Samsung | SP-P410M | Samsung SP-P410M Navodila

SP-P410M
Žepni projektor LED
Uporabnikova navodila
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta od slik v tem
priročniku. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij
brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanja
delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
NAMESTITEV IN POVEZAVA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Namestitev projektorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Prilagajanje zooma in izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Velikost slike in oddaljenost projekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Povezava osebnega računalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Nastavitev okolja računalnika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Podprti načini prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Povezava napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Povezava naprave A/V z avdio/video kablom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Povezava naprave A/V s komponentnim kablom/kablom D-Sub . . 2-11
Povezava naprave USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Ključavnica Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
UPORABA
Značilnosti izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Spredaj, zgoraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Indikatorji LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
FUNKCIJA PREDVAJANJA PREDSTAVNOSTI
Varnostni ukrepi pri uporabi shranjevalne naprave USB . . . . . . . . . 4-1
Photo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Music
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Movie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Settings
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Podprte datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Specifikacije za uporabo oblike zapisa WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Ustrezno odlaganje – samo Evropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Čiščenje površine in objektiva
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
•
Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so benzol in razredčila,
ali z mokro krpo. Lahko poškodujete izdelek.
•
Pazite, da zaslona ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
To lahko povzroči trajne praske ali poškoduje izdelek.
•
Izdelka ne čistite tako, da vodo pršite neposredno nanj.
Če voda prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni udar
ali poškoduje izdelek.
•
Če površina projektorja pride v stik z vodo, lahko nastane bel
madež.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se obrnite na servisni center.
•
1-2
Če je v projektorju prah ali druge snovi, se obrnite na servisni
center.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske
vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Opozorilo
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne
vtičnice.
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel ter morebitne druge kable, priključene na izdelek.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni
vtič.
•
Izdelka ne vklapljajte in izklapljajte tako, da
priključite ali izključite napajalni kabel.
(Napajalnega vtiča ne uporabljajte kot stikalo za napajanje.)
Napajalni kabel ne sme biti v bližini toplotnih
virov.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu
toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali
omara.
•
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na
polico se mora sprednji del izdelka v celoti
nahajati v omari ali na polici.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
se lahko poškoduje ali pa pride do
telesne poškodbe.
•
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnikov.
Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni
kabel.
•
•
Prevleka na napajalnem kablu se lahko
stopi in povzroči električni udar ali požar.
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali
vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.
•
1-3
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta z veliko
prahu.
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Pozor
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko dosegli otroci.
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
Uporaba
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo
predmete, kot so igrače ali piškoti.
•
Če otrok poskuša doseči katerega od
teh predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti
ali spremeniti.
Ne glejte neposredno v svetlobo luči in slike
ne projicirajte na oči.
•
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
To je posebno nevarno za otroke.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
Ko iz daljinskega upravljalnika odstranjujete
baterije, pazite, da jih ne pogoltnejo otroci.
Baterije hranite izven dosega otrok.
•
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
Če pride do zaužitja, nemudoma
obiščite zdravnika.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljena prahu, vodi ali tujem snovem, jo
očistite.
Izdelka ne uporabljajte, če kaže znake
nepravilnega delovanja, kot sta odsotnost
zvoka ali slike.
•
•
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Izdelek nemudoma izklopite, izključite
napajalni kabel iz stenske vtičnice in se
obrnite na servisni center.
Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel,
nato pa izdelek očistite z mehko in suho
krpo.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
•
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega ali antenskega kabla.
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol,
razredčilo, sredstvo proti komarjem,
dišava, mazivo in čistilno sredstvo.
Lahko se deformira zunanjost ali
odstrani, kar je natisnjeno na njej.
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
•
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
•
•
To lahko poškoduje lečo.
Zunanjih delov izdelka se ne dotikajte z
orodji, kot sta nož ali kladivo.
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni
kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Ne dotikajte se leče na izdelku.
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi pregretja ali kratkega stika
ali pa do električnega udara.
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite po
posvetu z našim klicnim centrom.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko
padete in poškodujete sebe ali izdelek.
Da se ne opečete, se ne dotikajte zračnikov
in pokrova luči, ko izdelek deluje ali takoj po
njegovem izklopu.
1-3
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga
izklopite, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.
Za čiščenje umazanije ali madežev na sprednjem projekcijskem objektivu uporabite
razpršilo ali mokro krpo, navlaženo z nevtralnim pralnim sredstvom in vodo.
Obrnite se na servisni center, da vam vsaj
enkrat letno očisti notranjost projektorja.
Izdelka ne čistite s pršenjem vode ali mokro
krpo. Za čiščenje plastičnih delov izdelka,
kot je ohišje projektorja, ne uporabljajte
kemikalij, kot so čistila, industrijska ali avtomobilska loščila, jedka čistilna sredstva,
vosek, benzol ali alkohol, sicer se lahko
poškoduje izdelek.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Ne odpirajte pokrovov na izdelku.
•
To je nevarno zaradi
visokonapetostnega toka v izdelku.
Uporabljajte samo baterije, ki so odobrene
za ta izdelek.
Ne dotikajte se odprtine za prezračevanje,
ko je projektor vklopljen. Iz nje prihaja vroč
zrak.
Odprtina za prezračevanje je vroča še nekaj
časa po izklopu projektorja. Odprtine za
prezračevanje se ne dotikajte z rokami in
telesom.
V bližino projektorja ne postavljajte predmetov, ki so občutljivi na toploto.
Luči projektorja se ne dotikajte s telesom.
Luč je vroča.
(Posebno pozorni naj bodo otroci in osebe z
občutljivo kožo.)
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
2
Namestitev in povezava
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse, kar je navedeno v nadaljevanju.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
Projektor
VSEBINA
Navodila za hitro uporabo
Garancija izdelka
Uporabniški priročnik
Napajalni kabel
Daljinski upravljalnik/1 baterija (CR 2025, ni na voljo povsod)
Čistilna krpa
Adapter
Kabel D-Sub
2-1
Namestitev in povezava
2-2
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
•
Projektor postavite tako, da je objektiv na sredini platna. Če platno ni nameščeno navpično, slika na njem morda ne bo
imela oblike pravokotnika.
•
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je platno presvetlo, slika na njem ni jasno prikazana.
•
Če platno nameščate v svetlem okolju, zagrnite zavese.
•
Projektor lahko namestite na naslednja mesta: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.(Za ogled
nastavitev položaja namestitve)
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja za platnom
Namestite polprosojno platno.
Izberite Meni > Setup > Install > Rear-Floor
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom
Projektor namestite na strani, na kateri gledate platno.
Izberite Meni > Setup > Install > Front-Floor
Namestitev in povezava
2-2
2-3
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami
Za naravnavanje ravni projektorja uporabite nastavljive nogice
projektorja.
Raven projektorja lahko prilagodite do 3 stopinje.
Glede na položaj projektorja lahko pride do popačenja popravka trapezaste slike.
2-3
Namestitev in povezava
2-4
Prilagajanje zooma in izostritve
Izostrite sliko na platnu z obročkom za izostritev.
Obroček za izostritev
Če je izdelek nameščen na mestu zunaj določene oddaljenosti projekcije (oglejte siVelikost slike in oddaljenost projekcije),
izostritve ni mogoče ustrezno prilagoditi.
Namestitev in povezava
2-4
2-5
Velikost slike in oddaljenost projekcije
Projektor namestite na ravno površino in ga naravnajte z nastavljivimi nogicami, da zagotovite optimalno kakovost slike.
Če slike niso jasne, jih prilagodite z obročkom za izostritev ali premaknite projektor naprej ali nazaj.
1. Višina in dolžina slike po diagonali glede na oddaljenost projekcije
Oddaljenost projekcije je vodoravna razdalja med projektorjem in platnom.
2. Če je projektor P410 nameščen na mestu, kjer se oddaljenost projekcije ujema z dolžino slike po diagonali, bo slika jasna in
brez popačenj (popravek trapezaste slike).
2-5
Namestitev in povezava
2-6
Povezava osebnega računalnika
1. Z video kablom računalnika povežite vrata [PC IN] na hrbtnem delu projektorja z izhodnimi vrati monitorja računalnika.
2. Ko ste povezali vrata, povežite napajalna kabla projektorja in računalnika.
3. Z avdio kablom povežite vhodna vrata projektorja [VIDEO/PC AUDIO IN] z izhodnimi vrati zvočnika računalnika.
Izdelek podpira funkcijo "Vstavi in poženi", zato če uporabljate operacijski sistem Windows XP, ni treba namestiti gonilnika
v računalnik.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in pritisnite gumb [SOURCE], da izberete <PC>.
Če način <PC> ni na voljo, preverite, ali je video kabel računalnika pravilno priključen.
2. Vklopite računalnik in po potrebi nastavite okolje računalnika.
3. Prilagodite sliko. (Samodejna prilagoditev)
Namestitev in povezava
2-6
2-7
Nastavitev okolja računalnika
Pred povezavo računalnika s projektorjem preverite naslednje elemente.
1. Z desnim gumbom miške kliknite na namizje Windows in nato [Properties (Lastnosti)]. Prikaže se zavihek <Display
Properties> (Lastnosti zaslona).
2. Kliknite zavihek [Settings (Nastavitve)] in nastavite <Screen resolution (Ločljivost zaslona)> v skladu z nastavitvijo
<Resolution> (Ločljivost), opisano v tabeli načinov prikaza, ki jih podpira ta projektor. Nastavitve <Color quality> (Barvna
kakovost) ni treba spreminjati.
3. Pritisnite gumb [Advanced (Dodatno)]. Prikazalo se bo še eno okno z lastnostmi.
4. Kliknite zavihek [Monitor] in nastavite <Screen refresh rate> (Hitrost osveževanja zaslona) v skladu z nastavitvijo <Vertical
Frequency> (Navpična frekvenca), opisano v tabeli podprtih načinov ločljivosti/velikosti.
S tem boste nastavili navpično in vodoravno frekvenco.
5. Kliknite gumb [OK (V redu)], da zaprete okno, in nato v oknu <Display Properties> (Lastnosti zaslona) kliknite gumb [OK (V
redu)], da zaprete okno. Računalnik se bo morda samodejno znova zagnal.
6. Zaustavite računalnik in priključite projektor.
2-7
Namestitev in povezava
•
Postopek se lahko razlikuje glede na vrsto računalnika ali različico programa Windows.
(Na primer, namesto [Properties (R) (Lastnosti (R))] se prikaže [Properties (Lastnosti)], kot je prikazano v 1.)
•
Ko se naprava uporablja kot računalniški monitor, podpira do 32 bitov na slikovno piko v barvni kakovosti.
•
Projicirane slike se lahko razlikujejo od monitorja, odvisno od proizvajalca monitorja ali različice programa Windows.
•
Pri povezavi projektorja z računalnikom preverite, ali nastavitev računalnika ustreza nastavitvam prikaza, ki jih podpira
projektor. Če ne, lahko pride do težav s signalom.
Namestitev in povezava
2-7
2-8
2-8
Podprti načini prikaza
LOČLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
FREKVENCA
URE(MHZ)
POLARITETA
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 350
37,861
85,080
31,500
+/-
VESA, 640 x 400
37,861
85,080
31,500
+/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
VESA, 720 x 400
37,927
85,039
35,500
-/+
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
Namestitev in povezava
2-9
Povezava napajanja
Hrbtni del projektorja
1. Adapter priključite na napajalna vrata.
2. Napajalni kabel priključite na adapter in ga priključite na stensko vtičnico.
3. Ko je napajanje priključeno, se slika samodejno vklopi. Ko priključujete napajanje, ne glejte v objektiv.
Uporabljajte samo odobreni adapter Samsung.
Namestitev in povezava
2-9
2-10 Povezava naprave A/V z avdio/video kablom
1. Z video kablom povežite vhodna vrata [VIDEO IN (rumena)] na projektorju in vrata VIDEO OUT (rumena) na video opremi.
Z avdio kablom povežite vhodna vrata [L-AUDIO-R] na projektorju z izhodnimi vrati Audio (L), Audio (R) na zunanji napravi,
kot je predvajalnik DVD, videorekorder ali videokamera.
2. Ko ste povezali vrata, povežite napajalna kabla projektorja in predvajalnika DVD, videorekorderja ali videokamere.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in pritisnite gumb [SOURCE], da izberite povezano zunanjo napravo (predvajalnik DVD, videorekorder ali
videokamero).
2. Če ni izbran ustrezni način, preverite, ali je video kabel pravilno povezan.
2-10
•
Preden priključite kable, preverite, ali sta projektor in video oprema izklopljena.
•
Svetlost v načinu <Video> je manjša kot v načinih <PC> in <MEDIA PLAY>.
Namestitev in povezava
2-11 Povezava naprave A/V s komponentnim kablom/kablom D-Sub
1. S kablom D-Sub/komponentnim kablom (ni priložen) povežite vhodna vrata [PC IN] na hrbtnem delu projektorja in vrata
COMPONENT na opremi AV.
2. Avdio kabel (ni priložen) priključite na avdio vhodna vrata na hrbtnem delu projektorja.
Namestitev in povezava
2-11
2-12 Povezava naprave USB
1. Za predvajanje videov, fotografij in glasbe namestite napravo USB v vrata USB na hrbtnem delu projektorja.
Razpoložljivi datotečni sistem: FAT, FAT32 (NTFS ni podprt).
Uporaba več particij ni podprta.
Uporaba več naprav bralnika ni podprta.
2-12
Namestitev in povezava
2-13 Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington (ni priložena) je naprava proti kraji, s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek, da ga lahko varno
uporabljajo na javnih mestih. Oblika in uporaba naprave za zaklepanje se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si
za dodatne informacije oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
Zaklepanje izdelka
1. Vstavite zaklepni del naprave za zaklepanje v odprtino ključavnice Kensington na izdelku in ga zasukajte v smeri zaklepanja.
2. Priključite kabel ključavnice Kensington.
3. Kabel ključavnice Kensington privežite na mizo ali težak predmet.
Napravo za zaklepanje lahko kupite v trgovini z električno opremo ali spletni trgovini.
Namestitev in povezava
2-13
3
Uporaba
3-1
Značilnosti izdelka
•
•
3-1
Zasnova za visoko mobilnost
•
Majhen.
•
Lahek.
•
Predvajajte videe, fotografije in glasbo z uporabo naprave USB.
Vir svetlobe osvetlitve ozadja nove generacije – luč LED
•
Učinkovito varčevanje energije z uporabo nizke napetosti.
•
Zajamčena poltrajna življenjska doba.
Uporaba
3-2
Spredaj, zgoraj
IME
OPIS
1. Indikatorji
- TEMP (rdeči LED)
- STAND BY (modri LED)
Oglejte si Indikatorji LED.
2. Pokrov objektiva
-
3-1. Nastavljive nogice
Položaj slike lahko prilagajate s premikanjem nastavljivih nogic navzgor in navzdol.
3-2. Odprtine za stativ
-
4. Objektiv
-
5. Obroček za izostritev
6. Gumb Pomakni
Izberi
/
/Glasnost
/
: S tem gumbom se pomaknete na element v meniju ali ga izberete.
: S tem gumbom prilagodite glasnost.
7. Gumb MENU
Za prikaz zaslona menija.
8. Gumb SOURCE
9. Gumb POWER (
Uporablja se za prilagajanje izostritve.
S tem gumbom izberete signal zunanje naprave.
)
Za vklop ali izklop projektorja.
•
Gumbi na zgornjem delu projektorja so občutljivi na dotik.
Rahlo se jih dotaknite s prsti.
•
Če uporabljate stativ, uporabite takega z dolžino navoja 5,5 mm ali manj.
Če navoj daljši od 5,5 mm, projektorja ne boste mogli trdno priviti na stativ, zaradi česar se lahko poškoduje projektor ali
stativ.
•
Če stativ pritrjujete z vijaki, uporabite strojne vijake velikosti M 1/4 palca ali manjše.
Uporaba
3-2
3-3
Daljinski upravljalnik
1. Gumb POWER ( )
S tem gumbom vklopite in izklopite izdelek.
2. Gumb SOURCE
Za preverjanje ali izbiro stanja povezave zunanjih naprav.
3. Gumb MENU (
)
Za prikaz zaslona menija.
4. Gumb Pomakni (
)/( )
Za pomikanje na posamezen element menija ali njegovo izbiro.
5. Gumb V. KEYSTONE (
)
Uporabite, če je slika prikazana v obliki trapeza.
6. Gumb PREVIJANJE NAZAJ ( )
Za previjanje filma nazaj v načinu MEDIA.P.
7. Gumb PAGE DN ( )
Za izbiro prejšnje datoteke.
8. Gumb ZOOM
Za povečanje slike.
9. Gumb STILL ( )
Za ogled mirujočih slik.
10. Gumb MUTE ( )
Pritisnite za začasen izklop zvoka. Če je zvok izklopljen in ga
želite vklopiti, znova pritisnite gumb MUTE ali pa pritisnite gumb
VOL (
).
11. Gumb RETURN ( )
Vrnitev na prejšnji meni.
12. Gumb MEDIA.P
Uporablja se kot bližnjični gumb za MEDIA.P.
13. Gumb VOL (
)
Uporablja se za nadzor glasnosti.
14. Gumb PREVIJANJE NAPREJ ( )
Za previjanje filma naprej v načinu MEDIA.P.
15. Gumb PAGE UP ( )
Za izbiro naslednje datoteke.
16. Gumb SUBTITLE
Za nastavitev podnapisov.
17. Gumb USTAVI ( )
Za ustavitev videa ali glasbe v načinu MEDIA.P.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko padete in
poškodujete sebe ali izdelek.
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate do oddaljenosti
približno 7 m od izdelka.
3-3
Uporaba
3-4
Indikatorji LED
Indikatorji LED
: Lučka je vklopljena
STAND BY
: Lučka utripa
: Lučka je izklopljena
TEMP
INFORMACIJE
To stanje nastopi, ko se po pritisku gumba POWER na projektorju ali daljinskem upravljalniku projektor začne normalno napajati.
•
To stanje nastopi, ko se po pritisku gumba POWER na projektorju ali daljinskem
upravljalniku projektor začne pripravljati na delovanje.
•
Pritisnili ste gumb POWER za izklop projektorja in sistem hlajenja hladi notranjost
projektorja.
Projektor normalno deluje.
Če hladilni ventilator v projektorju ne deluje normalno, si oglejte Prvi ukrep spodaj.
Napajanje se samodejno izklopi, ko temperatura v projektorju pade pod nadzorno omejitev. Glejte Ukrep 2.
To stanje nastopi, če pride do napake pri funkciji samodejne izravnave barv. Glejte Ukrep
3.
Odpravljanje težav z indikatorji
KLASIFIKAC
IJA
STANJE
UKREPI
Ukrep 1
Če sistem hladilnega ventilatorja ne deluje normalno.
Če težava ni odpravljena tudi potem, ko ste izključili in znova priključili
napajalni kabel in znova vklopili projektor, se obrnite na servisni center
Samsung.
Ukrep 2
Če temperatura v projektorju
postane previsoka.
Prilagodite namestitev projektorja, pri čemer si oglejte zgoraj navedeni
razdelek Varnostni ukrepi pri namestitvi. Počakajte, da se projektor dovolj
ohladi, in nadaljujte z uporabo. Če se znova pojavi ista težava, se obrnite
na servisni center Samsung.
Ukrep 3
Če sistem senzorjev v projektorju ne deluje normalno.
Počakajte, da se projektor dovolj ohladi, in nadaljujte z uporabo. Če se
znova pojavi ista težava, se obrnite na servisni center Samsung.
Projektor s sistemom hladilnega ventilatorja ščiti izdelek pred pregretjem. Hladilni ventilator lahko med delovanjem oddaja
zvok, kar je normalno in ne poslabša delovanja izdelka.
Uporaba
3-4
3-5
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
MENI
PODMENI
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Film Mode
PC
Zoom
Install
V-Keystone
Background
Menu Option
Information
Setup
Digital NR
Black Level
Test Pattern
Factory Default
Video Type
Language
Option
3-5-1. Input
MENI
Source List
OPIS
Za izbiro naprave, povezane s projektorjem, ki jo želite uporabiti za prikazovanje.
•
Edit Name
<Video>- <PC>-<MEDIA PLAY>
Za urejanje imen naprav, povezanih s projektorjem.
•
<VCR>- <DVD>- <Cable STB>- <HD STB>- <Satellite STB>- <AV Receiver>- <DVD Receiver><Game>- <Camcorder>- <DVD Combo>- <PC>
3-5-2. Picture
3-5
Uporaba
MENI
Mode
OPIS
Za izbiro stanja slike, prilagojene za vaš projektor, ali spreminjanje načina slike po vaši želji.
•
<Mode>
•
<Dynamic >: Ta način izberite za svetlejšo in ostrejšo sliko kot v standardnem načinu.
•
<Standard>: Slikovni način, optimiziran za standardni oddajni signal.
•
<Movie>: Za optimiziranje slike pri gledanju filmov.
•
<Monitor>: Za optimiziranje slike pri predstavitvah.
Nastavite lahko samo v načinu <PC>.
•
<Sports>: Za optimiziranje slike pri gledanju športnih posnetkov.
•
<User>: Izberite za prilagoditev slike po želji.
•
<Contrast >: Za prilagoditev kontrasta med predmetom in ozadjem.
•
<Brightness >: Za prilagajanje svetlosti cele slike.
•
<Sharpness >: Za prilagajanje ostrine slike.
•
<Color >: Za nastavitev barv na svetlejše ali temnejše.
V načinu <Video> je mogoče nastaviti samo <Color>.
•
<Tint>: Za naravnejše barve predmetov z uporabo funkcije izboljšave zelene ali rdeče.
Če je vhodni signal <PC> ali PAL in SECAM načina <AV>, ni mogoče prilagajati
obarvanosti <Tint>.
•
<Color Temperature>: Po želji lahko spremenite obarvanost cele slike.
Ni mogoče nastaviti v načinu <PC>.
•
•
Size
•
<Cool2 >: Primerno za uporabo v zelo svetlem okolju.
•
<Cool1 >: Primerno za uporabo v dokaj svetlem okolju.
•
<Normal >: Za uporabo pri večini prizorov. Barve so najtočnejše.
•
<Warm >: Izberite za optimalno kakovost slik črno-belega filma.
<Color Gamut>
•
<Wide >: Za prikaz izvorne barvne skale.
•
<Normal >: Normalna barvna skala zagotavlja nepoudarjen in naraven barvni ton.
•
<SMPTE_C>: Standardizirano za video opremo s strani društva filmskih in televizijskih
tehnikov.
•
<EBU>: Predpisi in standardi za produkcijo in tehnologijo evropskih radijskih in televizijskih
postaj, standardizirano s strani Evropske zveze radijskih in televizijskih postaj.
<Gamma >: Funkcija izravnave slike za nadzor nastavitev glede na lastnosti videa.
•
<Film >: Najboljša nastavitev za film.
•
<Video >: Najboljša nastavitev za televizijski program.
•
<Graphic >: Najboljša nastavitev, če je povezan računalnik.
•
<Vivid >: Način game, primeren za film.
•
<Save >: Za shranjevanje nastavitev slik po meri.
•
<Reset >: Za ponastavitev nastavitev načina na tovarniške nastavitve.
Za izbiro velikosti slike glede na vrsto prizora.
•
<Normal>-<Zoom 1 >-<Zoom 2 >-<16: 9>
V načinih PC in Media Play sta za velikost slike na voljo nastavitvi <normal> in <16:9>.
Position
Za prilagoditev položaja slike, če ni poravnana.
Položaj je mogoče nastaviti samo v načinu <PC>.
Uporaba
3-5
MENI
OPIS
Digital NR
Če je prikazana pikčasta črta ali pa slika miglja, lahko kakovost slike izboljšate tako, da omogočite
funkcijo odpravljanja šumov.
Black Level
Če je slika presvetla, lahko nastavite temnejšo raven črnine.
V načinu vhoda <Video> je raven črne samodejno nastavljena.
Spodaj prikazane ročne nastavitve lahko opravite samo, če je prisoten komponentni signal.
Film Mode
•
<0 IRE> : Privzeta raven črnine.
•
<7.5 IRE> : Za nastavitev temnejše ravni črnine.
S to funkcijo lahko nastavite način prikaza, optimiziran za predvajanje filmov. Način <Film Mode>
nudi optimalne nastavitve prikaza za filme.
<Film Mode> je mogoče nastaviti samo v načinu <Video>.
•
PC
<Off >-<On>
Za odpravljanje ali zmanjšanje šumov, ki povzročajo nestabilno sliko, npr. migljajočo sliko. Če šuma
ne uspete odpraviti s fino naravnavo, nastavite frekvenco na najvišjo vrednost in nato znova izvedite
fino poravnavo.
Možnost je aktivirana samo v okolju računalnika (Komponentni signali niso podprti.)
Zoom
•
<Auto Adjustment >: Za samodejno prilagoditev frekvence in polaritete zaslona računalnika.
•
<Coarse >: Če se na zaslonu računalnika pojavijo navpične črte, lahko s to možnostjo prilagodite
frekvenco.
•
<Fine>: Za fino naravnavo zaslona računalnika.
•
<Reset >: S to funkcijo lahko ponastavite nastavitve menija računalnika na tovarniške nastavitve.
Za povečavo računalniškega zaslona.
Možnost je aktivirana samo v okolju PC.
3-5-3. Setup
3-5
Uporaba
MENI
Install
OPIS
Če želite sliko prilagoditi glede na mesto namestitve, lahko projicirane slike obrnete navpično/vodoravno.
•
<Front-Floor >: Normalna slika
•
<Front-Ceiling >: Vodoravna/navpična obrnjena slika
•
<Rear-Floor>: Vodoravno obrnjena slika
•
<Rear-Ceiling >: Navpično obrnjena slika
V-Keystone
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo navpičnega popravka trapezaste slike. Ker je funkcijo navpičnega popravka trapezaste slike mogoče uporabljati samo prek programske opreme, priporočamo, da namesto uporabe le-te projektor namestite tako, da v vodoravni in
navpični smeri ne pride do popačenj slike.
Background
Nastavite lahko možnost ozadja za ozadje, ki je prikazano, ko ni signala iz zunanje naprave, povezane s projektorjem. Če projektor prejme signal, nastavljeno ozadje izgine in prikaže se normalna
slika.
•
Test Pattern
<Blue > -<Black >
Izdela sam projektor. Uporablja se kot standard za optimizacijo namestitve projektorja.
•
<Crosshatch > - Za preverjanje, ali je slika popačena.
•
<Screen Size > - Ogledate si lahko velikosti formatov slike, kot sta 1,33 : 1 in 1,78 : 1.
•
<Red> - Rdeči zaslon. Samo za nastavitev barv.
•
<Green > - Zeleni zaslon. Samo za nastavitev barv.
•
<Blue > - Modri zaslon. Samo za nastavitev barv.
•
<White > - Beli zaslon. Samo za nastavitev barv.
•
<6500K_White > - Beli zaslon. Zagotavlja bele tone za boljšo belino.
Barve Red/Green/Blue poskusnih vzorcev so samo za postopke prilagajanja barv in morda ne ustrezajo barvam, ki so prikazane med predvajanjem videa.
Factory Default
S to funkcijo lahko ponastavite različne nastavitve na tovarniške vrednosti.
Video Type
Če v načinu PC projektor ne prepozna vrsto vhodnega signala samodejno in kakovost zaslona ni normalna, lahko ročno izberete vrsto vhodnega signala.
•
<Auto >: Vrsta vhodnega signala je samodejno prepoznana.
•
<RGB>: To možnost izberite, če je s priključkom D-sub povezan osebni računalnik z izhodom
RGB.
•
<YPbPr>: To možnost izberite, če je s priključkom D-sub povezana naprava AV (STB, DVD itd.) z
izhodom YPbPr.
3-5-4. Option
Uporaba
3-5
MENI
Language
OPIS
Za izbiro jezika zaslona menija.
Izbrani jezik bo uporabljen v glavnem meniju na zaslonu in v menijih MEDIA PLAY.
Menu Option
•
•
<Position>: Za pomikanje položaja menija navzgor/navzdol/levo/desno.
<Transparency >: Za nastavitev prosojnosti menija.
•
•
<Display Time >: Za nastavitev časa prikaza menija.
•
Information
3-5
< High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
Preverite lahko signale zunanjega vira, nastavitev slike in prilagoditev slike računalnika.
Uporaba
4
Funkcija predvajanja predstavnosti
4-1
Varnostni ukrepi pri uporabi shranjevalne naprave USB
•
Izdelek ne podpira bralnikov več kartic.
•
Izdelek ne deluje, če je shranjevalna naprava USB povezana z zvezdiščem USB.
•
Nekateri izdelki, ki niso v skladu s standardnimi specifikacijami standarda USB, morda ne bodo normalno delovali.
•
Shranjevalna naprava USB z aplikacijo za samodejno prepoznavanje ali lastnim gonilnikom morda ne bo normalno
delovala.
•
Shranjevalna naprava USB, ki uporablja samo določeni gonilnik, morda ne bo prepoznana.
•
Hitrost prepoznavanja shranjevalne naprave USB je odvisna od naprave.
•
Ko je shranjevalna naprava USB v uporabi, je ne poskušajte izvleči in ne izklapljajte izdelka. Sicer se lahko poškoduje
shranjevalna naprava USB ali shranjena datoteka.
•
Uporabite shranjevalno napravo USB, v kateri so običajne datoteke. Sicer lahko pride do nepravilnega delovanja ali pa
se datoteke ne predvajajo.
•
Shranjevalne naprave USB morajo biti formatirane z datotečnim sistemom FAT ali FAT32 (priporočeno), ki ga podpira
program Windows. Funkcija morda ne bo delovala normalno, če je shranjevalna naprava USB formatirana z drugim
programom.
•
Če shranjevalna naprava USB uporablja zunanje napajanje, shranjevalno napravo USB povežite na zunanje napajanje
in jo uporabite.
•
Za povezavo naprave USB s projektorjem uporabite kabel USB, ki je priložen napravi USB. (Za dodatne informacije o
nakupu kabla in zunanjih naprav se obrnite na ustreznega proizvajalca.)
•
Ne zagotavljamo storitev za morebitne okvare katerih koli zunanjih naprav, ki so posledica uporabe kabla, ki ne ustreza
navedenim standardom.
•
Ker se podatki v shranjevalni napravi USB lahko poškodujejo, naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov, da jih ne
izgubite.
•
Če skupaj s projektorjem uporabljate shranjevalno napravo USB, so podrte podmape, ki so največ četrte po vrsti od
glavne mape. Če je število datotek (skupaj z mapo) v mapi večje od 2900, mapa ni prepoznana. Za prikaz večjega
števila datotek je lahko potrebnega več časa.
•
Uporaba več particij ni podprta.
•
Če zunanja pomnilniška naprava ne deluje, ko jo povežete z izdelkom, jo poskušajte povezati z računalnikom. Če
naprava še vedno ne deluje normalno, se obrnite na servisni center proizvajalca pomnilniške naprave ali ustrezni center
za stranke.
•
Shranjevalna naprava USB ni zapisljiva.
Funkcija predvajanja predstavnosti
4-1
4-2
Photo
Za izbiranje sličic
Lahko si ogledate slikovne datoteke, shranjene v napravi USB.
* Pritisnite gumb MEDIA.P, da prikažete meni za izbrani element.
MENI
OPIS
Play Photo
Za zagon diaprojakcije.
Play Mode
•
<All photos > : Za predvajanje vseh slikovnih datotek, ki so na voljo.
•
<Photo in Folder > : Za predvajanje vseh slikovnih datotek v izbrani mapi.
•
<Shuffle all photos > : Naključno predvajanje vseh slikovnih datotek, ki so na voljo v shranjevalni
napravi USB.
•
<Shuffle photo in Folder > : Za naključno predvajanje vseh slikovnih datotek v izbrani mapi.
•
<Repeat one photo > : Za večkratni prikaz slikovne datoteke.
Delete
Za brisanje izbrane slike.
Delete All Files
Za brisanje vseh slikovnih datotek v shranjevalni napravi USB.
Če želite to funkcijo uporabiti pri predstavitvi, pretvorite datoteke za splošne urejevalnike besedil v slikovne datoteke,
preden jih shranite v shranjevalno napravo USB.
npr.) .ppt (Microsoft Powerpoint) → .jpg /.bmp /.gif
.pdf(Adobe Acrobat) → .jpg
Pozor: Pazite, da boste slike v napravo USB shranili v pravem vrstnem redu za predstavitev.
Diaprojekcija
Med predvajanjem slik lahko nastavite več možnosti.
* Pritisnite gumb MEDIA.P, da prikažete meni za izbrani element.
4-2
Funkcija predvajanja predstavnosti
MENI
Slideshow Setting
OPIS
Med predvajanjem slik lahko nastavite več možnosti.
•
Transition
Za nastavitev vzorca za diaprojekcijo.
•
Speed
Play Mode
Rotate
Background Music
<No Effect> - <Fade> - <Blind> - <Coloration> - <Motion> - <Random>
•
Če je velikost slike 32x32 ali manj, je učinek <Motion> onemogočen.
•
Če nastavite <Motion>, <Aspect Ratio> ni mogoče prilagoditi.
•
Če nastavite <Random>, učinki <Motion> niso podprti.
Za nastavitev hitrosti predvajanja diaprojekcije.
•
<Fast> - <Normal> - <Slow >
•
<All photos > : Za predvajanje vseh slikovnih datotek, ki so na voljo.
•
<Photo in Folder > : Za predvajanje vseh slikovnih datotek v izbrani mapi.
•
<Shuffle all photos > : Naključno predvajanje vseh slikovnih datotek, ki so na voljo v shranjevalni
napravi USB.
•
<Shuffle photo in Folder > : Za naključno predvajanje vseh slikovnih datotek v izbrani mapi.
•
<Repeat one photo > : Za večkratni prikaz slikovne datoteke.
Sukanje slike z gumbom [
•
Aspect Ratio
<Manual> - <Auto>
] na daljinskem upravljalniku.
<90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>
Sukanje slike s smernimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
•
<Original Fit > : Za prikaz slike v izvirni velikosti.
•
<Auto Fit > : Za prikaz slike z optimalnim razmerjem stranic.
•
<Fit to Width > : Za prikaz slike, prilagojene navpični dolžini platna.
•
<Fit to Screen > : Za celozaslonski prikaz slike.
•
<On > : Za zaporedno predvajanje vseh glasbenih datotek v napravi USB.
•
<Off > : Za ustavitev glasbe v ozadju.
•
<Music Setting> : S to možnostjo odprete glasbeno datoteko in izberete glasbo za ozadje.
Funkcija predvajanja predstavnosti
4-2
4-3
Music
Meni, ki se prikaže, če izberete seznam glasbe.
Poslušate lahko glasbene datoteke, shranjene v napravi USB.
* Pritisnite gumb MEDIA.P, da prikažete meni za izbrani element.
MENI
OPIS
Play Music
Za predvajanje glasbenih datotek.
Play Mode
•
<All musics > : Za predvajanje vseh glasbenih datotek, ki so na voljo.
•
<Music in Folder > : Za predvajanje vseh glasbenih datotek v izbrani mapi.
•
<Shuffle all musics > : Za naključno predvajanje vseh glasbenih datotek, ki so na voljo.
•
<Shuffle music in Folder > : Za naključno predvajanje vseh glasbenih datotek v izbrani mapi.
•
<Repeat one music > : Za večkratno predvajanje izbrane glasbene datoteke.
Delete
Za brisanje izbrane glasbene datoteke.
Delete All Files
Za brisanje vseh glasbenih datotek v shranjevalni napravi USB.
Meni, ki se prikaže pri predvajanju glasbe.
Z možnostjo Media Play lahko nastavite več možnosti za predvajanje glasbe.
* Pritisnite gumb MEDIA.P, da prikažete meni za izbrani element.
Glede na izbrani jezik menija informacije o glasbeni datoteki [
] morda ne bodo prikazane pravilno. V tem primeru
pritisnite gumb MENU in izberite <Language> v meniju <Option> ter spremenite jezik, tako da bo ustrezal jeziku glasbene
datoteke.
4-3
Funkcija predvajanja predstavnosti
MENI
Play Mode
Repeat(A-B)
OPIS
•
<All musics > : Za predvajanje vseh glasbenih datotek, ki so na voljo.
•
<Music in Folder > : Za predvajanje vseh glasbenih datotek v izbrani mapi.
•
<Shuffle all musics > : Za naključno predvajanje vseh glasbenih datotek, ki so na voljo.
•
<Shuffle music in Folder > : Za naključno predvajanje vseh glasbenih datotek v izbrani mapi.
•
<Repeat one music > : Za večkratno predvajanje izbrane glasbene datoteke.
Za večkratno predvajanje izbranega dela.
Če želite nastaviti začetno in končno točko, pritisnite gumb [Zoom]
Funkcija predvajanja predstavnosti
4-3
4-4
Movie
Meni, ki se prikaže, če izberete seznam filmov.
Ogledate si lahko video datoteke, shranjene v napravi USB.
* Pritisnite gumb MEDIA.P, da prikažete meni za izbrani element.
MENI
OPIS
Play Movie
Za predvajanje video datotek.
Play Mode
•
<All Movies > : Za predvajanje vseh video datotek, ki so na voljo.
•
<Movie in Folder > : Za predvajanje vseh video datotek v izbrani mapi.
•
<Shuffle all movies > : Za naključno predvajanje vseh video datotek, ki so na voljo.
•
<Shuffle movie in Folder> : Za naključno predvajanje vseh video datotek v izbrani mapi.
•
<Repeat one movie > : Za večkratno predvajanje izbrane video datoteke.
Delete
Za brisanje izbrane datoteke.
Delete All Files
Za brisanje vseh video datotek v shranjevalni napravi USB.
Meni, ki se prikaže pri predvajanju filma.
Z možnostjo Media Play lahko nastavite več možnosti za predvajanje videa.
* Pritisnite gumb MEDIA.P, da prikažete meni za izbrani element.
4-4
Funkcija predvajanja predstavnosti
MENI
Play Mode
Aspect Ratio
Caption
OPIS
•
<All Movies > : Za predvajanje vseh video datotek, ki so na voljo.
•
<Movie in Folder > : Za predvajanje vseh video datotek v izbrani mapi.
•
<Shuffle all movies > : Za naključno predvajanje vseh video datotek, ki so na voljo.
•
<Shuffle movie in Folder> : Za naključno predvajanje vseh video datotek v izbrani mapi.
•
<Repeat one movie > : Za večkratno predvajanje izbrane video datoteke.
•
<Fit to Width > : Za predvajanje videa, prilagojenega navpični dolžini platna.
•
<Fit to Screen > : Za celozaslonsko predvajanje videa.
•
<On/Off> : Uporabite, če želite prikazati/skriti podnapise.
•
Če podnaslovi niso prikazani, preverite, ali je jezik napisov (podnaslovov) nastavljen
tako, da je enak jeziku podnapisov, ki jih želite prikazati v datoteki AVI.
•
Funkcija zunanjih napisov je podprta samo pri datotekah avi.
•
<Language > : Izberite, v katerem jeziku naj bodo prikazani podnapisi.
•
<Position>: Za nastavitev položaja podnapisov s smernimi tipkami. (Top, Middle, Bottom)
•
•
Video mora imeti zunanje podnapise, da jih lahko vidite, ko je vklopljena funkcija napisov.
•
Podprte vrste datotek s podnapisi so navedene v preglednici. Oglejte si 4-6. Podprte
datoteke.
•
Datoteke s podnapisi morajo biti shranjene v istem imeniku kot video datoteka avi.
<Sync > : - 0.5Sec / Reset / +0.5Sec
Podnapise lahko sinhronizirate, tako da se bolje ujemajo z govorjenjem osebe na zaslonu.
Zoom
Za povečanje ali pomanjšanje velikosti slike.
•
<Zoom x2> - <Zoom x4 > - <Normal>
Funkcija predvajanja predstavnosti
4-4
4-5
Settings
Konfiguriranje nastavitev
Konfigurirate lahko nastavitve za možnost Media Play.
MENI
Auto Play
Update/Reset
OPIS
Za samodejno predvajanje, ko odprete meni.
•
<Photo > - <Music > - <Movie>
•
<Firmware Update > : Za zagon posodobitve programske opreme.
•
<Reset Settings > : Za ponastavitev nastavitev.
•
<Product Information> : Za ogled informacij o modelu in programski opremi.
USB
Za prikaz celotne in preostale zmogljivosti.
Remove Safety
Napravo lahko odstranite z izdelka.
Če je prikazano "USB can be removed safely", lahko napravo USB odstranite z izdelka.
4-5
Funkcija predvajanja predstavnosti
4-6
Podprte datoteke
OBLIKA
ZAPISA
PREDSTAV
NOST
Datotečna
pripona
KATEGORIJA
OPOMBE
VIDEO
AVDIO
(NAJVEČJA LOČLJIVOST/
BITNA HITROST ITD.)
.mpg/.dat
MPEG-1/2
MPEG Layer 1/2/3
.vob
MPEG-1/2
N/A
.avi
XviD/3ivX
MPEG layer 1/2/3
4CC : XVID / 3IVX/ DivX
MS ISO
MPEG4
ADPCM(MS/Intel DVI / uLaw /
aLaw)
4CC:M4S2/MP4S
Motion JPEG
.mov/.mp4/.3gp/.3g2
PCM / WMA
4CC:MJPG
MPEG-4
MPEG Layer 1/2/3
4CC : MP4V
Motion JPEG
ADPCM(MS/Intel DVI / uLaw /
aLaw)
4CC:MJPG/jpeg
PCM (8-bitni/16-bitmi)/AMR NB
.wav
N/A
MPEG Layer 1/2/3
PCM
Video
MPEG-1
MPEG-1
NTSC: najv. 720 x 480 pri 30 sličic/s
PAL: najv. 720 x 576 pri 25 sličic/
s
MPEG-2
MPEG-2
NTSC: najv. 720 x 480 pri 30 sličic/s
PAL: najv. 720 x 576 pri 25 sličic/
s
MPEG-4
XviD/3ivX
NTSC: najv. 720 x 480 pri 30 sličic/s
PAL: najv. 720 x 576 pri 25 sličic/
s
Motion JPEG
Funkcija predvajanja predstavnosti
MS ISO MPEG-4
PAL: najv. 720 x 576 pri 25 sličic/
s
Baseline JPEG
VGA@30fps
4-6
OBLIKA
ZAPISA
PREDSTAV
NOST
Avdio
KATEGORIJA
VIDEO
PCM
OPOMBE
AVDIO
(NAJVEČJA LOČLJIVOST/
BITNA HITROST ITD.)
Mono/stereo,
Hitrost vzorčenja: 8 K–48 KHz
MPEG 1/2 Layer 1/2
Mono/stereo, frekvenca vzorčenja: 32 / 44,1 / 48KHz,
bitna hitrost: 32K–448 Kb/s
MPEG 1/2 Layer 3 (MP3)
Hitrost vzorčenja: 8 K–48 KHz,
bitna hitrost: 8 K–320 Kb/s
WMA
Mono/stereo, frekvenca vzorčenja: 8 K–48 KHz,
bitna hitrost: 5K–192 Kb/s
*Pri ločljivosti 16 M DRAM, je
podpora za WMA omejena.
Oglejte si spodnjo tabelo.
Hitrost vzorčenja: 22,05K–48KHz
bitna hitrost: 32K–192 Kb/s
aLaw/uLaw
Mono/stereo, frekvenca vzorčenja: 8 K–48 KHz, 8-bitov na vzorec,
bitna hitrost: 64K–768 Kb/s
ADPCM (MS/Intel DVI)
Mono/stereo, frekvenca vzorčenja: 8 K–48 KHz, 4-bitov na vzorec,
bitna hitrost: 32K–384 Kb/s
AMR NB
Mono, hitrost vzorčenja: 8 K–48
KHz,
bitna hitrost: 32K–320 Kb/s
Fotografija
JPEG
Baseline JPEG
Š x V =14592 x 12288, do 179
milijonov slikovnih pik
Podprta oblika zapisa 444/440/
422/420/Najv. velikost sivinske
datoteke = 40 MB
Progressive JPEB
Do 4 milijonov slikovnih pik
Podprta oblika zapisa 444/440/
422/420/Najv. velikost sivinske
datoteke = 40 MB
BMP
Do 20 milijonov slikovnih pik
Podprta oblika zapisa 444/440/
422/420/Najv. velikost sivinske
datoteke = 40 MB
GIF
Š x V =14592 x 12288,
Do 179 milijonov slikovnih pik
Podprta oblika zapisa: različica
87a/89a (razen animacije in prepletanja)
najv. velikost datoteke = 40 MB
4-6
Funkcija predvajanja predstavnosti
OBLIKA
ZAPISA
PREDSTAV
NOST
Podnapisi
KATEGORIJA
VIDEO
OPOMBE
AVDIO
(NAJVEČJA LOČLJIVOST/
BITNA HITROST ITD.)
SMI
SRT
SUB
Oblika zapisa besedilne datoteke
ASS
SSA
PSB
Funkcija predvajanja predstavnosti
4-6
5
Odpravljanje težav
5-1
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center družbe Samsung Electronics.
Znaki
Namestitev in
povezava
Meni in
daljinski
upravljalnik
Odpravljanje težav
Ni napajanja.
Preverite povezave napajalnega kabla.
Projektor želim namestiti na strop.
Podpora za namestitev na strop je naprodaj ločeno. Obrnite se
na lokalnega prodajalca izdelkov.
Zunanjega vira ni mogoče izbrati.
Prepričajte se, da so napajalni kabli (video) pravilno priključeni
na ustrezna vrata. Če naprava ni pravilno priključena, je ni
mogoče izbrati.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen zunanji vir.
Preverite baterijo daljinskega upravljalnika. Če je z njo kaj
narobe, jo zamenjajte z novo baterijo priporočene velikosti.
Daljinski upravljalnik usmerite v senzor na hrbtnem delu enote
z razdalje do približno 7 m. Odstranite morebitne ovire med
daljinskim upravljalnikom in izdelkom.
Neposredna svetloba iz 3-smernih žarnic in drugih svetlobnih
naprav na daljinski senzor projektorja lahko zmanjša občutljivost in povzroči nepravilno delovanje daljinskega upravljalnika.
Preverite, ali je prostor za baterijo v daljinskem upravljalniku
prazen.
Preverite, ali je indikator na zgornjem delu projektorja vklopljen.
Menija ni mogoče izbrati.
Odpravljanje težav
Preverite, ali je meni sive barve. Če je meni siv, ni na voljo.
5-1
Znaki
Slika in
zunanji vir
Slik ni mogoče videti.
Odpravljanje težav
Prepričajte se, da je napajalni kabel projektorja priključen.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen vhodni vir.
Preverite, ali so priključki ustrezno povezani z vrati na hrbtnem
delu projektorja.
Preverite baterije v daljinskem upravljalniku.
Prepričajte se, da nastavitvi <Color> in <Brightness> nista na
najnižji vrednosti.
Blede barve.
Prilagodite <Tint> in <Contrast>.
Slike niso jasne.
Prilagodite izostritev.
Preverite, ali je projekcija predaleč ali preblizu platna.
Nenavadni zvoki.
Če nenavaden zvok ne preneha, se obrnite na servisni center
Indikator delovanja LED sveti.
Obrnite se na korektivne ukrepe glede na indikatorje LED.
Na sliki se prikažejo črte.
Ker se lahko med uporabo osebnega računalnika pojavijo
šumi, prilagodite frekvenco zaslona.
Prikazana ni nobena slika zunanje naprave.
Preverite stanje delovanja zunanje naprave. Preverite tudi, ali
so bili prilagoditveni elementi, kot sta <Brightness> in <Contrast>, pravilno spremenjeni na zaslonu z ukazi <Mode> v
meniju projektorja.
Prikazan je samo moder zaslon.
Zunanje naprave morajo biti pravilno priključene. Znova preverite priključitvene kable.
Slika je črno-bela ali pa je barva nenormalna./
Slika je pretemna ali presvetla.
Kot je navedeno zgoraj, v meniju preverite prilagoditvene elemente, kot so <Brightness>, <Contrast > in <Color>.
Za obnovitev različnih nastavitev na tovarniške v meniju zaženite <Factory Default>.
Prikaže se sporočilo <Mode not supported.
Optimal mode: 800x600 60hz>.
Nastavite ločljivost in hitrost osveževanja računalniškega
zaslona na 800 x 600 oziroma 60 Hz.
Za podrobnosti o nastavitvi si oglejte razdelek "2-7 Nastavitev
okolja računalnika" v tem dokumentu.
Večpredstavnostno
delovanje
Pri predvajanju video datoteke z shranjevalne
naprave USB ne slišim zvoka.
Preverite avdio zapis video datoteke.
Zvočni učinki za nepodprte oblike zapise, kot je na primer AC3,
niso podprti.
Z video pretvornikom pretvorite obliko avdio zapisa v podprto
obliko zapisa.
5-1
Odpravljanje težav
6
Dodatne informacije
6-1
Specifikacije
MODEL
Plošča
Velikost
13,97 mm/0,6 inches
Ločljivost
800 x 600 (SVGA)
Vir svetlobe
Napajanje
SP-P410M
Indikator LED
Poraba toka
53 W
Napetost
DC 14 V; 4A
Dimenzije (širina x višina x globina)
147,5 x 66,3 x 145,5 mm
Teža
950 g
Glavne funkcije
Vhodni signal
Svetlost
170 ANSI
Kontrast
1000:1
Velikost slike (diagonala)
20” ~ 80”
Oddaljenost projekcije
0,68–2,83 m
Popravek trapezaste slike
Navpično
Osebni računalnik
1) Vrsta priključka: 15-pinski D-Sub
Frekvenca (Oglejte si Podprti načini prikaza.)
2) Priključitvena oprema: Uporaba spola komponente (ni priloženo)
Razpoložljivi signal: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
VIDEO
Podprti oddajni signali: NTSC, PAL, SECAM (Signali PAL-60 in PAL-Nc
niso podprti.)
USB
Film, slika, glasba
Izhod zvoka
Okolje uporabe
1W+1W
Temperatura in vlažnost
Delovanje: Temperatura 0 ˚C–40 ˚C, vlažnost (10 %–80 %)
Shranjevanje: Temperatura -20 ˚C –45 ˚C, vlažnost (5 %–95 %)
Hrup
30 dB
Ta oprema razreda B je zasnovana za domačo in pisarniško uporabo. Ta oprema je registrirana glede EMC za uporabo v
stanovanjih. Uporablja se lahko na vseh območjih. Izdelki razreda A so za pisarniško uporabo. Izdelki razreda A so
namenjeni poslovni uporabi; izdelki razreda B oddajajo manj elektromagnetnih valov kot izdelki razreda A.
Zaslon DMD, ki je uporabljen pri projektorjih DLP, je sestavljen iz več tisoč mikro ogledal. Kot ostali elementi slikovnega
prikaza lahko tudi plošča DMD vsebuje nekaj okvarjenih slikovnih pik. Samsung in proizvajalec plošč DMD uporabljata
način prepoznavanja okvarjenih slikovnih pik in postopek za njihovo omejevanje, zato okvarjene slikovne pike izdelkov ne
bodo presegale največjega števila, ki ga določajo naši standardi. Včasih obstajajo slikovne pike, ki jih ni mogoče prikazati,
vendar to ne vpliva na kakovost slike in življenjsko dobo izdelka.
Dodatne informacije
6-1
6-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
6-2
Dodatne informacije
EUROPE
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
RUMANIA
1. 08010 SAMSUNG (72678) – doar din
reţeaua Romtelecom, tarif local;
http://www.samsung.com
2. 021.206.01.10 – din orice reţea, tarif
normal
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
BELARUS
810-800-500-55-500
-
GEORGIA
8-800-555-555
-
Dodatne informacije
6-2
CIS
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
Egypt
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
http://www.samsung.com
Oman
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Saudi Arabia
9200-21230
http://www.samsung.com
6-2
Dodatne informacije
MIDDLE EAST
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
6-2
6-3
Ustrezno odlaganje – samo Evropa
Ustrezno odlaganje izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji označuje, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, to opremo ločite od drugih vrst odpadkov in jo odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in načinu okolju varnega recikliranja te opreme obrniti na trgovca, pri katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.
Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske
dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komercialnimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno vračilo baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe
ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to
pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES
2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju.
Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih
reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.
Dodatne informacije
6-3
Download PDF

advertising