Samsung | HT-D4500 | Samsung HT-D4500 Navodila

HT-D4500
HT-D4550
5,1-kanalni sistem za domačo
zabavo Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
HT-D4500_SLV_1223.indd 1
2011-12-23
4:19:12
Varnostne informacije
Varnostna opozorila
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR: ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega
udara.
POZOR
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine
in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino,
kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti
ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno
vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite
vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
To je oznaka za pomembna
navodila glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili,
lahko povzročijo nevarno sevanje.
POZOR
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 2
2011-12-23
4:19:20
Previdnostni ukrepi
• Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani
naprave.
• Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10
cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva.
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke prazna.
• Za popolno prekinitev električnega napajanja izdelka izključite električni vtič iz omrežne vtičnice.
- Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, prav tako izključite vtič iz omrežne vtičnice.
• Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in
okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto ali opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna polja
(npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
• Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v zimskem
času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 3
3
2011-12-23
4:19:20
Varnostne informacije
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na
kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo
preskakovanje plošče.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne
opraskate.
Držanje plošč
• Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
• Ploščo primite za rob, da na
predvajalni površini ne pustite
prstnih odtisov.
• Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Shranjevanje plošč
• Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
• Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite jih v navpičnem položaju.
✎ OPOMBA
 Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
 Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranitev in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
✎ OPOMBA
 Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka,
lahko pride do kondenzacije vode. Če se v
notranjosti izdelka nakopiči kondenzacijska voda,
izdelek morda ne bo pravilno deloval. V takšnem
primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen izdelek
stati 1 ali 2 uri.
Licenca
• Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki Dolby
Laboratories.
• O VIDEU DIVX: DivX® je oblika digitalnega video
zapisa, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. Ta izdelek
ima potrdilo Certified® za predvajanje video posnetkov oblike DivX. Več
informacij in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko DivX
najdete na naslovu www.divx.com.
O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX: Če želite predvajati
video vsebine na zahtevo v obliki DivX, morate registrirati to napravo s
potrdilom DivX Certified®. Za pridobitev registracijske kode poiščite
odsek DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več
informacij o poteku registracije obiščite vod.divx.com.
Naprava ima potrdilo DivX Certified® za predvajanje video vsebin oblike
DivX visoke ločljivosti do 1080p, vključno z najkakovostnejšimi
vsebinami.
DivX®, DivX Certified® in njuna logotipa so blagovne znamke družbe
DivX, Inc. in so uporabljeni na podlagi licence.
Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih ameriških patentov:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in
drugih državah.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali
njenih povezanih družb. Druga imena so morda blagovne znamke
njihovih lastnikov.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je
zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne
lastnine podjetja Rovi Corporation.
Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja
Blu-ray Disc Association.
• iPod je blagovna znamka družbe
Apple Inc., registrirane v ZDA in
drugih državah. iPhone je blagovna
znamka družbe Apple Inc.
• < Obvestilo o licenci odprtega vira >
Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka
na voljo licence odprtega vira.
Avtorske pravice
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice
pridržane.
4
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 4
2011-12-23
4:19:20
Vsebina
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Licenca
Avtorske pravice
KAKO ZAČETI
7
8
12
13
13
14
15
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Vrste in značilnosti plošč
Dodatki
Opis
Nadzorna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
PRIKLJUČKI
17
20
22
23
24
Priklop zvočnikov
Povezava video izhoda in televizorja
Priklop zunanji avdio komponent
Omrežna povezava
Priklop radijske antene
NASTAVITEV
25
26
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
32
33
33
33
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
Začetne nastavitve
Dostop do nastavitvenega menija
Zaslon
Razmerje širina/višina
Velikost zaslona pametnega vozlišča
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
Ločljivost
Barvna oblika HDMI
Filmske sličice (24 Fs)
Barvna globina HDMI
Mirujoči način
Zaporedno izrisovanje slik
Zvok
Nastavitev zvočnikov
Uporabniška nastavitev zvoka
Zvok HDMI
Povratni avdio kanal
Digitalni izhod
Upravljanje dinamičnega razpona
Sinhronizacija zvoka
Omrežje
Omrežne nastavitve
Stanje omrežja
Internetna povezava BD-LIVE
Sistem
Začetne nastavitve
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravljanje podatkov BD
Time Zone
DivX® Video On Demand
Ponastavi
Jezik
2
7
17
25
SLOVENŠČINA
2
3
4
4
4
VARNOSTNE INFORMACIJE
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 5
5
2011-12-23
4:19:21
Vsebina
NASTAVITEV
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Varnost
Starševski nadzor BD
Starševski nadzor DVD
Sprememba gesla
Splošno
Zaslon predvajalnika
Daljinsko upravljanje prek omrežja
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Stik s podjetjem Samsung
OSNOVNE FUNKCIJE
41
41
Predvajanje plošče
Uporaba menija plošče, menija naslova in pojavnega
menija
Predvajanje seznama naslovov
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Predvajanje v počasnem posnetku/predvajanje po
prizorih
Ponovno predvajanje
Uporaba gumba TOOLS
Poslušanje glasbe
Način zvoka
Predvajanje fotografij
Predvajanje iz pomnilniške naprave USB
Poslušanje radia
Priključitev naprave iPod/iPhone prek kabla USB
Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih lahko uporabite s tem
izdelkom
38
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
OMREŽNE STORITVE
54
61
63
63
63
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
Samsung Apps
Uporaba funkcije vTuner
BD-LIVE™
Uporaba funkcije AllShare
DRUGE INFORMACIJE
64
67
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
54
64
•
Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza
izdelka.
•
Administrativni stroški se zaračunajo, če
a. vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
b. izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
6
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 6
2011-12-23
4:19:21
01
Kako začeti
Kako začeti
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Izraz
Logotip
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicija
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE/-R, posnetih v obliki BDRE.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD+RW ali DVD-RW(V)/DVDR/+R, ki so posnete in zaključene.
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/CD-R (oblike CDDA).
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki DivX.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
Pomnilniška
naprava USB
-
POZOR
-
OPOMBA
-
Bližnjična tipka
-
F
!
✎
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v oblikah MP3 in WMA.
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki JPEG.
Označuje vsebino, ki je na voljo na napravah USB.
Označuje primere, ko funkcija ne deluje, ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
Ta funkcija omogoča neposreden in preprost dostop s pritiskom
gumba na daljinskem upravljalniku.
• Ta izdelek je združljiv le z barvnim sistemom PAL.
• Plošče NTSC se ne bodo predvajale.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 7
7
2011-12-23
4:19:21
Kako začeti
Vrste in značilnosti plošč
Logotipi plošč, ki jih je mogoče
predvajati
Združljivost plošč Blu-ray
Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika. Temu primerno
lahko pride do težav pri združljivosti plošče. Nekatere
plošče niso združljive in nekaterih plošč ne bo mogoče
predvajati. Za dodatne informacije si v tem priročniku
preberite poglavje Vrste in značilnosti plošč.
Plošča Blu-ray
Dolby Digital Plus
Oddajniški sistem PAL v
Veliki Britaniji, Franciji,
Nemčiji itd.
Dolby TrueHD
Avdio plošče DTS-HD
visoke ločljivosti
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
BD-LIVE
✎ OPOMBA
 Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih
vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot
so sprememba zornega kota ali prilagoditev
razmerja višina/širina.
Podrobni podatki o ploščah so napisani na ovitku.
Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
 Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska.
Zaradi prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask ali
usedlin cigaretnega dima na snemalni površini
plošča ne bo več uporabna za predvajanje.
 Pri predvajanju naslova BD-Java, se lahko ta nalaga
dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj
počasne.
Vrste plošč, ki jih ni mogoče
predvajati
•
•
•
•
•
•
plošča HD DVD
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
DVD-RW (način VR)
plošče super avdio CD (razen sloja CD)
plošče DVD-ROM/PD/MV, itd CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• plošče CDG predvajajo samo zvok, ne pa
grafike.
✎ OPOMBA
 Nekatere komercialne plošče in plošče DVD,
kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v
tem izdelku.
 Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v
DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
8
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 8
2011-12-23
4:19:23
01
BD-RE/-R
Tako izdelek kot tudi plošče so kodirani glede na
regijo. Regijski kode se morata ujemati, da je
predvajanje plošč mogoče. Če se kodi ne
ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče.
Te plošče Blu-ray je mogoče predvajati in nanje
snemati.
Izdelek lahko predvaja plošče BD-RE/-R, posnete z
drugimi združljivimi snemalniki plošč Blu-ray.
Kako začeti
Regijska koda
DVD-VIDEO
Vrsta plošče
Regijska
koda
Območje
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hong Kong in
Jugovzhodna Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Srednji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in
Južna Azija.
• Ta Izdelek lahko predvaja posnete komercialne plošče
DVD (plošče DVD-VIDEO) s filmi.
• Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče
DVD-VIDEO lahko pride do začasnih motenj pri
predvajanju slike in zvoka. To ni znak okvare izdelka.
DVD-RW/-R/+R
Blu-ray
Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD-RW/-R/+R,
posnete in zaključene z DVD-video snemalnikom.
Zmožnost predvajanja je odvisna od pogojev
snemanja.
DVD+RW
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova Zelandija,
Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+RW,
posnete s Samsungovim DVD-video
snemalnikom. Zmožnost predvajanja je odvisna
od pogojev snemanja.
Audio CD (CD-DA)
DVD-VIDEO
Vrste plošč
BD-ROM
Te plošče Blu-ray je mogoče le predvajati.
Izdelek lahko predvaja posnete komercialne plošče
BD-ROM.
• Ta izdelek lahko predvaja plošče CD-R in CD-RW s
posnetki v zvočni obliki CD-DA.
• Izdelek morda ne bo predvajal nekaterih plošč CDRW/-R zaradi pogojev snemanja.
CD-RW/-R
• Uporabljajte plošče CD-RW/-R z zmogljivostjo 700
MB (80 minut).
Če je mogoče, ne uporabljajte plošč z zmogljivostjo
800 MB (90 minut) ali več, ker predvajanje morda ne
bo mogoče.
• Če posnetek plošče CD-RW/-R ni zaključen, bo
zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje
nekaterih posnetkov pa morda ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-RW/-R s tem izdelkom morda
ne bo mogoče predvajati, odvisno od naprave, s
katero ste ploščo posneli. Pri vsebinah, kopiranih s
CD-plošč na plošče CD-RW/-R za vašo osebno
uporabo, je lahko zmožnost predvajanja odvisna od
vsebine in plošče.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 9
9
2011-12-23
4:19:24
Kako začeti
Format plošče
Uporaba plošče JPEG
• Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ali JOLIET.
• Prikazovati je možno samo datoteke JPEG s končnicami ».jpg«, ».JPG«, ».jpeg« ali »JPEG«.
• Progresivne datoteke JPEG so prav tako podprte.
DVD-RW/-R (V)
• Ta format se uporablja za snemanje podatkov na ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno predvajati na
tem izdelku, ko je zaključena.
• Če je plošča posneta v video načinu na snemalniku drugega proizvajalca, vendar ni zaključena, je ni mogoče
predvajati na tem izdelku.
Podprte oblike datotek
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
Video kodek
Avdio kodek
Ločljivost
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 10
2011-12-23
4:19:24
01
Vsebnik
Video kodek
Avdio kodek
Ločljivost
VRO
VOB
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
*.vro
MPEG1
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
352x288
AC3
MPEG
LPCM
AAC
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
H.264
TS
VC1
Kako začeti
Končnica
datoteke
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Omejitve
• Nekateri od zgoraj navedenih kodekov morda niso podprti. Vzrok je lahko v njihovi vsebini.
• Video vira z nepravilnimi podatki vsebnika ali poškodovanega videa ni mogoče pravilno predvajati.
• AV-vira, zapisanega z bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic, ki presegata standardni, morda ne bo mogoče
pravilno predvajati.
• Če je tabela indeksiranja poškodovana, funkciji Seek (Išči) in Jump (Preskoči), ne bosta delovali.
• Če video predvajate prek omrežja, bo morda predvajanje moteno zaradi stanja omrežja.
Dekodirnik za video
• Podpira zapis H.264 do stopnje 4.1.
• Zapisi H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD niso podprti.
• MPEG4 SP, ASP:
- manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic
- nad 1280 x 720: največ 30 sličic
• Standard GMC 2 ali novejši ni podprt.
Dekodirnik za zvok
•
•
•
•
Podpira oblike do WMA 7,8 in 9.
Oblika WMA 9 PRO z več kot dvema kanaloma (večkanalni zapis) ni podprta.
Obliki WMA 9 Lossless in Voice nista podprti.
Oblika WMA s frekvenco vzorčenja 22050 Hz mono ni podprta.
Podpora glasbenih datotek
Končnica datoteke
Vsebnik
Avdio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Skladno z različico WMA 10
* Frekvenca vzorčenja (v kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Bitne hitrosti – vse bitne hitrosti v razponu
od 5 kb/s do 384 kb/s
*.wma
WMA
Razpon podpore
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 11
11
2011-12-23
4:19:25
Kako začeti
Opombe o povezavi USB
Podprte naprave:
shranjevalni USB-medij, MP3-predvajalnik,
digitalni fotoaparat, USB-bralnik kartic
1) Ne podpira, če je ime mape ali datoteke daljše
od 125 znakov.
2) Datoteka s podnaslovi, večja od 300 KB,
morda ne bo pravilno prikazana.
3) Določene USB-naprave in digitalni fotoaparati
morda ne bodo združljivi z izdelkom.
4) Podprta sta datotečna sistema FAT16 in
FAT32.
5) Ime slikovnih (JPEG), glasbenih (MP3) in
videodatotek mora biti v korejščini ali angleščini.
Sicer datoteke morda ne bo mogoče predvajati.
6) Priključite neposredno na USB-vrata izdelka.
Priključitev s kablom druge vrste lahko povzroči
težave z USB-združljivostjo.
7) Če vstavite več kot eno pomnilniško kartico,
bralnik za različne pomnilniške kartice morda ne
bo deloval pravilno.
8) PTP-protokol za digitalne fotoaparate ni podprt.
9) Med postopkom "nalaganja" ne odklopite USBnaprave.
10) Večja kot je ločljivost slike, daljša bo zapoznitev
prikaza.
11) MP3-datotek z DRM, ki jih prenesete s strani s
plačljivimi vsebinami, ne bo mogoče predvajati.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
PL
Video kabel
12
Radijska antena
Uporabniški priročnik
MO/ST
vTuner
Daljinski upravljalnik in
baterije (velikosti AAA)
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 12
2011-12-23
4:19:25
01
Kako začeti
Opis
Nadzorna plošča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
1
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Zaznava signale daljinskega upravljalnika.
2
3
4
PLADENJ ZA PLOŠČE
Se odpre, da vstavite ploščo.
ZASLON
Prikaz stanja predvajanja, časa itd.
5
FUNKCIJSKI GUMB
Preklapljanje načinov poteka v tem zaporedju:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
6
GUMB ZAUSTAVI
Zaustavitev predvajanja plošče.
7
8
9
10
GUMB ZA PREDVAJANJE/PREMOR
Začetek ali premor predvajanja.
GUMB ZA VNOS
Izbiranje menijskih elementov ali zagon plošče Blu-ray. (Ne zažene plošče DVD.)
UPRAVLJANJE GLASNOSTI
Prilagajanje glasnosti.
11
USB-VRATA
V ta priključek lahko vključite USB-ključ in ga uporabite za shranjevanje, kadar je izdelek
povezan s storitvijo BD-LIVE. USB-gostitelja lahko uporabite tudi za nadgradnjo
programske opreme in predvajanje MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4-datotek. Če je priključena
naprava iPod, je mogoče uporabljati tudi funkcijo R. IPOD.
GUMB ZA ODPIRANJE/ZAPIRANJE Odpre in zapre pladenj za plošče.
GUMB ZA VKLOP/IZKLOP (
)
Vklop in izklop izdelka.
✎ OPOMBA
 Posodobitve programske opreme prek priključka USB izvajajte samo z bliskovno pomnilniško napravo USB.
 Ko naprava prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za PREDVAJANJE na napravi
ali daljinskem upravljalniku. Če želite predvajati film, v meniju plošče izberite možnost Predvajaj film ali Zaženi in
pritisnite gumb VNESI.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 13
13
2011-12-23
4:19:26
Kako začeti
Hrbtna plošča
1
2
3
4 5
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
6 7
8 9
COMPONENT OUT
10
FM ANT
SURROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
1
HLADILNI VENTILATOR
Hladilni ventilator dovaja hladen zrak izdelku in preprečuje pregrevanje.
Vrti se vedno, kadar je izdelek vklopljen.
2
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 5.1-KANALNE
ZVOČNIKE
Priključite sprednji, srednji, prostorski in nizkotonski zvočnik.
3
VHODNI PRIKLJUČEK ZA ZUNANJI DIGITALNI Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim
izhodnim signalom.
ZVOČNI VIR (OPTIČNA POVEZAVA)
4
PRIKLJUČEK ZA WLAN
Ta priključek lahko uporabljate za omrežne storitve (glejte strani od
54 do 63), BD-LIVE in nadgradnje programske opreme prek
brezžične omrežne povezave.
5
PRIKLJUČEK LAN
Ta priključek lahko uporabljate za omrežne storitve (glejte strani od
54 do 63), BD-LIVE in nadgradnje programske opreme prek
omrežne povezave.
6
PRIKLJUČKI AUX IN
Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je
videosnemalnik).
7
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA
KOMPONENTNI VIDEO
Na te priključke priključite televizor s komponentnimi video priključki.
8
IZHODNI VIDEO PRIKLJUČEK
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod enote
(VIDEO OUT).
9
IZHODNI HDMI-PRIKLJUČEK
S kablom HDMI povežite ta izhodni priključek HDMI z vhodnim
priključkom HDMI na televizorju, da boste lahko predvajali sliko
najboljše kakovosti.
10
PRIKLJUČEK ZA RADIJSKO ANTENO
Sem priključite radijsko anteno.
! POZOR
 Pri namestitvi izdelka poskrbite, da bo na vseh straneh ventilatorja vsaj 10 cm prostora.
 Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja ali prezračevalnih rež.
14
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 14
2011-12-23
4:19:26
01
Kako začeti
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Vklop in izklop izdelka.
S pritiskom gumba TV preklopite
daljinski upravljalnik v način upravljanja
televizorja.
S pritiskom gumba BD preklopite daljinski
upravljalnik v način upravljanja hišnega
kina.
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
Gumb za izbiranje načina.
ali
Pritisnite ga, če želite izbrati video
način televizorja.
SLEEP
Odpiranje in zapiranje pladnja za
plošče.
TA
Gumb za nastavitev ure za
samodejni izklop izdelka.
RECEIVER
BD
TV
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
S tem gumbom vklopite celozaslonski
prikaz na televizorju.
S tema gumboma preskočite naprej
ali nazaj.
S tem gumbom zaustavite/nadaljujete
predvajanje plošče.
S tem gumbom začasno
izklopite zvok.
S tem gumbom prilagajate
glasnost.
Gumb za ponovitev naslova,
poglavja, posnetka ali plošče.
S temi gumbi iščete naprej ali
nazaj.
Gumb za začasno prekinitev
predvajanja plošče.
MUTE
VOL
SFE MODE
S tem gumbom odprete osnovni meni.
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
S tem gumbom odprete meni
plošče.
TOOLS
Te gumbe uporabljate za menije izdelka in
nekatere funkcije plošč Blu-ray.
S tem gumbom odprete storitev
Smart Hub.
Gumb za iskanje vsebine.
Izberite želeni avdio način Dolby Pro
Logic II.
Gumb za prilagajanje glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
Nastavite način SFE (učinek
zvočnega polja), ki najbolje ustreza
vrsti glasbe, ki jo poslušate.
S tem gumbom odprete pojavni
meni/meni naslova.
S tem gumbom prikažete
informacije o predvajanju med
predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom zaprete meni.
RETURN
EXIT
Ta gumb se uporablja za
prednastavitev radijske frekvence.
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
MO/ST
Gumb ni na voljo za uporabo.
Gumb za iskanje aktivnih radijskih
postaj in spreminjanje kanala.
INFO
S tem gumbom odprete meni
Tools.
Gumb za izbiranje zaslonskih
menijskih elementov in
spreminjanje menijskih nastavitev.
Gumb za vrnitev v prejšnji meni.
Gumbi za nastavitev funkcije RDS
radijskih postaj.
vTuner
Uravnavanje in izravnavanje
stopnje glasnosti (procesor
digitalnega signala)
S tem gumbom odprete funkcijo
vTuner.
Gumb za izbiranje MONO ali
STEREO zvoka predvajanja radia.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 15
15
2011-12-23
4:19:27
Kako začeti
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
* Velikost baterije: AAA
Seznam kod za različne znamke televizorjev
Znamka
Koda
Znamka
Koda
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ OPOMBA
 Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na
baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
 Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo
približno leto dni.
 Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti
uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja.
Nastavitev daljinskega upravljalnika
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate
določene funkcije vašega televizorja.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
2. S pritiskom gumba POWER vklopite televizor.
3. Pridržite gumb POWER in vnesite kodo za
svojo znamko televizorja.
• Če je v preglednici več kod za vaš televizor,
jih vnašajte posamično, da ugotovite,
katera je prava.
• Primer: za televizor Samsung
Pridržite gumb POWER in s številskimi gumbi
vnesite kode 00, 15, 16, 17 in 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
• Za upravljanje televizorja lahko uporabljate
gumbe TV POWER, VOLUME, CHANNEL
in številske gumbe (0–9).
✎ OPOMBA
 Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s
televizorji nekaterih znamk. Prav tako so funkcije,
ki so na voljo, odvisne od znamke televizorja.
 Daljinski upravljalnik bo privzeto deloval s
Samsungovim televizorjem.
16
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
1. S pritiskom gumba TV preklopite daljinski
upravljalnik v način TV.
Penney
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 16
2011-12-23
4:19:27
02
Priključki
Priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priključitev na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Priklop zvočnikov
Namestitev izdelka
SW
2,5 do 3-kratna velikost TV-zaslona
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico
stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno
za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer: Za 32-palčne televizorje 2–2,4 m
Za 55-palčne televizorje 3,5–4 m
Sprednja zvočnika
ei
Srednji zvočnik f
Prostorska zvočnika
hj
Nizkotonski zvočnik
g
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod
kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v
višini vaših ušes. Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo
srednjega zvočnika ali pa ju pomaknite malo bližje proti sebi.
Če je mogoče, srednji zvočnik postavite na isto višino kot sprednja zvočnika.
Lahko pa ga postavite tudi pod ali nad televizor.
Te zvočnike postavite ob stran položaja poslušanja. Če ni dovolj prostora, ju
obrnite drugega proti drugemu. Postavite ju približno 60 do 90 cm nad ušesi in
usmerjena rahlo navzdol.
Za razliko od sprednjih in srednjega zvočnika je namen prostorskih zvočnikov
predvsem predvajanje zvočnih učinkov, zato zvoka ne oddajata ves čas.
*
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga na poljubno
mesto.
! POZOR
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
 Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
 Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali
rok ali predmetov.
 Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno skozi odprtino.
✎ OPOMBA
 Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve
na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 17
17
2011-12-23
4:19:29
Priključki
Komponente zvočnikov
(L)
(D)
(L)
SPREDNJI ZVOČNIK
(D)
Komponente zvočnikov
NIZKOTONSKI ZVOČNIK
SREDNJI ZVOČNK
PROSTORSKI ZVOČNIK
Sestavljeni zvočniki
HT-D4550
HT-D4550
VIJAK (5X 15): 4 EA
(L) (D)
VIJAK (4 X 20): 16EA
SPREDNJA
ZVOČNIKA
(L) (D)
STOJALO
KABEL ZVOČNIKA
SREDNJI ZVOČNIK

SREDNJI ZVOČNIK
PROSTORSKI ZVOČNIK
NIZKOTONSKI
ZVOČNIK
PODSTAVEK STOJALA
SPREDNJI
ZVOČNIK
NIZKOTONSKI
ZVOČNIK
PROSTORSKI
ZVOČNIK
Namestitev zvočnikov na stojalo Tallboy
Samo HT-D4550
1
1. Podstavek stojala obrnite z vrhnjim delom navzdol in ga
pritrdite na stojalo.
2. Majhne vijake (4x20, za sestavo stojala in podstavka stojala)
vstavite v štiri označene luknje in jih z izvijačem privijte z
vrtenjem v desno, kot je prikazano na sliki.
! POZOR
2
Podstavek
stojala
Stojalo
3
Zvočniki
4
 Če uporabljate momentni izvijač, pazite, da ne uporabite
prevelike sile, sicer se lahko vijak nenadzorovano vrti ali
poškoduje (momentni izvijač nastavite na manj kot 15 kg sile
na cm).
3. Zgornji zvočnik pritrdite na sestavljeno stojalo.
4. Drugi večji vijak (5x15, za sestavo zvočnika in stojala) vstavite
v luknjo na zadnji strani zvočnika in ga z izvijačem privijte z
vrtenjem v desno.
5. Tako je videti, ko je zvočnik pritrjen na stojalo. Sledite tem
korakom, da namestite še drugi zvočnik.
18
Stojalo
5
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 18
2011-12-23
4:19:29
02
Priključki
Priklop zvočnikov
HT-D4500
1. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran izdelka, tako da se bodo barve vtičev ujemale z barvami
priključkov na zvočnikih.
Sprednji zvočnik (L)
Prostorski zvočnik (L)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Sprednji zvočnik (D)
Srednji zvočnik
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Prostorski zvočnik (D)
Nizkotonski
zvočnik
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HT-D4550
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žico vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in spustite
zaklep.
Črn
Rdeč
3. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran izdelka, tako da se bodo barve
vtičev ujemale z barvami priključkov na zvočnikih.
Sprednji zvočnik (L)
Prostorski zvočnik (L)
Sprednji zvočnik (D)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Srednji zvočnik
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Nizkotonski
zvočnik
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Prostorski zvočnik (D)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
slovenščina
HT-D4500_SLV_0910.indd 19
19
2013-09-10 ¿ÀÈÄ 5:37:48
Priključki
Povezava video izhoda in televizorja
Za povezavo s televizorjem izberite enega izmed treh načinov.
1. NAČIN
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
HDMI OUT
HDMI IN
1. NAČIN: HDMI (NAJBOLJŠA KAKOVOST)
Priključite kabel HDMI (ni priložen) med izhodni priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka in vhodni
priključek HDMI IN na televizorju.
✎ OPOMBA
 Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vhodni vir videa na televizorju tako, da se bo ujemal z ustreznim
video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite HDMI.
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
1. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na hrbtni strani izdelka in priključek HDMI IN na
televizorju.
2. Vklopite izdelek in televizor.
Ločljivosti HDMI-videa najdete na 27. strani.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
• HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov prek skupnega priključka.
Prek povezave HDMI izdelek oddaja digitalne video in avdio signale ter na televizorju z vhodnim priključkom HDMI
prikazuje kakovostno sliko.
• Opis priključka HDMI
- HDMI televizorju oddaja popolnoma digitalen signal.
- Če televizor ne podpira funkcije HDCP, se na zaslonu pojavi naključen šum.
• Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče BD/DVD oddaja prek
HDMI. Zagotavlja varno digitalno povezavo med video virom (osebni računalnik, DVD itd.) in prikazovalno napravo (televizor,
projektor itd.). Vsebina na izvorni napravi je kodirana, kar preprečuje nepooblaščeno kopiranje.
20
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 20
2011-12-23
4:19:49
02
Priključki
Rdeč Moder Zelen
2. NAČIN
COMPONENT OUT
FM ANT
HDMI OUT
Rumen
AN
mA
AUX IN
3. NAČIN
VIDEO OUT
2. NAČIN: Komponentni video (BOLJŠA KAKOVOST)
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite komponentni video izhod (PR, PB in Y) na zadnji plošči izdelka z ustreznimi video vhodnimi
komponentnimi priključki na televizorju.
✎ OPOMBA
 Izbirate lahko med različnimi nastavitvami za ločljivost, kot so 1080i, 720p, 576p/480p in 576i/480i, odvisno
od vrste plošče. (Glejte 27. stran.)
 Dejanska ločljivost se lahko razlikuje od nastavitve v nastavitvenem meniju, če sta priključena tako
komponentni kabel kot kabel HDMI. Ločljivost je lahko drugačna tudi zaradi plošče (glejte 27. stran).
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vhodni vir videa na televizorju tako, da se bo ujemal z ustreznim
video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite COMPONENT (Komponentni priključek).
 Če so med predvajanjem plošče DVD priključeni priključek HDMI in komponentni kabli, vi pa izberete način
Component (Komponentni priključek), 1080p, 1080i, 720p ali 576p/480p, bo v meniju pod Nastavitev
zaslona prikazana izhodna ločljivost 1080p, 1080i, 720p ali 576p/480p. Dejanska ločljivost je 576i/480i.
3. NAČIN: Kompozitni video (DOBRA KAKOVOST)
S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO IZHOD na zadnji strani izdelka in priključek VIDEO
VHOD na televizorju.
✎ OPOMBA
 Vir videa se vedno oddaja z ločljivostjo 576i/480i, ne glede na ločljivost, nastavljeno v nastavitvenem meniju.
(Glejte 27. stran.)
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vhodni vir videa na televizorju tako, da se bo ujemal z ustreznim
video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite VIDEO.
! POZOR
 Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir video signala na videorekorderju je lahko omejen s
sistemom za zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 21
21
2011-12-23
4:19:50
Priključki
Priklop zunanji avdio komponent
T
COMPONENT OUT
FM ANT
URROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
URROUND
E:3
WIRELESS LAN
5V 350mA
Rdeč
AUX IN
VIDEO OUT
Bel
Optični kabel
(ni priložen)
Satelitski digitalni
sprejemnik
DIGITALNA POVEZAVA
VCR
Avdio kabel (ni priložen)
Če ima zunanja analogna
naprava samo en avdio
izhod, ga priključite na levi ali
desni vhod.
AUX
DIGITALNA POVEZAVA: priključitev zunanje digitalne naprave
Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).
1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod D. IN input.
• Načini se preklapljajo v tem zaporedju : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ OPOMBA
 Če želite gledati video posnetek s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate njegov video izhod
priključiti na televizor.
 Ta sistem podpira digitalne frekvence vzorčenja 32 kHz ali višje, ki jih oddajajo zunanje digitalne naprave.
 Ta sistem podpira le zvok DTS in Dolby Digital; zvočne datoteke MPEG, ki so nastavljene na bitni tok,
niso podprte.
AUX : Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. Povežite priključek AUX IN (avdio) izdelka na avdio izhod zunanje analogne naprave.
• Upoštevajte barve priključkov.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod AUX.
• Preklapljanje načinov poteka v tem zaporedju: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ OPOMBA
 Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta
izdelek.
22
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 22
2011-12-23
4:19:51
02
Ta izdelek omogoča ogled vsebin, ki so na voljo prek omrežnih storitev (glejte strani 54-63), kot sta
Smart Hub in BD-LIVE, ter nadgradnjo programske opreme prek omrežne povezave. Priporočamo, da
za omrežno povezavo uporabite brezžični usmerjevalnik ali usmerjevalnik naslovov IP.
Več informacij o povezavi z usmerjevalnikom poiščite v uporabniškem priročniku za usmerjevalnik ali pa
pri izdelovalcu usmerjevalnika poiščite tehnično pomoč.
Priključki
Omrežna povezava
Kabelsko omrežje
1. S kablom LAN za neposredno povezavo (kabel UTP) povežite priključek LAN na zadnji strani
izdelka s priključkom LAN na modemu.
2. Določite nastavitve omrežja. (Glejte 33. stran.)
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
HDMI OUT
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Usmerjevalnik
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
ali
Širokopasovni modem
Širokopasovna
storitev
Povezovanje v omrežje z
računalnikom prek funkcije AllShare
(Glejte 63. stran.)
✎ OPOMBA
 Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika,
ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
 Uporabniki povezave DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
 Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 23
23
2011-12-23
4:19:52
Priključki
Brezžično omrežje
V omrežje se lahko povežete z brezžičnim usmerjevalnikom.
1. Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, potrebujete brezžični usmerjevalnik AP/IP.
Brezžični prilagojevalnik LAN priklopite v vmesnik brezžičnega omrežja na hrbtni plošči izdelka.
2. Nastavite možnosti omrežja. (Glejte stran 33.)
Širokopasovna
storitev
COMPONENT OUT
LAN
Brezžični modem za skupno rabo IP
Osebni računalnik
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Brezžični omrežni
vmesnik
(ni priložen)
Povezovanje v omrežje z računalnikom prek
funkcije AllShare (Glejte 63. stran.)
✎ OPOMBA
 Ta izdelek je združljiv samo s Samsungovim brezžičnim omrežnim vmesnikom (ni priložen) (ime





modela: WIS09ABGN).
- Samsungov brezžični omrežni vmesnik morate kupiti posebej. Za nakup se obrnite na prodajalca
izdelkov Samsung Electronics.
Uporabiti morate brezžični usmerjevalnik, ki podpira standard IEEE 802.11a/b/g/n (n je priporočen
zaradi stabilnega delovanja brezžičnega omrežja).
Brezžično omrežje lahko glede na uporabo že samo po sebi povzroča motnje (delovanje
dostopne točke, oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
Brezžični modem za skupno rabo IP nastavite na način »Infrastructure (Infrastruktura)« . Način
»Ad-hoc (Začasno)« ni podprt.
Podprti sta samo naslednji možnosti varnostnega ključa dostopne točke (brezžični usmerjevalnik):
1) Način overjanja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta šifriranja: WEP, AES
Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik v omrežje povezati, kot je
prikazano na sliki.Povezava je lahko žična ali brezžična.
Priklop radijske antene
Radijska antena (priložena)
FM ANT
1. Priloženo radijsko anteno priključite v priključek FM
ANTENNA.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete
mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali
drugo trdno podlago.
✎ OPOMBA
HDMI OUT
 Izdelek ne sprejema signalov z modulacijo amplitude (AM).
24
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 24
2011-12-23
4:19:54
03
Nastavitev
1. Vklopite izdelek, nato pa še televizor.
Ko izdelek prvič priklopite na televizor in ga
vklopite, se prikaže se zaslon Initial Settings.
Nastavitev
Začetne nastavitve
• Osnovni meni
My Contents
Videos
Photos
Music
Initial Settings | On-Screen Language
Function
My Devices
Internet
Settings
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
English
Eesti
Suomi
Français
Čeština
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ OPOMBA
 Osnovni meni se ne bo prikazal, če ne boste
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni jezik in pritisnite
gumb VNESI.
3. Pritisnite gumb VNESI, da izberete Start.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje širina/
višina televizorja, nato pa pritisnite gumb VNESI.
(Glejte 27. stran.)
5. Z gumboma ▲▼ izberite želene omrežne
nastavitve: Wired, Wireless (General),
WPS(PBC) ali One Foot Connection,
pritisnite gumb VNESI. Če ne poznate
podrobnosti o vaših omrežnih nastavitvah
pritisnite MODRI gumb (D) na daljinskem
upravljalniku, da preskočite omrežne
nastavitve, zaključite z začetnimi nastavitvami
in pojdite na osnovni meni.Če ste izbrali
omrežno nastavitev, glejte strani 33-36, kjer
boste našli več informacij o omrežnih
nastavitvah. Ko končate, nadaljujte s 6.
korakom.
6. Prikaže se osnovni meni. (Več informacij o
osnovnem meniju poiščite na 26. strani.)
konfigurirali začetnih nastavitev, razen v
spodnjem primeru.
 Če med izvajanjem omrežnih nastavitev
pritisnete MODRI gumb (D), lahko odprete
osnovni meni, čeprav omrežne nastavitve še
niso končane.
 Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi
nastavitvami in jih spremeniti, izberite možnost
Reset. (Glejte 36. stran.)
 Če je izdelek povezan s Samsungovim
televizorjem, združljivim s funkcijo Anynet+
(HDMI-CEC), prek kabla HDMI in 1.) če ste
funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na televizorju
in izdelku nastavili na On ter 2.) če ste televizor
nastavili na jezik, ki ga izdelek podpira, bo
izdelek ta jezik samodejno izbral kot
prednostni.
 Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več
kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb,
se na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona.
Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika
zaslona več kot 20 minut, se napajanje
samodejno izklopi.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 25
25
2011-12-23
4:19:56
Nastavitev
2. gumboma ◄► izberite možnost Settings in
pritisnite gumb VNESI.
Dostop do nastavitvenega menija
DISC MENU
MENU
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
2
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
INFO
RETURN
3
5. Pritisnite gumb EXIT, da zaprete meni.
4
✎ OPOMBA
EXIT
 Če je izdelek povezan v omrežje, v osnovnem
TUNER
meniju izberite možnost Internet.
S funkcijo Samsung Apps prenesite želene
vsebine. (Glejte strani 61-63.)
1
Gumb MENU : S tem gumbom odprete osnovni meni.
2
Gumb RETURN : Vrnitev v prejšnji meni.
 Način dostopa je odvisen od izbranih menijskih
3
Gumb VNESI/SMER :
Premikanje kazalca ali izbiranje elementa. Aktiviranje
trenutno označenega elementa. Potrditev nastavitve.
 Po nadgradnji različice programske opreme
4
nastavitev.
izdelka se lahko prikaz na zaslonu spremeni.
Gumb EXIT : S tem gumbom zaprete trenutni meni.
Za dostop do nastavitvenega menija in
podmenijev sledite temu postopku:
1. Pritisnite gumb POWER.
Prikaže se osnovni meni.
• Osnovni meni
My Contents
Videos
3
Photos
Music
4
1
Function
My Devices
Internet
Settings
2
5
d WPS(PBC)
1
Izbere My Devices.
2
Izbere Function.
3
Izbere My Contents.
4
Izbere Internet.
5
Izbere Settings.
6
Prikaže razpoložljive gumbe.
26
6
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 26
2011-12-23
4:19:59
03
Nastavite različne možnosti zaslona, na primer
razmerje širina/višina, ločljivost itd.
Razmerje širina/višina
Odvisno od vrste televizorja, ki ga imate, boste
morda morali prilagoditi nastavitev velikosti zaslona.
• 16:9 Original : To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 16 : 9. Izdelek bo vsebino prikazal v izvirnem
razmerju širine/višine. Vsebina oblike 4 : 3 bo
prikazana s črnimi robovi na zgornji in spodnji strani.
• 16:9 Full : To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 16 : 9. Vsebina bo zapolnila cel zaslon.
Vsebina oblike 4 : 3 bo razširjena.
• 4:3 Letter Box : To možnost izberite, če je
predvajalnik priključen na televizor z razmerjem
širine/višine zaslona 4 : 3. Predvajalnik bo vsebino
prikazal v izvirnem razmerju širina/višina. Vsebina
oblike 16 : 9 bo prikazana s črnimi robovi na
zgornji in spodnji strani.
• 4:3 Pan-Scan : To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 4 : 3. Vsebina oblike 16 : 9 bo odrezana
na levem in desnem robu.
✎ OPOMBA
 Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/
višine ne bodo na voljo.
 Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje
od razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
 Če izberete način 16:9 Original, bo slika na
televizorju morda prikazana v načinu 4:3
Pillarbox (s črnimi robovi na obeh straneh slike).
Velikost zaslona pametnega vozlišča
Nastavite zaslon pametnega vozlišča na optimalno
velikost.
• Size 1 : Velikost zaslona pametnega vozlišča bo
manjša od privzete. Na straneh zaslona bodo
morda vidni črni robovi.
• Size 2 : To je privzeta nastavitev za pametno
vozlišče. Predvajalnik prikaže običajno velikost
zaslona pametnega vozlišča.
• Size 3 : Prikazala se bo večja velikost zaslona
pametnega vozlišča. Slika bo morda prevelika za
zaslon vašega televizorja.
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungov izdelek in Samsungov televizor s
funkcijo BD Wise povežete prek kabla HDMI in je
funkcija BD Wise vklopljena tako v izdelku kot v
televizorju, izdelek oddaja videoposnetke z ločljivostjo
videa in hitrostjo sličic plošče BD/DVD.
• Off : Izhodna ločljivost ostane na vrednosti,
predhodno nastavljeni v meniju za ločljivost, ne
glede na ločljivost plošče. Glejte spodnji
razdelek Ločljivost.
• On : Izdelek oddaja videoposnetek z izvirno
ločljivostjo in hitrostjo sličic plošče BD/DVD.
✎ OPOMBA
 Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev
ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v meniju
za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
 Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira
funkcije BD Wise, te ne morete uporabiti.
 Pravilno delovanje funkcije BD Wise je mogoče
samo, če moћnost BD Wise nastavite na On v
izdelku in televizorju.
Ločljivost
Omogoča nastavitev izhodne ločljivosti
komponetnega in HDMI-video signala na
samodejno, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p ali
576i/480i. Številka označuje število črt
videoposnetka na sličico. Črki i in p označujeta
način s prepletanjem oz. način zaporednega
izrisovanja slike. Več ko je črt, boljša je kakovost.
• Auto : Samodejno nastavi izhodno ločljivost na
največjo ločljivost priključenega televizorja.
• BD Wise : Samodejno nastavi ločljivost na ločljivost
plošče BD/DVD, če je izdelek prek kabla HDMI
priključen na televizor s funkcijo BD Wise. (Menijski
element BD Wise je prikazan, če je možnost BD Wise
nastavljena na On. Glejte BD Wise zgoraj.)
• 1080p : Prikaže 1080 črt videoposnetka z zaporednim
izrisovanjem. (samo HDMI)
• 1080i : Prikaže 1080 črt videoposnetka s
prepletanjem.
• 720p : Prikaže 720 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576p/480p : Prikaže 576/480 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576i/480i : Prikaže 576/480 črt videoposnetka s
prepletanjem. (samo VIDEO)
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 27
Nastavitev
Zaslon
27
2011-12-23
4:20:01
Nastavitev
Ločljivost glede na način izhoda
• Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin
HDMI priključen
HDMI ni priključen
Način HDMI
Izhod
Komponentni način
Komponentni/
VIDEO način
Plošča Blu-ray
E-vsebine/
digitalne
vsebine
Način VIDEO
1080p pri 60
sličicah
576i/480i
-
-
-
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost
TV-vhoda
576i/480i
-
-
-
1080p pri 60
sličicah
1080p pri 60
sličicah
1080p pri 60
sličicah
576i/480i
-
-
-
Filmska sličica:
samod.
(24 sličic/s)
1080p pri 24
sličicah
1080p pri 24
sličicah
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
Plošča Blu-ray
E-vsebine/
digitalne
vsebine
BD Wise
Ločljivost
plošče Blu-ray
Samodejno
Nastavitev
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
• Predvajanje DVD-plošče
HDMI priključen
Izhod
HDMI ni priključen
Način HDMI
Komponentni/
VIDEO način
Komponentni način
Način VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Samodejno
Najv. ločljivost TVvhoda
576i/480i
-
-
1080p pri 60 sličicah
1080p pri 60 sličicah
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Nastavitev
28
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 28
2011-12-23
4:20:01
03
 Če televizor, ki je priključen na predvajalnik, ne
podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se
prikaže sporočilo: »If no pictures are shown after
the selection, please wait for 15 seconds. And
then, the resolution will be reverted to the
previous value automatically. Would you like to
make a selection?«.Če izberete Yes, bo zaslon
televizorja 15 sekund prazen, nato pa se bo
ločljivost samodejno preklopila na prejšnjo
vrednost.
 Če po spremembi ločljivosti zaslon ostane
prazen, odstranite vse plošče ter pritisnite
gumb ZAUSTAVI () na nadzorni plošči
izdelka in ga držite najmanj 5 sekund. Vse
nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško
privzete nastavitve. Sledite postopku na
prejšnji strani, da omogočite dostop do
ustreznega načina in izberete možnost
Display Setup, ki jo vaš televizor podpira.
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi uporabniški podatki,
shranjeni v podatkih BD.
Filmske sličice (24 Fs)
Če je možnost Movie Frame (24Fs) nastavljena na
On, lahko izhod HDMI izdelka nastavite tako, da
prikaže 24 sličic na sekundo, kar izboljša kakovost
slike.
Funkcijo Movie Frame (24Fs) lahko uporabite
samo na televizorju, ki podpira to hitrost prikaza.
Možnost filmskih sličic lahko izberete samo, če je
izdelek v načinu izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali
1080p.
Nastavitev
✎ OPOMBA
• Auto : Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je vklopljena.
• Off : Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je izklopljena.
Barvna globina HDMI
Omogoča predvajanje videoposnetkov z barvno
globino prek izhodnega priključka HDMI OUT.
Barvna globina omogoča natančnejšo
reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
• Auto: Izdelek oddaja videoposnetek z barvno
globino v priključeni televizor, ki podpira barvno
globino HDMI.
• Off : Slika se oddaja brez barvne globine.
 Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja
24 sličic, da lahko izdelek uporablja način za
prikazovanje filmskih sličic (24 sličic/s).
 Če sta povezana priključek HDMI in
komponentni priključek in je trenutno izbran
komponentni vhod, je ločljivost fiksno
nastavljena na 576i/480i.
Barvna oblika HDMI
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora
HDMI-izhoda tako, da se ujema s sposobnostmi
povezane naprave (televizorja, monitorja itd.).
• Auto : Samodejno nastavi predvajalnik na
najboljšo obliko, ki jo podpira naprava.
• YCbCr (4:4:4) : Če televizor podpira barvni
prostor YCbCr prek povezave HDMI, izberite to
možnost za običajno barvno lestvico YCbCr.
• RGB (Standard) : Izberite to možnost, če želite
nastaviti oddajanje običajne barvne lestvice
RGB.
• RGB (Enhanced) : Če je na izdelek priključen
zaslon s priključkom DVI, na primer monitor,
izberite to možnost, da nastavite oddajanje
izboljšane barvne lestvice RGB.
Mirujoči način
Omogoča nastavitev vrste slike, ki jo bo izdelek
prikazal, ko začasno ustavite predvajanje plošče DVD.
• Auto: Samodejno pokaže najboljšo mirujočo
sliko glede na predvajano vsebino.
• Frame : To možnost izberite za začasno
zaustavitev prizora z umirjenim dogajanjem.
• Field : To možnost izberite, če začasno
zaustavite prizor z veliko dogajanja.
Zaporedno izrisovanje slik
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju
plošč DVD.
• Auto : To možnost izberite, če želite, da izdelek
samodejno nastavi najboljšo kakovost slike
predvajane plošče DVD.
• Video : To možnost izberite za najboljšo sliko
pri predvajanju plošč DVD s koncerti ali
televizijskimi oddajami.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 29
29
2011-12-23
4:20:02
Nastavitev
Zvok
Nastavitev zvočnikov
Settings
Speaker Settings
Display
Audio
|
Level
Network
System
Distance
Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na
enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko
nastavite čas zakasnitve zvočnih signalov za
sprednji, srednji, prostorski in nizkotonski zvočnik.
• Razdaljo zvočnikov lahko nastavite med 0,3 m
in 9,0 m.
Distance
Test Tone
: Off
Language
Settings
Security
Display
General
Audio
Support
> Move " Enter ' Return
Network
System
Language
Security
General
Level
Distance
Front L
Front R
Center
Surround L
Surround R
Subwoofer
Test Tone
◄
:
:
:
:
:
:
10(ft) 3.0(m) |
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
Off
Support
> Move < Change ' Return
Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite
glasnost in usklajenost zvoka.
Test Tone
Prilagoditev glasnosti sprednjega/srednjega/
prostorskega/nizkotonskega zvočnika
• Glasnost lahko nastavite po korakih med -6 dB
in +6 dB.
• Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –
6 dB.
Settings
Level
Display
Audio
Network
System
Language
Security
General
Front L
Front R
Center
Surround L
Surround R
Subwoofer
Test Tone
Support
◄
:
:
:
:
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Off
> Move < Change ' Return
Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite
funkcijo Preskusi zvok.
Z gumboma ◄ in ► izberite On.
• Poskusni zvok bo zaporedoma poslan Front L
Center Front R Surround R Surround L Subwoofer zvočniku, da lahko
preverite, ali so pravilno nastavljeni.
Če želite poskusni zvok zaustaviti, z gumboma ◄
► izberite možnost Off.
Settings
Speaker Settings
Display
Audio
Network
System
Level
Distance
Test Tone
Language
◄
On |
Security
General
Support
> Move " Enter ' Return
✎ OPOMBA
 Funkcija poskusnega zvoka ni na voljo, če je
možnost HDMI Avdio VKLJUČENA (zvok je
predvajan prek zvočnikov televizorja).
30
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 30
2011-12-23
4:20:02
03
Digitalni izhod
Posamezne zvočne frekvence lahko prilagodite
po želji.
Digitalni izhod nastavite tako, da se bo ujemal z
zmožnostmi AV-sprejemnika, ki ste ga povezali z izdelkom:
• PCM : To možnost izberite, če ste priključili AVsprejemnik, ki podpira signal HDMI.
• Bitstream (Unprocessed) : To možnost
izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki
podpira HDMI, in ima sposobnosti dekodiranja
Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (Re-encoded DTS) : To možnost
izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki
uporablja digitalni optični vhod, ki lahko
dekodira DTS.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D) : To možnost
izberite, če nimate AV-sprejemnika, ki podpira
signal HDMI, ampak uporabljate AV-sprejemnik
zmožnostjo dekodiranja signala Dolby Digital.
Settings
User EQ
Display
Audio
Network
System
Language
Security
General
Support
0
0
0
0
0
0
0
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
250Hz
A
Reset > Adjust < Move ' Return
Zvok HDMI
Prenos zvočnega signala prek kabla HDMI lahko
vklopite ali izklopite.
• Off : Video signal se prenaša samo prek kabla
HDMI, zvočni signal pa predvajajo samo
zvočniki izdelka.
• On : Video in avdio signal se prenašata prek
kabla HDMI, zato zvok predvajajo samo zvočniki
televizorja.
✎ OPOMBA
 Zvok, predvajan s funkcijo HDMI Audio, se
samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku
televizorja.
Povratni avdio kanal
Zvok s televizorja lahko predvajate prek zvočnikov
domačega kina, če uporabite kabel HDMI.
• Auto : Predvajanje zvoka s televizorja, ki je
združljiv s funkcijo povratnega avdio kanala,
prek zvočnikov domačega kina.
• Off : Izklop funkcije povratnega avdio kanala.
✎ OPOMBA
 Če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavljena na Off, funkcija Audio Return
Channel (Povratni avdio kanal) ni na voljo.
 Uporaba kabla HDMI brez certifikata ARC
(povratni avdio kanal) lahko povzroči težave
z združljivostjo.
 Funkcija ARC je na voljo samo, če je
priključen televizor, združljiv s funkcijo ARC.)
Za več podrobnosti glejte tabelo z izborom
digitalnih izhodov. (Glejte 32. stran.)
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
- Glavni zvok: Zvočni zapis glavnega filma.
- Zvočni dodatki BONUSVIEW: Dodatni zvočni zapis,
kot so na primer komentarji režiserja in igralcev.
- Zvočni učinki krmarjenja: Zvočni učinki
krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere
možnosti v meniju. Zvočni učinki krmarjenja so
odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
✎ OPOMBA
 Vklopite ga lahko samo, če je funkcija Zvok HDMI
nastavljena na ON.
 Če ne nastavite pravega digitalnega izhoda, zvoka
ne boste slišali ali pa boste slišali le glasen hrup.
 Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne




podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni zvočni signal oblike PCM.
Navadne DVD-plošče nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW (Dodatki) in Navigation Sound Effects.
Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW (Dodatki) in Navigation Sound Effects
(Navigacijski zvočni učinki).
Nastavitev Digital Output ne vpliva na analogni
izhodni avdio signal (L/D) ali izhodni zvočni signal
HDMI, ki ga sprejema televizor.
Če je izdelek priključen na AV-sprejemnik, ta
nastavitev vpliva na digitalni izhod in zvok HDMI.
Če predvajate zvočne zapise MPEG, zvočni
izhodi oddajajo signal PCM ne glede na to,
ali je možnost Digital Output nastavljena na
PCM ali Bitstream.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 31
Nastavitev
Uporabniška nastavitev zvoka
31
2011-12-23
4:20:04
Nastavitev
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
Povezava
Bitstream
Bitstream
(Bitni tok,
(Neobdelan bitni
ponovno kodiran
tok)
v DTS)
Bitstream
(Bitni tok, ponovno
kodiran v Dolby D)
AV-sprejemnik, AV-sprejemnik, AV-sprejemnik,
ki podpira signal ki podpira signal ki podpira signal
HDMI
HDMI
HDMI
AV-sprejemnik, ki
podpira signal HDMI
PCM
PCM
Do 7.1-kanalni
PCM
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
Dolby Digital
Do 7.1-kanalni
Dolby Digital
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
Do 7.1-kanalni
Dolby Digital Plus
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
Dolby Digital
Zvočni
Plus
posnetek na
plošči Blu- Dolby TrueHD
ray
DTS
Do 7.1-kanalni
Dolby TrueHD
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
Do 6.1-kanalni
DTS
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
DTS-HD HRA
Do 7.1-kanalni
DTS-HD HRA
Ponovno kodiran DTS Ponovno kodiran Dolby Digital*
DTS-HD MA
Do 7.1-kanalni
DTS-HD MA
Ponovno kodiran DTS Ponovno kodiran Dolby Digital*
PCM
Zvočni
posnetek na Dolby Digital
plošči DVD
DTS
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Do 5.1-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Do 6.1-kanalni
DTS
DTS
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova kodira
zvok PCM v bitni tok
DTS.
Dekodira glavni zvočni tok in
zvočni tok BONUSVIEW v zvok
PCM ter doda možnost zvočnih
učinkov krmarjenja, nato pa
znova kodira zvok PCM v bitni
tok Dolby Digital ali PCM.
Definicija za
ploščo
Blu-ray
Katera koli
Oddaja samo
glavni zvočni
tok, da lahko
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni AV-sprejemnik
dekodira zvočni
tok BONUSVIEW
bitni tok.
(Dodatki) v zvok
PCM ter doda
Zvoki funkcije
možnost zvočnih
BONUSVIEW
učinkov krmarjenja. (Dodatki) in zvočni
učinki ne bodo
slišni.
* Če je izvirni tok 2-kanalni, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« (Bitni tok, ponovno kodiran v Dolby D)
ne uporabi. Izhod bo 2-kanalni LPCM.
Upravljanje dinamičnega razpona
S to funkcijo je zvok lahko nastavljen na nizko glasnost,
vendar so dialogi kljub temu razločni. Funkcija je na
voljo samo, če izdelek zazna signal Dolby Digital.
• Auto : Nadzor dinamičnega razpona se bo
samodejno nastavil glede na informacije, ki jih
posreduje zvočni zapis Dolby TrueHD.
32
• Off : V filmu lahko uživate s standardnim
dinamičnim razponom.
• On : Pri predvajanju zvočnega zapisa filma pri
tihi glasnosti ali iz manjših zvočnikov sistem
lahko uporabi ustrezno funkcijo stiskanja, da
pretvori vsebino nizke glasnosti v bolj razločno
in prepreči, da bi bili izseki s pestrejšim
dogajanjem preglasni.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 32
2011-12-23
4:20:05
03
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride
do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru
zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala
zakasnitvi slike.
• Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0
ms in 300 ms. Nastavite jo tako, da se bo zvok
čim bolj ujemal s sliko.
Žično omrežje
Samodejna nastavitev žične povezave – Auto
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired.
Settings
Audio
System
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih storitev
pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen ali dinamičen.
Če je dinamičen in uporabljate žično ali brezžično
povezavo, priporočamo uporabo samodejnih
postopkov. Če uporabljate brezžično povezavo in ima
vaš usmerjevalnik potrebne zmogljivosti, lahko
uporabite povezavo WPS(PBC) ali povezavo One Foot
Connection.
Če uporabljate statičen naslov IP, morate uporabiti
ročni postopek nastavite tako za žične kot brezžične
povezave.
Omrežne nastavitve
Če želite nastaviti omrežno povezavo izdelka,
sledite spodnjim korakom.
1. V osnovnem meniju z gumboma ◄► izberite
možnost Settings, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network, in
pritisnite gumb VNESI.
3. gumboma ▲▼ izberite možnost Network
Settings in pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired,
Wireless (General), WPS(PBC) ali One Foot
Connection in pritisnite gumb VNESI.
5. Če imate žično omrežje, glejte razdelek Žično
omrežje. Če imate brezžično omrežje, glejte
razdelek Brezžično omrežje na straneh 34-36.
Network Settings
Display
Network
Omrežje
Nastavitev
Sinhronizacija zvoka
Select a network connection type.
Wired
Language
Wireless
(general)
Security
WPS(PBC)
General
One Foot
Connection
Support
Connect to the network using LAN cable. Please make
sure that the LAN cable is connected.
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon "Network Status" (Stanje
omrežja). Ko izdelek preveri omrežno
povezavo, se poveže z omrežjem.
Ročna nastavitev žične povezave - Manual
Če imate statični naslov IP ali samodejna
nastavitev ne deluje, morate ročno določiti
omrežne nastavitve.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate
omrežne nastavitve večine računalnikov z
operacijskim sistemom Windows.
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite na gumb Več.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjemu postopku.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired in
pritisnite gumb VNESI.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost IP
Settings in pritisnite gumb VNESI.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 33
33
2011-12-23
4:20:06
Nastavitev
Settings
IP Settings
Display
Audio
IP Mode
Network
IP Address
System
Subnet Mask
Language
Security
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Gateway
DNS Mode
Manual
0 . 0 . 0 . 0
DNS Server
General
OK
Support
> Move " Enter ' Return
Samodejna nastavitev brezžične omrežne
povezave – Auto
Večina brezžičnih omrežij ima dodatni varnostni
sistem, ki zahteva, da naprave, ki dostopajo do
omrežja, pošljejo šifrirano varnostno kodo, ki se
imenuje dostopni oz. varnostni ključ. Varnostni
ključ temelji na vstopnem izrazu, ki je običajno
beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki
ga nastavite kot del varnostnih nastavitev
brezžičnega omrežja. Če ste v nastavitvah
omrežja uporabili to možnost in imate dostopni
ključ svojega brezžičnega omrežja, boste med
samodejnim postopkom nastavitve morali vnesti
vstopni izraz.
3.
Pritisnite gumb VNESI, da izberete IP Mode.
4.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual
in pritisnite gumb VNESI.
5.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja (IP Address).
6.
S številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku vnesite naslov.
7.
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.Tudi ostale puščične gumbe lahko
uporabite za premikanje gor, dol in nazaj.
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
8.
Vnesite nastavitve za IP Address, Subnet
Mask in Gateway.
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
9.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS Mode.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wireless
(General).
Settings
Network
Wired
System
Wireless
Language (general)
Set up wireless network by selecting your Wireless
Router. You may need to enter security key depending
on the setting of the Wireless Router.
> Move " Enter ' Return
10. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
2. Pritisnite gumb VNESI.
Ko končate, se prikaže seznam razpoložljivih
omrežij.
11. Z gumbom VNESI izberite možnost OK.
Prikaže se zaslon Network Status. Ko izdelek
preveri omrežno povezavo, se poveže z
omrežjem.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeno omrežje in
pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se varnostni zaslon.
Brezžično omrežje
Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:
• z možnostjo Wireless (General);
4. Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni izraz
omrežja. Številke vnesite neposredno z
daljinskim upravljalnikom. Črke izbirate tako,
da kazalec premikate z gumbi ▲▼◄►,
vnašate pa jih z gumbom VNESI.
• s funkcijo PBC (WPS);
• s povezavo One Foot Connection.
Možnost Brezžični Wireless (General) vključuje
tako samodejni kot ročni postopek nastavitve.
34
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 34
2011-12-23
4:20:07
03
Settings
Display
Audio
Language
Security
General
Support
IP Settings
Display
Network Settings
Enter security key.
0 entered
Audio
Network
System
Nastavitev
Settings
IP Mode
b
g
h
i
j
m
n
o
p
s
t
a/A
c
d
e
f
1
2
3
k
l
4
5
6
q
r
7
8
9
u
v
*
Delete
w
x
y
Space
z
0
nastavitev usmerjevalnika ali modema.
5. Ko končate določanje nastavitev, z gumbi
▲▼◄► kazalec premaknite na možnost
Done, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon Network Status. Ko izdelek
preveri omrežno povezavo, se poveže z
omrežjem.
Ročna nastavitev brezžične omrežne povezave
– Manual
Če možnost za samodejno nastavitev ne deluje,
morate ročno vnesti vrednosti v možnosti za
nastavitev omrežja.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate
omrežne nastavitve večine računalnikov z
operacijskim sistemom Windows.
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite na gumb Več.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjemu postopku.
1. Izvedite korake od 1 do 5 postopka
»Samodejna nastavitev brezžične omrežne
povezave – Auto«.
2. Ko končate, z gumbi ▲▼◄► premaknite
kazalec na Done, nato pa pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja.
DNS Mode
Manual
0 . 0 . 0 . 0
DNS Server
General
OK
Support
a Previous m Move " Enter ' Return
 Vstopni izraz najdete na enem od zaslonov
Gateway
Language
Done
✎ OPOMBA
Subnet Mask
System
Security
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP Address
Network
a
> Move " Enter ' Return
3.
Na zaslonu s stanjem omrežja izberite
Cancel in pritisnite gumb Vnesi.
4.
Z gumboma ◄► izberite možnost IP
Settings in pritisnite gumb VNESI.
5.
Pritisnite gumb VNESI, da izberete IP Mode.
6.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual
in pritisnite gumb VNESI.
7.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja (IP Address).
8.
S številčnimi gumbi vnesite številke.
9.
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.Tudi ostale puščične gumbe lahko
uporabite za premikanje gor, dol in nazaj.
10. Vnesite nastavitve za IP Address, Subnet
Mask in Gateway.
11. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS Mode.
12. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
13. Prikaže se zaslon Network Status.
Ko izdelek preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
WPS(PBC)
Najenostavnejši način nastavitve brezžične
omrežne povezave je uporaba funkcije PBC
(WPS) ali funkcije za povezavo One Foot
Connection.
Če je na vašem brezžičnem usmerjevalniku gumb
WPS(PBC), sledite spodnjemu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
WPS(PBC).
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 35
35
2011-12-23
4:20:08
Nastavitev
Stanje omrežja
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
Wired
S to možnostjo preverite, ali je povezava z
omrežjem in internetom vzpostavljena.
System
Wireless
Language (General)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Connect to the Access Point easily by pressing the
WPS(PBC) button. Choose this if your Access Point
supports Push Button Configuration(PBC).
> Move " Enter ' Return
Settings
Network Status
Display
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Audio
Network
KT_WLAN
System
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Internet is connected successfully.
Language
If you have a problem using any Internet services, contact your Internet service
provider.
Security
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb
WPS(PBC) na usmerjevalniku. Izdelek prikaže
zaslon Network Selection in samodejno pridobi
vse omrežne nastavitve, ki jih potrebuje za
povezavo z omrežjem. Ko je postopek končan,
se prikaže gumb OK. Na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb VNESI.
One Foot Connection
Brezžično povezavo lahko nastavite samodejno,
če imate Samsungov brezžični usmerjevalnik, ki
podpira povezavo One Foot Connection. Za
povezavo s funkcijo One Foot Connection, sledite
temu postopku:
1. gumboma ▲▼ izberite možnost One Foot
Connection.
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
Wired
System
Wireless
Language (General)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Connect to your wireless network automatically if your
Wireless Router supports One Foot Connection. Select
this connection type after placing the Wireless Router
within 10 inches(25cm) of Samsung Wireless LAN Adapter.
> Move " Enter ' Return
General
Support Network Settings
IP Settings
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
Internetna povezava BD-LIVE
To možnost nastavite, če želite dovoliti ali
prepovedati internetno povezavo pri uporabi
storitve BD-LIVE.
• Allow (All) : Internetna povezava bo
omogočena za vse vsebine BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetna povezava bo
omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim
certifikatom.
• Prohibit : Internetna povezava ne bo
omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.
✎ OPOMBA
 Kaj je veljavno potrdilo?
Če izdelek za pošiljanje podatkov o plošči
uporablja funkcijo BD-LIVE in od strežnika
zahteva potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi
prenesenih podatkov preveri, ali je plošča
veljavna, in izdelku pošlje potrdilo.
 Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko
internetna povezava omejena.
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. Samsungov brezžični usmerjevalnik postavite
25 cm od Samsungovega brezžičnega
omrežnega vmesnika, da se poveže.
4. Počakajte, dokler se povezava ne vzpostavi
samodejno.
36
Sistem
Začetne nastavitve
S funkcijo Začetne nastavitve lahko nastavite
jezik, omrežne nastavitve itd.
Za več informacij o funkciji Začetne nastavitve,
glejte poglavje Začetne nastavitve v
uporabniškem priročniku. (Glejte stran 25.)
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 36
2011-12-23
4:20:10
03
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek priključite
na Samsungov televizor prek kabla HDMI.
Izdelek lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega televizorja in
predvajanje plošče preprosto zaženete z
gumbom PREDVAJANJE (►) na daljinskem
upravljalniku televizorja.
• Off : Funkcije Anynet+ ne bodo delovale.
• On : Funkcije Anynet+ bodo delovale.
✎ OPOMBA
 Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne
podpira funkcije CEC.
 Samsungov televizor podpira funkcijo
Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.
 Odvisno od televizorja nekatere izhodne
ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, preverite navodila za uporabo
televizorja.
 Podprte so samo tiste naprave USB, ki so
formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka
nosilca DOS 8.3). Priporočamo uporabo
naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in
hitrost branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
 Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija
za nadaljevanje predvajanja morda ne bo
delovala.
 Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje
podatkov BD, je odvisen od pogojev.
Nastavitev
Anynet+ (HDMI-CEC)
Time Zone
Nastavite lahko časovni pas vaše države.
Settings
Display
Time Zone
Audio
Network
System
Language
Security
General
Support
GMT + 00:00
London, Lisbon, Casablanca
< Change " Save ' Return
Upravljanje podatkov BD
Omogoča upravljanje prenesenih vsebin, do katerih
ste dostopali prek plošče Blu-ray, ki podpira storitev
BD-LIVE. Vsebine so shranjene v priključenem
bliskovnem pomnilniku.
Preverite lahko podatke o napravi, vključno z
velikostjo pomnilnika, izbrišete podatke BD ali
zamenjate bliskovni pomnilnik.
Informacije na zaslonu za upravljanje podatkov BD:
• Current Device : prikaže izbrano napravo.
• Total Size : Celotna velikost pomnilnika
naprave.
• Available Size : Razpoložljivi prostor v
pomnilniški napravi.
• Delete BD Data : Izbriši vse podatke BD v
pomnilniku.
• Select Device : Spremeni mesto želenega
pomnilnika, da shranite podatke BD.
✎
OPOMBA
DivX® Video On Demand
Prikaže registracijsko kodo izdelka. Če napravo
povežete s spletno stranjo DivX in jo registrirate s
to kodo, lahko prenesete registracijsko datoteko
VOD. Registracijo VOD končate tako, da jo
aktivirate z možnostjo Moje vsebine.
✎ OPOMBA
 Za več informacij o funkciji DivX(R) VOD
obiščite »http://vod.divx.com«.
Ponastavi
Vse nastavitve se bodo ponastavile na privzete,
razen nastavitev omrežja in pametnega vozlišča.
Za to funkcijo morate vnesti geslo.
✎ OPOMBA
 Privzeto geslo je 0000.
 V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje
plošče ustavljeno, če med predvajanjem
napravo USB izključite.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 37
37
2011-12-23
4:20:13
Nastavitev
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni, meni
plošče itd.
• On-Screen Menu : Izberite jezik prikaza na
zaslonu.
• Disc Menu : Izberite jezik prikaza menijev
plošče.
• Audio : Izberite jezik zvoka na plošči.
• Subtitle : Izberite jezik podnapisov.
✎ OPOMBA
 Izbrani jezik se bo prikazal samo, če ga
plošča podpira.
Sprememba gesla
Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim
dostopate na varnostnih funkcij.
Če ste pozabili geslo
1. Odstranite ploščo.
2. Pritisnite gumb ZAUSTAVI () na sprednji
plošči in ga držite 5 sekund.Vse nastavitve se
bodo ponastavile na tovarniške nastavitve.
✎ OPOMBA
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo
izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Splošno
Varnost
Ta funkcija deluje skupaj s ploščami Blu-ray in
DVD z določeno starostno omejitvijo ali oceno, ki
označuje vrsto vsebine. Te številke vam bodo
pomagale nadzirati, katere vrste plošč Blu-ray in
DVD lahko gleda vaša družina.
Ob prvem dostopu do te funkcije se prikaže
zaslon za nastavitev gesla. S številčnimi gumbi
vnesite štirimestno geslo. (Privzeto geslo je 0000.)
Ko nastavite geslo, izberite starostno mejo, ki jo
želite nastaviti za starševski nadzor BD in oceno,
ki jo želite nastaviti za starševski nadzor BD.
Izdelek bo predvajal samo plošče Blu-ray znotraj
starostne meje in plošče DVD z nižjo varnostno
ravnijo, razen če vnesete geslo.
Višje številke označujejo vsebino, ki je primerna za
večjo starost.
Starševski nadzor BD
Tako boste preprečili predvajanje plošč Blu-ray z
oceno, ki presega nastavitev v starševskem
nadzoru.
Starševski nadzor DVD
Preprečite predvajanje plošč DVD z določeno
starostno omejitvijo, razen če vnesete geslo.
38
Zaslon predvajalnika
Nastavite lahko svetlost nadzorne plošče.
• Auto : Zatemnitev med predvajanjem.
• Dim : Zatemnitev zaslona.
• Bright : osvetlitev zaslona.
✎ OPOMBA
 S tipko za vklop in funkcijsko tipko ne morete
spremeniti svetlosti.
Daljinsko upravljanje prek omrežja
Funkcija daljinskega upravljanja prek omrežja vam
omogoča prek brezžične povezave z vašim
krajevnim omrežjem upravljati predvajalnik Blu-ray z
oddaljeno napravo, na primer pametnim telefonom.
Za uporabo funkcije daljinskega upravljanja prek
omrežja izvedite ta postopek:
1. V meniju funkcije daljinskega upravljanja prek
omrežja izberite On.
2. Namestite Samsungovo aplikacijo za
daljinsko upravljanje prek omrežja, da boste
lahko izdelek upravljali prek združljive
prenosne naprave.
3. Poskrbite, da bosta prenosna naprava in
izdelek povezana z istim brezžičnim
usmerjevalnikom.
4. Zaženite aplikacijo v prenosni napravi.
Aplikacija bi morala najti izdelek in ga
prikazati na seznamu.
5. Izberite izdelek.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 38
2011-12-23
4:20:14
03
7. Za upravljanje izdelka sledite navodilom,
priloženim aplikaciji.
✎ OPOMBA
 Za uporabo funkcije Prek interneta mora biti
izdelek povezan z internetom.
Nastavitev
6. Če funkcijo uporabljate prvič, boste pozvani,
da dovolite ali zavrnete daljinski nadzor
izdelka. Izberite Allow.
 Nadgradnja je končana, ko se izdelek izklopi
in se nato znova samodejno vklopi.
 Med posodobitvenim postopkom ne
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Meni za nadgradnjo programske opreme omogoča
nadgradnjo programske opreme izdelka, s katero
izboljšate delovanje in uporabljate dodatne storitve.
Nadgradite jo lahko z eno od teh štirih funkcij:
• By Internet
• By USB
• By Disc
• Via download (datoteka)
Vsi štirje načini so razloženi v nadaljevanju.
By Internet
Za nadgradnjo preko interneta sledite temu
postopku:
1. Izberite možnost By Internet in nato pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se sporočilo za
povezavo s strežnikom.
2. Če je prenos na voljo, se prikaže pojavno
okno za prenos z vrstico napredka in prenos
se začne.
3. Po koncu prenosa se prikaže okno s
poizvedbo o nadgradnji s tremi možnostmi:
Nadgradi, Nadgradi pozneje in Ne nadgradi
4. Če izberete Nadgradi, bo izdelek nadgradil
programsko opremo, se izklopil in nato znova
samodejno vklopil.
5. Če v eni minuti ne izberete nič ali izberete
možnost Nadgradi pozneje, bo izdelek shranil
novo programsko opremo za nadgradnjo.
Programsko opremo lahko nadgradite
pozneje s funkcijo S preneseno datoteko.
6. Če izberete Ne nadgradi, izdelek prekliče
nadgradnjo.
poskušajte ročno izklopiti ali vklopiti izdelka.
 Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli pravne odgovornosti za okvare
izdelka, do katerih pride zaradi nestabilne
internetne povezave ali nepravilnega
ravnanja kupca med postopkom nadgradnje
programske opreme.
 Če želite preklicati nadgradnjo med
prenosom programske opreme za
nadgradnjo, pritisnite gumb VNESI.
By USB
Za nadgradnjo preko USB-ja sledite temu postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek priključka USB.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
4. Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
5. Izpraznite pladenj za ploščo, nato pa v USBvrata izdelka priključite USB-pomnilnik.
6. V meniju izdelka izberite Settings > Support >
Software Upgrade.
7. Izberite By USB.
✎ OPOMBA
 Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme prek USB-priključka prazen.
 Po koncu nadgradnje programske opreme v
meniju za nadgradnjo programske opreme
preverite podrobnosti o programski opremi.
 Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte izdelka. To lahko povzroči okvaro
izdelka.
 Posodobitve programske opreme s priključkom
USB je treba izvajati le z bliskovno pomnilniško
napravo USB.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 39
39
2011-12-23
4:20:14
Nastavitev
By Disc
Za nadgradnjo prek plošče sledite temu postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek CD-plošče.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
4. Mapo zapišite na ploščo. Priporočamo
uporabo plošče CD-R ali DVD-R.
5. Preden ploščo vzamete iz računalnika, jo
zaključite.
6. Ploščo vstavite v izdelek.
7. V meniju izdelka izberite Settings > Support >
Software Upgrade.
8. Izberite By Disc.
✎ OPOMBA
 Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
 Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte izdelka. To lahko povzroči okvaro izdelka.
Via download
Možnost S preneseno datoteko vam omogoča
nadgradnjo z datoteko, ki jo je izdelek prenesel
prej, vendar ste se odločili, da je ne boste namestili
takoj, ali z datoteko, ki jo je izdelek prenesel v
stanju pripravljenosti (glejte razdelek Prenos v
stanju pripravljenosti).
Za nadgradnjo s preneseno datoteko sledite temu
postopku:
1. Če ste prenesli programsko opremo za
nadgradnjo, je desno od možnosti S
preneseno datoteko prikazana številka
različice programske opreme.
2. Izberite možnost S preneseno datoteko in
pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
 Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte izdelka. To lahko povzroči okvaro
izdelka.
 Za uporabo funkcije S preneseno datoteko
mora biti izdelek povezan z internetom.
Download in Standby Mode
Funkcijo Prenos v stanju pripravljenosti lahko
nastavite tako, da izdelek prenese novo
programsko opremo za nadgradnjo, ko je v stanju
pripravljenosti. V stanju pripravljenosti je izdelek
izklopljen, njegova internetna povezava pa je
aktivna. To izdelku omogoča samodejni prenos
programske opreme za nadgradnjo, ko ga ne
uporabljate.
Za nastavitev funkcije za prenos v stanju
pripravljenosti, sledite temu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Download in Standby Mode, in pritisnite
gumb VNESI.
2. Izberite On ali Off.
• Off : Če izberete Off, bo izdelek prikazal
pojavno sporočilo, ko bo programska
oprema za nadgradnjo na voljo.
• On : Če izberete On, bo izdelek samodejno
prenesel novo programsko opremo za
nadgradnjo, ko bo v stanju pripravljenosti.
Če izdelek prenese novo programsko
opremo za nadgradnjo, vas bo ob
naslednjem vklopu vprašal, ali jo želite
namestiti.
✎ OPOMBA
 Za uporabo funkcije Prenos v stanju
pripravljenosti mora biti izdelek povezan z
internetom.
3. Izdelek prikaže sporočilo, ki vas vpraša, ali
želite izvesti nadgradnjo. Izberite Yes. Izdelek
začne nadgradnjo.
Stik s podjetjem Samsung
4. Po koncu nadgradnje se izdelek samodejno
izklopi in nato vklopi.
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo
lahko pomagali.
40
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 40
2011-12-23
4:20:14
Zgradba plošče
Vsebine plošč so navadno razdeljene, kot je prikazano
spodaj.
Predvajanje
1. S pritiskom gumba ODPRI/ZAPRI ( )
odprite pladenj za plošče.
2. Ploščo previdno položite na pladenj tako, da
bo nalepka na plošči usmerjena navzgor.
• Plošči Blu-ray in DVD-VIDEO
Osnovne funkcije
Predvajanje plošče
04
Osnovne funkcije
naslov 1
naslov 2
poglavje 1 poglavje 2 poglavje 1 poglavje 2 poglavje 3
• Zvočna CD-plošča (CD-DA)
posnetek 1
3. S pritiskom gumba ODPRI/ZAPRI ( ) zaprite
pladenj za plošče.
4. Pritisnite gumb PREDVAJAJ (►).
posnetek 2
posnetek 3
posnetek 4
posnetek 5
• MP3, WMA, DivX, MKV in MP4
mapa (skupina) 1
datoteka 1 datoteka 2
mapa (skupina) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
Gumbi, povezani s predvajanjem
PREDVAJAJ ( ►) Začne predvajanje.
ZAUSTAVI (  )
PREMOR (  )
Zaustavi predvajanje.
• Če gumb enkrat pritisnete,
si predvajalnik zapomni
mesto, kjer je bilo
predvajanje zaustavljeno.
• Če gumb dvakrat
pritisnete, si predvajalnik
ne zapomni mesta,
kjer je bilo predvajanje
zaustavljeno.
Začasno zaustavi
predvajanje.
✎ OPOMBA
 Pri nekaterih ploščah se položaj zaustavitve
morda ne bo shranil, če enkrat pritisnete gumb
ZAUSTAVI (  ).
 Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20
Mb/s ali več lahko preobremenijo izdelek,
zaradi česar se lahko predvajanje zaustavi.
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
Uporaba menija plošče
hZ
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 41
DISC MENU
41
2011-12-23
4:20:14
Osnovne funkcije
Uporaba menija naslova
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TITLE MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
TITLE MENU
POPUP
Iskanje želenega prizora
hzZyx
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
 Meni naslova se prikaže samo, če sta na plošči
vsaj dva naslova.
Uporaba pojavnega menija
h
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
POPUP na daljinskem
upravljalniku.
TITLE MENU
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
Predvajanje seznama naslovov
z
42
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (►).
✎ OPOMBA
2. Na seznamu naslovov z
gumboma▲▼ izberite vnos, ki ga
želite predvajati, nato pa pritisnite
gumb VNESI.
• Med predvajanjem pritisnite gumb ISKANJE
().
Vsakič, ko pritisnete gumb ISKANJE (),
se bo hitrost predvajanja spremenila na spodnji
način.
POPUP
2. Z gumbi ▲▼◄► in z gumbom
VNESI izberite želen meni.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU ali TITLE MENU.
Med predvajanjem lahko hitro iščete po poglavju
ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da
preskočite na naslednji odsek.
 Med načinom iskanja se zvoka ne sliši.
 Če prehitro pritiskate gumb  ali  bo
izdelek to zaznal, kot da bi gumb neprekinjeno
držali. To lahko povzroči nepravilno delovanje,
zato teh gumbov ne pritiskajte prehitro.
Izpuščanje poglavij
DISC MENU
hzZyx
TITLE MENU
POPUP
• Med predvajanjem pritisnite gumb PRESKOČI
(#$).
Če pritisnete gumb PRESKOČI ($), se
predvajanje prestavi na naslednje poglavje.
Če pritisnete gumb PRESKOČI (#),
predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če
gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na
začetek predhodnega poglavja.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 42
2011-12-23
4:20:16
04
Repeat
Osnovne funkcije
Predvajanje v počasnem posnetku/
predvajanje po prizorih
> Off
Predvajanje v počasnem posnetku
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb ISKANJE ().
Če pritisnete gumb ISKANJE (), se bo hitrost
predvajanja zmanjšala na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (► ).
✎ OPOMBA
 Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
 Počasno predvajanje je možno samo v smeri
3. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Off, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 Glede na ploščo funkcija za ponovno
predvajanje morda ni na voljo.
Ponovno predvajanje izseka
posnetka naprej.
hzZy
Predvajanje po korakih
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb PREMOR (  ).
Ob vsakem pritisku gumba PREMOR (  ) se
prikaže naslednja sličica.
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (► ).
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem
upravljalniku.
REPEAT
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Repeat A-B.
Repeat
> Repeat A-B : Off
" Mark A
✎ OPOMBA
 Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
 Predvajanje po korakih je možno samo v smeri
posnetka naprej.
3. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
4. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se ustavi ponavljajoče se predvajanje (B).
Ponovno predvajanje
5. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
Ponovno predvajanje naslova ali poglavja
6. Pritisnite gumb VNESI.
hzZyx ✎ OPOMBA
 Če nastavite točko (B), preden preteče pet
Ponovi trenutno poglavje ali naslov.
sekund, se prikaže sporočilo Ni na voljo .
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem
upravljalniku.
REPEAT
 Glede na ploščo funkcija za ponovno
predvajanje morda ni na voljo.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Chapter ali Title, nato pa pritisnite
gumb VNESI.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 43
43
2011-12-23
4:20:18
Osnovne funkcije
 Informacije o primarnem/sekundarnem načinu
Uporaba gumba TOOLS
Med predvajanjem lahko ploščo
upravljate z gumbom TOOLS.
TOOLS
• Meni zaslona TOOLS
Tools
Title Search
Chapter Search
Time Search
Picture Settings
Audio
User EQ
Subtitle
Angle
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normal
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
Uporabite gumb ◄►, če želite preklopiti med
glavnim in pomožnim avdio načinom.
 Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
zvočnega zapisa so na plošči, zato morda ne
bo na voljo.
 Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko za
angleški jezik izbrali večkanalni zvočni zapis
LPCM ali Dolby Digital.
0/7 Off
1/1
< Change " Enter ' Return
Izbira jezika podnapisov
hZx
✎ OPOMBA
▪ Meni zaslona TOOLS je odvisen od plošče.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Neposredni premik na želeni prizor
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
podnapisov.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Subtitle.
hzZy ✎ OPOMBA
 Glede na ploščo Blu-ray/DVD boste morda
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Title Search,
Chapter Search ali Time Search.
3. S številčnimi gumbi vnesite želeni Title,
Chapter ali Playing Time in pritisnite gumb
VNESI.


Izbira jezika zvočnega zapisa
hzZx
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Audio.


lahko želene podnapise nastavili v meniju
Disc Menu.
Pritisnite gumb DISC MENU.
Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
podnapisov so na plošči, zato morda ne bo
na voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
Informacije o primarnem/sekundarnem
načinu bodo prikazane tudi, če ima vaša
plošča Blu-ray funkcijo BONUSVIEW.
Ta funkcija istočasno spremeni glavne in
pomožne podnapise.
Število vseh podnapisov je vsota glavnih in
pomožnih podnapisov.
3. Pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni jezik
zvočnega zapisa.
✎ OPOMBA
 Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne
bo prikazan na zaslonu.
44
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 44
2011-12-23
4:20:23
04
x
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete
nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem
videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z
napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer: koren Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov
alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
Spreminjanje zornega kota
hZ
• User : uporabnik lahko nastavi ostrino,
zmanjšanje šuma, kontrast, svetlost, barvo
in odtenek.
✎ OPOMBA
 Če je sistem priključen na televizor, ki podpira
Osnovne funkcije
Funkcija napisov
funkcijo BD Wise in je ta funkcija vklopljena, meni
za nastavitev slike ne bo na voljo.
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
h
Funkcija BONUSVIEW (Dodatki) vam omogoča
ogled dodatnih vsebin (npr. komentarjev) v
manjšem zaslonskem oknu med predvajanjem
filma.
Ta funkcija je na voljo, samo če jo vsebuje plošča.
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne
kote določenega prizora, lahko uporabite funkcijo
Zorni kot.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Angle.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zorni kot.
Izbiranje nastavitev slike
Primarni avdio/video
Sekundarni avdio/video
hzZy
Ta funkcija omogoča nastavitev kakovosti
videoposnetka.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Picture
Settings, nato pa pritisnite gumb VNESI.
3. Pritisnite gumba ◄► in izberite želeni Mode.
• Dynamic : To možnost izberite, če želite
izboljšati ostrino.
• Normal : To možnost izberite za večino
predvajanj.
• Movie : To je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost BONUSVIEW
Video ali BONUSVIEW Audio.
3. Z gumboma ◄► izberite dodatek, ki ga želite
predvajati.
✎ OPOMBA
 Če spremenite možnost BONUSVIEW Video,
se bo možnost BONUSVIEW Audio
samodejno spremenila v skladu z možnostjo
BONUSVIEW Video.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Settings
< Change " Enter
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 45
45
2011-12-23
4:20:24
Osnovne funkcije
Poslušanje glasbe
ow
6
RUMENI gumb (C) : Izbiranje ali preklic izbire
posnetka na seznamu glasbe.
7
Gumb VNESI : Predvaja izbrani posnetek.
8
Gumb ► : Med predvajanjem pomakne prikaz
na naslednjo stran seznama glasbe oz. kazalec
pomakne na naslednji posnetek na predvajalnem
seznamu.
Gumb ◄ : Med predvajanjem pomakne prikaz
na prejšnjo stran seznama glasbe oz. kazalec
pomakne na prejšnji posnetek na predvajalnem
seznamu.
9
Gumb ZAUSTAVI : Zaustavi posnetek.
0
Gumb $ : Predvajanje naslednjega posnetka.
!
Gumb # : Predvajanje prejšnjega posnetka.
Če gumb pritisnete, ko se posnetek na
predvajalnem seznamu predvaja več kot tri
sekunde, se bo trenutni posnetek predvajal od
začetka. Če pritisnete ta gumb prej kot v treh
sekundah po začetku predvajanja posnetka s
predvajalnega seznama, se bo začel predvajati
predhodni posnetek.
@
Gumb NUMBER : Med predvajanjem s
predvajalnega seznama s temi gumbi izberete
zaporedno številko posnetka. Predvajan bo
izbrani posnetek. (Samo zvočna plošča CD (CDDA).)
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
6
DSP
HUB
1
Gumb REPEAT : Izbiranje načina predvajanja
predvajalnega seznama.
2
Gumba SEARCH :
Hitro predvajanje (samo Avdio CD (CD-DA)).
Kratko predstavitveno predvajanje datotek MP3
(po 10 sekund).
3
Gumb PREMOR : Začasno zaustavi predvajanje.
4
Gumb PREDVAJANJE : Predvaja trenutno
izbrani posnetek.
5
Gumba ▲▼ : Izberite način urejanja ali
predvajanja.
46
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 46
2011-12-23
4:20:25
04
Ponavljanje predvajanja zvočne
CD-plošče (CD-DA/MP3)
1. Na pladenj za plošče položite zvočno CDploščo (CD-DA) ali MP3-ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi
posnetek začne predvajati samodejno.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost Music,
nato pa pritisnite gumb VNESI button.
1. Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb REPEAT.
2. Želeni način predvajanja izberite z
zaporednim pritiskanjem gumba REPEAT.
Izklopljeno
Zaslonski elementi prikaza CD-plošče
(CD-DA/MP3)
1
2
3
1/13
TRACK 001
03:56
TRACK 003
TRACK 004
Audio CD
Zvočna CDplošča (CDDA/MP3)
CurrentPonavljanje
trenutnega posnetka.
Zvočna CDPonovno predvajanje vseh
plošča (CDposnetkov.
DA/MP3)
 Med predvajanjem lahko naključno predvajanje
04:41
00:13 / 00:43
Posnetki na plošči se
predvajajo v zaporedju,
v katerem so posneti na
plošči.
✎ OPOMBA
TRACK 002
+
) Vse
Zvočna CDplošča (CDDA/MP3)
TRACK 001
00:43
7
6
( ) Ena
skladba
(
Music
REPEAT
Osnovne funkcije
Predvajanje zvočne CD-plošče
(CD-DA/MP3)
04:02
" Enter < Page
5
Tools ' Return
4
posnetkov vklopite tako, da pritisnete gumb
TOOLS in možnost Shuffle Mode nastavite na
On.
Predvajalni seznam
1. Na pladenj za plošče položite zvočno CDploščo (CD-DA) ali MP3-ploščo.
1
Prikaže informacije o glasbi.
2
Prikaže predvajalni seznam.
3
Prikaže trenutni posnetek/skupno število
posnetkov.
4
Prikaže razpoložljive gumbe.
5
Prikaže trenutni in skupni predvajalni čas
6
Prikaže trenutno stanje predvajanja.
3. Če želite urediti predvajalni seznam, pritisnite
RUMENI gumb (C), da odprete Edit Mode.
7
Prikaže stanje ponavljanja predvajanja.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni posnetek.
Pritisnite gumb VNESI. Če želite dodati več
posnetkov, ponovite postopek.
2. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga
želite predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi
posnetek začne predvajati samodejno.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost Music,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
2. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb
ZAUSTAVI () ali RETURN.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
• Izbrane datoteke so označene s kljukicami.
• Če želite označeno datoteko odstraniti s
seznama, znova pritisnite gumb VNESI.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 47
47
2011-12-23
4:20:26
Osnovne funkcije
Audio CD | Music
1/2 Page
Selected Items : 3
TRACK 001
TRACK 002
00:43
03:56
TRACK 003
TRACK 004
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
Close Edit Mode ( ) Page
Tools
" Select ' Return
5. Izberite želeni posnetek in pritisnite gumb
TOOLS.
6. Če želite predvajati izbrani posnetek, v meniju
Tools izberite Play Selected in pritisnite
gumb VNESI.
Music
1/3
TRACK 001
• SMART SOUND : S tem gumbom uravnavate
in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih
spremembah glasnosti v primeru menjave
kanala ali prizora.
• MP3 ENHANCER : Ta funkcija izboljša
kakovost zvočne izkušnje (npr. glasbe mp3).
Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni) lahko
obogatite na zvok CD-kakovosti (44,1 kHz, 16bitni).
• POWER BASS : Ta funkcija poudari nizke
tone, kar ustvari zvočne učinke bobnenja.
• VIRTUAL 7.1 : Ustvari 7.1-kanalni zvočni
učinek ob uporabi 5.1-kanalnega sistema
zvočnikov.
• USER EQ : Posamezne zvočne frekvence
lahko prilagodite po želji.
NAČIN SFE (učinek zvočnega polja)
Nastavite SFE, ki najbolje ustreza vrsti
glasbe, ki jo poslušate.
TRACK 001
00:43
TRACK 002
SFE MODE
03:56
Pritisnite gumb SFE MODE.
TRACK 003
04:41
+
00:13 / 00:43
Audio CD
" Enter
Tools
' Return
7. Če se želite vrniti v način Edit Mode,
pritisnite gumb ZAUSTAVI ali RETURN.
Symphony
Predvaja čiste vokale kot v
Hall in Boston
koncertni dvorani.
(Hall 1)
8. Če želite zapreti način Edit Mode, pritisnite
RUMENI gumb (C).
Phillharmonic
Hall in
Bratislava
(Hall 2)
Prav tako predvaja čiste vokale
kot v koncertni dvorani, vendar
ne tako močno kot v načinu
HALL1 (Dvorana 1).
✎ OPOMBA
Jazz Club in
Seoul B
Priporočena nastavitev za jazz
glasbo.
 Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CDDA) lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
Način zvoka
Funkcija DSP (procesor digitalnega
signala):
Church in
Seoul
Amphitheater
(Rock)
Off
Ustvari vzdušje, kot bi bili v
katedrali.
Priporočena nastavitev za rock
glasbo.
S to možnostjo izberete zvok
brez učinkov.
Izberite način in optimizirajte zvok po svojem okusu.
Pritisnite gumb DSP.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS VIRTUAL 7.1 USER EQ DSPOFF
48
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 48
2011-12-23
4:20:27
04
Predvajanje fotografij
G
Izberete lahko želeni avdio način
funkcije Dolby Pro Logic II.
Pritisnite gumb
Ogled fotografij
PL II.
MUSIC
Pri poslušanju glasbe je zvočni
učinek podoben poslušanju
koncertnega nastopa.
MOVIE
Zvočne učinke filma naredi pristnejše.
PROLOGIC
2-kanalni zvočni vir lahko poslušate v
5.1-kanalnem prostorskem zvoku, v
katerem so aktivni vsi zvočniki.
- Odvisno od vhodnega signala
morda nekateri zvočniki ne bodo
oddajali zvoka.
MATRIX
Slišali boste večkanalni prostorski
zvok.
STEREO
S to možnostjo poslušate samo
zvok iz sprednjih dveh zvočnikov in
iz nizkotonskega zvočnika.
1. V napravi priključite pomnilnik USB z
datotekami JPEG ali vstavite ploščo z
datotekami JPEG.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost My
Contents, nato pa pritisnite gumb ▲▼ in
VNESI, da izberete Photos.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, ki jo želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
✎ OPOMBA
 V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
Uporaba gumba TOOLS
✎ OPOMBA
 Če izberete način Dolby Pro Logic II, zunanjo
napravo priključite na priključka AUDIO INPUT
(L in D) na izdelku. Če zunanjo napravo
priključite samo na en vhod (L ali R), poslušanje
prostorskega zvoka ni mogoče.
S/W LEVEL
Prilagodite lahko stopnjo glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
Osnovne funkcije
Dolby Pro Logic II Mode
S/W LEVEL
Med predvajanjem diaprojekcije lahko
z gumbom TOOLS vklopite različne
funkcije.
TOOLS
Tools
Pause Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Fade
Background Music :
Off
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Picture Settings
Information
" Enter ' Return
• Pause Slide Show : To možnost izberite, če
želite začasno zaustaviti diaprojekcijo.
• Slide Show Speed : S to možnostjo nastavite
hitrost predvajanja diaprojekcije.
• Slide Show Effect : Izberite učinek za
predvajanje diaprojekcije.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 49
49
2011-12-23
4:20:31
Osnovne funkcije
• Background Music : To možnost izberite, če
želite med diaprojekcijo predvajati glasbo.
• Background Music Setting : S to možnostjo
določite nastavitve predvajanja glasbene
podlage.
• Zoom : To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ štirikratna.)
• Rotate : To možnost izberite, če želite zasukati
sliko. (Sliko lahko zasukate v levo ali desno.)
• Picture Settings : To možnost izberite, če
želite prilagoditi kakovost slike.
• Information : Prikaže informacije o sliki,
vključno z imenom, velikostjo datoteke itd.
✎ OPOMBA
 Če je sistem priključen v televizor, ki podpira
funkcijo BD Wise in je ta funkcija vklopljena,
meni Picture Settings (Nastavitve slike) ne bo
na voljo.
 Da lahko omogočite funkcijo glasbene
podlage, mora biti slikovna datoteka na istem
pomnilniškem mediju kot glasbena datoteka.
Kakovost zvoka je odvisna od gostote zapisa
datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije in
načina šifriranja obeh.
2.
Ko je naprava v zaustavljenem načinu,
priključite pomnilnik USB v priključek USB
na nadzorni plošči izdelka.
My Contents
Videos
Connected Device
Photos
USB
Function
Music
My Devices
Internet
Settings
" Enter ' Return
Safely Remove USB d WPS(PBC)
3.
Pritisnite gumb VNESI.
4.
Z gumboma ▲▼ izberite želeni
videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
5.
Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 41-50.
✎ OPOMBA
 Da preprečite okvaro pomnilnika USB, ga morate
 Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s
varno odstraniti (izvedite postopek Safe to
Remove USB (Varno odstranjevanje pomnilnika
USB)). Pritisnite gumb MENU, da odprete
osnovni meni, nato pa pritisnite RUMENI gumb
(C) in gumb VNESI.
Predvajanje iz pomnilniške naprave USB
 Če odprete pladenj med predvajanjem pomnilnika
ali več lahko povzročijo zaustavitev
predvajanja.
F
USB, se bo način delovanja naprave samodejno
spremenil na »BD/DVD«.
Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje
večpredstavnostnih datotek (MP3, JPEG, DivX itd.),
prenesenih iz pomnilnika USB.
1.
Odprite osnovni meni.
My Contents
Videos
Photos
Music
Function
My Devices
Internet
Settings
d WPS(PBC)
50
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 50
2011-12-23
4:20:34
04
Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Iskanje shranjene frekvence 1 : Želeno
frekvenco morate najprej shraniti kot
prednastavitev. Pritisnite gumb ZAUSTAVI
() in izberite možnost PRESET nato pa z
gumbom TUNING/CH (
) izberite
shranjeno radijsko postajo.
• Ročno iskanje : Pritisnite gumb ZAUSTAVI
() in izberite možnost MANUAL (Ročno),
nato pa z gumbom TUNING/CH (
)
nastavite radijsko frekvenco.
• Samodejno iskanje : Pritisnite gumb
ZAUSTAVI () in izberite možnost MANUAL
(Ročno), nato pa pritisnite gumb TUNING/CH
) in ga držite, da samodejno najde
(
radijsko frekvenco.
Nastavitev načina Mono/Stereo
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok
preklopi med načinoma STEREO in
MONO.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način
MONO za čist, nemoten sprejem.
Shranjevanje radijskih postaj
Shranjevanje frekvence FM 89.10 v pomnilnik
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
) izberite
2. Z gumbom TUNING/CH (
frekvenco <89.10>.
TUNER
MEMORY
3. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
C
• Na zaslonu utripa ŠTEVILKA.
4. Ponovno pritisnite gumb TUNER
MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY, preden
ŠTEVILKA na zaslonu izgine.
• Prikaz ŠTEVILKE na zaslonu izgine in postaja
je shranjena v pomnilniku.
5. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 4.
• Shranjeno postajo izberete z gumbom
TUNING/CH (
).
O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)
Uporaba funkcije RDS (radijskega
podatkovnega sistema) pri poslušanju
radijskih postaj
RDS omogoča radijskim postajam, da poleg
signala oddaj oddajajo tudi dodatni signal.
Radijske postaje na ta način oddajajo podatke,
kot sta ime postaje in vrsta oddaje, recimo
športna ali glasbena oddaja itd.
Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev
RDS, na zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.
Opis funkcije RDS
• PTY (Vrsta oddaje): Prikaže vrsto trenutno
poslušane oddaje.
• PS NAME (Ime radijske postaje): Prikaže ime
radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
• RT (Sporočilo postaje): Prikaže besedilno
sporočilo radijske postaje (če ga ta oddaja).
Sporočilo ima največ 64 znakov.
• CT (Ura): Prikaže uro radijske frekvence.
Nekatere postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT
in CT, zato te niso vedno prikazane.
• TA (Prometna obvestila): Indikator TA ON/OFF
(Prometna obvestila vklopljena/izklopljena)
prikazuje, ali se predvajajo prometna obvestila.
✎ OPOMBA
 Funkcija RDS morda ne bo pravilno
delovala, če radijska postaja signala ne
oddaja pravilno ali če je signal šibek.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 51
Osnovne funkcije
Poslušanje radia
51
2011-12-23
4:20:37
Osnovne funkcije
Prikaz RDS-signalov
Iskanje postaje s pomočjo PTY-kod
Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale,
ki jih radijska postaja oddaja.
Preden začnete!
Med poslušanjem radijske postaje FM
pritisnite gumb RDS DISPLAY.
RDS DISPLAY
1
• Z vsakim pritiskom gumba se prikaz
na zaslonu spremeni v naslednjem
zaporedju: : PS NAME RT CT Frequency
PS
(ime postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi oznaka
<PS NAME> in ime postaje. Če postaja
ne oddaja imena, se pojavi oznaka
<NO PS>.
RT
(sporočilo
postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi oznaka
<RT> in sporočilo, ki ga postaja oddaja.
Če postaja ne oddaja sporočila, se
pojavi oznaka <NO RT>.
Frequency
Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).
Oznake na zaslonu
Ko so na zaslonu prikazani signali PS ali RT, se
uporabljajo naslednji znaki.
• Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa
sporočila na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
• Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato
recimo črka <A> označuje vse glasove črke
<A’s>, torej <À, Â, Ä, Á, Å in Ã>.
PTY (vrsta programa) in funkcija PTYSEARCH
• Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti
samo za prednastavljene postaje.
• Če želite postopek kadarkoli prekiniti, med
iskanjem pritisnite gumb ZAUSTAVI ().
• Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna
omejitev.
Če se nastavitev prekine, preden končate,
ponovno začnite s 1. korakom.
• Če uporabljate gumbe na daljinskem
upravljalniku, se prepričajte, da ste radijsko
postajo izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Med poslušanjem radijske postaje pritisnite
gumb PTY SEARCH.
2. S pritiskanjem gumbov PTY- ali PTY+
izberite želeno PTY-kodo.
• Na zaslonu se pojavijo PTY-kode, ki so
opisane na desni.
3. Ko je na zaslonu prikazana želena PTY-koda,
izbrana s postopkom iz zgornjega koraka,
znova pritisnite gumb PTY SEARCH.
• Naprava med 15 prednastavljenimi radijskimi
postajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.
Ena od prednosti storitve RDS je iskanje
določenih vrst programov iz izbora
prednastavljenih postaj na podlagi oznake vrste
programa.
52
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 52
2011-12-23
4:20:39
04
Če je sistem priključen v napravo iPod/iPhone,
lahko z njim predvajate glasbo ali videe iz naprave
iPod/iPhone.
5V 500mA





iPod nano (5. generacije)
iPod nano (4. generacije)
iPod nano (3. generacije)
iPod nano (2. generacije)
iPod nano (1. generacije)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Osnovne funkcije
Priključitev naprave iPod/iPhone prek kabla USB
✎ OPOMBA
 »Made for iPod«
1. Napravo iPod/iPhone s kablom USB
priključite v sprednja vrata USB.
• iPod se bo samodejno vklopil.
• Na televizorju se pojavi sporočilo »iPod«.
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite
predvajati.
- Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko
nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot
so gumbi PREDVAJANJE, PREMOR,
ZAUSTAVI, # /$ in  /. (Glejte stran
15.)



✎ OPOMBA
 Če se želite s predvajalnikom iPod, ki je
priključen z USB-kablom, vrniti v menije
naprave iPod, pritisnite gumb FUNCTION na
daljinskem upravljalniku ali na nadzorni
plošči sistema, nato pa izberite možnost
R. IPOD. Način FUNCTION se preklaplja v
tem zaporedju: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD
FM



Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih lahko
uporabite s tem izdelkom
 iPod touch (3. generacije)
 iPod touch (2. generacije)
 iPod touch (1. generacije)

pomeni, da je bil
elektronski
pripomoček izdelan
izključno za priklop na iPod in ustreza
standardom za delovanje naprav Apple.
»Made for iPhone« (Izdelano za iPhone)
pomeni, da je bil elektronski pripomoček
izdelan izključno za priklop na iPhone in
ustreza standardom za delovanje naprav
Apple.
Družba Apple ne prevzema odgovornosti za
delovanje naprave ali njeno skladnost z
varnostnimi ali regulativnimi standardi.
Pri modelih naprav iPod in iPhone, ki niso
navedene zgoraj, upravljanje glasnosti
morda ne bo mogoče. Če imate težave s
katerim od zgoraj navedenih modelov,
posodobite programsko opremo za iPod/
iPhone v najnovejšo različico.
Pri upravljanju naprave iPod lahko pride do
težav zaradi njene različice programske
opreme. To ni znak okvare domačega kina.
Nekateri postopki upravljanja so odvisni od
različice programske opreme naprave iPod.
Namestite najnovejšo različico programske
opreme naprave iPod.(priporočeno)
Predvajanja vsebine aplikacij prek izdelka ni
mogoče zagotoviti. Priporočamo predvajanje
vsebin, ki so shranjene v napravi v iPod.
Če imate težave pri uporabi naprave iPod,
obiščite www.apple.com/support/ipod
 iPod classic
 iPod z videom
 iPod s priključno postajo
 iPod s kolescem za upravljanje
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 53
53
2011-12-23
4:20:41
Omrežne storitve
Če izdelek povežete v omrežje, lahko uporabljate
različne omrežne storitve, na primer Smart Hub in
BD-LIVE.
Pred uporabo omrežnih storitev preberite
naslednja navodila:
1. Povezava izdelka v omrežje.
(Glejte strani 23–24.)
2. Konfigurirajte omrežne nastavitve.
(Glejte strani 33–36.)
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
S pametnim vozliščem Smart Hub lahko
pretakate filme, videoposnetke in glasbo iz
interneta, dostopate do različnih plačljivih ali
brezplačnih aplikacij in si jih ogledate na
televizorju. Vsebine aplikacij vsebujejo novice,
šport, vremenske napovedi, podatke z
delniškega trga, zemljevide, fotografije in igre.
3. Prikaže se zaslon pametnega vozlišča Smart
Hub.
✎ OPOMBA
 Nekatere aplikacije so na voljo samo v
določenih državah.
4. Prikazal se bo zaslon z določili storitvene
pogodbe.
Če se strinjate, z gumboma ◄► izberite
Agree, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 Preden se zaslon prikaže, lahko traja nekaj
sekund.
5. Prikazal se bo zaslon za posodobitev storitve in
namestile se bodo različne storitve in aplikacije.
Po zaključku se zaslon zapre. Prenesene
aplikacije in storitve se prikažejo na zaslonu
pametnega vozlišča. To lahko traja nekaj časa.
✎ OPOMBA
To funkcijo lahko zaženete tudi s
pritiskom na gumb SMART HUB
na daljinskem upravljalniku.
 Pametno vozlišče se lahko med namestitvijo
začasno zapre.
 Po namestitvi se lahko prikaže več zaslonov.
Prvi zagon funkcije Smart Hub
Ob prvem zagonu funkcije Smart Hub izvedite ta
postopek:
Z gumbom VNESI jih lahko zaprete ali pustite,
da se zaprejo sami.
6. Če želite zagnati aplikacij, z gumbi ▲▼◄►
označite pripomoček, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
1. Odprite osnovni meni.
My Contents
Videos
Photos
Music
Function
My Devices
Internet
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Internet
in pritisnite gumb VNESI.
54
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 54
2011-12-23
4:20:42
05
1
2
3
4
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
7
Moje aplikacije : Prikaže vašo osebno galerijo, v
katero lahko dodajate aplikacije, jih spreminjate ali
brišete.
5
Search
Your Video
Pomoč pri krmarjenju : Prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate
za karmarjenje po pametnem vozlišču.
• RDEČI (A) : Prijava v pametno vozlišče.
• ZELENI (B) : Razvrščanje aplikacij.
• RUMENI (C) : Urejanje aplikacij.
• MODRI (D) : Spreminjanje nastavitev
pametnega vozlišča.
Contents 3
Contents 4
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Omrežne storitve
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
a Login b Sort by Edit Mode d Settings
7
6
1
Komercialne vsebine : Prikaže priročnik za
pametno vozlišče, uvod v izdelek in navodila za
nove aplikacije.
2
Your Video : Prikaže priporočila za
videoposnetke glede na vaš okus.
• Omogoča ogled priporočenih filmov na
podlagi vaših prejšnjih nastavitev.
• Omogoča izbiranje filma, prikaže seznam
ponudnikov VOD (videa na zahtevo), ki
imajo ta film, in nato omogoča izbiranje
ponudnika za pretočni prenos. (Pretakanje
na nekaterih območjih ni na voljo.)
• Vsa navodila o uporabi možnosti Your
Video najdete na www.samsung.com.
• Funkcija je omejena na določena
območja.
3
Search : Omogoča integrirano iskanje
ponudnikov želenega videoposnetka in
povezanih naprav AllShare.
• Priročen je med uporabo pametnega vozlišča
(razen med gledanjem plošče Blu-ray).
• Za lažji dostop uporabite gumb SEARCH
na daljinskem upravljalniku.
• Vsa navodila o uporabi funkcije iskanja
najdete na www.samsung.com.
4
Samsung Apps : Prenašate lahko različne
plačljive ali brezplačne aplikacije.
5
Priporočeno : Prikaže priporočene vsebine, ki
jih upravlja Samsung.
✎ OPOMBA
 Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za prekinitve storitve
Smart Hub, do katere pride zaradi ponudnika
storitve.
 Storitev Smart Hub je namenjena prenašanju in
obdelavi podatkov iz interneta ter predvajanju
spletnih vsebin na televizijskem zaslonu.
Če internetna povezava ni stabilna, bodo
morda v storitvi zakasnitve ali prekinitve.
Poleg tega se lahko izdelek samodejno izklopi
zaradi odzivanja na internetne postopke.
V tem primeru preverite internetno povezavo in
poskusite znova.
 Storitve aplikacij so morda samo v angleškem
jeziku, razpoložljive vsebine pa se lahko
razlikujejo glede na vašo državo.
 Več informacij o storitvi Smart Hub najdete na
spletni strani ustreznega ponudnika storitve.
 Razpoložljive storitve lahko ponudnik storitve
Smart Hub spremeni brez vnaprejšnjega
obvestila.
 Vsebine storitev Smart Hub se lahko razlikujejo
glede na različico vdelane programske opreme
izdelka.
 Plačljive vsebine DivX z zaščito proti kopiranju
je mogoče predvajati samo prek kompozitnega
ali HDMI-kabla.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 55
55
2011-12-23
4:20:44
Omrežne storitve
Uporaba tipkovnice
Izdelava računa
Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabljate
zaslonsko tipkovnico za vnos črk, številk in
simbolov.
Če želite ustvariti lastno uporabniško konfiguracijo
storitve Smart Hub, ustvarite račun Smart TV.
Za izdelavo računa sledite temu postopku:
1.
1
2
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
ghi
jkl
mno
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
Search
Your Video
Contents 1
T9
Delete
ab
Ab
AB
1
6
Smart TV ID

Contents 1
xxxxxxxx
Press [Enter]
Contents 4
Contents 2
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Login
xxxxxxxx
Trenutna tipkovnica.Uporabite jo za vnos črk,
številk in simbolov.
2
Če želite spremeniti način vnosa, na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb FULL SCREEN.: ab,
Ab, AB, številke ali ikone.
3
Prikaže trenutni način vnosa.
4
Če želite spremeniti način vnosa, na daljinskem
upravljalniku pritisnite ZELENI gumb (B). (T9 ali
ABC)
5
Če želite spremeniti jezik, na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb TOOLS.
6
Če želite izbrisati znak, na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb REPEAT.
Vnos besedila, številk in simbolov
Za vnos besedila pritisnite gumb na daljinskem
upravljalniku, ki ustreza črki, ki jo želite vnesti.
Gumb večkrat hitro pritisnite, da vnesete črko, ki
ni prva črka, navedena na gumbu zaslonske
tipkovnice. Če želite npr. vnesti črko b, dvakrat
na hitro pritisnite gumb 2 na daljinskem
upravljalniku. Za vnos prve črke, navedene na
gumbu, gumb pritisnite, spustite in počakajte.
Za premikanje po besedilu uporabite puščične
gumbe. Za brisanje besedila premaknite kazalec
desno od znaka, ki ga želite izbrisati, nato pa
pritisnite gumb REPEAT. Če želite spremeniti
velike črke v male ali obratno oziroma vnesti
številke ali ločila, pritisnite gumb FULL SCREEN.
Contents 4
Cancel
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Forgot Password
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by Edit Mode d Settings
5
1
%
Contents 3
Press
[Enter] xxxxxxxx
xxxxxxxx
Create Account
56
Contents 3
 Remember my Smart TV ID and password
b Input Method / Language: English
4
Contents 2
Recommended
Password
3
Samsung Apps
Login
0
Shift
Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem
upravljalniku. Prikaže se zaslon za prijavo.
2.
Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost Create
Account in pritisnite gumb VNESI.
3.
Na naslednjem zaslonu izberite Smart TV
ID, in pritisnite gumb VNESI. Prikažeta se
zaslon za vnos in tipkovnica.
4.
S tipkovnico vnesite svoj e-poštni naslov. Ta
se bo uporabljal kot vaša ID-oznaka.
✎ OPOMBA
 Tipkovnica deluje kot tipkovnica mobilnega
telefona.
5.
Ko končate, pritisnite gumb VNESI, da
izberete OK, nato pa znova pritisnite gumb
VNESI. Zaslon za ustvarjanje računa se
znova prikaže.
6.
Izberite Password in pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za vnos gesla in
tipkovnica.
7.
S tipkovnico vnesite geslo. Geslo je lahko
sestavljeno iz katere koli kombinacije črk,
številk in simbolov.
✎ OPOMBA
 Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem
upravljalniku, če želite prikazati ali skriti geslo
med vnosom.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 56
2011-12-23
4:20:45
05
Ko končate, pritisnite gumb VNESI, da
izberete OK, nato pa znova pritisnite gumb
VNESI. Znova se prikaže zaslon za prijavo.
9.
Izberite Confirm password in pritisnite
gumb VNESI.
10. Ponovite 7. in 8. korak.
11. Ko se vnovič prikaže zaslon za prijavo,
izberite Create Account in pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se potrditveno okno.
2.
3.
4.
5.
12. Izberite OK in pritisnite gumb VNESI. Prikaže
se okno za nadaljevanje registracije storitve.
13. Izberite Go Register in pritisnite gumb
VNESI.
✎ OPOMBA
 Če želite, da pametno vozlišče samodejno vnese
vaše geslo, vnesite geslo, izberite Remember my
Smart TV ID in pritisnite gumb VNESI. Prikaže se
kljukica. Pametno vozlišče bo sedaj samodejno
vneslo vaše geslo, ko boste izbrali ali vnesli svojo
ID-oznako.
14. Prikaže se okno za registracijo računa
storitve.
• Če imate pri katerem od navedenih
ponudnikov odprt račun, lahko povežete
račun ponudnika in geslo tega računa z vašim
računom Smart TV. Z registracijo je dostop do
ponudnikove spletne strani enostavnejši. Za
navodila za registracijo pojdite do 2. koraka v
Upravljanje računa v nastavitvenem meniju.
• Če še nimate obstoječih računov pri
ponudniku ali trenutno svojih obstoječih
računov ne želite registrirati, izberite Register
Later in pritisnite gumb VNESI. Prav tako
lahko pustite, da se okno čez približno minuto
samo zapre.
✎ OPOMBA
 Kot ID-oznako morate uporabiti e-poštni
naslov.
 Registrirate lahko do 10 uporabniških računov.
 Za uporabo pametnega vozlišča Smart Hub ne
potrebujete računa.
Prijava v račun
Za prijavo v vaš račun Smart TV Account sledite
temu postopku:
1.
Ko se na televizorju prikaže glavni zaslon
pametnega vozlišča, pritisnite RDEČI gumb (A)
na daljinskem upravljalniku. Prikaže se zaslon
za prijavo.
Izberite Down Arrow poleg polja Smart TV
ID, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Na seznamu, ki se prikaže, izberite svojo IDozako, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Znova se prikaže zaslon za prijavo.
Izberite Password, in pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za vnos gesla in
tipkovnica.
S tipkovnico in daljinskim upravljalnikom
vnesite svoje geslo. Ko končate, pritisnite
gumb VNESI, da izberete OK, nato pa
znova pritisnite gumb VNESI.
Nastavitveni meni – MODRI
gumb (D)
Zaslon nastavitvenega menija vam omogoča
dostop do upravljanja računa, ponastavitve
računa in lastnosti računa.
Za dostop do nastavitvenega menija in izbiranje
menijskih elementov sledite temu postopku:
1.
Pritisnite MODRI gumb (D) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Z gumboma ▲▼ izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
Funkcije zaslona nastavitvenega menija so
opisane v nadaljevanju.
✎ OPOMBA
 Element Service Manager v nastavitvenem
meniju ni na voljo za predvajalnike plošč Blu-ray.
Upravljanje računa
Meni za upravljanje računa vsebuje funkcije, ki
omogočajo registracijo računov pri ponudnikih
storitev, spremembo gesla za Smart Hub in izbris
oziroma zaprtje računa Smart TV.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 57
Omrežne storitve
8.
57
2011-12-23
4:20:47
Omrežne storitve
Registracija računa storitve
Sprememba gesla
Če imate pri katerem od navedenih ponudnikov
pod funkcijo Registriraj račun storitve odprte
račune, lahko povežete račun ponudnika in geslo
tega računa z vašim računom Smart TV. Če
povežete račun, se boste lahko preprosto prijavili v
račun prek pametnega vozlišča Smart Hub, ne da
bi morali vnesti svoje uporabniško ime ali geslo.
Funkcija Sprememba gesla omogoča spremembo
gesla za pametno vozlišče Smart Hub. Za
spremembo gesla sledite temu postopku:
Če želite uporabljati funkcijo Registriraj servisni
račun, naredite to:
3.
1.
2.
V meniju Nastavitve izberite Registriraj
servisni račun in pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se okno za registracijo računa
storitve.
V meniju Nastavitve izberite Registriraj
servisni račun in pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 Če imate Samsungov račun in želite uporabljati
funkcijo Samsung Apps v pametnem vozlišču,
morate tukaj registrirati svoj račun Samsung
Apps. Za več informacij glejte 61. stran.
3.
Z daljinskim upravljalnikom in zaslonsko
tipkovnico vnesite svoja ID-oznako in geslo
za to stran. Ko končate, pritisnite gumb
VNESI.
✎ OPOMBA
 To sta ID-oznaka in geslo, ki ju običajno
uporabljate za dostop do vašega računa na tej
strani.
4.
Če ste pravilno vnesli ID-oznako in geslo, se
prikaže sporočilo o uspešni registraciji.
5.
Če ste pritisnili VNESI, ponovite postopek od
2. do 4. koraka, da povežete naslednjega
ponudnika storitev.
6. Ko končate, pritisnite gumb RETURN.
1.
2.
4.
Izberite Change Password, in pritisnite gumb
VNESI.
Vnesite svoje trenutno geslo. Prikaže se
naslednji zaslon.
Na naslednjem zaslonu v prvo vrstico vnesite
novo geslo. Geslo znova vnesite še v drugo
vrstico, da ga potrdite.
Prikaže se zaslon s sporočilom o zaključku
spremembe gesla. Pritisnite gumb VNESI ali
počakajte približno 5 sekund, da se zaslon
zapre.
Odstrani s seznama TV-računov
S funkcijo Remove from TV Account List
(Odstrani s seznama TV-računov) prekličete vse
trenutno registrirane servisne račune, ki ste jih
registrirali na zaslonu za registracijo servisnega
računa
Zapiranje računa
Funkcija Zapri račun deaktivira vaš račun Smart
TV in ga izbriše hkrati z vsemi nastavitvami
storitve Smart Hub.
Upravitelj storitve
Ta meni je namenjen nastavljanju storitev namenske
aplikacije. (Nastavitve aplikacije so npr. AP New
(Nova AP), Ticker (Časovnik) itd.)
✎ OPOMBA
 Ta funkcija deluje samo, če je nameščena
namenska aplikacija.
Ponastavi
Funkcija Ponastavi inicializira vse prenesene
programe, izbriše vse uporabniške račune in
nastavitve iz izdelka ter ponastavi vse nastavitve
pametnega vozlišča Smart Hub na tovarniško
privzete nastavitve. Nato ponastavi pametno
vozlišče, kot bi ga prvič zagnali. Vendar pa vaš
račun ostane na strežniku pametnega vozlišča.
Za prijavo v račun na zaslonu Create Account
vnesite svoja ID-oznako in geslo.
58
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 58
2011-12-23
4:20:48
05
1.
V meniju za upravljanje računa izberite
možnost Reset in pritisnite gumb VNESI.
2.
Prikaže se ponastavitveni zaslon.Vnesite
svoje varnostno geslo. To je geslo, ki ste ga
vnesli, če ste nastavili starševski nadzor BD
ali DVD (glejte 38. stran). Če ga niste
spremenili, vnesite 0000.
Čez nekaj trenutkov se pametno vozlišče
Smart Hub samodejno ponastavi. Zaslon
lahko postane črn, nakar se znova prikaže
pametno vozlišče. Čez nekaj trenutkov
naprava začne postopek ponovne
inicializacije.
Za dokončanje ponovne inicializacije nadaljujte
s 4. korakom v poglavju Prvi zagon funkcije
Smart Hub. (Glejte 54. stran.)
3.
4.
✎ OPOMBA
 Če ste pozabili geslo, pritisnite gumb
ZAUSTAVI ( ) na nadzorni plošči izdelka in
ga držite vsaj 5 sekund, pri tem pa plošča ne
sme biti vstavljena.
Lastnosti
Menijski element Properties ima tri funkcije, ki prikazujejo
informacije o pametnem vozlišču Smart Hub:
Več
Prikaže informacije o pametnem vozlišču vključno s
številko različice, številom nameščenih storitev,
zasedenostjo pomnilnika in edinstveno ID-številko izdelka.
Določila storitvene pogodbe
Prikaže določila storitvene pogodbe.
Meni načina za urejanje – RUMENI gumb (C)
Funkcije v meniju Način urejanja omogočajo
upravljanje aplikacij v razdelku Moje aplikacije na
zaslonu Smart Hub. S temi funkcijami lahko
zaklenete in odklenete dostop do posamezne
aplikacije, ustvarite nove mape in vanje prenesete
aplikacije, preimenujete in brišete aplikacije ali jih
prenesete na drug položaj na zaslonu.
Za dostop do menija načina za urejanje in izbiranje
menijskega elementa sledite temu postopku:
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku. Na dnu zaslona se prikaže
menijska vrstica načina za urejanje.
2.
Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
Funkcije v menijski vrstici načina za urejanje so
opisane v nadaljevanju.
✎ OPOMBA
 Nekateri menijski elementi morda ne bodo
prikazani na zaslonu. Za ogled teh elementov
pritisnite ◄►, da se pomaknete do roba
zaslona, nato pa ponovno pritisnite, da
prikažete elemente.
 Vrstico lahko zaprete tako, da označite X v
spodnjem desnem kotu in pritisnete gumb
VNESI.
Prestavi
S funkcijo Premakni lahko spremenite položaj
aplikacije. Za uporabo funkcije Move sledite temu
postopku:
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Izberite aplikacijo in pritisnite gumb VNESI.
Nad aplikacijo se prikaže kljukica.
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Prestavi in
pritisnite VNESI. Nad aplikacijo se prikaže
ikona za spreminjanje položaja.
4.
Za premik ikone pritisnite ▲▼◄►. Ko je
ikona na želenem položaju, pritisnite gumb
VNESI. Aplikacija se premakne na drugo
mesto.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 59
Omrežne storitve
Za uporabo ponastavitvene funkcije sledite temu
postopku:
59
2011-12-23
4:20:48
Omrežne storitve
Nova mapa
Funkcija New Folder vam omogoča ustvarjanje in
poimenovanje novih map. Ko ustvarite mapo,
lahko aplikacijo premaknete vanjo. Za uporabo
funkcije New Folder sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► premaknite kazalec do
nove mape in nato pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za ustvarjanje nove
mape in tipkovnica.
3. S tipkovnico vnesite ime mape in pritisnite
gumb VNESI. Zaslon za ustvarjanje nove
mape se zapre in na zaslonu pametnega
vozlišča Smart Hub se prikaže nova mapa.
Urejanje elementov v mapi
Izberite mapo in pritisnite gumb VNESI. Mapa se
odpre.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku. Na dnu zaslona se prikažejo gumbi
za urejanje.
Ti gumbi delujejo enako kot gumbi menija v
načinu za urejanje na glavnem zaslonu. Če želite
na primer premakniti aplikacijo nazaj na glavni
zaslon Moje aplikacije:
1.
Izberite aplikacijo.
2.
Izberite možnost Premakni v mapo in
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
premikanje v mapo.
3.
Izberite Moje aplikacije in pritisnite gumb
VNESI. Okno Premakni v mapo se bo zaprlo
in aplikacija se bo vrnila na zaslon Moje
aplikacije.
Premakni v mapo
S funkcijo Premakni v mapo lahko premaknete
aplikacijo v mapo. Za uporabo funkcije Premakni
v mapo sledite temu postopku:
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Izberite aplikacijo in pritisnite gumb VNESI.
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost za
premikanje v mapo in nato pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se okno premikanja v mapo.
4.
Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se sporočilo o
premiku v mapo, ki se nato zapre. Aplikacija
je prenesena v mapo.
Odpiranje aplikacije iz mape
Preimenovanje mape
Funkcija Preimenuj mapo vam omogoča
preimenovati mape. Za uporabo funkcije za
preimenovanje mape sledite temu postopku:
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in pritisnite
gumb VNESI.
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Preimenuj mapo,
nato pa pritisnite gumb VNESI. Prikažeta se
okno za preimenovanje mape in tipkovnica.
4.
S tipkovnico vnesite novo ime in pritisnite
gumb VNESI. Okno za preimenovanje se
zapre in pod mapo se prikaže novo ime.
1.
Zaprite meni načina za urejanje.
2.
V Moje Aplikacije z gumbi ▲▼◄► izberite
mapo, nato pa pritisnite gumb VNESI. Mapa
se odpre.
Zaklepanje
Izberite aplikacijo in pritisnite gumb VNESI.
Program ali storitev aplikacije se zažene.
S funkcijo Zakleni lahko zaklenete aplikacijo v
Moje aplikacije, da je ne bo mogoče odpreti brez
vnesene kode Starševska varnostna koda.
3.
60
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 60
2011-12-23
4:20:48
05
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Izbriši, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se sporočilo
»Ali želite izbrisati izbrane elemente?«.
1.
4.
Z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo in
pritisnite gumb VNESI. Če je aplikacija
zaklenjena, je omogočen element menija
Zakleni.
Izberite Yes in nato pritisnite gumb VNESI.
Aplikacija bo izbrisana.
2.
Meni Razvrsti po – ZELENI gumb (B)
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Zakleni, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se varnostno
okno.
4.
Vnesite svojo kodo za starševski nadzor
(glejte 38. stran). Če niste ustvarili kode za
starševski nadzor, vnesite 0000.
5.
Pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
zaklepanje storitve, ki potrdi, da je storitev
zaklenjena, nato pa se zapre. Ob aplikaciji se
prikaže ikona ključavnice.
Funkcije v meniju za razvrščanje omogočajo
razvrščanje aplikacij v mapi My Applications (Moje
aplikacije) po naslednjih kriterijih: Default
(Privzeto), Name (Ime), Date (Datum), Frequency
(Frekvenca), Category (Kategorija), User Defined
(Uporabniško določeno). Če aplikacijo ročno
prestavite na drugo mesto, bo v meniju Sort
(Razvrsti) samodejno označen element User
Defined (Uporabniško določeno).
Če želite razvrstiti aplikacijo v razdelku My
Applications (Moje aplikacije), naredite to:
1.
Pritisnite ZELENI gumb (B) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Z gumbi ◄► izberite način razvrščanja in
pritisnite gumb VNESI. Pametno vozlišče
Smart Hub razvrsti aplikacije po izbranem
načinu.
Odklepanje
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Z gumbi ▲▼◄► izberite zaklenjeno
aplikacijo in pritisnite gumb VNESI.
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Odkleni, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se varnostno
okno.
4.
Vnesite kodo za starševski nadzor (glejte 38.
stran). Če niste ustvarili kode za starševski
nadzor, vnesite 0000.
5.
Pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
odklepanje storitve, ki potrdi, da je storitev
odklenjena, nato pa se zapre.
Brisanje
Omrežne storitve
3.
Za uporabo funkcije zaklepanja sledite temu
postopku:
Samsung Apps
Funkcija Samsungove aplikacije vam omogoča
prenos plačljivih ali brezplačnih aplikacij in storitev
v predvajalnik plošč Blu-ray, kjer jih lahko
uporabljate in si jih ogledate na televizorju.
Te aplikacije in storitve vsebujejo videoposnetke,
glasbo, fotografije, igre, novice, šport itd.
Nove aplikacije se prikažejo v razdelku Moje
aplikacije.
Redno se dodajajo nove aplikacije in storitve.
S funkcijo Izbriši lahko izbrišete aplikacijo iz mape
Moje aplikacije. Za uporabo funkcije brisanja
sledite temu postopku:
Plačljive aplikacije
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
Za prenos plačljivih aplikacij morate ustvariti
Samsungov račun in mu dodati kreditno kartico.
2.
Z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo in
pritisnite gumb VNESI.
Če želite ustvariti Samsungov račun, obiščite
www.samsung.com:
✎ OPOMBA
 Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 61
61
2011-12-23
4:20:49
Omrežne storitve
Dostop do zaslona Samsungovih aplikacij
Za dostop do Samsungovih aplikacij z gumbi
▲▼◄► krmarite do območja s Samsungovimi
aplikacijami na osnovnem zaslonu pametnega
vozlišča Smart Hub, nato pa pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se zaslon Samsungovih aplikacij.
✎ OPOMBA
 Ko prvič dostopate do tega zaslona, se prikaže
okno s pogoji delovanja. Izberite Strinjam se in
pritisnite gumb VNESI.
Urejanje po zavihkih
Do funkcije Urejanje po zavihkih lahko dostopate
na vrhu zaslona z gumbi ▲▼◄►. Vsak zavihek
prikazuje storitve ali aplikacije izbrane kategorije,
razvrščene po kriterijih zavihka (Priporočeno,
Najbolj priljubljene, Najnovejše ali Ime).
Do urejanja po zavihkih lahko dostopate tudi z
MODRI gumbom (D) na daljinskem upravljalniku.
Z vsakim pritiskom MODRI gumba (D)
spreminjate prikaz med posameznimi zavihki za
razvrščanje.
Uporaba zaslona Samsungovih aplikacij
Samsungove aplikacije po kategoriji
Za uporabo zaslona Samsungovih aplikacij sledite
temu postopku:
Na voljo so naslednje kategorije:
1.
Z gumboma ◄► se pomaknite na seznam
kategorij na levi.
• Video : Prikaže različne videoposnetke, kot so
filmi, TV-oddaje in kratki videoposnetki.
2.
Z gumboma ▲▼ označite kategorijo. Čez
nekaj sekund se bodo na zaslonu
Samsungovih aplikacij prikazale aplikacije te
kategorije. Na vrhu se prikaže zavihek za
razvrščanje.
• Game : Prikaže različne igre, kot sta sudoku in
šah.
3.
Z gumbom ► se premaknite do prikazanih
aplikacij ali storitev.
4.
Z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo ali
storitev in pritisnite gumb VNESI. Prikaže se
zaslon s podrobnostmi aplikacije, ki opisuje
storitev ali aplikacijo.
• Lifestyle : Vključuje različne predstavnostne
storitve, kot so glasba, orodja za upravljanje
osebnih fotografij in družabna omrežja, kot sta
Facebook in Twitter.
5.
Izberite možnost Prenesi zdaj in nato
pritisnite gumb VNESI. Če je aplikacija ali
storitev brezplačna, se bo prenesla in
zagnala. Če ni, jo morate plačati. Za
zaključitev prenosa sledite navodilom na
zaslonu.
✎ OPOMBA
• What’s New? : Prikaže nove registrirane aplikacije.
• Sports : Prikaže različne storitve športnih medijev,
kot so informacije o tekmah, slike in kratki
videoposnetki.
• Information : Vsebuje različne informativne
storitve, kot so novice, delnice in vreme.
• Other : Vsebuje ostale, razne storitve.
Moj račun
Moj račun vam omogoča dostopati do vaše
mape s Samsungovimi aplikacijami in zgodovine
prenosov ter do zaslona Gotovina mojih aplikacij.
Za dostop do teh informacij morate imeti račun
»Samsung Apps« (Samsungove aplikacije).
 Prenos nekaterih aplikacij je brezplačen,
vendar se morate registrirati pri ponudniku ali
imeti pri njem odprt plačljiv račun.
 Program za aplikacije in storitve, ki ste jih
prenesli iz trgovine Samsung Apps, se
prikažejo v razdelku Moje aplikacije.
62
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 62
2011-12-23
4:20:49
05
BD-LIVE™
Če imate vprašanja o Samsungovih aplikacijah,
najprej poglejte pomoč. Če ne najdete odgovora,
obiščite www.samsung.com.
Za uporabo funkcije za pomoč sledite temu
postopku:
1. Z gumbi ▲▼◄► izberite Pomoč in pritisnite
gumb VNESI.
2. Z gumboma ◄► vstopite v pomoč, ko se
prikaže.
3. Z gumboma ▲▼ se pomikate po besedilu
pomoči.
4. Z gumbom ◄ zapustite pomoč.
Uporaba barvnih gumbov na daljinskem
upravljalniku s Samsungovimi aplikacijami
• RDEČI gumb (A) (Login) : Prijava v račun Smart
TV.
• ZELENI gumb (B) (Thumbnail/List View) :
Preklapljanje prikaza aplikacij med pogledoma
sličic in seznama.
• MODRI gumb (D) (Sort By): Razvrščanje aplikacij
po kategorijah Priporočeno, Najbolj priljubljene,
Najnovejše ali Ime.
• Return: Vrnitev v prejšnji meni.
✎ OPOMBA
 Storitve internetnih vsebin lahko ponudniki
dodajajo ali izbrišejo brez obvestila.
Vsa navodila o uporabi možnosti Vaš video
ali funkcije iskanja najdete na www.samsung.
com.
Uporaba funkcije vTuner
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko
uporabljate storitve, ki so povezane s filmi, če
plošča podpira funkcijo BD-LIVE.
1. V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite pomnilnik USB in preverite
razpoložljivi prostor v pomnilniku. V
pomnilniški napravi mora biti za storitev BDLIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Omrežne storitve
Pomoč
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
3. Izberite eno od različnih vsebin storitve BDLIVE, ki jih omogoča izdelovalec plošče.
✎ OPOMBA
 Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni
od izdelovalca plošče.
Uporaba funkcije AllShare
Funkcija AllShare omogoča z izdelkom predvajati
glasbene, video in slikovne datoteke, ki so v vašem
osebnem računalniku, z DLNA združljivem
mobilnem telefonu ali omrežni pomnilniški napravi.
Za uporabo funkcije AllShare morate izdelek
povezati z omrežjem (glejte strani 23–24).
Za uporabo funkcije AllShare z vašim osebnim
računalnikom, morate v računalnik namestiti
programsko opremo AllShare.
Če imate z DLNA združljiv mobilni telefon ali
omrežno pomnilniško napravo, lahko uporabljate
AllShare brez dodatne programske opreme.
Računalniško programsko opremo in podrobna
navodila o uporabi AllShare si lahko prenesete s
spletne strani Samsung.com.
Funkcija vTuner se uporablja za
poslušanje radia. Če pritisnete gumb
vTuner, se odpre pripomoček vTuner.
Pritisnite gumb vTuner.
✎ OPOMBA
 Funkcijo vTuner lahko uporabljate, ko jo
prenesete s funkcijo Samsung Apps
(Samsungove Aplikacije).
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 63
63
2011-12-23
4:20:49
Druge informacije
Odpravljanje težav
Če izdelek ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali navedeni
ukrep ne pomaga, izdelek izklopite, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Preverjanje/ukrep
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite napajanje in ga znova vklopite.
Povezava z napravo iPod ni uspela.
• Preverite stanje priključka za iPod.
• Posodobite različico programske opreme naprave iPod.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regijsko oznako plošče BD/DVD.
BD/DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Predvaja/premor, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih zvok ni slišen.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov in ne
vseh šest.
• Pri določenih ploščah BD/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika.
• Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.
• Prilagodite glasnost.
• Če poslušate CD-ploščo, radio ali televizijo, zvok oddajata le sprednja zvočnika. Če želite
uporabiti vseh šest zvočnikov, s pritiskom gumba
PL II (Dolby Pro Logic II) na
daljinskem upravljalniku izberite možnost Dolby Pro Logic II.
Izdelek ne predvaja prostorskega
zvoka v 5.1-kanalnem načinu
Dolby Digital.
• Je na plošči oznaka »Dolby Digital 5.1 CH«? V načinu 5.1-kanalnega prostorskega zvoka
Dolby Digital je mogoče predvajati samo plošče, ki so posnete v 5.1-kanalnem načinu.
• Je jezik zvoka na informacijskem prikazu pravilno nastavljen na 5.1-kanalni
način Dolby Digital?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in oddaljenosti od
naprave?
• Ali so baterije prazne?
• Ste pravilno nastavili način upravljanja (TV/BD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali BD)?
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
Jezik zvoka in podnapisi ne
delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ni mogoče predvajati.
Ko izberete funkcijo menija, se
menijski zaslon ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
64
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 64
2011-12-23
4:20:49
06
Preverjanje/ukrep
Razmerja širina/višina ni mogoče
spremeniti.
• BD/DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE, 4:3
LETTER BOX ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko BD/DVD-plošče v razmerju 4
: 3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku plošče Blu-ray si oglejte podatek
o razmerju širina/višina in izberite ustrezno nastavitev.
• Izdelek ne deluje.
(Primer: napajanje se izklopi ali pa
naprava oddaja nenavaden šum.)
• Izdelek preklopite v stanje pripravljenosti, nato pa pritisnite gumb ZAUSTAVI
( ) in ga držite več kot 5 sekund.
• Izdelek ne deluje normalno.
Pozabili ste geslo za starševski
nadzor.
Druge informacije
Težava
- S funkcijo RESET (Ponastavi) boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
• Iz izdelka odstranite ploščo, nato pa pritisnite gumb ZAUSTAVI ( ) in ga
držite več kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi sporočilo »INIT« (Inicializacija) in
nastavitve se ponastavijo.
Nato pritisnite gumb POWER.
- S funkcijo RESET (Ponastavi) boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno priključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno nekam, kjer je
signal močnejši.
Pri poslušanju zvoka televizorja
prek izdelka zvok ni slišen.
• Če med poslušanjem zvoka televizorja s funkcijo D. IN ali AUX pritisnete gumb
ODPRI/ZAPRI ( ), se funkciji BD/DVD vklopita, zvok televizorja pa se izklopi.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»Not Available« (Ni na voljo).
• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno zaključiti, ker:
1. programska oprema plošče BD/DVD to omejuje.
2. programska oprema plošče BD/DVD ne podpira te funkcije (npr. zorni koti);
3. funkcija trenutno ni na voljo;
4. ste izbrali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven tega območja.
Če je izhod HDMI nastavljen na
ločljivost, ki je vaš televizor ne
podpira (na primer 1080p), slika
morda ne bo prikazana na
televizorju.
• Odstranite ploščo iz naprave, pritisnite gumb ZAUSTAVI ( ) na nadzorni
plošči in ga držite najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške nastavitve.
Ni signala HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
• Preverite, ali televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p/720p/1080i/
1080p.
Nenavaden prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP, se na
zaslonu občasno pojavi šum.
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 65
65
2011-12-23
4:20:49
Druge informacije
Težava
Preverjanje/ukrep
Delovanje aplikacije PC
Share Manager
Skupne mape so prikazane v
aplikaciji PC Share Manager, datotek
pa ni mogoče prikazati.
• Aplikacija prikaže samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam slik, glasbe in filmov,
zato datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, niso prikazane.
Delovanje funkcije AllShare
Videoposnetek se predvaja s
prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med strežnikom in izdelkom ni stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med
televizorjem in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Do tega pojava pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to povzroči
neujemanje naslovov IP.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid. Če je, ga izklopite.
BD-LIVE
Povezave s strežnikom BD-LIVE
ni mogoče vzpostaviti.
• Z možnostjo »Network Test« preverite, ali je omrežna povezava uspešno
vzpostavljena.
• Preverite, ali je pomnilnik USB priključen v izdelek.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo »BD Data Management«.
(Glejte stran 37.)
• Preverite, ali je možnost »BD-LIVE Internet Connection« nastavljena na »All«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se
pojavi napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo BD Data Management
(Upravljanje podatkov BD). (Glejte stran 37.)
✎ OPOMBA
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v
podatkih BD.
66
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 66
2011-12-23
4:20:50
06
Druge informacije
Tehnični podatki
Teža
Splošno
Radijski sprejemnik
FM
430,0 (Š) x 60,0 (V) x 279,1 (G) mm
Območje obratovalne temperature
od +5 °C do +35 °C
Območje obratovalne vlažnosti
od 10 % do 75 %
Razmerje signal/šum
55 dB
Uporabna občutljivost
12 dB
Celotne harmonične motnje
0.5 %
BD (plošča Blu-ray)
Hitrost branja: 9,834 m/s
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča
3,15 kg
Mere
CD: 12cm (ZGOŠČENKA)
CD: 8cm (ZGOŠČENKA)
Kompozitni video
Hitrost branja: 6,98–7,68 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostranska, enoslojna plošča): 135 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 74 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 20 minut
1 kanal: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Plošča Blu-ray: 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Video izhod
Pr : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Komponentni video
Video/zvok
HDMI
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
Večkanalni zvok PCM, zvok bitnega toka, zvok PCM
167 W x 2 (3 Ω)
Izhodna moč srednjega zvočnika
167W(3Ω)
Izhodna moč prostorskih zvočnikov
166W x 2(3Ω)
Izhodna moč nizkotonskega zvočnika
Ojačevalnik
Pb : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Frekvenčno območje
167W(3Ω)
Analogni vhod
20 Hz–20 KHz (±3 dB)
Digitalni vhod
20Hz–40 kHz (±-4 dB)
Razmerje signal/šum
70 dB
Ločevanje kanalov
60 dB
Vhodna občutljivost
(AUX) 500 mV
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 67
67
2011-12-23
4:20:50
Druge informacije
HT-D4500
Sistem zvočnikov
Zvočniki
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
Mere (Š x V x G)
Teža
5.1-kanalni sistem zvočnikov
Sprednji
Prostorski zvočnik Srednji zvočnik Nizkotonski zvočnik
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140 Hz–20 kHz 140 Hz–20 kHz 140 Hz–20 kHz 40 Hz–160 Hz
86 dB/W/M
86 dB/W/M
86 dB/W/M
88 dB/W/M
167 W
166 W
167 W
167 W
334 W
332 W
334 W
334 W
Sprednji : 90 x 139 x 70 mm
Prostorski zvočnik : 77 x 107 x 70 mm
Srednji zvočnik : 228 x 77 x 70 mm
Nizkotonski zvočnik : 168 x 350 x 285 mm
Sprednji : 0,42 kg, Prostorski zvočnik : 0,33 kg
Srednji zvočnik : 0,48 kg, Nizkotonski zvočnik : 3,62 kg
HT-D4550
Sistem zvočnikov
Zvočniki
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
Mere (Š x V x G)
Teža
5.1-kanalni sistem zvočnikov
Prostorski zvočnik Srednji zvočnik Nizkotonski zvočnik
Sprednji
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140 Hz–20 kHz 140 Hz–20 kHz 140 Hz–20 kHz 40 Hz–160 Hz
86 dB/W/M
86 dB/W/M
86 dB/W/M
88 dB/W/M
167 W
166 W
167 W
167 W
334 W
332 W
334 W
334 W
Sprednji : 90 x 1200 x 119 mm
Prostorski zvočnik : 90 x 1200 x 119 mm
Srednji zvočnik : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Nizkotonski zvočnik : 168 x 350 x 285 mm
Sprednji : 3,69 kg, Prostorski zvočnik : 3,69 kg
Srednji zvočnik : 0,96 kg, Nizkotonski zvočnik : 3,60 kg
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.
68
slovenščina
HT-D4500_SLV_1223.indd 68
2011-12-23
4:20:50
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Contact Centre 
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D4500_SLV_1223.indd 69
Area
Web Site
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
Ukraine
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-23
4:20:50
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so označeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za varstvo naravnih virov in podporo recikliranja, ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte pri
vašem lokalnem zbirališču za brezplačno vračilo baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje posebnih odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v dokumentaciji označuje, da izdelka in njegovih električnih dodatkov (npr. polnilnika,
slušalk, USB-kabla) po njihovi življenjski dobi ne smete odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
škodljiv vpliv na okolje in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.
Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca tega
izdelka oziroma na lokalni državni organ.
Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Izdelek in njegove elektronske dodatke zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.
HT-D4500_SLV_1223.indd 70
2011-12-23
4:20:51
Download PDF

advertising