Navodila za uporabo
Kazalo
1. poglavje Začetek uporabe
3
6
20
23
33
1. poglavje
Začetek uporabe
Preden začnete
Varnostni ukrepi
Pravilna drža pri uporabi računalnika
Pregled
Vklop in izklop računalnika
75
4. poglavje Nastavitve in nadgradnja
77
79
82
2. poglavje Uporaba operacijskega sistema
Windows 8
83
85
36
37
39
41
44
87
Kaj je Microsoft Windows 8?
Zaslon na prvi pogled
Uporaba čarobnih gumbov
Uporaba programov
Funkcije bližnjičnih tipk v operacijskem sistemu
Windows
46
49
53
54
56
61
63
64
67
69
73
74
Tipkovnica
Sledilna tablica
Pogon CD (optični disk; izbirno)
Reža za kartice (izbirno)
Povezava zunanje prikazne naprave
Nastavitev glasnosti
Nadzor svetlosti zaslona LCD
Žično omrežje
Brezžično omrežje (izbirno)
Uporaba večpredstavnostnega programa (izbirno)
Posodobitev programske opreme Samsung
Prepoznavanje stanja računalnika in odpravljanje
100
104
Nastavitev BIOS-a
Nastavitev gesla za zagon
Spreminjanje prednostnega vrstnega reda za
zagon
Nadgrajevanje pomnilnika
Dodajanje trdega diska (izbirno, samo 550PxC
modeli)
Akumulatorska baterija
5. poglavje Odpravljanje težav
93
3. poglavje Uporaba računalnika
težav
Uporaba varnostne reže (izbirno)
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika
(izbirno)
Ponovna namestitev operacijskega sistema
Windows (izbirno)
Vprašanja in odgovori
6. poglavje Dodatek
110
112
114
129
130
131
133
137
Pomembne varnostne informacije
Nadomestni deli in dodatna oprema
Izjave o skladnosti s predpisi
Informacije o simbolu OEEO
Specifikacije izdelka (Za 550PxC modele)
Specifikacije izdelka (Za 500P4x,Q470x modele)
Slovarček
Stvarno kazalo
1
1. poglavje
Začetek uporabe
Preden začnete
3
Varnostni ukrepi
6
Pravilna drža pri uporabi računalnika
20
Pregled
23
Vklop in izklop računalnika
33
Preden začnete
Preden preberete uporabniški priročnik, preglejte naslednje
informacije.
•• Dodatne možnosti, nekatere naprave in programska
oprema iz uporabniškega priročnika morda niso
zagotovljene in/ali se spremenijo zaradi nadgradnje.
Računalniško okolje iz uporabniškega priročnika morda ne
bo enako vašemu okolju.
•• S like na platnici in v jedru uporabniškega priročnika so
slike reprezentativnega modela vsake serije in se lahko
razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
•• Ta priročnik opisuje postopke za uporabo miške in sledilne
tablice.
•• Priročnik je napisan za operacijski sistem Windows 8.
Opisi in slike se lahko razlikujejo glede na nameščen
operacijski sistem.
•• Uporabniški priročnik, priložen temu računalniku, se lahko
razlikuje glede na model.
1. poglavje
Začetek uporabe
Uporaba programske opreme
•• Na začetnem zaslonu z desno miškino tipko kliknite
katero koli območje in izberite Vseh Aplikacij
v
spodnjem desnem kotu. Nato kliknite želen program.
Lahko pa preprosto zaženete Quick Starter, s katerim
naredite enako.
•• Quick Starter lahko namestite iz SW Update.
3
Preden začnete
1. poglavje
Začetek uporabe
Pomeni v varnostnih ukrepih
Ikona
Pomen
Opozorilo
Pozor
Copyright
Opis
Neupoštevanje navodil, označenih s
tem simbolom, lahko povzroči telesno
poškodbo in/ali smrt.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem
simbolom, lahko povzroči lažjo telesno
poškodbo ali materialno škodo.
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
Družba Samsung Electronics Co., Ltd. je imetnica avtorskih pravic
za ta priročnik.
Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno ponatisniti ali pošiljati
v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način brez dovoljenja družbe
Samsung Electronics Co., Ltd.
Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila zaradi izboljševanja zmogljivosti izdelka.
Družba Samsung Electronics ni odgovorna za morebitno izgubo
podatkov. Izgubo pomembnih podatkov lahko preprečite tako, da
ustvarite njihove varnostne kopije.
Pomeni v besedilu
Ikona
4
Pomen
Opis
Pozor
Ta razdelek vsebuje potrebne informacije
o funkciji.
Opomba
Ta razdelek vsebuje koristne informacije o
uporabi funkcije.
Podpora za operacijske sisteme in programsko
opremo
Če v tovarni nameščen operacijski sistem izdelka zamenjate z
drugim ali namestite programsko opremo, ki je izvirni operacijski
sistem izdelka ne podpira, ne boste deležni tehnične podpore,
zamenjave izdelka ali povrnitve stroškov. Prav tako vam bo
zaračunan servis.
Računalnik uporabljajte z izvirnim operacijskim sistemom, ki je bil
nameščen v tovarni. Če namestite drug operacijski sistem, bodo
podatki morda izbrisani ali pa se računalnik ne bo zagnal.
Preden začnete
1. poglavje
Začetek uporabe
5
Standard prikaza zmogljivosti izdelka
O prikazu zmogljivosti pomnilnika
Predstavitev zmogljivosti pomnilnika
Zmogljivost naprave za shranjevanje (trdi disk, polprevodniški
pogon) proizvajalca je izračunana na podlagi predpostavke, da 1
KB = 1000 bajtov.
Zmogljivost pomnilnika, prikazana v sistemu Windows, je manjša
od dejanske zmogljivosti pomnilnika.
Operacijski sistem (Windows) pa zmogljivost naprave za
shranjevanje določa na podlagi izračuna 1 KB = 1024 bajtov, zato
je zaradi te razlike v izračunu zmogljivosti navedena zmogljivost
trdega diska v sistemu Windows manjša od dejanske zmogljivosti.
(Npr. za 80 GB trdi disk sistem Windows prikaže zmogljivost 74,5
GB, 80 x 1000 x 1000 x 1000 bajtov/(1024 x 1024 x 1024) bajtov =
74,505 GB.)
Poleg tega je lahko prikazana zmogljivost v sistemu Windows celo
manjša, saj se lahko nekateri programi, kot je Recovery, nahajajo
na skritem območju trdega diska.
Vzrok za to je, da BIOS ali grafična kartica uporablja del pomnilnika
ali ga potrebuje za nadaljnjo uporabo.
Npr. za 1 GB (= 1024 MB) nameščenega pomnilnika lahko sistem
Windows prikaže zmogljivost 1022 MB ali manj.
Varnostni ukrepi
Za vašo varnost in preprečevanje škode natančno preberite
naslednja varnostna navodila.
1. poglavje
Začetek uporabe
6
Ker to običajno velja za vse računalnike Samsung, se lahko
nekatere slike razlikujejo od dejanskih izdelkov.
Računalnika ne nameščajte pod nagibom
ali na mestu, ki je izpostavljeno vibracijam,
in ne uporabljajte računalnika na takem
mestu dlje časa.
Opozorilo
To povečuje tveganje okvare ali poškodbe
izdelka.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Namestitev
Izdelka ne nameščajte v prostorih,
izpostavljenih vlagi, kot so kopalnice.
Obstaja nevarnost električnega udara. Izdelek
uporabljajte v skladu z delovnimi pogoji,
navedenimi v proizvajalčevih navodilih za
uporabo.
Plastične vrečke hranite izven dosega otrok.
Obstaja nevarnost zadušitve.
Računalnik mora biti najmanj 15 cm
oddaljen od stene, vmes pa ne postavljajte
nobenih predmetov.
To lahko namreč poveča notranjo temperaturo
računalnika in povzroči poškodbo.
Pazite, da ljudi ne izpostavljate ventilatorju,
napajalniku in podobnim delom
računalnika, ker ob daljšem obdobju
računalnika ustvarjajo toploto.
Dolgotrajno izpostavljanje dela telesa toploti iz
ventilatorja ali adapterja za izmenični tok lahko
povzroči opekline.
Ne blokirajte ventilatorja na dnu ali ob
strani računalnika, ko ga uporabljate na
postelji ali blazini.
Če je ventilator zablokiran, se lahko računalnik
poškoduje ali pa se pregreje notranjost
računalnika.
Ver 3.1
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Napajanje
Ne uporabljajte poškodovanega ali
zrahljanega omrežnega vtiča, napajalnega
kabla ali vtičnice.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Napajalni kabel trdno priključite v vtičnico
in adapter za izmenični tok.
Specifikacije napajalnega vtiča in stenske vtičnice se lahko
razlikujejo po državah in modelih izdelkov.
Omrežnega vtiča ali napajalnega kabla se
ne dotikajte z mokrimi rokami.
Obstaja nevarnost električnega udara.
Če za izdelek uporabljate razdelilnik ali
podaljšek, ne presezite njegove standardne
zmogljivosti (napetosti/toka).
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
G
1. poglavje
Začetek uporabe
Če napajalni kabel ali vtičnica povzroča
zvok, izključite napajalni kabel iz stenske
vtičnice in se obrnite na servisni center.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
Napajalnega kabla ne izključujte tako, da
ga vlečete samo za kabel.
Če je kabel poškodovan, lahko povzroči
električni udar.
Ne zvijajte pretirano napajalnega kabla
in nanj ne postavljajte težkih predmetov.
Zlasti je pomembno, da napajalni kabel
hranite izven dosega dojenčkov in hišnih
ljubljenčkov.
Če je kabel poškodovan, lahko povzroči
električni udar ali požar.
7
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Priključite napajalni kabel v vtičnico ali
razdelilnik (podaljšek) z ozemljitvenim
polom.
V nasprotnem primeru lahko pride do
električnega udara.
Če napajanje ni ozemljeno, lahko pride do
uhajanja toka, kar lahko povzroči električni
udar.
Če v napajalno vtičnico, adapter za
izmenični tok ali računalnik prodre voda ali
druga tuja snov, izključite napajalni kabel in
se se obrnite na servisni center.
Če ima prenosni računalnik zunanjo
(izmenljivo) baterijo, odstranite tudi to.
Poškodba naprave v računalniku lahko povzroči
električni udar ali požar.
Napajalni kabel in vtičnica morata biti čista
in ne smeta biti prekrita s prahom.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
1. poglavje
Začetek uporabe
Varnostni ukrepi v zvezi z uporabo adapterja
za izmenični tok
Trdno priključite napajalni kabel v adapter
za izmenični tok.
Če stik ni popoln, lahko pride do požara.
Uporabljajte samo adapter za izmenični
tok, ki je priložen izdelku.
Drug adapter bi lahko povzročil migetanje
zaslona.
Ne stopajte po napajalnem kablu
ali adapterju za izmenični tok in ne
postavljajte težkih predmetov nanju, da se
ne poškodujeta.
Če je kabel poškodovan, lahko pride do
električnega udara ali požara.
Izključite stenski adapter za izmenični tok
(adapter z vdelanim vtičem) iz stenske
vtičnice tako, da ga držite za osrednji del in
povlečete v smeri puščice.
Če adapter izključite tako, da ga držite in
vlečete za kabel, ga lahko poškodujete in lahko
pride do električnega udara, eksplozije ali
iskrenja.
8
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Uporaba akumulatorske baterije
Pred prvo uporabo računalnika akumulatorsko
baterijo popolnoma napolnite.
Akumulatorsko baterijo hranite izven
dosega dojenčkov in hišnih ljubljenčkov, saj
lahko baterijo dajo v usta.
1. poglavje
Začetek uporabe
9
Računalnika ne uporabljajte v slabo
prezračevanih prostorih, na primer na
posteljnini, vzglavniku ali blazini itd. ter v
prostorih s talnim ogrevanjem, saj se tako
lahko računalnik pregreje.
Pazite, da ventilatorji računalnika (ob straneh
ali na dnu) niso zablokirani, zlasti v teh
prostorih. Če so ventilatorji zablokirani, se
lahko računalnik pregreje in povzroči težave z
računalnikom ali celo eksplozijo.
Ne uporabljajte računalnika v vlažnem
prostoru, kot je kopalnica ali savna.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
zadušitve.
Računalnik uporabljajte v prostoru s
priporočeno temperaturo in ravnjo vlažnosti
(10–32 ºC, 20–80 % relativne vlažnosti).
Uporabljajte samo odobreno
akumulatorsko baterijo in adapter za
izmenični tok.
Ne zapirajte zaslona LCD in ne pospravljajte
računalnika v torbo, če je še vedno
vklopljen.
Uporabljajte akumulatorsko baterijo in adapter,
ki ju je odobrila družba Samsung Electronics.
Neodobrene baterije in adapterji morda ne
izpolnjujejo ustreznih varnostnih zahtev in
lahko povzročijo težave ali okvare ter eksplozijo
ali požar.
Če pospravite računalnik v torbo, ne da bi ga
izklopili, se lahko pregreje in povzroči požar.
Računalnik pred premikanjem ustrezno
izklopite.
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Izdelka (ali akumulatorske baterije) nikoli
ne segrevajte in ga ne izpostavljajte
odprtemu plamenu. Izdelka (ali baterije)
ne postavljajte in ne uporabljajte v
vročem prostoru, kot je savna ali v vozilu,
izpostavljenem vročini itd.
Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
Poskrbite, da se kovinski predmeti, kot
so ključi ali sponke, ne dotikajo pola
akumulatorske baterije (kovinskih delov).
Če se kovinski predmeti dotikajo polov,
lahko pride do premočnega toka in tako do
poškodbe akumulatorske baterije ali požara.
Če iz izdelka (ali akumulatorske
baterije) uhaja tekočina ali iz izdelka (ali
akumulatorske baterije) prihaja čuden
vonj, odstranite izdelek (ali akumulatorsko
baterijo) iz računalnika in se obrnite na
servisni center.
Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
Za varno uporabo računalnika nadomestite
izrabljeno akumulatorsko baterijo z novo in
odobreno.
1. poglavje
Začetek uporabe
10
Prekinitev napajanja notranje akumulatorske
baterije (samo pri določenih modelih)
•• Če ima izdelek vgrajeno akumulatorsko baterijo, je stranka ne
more odstraniti.
•• V primeru poplav, bliskanja ali eksplozije lahko napajanje
akumulatorske baterije prekinete tako, da v [odprtino za
uporabo v sili] na spodnji strani računalnika vstavite sponko
za papir ali podoben predmet.
•• Izključite adapter za izmenični tok in vstavite sponko za papir
ali podoben predmet v odprtino na spodnji strani računalnika,
da prekinete napajanje akumulatorske baterije.
V primeru poplav, bliskanja ali eksplozije prekinite
napajanje akumulatorske baterije, adapterja za
izmenični tok ne priključujte nazaj in se takoj obrnite
na Samsung Electronics za izvedbo ustreznih ukrepov.
•• Če boste pozneje znova priključili adapter za izmenični tok, se
bo akumulatorski bateriji znova začela dovajati energija.
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
•• V običajnih razmerah ne prekinjajte napajanja
akumulatorske baterije.
•• Sicer lahko pride do izgube podatkov ali okvare
izdelka.
Odprtina za uporabo v sili se pri nekaterih modelih nahaja
drugje.
1. poglavje
Začetek uporabe
11
Uporaba
Pred čiščenjem računalnika izključite vse
kable, na katere je priključen. Če ima vaš
prenosni računalnik zunanjo izmenljivo
akumulatorsko baterijo, jo odstranite.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
poškodbe izdelka.
Ne priključite telefonske linije, ki je
priključena na digitalni telefon, na modem.
Obstaja nevarnost električnega udara, požara
ali poškodbe izdelka.
Ne postavljajte posode, napolnjene z vodo
ali kemikalijami, na računalnik ali poleg
njega.
Če voda ali kemikalije pridejo v stik z
računalnikom, lahko pride do požara ali
električnega udara.
Varnostni ukrepi
Opozorilo
1. poglavje
Začetek uporabe
12
Nadgradnja
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Če računalnik pade na tla ali poči, izključite
napajalni kabel in se obrnite na servisni
center za varnostni pregled.
Če ima prenosni računalnik zunanjo
(izmenljivo) baterijo, odstranite tudi to.
Če uporabljate zlomljen računalnik, lahko pride
do električnega udara ali požara.
Če je računalnik v neprezračevanem
prostoru, na primer v vozilu, ga ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Obstaja nevarnost požara. Računalnik se lahko
pregreje, prav tako pa je privlačna tarča tatov.
Ne uporabljajte prenosnega računalnika
dlje časa, če se ga del vašega telesa
neposredno dotika. Temperatura izdelka se
lahko med običajnim delovanjem poviša.
To lahko poškoduje ali opeče vašo kožo.
Nikoli ne razstavljajte napajalne enote ali
adapterja za izmenični tok.
Obstaja nevarnost električnega udara.
Ko odstranjujete baterijo RTC (ura realnega
časa), jo hranite izven dosega otrok,
saj se jo lahko dotaknejo in/ali jo lahko
pogoltnejo.
Obstaja nevarnost zadušitve. Če otrok
pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško
pomoč.
Uporabljajte samo odobrene dele
(razdelilnik, akumulatorsko baterijo in
pomnilnik) in jih nikoli ne razstavljajte.
Obstaja nevarnost poškodbe izdelka,
električnega udara ali požara.
Preden razstavite računalnik, ga izklopite
in izključite vse kable. Če imate modem,
izključite telefonsko linijo. Če ima
prenosni računalnik zunanjo izmenljivo
akumulatorsko baterijo, jo odstranite.
V nasprotnem primeru lahko pride do
električnega udara.
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Varnost in premikanje
Ko uporabljate napravo za brezžično
povezavo (brezžični LAN, Bluetooth itd.),
upoštevajte navodila za ustrezno lokacijo
(npr. letalo, bolnišnico itd.).
Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave z magnetnimi polji
vključujejo prehodne naprave na letališčih
in varnostne detektorje.
Letališke varnostne naprave, ki pregledujejo ročno prtljago, kot so tekoči trakovi, uporabljajo rentgen namesto magnetnih polj in
ne poškodujejo pogona.
1. poglavje
Začetek uporabe
Če prenosni računalnik prenašate skupaj z
drugimi predmeti, kot so adapter, miška,
knjige itd., pazite, da ne pritiskajo nanj.
Če na prenosni računalnik pritiska težek
predmet, se lahko na zaslonu LCD pojavi bela
pika ali madež. Zato pazite, da na prenosnik
ne pritiskate.
V tem primeru položite prenosni računalnik v
razdelek, ki je ločen od drugih predmetov.
13
Varnostni ukrepi
Pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.
Namestitev
Ne blokirajte vrat (odprtin), ventilatorjev itd. izdelka in vanje
ne vstavljajte predmetov.
Poškodba sestavnega dela v računalniku lahko povzroči električni
udar ali požar.
Ko uporabljate računalnik, ki je obrnjen vstran, ga postavite
tako, da so ventilatorji obrnjeni navzgor.
V nasprotnem primeru se lahko notranja temperatura računalnika
poviša, računalnik pa se lahko okvari ali zaustavi.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
To lahko povzroči težave z računalnikom. Poleg tega lahko
predmet pade in povzroči telesno poškodbo ali poškodbo
računalnika.
1. poglavje
Začetek uporabe
14
Uporaba akumulatorske baterije
Izrabljene akumulatorske baterije ustrezno zavrzite.
•• Obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
•• Način odstranjevanja akumulatorske baterije se lahko razlikuje
glede na državo in regijo. Izrabljeno baterijo zavrzite na
ustrezen način.
Akumulatorske baterije ne mečite po tleh in je ne
razstavljajte ali dajajte v vodo.
To lahko povzroči poškodbo, požar ali eksplozijo.
Uporabljajte le akumulatorsko baterijo, ki jo je odobrila
družba Samsung Electronics.
V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije.
Pri rokovanju ali prenašanju akumulatorske baterije
se izogibajte stiku s kovinskimi predmeti, kot so ključi
avtomobila ali sponke.
Stik s kovino lahko povzroči premočan tok in visoko temperaturo
ter lahko poškoduje akumulatorsko baterijo ali povzroči požar.
Akumulatorsko baterijo polnite v skladu z navodili v
priročniku.
V nasprotnem primeru se lahko izdelek poškoduje in pride lahko
do eksplozije ali požara.
Izdelka (ali baterije) ne segrevajte in ga ne izpostavljajte
vročini (npr. poleti v vozilu).
Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
Varnostni ukrepi
Pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.
Uporaba
1. poglavje
Začetek uporabe
15
Na priključke ali vrata računalnika priklapljajte samo
odobrene naprave.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali
požara.
Zaslon LCD zaprite šele takrat, ko je prenosni računalnik
izklopljen.
Na izdelek ne postavljajte sveče, nad izdelkom ne prižigajte
cigare itd.
Temperatura se lahko poviša ter povzroči pregretje in deformacijo
izdelka.
Obstaja nevarnost požara.
Ne pritisnite gumba Izvrzi med delovanjem pogona CDROM.
Uporabljajte stensko vtičnico ali razdelilnik z ozemljitvijo.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
Izgubite lahko podatke, računalnik pa lahko disk nenadoma izvrže
in povzroči poškodbo.
Po popravilu izdelka poskrbite, da bo varnost izdelka
preskusil servisni tehnik.
Pazite, da vam izdelek med uporabo ne pade na tla.
Varnostne preglede po popravilu izvajajo pooblaščeni servisi
Samsung. Uporaba popravljenega izdelka brez varnostnega
pregleda lahko povzroči električni udar ali požar.
To lahko povzroči telesno poškodbo ali izgubo podatkov.
Antene se ne dotikajte z virom električnega napajanja, kot
je vtičnica.
V primeru strele takoj zaustavite sistem, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice in telefonsko linijo iz modema.
Modema in telefona ne uporabljajte.
Obstaja nevarnost električnega udara.
Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
V nasprotnem primeru se lahko izdelek poškoduje.
Računalnika in adapterja za izmenični tok ne uporabljajte v
naročju ali na mehkih površinah.
Če se poviša temperatura računalnika, se lahko opečete.
Pri rokovanju s sestavnimi deli računalnika upoštevajte
navodila v priročniku, ki je priložen sestavnim delom.
Varnostni ukrepi
Pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.
Če iz računalnika izhaja dim ali vonj po zažganem, izključite
napajalni kabel iz stenske vtičnice in se takoj obrnite
na servisni center. Če ima prenosni računalnik zunanjo
izmenljivo akumulatorsko baterijo, jo odstranite.
Obstaja nevarnost požara.
Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega CD-ja.
Obstaja nevarnost poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.
Ne vstavljajte prstov v režo za računalniško kartico.
Obstaja nevarnost poškodbe ali električnega udara.
Za čiščenje računalnika uporabljajte priporočeno čistilno
raztopino, računalnik pa začnite uporabljati šele, ko je
povsem posušen.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali
požara.
Način izmeta diska v sili z uporabo sponke za papir se ne
sme uporabljati, dokler je disk v uporabi. Način izmeta diska
v sili uporabite šele takrat, ko se optični disk zaustavi.
Obstaja nevarnost poškodbe.
1. poglavje
Začetek uporabe
16
Ne približujte obraza pladnju pogona optičnega diska, ko je
v uporabi.
Nenaden izmet lahko povzroči poškodbo.
Pred uporabo CD-jev preverite, ali imajo razpoke in
poškodbe.
To lahko poškoduje disk ter povzroči okvaro naprave in poškodbo
uporabnika.
Varnostni ukrepi
Pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.
Nadgradnja
Bodite previdni pri dotikanju izdelka ali njegovih sestavnih
delov.
Lahko pride do poškodbe naprave ali telesne poškodbe.
Sestavnih delov ali naprav računalnika ne mečite po tleh in
pazite, da vam ne padejo na tla.
Pride lahko do telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.
Zaprite zaslon računalnika, preden ga po ponovni sestavi
priključite na napajanje.
Če se s telesom dotaknete notranjega dela, lahko pride do
električnega udara.
Uporabljajte samo dele, ki jih je odobrila družba Samsung
Electronics.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali poškodbe
izdelka.
Nikoli ne razstavljajte ali popravljajte izdelka sami.
Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
1. poglavje
Začetek uporabe
17
Če želite priključiti napravo, ki je ni proizvedla ali odobrila
družba Samsung Electronics, se pred priklopom naprave
posvetujte s servisnim centrom.
Obstaja nevarnost poškodbe izdelka.
Varnost in premikanje
Preden izdelek premaknete, ga izklopite in izključite vse
priključene kable.
Izdelek se lahko poškoduje, uporabniki pa se lahko spotaknejo ob
kablih.
Če prenosnega računalnika dlje časa ne uporabljate,
izpraznite baterijo, jo odstranite in shranite (za računalnike
z zunanjo izmenljivo akumulatorsko baterijo).
Baterija bo tako ohranjena v najboljšem stanju.
Ne uporabljajte in ne glejte računalnika med vožnjo.
Pride lahko do prometne nesreče. Osredotočite se na vožnjo.
Varnostni ukrepi
Pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.
Opozorila o preprečevanju izgube podatkov
(upravljanje trdega diska)
Pazite, da ne poškodujete podatkov na trdem disku.
•• Trdi disk je zelo občutljiv na zunanje udarce, zato lahko pride
do izgube podatkov na površini diska.
•• Bodite posebej previdni, saj lahko premik računalnika ali
udarec v računalnik, ko je ta vklopljen, poškoduje podatke na
trdem disku.
•• Družba ni odgovorna za izgubo podatkov na trdem disku.
1. poglavje
Začetek uporabe
18
Vzroki za poškodbo podatkov na trdem disku in samega
trdega diska.
•• Podatki se lahko izgubijo zaradi zunanjega udarca diska med
razstavljanjem ali sestavljanjem računalnika.
•• Podatki se lahko izgubijo, če se računalnik izklopi ali ponastavi
zaradi izpada energije, ko je trdi disk v uporabi.
•• Podatki se lahko izgubijo in jih ni mogoče obnoviti, če se
računalnik okuži z virusom.
•• Podatki se lahko izgubijo, če se med izvajanjem programa
računalnik izklopi.
•• Premik ali udarec računalnika med uporabo trdega diska lahko
poškoduje datoteke ali sektorje na trdem disku.
Izgubo podatkov zaradi poškodbe trdega diska lahko
preprečite tako, da pogosto ustvarjate varnostne kopije
podatkov.
Varnostni ukrepi
1. poglavje
Začetek uporabe
Uporaba avtomobilskega adapterja
Uporaba napajanja na letalu
Ker se vrsta vtičnice lahko razlikuje glede na vrsto letala,
računalnik ustrezno priključite.
Na sliki prikazana napajalni vtič in avtomobilski adapter se
lahko razlikujeta od vaših izdelkov.
Če je na voljo cigaretna vtičnica, morate uporabiti avtomobilski
adapter (izbirno). Vstavite cigaretni vtič avtomobilskega
adapterja v cigaretno vtičnico in priključite vtič za enosmerni tok
avtomobilskega adapterja v napajalni vhod računalnika.
Uporaba napajalnega vtiča za izmenični tok
Priključite pine napajalnega vtiča pravokotno na sredino vtičnice.
•• Če pini vtiča niso vstavljeni v sredino odprtin, so vstavljeni samo
polovično. V tem primeru ponovno priključite napajalni vtič.
•• Napajalni vtič morate vključiti v vtičnico, ko indikator napajanja
(LED) vtičnice sveti zeleno. Če je vtič pravilno vključen, indikator
napajanja (LED) ostane zelen.
Drugače se indikator LED napajanja izključi. V tem primeru
izključite napajalni vtič, preverite, ali indikator LED napajanja sveti
zeleno, in napajalni vtič znova priključite.
Indikator LED napajanja
Avtomobilski adapter
Vtič za enosmerni tok
Cigaretni vtič
Cigaretna vtičnica na letalu
Uporaba napajalnega pretvornika na letalu
Na nekaterih vrstah letala morate uporabljati avto adapter in
napajalni pretvornik. Priključite napajalni pretvornik (izbirno) na
avtomobilski adapter (izbirno) ter nato priključite napajalni vtič v
vtičnico na letalu.
Sredinske
odprtine
Napajalni
pretvornik
konec priključite
1 Ta
na avtomobilski
adapter.
220 V napajalni
vtič
110 V napajalni
vtič
Pravilno
19
Nepravilno 
Priključite napajalni vtič v
vtičnico na letalu.

2
Pravilna drža pri uporabi računalnika
1. poglavje
Začetek uporabe
20
Ohranjanje pravilne drže pri uporabi računalnika je zelo
pomembna za preprečevanje telesnih poškodb.
•• Ne uporabljajte računalnika v ležečem položaju, ampak samo
sede.
Naslednja navodila zadevajo ohranjanje pravilne drže pri uporabi
računalnika, ki je bila razvita na podlagi ergonomije. Natančno jih
preberite in upoštevajte pri uporabi računalnika.
•• Ne uporabljajte računalnika v naročju. Če se poviša
temperatura računalnika, se lahko opečete.
Zaradi ponavljajočih se obremenitev se lahko poveča verjetnost
poškodb RSI (poškodbe zaradi ponavljajočega se napora) in lahko
pride do težke telesne poškodbe.
•• Uporabljajte stol z udobnim naslonjalom.
•• Navodila v tem priročniku so bila pripravljena tako, da jih
lahko uporabljajo običajni uporabniki.
•• Če določen uporabnik ni zajet v navodilih, se mora
priporočilo uporabljati glede na potrebe uporabnika.
Pravilna drža
Višino mize in stola prilagodite svoji višini.
Višino nastavite tako, da vaša roka leži pravokotno na mizo, ko
položite dlan na tipkovnico, medtem ko sedite na stolu.
Višino stola prilagodite tako, da vaša peta udobno počiva na tleh.
•• Pri delu imejte ledveni predel raven.
•• Ko sedite na stolu, naj teža noge ne bo na stolu, ampak na
stopalih.
•• Če se med uporabo računalnika pogovarjate po telefonu,
uporabljajte slušalke. Uporaba računalnika, medtem ko imate
telefon naslonjen na ramo, negativno vpliva na držo.
•• Predmeti, ki jih pogosto uporabljate, naj bodo v ustreznem
dosegu (tako, da jih lahko dosežete z rokami).
Pravilna drža pri uporabi računalnika
1. poglavje
Začetek uporabe
Položaj oči
Položaj rok
Monitor ali zaslon LCD naj bo od vaših oči oddaljen vsaj 50
cm.
Roka naj bo pod pravim kotom, kot kaže slika.
•• Prilagodite višino monitorja in zaslona LCD tako, da je njegova
najvišja točka enaka ali nižja od višine vaših oči.
•• Linija od komolca do dlani naj bo ravna.
•• Svetlost monitorja in zaslona LCD ne nastavljajte na pretirano
visoko raven.
•• Miške ne držite premočno.
•• Monitor in zaslon LCD naj bosta čista.
•• Če nosite očala, jih pred uporabo računalnika očistite.
•• Ko vnašate vsebino, natisnjeno na papir, v računalnik, uporabite
statično držalo za papir, tako da je višina papirja skoraj enaka
višini monitorja.
•• Med tipkanjem ne polagajte dlani čez tipkovnico.
•• Na tipkovnico, sledilno tablico in miško ne pritiskajte
premočno.
•• Priporočeno je, da pri dolgi uporabi računalnika priključite
zunanjo tipkovnico in miško.
21
Pravilna drža pri uporabi računalnika
1. poglavje
Začetek uporabe
Nastavitev glasnosti (slušalke in zvočniki)
Čas uporabe (premor)
Najprej preverite glasnost tako, da poslušate glasbo.
•• Če uporabljate računalnik več kot eno uro, vsakih 50 minut
naredite najmanj 10 minut premora.
22
Osvetlitev

Preverite
glasnost!
•• Pred uporabo slušalk preverite, ali je glasnost previsoka.
•• Slušalk ni priporočljivo uporabljati dlje časa.
•• Kakršno koli odstopanje od privzetih nastavitev izravnalnika
lahko povzroči okvaro sluha.
•• Privzeta nastavitev se lahko spremeni prek programske opreme
in posodobitev pogona brez vašega posredovanja. Pred prvo
uporabo preverite privzeto nastavitev izravnalnika.
•• Računalnika ne uporabljajte v temnih prostorih. Raven
osvetlitve za uporabo računalnika mora tako visoka kot za
branje knjige.
•• Priporoča se posredna osvetlitev. Uporabite zaveso, da
preprečite odsev na zaslonu LCD.
Delovni pogoji
•• Ne uporabljajte računalnika v vročih in vlažnih prostorih.
•• Računalnik uporabljajte v prostoru z ustrezno temperaturo in
ravnjo vlažnosti, kot je določeno v uporabniškem priročniku.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
23
Pogled s sprednje strani (Za 550PxC modele)
•• Slike na platnici in v jedru uporabniškega priročnika so
slike reprezentativnega modela vsake serije. Zato se lahko
barve in videz slik razlikujejo od dejanskega videza izdelka,
odvisno od modela.
•• Dejanska barva in videz računalnika se lahko razlikujeta od
slik v priročniku.
1
2
1
Fotoaparat
(izbirno)
2
Indikator delovanja
Prikazuje stanje delovanja kamere.
kamere (izbirno)
Tu so prikazane slike zaslona.
4 Zvočnik
Naprava, ki ustvarja zvok.
Gumb za napajanje
3
7
10
9
8
Fotografirajte ali posnemite video tako,
da izberete Charms > Start > Camera
(Čarobni gumbi > Start > Kamera).
3 LCD
5
4
5
6
S tem fotoaparatom lahko snemate
fotografije in videoposnetke.
Vklopi in izklopi računalnik.
6 Tipkovnica
Naprava za vnos podatkov s pritiskanjem
tipk.
Sledilna tablica/
7 gumbi sledilne
tablice
Sledilna tablica in gumbi sledilne tablice
opravljajo podobne funkcije kot kroglica
in gumbi miške.
8 Indikatorji stanja
Prikažejo stanje delovanja računalnika.
Določen indikator LED je vklopljen, ko
deluje določena funkcija.
9 Reža za kartice
Reža za kartico podpira različne tipe
kartic.
10 Mikrofon
Uporabljate lahko vgrajen mikrofon.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
24
Indikatorji stanja (Za 550PxC modele)
1
Trdi/optični disk
2 Brezžični LAN
Ta indikator se vklopi, ko dostopite do
trdega ali optičnega diska.
Ta indikator se vklopi, ko začne delovati
brezžični LAN.
Ta indikator prikazuje vir napajanja in stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije.
1
2
3
4
3
Stanje
napolnjenosti
elen: ko je akumulatorska baterija
Z
popolnoma napolnjena ali ni
nameščena.
Oranžen: ko se baterija polni.
Izklopljen: ko računalnik deluje na
akumulatorsko baterijo in ni priključen
na adapter za izmenični tok.
4
Indikator
napajanja
Ta indikator prikazuje stanje delovanja
računalnika.
Vklopljen: ko računalnik deluje.
Utripa: ko je računalnik v načinu mirovanja.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
25
Pogled z desne (Za 550PxC modele)
Pogon CD
1 (optični disk)
(izbirno)
1
2
3
2
3
Vrata USB 2.0
Varnostna reža
Predvaja CD-je in DVD-je.
Pogon CD je izbiren. Pri nekaterih modelih je
nameščen drugačen pogon.
Na vrata USB lahko priključite naprave USB,
kot so tipkovnica/miška, digitalni fotoaparat
itd.
Računalnik lahko pritrdite tako, da na
varnostno režo priključite ključavnico in
kabel.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
Pogled z leve (Za 550PxC modele)
1
2
1
2
3
4
5
6
Vtičnica za
izmenični tok
Vrata za žični LAN
Vtičnica, v katero priključite adapter za
izmenični tok, ki napaja računalnik.
Na ta vrata priključite ethernetni kabel.
3 Reže ventilatorja
Skozi te reže izhaja notranja toplota
računalnika.
Če so reže blokirane, se lahko
računalnik pregreje.
Izogibajte se blokiranju rež, saj je to
nevarno.
4 Vrata za monitor
Vrata, ki se uporabljajo za priključitev
monitorja, televizorja ali projektorja, ki
podpira 15-pinski vmesnik D-SUB.
Vrata za digitalni
5 video/avdio (HDMI)
(izbirno)
Na ta vrata lahko priključite kabel HDMI.
Z uporabo teh vrat lahko uživate v
digitalnem videu in avdiu na televizorju.
Vrata USB
ali
6 vrata USB za
polnjenje
(izbirno)
Na voljo so vrata USB, na katera lahko
priključite naprave USB, in vrata USB za
polnjenje.
Prek vrat USB za polnjenje lahko
dostopate do naprave USB ali jo polnite.
Dvoje vrst vrat je mogoče razlikovati
ali
), ki je
po sliki (
natisnjena na vratih izdelka.
Pri sistemu Windows XP bo funkcija
USB 3.0 morda omejena.
7 8
Kaj so vrata USB za polnjenje?
•• Podprti sta funkciji dostopa do naprav USB in polnjenja
takih naprav.
•• Funkcija polnjenja prek vrat USB je podprta ne glede na to,
ali je naprava vklopljena ali izklopljena.
•• Polnjenje naprave prek vrat USB za polnjenje lahko traja
dlje od običajnega.
•• Z uporabo funkcije polnjenja prek vrat USB, ko se računalnik
napaja iz baterije, zmanjšate čas uporabe baterije.
•• Uporabnik ne more ugotoviti stanja polnjenja naprave USB
iz računalnika.
•• Nekatere naprave USB jih nimajo.
•• Funkcijo polnjenja prek USB-ja lahko nastavite na ON/
OFF (VKLOP/IZKLOP) tako, da izberete možnost Settings
> Power Management (Upravljanje porabe) > USB
Charging (Polnjenje prek USB-ja). (Izbirno.)
26
7
8
Vtičnica za mikrofon Vtičnica, v katero lahko priključite
mikrofon.
Vtičnica za slušalke
Vtičnica, v katero lahko priključite
slušalke.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
27
Pogled s sprednje strani (Za 500P4x,Q470x modele)
•• Slike na platnici in v jedru uporabniškega priročnika so
slike reprezentativnega modela vsake serije. Zato se lahko
barve in videz slik razlikujejo od dejanskega videza izdelka,
odvisno od modela.
•• Dejanska barva in videz računalnika se lahko razlikujeta od
slik v priročniku.
1
2
3
1
4
5
6
7
8
10
9
Fotografirajte ali posnemite video tako,
da izberete Charms > Start > Camera
(Čarobni gumbi > Start > Kamera).
Indikator
2 delovanja kamere
(izbirno)
Prikazuje stanje delovanja kamere.
3 LCD
Tu so prikazane slike zaslona.
Gumb za vklop/
4 izklop zaslona LCD Za vklop in izklop zaslona LCD.
5 Zvočnik
6
12
11
Fotoaparat
(izbirno)
S tem fotoaparatom lahko snemate
fotografije in videoposnetke.
Gumb za napajanje
Naprava, ki ustvarja zvok.
Vklopi in izklopi računalnik.
7 Tipkovnica
Naprava za vnos podatkov s pritiskanjem
tipk.
Sledilna tablica/
8 gumbi sledilne
tablice
Sledilna tablica in gumbi sledilne tablice
opravljajo podobne funkcije kot kroglica
in gumbi miške.
9
Reža za kartice
10 Mikrofon
Reža za kartico podpira različne tipe
kartic.
Uporabljate lahko vgrajen mikrofon.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
28
Pogled s sprednje strani (Za 500P4x,Q470x modele)
•• Slike na platnici in v jedru uporabniškega priročnika so
slike reprezentativnega modela vsake serije. Zato se lahko
barve in videz slik razlikujejo od dejanskega videza izdelka,
odvisno od modela.
•• Dejanska barva in videz računalnika se lahko razlikujeta od
slik v priročniku.
1
2
3
12
11
4
5
6
7
8
10
9
Nastavite lahko, da se računalnik
Gumb za pameten
samodejno izklopi ob določenem času ali
11 samodejni izklop
če je podatkovna hitrost interneta nižja od
določene vrednosti.
12
Gumb Easy File
Share
Zagon programa Easy File Share, ki
omogoča skupno rabo datotek. Za več
informacij si oglejte spletno pomoč za
program.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
29
Indikatorji stanja (Za 500P4x,Q470x modele)
Ta indikator prikazuje vir napajanja in stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije.
Stanje
1 napolnjenosti
1
elen: ko je akumulatorska baterija
Z
popolnoma napolnjena ali ni nameščena.
/
Rdeč/Oranžen: ko se baterija polni.
Izklopljen: ko računalnik deluje na
akumulatorsko baterijo in ni priključen na
adapter za izmenični tok.
2
Indikator
napajanja
Ta indikator prikazuje stanje delovanja
računalnika.
Vklopljen: ko računalnik deluje.
Utripa: ko je računalnik v načinu mirovanja.
2
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
Pogled z desne (Za 500P4x,Q470x modele)
Funkcija osvetlitve sistema
(Za 500P4x,Q470x modele)
Za delo ponoči ali v temi ima računalnik osvetljena vrata in
osvetlitev tipkovnice.
1
2
3
osvetljena vrata
Pogon CD
1 (optični disk)
(izbirno)
Vrata USB 2.0
2
(izbirno)
3
Varnostna reža
Predvaja CD-je in DVD-je.
Pogon CD je izbiren. Pri nekaterih modelih je
nameščen drugačen pogon.
Na vrata USB lahko priključite naprave USB,
kot so tipkovnica/miška, digitalni fotoaparat
itd.
Računalnik lahko pritrdite tako, da na
varnostno režo priključite ključavnico in
kabel.
osvetlitev tipkovnice (izbirno)
Nastavitev funkcije osvetlitve sistema
Pritisnite kombinacijo tipk
+
/
.
30
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
31
Pogled z leve (Za 500P4x,Q470x modele)
Vtičnica za
1 izmenični tok
2
1
2
3
4
5
6
Kaj so vrata USB za polnjenje?
•• Podprti sta funkciji dostopa do naprav USB in polnjenja
takih naprav.
•• Funkcija polnjenja prek vrat USB je podprta ne glede na to,
ali je naprava vklopljena ali izklopljena.
•• Polnjenje naprave prek vrat USB za polnjenje lahko traja
dlje od običajnega.
•• Z uporabo funkcije polnjenja prek vrat USB, ko se računalnik
napaja iz baterije, zmanjšate čas uporabe baterije.
•• Uporabnik ne more ugotoviti stanja polnjenja naprave USB
iz računalnika.
•• Nekatere naprave USB jih nimajo.
•• Funkcijo polnjenja prek USB-ja lahko nastavite na ON/
OFF (VKLOP/IZKLOP) tako, da izberete možnost Settings
> Power Management (Upravljanje porabe) > USB
Charging (Polnjenje prek USB-ja). (Izbirno.)
3
Vrata za žični LAN
Vrata za monitor
Vtičnica, v katero priključite adapter za
izmenični tok, ki napaja računalnik.
Na ta vrata priključite ethernetni kabel.
Vrata, ki se uporabljajo za priključitev
monitorja, televizorja ali projektorja, ki
podpira 15-pinski vmesnik D-SUB.
Vrata za digitalni
4 video/avdio
(HDMI) (izbirno)
Na ta vrata lahko priključite kabel HDMI.
Z uporabo teh vrat lahko uživate v
digitalnem videu in avdiu na televizorju.
Vrata USB
ali
5 vrata USB za
polnjenje
(izbirno)
Na voljo so vrata USB, na katera lahko
priključite naprave USB, in vrata USB za
polnjenje.
Prek vrat USB za polnjenje lahko dostopate
do naprave USB ali jo polnite.
Dvoje vrst vrat je mogoče razlikovati
ali
), ki je natisnjena
po sliki (
na vratih izdelka.
Pri sistemu Windows XP bo funkcija
USB 3.0 morda omejena.
Vtičnica za
naglavne slušalke/ Na to vtičnico lahko priključite naglavne
6
slušalke za v ušesa slušalke ali slušalke za v ušesa.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
Pogled s spodnje strani (Za 550PxC modele)
32
Pogled s spodnje strani (Za 500P4x,Q470x modele)
1
1
2
2
3
3
4
4
Akumulatorska
baterija
To je litij-ionska baterija za polnjenje, ki
napaja računalnik.
1
Nožici za
prilagoditev višine
Za prilagoditev višine računalnika.
Zapaha za
2 akumulatorsko
baterijo
Zapah, ki se uporablja pri odstranjevanju
in nameščanju baterije.
2
Akumulatorska
baterija
To je litij-ionska baterija za polnjenje, ki
napaja računalnik.
Nizkotonski zvočnik
3
(izbirno)
Naprava za ojačanje srednje- in
nizkofrekvenčnega zvoka.
Zapaha za
3 akumulatorsko
baterijo
Zapah, ki se uporablja pri odstranjevanju
in nameščanju baterije.
Pokrov prostora za
4 pomnilnik/pokrov
prostora za trdi disk
Glavni pomnilnik in trdi disk sta
nameščena pod pokrovom.
Pokrov prostora za
4 pomnilnik/pokrov
prostora za trdi disk
Glavni pomnilnik in trdi disk sta
nameščena pod pokrovom.
1
Vklop in izklop računalnika
1. poglavje
Začetek uporabe
33
Vklop računalnika
1
2 Dvignite zaslon LCD.
3 Pritisnite gumb za napajanje, da izklopite računalnik.
Priključite adapter za izmenični tok.
Aktiviranje programa Windows
Ko prvič vklopite računalnik, se pojavi zaslon za aktivacijo
programa Windows.
Sledite postopkom aktivacije v skladu z navodili za uporabo
računalnika na zaslonu.
Nastavitev svetlosti zaslona
Ko računalnik uporablja napajanje iz akumulatorske baterije, je
samodejno nastavljena nizka raven svetlosti zaslona LCD.
áᔪ
Pritisnite kombinacijo tipk
4 Če je vklopljeno napajanje, sveti power LED.
+
za povečanje svetlosti
zaslona.
Ŗᮁ
s čarobnimi gumbi se prikaže, ko kazalec miške
1 Meni
postavite na zgornji ali spodnji desni rob zaslona. Lahko pa
᜽᯲
LED
meni s čarobnimi gumbi prikažete tako, da prst postavite na
desni rob sledilne ploščice in ga povlečete proti sredini.
ᰆ⊹
vrstico tako, da pritisnete Settings (Nastavitve)
2 >Povečajte
Brightness (Svetlost)
.
ᖅᱶ
áᔪ
Vklop in izklop računalnika
1. poglavje
Začetek uporabe
34
Ŗᮁ
Izklop računalnika
᜽᯲
•• Ker se lahko postopki za izklop računalnika razlikujejo
glede na nameščen operacijski sistem, izklopite računalnik
po postopkih, ki veljajo za kupljeni operacijski sistem.
•• Preden kliknete Zaustavitev sistema, shranite vse
podatke.
s čarobnimi gumbi se prikaže, ko kazalec miške
1 Meni
postavite na zgornji ali spodnji desni rob zaslona.
ᰆ⊹
2
Kliknite Settings (Nastavitve)
> Shutdown (Zaustavitev).
> Power (Napajanje)
ᖅᱶ
Če želite računalnik izklopiti, ko ste odjavljeni, odklenite
> Shutdown
zaslon in kliknite Power (Napajanje)
(Zaustavitev).
⦽
⦽
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema
Windows 8
Kaj je Microsoft Windows 8?
36
Zaslon na prvi pogled 37
Uporaba čarobnih gumbov
39
Uporaba programov 41
Funkcije bližnjičnih tipk v operacijskem sistemu
Windows
44
Kaj je Microsoft Windows 8?
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows 8
Microsoft Windows 8 (v nadaljevanju Windows) je operacijski
sistem, ki je zahtevan za uporabo računalnika.
36
Iskanje
pomoči
Če želite računalnik uporabljati učinkovito, morate vedeti, kako ga
uporabljati pravilno. Zato se naučite uporabljati operacijski sistem
Windows tako, da si ogledate pomoč in podporo za Windows.
•• Zaslon se lahko nekoliko razlikuje glede na model in
operacijski sistem.
•• Priročnik je bil pripravljena za Windows 8, zato se lahko
nekatera navodila razlikujejo glede na različico. Lahko ga
tudi spremenimo brez predhodnega obvestila.
Prikaz pomoči
Pomoč prikažete tako, da na tipkovnici istočasno pritisnete tipki
F1.
Meni s čarobnimi gumbi lahko prikažete tudi tako, da kazalec
miške postavite v zgornji ali spodnji desni kot zaslona. Kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve) >
Help (Pomoč).
Če imate vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko
ogledate najnovejšo spletno pomoč.

Ogledate si lahko osnovna navodila za uporabo
Začetek uporabe računalnika, vključno z novimi funkcijami
operacijskega sistema Windows.
Internet in
omrežje
Ko vzpostavite povezavo z omrežjem, si lahko
ogledate razdelek pomoči glede uporabe
interneta.
Varnost, zaščita
osebnih podatkov Ogledate si lahko informacije v pomoči glede
zaščite računalnika in osebnih podatkov.
in račun
Zaslon na prvi pogled
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows 8
Windows 8 omogoča uporabo novega začetnega zaslona in
uporabo namizja obstoječega operacijskega sistema.
Začetni zaslon
Namizje
Začetni zaslon
Ko vklopite računalnik, se prikaže začetni zaslon, ki omogoča
uporabo programov (aplikacija, program, v nadaljevanju program)
na enem mestu.
1
2
3
4
5
6
7
3
37
1 Začetni zaslon
Privzeti začetni zaslon operacijskega sistema
Windows 8.
2 Program
Trenutno nameščeni programi.
3
Prikaz čarobnih
gumbov
Čarobni gumbi so skriti na desni strani
zaslona. Prikažete jih tako, da kazalec miške
postavite v zgornji ali spodnji kot desnega
roba zaslona.
4
Uporabniški
račun
Trenutno uporabljan uporabniški račun.
5 Čarobni gumbi
Meni, ki vam omogoča uporabo funkcij, kot
so iskanje, skupna raba, zagon, naprave in
nastavitve.
6 Namizje
Preklopi v način namizja.
7 Kamera
Omogoča vam fotografiranje ali snemanje
filmov.
Zaslon na prvi pogled
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows 8
Namizje
Prikaz dokumentov in datotek
Omogoča uporabo podobnih funkcij kot namizje v prejšnjih
različicah operacijskega sistema Windows.
1
2
3
2
4

1
Namizje
Namizje.
2
Prikaz
čarobnih
gumbov
Čarobni gumbi so skriti na desni strani zaslona.
Prikažete jih tako, da kazalec miške postavite v
zgornji ali spodnji kot desnega roba zaslona.
3
Čarobni
gumbi
Meni, ki vam omogoča uporabo funkcij, kot
so iskanje, skupna raba, zagon, naprave in
nastavitve.
4
Preklop na Kliknite spodnji levi kot zaslona, če se želite
začetni zaslon vrniti na začetni zaslon.
Kliknite raziskovalca v opravilni vrstici na namizju
poiskati dokumente in datoteke.
, če želite
38
Uporaba čarobnih gumbov
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows 8
Čarobni gumbi so nova vrsta menija, ki združuje meni Start in
nadzorno ploščo obstoječih operacijskih sistemov Windows.
Čarobni gumbi vam omogočajo, da hitro konfigurirate naprave,
priklopljene na računalnik, poiščete programe ali datoteke,
uporabite funkcijo skupne rabe itd.
Aktiviranje čarobnih gumbov
Search
Search
Search
Search
Share
Share
Share
Share
Če kazalec miške premaknete v zgornji ali spodnji kot desnega
roba zaslona, se prikažejo čarobni gumbi.

Prikaz
menija s
čarobnimi
gumbi
Čarobni
gumbi
Prikaz
menija s
čarobnimi
gumbi
Start
Start
Start
Start
Device
Device
Device
Device
39
Če želite med programi, nastavitvami in datotekami
poiskati program ali datoteko, preprosto vnesite ključno
besedo v čarobni gumb Search (Iskanje) in začnite iskati.
Iščete lahko tudi znotraj programa ali v spletu.
S tem menijem lahko sliko ali datoteko pošljete drugemu
uporabniku. Slike ali datoteke lahko z drugimi uporabniki
preprosto izmenjujete tako, da več programov povežete
s čarobnim gumbom Share (Skupna raba).
Na začetni zaslon se lahko premaknete.
Tako se lahko hitreje premaknete na želeno napravo, zato
lahko izvajate opravila, kot so uvažanje slik iz digitalnega
fotoaparata, pretakanje videa na televizor ali prenašanje
datotek v napravo na trenutnem zaslonu.
S čarobnim gumbom Settings (Nastavitve) lahko izvajate
osnovna opravila, kot so spreminjanje glasnosti, izklop
Settings
Settings
Settings računalnika itd. Če izberete čarobni gumb Settings
Settings (Nastavitve), ko je odprt določen program, se prikažejo
nastavitve tega programa.
Uporaba čarobnih gumbov
Spreminjanje nastavitev
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows 8
Ikona
Ime
Opis funkcije
Brezžično
omrežje
Vzpostavite lahko povezavo z
brezžičnim omrežjem. Izberite
brezžično omrežje, s katerim želite
vzpostaviti povezavo.
Nastavitev
glasnosti
Prilagodite lahko glasnost ali izklopite
zvok.
Zbrani so pogosto uporabljani meniji operacijskega sistema Windows.
Kliknite Charms (Čarobni gumbi) > Settings (Nastavitve).
40
Svetlost zaslona Prilagodite lahko svetlost zaslona.
⦽
⦽
ENG
⦽
⦽
Obvestilo
Nastavite lahko interval, po katerem
program pošilja obvestila.
Napajanje
Izklopite lahko računalnik ali izberete
možnosti porabe energije.
Jezik
Nastavite lahko jezik.
Spreminjanje nastavitev računalnika
Spremenite lahko še več nastavitev.
Uporaba programov
Program pomeni programsko aplikacijo (v nadaljevanju program).
V širšem pomenu pa se nanaša na vso programsko opremo,
nameščeno v operacijskem sistemu.
Windows 8 prinaša osnovne programe za pogosto izvajana
opravila.
Zagon/zapiranje programa
Kliknite program na začetnem zaslonu, če ga želite aktivirati.
Program zaprete tako:
1
in držite miškino tipko ter jo povlecite na dno zaslona.
2 Kliknite
Program se premakne navzdol ter izgine in se zapre.
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows 8
Uporaba programov
Prikaz trenutno odprtih programih
miške premaknite v zgornji levi kot zaslona, če želite
1 Kazalec
prikazati zadnji odprt program.
premaknite kazalec miške navzdol, da prikažete seznam
2 Nato
trenutno odprtih programov v vrstnem redu.
program na seznamu ali ga povlecite na sredino
3 Kliknite
zaslona. Zdaj lahko potrdite izbran program, ki je trenutno
odprt.
Kazalec miške premaknite na vrh zaslona.
Spremeni se v roko.
Z desno miškino tipko kliknite program na seznamu in
kliknite Close (Zapri), da program zaprete.
1
1
2

2
41

Uporaba programov
Odpiranje dveh programov hkrati
1 Izberite možnost Apps (Programi) na začetnem zaslonu.
miške premaknite na vrh zaslona. Kazalec miške se
2 Kazalec
spremeni v roko.
kliknete in držite miškino tipko ter se premikate levo ali
3 Čedesno,
lahko zaslon razdelite tako, da je na njem prikazanih
več programov.
črto za razdelitev zaslona, če želite spremeniti
4 Premaknite
razmerje razdelitve zaslona. Podprti razmerji sta 3:7 in 7:3.
Program za vreme
Črta za razdelitev
Program za trgovino
zaslona
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows 8
Dodajanje ali odstranjevanje programa na začetni
zaslon ali z njega
Kliknite Start screen (Začetni zaslon) > kliknite desno miškino
tipko.
Kliknite All Apps (Vsi programi)
na dnu zaslona, če želite
prikazati vse trenutno nameščene programe.
miškino tipko kliknete program, ki ga želite dodati,
1 Čese naz desno
dnu zaslona aktivira ustrezen meni.
Kliknite Pin to start (Pripni v meni Start)
2 from
.
Start (Odpni iz menija Start)
ali Unpin
1

Primer) Če imate hkrati odprta programa za vreme in
trgovino
42
2
Primer) Odstranjevanje programa z začetnega zaslona

Uporaba programov
Uporaba trgovine Windows Store
Če na začetnem zaslonu zaženete trgovino s programi, se
prikažejo programi v trgovini Windows Store.
Vendar pa je za kupovanje v trgovini Windows Store zahtevan
Microsoftov račun.
V čarobnih gumbih registrirajte Microsoftov račun in
nadaljujte.
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows 8
43
Konfiguriranje Microsoftovega računa
Microsoftov račun vam omogoča, da v spletu vaše nastavitve
sinhronizirate z drugimi napravami z operacijskim sistemom
Windows 8, kar vam omogoči izmenjavo datotek ali nastavitev.
Če želite prenašati ali kupovati programe v trgovini, morate
registrirati Microsoftov račun.
čarobne gumbe in kliknite Settings (Nastavitve) >
1 Zaženite
Change PC Settings (Spremeni nastavitve računalnika).
User (Uporabnik) > Account (Račun) > Switch to a
2 Kliknite
Microsoft account (Preklopi na Microsoftov račun).
3 Registrirajte račun tako, da sledite ustreznim postopkom.
1

2
Funkcije bližnjičnih tipk v operacijskem sistemu Windows
V operacijskem sistemu Windows 8 lahko uporabljate te priročne
bližnjične tipke.
Funkcija
Bližnjične tipke
Opis funkcije
Prikaz
začetnega
zaslona
Tipka Windows
Prikaz namizja
Tipka Windows +
D
Preklopi v način namizja.
Zagon čarobnih
gumbov
Tipka Windows +
C
Aktivira čarobne gumbe.
Zaklep zaslona
Tipka Windows +
L
Zaklene zaslon.
Odpiranje
središča za
dostopnost
Tipka Windows +
U
Omogoča konfiguracijo
središča za dostopnost.
Odpiranje
nastavitev
drugega zaslona
Tipka Windows +
P
Odpre meni z
nastavitvami zunanjega
monitorja.
Odpiranje
orodja za
napredno
upravljanje
Tipka Windows +
X
Odpre orodje za
napredno upravljanje.
Preklopi v način
začetnega zaslona.
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows 8
Funkcija
Bližnjične tipke
Zapiranje
programa
Alt + F4
Opis funkcije
Zapre trenutno odprt
program.
44
3. poglavje
Uporaba računalnika
Tipkovnica
46
Sledilna tablica
49
Pogon CD (optični disk; izbirno)
53
Reža za kartice (izbirno)
54
Povezava zunanje prikazne naprave
56
Nastavitev glasnosti
61
Nadzor svetlosti zaslona LCD
63
Žično omrežje
64
Brezžično omrežje (izbirno)
67
Uporaba večpredstavnostnega programa
(izbirno)
69
Posodobitev programske opreme Samsung
73
Prepoznavanje stanja računalnika
in odpravljanje težav
74
Uporaba varnostne reže (izbirno)
75
Tipkovnica
3.
Uporaba računalnika
V naslednjih razdelkih so opisani funkcije in postopki uporabe bližnjičnih tipk.
• Tipkovnica na sliki se lahko razlikuje od dejanske.
• Tipkovnica se lahko razlikuje po državah. V nadaljevanju so predvsem opisane bližnjične tipke.
Bližnjične tipke
Hkrati pritisnite tipko Fn in bližnjično tipko.
Lahko pa pritisnete tipko Fn Lock in bližnjično tipko. Tako boste lahko funkcije bližnjičnih tipk uporabljali preprosteje.
► 1. način
+
Bližnjične tipke
► 2. način
1
2
Bližnjične tipke
46
Tipkovnica
Bližnjične tipke
3.
Uporaba računalnika
Ime
Settings
Nadzor svetlosti zaslona
CRT/LCD
Sledilna tablica
Nemo
Nadzor glasnosti
Nadzor svetlosti osvetlitve
sistema (izbirno)
Tihi način
Letalski način
Funkcija
Zažene se program Samsung za nadzor programske opreme, Settings.
Nastavitev svetlosti zaslona.
Preklop prikaza na zaslon LCD ali zunanji monitor, če je na računalnik povezan zunanji
monitor (ali televizor).
Vklop in izklop funkcije sledilne tablice.
Če uporabljate samo zunanjo miško, lahko sledilno tablico izklopite.
S pritiskom tega gumba vklopite in izklopite zvok.
Za nadzor glasnosti.
Skupna nastavitev svetlosti za osvetlitev tipkovnice in osvetljena vrata.
Nekateri modeli niso opremljeni s funkcijo osvetlitve tipkovnice.
Zmanjša hrup ventilatorja, da ga uporabniki med uporabo računalnika ne slišijo.
Vklopi ali izklopi vse brezžične omrežne naprave.
(Samo pri modelih z brezžično omrežno napravo.)
47
Tipkovnica
3.
Uporaba računalnika
Druge funkcijske tipke (izbirno)
Opravlja funkcijo klika z desnim gumbom miške (sledilna tablica).
+
•• Ko je vklopljena funkcija Fn Lock, lahko funkcije bližnjičnih tipk
uporabljate brez pritiska tipke Fn.
•• Če je funkcija Fn Lock vklopljena: Funkcije bližnjičnih tipk
lahko uporabljate brez pritiska tipke Fn.
•• Če je funkcija Fn Lock izklopljena: Funkcijo bližnjičnih tipk
lahko uporabljate, če hkrati pritisnete tipko Fn in bližnjično
tipko.
Če bližnjične tipke ne delujejo pravilno, namestite Settings.
48
Sledilna tablica
Sledilna tablica ima enako funkcijo kot miška in levi in desni gumb
sledilne tablice delujeta kot levi in desni gumb miške.
•• Sledilno tablico uporabljajte s prsti. Ostri predmeti jo lahko
poškodujejo.
3.
Uporaba računalnika
49
Funkcija klika
Položite prst na sledilno tablico in enkrat kliknite element.
Ali pa enkrat kratko pritisnite levi gumb in ga nato spustite.
Dotaknite
•• Če se dotaknete sledilne tablice ali pritisnete njuna gumba
med tem, ko se računalnik zaganja, se bo sistem Windows
lahko zaganjal dlje časa.
ali
Kliknite

Osnovne funkcije sledilne tablice
Funkcija dvoklika
Premikanje kazalca na zaslonu
Položite prst na sledilno tablico in z njim v kratkem zaporedju
dvakrat tapnite želeni element.
Prst nežno položite na sledilno tablico in ga premaknite.
Ali pa pritisnite v kratkem zaporedju dvakrat pritisnite levi gumb.
Kazalec miške se bo ustrezno premaknil. Prst premaknite v smeri,
v katero želite premakniti kazalec.
2x se dotaknite
ali

Dvakrat kliknite
Sledilna tablica
3.
Uporaba računalnika
Funkcija desnega gumba
50
Funkcija poteze sledilne tablice (izbirno)
Ustreza kliku z desnim gumbom miške.
Enkrat pritisnite desni gumb sledilne tablice. Prikaže se ustrezen
pojavni meni.
•• Funkcija poteze s sledilno tablico morda ni na voljo in
različica funkcije se lahko razlikuje glede na model. Nekateri
postopki uporabe se lahko razlikujejo glede na različico.
áᔪ postopke uporabe si oglejte opis v oknu
•• Za podrobne
Touchpad Settings (Nastavitve sledilne tablice).
Kliknite
Ŗᮁ
Nastavitev funkcije potez

Nekatere funkcije potez
morda niso konfigurirane.
᜽᯲
Funkcija vlečenja
V tem primeru jih lahko konfigurirate po naslednjem postopku.
Vlečenje pomeni, da izberete element in ga premaknete na drugo
mesto.
Pritisnite in držite levi gumb sledilne tablice prek elementa, ki ga
želite povleči, in element premaknite na novo mesto.
Premaknite
Držite pritisnjen levi
gumb sledilne tablice

1
ᰆ⊹
Na namizju kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna plošča)
ᖅᱶ
> ikono Hardware
and Touchpad (Strojna oprema in
sledilna tablica)
se prikaže okno z nastavitvami sledilne tablice, kliknite
2 Koustrezen
element nastavitve Select an Item to Configure
(Izberite element za konfiguracijo), da izberete potrditveno
polje ustreznega elementa.
Če želite preklicati funkcijo potez, počistite potrditveno polje
ustreznega elementa v oknu z nastavitvami sledilne tablice.
Sledilna tablica
3.
Uporaba računalnika
Funkcija pomikanja
Funkcija za aktiviranje menija s čarobnimi gumbi
Ta funkcija je enaka uporabi območja pomikanja na sledilni tablici.
Če postavite prst na desni rob sledilne ploščice in ga povlečete
proti sredini, se pojavi meni s čarobnimi gumbi.
Če na sledilno tablico položite dva prsta in ju premaknete navzgor,
navzdol, levo ali desno, se ustrezno pomaknete po zaslonu
navzgor, navzdol, levo ali desno.
51
ali
Prikaz dodatnih menijev trenutno odprtega programa
Funkcije povečave
Če na sledilno tablico položite dva prsta, skupaj ali narazen,
povečate ali pomanjšate trenutno sliko ali besedilo.
Povečava
Pomanjšava
ali

Če postavite prst na rob zgornjega dela sledilne ploščice in
ga povlečete proti sredini, se pojavi meni trenutno odprtega
programa.
Sledilna tablica
Funkcija za odpiranje okna nazadnje odprtega
programa
Če postavite prst na levi rob sledilne ploščice in ga povlečete proti
sredini, med trenutno odprtimi programi aktivirate tistega, ki ste
ga uporabljali prej.
3.
Uporaba računalnika
52
Funkcija vklopa/izklopa sledilne tablice
Zaklepanje z bližnjičnimi tipkami
Če želite uporabljati samo miško, brez sledilne tablice, lahko
slednjo izklopite.
Sledilno tablico zaklenete s pritiskom tipk
+
.
Nastavitve sledilne tablice in njenih gumbov lahko določite
na zavihkih, ki se prikažejo, ko kliknete meni s čarobnimi
gumbi na namizju > Settings (Nastavitve) > Control
Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna
oprema in zvok) > Touchpad.
Samodejni zaklep ob priključitvi miške USB
Če je priključena zunanja kazalna naprava USB, v nastavitvi menija
s čarobnimi gumbi Desktop (Namizje) > Settings (Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound
(Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška) > Touchpad
(Sledilna tablica) potrdite polje Disabled (Onemogočeno), če
želite onemogočiti delovanje sledilne tablice, ko je priklopljena
miška USB.
Pri nekaterih modelih funkcija samodejnega zaklepa ni na
voljo.
Pogon CD (optični disk; izbirno)
Če računalnik nima pogona CD, lahko kupite zunanjega.
3.
Uporaba računalnika
se odpre pladenj za CD, vstavite CD ali DVD in nato pladenj
2 Kopotisnite,
da se zaskoči na mesto.
•• Ne vstavljajte počenih ali opraskanih CD-jev, sicer se
lahko CD-ji med vrtenjem pri visoki hitrosti zlomijo in
poškodujejo optični disk.
•• CD-je in DVD-je čistite tako, da jih obrišete z mehko krpo
od znotraj navzven.
•• Mini CD položite na sredino pogona CD.
•• Slike v opisu so samo primeri in se lahko razlikujejo od
dejanskega stanja.
•• Uporaba CD-jev, ki niso okrogli, ni priporočljiva.
Vstavitev in izvrženje CD-ja
za CD potisnite noter, da se zaskoči na mesto.
1 Pritisnite gumb Izvrzi optičnega diska ob strani računalnika. 3 Pladenj
Vklopi se indikator stanja pogona CD.

•• Hitrost branja in zapisovanja s pogonom CD se lahko
razlikuje glede na stanje in vrsto nosilca.
Indikator stanja
Odprtina za
uporabo v sili
Gumb Izvrzi
53
•• Če pogon CD ne deluje ali je računalnik izklopljen, CD
izvržete tako, da v odprtino za uporabo v sili vstavite en
).
konec sponke za papir (
Reža za kartice (izbirno)
Z režo za kartice lahko zapisujete in berete podatke na karticah.
Kartico lahko uporabljate kot izmenljivi disk in z njo priročno
izmenjujete podatke v digitalne naprave, kot so digitalni
fotoaparat, digitalna videokamera, predvajalnik MP3 itd.
3.
Uporaba računalnika
Uporaba kartice
1 Kartico vstavite v režo za kartice v prikazani smeri.
•• Podprte kartice: SD, SDHC in SDXC.
•• Kartica je na prodaj posebej. Izberite kartico z
zmogljivostjo, ki ustreza vašim zahtevam.
•• Kartico lahko uporabljate kot katerokoli drugo napravo za
shranjevanje podatkov.
Funkcija za zaščito avtorskih pravic ni podprta.
•• Kartico lahko med prenašanjem računalnika izgubite, zato
jo hranite posebej.
•• Slike v opisu so samo primeri in se lahko razlikujejo od
dejanskega stanja.
•• Če je v računalniku vstavljena lažna kartica za zaščito reže,
jo pred uporabo računalnika odstranite.
•• Ti opisi temeljijo na najnovejšem operacijskem sistemu
Windows 8, zato se lahko nekateri opisi in slike razlikujejo
glede na vaš operacijski sistem. Uporaba drugih
operacijskih sistemov Windows je podobna, zato lahko te
opise uporabljate kot referenco.
Na primer kartica SD
sporočilo se prikaže v zgornjem desnem kotu.
2 Spodnje
Kliknite ga, da odprete mapo in kliknite View Files (Ogled
datotek).
Če vas sporočilo opozarja na težavo, kliknite ustrezno okno
> Continue without Scanning (Nadaljuj brez pregleda).
Izvedete lahko postopek, ki je opisan v št. 3.
54
Reža za kartice (izbirno)
deluje na namizju. Podatke na ustreznem
3 Raziskovalec
pogonu lahko shranite, premaknete in izbrišete.
Uporaba kartice Mini SD
Zgornji kartici sta premajhni, da bi ju lahko neposredno vstavili v
režo.
Kartico namestite v namenski adapter (na voljo pri večini
prodajalcev elektronskih izdelkov) in nato adapter vstavite v režo
za kartice.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Primite konec kartice in jo izvlecite.
Formatiranje pomnilniške kartice
Preden pomnilniško kartico prvič uporabite, jo formatirajte.
S formatiranjem se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na
kartici. Če so na kartici podatki, pred formatiranjem izdelajte
njihovo varnostno kopijo.
3.
Uporaba računalnika
55
1 Kliknite ikono raziskovalca v opravilni vrstici na namizju.
gumbom sledilne tablice kliknite pogon kartice in
2 Znatodesnim
izberite Formatiraj.
3 Kliknite Start, da zaženete formatiranje.
•• Če želite kartico uporabljati za izmenjavo podatkov z
digitalno napravo, kot je digitalni fotoaparat, priporočamo,
da podatke formatirate v digitalni napravi.
•• Če boste želeli kartico, ki je bila formatirana v računalniku,
uporabiti v drugi digitalni napravi, jo boste morda morali
formatirati tudi v napravi.
•• Ko je jeziček za preprečevanje zapisovanja na karticah
SD ali SDHC v zaklenjenem položaju, kartic ni mogoče
formatirati, nanje zapisovati ali z njih brisati podatkov.
•• Pomnilniška kartica se lahko pri ponavljajočem vstavljanju
in odstranjevanju poškoduje.
Povezava zunanje prikazne naprave
Če povežete zunanje prikazne naprave, kot so monitor, televizor,
projektor itd., lahko slike prikažete na širšem zaslonu zunanje
naprave, na primer pri predstavitvi ali gledanju videoposnetka ali
filma.
3.
Uporaba računalnika
Priključitveni kabel
Potrebni priključitveni kabli so na prodaj posebej.
Računalnik ima vrata za analogni monitor (D-SUB) in vrata za
digitalni video/avdio (HDMI).
Če je prikazna naprava priključena prek vrat HDMI, je slika ostrejša,
kot bi bila pri priključitvi na vrata za analogni monitor (D-SUB).
Prikazno napravo zato, ko je podprtih več vrat, priključite na vrata,
ki omogočajo boljšo kakovost slike.
Preden začnete, preverite vrata in kabel zunanje prikazne
naprave. Nato prikazno napravo priključite na računalnik.
Kabel D-SUB

Kabel HDMI
56
Povezava zunanje prikazne naprave
Priključitev na vrata za monitor (izbirno)
3
Enkrat pritisnite 3&୘ִփ
tipki
+
V širšem zaslonu lahko uživate, če na vrata računalnika za monitor
priključite monitor, televizor ali projektor.
Za boljše predstavitve računalnik povežite s projektorjem.
kablom za monitorje (15-pinskim) povežite vrata D-SUB na
1 Sračunalniku
in vrata na monitorju ali televizorju.
Zunanji
monitor
3.
Uporaba računalnika
57
, da prikažete okno, v katerem
lahko izberete način monitorja. Izberite način.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
Računalniški monitor
3&୘ִփ
Vsebina
‫ ࢿـ‬je prikazana samo na računalniškem
monitorju (trenutna naprava).
‫ࢿـ‬
Podvojitev
‫ ࢿـ‬trenutne naprave je prikazana tudi na
Vsebina
zunanji
‫ ࢿـ‬napravi.
Televizor
Projektor
୙ࢠ
Razširitev
୙ࢠ trenutne naprave se razširi na zunanjo
Zaslon
napravo.
୙ࢠ
Drugi zaslon
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Vsebina
je prikazana samo na zaslonu zunanje
naprave.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
napajalni kabel priključenega monitorja, televizorja
2 Priključite
ali projektorja in nato vklopite napajanje.
Preden priklopite televizor, ga preklopite v način zunanje
naprave.
Dvojni pogledѿ‫ء‬ध୘ִփ
lahko nastavite tudi tako:
V možnosti Nadzorna plošča odprite okno Zaslon, izberite
Monitor 2 in nato potrditveno polje Z razširitvijo prilagodi
monitorju, da nastavite dvojni pogled. Za podrobnejše
informacije si oglejte spletno pomoč sistema Windows.
Povezava zunanje prikazne naprave
3.
Uporaba računalnika
58
Priključitev prek vrat HDMI (izbirno)
Če na računalnik priključite televizor prek vrat HDMI, lahko uživate
v visoki kakovosti videa in tudi zvoka.
Po priključitvi televizorja prek vrat HDMI nastavite zaslon in zvok.
1
Priključite kabel HDMI na vrata HDMI na televizorju.

Zunanji
monitor
2
Enkrat pritisnite 3&୘ִփ
tipki
+
, da prikažete okno, v katerem
lahko izberete način monitorja. Izberite način.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
Računalniški monitor
3&୘ִփ
Vsebina
‫ ࢿـ‬je prikazana samo na računalniškem
monitorju (trenutna naprava).
Televizor
‫ࢿـ‬
Projektor
Podvojitev
‫ ࢿـ‬trenutne naprave je prikazana tudi na
Vsebina
zunanji
‫ ࢿـ‬napravi.
୙ࢠ
Razširitev
୙ࢠ trenutne naprave se razširi na zunanjo
Zaslon
napravo.
୙ࢠ
Drugi zaslon
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Vsebina
je prikazana samo na zaslonu zunanje
•• Podprto samo pri modelih z vrati za izhod televizorja
(HDMI).
naprave.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Če je na televizorju več vrat HDMI, računalnik priključite na
vrata DVI IN.
•• Zunanji monitor/televizor ni podprt v oknu ukaznega
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
poziva sistema DOS.
•• Če na računalnik priključite televizor, način zunanjega
vhoda televizorja preklopite na HDMI.
•• Istočasni izhod v vseh treh (LCD + CRT + HDMI) ni podprt.
Povezava zunanje prikazne naprave
Učinkovitejša uporaba grafične kartice NVIDIA
(izbirno)
NVIDIA Optimus je funkcija, ki omogoča samodejno izbiro
in uporabo nabora vezij notranje ali zunanje kartice v skladu s
programsko opremo, ki se trenutno izvaja.
Na primer, nabor vezij notranje grafične kartice lahko uporabljate
za deskanje po spletu ali obdelavo besedila, da minimirate porabo
energije akumulatorja, nabor vezij visokozmogljive zunanje
grafične kartice pa lahko uporabljate za igranje iger ali obdelavo
videa, da bo doživetje resničnejše.
•• Modeli, ki podpirajo tehnologijo NVIDIA Optimus, so
združljivi samo s sistemom Windows 8.
•• Ta funkcija je na voljo samo pri modelih, ki podpirajo
tehnologijo NVIDIA Optimus.
3.
Uporaba računalnika
59
Registracija programov, ki naj se izvajajo z naborom
vezij zunanje grafične kartice
Za izvajanje določenega programa z uporabo nabora vezij zunanje
grafične kartice morate ta program registrirati na nadzorni plošči
NVIDIA.
Nekateri programi so predhodno registrirani. Dodatne programe
(na primer 3D-igre itd.) registrirajte po naslednjem postopku.
desnim gumbom kliknite namizje in izberite NVIDIA Panel
1 Z(NVIDIA
Nadzorna plošča).
levem podoknu izberite 3D Settings (3D-nastavitve) >
2 VManage
3D settings (Upravljajte s 3D-nastavitvami) in
izberite zavihek Program Settings (Nastavitve programa).
polju Select a program to customize(s) (Izberite
3 Vprogram
za prilagajanje) (Izberite program za prilagajanje)
kliknite gumb Add (Dodaj) za registriranje programa.
Registrirati je mogoče samo izvedljive datoteke (EXE).
Povezava zunanje prikazne naprave
polju Select the preferred graphics processor for this
4 Vprogram
(O) (Izberite želeni grafični procesor za ta
program (O)) izberite High-performance NVIDIA processor
(Visokozmogljiv NVIDIA procesor) in nato kliknite gumb
Apply (Uporabi).
x
x
c
v
v
3.
Uporaba računalnika
je registriran.
5 Program
Ko zaženete registriran program, se ta izvede z uporabo
60
nabora vezij zunanje grafične kartice, ne da bi bila potrebna
dodatna konfiguracija.
Nastavitev glasnosti
3.
Uporaba računalnika
Glasnost lahko nastavljate s tipkovnico in programom za nadzor
glasnosti.
Nastavitev glasnosti s tipkovnico
+
+
ali
.
ali je kot privzeta snemalna naprava nastavljen
3 Preverite,
mikrofon.
᜽᯲
Nastavitev glasnosti s programom za nastavitev
glasnosti
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)
, če želite prilagoditi nadzorno vrstico.
Nemo
V nadaljevanju so opisani postopki za snemanje zvoka s
snemalnikom sistema Windows.
gumbom kliknite ikono Glasnost v orodni vrstici
2 inZ desnim
nato izberite možnost Snemalne naprave.
Ŗᮁ
+
Uporaba snemalnika zvoka
priključite na vtičnico za mikrofon.
1 Mikrofon
Uporabljate lahko tudi notranji mikrofon.
áᔪ
Glasnost lahko vklopite in izklopite tudi s pritiskom
kombinacije tipk
áᔪ
Če je, je že
nastavljen kot privzeta naprava. Če ni, z desnim
gumbom kliknite mikrofon in izberite Nastavi privzeto.
>
ᖅᱶ
4
Ŗᮁ
RZ desno miškino tipko kliknite meni s čarobnimi gumbi
> Start
in kliknite Display All Apps (Prikaži vse
᜽᯲
programe)
> Sound Recorder (Snemalnik zvokov). Nato pa
za snemanje pritisnite Start Recording (Začni snemanje).
ᰆ⊹
⦽
61
ᖅᱶ
Nastavitev glasnosti
Uporaba funkcije SoundAlive (izbirno)
Funkcija SoundAlive in stereo zvočniki omogočajo stereofoničen
zvok.
•• Ti opisi veljajo samo za Windows 8 in podprte modele.
•• Ponudnik programske opreme je lahko drug, odvisno od
modela računalnika. áᔪ
•• Poleg tega je lahko izdelek drugačen, kot je prikazano na
nekaterih slikah, odvisno od modela računalnika in različice
programske opreme. Ŗᮁ
Z desno miškino tipko kliknite Volume (Glasnost) v
1 opravilni
vrstici na namizju in kliknite Play Device (Naprava
᜽᯲
za predvajanje).
ᰆ⊹
(Lahko pa na namizju kliknete meni s čarobnimi gumbi
> Settings (Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna
plošča) > Hardware and ᖅᱶ
Sound (Strojna oprema in zvok)
> Sound (Zvok).)
desno tipko miške kliknite Speakers (Zvočniki) in izberite
2 ZProperties
(Lastnosti).
3 Izberite zavihek SoundAlive in nato enega od načinov.
3.
Uporaba računalnika
62
Nadzor svetlosti zaslona LCD
Če je računalnik priključen na napajanje iz omrežja, je
svetlost zaslona samodejno nastavljena na najsvetlejšo
áᔪ
raven, če pa se računalnik napaja iz akumulatorske baterije,
se svetlost samodejno zniža, da se podaljša življenjska doba
akumulatorske baterije.
Ŗᮁ
᜽᯲
Nadzor
svetlosti s tipkovnico
1
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)
> ikono za prilagajanje zaslona
.
ᖅᱶ
2 Prilagodite svetlost z vrstico za nadzor svetlosti zaslona.
3.
Uporaba računalnika
63
•• Varčevanje z energijo akumulatorske baterije
Zmanjša svetlost zaslona LCD, ko se računalnik napaja iz
akumulatorske baterije, in tako varčuje z njeno energijo.
•• Načelo okvarjenih slikovnih pik na zaslonu LCD
prenosnega računalnika
Samsung upošteva specifikacije glede visoke kakovosti in
zanesljivosti zaslona LCD. Kljub temu pa se je nemogoče
izogniti majhnemu številu okvarjenih slikovnih pik. Veliko
število okvarjenih slikovnih pik lahko povzroči težave pri
izgledu, majhno število okvarjenih slikovnih pik pa ne
vpliva na delovanje računalnika.
Zato Samsung upošteva in izpolnjuje naslednja načela
glede slikovnih pik:
– svetla pika: 2 ali manj
– črna pika: 4 ali manj
– kombinacija svetle in temne pike: 4 ali manj
⦽
Navodila za čiščenje zaslona LCD
Z enakomernimi gibi v eni smeri očistite zaslon LCD z mehko
krpo, rahlo navlaženo s čistilom za čiščenje računalnika.
Pri čiščenju zaslona LCD ne uporabljajte prevelike sile, saj
lahko poškodujete zaslon.
Žično omrežje
Žično omrežje je omrežno okolje, namenjeno poslovnim mrežam
ali širokopasovni internetni povezavi doma.
•• Ti opisi temeljijo na najnovejšem operacijskem sistemu
Windows 8, zato se lahko nekatera vsebina in slike v opisih
razlikujejo glede na vaš operacijski sistem. Postopki pri
drugih operacijskih sistemih Windows so podobni, zato
lahko računalnik uporabljate v skladu s temi opisi.
᜽᯲
2
3.
Uporaba računalnika
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi na namizju > Settings
(Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna plošča) >
Network and ᖅᱶ
Internet (Omrežje in internet) > Network
and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno
rabo) in kliknite Change adapter settings (Spreminjanje
nastavitev kartice) v levem podoknu menija.
•• Slike v opisu so samo primeri in se lahko razlikujejo od
dejanskega stanja.
Vzpostavljanje povezave z žičnim lokalnim
omrežjem
kabel lokalnega omrežja na vrata žičnega lokalnega
1 Priključite
omrežja.
Izberite Ethernet, kliknite desni gumb sledilne ploščice in
3 izberite
Properties (Lastnosti).
64
Žično omrežje
Izberite Ethernet, kliknite desni gumb sledilne ploščice in
izberite Properties (Lastnosti).
seznamu omrežnih komponent izberite Internet Protocol
4 NaVersion
4 (TCP/IPv4) (Internetni protokol različica 4 (TCP/
IPv4)) in kliknite Properties (Lastnosti).
•• Ime omrežne komponente se lahko razlikuje glede na
nameščeni operacijski sistem.
•• Če želite dodati omrežno komponento, na zgoraj
prikazanem zaslonu kliknite Install (Namesti). Dodajate
lahko odjemalce, storitve in protokole.
3.
Uporaba računalnika
65
nastavitve IP-ja.
5 Konfigurirajte
Ko uporabljate DHCP, izberite Obtain an IP address
automatically (Samodejno pridobi naslov IP). Če želite
uporabljati statični naslov IP, izberite Use the following IP
address (Uporabi ta naslov IP) in ročno nastavite naslov IP.
Če ne uporabljate protokola DHCP, se za naslov IP obrnite na
skrbnika omrežja.
zaključite z nastavitvami, kliknite gumb OK (V redu).
6 KoOmrežne
nastavitve so končane.
Žično omrežje
3.
Uporaba računalnika
66
áᔪ
Uporaba funkcije prebujanja prek lokalnega
omrežja (WOL –ŖᮁWake On LAN)
<Wake On LAN> (Prebujanje prek lokalnega omrežja) je funkcija, ki
"prebudi" sistem iz ᜽᯲
načina mirovanja, ko ta prek omrežja (žičnega
LAN) prejme signal (npr. ping ali magični paket).
1
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi na namizju > Settings
(Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna plošča) >
ᖅᱶ
Network and Internet (Omrežje in internet) > Network
and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno
rabo) in kliknite Change adapter settings (Spreminjanje
nastavitev kartice) v levem podoknu menija.
desno tipko kliknite Povezava lokalnega omrežja in
2 Zizberite
Lastnosti.
zavihek Konfiguriraj > Upravljanje porabe.
3 Kliknite
Izberite Dovoli tej napravi, da zbudi računalnik in kliknite
V redu. Znova zaženite sistem.
- Če se sistem prebudi iz načina mirovanja, čeprav ni prejel signala,
najprej onemogočite funkcijo <Wake On LAN> (Prebujanje prek
lokalnega omrežja) in šele nato uporabite sistem.
- Indikator LED za LAN bo po izklopu sistema, ne da bi
onemogočili možnost WOL (Wake on LAN), morda še svetil.
- Č
e priključite žični LAN, medtem ko uporabljate brezžični
LAN, funkcija <Wake On LAN> (Prebujanje prek lokalnega
omrežja) morda ne bo aktivirana. Če želite uporabljati
funkcijo <Wake On LAN> (Prebujanje prek lokalnega
omrežja), nastavite brezžični LAN na Disable.
- F unkcija <Wake On LAN> (Prebujanje prek lokalnega
omrežja) morda ne bo delovala, če uporabljate funkcijo
hibridnega varčevanja z energijo. Način hibridnega
mirovanja je mogoče onemogočiti v nastavitvi Power
Options (Možnosti porabe energije) na nadzorni plošči.
Funkcija Wake On LAN (Prebujanje prek lokalnega omrežja)
prek signala Ping v sistemu Win8 ni podprta.
Če ste povezani z žičnim omrežjem LAN zmogljivosti 100 Mb/
s / 1 Gb/s in se računalnik prebudi iz načina mirovanja/
hibernacije, se pojavi sporočilo o povezavi z žičnim omrežjem
LAN zmogljivosti 10 Mb/s / 100 Mb/s. Do tega pride, ker
se omrežje po preklopu iz mirovanja/hibernacije obnavlja
približno 3 sekunde. Ko je omrežje obnovljeno, deluje pri
100 Mb/s / 1 Gb/s.
Ko se sistem napaja prek baterije, morate po vstavljanju
kabla LAN počakati nekaj sekund, preden se lahko vzpostavi
povezava z internetom. Do tega pride zaradi varčevanja z
energijo baterije.
Če se sistem napaja prek baterije, je zaradi varčevanja z
energijo hitrost žičnega omrežja LAN samodejno omejena. V
takem primeru LAN zmogljivosti 1 Gb/s / 100 Mb/s deluje pri
hitrosti 100 Mb/s / 10 Mb/s.
Brezžično omrežje (izbirno)
Brezžično omrežno okolje (brezžični LAN) je omrežno okolje,
ki omogoča komunikacijo med več računalniki prek naprav, ki
podpirajo brezžični LAN. Primeren je za domačo uporabo ali
manjše pisarne.
3.
Uporaba računalnika
67
• Zasloni na slikah in možnosti programske opreme se lahko
razlikujejo od dejanskih, odvisno od modela.
• Nekatere funkcije morda niso na voljo ali pa so na voljo
druge, odvisno od različice programa.
• Spodnji opisi veljajo za modele računalnikov s kartico ali
napravo za brezžični LAN. Naprava za brezžični LAN je
dodatna oprema.
Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega
izdelka glede na model naprave za brezžični LAN.
Kaj je dostopna točka (AP)?
AP je omrežna naprava, ki povezuje žična in brezžična
omrežja LAN in deluje kot brezžično zvezdišče v žičnem
omrežju. Na AP je mogoče priključiti več brezžičnih omrežij
LAN.
Brezžično omrežje (izbirno)
3.
Uporaba računalnika
áᔪ
Povezovanje
z brezžičnim omrežjem LAN
Ŗᮁ
Če je na voljo dostopna točka, se lahko prek nje v brezžičnem
omrežju
᜽᯲ LAN povežete z internetom, kar omogoča sistem
Windows.
meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)
1 Če kliknete
> ikono Network Connections (Omrežne povezave)
ᰆ⊹
68
Connect (Vzpostavi povezavo).
2 ČeKliknite
je potrebno, vnesite omrežni ključ za to dostopno točko, in
kliknite OK (V redu).
Za omrežni ključ se obrnite na skrbnika omrežja.
, se odpre seznam razpoložljivih dostopnih točk. Če
izberete dostopno točko, s katero se želite povezati, se pojavi
gumb Connect (Vzpostavi povezavo).
ᖅᱶ
Seznam
dostopnih točk

je povezava z dostopno točko vzpostavljena, se ob
3 Koustrezni
dostopni točki prikaže sporočilo Connected
(Povezava je vzpostavljena). Brezžično omrežje je pripravljeno
za uporabo.
Uporaba večpredstavnostnega programa (izbirno)
S programi S Camera, S Gallery in S Player lahko uživate v
datotekah s fotografijami, video posnetki in glasbo.
S Camera
S programom S Camera lahko posnamete fotografije
in videoposnetke ter si jih ogledate neposredno v
programu.
S Gallery
V programu S Camera si lahko ogledate le fotografije
in videoposnetke, ustvarjene s tem programom.
S Player
Ogledate si lahko datoteke s fotografijami,
videoposnetki in glasbo, ki so shranjene v računalniku.
Nekatere funkcije morda niso na voljo ali pa so na voljo
drugačne funkcije, odvisno od različice programa.
Storitve, povezane s programsko opremo tretjih strank
•• Za opise programske opreme tretjih strank in povezanih
servisnih storitev se obrnite na ustreznega proizvajalca.
•• Nekatera dejanja za odpravljanje težav ob odzivu na
zahteve po servisnih storitvah morda ne bodo delovala pri
določenih proizvajalcih programske opreme.
3.
Uporaba računalnika
Program lahko zaženete na začetnem zaslonu.
69
Uporaba večpredstavnostnega programa (izbirno)
3.
Uporaba računalnika
70
áᔪ
želite fotografirati, podrsajte vrstico za izbiro načina
2 Čefotoaparata
v položaj za fotografiranje
.
Uporaba programa S Camera
Ŗᮁ
1
Tapnitemeni s čarobnimi gumbi > Start
Če želite posneti video, podrsajte vrstico za izbiro načina
fotoaparata v položaj za video
.
> S Camera.
᜽᯲
Način fotoaparata (fotografije
, videoposnetek
ᰆ⊹
)
želite fotografirati ali posneti video, tapnite fotografiraj/
3 Čeposnemi
.
video
ali videoposnetek si lahko ogledate s
4 Fotografijo
predogledom slike
ali programom S Gallery.
ᖅᱶ
Program S Camera ni na voljo v načinu namizja.
Varnostni ukrepi pri fotografiranju oziroma snemanju
videa
•• Ne fotografirajte in ne snemajte drugih ljudi brez njihove
privolitve.
Povečava/pomanjšava
Nastavitve fotografiranja
Fotografiraj/
posnemi video
Predogled
slike
•• Ne fotografirajte in ne snemajte na mestih, kjer to ni
dovoljeno.
•• Ne fotografirajte in ne snemajte na mestih, kjer bi lahko
kršili pravico drugih oseb do zasebnosti ali razkrili zaupne
informacije.
Uporaba večpredstavnostnega programa (izbirno)
3.
Uporaba računalnika
71
áᔪ
Urejanje fotografije
Uporaba programa S Gallery
Ŗᮁ
1
si lahko fotografije in videoposnetke, ki ste jih
2 Ogledate
posneli s programom S Camera.
Tapnite meni s čarobnimi gumbi > Start
> S Gallery.
᜽᯲
ᰆ⊹
Poleg tega lahko s funkcijo urejanja fotografij dodate posebne
učinke fotografijam.
ᖅᱶ
V programu S Gallery lahko fotografirate tako, da tapnete
ikono fotoaparata.
predogled slike.
1 Izberite
Ikono povlecite rahlo navzgor od spodnjega dela zaslona.
Če se pojavi meni z možnostmi, izberite Edit (Uredi)
.
Uporaba večpredstavnostnega programa (izbirno)
3.
Uporaba računalnika
72
áᔪ
2 Izberite učinek, ki bo dodan fotografiji.
Uporaba programa S Player
Ŗᮁ
Če na primer izberete Draw (Riši)
Predogled črte
1
Tapnite meni s čarobnimi gumbi > Start
Barva
Razveljavi
> S Player.
᜽᯲
Moja glasba
Moji videoposnetki
Moje fotografije
ᰆ⊹
ᖅᱶ
Izbriši/riši
Debelina črte
Shrani Zapri
Okvir
Riši
Štampiljka
Seznam predvajanja Diaprojekcija
glasbe
Seznam mojih fotografij
meni, da lahko uživate v datotekah s fotografijami,
2 Izberite
videoposnetki in glasbo.
Nekaterih datotek ne bo mogoče predvajati, odvisno od
njihovega formata.
Posodobitev programske opreme Samsung
SW Update je program, ki poišče Samsungove programe in
gonilnike, ki so bili nameščeni, ko ste kupili računalnik, in vam jih
pomaga posodabljati.
•• Datoteke posodobitev lahko pred posodabljanjem
preverjate le, če imate vzpostavljeno internetno povezavo.
•• SW Update ne zagotavlja posodobitev za gonilnike naprav
ali programe, ki jih je uporabnik namestil sam.
zaslonu z desno miškino tipko kliknite katero
1 Nakolizačetnem
v spodnjem
območje in izberite Vseh Aplikacij
desnem kotu. Nato kliknite SW Update.
program zaženete prvič, se prikaže uporabniška pogodba
2 Čeza osebne
podatke.
Kliknite Agree (Strinjam se).
Zažene se program SW Update.
3 Pred
postopkom posodobitve izberite elemente, ki jih želite
posodobiti.
Seznam
programske
opreme
Posodobitev
programske
opreme
3.
Uporaba računalnika

73
Prepoznavanje stanja računalnika in odpravljanje težav
Program Support Center, ki je priročnik za odpravljanje težav s
Samsungovimi računalniki, podpira diagnosticiranje sistema in ima
odgovore na vprašanja o pogostih težavah.
Support Center računalniku morda ni priložen ali pa je
nameščena druga različica.
zaslonu z desno miškino tipko kliknite katero
1 Nakolizačetnem
v spodnjem
območje in izberite Vseh Aplikacij
desnem kotu. Nato kliknite Support Center.
Center se aktivira in začne z diagnostiko računalnika.
2 Support
Ko je diagnostični postopek končan, se v meniju System
Status (Stanje sistema) prikaže seznam trenutnih težav, ki jih
je mogoče odpraviti, kot je prikazano.
Iskanje težav z
računalnikom
Diagnosticiranje
računalnika in
odpravljanje težav
Pogosta
vprašanja o
večjih težavah z
računalnikom
3.
Uporaba računalnika
74
lahko odpravite tako, da kliknete gumb Troubleshoot
3 Težavo
(Odpravi težavo).
Uporaba varnostne reže (izbirno)
Računalnik lahko pritrdite tako, da na varnostno režo priključite
ključavnico in kabel.
Za uporabo te funkcije je potreben dodaten nakup ključavnice in
kabla.
Za uporabo ključavnice in kabla si oglejte priročnik za izdelek.
Ključavnico in kabel pričvrstite na nepremičen predmet, drug
konec kabla pa v varnostno režo.
3.
Uporaba računalnika
75
4. poglavje
Nastavitve in nadgradnja
Nastavitev BIOS-a
77
Nastavitev gesla za zagon
79
Spreminjanje prednostnega vrstnega
reda za zagon
82
Nadgrajevanje pomnilnika
83
Dodajanje trdega diska
(izbirno, samo 550PxC modeli)
85
Akumulatorska baterija
87
Nastavitev BIOS-a
Nastavitev BIOS-a omogoča konfiguracijo strojne opreme
računalnika v skladu z vašimi potrebami.
•• V nastavitvi BIOS-a lahko določite geslo za zagon,
spremenite prednostni vrstni red za zagon ali dodate novo
napravo.
•• Ker lahko napačne nastavitve povzročijo nepravilno
delovanje ali zrušitev sistema, bodite pri konfiguriranju
nastavitve BIOS-a previdni.
•• Funkcije nastavitve BIOS-a lahko spremenimo z namenom
izboljšanja izdelka.
•• Meniji in elementi nastavitve BIOS-a se lahko razlikujejo
glede na model računalnika.
4.
Nastavitve in nadgradnja
Odprtje nastavitve BIOS-a
1 Vklopite računalnik. Takoj večkrat pritisnite tipko F2.
zatem se odpre zaslon nastavitve BIOS-a.
2 Trenutek
Funkcije v nastavitvi BIOS-a se lahko razlikujejo glede na
izdelek.
77
Nastavitev BIOS-a
4.
Nastavitve in nadgradnja
Tipke za nastavitev sistema
Zaslon nastavitve BIOS-a
Meniji in elementi nastavitve BIOS-a se lahko razlikujejo glede
na model računalnika.
Meni
nastavitve
Pomoč
Pomoč za
izbrani element
se prikaže
samodejno.
Elementi
nastavitve
Meni nastavitve
SysInfo
78
Opis
Opisane so osnovne specifikacije računalnika.
Advanced
V tem meniju lahko konfigurirate glavne
nabore vezij in dodatne funkcije.
Security
Uporablja se za konfiguriranje varnostnih
funkcij, vključno z gesli.
Boot
V tem meniju lahko konfigurirate zunanje
naprave in nastavitve, povezane z zagonom,
kot je prednostni vrstni red za zagon.
Exit
Uporablja se za izhod iz nastavitve, pri čemer
lahko spremembe shranite ali pa ne.
V nastavitvi morate uporabljati tipkovnico.
F1
Tipki za navzgor
in navzdol
F5/F6
Pritisnite, če si želite ogledati
pomoč za nastavitev.
Pritisnite, če se želite pomakniti
navzgor ali navzdol.
Pritisnite, če želite spremeniti
vrednost elementa.
F9
Pritisnite, če želite prenesti
privzete nastavitve.
ESC
Pritisnite, če se želite vrniti
v meni eno raven višje ali
pomakniti v meni Exit.
Tipki za levo in
desno
Enter
F10
Pritisnite, če se želite pomakniti
v drug meni.
Pritisnite, če želite izbrati
element ali odpreti podmeni.
Pritisnite, če želite shraniti
spremembe in zapustiti
nastavitev.
Tipkovnica na sliki se lahko razlikuje od dejanske.
Nastavitev gesla za zagon
Če nastavite geslo, ga morate vnesti ob vklopu računalnika in
odpiranju nastavitve BIOS-a.
S konfiguriranjem gesla lahko omejite dostop do sistema samo
na pooblaščene uporabnike in zaščitite podatke in datoteke,
shranjene v računalniku.
4.
Nastavitve in nadgradnja
79
Nastavitev nadzorniškega gesla
Če nastavite nadzorniško geslo, ga morate vnesti ob vklopu
računalnika in odpiranju nastavitve BIOS-a.
Če nastavite samo nadzorniško in uporabniško geslo, to ne
zagotavlja velike varnosti.
•• V nastavitvi gesla so na voljo naslednji 3 podmeniji:
Nadzorniško geslo, Uporabniško geslo in Geslo trdega
diska.
Varnost lahko povečate tako, da nastavite tudi geslo trdega diska.
•• Gesla ne smete izgubiti ali pozabiti.
1 V nastavitvi BIOS-a izberite meni Security.
•• Gesla ne posredujte drugim osebam.
•• Če pozabite nadzorniško geslo ali geslo trdega diska, se za
pomoč obrnite na servisni center. Storitev je plačljiva.
•• Če pozabite uporabniško geslo, lahko onemogočite
nadzorniškega, s čimer samodejno onemogočite
uporabniškega.
•• Slike zaslonov in izrazi na teh so lahko drugačni kot pri
dejanskem izdelku, odvisno od modela računalnika in
različice kartice.
2
XXXXXXXX
Izberite element Set Supervisor Password in pritisnite
<Enter>.
Nastavitev gesla za zagon
Vnesite geslo, pritisnite <Enter>, znova vnesite geslo za
3 potrditev
in še enkrat pritisnite <Enter>.
Geslo je lahko sestavljeno iz največ 8 alfanumeričnih znakov.
Posebni znaki niso dovoljeni.
geslo je nastavljeno.
4 Nadzorniško
Za vklop računalnika ali odprtje nastavitve BIOS-a potrebujete
nadzorniško geslo.
Pri nekaterih modelih se lahko v oknu Setup Notice prikaže
sporočilo o vnosu gesla, kar pomeni, da nastavitve ne bodo
uveljavljene, dokler ne boste pritisnili tipke <Enter> .
4.
Nastavitve in nadgradnja
80
Nastavitev uporabniškega gesla
Uporabniško geslo omogoča vklop računalnika, vendar pa z njim
ni mogoče odpreti nastavitve BIOS-a in spreminjati njenih glavnih
možnosti.
To pripomore k preprečevanju nepooblaščenega dostopa do
glavnih nastavitev v meniju BIOS Setup.
Pred konfiguracijo uporabniškega gesla morate konfigurirati
supervisor password. Z izklopom nadzorniškega gesla izklopite
tudi uporabniško geslo.
V elementu Set User Password pritisnite <Enter> ter izvedite
postopke od 3. koraka za nastavitev nadzorniškega gesla.
Nastavitev gesla za zagon
Če želite nastaviti geslo za zagon, morate najprej nastaviti
skrbniško geslo (Set Supervisor Password).
Nastavite element Password on boot na Enabled.
Ko je geslo za zagon nastavljeno, morate za zagon računalnika
vnesti geslo.
Geslo si zapomnite za poznejšo uporabo.
Nastavitev gesla za zagon
Nastavitev gesla za trdi disk (izbirno)
Če nastavite geslo za trdi disk, do njega ne boste mogli dostopati
iz drugega računalnika.
Pritisnite <Enter> na elementu Set HDD Password in določite
geslo, kot je opisano v 3. koraku postopka za nastavitev
nadzorniškega gesla.
•• Funkcija nastavitve gesla za trdi disk pri nekaterih modelih
ni na voljo.
4.
Nastavitve in nadgradnja
Izklop gesla
Če želite izklopiti geslo, ga izberite in pritisnite <Enter>. Če
1 želite
na primer izklopiti nadzorniško geslo, v elementu Set
Supervisor Password pritisnite <Enter>.
elementu Enter Current Password vnesite trenutno
2 Vkonfigurirano
geslo in pritisnite <Enter>.
•• Spreminjanje gesla za trdi disk
elementa Enter New Password pustite prazno in
3 Polje
pritisnite <Enter>.
Iz varnostnih razlogov lahko geslo za trdi disk spremenite
po ponovnem zagonu računalnika tako, da pritisnete
gumb računalnika za napajanje.
elementa Confirm New Password pustite prazno in
4 Polje
pritisnite <Enter>.
Če ne morete spremeniti gesla za trdi disk ali pa se prikaže
sporočilo HDD Password Frozen, ko odprete nastavitev
BIOS-a in izberete Security > HDD Password, pritisnite
gumb za napajanje, da znova vklopite računalnik.
81
Geslo je izklopljeno.
Pri nekaterih modelih je mogoče geslo preklicati samo s
pritiskom tipke <Enter> v oknu Setup Notice.
Spreminjanje prednostnega vrstnega reda za zagon
Za primer so spodaj opisani postopki, kako spremenite napravo z
najvišjo prednostjo za zagon na trdi disk.
4.
Nastavitve in nadgradnja
82
puščico za navzdol (↓), če se želite pomakniti
3 naPritisnite
element SATA HDD, in pritisnite tipko F6, če ga želite
prestaviti na prvo mesto.
Slike zaslonov in izrazi na teh so lahko drugačni kot pri
dejanskem izdelku, odvisno od modela računalnika in različice
kartice.
Boot Menu
[Boot Priority Order]
1. SATA CD
: XXXXXXXXXXXX
2. SATA HDD : XXXXXXXXXXXX
1 V nastavitvi BIOS-a izberite meni Boot.
2 Pritisnite <Enter> na elementu Boot Device Priority.
3. USB CD
: N/A
4. USB FDD
: N/A
5. USB HDD
: N/A
6. NETWORK : N/A
XXXXXXXX
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP

tipko F10, če želite shraniti nastavitve in zapustiti
4 Pritisnite
nastavitev.
Naprava z najvišjo prednostjo za zagon je zdaj nastavljena na
trdi disk.
Če morate zagnati sistem DOS z napravo USB, odprite
nastavitve sistema BIOS, izberite meni Advanced in za
element Fast BIOS Mode nastavite možnost Disabled.
Nadgrajevanje pomnilnika
V računalniku je nameščen eden ali več pomnilniških modulov.
Odvisno od specifikacije modela obstajata 1 ali 2 pomnilniški reži
in uporabniki lahko zamenjajo nameščen pomnilnik ali dodajo
novega.
4.
Nastavitve in nadgradnja
Dodajanje ali zamenjava pomnilniških modulov
izvijačem odstranite vijak s pokrova prostora za pomnilniški
1 Zmodul
na spodnji strani računalnika.
•• Novi pomnilnik namestite šele, ko se računalnik popolnoma
izklopi. Pomnilnika ne menjajte, ko je računalnik v stanju
mirovanja. Preden nadaljujete, izključite omrežni vtič in
odstranite akumulatorsko baterijo.
•• Priporočamo, da dodate pomnilnik, ki ima enake
specifikacije kot nameščeni (isti proizvajalec in enaka
zmogljivost).
•• Nov pomnilniški modul lahko namestite šele potem, ko ste
popolnoma izklopili računalnik in iz njega izključili adapter
za izmenični tok.
83

Pritrdilni vijak
pomnilniško režo vstavite nov pomnilniški modul pod
2 Vkotom
približno 30 stopinj in ga poravnajte s kotom
pomnilniške reže.
Pomnilniška reža
Nadgrajevanje pomnilnika
4.
Nastavitve in nadgradnja
pomnilniški modul navzdol, da bo trdno nameščen.
Zaprite pokrov prostora pomnilniškega modula in pritrdite
3 Potisnite
4
Če imate pri vstavljanju pomnilnika težave, potisnite
vijak.
pomnilniški modul navzdol, medtem ko vlečete njegove
zapahe navzven.
Odstranjevanje pomnilniškega modula
Povlecite zapahe pomnilniškega modula navzven.
Pomnilniški modul bo izskočil.
Odstranite pomnilniški modul pod kotom 30 stopinj.
Zapaha za pomnilniški modul
84
Dodajanje trdega diska (izbirno, samo 550PxC modeli)
V računalnik je vdelan trdi disk oziroma dva trda diska (izbirno).
Če ima računalnik en sam trdi disk, lahko v ležišče za pomožni trdi
disk namestite dodaten trdi disk.
4.
Nastavitve in nadgradnja
85
vijak pokrova za ležišče trdega diska in snemite
2 Odstranite
pokrov.
Vijaki
•• Spodnje slike ob navodilih so namenjene samo za
ponazoritev, zato je izdelek na njih drugačen od vašega.
Ležišče za glavni
trdi disk
•• Podpira samo trde diske za prenosnike 9,5 mmH 2,5" SATA2
(naprodaj ločeno).
•• Pozor: Ohišja trdih diskov imajo ostre robove, s katerimi se
lahko poškodujete.
•• Pri dodajanju trdega diska uporabite ohišje, priključek in
vijake za dodatni trdi disk, ki so bili priloženi temu izdelku.
Dodajanje trdega diska
računalnik in odklopite adapter za napajanje iz
1 Zaustavite
glavne enote.

Ležišče za pomožni trdi disk
V ohišje vstavite pomožni trdi disk tako, da so vse odprtine
3 1poravnane,
in 2 privijte vijake trdega diska, da pritrdite trdi
disk na ohišje.
z
x
Ohišje
Vijaki za trdi disk
Dodajanje trdega diska (izbirno, samo 550PxC modeli)
4.
Nastavitve in nadgradnja
86
priključek z novim diskom in disk vstavite v ležišče za
Privijte vijake ohišja.
4 Povežite
6
pomožni trdi disk.
Vijaki ohišja

z
x
Priključek
konec kabla priključite na vrata računalnika, tako da bo
5 Prosti
bela pika na desni strani priključka kabla.

7 Pritrdite pokrov ležišča trdega diska in privijte vijake.
Ko namestite pomožni trdi disk, ga pred uporabo formatirajte
v skladu z navodili v uporabniškem priročniku trdega diska.

Akumulatorska baterija
Ko uporabljate računalnik na napajanje iz akumulatorske baterije
in ne na napajanje iz omrežja, upoštevajte naslednja navodila.
Računalniku je priložena litij-ionska pametna baterija.
•• Pred uporabo baterije pozorno preberite varnostne ukrepe,
natisnjene na njej, in jih dosledno upoštevajte.
•• Preden računalnik prvič uporabite, priključite adapter za
izmenični tok in popolnoma napolnite akumulatorsko
baterijo.
4.
Nastavitve in nadgradnja
87
Nameščanje in odstranjevanje baterije
računalnik, zaprite zaslon LCD in obrnjen
1 Zaustavite
računalnik položite na ravno površino.
Zapaha za baterijo potisnite navzven
2 baterijo.
in odstranite
•• Slike za prikaz so samo primeri, zato se lahko razlikujejo od
dejanskega izdelka.
namestite nazaj tako, da jo potisnete v računalnik.
3 Baterijo
Zapaha za baterijo se pomakneta navznoter in samodejno
pritrdita baterijo.
Preverite, ali sta se zapaha za baterijo premaknila navznoter.
Akumulatorska baterija
4.
Nastavitve in nadgradnja
Polnjenje akumulatorske baterije
baterijo in priključite adapter za izmenični tok
1 Namestite
na vtičnico za enosmerni tok na računalniku. Baterija se bo
začela polniti.
88
Merjenje preostanka napolnjenosti
akumulatorske baterije
Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije si lahko ogledate, če
izvedete naslednje postopke.
Preverjanje napolnjenosti akumulatorske baterije v
orodni vrstici
Izključite adapter za izmenični tok in pomaknite kazalec miške nad
ikono akumulatorske baterije v sistemski vrstici orodne vrstice, da
preverite preostanek napolnjenosti akumulatorske baterije.
se polnjenje konča, začne indikator LED polnjenja svetiti
2 Kozeleno.
Stanje
Indikator LED polnjenja
Polnjenje
Oranžen
Polnjenje je končano
Zelen
Adapter za izmenični
tok ni priključen
Izklopljeno
Informacije o času uporabe akumulatorske baterije
Akumulatorska baterija je potrošni material, zato se pri dolgotrajni
uporabi skrajša njena zmogljivost/življenjska doba. Če se
življenjska doba akumulatorske baterije skrajša za več kot polovico
glede na začetni čas, priporočamo nakup nove akumulatorske
baterije.
Če akumulatorske baterije dalj časa ne boste uporabljali, jo
shranite, potem ko ste jo napolnili do 30–40 % njene zmogljivosti.
Tako boste podaljšali njeno življenjsko dobo.
Akumulatorska baterija
áᔪ
áᔪ
4.
Nastavitve in nadgradnja
89
Ŗᮁ
Ŗᮁ
Podaljšanje časa uporabnosti akumulatorske
baterije
᜽᯲
Zmanjšanje svetlosti zaslona LCD
meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)
1 Kliknite
> ikono za prilagajanje zaslona
.
ᰆ⊹
ᖅᱶ
svetlost z vrstico za nadzor svetlosti zaslona.
2 Prilagodite
Tako boste podaljšali življenjsko dobo baterije.
⦽
Uporaba programa za upravljanje porabe
Ta program pripomore
k učinkovitejši rabi akumulatorja in podpira
᜽᯲
način napajanja, optimiran za delovno okolje.
1
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi na namizju > Settings
(Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna plošča) >
ᖅᱶ
Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Power
Options (Možnosti porabe energije).
Lahko pa z desno tipko kliknete ikono naprave za merjenje
porabe energije
na območju za obvestila v opravilni vrstici
in izberete Power Options (Možnosti porabe energije).
2 Če se prikaže naslednji zaslon, izberite enega od načinov.

Akumulatorska baterija
Podaljševanje življenjske dobe akumulatorske baterije
(izbirno)
V programu Settings kliknite Upravljanje porabe in možnost
Battery Life Extender nastavite na ON ali OFF.
OFF (IZKLOP)
V tem načinu se ohrani 100 % napolnjenosti
akumulatorske baterije, če se računalnik napaja
iz električnega omrežja. V tem primeru se čas
uporabe akumulatorske baterije sicer podaljša,
vendar pa se življenjska doba baterije skrajša.
ON (VKLOP)
V tem načinu se ohrani 80% napolnjenosti
akumulatorske baterije, če se računalnik napaja
iz električnega omrežja. V tem primeru se čas
uporabe akumulatorske baterije sicer skrajša,
vendar pa se življenjska doba baterije podaljša.
Drugi način podaljševanja življenjske dobe akumulatorja
Ko se ob zagonu prikaže logotip družbe Samsung, pritisnite
tipko F2, da odprete nastavitev BIOS-a, izberite Advanced
> Battery Life Cycle Extension in nastavite na Enable.
Nato lahko uporabljate način podaljšanja življenjske dobe
akumulatorske baterije.
4.
Nastavitve in nadgradnja
90
Akumulatorska baterija
Uporaba funkcije umerjanja akumulatorske baterije
Če večkrat zaporedoma samo za kratek čas napolnite/izpraznite
akumulatorsko baterijo, se lahko čas uporabe baterije skrajša za
razliko med dejansko napolnjenostjo akumulatorske baterije in
prikazom preostanka napolnjenosti.
4.
Nastavitve in nadgradnja
smernimi tipkami se pomaknite na element Boot > Smart
3 SBattery
Calibration in pritisnite <Enter>.
XXXXXXXX
V tem primeru bosta dejanska napolnjenost akumulatorske
baterije in prikaz preostanka napolnjenosti enaka, če boste
akumulatorsko baterijo s funkcijo umerjanja akumulatorske
baterije popolnoma izpraznili in ga nato znova napolnili.
Na slikah prikazani zasloni in navedeni izrazi so pri nekaterih
modelih računalnikov in različicah gonilnika drugačni.
1 Po izklopu računalnika izključite adapter za izmenični tok.
vklopite računalnik in pritisnite tipko F2, da odprete
2 Ponovno
zaslon za nastavitev.
91
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
Yes v oknu Battery Calibration Confirmation
4 Označite
(Potrditev umerjanja akumulatorske baterije) in pritisnite
<Enter>.
Funkcija umerjanja akumulatorja se vklopi in akumulatorska
baterija se izprazni na silo. Če želite prekiniti postopek,
pritisnite gumb <Esc>.
Postopek traja 3–5 ur, odvisno od zmogljivosti akumulatorske
baterije in preostanka njene napolnjenosti.
5. poglavje
Odpravljanje težav
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika
(izbirno)
93
Ponovna namestitev operacijskega sistema
Windows (izbirno)
100
Vprašanja in odgovori
104
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
Če pride do težav z računalnikom, lahko s programom Recovery
(obnovitvenim programom) nastavitve računalnika preprosto
ponastavite na privzete (tovarniške) vrednosti. Lahko pa naredite
varnostno kopijo računalnika, da ga lahko kadar koli obnovite v
želeno stanje.
Predstavitev programa Recovery
Obnovi
Varnostno
kopiranje
Funkcija
Obnovi
Varnostno
kopiranje
5. poglavje
Odpravljanje težav
93
Opis
Obnovi celoten pogon Windows.
Varnostno lahko kopirate celoten pogon Windows.
• Recovery računalniku morda ni priložen ali pa je
nameščena druga različica.
• Modelom, ki imajo trdi disk ali polprevodniški pogon,
manjši kot 64 GB, program Recovery ni priložen.
• Navedena navodila veljajo za Recovery 6.0.
Nekatere funkcije so glede na različice lahko drugačne
ali niso na voljo. Za več informacij si oglejte razdelek s
pomočjo za program.
• Program Recovery ne podpira optičnih pogonov (pogonov
CD/DVD itd.).
Pomoč
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
5. poglavje
Odpravljanje težav
94
Obnovitev
Računalnik lahko v privzeto (tovarniško) stanje obnovite, ko se ne
zažene.
Privzeta
tovarniška točka
1
Obnovi računalnik
na privzeto
tovarniško stanje.
- Če se operacijski sistem Windows ne zažene
Vklopite računalnik in pritisnite tipko F4.
Zaženite način obnovitve.
Uporabnikova
točka varnostnega
kopiranja
- Če sistem Windows deluje
Na začetnem zaslonu z desno miškino tipko kliknite katero
v spodnjem
koli območje in izberite vseh aplikacij
desnem kotu. Nato kliknite Recovery.
2
3
Če ste program zagnali prvič, se morate strinjati z
uporabniško pogodbo.
Če se prikaže zaslon z začetnim menijem, kliknite Recover
(Obnovi). Izberite točko obnovitve in kliknite Recover
(Obnovi).
Če možnost User Data Maintenance (Ohranitev uporabniških
podatkov) nastavite na ON (VKLOPLJENO), se računalnik
obnovi, trenutni uporabniški podatki pa se ohranijo.
Obnovi računalnik
na prej varnostno
kopirano stanje.
4
Obnovi se izvede v skladu z navodili na zaslonu.
Če se obnovi dokonča, lahko računalnik uporabljate
normalno.
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
5. poglavje
Odpravljanje težav
95
Obnovitev po varnostnem kopiranju
Računalnik lahko obnovite po tem, ko ga varnostno kopirate na
ločen pogon ali zunanjo pomnilniško napravo.
Varnostno kopiranje
1
2
Izberite pogon
za shranjevanje.
Če želite računalnik varnostno kopirati na zunanjo
pomnilniško napravo, jo priklopite in izberite ustrezen pogon.
Na osnovnem zaslonu programa Recovery kliknite Backup
(Varnostno kopiranje).
Izberite pogon, ki ga želite uporabiti, in kliknite Backup
(Varnostno kopiraj).
Pogona DVD ne morete izbrati.
3
Postopek varnostnega kopiranja se izvede v skladu z navodili.
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
Obnovitev
Računalnik lahko obnovite z varnostno kopijo iz zgornjega
postopka.
1
Če je varnostna kopija shranjena na zunanjo pomnilniško
napravo, jo priklopite.
2
Zaženite Recovery in kliknite Recover (Obnovi).
3
Izberite Recover Option (Možnost obnovi) in kliknite
Recover (Obnovi). Izberite točko, ki jo želite obnoviti.
4
5. poglavje
Odpravljanje težav
Obnovi se izvede v skladu z navodili na zaslonu.
Računalnik lahko uporabljate po končani obnovi.
96
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
5. poglavje
Odpravljanje težav
97
Za kopiranje zunanjega diska za shranjevanje
Ko zamenjate pomnilniško napravo, kot je trdi disk, polprevodniški
pogon itd. (v nadaljevanju trdi disk), ki je vgrajena v računalnik,
lahko obstoječe podatke preprosto in varno premaknete v novo
pomnilniško napravo.
V novi pomnilniški napravi mora biti dovolj prostora za
shranjevanje obstoječih podatkov.
Priključek zunanjega trdega diska USB za povezavo trdega
diska in računalnika morate kupiti posebej.
4
Podatki na trenutnem trdem disku se shranijo na nov trdi
disk.
1
Priključek zunanjega trdega diska USB za povezavo trdega
diska in računalnika morate kupiti posebej.
5
Če se shranijo vsi podatki, odprite pokrov diska na dnu
računalnika in obstoječi trdi disk zamenjajte z novim.
2
Zaženite Recovery in kliknite Disk copy (Kopiranje diska).
3
Izberite možnost v razdelku Disk recovery Point
(Obnovitvena točka diska) in kliknite Disk copy (Kopiranje
diska).
Če pokrova na dnu računalnika ne morete odpreti, se za
pomoč obrnite na Samsungov servisni center.
V tem primeru boste ustrezen servis morda morali plačati.
6
V računalniku je zdaj nov trdi disk.
Računalnik z večjim trdim diskom lahko uporabljate z enako
konfiguracijo kot s prejšnjim diskom.
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
Izvoz posnetka diska
Če računalnik pogosto obnavljate na privzete (tovarniške)
nastavitve, si lahko postopek olajšate tako, da posnetek privzetega
(tovarniškega) stanja diska shranite v zunanjo pomnilniško
napravo.
zunanjo pomnilniško napravo in izberite pogon za
1 Priklopite
shranjevanje.
2 Kliknite Run (Zaženi).
postopek tako, da sledite navodilom za shranjevanje
3 Izvedite
celotne slike privzetega (tovarniškega) stanja diska v zunanjo
pomnilniško napravo.
Odklopite zunanjo pomnilniško napravo in jo shranite ločeno.
5. poglavje
Odpravljanje težav
98
morate računalnik ponastaviti na privzete (tovarniške)
4 Čenastavitve,
priklopite zunanjo pomnilniško napravo s
shranjenim posnetkom.
Recovery in kliknite Recover (Obnovi). Izberite
5 Zaženite
Factory Default Point (Privzeta tovarniška točka) in
kliknite Recover (Obnovi). Postopek obnovi se začne.
Ko se postopek obnovi zaključi, lahko računalnik uporabljate
s privzetimi (tovarniškimi) nastavitvami.
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
Funkcija obnovitve računalnika v sistemu
Windows 8
Če morate zaradi nepričakovane napake ponovno namestiti
operacijski sistem Windows 8, uporabite naslednjo funkcijo.
Za modele, ki imajo zmogljivost shranjevanja manjšo od
SSD 64 GB, namesto programa Recovery uporabite funkcijo
obnovitve sistema, ki jo ponuja operacijski sistem Windows.
Charms menu > Settings > Change PC Settings
1 Kliknite
> General (Meni čarobni gumbi > Nastavitve >Spremeni
nastavitve računalnika > Splošno).
gumb Start za obnovitev računalnika ali
2 Kliknite
odstranitev vseh elementov in ponovno namestitev
sistema Windows.
Obnovitev
računalnika
Odstranitev
vseh elementov
in ponovna
namestitev
sistema Windows
Če računalnik ne deluje pravilno, ga lahko
obnovite in pri tem ohranite medijske
datoteke, kot so fotografije, videe, glasbene
datoteke ipd. ter tudi osebne dokumente.
Če želite računalnik povrniti v privzete
nastavitve ali začeti od začetka, lahko
računalnik ponastavite na tovarniško
privzete nastavitve.
5. poglavje
Odpravljanje težav
99
Pred uporabo funkcije za obnovitev računalnika morate
varnostno kopirati datoteke iz naslednjih map, saj te ne
bodo ohranjene.
\Windows, \Program files (Programske datoteke), \Program
files(x86) (Programske datoteke (x86)), \ProgramData,
OEM Folder (Mapa OEM) (primer) c:\samsung), \User
(Uporabnik)\<user name (ime uporabnika)>\AppData
navodila na zaslonu in nadaljujte s postopkom
3 Upoštevajte
obnavljanja.
Ko je obnovitev dokončana, lahko računalnik normalno
uporabljate.
Ponovna namestitev operacijskega sistema Windows (izbirno)
Če operacijski sistem Windows ne deluje več pravilno, ga lahko
znova namestite z MEDIJA ZA OBNOVITEV SISTEMA.
(Za modele s priloženim MEDIJEM ZA OBNOVITEV SISTEMA.)
Če je modelu priložen program Samsung Recovery Solution, lahko
z njim znova namestite sistem Windows.
Ti opisi veljajo samo za Windows 7/8 in Windows Vista ter za
podprte modele.
•• MEDIJ ZA OBNOVITEV SISTEMA morda ni na voljo,
odvisno od modela računalnika.
•• Če sistema Windows ne morete zagnati ali če želite izbrisati
vse obstoječe podatke in znova namestiti Windows,
ga namestite v skladu z navodili v razdelku [Ponovna
namestitev, kadar sistema Windows ni mogoče
zagnati].
•• Nekatere slike so lahko drugačne kot pri dejanskem izdelku.
•• Opisi so lahko drugačni, odvisno od operacijskega sistema.
•• S ponovno namestitvijo operacijskega sistema Windows
lahko izbrišete podatke (datoteke in programe), ki so
shranjeni na trdem disku.
•• Naredite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov.
Družba Samsung Electronics ne prevzema odgovornosti za
kakršno koli izgubo podatkov.
5. poglavje
Odpravljanje težav
100
Ponovna namestitev v sistemu Windows
1 V pogon DVD vstavite MEDIJ ZA OBNOVITEV SISTEMA.
se prikaže okno Select Windows Installation (Izbira
2 Čenamestitve
sistema Windows), kliknite Install Now (Namesti
zdaj). Ko se pojavi okno Select Update (Izbira posodobitve),
kliknite ustrezen element.
•• Če v oknu Select Update (Izbira posodobitve) izberete
Go online to get the latest updates for installation
(Pojdi v splet in priskrbi najnovejše posodobitve za
namestitev), se namestijo najnovejše posodobitve in sledi
4. korak. V tem času mora imeti računalnik vzpostavljeno
povezavo z internetom.
•• V sistemu Windows 7/8 se lahko prikaže okno, ki sprašuje
po namestitvi operacijskega sistema, odvisno od različice.
Če kliknete gumb Next (Naprej), se pojavi zaslon iz 3.
koraka.
se prikaže zaslon User Agreement (Uporabniški dogovor),
3 Čeizberite
možnost I accept the license terms (Sprejmem
licenčne pogoje) in nato kliknite Next (Naprej).
Pri sistemu Windows 7/8 se ta zaslon morda ne bo prikazal,
odvisno od različice.
Ponovna namestitev operacijskega sistema Windows (izbirno)
5. poglavje
Odpravljanje težav
101
se spodnje okno, v katerem izberite možnost
Ko se prikaže okno, ki sprašuje o mestu namestitve
4 Prikaže
5
namestitve.
operacijskega sistema, izberite particijo pogona diska in
kliknite gumb Next (Naprej).
Če kliknete Custom (Po meri), boste nadaljevali s postopki iz
5. koraka.
Pogon D vsebuje območje za shranjevanje posnetka
Če kliknete Upgrade (Nadgradnja), boste nadaljevali s
postopki iz 6. koraka.
•• Pri sistemu Windows 7/8 se ta zaslon morda ne bo prikazal,
odvisno od različice.
•• Custom (Po meri)
Izberite to možnost, če želite znova namestiti sistem
Windows. Po izvedeni namestitvi po meri morate znova
namestiti vse potrebne gonilnike naprave in programe.
Poleg tega se po namestitvi na trdih diskih lahko ohranijo
nekatere nepomembne mape in datoteke (na primer C:\
Windows.old itd.)
•• Upgrade (Nadgradnja)
Izberite to možnost, če želite nadgraditi sistem Windows
in ohraniti trenutne datoteke, konfiguracije in programe.
Čeprav vam zaradi tega ni treba znova namestiti gonilnikov
naprave in programov, nekateri programi po nadgradnji
morda ne bodo delovali pravilno.
varnostne kopije, ki ga uporablja Samsung Recovery Solution.
Priporočljivo je, da sistem Windows namestite na pogon C.
Ko se prejšnje namestitvene datoteke sistema Windows
nahajajo na izbrani particiji, se prikaže sporočilo, da bodo
datoteke in mape premaknjene v mapo Windows.old. Kliknite
gumb OK (V redu).
sistema Windows se nadaljuje.
6 Namestitev
Med nameščanjem se bo računalnik trikrat zagnal znova.
Če se po ponovnem zagonu prikaže sporočilo Press any key
to boot from CD or DVD... (Za zagon s CD-ja ali DVD-ja
pritisnite katero koli tipko ...), ne pritisnite nobene tipke.
se mora registrirati v skladu z navodili na zaslonu
7 Uporabnik
sistema Windows.
je registracija končana, se prikaže zaslon Windows
8 KoDesktop
(Namizje Windows).
Za pravilno delovanje računalnika je priporočljiva namestitev
potrebne programske opreme.
Ponovna namestitev operacijskega sistema Windows (izbirno)
Ponovna namestitev, kadar sistema Windows ni
mogoče zagnati
Kadar sistema Windows ni mogoče zagnati, zaženite MEDIJ ZA
OBNOVITEV SISTEMA, s katerega lahko znova namestite Windows.
pogon DVD vstavite MEDIJ ZA OBNOVITEV SISTEMA in
1 Vznova
zaženite računalnik.
med zagonom prikaže sporočilo Press any key to boot
2 Čefromse CD
or DVD... (Za zagon s CD-ja ali DVD-ja pritisnite
katero koli tipko ...), pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
5. poglavje
Odpravljanje težav
102
se prikaže zaslon User Agreement (Uporabniški dogovor),
5 Čeizberite
možnost I accept the license terms (Sprejmem
licenčne pogoje) in nato kliknite Next (Naprej).
Pri sistemu Windows 7/8 se ta zaslon morda ne bo prikazal,
odvisno od različice.
se prikaže okno, ki sprašuje po vrsti namestitve, kliknite
6 KoCustom
(Po meri).
Pri sistemu Windows 7/8 se ta zaslon morda ne bo prikazal,
odvisno od različice.
se prikaže okno, ki sprašuje o mestu namestitve
7 Kooperacijskega
sistema, izberite particijo pogona diska in
kliknite gumb Next (Naprej).
nekaj časa se prikažejo okna Options (Možnosti) z
3 Čez
možnostmi, kot so Language (Jezik), Time (Čas), Keyboard
(Tipkovnica) itd. Potrdite nastavitve in kliknite gumb Next
(Naprej).
se prikaže okno Select Windows Installation (Izbira
4 Čenamestitve
sistema Windows), kliknite Install Now
(Namesti zdaj).
V sistemu Windows 7/8 se lahko prikaže okno, ki sprašuje po
namestitvi operacijskega sistema, odvisno od različice. Če
kliknete gumb Next (Naprej), se pojavi zaslon iz 5. koraka.
Pogon D vsebuje območje za shranjevanje posnetka
varnostne kopije, ki ga uporablja Samsung Recovery Solution.
Priporočljivo je, da sistem Windows namestite na pogon C.
Ponovna namestitev operacijskega sistema Windows (izbirno)
•• A Če kliknete Drive Options (Advanced) (Možnosti
pogona (dodatno)), lahko izbrišete, formatirate, ustvarite
ali razširite particijo. Kliknite funkcijo in nadaljujte v skladu
z navodili na zaslonu.
•• Ko se prejšnje namestitvene datoteke sistema Windows
nahajajo na izbrani particiji, se prikaže sporočilo, da bodo
datoteke in mape premaknjene v mapo Windows.old.
Kliknite gumb OK (V redu).
koraki so enaki kot v 7. koraku razdelka Ponovna
8 Naslednji
namestitev v sistemu Windows.
5. poglavje
Odpravljanje težav
103
Vprašanja in odgovori
Poiščete lahko težave, do katerih lahko pride v sistemu, in si
ogledate ustrezne rešitve. Poiščete lahko tudi navodila, ki jih
potrebujete za uporabo računalnika.
5. poglavje
Odpravljanje težav
V2
Zmogljivost trdega diska (HDD) v sistemu Windows se
razlikuje od specifikacij izdelka.
O
Zmogljivost naprave za shranjevanje (trdi disk) proizvajalca
je izračunana na podlagi predpostavke, da 1 KB = 1000
bajtov. Operacijski sistem (Windows) pa zmogljivost naprave
za shranjevanje določa na podlagi izračuna 1 KB = 1024
bajtov, zato je navedena zmogljivost trdega diska v sistemu
Windows manjša od dejanske zmogljivosti.
Povezano z obnovitvijo
V1
104
Kaj je območje obnovitve?
O
Računalniki Samsung imajo dodatno particijo za obnovitev
računalnika ali shranjevanje varnostnih kopij. (Samo za
modele s programom Recovery.)
Zmogljivost v sistemu Windows je morda manjša od
dejanske zmogljivosti, kajti nekateri programi zasedajo
določeno območje trdega diska zunaj sistema Windows.
Ta particija se imenuje območje obnovitve in vključuje
posnetek za obnovitev, ki je sestavljen iz operacijskega
sistema in aplikacij.
Pri modelih s programom Recovery je lahko zmogljivost
trdega diska v sistemu Windows manjša od dejanske
zmogljivosti, kajti Recovery uporablja skrito območje, ki
obsega približno 5–20 GB trdega diska, za shranjevanje
posnetka obnovitve; to skrito območje pa ni všteto v skupen
obseg, ki je na voljo za sistem Windows.
Velikost programa Recovery je različna glede na model
zaradi različne velikosti uporabljenih programov.
Vprašanja in odgovori
V3
O
V4
5. poglavje
Odpravljanje težav
Povezano z operacijskim sistemom Windows 8
Kaj je posnetek za obnovitev?
Stanje računalnika (vključno z operacijskim sistemom,
določenimi gonilniki, programsko opremo itd.), ki se
pretvori v podatkovni posnetek. Zahtevan je za obnovitev
računalnika in je na trdem disku računalnika. Vendar pa
zaradi premalo prostora ni na voljo v pomnilniških napravah
z zmogljivostjo, nižjo od 64 GB.
Kako obnovim računalnik brez programa Recovery?
O
Računalnik lahko obnovite s funkcijo obnovitve sistema, ki je
del operacijskega sistema Windows.
Za več podrobnosti si oglejte točko Obnovitev
funkcionalnosti v razdelku pomoči.
105
V1
Ne morem najti gumba Start na namizju.
O
V operacijskem sistemu Windows 8 ni gumba Start.
Nadzorno ploščo, menije za upravljanje računalnika itd. lahko
uporabljate tako, da aktivirate meni s čarobnimi gumbi.
V2
Ne morem najti gumba za izklop računalnika.
O
Kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)
> Power (Napajanje), da prikažete meni Power Options
(Možnosti porabe energije).
Kliknite Shutdown (Zaustavitev).
V3
O
Program na začetnem zaslonu je izginil.
Kliknite meni s čarobnimi gumbi > Search (Iskanje), da
prikažete vse nameščene programe. Z desno miškino tipko
kliknite ustrezen program, da ga prikažete v ploščici na
začetnem zaslonu.
Vprašanja in odgovori
V4
Ker poznam Windows 7, želim, da je zaslon z namizjem
videti kot v operacijskem sistemu Windows 7.
O
Trenutno ni načina, da bi se namizje prikazalo privzeto.
Hkrati pritisnite tipki Windows + D, da odkrijete namizje, ko
se prikaže začetni zaslon. To je trenutno edina nadomestna
rešitev.
V5
5. poglavje
Odpravljanje težav
V7
Zaženite datoteko za namestitev gonilnika in sledite
ustreznim navodilom. Namestite ga lahko na enak način kot
v obstoječih operacijskih sistemih.
Natančna navodila za vsak model si oglejte v priročniku za
tiskalnik.
Kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)
> Change PC Settings (Spremeni nastavitve računalnika)
> Personalization (Prilagoditev). Prilagodite lahko
nastavitve operacijskega sistema, na primer videz zaslona in
tako naprej.
Če želite podrobno konfigurirati računalnik, kliknite meni
s čarobnimi gumbi na namizju > Settings (Nastavitve) >
Control Panel (Nadzorna plošča).
Računalnik lahko konfigurirate na enak način kot v obstoječih
operacijskih sistemih Windows.
V8
O
V6
O
Kako odstranim gonilnik?
Na namizju kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve) > Control Panel (Nadzorna plošča) >
Programs and Features (Programi in funkcije).
Kliknite program. Nato pa kliknite še Remove (Odstrani).
Kako lahko spremenim nastavitve zaslona, nastavitve
okolje, velikost pisave, barve in tako naprej?
O
Kako namestim gonilnik tiskalnika?
O
106
Active X se v Internet Explorerju na začetnem zaslonu
ne zažene.
Internet Explorer na začetnem zaslonu ustreza spletnim
standardom HTML5, zato ne podpira programske opreme
Active X. Vendar pa Active X podpira Internet Explorer na
namizju.
► Active Xaktivirate tako:
Če z desno miškino tipko kliknete Internet Explorer, se
in kliknite
prikaže naslednje okno. Pritisnite gumb
View on the Desktop (Prikaži na namizju). Active X je
omogočen.
Vprašanja in odgovori
V9
Želim odstraniti predhodno nameščen operacijski
sistem Windows 8 in namestiti drugega.
O
Če želite v računalnik namestiti drug operacijski sistem,
morate najprej spremeniti nastavitve BIOS-a.
Za več informacij obiščite http://www.samsung.com in
pojdite na Customer Support (Podpora za stranke) >
Troubleshooting (Odpravljanje težav). Poiščite Windows 8 in
na seznamu rezultatov iskanja najdite ustrezen odgovor.
5. poglavje
Odpravljanje težav
107
Povezano s prikazom
V1
O
Namizje, ki je na televizorju prikazano po povezavi
prek vrat HDMI, ne ustreza zaslonu.
Odprite nadzorno ploščo Graphics (Grafika), če želite
prilagoditi nastavitve zaslona.
► Pri grafičnih karticah podjetja Intel
Z desno miškino tipko kliknite namizje in pojdite na
Graphics Properties (Lastnosti grafike) > Display (Prikaz)
> General (Splošno). Prilagodite nastavitvi Horizontal
Ratio (Vodoravno razmerje) in Vertical Ratio (Navpično
razmerje), da ju prilagodite zaslonu in kliknite OK (V redu).
► Pri grafičnih karticah podjetja AMD
1. Z desno miškino tipko kliknite namizje in pojdite na
Graphics Properties (Lastnosti grafike) > Desktop and
Display (Namizje in prikaz) > My Digital Flat Panel (Moj
digitalni ploski zaslon) > Expansion Options (Digital
Flat Panel) (Možnosti razširitve (Digitalni ploski
zaslon)).
2. Prilagodite nadzorno vrstico tako, da se slika prilega
kotom televizorja in kliknite Apply (Uporabi).
Vprašanja in odgovori
Povezano z zvokom
V1
Po povezavi prek vrat HDMI ne slišim zvoka iz
televizorja.
O
1. Z desno miškino tipko kliknite opravilno vrstico na namizju
in kliknite Play Device (Naprava za predvajanje).
2. Spremenite možnost v Digital Audio (HDMI) (Digitalni
zvok (HDMI)), HDMI device (Naprava HDMI), HDMI Output
(Izhod HDMI) ali drugo možnost in kliknite Set as Default
(Nastavi kot privzeto). Nato kliknite OK (V redu).
5. poglavje
Odpravljanje težav
108
Drugo
V1
O
Računalnika ne morem zagnati v sistemu DOS z
naprave USB.
Če želite računalnik zagnati v sistemu DOS z naprave USB,
pred uporabo te funkcije nastavite možnost Fast BIOS
Mode (Hiter način BIOS) v meniju Advanced (Dodatno)
nastavitve BIOS-a na Disabled (Onemogočeno).
6. poglavje
Dodatek
Pomembne varnostne informacije
110
Nadomestni deli in dodatna oprema
112
Izjave o skladnosti s predpisi
114
Informacije o simbolu OEEO
129
Specifikacije izdelka (Za 550PxC modele)
130
Specifikacije izdelka (Za 500P4x,Q470x modele)
131
Slovarček
133
Stvarno kazalo
137
Pomembne varnostne informacije
Varnostna navodila
Sistem je zasnovan in preizkušen v skladu z najnovejšimi standardi
za varnost opreme za informacijsko tehnologijo. Za zagotovitev
varne uporabe tega izdelka morate kljub temu upoštevati
varnostna navodila na izdelku in v dokumentaciji.
Vedno upoštevajte ta navodila, da preprečite osebne
poškodbe in sistemsko škodo.
Nastavitev sistema
•• Pred uporabo sistema preberite in upoštevajte vsa navodila,
navedena na izdelku in v dokumentaciji. Vsa varnostna
navodila in navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.
•• Izdelka ne uporabljajte v bližini vode ali vira toplote, kot je
radiator.
6.
Dodatek
110
•• Če je računalnik opremljen s stikalom za izbiro napetosti,
zagotovite, da je nastavljen na ustrezno napetost, ki se
uporablja na vašem območju.
•• Odprtine v ohišju računalnika so namenjene prezračevanju.
Teh odprtin ne blokirajte ali jih zakrivajte. Ko urejate delovno
okolje, poskrbite, da okoli sistema pustite dovolj prostora
za prezračevanje; najmanj 15 cm. V prezračevalne odprtine
računalnika nikoli ne vstavljate kakršnihkoli predmetov.
•• Zagotovite, da so prezračevalne odprtine na dnu ohišja vedno
proste. Računalnika ne postavljajte na mehko površino, saj ta
lahko blokira spodnje odprtine.
•• Če uporabljate podaljšek, se prepričajte, da moč vseh
priključenih izdelkov ne presega nazivne moči podaljška.
•• Pri prenosnih računalnikih s sijajnimi okvirji zaslona je
priporočljivo, da uporabnik premisli o mestu postavitve
računalnika, saj lahko okvir povzroči neprijeten odsev bližnjih
luči in svetlih površin.
•• Sistem namestite na stabilno delovno površino.
•• Izdelek uporabljajte samo z virom napajanja, ki je naveden na
nalepki z navedbami.
•• Zagotovite, da je električna vtičnica, ki jo uporabljate za
napajanje opreme, zlahka dostopna v primeru požara ali
kratkega stika.
NB Ver 3.1
Pomembne varnostne informacije
6.
Dodatek
111
Skrb med uporabo
Navodila za varno uporabo računalnika NotePC
•• Ne hodite po napajalnem kablu ali nanj postavljajte
kakršnihkoli predmetov.
1. Pri nameščanju in uporabi naprav si oglejte varnostne zahteve
v uporabniškem priročniku.
•• Sistema ne polivajte s tekočino. Temu se izognete tako, da v
bližini sistema ne jeste ali pijete.
2. Naprave lahko uporabljate samo z opremo, ki je navedena v
tehničnih podatkih naprav.
•• Nekateri izdelki so opremljeni z izmenljivo akumulatorsko
baterijo CMOS na sistemski plošči. Če akumulatorske baterije
CMOS ne namestite ustrezno, obstaja nevarnost eksplozije.
Akumulatorsko baterijo zamenjajte z enako ali enakovredno, ki
jo priporoči proizvajalec.
3. Če zavohate ali opazite dim iz računalnika, enoto izklopite in
odstranite akumulatorsko baterijo. Pred ponovno uporabo
mora enoto pregledati ustrezno usposobljeni strokovnjak.
Akumulatorske baterije zavrzite skladno z navodili proizvajalca.
Če je akumulatorsko baterijo CMOS treba zamenjati, naj to
izvede ustrezno usposobljen strokovnjak.
•• Tudi ko je računalnik izklopljen, skozenj še vedno teče del
električnega toka.
Da preprečite električni udar, pred čiščenjem sistema
vedno izklopite vse napajalne kable ter odstranite kable
akumulatorske baterije in modema iz stenskih vtičnic.
•• Sistem odklopite iz stenske vtičnice in se za servisiranje obrnite
na usposobljeno osebje:
– Če je napajalni kabel ali vtičnica poškodovana.
– Če je bil sistem polit s tekočino.
– Če kljub upoštevanju navodil za uporabo sistem še vedno ne
deluje ustrezno.
– Če je sistem padel ali je ohišje poškodovano.
– Če je učinkovitost delovanja sistema spremenjena.
4. Servisiranja in popravila naprav morajo izvajati samo
pooblaščeni servisni centri.
5. Prenosnega računalnika ne uporabljate tako, da se med
delovanjem spodnji del ohišja dlje časa dotika kože. Med
običajnim delovanjem se temperatura spodnjega dela ohišja
zviša (zlasti če je računalnik priključen na napajanje iz omrežja).
Daljši stik s kožo lahko povzroči nelagodje ali celo opekline.
Nadomestni deli in dodatna oprema
Uporabljajte samo tiste nadomestne dele in dodatno opremo, ki
jo priporoča proizvajalec.
Da preprečite nevarnost požara, uporabljajte samo kabel št.
26 AWG ali večji telekomunikacijski linijski kabel.
Izdelka ne uporabljajte na nevarnih območjih. Sem
spadajo območja za oskrbo bolnikov v zdravstvenih ali
zobozdravstvenih ustanovah, okolja, ki so obogatena s
kisikom, ali industrijska območja.
Odstranjevanje akumulatorske baterije
Sekundarnih akumulatorskih baterij ali izdelkov, opremljenih
z neodstranljivimi sekundarnimi akumulatorskimi baterijami,
ne zavrzite v smeti.
Za informacije o odstranjevanju akumulatorskih baterij, ki jih ni
mogoče več uporabljati ali napajati, se obrnite na pomoč Samsung
Helpline.
Pri odstranjevanju starih akumulatorskih baterij upoštevajte vse
lokalne predpise.
ČE ZAMENJATE AKUMULATORSKO BATERIJO IN JE TA
NEUSTREZNA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE.
UPORABLJENE AKUMULATORSKE BATERIJE ODSTRANITE V
SKLADU Z NAVODILI.
6.
Dodatek
112
Varnost laserja
Vsi sistemi, ki so opremljeni s pogoni CD ali DVD, so skladni z
ustreznimi varnostnimi standardi, vključno s standardom IEC
60825-1. Laserske naprave v teh delih so opredeljene kot "laserski
izdelki 1. razreda" v skladu z zahtevami ameriškega Ministrstva
za zdravje in človeške vire (DHHS). Če je enoto treba servisirati, se
obrnite na pooblaščeno servisno mesto.
•• Izjava o varnosti laserja:
Uporaba upravljalnih elementov, nastavitev ali izvajanje
postopkov, razen tistih, ki so navedeni v tem priročniku,
lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju. Za
preprečevanje izpostavljenosti laserskim žarkom ne
odpirajte notranjosti pogona CD ali DVD.
•• Lasersko sevanje razreda 1M pri odprtem delovnem
elementu.
Ne glejte neposredno z optičnimi instrumenti.
•• Nevidno lasersko sevanje razreda 3M pri odprtem
elementu.
Izogibajte se izpostavljenosti žarku.
Nadomestni deli in dodatna oprema
Priključitev in izključitev adapterja za izmenični
tok
Vtičnica mora biti nameščena blizu opreme in lahko dostopna.
Napajalnega kabla ne izključujte tako, da ga vlečete samo za
kabel.
Zahteve za napajalni kabel
Sklop napajalnega kabla (stenski vtič, kabel in vtič adapterja za
izmenični tok), ki je priložen računalniku, je skladen z zahtevami za
uporabo v državi, kjer ste kupili opremo.
Sklopi napajalnega kabla, ki jih želite uporabljati v drugih
državah, morajo ustrezati zahtevam določene države. Za dodatne
informacije o zahtevah sklopa napajalnega kabla se obrnite na
pooblaščenega prodajalca, prodajnega zastopnika ali ponudnika
storitev.
6.
Dodatek
113
Splošne zahteve
Spodaj navedene zahteve veljajo v vseh državah:
•• Vse sklope napajalnega kabla mora odobriti ustrezna
pooblaščena agencija, ki je odgovorna za vrednotenje v državi
uporabe sklopa napajalnega kabla.
•• V skladu z zahtevami napajalnega sistema v posameznih
državah je najnižja zahtevana zmogljivost električnega toka
sklopa napajalnega kabla 7 A, nazivna napetost pa 125 ali 250
voltov za izmenični tok (SAMO V ZDA).
•• Priključek naprave mora ustrezati mehanski konfiguraciji
priključka C7 (ali C5) skladnega s standardom EN 60 320/IEC
320 za povezavo z vhodom naprave na računalniku.
Izjave o skladnosti s predpisi
Napotki za brezžičnost
(če je opremljen s pasom 2,4 G ali 5 G)
Sistem prenosnega računalnika je lahko opremljen (ima vgrajene)
z napravami z nizko porabo energije in radijskim omrežjem LAN
(naprave za brezžično komunikacijo prek radijske frekvence),
ki delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. Ta razdelek splošni pregled
podatkov, ki jih morate upoštevati ob uporabi brezžične naprave.
Dodatne omejitve, opozorila in navodila za določene države so
navedena v razdelkih posameznih držav (ali razdelkih skupine
držav). Brezžične naprave v vašem sistemu lahko uporabljate samo
v državah, ki so označene z radijskimi odobritvenimi oznakami na
oznaki sistema. Če država, v kateri boste uporabljali napravo, ni
navedena, se obrnite na lokalno agencijo za radijske odobritve.
Brezžične naprave so skrbno nadzorovane in njihova uporaba je
lahko prepovedana.
Moč polja radijske frekvence brezžičnih naprav ali naprav, ki so
lahko vgrajene v vaš prenosni računalnik, so pod trenutnimi
mednarodnimi omejitvami za izpostavljenost radijskim
frekvencam. Ker brezžične naprave (ki so lahko vgrajene v vaš
prenosni računalnik) oddajajo manj energije, kot je to dovoljeno
v varnostnih standardih in priporočilih za radijske frekvence, je
proizvajalec mnenja, da so varne za uporabo. Kljub njihovim
nivojem energije se naprav med običajnim delovanjem ne
dotikajte.
Nekatere okoliščine zahtevajo omejitev brezžičnih naprav. Primeri
splošnih omejitev so navedeni na naslednji strani:
6.
Dodatek
114
• Radijske frekvence brezžične komunikacije lahko motijo
opremo na potniških letalih. Trenutni letalski predpisi
zahtevajo izklop brezžičnih naprav med potovanjem z
letalom.
Komunikacijske naprave s protokolom 802.11ABGN (znan
tudi kot brezžični internet ali Wi-fi) in Bluetooth so primeri
naprav, ki omogočajo brezžično komunikacijo.
• V okoljih, kjer je možnost motenj drugih naprav ali
storitev nevarna ali se smatra za nevarno, je lahko
uporaba brezžične naprave prepovedana ali omejena.
Letališča, bolnišnice in območja z visoko vsebnostjo
kisika ali vnetljivih plinov je samo nekaj primerov, kjer je
uporaba brezžičnih naprav prepovedana ali omejena. Če
se nahajate v okolju, kjer niste seznanjeni s kaznimi za
uporabo brezžičnih naprav, se pred uporabo ali vklopom
brezžične naprave posvetujte z ustreznim organom za
izdajo pooblastila.
• Vsaka država ima različne omejitve za uporabo brezžičnih
naprav. Ker je vaš sistem opremljen z brezžično napravo,
pred potovanjem med državami, preverite pri lokalnih
organih za radijsko odobritev, kakšne so omejitve
za uporabo brezžične naprave v državi, v katero ste
namenjeni.
• Če je vaš sistem opremljen z vgrajeno brezžično
napravo, brezžično napravo začnite uporabljati šele, ko
so nameščeni vsi pokrovi in zaščite in je sistem v celoti
sestavljen.
Izjave o skladnosti s predpisi
• Uporabniku ni dovoljeno popravljati brezžičnih naprav.
Kakršnokoli spreminjanje naprav je prepovedano.
Spreminjanje brezžične naprave izniči pravico do njene
uporabe. Za servisna popravila se obrnite na proizvajalca.
• Uporabljajte samo gonilnike, odobrene za državo, v kateri
boste uporabljali napravo. Za dodatne informacije si
oglejte proizvajalčev komplet za obnovitev sistema ali pa
stopite v stik s tehnično podporo proizvajalca.
6.
Dodatek
115
Združene države Amerike
Obvestila in varnostne zahteve za Združene države
Amerike in Kanado
Med oddajanjem ali sprejemanjem enote se ne dotikajte ali
premikajte antene.
Med oddajanjem ne držite nobene komponente z radiom tako,
da se antena nahaja blizu ali se dotika izpostavljenih delov telesa,
zlasti obraza ali oči.
Radia ne uporabljajte ali poskušajte oddajati podatkov, če antena
ni priključena. V nasprotnem primeru lahko poškodujete radio.
Uporaba v določenih okoljih:
Uporaba brezžičnih naprav v nevarnih območjih je omejena z
varnostnimi predpisi, ki veljajo v takšnih okoljih.
Uporabo brezžičnih naprav na letalih določa Zvezna uprava za
letalstvo (FAA).
Uporaba brezžičnih naprav v bolnišnicah je omejena z določili
posamezne bolnišnice.
Opozorilo: bližina eksplozivnih naprav
Prenosnega oddajnika (kot je brezžična omrežna naprava)
ne uporabljajte v bližini nezaščitenih vžigalnih kapic ali v
eksplozivnem okolju, razen če je naprava spremenjena in
odobrena za takšno uporabo.
Izjave o skladnosti s predpisi
Opozorilo: uporaba na letalu
V skladu s pravili FCC in FAA je prepovedana uporaba
radiofrekvenčnih brezžičnih naprav na letalih, saj signali lahko
motijo pomembne instrumente na letalu.
6.
Dodatek
116
Nenamerni oddajnik v skladu s 15. delom pravilnika FCC
Naprava je sklada s 15. delom pravilnika FCC. Delovanje naprave
je predmet dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati nevarnih
motenj in (2) naprava mora sprejemati vse prejete motnje,
vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Druge brezžične naprave
Varnostna obvestila za druge naprave v brezžičnem omrežju:
oglejte si dokumentacijo, ki je priložena karticam za brezžični
ethernet ali drugim napravam v brezžičnem omrežju.
Radijska naprava v skladu s 15. delom pravilnika ne moti
delovanja naprav pri enaki frekvenci. kakršnekoli spremembe
ali posodobitve omenjenega izdelka, razen če jih izrecno
odobri podjetje Intel, lahko izničijo uporabnikovo pravico do
uporabe te naprave.
Ta oprema je bila preizkušena, kjer je bila določena skladnost
z mejnimi vrednostmi digitalne naprave razreda B ob
upoštevanju 15. dela pravilnika FCC. Te mejne vrednosti
so postavljene tako, da zagotavljajo ustrezno zaščito pred
škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja,
uporablja in lahko oddaja radijske frekvence. Če oprema
ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko
povzroči škodljive motnje. Če oprema povzroča motnje pri
radijskem ali televizijskem sprejemu, ki jih je mogoče določiti
z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša
odpraviti motnje z enim od teh ukrepov:
•• Anteno za sprejem usmerite drugam ali jo prestavite.
•• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
•• Opremo in sprejemnik priključite na različni vtičnici.
•• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim
radijskim/televizijskim tehnikom.
Izjave o skladnosti s predpisi
Po potrebi naj se uporabnik za dodatna pojasnila posvetuje
s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.
Uporabnik naj si za pomoč ogleda tudi knjižico "Nekaj o motnjah".
Slednje je na voljo v lokalnih uradih FCC. Podjetje ne prevzema
odgovornosti za kakršnekoli radijske ali televizijske motnje, ki
so posledica neodobrenih sprememb opreme ali zamenjave ali
dodajanja povezovalnih kablov in opreme, razen tiste, ki jo določa
podjetje. Za popravilo bo odgovoren uporabnik. Za ta sistem
uporabljajte samo zaščitene podatkovne kable.
Namerni oddajnik v skladu s 15. delom pravilnika FCC
6.
Dodatek
Naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih zaradi njenega
delovanja v frekvenčnem razponu od 5,15 do 5,25 GHz. FCC določa
uporabo izdelka v zaprtih prostorih pri frekvenčnem razponu od
5,15 do 5,25 GHz zaradi znižanja morebitnih škodljivih motenj
istokanalnih mobilnih satelitskih sistemov. Visoko zmogljivi radarji
so dodeljeni kot primarni uporabniki pasov 5,25 do 5,35 GHz in 5,65
do 5,85 GHz. Radarske postaje lahko povzročijo motnje naprave
in/ali jo poškodujejo.
Delovanje naprave je predmet dveh pogojev: (1) naprava ne sme
povzročati nevarnih motenj in (2) naprava mora sprejemati vse
prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno
delovanje.
(če je opremljen s pasom 2,4 G ali 5 G)
Sistem prenosnega računalnika je lahko opremljen (ima vgrajene)
z napravami z nizko porabo energije in radijskim omrežjem LAN
(naprave za brezžično komunikacijo prek radijske frekvence), ki
delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. To razdelek velja samo, če so te
naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav si
oglejte sistemsko oznako.
Če je na sistemski oznaki navedena številka ID FCC, je uporaba
brezžičnih naprav v vašem računalniku omejena samo na uporabo
v Združenih državah Amerike.
117
Uporabniku ni dovoljeno popravljati brezžičnih naprav.
Kakršno koli spreminjanje naprav je prepovedano.
Spreminjanje brezžične naprave izniči pravico do njene
uporabe. Za servisna popravila se obrnite na proizvajalca.
Izjave o skladnosti s predpisi
Zdravstvene in varnostne informacije
Zdravstvene in varnostne informacije
Informacije o skladnosti (SAR)
V izdelku sta lahko vgrajena radijski oddajnik in sprejemnik.
Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega mejnih vrednosti
izpostavljenosti radiofrekvenčni (RF-)energiji, ki jih je določila
Zvezna komisija za komunikacije (FCC) vlade ZDA. FCC-jeve
mejne vrednosti izpostavljenosti temeljijo na priporočilih dveh
strokovnih organizacij, Nacionalnega sveta za meritve in zaščito
pred sevanjem (NCRP) in Inštituta inženirjev elektrotehnike
in elektronike (IEEE). V obeh primerih so priporočila razvili
znanstveniki in inženirji iz zadevne panoge, vlade in akademskega
sveta po obsežnem pregledu znanstvene literature o bioloških
učinkih RF-energije.
Mejna vrednost izpostavljenosti, ki jo je za brezžične naprave
določil FCC, uporablja mersko enoto, imenovano stopnja
specifične absorpcije (SAR). SAR je merilo stopnje absorpcije RFenergije za človeško telo in je izraženo v enotah vatov na kilogram
(W/kg). FCC zahteva, da so brezžične naprave v skladu z varnostno
omejitvijo 1,6 vata na kilogram (1,6 W/kg). FCC-jeva mejna
vrednost izpostavljenosti vključuje dodatno stopnjo varnosti za
večjo zaščito javnosti in upoštevanje razlik v merjenju.
Testi za SAR so opravljeni ob upoštevanju standardnih delovnih
položajev, ki jih določa FCC, pri čemer je uporabljeno brezžično
oddajanje pri najvišji odobreni ravni moči v vseh testiranih
frekvenčnih pasovih. Čeprav je SAR določen pri najvišji
6.
Dodatek
118
odobreni ravni moči, je lahko dejanska raven SAR-a naprave
med delovanjem veliko pod najvišjo vrednostjo. Razlog je, da je
naprava zasnovana za delovanje pri različnih ravneh moči, tako da
uporabi samo toliko moči, kot je potrebuje za doseganje omrežja.
Na splošno velja, da čim bliže ste anteni brezžične bazne postaje,
manjša je izhodna moč.
Preden pride nov model na trg, mora biti testirana in potrjena
njegova skladnost z zahtevo FCC-ja, da ne presega mejne
vrednosti izpostavljenosti. Testi za posamezne modele so izvedeni
v položajih in na mestih (npr. pod telesom) v skladu z zahtevami
FCC-ja.
Ta model je bil testiran in izpolnjuje smernice FCC-ja glede
izpostavljenosti RF-energiji, če je uporabljen z dodatno opremo
Samsung za ta izdelek. Neskladnost z zgornjimi omejitvami lahko
pomeni kršenje smernic FCC-ja glede izpostavljenosti RF-energiji.
Informacije o SAR-u za ta in druge modele so na voljo na spletnem
naslovu http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Spletno mesto uporablja
številko ID-ja FCC-ja, ki je na zunanjosti izdelka. Morda je za dostop
do številke treba odstraniti baterijo. Ko najdete številko ID FCCja izdelka, sledite navodilom na spletnem mestu, da poiščete
vrednosti običajnega ali največjega SAR-a izdelka.
Izjave o skladnosti s predpisi
68. del pravilnika FCC
(če je računalnik opremljen z modemom)
Ta oprema je skladna z delom pravilnika FCC. Na zadnji strani
opreme se nahaja oznaka, kjer je, poleg ostalih informacij,
navedena tudi registracijska številka FCC in enakovredna številka
zvonjenja (REN) za to napravo. V nekaterih primerih bo telefonsko
podjetje od vas zahtevalo navedbo teh dveh številk.
Oprema uporablja te priključke USOC: RJ11C.
Tej opremi sta priložena telefonski kabel in modularni priključek, ki
sta skladna s FCC. Oprema je zasnovana za povezavo s telefonskim
omrežjem oziroma omogoča povezavo z združljivim modularnim
priključkom, ki je skladen s 68. delom pravilnika. Za podrobnosti si
oglejte navodila za namestitev.
Enakovredna številka zvonjenja (REN) se uporablja za določanje
števila naprav, ki so lahko povezane s telefonsko linijo. Preveliko
enakovrednih številk zvonjenja lahko povzroči, da naprava ne
zvoni ob prejemanju telefonskega klica. V nekaterih območjih,
vendar ne v vseh, vsota vseh enakovrednih številk zvonjenja ne
sme presegati števila pet (5). Za zagotovitev ustreznega števila
naprav, ki so lahko povezane z linijo, se obrnite na lokalno
telefonsko podjetje, kjer boste dobili podatke o največjem
dovoljenem številu enakovrednih številk zvonjenja za klicno
območje.
Če terminalska oprema povzroči okvaro telefonskega omrežja, vas
telefonsko podjetje predhodno obvesti o morebitnih zaustavitvah
storitve. Če pa predhodno obveščanje ni smiselno, bo stranka o
tem obveščena, kakor hitro bo mogoče. Seznanjeni boste tudi s
pravico do pritožbe FCC.
6.
Dodatek
119
Telefonsko podjetje si pridržuje pravico do spremembe svojih
naprav, opreme, operacij ali postopkov, ki lahko vplivajo na
delovanje opreme. V tem primeru vas bo telefonsko podjetje
o tem predhodno obvestilo, da boste lahko izvedli potrebne
spremembe za ohranitev neprekinjene storitve.
Če pride do težav s to opremo (modemom), se za informacije o
popravilu ali garanciji obrnite na lokalnega zastopnika. Če oprema
povzroča okvaro telefonskega omrežja, bo telefonsko podjetje
od vas morda zahtevalo odklop opreme, dokler težave ne bodo
rešene.
Za zagotovitev optimalne učinkovitosti izdelka mora uporabnik
uporabljati proizvajalčevo dodatno opremo in kable.
Stranka ne sme izvajati nobenih popravil.
Te opreme ni dovoljeno uporabljati za telefonske storitve, kjer se
zahteva plačilo s kovanci. Povezava z linijo za zabavo je predmet
državnih tarif.
Zakon o varstvu telefonskih naročnikov (Telephone Consumer
Protection Act) iz leta 1991 prepoveduje uporabo računalnika ali
druge elektronske naprave, vključno z napravami za faksiranje,
za pošiljanje sporočil, razen če sporočilo v zgornjem in spodnjem
delu vsake poslane strani ali na prvi strani prenosa vsebuje
datum in čas prenosa, identifikacijo podjetja, poslovne osebe ali
posameznika, ki pošilja sporočilo, in telefonsko številko naprave,
podjetja, poslovne osebe ali posameznika (navedena telefonska
številka ne sme biti številka številka, katere stroški presegajo
stroške lokalnega ali medkrajevnega prenosa).
Za vnos teh informacij v faks si oglejte uporabniški priročnik za
komunikacijsko programsko opremo.
Izjave o skladnosti s predpisi
Kanada
Nenamerni oddajnik v skladu s standardom ICES-003
Digitalni aparat ne presega mejnih vrednosti razreda B za
oddajanje radijskega hrupa, ki jih je določil organ Industry Canada
v predpisih za radijske motnje.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits
radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils
numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.
Namerni oddajnik v skladu s standardom RSS 210
Naprava je skladna s pravilnikom RSS 210, ki ga je izdal organ
Industry Canada. Delovanje naprave je predmet dveh pogojev:
(1) naprava ne sme povzročati motenj in (2) mora sprejemati
vse motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo nezaželeno
delovanje.
L ‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2)
l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
6.
Dodatek
120
Oznaka »IC« pred certifikacijsko številko opreme označuje, da
naprava zadostuje tehničnim specifikacijam organa Industry
Canada. Da zmanjšate morebitne radijske motnje drugih
uporabnikov, izberite vrsto antene in njen doseg tako, da
izotropno sevana moč (EIRP) ne bo večja od potrebne moči
za uspešno komunikacijo. Za preprečevanje radijskih motenj
licenčnih storitev je naprava namenjena uporabi v zaprtih
prostorih, proč od oken, kar zagotavlja največjo zaščito. Za opremo
(ali njeno oddajno anteno), ki je nameščena na prostem, je treba
imeti posebno dovoljenje.
Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service
faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait
etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage
maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a
l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.
(če je opremljen s pasom 2,4 G ali 5 G)
Sistem prenosnega računalnika je lahko opremljen (ima vgrajene)
z napravami z nizko porabo energije in radijskim omrežjem LAN
(naprave za brezžično komunikacijo prek radijske frekvence), ki
delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. To razdelek velja samo, če so te
naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav si
oglejte sistemsko oznako.
Če je na sistemski oznaki navedena številka ID organa Industry
Canada, je uporaba brezžičnih naprav v vašem računalniku
omejena samo na uporabo v Kanadi.
Izjave o skladnosti s predpisi
Če uporabljate brezžično omrežje LAN IEEE 802.11, je naprava
omejena na uporabo v zaprtih prostorih zaradi njenega delovanja v
frekvenčnem razponu od 5,15 do 5,25 GHz. Organ Industry Canada
določa uporabo izdelka v zaprtih prostorih pri frekvenčnem
razponu od 5,15 do 5,25 GHz zaradi znižanja morebitnih škodljivih
motenj istokanalnih mobilnih satelitskih sistemov. Visoko zmogljivi
radar je dodeljen kot primarni uporabniki pasov 5,25 do 5,35 GHz
in 5,65 do 5,85 GHz. Radarske postaje lahko povzročijo motnje
naprave in/ali jo poškodujejo.
Največji dovoljeni doseg antene pri uporabi s to napravo je 6 dBi
za zagotavljanje mejne vrednosti E.I.R.P za frekvenčni razpon
5,25–5,35 GHz in 5,725–5,85 GHz za delovanje od točke do točke.
Izhodna moč brezžične naprave (ali naprav), ki je lahko vgrajena
v vaš prenosni računalnik, je pod mejnimi vrednostmi za
izpostavljenost radijskim frekvencam, ki jih je določil organ
Industry Canada.
Delovanje naprave je predmet dveh pogojev: (1) naprava ne sme
povzročati nevarnih motenj in (2) naprava mora sprejemati vse
prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno
delovanje.
6.
Dodatek
121
Za preprečevanje radijskih motenj licenčnih storitev je
naprava namenjena uporabi v zaprtih prostorih, proč od
oken, kar zagotavlja največjo zaščito. Za opremo (ali njeno
oddajno anteno), ki je nameščena na prostem, je treba imeti
posebno dovoljenje.
Uporabniku ni dovoljeno popravljati brezžičnih naprav.
Kakršno koli spreminjanje naprav je prepovedano.
Spreminjanje brezžične naprave izniči pravico do njene
uporabe. Za servisna popravila se obrnite na proizvajalca.
Izjave o skladnosti s predpisi
Telekomunikacije v skladu z izjavo DOC
(za izdelke, ki so opremljeni z modemom, združljivim z
IC-jem)
Oznaka Industry Canada določa certificirano opremo. Ta certifikat
pomeni, da je oprema skladna z določenimi zahtevami za zaščito,
delovanje in varnost telekomunikacijskega omrežja. Podjetje ne
zagotavlja delovanja opreme s pričakovanji uporabnikov.
Uporabniki naj se pred namestitvijo opreme prepričajo, ali je
možna povezava s storitvami lokalnega telekomunikacijskega
podjetja. Oprema mora biti nameščena v skladu z dovoljenim
načinom povezave. V nekaterih primerih je notranjo povezavo za
enolinijsko individualno storitev mogoče podaljšati s certificiranim
priključkom. Stranka se mora zavedati, da v nekaterih primerih,
upoštevanje teh pogojev morda ne bo preprečilo zmanjšanja
učinkovitosti storitve.
Popravila certificirane opreme mora izvajati pooblaščeni obrat
za vzdrževanje v Kanadi, ki ga določi dobavitelj. Če uporabnik na
opremi izvaja kakršnakoli popravila ali spremembe ali če pride do
okvare opreme, lahko telekomunikacijsko podjetje od uporabnika
zahteva izklop opreme.
Uporabniki morajo zaradi lastne varnosti zagotoviti, da so
ozemljitvene povezave električne napeljave, telefonskih linij in
notranjega kovinskega vodovodnega sistema, če obstaja, med
seboj povezane. Ta varnostni ukrep je pomemben zlasti na
podeželju.
6.
Dodatek
122
Da bi preprečili električni udar ali okvaro opreme, ne
poskušajte sami izdelati električnih ozemljitvenih povezav. Po
potrebi se obrnite na ustrezni kontrolni organ ali električarja.
Enakovredna številka zvonjenja (REN), ki je dodeljena vsaki
terminalski napravi, določa največje število dovoljenih terminalov,
ki so lahko povezani s telefonskim vmesnikom. Terminalska
naprava je lahko sestavljena iz katere koli kombinacije naprav,
kjer velja samo zahteva, da skupno število enakovrednih številk
zvonjenja vseh naprav ni večje od pet.
Izjave o skladnosti s predpisi
Brazilija
6.
Dodatek
123
Evropske direktive
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Ta oprema za informacijsko tehnologijo je bila preizkušena in
ustreza tem evropskim direktivam:
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
•• Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
•• Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
•• Direktiva o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski
opremi 1999/5/ES
Informacije o proizvajalcu
Evropska unija
Znak skladnosti CE in izjave o skladnosti za države
Evropske Unije
Izdelki, ki so namenjeni za prodajo v Evropski Uniji, imajo oznako
o skladnosti CE (Conformité Européene), ki določa skladnost z
veljavnimi direktivami, evropskimi standardi in amandmaji, ki so
navedeni spodaj. Oprema ima oznako za 2. razred.
Naslednje informacije veljajo samo za sisteme, ki so označeni z
.
znakom CE
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Koreja
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
Št. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, Kitajska
Tel.: +86-512-6253-8988
Za spletno mesto ali telefonsko številko servisnega centra
Samsung si oglejte garancijski list ali se obrnite na prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek.
Izjave o skladnosti s predpisi
Evropske informacije o radijski odobritvi
(za izdelke, ki so opremljeni z radijskimi napravami,
odobrenimi s strani EU)
Ta izdelek je prenosni računalnik; sistem prenosnega računalnika,
ki je namenjen za domačo uporabo ali uporabo v pisarni, je lahko
opremljen (ima vgrajene) z napravami z nizko porabo energije in
radijskim omrežjem LAN (naprave za brezžično komunikacijo prek
radijske frekvence), ki delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. Ta razdelek
velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti
brezžičnih naprav si oglejte sistemsko oznako.
Brezžične naprave, ki se lahko nahajajo v vašem sistemu, se lahko
uporabljajo samo v Evropski Uniji ali povezanih območjih, če se
z registracijsko številko
na sistemski oznaki nahaja znak CE
priglašenega organa in opozorilni simbol.
Izhodna moč brezžične naprave (ali naprav), ki je lahko vgrajena
v vaš prenosni računalnik, je pod mejnimi vrednostmi za
izpostavljenost radijskim frekvencam, ki jih je določila Evropska
komisija v direktivi o radijski opremi in telekomunikacijski
terminalski opremi.
6.
Dodatek
Izjave o skladnosti z direktivo EU o radijski opremi in
telekomunikacijski terminalski opremi
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento
Notebook PC je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved,
at følgende udstyr Notebook PC overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this
Notebook PC is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE.
Nizka frekvenca 5,15–5,35 GHz je namenjena samo uporabi v
zaprtih prostorih.
Oglejte si omejitve 802.11b in 802.11g za določene države
ali regije znotraj držav v spodnjem razdelku z naslovom
"Omejitve za Evropski gospodarski prostor".
124
Izjave o skladnosti s predpisi
Ελληνική
[Greek]
Français
[French]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/
ΕΚ.
Par la présente Samsung déclare que
l’appareil Notebook PC est conforme
aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che
questo Notebook PC è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām
prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
[Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook
PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
6.
Dodatek
125
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar
[Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy
a Notebook PC megfelel a vonatkozó
alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/
EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe
Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português
[Portuguese]
Samsung declara que este Notebook PC
está conforme com os requisitos essenciais
e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v
skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Izjave o skladnosti s predpisi
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna
Notebook PC står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
Íslenska
[Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook
PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar
kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk
[Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret
Notebook PC er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook
PC’nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel
gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Za ogled Izjave o skladnosti EU za ta izdelek (samo v angleščini)
obiščite spletno mesto: http://www.samsung.com/uk/support/
download/supportDownMain. Nato pa poiščite številko modela
izdelka.
Če izjava o skladnosti za želeni model ni na voljo na našem
spletnem mestu, se obrnite na distributerja.
6.
Dodatek
126
Omejitve za Evropski gospodarski prostor
Lokalne omejitve radijske uporabe za 802.11b/802.11g
[Opomba dopolnjevalcu: naslednji predpisi o lokalnih omejitvah
morajo biti objavljeni v končni dokumentaciji za uporabnike
in priložene sistemu ali izdelku, ki je opremljen z brezžičnim
izdelkom.]
Ker frekvence, ki jih uporabljajo naprave za brezžično omrežje
LAN 802.11b/802.11g, morda še niso usklajene v vseh državah,
so izdelki 802.11b/802.11g zasnovani samo za uporabo v
določenih državah ali regijah in je njihova uporaba v vseh
ostalih državah ali regijah prepovedana.
Kot uporabnik teh izdelkov morate zagotoviti, da se izdelki
uporabljajo samo v državah ali regijah z določenim namenom
uporabe, in preveriti, da imajo izdelki konfigurirano ustrezno
frekvenco in kanal za državo ali regijo, kjer se izdelki
uporabljajo. Vsa odstopanja od dovoljenih nastavitev in
omejitev v državi ali regiji uporabe lahko pomenijo kršitev
lokalnih predpisov in so ustrezno kaznovani.
Izjave o skladnosti s predpisi
6.
Dodatek
Evropska različica je namenjena uporabi v Evropskem
gospodarskem prostoru. Vendar je pravica do uporabe dodatno
omejena v določenih državah ali regijah znotraj držav, kot sledi:
Francija
Splošno
2,400–2,454 GHz (kanali 1–7) za uporabo na prostem.
Evropski standardi določajo največjo moč oddajanja 100 mW,
efektivno izotropno izsevano moč (EIRP) in frekvenčni razpon
2400–2483,5 MHz.
Za Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte:
Nizka frekvenca 5,15–5,35 GHz je namenjena samo uporabi v
zaprtih prostorih.
Za Reunion, Gvajano:
Belgija
2,420–2,4835 GHz za uporabo na prostem (kanali 5–13).
Izdelek se lahko uporablja tudi na prostem, vendar je za zunanje
oddajanje v razponu 300 m ali več potrebna licenca BIPT.
Ta omejitev mora biti navedena v priročniku, kot sledi:
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m.Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise.Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
127
Za metropolitanska območja:
2,400–2,4835 GHz za uporabo v zaprtih prostorih.
2,400–2,4835 GHz za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.
2,400–2,4835 GHz za uporabo v zaprtih prostorih.
Nizka frekvenca 5,15–5,35 GHz je namenjena samo uporabi v
zaprtih prostorih.
Izjave o skladnosti s predpisi
Evropske informacije o telekomunikaciji
(za izdelke, ki so opremljeni z modemi, odobrenimi s
strani EU)
Oznaka
označuje skladnost opreme z Direktivo o radijski
opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/EC.
Oznaka pomeni, da ta oprema izpolnjuje ali celo presega te
tehnične standarde:
CTR 21 – Priključitvene zahteve za vseevropsko odobritev za
povezavo z analognimi javnimi preklopnimi telefonskimi omrežji
(PSTN) za TE (brez storitev govorne telefonije, ki podpira TE),
kjer se omrežno naslavljanje, če je na voljo, izvaja z izbiranjem z
dvotonsko večfrekvenčno signalizacijo (DTMF).
Čeprav oprema lahko uporablja impulzno izbiranje ali tonsko
izbiranje (DTMF), pa veljajo pravni predpisi za ustrezno
delovanje samo za signalizacijo DTMF.
Za dostop do javnih ali zasebnih nujnih storitev je zato
priporočljivo, da opremo nastavite na uporabo signalizacije
DTMF. Signalizacija DTMF zagotavlja tudi hitrejšo vzpostavitev
klica.
6.
Dodatek
128
Oprema je odobrena v skladu s Sklepom Sveta 98/482/EGS – "CTR
21" za vseevropsko enojno terminalsko priključevanje na javno
priklopno telefonsko omrežje (PSTN).
Vendar zaradi razlik med posameznimi omrežji PSTN v različnih
državah odobritev sama po sebi ne daje brezpogojnega zagotovila
za uspešno delovanje na vsaki omrežni priključni točki omrežja
PSTN.
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
Attention: Danger d’explosion si les piles sont mal palcées.
Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type
identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les
piles usagées selon les instructions du fabriquant.
Informacije o simbolu OEEO
Pravilna odstranitev izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema
(OEEO)
6.
Dodatek
Pb
129
Pravilna odstranitev akumulatorskih baterij v
izdelku
(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali literaturi pomeni, da izdelka
in njegove elektronske dodatne opreme (npr. polnilnika, slušalk,
kabla USB) po končani življenjski dobi ne smete zavreči med ostale
gospodinjske odpadke.
Oznaka na akumulatorski bateriji, priročniku ali embalaži pomeni,
da akumulatorskih baterij v tem izdelku po končani življenjski dobi
ne smete zavreči med ostale gospodinjske odpadke. Navedeni
kemični simboli Hg, Cd ali Pb označujejo, da je vsebnost živega
srebra, kadmija ali svinca v akumulatorski bateriji nad referenčnimi
vrednostmi, določenimi v Direktivi ES 2006/66. Če akumulatorskih
baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škoduje zdravju ali
okolju.
Za preprečitev morebitne ogroženosti okolja ali človeškega zdravja
zaradi nekontroliranega odstranjevanja odpadkov to opremo ločite
od drugih odpadkov in jo ustrezno reciklirajte, da bi spodbudili
trajno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in
načinu okolju varnega recikliranja opreme obrniti na trgovca, pri
katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.
Poslovni uporabniki se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti
določila in pogoje kupoprodajne pogodbe. Ta izdelek in njegovo
elektronsko dodatno opremo ne smete zavreči med ostale tržne
odpadke.
Za zaščito naravnih virov in spodbujanje recikliranja materialov
akumulatorske baterije ločite od drugih vrst odpadkov in jih
reciklirajte skladno z lokalnim, brezplačnim sistemom za vračilo
akumulatorskih baterij.
Specifikacije izdelka (Za 550PxC modele)
Sistemske specifikacije se lahko razlikujejo glede na modele.
Za podrobnosti o sistemskih specifikacijah si oglejte katalog
izdelka.
Procesor
Procesor Intel Core i3/i5/i7
Glavni pomnilnik
Vrsta pomnilnika: DDR3 SODIMM
Glavni nabor vezij
Intel HM76
Pomnilniška naprava
9.5mmH SATA2
7mmH SSD
Grafika (izbirno)
Delovno okolje
Vrednosti izmeničnega/
enosmernega toka
(izbirno)
Intel HD Graphics 4000 (notranja)
NVIDIA® GeForce® GT 650M/630M
Temperatura:
-5–40 °C za shranjevanje,
10–32 °C med delovanjem
Vlažnost:
5–90 % za shranjevanje,
20–80 % med delovanjem
Vhod) 100-240VAC, 50/60Hz,
Izhod) 19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
Vrednosti toka računalnika 19VDC 4.74A (90W) /
(izbirno)
19VDC 6.32A (120W)
6.
Dodatek
130
•• Izbirne komponente morda ne bodo priložene ali pa
bodo priložene druge komponente, odvisno od modela
računalnika.
•• Podjetje si pridržuje pravico do spremembe sistemskih
specifikacij brez predhodnega obvestila.
•• Zmogljivost trdega diska računalnika, kamor je nameščena
aplikacija Recovery, je navedena manjša kot v navedbah
specifikacij izdelka.
•• Količina memorije koju može da koristi operativni sistem
Windows može da bude manja od stvarne količine
dostupne memorije.
Specifikacije izdelka (Za 500P4x,Q470x modele)
Sistemske specifikacije se lahko razlikujejo glede na modele.
Za podrobnosti o sistemskih specifikacijah si oglejte katalog
izdelka.
Procesor
Procesor Intel Core i3/i5/i7
Glavni pomnilnik
Vrsta pomnilnika: DDR3 SODIMM
Glavni nabor vezij (izbirno) Intel HM65 / HM76
Pomnilniška naprava
Grafika (izbirno)
Delovno okolje
Vrednosti izmeničnega/
enosmernega toka
(izbirno)
9.5mmH SATA
Intel® HD Graphics (notranja)
NVIDIA® GeForce® GT 650M/630M
Temperatura:
-5–40 °C za shranjevanje,
10–32 °C med delovanjem
Vlažnost:
5–90 % za shranjevanje,
20–80 % med delovanjem
Vhod) 100-240VAC, 50/60Hz,
Izhod) 19VDC 3.16A, 19VDC 4.74A
Vrednosti toka računalnika 19VDC 3.16A (60W) /
(izbirno)
19VDC 4.74A (90W)
6.
Dodatek
131
•• Izbirne komponente morda ne bodo priložene ali pa
bodo priložene druge komponente, odvisno od modela
računalnika.
•• Podjetje si pridržuje pravico do spremembe sistemskih
specifikacij brez predhodnega obvestila.
•• Zmogljivost trdega diska računalnika, kamor je nameščena
aplikacija Recovery, je navedena manjša kot v navedbah
specifikacij izdelka.
•• Količina memorije koju može da koristi operativni sistem
Windows može da bude manja od stvarne količine
dostupne memorije.
Specifikacije izdelka
Registrirane blagovne znamke
6.
Dodatek
Partner programa ENERGY STAR®
Kot partner programa ENERGY STAR®, je družba
SAMSUNG ugotovila, da ta izdelek ustreza smernicam
za energijsko učinkovitost ENERGY STAR®.
Samsung je registrirana blagovna znamka podjetja Samsung Co.,
Ltd.
Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core so registrirane blagovne
znamke družbe Intel Corporation.
AMD, Dual-Core/Quad-Core so registrirane blagovne znamke
družbe AMD Corporation.
Microsoft, MS-DOS in Windows so registrirane blagovne znamke
družbe Microsoft Corporation.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Vsi ostali izdelki ali imena podjetij, navedena v tem dokumentu, so
registrirane blagovne znamke njihovih podjetij.
132
HDMI
Slovarček
6.
Dodatek
133
V slovarčku je navedena terminologija, ki je uporabljena v uporabniškem priročniku. Za ostalo terminologijo si oglejte pomoč sistema Windows.
Varnostno kopiranje
DHCP (protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja)
Način shranjevanja trenutnih podatkov, ki omogoča njihovo
kasnejšo obnovitev. Varnostno shranjevanje je način obnovitve
podatkov računalnika, če pride do poškodbe podatkov ali okvare
računalnika.
Omogoča, da skrbniki omrežja samodejno dodeljujejo naslove IP
uporabnikom omrežja.
Odjemalec
Se nanaša na računalnik, ki uporablja vir omrežja v skupni rabi, ki
ga omogoči strežnik.
DDR SDRAM
(dvojna hitrost prenosa podatkov sinhronega dinamičnega bralnopisalnega pomnilnika)
DRAM je vrsta pomnilnika, kjer so celice sestavljene iz cenovno
ugodnega kondenzatorja in oddajnika. SDRAM je vrsta pomnilnika,
kjer je učinkovitost delovanja izboljšana s sinhronizacijo ure
z uro zunanjega procesorja. DDR SDRAM je vrsta pomnilnika,
kjer je učinkovitost delovanja izboljšana s podvojitvijo delovne
hitrosti pomnilnika SDRAM, njegova uporaba pa je danes močno
razširjena. Ta računalnik je opremljen z DDR SDRAM.
Upravitelj naprav
Administrativno orodje za upravljanje računalniških naprav.
Z upraviteljem naprav lahko dodate ali odstranite strojno opremo
ali pa posodobite gonilnik naprave.
Direct X
Vmesnik aplikacije, ki omogoča programom aplikacije Windows
izredno hiter dostop do naprav strojne opreme. Ker mora biti
za zagotavljanje visoke kakovosti slike in zvoka iger delovna
hitrost grafične, pomnilniške in zvočne kartice zelo hitra, Direct
X omogoča hitrejše upravljanje in interakcijo med aplikacijami in
napravami strojne opreme. Uporaba Direct X je močno pripomogla
k izboljšanju večpredstavnostne učinkovitosti sistema Windows.
Gonilnik
Programska oprema, ki komunicira med strojno opremo in
operacijskim sistemom. Operacijski sistem pozna informacije
strojne opreme in upravlja strojno opremo. Gonilnik je priložen
ustrezni napravi strojne opreme.
D-sub (D-subminiature)
Kabel za povezavo osnovnega zaslona CTR in računalnika. Ta kabel
omogoča analogni video izhod.
Slovarček
6.
Dodatek
134
DVD (digitalni večnamenski disk)
LAN (lokalno omrežje)
DVD je bil izdelan kot nadgradnja CD-ja (kompaktni disk). Čeprav
sta oblika in velikost diskov enaki, pa je zmogljivost DVD-ja najmanj
4,7 GB, medtem ko zmogljivost CD-ja znaša 600 MB. Video DVD
je nasprotju z videom VHS (analogni) digitalni in podpira stiskanje
MPEG2 in digitalni avdio. Za predvajanje DVD-ja se zahteva pogon
DVD.
Komunikacijsko omrežje, ki povezuje računalnike, tiskalnike in
druge naprave znotraj lokalnega omrežja, na primer v zgradbi.
Omrežje LAN omogoča, da vse povezane naprave komunicirajo
z drugimi napravami v omrežju. Trenutno lokalno omrežje
uporablja ethernetni način nadzora dostopa do medija, ki je bil
razvit v zgodnjih osemdesetih letih. Za vzpostavitev povezave z
ethernetom je potrebna omrežna kartica, imenovana kartica LAN,
ethernetna kartica ali kartica omrežnega vmesnika. Za izmenjavo
podatkov med računalniki se poleg strojne opreme zahteva tudi
protokol. Operacijski sistem Windows Vista kot privzeti protokol
uporablja TCP/IP.
Požarni zid
Varnostni sistem za varovanje notranjega omrežja ali intraneta iz
zunanjih omrežij prek postopka preverjanja pristnosti.
HDMI
To je specifikacija digitalnega video/avdio vmesnika, ki oddaja
video in avdio signale prek enega kabla.
Način hibernacije
Napajalni način, ki shrani vse podatke v pomnilniku na trdi disk in
izklopi procesor in trdi disk. Ob preklicu načina hibernacije se vsi
zagnani programi aplikacije obnovijo na zadnje stanje.
Ikona
Majhna slika za datoteko, ki jo uporabniki lahko uporabljajo.
IEEE802.XX
Nabor specifikacij, ki jih je določil odbor 802 Inštituta inženirjev
elektrotehnike in elektronike (IEEE) za način povezave omrežja LAN,
imenovanega XXX.
LCD (zaslon s tekočimi kristali)
Obstajajo zasloni LCD s pasivno matriko in aktivno matriko. Ta
računalnik uporablja zaslon LCD z aktivno matriko, imenovan TFT
LCD. Ker je zaslon LCD opremljen s katalizatorji namesto s katodno
cevjo, kot zaslon CRT, je lahko manjši. Ker ne utripa, zmanjša
obremenitev oči.
Omrežje
Skupina računalnikov in naprav, na primer tiskalniki in skenerji, ki so
povezani s komunikacijsko povezavo. Omrežje je lahko majhno ali
veliko in ima lahko trajno vzpostavljeno povezavo prek kablov ali
začasno povezavo, vzpostavljeno prek telefonskih linij ali brezžičnih
povezav. Največje omrežje je internet, tj. svetovno omrežje.
Slovarček
6.
Dodatek
135
Skrbnik omrežja
Hitri zagon
Uporabnik, ki načrtuje, konfigurira in upravlja omrežne operacije.
Drugo ime za skrbnika omrežja je skrbnik sistema.
Se nanaša na orodno vrstico, ki jo je mogoče konfigurirati za zagon
programa, kot je Internet Explorer, ali za prikaz namizja sistema
Windows že z enim klikom. V območje hitrega zagona orodne
vrstice lahko dodate katerokoli ikono, na katero kliknete za zagon
pogosto uporabljenega programa.
Območje za obvestila
Se nanaša na območje desno od orodne vrstice in vključuje ikone
programa, kot so nadzor glasnosti, možnosti napajanja in čas.
Particija
Se nanaša na dejanje ali prakso razdelitve prostora za shranjevanje
trdega diska v ločena podatkovna območja, imenovana particije.
Če je trdi disk z zmogljivostjo 100 GB razdeljen v dve particiji po 50
GB, se ta lahko uporablja tako, kot da bi bila na voljo dva trda diska.
Kartica PCMCIA (mednarodno združenje za pomnilniške kartice
osebnih računalnikov)
Specifikacija razširjene reže za kartico za mobilne računalnike, kot
je prenosni računalnik. V to režo za kartico lahko poleg pomnilniške
naprave povežete tudi večino zunanjih naprav, kot so trdi diski,
kartice LAN itd.
Kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)
Ta kartica je razširitev kartice SD in podpira zmogljivost 2 GB.
Strežnik
Strežnik se nanaša na računalnik, ki zagotavlja vire v skupni rabi
omrežnih uporabnikov.
Skupna raba
Se nanaša na nastavitev vira računalnika, na primer mape ali
tiskalnika, tako, da ga lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.
Mapa v skupni rabi
Mapa, ki jo lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki omrežja.
Protokol
Način mirovanja
Nabor pravil, ki jih računalniki uporabljajo za medsebojno
komunikacijo v omrežju. Protokol je dogovor ali standard, ki
nadzoruje in omogoča povezavo, komunikacijo in prenos podatkov
med računalniškimi končnimi točkami. Določa postopke prenosa
podatkov in medij prenosa za učinkovitejše omrežne funkcije.
Napajalni način, ki omogoča manjšo porabo energije računalnika,
ko se ta ne uporablja. Ko je računalnik v načinu mirovanja, podatki
v pomnilniku računalnika niso shranjeni na trdi disk. Če je napajanje
izklopljeno, bodo podatki v pomnilniku izgubljeni.
Slovarček
Sistemska datoteka
Sistemske datoteke se nanašajo na datoteke, ki jih bere in uporablja
operacijski sistem Windows. Sistemskih datotek ni dovoljeno brisati
ali premikati.
TCP/IPv4
To je 4-bajtni (32-bitni) sistem naslova, kjer je vsak bajt
(8 bitov) ločen s piko in vsak bajt je naveden kot decimalna številka.
USB (univerzalno serijsko vodilo)
Standard serijskega vmesnika, ki je bil zasnovan za zamenjavo
konvencionalnih standardov vmesnika, kot je Serial in PS/2.
Specifikacije prenosa podatkov so en od standardov za vmesnike,
ki se uporablja za povezavo računalnika z zunanjimi napravami.
Te specifikacije so USB 1.0, 1.1, 2.0 in 3.0.
Podpira zunanje naprave, ki zahtevajo visoke podatkovne hitrosti,
kot so na primer naprava AV, sekundarni trdi disk in CD-RW.
Novejša ko je različica (npr. USB 3.0), višja je podatkovna hitrost.
Windows Media Player
Večpredstavnostni program, ki je del sistema Windows. S tem
programom lahko predvajate predstavnostne datoteke, ustvarjate
glasbene CD-je, poslušate radijske oddaje, iščete in urejate
predstavnostne datoteke, kopirate datoteke v prenosne naprave
itd.
6.
Dodatek
136
Stvarno kazalo
6.
Dodatek
A
Akumulatorska baterija
N
87
B
Bližnjična tipka
46
Brezžično omrežje
67
D
S
Nadzor glasnosti
61
Support Center
74
Nadzorniško geslo
79
Sledilna tablica
49
Nastavitev BIOS-a
77
Snemalnik
61
SoundAlive
62
P
Specifikacije izdelka
130
Pogon CD
53
Svetlost zaslona LCD
63
Polnjenje
88
SW Update
73
Dostopna točka
67
Pomikanje
51
Dvojni pogled
58
Pomnilnik
83
V
Dvoklik
49
Povezava/izhod monitorja
56
Varnostna reža
Pregled
23
Varnostni ukrepi
Prioriteta zagona
82
Vlečenje
G
Geslo
79
I
Indikatorji stanja
24
K
Klik
R
75
6
50
U
Recovery
93
Reža za kartice
54
Uporabniško geslo
80
Ž
Žično omrežje
49
137
64
Download PDF

advertising