Samsung | AR18MSWSAWKN | Samsung AR18MSWSAWKN Kondicioner muri 17061 BTU /orë Manuali i përdorimit

Përmbajtja
Përgatitja
Instalimi i rrjetit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kontrolloni para se të përdorni rrugëzuesin me valë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lidhja e rrjetit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lidhni rrugëzuesin IP me valë me një kondicioner të ajrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kontrolloni statusin e lidhjes në afishimin e panelit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hapja e aplikacionit Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Regjistrimi i llogarisë Samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Shkarkimi i aplikacionit Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Regjistrimi i produktit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Funksioni bazë
Përdorimi i aplikacionit Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Përshkrim i ekraneve dhe funksioneve kryesore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aplikacioni Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ekrani i kontrollit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kontrollimi i kondicionerit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Konfigurimi i kondicionerit (për sistemin operativ android) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Të tjera
Zgjidhja e problemeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ky produkt është kondicioneri Smart i cili suporton Samsung Smart Home Service.
Informacione të detajuara mund të shihen në Samsung.com.
PARALAJMËRIM
i.Deklarata e paralajmërimit ndaj ekspozimit të RF-së - për të mbajtur 20cm distancë kur instaloni këtë modul.
ii.Paralajmërim se ky modul nuk duhet të instalohet dhe të veprohet njëkohësisht me radio të tjera pa vlerësim të
mëtejshëm ose regjistrim FCC.
iii.Udhëzim për etiketimin e sistemit host, sistemi host duhet të ketë etiketën e duhur që tregon se përmban "FCC
ID : A3LSWL-B70F"
iv.Pajisja juaj përdor frekuencë të pa-harmonizuar dhe është bërë për përdorim në të gjitha shtetet europiane.
WLAN mund të përdoret në BE pa kufizime brenda por nuk mund të përdoret jashtë në Francë.
Shqip-2
Instalimi i rrjetit


[Regjistrimi i shërbimit]
Hyni në http://www.samsungsmartappliance.com
dhe regjistroni shërbimin.
Kontrolloni para se të përdorni rrugëzuesin me valë

 Kondicioneri i Ajrit Wi-Fi suporton vetëm tre enkriptimet e mëposhtme.
-- Open(Hapur) (Pa enkriptim), WPA/TKIP, WPA2/AES
-- Mund të mos jeni në gjendje të bëni një lidhje Wi-Fi nëse përdoret lloj tjetër enkriptimi.
ffPër instalimin e kondicionerit të Ajrit Wi-Fi, zgjidhni vendndodhjen e njësisë brenda pranë routerit wireless. Në rast se
sinjali Wi-Fi dobësohet, Smart App mund të shkëputet në varësi të fuqisë të sinjalit Wi-Fi.
ffSmart-Phone duhet të jetë në zonën e sinjalit Wi-Fi për të përdorur Smart App.
ffPër të përdorur internetin Mobile broadband, Smart App mund të përdoruret kur Pajisja lidhëse Mobile Broadband është
e aktivizuar për të përdorur Wi-Fi.
ffKy produkt mbështet vetëm DHCP-në (Protokolli i konfigurimit dinamik të pritësit). Nëse përdoruesit përdorin një
rrugëzues me valë, funksioni i opsionit të serverit DHCP duhet të aktivizohet.
ffZgjidhni një kanal për rrugëzuesin me valë që nuk është aktualisht në përdorim.
ffNëse routeri wireless lidhet me ndonjë mënyrë tjetër përveç metodave të mësipërme, routeri nuk mund të lidhet me
kondicionerin ose mund të mos punojë. Për të përdorur 802.11n, rekomandohet përdorimi i WPA2/AES.
ffCilësia e lidhjes së rrjetit me valë mund të ndikohet nga mjedisi rrethues me valë.
ffNëse një ofrues i shërbimit të internetit ka regjistruar përgjithmonë adresën MAC ose PC të përdoruesve (një numër unik
identifikimi), kondicioneri i ajrit mund të mos lidhet me internetin. Kur me internetin do të lidhen pajisje të tjera përveç
PC-së, pyesni ISP-në tuaj (ofruesin e shërbimit të internetit) rreth procedurave që kërkohen për t'u lidhur me internetin.
ffNëse ofruesi juaj i shërbimit të internetit kërkon një ID ose fjalëkalim për t'u lidhur me internetin, kondicioneri i ajrit mund
të mos lidhet me internetin. Nëse ndodh kështu, ju duhet të fusni ID-në ose fjalëkalimin tuaj kur lidheni me internetin.
ffLidhja e internetit mund të dështojë për shkak të një problemi me murin mbrojtës. Nëse ndodh kështu, kontaktoni
ofruesin tuaj të shërbimit të internetit.
ffNëse nuk mund të lidheni me internetin edhe pasi të keni ndjekur procedurat e ofruesit tuaj të shërbimit të internetit, ju
lutemi kontaktoni një qendër shërbimi të Samsung.
Shqip-3
01 PËRGATITJA
[Lidhja e rrjetit]
Lidhni rrugëzuesin IP me valë me një kondicioner të
ajrit.
Lidhja e rrjetit
Lidhni rrugëzuesin IP me valë me një kondicioner të ajrit

Rrugëzuesi me valë
(Rrugëzuesi që mbështet serverin DHCP.)
Terminali LAN në
mur
Kabllo LAN
ffPër instalimin e rrugëzuesit me valë, referojuni manualit të
përdoruesit të rrugëzuesit përkatës.
ffKondicioneri inteligjent i ajrit Samsung mbështet protokollin e
komunikimeve të IEEE802.11 b/g/n(2.4Ghz).
ffPër instalimin e rrugëzuesit me valë, referojuni manualit të
përdoruesit të secilës kompani prodhuese.
Samsung nuk ua ofron klientëve manualin e rrugëzuesit me valë.
ffRouteri i pacertifikuar mund të mos jetë në gjendje të lidhet me
kondicionerin.
ffRouteri i certifikuar ka logon e mëposhtme në paketim ose në
manualin e përdoruesit.
Kontrolloni statusin e lidhjes në afishimin e panelit
ffPërshkrimi i afishimit Wi-Fi
1) LED Tregues i Wi-Fi fikur :
Nuk është i lidhur me AP-në
Nuk është lidhur me internetin
2) LED Tregues i Wi-Fi ndezur :
Lidhur me AP-në
Lidhur me internetin
Shqip-4
Hapja e aplikacionit Samsung Smart Home
Regjistrimi i llogarisë Samsung
ffPara se të përdorni aplikacionin Samsung Smart Home, regjistroni llogarinë Samsung.
01 PËRGATITJA
SHËNIM
• Nëse e hapni aplikacionin Samsung Smart Home por nuk është vendosur hyrja
automatike, ekrani i llogarisë Samsung shfaqet vetëm një herë në procesin
e fillimit. Nëse jeni një përdorues smartfoni Samsung dhe jeni regjistruar
tashmë në llogarinë Samsung në parametrat e smartfonit tuaj, mund të hyni
automatikisht në aplikacionin Samsung Smart Home.
-- Sidoqoftë, përdouresit e iPhone duhet të bëjnë procesin e hyrjes çdo herë
që përdorin aplikacionin meqenëse informacionet e hyrjes nuk vendosen
automatikisht.
Shkarkimi i aplikacionit Samsung Smart Home
ffMund ta shkarkoni aplikacionin Samsung Smart Home në smartfonin tuaj duke kërkuar "Samsung Smart Home" në Play
store, Galaxy Apps dhe iPhone App Store.
• Aplikacioni Samsung Smart Home App suporton sistem operativ android 4.0 (ICS) ose më të lartë dhe është
optimizuar me smartfonët Samsung (seria Galaxy S ose Note). Nëse hapni aplikacionin duke përdorur një smartfon
SHËNIM
të prodhuar nga kompani të tjera, disa funksione mund të punojnë ndryshe.
• Për iPhone, aplikacioni suporton iOS 7 ose më të lartë.
• UI i aplikacionit Samsung Smart Home mund të ndryshojë pa njoftim paraprak për përmirësim të përdorimit dhe
performancës të produkti.
Regjistrimi i produktit
ffPara se të përdorni aplikacionin Samsung Smart Home, regjistroni produktin në Samsung Smart Home Service.
a
b
d
3
c
1
2
4
1. Kërkoni (ⓐ) ose zgjidhni (ⓑ) shtetin e përdoruesit dhe shtypni butonin Save.
Shqip-5
Hapja e aplikacionit Samsung Smart Home
2. Shtypni butonin Yes për ta regjistruar produktin në shërbimet Samsung Smart Home.
3. Zgjidhni Room AC në listën e produkteve.
4. Formoni informacionet e routerit wireless(ⓒ) i cili do të lidhet dhe pastaj shtypni butonin Next.
-- Nëse doni ta ndryshoni routerin e lidhur, shtypni ikonën ( ) (ⓓ) dhe zgjidhni emrin AP të routerit wireless.
5. [Telekomandë MODELI 1] Pasi të keni shtypur dhe mbajtur shtypur butonin Timer në telekomandë për 4 sekonda.
[Telekomandë MODELI 2] Pasi shtypni butonin 2ndF mbi telekomandë, shtypni butonin Wi-Fi.
-- Mesazhi
do të afishohet në panelin afishues të përparmë të kondicionerit të ajrit.
6. Zgjidhni kondicionerin sipas udhëzimeve në ekran.
7. Konfigurimi i rrjetit bëhet automatikisht.
8. Kur të ketë mbaruar procesi i regjistrimit të produktit, shfaqet ekrani kryesor i aplikacionit Samsung Smart Home.
-- Ikona e kondicionerit shtohet në listën e pajisjeve.
• Për përdoruesit e iPhone, procesi i treguar më sipër mund të jetë pak i ndryshëm.
SHËNIM
Specifikimet
Diapazoni i frekuencave
2412 - 2472 MHz
Wi-Fi
Fuqia e transmetuesit (Maks.)
20 dBm
Shqip-6
Përdorimi i aplikacionit Samsung Smart Home
Përshkrim i ekraneve dhe funksioneve kryesore
Ekrani i pajisjeve
Ekrani kryesor
1
1. Zgjidhni ikonën e pajisjes smart (Room AC) për të kaluar në ekranin e Smart Home
Device Control.
2. Mund të bëni kontroll të integruar të pajisjeve smart Samsung me 4 lloje si për
shembull Going out (Duke dalë jashtë), Coming home (Duke ardhur në shtëpi),
Good night (Natën e mirë), dhe Good morning (Mirëmëngjes).
-- Detajet mund të shihen duke përdorur menunë Master key (Çelës master).
2
Ekrani i menusë
ffMund të kontrolloni pajisjet smart Samsung me 5 menu.
Chat control
(Kontroll bisede)
Mund të kontrolloni pajisjet smart me lehtësi ose të shikoni statusin
e pajisjeve.
Home view
(Shikim i
shtëpisë)
Mund të shikoni pamjen brenda nga jashtë duke përdorur kamerën e
instaluar në pajisjet smart.
Master key
(Çelës master)
Mund të kontrolloni disa pajisje smart njëkohësisht duke përdorur
çelësa master si për shembull Going out (Duke dalë jashtë), Coming
home (Duke ardhur në shtëpi), Good night (Natën e mirë), dhe Good
morning (Mirëmëngjes).
Customer
service (Kujdesi
ndaj klientit)
Mund të shkarkoni manuale të produktit ose të kërkoni shërbim të
pas-shitjes për keqfunksionime të produktit.
Settings
(Cilësimet)
Mund të kontrolloni ose të shikoni shërbimin (shtim pajisjesh,
zgjedhje të shtetit, etj.) dhe informacione (versioni, burim i hapur).
Shqip-7
01 PËRGATITJA
ffPasi të keni regjistruar pajisjet smart Samsung në Samsung Smart Home Service, ju
mund t'i kontrolloni të gjitha ato nga lart.
Përdorimi i aplikacionit Samsung Smart Home
Aplikacioni Samsung Smart Home
ffAplikacioni Smart Home i cili është vetëm për përdorim të kondicionerit ju siguron një sërë funksionesh për kondicionerin
si për shembull Punimi, Opsione shtesë, Kohëmatësi ndezur/fikur, Kontroll i konsumit të energjisë, konfigurim, etj.
1. Instaloni aplikacionin Smart Home
2. Kur instalimi të ketë mbaruar, zgjidhni ikonën Room AC në ekranin e pajisjes të aplikacionit Samsung Smart Home
përsëri.
3. Shfaqet ekrani i ngarkimit të kondicionerit.
4. Ekrani i kontrollit të kondicionerit shfaqet në kondicionerit aplikacionin Samsung Smart Home.
-- Për informacione të detajuara të ekranit të kontrollit, shikoni ‘Ekrani i kontrollit'. (Shiko faqen 10)
Shqip-8
Ekrani i kontrollit
Mund të kontrolloni me mjeshtëri kondicionerin.
①
③
②
④
Nr.
Butonat
①
Butoni Energjia
Ndez ose fik kondicionerin.
②
Butoni i metodës
Zgjedh punimin e dëshiruar.
③
Butoni i kontrollit të
temperaturës
Rregullon temperaturën e brendshme.
④
Treguesi i vendosjes
të temperaturës
Tregon temperaturën e vendosur.
⑤
Treguesi i
temperaturës
aktuale
Tregon temperaturën aktuale.
⑥
Butoni Wind
strength
Vendos shpejtësinë e ventilatorit të metodës së
punimit.
⑦
Butoni Wind
Direction
Vendos drejtimet e ventilatorit të metodës së
punimit.
⑧
Butoni i Schedule
(Programit)
Vendos kohëmatësin e ndezjes ose fikjes për
secilin funksion.
⑨
Butoni Options
(Opsione)
⑩
Butoni Energy
Monitor (Monitori i
Energjisë)
⑪
Butoni Settings
(Cilësimet)
⑫
Butoni About Device
(Rreth pajisjes)
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
Shqip-9
Përshkrimi
Zgjedh një funksion opsioni të metodës së
punimit.
Tregon konsumin e energjisë (ose orët e
përdorimit) të kondicionierit.
Vendos funksione shtesë.
Zgjedh një funksion shërbimi.
02 FUNKSIONI BAZË

Përdorimi i aplikacionit Samsung Smart Home
Kontrollimi i kondicionerit
Zgjedhja e metodës së punimit
ffShtypni butonin () për të zgjedhur metodën e punimit.
SHËNIM
• Metoda e punimit e disponueshme mund të jetë e ndryshme në varësi të
modelit të kondicionerit.
Vendosja e kohëmatësit të ndezjes/fikjes
ffShtypni butonin Schedule për ta ndezur ose fikur
kondicionerin në një kohë të caktuar.
ffNumri maksimal i programimit për funksionin e
kohëmatësit të ndezjes/fikjes është 10.
Kontrollimi i opsioneve
ffShtypni butonin Options për të kontrolluar opsionet për
secilën metodë punimi.
SHËNIM
SHËNIM
• Opsionet e disponueshme mund të jenë të
ndryshme në varësi të modelit të kondicionerit.
• Shpejtësia dhe drejtimi i ventilatorit vendosen
automatikisht sipas opsioneve të zgjedhura.
• Për informacione të detajuara mbi opsionet e
produktit, shikoni manualin e përdoruesit.
• Koha e vendosur për kohëmatësin e ndezjes dhe kohëmatësin e fikjes duhet të jetë e ndryshme.
• Pasi është vendosur kohëmatësi i ndezjes/fikjes, konfigurimi vazhdon të mbetet nëse e hiqni kondicionerin nga
priza dhe e lidhni përsëri.
Shqip-10
Konfigurimi i kondicionerit (për sistemin operativ android)
Energy Monitor (Monitori i Energjisë)
Cilësimet
ffShtypni butonin Settings (Cilësimet) në ekranin e
kontrollit për të kontrolluar ose vendosur informacione
të detajuara të kondicionerit.
ffMudn të vendosen funksionet Auto Clean, Virus doctor,
Mute, Filter cleaning Indicator dhe My Wind.
-- Nëse butoni i Heshtjes është i aktivizuar, tingulli
sinjalizues nga pajisja do të heshtet kur kontrolloni
pajisjen.
Rreth pajisjes
ffShtypni butonin About Device në ekranin e kontrollit
për të përdorur menunë Tutorial, Manual, Smart care ose
Help Desk.
ffMund të shkarkoni një manual përdorimi të pajisjes tuaj.
ffMund të kontrolloni nëse pajisja ka ndonjë problem
duke përdorur funksionin Smart Care.
Shqip-11
02 FUNKSIONI BAZË
ffShtypni butonin Energy Monitor në ekranin e kontrollit
për të parë konsumin e energjisë të produktit (ose orët e
përdorimit).
Zgjidhja e problemeve
Përpara se të telefononi në një qendër shërbimi, ju lutemi, kontrolloni elementet në tabelën e mëposhtme.
Problemi
Zgjidhja
Aplikacioni Samsung Smart Home nuk mund të kërkohet në Play
Store, GALAXY Apps ose iPhone App Store.
• Aplikacioni Samsung Smart Home suporton sistemin
operativ android 4.0 (ICS) ose më të lartë. Për iPhone,
aplikacioni suporton iOS 7 ose më të lartë.
Pas instalimit të aplikacionit Samsung Smart Home, kondicioneri
nuk mund të lidhet me aplikacionin.
• Lidheni kondicionerin me routerin wireless duke iu
referuar pjesës "Regjistrimi i produktit" në manualin e
përdoruesit.
Llogaria Samsung nuk mund të hapet.
• Kontrolloni ID-në dhe fjalëkalimin tuaj në ekranin e
llogarisë Samsung.
Mesazhi i dështimit shfaqet kur shtohet pajisja.
• Dështimi mund të jetë i përkohshëm për shkak të
distancës midis routerit me kabëll ose wireless dhe
kondicionerit ose problemeve të tjera. Provoni përsëri
pak më vonë.
• Rreth 30 sekonda pas shkëputjes të energjisë të
kondicionerit, lidheni kondicionerin dhe pastaj provojeni
konfigurimin përsëri.
Funksioni i
kontrollit të
Samsung Smart
App nuk punon.
• Kontrolloni nëse kondicioneri është i lidhur mirë me
routerin me kabëll ose wireless.
Kontrolloni nëse treguesi Wi-Fi është i
ndezur në ekranin e kondicionerit.
Shqip-12
03 TË TJERA
Shqip-13
Aplikacioni kondicioner Smart mund të ndryshohet pa njoftim për përmirësime
cilësie dhe gjithashtu mund të fshihet në varësi të rrethanave dhe firmave të
prodhimit.
Kondicioner
Manuali i përdorimit
Aplikacioni Samsung Smart Home
•• Faleminderit për blerjen e këtij kondicioneri "Samsung".
•• Përpara se ta vini në punë pajisjen, lexoni me kujdes këtë manual
përdorimi dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.
Download PDF

advertising