Samsung | LA22B450C8 | Samsung LA22B450C8 מדריך למשתמש

‫ ברחבי העולם‬SAMSUNG ‫צור קשר עם‬
,Samsung ‫אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי‬
.SAMSUNG ‫פנה למרכז שירות הלקוחות של‬
‫אתר אינטרנט‬
LCD TV
‫מדריך למשתמש‬
‫מרכז שירות לקוחות‬
‫מדינה‬
www.samsung.com/au
1300 362 603
AUSTRALIA
www.samsung.com/cn
800-810-5858
400-810-5858
010-6475 1880
CHINA
www.samsung.com/hk
HONG KONG:3698 - 4698
www.samsung.com/in
3030 8282
1-800-3000-8282
1800 110011
INDIA
www.samsung.com/id
0800-112-8888
INDONESIA
www.samsung.com/jp
0120-327-527
JAPAN
www.samsung.com/my
1800-88-999
MALAYSIA
www.samsung.com/nz
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
NEW ZEALAND
www.samsung.com/ph
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
PHILIPPINES
www.samsung.com/sg
1800-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
www.samsung.com/th
1800-29-3232
02-689-3232
THAILAND
www.samsung.com/tw
0800-329-999
TAIWAN
www.samsung.com/vn
1 800 588 889
VIETNAM
www.samsung.com/za
0860-SAMSUNG(726-7864
SOUTH AFRICA
www.samsung.com/ae
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
U.A.E
‫חשוב על האפשרויות‬
.Samsung ‫תודה על שרכשת מוצר זה של‬
‫ רשום את המוצר שלך בכתובת‬,‫לקבלת שירות מלא יותר‬
www.samsung.com/register
‫מספר סידורי‬
‫דגם‬
BN68-02305K-00
BN68-02305K-00Heb-cover.indd 1
2009-06-01 �� 8:27:35
‫❑ ❑רישיון‬
‫‪TruSurround HD‬‏‪SRS ,‬‬
‫רישיון מ‪.SRS Labs, Inc. -‬‬
‫וסמל הינם סימנים מסחריים של‪SRS Labs, Inc.‎‬‏‪ ‎TruSurround HD‬משולבת במסגרת‬
‫❑ ❑אמצעי זהירות בעת הצגת תמונה ללא תנועה‬
‫תמונה ללא תנועה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך למסך הטלוויזיה‬
‫● ●אל תציג תמונה ללא תנועה או תמונה עם תנועה חלקית על גבי מסך ה‪ LCD-‬למשך יותר משעתיים כיוון שהדבר עלול לגרום להשארת התמונה‬
‫על המסך‪ .‬השארת התמונה מוכרת גם בתור "צריבת מסך"‪ .‬כדי להימנע מכך‪ ,‬הפחת את רמת הבהירות והניגודיות של המסך בעת הצגת‬
‫תמונה ללא תנועה‪.‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪ LCD‬בתבנית ‪ 4:3‬במשך פרק זמן ממושך עלולה להשאיר סימני שוליים משמאל‪ ,‬מימין ובמרכז המסך‬
‫● ●‬
‫עקב ההבדל בפליטת האור על‪-‬גבי המסך‪ .‬הפעלת ‪ DVD‬או מסוף משחקים עלולה לגרום לתופעה דומה‪ .‬נזקים שנגרמו‬
‫עקב תופעה זו אינם כלולים באחריות‪.‬‬
‫● ●הצגת תמונות ללא תנועה ממשחקי וידאו וממחשבים למשך פרק זמן ארוך מהמותר עלולה להשאיר סימנים של חלקי תמונות‪ .‬כדי למנוע תופעה‬
‫זו‪ ,‬הפחת את ה'בהירות' וה'ניגודיות' בעת הצגת תמונות ללא תנועה‪.‬‬
‫© ‪ .Samsung Electronics Co., Ltd 2009‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:31‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 1‬‬
‫תוכן‬
‫הגדרות‬
‫התקנת הטלוויזיה‬
‫■■מבט על לוח הבקרה �������������������������������������������������������������������������������‪2‬‬
‫■■אביזרים������������������������������������������������������������������������������������������������‪3‬‬
‫■■מבט על לוח החיבור �������������������������������������������������������������������������������‪4‬‬
‫■■מבט על השלט הרחוק�����������������������������������������������������������������������������‪6‬‬
‫■■התקנת סוללות בשלט הרחוק �������������������������������������������������������������������‪7‬‬
‫■■הגדרת תצורה של תפריט ‘הגדרות’ ���������������������������������������������������������‪18‬‬
‫קלט ‪ /‬תמיכה‬
‫■■תפריט קלט�����������������������������������������������������������������������������������������‪20‬‬
‫המלצות‬
‫הפעלה‬
‫■■מבט על התפריטים���������������������������������������������������������������������������������‪7‬‬
‫■■השארת הטלוויזיה ב‪8����������������������������������������������������� Standby Mode -‬‬
‫■■המאפיין ‘הכנס‪-‬הפעל’ �����������������������������������������������������������������������������‪8‬‬
‫ערוצים‬
‫■■תפריט ערוצים ���������������������������������������������������������������������������������������‪9‬‬
‫תמונה‬
‫■■מאפיין הטלטקסט���������������������������������������������������������������������������������‪21‬‬
‫■■התקנת המעמד������������������������������������������������������������������������������������‪22‬‬
‫■■ניתוק המעמד ��������������������������������������������������������������������������������������‪23‬‬
‫■■מנעול ‪ Kensington‬למניעת גניבה ����������������������������������������������������������‪23‬‬
‫■■אבטחת מרחב ההתקנה ������������������������������������������������������������������������‪24‬‬
‫■■חיזוק הטלוויזיה לקיר ����������������������������������������������������������������������������‪24‬‬
‫■■פתרון בעיות‪ :‬לפני הפנייה לאנשי שירות ���������������������������������������������������‪25‬‬
‫■■מפרטים����������������������������������������������������������������������������������������������‪26‬‬
‫■■הגדרת תצורה של תפריט ‘תמונה’�����������������������������������������������������������‪11‬‬
‫■■מבט על תמונה בתוך תמונה (‪14��������������������������������������������������������� )PIP‬‬
‫■■שימוש בטלוויזיה כמסך מחשב (מחשב אישי) ��������������������������������������������‪15‬‬
‫■■הגדרת הטלוויזיה עם המחשב האישי�������������������������������������������������������‪16‬‬
‫קול‬
‫■■הגדרת תצורה של תפריט ‘קול’���������������������������������������������������������������‪16‬‬
‫■■בחירת מצב קול �����������������������������������������������������������������������������������‪17‬‬
‫❑ ❑סמל‬
‫‪N‬‬
‫‪O‬‬
‫‪T‬‬
‫הערה‬
‫לחצן בלחיצה אחת‬
‫לחצן כלי‬
‫לחץ‬
‫עברית ‪1 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:31‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 1‬‬
‫התקנת הטלוויזיה‬
‫‪N N‬האיורים והשרטוטים במדריך למשתמש זה מסופקים לצורך עיוני בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל‪ .‬עיצוב המוצר והמפרטים‬
‫עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת כדי לשפר את ביצועי המוצר‪.‬‬
‫¦ ¦מבט על לוח הבקרה‬
‫‪N N‬הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪N N‬באפשרותך להשתמש בלחצן על‪-‬ידי הקשה על לחצני הלוח הצדדי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ :SOURCE E 1‬עבור בין כל מקורות הקלט הזמינים‪ .‬בתפריט שעל המסך‪ ,‬השתמש בלחצן זה בדומה ללחצן ‪ ENTERE‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪ :MENU 2‬לחץ כדי להציג תפריט על המסך של מאפייני הטלוויזיה‪.‬‬
‫‬
‫‪ :y 3‬לחץ כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בתפריט שעל המסך‪ ,‬השתמש בלחצנים ‪ y‬בדומה ללחצן ► וללחצן ◄ בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪ :z 4‬לחץ כדי להחליף ערוצים‪ .‬בתפריט שעל המסך‪ ,‬השתמש בלחצני ‪ z‬בדומה ללחצנים ▼ וללחצן▲ בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪( P 5‬הפעלה)‪ :‎‬לחץ כדי להפעיל ולכבות את הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ 6‬חיישן השלט הרחוק‪ :‬הפנה את השלט הרחוק כלפי נקודה זו בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ 7‬מחוון הפעלה‪ :‬מהבהב ונכבה בעת ההפעלה ונדלק במצב המתנה‪.‬‬
‫‪ 8‬רמקולים‬
‫‬
‫עברית ‪2 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:31‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 2‬‬
‫¦ ¦אביזרים‬
‫(‪)‎M4 X L16‬‬
‫שלט רחוק וסוללות (‪)AAA x 2‬‬
‫● ●הוראות לבעלים‬
‫כבל מתח‬
‫● ●כרטיס אחריות‬
‫‪2‬‬
‫בורג מעמד ‪‎ X‬‬
‫מטלית ניקוי‬
‫● ●מדריך בטיחות‬
‫● ●כרטיסי רישום‬
‫‪N N‬ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיית ה‪ LCD-‬שלך‪ .‬אם פריטים כלשהם חסרים‪ ,‬פנה לספק שלך‪.‬‬
‫‪N N‬כרטיס אחריות ‪ /‬מדריך בטיחות ‪ /‬כרטיסי רישום (לא זמינים בכל האזורים)‬
‫‪N N‬הצבע והצורה של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫עברית ‪3 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:32‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 3‬‬
‫¦ ¦מבט על לוח החיבור‬
‫[הלוח האחורי של הטלוויזיה]‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫שקע מתח‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪N N‬הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪SERVICE 1‬‬
‫– –מחבר לשירות בלבד‪.‬‬
‫‪HDMI/PC IN [HDMI (DVI([ 2‬‬
‫‬
‫מתחבר ליציאת ‪ HDMI‬של התקן עם יציאת ‪.HDMI‬‬
‫‪N N‬אין צורך בחיבור שמע נוסף עבור חיבור ‪ HDMI‬ל‪.HDMI-‬‬
‫‪N N‬מהו ‪?HDMI‬‬
‫● ●‪HDMI‬‏(‪ ,)High-Definition Multimedia Interface‬הוא ממשק המאפשר לשדר אותות שמע ווידאו דיגיטליים באמצעות כבל יחיד‪.‬‬
‫● ●ההבדל בין ‪ HDMI‬ל‪ DVI-‬הוא שהתקן ה‪ HDMI-‬קטן יותר וכולל את מאפיין הקידוד ‪HDCP‬‏(‪)High Bandwidth Digital Copy Protection‬‏‪.‎‬‬
‫‪N N‬השתמש בשקע‪ ‎HDMI/PC IN [HDMI (DVI)]‎‬לחיבור ‪ DVI‬להתקן חיצוני‪ .‬השתמש בכבל ‪ DVI‬ל‪ HDMI-‬או במתאם ‪DVI-‬‬
‫‪HDMI‬‏(‪ DVI‬ל‪ )HDMI-‬לחיבור וידאו ובשקעים [‪ HDMI/PC IN [AUDIO‬עבור שמע‪ .‬בעת השימוש בחיבור כבל ‪ ,HDMI/DVI‬יש‬
‫להשתמש בשקע‪.‎HDMI/PC IN [HDMI (DVI)]‎‬‬
‫ ‪HDMI/PC IN [AUDIO]‎‬‬
‫– –חבר לשקע של יציאת השמע במחשב‪.‬‬
‫– –יציאות שמע ‪ DVI‬להתקנים חיצוניים‪.‬‬
‫[‪HDMI/PC IN [PC‬‬
‫‬
‫– –חבר לשקע היציאה של הווידאו והשמע במחשב‪.‬‬
‫‪N N‬אם המחשב שלך תומך בחיבור ‪ ,HDMI‬באפשרותך לחבר זאת לנקודת החיבור [(‪.HDMI/PC IN [HDMI (DVI‬‬
‫‪N N‬אם המחשב שלך תומך בחיבור ‪ ,DVI‬באפשרותך לחבר זאת לנקודת החיבור [‪.HDMI/PC IN [HDMI (DVI)] / [AUDIO‬‬
‫‪ANT IN 3‬‬
‫– –מתחברת לאנטנה או למערכת טלוויזיה בכבלים‪.‬‬
‫‪ 4‬מנעול ‪Kensington‬‬
‫– –מנעול ‪( Kensington‬אופציונלי) הוא התקן המשמש לקיבוע פיזי של המערכת בעת השימוש במקום ציבורי‪ .‬אם ברצונך להשתמש בהתקן נעילה‪,‬‬
‫פנה לספק שממנו רכשת את הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬המיקום של מנעול ‪ Kensington‬עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫עברית ‪4 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:32‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 4‬‬
‫‪COMPONENT IN / AV IN 5‬‬
‫‬
‫– –חבר כבלי ‪( Component Video‬אופציונליים) למחבר ‪Component‬‏(‪ )PR, PB, Y‬בגב הטלוויזיה ואת הקצוות האחרים למחברי יציאת‬
‫‪ Component Video‬מתאימים ב‪.DVD-‬‬
‫– –אם ברצונך לחבר את הממיר ואת ה‪ DVD-‬גם יחד‪ ,‬עליך לחבר את הממיר ל‪ DVD-‬ולחבר את ה‪ DVD-‬למחבר ‪Component‬‏(‪)PR, PB, Y‬‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫– –המחברים ‪ PR, PB‬ו‪ Y-‬ב‪ DVD-‬של התקני ‪ Component‬מסומנים לעתים בתור ‪ Y, B-Y‬ו‪ R-Y-‬או ‪ Cb, Y‬ו‪.Cr-‬‬
‫– –חבר כבלי שמע של ‪( RCA‬אופציונליים) לשקע [‪ ]R-AUDIO-L‬בגב הטלוויזיה ואת הקצוות האחרים למחברי יציאת שמע מתאימים ב‪.DVD-‬‬
‫– –השקע ‪ COMPONENT IN‬משמש גם כשקע ‪.AV IN‬‬
‫‪N N‬חבר את כבל הווידאו לשקע [‪ COMPONENT IN [Y/VIDEO‬ואת כבל השמע לשקעי [‪.COMPONENT IN [R-AUDIOL‬‬
‫‪H 6‬‏ (אוזניות)‬
‫– –ניתן לחבר אוזניות ליציאת האוזניות בטלוויזיה‪ .‬כאשר האוזניות מחוברות‪ ,‬הקול מהרמקולים המובנים יושבת‪.‬‬
‫‪N N‬השימוש בפונקציית הקול מוגבל בעת חיבור אוזניות לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬שימוש ממושך באוזניות בעוצמת קול גבוהה עלול לפגוע בשמיעתך‪.‬‬
‫‪N N‬לא יישמע קול מהרמקולים בעת חיבור אוזניות לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬עוצמת הקול באוזניות ועוצמת הקול בטלוויזיה מכווננות בנפרד‪.‬‬
‫עברית ‪5 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:32‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 5‬‬
‫¦ ¦מבט על השלט הרחוק‬
‫‪N N‬באפשרותך להשתמש בשלט רחוק במרחק של עד כ‏‏‪-‬‏‪ 7‬מטרים מהטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬ביצועי השלט הרחוק עשויים להיות מושפעים מתאורה חזקה‪.‬‬
‫‪N N‬הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪ : POWER 1‬מכבה את הטלוויזיה‬
‫‬
‫ומדליק אותה‪.‬‬
‫‪ : MENU %‬מציג את התפריט הראשי על‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪ 2‬לחצנים מספריים ‪ :‬לחץ כדי להחליף ערוץ‪.‬‬
‫^ ‪ : HDMI‬בוחר את מצב ה‪HDMI-‬‬
‫‬
‫ישירות‪.‬‬
‫‪ : E 3‬מבצע את אותה הפונקציה‬
‫כמו הלחצן ‪ ENTERE‬בלחצני‬
‫הכיוון‪ .‬בעת החלפת ערוצים באמצעות‬
‫הלחצנים המספריים‪ ,‬כאשר תלחץ על‬
‫מספר הערוץ ולאחר מכן על הלחצן‬
‫‪ ,ENTERE‬הערוץ יוחלף מיד‪.‬‬
‫‪ : Y 4‬לחץ כדי להגביר או‬
‫להחליש את עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪ : SOURCE 5‬לחץ כדי להציג ולבחור‬
‫‬
‫את מקורות הווידאו הזמינים‪.‬‬
‫‪ : CH LIST 6‬מציג את רשימת הערוצים‬
‫‬
‫על המסך‪.‬‬
‫‪ : TOOLS 7‬השתמש לבחירה מהירה‬
‫של פונקציות הנמצאות בשימוש רב‪.‬‬
‫‪ : INFO 8‬לחץ כדי להציג מידע במסך‬
‫‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫! ‪ : TV‬בוחר את מצב הטלוויזיה ישירות‪.‬‬
‫‬
‫@ ‪ : PRE-CH‬מאפשר לחזור לערוץ‬
‫הקודם שבו צפית‪.‬‬
‫‪ : MUTE M #‬לחץ כדי להשתיק את‬
‫הקול זמנית‪.‬‬
‫‪ : < P > $‬לחץ כדי להחליף ערוצים‪.‬‬
‫!‬
‫‪1‬‬
‫& ‪ : RETURN‬חוזר לתפריט הקודם‪.‬‬
‫‬
‫* למעלה▲ ‪ /‬למטה▼ ‪ /‬ימינה► ‪/‬‬
‫‬
‫שמאלה◄ ‪ : ENTERE /‬השתמש‬
‫בלחצנים אלה כדי לבחור פריטי‬
‫תפריטים על המסך וכדי לשנות ערכי‬
‫תפריטים‪.‬‬
‫) ‪ : EXIT‬לחץ כדי לצאת מהתפריט‪.‬‬
‫‬
‫( ‪ : P.SIZE‬בחירת גודל תמונה‪.‬‬
‫‬
‫‪ : S.MODE a‬בחירה של מצב ‪.Sound‬‬
‫פונקציות טלטקסט‬
‫‪ : 0 5‬בחירת מצב טלטקסט‬
‫(‪)LIST/FLOF‬‬
‫‪ : 8 6‬אחסון טלטקסט‬
‫‪ : 4 7‬בחירת גודל טלטקסט‬
‫‪ : 5 8‬חשיפת טלטקסט‬
‫‪ 9‬בחירת נושא טקסט מהיר‬
‫‪2‬‬
‫@‬
‫‪#‬‬
‫‪$‬‬
‫‪4‬‬
‫‪%‬‬
‫^‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫&‬
‫‪7‬‬
‫*‬
‫(‬
‫‪ : / 0‬בחירה בטלטקסט‪,‬‬
‫כפול או שילוב‪.‬‬
‫! ‪ : :‬יציאה מתצוגת הטלטקסט‬
‫@ ‪ : 1‬דף משנה של טלטקסט‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫)‬
‫‪a‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ : 2 $‬דף הטלטקסט הבא‬
‫‪ : 3‬דף הטלטקסט הקודם‬
‫‪ : 6 %‬אינדקס טלטקסט‬
‫& ‪ : 9‬השהיית טלטקסט‬
‫) ‪ : 7‬ביטול טלטקסט‬
‫עברית ‪6 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:33‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 6‬‬
‫¦ ¦התקנת סוללות בשלט הרחוק‬
‫‪ .1‬הרם את המכסה בגב השלט הרחוק כלפי מעלה כמוצג באיור‪.‬‬
‫‪ .2‬התקן שתי סוללות בגודל ‪.AAA‬‬
‫‪N N‬הקפד להתאים את הקצוות "‪ "+‬ו‪ "-"-‬של הסוללות לתרשים בתוך התא‪.‬‬
‫‪ .3‬החזר את המכסה למקומו‪.‬‬
‫‪N N‬הסר את הסוללות ואחסן אותן במקום קריר ויבש אם אינך מתכוון להשתמש בשלט הרחוק למשך תקופה ארוכה‪.‬‬
‫‪N N‬אם השלט הרחוק אינו עובד‪ ,‬בדוק את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫• •האם הטלוויזיה מופעלת?‬
‫• •האם סימני החיבור והחיסור של הסוללות הפוכים?‬
‫• •האם הסוללות התרוקנו?‬
‫• •האם יש הפסקת חשמל או שכבל המתח התנתק?‬
‫• •האם יש נורת פלואורוסנט מיוחדת או שלט ניאון בקרבת מקום?‬
‫הפעלה‬
‫הפעלה‬
‫¦ ¦מבט על התפריטים‬
‫לפני שתשתמש בטלוויזיה‪ ,‬בצע את השלבים שלהלן כדי ללמוד כיצד לנווט בתפריט כדי לבחור ולשנות פונקציות שונות‪.‬‬
‫לחצן ‪MENU‬‬
‫מציג את התפריט הראשי על המסך‪.‬‬
‫לחצן ‪RETURN‬‬
‫חזרה לתפריט הקודם‪.‬‬
‫‪/ E‬‏לחצני כיוון‬
‫הלחצנים ‪‎ NTERE‬‬
‫הזזת הסמן ובחירת פריט‪ .‬בחירת הפריט‬
‫הנוכחי שנבחר‪ .‬אישור ההגדרה‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫יציאה מהתפריט על המסך‪.‬‬
‫❑ ❑הפעלת התצוגה על המסך (‪)OSD‬‬
‫שלב הגישה עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם לתפריט הנבחר‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על הלחצן ‪.MENU‬‬
‫תמונה‬
‫‪TV‬‬
‫‪ :‬רגיל‬
‫מצב‬
‫‬
‫תאורה אחורית‬
‫‬
‫ניגודיות‬
‫‬
‫בהירות‬
‫‬
‫חדות‬
‫‬
‫צבע‬
‫‪R 50‬‬
‫גוון (‪)G/R‬‬
‫‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫‪ :‬אישור‬
‫איפוס‬
‫‪ .2‬התפריט הראשי מופיע על המסך‪.‬‬
‫בצד התפריט מופיעים סמלים‪:‬‏תמונה‪ ,‬קול‪ ,‬ערוץ‪ ,‬הגדרות‪ ,‬קלט‪.‬‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫‪80‬‬
‫‪45‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪G 50‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ▲ או ▼ כדי לבחור את אחד מהסמלים‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪ .4‬לאחר מכן לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬כדי לגשת לתפריט המשנה של הסמל‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על לחצן ▲ או ▼ כדי לגשת לתפריט המשנה של הסמל‪.‬‬
‫תמונה‬
‫‪ :‬רגיל‬
‫מצב‬
‫‬
‫תאורה אחורית‬
‫‬
‫ניגודיות‬
‫‬
‫בהירות‬
‫‬
‫חדות‬
‫‬
‫צבע‬
‫‪R 50‬‬
‫גוון (‪)G/R‬‬
‫‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫‪ :‬אישור‬
‫איפוס‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪ .6‬לחץ על לחצן ► או ◄ כדי להעלות או להפחית את הערך של פריט מסוים‪ .‬התצוגה על המסך של‬
‫אפשרות הכוונון עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם לתפריט הנבחר‪.‬‬
‫‪ .7‬לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬כדי להשלים את הגדרת התצורה‪ .‬לחץ על לחצן ‪ EXIT‬כדי לצאת‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪80‬‬
‫‪45‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪G 50‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫▲‬
‫תאורה אחורית‬
‫▼‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫‪7‬‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪ L‬כוונון‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫סמל עזרה‬
‫עברית ‪7 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:34‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 7‬‬
‫¦ ¦השארת הטלוויזיה ב‪Standby Mode -‬‬
‫ניתן להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה על‪-‬מנת לצמצם את צריכת החשמל‪ .‬מצב המתנה שימושי כאשר הצפייה אינה רציפה (כמו למשל במהלך ארוחה)‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ‪ POWERP‬בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫‪N N‬המסך נכבה ומחוון המתנה בצבע אדום מופיע על‪-‬גבי הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .2‬להפעלת הטלוויזיה מחדש‪ ,‬פשוט לחץ על הלחצן ‪ POWERP‬שנית‪.‬‬
‫‪N N‬אין להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה לפרקי זמן ממושכים (כמו למשל במהלך חופשה)‪ .‬רצוי לנתק את הטלוויזיה מהחשמל ומהאנטנה‪.‬‬
‫¦ ¦המאפיין 'הכנס‪-‬הפעל'‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬הגדרות בסיסיות מופעלות באופן אוטומטי ורציף‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על הלחצן ‪ POWERP‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪N N‬באפשרותך להשתמש גם בלחצן ‪ POWERP‬בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור את השפה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן ► או ◄ כדי לבחור את האפשרות הדגמה בחנות או שימוש ביתי‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪N N‬אנו ממליצים על הגדרת הטלוויזיה למצב שימוש ביתי לקבלת התמונה הטובה ביותר בסביבה הביתית‪.‬‬
‫‪N N‬הדגמה בחנות נועד לשימוש בסביבות מכירה בלבד‪.‬‬
‫‪N N‬אם היחידה מוגדרת בטעות למצב הדגמה בחנות וברצונך לחזור למצב שימוש ביתי (רגיל)‪ :‬לחץ על לחצן עוצמת הקול בטלוויזיה‪.‬‬
‫כאשר תצוגת עוצמת הקול מוצגת‪ ,‬לחץ ממושכות על לחצן ‪ MENU‬בטלוויזיה למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫‪ .4‬ההודעה בדוק את קלט האנטנה‪ .‬מוצגת כאשר אישור נבחר ‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪N N‬בדוק אם כבל האנטנה מחובר כהלכה‪.‬‬
‫‪ .5‬בחר את האזור המתאים על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ▲ או ▼‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ ENTERE‬כדי לאשר את בחירתך‪.‬‬
‫‪ .6‬תפריט אחסון אוטומטי מוצג כאשר הפעל נבחר‪ .‬לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪N N‬חיפוש הערוצים יתחיל ויסתיים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪N N‬לחץ על לחצן ‪ ENTERE‬בכל עת כדי לקטוע את תהליך האחסון בזיכרון‪.‬‬
‫‪N N‬לאחר אחסון של כל הערוצים הזמינים מופיע התפריט הגדרת שעון‪.‬‬
‫‪ .7‬לחץ על לחצן ‪.ENTERE‬‬
‫בחר את האפשרות חודש‪ ,‬יום‪ ,‬שנה‪ ,‬שעה‪ ,‬דקה או ‪ am/pm‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ► או ◄‪.‬‬
‫הגדר את חודש‪ ,‬יום‪ ,‬שנה‪ ,‬שעה‪ ,‬דקה או ‪ am/pm‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ▲ או ▼‪.‬‬
‫‪N N‬באפשרותך להגדיר חודש‪ ,‬יום‪ ,‬שנה‪ ,‬שעה ו‪-‬דקה ישירות על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪ .8‬לחץ על הלחצן ‪ ENTERE‬כדי לאשר את ההגדרה‪ .‬ההודעה צפייה מהנה בטלוויזיה‪ .‬מוצגת‪.‬‬
‫בסיום‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪N N‬גם אם הלחצן ‪ ENTERE‬לא נלחץ‪ ,‬ההודעה תיעלם באופן אוטומטי לאחר מספר שניות‪.‬‬
‫אם ברצונך לאפס מאפיין זה‪...‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ‪ MENU‬כדי להציג את התפריט‪ .‬לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן ‪ ENTERE‬שוב כדי לבחור הכנס‪-‬הפעל‪.‬‬
‫‪N N‬המאפיין הכנס‪-‬הפעל זמין רק במצב טלוויזיה‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫הגדרות‬
‫‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫‪ :‬עברית‬
‫שפה‬
‫‬
‫שעה‬
‫‪ :‬פועל‬
‫נעילה מפני ילדים‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫מצב משחק‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫נעימה‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫חיסכון באנרגיה‬
‫‬
‫‪PIP‬‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫עברית ‪8 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:34‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 8‬‬
‫ערוצים‬
‫¦ ¦תפריט ערוצים‬
‫❑ ❑אזור‬
‫‪TV‬‬
‫באפשרותך לשנות את האזור עבור ערוצים‪.‬‬
‫❑ ❑תיכנות אוטומטי‬
‫באפשרותך לסרוק בחיפוש אחר טווחי התדרים הזמינים (הזמינות תלויה באזור שבו אתה נמצא)‪.‬‬
‫מספרי הערוצים המוקצים באופן אוטומטי עשויים שלא להתאים למספרי הערוצים בפועל או למספרים הרצויים‪.‬‬
‫‪N N‬לסריקת כל הערוצים עם תחנות שידור פעילות ואחסונם בזיכרון הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬אם ברצונך לעצור את תיכנות אוטומטי‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫ערוץ‬
‫אזו ר‬
‫‬
‫תיכנות אוטומטי‬
‫‬
‫אחסון ידני‬
‫‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‬
‫מיין‬
‫‬
‫שם‬
‫‬
‫כוונון עדין‬
‫‪ :‬אסיה‪/‬אירופה‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫❑ ❑אחסון ידני‬
‫‪N‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪N‬לסריקה ידנית של ערוץ ואחסונו בזיכרון הטלוויזיה‪.‬‬
‫●תוכנית (מספר התוכנית להקצאה לערוץ)‪ :‬להגדרת מספר התוכנית באמצעות הלחצנים ▲‪ ▼ ,‬או הלחצנים המספריים (‪.)9~0‬‬
‫●מערכת צבע ← אוטומטי ‪ :PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC 3.58 /‬להגדרת ערך של שיטת הצבע באמצעות הלחצנים ▲ או ▼‪.‬‬
‫●מערכת קול ← ‪ :BG / DK / I / M‬להגדרת ערך של שיטת הצבע באמצעות הלחצנים ▲ או ▼‪.‬‬
‫●ערוץ (כאשר ידוע לך מספר הערוץ לאחסון) לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור ‪( C‬ערוץ אווירי) או ‪( S‬ערוץ כבלים)‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ►‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על ▲‪ ▼ ,‬או על הלחצנים המספריים (‪ )9~0‬כדי לבחור את המספר הדרוש‪.‬‬
‫‪N N‬באפשרותך גם לבחור את מספר הערוץ ישירות על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים המספריים (‪.)9~0‬‬
‫‪N N‬אם נשמע קול בלתי רגיל או שאין קול‪ ,‬בחר מחדש את תקן הקול הדרוש‪.‬‬
‫●חיפוש (כאשר אינך יודע את מספרי הערוצים)‪ :‬לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי להתחיל בחיפוש‪.‬‬
‫הכוונן סורק את טווח התדרים עד לערוץ הראשון או עד שהערוץ שבחרת מתקבל על המסך‪.‬‬
‫●אחסון (כאשר אתה מאחסן את הערוץ ואת מספר התוכנית המשוייכת)‪ :‬הגדר ל‪ -‬אישור על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪N N‬מצב ערוץ‬
‫• •‪( P‬מצב תיכנות)‪ :‬לאחר השלמת הכוונון‪ ,‬תחנות השידור באזורך הוקצו למספרי המיקום ‪ P00‬עד ‪.P99‬‬
‫באפשרותך לבחור ערוץ על‪-‬ידי הזנת מספר המיקום במצב זה‪.‬‬
‫• •‪( C‬מצב ערוץ אווירי)‪ :‬באפשרותך לבחור ערוץ על‪-‬ידי הזנת המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אווירית במצב זה‪.‬‬
‫• •‪( S‬מצב ערוץ בכבלים)‪ :‬באפשרותך לבחור ערוץ על‪-‬ידי הזנת המספר שהוקצה לכל ערוץ כבלים במצב זה‪.‬‬
‫❑ ❑רשימת ערוצים‬
‫באמצעות ה‪-‬רשימת ערוצים‪ ,‬באפשרותך לנעול או להוסיף ערוצים בנוחות‪.‬‬
‫הוספת ערוצים‬
‫באמצעות רשימת ערוצים‪ ,‬באפשרותך להוסיף ערוצים‪.‬‬
‫•עבור לשדה (‪ )#‬על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ▲‪ ► ,▼ ,‬או ◄‪ ,‬בחר ערוץ להוספה ולחץ על לחצן ‪ ENTERE‬כדי להוסיף את הערוץ‪.‬‬
‫•‬
‫•אם תלחץ על לחצן ‪ ENTERE‬שוב‪ ,‬הסמל ‪ c‬שליד הערוץ ייעלם והערוץ לא יתווסף‪.‬‬
‫•‬
‫נעילת ערוצים‬
‫מאפיין זה מאפשר לך למנוע ממשתמשים לא מורשים‪ ,‬כגון ילדים‪ ,‬לצפות בערוצים בלתי מתאימים על‪-‬ידי השבתת הווידאו והשמע‪.‬‬
‫‪N‬הסמל \ פעיל כאשר נעילה מפני ילדים הועברה למצב פועל‪( .‬עיין בעמוד ‪)18‬‬
‫‪N‬‬
‫•עבור לשדה \ על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ▲‪ ► ,▼ ,‬או ◄‪ ,‬בחר ערוץ לנעילה ולחץ על לחצן ‪.ENTERE‬‬
‫•‬
‫‪N N‬מופיע קלט מסך עם מספר ‪ .PIN‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬בעל ארבע ספרות‪.‬‬
‫‪ PINN N‬ברירת המחדל של מכשיר טלוויזיה חדש הוא ‪ .0-0-0-0‬באפשרותך לשנות את ה‪ PIN -‬על‪-‬ידי בחירת שנה ‪ PIN‬מהתפריט‪.‬‬
‫‪N N‬אם תלחץ על לחצן ‪ ENTERE‬שוב‪ ,‬הסמל ‪ c‬שליד הערוץ ייעלם ונעילת הערוץ תבוטל‪.‬‬
‫‪N N‬מסך כחול מוצג בעת הפעלת נעילה מפני ילדים‪.‬‬
‫‪N N‬בחר פועל או כבוי תחת נעילה מפני ילדים כדי להפעיל או להשבית את הערוצים שנבחרו תחת \ בקלות‪.‬‬
‫‪O O‬באפשרותך לבחור אפשרויות אלה פשוט על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪ CH LIST‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫עברית ‪9 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:35‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 9‬‬
‫❑ ❑מיין‬
‫פעולה זו מאפשרת לך לשנות את מספרי התיכנות של הערוצים המאוחסנים‪.‬‬
‫פעולה זו עשויה להיות נחוצה לאחר השימוש באחסון האוטומטי‪.‬‬
‫‪N N‬הערוץ מועבר למיקום החדש שלו וכל הערוצים האחרים משנים מקומם בהתאם‪.‬‬
‫❑ ❑שם‬
‫שמות ערוצים יוקצו באופן אוטומטי כאשר פרטי הערוץ משודרים‪ .‬ניתן לשנות שמות אלה ולכן באפשרותך להקצות שמות חדשים‪.‬‬
‫‪N N‬התווים הבאים זמינים‪ :‬אותיות האלף‪-‬בית (‪ A‬עד ‪ / )Z‬מספרים (‪ 0‬עד ‪ / )9‬תווים מיוחדים (‪ ,/ ,* ,- ,+‬רווח)‬
‫❑ ❑כוונון עדין‬
‫אם הקליטה נקייה‪ ,‬אינך צריך לכוונן את הערוץ‪ ,‬מאחר שפעולה זו מתבצעת באופן אוטומטי במהלך פעולת החיפוש והשמירה‪.‬‬
‫אם האות חלש או משובש‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך לכוונן את הערוץ באופן ידני‪.‬‬
‫‪N N‬ערוצים שעברו כוונון עדין ונשמרו מסומנים בכוכבית "*" משמאל למספר הערוץ בכותרת הערוץ‪.‬‬
‫‪N N‬כדי לאפס את הכוונון העדין‪ ,‬בחר איפוס על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן▲ או ▼ ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪.ENTERE‬‬
‫‪N N‬ניתן לבצע כוונון עדין לערוצי טלוויזיה בלבד‪.‬‬
‫עברית ‪10 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:35‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 10‬‬
‫תמונה‬
‫¦ ¦הגדרת תצורה של תפריט 'תמונה'‬
‫❑ ❑מצב‬
‫באפשרותך לבחור את סוג התמונה שמתאים ביותר לדרישות הצפייה שלך‪.‬‬
‫‪T T‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬כדי להציג את התפריט כלים‪ .‬באפשרותך גם להגדיר מצב תמונה על‪-‬ידי בחירת‬
‫כלים ← מצב תמונה‪.‬‬
‫‪N N‬יש לכוונן את מצב ‪ Picture‬בנפרד עבור כל מקור קלט‪.‬‬
‫■ ■דינמי‬
‫בוחר תמונה עבור חדות מוגברת בחדר בהיר‪.‬‬
‫תמונה‬
‫‪TV‬‬
‫‪ :‬רגיל‬
‫מצב‬
‫‬
‫תאורה אחורית‬
‫‬
‫ניגודיות‬
‫‬
‫בהירות‬
‫‬
‫חדות‬
‫‬
‫צבע‬
‫‪R 50‬‬
‫גוון (‪)G/R‬‬
‫‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫‪ :‬אישור‬
‫איפוס‬
‫‪ U‬העברה‬
‫■ ■רגיל‬
‫בוחר תמונה עם תצוגה ממוטבת לסביבה רגילה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫‪80‬‬
‫‪45‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪G 50‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫■ ■סרט‬
‫בוחר תמונה להצגה נוחה של סרטי קולנוע בחדר חשוך‪.‬‬
‫❑ ❑תאורה אחורית ‪ /‬ניגודיות ‪ /‬בהירות ‪ /‬חדות ‪ /‬צבע ‪ /‬גוון (‪)G/R‬‬
‫הטלוויזיה כוללת כמה הגדרות המאפשרות לך לשלוט באיכות התמונה‪.‬‬
‫■ ■תאורה אחורית‬
‫משנה את בהירות התאורה האחורית של ה‪.LCD-‬‬
‫▲‬
‫תאורה אחורית‬
‫▼‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪7‬‬
‫‪ L‬כוונון‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫■ ■ניגודיות‬
‫לכוונון רמת הניגודיות של התמונה‪.‬‬
‫■ ■בהירות‬
‫לכוונון רמת הבהירות של התמונה‬
‫■ ■חדות‬
‫לכוונון רמת החדות של התמונה‪.‬‬
‫■ ■צבע‬
‫לכוונון רווית הצבע של התמונה‪.‬‬
‫■ ■גוון (‪)G/R‬‬
‫לכוונון גוון הצבע של התמונה‪.‬‬
‫‪N N‬במצבים טלוויזיה‪ AV ,‬של מערכת ה‪ ,PAL-‬לא ניתן להשתמש בפונקציה גוון (‪.)G/R‬‬
‫‪N N‬בעת ביצוע שינויים ב‪-‬תאורה אחורית‪ ,‬ניגודיות‪ ,‬בהירות‪ ,‬חדות‪ ,‬צבע או גוון (‪ ,)G/R‬התצוגה על המסך תשתנה בהתאם‪.‬‬
‫‪N N‬במצב מחשב אישי‪ ,‬ניתן לבצע שינויים ב‪-‬תאורה אחורית‪ ,‬ניגודיות ו‪-‬בהירות בלבד‪.‬‬
‫‪N N‬ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסה בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬ניתן להפחית את צריכת האנרגיה במהלך השימוש באופן משמעותי אם רמת הבהירות של התמונה מופחתת‪ ,‬דבר שיוביל להפחתת עלויות התפעול הכוללות‪.‬‬
‫עברית ‪11 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:35‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 11‬‬
‫❑ ❑הגדרות מתקדמות‬
‫‪TV‬‬
‫הטלוויזיות החדשות של ‪ Samsung‬מאפשרות לך לקבוע הגדרות תמונה מדויקות אף יותר מאשר דגמים‬
‫קודמים‪.‬‬
‫‪N N‬הגדרות מתקדמות זמינה במצבים רגיל או סרט‪.‬‬
‫‪N N‬במצב מחשב אישי‪ ,‬באפשרותך לבצע שינויים רק ב‪-‬גאמה ו‪-‬איזון לבן מבין פריטי הגדרות מתקדמות‪.‬‬
‫■ ■גוון שחור ← כבוי ‪ /‬כהה ‪ /‬כהה יותר ‪ /‬כהה ביותר‬
‫באפשרותך לבחור את רמת הצבע השחור על המסך כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫גוון שחור‬
‫‪ :‬בינונית‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫‪0 :‬‬
‫גאמה‬
‫‪ :‬טבעי‬
‫מרחב צבעים‬
‫‬
‫איזון לבן‬
‫‪0 :‬‬
‫גוון עור‬
‫‪ :‬פועל‬
‫שיפור חדות‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫■ ■ניגודיות דינמית ← כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה‬
‫באפשרותך לכוונן את ניגודיות המסך כדי לספק ניגודיות מיטבית‪.‬‬
‫■ ■גאמה‬
‫באפשרותך לכוונן את עוצמת צבעי היסוד (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול)‪.‬‬
‫■ ■מרחב צבעים‬
‫מרחב צבעים הוא מטריצת צבע המורכבת מצבעי אדום‪ ,‬ירוק וכחול‪ .‬בחר את מרחב הצבעים המועדף עליך כדי לחוות את הצבע הטבעי ביותר‪.‬‬
‫● ●אוטומטי‪ :‬מרחב צבעים אוטומטי מתכוונן אל גוון הצבע הטבעי ביותר בהתבסס על מקורות התוכנית‪.‬‬
‫● ●טבעי‪ :‬מרחב צבעים טבעי מציע גוון צבע עמוק ועשיר‪.‬‬
‫■ ■איזון לבן‬
‫באפשרותך לכוונן את טמפרטורת הצבע לקבלת צבעים טבעיים יותר בתמונות‪.‬‬
‫● ●שנה‪ :R-‬לכוונון כהות הצבע האדום‪.‬‬
‫● ●שנה‪ :G-‬לכוונון כהות הצבע הירוק‪.‬‬
‫● ●שנה‪ :B-‬לכוונון כהות הצבע הכחול‪.‬‬
‫● ●תוספת‪ :R-‬לכוונון בהירות הצבע האדום‪.‬‬
‫● ●תוספת‪ :G-‬לכוונון בהירות הצבע הירוק‪.‬‬
‫● ●תוספת‪ :B-‬לכוונון בהירות הצבע הכחול‪.‬‬
‫● ●איפוס‪ :‬איזון הלבן שכוונן קודם יאופס לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫■ ■גוון עור‬
‫באפשרותך להדגיש 'גוון עור' ורוד בתמונה‪.‬‬
‫‪N N‬שינוי ערך הכוונון ירענן את המסך המכוונן‪.‬‬
‫■ ■שיפור חדות ← כבוי ‪ /‬פועל‬
‫באפשרותך להדגיש את גבולות האובייקטים בתמונה‪.‬‬
‫עברית ‪12 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:35‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 12‬‬
‫❑ ❑אפשרויות תמונה‬
‫‪TV‬‬
‫‪N N‬במצב מחשב אישי‪ ,‬באפשרותך לבצע שינויים רק בפריטים גוון צבע ו‪-‬גודל מבין הפריטים שנמצאים תחת‬
‫אפשרויות תמונה‪.‬‬
‫■ ■גוון צבע ← קר ‪ /‬רגיל ‪ /‬חם‪ / 1‬חם‪2‬‬
‫‪N N‬חם‪ 1‬או חמים‪ 2‬מופעלים במצב תמונה סרט בלבד‪.‬‬
‫‪N N‬ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסה בטלוויזיה‪.‬‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫גוון צבע‬
‫גודל‬
‫‪ NR‬דיגיטלי‬
‫רמת צבע שחור של ‪ DMI‬‬
‫‪H‬‬
‫מצב סרט‬
‫‪ :‬ק ר‬
‫‪16:9 :‬‬
‫‪ :‬אוטומטי‬
‫‪ :‬רגילה‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫■ ■גודל‬
‫ייתכן שתרצה לשנות את גודל התמונה על המסך‪ .‬הטלוויזיה שלך מגיעה עם מספר אפשרויות גודל מסך‪ ,‬כשכל אחת מהן מתוכננת לפעול בצורה מיטבית‬
‫עם סוגים ספציפיים של קלט וידאו‪ .‬ייתכן גם כי לממיר הכבלים‪/‬מקלט הלוויין שלך יש קבוצת אפשרויות משלו עבור גודל המסך‪ .‬ככלל‪ ,‬יש לצפות בטלוויזיה‬
‫במצב ‪ 16:9‬במידת האפשר‪.‬‬
‫‪O O‬לחלופין‪ ,‬באפשרותך ללחוץ על הלחצן ‪ P.SIZE‬בשלט הרחוק שוב ושוב כדי לשנות את גודל התמונה‪.‬‬
‫● ●‪ :16:9‬מכוונן את גודל התמונה ליחס של ‪ 16:9‬המתאים לסרטי ‪ DVD‬או שידור רחב‪.‬‬
‫● ●זום רחב‪ :‬מגדיל את התמונה ליחס של יותר מ‪-‬‏‪.4:3‬‬
‫● ●זום‪ :‬מגדיל את התמונה הרחבה ביחס ‪( 16:9‬הכיוון האנכי) כדי להתאים לגודל המסך‪.‬‬
‫● ●‪ :4:3‬זוהי הגדרת ברירת המחדל עבור סרטי וידאו או שידור רגיל‪.‬‬
‫● ●התאמה למסך‪ :‬השתמש בפונקציה כדי לראות תמונה מלאה ללא חיתוך בעת קבלת קלט של אותות‪ HDMI (720p / 1080i)‎‬או‪.Component (1080i)‎‬‬
‫‪N N‬בהתאם למקור הקלט‪ ,‬אפשרויות גודל התמונה עשויות להשתנות‪.‬‬
‫‪N N‬הפריטים הזמינים עשויים להשתנות‪ ,‬בהתאם למצב הנבחר‪.‬‬
‫‪N N‬במצב מחשב אישי‪ ,‬ניתן לכוונן רק את מצב ‪ 16:9‬ו‪.4:3-‬‬
‫‪N N‬ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסה בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬השארה זמנית של התמונה על המסך עלולה להתרחש בעת הצגת תמונה סטטית בטלוויזיה למשך יותר משעתיים‪.‬‬
‫‪N N‬זום רחב‪ :‬הזז את המסך למעלה‪/‬למטה באמצעות הלחצן ▲ או ▼ לאחר בחירה ב‪-‬‬
‫על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ► או ‪.ENTERE‬‬
‫‪N N‬זום‪ :‬בחר‬
‫על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ► או ◄‪ .‬השתמש בלחצן ▲ או ▼ כדי להזיז את התמונה למעלה או למטה‪.‬‬
‫‪ ,‬לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי להגדיל או להקטין את התמונה בכיוון האנכי‪.‬‬
‫לאחר בחירת‬
‫במצב‪HDMI (1080i)‎‬‏או‪ :‎Component ‎(1080i)‎‬בחר מיקום על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ► או ◄‪.‬‬
‫‪N N‬לאחר בחירת‬
‫השתמש בלחצן ▲‪ ► ,▼ ,‬או ◄ כדי להזיז את התמונה‪.‬‬
‫איפוס‪ :‬לחץ על הלחצן ► או ◄ כדי לבחור איפוס‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .ENTERE‬באפשרותך לאתחל את ההגדרה‪.‬‬
‫‪N N‬אם אתה משתמש בפונקציית התאמה למסך עם קלט ‪ ,HDMI 720p‬קו ‪ 1‬ייחתך למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬משמאל ומימין בדומה לפונקציה של סריקת יתר‪.‬‬
‫‪N N‬בעת הגדרת מצב כפול (‪ )À, Œ‬ב‪ ,PIP-‬לא ניתן להגדיר את גודל התמונה‪.‬‬
‫■ ■‪ NR‬דיגיטלי ← כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה ‪ /‬אוטומטי‬
‫אם אות השידור שמתקבל בטלוויזיה חלש‪ ,‬באפשרותך להפעיל את המאפיין 'הפחתת רעש דיגיטלי' כדי לעזור בהפחתת רעש סטטי וצללים שעשויים‬
‫להופיע על המסך‪.‬‬
‫‪N N‬כאשר האות חלש‪ ,‬בחר אחת מהאפשרויות האחרות עד להצגת התמונה הטובה ביותר‪.‬‬
‫■ ■רמת צבע שחור של ‪ ← HDMI‬רגיל ‪ /‬נמוך‬
‫באפשרותך לבחור את רמת הצבע השחור ישירות על המסך כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫‪N N‬פונקציה זו פעילה רק כאשר הקלט החיצוני מחובר ל‪( HDMI-‬אותות ‪.)RGB‬‬
‫■ ■מצב סרט ← כבוי ‪ /‬אוטומטי‬
‫ניתן להגדיר את הטלוויזיה לזהות ולעבד באופן אוטומטי אותות סרט מכל המקורות ולהתאים את התמונה לאיכות מיטבית‪.‬‬
‫‪N N‬מצב סרט נתמך במצבי 'טלוויזיה'‪,AV ,‬‏‪ COMPONENT(480i / 1080i)‎‬ו‪-‬‏‪.HDMI(480i / 1080i)‎‬‬
‫❑ ❑איפוס תמונה ← אישור ‪ /‬ביטול‬
‫לאיפוס כל הגדרות התמונה לערכי ברירת המחדל‪.‬‬
‫עברית ‪13 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:36‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 13‬‬
‫¦ ¦מבט על תמונה בתוך תמונה (‪)PIP‬‬
‫באפשרותך להשתמש במאפיין ‪ PIP‬כדי לצפות בו‪-‬זמנית בכוונן הטלוויזיה ובמקור וידאו חיצוני אחד‪ .‬מוצר זה‬
‫כולל כוונן מובנה אחד‪ ,‬שאינו מאפשר לפונקציית ה‪ PIP-‬לפעול באותו מצב‪ .‬לקבלת פרטים‪ ,‬עיין ב'הגדרות ‪'PIP‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪T T‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬כדי להציג את התפריט כלים‪ .‬באפשרותך גם לקבוע את התצורה של ההגדרות‬
‫‪ P‬על‪-‬ידי בחירת כלים ← ‪.PIP‬‬
‫הקשורות ל‪ IP-‬‏‬
‫‪N N‬הגדרות ‪PIP‬‬
‫תמונה ראשית‬
‫‪Component‬‬
‫‪HDMI/DVI‬‬
‫מחשב אישי‬
‫תמונת משנה‬
‫טלוויזיה‬
‫טלוויזיה‪AV ,‬‬
‫טלוויזיה‪AV ,‬‬
‫‪N N‬אם תכבה את הטלוויזיה במהלך צפייה במצב ‪ PIP‬ותפעיל אותה שוב‪ ,‬ייעלם חלון ה‪.PIP-‬‬
‫‪N N‬ייתכן שתבחין שהתמונה בחלון ‪ PIP‬נעשית מעט לא טבעית בעת השימוש במסך הראשי להצגת משחק‬
‫או קריוקי‪.‬‬
‫❑ ❑‪ ← PIP‬כבוי ‪ /‬פועל‬
‫הגדרות‬
‫‪TV‬‬
‫‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫‪ :‬עברית‬
‫שפה‬
‫‬
‫שעה‬
‫‪ :‬פועל‬
‫נעילה מפני ילדים‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫מצב משחק‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫נעימה‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫חיסכון באנרגיה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪PIP‬‬
‫‪‬‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪TV‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫‪PIP‬‬
‫‪ IP‬‬
‫‪P‬‬
‫מקור‬
‫גודל‬
‫מיקום‬
‫תוכנית‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫‪ :‬טלוויזיה‬
‫‪Õ :‬‬
‫‬
‫‪Õ‬‬
‫‪:‬‬
‫‪P1:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫באפשרותך להפעיל או להשבית את הפונקציה ‪.PIP‬‬
‫❑ ❑מקור‬
‫באפשרותך לבחור מקור לתמונת המשנה‪.‬‬
‫❑ ❑גודל ← ‪à / À / Œ‬‬
‫באפשרותך לבחור גודל לתמונת המשנה‪.‬‬
‫‪N N‬אם התמונה הראשית נמצאת במצב ‪ ,HDMI‬האפשרות גודל זמינה‪.‬‬
‫❑ ❑מיקום ← ‪à / – / — / œ‬‬
‫באפשרותך לבחור מיקום לתמונת המשנה‪.‬‬
‫‪N N‬במצב כפול (‪ ,)Œ, À‬לא ניתן לבחור באפשרות מיקום‪.‬‬
‫❑ ❑תוכנית‬
‫באפשרותך לבחור את הערוץ עבור מסך המשנה‪.‬‬
‫‪N N‬תוכנית זמין כאשר מקור מוגדר כ‪-‬טלוויזיה‪.‬‬
‫עברית ‪14 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:36‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 14‬‬
‫¦ ¦שימוש בטלוויזיה כמסך מחשב (מחשב אישי)‬
‫הגדרת התוכנה של המחשב האישי (בהתבסס על ‪)Windows XP‬‬
‫הגדרות התצוגה של ‪ Windows‬עבור מחשב טיפוסי מוצגות להלן‪ .‬בפועל‪ ,‬מסכי המחשב שלך עשויים להיות‬
‫שונים בהתאם לגרסה הספציפית של ‪ Windows‬ולכרטיס הווידאו הספציפי שברשותך‪ .‬עם זאת‪ ,‬גם אם המסכים‬
‫שלך נראים אחרת בפועל‪ ,‬אותו מידע הגדרה בסיסי יחול כמעט בכל המקרים‪( .‬אם לא‪ ,‬פנה ליצרן המחשב שלך‬
‫או לספק ‪).Samsung‬‬
‫‪ .1‬ראשית‪ ,‬לחץ על 'לוח הבקרה' בתפריט 'התחל' של ‪.Windows‬‬
‫‪ .2‬כאשר חלון לוח הבקרה מופיע‪ ,‬לחץ על 'מראה וערכות נושא' ותיבת דו‪-‬שיח של תצוגה תופיע‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר חלון לוח הבקרה מופיע‪ ,‬לחץ על 'תצוגה' ותיבת דו‪-‬שיח של תצוגה תופיע‪.‬‬
‫‪ .4‬נווט אל הכרטיסייה 'הגדרות' בתיבת הדו‪-‬שיח של התצוגה‪.‬‬
‫• •הגדרת הגודל המתאימה (רזולוציה) ‪ -‬אופטימלית‪ ‎1360 X 768 :‬פיקסלים‬
‫• •אם קיימת אפשרות לתדר אנכי בתיבת הדו‪-‬שיח של הגדרות התצוגה‪ ,‬הערך המתאים הוא '‪ '60‬או‬
‫'‪ 60‎‬הרץ'‪ .‬אחרת‪ ,‬פשוט לחץ על 'אישור' וצא מתיבת הדו‪-‬שיח‪.‬‬
‫מצבי תצוגה‬
‫הן המיקום והן הגודל של המסך ישתנו בהתאם לסוג ולרזולוציה של צג המחשב‪ .‬הרזולוציות שבטבלה מומלצות‪.‬‬
‫■ ■‪ D-Sub‬וקלט ה‪HDMI/DVI-‬‬
‫מצב‬
‫‪IBM‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪N‬‬
‫‪N‬‬
‫‪N‬‬
‫‪N‬‬
‫רזולוציה‬
‫‪640 x 350‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪832 x 624‬‬
‫‪720 x 576‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1360 x 768‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫תדר אופקי‬
‫(‪)KHz‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪44.772‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪52.500‬‬
‫תדר אנכי‬
‫(הרץ)‬
‫‪70.086‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪59.855‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪70.000‬‬
‫תדר שעון בפיקסלים‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪74.500‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪89.040‬‬
‫קיטוב סינכרון‬
‫(‪)H / V‬‬
‫‪+/‬‬‫‪-/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪N‬בעת השימוש בחיבור כבל ‪ ,HDMI/DVI‬יש להשתמש בשקע‪.HDMI (DVI)‎‬‬
‫‪N‬אין תמיכה במצב השילוב‪.‬‬
‫‪N‬הטלוויזיה עשויה לפעול בצורה לא רגילה אם נבחרה תבנית וידאו לא רגילה‪.‬‬
‫‪N‬יש תמיכה במצבי ‪ Seperate‬ו‪ .Composite-‬אין תמיכה ב‪.SOG-‬‬
‫עברית ‪15 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:36‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 15‬‬
‫¦ ¦הגדרת הטלוויזיה עם המחשב האישי‬
‫‪N N‬הגדרה מראש‪ :‬לחץ על לחצן מקור כדי לבחור מצב מחשב אישי‪.‬‬
‫❑ ❑כוונון אוטומטי‬
‫תמונה‬
‫‪TV‬‬
‫‪ :‬דינמי‬
‫מצב‬
‫‬
‫תאורה אחורית‬
‫‬
‫ניגודיות‬
‫‬
‫בהירות‬
‫‬
‫חדות‬
‫‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫‬
‫מסך‬
‫‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫‪ :‬אישור‬
‫איפוס‬
‫שתמש בפונקציה 'כוונון אוטומטי' כדי שהטלוויזיה תשנה אוטומטית את אותו הווידאו שהיא מקבלת‪.‬‬
‫הפונקציה גם מבצעת כוונון עדין להגדרות ומשנה את ערכי התדר והמיקומים‪.‬‬
‫‪T T‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬כדי להציג את התפריט כלים‪.‬‬
‫באפשרותך גם להגדיר כוונון אוטומטי על‪-‬ידי בחירת כלים ← כוונון אוטומטי‪.‬‬
‫‪N N‬פונקציה זו אינה פועלת במצב ‪.DVI-HDMI‬‬
‫‪ U‬העברה‬
‫❑ ❑מסך‬
‫‪TV‬‬
‫■ ■מהירה ‪ /‬עדינה‬
‫המטרה של כוונון איכות התמונה היא להסיר או להפחית רעש בתמונה‪.‬‬
‫אם הרעש אינו נעלם באמצעות כוונון עדין בלבד‪ ,‬כוונן את התדר כמיטב יכולתך (מהירה) ובצע כוונון עדין שוב‪.‬‬
‫לאחר הפחתת הרעש‪ ,‬כוונן מחדש את התמונה כדי שתיושר למרכז המסך‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪45‬‬
‫‪50‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫מסך‬
‫‬
‫מהירה‬
‫‬
‫עדינה‬
‫‬
‫מיקום מחשב אישי‬
‫‬
‫איפוס תמונה‬
‫■ ■מיקום מחשב אישי‬
‫כוונן את מיקום המסך של המחשב האישי אם הוא אינו מתאים למסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לכוונן את המיקום האנכי‪ .‬לחץ על הלחצן ► או ◄ כדי לכוונן את המיקום האופקי‪.‬‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪50‬‬
‫‪26‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫■ ■איפוס תמונה‬
‫באפשרותך להחליף את כל הגדרות התמונה בערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫קול‬
‫¦ ¦הגדרת תצורה של תפריט 'קול'‬
‫❑ ❑מצב ← רגיל ‪ /‬מוסיקה ‪ /‬סרט ‪ /‬קול ברור ‪ /‬מותאם אישית‬
‫‪O‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪TV‬‬
‫‪O‬באפשרותך לבחור באפשרויות אלה בקלות באמצעות לחיצה על הלחצן ‪ S.MODE‬בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫●רגיל‪ :‬בוחר מצב קול רגיל‪.‬‬
‫●מוסיקה‪ :‬מדגיש מוסיקה בהשוואה לקולות‪.‬‬
‫●סרט‪ :‬מספק את איכות הקול הגבוהה ביותר עבור סרטי קולנוע‪.‬‬
‫●קול ברור‪ :‬מדגיש קולות בהשוואה לצלילים אחרים‪.‬‬
‫●מותאם אישית‪ :‬משחזר את הגדרות הקול המותאמות אישית‪.‬‬
‫קול‬
‫‪ :‬רגיל‬
‫מצב‬
‫‬
‫אקולייזר‬
‫‪ : SRS Trusurround HD‬כבויה‬
‫עוצמת קול אוטומטית ‪ :‬כבויה‬
‫‪ :‬ראשי‬
‫בחירת קול‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫❑ ❑אקולייזר‬
‫ניתן לכוונן את הגדרות הקול כדי להתאים להעדפותיך האישיות‪.‬‬
‫● ●איזון ‪ :L/R‬לכוונון האיזון בין הרמקול הימני והשמאלי‪.‬‬
‫● ●‪( 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz‬כוונון רוחב פס)‪ :‬לכוונון הרמה של תדרי רוחב פס שונים‪.‬‬
‫‪N N‬אם אתה מבצע שינויים כלשהם בהגדרות אלה‪ ,‬מצב הקול עובר באופן אוטומטי ל‪-‬מותאם אישית‪.‬‬
‫❑ ❑‪ ← SRS TruSurround HD‬כבוי ‪ /‬פועל‬
‫‪ SRS TruSurround HD‬הוא טכנולוגיית ‪ SRS‬מוגנת בפטנט אשר פותרת את הבעיה של הפעלת תוכן רב‪-‬ערוצי ‪ 5.1‬באמצעות שני רמקולים‪.‬‬
‫‪ TruSurround‬מספק חוויית קול היקפי וירטואלית ומהנה באמצעות מערכת השמעה של שני רמקולים‪ ,‬לרבות רמקולי טלוויזיה פנימיים‪.‬‬
‫הטכנולוגיה תואמת לחלוטין לכל התבניות הרב‪-‬ערוציות‪.‬‬
‫‪T T‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬כדי להציג את התפריט‪‎‬כלים‪ .‬באפשרותך להגדיר את ‪ SRS TruSurround HD‬גם על‪-‬ידי בחירת‪‎‬כלים ←‬
‫‪.SRS TruSurround HD‬‬
‫עברית ‪16 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:37‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 16‬‬
‫❑ ❑עוצמת קול אוטומטית ← כבוי ‪ /‬פועל‬
‫לכל תחנת שידור יש תנאי אות משלה ולכן לא קל לכוונן את עוצמת הקול בכל החלפת ערוץ‪ .‬מאפיין זה מאפשר לך לכוונן אוטומטית את עוצמת הקול של‬
‫הערוץ הרצוי על‪-‬ידי הנמכת פלט הקול כאשר אות האפנון גבוה‪ ,‬או על‪-‬ידי הגברת פלט הקול כאשר אות האפנון נמוך‪.‬‬
‫‪N N‬הפונקציה עוצמת קול אוטומטית אינה זמינה במצבי ‪ Component‬ו‪.HDMI-‬‬
‫❑ ❑בחירת קול ← ראשי ‪ /‬משני‬
‫כאשר המאפיין ‪ PIP‬מופעל‪ ,‬ניתן להאזין לקול של התמונה המשנית (‪.)PIP‬‬
‫‪N N‬באפשרותך לבחור באפשרות זו כאשר האפשרות ‪ PIP‬מוגדרת כ‪-‬פועל‪.‬‬
‫‪T T‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬כדי להציג את התפריט כלים‪.‬‬
‫באפשרותך להגדיר את הקול של תמונת המשנה גם על‪-‬ידי בחירת כלים ← ‪ ← PIP‬בחירת קול‪.‬‬
‫¦ ¦בחירת מצב קול‬
‫באפשרותך להגדיר את מצב הקול בתפריט כלים‪ .‬בעת הגדרת ‪ ,Dual l ll‬מצב הקול הנוכחי מוצג על המסך‪.‬‬
‫סטריאו ‪A2‬‬
‫סטריאו‬
‫‪NICAM‬‬
‫סוג שמע‬
‫מונו‬
‫סטריאו‬
‫דואלי‬
‫מונו‬
‫סטריאו‬
‫דואלי‬
‫דואלי ‪1 / 2‬‬
‫מונו‬
‫סטריאו ↔ מונו‬
‫דואלי ‪ ↔ 1‬דואלי ‪2‬‬
‫מונו‬
‫מונו ↔ סטריאו‬
‫מונו ↔ דואלי ‪1‬‬
‫דואלי ‪2‬‬
‫ברירת מחדל‬
‫שינוי אוטומטי‬
‫דואלי ‪1‬‬
‫שינוי אוטומטי‬
‫דואלי ‪1‬‬
‫‪N N‬אם אות הסטריאו חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית‪ ,‬עבור למונו‪.‬‬
‫‪N N‬פונקציה זו מופעלת באות קול סטריאו בלבד‪ .‬היא מושבתת באות קול מונו‪.‬‬
‫‪N N‬פונקציה זו זמינה במצב טלוויזיה בלבד‪.‬‬
‫עברית ‪17 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:37‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 17‬‬
‫הגדרות‬
‫¦ ¦הגדרת תצורה של תפריט 'הגדרות'‬
‫❑ ❑שפת תפריט‬
‫‪TV‬‬
‫הגדרות‬
‫‬
‫הכנס‪-‬הפעל‬
‫‪ :‬עברית‬
‫שפה‬
‫‬
‫שעה‬
‫‪ :‬פועל‬
‫נעילה מפני ילדים‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫מצב משחק‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫נעימה‬
‫‪ :‬כבוי‬
‫חיסכון באנרגיה‬
‫‬
‫‪PIP‬‬
‫באפשרותך להגדיר את שפת התפריט‪.‬‬
‫❑ ❑שעה‬
‫■ ■שעון‬
‫יש צורך בהגדרת השעון כדי להשתמש במאפייני שעון העצר השונים של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪O O‬השעה הנוכחית תופיע בכל פעם שתלחץ על הלחצן ‪.INFO‬‬
‫‪N N‬אם תנתק את כבל המתח‪ ,‬יהיה עליך להגדיר את השעון מחדש‪.‬‬
‫באפשרותך להגדיר את היום‪ ,‬החודש‪ ,‬השנה‪ ,‬השעה והדקה ישירות על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫■ ■כיוון זמן לשינה‬
‫הפונקציה 'כיוון זמן לשינה' מכבה את הטלוויזיה אוטומטית לאחר שעה מוגדרת מראש מסוימת (‪ 150 ,120 ,90 ,60 ,30‬ו‪-‬‏‪ 180‬דקות)‪.‬‬
‫‪T T‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬כדי להציג את התפריט כלים‪ .‬באפשרותך גם להגדיר את פונקציית 'כיוון זמן לשינה' על‪-‬ידי בחירת כלים ← כיוון זמן לשינה‪.‬‬
‫‪N N‬כדי לבטל את פונקציית כיוון זמן לשינה‪ ,‬בחר כבוי‪.‬‬
‫■ ■שעון עצר‪ / 1‬שעון עצר‪ / 2‬שעון עצר‪3‬‬
‫ניתן לבצע שלוש הגדרות של שעון עצר להפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫יש להגדיר תחילה את השעון‪.‬‬
‫● ●זמן הפעלה‬
‫הגדר את השעה‪ ,am/pm ,‬הדקה‪ ,‬ו'הפעל ‪ /‬השבת'‪.‬‬
‫(כדי להפעיל את שעון העצר עם ההגדרה הרצויה‪ ,‬בחר מופעל‪).‬‬
‫● ●وقت اإليقاف‬
‫הגדר את השעה‪ ,am/pm ,‬הדקה‪ ,‬ו'הפעל ‪ /‬השבת'‪.‬‬
‫(כדי להפעיל את שעון העצר עם ההגדרה הרצויה‪ ,‬בחר מופעל‪).‬‬
‫● ●חזרה‬
‫בחר פעם אחת‪ ,‬כל יום‪ ,‬שני‪-‬שישי‪ ,‬שני‪-‬שבת או שבת‪-‬ראשון‪.‬‬
‫● ●עוצמת הקול‬
‫בחר ברמה הרצויה של עוצמת הקול בעת הפעלה‪.‬‬
‫● ●תוכנית‬
‫כאשר האפשרות ‪ On Timer‬פעילה‪ ,‬באפשרותך להפעיל ערוץ ספציפי‪.‬‬
‫‪N N‬באפשרותך להגדיר את השעה‪ ,‬הדקה והערוץ ישירות על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪N N‬כיבוי אוטומטי‬
‫בעת הגדרת שעון העצר להפעלה‪ ,‬הטלוויזיה תכבה בסופו של דבר אם לא הופעלו פקדים כשלהם במשך ‪ 3‬שעות לאחר ששעון העצר הפעיל את‬
‫הטלוויזיה‪ .‬פונקציה זו זמינה במצב שעון עצר להפעלה בלבד והיא מונעת התחממות יתר‪ ,‬שעלולה להתרחש אם הטלוויזיה מופעלת למשך זמן רב מדי‪.‬‬
‫❑ ❑נעילה מפני ילדים ← כבוי ‪ /‬פועל‬
‫מאפיין זה מאפשר לך למנוע ממשתמשים לא מורשים‪ ,‬כגון ילדים‪ ,‬לצפות בערוצים בלתי מתאימים על‪-‬ידי השבתת הווידאו והשמע‪.‬‬
‫‪N N‬לפני הופעת מסך ההגדרות‪ ,‬יופיע קלט מסך עם מספר ‪ .PIN‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬בעל ארבע ספרות‪.‬‬
‫‪ PINN N‬ברירת המחדל של מכשיר טלוויזיה חדש הוא ‪ .0-0-0-0‬באפשרותך לשנות את ה‪ PIN -‬על‪-‬ידי בחירת שנה ‪ PIN‬מהתפריט‪.‬‬
‫‪N N‬באפשרותך לנעול מספר ערוצים ברשימת הערוצים‪( .‬עיין בעמוד ‪)9‬‬
‫‪N N‬נעילה מפני ילדים זמינה במצב טלוויזיה בלבד‪.‬‬
‫עברית ‪18 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:37‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 18‬‬
‫❑ ❑שנה ‪PIN‬‬
‫באפשרותך לשנות את מספר ה‪ ID-‬האישי שלך הדרוש לשם הגדרת הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬לפני הופעת מסך ההגדרות‪ ,‬יופיע קלט מסך עם מספר ‪ .PIN‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬בעל ארבע ספרות‪.‬‬
‫‪ P‬במכשיר טלוויזיה חדש הוא ‪.0-0-0-0‬‬
‫‪N N‬מספר ברירת המחדל של ‪‎ IN‬‬
‫‪N N‬אם שכחת את מספר ה‪ ,PIN-‬לחץ על הלחצנים בשלט הרחוק בסדר הבא‪ ,‬כדי לאפס את ‪ PIN‬ל‪-‬‏‪:0-0-0-0‬‬
‫‪( POWER‬כבוי) ← ‪( POWER ← 4 ← 2 ← 8 ← MUTE‬מופעל)‪.‬‬
‫❑ ❑מצב משחק ← כבוי ‪ /‬פועל‬
‫‪ P‬או‪ ,Xbox™‎‬תוכל ליהנות מחוויית משחק ממשית יותר על‪-‬ידי בחירת תפריט משחק‪.‬‬
‫בעת התחברות למסוף המשחקים כגון‪ layStation™‎‎‬‏‪‎‎‎‬‬
‫‪N N‬הגבלות על מצב משחק (זהירות)‬
‫• •כדי לנתק את מסוף המשחקים ולחבר התקן חיצוני אחר‪ ,‬הגדר את מצב משחק כ‪-‬כבוי בתפריט ההגדרות‪.‬‬
‫• •אם הינך מציג את תפריט הטלוויזיה ב‪-‬מצב משחק‪ ,‬המסך ירעד קלות‪.‬‬
‫‪N N‬מצב משחק אינו זמין במצב מחשב אישי וטלוויזיה רגיל‪.‬‬
‫‪N N‬אם התמונה מוצגת באיכות נמוכה כאשר התקן חיצוני מחובר לטלוויזיה‪ ,‬ודא כי מצב משחק מוגדר כ‪-‬פועל‪.‬‬
‫הגדר את מצב משחק כ‪-‬כבוי וחבר התקנים חיצוניים‪.‬‬
‫‪N N‬אם מצב משחק מופעל‪:‬‬
‫• •מצב תמונה משתנה אוטומטית ל‪-‬רגיל ולא ניתן לשנותו‪.‬‬
‫❑ ❑נעימה ← כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה‬
‫ניתן להגדיר כי יושמע צליל נעימה בעת הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬הנעימה אינה מושמעת‬
‫• •כאשר אין פלט קול מהטלוויזיה עקב לחיצה על לחצן ‪.MUTE‬‬
‫• •כאשר לא מופק צליל מהטלוויזיה מפני שעוצמת הקול הוחלשה למינימום באמצעות הלחצן‪.VOL –‎‬‬
‫• •כאשר הטלוויזיה נכבית עקב פונקציית זמן עצר לשינה‪.‬‬
‫❑ ❑חיסכון באנרגיה ← כבוי ‪ /‬נמוך ‪ /‬בינוני ‪ /‬גבוה ‪ /‬אוטומטי‬
‫מאפיין זה מכוונן את הבהירות של הטלוויזיה כדי להפחית את צריכת החשמל‪ .‬בעת הצפייה בטלוויזיה בלילה‪ ,‬הגדר את המצב חיסכון באנרגיה כ‪-‬גבוה‬
‫כדי להפחית את עייפות העיניים ואת צריכת החשמל‪.‬‬
‫‪T T‬לחץ על הלחצן ‪ TOOLS‬כדי להציג את התפריט כלים‪.‬‬
‫באפשרותך גם להגדיר את מצב החיסכון באנרגיה על‪-‬ידי בחירת כלים ← חיסכון באנרגיה‪.‬‬
‫❑ ❑‪PIP‬‬
‫לקבלת הליכים מפורטים להגדרת אפשרויות‪ ,‬עיין בעמוד ‪.14‬‬
‫עברית ‪19 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:38‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 19‬‬
‫קלט ‪ /‬תמיכה‬
‫¦ ¦תפריט קלט‬
‫❑ ❑רשימת מקורות‬
‫‪TV‬‬
‫רשימת מקורו ‬
‫ת‬
‫‬
‫ערוך שם‬
‫השתמש לבחירת טלוויזיה או מקורות קלט חיצוניים אחרים כגון ‪DVD‬‏‪ /‬נגני ‪ / Blu-ray‬ממיר כבלים ‪ /‬מקלטי‬
‫לווין (ממיר) המחוברים לטלוויזיה‪ .‬השתמש לבחירת מקור הקלט הרצוי‪.‬‬
‫‪O O‬לחץ על הלחצן ‪ SOURCE‬בשלט הרחוק כדי להציג את האות של המקור החיצוני‪ .‬ניתן לבחור במצב‬
‫טלוויזיה על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן טלוויזיה‪.‬‬
‫‪O O‬כמו כן‪ ,‬באפשרותך לצפות במצב ‪ HDMI‬בקלות באמצעות לחיצה על הלחצן ‪ HDMI‬בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫■ ■טלוויזיה ‪ / Component / AV /‬טלוויזיה ‪.HDMI/DVI /‬‬
‫‪N N‬המחשב תמיד נשאר מופעל‪.‬‬
‫קלט‬
‫‪ :‬טלוויזיה‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪TV‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫רשימת מקורות‬
‫טלוויזיה‬
‫‪AV‬‬
‫‪Component‬‬
‫מחשב אישי‬
‫‪HDMI/DVI‬‬
‫‪---‬‬‫‪---- :‬‬
‫‪---- :‬‬
‫‪---- :‬‬
‫‪ U‬העברה‬
‫‪ E‬הזן‬
‫‪ R‬חזרה‬
‫❑ ❑ערוך שם‬
‫■ ■וידאו ‪ / DVD /‬של כבלים ‪ / STB‬של לוויין ‪ / STB PVR / STB‬מקלט ‪ / AV‬משחק ‪ /‬מצלמת וידאו ‪ /‬מחשב אישי ‪/ DVI PC / DVI /‬‬
‫טלוויזיה ‪DMA / HD DVD / Blu-ray / IPTV /‬‬
‫תן שם להתקן המחובר לשקעי הקלט כדי להקל על הבחירה במקורות הקלט‪.‬‬
‫‪N N‬בעת חיבור כבל ‪ HDMI/DVI‬ליציאת (‪ ,HDMI (DVI‬יש להגדיר את מצב ‪ HDMI/DVI‬ל‪ DVI-‬או ‪ DVI PC‬ב‪-‬ערוך שם של מצב ה‪-‬קלט‪ .‬במקרה‬
‫זה‪ ,‬נדרש חיבור קול נפרד‪.‬‬
‫עברית ‪20 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:38‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 20‬‬
‫המלצות‬
‫¦ ¦מאפיין הטלטקסט‬
‫רוב תחנות הטלוויזיה מספקות שירותי מידע בכתב באמצעות טלטקסט‪ .‬דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע אודות השימוש בשירות‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫ניתן לבחור אפשרויות שונות המתאימות לדרישותיך באמצעות לחצני השלט הרחוק‪.‬‬
‫‪N N‬כדי שמידע הטלטקסט יוצג כראוי‪ ,‬קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה‪ .‬אחרת‪ ,‬מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו‪.‬‬
‫‪( 0 1‬מצב)‬
‫לחץ כדי לבחור את מצב הטלטקסט (‪ .)LIST/FLOF‬אם תלחץ עליו במצב ‪ ,LIST‬הוא יעבור‬
‫למצב שמירת רשימה‪ .‬במצב שמירת רשימה‪ ,‬ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות לחצן‬
‫‪(8‬אחסון)‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪( 8 2‬אחסון)‬
‫משמש לאחסון דפי הטלטקסט‪.‬‬
‫‪( 4 3‬גודל)‬
‫לחץ כדי להציג אותיות בגודל כפול במחצית העליונה של המסך‪ .‬לקבלת המחצית התחתונה של‬
‫המסך‪ ,‬לחץ עליו שוב‪ .‬להצגת מסך רגיל‪ ,‬לחץ עליו פעם נוספת‪.‬‬
‫‪( 5 4‬חשיפה)‬
‫משמש להצגת טקסט מוסתר (תשובות לחידונים‪ ,‬למשל)‪ .‬להצגת מסך רגיל‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫‪ 5‬לחצנים צבעוניים (אדום‪/‬ירוק‪/‬צהוב‪/‬כחול)‬
‫אם חברת שידור משתמשת במערכת ‪ ,FASTEXT‬הנושאים השונים הכלולים בדפי הטלטקסט‬
‫מסומנים בצבעים וניתן לבחור אותם על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים הצבעוניים‪ .‬לחץ על אחד מהם‬
‫בהתאם לדרוש‪ .‬הדף מוצג יחד עם מידע צבעוני אחר שניתן לבחור בו באותה הדרך‪ .‬כדי להציג‬
‫את הדף הקודם או הבא‪ ,‬לחץ על הלחצן הצבעוני התואם‪.‬‬
‫‪( / 6‬טלטקסט פועל‪/‬שילוב)‬
‫לחץ כדי להפעיל את מצב טלטקסט לאחר בחירת הערוץ המספק את שירות הטלטקסט‪ .‬לחץ פעמיים‬
‫כדי לכסות את הטלטקסט במסך השידור הנוכחי‪.‬‬
‫‪( : 7‬יציאה)‬
‫יציאה מתצוגת הטלטקסט‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫!‬
‫@‬
‫‪#‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪( 1 8‬דף משנה)‬
‫משמש להצגת דף המשנה הזמין‪.‬‬
‫‪( 2 9‬הדף הבא)‬
‫משמש להצגת דף הטלטקסט הבא‪.‬‬
‫‪( 3 0‬הדף הקודם)‬
‫משמש להצגת דף הטלטקסט הקודם‪.‬‬
‫! ‪( 9‬השהיה)‬
‫משמש להשהיית התצוגה בדף כלשהו אם הדף שנבחר מקושר לכמה דפים משניים המוצגים אחריו‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬כדי לחדש את התצוגה‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫@ ‪( 6‬אינדקס)‬
‫משמש להצגת דף האינדקס (תוכן עניינים) בכל עת בזמן הצגת טלטקסט‪.‬‬
‫‪( 7 #‬ביטול)‬
‫משמש להצגת השידור בעת חיפוש דף‪.‬‬
‫‪N N‬באפשרותך לעבור בין דפי טלטקסט על‪-‬ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק‪.‬‬
‫עברית ‪21 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:38‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 21‬‬
‫דפי הטלטקסט מאורגנים לפי שש קטגוריות‪:‬‬
‫חלק‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪N‬‬
‫‪N‬‬
‫‪N‬‬
‫‪N‬‬
‫‪N‬‬
‫‪O‬‬
‫תוכן‬
‫מספר הדף שנבחר‪.‬‬
‫זיהוי ערוץ השידור‪.‬‬
‫מספר הדף הנוכחי או מחווני חיפוש‪.‬‬
‫תאריך ושעה‪.‬‬
‫טקסט‪.‬‬
‫מידע אודות המצב‪.‬‬
‫מידע ‪.FASTEXT‬‬
‫‪N‬מידע טלטקסט מחולק לעתים קרובות בין כמה דפים המוצגים ברצף‪ ,‬שאליהם ניתן לגשת על‪-‬ידי‪:‬‬
‫• •הזנת מספר הדף‬
‫• •בחירת כותרת ברשימה‬
‫• •בחירת כותרת צבעונית (מערכת ‪)FASTEXT‬‬
‫‪N‬רמת הטלטקסט הנתמכת בטלוויזיה היא גרסה ‪ ,2.5‬המסוגלת להציג גרפיקה או טקסט נוספים‪.‬‬
‫‪N‬בהתאם לשידור‪ ,‬ייתכן שיוצגו לוחות צדדיים ריקים בעת הצגת טלטקסט‪.‬‬
‫‪N‬במקרים כאלה‪ ,‬גרפיקה או טקסט נוספים לא משודרים‪.‬‬
‫‪N‬מכשירי טלוויזיה ישנים שאינם תומכים בגרסה ‪ 2.5‬אינם מסוגלים להציג גרפיקה או טקסט נוספים‪ ,‬ללא קשר לשידור הטלטקסט‪.‬‬
‫‪O‬לחץ על לחצן ‪ TV‬כדי לצאת מתצוגת הטלטקסט‪.‬‬
‫¦ ¦התקנת המעמד‬
‫‪ .1‬הנח את חלקה הקדמי של הטלוויזיה על‪-‬גבי מפה או משטח מרופד על השולחן‪.‬‬
‫– –יישר את חלקה התחתון של הטלוויזיה לקצה השולחן‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר שני ברגים מחלקו התחתון של המעמד‪.‬‬
‫‪N N‬אם תהדק את הברגים כשטלוויזיית ה‪ LCD-‬מונחת על המשטח‪ ,‬היא עלולה ליטות הצידה‪.‬‬
‫עברית ‪22 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:39‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 22‬‬
‫¦ ¦ניתוק המעמד‬
‫‪ .1‬הנח את חלקה הקדמי של הטלוויזיה על‪-‬גבי מפה או משטח מרופד על השולחן‪.‬‬
‫– –יישר את חלקה התחתון של הטלוויזיה לקצה השולחן‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר שני ברגים מחלקו התחתון של המעמד‪.‬‬
‫¦ ¦מנעול ‪ Kensington‬למניעת גניבה‬
‫מנעול ‪ Kensington‬הוא התקן המשמש לקיבוע פיזי של המערכת בעת השימוש במקום ציבורי‪ .‬המראה‬
‫ושיטת הנעילה עשויים להיות שונים מהאיור בהתאם ליצרן‪.‬‬
‫עיין במדריך המצורף למנעול ‪ Kensington‬לשימוש נאות‪.‬‬
‫‪N N‬יש לרכוש את התקן הנעילה בנפרד‪.‬‬
‫‪N N‬המיקום של מנעול ‪ Kensington‬עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪ .1‬הכנס את התקן הנעילה לתוך חריץ ‪ Kensington‬בטלוויזיית ה‪LCD-‬‏(‪ )1‬וסובב אותו לכיוון הנעילה (‪.)2‬‬
‫‪ .2‬חבר את הכבל של מנעול ‪Kensington‬‏(‪.)3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3‬חבר את מנעול ‪ Kensington‬לשולחן או לחפץ נייח כבד‪.‬‬
‫עברית ‪23 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:39‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 23‬‬
‫¦ ¦אבטחת מרחב ההתקנה‬
‫שמור על המרחק הדרוש בין המוצר לחפצים אחרים (למשל קירות) כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬עלולה לפרוץ שריפה או תקלה במוצר עקב עלייה בטמפרטורה הפנימית שלו‪.‬‬
‫התקן את המוצר תוך שמירה על המרחק הדרוש המוצג באיור‪.‬‬
‫‪N N‬בעת השימוש במעמד או במתלה‪ ,‬השתמש בחלקים שסיפקה ‪ Samsung Electronics‬בלבד‪.‬‬
‫• •אם תשתמש בחלקים של יצרן אחר‪ ,‬עלולה להתרחש בעיה במוצר או פגיעה בגוף עקב נפילתו‪.‬‬
‫• •אם תשתמש בחלקים של יצרן אחר‪ ,‬עלולה להתרחש בעיה במוצר או שריפה עקב עלייה בטמפרטורה הפנימית של המוצר בשל אוורור לקוי‪.‬‬
‫‪N N‬המראה עשוי להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫בעת התקנת המוצר עם מתלה‬
‫בעת התקנת המוצר עם מעמד‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫‪ 10‬ס”מ‬
‫¦ ¦חיזוק הטלוויזיה לקיר‬
‫זהירות‪ :‬משיכה‪ ,‬דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלוויזיה‪ .‬במיוחד‪ ,‬הקפד שילדיך לא ייתלו על הטלוויזיה או‬
‫יפגעו ביציבותה; פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולגרום לפציעה קשה או למוות‪ .‬פעל בהתאם להוראות הבטיחות הכלולות‬
‫בעלון הבטיחות‪ .‬כדי להבטיח יציבות נוספת‪ ,‬התקן מתקן למניעת נפילות למטרות בטיחות‪ ,‬באופן הבא‪.‬‬
‫■ ■כדי למנוע את נפילת הטלוויזיה‪:‬‬
‫‪ .1‬הנח ברגים בתוך ווי התלייה וחזק אותם לקיר‪ .‬ודא שהברגים הותקנו בחוזקה בתוך הקיר‪.‬‬
‫‪N N‬ייתכן שיהיה עליך להשתמש בחומר נוסף שישמש כעוגן‪ ,‬בהתאם לסוג הקיר‪.‬‬
‫‪N N‬מאחר שווי התלייה‪ ,‬הברגים והשרשרת הדרושים אינם מסופקים‪ ,‬קנה אותם בנפרד‪.‬‬
‫קיר‬
‫‪ .2‬הוצא את הברגים מהחלק המרכזי האחורי של הטלוויזיה‪ ,‬הנח את הברגים בתוך ווי התלייה ולאחר‬
‫מכן חזק שוב את הברגים לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬ייתכן שלא מסופקים ברגים עם המוצר‪ .‬במקרה זה‪ ,‬קנה ברגים לפי המפרטים הבאים‪.‬‬
‫‪N N‬מפרטי ברגים‬
‫• •עבור טלוויזיית ‪ LCD‬בגודל ‪ 29 - 17‬אינץ'‪ / ‎M4 X L15 :‬עבור טלוויזיית ‪ LCD‬בגודל ‪40 - 32‬‬
‫אינץ'‪M6 X L15 :‬‬
‫‪ .3‬חבר את ווי התלייה המקובעים לטלוויזיה ואת ווי התלייה המקובעים לקיר באמצעות שרשרת חזקה‬
‫ולאחר מכן הדק את השרשרת בחוזקה‪.‬‬
‫‪N N‬התקן את הטלוויזיה סמוך לקיר‪ ,‬כך שהיא לא תיטה לאחור‪.‬‬
‫‪N N‬מומלץ לחבר את השרשרת כך שהווים המקובעים לקיר יהיה מקבילים או נמוכים יותר מהווים‬
‫המקובעים לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪N N‬שחרר את השרשרת לפני הזזת הטלוויזיה‪.‬‬
‫קיר‬
‫‪ .4‬ודא שכל החיבורים מאובטחים כראוי‪ .‬בדוק מעת לעת את החיבורים כדי לאתר סימנים להתרופפות או‬
‫תקלות כלשהן‪ .‬אם יש לך ספק בנוגע למצב הבטיחות של החיבורים‪ ,‬פנה למתקין מומחה‪.‬‬
‫עברית ‪24 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:40‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 24‬‬
‫¦ ¦פתרון בעיות‪ :‬לפני הפנייה לאנשי שירות‬
‫‪N N‬לפני הפנייה לאנשי שירות‬
‫בעיה‬
‫אין קול או תמונה‬
‫פתרון אפשרי‬
‫בדוק שהכבל של רשת החשמל מחובר לשקע בקיר‪.‬‬
‫ודא שלחצת על הלחצן בטלוויזיה‪.‬‬
‫בדוק את הגדרות הניגודיות והבהירות של התמונה‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫תמונה רגילה ללא קול‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדוק אם לחצת על לחצן ‪ MUTEM‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫המסך שחור ומחוון ההפעלה מהבהב‬
‫בהתמדה‬
‫במחשב‪ ,‬בדוק את כבלי המתח והאות‪.‬‬
‫הטלוויזיה משתמשת במערכת ניהול צריכת החשמל שלה‪.‬‬
‫הזז את עכבר המחשב או הקש על מקש כלשהו במקלדת‪.‬‬
‫אין תמונה או תמונה בשחור‪-‬לבן‬
‫כוונן את הגדרות הצבע‪.‬‬
‫ודא שבחרת במערכת השידור המתאימה‪.‬‬
‫הפרעות בקול ובתמונה‬
‫נסה לזהות את מכשיר החשמל שמשפיע על הטלוויזיה והרחק אותו ממנה‪.‬‬
‫חבר את הטלוויזיה לשקע חשמל אחר‪.‬‬
‫תמונה מטושטשת או מושלגת‪ ,‬קול‬
‫מעוות‬
‫תקלות בשלט הרחוק‬
‫בדוק את הכיוון‪ ,‬המיקום והחיבורים של האנטנה‪.‬‬
‫הפרעות אלה נובעות בדרך כלל משימוש באנטנה פנימית‪.‬‬
‫החלף את הסוללות השלט הרחוק‪.‬‬
‫נקה את הקצה העליון של השלט הרחוק (חלון שידור)‪.‬‬
‫בדוק את נקודות החיבור של הסוללה‪.‬‬
‫ההודעה 'בדוק כבל אות‪ '.‬מוצגת‬
‫בדוק שכבל האות מחובר כראוי למקורות המחשב האישי או הווידאו‪.‬‬
‫בדוק שמקורות המחשב האישי או הווידאו מופעלים‪.‬‬
‫במצב מחשב אישי‪ ,‬ההודעה 'מצב לא‬
‫נתמך‪ '.‬מוצגת‬
‫התמונה הפגומה מופיעה בפינת המסך‬
‫בדוק את הרזולוציה והתדר המרביים במתאם הווידאו‪.‬‬
‫השווה ערכים אלה לנתונים במצבי התצוגה‪.‬‬
‫אם האפשרות התאמה למסך נבחרה בכמה התקנים חיצוניים‪ ,‬התמונה הפגומה עשויה להופיע בפינת המסך‪ .‬תופעה זו‬
‫נובעת מהתקנים חיצוניים ולא מהטלוויזיה‪.‬‬
‫ההודעה 'מאפס את כל ההגדרות לערכי הודעה זו מופיעה בעת לחיצה ממושכת על לחצן ‪ .EXIT‬הגדרות המוצר מאופסות לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫ברירת המחדל' מופיעה‪.‬‬
‫ייתכן שתראה חלקיקים קטנים אם‬
‫תביט מקרוב בקצות המסגרת המקיפה‬
‫את מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫זהו חלק מעיצוב המוצר ואינו מהווה פגם‪.‬‬
‫‪N N‬לוח ‪ TFT LCD‬זה משתמש בלוח המורכב מתת‪-‬פיקסלים (‪ )3 133 440‬אשר דורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬ייתכן שיופיעו כמה פיקסלים בהירים או כהים על המסך‪ .‬פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫עברית ‪25 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:41‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 25‬‬
‫¦ ¦מפרטים‬
‫‪LA22B450‬‬
‫שם דגם‬
‫גודל המסך‬
‫(אלכסוני)‬
‫רזולוציית מחשב אישי‬
‫(מיטבית)‬
‫קול‬
‫(פלט)‬
‫ממדים (ג‪x‬ע‪x‬ר)‬
‫ללא מעמד‬
‫עם מעמד‬
‫משקל‬
‫עם מעמד‬
‫שיקולים סביבתיים‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫לחות הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫לחות אחסון‬
‫טווח סיבוב מעמד‬
‫(שמאלה ‪ /‬ימינה)‬
‫'אינץ ‪22‬‬
‫הרץ‪‎‬בתדר ‪‎1360 x 768 60‬‬
‫‪3W X 2‬‬
‫מ"מ ‪558 x 81 x 384‬‬
‫מ"מ ‪558 x 172 x 423‬‬
‫ק"ג ‪4‬‬
‫‪ ‎10‎‎°‎‎C‬עד‪40‎‎‎°‎C‎‬‏(‪50‎°‎‎‎F‬‏‪‎‬עד ‪)104‎‎‎°‎‎F‬‬
‫‪ 10%‬עד ‪ ,80%‬ללא עיבוי‬
‫‪ ‎-20‎‎°‎‎C‬עד‪45‎°‎C‎‬‏(‪-4‎°‎‎‎F‬‏‪‎‬עד ‪)113‎‎‎°‎‎F‬‬
‫‪ 5%‬עד ‪ ,95%‬ללא עיבוי‬
‫˚‪0‬‬
‫‪N N‬העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪N N‬התקן זה הוא מכשיר דיגיטלי מסוג רמה ‪.B‬‬
‫‪N N‬עבור ספק המתח וצריכת המתח‪ ,‬עיין בתווית המוצמדת למוצר‪.‬‬
‫עברית ‪26 -‬‬
‫‪2009-06-01 �� 8:39:41‬‬
‫‪BN68-02305K-00Heb.indd 26‬‬
Download PDF

advertising