Samsung | NP870Z5GE | Samsung ATIV Book 8 NP870Z5G-X01AT User Manual (Windows8.1)

Uporabniški priročnik
Kazalo
1. poglavje
Začetek uporabe
85
87
1. poglavje Začetek uporabe
3
5
18
21
27
Preden začnete
Varnostni ukrepi
Pravilna drža pri uporabi računalnika
Pregled
Vklop in izklop računalnika
2. poglavje Uporaba operacijskega sistema
Windows
31
32
34
36
41
42
Kaj je Microsoft Windows?
Zaslon na prvi pogled
Uporaba čarobnih gumbov
Uporaba programov
Funkcije bližnjičnih tipk v operacijskem sistemu Windows
Uporaba zaslona na dotik
(samo za modele z zaslonom na dotik)
88
89
90
51
54
58
60
63
66
68
70
73
75
Tipkovnica
Sledilna tablica
Zunanji pogon CD (optični disk, mogoče ga je kupiti)
Reža za kartice (izbirno)
Povezava zunanje prikazne naprave
Nastavitev glasnosti
Nadzor svetlosti zaslona LCD
Žično omrežje
Brezžično omrežje (izbirno)
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
Nastavitev BIOS-a
Nastavitev gesla za zagon
Spreminjanje prednostnega vrstnega reda za zagon
Nadgrajevanje pomnilnika (izbirno)
Akumulatorska baterija
5. poglavje Odpravljanje težav
106
113
3. poglavje Uporaba računalnika
Uporaba večpredstavnostnega programa (izbirno)
Uporaba aplikacij s pametnim telefonom Samsung
(izbirno)
Posodobitev programske opreme Samsung
Prepoznavanje stanja računalnika in odpravljanje težav
Uporaba varnostne reže
4. poglavje Nastavitve in nadgradnja
92
95
97
98
101
117
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
Ponovna namestitev operacijskega sistema Windows
(izbirno)
Vprašanja in odgovori
6. poglavje Dodatek
123
125
127
139
140
141
143
1
Pomembne varnostne informacije
Nadomestni deli in dodatna oprema
Izjave o skladnosti s predpisi
Informacije o simbolu OEEO
Potrdilo TCO (samo pri določenih modelih)
Specifikacije izdelka
Slovarček
1. poglavje
Začetek uporabe
Preden začnete
3
Varnostni ukrepi
5
Pravilna drža pri uporabi računalnika
18
Pregled
21
Vklop in izklop računalnika
27
Preden začnete
Preden preberete uporabniški priročnik, preglejte naslednje
informacije.
•• Dodatne možnosti, nekatere naprave in programska
oprema iz uporabniškega priročnika morda niso
zagotovljene in/ali se spremenijo zaradi nadgradnje.
Računalniško okolje iz uporabniškega priročnika morda ne
bo enako vašemu okolju.
1. poglavje
Začetek uporabe
Pomeni v varnostnih ukrepih
Ikona
•• Priročnik je napisan za operacijski sistem Windows 8.1.
Opisi in slike se lahko razlikujejo glede na nameščen
operacijski sistem.
•• Uporabniški priročnik, priložen temu računalniku, se lahko
razlikuje glede na model.
Pomen
Opozorilo
•• S like na platnici in v jedru uporabniškega priročnika so
slike reprezentativnega modela vsake serije in se lahko
razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
•• Ta navodila za uporabo vsebujejo navodila za uporabo
miške in gibov za delo z meniji.
Gibi so mogoči samo pri modelih občutljivih na dotik.
3
Pozor
Opis
Neupoštevanje navodil, označenih s
tem simbolom, lahko povzroči telesno
poškodbo in/ali smrt.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem
simbolom, lahko povzroči lažjo telesno
poškodbo ali materialno škodo.
Pomeni v besedilu
Ikona
Pomen
Opis
Pozor
Ta razdelek vsebuje potrebne informacije
o funkciji.
Opomba
Ta razdelek vsebuje koristne informacije o
uporabi funkcije.
Preden začnete
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Družba Samsung Electronics Co., Ltd. je imetnica avtorskih pravic
za ta priročnik.
Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno ponatisniti ali pošiljati
v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način brez dovoljenja družbe
Samsung Electronics Co., Ltd.
Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila zaradi izboljševanja zmogljivosti izdelka.
Družba Samsung Electronics ni odgovorna za morebitno izgubo
podatkov. Izgubo pomembnih podatkov lahko preprečite tako, da
ustvarite njihove varnostne kopije.
Podpora za operacijske sisteme in programsko
opremo
Če v tovarni nameščen operacijski sistem izdelka zamenjate z
drugim ali namestite programsko opremo, ki je izvirni operacijski
sistem izdelka ne podpira, ne boste deležni tehnične podpore,
zamenjave izdelka ali povrnitve stroškov. Prav tako vam bo
zaračunan servis.
Računalnik uporabljajte z izvirnim operacijskim sistemom, ki je bil
nameščen v tovarni. Če namestite drug operacijski sistem, bodo
podatki morda izbrisani ali pa se računalnik ne bo zagnal.
1. poglavje
Začetek uporabe
4
Standard prikaza zmogljivosti izdelka
O prikazu zmogljivosti pomnilnika
Zmogljivost naprave za shranjevanje (trdi disk, polprevodniški
pogon) proizvajalca je izračunana na podlagi predpostavke, da 1
KB = 1000 bajtov.
Operacijski sistem (Windows) pa zmogljivost naprave za
shranjevanje določa na podlagi izračuna 1 KB = 1024 bajtov, zato
je zaradi te razlike v izračunu zmogljivosti navedena zmogljivost
trdega diska v sistemu Windows manjša od dejanske zmogljivosti.
(Npr. za 80 GB trdi disk sistem Windows prikaže zmogljivost 74,5
GB, 80 x 1000 x 1000 x 1000 bajtov/(1024 x 1024 x 1024) bajtov =
74,505 GB.)
Poleg tega je lahko prikazana zmogljivost v sistemu Windows celo
manjša, saj se lahko nekateri programi, kot je Recovery, nahajajo
na skritem območju trdega diska.
Predstavitev zmogljivosti pomnilnika
Zmogljivost pomnilnika, prikazana v sistemu Windows, je manjša
od dejanske zmogljivosti pomnilnika.
Vzrok za to je, da BIOS ali grafična kartica uporablja del pomnilnika
ali ga potrebuje za nadaljnjo uporabo.
Npr. za 1 GB (= 1024 MB) nameščenega pomnilnika lahko sistem
Windows prikaže zmogljivost 1022 MB ali manj.
Varnostni ukrepi
Za vašo varnost in preprečevanje škode natančno preberite
naslednja varnostna navodila.
1. poglavje
Začetek uporabe
5
Ker to običajno velja za vse računalnike Samsung, se lahko
nekatere slike razlikujejo od dejanskih izdelkov.
Računalnika ne nameščajte pod nagibom
ali na mestu, ki je izpostavljeno vibracijam,
in ne uporabljajte računalnika na takem
mestu dlje časa.
Opozorilo
To povečuje tveganje okvare ali poškodbe
izdelka.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Namestitev
Izdelka ne nameščajte v prostorih,
izpostavljenih vlagi, kot so kopalnice.
Obstaja nevarnost električnega udara. Izdelek
uporabljajte v skladu z delovnimi pogoji,
navedenimi v proizvajalčevem uporabniškem
priročniku.
Plastične vrečke hranite izven dosega otrok.
Obstaja nevarnost zadušitve.
Računalnik mora biti najmanj 15 cm
oddaljen od stene, vmes pa ne postavljajte
nobenih predmetov.
To lahko namreč poveča notranjo temperaturo
računalnika in povzroči poškodbo.
Pazite, da ljudi ne izpostavljate ventilatorju,
napajalniku in podobnim delom
računalnika, ker ob daljšem obdobju
računalnika ustvarjajo toploto.
Dolgotrajno izpostavljanje dela telesa toploti iz
ventilatorja ali adapterja za izmenični tok lahko
povzroči opekline.
Ne blokirajte ventilatorja na dnu ali ob
strani računalnika, ko ga uporabljate na
postelji ali blazini.
Če je ventilator zablokiran, se lahko računalnik
poškoduje ali pa se pregreje notranjost
računalnika.
Ver 3.3
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Napajanje
Ne uporabljajte poškodovanega ali
zrahljanega omrežnega vtiča, napajalnega
kabla ali vtičnice.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Napajalni kabel trdno priključite v vtičnico
in adapter za izmenični tok.
Specifikacije napajalnega vtiča in stenske vtičnice se lahko
razlikujejo po državah in modelih izdelkov.
Omrežnega vtiča ali napajalnega kabla se
ne dotikajte z mokrimi rokami.
Obstaja nevarnost električnega udara.
Če za izdelek uporabljate razdelilnik ali
podaljšek, ne presezite njegove standardne
zmogljivosti (napetosti/toka).
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
G
1. poglavje
Začetek uporabe
Če napajalni kabel ali vtičnica povzroča
zvok, izključite napajalni kabel iz stenske
vtičnice in se obrnite na servisni center.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
Napajalnega kabla ne izključujte tako, da
ga vlečete samo za kabel.
Če je kabel poškodovan, lahko povzroči
električni udar.
Ne zvijajte pretirano napajalnega kabla
in nanj ne postavljajte težkih predmetov.
Zlasti je pomembno, da napajalni kabel
hranite izven dosega dojenčkov in hišnih
ljubljenčkov.
Če je kabel poškodovan, lahko povzroči
električni udar ali požar.
6
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Priključite napajalni kabel v vtičnico ali
razdelilnik (podaljšek) z ozemljitvenim
polom.
V nasprotnem primeru lahko pride do
električnega udara.
Če napajanje ni ozemljeno, lahko pride do
uhajanja toka, kar lahko povzroči električni
udar.
Če v napajalno vtičnico, adapter za
izmenični tok ali računalnik prodre voda ali
druga tuja snov, izključite napajalni kabel in
se se obrnite na servisni center.
Če ima prenosni računalnik zunanjo
(izmenljivo) baterijo, odstranite tudi to.
Poškodba naprave v računalniku lahko povzroči
električni udar ali požar.
Napajalni kabel in vtičnica morata biti čista
in ne smeta biti prekrita s prahom.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
1. poglavje
Začetek uporabe
Varnostni ukrepi v zvezi z uporabo adapterja
za izmenični tok
Trdno priključite napajalni kabel v adapter
za izmenični tok.
Če stik ni popoln, lahko pride do požara.
Uporabljajte samo adapter za izmenični
tok, ki je priložen izdelku.
Drug adapter bi lahko povzročil migetanje
zaslona.
Ne stopajte po napajalnem kablu
ali adapterju za izmenični tok in ne
postavljajte težkih predmetov nanju, da se
ne poškodujeta.
Če je kabel poškodovan, lahko pride do
električnega udara ali požara.
Izključite stenski adapter za izmenični tok
(adapter z vdelanim vtičem) iz stenske
vtičnice tako, da ga držite za osrednji del in
povlečete v smeri puščice.
Če adapter izključite tako, da ga držite in
vlečete za kabel, ga lahko poškodujete in lahko
pride do električnega udara, eksplozije ali
iskrenja.
7
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Uporaba akumulatorske baterije
Pred prvo uporabo računalnika akumulatorsko
baterijo popolnoma napolnite.
Akumulatorsko baterijo hranite izven
dosega dojenčkov in hišnih ljubljenčkov, saj
lahko baterijo dajo v usta.
1. poglavje
Začetek uporabe
8
Računalnika ne uporabljajte v slabo
prezračevanih prostorih, na primer na
posteljnini, vzglavniku ali blazini itd. ter v
prostorih s talnim ogrevanjem, saj se tako
lahko računalnik pregreje.
Pazite, da ventilatorji računalnika (ob straneh
ali na dnu) niso zablokirani, zlasti v teh
prostorih. Če so ventilatorji zablokirani, se
lahko računalnik pregreje in povzroči težave z
računalnikom ali celo eksplozijo.
Ne uporabljajte računalnika v vlažnem
prostoru, kot je kopalnica ali savna.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
zadušitve.
Računalnik uporabljajte v prostoru s
priporočeno temperaturo in ravnjo vlažnosti
(10–32 ºC, 20–80 % relativne vlažnosti).
Uporabljajte samo odobreno
akumulatorsko baterijo in adapter za
izmenični tok.
Ne zapirajte zaslona LCD in ne pospravljajte
računalnika v torbo, če je še vedno
vklopljen.
Uporabljajte akumulatorsko baterijo in adapter,
ki ju je odobrila družba Samsung Electronics.
Neodobrene baterije in adapterji morda ne
izpolnjujejo ustreznih varnostnih zahtev in
lahko povzročijo težave ali okvare ter eksplozijo
ali požar.
Če pospravite računalnik v torbo, ne da bi ga
izklopili, se lahko pregreje in povzroči požar.
Računalnik pred premikanjem ustrezno
izklopite.
Varnostni ukrepi
Opozorilo
1. poglavje
Začetek uporabe
Uporaba
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Izdelka (ali akumulatorske baterije) nikoli
ne segrevajte in ga ne izpostavljajte
odprtemu plamenu. Izdelka (ali baterije)
ne postavljajte in ne uporabljajte v
vročem prostoru, kot je savna ali v vozilu,
izpostavljenem vročini itd.
Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
Pred čiščenjem računalnika izključite vse
kable, na katere je priključen. Če ima vaš
prenosni računalnik zunanjo izmenljivo
akumulatorsko baterijo, jo odstranite.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
poškodbe izdelka.
Ne priključite telefonske linije, ki je
priključena na digitalni telefon, na modem.
Poskrbite, da se kovinski predmeti, kot
so ključi ali sponke, ne dotikajo pola
akumulatorske baterije (kovinskih delov).
Če se kovinski predmeti dotikajo polov,
lahko pride do premočnega toka in tako do
poškodbe akumulatorske baterije ali požara.
Obstaja nevarnost električnega udara, požara
ali poškodbe izdelka.
Če iz izdelka (ali akumulatorske
baterije) uhaja tekočina ali iz izdelka (ali
akumulatorske baterije) prihaja čuden
vonj, odstranite izdelek (ali akumulatorsko
baterijo) iz računalnika in se obrnite na
servisni center.
Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
Če voda ali kemikalije pridejo v stik z
računalnikom, lahko pride do požara ali
električnega udara.
Za varno uporabo računalnika nadomestite
izrabljeno akumulatorsko baterijo z novo in
odobreno.
Ne postavljajte posode, napolnjene z vodo
ali kemikalijami, na računalnik ali poleg
njega.
9
Varnostni ukrepi
Opozorilo
1. poglavje
Začetek uporabe
10
Nadgradnja
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Računalnik nadgradite samo, če imate
dovolj znanja in sposobnosti.
Če računalnik pade na tla ali poči, izključite
napajalni kabel in se obrnite na servisni
center za varnostni pregled.
Če ima prenosni računalnik zunanjo
(izmenljivo) baterijo, odstranite tudi to.
Če uporabljate zlomljen računalnik, lahko pride
do električnega udara ali požara.
Če je računalnik v neprezračevanem
prostoru, na primer v vozilu, ga ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Obstaja nevarnost požara. Računalnik se lahko
pregreje, prav tako pa je privlačna tarča tatov.
Ne uporabljajte prenosnega računalnika
dlje časa, če se ga del vašega telesa
neposredno dotika. Temperatura izdelka se
lahko med običajnim delovanjem poviša.
To lahko poškoduje ali opeče vašo kožo.
V nasprotnem primeru se za pomoč pri
nadgradnji obrnite na servisni center ali
pooblaščenega tehnika.

Nadgradite samo dele, navedene v
uporabniškem priročniku, po postopkih,
opisanih v priročniku.
Drugih delov ali naprav ne razstavljajte sami.
Obstaja nevarnost električnega udara, požara
ali poškodbe izdelka.
Nikoli ne razstavljajte napajalne enote ali
adapterja za izmenični tok.
Obstaja nevarnost električnega udara.
Ko odstranjujete baterijo RTC (ura realnega
časa), jo hranite izven dosega otrok,
saj se jo lahko dotaknejo in/ali jo lahko
pogoltnejo.
Obstaja nevarnost zadušitve. Če otrok
pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško
pomoč.
Varnostni ukrepi
Opozorilo
1. poglavje
Začetek uporabe
11
Varnost in premikanje
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči telesno poškodbo in celo smrt.
Pred nadgradnjo računalnika zaustavite
računalnik in izključite vse priključene
kable. Če je prenosni računalnik opremljen
z zunanjim (izmenljivim) akumulatorjem,
odstranite tudi to.
V nasprotnem primeru lahko pride do
električnega udara.
Ko uporabljate napravo za brezžično
povezavo (brezžični LAN, Bluetooth itd.),
upoštevajte navodila za ustrezno lokacijo
(npr. letalo, bolnišnico itd.).
Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave z magnetnimi polji
vključujejo prehodne naprave na letališčih
in varnostne detektorje.
Letališke varnostne naprave, ki pregledujejo ročno prtljago, kot so tekoči trakovi, uporabljajo rentgen namesto magnetnih polj in
ne poškodujejo pogona.
Če prenosni računalnik prenašate skupaj z
drugimi predmeti, kot so adapter, miška,
knjige itd., pazite, da ne pritiskajo nanj.
Če na prenosni računalnik pritiska težek
predmet, se lahko na zaslonu LCD pojavi bela
pika ali madež. Zato pazite, da na prenosnik
ne pritiskate.
V tem primeru položite prenosni računalnik v
razdelek, ki je ločen od drugih predmetov.
Varnostni ukrepi
Pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.
Namestitev
Ne blokirajte vrat (odprtin), ventilatorjev itd. izdelka in vanje
ne vstavljajte predmetov.
Poškodba sestavnega dela v računalniku lahko povzroči električni
udar ali požar.
Ko uporabljate računalnik, ki je obrnjen vstran, ga postavite
tako, da so ventilatorji obrnjeni navzgor.
V nasprotnem primeru se lahko notranja temperatura računalnika
poviša, računalnik pa se lahko okvari ali zaustavi.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
To lahko povzroči težave z računalnikom. Poleg tega lahko
predmet pade in povzroči telesno poškodbo ali poškodbo
računalnika.
1. poglavje
Začetek uporabe
12
Uporaba akumulatorske baterije
Izrabljene akumulatorske baterije ustrezno zavrzite.
•• Obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
•• Način odstranjevanja akumulatorske baterije se lahko razlikuje
glede na državo in regijo. Izrabljeno baterijo zavrzite na
ustrezen način.
Akumulatorske baterije ne mečite po tleh in je ne
razstavljajte ali dajajte v vodo.
To lahko povzroči poškodbo, požar ali eksplozijo.
Uporabljajte le akumulatorsko baterijo, ki jo je odobrila
družba Samsung Electronics.
V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije.
Pri rokovanju ali prenašanju akumulatorske baterije
se izogibajte stiku s kovinskimi predmeti, kot so ključi
avtomobila ali sponke.
Stik s kovino lahko povzroči premočan tok in visoko temperaturo
ter lahko poškoduje akumulatorsko baterijo ali povzroči požar.
Akumulatorsko baterijo polnite v skladu z navodili v
priročniku.
V nasprotnem primeru se lahko izdelek poškoduje in pride lahko
do eksplozije ali požara.
Izdelka (ali baterije) ne segrevajte in ga ne izpostavljajte
vročini (npr. poleti v vozilu).
Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
Varnostni ukrepi
Pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.
Uporaba
1. poglavje
Začetek uporabe
13
Na priključke ali vrata računalnika priklapljajte samo
odobrene naprave.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali
požara.
Zaslon LCD zaprite šele takrat, ko je prenosni računalnik
izklopljen.
Na izdelek ne postavljajte sveče, nad izdelkom ne prižigajte
cigare itd.
Temperatura se lahko poviša ter povzroči pregretje in deformacijo
izdelka.
Obstaja nevarnost požara.
Ne pritisnite gumba Izvrzi med delovanjem pogona CDROM.
Uporabljajte stensko vtičnico ali razdelilnik z ozemljitvijo.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
Izgubite lahko podatke, računalnik pa lahko disk nenadoma
izvrže in povzroči poškodbo.
Po popravilu izdelka poskrbite, da bo varnost izdelka
preskusil servisni tehnik.
Pazite, da vam izdelek ne pade in da ga ne udarite.
Varnostne preglede po popravilu izvajajo pooblaščeni servisi
Samsung. Uporaba popravljenega izdelka brez varnostnega
pregleda lahko povzroči električni udar ali požar.
Pride lahko do telesne poškodbe ali poškodbe podatkov.
Antene se ne dotikajte z virom električnega napajanja, kot
je vtičnica.
V primeru strele takoj zaustavite sistem, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice in telefonsko linijo iz modema.
Modema in telefona ne uporabljajte.
Obstaja nevarnost električnega udara.
Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
V nasprotnem primeru se lahko izdelek poškoduje.
Računalnika in adapterja za izmenični tok ne uporabljajte v
naročju ali na mehkih površinah.
Če se poviša temperatura računalnika, se lahko opečete.
Pri rokovanju s sestavnimi deli računalnika upoštevajte
navodila v priročniku, ki je priložen sestavnim delom.
Varnostni ukrepi
Pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.
Če iz računalnika izhaja dim ali vonj po zažganem, izključite
napajalni kabel iz stenske vtičnice in se takoj obrnite
na servisni center. Če ima prenosni računalnik zunanjo
izmenljivo akumulatorsko baterijo, jo odstranite.
Obstaja nevarnost požara.
Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega CD-ja.
Obstaja nevarnost poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.
Ne vstavljajte prstov v režo za računalniško kartico.
Obstaja nevarnost poškodbe ali električnega udara.
Za čiščenje računalnika uporabljajte priporočeno čistilno
raztopino, računalnik pa začnite uporabljati šele, ko je
povsem posušen.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali
požara.
Način izmeta diska v sili z uporabo sponke za papir se ne
sme uporabljati, dokler je disk v uporabi. Način izmeta diska
v sili uporabite šele takrat, ko se optični disk zaustavi.
Obstaja nevarnost poškodbe.
1. poglavje
Začetek uporabe
14
Ne približujte obraza pladnju pogona optičnega diska, ko je
v uporabi.
Nenaden izmet lahko povzroči poškodbo.
Pred uporabo CD-jev preverite, ali imajo razpoke in
poškodbe.
To lahko poškoduje disk ter povzroči okvaro naprave in poškodbo
uporabnika.
Izdelka ne puščajte na mestu, ki je izpostavljeno magnetnim
poljem.
•• Magnetno polje lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka ali
izpraznitev akumulatorja.
•• Elektromagnetno polje računalnika lahko poškoduje podatke,
shranjene na magnetnem traku kreditne, telefonske, plačilne
kartice, kartice za prevoz itd.
Varnostni ukrepi
Pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.
Nadgradnja
1. poglavje
Začetek uporabe
15
Obrnite se na pooblaščeni servisni center družbe Samsung
Electronics.
Če želite priključiti napravo, ki je ni proizvedla ali odobrila
družba Samsung Electronics, se pred priklopom naprave
posvetujte s servisnim centrom.
Obstaja nevarnost poškodbe izdelka.
Dela ali naprave izdelka se dotaknite previdno.
V nasprotnem primeru lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe izdelka.
Sestavnih delov ali naprav računalnika ne mečite po tleh in
pazite, da vam ne padejo na tla.
V nasprotnem primeru lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe izdelka.
Po razstavitvi zaprite pokrov in nato priključite napajanje.
V nasprotnem primeru lahko razkriti tokokrog povzroči električni
udar.
Uporabljajte samo dele, ki jih je odobrila družba Samsung
Electronics.
Lahko pride do poškodbe izdelka ali do požara.
Nikoli ne razstavljajte ali popravljajte izdelka sami.
Če izdelek spremeni, razstavi ali popravi uporabnik, je garancija
razveljavljena, zaračuna se servisiranje in poleg tega obstaja
nevarnost nesreče.
Varnost in premikanje
Preden izdelek premaknete, ga izklopite in izključite vse
priključene kable.
Izdelek se lahko poškoduje, uporabniki pa se lahko spotaknejo ob
kablih.
Če prenosnega računalnika dlje časa ne uporabljate,
izpraznite baterijo, jo odstranite in shranite (za računalnike
z zunanjo izmenljivo akumulatorsko baterijo).
Baterija bo tako ohranjena v najboljšem stanju.
Ne uporabljajte in ne glejte računalnika med vožnjo.
Pride lahko do prometne nesreče. Osredotočite se na vožnjo.
Varnostni ukrepi
Pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko
povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.
Opozorila o preprečevanju izgube podatkov
(upravljanje trdega diska)
Pazite, da ne poškodujete podatkov na trdem disku.
•• Trdi disk je zelo občutljiv na zunanje udarce, zato lahko pride
do izgube podatkov na površini diska.
•• Bodite posebej previdni, saj lahko premik računalnika ali
udarec v računalnik, ko je ta vklopljen, poškoduje podatke na
trdem disku.
•• Družba ni odgovorna za izgubo podatkov na trdem disku.
1. poglavje
Začetek uporabe
16
Vzroki za poškodbo podatkov na trdem disku in samega
trdega diska.
•• Podatki se lahko izgubijo zaradi zunanjega udarca diska med
razstavljanjem ali sestavljanjem računalnika.
•• Podatki se lahko izgubijo, če se računalnik izklopi ali ponastavi
zaradi izpada energije, ko je trdi disk v uporabi.
•• Podatki se lahko izgubijo in jih ni mogoče obnoviti, če se
računalnik okuži z virusom.
•• Podatki se lahko izgubijo, če se med izvajanjem programa
računalnik izklopi.
•• Premik ali udarec računalnika med uporabo trdega diska lahko
poškoduje datoteke ali sektorje na trdem disku.
Izgubo podatkov zaradi poškodbe trdega diska lahko
preprečite tako, da pogosto ustvarjate varnostne kopije
podatkov.
Varnostni ukrepi
1. poglavje
Začetek uporabe
Uporaba avtomobilskega adapterja
Uporaba napajanja na letalu
Ker se vrsta vtičnice lahko razlikuje glede na vrsto letala,
računalnik ustrezno priključite.
Na sliki prikazana napajalni vtič in avtomobilski adapter se
lahko razlikujeta od vaših izdelkov.
Če je na voljo cigaretna vtičnica, morate uporabiti avtomobilski
adapter (izbirno). Vstavite cigaretni vtič avtomobilskega
adapterja v cigaretno vtičnico in priključite vtič za enosmerni tok
avtomobilskega adapterja v napajalni vhod računalnika.
Uporaba napajalnega vtiča za izmenični tok
Priključite pine napajalnega vtiča pravokotno na sredino vtičnice.
•• Če pini vtiča niso vstavljeni v sredino odprtin, so vstavljeni samo
polovično. V tem primeru ponovno priključite napajalni vtič.
•• Napajalni vtič morate vključiti v vtičnico, ko indikator napajanja
(LED) vtičnice sveti zeleno. Če je vtič pravilno vključen, indikator
napajanja (LED) ostane zelen.
Drugače se indikator LED napajanja izključi. V tem primeru
izključite napajalni vtič, preverite, ali indikator LED napajanja sveti
zeleno, in napajalni vtič znova priključite.
Indikator LED napajanja
Avtomobilski adapter
Vtič za enosmerni tok
Cigaretni vtič
Cigaretna vtičnica na letalu
Uporaba napajalnega pretvornika na letalu
Na nekaterih vrstah letala morate uporabljati avto adapter in
napajalni pretvornik. Priključite napajalni pretvornik (izbirno) na
avtomobilski adapter (izbirno) ter nato priključite napajalni vtič v
vtičnico na letalu.
Sredinske
odprtine
Napajalni
pretvornik
konec priključite
1 Ta
na avtomobilski
adapter.
220 V napajalni
vtič
110 V napajalni
vtič
Pravilno
17
Nepravilno 
Priključite napajalni vtič v
vtičnico na letalu.

2
Pravilna drža pri uporabi računalnika
1. poglavje
Začetek uporabe
18
Ohranjanje pravilne drže pri uporabi računalnika je zelo
pomembna za preprečevanje telesnih poškodb.
•• Ne uporabljajte računalnika v ležečem položaju, ampak samo
sede.
Naslednja navodila zadevajo ohranjanje pravilne drže pri uporabi
računalnika, ki je bila razvita na podlagi ergonomije. Natančno jih
preberite in upoštevajte pri uporabi računalnika.
•• Ne uporabljajte računalnika v naročju. Če se poviša
temperatura računalnika, se lahko opečete.
Zaradi ponavljajočih se obremenitev se lahko poveča verjetnost
poškodb RSI (poškodbe zaradi ponavljajočega se napora) in lahko
pride do težke telesne poškodbe.
•• Uporabljajte stol z udobnim naslonjalom.
•• Navodila v tem priročniku so bila pripravljena tako, da jih
lahko uporabljajo običajni uporabniki.
•• Če določen uporabnik ni zajet v navodilih, se mora
priporočilo uporabljati glede na potrebe uporabnika.
Pravilna drža
Višino mize in stola prilagodite svoji višini.
Višino nastavite tako, da vaša roka leži pravokotno na mizo, ko
položite dlan na tipkovnico, medtem ko sedite na stolu.
Višino stola prilagodite tako, da vaša peta udobno počiva na tleh.
•• Pri delu imejte ledveni predel raven.
•• Ko sedite na stolu, naj teža noge ne bo na stolu, ampak na
stopalih.
•• Če se med uporabo računalnika pogovarjate po telefonu,
uporabljajte slušalke. Uporaba računalnika, medtem ko imate
telefon naslonjen na ramo, negativno vpliva na držo.
•• Predmeti, ki jih pogosto uporabljate, naj bodo v ustreznem
dosegu (tako, da jih lahko dosežete z rokami).
Pravilna drža pri uporabi računalnika
1. poglavje
Začetek uporabe
Položaj oči
Položaj rok
Monitor ali zaslon LCD naj bo od vaših oči oddaljen vsaj 50
cm.
Roka naj bo pod pravim kotom, kot kaže slika.
•• Prilagodite višino monitorja in zaslona LCD tako, da je njegova
najvišja točka enaka ali nižja od višine vaših oči.
•• Linija od komolca do dlani naj bo ravna.
•• Svetlost monitorja in zaslona LCD ne nastavljajte na pretirano
visoko raven.
•• Miške ne držite premočno.
•• Monitor in zaslon LCD naj bosta čista.
•• Če nosite očala, jih pred uporabo računalnika očistite.
•• Ko vnašate vsebino, natisnjeno na papir, v računalnik, uporabite
statično držalo za papir, tako da je višina papirja skoraj enaka
višini monitorja.
•• Med tipkanjem ne polagajte dlani čez tipkovnico.
•• Na tipkovnico, sledilno tablico in miško ne pritiskajte
premočno.
•• Priporočeno je, da pri dolgi uporabi računalnika priključite
zunanjo tipkovnico in miško.
19
Pravilna drža pri uporabi računalnika
1. poglavje
Začetek uporabe
Nastavitev glasnosti (slušalke in zvočniki)
Čas uporabe (premor)
Najprej preverite glasnost tako, da poslušate glasbo.
•• Če uporabljate računalnik več kot eno uro, vsakih 50 minut
naredite najmanj 10 minut premora.
20
Osvetlitev

Preverite
glasnost!
•• Pred uporabo slušalk preverite, ali je glasnost previsoka.
•• Slušalk ni priporočljivo uporabljati dlje časa.
•• Kakršno koli odstopanje od privzetih nastavitev izravnalnika
lahko povzroči okvaro sluha.
•• Privzeta nastavitev se lahko spremeni prek programske opreme
in posodobitev pogona brez vašega posredovanja. Pred prvo
uporabo preverite privzeto nastavitev izravnalnika.
Izogibajte se dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti, da
preprečite poškodbe sluha.
•• Računalnika ne uporabljajte v temnih prostorih. Raven
osvetlitve za uporabo računalnika mora tako visoka kot za
branje knjige.
•• Priporoča se posredna osvetlitev. Uporabite zaveso, da
preprečite odsev na zaslonu LCD.
Delovni pogoji
•• Ne uporabljajte računalnika v vročih in vlažnih prostorih.
•• Računalnik uporabljajte v prostoru z ustrezno temperaturo in
ravnjo vlažnosti, kot je določeno v uporabniškem priročniku.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
Pogled s sprednje strani
1
Slike na platnici in v jedru uporabniškega priročnika so slike
reprezentativnega modela vsake serije. Zato se lahko barve
in videz slik razlikujejo od dejanskega videza izdelka, odvisno
od modela.
Indikator delovanja
kamere
21
Prikazuje stanje delovanja kamere.
S tem fotoaparatom lahko snemate
fotografije in videoposnetke.
2 Fotoaparat
► Model x7xxx
Fotografirajte ali posnemite video tako,
da izberete Charms > Start > Camera
(Čarobni gumbi > Start > Kamera).
Ta senzor zaznava osvetljenost okolice
računalnika.
1 2 3
3
4
5
6
Senzor osvetljenosti
(izbirno)
Če se osvetlitev prostora zveča, se
samodejno izklopi osvetlitev ozadja
računalnika.
4 Mikrofon
Uporabljate lahko vgrajen mikrofon.
5 Zaslon LCD
Tukaj so prikazane slike zaslona.
6 Indikatorji stanja
Prikažejo stanje delovanja računalnika.
Določen indikator LED je vklopljen, ko
deluje določena funkcija.
7 Gumb za napajanje
Vklopi in izklopi računalnik.
8 Tipkovnica
Naprava za vnos podatkov s pritiskanjem
tipk.
7
8
9
Če se osvetlitev prostora zmanjša, se
samodejno vklopi osvetlitev ozadja
računalnika.
Sledilna tablica in gumbi sledilne tablice
Sledilna tablica/
opravljajo podobne funkcije kot kroglica in
9
gumbi sledilne tablice
gumbi miške.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
► Model x8xxx
1
Indikator delovanja
kamere
2 Mikrofon
1 2 3
4
5
3
Senzor osvetljenosti
(izbirno)
Uporabljate lahko vgrajen mikrofon.
Ta senzor zaznava osvetljenost okolice
računalnika.
Če se osvetlitev prostora zmanjša, se
samodejno vklopi osvetlitev ozadja
računalnika.
Če se osvetlitev prostora zveča, se samodejno
izklopi osvetlitev ozadja računalnika.
4 Fotoaparat
Zaslon LCD /
5
zaslon na dotik
Tukaj so prikazane slike zaslona.
To območje deluje kot zaslon na dotik pri
modelih, ki podpirajo zaslone na dotik.
6 Indikatorji stanja
Prikažejo stanje delovanja računalnika.
Določen indikator LED je vklopljen, ko deluje
določena funkcija.
7 Gumb za napajanje
Vklopi in izklopi računalnik.
8 Tipkovnica
Naprava za vnos podatkov s pritiskanjem
tipk.
8
9
Prikazuje stanje delovanja kamere.
S tem fotoaparatom lahko snemate
fotografije in videoposnetke.
Fotografirajte ali posnemite video tako, da
izberete Charms > Start > Camera (Čarobni
gumbi > Start > Kamera).
6
7
22
Sledilna tablica in gumbi sledilne tablice
Sledilna tablica/
opravljajo podobne funkcije kot kroglica in
9
gumbi sledilne tablice
gumbi miške.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
23
Indikatorji stanja
1
Indikator
napajanja
Ta indikator prikazuje stanje delovanja
računalnika.
Vklopljen: ko računalnik deluje.
Utripa: ko je računalnik v načinu mirovanja.
Ta indikator prikazuje vir napajanja in stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije.
1
2
2
Stanje
napolnjenosti
Z
elen: ko je akumulatorska baterija
popolnoma napolnjena ali ni nameščena.
/
Rdeč/Oranžen: ko se baterija polni.
I zklopljen: ko računalnik deluje na
akumulatorsko baterijo in ni priključen na
adapter za izmenični tok.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
24
Pogled z desne
1
2
3
1 Reža za kartice
Reža za kartico podpira različne tipe
kartic.
2 Vrata USB 2.0
Na vrata USB lahko priključite naprave
USB, kot so tipkovnica/miška, digitalni
fotoaparat itd.
3 Varnostna reža
Računalnik lahko pritrdite tako, da na
varnostno režo priključite ključavnico
in kabel.
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
25
Pogled z leve
1
1
2
3
4
5
6
Kaj so vrata USB za polnjenje?
•• Podprti sta funkciji dostopa do naprav USB in polnjenja
takih naprav.
•• Funkcija polnjenja prek vrat USB je podprta ne glede na to,
ali je naprava vklopljena ali izklopljena.
•• Polnjenje naprave prek vrat USB za polnjenje lahko traja
dlje od običajnega.
•• Z uporabo funkcije polnjenja prek vrat USB, ko se
računalnik napaja iz baterije, zmanjšate čas uporabe
baterije.
•• Uporabnik ne more ugotoviti stanja polnjenja naprave USB
iz računalnika.
•• Nekatere naprave USB jih nimajo.
•• Funkcijo polnjenja prek USB-ja lahko nastavite na ON/
OFF (VKLOP/IZKLOP) tako, da izberete možnost Settings
> Power Management (Upravljanje porabe) > USB
Charging (Polnjenje prek USB-ja). (Izbirno.)
Vtičnica za izmenični Vtičnica, v katero priključite adapter za
tok
izmenični tok, ki napaja računalnik.
2 Vrata za žični LAN
Na ta vrata priključite ethernetni kabel.
3 Vrata za monitor
Vrata, ki se uporabljajo za priključitev
monitorja, televizorja ali projektorja, ki
podpira 15-pinski vmesnik D-SUB.
4 Vrata HDMI
Na ta vrata lahko priključite kabel HDMI.
Z uporabo teh vrat lahko uživate v
digitalnem videu in avdiu na televizorju.
Vrata USB 3.0
ali
5 vrata USB 3.0 za
polnjenje
(izbirno)
Na voljo so vrata USB, na katera lahko
priključite naprave USB, in vrata USB za
polnjenje.
Prek vrat USB za polnjenje lahko
dostopate do naprave USB ali jo polnite.
Dvoje vrst vrat je mogoče
razlikovati po sliki (
ali
), ki
je natisnjena na vratih izdelka.
Vtičnica za naglavne
Na to vtičnico lahko priključite naglavne
6 slušalke/slušalke za v
slušalke ali slušalke za v ušesa.
ušesa
Pregled
1. poglavje
Začetek uporabe
26
Pogled s spodnje strani
1
Pokrov prostora za
pomnilnik
1
2
2
Odprtina za dostop do
baterije v sili
3
Glavni pomnilnik je nameščen pod
pokrovom.
Ta odprtina je namenjena prekinitvi
napajanja baterije. Za prekinitev
napajanja baterije v odprtino vstavite
en konec iztegnjene sponke za papir
in ga pritisnite.
Za dodatne informacije si oglejte
razdelek Funkcija prekinitve
napajanja notranje baterije v
Varnostnih ukrepih.
dprtina za uporabo v sili se pri
O
nekaterih modelih nahaja drugje.
3 Zvočnik
Naprava, ki ustvarja zvok.
Za menjavo strojne opreme, kot so trdi disk, pomnilnik,
baterije itd., se za pomoč obrnite na servisni center podjetja
Samsung.
V tem primeru se vam lahko zaračuna za ustrezno storitev.
Vklop in izklop računalnika
1. poglavje
Začetek uporabe
27
Vklop računalnika
1
2 Dvignite zaslon LCD.
3 Pritisnite gumb za napajanje, da izklopite računalnik.
Priključite adapter za izmenični tok.
Aktiviranje programa Windows
Ko prvič vklopite računalnik, se pojavi zaslon za aktivacijo
programa Windows.
Sledite postopkom aktivacije v skladu z navodili za uporabo
računalnika na zaslonu.
Nastavitev svetlosti zaslona
Ko računalnik uporablja napajanje iz akumulatorske baterije, je
samodejno nastavljena nizka raven svetlosti zaslona LCD.
Pritisnite kombinacijo tipk
+
za povečanje svetlosti
áᔪ
zaslona.
4
Če je vklopljeno napajanje, sveti power LED.
1
Odprite vrstico Čarobni gumbi.
Ŗᮁ
• Z
aslon na dotik: Z desnega roba zaslona podrsajte proti
notranjosti.
᜽᯲
• S
ledilna tablica/miš: Kazalec miške povlecite proti
zgornjemu, ali spodnjemu, desnemu kotu zaslona.
vrstico tako, da pritisnete Settings (Nastavitve)
2 >Povečajte
Brightness (Svetlost)
.
ᰆ⊹
ᖅᱶ
Vklop in izklop računalnika
1. poglavje
Začetek uporabe
Izklop računalnika
•• Ker se lahko postopki za izklop računalnika razlikujejo
glede na nameščen operacijski sistem, izklopite računalnik
po postopkih, ki veljajo za kupljeni operacijski sistem.
•• Preden kliknete Zaustavitev sistema, shranite vse
áᔪ
podatke.
Ŗᮁ
• Z
aslon na dotik: Z desnega roba zaslona podrsajte proti
notranjosti.
᜽᯲
• S
ledilna tablica/miš: Kazalec miške povlecite proti
zgornjemu, ali spodnjemu, desnemu kotu zaslona.
ᰆ⊹
2
Kliknite Settings (Nastavitve)
> Shutdown (Zaustavitev).
> Power (Napajanje)
ᖅᱶ
Če želite računalnik izklopiti, ko ste odjavljeni, odklenite
zaslon in kliknite Power (Napajanje)
> Shutdown
(Zaustavitev).
⦽
Na namizju
aslon na dotik: Tapnite in pridržite gumb Start
1 • Zspodnjem
levem kotu.
1 Odprite vrstico Čarobni gumbi.
⦽
28
v
• S
ledilna tablica/miš: Z desno miškino tipko kliknite gumb
Start
v spodnjem delu kota.
Kliknite Zaustavitev sistema ali izpis > Zaustavitev
2 sistema.
Vklop in izklop računalnika
Odklep zaslona
Za odklep zaklenjenega zaslona storite naslednje:
•• Zaslon na dotik: podrsnite po zaklenjenem zaslonu od spodaj
navzgor.
•• Sledilna
tablica/miš: kliknite zaklenjen zaslon.
•• Tipkovnica: pritisnite katero koli tipko.
Če ima račun geslo, vpišite geslo za prijavo po odklepu zaslona.
1. poglavje
Začetek uporabe
29
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema
Windows
Kaj je Microsoft Windows?
31
Zaslon na prvi pogled
32
Uporaba čarobnih gumbov
34
Uporaba programov
36
Funkcije bližnjičnih tipk v operacijskem sistemu
Windows
41
Uporaba zaslona na dotik
(samo za modele z zaslonom na dotik)
42
Kaj je Microsoft Windows?
Microsoft Windows je operacijski sistem, ki je zahtevan za uporabo
računalnika.
Če želite računalnik uporabljati učinkovito, morate vedeti, kako
ga uporabljati pravilno. Za informacije o uporabi operacijskega
sistema si oglejte Pomoč in podpora sistema Windows in
Pomoč+namigi.
•• Zaslon se lahko nekoliko razlikuje glede na model in
operacijski sistem.
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
Če imate vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko
ogledate najnovejšo spletno pomoč.
Ogled možnosti Pomoč+namigi
Na zaslonu Začetek izberite Pomoč+namigi.
•• Ta navodila za uporabo so predvidena za operacijski sistem
Windows 8.1 in se lahko razlikujejo glede na različico
operacijskega sistema.
•• Prikazana slika na namizju se razlikuje, odvisno od modela
izdelka in različice operacijskega sistema.
Prikaz pomoči
Pomoč odprete tako:
•• Tipkovnica: Pritisnite tipko F1.
•• Zaslon na dotik: Z desnega roba zaslona podrsajte proti
notranjosti. Pojavi se vrstica s Čarobnimi gumbi. Tapnite
Nastavitve > Pomoč.
•• Sledilna tablica/miš: Kazalec miške postavite nad zgornji ali
spodnji desni rob zaslona in tako odprite vrstico s Čarobnimi
gumbi. Tapnite Nastavitve > Pomoč.
Funkcije menijev sistema Windows so na voljo na dva različna
načina: z miško in gibi.
31
Zaslon na prvi pogled
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
Windows omogoča uporabo novega zaslona Začetek in uporabo
namizja obstoječega operacijskega sistema.
Zaslon Začetek
Namizje
Ko vklopite računalnik, se prikaže zaslon Začetek, ki omogoča
uporabo programov (aplikacija, program, v nadaljevanju program)
na enem mestu.
2 3
4
5
6
7
8
Začetni zaslon
2
Program
3
Uporabniški
račun
Privzeti začetni zaslon operacijskega sistema
Windows.
Trenutno nameščeni programi.
Trenutno uporabljan uporabniški račun.
Čarobni gumbi so skriti na desni strani zaslona.
Prikaz čarobnih
4
Prikažete jih tako, da kazalec miške postavite v
gumbov
zgornji ali spodnji kot desnega roba zaslona.
Zaslon Začetek
1
1
32
Meni, ki vam omogoča uporabo funkcij, kot
5 Čarobni gumbi so iskanje, skupna raba, zagon, naprave in
nastavitve.
6
Namizje
Preklopi v način namizja.
Odpre se zaslon s programi, na katerem je
prikazan seznam ploščic vseh programov,
nameščenih v računalniku. Zaslon je mogoče
áᔪ
odpreti samo z miško.
7
Gumb se pojavi samo pri uporabi miške.
Kazalec miške premaknite vŖᮁspodnji levi kot in
tako razkrijte gumb Start .
8
Gumb Start
᜽᯲
Kliknite gumb in tako na namizju
odprite
zaslon z zadnjim uporabljenim programom.
Gumb kliknite z desno miškino tipko in
glede na želje izberite Zaustavitev sistema ali
ᖅᱶ
Nadzorna plošča.
ᰆ⊹
4
Zaslon na prvi pogled
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
Namizje
3
Omogoča uporabo podobnih funkcij kot namizje v prejšnjih
različicah operacijskega sistema Windows 8.
1
2
3
Čarobni gumbi
Meni, ki vam omogoča uporabo funkcij, kot
so iskanje, skupna raba, zagon, naprave in
nastavitve.
Pojdite na zaslon Začetek.
4
Gumb Start
Z desno miškino tipko kliknite ali s prstom
tapnite in pridržite ter tako odprite menije
za hiter dostop, na primer Zaustavitev
sistema in Nadzorna plošča.
Pritisnite gumb Start
Za dostop do menijev za hitri dostop tapnite in pridržite gumb
Start ali kliknite z desno miškino tipko.
4
1
2
2
Namizje
Prikaz čarobnih
gumbov
Namizje.
Upravljalna plošča
Raziskovalec
Čarobni gumbi so skriti na desni strani
zaslona.
Poraba energije
Odpre se vrstica s čarobnimi gumbi, kot je
prikazano na sliki.
•• Zaslon na dotik: Z desnega roba zaslona
podrsajte proti notranjosti.
•• Sledilna tablica/miš: Kazalec miške
postavite v zgornji ali spodnji desni kot
zaslona.
33
Gumb Start
Uporaba čarobnih gumbov
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
Čarobni gumbi so nova vrsta menija, ki združuje meni Start in
nadzorno ploščo obstoječih operacijskih sistemov Windows.
Čarobni gumbi vam omogočajo, da hitro konfigurirate naprave,
priklopljene na računalnik, poiščete programe ali datoteke,
uporabite funkcijo skupne rabe itd.
Search
Search
Search
34
Opravite iskanje s ključnimi besedami in tako
sestavite integriran seznam rezultatov iskanja, ki
vsebuje programe, datoteke in spletne strani.
Različne vrste datotek delite z drugimi prek e-pošte.
Share
Share
Share
Aktiviranje čarobnih gumbov
Vrstico s čarobnimi gumbi odprete tako:
•• Zaslon na dotik: Z desnega roba zaslona podrsajte proti
notranjosti.
Start
Start
•• Sledilna tablica/miš: Kazalec miške postavite v zgornji ali
spodnji desni kot zaslona.
Prikaz
menija s
čarobnimi
gumbi
Device
Device
Device
Settings
Settings
Settings
Čarobni
gumbi
Prikaz
menija s
čarobnimi
gumbi
Pojdite na začetni zaslon ali odprite zadnji odprt
program.
Poiščite in uporabljajte povezane naprave, na primer
tiskalnike in zaslone.
Nastavitve računalnika ali programa nastavite v
skladu s svojimi potrebami.
Uporaba čarobnih gumbov
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
35
Spreminjanje nastavitev
Zbrani so pogosto uporabljani meniji operacijskega sistema
Windows.
Ikona
Kliknite Charms (Čarobni gumbi) > Settings (Nastavitve).
Ime
Opis funkcije
Brezžično
omrežje
Vzpostavite lahko povezavo z brezžičnim
omrežjem. Izberite brezžično omrežje, s
katerim želite vzpostaviti povezavo.
Nastavitev
glasnosti
Prilagodite lahko glasnost ali izklopite
zvok.
Svetlost
zaslona
⦽
⦽
⦽
⦽
⦽
ENG
Prilagodite lahko svetlost zaslona.
Obvestilo
Nastavite lahko interval, po katerem
program pošilja obvestila.
Napajanje
Izklopite lahko računalnik ali izberete
možnosti porabe energije.
Jezik
Izberite želeni jezik.
Spreminjanje nastavitev računalnika
Spremenite lahko še več nastavitev.
Uporaba programov
Program pomeni programsko aplikacijo (v nadaljevanju program).
V širšem pomenu pa se nanaša na vso programsko opremo,
nameščeno v operacijskem sistemu.
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
36
Kliknite in držite miškino tipko ter jo povlecite na dno zaslona.
2 Program
se premakne navzdol ter izgine in se zapre.
Windows prinaša osnovne programe za pogosto izvajana opravila.
Zagon/zapiranje programa
Kliknite program na začetnem zaslonu, če ga želite aktivirati.
Izhod iz trenutnega programa pri zaslonu na dotik
Z zgornjega roba zaslona podrsajte navzdol.
Izhod iz trenutnega programa z miško
Kazalec miške premaknite nad zgornji rob.
1 Spremeni
se v roko.
Uporaba programov
Prikaz trenutno odprtih programih
Kazalec miške premaknite v zgornji levi kot zaslona, če želite
1 prikazati
zadnji odprt program.
Nato premaknite kazalec miške navzdol, da prikažete seznam
2 trenutno
odprtih programov v vrstnem redu.
Uporaba programov
Kliknite program na seznamu ali ga povlecite na sredino
3 zaslona.
Zdaj lahko potrdite izbran program, ki je trenutno
odprt.
Z desno miškino tipko kliknite program na seznamu in
kliknite Close (Zapri), da program zaprete.
1
2
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
37
na dotik: Prst postavite na zgornji rob in povlecite v
2 • Zlevoaslonali desno.
•S
ledilna tablica/miš: Kazalec miške premaknite nad zgornji
rob. Kazalec se spremeni v obliko dlani. Miško nato povlecite
v levo ali desno.
3 Položaj vsakega deljenega zaslona nato nastavite poljubno.
Premaknite črto za razdelitev zaslona, če želite spremeniti
4 razmerje
razdelitve zaslona.
Program za vreme
Črta za razdelitev
zaslona
Program za trgovino
Z deljenim zaslonom
1 Izberite možnost Apps (Programi) na začetnem zaslonu.
Primer) Če imate hkrati odprta programa za vreme in trgovino
Uporaba programov
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
Dodajanje ali odstranjevanje programa na začetni
zaslon ali z njega
1 Pojdite na zaslon s programi.
•Z
aslon na dotik: Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor.
•S
ledilna tablica/miš: Kliknite ikono
kotu začetnega zaslona.
v spodnjem levem
in pridržite program ali kliknite z desno miškino tipko
2 inTapnite
odprite seznam s programi.
Kliknite Pripni na začetni zaslon
3 zaslona
.
ali Odpni z začetnega
1
2
Primer) Odstranjevanje programa z začetnega zaslona
38
Hitri pregled programa Kamera
S programom, nameščenim v operacijskem sistemu, posnemite
fotografije ali videoposnetke in jih urejajte po svojih željah.
1 Na začetnem zaslonu izberite Kamera .
Za fotografiranje izberite
. Za snemanje videoposnetkov
2 izberite
.
Uporaba programov
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
Za diaprojekcijo ali predvajanje videoposnetkov
Urejanje fotografij
► Trenutno predvajanje posnetih fotografij
1 Izberite fotografijo za urejanje.
roba podrsajte proti notranjosti ali obratno.
2 VZ zgornjega
nasprotnem primeru sliko kliknite z desno miškino tipko.
• Zaslon na dotik: Z leve podrsajte v desno.
• Sledilna tablica/miš: Kliknite ikono puščice v levem delu
zaslona.
► Na začetnem zaslonu, izberite Fotografije
fotoaparata.
> Mapa
Fotografije in videoposnetke lahko predvajate neprekinjeno.
39
3 Nato izberite Uredi in urejajte po svojih željah.
Pozor
•• Drugih ljudi ne fotografirajte brez njihovega dovoljenja.
•• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov v območjih,
kjer to ni dovoljeno.
•• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov, ki lahko
kršijo zasebnost ali zaupnost.
Uporaba programov
Uporaba trgovine Windows Store
Če na začetnem zaslonu zaženete trgovino s programi, se
prikažejo programi v trgovini Windows Store.
Vendar pa je za kupovanje v trgovini Windows Store zahtevan
Microsoftov račun.
V čarobnih gumbih registrirajte Microsoftov račun in nadaljujte.
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
40
Konfiguriranje Microsoftovega računa
Microsoftov račun vam omogoča, da v spletu vaše nastavitve
sinhronizirate z drugimi napravami z operacijskim sistemom
Windows, kar vam omogoči izmenjavo datotek ali nastavitev.
Če želite prenašati ali kupovati programe v trgovini, morate
registrirati Microsoftov račun.
Zaženite čarobne gumbe in kliknite Nastavitve > Spremeni
1 nastavitve
računalnika.
Izberite Vaš račun > Vzpostavite povezavo z
2 Microsoftovim
računom.
1
2
Samsung ne more odpraviti napak, do katerih pride pri
drugih aplikacijah, nameščenih iz trgovine Windows. Obrnite
se neposredno na podporo za stranke ustrezne aplikacije.
3 Registrirajte račun tako, da sledite ustreznim postopkom.
Funkcije bližnjičnih tipk v operacijskem
sistemu Windows
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
V operacijskem sistemu Windows lahko uporabljate te priročne bližnjične tipke.
Funkcija
Bližnjične tipke
Opis funkcije
Prikaz začetnega zaslona
Tipka Windows
Prikaz namizja
Tipka Windows + D
Preklopi v način namizja.
Zagon čarobnih gumbov
Tipka Windows + C
Aktivira čarobne gumbe.
Zaklep zaslona
Tipka Windows + L
Zaklene zaslon.
Odpiranje središča za dostopnost
Tipka Windows + U
Omogoča konfiguracijo središča za dostopnost.
Odpiranje nastavitev drugega zaslona
Tipka Windows + P
Odpre meni z nastavitvami zunanjega monitorja.
Odpiranje orodja za napredno upravljanje
Tipka Windows + X
Odpre orodje za napredno upravljanje.
Zapiranje programa
Alt + F4
Preklopi v način začetnega zaslona.
Zapre trenutno odprt program.
41
Uporaba zaslona na dotik
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
(samo za modele z zaslonom na dotik)
42
Računalnik lahko uporabljate izključno prek zaslona na dotik, brez tipkovnice in miške.
Funkcija zaslona na dotik je podprta le za modele, ki imajo to funkcijo že tovarniško nameščeno.
•• Če boste računalnik uporabljali dalj časa, priporočamo uporabo tipkovnice in miške.
•• Zaslon na dotik upravljajte s prstom. Če ga boste upravljali s trdim predmetom, ne bo deloval.
•• Če so na zaslonu na dotik tujki, na primer žuželke ali voda, ta ne bo deloval pravilno.
Uporaba zaslona na dotik
•• Ta funkcija je na voljo pri modelih z zaslonom na dotik z nameščenim operacijskim sistemom Windows in bo delovala le za nekatere
programe.
•• Poleg tega ne pozabite, da so podprte funkcije odvisne od programa.
Seznanjanje z osnovnim delovanjem zaslona na dotik
Učenje priročne uporabe zaslona na dotik je precej preprosto.
Dejanje z dotikom
Z desnega roba zaslona podrsajte
proti notranjosti
Opis funkcije
Prikaže meni s čarobnimi gumbi, ki je skrit na desni strani zaslona.
Uporaba zaslona na dotik
(samo za modele z zaslonom na dotik)
Dejanje z dotikom
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
Opis funkcije
Z levega roba zaslona podrsajte proti
Prikaže program, ki se je nazadnje izvajal.
notranjosti
ali
Z zgornjega roba podrsajte navzdol
ali obratno.
Na začetnem zaslonu podrsajte
navzgor.
Z vrha zaslona vseh aplikacij
podrsajte navzdol.
Z zgornjega roba podrsajte navzdol
Prikaže možnosti za program, ki se trenutno izvaja.
Prikazan je seznam vseh ploščic nameščenih programov.
Zaslon z vsemi programi preklopi na začetni zaslon.
Zapre vse trenutno odprte programe.
43
Uporaba zaslona na dotik
(samo za modele z zaslonom na dotik)
Dejanje z dotikom
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
Opis funkcije
Rahel dotik
(klikanje)
Dvakratni dotik
(dvoklikanje)
Tapnite in podrsajte
Če želite izbrati element, ga rahlo pritisnite s prstom.
(Če se rahlo dotaknete določenega menija, možnosti, ikone
programa itd. na zaslonu, se aktivira ustrezna možnost.)
Če želite izbrati element, ga rahlo dvakrat pritisnite s prstom.
Premakne izbrani element ali odpre naslednjo stran.
S tem postopkom lahko narišete sliko ali napišete nekatere črke.
Vrtenje z več kot dvema prstoma
Zavrti izbran ciljni element.
Širok odmik 2 prstov
ali
približanje prstov drugega proti
drugemu
Poveča ali pomanjša ciljni element.
44
Uporaba zaslona na dotik
(samo za modele z zaslonom na dotik)
Dejanje z dotikom
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
45
Opis funkcije
Omogoča enake funkcije kot klik z desnim gumbom miške.
Dotik in zadržanje za nekaj trenutkov
Prikaže dodatne možnosti, ki jih je mogoče nastaviti za izbran ciljni
(klik z desnim gumbom miške)
element, ali podrobnejše informacije.
Dotik in vlečenje 2 prstov navzgor/
navzdol ali levo/desno
(pomikanje)
Premik po zaslonu navzgor/navzdol ali levo/desno. Omogoča enake
možnosti kot pomikanje z miško.
Uporaba zaslona na dotik
(samo za modele z zaslonom na dotik)
Umerjanje zaslona
Če zaslon na dotik uporabljate prvič ali kazalec ne kaže pravilno in
se je natančnost zmanjšala, umerite zaslon.
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
46
Ko se pojavi okno Calibration (Umerjanje) pritisnite oznako +
2 tako,
da sledite navodilom na zaslonu.
Postopek umerjanja zaslona na dotik se lahko razlikuje glede na
operacijski sistem. Morda v nekaterih operacijskih sistemih ni na
voljo.
Na namizju pritisnite meni s čarobnimi gumbi > Settings
1 (Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna plošča) > Tablet
PC Settings (Nastavitve tabličnega računalnika) >
Calibrate (Umeri). Nato pritisnite OK (V redu).
3 Vnosna lokacija zaslona na dotik je umerjena.
Uporaba zaslona na dotik
(samo za modele z zaslonom na dotik)
Vnos znakov
Za vnos znakov lahko uporabite tipkovnico ali zaslonsko
tipkovnico.
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
47
Na namizju tapnite
na desni strani opravilne vrstice in
3 tako
odprite zaslonsko tipkovnico.
Vnašanje znakov se lahko razlikuje glede na operacijski sistem in
ga nekateri operacijski sistemi ne podpirajo.
Če boste računalnik uporabljali dalj časa, priporočamo uporabo
tipkovnice.
Vnašanje znakov je razloženo na primeru z beležnico.
Uporaba zaslonske tipkovnice
Zaslonska tipkovnica je tipkovnica na zaslonu, ki je vdelana v
operacijski sistem Windows.
Tipkovnica na dotik
(prikaže numerično tipkovnico na sredini)
Tipkovnica na dotik
Način rokopisa
Navodila za uporabo tipkovnice na dotik in načina za rokopis
so navedena spodaj.
Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor. Odpre se zaslon z
1 vsemi
programi. Izberite Beležnica.
Lahko tudi kliknete spodnjo levo ikono
zaslonu, nato pa kliknete Beležnica.
na začetnem
2 Z roko se dotaknite zaslona beležnice, da se prikaže kazalec.
[Način vnosa]
Uporaba zaslona na dotik
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
(samo za modele z zaslonom na dotik)
48
Tipkovnica na dotik
Vnos znakov v načinu rokopisa
Tipkovnica na dotik omogoča enak način vnosa kot fizična
tipkovnica.
Znake lahko vnesete tudi tako, da jih zapišete na vnosno ploščo v
načinu rokopisa na zaslonu na dotik.
Tapnite tipkovnico na dotik
1 tipkovnica.
1
na ikoni Zaslonska
2 Če želite vnesti znake, pritisnite tipke.
Tapnite ikono načina za rokopis
tipkovnici.
na zaslonski
Znake vnesite v območje vnosa na vnosni plošči v načinu
2 rokopisa
na zaslonu na dotik.
3 Pritisnite gumb Insert (Vstavi), da vnesete znake.
Uporaba zaslona na dotik
2. poglavje
Uporaba operacijskega sistema Windows
(samo za modele z zaslonom na dotik)
Opomba za uporabo zaslona na dotik
•• Ko uporabljate zaslon na dotik, naj bodo vaše roke čiste in
suhe.
V vlažnih okoljih pred uporabo posušite roke in površino
zaslona na dotik.
•• Čistila za zaslone LCD ne nanašajte neposredno na zaslon
na dotik. Čistilo lahko pronica skozi dno zaslona na dotik. Ko
uporabljate čistilo za zaslona LCD, ga razpršite na krpo za
čiščenje zaslona na dotik.
(Če uporabite jedko čistilo ali grobo krpo, lahko poškodujete
zaslon na dotik.)
•• Zaslon na dotik ne udarjajte in pazite, da vam ne pade na
tla. Ne pritiskajte nanj z ostrim predmetom, kot je na primer
kemični svinčnik.
S tem lahko zaslon na dotik poškodujete.
•• Če se s prstom zaslona dotaknete prešibko, dotik morda ne bo
prepoznan.
•• Pri dotikanju zaslona se s prstom natančno dotaknite želenega
elementa in ne drugih.
•• Senzorji zaslona na dotik so na robovih zaslona.
Pri nameščanju zaščitnega pokrova in dodatne oprema pazite,
da ne prekrijete robov zaslona na dotik.
49
•• Pazite, da ne poškodujete robove zaslona na dotik.
Če se robovi zaslona na dotik poškodujejo, ta morda ne bo
deloval pravilno.
•• Če so na zaslonu na dotik tujki, na primer žuželke ali voda,
ta ne bo deloval pravilno. Zaslon na dotik uporabite šele, ko
odstranite vse tujke.
•• Če zaslon na dotik upravljate s trdim predmetom, kot je žebelj,
pero itd., ne bo deloval.
3. poglavje
Uporaba računalnika
Tipkovnica
51
Sledilna tablica
54
Zunanji pogon CD
(optični disk, mogoče ga je kupiti)
58
Reža za kartice (izbirno)
60
Povezava zunanje prikazne naprave
63
Nastavitev glasnosti
66
Nadzor svetlosti zaslona LCD
68
Žično omrežje
70
Brezžično omrežje (izbirno)
73
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno) 75
Uporaba večpredstavnostnega programa (izbirno)85
Uporaba aplikacij s pametnim telefonom Samsung
(izbirno)
87
Posodobitev programske opreme Samsung
88
Prepoznavanje stanja računalnika
in odpravljanje težav
89
Uporaba varnostne reže
90
Tipkovnica
3.
Uporaba računalnika
V naslednjih razdelkih so opisani funkcije in postopki uporabe bližnjičnih tipk.
•• Tipkovnica na sliki se lahko razlikuje od dejanske.
•• Tipkovnica se lahko razlikuje po državah. V nadaljevanju so predvsem opisane bližnjične tipke.
Bližnjične tipke
Pritisnite in pridržite tipko Fn ter hkrati pritisnite bližnjične tipke.
Lahko pa pritisnete tipko Fn Lock in bližnjično tipko. Tako boste lahko funkcije bližnjičnih tipk uporabljali preprosteje.
► 1. način
+
Bližnjične tipke
► 2. način
1
Fn Lock On: Moder indikator LED sveti
2
Bližnjične tipke
51
Tipkovnica
Bližnjične tipke
3.
Uporaba računalnika
Ime
Settings
Nadzor svetlosti zaslona
Zaslon LCD/
zunanji monitor
Sledilna tablica
Nemo
Nadzor glasnosti
Nadzor osvetlitve tipkovnice
(izbirno)
Tihi način
Letalski način
52
Funkcija
Zažene se program Samsung za nadzor programske opreme, Settings.
Nastavitev svetlosti zaslona.
Preklop prikaza na zaslon LCD ali zunanji monitor, če je na računalnik povezan zunanji
monitor (ali televizor).
Vklop in izklop funkcije sledilne tablice.
Če uporabljate samo zunanjo miško, lahko sledilno tablico izklopite.
S pritiskom tega gumba vklopite in izklopite zvok.
Za nadzor glasnosti.
Nastavitev osvetlitve tipkovnice.
Ta funkcija je na voljo samo pri modelih z osvetlitvijo tipkovnice.
Zmanjša hrup ventilatorja, da ga uporabniki med uporabo računalnika ne slišijo.
Vklopi ali izklopi vse brezžične omrežne naprave.
(Samo pri modelih z brezžično omrežno napravo.)
Tipkovnica
3.
Uporaba računalnika
Druge funkcijske tipke (izbirno)
•• Opravlja funkcijo klika z desnim gumbom miške (sledilna
tablica).
+
•• Če pritisnete tipko Fn Lock, lahko bližnjične tipke uporabljate
tudi brez pritiska tipke Fn.

•• Če pritisnete tipko Num Lock, lahko uporabljate številske tipke.
Num
Lock
Če bližnjične tipke ne delujejo pravilno, namestite Settings.
53
Sledilna tablica
Sledilna tablica ima enako funkcijo kot miška in levi in desni gumb
sledilne tablice delujeta kot levi in desni gumb miške.
•• Sledilno tablico uporabljajte s prsti. Ostri predmeti jo lahko
poškodujejo.
•• Če se dotaknete sledilne tablice ali pritisnete njuna gumba
med tem, ko se računalnik zaganja, se bo sistem Windows
lahko zaganjal dlje časa.
Osnovne funkcije sledilne tablice
Premikanje kazalca na zaslonu
Prst nežno položite na sledilno tablico in ga premaknite.
Kazalec miške se bo ustrezno premaknil. Prst premaknite v smeri,
v katero želite premakniti kazalec.
3.
Uporaba računalnika
54
Funkcija klika
Položite prst na sledilno tablico in enkrat kliknite element.
Ali pa enkrat kratko pritisnite levi gumb in ga nato spustite.
Dotaknite
ali
Kliknite
Funkcija dvoklika
Položite prst na sledilno tablico in z njim v kratkem zaporedju
dvakrat tapnite želeni element.
Ali pa pritisnite v kratkem zaporedju dvakrat pritisnite levi gumb.
2x se dotaknite
ali
Dvakrat kliknite
Sledilna tablica
3.
Uporaba računalnika
Funkcija desnega gumba
55
Funkcija poteze sledilne tablice (izbirno)
Ustreza kliku z desnim gumbom miške.
Enkrat pritisnite desni gumb sledilne tablice. Prikaže se ustrezen
pojavni meni.
Funkcija poteze s sledilno tablico morda ni na voljo in različica
áᔪ razlikuje glede na model. Nekateri postopki
funkcije se lahko
uporabe se lahko razlikujejo glede na različico.
Ŗᮁ
Kliknite
Nastavitev funkcije potez
Nekatere funkcije potez
morda niso konfigurirane.
᜽᯲
V tem primeru jih lahko konfigurirate po naslednjem postopku.
1
Funkcija vlečenja
Vlečenje pomeni, da izberete element in ga premaknete na drugo
mesto.
Pritisnite in držite levi gumb sledilne tablice prek elementa, ki ga
želite povleči, in element premaknite na novo mesto.
Premaknite
Držite pritisnjen levi
gumb sledilne tablice
ᰆ⊹
Na namizju kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna plošča)
ᖅᱶ
> ikono Hardware
and Touchpad (Strojna oprema in
sledilna tablica)
Ko se prikaže okno z nastavitvami sledilne tablice, kliknite
2 ustrezen
element nastavitve Select an Item to Configure
(Izberite element za konfiguracijo), da izberete potrditveno
polje ustreznega elementa.
Če želite preklicati funkcijo potez, počistite potrditveno polje
ustreznega elementa v oknu z nastavitvami sledilne tablice.

Sledilna tablica
3.
Uporaba računalnika
Funkcija pomikanja
Funkcija za aktiviranje menija s čarobnimi gumbi
Ta funkcija je enaka uporabi območja pomikanja na sledilni tablici.
Če postavite prst na desni rob sledilne ploščice in ga povlečete
proti sredini, se pojavi meni s čarobnimi gumbi.
Če na sledilno tablico položite dva prsta in ju premaknete navzgor,
navzdol, levo ali desno, se ustrezno pomaknete po zaslonu
navzgor, navzdol, levo ali desno.
56
ali
Funkcija za odpiranje okna nazadnje odprtega
programa
Funkcije povečave
Če na sledilno tablico položite dva prsta, skupaj ali narazen,
povečate ali pomanjšate trenutno sliko ali besedilo.
Povečava
Pomanjšava
ali
Če postavite prst na levi rob sledilne ploščice in ga povlečete proti
sredini, med trenutno odprtimi programi aktivirate tistega, ki ste
ga uporabljali prej.
Sledilna tablica
3.
Uporaba računalnika
57
Funkcija vklopa/izklopa sledilne tablice
Zaklepanje z bližnjičnimi tipkami
Samodejni izklop sledilne tablice
Če želite uporabljati samo miško, brez sledilne tablice, lahko
slednjo izklopite.
Ko na računalnik priključite miško USB, lahko računalnik
samodejno izklopi sledilno tablico.
Sledilno tablico zaklenete s pritiskom tipk
Na namizju odprite Čarobni gumbi in nato izberite čarobni
1 gumb
Nastavitve > čarobni gumb Nadzorna plošča >
Lahko pa pritisnete tipko
in nato še
+
.
, da izklopite
delovanje sledilne tablice.
Nastavitve sledilne tablice in njenih gumbov lahko določite
na zavihkih, ki se prikažejo, ko kliknete meni s čarobnimi
gumbi na namizju > Settings (Nastavitve) > Control
Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna
oprema in zvok) > Touchpad.
Strojna oprema in zvok > Sledilna ploščica.
2 Izberite okno Onemogoči ob vklopu zunanje USB miške.
Zunanji pogon CD (optični disk, mogoče ga je kupiti)
Računalnik podpira zunanji pogon USB CD-ROM (mogoče ga je
kupiti posebej).
Preverite, ali je vmesnik zunanjega pogona CD-ROM vrste USB. Za
podrobne specifikacije si oglejte katalog.
3.
Uporaba računalnika
Priključitev pogona CD
Pogon CD priključite na vrata USB.
•• Ne vstavljajte počenih ali opraskanih CD-jev, sicer se
lahko CD-ji med vrtenjem pri visoki hitrosti zlomijo in
poškodujejo optični disk.
•• CD-je in DVD-je čistite tako, da jih obrišete z mehko krpo
od znotraj navzven.
•• CD-ja ne izvrzite, kadar je vklopljen indikator LED uporabe
CD-ja.
•• Slike v opisu so samo primeri in se lahko razlikujejo od
dejanskega stanja.
•• Uporaba CD-jev, ki niso okrogli, ni priporočljiva.
vrata USB
58
Zunanji pogon CD (optični disk, mogoče ga je kupiti)
Vstavitev in izvrženje CD-ja
1 Pritisnite gumb Izvrzi na pogonu CD.
Ko se odpre pladenj za CD, vstavite CD ali DVD in nato pladenj
2 potisnite,
da se zaskoči na mesto.
Pladenj za CD potisnite noter, da se zaskoči na mesto.
3 Vklopi
se indikator stanja pogona CD.
•• Hitrost branja in zapisovanja s pogonom CD se lahko
razlikuje glede na stanje in vrsto nosilca.
•• Če pogon CD ne deluje ali je računalnik izklopljen, CD
izvržete tako, da v odprtino za uporabo v sili vstavite en
konec sponke za papir (
).
3.
Uporaba računalnika
59
Reža za kartice (izbirno)
3.
Uporaba računalnika
60
Z režo za kartice lahko zapisujete in berete podatke na različnih
vrstah pomnilniških kartic.
Pomnilniško kartico vstavite s pravilno usmerjenostjo. S
potiskanjem nepravilno vstavljene pomnilniške kartice lahko
poškodujete samo kartico ali režo.
Na primer: kartica SD
•• Pomnilniške kartice lahko uporabljate kot izmenljivi disk
in z njimi priročno izmenjujete podatke z digitalnimi
napravami, kot je digitalni fotoaparat itd.
•• Ločeno kupite pomnilniške kartice želene zmogljivosti.
Poimenovanje pomnilniških kartic
•• Barva reže za kartice je lahko drugačna kot na sliki v tem
priročniku.
V naslednji preglednici so prikazana cela imena za okrajšave
pomnilniških kartic.
•• Preden uporabite režo, iz nje odstranite lažno kartico. (Samo
za modele z lažnimi karticami.)
•• Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice v smeri, ki je
natisnjena na reži.
•• Pomnilniške kartice z oznako ‘*’ vstavite v ustrezen adapter
in tega nato vstavite v režo za kartice.
Če take pomnilniške kartice vstavljate neposredno v režo
za kartice, brez uporabe ustreznega adapterja, lahko
poškodujete računalnik.
•• Računalnik morda ne bo prepoznal naprave, odvisno od
stanja ustreznega adapterja.
•• Hitrost prenosa podatkov se lahko razlikuje, odvisno od
specifikacij pomnilniške kartice.
Okrajšava
SD
Ime pomnilniške kartice
Secure Digital
*mini SD
mini Secure Digital
*micro SD
micro Secure Digital
SDHC
Secure Digital High Capacity
*mini SDHC
mini Secure Digital High Capacity
*micro SDHC
micro Secure Digital High Capacity
SDXC
*micro SDXC
Secure Digital eXtended Capacity
micro Secure Digital eXtended Capacity
Reža za kartice (izbirno)
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice v pravilni smeri.
Spodnje sporočilo se prikaže v zgornjem desnem kotu. Kliknite
2 ga,
da odprete mapo in kliknite View Files (Ogled datotek).
Če vas sporočilo opozarja na težavo, kliknite ustrezno okno
> Continue without Scanning (Nadaljuj brez pregleda).
Izvedete lahko postopek, ki je opisan v št. 3.
deluje na namizju. Podatke na ustreznem
3 Raziskovalec
pogonu lahko shranite, premaknete in izbrišete.
3.
Uporaba računalnika
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Kartico odstranite tako, da jo držite za njen vrh.
Ali pa potisnite vrh kartice navznoter in ko izskoči, jo odstranite.
61
Reža za kartice (izbirno)
Formatiranje pomnilniške kartice
Preden pomnilniško kartico prvič uporabite, jo formatirajte.
S formatiranjem se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na
kartici. Če so na kartici podatki, pred formatiranjem izdelajte
njihovo varnostno kopijo.
Kliknite ikono Raziskovalec
1 namizja.
v orodni vrstici na dnu
Z desnim gumbom sledilne tablice kliknite pogon kartice in
2 nato
izberite Formatiraj.
3 Kliknite Start, da zaženete formatiranje.
3.
Uporaba računalnika
62
•• Priporočljivo je, da za skupno rabo pomnilniške kartice z
digitalno napravo, kot je digitalni fotoaparat, pred uporabo
formatirate pomnilniško kartico v digitalni napravi. Če
pomnilniško kartico formatirate v računalniku in jo nato
vstavite v digitalno napravo, jo boste morda morali znova
formatirati v digitalni napravi.
•• Če je v pomnilniški kartici naprava, zaščitena pred pisanjem,
in je v zaklenjenem položaju, ni mogoče formatirati kartice,
nanjo zapisovati podatkov ali brisati podatkov z nje.
•• Pomnilniška kartica se lahko pri ponavljajočem vstavljanju
in odstranjevanju poškoduje.
•• SDIO (Secure Digital Input Output) ni podprt.
•• Avtorsko zaščitenih podatkov ni mogoče brati ali jih
zapisovati.
Povezava zunanje prikazne naprave
Če povežete zunanje prikazne naprave, kot so monitor, televizor,
projektor itd., lahko slike prikažete na širšem zaslonu zunanje
naprave, na primer pri predstavitvi ali gledanju videoposnetka ali
filma.
3.
Uporaba računalnika
Priključitveni kabel
Potrebni priključitveni kabli so na prodaj posebej.
Računalnik podpira dve vrsti vrat: Vrata za monitor D-SUB in vrata
HDMI.
Slika je ostrejša za HDMI kot za D-SUB zato, če je na voljo več vrat,
povežite vrata, ki omogočajo boljšo kakovost slike.
Preden začnete, preverite vrata in kabel zunanje prikazne
naprave. Nato prikazno napravo priključite na računalnik.
Kabel za analogni monitor (D-SUB)
Kabel HDMI
63
Ŗᮁ
Povezava zunanje prikazne naprave
3.
Uporaba računalnika
64
᜽᯲
Priključitev na vrata za monitor
3&୘ִփ
Priključite zunanji monitor, televizor ali projektor, ki podpira
vmesnik D-SUB, da boste lahko sliko prikazovali na širšem zaslonu.
Za boljše predstavitve računalnik povežite s projektorjem.
S kablom za monitorje (15-pinskim) povežite vrata D-SUB na
1 računalniku
in vrata na monitorju ali televizorju.
Zunanji
monitor
Izberite meni s čarobnimi gumbi > Devices (Naprave)
3 Projektor
> Second Screen (Pomožni zaslon).
Televizor
Projektor
>
ᰆ⊹
Izberite želeni način
monitorja.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
ᖅᱶ
Računalniški monitor
3&୘ִփ
Vsebina
‫ ࢿـ‬je prikazana samo na računalniškem
monitorju (trenutna naprava).
‫ࢿـ‬
Podvojitev
‫ ࢿـ‬trenutne naprave je prikazana tudi na
Vsebina
zunanji
‫ ࢿـ‬napravi.
୙ࢠ
Razširitev
୙ࢠ trenutne naprave se razširi na zunanjo
Zaslon
napravo.
୙ࢠ
Drugi zaslon
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Vsebina
je prikazana samo na zaslonu zunanje
naprave.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Dvojni pogled lahko nastavite tudi tako:
napajalni kabel priključenega monitorja, televizorja
2 aliPriključite
projektorja in nato vklopite napajanje.
Preden priklopite televizor, ga preklopite v način zunanje
naprave.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
V možnosti Nadzorna
plošča odprite okno Zaslon, izberite
Monitor 2 in nato potrditveno polje Z razširitvijo prilagodi
monitorju, da nastavite dvojni pogled. Za podrobnejše
informacije si oglejte spletno pomoč sistema Windows.
Ŗᮁ
Povezava zunanje prikazne naprave
3.
Uporaba računalnika
65
᜽᯲
Priključitev prek vrat Micro HDMI (izbirno)
3&୘ִփ
Če na računalnik priključite televizor prek vrat HDMI, lahko uživate
v visoki kakovosti videa in tudi zvoka.
Po priključitvi televizorja prek vrat HDMI nastavite zaslon in zvok.
1 Priključite kabel HDMI na vrata HDMI na televizorju.
Zunanji
monitor
Izberite meni s čarobnimi gumbi > Devices (Naprave)
2 Projektor
> Second Screen (Pomožni zaslon).
>
ᰆ⊹
Izberite želeni način
monitorja.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
ᖅᱶ
Računalniški monitor
3&୘ִփ
Vsebina
‫ ࢿـ‬je prikazana samo na računalniškem
monitorju (trenutna naprava).
‫ࢿـ‬
Podvojitev
Televizor
Projektor
‫ ࢿـ‬trenutne naprave je prikazana tudi na
Vsebina
zunanji
‫ ࢿـ‬napravi.
୙ࢠ
Razširitev
୙ࢠ trenutne naprave se razširi na zunanjo
Zaslon
napravo.
୙ࢠ
Drugi zaslon
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Vsebina
je prikazana samo na zaslonu zunanje
naprave.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Podprto samo pri modelih z vrati za izhod televizorja
(HDMI).
•• Če je na televizorju več vrat HDMI, računalnik priključite na
vrata DVI IN.
•• Če na računalnik priključite televizor, način zunanjega
vhoda televizorja preklopite na HDMI.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Nastavitev glasnosti
3.
Uporaba računalnika
Glasnost lahko nastavljate s tipkovnico in programom za nadzor
glasnosti.
66
Uporaba snemalnika zvoka
V nadaljevanju so opisani postopki za snemanje zvoka s
snemalnikom sistema Windows.
Nastavitev glasnosti s tipkovnico
+
Priključite mikrofon na vtičnico za slušalke.
1 Uporabljate
lahko tudi notranji mikrofon.
+
ali
áᔪ
gumbom kliknite ikono Glasnost v orodni vrstici
2 inZ desnim
nato izberite možnost Snemalne naprave.
Ŗᮁ
Preverite, ali je kot privzeta snemalna naprava nastavljen
3 mikrofon.
Glasnost lahko vklopite in izklopite tudi s pritiskom
kombinacije tipk
+
.
᜽᯲
Če je, je že nastavljen kot privzeta naprava. Če ni, z desnim
gumbom kliknite mikrofon in izberite Nastavi privzeto.
Nastavitev glasnosti s programom za nastavitev
glasnosti
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)
, če želite prilagoditi nadzorno vrstico.
Nemo
⦽
>
ᖅᱶ
Kliknite spodnjo levo ikono
4 kliknite
Snemalnik zvokov.
5 Kliknite Začni snemanje.
na začetnem zaslonu in
Nastavitev glasnosti
Uporaba funkcije SoundAlive (izbirno)
Funkcija SoundAlive in stereo zvočniki omogočajo stereofoničen
zvok.
áᔪ
Ponudnik programske opreme je lahko drug, odvisno od
Ŗᮁ
modela računalnika.
Z desno miškino tipko kliknite Volume (Glasnost) v
1 opravilni
vrstici na namizju in kliknite Play Device (Naprava
᜽᯲
za predvajanje).
ᰆ⊹
(Lahko pa na namizju kliknete meni s čarobnimi gumbi
> Settings (Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna
plošča) > Hardware and ᖅᱶ
Sound (Strojna oprema in zvok)
> Sound (Zvok).)
Z desno tipko miške kliknite Speakers (Zvočniki) in izberite
2 Properties
(Lastnosti).
3 Izberite zavihek SoundAlive in nato enega od načinov.
3.
Uporaba računalnika
67
Nadzor svetlosti zaslona LCD
3.
Uporaba računalnika
᜽᯲
1
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)
> ikono za prilagajanje zaslona
.
ᖅᱶ
2 Prilagodite svetlost z vrstico za nadzor svetlosti zaslona.
⦽
68
Preklapljanje načina slike
Način slike lahko preklopite, kot želite, na primer zaslon
optimizirate za prikaz filmov ali elektronskih knjig.
1 Kliknite spodnjo levo ikono na začetnem zaslonu.
2 Kliknite Settings > Zaslon > Odtenek barve.
•• Dinamično: Za jasno in ostro sliko.
•• Standardno: Standardni način slike.
•• Film: V ta način preklopite, ko je okolica temna ali ko gledate
filme.
•• Film (svetlo): S tem boste posvetlili temen prizor, da ga boste
bolje videli.
•• Način branja: Primerno za branje elektronskih knjig.
•• Brez učinka: Privzeti način slike.
Če je računalnik priključen na napajanje iz omrežja, je
svetlost zaslona samodejno nastavljena na najsvetlejšo
raven, če pa se računalnik napaja iz akumulatorske baterije,
se svetlost samodejno zniža, da se podaljša življenjska doba
akumulatorske baterije.
Nadzor svetlosti zaslona LCD
•• Varčevanje z energijo akumulatorske baterije
Zmanjša svetlost zaslona LCD, ko se računalnik napaja iz
akumulatorske baterije, in tako varčuje z njeno energijo.
•• Načelo okvarjenih slikovnih pik na zaslonu LCD
prenosnega računalnika
Samsung upošteva specifikacije glede visoke kakovosti in
zanesljivosti zaslona LCD. Kljub temu pa se je nemogoče
izogniti majhnemu številu okvarjenih slikovnih pik. Veliko
število okvarjenih slikovnih pik lahko povzroči težave pri
izgledu, majhno število okvarjenih slikovnih pik pa ne
vpliva na delovanje računalnika.
Zato Samsung upošteva in izpolnjuje naslednja načela
glede slikovnih pik:
– svetla pika: 2 ali manj
– črna pika: 4 ali manj
– kombinacija svetle in temne pike: 4 ali manj
Navodila za čiščenje zaslona LCD
Z enakomernimi gibi v eni smeri očistite zaslon LCD z mehko
krpo, rahlo navlaženo s čistilom za čiščenje računalnika.
Pri čiščenju zaslona LCD ne uporabljajte prevelike sile, saj
lahko poškodujete zaslon.
3.
Uporaba računalnika
69
Žično omrežje
Žično omrežje je omrežno okolje, namenjeno poslovnim mrežam
ali širokopasovni internetni povezavi doma.
•• Ta navodila za uporabo so namenjena najnovejši različici
sistema Windows. Vsebina ali slike se morda razlikujejo
od dejanskih modelov, saj je to odvisno od različice
sistema Windows. Kljub temu je večina osnovnih posegov
podobnih tistim pri starejših različicah sistema Windows.
᜽᯲
2
3.
Uporaba računalnika
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi na namizju > Settings
(Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna plošča) >
Network and ᖅᱶ
Internet (Omrežje in internet) > Network
and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno
rabo) in kliknite Change adapter settings (Spreminjanje
nastavitev kartice) v levem podoknu menija.
•• Slike v opisu so samo primeri in se lahko razlikujejo od
dejanskega stanja.
Vzpostavljanje povezave z žičnim lokalnim
omrežjem
1
Priključite kabel lokalnega omrežja na vrata žičnega lokalnega
omrežja.
Izberite Ethenet, kliknite desni gumb miške in izberite
3 Properties
(Lastnosti).
Izberite Ethernet, kliknite desni gumb sledilne ploščice in
izberite Properties (Lastnosti).
70
Žično omrežje
3.
Uporaba računalnika
71
Na seznamu omrežnih komponent izberite Internet Protocol
Konfigurirajte nastavitve IP-ja.
4 Version
5
4 (TCP/IPv4) (Internetni protokol različica 4 (TCP/
Ko uporabljate DHCP, izberite Obtain an IP address
IPv4)) in kliknite Properties (Lastnosti).
•• Ime omrežne komponente se lahko razlikuje glede na
nameščeni operacijski sistem.
•• Če želite dodati omrežno komponento, na zgoraj
prikazanem zaslonu kliknite Install (Namesti). Dodajate
lahko odjemalce, storitve in protokole.
automatically (Samodejno pridobi naslov IP). Če želite
uporabljati statični naslov IP, izberite Use the following IP
address (Uporabi ta naslov IP) in ročno nastavite naslov IP.
Če ne uporabljate protokola DHCP, se za naslov IP obrnite na
skrbnika omrežja.
Ko zaključite z nastavitvami, kliknite gumb OK (V redu).
6 Omrežne
nastavitve so končane.
Žično omrežje
3.
Uporaba računalnika
72
áᔪ
Uporaba funkcije
prebujanja prek lokalnega
Ŗᮁ
omrežja (WOL – Wake On LAN)
<Wake On LAN> (Prebujanje
prek lokalnega omrežja) je funkcija, ki
᜽᯲
“prebudi” sistem iz načina mirovanja, ko ta prek omrežja (žičnega
LAN) prejme signal (npr. ping ali magični paket).
1
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi na namizju > Settings
(Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna plošča) >
Network and ᖅᱶ
Internet (Omrežje in internet) > Network
and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno
rabo) in kliknite Change adapter settings (Spreminjanje
nastavitev kartice) v levem podoknu menija.
Z desno tipko kliknite Povezava lokalnega omrežja in
2 izberite
Lastnosti.
Kliknite zavihek Konfiguriraj > Upravljanje porabe.
3 Izberite
Dovoli tej napravi, da zbudi računalnik in kliknite
V redu. Znova zaženite sistem.
- Če se sistem prebudi iz načina mirovanja, čeprav ni prejel
signala, najprej onemogočite funkcijo <Wake On LAN>
(Prebujanje prek lokalnega omrežja) in šele nato uporabite
sistem.
- Če priključite žični LAN, medtem ko uporabljate brezžični
LAN, funkcija <Wake On LAN> (Prebujanje prek lokalnega
omrežja) morda ne bo aktivirana. Če želite uporabljati
funkcijo <Wake On LAN> (Prebujanje prek lokalnega
omrežja), nastavite brezžični LAN na Disable.
- Funkcija <Wake On LAN> (Prebujanje prek lokalnega
omrežja) morda ne bo delovala, če uporabljate funkcijo
hibridnega varčevanja z energijo. Način hibridnega
mirovanja je mogoče onemogočiti v nastavitvi Power
Options (Možnosti porabe energije) na nadzorni plošči.
Bujenje ob povezavi LAN z aktivacijo prek testa
dosegljivosti ni podprto.
Če ste povezani z žičnim omrežjem LAN zmogljivosti 100 Mb/s /
1 Gb/s in se računalnik prebudi iz načina mirovanja/hibernacije,
se pojavi sporočilo o povezavi z žičnim omrežjem LAN
zmogljivosti 10 Mb/s / 100 Mb/s. Do tega pride, ker se omrežje
po preklopu iz mirovanja/hibernacije obnavlja približno 3
sekunde. Ko je omrežje obnovljeno, deluje pri 100 Mb/s / 1 Gb/s.
Ko se sistem napaja prek baterije, morate po vstavljanju
kabla LAN počakati nekaj sekund, preden se lahko vzpostavi
povezava z internetom. Do tega pride zaradi varčevanja z
energijo baterije.
Če se sistem napaja prek baterije, je zaradi varčevanja z
energijo hitrost žičnega omrežja LAN samodejno omejena. V
takem primeru LAN zmogljivosti 1 Gb/s / 100 Mb/s deluje pri
hitrosti 100 Mb/s / 10 Mb/s.
Brezžično omrežje (izbirno)
Brezžično omrežno okolje (brezžični LAN) je omrežno okolje,
ki omogoča komunikacijo med več računalniki prek naprav, ki
podpirajo brezžični LAN. Primeren je za domačo uporabo ali
manjše pisarne.
3.
Uporaba računalnika
73
•• Zasloni na slikah in možnosti programske opreme se lahko
razlikujejo od dejanskih, odvisno od modela.
•• Nekatere funkcije morda niso na voljo ali pa so na voljo
druge, odvisno od različice programa.
•• Spodnji opisi veljajo za modele računalnikov s kartico ali
napravo za brezžični LAN. Naprava za brezžični LAN je
dodatna oprema.
Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega
izdelka glede na model naprave za brezžični LAN.
Kaj je dostopna točka (AP)?
AP je omrežna naprava, ki povezuje žična in brezžična
omrežja LAN in deluje kot brezžično zvezdišče v žičnem
omrežju. Na AP je mogoče priključiti več brezžičnih omrežij
LAN.
Brezžično omrežje (izbirno)
3.
Uporaba računalnika
áᔪ
Ŗᮁ
Povezovanje
z brezžičnim omrežjem LAN
Če je na voljo dostopna točka, se lahko prek nje v brezžičnem
᜽᯲
omrežju
LAN povežete z internetom, kar omogoča sistem
Windows.
meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)
1 Če kliknete
> ikono Network Connections (Omrežne povezave)
74
Connect (Vzpostavi povezavo).
2 ČeKliknite
je potrebno, vnesite omrežni ključ za to dostopno točko,
in kliknite OK (V redu).
Za omrežni ključ se obrnite na skrbnika omrežja.
ᰆ⊹
ᖅᱶ
, se odpre seznam razpoložljivih dostopnih točk.
Če izberete dostopno točko, se prikaže gumb Connect
(Vzpostavi povezavo).
Seznam
dostopnih točk
Ko je povezava z dostopno točko vzpostavljena, se ob
3 ustrezni
dostopni točki prikaže sporočilo Connected
(Povezava je vzpostavljena). Brezžično omrežje je pripravljeno
za uporabo.
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
Varnostna strojna oprema modula zaupanja (TPM) ščiti vaše
osebne podatke s shranjevanjem podatkov o pristnosti uporabnika
na čip TPM, ki je nameščen na računalnik.
Če želite uporabljati varnostno strojno opremo TPM, morate
inicializirati čip TPM v nastavitvah BIOS-a, inicializirati program
TPM in nato registrirati uporabnika.
•• Ta funkcija je podprta samo za modele s TPM (varnostni
čip).
•• Za več informacij si oglejte spletno pomoč za program.
•• Različica programa iz tega priročnika se lahko spremeni in
posnetki zaslona ter možnosti iz tega priročnika se lahko
razlikujejo od dejanskega izdelka.
3.
Uporaba računalnika
75
Nastavitev TPM-ja
Če želite uporabljati funkcijo TPM, morate izpolniti naslednje
korake.
čipa TPM
1 Inicializacija
Inicializira informacije o pristnosti, ki so shranjene na čipu
TPM.
programa TPM
2 Namestitev
Namesti program TPM.
programa TPM
3 Registracija
Registrira program TPM.
Ko opravite vse zgornje korake, lahko uporabljate funkcijo TPM.
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
Inicializacija čipa TPM
3.
Uporaba računalnika
76
2 Če se prikaže BIOS, izberite Security > TPM Configuration.
Ko prvič uporabljate funkcijo TPM ali želite ponovno registrirati
uporabnika, morate inicializirati čip TPM.
•• Z inicializacijo čipa TPM zbrišete vse informacije o
pristnosti, ki so shranjene na čipu TPM. Previdno se
odločajte o inicializaciji.
•• Če želite med uporabo funkcije TPM ponovno inicializirati
čip TPM, morate najprej dešifrirati vse obstoječe datoteke
in mape, ki ste jih šifrirali s funkcijo TPM. Sicer po ponovni
inicializaciji ne boste mogli dostopati do datotek in map.
Supervisor Password
User Password
HDD Password
Clear
Clear
Clear
Set Supervisor Password >
Set User Password >
Set HDD Password >
Power On Boot
On
Secure Boot Configuration >
TPM Configuration >
Intel Anti-Theft Technology Configuration >
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
zaženite računalnik.
1 KoPonovno
se pojavi zaslon z logotipom družbe Samsung, večkrat
pritisnite tipko F2.
TPM Device nastavite na On in nastavite TPM State
3 naElement
Clear.
TPM Device
TPM State
Security Chip State
On
Clear
No Change
Clear
Enabled & Activate
Deactivate & Disable
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
4 Izberite Exit, da shranite spremembe.
Ko se računalnik samodejno ponovno zažene in se pojavi
5 zaslon
z logotipom družbe Samsung, večkrat pritisnite tipko
F2.
Izberite element Security > TPM Configuration > TPM
6 State
in nastavite element na Enable & Activate.
3.
Uporaba računalnika
77
Namestitev programa TPM
Program TPM lahko namestite na naslednji način. Program
namestite po spodnjem postopku.
Ta program je na voljo samo za modele z Recovery in funkcijo
TPM.
1. način
TPM Device
TPM State
Security Chip State
On
Clear
Enabled & Activate
Clear
Enabled & Activate
Deactivate & Disable
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
7
Izberite Exit, da shranite spremembe.
Računalnik se samodejno znova zažene. Inicializacija čipa
TPM je dokončana. Sedaj namestite program TPM in ga
registrirajte.
Zaženite Recovery in kliknite System Software (Sistemska
1 programska
oprema).
- Če se računalnik ne zažene ali če se v programu Recovery
ne prikaže System Software (Sistemska programska
oprema), program TPM namestite na 2. način.
Kliknite System Software Installation (Namestitev
2 sistemske
programske opreme).
Zagnal se bo program SW Update.
3 Izberite
TPM Host SW (Programska oprema gostitelja
TPM) in kliknite Install Now (Namesti zdaj).
Če je izdelku priložen medij sistemske programske opreme,
lahko program namestite s tem medijem (le, če je priložen).
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
Po namestitvi se računalnik zažene znova, če kliknete OK (V
4 redu).
2. način
1
Čez nekaj trenutkov se bo zagnal program Recovery.
2 Kliknite
System Software (Sistemska programska
Vklopite računalnik in takoj nekajkrat pritisnite tipko F4.
oprema).
Ko se prikaže pojavno okno s pozivom, da znova zaženete
3 sistem,
kliknite Yes (Da).
Sistem se začne ponovno zaganjati. Čez nekaj trenutkov se
bo samodejno zagnal program SW Update.
4 Povežite se v omrežje.
5 Izberite TPM Host SW in kliknite Install (Namesti).
6 Ko je program v celoti nameščen, kliknite Close (Zapri).
7 Zaprite okno SW Update in znova zaženite računalnik.
3.
Uporaba računalnika
Registracija programa TPM
Z desno miškino tipko kliknite ikono
v opravilni vrstici.
1 Zaženite
element Upravljanje varnostne platforme s
skrbniškim pooblastilom.
Kliknite zavihek Uporabniške nastavitve in inicializirajte
nastavitve.
Varnostne nastavitve za preverjanje pristnosti se začnejo z
2 Initialization
Wizard (Čarovnik za inicializacijo). Ko se
čarovnik za inicializacijo pojavi, kliknite Next (Naprej).
78
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
Če se pojavi sporočilo status not initialized (stanje ni
inicializirano), kliknite Yes (Da).
Če naredite varnostno kopijo datoteke za obnovitev izbrisanih
datotek v zunanjo napravo za shranjevanje v skladu z navodili
čarovnika za inicializacijo, lahko varnostno strojno opremo
TPM uporabljate varneje.
Izberite Security Platform Feature (Funkcija varnostne
3 platforme)
in nastavite basic user password (geslo
osnovnega uporabnika).
4 Registracijo izpolnite v skladu z navodili.
3.
Uporaba računalnika
Registracija uporabnika za program TPM je zaključena.
5 Datoteke
in mape lahko šifrirate s šifrirnim datotečnim
sistemom ter uporabljate datoteke in mape, ki jih želite
šifrirati, z ustvarjanjem ali kopiranjem le-teh na navidezni
pogon.
Navidezni pogon se ustvari na naslednjem mestu.
79
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
Uporaba programa TPM
Za več informacij o uporabi programa TPM si oglejte spletno
pomoč za program.
3.
Uporaba računalnika
Če se pojavi Confirm Attribute Changes window (okno
2 Potrditev
sprememb atributov), izberite razpon za uporabo
šifriranja in kliknite OK (V redu).
(To pogovorno okno se pojavi le pri šifriranih mapah.)
Šifriranje datoteke (mape)
Ta funkcija omogoča šifriranje datotek in map. Dokumente lahko
varno zaščitite s šifrirnim datotečnim sistemom (EFS).
Funkcijo šifrirnega datotečnega sistema (EFS) podpirajo
naslednji operacijski sistemi.
•• Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate
•• Windows 8 Pro / Enterprise
•• Windows 8.1 Pro / Enterprise
1
Kliknite z desno miškino tipko na mapo (ali datoteko), ki jo
želite šifrirati, in v pojavnem meniju izberite Encrypt (Šifriraj).
80
V okno user authentication (preverjanje pristnosti
3 uporabnika)
vnesite Basic user password (Geslo
osnovnega uporabnika), ki ste ga vnesli med registracijo
uporabnika, in kliknite OK (V redu).
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
Lahko boste potrdili, da se je barva imena mape (datoteke) v
4 šifrirani
mapi spremenila v zeleno.
3.
Uporaba računalnika
81
Dešifriranje šifrirane mape (datoteke)
Z desno miškino tipko kliknite na šifrirano mapo (datoteko) in
1 nato
v pojavnem oknu izberite Decrypt (Dešifriraj).
Če se pojavi okno za preverjanje pristnosti uporabnika,
2 vnesite
basic user password (geslo osnovnega
uporabnika), ki ste ga vnesli med registracijo uporabnika, in
kliknite OK (V redu).
3 Mapa (datoteka) je dešifrirana.
Odpiranje šifrirane mape (datoteke)
1 Dvokliknite šifrirano mapo (datoteko).
Če se pojavi okno za preverjanje pristnosti uporabnika,
2 vnesite
basic user password (geslo osnovnega
uporabnika), ki ste ga vnesli med registracijo uporabnika, in
kliknite OK (V redu).
3 Mapa (datoteka) se odpre.
Uporaba navideznega pogona
(Osebni varni pogon: PSD)
Navidezni pogon (PSD) je navidezni prostor za shranjevanje in
upravljanje zaupnih podatkov. V ustvarjenem navideznem pogonu
(PSD) lahko ustvarjate datoteke in mape tako kot v običajnem
pogonu (npr. pogon C:) in lahko zaupne podatke, ki so shranjeni
na drugem pogonu, uporabljate, če jih kopirate na navidezni
pogon (PSD).
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
3.
Uporaba računalnika
82
Navidezni pogon (PSD) se ne pojavi
Navidezni pogon (PSD) ni nameščen
Navidezni pogon (PSD) lahko uporabljate le, če ste med registracijo
programa izbrali možnost Osebni varni pogon (PSD).
Če želite uporabljati navidezni pogon (PSD), ga morate najprej
naložiti. Če ni nameščen, lahko to storite po spodnjem postopku.
Če med registracijo niste izbrali te možnosti, opravite naslednje
korake.
Z desno miškino tipko kliknite na ikono Security Platform
1 (Varnostna
platforma)
v sistemski vrstici orodne vrstice
1
Z desno miškino tipko kliknite ikono
v opravilni vrstici.
Zaženite element Upravljanje varnostne platforme s
skrbniškim pooblastilom.
Kliknite Konfiguracija funkcij varnostne platforme.
in iz pojavnega menija izberite Personal Secure Drive
(Osebni varni pogon) > Load (Naloži).
V oknu za nalaganje vnesite geslo osnovnega uporabnika in
2 kliknite
OK (V redu).
Odprite Raziskovalca
. V levem drevesu podokna boste
Ko se pojavi Initialization Wizard (Čarovnik za
3
2 inicializacijo),
videli Osebni varni pogon.
izberite Personal Secure Drive (PSD) (Osebni
varni pogon (PSD)) in vnesite geslo uporabnika.
Večkrat kliknite Next (Naprej) glede na navodila
3 Initialization
Wizard (Čarovnika za inicializacijo), da
pridete do konca čarovnika.
Upoštevajte, da pri kopiranju zaupnih podatkov na pogon
PSD datoteke z izvirnimi podatki niso šifrirane.
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
V primeru potrebne ponovne registracije (če želite
izbrisati informacije o pristnosti na čipu TPM)
Za ponovno registracijo morate izbrisati obstoječe informacije o
pristnosti, ki so shranjene na čipu TPM, in inicializirati čip TPM.
Uporabnika registrirajte po naslednjem zaporedju.
3.
Uporaba računalnika
83
Brisanje navideznega pogona
Če je bil ustvarjen navidezni pogon, ga morate izbrisati preden
izbrišete obstoječe informacije o pristnosti, ki so shranjene na čipu
TPM.
Z desno miškino tipko kliknite na
>
in kliknite Personal
1 Secure
Drive (Osebni varni pogon) > Create/Manage
(Ustvari/Upravljaj).
1 Izbrišite navidezni pogon.
Kliknite Next (Naprej).
2
Izbrišite obstoječe informacije o pristnosti, ki so shranjene na
2 čipu TPM.
geslo, ki ste ga vnesli med registracijo programa TPM
3 inVnesite
kliknite Next (Naprej).
Izberite Delete selected PSD (Izbriši izbran PSD) in kliknite
4 Next
(Naprej).
“I want to permanently delete my Personal Secure
5 Izberite
Drive without saving an unencrypted copy of its contents.”
(Želim trajno izbrisati Osebni varni pogon brez shranjevanja
nešifriranih kopij njegovih vsebin.) in kliknite Next (Naprej).
6 Kliknite Next (Naprej) in nato Finish (Dokončaj).
7 Sedaj ste izbrisali navidezni pogon.
Uporaba varnostne strojne opreme TPM (izbirno)
3.
Uporaba računalnika
Brisanje obstoječih informacij o pristnosti, ki so
shranjene na čipu TPM.
Poiščite in izbrišite mapo Infineon v Raziskovalcu
6 Pogon
C: > mapa ProgramData.
1
TPM je bil izbrisan.
7 ČeProgram
želite uporabljati funkcijo TPM, ponovite postopek TPM
Na namizju izberite Charms menu > Settings > Control
Panel > Programs > Uninstall a program > Infineon
TPM Professional Package (Meni čarobnih gumbov >
Nastavitve > Nadzorna plošča > Programi > Odstrani
programe > Profesionalni paket Infineon TPM).
Nato kliknite Uninstall (Odstrani).
Če se pojavi okno s sporočilo, kliknite Yes (Da) in odstranite
2 program.
Če se pojavi sporočilo Infineon Security Platform
3 (Varnostna
platforma Infineon), kliknite No (Ne).
Kliknite ikono Raziskovalec
4 namizja.
v orodni vrstici na dnu
V meniju View > Options > Folder Options > View >
5 Hidden
files and folders (Ogled > Možnosti > Možnosti
mape > Ogled > Skrite datoteke in mape) izberite možnost
Show hidden files, folders, and drives (Pokaži skrite datoteke,
mape in pogone) in kliknite OK (v redu).
chip initialization (Inicializacija čipa TPM).
>
84
Uporaba večpredstavnostnega programa (izbirno)
S PhotoStudio in S Player+ vam omogočata fotografiranje in
snemanje videoposnetkov ter njihovo urejanje v skladu z vašimi
željami.
S PhotoStudio
Fotografije, ki ste jih posneli ali izbrali, urejajte
glede na svoje želje.
S Player+
Predvajajte glasbo ali videoposnetke,
shranjene na vašem računalniku.
3.
Uporaba računalnika
Uporaba programa S PhotoStudio
1 Na začetnem zaslonu izberite S PhotoStudio.
2 Izberite fotografijo za urejanje.
spodnji desni vrstici izberite način za urejanje. Vsebina
3 Vzgornje
leve vrstice se razlikuje glede na izbrani način urejanja.
Nazaj na začetni zaslon
•• Nekatere funkcije morda niso na voljo ali pa so na voljo
drugačne funkcije, odvisno od različice programa.
•• Aplikacija morda ni na voljo, odvisno od modela.
Storitve, povezane s programsko opremo tretjih strank
•• Za opise programske opreme tretjih strank in povezanih
servisnih storitev se obrnite na ustreznega proizvajalca.
•• Nekatera dejanja za odpravljanje težav ob odzivu na
zahteve po servisnih storitvah morda ne bodo delovala pri
določenih proizvajalcih programske opreme.
85
Uporabi učinke za trenutno
fotografijo
Prekliči
spremembe
Ponovno
uveljavi
spremembe
Odpi novo
datoteko
Shrani kot
Deli v storitvi
družabnega omrežja
4 Ko končate, sliko shranite pod drugim imenom.
Način urejanja
Uporaba večpredstavnostnega programa (izbirno)
Uporaba programa S Player+
Aplikacija S Player+ podpira različne vrste datotek, tudi
večpredstavnostne.
1
Kliknite datoteko za predvajanje.
2 Predvajati
je mogoče samo datoteke v mapah Video in
Na začetnem zaslonu izberite S Player+.
86
Predvajanje drugega videa med predvajanjem trenutne
video datoteke
1. Z desno miškino tipko kliknite zaslon ali podrsajte od
zgornjega roba navznoter.
2. Na zgornjem seznamu kliknite ali tapnite datoteko za
predvajanje.
z
x
Glasba. Izbrano datoteko premaknite v ustrezno mapo.
•• Morebitno datoteko s podnapisi premaknite v mapo Video
ali Glasba.
•• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno
predvajati zaradi vrste šifriranja.
3.
Uporaba računalnika

Uporaba aplikacij s pametnim telefonom Samsung (izbirno)
Aplikacija morda ni na voljo, odvisno od modela.
Samsung Kies
S programom Samsung Kies lahko sinhronizirate
večpredstavnostne datoteke in dokumente med računalnikom in
mobilnimi napravami ali nadgradite vdelano prograsmko opremo
povezane mobilne naprave na najnovejšo različico.
Za več informacij si oglejte razdelek Pomoč v tem programu.
HomeSync Lite
Računalnik lahko uporabljate kot shrambo v oblaku za shanjevanje
datotek, ki ste jih naložili iz mobilnih naprav Samsung. Navedite
mapo v skupni rabi in na poti pridobite takojšen dostop do
vsebine mape.
Za več informacij si oglejte razdelek Pomoč v tem programu.
3.
Uporaba računalnika
87
SideSync
S funkcijo SideSync lahko delite in upravljate zaslon med
računalnikom in mobilnimi napravami Samsung ter delite datoteke
med njimi. Izberite eno od naslednjih dveh možnosti:
•• Keyboard/Mouse Sharing: Računalniško tipkovnico ali miško
lahko uporabljate na mobilnih napravah.
Za več informacij si oglejte razdelek Pomoč v tem programu.
Posodobitev programske opreme Samsung
SW Update je program, ki poišče Samsungove programe in
gonilnike, ki so bili nameščeni, ko ste kupili računalnik, in vam jih
pomaga posodabljati.
•• Datoteke posodobitev lahko pred posodabljanjem
preverjate le, če imate vzpostavljeno internetno povezavo.
•• SW Update ne zagotavlja posodobitev za gonilnike naprav
ali programe, ki jih je uporabnik namestil sam.
•• Aplikacija morda ni na voljo, odvisno od modela.
spodnjo levo ikono
1 paKliknite
SW Update.
na začetnem zaslonu, nato
3.
Uporaba računalnika
88
Zažene se program SW Update.
2 Pred
postopkom posodobitve izberite elemente, ki jih želite
posodobiti.
Seznam
programske
opreme
Posodobitev
programske
opreme
Prepoznavanje stanja računalnika in odpravljanje težav
Program Support Center, ki je priročnik za odpravljanje težav s
Samsungovimi računalniki, podpira diagnosticiranje sistema in ima
odgovore na vprašanja o pogostih težavah.
1
na začetnem zaslonu, nato
89
Center se aktivira in začne z diagnostiko računalnika.
2 KoSupport
je diagnostični postopek končan, se v meniju System
Status (Stanje sistema) prikaže seznam trenutnih težav, ki jih
je mogoče odpraviti, kot je prikazano.
Support Center računalniku morda ni priložen ali pa je
nameščena druga različica.
Kliknite spodnjo levo ikono
pa Support Center.
3.
Uporaba računalnika
Iskanje težav z
računalnikom
Diagnosticiranje
računalnika in
odpravljanje težav
Pogosta
vprašanja o
večjih težavah z
računalnikom
Težavo lahko odpravite tako, da kliknete gumb Troubleshoot
3 (Odpravi
težavo).
Uporaba varnostne reže
Računalnik lahko pritrdite tako, da na varnostno režo priključite
ključavnico in kabel.
Za uporabo te funkcije je potreben dodaten nakup ključavnice in
kabla.
Za uporabo ključavnice in kabla si oglejte priročnik za izdelek.
Ključavnico in kabel pričvrstite na nepremičen predmet, drug
konec kabla pa v varnostno režo.
3.
Uporaba računalnika
90
4. poglavje
Nastavitve in nadgradnja
Nastavitev BIOS-a
92
Nastavitev gesla za zagon
95
Spreminjanje prednostnega vrstnega
reda za zagon
97
Nadgrajevanje pomnilnika (izbirno)
98
Akumulatorska baterija
101
Nastavitev BIOS-a
Nastavitev BIOS-a omogoča konfiguracijo strojne opreme
računalnika v skladu z vašimi potrebami.
•• V nastavitvi BIOS-a lahko določite geslo za zagon,
spremenite prednostni vrstni red za zagon ali dodate novo
napravo.
•• Ker lahko napačne nastavitve povzročijo nepravilno
delovanje ali zrušitev sistema, bodite pri konfiguriranju
nastavitve BIOS-a previdni.
•• Funkcije nastavitve BIOS-a lahko spremenimo z namenom
izboljšanja izdelka.
•• Meniji in elementi nastavitve BIOS-a se lahko razlikujejo
glede na model računalnika.
4.
Nastavitve in nadgradnja
Odprtje nastavitve BIOS-a
1 Vklopite računalnik. Takoj večkrat pritisnite tipko F2.
Trenutek zatem se odpre zaslon nastavitve BIOS-a.
2 Funkcije
v nastavitvi BIOS-a se lahko razlikujejo glede na
izdelek.
92
Nastavitev BIOS-a
4.
Nastavitve in nadgradnja
Zaslon nastavitve BIOS-a
Meni nastavitve
Meniji in elementi nastavitve BIOS-a se lahko razlikujejo glede
na model računalnika.
SysInfo
Advanced
Meni nastavitve
Security
Boot
System Time >
System Date >
SATA Port 1
xxxxxxxxxxxx
CPU
CPU
CPU
CPU
Intel(R)
xxxxxxxxxxxx
x.xx GHz
Supported
Vender
Type Core
Speed
VT (VT-x)
Total Memory
xxxx MB
BIOS Version
MICOM Version
E00AAT.017.120804.dg
E00AAT.017
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pomoč
Pomoč za izbrani element
se prikaže samodejno.
Elementi nastavitve
93
Opis
Opisane so osnovne specifikacije računalnika.
V tem meniju lahko konfigurirate glavne nabore
vezij in dodatne funkcije.
Uporablja se za konfiguriranje varnostnih
funkcij, vključno z gesli.
V tem meniju lahko konfigurirate zunanje
naprave in nastavitve, povezane z zagonom, kot
je prednostni vrstni red za zagon.
Nastavitev BIOS-a
Če nastavite geslo, ga morate vnesti ob vklopu računalnika in
odpiranju nastavitve BIOS-a.
S konfiguriranjem gesla lahko omejite dostop do sistema samo
na pooblaščene uporabnike in zaščitite podatke in datoteke,
shranjene v računalniku.
•• V nastavitvi gesla so na voljo naslednji 3 podmeniji:
Nadzorniško geslo, Uporabniško geslo in Geslo trdega
diska.
•• Gesla ne smete izgubiti ali pozabiti.
•• Gesla ne posredujte drugim osebam.
•• Če pozabite nadzorniško geslo ali geslo trdega diska, se za
pomoč obrnite na servisni center. Storitev je plačljiva.
•• Če pozabite uporabniško geslo, lahko onemogočite
nadzorniškega, s čimer samodejno onemogočite
uporabniškega.
•• Slike zaslonov in izrazi na teh so lahko drugačni kot pri
dejanskem izdelku, odvisno od modela računalnika in
različice kartice.
4.
Nastavitve in nadgradnja
94
Nastavitev nadzorniškega gesla
Če nastavite nadzorniško geslo, ga morate vnesti ob vklopu
računalnika in odpiranju nastavitve BIOS-a.
Če nastavite samo nadzorniško in uporabniško geslo, to ne
zagotavlja velike varnosti.
Varnost lahko povečate tako, da nastavite tudi geslo trdega diska.
1 V nastavitvi BIOS-a izberite meni Security.
2 Izberite Set Supervisor Password.
Supervisor Password
User Password
HDD Password
Clear
Clear
Clear
Set Supervisor Password >
Set User Password >
Set HDD Password >
Power On Boot
On
Secure Boot Configuration >
TPM Configuration >
Intel Anti-Theft Technology Configuration >
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Nastavitev gesla za zagon
Vnesite geslo, pritisnite <Enter>, znova vnesite geslo za
3 potrditev
in še enkrat pritisnite <Enter>.
Geslo je lahko sestavljeno iz največ 8 alfanumeričnih znakov.
Posebni znaki niso dovoljeni.
geslo je nastavljeno.
4 ZaNadzorniško
vklop računalnika ali odprtje nastavitve BIOS-a potrebujete
nadzorniško geslo.
Pri nekaterih modelih se lahko v oknu Setup Notice prikaže
sporočilo o vnosu gesla, kar pomeni, da nastavitve ne bodo
uveljavljene, dokler ne boste pritisnili tipke <Enter> .
4.
Nastavitve in nadgradnja
95
Nastavitev uporabniškega gesla
Uporabniško geslo omogoča vklop računalnika, vendar pa z njim
ni mogoče odpreti nastavitve BIOS-a in spreminjati njenih glavnih
možnosti.
To pripomore k preprečevanju nepooblaščenega dostopa do
glavnih nastavitev v meniju BIOS Setup.
Pred konfiguracijo uporabniškega gesla morate konfigurirati
supervisor password. Z izklopom nadzorniškega gesla izklopite
tudi uporabniško geslo.
V elementu Set User Password izberite in opravite postopke od 3.
koraka nastavitve nadzorniškega gesla naprej.
Nastavitev gesla za zagon
Če želite nastaviti geslo za zagon, morate najprej nastaviti
skrbniško geslo (Set Supervisor Password).
Nastavite element Password on boot na Enabled.
Ko je geslo za zagon nastavljeno, morate za zagon računalnika
vnesti geslo.
Geslo si zapomnite za poznejšo uporabo.
Nastavitev gesla za zagon
Nastavitev gesla za trdi disk (izbirno)
Če nastavite geslo za trdi disk, do njega ne boste mogli dostopati
iz drugega računalnika.
Izberite element Set HDD Password in določite geslo, kot je
opisano v 3. koraku nastavitve nadzorniškega gesla.
•• Funkcija nastavitve gesla za trdi disk pri nekaterih modelih
ni na voljo.
•• Spreminjanje gesla za trdi disk
Iz varnostnih razlogov lahko geslo za trdi disk spremenite
po ponovnem zagonu računalnika tako, da pritisnete
gumb računalnika za napajanje.
Če ne morete spremeniti gesla za trdi disk ali pa se prikaže
sporočilo HDD Password Frozen, ko odprete nastavitev
BIOS-a in izberete Security > HDD Password, pritisnite
gumb za napajanje, da znova vklopite računalnik.
4.
Nastavitve in nadgradnja
Izklop gesla
geslo za deaktiviranje.
1 ČeIzberite
želite na primer odkleniti skrbniško geslo, pritisnite Set
Supervisor Password.
V elementu Enter Current Password vnesite trenutno
2 konfigurirano
geslo in pritisnite <Enter>.
Polje elementa Enter New Password pustite prazno in
3 pritisnite
<Enter>.
Polje elementa Confirm New Password pustite prazno in
4 pritisnite
<Enter>.
Geslo je izklopljeno.
Pri nekaterih modelih je mogoče geslo preklicati samo s
pritiskom tipke <Enter> v oknu Setup Notice.
96
Spreminjanje prednostnega vrstnega reda za zagon
Računalnik je konfiguriran tako, da se privzeto prednostno zažene
iz pogona trdega diska.
V tem razdelku je razloženo, kako spremenite nastavitve, da se bo
računalnik zagnal iz naprave USB.
Slika zaslona in pogoji se lahko spremenijo, odvisno od
modela in različice gonilnika naprave.
1
potem ko se računalnik znova zažene, nekajkrat
2 Takoj
pritisnite F2.
nastavitve sistema BIOS. V nastavitvi sistema BIOS
3 Odprite
izberite meni Boot (Zagon).
Priključite zagonsko napravo USB.
4.
Nastavitve in nadgradnja
Možnost Boot Device Priority (Vrstni red zagonskih
4 naprav)
> Boot Option #1 (1. možnost zagona) na desnem
zaslonu nastavite na napravo USB.
Boot Option Priorities
Boot Option #1
xxx
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Boot Device Priority >
Secure Boot Control
On
Fast BIOS Mode
Off
PXE OPROM
Off
5 Izberite Save (Shrani) in nato Yes (Da).
Računalnik se bo znova zagnal.
6 Zdaj
je prioriteta zagona spremenjena tako, da se bo
računalnik prednostno zagnal iz naprave USB.
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
97
Nadgrajevanje pomnilnika (izbirno)
Ti opisi veljajo za modele z vrati do prostora za pomnilnik. Za
zamenjavo ali nadgradnjo pomnilnika pri modelih, ki nimajo
vrat do prostora za pomnilnik, se obrnite na servisni center.
Na voljo je pomnilniška reža, tako da lahko uporabnik zamenja
ustrezni pomnilnik.
Pomnilniški modul zamenjajte ali namestite novega po
tem, ko se je računalnik popolnoma zaustavil in ste iz njega
izključili adapter za izmenični tok.
•• Priporočamo, da dodate pomnilnik, ki ima enake
specifikacije kot nameščeni (isti proizvajalec in enaka
zmogljivost).
4.
Nastavitve in nadgradnja
98
Menjava pomnilniških modulov
1 Izklopite računalnik in nato izključite adapter za izmenični tok.
V odprtino za uporabo v sili na spodnji strani računalnika
2 vstavite
predmet, kot je sponka za papir, da prekinete
napajanje iz baterije.
Če gumb za vklop/izklop ne deluje več, ste uspešno izključili
napajanje.
Če boste nadaljevali, ne da bi pritisnili odprtino za uporabo
v sili, se lahko poškodujeta matična plošča in pomnilniški
modul.
•• Vaš izdelek se lahko razlikuje od izdelka, prikazanega na
slikah.
Odprtina za uporabo v sili
Odprtina za dostop do baterije v sili se pri nekaterih modelih
nahaja drugje.
Nadgrajevanje pomnilnika (izbirno)
Z izvijačem odstranite vijak s pokrova prostora za pomnilniški
3 modul
na spodnji strani računalnika.
Pokrov prostora za
pomnilnik
Pritrdilni vijak
4
V pomnilniško režo vstavite nov pomnilniški modul pod
kotom približno 30 stopinj in ga poravnajte s kotom
pomnilniške reže.
Pomnilniška reža
4.
Nastavitve in nadgradnja
99
Če je nameščen zaščitni pokrov pomnilnika
Sprostite pritrdilni vijak, da odstranite zaščitni pokrov, in
vstavite pomnilniški modul.
Zaščitni pokrov pomnilnika
pomnilniški modul navzdol, da bo trdno nameščen.
5 ČePotisnite
imate pri vstavljanju pomnilnika težave, potisnite
pomnilniški modul navzdol, medtem ko vlečete njegove
zapahe navzven.
Zapaha za pomnilniški modul
Nadgrajevanje pomnilnika (izbirno)
pokrov prostora pomnilniškega modula in pritrdite
6 Zaprite
vijak.
Če je računalnik opremljen z zaščitnim pokrovom pomnilnika,
ga vstavite, preden zaprete pokrov prostora za pomnilnik.
Priključite adapter za izmenični tok in pritisnite gumb za
7 vklop/izklop,
da vklopite računalnik.
Če ne boste priključili adapterja za izmenični tok, se
računalnik ne bo vklopil niti s pritiskom gumba za vklop/
izklop.
Odstranjevanje pomnilniškega modula
Povlecite zapahe pomnilniškega modula navzven.
Pomnilniški modul bo izskočil.
Odstranite pomnilniški modul pod kotom 30 stopinj.
4.
Nastavitve in nadgradnja
100
Akumulatorska baterija
4.
Nastavitve in nadgradnja
101
Ko uporabljate računalnik na napajanje iz akumulatorske baterije
in ne na napajanje iz omrežja, upoštevajte naslednja navodila.
Računalnik je opremljen z notranjo akumulatorsko baterijo.
Varnostni ukrepi
•• Uporabnik ne more odstraniti ali zamenjati notranje
baterije.
•• Za odstranitev in zamenjavo baterije uporabite
pooblaščeni servisni center, da zaščitite izdelek in
uporabnike. Storitev je plačljiva.
•• Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni v
Uporabniškem priročniku.
•• Baterije ne segrevajte, polagajte poleg ali v v ogenj in je ne
uporabljajte pri temperaturi nad 60 °C, saj lahko pride do
požara
•• Upoštevajte specifikacije o delovnem okolju sistema v tem
priročniku in baterijo uporabljajte in shranjujte pri sobni
temperaturi.
•• Pred prvo uporabo računalnika priključite adapter za
izmenični tok in popolnoma napolnite baterijo.
•• Vaš izdelek se lahko razlikuje od izdelka, prikazanega na
slikah.
•• Med tem, ko se polni baterija, lahko računalnik uporabljate.
Vendar boste s tem podaljšali čas polnjenja baterije. Če
baterija doseže določeno temperaturo, jo bo računalnik iz
varnostnih razlogov nehal polniti.
Kje se nahaja
notranja baterija
Polnjenje akumulatorske baterije
Priključite adapter za izmenični tok na napajalno vtičnico na
1 računalniku.
Baterija se bo začela polniti.
se polnjenje konča, začne indikator LED polnjenja svetiti
2 Kozeleno.
Stanje
Indikator LED polnjenja
Polnjenje
Rdeči ali Oranžen
Polnjenje je končano
Zelen
Adapter za izmenični
tok ni priključen
Izklopljeno
Akumulatorska baterija
4.
Nastavitve in nadgradnja
Merjenje preostanka napolnjenosti
akumulatorske baterije
Informacije o času uporabe akumulatorske baterije
Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije si lahko ogledate, če
izvedete naslednje postopke.
Preverjanje napolnjenosti akumulatorske baterije v
orodni vrstici
Izključite adapter za izmenični tok in pomaknite kazalec miške nad
ikono akumulatorske baterije v sistemski vrstici orodne vrstice, da
preverite preostanek napolnjenosti akumulatorske baterije.
Ogled trenutne porabe baterije, ko je računalnik
izklopljen
Priklopite ali odklopite napajalnik z računalnika za ogled trenutne
porabe baterije, ko je računalnik izklopljen.
102
Akumulatorska baterija je potrošni material, zato se pri dolgotrajni
uporabi skrajša njena zmogljivost/življenjska doba. Če se življenjska
doba akumulatorske baterije skrajša za več kot polovico glede na
začetni čas, priporočamo nakup nove akumulatorske baterije.
Če akumulatorske baterije dalj časa ne boste uporabljali, jo
shranite, potem ko ste jo napolnili do 30–40 % njene zmogljivosti.
Tako boste podaljšali njeno življenjsko dobo.
áᔪ
Akumulatorska baterija
4.
Nastavitve in nadgradnja
103
áᔪ
Ŗᮁ
Podaljšanje
časa uporabnosti akumulatorske
Ŗᮁ
baterije
᜽᯲
Zmanjšanje svetlosti zaslona LCD
1
Uporaba programa za upravljanje porabe
᜽᯲
Ta program pripomore
k učinkovitejši rabi akumulatorja in podpira
način napajanja, optimiran za delovno okolje.
1
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)
> ikono za prilagajanje zaslona
.
ᖅᱶ
Prilagodite svetlost z vrstico za nadzor svetlosti zaslona.
2 Tako
boste podaljšali življenjsko dobo baterije.
⦽
ᰆ⊹
Kliknite meni s čarobnimi gumbi na namizju > Settings
(Nastavitve)
> Control Panel (Nadzorna plošča) >
ᖅᱶ
Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Power
Options (Možnosti porabe energije).
Lahko pa z desno tipko kliknete ikono naprave za merjenje
porabe energije
na območju za obvestila v opravilni vrstici
in izberete Power Options (Možnosti porabe energije).
2 Če se prikaže naslednji zaslon, izberite enega od načinov.

Akumulatorska baterija
Uporaba funkcije umerjanja akumulatorske baterije
Če večkrat zaporedoma samo za kratek čas napolnite/izpraznite
akumulatorsko baterijo, se lahko čas uporabe baterije skrajša za
razliko med dejansko napolnjenostjo akumulatorske baterije in
prikazom preostanka napolnjenosti.
V tem primeru bosta dejanska napolnjenost akumulatorske
baterije in prikaz preostanka napolnjenosti enaka, če boste
akumulatorsko baterijo s funkcijo umerjanja akumulatorske
baterije popolnoma izpraznili in ga nato znova napolnili.
4.
Nastavitve in nadgradnja
104
3 Izberite Advanced > Smart Battery Calibration.
CPU Power Saving Mode
On
Touch Pad Mouse
USB Charge In Sleep Mode
On
Off
USB S3 Wake-up
Off
Smart Battery Calibration >
Na slikah prikazani zasloni in navedeni izrazi so pri nekaterih
modelih računalnikov in različicah gonilnika drugačni.
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
1 Po izklopu računalnika izključite adapter za izmenični tok.
Funkcija umerjanja akumulatorja se vklopi in akumulatorska
4
Ponovno vklopite računalnik in pritisnite tipko F2, da odprete
baterija se izprazni na silo. Če želite prekiniti postopek,
2 zaslon
za nastavitev.
pritisnite gumb <Esc>.
Postopek traja 3–5 ur, odvisno od zmogljivosti akumulatorske
baterije in preostanka njene napolnjenosti.
5. poglavje
Odpravljanje težav
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika
(izbirno)
106
Ponovna namestitev operacijskega sistema
Windows (izbirno)
113
Vprašanja in odgovori
117
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
Če pride do težav z računalnikom, lahko s programom Recovery
(obnovitvenim programom) nastavitve računalnika preprosto
ponastavite na privzete (tovarniške) vrednosti. Lahko pa naredite
varnostno kopijo računalnika, da ga lahko kadar koli obnovite v
želeno stanje.
Predstavitev programa Recovery
Obnovi
Varnostno
kopiranje
Obnovi
Varnostno
kopiranje
106
•• Recovery računalniku morda ni priložen ali pa je
nameščena druga različica.
•• Nekatere funkcije so glede na različice lahko drugačne
ali niso na voljo. Za več informacij si oglejte razdelek s
pomočjo za program.
•• Modelom, ki imajo trdi disk ali polprevodniški pogon,
manjši kot 64 GB, program Recovery ni priložen.
•• Program Recovery ne podpira optičnih pogonov (pogonov
CD/DVD itd.).
•• Ob obnovitvi sistema se izbrišejo vsi podatki in
uporabniško nameščeni programi, shranjeni po zadnji
obnovitvi, zato priporočamo, da pred obnovitvijo sistema
varnostno kopirate pomembne podatke.
Pomoč
Funkcija
5. poglavje
Odpravljanje težav
Opis
Obnovi celoten pogon Windows.
Varnostno lahko kopirate celoten pogon
Windows.
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
5. poglavje
Odpravljanje težav
Če se prikaže zaslon z začetnim menijem, kliknite Recover
3 (Obnovi).
Izberite točko obnovitve in kliknite Recover
Obnovitev
Če se računalnik ne uspe zagnati ali naletite na resne težave z
računalnikom, lahko nastavitve računalnika obnovite na privzete
tovarniške nastavitve.
se operacijski sistem Windows ne zažene
1 - VČeklopite
računalnik in nekajkrat pritisnite tipko F4, da
(Obnovi).
Če možnost User Data Maintenance (Ohranitev uporabniških
podatkov) nastavite na ON (VKLOPLJENO), se računalnik
obnovi, trenutni uporabniški podatki pa se ohranijo.
odprete zaslon programa Recovery.
- Na zagonskem zaslonu po zagonu računalnika
Kliknite spodnjo levo ikono
pa Recovery.
107
na začetnem zaslonu, nato
Če ste program zagnali prvič, se morate strinjati z
2 uporabniško
pogodbo.
se izvede v skladu z navodili na zaslonu.
4 ČeObnovi
se obnovi dokonča, lahko računalnik uporabljate
normalno.
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
Obnovitev po varnostnem kopiranju
Računalnik lahko obnovite po tem, ko ga varnostno kopirate na
ločen pogon ali zunanjo pomnilniško napravo.
Varnostno kopiranje
5. poglavje
Odpravljanje težav
108
Na osnovnem zaslonu programa Recovery kliknite Backup
2 (Varnostno
kopiranje).
Izberite pogon, ki ga želite uporabiti, in kliknite Backup
(Varnostno kopiraj).
Pogona DVD ne morete izbrati.
Če želite računalnik varnostno kopirati na zunanjo
1 pomnilniško
napravo, jo priklopite in izberite ustrezen pogon.
Izberite pogon
za shranjevanje.
3 Postopek varnostnega kopiranja se izvede v skladu z navodili.
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
Obnovitev
Računalnik lahko obnovite z varnostno kopijo iz zgornjega
postopka.
Če je varnostna kopija shranjena na zunanjo pomnilniško
1 napravo,
jo priklopite.
2 Zaženite Recovery in kliknite Recover (Obnovi).
Izberite Recover Option (Možnost obnovi) in kliknite
3 Recover
(Obnovi). Izberite točko, ki jo želite obnoviti.
5. poglavje
Odpravljanje težav
Obnovi se izvede v skladu z navodili na zaslonu.
4 Računalnik
lahko uporabljate po končani obnovi.
109
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
5. poglavje
Odpravljanje težav
110
Za kopiranje zunanjega diska za shranjevanje
Ko zamenjate pomnilniško napravo, kot je trdi disk, polprevodniški
pogon itd. (v nadaljevanju trdi disk), ki je vgrajena v računalnik,
lahko obstoječe podatke preprosto in varno premaknete v novo
pomnilniško napravo.
V novi pomnilniški napravi mora biti dovolj prostora za
shranjevanje obstoječih podatkov.
Priključek zunanjega trdega diska USB za povezavo trdega
diska in računalnika morate kupiti posebej.
Priključek zunanjega trdega diska USB za povezavo trdega
1 diska
in računalnika morate kupiti posebej.
Podatki na trenutnem trdem disku se shranijo na nov trdi
4 disk.
Recovery in kliknite Disk copy (Kopiranje diska)
2 Zaženite
.
Če se shranijo vsi podatki, odprite pokrov diska na dnu
5 računalnika
in obstoječi trdi disk zamenjajte z novim.
Izberite možnost v razdelku Disk recovery Point
3 (Obnovitvena
točka diska) in kliknite Disk copy (Kopiranje
diska).
Če pokrova na dnu računalnika ne morete odpreti, se za
pomoč obrnite na Samsungov servisni center.
V tem primeru boste ustrezen servis morda morali plačati.
je zdaj nov trdi disk.
6 NaV računalniku
novem trdem disku so zdaj vsi podatki s starega trdega
diska z istimi nastavitvami.
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
Izvoz posnetka diska
Če računalnik pogosto obnavljate na privzete (tovarniške)
nastavitve, si lahko postopek olajšate tako, da posnetek privzetega
(tovarniškega) stanja diska shranite v zunanjo pomnilniško
napravo.
Priklopite zunanjo pomnilniško napravo in izberite pogon za
1 shranjevanje.
2 Kliknite Run (Zaženi).
Izvedite postopek tako, da sledite navodilom za shranjevanje
3 celotne
slike privzetega (tovarniškega) stanja diska v zunanjo
pomnilniško napravo.
Odklopite zunanjo pomnilniško napravo in jo shranite ločeno.
Nastavitve računalnika obnovite na privzete tovarniške
nastavitve tako, da priključite zunanjo napravo za
shranjevanje, v kateri je posnetek diska računalnika, in
ponovite korake iz razdelka Recovering.
5. poglavje
Odpravljanje težav
111
Obnavljanje/varnostno kopiranje računalnika (izbirno)
Funkcija obnovitve računalnika v sistemu
Windows 8
Če pride do težav z računalnikom, lahko s programom za
obnovitev računalnik ponastavite na privzete nastavitve.
Pri modelih, kjer je polprevodniški pogon manjši od 64 GB,
uporabite namesto programa Recovery funkcijo Windows
System Restore (Obnovitev sistema Windows).
Kliknite Čarobni gumbi > Nastavitve > Spremeni
1 nastavitve
računalnika > Posodobitev in obnovitev >
Obnovitev.
2
Kliknite gumb Start za Osvežitev…. ali Odstranite…..
Osvežitev….
Če računalnik ne deluje pravilno, ga lahko
obnovite in pri tem ohranite medijske
datoteke, kot so fotografije, videe, glasbene
datoteke ipd. ter tudi osebne dokumente.
Odstranite….
Odstranite lahko vse predmete v
računalniku in znova namestite Windows.
5. poglavje
Odpravljanje težav
112
Pred uporabo funkcije za obnovitev računalnika morate
varnostno kopirati datoteke iz naslednjih map, saj te ne
bodo ohranjene.
\Windows, \Program files (Programske datoteke), \Program
files(x86) (Programske datoteke (x86)), \ProgramData,
OEM Folder (Mapa OEM) (primer) c:\samsung), \User
(Uporabnik)\<user name (ime uporabnika)>\AppData
Upoštevajte navodila na zaslonu in nadaljujte s postopkom
3 obnavljanja.
Ko je obnovitev dokončana, lahko računalnik normalno
uporabljate.
Po obnovitvi kliknite spodnjo levo ikono
zaslonu in izberite SW Update.
na začetnem
Ponovna namestitev operacijskega sistema Windows (izbirno)
Če operacijski sistem Windows ne deluje več pravilno, ga lahko
znova namestite z MEDIJA ZA OBNOVITEV SISTEMA.
(Za modele s priloženim MEDIJEM ZA OBNOVITEV SISTEMA.)
Pri modelih, ki jim je bil priložen program Recovery, lahko znova
namestite sistem Windows z uporabo programa Recovery.
•• MEDIJ ZA OBNOVITEV SISTEMA morda ni na voljo,
odvisno od modela računalnika.
•• Če sistema Windows ne morete zagnati ali če želite izbrisati
vse obstoječe podatke in znova namestiti Windows,
ga namestite v skladu z navodili v razdelku [Ponovna
namestitev, kadar sistema Windows ni mogoče
zagnati].
•• Nekatere slike so lahko drugačne kot pri dejanskem izdelku.
•• Opisi so lahko drugačni, odvisno od operacijskega sistema.
•• S ponovno namestitvijo operacijskega sistema Windows
lahko izbrišete podatke (datoteke in programe), ki so
shranjeni na trdem disku.
•• Naredite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov.
Družba Samsung Electronics ne prevzema odgovornosti za
kakršno koli izgubo podatkov.
5. poglavje
Odpravljanje težav
113
Ponovna namestitev v sistemu Windows
1 V pogon DVD vstavite MEDIJ ZA OBNOVITEV SISTEMA.
Če se prikaže okno Select Windows Installation (Izbira
2 namestitve
sistema Windows), kliknite Install Now (Namesti
zdaj). Ko se pojavi okno Select Update (Izbira posodobitve),
kliknite ustrezen element.
Če v oknu Select Update (Izbira posodobitve) izberete Go
online to get the latest updates for installation (Pojdi v
splet in priskrbi najnovejše posodobitve za namestitev),
se namestijo najnovejše posodobitve in sledi 4. korak. V
tem času mora imeti računalnik vzpostavljeno povezavo z
internetom.
Če se prikaže zaslon User Agreement (Uporabniški dogovor),
3 izberite
možnost I accept the license terms (Sprejmem
licenčne pogoje) in nato kliknite Next (Naprej).
Ta zaslon morda ni prikazan pri vseh različicah operacijskega
sistema.
Ponovna namestitev operacijskega sistema Windows (izbirno)
Prikaže se spodnje okno, v katerem izberite možnost
4 namestitve.
Če kliknete Custom (Po meri), boste nadaljevali s postopki iz
5. koraka.
Če kliknete Upgrade (Nadgradnja), boste nadaljevali s
postopki iz 6. koraka.
•• Ta zaslon morda ni prikazan pri vseh različicah
operacijskega sistema.
•• Custom (Po meri)
Izberite to možnost, če želite znova namestiti sistem
Windows. Po izvedeni namestitvi po meri morate znova
namestiti vse potrebne gonilnike naprave in programe.
Poleg tega se po namestitvi na trdih diskih lahko ohranijo
nekatere nepomembne mape in datoteke (na primer C:\
Windows.old itd.)
•• Upgrade (Nadgradnja)
Izberite to možnost, če želite nadgraditi sistem Windows
in ohraniti trenutne datoteke, konfiguracije in programe.
Čeprav vam zaradi tega ni treba znova namestiti gonilnikov
naprave in programov, nekateri programi po nadgradnji
morda ne bodo delovali pravilno.
5. poglavje
Odpravljanje težav
114
Ko se prikaže okno, ki sprašuje o mestu namestitve
5 operacijskega
sistema, izberite particijo pogona diska in
kliknite gumb Next (Naprej).
Pogon D vsebuje območje za shranjevanje posnetka
varnostne kopije, ki ga uporablja Samsung Recovery Solution.
Priporočljivo je, da sistem Windows namestite na pogon C.
Ko se prejšnje namestitvene datoteke sistema Windows
nahajajo na izbrani particiji, se prikaže sporočilo, da bodo
datoteke in mape premaknjene v mapo Windows.old. Kliknite
gumb OK (V redu).
Namestitev sistema Windows se nadaljuje.
6 Med
nameščanjem se bo računalnik trikrat zagnal znova.
Če se po ponovnem zagonu prikaže sporočilo Press any key
to boot from CD or DVD... (Za zagon s CD-ja ali DVD-ja
pritisnite katero koli tipko ...), ne pritisnite nobene tipke.
Uporabnik se mora registrirati v skladu z navodili na zaslonu
7 sistema
Windows.
Ko je registracija končana, se prikaže zaslon Windows
8 Desktop
(Namizje Windows).
Za pravilno delovanje računalnika je priporočljiva namestitev
potrebne programske opreme.
Ponovna namestitev operacijskega sistema Windows (izbirno)
Ponovna namestitev, kadar sistema Windows ni
mogoče zagnati
Kadar sistema Windows ni mogoče zagnati, zaženite MEDIJ ZA
OBNOVITEV SISTEMA, s katerega lahko znova namestite Windows.
V pogon DVD vstavite MEDIJ ZA OBNOVITEV SISTEMA in
1 znova
zaženite računalnik.
Če se med zagonom prikaže sporočilo Press any key to boot
2 from
CD or DVD... (Za zagon s CD-ja ali DVD-ja pritisnite
5. poglavje
Odpravljanje težav
115
Če se prikaže okno Select Windows Installation (Izbira
4 namestitve
sistema Windows), kliknite Install Now
(Namesti zdaj).
Morda boste morali izbrati operacijski sistem (odvisno od
operacijskega sistema). Če kliknete gumb Next (Naprej), se
pojavi zaslon iz 5. koraka.
Če se prikaže zaslon User Agreement (Uporabniški dogovor),
5 izberite
možnost I accept the license terms (Sprejmem
licenčne pogoje) in nato kliknite Next (Naprej).
katero koli tipko ...), pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
Ta zaslon morda ni prikazan pri vseh različicah operacijskega
sistema.
3
Čez nekaj časa se prikažejo okna Options (Možnosti) z
možnostmi, kot so Language (Jezik), Time (Čas), Keyboard
(Tipkovnica) itd. Potrdite nastavitve in kliknite gumb Next
(Naprej).
Ko se prikaže okno, ki sprašuje po vrsti namestitve, kliknite
6 Custom
(Po meri).
Ta zaslon morda ni prikazan pri vseh različicah operacijskega
sistema.
Ponovna namestitev operacijskega sistema Windows (izbirno)
Ko se prikaže okno, ki sprašuje o mestu namestitve
7 operacijskega
sistema, izberite particijo pogona diska in
kliknite gumb Next (Naprej).
Pogon D vsebuje območje za shranjevanje posnetka
varnostne kopije, ki ga uporablja Samsung Recovery Solution.
Priporočljivo je, da sistem Windows namestite na pogon C.
•• A Če kliknete Drive Options (Advanced) (Možnosti
pogona (dodatno)), lahko izbrišete, formatirate, ustvarite
ali razširite particijo. Kliknite funkcijo in nadaljujte v skladu
z navodili na zaslonu.
•• Ko se prejšnje namestitvene datoteke sistema Windows
nahajajo na izbrani particiji, se prikaže sporočilo, da bodo
datoteke in mape premaknjene v mapo Windows.old.
Kliknite gumb OK (V redu).
Naslednji koraki so enaki kot v 7. koraku razdelka Ponovna
8 namestitev
v sistemu Windows.
5. poglavje
Odpravljanje težav
116
Vprašanja in odgovori
Poiščete lahko težave, do katerih lahko pride v sistemu, in si
ogledate ustrezne rešitve. Poiščete lahko tudi navodila, ki jih
potrebujete za uporabo računalnika.
5. poglavje
Odpravljanje težav
V2
O
Zmogljivost naprave za shranjevanje (trdi disk) proizvajalca
je izračunana na podlagi predpostavke, da 1 KB = 1000
bajtov. Operacijski sistem (Windows) pa zmogljivost naprave
za shranjevanje določa na podlagi izračuna 1 KB = 1024
bajtov, zato je navedena zmogljivost trdega diska v sistemu
Windows manjša od dejanske zmogljivosti.
Zmogljivost v sistemu Windows je morda manjša od
dejanske zmogljivosti, kajti nekateri programi zasedajo
določeno območje trdega diska zunaj sistema Windows.
Pri modelih s programom Recovery je lahko zmogljivost
trdega diska v sistemu Windows manjša od dejanske
zmogljivosti, kajti Recovery uporablja skrito območje, ki
obsega približno 5–20 GB trdega diska, za shranjevanje
posnetka obnovitve; to skrito območje pa ni všteto v skupen
obseg, ki je na voljo za sistem Windows.
Velikost programa Recovery je različna glede na model
zaradi različne velikosti uporabljenih programov.
Kaj je območje obnovitve?
Računalniki Samsung imajo dodatno particijo za obnovitev
računalnika ali shranjevanje varnostnih kopij. (Samo za
modele s programom Recovery.)
Zmogljivost trdega diska (HDD) v sistemu Windows se
razlikuje od specifikacij izdelka.
O
Povezano z obnovitvijo
V1
117
Ta particija se imenuje območje obnovitve in vključuje
posnetek za obnovitev, ki je sestavljen iz operacijskega
sistema in aplikacij.
Vprašanja in odgovori
V3
O
5. poglavje
Odpravljanje težav
Povezano z operacijskim sistemom Windows
Kaj je posnetek za obnovitev?
Stanje računalnika (vključno z operacijskim sistemom,
določenimi gonilniki, programsko opremo itd.), ki se
pretvori v podatkovni posnetek. Zahtevan je za obnovitev
računalnika in je na trdem disku računalnika. Vendar pa
zaradi premalo prostora ni na voljo v pomnilniških napravah
z zmogljivostjo, nižjo od 64 GB.
V1
Ne morem najti gumba za izklop računalnika.
O • Z
aslon na dotik:
- T apnite Čarobni gumbi > Nastavitve > Napajanje >
Zaustavitev sistema.
- T apnite in pridržite gumb Start in izberite Zaustavitev
sistema ali izpis > Zaustavitev sistema.
• Sledilna tablica/miš:
Kako obnovim računalnik brez programa Recovery?
O
Nastavitve računalnika lahko obnovite s funkcijo obnovitve,
ki je na voljo v sistemu Windows.
-K
liknite Čarobni gumbi > Nastavitve > Napajanje >
Zaustavitev sistema.
Za več podrobnosti si oglejte točko Obnovitev
funkcionalnosti v razdelku pomoči.
-Z
desno miškino tipko kliknite gumb Start, nato pa
Zaustavitev sistema ali izpis > Zaustavitev sistema.
V4
118
Vprašanja in odgovori
V2
Program na začetnem zaslonu je izginil.
O • Z
aslon na dotik:
1. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu.
2. Prikazan je seznam vseh ploščic nameščenih programov.
3. Tapnite in pridržite program, nato pa tapnite Pripni na
začetni zaslon.
•S
ledilna tablica/miš:
1. Kliknite spodnjo levo ikono
na začetnem zaslonu in
tako odprite seznam ploščic nameščenih programov.
2. Kliknite z desno tipko miške na program in izberite Pripni
na začetni zaslon, da se ta pojavi na ploščicah zaslona
Začetek.
5. poglavje
Odpravljanje težav
V3
119
Ker poznam Windows 7, želim, da je zaslon z namizjem
videti kot v operacijskem sistemu Windows 7.
O
Za prikaz namizja ob zagonu, kot pri sistemu Windows 7,
opravite naslednji postopek.
Z desno miškino tipko kliknite orodno vrstico na dnu
namizja, kliknite zavihek Lastnosti > Krmarjenje, nato pa
potrdite možnost Ko se vpišem ali zaprem vse programe
na namizju, odpri namizje in ne začetnega zaslona.
V4
Kako lahko odstranim program?
O
Na namizju kliknite meni s čarobnimi gumbi > Nastavitve
> Nadzorna plošča > Odstrani programe.
V nasprotnem primeru lahko z desno miškino tipko kliknete
gumb Start, nato pa Programi in funkcije.
Kliknite program. Nato pa kliknite še Remove (Odstrani).
Vprašanja in odgovori
V5
O
Kako lahko spremenim nastavitve zaslona, nastavitve
okolje, barve in tako naprej?
Kliknite Čarobni gumbi > Nastavitve > Spremeni
nastavitve računalnika > Računalnik in naprave.
Prilagodite lahko nastavitve operacijskega sistema, na primer
videz zaslona in tako naprej.
Če želite podrobno konfigurirati računalnik, kliknite meni
s čarobnimi gumbi na namizju > Nastavitve > Nadzorna
plošča.
Računalnik lahko konfigurirate na enak način kot v obstoječih
operacijskih sistemih Windows.
V6
O
Active X se v Internet Explorerju na začetnem zaslonu
ne zažene.
Internet Explorer na začetnem zaslonu ustreza spletnim
standardom HTML5, zato ne podpira programske opreme
Active X. Vendar pa Active X podpira Internet Explorer na
namizju.
► Active Xaktivirate tako:
Če z desno miškino tipko kliknete Internet Explorer, se
prikaže naslednje okno. Pritisnite gumb
in kliknite
View on the Desktop (Prikaži na namizju). Active X je
omogočen.
5. poglavje
Odpravljanje težav
V7
120
Odstraniti želim predhodno nameščen operacijski
sistem Windows 8 ali Windows 8.1 in namestiti
drugega.
O
Če želite v računalnik namestiti drug operacijski sistem,
morate najprej spremeniti nastavitve BIOS-a.
Za več informacij obiščite http://www.samsung.com in
pojdite na Podpora za stranke > Odpravljanje težav. Poiščite
Windows 8 ali Windows 8.1 in na seznamu rezultatov iskanja
najdite ustrezen odgovor.
V8
Zaslon prekriva znake besedila ali pa se pisava zdi
manjša.
O
Če je velikost pisave nastavljena na preveliko ali premajhno,
lahko zaslon prekriva besedilo, ki je zato težko berljivo.
Na namizju z desnim gumbom miške kliknite prazno
območje in nato kliknite Prilagoditev > Zaslon > Spremeni
velikost vseh elementov ter kliknite Uporabi.
Vprašanja in odgovori
Povezano s prikazom
V1
O
Odprite nadzorno ploščo Graphics (Grafika), če želite
prilagoditi nastavitve zaslona.
► Pri grafičnih karticah podjetja Intel
► Pri grafičnih karticah podjetja AMD
1. Z desno miškino tipko kliknite namizje in pojdite na
Graphics Properties (Lastnosti grafike) > Desktop and
Display (Namizje in prikaz) > My Digital Flat Panel (Moj
digitalni ploski zaslon) > Expansion Options (Digital
Flat Panel) (Možnosti razširitve (Digitalni ploski
zaslon)).
2. Prilagodite nadzorno vrstico tako, da se slika prilega
kotom televizorja in kliknite Apply (Uporabi).
121
Povezano z zvokom
V1
Po povezavi prek vrat HDMI ne slišim zvoka iz
televizorja.
O
1. Z desno miškino tipko kliknite opravilno vrstico na namizju
in kliknite Play Device (Naprava za predvajanje).
2. Spremenite možnost v Digital Audio (HDMI) (Digitalni
zvok (HDMI)), HDMI device (Naprava HDMI), HDMI Output
(Izhod HDMI) ali drugo možnost in kliknite Set as Default
(Nastavi kot privzeto). Nato kliknite OK (V redu).
Z desno miškino tipko kliknite namizje in pojdite na
Graphics Properties (Lastnosti grafike) > Display (Prikaz)
> General (Splošno). Prilagodite nastavitvi Horizontal
Ratio (Vodoravno razmerje) in Vertical Ratio (Navpično
razmerje), da ju prilagodite zaslonu in kliknite OK (V redu).
Namizje, ki je na televizorju prikazano po povezavi
prek vrat HDMI, ne ustreza zaslonu.
5. poglavje
Odpravljanje težav
Drugo
V1
O
Računalnika ne morem zagnati v sistemu DOS z
naprave USB.
Če želite računalnik zagnati v sistemu DOS z naprave USB,
pred uporabo te funkcije nastavite možnost Fast BIOS
Mode (Hiter način BIOS) v meniju Advanced (Dodatno)
nastavitve BIOS-a na Disabled (Onemogočeno).
6. poglavje
Dodatek
Pomembne varnostne informacije
123
Nadomestni deli in dodatna oprema
125
Izjave o skladnosti s predpisi
127
Informacije o simbolu OEEO
139
Potrdilo TCO (samo pri določenih modelih)
140
Specifikacije izdelka
141
Slovarček
143
Pomembne varnostne informacije
Varnostna navodila
Sistem je zasnovan in preizkušen v skladu z najnovejšimi standardi
za varnost opreme za informacijsko tehnologijo. Za zagotovitev
varne uporabe tega izdelka morate kljub temu upoštevati
varnostna navodila na izdelku in v dokumentaciji.
Vedno upoštevajte ta navodila, da preprečite osebne
poškodbe in sistemsko škodo.
Nastavitev sistema
•• Pred uporabo sistema preberite in upoštevajte vsa navodila,
navedena na izdelku in v dokumentaciji. Vsa varnostna
navodila in navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.
•• Izdelka ne uporabljajte v bližini vode ali vira toplote, kot je
radiator.
6.
Dodatek
123
•• Če je računalnik opremljen s stikalom za izbiro napetosti,
zagotovite, da je nastavljen na ustrezno napetost, ki se
uporablja na vašem območju.
•• Odprtine v ohišju računalnika so namenjene prezračevanju.
Teh odprtin ne blokirajte ali jih zakrivajte. Ko urejate delovno
okolje, poskrbite, da okoli sistema pustite dovolj prostora
za prezračevanje; najmanj 15 cm. V prezračevalne odprtine
računalnika nikoli ne vstavljate kakršnihkoli predmetov.
•• Zagotovite, da so prezračevalne odprtine na dnu ohišja vedno
proste. Računalnika ne postavljajte na mehko površino, saj ta
lahko blokira spodnje odprtine.
•• Če uporabljate podaljšek, se prepričajte, da moč vseh
priključenih izdelkov ne presega nazivne moči podaljška.
•• Pri prenosnih računalnikih s sijajnimi okvirji zaslona je
priporočljivo, da uporabnik premisli o mestu postavitve
računalnika, saj lahko okvir povzroči neprijeten odsev bližnjih
luči in svetlih površin.
•• Sistem namestite na stabilno delovno površino.
•• Izdelek uporabljajte samo z virom napajanja, ki je naveden na
nalepki z navedbami.
•• Zagotovite, da je električna vtičnica, ki jo uporabljate za
napajanje opreme, zlahka dostopna v primeru požara ali
kratkega stika.
Ver 3.4
Pomembne varnostne informacije
6.
Dodatek
124
Skrb med uporabo
Navodila za varno uporabo računalnika NotePC
•• Ne hodite po napajalnem kablu ali nanj postavljajte
kakršnihkoli predmetov.
1. Pri nameščanju in uporabi naprav si oglejte varnostne zahteve
v uporabniškem priročniku.
•• Sistema ne polivajte s tekočino. Temu se izognete tako, da v
bližini sistema ne jeste ali pijete.
2. Naprave lahko uporabljate samo z opremo, ki je navedena v
tehničnih podatkih naprav.
•• Nekateri izdelki so opremljeni z izmenljivo akumulatorsko
baterijo CMOS na sistemski plošči. Če akumulatorske baterije
CMOS ne namestite ustrezno, obstaja nevarnost eksplozije.
Akumulatorsko baterijo zamenjajte z enako ali enakovredno, ki
jo priporoči proizvajalec.
3. Če zavohate ali opazite dim iz računalnika, enoto izklopite in
odstranite akumulatorsko baterijo. Pred ponovno uporabo
mora enoto pregledati ustrezno usposobljeni strokovnjak.
Akumulatorske baterije zavrzite skladno z navodili proizvajalca.
Če je akumulatorsko baterijo CMOS treba zamenjati, naj to
izvede ustrezno usposobljen strokovnjak.
•• Tudi ko je računalnik izklopljen, skozenj še vedno teče del
električnega toka.
Da preprečite električni udar, pred čiščenjem sistema
vedno izklopite vse napajalne kable ter odstranite kable
akumulatorske baterije in modema iz stenskih vtičnic.
•• Sistem odklopite iz stenske vtičnice in se za servisiranje obrnite
na usposobljeno osebje:
– Če je napajalni kabel ali vtičnica poškodovana.
– Če je bil sistem polit s tekočino.
– Če kljub upoštevanju navodil za uporabo sistem še vedno ne
deluje ustrezno.
– Če je sistem padel ali je ohišje poškodovano.
– Če je učinkovitost delovanja sistema spremenjena.
4. Servisiranja in popravila naprav morajo izvajati samo
pooblaščeni servisni centri.
5. Prenosnega računalnika ne uporabljate tako, da se med
delovanjem spodnji del ohišja dlje časa dotika kože. Med
običajnim delovanjem se temperatura spodnjega dela ohišja
zviša (zlasti če je računalnik priključen na napajanje iz omrežja).
Daljši stik s kožo lahko povzroči nelagodje ali celo opekline.
Nadomestni deli in dodatna oprema
Uporabljajte samo tiste nadomestne dele in dodatno opremo, ki
jo priporoča proizvajalec.
Da preprečite nevarnost požara, uporabljajte samo kabel št.
26 AWG ali večji telekomunikacijski linijski kabel.
Izdelka ne uporabljajte na nevarnih območjih. Sem
spadajo območja za oskrbo bolnikov v zdravstvenih ali
zobozdravstvenih ustanovah, okolja, ki so obogatena s
kisikom, ali industrijska območja.
Odstranjevanje akumulatorske baterije
Sekundarnih akumulatorskih baterij ali izdelkov, opremljenih
z neodstranljivimi sekundarnimi akumulatorskimi baterijami,
ne zavrzite v smeti.
Za informacije o odstranjevanju akumulatorskih baterij, ki jih ni
mogoče več uporabljati ali napajati, se obrnite na pomoč Samsung
Helpline.
Pri odstranjevanju starih akumulatorskih baterij upoštevajte vse
lokalne predpise.
ČE ZAMENJATE AKUMULATORSKO BATERIJO IN JE TA
NEUSTREZNA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE.
UPORABLJENE AKUMULATORSKE BATERIJE ODSTRANITE V
SKLADU Z NAVODILI.
6.
Dodatek
125
Varnost laserja
Vsi sistemi, ki so opremljeni s pogoni CD ali DVD, so skladni z
ustreznimi varnostnimi standardi, vključno s standardom IEC
60825-1. Laserske naprave v teh delih so opredeljene kot "laserski
izdelki 1. razreda" v skladu z zahtevami ameriškega Ministrstva
za zdravje in človeške vire (DHHS). Če je enoto treba servisirati, se
obrnite na pooblaščeno servisno mesto.
•• Izjava o varnosti laserja:
Uporaba upravljalnih elementov, nastavitev ali izvajanje
postopkov, razen tistih, ki so navedeni v tem priročniku,
lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju. Za
preprečevanje izpostavljenosti laserskim žarkom ne
odpirajte notranjosti pogona CD ali DVD.
•• Lasersko sevanje razreda 1M pri odprtem delovnem
elementu.
Ne glejte neposredno z optičnimi instrumenti.
•• Nevidno lasersko sevanje razreda 3M pri odprtem
elementu.
Izogibajte se izpostavljenosti žarku.
Nadomestni deli in dodatna oprema
Priključitev in izključitev adapterja za izmenični
tok
Vtičnica mora biti nameščena blizu opreme in lahko dostopna.
Napajalnega kabla ne izključujte tako, da ga vlečete samo za
kabel.
Zahteve za napajalni kabel
Sklop napajalnega kabla (stenski vtič, kabel in vtič adapterja za
izmenični tok), ki je priložen računalniku, je skladen z zahtevami za
uporabo v državi, kjer ste kupili opremo.
Sklopi napajalnega kabla, ki jih želite uporabljati v drugih
državah, morajo ustrezati zahtevam določene države. Za dodatne
informacije o zahtevah sklopa napajalnega kabla se obrnite na
pooblaščenega prodajalca, prodajnega zastopnika ali ponudnika
storitev.
6.
Dodatek
126
Splošne zahteve
Spodaj navedene zahteve veljajo v vseh državah:
•• Vse sklope napajalnega kabla mora odobriti ustrezna
pooblaščena agencija, ki je odgovorna za vrednotenje v državi
uporabe sklopa napajalnega kabla.
•• V skladu z zahtevami napajalnega sistema v posameznih
državah je najnižja zahtevana zmogljivost električnega toka
sklopa napajalnega kabla 7 A, nazivna napetost pa 125 ali 250
voltov za izmenični tok (SAMO V ZDA).
•• Priključek naprave mora ustrezati mehanski konfiguraciji
priključka C7 (ali C5) skladnega s standardom EN 60 320/IEC
320 za povezavo z vhodom naprave na računalniku.
Izjave o skladnosti s predpisi
Napotki za brezžičnost
(če je opremljen s pasom 2,4 G ali 5 G)
Sistem prenosnega računalnika je lahko opremljen (ima vgrajene)
z napravami z nizko porabo energije in radijskim omrežjem LAN
(naprave za brezžično komunikacijo prek radijske frekvence),
ki delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. Ta razdelek splošni pregled
podatkov, ki jih morate upoštevati ob uporabi brezžične naprave.
Dodatne omejitve, opozorila in navodila za določene države so
navedena v razdelkih posameznih držav (ali razdelkih skupine
držav). Brezžične naprave v vašem sistemu lahko uporabljate samo
v državah, ki so označene z radijskimi odobritvenimi oznakami na
oznaki sistema. Če država, v kateri boste uporabljali napravo, ni
navedena, se obrnite na lokalno agencijo za radijske odobritve.
Brezžične naprave so skrbno nadzorovane in njihova uporaba je
lahko prepovedana.
Moč polja radijske frekvence brezžičnih naprav ali naprav, ki so
lahko vgrajene v vaš prenosni računalnik, so pod trenutnimi
mednarodnimi omejitvami za izpostavljenost radijskim
frekvencam. Ker brezžične naprave (ki so lahko vgrajene v vaš
prenosni računalnik) oddajajo manj energije, kot je to dovoljeno
v varnostnih standardih in priporočilih za radijske frekvence, je
proizvajalec mnenja, da so varne za uporabo. Kljub njihovim
nivojem energije se naprav med običajnim delovanjem ne
dotikajte.
Nekatere okoliščine zahtevajo omejitev brezžičnih naprav. Primeri
splošnih omejitev so navedeni na naslednji strani:
6.
Dodatek
127
• Radijske frekvence brezžične komunikacije lahko motijo
opremo na potniških letalih. Trenutni letalski predpisi
zahtevajo izklop brezžičnih naprav med potovanjem z
letalom.
Komunikacijske naprave s protokolom 802.11ABGN (znan
tudi kot brezžični internet ali Wi-fi) in Bluetooth so primeri
naprav, ki omogočajo brezžično komunikacijo.
• V okoljih, kjer je možnost motenj drugih naprav ali
storitev nevarna ali se smatra za nevarno, je lahko
uporaba brezžične naprave prepovedana ali omejena.
Letališča, bolnišnice in območja z visoko vsebnostjo
kisika ali vnetljivih plinov je samo nekaj primerov, kjer je
uporaba brezžičnih naprav prepovedana ali omejena. Če
se nahajate v okolju, kjer niste seznanjeni s kaznimi za
uporabo brezžičnih naprav, se pred uporabo ali vklopom
brezžične naprave posvetujte z ustreznim organom za
izdajo pooblastila.
• Vsaka država ima različne omejitve za uporabo brezžičnih
naprav. Ker je vaš sistem opremljen z brezžično napravo,
pred potovanjem med državami, preverite pri lokalnih
organih za radijsko odobritev, kakšne so omejitve
za uporabo brezžične naprave v državi, v katero ste
namenjeni.
• Če je vaš sistem opremljen z vgrajeno brezžično
napravo, brezžično napravo začnite uporabljati šele, ko
so nameščeni vsi pokrovi in zaščite in je sistem v celoti
sestavljen.
Izjave o skladnosti s predpisi
• Uporabniku ni dovoljeno popravljati brezžičnih naprav.
Kakršnokoli spreminjanje naprav je prepovedano.
Spreminjanje brezžične naprave izniči pravico do njene
uporabe. Za servisna popravila se obrnite na proizvajalca.
• Uporabljajte samo gonilnike, odobrene za državo, v kateri
boste uporabljali napravo. Za dodatne informacije si
oglejte proizvajalčev komplet za obnovitev sistema ali pa
stopite v stik s tehnično podporo proizvajalca.
6.
Dodatek
128
Združene države Amerike
Obvestila in varnostne zahteve za Združene države
Amerike in Kanado
Med oddajanjem ali sprejemanjem enote se ne dotikajte ali
premikajte antene.
Med oddajanjem ne držite nobene komponente z radiom tako,
da se antena nahaja blizu ali se dotika izpostavljenih delov telesa,
zlasti obraza ali oči.
Radia ne uporabljajte ali poskušajte oddajati podatkov, če antena
ni priključena. V nasprotnem primeru lahko poškodujete radio.
Uporaba v določenih okoljih:
Uporaba brezžičnih naprav v nevarnih območjih je omejena z
varnostnimi predpisi, ki veljajo v takšnih okoljih.
Uporabo brezžičnih naprav na letalih določa Zvezna uprava za
letalstvo (FAA).
Uporaba brezžičnih naprav v bolnišnicah je omejena z določili
posamezne bolnišnice.
Opozorilo: bližina eksplozivnih naprav
Prenosnega oddajnika (kot je brezžična omrežna naprava)
ne uporabljajte v bližini nezaščitenih vžigalnih kapic ali v
eksplozivnem okolju, razen če je naprava spremenjena in
odobrena za takšno uporabo.
Izjave o skladnosti s predpisi
Opozorilo: uporaba na letalu
V skladu s pravili FCC in FAA je prepovedana uporaba
radiofrekvenčnih brezžičnih naprav na letalih, saj signali lahko
motijo pomembne instrumente na letalu.
Druge brezžične naprave
Varnostna obvestila za druge naprave v brezžičnem omrežju:
oglejte si dokumentacijo, ki je priložena karticam za brezžični
ethernet ali drugim napravam v brezžičnem omrežju.
Radijska naprava v skladu s 15. delom pravilnika ne moti
delovanja naprav pri enaki frekvenci. kakršnekoli spremembe
ali posodobitve omenjenega izdelka, razen če jih izrecno
odobri podjetje Intel, lahko izničijo uporabnikovo pravico do
uporabe te naprave.
6.
Dodatek
129
Nenamerni oddajnik v skladu s 15. delom pravilnika
FCC
Naprava je sklada s 15. delom pravilnika FCC. Delovanje naprave
je predmet dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati nevarnih
motenj in (2) naprava mora sprejemati vse prejete motnje,
vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Ta oprema je bila preizkušena, kjer je bila določena skladnost
z mejnimi vrednostmi digitalne naprave razreda B ob
upoštevanju 15. dela pravilnika FCC. Te mejne vrednosti
so postavljene tako, da zagotavljajo ustrezno zaščito pred
škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja,
uporablja in lahko oddaja radijske frekvence. Če oprema
ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko
povzroči škodljive motnje. Če oprema povzroča motnje pri
radijskem ali televizijskem sprejemu, ki jih je mogoče določiti
z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša
odpraviti motnje z enim od teh ukrepov:
•• Anteno za sprejem usmerite drugam ali jo prestavite.
•• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
•• Opremo in sprejemnik priključite na različni vtičnici.
•• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim
radijskim/televizijskim tehnikom.
Izjave o skladnosti s predpisi
Po potrebi naj se uporabnik za dodatna pojasnila posvetuje
s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.
Uporabnik naj si za pomoč ogleda tudi knjižico "Nekaj o motnjah".
Slednje je na voljo v lokalnih uradih FCC. Podjetje ne prevzema
odgovornosti za kakršnekoli radijske ali televizijske motnje, ki
so posledica neodobrenih sprememb opreme ali zamenjave ali
dodajanja povezovalnih kablov in opreme, razen tiste, ki jo določa
podjetje. Za popravilo bo odgovoren uporabnik. Za ta sistem
uporabljajte samo zaščitene podatkovne kable.
Namerni oddajnik v skladu s 15. delom pravilnika FCC
6.
Dodatek
Naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih zaradi njenega
delovanja v frekvenčnem razponu od 5,15 do 5,25 GHz. FCC določa
uporabo izdelka v zaprtih prostorih pri frekvenčnem razponu od
5,15 do 5,25 GHz zaradi znižanja morebitnih škodljivih motenj
istokanalnih mobilnih satelitskih sistemov. Visoko zmogljivi radarji
so dodeljeni kot primarni uporabniki pasov 5,25 do 5,35 GHz in 5,65
do 5,85 GHz. Radarske postaje lahko povzročijo motnje naprave
in/ali jo poškodujejo.
Delovanje naprave je predmet dveh pogojev: (1) naprava ne sme
povzročati nevarnih motenj in (2) naprava mora sprejemati vse
prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno
delovanje.
(če je opremljen s pasom 2,4 G ali 5 G)
Sistem prenosnega računalnika je lahko opremljen (ima vgrajene)
z napravami z nizko porabo energije in radijskim omrežjem LAN
(naprave za brezžično komunikacijo prek radijske frekvence), ki
delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. To razdelek velja samo, če so te
naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav si
oglejte sistemsko oznako.
Če je na sistemski oznaki navedena številka ID FCC, je uporaba
brezžičnih naprav v vašem računalniku omejena samo na uporabo
v Združenih državah Amerike.
130
Uporabniku ni dovoljeno popravljati brezžičnih naprav.
Kakršno koli spreminjanje naprav je prepovedano.
Spreminjanje brezžične naprave izniči pravico do njene
uporabe. Za servisna popravila se obrnite na proizvajalca.
Izjave o skladnosti s predpisi
Zdravstvene in varnostne informacije
Zdravstvene in varnostne informacije
Informacije o skladnosti (SAR)
V izdelku sta lahko vgrajena radijski oddajnik in sprejemnik.
Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega mejnih vrednosti
izpostavljenosti radiofrekvenčni (RF-)energiji, ki jih je določila
Zvezna komisija za komunikacije (FCC) vlade ZDA. FCC-jeve
mejne vrednosti izpostavljenosti temeljijo na priporočilih dveh
strokovnih organizacij, Nacionalnega sveta za meritve in zaščito
pred sevanjem (NCRP) in Inštituta inženirjev elektrotehnike
in elektronike (IEEE). V obeh primerih so priporočila razvili
znanstveniki in inženirji iz zadevne panoge, vlade in akademskega
sveta po obsežnem pregledu znanstvene literature o bioloških
učinkih RF-energije.
Mejna vrednost izpostavljenosti, ki jo je za brezžične naprave
določil FCC, uporablja mersko enoto, imenovano stopnja
specifične absorpcije (SAR). SAR je merilo stopnje absorpcije RFenergije za človeško telo in je izraženo v enotah vatov na kilogram
(W/kg). FCC zahteva, da so brezžične naprave v skladu z varnostno
omejitvijo 1,6 vata na kilogram (1,6 W/kg). FCC-jeva mejna
vrednost izpostavljenosti vključuje dodatno stopnjo varnosti za
večjo zaščito javnosti in upoštevanje razlik v merjenju.
Testi za SAR so opravljeni ob upoštevanju standardnih delovnih
položajev, ki jih določa FCC, pri čemer je uporabljeno brezžično
oddajanje pri najvišji odobreni ravni moči v vseh testiranih
frekvenčnih pasovih. Čeprav je SAR določen pri najvišji
6.
Dodatek
131
odobreni ravni moči, je lahko dejanska raven SAR-a naprave
med delovanjem veliko pod najvišjo vrednostjo. Razlog je, da je
naprava zasnovana za delovanje pri različnih ravneh moči, tako da
uporabi samo toliko moči, kot je potrebuje za doseganje omrežja.
Na splošno velja, da čim bliže ste anteni brezžične bazne postaje,
manjša je izhodna moč.
Preden pride nov model na trg, mora biti testirana in potrjena
njegova skladnost z zahtevo FCC-ja, da ne presega mejne
vrednosti izpostavljenosti. Testi za posamezne modele so izvedeni
v položajih in na mestih (npr. pod telesom) v skladu z zahtevami
FCC-ja.
Ta model je bil testiran in izpolnjuje smernice FCC-ja glede
izpostavljenosti RF-energiji, če je uporabljen z dodatno opremo
Samsung za ta izdelek. Neskladnost z zgornjimi omejitvami lahko
pomeni kršenje smernic FCC-ja glede izpostavljenosti RF-energiji.
Informacije o SAR-u za ta in druge modele so na voljo na spletnem
naslovu http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Spletno mesto uporablja
številko ID-ja FCC-ja, ki je na zunanjosti izdelka. Morda je za dostop
do številke treba odstraniti baterijo. Ko najdete številko ID FCCja izdelka, sledite navodilom na spletnem mestu, da poiščete
vrednosti običajnega ali največjega SAR-a izdelka.
Izjave o skladnosti s predpisi
Kanada
Nenamerni oddajnik v skladu s standardom ICES-003
Digitalni aparat ne presega mejnih vrednosti razreda B za
oddajanje radijskega hrupa, ki jih je določil organ Industry Canada
v predpisih za radijske motnje.
Namerni oddajnik v skladu s standardom RSS 210
Naprava je skladna s pravilnikom RSS 210, ki ga je izdal organ
Industry Canada. Delovanje naprave je predmet dveh pogojev:
(1) naprava ne sme povzročati motenj in (2) mora sprejemati
vse motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo nezaželeno
delovanje.
Oznaka »IC« pred certifikacijsko številko opreme označuje, da
naprava zadostuje tehničnim specifikacijam organa Industry
Canada. Da zmanjšate morebitne radijske motnje drugih
uporabnikov, izberite vrsto antene in njen doseg tako, da
izotropno sevana moč (EIRP) ne bo večja od potrebne moči
za uspešno komunikacijo. Za preprečevanje radijskih motenj
licenčnih storitev je naprava namenjena uporabi v zaprtih
prostorih, proč od oken, kar zagotavlja največjo zaščito. Za opremo
(ali njeno oddajno anteno), ki je nameščena na prostem, je treba
imeti posebno dovoljenje.
6.
Dodatek
132
(če je opremljen s pasom 2,4 G ali 5 G)
Sistem prenosnega računalnika je lahko opremljen (ima vgrajene)
z napravami z nizko porabo energije in radijskim omrežjem LAN
(naprave za brezžično komunikacijo prek radijske frekvence), ki
delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. To razdelek velja samo, če so te
naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav si
oglejte sistemsko oznako.
Če je na sistemski oznaki navedena številka ID organa Industry
Canada, je uporaba brezžičnih naprav v vašem računalniku
omejena samo na uporabo v Kanadi.
Če uporabljate brezžično omrežje LAN IEEE 802.11, je naprava
omejena na uporabo v zaprtih prostorih zaradi njenega
delovanja v frekvenčnem razponu od 5,15 do 5,25 GHz. Organ
Industry Canada določa uporabo izdelka v zaprtih prostorih
pri frekvenčnem razponu od 5,15 do 5,25 GHz zaradi znižanja
morebitnih škodljivih motenj istokanalnih mobilnih satelitskih
sistemov. Visoko zmogljivi radar je dodeljen kot primarni
uporabniki pasov 5,25 do 5,35 GHz in 5,65 do 5,85 GHz. Radarske
postaje lahko povzročijo motnje naprave in/ali jo poškodujejo.
Največji dovoljeni doseg antene pri uporabi s to napravo je 6 dBi
za zagotavljanje mejne vrednosti E.I.R.P za frekvenčni razpon
5,25–5,35 GHz in 5,725–5,85 GHz za delovanje od točke do točke.
Izhodna moč brezžične naprave (ali naprav), ki je lahko vgrajena
v vaš prenosni računalnik, je pod mejnimi vrednostmi za
izpostavljenost radijskim frekvencam, ki jih je določil organ
Industry Canada.
Izjave o skladnosti s predpisi
Delovanje naprave je predmet dveh pogojev: (1) naprava ne sme
povzročati nevarnih motenj in (2) naprava mora sprejemati vse
prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno
delovanje.
Za preprečevanje radijskih motenj licenčnih storitev je
naprava namenjena uporabi v zaprtih prostorih, proč od
oken, kar zagotavlja največjo zaščito. Za opremo (ali njeno
oddajno anteno), ki je nameščena na prostem, je treba imeti
posebno dovoljenje.
Uporabniku ni dovoljeno popravljati brezžičnih naprav.
Kakršno koli spreminjanje naprav je prepovedano.
Spreminjanje brezžične naprave izniči pravico do njene
uporabe. Za servisna popravila se obrnite na proizvajalca.
6.
Dodatek
Brazilija
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
133
Izjave o skladnosti s predpisi
Evropska unija
Znak skladnosti CE in izjave o skladnosti za države
Evropske Unije
Izdelki, ki so namenjeni za prodajo v Evropski Uniji, imajo oznako
o skladnosti CE (Conformité Européene), ki določa skladnost z
veljavnimi direktivami, evropskimi standardi in amandmaji, ki so
navedeni spodaj. Oprema ima oznako za 2. razred.
Naslednje informacije veljajo samo za sisteme, ki so označeni z
znakom CE
.
Evropske direktive
Ta oprema za informacijsko tehnologijo je bila preizkušena in
ustreza tem evropskim direktivam:
•• Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
•• Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
•• Direktiva o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski
opremi 1999/5/ES
6.
Dodatek
134
Evropske informacije o radijski odobritvi
(za izdelke, ki so opremljeni z radijskimi napravami,
odobrenimi s strani EU)
Ta izdelek je prenosni računalnik; sistem prenosnega računalnika,
ki je namenjen za domačo uporabo ali uporabo v pisarni, je lahko
opremljen (ima vgrajene) z napravami z nizko porabo energije in
radijskim omrežjem LAN (naprave za brezžično komunikacijo prek
radijske frekvence), ki delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. Ta razdelek
velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti
brezžičnih naprav si oglejte sistemsko oznako.
Brezžične naprave, ki se lahko nahajajo v vašem sistemu, se lahko
uporabljajo samo v Evropski Uniji ali povezanih območjih, če se
na sistemski oznaki nahaja znak CE
z registracijsko številko
priglašenega organa in opozorilni simbol.
Izhodna moč brezžične naprave (ali naprav), ki je lahko vgrajena
v vaš prenosni računalnik, je pod mejnimi vrednostmi za
izpostavljenost radijskim frekvencam, ki jih je določila Evropska
komisija v direktivi o radijski opremi in telekomunikacijski
terminalski opremi.
Nizka frekvenca 5,15–5,35 GHz je namenjena samo uporabi v
zaprtih prostorih.
Oglejte si omejitve 802.11b in 802.11g za določene države
ali regije znotraj držav v spodnjem razdelku z naslovom
"Omejitve za Evropski gospodarski prostor".
Izjave o skladnosti s predpisi
Izjave o skladnosti z direktivo EU o radijski opremi in
telekomunikacijski terminalski opremi
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento
Notebook PC je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved,
at følgende udstyr Notebook PC overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this
Notebook PC is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
6.
Dodatek
135
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/
ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que
l’appareil Notebook PC est conforme
aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che
questo Notebook PC è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām
prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
[Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook
PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Izjave o skladnosti s predpisi
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar
[Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy
a Notebook PC megfelel a vonatkozó
alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/
EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe
Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português
[Portuguese]
Samsung declara que este Notebook PC
está conforme com os requisitos essenciais
e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v
skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
6.
Dodatek
136
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna
Notebook PC står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
Íslenska
[Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook
PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar
kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk
[Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret
Notebook PC er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook
PC’nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel
gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Izjave o skladnosti s predpisi
Za ogled Izjave o skladnosti EU za ta izdelek (samo v angleščini)
obiščite spletno mesto: http://www.samsung.com/uk/support/
main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support. Nato pa poiščite številko
modela izdelka.
Če izjave o skladnosti za model, ki vas zanima, ni na voljo na
našem spletnem mestu, se obrnite na svojega distributerja ali
uporabite spodnji naslov.
doc.eu@samsung.com
Informacije o proizvajalcu
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Koreja
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
Št. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, Kitajska
Tel.: +86-512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
Za spletno mesto ali telefonsko številko servisnega centra
Samsung si oglejte garancijski list ali se obrnite na prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek.
6.
Dodatek
137
Omejitve za Evropski gospodarski prostor
Lokalne omejitve radijske uporabe za 802.11b/802.11g
[Opomba dopolnjevalcu: naslednji predpisi o lokalnih omejitvah
morajo biti objavljeni v končni dokumentaciji za uporabnike
in priložene sistemu ali izdelku, ki je opremljen z brezžičnim
izdelkom.]
Ker frekvence, ki jih uporabljajo naprave za brezžično omrežje
LAN 802.11b/802.11g, morda še niso usklajene v vseh državah,
so izdelki 802.11b/802.11g zasnovani samo za uporabo v
določenih državah ali regijah in je njihova uporaba v vseh
ostalih državah ali regijah prepovedana.
Kot uporabnik teh izdelkov morate zagotoviti, da se izdelki
uporabljajo samo v državah ali regijah z določenim namenom
uporabe, in preveriti, da imajo izdelki konfigurirano ustrezno
frekvenco in kanal za državo ali regijo, kjer se izdelki
uporabljajo. Vsa odstopanja od dovoljenih nastavitev in
omejitev v državi ali regiji uporabe lahko pomenijo kršitev
lokalnih predpisov in so ustrezno kaznovani.
Izjave o skladnosti s predpisi
Evropska različica je namenjena uporabi v Evropskem
gospodarskem prostoru. Vendar je pravica do uporabe dodatno
omejena v določenih državah ali regijah znotraj držav, kot sledi:
Splošno
Evropski standardi določajo največjo moč oddajanja 100 mW,
efektivno izotropno izsevano moč (EIRP) in frekvenčni razpon
2400–2483,5 MHz.
Nizka frekvenca 5,15–5,35 GHz je namenjena samo uporabi v
zaprtih prostorih.
Belgija
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m.Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise.Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d’emploi
correspondants.
Francija
Nizka frekvenca 5,15–5,35 GHz je namenjena samo uporabi v
zaprtih prostorih.
6.
Dodatek
138
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
PREVIDNO : nevarnost eksplozije pri nepravilni zamenjavi baterije.
Zamenjajte z enakim oz. enakovrednim tipom, ki ga priporoča
proizvajalec. Rabljene baterije odvrzite v skladu z navodili
proizvajalca.
Informacije o simbolu OEEO
Pravilna odstranitev izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema
(OEEO)
6.
Dodatek
Pb
139
Pravilna odstranitev akumulatorskih baterij v
izdelku
(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali literaturi pomeni, da izdelka
in njegove elektronske dodatne opreme (npr. polnilnika, slušalk,
kabla USB) po končani življenjski dobi ne smete zavreči med ostale
gospodinjske odpadke.
Oznaka na akumulatorski bateriji, priročniku ali embalaži pomeni,
da akumulatorskih baterij v tem izdelku po končani življenjski dobi
ne smete zavreči med ostale gospodinjske odpadke. Navedeni
kemični simboli Hg, Cd ali Pb označujejo, da je vsebnost živega
srebra, kadmija ali svinca v akumulatorski bateriji nad referenčnimi
vrednostmi, določenimi v Direktivi ES 2006/66. Če akumulatorskih
baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škoduje zdravju ali
okolju.
Za preprečitev morebitne ogroženosti okolja ali človeškega zdravja
zaradi nekontroliranega odstranjevanja odpadkov to opremo ločite
od drugih odpadkov in jo ustrezno reciklirajte, da bi spodbudili
trajno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in
načinu okolju varnega recikliranja opreme obrniti na trgovca, pri
katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.
Poslovni uporabniki se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti
določila in pogoje kupoprodajne pogodbe. Ta izdelek in njegovo
elektronsko dodatno opremo ne smete zavreči med ostale tržne
odpadke.
Za zaščito naravnih virov in spodbujanje recikliranja materialov
akumulatorske baterije ločite od drugih vrst odpadkov in jih
reciklirajte skladno z lokalnim, brezplačnim sistemom za vračilo
akumulatorskih baterij.
Potrdilo TCO (samo pri določenih modelih)
Félicitations !
6.
Dodatek
140
Čestitamo!
•• Temeljito preizkušen v skladu s strogimi varnostnimi standardi.
Izdelek ima potrdilo TCO Certified za uporabnost in okolje
•• Šibko električno in magnetno sevanje. Nizka raven hrupa.
Na izdelku, ki ste ga kupili, je nalepka TCO
Certified. To pomeni, da je računalnik zasnovan,
izdelan in preizkušen v skladu z nekaterimi od
najstrožjih veljavnih zmogljivostnih in okoljskih
kriterijev. Izdelek je zato visoko zmogljiv ter prijazen do
uporabnika in okolja.
TCO Certified je potrjen program tretje osebe, v okviru katerega so
vsi modeli izdelkov preizkušeni v pooblaščenih in nepristranskih
laboratorijih. Kriterije je razvila organizacija TCO Development v
sodelovanju z znanstveniki, strokovnjaki za izdelke, uporabniki in
proizvajalci s celega sveta.
Izdelek ima naslednje prednosti:
Uporabnost – zasnovano za vas
•• Vizualna ergonomičnost in odlična kakovost slike zagotavljata
vrhunsko delovanje in manjše tveganje obremenitve oči.
Izpolnjuje številne zahteve glede svetilnosti, kontrasta,
ločljivosti in barve.
•• Možnost povezave zunanjega zaslona, tipkovnice in miške
(priporočeno pri dolgotrajnejšem delu s prenosnikom ali mini
prenosnikom).
•• Ergonomska zasnova tipkovnice – za enostavno uporabo in
dobro berljivost.
Okolje – zasnovano prijazno okolju
•• Znamka označuje družbeno odgovornost podjetij in vključuje
potrjen sistem okoljskega ravnanja (EMAS ali ISO 14001)
•• Zelo majhna poraba energije v načinu mirovanja in
pripravljenosti za manjši vpliv na okolje.
•• Omejitve nevarnih snovi: kloriranih in bromiranih zaviralnikov
gorenja, mehčalnikov, plastike in težkih kovin, kot so kadmij,
živo srebro, svinec in šestvalentni krom (prepoved svinca in
omejitve nevarnih zaviralnikov gorenja strožje kot pri direktivi
RoHS).
•• Izdelek in njegova embalaža sta primerna za recikliranje.
•• Proizvajalec omogoča vračilo izdelka.
Za več informacij obiščite
www.tcodevelopment.com
TCO Certified – tehnologija za človeka in Zemljo
Dokument programa TCO TCOF1190 TCO, različica 2.0
Specifikacije izdelka
6.
Dodatek
141
Sistemske specifikacije se lahko razlikujejo glede na modele.
Za podrobnosti o sistemskih specifikacijah si oglejte katalog izdelka.
Procesor (izbirno)
Procesor Intel® Core™ i5/i7
Glavni pomnilnik
(izbirno)
DDR3L
•• Izbirne komponente morda ne bodo priložene ali pa
bodo priložene druge komponente, odvisno od modela
računalnika.
9.5mmH SATA HDD
•• Podjetje si pridržuje pravico do spremembe sistemskih
specifikacij brez predhodnega obvestila.
Pomnilniška naprava
(izbirno)
Grafika (izbirno)
Delovno okolje
SSD
Intel® HD Graphics
NVIDIA GeForce GT 750M
Temperatura:
-5–40 °C za shranjevanje,
10–32 °C med delovanjem
Vlažnost:
5–90 % za shranjevanje,
20–80 % med delovanjem
Vrednosti izmeničnega/ Vhod) 100-240VAC, 50~60Hz,
enosmernega toka
Izhod) 19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
(izbirno)
Vrednosti toka
računalnika (izbirno)
19VDC 4.74A (90W), 19VDC 6.32A (120W)
•• Zmogljivost trdega diska računalnika, kamor je nameščena
aplikacija Recovery, je navedena manjša kot v navedbah
specifikacij izdelka.
•• Količina memorije koju može da koristi operativni sistem
Windows može da bude manja od stvarne količine
dostupne memorije.
Specifikacije izdelka
Registrirane blagovne znamke
6.
Dodatek
Partner programa ENERGY STAR®
Kot partner programa ENERGY STAR®, je družba
SAMSUNG ugotovila, da ta izdelek ustreza smernicam
za energijsko učinkovitost ENERGY STAR®.
Samsung je registrirana blagovna znamka podjetja Samsung Co.,
Ltd.
Intel, Core™ i5/i7 so registrirane blagovne znamke družbe Intel
Corporation.
Microsoft, MS-DOS in Windows so registrirane blagovne znamke
družbe Microsoft Corporation.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
JBL je blagovna znamka Harman International Industries,
Incorporated, ki je registrirana v ZDA in/ali drugih državah.
Vsi ostali izdelki ali imena podjetij, navedena v tem dokumentu, so
registrirane blagovne znamke njihovih podjetij.
142
HDMI
Slovarček
6.
Dodatek
143
V slovarčku je navedena terminologija, ki je uporabljena v uporabniškem priročniku.
Varnostno kopiranje
DHCP (protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja)
Način shranjevanja trenutnih podatkov, ki omogoča njihovo
kasnejšo obnovitev. Varnostno shranjevanje je način obnovitve
podatkov računalnika, če pride do poškodbe podatkov ali okvare
računalnika.
Omogoča, da skrbniki omrežja samodejno dodeljujejo naslove IP
uporabnikom omrežja.
Odjemalec
Se nanaša na računalnik, ki uporablja vir omrežja v skupni rabi, ki
ga omogoči strežnik.
DDR SDRAM
(dvojna hitrost prenosa podatkov sinhronega dinamičnega bralnopisalnega pomnilnika)
DRAM je vrsta pomnilnika, kjer so celice sestavljene iz cenovno
ugodnega kondenzatorja in oddajnika. SDRAM je vrsta pomnilnika,
kjer je učinkovitost delovanja izboljšana s sinhronizacijo ure
z uro zunanjega procesorja. DDR SDRAM je vrsta pomnilnika,
kjer je učinkovitost delovanja izboljšana s podvojitvijo delovne
hitrosti pomnilnika SDRAM, njegova uporaba pa je danes močno
razširjena. Ta računalnik je opremljen z DDR SDRAM.
Upravitelj naprav
Administrativno orodje za upravljanje računalniških naprav.
Z upraviteljem naprav lahko dodate ali odstranite strojno opremo
ali pa posodobite gonilnik naprave.
Direct X
Vmesnik aplikacije, ki omogoča programom aplikacije Windows
izredno hiter dostop do naprav strojne opreme. Ker mora biti
za zagotavljanje visoke kakovosti slike in zvoka iger delovna
hitrost grafične, pomnilniške in zvočne kartice zelo hitra, Direct
X omogoča hitrejše upravljanje in interakcijo med aplikacijami in
napravami strojne opreme. Uporaba Direct X je močno pripomogla
k izboljšanju večpredstavnostne učinkovitosti sistema Windows.
Gonilnik
Programska oprema, ki komunicira med strojno opremo in
operacijskim sistemom. Operacijski sistem pozna informacije
strojne opreme in upravlja strojno opremo. Gonilnik je priložen
ustrezni napravi strojne opreme.
D-sub (D-subminiature)
Kabel za povezavo osnovnega zaslona CTR in računalnika. Ta kabel
omogoča analogni video izhod.
Slovarček
6.
Dodatek
144
DVD (digitalni večnamenski disk)
LAN (lokalno omrežje)
DVD je bil izdelan kot nadgradnja CD-ja (kompaktni disk). Čeprav
sta oblika in velikost diskov enaki, pa je zmogljivost DVD-ja najmanj
4,7 GB, medtem ko zmogljivost CD-ja znaša 600 MB. Video DVD
je nasprotju z videom VHS (analogni) digitalni in podpira stiskanje
MPEG2 in digitalni avdio. Za predvajanje DVD-ja se zahteva pogon
DVD.
Varnostni sistem za varovanje notranjega omrežja ali intraneta iz
zunanjih omrežij prek postopka preverjanja pristnosti.
Komunikacijsko omrežje, ki povezuje računalnike, tiskalnike in
druge naprave znotraj lokalnega omrežja, na primer v zgradbi.
Omrežje LAN omogoča, da vse povezane naprave komunicirajo z
drugimi napravami v omrežju. Trenutno lokalno omrežje uporablja
ethernetni način nadzora dostopa do medija, ki je bil razvit v
zgodnjih osemdesetih letih. Za vzpostavitev povezave z ethernetom
je potrebna omrežna kartica, imenovana kartica LAN, ethernetna
kartica ali kartica omrežnega vmesnika. Za izmenjavo podatkov
med računalniki se poleg strojne opreme zahteva tudi protokol.
Operacijski sistem Windows kot privzeti protokol uporablja TCP/IP.
HDMI
LCD (zaslon s tekočimi kristali)
To je specifikacija digitalnega video/avdio vmesnika, ki oddaja
video in avdio signale prek enega kabla.
Obstajajo zasloni LCD s pasivno matriko in aktivno matriko. Ta
računalnik uporablja zaslon LCD z aktivno matriko, imenovan TFT
LCD. Ker je zaslon LCD opremljen s katalizatorji namesto s katodno
cevjo, kot zaslon CRT, je lahko manjši. Ker ne utripa, zmanjša
obremenitev oči.
Požarni zid
Način hibernacije
Napajalni način, ki shrani vse podatke v pomnilniku na trdi disk in
izklopi procesor in trdi disk. Ob preklicu načina hibernacije se vsi
zagnani programi aplikacije obnovijo na zadnje stanje.
Ikona
Majhna slika za datoteko, ki jo uporabniki lahko uporabljajo.
IEEE802.XX
Nabor specifikacij, ki jih je določil odbor 802 Inštituta inženirjev
elektrotehnike in elektronike (IEEE) za način povezave omrežja LAN,
imenovanega XXX.
Omrežje
Skupina računalnikov in naprav, na primer tiskalniki in skenerji, ki so
povezani s komunikacijsko povezavo. Omrežje je lahko majhno ali
veliko in ima lahko trajno vzpostavljeno povezavo prek kablov ali
začasno povezavo, vzpostavljeno prek telefonskih linij ali brezžičnih
povezav. Največje omrežje je internet, tj. svetovno omrežje.
Slovarček
6.
Dodatek
145
Skrbnik omrežja
Kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)
Uporabnik, ki načrtuje, konfigurira in upravlja omrežne operacije.
Drugo ime za skrbnika omrežja je skrbnik sistema.
Ta kartica je razširitev kartice SD in podpira zmogljivost 2 GB.
Območje za obvestila
Se nanaša na območje desno od orodne vrstice in vključuje ikone
programa, kot so nadzor glasnosti, možnosti napajanja in čas.
SDXC omogoča večja zmogljivost in hitrost kot specifikacija
SDHC. To je nova specifikacija kartice SD, katere zmogljivost
pomnilnika teoretično znaša do 2 TB.
Particija
Če potrebujete veliko zmogljivost, uporabite specifikacije exFAT.
Se nanaša na dejanje ali prakso razdelitve prostora za shranjevanje
trdega diska v ločena podatkovna območja, imenovana particije.
Če je trdi disk z zmogljivostjo 100 GB razdeljen v dve particiji po 50
GB, se ta lahko uporablja tako, kot da bi bila na voljo dva trda diska.
Strežnik
Protokol
Nabor pravil, ki jih računalniki uporabljajo za medsebojno
komunikacijo v omrežju. Protokol je dogovor ali standard, ki
nadzoruje in omogoča povezavo, komunikacijo in prenos podatkov
med računalniškimi končnimi točkami. Določa postopke prenosa
podatkov in medij prenosa za učinkovitejše omrežne funkcije.
Hitri zagon
Se nanaša na orodno vrstico, ki jo je mogoče konfigurirati za zagon
programa, kot je Internet Explorer, ali za prikaz namizja sistema
Windows že z enim klikom. V območje hitrega zagona orodne
vrstice lahko dodate katerokoli ikono, na katero kliknete za zagon
pogosto uporabljenega programa.
Kartica SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Strežnik se nanaša na računalnik, ki zagotavlja vire v skupni rabi
omrežnih uporabnikov.
Skupna raba
Se nanaša na nastavitev vira računalnika, na primer mape ali
tiskalnika, tako, da ga lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.
Mapa v skupni rabi
Mapa, ki jo lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki omrežja.
Način mirovanja
Napajalni način, ki omogoča manjšo porabo energije računalnika,
ko se ta ne uporablja. Ko je računalnik v načinu mirovanja, podatki
v pomnilniku računalnika niso shranjeni na trdi disk. Če je napajanje
izklopljeno, bodo podatki v pomnilniku izgubljeni.
Slovarček
Sistemska datoteka
Sistemske datoteke se nanašajo na datoteke, ki jih bere in uporablja
operacijski sistem Windows. Sistemskih datotek ni dovoljeno brisati
ali premikati.
TCP/IPv4
To je 4-bajtni (32-bitni) sistem naslova, kjer je vsak bajt
(8 bitov) ločen s piko in vsak bajt je naveden kot decimalna številka.
USB (univerzalno serijsko vodilo)
Standard serijskega vmesnika, ki je bil zasnovan za zamenjavo
konvencionalnih standardov vmesnika, kot je Serial in PS/2.
Specifikacije prenosa podatkov so en od standardov za vmesnike,
ki se uporablja za povezavo računalnika z zunanjimi napravami.
Te specifikacije so USB 1.0, 1.1, 2.0 in 3.0.
Podpira zunanje naprave, ki zahtevajo visoke podatkovne hitrosti,
kot so na primer naprava AV, sekundarni trdi disk in CD-RW.
Novejša ko je različica (npr. USB 3.0), višja je podatkovna hitrost.
Windows Media Player
Večpredstavnostni program, ki je del sistema Windows. S tem
programom lahko predvajate predstavnostne datoteke, ustvarjate
glasbene CD-je, poslušate radijske oddaje, iščete in urejate
predstavnostne datoteke, kopirate datoteke v prenosne naprave
itd.
6.
Dodatek
146
Download PDF

advertising