Samsung | OM32H | Samsung OM32H Navodila

Uporabniški priročnik
OM32H
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko
spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate
več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
–– (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
–– (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali
obiskom na domu.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics. Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Blagovne znamke, ki niso Samsung Electronics, so last zadevnih lastnikov.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
6
Varnostni simboli
6
Elektrika in varnost
7
Namestitev8
Delovanje
10
Čiščenje
12
Shranjevanje in vzdrževanje
13
Priprave
Pregled komponent
Komponente
14
14
Deli
Zadnja stran
Ključavnica proti kraji
Daljinski upravljalnik
Priključitev kabla za IR stereo (naprodaj
posebej)
15
15
16
17
19
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)20
Preklapljanje med pokončnim in ležečim
načinom
20
Prezračevanje
20
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 21
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 21
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)
21
Daljinski upravljalnik (RS232C)
Povezava kablov
Povezava
Kode nadzora
22
22
25
26
Uporaba MDC
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
Odstranitev
44
44
44
Povezovanje z MDC
45
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi
za serijsko podatkovno komunikacijo)
45
Uporaba MDC po ethernetu
46
Priklop in uporaba
vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
34
34
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
34
34
35
35
Povezava zunanjega monitorja
36
Povezava z video napravo
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
37
37
37
Povezovanje z vmesnikom HDBase-T
38
Povezava z zvočnim sistemom
39
Priključevanje kabla LAN
39
Sprememba vira signala
Source
40
40
Web Browser
Settings
Refresh Options
41
41
43
Funkcija Player
Player
Prikazovanje vsebine
Med predvajanjem vsebine
Razpoložljivi meniji
Oblike zapisa, ki jih podpira Player
48
48
49
49
50
Schedule
55
Clone Product
56
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
57
57
57
57
Network Status
58
Picture Mode
59
On/Off Timer60
On Timer
60
2
Kazalo
Off Timer
Holiday Management
61
61
Ticker62
URL Launcher
63
URL Launcher Settings
64
Prilagoditev zaslona
Picture Mode
65
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)66
Colour Temperature
67
White Balance
2 Point
10 Point
67
67
67
Gamma
68
Calibrated value
68
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space
HDMI UHD Color
Motion Lighting
69
69
69
69
69
69
70
70
Picture Options
71
Colour Tone
71
Digital Clean View
71
HDMI Black Level72
Film Mode72
Dynamic Backlight72
Reset OnScreen Display
Picture Size
73
Picture Size73
Auto Wide73
Fit to Screen
74
Zoom/Position
74
Network Status
82
Open Network Settings
Nastavitve omrežja (žično)
82
83
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
85
85
85
85
85
85
Device Name
85
Picture Off
74
Reset Picture
75
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
81
Network
76
76
76
76
Screen Protection
77
Auto Protection Time77
Screen Burn Protection77
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
80
80
80
80
80
Language
81
3
Kazalo
System
Accessibility
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
86
86
86
86
Start Setup
87
Time
88
Clock Set88
NTP Settings88
DST88
Sleep Timer88
Power On Delay88
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
89
89
89
89
89
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
90
90
90
90
91
91
Eco Solution
Brightness Limit
Energy Saving Mode
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
92
92
92
93
93
93
Temperature Control
94
Podpora
Input Device Manager
Keyboard Language
Keyboard type
Input Language Shortcut
95
95
95
95
Software Update
Update now
Auto update
103
103
103
Play via
95
Contact Samsung
103
Change PIN
96
Reset All
103
Security
Safety Lock On
USB Auto Play Lock
Remote Management
97
97
97
97
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
98
98
99
101
101
102
102
Reset System
102
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
104
Preskušanje izdelka
104
Preverjanje ločljivosti in frekvence
104
Preverite naslednje.
105
Vprašanja & odgovori
110
Specifikacije
Splošno
111
Prednastavljeni časovni načini
113
4
Kazalo
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
116
Ni napaka na izdelku
116
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 116
Drugo
116
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Priporočeni ukrepi za preprečevanje
117
117
117
Licenca
118
5
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Ta varnostna navodila zagotavljajo osebno varnost in preprečujejo poškodbe naprav. Preberite
jih, da zagotovite ustrezno uporabo izdelka.
Varnostni simboli
Simbol
Ime
Pomen
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
Prepoved
NE poskušajte.
Navodila
Upoštevajte navodila.
POZOR: NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE
POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol označuje visoko napetost
v notranjosti. Priti v kakršen koli stik
s katerim koli delom v notranjosti
naprave je nevarno.
Napetost izmeničnega toka: Nazivna
napetost, označena s tem simbolom,
je napetost izmeničnega toka.
Ta simbol označuje, da je izdelku
priložena pomembna dokumentacija
o njegovi uporabi in vzdrževanju.
Napetost enosmernega toka:
Nazivna napetost, označena s tem
simbolom, je napetost enosmernega
toka.
Izdelek razreda II: Ta simbol
označuje, da izdelek ne potrebuje
varnostne povezave z električno
ozemljitvijo.
Pozor. Preberite navodila za
uporabo: S tem simbolom so
označeni nasveti uporabniku, da si
v uporabniškem priročniku prebere
dodatne varnostne informacije.
6
Elektrika in varnost
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
"" Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
Sicer lahko pride do požara.
Opozorilo
Vtič priključite v ozemljeno električno vtičnico. (Razen pri napravah, ki ne zagotavljajo
ozemljitve.)
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne uporabljajte poškodovanega vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega
kabla ne odlagajte pod težke predmete.
Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride
pa lahko tudi do električnega udara ali požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
7
Namestitev
Pozor
Ko napajalni kabel izključujete iz električne vtičnice, držite vtič.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Opozorilo
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop,
nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Poškodba kabla lahko povzroči požar ali električni udar.
Pazite, da vtič popolnoma priključite v priključek.
Če vtič ni popolnoma priključen v priključek, se lahko nepričakovano
izključi, hkrati pa obstaja nevarnost pregrevanja zaradi premočnega
toka, kar lahko privede do nesreče.
Izdelek namestite nekoliko stran od stene, da omogočite
prezračevanje.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Uporabljajte samo napajalni kabel Samsung, ki je priložen izdelku. Napajalnega kabla
ne uporabljajte z drugimi izdelki.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Izdelka ne namestite na mesto s slabim prezračevanjem, denimo na
polico s knjigami ali v omaro.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Če pride do težav z izdelkom, morate izključiti napajalni kabel, da popolnoma
prekinete napajanje izdelka. Napajanje ni popolnoma prekinjeno, če uporabite samo
gumb za vklop/izklop na izdelku.
Napajalnega kabla ne izključujte med uporabo izdelka.
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ob napačni uporabi plastične embalaže se lahko otroci zadušijo.
Napajalnega kabla (napajalnika) in izdelka ne postavljajte v bližino
virov toplote.
(Sveče, sredstva proti komarjem, cigarete, razpršila, ogrevalne
naprave, kraji, izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, in drugo.)
8
Ko nameščate izdelek, ga čvrsto pritrdite, da ne pade.
Če izdelek ni čvrsto pritrjen in se ga otrok med igranjem dotakne,
lahko izdelek pade in se poškoduje oziroma poškoduje otroka.
Pozor
Izdelek naj dvigujeta ali premikata dve osebi hkrati, pri tem pa naj se
nihče ne dotika zaslona.
Izdelek lahko pade in povzroči telesne poškodbe ali se poškoduje.
Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Jedilno olje ali oljna para lahko poškodujeta ali deformirata izdelek.
Izdelka ne polagajte s sprednjo stranjo navzdol.
Lahko pride do poškodbe zaslona.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
Zaradi dolgotrajne izpostavitve neposredni sončni svetlobi se lahko površina zaslona
razbarva.
Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe. Uporabljajte le
odobrene omarice.
Če izdelek namestite na neobičajno mesto, lahko elementi v okolici povzročijo znatne
težave s kakovostjo. Zato se pred namestitvijo obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
(Mesta, kjer se nabira droben prah, kjer se uporabljajo kemikalije, kjer so temperature
previsoke ali prenizke ali kjer je veliko vlage oziroma vode, transportna vozila, letališča
ter postajališča, ki se neprekinjeno uporabljajo dalj časa, in drugo.)
9
Delovanje
Po izdelku ne udarjajte s silo.
•• Zaslon se lahko poškoduje.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Opozorilo
Če izdelek oddaja nenavaden zvok, če iz njega prihaja vonj po
zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Baterije za daljinski upravljalnik in manjše pripomočke hranite zunaj
dosega otrok. Poskrbite, da jih otroci ne pogoltnejo.
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.)
ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Če v izdelek zaidejo tujki, ga izklopite in izključite napajalni
kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v
katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Če v izdelek prodre voda, izključite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
Če izdelek pade ali je videti poškodovan, ga izklopite z gumbom za
vklop/izklop in izključite napajalni kabel. Nato se obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam.
Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar ali električni udar.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Med bliskanjem ali grmenjem izklopite izdelek in izključite napajalni
kabel.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.
Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride
pa lahko tudi do električnega udara ali požara.
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki
privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).
Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
10
Na izdelek ničesar ne obešajte in ne plezajte nanj.
•• Izdelek lahko pade in povzroči telesne poškodbe ali celo smrt.
•• Zlasti pazite, da se otroci ne obešajo na izdelek oziroma ne
plezajo nanj.
Ko je vtič priključen v električno vtičnico, v druge električne vtičnice
ne vtikajte jedilnih paličic ali drugih prevodnikov. Ko vtič izključite iz
električne vtičnice, se nekaj časa ne dotikajte nožic vtiča.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Pozor
Vsako baterijo vstavite tako, da je njena polariteta (+, –) pravilna.
Če polariteta ni pravilna, lahko baterija poči oziroma iz nje uhaja
tekočina, kar lahko privede do kontaminacije in poškoduje dele v
bližini oziroma povzroči požar ali telesne poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte
ali spreminjajte izdelka.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe
Samsung za pomoč strankam.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali vtiča in takoj prezračite prostor.
Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Če izdelka zaradi odsotnosti ali iz drugih razlogov ne uporabljate dalj časa, izključite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali
uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
Vaš vid se lahko poslabša.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni
center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
S tem boste odpravili utrujenost oči.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
Če izdelka dalj časa ne uporabljate, vklopite način varčevanja z energijo oziroma
nastavite ohranjevalnik zaslona na način premikajoče se slike.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
11
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove in
rabljene baterije hkrati.
Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo
zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
Čiščenje
Opozorilo
V zaslon izdelka ne glejte od preblizu in neprekinjeno dalj časa.
Vode ali čistilnega sredstva ne brizgajte neposredno na izdelek.
Vaš vid se lahko poslabša.
•• Površina izdelka se lahko poškoduje ali pa se izbrišejo oznake.
Med delovanjem izdelka ne dvigujte ali premikajte.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Če uporabljate naglavne ali ušesne slušalke, ne nastavite previsoke glasnosti in ne
uporabljajte jih dalj časa.
Pride lahko do okvare sluha.
Pozor
Če želite izdelek očistiti, izključite napajalni kabel, nato pa ga nežno obrišite z mehko
in suho krpo, denimo iz zelo finih vlaken ali bombaža, da ga ne opraskate.
Površina izdelka se lahko poškoduje ali pa se izbrišejo oznake.
Uporabljajte mehko in suho krpo, denimo iz zelo finih vlaken ali bombaža, saj sta
površina izdelka in zaslon občutljiva na praske.
Tujki lahko hitro spraskajo površino izdelka ali zaslon.
Na izdelek ne nanašajte kemikalij, ki vsebujejo alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi, kot so vosek, benzen, razredčilo, pesticidi, osveževalci zraka, maziva ali čistilna
sredstva.
Zunanjost izdelka se lahko razbarva ali poči, površina zaslona se lahko odlušči ali pa se
izbrišejo oznake.
12
Shranjevanje in vzdrževanje
Čiščenje zunanjosti in zaslona
Površino obrišite z vlažno mehko krpo in nato še s suho.
1
2
3
Ne brizgajte vode neposredno
na noben del izdelka. Če v
izdelek prodre voda, lahko
preneha delovati oziroma
lahko pride do električnega
udara ali požara.
Uporaba vlažilcev zraka UV v
bližini svetlečih se izdelkov
lahko povzroči bele madeže
na površini izdelkov.
Varnostni ukrepi
Ne praskajte zaslona z nohti
ali ostrimi predmeti. Na
izdelku lahko ostanejo vidne
praske oziroma se izdelek
lahko poškoduje.
•• Na zaslonu lahko ostanejo delci nalepke, ko jo odstranite. Pred uporabo zaslona odstranite
te delce.
•• Izdelka ne drgnite in nanj ne pritiskajte z močjo. Izdelek se lahko poškoduje.
•• Zaslona ne čistite s kemikalijami. Izdelek lahko preneha delovati.
•• Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je
plačljiva).
13
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
–– Če katere koli komponente
manjkajo, se obrnite na ponudnika,
pri katerem ste izdelek kupili.
Komponente
-
–– Videz dejanskih komponent se lahko
razlikuje od prikazanih slik.
–– Stojalo ni priloženo. Če želite
namestiti stojalo, ga lahko kupite
posebej.
-
+
+
Navodila za hitro namestitev
Daljinski upravljalnik
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Zunanji kabel IR
Pravna navodila
Baterije
(ni na voljo povsod)
Napajalni kabel
14
Deli
Vrata
Zadnja stran
IR IN
Se poveže z zunanjim kablom IR, ki sprejema signale iz daljinskega
upravljalnika.
IR OUT
Zagotavlja prek vhodnih signalov »loopout« na daljinskem upravljalniku, ki jih
sprejme iz zunanjega kabla IR.
RS232C IN
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije
se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
Opis
RS232C OUT
Zvok zvočni napravi oddaja prek kabla za zvok.
RS232C
IN
OUT
USB
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
RJ45 (LAN OUT)
- Vrata za žično povezavo LAN se uporabljajo za priključevanje zunanjih naprav,
denimo prenosnega računalnika za povezavo z internetom.
- Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
HDBT (LAN IN)
- Z oddajnikom HDBaseT pošilja signal HDMI v priključen kabel LAN.
- Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
DP IN
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
DAISY CHAIN
Za povezavo z drugim izdelkom s kablom daisy chain (vrata DP).
AUDIO
OUT
IR
IN
OUT
AUDIO OUT
Ko kabel ni v uporabi ali
izdelek prestavite, vtaknite
sprejemnik zunanjega kabla
IR v to mesto.
USB
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DAISY CHAIN
15
Ključavnica proti kraji
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti
glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
–– Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
–– Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti
kraji.
–– Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek
spleta.
16
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih
prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
POWER
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Prilagodite glasnost.
spremenite vhodni vir.
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
Številski gumbi
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
9
–– Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
CH LIST
utiša zvok.
MUTE
VOL
Izklopi izdelek.
CH
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE
ali pa pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+
VOL –).
HOME
Gumb za zagon Player.
17
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Prikaz informacij o trenutnem vhodnem viru.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni
ali prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
Če je prek funkcije Video Wall povezanih več
izdelkov, pritisnite gumb SET in s številskimi
gumbi vnesite ID izdelka.
SET
Izhod iz trenutnega menija.
Ročno izberite priključeni vhodni vir: HDMI 1,
HDMI 2 ali DisplayPort.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Izdelek upravljajte z daljinskim upravljalnikom.
Z gumbom SET prekličite nastavljeno vrednost
in z daljinskim upravljalnikom upravljajte vse
povezane izdelke.
–– Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
–– Če daljinskega upravljalnika dlje časa
ne uporabljate, odstranite bateriji.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
18
Priključitev kabla za IR stereo (naprodaj
posebej)
Zunanji kabel IR morate priključiti, ko je izdelek izklopljen. Nato vklopite
izdelek.
Upravljanje več prikazovalnih izdelkov z daljinskim
upravljalnikom
IR IN
IR OUT
IR IN
•• Z namenskim stereo kablom povežite vrata IR OUT na izdelku in vrata
IR IN na drugem prikazovalnem izdelku.
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek
bosta prejela oba prikazovalna izdelka: 1 in 2 .
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
,
19
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)
Prezračevanje
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Namestitev na ravno steno
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili
možnost poškodbe.
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
A Najmanj 15 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 °C
――Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen
vsaj 15 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura A pa mora
biti pod 35 °C.
A
Preklapljanje med pokončnim in ležečim načinom
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
Namestitev na vbočeno steno
A Najmanj 15 mm
B Najmanj 25 mm
B
C Najmanj 25 mm
D Okoljska temperatura: pod 35 °C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene
A
oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja, okoljska
temperatura pa mora biti pod 35°C.
C
D
20
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
•• Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
•• Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
•• Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
•• Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na
tla. Če želite izdelek namestiti na drugo mesto na steni, se obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude
poškodbe oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne
dele za sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi
vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov
odvisna od specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne
odgovarja za tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno,
ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti najmanj dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Luknje za vijake po standardu VESA (A * B) v
milimetrih
100 × 100
Običajni vijak
M4
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
――Če želite uporabljati stenski nosilec, preverite, ali je izdelek z nosilca mogoče odstraniti brez uporabe dodatnega
orodja.
21
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
<Moški priključek>
Pin
<Ženski priključek>
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
22
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
6
•• Dodelitev pinov
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Moški
priključek
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
23
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: HDBT (LAN IN)
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
HDBT
RJ45
(LAN IN)
P2
HDBT
(LAN IN)
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
↔
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
24
Povezava
•• Povezava 3
――Adapterja priključite na ustrezna vrata na izdelku, RS232C IN oziroma OUT.
•• Povezava 1
HDBT
(LAN IN)
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
HDBT
(LAN IN)
OUT
•• Povezava 4
HDBT
(LAN IN)
•• Povezava 2
HDBT
(LAN IN)
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
RS232C
OUT
IN
OUT
25
Kode nadzora
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto
vseh vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano
spodaj (11 + FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Primer: Vklop & ID = 0
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
0
Dolžina
podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina
podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
Vrednost
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0x11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0x12
0~100
3
Nadzor vhoda
0x14
-
4
Nadzor načina zaslona
0x18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0x19
0~255
6
Nadzor načina video stene
0x5C
0~1
7
Varnostni zaklep
0x5D
0~1
8
Vklopi videosteno
0x84
0~1
9
Uporabniški nadzor videostene
0x89
-
ID
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na
njihov ID, nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom,
vendar se ACK ne bo odzval.
26
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
0xAA
0x12
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Power"
ID
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0xAA
0x12
ID
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolna
vsota
0xAA
0xFF
"Volume"
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
•• Nak
Ukaz
1
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0xAA
Dolžina
podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
27
Nadzor vhoda
•• Ack
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
0xAA
Ukaz
ID
0x14
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Ukaz
0xAA
0x14
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
•• Nak
0
ID
Ukaz
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Glava
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Input Source"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 20
MagicInfo
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
0x55
HDBT
――Za HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na ukaze
»Get« (Pridobi).
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
28
Nadzor načina zaslona
•• Nak
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video Wall.
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
0xAA
Ukaz
ID
0x18
Dolžina
podatkov
Ukaz
0xAA
0x18
16 : 9
0 x 04
Povečava
0x31
Široka povečava
0 x 0B
4:3
0xFF
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrolna
vsota
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Screen
Mode"
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x19
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Ack
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0x01
0xAA
ID
Nadzor velikosti zaslona
0
ID
Ukaz
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
Glava
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
29
Nadzor načina video stene
Varnostni zaklep
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock On v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5C
ID
Dolžina
podatkov
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
Glava
0xAA
Ukaz
ID
0x5C
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« se uporabi za vklop načina Video Wall v
izdelku.
1: Full
Glava
Ukaz
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni
zaklep)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Safety
Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
1: VKLOP
0: Natural
0: IZKLOP
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrolna
vsota
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
•• Nak
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x5C
"ERR"
"ERR" : Koda napake, ki označuje vrsto napake
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Kontrolna
vsota
30
Vklopi videosteno
•• Nak
•• Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.
•• Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene
Glava
Ukaz
0xAA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Ukaz
0xAA
0x84
Dolžina
podatkov
Podatki
1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
r-CMD
Vrednost
1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavi videosteno
0: IZKLOPI videosteno
•• Ack
0xAA
Ack /
Nak
•• Pridobi stanje videostene
1: VKLOPI videosteno
Ukaz
0xFF
Dolžina
podatkov
•• Funkcija
Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.
•• V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku
Glava
0xAA
ID
Uporabniški nadzor videostene
0
ID
Ukaz
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Vklopi/izklopi videosteno
Glava
Glava
ID
0xFF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0x84
Vrednost 1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Vrednost 1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku
V.Wall_On : Enako kot zgoraj
31
Model videostene10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Izklopljen
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A 0x3B
0x3C
0x3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A 0x4B
0x4C
0x4D 0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D 0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A 0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3 0xA4 0xA5
0xA6
0xA7
0xA8 0xA9
0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8 0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x9B
32
Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku
Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)
Nastavi številko
Podatki
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
Vrednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
33
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom HDMI
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
34
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
DP IN
•• Previdnostni ukrepi pri uporabi standarda DP
――Nekatere grafične kartice, ki niso združljive s standardom DP, bodo morda preprečile
prikaz zaslona za z možnostmi zagona/BIOS-a sistema Windows, ko je izdelek v načinu
varčevanja z energijo. V takem primeru morate najprej izklopiti izdelek in šele nato
vklopiti računalnik.
――Vmesniki DP IN v izdelku in priložen kabel DP so izdelani skladno s standardi VESA.
Uporaba kabla DP, ki ne ustreza standardom VESA, lahko povzroči okvare izdelka. Podjetje
Samsung Electronics ni odgovorno za nobene težave, do katerih pride zaradi uporabe
neustreznega kabla.
Vedno uporabljajte kabel DP, določen v standardih VESA.
――Če želite optimalno ločljivost (3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz) uporabiti, ko je
vhodni vir DisplayPort, priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 5 m.
――Če način varčevanja z energijo onemogočite, ko je vhodni vir DisplayPort, se lahko uvozijo
novi podatki o ločljivosti, zaradi katerih se ponastavi velikost ali lokacija opravilnega okna.
35
Povezava zunanjega monitorja
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Vrata DAISY CHAIN so na voljo samo, če je vhodni vir nastavljen na možnost DisplayPort.
Računalnik
Monitor 1
DP IN
DAISY CHAIN
Monitor 2
DP IN
DAISY CHAIN
Monitor 3
DP IN
DAISY CHAIN
Monitor 4
DP IN
DAISY CHAIN
36
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
Povezava s kablom HDMI-DVI
Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom HDMI
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do 1080p)
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom
HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega
kabla.
–– Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite
kabel HDMI-DVI in avdio kable.
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika
morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do
tovrstne težave, povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava
podpira. Če je različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali
pa bo prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
37
Povezovanje z vmesnikom HDBase-T
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Oddajnik HDBase-T (Tx) prenaša podatke iz zunanje naprave v oddajnik HDBase-T (Rx). Povežite ju neposredno s kablom LAN.
――Prenos podatkov ni na voljo, če je oddajnik HDBase-T (Rx) z oddajnikom HDBase-T (Tx) povezan prek zvezdišča.
――Oddajnik HDBase-T deluje s kablom UTP ali STP, vendar za skladnost z oznako CE potrebujete kable STP in priključke STP. Kabel in priključki STP so priporočeni za zaščito pred nenapovedljivimi
električnimi šumi iz okolja, ki lahko vplivajo na učinkovitost delovanja. Za največjo učinkovitost delovanja priporočamo uporabo kabla STP. Uporaba kabla UTP lahko zmanjša učinkovitost
delovanja.
HDMI OUT
HDBase-T (Tx)
HDBT (LAN IN)
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
Kabel LAN
HDMI OUT
38
Povezava z zvočnim sistemom
Priključevanje kabla LAN
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
AUDIO OUT
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
HDBT (LAN IN)
•• Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (10/100 Mb/s)
*Oklopljen sukan dvovod
39
Sprememba vira signala
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Source
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon
izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
pretvoriti.
SOURCE → Source
Edit
Source
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
HDBT
HDMI 1
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
HDMI 2
DisplayPort
Uredite ime in vrsto naprave za povezano zunanjo napravo.
•• Na seznamu so lahko naslednje vhodne naprave. Vhodne naprave na seznamu se lahko razlikujejo, odvisno od
izbranega vira.
HDMI 1 / HDMI 2 / HDBT / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
•• Naslednjih virov ni mogoče urejati.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
Information
INFO
Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.
40
Web Browser
Settings
SOURCE → Source → Web Browser → u → Settings → ENTER E
SOURCE → Source → Web Browser → ENTER E
General
Samodejno skrivanje zavihkov in orodne vrstice
Če zavihkov, menija ali orodne vrstice v brskalniku nekaj časa ne uporabljate, bodo samodejno izginili. Premaknite
kazalec ali žarišče na vrh zaslona, da se znova prikažejo.
•• Uporabi/ne uporabi
Web Browser
V načinu na dotik skrij kazalec
Skrijte kazalec, da preprečite motnje delovanja na dotik.
•• Uporabi/ne uporabi
Blokiranje pojavnih oken
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
–– Priključite kabel LAN za dostop do interneta iz izdelka (podobno kot dostopanje do
interneta iz računalnika).
Blokirajte pojavna okna, da bo brskanje prijetnejše.
•• Uporabi/ne uporabi
Ponastavitev nastavitev
Vse prilagojene nastavitve spletnega brskalnika bodo ponastavljene na privzete vrednosti. Vaši zaznamki in
zgodovina bodo ostali nespremenjeni.
Search Engine
Če v polje za URL/ključno besedo vnesete ključno besedo, bo spletni brskalnik odprl stran z rezultati iskanja.
Izberite mehanizem za iskanje, ki ga želite uporabljati.
•• Google/Bing
41
Privacy & Security
Blocked pages
Varnostni način
Blokirane strani
Zagotavljanje opozoril o nevarnih straneh ali blokiranje dostopa za večjo varnost spletnega
brskalnika.
Blokiranje dostopa do strani, ki jih dodate na seznam Blokirane strani.
To lahko upočasni spletni brskalnik.
•• Uporabi/ne uporabi
Zasebno brskanje
Ko je vklopljeno zasebno brskanje, se zgodovina brskanja ne beleži.
•• Uporabi/ne uporabi
•• Uporabi/ne uporabi
Blokirane strani
Blokiranje ali preklic blokiranja za določene strani.
•• Dodaj
Approved pages
Do Not Track
Odobrene strani
Poziv spletnim mestom, naj vam ne sledijo.
Omogoča spletni dostop samo do strani, ki jih odobrite.
•• Uporabi/ne uporabi
•• Uporabi/ne uporabi
JavaScript
Geslo za odobrene strani
Za boljše brskanje vsem spletnim mestom dovolite, da zaženejo JavaScript.
Nastavite geslo za upravljanje odobrenih strani.
•• Uporabi/ne uporabi
•• Nastavi geslo
Čiščenje zgodovine
Odobrene strani
Počistite celotno zgodovino brskanja.
Odobrite določene strani ali jih odstranite s seznama Odobrene strani.
Brisanje podatkov brskanja
•• Dodaj
Izbrišite vse podatke brskanja, kot so piškotki ter slike in podatki v predpomnilniku.
Vaši zaznamki in zgodovina bodo ostali nespremenjeni.
42
Encoding
Encoding
Izberite način kodiranja za spletne strani. Trenutna nastavitev je Samodejno.
•• Samodejno/ročno (trenutno: Unicode)
Vizitka
Prikaz trenutne različice spletnega brskalnika.
Refresh Options
SOURCE → Source → Web Browser → u → Refresh Options → ENTER E
Refresh Interval
Nastavite, koliko časa naj spletni brskalnik čaka, preden se vrne na domačo stran.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Nastavite merilo povečave, ki bo uporabljeno, ko osvežite spletni brskalnik.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Nastavite spletno mesto, ki bo prikazano, ko osvežite spletni brskalnik.
•• Samsung Display / Custom
Custom
Vnesite URL, da ga nastavite kot domačo stran.
•• Enter URL
――Na voljo le, če je za Home Page izbrano Custom.
43
Poglavje 04
Uporaba MDC
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC je na voljo na spletnem mestu.
Ko v zaporedju pritisnete tipki Never expired in Expired, izdelek približno minuto preverja
stanje. Ukaz poskusite zagnati po minuti.
6
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Next".
――Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
――Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje
7
želite namestiti program, in kliknite "Install".
8
Prikazal se bo potek namestitve.
9
Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
omrežja.
1
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
2
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
3
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega
――Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
10 Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
――Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema
računalnika ali specifikacij izdelka.
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
"Next".
4
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in
kliknite "Next".
5
Odstranitev
1
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani
program.
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite
"Next".
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
44
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalnik
45
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Naprave za prikazovanje lahko povežete s kablom LAN.
Povezava z neposrednim kablom za LAN
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Več izdelkov lahko priključite na vrata HDBT (LAN IN) na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
Računalnik
HDBT
(LAN IN)
HUB
Monitor 1
Monitor 2
46
Povezava s križnim kablom za LAN
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RS232C IN/OUT na izdelku.
RS232C IN
Monitor 1
HDBT
(LAN IN)
RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalnik
47
Poglavje 05
Funkcija Player
Dostopno prek gumba HOME na daljinskem upravljalniku.
Player
HOME
Št.
→ Player → ENTER E
Predvajajte različno vsebino, kot so kanali z določenimi urniki, predloge ali datoteke.
Player
Internal Memory
Used
199.33 MB
1
Filter By: All
5
6
Opis
1
Izberite notranji ali zunanji pomnilnik.
2
Predvajajte vsebino, predloge in urnike, konfigurirane v strežniku.
•• Na zaslonu Player si lahko ogledate, ali je vzpostavljena povezava s
strežnikom (odobritev). Če želite preveriti povezavo s strežnikom, ko se izvaja
funkcija Network Channel, pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku.
Available
4.26 GB(95%)
1
Options
Izberite možnost Network Channel na zaslonu Player. Sporočilo No channels
se prikaže, če v meniju Network Channel ni registriran noben kanal.
No channels
2
2
Network Channel
3
Network File
4
My Templates
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
–– Če želite uporabljati funkcijo Player, možnost Play via nastavite na MagicInfo in System.
Network Channel se bo zagnal.
3
Predvajajte vsebino, shranjeno v strežniku.
4
Predvajajte predlogo, shranjeno v notranjem pomnilniku.
5
Izberite vrsto vsebine kot merilo za iskanje seznama želenih naprav.
6
Nastavite različne možnosti za funkcijo Player.
Prikazovanje vsebine
1
Izberite notranji ali zunanji pomnilnik. Prikazale se bodo datoteke, shranjene v izbranem pomnilniku.
2
Izberite želeno datoteko. Vsebina se bo prikazala na zaslonu. (Za več informacij o
združljivih oblikah zapisa datotek si oglejte razdelek »Oblike zapisa datotek, združljive s
funkcijo Player«.)
48
Med predvajanjem vsebine
Razpoložljivi meniji
Gumbi za upravljanje na daljinskem upravljalniku
Za konfiguracijo nastavitev med predvajanjem vsebine pritisnite tipko TOOLS na daljinskem
upravljalniku.
Gumbe na daljinskem upravljalniku lahko uporabljate za predvajanje, začasno ustavitev ali
preskakovanje vsebine na seznamu predvajanja.
Gumb
Funkcija
Menu
Opis
Playlist
Ogled seznama vsebinskih elementov, ki se trenutno predvajajo.
TOOLS
Prikaže menijsko vrstico.
Picture Mode
Prilagodi nastavitve zaslona za vsebino, ki se trenutno predvaja.
INFO
Prikaže informacije o vsebini.
Repeat
Nastavite način ponavljanja.
►
Pomik na naslednjo datoteko ali stran.
Background Music
◄
Pomik na prejšnjo datoteko ali stran.
Nastavitev glasbe v ozadju, ki se bo predvajala med predvajanjem
vsebine.
E/∆/³
Predvaja ali začasno ustavi diaprojekcijo ali video vsebino.
Reset
Ponastavitev glasbe v ozadju.
´
Ustavi prikazovanje vsebine in se pomakne na zaslon Player.
Pause
Začasna ustavitev glasbe v ozadju.
π
Previjanje video vsebine nazaj.
Prev
Predvajanje prejšnje glasbe v ozadju na seznamu.
µ
Hitro previjanje video vsebine naprej.
Next
Predvajanje naslednje glasbe v ozadju na seznamu.
――Možnosti Reset, Pause, Prev, Next se pojavijo samo, ko je glasba v ozadju nastavljena.
49
Oblike zapisa, ki jih podpira Player
•• Podprti datotečni sistemi vključujejo FAT32 in NTFS.
•• Datoteke, ki ima večjo navpično in vodoravno ločljivost, kot je največja dovoljena, ni
mogoče predvajati. Preverite navpično in vodoravno ločljivost datoteke.
•• Preverite, katere vrste in različice videokodekov in avdiokodekov so podprte.
•• Preverite različice v podprtih datotekah.
–– Podpira PowerPoint 97–2007
•• Prepoznana bo samo tista naprava USB, ki ste jo priključili nazadnje.
Omejitve glede zvočnega izhoda
•• Več kot enega zvočnega izhoda ni mogoče uporabiti.
•• Prednost predvajanja: omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem okvirju, ki
ga izbere uporabnik
――Omrežni BGM: nastavitve konfigurirate v 1. koraku izdelave strežniškega razporeda.
――Lokalni BGM: nastavitve BGM lahko konfigurirate z orodji, ki jih odprete z gumbom
TOOLS med predvajanjem Player.
――Uporabniško izbrani glavni okvir: nastavitve glavnega okvira konfigurirate v 2. koraku
izdelave strežniškega razporeda.
Večokvirni omrežni razpored
Datoteke s predlogami in datoteke LFD(.lfd)
Omejitve glede predvajanja
Omejitve
•• Hkrati lahko predvajate največ dve video datoteki (Video).
•• V načinu pokončnega predvajanja lahko hkrati predvajate samo eno video datoteko.
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Datoteke LFD(.lfd) niso podprte.
•• Poskrbite, da v Internal Memory / USB obstaja porazdeljena mapa (vsebina/urniki).
Omejitve glede predvajanja
•• Predvajati je mogoče največ dve videodatoteki (Video).
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Več videoposnetkov (Video) ni mogoče hkrati predvajati na istem zaslonu na videosteni.
Omejitve glede zvočnega izhoda
•• Več kot enega zvočnega izhoda ni mogoče uporabiti.
•• Prednost predvajanja: omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem okvirju, ki
ga izbere uporabnik
50
Vsebina
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Videokodek
H.264 BP/MP/HP
Hitrost sličic
(sličic/s)
4096x2160
4096X2160: 24
40
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
*.3gp
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
1920x1080
TS
*.tp
SVAF
MPEG1
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
MPEG(MP3)
DTS (Core , LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
*.ts
AC3
DD+
MPEG4 SP/ASP
MPEG2
Zvočni kodek
LPCM
HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)
MVC
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
Bitna hitrost
(Mb/s)
3840X2160: 30
*.mov
*.trp
Ločljivost
30
20
Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)
*.flv
*.vob
*.svi
H 263 Sorenson
*.m2ts
VP6
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
51
Videoposnetki
•• Ne podpira 3D-videovsebine.
•• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od tiste, ki je
navedena v zgornji tabeli.
•• Videovsebina, katere bitna hitrost ali hitrost sličic v
sekundi je višja od hitrosti, navedene v zgornji tabeli,
lahko povzroči zaustavljanje videoposnetka med
predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine
morda ne bo mogoče predvajati ali je ne bo mogoče
predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso
združljive s predvajalnikom.
zvok
Slika
•• Zvočna vsebina, katere bitna hitrost ali hitrost sličic v
sekundi je višja od hitrosti, navedene v zgornji tabeli,
lahko povzroči zaustavljanje zvoka med predvajanjem.
•• Podprte oblike zapisa slik: JPEG, PNG, BMP
――Podprte so 32-bitne, 24-bitne in 8-bitne datoteke BMP.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, se zvočna
vsebina ne bo predvajala oziroma se ne bo predvajala
pravilno.
•• Največja podprta velikost datoteke: 20 MB
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso
združljive s predvajalnikom.
•• Najvišja podprta ločljivost: 4096 x 4096
•• Podprti slikovni učinki: 9 učinkov
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro. Zvok WMA brez izgub
ni podprt.
•• QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Podpira do H.264, raven 4.1
•• Oblike zapisov H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/AP L4 in
AVCHD niso podprte.
•• Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
–– Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
–– Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
•• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
•• Podpira samo BD MVC Spec.
•• Če video datoteke v monitorju uporabljajo nezdružljive
kodeke ali če je ločljivost 1080 x 1920, lahko predvajate
samo eno video datoteko naenkrat.
•• Med predvajanjem samo ene video datoteke v naslednjih
primerih ni podprt način brez prekinitev:
–– Nezdružljiv kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Nezdružljiv
kodek
–– Nezdružljiv kodek ↔ Združljiv kodek
–– Ločljivost ni enaka kot tista v monitorju
–– Frekvenca ni enaka kot tista v monitorju
52
Power Point
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: ppt, pptx
–– Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ne podpira funkcij
–– Učinek animacije
–– 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
–– Glava in noga (ne podpira nekaterih elementov)
–– Word Art
–– Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi skupine
–– Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta. Podpira 97
od 115 podelementov.
––
––
––
––
––
Vstavljanje predmetov
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Grafikoni
Navpično besedilo
Nekateri podelementi niso podprti
PDF
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: pdf
•• Ne podpira funkcij
–– Vsebina, manjša od 1 slikovne točke, ni podprta zaradi
vpliva na hitrost.
–– Maskirana slika in slika v obliki ploščice nista podprti.
–– Vsebina z zasukanim besedilom ni podprta.
–– Učinki 3D-senčenja niso podprti.
–– Nekateri znaki niso podprti
(Posebni znaki se lahko prikažejo popačeno)
WORD
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: .doc, .docx
–– Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ne podpira funkcij
–– Učinek ozadja strani
–– Nekaj slogov odstavkov
–– Word Art
–– Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi skupine
–– 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
–– Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta. Podpira 97
od 115 podelementov.
––
––
––
––
Grafikoni
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Navpično besedilo
Nekateri podelementi niso podprti
–– Opombe na diapozitivih in izročki
–– Opombe na diapozitivih in izročki
53
Datoteke s predlogami
•• Ustvarjanje/urejanje/predvajanje je možno le v My
Templates.
Zaslon velikega formata
•• Podprto v načinu Network Channel
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: .lfd
54
Schedule
HOME
Urnik predvajanja vsebine lahko preverite v strežniku, ga uvozite iz zunanje shrambe ali v
mobilni napravi.
Št.
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
1
Network
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Izberite strežnik ali zunanji pomnilnik.
2
Prikaz tedenskega urnika predvajanja vsebine.
Izberite za prikaz podrobnih informacij vsakega dogodka.
Sat
AM
3
2
Information
All day
All day
PM
All day
All day
All day
Opis
Location:
Internal Memory
Prikaz sličice in kratkega opisa vsebine.
3
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
Repeat:
Daily
Time:
All day
AM
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
55
Clone Product
Nastavitve v izdelku izvozite v zunanjo pomnilniško napravo. Nastavitve lahko tudi uvozite iz zunanje pomnilniške
naprave.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
MENU
Ko v zunanji pomnilniški napravi ni mogoče najti podvojene datoteke
1
Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Clone Product.
2
Pojavi se sporočilo No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
3
Clone Product
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite možnost Export, da izvozite nastavitve.
Ko je v zunanji pomnilniški napravi najdena podvojena datoteka
1
Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Clone Product.
2
Pojavi se sporočilo Cloning file found. Please select an option..
Zaženite funkcijo Import from External Storage ali Export to External Storage.
–– Import from External Storage: kopiranje nastavitev iz zunanje pomnilniške naprave v izdelek.
–– Export to External Storage: kopiranje nastavitev iz izdelka v zunanjo pomnilniško napravo.
――Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.
56
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Monitorju dodelite ID.
Device ID
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala. (Razpon:
0~224)
――Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
――Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
Device ID Auto Set
Ta funkcija samodejno dodeli številko ID napravi, povezani s kablom RS232C.
ID Settings
Če je priključenih več naprav, funkcijo omogočite v prvi ali zadnji napravi.
――Ta funkcija je na voljo samo za prvo v seriji naprav, povezanih s kablom RS-232C (daisy chain).
PC Connection Cable
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
•• RS232C cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek stereo kabla RS232C.
•• RJ-45 (LAN)
komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45.
57
Network Status
HOME
Preverite trenutno omrežje in internetno povezavo.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
58
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Način Videos/Images izboljša kakovost slike v video napravi. Način Text izboljša kakovost slike v računalniku.
•• Shops & Shopping Centres
Primerno za nakupovalna središča.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Offices & Schools
Primerno za pisarne in šole.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Terminals & Stations
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
Picture Mode
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv »Color Expert«.
–– Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost,
barvo, gamo in monotonost, s programom za umerjanje barv »Color Expert«.
–– Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
59
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Pred uporabo te funkcije morate nastaviti možnost Clock Set.
On Timer
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni
čas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete
dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
–– Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
On/Off Timer
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol.
Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in
desno.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Source: izberite želeni vir signala.
•• Content (če je za Source izbrano Internal/USB): V napravi USB ali notranjem pomnilniku naprave izberite
mapo, v kateri je vsebina, ki jo želite predvajati ob vklopu izdelka. Vsebina so lahko glasbene in video datoteke
ali fotografije.
――Ta funkcija je na voljo le, če je priključena naprava USB.
――Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko, funkcija »Timer« ne deluje
pravilno.
――Če je v napravi USB samo ena datoteka s fotografijo, se Slide Show ne bo predvajala.
――Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
――Vsaka uporabljena naprava USB je dodeljena drugi mapi. Če uporabljate več enakih vrst naprav USB, naj imajo
mape, ki so dodeljene posamezni napravi USB, različna imena.
――Priporočamo, da pri uporabi funkcije On Timer uporabljate pomnilniški ključ USB in bralnik kartic.
――Funkcija On Timer morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 ali PMPji nekaterih izdelovalcev, saj lahko izdelek porabi preveč časa za prepoznavanje teh naprav.
60
Off Timer
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete
dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
–– Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol.
Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
Holiday Management
Časovnik bo onemogočen med obdobjem, ki ste ga označili kot praznike.
•• Add Holiday: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama u/d izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Done.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
–– Start: določi začetni datum praznika.
–– End: določi končni datum praznika.
――Delete: Izbrišite izbrane elemente s seznama praznikov.
――Edit: Izberite možnost počitnic in spremenite datum.
•• Set Applied Timer: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
–– Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
–– Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
61
Ticker
HOME
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
•• Time: za Start Time in End Time izberite Message.
•• Font options: Določite pisavo in barvo besedila za sporočilo.
•• Position: Izberite postavitev za prikaz Message.
•• Scroll: Določite možnosti Direction in Speed drsenja za sporočilo.
•• Preview: Predogled nastavitev konfiguriranih podnapisov.
Ticker
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
62
URL Launcher
HOME
Za podrobnosti o uporabi funkcije URL Launcher se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
――Če želite uporabljati funkcijo URL Launcher, možnost Play via nastavite na URL Launcher in System.
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
URL Launcher
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
63
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: Vnesite URL za namestitev spletne aplikacije.
•• Install from USB Device: Namestite spletno aplikacijo iz naprave za shranjevanje USB.
•• Uninstall: Odstranite nameščeno spletno aplikacijo.
•• Timeout Setting: Nastavite obdobje časovne omejitve za povezavo z URL-jem.
•• Developer Mode: Omogočite način za razvijalce.
URL Launcher
Settings
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
64
Poglavje 06
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Colour Tone idr.)
Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Način Videos/Images izboljša kakovost slike v video napravi. Način Text izboljša kakovost slike v računalniku.
•• Shops & Shopping Centres
Primerno za nakupovalna središča.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
Picture
Picture Mode
·
·
·
•• Offices & Schools
Primerno za pisarne in šole.
Shops & Shopping Centres
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
Colour
50
Tint (G/R)
G50
R50
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Terminals & Stations
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv »Color Expert«.
–– Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost,
barvo, gamo in monotonost, s programom za umerjanje barv »Color Expert«.
–– Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
65
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
――Če želite prilagoditi nastavitve Colour in Tint (G/R), za Picture Mode izberite Videos/Images.
Picture
Picture Mode
Shops & Shopping Centres
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
Colour
50
·
·
Tint (G/R)
prilagodil.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata
izdelka.
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
MENU m → Picture → ENTER E
·
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
――Če spremenite nastavitev Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ali Tint (G/R), se bo OSD ustrezno
G50
R50
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
66
Colour Temperature
Prilagodite temperaturo barve (rdeča/zelena/modra). (Razpon: 2800K–16000K)
――Omogočeno, če je možnost Colour Tone nastavljena na Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Colour Temperature onemogočena.
Picture
Colour Temperature
10000K
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
White Balance
2 Point
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
Picture
White Balance
•• Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
10 Point
S prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre nadzira ravnovesje bele barve v intervalih po 10 točk.
•• Off / On
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Interval: izberite interval, ki ga želite prilagoditi.
Red: prilagodi raven rdeče barve.
Green: prilagodi raven zelene barve.
Blue: prilagodi raven modre barve.
Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
――Nekatere zunanje naprave mora ne podpirajo te funkcije.
――Omogočeno, ko je možnost Picture Mode nastavljena na Offices & Schools (Videos/Images).
67
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Gamma onemogočena.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Calibrated value
Izberite, ali želite nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv
Color Expert, uporabiti v načinih Informacije in Oglaševanje.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Calibrated value onemogočena.
Picture
Calibrated value
Don't apply
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
68
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Advanced Settings onemogočena.
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Prilagajanje kontrasta zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast
Off
Black Tone
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Poudari roza Flesh Tone.
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
RGB Only Mode
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / Red / Green / Blue
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
Colour Space
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
•• Auto / Native / Custom
――Če želite prilagoditi nastavitve Colour, Red, Green, Blue in Reset, za Colour Space izberite Custom.
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
69
HDMI UHD Color
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Omogočite, da optimizirate kakovost slike za povezavo HDMI UHD.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
•• Off / On
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Text.
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
70
Picture Options
Colour Tone
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Colour Tone onemogočena.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Digital Clean View
Zmanjšajte slikovni šum, da odpravite motnje, denimo utripanje.
•• Off / Auto
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Digital Clean View onemogočena.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
71
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
•• Auto / Low / Normal
――Na voljo le v načinih HDMI 1, HDMI 2 in DisplayPort (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
ta način je primeren za ogled filmov.
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno
kakovost.
•• Off / Auto1 / Auto2
――To možnost lahko konfigurirate, če vhodni vir podpira načine 480i, 576i ali 1080i.
――Ta možnost ni podprta, če je vzpostavljena povezava z računalnikom.
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
Dynamic Backlight
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
•• Off / On
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
72
Picture Size
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Prikazane so različne možnosti za prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vhodnega vira.
――Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.
Picture Size
Picture Size
•• 16:9 Standard: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9 Standard.
16:9 Standard
Off
Auto Wide
4:3 Screen Size
16:9 Standard
Fit to Screen
Zoom/Position
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
On
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike
na zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
Auto Wide
Ko je ta možnost vklopljena, bo televizor samodejno uporabil velikost slike, ki jo priporoča ponudnik programa.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka.
4:3 Screen Size
Na voljo le, če je velikost slike nastavljena na Auto Wide. Želeno velikost slike lahko določite v razmerju WSS 4:3
(Wide Screen Service) ali v izvirni velikosti. Vsaka evropska država zahteva drugačno velikost slike.
73
Fit to Screen
Picture Size
Picture Size
16:9 Standard
Off
Auto Wide
4:3 Screen Size
16:9 Standard
Fit to Screen
Zoom/Position
On
Prilagoditev položaja slike. Ko je možnost izbrana, bo prikazana celotna slika programa. Noben del slike ne bo
odrezan.
•• Off / On / Auto
Zoom/Position
Prilagodite velikost in položaj slike. Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir nastavljen na HDMI 1, HDMI 2
(1080i/1080p), DisplayPort. Možnost Picture Size mora biti nastavljena na Custom, da bo možnost na voljo.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom/Position. Slika bo nastavljena na
privzeti položaj.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Picture Off
Če izberete Picture Off, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.
Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
74
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
75
Poglavje 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurirajte zaslon menija.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: prikaže meni v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže meni v pokončnem načinu na desni strani zaslona izdelka.
Display Orientation
·
Onscreen
Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Zavrtite sliko na zaslonu.
•• Landscape: prikaže zaslon v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže zaslon v pokončnem načinu.
Aspect Ratio
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Za zasukani zaslon izberite celozaslonski ali izvirni prikaz.
•• Full Screen: prikaže zasukani zaslon v celozaslonskem načinu.
•• Original ratio: prikaže zasukani zaslon v prvotnem razmerju slike.
――Na voljo le, če je za Onscreen Menu Orientation izbrano Portrait.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
76
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi preprečil
nastanek učinka vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje
nastanka vžganih slik na zaslonu, imenovano Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection narahlo pomakne sliko na zaslonu.
Nastavitev Screen Burn Protection Time vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Pixel Shift
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
•• Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
•• Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
•• Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na voljo
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 min ~ 4 min
4 min
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni
napaka v izdelku.
77
Timer
Screen Burn Protection
Nastavite lahko časovnik za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funkcija Screen Burn Protection se po določenem času samodejno izklopi.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih
(obdobje).
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od
Start Time do End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time in End Time so na voljo le, če je za Timer izbrano Repeat ali Interval.
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
–– Pixel: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.
–– Rolling bar: navpična vrstica se premika od leve proti desni.
–– Fading screen: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.
――Vzorca Rolling bar in Fading screen se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval
ponavljanja.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Burn Protection.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time: določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Burn Protection vklopljena.
――Omogočeno, ko je možnost Timer nastavljena na Repeat in možnost Mode na Pixel.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
78
Immediate display
Screen Burn Protection
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Pixel Shift
Timer
Immediate display
Off
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
79
Message Display
Source Info
Izberite, ali naj se vir prikaže na zaslonu, ko spremenite vhodni vir.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali naj se na zaslonu prikaže opozorilo, da ni signala, ko signal ni zaznan.
•• Off / On
MDC Message
Izberite, ali naj se upravljalnik več zaslonov (MDC) prikaže na zaslonu, ko z njim upravljate izdelek.
•• Off / On
Download Status Message
Nastavite, da je med prenosom vsebine iz strežnika ali druge naprave prikazano stanje.
•• Off / On
80
Language
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge
funkcije računalnika.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset OnScreen Display
Ta možnost trenutne nastavitve v meniju OnScreen Display ponastavi na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
81
Poglavje 08
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Preverite lahko trenutno stanje omrežja in povezave z internetom.
Konfigurirajte omrežne nastavitve za uporabo različnih funkcij pametnega zvezdišča, kot so
iskanje po internetu, deljenje vsebine prek domačega omrežja in posodobitve funkcij.
82
Nastavitve omrežja (žično)
•• V nekaterih omrežjih lahko povežete izdelek z lokalnim omrežjem, tako da kabel LAN
vključite v vrata LAN na hrbtni strani izdelka in neposredno v stensko omrežno vtičnico.
Glejte spodnjo shemo. Stenska vtičnica je v tem primeru povezana z modemom ali
usmerjevalnikom v vašem domu.
Povezava z ožičenim omrežjem
Izdelek lahko s kablom povežete z lokalnim omrežjem na tri načine.
•• Izdelek lahko povežete v lokalno omrežje, tako da s kablom LAN povežete vrata LAN na
hrbtni strani izdelka in zunanji modem.
Glejte spodnjo shemo.
(ADSL / VDSL)
Kabel za modem
RJ45
Kabel LAN
Zunanji modem
Delilnik IP
(ADSL / VDSL)
(s strežnikom DHCP)
Kabel LAN
Če imate vzpostavljeno dinamično omrežje, uporabite modem ali usmerjevalnik ADSL, ki
podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki
podpirajo DHCP, samodejno posredujejo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in
DNS, s katerimi vaš izdelek dostopa do interneta, zato vam jih ni treba vnesti ročno. Večina
domačih omrežij je dinamičnih.
•• Izdelek lahko povežete z lokalnim omrežjem, tako da povežete vrata LAN na hrbtni strani
izdelka z razdelilnikom naslova IP, ki je priključen v zunanji modem. Za povezavo uporabite
kabel LAN. Glejte spodnjo shemo.
Vrata za modem na steni
RJ45
LAN
Zunanji modem
Vrata za modem na steni
LAN
Vrata LAN v steni
LAN
RJ45
Nekatera omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP,
morate med nastavitvijo omrežne povezave ročno vnesti vrednosti za naslov IP, masko
podomrežja, prehod in DNS na zaslonu za nastavitev kabelske povezave. Če ne veste vrednosti
za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, se obrnite na vašega ponudnika internetnih
storitev.
Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko te vrednosti preverite tudi v računalniku.
――Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo
DHCP.
――Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.
Kabel za modem
Kabel LAN
Kabel LAN
83
Nastavite omrežno povezavo za uporabo internetnih storitev, kot je nadgradnja programske
opreme.
Samodejno Open Network Settings(žično)
Omogoča priključitev v omrežje s kablom LAN.
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
Najprej morate vključiti kabel LAN.
Samodejna nastavitev
1
Izberite Open Network Settings. Začne se seja Open Network Settings.
2
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in preveri omrežno povezavo.
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Your TV is connected to the Internet.
If you have any problems using online services, please contact your Internet service
provider.«.
――Če postopek vzpostavitve povezave ne uspe, preverite povezavo z vrati LAN.
――Če s samodejnim postopkom ni mogoče najti vrednosti omrežne povezave ali če želite
Ročna nastavitev
1
Izberite Open Network Settings. Začne se seja Open Network Settings.
2
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja. Pritisnite Stop.
Postopek preverjanja se ustavi.
3
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
4
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP settings izberite Enter manually. Ponovite
postopek vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
povezavo nastaviti ročno, se pomaknite na naslednje poglavje o ročni
Ročno Open Network Settings (žično)
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod
in naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave
ogledate tako.
1
――Če za IP settings nastavite Enter manually, se nastavitev DNS setting samodejno
spremeni v Enter manually.
5
Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje
omrežja in začne se postopek preverjanja.
6
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Your TV is connected to the Internet.
If you have any problems using online services, please contact your Internet service
provider.«.
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
84
Server Network Settings
Proxy server
Nastavite povezavo s posredniškim strežnikom in povezane funkcije.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Connect to server
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
――Address / Port / ID in Password so na voljo le, če je za Proxy server izbrano On.
Za zagon funkcije Player vzpostavite povezavo z omrežjem.
•• Server Address / SSL / Port
――Če je možnost SSL omogočena, bo strežnik uporabil https in šifriral prenos podatkov.
――Vnesite naslov IP strežnika in številko vrat. Za številko vrat uporabite številko 7001. (Če s
strežnikom ne morete vzpostaviti povezave prek vrat 7001, se obrnite na skrbnika strežnika,
ki vam bo pomagal poiskati pravilno številko vrat, nato spremenite številko vrat.)
――Za ogled uporabniškega priročnika MagicInfo Server obiščite naslednje spletno mesto:
http://displaysolutions.samsung.com > Support > Resources > MagicInfo Web Manual.
MagicInfo Mode
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je mogoče prikazati v omrežnih daljinskih upravljalnikih prek omrežja.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezno možnost MagicInfo Mode.
•• Lite / Premium
Server Access
Izberite način povezave z omrežjem strežnika.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Nastavite način delovanja FTP.
•• Active / Passive
85
Poglavje 09
System
Accessibility
Menu Transparency
Nastavite prosojnost menijskega polja.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
•• High / Low
System
High Contrast
V razdelku Meni nastavite ozadje in pisavo na barve z visokim kontrastom. Če je izbrana ta možnost, meniji niso
prosojni.
Accessibility
•• Off / On
Start Setup
Time
Enlarge
Auto Source Switching
Nastavite, ali želite povečati označen element v razdelku Meni.
•• Off / On
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
90
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
86
Start Setup
Pojdite skozi korake prvotne nastavitve kot ob prvi uporabi tega izdelka.
――Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
90
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
87
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali Sleep Timer. Konfigurirajte različne nastavitve v zvezi s časom.
――Za prikaz trenutne ure pritisnite gumb INFO.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se
lahko premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
Clock Set
NTP Settings
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0
NTP Settings
Nastavite URL strežnika in časovni pas, da uporabite čas omrežja.
DST
Vklop ali izklop funkcije DST (poletni/zimski čas).
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off / On
•• Start Date: Nastavite začetni datum za poletni čas.
•• End Date: nastavitev datuma konca poletnega časa.
•• Time Offset: nastavitev pravilne ure glede na časovni pas.
――Start Date, End Date in Time Offset so na voljo le, če je za DST izbrano On.
Sleep Timer
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite E. Če želite preklicati Sleep Timer, izberite Off.
Power On Delay
Ko povezujete več izdelkov, prilagodite čas vklopa za vsak izdelek, da preprečite preobremenitev (v obsegu 0–50
sekund).
88
Auto Source Switching
Če zaslon vklopite, ko je za Auto Source Switching izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon
samodejno iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Če je za Auto Source Switching izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Auto Source Switching
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
HDMI 1
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej
bo preveril prvi in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in
prikazalo se bo sporočilo, da ni signala.
Primary Source Recovery
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
――Funkcija Secondary Source je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
89
Power Control
Auto Power On
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
•• Off / On
Power on only
Izklopi izdelek, da bi zmanjšal porabo energije, kadar je računalnik določen čas nedejaven.
•• Off / On
Standby Control
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil
način varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
――Če se prikaže sporočilo "No Signal", ko je vhodna naprava priključena, preverite povezave kablov.
――Če je možnost No Signal Message nastavljena na Off, se sporočilo No Signal ne bo prikazalo.
V tem primeru možnost No Signal Message nastavite na On.
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
90
Network Standby
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
•• Off / On
Power Button
Gumb za vklop lahko nastavite, da vklopi napravo ali jo vklopi/izklopi.
•• Power on only: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi.
•• Power on and off: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi/izklopi.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
91
Eco Solution
Brightness Limit
Vklopite ali izklopite funkcijo Brightness Limit. Če izberete funkcijo On, zaslon ne bo imel največje svetlosti, vendar
boste varčevali z energijo.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / On
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka.
Eco Solution
Brightness Limit
On
Energy Saving Mode
Energy Saving Mode
Off
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
•• Off / Low / Medium / High
4 hours
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
92
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Brightness Limit
On
Screen Lamp Schedule
Energy Saving Mode
Off
Omogočite ali onemogočite urnik svetilke.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Time
Svetlost zaslona bo ob določeni uri spremenjena na svetlost, določeno v možnosti Lamp.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Lamp
Prilagodite svetlost plošče. Bliže ko je vrednost številki 100, svetlejša je plošča.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z energijo.
――Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Auto Power Off
Če v določenem času ne pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku ali se ne dotaknete gumba na sprednjem
delu izdelka, se bo izdelek izklopil samodejno, da ne pride do pregrevanja.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
93
Temperature Control
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 90 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 90 °C (če je temperatura okolja 40 °C).
――Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej
narašča, se izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
System
Temperature Control
90
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
94
Input Device Manager
Konfigurirajte možnosti za zunanje vnosne naprave, ki so povezane z izdelkom.
MENU m → System → Input Device Manager → ENTER E
Input Device Manager
Keyboard Language
English
Keyboard type
US
Input Language Shortcut
Alt
Keyboard Language
Konfigurirajte kombinacijo tipk za spremembo vnosnega jezika.
Keyboard type
Določite vrsto tipkovnice.
Input Language Shortcut
Izberite bližnjične tipke za preklapljanje med jeziki vnosa.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Play via
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezen način Play via.
Domači zaslon se lahko razlikuje glede na nastavitev.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
95
Change PIN
Odprl se bo zaslon Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
――Privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter New PIN. Iste štiri znake vnesite še v Confirm New
PIN.
System
Change PIN
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
96
Security
Safety Lock On
――Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
S funkcijo Safety Lock On zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK
na daljinskem upravljalniku.
Security
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0-0-0-0).
Safety Lock On
Power On Button
On
USB Auto Play Lock
Remote Management
Off
Allow
Power On Button
Vklopite to funkcijo, da boste lahko s tipko za vklop na daljinskem upravljalniku vklopili napravo, ko je omogočena
funkcija Safety Lock On.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali želite, da se vsebina storitve MagicInfo, ki je shranjena v priključeni napravi USB, predvaja samodejno.
•• Off
Samodejno predvajaj vsebino storitve MagicInfo, shranjeno v napravi USB.
•• On
Vsebine storitve MagicInfo, shranjene v napravi USB, ne predvajaj samodejno.
――Ko priključite napravo USB z vsebino storitve MagicInfo, bo pet sekund prikazan napis »USB Auto Play Lock :
On«.
Remote Management
Izberete lahko zunanji ukaz Allow ali Deny, da pridobite dostop do naprave prek omrežja.
Spremenjena nastavitev ostane v veljavi tudi, ko je izdelek izklopljen in med uporabo tipke na plošči ali gumba za
vklop in izklop.
•• Allow / Deny
97
General
Smart Security
Vključena je tudi protivirusna zaščita za prikazovalno napravo in priključene pomnilniške naprave.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
General
Preverite, ali so prikazovalna naprava in priključene pomnilniške naprave okužene z virusi.
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
To je seznam elementov, ki so izolirani, saj so okuženi z virusi.
HDMI Hot Plug
On
Real-Time Monitoring
Custom Logo
Off
Iskanje virusov s sprotnim nadziranjem prikazovalne naprave.
Game Mode
Off
Monitoring Results
Empty Storage
Preverite seznam blokiranih datotek, omrežij in procesov.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
98
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Empty Storage
Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo Anynet+
z daljinskim upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s Samsungovimi
napravami, ki vključujejo funkcijo Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova naprava podpira to funkcijo,
preverite, ali je na napravi logotip sistema Anynet+.
•• Off / On
――Naprave s funkcijo Anynet+ lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s tipkami na izdelku.
――Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova izberite napravo
Anynet+.
――Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti oziroma aktivna.
――Anynet+ podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
99
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Anynet+ ne deluje.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira le naprave Anynet+.
•• Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno priključen.
•• Preverite, ali so kabli Video/Audio/HDMI naprave Anynet+ pravilno priključeni.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
•• Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.
•• Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna nastavitev)
•• Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in nato znova
vklopite izdelek.
•• Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.
Anynet+ želim zagnati.
•• Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v izdelek, nato pa preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC)
izbrano On v meniju System.
Anynet+ želim zapreti.
•• Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite tipko SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
"Disconnecting Anynet+ device ...".
•• Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne morete uporabljati daljinskega
upravljalnika.
•• Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali
preklopi na napravo Anynet+.
Naprava Anynet+ ne predvaja.
•• Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna nastavitev.
Priključena naprava ni prikazana.
•• Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.
•• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
•• Znova poiščite naprave Anynet+.
•• Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s
kablom HDMI.
•• Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
•• Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.
100
HDMI Hot Plug
General
Ta funkcija vklopi časovni zamik za vklop vhodne naprave HDMI.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Empty Storage
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Custom Logo
Privzeti logotip, ki se prikaže ob vklopu izdelka, lahko prenesete, izberete in nastavite čas njegovega prikaza.
•• Custom Logo
――Lahko izberete privzeti logotip (sliko/video) ali izklopite prikaz privzetega logotipa.
――Za nastavitev privzetega logotipa morate logotip najprej prenesti z zunanje naprave USB.
•• Logo Display Time
――Če je privzeti logotip vrste Image, lahko nastavite Logo Display Time.
•• Download Logo File
――Privzeti logotip lahko prenesete v izdelek z zunanje naprave USB.
――Privzeti logotip, ki ga želite prenesti, morate shraniti v datoteko z imenom "samsung", zapisanim z malimi
črkami.
――Če je na voljo več zunanjih naprav USB, izdelek poskuša prenesti privzeti logotip z naprave, ki je bila nazadnje
priključena v izdelek.
Omejitve datoteke s privzetim logotipom
•• Pri privzetih logotipih v obliki slike so podprte samo datoteke z bitnimi slikami (oblika zapisa aRGB 32bpp).
•• Ločljivost privzetega logotipa v obliki slike mora biti med najmanjšo ločljivostjo 128 x 64 in največjo
ločljivostjo zaslona. (Vodoravne in navpične vrednosti ločljivosti morajo biti večkratniki števila 4.)
•• Pri privzetih logotipih v obliki videa so podprte samo datoteke vrste TS Stream.
•• Največja podprta datoteka z videom je 150 MB. Priporočena dolžina datoteke z videom je 20 sekund ali
manj.
101
Game Mode
General
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in
si tako zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Empty Storage
•• Off / On
――Previdnostni ukrepi in omejitve za Game Mode
Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za Game Mode
izberite Off.
Empty Storage
Izbrišite datoteke, da sprostite prostor za nove datoteke z vsebino. Datoteke v nedavnem urniku ne bodo izbrisane.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset System
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
102
Poglavje 10
Podpora
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko
opremo.
nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali,
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
Update now
Reset All
Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
――Current version: to je različica programske opreme, ki je že nameščena v izdelku.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da
jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
Auto update
Ta funkcija samodejno posodobi izdelek, ko ga ne uporabljate.
•• Off / On
103
Poglavje 11
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
–– Preden pokličite Samsungov
center za pomoč strankam,
preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete
odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
–– Če je zaslon še vedno prazen,
preverite računalniški sistem, video
krmilnik in kabel.
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
104
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona,
posodobite gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice
oziroma računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Zaslon morda ni prikazan pravilno, odvisno od vrste zunanje naprave. V tem primeru ga
povežite, ko je funkcija HDMI Hot Plug nastavljena na On.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco
izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v
skladu s specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
105
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni
v razponu, ki je združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob
upoštevanju razdelka Dodatne informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega
signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Colour Space.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Pojdite v meni System in zagotovite, da je nastavitev Sleep Timer nastavljena na Off.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do
15. minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti
slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
106
Težave v zvezi z zaslonom
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri
predvajanju hitro premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno
prikazana. To še ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje
statike.
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Colour, Brightness
in Sharpness.
Odprite System in prilagodite nastavitve Energy Saving Mode.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.
Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu. Za pomoč se
obrnite na servisni center družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal
nestabilen. To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno
ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne
trakove na obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega
razmerja višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
107
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Zaslon je nagnjen.
Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in videodatoteke.
Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno
delovanje. Če boste izdelek pritrdili na steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim
kotom.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: »The defined resolution is not supported.«.
Sporočilo »The defined resolution is not supported.« se prikaže, če ločljivost vhodnega vira
presega največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
108
Druge težave
Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu
HDMI ni mogoče predvajati.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna
naprava, denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je,
da je v izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.
Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.
Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI,
ki ne vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Funkcija HDMI-CEC ne deluje.
Ta izdelek ne podpira funkcije HDMI-CEC.
Če želite uporabljati različne zunanje naprave, ki podpirajo funkcijo HDMI-CEC ter so
priključene v vrata HDMI IN 1 in HDMI IN 2 na izdelku, izklopite funkcijo HDMI-CEC v vseh
zunanjih napravah. Med zunanje naprave sodita tudi predvajalnika diskov Blu-ray in DVD.
Upravljanje zunanje naprave, v kateri je omogočena funkcija HDMI-CEC, lahko samodejno
ustavi delovanje drugih zunanjih naprav.
Če želite spremeniti nastavitve funkcije HDMI-CEC, si oglejte uporabniški priročnik za
napravo ali se za pomoč obrnite na izdelovalca naprave.
Če je v načinu varčevanja z energijo vhodni vir nastavljen
na DisplayPort, nastavitev zaslona računalnika ni mogoče
shraniti.
Izberite System → Power Control in možnost Max. Power Saving nastavite na Off. Lahko
pa znova nastavite nastavitve izhoda zaslona računalnika. Preverite, ali je nastavitev
omogočena.
Če zaženete računalnik, ko je vhodni vir nastavljen
na DisplayPort, zaslon BIOS in zaslon za zagon nista
prikazana.
Zaženite računalnik, kadar je nabor vklopljen ali kadar vhodni vir ni nastavljen na DisplayPort.
109
Vprašanja & odgovori
–– Dodatna navodila za prilagajanje
najdete v uporabniškem priročniku
za računalnik ali grafično kartico.
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona →
Lastnosti grafične kartice → Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona
v razdelku Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Pojdite v Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in
prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve →
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika
zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Prilagajanje →
Zaklenjeni zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije in spanje ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
110
Poglavje 12
Specifikacije
Splošno
–– Velikost
Ime modela
Zaslon
–– Območje prikaza
V
N
OM32H
Velikost
Razred 32 (31,5 palca / 80,1 cm)
Območje
prikaza
698,4 mm (V) x 392,85 mm (N)
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 0 ℃ – 40 ℃ (32 °F – 104 °F)
* Za namestitev z ohišjem, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, si oglejte namestitveni priročnik.
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ℃ – 45 ℃ (-4 °F – 113 °F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
* Velja, preden izdelek vzamete iz embalaže.
111
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem
in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje
izdelka.
――To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
――Če je izdelek nameščen pod naslednjimi namestitvenimi pogoji, ga morate upravljati znotraj določenih temperaturnih razponov okolja. Če tega ne
upoštevate, je lahko garancijska storitev omejena.
Za podrobnosti si oglejte namestitveni priročnik.
•• Ko je izpostavljen neposredni sončni svetlobi: manj kot 30 ℃
•• Ko je nameščen v zaprtem prostoru: manj kot 30 ℃
112
Prednastavljeni časovni načini
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba
ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično
frekvenco na 60 Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Ime modela
–– Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice
z leve proti desni strani zaslona, se
imenuje vodoravni cikel. Recipročno
število vodoravnega cikla se imenuje
vodoravna frekvenca. Vodoravna
frekvenca se meri v enoti kHz.
–– Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat
na sekundo (kot fluorescentna luč),
da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec.
Hitrost ponavljanja prikaza ene slike
na sekundo se imenuje navpična
frekvenca ali hitrost osveževanja.
Navpična frekvenca se meri v enoti
Hz.
Sinhronizacija
Ločljivost
OM32H
Vodoravna frekvenca
30–81 kHz
Navpična frekvenca
48–75 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik,
ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v
skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
113
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
114
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA(RB), 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
115
Poglavje 13
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk
serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez
razstavljanja izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator,
lučka, filter, trak idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek
storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v
spletu.
116
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona ne bi smela pojaviti. Normalno
delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon dalj časa prikazuje isti
vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče
kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali
stanjšajo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika.
Te informacije so navodila za preprečevanje vžganosti zakasnelih slik. Dolgotrajni
prikaz istega zaslona lahko povzroči vžganost zakasnelih slik. Garancija ne krije te
težave.
Priporočeni ukrepi za preprečevanje
Dolgotrajni prikaz istega zaslona lahko povzroči vžganost zakasnelih slik ali zameglitev slike.
Če izdelka dalj časa ne uporabljate, ga izklopite, vklopite način varčevanja z energijo ali zaženite
ohranjevalnik zaslona.
•• Redno spreminjajte barve.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
117
Licenca
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with
advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth
FF/RW, etc.) streamed to your device.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo
odprtokodne licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung
ali pošljite e-poštno sporočilo na naslov oss.request@samsung.com.
118
Download PDF

advertising