Samsung | C43J890DKM | Samsung C43J890DKM מדריך למשתמש

‫‏‬
‫מדריך למשתמש‬
‫*‪C49J890DK* C43J890DK‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫סימנים מסחריים שאינם של ‪ Samsung Electronic‬הם בבעלות בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫ה‬
‫אבטחת חלל ההתקנ ‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫ת‬
‫אמצעי זהירו ‬
‫ניקוי‬
‫ת‬
‫חשמל ובטיחו ‬
‫ה‬
‫התקנ ‬
‫תפעו ל‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫הכנות‬
‫‪9‬‬
‫ם‬
‫חלקי ‬
‫‪9‬‬
‫ה‬
‫לוח הבקר ‬
‫‪10‬‬
‫ם‬
‫מדריך מקשים ישירי ‬
‫‪11‬‬
‫ת‬
‫מדריך מקשי פונקציו ‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪13 Eye Saver Mode‬‬
‫‪13‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫‪14‬‬
‫ת‬
‫סוגי יציאו ‬
‫‪15‬‬
‫שדרוג התוכנה באמצעות ‪USB‬‬
‫‪17‬‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצ ר‬
‫‪18‬‬
‫ה‬
‫מנעול למניעת גניב ‬
‫ה‬
‫התקנ ‬
‫חיבור המעמד (סוג אחד) (*‪)C43J890DK‬‬
‫חיבור המעמד (סוג אחד) (*‪) C49J890DK‬‬
‫חיבור המעמד (סוג שני) (*‪) C43J890DK‬‬
‫חיבור המעמד (סוג שני) (*‪)C49J890DK‬‬
‫הסרת המעמד (לחיבור התושבת לקיר) (*‪) C43J890DK‬‬
‫הסרת המעמד (לחיבור התושבת לקיר) (*‪) C49J890DK‬‬
‫חיבור התושבת לקיר (*‪)C43J890DK‬‬
‫חיבור התושבת לקיר (*‪)C49J890DK‬‬
‫‪Picture‬‬
‫קרא את הדברים הבאים לפני התקנת הצג‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫‪34‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלת ו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪ SB Type-C‬‬
‫‪U‬‬
‫ת‬
‫חיבור לאוזניו ‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪35‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪35‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪35‬‬
‫חיבור המוצר להתקן מקור כרכזת ‪USB‬‬
‫חיבור התקן מקור למוצ ר‬
‫שימוש במוצר כרכזת ‪USB‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪35‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪36‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪36‬‬
‫חיבור החשמ ל‬
‫ם‬
‫ארגון הכבלים המחוברי ‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪36‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצ ר‬
‫‪33‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪37‬‬
‫התקנת מנהל התק ן‬
‫‪33‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪37‬‬
‫ת‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבי ‬
‫‪33‬‬
‫‪Calibration Report‬‬
‫‪37‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות‬
.Samsung ‫של‬
49
49
‫בדיקת המוצ ר‬
49
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
49
.‫בדוק את הפריטים הבאים‬
System
PIP/PBP
45
USB Source Setup
38
PIP/PBP Mode
45
DisplayPort Ver.
39
Size
45
HDMI Mode
39
Aspect Ratio
46
Smart ECO Saving
40
Position
46
Off Timer Plus
40
Sound Source
46
PC/AV Mode
40
Source
‫מפרט‬
47
S
ource Detection
41
Switch USB
53
‫כלל י‬
47
Key Repeat Time
42
Picture Size
54
‫ם‬
‫טבלת מצבי אות רגילי‬
47
Power LED On
43
Contrast
47
Reset All
47
Information
52
‫ת‬
&‫ש‬
‫נספח‬
57
57
57
57
3
) ‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח‬
‫אין פגם במוצ ר‬
‫ח‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקו‬
‫אח ר‬
‫התקנת התוכנה‬
48
48
48
Easy Setting Box
‫ה‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנ‬
‫ת‬
‫דרישות מערכ‬
OnScreen Display
44
Transparency
44
Position
44
Language
44
Display Time
‫פרק ‪01‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫‏‬
‫אמצעי זהירות‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫הקפד להשאיר חלל פנוי סביב המוצר לאוורור‪ .‬עלייה של הטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה ולהסב נזק למוצר‪ .‬הקפד‬
‫להשאיר את החלל הפנוי כפי שמוצג באיור או חלל גדול יותר בעת התקנת המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫בדגמים מבריקים מאוד עלולים להתפתח כתמים לבנים על פני השטח‪ ,‬אם נעשה שימוש במלחלח על‪-‬קולי בסמוך‪.‬‬
‫――‬
‫פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬הקרוב אליך אם ברצונך לנקות את פנים המוצר (השירות כרוך בתשלום)‪.‬‬
‫אין ללחוץ על מסך הצג בעזרת הידיים או בעזרת חפץ כלשהו‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למסך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ניקוי‬
‫――‬
‫――‬
‫נהג בזהירות בעת הניקוי שכן הלוח והחלקים החיצוניים של מסכי ‪ LCD‬מתקדמים רגישים לשריטות‪.‬‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫――‬
‫‪33‬‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫• •אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫• •אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫• •אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫נגב את הצג במטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫• •הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫‒ ‒אל תשתמש בחומר ניקוי המכיל אלכוהול‪ ,‬חומר ממס או חומר פעיל שטח לניקוי הצג‪.‬‬
‫• •חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫‒ ‒אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫• •אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫נקה את החלקים החיצוניים של המוצר במטלית לחה ורכה‪.‬‬
‫• •אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫‪6 6‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫• •הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫• •אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫• •השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫• •הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫‒ ‒במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫• •אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫• •היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫• •אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫• •בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫• •הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫‒ ‒אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או עשן‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫• •הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות או לחות קיצונית) או‬
‫במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‒ ‒אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫‒ ‒נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫• •שמני מאכל (כמו למשל שמן סויה) עלולים להסב נזק או לעקם את המוצר‪ .‬הרחק את המוצר מזיהום שמן‪ .‬בנוסף‪ ,‬אל תתקין‬
‫את המוצר ואל תשתמש בו במטבח או בסמוך לתנור במטבח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תפעול‬
‫אזהרה‬
‫• •מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫‒ ‒לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •כדי להזיז את המוצר‪ ,‬תחילה נתק ממנו את כל הכבלים‪ ,‬לרבות כבל החשמל‪.‬‬
‫• •אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫• •אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות ראש‬
‫וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫• •אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה את החשמל ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את הצעצועים או‬
‫הממתקים‪.‬‬
‫• •במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫• •הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫• •אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫• •אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫• •ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫‒ ‒עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫זהירות‬
‫• •השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫‒ ‒אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫• •אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‒ ‒הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬
‫• •השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬
‫• •צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫• •לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות או התבונן בעצמים מרוחקים‪.‬‬
‫• •אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫• •אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫‒ ‒היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬
‫‒ ‒הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬
‫• •אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫‒ ‒צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫• •היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫הכנות‬
‫‏‬
‫חלקים‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫‪Switch USB‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫‪PBP/PIP‬‬
‫‪Source‬‬
‫• •מקש קיצור למעבר אל מקור‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫לחצן זה הוא קיצור דרך למעבר אל מקור אחר‪.‬‬
‫‒ ‒כאשר המקור מופעל‪ ,‬חיבור ה‪ USB-‬ישתנה במקביל בהתאם להגדרות של‬
‫‪.USB Source Setup‬‬
‫‒ ‒כאשר ‪ PIP/PBP‬הוא במצב ‪ ,On‬רק המקור של המסך הראשי ניתן להחלפה‪.‬‬
‫• •מקש קיצור עבור ‪PIP/PBP On-Off‬‬
‫מקש קיצור‬
‫נורית ההפעלה‬
‫מקש קיצור‬
‫‪Switch USB‬‬
‫‪PBP/PIP‬‬
‫‒ ‒אם אין מקור עבור הצג‪ ,‬לחצן זה יהיה מושבת‪ .‬גם הפריט ‪PIP/PBP On-Off item‬‬
‫מושבת ומופיע כשהוא מעומעם ב‪.OSD-‬‬
‫‪Return‬‬
‫‪Source‬‬
‫לחצן זה הוא קיצור דרך עבור הפונקציה ‪.PIP/PBP On-Off‬‬
‫• •מקש קיצור להחלפת ‪USB‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫לחצן זה הוא קיצור דרך להחלפת התקן ‪ USB‬במקור קלט אחר‪.‬‬
‫מטה(חזית)‬
‫‒ ‒הלחצן זמין רק כאשר ‪ PIP/PBP‬הוא במצב ‪.On‬‬
‫ימינה‬
‫אם תלחץ על לחצן זה כאשר ‪ PIP/PBP‬במצב ‪ ,Off‬ההודעה‬
‫‪ Only applied while PIP or PBP mode‬תופיע ושום דבר לא יתרחש‪ .‬במקביל‪ ,‬גם‬
‫האפשרות להחלפת ‪ USB‬מושבתת ומופיעה כשהיא מעומעמת ב‪.OSD-‬‬
‫שמאלה‬
‫‒ ‒אם תלחץ על לחצן זה כאשר ‪ PIP/PBP‬הוא במצב ‪ On‬אך אין שום מקור קלט‪ ,‬שום דבר‬
‫לא יתרחש‪.‬‬
‫לחץ (אישור)‬
‫לחצן רב‪-‬כיווני המסייע בניווט‪.‬‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה(גב)‬
‫――‬
‫הלחצן ‪ JOG‬ממוקם בחלק התחתון הימני של המסך‪ ,‬והוא כולל ‪ 5‬כיוונים‪ ,‬שהם למעלה‪ ,‬למטה‪,‬‬
‫שמאלה‪ ,‬ימינה ולחיצה (אישור)‪.‬‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫‪9‬‬
‫סמלים‬
‫תיאור‬
‫נורית חיווי זו משמשת לחיווי מצב ההפעלה והיא פועלת באופן הבא‪:‬‬
‫• •הפעלה (לחצן ההפעלה)‪ :‬כבוי‬
‫נורית ההפעלה‬
‫• •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬מהבהב‬
‫• •כיבוי (לחצן ההפעלה)‪ :‬דולקת‬
‫――‬
‫מדריך מקשים ישירים‬
‫――‬
‫מסך לחצני הקיצור (תפריט ‪ )OSD‬הנראה להלן מוצג רק כאשר מסך הצג מופעל‪ ,‬רזולוציית המחשב משתנה או שמקור הקלט‬
‫משתנה‪.‬‬
‫――‬
‫דף לחצני הפונקציות מוצג אם ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪On :‬‬
‫‪Off :‬‬
‫ניתן להפוך את תפעול מחוון ההפעלה על‪-‬ידי שינוי בתפריט‪ )Power LED On ← System( .‬בגלל‬
‫שינויים פונקציונליים‪ ,‬הדגמים בפועל עשויים לא לכלול פונקציה זו‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כאשר המסך מופעל‪' .‬מדריך מקשי פונקציות' יופיע‪ .‬כדי לגשת אל התפריט‬
‫מדריך מקשי פונקציות שבמסך כשהמדריך מוצג‪ ,‬לחץ שוב על לחצן הכיוון המתאים‪.‬‬
‫――‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫'מדריך מקשי פונקציות' עשוי להשתנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬ראה את המוצר הממשי‪.‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Features‬‬
‫‪Eye Saver Mode Off‬‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪.Eye Saver Mode, Contrast, Brightness‬‬
‫• •‬
‫‪/‬‬
‫• •‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪.Volume‬‬
‫• •‬
‫‪ :‬הצג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫――‬
‫כדי להיכנס לתפריט הראשי או להשתמש בפריטים אחרים‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬על מנת להציג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אתה יכול לצאת על‪-‬ידי לחיצה חוזרת על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה‪ :‬עבור אל הפריט הרצוי‪ .‬התיאור עבור כל פריט יופיע כאשר המיקוד ישתנה‪.‬‬
‫לחץ (אישור)‪ :‬הפריט שנבחר יוחל‪.‬‬
‫‪Return‬‬
‫סמלים‬
‫תיאור‬
‫בוחר את‬
‫בוחר את‬
‫כדי לשנות את אות הקלט על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אם אות הקלט השתנה‪ ,‬תופיע הודעה בפינה השמאלית העליונה של המסך‪.‬‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫ה‪( OSD-‬תצוגה במסך) של תכונת הצג יופיע‪.‬‬
‫נעילת בקרת ‪ :OSD‬שמור על ההגדרות הנוכחיות‪ ,‬או נעל את בקרת ‪ OSD‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪.‬‬
‫הפעל‪/‬השבת‪ :‬כדי לנעול‪/‬לבטל את הנעילה של בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן שמאלה למשך ‪ 10‬שניות כאשר התפריט הראשי מוצג‪.‬‬
‫――‬
‫אם בקרת ה‪ OSD-‬נעולה‪ Brightness ,‬וכן ‪ Contrast‬ניתנים להתאמה‪ PIP/PBP .‬זמין‪.‬‬
‫‪ Eye Saver Mode‬זמין‪ Information .‬ניתן להצגה‪.‬‬
‫בוחר את‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫לחץ עת הלחצן כאשר עליך לקבוע את התצורה של הגדרות הפונקציה ‪.PIP/PBP‬‬
‫בוחר את‬
‫――‬
‫כדי לכבות את הצג על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫בדגמים הממשיים‪ ,‬בגלל השינויים בפונקציות‪ ,‬האפשרויות ב'מדריך מקשי פונקציות' יהיו שונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר הצג לא מציג דבר (לדוגמה‪ ,‬מצב חיסכון בחשמל או מצב ללא אות)‪ ,‬על מנת לשלוט במקור ובחשמל‪ ,‬ניתן להשתמש בשני‬
‫מקשים כיווניים כדלקמן‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‪/‬ללא אות‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‬
‫שינוי מקור‬
‫מטה‬
‫לחץ (אישור) למשך ‪ 2‬שניות‬
‫כיבוי‬
‫כשהצג מציג את התפריט הראשי‪ ,‬ניתן להשתמש בלחצן ‪ JOG‬כדלקמן‪.‬‬
‫פעולה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‬
‫הזז את האפשרות‬
‫צא מהתפריט‪.‬‬
‫שמאלה‬
‫סגור את רשימת המשנה מבלי לשמור ערכים‪.‬‬
‫הערך מופחת במחוון‪.‬‬
‫ימינה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫הערך מוגדל במחוון‪.‬‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫שמור את הערך וסגור את רשימת המשנה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪Eye Saver Mode‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫באפשרותך לכוונן את ‪ Contrast, Brightness‬או ‪ Eye Saver Mode‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬מעלה או מטה‪ ,‬אם לא מוצג‬
‫תפריט ‪.OSD‬‬
‫אתה יכול לכוונן ‪ Volume‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה או ימינה‪ ,‬אם לא מוצג תפריט ‪.OSD‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Mute‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫――‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫אם איכות השמע של התקן קלט מחובר ירודה‪ ,‬ייתכן שהפונקציה 'השתקה אוטומטית' במוצר תשתיק את הצליל או תגרום לשמע‬
‫בלתי יציב בעת הפעלת האוזניות או הרמקולים‪ .‬הגדר את עוצמת הקול של הקלט עבור התקן הקלט ל‪ 20%-‬לפחות ושלוט בעוצמת‬
‫הקול באמצעות בקרת עוצמת הקול (לחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה) במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מהו ‪?Auto Mute‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫הפונקציה משתיקה את השמע כדי לשפר את אפקט הקול כאשר יש רעש קול או כשאות הקלט חלש‪ ,‬בדרך‪-‬כלל עקב בעיה‬
‫בעוצמת הקול של התקן קלט‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Smart ECO Saving‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן השתמש בלחצן ‪ JOG‬על מנת להזיז מטה את‬
‫המיקוד‪ .‬כדי לבטל את הפעלת הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן הגבר או הפחת את ‪.Volume‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫‪Volume‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫‪13‬‬
‫סוגי יציאות‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫חבר את כבל החשמל של הצג ליציאה ‪ POWER IN‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫או ל‪-‬‬
‫חיבור להתקן ‪ .USB‬יציאות אלה מופעלות כאשר התקן מקור מחובר ל‪-‬‬
‫באמצעות כבל ‪ USB Type-C‬ל‪ A-‬או כבל ‪ .USB Type-C‬יציאות אלה מופעלות‬
‫באמצעות כבל ‪ USB Type-C‬ל‪.A-‬‬
‫כאשר התקן מקור מחובר ל‪-‬‬
‫לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ .USB Type-C‬תואם לכבל ‪ USB‬בגרסה ‪ 3.0‬או גרסה‬
‫קודמת‪.‬‬
‫או ל‪-‬‬
‫חיבור להתקן ‪ .USB‬יציאה זו מופעלת כאשר התקן מקור מחובר ל‪-‬‬
‫באמצעות כבל ‪ USB Type-C‬ל‪ A-‬או כבל ‪ .USB Type-C‬יציאה זו מופעלת‬
‫באמצעות כבל ‪ USB Type-C‬ל‪ .A-‬בנוסף‪USB ,‬‬
‫כאשר התקן מקור מחובר ל‪-‬‬
‫באמצעות כבל ‪USB‬‬
‫או ל‪-‬‬
‫‪ 3.0‎‬נתמך רק כאשר התקן מקור מחובר ל‪-‬‬
‫‪ Type-C‬ל‪ A-‬‏(‪.)3.0‬‬
‫התחבר להתקן פלט שמע כגון אוזניות‪.‬‬
‫מיועד לטכנאי שירות‪.‬‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.USB‬‬
‫――‬
‫יציאה זו יכולה להתחבר למחשב בלבד‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫שדרוג התוכנה באמצעות ‪USB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כאשר מופיעה בצג ההודעה המוצגת באיור הבא‪ ,‬בחר ‪ Yes‬כדי לשדרג את התוכנה‪.‬‬
‫‪1‬הקפד להכניס את כונן ‪ USB‬ליציאת ‪ USB‬המסומנת בתיבה הכחולה כפי שמוצג באיור שלמטה‪ .‬באפשרותך לשדרג את‬
‫התוכנה באמצעות ‪ USB‬רק אם מסך הצג פועל בצורה תקינה‪ ,‬או שאות הבדיקה מוצג במסך הצג‪.‬‬
‫?‪Do you want to update via USB‬‬
‫‪No‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Yes‬‬
‫‪3‬כאשר מופיע המסך שמוצג באיור הבא‪ ,‬בחר ‪.Yes‬‬
‫‪Update now‬‬
‫‪Check Signal Cable‬‬
‫‪Update from version 0802.0 to version 0803.0‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫כאשר מופיע המסך שמוצג באיור הבא‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על מקש החץ למטה למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫‪No‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Yes‬‬
‫‪4‬שדרוג התוכנה נמשך‪.‬‬
‫‪Update now‬‬
‫‪Updating product Software...‬‬
‫‪Your product will turn itself off and on again‬‬
‫‪automatically after completing update.‬‬
‫‪Power Off‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪15‬‬
‫הערה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לפני שדרוג באמצעות כונן ‪ ,USB‬עליך לפרמט את כונן ‪ USB‬לפורמט ‪.FAT32‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬ודא שרק קובץ ‪ BIN‬לשדרוג נמצא בכונן ‪.USB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬עבור הדגם ‪ ,CJ89‬ודא שכל קובצי השדרוג הם בתבנית ‪ ,BIN‬והקפד על הכללים של ‪ CJ89‬למתן שמות‬
‫(‪[*.****-m-J89**CGAA‬מספר בן ‪ 4‬ספרות]‪ ,)bin.‬כאשר ** מציין את גודל הצג באינץ'‪ ‎****.*‎ ,‬מציין את מספר הגרסה‬
‫והמספר בן ‪ 4‬הספרות הוא בדיקת הסיכום‪ .‬לדוגמה‪ "m-J8949CGAA-1000.0[9A80].bin‎" ,‬תואם לכללי מתן השמות של‬
‫דגם ‪ CJ89‬בגודל ‪ ,‎''49‬ויש להעתיק אותו לספריית הבסיס‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם ברצונך להשאיר את הגרסה הנוכחית או לשדרג לאחור לגרסה קודמת‪ ,‬תוכל לשנות את שם הקובץ‬
‫ל‪[m-J89**CGAA-0000.0‬מספר בן ‪ 4‬ספרות] ולאחר מכן לבצע את אותן פעולות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬אם מופיעה ההודעה‪ ,No valid update files found. Please check your USB device and try again. :‬זה כנראה‬
‫בגלל הסיבות הבאות‪:‬‬
‫‪Update now‬‬
‫‪No valid update files found.‬‬
‫‪Please check your USB device and try again.‬‬
‫‪No‬‬
‫‪Yes‬‬
‫‒ ‒לא הוכנס כונן ‪ USB‬ליציאת ‪ USB‬המסומנת בתיבה הכחולה‪.‬‬
‫‒ ‒אין תמיכה בפורמט דיסק ‪.USB‬‬
‫‒ ‒דיסק ה‪ USB-‬אינו מכיל קובצי שדרוג תקפים‪( .‬לא קיימים קובצי שדרוג‪ ,‬או ששמות הקבצים אינם נכונים)‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫――‬
‫‪6‬אל תכבה את הצג‪ .‬מנע הפרעות לשדרוג במידת האפשר‪ .‬אם חלה הפרעה‪ ,‬הצג יחזור לגרסת הייצור‪.‬‬
‫שים לב שבמידה שבוצע שדרוג אחר במועד מוקדם יותר‪ ,‬ייתכן שגרסת הייצור לא תהיה זהה לגרסה לפני השדרוג הנוכחי‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצר‬
‫זהירות‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫*‪)±2.0°( 17.0° ~ )±2.0°( -2.0° :C43J890DK‬‬
‫*‪)±2.0°( 15.0° ~ )±2.0°( -2.0° :C49J890DK‬‬
‫‪ )±2.0°( -15.0°‬לשמאל ~ ‪ )±2.0°(15.0°‬לימין‬
‫• •אחוז בצד השמאלי והימני של הצג וכוונן את ההטיה‪.‬‬
‫אם המסך אינו ישר לאחר כוונון ההטיה והגובה של המוצר‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪ 120.0 ~ 0‬מ"מ (‏‪5.0±‬‏‏‏‪ ‎‎‬מ"מ)‬
‫˚‪-4‬‬
‫˚‪+4‬‬
‫• •ניתן לכוונן את ההטיה והגובה של הצג‪.‬‬
‫• •החזק את המסגרת בשני הקצוות בצדדים וכוונן את זווית הצג עד שהמסך יתיישר‪( .‬הקפד לא להחזיק ממש את צג ה‪).LCD-‬‬
‫• •בעת כוונון ההטיה או הגובה‪ ,‬החזק בשני הצדדים של המוצר ואל תפעיל כוח מוגזם‪ ,‬כדי להימנע מגרימת נזק למוצר‪.‬‬
‫• •ניתן לכוונן את זווית הצג מ‪ -‎ 4°-‬עד ‪.+4°‬‬
‫• •בעת כוונון גובה המעמד‪ ,‬ייתכן שתשמע רעש‪ .‬רעש זה נוצר מכיוון שהכדור שבתוך המעמד מחליק בעת כוונון גובה המעמד‪.‬‬
‫זהו רעש רגיל ולא בעיה במוצר‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫――‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫――‬
‫צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה‬
‫שברשותך‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫‒ ‒לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד (סוג אחד) (*‪)C43J890DK‬‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫זהירות‬
‫החזק את צוואר המעמד בשתי הידיים‪ ,‬לא רק ביד אחת‪ ,‬כדי‬
‫למנוע אפשרות שהוא יפול ויגרום לפציעה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫הדק את הברגים שבראש צוואר המעמד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הסר את הרפידה העליונה ואת הרפידה הקדמית‪ ,‬ולאחר מכן הנח את‬
‫הרפידה הקדמית על השולחן‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הכנס את בסיס המעמד לצוואר המעמד בכיוון כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫משוך את הצג אל מחוץ לאריזה (דרושים שני אנשים‬
‫לביצוע פעולה זו)‪ ,‬ולאחר מכן הנח את הצג על הרפידה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הרכב את החלק האחורי הנקי של המעמד בכיסוי לצוואר‬
‫המעמד‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הנח את צוואר המעמד על הצג‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫דחף את החלק האחורי הנקי של המעמד בכיסוי בכיוון כפי‬
‫שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫חיבור המעמד (סוג אחד) (*‪)C49J890DK‬‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫זהירות‬
‫החזק את צוואר המעמד בשתי הידיים‪ ,‬לא רק ביד אחת‪ ,‬כדי‬
‫למנוע אפשרות שהוא יפול ויגרום לפציעה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫הסר את הרפידה העליונה ואת הרפידה הקדמית‪ ,‬ולאחר מכן הנח את‬
‫הרפידה הקדמית על השולחן‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הדק את הברגים שבראש צוואר המעמד‪.‬‬
‫הכנס את בסיס המעמד לצוואר המעמד בכיוון כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫משוך את הצג אל מחוץ לאריזה (דרושים שני אנשים‬
‫לביצוע פעולה זו)‪ ,‬ולאחר מכן הנח את הצג על הרפידה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫פרק את החלק העליון האחורי של הכיסוי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫הנח את צוואר המעמד על הצג‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הרכב את החלק העליון האחורי של הכיסוי לצוואר‬
‫המעמד‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫סובב את החלק העליון האחורי של הכיסוי בכיוון השעון‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫חיבור המעמד (סוג שני) (*‪)C43J890DK‬‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫זהירות‬
‫‪2‬‬
‫הנח את צוואר המעמד על הצג‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫הדק את הברגים שבראש צוואר המעמד‪.‬‬
‫החזק את צוואר המעמד בשתי הידיים‪ ,‬לא רק‬
‫ביד אחת‪ ,‬כדי למנוע אפשרות שהוא יפול ויגרום‬
‫לפציעה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫דחף את החלק האחורי הנקי של המעמד בכיסוי‬
‫בכיוון כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫העמד את הצג כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הכנס את בסיס המעמד לצוואר המעמד בכיוון כפי‬
‫שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הרכב את החלק האחורי הנקי של המעמד בכיסוי‬
‫לצוואר המעמד‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫סלק את האריזה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫חיבור המעמד (סוג שני) (*‪)C49J890DK‬‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫זהירות‬
‫‪2‬‬
‫הנח את צוואר המעמד על הצג‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫הדק את הברגים שבראש צוואר המעמד‪.‬‬
‫החזק את צוואר המעמד בשתי הידיים‪ ,‬לא רק‬
‫ביד אחת‪ ,‬כדי למנוע אפשרות שהוא יפול ויגרום‬
‫לפציעה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הרכב את החלק העליון האחורי של הכיסוי לצוואר‬
‫המעמד‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫סובב את החלק העליון האחורי של הכיסוי בכיוון‬
‫השעון‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫העמד את הצג כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הכנס את בסיס המעמד לצוואר המעמד בכיוון כפי‬
‫שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פרק את החלק העליון האחורי של הכיסוי‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫סלק את האריזה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הסרת המעמד (לחיבור התושבת לקיר) (*‪)C43J890DK‬‬
‫――‬
‫לפני הוצאת המעמד מהצג‪ ,‬הנח את הצג על גבי משטח ישר ויציב כשהמסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פרק את החלק האחורי הנקי של המעמד בכיסוי בעזרת מקל‬
‫דק‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫שחרר את ‪ 4‬הברגים שבראש צוואר המעמד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫פרק את החלק האחורי הנקי של המעמד בכיסוי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הסר את החלק האחורי הנקי של המעמד בכיסוי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הוצא את בסיס המעמד מצוואר המעמד‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הרם את המעמד והוצא אותו‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אל תלחץ על הצג‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הסרת המעמד (לחיבור התושבת לקיר) (*‪)C49J890DK‬‬
‫――‬
‫לפני הוצאת המעמד מהצג‪ ,‬הנח את הצג על גבי משטח ישר ויציב כשהמסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את החלק העליון האחורי של הכיסוי נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫שחרר את ‪ 4‬הברגים שבראש צוואר המעמד‪.‬‬
‫הרם את החלק העליון האחורי של הכיסוי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק את החלק העליון האחורי של הכיסוי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הוצא את בסיס המעמד מצוואר המעמד‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הרם את המעמד והוצא אותו‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אל תלחץ על הצג‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫חיבור התושבת לקיר (*‪)C43J890DK‬‬
‫――‬
‫• •הערות‬
‫‒ ‒השימוש במברג ארוך מהרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫‒ ‒אורך הברגים הנדרש עבור מתקן תושבת לקיר שאינו תואם לתקן ‪ VESA‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי המוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בברגים שאינם תואמים לתקן ‪ .VESA‬אין לחבר את ערכת התושבת לקיר או את המעמד השולחני תוך‬
‫הפעלת כוח מוגזם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪ Samsung .‬אינה נושאת‬
‫באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בברגים לא מתאימים או כתוצאה מחיבור ערכת התושבת לקיר או‬
‫המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫‒ ‒‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בערכת תושבת לקיר שונה מזו שצוינה או‬
‫כתוצאה מניסיון להתקין ערכת תושבת לקיר באופן עצמאי‪.‬‬
‫‒ ‒כדי לתלות את המוצר על קיר‪ ,‬יש להקפיד לקנות ערכת תושבת לקיר שניתן להתקין אותה במרחק של ‪ 10‬ס"מ מהקיר‪ ,‬או‬
‫רחוק יותר‪.‬‬
‫‒ ‒יש להקפיד להשתמש בערכת תושבת לקיר שעומדת בתקנים הארציים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫*‪C43J890DK‬‬
‫――‬
‫מפרט נקבים לבורגי ‪VESA‬‏(‪ )A * B‬בורג סטנדרטי‬
‫במילימטרים‬
‫‪ 00‬‏‪ 1‬‏‪100 x‬‏‬
‫‪ 4.0 Φ‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ * 0.7‬אורך ‪ 10.0‬מ"מ‬
‫‏‬
‫מספר‬
‫‪ 4‬כ"א‬
‫אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫חבר את התושבת לקיר כאן‬
‫תושבת לקיר‬
‫ישר את‬
‫עם‬
‫בצג‪ ,‬ולאחר מכן חזק היטב בעזרת הברגים שהוצאו מהמעמד (עמ' ‪.)23‬‬
‫‪25‬‬
‫חיבור התושבת לקיר (*‪)C49J890DK‬‬
‫――‬
‫• •הערות‬
‫‒ ‒השימוש במברג ארוך מהרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫‒ ‒אורך הברגים הנדרש עבור מתקן תושבת לקיר שאינו תואם לתקן ‪ VESA‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי המוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בברגים שאינם תואמים לתקן ‪ .VESA‬אין לחבר את ערכת התושבת לקיר או את המעמד השולחני תוך‬
‫הפעלת כוח מוגזם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪ Samsung .‬אינה נושאת‬
‫באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בברגים לא מתאימים או כתוצאה מחיבור ערכת התושבת לקיר או‬
‫המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫‒ ‒‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בערכת תושבת לקיר שונה מזו שצוינה או‬
‫כתוצאה מניסיון להתקין ערכת תושבת לקיר באופן עצמאי‪.‬‬
‫‒ ‒כדי לתלות את המוצר על קיר‪ ,‬יש להקפיד לקנות ערכת תושבת לקיר שניתן להתקין אותה במרחק של ‪ 10‬ס"מ מהקיר‪ ,‬או‬
‫רחוק יותר‪.‬‬
‫‒ ‒יש להקפיד להשתמש בערכת תושבת לקיר שעומדת בתקנים הארציים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫*‪C49J890DK‬‬
‫――‬
‫מפרט נקבים לבורגי ‪VESA‬‏(‪ )A * B‬בורג סטנדרטי‬
‫במילימטרים‬
‫‪ 00‬‏‪ 1‬‏‪100 x‬‏‬
‫‪ 4.0 Φ‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ * 0.7‬אורך ‪ 10.0‬מ"מ‬
‫‏‬
‫מספר‬
‫‪ 4‬כ"א‬
‫אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫חבר את התושבת לקיר כאן‬
‫תושבת לקיר‬
‫ישר את‬
‫עם‬
‫בצג‪ ,‬ולאחר מכן חזק היטב בעזרת הברגים שהוצאו מהמעמד (עמ' ‪.)24‬‬
‫‪26‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫קרא את הדברים הבאים לפני התקנת הצג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בדוק את הצורות בשני קצוות הכבלים שהגיעו עם הצג‪ ,‬ובדוק את הצורות והמיקומים של היציאות התואמות בצג ובהתקנים‬
‫החיצוניים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לפני חיבור כבלי אותות‪ ,‬נתק את כבלי המתח של הצג וההתקנים החיצוניים משקע החשמל כדי למנוע נזק להתקנים עקב‬
‫‏‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה להתקן המקור‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫היציאות שסופקו עשויות להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫קצר או זרם‪-‬יתר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לאחר חיבור כל כבלי האותות‪ ,‬חבר את כבלי המתח של הצג וההתקנים החיצוניים לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬קרא את המדריך למשתמש כדי להכיר את פונקציות הצג‪ ,‬את אמצעי הזהירות ואת אופן השימוש הנכון‪ ,‬לפני שתשתמש‬
‫בצג המותקן‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫――‬
‫בעת חיבור כבל ‪ ,HDMI‬השתמש בכבל שהגיע עם רכיבי הצג‪ .‬אם תשתמש בכבל ‪ HDMI‬שאינו זה שסופק על‪-‬ידי ‪ ,Samsung‬ייתכן‬
‫שאיכות התמונה תהיה ירודה‪ .‬מומלץ להשתמש בכבל של המותג ‪.Samsung‬‬
‫‪27‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫――‬
‫בעת חיבור כבל ‪ ,DP‬השתמש בכבל שהגיע עם רכיבי הצג‪ .‬אם תשתמש בכבל ‪ DP‬שאינו זה שסופק על‪-‬ידי ‪ ,Samsung‬ייתכן שאיכות‬
‫התמונה תהיה ירודה‪ .‬מומלץ להשתמש בכבל של המותג ‪.Samsung‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪USB Type-C‬‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫יציאת ה‪ USB Type-C-‬יכולה לתמוך באות וידאו מסוג ‪USB Power Delivery‬‏‪ Data ,‬ו‪.DP-‬‬
‫לפי המפרט של‪ ,USB Power Delivery 3.0‎‬הצג יכול לטעון את מחשב המחברת או את הטלפון הנייד שלך כשאתה מחבר אותו‬
‫לצג בעזרת כבל ‪.USB Type-C‬‬
‫――‬
‫‪ ,‬קיימת תמיכה במתח טעינה מרבי של ‪ .‎95 W‬לכן‪,‬‬
‫‪ ,‬קיימת תמיכה במתח טעינה מרבי של ‪ .‎15 W‬עבור‬
‫עבור‬
‫מתאים למחשב מחברת‪ .‬מהירות הטעינה עשויה להשתנות בהתאם למחשב‬
‫מתאים לטלפון נייד ואילו‬
‫המחברת או לטלפון הנייד שמחובר לצג‪.‬‬
‫――‬
‫מאחר שקיים בשוק מגוון רחב של מחשבי מחברת וטלפונים ניידים עם יציאת ‪ ,USB Type-C‬לא נוכל להבטיח שהצג יהיה מסוגל‬
‫לטעון את כל הסוגים של מחשבי מחברת וטלפונים ניידים עם יציאת ‪.USB Type-C‬‬
‫――‬
‫ודא שכבל ה‪ USB Type-C-‬תואם למפרט של ‪ .USB PD‬אחרת עלול להיגרם נזק להתקנים‪ .‬מומלץ להשתמש בכבל של המותג‬
‫‪.Samsung‬‬
‫‪28‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫חיבור המוצר להתקן מקור כרכזת ‪USB‬‬
‫חיבור התקן מקור למוצר‬
‫――‬
‫המוצר יכול לתפקד כרכזת ‪ USB‬כאשר הוא מחובר להתקן מקור באמצעות כבל ‪ USB Type-C‬או כבל ‪ USB Type-C‬ל‪ .A-‬לאחר מכן‬
‫תוכל לחבר התקני ‪ USB‬למוצר מבלי שיהיה עליך לחבר אותם ישירות להתקן המקור‪ ,‬ואז תוכל לשלוט בהתקני ה‪ USB-‬מהמוצר‪.‬‬
‫כדי להשתמש במוצר כרכזת ‪ ,USB‬חבר התקן מקור למוצר באמצעות כבל ‪ USB Type-C‬או כבל ‪ USB Type-C‬ל‪.A-‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬ל‪-‬‬
‫בגב המוצר ול‪-‬‬
‫או ל‪-‬‬
‫בהתקן המקור‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫שימוש במוצר כרכזת ‪USB‬‬
‫תוך שימוש במוצר כרכזת‪ ,‬חבר התקני מקור שונים והשתמש בהם עם המוצר בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫התקן מקור לא יכול להתחבר למספר התקנים בו‪-‬זמנית אם יש לו מספר מוגבל של יציאות קלט‪/‬פלט זמינות‪ .‬במקרה זה‪ ,‬תכונת הרכזת של המוצר תשפר את יעילות עבודתך בכך שהיא תאפשר לך לחבר בו‪-‬זמנית מספר התקנים ליציאות ה‪ USB-‬במוצר‪ ,‬מבלי לחבר‬
‫אותם ישירות להתקן מקור‪.‬‬
‫אם מספר התקנים מחוברים להתקן מקור‪ ,‬הכבלים הרבים מסביב להתקן המקור עלולים להיראות כאי‪-‬סדר‪ .‬חיבור ההתקנים ישירות למוצר יפתור אי‪-‬נוחות זו‪.‬‬
‫חבר התקן נייד‪ ,‬כגון נגן ‪ MP3‬או טלפון חכם‪ ,‬למוצר המחובר להתקן מקור‪ .‬זה יאפשר לך לשלוט בהתקן או לטעון את סוללת ההתקן מתוך המחשב‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫כדי לזהות ולהפעיל התקן ‪ USB‬מהר יותר‪ ,‬חבר את ההתקן ליציאת ה‪ USB 3.0-‬במוצר‪ .‬קצב הקריאה‪/‬כתיבה מושפע מהתקן ה‪ USB-‬ומהתקן המקור‪.‬‬
‫המוצר אינו תומך בהפעלת מדיה‪ .‬אם עליך להפעיל קובץ בהתקן ה‪ ,USB-‬חבר את המוצר כרכזת ‪ USB‬להתקן המקור‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את הקובץ בהתקן המקור‪.‬‬
‫עבור בעיות הקשורות ב‪ USB-‬ונגרמו על‪-‬ידי מערכת הפעלה‪ ,‬תוכניות או תוכנות כונן‪ ,‬פנה לספקים הרלוונטיים‪.‬‬
‫עקב ההפצה של מגוון התקני ‪ USB‬בשוק‪ ,‬לא נוכל לערוב לכך שמוצרינו יהיו תואמים לכל התקני ה‪.USB-‬‬
‫――‬
‫עבור ‪ HDD‬חיצוני לאחסון בנפח גדול המחייב אספקת חשמל חיצונית‪ ,‬הקפד לחבר אותו למקור חשמל‪.‬‬
‫――‬
‫הסוללה ניתנת לטעינה במצב חיסכון בחשמל‪ ,‬אך היא אינה ניתנת לטעינה כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫――‬
‫טעינת התקן ה‪ USB-‬אינה אפשרית אם כבל החשמל מנותק משקע החשמל‪.‬‬
‫――‬
‫יש לרכוש את התקן ה‪ USB-‬בנפרד‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫חיבור החשמל‬
‫‪POWER IN‬‬
‫כדי להשתמש במוצר‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע חשמל וליציאה ‪ POWER IN‬במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים‬
‫‪ :‬מתלה לאוזניות‬
‫‪ :‬כלפי מטה‬
‫‪ :‬כלפי מעלה‬
‫‪81‬‬
‫חבר את הכבלים המתאימים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫סדר את הכבלים נגד כיוון הקיפול הרגיל שלהם‪,‬‬
‫ומשוך את הכבלים אל מחוץ לחריצים בחלק‬
‫התחתון האחורי‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫חבר את החלק האחורי של כיסוי גוף המעמד בכיוון הזז מטה את החלק האחורי של כיסוי גוף המעמד‬
‫עד שיכסה את צוואר המעמד באופן מלא‪.‬‬
‫כפי שמוצג באיור כשהאבזמים חשופים‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫סדר את הכבלים בכיוון מנוגד לזה שאליו הם נוטים פתח את המתלה לאוזניות על‪-‬ידי דחיפתו מטה‪.‬‬
‫להתקפל‪ ,‬ולאחר מכן משוך אותם דרך המתלים של‬
‫מחזיק הכבלים‪ .‬כשמשנים את גובה המערכת‪ ,‬יש‬
‫לסדר את הכבלים ולמשוך אותם דרך מתלי מחזיק‬
‫הכבלים שוב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫דחף את החלק האחורי של כיסוי גוף המעמד בכיוון הסר את החלק האחורי של כיסוי גוף המעמד על‪-‬‬
‫ידי משיכתו בכיוון כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪8‬‬
‫תלה את האוזניות‪.‬‬
‫הכנס את הכבלים המתאימים לתוך המחזיק של‬
‫צוואר המעמד‪ .‬אל תמתח את הכבל‪ .‬מומלץ שיהיו‬
‫שלושה כבלים במחזיק אחד‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫התאם את גובה המערכת‪ ,‬במקרה הצורך‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫תלה את מחזיק הכבלים בכיוון שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫סובב ולאחר מכן דחף מעלה את המתלה לאוזניות‬
‫בכיוונים כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫זהירות‬
‫פתח את הכיסוי האחורי המשני בכיוון שמוצג‬
‫באיור‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫――‬
‫באפשרותך להגדיר את הרזולוציה והתדר המיטביים עבור מוצר זה על‪-‬ידי התקנת מנהלי ההתקן המתאימים‪.‬‬
‫――‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של מנהל ההתקן של המוצר‪ ,‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫הודעת מידע בנוגע להגדרת הרזולוציה המיטבית תופיע בעת הפעלת המוצר בפעם הראשונה לאחר הרכישה‪.‬‬
‫בחר שפה במוצר ושנה את הרזולוציה במחשב להגדרה המיטבית‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫הקפד על היציבה הנכונה בעת השימוש במוצר‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫אם הרזולוציה המיטבית לא נבחרה‪ ,‬ההודעה תופיע עד שלוש פעמים בתוך פרק זמן מוגדר‪ ,‬גם בעת כיבוי והפעלה חוזרת של המוצר‪.‬‬
‫ניתן לבחור את הרזולוציה המיטבית גם בלוח הבקרה במחשב‪.‬‬
‫• •ישר את גבך‪.‬‬
‫• •אפשר מרחק הנע בין ‪ 45‬ל‪ 50-‬ס"מ בין עיניך לבין המסך‪ ,‬והפנה את מבטך קלות מטה אל עבר המסך‪.‬‬
‫• •הקפד שמבטך יופנה ישירות אל המסך‪.‬‬
‫• •כוונן את הזווית כך שלא תשתקף תאורה במסך‪.‬‬
‫• •הקפד שהאמות יהיו ניצבות לזרועות ומיושרות עם גב היד‪.‬‬
‫• •הקפד שהמרפקים יהיו בזווית כמעט ישרה‪.‬‬
‫• •כוונן את גובה המוצר כך שתוכל לכופף את הברכיים בזווית של כ‪ 90-‬מעלות או יותר‪ ,‬כשהעקבים צמודים לרצפה‪ ,‬והזרועות‬
‫נמוכות מהלב‪.‬‬
‫• •בצע את התרגילים לעיניים או מצמץ לעתים תכופות ‪ -‬דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫פרק ‪04‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‏‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את הניגודיות והבהירות בהתאם לצורך‪.‬‬
‫• •‪ :Standard‬השג איכות תמונה המתאימה לעריכת מסמכים או לשימוש באינטרנט‪.‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה מיטבית‪ ,‬המתאימה לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Smart ECO Saving‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫באפשרותך להתאים אישית את הבהירות כך שתתאים להעדפותיך‪.‬‬
‫• •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות של מכשירי טלוויזיה‪ ,‬המתאימה לצפייה נעימה בתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫• •‪ :High-brightness‬מקסם את בהירות המסך‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP/USB Type-C‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ AV, MAGICBright-‬כולל ארבע‬
‫אפשרויות תמונה אוטומטיות (‪ Movie ,Standard ,Dynamic‬ו‪ )Custom-‬שהוגדרו מראש במפעל‪ .‬באפשרותך להפעיל את‬
‫‪ Movie ,Standard ,Dynamic‬או ‪ .Custom‬אתה יכול לבחור באפשרות ‪ Custom‬שמאחזרת באופן אוטומטי את הגדרות‬
‫התמונה המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדשה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬אפשרות זו גם מספקת תמונה חדה‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הדבר יביא לחיסכון בחשמל ויפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫• •‪ :Custom‬בחר במצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Color‬‬
‫אתה יכול לכוונן את הבהירות הכללית של התמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫כוונן את גוון המסך‪.‬‬
‫――‬
‫ערך גבוה יותר יגרום לתמונה להיראות בהירה יותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Smart ECO Saving‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪ :Red‬כוונן את רמת הרוויה של האדום‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Green‬כוונן את רמת הרוויה של הירוק‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫• •‪ :Blue‬כוונן את רמת הרוויה של הכחול‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Color Tone‬בחר את גוון הצבע המתאים ביותר לצורכי הצפייה שלך‪.‬‬
‫כוונן את הניגודיות בין העצמים והרקע‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר מ‪.Cool 1-‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את הניגודיות כדי לגרום לעצם להיראות ברור יותר‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫‒ ‒‪ :Normal‬הצג את גוון הצבע הרגיל‪.‬‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר מ‪.Warm 1-‬‬
‫‒ ‒‪ :Custom‬התאם אישית את גוון הצבע‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫――‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP/USB Type-C‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ AV, Color Tone-‬כולל ארבע הגדרות‬
‫טמפרטורת צבע (‪ Warm ,Normal ,Cool‬ו‪.)Custom-‬‬
‫הפוך את קו המתאר של עצמים לברור או מטושטש יותר‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יהפוך את קו המתאר של עצמים לברור יותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫• •‪ :Gamma‬כוונן את רמת האמצע של הבהיקות‪.‬‬
‫‒ ‒‪Mode3 / Mode2 / Mode1‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICUpscale‬הוא במצב ‪ Mode1‬או ‪.Mode2‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫‪35‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫הפונקציה ‪ MAGICUpscale‬יכולה לשפר את השכבות של פרטי התמונה ואת החיות של התמונה‪.‬‬
‫הגדר לאיכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪.‬‬
‫לפונקציה זו יש אפקטים ברורים יותר בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫‪ ”TÜV Rheinland “Low Blue Light Content‬הוא אישור עבור מוצרים העונים על הדרישות לרמות נמוכות יותר של אור‬
‫כחול‪ .‬כאשר הערך עבור ‪ Eye Saver Mode‬הוא '‪ ,'On‬האור הכחול שאורך הגל שלו הוא בסביבות ‪ 400nm‬יפחת‪ ,‬והוא יספק‬
‫איכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪ .‬בה בעת‪ ,‬רמת האור הכחול נמוכה מהגדרות ברירת המחדל‪ ,‬והיא נבדקה על‪-‬‬
‫ידי ‪ TÜV Rheinland‬ואושרה לאחר שענתה על הדרישות של תקני‪.TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”‎‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪Mode2 / Mode1 / Off‬‬
‫――‬
‫בהשוואה ל‪ Mode2 ,Mode1-‬הוא בעל אפקט חזק יותר‪.‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫אם נגן ‪ DVD‬או ממיר מחוברים למוצר באמצעות ‪ ,HDMI‬עלולה להתרחש ירידה באיכות התמונה (ירידה בניגודיות‪/‬באיכות הצבע‪,‬‬
‫ברמת השחור וכו')‪ ,‬בהתאם להתקן המקור שמחובר‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HDMI Black Level-‬כדי לכוונן את איכות‬
‫התמונה‪.‬‬
‫אם זה המקרה‪ ,‬תקן את איכות התמונה שנפגעה באמצעות ‪.HDMI Black Level‬‬
‫――‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ HDMI‬בלבד‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪ :Normal‬בחר במצב זה כאשר אין ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫• •‪ :Low‬בחר במצב זה כדי להפחית את רמת השחור ולהגביר את רמת הלבן כאשר יש ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהאפשרות ‪ HDMI Black Level‬אינה תואמת להתקני מקור מסוימים‪.‬‬
‫התכונה ‪ HDMI Black Level‬מופעלת אך ורק ברזולוציית ‪ AV‬מסוימת‪ ,‬כגון ‪ 720P‬ו‪1080P-‬‏‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫――‬
‫שנה את גודל התמונה‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא ללא קשר ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫תפריט זה זמין רק כאשר ‪ Picture Size‬מוגדר ל‪ Screen Fit-‬במצב ‪.AV‬‬
‫כאשר אות ‪ 480P‬או ‪ 576P‬או ‪ 720P‬או ‪ 1080P‬מהווה קלט במצב ‪ AV‬והצג יכול להציג באופן רגיל‪ ,‬בחר באפשרות ‪ Screen Fit‬כדי‬
‫לכוונן את המצב האופקי ל‪0-‬‏‪ 6-‬רמות‪.‬‬
‫קביעת תצורה של ‪H-Position & V-Position‬‬
‫‪ :H-Position‬הזז את המסך לשמאל או לימין‪.‬‬
‫‪ :V-Position‬הזז את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ושידורים רגילים‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב מקורי ללא חיתוך‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.HDMI/DP/USB Type-C-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP/USB Type-C‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪Calibration Report‬‬
‫הנתונים מדוח זה נמדדים במועד המשלוח‪.‬‬
‫• •תוצאות המדידה עשויות להשתנות בהתאם לציוד המדידה‪ ,‬למיקום המדידה‪ ,‬לסביבת מערכת (לדוגמה‪ ,‬מחשב‪ ,‬כרטיס גרפי‬
‫וכו') ולמשתנים נוספים‪.‬‬
‫• •אות קלט‪HDMI :‬‬
‫• •כל מדידה בדוח זה מבוססת על מצב ‪ Custom‬במועד המשלוח‪.‬‬
‫• •בחלק מהמוצרים‪ ,‬דוח זה אינו מסופק בתפריט‪ ,‬אלא במקום זאת ניתן כדוח מודפס בנפרד‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫פרק ‪05‬‬
‫‪PIP/PBP‬‬
‫‏‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪PIP/PBP Mode‬‬
‫הפעל או השבת את הפונקציה ‪.PIP/PBP Mode‬‬
‫――‬
‫מצב ‪ PIP/PBP‬תואם ל‪,Windows 7-‬‏‪ Windows 8‬ו‪.Windows 10-‬‬
‫――‬
‫ייתכן שהפונקציה ‪ PIP/PBP‬לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם למפרטים של כרטיס הגרפיקה שנמצא בשימוש‪ .‬אם המסך ריק במצב‬
‫‪ PIP/PBP‬כאשר רזולוציה אופטימלית נבחרה‪ ,‬עבור אל לוח הבקרה ← תצוגה ← רזולוציית מסך ולחץ על זהה במחשב‪( .‬ההוראות‬
‫מבוססות על ‪).Windows 7‬‬
‫――‬
‫המסך עשוי להבהב זמן קצר או להתחיל לפעול אחרי השהיה כלשהי בעת הפעלה או השבתה של הפונקציה ‪ PIP/PBP‬או בעת שינוי‬
‫גודל המסך כאשר הפונקציה ‪ PIP/PBP‬מופעלת‪.‬‬
‫מצב זה קורה בדרך כלל בעת חיבור מחשב וצג לשני מקורות קלט או יותר‪ .‬אין לו כל קשר לביצועי הצג‪.‬‬
‫הבעיה נגרמת בעיקר כאשר שידור אותות הווידאו לצג מושהה‪ ,‬בהתאם לביצועי הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫הפונקציה ‪( PIP‬תמונה בתוך תמונה) מחלקת את המסך לשני חלקים‪ .‬התקן מקור אחד מוצג במסך הראשי‪ ,‬והתקן המקור השני‬
‫מוצג בו‪-‬זמנית בחלונות משניים‪.‬‬
‫הפונקציה ‪( PBP‬תמונה ליד תמונה) מחלקת את המסך לחצי‪ ,‬ומציגה בו‪-‬זמנית את הפלט של שני התקני מקור שונים בצד‬
‫השמאלי ובצד הימני של המסך‪.‬‬
‫――‬
‫‪ DisplayPort‬ו‪ USB Type-C 1-‬אינם ניתנים לבחירה בו‪-‬זמנית כמקורות קלט‪.‬‬
‫――‬
‫כדי להבטיח את איכות התמונה המיטבית‪ ,‬מומלץ להשתמש בכרטיס גרפי שתומך ברזולוציית‬
‫‪DFHD‬‏(‪‎3840 x 1080‬‏‪‎3840 x 1200 ,‬‏)‪.‎‬‬
‫――‬
‫בעת שימוש ב‪ ,PIP/PBP-‬מעבר אוטומטי לרזולוציה ולתדרים האופטימליים אינו זמין עקב התאמה לכרטיס הגרפי ול‪.Windows-‬‬
‫הגדר את ‪ PIP/PBP Mode‬ל‪ .Off-‬לחלופין‪ ,‬הפעל מחדש את הצג‪ ,‬ולאחר מכן הגדר את הרזולוציה להגדרה המיטבית באמצעות‬
‫ממשק ‪.Windows‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Aspect Ratio‬‬
‫בחר את הגודל ואת יחס התצוגה של המסך המשני‪.‬‬
‫בחר את גודל התמונה עבור כל מסך‪.‬‬
‫*‪C43J890DK‬‬
‫*‪C43J890DK‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי והצד‬
‫• •‬
‫הימני של המסך היא ‪( ‎1200 x 1920‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫• •(‪ :16:10)16:10‬בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי‬
‫והצד הימני של המסך היא‪( ‎1200 x 1920‎‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור המסך המשני היא‬
‫• •‬
‫‪( ‎480 x 720‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫• •(‪ :21:10)11:10‬בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי של‬
‫המסך היא ‪( ‎1200 x 2520‬רוחב ‪ x‬גובה) והרזולוציה האופטימלית עבור הצד הימני של המסך היא ‪( 1200‎x 1320‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית של המסך המשני היא‬
‫• •‬
‫‪( ‎720 x 1280‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫• •(‪ :11:10)21:10‬בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי של‬
‫המסך היא ‪( 1200‎x 1320‬רוחב ‪ x‬גובה) והרזולוציה האופטימלית עבור הצד הימני של המסך היא ‪( ‎1200 x 2520‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫*‪C49J890DK‬‬
‫*‪C49J890DK‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי והצד‬
‫• •‬
‫הימני של המסך היא ‪( ‎1080 x 1920‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫• •(‪ :16:9)16:9‬בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי והצד‬
‫הימני של המסך היא ‪( 1080‎x ‎1920‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור המסך המשני היא‬
‫• •‬
‫‪( ‎480 x 720‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫• •(‪ :21:9)11:9‬בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי של המסך‬
‫היא ‪( 1080 x 2560‬רוחב ‪ x‬גובה) והרזולוציה האופטימלית עבור הצד הימני של המסך היא ‪( 1080 x 1280‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית של המסך המשני היא‬
‫• •‬
‫‪( ‎720 x 1280‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫• •(‪ :11:9)21:9‬בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי של המסך‬
‫היא ‪( 1080 x 1280‬רוחב ‪ x‬גובה) והרזולוציה האופטימלית עבור הצד הימני של המסך היא ‪( 1080 x 2560‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪Source‬‬
‫בחר את מיקום המסך המשני מתוך האפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫בחר את המקור עבור כל מסך‪.‬‬
‫• •‬
‫――‬
‫――‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר ‪ PBP‬נבחר‪.‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size) PIP‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪Sound Source‬‬
‫――‬
‫))‬
‫‪/‬‬
‫מקור הקלט עבור המסך הראשי משתנה‪.‬‬
‫לא ניתן לבחור את מקור הקלט הנוכחי‪ ,‬אך ניתן לבחור את שני מקורות הקלט האחרים‪.‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫――‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .JOG‬המסך‬
‫כאשר 'מדריך מקשים ייעודיים' יופיע‪ ,‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה כדי לבחור בסמל‬
‫הראשי יעבור לפי הסדר בין המצבים ‪.USB Type-C 2 ← USB Type-C 1 ← DisplayPort ← HDMI‬‬
‫הגדר עבור איזה מסך ברצונך לשמוע את הקול‪.‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size) PBP‬‬
‫מצב ‪PIP‬‬
‫‪/‬‬
‫מצב ‪PBP‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫))‬
‫מקור הקלט עבור המסך הראשי משתנה‪.‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫כאשר אות הקלט של המסך השמאלי והמסך הימני יהיה זהה‪ ,‬לא ניתן לבצע את הפעולה‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר 'מדריך מקשים ייעודיים' יופיע‪ ,‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה כדי לבחור בסמל‬
‫התפריט להגדרת מקור ה‪.PBP-‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .JOG‬יופיע אותו‬
‫‪/‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Switch USB‬‬
‫מחשב‬
‫טלפון נייד‬
‫כבל ‪USB Type-C‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫צג‬
‫מסך מחשב נייד‪/‬טלפון נייד‬
‫מחשב נייד‬
‫כבל ‪HDMI‬‬
‫מסך מחשב‬
‫‪DP IN‬‬
‫כבל ‪USB Type-C‬‬
‫כבל ‪DP‬‬
‫כבל ‪USB‬‬
‫המתג ‪( KVM‬מקלדת‪ ,‬וידאו ועכבר) מאפשר למשתמשים להשתמש במקלדת‪ ,‬בצג וידאו ובעכבר בלבד לשליטה במקורות קלט מרובים‪.‬‬
‫התפקיד של מתג ‪ Samsung USB‬הוא זה‪:‬‬
‫• •כאשר ‪ PIP/PBP‬של צג ‪ Samsung‬מופעל‪ ,‬ניתן להחליף התקני ‪( USB‬התקן ‪ ,I/O‬התקן אחסון מסוג ‪ USB‬וכו') המחוברים לצג בין מקורות קלט שונים באמצעות מתג ‪.USB‬‬
‫‒ ‒יש לוודא ששני מקורות קלט שונים מחוברים לצג דרך יציאות מקור (‪HDMI‬‏‪DP ,‬‏‪USB-C#1 ,‬‏‪ ,)USB-C#2 ,‬ורכזת ‪ USB‬במעלה חייבת להיות מחוברת כראוי לצג‪ ,‬במקרה הצורך‪.‬‬
‫‒ ‒עליך לחבר התקני ‪ USB‬לצג ‪ ,Samsung‬להפעיל ‪ ,PIP/PBP‬ולאחר מכן להגדיר כראוי הקצאה של רכזת ‪ USB‬ב‪.OSD-‬‬
‫• •ניתן להפעיל פונקציה זו באמצעות מקש הקיצור של מתג ‪ USB‬או באמצעות הפריט 'מתג ‪ 'USB‬ב‪.OSD-‬‬
‫――‬
‫ניתן להתייחס גם ל‪ USB-C#1-‬וגם ל‪ USB-C#2-‬כאל רכזת ‪ USB‬במעלה וגם כאל מקור קלט‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין צורך להגדיר הקצאת רכזת ‪ USB‬עבור שתי יציאות אלה‪.‬‬
‫אפשרות זו מיועדת להחלפת התקן ‪ USB‬במקור קלט אחר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫אפשרות זו אינה זמינה ומופיעה כשהיא מעומעמת אם ‪ PIP/PBP‬הוא במצב ‪.Off‬‬
‫כאשר התקן ‪ USB‬מוחלף למקור‪ ,‬יוצג במסך מידע על המקור‪ ,‬כולל יציאת רכזת ‪.USB‬‬
‫המתג 'מקלדת ועכבר' (‪ )KM‬מאפשר למשתמשים לקיים אינטראקציה ולנהל עד שלושה מקורות קלט באמצעות מקלדת אחת ועכבר אחד‪.‬‬
‫כדי למנוע נזק או אובדן נתונים‪ ,‬לפני ביצוע ‪ ,Switch USB‬ודא שמקורות הקלט המחוברים לצג לא עושים שימוש בהתקני אחסון מסוג ‪.USB‬‬
‫‪41‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size) PBP‬‬
‫))‬
‫הגדר את ‪ Picture Size‬עבור כל אחד מהמסכים המחולקים‪.‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size) PIP‬‬
‫‪/‬‬
‫))‬
‫בחר את גודל התמונה עבור המסך המשני‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא‪ ,‬ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא‪ ,‬ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ולשידורים סטנדרטיים‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.16:9‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ולשידורים סטנדרטיים‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס התצוגה המקורי‪ ,‬בלי לחתוך דבר‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.HDMI/DP/USB Type-C-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP/USB Type-C‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס התצוגה המקורי‪ ,‬בלי לחתוך דבר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.HDMI/DP/USB Type-C-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP/USB Type-C‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪42‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size) PIP‬‬
‫))‬
‫‪/‬‬
‫כוונן את רמת הניגודיות עבור המסך המשני‪.‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size) PBP‬‬
‫))‬
‫כוונן את רמת הניגודיות עבור כל מסך‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫פרק ‪06‬‬
‫‪OnScreen Display‬‬
‫‏‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪Position‬‬
‫התאם את מיקום התפריט‪.‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫הגדר את השקיפות עבור חלונות התפריטים‪.‬‬
‫‪Language‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪.‬‬
‫השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫הגדר את תפריט התצוגה במסך (‪ )OSD‬כך שייעלם באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש בתוך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫‪ Display Time‬ניתן לשימוש כדי לציין את פרק הזמן שלאחריו ברצונך שתפריט ה‪ OSD-‬ייעלם‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫‪System‬‬
‫‏‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫בחר את גרסת ‪ DisplayPort‬שברשותך‪.‬‬
‫‪USB Source Setup‬‬
‫אפשרות זו מיועדת להקצאת יציאות ‪ USB‬מתאימות עבור יציאות ‪ HDMI‬ו‪.DP-‬‬
‫――‬
‫――‬
‫הגדרות שגויות עלולות לגרום למסך ריק‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬בדוק את מפרט המכשיר‪.‬‬
‫――‬
‫אם הצג במצב ‪ USB Type-C 2/USB Type-C 1/DisplayPort/HDMI‬ובמסך מופיעה ההודעה ‪ Check Signal Cable‬או שמצב‬
‫‪ .‬תוכל לבחור‬
‫החיסכון בחשמל מופעל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות ולאחר מכן בחר בסמל‬
‫באפשרות ‪ 1.1‬או ↑‪.1.2‬‬
‫עליך להקצות יציאת ‪ USB‬מתאימה עבור כל מקור קלט כדי להבטיח שהפונקציה ‪ USB Switch‬תפעל כראוי‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להתייחס אל ‪ USB-C#1‬ו‪ USB-C#2-‬כאל מקורות קלט ויציאות ‪ .USB‬לפיכך‪ ,‬אין צורך להגדיר אותם‪ .‬יציאת ה‪ USB-‬האחרונה‬
‫יכולה לפעול אך ורק בתור יציאת ‪ USB‬ולא בתור מקור קלט‪.‬‬
‫――‬
‫לא ניתן להציג את ‪ USB-C#1‬ו‪ DP-‬בו‪-‬זמנית ב‪.PIP/PBP Mode-‬‬
‫――‬
‫איפוס להגדרות היצרן לא ישנה את ההקצאות של יציאות ‪ USB‬אלה‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר אתה מקצה יציאת ‪ ,USB‬אין צורך ללחוץ על הלחצן ‪ JOG‬לאישור‪ .‬אם תבחר פריט‪ ,‬הוא יוחל באופן מיידי‪.‬‬
‫‪HDMI Mode‬‬
‫בחר באיזה מצב ‪ HDMI‬אתה מעוניין להשתמש‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ההתקן והרזולוציה הניתנים לתמיכה עשויים להשתנות בהתאם לגרסה‪.‬‬
‫בעת שינוי הגרסה‪ ,‬המסך עשוי להבהב‪.‬‬
‫――‬
‫אם תגדיר את ‪ HDMI Mode‬לערך ‪ ,1.4‬ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרזולוציות הגבוהות עקב מגבלות רוחב פס של פרוטוקול‬
‫‪.HDMI 1.4‬‬
‫――‬
‫אם בחרת בהגדרה לא מתאימה‪ ,‬ייתכן שיוצג לך מסך ריק‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בדוק את המפרט של ההתקן‪.‬‬
‫――‬
‫הגדר את ‪ HDMI Mode‬לערך ‪ 1.4‬כאשר אין פלט צליל מה‪ DVD-‬המחובר למוצר שלנו‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫‪45‬‬
‫‪Smart ECO Saving‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫הפונקציה ‪ Smart ECO Saving‬מפחיתה את צריכת החשמל על‪-‬ידי שליטה בזרם החשמלי המשמש את לוח הצג‪.‬‬
‫הגדר את ‪ PC/AV Mode‬ל‪ .AV-‬גודל התמונה יוגדל‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫אפשרות זו שימושית בעת צפייה בסרט‪.‬‬
‫• •‪ :Off‬בטל את הפעלת הפונקציה ‪.Smart ECO Saving‬‬
‫• •הגדר ל‪ PC-‬בעת חיבור למחשב‪.‬‬
‫• •‪ :On‬צריכת החשמל תופחת באופן אוטומטי ב‪ 10%-‬לעומת ההגדרה הנוכחית‪( .‬ההפחתה בצריכת החשמל תלויה במצב‬
‫בהירות המסך של הלקוח‪).‬‬
‫• •הגדר ל‪ AV-‬בעת חיבור להתקן ‪.AV‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫――‬
‫תכונה זו זמינה אך ורק בדגמי מסך רחב הכוללים את היחס ‪,16:9‬‏‪ 16:10‬ו‪.21:9-‬‬
‫――‬
‫אם הצג במצב ‪ USB Type-C 2/USB Type-C 1/DisplayPort/HDMI‬ובמסך מופיעה ההודעה ‪ Check Signal Cable‬או שמצב‬
‫‪ .‬תוכל לבחור‬
‫החיסכון בחשמל מופעל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות ולאחר מכן בחר בסמל‬
‫באפשרות ‪ PC‬או ‪.AV‬‬
‫קביעת תצורה של ‪Off Timer‬‬
‫‪ :Off Timer‬הפעל את מצב ‪.Off Timer‬‬
‫‪ :Turn Off After‬ניתן להגדיר את כיבוי הטיימר בטווח ‪ 0‬עד ‪ 23‬שעות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר שיחלוף מספר‬
‫השעות שצוין‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Off Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫במוצרים המיועדים לשווקים באזורים מסוימים‪ ,‬ערך ברירת המחדל להפעלה אוטומטית של הפונקציה ‪Off Timer‬‬
‫הוא ‪ 4‬שעות לאחר הפעלת המוצר‪ .‬הדבר קשור לתקנות אספקת החשמל‪ .‬אם אינך רוצה בהפעלת הטיימר‪ ,‬עבור אל‬
‫← ‪ Off Timer Plus ← System‬ובאפשרות ‪ Off Timer‬בחר ‪.Off‬‬
‫קביעת תצורה של ‪Eco Timer‬‬
‫‪ :Eco Timer‬הפעל את מצב ‪.Eco Timer‬‬
‫‪ :Eco Off After‬ניתן להגדיר את ‪ Eco Timer‬בין ‪ 10‬ל‪ 180-‬דקות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי בתום הזמן המוגדר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Eco Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫‪46‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Information‬‬
‫בחר באפשרות ‪ Auto‬או ‪ Manual‬כשיטה לזיהוי אות הקלט‪.‬‬
‫הצג את הרזולוציה‪ ,‬התדירות‪ ,‬גרסת התוכנה ומקור הקלט הנוכחיים‪.‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫שלוט בקצב התגובה של לחצן בעת לחיצה עליו‪.‬‬
‫‪ ,1 sec ,Acceleration‬או ‪ 2 sec‬ניתנים לבחירה‪ .‬אם נבחרה האפשרות ‪ ,No Repeat‬פקודה תגיב פעם אחת בלבד בעת לחיצה‬
‫על לחצן‪.‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫קבע את ההגדרות כדי להפעיל או להשבית את נורית ההפעלה הממוקמת בחלק התחתון של המוצר‪.‬‬
‫• •‪ :Working‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר מופעל‪.‬‬
‫• •‪ :Stand-by‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫החזר את כל ההגדרות עבור המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫פרק ‪08‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫‏‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪OS‬‬
‫חומרה‬
‫• •‪ Windows 7‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •זיכרון בנפח ‪ 32MB‬לפחות‬
‫• •‪ Windows 8‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •שטח פנוי בנפח ‪ 60MB‬לפחות בכונן הדיסק הקשיח‬
‫• •‪ Windows 8.1‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪ Easy Setting Box‬מאפשר למשתמשים להשתמש בצג על‪-‬ידי חלוקה למחיצות של מקטעים מרובים‪.‬‬
‫• •‪ Windows 10‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של ‪ ,Easy Setting Box‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהתוכנה לא תפעל כראוי אם לא תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫ייתכן שהסמל של ‪ Easy Setting Box‬לא יופיע; זה תלוי במערכת המחשב ובמפרט המוצר‪.‬‬
‫אם סמל קיצור הדרך לא מופיע‪ ,‬הקש על המקש ‪.F5‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫ההתקנה של ‪ Easy Setting Box‬עשויה להיות מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומסביבת העבודה ברשת‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫פרק ‪09‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫――‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪ ,‬פנה אל‬
‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‏‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהמחברים מחוברים היטב‪.‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך כבוי ונורית ההפעלה מהבהבת על אף שהמוצר מחובר כראוי למחשב‪ ,‬בצע בדיקת ‪.Self Diagnosis‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק מהמוצר את הכבלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫――‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך דרך‬
‫הגדרות ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי לגרסה החדשה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫‪4‬אם מופיעה ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬המוצר פועל כרגיל‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫עבור מצב שחורג מהרזולוציה הנתמכת (עיין ב‪-‬טבלת מצבי אות רגילים)‪ ,‬תופיע ההודעה ‪ Not Optimum Mode‬למשך זמן‬
‫קצר‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪ ,HDMI-DVI‬מופיעים שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫הרזולוציה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם להגדרות מערכת המחשב ולכבלים‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪ .‬המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כראוי‪.‬‬
‫ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪.‬‬
‫ודא שהכבל מחובר כראוי אל המוצר‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ Not Optimum Mode‬מוצג במסך‪.‬‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר האות מהכרטיס הגרפי עולה על הרזולוציה או התדירות המרביות עבור המוצר‪.‬‬
‫שנה את הרזולוציה והתדירות המרביות כך שיתאימו לביצועי המוצר‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪.)54‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה שוב‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪ .‬יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה והתדירות עבור המחשב אינן חורגות מטווח הרזולוציה והתדירות המתאים למוצר‪ .‬כעת‪ ,‬אם יש צורך‪,‬‬
‫שנה את ההגדרות‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪ )54‬במדריך זה ובתפריט ‪ Information‬במוצר‪.‬‬
‫בעיות שמע‬
‫אין קול‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫יש תמונה אך אין קול‪.‬‬
‫לא ניתן לשמוע קול אם נעשה שימוש בכבל ‪ HDMI-DVI‬כדי לחבר את התקן הקלט‪.‬‬
‫חבר את ההתקן באמצעות כבל ‪ ,HDMI‬כבל ‪ DP‬או כבל ‪.USB Type-C‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫לצבעים במסך יש צל והם מעוותים‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫――‬
‫נוריות ה‪ LED-‬במסגרת של המוצר עלולות להיראות‪ ,‬בהתאם לזווית הצפייה של המשתמש‪ .‬אור זה אינו מזיק לבני אדם‪ ,‬ואין לו‬
‫השפעה על תכונות המוצר ועל ביצועיו‪ .‬המוצר בטוח לשימוש‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫המוצר פועל במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫הקש על אחד ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למצב הפעולה הרגיל‪.‬‬
‫הטקסט מטושטש‪.‬‬
‫אם אתה משתמש ב‪( Windows OS-‬לדוגמה‪,Windows 7 ,‬‏‪,Windows 8‬‏‪ Windows 8.1‬או ‪ :)Windows 10‬עבור אל לוח‬
‫הבקרה ← גופנים ← כוונן טקסט ‪ ClearType‬ושנה את הפעל את ‪.ClearType‬‬
‫הפעלת הווידאו בלתי יציבה‪.‬‬
‫ההפעלה של קובצי וידאו גדולים באיכות ‪ High-Definition‬עלולה להיות בלתי יציבה‪ .‬הדבר עלול לנבוע מכך שנגן הווידאו‬
‫אינו מותאם באופן מיטבי למשאב המחשב‪.‬‬
‫נסה להפעיל את הקובץ בנגן וידאו אחר‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫בעיה באפיק טורי אוניברסלי (‪)USB‬‬
‫ממשק ה‪ USB-‬אינו פועל (התקני ‪ USB‬אינם פועלים)‪.‬‬
‫ודא שהצג שלך מופעל‪.‬‬
‫חבר מחדש את כבל ה‪ USB-‬למחשב‪.‬‬
‫חבר מחדש את התקני ה‪( USB-‬מחברי ‪.)USB‬‬
‫כבה את הצג ולאחר מכן הפעל אותו שוב מחדש‪.‬‬
‫אתחל מחדש את המחשב‪.‬‬
‫התקני ‪ USB‬מסוימים‪ ,‬כמו כונני ‪ HDD‬ניידים‪ ,‬מחייבים זרם חשמל גבוה יותר‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬חבר את ההתקנים ישירות למחשב‪.‬‬
‫יציאת ה‪ USB Type-C-‬אינה מספקת חשמל (התקני ה‪ USB-‬אינם נטענים)‪.‬‬
‫ודא שהמכשיר המחובר תואם למפרט של ‪.USB-C‬‬
‫ודא שאתה משתמש בכבל ‪ USB Type-C‬שהגיע עם הצג‪.‬‬
‫הממשק של‪ High Speed USB 3.0‎‬איטי (התקני‪ High Speed USB 3.0‎‬פועלים לאט או שאינם פועלים כלל)‪.‬‬
‫ודא שהמחשב שלך תואם ל‪.USB 3.0‎-‬‬
‫בחלק מהמחשבים יש יציאות‪USB 3.0‎‬‏‪ USB 2.0‎,‬ו‪ .USB 1.1‎-‬ודא שנעשה שימוש ביציאת ה‪ USB-‬הנכונה‪.‬‬
‫חבר מחדש את כבל ה‪ USB-‬למחשב‪.‬‬
‫חבר מחדש את התקני ה‪( USB-‬מחברי ‪.)USB‬‬
‫אתחל מחדש את המחשב‪.‬‬
‫‪ USB 3.0‎‬נתמך רק כאשר התקן מקור מחובר ל‪-‬‬
‫או ל‪-‬‬
‫‪.)3.0( A‬‬
‫באמצעות כבל ‪ USB Type-C‬ל‪ -‬‏‬
‫העכבר האלחוטי משתהה או שאינו פועל (מגיב באיטיות או שאינו מגיב כלל)‪.‬‬
‫הגבר את המרחק בין התקן ה‪ USB-‬לבין מקלט ה‪ USB-‬האלחוטי‪.‬‬
‫מקם את מקלט ה‪ USB-‬האלחוטי קרוב ככל שניתן לעכבר האלחוטי‪.‬‬
‫השתמש בכבל מאריך ל‪ USB-‬כדי למקם את מקלט ה‪ USB-‬האלחוטי רחוק ככל האפשר מיציאת ה‪.USB-‬‬
‫‪51‬‬
‫ש&ת‬
‫――‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות ← מאפייני מתאם תצוגה ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫• •‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← התאמה אישית ← מסך נעילה ← הגדרות זמן קצוב למסך ← צריכת חשמל &שינה או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‏‬
‫כללי‬
‫שם דגם‬
‫*‪C43J890DK‬‬
‫*‪C49J890DK‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 43.4( 43‬אינץ' ‪ 110.2 /‬ס"מ)‬
‫סיווג ‪ 48.9( 49‬אינץ' ‪ 124.2 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 1052.3‬מ"מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 328.8‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 1195.8‬מ"מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 336.3‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.274‬מ"מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 0.274‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 0.3114‬מ"מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 0.3114‬מ"מ (‪)V‬‬
‫שעון פיקסל מרבי‬
‫‪600 MHz‬‬
‫‪660 MHz‬‬
‫אספקת כוח‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫――‬
‫――‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫――‬
‫מחברי אות‬
‫‪USB Type-C ,DP ,HDMI‬‬
‫――‬
‫תנאי סביבה‬
‫תפעול‬
‫――‬
‫חבר–הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל (‪Plug-and-Play‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת‬
‫מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך להתאים אישית את הגדרות‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫נקודות מסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא בהיר או כהה יותר‬
‫מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 04 °‬‏‪F – 1‬‏‪50 °‬‏) ‪C‬‏‪ 0 °‬‏‬
‫‪C – 4‬‏‪10 °‬‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪C – 4‬‏‪20 °‬‏‪-‬‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 13 °‬‏‪F – 1‬‏‪4 °‬‏‪C )-‬‏‪ 5 °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫‪53‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫שם דגם‬
‫סינכרון‬
‫רזולוציה‬
‫*‪C43J890DK‬‬
‫*‪C49J890DK‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎30 – 160 kHz‬‬
‫‪‎30 – 170 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎50 – 120 Hz‬‬
‫‪‎50 – 144 Hz‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪3840 x 1200 @ 60 Hz‬‬
‫‪3840 x 1080 @ 60 Hz‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫)‪3840 x 1200 @ 100 Hz (HDMI‬‬
‫)‪3840 x 1080 @ 120 Hz (HDMI‬‬
‫)‪3840 x 1200 @ 120 Hz (DisplayPort‬‬
‫)‪3840 x 1080 @ 144 Hz (DisplayPort‬‬
‫)‪3840 x 1200 @ 120 Hz (USB Type-C‬‬
‫)‪3840 x 1080 @ 144 Hz (USB Type-C‬‬
‫כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ ,‬המסך יותאם באופן אוטומטי‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק למרות שנורית ההפעלה דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על פי‬
‫הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫*‪C43J890DK‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪CEA, 2560 x 1080‬‬
‫‪66.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪198.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪IBM‬‏‪‎720 x 400 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎832 x 624 ,‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎1152 x 870 ,‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪35.156‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪36.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1152 x 864 ,‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪54‬‬
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA
-/+
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
-/+
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.000
60.000
‫‏‏‬1600‫‏‬x‫ ‏‬9
‫ ‏‬00 ,‫‏‬VESA
-/+
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA
+/-
296.250
59.970
74.063
VESA, 3840 x 1200
+/-
503.000
99.960
125.750
VESA, 3840 x 1200
+/-
597.880
120.000
152.520
VESA, 3840 x 1200
C49J890DK*
55
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
+/+
198.000
60.000
66.000
CEA, 2560 x 1080
-/+
28.322
70.087
31.469
IBM, 720 x 400
-/-
30.240
66.667
35.000
MAC, 640 x 480
-/-
57.284
74.551
49.726
MAC, 832 x 624
-/-
100.000
75.062
68.681
MAC, 1152 x 870
-/-
25.175
59.940
31.469
VESA, 640 x 480
-/-
31.500
72.809
37.861
VESA, 640 x 480
-/-
31.500
75.000
37.500
VESA, 640 x 480
+/+
36.000
56.250
35.156
VESA, 800 x 600
+/+
40.000
60.317
37.879
VESA, 800 x 600
+/+
50.000
72.188
48.077
VESA, 800 x 600
+/+
49.500
75.000
46.875
VESA, 800 x 600
-/-
65.000
60.004
48.363
VESA, 1024 x 768
-/-
75.000
70.069
56.476
VESA, 1024 x 768
+/+
78.750
75.029
60.023
VESA, 1024 x 768
+/+
108.000
75.000
67.500
VESA, 1152 x 864
+/+
74.250
60.000
45.000
VESA, 1280 x 720
‫‪VESA, 1280 x 800‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA, 1280 x 1024‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA, 1280 x 1024‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA, 1440 x 900‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA, 1600 x 900‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA, 1680 x 1050‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA, 1920 x 1080‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA, 3840 x 1080‬‬
‫‪66.625‬‬
‫‪59.968‬‬
‫‪266.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA, 3840 x 1080‬‬
‫‪113.250‬‬
‫‪99.956‬‬
‫‪453.000‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA, 3840 x 1080‬‬
‫‪137.250‬‬
‫‪119.974‬‬
‫‪549.000‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA, 3840 x 1080‬‬
‫‪166.608‬‬
‫‪144.000‬‬
‫‪653.103‬‬
‫‪+/-‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫חזרה על אותה התמונה הרבה פעמים לשנייה מאפשרת לך להציג תמונות טבעיות‪ .‬תדירות החזרה נקראת "תדירות אנכית" או "קצב רענון" והיא מסומנת ב‪.Hz-‬‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מהרזולוציות המפורטות בטבלה שלעיל לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם למפרטים של כרטיס הגרפיקה‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫נספח‬
‫‏‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫――‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫• •חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫• •שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫• •בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫• •טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫• •שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫• •פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫• •שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫• •אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫• •טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫אחר‬
‫• •תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫• •בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫――‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את המדריך‪.‬‬
‫‪57‬‬
Download PDF

advertising