Samsung | WAM5500 | Samsung Wireless Audio 360 Speaker WAM3500 (R3) Multiroom App Guide

Priročnik za uporabo aplikacije Multiroom
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega zvočnika.
Če želite prejeti dodatne storitve, registrirajte zvočnik na
spletni strani
www.samsung.com/register
-- Priročnik za uporabo aplikacije Multiroom temelji na zvočniku, ki uporablja operacijski sistem
Android ali iOS.
-- Prikazani zaslon aplikacije temelji na operacijskem sistemu Android in se lahko spremeni po
nadgradnji na novejšo različico programske opreme.
Vsebina
VZPOSTAVITEV
POVEZAVE Z OMREŽJEM
WI-FI
Uporaba funkcij na zaslonu za
predvajanje...................................... 20
Dodajanje glasbe med priljubljene... 20
Uporaba možnosti za predvajanje....... 20
Vzpostavitev povezave...................... 4
Trenutni seznam predvajanja............ 20
Namestitev aplikacije Samsung Multiroom.... 4
Ikone za upravljanje glasbe................... 21
Dostop do aplikacije Samsung Multiroom.... 4
Nastavitev izenačevalnika...................... 22
Povezovanje z omrežjem Wi-Fi.......... 5
Upravljanje trenutnega seznama
predvajanja........................................... 23
Samodejna vzpostavitev povezave z
omrežjem Wi-Fi....................................... 5
Upravljanje predvajalnega seznama....... 25
Ročna vzpostavitev povezave z
omrežjem Wi-Fi....................................... 8
Uporaba menija za nastavitve.......... 27
Dodaj zvočnik....................................... 27
Povezovanje s kablom LAN
(Samo za zvočnik Soundbar)........... 10
Alarm.................................................... 27
Dodajanje dodatnih zvočnikov......... 11
Časovnik za dremež.............................. 28
Vhodni vir.............................................. 29
UPORABA APLIKACIJE
SAMSUNG MULTIROOM
Glasbene storitve.................................. 29
Nastavitve naprave............................... 30
Kratek pregled aplikacije.................. 13
Podpora............................................... 33
Predvajanje glasbe.......................... 14
Informacije............................................ 33
Predvajanje glasbene datoteke,
shranjene na pametni napravi............... 14
Poslušanje glasbe prek aplikacije
Multiroom v pametni uri .................. 34
Poslušanje pretočno predvajane glasbe.... 15
Galaxy Gear S: prenos aplikacije
Multiroom............................................. 34
Poslušanje spletnega radia.............. 16
Apple Watch: nastavitev aplikacije
MultiRoom v pametni napravi................ 34
Sledenje postajam................................ 17
Nastavitev prednastavljenih postaj......... 18
Uporaba aplikacije Multiroom v
pametni uri............................................ 35
Poslušanje glasbe iz drugih
naprav v omrežju............................. 19
44
2
POVEZOVANJE VEČ
ZVOČNIKOV
Združevanje v skupine..................... 37
Konfiguracija nastavitev za način
Stereo/prostorski zvok..................... 40
Konfiguriranje večkanalnega zvoka pri
brezžični povezavi televizorja z zvočniki
Multiroom............................................. 41
Konfiguriranje večkanalnega zvoka pri
brezžični povezavi televizorja in zvočnika
Soundbar z zvočniki Multiroom............. 42
UPORABA RAZNIH
FUNKCIJ
Predvajanje predstavnostnih vsebin,
shranjenih v računalniku.................. 44
Samsung Link....................................... 44
Wireless Audio - Multiroom for Desktop.... 45
PRILOGA
Odpravljanje težav........................... 47
Združljivi zvočniki.................................. 47
44
3
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
AA Vzpostavitev povezave
Internet
Brezžični
usmerjevalnik
Pametna naprava
1 Zahteve: Brezžični usmerjevalnik, pametna naprava
2 Brezžični usmerjevalnik mora biti povezan z internetom.
3 Pametna naprava mora biti povezana z usmerjevalnikom prek povezave Wi-Fi.
❚❚ Namestitev aplikacije Samsung Multiroom
Če želite uporabljati zvočnik, iz spletne trgovine Google Play ali App Store morate najprej
prenesti aplikacijo Samsung Multiroom in jo namestiti.
Namestite zvočnik Samsung Multiroom za predvajanje glasbe, shranjene v pametni napravi,
glasbe iz glasbenih storitev ali radijskih oddajanj prek interneta.
Android
Iskanje v spletni trgovini : Samsung Multiroom
iOS
Iskanje v spletni trgovini : Samsung Multiroom
❚❚ Dostop do aplikacije Samsung Multiroom
Samsung
Multiroom
OPOMBA
99 Izklopite aplikacijo Samsung Multiroom, če ne uporabljate zvočnih naprav, saj se lahko pri delujoči aplikaciji
baterija vaše pametne naprave hitro izprazni.
44
4
AA Povezovanje z omrežjem Wi-Fi
❚❚ Samodejna vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
1 Zvočnik priključite v električno vtičnico.
2 Na pametni napravi izberite aplikacijo Samsung Multiroom.
3 Izberite NEW SETUP.
4 Izberite zvočnik, ki ga želite priključiti.
5 Preverite, ali je zvočnik priključen v napajanje in v delujočem obsegu povezave Wi-Fi, nato
izberite Yes.
• Funkcija poišče napravo, ki je na voljo za seznanjanje.
6 Ko najde razpoložljivo napravo, se poskuša povezati v brezžično omrežje.
Če gre za zaščiteno omrežje, se na zaslonu pametne naprave prikaže poziv za vnos
gesla. Z zaslonsko tipkovnico vnesite geslo.
• Zvočniki se morda zaradi nastavitev omrežja ne bodo samodejno povezali. V takem
primeru izberite Not Blinking in nadaljujte na naslednje korake, kot je opisano na
straneh 8–9. Kliknite tukaj.
44
5
7 Izberite Connect.
8 Če želite povezati samo najdene zvočnike in postopek zaključiti, izberite No.
Če želite v isto omrežje povezati dodatni zvočnik, izberite Yes.
(Velja samo za sisteme Android.)
• Omrežna povezava je zaključena.
<Android>
<iOS>
44
6
OPOMBE
99 Če se želite varno povezati z brezžičnim omrežjem, morate vnesti veljavno geslo.
-- Za povezavo z brezžičnim omrežjem doma ali na delovnem mestu se obrnite na ponudnika storitev ali
skrbnika omrežja.
99 Če zvočnik ni povezan v omrežje ali omrežna povezava ne deluje pravilno, zvočnik pomaknite bliže
usmerjevalniku in poskusite znova.
99 Razdalja med napravami ali ovira in motnje iz drugih brezžičnih naprav lahko vplivajo na komunikacijo
med zvočnikom in omrežjem.
99 Zvočnik lahko najdejo tudi nekatere druge naprave Wi-Fi. Vendar pa se z njo ne morejo povezati.
99 Ko je na začetku povezava Wi-Fi vzpostavljena, se ne prekine, razen če ne zamenjate brezžičnega
usmerjevalnika ali ne spremenite njegovih omrežnih nastavitev.
99 Če imate napravo, ki podpira funkcijo hitre vzpostavitve povezave, lahko povezavo z zvočnikom
preprosto vzpostavite na pojavnem zaslonu mobilne naprave.
44
7
❚❚ Ročna vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Zvočniki se morda zaradi nastavitev omrežja ne bodo samodejno povezali.
V tem primeru lahko zvočnik ročno nastavite, da se poveže z omrežjem.
1 Če samodejna povezava ni uspešna, izberite Not Blinking.
2 WAM5500/WAM3500/WAM3501/WAM1500/WAM1501/
WAM1400 : Na spodnjem delu zvočnika na kratko pritisnite
SPK ADD/Wi-Fi SETUP in zaženite Namestitev omrežja Wi-Fi.
Soundbar : Po vklopu zvočnika pritisnite gumb Wi-Fi SETUP na
njegovi hrbtni strani in ga držite 5 sekund.
WAM7500/WAM6500 : Hkrati pritisnite gumba
Predvajanje/premor in Stanje pripravljenosti in ju
držite več kot 5 sekund, da se zažene Namestitev omrežja
Wi-Fi.
• Naprava čaka 2 minuti v stanju pripravljenosti, dokler ni
povezava Wi-Fi vzpostavljena.
44
8
SPK ADD/Wi-Fi SETUP
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
3 Funkcija poišče napravo, ki je na voljo za seznanjanje.
4 Če je zvočnik med iskanjem najden, se med zvočnikom in pametno napravo vzpostavi
povezava, nato pa se poskuša vzpostaviti povezava z omrežjem Wi-Fi.
Če je omrežje zaščiteno, se v pametni napravi pojavi zaslon za vnos gesla.
Za vnos gesla uporabite tipkovnico.
5 Če želite povezati samo najdene zvočnike in postopek zaključiti, izberite No.
Če želite v isto omrežje povezati dodatni zvočnik, izberite Yes.
(Velja samo za sisteme Android.)
• Omrežna povezava je zaključena.
<Android>
<iOS>
44
9
AA Povezovanje s kablom LAN (Samo za zvočnik Soundbar)
1 En konec kabla LAN priključite v priključek LAN zvočnika, drugi konec pa v brezžični
usmerjevalnik.
(Zvočnik in pametna naprava morata biti povezana z istim brezžičnim usmerjevalnikom.)
2 Zvočnik priključite v električno vtičnico.
3 V vaši pametni napravi zaženite aplikacijo Samsung Multiroom.
4 Za prikaz seznama zvočnikov v zgornjem levem delu domačega zaslona izberite
Preverite, ali je zvočnik Soundbar na seznamu.
444
10
.
AA Dodajanje dodatnih zvočnikov
S funkcijo Dodaj zvočnik lahko v omrežje dodate dodatne zvočnike.
1 Napajalni kabel zvočnika, ki ga želite dodati, priklopite v stensko vtičnico.
• Če ste napajalni kabel zvočnika priklopili v stensko vtičnico, se povezava Wi-Fi
samodejno preklopi v stanje v pripravljenosti.
• Naprava čaka 2 minuti v stanju pripravljenosti, dokler ni povezava Wi-Fi vzpostavljena.
2 Zaženite aplikacijo Samsung Multiroom na vaši pametni napravi.
3 Za prikaz seznama zvočnikov v zgornjem levem delu domačega zaslona izberite
4 Izberite More.
.
5 Izberite Add New Speaker.
6 Izberite zvočnik, ki ga želite dodati.
7 Preverite, ali je zvočnik priključen v napajanje in v delujočem obsegu povezave Wi-Fi, nato
izberite Yes.
• Funkcija poišče napravo, ki je na voljo za seznanjanje.
444
11
8 Če je najden zvočnik, ki je na voljo za povezavo, se izvede poskus povezave z omrežjem
Wi-Fi na podlagi omrežnih informacij obstoječega zvočnika. Izberite Yes.
• Če se želite povezati z drugim omrežjem, izberite No. Če je omrežje zaščiteno, se v
pametni napravi pojavi zaslon za vnos gesla. Za vnos gesla uporabite tipkovnico.
• Zvočniki se morda zaradi nastavitev omrežja ne bodo samodejno povezali. Če pride do
tega, si oglejte Kliknite tukaj. na straneh 8–9.
9 Če želite povezati samo najdene zvočnike in postopek zaključiti, izberite No.
Če želite v isto omrežje povezati dodatni zvočnik, izberite Yes.
(Velja samo za sisteme Android.)
• Novi zvočnik je dodan.
444
12
Uporaba aplikacije Samsung Multiroom
AA Kratek pregled aplikacije
e
f
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
Prikaže seznam vseh povezanih zvočnikov, ki jih lahko izberete in nastavite.
Oglejte si razpoložljive vire glasbe.
Podrsajte v levo ali desno tukaj za prikaz razpoložljivih virov glasbe.
Oglejte si vse datoteke, ki so na voljo v izbranem viru glasbe.
Pod to možnostjo so navedene številne kategorije glasbe.
Podrsajte navzdol, da izberete želeno kategorijo glasbe.
Iskanje glasbe z vnosom ključnih besed.
Prikaz menija z nastavitvami.
444
13
AA Predvajanje glasbe
OPOMBE
99 Glasbo v svoji mobilni napravi, omrežni napravi ali spletni storitvi, v katero ste prijavljeni, lahko iščete
po izvajalcu, albumu, naslovu skladbe ali radijski postaji. Po storitvah pretakanja glasbe lahko iščete,
samo če ste prijavljeni vanje.
99 Spotify ne podpira funkcije iskanja, ker uporablja funkcijo Spotify Connect.
❚❚ Predvajanje glasbene datoteke, shranjene na pametni napravi
1 Na vrhu domačega zaslona izberite My Phone (datoteke, shranjene v vaši pametni
napravi).
2 Na zaslonu izberite želeno kategorijo.
• Albums : seznam vseh glasbenih datotek po albumu.
• Artists : seznam vseh glasbenih datotek po izvajalcu.
• Genres : seznam vseh glasbenih datotek po žanru.
• Folders : seznam vseh glasbenih datotek po mapi.
• Playlists : seznam vseh glasbenih datotek po predvajalnem seznamu.
• Songs : seznam vseh glasbenih datotek po imenu.
• Favourites : seznam vseh glasbenih datotek, označenih kot priljubljene.
• Recently Added : Prikaz seznama nedavno dodanih glasbenih datotek.
3 Ko ste izbrali kategorijo, poiščite in izberite želeno glasbo.
444
14
❚❚ Poslušanje pretočno predvajane glasbe
Izberite ponudnika storitev pretočnega predvajanja glasbe in predvajajte glasbo.
1 Na vrhu domačega zaslona izberite želeno storitev pretočnega predvajanja glasbe.
2 Za prerazporeditev storitev pretočnega predvajanja glasbe povlecite ciljno storitev, ki jo
želite prerazporediti, v levo ali desno na želeni položaj.
OPOMBE
99 Razpoložljive storitve pretočnega predvajanja glasbe so odvisne od območja in proizvajalca pametne
naprave.
99 Nekateri ponudniki storitev lahko zahtevajo registracijo članstva ali prijavo.
99 Z uporabo pametne naprave se ne morete naročiti na storitev.
Za uporabo plačljive storitve se morate najprej naročiti na storitev prek računalnika.
99 Nekateri radijski kanali storitve TuneIn morda ne bodo dostopni zaradi pravil njihovih spletnih mest.
99 Podprto glasbeno storitev lahko dodate oziroma izbrišete samo skladno z veljavnimi pravili.
444
15
AA Poslušanje spletnega radia
1 Na vrhu domačega zaslona izberite TuneIn.
2 Izberite želeno kategorijo.
• Following : prikaže seznam radijskih postaj, ki so dodane seznamu prednastavljenih
postaj ali so označene kot postaje, ki jim sledite. Na seznamu prednastavljenih postaj
so privzeto prikazane 3 radijske postaje.
• Browse : Seznam vseh podprtih radijskih postaj.
• Search : Omogoča iskanje želene spletne radijske postaje z uporabo tipkovnice za
vnos.
3 Poiščite in izberite radijsko postajo.
444
16
❚❚ Sledenje postajam
Seznamu Following lahko dodate postajo.
1 Izberite želeno postajo.
2 Na dnu zaslona izberite zaslon za predvajanje za celozaslonski prikaz.
3 Izberite za prikaz pojavnega menija in izberite Follow This Station.
• Postaja, ki jo trenutno poslušate, je dodana seznamu Following.
OPOMBA
99 Followed Station se pojavi, če poskušate dodati kanal oddajanja, ki je že vključen na seznamu pod
Spremljano.
444
17
❚❚ Nastavitev prednastavljenih postaj
Spletno radijsko postajo, ki ji sledite, lahko dodate seznamu prednastavljenih postaj.
1 Na vrhu domačega zaslona izberite TuneIn.
2 Izberite Following.
3 Izberite Edit. Na seznamu pod Spremljano izbrišite ali prerazporedite kanale oddajanja.
• Če želite izbrisati kanal oddajanja, izberite ikono X. Za prerazporeditev kanalov
oddajanja pritisnite in povlecite na želeno mesto.
4 Želeno postajo povlecite iz Following v Presets.
OPOMBE
99 Na seznam pod Prednastavitve lahko vključite do največ 3 elemente.
99 Če oddajanje s seznama pod Spremljano premaknete na seznam pod Prednastavitve, bo oddajanje na
seznamu pod Prednastavitve izbrisano.
99 Če oddajanje s seznama pod Prednastavitve premaknete na seznam pod Spremljano, to ne vpliva na
seznam pod Spremljano.
5 Če želite shraniti spremembe in zaključiti postopek, izberite Done.
444
18
AA Poslušanje glasbe iz drugih naprav v omrežju
Poslušate lahko glasbo, ki je shranjena na drugi napravi, ki je povezana v isto omrežje.
Glasbo iz pametnih naprav, ki so povezane z računalnikom, lahko daste v skupno rabo.
Podrobnosti najdete v poglavju »Wireless Audio - Multiroom for Desktop« na straneh 45–46.
Kliknite tukaj.
1 Na vrhu domačega zaslona izberite želeno napravo, povezano v omrežje.
2 Prek zvočnika lahko predvajate glasbene datoteke, shranjene v izbrani napravi.
444
19
AA Uporaba funkcij na zaslonu za predvajanje
Uporabite različne funkcije na zaslonu za predvajanje.
❚❚
Dodajanje glasbe med priljubljene
Če želite trenutno predvajano glasbo dodati med priljubljene, izberite
še enkrat, boste glasbo izbrisali iz priljubljenih.
. Če ikono pritisnete
❚❚ Uporaba možnosti za predvajanje
@@ Add
to Playlist
Ustvarite seznam predvajanja. Na seznam predvajanja dodajte trenutno predvajano
glasbeno datoteko.
@@ Equaliser
Spremenite glasnost za vsak element glede na zvrst glasbe, vaš okus ali območje.
@@ Play
on a Different Speaker
Predvajajte trenutno glasbo prek drugega zvočnika.
❚❚
Trenutni seznam predvajanja
Oglejte si seznam trenutno predvajanih glasbenih datotek. Prerazporedite ali izbrišite datoteke
na seznamu (za podrobnosti si oglejte stran 23). Kliknite tukaj.
444
20
❚❚ Ikone za upravljanje glasbe
1
@@
1
@@
@@
@@
@@
@@
1
Izklop naključnega predvajanja /
Vklop naključnega predvajanja
Predvajajte glasbene datoteke na trenutnem seznamu predvajanja v naključnem vrstnem
redu.
Predhodna glasba
1
Predvajajte predhodno glasbo.
Premor /
Predvajanje
Začasno zaustavite ali predvajajte glasbo.
Naslednja glasba
Predvajaj naslednjo glasbo.
1
Ponavljanje
izklopljeno /
1
1
Ponovi eno datoteko
/
Ponovi vse
Znova predvajajte trenutno glasbeno datoteko. Znova predvajajte eno datoteko ali vse
datoteke na trenutnem seznamu predvajanja.
Vrstica za nastavitev glasnosti
Vrstico za nastavitev glasnosti uporabite za spreminjanje glasnosti.
- Za spreminjanje glasnosti lahko uporabite tudi gumbe za glasnost na pametni napravi.
444
21
❚❚ Nastavitev izenačevalnika
Izberete lahko eno od privzetih tovarniških nastavitev možnosti Equaliser ali ustvarite svojo,
tako da nastavite posamezne frekvence.
1 Izberite .
2 Prikaže se pojavni meni. Izberite Equaliser.
3 Povlecite vsak element gor ali dol, da ga prilagodite, nato izberite SAVE.
4 Izberite Custom, vnesite naslov in izberite Done.
5 Izberite Yes.
OPOMBA
99 Dodate lahko največ 10 načinov izenačevalnika.
444
22
❚❚ Upravljanje trenutnega seznama predvajanja
@@ Dodajanje
glasbe na trenutni seznam predvajanja
Dodajte ali uredite glasbeno datoteko na trenutnem seznamu predvajanja.
1 Na domačem zaslonu izberite želeno kategorijo.
2 Izberite Select.
3 Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite dodati na trenutni seznam predvajanja, in
izberite Add (če želite izbrati vse datoteke na seznamu, izberite
).
4 Na pojavnem zaslonu izberite Add to Queue.
5 Po tem, ko je datoteka uspešno dodana, se na dnu zaslona pojavi sporočilo »Added
to queue.«.
OPOMBE
99 Za upravljanje trenutnega seznama predvajanja na zaslonu za predvajanje izberite .
99 Na trenutni seznam predvajanja lahko shranite največ 360 datotek.
99 Datotek iz postaj, ki omogočajo storitev pretočnega predvajanja glasbe, denimo TuneIn in Pandora, ni
mogoče shraniti na trenutni seznam predvajanja.
444
23
@@ Preurejanje
datotek na trenutnem seznamu predvajanja
1 Na zaslonu za predvajanje izberite
2 Izberite Edit.
3 Izberite in povlecite
@@ Brisanje
.
, da preuredite (glasbene) datoteke na seznamu.
glasbe s trenutnega seznama predvajanja
1 Na zaslonu za predvajanje izberite
.
2 Če želite izbrisati več glasbenih datotek, izberite Edit. Ko izberete Edit, se pred
vsako datoteko pojavi potrditveno polje. Če želite izbrisati vse datoteke na trenutnem
seznamu predvajanja, izberite Remove All.
3 Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite Remove.
4 Izberite Yes.
444
24
❚❚ Upravljanje predvajalnega seznama
@@ Ustvarjanje
predvajalnega seznama
Ustvarite lahko svoj predvajalni seznam, ki ga lahko shranite in urejate.
1 Na domačem zaslonu izberite Playlists.
2 Izberite Create Playlist
.
3 Vnesite ime seznama predvajanja in izberite Done.
4 Na zaslonu za dodajanje glasbe izberite želeno kategorijo.
5 Izberite želene glasbene datoteke in pritisnite Add. Seznam predvajanja je dodan.
OPOMBA
99 Na predvajalni seznam lahko shranite največ 360 skladb.
444
25
@@ Urejanje
predvajalnega seznama
1 Na zaslonu za predvajanje izberite Playlists.
2 Izberite Edit.
3 Če želite izbrisati seznam predvajanja, izberite seznam predvajanja, ki ga želite izbrisati,
in izberite Remove.
• Če želite preimenovati seznam predvajanja, izberite .
4 Če želite uporabiti dodatne možnosti, za prikaz seznama glasbenih datotek izberite
ime seznama predvajanja.
5 Izberite Select.
6 Izberite glasbeno datoteko za predvajanje ali glasbeno datoteko, ki jo želite dodati na
trenutni seznam predvajanja oziroma jo izbrisati z njega.
7 Za predvajanje izbrane glasbene datoteke izberite Play. Če želite dodati ali izbrisati
datoteko na trenutnem seznamu predvajanja, izberite More.
444
26
AA Uporaba menija za nastavitve
1 Na pametni napravi izberite aplikacijo Samsung Multiroom.
2 Na vrhu domačega zaslona izberite
.
❚❚ Dodaj zvočnik
Če želite obstoječi povezavi za zvočnike dodati nove zvočnike, glejte poglavje »Dodajanje
dodatnih zvočnikov« na straneh 11–12. Kliknite tukaj.
❚❚ Alarm
1 Izberite Alarm in nato Add Alarm.
2 Nastavite uro, dneve, glasbo, glasnost in trajanje.
• Če sta povezana dva ali več zvočnikov, izberite Change, da spremenite zvočnik, ki bo
predvajal alarm.
3 Izberite Music in nato Sound ali TuneIn, da izberete ton alarma.
444
27
4 Če želite shraniti nastavitve in zaključiti postopek, izberite Done.
OPOMBA
99 Alarm se ne bo predvajal, če vtič za napajanje zvočnika ni priključen.
❚❚ Časovnik za dremež
S časovnikom izklopa lahko nastavite samodejni izklop zvočnika.
1 Izberite Sleep Timer in nato OFF za zvočnik, za katerega želite uporabiti časovnik za
dremež.
2 Nastavite uro in izberite TURN ON.
444
28
❚❚ Vhodni vir
Spremenite vhodni vir za aktivni zvočnik.
<Brezžični zvočnik>
<Soundbar>
❚❚ Glasbene storitve
Prikaže seznam razpoložljivih storitev.
OPOMBE
99 Razpoložljive storitve pretočnega predvajanja glasbe so odvisne od območja in proizvajalca pametne
naprave.
99 Nekateri ponudniki storitev lahko zahtevajo registracijo članstva ali prijavo.
99 Z uporabo pametne naprave se ne morete naročiti na storitev.
Za uporabo plačljive storitve se morate najprej naročiti na storitev prek računalnika.
99 Nekateri radijski kanali storitve TuneIn morda ne bodo dostopni zaradi pravil njihovih spletnih mest.
99 Podprto glasbeno storitev lahko dodate oziroma izbrišete samo skladno z veljavnimi pravili.
444
29
❚❚ Nastavitve naprave
@@ Advanced
LED On/Off
Settings
Če želite vklopiti ali izklopiti sprednjo lučko LED na zvočniku, preklopite stikalo v levo ali
desno.
OPOMBA
99 Ta funkcija morda ne bo na voljo, če je zvočnik ne podpira.
Audio Prompt On/Off
Funkcija glasovnega vodnika z glasom ali drugim zvokom obvešča uporabnika o trenutnem
stanju zvočnika.
Če želite vklopiti ali izklopiti funkcijo glasovnega vodnika, preklopite stikalo v levo ali desno.
444
30
Network Status
Preverite stanje omrežja za zvočnike, povezane prek omrežja.
@@ Speaker
Software Update
Preverite trenutno različico programske opreme za zvočnike in po potrebi izvedite
posodobitev. Vklopite ali izklopite samodejne posodobitve za vsak zvočnik.
Če želite vklopiti ali izklopiti samodejne posodobitve, preklopite stikalo v levo ali desno.
OPOMBE
99 Posodobitev se izvede samodejno, če je zvočnik povezan v omrežje in je funkcija za samodejno
posodobitev vklopljena.
99 Če je v omrežje povezanih več zvočnikov, pustite funkcijo za samodejno posodobitev vklopljeno za
vse zvočnike. Sočasna uporaba različnih različic programske opreme lahko zaradi neskladnosti
povzroči težave v omrežju.
99 Samodejna posodobitev se izvede samo, ko je zvočnik v načinu pripravljenosti.
Ročni preklop zvočnika v način pripravljenosti
1) Vklopite samodejno posodobitev
2) Pritisnite nadzorno ploščo na dotik na zvočniku in jo držite 5 sekund.
Če ga želite vklopiti, se ga dotaknite.
444
31
Update Now
Programsko opremo zvočnika lahko ročno posodobite s funkcijo Update Now.
Če želite poiskati programsko opremo, ki je na voljo za posodobitev, izberite Update Now.
Če je posodobitev na voljo, se bo prenesla in namestila v vaš zvočnik.
Če je najnovejša različica že nameščena, se pojavi sporočilo.
@@ Device
ID
Oglejte si ID povezane naprave.
444
32
❚❚ Podpora
@@ FAQ
Usmerjeni boste na stran »Podpora« na spletnem mestu Samsung.
@@ Terms
& Conditions
Omogoča ogled odprtokodnih licenc Terms & Conditions.
@@ Contact
Samsung
Omogoča dostop do Samsungove spletne strani.
@@ Open
Source Licenses
Omogoča ogled odprtokodnih licenc Open Source Licenses.
@@ Remote
Management
Omogoča vam ogled Pogojev in določil za Oddaljeno upravljanje.
Podpora
Informacije
❚❚ Informacije
@@ Samsung
Multiroom
Preverite model zvočnika in podatke o območju Wi-Fi.
@@ App
Version
Omogoča vam, da preverite različico aplikacije Samsung Multiroom.
444
33
AA Poslušanje glasbe prek aplikacije Multiroom v pametni uri
OPOMBE
99 Če želite uporabljati aplikacijo Multiroom v uri Galaxy Gear S ali Apple Watch, morate pred tem
vzpostaviti povezavo med pametno napravo in zvočnikom.
99 Če želite aplikacijo Multiroom uporabljati z uro Galaxy Gear S, prenesite in namestite ustrezno
namensko aplikacijo Multiroom.
❚❚ Galaxy Gear S: prenos aplikacije Multiroom
1 Izberite in zaženite napravo Samsung Gear.
2 Izberite možnost Samsung Gear Apps.
3 Poiščite aplikacijo Multiroom in jo prenesite.
4 V uri Galaxy Gear S zaženite aplikacijo Multiroom.
❚❚ Apple Watch: nastavitev aplikacije MultiRoom v pametni napravi
1 V pametni napravi izberite možnost Apple Watch.
2 Izberite My Watch > MultiRoom.
3 Vklopite možnost Show App on Apple Watch.
444
34
❚❚ Uporaba aplikacije Multiroom v pametni uri
@@ Izbira
zvočnika
Če je povezanih več zvočnikov, lahko glasbo predvajate prek zvočnika po svoji izbiri.
@@ Nastavitev
glasnosti
Z gumboma – in + lahko pri predvajanju glasbe zmanjšate oziroma povečate glasnost.
Za izklop tihega načina uporabite gumb +, da povečate glasnost, ali pritisnite gumb .
Skupina zvočnikov
444
35
@@ Predvajanje
glasbe
Želeno glasbo lahko predvajate ali začasno ustavite, drugo skladbo pa lahko izberete z
gumboma za premik naprej/nazaj ali na predvajalnem seznamu.
Na zaslonu za predvajanje pritisnite glasbo, ki se trenutno predvaja, da prikažete čakalno
vrsto. Podrsajte gor ali dol po čakalni vrsti, da izberete in predvajate drugo glasbo.
Če se želite vrniti na zaslon za predvajanje, se dotaknite možnosti Queue.
Zaslon za
predvajanje
@@ Prikaz
Predvajalni
seznam
Skupina ali Stereo
Spodnja zaslona sta prikazana v načinih skupina in stereo.
Način stereo
Združeni v skupino
OPOMBA
99 Načina skupina in Stereo lahko izklopite z aplikacijo Samsung Multiroom v pametni napravi.
444
36
Povezovanje več zvočnikov
AA Združevanje v skupine
Več naprav lahko združite v eno skupino, ki bo igrala isto glasbo.
Ta funkcija je na voljo samo, ko je z aplikacijo povezanih več naprav.
1 Za prikaz seznama zvočnikov v zgornjem levem delu domačega zaslona izberite
2 Izberite za prikaz pojavnega menija in izberite Group.
3 Izberite zvočnike, ki jih želite dodati v skupino, in nato Create Group.
(če želite izbrati vse zvočnike, pritisnite
).
4 Vnesite ime skupine in izberite Done.
444
37
.
@@ Razveljavitev
skupine
1 Izberite za prikaz pojavnega menija.
2 Izberite Ungroup in nato Yes.
@@ Urejanje
skupine
1 Izberite za prikaz pojavnega menija.
2 Izberite Edit Group.
3 Izberite zvočnike, ki jih želite dodati v skupino, in nato Done.
444
38
@@ Preimenovanje
skupine
1 Izberite za prikaz pojavnega menija.
2 Izberite Rename.
3 Vnesite ime skupine in izberite Done.
@@ Nastavitev
glasnosti skupine
Uporabite gumb za glasnost na pametni napravi.
Ali
Uporabite lahko tudi vrstico za upravljanje glasnosti
na zaslonu za
predvajanje, da hkrati spremenite glasnost za vse zvočnike v skupini.
Če želite spremeniti glasnost za določen zvočnik, izberite 7 in uporabite vrstico za
upravljanje glasnosti.
444
39
AA Konfiguracija nastavitev za način Stereo/prostorski zvok
Če želite doseči učinek stereo zvoka, uporabite dva zvočnika.
1 Za prikaz seznama zvočnikov v zgornjem levem delu domačega zaslona izberite
2 Izberite za prikaz pojavnega menija in izberite Stereo Set-up.
.
3 Zvočnika, ki ju želite uporabiti v načinu stereo, povlecite in prestavite na Front L in Front R.
4 Izberite Setup in nato Start Test. (izbirno)
5 Glede na rezultate preskusa spremenite glasnost za levi in desni zvočnik, nato izberite
Done.
1
2
444
40
❚❚ Konfiguriranje večkanalnega zvoka pri brezžični povezavi televizorja z
zvočniki Multiroom
Televizor Samsung lahko brezžično povežete z zvočniki Multiroom in konfigurirate sistem
prostorskega zvoka za zvočni izhod televizorja.
Primer: 2-kanalni sistem prostorskega zvoka
Levi brezžični
prostorski zvočnik
Desni brezžični
prostorski zvočnik
MODE
MODE
MODE
MODE
OPOMBE
99 Televizor in zvočnik Multiroom morata biti povezana z istim omrežjem.
99 Če konfigurirate sistem prostorskega zvoka v katerem sta televizor in zvočnik, se zvok ne bo predvajal
prek televizorja.
99 Z zvočnikom Soundbar in 2 drugima zvočnikoma lahko nastavite 4,1- ali 5,1-kanalni zvok.
99 Prostorskega zvoka ni mogoče nastaviti, če imate samo en zvočnik Soundbar in še en drug zvočnik.
MODE
MODE
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SERVICE2
POWER
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SERVICE2
POWER
1 Za prikaz seznama zvočnikov v zgornjem levem delu domačega zaslona izberite
.
2 Na zvočniku, ki je s televizorjem Samsung povezan prek omrežja Wi-Fi, izberite , da se
prikaže pojavni meni, nato izberite Stereo Set-up.
444
41
3 Zvočnika, ki ju želite uporabiti v načinu stereo, povlecite in prestavite na Front L in Front R.
4 Izberite Setup in nato Start Test. (izbirno)
5 Glede na rezultate preskusa spremenite glasnost za levi in desni zvočnik, nato izberite
Done.
1
2
❚❚ Konfiguriranje večkanalnega zvoka pri brezžični povezavi televizorja in
zvočnika Soundbar z zvočniki Multiroom
Če vaš televizor podpira funkcijo Multiroom, lahko v aplikaciji Multiroom ali meniju televizorja
nastavite sistem prostorskega zvoka ali način zvočnika Soundbar.
OPOMBE
99 Če je vir zvoka zvočnika Soundbar v obliki DTS, je mogoče zvok predvajati samo prek zvočnikov Front L
in Front R.
99 Če televizor ne podpira funkcije večprostorskega zvoka, lahko priključek Optical/HDMI Out televizorja
povežete z zvočnikom Soundbar in tako konfigurirate 4,1-kanalni zvok z zvočnikom Soundbar in zvočniki
Multiroom.
444
42
1 Za prikaz seznama zvočnikov v zgornjem levem delu domačega zaslona izberite
.
2 Na zvočniku Soundbar, ki je s televizorjem Samsung povezan prek omrežja Wi-Fi, izberite
, da se prikaže pojavni meni, nato izberite Surround Setup.
3 Zvočnika, ki ju želite uporabiti v načinu prostorskega zvoka, povlecite in prestavite na
Surround L in Surround R.
4 Izberite Setup in nato Start Test. (izbirno)
5 Glede na rezultate preskusa spremenite glasnost za levi in desni zvočnik, nato izberite
Done.
1
3
2
4
444
43
Uporaba raznih funkcij
AA Predvajanje predstavnostnih vsebin, shranjenih v računalniku
❚❚ Samsung Link
Za preprostejše predvajanje glasbe iz osebnega računalnika prek zvočnika namestite program
Samsung Link.
Obiščite http://link.samsung.com, prenesite aplikacijo Samsung Link in jo namestite.
1 Obiščite http://link.samsung.com in se prijavite z računom Samsung.
Sledite prikazanim navodilom, da namestite program.
2 Izberite mapo, ki jo želite dati v skupno rabo.
1) Premaknite kazalec miške na ikono Samsung Link v vrstici z ikonami, jo kliknite z
desnim gumbom in izberite “1”.
1
2) Na prikazanem zaslonu lahko dodajate ali brišete mape v skupni rabi.
Ko dodajate ali spreminjate vsebino mape v skupni rabi, morate pritisnite gumb
.
3 Izberite Naprave v aplikaciji Samsung Multiroom, da izberete računalnik. Prikazane
bodo mape v skupni rabi in glasbene datoteke na računalniku. (Podrobnosti najdete na
19. strani.) Kliknite tukaj.
OPOMBE
99 Upoštevajte, da morata biti osebni računalnik z mapami v skupni rabi in zvočnik povezana z istim
brezžičnim usmerjevalnikom.
99 Programska oprema Samsung Link mora biti nameščena na računalniku. Mobilna naprava mora podpirati
Samsung Link. Če želite več informacij, obiščite Samsungov portal za vsebine in storitve na naslovu
http://link.samsung.com.
99 Če boste poskušali predvajati predstavnostne datoteke prek strežnika DLNA neodvisnih proizvajalcev, boste
morda naleteli na težave z združljivostjo.
99 Vendar pa vsebin v skupni rabi z računalnikom mogoče ne bo mogoče predvajati, kar je odvisno vrste
kodiranja in oblike zapisa datoteke vsebine. Poleg tega se lahko zgodi, da nekatere funkcije morda ne bodo
na voljo.
99 Predstavnostne vsebine morda ne bodo predvajane gladko zaradi stanja omrežja. V tem primeru uporabite
pomnilniško napravo USB.
444
44
❚❚ Wireless Audio - Multiroom for Desktop
Če želite prek zvočnika glasbene datoteke iz računalnika predvajati s programom iTunes,
namestite program Wireless Audio - Multiroom for Desktop.
Obiščite stran www.samsung.com, prenesite program Wireless Audio - Multiroom for
Desktop in ga namestite.
OPOMBE
99 Upoštevajte, da morata biti osebni računalnik z mapami v skupni rabi in zvočnik povezana z istim
brezžičnim usmerjevalnikom.
99 Če povezani osebni računalnik ali računalnik Mac preklopi v način za izklop zaslona, v način za varčevanje
z energijo ali hibernacijo, se bo aplikacija ustavila.
99 Če je požarni zid računalnika z operacijskim sistemom Windows vklopljen, aplikacija morda ne bo delovala.
V tem primeru izklopite požarni zid sistema Windows ali drug požarni zid.
99 Datoteka *.pkg je za računalnike Mac, medtem ko je datoteka *.msi za namestitev na sistem Windows.
Prenesite datoteko, ki ustreza vašemu računalniku, in jo namestite.
99 Podprti operacijski sistemi: Windows 7 ali novejši, Mac OS X 10.7 ali novejši.
1 Z miško dvakrat kliknite ikono, ki se je ustvarila na namizju računalnika.
2 Izberite Next, da nastavite mape v skupni rabi.
Wireless Audio
- Multiroom for
Desktop: Izklop,
vklop
Aplikacijo lahko
nastavite tako, da dovoli
ali prepreči dostop
zunanje naprave do
vašega računalnika.
444
45
3 Izberite vrsto vsebine in seznamu map v skupni rabi dodajte izbrano mapo.
Ko ste mape dali v skupno rabo, ne pozabite pritisniti gumb Done.
1
2
3
4 Na pametni napravi izberite aplikacijo Samsung Multiroom.
5 V aplikaciji Samsung Multiroom izberite želeni osebni računalnik in prikazale se bodo
mape v skupni rabi in datoteke, shranjene na računalniku. (Podrobnosti najdete na 19.
strani.) Kliknite tukaj.
OPOMBA
99 Ko ste dodali ali spremenili vsebino map v skupni rabi, ne pozabite pritisniti gumb .
Če ne pritisnete gumba , se datoteke v skupni rabi z računalniško napravo morda ne bodo prikazale v
aplikaciji Samsung Multiroom.
444
46
Priloga
AA Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servis, preverite spodnjo tabelo.
Težava
Aplikacija ne deluje pravilno.
Preverjanje
Odprava težave
•• Ali pri odpiranju aplikacije pride do •• Prepričajte se, da je pametna
naprava združljiva z aplikacijo.
napake?
•• Prepričajte se, da uporabljate
najnovejšo različico aplikacije.
OPOMBA
99 Če težave s tem ne odpravite, se po nasvet za odpravljanje težav obrnite na servisni center.
❚❚ Združljivi zvočniki
• Mobilne naprave: Android 4.0 (Gingerbread) ali novejše, iOS (7.0) ali novejše
OPOMBE
99 Nekatere naprave morda ne bodo združljive z zvočnikom.
99 Upoštevajte, da starejše različice zvočnikov morda niso podprte.
444
47
Download PDF

advertising