IP‬بیسیم‬
‫کامپیوتر‬
‫یا‬
‫مبدل ‪ LAN‬بیسیم‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫شبکه با کامپیوتر برای قابلیت‬
‫‪( AllShare‬اشتراک همه(‬
‫(صفحات ‪ 63‬تا ‪ 64‬را مالحظه‬
‫کنید)‬
‫توجه‬
‫تقسیم کننده ‪ IP‬بیسیم شما باید با ‪ IEEE 802.11 a/b/g/n‬سازگاری داشته باشد‪ n( .‬برای عملکرد پایدار و بدون مشکل شبکه بیسیم‬
‫توصیه می شود)‪.‬‬
‫‪ LAN‬بیسیم به دلیل ماهیت خود ممکن است بسته به شرایط استفاده تداخالتی ایجاد کند (عملکرد ‪ ،AP‬مسافت‪ ،‬موانع‪ ،‬تداخل با دیگر وسایل‬
‫رادیویی و غیره)‪.‬‬
‫تقسیم کننده ‪ IP‬بیسیم را در حالت زیرساختاری تنظیم کنید‪ .‬حالت تک کاره (‪ )Ad-hoc‬پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫لطفاً موقع اعمال کلید امنیتی ‪( AP‬تقسیم کننده ‪ IP‬بیسیم) توجه داشته باشید که فقط موارد زیر پشتیبانی می شوند‪.‬‬
‫شیوه تصدیق‪WEP، WPAPSK، WPA2PSK :‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪ (2‬شیوه رمزگذاری‪WEP، TKIP, AES :‬‬
‫برای استفاده از قابلیت ‪( AllShare‬اشتراک همه) باید یک کامپیوتر مطابق شکل به شبکه وصل شده باشد‪.‬‬
‫وصل کردن آنتن ‪FM‬‬
‫آنتن ‪( FM‬همراه دستگاه)‬
‫‪ .1‬آنتن ‪ FM‬همراه دستگاه را به فیش کواکسیال ‪ 75‬اهم ‪FM‬‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬سیم آنتن را به آهستگی در اطراف حرکت دهید تا مکانی که‬
‫دریافت امواج مناسب است را پیدا کنید‪ ،‬سپس آن را به یک‬
‫دیوار یا سطح صلب دیگر محکم نمایید‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` این دستگاه نمی تواند امواج ‪ AM‬را دریافت کند‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪03‬‬
‫تنظیم‬
‫‪ .1‬بعد از وصل کردن دستگاه‪ ،‬تلویزیون خود را روشن کنید‪.‬‬
‫(هنگامی که دستگاه برای اولین بار به تلویزیون وصل می شود‪ ،‬بطور‬
‫خودکار روشن شده و صفحه تنظیمات اولیه نمایش داده خواهد شد‪).‬‬
‫‪Initial Settings I On-Screen Language‬‬
‫‪Initial Settings I Network‬‬
‫‪Select a language for the on-screen displays.‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Network Setting is needed to use various Internet services.‬‬
‫‪Français‬‬
‫‪Choose the primary method for connecting to network.‬‬
‫‪Deutsch‬‬
‫‪Wired : Set the network by using Ethernet cable.‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪Please make sure that Ethernet cable is connected.‬‬
‫‪Italiano‬‬
‫‪Nederlands‬‬
‫)‪PBC (WPS‬‬
‫‪s Select‬‬
‫‪Wireless‬‬
‫‪Wired‬‬
‫‪> Move‬‬
‫‪< Move " Select‬‬
‫‪ .2‬جهت انتخاب زبان دلخواه دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس‬
‫دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب دکمه ‪( Start‬شروع)‪ ،‬دکمه ‪( ENTER‬ورود) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪Initial Settings‬‬
‫‪a Previous d Skip‬‬
‫‪ .8‬دکمه ‪( OK‬تایید) را فشار دهید‪.‬‬
‫منوی اصلی نمایش داده می شود‪( .‬برای آگاهی بیشتر درباره‬
‫منوی اصلی صفحه ‪ 31‬را مالحظه کنید)‬
‫• منوی اصلی‬
‫‪TV Aspect, Musical Auto Calibration and Network will be set.‬‬
‫"‪Each setting may be changed later under "Settings‬‬
‫‪You Tube‬‬
‫‪internet radio‬‬
‫‪Videos‬‬
‫‪Start‬‬
‫‪" Select‬‬
‫‪a Previous‬‬
‫‪ .4‬جهت انتخاب نسبت صفحه دلخواه برای تلویزیون دکمه های ▲▼‬
‫را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫(صفحه ‪ 32‬را مالحظه کنید)‬
‫صفحه کالیبراسیون خودکار آوایی نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪ .5‬میکروفون ‪ ASC‬را به فیش ورودی ‪ ASC IN‬دستگاه وصل‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪ 36‬را مالحظه کنید)‬
‫‪ .6‬برای انتخاب دکمه ‪( Start‬شروع)‪ ،‬دکمه ‪( ENTER‬ورود) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪Initial Settings I Musical Auto Calibration‬‬
‫‪Preparing...‬‬
‫‪" Enter‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫‪d View Devices‬‬
‫‪a Change Device‬‬
‫‪No Disc‬‬
‫توجه‬
‫هنگامی که دستگاه را برای اولین بار به تلویزیون وصل می‬
‫کنید‪ ،‬بطور خودکار روشن می شود‪.‬‬
‫این مسئله نباید شما را گمراه کند چون یک اشکال نیست‪.‬‬
‫اگر تنظیمات اولیه را انجام نداده باشید منوی اصلی نمایش داده‬
‫نخواهد شد‪.‬‬
‫اگر دکمه آبی(‪ (D‬را در طول تنظیم کالیبراسیون خودکار‬
‫آوایی‪/‬شبکه فشار دهید می توانید حتی اگر تنظیم شبکه کامل‬
‫نشده باشد به منوی اصلی دسترسی داشته باشید‪.‬‬
‫هنگامی که به منوی اصلی بر می گردید‪ ،‬حالت تمام صفحه‬
‫بطور خودکار لغو خواهد شد‪.‬‬
‫‪d Skip‬‬
‫تنظیم قابلیت کالیبراسیون خودکار آوایی حدود ‪ 3‬دقیقه طول می‬
‫کشد‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪29‬‬
‫تنظیم‬
‫پیش از شروع (تنظیمات اولیه(‬
‫‪ .7‬جهت انتخاب تنظیمات دلخواه شبکه دکمه های ►◄ را‬
‫فشار دهید‪( Wired .‬سیمی)‪( Wireless ،‬بیسیم) یا ‪PBC‬‬
‫‪ ،))WPS‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫(صفحات ‪ 40‬تا ‪ 43‬را مالحظه کنید)‬
‫یک آزمایش شبکه شروع شده و تنظیمات اولیه به پایان‬
‫خواهد رسید‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫اگر می خواهید صفحه تنظیمات اولیه را دوباره نمایش داده و‬
‫تغییراتی اعمال کنید‪ ،‬دکمه ‪( )@( STOP‬توقف) واقع در‬
‫بدون‪BD‬اینکه دیسکی در‬
‫برای بیش از ‪ 5‬ثانیه‬
‫جلوی دستگاه را‬
‫‪RECEIVER/TV‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫دستگاه باشد فشار دهید‪.‬‬
‫برای وصل کردن دستگاه به تلویزیون های سازگار با‬
‫‪ Samsung‬از یک‬
‫(‪ Anynet+(HDMI-CEC‬شرکت ‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫کابل ‪ HDMI‬استفاده کنید‪.‬‬
‫توسط دستگاه‪4‬پشتیبانی می شود‬
‫اگر تلویزیون از‪6‬زبانی که ‪5‬‬
‫استفاده کند‪ ،‬آن زبان بطور خودکار بعنوان زبان ترجیحی‬
‫انتخاب خواهد شد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫ً‬
‫(‪ Anynet+(HDMI-CEC‬در‬
‫قابلیت‬
‫‪FULL SCREEN‬‬
‫البته باید حتما ‪REPEAT‬‬
‫‪( 0‬روشن) تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫تلویزیون و دستگاه روی ‪On‬‬
‫اگر دستگاه برای بیش از ‪ 5‬دقیقه در حالت توقف بدون انجام‬
‫عملیات از سوی کاربر رها شود‪ ،‬یک محافظ صفحه نمایش بر‬
‫روی تلویزیون ظاهر خواهد شد‪ .‬اگر دستگاه برای بیش از ‪25‬‬
‫دقیقه در حالت محافظ صفحه نمایش گذاشته شود‪ ،‬بطور‬
‫خودکار خاموش خواهد شد بجز در مواردی که پخش یک‬
‫‪MUTE‬‬
‫شدن خودکار) در جریان باشد‪.‬‬
‫‪( CD-DA‬قابلیت خاموش‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪MODE‬‬
‫تنظیم‪SFE‬منو‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪( POWER‬روشن‪/‬خاموش) را فشار دهید‪.‬‬
‫منوی اصلی نمایان می شود‪.‬‬
‫• منوی اصلی‬
‫‪You Tube‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Videos‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪" Enter‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫آهنگ ها را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عکس ها را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫تنظیمات را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫دکمه های موجود را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ INIERNET‬دهید‪.‬‬
‫اصلی فشار‬
‫(منو)‪ :‬برای رفتن به منوی‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫@‬
‫‪DSP‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪( RETURN‬بازگشت)‪ :‬بازگشت به منوی قبلی‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دکمه ‪( ENTER / DIRECTION‬ورود‪/‬جهت)‪:‬‬
‫دکمه های پیکان دار را برای حرکت دادن مکان نما و انتخاب یک گزینه‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای اجرای گزینه انتخاب شده یا تایید یک تنظیم دکمه ‪( ENTER‬ورود)‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه ‪( EXIT‬خروج)‪ :‬برای خروج از منو فشار دهید‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪2‬‬
‫‪d View Devices‬‬
‫‪a Change Device‬‬
‫فیلم ها را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪internet radio‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫✎‬
‫‪No Disc‬‬
‫برای انتخاب ‪( Settings‬تنظیمات) دکمه های ► ◄ را‬
‫فشار داده‪ ،‬و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫جهت انتخاب منوی فرعی دلخواه دکمه های ▲▼ را فشار‬
‫داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫جهت انتخاب مورد دلخواه دکمه های ▲▼ را فشار داده‪،‬‬
‫سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫برای خروج از منو دکمه ‪( EXIT‬خروج) را فشار دهید‪.‬‬
‫توجه‬
‫` مرحله دسترسی بسته به منوی انتخابی متفاوت خواهد بود‪.‬‬
‫` ‪( OSD‬نمایشهای روی صفحه) در صورت ارتقای نسخه نرم‬
‫افزار ممکن است تغییر کند‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫شما می توانید گزینه های مختلف نمایش مانند نسبت صفحه تلویزیون‪،‬‬
‫دقت تصویر و غیره را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪( TV Aspect‬نسبت ابعاد صفحه تلویزیون(‬
‫شاید الزم باشد بسته به نوع تلویزیونی که دارید‪ ،‬تنظیمات صفحه‬
‫نمایش را اصالح کنید‪.‬‬
‫‬
‫•‪ 16:9‬عادی‬
‫‬
‫•‪ 16:9‬عریﺾ‬
‫‬
‫•‪ 4:3‬سینمایی‬
‫‬
‫•‪ 4:3‬پن‪-‬اسکن‬
‫در برخی فیلم ها (منبع ‪ )4:3‬اگر حالت‬
‫‪ 16:9‬عادی انتخاب شود تصویر‬
‫بصورت ‪ 4:3‬ستونی (نوارهای مشکی‬
‫در طرفین) نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪ BD Wise‬جدیدترین قابلیت ارتباطی ‪ Samsung‬است‪.‬‬
‫هنگامی که محصوالت ‪ Samsung‬مجهز به قابلیت ‪ BD Wise‬را با‬
‫‪ HDMI‬بهم وصل می کنید‪ ،‬دقت بهینه تصویری بطور خودکار انتخاب‬
‫می شود‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش(‪ :‬دقت تصویری خروجی بر اساس دقت‬
‫تصویری تعیین شده قبلی و بدون توجه به دقت تصویری دیسک‬
‫ثابت می شود‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن(‪ :‬دقت تصویری اصلی دیسک ‪ BD/DVD‬به‬
‫تلویزیون منتقل می شود‪.‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫می توانید تمام تصویر ‪ 16:9‬را در‬
‫تلویزیون صفحه عریض خود تماشا‬
‫کنید‪.‬‬
‫`‬
‫`‬
‫اگر می خواهید حتی در صورتی که‬
‫دستگاه تلویزیون تان دارای نسبت ابعاد‬
‫‪ 4:3‬است‪ ،‬کل صفحه با نسبت ‪16:9‬‬
‫تصاویر ‪ Blu-ray/DVD‬را مشاهده‬
‫کنید‪ ،‬این گزینه را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫نوارهای سیاهی در باال و پایین صفحه‬
‫نمایش دیده خواهند شد‪.‬‬
‫انتخاب حالت نمایش ‪ 16:9‬دیسک های‬
‫‪ Blu-ray/DVD‬بدون نوارهای‬
‫مشکی در باال و پایین‪ ،‬حتی اگر‬
‫تلویزیون شما نسبت صفحه ‪ 4:3‬داشته‬
‫باشد به تصمیم شما بستگی دارد‪.‬‬
‫(بخشهای انتهای چﭗ و راست فیلم‬
‫بریده خواهد شد)‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` بعضی از نسبت های ابعاد صفحه ممکن است بسته به نوع دیسک‬
‫قابل دسترس نباشند‪.‬‬
‫` اگر نسبت صفحه و گزینه ای متفاوت با تلویزیون خود انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬تصویر شاید کمی در هم ریخته باشد‪.‬‬
‫` اگر ‪ 4:3‬پن‪-‬اسکن یا ‪ 4:3‬سینمایی را انتخاب کنید نمی توانید با‬
‫فشار دادن دکمه ‪( FULL SCREEN‬تمام صفحه) روی کنترل‬
‫از راه دور تمام صفحه را مشاهده کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫اگر می خواهید در ‪ BD Wise‬دقت تصویر را عوض کنید‪،‬‬
‫باید از قبل ‪ BD Wise‬را ‪( Off‬خاموش) کنید‪.‬‬
‫اگر حالت ‪ BD Wise‬را روی خاموش تنظیم کنید‪ ،‬دقت‬
‫تصویری تلویزیون متصل بطور خودکار بر اساس حداکثر دقت‬
‫ممکن تنظیم می شود‪.‬‬
‫اگر دستگاه به وسیله ای وصل شود که از ‪ BD Wise‬پشتیبانی‬
‫نمی کند‪ ،‬نمی توانید از قابلیت ‪ BD Wise‬استفاده کنید‪.‬‬
‫برای عملکرد صحیح ‪ BD Wise‬باید منوی ‪BD Wise‬‬
‫دستگاه و تلویزیون را روی ‪( On‬روشن) تنظیم کنید‪.‬‬
‫دقت تصویر‬
‫دقت تصویر خروجی سیگنال تصویری ‪ HDMI‬و مؤلفه ای را‬
‫تنظیم می کند‪.‬‬
‫اعداد موجود در ‪1080p، 1080i، 720p، 576p)480p(،‬‬
‫‪ 576i)480i‬نشان دهنده تعداد خطوط تصویر است‪.‬‬
‫حرف ‪ i‬و ‪ p‬به ترتیب اسکن هم پیوند و پیش رونده را نشان می‬
‫دهند‪.‬‬
‫ •‪( Auto‬خودکار(‪ :‬دقت بهینه را بطور خودکار بررسی و تنظیم می‬
‫کند‪( .‬فقط ‪)HDMI‬‬
‫ •‪ :BD Wise‬در صورت اتصال با ‪ HDMI‬به تلویزیون دارای‬
‫قابلیت ‪ BD Wise‬دقت تصویر بهینه را بطور خودکار تنظیم می‬
‫کند‪( .‬منوی ‪ BD Wise‬فقط زمانی نمایان می شود که ‪BD Wise‬‬
‫را روی ‪( On‬روشن) تنظیم کرده باشید‪( ).‬فقط ‪)HDMI‬‬
‫ •‪ 1080 : 1080p‬خط تصویر پیش رونده ایجاد می کند‪(.‬فقط ‪)HDMI‬‬
‫ •‪ 1080 : 1080i‬خط تصویر هم پیوند ایجاد می کند‪.‬‬
‫ •‪ 720 : 720p‬خط تصویر پیش رونده ایجاد می کند‪.‬‬
‫ •‪ 576 )480(: 576p/480p‬خط تصویر پیش رونده ایجاد می کند‪.‬‬
‫ •‪ 576 )480(: 576i/480i‬خط تصویر هم پیوند ایجاد می کند‪.‬‬
‫(فقط حالت مؤلفه ای و ‪( VIDEO‬ویدیو))‬
‫‪Persian‬‬
‫‪31‬‬
‫تنظیم‬
‫‪( Display‬صفحه نمایش(‬
‫‪( BD Wise‬فقط محصوالت ‪(Samsung‬‬
‫تنظیم‬
‫دقت تصویر مطابق با حالت خروجی‬
‫ •پخش دیسک ‪Blu-ray‬‬
‫‪ / HDMI‬متصل است‬
‫خروجی‬
‫تنظیم‬
‫‪( Auto‬خودکار)‬
‫‪ ،1080p‬فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه) خاموش‬
‫‪ ،1080p/1080i‬فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه)‬
‫روشن‬
‫‪ ،1080i‬فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه) خاموش‬
‫‪720p‬‬
‫)‪576p(480p‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫‪ / HDMI‬متصل نیست‬
‫حالت مؤلفه ای‪VIDEO/‬‬
‫(ویدیو)‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫حالت مؤلفه ای‬
‫حالت ‪( VIDEO‬ویدیو)‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪ 1080p@24‬فریم‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1080i‬‬
‫‪720p‬‬
‫)‪576p(480p‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1080i‬‬
‫‪720p‬‬
‫)‪576p(480p‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫حالت ‪HDMI‬‬
‫دقت بهینه‬
‫‪ 1080p@60‬فریم‬
‫ •پخش ‪DVD‬‬
‫‪ / HDMI‬متصل است‬
‫خروجی‬
‫تنظیم‬
‫‪( Auto‬خودکار)‬
‫‪1080p‬‬
‫‪1080i‬‬
‫‪720p‬‬
‫)‪576p(480p‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫✎✎‬
‫حالت ‪HDMI‬‬
‫دقت بهینه‬
‫‪ / HDMI‬متصل نیست‬
‫حالت مؤلفه ای‪VIDEO/‬‬
‫(ویدیو)‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪576p(480p‬‬
‫)‪576p(480p‬‬
‫)‪576p(480p‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫)‪576i(480i‬‬
‫‪ 1080p@60‬فریم‬
‫‪1080i‬‬
‫‪720p‬‬
‫)‪576p(480p‬‬
‫‪-‬‬
‫حالت مؤلفه ای‬
‫حالت ‪VIDEO‬‬
‫(ویدیو)‬
‫‪-‬‬
‫توجه‬
‫` `اگر تلویزیون متصل شده از فریم فیلم یا دقت انتخاب شده‬
‫پشتیبانی نکند‪ ،‬پیام “‪If no pictures are shown after‬‬
‫‪the selection, please wait for 15 seconds.‬‬
‫‪And then, the resolution will be reverted to‬‬
‫‪the previous value automatically. Would you‬‬
‫‪( ”?like to make a selection‬اگر تصاویر بعد از‬
‫انتخاب نمایش داده نشدند‪ ،‬لطفاً ‪ 15‬ثانیه صبر کنید‪ .‬و سپس‬
‫دقت تصویر بطور خودکار به مقدار قبلی باز می گردد‪ .‬آیا می‬
‫خواهید انتخاب کنید؟) نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫اگر گزینه ‪( Yes‬بله) را انتخاب کنید و دقت تصویر پشتیبانی‬
‫نشود‪ ،‬چیزی در صفحه تلویزیون مشاهده نخواهید کرد‪.‬‬
‫لطفاً ‪ 15‬ثانیه صبر کنید‪ ،‬دقت تصویر به مقدار قبلی باز می‬
‫گردد‪.‬‬
‫` `اگر صفحه خالی است‪ ،‬دکمه ‪( )@( STOP‬توقف) را در‬
‫جلوی دستگاه فشار داده و برای بیش از ‪ 5‬ثانیه نگهدارید‬
‫(درحالی که دیسک داخل دستگاه نباشد)‪ .‬تمام تنظیمات به‬
‫تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردانده می شوند‪ .‬برای‬
‫دسترسی به هر حالت و انتخاب تنظیمات نمایشی که تلویزیون‬
‫شما از آن پشتیبانی می کند‪ ،‬مراحل موجود در صفحه قبل را‬
‫دنبال کنید‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Persian‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`هنگامی که به تنظیمات پیش فرض کارخانه ای باز می گردید‪،‬‬
‫تمام داده های کاربر ذخیره شده در داده های ‪ BD‬پاک می‬
‫شوند‪.‬‬
‫`برای استفاده از حالت فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه) دیسک‬
‫‪ Blu-ray‬باید دارای ویژگی ‪ 24‬فریم باشد‪.‬‬
‫`اگر هم فیش مادگی ‪ HDMI‬و هم مؤلفه ای وصل شده باشند و‬
‫شما دارید از خروجی مؤلفه ای برنامه ای را تماشا می کنید‪،‬‬
‫دقت تصویر ذکر شده در جدول و دقت واقعی بسته به تلویزیون‬
‫مورد استفاده با هم فرق خواهند داشت‪.‬‬
‫` اگر ویژگی ردیابی خودکار ‪ HDMI‬عمل نکند‪ ،‬نمی توانید‬
‫دقت تصویر ‪ 1080p‬یا فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه) را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫شما می توانید تنظیم رنگ خروجی ‪ HDMI‬را بهینه کنید‪ .‬نوع‬
‫وسیله وصل شده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای بهبود کیفیت تصویر هنگام مشاهده ‪ DVD‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •‪( TV‬تلویزیون)‪ :‬اگر دستگاه از طریق ‪ HDMI‬به یک‬
‫تلویزیون وصل می شود‪ ،‬این گزینه را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫ •‪( Monitor‬نمایشگر)‪ :‬اگر دستگاه از طریق ‪ HDMI‬به یک‬
‫نمایشگر (مانیتور) وصل می شود‪ ،‬این گزینه را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `قبل از اینکه بتوانید این گزینه را انتخاب کنید باید یک تلویزیون‬
‫یا نمایشگر به دستگاه وصل کرده باشید‪.‬‬
‫فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه)‬
‫تنظیم کردن ویژگی فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه) روی ‪( On‬روشن)‬
‫این امکان را فراهم می سازد که خروجی ‪ HDMI‬دستگاه جهت‬
‫بهبود کیفیت تصویر روی ‪ 24‬فریم بر ثانیه تنظیم شود‪ .‬تنها زمانی‬
‫می توانید از ویژگی فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه) استفاده کنید که‬
‫تلویزیون شما از این سرعت فریم پشتیبانی کند‪ .‬این منو فقط می‬
‫تواند در حالت های دقت تصویر خروجی ‪ HDMI‬معادل ‪ 1080i‬یا‬
‫‪ 1080p‬انتخاب شود‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش)‪ :‬قابلیت فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه) کار نخواهد‬
‫کرد‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن)‪ :‬قابلیت فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه) کار خواهد‬
‫کرد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `بسته به نوع دیسک ممکن است دو نوع سرعت فریم لحاظ شده‬
‫باشد‪ :‬برنامه های فیلم (‪ 24‬فریم) و برنامه های ویدیویی (‪30‬‬
‫فریم)‪ .‬هنگامی که تنظیم بین فیلم (‪ 24‬فریم) و ویدیو (‪ 30‬فریم)‬
‫تغییر می کند‪ ،‬ممکن است صفحه نمایش برای چند ثانیه چشمک‬
‫بزند‪.‬‬
‫` `اگر تلویزیون شما از قابلیت فریم فیلم (‪ 24‬فریم در ثانیه)‬
‫پشتیبانی نکند یک پیام نمایش داده می شود‪.‬‬
‫ •‪( Auto‬خودکار)‪ :‬برای تنظیم بهترین تصویر برای تماشای‬
‫‪ DVD‬بطور خودکار توسط دستگاه این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •‪( Video‬ویدیو)‪ :‬این گزینه را برای بهترین تصویر در ‪DVD‬‬
‫های کنسرت ها یا برنامه های تلویزیونی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪( Still Mode‬حالت ثابت)‬
‫نوع تصویر نمایش داده شده موقعی که ‪ DVD‬را مکث می دهید‬
‫تعیین کنید‪.‬‬
‫ •‪( Auto‬خودکار)‪ :‬بهترین عکس را بر اساس محتوا بطور‬
‫خودکار انتخاب می کند‪.‬‬
‫ •‪( Frame‬فریم)‪ :‬این گزینه را برای مکث کردن صحنه های‬
‫کم تحرک انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •‪( Field‬فیلد)‪ :‬این گزینه را برای مکث کردن صحنه های‬
‫پرهیجان و تحرک انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪( HDMI Deep Color‬رنگ عمیق ‪)HDMI‬‬
‫دستگاه را مطابق خواسته خود طوری تنظیم کنید که خروجی‬
‫تصویر فیش ‪( HDMI OUT‬خروجی ‪ )HDMI‬با رنگ عمیق‬
‫باشد یا خیر‪ .‬با رنگ عمیق بازآفرینی دقیق رنگ ها را با عمق‬
‫بیشتر رنگ خواهید داشت‪.‬‬
‫ •‪( Auto‬خودکار)‪ :‬تصویر خروجی با رنگ عمیق بروی‬
‫تلویزیونی که از رنگ عمیق ‪ HDMI‬پشتیبانی کند نمایش داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش)‪ :‬تصویر خروجی بدون رنگ عمیق خواهد بود‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪33‬‬
‫تنظیم‬
‫‪( HDMI Format‬فرمت ‪)HDMI‬‬
‫‪( Progressive Mode‬حالت پیش رونده)‬
‫تنظیم‬
‫فاصله‬
(‫ (صدا‬Audio
‫اگر امکان قرار دادن بلندگوها در فاصله ای یکسان از موقعیت‬
‫ می توانید زمان تاخیر سیگنال های صوتی‬،‫گوش کردن نیست‬
.‫ سوراند و ساب ووفر را تنظیم کنید‬،‫ مرکز‬،‫بلندگوهای جلو‬
‫ فوت‬30 ‫ متر) تا‬0.3( ‫ فوت‬1 ‫ •می توانید فاصله بلندگو را بین‬
.‫ متر) تنظیم کنید‬9.0(
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Distance
Front L
Front R
Center
Surround L
Surround R
Subwoofer
Test Tone
: _ 10ft (3.0m) \
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
Off
‫تنظیم بلندگو‬
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
\
Distance
Test tone
:
s Select
Off
r Return
Set the speaker level and distance to obtain the best possible surround sound.
<Change s Select r Return
‫سطح‬
Set the parameters of the distance from the listening position to the speakers.
‫آزمایش صدا‬
.‫از قابلیت آزمایش صدا برای بررسی اتصاالت بلندگو استفاده کنید‬
.‫ ◄ را فشار دهید‬, ► ‫ (همه) دکمه های‬All ‫جهت انتخاب‬
; ‫ •آزمایش صدا به ترتیب در بلندگوهای چپ جلو ; مرکز‬
‫راست جلو ; سوراند راست ; سوراند چپ ; ساب ووفر‬
.‫انجام خواهد شد‬
‫ ◄ را فشار داده‬, ► ‫برای متوقف کردن آزمایش صدا دکمه های‬
.‫ (خاموش) را انتخاب کنید‬Off ‫و‬
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
Distance
Test Tone
:_
All
\
.‫شما می توانید باالنس و میزان صدای هر بلندگو را تنظیم کنید‬
‫ساب ووفر‬/‫سوراند‬/‫مرکز‬/‫تنظیم میزان صدای بلندگوی جلو‬
‫ دسی‬6- ‫ دسی بل تا‬6+ ‫• میزان صدا را می توان در پله هایی از‬
.‫بل تنظیم کرد‬
‫ دسی بل صدا بلندتر شده و با نزدیک شدن‬+6 ‫• با نزدیک شدن به‬
.‫ دسی بل صدا کاهش می یابد‬-6 ‫به‬
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Level
Front L
Front R
Center
Surround L
Surround R
Subwoofer
Test Tone
:_
:
:
:
:
:
:
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Off
\
<Change s Select r Return
Set the speaker level to obtain the best possible surround sound.
<Change s Select r Return
Listen to the emitted sound from all speakers in sequence.
✎
‫توجه‬
‫ (روشن) است (صدا‬ON ‫ روی‬HDMI ‫` هنگامی که صدای‬
‫ صدای آزمایش قابل‬،)‫از بلندگوهای تلویزیون شنیده می شود‬
.‫استفاده نخواهد بود‬
Persian
34
‫‪03‬‬
‫با تنظیم قابلیت کالیبراسیون خودکار آوایی (‪ )MAC‬تنها یکبار‬
‫زمانی که دستگاه را نصب کرده یا محل آن را تغییر می دهید‪ ،‬می‬
‫توانید به دستگاه فرمان دهید تا بطور خودکار فاصله بین بلندگوها‪،‬‬
‫سطوح بین کانال ها و مشخصات فرکانس را برای ایجاد یک میدان‬
‫صوتی ‪ 5.1‬کانال که برای محیطی که شما در آن قرار دارید بهینه‬
‫شده است‪ ،‬تشخیص دهد‪.‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫‪ASC IN‬‬
‫‪MIC 2‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫بهینه ساز ‪EQ‬‬
‫میکروفون ‪ASC‬‬
‫‪ EQ‬مناسب را بطور خودکار بر اساس منطقه انتخاب می کند‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش)‪ :‬بهینه ساز ‪ EQ‬خاموش می شود‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن)‪ :‬بهینه ساز ‪ EQ‬روشن می شود‪.‬‬
‫صدای ‪HDMI‬‬
‫کالیبراسیون خودکار آوایی‬
‫شما صدا را یا در حالت کالیبراسیون خودکار آوایی می شنوید یا بر‬
‫اساس تنظیمات کاربری بلندگوها‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش)‪ :‬صدا را با مقادیر تنظیم شده برای بلندگوها‬
‫خواهید شنید‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن)‪ :‬صدا را در حالت کالیبراسیون خودکار آوایی‬
‫خواهید شنید‪.‬‬
‫تنظیم کالیبراسیون خودکار آوایی‬
‫‪۱ .۱‬میکروفون ‪ ASC‬را به فیش ورودی ‪ ASC IN‬وصل کنید‪.‬‬
‫سیگنال های صوتی منتقل شده از طریق کابل ‪ HDMI‬می توانند‬
‫روشن‪/‬خاموش شوند‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش)‪ :‬فقط تصویر از طریق کابل اتصال ‪HDMI‬‬
‫منتقل می شود‪ ،‬و صدا فقط از طریق بلندگوهای دستگاه خارج‬
‫می گردد‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن)‪ :‬سیگنال های تصویری و صوتی‪ ،‬هر دو از‬
‫طریق کابل اتصال ‪ HDMI‬منتقل می شوند و صدا فقط از‬
‫طریق بلندگوهای تلویزیون خارج می شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `صدای ‪ HDMI‬برای بلندگوهای تلویزیون بطور خودکار به‬
‫‪ 2‬کانال کاهش می یابد‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬میکروفون ‪ ASC‬را در جایی که برای شنیدن انتخاب کرده اید‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫ •کالیبراسیون خودکار آوایی به ترتیب زیر بطور خودکار تنظیم‬
‫خواهد شد‪:‬‬
‫جلو چپ ; مرکز ; جلو راست ; سوراند راست ;‬
‫سوراند چپ ; ساب ووفر‬
‫ •برای لغو تنظیمات کالیبراسیون خودکار آوایی دکمه‬
‫‪( RETURN‬بازگشت)را فشار دهید‪.‬‬
‫ •هنگامی که پیغام "‪( "REMOVE MIC‬میکروفون را‬
‫بردارید) روی صفحه نمایش ظاهر می شود‪ ،‬میکروفون ‪ASC‬‬
‫را جدا کنید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪35‬‬
‫تنظیم‬
‫کالیبراسیون خودکار آوایی‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫`تنظیم قابلیت کالیبراسیون خودکار آوایی حدود ‪ 3‬دقیقه طول می‬
‫کشد‪.‬‬
‫`تنظیم کالیبراسیون خودکار آوایی را زمانی می توان انجام داد‬
‫که هیچ دیسکی در دستگاه نباشد‪.‬‬
‫`اگر میکروفون ‪ ASC‬در حین تنظیم کالیبراسیون خودکار آوایی‬
‫قطع شود‪ ،‬عمل تنظیم لغو خواهد شد‪.‬‬
‫`اگر قابلیت کالیبراسیون خودکار آوایی فعال شده باشد‪ ،‬حالت‬
‫های ‪ DSP، Dolby Pro Logic ll‬و ‪ SFE‬کار نخواهند‬
‫کرد‪.‬‬
‫`اگر دستگاه به وسایل خارجی یا سایر دستگاه ها وصل شده باشد‬
‫(مانند ‪ )AUX، D.IN‬امکان دارد تنظیم کالیبراسیون خودکار‬
‫آوایی درست انجام نشود‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫✎✎‬
‫خروجی دیجیتال‬
‫خروجی دیجیتال را بر اساس گیرنده وصل شده تنظیم کنید‪ .‬برای‬
‫آگاهی بیشتر به بخش انتخاب خروجی دیجیتال مراجعه کنید‪).‬‬
‫توجه‬
‫` `حتماً خروجی دیجیتال صحیح را انتخاب کنید زیرا در غیر‬
‫اینصورت هیچ صدایی نمی شنوید و یا صدای نویز بلند‬
‫خواهید شنید‪.‬‬
‫ •‪PCM‬‬
‫ •‪( Bitstream‬کدگذاری مجدد)‬
‫ •‪( Bitstream‬آدیوفیل)‬
‫` `اگر دستگاه ‪( HDMI‬گیرنده‪ ،‬تلویزیون) با فرمت های فشرده شده‬
‫سازگار نباشد (‪ ،)Dolby digital, DTS‬خروجی سیگنال صدا به‬
‫صورت ‪ PCM‬ایجاد می شود‪.‬‬
‫دیسک های ‪ Blu-ray‬می توانند تا سه جریان صوتی داشته باشند‪.‬‬
‫` `صدای ثانوی و جلوه ها با ‪DVD‬های عادی شنیده نمی شود‪.‬‬
‫صدای اصلی‪ :‬صدای فیلم اصلی‪.‬‬‫صدای ثانوی‪ :‬صداهای اضافی مانند توضیحات کارگردان یا‬‫بازیگران‪.‬‬
‫صدای تعاملی‪ :‬در صورت انتخاب صداهای تعاملی نیز شنیده می‬‫شوند‪ .‬صداهای تعاملی در هر دیسک ‪ Blu-ray‬متفاوت است‪.‬‬
‫` `بعضی از دیسک های ‪ Blu-ray‬دارای صدای ثانوی و جلوه‬
‫نیستند‪.‬‬
‫` `تنظیم خروجی دیجیتال تاثیری بر صدای آنالوگ (‪ )L/R‬یا خروجی‬
‫صدای ‪ HDMI‬تلویزیون شما ندارد‪.‬‬
‫بلکه بر خروجی نوری و صدای ‪ HDMI‬در موقع اتصال به یک‬
‫گیرنده تاثیر می گذارد‪.‬‬
‫` `اگر صداهای ‪ MPEG‬پخش کنید‪ ،‬خروجی سیگنال های صوتی‬
‫بدون توجه به انتخاب خروجی دیجیتال (‪ PCM‬یا ‪)Bitstream‬‬
‫بصورت ‪ PCM‬خواهد بود‪.‬‬
‫انتخاب خروجی دیجیتال‬
‫‪PCM‬‬
‫تنظیم‬
‫اتصال‬
‫استریم صوتی بر‬
‫روی دیسک‬
‫‪Blu-ray‬‬
‫استریم صوتی بر‬
‫روی ‪DVD‬‬
‫تعریف برای‬
‫دیسک ‪Blu-ray‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Bitstream‬‬
‫(کدگذاری مجدد)‬
‫‪Bitstream‬‬
‫(آدیوفیل)‬
‫گیرنده ‪HDMI‬‬
‫نوری‬
‫گیرنده ‪ HDMI‬یا نوری‬
‫گیرنده ‪HDMI‬‬
‫نوری‬
‫‪PCM‬‬
‫تا ‪ 7.1‬کانال‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫کد گذاری مجدد ‪DTS‬‬
‫‪PCM‬‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫‪Dolby‬‬
‫‪Digital‬‬
‫تا ‪ 5.1‬کانال‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫کد گذاری مجدد ‪DTS‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby‬‬
‫‪Digital Plus‬‬
‫تا ‪ 7.1‬کانال‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫کد گذاری مجدد ‪DTS‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Plus‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby‬‬
‫‪TrueHD‬‬
‫تا ‪ 7.1‬کانال‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫کد گذاری مجدد ‪DTS‬‬
‫‪Dolby TrueHD‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪DTS‬‬
‫تا ‪ 6.1‬کانال‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫کد گذاری مجدد ‪DTS‬‬
‫‪DTS‬‬
‫‪DTS‬‬
‫‪DTS-HD‬‬
‫‪HRA‬‬
‫تا ‪ 7.1‬کانال‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫کد گذاری مجدد ‪DTS‬‬
‫‪DTS-HD HRA‬‬
‫‪DTS‬‬
‫‪DTS-HD‬‬
‫‪MA‬‬
‫تا ‪ 7.1‬کانال‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫کد گذاری مجدد ‪DTS‬‬
‫‪DTS-HD MA‬‬
‫‪DTS‬‬
‫‪PCM‬‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫‪Dolby‬‬
‫‪Digital‬‬
‫تا ‪ 5.1‬کانال‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪DTS‬‬
‫تا ‪ 6.1‬کانال‬
‫‪PCM 2ch‬‬
‫‪DTS‬‬
‫‪DTS‬‬
‫‪DTS‬‬
‫هر‬
‫‪Persian‬‬
‫جریان های صوتی اصلی‪ ،‬ثانوی و‬
‫فقط صدای اصلی (صدای اصلی فیلم) را‬
‫جریان های صوتی اصلی‪ ،‬ثانوی و جلوه جلوه ها را همراه هم بصورت صدای‬
‫خروجی می دهد تا گیرنده بتواند جریان بیت‬
‫‪ PCM‬کدگشایی می کند‪ ،‬سپس‬
‫ها را همراه هم بصورت صدای ‪PCM‬‬
‫صدا را کدگشایی کند‪ .‬صدای ثانوی و جلوه‬
‫صدای ‪ PCM‬را مجدداً روی جریان‬
‫کدگشایی می کند‪.‬‬
‫ها به گوش نخواهد رسید‪.‬‬
‫بیت ‪ DTS‬کدگذاری می نماید‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫شما می توانید با میزان صدای کم گوش کنید اما صدای دیالوگ ها‬
‫را به وضوح بشنوید‪ .‬این گزینه فقط هنگامی فعال می شود که‬
‫سیگنال ‪ Dolby Digital‬تشخیص داده شود‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش(‪ :‬می توانید از تماشای فیلم با محدوده دینامیک‬
‫استاندارد لذت ببرید‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن(‪ :‬هنگامی که صداهای ضبط شده فیلم با حجم‬
‫صدای کم بوده و یا از بلندگوهای کوچکتر پخش می شود‪،‬‬
‫سیستم می تواند فشرده سازی مناسب را برای واضح تر کردن‬
‫محتویات دارای حجم پایین اعمال نموده و از بیش از حد بلند‬
‫شدن صدای قسمت های مهیﺞ فیلم جلوگیری کند‪.‬‬
‫‪AV Sync‬‬
‫هنگامی که دستگاه به یک تلویزیون دیجیتال متصل می شود‪،‬‬
‫ممکن است تصویر نسبت به صدا آهسته تر بنظر برسد‪ .‬در این‬
‫صورت‪ ،‬زمان تﺄخیر صدا را برای تطابق با تصویر تنظیم نمایید‪.‬‬
‫ •می توانید زمان تﺄخیر صدا را بین ‪ 0‬تا ‪ 300‬میلی ثانیه تنظیم‬
‫کنید‪ .‬آن را روی وضعیت بهینه تنظیم نمایید‪.‬‬
‫سیستم‬
‫تنظیمات اولیه‬
‫شما می توانید با استفاده از تنظیمات اولیه‪ ،‬زبان‪ ،‬نسبت ابعاد‬
‫صفحه تلویزیون‪ ،‬کالیبراسیون خودکار آوایی و تنظیمات شبکه و‬
‫غیره را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره تنظیمات به بخشهای مربوطه‬
‫در این دفترچه راهنما مراجعه کنید‪.‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫مدیریت داده های ‪BD‬‬
‫با آن می توانید محتوای دانلود شده از دیسک های ‪Blu-ray‬‬
‫سازگار با سرویس ‪ BD-LIVE‬را مدیریت کنید‪.‬‬
‫شما می توانید اطالعات وسیله مانند اندازه ذخیره سازی را بررسی‬
‫کرده‪ ،‬داده های ‪ BD‬را حذف کرده و یا وسیله حافظه فلش را تغییر‬
‫دهید‪ .‬با گزینه ‪( Change Device‬تغییر وسیله) می توانید‬
‫حافظه داخلی یا حافظه خارجی (وسیله ‪ USB‬متصل) دستگاه را‬
‫انتخاب کنید‪ .‬اگر حجم داده هایی که قرار است از ‪BD-LIVE‬‬
‫ذخیره کنید بیشتر از مقدار حافظه باقیمانده بوده یا ظرفیت حافظه‬
‫داخلی پر شده باشد‪ ،‬یک وسیله ‪ USB‬خارجی وصل کرده و سپس‬
‫گزینه ‪( External Device‬وسیله خارجی) را در منو انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Menu :‬‬
‫‪BDOn-Screen‬‬
‫‪Data Management‬‬
‫)‪Anynet+(HDMI-CEC‬‬
‫‪ +Anynet‬یک عملکرد آسان است که عملیات پیوند یافته با دیگر‬
‫محصوالت سامسونگ که دارای ویژگی ‪ +Anynet‬هستند را‬
‫امکان پذیر می سازد‪.‬‬
‫برای استفاده از این قابلیت باید دستگاه را با استفاده از کابل‬
‫‪ HDMI‬به یک تلویزیون ‪ Samsung‬وصل کنید‪.‬‬
‫شما می توانید این دستگاه را با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور‬
‫تلویزیون ‪ Samsung‬به کار انداخته و با فشار دادن دکمه‬
‫‪( )►( PLAY‬پخش) بر روی کنترل از راه دور تلویزیون پخش‬
‫دیسک را شروع کنید‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش(‪ :‬قابلیت ‪ +Anynet‬کار نخواهد کرد‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن(‪ :‬قابلیت های ‪ +Anynet‬کار خواهند کرد‪.‬‬
‫‪Disc Menu: External Flash: Memory‬‬
‫‪Current Device‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪: 955MB‬‬
‫‪Total Size Audio‬‬
‫‪Subtitle : 949MB‬‬
‫‪Available Size‬‬
‫‪Delete BD Data‬‬
‫‪Change Device‬‬
‫\‬
‫‪: External Flash Memory‬‬
‫‪r Return‬‬
‫‪s Select‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Support‬‬
‫‪Delete all BD data in the storage.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪37‬‬
‫تنظیم‬
‫کنترل محدوده دینامیک‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫در صورتیکه کابل ‪ HDMI‬از ‪ CEC‬پشتیبانی نکند‪ ،‬این‬
‫عملکرد قابل دسترس نخواهد بود‪.‬‬
‫اگر تلویزیون ‪ Samsung‬شما دارای نشان ‪ n‬باشد‪،‬‬
‫پس از قابلیت ‪ +Anynet‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫بسته به تلویزیون شما‪ ،‬ممکن است بعضی از دقت های تصویر‬
‫خروجی ‪ HDMI‬عمل نکنند‪.‬‬
‫لطفاً به دفترچه راهنمای تلویزیون خود مراجعه کنید‪.‬‬
‫اگر کابل ‪ HDMI‬یا کابل برق جدا شده باشد‪ ،‬یا اگر دستگاه به‬
‫دلیل قطع برق بطور غیرعادی خاموش شده باشد‪ ،‬ابتدا کابل‬
‫‪ HDMI‬را دوباره وصل کنید؛ کلیه تجهیزات شامل دستگاه را‬
‫روشن کرده و از قابلیت ‪ +ANYNET‬در منوی تلویزیون‬
‫برای فعال کردن مجدد کلیه تجهیزات متصل استفاده کنید‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫مشخصات وسیله (ﺫخیره( دستگاه‬
‫ •‪( Total Size‬کل اندازه(‪ :‬کل اندازه وسیله (ذخیره)‪.‬‬
‫ •‪( Available Size‬اندازه موجود(‪ :‬اندازه موجود وسیله‬
‫(ذخیره)‪.‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫در حالت حافظه خارجی‪ ،‬اگر وسیله ‪ USB‬را در حین پخش‬
‫جدا کنید پخش دیسک متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫فقط وسایل ‪ USB‬فرمت شده تحت سیستم فایل ‪( FAT‬برچسب‬
‫دیسک ‪ )DOS 8.3‬پشتیبانی می شوند‪ ،‬توصیه می شود از‬
‫وسایل ‪ USB‬که از پروتکل ‪ ،USB 2.0‬و سرعت خواندن‪/‬‬
‫نوشتن ‪ 4‬مگابایت‪/‬ثانیه یا بیشتر پشتیبانی می کنند استفاده شود‪.‬‬
‫قابلیت از سرگیری پخش ممکن است بعد از فرمت کردن رسانه‬
‫ذخیره سازی کار نکند‪.‬‬
‫اندازه کل مدیریت ‪ BD‬ممکن است بسته به نسخه نرم افزار‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫ثبت (‪DivX(R‬‬
‫برای خرید و پخش برنامه ها و فیلم های ‪ DivX)R( VOD‬باید‬
‫کد ثبت ‪ DivX)R( VOD‬را مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Initial Setting‬‬
‫‪Disc Menu‬‬
‫‪:‬‬
‫)‪DivX(R‬‬
‫‪AudioVideo On Demand:‬‬
‫‪Your registration‬‬
‫‪Subtitlecode is : XXXXXXXXXX‬‬
‫‪:‬‬
‫‪To learn more visit www.divx.com/vod‬‬
‫‪OK‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫ساعت‬
‫تنظیم قابلیت های مربوطه به زمان‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪On-Screen‬‬
‫‪ClockMenu :‬‬
‫‪Audio Clock Mode Disc Menu‬‬
‫‪:‬‬
‫‪: Auto‬‬
‫\‬
‫‪System Clock Set‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:‬‬
‫‪LanguageDST‬‬
‫‪: Off‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪General‬‬
‫‪> Move s Select r Return‬‬
‫‪Support‬‬
‫توجه‬
‫اگر ‪( OK‬تایید) را انتخاب کنید این گزینه فعال نخواهد شد‪.‬‬
‫برای فعال کردن این گزینه‪ ،‬لطفاً لغو فعال سازی (‪DivX)R‬‬
‫را فعال کنید‪.‬‬
‫لﻐو فعال سازی (‪DivX(R‬‬
‫با این گزینه می توانید کد ثبت جدیدی دریافت کنید‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Initial Setting‬‬
‫‪Disc Menu‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Subtitle‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Do you want‬‬
‫?‪to deactivate your device‬‬
‫‪Choose your preferred method of setting clock.‬‬
‫‪No‬‬
‫ •‪( Clock Mode‬حالت ساعت(‪ :‬می توانید آنرا روی ‪Auto‬‬
‫(خودکار) یا ‪( Manual‬دستی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫اگر حالت ‪( Manual‬دستی) را انتخاب کنید‪ ،‬منوی ‪Clock‬‬
‫‪( Set‬تنظیم ساعت) فعال و ‪ DST‬غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫ •‪( Clock Set‬تنظیم ساعت(‪ :‬شما می توانید تاریخ و ساعت‬
‫فعلی را بطور دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •‪( Time Zone‬منطقه زمانی(‪ :‬می توانید منطقه زمانی مربوط‬
‫به ناحیه خود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •‪ :DST‬می توانید ‪( DST‬ساعت تابستانی) را روی ‪ 1‬ساعت‪،‬‬
‫‪ 2‬ساعت و خاموش تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Support‬‬
‫✎‬
‫‪Yes‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Support‬‬
‫توجه‬
‫` این فقط زمانی قابل استفاده است که قابلیت ثبت (‪DivX)R‬‬
‫غیرفعال شده باشد‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫برای برقرار کردن اتصال شبکه دستگاه خود مراحل زیر را دنبال‬
‫کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬جهت انتخاب ‪( Settings‬تنظیمات) در منوی اصلی دکمه‬
‫های ►◄ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬برای انتخاب ‪( Network‬شبکه) دکمه های ▲▼ را فشار‬
‫داده‪ ،‬و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب ‪( Network Settings‬تنظیمات شبکه)‬
‫دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬و سپس دکمه ‪ENTER‬‬
‫(ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬برای انتخاب ‪( Network Type‬نوع شبکه) دکمه های‬
‫▲▼ را فشار داده‪ ،‬و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .5‬برای انتخاب ‪( Wired‬سیمی) یا ‪( Wireless‬بیسیم) دکمه‬
‫های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود)‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .6‬به بخش بعدی بروید‪.‬‬
‫تنظیمات شبکه‬
‫لطفاً برای آگاهی از اینکه آیا آدرس ‪ IP‬شما استاتیک است یا دینامیک‬
‫با ‪( ISP‬سرویس دهنده اینترنت) خود تماس بگیرید‪ .‬اگر دینامیک‬
‫است توصیه می کنیم از تنظیم خودکار استفاده کنید‪ .‬این ساده ترین‬
‫راه است و در اکثر موارد بخوبی کار می کند‪ .‬اگر استاتیک است باید‬
‫روال تنظیم دستی را بکار ببرید‪.‬‬
‫دستورالعمل های مربوط به شبکه های سیمی در ادامه آمده است‪.‬‬
‫دستورالعمل های مربوط به شبکه های بیسیم بعد از دستورالعمل های‬
‫شبکه های سیمی آورده شده است‪.‬‬
‫شبکه سیمی‬
‫‪ .1‬جهت انتخاب ‪( Network Settings‬تنظیمات شبکه) در‬
‫منوی تنظیمات شبکه دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس‬
‫دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه تنظیم پروتکل اینترنت نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ► را فشار داده‪ ،‬سپس گزینه ‪( Auto‬خودکار) یا‬
‫‪( Manual‬دستی) را انتخاب کنید و بعد از آن دکمه‬
‫‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫تنظیم شبکه‬
‫‪Settings‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫\‬
‫‪0‬‬
‫‪' Return‬‬
‫‪Network Settings‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪On-Screen Menu‬‬
‫‪Internet Protocol Setup : Auto‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪Disc Menu‬‬
‫‪0‬‬
‫‪IP Address‬‬
‫‪: 0‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Subnet Mask‬‬
‫‪: 0‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Subtitle‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Gateway‬‬
‫‪: 0‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪DNS‬‬
‫‪: Auto‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪0‬‬
‫‪DNS Server‬‬
‫‪: 0‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Support‬‬
‫‪" Select‬‬
‫‪> Move‬‬
‫‪ .2‬بعد از اینکه قابلیت شبکه مقادیر شبکه را بدست آورد‪ ،‬دکمه‬
‫‪( RETURN‬بازگشت) را فشار دهید‪.‬‬
‫سپس آزمایش شبکه را اجرا کنید تا مطمئن شوید دستگاه به‬
‫شبکه وصل است (صفحه ‪ 43‬را مالحظه کنید)‪.‬‬
‫‪ .3‬اگر قابلیت شبکه مقادیر شبکه را بدست نیاورد یا شما گزینه‬
‫دستی را انتخاب کرده باشید باید به دستورات مربوط به تنظیم‬
‫دستی مراجعه کنید‪.‬‬
‫راه اندازی یک اتصال سیمی ‪ -‬دستی‬
‫اگر تنظیم خودکار کار نکرد باید مقادیر شبکه را دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای بدست آوردن مقادیر تنظیم شبکه از اکثر کامپیوترهای تحت‬
‫‪ Windows‬مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬روی نماد ‪( Network‬شبکه) که در گوشه پایین سمت‬
‫راست صفحه است راست کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬در منویی که باز می شود روی ‪( Status‬وضعیت) کلیک‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬در پنجره ای که باز می شود روی زبانه ‪Support‬‬
‫(پشتیبانی) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬حاال در زبانه ‪( Support‬پشتیبانی) روی دکمه ‪Details‬‬
‫(جزییات) کلیک کنید‪ .‬تنظیمات شبکه نمایش داده می شوند‪.‬‬
‫برای وارد کردن تنظیمات شبکه در دستگاه خود مراحل زیر را دنبال‬
‫کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬در صفحه تنظیم پروتکل اینترنت روی دکمه ‪ENTER‬‬
‫(ورود) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬برای انتخاب ‪( Manual‬دستی) دکمه های ▲▼ را فشار‬
‫داده‪ ،‬و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای رفتن به قسمت اول برای وارد کردن (آدرس ‪ )IP‬دکمه‬
‫▼ را فشار دهید‪.‬‬
‫راه اندازی یک اتصال سیمی ‪ -‬خودکار‬
‫‪ .1‬اگر ‪( Auto‬خودکار) را انتخاب کرده اید‪ ،‬قابلیت شبکه‬
‫مقادیر مربوط به آدرس ‪ ،IP‬الگوی زیرشبکه و غیره را‬
‫بطور خودکار بدست آورده و پر می کند‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` این فرایند می تواند تا پنﺞ دقیقه طول بکشد‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪39‬‬
‫تنظیم‬
‫‪Settings‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪:‬‬
‫‪255‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫\‬
‫‪0‬‬
‫‪Network Settings‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪On-Screen Menu‬‬
‫‪Internet Protocol Setup : Manual‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪Disc Menu‬‬
‫‪0‬‬
‫‪IP Address‬‬
‫‪: 0‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪Subnet Mask‬‬
‫‪: 255 255‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Subtitle‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Gateway‬‬
‫‪: 0‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪DNS‬‬
‫‪: Manual‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪0‬‬
‫‪DNS Server‬‬
‫‪: 0‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Support‬‬
‫‪> Move " Select ' Return‬‬
‫‪Select to configure your network type and IP address, or to perform a Network Test.‬‬
‫‪.4‬‬
‫برای وارد کردن عددها از دکمه های عددی روی کنترل از‬
‫راه دور خود استفاده کنید‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫هر بار که کار یک قسمت را به پایان می برید‪ ،‬دکمه ► را‬
‫فشار دهید تا به قسمت بعدی بروید‪.‬‬
‫همچنین می توانید برای حرکت به باال‪ ،‬پایین و عقب از‬
‫سایر دکمه های پیکان دار استفاده کنید‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫مقادیر ‪( IP Address‬آدرس‪، )IP‬‬
‫‪( Subnet Mask‬الگوی زیرشبکه) و ‪Gateway‬‬
‫(گیت وی) را وارد کنید‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫برای رفتن به ‪ DNS‬دکمه ▼ را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫برای رفتن به اولین قسمت ورود ‪ DNS‬دکمه ▼ را فشار‬
‫دهید‪ .‬اعداد را مطابق فوق وارد کنید‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫دکمه ‪( RETURN‬بازگشت) روی کنترل از راه دور را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دکمه قرمز(‪ (A‬را در دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ظرف مدت دو دقیقه دکمه (‪ PBC (WPS‬روی روتر خود‬
‫را فشار دهید‪ .‬دستگاه صفحه انتخاب شبکه را نمایش می‬
‫دهد و کلیه مقادیر شبکه الزم را بطور خودکار بدست می‬
‫آورد و شبکه را برقرار می سازد‪ .‬بعد از اینکه این کار‬
‫انجام شد دکمه ‪( OK‬تایید) نمایش داده می شود‪ .‬دکمه‬
‫‪( ENTER‬ورود) روی کنترل از راه دور را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫بعد از اینکه اتصال شبکه برقرار شد دکمه ‪RETURN‬‬
‫(بازگشت) کنترل از راه دور را برای خروج از صفحه‬
‫تنظیم شبکه فشار دهید‪.‬‬
‫راه اندازی یک اتصال شبکه بیسیم – جستجوی خودکار شبکه‬
‫بیشتر شبکه های بیسیم یک سیستم امنیتی اختیاری دارند که وسایل‬
‫دسترسی یابنده به شبکه را ملزم می کند تا یک کد امنیتی رمزشده با‬
‫عنوان کلید دسترسی یا کلید امنیتی را مخابره کنند‪ .‬کلید امنیتی مبتنی‬
‫ً‬
‫معموال یک لغت یا مجموعه ای از حروف‬
‫بر یک گذر واژه است که‬
‫و اعداد به طول مشخص می باشد که در زمان تنظیم امکانات امنیتی‬
‫شبکه بیسیم از شما خواسته شده بود آنرا وارد کنید‪ .‬اگر از این روش‬
‫برای راه اندازی اتصال شبکه استفاده کنید و کلید امنیتی شبکه بیسیم‬
‫را در اختیار دارید‪ ،‬باید گذر واژه را در طول فرایند تنظیم وارد کنید‪.‬‬
‫` راه اندازی یک اتصال شبکه‬
‫برای برقرار کردن اتصال بیسیم از طریق جستجوی خودکار شبکه‬
‫مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫جهت انتخاب ‪( Network Settings‬تنظیمات شبکه) در‬
‫منوی تنظیمات شبکه دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس‬
‫دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه تنظیم پروتکل اینترنت نمایان می شود‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫برای انتخاب ‪( Protocol Setup‬تنظیم پروتکل)‬
‫اینترنت دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬و سپس دکمه‬
‫‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫برای انتخاب ‪( Auto‬خودکار) یا ‪( Manual‬دستی) دکمه‬
‫های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود)‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫اگر گزینه خودکار را انتخاب کرده اید‪ ،‬دکمه ▲ را فشار‬
‫داده و به ‪( Access Point Selection‬انتخاب نقطه‬
‫دسترسی) بروید و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار‬
‫دهید‪ .‬قابلیت شبکه به جستجوی شبکه های بیسیم موجود می‬
‫پردازد‪ .‬بعد از اتمام کار فهرستی از شبکه های موجود به‬
‫نمایش در می آید‪.‬‬
‫‪ .10‬یک آزمایش شبکه اجرا کنید تا مطمئن شوید دستگاه به شبکه‬
‫وصل است (صفحه ‪ 43‬را مالحظه کنید)‪.‬‬
‫شبکه بیسیم‬
‫شما می توانید شبکه بیسیم خود را به سه روش راه اندازی کنید‪:‬‬
‫• با استفاده از (‪PBC )WPS‬‬
‫• با استفاده از قابلیت جستجوی خودکار شبکه‪.‬‬
‫• بطور دستی‪.‬‬
‫هر یک از این روشها در ادامه توضیح داده شده اند‪.‬‬
‫راه اندازی یک اتصال شبکه بیسیم –(‪PBC (WPS‬‬
‫ساده ترین راه برای راه اندازی یک اتصال شبکه بیسیم استفاده از‬
‫قابلیت (‪ PBC )WPS‬است‪.‬‬
‫اگر روتر بیسیم شما دکمه (‪ PBC )WPS‬دارد‪ ،‬این مراحل را دنبال‬
‫کنید‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫جهت انتخاب ‪( Network Settings‬تنظیمات شبکه) در‬
‫منوی تنظیمات شبکه دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس‬
‫دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه تنظیم پروتکل اینترنت نمایان می شود‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Network Settings‬‬
‫‪Network Selection‬‬
‫‪Connecting to network.‬‬
‫‪Network Name(SSID) : shj‬‬
‫‪Stop‬‬
‫‪' Return‬‬
‫‪" Select‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Support‬‬
‫‪.5‬‬
‫جهت انتخاب یک شبکه از فهرست شبکه ها دکمه های‬
‫▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫اگر پنجره پین‪/‬امنیت نمایان شد به مرحله ‪ 7‬بروید‪ .‬اگر‬
‫صفحه اتصال شبکه نمایان شد به مرحله ‪ 11‬بروید‪.‬‬
‫‪ .11‬منتظر شوید تا پیام تایید اتصال نمایش داده شود‪ ،‬سپس دکمه‬
‫‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪ .‬صفحه تنظیمات شبکه‬
‫دوباره نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .12‬برای آزمایش کردن اتصال‪ ،‬دکمه ▼ را برای انتخاب‬
‫‪( Network Test‬آزمایش شبکه) فشار داده‪ ،‬سپس دکمه‬
‫‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫راه اندازی یک اتصال شبکه بیسیم ‪ -‬دستی‬
‫اگر تنظیم خودکار کار نکرد باید مقادیر تنظیم شبکه را دستی وارد‬
‫کنید‪.‬‬
‫برای بدست آوردن مقادیر تنظیم شبکه از اکثر کامپیوترهای تحت‬
‫‪ Windows‬مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫دکمه های ▲▼ را جهت انتخاب ‪( PIN‬پین) یا ‪Security‬‬
‫(امنیت) فشار دهید‪ .‬در اکثر شبکه های خانگی باید گزینه‬
‫‪( Security‬امنیت) را انتخاب کنید (برای کلید امنیتی)‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫روی نماد ‪( Network‬شبکه) که در گوشه پایین سمت‬
‫راست صفحه است راست کلیک کنید‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫در صفحه امنیت‪ ،‬گذر واژه شبکه خود را وارد کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫توجه‬
‫` شما باید بتوانید گذر واژه را در یکی از صفحات تنظیم که‬
‫برای تنظیم روتر یا مودم استفاده کرده بودید بیابید‪.‬‬
‫در منویی که باز می شود روی ‪( Status‬وضعیت) کلیک‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫در پنجره ای که باز می شود روی زبانه ‪Support‬‬
‫(پشتیبانی) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫حاال در زبانه ‪( Support‬پشتیبانی) روی دکمه ‪Details‬‬
‫(جزییات) کلیک کنید‪ .‬تنظیمات شبکه نمایش داده می شوند‪.‬‬
‫✎‬
‫‪ .9‬برای وارد کردن گذر واژه از دستورالعمل های کلی زیر‬
‫پیروی کنید‪:‬‬
‫• برای وارد کردن عددها دکمه های عددی روی کنترل از‬
‫راه دور خود را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای حرکت کردن از یک دکمه به دکمه ای دیگر در‬
‫صفحه کلید امنیتی از دکمه های پیکان دار روی کنترل‬
‫از راه دور استفاده کنید‪.‬‬
‫• برای وارد کردن حروف به دکمه ‪ /a/A/1‬بروید و‬
‫سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪ .‬هر بار که‬
‫دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪ ،‬نوع‬
‫کاراکترهایی که می توانید وارد کنید (‪)/a/A/1‬‬
‫عوض می شود‪.‬‬
‫• برای وارد کردن یک حرف‪ ،‬دکمه عددی متناظر با آن‬
‫حرف را فشار دهید‪ .‬اگر آن دکمه را مکرراً فشار دهید‬
‫حرف عوض می شود‪.‬‬
‫• برای پاک کردن حرف یا عدد آخری که وارد کرده اید به‬
‫دکمه ‪( Delete‬حذف) بروید و سپس دکمه ‪ENTER‬‬
‫(ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای پاک کردن تمام حروف و اعدادی که وارد کرده اید‬
‫به دکمه ‪( Clear‬پاک) بروید و سپس دکمه ‪ENTER‬‬
‫(ورود) را فشار دهید‪ .‬البته می توانید بجای آن فقط دکمه‬
‫قرمز(‪ (A‬روی کنترل از راه دور خود را فشار دهید‪.‬‬
‫برای وارد کردن تنظیمات شبکه در دستگاه خود مراحل زیر را‬
‫دنبال کنید‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫در صفحه تنظیم پروتکل اینترنت روی دکمه ‪ENTER‬‬
‫(ورود) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫برای انتخاب ‪( Manual‬دستی) دکمه های ▲▼ را فشار‬
‫داده‪ ،‬و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫برای رفتن به قسمت اول برای وارد کردن (آدرس ‪)IP‬‬
‫دکمه ▼ را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫برای وارد کردن عددها از دکمه های عددی استفاده کنید‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫\‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Network Settings‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪On-Screen Menu :‬‬
‫‪Access Point Selection : Not Selected‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪Disc Menu‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Internet Protocol Setup : Manual‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪IP Address‬‬
‫‪: 0‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Subtitle‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Subnet Mask‬‬
‫‪: 255 255 255‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Gateway‬‬
‫‪: 0‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪DNS‬‬
‫‪: Manual‬‬
‫‪General‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪DNS Server‬‬
‫‪: 0‬‬
‫‪Support‬‬
‫‪" Select ' Return‬‬
‫‪a PBC (WPS) > Move‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪41‬‬
‫تنظیم‬
‫‪Settings‬‬
‫‪ .10‬هنگامی که کار تمام شد‪ ،‬دکمه زرد(‪ )C‬کنترل از راه دور‬
‫را فشار دهید یا به دکمه ‪( Done‬انجام شد) رفته و سپس‬
‫دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪ .‬صفحه اتصال شبکه‬
‫نمایان می شود‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫‪.5‬‬
‫هر بار که کار یک قسمت را به پایان می برید‪ ،‬دکمه ► را‬
‫فشار دهید تا به قسمت بعدی بروید‪.‬‬
‫همچنین می توانید برای حرکت به باال‪ ،‬پایین و عقب از‬
‫سایر دکمه های پیکان دار استفاده کنید‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫مقادیر ‪( IP Address‬آدرس ‪،)IP‬‬
‫‪( Subnet Mask‬الگوی زیرشبکه) و ‪Gateway‬‬
‫(گیت وی) را وارد کنید‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫برای رفتن به ‪ DNS‬دکمه ▼ را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫برای رفتن به اولین قسمت ورود ‪ DNS‬دکمه ▼ را فشار‬
‫دهید‪ .‬اعداد را مطابق فوق وارد کنید‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫بعد از اتمام کار دکمه ▲ را فشار دهید تا به انتخاب نقطه‬
‫دسترسی برگردید‪ .‬شبکه را انتخاب کرده و سپس دکمه‬
‫‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .10‬به مرحله ‪ 6‬روال بیسیم خودکار فوق بروید و دستورالعمل‬
‫ها را از آنجا به بعد اجرا کنید‪.‬‬
‫‪( Network Test‬آزمایش شبکه(‬
‫از این منو برای اتصال به شبکه سیمی و آزمایش کردن کارکرد‬
‫اتصال شبکه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪On-Screen‬‬
‫‪NetworkMenu‬‬
‫‪Test :‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪Disc Menu‬‬
‫‪:‬‬
‫)‪ MAC Address (00:00:00:00:00:00‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪:‬‬
‫‪ IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Subtitle‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Gateway Ping‬‬
‫‪Language Internet Service Test‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪Network testing...‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Support‬‬
‫‪Test your Internet Protocol setup to see if it works correctly.‬‬
‫‪( Network Status‬وضعیت شبکه(‬
‫ببینید آیا اتصال با شبکه و اینترنت برقرار شده است یا خیر‪.‬‬
‫‪BD-LIVE Internet Connection‬‬
‫(اتصال اینترنت ‪(BD-LIVE‬‬
‫برای اینکه هنگام استفاده از ‪ BD-LIVE‬اینترنت نیز برقرار باشد‬
‫این گزینه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •(‪( Allow (All‬اجازه دادن (همه((‪ :‬اتصال اینترنت برای کلیه‬
‫محتواهای ‪ BD-LIVE‬مجاز دانسته می شود‪.‬‬
‫ •(‪( Allow (Valid Only‬اجازه دادن (فقط معتبر((‪ :‬اتصال‬
‫اینترنت برای آن دسته از محتواهای ‪ BD-LIVE‬که مجوز‬
‫معتبر دارند مجاز دانسته می شود‪.‬‬
‫ •‪( Prohibit‬ممانعت(‪ :‬اتصال اینترنت برای کلیه محتواهای‬
‫‪ BD-LIVE‬غیرمجاز می شود‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` یک مجوز معتبر چیست؟‬
‫هنگامی که دستگاه برای ارسال داده های دیسک از‬
‫‪ BD-LIVE‬استفاده می کند و درخواست تایید دیسک را از‬
‫سرور می کند‪ ،‬سرور از داده های منتقل شده برای بررسی‬
‫معتبر بودن دیسک استفاده کرده و مجوز را به دستگاه می‬
‫فرستد‪.‬‬
‫`‬
‫امکان دارد هنگام استفاده از محتواهای ‪ BD-LIVE‬اتصال‬
‫اینترنت محدود شده باشد‪.‬‬
‫‪( Language‬زبان(‬
‫شما می توانید زبان دلخواه را برای منوی اصلی‪ ،‬منوی دیسک و‬
‫غیره انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •‪( On-Screen Menu‬منوی روی صفحه(‪ :‬زبان نمایش‬
‫های روی صفحه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •‪( Disc Menu‬منوی دیسک(‪ :‬زبان منوی دیسک را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •‪( Audio‬صدا(‪ :‬زبان صدای دیسک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •‪( Subtitle‬زیرنویس(‪ :‬زبان زیرنویس دیسک را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` زبان انتخاب شده فقط زمانی نمایان خواهد شد که در‬
‫دیسک پشتیبانی شده باشد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪03‬‬
‫امنیت‬
‫هنگامی که برای اولین بار با این منو کار می کنید‪ ،‬صفحه تنظیم‬
‫رمز عبور نمایش داده می شود‪ .‬با استفاده از دکمه های عددی یک‬
‫رمز عبور ‪ 4‬رقمی دلخواه وارد کنید‪( .‬رمز عبور پیش فرض‬
‫‪ 0000‬می باشد‪).‬‬
‫‪( Background‬پس زمینه(‬
‫تم پس زمینه صفحه منو را عوض می کند‪.‬‬
‫سطح درجه بندی والدین‬
‫‪Settings‬‬
‫این قابلیت در دیسک های ‪/Blu-ray‬دیسک های ‪ DVD‬که دارای‬
‫درجه بندی هستند کار می کند و به شما در کنترل نوع دیسک های‬
‫‪/Blu-ray‬دیسک های ‪ DVD‬که خانواده تان تماشا می کنند‪ ،‬کمک‬
‫می کند‪.‬‬
‫سطح درجه بندی مورد نظرتان را انتخاب کنید‪ .‬یک عدد بزرگ‬
‫نشان می دهد که برنامه مربوطه فقط برای استفاده بزرگساالن در‬
‫نظر گرفته شده است‪ .‬بعنوان مثال‪ ،‬اگر تا سطح ‪ 6‬را انتخاب کنید‪،‬‬
‫دیسک هایی که دارای سطح ‪ 7‬و ‪ 8‬هستند پخش نخواهند شد‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪ Off‬‬
‫)‪8(Adults‬‬
‫‪Parental Rating‬‬
‫‪Change Password‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪%‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Support‬‬
‫تﻐییر رمز عبور‬
‫رمز عبور ‪ 4‬رقمی بکار برده شده برای دسترسی به قابلیت های‬
‫امنیتی را عوض کنید‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Change Password‬‬
‫‪Enter the password‬‬
‫‪Enter Pin r Return‬‬
‫تنظیم‬
‫عمومی‬
‫‪Display‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Support‬‬
‫در صورت فراموش کردن رمز عبور‬
‫‪ .1‬دیسک را خارج کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪( )@( STOP‬توقف) واقع در پانل جلوی دستگاه را‬
‫فشار داده و به مدت ‪ 5‬ثانیه یا بیشتر نگه دارید‪.‬‬
‫تمام تنظیمات به تنظیمات کارخانه برگردانده می شوند‪.‬‬
‫‪Background‬‬
‫‪Parental Rating‬‬
‫‪: Off‬‬
‫‪Change Password‬‬
‫‪Skin 1‬‬
‫‪Skin 2‬‬
‫‪Skin 3‬‬
‫‪Skin 4‬‬
‫‪Skin 5‬‬
‫‪r Return‬‬
‫‪s Select‬‬
‫‪> Move‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Support‬‬
‫‪( Energy Saving‬صرفه جویی در انرژی(‬
‫شما می توانید برای کاستن از مصرف توان تنظیمی انجام دهید که‬
‫در صورت انجام نشدن هیچ کاری برای ‪ 5‬ثانیه‪ ،‬پانل جلو بطور‬
‫خودکار خاموش شود‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش(‪ :‬قابلیت صرفه جویی در انرژی استفاده نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن(‪ :‬اگر برای ‪ 5‬ثانیه هیچ کاری انجام نشود پانل جلو‬
‫بطور خودکار خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫‪( Front Display‬نمایشگر جلو(‬
‫روشنایی پانل جلوی دستگاه را تغییر می دهد‪.‬‬
‫ •‪( Auto‬خودکار(‪ :‬فقط در حین پخش کم نور می شود‪.‬‬
‫ •‪( Dim‬کم نور(‪ :‬پنجره نمایش کم نور می شود‪.‬‬
‫ •‪( Bright‬روشن(‪ :‬پنجره نمایش روشن می شود‪.‬‬
‫‪( Power On/Off Sound‬صدای روشن‪/‬‬
‫خاموش(‬
‫هنگامی که دستگاه روشن و خاموش می شود یک ملودی پخش خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش(‪ :‬خاموش کردن صدای روشن و خاموش شدن‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن(‪ :‬روشن کردن صدای روشن و خاموش شدن‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` هنگامی که به تنظیمات پیش فرض کارخانه ای باز می گردید‪،‬‬
‫تمام داده های کاربر ذخیره شده در داده های ‪ BD‬پاک می شوند‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪43‬‬
‫تنظیم‬
‫پشتیبانی‬
‫‪( Software Upgrade‬ارتقای نرم افزار(‬
‫در این منو می توانید نرم افزار خود را برای بهتر شدن عملکرد و یا‬
‫اضافه کردن خدمات دیگر ارتقا دهید‪.‬‬
‫شما می توانید نسخه فعلی نرم افزار را بررسی کرده‪ ،‬نرم افزار را‬
‫از طریق اینترنت ارتقا داده و اعالمیه ارتقای خودکار را تنظیم کنید‪.‬‬
‫اگر دستگاه بطور صحیح با سیم و یا بطور بیسیم به شبکه وصل شده‬
‫باشد‪ ،‬دستگاه می تواند در هر بار روشن شدن بطور خودکار به وب‬
‫سایت ما وصل شده و هرگونه فایل ارتقا را در صورت وجود‪ ،‬دانلود‬
‫کند‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪Software Upgrade‬‬
‫‪Software‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪Disc MenuUpgrade :‬‬
‫‪System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXXX‬‬
‫‪:‬‬
‫‪NetworkBy Internet‬‬
‫‪Subtitle‬‬
‫‪:‬‬
‫\‬
‫‪Language‬‬
‫‪Auto Upgrade Notification : On‬‬
‫‪Security‬‬
‫‪General‬‬
‫‪s Select r Return‬‬
‫‪Support‬‬
‫‪ .1‬برای انتخاب ‪( By Internet‬از طریق اینترنت) دکمه‬
‫‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪ .‬اگر فایل بروزرسانی‬
‫موجود باشد یک پنجره حاوی پیام باز می شود‪.‬‬
‫‪ .2‬اگر ‪( Yes‬بله) را انتخاب کنید‪ ،‬دستگاه پیش از روشن شدن‬
‫دوباره بطور خودکار خاموش خواهد شد‪( .‬هرگز آنرا بطور‬
‫دستی روشن نکنید‪).‬‬
‫‪ .3‬پنجره پیشرفت بروزرسانی نمایان خواهد شد‪.‬‬
‫هنگامی که بروزرسانی به پایان رسید‪ ،‬دستگاه بطور خودکار‬
‫خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .4‬برای روشن کردن دستگاه دکمه ‪( POWER‬روشن‪/‬‬
‫خاموش) را فشار دهید‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` بروزرسانی زمانی به پایان می رسد که دستگاه بعد از روشن‬
‫شدن دوباره خاموش شود‪ .‬برای روشن کردن دستگاه بروز شده‬
‫دکمه ‪( POWER‬روشن‪/‬خاموش) را فشار دهید‪.‬‬
‫هرگز در طول اجرای بروزرسانی دستگاه را بطور دستی روشن‬
‫یا خاموش نکنید‪.‬‬
‫` ‪ Samsung Electronics‬هیچگونه مسئولیتی در قبال‬
‫اشکاالت بوجود آمده بر اثر اختالالت اتصال اینترنت و یا بی‬
‫توجهی مصرف کنندگان در طول فرایند بروزرسانی نرم افزار‬
‫نمی پذیرد‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪Persian‬‬
‫شما می توانید نرم افزار را به هر یک از دو روش زیر‬
‫بروزرسانی کنید‪ :‬بروزرسانی نرم افزار درست مانند منوی ‪By‬‬
‫‪( Internet‬از طریق اینترنت) است‪.‬‬
‫ •‪ :USB‬به ‪www.samsung.com/bluraysupport‬‬
‫مراجعه کنید‪ ،‬سپس آخرین نسخه نرم افزار (فایل ‪ )RUF‬را در‬
‫فلش دیسک ‪ USB‬دانلود و ذخیره کنید‪ .‬برای بروزرسانی نرم‬
‫افزار فلش دیسک ‪ USB‬را به درگاه ‪ USB‬دستگاه بزنید‬
‫(سینی دیسک باید خالی باشد) و سپس دستورات روی صفحه را‬
‫دنبال کنید‪.‬‬
‫ •‪ :CD‬به ‪www.samsung.com/bluraysupport‬‬
‫مراجعه کنید‪ ،‬سپس آخرین نسخه نرم افزار (فایل ‪ )RUF‬را در‬
‫یک دیسک دانلود و ذخیره کنید‪ .‬بروی شروع بروزرسانی‬
‫دیسک را در دستگاه بگذارید و سپس دستورات روی صفحه را‬
‫دنبال کنید‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` ارتقای نرم افزار از طریق فیش میزبان ‪ USB‬باید در زمانی‬
‫انجام شود که دیسکی داخل دستگاه نیست‪.‬‬
‫`‬
‫اگر می خواهید ارتقا را در حین دانلود داده های ارتقا لغو کنید‪،‬‬
‫دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫`‬
‫هنگامی که ارتقای سیستم انجام شد‪ ،‬جزییات مربوط به نرم‬
‫افزار را در منوی ‪( Upgrade‬بروزرسانی) نرم افزار کنترل‬
‫کنید‪.‬‬
‫`‬
‫در حین ارتقای سیستم از خاموش کردن دستگاه خودداری کنید‪،‬‬
‫در غیر اینصورت ممکن است دستگاه به درستی کار نکند‪.‬‬
‫`‬
‫ارتقای نرم افزاری با فیش مادگی میزبان ‪ USB‬باید فقط با‬
‫فلش دیسک های ‪ USB‬انجام شود‪ ،‬از هیچ وسیله دیگری برای‬
‫این منظور استفاده نکنید‪.‬‬
‫تماس با ‪Samsung‬‬
‫لطفاً برای دریافت کمک در خصوص دستگاه‪ ،‬مشخصات تماس‬
‫خود را ارائه نمایید‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫ساختار دیسک‬
‫پخش دیسک‬
‫ً‬
‫معموال بصورت زیر تقسیم می شود‪.‬‬
‫محتوای دیسک ها‬
‫‪SLEEP‬‬
‫پخش‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫ •دیسک ‪Blu-ray، DVD-VIDEO‬‬
‫‪۱ .۱‬برای باز کردن سینی دیسک دکمه ‪) ( OPEN/CLOSE‬‬
‫(باز‪/‬بسته) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬یک دیسک را به آرامی و در حالی که سمت برچسب آن به‬
‫طرف باال است وارد سینی کنید‪.‬‬
‫‪۳ .۳‬برای بستن سینی دیسک‪ ،‬دکمه ‪( )►( PLAY‬پخش) یا‬
‫‪( ) ( OPEN/CLOSE‬باز‪/‬بسته) را فشار دهید‪.‬‬
‫فصل ‪1‬‬
‫عنوان ‪1‬‬
‫فصل ‪2‬‬
‫تراک ‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫فصل ‪1‬‬
‫ •دیسک صوتی (‪)CD-DA‬‬
‫تراک ‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬عنوان ‪1 2‬‬
‫فصل ‪3‬‬
‫فصل ‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫تراک ‪ 9 3‬تراک ‪ 84‬تراک ‪75‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫ •‪ MP3، WMA، DivX، MKV‬و ‪MP4‬‬
‫پوشه (گروه ‪)1‬‬
‫فایل ‪2‬‬
‫فایل ‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫پوشه (گروه ‪)2‬‬
‫فایل ‪3‬‬
‫فایل ‪2‬‬
‫فایل ‪1‬‬
‫مرکز‬
‫دیسک‬
‫مرکز‬
‫!!‬
‫احتیاط‬
‫` `دیسک را طوری در سینی دیسک قرار دهید که درست در‬
‫وسط آن قرار گیرد‪ .‬اگر دیسک درست قرار داده نشود‪ ،‬امکان‬
‫پخش آن نخواهد بود‪.‬‬
‫دکمه های مربوط به پخش‬
‫)شخپ( ‪PLAY‬‬
‫)‪( +‬‬
‫پخش را شروع می کند‪.‬‬
‫پخش را متوقف می کند‪.‬‬
‫ •اگر دکمه را یک بار فشار دهید‪:‬‬
‫نقطه توقف به حافظه سپرده می‬
‫شود‪.‬‬
‫)فقوت(‪• STOP‬اگر دکمه را دو بار فشار دهید‪:‬‬
‫)@(‬
‫نقطه توقف به حافظه سپرده نخواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫(این قابلیت شاید در بعضی از دیسک های‬
‫‪ )Blu-ray (BD-J‬کار نکند‪).‬‬
‫منوی بازشو‬
‫استفاده از منوی دیسک ‪ /‬منوی عنوان ‪/‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫استفاده از منوی دیسک‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪hZ‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫دیسک) کنترل‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪( DISC MENU‬منوی‬
‫‪POPUP‬دهید‪.‬‬
‫از راه دور را در حین پخش فشار‬
‫دکمه های‬
‫‪۲ .۲‬جهت انتخاب گزینه مورد نظر‬
‫‪INFO‬‬
‫▲▼►◄ را فشار داده و سپس دکمه‬
‫‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫` `بسته به نوع دیسک‪ ،‬ممکن است گزینه های منو متفاوت‬
‫‪TUNER‬‬
‫نباشد‪.‬‬
‫بوده و این منو در دسترس‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫‪DSP‬‬
‫)ثکم( ‪PAUSE‬‬
‫پخش را موقتاً قطع می کند‪.‬‬
‫)‪(#‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `اگر دکمه اشتباهی فشار داده شده باشد "‪"Not Available‬‬
‫(موجود نیست) نمایان خواهد شد‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪45‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪0‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫استفاده از منوی عنوان‬
‫‪POWER‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪3‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪( TITLE MENU‬منوی عنوان) کنترل از‬
‫راه دور را در حین پخش فشار‪6‬دهید‪5 .‬‬
‫‪۲ .۲‬جهت انتخاب گزینه مورد نظر دکمه های‬
‫سپس دکمه ‪8‬‬
‫▲▼►◄ را فشار داده و ‪9‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫در حین پخش‪ ،‬می توانید در یک فصل یا تراک به سرعت به‬
‫جستجو پرداخته و از قابلیت رد کردن برای پرش به انتخاب‬
‫‪DISC‬‬
‫‪MENU‬‬
‫بعدی استفاده‪1MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫برای صحنه مورد نظر‬
‫جستجو ‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪76‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV INFO‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪2‬‬
‫✎✎‬
‫استفاده از قابلیت های جستجو و رد کردن‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫پخش‪DVD،‬‬
‫‪RECEIVER/TV‬‬
‫دکمه ‪( ))(( SEARCH‬جستجو) را‬
‫ •در حین‬
‫‪0‬فشار دهید‪ .‬هر بار که دکمه ‪( ))(( SEARCH‬جستجو)‬
‫‪RETURN‬‬
‫دهید‪ ،‬سرعت پخش به این ترتیب عوض خواهد شد‪.‬‬
‫را فشار می‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫توجه‬
‫` `بسته به نوع دیسک‪ ،‬ممکن است گزینه های منو متفاوت‬
‫بوده و این منو در دسترس نباشد‪.‬‬
‫حداقل دو ‪TUNER‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 MEMORY‬‬
‫` `منوی عنوان فقط در صورتی نمایش داده می شود که ‪3MO/ST‬‬
‫‪BD-ROM,‬‬
‫عنوان در دیسک وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪BD-RE/-R,‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫پخش فهرست عناوین‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪6‬‬
‫‪D‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪h‬‬
‫‪۲ .۲‬برای انتخاب منوی مورد نظر‪ ،‬دکمه های‬
‫▲▼►◄ یا دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫‪TOOLS‬جستجو هیچ صدایی شنیده نمی شود‪.‬‬
‫` `در حالت‬
‫‪INFO‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫رد کردن فصل ها‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪AEXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫‪MENUTUNER TITLE MENU‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫‪D‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪INFO‬‬
‫توجه‬
‫` `بسته به نوع دیسک‪ ،‬ممکن است گزینه های منو متفاوت بوده و‬
‫‪MO/ST‬‬
‫این منو در دسترس نباشد‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪hzZyx‬‬
‫ •در حین پخش‪ ،‬دکمه ‪( )][( SKIP‬رد کردن) را‬
‫فشار دهید‪A .‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪( )[( SKIP‬رد کردن) را فشار دهید به فصل‬
‫اگر‬
‫@‬
‫دکمه‪INTERNET‬‬
‫‪ TOOLS‬رفت‪.‬‬
‫بعدی خواهد‬
‫اگر دکمه ‪( )]( SKIP‬رد کردن) را فشار دهید به ابتدای‬
‫فصل خواهد رفت‪ .‬با فشار دادن مجدد‪ ،‬به ابتدای فصل قبلی‬
‫می رود‪.‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪46‬‬
‫ •برای بازگشت به سرعت عادی پخش دکمه ‪)►( PLAY‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪(MENU‬پخش) را‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪( POPUP‬بازشو) کنترل از راه دور را‬
‫در حین پخش فشار دهید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪0‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪)1)2)3‬‬
‫‪)4)5)6)7‬‬
‫‪(1(2(3‬‬
‫‪(4(5(6(7‬‬
‫‪)1)2)3‬‬
‫‪DivX, MKV, MP4‬‬
‫‪(1(2(3‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪/CHMENU‬‬
‫‪DISC‬‬
‫‪INFO‬‬
‫انتخاب آن ورودی از‬
‫‪۲ .۲‬دکمه های ▲▼ را جهت‬
‫فهرست عناوین که مایل به پخش آن هستید فشار‬
‫داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫استفاده از منوی بازشو‬
‫‪VOL‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫دیسک) یا‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪( DISC MENU‬منوی‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫عنوان) را در حین‬
‫‪( TITLE MENU‬منوی ‪POPUP‬‬
‫پخش فشار دهید‪.‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪z‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪DVD-RW/-R,‬‬
‫@‬
‫‪INTERNET‬‬
‫‪DVD+RW/+R,‬‬
‫‪DVD-VIDEOMUTE‬‬
‫‪9‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪hzZyx‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫‪04‬‬
‫‪Off‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫پخش حرکت آهسته‪/‬پخش مقطعی‬
‫‪Repeat‬‬
‫پخش حرکت آهسته‬
‫��‪h�Z‬‬
‫ •در حالت مکث‪ ،‬دکمه ‪( )(( SEARCH‬جستجو) را فشار‬
‫دهید‪ .‬اگر دکمه ‪( )(( SEARCH‬جستجو) را فشار دهید‪،‬‬
‫سرعت پخش به اندازه & ‪ 2/1 & 4/1 & 8/1‬کاهش می‬
‫یابد‪.‬‬
‫ •برای بازگشت به سرعت عادی پخش دکمه ‪)►( PLAY‬‬
‫(پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` در حالت حرکت آهسته هیچ صدایی شنیده نمی شود‪.‬‬
‫` پخش با حرکت آهسته تنها در جهت رو به جلو کار خواهد کرد‪.‬‬
‫پخش حرکت مقطعی‬
‫��‪h�Z‬‬
‫ •در حالت مکث‪ ،‬دکمه ‪( ) # ( PAUSE‬مکث) را فشار دهید‪.‬‬
‫هر بار دکمه ‪() # ( PAUSE‬مکث) فشار داده می شود‪ ،‬فریم‬
‫جدیدی نمایان خواهد شد‪.‬‬
‫ •برای بازگشت به سرعت عادی پخش دکمه ‪)►( PLAY‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫(پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` در حالت پخش مقطعی‪ ،‬هیچ صدایی شنیده نمی شود‪.‬‬
‫` حرکت مقطعی فقط در جهت رو به جلو عمل می کند‪.‬‬
‫پخش مکرر‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪ .3‬برای بازگشت به پخش عادی‪ ،‬دکمه ‪( REPEAT‬تکرار) را‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪WER‬‬
‫‪ .4‬برای انتخاب ‪( Off‬خاموش) دکمه های ▲▼ را فشار داده‪،‬‬
‫و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ECEIVER/TV‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` بسته به نوع دیسک‪ ،‬ممکن است قابلیت تکرار قابل دسترس‬
‫‪3‬‬
‫نباشد‪.‬‬
‫تکرار بخش‬
‫‪6‬‬
‫�‪h�Z‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪( REPEAT‬تکرار) کنترل از راه دور را‬
‫در حین پخش فشار دهید‪.‬‬
‫‪s Mark A‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .2‬دکمه های ▲▼ را برای انتخاب ‪REPEAT‬‬
‫‪( A-B‬تکرار ‪ )A-B‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪REPEAT A-B : Off‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Repeat‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫پخش‬
‫‪( ENTER‬ورود) را در نقطه ای که می خواهید‬
‫‪ .3‬دکمه‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪/CH‬‬
‫مکرر آغاز شود (‪ )A‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .4‬دکمه ‪( ENTER‬ورود) را در نقطه ای که می خواهید پخش‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫متوقف شود (‪ )B‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 2‬مکرر ‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .5‬برای بازگشت به پخش عادی‪ ،‬دکمه ‪( REPEAT‬تکرار) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 5‬دوباره ‪4‬‬
‫‪C MENU‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫تکرار فصل یا عنوان‬
‫�‪h�Z‬‬
‫‪9‬‬
‫تکرار فصل یا عنوان دیسک‪.‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪( REPEAT‬تکرار) کنترل از راه دور را‬
‫در حین پخش فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .6‬دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫✎‬
‫‪INFO‬‬
‫‪7‬‬
‫توجه‬
‫` اگر نقطه (‪ )B‬را قبل از سپری شدن ‪ 5‬ثانیه انتخاب کنید‪ ،‬یک‬
‫‪0‬‬
‫پیام ممانعت نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪( Chapter .2‬فصل) یا ‪( b‬عنوان) را با فشار دادن‬
‫دکمه های ▲▼ انتخاب کرده و سپس دکمه ‪ENTER‬‬
‫(ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪TURN‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫‪OOLS‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪47‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫@‪RNET‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫‪( TOOLS‬ابزارها(‬
‫استفاده از دکمه‬
‫شما می توانید در حین پخش با فشار ‪INFO‬‬
‫دادن دکمه‬
‫‪( TOOLS‬ابزارها) با منوی دیسک کار کنید‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫`‬
‫ •صفحه منوی ‪( TOOLS‬ابزارها(‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪Tools‬‬
‫‪Title‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1/1‬‬
‫‪Chapter‬‬
‫‪4/21‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪Playing Time‬‬
‫‪:‬‬
‫‪00:12:06‬‬
‫‪D Repeat‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪: 1/7 ENG Multi CH‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪Subtitle‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1/6 ENG‬‬
‫‪Angle‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1/1‬‬
‫‪BONUSVIEW Video :‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪BONUSVIEW Audio :‬‬
‫‪0/1 Off‬‬
‫`‬
‫`‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫`‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫‪Picture Setting‬‬
‫اگر دیسک ‪ Blu-ray‬دارای بخش ‪ BONUSVIEW‬باشد می‬
‫توانید اطالعات مربوط به حالت اصلی‪/‬ثانوی را مشاهده کنید‪.‬‬
‫برای عوض کردن حالت صدای اصلی و ثانوی دکمه ►◄ را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫این قابلیت بستگی به زبان های صوتی دارد که در دیسک‬
‫کدگذاری شده اند و ممکن است قابل دسترس نباشد‪.‬‬
‫یک دیسک ‪ Blu-ray‬می تواند تا ‪ 32‬زبان صدا و یک دیسک‬
‫‪ DVD‬می تواند تا ‪ 8‬زبان صدا داشته باشد‪.‬‬
‫بعضی از دیسک های ‪ Blu-ray‬به شما امکان می دهند صدای‬
‫چند کانال ‪ LPCM‬یا ‪ Dolby Digital‬را به انگلیسی انتخاب‬
‫نمایید‪.‬‬
‫انتخاب زبان زیرنویس‬
‫‪< Change " Select‬‬
‫�‪hZ‬‬
‫✎‬
‫▪‬
‫توجه‬
‫ممکن است منوی ‪( TOOLS‬ابزارها) بسته به نوع دیسک‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫رفتن مستقیم به صحنه دلخواه‬
‫‪ .1‬در حین پخش‪ ،‬دکمه ‪( TOOLS‬ابزارها) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه های ▲▼ را برای انتخاب ‪( Subtitle‬زیرنویس)‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬جهت انتخاب زبان دلخواه زیرنویس‪ ،‬دکمه های ►◄ را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫�‪✎ h�Z‬‬
‫‪ .1‬در حین پخش‪ ،‬دکمه ‪( TOOLS‬ابزارها) را فشار دهید‪.‬‬
‫`‬
‫‪ .2‬برای انتخاب ‪( Title‬عنوان)‪( Chapter ،‬فصل) یا‬
‫‪( Playing Time‬زمان پخش) دکمه های ▲▼ را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫`‬
‫‪( Title .3‬عنوان)‪( Chapter ،‬فصل) یا ‪Playing Time‬‬
‫(زمان پخش) دلخواه را با استفاده از دکمه های عددی وارد‬
‫کرده و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫`‬
‫`‬
‫انتخاب زبان صدا‬
‫�‪h�Z‬‬
‫‪ .1‬در حین پخش‪ ،‬دکمه ‪( TOOLS‬ابزارها) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬جهت انتخاب ‪( Audio‬صدا) دکمه های ▲▼ را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬جهت انتخاب زبان صدای دلخواه‪ ،‬دکمه های ►◄ را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` اگر هیچ تنظیم صوتی ‪ BONUSVIEW‬در بخش‬
‫‪ BONUSVIEW‬موجود نباشد‪ ،‬نشانگر ►◄ نمایش داده‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪Persian‬‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫بسته به ‪ ،Blu-ray/DVD‬شاید بتوانید زیرنویس دلخواه را در‬
‫منوی دیسک تغییر دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪( DISC MENU‬منوی دیسک) را فشار دهید‪.‬‬
‫این قابلیت بستگی به زیرنویس هایی دارد که در دیسک‬
‫کدگذاری شده اند و ممکن است در تمام دیسک های ‪/Blu-ray‬‬
‫دیسک های ‪ DVD‬قابل دسترس نباشد‪.‬‬
‫یک دیسک ‪ Blu-ray‬می تواند تا ‪ 255‬زبان زیرنویس و یک‬
‫دیسک ‪ DVD‬می تواند تا ‪ 32‬زبان زیرنویس داشته باشد‪.‬‬
‫اگر دیسک ‪ Blu-ray‬دارای بخش ‪ BONUSVIEW‬باشد می‬
‫توانید اطالعات مربوط به حالت اصلی‪/‬ثانوی را مشاهده کنید‪.‬‬
‫این قابلیت زیرنویس های اصلی و ثانوی را همزمان عوض می‬
‫کند‪.‬‬
‫کل تعداد زیرنویس ها معادل مجموع زیرنویس های اصلی‬
‫و ثانوی است‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫قابلیت عنوان گذاری‬
‫�‬
‫ •برای استفاده صحیح از این قابلیت باید کمی در زمینه استخراج‬
‫تصاویر و ویرایش آنها تجربه داشته باشید‪.‬‬
‫ •برای استفاده از قابلیت عنوان گذاری‪ ،‬فایل عنوان (*‪ )smi.‬را‬
‫با همان نام فایل (‪ DivX )*.avi‬در همان پوشه ذخیره کنید‪.‬‬
‫مثال ‪Samsung_007CD1.avi Root‬‬
‫‪Samsung_007CD1.smi‬‬
‫ •نام فایل می تواند شامل حداکثر ‪ 60‬کاراکتر حرفی رقمی و یا ‪30‬‬
‫کاراکتر الفبای زبان های شرق آسیا (کاراکترهای ‪ 2‬بایتی مانند زبان‬
‫های کره ای و چینی) باشد‪.‬‬
‫‪h‬‬
‫قابلیت ‪ BONUSVIEW‬به شما اجازه می دهد تا اقالم اضافی‬
‫(مانند تفسیرها) را در یک پنجره کوچک در حین پخش فیلم مشاهده‬
‫کنید‪ .‬این قابلیت تنها زمانی کار خواهد کرد که دیسک دارای قابلیت‬
‫‪ bonusview‬باشد‪.‬‬
‫عوض کردن زاویه دوربین‬
‫‪hZ‬‬
‫هنگامی که یک دیسک ‪ Blu-ray/DVD‬حاوی چندین زاویه از‬
‫صحنه ای خاص باشد‪ ،‬می توانید از قابلیت ‪( ANGLE‬زاویه)‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬در حین پخش‪ ،‬دکمه ‪( TOOLS‬ابزارها) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬جهت انتخاب ‪( Angle‬زاویه) دکمه های ▲▼ را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫صدا‪/‬تصویر اصلی‬
‫صدا‪/‬تصویر ثانوی‬
‫‪ .1‬در حین پخش‪ ،‬دکمه ‪( TOOLS‬ابزارها) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬جهت انتخاب زاویه دلخواه دکمه های ►◄ را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬جهت انتخاب ‪( BONUSVIEW Video‬فیلم‬
‫‪ )BONUSVIEW‬یا ‪( BONUSVIEW Audio‬صدای‬
‫‪ )BONUSVIEW‬دکمه های ▲▼ را فشار دهید‪.‬‬
‫انتخاب تنظیمات تصویر‬
‫‪ .3‬دکمه های ►◄ را برای انتخاب ‪ bonusview‬دلخواه فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫�‪✎ h�Z‬‬
‫با این قابلیت می توانید کیفیت تصاویر ویدیویی را موقع اتصال به‬
‫تلویزیون از طریق ‪ HDMI‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬در حین پخش‪ ،‬دکمه ‪( TOOLS‬ابزارها) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬برای انتخاب ‪( Picture Setting‬تنظیمات تصویر) دکمه‬
‫های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب ‪( Picture Setting‬تنظیمات تصویر) دلخواه‬
‫دکمه های ►◄ را فشار داده‪ ،‬و سپس دکمه ‪ENTER‬‬
‫(ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫ •‪( Dynamic‬دینامیک(‪ :‬برای افزایش وضوح تصویر‬
‫این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •‪( Normal‬عادی(‪ :‬این گزینه برای اکثر کاربردهای‬
‫عادی مشاهده مناسب است‪.‬‬
‫ •‪( Movie‬فیلم(‪ :‬این گزینه برای تماشای فیلم بسیار مناسب‬
‫است‪.‬‬
‫ •‪( User‬کاربر(‪ :‬کاربر می تواند قابلیت های وضوح و‬
‫کاهش پارازیت را متناسباً تنظیم کند‪.‬‬
‫توجه‬
‫` اگر از ‪ BONUSVIEW‬فیلم بروید‪ ،‬صدای‬
‫‪ BONUSVIEW‬بطور خودکار بر اساس‬
‫‪ BONUSVIEW‬فیلم تغییر می کند‪.‬‬
‫‪Tools‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪BONUSVIEW Video‬‬
‫‪0/1 Off‬‬
‫‪BONUSVIEW Audio :‬‬
‫‪Picture Setting‬‬
‫‪< Change " Select‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪49‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫تنظیم ‪BONUSVIEW‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪SLEEP‬گوش دادن به موسیقی‬
‫‪BD RECEIVER/TV‬‬
‫‪3‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪BD RECEIVER/TV‬‬
‫‪�o‬‬
‫دکمه های مربوط به پخش موسیقی روی کنترل‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫از راه دور‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪9‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪0‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪D‬‬
‫‪11‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DSP‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪1‬‬
‫دکمه های ‪(TUNERREPEAT‬تکرار)‪ :‬حالت پخش را در فهرست پخش‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫کند‪.‬‬
‫انتخاب می‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪2‬‬
‫‪DSP‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫سریع‪.‬‬
‫‪( SEARCH‬جستجو)‪ :‬پخش‬
‫دکمه های‬
‫(فقط دیسک صوتی (‪))CD-DA‬‬
‫‪3‬‬
‫دکمه ‪( PAUSE‬مکث)‪ :‬پخش را موقتاً قطع می کند‪.‬‬
‫‪٤‬‬
‫دکمه ‪( PLAY‬پخش)‪ :‬تراک انتخاب شده فعلی را پخش می کند‪.‬‬
‫‪٥‬‬
‫دکمه های ▲▼ ‪ :‬یک تراک را در فهرست موسیقی یا فهرست‬
‫پخش انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪٦‬‬
‫دکمه زرد(‪ :(C‬یک تراک را در فهرست موسیقی انتخاب یا‬
‫انتخاب آنرا لغو می کند‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪11‬‬
‫دکمه ‪( )[( SKIP‬رد کردن)‪ :‬در حین پخش به صفحه بعدی‬
‫در فهرست موسیقی یا تراک بعدی در فهرست پخش می رود‪.‬‬
‫دکمه ‪( )]( SKIP‬رد کردن)‪ :‬در حین پخش به صفحه قبلی در‬
‫فهرست موسیقی یا تراک قبلی در فهرست پخش می رود‪.‬‬
‫اگر این دکمه را بعد از سه ثانیه پخش در فهرست پخش فشار‬
‫دهید‪ ،‬تراک فعلی از ابتدا دوباره پخش خواهد شد‪ .‬اما اگر این دکمه‬
‫را ظرف سه ثانیه از شروع پخش در فهرست پخش فشار دهید‪،‬‬
‫تراک قبلی پخش خواهد شد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫‪9‬‬
‫دکمه ‪( STOP‬توقف)‪ :‬پخش یک تراک را متوقف می کند‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪8‬‬
‫دکمه های ►◄‪ :‬پخش سریع‪.‬‬
‫(بجز برای دیسک صوتی (‪) )CD-DA‬‬
‫‪FULL SCREEN‬‬
‫‪FULL SCREEN‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪7‬‬
‫دکمه ‪( ENTER‬ورود)‪ :‬تراک انتخاب شده را پخش یا پخش آنرا‬
‫موقتاً قطع می کند‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫دکمه ‪( NUMBER‬عددی)‪ :‬شماره تراک دلخواه را در حین‬
‫پخش از فهرست پخش فشار دهید‪ .‬تراک انتخاب شده پخش خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪CEIVER/TV‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪3‬‬
‫پخش یک دیسک صوتی‪(CD-DA( /MP3‬‬
‫�‪o‬‬
‫‪ .1‬یک دیسک صوتی (‪ )CD-DA‬یا دیسک ‪ MP3‬در سینی‬
‫دیسک قرار دهید‪.‬‬
‫ •در مورد دیسک های صوتی (‪ ،)CD-DA‬اولین تراک‬
‫بطور خودکار پخش خواهد شد‪.‬‬
‫ •در دیسک های ‪ ،MP3‬جهت انتخاب ‪( Music‬موسیقی)‬
‫دکمه های ►◄ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه‪ENTER‬‬
‫(ورودی) را فشار دهید‪.‬‬
‫اجزای صفحه هنگام پخش دیسک های صوتی ‪(CD-DA(/MP3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Playlist‬‬
‫‪1/12‬‬
‫‪05:57‬‬
‫‪TRACK 001‬‬
‫‪04:27‬‬
‫‪TRACK 002‬‬
‫‪04:07‬‬
‫‪TRACK 003‬‬
‫‪03:41‬‬
‫‪TRACK 004‬‬
‫‪03:17‬‬
‫‪TRACK 005‬‬
‫‪03:35‬‬
‫‪r Return‬‬
‫‪00:08 / 05:57‬‬
‫‪+‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪s Pause‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫اطالعات موسیقی را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فهرست پخش را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫تراک فعلی‪/‬کل تراک ها را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه های موجود را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫زمان پخش فعلی‪/‬کل زمان پخش را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫وضعیت پخش فعلی را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫وضعیت پخش مکرر را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .2‬با فشار دادن پشت سرهم دکمه ‪( REPEAT‬تکرار)‬
‫حالت پخش دلخواه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دیسک صوتی‬
‫‪( Off‬خاموش)‬
‫‪)CD-DA(/MP3‬‬
‫(‬
‫) خاموش‬
‫دیسک صوتی‬
‫(‪)CD-DA‬‬
‫(‬
‫) یک‬
‫‪MP3‬‬
‫(‬
‫) همه‬
‫دیسک صوتی‬
‫‪)CD-DA(/MP3‬‬
‫(‬
‫) تصادفی‬
‫دیسک صوتی‬
‫‪)CD-DA(/MP3‬‬
‫‪TRACK 001‬‬
‫‪TRACK 006‬‬
‫‪Tools‬‬
‫‪ .1‬در حین پخش فهرست پخش دکمه ‪REPEAT‬‬
‫(تکرار) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪(CD-DA(/MP3‬‬
‫تکرار پخش یک دیسک صوتی‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪04‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫تراک های موجود روی دیسک با‬
‫ترتیبی که روی دیسک ضبط شده‬
‫اند‪ ،‬پخش خواهند شد‪.‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫تراک فعلی تکرار می شود‪.‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫تراک فعلی تکرار می شود‪/CH .‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫تمام تراک ها تکرار می شوند‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫گزینه تصادفی‪ ،‬تراک های دیسک را‬
‫‪POPUP‬‬
‫به ترتیب تصادفی پخش می کند‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪OLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫فهرست پخش‬
‫�‪o‬‬
‫سینی‬
‫‪ .1‬یک دیسک صوتی (‪ )CD-DA‬یا دیسک ‪ MP3‬در‬
‫‪EXIT‬‬
‫دیسک قرار دهید‪.‬‬
‫ •در مورد دیسک های صوتی (‪ ،)CD-DA‬اولین ‪MO/ST‬‬
‫تراک‬
‫‪D‬‬
‫بطور خودکار پخش خواهد شد‪.‬‬
‫‪DSP‬‬
‫(موسیقی)‬
‫ •در دیسک های ‪ ،MP3‬جهت انتخاب ‪Music‬‬
‫دکمه های ►◄ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه‪ENTER‬‬
‫(ورودی) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬برای رفتن به فهرست موسیقی‪ ،‬دکمه ‪( )( STOP‬توقف) یا‬
‫‪( RETURN‬تکرار) را فشار دهید‪ .‬صفحه فهرست موسیقی‬
‫نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬برای رفتن به تراک دلخواه دکمه های ▲▼►◄ را فشار داده و‬
‫سپس برای عالمت زدن تراک های دلخواه دکمه زرد(‪ )C‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫برای انتخاب تراک های بیشتر‪ ،‬این کار را تکرار کنید‪.‬‬
‫‪3 files selected 1/2 Page‬‬
‫‪TRACK 003‬‬
‫‪TRACK 002‬‬
‫‪TRACK 001‬‬
‫‪TRACK 004‬‬
‫‪TRACK 003‬‬
‫‪TRACK 006‬‬
‫‪TRACK 005‬‬
‫‪TRACK 008‬‬
‫‪TRACK 007‬‬
‫‪TRACK 010‬‬
‫‪TRACK 009‬‬
‫‪00:04:27‬‬
‫‪00:05:57‬‬
‫‪00:03:41‬‬
‫‪ .2‬برای انتخاب تراک مورد نظر برای پخش‪ ،‬دکمه های ▲▼‬
‫را فشار داده و سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪00:04:07‬‬
‫‪00:03:35‬‬
‫‪00:03:17‬‬
‫‪00:03:49‬‬
‫‪00:03:47‬‬
‫‪00:03:45‬‬
‫‪r Return‬‬
‫‪)( Jump page‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪00:03:53‬‬
‫‪c Select‬‬
‫‪CDDA‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪51‬‬
‫‪TURN‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫@‪RNET‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪1/1‬‬
‫‪Playlist‬‬
‫‪TRACK 002‬‬
‫‪04:27‬‬
‫‪TRACK 003‬‬
‫‪04:07‬‬
‫‪TRACK 001‬‬
‫‪00:08 / 05:57‬‬
‫‪r Return‬‬
‫‪Tools‬‬
‫‪+‬‬
‫‪s Pause‬‬
‫حالت صدا‬
‫قابلیت ‪( DSP‬پردازنده سیگنال دیجیتال(‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫این قابلیت‪ ،‬میزان صدا را در برابر تغییرات شدید صدا در هنگام‬
‫‪MO/ST‬‬
‫نماید‪.‬‬
‫تغییر کانال یا در حین تغییر صحنه‪ ،‬تنظیم نموده و ثابت می‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪D‬‬
‫دکمه ‪ DSP‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪ MP3 ENHANCER  SMART SOUND‬‬
‫‪3 DSP MODE OFF  POWER BASS‬‬
‫‪2‬‬
‫• ‪( SMART SOUND‬صدای هوشمند)‪ :‬این‬
‫هنگام‬
‫قابلیت‪ ،‬میزان صدا را در برابر تغییرات شدید‪6‬صدا در ‪5‬‬
‫تغییر کانال یا در حین تغییر صحنه‪ ،‬تنظیم نموده و ثابت می‬
‫نماید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .6‬برای رفتن به فهرست موسیقی‪ ،‬دکمه ‪( )( STOP‬توقف)‬
‫یا ‪( RETURN‬تکرار) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪REPEAT‬قابلیت تجربه‬
‫• ‪( MP3 ENHANCER‬بهبود ‪ :)MP3‬با این‬
‫‪ 0‬شما‬
‫شنیداری شما بهبود خواهد یافت (مثال‪ ،‬آهنگ های ‪.)mp3‬‬
‫می توانید کیفیت صدای ‪ MP3 )24‬کیلوهرتز‪ 8 ،‬بیتی) را به‬
‫کیفیت سی دی (‪ 44.1‬کیلوهرتز‪ 16 ،‬بیتی) ارتقا دهید‪.‬‬
‫‪ .7‬برای رفتن به فهرست پخش‪ ،‬دکمه ‪( ENTER‬ورود) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• ‪( POWER BASS‬تقویت بم)‪ :‬این قابلیت با افزودن جلوه‬
‫های صوتی بم باعث تاکید بیشتر بر صداهای بم می شود‪.‬‬
‫✎‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪ .5‬برای پخش تراک های انتخاب شده دکمه ‪( ENTER‬ورود)‬
‫را فشار دهید‪ .‬تراک انتخاب شده بطور خودکار پخش خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪TRACK 001‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫‪ .4‬اگر تراکی در فهرست پخش هست که آنرا نمی خواهید‪ ،‬دکمه‬
‫زرد(‪ (C‬را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫تراک انتخاب شده حذف خواهد شد‪.‬‬
‫‪05:57‬‬
‫‪VOL‬‬
‫توجه‬
‫` در دیسک های صوتی (‪ )CD-DA‬می توانید فهرست پخشی‬
‫حداکثر از ‪ 99‬تراک ایجاد کنید‪.‬‬
‫حالت ‪( SFE‬جلوه میدان صوتی(‬
‫‪POWER‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬به آن گوش‬
‫می توانید مناسب ترین ‪ SFE‬برای نوع موسیقی که‬
‫می دهید را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫دکمه ‪( SFE MODE‬حالت ‪ )SFE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫سالن‪1‬‬
‫سالن‪2‬‬
‫‪( JAZZ‬جاز)‬
‫‪CHURCH‬‬
‫(کلیسا)‬
‫‪ROCK‬‬
‫(راک)‬
‫‪ SFE‬خاموش‬
‫‪52‬‬
‫‪Persian‬‬
‫آوایی شفاف تولید می کند‪INFO ،‬‬
‫گویی در یک سالن‬
‫کنسرت در حال گوش کردن هستید‪.‬‬
‫این حالت نیز آوایی شفاف تولید می کند‪ ،‬گویی‬
‫در یک سالن کنسرت در حال گوش کردن‬
‫هستید‪ ،‬اما قدرت آن کمتر از ‪HALL1‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫(سالن‪ )1‬است‪.‬‬
‫‪TUNER‬می‬
‫برای گوش دادن به موسیقی جاز توصیه‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫شود‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫حس بودن در یک کلیسای بزرگ را ایجاد می‬
‫‪DSP‬‬
‫کند‪.‬‬
‫برای گوش دادن به موسیقی راک توصیه می‬
‫شود‪.‬‬
‫برای گوش دادن عادی‪ ،‬این حالت را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪A‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫‪A‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫شما می توانید حالت صوتی ‪Dolby Pro Logic II‬‬
‫دلخواه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪INFO‬فشار دادن‬
‫در حین پخش نمایش اسالید می توانید با‬
‫دکمه ‪( TOOLS‬ابزارها) با قابلیت های مختلف کار‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ PL II‬را فشار دهید‪.‬‬
‫موسیقی‬
‫هنگام گوش دادن به موسیقی می توانید جلوه‬
‫های صوتی را درست مانند اینکه به اجرای‬
‫زنده گوش می کنید تجربه کنید‪.‬‬
‫فیلم‬
‫به صدای ضبط شده فیلم واقعیت می بخشد‪.‬‬
‫‪PROLOG‬‬
‫‪A‬استفاده از دکمه ‪(POPUPTOOLS‬ابزارها(‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫‪DSP‬‬
‫دکمه‬
‫‪04‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪Tools‬‬
‫ماتریس‬
‫صدای سوراند چندکاناله خواهید شنید‪.‬‬
‫استریو‬
‫برای شنیدن صدا از بلندگوهای چﭗ و راست‬
‫جلو و ساب ووفر این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` اگر حالت ‪ Dolby Pro Logic II‬را انتخاب می کنید‪ ،‬وسیله‬
‫خارجی را با فیش های ورودی (‪ AUDIO INPUT )L‬و‬
‫(‪ )R‬به دستگاه وصل کنید‪ .‬اگر فقط یکی از ورودی ها را‬
‫وصل کنید (‪ L‬یا ‪ ،)R‬نمی توانید به صدای سوراند گوش دهید‪.‬‬
‫` این حالت فقط با صدای ‪ 2‬کاناله قابل دسترس است‪.‬‬
‫پخش یک عکس‬
‫‪G‬‬
‫پخش دیسک ‪JPEG‬‬
‫‪ .1‬یک دیسک ‪ JPEG‬در سینی دیسک قرار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬جهت انتخاب ‪( Photos‬عکس ها) دکمه های ►◄ را‬
‫فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬جهت انتخاب پوشه دلخواه برای پخش دکمه های‬
‫▲▼►◄ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪MO/ST Slide Show Speed :‬‬
‫‪Background Music‬‬
‫‪Zoom‬‬
‫‪Rotate‬‬
‫در صورت استفاده از بلندگوهای چﭗ و راست‬
‫جلو حس بسیار واقعی صدای چندکاناله ایجاد‬
‫می شود مانند اینکه بخواهید از شش بلندگو‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪Stop Slide Show‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪D‬‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪' Return‬‬
‫‪" Enter‬‬
‫‪> Move‬‬
‫ •‪( Start Slide Show‬شروع نمایش اسالید)‪ :‬این گزینه را‬
‫زمانی انتخاب کنید که می خواهید نمایش اسالید شروع شود‪.‬‬
‫ •‪( Slide Show Speed‬سرعت نمایش اسالید)‪ :‬این گزینه‬
‫را زمانی انتخاب کنید که می خواهید سرعت نمایش اسالید را‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •‪( Background Music‬موسیقی زمینه)‪ :‬این گزینه را‬
‫زمانی انتخاب کنید که می خواهید در حین تماشای عکس ها به‬
‫موسیقی گوش کنید‪.‬‬
‫ •‪( Zoom‬بزرگنمایی)‪ :‬این گزینه را زمانی انتخاب کنید که می‬
‫خواهید عکس فعلی را بزرگ کنید‪( .‬بزرگنمایی تا ‪ 4‬برابر)‬
‫ •‪( Rotate‬دوران)‪ :‬این گزینه را زمانی انتخاب کنید که می‬
‫خواهید عکس را دوران دهید‪( .‬عکس در جهت حرکت عقربه‬
‫های ساعت یا خالف آن دوران داده خواهد شد‪).‬‬
‫ •‪( Information‬اطالعات)‪ :‬اطالعات عکس مانند نام و اندازه‬
‫و غیره را نمایش می دهد‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` برای فعال سازی قابلیت ‪( Background Music‬موسیقی‬
‫زمینه) باید فایل های موسیقی و ‪ MP3‬در یک پوشه قرار‬
‫داشته باشند‪ .‬کیفیت صدا ممکن است بسته به عواملی مانند نرخ‬
‫بیت فایل ‪ ،MP3‬اندازه عکس و روش کدگذاری دستخوش‬
‫تغییر شود‪.‬‬
‫‪ .4‬جهت انتخاب عکس دلخواه برای پخش دکمه های‬
‫▲▼►◄ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` در حالت تمام صفحه نمی توانید زیرنویس و گرافیک های‬
‫نمایشی را بزرگ کنید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪53‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫حالت ‪Dolby Pro Logic II‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪VOL‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫✎‬
‫‪ USB‬پخش از یک وسیله ﺫخیره سازی‬
‫‪F‬‬
‫شما می توانید از اتصال ‪ USB‬برای پخش فایل های چندرسانه ای‬
‫(‪ MP3، JPEG، DivX‬و غیره) دانلود شده از وسیله ذخیره سازی‬
‫‪ USB‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬به منوی اصلی بروید‪.‬‬
‫‪ .2‬در حالت ‪( Stop‬توقف)‪ ،‬وسیله ذخیره سازی ‪ USB‬را به درگاه‬
‫‪ USB‬واقع در پانل جلوی دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫پیام “‪( ”?Do you want to access the device‬آیا می‬
‫خواهید به وسیله دسترسی یابید؟) نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب ‪( Yes‬بله) دکمه های ► ◄ را فشار داده‪ ،‬و‬
‫سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬دکمه قرمز(‪ (A‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪You Tube‬‬
‫‪internet radio‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪USB a Change Device c Safely Remove USB d View Devices " Enter‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫برای انتخاب ‪ USB‬دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬و سپس‬
‫دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫جهت انتخاب فیلم‪ ،‬موسیقی یا عکس های دلخواه دکمه های ►◄ را‬
‫فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .1-4‬دکمه آبی(‪ (D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪" Enter‬‬
‫‪d Home‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪ .1-5‬برای انتخاب ‪ USB‬دکمه های ►◄ را فشار داده‪ ،‬و‬
‫سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .1-6‬جهت انتخاب فیلم‪ ،‬موسیقی یا عکس های دلخواه دکمه های‬
‫▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .7‬برای پخش فایل های فیلم‪ ،‬موسیقی یا عکس به صفحات‬
‫‪ 46‬تا ‪ 54‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪Persian‬‬
‫توجه‬
‫` شما باید به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به حافظه ‪USB‬‬
‫وسیله ذخیره سازی ‪ USB‬را بطور ایمن بردارید (با اجرای‬
‫روال "برداشتن ایمن سخت افزار")‪ .‬برای رفتن به صفحه‬
‫اصلی دکمه ‪( MENU‬منو) را فشار داده و دکمه زرد(‪ (C‬را‬
‫انتخاب کرده و دکمه ‪( ENTER‬ورود) را فشار دهید‪.‬‬
‫` هنگامی که دیسک صوتی (‪ ،)CD-DA‬فایل های ‪ MP3‬و‬
‫‪ JPEG‬در حالت توقف هستند‪ ،‬نمی توانید با فشار دادن دکمه‬
‫‪( FULL SCREEN‬تمام صفحه) روی کنترل از راه دور‬
‫بصورت تمام صفحه مشاهده کنید‪.‬‬
‫` اگر در حین پخش از وسیله ذخیره سازی ‪ USB‬دیسکی را‬
‫قرار دهید‪ ،‬حالت وسیله بطور خودکار به ““‪DVD or CD‬‬
‫‪ )DVD‬یا ‪ )CD‬تغییر می کند‪.‬‬
‫`‬
‫برای گوش دادن به فایل های موسیقی با صدای ‪ 5.1‬کانال‪ ،‬باید‬
‫حالت ‪ Dolby Pro Logic II‬را روی ‪( Matrix‬ماتریس)‬
‫تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪ 54‬را مالحظه کنید)‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫گوش دادن به رادیو‬
‫استفاده از دکمه های کنترل از راه دور‬
‫‪9‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪INFO‬‬
‫تنظیم مونو‪/‬استریو‬
‫ •در مناطقی که دریافت امواج ضعیف است‪ ،‬گزینه‬
‫‪( MONO‬مونو) را برای دریافت واضح و بدون‬
‫تداخل برنامه های پخش شده انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫پیش تنظیم ایستگاه ها‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫‪INFO‬‬
‫مثال‪ :‬پیش تنظیم ‪ FM 89.10‬در حافظه‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪0‬‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪( FUNCTION‬عملکرد) را برای انتخاب ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬روی ایستگاه مورد نظر موج یابی نمایید‪.‬‬
‫ •‪( Automatic Tuning 1‬موج یابی خودکار ‪:)1‬‬
‫هنگامی که دکمه [ ] را فشار می دهید‪ ،‬یک ایستگاه‬
‫از پیش تنظیم شده انتخاب می شود‪.‬‬
‫ •‪( Automatic Tuning 2‬موج یابی خودکار ‪ :)2‬برای‬
‫اینکه دستگاه ایستگاه های فعال را بطور خودکار جستجو کند‬
‫‪TUNING‬‬
‫) (موج یابی‪/‬کانال) را فشار‬
‫دکمه ‪( TUNING/CH‬‬
‫‪/CH‬‬
‫داده و نگه دارید‪.‬‬
‫ •‪( Manual Tuning‬موج یابی دستی)‪ :‬دکمه ‪TUNING/CH‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫) (موج یابی‪/‬کانال) را برای کم یا زیاد کردن پله ای‬
‫(‬
‫فرکانس فشار دهید‪.‬‬
‫‪POPUP‬‬
‫دکمه ‪ MO/ST‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •هر بار که این دکمه فشار داده شود‪ ،‬صدا بین‬
‫‪( STEREO‬استریو) و ‪( MONO‬مونو) تغییر‬
‫وضعیت می دهد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪6‬‬
‫‪SFE MODE‬‬
‫‪04‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪D‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪( FUNCTION‬عملکرد) را برای انتخاب ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬دکمه ‪( TUNING/CH‬‬
‫انتخاب <‪ >89.10‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪۳ .۳‬دکمه ‪( TUNER MEMORY‬حافظه تیونر) را‬
‫‪D‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪DSP‬‬
‫‪( NUMBER• MUTE‬شماره) روی صفحه نمایش‬
‫‬
‫چشمک می زند‪.‬‬
‫‪۴ .۴‬برای انتخاب شماره پیش تنظیم دکمه [ ] را‬
‫‪VOL‬‬
‫‪SFE MODE‬فشار دهید‪.‬‬
‫) (موج یابی‪/‬کانال)‪EXIT‬را برای‬
‫‪TUNER‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫ •شما می توانید بین ‪ 1‬تا ‪ 15‬حالت پیش تنظیم‪ ،‬انتخاب خود‬
‫دهید‪.‬‬
‫انجام‪DISC‬‬
‫‪ MENU‬را ‪MENU‬‬
‫‪۵ .۵‬دکمه ‪( TUNER MEMORY‬حافظه تیونر) را دوباره فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫اینکه ‪( NUMBER‬شماره) از صفحه نمایش محو‬
‫ •پیش از‬
‫شود دکمه ‪( TUNER MEMORY‬حافظه تیونر) را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫ •‪( NUMBER‬شماره) از صفحه نمایش محو شده و‬
‫مربوطه در حافظه ذخیره می شود‪.‬‬
‫ایستگاه‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪۶ .۶TUNER‬برای پیش تنظیم یک ایستگاه دیگر‪ ،‬مراحل ‪ 2‬تا ‪ 5‬را تکرار‬
‫‪ MEMORY‬کنید‪.‬‬
‫‪B• C‬برای رفتن‪ A‬به یک ایستگاه از پیش تنظیم شده دکمه [ ] روی‬
‫@‪INTERNET‬‬
‫کنترل از راه دور را فشار دهید تا کانالی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪55‬‬
‫خدمات شبکه‬
‫شما می توانید با وصل کردن دستگاه خود به سیستم شبکه از‬
‫خدمات متنوع شبکه مانند ‪ Internet@TV‬یا ‪ BD-LIVE‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫پیش از اینکه از خدمات شبکه استفاده کنید‪ ،‬دستورالعمل های‬
‫زیر را بخوانید‪.‬‬
‫‪ .1‬دستگاه خود را به شبکه وصل کنید‪.‬‬
‫(صفحات ‪ 27‬تا ‪ 28‬را مالحظه کنید)‬
‫‪ .2‬تنظیمات شبکه را انجام دهید‪.‬‬
‫(صفحات ‪ 40‬تا ‪ 43‬را مالحظه کنید)‬
‫‪™BD-LIVE‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` بروزرسانی زمانی به پایان می رسد که دستگاه بعد از روشن‬
‫شدن دوباره خاموش شود‪ .‬برای روشن کردن دستگاه بروز شده‬
‫دکمه ‪( POWER‬روشن‪/‬خاموش) را فشار دهید‪.‬‬
‫هرگز در طول اجرای بروزرسانی دستگاه را بطور دستی‬
‫روشن یا خاموش نکنید‪.‬‬
‫` ‪ Samsung Electronics‬هیچگونه مسئولیتی در قبال‬
‫اشکاالت بوجود آمده بر اثر اختالالت اتصال اینترنت و یا بی‬
‫توجهی مصرف کنندگان در طول فرایند بروزرسانی نرم افزار‬
‫نمی پذیرد‪.‬‬
‫استفاده از قابلیت ‪( AllShare‬اشتراک همه(‬
‫شما می توانید بعد از وصل کردن دستگاه خود به شبکه با دیسک‬
‫های سازگار با ‪ BD-LIVE‬از خدمات متنوع سینمایی استفاده کنید‪.‬‬
‫‪( AllShare‬اشتراک همه) به شما اجازه می دهد فایل های‬
‫موسیقی‪ ،‬فیلم و عکس را از کامپیوتر روی این دستگاه پخش کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬فضای باقیمانده حافظه را کنترل کنید‪.‬‬
‫برای استفاده از خدمات ‪ BD-LIVE‬باید حداقل ‪ 1‬گیگابایت‬
‫فضای خالی در حافظه داشته باشید‪.‬‬
‫برای استفاده از ‪( AllShare‬اشتراک همه) باید دستگاه خود را از‬
‫طریق شبکه (صفحات ‪ 27‬تا ‪ 28‬را مالحظه کنید) به کامپیوتر‬
‫وصل کرده و برنامه ‪SAMSUNG PC Share Manager‬‬
‫را روی کامپیوتر اجرا کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬لطفاً به وب سایت ‪ Samsung‬در آدرس ‪www.‬‬
‫‪ samsung.com‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG PC Share Manager .2‬را دانلود کرده‬
‫و آنرا روی کامپیوتر خود نصب کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫` طرز استفاده از ‪ BD-LIVE‬و برنامه های ارائه شده در آن‬
‫ممکن است بسته به سازنده دیسک متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪ .3‬بعد از اینکه نصب به پایان رسید نماد ‪SAMSUNG PC‬‬
‫‪ Share Manager‬را روی میز کار کامپیوتر خواهید دید‪.‬‬
‫برای اجرای برنامه دو بار روی نماد آن کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬وشه ای را از صفحه کامپیوتر من برای اشتراک گذاری‬
‫انتخاب کرده و روی نماد ‪Share Folder Enabled‬‬
‫(فعال بودن پوشه اشتراکی) ( ) کلیک کنید‪.‬‬
‫(برای حذف پوشه اشتراکی‪ :‬پوشه ای را برای حذف از پوشه‬
‫های اشتراکی انتخاب کرده و روی نماد ‪Share Folder‬‬
‫‪( Disabled‬غیرفعال بودن پوشه اشتراکی) ( ) کلیک‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬برای اعمال وضعیت اشتراک گذاری در سرور روی نماد ‪Set‬‬
‫‪( Change State‬تنظیم وضعیت تغییر) ( ) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک دیسک ‪ Blu-ray‬که از ‪ BD-LIVE‬پشتیبانی می کند‬
‫در دستگاه قرار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬یکی از خدمات و برنامه های متنوع ‪ BD-LIVE‬ارائه شده‬
‫توسط سازنده دیسک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫✎‬
‫اعالمیه ارتقای نرم افزار‬
‫دستگاه در صورت اتصال به شبکه وجود هرگونه نسخه جدید نرم‬
‫افزاری را با یک پنجره بازشو به شما اعالم می کند‪.‬‬
‫‪ .1‬دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه ‪( Auto Upgrade Notification‬اعالمیه ارتقای‬
‫خودکار) را در منوی ‪( Software Upgrade‬ارتقای نرم‬
‫افزار) روی ‪( On‬روشن) تنظیم کنید‪ .‬اگر نسخه جدیدی از‬
‫نرم افزار موجود باشد دستگاه با باز کردن یک پنجره به شما‬
‫اعالم خواهد کرد‪.‬‬
‫‪ .3‬برای ارتقای ثابت افزار‪( Yes ،‬بله) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دستگاه پیش از روشن شدن دوباره بطور خودکار خاموش‬
‫خواهد شد‪( .‬هرگز آنرا بطور دستی روشن نکنید‪).‬‬
‫‪ .4‬پنجره پیشرفت بروزرسانی نمایان خواهد شد‪.‬‬
‫هنگامی که بروزرسانی به پایان رسید‪ ،‬دستگاه بطور خودکار‬
‫خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .5‬برای روشن کردن دستگاه دکمه ‪( POWER‬روشن‪/‬‬
‫خاموش) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .6‬برای اینکه دستگاه بتواند سرور کامپیوتری را بیابد باید روی‬
‫‪( Share‬اشتراک گذاری) در میله منو کلیک کنید‪.‬‬
‫روی ‪( Set Device Policy‬تنظیم سیاست وسیله) و سپس‬
‫روی ‪( Accept‬پذیرش) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪SAMSUNG PC Share Manager‬‬
‫‪Help‬‬
‫‪Server : PC Share Manager‬‬
‫‪Delete Selected Item‬‬
‫‪Full Path‬‬
‫‪Set State‬‬
‫‪C: Document and settin..‬‬
‫‪Accept‬‬
‫‪56‬‬
‫‪Set Device Policy‬‬
‫‪My Computer‬‬
‫‪Shared Folder‬‬
‫‪Folder‬‬
‫‪State‬‬
‫‪Folder 1‬‬
‫‪Deny‬‬
‫‪Cancel‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪Server‬‬
‫‪Share‬‬
‫‪File‬‬
‫‪C: Document and settings Admin‬‬
‫‪IP‬‬
‫‪Device‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Kind‬‬
‫‪SAMSUNG Blu-ray‬‬
‫‪FolderXXX.XXX.X.XX‬‬
‫‪1‬‬
‫‪FileDisc Player‬‬
‫‪File‬‬
‫‪Folder 2‬‬
‫‪File‬‬
‫‪Folder 3‬‬
‫‪OK‬‬
‫‪05‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪SAMSUNG PC Share Manager‬‬
‫‪Help‬‬
‫‪Server : PC Share Manager‬‬
‫‪Folder‬‬
‫‪Folder 1‬‬
‫‪Full Path‬‬
‫‪C: Document and settin..‬‬
‫‪internet radio‬‬
‫‪Server‬‬
‫‪Share‬‬
‫‪File‬‬
‫‪2 3 4 5‬‬
‫‪My Computer‬‬
‫‪Shared Folder‬‬
‫‪You Tube‬‬
‫خدمات شبکه‬
‫‪ .7‬آیکون ‪( Set Change State‬تنظیم تغییر حالت) (‬
‫روی دستگاه به منوی خانه بروید‪.‬‬
‫‪ .8‬برای انتخاب وسیله‪ ،‬از دکمه قرمز(‪ (A‬یا آبی(‪ (D‬برای انتخاب‬
‫فایلی جهت پخش استفاده کنید‬
‫(برای پخش فایل های فیلم‪ ،‬موسیقی یا عکس به صفحات ‪ 46‬تا‬
‫‪ 54‬مراجعه کنید‪).‬‬
‫)و‬
‫برنامه در یک نگاه‬
‫‪C: Document and settings Admin‬‬
‫‪Kind‬‬
‫‪File‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Folder 1‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪File‬‬
‫‪Folder 2‬‬
‫‪File‬‬
‫‪Folder 3‬‬
‫‪Videos‬‬
‫‪" Enter‬‬
‫‪d View Devices‬‬
‫‪a Change Device‬‬
‫‪7‬‬
‫‪No Disc‬‬
‫‪1‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫` فیلم های ‪ HD‬ممکن است بسته به عملکرد مودم یا روتر‬
‫خارجی درست پخش نشوند‪.‬‬
‫`‬
‫اگر سیستم شما فایروال دارد امکان دارد دستگاه نتواند کامپیوتر‬
‫شما را روی صفحه تلویزیون بیابید‪.‬‬
‫`‬
‫‪( AllShare‬اشتراک همه) از قابلیت های زیر پشتیبانی نمی‬
‫کند‪.‬‬
‫ قابلیت های ‪( Background Music‬موسیقی زمینه) و‬‫‪( Background Music Setting‬تنظیم موسیقی زمینه)‪.‬‬
‫ مرتب سازی فایل ها بر اساس ترجیح شما در پوشه های‬‫عکس‪ ،‬موسیقی و فیلم‪.‬‬
‫ قابلیت ‪( Change Group‬تغییر گروه)‪.‬‬‫‪ -‬قابلیت ‪( Safe Remove‬برداشتن ایمن)‪.‬‬
‫`‬
‫` عملیات جستجو و رد کردن بسته به عملکرد سرور متفاوت‬
‫روش مرتب سازی بسته به عملکرد سرور متفاوت خواهد بود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪( Menu Bar‬میله منو(‬
‫نماد‪( Share Folder Enabled‬فعال بودن پوشه‬
‫اشتراکی)‪ :‬اگر می خواهید پوشه ای از کامپیوتر خود را برای‬
‫اشتراک گذاری انتخاب کنید از این گزینه استفاده کنید‪.‬‬
‫نماد ‪( Share Folder Disabled‬غیرفعال بودن پوشه‬
‫اشتراکی)‪ :‬این گزینه را زمانی انتخاب کنید که می خواهید‬
‫اشتراک گذاری پوشه را لغو کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫نماد ‪( Refresh‬تجدید)‪ :‬اگر می خواهید فهرست پوشه ها و‬
‫فایل ها را در کامپیوتر من تجدید کنید از این گزینه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫نماد ‪( Update‬بروزرسانی)‪ :‬پوشه ای را برای بروزرسانی‬
‫انتخاب کرده و فراموش نکنید که این دکمه را فشار دهید‪.‬‬
‫وضعیت بروز شده در سرور اعمال می شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪( Server‬سرور)‪ :‬نام سرور اشتراک گذارنده را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪( Shared Folder‬پوشه اشتراکی)‪ :‬فهرست پوشه های‬
‫اشتراکی را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪( My Computer‬کامپیوتر من)‪ :‬فهرست پوشه ها و فایل های‬
‫کامپیوتر را نمایش می دهد‪.‬‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫`‬
‫` برای استفاده از قابلیت ‪( AllShare‬اشتراک همه) باید دستگاه‬
‫زمان پخش در طول پخش نمایش داده نمی شود‪.‬‬
‫و کامپیوتر را در یک زیرشبکه بیابید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪57‬‬
‫اطالعات تکمیلی‬
‫عیب یابی‬
‫اگر دستگاه درست کار نمی کند‪ ،‬به جدول زیر مراجعه کنید‪ .‬اگر مشکلی را که با آن روبرو هستید در فهرست زیر پیدا نمی کنید و یا اگر‬
‫دستورالعمل های زیر کمکی به حل مشکل نمی کنند‪ ،‬دستگاه را خاموش کرده‪ ،‬سیم برق را جدا نموده و با نزدیکترین فروشنده رسمی یا‬
‫مرکز خدمات ‪ Samsung Electronics‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫نشانه‬
‫بررسی‪/‬راه حل‬
‫نمی توانم دیسک را بیرون بیاورم‪.‬‬
‫• آیا سیم برق بطور کامل داخل پریز شده است؟‬
‫• دستگاه را خاموش کرده و سپس دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫پخش شروع نمی شود‪.‬‬
‫•شماره منطقه ‪ BD/DVD‬را چک کنید‪.‬‬
‫دیسک های ‪ BD/DVD‬خریداری شده در خارج از کشور ممکن است قابل پخش‬
‫نباشند‪.‬‬
‫•‪CD-ROM‬ها و ‪DVD-ROM‬ها در این دستگاه قابل پخش نیستند‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که سطح درجه بندی صحیح باشد‪.‬‬
‫هنگامی که دکمه پخش‪/‬مکث فشار داده‬
‫می شود‪ ،‬پخش بالفاصله شروع نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫•آیا از یک دیسک تغییر شکل یافته یا دیسکی که روی سطح آن خراش وجود دارد استفاده‬
‫کرده اید؟‬
‫• دیسک را تمیز کنید‪.‬‬
‫صدا پخش نمی شود‪.‬‬
‫•در حین پخش سریع‪ ،‬پخش آهسته و پخش مقطعی‪ ،‬صدایی شنیده نمی شود‪.‬‬
‫•آیا بلندگوها درست وصل شده اند؟ آیا تنظیم بلندگو درست انجام شده است؟‬
‫•آیا دیسک خیلی آسیب دیده است؟‬
‫صدا فقط از چند بلندگو و نه از تمام ‪6‬‬
‫بلندگو شنیده می شود‪.‬‬
‫•در بعضی دیسک های ‪ ،BD/DVD‬صدا فقط از بلندگوهای جلو خارج می شود‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که بلندگوها درست وصل شده باشند‪.‬‬
‫•میزان صدا را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•هنگام گوش دادن به یک دیسک‪ ،‬رادیو یا تلویزیون‪ ،‬صدا فقط از بلندگوهای جلو شنیده‬
‫می شود‪.‬‬
‫برای استفاده از هر شش بلندگو‬
‫‪ )PL II (Dolby Pro Logic II‬را فشار داده و‬
‫"‪ "PRO LOGIC II‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫صدای سوراند ‪ 5.1‬کانال ‪Dolby‬‬
‫‪ Digital‬تولید نمی شود‪.‬‬
‫•آیا عالمت "‪ "Dolby Digital 5.1 CH‬روی دیسک وجود دارد؟ صدای سوراند ‪ 5.1‬کانال‬
‫‪ Dolby Digital‬فقط زمانی تولید می شود که دیسک با صدای ‪ 5.1‬کانال ضبط شده باشد‪.‬‬
‫•آیا زبان صدا روی نمایشگر اطالعات درست روی ‪ Dolby Digital 5.1-CH‬تنظیم‬
‫شده است؟‬
‫دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند‪.‬‬
‫•آیا از کنترل از راه دور در محدوده زاویه و فاصله کارکرد مشخص شده استفاده می کنید؟‬
‫• آیا باتری ها خالی شده اند؟‬
‫•آیا قابلیت های حالت (‪ )TV/BD‬کنترل از راه دور (‪ TV‬یا ‪ )BD‬را درست انتخاب کرده اید؟‬
‫•دیسک می چرخد ولی تصویری پخش‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫• آیا تلویزیون روشن است؟‬
‫• آیا کابل های تصویر درست متصل شده اند؟‬
‫• آیا دیسک کثیف یا آسیب دیده است؟‬
‫• دیسکی که از کیفیت ساخت ضعیفی برخوردار باشد ممکن است قابل پخش نباشد‪.‬‬
‫زبان صدا و زیرنویس ها کار نمی کند‪.‬‬
‫•در صورتیکه دیسک مورد استفاده حاوی زبان صوتی و زیرنویس نباشد‪ ،‬این موارد کار‬
‫نخواهند کرد‪.‬‬
‫حتی هنگامی که عملکرد منو انتخاب‬
‫می گردد‪ ،‬صفحه منو نمایان نمی شود‪.‬‬
‫•آیا از دیسکی استفاده می کنید که حاوی منو نیست؟‬
‫•کیفیت تصویر ضعیف بوده و تصویر‬
‫پرش دارد‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪06‬‬
‫نسبت ابعاد صفحه را نمی توان عوض‬
‫کرد‪.‬‬
‫•شما می توانید ‪BD/DVD‬های ‪ 16:9‬را در حالت ‪ 16:9‬عریض‪ ،‬حالت ‪ 4:3‬سینمایی‬
‫یا حالت ‪ 4:3‬پن اسکن پخش کنید‪ ،‬اما ‪BD/DVD‬های ‪ 4:3‬را فقط می توان در نسبت‬
‫‪ 4:3‬مشاهده نمود‪ .‬به جلد ‪ Blu-ray‬مراجعه نموده و سپس قابلیت مناسب را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫•دستگاه کار نمی کند‪.‬‬
‫(مثال‪ :‬برق قطع می شود یا صدایی‬
‫غیرعادی به گوش می رسد‪).‬‬
‫•دستگاه را خاموش کنید‪ ،‬سپس دکمه ‪( )( STOP‬توقف) دستگاه را در حالی که‬
‫دیسک داخل دستگاه نباشد فشار داده و برای بیش از ‪ 5‬ثانیه نگهدارید‪.‬‬
‫•دستگاه درست کار نمی کند‪.‬‬
‫رمز عبور سطح درجه بندی فراموش‬
‫شده است‪.‬‬
‫استفاده از قابلیت ‪( RESET‬بازنشانی) کلیه تنظیمات ذخیره شده را پاک خواهد کرد‪.‬‬‫این کار را انجام ندهید مگر اینکه ضرورت داشته باشد‪.‬‬
‫•هنگامی که دیسکی در دستگاه نیست‪ ،‬دکمه ‪( )( STOP‬توقف) دستگاه را فشار داده‬
‫و برای بیش از ‪ 5‬ثانیه نگه دارید‪ .‬عبارت ‪( INIT‬مقداردهی اولیه) روی صفحه نمایش‬
‫ظاهر شده و تمام تنظیمات به مقادیر پیش فرض برگردانده می شوند‪.‬‬
‫سپس دکمه ‪( POWER‬روشن‪/‬خاموش) را فشار دهید‪.‬‬
‫استفاده از قابلیت ‪( RESET‬بازنشانی) کلیه تنظیمات ذخیره شده را پاک خواهد کرد‪.‬‬‫این کار را انجام ندهید مگر اینکه ضرورت داشته باشد‪.‬‬
‫دریافت برنامه رادیویی ممکن نیست‪.‬‬
‫•آیا آنتن درست وصل شده است؟‬
‫•اگر سیگنال ورودی آنتن ضعیف است‪ ،‬یک آنتن ‪ FM‬خارجی در محلی با دریافت‬
‫مناسب امواج نصب کنید‪.‬‬
‫هنگام گوش دادن به صدای تلویزیون از‬
‫طریق دستگاه‪ ،‬هیچ صدایی شنیده نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫•اگر دکمه ‪( ) ( OPEN/CLOSE‬باز‪/‬بسته) در حین گوش دادن به صدای تلویزیون‬
‫از طریق قابلیت های ‪ D.IN‬یا ‪ AUX‬فشار داده شود‪ ،‬قابلیت های ‪ BD/DVD‬فعال شده و‬
‫صدای تلویزیون قطع خواهد شد‪.‬‬
‫"‪( "Not Available‬موجود نیست)‬
‫بروی صفحه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫• قابلیت یا عمل در حال حاضر و به دالیل زیر قابل تکمیل نیستند‪:‬‬
‫‪ .1‬نرم افزار ‪BD/DVD‬اجازه آنرا نمی دهد‪.‬‬
‫‪ .2‬نرم افزار ‪ BD/DVD‬از ویژگی مزبور پشتیبانی نمی کند (مانند زاویه ها)‬
‫‪ .3‬این ویژگی در حال حاضر موجود نیست‪.‬‬
‫‪ .4‬شماره عنوان یا فصل یا زمان جستجویی را درخواست کرده اید که از محدوده خارج است‪.‬‬
‫اگر خروجی ‪ HDMI‬روی دقت تصویری‬
‫تنظیم شود که تلویزیون شما نتواند آن را‬
‫پشتیبانی کند ً‬
‫(مثال ‪ ،)1080p‬ممکن است‬
‫نتوانید تصویری بر روی تلویزیون خود‬
‫مشاهده کنید‪.‬‬
‫•وقتی که دیسک داخل دستگاه نیست دکمه ‪( )( STOP‬توقف) روی پانل جلو را برای‬
‫بیش از ‪ 5‬ثانیه فشار دهید‪ .‬تمام تنظیمات به تنظیمات کارخانه برگردانده می شوند‪.‬‬
‫‪ HDMI‬خروجی ندارد‪.‬‬
‫• اتصال میان تلویزیون و فیش ‪ HDMI‬دستگاه را بررسی و کنترل کنید‪.‬‬
‫•ببینید آیا تلویزیون شما از دقت تصویر ورودی ‪ HDMI‬با مقادیر‬
‫‪ 576p(480p)/720p/1080i/1080p‬پشتیبانی می کند یا خیر‪.‬‬
‫صفحه خروجی ‪ HDMI‬غیرعادی است‬
‫•اگر نویز تصادفی روی صفحه مشاهده می کنید‪ ،‬بدین معنی است که تلویزیون از‬
‫‪( HDCP‬محافظت محتوای دیجیتال باند گسترده) پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫اگر خروجی ‪ HDMI‬روی دقت تصویری‬
‫تنظیم شود که تلویزیون شما نتواند آن‬
‫را پشتیبانی کند ً‬
‫(مثال ‪ ،)1080p‬ممکن‬
‫است نتوانید تصویری بر روی تلویزیون‬
‫خود مشاهده کنید‪.‬‬
‫•وقتی که دیسک داخل دستگاه نیست دکمه ‪()( STOP‬توقف) روی پانل جلو را برای‬
‫بیش از ‪ 5‬ثانیه فشار دهید‪ .‬تمام تنظیمات به تنظیمات کارخانه برگردانده می شوند‪.‬‬
‫•هنگامی که به تنظیمات پیش فرض کارخانه ای باز می گردید‪ ،‬تمام داده های کاربر‬
‫ذخیره شده در داده های ‪ BD‬پاک می شوند‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪59‬‬
‫اطالعات تکمیلی‬
‫نشانه‬
‫بررسی‪/‬راه حل‬
‫اطالعات تکمیلی‬
‫نشانه‬
‫بررسی‪/‬راه حل‬
‫قابلیت ‪PC Share Manager‬‬
‫پوشه های اشتراکی از طریق ‪PC‬‬
‫‪ Share Manager‬دیده می شوند‪ ،‬اما‬
‫فایل ها خیر‪.‬‬
‫•از آنجایی که فقط فایل های مربوط به گروه بندی های عکس‪ ،‬موسیقی و فیلم نمایش داده‬
‫می شوند‪ ،‬امکان دارد فایل هایی که متعلق به این گروه ها نیستند نمایش داده نشوند‪.‬‬
‫قابلیت ‪( AllShare‬اشتراک همه)‬
‫فیلم قطع و وصل می شود‪.‬‬
‫• ببینید آیا اختاللی در شبکه هست یا خیر‪.‬‬
‫•درست وصل بودن کابل شبکه و وارد نیامدن اضافه بار به شبکه را بررسی کنید‪.‬‬
‫•اختاللی در اتصال بیسیم میان سرور و دستگاه هست‪.‬‬
‫اتصال را کنترل کنید‪.‬‬
‫اتصال ‪( AllShare‬اشتراک همه)‬
‫میان تلویزیون و کامپیوتر اختالل دارد‪.‬‬
‫•آدرس ‪ IP‬در یک زیرشبکه باید یکسان باشد در غیر اینصورت‪ ،‬تداخل ‪ IP‬به بروز‬
‫اینگونه مشکالت می انجامد‪.‬‬
‫•ببینید آیا فایروال فعال است یا خیر‪ .‬اگر چنین بود‪ ،‬فایروال را غیرفعال کنید‪.‬‬
‫‪BD-LIVE‬‬
‫اتصال به سرور ‪ BD-LIVE‬ممکن‬
‫نیست‪.‬‬
‫•آزمایش شبکه را انجام دهید تا ببینید آیا اتصال شبکه برقرار است یا خیر‪( .‬صفحه ‪ 43‬را‬
‫مالحظه کنید)‬
‫•ببینید آیا وسیله حافظه ‪ USB‬به دستگاه وصل است یا خیر‬
‫•برای استفاده از خدمات ‪ BD-LIVE‬باید حداقل ‪ 1‬گیگابایت فضای خالی در حافظه‬
‫داشته باشید‪.‬‬
‫می تواند اندازه را در مدیریت داده های ‪ BD‬کنترل کنید‪( .‬صفحه ‪ 38‬را مالحظه کنید)‬
‫•ببینید آیا منوی اتصال اینترنت ‪ BD-LIVE‬روی ‪( )Allow (All‬اجازه دادن (همه))‬
‫تنظیم شده است یا خیر‪.‬‬
‫•اگر هیچکدام از راه حل های فوق مشکل را برطرف نکرد باید با ارائه دهنده برنامه‬
‫تماس بگیرید یا ثابت افزار خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید‪.‬‬
‫خطایی در حین استفاده از خدمات‬
‫‪ BD-LIVE‬رخ داده است‪.‬‬
‫•برای استفاده از خدمات ‪ BD-LIVE‬باید حداقل ‪ 1‬گیگابایت فضای خالی در حافظه داشته‬
‫باشید‪ .‬می تواند اندازه را در مدیریت داده های ‪ BD‬کنترل کنید‪( .‬صفحه ‪ 38‬را مالحظه‬
‫کنید)‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `هنگامی که به تنظیمات پیش فرض کارخانه باز می گردید‪ ،‬تمام داده های کاربر که جزو داده های ‪ BD‬داشتید پاک می شوند‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪06‬‬
‫عمومی‬
‫تیونر ‪FM‬‬
‫وزن‬
‫ابعاد‬
‫محدوده دمای کارکرد‬
‫محدوده رطوبت کارکرد‬
‫نسبت سیگنال به نویز‬
‫حساسیت کاربردی‬
‫اختالل هارمونیک کل‬
‫‪( BD‬دیسک ‪)Blu-ray‬‬
‫‪( DVD‬دیسک چندکاره دیجیتال)‬
‫دیسک‬
‫‪ CD : 12‬سانتیمتر (دیسک فشرده)‬
‫‪ CD : 8‬سانتیمتر (دیسک فشرده)‬
‫تصویر ترکیبی (کامپوزیت)‬
‫خروجی تصویر‬
‫تصویر مؤلفه ای (کامپوننت)‬
‫تصویر‪/‬صدا‬
‫‪HDMI‬‬
‫خروجی بلندگوی جلو‬
‫خروجی بلندگوی مرکز‬
‫خروجی بلندگوی سوراند‬
‫خروجی بلندگوی ساب ووفر‬
‫آمپلیفایر‬
‫پاسخگویی فرکانس‬
‫نسبت سیگنال به نویز‬
‫تفکیک کانال‬
‫حساسیت ورودی‬
‫‪ 2.5‬کیلوگرم‬
‫‪( 420‬عرض) × ‪( 133‬ارتفاع) × ‪( 178‬عمق) میلیمتر‬
‫‪ 5+‬درجه سانتیگراد تا ‪ 35+‬درجه سانتیگراد‬
‫‪ 10‬تا ‪ 75‬درصد‬
‫‪ 70‬دسی بل‬
‫‪ 10‬دسی بل‬
‫‪% 0.5‬‬
‫سرعت خواندن ‪ 4.917 :‬متر بر ثانیه‬
‫سرعت خواندن ‪ 4.06 ~ 3.49 :‬متر بر ثانیه‬
‫زمان تقریبی پخش (دیسک یک رو‪ ،‬تک الیه) ‪ 135 :‬دقیقه‬
‫سرعت خواندن ‪ 5.6 ~ 4.8 :‬متر بر ثانیه‬
‫حداکثر زمان پخش ‪ 74 :‬دقیقه‬
‫سرعت خواندن ‪ 5.6 ~ 4.8 :‬متر بر ثانیه‬
‫حداکثر زمان پخش ‪ 20 :‬دقیقه‬
‫‪ 1‬کانال ‪( Vp-p 1.0 :‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫دیسک( ‪DVD : 576i(480i‬‬
‫دیسک( ‪Blu-ray : 576i(480i‬‬
‫‪( Vp-p 1.0 : Y‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫‪( Vp-p 1.0 : Pr‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫‪( Vp-p 1.0 : Pb‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫دیسک ( ‪Blu-ray : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i‬‬
‫دیسک ( ‪DVD : 576p(480p), 576i(480i‬‬
‫)‪1080p, 1080i, 720p, 576p(480p‬‬
‫صدای چند کانالی ‪ ،PCM‬صدای ‪ ،Bitstream‬صدای ‪PCM‬‬
‫‪ 133‬وات × ‪ 3( 2‬اهم)‬
‫‪ 134‬وات (‪ 3‬اهم)‬
‫‪ 133‬وات × ‪ 3( 2‬اهم)‬
‫‪ 134‬وات (‪ 3‬اهم)‬
‫‪ 20‬هرتز تا ‪ 20‬کیلوهرتز (‪ ±3‬دسی بل)‬
‫ورودی آنالوگ‬
‫‪ 20‬هرتز تا ‪ 44‬کیلوهرتز (‪ ±3‬دسی بل)‬
‫ورودی دیجیتال‬
‫‪ 70‬دسی بل‬
‫‪ 60‬دسی بل‬
‫(‪)AUX‬‏‪ 500‬میلی ولت‬
‫‪Persian‬‬
‫‪61‬‬
‫اطالعات تکمیلی‬
‫مشخصات فنی‬
‫اطالعات تکمیلی‬
‫سیستم بلندگوی ‪ 5.1‬کانال‬
‫سیستم بلندگو‬
‫ساب ووفر‬
‫مرکز‬
‫سوراند‬
‫جلو‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫امپدانس‬
‫‪ 140‬هرتز تا ‪ 20‬کیلوهرتز ‪ 140‬هرتز تا ‪ 20‬کیلوهرتز ‪ 140‬هرتز تا ‪ 20‬کیلوهرتز ‪ 40‬هرتز تا ‪ 160‬کیلوهرتز‬
‫محدوده فرکانس‬
‫‪ 87‬دسی بل‪ 87 W/M/‬دسی بل‪ 87 W/M/‬دسی بل‪ 88 W/M/‬دسی بل‪W/M/‬‬
‫فشار صوتی صدای خروجی‬
‫‪ 134‬وات‬
‫‪ 134‬وات‬
‫‪ 133‬وات‬
‫‪ 133‬وات‬
‫ورودی نامی‬
‫بلندگو‬
‫‪ 268‬وات‬
‫‪ 268‬وات‬
‫‪ 266‬وات‬
‫‪ 266‬وات‬
‫حداکثر ورودی‬
‫جل ‪ 90 × 1300 × 94 :‬میلیمتر (پایه‪ ø 308 :‬میلیمتر)‬
‫سوراند ‪ 90 × 1300 × 94 :‬میلیمتر (پایه‪ ø 308 :‬میلیمتر)‬
‫ابعاد (عرض ‪ X‬ارتفاع ‪ X‬عمق)‬
‫مرکز ‪ 68.5 × 74.5 × 360 :‬میلیمتر‬
‫ساب ووفر ‪ 295 × 350 × 168 :‬میلیمتر‬
‫جلو‪ 3.52 :‬کیلوگرم‪ ،‬سوراند‪ 3.52 :‬کیلوگرم‬
‫وزن‬
‫مرکز‪ 0.58 :‬کیلوگرم‪ ،‬ساب ووفر‪ 4.5 :‬کیلوگرم‬
‫*‪ :‬مشخصات اسمی‬
‫ ‪ Samsung Electronics Co., Ltd‬حق تغییر مشخصات را بدون اعالم قبلی برای خود محفوظ می دارد‪.‬‬‫ وزن و ابعاد دستگاه تقریبی هستند‪.‬‬‫ طراحی و مشخصات ممکن است بدون اعالم قبلی تغییر یابند‪.‬‬‫‪ -‬برای آگاهی از مشخصات منبع تغذیه و توان مصرفی به برچسب دستگاه مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪SWA-5000‬‬
‫وزن‬
‫ابعاد (عرض ‪ X‬ارتفاع ‪ X‬عمق)‬
‫محدوده دمای کارکرد‬
‫محدوده رطوبت کارکرد‬
‫خروجی‬
‫محدوده فرکانس‬
‫نسبت سیگنال به نویز‬
‫‪62‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪ 1.1‬کیلوگرم‬
‫‪ 152 x 228 x 76.2‬میلیمتر‬
‫‪ 5+‬درجه سانتیگراد تا ‪ 35+‬درجه سانتیگراد‬
‫‪75% ~ 10%‬‬
‫‪ 133‬وات ‪ 2 x‬کانال‬
‫‪ 20‬هرتز تا ‪ 20‬کیلوهرتز‬
‫‪ 65‬دسی بل‬
‫ در سراسر دنیا‬SAMSUNG ‫تماس با‬
.‫ تماس بگیرید‬SAMSUNG ‫ لطفاً با مرکز خدمات مشتریان‬،‫ دارید‬Samsung ‫در صورتیکه هرگونه پرسش یا نظری در مورد محصوالت‬
Area
Contact Center 
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG (800726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (7267864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center 
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG (7267864)
1-800-3-SAMSUNG (726Philippines
7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG (7267864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.a.e
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
Code No. AH68-02283U
Download PDF

advertising