Samsung | HT-E5200 | Samsung 3D Heimkino-Anlage HT-E5200 instrukcja

HT-E5200
2,1-kanałowy system rozrywki
domowej Blu-ray™
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy
zarejestrować produkt pod adresem
www.samsung.com/register
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 1
2012-02-23 오후 1:53:38
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ
OSŁONY (LUB CZĘŚCI TYLNEJ).
CZĘŚCI WEWNĘTRZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W TYM CELU
NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU PUNKTU SERWISOWEGO
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ
Symbol ten oznacza, że wewnątrz tego
urządzenia obecne jest „niebezpieczne
napięcie”, które może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub
obrażenia ciała.
PRZESTROGA : ABY UNIKNĄĆ
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
NALEŻY PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ
URZĄDZENIE DO GNIAZDKA
ELEKTRYCZNEGO.
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie należy
wystawiać tego urządzenia na deszcz lub
wilgoć.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Symbol ten przypomina o postępowaniu
zgodnie z istotnymi instrukcjami
dołączonymi do tego urządzenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRZESTROGA
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
• Nie należy narażać sprzętu na kapiące ciecze
lub chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także
stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazon.
• Główna wtyczka jest używana do odłączania
urządzenia i powinna być zawsze łatwo
dostępna.
• Urządzenie to powinno być stale podłączone
do gniazda sieciowego prądu przemiennego
zabezpieczonego uziemieniem.
• Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej,
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda
sieciowego. Dlatego wtyczka powinna być
zawsze łatwo dostępna.
Ten odtwarzacz płyt CD jest klasyfikowany jako
produkt LASEROWY KLASY 1.
Używanie elementów sterujących, dokonywanie
regulacji lub obsługiwanie urządzenia w sposób
inny niż opisane w niniejszej instrukcji może
doprowadzić do wystawienia na niebezpieczne
promieniowanie.
PRZESTROGA
• NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE PRZY OTWIERANIU I PO
OBEJŚCIU WEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZEŃ.
UNIKAĆ WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE
PROMIENI.
| 2 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 2
2012-02-23 오후 1:53:46
Przechowywanie i postępowanie z
płytami
• Nie należy narażać tego urządzenia na kapiącą
wodę lub chlapanie. Na urządzeniu nie wolno
także stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazon.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy
także zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w
dowolnej chwili.
• Nie dotykać wtyczki mokrą ręką. Może to
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
• Nie podłączać do jednego gniazda kilku urządzeń
elektrycznych. Przeciążenie gniazdka może
spowodować jego przegrzanie i doprowadzić do
pożaru.
• Konserwacja szafki
- Przed podłączeniem do odtwarzacza innych
urządzeń, należy je wyłączyć.
Korzystanie z funkcji 3D
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW
BHP W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM OBRAZÓW 3D.
Przed użyciem funkcji 3D należy przeczytać ze
zrozumieniem poniższe informacje dotyczące
bezpieczeństwa.
• Oglądając telewizję 3D można odczuwać nieprzyjemne
efekty, takie jak zawroty głowy, nudności lub ból głowy.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych
objawów należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć
Aktywne Okulary 3D i odpocząć.
• Oglądanie obrazów 3D przez dłuższy czas może
powodować zmęczenie oczu. W przypadku
zmęczenia oczu należy przestać oglądać telewizję 3D,
zdjąć Aktywne Okulary 3D i odpocząć.
• Osoba dorosła powinna często kontrolować dzieci
korzystające z funkcji 3D. Jeżeli dziecko skarży się
na zmęczenie oczu, ból głowy, zawroty głowy lub
nudności, należy nakazać mu zakończenie oglądania
telewizji 3D i odpoczynek.
• Nie używaj Aktywnych Okularów 3D do innych celów
(na przykład jako zwykłych okularów, okularów
przeciwsłonecznych, okularów ochronnych, itp.)
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 3
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące
postępowania z urządzeniem
01
• Trzymanie płyt
- Odciski palców lub rysy
na płycie mogą pogorszyć
jakość dźwięku i obrazu lub
spowodować przeskoki.
- Unikaj dotykania powierzchni płyt, na których
zostały zapisane dane.
- Płytę należy trzymać za krawędzie, tak aby nie
zostawić odcisków palców na powierzchni płyty.
- Na płycie nie należy przyklejać papieru ani
taśmy.
• Czyszczenie płyt
- Zabrudzone płyty lub płyty
z widocznymi odciskami
palców należy wyczyścić przy
użyciu łagodnego detergentu
rozpuszczonego w wodzie i
wytrzeć suchą szmatką.
- Płytę należy czyścić przecierając delikatnie od
środka na zewnątrz płyty.
- Przechowywanie płyt
 Płyt nie należy przechowywać w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
 Przechowywać w chłodnych, wietrzonych
miejscach.
 Przechowywać w czystych koszulkach
ochronnych i ustawiać w pionie.
- Jeżeli urządzenie zostanie szybko przeniesione
z zimnego do ciepłego pomieszczenia, może
dojść do skroplenia pary wodnej na częściach
wewnętrznych urządzenia oraz na soczewce,
powodując nieprawidłowe odtwarzanie płyt. W
takim przypadku odłącz urządzenie, odczekaj
dwie godziny, po czym podłącz wtyczkę do
gniazdka. Następnie włóż płytę i ponownie
spróbuj ją odtworzyć.
• Jeżeli urządzenie będzie wytwarzać nietypowe
hałasy lub będzie się z niego wydostawać
zapach spalenizny lub dym, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Następnie należy skontaktować się z najbliższym
centrum obsługi klienta w celu uzyskania pomocy
technicznej. Nie wolno używać urządzenia. Użycie
urządzenia w takim przypadku może spowodować
pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy
także zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w
dowolnej chwili.
3|
2012-02-23 오후 1:53:47
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
• Nie używaj funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D w
czasie chodzenia lub przemieszczania się. Korzystanie
z funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D podczas
przemieszczania się może spowodować wpadanie
na przedmioty, potknięcie się i/lub upadek, a w
konsekwencji doprowadzić do poważnych obrażeń.
• Aby oglądać treść w trybie trójwymiarowym,
podłącz urządzenie 3D (odbiornik AV lub telewizor
obsługujący technologię 3D) do gniazda HDMI
OUT urządzenia, przy użyciu szybkiego przewodu
HDMI. Przed włączeniem treści 3D załóż okulary
3D.
• Urządzenie wysyła sygnały 3D tylko przez przewód
HDMI podłączony do gniazda HDMI OUT.
• Ponieważ rozdzielczość wideo w trybie
odtwarzania 3D jest ustawiona zgodnie z
rozdzielczością oryginalnego wideo 3D, nie
można zmienić rozdzielczości według własnych
preferencji.
• Niektóre funkcje, na przykład BD Wise, regulacja
rozmiaru ekranu oraz regulacja rozdzielczości
mogą nie działać prawidłowo w trybie odtwarzania
3D.
• Do prawidłowego wysyłania sygnału
trójwymiarowego należy używać szybkiego
przewodu HDMI.
• Oglądając obrazy 3D, należy zachować od
telewizora odległość równą trzykrotnej szerokości
ekranu. Na przykład: jeżeli posiadasz 46-calowy
ekran, usiądź w odległości 3,5 metra od ekranu.
- Aby uzyskać najlepszy obraz trójwymiarowy,
ekran wideo 3D należy ustawić na wysokości
oczu.
• Po podłączeniu odtwarzacza do niektórych
urządzeń 3D tryb trójwymiarowy może nie działać
prawidłowo.
• Niniejsze urządzenie nie przekształca treści 2D w
3D.
• Logo „Blu-ray 3D” i „Blu-ray 3D” są znakami
towarowymi Blu-ray Disc Association.
Copyright
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się
powielania lub kopiowania niniejszej instrukcji
obsługi w całości lub w częściach bez uzyskania
pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd.
Licencja
• Symbol Dolby i podwójne D są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
• Wyprodukowano na licencji na podstawie
patentów amerykańskich o numerach: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195;
7.212.567; 7.333.929; 7.212.872 i innych
patentów w USA i na świecie — udzielonych i
w trakcie patentowania. DTS-HD, jego graficzny
symbol, oraz DTSHD z symbolem łącznie, to
zastrzeżone znaki towarowe, a DTS-HD Master
Audio | Essential to znak towarowy firmy DTS, Inc.
Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
• INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® to format
cyfrowych filmów wideo stworzony przez firmę
DivX, LLC, spółkę zależną Rovi Corporation. Jest
to urządzenie oficjalnie opatrzone znakiem DivX
Certified®, które odtwarza filmy DivX. Na stronie
www.divx.com dostępnych jest więcej informacji i
narzędzia oprogramowania do konwersji plików na
format wideo DivX.
INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX NA
ŻĄDANIE: Aby odtwarzać zakupione filmy
wideo DivX na żądanie (VOD), należy najpierw
zarejestrować to urządzenie z oznaczeniem DivX
Certified®. Aby uzyskać kod rejestracyjny, należy
znaleźć w menu ustawień urządzenia część z
plikami DivX VOD. Aby uzyskać więcej informacji na
temat rejestracji, przejdź do strony vod.divx.com.
Urządzenie z oznaczeniem DivX Certified®
umożliwia odtwarzanie plików w formacie wideo
DivX® o rozdzielczości HD do 1080p, także
zawartość premium.
DivX®, DivX Certified® oraz logotypy powiązane
są znakami towarowymi firmy Rovi Corporation lub
jej spółkami zależnymi i są używane na warunkach
licencji.
Produkt objęty jednym lub większą liczbą
następujących patentów amerykańskich: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
| 4 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 4
2012-02-23 오후 1:53:49
• Produkt ten posiada technologię zabezpieczenia
przed kopiowaniem, chronioną patentami
amerykańskimi i innymi prawami własności
intelektualnych Rovi Corporation. Zabrania się
inżynierii wstecznej i rozbierania urządzenia.
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
• Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Oracle i/lub jej filiami. Inne nazwy
mogą stanowić znaki towarowe ich właścicieli.
01
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
Niniejsze urządzenie zawiera własną technologię
na licencji Verance Corporation i jest chronione
patentem amerykańskim numer 7.369.677 oraz
innymi patentami wydanymi oraz w trakcie procesu
patentowego oraz prawem autorskim i ochroną
tajemnic handlowych dotyczących pewnych
aspektów takiej technologii. Cinavia to znak
towarowy Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Verance.
Zabrania się inżynierii wstecznej lub demontażu
urządzenia.
• Informacja o licencji Open Source
- W przypadku korzystania z oprogramowania
typu open source, Licencje Open Source są
dostępne w menu urządzenia.
• Nazwy Blu-ray Disc™, Blu-ray™ oraz logo są
znakami towarowymi Blu-ray Disc Association.
• iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle oraz iPod touch to znaki towarowe
firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Niniejsze urządzenie wykorzystuje technologię
Cinavia do ograniczenia wykorzystywania
nieautoryzowanych kopii produkowanych
komercyjnie filmów i nagrań wideo oraz ich
ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zabronionego użycia nieautoryzowanej kopii,
zostanie wyświetlony komunikat a odtwarzanie lub
kopiowanie zostanie przerwane.
Więcej informacji na temat technologii
Cinavia można uzyskać w Centrum Informacji
Konsumenckiej Cinavia Online pod adresem http://
www.cinavia.com.
Aby otrzymać dodatkowe informacje na temat
technologii Cinavia pocztą, wyślij kartkę pocztową
ze swoim adresem do: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.”
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 5
5|
2012-02-23 오후 1:53:53
Spis Treści
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
2
3
3
Ostrzeżenie
Przechowywanie i postępowanie z płytami
Ostrzeżenia dotyczące postępowania z
urządzeniem
Korzystanie z funkcji 3D
Copyright
Licencja
3
4
4
USTAWIENIA
21
23
23
24
29
33
Procedura wstępnych ustawień
Ekran główny
Otwieranie ekranu Ustawienia
Ustawienia – funkcje menu
Sieci i Internet
Aktualizowanie oprogramowania
ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW
ROZPOCZYNANIE UŻYTKOWANIA
7
8
11
12
12
13
Zgodność płyt i formatów
Logo płyt odtwarzanych przez urządzenie
Akcesoria
Panel przedni
Panel tylny
Pilot
PODŁĄCZANIE
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
Zakładanie toroidalnego rdzenia
ferrytowego na przewód zasilania
urządzenia głównego
Podłączanie głośników
Elementy zestawu głośników
Podłączanie głośników
Podłączanie anteny FM
Podłączanie do urządzeń iPod/iPhone
Używanie kabla USB
Używanie stacji dokującej
Podłączanie do telewizora
Sposób 1 Podłączanie do telewizora
za pomocą kabla HDMI — najwyższa
jakość (zalecana)
Sposób 2 Podłączanie do telewizora
za pomocą kabla wideo — dobra jakość
35
36
36
37
37
37
38
38
40
42
45
45
48
50
Ekran AllShare Play
Odtwarzanie plików w urządzeniu
pamięci USB lub urządzenia iPod/iPhone
Modele iPod/iPhone, których można
używać z tym urządzeniem
Ekran Funkcja
Odtwarzanie komercyjnych płyt wideo
Odtwarzanie komercyjnych płyt audio
Odtwarzanie płyty z zawartością nagraną
przez użytkownika
Korzystanie z funkcji AllShare Network
Sterowanie odtwarzaniem wideo
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Wyświetlanie zdjęć
Korzystanie z menu Narz. gdy plik jest
podkreślony
Słuchanie radia
Korzystanie z przycisków sterowania
efektami specjalnymi na pilocie
USŁUGI SIECIOWE
51
53
Korzystanie z funkcji Smart Hub
BD-LIVE™
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Sposób 1 WEJŚCIE HDMI :
Podłączanie do zewnętrznego urządzenia
przy użyciu przewodu HDMI
Sposób 2 OPTYCZNE : Podłączanie
zewnętrznego cyfrowego urządzenia audio
Sposób 3 WEJŚCIE AUX : Podłączanie
zewnętrznego urządzenia analogowego
DODATEK
54
60
63
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Podłączanie do rutera sieciowego
Sieć przewodowa
Sieć bezprzewodowa
| 6 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 6
2012-02-23 오후 1:53:56
Rozpoczynanie Użytkowania
Zgodność płyt i formatów
02
Typy płyt i zawartości, które może odtwarzać urządzenie
Typ płyt
Płyta Blu-ray
Płyta Blu-ray 3D
WIDEO
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Szczegółowe dane
BD-ROM lub płyta BD-RE/-R nagrana w formacie BD-RE.
DVD-VIDEO, nagrane płyty DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, które zostały
nagrane i sfinalizowane lub nośniki pamięci USB zawierające treści w formacie
DivX, MKV, MP4.
MUZYKA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzyka nagrana na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub nośniki
pamięci USB zawierające pliki w formacie MP3 lub WMA.
ZDJĘCIA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Zdjęcia nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub nośniki
pamięci USB zawierające pliki w formacie JPEG.
Rozpoczynanie Użytkowania
Multimedia
| UWAGA |
Urządzenie może nie odtwarzać pewnych płyt CD-RW/-R oraz DVD-R ze względu na typ płyty lub warunki, w jakich dana
płyta została nagrana.
Jeśli płyta DVD-RW/-R została nieprawidłowo nagrana w formacie DVD Video, nie zostanie odtworzona.
Urządzenie nie odtwarza zawartości nagranej na płycie DVD-R z prędkością przekraczającą 10 MB/s.
Urządzenie nie odtwarza zawartości nagranej na płycie BD-R lub urządzeniu USB z prędkością przekraczającą 30 MB/s.
Funkcja odtwarzania może być niedostępna w przypadku niektórych typów płyt lub podczas określonych czynności, np.
zmiany kąta patrzenia i regulacji proporcji ekranu. Szczegółowe informacje o płytach można znaleźć na opakowaniu płyty. W
razie potrzeby należy się z nimi zapoznać.
Podczas odtwarzania treści BD-J, ładowanie może trwać dłużej niż w przypadku normalnych treści, a niektóre funkcje mogą
działać wolniej.
Typy płyt, których urządzenie nie odtwarza
• HD DVD
• Płyty DVD-ROM/PD/
MV itp.
• DVD-RAM
• Super Audio CD (za
wyjątkiem warstwy
CD)
• DVD-RW(VR mode)
• Płyty DVD-R o
pojemności 3,9 GB do
• CVD/CD-ROM/CDV/
autoringu.
CD-G/CD-I/LD (w
przypadku płyt CD-G
odtwarzana jest tylko
ścieżka audio, bez grafiki).
| UWAGA |
Urządzenie może nie reagować na wszystkie polecenia obsługi, ponieważ niektóre płyty Blu-ray, DVD oraz CD umożliwiają
obsługę w określonym lub ograniczonym zakresie i zapewniają tylko pewne funkcje odtwarzania. Należy pamiętać, że nie jest
to wada produktu.
Firma Samsung nie może zagwarantować, że niniejsze urządzenie odtworzy każdą płytę posiadającą logo Blu-ray Disc, DVD
lub CD, ponieważ formaty płyt ulegają zmianom, a podczas tworzenia oprogramowania płyt Blu-ray, DVD i CD i/lub produkcji
płyt mogą występować problemy lub błędy.
W razie pytań lub trudności z odtwarzaniem płyt Blu-ray, DVD lub CD w niniejszym urządzeniu, należy skontaktować się z
Centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG. Należy też zapoznać się z pozostałymi rozdziałami niniejszej instrukcji, aby uzyskać
dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń odtwarzania.
Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt komercyjnych lub DVD zakupionych w innym regionie.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 7
7|
2012-02-23 오후 1:53:59
Rozpoczynanie Użytkowania
Kod regionu
Logo płyt odtwarzanych przez urządzenie
Zarówno urządzenie jak i płyty są kodowane
według regionów. Aby płyta mogła zostać
odtworzona, kody regionów muszą być
dopasowane. Jeśli kody nie są dopasowane,
odtworzenie płyty będzie niemożliwe.
Numer regionu niniejszego urządzenia jest
widoczny na panelu tylnym urządzenia.
Typ płyty
Płyta Blu-ray
DVD-VIDEO
Kod
regionu
Obszar
A
Ameryka Północna, Ameryka
Środkowa, Ameryka Południowa,
Korea, Japonia, Taiwan, Hong Kong,
Azja południowo-wschodnia
B
Europa, Grenlandia, francuskie
terytoria zależne, Bliski Wschód,
Afryka, Australia i Nowa Zelandia.
C
Indie, Chiny, Rosja, Azja środkowa i
południowa.
1
Stany Zjednoczone, terytoria Stanów
Zjednoczonych oraz Kanada
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód,
Egipt, Afryka Południowa, Grenlandia
3
Tajwan, Korea, Filipiny, Indonezja,
Hongkong
4
Meksyk, Ameryka Płd., Ameryka
Środkowa, Australia, Nowa Zelandia,
Wyspy Australii i Oceanii, Karaiby
5
Rosja, Europa Wschodnia, Indie,
większość krajów Afryki, Korea
Północna, Mongolia
6
Chiny
| UWAGA |
Jeżeli numer regionu płyty Blu-ray Disc/DVD nie jest
zgodny z numerem regionu urządzenia, urządzenie nie
może odtworzyć płyty.
Płyta Blu-ray
Płyta Blu-ray 3D
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
System transmisji PAL w
Polsce, Francji, Niemczech itd.
Java
Obsługiwane formaty
Obsługa plików muzycznych
Rozszerzenie
pliku
Kontener
Kodek
audio
Zakres obsługi
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Zgodny z WMA
wersja 10
* Częstotliwości
próbkowania (w kHz)
— 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
* Szybkość transmisji
— wszystkie
prędkości w zakresie
od 5 do 384 KB/s
*.wma
WMA
| 8 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 8
2012-02-23 오후 1:54:03
Obsługa pliku wideo
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Liczba klatek
na sekundę
(kl/s)
Szybkość
transmisji
(MB/s)
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Media
WMV (wmv9) Window
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
WMA
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Kodek wideo
AVI
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
AAC
3GPP
VRO
VOB
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
PS
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
TS
Kodek audio
Rozpoczynanie Użytkowania
*.avi
Rozdzielczość
Kontener
02
Rozszerzenie
pliku
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 Ograniczenia
- Nawet jeżeli każdy plik jest zakodowany poprzez obsługiwany kodek wymieniony na liście powyżej, plik
może nie zostać odtworzony, jeżeli występują problemy z jego zawartością.
- Nie można zagwarantować normalnego odtwarzania, jeżeli informacje kontenera pliku są nieprawidłowe
lub jeżeli sam plik jest uszkodzony.
- Pliki oferujące wyższą od standardowej prędkość transmisji lub liczbę klatek na sekundę mogą nie być
odtwarzane płynnie.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 9
9|
2012-02-23 오후 1:54:14
Rozpoczynanie Użytkowania
- Funkcja Wyszukiwania (przeskakiwania) nie jest
dostępna, jeżeli uszkodzona jest tabela indeksu
pliku.
- Podczas zdalnego odtwarzania pliku przez
połączenie sieciowe, odtwarzanie wideo może
nie odbywać się płynnie, w zależności od
prędkości sieci.
 Dekoder wideo
- Obsługuje nawet do formatu H.264, poziom 4.1
- Nie obsługuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 i AVCHD
- MPEG4 SP, ASP:
Poniżej 1280 x 720: 60 klatek maks.
Powyżej 1280 x 720: 30 klatek maks.
- Nie obsługuje formatu GMC 2 lub nowszego
 Dekoder audio
- Obsługuje formaty WMA 7, 8, 9 oraz STD
- Urządzenie nie obsługuje plików
wielokanałowych WMA 9 PRO, jeżeli liczba
kanałów jest wyższa niż 2 lub gdy pliki
wymagają bezstratnego dekodowania dźwięku.
- Urządzenie nie obsługuje częstotliwości
próbkowania WMA 22050 Hz mono
Obsługiwane formaty plików z napisami
DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Uwagi dotyczące połączeń USB
• Urządzenie obsługuje nośniki pamięci USB,
odtwarzacze MP3, aparaty cyfrowe oraz czytniki
kart USB.
• Urządzenie nie obsługuje nazw folderów i plików
o długości przekraczającej 128 znaków.
• Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą
nie być zgodne z urządzeniem.
• Urządzenie obsługuje systemy plików FAT 16,
FAT 32 i NTFS.
• Urządzenia USB należy podłączać bezpośrednio
do portu USB urządzenia. Podłączanie przez
kabel USB może powodować problemy ze
zgodnością.
• Włożenie więcej niż jednego urządzenia pamięci
do czytnika wielu kart może powodować
nieprawidłowe działanie czytnika.
• Urządzenie nie obsługuje protokołu PTP.
• Nie należy odłączać urządzeń USB podczas
procesu wczytywania.
• Im większa rozdzielczość obrazu, tym dłużej
trwa wyświetlenie obrazu.
• Urządzenie nie może odtwarzać plików MP3
z technologią DRM, pobranych z witryn
komercyjnych.
• Urządzenie obsługuje wyłącznie filmy wideo
nagrane z prędkością poniżej 30 kl/s (szybkość
klatkowania).
• Urządzenie obsługuje tylko urządzenia
pamięci masowej USB MSC, takie jak napędy
typu „thumb drive” oraz dyski twarde USB.
(Technologia HUB nie jest obsługiwana.)
• Nie wszystkie dyski twarde USB, czytniki wielu
kart oraz napędy typu „thumb drive” są zgodne
z tym urządzeniem.
• Jeżeli dane urządzenie USB wymaga zbyt dużo
mocy, jego działanie może zostać ograniczone
przez urządzenie zabezpieczające obwody.
• Jeżeli odtwarzanie z dysku twardego USB
jest niestabilne, należy zapewnić dodatkowe
zasilanie poprzez podłączenie dysku twardego
do gniazda sieciowego. Jeżeli problem
nie ustępuje, należy skontaktować się z
producentem dysku twardego USB.
• Urządzenia pamięci masowej USB należy
usuwać bezpiecznie (za pomocą funkcji „Bezp.
odłącz. USB”) aby zapobiec ewentualnemu
uszkodzeniu pamięci USB.
Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do menu
głównego, naciśnij ŻÓŁTY (C), a następnie
naciśnij przycisk E.
• Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek uszkodzenia plików z danymi lub
utratę danych.
AVCHD (ang. Advanced Video Codec
High Definition)
• Niniejsze urządzenie odtwarza płyty w formacie
AVCHD. Płyty te są zazwyczaj nagrywane i
wykorzystywane w kamerach cyfrowych.
• Format AVCHD to format nagrań z kamer wideo
wysokiej rozdzielczości.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 dokonuje kompresji
obrazów z większą wydajnością niż tradycyjny format
kompresji obrazów.
• Niektóre płyty AVCHD wykorzystują format
„x.v.Colour”. Niniejsze urządzenie odtwarza płyty w
formacie AVCHD wykorzystujące format „x.v.Colour”.
• „x.v.Colour” to znak towarowy firmy Sony Corporation.
• „AVCHD” oraz logo AVCHD to znaki towarowe
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony
Corporation.
| 10 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 10
2012-02-23 오후 1:54:15
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
7
8
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
Przewód wideo
Antena FM
Rozpoczynanie Użytkowania
Akcesoria
02
| UWAGA |
W zależności od warunków nagrywania niektóre płyty w formacie AVCHD mogą nie zostać odtworzone.
Płyty w formacie AVCHD muszą być sfinalizowane.
Format „x.v.Colour” oferuje szerszy zakres kolorów niż standardowe płyty DVD z kamer cyfrowych.
Niektóre płyty w formatach DivX, MKV i MP4 mogą nie być odtwarzane, w zależności od rozdzielczości wideo i szybkości
klatkowania.
Instrukcja obsługi
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
(Przewód zasilania)
Gniazdo do iPoda


Toroidalny rdzeń ferrytowy
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Pilot/baterie (rozmiar AAA)
Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i mogą
różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
Istnieje możliwość nałożenia opłaty administracyjnej w przypadku gdy:
a. zostanie wezwany technik, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy
użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji)
b. urządzenie zostanie przyniesione do punktu napraw, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona
żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji)

Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem
jakiejkolwiek naprawy lub wizytą technika na miejscu.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 11
11 |
2012-02-23 오후 1:54:17
Rozpoczynanie Użytkowania
Panel przedni
ODTWARZANIE/PAUZA
ENTER
STOP
OTWÓRZ/ZAMKNIJ
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
FUNKCJA
5V 500mA
WYŚWIETLACZ
TACA PŁYTY
ZASILANIE
USB HOST
CZUJNIK PILOTA
| UWAGA |
Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia przez gniazdo USB Host, należy użyć pamięci USB.
Gdy urządzenie wyświetla menu płyty Blu-ray, uruchomienie filmu przy użyciu przycisku 6 na urządzeniu lub na pilocie
jest niemożliwe. Aby odtworzyć film, należy wybrać polecenie Odtwórz film lub Uruchom w menu płyty, a następnie naciśnij
przycisk E.
Panel tylny
AUX
IN
SPEAKERS OUT
ANTENA FM
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
WENTYLATOR
CHŁODZĄCY
WYJŚCIE WIDEO
OPTICAL
iPod
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
FM ANT
WEJŚCIE DODATKOWE
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
ZŁĄCZA WYJŚĆ
GŁOŚNIKÓW
LAN
ZŁĄCZE SIECI LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
WYJŚCIE HDMI
ZEWNĘTRZNE CYFROWE
WEJŚCIE AUDIO
(OPTYCZNE)
WEJŚCIE HDMI
| UWAGA |
Podczas instalacji zestawu kina domowego należy zapewnić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron
urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy zasłaniać wentylatora ani otworów wentylacyjnych.
| 12 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 12
2012-02-23 오후 1:54:24
Pilot
02
Opis pilota
FUNCTION
TV
SOURCE
Aby przełączyć na tryb telewizji,
naciśnij przycisk TV.
RECEIVER
Aby przełączyć na kino domowe,
naciśnij przycisk BD.
Opcje można wybierać za pomocą
przycisków numerycznych.
Naciśnij, aby wyświetlić menu
Dysk.
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Regulacja głośności.
Naciśnij, aby przejść do ekranu
głównego.
Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia wyświetlenie obrazu na
pełnym ekranie telewizora.
Naciśnięcie tego przycisku
wyświetla menu Narz..
Te przyciski umożliwiają wybór
pozycji menu ekranowego i
zmianę wartości menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Przyciski te służą zarówno do
obsługi menu tego produktu, jak
również kilku innych funkcji płyt
Blu-ray.
Naciśnięcie umożliwia użycie
funkcji Smart Hub.
Naciśnij, aby użyć funkcji vTuner.
Naciśnięcie umożliwia wyszukanie
treści.
Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia wybór języka ścieżki
audio płyty.
Funkcja RDS służy do odbierania
stacji FM.
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
Te przyciski umożliwiają przejście do
tyłu lub do przodu.
Ten przycisk służy do zatrzymania/
uruchomienia odtwarzania płyty.
Ten przycisk umożliwia
tymczasowe wyłączenie dźwięku.
Ten przycisk ustawia wyłącznik
czasowy, aby wyłączyć produkt.
POPUP
Otwieranie menu podręcznego/
tytułowego.
Wyszukiwanie do tyłu lub do
przodu.
Wstrzymanie odtwarzania płyty.
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
Wyszukiwanie aktywnych stacji
FM i zmiana kanałów.
Dostosowywanie poziomu głośności
subwoofera.
Umożliwia ponowne odtwarzanie
tytułu, rozdziału, utworu lub płyty.
INFO
Wyświetla informacje o
odtwarzanej treści podczas
odtwarzania płyty Blu-ray/DVD.
EXIT
RETURN
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Naciśnięcie powoduje zamknięcie
menu.
Służy do ustawiania programowanych
częstotliwości radiowych.
Umożliwia wybranie opcji MONO lub
STEREO dla sygnału radiowego.
Naciśnięcie uruchamia efekt dźwięku
trójwymiarowego.
Naciśnięcie uruchamia efekty
dźwiękowe.
Naciśnięcie uruchamia zwykłe
wideo 2D w trybie 3D.
Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia wybór języka napisów.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 13
Rozpoczynanie Użytkowania
Włączanie/wyłączanie urządzenia.
Naciśnięcie tego przycisku
uruchamia tryb Blu-ray (HDMI1,
AUX, BD/DVD, itp.).
lub
umożliwia wybór trybu wideo
telewizora.
Otwiera i zamyka tacę płyty.
13 |
2012-02-23 오후 1:54:28
Rozpoczynanie Użytkowania
Wkładanie baterii do pilota
Kod
Marka
Kod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Marka
Rozmiar baterii: AAA
1
Kody sterowania telewizora
2
| UWAGA |
Upewnij się, że bieguny baterii zostały ustawione zgodnie
z oznaczeniami „+” i „–” na rysunku w komorze.
W przypadku typowego użytkowania telewizora baterie
wystarczają na rok czasu.
Pilota można używać maksymalnie z odległości około 7
metrów od urządzenia w linii prostej.
Konfiguracja pilota
Niektórymi funkcjami telewizora można sterować
za pomocą tego pilota.
Obsługiwanie telewizora za pomocą pilota
1 . Naciśnij przycisk TV, aby ustawić pilota w
tryb TV.
2 . Włącz telewizor.
3 . Przytrzymując przycisk ZASILANIA,
wprowadź kod odpowiadający marce
telewizora.
• Jeśli w tabeli podano więcej niż jeden kod
dla danego telewizora, należy wpisywać je
po kolei, aby ustalić odpowiedni kod.
• Przykład: Telewizor firmy Samsung
Przytrzymując przycisk ZASILANIA, za
pomocą przycisków numerycznych wpisz
00. Jeżeli kod ten nie zadziała, spróbuj 15,
następnie 16 itp.
4 . Jeśli telewizor zostanie wyłączony,
konfiguracja jest zakończona.
• Można korzystać z przycisków TV POWER,
REGULACJI GŁOŚNOŚCI, WYBORU
KANAŁU i przycisków numerycznych (0–9).
| UWAGA |
Pilot może nie obsługiwać niektórych marek telewizorów.
Ponadto, w zależności od marki telewizora, niektóre
funkcje mogą być niedostępne.
Domyślnie pilot obsługuje telewizory firmy Samsung.
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
RCA/Proscan
Croslex
62
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Realistic
03, 19
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Sampo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
CXC
03
Samsung
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36,
48, 59, 90
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
| 14 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 14
2012-02-23 오후 1:54:35
Podłączanie
W tej części opisano różne metody podłączania tego urządzenia do komponentów zewnętrznych.
Przed przeniesieniem lub instalacją urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.
SPEAKERS OUT
IMPEDANCE : 3
1. Pociągnij zaczep toroidalnego rdzenia ferrytowego,
aby go otworzyć.
2. Zrób podwójną pętlę na przewodzie zasilania
głównego urządzenia.
3. Załóż toroidalny rdzeń ferrytowy na przewód
zasilania głównego urządzenia, jak pokazano na
ilustracji, i ściśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
Podłączanie
Przymocowanie toroidalnego rdzenia ferrytowego do
przewodu zasilania urządzenia głównego zapobiega
zakłóceniom spowodowanym przez sygnały radiowe.
03
Zakładanie toroidalnego rdzenia ferrytowego na przewód zasilania urządzenia głównego
iPod
LAN
Podłączanie głośników
Umieszczenie urządzenia
Głośnik przedni (P)
Subwoofer
Umieść go na stojaku lub półce lub
pod szafką telewizora.
Wybieranie miejsca słuchania
Miejsce słuchania powinno
być oddalone od telewizora
na odległość będącą 2,5- lub
3-krotnością przekątnej ekranu
telewizora. Na przykład, jeśli
posiadasz 46-calowy ekran,
zaplanuj miejsce słuchania w
odległości od 2,92 do 3,50 metrów
od ekranu.
Urządzenie
Głośnik przedni (L)
Głośniki przednie
Umieść je z przodu miejsca słuchania, w swoim kierunku, pod kątem około 45°.
Umieść głośniki w taki sposób, aby ich głośniki wysokotonowe znajdowały się na tej
samej wysokości co uszy.
Subwoofer
Położenie subwoofera nie jest takie istotne. Można go ustawić w dowolnym miejscu.
Elementy zestawu głośników
(L)
(P)
PRZEDNI
SUBWOOFER
PRZEWÓD ŁOŚNIKA
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 15
15 |
2012-02-23 오후 1:54:41
Podłączanie
Podłączanie głośników
1. Dopasuj wszystkie przewody do odpowiednich głośników, zestawiając
kolor wtyczki każdego przewodu z kolorem naklejki na spodzie każdego
głośnika.
2. Aby podłączyć przewód głośnikowy do każdego głośnika:
a. Naciśnij czerwony zacisk z tyłu głośnika, wsuń czerwony przewód, a
następnie zwolnij zacisk.
b. Naciśnij czarny zacisk z tyłu głośnika, wsuń czarny przewód, a
następnie zwolnij zacisk.
3. Podłącz wtyczki głośników z tyłu urządzenia, dopasowując kolory wtyczek
głośników do kolorów gniazd w głośnikach.
Czarny
Czerwony
Głośnik przedni (L)
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Głośnik przedni (P)
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Subwoofer
iPod
LAN
| PRZESTROGA |
Aby zamontować urządzenie na ścianie, wkręć w ścianę śruby lub przybij solidnie gwoździe i zamontuj głośnik zawieszając go przy użyciu
znajdujących się z tyłu otworów. Akcesoria montażowe (gwoździe lub śruby) i usługa montażu nie są zapewniane przez firmę.
Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę głośnikami ani w ich pobliżu. W przypadku upadku głośników taka zabawa mogłaby doprowadzić
do obrażeń.
Przewody głośników należy tak podłączyć do głośników, aby zgadzały się ich biegunowości (+/ –).
Subwoofer należy umieścić poza zasięgiem dzieci, aby uniemożliwić dzieciom wkładanie rąk lub ciał obcych do kanału (otworu) subwoofera.
Subwoofera nie należy wieszać na ścianie za kanał (otwór).
| UWAGA |
Postawienie głośnika w pobliżu telewizora może spowodować zniekształcenie obrazu na ekranie w wyniku wytwarzanego pola
magnetycznego.
| 16 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 16
2012-02-23 오후 1:54:51
Podłączanie anteny FM
03
Antena FM (w zestawie)
Podłączanie
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
HDMI IN
1
2
DIGITAL
AUDIO IN
N
FM ANT
1 . Podłącz antenę FM dołączoną do gniazda ANTENY FM.
2 . Powoli przemieszczaj przewód anteny, aż znajdziesz miejsce, gdzie odbiór jest dobry, a następnie
przymocuj antenę do ściany lub innej twardej powierzchni.
| UWAGA |
Urządzenie nie odbiera stacji AM.
Podłączanie do urządzeń iPod/iPhone
Używanie kabla USB
Używanie stacji dokującej
Podłącz urządzenie iPod/iPhone przy użyciu kabla
USB do przedniego portu USB.
Aby odtwarzać obraz wideo, należy podłączyć
przewód kompozytowy.
AUX
IN
VIDEO
OU
OUT
IMPEDANCE : 3
RS OUT
5V 500mA
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
N
FM ANT
5V 500mA
iPod
| UWAGA |
Należy się upewnić, że złącze stacji dokującej jest podłączone etykietą „” do góry.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 17
17 |
2012-02-23 오후 1:54:55
Podłączanie
Podłączanie do telewizora
Wybierz sposób 1 lub 2.
• W przypadku ustawienia możliwości obsługi telewizora za pomocą pilota urządzenia naciśnij przycisk TV SOURCE na
pilocie, a następnie wybierz odpowiednie zewnętrzne źródło z listy źródeł telewizora (HDMI, Video In, itp.), aby wyświetlać
film przy użyciu kina domowego.
AUX
IN
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
OPTICAL
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
(Przewód sprzedawany osobno.)
Sposób 2
Sposób 1
HDMI IN
VIDEO IN
Sposób 1 Podłączanie do telewizora za pomocą kabla HDMI — najwyższa jakość (zalecana)
Podłącz kabel HDMI (sprzedawany osobno) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda HDMI IN
w telewizorze.
Sposób 2 Podłączanie do telewizora za pomocą kabla wideo — dobra jakość
Podłącz dostarczony kabel wideo z gniazda VIDEO OUT z tyłu urządzenia do gniazda VIDEO IN w
telewizorze.
| UWAGA |
Sygnał źródłowy wideo jest zawsze wysyłany z gniazda VIDEO OUT w rozdzielczości 576i/480i niezależnie od rozdzielczości
ustawionej w menu Setup (Konfiguracja).
Nie należy podłączać urządzenia za pośrednictwem magnetowidu. Na sygnały wideo kierowane przez magnetowidy mogą
mieć wpływ systemy ochrony praw autorskich. Obraz na ekranie telewizora będzie wtedy zniekształcony.
| 18 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 18
2012-02-23 오후 1:55:00
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
W
Czerwony
AUX
IN
Biały
AUX
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Podłączanie
R
03
Aby wybrać prawidłowy tryb dla urządzenia zewnętrznego, naciśnij przycisk FUNCTION. Po każdym naciśnięciu
przycisku tryb będzie zmieniać się w następującej kolejności :
BD/DVD D. IN AUX R.IPOD HDMI1 HDMI2 FM BT
OPTICAL
1
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
FM ANT
(Przewód kupowany
oddzielnie.)
FM ANT
Sposób 3
Sposób 2
(Przewód kupowany
oddzielnie.)
Sposób 1
(Przewód kupowany
oddzielnie.)
Urządzenia zewnętrzne
HDMI OUT
OPTICAL OUT
AUDIO OUT
Sposób 1 WEJŚCIE HDMI : Podłączanie do zewnętrznego urządzenia przy użyciu przewodu HDMI
Podłącz przewód HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda HDMI IN z tyłu urządzenia do gniazda HDMI
OUT urządzenia cyfrowego.  Wybierz tryb HDMI1 lub HDMI2.
Sposób 2 OPTYCZNE : Podłączanie zewnętrznego cyfrowego urządzenia audio
Podłączanie cyfrowego sygnału wyjściowego audio urządzeń wysyłających sygnał cyfrowy, takich jak
odbiorniki telewizji kablowej i satelitarnej (Set-Top-Box).
Za pomocą cyfrowego kabla optycznego (sprzedawany oddzielnie), połącz gniazdo wejścia optycznego
audio cyfrowego urządzenia z gniazdem cyfrowego wejścia optycznego urządzenia zewnętrznego za
pomocą kabla optycznego.
 Wybierz tryb D. IN.
Sposób 3 WEJŚCIE AUX : Podłączanie zewnętrznego urządzenia analogowego
Za pomocą kabla audio RCA (kupowany oddzielnie), połącz gniazdo AUDIO IN urządzenia z gniazdem
AUDIO OUT zewnętrznego urządzenia analogowego.  Wybierz tryb AUX.
• Kolory wtyczek kabli należy dopasować do kolorów gniazd wejściowego i wyjściowego.
| UWAGA |
Aby oglądać obraz wideo z odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej, należy podłączyć jego wyjście wideo bezpośrednio do telewizora.
Ten system obsługuje cyfrowe częstotliwości próbkowania wynoszące 32 kHz lub wyższe z zewnętrznych urządzeń cyfrowych.
Ten system obsługuje tylko dźwięk DTS i Dolby Digital. Dźwięk w formacie MPEG, który jest ciągłym strumieniem bitów, nie jest obsługiwany.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 19
19 |
2012-02-23 오후 1:55:02
Podłączanie
Podłączanie do rutera sieciowego
Sieć bezprzewodowa
Urządzenie można podłączyć do routera
sieciowego za pomocą jednego ze sposobów
zilustrowanych poniżej.
Sieć przewodowa
5V 500mA
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Bezprzewodowe urządzenie
udostępniające adres IP
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
Modem szerokopasmowy
(ze zintegrowanym ruterem)
Usługa
szerokopasmowa
Lub
Usługa
szerokopasmowa
Ruter
| UWAGA |
Usługa
szerokopasmowa
Modem
szerokopasmowy
| UWAGA |
Dostęp internetowy do serwera aktualizacji
oprogramowania firmy Samsung może być niedozwolony,
w zależności od używanego rutera oraz zasad dostawcy
usług internetowych. Aby uzyskać więcej informacji
skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
Użytkownicy DSL powinni nawiązać połączenie sieciowe
za pomocą rutera.
Aby korzystać z funkcji odtwarzania AllShare, należy
podłączyć komputer do sieci zgodnie z ilustracją po lewej
stronie.
Połączenie może być przewodowe lub bezprzewodowe.
Jeżeli bezprzewodowy ruter IP obsługuje protokół
DHCP, urządzenie może użyć protokołu DHCP lub
statycznego adresu IP, aby nawiązać połączenie z siecią
bezprzewodową.
Ustaw bezprzewodowy ruter IP na tryb infrastruktury. Tryb
Ad-hoc nie jest obsługiwany.
Urządzenie obsługuje tylko poniższe kluczowe protokoły
zabezpieczeń bezprzewodowych:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)
Wybierz aktualnie nieużywany kanał bezprzewodowego
rutera IP. Jeśli kanał ustawiony dla bezprzewodowego
rutera IP jest aktualnie używany przez inne urządzenie
znajdujące się w pobliżu, spowoduje to zakłócenia i błąd
komunikacji.
W przypadku wyboru trybu Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11n i ustawienia typu kodowania w
ruterze lub punkcie dostępu na WEP, TKIP lub TKIPAES (WPS2Mixed), urządzenie nie będzie obsługiwać
połączenia zgodnie z nowymi specyfikacjami certyfikacji
Wi-Fi.
Bezprzewodowa sieć LAN, ze względu na swój charakter
może powodować zakłócenia, w zależności od warunków
roboczych (wydajności urządzenia zapewniającego dostęp
do Internetu, odległości, przeszkód, zakłóceń z innych
urządzeń wykorzystujących częstotliwość radiową, itp.).
| 20 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 20
2012-02-23 오후 1:55:05
Ustawienia
• Menu główne nie będzie wyświetlane, jeżeli nie zostaną
skonfigurowane ustawienia wstępne.
• Menu ekranowe urządzenia może ulec zmianie po
aktualizacji wersji oprogramowania.
• Poszczególne kroki uzyskiwania dostępu mogą się
różnić w zależności od wybranego menu.
Urządzenie domyślnie uruchamia procedurę łączenia z
siecią bezprzewodową. Aby skonfigurować połączenie
kablowe, wybierz polecenie Pomiń, a następnie przejdź
do rozdziału „Konfigurowanie połączenia sieciowego”
na stronie 29 po zakończeniu Procedury ustawień
początkowych.
Jeżeli teraz pominiesz konfigurację sieci bezprzewodowej,
przejdź do rozdziału „Sieć bezprzewodowa” na stronie 30,
aby skonfigurować bezprzewodowe połączenie sieciowe
urządzenia później.
1 . Włącz telewizor po podłączeniu urządzenia, a
następnie włącz urządzenie. Kiedy urządzenie
jest włączane po raz pierwszy, automatycznie
wyświetlany jest ekran Ustawienia Początkowe
— Język.
Ustawienia
| UWAGA |
04
Procedura wstępnych ustawień
5 . Urządzenie wyszukuje, a następnie wyświetla
wszystkie dostępne połączenia sieciowe
rutera bezprzewodowego.
Ustawienia początkowe > Ustawienia sieci (2/5)
Initial Settings > On-Screen Language
Wybierz z listy router bezprzewodowy.
Select a language for the on-screen
displays.
Dansk
Nederlands
English
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Hausa
Magyar
Asusu Igbo
1/4
KIMING_VTOWER
▲
Odśwież
TIAS
Select English as the
on-screen menu
language.
WPS(PBC)
si-ap
Poprzedni
surlwang5
Next
Dalej
Dodawanie sieci
Pomiń
Italiano
▼
2 . Za pomocą przycisków ▲▼◄► na
pilocie wybierz żądany język, a następnie
naciśnij dwukrotnie przycisk E. Zostanie
wyświetlony ekran Start.
3 . Naciśnij przycisk E, aby rozpocząć
konfigurację. Zostanie wyświetlony ekran
Ustawienia sieci.
Ustawienia początkowe > Ustawienia sieci (1/5)
Następnym etapem jest skonfigurowanie sieci
bezprzewodowej przy użyciu wewnętrznej karty sieci
LAN.
6 . Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz ruter ,
a następnie naciśnij przycisk E. Zostanie
podświetlony przycisk Dalej.
7 . Aby kontynuować, naciśnij przycisk
E. Zostanie wyświetlony ekran Klucz
bezpieczeństwa.
| UWAGA |
Jeżeli posiadasz ruter zgodny z technologią WPS(PBC),
wybierz opcję WPS(PBC), naciśnij przycisk E a
następnie wykonaj wskazówki podane na ekranie. Po
zakończeniu przejdź do Kroku 10.
Poprzedni
Dalej
Pomiń
Ustawienia początkowe > Ustawienia sieci (4/5)
Wpisz klucz zabezp.
Wprow. 0
Jeśli chcesz się połączyć z siecią przewodową, podłącz
kabel sieciowy.
4 . Naciśnij przycisk E, aby skonfigurować
połączenie z siecią bezprzewodową
urządzenia lub wybierz opcję Pomiń,
a następnie naciśnij przycisk E, aby
pominąć konfigurację sieci. W przypadku
wyboru polecenia Pomiń, przejdź do Kroku
12.
a
b
g
h
i
j
m
n
o
p
u
v
w
x
s
t
A/a
c

d
e
f
1
2
3
k
l
4
5
6
q
r
7
8
9
Przestrz.
y
z
0



PIN WPS
Poprzedni
Dalej
Pomiń
8 . Wprowadź klucz zabezpieczający sieci. Po
zakończeniu, za pomocą przycisków ▲▼◄►
zaznacz polecenie Dalej , a następnie naciśnij
przycisk E.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 21
21 |
2012-02-23 오후 1:55:11
Ustawienia
| UWAGA |
Wprowadź liczby naciskając przyciski numeryczne pilota
zdalnego sterowania.
Wprowadź litery zaznaczając je za pomocą przycisków
▲▼◄►, a następnie naciskając przycisk E.
Aby wyświetlić wielkie litery (lub ponownie wyświetlić małe
litery, gdy wyświetlane są wielkie), zaznacz przycisk A/a, a
następnie naciśnij przycisk E.
Aby wyświetlić symbole i znaki interpunkcyjne, zaznacz ,
a następnie naciśnij przycisk E. Aby ponownie wyświetlać
litery, zaznacz , a następnie naciśnij przycisk E.
9 . Jeżeli połączenie zostało nawiązane
pomyślnie, zostanie wyświetlony ekran
Połączenie wykonane. Wybierz Dalej,
a następnie naciśnij przycisk E.
Zostanie wyświetlony ekran Aktualizacja
oprogramowania.
| UWAGA |
Jeżeli nie udało się nawiązać połączenia, wybierz Dalej,
a następnie naciśnij przycisk E. Po zakończeniu
procedury Ustawień Początkowych przejdź do rozdziału
„Sieć bezprzewodowa” na stronie 30, aby skonfigurować
bezprzewodowe połączenie sieciowe urządzenia.
10 . Aby zaktualizować oprogramowanie, wybierz
Akt. teraz, a następnie naciśnij przycisk E.
Aby pominąć aktualizację, zaznacz polecenie
Zaktualizuj później, naciśnij przycisk E, a
następnie przejdź do Kroku 12.
| UWAGA |
Jeżeli pominięta została konfiguracja sieci, należy również
pominąć Aktualizację oprogramowania.
11 . Jeżeli dostępna jest Aktualizacja
oprogramowania, urządzenie pobiera
i instaluje aktualizację. Może to chwilę
potrwać. Jeżeli nie ma dostępnej Aktualizacji
oprogramowania, zostanie wyświetlony
komunikat „Nie ma nowych aktualizacji
oprogramowania do pobrania. Masz już
najnowszą wersję”. Następnie naciśnij
przycisk E. Zostanie wyświetlony ekran
Proporcja obrazu TV.
Ustawienia początkowe > Proporcja obrazu TV
Opcje należy dopasować do typu podłączonego
telewizora.
16:9 Oryginalny
16:9 Pełny
4:3 Letter Box
4:3 Pan-Scan
Poprzedni
Wybierz, jeśli
podłączany TV ma
ekran formatu 16:9.
Niektóre filmy formatu
4:3 będą wyświetl. w
formacie 4:3 Pillarbox.
Dalej
12 . Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz proporcje
obrazu dopasowane do ekranu, a następnie
naciśnij przycisk E. Wybierz opcję Dalej, a
następnie naciśnij przycisk E.
Dostępne są cztery opcje:
16:9 Oryginalny - do telewizorów
panoramicznych. Wyświetla obrazy panoramiczne
w oryginalnym formacie 16:9, a obrazy o
stosunku wysokości do szerokości 4:3 (stary
format standardowy) w formacie 4:3 pillarbox z
czarnymi pasami po lewej i prawej stronie.
16:9 Pełny - do telewizorów panoramicznych.
Wyświetla obrazy panoramiczne w oryginalnym
formacie 16:9 oraz rozszerza obrazy w formacie
4:3, aby wypełnić ekran 16:9.
4:3 Letter Box - do starszych telewizorów
analogowych o standardowym ekranie. Wyświetla
obrazy formatu 4:3 w trybie pełnego ekranu, a
obrazy formatu 16:9 w formacie Letter Box, który
zachowuje proporcje obrazu 16:9, ale powoduje
pojawienie się czarnych pasów nad i pod obrazem.
4:3 Pan-Scan - do starszych telewizorów
analogowych o standardowym ekranie. Wyświetla
obrazy formatu 4:3 w trybie pełnego ekranu, a
obrazy formatu 16:9 w formacie Pan-Scan, który
wypełnia ekran, ale obcina lewą i prawą krawędź
obrazu i powiększa środek w pionie.
Ustawienia początkowe > Zakończono
Konfiguracja zakończona.
Język menu ekranowego

Ustawienia sieci

Aktualizacja oprogramowania
-
Prop. ekranu TV

Naciśnij przycisk
Smart Hub, aby
korzystać z mat.
dost. w Internecie.
OK
Smart Hub
13 . Wyświetlony zostanie ekran Konfiguracja
zakończona. Sprawdź ustawienia, aby
potwierdzić, czy są prawidłowe. Wybierz OK,
a następnie naciśnij przycisk E. Zostanie
wyświetlony ekran główny.
| UWAGA |
Aby wyświetlić ponownie ekran Ustawienia początkowe i
wprowadzić zmiany, zaznacz opcję Reset. (Patrz strona 28).
W przypadku użycia kabla HDMI w celu podłączenia
urządzenia do telewizora firmy Samsung obsługującego
funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) oraz 1.) Jeżeli funkcja Anynet+
(HDMI-CEC) ma ustawioną wartość WŁ. zarówno w telewizorze
jak i w urządzeniu oraz 2.) Jeżeli telewizor ma ustawiony język
obsługiwany przez urządzenie, automatycznie urządzenie
wybierze ten język jako język preferowany.
| 22 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 22
2012-02-23 오후 1:55:17
| UWAGA |
2
3
4
1
Smart Hub
Funkcja
Ustawienia
d WPS(PBC)
5
W przypadku pozostawienia urządzenia w trybie
zatrzymania przez ponad 5 minut bez czynności
użytkownika, na ekranie telewizora zostanie wyświetlony
wygaszacz ekranu. W przypadku pozostawienia
urządzenia w trybie wygaszacza przez ponad 20 minut
zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.
Przyciski pilota używane w menu Ustawienia
1
Smart Hub. Uruchamia funkcję Smart Hub. Z funkcji
Smart Hub można przejść do serwisów YouTube, gier oraz
do innych aplikacji
AllShare Play. Umożliwia odtwarzanie filmów wideo, zdjęć
lub plików muzycznych z płyt, urządzeń USB, komputera
lub urządzeń przenośnych.
TOOLS
INFO
2
EXIT
3
Funkcja. Umożliwia wybór źródła sygnału wejściowego
audio/wideo.
RETURN
4
Ustawienia. Umożliwia ustawienie różnych funkcji
dostosowanych do osobistych preferencji.
5
Wyświetla kolorowe przyciski na pilocie, które można
nacisnąć, aby uzyskać dostęp lub wykonać funkcje.
FULL SCREEN
Otwieranie ekranu Ustawienia
1 . Zaznacz opcję Ustawienia na ekranie
głównym, a następnie naciśnij przycisk E.
Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia.
Dźwięk
Sieć
System
Pomoc techniczna
Proporcja obrazu TV
16:9 Oryginalny
Smart Hub — rozmiar ekranu
Rozmiar 3
BD Wise
Wyłączone
Rozdzielczość
REPEAT
3
2
4
TUNER
1
Przycisk HOME : Naciśnij, aby przejść do ekranu
głównego.
2
Przycisk RETURN : Powrót do poprzedniego menu.
3
Przycisk E (Enter) / KIERUNKOWY :
~ Za pomocą przycisków ▲▼◄► można
przemieszczać kursor lub zaznaczać pozycję.
~ Naciśnięcie przycisku E spowoduje
uruchomienie aktualnie zaznaczonej pozycji
lub potwierdzenie ustawienia.
4
Przycisk EXIT : Naciśnięcie spowoduje zamknięcie
bieżącego menu.
| UWAGA |
Przycisku E na panelu przednim urządzenia można
użyć w tym samym celu, co przycisku E na pilocie.
Szczegółowe informacje o funkcjach
Ustawienia 3D
Obraz
HOME
1
 Zaznaczanie opcji na ekranie głównym
1 . Aby zaznaczyć opcję na ekranie głównym,
przemieszczaj kursor za pomocą przycisków
◄►, dopóki nie zostanie podświetlona żądana
opcja, a następnie naciśnij przycisk E.
Auto
Ramka filmu (24 na s)
Auto
Format kolorów HDMI
Auto
HDMI Deep Color
Auto
Tryb progresywny
Auto
Każda funkcja ekranu Ustawienia, pozycja menu
oraz poszczególna opcja, jest szczegółowo
objaśniona na ekranie.
Aby wyświetlić objaśnienie, za pomocą przycisków
▲▼◄► zaznacz funkcję, pozycję menu lub opcję.
Objaśnienie zazwyczaj pojawia się po prawej stronie
ekranu. Krótki opis każdej funkcji ekranu Ustawienia
rozpoczyna się na następnej stronie. Dodatkowe
informacje dotyczące niektórych funkcji można także
znaleźć w Dodatku do niniejszej instrukcji.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 23
Ustawienia
AllShare Play
Odtwarzaj pliki wideo, zdjęcia i muzykę z dysku lub z podłączonych
urządzeń.
04
2 . Aby przejść do menu, menu podrzędnych
oraz opcji ekranu Ustawienia, zapoznaj
się z ilustracją pilota zdalnego sterowania
zamieszczoną poniżej.
Ekran główny
23 |
2012-02-23 오후 1:55:20
Ustawienia
Ustawienia – funkcje menu
Obraz
Ustawienia 3D
Konfiguracja funkcji związanych z 3D.
 Tryb odtwarz. 3D Blu-ray: Zaznacz, czy płyta Blu-ray z
zawartością trójwymiarową ma być odtwarzana w trybie Tryb
3D. Jeżeli w trybie 3D przejdziesz z ekranu głównego do menu
głównego Smart Hub, urządzenie automatycznie przełączy się
w tryb 2D.
 Rozmiar ekranu: Wprowadź rozmiar ekranu telewizora
podłączonego do urządzenia. Urządzenie automatycznie
dostosuje sygnał wyjściowy 3D do rozmiaru ekranu telewizora.
Proporcja
obrazu TV
Umożliwia dostosowanie sygnału wyjściowego urządzenia
do rozmiaru ekranu telewizora. Patrz strona 22, krok 12, aby
zapoznać się z opisem opcji rozmiaru ekranu.
Smart Hub
— rozmiar
ekranu
Umożliwia wybór optymalnego rozmiaru ekranu dla funkcji Smart
Hub.
BD Wise
BD Wise to najnowsza funkcja przekazywania danych stworzona
przez firmę Samsung.
Po podłączeniu urządzenia firmy Samsung do telewizora
Samsung z funkcją BD Wise za pomocą złącza HDMI, gdy funkcja
BD Wise jest włączona zarówno w urządzeniu jak i w telewizorze,
urządzenie wysyła sygnał wideo z rozdzielczością i prędkością
klatkowania płyty Blu-ray/DVD.
Rozdzielczość
Umożliwia ustawienie rozdzielczości wyjściowej sygnału
wideo HDMI na Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Jeśli
podłączone jest wyjście Composite, obsługiwana jest tylko
rozdzielczość 576i/480i. Liczba wskazuje liczbę linii wideo na
klatkę. Litery „i” oraz „p” oznaczają odpowiednio: skanowanie z
przeplotem i progresywne. Im więcej linii, tym wyższa jakość.
Ramka filmu
(24 na s)
Ustawienie w funkcji Ramka filmu (24 na s) opcji Auto umożliwia
urządzeniu automatyczne dostosowanie sygnału wyjściowego
HDMI do prędkości 24 klatek na sekundę, aby podnieść
jakość obrazu, jeżeli urządzenie jest podłączone do telewizora
obsługującego prędkość 24 klatek na sekundę.
• Z funkcji Ramka filmu (24 na s) tylko w telewizorze
obsługującym tę szybkość klatkowania.
• Opcja Ramka filmu jest dostępna tylko jeżeli urządzenie jest w
trybie rozdzielczości wyjścia HDMI 1080i lub 1080p.
Format
kolorów HDMI
Umożliwia ustawienie format przestrzeni kolorów dla wyjścia HDMI
w celu dopasowania funkcji podłączonego urządzenia (telewizora,
monitora itd.).
HDMI Deep
Color
Ta funkcja umożliwia wysyłanie sygnału wideo z gniazda HDMI OUT
z ustawieniem Deep Colour. Ustawienie Deep Colour zapewnia
dokładniejsze odwzorowanie barw, z większą głębią koloru.
Tryb
progresywny
Umożliwia poprawę jakości obrazu podczas odtwarzania płyt DVD.
| 24 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 24
2012-02-23 오후 1:55:45
Ustawienia
głośnika
Dźwięk
Istnieje możliwość ustawienia opcji głośników.
04
Umożliwia ręczną konfigurację ustawień Korektora.
Intel.
głośność
Umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby poziom głośności
pozostawał stabilny gdy następuje zmiana scen lub zmiana
kanału.
Wybór
głośników
Umożliwia wybór głośników aktywnych — głośników telewizora
lub głośników zestawu kina domowego.
Kanał Audio
Return
Umożliwia przekierowanie dźwięku z telewizora na głośniki
zestawu kina domowego. Wymaga połączenia HDMI oraz
telewizora obsługującego funkcję Audio Return Channel (ARC).
• Gdy funkcja Kanał Audio Return jest włączona, podłącz
urządzenie do telewizora za pomocą kabla HDMI. W tym
momencie wejście optyczne nie działa.
• Gdy funkcja Kanał Audio Return ma ustawiony tryb
automatyczny, podłącz urządzenie do telewizora za pomocą
kabla HDMI. W tym momencie funkcja ARC oraz wejście
optyczne zostaną wybrane automatycznie.
Wyjście
cyfrowe
Ustawienia
Korektor
Umożliwia ustawienie opcji Wyjście cyfrowe zgodnie z
możliwościami odbiornika AV podłączonego do urządzenia.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z
tabelą doboru wyjścia cyfrowego. (Patrz strona 59).
Umożliwia zastosowanie dynamicznej kontroli zakresu do opcji
audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz Dolby TrueHD.
Dynamiczna
kontrola
zakresu
Synch. dźw.
 Auto: Automatycznie steruje zakresem dynamicznym
audio Dolby TrueHD, na podstawie informacji zawartych w
ścieżce dźwiękowej Dolby TrueHD. Włącza także funkcję
dynamicznej kontroli zakresu dla opcji Dolby Digital oraz
Dolby Digital Plus.
 Wyłączone: Pozostawia nieskompresowany zakres
dynamiczny, co umożliwia odtwarzanie oryginalnego
dźwięku.
 Włączone: Włącza dynamiczną kontrolę zakresu dla
wszystkich trzech formatów Dolby. Cichsze dźwięki zostają
podgłośnione, natomiast głośne dźwięki ściszone.
Podłączenie urządzenia do telewizora cyfrowego umożliwia
regulację opóźnienia dźwięku, aby ścieżka dźwiękowa
zsynchronizowała się z wideo. Opóźnienie można ustawić w
zakresie od 0 do 300 ms.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 25
25 |
2012-02-23 오후 1:55:47
Ustawienia
Sieć
Ustawienia
sieci
Aby uzyskać więcej informacji na temat Ustawień sieci oraz funkcji
sieciowych, przejdź do rozdziału „Sieci i Internet”, na stronie 29.
Stan sieci
Umożliwia sprawdzenie, czy połączenie z siecią i z Internetem
zostało nawiązane.
Sieć Wi-Fi
Direct
Umożliwia podłączenie urządzenia obsługującego technologię
Wi-Fi Direct do urządzenia za pomocą sieci Peer-to-Peer
bez rutera bezprzewodowego. Możesz użyć podłączonego
urządzenia do sterowania kinem domowym.
Soft AP
Umożliwia bezprzewodowe podłączanie innych typów
urządzeń Wi-Fi do urządzenia. Wymaga utworzenia klucza
zabezpieczeń, który należy wprowadzić do zewnętrznych
urządzeń Wi-Fi, gdy są podłączane do sieci.
Ustawienia
fun. AllShare
Umożliwia zezwalanie urządzeniom zewnętrznym, na przykład
smartfonom łączenie się z urządzeniem i współdzielenie treści
z urządzeniem lub sterowanie urządzeniem.
Nazwa urz.
Umożliwia przypisanie nazwy identyfikującej urządzenie. Nazwy
tej używa się do identyfikacji urządzenia podczas podłączania
do niego zewnętrznych urządzeń Wi-Fi (smartfonów, tabletów,
itp.).
Ustawienia
BD-Live
Umożliwiają zezwalanie, ograniczanie lub zakaz łączenia się z
Internetem usługi BD-Live.
| 26 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 26
2012-02-23 오후 1:55:48
System
Umożliwiają ponowne uruchomienie procedury ustawień
początkowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie 21.
04
Ustawienia
początkowe
Ustawienia
Umożliwia podłączenie bezprzewodowej klawiatury lub myszy
USB do portu USB z przodu urządzenia.
 Ustawienia klawiatury: Umożliwiają konfigurację
bezprzewodowej klawiatury USB podłączonej do urządzenia.
| UWAGA |
Klawiatury można używać tylko gdy w przeglądarce sieciowej wyświetli
się ekran lub okno klawiatury QWERTY.
 Ustawienia myszy: Umożliwiają konfigurację
bezprzewodowej myszy USB podłączonej do urządzenia.
Myszy można używać w menu urządzenia w taki sam
sposób, jak myszy w komputerze.
Menedżer
urządzeń
 Aby użyć myszy w menu urządzenia:
1 . Podłącz mysz USB do urządzenia.
2 . Kliknij przycisk główny wybrany w opcji Ustawienia myszy.
Wyświetlone zostanie proste menu.
3 . Kliknij żądane opcje menu.
| UWAGA |
W zależności od modelu klawiatura lub mysz USB HID mogą nie być
zgodne z tym urządzeniem.
Niektóre klawisze klawiatury HID mogą nie działać.
Nie są obsługiwane przewodowe klawiatury USB.
Niektóre aplikacje mogą nie być obsługiwane.
Jeżeli bezprzewodowa klawiatura HID nie działa z powodu zakłóceń,
przysuń klawiaturę bliżej urządzenia.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Język
Anynet+ to wygodna funkcja oferująca połączenie operacji z
innymi urządzeniami Samsung posiadającymi funkcję Anynet+
i umożliwiająca sterowanie urządzeniami jednym pilotem
zdalnego sterowania firmy Samsung.
Aby uruchomić tę funkcję, należy podłączyć urządzenie do
telewizora marki Samsung z funkcją Anynet+ za pomocą kabla
HDMI.
Można ustawić preferowany język menu ekranowego, menu
płyty, napisów itd.
• Język wybrany w menu płyty, ścieżce dźwiękowej płyty lub
napisach będzie wyświetlany, tylko jeżeli jest obsługiwany
przez płytę.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 27
27 |
2012-02-23 오후 1:55:50
Ustawienia
Domyślny numer PIN to 0000. Jeżeli nie utworzyłeś własnego
hasła, wprowadź domyślny PIN, aby przejść do funkcji
zabezpieczeń.
Zabezpieczenia
 Ocena rodzicielska BD: Zapobiega odtwarzaniu płyt Bluray posiadających ocenę równą lub wyższą od oceny
wprowadzonej przez rodzica dla określonego wieku, o ile
nie zostanie wprowadzony kod PIN.
 Ocena rodzicielska DVD: Uniemożliwia odtwarzanie płyt
DVD o ocenie wyższej od określonej oceny numerycznej
wybranej przez rodzica, o ile nie zostanie wprowadzony
numer PIN.
 Zmień kod PIN: Umożliwia zmianę 4-cyfrowego kodu PIN
umożliwiającego dostęp do funkcji zabezpieczeń.
 Jeżeli zapomnisz kod PIN
1 . Wyjmij dowolną płytę lub urządzenie pamięci masowej
USB.
2 . Naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 na panelu przednim
przez co najmniej 5 sekund. Zostaną przywrócone
wartości fabryczne wszystkich ustawień.
| UWAGA |
Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie dane
użytkownika zapisane w danych BD zostaną usunięte.
Możesz określić jasność wyświetlacza i strefę czasową.
Ogólne
Pomoc
techniczna
 Wyświetlacz przedni: Umożliwia zmianę jasności
wyświetlacza przedniego.
 Strefa czasowa: Możesz określić swoją strefę czasową.
 Przezroczystość menu: Umożliwia regulację
przezroczystości okna menu.
Wideo DivX®
na żąd.
Zobacz kody rejestracji DivX® VOD, aby nabyć i odtwarzać
zawartość DivX® VOD.
Aktualizacja
oprogramowania
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Aktualizacja
oprogramowania, zapoznaj się z rozdziałem „Aktualizowanie
oprogramowania” na stronie 33.
Kontakt
z firmą
Samsung
Zapewnia informacje kontaktowe w razie potrzeby uzyskania
pomocy dotyczącej urządzenia.
Zarządzanie
zdalne
Zeruj
Gdy funkcja ta jest włączona, umożliwia przedstawicielom
Centrum obsługi telefonicznej Samsung zdalne diagnozowanie
i naprawę problemów z urządzeniem. Wymaga aktywnego
połączenia internetowego. Usługa Remote Management może
nie być dostępna w niektórych krajach.
Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości
domyślnych, z wyjątkiem ustawień sieciowych i Smart Hub.
Domyślne hasło zabezpieczające to 0000.
| 28 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 28
2012-02-23 오후 1:55:51
Sieci i Internet
Przewodowa — Ręczna
Jeżeli posiadasz statyczny adres IP lub jeśli
automatyczna procedura nie działa, należy ręcznie
ustawić wartości w opcji Ustawienia sieci.
1 . Wybierz opcję Uruchom na ekranie Ustawienia
sieci, a następnie naciśnij przycisk E. Zostanie
wyświetlony ekran Stan sieci. Urządzenie próbuje
zweryfikować połączenie sieciowe, ale weryfikacja
kończy się niepowodzeniem.
Ustawienia
Po wykonaniu kroków 1 do 3 podanych powyżej:
04
Po podłączeniu niniejszego urządzenia do sieci,
można korzystać z aplikacji i funkcji sieciowych,
takich jak Smart Hub oraz BD-LIVE oraz aktualizować
oprogramowanie urządzenia przez połączenie sieciowe.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu
do usług internetowych, zapoznaj się z rozdziałem
„Usługi sieciowe” niniejszej instrukcji, który znajduje
się na stronach 51-53. Poniżej znajdują się instrukcje
dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego.
Konfigurowanie połączenia sieciowego
Ustawienia sieci
Zanim rozpoczniesz skontaktuj się z dostawcą usług
internetowych, aby dowiedzieć, się czy korzystasz ze
statycznego, czy dynamicznego adresu IP. Jeżeli adres
jest dynamiczny a korzystasz z sieci przewodowej lub
bezprzewodowej, zalecamy zastosowanie procedur
konfiguracji automatycznej opisanych poniżej. Jeżeli
łączysz się z siecią przewodową, podłącz urządzenie do
rutera za pomocą kabla sieci LAN przed rozpoczęciem
procedury konfiguracji. Jeżeli łączysz się z siecią
bezprzewodową, przed rozpoczęciem odłącz wszelkie
połączenia z siecią przewodową.
Aby rozpocząć konfigurację połączenia sieciowego,
wykonaj poniższe kroki:
1 . Na ekranie głównym wybierz opcję Ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk E.
2 . Wybierz Sieć, a następnie naciśnij przycisk E.
3 . Wybierz Ustawienia sieci, a następnie naciśnij
przycisk E.
4 . Przejdź do instrukcji dla sieci przewodowych, które
zaczynają się poniżej lub do instrukcji dotyczących
sieci bezprzewodowych, które zaczynają się na
stronie 30.
Sieć przewodowa
Przewodowa — Automatyczna
Połączenie z siecią przewodową nie powiodło się.
Adres MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Adres IP
0.0.0.0
Maska podsieci
0.0.0.0
Brama
0.0.0.0
Serwer DNS
0.0.0.0
Nie można połączyć się z siecią. Sprawdź, czy w ustawieniach
protokołu IP wprowadzono prawidłowy adres IP. Aby uzyskać
więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.
Poprzedni
Ustaw. IP
Ponów
OK
2 . Zaznacz opcję Ustaw. IP po prawej stronie
ekranu, a następnie naciśnij przycisk E. Zostanie
wyświetlony ekran Ustaw. IP.
3 . Zaznacz pole Tryb IP, a następnie ustaw opcję
Ręcznie.
4 . Za pomocą przycisków numerycznych na
pilocie wprowadź wartości sieciowe. Za pomocą
przycisków ▲▼◄► pilota przechodź pomiędzy
poszczególnymi polami wprowadzania danych.
| UWAGA |
Odpowiednie wartości można uzyskać od dostawcy Internetu.
Można je także sprawdzić w większości komputerów z
systemem Windows. Instrukcje znajdują się w części
„Uzyskiwanie wartości ustawień sieciowych” na tej stronie.
5 . Po zakończeniu zaznacz przycisk OK, a następnie
naciśnij przycisk E. Urządzenie sprawdza
połączenie sieciowe, a następnie nawiązuje
połączenie z siecią.
Po wykonaniu kroków 1 do 3 podanych powyżej:
< Uzyskiwanie wartości ustawień sieciowych >
1 . Wybierz opcję Uruchom na Ustawienia sieci,
a następnie naciśnij przycisk E. Urządzenie
wykrywa połączenie przewodowe, sprawdza
połączenie sieciowe, a następnie nawiązuje
połączenie z siecią.
Wartości ustawień sieciowych można sprawdzić
w większości komputerów z systemem Windows.
Aby wyświetlić wartości ustawień sieciowych,
wykonaj następujące czynności:
• Windows XP
1 . Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Sieć w
prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 29
29 |
2012-02-23 오후 1:55:53
Ustawienia
2 . W menu podręcznym kliknij Stan.
Ustawienia sieci
3 . W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij
kartę Pomoc techniczna.
Wybierz z listy router bezprzewodowy.
Odśwież
ELT
Poprzedni
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
• Windows 7
2 . W menu podręcznym kliknij Centrum sieci i
udostępniania.
3 . W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij
opcję Połączenie lokalne lub Połączenie
sieci bezprzewodowej, w zależności od
posiadanego połączenia sieciowego.
4 . Na karcie Pomoc techniczna kliknij przycisk
Szczegóły. Zostaną wyświetlone Ustawienia
sieciowe.
| UWAGA |
W zależności od wersji systemu Windows wyświetlane
informacje mogą się różnić.
Sieć bezprzewodowa
Połączenie z siecią bezprzewodową można
uzyskać na trzy sposoby:
- Bezprzewodowa — automatycznie
- Bezprzewodowa — ręcznie
- WPS(PBC)
Podczas konfiguracji połączenia z siecią
bezprzewodową odłączone zostaną wszystkie
bezprzewodowe urządzenia sieciowe obecnie
podłączone do urządzenia lub, jeśli dotyczy,
bieżące połączenie przewodowe urządzenia.
Bezprzewodowe (Ogólne) —
automatycznie
Po wykonaniu kroków 1 do 3 w rozdziale
„Konfigurowanie połączenia sieciowego” na
stronie 29:
1 . Wybierz opcję Uruchom na ekranie
Ustawienia sieci, a następnie naciśnij przycisk
E. Urządzenie wyszukuje, a następnie
wyświetla listę dostępnych sieci.
WPS(PBC)
JSY
5 . Zostaną wyświetlone Ustawienia sieciowe.
1 . Kliknij ikonę Sieć w prawym dolnym rogu
pulpitu systemu Windows.
1/10
iptime23
4 . Na karcie Pomoc techniczna kliknij przycisk
Szczegóły.
Dalej
Anuluj
SO070VOIP
2 . Wybierz żądaną sieć, a następnie naciśnij
przycisk E.
3 . Wybierz Dalej, a następnie ponownie naciśnij
przycisk E.
4 . Na ekranie Zabezpieczenia w polu Security
Code lub Pass Phrase wprowadź kod.
Wprowadź cyfry bezpośrednio za pomocą
przycisków numerycznych na pilocie.
Wprowadź litery zaznaczając je za pomocą
przycisków ze strzałkami, a następnie
naciskając przycisk E.
5 . Po zakończeniu wybierz polecenie Dalej po
prawej stronie ekranu. Urządzenie sprawdza
połączenie sieciowe, a następnie nawiązuje
połączenie z siecią.
| UWAGA |
Wartości Security Code lub Pass Phrase powinny być
widoczne na jednym z ekranów konfiguracji użytych do
ustawienia rutera lub modemu.
Bezprzewodowe (Ogólne) — ręcznie
Jeżeli posiadasz statyczny adres IP lub jeśli
automatyczna procedura nie działa, należy ręcznie
ustawić wartości w opcji Ustawienia sieci.
Po wykonaniu Kroków 1 do 3 w rozdziale
„Konfigurowanie połączenia sieciowego” na
stronie 29:
1 . Wybierz opcję Uruchom na ekranie
Ustawienia sieci, a następnie naciśnij przycisk
E. Urządzenie wyszukuje, a następnie
wyświetla listę dostępnych sieci.
2 . Wybierz żądaną sieć lub polecenie
Dodawanie sieci, a następnie naciśnij
przycisk E.
3 . Wybierz Dalej, a następnie ponownie naciśnij
przycisk E.
| 30 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 30
2012-02-23 오후 1:55:56
Odpowiednie wartości można uzyskać od dostawcy
Internetu. Można je także sprawdzić w większości
komputerów z systemem Windows. Instrukcje znajdują się
w części „Uzyskiwanie wartości ustawień sieciowych” na
stronie 29.
11 . Po zakończeniu zaznacz przycisk OK, a następnie
naciśnij przycisk E. Zostanie wyświetlony ekran
Stan sieci. Urządzenie sprawdza połączenie
sieciowe, a następnie nawiązuje połączenie z
siecią. Po zakończeniu zaznacz przycisk OK, a
następnie naciśnij przycisk E.
WPS(PBC)
Jednym z najłatwiejszych sposobów konfiguracji
połączenia z siecią bezprzewodową jest użycie
funkcji WPS(PBC). Jeżeli router bezprzewodowy
posiada przycisk WPS(PBC), wykonaj poniższe
czynności:
2 . Naciśnij NIEBIESKI (D) na pilocie.
3 . Naciśnij przycisk WPS(PBC) na routerze
w ciągu dwóch minut. Urządzenie
automatycznie pozyska wszystkie niezbędne
wartości ustawień sieciowych i nawiąże
połączenie z siecią. Zostanie wyświetlony
ekran Stan sieci. Urządzenie połączy się z
siecią po weryfikacji połączenia sieciowego.
Sieć Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia podłączanie
urządzeń Wi-Fi Direct do urządzenia oraz ze
sobą za pomocą sieci peer-to-peer, bez routera
bezprzewodowego.
1 . Włącz urządzenie Wi-Fi Direct i uruchom jego
funkcję Wi-Fi Direct.
2 . Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
E.
3 . Wybierz Sieć, a następnie naciśnij przycisk
E.
4 . Wybierz opcję Wi-Fi Direct, a następnie
naciśnij przycisk E. Zostaną wyświetlone
urządzenia Wi-Fi Direct, które można
podłączyć.
Sieć Wi-Fi Direct
Nazwa
urz. : [HTS]E5200
Display
Wybierz urządzenie Wi-Fi Direct do połączenia.
Audio
AndroidXXXXXXX
Odłączone
Network
Odśwież
System
Zamknij
Support
m Przenieś
" Wejdź ' Wróć
5 . Połączenie Wi-Fi można nawiązać na trzy
sposoby:
• Przez urządzenie Wi-Fi.
• Przez urządzenie za pomocą funkcji PBC.
• Przez urządzenie za pomocą kodu PIN.
Poniżej omówiono każdy ze sposobów.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 31
Ustawienia
| UWAGA |
1 . Otwórz ekran główny.
04
4 . W przypadku wyboru opcji Dodawanie sieci
wprowadź nazwę routera bezprzewodowego,
aby nawiązać połączenie. Wprowadź cyfry
bezpośrednio za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie. Wprowadź litery
wybierając je za pomocą przycisków ▲▼◄►,
a następnie naciskając przycisk E. Wybierz
Dalej, a następnie ponownie naciśnij przycisk
E. Wybierz typ zabezpieczeń, a następnie
wybierz Dalej, po czym ponownie naciśnij
przycisk E.
5 . Na ekranie Zabezpieczenia w polu Kod
zabezpieczenia lub Hasło dostę wprowadź
kod. Wprowadź cyfry bezpośrednio za pomocą
przycisków numerycznych na pilocie. Wprowadź
litery wybierając je za pomocą przycisków
▲▼◄►, a następnie naciskając przycisk E.
6 . Po zakończeniu wybierz Dalej po prawej stronie
ekranu, a następnie naciśnij przycisk E.
7 . Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Urządzenie próbuje zweryfikować połączenie
sieciowe, ale weryfikacja kończy się
niepowodzeniem.
8 . Zaznacz opcję Ustaw. IP po prawej stronie
ekranu, a następnie naciśnij przycisk E.
Zostanie wyświetlony ekran Ustaw. IP.
9 . Zaznacz pole Tryb IP, a następnie ustaw opcję
Ręcznie.
10 . Za pomocą przycisków numerycznych na
pilocie wprowadź wartości sieciowe. Za pomocą
przycisków ▲▼◄► pilota przechodź pomiędzy
poszczególnymi polami wprowadzania danych.
31 |
2012-02-23 오후 1:55:57
Ustawienia
Przez urządzenie Wi-Fi
Soft AP
1 . W urządzeniu Wi-Fi wykonaj procedurę
wyświetlaną na urządzeniu, aby połączyć je z
innym urządzeniem Wi-Fi Direct. Zapoznaj się
z podręcznikiem użytkownika urządzenia, aby
uzyskać instrukcje.
2 . Po zakończeniu procedury na ekranie telewizora
powinno wyświetlić się okno dialogowe
informujące, że urządzenie obsługujące funkcję
Wi-Fi Direct zażądało połączenia. Wybierz OK, a
następnie naciśnij przycisk E, aby zatwierdzić.
3 . Zostanie wyświetlone okno podręczne Łączenie,
po czym wyświetlone zostanie okno podręczne
Połączono. Gdy to okno zostanie zamknięte,
urządzenie powinno pojawić się na liście na
ekranie Wi-Fi Direct jako podłączone.
Funkcja Soft AP umożliwia podłączenie innych
urządzeń Wi-Fi do sieci poprzez urządzenie i
umożliwia im dostęp do Internetu.
Wymaga utworzenia klucza zabezpieczeń, który
należy wprowadzić do zewnętrznych urządzeń WiFi, gdy są podłączane do sieci.
Przez urządzenie za pomocą funkcji PBC
1 . Zaznacz urządzenie Wi-Fi Direct, które chcesz
podłączyć do urządzenia, a następnie naciśnij
przycisk E. Zostanie wyświetlone okno
podręczne PBC/PIN.
2 . Wybierz PBC, a następnie naciśnij przycisk E.
Zostanie wyświetlone okno podręczne PBC.
3 . Naciśnij przycisk PBC na urządzeniu Wi-Fi
Direct w ciągu 2 minut.
4 . Zostanie wyświetlone okno podręczne Łączenie,
po czym wyświetlone zostanie okno podręczne
Połączono. Gdy to okno zostanie zamknięte,
urządzenie powinno pojawić się na liście na
ekranie Wi-Fi Direct jako podłączone.
Przez urządzenie za pomocą kodu PIN
1 . Zaznacz urządzenie Wi-Fi Direct, które chcesz
podłączyć do urządzenia, a następnie naciśnij
przycisk E. Zostanie wyświetlone okno
podręczne PBC/PIN.
2 . Wybierz PIN, a następnie naciśnij przycisk E.
Zostanie wyświetlone okno podręczne PIN.
3 . Zapisz kod PIN z okna podręcznego, a
następnie wprowadź go w odpowiednie
pole w urządzeniu Wi-Fi Direct, które chcesz
podłączyć.
4 . Zostanie wyświetlone okno podręczne Łączenie,
po czym wyświetlone zostanie okno podręczne
Połączono. Gdy to okno zostanie zamknięte,
urządzenie powinno pojawić się na liście na
ekranie Wi-Fi Direct jako podłączone.
| UWAGA |
Połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową
zostanie odłączone, gdy zostanie użyta funkcja Wi-Fi
Direct.
1 . Na ekranie głównym wybierz opcję Ustawienia,
a następnie naciśnij przycisk E.
2 . Wybierz Sieć, a następnie naciśnij przycisk E.
3 . Wybierz opcję Soft AP, a następnie naciśnij
przycisk E.
4 . Wybierz opcję Włączone lub Wyłączone, a
następnie naciśnij przycisk E.
< Ustawianie klucza zabezpieczeń funkcji
Soft AP >
1 . Na ekranie Soft AP zaznacz opcję Klucz
bezpieczeństwa, a następnie naciśnij
przycisk E. Zostanie wyświetlony ekran
Klucz bezpieczeństwa.
2 . Na ekranie Klucz bezpieczeństwa wprowadź
klucz zabezpieczeń. Wprowadź cyfry
bezpośrednio za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie. Wprowadź litery
zaznaczając je za pomocą przycisków
▲▼◄►, a następnie naciskając przycisk E.
3 . Po zakończeniu za pomocą przycisków
▲▼◄► przejdź do przycisku GOTOWE na
dole ekranu, a następnie naciśnij przycisk E.
Jeżeli urządzenie Wi-Fi jest podłączane za
pomocą procedury podłączania urządzenia, klucz
zabezpieczeń utworzony tutaj należy wprowadzić
do odpowiedniego pola.
Ustawienia fun. AllShare
Ekran AllShare Settings (Ustawienia AllShare)
zawiera listę urządzeń AllShare podłączonych do
Sieci oraz ich adresy IP. Za pośrednictwem tego
ekranu można zezwolić urządzeniu zewnętrznemu
na dostęp do urządzenia, zabronić dostępu lub
usunąć urządzenie zewnętrzne z listy AllShare.
1 . Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
E.
2 . Wybierz Sieć, a następnie naciśnij przycisk
E.
| 32 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 32
2012-02-23 오후 1:56:11
3 . Wybierz opcję Ustawienia fun. AllShare, a
następnie naciśnij przycisk E.
Ekran Ustawienia AllShare wyświetla urządzenia
tylko jeżeli zostały ustanowione połączenia
sieciowe z urządzeniami AllShare. Aby uzyskać
więcej informacji na temat urządzeń AllShare
podłączonych do sieci, zobacz strony 35-36.
Aktualizowanie oprogramowania
Menu Aktualizacja oprogramowania umożliwia
aktualizację oprogramowania urządzenia, w celu
poprawienia jego wydajności lub dodania usług.
• Nie wolno ręcznie wyłączać urządzenia lub włączać go
ponownie podczas procesu aktualizacji.
1 . W menu głównym wybierz opcję Ustawienia,
a następnie naciśnij przycisk E.
2 . Wybierz Pomoc techniczna, a następnie
naciśnij przycisk E.
3 . Wybierz opcję Aktualizacja
oprogramowania, a następnie naciśnij
przycisk E.
4 . Wybierz jeden z następujących sposobów:
• Online
• Przez USB
• Wg dysku
• Z pobr. pliku
• Aktualizacja w trybie gotowości
5 . Naciśnij przycisk E. Poniżej przedstawiono
wskazówki do każdego ze sposobów.
| UWAGA |
Aktualizacja jest zakończona, gdy urządzenie wyłącza się,
po czym samo włącza się ponownie.
Samsung Electronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności
prawnej za wadliwe działanie urządzenia spowodowane
niestabilnym połączeniem internetowym lub zaniedbaniem
konsumenta podczas aktualizacji oprogramowania.
Aby anulować aktualizację podczas pobierania aktualizacji
oprogramowania, naciśnij przycisk E.
1 . Wybierz opcję Online, a następnie naciśnij
przycisk E. Zostanie wyświetlony komunikat
Łączenie z serwerem.
2 . Jeżeli dostępny jest plik do pobrania, zostanie
wyświetlone okno podręczne Pobieranie z
paskiem postępu i rozpoczyna się pobieranie.
3 . Po zakończeniu pobierania zostanie
wyświetlone okno Upgrade Query (Zapytanie
o aktualizację) z trzema opcjami do wyboru:
Akt. teraz, Zaktualizuj później, lub Nie
aktualizuj.
4 . Jeżeli wybierzesz opcję Akt. teraz,
urządzenie uaktualni oprogramowanie,
wyłączy się, a następnie automatycznie
włączy się ponownie.
5 . Jeżeli wybór nie zostanie dokonany w
ciągu minuty lub zostanie wybrana opcja
Zaktualizuj później, urządzenie zapisze
oprogramowanie nowej aktualizacji.
Oprogramowanie można uaktualnić później
za pomocą funkcji Z pobr. pliku.
6 . Jeżeli zostanie wybrana opcja Nie aktualizuj,
urządzenie anuluje aktualizację.
Przez USB
1 . Odwiedź stronę www.samsung.com.
2 . Kliknij opcję SUPPORT w prawym górnym
rogu strony.
3 . Wprowadź numer modelu urządzenia w pole
wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie
Find Product.
4 . Kliknij polecenie Get downloads na środku
strony pod nagłówkiem Materiały do
pobrania.
5 . Kliknij opcję Firmware na środku strony.
6 . Kliknij ikonę ZIP w kolumnie Plik po prawej
stronie strony.
7 . Kliknij przycisk OK w oknie podręcznym,
które zostanie wyświetlone, aby pobrać i
zapisać plik oprogramowania układowego w
komputerze.
8 . Rozpakuj archiwum zip na komputerze.
Powinien powstać jeden folder o tej samej
nazwie co plik zip.
9 . Skopiuj folder na napęd Flash USB.
10 . Upewnij się, że do urządzenia nie są włożone
żadne płyty, a następnie włóż napęd Flash
USB do portu USB urządzenia.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 33
Ustawienia
5 . Zaznacz na liście opcję Zezwól, Odmów lub
Usuń, a następnie naciśnij przycisk E.
Urządzenie musi być połączone z Internetem, aby
możliwe było korzystanie z funkcji Online.
04
4 . Wybierz urządzenie, a następnie naciśnij
przycisk E. Zostanie wyświetlone okno
podręczne Ustawienia AllShare.
Online
33 |
2012-02-23 오후 1:56:13
Ustawienia
11 . W menu urządzenia przejdź do opcji
Ustawienia > Pomoc techniczna >
Aktualizacja oprogramowania.
12 . Zaznacz opcję Przez USB.
| UWAGA |
Podczas aktualizacji oprogramowania urządzenia za
pomocą gniazda USB Host w urządzeniu nie powinna
znajdować się żadna płyta.
Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Aktualizacja
oprogramowania.
Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji
oprogramowania. Może to spowodować wadliwe działanie
urządzenia.
Aktualizacje oprogramowania za pomocą gniazda USB
Host muszą być wykonywane tylko za pomocą napędu
Flash USB.
Wg dysku
1 . Odwiedź stronę www.samsung.com.
2 . Kliknij opcję SUPPORT w prawym górnym rogu
strony.
3 . Wprowadź numer modelu urządzenia w pole
wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Find
Product.
4 . Kliknij polecenie Get downloads na środku
strony pod nagłówkiem Materiały do pobrania.
5 . Kliknij opcję Firmware na środku strony.
6 . Kliknij ikonę ZIP w kolumnie Plik po prawej
stronie strony.
7 . Kliknij przycisk OK w oknie podręcznym, które
zostanie wyświetlone, aby pobrać i zapisać plik
oprogramowania układowego w komputerze.
8 . Rozpakuj archiwum zip na komputerze.
Powinien pojawić się pojedynczy plik .RUF.
9 . Zapisz plik RUF na płytę. Zalecamy użycie płyty
CD-R lub DVD-R.
10 . Sfinalizuj płytę przed wyjęciem jej z komputera.
11 . Włóż płytę do urządzenia.
12 . W menu urządzenia przejdź do opcji
Ustawienia > Pomoc techniczna >
Aktualizacja oprogramowania.
13 . Zaznacz opcję Wg dysku.
| UWAGA |
Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź szczegóły
oprogramowania w menu Aktualizacja oprogramowania.
Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji
oprogramowania. Może to spowodować wadliwe działanie
urządzenia.
Z pobr. pliku
Opcja Z pobr. pliku umożliwia uaktualnienie za
pomocą pliku, który urządzenie pobrało wcześniej,
ale który nie został od razu zainstalowany.
1 . Jeżeli aktualizacja oprogramowania została
pobrana, po prawej stronie opcji Z pobr. pliku
będzie widoczny numer wersji oprogramowania.
2 . Wybierz opcję Z pobr. pliku, a następnie
naciśnij przycisk E.
3 . Urządzenie wyświetla komunikat z pytaniem,
czy chcesz dokonać aktualizacji. Wybierz opcję
Tak. Urządzenie rozpocznie aktualizację.
4 . Po zakończeniu aktualizacji urządzenie
automatycznie się wyłącza, po czym włącza się
ponownie.
| UWAGA |
Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź szczegóły
oprogramowania w menu Aktualizacja oprogramowania.
Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji oprogramowania.
Może to spowodować wadliwe działanie urządzenia.
Aktualizacja w trybie gotowości
Funkcję Aktualizacja w trybie gotowości można
ustawić tak, aby urządzenie pobierało aktualizacje
oprogramowania gdy jest w trybie gotowości.
W trybie gotowości urządzenie jest wyłączone,
ale jego połączenie internetowe jest aktywne.
Umożliwia to urządzeniu automatyczne pobranie
aktualizacji oprogramowania, gdy nie jest ono
używane.
1 . Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać opcję
Aktualizacja w trybie gotowości, a
następnie naciśnij przycisk E.
2 . Zaznacz opcję Włączone lub Wyłączone.
Jeżeli wybrana będzie opcja Włączone,
urządzenie automatycznie pobierze nowe
aktualizacje oprogramowania gdy będzie w
trybie gotowości z wyłączonym zasilaniem.
Jeżeli urządzenie pobierze nowe aktualizacje
oprogramowania, po włączeniu na ekranie
zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz
zainstalować aktualizacje.
| UWAGA |
Aby móc użyć funkcji Aktualizacja w trybie gotowości,
urządzenie musi być podłączone do Internetu.
Jeśli ta funkcja nie występuje, można uaktualnić
oprogramowanie do najnowszej wersji, aby jej użyć.
| 34 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 34
2012-02-23 오후 1:56:14
Odtwarzanie Multimediów
Aby przejść do ekranu AllShare Play, zaznacz
ikonę AllSharePlay na ekranie głównym, a
następnie naciśnij przycisk E.
Korzystanie z ekranu AllShare Play
AllShare Play / Moja l. /
Ostatnio odtw.
Wideo
Tutaj będą wyświetlone ostatnio odtwarzane pliki.
Nowości
Ostatnio zakt. 09.Sty.2012
Pokaż wię...
Zdjęcia
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
Lista odt.
Muzyka
Odtwarzanie filmów wideo, zdjęć lub muzyki
1 . Upewnij się, że źródło zawartości, którą
chcesz odtwarzać lub wyświetlać jest
podłączone lub włożone do urządzenia.
2 . Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz
opcję Wideo, Zdjęcia lub Muzyka, a
następnie naciśnij przycisk E. Pierwsze
zaznaczenie źródła po prawej stronie zostanie
podkreślone.
3 . Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz źródło
zawartości, a następnie naciśnij przycisk E.
Odtwarzanie Multimediów
Ekran AllShare Play
Moja l.
• Za pomocą przycisków ◄► zaznacz pozycję, naciśnij
przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Narz., zaznacz
polecenie Odtwórz, a następnie naciśnij przycisk
E. Aby wyświetlić lub odtworzyć inną pozycję
naciśnij przycisk RETURN ('), a następnie powtórz
czynności opisane w pierwszym zdaniu.
05
Urządzenie Blu-ray może odtwarzać zawartość
płyt lub pamięci USB oraz treści znajdujących
się na komputerze, w telefonie komórkowym
kompatybilnym z technologią DLNA lub NAS za
pomocą funkcji AllShare Play. Aby uzyskać więcej
informacji o funkcji AllShare Play, patrz strona 38.
| UWAGA |
Źródła wyświetlane dla poszczególnych typów zawartości
mogą się różnić.
Nie utworzono list odtwarzania.
Utwórz listę odtw., aby mieć szybki i łatwy dostęp do zawartości.
a Zaloguj ' Wróć
Gdy zostanie wyświetlony ekran AllShare Play,
wyświetlana jest lista Moja L oraz spis typów
zawartości – Wideo, Zdjęcia oraz Muzyka po lewej
stronie. Po prawej stronie domyślne wyświetlana
jest zawartość listy Moja L: jest to lista ostatnio
odtwarzanych lub przeglądanych pozycji, lista
najnowszych wyświetlanych lub słuchanych pozycji
oraz najświeższa lista odtwarzania. Jeżeli jeszcze
nie odtwarzałeś ani nie przeglądałeś żadnych
pozycji lub nie utworzyłeś listy odtwarzania, ten
obszar będzie pusty.
Odtwarzanie pozycji z Moja L
Aby odtworzyć wyświetlone pozycje z listy Moja
L, źródła danych pozycji muszą być podłączone
lub włożone do urządzenia. Na przykład, jeżeli
ostatnio wyświetlane zdjęcia z Moja L pochodzą
z płyty DVD, płyta ta musi znajdować się w
urządzeniu, aby zdjęcia można było oglądać.
4 . Aby sterować odtwarzaniem wideo, zdjęć lub
muzyki, patrz:
• Sterowanie odtwarzaniem wideo na stronie 40.
• Sterowanie odtwarzaniem muzyki na stronie 42.
• Wyświetlanie zdjęć oraz korzystanie z menu
Narz., gdy plik jest podkreślony na stronach
45~47.
| UWAGA |
W zależności od tego w jaki sposób oraz kiedy źródło
zawartości zostanie podłączone do urządzenia oraz od
typu zawartości, urządzenie może wyświetlić szereg
różnych ekranów, aby rozpocząć odtwarzanie. Informacje
na temat alternatywnych metod odtwarzania można
znaleźć w częściach:
• Odtwarzanie plików w urządzeniu pamięci USB lub urządzeniu
iPod/iPhone na stronie 36.
• Odtwarzanie komercyjnych płyt wideo na stronie 37.
• Odtwarzanie komercyjnych płyt audio na stronie 37.
• Odtwarzanie płyty z treścią nagraną przez użytkownika na
stronie 38.
Aby odtworzyć lub przeglądać pozycje z Moja L,
wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Za pomocą przycisków ◄► zaznacz pozycję, którą
chcesz wyświetlić lub odtworzyć, a następnie naciśnij
przycisk E. Aby wyświetlić lub odtworzyć inną
pozycję naciśnij przycisk RETURN ('), a następnie
powtórz czynności opisane w pierwszym zdaniu.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 35
35 |
2012-02-23 오후 1:56:18
Odtwarzanie Multimediów
Odtwarzanie plików w urządzeniu
pamięci USB lub urządzenia iPod/iPhone
Możesz odtwarzać pliki multimedialne znajdujące
się na podłączonym urządzeniu USB.
1 . Po wyłączeniu urządzenia podłącz urządzenie
pamięci USB lub iPod/iPhone.
2 . Włącz urządzenie. Gdy pojawi się ekran
główny, zaznacz opcję AllShare Play >
Wideo, Zdjęcia lub Muzyka > Podłącz.
urządzenie, a następnie naciśnij przycisk
E.
3 . Zostanie wyświetlony wybrany rodzaj
zawartości na podłączonym urządzeniu.
W zależności od tego, jak treść jest
zorganizowana, wyświetlone będą foldery,
pojedyncze pliki lub jedno i drugie.
4 . Za pomocą przycisków ▲▼◄► na pilocie
zaznacz żądaną zawartość. Aby otworzyć
folder, zaznacz go, a następnie naciśnij
przycisk E. Aby odtworzyć plik, zaznacz
go, a następnie naciśnij przycisk E.
5 . Naciśnij przycisk RETURN ('), aby zamknąć
folder lub powrócić do ekranu głównego.
| PRZESTROGA |
AllShare Play
Odtwarzaj pliki wideo, zdjęcia i muzykę z dysku lub z podłączonych
urządzeń.
Smart Hub
Funkcja
Ustawienia
Bezp. odłącz. USB d WPS(PBC)
LUB
1-1. Przy włączonym urządzeniu podłącz
urządzenie pamięci masowej USB lub iPod/
iPhone.
2-1. Gdy pojawi się ekran poniżej, za pomocą
przycisków ▲▼ zaznacz rodzaj zawartości,
którą chcesz wyświetlić lub odtworzyć, a
następnie naciśnij przycisk E.
AllShare Play
Brak podł. urz.
Odtwarzaj pliki
lliki wideo, zdjęcia i muzykę z dysku lub z ppodłączonych
USB DISK
urządzeń.
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
" Wejdź ' Wróć
Smart Hubb
Funkcja
Ustawienia
U
Bezp. odłącz. USB d WPS(PBC)
| UWAGA |
Można odtwarzać obraz wideo, tylko jeśli używana jest
stacja dokująca iPod.
| UWAGA |
Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu pamięci
USB, urządzenia pamięci masowej USB należy usuwać
bezpiecznie (za pomocą funkcji „Bezp. odłącz. USB”).
Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do menu głównego,
naciśnij ŻÓŁTY (C), a następnie naciśnij przycisk E.
Menu Zdjęcia nie obsługuje urządzeń iPad ani iPhone.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony tylko ekran
odtwarzania. Wyświetl inne ekrany urządzeń iPod w
odtwarzaczu iPod.
Jeśli podłączony iPod nie obsługuje funkcji odtwarzania
wideo, po wybraniu menu Wideo zostanie wyświetlony
komunikat: „Odtwarzanie plików wideo nie jest
obsługiwane w tym modelu iPoda.”.
Modele iPod/iPhone, których
można używać z tym urządzeniem
iPod touch trzeciej/drugiej/pierwszej generacji
iPod Classic/iPod z funkcją wideo
iPod ze złączem stacji dokującej
iPod z kółkiem Click Wheel
iPod nano piątej/czwartej/trzeciej/drugiej generacji
iPhone 4S / iPhone 4
iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
Mimo, że urządzenie wyświetli wszystkie dostępne foldery,
wyświetli tylko pliki o typie zawartości określonym w
Kroku 2 lub 2-1. Na przykład, jeżeli wybrałeś muzykę,
wyświetlone będą tylko pliki muzyczne. Wybór ten można
zmienić za pomocą funkcji AllShare Play.
| 36 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 36
2012-02-23 오후 1:56:30
Ekran Funkcja
Źródła można także zmieniać naciskając przycisk Function
znajdujący się na górze po prawej stronie pilota.
Aby przejść do ekranu Funkcja, zaznacz ikonę
Function na ekranie głównym, a następnie naciśnij
przycisk E.
AllShare Play / Muzyka /
Opcje ekranu Funkcja
Aby wybrać opcję, zaznacz ją za pomocą
przycisków ▲▼, a następnie naciśnij przycisk E.
Wej. cyfrowe
Ta opcja umożliwia słuchanie z cyfrowego
źródła audio podłączonego do wejścia
Digital Audio In.
AUX
Umożliwia słuchanie treści audio z
analogowego źródła audio podłączonego
do wejścia Audio In.
Remote iPod
Wybierz opcję słuchania muzyki lub
oglądania wideo z podłączonego
urządzenia iPod do gniazda iPod.
1 / 17
CD audio
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04:34
04
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b P. strony / Narz. ' Wróć
2 . Aby odtworzyć dany utwór, za pomocą
przycisków ▲▼ na pilocie zaznacz utwór, a
następnie naciśnij przycisk E.
Elementy sterowania na ekranie Muzyka
Wstrzymaj ścieżkę.
Odtwarzaj ścieżkę.
HDMI IN 1
Ta opcja umożliwia wyświetlanie filmu
wideo z urządzenia podłączonego do
gniazda WEJŚCIE HDMI 1.
HDMI IN 2
Ta opcja umożliwia wyświetlanie filmu
wideo z urządzenia podłączonego do
gniazda WEJŚCIE HDMI 2.
Odtwarzaj ścieżki w kolejności
losowej.
Ta opcja umożliwia słuchania radia na
częstotliwości FM.
Ręcznie wyreguluj korektor.
(Tylko gdy tryb korektora ma
ustawioną wartość Włączone)
Tuner
Bluetooth
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie muzyki
z urządzenia Bluetooth.
Odtwarzanie komercyjnych płyt wideo
1 . Połóż płytę na tacy nadrukiem do góry
i zamknij tacę. Odtwarzanie rozpocznie
się automatycznie. Jeżeli odtwarzanie nie
rozpocznie się automatycznie, naciśnij
przycisk 6 na pilocie, lub wybierz opcję
AllShare Play na ekranie głównym, a
następnie naciśnij przycisk E. Patrz
„Odtwarzanie filmów wideo, zdjęć lub muzyki”
na stronie 35.
Powtórz jedną ścieżkę lub wszystkie
ścieżki.
Wyświetl Korektor.
| UWAGA |
Elementy sterowania ekranu Muzyka są dostępne tylko
wtedy, gdy utwór jest odtwarzany.
Nie wszystkie elementy sterowania są wyświetlane
jednocześnie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania muzyki,
przejdź do części „Sterowanie odtwarzaniem muzyki” na
stronie 42.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 37
Odtwarzanie Multimediów
| UWAGA |
1 . Połóż nagraną komercyjną płytę audio na
tacy nadrukiem do góry, a następnie zamknij
tacę. Zostanie wyświetlony ekran AllShare
Play Music zawierający listę utworów.
Odtwarzanie pierwszego utworu rozpocznie się
automatycznie.
05
Na ekranie Funkcja możesz wybrać źródło wejścia
audio i/lub wideo.
Odtwarzanie komercyjnych płyt audio
37 |
2012-02-23 오후 1:56:43
Odtwarzanie Multimediów
Odtwarzanie płyty z zawartością
nagraną przez użytkownika
Możesz odtwarzać pliki multimedialne, które
nagrałeś na płytę DVD lub CD.
1 . Połóż nagraną przez użytkownika płytę na
tacy nadrukiem do góry, a następnie zamknij
płytę. Zostanie wyświetlone okno podręczne
Urządzenie podłączone.
2 . Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz typ
zawartości, który chcesz wyświetlić lub
odtworzyć – Wideo, Zdjęcia lub Muzyka, a
następnie naciśnij przycisk E.
| UWAGA |
Mimo, że urządzenie wyświetli wszystkie dostępne foldery
dla wszystkich typów zawartości, wyświetli tylko pliki o typie
zawartości określonym w Kroku 2 lub 2-1. Na przykład, jeżeli
wybrałeś muzykę, wyświetlone będą tylko pliki muzyczne.
Wybór ten można zmienić za pomocą funkcji AllShare Play.
3 . Za pomocą przycisków ▲▼◄► zaznacz folder
zawierający typ zawartości wybrany w Kroku 2, a
następnie naciśnij przycisk E.
4 . W przypadku wyboru typu Muzyka, zostanie
wyświetlony ekran AllShare Play Music,
zawierający listę plików muzycznych znajdujących
się na płycie. Za pomocą przycisków ▲▼
zaznacz plik, który chcesz odtwarzać, a
następnie naciśnij przycisk E.
5 . W przypadku wyboru typu Zdjęcia, zostanie
wyświetlony ekran AllShare Play Photos,
zawierający listę plików muzycznych znajdujących
się na płycie. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
zaznacz zdjęcie, które chcesz wyświetlić, a
następnie naciśnij przycisk E.
6 . W przypadku wyboru typu Wideo, zostanie
wyświetlony ekran AllShare Play Videos,
zawierający listę plików wideo znajdujących
się na płycie. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
zaznacz plik, który chcesz oglądać, a następnie
naciśnij przycisk E.
| UWAGA |
W przypadku folderów zawierających muzykę i wideo,
można także nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie,
a następnie wybrać polecenie Odtwarzaj folder, aby
automatycznie odtworzyć lub wyświetlić wszystkie pliki
znajdujące się w folderze. Najpierw zaznacz folder, po
czym naciśnij przycisk TOOLS.
Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania
muzyki, przejdź do części „Sterowanie odtwarzaniem
muzyki” na stronie 42.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania
zdjęć, przejdź do części Wyświetlanie zdjęć oraz
korzystanie z menu Narz. gdy plik jest podkreślony na
stronach 45~47.
Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania
wideo, przejdź do części „Sterowanie odtwarzaniem
wideo” na stronie 40.
Korzystanie z funkcji AllShare
Network
Funkcja AllShare umożliwia odtwarzanie plików
wideo, zdjęć oraz muzyki znajdujących się
na komputerze lub w urządzeniu zgodnym z
technologią DLNA poprzez urządzenie za pomocą
połączenia sieci bezprzewodowej.
Pobieranie oprogramowania AllShare
Aby użyć funkcji AllShare do odtwarzania
zawartości komputera lub urządzenia DLNA, na
komputerze należy zainstalować oprogramowanie
AllShare. Oprogramowanie na komputer oraz
szczegółowe instrukcje obsługi funkcji AllShare
można pobrać z witryny Samsung.com.
1 . Przejdź do strony www.samsung.com.
2 . Kliknij opcję Support u góry strony.
3 . Na stronie Pomoc techniczna, wpisz numer
modelu urządzenia w polu Numer modelu.
4 . Na stronie, która zostanie wyświetlona kliknij
polecenie Get downloads po lewej stronie
pod nagłówkiem Materiały do pobrania.
Zostanie wyświetlona strona Centrum
pobierania.
5 . Na stronie Centrum pobierania kliknij kartę
Oprogramowanie.
6 . Na karcie oprogramowania kliknij ikonę Plik
po prawej stronie wiersza AllShare.
7 . W oknie podręcznym, które zostanie
wyświetlone kliknij polecenie Zapisz plik.
8 . Znajdź plik instalacji AllShare na dysku, a
następnie dwukrotnie kliknij plik.
9 . W wyświetlonym oknie podręcznym kliknij
polecenie Uruchom, a następnie wykonaj
polecenia, które zostaną wyświetlone na
ekranie.
Pobierz Podręcznik instalacji/instrukcję obsługi
AllShare z karty Oprogramowanie, klikając ikonę
odpowiedniego pliku PDF w kolumnie Plik po
prawej stronie. Plik w formacie PDF zostanie
pobrany, a następnie otwarty. Plik można
przeglądać i/lub zapisać.
| 38 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 38
2012-02-23 오후 1:56:53
Komputer
Urządzenie
Urządzenie
5V 500mA
5V 500mA
Połączenie AllShare
Odtwarzanie
plików z
komputera
1 . Podłącz urządzenie, komputer i/lub telefon
komórkowy zgodny z technologią DLNA do
tej samej sieci bezprzewodowej.
2 . Wykonaj instrukcje podane w Podręczniku
instalacji oprogramowania/instrukcji obsługi
AllShare, aby skonfigurować urządzenia oraz
odtwarzanie lub wyświetlanie plików.
3 . Zaznacz opcję AllShare Play na ekranie
głównym urządzenia, a następnie naciśnij
przycisk E. Zostanie wyświetlony ekran
AllShare Play.
4 . Zaznacz podłączone urządzenie zgodne z
technologią DLNA lub komputer, a następnie
naciśnij przycisk E. Zostanie wyświetlony
ekran z listą dostępnych plików.
5 . Zaznacz plik, który chcesz odtworzyć lub
wyświetlić, a następnie naciśnij przycisk E.
Odtwarzanie plików
z komputera
Połączenie
AllShare
Sterowanie plikami z
komputera do urządzenia
Smartfon
Odtwarzanie Multimediów
Komputer
Sterowanie odtwarzaniem zawartości
znajdującej się w komputerze za
pomocą smartfonu
05
Odtwarzanie za pomocą urządzenia
zawartości znajdującej się w
komputerze lub urządzeniu DLNA
(Opcja dostępna tylko w telefonach marki
Samsung obsługujących funkcję AllShare.)
1 . Podłącz urządzenie, komputer i telefon
komórkowy obsługujący technologię DLNA
do tej samej sieci bezprzewodowej.
2 . Wykonaj instrukcje podane w Podręczniku
instalacji oprogramowania/instrukcji obsługi
AllShare, aby skonfigurować urządzenia oraz
odtwarzanie lub wyświetlanie plików.
3 . W komputerze za pomocą oprogramowania
AllShare potwierdź, że telefon jest
podłączony.
4 . W telefonie zaznacz plik, który chcesz
wyświetlić lub odtworzyć, a następnie
zaznacz urządzenie Blu-ray, jako urządzenie
odtwarzające.
5 . Uruchom odtwarzanie w telefonie.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 39
39 |
2012-02-23 오후 1:56:55
Odtwarzanie Multimediów
Sterowanie odtwarzaniem wideo
Możesz sterować odtwarzaniem plików wideo znajdujących się na płytach Blu-ray, DVD i CD oraz na urządzeniach pamięci
masowej USB. W zależności od płyty, niektóre funkcje opisane w niniejszym podręczniku mogą nie być dostępne.
Przyciski pilota służące do odtwarzania wideo
DISC MENU
TITLE MENU
0

POPUP
Korzystanie z menu płyty, menu utworu,
menu podręcznego i listy utworów
DISC MENU
Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk,
aby wyświetlić Menu Dysk.
TITLE MENU
Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk,
aby wyświetlić menu Tytuł.
• Jeżeli płyta posiada listę odtwarzania,
naciśnij ZIELONY (B), aby przejść do
listy odtwarzania.
POPUP MENU
Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk,
aby wyświetlić menu podręczne.
MUTE
FULL SCREEN

HOME
REPEAT
Powtarzanie odtwarzania
1 . Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
REPEAT na pilocie.
2 . Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz
Rozdział, Wszystkie lub Tytuł, a
następnie naciśnij przycisk E.
| UWAGA |
Powtarzanie
utworu lub Opcja Rozdział lub Tytuł może nie zostać wyświetlona
na ekranie od razu. Kontynuuj naciskanie przycisków
rozdziału
▲▼ dopóki wybrany element nie znajdzie się
wewnątrz niebieskiego pola.
3 . Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT, za
pomocą przycisków ▲▼ zaznacz opcję
Wyłączone, a następnie naciśnij przycisk E.
DISC MENU lub Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk,
TITLE MENU
aby wyświetlić listę tytułów.

Przyciski odtwarzania
Urządzenie nie odtwarza dźwięku w trybie Szukaj,
Wolny lub Krokowy.
6
Rozpoczyna odtwarzanie.
5
Zatrzymuje odtwarzanie.
7
Wstrzymuje odtwarzanie.
1 . Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk REPEAT na pilocie.
2 . Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz
opcję Powtarzanie A-B.
Odtwarzanie
przyspieszone
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
3 lub . Za każdym razem gdy
zostanie naciśnięty przycisk 3 lub ,
prędkość odtwarzania zmieni się.
| UWAGA |
Odtwarzanie
w zwolnionym
tempie
W trybie wstrzymania naciśnij przycisk
. Za każdym razem gdy zostanie
naciśnięty przycisk , prędkość
odtwarzania zmieni się.
Odtwarzanie
stopniowe
W trybie wstrzymania naciśnij przycisk
7. Za każdym razem, gdy zostanie
naciśnięty przycisk 7, zostanie
wyświetlona nowa klatka.
Odtwarzanie z
pomijaniem
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
1 lub 2. Każde naciśnięcie przycisku
1 lub 2 spowoduje przejście do
poprzedniego lub następnego rozdziału
lub pliku na płycie.
Opcja Powtarzanie A-B może nie zostać
wyświetlona na ekranie od razu. Kontynuuj
naciskanie przycisków ▲▼ dopóki opcja
Powtarzanie A-B nie znajdzie się wewnątrz
niebieskiego pola.
Powtarzanie
sekcji
3 . Naciśnij przycisk E w miejscu, od którego
chcesz rozpocząć powtarzanie odtwarzania (A).
4 . Naciśnij przycisk E w miejscu, w którym
chcesz zakończyć powtarzanie odtwarzania (B).
5 . Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT.
6 . Naciśnij przycisk E.
| UWAGA |
Punkt (B) należy ustawić co najmniej 5 sekund
po rozpoczęciu odtwarzania w punkcie (A).
| 40 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 40
2012-02-23 오후 1:57:01
Menu, które pojawia się tylko gdy
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
odtwarzana jest płyta BD/DVD
Tryb
powtarzania
Zaznacz tę opcję, aby powtórzyć określony
tytuł, rozdział (tylko płyty BD/DVD) lub
zaznaczoną sekcję.
Działa w taki sam sposób jak przycisk
REPEAT. Patrz strona 40.
Pełny ekran
Zaznacz tę opcję, aby ustawić żądany
rozmiar pełnego ekranu. Można wybrać
opcję Oryginał, Mode1 (Tryb1) (większy) lub
Mode2 (Tryb2) (największy).
Tryb obrazu
Zaznacz tę opcję, aby ustawić tryb
obrazu.
- Dynamiczny : To ustawienie
zwiększa ostrość.
- Standardowy : To ustawienie
jest odpowiednie do większości
zastosowań przeglądania.
- Film : To najlepsze ustawienie do
oglądania filmów.
- Użytk : Umożliwia dostosowanie
odpowiednio funkcji ostrości i
redukcji szumów.
| UWAGA |
Po wybraniu opcji Użytk. wyświetlany jest
ekran Ustawienia użytkownika. Zaznacz
opcję, naciśnij przycisk E, za pomocą
przycisków ◄► ustaw odpowiednią
wartość, a następnie naciśnij przycisk
E. Naciśnij przycisk RETURN ('), aby
powrócić do menu TOOLS.
W przypadku korzystania z funkcji BD
Wise to menu nie pojawi się.
Tryb korektora
Zaznacz tę opcję, aby użyć Korektora.
Ustawienia
korektora
Zaznacz tę opcję, aby wprowadzić
ustawienia Korektora.
| UWAGA |
Opcja ta pojawia się tylko gdy
włączony jest tryb korektora.
Odtwórz od
początku
Zaznacz tę opcję, aby odtworzyć film
od początku.
Szukaj
rozdziału
Zaznacz tę opcję, aby przejść do
rozdziału, który chcesz oglądać.
Dźwięk
Zaznacz tę opcję, aby ustawić żądany
język dźwięku.
- Aby włączyć tę funkcję, można także
nacisnąć przycisk AUDIO na pilocie.
Napisy
Zaznacz tę opcję, aby ustawić żądany
język napisów.
- Aby włączyć tę funkcję, można także
nacisnąć przycisk SUBTITLE na
pilocie.
Kąt patrz.
Aby wyświetlić scenę pod innym
kątem. Opcja Kąt patrz. wyświetla
liczbę dostępnych kątów (1/1, 1/2,
1/3, itp.). Funkcja BONUSVIEW Video/
BONUSVIEW Audio
Funkcja
BONUSVIEW
Zaznacz, aby ustawić żądaną opcję
Video / Funkcja
funkcji BONUSVIEW.
BONUSVIEW
Audio
Menu pojawiające się tylko gdy odtwarzany jest plik
Idź do listy
wideo
Umożliwia przejście do ekranu
zawierającego listę filmów wideo.
Szukanie scen
Umożliwia wyszukiwanie pliku wideo
według secen.
Informacja
Umożliwia sprawdzenie informacji o
pliku wideo.
| UWAGA |
Menu Narz. może się różnić w przypadku niektórych płyt
lub urządzeń pamięci masowej. Mogą zostać wyświetlone
tylko niektóre opcje.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 41
Odtwarzanie Multimediów
Wybierz, aby przejść do żądanego tytułu
— lub jeżeli na płycie znajduje się więcej
niż jeden tytuł – do żądanej sceny; albo
za pomocą funkcji Wyszuk. czasu — do
Wyszuk. tytułu określonego punktu filmu lub nagrania
Wyszuk. czasu wideo. Dzięki funkcji Wyszuk. czasu
określasz dany punkt poprzez wprowadzenie
współrzędnych czasowych w następującym
formacie 00:00:00 (godziny, minuty,
sekundy) za pomocą pilota.
05
Korzystanie z menu NARZ.
41 |
2012-02-23 오후 1:57:07
Odtwarzanie Multimediów
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Za pomocą urządzenia można sterować
odtwarzaniem muzyki znajdującej się na płytach
DVD, CD lub w urządzeniu pamięci masowej USB.
Przyciski pilota służące do odtwarzania
muzyki
RDS DISPLAY
6
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
9
5
MUTE
4
1
Urządzenie umożliwia losowe odtwarzanie utworów
znajdujących się na płycie audio CD (CD-DA/MP3).
1 . Podczas odtwarzania za pomocą przycisku
► zaznacz opcję
w prawym dolnym rogu
ekranu, a następnie naciśnij przycisk E.
2 . Za pomocą przycisków ▲▼ dla funkcji
Tryb losowy ustaw opcję Włączone lub
Wyłączone, a następnie naciśnij przycisk E.
Tworzenie listy odtwarzania
AllShare Play / Muzyka /
TITLE MENU
POPUP
Losowe odtwarzanie utworów z płyty audio CD
03:59
TRACK 002
04 34
04:34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
1
2
3
Szybkie odtwarzanie (tylko Audio CD (CD-DA))
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk 3 lub .
Za każdym razem gdy zostanie naciśnięty przycisk
3 lub , prędkość odtwarzania zmieni się.
2 Przycisk 7 : Wstrzymuje ścieżkę.
3 Przycisk 6 : Odtwarza obecnie wybraną ścieżkę.
4 Przycisk 5 : Zatrzymuje odtwarzanie ścieżki.
Pomiń : Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
5 1 lub 2 aby przejść do poprzedniego lub
następnego utworu na liście.
PRZYCISKI NUMERYCZNE : Podczas odtwarzania
6 listy naciśnij żądany numer ścieżki. Zostanie
odtworzony wybrany utwór.
Powtarzanie utworów na płycie Audio CD
Urządzenie umożliwia powtarzanie odtwarzania
utworów znajdujących się na płycie audio CD (CDDA/MP3).
1 . Podczas odtwarzania za pomocą przycisku
► zaznacz opcję
w prawym dolnym rogu
ekranu, a następnie naciśnij przycisk E.
2 . Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz żądany
tryb powtarzania — Wyłączone, Jeden utw
lub Wszystkie – a następnie naciśnij przycisk
E.
1 / 17
CD audio
► TRACK 001
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b P. strony / Narz. ' Wróć
1 . Gdy wyświetlony jest ekran Odtwarzania,
naciśnij przycisk TOOLS. Wyświetlone
zostanie menu Narz.
2 . Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz opcję
Odtwórz wybrane, a następnie naciśnij
przycisk E. Zostanie wyświetlony ekran
Odtwórz wybrane.
3 . Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz utwór,
a następne naciśnij przycisk E. Po lewej
stronie utworu pojawi się zaznaczenie.
4 . Powtórz krok 3, aby wybrać i zaznaczyć
dodatkowe utwory.
5 . Aby usunąć utwór z listy, przejdź do utworu,
a następnie ponownie naciśnij przycisk E.
Zaznaczenie utworu zostanie usunięte.
6 . Po zakończeniu, za pomocą przycisku ►
zaznacz polecenie Odtwórz , a następne
naciśnij przycisk E. Ponownie zostanie
wyświetlony ekran Odtwarzanie muzyki, z
listą zawierającą tylko zaznaczone utwory.
Wybrane utwory zostaną automatycznie
odtworzone.
| UWAGA |
Można utworzyć listę odtwarzania z maksymalnie 99
utworami z płyt audio CD (CD-DA).
Jeśli utworzyłeś listę odtwarzania, opcja Odtwórz wybrane
w menu Narz. zostanie zastąpiona opcją Edytuj l. odtw..
| 42 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 42
2012-02-23 오후 1:57:09
Istnieje możliwość zgrania muzyki z płyty CD na
urządzenie USB włożone do gniazda USB.
1 . Włóż urządzenie USB do gniazda USB z
przodu urządzenia, a następnie naciśnij
przycisk RETURN (') na pilocie.
2 . Włóż płytę, którą chcesz zgrać z urządzenia i
zamknij tacę.
3 . Gdy wyświetlony zostanie ekran Odtwarzanie,
naciśnij przycisk TOOLS. Wyświetlone
zostanie menu Narz..
4 . Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Zgrywanie, a następne naciśnij przycisk E.
Zostanie wyświetlony ekran Zgrywanie.
5 . Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz utwór,
a następne naciśnij przycisk E. Po lewej
stronie utworu pojawi się zaznaczenie.
6 . Powtórz krok 5, aby wybrać i zaznaczyć
dodatkowe utwory.
7 . Aby usunąć utwór z listy, przejdź do utworu,
a następnie ponownie naciśnij przycisk E.
Zaznaczenie utworu zostanie usunięte.
8 . Po zakończeniu, za pomocą przycisku ►
zaznacz polecenie Zgrywanie, a następne
naciśnij przycisk E. Zostanie wyświetlone
okno podręczne zgrywania.
9 . Naciśnij przycisk E, aby rozpocząć proces
zgrywania. Zostanie wyświetlone okno
podręczne z paskiem postępu zgrywania.
| UWAGA |
Po zakończeniu zgrywania w urządzeniu USB zostaje
utworzony folder o nazwie MP.
Korzystanie z funkcji Bluetooth
Korzystając z urządzenia Bluetooth, możesz
odtwarzać utwory muzyczne z wysokiej jakości
dźwiękiem stereofonicznym bezprzewodowo!
Czym jest Bluetooth?
Bluetooth to technologia umożliwiająca
urządzeniom posiadającym funkcję Bluetooth
łatwą interakcję ze sobą za pomocą
bezprzewodowego połączenia o krótkim zasięgu.
• Urządzenia Bluetooth mogą powodować szum lub
nieprawidłowe działanie, w zależności od sposobu
użycia.
- Jeśli część urządzenia jest w kontakcie z
systemem odbioru/transmisji urządzenia Bluetooth
lub zestawem kina domowego.
- Z powodu wahań pola elektrycznego powstałych
na skutek przeszkód takich jak ściany, narożniki
lub ścianki działowe.
- W przypadku zakłóceń elektrycznych
pochodzących od urządzeń korzystających
z tej samej częstotliwości, takich jak sprzęt
medyczny, kuchenki mikrofalowe lub urządzenie
bezprzewodowe LAN.
• Zestaw kina domowego należy kojarzyć z
urządzeniem Bluetooth zachowując niewielką
odległość pomiędzy nimi.
• Im większa odległość pomiędzy zestawem kina
domowego a urządzeniem Bluetooth, tym gorsza
jakość. Jeżeli odległość przekroczy zasięg roboczy
Bluetooth, nastąpi utrata połączenia.
• W obszarach słabego odbioru łączność Bluetooth
może nie działać poprawnie.
• Zestaw kina domowego ma efektywny zasięg
odbioru do 10 m we wszystkich kierunkach, jeśli
nie występują przeszkody. Połączenie zostaje
automatycznie przerwane w przypadku odległości
przekraczającej ten zasięg. Nawet w tym zasięgu
jakość dźwięku może ulec pogorszeniu z powodu
przeszkód takich jak ściany lub drzwi.
• Działające urządzenie bezprzewodowe może
powodować zakłócenia elektryczne.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 43
Odtwarzanie Multimediów
Zgrywanie z płyt
10 . Po zakończeniu zgrywania pojawi się
komunikat „Zgrywanie zakończone.”.
Naciśnij przycisk E.
11 . Naciśnij przycisk RETURN ('), aby powrócić
do ekranu Odtwarzanie.
05
Na ekranie Odtwórz wybrane można także wybrać opcję
Zaznacz wszystko, Odznacz wszystkie i Anuluj.
• Aby zaznaczyć wszystkie utwory, użyj opcji Zaznacz
wszystko. To spowoduje anulowanie zaznaczonych
pojedynczo utworów. Po naciśnięciu przycisku RETURN
(') na pilocie lub wybraniu polecenia ODTWÓRZ, a
następnie naciśnięciu przycisku E, wszystkie utwory
zostaną wyświetlone na ekranie Odtwarzanie muzyki, a
urządzenie rozpocznie odtwarzanie wszystkich utworów
od Ścieżki 001.
• Za pomocą opcji Odznacz wszystkie usuń od razu
zaznaczenie wszystkich zaznaczonych utworów.
Następnie zaznacz poszczególne utwory lub użyj opcji
Zaznacz wszystkie, aby zaznaczyć wszystkie utwory, a
następnie naciśnij przycisk RETURN (') na pilocie lub
zaznacz opcję ODTWÓRZ i naciśnij przycisk E. Jeżeli
nie została użyta opcja Zaznacz wsz. lub nie wybrano
poszczególnych ścieżek, pozycja Lista utworów nie
zmieni się.
• Opcja Anuluj anuluje wszelkie zmiany dokonane na
ekranie Odtwórz wybrane. Po powrocie do ekranu
Odtwarzanie pozycja Lista utworów będzie niezmieniona.
43 |
2012-02-23 오후 1:57:22
Odtwarzanie Multimediów
Podłączanie zestawu kina domowego do
urządzenia Bluetooth
5V 500mA
Podłącz
Urządzenie Bluetooth
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje
funkcję zestawu słuchawek stereo obsługujących
funkcję Bluetooth.
1 . Naciśnij przycisk FUNCTION na pilocie
urządzenia, aby wyświetlić komunikat BT.
• Na przednim wyświetlaczu kina domowego
przez 2 sekundy widoczny będzie komunikat
WAIT, a następnie READY.
2 . Wybierz menu Bluetooth na urządzeniu
Bluetooth, które ma być podłączone. (Patrz
instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth).
3 . Wybierz menu zestawu słuchawek stereo na
urządzeniu Bluetooth.
• Zostanie wyświetlona lista zeskanowanych
urządzeń.
4 . Z listy wyszukanych urządzeń wybierz
„SamsungHTS-XXXXXX”.
• Gdy zestaw kina domowego jest podłączony
do urządzenia Bluetooth, na przednim
wyświetlaczu zostanie wyświetlona nazwa
podłączonego urządzenia Bluetooth.
5 . Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu.
• Za pomocą systemu Kina domowego
można odtwarzać muzykę znajdującą się na
podłączonym urządzeniu Bluetooth.
| UWAGA |
Kino domowe obsługuje tylko dane Middle Quality SBC
(do 237 kb/s przy próbkowaniu z częstotliwością 48 kHz).
Nie obsługuje danych High Quality SBC (328 kb/s przy
próbkowaniu z częstotliwością 44,1 kHz).
Funkcja AVRCP jest obsługiwana i działa różnie w zależności
od danych technicznych urządzenia zewnętrznego.
Należy podłączać tylko urządzenia Bluetooth obsługujące
Profil A2DP.
Jednorazowo może być skojarzone tylko jedno urządzenie
Bluetooth.
Urządzenie nie może poprawnie przeprowadzić wyszukiwania
lub podłączenia w następujących przypadkach:
- Jeżeli wokół zestawu kina domowego emitowane jest
silne pole elektryczne.
- Jeżeli kilka urządzeń Bluetooth jest skojarzonych z
urządzeniem jednocześnie.
- Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje
się na właściwym miejscu lub działa nieprawidłowo.
- Należy pamiętać, że urządzenia takie jak kuchenki
mikrofalowe, adaptery bezprzewodowej sieci LAN,
żarówki plazmowe oraz kuchenki gazowe wykorzystują
ten sam zakres częstotliwości, co urządzenie Bluetooth,
co może powodować zakłócenia elektryczne.
Odłączanie urządzenia Bluetooth od
zestawu kina domowego
Kino domowe można odłączyć od urządzenia Bluetooth.
(Patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth).
• Zestaw kina domowego zostanie odłączony.
• W momencie odłączenia Kina domowego od
urządzenia Bluetooth, na przednim wyświetlaczu
Kina domowego zostanie wyświetlony
komunikat DISCONNECTED.
Odłączanie Kina domowego od
urządzenia Bluetooth
Naciśnij przycisk (
) na panelu przednim Kina
domowego, aby przełączyć tryb BT na inny tryb
lub aby wyłączyć Kino domowe.
• Za wyjątkiem odłączenia poprzez przełączenie
funkcji, podłączone urządzenie Bluetooth będzie
przez pewien czas czekać na odpowiedź zestawu
kina domowego przed zakończeniem połączenia.
(Czas odłączenia może się różnić w zależności od
urządzenia Bluetooth.)
• Podłączone obecnie urządzenie zostanie odłączone.
| UWAGA |
W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth może
zostać przerwane, jeżeli odstęp pomiędzy systemem kina
domowego a urządzeniem Bluetooth przekroczy odległość
(10 metrów). Jeżeli odległość zostanie przywrócona do
zasięgu skutecznego odbioru lub urządzenie Bluetooth
zostanie zrestartowane, należy ponownie połączyć
urządzenia.
Jeżeli urządzenie Bluetooth powróci do zasięgu
skutecznego odbioru, można uruchomić system ponownie,
aby przywrócić skojarzenie z urządzeniem Bluetooth.
| 44 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 44
2012-02-23 오후 1:57:23
Za pomocą urządzenia można wyświetlać zdjęcia
znajdujące się na płycie DVD, urządzeniu pamięci
masowej USB, urządzeniu mobilnym lub w
komputerze.
Korzystanie z menu Narz.
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
Idź do listy
zdjęć
Zaznacz tę opcję, aby przejść do listy
zdjęć na bieżącym nośniku.
Pokaz slajdów
Ta opcja umożliwia rozpoczęcie pokazu
slajdów.
Pręd. pokazu
slaj.
Ta opcja służy do ustawiania prędkości
pokazu slajdów.
Ef. pok. slajdów
Ta opcja służy do ustawiania efektów
specjalnych pokazu slajdów.
Podkład
muzyczny wł.
Ta opcja umożliwia odtwarzanie muzyki
podczas wyświetlania pokazu slajdów.
Ustawienie
podkładu
muzycznego
Ta opcja umożliwia wprowadzanie
ustawień podkładu muzycznego.
Tryb obrazu
Ta opcja umożliwia wprowadzanie
ustawień obrazu.
- Dynamiczny : Zwiększa ostrość.
- Standardowy : Opcja nadająca
się do większości zastosowań
wyświetlania.
- Film : To najlepsze ustawienie do
oglądania filmów.
- Użytkownik : Umożliwia
dostosowanie odpowiednio funkcji
ostrości i redukcji szumów.
Ta opcja umożliwia powiększenie
bieżącego obrazu. (Powiększenie do 4
razy)
Obróć
Umożliwia obrócenie obrazu.
(Spowoduje obrócenie obrazu w prawo
lub w lewo.)
Informacja
Wyświetla informacje o zdjęciu.
| UWAGA |
Menu Narz. może się różnić w przypadku niektórych płyt
lub urządzeń pamięci masowej. Mogą zostać wyświetlone
tylko niektóre opcje.
Aby umożliwić korzystanie z funkcji podkładu muzycznego
plik ze zdjęciem musi znajdować się na tym samym
nośniku co plik muzyczny. Jednak szybkość transmisji
pliku MP3, rozmiar zdjęcia oraz metoda kodowania może
mieć negatywny wpływ jakość dźwięku.
W trybie pełnego ekranu nie ma możliwości powiększania
napisów i obrazów PG.
Odtwarzanie Multimediów
Wyświetlanie zdjęć
Powiększenie
05
Jeżeli w trybie funkcji BT urządzenie będzie utrzymywać
stan Gotowe przez 5 minut, uruchomi się wygaszacz
ekranu. Następnie, aby podłączyć urządzenie BT należy
wyłączyć wygaszacz i podłączyć urządzenie. Aby wyłączyć
wygaszacz ekranu naciśnij dowolny przycisk na pilocie.
(np. przycisk regulacji głośności, itp.)
Korzystanie z menu Narz. gdy plik
jest podkreślony
Gdy plik zostanie podkreślony naciśnij przycisk TOOLS.
Widok
Funkcja umożliwiająca dostęp do opcji
sortowania: Wykonawca, Gatunek,
Miesiąc, Najpóźniejsza data, itp. —
wyświetlane opcje sortowania zależą
od typu pamięci i nośnika.
Pojawia się na ekranie funkcji Widok.
Widok folderów Wybierz tę opcję, aby wyświetlić folder
na nośniku pamięci.
Tytuł
Pojawia się na ekranie funkcji Widok.
Wybierz tę opcję, aby posortować
wszystkie pliki zdjęć lub wideo na
nośniku pamięci według tytułu.
Wykonawca
Pojawia się na ekranie funkcji Widok.
Zaznacz opcję Wykonawca, aby
posortować, a następnie wyświetlić
wszystkie utwory muzyczne na nośniku
pamięci według wykonawcy.
| UWAGA |
W przypadku korzystania z funkcji
BD Wise to menu nie zostanie
wyświetlone.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 45
45 |
2012-02-23 오후 1:57:26
Odtwarzanie Multimediów
Album
Pojawia się na ekranie funkcji Widok.
Zaznacz opcję Album, aby posortować,
a następnie wyświetlić wszystkie
utwory muzyczne na nośniku pamięci
według albumów.
Gatunek
Pojawia się na ekranie funkcji
Widok. Zaznacz opcję Gatunek, aby
posortować, a następnie wyświetlić
wszystkie utwory muzyczne na nośniku
pamięci według gatunku.
Najpóźniejsza
data
Pojawia się na ekranie funkcji Widok.
Zaznacz tę opcję, aby posortować, a
następnie wyświetlić wszystkie pliki zdjęć
lub wideo na nośniku pamięci według
najnowszej lub najpóźniejszej daty.
Najwcześn.
data
Pojawia się na ekranie funkcji Widok.
Zaznacz tę opcję, aby posortować, a
następnie wyświetlić wszystkie pliki zdjęć
lub wideo na nośniku pamięci według
najpóźniejszej lub najwcześniejszej daty.
Miesiąc
Pojawia się na ekranie funkcji Widok.
Wybierz tę opcję, aby posortować wszystkie
pliki zdjęć lub wideo na nośniku pamięci
według miesiąca utworzenia.
Odtwórz
wybrane
Opcja Odtwórz wybrane umożliwia
zaznaczenie określonych plików
muzycznych, wideo i zdjęć do
odtworzenia. Funkcja ta działa praktycznie
tak samo w przypadku wszystkich
nośników. Poniższy przykład dotyczy
zdjęć.
1. Na ekranie Widok miniatur zaznacz
zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk
TOOLS na pilocie.
2. W menu Narz. zaznacz opcję
Odtwórz wybrane, a następnie
naciśnij przycisk E.
3. Na ekranie wyboru za pomocą
przycisków ▲▼◄► zaznacz
zdjęcie, które chcesz wyświetlić, a
następnie naciśnij przycisk E.
Po lewej stronie zdjęcia pojawi się
zaznaczenie.
4. Powtórz krok 3 dla każdego zdjęcia,
które chcesz wyświetlić.
5. Aby usunąć zaznaczenie zdjęcia,
zaznacz je, a następnie naciśnij
przycisk E.
6. Po zakończeniu, za pomocą
przycisków ◄► zaznacz polecenie
Odtwórz, a następne naciśnij przycisk
E. Rozpocznie się pokaz slajdów
zawierający wybrane zdjęcia.
7. Aby wstrzymać pokaz slajdów
naciśnij jeden raz przycisk E. Aby
ponownie uruchomić pokaz slajdów
naciśnij ponownie przycisk E.
8. Aby zatrzymać pokaz slajdów,
naciśnij przycisk RETURN (').
| UWAGA |
Po rozpoczęciu pokazu slajdów
można nim sterować naciskając
przycisk TOOLS i wyświetlając menu
Pokaz slajdów. Patrz „Korzystanie z
menu Narz.” na stronie 45.
Wybierz opcję Wyślij, aby załadować
zaznaczone pliki do serwisu Picasa,
Facebook, pamięci masowej typu
Cloud, N Drive lub Family Story.
Aby móc użyć opcji Wyślij należy
założyć konto na stronie on-line, a
następnie zalogować się na konto za
pomocą funkcji Zaloguj.
Wyślij
1. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
wybierz plik, a następne naciśnij
przycisk E.
2. Powtórz tę czynność dla każdego
utworu lub pliku, który chcesz
załadować.
| UWAGA |
Możesz także przejść do polecenia
Zaznacz wszystko po prawej
stronie, a następnie naciśnij
przycisk E, aby zaznaczyć
wszystkie utwory lub pliki.
3. Wybierz polecenie Wyślij po
prawej stronie, a następnie naciśnij
przycisk E.
4. Za pomocą przycisków ▲▼
zaznacz serwis online, w którym
chcesz udostępnić pliki lub utwory,
a następnie naciśnij przycisk E.
| 46 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 46
2012-02-23 오후 1:57:28
W zależności od wyświetlanego ekranu
wybierz opcję Usuń, aby skasować plik z
Usuń
nośników, z których można usuwać dane
(Listę utworów)
(np. pamięci USB) lub aby usunąć listę
odtwarzania.
Edytuj l. odtw.
1. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
wybierz plik, a następne naciśnij
przycisk E.
2. Powtórz tę czynność dla każdego
utworu lub pliku, który chcesz
usunąć.
| UWAGA |
Możesz także przejść do polecenia
Zaznacz wszystkie po prawej
stronie, a następnie naciśnij
przycisk E, aby zaznaczyć
wszystkie utwory lub pliki.
3. Wybierz polecenie Usuń po prawej
stronie, a następnie naciśnij
przycisk E.
Odtwarzaj
grupę
Po posortowaniu utworów według
kategorii Wykonawca, Gatunek,
Album, Tytuł, Najpóźniejsza data,
Najwcześniejsza data lub Miesiąc,
zaznacz grupę, która jest wynikiem
sortowania (na przykład wszystkie
zdjęcia zrobione w sierpniu), a
następnie zaznacz polecenie Odtwarzaj
grupę, aby odtworzyć lub wyświetlić
pliki tylko z tej grupy.
Idź do listy
odtw.
Zaznacz sekcję idź do listy utworów na
ekranie głównym AllShare.
Kodowanie
Kodowanie, które zmienia się w
zależności od języka lub regionu
geograficznego zmienia sposób w jaki
urządzenie sortuje, układa i przedstawia
pliki lub utwory, wyświetla daty, itp.
Zaznacz opcję Kodowanie, aby zmienić
kodowanie odpowiednio do języka lub
regionu geograficznego.
Informacja
Wyświetla informacje o pliku
multimedialnym i zawartości.
Odtwarzanie Multimediów
Dod. do listy
Ta opcja umożliwia utworzenie listy
odtwarzania lub dodanie plików lub
utworów do listy odtwarzania.
1. Wybierz polecenie Dod. do listy, a
następnie naciśnij przycisk E.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
zaznacz utwór lub plik, a następne
naciśnij przycisk E.
3. Powtórz tę czynność dla każdego
utworu lub pliku, który chcesz
dodać.
4. Zaznacz polecenie Dodaj po
prawej stronie, a następnie naciśnij
przycisk E.
5. Na ekranie, który zostanie
wyświetlony wykonaj jedną z
następujących czynności:
• Wybierz pozycję Lista utworów do
której chcesz dodać utwory lub pliki,
a następnie naciśnij przycisk E.
• Zaznacz opcję Utw. nową, a następnie
naciśnij przycisk E. Za pomocą
klawiatury ekranowej, która zostanie
wyświetlona utwórz nazwę nowej listy
odtwarzania. Wprowadzaj numery za
pomocą przycisków numerycznych na
pilocie. Wprowadzaj litery przemieszczając
kursor za pomocą przycisków ▲▼◄►,
a następnie naciskając przycisk E.
Po zakończeniu przejdź do przycisku
GOTOWE na dole ekranu, a następnie
naciśnij przycisk E.
Edytuj l. odtw. Wybierz opcję Edytuj l. odtw.,
aby usunąć pliki lub utwory z istniejącej listy
odtwarzania. Nośnik pamięci zawierający
listę odtwarzania musi być włożony lub
podłączony do urządzenia.
05
Funkcja Logowania/Wylogowania
Zaloguj/Wyloguj umożliwia logowanie się do swojego
konta Samsung online.
| UWAGA |
Menu Narz. może się różnić w przypadku niektórych płyt
lub urządzeń pamięci masowej. Mogą zostać wyświetlone
tylko niektóre opcje.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 47
47 |
2012-02-23 오후 1:57:29
Odtwarzanie Multimediów
Słuchanie radia
Korzystanie z przycisków na pilocie
1 . Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać
zakres FM.
2 . Wybierz żądaną stację.
• Wstępne dostrajanie 1: Naciśnij przycisk 5,
aby wybrać opcję PRESET, a następnie
naciśnij przycisk TUNING/CH (,.), aby
wybrać zaprogramowaną stację.
- Zanim możliwe będzie dostrojenie
zaprogramowanych stacji, do
pamięci urządzenia należy dodać
zaprogramowane stacje. Instrukcje
znajdują się na stronie 51.
• Dostrajanie ręczne: Naciśnij przycisk 5,
aby wybrać opcję MANUAL, a następnie
za pomocą przycisku TUNING/CH (,.)
wybierz niższą lub wyższą częstotliwość.
• Dostrajanie automatyczne: Naciśnij przycisk
5, aby wybrać tryb MANUAL, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING/CH
(,.), aby automatycznie wyszukiwać pasma.
Ustawianie dźwięku Mono/Stereo
Naciśnij przycisk MO/ST.
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje
przełączenie pomiędzy opcjami dźwięku
STEREO i MONO.
• W obszarach słabego odbioru wybierz MONO,
aby zapewnić czysty odbiór stacji bez zakłóceń.
Programowanie stacji
Przykład: Zapisywanie ustawienia stacji FM 89.10
w pamięci.
1 . Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać
zakres FM.
2 . Za pomocą przycisku TUNING/CH (,.)
wybierz częstotliwość <89.10>.
3 . Naciśnij przycisk TUNER MEMORY.
• Na wyświetlaczu zacznie migać NUMER.
5 . Aby zaprogramować inne stacje, powtórz
kroki od 2 do 4.
• Aby nastawić zaprogramowaną stację,
naciśnij przycisk TUNING/CH (,.).
Informacje o usłudze RDS
Używanie usługi RDS (Radio Data
System) do odbierania stacji radiowych
System RDS umożliwia stacjom FM wysyłanie
dodatkowego sygnału wraz z ich standardowymi
sygnałami radiowymi.
Stacje mogą, na przykład, wysyłać sygnały z
ich nazwami i informacje o typie nadawanego
programu, np. sportowego lub muzycznego itp.
Po włączeniu stacji radiowej oferującej usługę
RDS na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik RDS.
Opis funkcji RDS
• PTY (ang. Program Type — Typ programu):
Wyświetla typ aktualnie nadawanego programu.
• PS NAME (ang. Program Service Name —
Nazwa stacji nadającej program): Wskazuje
nazwę odbieranej stacji, złożoną z 8 znaków.
• RT (ang. Radio Text — Tekst radiowy):
Wyświetla tekst nadawany przez stację (jeśli
dotyczy), złożony z maks. 64 znaków.
• CT (ang. Clock Time — Godzina): Odczytuje
czas rzeczywisty z danej częstotliwości
radiowej. Niektóre stacje mogą nie przesyłać
sygnałów PTY, RT lub CT. Z tego względu w
pewnych przypadkach informacje te mogą nie
być wyświetlane.
• TA (ang. Traffic Announcement — Komunikat
dotyczący ruchu drogowego): Komunikat „TA
ON/OFF” pokazuje, że nadawane są komunikaty
dotyczące ruchu drogowego.
| UWAGA |
Funkcja RDS może nie działać prawidłowo, jeśli odbierana
stacja nie nadaje prawidłowego sygnału RDS lub gdy
sygnał ten jest słaby.
4 . Naciśnij ponownie przycisk TUNER
MEMORY.
• Naciśnij przycisk TUNER MEMORY, zanim
NUMER zniknie z ekranu.
• Po naciśnięciu przycisku TUNER
MEMORY, NUMER znika z wyświetlacza, a
stacja zostaje zapisana w pamięci.
| 48 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 48
2012-02-23 오후 1:57:31
Aby włączyć wyświetlanie sygnałów RDS
Podczas wyszukiwania stacji widoczny
jest wskaźnik „PS NAME”, a następnie
wyświetlane są nazwy stacji. Jeśli nie
jest wysyłany żaden sygnał, wyświetlony
zostanie wskaźnik „NO PS”.
RT(ang.
RadioText —
Tekst radiowy)
Podczas wyszukiwania stacji widoczny
jest wskaźnik „RT”, a następnie
wyświetlany jest tekst nadawany przez
daną stację. Jeśli nie jest wysyłany
żaden sygnał, wyświetlony zostanie
wskaźnik „NO RT”.
Częstotliwość
Częstotliwość danej stacji (usługa
niezależna od funkcji RDS)
Zanim rozpoczniesz.
• Funkcja PTY Search (Wyszukiwanie typu
programu) dotyczy tylko zaprogramowanych
stacji.
• Aby zakończyć wyszukiwanie, wystarczy w
dowolnym momencie nacisnąć przycisk 5.
• Na każdy z niżej opisanych kroków
przeznaczony jest ograniczony czas.
Jeśli proces zostanie anulowany przed
zakończeniem, należy ponownie rozpocząć od
kroku 1.
• Aby korzystać w przycisków na głównym
pilocie, należy się upewnić, że stacja radiowa
została wybrana również za pomocą pilota
głównego.sin
RDS DISPLAY
Odtwarzanie Multimediów
PS (ang.
Program
Service —
Stacja nadająca
program)
Wyszukiwanie programu za pomocą kodu PTY
05
Sygnały RDS wysyłane przez daną stację mogą
być widoczne na wyświetlaczu.
Naciśnij przycisk RDS DISPLAY podczas
słuchania stacji radiowej.
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę informacji wyświetlanych na ekranie w
następującej sekwencji : PS NAME RT CT
Częstotliwość
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
Informacje dotyczące znaków
wyświetlanych na wyświetlaczu
Jeśli wyświetlane są informacje PS lub RT,
stosowane są następujące znaki:
• Wyświetlacz nie rozróżnia wielkich i małych liter,
więc zawsze stosowane są wielkie litery.
• Nie jest możliwe wyświetlanie liter z akcentami,
dlatego na przykład zamiast liter „À, Â, Ä, Á, Å i
Ã.” wyświetlana jest litera „A”
Wskaźnik PTY (Typ programu) i
funkcja PTY SEARCH
Jedną z zalet usługi RDS jest możliwość
wyszukiwania określonego typu programu wśród
zaprogramowanych kanałów poprzez określenie
kodu PTY.
1 . Naciśnij przycisk PTY SEARCH podczas
słuchania stacji radiowej.
2 . Naciśnij przycisk PTY- lub PTY+, aż na
ekranie zostanie wyświetlony żądany kod
PTY.
• Na ekranie wyświetlane są kody PTY
opisane po prawej stronie.
3 . Jeśli kod PTY wybrany w poprzednim kroku
jest nadal widoczny na wyświetlaczu, naciśnij
ponownie przycisk PTY SEARCH.
• Urządzenie główne przeszuka 15
zaprogramowanych stacji radiowych,
zatrzyma się po znalezieniu stacji
odpowiadającej wyborowi użytkownika i
przełączy na nią.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 49
49 |
2012-02-23 오후 1:57:32
Odtwarzanie Multimediów
Korzystanie z przycisków sterowania
efektami specjalnymi na pilocie
SOUND
Funkcja SOUND EFFECT
EFFECT
Umożliwia wybranie trybu optymalizującego dźwięk.
1. Naciśnij przycisk SOUND EFFECT.
2. Za pomocą przycisku ▲ ▼ wybierz żądany tryb:
DSP lub Tryb dźwięku.
3. Naciśnij przyciski ◄►, aby wybrać żądany efekt
dźwiękowy.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Wyłączone
• MP3 Enhancer : Funkcja poprawia doznania muzyczne
(np. w przypadku muzyki w formacie mp3). Można
także podnieść poziom jakości dźwięku MP3 (24 kHz,
8-bitowego) do poziomu dźwięku CD (44,1 kHz,
16-bitowego).
• Power Bass : Zwiększa poziom głośności niskich
tonów zapewniając efekt dźwiękowy dudnienia.
• Wyłączone : Wybierz tę opcję w celu normalnego
słuchania.
Odtwarzanie wideo 2D w
trybie 3D
Umożliwia odtwarzanie zwykłego wideo 2D w trybie 3D.
| UWAGA |
Jeżeli w trybie 3D przejdziesz z ekranu głównego
do menu głównego Smart Hub, urządzenie
automatycznie przełączy się w tryb 2D.
vTuner
vTuner
vTuner to funkcja służąca do słuchania radia. Po
naciśnięciu przycisku vTuner można przejść do aplikacji
vTuner.
Z funkcji vTuner można korzystać po pobraniu aplikacji
vTuner z serwisu Samsung Apps.
Tryb dźwięku
Virtual Sound  Muzyka  Wiadomości  Dramat
 Kino  Sport  Gra  Wyłączone
3D Sound
Umożliwia odtwarzanie bardziej naturalnego i żywszego
dźwięku przestrzennego ze wzbogaconymi tonami
poprzez dostosowanie głębi dźwięku za pomocą opcji
poziomu.
Wyłączone  Wysoka  Średni  Niska
| UWAGA |
Ta funkcja nie jest dostępna w trybie FM.
| 50 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 50
2012-02-23 오후 1:57:37
Usługi Sieciowe
Funkcja Smart Hub w skrócie
1
0
9
Korzystanie z funkcji Smart Hub
Za pomocą funkcji Smart Hub można pobierać
filmy, nagrania wideo i pliki muzyczne z Internetu
oraz uzyskać dostęp do różnych płatnych i
bezpłatnych aplikacji i wyświetlać je na ekranie
telewizora. Zawartość aplikacji obejmuje
wiadomości, sport, prognozę pogody, notowania
giełdowe, mapy, zdjęcia i gry.
Aby uzyskać instrukcję obsługi funkcji Smart Hub,
wykonaj poniższe czynności:
5 . Na stronie Centrum pobierania kliknij kartę
Podręczniki.
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
2
Search : Zapewnia zintegrowane wyszukiwanie
dostawców wideo oraz podłączonych urządzeń
AllShare.
3
Polecane : Wyświetla polecane zawartości
zarządzane przez firmę Samsung.
4
Komercyjne : Wyświetla Przewodnik Smart Hub —
wprowadzenie do urządzenia oraz wprowadzenia do
nowych aplikacji.
5
Family Story : Łatwy sposób na dostęp do treści
udostępnianych przez rodzinę:
• Zapewnia dostęp do rodzinnych zdjęć,
wiadomości i wydarzeń, w dowolnym czasie i
miejscu.
6
Fitness : Dostęp do usługi Unified Self-Care.
• Zawiera nagrania wideo z ćwiczeniami fitness od
różnych partnerów, z informacjami o spalonych
kaloriach po każdym treningu.
7
Kids : Serwis Kids zapewnia dzieciom łatwy i
bezpieczny dostęp do treści dodanych do listy
Ulubione.
• Zapewnia różnorodne bezpieczne i rozrywkowe
treści dla dzieci.
8
Navigation Help : Wyświetla przyciski pilota, których
możesz użyć do nawigacji po usłudze Smart Hub.
• CZERWONY (A) : Logowanie do usługi Smart Hub.
• ZIELONY (B) : Wyświetlanie ekranu w tle.
• Narz. : Wyświetlanie okna ustawień.
• Wróć : Powrót do poprzedniego menu.
Lokalizacja podręcznika Smart Hub na stronie WWW
może ulec zmianie bez uprzedzenia.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 51
8
Your Video : Zapewnia polecane filmy wideo na
podstawie upodobań użytkownika.
6 . Na karcie Podręczniki kliknij ikonę pliku po
prawej stronie instrukcji Smart Hub Users
Manual. Rozpocznie się pobieranie instrukcji.
| UWAGA |
Your Video
1
3 . Na stronie Pomoc techniczna, wpisz numer
modelu urządzenia w polu Numer modelu.
4 . Na stronie, która zostanie wyświetlona kliknij
polecenie Get downloads po lewej stronie
pod nagłówkiem Materiały do pobrania.
Zostanie wyświetlone okno Centrum
pobierania.
Samsung Apps
a Zaloguj b WallPaper / Narz. ' Wróć
1 . Przejdź do strony www.samsung.com.
2 . Kliknij opcję Support u góry strony.
34
Search
1 . Podłączyć urządzenie do sieci.
(Patrz strona 20)
2 . Skonfigurować ustawienia sieciowe.
(Patrz strony 29-32)
2
Usługi Sieciowe
Aby skorzystać z usług sieciowych, najpierw
należy:
06
Po podłączeniu urządzenia do sieci można
korzystać z różnych usług sieciowych, takich jak
Smart Hub lub BD-LIVE.
51 |
2012-02-23 오후 1:57:40
Usługi Sieciowe
9
Moje aplikacje : Wyświetla osobistą galerię
aplikacji, do której można aplikacje dodawać,
modyfikować i usuwać.
0
Samsung Apps : Otwiera serwis Samsung Apps, z
którego można pobierać różne aplikacje bezpłatne i
płatne.
Przeglądarka Web Browser w skrócie
1
http://www.google.com/
Korzystanie z przeglądarki Web
Browser
Google Search
Za pomocą aplikacji Web Browser zainstalowanej
domyślnie na ekranie Smart Hub można przejść
do Internetu.
b Control Panel Link Browsing / Tools ' Exit
1 . Wybierz opcję Smart Hub na ekranie
głównym, a następnie naciśnij przycisk E.
2 . Wybierz aplikację Web Browser na ekranie
Smart Hub, a następnie naciśnij przycisk E.
| UWAGA |
Gdy aplikacja Web Browser zostanie uruchomiona
podczas gdy urządzenie jest podłączone za pomocą złącza
HDMI do telewizora obsługującego funkcję BD Wise – a
funkcja BD Wise jest włączona – przeglądarka zostanie
zmaksymalizowana do pełnego ekranu, a rozdzielczość
telewizora zostanie automatycznie ustawiona do
optymalnej wartości.
Przeglądarka Web Browser nie obsługuje aplikacji Java.
Jeżeli podejmiesz próbę pobrania pliku, a pliku nie można
zapisać, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Odtwarzanie filmów Flash nie jest obsługiwane.
Nie są obsługiwane funkcje e-commerce umożliwiające
zakupy online.
Nie jest obsługiwany format ActiveX.
I’m Feeling Lucky
1
2
Panel sterowania : Wyświetla różne funkcje
przeglądarki Web Browser.
•
: Powoduje przejście do poprzedniej strony.
: Powoduje przejście do ostatniej strony przed
•
powrotem.
• : Odświeża bieżącą stronę.
•
: Przejście do ekranu głównego przeglądarki
Web Browser.
• : Umożliwia powiększenie lub zmniejszenie
ekranu o różne wartości procentowe.
•
: Umożliwia tworzenie zakładek do określonych
stron, aby ułatwić przechodzenie do nich.
: Umożliwia przeglądanie historii
•
odwiedzanych stron według daty, nazwy lub
częstotliwości.
http://www.google.com/
•
: Umożliwia ręczne
wprowadzanie adresu strony lub wybranie strony
z listy odwiedzonych stron, aby przejść do tej
strony.
•
: Umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy
kilkoma jednocześnie otwartymi oknami
przeglądarki Web Browser.
•
: Umożliwia wyszukiwanie informacji poprzez
wpisanie słów.
•
: Umożliwia udostępnienie bieżącej strony
rodzinie poprzez wysłanie wiadomości.
•
: Umożliwia skonfigurowanie wszystkich
ustawień przeglądarki Web Browser.
| 52 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 52
2012-02-23 오후 1:57:44
06
Usługi Sieciowe
2
Navigation Help : Wyświetla przyciski pilota,
których możesz użyć do nawigacji w Przeglądarce
internetowej.
• ZIELONY (B) : Wyświetlanie okna Panel
sterowania.
• ŻÓŁTY (C) : Aby wyszukać łącze.
• Tools : Wyświetla okno Narzędzia.
• Exit : Powrót do poprzedniego menu.
BD-LIVE™
Po podłączeniu urządzenia do sieci można
odtwarzać zawartość różnych usług związanych
z filmami, dostępne na płytach obsługujących
funkcję BD-LIVE.
1 . Podłącz urządzenie pamięci USB do gniazda
USB z przodu urządzenia, a następnie
sprawdź pozostałą ilość miejsca w pamięci.
Urządzenie pamięci masowej musi mieć
co najmniej 1 GB wolnej przestrzeni, aby
pomieścić usługi BD-LIVE.
2 . Zaznacz opcję Ustawienia na ekranie
głównym, a następnie naciśnij przycisk E.
3 . Wybierz Sieć, a następnie naciśnij przycisk
E.
4 . Zaznacz opcję Ustawienia BD-Live, a
następnie naciśnij przycisk E.
5 . Zaznacz opcję Zarządzanie danymi BD, a
następnie naciśnij przycisk E.
6 . Zaznacz polecenie Wybór urządzenia, a
następnie naciśnij przycisk E.
7 . Wybierz USB, a następnie naciśnij przycisk
E.
8 . Włóż do napędu płytę Blu-ray obsługującą
funkcję BD-LIVE.
9 . Zaznacz pozycję na liście treści BD-LIVE
dostarczanych przez producenta płyty.
| UWAGA |
Sposób wykorzystania funkcji BD-LIVE oraz dostarczonej
treści może się różnić w zależności od producenta płyty.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 53
53 |
2012-02-23 오후 1:57:47
Dodatek
Informacje dodatkowe
Uwaga
Wyjście HDMI
Podłączanie
• W zależności od telewizora, niektóre rozdzielczości wyjściowe HDMI mogą nie być obsługiwane.
• Aby można było oglądać filmy w technologii trójwymiarowej, niezbędne jest złącze HDMI.
• Długi przewód HDMI może powodować zakłócenia obrazu. W takim przypadku w menu należy
ustawić opcję Wyłączone dla funkcji HDMI Deep Color.
Ustawienia 3D
• W przypadku niektórych płyt 3D, aby zatrzymać film podczas odtwarzania w trybie 3D, naciśnij
jeden raz przycisk 5 Film zostanie zatrzymany, a tryb 3D zostaje wyłączony. Aby zmienić
wybór opcji 3D podczas odtwarzania filmu w trybie 3d, naciśnij jeden raz przycisk 5. Zostanie
wyświetlone menu Blu-ray. Ponownie naciśnij przycisk 5, a następnie wybierz opcję Ustawienia
3D w menu Blu-ray.
• W zależności od treści oraz położenia obrazu na ekranie telewizora, po lewej lub prawej stronie
obrazu lub po obu jego stronach mogą być widoczne czarne pionowe pasy.
Prop. ekranu TV
• W przypadku niektórych typów płyt niektóre proporcje ekranu mogą być niedostępne.
• Jeżeli zostanie wybrana proporcja ekranu oraz opcja, która różni się proporcją ekranu od ekranu
telewizora, wyświetlony obraz może być zniekształcony.
• Jeżeli zostanie wybrana opcja 16:9 Oryginalny, telewizor może wyświetlić obraz w trybie 4:3
Pillarbox (czarne pasy po bokach obrazu).
BD Wise (tylko produkty firmy Samsung)
Ustawienia
• Gdy włączona jest funkcja BD Wise, ustawienie Rozdzielczość automatycznie przyjmuje domyślnie
wartość BD Wise, a w menu BD Rozdzielczość pojawia się opcja BD Wise.
• Jeżeli urządzenie jest podłączone do urządzenia zewnętrznego nie obsługującego funkcji BD
Wise, nie można skorzystać z funkcji BD Wise.
• Aby funkcja BD Wise działała prawidłowo, dla opcji BD Wise ustaw wartość Włączone zarówno w
urządzeniu jak i w telewizorze.
Wyjście cyfrowe
• Upewnij się, że została wybrana prawidłowa opcją Wyjście cyfrowe; w przeciwnym razie dźwięk nie będzie
odtwarzany lub słychać będzie tylko głośny szum.
• Jeżeli urządzenie HDMI (odbiornik AV, telewizor) nie obsługuje formatów skompresowanych (Dolby digital,
DTS), sygnał audio jest wysyłany jako PCM.
• Zwykłe płyty DVD nie posiadają ścieżki dźwiękowej BONUSVIEW oraz efektów dźwiękowych nawigacji.
• Niektóre płyty Blu-ray nie posiadają ścieżki dźwiękowej BONUSVIEW oraz efektów dźwiękowych nawigacji.
• Konfiguracja opcji Wyjście cyfrowe nie ma wpływu na analogowy sygnał audio (L/R) lub audio HDMI
wysyłany do telewizora. Konfiguracja ta ma wpływ na wyjście optyczne audio HDMI, gdy urządzenie jest
podłączone do odbiornika AV.
• Podczas odtwarzania ścieżek dźwiękowych MPEG sygnał audio jest wysyłany jako PCM niezależnie od
wyborów dokonanych w opcji Wyjście cyfrowe (PCM lub Bitstream).
| 54 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 54
2012-02-23 오후 1:57:49
Połączenie internetowe BD-LIVE
• Połączenie internetowe może być ograniczone podczas korzystania z treści BD-LIVE.
07
Anynet+ (HDMI-CEC)
Dodatek
• W zależności od telewizora niektóre rozdzielczości wyjściowe HDMI mogą nie działać. Patrz
instrukcja obsługi danego telewizora.
• Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli przewód HDMI nie obsługuje trybu CEC.
• Jeśli telewizor firmy Samsung ma logo Anynet+, to obsługuje funkcję Anynet+.
Zarządzanie danymi BD
• W trybie pamięci zewnętrznej odtwarzanie płyty może zostać zatrzymane, gdy w trakcie
odtwarzania odłączysz urządzenie USB.
• Obsługiwane są tylko urządzenia USB sformatowane w systemie plików FAT (etykieta woluminu
DOS 8.3). Zalecamy korzystanie z urządzeń USB obsługujących protokół USB 2.0 z prędkością
zapisu/odczytu 4 MB/s lub wyższą.
• Funkcja Wznów odtwarzanie może nie działać po sformatowaniu urządzenia pamięci.
• Łączna ilość pamięci dostępnej dla funkcji Zarządzanie danymi BD może różnić się w zależności
od warunków.
Wideo DivX® na żąd.
Ustawienia
• Więcej informacji na temat DivX(R) VOD można znaleźć na stronie „http://vod.divx.com”.
Wyświetlacz przedni
• Nie można zmienić jasności przycisku
ani przycisku VOL +, -.
Ustawienia głośnika
• W przypadku wyboru opcji Wybór głośników dla Telewizyjne, dźwięk jest generowany przez
głośniki telewizora.
HDMI audio
• Gdy dźwięk HDMI jest wysyłany do głośnika telewizora, zostaje automatycznie zredukowany do 2
kanałów.
Kanał Audio Return
• Gdy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) ma ustawioną opcję Wyłączone, funkcja Kanał Audio Return
nie jest dostępna.
• Używanie kabla HDMI nieobsługującego funkcji ARC (Audio Return Channel-Kanał Audio Return)
może powodować problem ze zgodnością.
• Funkcja ARC jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączony jest telewizor obsługujący funkcję ARC.
Wyjście cyfrowe
• Funkcję Wyjście cyfrowe można uruchomić, gdy funkcja Wybór głośników ma wybraną opcję
Telewizyjne.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 55
55 |
2012-02-23 오후 1:57:51
Dodatek
Odtwarzanie plików wideo
• Pliki wideo o wysokiej szybkości transmisji, wynoszącej co najmniej 20 Mb/s obciążają wydajność
urządzenia i mogą zatrzymywać się podczas odtwarzania.
Wybór języka dźwięku
• Wskaźnik ◄► nie zostanie wyświetlony na ekranie jeśli sekcja BONUSVIEW nie zawiera
żadnych ustawień dźwięku BONUSVIEW.
• Języki dostępne poprzez funkcję Język audio zależą od języków zakodowanych na płycie. Ta
funkcja lub pewne języki mogą nie być dostępne.
• Niektóre płyty Blu-ray umożliwiają wybranie ścieżek dźwiękowych PCM lub Dolby Digital w języku
angielskim.
Odtwarzanie
Wybór języka napisów
• Niektóre płyty Blu-ray/DVD umożliwiają zmianę języka napisów w menu płyty. Naciśnij przycisk
DISC MENU.
• Ta funkcja zależy od wyboru napisów zakodowanych na płycie i może nie być dostępna na
wszystkich płytach Blu-ray/DVD.
• Informacje o trybie głównym BONUSVIEW zostaną także wyświetlone jeśli płyta Blu-ray ma sekcję
BONUSVIEW.
• Ta funkcja zmienia napisy główne i drugorzędne jednocześnie.
• Wyświetlona jest łączna liczba odpowiednio napisów głównych i drugorzędnych.
Odtwarzanie plików JPEG
• W trybie pełnego ekranu nie ma możliwości powiększania napisów i obrazów PG.
Korzystanie z przycisku TOOLS podczas wyświetlania obrazów
• Jeżeli system jest podłączony do telewizora obsługującego technologię BD Wise, w którym
funkcja BD Wise jest ustawiona na On (Włączone), menu Picture Settings (Ustawienia obrazu) nie
zostanie wyświetlone.
• Funkcja Background Music (Podkład muzyczny) nie działa jeżeli plik muzyczny i pliki zdjęć nie
znajdują się na tym samym nośniku pamięci. Również szybkość transmisji pliku MP3, rozmiar
zdjęcia oraz metoda kodowania może mieć negatywny wpływ jakość dźwięku.
AllShare Play
Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB
• Urządzenia pamięci masowej USB należy usuwać bezpiecznie (za pomocą funkcji „Bezp. odłącz.
USB”), aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu pamięci USB. Naciśnij przycisk HOME, aby
przejść do menu głównego, naciśnij ŻÓŁTY (C), a następnie naciśnij przycisk E.
Odtwarzanie muzyki
• Przed podłączeniem iPoda i urządzenia należy ustawić głośność na umiarkowanym poziomie.
• Gdy urządzenie jest włączone i zostanie podłączony iPod, urządzenie będzie ładować baterię
iPoda.
| 56 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 56
2012-02-23 오후 1:57:53
Oglądanie filmów
07
Dodatek
AllShare Play
• Aby oglądać wideo z iPoda, należy podłączyć gniazdo wyjściowe VIDEO (Composite) do telewizora
(patrz strona 18).
• Aby oglądać film z iPoda za pośrednictwem wyjścia VIDEO, wyłącz funkcję Anynet+(HDMI-CEC).
• W telewizorze zostanie wyświetlony tylko ekran odtwarzania. Pozostałe ekrany iPod w
odtwarzaczu iPod.
• Aby powrócić do menu iPoda, gdy iPod jest podłączony za pośrednictwem stacji dokującej,
na przednim panelu systemu i wybierz
naciśnij przycisk FUNCTION na pilocie lub przycisk
opcję R. IPOD.
Tryb Function (Funkcja) przełączany jest w następujący sposób:
BD/DVD  D. IN  AUX  R. IPOD  HDMI1  HDMI2  FM  BT
Modele iPod/iPhone, które można używać z tym urządzeniem
iPod
• Regulacja głośności może działać nieprawidłowo w modelach iPod i iPhone niewymienionych na
stronie 36. W przypadku wystąpienia problemów z jakimkolwiek z modeli wymienionych powyżej,
aktualizuj oprogramowanie urządzenia iPod/iPhone do najnowszej wersji.
• W zależności od wersji oprogramowania iPoda mogą wystąpić problemy ze sterowaniem. Nie jest
to oznaką uszkodzenia systemu kina domowego.
• W zależności od wersji oprogramowania lub typu urządzenia iPod, niektóre funkcje mogą się
różnić. Zainstaluj najnowsze oprogramowanie urządzenia iPod. (zalecane)
• Użytkownik może odtwarzać muzykę lub filmy korzystając z funkcji płyty Blu-ray/DVD, a także
odtwarzać muzykę lub filmy przez funkcję Remote iPod. W celu oglądania filmów należy korzystać
ze stacji dokującej iPod.
• Urządzenie to nie gwarantuje możliwości odtwarzania zawartości aplikacji. Zalecamy odtwarzanie
treści pobranych do urządzenia iPod.
• W razie wystąpienia problemów z użytkowaniem urządzenia iPod, odwiedź stronę: www.apple.
com/support/ipod.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 57
57 |
2012-02-23 오후 1:57:55
Dodatek
Rozdzielczość w zależności od trybu wyjścia
Odtwarzanie zawartości płyt Blu-ray/serwisów internetowych/cyfrowych
HDMI/podłączone
Wyjście
HDMI/niepodłączone
Tryb HDMI
Płyta Blu-ray
Zawartość serwisu
internetowego/cyfrowa
Tryb WIDEO
Tryb WIDEO
BD Wise
Rozdzielczość płyty
Blu-ray
1080p przy 60F
576i/480i
-
Auto
Maks. rozdzielczość
wejścia TV
Maks. rozdzielczość
wejścia TV
576i/480i
-
Konfiguracja
1080p przy 60F
1080p przy 60F
1080p przy 60F
576i/480i
-
Movie Frame (Ramka
filmu): Auto (24Fs) (24 na
s)
1080p przy 24F
1080p przy 24F
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
Odtwarzanie płyt DVD
HDMI/podłączone
Wyjście
Konfiguracja
HDMI/niepodłączone
Tryb HDMI
Tryb WIDEO
Tryb WIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
Maks. rozdzielczość wejścia TV
576i/480i
-
1080p przy 60F
1080p przy 60F
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
| 58 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 58
2012-02-23 오후 1:57:57
Wybór wyjścia cyfrowego
PCM
Strumień
audio na
płycie DVD
PCM
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
Dolby Digital Do PCM 7.1-kan.
Dolby Digital
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
Dolby Digital
Do PCM 7.1-kan.
Plus
Dolby Digital Plus
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
Dolby TrueHD Do PCM 7.1-kan.
Dolby TrueHD
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
DTS
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
Płyty audio
Płyty audio DTS-HD
DTS-HD
Do PCM 7.1-kan.
wysokiej
wysokiej rozdzielczości
rozdzielczości
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
Dźwięk DTSDo PCM 7.1-kan. DTS-HD Master Audio
HD Master
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
2-kanałowy tryb PCM
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Odkodowuje główną
ścieżkę dźwiękową
oraz strumień audio
BONUSVIEW tworząc
audio PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
nawigacji, po czym
koduje audio PCM
jako strumień bitów
DTS.
Odkodowuje główną ścieżkę
dźwiękową oraz strumień
audio BONUSVIEW tworząc
audio PCM i dodaje efekty
dźwiękowe nawigacji, po
czym koduje audio PCM
jako strumień bitów Dolby
Digital lub PCM.
DTS
PCM
Do PCM 7.1-kan.
Do PCM 6.1-kan.
2-kanałowy tryb
PCM
Dolby Digital Do PCM 5.1-kan.
DTS
Definicja dla
płyty Blu-ray
Bitstream (kodowanie
Dolby D)
Odbiornik AV obsługujący HDMI
PCM
Strumień
audio na
płycie Blu-ray
Bitstream
(kodowanie DTS)
Dowolne
Do PCM 6.1-kan.
Wysyła tylko strumień
audio głównej ścieżki
Odkodowuje
dźwiękowej, aby
główną ścieżkę
odbiornik AV mógł
dźwiękową oraz
odkodować strumień
strumień audio
bitów audio.
BONUSVEIW
tworząc ścieżkę Nie będzie odtwarzana
PCM i dodaje
ścieżka dźwiękowa
efekty dźwiękowe BONUSVIEW ani efekty
nawigacji.
dźwiękowe nawigacji.
Dodatek
Polączenie
Bitstream
(nieprzetworzone)
07
Konfiguracja
* Jeżeli strumień dźwiękowy to ścieżka dwu lub jednokanałowa, ustawienie “Re-encoded Dolby D”
(Kodowanie Dolby D) nie zostanie zastosowane. Sygnałem wyjściowym będzie dwukanałowy PCM.
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie audio:
- Główną ścieżkę dźwiękową: Ścieżka dźwiękowa zawartości podstawowej.
- Ścieżkę dźwiękową BONUSVIEW: Dodatkowa ścieżka dźwiękowa, na przykład komentarz reżysera lub aktora.
- Efekty dźwiękowe nawigacji: Podczas poruszania się po menu odtwarzane są efekty dźwiękowe
nawigacji. Efekty dźwiękowe nawigacji są różne dla każdej płyty Blu-ray.
-
Polski
HT-E5200_XU_POL_0224.indd 59
59 |
2012-02-24 오전 11:47:35
Dodatek
Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli występujący
problem nie jest wymieniony poniżej lub zastosowanie poniższych instrukcji nie rozwiązuje problemu,
wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym sprzedawcą
lub Centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.
Objaw
Sprawdź/Rozwiązanie
Nie mogę wyjąć płyty.
• Czy przewód zasilania jest dobrze podłączony do gniazda?
• Wyłącz zasilanie, a następnie włącz ponownie.
Podłączenie iPoda nie jest
możliwe.
• Sprawdź stan złącza i stacji dokującej iPoda.
• Wersję oprogramowania iPoda należy na bieżąco aktualizować.
Odtwarzanie nie rozpoczyna
się.
• Sprawdź numer regionu płyty Blu-ray/DVD. Płyty Blu-ray/DVD kupione za granicą mogą nie
być odtwarzane.
• Urządzenie nie odtwarza płyt CD-ROM i DVD-ROM.
• Sprawdź, czy poziom klasyfikacji jest prawidłowy.
Odtwarzanie nie rozpoczyna
• Sprawdź, czy używana płyta nie jest zniekształcona lub nie ma rys na powierzchni.
się natychmiast po naciśnięciu
• Przetrzyj płytę.
przycisku odtwarzania/pauzy.
Brak dźwięku.
• Zestaw kina domowego nie odtwarza dźwięku podczas przyspieszonego odtwarzania,
zwolnionego odtwarzania oraz odtwarzania krokowego.
• Czy głośniki są odpowiednio podłączone? Czy ustawienia głośnika zostały odpowiednio
skonfigurowane?
• Czy płyta nie jest poważnie uszkodzona?
Pilot nie działa.
• Czy używasz pilota w jego zasięgu roboczym oraz pod odpowiednim kątem względem
czujnika?
• Czy baterie są wyczerpane?
• Czy zostały wybrane odpowiednie funkcje trybu (TV/BD) pilota (TV lub BD)?
• Płyta się obraca, jednak nie
jest wyświetlany obraz.
•
•
•
•
• Jakość obrazu jest niska i
są widoczne drgania
obrazu.
Czy włączony jest telewizor?
Czy przewody wideo są odpowiednio podłączone?
Czy płyta nie jest brudna lub poważnie uszkodzona?
Urządzenie może nie odtwarzać płyt niskiej jakości.
Język dźwięku i napisy nie
działają.
• Język dźwięku i napisy nie będą działały, jeśli nie są zawarte na płycie.
Ekran menu nie jest
wyświetlany nawet jeśli
wybrana została funkcja
menu.
• Sprawdź, czy używana płyta zawiera menu.
Nie można zmienić proporcji
ekranu.
• Można odtwarzać płyty Blu-ray/DVD 16:9 w trybie 16:9 Pełny, 4:3 Letter Box lub
4:3 Pan-Scan, ale płyty Blu-ray/DVD mogą być wyświetlane tylko z proporcjami 4:3.
Zapoznaj się z opakowaniem płyty Blu-ray, a następnie wybierz odpowiednią funkcję.
| 60 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 60
2012-02-23 오후 1:58:00
Objaw
• Naciśnij przycisk 5 pilota i przytrzymaj przez 5 sekund w trybie STANDBY.
- Zastosowanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych ustawień.
Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.
07
Dodatek
• Urządzenie nie działa.
(Przykład: Zostaje odłączone
zasilanie lub z urządzenia
wydobywa się dziwny hałas.)
Sprawdź/Rozwiązanie
• Urządzenie nie działa
prawidłowo.
Zapomniałeś hasło poziomu
oceny.
• Upewniając się, że w urządzeniu nie ma płyty, naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 na
urządzeniu przez ponad 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat INIT i
wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych.
Następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Zastosowanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych ustawień.
Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.
Brak sygnałów radiowych.
• Czy antena jest prawidłowo podłączona?
• Jeśli wejściowy sygnał antenowy jest słaby, zamontuj zewnętrzną antenę radiową w
miejscu zapewniającym lepszy odbiór.
Podczas odtwarzania
dźwięku z telewizora za
pośrednictwem Produktu,
nie słuchać dźwięku.
• Jeżeli przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ ^ zostanie naciśnięty podczas odtwarzania dźwięku
z telewizora przy korzystaniu z funkcji D. IN lub AUX, funkcje płyty Blu-ray/DVD zostaną
włączone, a dźwięk telewizora zostanie wyciszony.
Na ekranie telewizora
zostanie wyświetlony
komunikat "Niedostępny".
• Funkcji ani czynności nie można teraz dokończyć ponieważ:
1. Ogranicza je oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD.
2. Oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD nie obsługuje danej funkcji (np. Angle (Kąt patrz.))
3. Funkcja jest aktualnie niedostępna.
4. Wybrany tytuł, rozdział lub czas wyszukiwania jest poza zasięgiem.
Jeśli ustawiona rozdzielczość
wyjścia HDMI nie jest
obsługiwana przez dany
telewizor (np. 1080p), obraz
może nie zostać wyświetlony
na telewizorze.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 na przednim panelu przez ponad 5 sekund upewniając
się wcześniej, że w urządzeniu nie ma płyty. Zostaną przywrócone wartości fabryczne
wszystkich ustawień.
Brak wyjścia HDMI.
• Sprawdź połączenie telewizora z gniazdem HDMI urządzenia.
• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje rozdzielczość wejścia HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Nietypowy ekran wyjścia
HDMI.
• Jeśli telewizor nie obsługuje protokołu HDCP (ang. High-bandwidth Digital Content
Protection), na ekranie wyświetlany jest cyfrowy szum.
Funkcja AllShare Play
Widzę foldery udostępniane
przez funkcję AllShare Play,
ale nie widzę plików.
• Funkcja AllShare Play wyświetla tylko pliki odpowiadające kategoriom Zdjęcia, Muzyka i
Film.
Pliki nieodpowiadające tym kategorią nie mogą być wyświetlone.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 61
61 |
2012-02-23 오후 1:58:02
Dodatek
Objaw
Sprawdź/Rozwiązanie
Odtwarzanie wideo jest
przerywane.
• Sprawdź czy połączenie sieciowe jest stabilne.
• Sprawdź, czy kabel sieciowy jest podłączony prawidłowo oraz czy sieć nie jest
przeciążona.
• Połączenie bezprzewodowe pomiędzy serwerem a urządzeniem jest niestabilne.Sprawdź
połączenie.
Połączenie AllShare Play
pomiędzy telewizorem a
komputerem jest
niestabilne.
• Adres IP w ramach tej samej podsieci powinien być niepowtarzalny, w przeciwnym razie
kolizja adresów IP może doprowadzić do takiego zjawiska.
• Sprawdź czy włączona jest zapora.
Jeżeli tak, wyłącz funkcję zapory.
BD-LIVE
Nie mogę podłączyć
serwera BD-LIVE.
• Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest sprawne za pomocą funkcji Stan sieci.
• Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do urządzenia.
• Urządzenie pamięci masowej musi mieć co najmniej 1 GB wolnej przestrzeni, aby
pomieścić usługi BD-LIVE. Rozmiar dostępnej przestrzeni można sprawdzić w opcji
Zarządzanie danymi BD. (Patrz strona 55).
• Sprawdź, czy opcja Połączenie internetowe BD-Live jest ustawiona na Zezwól (wszystkie).
• Jeżeli powyższa czynność zakończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z dostawcą
zawartości lub uaktualnij oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji.
Podczas korzystania z usługi
BD-LIVE występuje błąd.
• Urządzenie pamięci masowej musi mieć co najmniej 1 GB wolnej przestrzeni, aby
pomieścić usługi BD-LIVE.
Rozmiar dostępnej przestrzeni można sprawdzić w opcji Zarządzanie danymi BD. (Patrz
strona 55).
| UWAGA |
Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie dane użytkownika zapisane w danych BD zostaną
usunięte.
Firma Samsung Electronics niniejszym oświadcza, że System Kina Domowego jest zgodne z istotnymi
wymogami i innymi, odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Oficjalną Deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com: przejdź do: Pomoc
techniczna > Wyszukaj pomoc techniczną dla produktu i wpisz nazwę modelu.
To urządzenie można użytkować we wszystkich krajach EU.
Urządzenie może być używane tylko w pomieszczeniach.
| 62 Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 62
2012-02-23 오후 1:58:04
Dane techniczne
Wartość stosunku sygnał/szum
Czułość użytkowa
Całkowite zniekształcenie
harmoniczne
BD (Płyta Blu-ray)
55 dB
12 dB
DVD (Digital Versatile Disc)
Płyta
CD: 12 cm (PŁYTA KOMPAKTOWA)
CD: 8cm (PŁYTA KOMPAKTOWA)
Wyjście wideo
Wideo/Audio
Połączenie Composite Video
HDMI
Moc głośnika przedniego
Moc subwoofera
Wzmacniacz
Pasmo przenoszenia
Stosunek sygnał/szum
Separacja kanałów
Czułość wejścia
System głośników
Głośnik
•
•
•
•
•
Impedancja
Zakres częstotliwości
Poziom ciśnienia dźwięku
Moc znamionowa
Moc maksymalna
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Ciężar
Dodatek
Tuner FM
2,5 kg
430 (szer.) x 55 (wys.) x 255,8 (głęb.) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
07
Ogólne
Waga
Wymiary
Zakres temperatur roboczych
Zakres wilgotności roboczej
0,5 %
Prędkość odczytu: 9,834 m/s
Prędkość odczytu: 6,98–7,68 m/s
Przybliżony czas odtwarzania (jednostronny, dysk
jednowarstwowy): 135 min
Prędkość odczytu: 4,8–5,6 m/s
Maksymalny czas odtwarzania: 74 min
Prędkość odczytu: 4,8–5,6 m/s
Maksymalny czas odtwarzania: 20 min
1,0 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Płyta Blu-ray : 576i/480i
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Wielokanałowy sygnał audio PCM, strumień bitów audio, PCM audio
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Wejście analogowe
Wejście cyfrowe
70dB
60dB
(AUX)500mV
20Hz~20kHz (±3dB)
20Hz~40kHz (±4dB)
System głośników 2,1
Głośnik przedni
3Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
165W
330W
90 x 207,5 x 68,5 mm
0,71 kg
Subwoofer
3Ω
40Hz ~ 160Hz
88dB/W/M
170W
340W
168 x 350 x 285 mm
2,6 kg
Nie są obsługiwane prędkości sieci równe lub niższe od 10 Mb/s.
Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
Konstrukcja oraz dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Informacje dotyczące zasilania oraz zużycia mocy znajdują się w na etykiecie dołączonej do urządzenia.
Polski
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 63
63 |
2012-02-23 오후 1:58:06
Kontakt z firmą SAMSUNG na całym świecie
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących produktów firmy Samsung
należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klientów firmy SAMSUNG.
Area
` Europe
Albania
Austria
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Area
Montenegro
Belgium
Czech
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Contact Centre 
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Odpowiednia utylizacja baterii tego produktu
(Przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy z oddzielnymi systemami
zwrotu zużytych baterii).
To oznaczenie na bateriach, przyklejane ręcznie lub wydrukowane na opakowaniu, informuje o tym, że
wyczerpanych baterii tego urządzenia nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. Jeśli obecne na baterii, symbole chemiczne: Hg, Cd oraz Pb oznaczają, że bateria zawiera
rtęć, kadm lub ołów w ilości przekraczającej poziomy określone w Dyrektywie UE 2006/66. W przypadku
nieodpowiedniego wyrzucenia baterii substancje te mogą zagrażać zdrowiu lub środowisku.
W celu ochrony zasobów środowiska naturalnego i promocji ponownego wykorzystywania materiałów,
należy oddzielić baterie od pozostałych odpadów i oddać do lokalnego, bezpłatnego punktu zwrotu
baterii w celu recyklingu.
Odpowiednia utylizacja tego urządzenia (zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
(Przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów.)
To oznaczenie znajdujące się na urządzeniu, akcesoriach lub w jego dokumentacji, wskazuje, że zużytego urządzenia i
jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB) nie należy wyrzucać razem z innymi
odpadami gospodarstwa domowego.
Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska lub szkody na zdrowiu spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów,
należy oddzielić te produkty od innych odpadów i poddać je recyklingowi, aby umożliwić ponowne wykorzystanie
materiałów, z jakich jest wytworzone.
Użytkownicy domowi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu recyklingu tych produktów
w sposób niezagrażający środowisku powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt lub
odpowiednią jednostką administracji rządowej.
Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą oraz zapoznać się z postanowieniami i warunkami umowy zakupu.
Tego urządzenia i jego akcesoriów elektronicznych nie należy usuwać razem z innymi odpadami pochodzącymi z działalności
gospodarczej.
HT-E5200_XU_POL_0223.indd 64
2012-02-23 오후 1:58:08
HT-E5200
2.1CH Blu-ray™
Házimozi rendszer
használati útmutató
Használja a képzeletét!
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljeskörű szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálja a
terméket a következő honlapon:
www.samsung.com/register
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 1
2012-02-23 오후 1:59:25
Biztonsági Információk
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE LE A BURKOLATOT (VAGY
A HÁTSÓ FEDELET).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA
SZAKEMBERRE.
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.
NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget”
jelez a készüléken belül, amely áramütést
és személyi sérülést okozhat.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS
ELKERÜLÉSÉRE ILLESSZE A DUGÓT
MEGFELELŐEN A KONNEKTORBA, ÉS
CSATLAKOZTASSA TELJESEN.
FIGYELMEZTETÉS
• A tűz és az áramütés kockázatának
csökkentésének érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
FIGYELEM
• A készüléket tartsa távol víztől, és folyadékkal
töltött edényeket, például vázát, ne helyezzen a
készülékre.
• A tápkábel dugója áramtalanításra használható,
ezért könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
• A készüléket csak megfelelően földelt
konnektorba csatlakoztassa.
• A készülék áramtalanításához a tápkábel
dugóját ki kell húzni a konnektorból, ezért a
konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell
lennie.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ez a szimbólum a termékre vonatkozó
fontos utasításokat jelöl.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1. OSZTALYU LEZERBERENDEZES
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő használat
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
FIGYELEM
• LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS A
BURKOLAT KINYITÁSA ÉS A VÉDŐESZKÖZÖK
ELTÁVOLÍTÁSA ESETÉN, NE NÉZZEN A
SUGÁRBA.
| 2 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 2
2012-02-23 오후 2:01:50
A lemezek tárolása és kezelése
 Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
 Tartsa tiszta védőtokban és függőleges
állásban.
Kezelési óvintézkedések
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli
edényeket, például vázát a készülékre.
• Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza
ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának
mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.
• Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel. Ez ugyanis
áramütést okozhat.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba
a konnektorba. A konnektor túlterhelése
túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.
• A burkolat karbantartása
- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
többi eszközt.
A 3D funkció használata
FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL
KAPCSOLATBAN.
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és
értelmezze az alábbi biztonsági utasításokat.
• Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést,
hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D
felvételek megtekintése során. Ha ilyen tüneteket
észlel, hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D
Aktív szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételek hosszabb idejű megtekintése
terhelheti a szemet. Ha a szem fáradását észleli,
hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D Aktív
szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételeket néző gyermekeket rendszeresen
ellenőrizze egy felelős felnőtt. Ha a gyerekek
szemfáradásra, fejfájásra, szédülésre vagy
hányingerre panaszkodnak, hagyhassa abba velük
a 3D TV nézését, és hagyja őket pihenni.
• Ne használja a 3D Aktív szemüveget más
célokra (például általános szemüvegként,
napszemüvegként, védőszemüvegként stb.).
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 3
Biztonsági Információk
 Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen.
01
• A lemezek megfogása
- Az ujjlenyomatok vagy
karcolások a lemezen rontják
a hang és a kép minőségét
és szakadozást okozhatnak.
- Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az
adatok rögzítve vannak.
- A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne
kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
- Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
• A lemezek tisztítása
- Ha ujjlenyomat kerül a lemezre,
tisztítsa le enyhe tisztítószeres
vízzel, és törölje tisztára puha
ruhával.
- Tisztításkor a lemezt törölje a
középponttól kifelé.
- A lemezek tárolása
- Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi
a készüléket, lecsapódás keletkezhet a
belsejében és a lencsén, amely zavarja
a lemez lejátszását. Ilyenkor húzza ki a
készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra
csatlakoztatja a készüléket a konnektorba.
Ezután helyezze be a lemezt, és próbálja
lejátszani újra.
• Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt
érzékel, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza
ki a dugót a konnektorból. Ezután forduljon
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz műszaki
segítségért. Ne használja a készüléket. Ha
tovább használja a készüléket, elektromos
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza
ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának
mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.
3|
2012-02-23 오후 2:01:51
Biztonsági Információk
• Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív
szemüveget a helyiségben történő séta vagy
járkálás közben. Ha a 3D funkciót vagy 3D Aktív
szemüveget a helyiségben történő séta vagy
járkálás közben használja, beleütközhet tárgyakba,
megbotolhat és/vagy eleshet, és megsérülhet.
• A 3D tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa
a 3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt vagy
TV-t) a készülék HDMI OUT portjához egy
nagysebességű HDMI-kábellel. Viseljen 3D
szemüveget a 3D lejátszás elkezdéséhez.
• A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja a
készülék a HDMI OUT porton keresztül.
• Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D film
eredeti felbontása, a felbontás nem módosítható.
• Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a
képernyőméret és a felbontás módosítása nem
működik 3D lejátszásnál.
• Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D jelek
továbbításához.
• Maradjon legalább a képernyőszélesség
háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től
3D felvételek megtekintésekor. Például 46 colos
képernyő esetén maradjon 3,5 méter távolságra a
képernyőtől.
- A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze
a képernyőt szemmagasságba.
• A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén
működik megfelelően.
• A készülék nem alakítja át a 2D tartalmakat 3D-re.
• A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a Bluray Disc Association védjegyei.
Szerzői jog
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem részben,
sem egészben nem reprodukálható és nem
másolható a Samsung Electronics Co., Ltd.
előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.
Licenc
• A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby
Laboratories bejegyzett védjegyei.
• Az eszközt a következő USA szabadalmak
védik: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 és más USA és globális szabadalmak
bejegyezve és bejegyzés alatt. A DTS-HD,
a Szimbólum és a DTS-HD és a Szimbólum
együtt, valamint a DTS-HD Master Audio |
Essential a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A
termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden
jog fenntartva.
• DIVX VIDEÓK: A DivX® digitális videó
formátumot a DivX, LLC, a Rovi Corporation
leányvállalata hozta létre. Ez egy hivatalos DivX
Certified® készülék, amellyel lejátszhatók a DivX
videók. A divx.com oldalon további információkat
talál, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel a
fájlok DivX videó formátumra konvertálhatók.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND
SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX Certified®
készüléket regisztrálni kell, ha vásárolt
DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket
szeretne lejátszani vele. A regisztrációs kód
beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot
a készülékbeállítási menüben. A regisztrációról a
vod.divx.com oldalon olvashat.
DivX Certified® DivX® videók lejátszására HD
1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó
emblémák a Rovi Corporation vagy
leányvállalatainak védjegyei és licenc alatt állnak.
A készüléket a következő USA szabadalmak
védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
| 4 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 4
2012-02-23 오후 2:01:53
Biztonsági Információk
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy
leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi
név az adott tulajdonos védjegye.
• Nyílt Forráskódú Licenc
- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a
Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében
elérhető.
01
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
A termék egy szerzői jogvédelmi technológiát
alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation
birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban
és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzői
jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a
Verance Corporation védjegye.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A
Verance minden jogot fenntart. Visszafejtés vagy
szétszerelés tilos.
• A készülék USA szabadalmak és a Rovi
Corporation más szellemi tulajdonjogai által
védett másolásvédelmi technológiát tartalmaz. A
rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a
Blu-ray Disc Association védjegyei.
• Az iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano, iPod shuffle, és iPod touch az Apple
Inc. bejegyzett védjegyei az USÁban és más
országokban.
• A készülék a Cinavia technológiáját használja a
kereskedelmi forgalomban lévő filmek és videók,
valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat
tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít
egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a
Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http://
www.cinavia.com címen.
További információk a Cinaviáról postai úton
küldjön egy levelezőlapot a postacímével a
következő címre: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.”
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 5
5|
2012-02-23 오후 2:01:55
Tartalomjegyzék
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
2
3
3
3
4
4
Figyelmeztetés
A lemezek tárolása és kezelése
Kezelési óvintézkedések
A 3D funkció használata
Szerzői jog
Licenc
BEÁLLÍTÁSOK
21
23
23
24
29
33
AZ ELSŐ LÉPÉSEK
7
8
11
12
12
13
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülék által ismert lemeztípusok
logói
Tartozékok
Az elülső panel
A hátsó panel
Távvezérlő
CSATLAKOZÁSOK
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
A toroidos ferritmag felszerelése a
készülék tápkábelére
A hangszórók csatlakoztatása
A hangszóró részei
A hangszórók csatlakoztatása
Az FM antenna csatlakoztatása
Csatlakoztatás iPod/iPhone-hoz
USB kábellel
Dokkolóval
Csatlakoztatás TV-hez
1. módszer Csatlakoztatás TV-hez
HDMI kábellel – legjobb minőség (ajánlott)
2. módszer Csatlakoztatás TV-hez
Videó kábellel - jó minőség
Csatlakoztatás külső eszközökhöz
1. módszer HDMI BE : Csatlakoztatás
külső komponenshez HDMI-kábellel
2. módszer OPTIKAI : Egy külső
digitális audió komponens csatlakoztatása
3. módszer AUX BE : Külső analóg
eszköz csatlakoztatása
A kezdő beállítási műveletek
A Főmenü képernyő
Belépés a Beállítások képernyőre
A Beállítási menü funkciói
Hálózatok és az Internet
Szoftverfrissítés
MÉDIA LEJÁTSZÁS
35
36
36
37
37
37
38
38
40
42
45
45
48
50
Az AllShare lejátszási képernyő
USB adathordozón vagy iPod/iPhone-on
lévő fájlok lejátszása
A készülékhez használható iPod/iPhone
modellek
A Funkció képernyő
Kereskedelemben kapható videó
lemezek lejátszása
Kereskedelemben kapható audió
lemezek lejátszása
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
Az AllShare Hálózati funkció használata
A videólejátszás vezérlése
A Zenelejátszás vezérlése
Fotó tartalmak lejátszása
A Tools menü használata fájl kijelölése
után
Rádió hallgatása
A speciális effektusok távirányítógombjainak használata
HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK
51
53
A Smart Hub használata
BD-LIVE™
FÜGGELÉK
54
60
63
További információk
Hibaelhárítás
Mûszaki adatok
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
Vezetékes hálózat
Vezeték nélküli hálózat
| 6 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 6
2012-02-23 오후 2:01:57
Az első lépések
Lemezek és formátumok kompatibilitása
02
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Lemez típus
Blu-ray Disc
3D Blu-ray lemez
VIDEO
Részletek
BD-ROM vagy BD-RE/-R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken,
vagy DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező USB adathordozón elérhető
funkciót jelöl.
ZENE
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Zenét tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve MP3 vagy
WMA felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
PHOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve JPEG
felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
Az Első Lépések
Adathordozó
| MEGJEGYZÉS |
Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési mód miatt.
A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
A készülék nem játssza le a 30 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra rögzített
felvételeket.
Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képarány-beállítás nem
működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Olvassa el, ha szükséges.
BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MVDisc, stb.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(kivéve CD réteg)
• DVD-RW(VR mód)
• 3.9 GB DVD-R lemez
tartalomkészítéshez.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD(a
CD-G lemezekről csak
a hang játszható le, a
grafika nem.)
| MEGJEGYZÉS |
Előfordulhat, hogy a készülék nem minden funkciója működik, mert egyes Blu-ray Disc, DVD vagy CD lemezek korlátozott
funkciókat tartalmazhatnak lejátszás közben. Ez nem a készülék hibája.
A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával ellátott lemezt lejátszik,
mert a lemezformátumok fejlődnek, és problémák és hibák merülhetnek fel a Blu-ray Disc, DVD, CD szoftverek és/vagy a
lemezek gyártása során.
Ha probléma merül fel a Blu-ray Disc, DVD, vagy CD lemezek lejátszásával kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
kereskedőhöz. A lejátszással kapcsolatos korlátozásokról az útmutató további részeiben olvashat.
Előfordulhat, hogy a régión kívül vásárolt DVD lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 7
7|
2012-02-23 오후 2:02:00
Az Első Lépések
Régiókód
A készülék által ismert lemeztípusok logói
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva.
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha a kódok nem egyeznek, a
lemezt nem lehet lejátszani.
A készülék régiókódja a készülék hátulján fel van
tüntetve.
Lemez típus Régiókód
Blu-ray Disc
DVD-VIDEÓ
A
B
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
C
India, Kína, Oroszország, Középés Dél-Ázsia.
1
USA, USA fennhatóságai és
Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
6
3D Blu-ray lemez
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
PAL műsorszórási rendszer,
U.K, Franciaország,
Németország stb.
Java
Terület
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
5
Blu-ray Disc
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Afrika nagy része, ÉszakKorea, Mongólia
Támogatott formátumok
Támogatott zenefájlok
Fájl
kiterjesztése
Konténer
Audió
kodek
Támogatott
tartomány
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
WMA 10-es verzióval
kompatibilis
* Mintavételezési
frekvenciák (kHzben) - 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
* Bitsebességek 5kbps és 384kbps
között minden
bitsebesség
Kína
| MEGJEGYZÉS |
Ha a Blu-ray Disc/DVD lemez régiókódja nem egyezik a
készülék régiókódjával, a készülék nem tudja lejátszani
a lemezt.
*.wma
WMA
| 8 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 8
2012-02-23 오후 2:02:04
Támogatott videófájlok
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Képfrissítési
sebesség
(kép/mp)
Bitsebesség
(Mbps)
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Media
WMV (wmv9) Window
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
WMA
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Videó kodek
AVI
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
AAC
3GPP
VRO
VOB
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
PS
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
TS
Audió kodek
Az Első Lépések
*.avi
Felbontás
Konténer
02
Fájl
kiterjesztése
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 Korlátozások
- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
- A szabványosnál nagyobb bitsebességgel vagy képfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/képe
szakadozhat lejátszásnál.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 9
9|
2012-02-23 오후 2:02:12
Az Első Lépések
- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha
a fájl indextáblája hibás.
- Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati
kapcsolattal, a videókép szakadozhat a létrejött
kapcsolat sebességétől függően.
 Videó dekóder
- H.264 Level 4.1 támogatása
- Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS, VC1
SP/MP/AP L4 és AVCHD szabványokat
- MPEG4 SP, ASP :
1280 x 720 alatt: 60 kép max
1280 x 720 felett: 30 kép max
- Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
 Audió dekóder
- Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
- Nem támogatja a WMA 9 PRO többcsatornás
fájlokat, ha a csatornák száma 2-nél több, vagy
a fájlokhoz veszteség nélküli audió dekódolás
szükséges.
- Nem támogatja a WMA 22050Hz mono
mintavételezési frekvenciáját.
Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• A készülék támogatja az USB adathordozókat,
az MP3 lejátszókat, digitális fényképezőgépeket
és USB kártyaolvasókat.
• A készülék a 128 karakternél hosszabb mappa
vagy fájlneveket nem támogatja.
• Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a készülékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja.
• Az USB adathordozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához. USB
kábellel történő csatlakoztatás kompatibilitási
problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
• A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a “betöltési”
folyamat alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál
hosszabb a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi
honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési
sebességű videókat támogat.
• A készülék csak az USB háttértár (MSC)
eszközöket támogatja, mint például pendrive és
USB HDD. (A HUB nem támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók
és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a
készülékkel.
• Ha egyes készülékek túl sok energiát vennének
fel, az eszköz működését behatárolhatja az
áramkorlátozó.
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil,
biztosítson további tápfeszültséget a
konnektorba való csatlakoztatással. Ha a
probléma nem szűnik meg, forduljon az USB
HDD gyártójához.
• Az USB adathordozót biztonságosan el
kell távolítani (az “USB bizt. eltávolítása”
funkcióval) a sérülések elkerülése érdekében.
A HOME gombbal lépjen be a főmenübe,
nyomja meg a SÁRGA (C) gombot, majd
nyomja meg a E gombot.
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú
lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban
használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális
videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
hagyományos képtömörítési formátumnál
nagyobb hatékonysággal tömöríti a
képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az “x.v.Colour”
formátumot használják. A készülékkel
lejátszhatók az “x.v.Colour” formátumot
használó AVCHD lemezek is.
• Az “x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
• Az “AVCHD” és az AVCHD embléma a
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a
Sony Corporation védjegyei.
| 10 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 10
2012-02-23 오후 2:02:13
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
Az Első Lépések
Tartozékok
02
| MEGJEGYZÉS |
Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
Az “x.v.Colour” a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.
Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a képfrissítési sebességtől
függően.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
7
8
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
Videókábel
FM antenna
Használati utasítás
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
(Tápkábelhez)
iPod dokkoló


Toroidos ferritmag
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Távirányító / Elemek (AAA méretű)
Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék
tényleges megjelenésétől.
Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
a. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv
elolvasásának elmulasztása esetén).
b. a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv
elolvasásának elmulasztása esetén).

A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 11
11 |
2012-02-23 오후 2:02:15
Az Első Lépések
Az elülső panel
LEJÁTSZÁS/SZÜNET
ENTER
STOP
NYITÁS/ZÁRÁS
HANGERŐSZABÁLYOZÓ
FUNKCIÓ
5V 500mA
DISPLAY
LEMEZ TÁLCA
USB HOST TÁPELLÁTÁS
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
| MEGJEGYZÉS |
A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB Host aljzathoz.
Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található 6 gombbal nem indítható el a lejátszás.
A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és meg kell nyomnia a E
gombot.
A hátsó panel
AUX
IN
SPEAKERS OUT
VIDEO
OUT
FM ANTENNA
IMPEDANCE : 3
HŰTŐVENTILÁTOR
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
AUX BE
iPod
VIDEO KI
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
LAN
LAN
HANGSZÓRÓ KIMENETI
CSATLAKOZÓK
CSATLAKOZÓ
HDMI OUT
1
HDMI IN
HDMI KI
HDMI BE
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
KÜLSŐ DIGITÁLIS AUDIÓ
BEMENETI ALJZAT
(OPTIKAI)
| MEGJEGYZÉS |
A termék elhelyezésekor hagyjon ki legalább 10 cm helyet minden oldalon a megfelelő hűtés biztosításához. Ne takarja el a
hűtőventilátort vagy a szellőzőnyílásokat.
| 12 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 12
2012-02-23 오후 2:02:20
Távvezérlő
02
A távirányító bemutatása
FUNCTION
TV
SOURCE
TV módba a TV gombbal
kapcsolhat át.
A lemeztálca nyitása és becsukása.
RECEIVER
A Házimozira a BD gombbal
kapcsolhat át.
A szám gombokkal opciók
választhatók ki.
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
TITLE MENU
A lemezmenü megjelenítése.
0
POPUP
Lemez lejátszása/leállítása.
MUTE
VOL
S/W LEVEL
TUNING
/ CH
Főmenübe való belépés.
FULL SCREEN
HOME
REPEAT
Teljes képernyő megjelenítése
TV-n.
TOOLS
Lejátszási információk
megjelenítése Blu-ray/DVD lemez
lejátszásakor.
EXIT
RETURN
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
A Smart Hub használatához.
A vTuner használata.
Tartalmak kereséséhez.
A lemez Audió nyelvének
kiválasztása.
Aktív FM csatornák keresése és
csatornaváltás.
A subwoofer hangerejének
beállítása.
Cím, fejezet, szám vagy lemez
lejátszását ismételheti meg.
INFO
Menüpontok kiválasztása, beállítás
értékének megadása.
A készülék menüje és néhány
Blu-ray funkció használható
ezekkel a gombokkal.
Helyi menübe/főcím menübe való
belépés.
Lemez lejátszás szüneteltetése.
Hang ideiglenes némítása.
Visszatérés az előző
menüpontba.
RDS funkció használata FM
csatornák hallgatásához.
Keresés előre vagy hátra.
Léptetés előre vagy hátra.
Az Eszköz menü használata.
Az automatikus kikapcsolás
idejének beállítása.
9
DISC MENU
Hangerő beállítása.
A Blu-ray mód kiválasztása
(HDMI1, AUX, BD/DVD, stb.).
vagy
A TV videó mód kiválasztása.
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
Kilépés a menüből.
Programozott rádiócsatorna
kiválasztása.
MONO vagy STEREO kiválasztása
rádióvétel esetén.
3D hangeffektus használata.
EFFECT
Hangeffektusok használata.
Normál 2D videó megtekintése 3D
módban.
A lemez felirat nyelvének
kiválasztása.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 13
Az Első Lépések
A készülék be- és kikapcsolása.
13 |
2012-02-23 오후 2:02:23
Az Első Lépések
Elemek behelyezése a távirányítóba
Kód
Terméknév
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Terméknév
Elem mérete: AAA
1
TV vezérlőkódok
2
| MEGJEGYZÉS |
Az elemek “+” és “–” érintkezőinek megfelelő helyzetét az
elemtartóban látható ábra mutatja.
Tipikus TV-használat esetén az elemek kb. egy évig
tartanak.
A távirányító kb. 7 méter távolságról működik egyenes
vonalban.
A távirányító beállítása
A távirányítóval a televíziókészülék bizonyos
funkcióit is irányíthatja.
A TV vezérlése a távirányítóval
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
3 . A TÁPELLÁTÁS gomb lenyomva tartása
mellett írja be a TV márkájának megfelelő
kódot.
• Ha egynél több kód szerepel a táblázatban
az adott TV-hez, írja be őket egyenként,
hogy kiderüljön, melyik jó.
• Például: Samsung TV esetén
A TÁPELLÁTÁS gomb lenyomva tartása
mellett a számgombokkal írja be a 00
számot. Ha ez nem működik, írja be a 15,
16 stb számot.
4 . Ha a TV kikapcsol, a beállítás megtörtént.
• A TV-hez használhatja a TV TÁPELLÁTÁS,
HANGERÕ, CHANNEL és számgombokat
(0~9).
| MEGJEGYZÉS |
A távirányító nem minden márkájú TV-vel működik.
Előfordulhat az is, hogy az adott TV nem minden funkcióját
működteti.
A távirányító alapértelmezésben Samsung TV-khez
használható.
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
RCA/Proscan
Croslex
62
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Realistic
03, 19
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Sampo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
CXC
03
Samsung
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36,
48, 59, 90
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
1 . Állítsa a távirányítót TV módba a TV gombbal.
2 . Kapcsolja be a TV-t.
MTC
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
| 14 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 14
2012-02-23 오후 2:02:28
Csatlakozások
Ez a szakasz bemutatja a készülék külső eszközökhöz történő csatlakoztatási módjait.
A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
03
A toroidos ferritmag felszerelése a készülék tápkábelére
Csatlakozások
SPEAKERS OUT
IMPEDANCE : 3
A ferritmag tápkábelre történő felszerelésével
megakadályozható az RF rádióinterferencia káros
hatása.
1. Húzza ki a Toroidos ferritmag fülét és nyissa ki.
2. Hurkolja át kétszer a tápkábelt.
3. Helyezze fel a ferritmagot a tápkábelre az ábra
szerint, és nyomja össze kattanásig.
iPod
LAN
A hangszórók csatlakoztatása
A készülék elhelyezése
Helyezze állványra, szekrényre, vagy a
TV állvány alá.
Subwoofer
Első (R)
A hallgatási pozíció kiválasztása
A hallgatási pozíció legyen a
TV-től a TV képernyő átmérőjének
2,5-3-szorosának megfelelő
távolságra. Ha például 46 colos
képernyővel rendelkezik, a hallgatási
pozíciót állítsa a képernyőtől 2,923,50 méter közé.
Termék
Első (L)
Első hangszórók
Ezeket a hangszórókat a hallgatási pozíció előtt helyezze el, befelé fordítva (kb.
45°-ban). Úgy helyezze el az első hangszórókat, hogy a tweeterek fülmagasságban
legyenek.
Subwoofer
A subwoofer elhelyezésével kapcsolatban nincs követelmény. Bárhová elhelyezheti.
A hangszóró részei
(L)
(R)
ELSŐ
SUBWOOFER
HANGSZÓRÓKÁBEL
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 15
15 |
2012-02-23 오후 2:02:32
Csatlakozások
A hangszórók csatlakoztatása
1. Az egyes hangszórókábeleket illessze a megfelelő hangszórókhoz,
a kábelszíneknek a hangszórók alján lévő címke színéhez történő
illesztésével.
2. Hangszóróvezetékek csatlakoztatása a hangszórókhoz:
a. Nyomja le a piros fület a hangszóró hátulján, dugja be a piros vezetéket,
majd engedje fel a fület.
b. Nyomja le a fekete fület a hangszóró hátulján, dugja be a fekete
vezetéket, majd engedje fel a fület.
3. Csatlakoztassa a hangszóróvezeték megfelelő színű dugóit a készülék
hátulján található, megfelelő színű aljzatokba.
Fekete
Piros
Első hangszóró (L)
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Első hangszóró (R)
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Subwoofer
iPod
LAN
| FIGYELEM |
Ha a készüléket a falra szeretné rögzíteni, csavarja be erősen a csavarokat a falba, majd használja a hangszóró hátulján a furatokat.
Azonban a felszereléshez a tartozékokat (szögeket vagy csavarokat) a szállító cég nem biztosítja.
Ne hagyja a gyermekeket játszani a hangszórókkal. Megsérülhetnek, ha egy hangszóró leesik.
A hangszóróvezetékek csatlakoztatásánál figyeljen a polaritásra (+/ –).
Ne engedje, hogy gyerekek nyúljanak a subwoofer hangszóró furataiba, vagy tárgyakat helyezzenek el benne.
Ne akassza fel a subwoofer hangszórót a falra a furatán keresztül.
| MEGJEGYZÉS |
Ha egy hangszórót közel helyez a TV-hez, a színek torzulhatnak a mágneses mező miatt.
| 16 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 16
2012-02-23 오후 2:02:39
Az FM antenna csatlakoztatása
03
FM antenna (tartozék)
Csatlakozások
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
HDMI IN
1
2
DIGITAL
N
AUDIO IN
FM ANT
1 . Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM ANTENNA aljzatba.
2 . Lassan vigye körbe az antennát, amíg talál egy olyan helyet, ahol a vétel megfelelő, majd rögzítse a
falhoz vagy stabil felülethez.
| MEGJEGYZÉS |
A készülék nem képes az AM csatornák vételére.
Csatlakoztatás iPod/iPhone-hoz
USB kábellel
Dokkolóval
Csatlakoztassa az iPod/iPhone-t az USB kábellel
az elülső USB porthoz.
Videólejátszáshoz kompozit kábelt kell használni.
AUX
IN
VIDEO
OU
OUT
IMPEDANCE : 3
RS OUT
5V 500mA
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
N
FM ANT
5V 500mA
iPod
| MEGJEGYZÉS |
A dokkoló csatlakozóját úgy csatlakoztassa, hogy a “” felirat felfelé nézzen.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 17
17 |
2012-02-23 오후 2:02:41
Csatlakozások
Csatlakoztatás TV-hez
Válassza az 1. vagy 2. módszert.
• Ha beprogramozta a távirányítót a TV-hez, nyomja meg a TV SOURCE gombot a távirányítón, és válassza ki a külső
jelforrást a TV forráslistájából (HDMI, Video In, stb.) a Házimozi videó nézéséhez.
AUX
IN
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
OPTICAL
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
(Kábel nincs mellékelve)
2. módszer
1. módszer
HDMI IN
VIDEO IN
1. módszer Csatlakoztatás TV-hez HDMI kábellel – legjobb minőség (ajánlott)
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI IN
aljzatába.
2. módszer Csatlakoztatás TV-hez Videó kábellel - jó minőség
Csatlakoztassa a mellékelt videókábelt a készülék hátulján a VIDEO OUT aljzatába és a TV VIDEO IN
aljzatába.
| MEGJEGYZÉS |
A VIDEO Out jelforrás kimenete mindig 576i/480i felbontású lesz a Beállítás menüben megadott értéktől függetlenül.
Ne csatlakoztassa a készüléket videómagnón keresztül. A videómagnón át vezetett videójeleket befolyásolhatják a szerzői
jogi védelmi rendszerek, és a kép torzított lesz a képernyőn.
| 18 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 18
2012-02-23 오후 2:02:45
Csatlakoztatás külső eszközökhöz
W
Csatlakozások
R
Piros
AUX
IN
Fehér
AUX
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
03
A FUNCTION gombbal válassza ki a külső eszköznek megfelelő módot. A gomb többszöri megnyomására a
következők választhatók ki : BD/DVD D. IN AUX I.POD HDMI1 HDMI2 FM BT
OPTICAL
1
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
FM ANT
FM ANT
(Kábel nincs mellékelve)
3. módszer
2. módszer
(Kábel nincs mellékelve)
1. módszer
(Kábel nincs mellékelve)
Külső eszközök
HDMI OUT
OPTICAL OUT
AUDIO OUT
1. módszer HDMI BE : Csatlakoztatás külső komponenshez HDMI-kábellel
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI IN aljzatba, és a digitális eszköz
HDMI OUT aljzatába.  Válassza ki a HDMI1 vagy HDMI2 módot.
2. módszer OPTIKAI : Egy külső digitális audió komponens csatlakoztatása
Digitális jelkomponens mint pl. kábeldoboz/műholdvevő (beltéri egység) digitális audió kimenetének
csatlakoztatásához.
Csatlakoztassa a digitális optikai kábelt (nem tartozék) a készülék optikai digitális audió bemeneti
csatlakozójára, és a külső digitális eszköz digitális optikai kimenetére.
 Válassza ki a D. IN módot.
3. módszer AUX BE : Külső analóg eszköz csatlakoztatása
Csatlakoztassa az RCA audió kábelt (nem tartozék) a készülék AUDIO In csatlakozójára és a külső
analóg komponens AUDIO Out kimenetére.  Válassza ki az AUX módot.
• A kábeldugók színei egyezzenek a bemeneti és kimeneti csatlakozók színeivel.
| MEGJEGYZÉS |
A kábeltévé/műholdas beltéri egység jelének megtekintéséhez a videókimenetét a TV-hez kell csatlakoztatni.
A készülék 32kHz és magasabb digitális mintavételi frekvenciájú külső digitális eszközöket támogat.
A rendszer csak a DTS és Dolby Digital audiót támogatja. Az MPEG audió, amely egy bitfolyam-formátum, nem támogatott.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 19
19 |
2012-02-23 오후 2:02:47
Csatlakozások
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
Vezeték nélküli hálózat
A készülék hálózati útválasztóhoz is
csatlakoztatható az alábbi módszerek egyikével.
Vezetékes hálózat
5V 500mA
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
Vezeték nélküli IP
megosztó
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Szélessávú
szolgáltatás
Vagy
Szélessávú
szolgáltatás
Router
Szélessávú
szolgáltatás
Szélessávú
modem
| MEGJEGYZÉS |
Ha a vezeték nélküli IP útválasztó támogatja a DHCP-t,
a készülék DHCP vagy statikus IP-címet is használhat a
vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
Állítsa a vezeték nélküli IP útválasztót infrastruktúra
módba. Az ad-hoc mód nem használható.
| MEGJEGYZÉS |
Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési
szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől
vagy az internetszolgáltató szabályzatától függően.
További információért vegye fel a kapcsolatot az ISP-vel
(internetszolgáltató).
DSL felhasználók használjanak útválasztót a hálózati
kapcsolathoz.
Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t
a hálózathoz a bal oldali ábra szerint.
A kapcsolat vezetékes vagy vezeték nélküli is lehet.
A készülék a következő vezeték nélküli titkosítási kulcs
protokollokat támogatja:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)
Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a vezeték
nélküli IP útválasztó számára. Ha a vezeték nélküli IP
útválasztó számára kijelölt csatornát más közeli készülék
használja, az interferenciához és kommunikációs hibákhoz
vezet.
Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot
választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIP-AES
(WPS2Mixed) az útválasztó vagy AP számára, a készülék
nem fogja támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási
specifikációk szerint.
A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan
interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől
függően (AP teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb
rádiós eszközök interferenciája stb.).
| 20 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 20
2012-02-23 오후 2:02:50
Beállítások
A kezdő beállítási műveletek
Ha most kihagyja a vezeték nélküli hálózati beállítást,
ugorjon a "Vezeték nélküli hálózat" pontra a 30. oldalra,
és később beállíthatja a vezeték nélküli kapcsolatot.
Beállítások
1 . A készülék csatlakoztatása után kapcsolja
be a TV-t, majd a készüléket. Amikor először
kapcsolja be a készüléket, automatikusan
megjelenik a Kezdeti beállítások Nyelv
képernyője.
A készülék alapértelmezésben elindítja a vezeték nélküli
hálózati beállítást. Ha vezetékes kapcsoltot szeretne
beállítani, válassza a Ugrás lehetőséget, majd ugorjon a
"A hálózati kapcsolat konfigurációja" pontra a 29. oldalon,
a Kezdeti beállítások után.
04
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem konfigurálta a
kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
| MEGJEGYZÉS |
5 . A készülék megkeresi és megjeleníti
az elérhető vezeték nélküli hálózati
kapcsolatokat.
Kezdeti beállítás > Hálózati beállítások (2/5)
Initial Settings > On-Screen Language
Válassza ki a vezeték nélküli routert a listából.
Select a language for the on-screen
displays.
Nederlands
English
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Select English as the
on-screen menu
language.
Magyar
Asusu Igbo
Italiano
WPS(PBC)
si-ap
Előző
surlwang5
Next
Következő
Hálózat hozzáadása
Ελληνικά
Hausa
Frissítés
TIAS
▲
Dansk
1/4
KIMING_VTOWER
Ugrás
▼
2 . A távirányító ▲▼◄► gombjaival válassza
ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a
E gombot kétszer. Megjelenik a Kezdő
képernyő.
3 . Nyomja meg a E gombot a beállítás
elkezdéséhez. Megjelenik a Hálózati
beállítások képernyő.
Kezdeti beállítás > Hálózati beállítások (1/5)
6 . A ▲▼ gombokkal válassza ki az útválasztó,
majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik
a Következő gomb.
7 . Nyomja meg a E gombot a folytatáshoz.
Megjelenik a Biztonsági Kulcs képernyő.
| MEGJEGYZÉS |
Ha WPS(PBC) kompatibilis útválasztóval rendelkezik,
válassza a WPS(PBC)-t helyette, nyomja meg a E
gombot, majd kövesse a megjelenő utasításokat. Ha
elkészült, folytassa a 10. lépéssel.
A következő lépés a vezeték nélküli hálózat beállítása
belső LAN-adapterrel.
Előző
Következő
Ugrás
Ha vezetékes hálózathoz szeretne kapcsolódni,
csatlakoztasson hálózati kábelt.
4 . A E gombbal állítsa be a készülék vezeték
nélküli hálózati kapcsolatát, vagy válassza a
Ugrás lehetőséget, majd nyomja meg a E
gombot a hálózati beállítás kihagyásához. Ha
a Ugrás lehetőséget választotta, ugorjon a
12. lépésre.
Kezdeti beállítás > Hálózati beállítások (4/5)
Adja meg a bizt. kulcsot.
0 beírva
-
WPS PIN
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Előző
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Következő
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0



A/a

Szóköz
Ugrás
8 . Írja be a hálózat biztonsági kulcsát. A
▲▼◄► gombokkal válassza ki a Következő
lehetőséget, majd nyomja meg a E
gombot.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 21
21 |
2012-02-23 오후 2:02:56
Beállítások
| MEGJEGYZÉS |
Számokat a távirányító számgombjaival írhat be.
Betűk beírásához válasszon ki betűket a ▲▼◄►
gombokkal, majd nyomja meg a E gombot.
Nagybetűkhöz (vagy kisbetűkre való visszaváltáshoz)
válassza a A/a-et, majd nyomja meg a E gombot.
Szimbólumok és írásjelek megjelenítéséhez válassza a 
lehetőséget, majd nyomja meg a E gombot. A betűk
újbóli megjelenítéséhez válassza a , majd nyomja meg
a E gombot.
9 . Ha a csatlakoztatás sikeres, megjelenik a
Csatlakoztatás befejezve képernyő. Válassza
ki a Következő pontot, és nyomja meg a
E gombot. Megjelenik a Szoftverfrissítés
képernyő.
| MEGJEGYZÉS |
Ha a csatlakoztatás sikertelen, válassza a Következő
lehetőséget, és nyomja meg a E gombot. Miután
elvégezte a Kezdeti beállítást, ugorjon a "Vezeték nélküli
hálózat" pontra a 30. oldalra, ahol beállíthatja a vezeték
nélküli kapcsolatot.
10 . A szoftver frissítéséhez válassza ki a Most
frissít pontot, és nyomja meg a E gombot.
A frissítés kihagyásához válassza a Később
frissít pontot, nyomja meg a E gombot, és
ugorjon a 12. lépésre.
| MEGJEGYZÉS |
Ha kihagyta a hálózati beállítást, ki kell hagynia a
Szoftverfrissítést is.
11 . Ha van elérhető Szoftverfrissítés, a
készülék letölti és telepíti a frissítést. Ez
egy ideig eltarthat. Ha nincs elérhető
Szoftverfrissítés, megjelenik a "Nem tölthető
le új szoftverfrissítés. Naprakész verziót
használ." üzenet. Ezután nyomja meg a E
gombot. Megjelenik a TV képarány képernyő.
Kezdeti beállítás > Kész
A beállítás befejeződött.
Képernyőmenü nyelve

Hálózati beállítások

Szoftverfrissítés
-
TV képaránya

A Smart Hub
megnyomásával
különféle
internetes
tartalmakat
használhat.
OK
Smart Hub
13 . Megjelenik a Beállítás befejezése képernyő.
Győződjön meg róla, hogy a beállítások
megfelelők. Válassza ki az OK pontot, és
nyomja meg a E gombot. Megjelenik a
Főképernyő.
Ha újra meg szeretné jeleníteni a Kezdeti beállítások
képernyőt, válassza a Visszaállítás opciót. (lásd a 28.
oldalt)
Állítsa be a csatlakoztatott TV típusának
megfelelően.
16:9 eredeti
16:9 teljes
4:3 Pan-Scan
Négy lehetőség van:
16:9 eredeti - Szélesvásznú TV-khez.
Szélesvásznú képek megjelenítése az eredeti
16:9 formátumban, és 4:3 (régi standard) képek
megjelenítése 4:3 négyzet formátumban, ahol a
két szélén fekete csík látható.
16:9 teljes - Szélesvásznú TV-khez.
Szélesvásznú képek megjelenítése az eredeti
16:9 formátumban, és 4:3 képek megjelenítése
a 16:9 képernyő betöltésével.
4:3 Letter Box - Régi standard képernyőjű
analóg TV-k. A 4:3 képek megjelenítése teljes
méretben, 16:9 képek megjelenítése letter box
formátumban, amely megtartja a 16:9 képarányt,
de fekete csík jelenik meg felül és alul.
4:3 Pan-Scan - Régi standard képernyőjű
analóg TV-k. 4:3 képek megjelenítése teljes
méretben, 16:9 képek megjelenítése Pan-Scan
formátumban, amely betölti a képernyőt, de
levágja a kép bal és jobb szélét, és a közepét
függőlegesen megnagyítja.
| MEGJEGYZÉS |
Kezdeti beállítás > TV képaránya
4:3 Letter Box
12 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a képernyőnek
megfelelő képarányt, majd nyomja meg a E
gombot. Válassza ki a Következő pontot, és
nyomja meg a E gombot.
Előző
16:9-es TV csatlakoztatása
esetén válassza. Minden
tartalom az eredeti
képarányban (pl.a 4:3
formátum két oldalt fekete
csíkkal) jelenik meg.
Következő
Ha a készüléket HDMI kábellel csatlakoztatja Anynet+
(HDMI-CEC)-kompatibilis Samsung TV-hez és 1.) Az
Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót ON (BE) értékre állította a
TV-n és a készüléken is és 2.) A TV-t a készülék által is
támogatott nyelvre állította, a készülék automatikusan
kiválasztja az adott nyelvet elsődleges nyelvnek.
| 22 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 22
2012-02-23 오후 2:03:01
| MEGJEGYZÉS |
2
3
4
1
Funkció
Beállítások
d WPS(PBC)
Ha a készülék 5 percnél többet van stop módban és
nem történik művelet, képernyővédő jelenik meg a
TV képernyőn. Ha a készüléket több, mint 20 percig
képernyővédő módban hagyja, automatikusan kikapcsol.
A távirányító gombjai a Beállítások
menü használatához
5
FULL SCREEN
1
Smart Hub. Elindítja a Smart Hub alkalmazást. A
Smart Hub alkalmazásból elérheti a YouTube-ot,
játékokat és más alkalmazásokat.
2
AllShare Play. Videók, fotók és zenék lejátszása
lemezről, USB-ről, PC-ről vagy mobileszközökről.
3
Funkció. Audió/videó bemeneti jelforrás
kiválasztása.
4
Beállítások. Különböző funkciók beállítása
személyes igények szerint.
5
Megjeleníti a távirányító színes gombjait, amelyeket
megnyomva különböző funkciók érhetők el.
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
HOME gomb : Főmenübe való belépés.
2
RETURN gomb: Visszatérés az előző menüpontba.
 Opciók kiválasztása a Főmenü képernyőn
3
1 . Opció kiválasztásához a Főmenü képernyőn
vigye a kurzort a ◄► gombokkal a kívánt
elemre, majd nyomja meg a E gombot.
E (Enter) / DIRECTION gomb :
~ Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása a
▲▼◄► gombokkal.
~ Az E gombbal aktiválhat egy kijelölt elemet
vagy jóváhagyhat egy beállítást.
4
EXIT gomb: Kilépés az aktuális menüből.
Belépés a Beállítások képernyőre
1 . Válassza a Beállítások lehetőséget a
Főképernyőn, és nyomja meg a E gombot.
Megjelenik a Beállítások képernyő.
3D beállítások
Megjelen.
Hang
TV képaránya
Smart Hub képernyőmérete
BD Wise
Hálózat
Rendszer
Terméktámogatás
Felbontás
16:9 eredeti
3. méret
Ki
Auto.
Filmkocka (24Fs)
Auto.
HDMI-színformátum
Auto.
HDMI mély színek
Auto.
Progresszív mód
Auto.
| MEGJEGYZÉS |
A készülék elején található E gomb ugyanazt a funkciót
látja el, mint a távirányító E gombja.
Részletes funkció információk
A Beállítási funkciókról, menüelemekről és egyedi
opciókról részletes magyarázatot jelenít meg.
Magyarázat megtekintéséhez a ▲▼◄►
gombokkal jelölje ki a funkciót, a menüelemet vagy
opciót.
A magyarázat általában a képernyő jobb oldalán
jelenik meg. A Beállítási funkciók rövid leírása
kezdődik a következő oldalon. A funkciókhoz
további információk állnak rendelkezésre az
útmutató Függelékében.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 23
Beállítások
AllShare Play
Videók, fényképek és zene lejátszása lemezről vagy csatlakoztatott
eszközről.
Smart Hub
04
2 . A Beállítások menük, almenük és opciók
eléréséhez lásd a távirányító alábbi
illusztrációját.
A Főmenü képernyő
23 |
2012-02-23 오후 2:03:03
Beállítások
A Beállítási menü funkciói
3D beállítások
3D funkciók beállítása.
 3D Blu-ray lejátszási mód: Beállítható, hogy a 3D
tartalommal rendelkező Blu-ray lemezeket 3D módban
játssza-e le a készülék. Ha 3D módban belép a Főmenübe
vagy a Smart Hub Főmenübe, automatikusan átkapcsol 2Dbe.
 Képernyő mérete: A készülékhez kapcsolt TV
képernyőmérete. A készülék automatikusan beállítja a 3D
kimenetet a TV képernyő méretéhez.
TV képaránya
A készülék kimenetének igazítása a TV képernyő méretéhez.
A képernyőméret-opciók leírása a 22. oldalon, a 12. lépésnél
található.
Smart Hub
képernyőmérete
Optimális méret beállítása a Smart Hub képernyőhöz.
Megjelen.
BD Wise
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket és egy
Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja, és a BD Wise be van
kapcsolva a készüléken és a TV-n is, akkor a készülék a Bluray/DVD lemez videófelbontását és képfrissítési sebességét
fogja használni.
Felbontás
A HDMI videójel kimeneti felbontását Auto., 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p értékre állítja. Kompozit csatlakoztatás
esetén a felbontás csak 576i/480i lehet. A szám a
képkockánkénti videósorok számát adja meg. Az i és a p
betűk a váltottsoros, illetve a progesszív letapogatást jelentik.
A több sor nagyobb felbontást jelent.
Filmkocka
(24Fs)
Ha a Movie Frame (24Fs) funkciót Auto értékre állítja, akkor
a készülék HDMI kimenete automatikusan 24 képkocka/
másodperces lesz, és ezzel jobb képminőség érhető el, ha
24Fs kompatibilis TV-hez csatlakozik.
• A Movie Frame (24Fs) funkció csak az ezt támogató TV-ken
használható.
• A Movie Frame opció csak akkor választható ki, ha a
készülék HDMI 1080i vagy 1080p felbontásban van.
HDMIszínformátum
Beállítható a színformátum a HDMI kimenethez a csatlakoztatott
készülékhez (TV, monitor stb.) megfelelően.
HDMI mély
színek
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep Colour lesz. A
Mély színek beállítás pontosabb színvisszaadást és nagyobb
színmélységet eredményez.
Progresszív
mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
| 24 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 24
2012-02-23 오후 2:03:22
Hang
Hangszóróbeállítás
Az alábbi hangszóró beállításokat adhatja meg.
04
Intell.
hangerő
Az ekvalizerbeállítások konfigurálása manuálisan.
Beállítások
Hangszínszabályzó
Beállítható, hogy a hangerő stabil maradjon jelenetváltáskor
vagy csatornaváltáskor.
Hangsz.
kiválasztása
Kiválasztható, hogy melyik hangszóró legyen aktív, a TV
hangszórója vagy a Házimozi hangszórója.
Visszirányú
hangcs.
A hang átirányítható a TV-ről a Házimozi hangszóróira. HDMI
csatorna és egy Audio Return Channel (ARC) kompatibilis TV
szükséges hozzá.
• Ha bekapcsolja az Audio Return Channel funkciót, a HDMI
kábellel csatlakoztassa a készüléket a TV-hez. Az optikai
bemenet ilyenkor nem működik.
• Ha automatikusra kapcsolja az Audio Return Channel
funkciót, a HDMI kábellel csatlakoztassa a készüléket a TVhez. Ilyenkor az ARC és optikai bemenetet automatikusan
kiválasztja a készülék.
Digitális
kimenet
A készülék digitális kimenetének illesztése a csatlakoztatott AV
erősítőhöz. További részletek a digitális bemenetek kiválasztási
táblázatában. (lásd a 59. oldalt)
Dinamikus tartomány beállítása Dolby Digital, Dolby Digital Plus
és Dolby True HD audió esetén.
Dinamikus
tartomány
szabályozása
Hang szinkr.
 Auto.: A Dolby TrueHD dinamikus tartomány
szabályozása automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv
információi alapján. Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását Dolby Digital és Dolby Digital Plus esetén
is.
 Ki: A dinamikus tartomány tömörítetlen marad, így az eredeti
hang hallgatható.
 Be: Bekapcsolja a dinamikus tartomány szabályozását
mindhárom Dolby esetén. A csendesebb hangokat felerősíti,
a nagy erejű hangokat pedig halkítja.
Digitális TV-hez csatlakoztatáskor beállítható az audió
késleltetés, így az audió szinkronba kerül a videóval. A
késleltetés értéke 0 és 300 ms között állítható be.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 25
25 |
2012-02-23 오후 2:03:24
Beállítások
Hálózat
Hálózati
beállítások
Hálózat
állapota
Wi-Fi Direct
Soft AP
AllSharebeállítások
Eszköz neve
BD-Live
beállításai
A Hálózati beállításokról és a funkciókról továbbiakat lásd a
"Hálózatok és az Internet" fejezetben a 29. oldalon.
A hálózati és az Internet kapcsolat létrejöttének ellenőrzése.
Wi-Fi Direct eszköz csatlakoztatása a készülékhez Peer-toPeer hálózattal, vezeték nélküli útválasztó nélkül. Az eszközzel
vezérelhető a készülék.
Más típusú Wi-Fi eszközök csatlakoztatása a készülékhez
vezeték nélkül. Szükség van egy biztonsági kulcs
létrehozására, amelyet be kell írni a többi Wi-Fi eszközbe,
amikor csatlakoztatja őket a hálózathoz.
Lehetővé teszi, hogy külső eszközök, például okostelefonok
csatlakozzanak a készülékhez, és tartalmakat osszanak meg,
vagy vezéreljék a készüléket.
Azonosító név adása a készüléknek. Ezzel a névvel
azonosítható a készülék, ha külső Wi-Fi eszközökhöz
csatlakozik (okostelefon, táblagép stb.).
Internetkapcsolat engedélyezése vagy tiltása a BD-Live
szolgáltatáshoz.
| 26 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 26
2012-02-23 오후 2:03:26
Rendszer
Kezdeti
beállítás
Újra futtatható a Kezdeti beállítások eljárás. Lásd. 21. oldal
további információért.
04
Beállítások
Vezeték nélküli USB billentyűzet vagy egér csatlakoztatása a
készülék elején lévő USB porthoz.
 Billentyűzet beá.: Vezeték nélküli USB billentyűzet
konfigurálása a készülékhez.
| MEGJEGYZÉS |
A billentyűzet akkor használható, ha egy QWERTY billentyűzet képernyő
vagy ablak megjelenik a webböngészőben.
 Egér beállításai: Vezeték nélküli USB egér konfigurálása a
készülékhez. Az egér segítségével a készülék menüje egy
PC képernyőhöz hasonlóan használható.
Eszközkezelő
 A készülék menüjének használata egérrel:
1 . Csatlakoztassa az USB egeret a készülékhez.
2 . Kattintson az Egér beállításokban elsődlegesen
kiválasztott gombra. Megjelenik az Egyszerű menü
3 . Kattintson a kívánt menüpontokra.
| MEGJEGYZÉS |
Az USB típustól függően a HID billentyűzet és az egér nem feltétlenül
kompatibilis a termékkel.
Nem minden HID billentyű működik.
Vezetékes USB billentyűzetek nem támogatottak.
Nem minden alkalmazás támogatott.
Ha egy vezeték nélküli HID billentyűzet interferencia miatt nem működik,
vigye közelebb a billentyűzetet a készülékhez.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé teszi más,
Anynet+ kompatibilis Samsung készülékek funkcióinak
használatát és vezérlésüket egy Samsung TV távirányítóval.
A funkció használatához csatlakoztassa a készüléket Anynet+
Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
Nyelv
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü, feliratok stb. nyelve.
• A lemezmenü, lemez audió vagy feliratok nyelve csak akkor
jelenik meg, ha a lemezen definiálva van.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 27
27 |
2012-02-23 오후 2:03:27
Beállítások
Az alapértelmezett PIN-kód a 0000. Írja be az alapértelmezett
PIN-kódot a biztonsági funkciók eléréséhez, ha nem hozott
létre saját jelszót.
Biztonság
 BD szülői besorolása: Megakadályozza a megadott
korhatárral rendelkező Blu-ray lemezek lejátszását, amíg be
nem írja a PIN-kódot.
 DVD szülői besorolása: Megakadályozza a megadott
korhatárral rendelkező DVD-lemezek lejátszását, amíg be
nem írja a PIN-kódot.
 PIN módosítása: A biztonsági funkciókhoz történő
hozzáféréshez szükséges 4 jegyű PIN-kód módosítása.
 Ha elfelejtette a PIN-kódot:
1 . Távolítsa el a lemezt vagy az USB meghajtót.
2 . Nyomja meg és tartsa nyomva a 5 gombot az elülső
panelen legalább 5 másodpercig.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
| MEGJEGYZÉS |
Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
Megadható a kijelző fényessége és az időzóna.
Általános
DivX® Video
On Demand
Terméktámogatás
 Elülső kijelző: Az elülső kijelző fényerejének beállítása.
 Időzóna: Beállítható a helyi időzóna.
 Menü átlátszósága: Menüablak átlátszóságának beállítása.
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és DivX® VOD
tartalmak lejátszása.
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés funkcióról további információk a
"Szoftverfrissítés" fejezetben a 33. oldalon.
Samsung
ügyfélszolgálat
Termékinformációkat nyújt a termékkel kapcsolatos
segítséghez.
Távkezelés
Aktiválás esetén a Samsung ügyfélszolgálat diagnosztizálhatja
és kijavíthatja a problémákat távolról. Aktív internetkapcsolatot
igényel. A Távoli kezelés szolgáltatás nem minden országban
elérhető.
Visszaállítás
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre, kivéve a hálózati
és a Smart Hub beállításokat. Az alapértelmezett biztonsági
jelszó a 0000.
| 28 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 28
2012-02-23 오후 2:03:29
Hálózatok és az Internet
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IPcíme statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus,
és vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot
használ, javasoljuk az Automatikus konfigurációs
módszer alább leírt használatát.
Ha vezetékes kapcsolattal rendelkezik,
csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz
a LAN kábellel, mielőtt elkezdi a konfigurációs
eljárást.
Ha vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezik, bontsa
a vezetékes kapcsolatot a kezdés előtt.
A hálózati kapcsolatot az alábbi lépésekkel
konfigurálhatja:
1 . A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a E gombot.
2 . Válassza ki a Hálózat pontot, és nyomja meg
a E gombot.
3 . Válassza ki a Hálózati beállítások pontot, és
nyomja meg a E gombot.
4 . Kezdje el a vezetékes hálózati beállítást alább,
vagy a vezeték nélküli hálózati beállítást a 30.
oldalon.
Vezetékes hálózat
Vezetékes - Automatikus
A fenti 1-3 lépések után:
1 . A Hálózati beállítások képernyőn válassza
ki a Indítás pontot, majd nyomja meg a
E gombot. A készülék észleli a vezetékes
kapcsolatot, ellenőrzi a hálózati kapcsolatot,
majd csatlakozik a hálózathoz.
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha
az Automatikus beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A fenti 1-3 lépések után:
1 . A Hálózati beállítások képernyőn válassza
ki a Indítás pontot, majd nyomja meg a
E gombot. Megjelenik a Hálózati állapot
képernyő. A készülék megpróbálja ellenőrizni
és a hálózati kapcsolatot, sikertelenül.
Beállítások
A hálózati kapcsolat konfigurációja
Vezetékes - Manuális
04
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú
szolgáltatások igénybevételét, mint a Smart
Hub és a BD-LIVE, valamint a készülék szoftverfrissítéseinek beszerzését a hálózatról. Az
internetszolgáltatások eléréséről és használatáról
továbbiakat a kézikönyv 51-53. oldalán a Hálózati
szolgáltatások fejezetében talál. Alább a hálózati
kapcsolat konfigurációját mutatjuk be.
Hálózati beállítások
Nem sikerült vezetékes hálózati kapcsolatot létesíteni.
MAC-cím
IP-cím
Alhálózati maszk
Átjáró
DNS szerver
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Előző
IP-beáll.
Újra
Nem lehet kapcsolódni a hálózathoz. Prób. a következővel:
nézze meg, helyes-e az IP-beállítások pontban beállított IP-cím.
További tudnivalókért forduljon az int.szolgáltatóhoz.
OK
2 . Válassza az IP-beáll. lehetőséget a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a E gombot.
Megjelenik az IP beállítási képernyő.
3 . Válassza ki az IP-mód mezőt, és állítsa Kézi-ra.
4 . A távirányító számgombjaival írja be a hálózati
értékeket. A távirányító ▲▼◄► gombjaival
léphet mezőről mezőre.
| MEGJEGYZÉS |
Ezek az értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők
be. Az értékek a legtöbb Windows számítógépen is
megtekinthetők. További információk a "A Hálózati
beállítások értékeinek beszerzése" című fejezetben ezen
az oldalon.
5 . Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és nyomja
meg a E gombot. A készülék ellenőrzi
a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a
hálózathoz.
< A Hálózati beállítások értékeinek
beszerzése >
A Hálózati beállítási értékek a legtöbb Windows
számítógépen megtekinthetők. A Hálózati
beállítások értékeinek megtekintéséhez kövesse
az alábbi lépéseket:
• Windows XP
1 . Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 29
29 |
2012-02-23 오후 2:03:31
Beállítások
2 . A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
Hálózati beállítások
3 . A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Support (Támogatás) fülre.
Válassza ki a vezeték nélküli routert a listából.
Frissítés
ELT
Előző
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
• Windows 7
2 . A helyi menüben kattintson a Network and
Sharing Center (Hálózat és megosztási
központ) pontra.
3 . A megjelenő párbeszédablakban kattintson a
Helyi kapcsolatra vagy Vezeték nélküli hálózati
kapcsolatra a hálózati kapcsolattól függően.
4 . A Support (Támogatás) lapon kattintson a
Details (Részletek) gombra. Megjelennek a
hálózati beállítások.
| MEGJEGYZÉS |
A Windows verziótól függően az információk eltérőek
lehetnek.
Vezeték nélküli hálózat
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható
be:
- Vezeték nélküli automatikus
- Vezeték nélküli manuális
- WPS(PBC)
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat
konfigurálásakor a készülékhez csatlakoztatott
vezeték nélküli eszközök kapcsolata, illetve a
vezetékes kapcsolat, ha van ilyen, megszakad.
Vezeték nélküli (általános) - Automatikus
A "A hálózati kapcsolat konfigurációja" fejezet 1-3
lépéseinek végrehajtása után a 29. oldalon.
1 . A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki
a Indítás pontot, majd nyomja meg a E
gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti
az elérhető hálózatokat.
WPS(PBC)
JSY
5 . Megjelennek a hálózati beállítások.
1 . Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Network (Hálózat)
ikonra.
1/10
iptime23
4 . A Support (Támogatás) lapon kattintson a
Details (Részletek) gombra.
Következő
Mégse
SO070VOIP
2 . Válassza ki a kívánt hálózatot, és nyomja meg
a E gombot.
3 . Válassza ki a Következő pontot, és nyomja
meg a E gombot.
4 . A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító
számgombjai segítségével írja be a számokat.
Betűk beírásához válasszon ki betűket a nyíl
gombokkal, majd nyomja meg a E gombot.
5 . Amikor kész, válassza a Következő gombot
a képernyő jobb oldalán. A készülék ellenőrzi
a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a
hálózathoz.
| MEGJEGYZÉS |
A Jelszót vagy Jelondatot az útválasztó vagy modem
beállításánál használt beállítóképernyőkön találja meg.
Vezeték nélküli (általános) - Manuális
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha
az Automatikus beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A "A hálózati kapcsolat konfigurációja" fejezet 1-3
lépéseinek végrehajtása után a 29. oldalon.
1 . A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki
a Indítás pontot, majd nyomja meg a E
gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti
az elérhető hálózatokat.
2 . Válassza ki az Hálózat hozzáadása pontot,
és nyomja meg a E gombot.
3 . Válassza ki a Következő pontot, és nyomja
meg a E gombot.
| 30 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 30
2012-02-23 오후 2:03:33
Ezek az értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők
be. Az értékek a legtöbb Windows számítógépen is
megtekinthetők. További információk a "A Hálózati
beállítások értékeinek beszerzése" című fejezetben a 29.
oldalon.
11 . Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és nyomja
meg a E gombot. Megjelenik a Hálózati
állapot képernyő. A készülék ellenőrzi
a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a
hálózathoz. Ha kész, jelölje ki az OK gombot,
és nyomja meg a E gombot.
WPS(PBC)
A vezeték nélküli hálózat legegyszerűebben a
WPS(PBC) funkcióval állítható be. Ha a vezeték
nélküli router WPS(PBC) gombbal rendelkezik,
kövesse az alábbi lépéseket:
2 . Nyomja meg a KÉK (D) gombot a
távirányítón.
3 . Két percen belül nyomja meg a routeren
a WPS(PBC) gombot. A készülék
automatikusan betölti a szükséges hálózati
beállításokat és csatlakozik a hálózathoz.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
Wi-Fi Direct
A Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi Wi-Fi Direct
eszköz csatlakoztatását a készülékhez és
egymáshoz peer-to-peer hálózattal, vezeték nélküli
útválasztó nélkül.
1 . Kapcsolja be a Wi-Fi Direct eszközt és
aktiválja a Wi-Fi Direct funkcióját.
2 . A Főmenü képernyőn válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a E
gombot.
3 . Válassza ki a Hálózat pontot, és nyomja meg
a E gombot.
4 . Válassza ki a Wi-Fi Direct pontot, majd
nyomja meg a E gombot. Megjelennek a
csatlakoztatható Wi-Fi Direct eszközök.
Wi-Fi Direct
Eszköz
neve : [HTS]E5200
Display
Vál. ki a Wi-Fi Direct-eszközt a kapcsolódáshoz.
Audio
AndroidXXXXXXX
Levált
Network
Frissítés
System
Bezárás
Support
m Mozgat
" Belépés ' Vissza
5 . A Wi-Fi kapcsolat létrehozására három
módszer létezik:
• A Wi-Fi eszközön keresztül.
• A készüléken PBC-vel.
• A készüléken PIN kóddal.
Az alábbiakban részletezzük ezeket.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 31
Beállítások
| MEGJEGYZÉS |
1 . Nyissa meg a Főmenü képernyőt.
04
4 . Ha az Hálózat hozzáadása lehetőséget
választja, írja be a vezeték nélküli útválasztó
nevét. A távirányító számgombjai segítségével
írja be a számokat. Betűk beírásához
válasszon ki betűket a ▲▼◄► gombokkal,
majd nyomja meg a E gombot. Válassza ki
a Következő pontot, és nyomja meg a E
gombot. Válassza ki a titkosítás típusát, majd
a Következő gombot, és nyomja meg a E
gombot újra.
5 . A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító
számgombjai segítségével írja be a számokat.
Betűk beírásához válasszon ki betűket a
▲▼◄► gombokkal, majd nyomja meg a E
gombot.
6 . Amikor kész, válassza a Következő gombot
a képernyő jobb oldalán, majd nyomja meg a
E gombot.
7 . Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék megpróbálja ellenőrizni és a hálózati
kapcsolatot, sikertelenül.
8 . Válassza az IP-beáll. lehetőséget a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a E gombot.
Megjelenik az IP beállítási képernyő.
9 . Válassza ki az IP-mód mezőt, és állítsa Kézira.
10 . A távirányító számgombjaival írja be a hálózati
értékeket. A távirányító ▲▼◄► gombjaival
léphet mezőről mezőre.
31 |
2012-02-23 오후 2:03:35
Beállítások
A Wi-Fi eszközön keresztül
Soft AP
1 . A Wi-Fi eszközön hajtsa végre a másik
Wi-Fi eszközhöz való csatlakozáshoz
szükséges lépéseket. Továbbiakat az eszköz
útmutatójában talál.
2 . A művelet végén megjelenik egy előugró
üzenet a TV képernyőn, amely szerint egy
Wi-Fi Direct eszköz szeretne csatlakozni.
Válassza ki az OK pontot, és nyomja meg a
E gombot az elfogadáshoz.
A Soft AP lehetővé teszi a csatlakozást más Wi-Fi
eszközökhöz a hálózaton a készülék segítségével
és az internet elérését.
Szükség van egy biztonsági kulcs létrehozására,
amelyet be kell írni a többi Wi-Fi eszközbe, amikor
csatlakoztatja őket a hálózathoz.
3 . Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a
listában csatlakoztatottként jelenik meg.
A készüléken PBC-vel
1 . Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet
csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a E
gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2 . Válassza ki a PBC pontot, és nyomja meg a
E gombot. Megjelenik a PBC ablak.
3 . Nyomja meg a PBC gombot a Wi-Fi Direct
eszközön 2 percen belül.
4 . Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a
listában csatlakoztatottként jelenik meg.
A készüléken PIN kóddal
1 . Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet
csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a E
gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2 . Válassza ki a PIN pontot, és nyomja meg a
E gombot. Megjelenik a PIN ablak.
3 . Jegyezze fel a PIN kódot az ablakból, majd
írja be a megfelelő mezőbe a csatlakoztatni
kívánt Wi-Fi Direct eszközön.
4 . Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a
listában csatlakoztatottként jelenik meg.
| MEGJEGYZÉS |
A vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat megszakad a
Wi-Fi Direct funkció használatakor.
1 . A Főmenü képernyőn válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a E
gombot.
2 . Válassza ki a Hálózat pontot, és nyomja meg
a E gombot.
3 . Válassza ki a Soft AP pontot, és nyomja meg
a E gombot.
4 . Válassza ki a Be vagy Ki pontot, és nyomja
meg a E gombot.
< A Soft AP biztonsági kulcs beállítása >
1 . A Soft AP képernyőn válassza ki a
Biztonsági kulcs pontot, majd nyomja meg
a E gombot. Megjelenik a Biztonsági Kulcs
képernyő.
2 . A Biztonsági kulcs képernyőn írjon be egy
biztonsági kulcsot. A távirányító számgombjai
segítségével írja be a számokat. Betűk
beírásához válasszon ki betűket a ▲▼◄►
gombokkal, majd nyomja meg a E gombot.
3 . Ha kész, a ▲▼◄► gombokkal lépjen a
KÉSZ pontra a képernyő alján, és nyomja
meg a E gombot.
Ha egy Wi-Fi eszközt a csatlakozási eljárással
csatlakoztat az eszközön, be kell írnia a létrehozott
biztonsági kulcsot a megfelelő mezőbe.
AllShare-beállítások
Az AllShare Beállítások képernyőn megjelenik a
hálózathoz csatlakoztatott AllShare eszközök és
IP címeik listája. A képernyőn engedélyezheti,
hogy egy eszköz hozzáférjen a készülékhez,
megtilthatja, vagy törölheti az eszközt az AllShare
listáról.
1 . A Főmenü képernyőn válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a E
gombot.
2 . Válassza ki a Hálózat pontot, és nyomja meg
a E gombot.
| 32 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 32
2012-02-23 오후 2:03:45
3 . Válassza ki a AllShare-beállítások pontot, és
nyomja meg a E gombot.
Az AllShare beállítások képernyő csak azokat az
eszközökel jeleníti meg, amelyekkel hálózati kapcsolatot
hozott létre. Az AllShare hálózati eszközökről bővebb
információért lásd a 35-36. oldalt.
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és további
szolgáltatások igénybevételéhez.
• Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket manuálisan
a frissítési folyamat közben.
1 . A Főmenü képernyőn válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a E
gombot.
2 . Válassza ki a Terméktámogatás pontot, és
nyomja meg a E gombot.
3 . Válassza ki a Szoftverfrissítés pontot, és
nyomja meg a E gombot.
4 . Válassza az alábbi módszerek valamelyikét:
• Online
• USB-n
• Lemezről
• Letöltéssel
• Készenléti frissítés
5 . Nyomja meg a E gombot.
Az egyes módszerekről alább olvashat.
| MEGJEGYZÉS |
A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol, majd
újra bekapcsol automatikusan.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az instabil
internet-kapcsolatból vagy a felhasználó szoftverfrissítés
közbeni hanyagságából eredő meghibásodásokért.
Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a frissítőszoftver
futása közben, nyomja meg a E gombot.
1 . Válassza ki az Online pontot, és nyomja meg
a E gombot. Megjelenik a Csatlakozás a
szerverhez üzenet.
2 . Ha van elérhető letöltés, megjelenik a Letöltés
ablak egy folyamatjelzővel és elindul a
letöltés.
3 . A letöltés végén megjelenik az Frissítési
kérdés ablak három választási lehetőséggel:
Most frissít, Később frissít, és Nem frissít.
4 . Ha az Most frissít lehetőséget választja, a
készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd
automatikusan bekapcsol.
5 . Ha nem választ ki semmit egy percen belül,
vagy az Később frissít lehetőséget választja,
a készülék tárolja az új frissítést. A szoftver
később frissíthető a Letöltéssel funkcióval.
6 . Ha a Nem frissít pontot választja, a készülék
elhalasztja a frissítést.
USB-n
1 . Látogasson el a www.samsung.com oldalra.
2 . Kattintson a SUPPORT pontra az oldal
tetején jobbra.
3 . Írja be a készülék modellszámát a
keresőmezőbe, és kattintson a Find Product
gombra.
4 . Kattintson a Get downloads gombra az oldal
közepén a Letöltések fejléc alatt.
5 . Kattintson a Firmware gombra az oldal
közepén.
6 . Kattintson a ZIP ikonra a Fájl oszlopban az
oldal jobb felén.
7 . Kattintson az OK gombra a megjelenő
ablakban, és töltse le és mentse el az
eszközszoftver-fájlt a PC-re.
8 . Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
9 . Másolja a mappát egy USB memóriaeszközre.
10 . Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres,
és csatlakoztassa az USB eszközt a készülék
USB portjába.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 33
Beállítások
5 . Válassza ki az Enged., Elutas., vagy Törlés
pontot a Listából, és nyomja meg a E
gombot.
A készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie az Online funkció használatához.
04
4 . Válassza ki az eszközt, és nyomja meg a E
gombot. Megjelenik az AllShare beállítások
ablak.
Online
33 |
2012-02-23 오후 2:03:47
Beállítások
11 . A készülék menüjében lépjen a Beállítások
> Terméktámogatás > Szoftverfrissítés
pontra.
12 . Válassza ki a USB-n pontot.
Letöltéssel
| MEGJEGYZÉS |
1 . Ha frissítőszoftvert töltött le, megjelenik a
szoftver verziószáma a Letöltéssel felirat
mellett jobbra.
A Letöltéssel opció lehetővé teszi a frissítést egy
korábban letöltött fájl segítségével, amelyet akkor
nem telepített.
A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host
csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
Szoftverfrissítés menüben.
Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben. A
készülék meghibásodhat.
A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak
USB flash memória eszközzel hajtsa végre.
2 . Válassza ki a Letöltéssel pontot, és nyomja
meg a E gombot.
3 . A készülék megkérdezi, hogy szeretne-e
frissíteni. Válassza a Igen pontot. A készülék
elkezdi a frissítést.
Lemezről
4 . A frissítés végén automatikusan kikapcsol,
majd újra bekapcsol.
1 . Látogasson el a www.samsung.com oldalra.
2 . Kattintson a SUPPORT pontra az oldal
tetején jobbra.
3 . Írja be a készülék modellszámát a
keresőmezőbe, és kattintson a Find Product
gombra.
4 . Kattintson a Get downloads gombra az oldal
közepén a Letöltések fejléc alatt.
5 . Kattintson a Firmware gombra az oldal
közepén.
6 . Kattintson a ZIP ikonra a Fájl oszlopban az
oldal jobb felén.
7 . Kattintson az OK gombra a megjelenő
ablakban, és töltse le és mentse el az
eszközszoftver-fájlt a PC-re.
8 . Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen .RUF fájlnak kell megjelennie.
9 . Írja ki a RUF fájlt lemezre. CD-R vagy DVD-R
lemez használatát javasoljuk.
10 . Zárja le a lemezt a számítógépből való kivétel
előtt.
11 . Helyezze be a lemezt a készülékbe.
12 . A készülék menüjében lépjen a Beállítások
> Terméktámogatás > Szoftverfrissítés
pontra.
13 . Válassza ki a Lemezről pontot.
| MEGJEGYZÉS |
A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
Szoftverfrissítés menüben.
Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben. A
készülék meghibásodhat.
| MEGJEGYZÉS |
A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
Szoftverfrissítés menüben.
Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben. A
készülék meghibásodhat.
Készenléti frissítés
A Frissítés készenléti módban funkció beállítható
úgy, hogy a készülék Készenléti módban letöltse
az új szoftverfrissítéseket.
Készenléti módban a készülék ki van kapcsolva,
de az internetkapcsolat él. A készülék így
automatikusan letöltheti a frissítőszoftvereket,
amikor épp nem használják.
1 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a Készenléti
frissítés pontot, majd nyomja meg a E
gombot.
2 . Válassza ki az Be vagy Ki pontot. Ha
az Be lehetőséget választja, a készülék
automatikusan letölti a frissítést, amikor
Készenléti módban van és ki van kapcsolva.
Ha új frissítést töltött le, a készülék
megkérdezi, hogy szeretné-e telepíteni a
bekapcsoláskor.
| MEGJEGYZÉS |
A Frissítés készenléti módban funkció használatához
internetkapcsolatra van szükség.
Ha ez a funkció nem jelenik meg, frissíthet a legújabb
szoftverre, és használhatja azt.
| 34 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 34
2012-02-23 오후 2:03:48
Média Lejátszás
Az AllShare Play lejátszási főképernyőhöz válassza
az AllShare Play pontot a Főmenü képernyőn, és
nyomja meg a E gombot.
Az AllShare Play képernyő használata
AllShare Play / Saj lis /
Legut. játszott
Saj lis
Videók
Itt jelennek meg a nemrég lejátszott fájlok.
Újdonságok
Nemrég fris.tett 09.Jan..2012
Teljes néz...
Fényképek
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
Nem jött létre lejátszási lista.
Lej. listát létrehozva gyorsan, könnyen hozzáférhet a tart.hoz.
a Bejel. ' Vissza
Az AllShare Play képernyőn megjelenik a My
List (Saját lista) és a tartalomtípusok listája Videók, fotók, és zenék – bal oldalon. A jobb
oldalon látható a Saját lista tartalma. A legutóbb
megtekintett vagy lejátszott elemek, a legújabb
megtekintett vagy meghallgatott elemek, és a
legutóbbi Lejátszólista. Ha még nem játszott le
vagy jelenített meg elemeket, vagy nem hozott
létre Lejátszólistát, ez a terület üres lesz.
Videók, Fényképek, Zene tartalmak
lejátszása
1 . Győződjön meg róla, hogy a lejátszani
vagy megtekinteni kívánt tartalom forrása
csatlakoztatva van, vagy be van helyezve.
2 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt Videók,
Fényképek vagy Zene almenüt, majd nyomja
meg a E gombot. A jobb oldalon kiemelve
jelenik meg az első választási lehetőség.
3 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a
tartalomforrást, és nyomja meg a E
gombot.
| MEGJEGYZÉS |
SAM_0005
Lejátszási lista
Zene
Média Lejátszás
Az AllShare lejátszási képernyő
• A ◄► gombokkal válasszon ki egy elemet,
nyomja meg a TOOLS gombot a Tools menü
megjelenítéséhez, válassza a Lej., és nyomja
meg a E gombot. Másik elem lejátszásához
nyomja meg a RETURN (') gombot, és
ismételje meg az első mondatban leírt lépéseket.
05
A Blu-ray lejátszó tartalmakat képes lejátszani
lemezekről és USB eszközökről, illetve PC-ről,
DLNA-kompatibilis mobiltelefonról, NAS eszközről
az AllShare Play funkció használatával. Az AllShare
Play funkcióról további információk a 38. oldalon.
Saját lista elemek lejátszása
Saját lista elemek lejátszásához csatlakoztatni
kell az elemeket tartalmazó forrást, vagy be kell
helyezni az adathordozót. Ha például a Saját lista
legutóbb lejátszott eleme DVD-n volt, akkor a
megtekintéshez be kell helyezni a lemezt.
Saját lista elemek lejátszásához vagy
megtekintéséhez hajtsa végre a következőket:
Az egyes tartalomtípusokhoz megjelenített források
eltérőek lehetnek.
4 . Videók, fotók és zenék vezérléséről:
• A videólejátszás vezérlése a 40. oldalon.
• A Zenelejátszás vezérlése a 42. oldalon.
• Fotó tartalmak lejátszása és A Tools menü
használata fájl kijelölése után, 45-47.
oldalon.
| MEGJEGYZÉS |
A készülékhez csatlakoztatott tartalomforrás kapcsolatától
és a tartalomtípustól függően a készüléken eltérő
képernyők jelenhetnek meg a lejátszás elkezdéséig. Az
egyes lejátszási módokhoz lásd:
• USB adathordozón vagy iPod/iPhone-on lévő fájlok
lejátszása a 36. oldalon.
• Kereskedelemben kapható videó lemezek lejátszása a
37. oldalon.
• Kereskedelemben kapható audió lemezek lejátszása a
37. oldalon.
• Felhasználó által rögzített lemez lejátszása a 38.
oldalon.
• A ◄► gombokkal válassza ki a megtekinteni
vagy lejátszani kívánt elemet, majd nyomja meg
a E gombot. Másik elem lejátszásához nyomja
meg a RETURN (') gombot, és ismételje meg
az első mondatban leírt lépéseket.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 35
35 |
2012-02-23 오후 2:03:52
Média Lejátszás
USB adathordozón vagy iPod/
iPhone-on lévő fájlok lejátszása
Lejátszhatók a csatlakoztatott USB-n található
multimédia fájlok.
1 . A kikapcsolás után csatlakoztasson USB
adathordozót vagy iPod/iPhone készüléket.
2 . A Fő képernyőn válassza ki az AllShare
Play > Videók, Fényképek vagy Zene >
Csatlakozt. eszköz, almenüt, majd nyomja
meg a E gombot.
3 . Megjelenik a csatlakoztatott eszközön
kiválasztott típusú tartalom. A tartalom
elrendezésétől függően mappákat, fájlokat
vagy mindkettőt láthat.
4 . A távirányító ▲▼◄► gombjaival válassza ki
a kívánt tartalmakat. Válassza ki a megnyitni
kívánt mappát, majd nyomja meg a E
gombot.Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt,
majd nyomja meg a E gombot.
5 . A RETURN (') gombbal kiléphet egy
mappából, vagy visszatérhet a Főmenü
képernyőre.
| FIGYELEM |
AllShare Play
Videók, fényképek és zene lejátszása lemezről vagy csatlakoztatott
eszközről.
Videó lejátszás csak az iPod dokkoló használata esetén
lehetséges.
| MEGJEGYZÉS |
Smart Hub
Funkció
Beállítások
USB bizt. eltávolítása d WPS(PBC)
Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani (az
“USB bizt. eltávolítása” funkcióval) az USB sérüléseinek
elkerülése érdekében. A HOME gombbal lépjen be a
Főmenübe, nyomja meg a SÁRGA (C) gombot, majd
nyomja meg a E gombot.
VAGY
A Fotók menü nem támogatja az iPad-eket és iPhone-okat.
1-1. A bekapcsolás után csatlakoztasson USB
adathordozót vagy iPod/iPhone készüléket.
Csak a lejátszási képernyő jelenik meg a TV-n. A többi iPod
képernyő megjelenítés csak az iPod lejátszón látható.
2-1. Az alábbi képernyő megjelenésekor a ▲▼
gombokkal válassza ki a megtekinteni vagy
lejátszani kívánt tartalmat, majd nyomja meg
a E gombot.
Ha a csatlakoztatott iPod nem támogatja a videólejátszást,
a "Ez az iPod modell nem támogatja a videofájlok
lejátszását." üzenet jelenik meg.Az üzenet a Videó menü
kiválasztásakor jelenik meg.
AllShare Play
Új eszköz csatlakoztatva.
Videók, fényképek
yyképek és zene lejátszása lemezről vagy cs
ccsatlakoztatott
USB DISK
eszközről.
A készülékhez használható iPod/
iPhone modellek
Videók
Fényképek
Zene
" Belépés ' Vissza
Smart Hubb
Funkció
Beállítások
USB bizt. eltávolítása d WPS(PBC)
| MEGJEGYZÉS |
iPod touch 3./2./1. generáció
iPod classic / iPod videóval
iPod dokkoló csatlakozóval
iPod kattintó vezérlőtárcsával
iPod nano 5./4./3./2. generáció
iPhone 4S / iPhone 4
iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
Bár a készülék megjelenít minden elérhető mappát,
csak a 2. vagy 2-1 lépésben kiválasztott tartalomtípusú
fájlokat jeleníti meg. Ha például a zenét választotta, csak
a zenefájlok jelennek meg. A kiválasztás az AllShare Play
segítségével módosítható.
| 36 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 36
2012-02-23 오후 2:04:00
A Funkció képernyő
A források között válthat a Funkció gombbal is a
távirányító jobb felső sarkában.
1 . Helyezze be óvatosan a kereskedelmi audió
lemezt a tálcába a feliratos felével felfelé, majd
csukja be a tálcát. Megjelenik az AllShare Play
Music képernyő a számokkal. Az első zeneszám
lejátszása automatikusan elindul.
A Funkció képernyőhöz válassza a Funkció ikont a
Főképernyőn, és nyomja meg a E gombot.
AllShare Play / Zene /
A Funkció képernyő opciói
A kiválasztáshoz jelöljön ki egy opciót a ▲▼
gombokkal, és nyomja meg a E gombot.
Digitális be
AUX
Remote iPod
A Digital Audio In bemeneten lévő
digitális audió jelforrás hallgatása.
Az Audio In bemenetre csatlakoztatott
analóg audió jelforrás hangjának
hallgatása.
Válassza ki a zenehallgatást vagy
videónézést az iPod aljzathoz
csatlakoztatott iPod-ról.
1 / 17
Audio CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04
04:34
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Lapozás / Eszközök ' Vissza
2 . Egy adott szám lejátszásához a távirányító ▲▼
gombjaival válassza ki a számot, majd nyomja
meg a E gombot.
A zeneképernyő vezérlőelemei
HDMI IN 1
A HDMI BE 1 bemenetre
csatlakoztatott videóeszköz képének
kiválasztása.
HDMI IN 2
A HDMI BE 2 bemenetre
csatlakoztatott videóeszköz képének
kiválasztása.
Egy sáv vagy összes sáv ismétlése.
FM rádió hallgatása.
Sávok lejátszása véletlen sorrendben.
Bluetooth-eszközön lévő zene
hallgatása.
Hangszínszabályzó megjelenítése.
Tuner
Bluetooth
Kereskedelemben kapható videó
lemezek lejátszása
1 . Helyezze be óvatosan a lemezt a tálcába a
feliratos felével felfelé, majd csukja be a tálcát.
A lejátszás mód automatikusan elkezdődik.
Ha a lejátszás nem indul el automatikusan,
nyomja meg a 6 gombot a távirányítón,
vagy válassza ki az AllShare Play opciót a Fő
képernyőn, majd nyomja meg a E gombot.
Lásd a "Videók, fotók, zenei tartalmak
lejátszása" című részt a 35. oldalon.
Sáv szüneteltetése.
Sáv lejátszása.
A hangszínszabályzót kézzel állítsa
be. (Csak ha Be van kapcsolva a
hangszínszabályzó)
| MEGJEGYZÉS |
A Zene képernyő vezérlői csak sáv lejátszása közben
használhatók.
Nem minden vezérlő jelenik meg egyszerre.
A zenelejátszásról továbbiakat a Zenelejátszás vezérlése
című részben olvashat a 42. oldalon.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 37
Média Lejátszás
| MEGJEGYZÉS |
05
A Funkció képernyőn kiválaszthatja a megtekinteni vagy
hallgatni kívánt audió és/vagy videó bemeneti forrást.
Kereskedelemben kapható audió
lemezek lejátszása
37 |
2012-02-23 오후 2:04:14
Média Lejátszás
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
A fotótartalmak lejátszásáról további információk a
Fotótartalmak lejátszása a Tools menüvel fájl kijelölésekor
című fejezetben találhatók a 45-47. oldalon.
Lejátszhatók DVD vagy CD lemezekre rögzített
multimédia fájlok.
A videólejátszásról továbbiakat a videólejátszás vezérlése
című részben olvashat a 40. oldalon.
1 . Helyezze be a felhasználói lemezt a tálcába
a feliratos felével felfelé, majd csukja be a
tálcát. Megjelenik az Eszköz csatlakoztatva
ablak.
2 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt tartalomtípust - videók, fotók vagy
zene - és nyomja meg a E gombot.
| MEGJEGYZÉS |
Bár a készülék megjelenít minden tartalomtípus mappáját,
csak a 2. lépésben kiválasztott tartalomtípusú fájlokat
jeleníti meg. Ha például a zenét választotta, csak a
zenefájlok jelennek meg. A kiválasztás az AllShare Play
segítségével módosítható.
3 . A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a 2.
lépésben kiválasztott tartalomtípus mappáját,
és nyomja meg a E gombot.
4 . Ha a Zene pontot választotta, megjelenik az
AllShare Play Music képernyő, és a lemezen
található zenefájlok listája. A ▲▼ gombokkal
válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, és nyomja
meg a E gombot.
5 . Ha a Fényképek pontot választotta,
megjelenik az AllShare Play Photos képernyő,
és a lemezen található fotók listája. A ▲▼◄►
gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt
fotót, és nyomja meg a E gombot.
6 . Ha a Videók választotta, megjelenik az
AllShare Play Videos képernyő, és a lemezen
található videók listája. A ▲▼◄► gombokkal
válassza ki a lejátszani kívánt videót, és
nyomja meg a E gombot.
| MEGJEGYZÉS |
A Zene és Videó mappában a TOOLS gomb
megnyomásával a távirányítón kiválaszthatja a
Lejátszási mappát a mappában található összes fájl
megjelenítéséhez vagy lejátszásához. Először válassza ki
a mappát, majd nyomja meg a TOOLS gombot.
A zenelejátszásról továbbiakat a Zenelejátszás vezérlése
című részben olvashat a 42. oldalon.
Az AllShare Hálózati funkció
használata
Az AllShare szolgáltatással videókat, fotókat
és zenéket játszhat le a PC-ről vagy DLNA
kompatibilis eszközökről a készüléken vezeték
nélküli hálózati kapcsolattal.
Az AllShare szoftver letöltése
Az AllShare használatához PC-n vagy DLNAkompatibilis eszközön telepíteni kell az AllShare
szoftvert a PC-re. A PC szoftver letölthető
és részletes utasítások találhatók az AllShare
használatáról a Samsung.com webhelyen.
1 . Látogasson el a www.samsung.com címre.
2 . Kattintson a Support pontra az oldal tetején.
3 . A Support oldalon írja be a készüléke
típusszámát a Model Number mezőbe.
4 . A megjelenő oldalon kattintson a Get
downloads gombra a bal oldalon a
Downloads alatt. Megjelenik a Download
Centre.
5 . A Download Centre oldalon kattintson a
Software gombra.
6 . A szoftver lapon kattintson a File ikonra az
AllShare sor jobb oldalán.
7 . A megjelenő ablakban kattintson a Save File
gombra.
8 . Keresse meg az AllShare telepítőfájlt a
lemezen, és kattintson duplán a fájlra.
9 . A megjelenő ablakban kattintson a
Futtatás gombra, és kövesse a megjelenő
utasításokat.
Töltse le az AllShare telepítési/használati útmutatót
a Software lapról a megfelelő PDF szimbólumra
kattintással a jobb oldali Fájl oszlopban. A PDF
formátumú fájl letöltődik és megnyílik. A fájl
megtekinthető és/vagy elmenthető.
| 38 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 38
2012-02-23 오후 2:04:24
PC-n vagy DLNA-kompatibilis eszközön
lévő tartalmak lejátszása a készülékkel
05
A PC-n található tartalmak
lejátszásának vezérlése a
mobiltelefonnal
Készülék
PC
Készülék
5V 500mA
PC fájlok
lejátszása
5V 500mA
PC fájlok
lejátszása
AllShare kapcsolat
1 . Csatlakoztassa a készüléket, PC-t és/vagy
DLNA-kompatibilis mobiltelefont a vezeték
nélküli hálózathoz.
2 . Kövesse az AllShare szoftver telepítési/
használati útmutató utasításait az eszközök
és fájlok beállításához lejátszáshoz vagy
megtekintéshez.
3 . Válassza az AllShare Play pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a E gombot.
Megjelenik az AllShare Play képernyő.
4 . Válassza ki a DLNA kompatibilis készülék
nevét a PC-n, és nyomja meg a E gombot.
Megjelenik a fájlok listája.
5 . Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, és nyomja
meg a E gombot.
AllShare
kapcsolat
Média Lejátszás
PC
Vezérlő PC fájlok a
készülékre
Okostelefon
(Csak az AllShare funkciót támogató Samsung
telefonok esetén.)
1 . Csatlakoztassa a készüléket, PC-t és DLNAkompatibilis mobiltelefont a vezeték nélküli
hálózathoz.
2 . Kövesse az AllShare szoftver telepítési/
használati útmutató utasításait az eszközök
és fájlok beállításához lejátszáshoz vagy
megtekintéshez.
3 . A számítógépen az AllShare szoftver
segítségével ellenőrizze a telefon
csatlakoztatását.
4 . A telefonon válassza ki a lejátszani kívánt
fájlt, majd válassza ki a Blu-ray lejátszót, mint
lejátszóeszközt.
5 . A telefonon kezdje el a lejátszást.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 39
39 |
2012-02-23 오후 2:04:26
Média Lejátszás
A videólejátszás vezérlése
A Blu-ray, DVD, és CD lemezeken, és USB adathordozókon található videófájlok lejátszása vezérelhető. A
lemeztől függően az itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.
A távirányító videólejátszásra használható gombjai
DISC MENU
TITLE MENU
0

POPUP
A lemez menü, cím menü, helyi menü és
címlista használata
DISC MENU
Lejátszás közben a lemez menü ezzel a
gombbal jeleníthető meg.
TITLE MENU
Lejátszás közben a cím menü ezzel a
gombbal jeleníthető meg.
• Ha a lemezen van lejátszólista, a ZÖLD
(B) gombbal léphet rá.
POPUP MENU
Lejátszás közben a Helyi menü ezzel a
gombbal jeleníthető meg.
DISC MENU
vagy TITLE
MENU
Lejátszás közben a címlista ezzel a
gombbal jeleníthető meg.
MUTE
FULL SCREEN

HOME
REPEAT
Lejátszás ismétléssel
1 . Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT
gombot a távirányítón.
2 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Fejezet, Összes vagy a Cím pontot,
majd nyomja meg a E gombot.
| MEGJEGYZÉS |
Cím vagy
fejezet
ismétlése
Szakasz
ismétlése
Előfordulhat, hogy nem jelenik meg azonnal
a Fejezet vagy a Cím. Nyomja tovább a
▲▼ gombokat, amíg a kívánt elem a kék
mezőbe kerül.
3 . A normál lejátszáshoz való
visszatéréshez nyomja meg a REPEAT
gombot újra, a ▲▼ gombokkal válassza
ki az Ki pontot, és nyomja meg a E
gombot.

A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
A készülék Keresés, Lassú vagy Léptetés módban
nem játszik le hangot.
6
Lejátszás indítása.
5
Lejátszás megállítása.
7
Lejátszás szüneteltetése.
1 . Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT
gombot a távirányítón.
2 . A ▲▼ gombokkal válassza ki az A–B
ismétlés pontot.
Gyors
lejátszás
Lejátszás közben nyomja meg a 3
vagy gombot. A 3 vagy gomb
megnyomásakor a következő lejátszási
sebességek váltakoznak.
| MEGJEGYZÉS |
Lejátszás
lassított
felvételben
Szünet módban nyomja meg a gombot. A gomb többszöri
megnyomásakor a lejátszási sebességek
váltakoznak.
Léptetõ
Lejátszás
Szünet módban nyomja meg a 7
gombot. A 7 gomb többszöri
megnyomásával a felvétel egy
képkockával előre lép.
Lejátszás
ugrással
Lejátszás közben nyomja meg a 1
vagy 2 gombot. A 1 vagy 2 gomb
többszöri megnyomására az előző vagy
következő fejezetre vagy fájlra ugrik.
Előfordulhat, hogy nem jelenik meg azonnal a
Repeat A-B. Nyomja tovább a ▲▼ gombokat,
amíg a Repeat A-B elem a kék mezőbe kerül.
3 . Nyomja meg a E gombot azon a ponton,
ahonnan az ismétlést el szeretné kezdeni (A).
4 . Nyomja meg a E gombot azon a ponton,
ahol az ismétlést abba szeretné hagyni (B).
5 . A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
6 . Nyomja meg a E gombot.
| MEGJEGYZÉS |
(B) pontot legalább 5 másodperccel az (A)
pont lejátszási ideje utánra kell elhelyezni.
| 40 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 40
2012-02-23 오후 2:04:31
Csak BD/DVD lemezek lejátszásakor
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
megjelenő menü
Ismétlés mód
Cím, fejezet (csak BD/DVD lemezek)
vagy adott szakasz ismétlése.
A REPEAT gombbal hasonló módon
működik. Lásd. 40. oldal.
A kívánt teljes képernyőméret
Teljes képernyő beállítása. Kiválasztható az original, 1.
mód (nagyobb) és a 2. mód (kisebb).
A kívánt kép mód beállítása.
- Kiemelt : A képkeménység
növelése.
- Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
- Film : Ez a legjobb beállítás
mozifilmek nézéséhez.
- Felhasználó : A felhasználó
állíthatja be a képkeménységet és a
zajcsökkentést.
| MEGJEGYZÉS |
Kép üzemmód
A Felhasználó kiválasztásakor
megjelenik a Felhasználói
beállítások képernyő. Válassza
ki a kívánt opciót, nyomja meg a
E gombot, a ◄► gombokkal
végezze el a beállítást, és nyomja
meg a E gombot. A RETURN (')
gomb megnyomásával lépjen vissza
a TOOLS menübe.
Lejátszás
elölről
Videó lejátszása az elejétől.
Fejezetkeresés A megtekinteni kívánt fejezetre ugrás.
Hang
A kívánt audió nyelv beállítása.
- Ezt a funkciót a távirányító AUDIO
gombjával is üzemeltetheti.
Feliratok
A kívánt felirat nyelv beállítása.
- Ezt a funkciót a távirányító SUBTITLE
gombjával is használhatja.
Látószög
Jelenet megtekintése egy másik
szögből. Az Látószög opció megjeleníti
a rendelkezésre álló látószögeket (1/1,
1/2, 1/3, stb.).
BONUSVIEWvideó /
BONUSVIEWaudió
A kívánt bónuszvideó opció beállítása.
Média Lejátszás
Tételkeresés
Időkeresés
A kívánt címre ugrás, ha a lemezen
egynél több cím van, vagy a kívánt
jelenetre, vagy az Időkeresés
használatával a film vagy videó adott
pontjára ugrás. Az Időkereséssel
meghatározható egy adott időpont az
időkoordináta megadásával a 00:00:00
formátumban (óra, perc, másodperc) a
távirányítóval.
05
A TOOLS menü használata
Csak fájl lejátszása közben megjelenő menü
Videólista
megny.
Ugrás a videólista képernyőre.
Jelenetker.
Videófájl keresése jelenet alapján.
Információ
Videófájlok információinak
megtekintése.
| MEGJEGYZÉS |
A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.
A BD wise funkció használatakor ez
a menü nem jelenik meg.
Ekvalizermód
A Hangszínszabályozó használata.
A Hangszínszabályozó beállítása.
Ekvalizer
beállításai
| MEGJEGYZÉS |
Csak akkor jelenik meg, ha
a hangszínszabályozó be van
kapcsolva.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 41
41 |
2012-02-23 오후 2:04:37
Média Lejátszás
Audió CD-n lévő számok keverése
A Zenelejátszás vezérlése
Beállítható a számok véletlenszerű lejátszása
audió CD-n (CD-DA/MP3).
1 . Lejátszás közben a ► gombokkal válassza
ki a
lehetőséget a képernyő jobb alsó
sarkában, és nyomja meg a E gombot.
2 . A ▲▼ gombokkal állítsa a Keverés mód
Be vagy Ki értékre, majd nyomja meg a E
gombot.
A DVD-n, CD-n vagy USB-n található zenei
tartalmak lejátszása vezérelhető.
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
RDS DISPLAY
6
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
5
MUTE
4
1
Lejátszási lista létrehozása
9
TITLE MENU
1
2
3
Gyors lejátszás (csak audio CD (CD-DA) esetén)
Lejátszás közben nyomja meg a 3 vagy gombot.
A 3 vagy gomb megnyomásakor a következő
lejátszási sebességek váltakoznak.
2 7 gomb : Sáv szüneteltetése.
6 gomb : Lejátsza az aktuálisan kiválasztott
3 zeneszámot.
4 5 gomb : Lejátszás leállítása.
Átugrás : Lejátszás közben nyomja meg az 1
5 vagy 2 gombot az előző vagy következő listázott
zenére lépéshez.
SZÁM gombok : A Lejátszólistában a kívánt szám
6 kiválasztása. Elindul a szám lejátszása.
Számok ismétlése Audió CD-n
Beállítható a számok ismétlése audió CD-n (CDDA/MP3).
1 . Lejátszás közben a ► gombokkal válassza
ki a
lehetőséget a képernyő jobb alsó
sarkában, és nyomja meg a E gombot.
2 . A ▲▼ gombokkal válassza ki az ismétlési
módot - Ki, Egy dal, vagy Összes - és
nyomja meg a E gombot.
AllShare Play / Zene /
1 / 17
Audio CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04:34
04 34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Lapozás / Eszközök ' Vissza
1 . A Lejátszás képernyőn nyomja meg a TOOLS
gombot. Megjelenik a Tools menü.
2 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kijelölés
lej. pontot, és nyomja meg a E gombot.
Megjelenik a Kijelölés lejátszása képernyő.
3 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a számot, majd
nyomja meg a E gombot. A számtól balra
megjelenik egy jelölés.
4 . Ismételje a 3. lépést a további számok
kijelöléséhez.
5 . Adott szám listából való törléséhez lépjen
a számra, majd nyomja meg újra a E
gombot. A jelölés eltűnik.
6 . A ► gombbal válassza ki a Lej. lehetőséget,
majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik
újra a Zenelejátszás képernyő, a bejelölt
számokkal. A kiválasztott számok lejátszása
automatikusan elkezdődik.
| MEGJEGYZÉS |
Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max. 99
számot tartalmazhat.
Ha létrehozott egy lejátszólistát, a Kijelölés lejátszása
helyett az Lista szerk. pont jelenik meg a Tools menüben.
| 42 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 42
2012-02-23 오후 2:04:38
A Kijelölés lejátszása képernyőn választhatja a Ö. kijel.,
Ö.kij.vissz. és a Mégse lehetőségeket.
• A Mégse gombbal törölheti a Kijelölés lejátszás
képernyő változásait. A Lejátszás képernyőre való
visszatéréskor a Lejátszólista változatlan marad.
Beolvasás
Beolvashat zenéket egy CD lemezről az USB
aljzathoz csatlakoztatott USB-eszközre.
1 . Csatlakoztasson egy USB eszközt a készülék
elején lévő USB aljzatba, majd nyomja meg a
távirányító RETURN (') gombját.
2 . Helyezze be a lemezt, amelyről be szeretné
olvasni a tartalmat, majd csukja be a tálcát.
3 . A Lejátszás képernyőn nyomja meg a TOOLS
gombot. Megjelenik a Tools menü.
4 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a Rip pontot,
majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik
a Beolvasás képernyő.
5 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a számot, majd
nyomja meg a E gombot. A számtól balra
megjelenik egy jelölés.
6 . Ismételje a 5. lépést a további számok
kijelöléséhez.
7 . Adott szám listából való törléséhez lépjen
a számra, majd nyomja meg újra a E
gombot. A jelölés eltűnik.
8 . A ► gombbal válassza ki a Rip lehetőséget,
majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik
a Rip ablak.
9 . A E gombbal kezdje el a beolvasási
műveletet. Megjelenik a Beolvasást jelző
folyamatjelző.
A Beolvasás végén létrejön egy MP nevű mappa az USB
eszközön.
A Bluetooth használata
A Bluetooth segítségével sztereó minőségű audiót
hallgathat vezeték nélkül!
Mi a Bluetooth?
A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy a
Bluetooth-kompatibilis eszközök vezeték nélkül
csatlakozhassanak egymáshoz.
• A Bluetooth-eszközök zajt vagy hibás működést
is okozhatnak a felhasználástól függően.
- Ha valami hozzáér a Bluetooth-eszköz vagy a
Házimozi rendszer adó/vevő rendszeréhez.
- Elektromos zavarások olyan akadályoktól,
mint pl. fal, sarkok vagy irodai elválasztófalak.
- Elektromos interferencia azonos frekvenciákat
használó berendezésektől, például orvosi
berendezések, mikrohullámú sütő, vagy
vezeték nélküli LAN.
• Helyezze el a Bluetooth-eszközt a Házimozi
közelében.
• Minél nagyobb a Házimozi és a Bluetootheszköz közötti távolság, annál rosszabb
lesz a kapcsolat. Ha a távolság nagyobb,
mint a Bluetooth hatótávolsága, a kapcsolat
megszűnik.
• Előfordulhat, hogy a gyengébb vételt biztosító
környezetekben a Bluetooth-kapcsolat nem
működik megfelelően.
• A Házimozi 10 méter hatótávolsággal
rendelkezik minden irányban, ha nincsenek
akadályok. A kapcsolat automatikusan
megszakad, ha a távolság ennél nagyobb
lesz. A hatótávolságon belül a hangminőséget
ronthatják a falak vagy ajtók, és egyéb
akadályok.
• Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos
interferenciát okozhat a működése közben.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 43
Média Lejátszás
• Az összes szám kijelölésének törlése a Ö.kij.vissz.
lehetőséggel történhet. Ezután válasszon ki külön
számokat, vagy az Összes kijelölése ponttal jelölje
ki az összes számot, és nyomja meg a távirányító
RETURN (') gombját, vagy a LEJÁTSZÁS gombot,
és nyomja meg a E gombot. Ha nem használja az
Összes kijelölése pontot vagy nem jelöl ki számokat, a
Lejátszólista nem változik.
| MEGJEGYZÉS |
05
• Az összes szám kiválasztásához használja az Ö. kijel.
pontot. Ez törli a számok kijelölését. A RETURN (')
gomb megnyomására a távirányítón vagy a LEJÁTSZÁS
gomb, majd a E gomb megnyomására az összes
szám megjelenik a Zenelejátszás képernyőn, és a
készülék elkezdi a számok lejátszását a 001-es számtól.
10 . A beolvasás befejezésekor megjelenik a
"A rippelés kész." üzenet. Nyomja meg a
E gombot.
11 . A RETURN (') gomb megnyomásával lépjen
vissza a Lejátszás képernyőre.
43 |
2012-02-23 오후 2:04:51
Média Lejátszás
A Házimozi csatlakoztatása Bluetootheszközhöz
5V 500mA
Csatlakoztassa
Bluetooth-eszköz
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz támogatja-e a
Bluetooth-kompatibilis sztereó fejhallgató funkciót.
1 . Nyomja meg a készülék távirányítójának
FUNCTION gombját a BT üzenet
megjelenítéséhez.
• A WAIT felirat lesz látható 2 másodpercig,
majd megjelenik a READY felirat a Házimozi
kijelzőjén.
2 . Lépjen be a csatlakoztatni kívánt Bluetootheszköz Bluetooth menüjébe. (erről bővebbet
a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában
olvashat)
3 . Lépjen be a Bluetooth-eszköz sztereó
fejhallgató menüjébe.
• Megjelenik az észlelt eszközök listája.
4 . A listából válassza ki a "SamsungHTSXXXXXX" lehetőséget.
• Amikor a Házimozi készüléket a Bluetootheszközhöz csatlakoztatja, akkor az elülső
kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott
Bluetooth-eszköz neve, majd a Házimozi
neve.
5 . Játssza le a kívánt zenét a csatlakoztatott
eszközön.
• A Bluetooth-eszköz által lejátszott zene
ezután a Házimozi rendszeren keresztül
hallgatható.
| MEGJEGYZÉS |
A Házimozi rendszer támogatja a közepes minőségű SBC
adatokat (237kbps@48kHz) és a magas minőségű SBC
adatokat (328kbps@44.1kHz).
Az AVRCP funkció támogatott, és eltérően működik a
másik eszköz specifikációinak megfelelően.
Csak A2DP Profilt támogató Bluetooth-eszközöket
csatlakoztasson.
Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható.
Előfordulhat, hogy a készülék nem képes létrehozni a
kapcsolatot a következő esetekben:
- Ha erős elektromos mező éri a Házimozit.
- Ha egyszerre több Bluetooth-eszközt csatlakoztat a
készülékhez.
- Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén
vagy hibásan működik
- Fontos, hogy olyan eszközök, mint mikrohullámú sütők,
vezeték nélküli LAN adapterek, fluoreszcens lámpák
vagy gázsütők ugyanazt a frekvencia-tartományt
használják, mint a Bluetooth-eszköz, ezért elektromos
interferencia lehet az eredmény.
A Bluetooth-eszköz és a Házimozi
csatlakoztatásának bontása
A Házimozi és a Bluetooth-eszköz közötti
csatlakozás bontható. (erről bővebbet a Bluetootheszköz használati útmutatójában olvashat)
• A Házimozi csatlakoztatása ezzel megszűnik.
• Amint a Házimozi és a Bluetooth-eszköz
csatlakoztatása megszűnik, a DISCONNECTED
felirat jelenik meg a kijelzõn.
A Bluetooth-eszköz és a Házimozi
csatlakoztatásának bontása
Nyomja meg a (
) gombot a Házimozi elülső
paneljén a BT módból egy másik módba váltáshoz
vagy a Házimozi kikapcsolásához.
• A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra
vár a Házimozitól, mielőtt végleg bontaná
a kapcsolatot, kivéve a funkcióváltás miatti
kapcsolatbontás esetén. (A bontáshoz
szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően
eltérő lehet)
• A csatlakoztatott eszközzel való kapcsolat
megszűnik.
| MEGJEGYZÉS |
Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat
megszűnik, ha a távolság a Házimozi és a Bluetootheszköz között 10 m-nél nagyobb lesz. Ha a távolság újra a
maximális érték alá csökken, vagy újraindítja a Bluetootheszközt, akkor a kapcsolat újra létrejön.
Ha a Bluetooth-eszköz távolsága újra a maximális érték
alá csökken, akkor a kapcsolat újra létrehozható a
Bluetooth-eszközzel.
| 44 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 44
2012-02-23 오후 2:04:53
Az aktuális kép kinagyítása.
(Nagyítás max. 4-szeresére)
Forgatás
A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy ellentétes
irányba).
Információ
Képinformációk megjelenítése.
| MEGJEGYZÉS |
Lejátszhatók a DVD-n, USB-n, mobileszközön
vagy PC-n található fotó tartalmak.
A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.
A Tools menü használata
A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell lenniük.
A hangminőséget azonban befolyásolja az MP3 fájl
bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási mód.
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
Fényképlista
megny.
Ugrás a fotólistára az aktuális
adathordozón.
Diavetítés
indítása
Diavetítés elkezdéséhez.
Diavetítés seb.
A diavetítés sebességének beállítása.
Képváltás hatás
A diavetítés speciális effektusainak
beállítása.
Háttérzene be
Diavetítés megjelenítése közben
zenehallgatás.
Háttérzene
beállítása
Kép üzemmód
Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika nem
nagyítható fel.
A Tools menü használata fájl
kijelölése után
Fájl kijelölése után nyomja meg a TOOLS gombot.
Nézet
Rendezési opciók kiválasztása:
Szerző, műfaj, hónap, legutóbbi dátum
stb. szerint. A rendezési opciók az
adathordozótól és a típustól függnek.
Mappanézet
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Az adathordozón lévő mappák
megjelenítése.
Cím
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Adathordozón lévő összes fotó vagy
videófájl rendezése cím szerint.
Előadó
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
A Szerző ponttal az adathordozón lévő
összes zenefájl rendezhető szerző
szerint.
A háttérzene beállítása.
A kívánt kép beállítások megadása.
- Kiemelt : Az élesség növelése.
- Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
- Film : Ez a legjobb beállítás
mozifilmek nézéséhez.
- Felhasználó : A felhasználó
állíthatja be a képkeménységet és a
zajcsökkentést.
| MEGJEGYZÉS |
Média Lejátszás
Fotó tartalmak lejátszása
Nagyítás
05
BT funkció módban képernyővédő lép működésbe, ha
a készülék Készenlétben marad 5 percig. A BT eszköz
csatlakoztatásához kapcsolja ki a képernyővédőt,
majd csatlakoztassa. A képernyővédő kikapcsolásához
nyomja meg a távirányító bármelyik gombját. (pl. a
hangerőgombokat stb.).
A BD wise funkció használatakor ez
a menü nem jelenik meg.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 45
45 |
2012-02-23 오후 2:04:55
Média Lejátszás
Album
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Az Album ponttal az adathordozón
lévő összes zenefájl rendezhető album
szerint.
Műfaj
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
A Műfaj ponttal az adathordozón lévő
összes zenefájl rendezhető műfaj
szerint.
Legkés. dátum
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Az adathordozón lévő összes fotó vagy
videófájl rendezése a legújabbtól a
legrégebbiig.
6. Ha kész, a ◄► gombokkal
válassza ki a Play lehetőséget,
majd nyomja meg a E gombot.
Elkezdődik a kiválasztott fotókat
tartalmazó diavetítés.
7. A diavetítés szüneteltetéséhez
nyomja meg újra a E gombot.
A diavetítés folytatásához nyomja
meg újra a E gombot.
8. A diavetítés a RETURN (')
gombbal állítható le.
| MEGJEGYZÉS |
A diavetítés elkezdése után a vetítés
a TOOLS gomb megnyomásával és
a Diavetítés menü megjelenítésével
vezérelhető. Lásd a "A TOOLS
menü használata" című fejezetet a
45. oldalon.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Az adathordozón lévő összes fotó vagy
Legkorábbi dát.
videófájl rendezése a legrégebbitől a
legújabbig.
Havonta
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Adathordozón lévő összes fotó vagy
videófájl rendezése a létrehozás
hónapja szerint.
A Küldés funkcióval feltöltheti a
kiválasztott fájlokat a Picasa, Facebook,
Cloud Storage, N Drive, vagy Family
Story oldalakra.
A Küldés funkció használatához létre
kell hozni egy fiókot az online oldalon,
és be kell jelentkezni a Bejelentkezés
funkcióval.
Lehetővé teszi a lejátszani kívánt zenék,
videók és fotók kiválasztását.
Lényegében minden médiatípus esetén
ugyanúgy használható. Az alábbi példa
fotókat használ.
1. A ▲▼◄► gombokkal válassza
ki a fájlt, majd nyomja meg a E
gombot.
1. Az Indexképes nézet képernyőn
jelöljön ki egy fotót, majd nyomja
meg a távirányító TOOLS gombját.
Kijelölés lej.
2. A Tools menüben válassza ki a
Kijelölés lej. pontot, és nyomja
meg a E gombot.
3. A kiválasztó képernyőn a
▲▼◄► gombokkal válassza
ki a megtekinteni kívánt fotót, és
nyomja meg a E gombot. A
képtől balra megjelenik egy jelölés.
4. Ismételje meg az 3. lépést minden
megjelölni kívánt fotóra.
5. Törölheti a fotó jelölését, ha
megnyomja a E gombot.
Küldés
2. Ismételje meg minden feltölteni
kívánt számra vagy fájlra.
| MEGJEGYZÉS |
Átléphet a Ö. kijel. pontra is a
jobb oldalon, majd a E gombbal
kiválaszthatja az összes számot
vagy fájlt.
3. Válassza a Küldés lehetőséget a
képernyő jobb oldalán, és nyomja
meg a E gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
webhelyet, ahová a fájlokat vagy
számokat fel szeretné tölteni, majd
nyomja meg a E gombot.
| 46 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 46
2012-02-23 오후 2:04:57
Be-ki jelentk.
Lejátszólista létrehozása vagy fájlok
vagy számok hozzáadása a listához.
1. A ▲▼◄► gombokkal válassza
ki a fájlt, majd nyomja meg a E
gombot.
1. Válassza ki az Lej. listára list
pontot, és nyomja meg a E
gombot.
2. A ▲▼◄► gombokkal válasszon
ki egy számot vagy fájlt, és nyomja
meg a E gombot.
Lista
szerkesztése
| MEGJEGYZÉS |
Átléphet a Összes kij. pontra is a
jobb oldalon, majd a E gombbal
kiválaszthatja az összes számot
vagy fájlt.
3. Ismételje meg minden hozzáadni
kívánt számra vagy fájlra.
4. Válassza ki az Hozzáadás pontot
jobbra, és nyomja meg a E
gombot.
Lej. listára
Törlés
(Lejátszási lista)
3. Válassza a Eltávolítás lehetőséget
a képernyő jobb oldalán, és nyomja
meg a E gombot.
5. A megjelenő képernyőn hajtsa
végre a következők egyikét:
• Válassza ki, hogy melyik Lejátszási
listához szeretné hozzáadni a
számokat vagy fájlokat, és nyomja
meg a E gombot.
• Válassza ki a Új létreh. pontot,
és nyomja meg a E gombot. A
megjelenő billentyűzeten írja be az
új lejátszólista nevét. A számokat
a távirányító számgombjaival is
beírhatja. A betűk beírásához a
▲▼◄► gombokkal mozgassa a
kurzort, majd nyomja meg a E
gombot. Ha kész, lépjen a KÉSZ
pontra a képernyő alján, és nyomja
meg a E gombot.
A képernyőtől függően a Törlés
funkcióval törölhet egy fájlt a törölhető
adathordozóról (például USB eszközről),
vagy törölhet egy lejátszási listát.
2. Ismételje meg minden törölni
kívánt számra vagy fájlra.
Média Lejátszás
Lejátszólista szerkesztése fájlok
vagy számok törléséhez a
listáról. A lejátszólistát tartalmazó
adathordozónak be kell lennie helyezve
a készülékbe.
05
A Be/kijelentkezés funkcióval
bejelentkezhet az online Samsung
fiókjába.
Csoport
lejátszása
Az Előadó, Műfaj, Album, Cím,
Legutóbbi dátum, Legkorábbi
dátum, vagy Hónap szerinti rendezés
után válassza ki a rendezés
eredményeképpen kapott csoportot
(például az összes augusztusban
készített fotót), és az Aktuális csoport
lejátszása funkcióval megjelenítheti a
csoportba tartozó elemeket.
Lej. lista megny.
Lépjen a Fő AllShare képernyő
Lejátszólista részére.
Kódolás
A Kódolás - amely a nyelv vagy
a földrajzi hely szerint változik módosítja, hogyan rendezi és mutatja
be a készülék a fájlokat, hogyan jeleníti
meg a dátumokat stb. A Kódolási
módot a nyelv vagy a földrajzi hely
szerint válassza ki.
Információ
Média fájl és tartalom információk
megjelenítése.
| MEGJEGYZÉS |
A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 47
47 |
2012-02-23 오후 2:04:58
Média Lejátszás
Rádió hallgatása
A távirányító gombjainak használata
1 . A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2 . Hangolja be a kívánt csatornát.
• Automatikus hangolás 1 : Az 5 gombbal
válassza ki a PRESET pontot, majd a
TUNING/CH (,.) gombokkal válassza ki
a programozott csatornát.
- Mielőtt behangolhatna programozott
csatornákat, be kell programoznia a
csatornákat a memóriába.
• Manuális hangolás : Az 5 gombbal
válassza ki a MANUAL pontot, majd a
TUNING/CH (,.) gombokkal hangoljon
be alacsonyabb vagy magasabb
frekvenciára.
• Automatikus hangolás: Az 5 gombbal
válassza ki a MANUAL pontot, majd
a TUNING/CH (,.) gombokkal
automatikusan keresse ki a csatornát.
Mono/sztereó kiválasztása
Nyomja meg a MO/ST gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával a STEREO
és MONO lehetőségek közül választhat.
• A rosszabb vételi körzetekben válassza a MONO
lehetőséget az interferencia kiszűréséhez.
Csatornák programozása
Például: Az FM 89.10 beprogramozása a
memóriába
1 . A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2 . A TUNING/CH (,.) gombokkal válassza ki
a <89.10> frekvenciát.
3 . Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot.
• A SZÁM villog a kijelzőn.
4 . Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot
újra.
• Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot,
mielőtt a SZÁM eltűnik a kijelzőről.
• A TUNER MEMORY gomb megnyomása
után, a SZÁM eltűnik, a csatornát pedig a
készülék eltárolja.
5 . További csatornák programozásához
ismételje a 2-4 lépéseket.
• Programozott csatorna hangolásához
használja a távirányító TUNING/CH (,.)
gombjait.
Az RDS szolgáltatásról
Az RDS (Radio Data System) használata
FM csatornák vételéhez
Az RDS segítségével a FM csatornák a normál
programjel mellett további adatjeleket is adhatnak.
Elküldhetik például állomásnevüket, információkat
a sugárzott programról, például sport vagy zenei
program stb.
RDS szolgáltatást nyújtó FM rádióállomás
behangolásánál az RDS jelzés kigyullad a kijelzőn.
Az RDS funkció vétele
• PTY (Program típus) : Az éppen sugárzott
műsor típusának megjelenítése.
• PS NAME (Program szolgáltatás neve) : A
műsorszóró 8 karakterből álló nevének kijelzése.
• RT (Rádió szöveg) : Állomás által sugárzott
szöveg dekódolása (ha van), amely maximum
64 karakterből áll.
• CT (Idő) : Dekódolja az FM frekvencián érkező
időjelet. Nem minden állomás sugároz PTY, RT
és CT információkat, ezért nem minden esetben
jeleníthetők meg.
• TA (Forgalmi információk) : A TA ON/OFF jelzi,
hogy a forgalmi információk fogadása történik.
| MEGJEGYZÉS |
Az RDS nem működik megfelelően, ha a behangolt
állomás nem adja megfelelően az RDS jelet, vagy a jel
gyenge.
| 48 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 48
2012-02-23 오후 2:05:00
RDS jelek megjelenítése
Keresés közben a <PS NAME> felirat
jelenik meg, majd a csatorna neve.
Ha nincs jel, a <NO PS> felirat jelenik
meg.
RT(Rádió
szöveg)
Keresés közben az <RT> felirat jelenik
meg, majd megjelennek a csatorna
által küldött szövegek. Ha nincs jel, a
<NO RT> felirat jelenik meg.
Frekvencia
Az állomás frekvenciája (nem RDS
szolgáltatás)
Mielőtt elkezdené!
• A PTY keresés csak programozott csatornák
esetén használható.
• A folyamat közben a keresés a 5 gombbal
szakítható félbe.
• A következő lépésekre korlátozott idő áll
rendelkezésre. Ha a beállítás törlődik még a
befejezés előtt, kezdje újra az 1. lépéstől.
• Ha az elsődleges távirányító gombjait használja,
az FM csatornát is az elsődleges távirányítóval
válassza ki.Usin
RDS DISPLAY
Média Lejátszás
PS (Program
szolgáltatás)
Csatorna keresése PTY kódokkal
05
A sugárzott RDS jelek megjeleníthetők a kijelzőn.
Nyomja meg az RDS DISPLAY gombot FM
csatorna hallgatása közben.
• A gomb többszöri megnyomásával a kijelzőn a
következő információk váltogathatók :
PS NAME RT CT Frekvencia
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
A kijelzőn megjelenő karakterekről
Amikor a kijelzőn PS vagy RT jelek jelennek meg,
a következő karakterek használatosak.
• A kijelző nem tesz különbséget a nagybetűk és
a kisbetűk között, és mindig nagybetűk jelennek
meg.
• A kijelzőn nem jeleníthetők meg ékezetes
karakterek, az <A,> jelenik meg például az
ékezetes <A-k>, például <À, Â, Ä, Á, Å és Ã.>
helyett.
PTY (Program típus) kijelzés és PTY
SEARCH funkció
1 . Nyomja meg az PTY SEARCH gombot FM
csatorna hallgatása közben.
2 . Nyomja addig a PTY- és PTY+ gombokat,
amíg a kívánt PTY kód megjelenik a kijelzőn.
• A kijelzőn az itt leírt PTY kódok jelenhetnek
meg.
3 . Nyomja meg újra a PTY SEARCH gombot,
amíg az előző lépésben kiválasztott PTY kód
még látszik a kijelzőn.
• A készülék 15 programozott FM állomást
keres ki, megáll, ha megtalálta a
kiválasztottat, és behangolja.
Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy PTY
kódokkal kikereshető egy adott csatorna a tárolt
csatornák közül.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 49
49 |
2012-02-23 오후 2:05:02
Média Lejátszás
A speciális effektusok távirányítógombjainak használata
SOUND EFFECT Funkció
SOUND
Normál 2D videó megtekintése 3D módban.
EFFECT
| MEGJEGYZÉS |
A hang optimalizálását végző mód kiválasztása.
1. Nyomja meg a SOUND EFFECT gombot.
2. A ▲▼ gombbal válassza ki a kívánt módot:
DSP vagy Hang üzemmód.
3. A ◄► gombokkal kiválaszthatja a kívánt
hangeffektust.
2D videó lejátszása 3D módban
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Ki
Ha 3D módban belép a Főmenübe vagy a Smart Hub
Főmenübe, automatikusan átkapcsol 2D-be.
vTuner
vTuner
A vTuner funkcióval rádió hallgatható. A vTuner gomb
megnyomására a vTuner alkalmazás jelenik meg.
A vTuner funkció a vTuner alkalmazás Samsung Apps
webhelyről történő letöltése után használható.
• MP3 Enhancer : Ez a funkció a hangminőség
javításában segít (pl. MP3 zene lejátszásakor).
Segítségével az MP3 szintű hang (24 kHz, 8bit)
feljavítható CD szintű hangra (44.1 kHz, 16bit).
• Power Bass : Növeli a mély hangok erejét, és dübörgő
hangeffektust biztosít.
• Ki : Kiválasztja a normál hallgatást.
Hang üzemmód
Virtual Sound  Zene  Hírek  Színdarab  Mozi
 Sport  Játék  Ki
3D Sound
Természetesebbé és élénkebbé, gazdagabb tónusúvá
teszi a hangot a hangmélység szintbeállításával.
Ki  Erős  Közepes  Gyenge
| MEGJEGYZÉS |
FM módban nem elérhető.
| 50 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 50
2012-02-23 오후 2:05:05
Hálózati Szolgáltatások
A Smart Hub bemutatása
1
34
Search
1 . Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
(lásd a 20. oldalt)
2 . Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd a 29-32. oldalt)
2
Hálózati Szolgáltatások
A hálózati szolgáltatások használatához először
a következőket kell tennie:
06
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például Smart Hub és BD-LIVE.
0
9
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
Kids
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
A Smart Hub használata
a Bejel. b WallPaper / Eszközök ' Vissza
A Smart Hub funkcióval jelfolyamként letölthet
filmeket, videókat és zenéket az internetről, elérhet
különböző fizetős vagy ingyenes alkalmazásokat
és megjelenítheti őket a TV-n. Az alkalmazások
lehetnek hírek, sport, időjárás-jelentés, tőzsdei
hírek, térképek, fotók és játékok.
A Smart Hub használatáról szóló leírás
beszerzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
8
1
Your Video : Videóajánlások a személyes ízlés
figyelembe vételével.
2
Search : Videó szolgáltatók és csatlakoztatott
AllShare eszközök integrált keresése.
3
Ajánlott : A Samsung által ajánlott tartalmak
kezelése.
4
Kereskedelmi : Itt jelenik meg a Smart Hub
útmutató, a készülék bemutatása, és az új
alkalmazások bemutatása.
4 . A megjelenő oldalon kattintson a Get
downloads gombra a bal oldalon a
Downloads alatt. Megjelenik a Download
Centre.
5
Family Story : Családi tartalmak elérése.
• Hozzáférés családi fotókhoz, üzenetekhez és
eseményekhez bármikor, bárhol.
5 . A Download Centre oldalon kattintson a
Manuals gombra.
6
Fitness : Átjáró egyesített egészségügyi
szolgáltatásokhoz.
• Fitness videók elérése különböző
tartalomszolgáltatóktól visszajelzéssel az elégetett
kalóriákról minden edzés után.
7
Kids : A gyermek szolgáltatásokkal a gyermekek
könnyen és biztonságosan érhetik el kedvenc
tartalmaikat.
• Többféle szórakoztató és biztonságos tartalmat
biztosít gyermekeknek.
8
Navigációs súgó : A Smart Hub navigálására
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Bejelentkezés a Smart Hub-ra.
• ZÖLD (B) : Háttérképernyő megjelenítése.
• Eszközök : Beállítási ablak megjelenítése.
• Vissza : Vissza az előző menübe.
1 . Látogasson el a www.samsung.com címre.
2 . Kattintson a Support pontra az oldal tetején.
3 . A Support oldalon írja be a készüléke
típusszámát a Model Number mezőbe.
6 . A Manuals lapon kattintson a File ikonra
a Smart Hub Users Manual jobb oldalán.
Letöltődik a kézikönyv.
| MEGJEGYZÉS |
A Smart Hub kézikönyv helye külön figyelmeztetés nélkül
megváltozhat.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 51
51 |
2012-02-23 오후 2:05:09
Hálózati Szolgáltatások
9
Saját alkalmazás : Személyes galéria
megjelenítése, hozzáadással, módosítással és
törlési lehetőséggel.
0
Samsung Apps : A Samsung Apps megnyitása
különböző fizetős vagy díjmentes alkalmazások
letöltéséhez.
A webböngésző áttekintése
1
http://www.google.com/
A webböngésző használata
Az internet elérése a webböngésző alkalmazással,
amely alapértelmezésben a Smart Hub képernyőn
érhető el.
Google Search
1 . Válassza a Smart Hub pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a E gombot.
b Control Panel Link Browsing / Tools ' Exit
2 . Válassza a Webböngésző alkalmazást a
Smart Hub képernyőn, és nyomja meg a E
gombot.
| MEGJEGYZÉS |
Ha a webböngészőt BD Wise kompatibilis, HDMI-kábellel
csatlakoztatott TV-n nyitja meg, és a BD Wise be van
kapcsolva, a böngésző a képernyőt betöltő méretű lesz,
és a TV képminőségét automatikusan optimálisra állítja.
A Webböngésző nem kompatibilis a Java alkalmazásokkal.
Ha megpróbál letölteni egy fájlt, és a fájl nem menthető
el, hibaüzenet jelenik meg.
A Flash videók lejátszása nem támogatott.
E-kereskedelem, a termékek online vásárlása nem
támogatott.
Az ActiveX nem támogatott.
I’m Feeling Lucky
1
2
Kezelőpult : A különböző webböngésző-funkciókat
jeleníti meg.
•
: Az előző oldalra lép.
: Az utolsó oldalra lép a visszalépés előtt.
•
• : Újratölti az aktuális oldalt a frissítéshez.
•
: A webböngésző nyitóoldalára ugrik.
• : Lehetővé teszi a képernyő nagyítását és
kicsinyítését adott százalékokkal.
•
: Adott oldalak megjelölése, így könnyebben
elérhetők.
•
: Látogatott oldalak előzményeinek
megtekintése dátum, név vagy gyakoriság
szerint.
http://www.google.com/
•
: Oldal címének
manuális beírása, vagy oldal kiválasztása a
látogatott oldalak listájáról, ugrás az oldalra.
•
: Könnyű váltás több megnyitott
böngészőablak között.
•
: Információk keresése kulcsszavakkal.
•
: Aktuális oldal megosztása a családdal,
üzenetküldéssel.
•
: Beállítások konfigurálása a webböngészőhöz.
| 52 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 52
2012-02-23 오후 2:05:13
06
2
Navigációs súgó : A webböngésző navigálására
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• ZÖLD (B) : Vezérlőpult megjelenítése.
• SÁRGA (C) : Kapcsolat kereséséhez.
• Tools : A Tools ablak megjelenítése.
• Exit : Vissza az előző menübe.
Hálózati Szolgáltatások
BD-LIVE™
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása
után használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1 . Csatlakoztasson egy USB adathordozót
a készülék elején az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BDLIVE szolgáltatások használatához.
2 . Válassza a Beállítások lehetőséget a
Főképernyőn, és nyomja meg a E gombot.
3 . Válassza ki a Hálózat pontot, és nyomja meg
a E gombot.
4 . Válassza ki a BD-Live beállításai pontot, és
nyomja meg a E gombot.
5 . Válassza ki a BD-adatkezelés pontot, és
nyomja meg a E gombot.
6 . Válassza ki a Eszközválasztás pontot, és
nyomja meg a E gombot.
7 . Válassza ki az USB pontot, és nyomja meg a
E gombot.
8 . Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Bluray lemezt.
9 . Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a
lemez gyártójától függően.
| MEGJEGYZÉS |
A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól függően
eltérő lehet.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 53
53 |
2012-02-23 오후 2:05:15
Függelék
További információk
Tudnivalók
HDMI OUT
Csatlakozások
• A TV-től függően előfordulhat, hogy egyes HDMI felbontások nem használhatók.
• 3D technológiájú videók megtekintéséhez HDMI-kapcsolattal kell rendelkezie.
• A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a HDMI mély színek menüpontot
Ki értékre.
3D beállítások
• Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás megállításához egyszer meg kell nyomnia a 5 gombot.
A film lejátszása megáll, és a 3D mód kikapcsol. 3D videó lejátszása közben a 3D opcióválasztást
a 5 gomb egyszeri megnyomásával módosíthatja. Megjelenik a Blu-ray menü. Nyomja meg
újra a 5 gombot, és válassza ki a 3D beállításokat a Blu-ray menüből.
• A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal,
jobb vagy mindkét oldalon.
TV képaránya
• A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.
• Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást választ, a kép torzulhat.
• A 16:9 eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3 Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a kép
két oldalán).
A BD Wise funkció (csak Samsung termékeken)
Beállítások
• Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD
Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
• Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók
nem használhatók.
• A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja Be a funkciót a készüléken és a TV-n is.
Digitális kimenet
• A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy zaj
keletkezik.
• Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby digital,
DTS), az audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
• A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
• Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
• A Digitális kimenet beállítás nincs hatással az analóg (L/R) audióra vagy a TV-re jutó HDMI
audió kimenetre. Az optikai és HDMI audió kimenetet befolyásolja AV erősítőhöz történő
csatlakoztatáskor.
• Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától
függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
| 54 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 54
2012-02-23 오후 2:05:17
BD-LIVE Internetkapcsolat
07
• A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Függelék
• A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV
használati útmutatójában található.
• A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel nem CEC-kompatibilis.
• Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható, akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
BD-adatkezelés
• Külső memória módban a lemez lejátszása megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás közben.
• Csak FAT fájlrendszerben formázott USB-eszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak. Ajánlott
USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/írási sebességgel rendelkező USB-eszközt használni.
• Az adathordozó formázása után a Lejátszás folytatása funkció nem fog működni.
• A BD Adatkezelés memória teljes mérete a körülményektől függően eltérő lehet.
DivX® Video On Demand
Beállítások
• A DivX(R) VOD-ról további információkat a “http://vod.divx.com” címen talál.
Elülső kijelző
• A fényerő nem módosítható a
gombbal és a VOL +, - gombokkal.
Hangszóró-beállítás
• Ha a Hangsz. kiválasztása beállítása TV-hangszóró, a hang a TV hangszórón hallatszik.
HDMI audio
• Ha a HDMI audió kimenet a TV hangszóróra kerül, automatikusan lekeveri 2 csatornára.
Visszirányú hangcs.
• Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció beállítása Ki, az Audió visszatérő csatorna funkció nem
használható.
• Ha nem ARC (Audio Return Channel) kompatibilis HDMI kábelt használ, kompatibilitási problémák
léphetnek fel.
• Az ARC funkció csak ARC-kompatibilis TV használata esetén elérhető.
Digitális kimenet
• A Digitális kimenet akkor aktiválható, ha a Hangsz. kiválasztása beállítása TV-hangszóró.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 55
55 |
2012-02-23 오후 2:05:18
Függelék
Videófájlok lejátszása
• A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű videófájlok meghaladhatják a készülék képességeit, és a
lejátszás megállhat.
Az audió nyelv kiválasztása
• A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
• Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a lemezen kódolt nyelvek választékától függnek.
Előfordulhat, hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem lesznek elérhetők.
• Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby Digital audió hangsáv is lehet angol nyelven.
Lejátszás
A feliratnyelv kiválasztása
• A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt feliratnyelv megváltoztatható a Lemezmenüben.
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
• A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez
esetén elérhető.
• A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
• A funkció az elsődleges és a másodlagos feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
• Megjelennek az elsődleges és másodlagos feliratok.
JPEG fájlok lejátszása
• Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika nem nagyítható fel.
A TOOLS gomb használata képek megjelentítése közben
• Ha a készülék BD Wise-kompatibilis TV-hez van csatlakoztatva, a Képbeállítás menü nem jelenik
meg.
• A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell
lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja az MP3 fájl bitsebessége, a fotók mérete és a
kódolási mód is.
Lejátszás USB adathordozóról
AllShare Play
• Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani (az “USB bizt. eltávolítása" funkcióval) a
sérülések elkerülése érdekében. A HOME gombbal lépjen be a Főmenübe, nyomja meg a SÁRGA
(C) gombot, majd nyomja meg a E gombot.
Zene lejátszása
• Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre, mielőtt az iPod-ot a készülékhez csatlakoztatja.
• Ha bekapcsolja a készüléket, és csatlakoztat hozzá egy iPod lejátszót, a készülék feltölti az iPod
akkumulátorát.
| 56 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 56
2012-02-23 오후 2:05:20
Videó megtekintése
07
Függelék
AllShare Play
• Az iPod videók megtekintéséhez a készülék VIDEO (Kompozit) kimenetét csatlakoztatni kell a TVhez (lásd: 18. oldal).
• Ha iPod videót szeretne lejátszani a VIDEO kimeneten, kapcsolja ki a Anynet+ (HDMI-CEC) pontot.
• Csak a lejátszási képernyő jelenik meg a TV-n. A többi iPod képernyő megjelenítés csak az iPod
lejátszón látható.
• Ha vissza szeretne lépni az iPod menübe, amikor az iPod lejátszó csatlakoztatva van a dokkolóval
gombot, és válassza
nyomja meg a távirányító FUNCTION gombját, vagy a készülék elején a
ki az R. IPOD pontot.
A kiválasztható funkció módok a következők:
BD/DVD  D. IN  AUX  R. IPOD  HDMI1  HDMI2  FM  BT
A készülékhez használható iPod/iPhone modellek
iPod
• A hangerőszabályozás a 36. oldalon nem szereplő iPod és iPhone modellek esetén nem
feltétlenül működik. Ha a fenti modellek esetén probléma merül fel, frissítse az iPod/iPhone
szoftvert a legújabb verzióra.
• Az iPod szoftververziójától függően vezérlési problémák merülhetnek fel. Ez nem jelenti a
Házimozi hibáját.
• Az iPod szoftververziótól függően a műveletek eltérőek lehetnek. Telepítse a legújabb iPod
szoftvert. (ajánlott)
• A Blu-ray/DVD funkcióval zenék és videók, míg a Remote iPod funkcióval zenék, videók és fotók
játszhatók le. Videók és fotók megtekintéséhez iPod dokkolóra van szükség.
• Az alkalmazások tartalmának lejátszása a készülékkel nem garantált. Javasoljuk a tartalmakat az
iPod-ra letöltve lejátszani.
• Ha probléma van az iPod használatával, látogasson el az www.apple.com/support/ipod honlapra.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 57
57 |
2012-02-23 오후 2:05:21
Függelék
Felbontás a kimeneti mód szerint
Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális tartalmak lejátszása
HDMI / csatlakoztatás
nélkül
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
HDMI mód
Beállítás
Blu-ray Disc
E-tartalmak/digitális
tartalmak
VIDEO mód
VIDEO mód
BD Wise
Blu-ray lemez
felbontása
1080p@60F
576i/480i
-
Auto
TV max. bemeneti
felbontása
TV max. bemeneti
felbontása
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
Videó képfrissítés: Auto
(24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
DVD lejátszás
Kimenet
Beállítás
HDMI / csatlakoztatás
nélkül
HDMI / csatlakoztatva
HDMI mód
VIDEO mód
VIDEO mód
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
TV max. bemeneti felbontása
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
| 58 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 58
2012-02-23 오후 2:05:23
Digitális kimenet kiválasztása
PCM
Definíció Bluray lemezhez
Bitfolyam (Dolby D
újrakódolt)
HDMI-kompatibilis AV erősítő
PCM
PCM 7.1 csatornáig
PCM
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby Digital *
Dolby Digital
PCM 7.1 csatornáig
Dolby Digital
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby Digital *
Dolby Digital
Plus
PCM 7.1 csatornáig
Dolby Digital Plus
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby Digital *
Dolby TrueHD
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby Digital *
DTS
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby Digital *
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby Digital *
Audió
Dolby TrueHD PCM 7.1 csatornáig
jelfolyam BluDTS
PCM 6.1 csatornáig
ray lemezen
DTS-HD High
Resolution PCM 7.1 csatornáig
Audio
Audió
jelfolyam
DVD-n
Bitfolyam (DTS
újrakódolt)
DTS-HD
Master Audio
PCM 7.1 csatornáig
DTS-HD Master
Audio
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby Digital *
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
PCM 5.1 csatornáig
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
PCM 6.1 csatornáig
DTS
DTS
DTS
Bármelyik
Függelék
Kapcsolat
Bitfolyam
(feldolgozatlan)
07
Beállítás
Csak a fő műsor
Dekódolja a fő
Dekódolja a fő műsor
audiófolyamát
műsor audióját és audióját
Dekódolja a fő
és BONUSVIEW
biztosítja az AV
BONUSVIEW
audió
műsor audióját és
audió jelfolyamát
erősítő számára
jelfolyamát
PCM
BONUSVIEW audió
PCM audióra és
az audió bitfolyam audióra és hozzáadja
jelfolyamát PCM
hozzáadja a navigációs
dekódolásához.
a
navigációs
audióra és hozzáadja BONUSVIEW audió
hangeffektusokat, majd
hangeffektusokat, újrakódolja
a navigációs
a PCM audiót
és navigációs
majd
újrakódolja
hangeffektusokat.
Dolby digital bitfolyammá
hangeffektusok nem a PCM audiót DTS
vagy PCM-re.
bitfolyammá.
hallhatók.
* Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Újrakódolt Dolby D” beállítás nem használható. A kimenet
PCM 2ch lesz.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak:
- Fő műsor audió: A fő film audió hangsávja.
- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
- Navigációs hangeffektusok : A navigációs hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál hangzanak
fel. A navigációs hangeffektusok Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0224.indd 59
59 |
2012-02-24 오전 11:51:51
Függelék
Hibaelhárítás
Ha a készülék nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel
benne, vagy az utasítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és
forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy Samsung szervizhez.
Probléma
Ellenőrizni/Megoldás
Nem vehető ki a lemez.
• Csatlakoztatta a tápkábelt a konnektorba?
• Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
Az iPod csatlakoztatása
nem sikerül.
• Ellenőrizze az iPod és a dokkoló csatlakoztatását.
• Ellenőrizze az iPod szoftververziójának frissességét.
A lejátszás nem indul el.
• Ellenőrizze a Blu-ray/DVD lemez régiókódját.
Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt Blu-ray/DVD lemezek nem játszhatók le.
• CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le a készülékkel.
• Ellenőrizze a korhatárt.
A lejátszás nem indul el
• Nem deformált vagy karcos a lemez?
azonnal a Play/Pause gomb
• Tisztítsa meg a lemezt.
megnyomásakor.
Nincs hang.
• A házimozi nem játszik le hangot gyors lejátszáskor, lassú lejátszáskor, és léptetéskor.
• A hangszórók megfelelően csatlakoztatva vannak? A hangszóró-beállítások megfelelőek?
• Nem sérült a lemez?
A távvezérlő nem működik
• A távirányítót a hatótávolságán belül használja, és megfelelő szögben írányítja az érzékelő felé?
• Lemerültek az elemek?
• Helyesen választotta ki a távirányító (TV vagy BD) megfelelő funkcióját (TV/BD)?
• A lemez forog, ne nincs
kép.
•
•
•
•
• A képminőség rossz és
remeg a kép.
Be van kapcsolva a TV?
A videókábelek megfelelően csatlakoztatva vannak?
Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
Előfordulhat, hogy a rosszul megírt lemez nem játszható le.
Nem működik az audió nyelv
és a felirat.
• Audió nyelv és felirat csak akkor használható, ha a lemez tartalmazza őket.
A menüképernyő nem
jelenik meg a menü
kiválasztásakor sem.
• A lemez biztosan tartalmaz menüt?
A képarány nem állítható be.
• 16:9 Blu-ray/DVD lemezek 16:9 teljes módban, 4:3 Letter Box módban, és 4:3 Pan Scan módban játszhatók le, de 4:3 Blu-ray/DVD-k csak 4:3 képaránnyal játszhatók le.
Tekintse meg a Blu-ray lemez borítóját, és válassza ki a megfelelő funkciót.
| 60 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 60
2012-02-23 오후 2:05:27
Probléma
• Tartsa lenyomva a távirányító 5 gombját 5 másodpercig STANDBY módban.
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
07
Függelék
• A készülék nem működik.
(Például: A készülék kikapcsol
vagy furcsa zaj hallatszik.)
Ellenőrizni/Megoldás
• A készülék nem működik
normálisan.
Elfelejtette a korhatáros
jelszót.
• Nyomja le a készülék 5 gombját 5 másodpercre lemez nélkül. Megjelenik az INIT
felirat a kijelzőn, és a beállítások visszaállnak gyári alapértékre.
Ezután nyomja meg a TÁPELLÁTÁS gombot.
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
Nem fogható rádióadás.
• Megfelelően csatlakoztatta az antennát?
• Ha az antenna által fogott jel gyenge, helyezze át az FM antennát egy jobb helyre.
A TV hangjának hallgatása
során nem hallatszik hang a
készülékből.
• Ha megnyomja az NYITÁS / ZÁRÁS ^ gombot a TV hang hallgatása közben a D.IN vagy
AUX funkció segítségével, a Blu-ray/DVD funkciók bekapcsolnak és a TV hangja elnémul.
A képernyőn a "Nem
elérhető" felirat jelenik meg.
• A funkció vagy művelet nem hajtható végre, mert:
1. A Blu-ray/DVD lemez szoftvere megakadályozza.
2. A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
3. A funkció pillanatnyilag nem elérhető.
4. A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
Ha a HDMI kimenetet olyan
felbontásra állítja, amelyet a TV
nem támogat (például 1080p),
akkor nem jelenik meg kép a
TV-n.
• Nyomja le a készülék 5 gombját 5 másodpercre lemez nélkül. Minden beállítás
visszaáll a gyári alapértékre.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenőrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI felbontásokat.
Rendellenes HDMI kimeneti
képernyõ.
• Ha véletlenszerű képzaj jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV nem támogatja
a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet).
AllShare Play funkció
Látom az AllShare Play-ben
a megosztott mappákat, de
a fájlokat nem.
• Az AllShare Play csak Kép, Zene és Film kategóriájú fájlokat jelenít meg.
A nem ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 61
61 |
2012-02-23 오후 2:05:28
Függelék
Probléma
Ellenőrizni/Megoldás
A videó lejátszása
szakadozik.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat a szerver és a készülék között instabil.
Ellenőrizze a kapcsolatot.
Az AllShare Play kapcsolat a
TV és a PC között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie, ellenkező esetben IP
cím ütközés léphet fel.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
BD-LIVE
Nem lehet csatlakozni a
BD-LIVE szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Network Status (Hálózati állapot) funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd a 55. oldalt)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Allow (All) (Eng. (összes))-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy frissítse az
eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata
közben hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd a 55. oldalt)
| MEGJEGYZÉS |
Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a Házimozi rendszer megfelel az 1999/5/EK irányelv
lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.
A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a http://www.samsung.com webhelyen, a Support >
Search Product Support menüpontban, a modellnév beírása után.
A készülék minden EU országban üzemeltethető.
A készülék csak beltérben üzemeltethető.
| 62 Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 62
2012-02-23 오후 2:05:30
Mûszaki adatok
FM rádió
DVD (Digitális videó lemez)
Lemez
CD: 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Videokimenet
Kompozit videó
Videó/Audió
HDMI
Elülső hangszóró kimenet
Mélyhangsugárzó hangszóró kimenet
Erosíto
Frenkvenciaigény
S / N ráta
Csatornakiosztás
Bemeneti érzékenység
Hangszóró rendszer
Hangszóró
Impedancia
Frekvenciatartomány
Kimeneti hangnyomás
Névleges bemenet
Maximum bemenet
Méretek (SzéxMaxMé)
Tömegek
2,5 kg
430 (szé) x 55 (ma) x 255,8 (mé) mm
+5°C - +35°C
10 % –tól 75 % –ig
55 dB
12 dB
0,5 %
Olvasás sebessége : 9,834 m/sec
Olvasás sebessége : 6,98 ~ 7,68 m/sec.
Körülbelüli lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez) : 135 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 74 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 20 perc
1 csatornás: 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Blu-ray Disc : 576i/480i
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM többcsatornás audió, bitfolyam audió, PCM audió
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Analóg bemenet
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitális bemenet
20Hz~40kHz (±4dB)
70dB
60dB
(AUX)500mV
2,1 csatornás hangszóró rendszer
Első
3Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
165W
330W
90 x 207,5 x 68,5 mm
0,71 kg
Függelék
Általános
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet
Páratartalom
Jel/zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
BD (Blu-ray lemez)
07
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a HT-E5200 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
Subwoofer
3Ω
40Hz ~ 160Hz
88dB/W/M
170W
340W
168 x 350 x 285 mm
2,6 kg
• 10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
• A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli
megváltoztatására.
• A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
• A műszaki adatok és a kivitel külön értesítés nélkül változhat.
• A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
Magyar
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 63
63 |
2012-02-23 오후 2:05:32
Keresse fel a SAMSUNG WORLD WIDE-ot
Ha bármilyen kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen
kapcsolatba a SAMSUNG vevőszolgálati központjával.
Area
` Europe
Albania
Austria
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Area
Montenegro
Belgium
Czech
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Contact Centre 
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
A készülékben használt elemek megfelelő hasznosítása
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási
rendszerekkel).
Ez a jelölés az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson azt jelzi, hogy a készülékben használt
akkumulátorokat nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén. Ahol szerepelnek, a
Hg, Cd és Pb vegyjelek azt jelzik, hogy az akkumulátor higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz az EC
2006/66 irányelv határértékei felett. Ha nem megfelelően hasznosítják az ilyen akkumulátort, a veszélyes
anyagok egészségügyi kockázatot jelenthetnek és károsak lehetnek a környezetre.
A természet védelmének és az újrahasznosítás promotálásának érdekében kezelje külön az
akkumulátorokat a többi hulladéktól, és távolítsa el őket a helyi akkumulátor-újrahasznosító rendszerben.
A termék előírásszerű végkezelése (Elhasznált elektromos és
elektronikus felszerelés)
(Az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)
Ez a jelölés a terméken, tartozékon vagy kézikönyvön azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő,
headset, USB-kábel) nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén.
A hulladék megfelelő kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros
folyamatok negatív következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő
kezelése esetén. Az anyagok újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító
szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és ellenőrizzék a vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit.
A terméket és elektronikus tartozékait nem szabad egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt kezelni.
HT-E5200_XU_HUN_0223.indd 64
2012-02-23 오후 2:05:34
HT-E5200
2.1-kanálový Blu-ray™
systém domácej zábavy
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Získajte kompletnejšie služby zaregistrovaním
svojho výrobku na
www.samsung.com/register
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 1
2012-02-23 오후 2:13:32
Bezpečnostné Informácie
Varovanie
ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT
(ALEBO ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM.
OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
Tento symbol znázorňuje, že vo vnútri
zariadenia sa nachádza nebezpečné
napätie, ktoré predstavuje nebezpečenstvo
poranenia elektrickým prúdom alebo
poranenie osôb.
UPOZORNENIE: ABY STE PREDIŠLI
PORANENIU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY K
ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE
VAROVANIE
• Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom, nevystavujte toto
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nevystavujte kvapkaniu, alebo
postriekaniu a na zariadenie neukladajte žiadne
predmety s tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Hlavná zásuvka sa používa na odpojenie
zariadenia a mal by byť k nej voľný prístup.
• Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke
s ochranným uzemňovacím pripojením.
• Pre odpojenie prístroja od siete musíte vytiahnuť
zástrčku z zásuvky, ktorá musí preto byť snadno
prístupná.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol vás upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa zariadenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Používanie ovládačov, nastavení alebo
vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú
špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do
vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.
UPOZORNENIE
• NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI
OTVORENÍ A ZRUŠENÍ PREPOJENÍ, VYHNITE
SA VYSTAVENIU RADIÁCII.
| 2 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 2
2012-02-23 오후 2:14:35
Uskladnenie a spravovanie diskov
Upozornenia pri manipulácii
• Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na
prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami,
ako sú napríklad vázy.
• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo
zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku.
Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a
kedykoľvek prístupná.
• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými
rukami. Môže to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže
spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Údržba skrinky
- Pred pripojením tohto výrobku k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky
vypnuté.
Používanie funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a pochopte
nasledujúce bezpečnostné informácie.
• Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní
3D televízora, napríklad môžu mať závraty,
nevoľnosť a bolesti hlavy. Ak sa u vás vyskytnú
takéto príznaky, prestaňte sledovať 3D televízor,
dajte si dole 3D aktívne okuliare a oddýchnite si.
• Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže spôsobiť
nadmernú únavu očí. Ak budete pociťovať
nadmernú únavu očí, prestaňte sledovať 3D
televízor, dajte si dole 3D aktívne okuliare a
oddýchnite si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne
kontrolovať deti, ktoré využívajú 3D funkciu. Ak
budú mať deti unavené oči, bolesti hlavy, závrat
alebo nevoľnosť, vypnite 3D televízor a nechajte
deti oddychovať.
• 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné účely (ako
sú bežné okuliare, slnečné okuliare, ochranné
okuliare, atď.)
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 3
Bezpečnostné Informácie
 Disky neskladujte na priamom slnečnom
svetle.
 Uchovávajte ich na chladnom a vetranom
mieste.
 Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale
a vo vertikálnej polohe.
01
• Držanie diskov
- Odtlačky prstov alebo
škrabance na disku môžu
znížiť kvalitu zvuku a obrazu,
prípadne spôsobiť preskakovanie.
- Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené
údaje.
- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch
nedostali odtlačky prstov.
- Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
• Čistenie diskov
- Ak sa na disk dostanú odtlačky
prstov alebo sa znečistí,
vyčistite ho vlažným saponátom
zriedeným vodou a utrite ho
mäkkou tkaninou.
- Pri čistení disk jemne utierajte
zvnútra smerom von.
- Uskladnenie diskov
- Ak výrobok náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade odpojte výrobok, počkajte dve hodiny,
a potom pripojte zástrčku do elektrickej
zásuvky. Potom vložte disk a skúste ho
prehrať znovu.
• Ak výrobok vydáva nezvyčajný zvuk alebo z
výrobku vychádza spálený zápach, prípadne
dym, okamžite vypnite vypínač a odpojte
sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne
kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré
vám poskytne technickú pomoc. Výrobok
nepoužívajte. Používanie výrobku v tomto
stave by mohlo spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte
zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto
musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek
prístupná.
3|
2012-02-23 오후 2:14:36
Bezpečnostné Informácie
• Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne okuliare,
keď chodíte po dome alebo sa pohybujete.
Používanie 3D funkcie alebo 3D aktívnych
okuliarov počas pohybu môže spôsobiť narážanie
do predmetov, zakopnutie a/alebo pád a môžete si
spôsobiť závažné poranenie.
• Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D
zariadenie (AV prijímač alebo televízor kompatibilný
s 3D) k portu HDMI OUT výrobku pomocou
vysokorýchlostného kábla HDMI. Pred prehrávaním
3D obsahu si nasaďte 3D okuliare.
• Výrobok vysiela 3D signály len cez kábel HDMI
pripojený k portu HDMI OUT.
• Keďže obrazové rozlíšenie v režime prehrávania
3D je pevne dané podľa rozlíšenia pôvodného 3D
obrazu, nemôžete zmeniť rozlíšenie podľa vašich
preferencií.
• Niektoré funkcie, napríklad BD Wise (BD Wise)
alebo nastavenie veľkosti, prípadne rozlíšenia
obrazovky, nemusia v režime prehrávania 3D
správne fungovať.
• Na správny prenos 3D signálu musíte používať
vysokorýchlostný kábel HDMI.
• Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne
trojnásobku šírky obrazovky od televízora, keď
si prezeráte 3D obrázky. Napríklad, ak máte
46-palcovú obrazovku, stojte 138 palcov (3,5
metra) od obrazovky.
- Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na
dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
• Keď je výrobok pripojený k niektorým 3D
zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
• Tento výrobok nekonvertuje 2D obsah na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné
známky združenia Blu-ray Disc Association.
Copyright
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento
návod na používanie sa nesmie reprodukovať
alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného
povolenia spoločnosti Samsung Electronics
Co.,Ltd.
Licencia
• Dolby a symbol dvojité D sú registrované
ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
• Vyrobené v licencii podľa amerických patentov
s číselným označením: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 a iných amerických a
svetových patentov a patentových prihlášok.
DTS-HD, Symbol, & DTSHD a Symbol spoločne
sú registrované obchodné známky & DTS-HD
Master Audio | Essential je obchodná známka
spoločnosti DTS, Inc. Výrobok obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené
• INFORMÁCIE O ŠTANDARDE DIVX VIDEO:
DivX® je formát digitálneho videa, ktorý
vytvorila spoločnosť DivX, LLC, dcérska
spoločnosť spoločnosti Rovi Corporation. Toto
je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX
Certified®, ktoré prehráva video vo formáte
DivX. Bližšie informácie a softvérové nástroje na
konvertovanie súborov do formátu DivX video
nájdete na stránke divx.com.
O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto
zariadenie certifikované DivX® musí byť
zaregistrované, aby prehrávalo zakúpené filmy
DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie
registračného kódu nájdite časť DivX VOD v
ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie
o dokončení registrácie nájdete na adrese
vod.divx.com. S certifikátom pre DivX® na
prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p, a
to vrátane prémiového obsahu. DivX®, DivX
Certified® a súvisiace logá sú ochrannými
známkami spoločnosti Rovi Corporation alebo
jej dcérskych spoločností a používajú sa na
základe licencie.
Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo
viacero amerických patentov: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
| 4 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 4
2012-02-23 오후 2:14:38
Bezpečnostné Informácie
• Oracle a Java sú registrované obchodné
známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek.
Ostatné názvy môžu byť obchodné známky
svojich príslušných vlastníkov.
• Tento prístroj využíva technológiu ochrany
autorských práv chránenú patentmi USA
a ďalšími právami na duševné vlastníctvo
spoločnosti Rovi Corporation. Spätné
inžinierstvo a prevod do strojového kódu sú
zakázané.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými
známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
01
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu
na základe licencie od spoločnosti Verance
Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a
patentovými prihláškami v USA a na celom
svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom
a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia
je obchodná značka spoločnosti Verance
Corporation. Autorské práva 2004 - 2010
Verance Corporation. Spoločnosť Verance si
vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo
prevod do strojového kódu sú zakázané.
• Informácie o licencii s otvoreným zdrojovým
kódom
- V prípade používania softvéru s otvoreným
zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s
otvoreným zdrojovým kódom dostupné v
ponuke výrobku.
• iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle a iPod touch sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a
iných krajinách.
• Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na
obmedzenie používania neoprávnených kópií
niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí
a ich zvukových záznamov. V prípade zistenia
zakázaného používania neoprávnenej kópie sa
zobrazí správa a prehrávanie alebo kopírovanie
bude prerušené.
Viac informácií o technológii Cinavia technology
nájdete v on-line informačnom centre pre
spotrebiteľov spoločnosti Cinavia na adrese
http://www.cinavia.com. Ak chcete vyžiadať
ďalšie informácie o technológii Cinavia poštou,
zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.“
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 5
5|
2012-02-23 오후 2:14:40
Obsah
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
2
3
3
3
4
4
Varovanie
Uskladnenie a spravovanie diskov
Upozornenia pri manipulácii
Používanie funkcie 3D
Copyright
Licencia
NASTAVENIA
21
23
23
24
29
33
ZAČÍNAME
7
8
11
12
12
13
Kompatibilita diskov a formátov
Logá diskov, ktoré dokáže výrobok
prehrať
Príslušenstvo
Predný panel
Zadný panel
Diaľkové ovládanie
PRIPOJENIA
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
Pripojenie toroidného feritového jadra k
napájaciemu káblu hlavnej jednotky
Pripojenie reproduktorov
Komponenty reproduktorov
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie k FM anténe
Pripojenie k zariadeniu iPod/iPhone
Pomocou kábla USB
Pomocou dokovacej stanice
Pripojenie k televízoru
Spôsob 1 Pripojenie k televízoru
pomocou kábla HDMI - Najlepšia kvalita
(odporúčané)
Spôsob 2 Pripojenie k televízoru
pomocou kábla video - Dobrá kvalita
Pripojenie k externým zariadeniam
Spôsob 1 VSTUP HDMI : Pripojenie k
externému komponentu pomocou kábla HDMI
Spôsob 2 OPTICKÝ : Pripojenie
externého digitálneho audio komponentu
Spôsob 3 PRÍDAVNÝ VSTUP :
Pripojenie externého analógového
komponentu
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Káblová sieť
Bezdrôtová sieť
Postup nastavenia úvodných nastavení
Domovská obrazovka
Prístup do obrazovky Nastavenia
Funkcie ponuky Nastavenia
Siete a Internet
Aktualizácia softvéru
PREHRÁVANIE MÉDIÍ
35
36
36
37
37
37
38
38
40
42
45
45
48
50
Obrazovka prehrávača AllShare
Prehrávanie súborov na úložnom
zariadení USB alebo zariadení iPod/
iPhone
Modely zariadení iPod/iPhone, ktoré je
možné používať s týmto produktom
Obrazovka funkcií
Prehrávanie komerčných video diskov
Prehrávanie komerčných audio diskov
Prehrávanie disku s obsahom nahraným
používateľom
Používanie funkcie Sieť AllShare
Ovládanie prehrávania videa
Ovládanie prehrávania hudby
Prehliadanie fotografií
Používanie ponuky Nástroje, keď je
súbor zvýraznený
Počúvanie rádia
Používanie tlačidiel špeciálnych efektov
diaľkového ovládania
SIEŤOVÉ SLUŽBY
51
53
Používanie Smart Hub
BD-LIVE™
PRÍLOHA
54
60
63
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Technické údaje
| 6 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 6
2012-02-23 오후 2:14:42
Začíname
Kompatibilita diskov a formátov
02
Typy diskov a obsahu, ktoré môže váš výrobok prehrávať
Typ disku
Disk Blu-ray
3D Blu-ray disk
VIDEO
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Začíname
Médium
Podrobnosti
Disk BD-ROM alebo disk BD-RE/-R nahraný vo formáte BD-RE.
Disk DVD-VIDEO, nahrané disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktoré boli
nahrané a finalizované alebo pamäťové médium USB s obsahom DivX, MKV, MP4.
HUDBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Hudba nahraná na diskoch CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R alebo na
pamäťovom médiu USB s obsahom vo formáte MP3 alebo WMA.
FOTOGRAFIA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografie nahrané na diskoch CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R alebo na
pamäťovom médiu USB s obsahom vo formáte JPEG.
| POZNÁMKA |
Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto výrobku prehrať určité disky CD-RW/-R a DVD-R.
Ak nebol disk DVD-RW/-R nahraný správne vo formáte videa DVD, nebude sa dať prehrávať.
Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo zariadení USB pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 30 MB/s.
Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých operácií, ako je napríklad zmena uhlu a
nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie sa vykonajú pomaly.
Typy diskov, ktoré váš výrobok nedokáže prehrať
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV
atď.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(okrem CD vrstvy)
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R
na autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (CDG disky prehrávajú iba
zvuk, nie grafiku.)
| POZNÁMKA |
Tento výrobok nemusí odpovedať na všetky prevádzkové príkazy, pretože niektoré disky Blu-ray, DVD a CD umožňujú
špecifickú alebo obmedzenú prevádzku a poskytujú len určité funkcie počas prehrávania. Uvedomte si, že to nie je chyba
výrobku.
Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač prehrá každý disk s logom Blu-ray, DVD alebo CD, pretože formáty
disku sa vyvíjajú a počas vytvárania softvéru diskov Blu-ray, DVD a CD a/alebo výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy a
chyby.
Kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG, ak máte nejaké otázky, alebo ak sa u vás vyskytli
problémy pri prehrávaní diskov Blu-ray, DVD alebo CD na tomto výrobku. Ďalšie informácie o obmedzeniach pri prehrávaní
nájdete v ďalších častiach tohto návodu na použitie.
Niektoré komerčné disky a disky DVD zakúpené mimo vášho regiónu tento výrobok nemusí prehrávať.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 7
7|
2012-02-23 오후 2:14:45
Začíname
Regionálny kód
Výrobky, ako aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu.
Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať,
aby bolo možné disk prehrávať. Ak sa kódy
nezhodujú, disk sa nebude prehrávať.
Regionálne číslo tohto výrobku je vyobrazené na
zadnom paneli výrobku.
Typ disku
Regionálny
kód
A
B
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ,
Afrika, Austrália a Nový Zéland.
C
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Južná Afrika,
Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika,
Stredná Amerika, Austrália,
Nový Zéland, Tichomorské
ostrovy, Karibik
DVD-VIDEO
5
6
Disk Blu-ray
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
Systém vysielania PAL vo
Veľkej Británii, Francúzsku,
Nemecku atď.
Java
Oblasť
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika,
Kórea, Japonsko, Taiwan,
Hongkong a Juhovýchodná
Ázia.
Disk Blu-ray
Logá diskov, ktoré dokáže výrobok
prehrať
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
Podporované formáty
Podpora hudobných súborov
Prípona
súboru
Zásobník
Audio
kodek
Rozsah podpory
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Zhoduje sa s WMA
verziou 10
* Vzorkovacie
kmitočty (v kHz) 8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
* Prenosová rýchlosť
- Všetky prenosové
rýchlosti v rozsahu
5 KB/s až 384 KB/s
Čína
| POZNÁMKA |
Ak sa regionálne číslo diskov Blu-ray/DVD nezhoduje
s regionálnym číslom tohto výrobku, výrobok nedokáže
prehrávať disk.
*.wma
WMA
| 8 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 8
2012-02-23 오후 2:14:48
Podpora video súborov
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
Obnovovací
kmitočet
(snímky/s)
Bitová
rýchlosť
(MB/s)
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Media
WMV (wmv9) Window
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
WMA
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Video kodek
AVI
VRO
VOB
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
PS
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
TS
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
AAC
3GPP
*.ts
*.tp
*.trp
Audio kodek
Začíname
*.avi
Rozlíšenie
Zásobník
02
Prípona
súboru
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 Obmedzenia
- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným vyššie, súbor sa nemusí dať
prehrať, ak má jeho obsah problém.
- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale nesprávne, alebo
ak je poškodený samotný súbor.
- Súbory s vyššou bitovou rýchlosťou alebo obnovovacím kmitočtom než je štandardný, môžu pri
prehrávaní sekať.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 9
9|
2012-02-23 오후 2:14:57
Začíname
- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia
Vyhľadávanie (preskočenie) nie je k dispozícii.
- Pri diaľkovom prehrávaní súborov
prostredníctvom sieťového pripojenia môže
prehrávanie videa v závislosti od rýchlosti siete
sekať.
 Video dekodér
- Podporuje až H.264, úroveň 4.1
- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 a AVCHD.
- MPEG4 SP, ASP :
Menej ako 1280 x 720: Max. 60 snímok
Viac ako 1280 x 720: Max. 30 snímok
- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie
 Dekodér zvuku
- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
- Nepodporuje viackanálové súbory WMA 9 PRO,
ak je počet kanálov vyšší ako 2 alebo vtedy, ak
si súbory vyžadujú bezstratové dekódovanie
zvuku.
- Nepodporuje WMA mono vzorkovaciu
frekvenciu s hodnotou 22050 Hz.
Podporované formáty súboru titulkov
DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš výrobok podporuje pamäťové médiá USB,
MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB
čítačky kariet.
• Tento výrobok nepodporuje názvy priečinkov
alebo súborov dlhšie ako 128 znakov.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s výrobkom kompatibilné.
• Váš výrobok podporuje systémy súborov FAT16,
FAT32 a NTFS.
• Pripojte zariadenie USB priamo k portu USB
výrobku. Pripojenie cez kábel USB môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako
jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
• Výrobok nepodporuje protokol PTP.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte
zariadenie USB.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
• Tento výrobok nedokáže prehrávať súbory MP3
s DRM (Správa digitálnych práv) prevzaté z
komerčných stránok.
• Váš výrobok podporuje len video, ktoré má
menej ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
• Váš výrobok podporuje iba zariadenia triedy
veľkokapacitného úložného zariadenia USB
(MSC), ako sú napríklad malé pamäťové
zariadenia a pevné disky USB. (Rozbočovače
nie sú podporované.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na
viacero kariet a malých pamäťových zariadení
USB nemusia byť kompatibilné s týmto
výrobkom.
• Ak niektoré zo zariadení USB vyžaduje vyšší
výkon, môže byť obmedzené zariadením na
ochranu obvodu.
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB
nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu
zapojením pevného disku do zásuvky. Ak
problém pretrváva, kontaktujte výrobcu pevného
disku USB.
• Aby ste predišli možnému poškodeniu
pamäťového zariadenia USB, musíte pamäťové
zariadenie USB vybrať bezpečne (pomocou
funkcie „Bezpečné odstránenie USB“).
Stlačením tlačidla HOME prejdite na domácu
ponuku, stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo a potom
stlačte tlačidlo E.
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť
za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch
alebo stratu údajov.
AVCHD
(Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)
• Tento výrobok dokáže prehrávať disky
vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne
nahrávané a používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery
s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje
obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát
kompresie obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát
„x.v.Colour“. Tento výrobok dokáže prehrávať
disky AVCHD, ktoré používajú formát „x.v.Colour“.
• „x.v.Colour“ je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými
značkami Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. a Sony Corporation.
| 10 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 10
2012-02-23 오후 2:14:58
Začíname
Príslušenstvo
02
| POZNÁMKA |
Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v závislosti od podmienok nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
Formát „x.v.Colour“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.
Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia videa a od obnovovacieho
kmitočtu.
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
7
8
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
Kábel Video
FM anténa
Používateľská príručka
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
(pre napájací kábel)
Dokovacia stanica pre
iPod


Toroidné feritové jadro
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Diaľkové ovládanie/Batérie
(veľkosť AAA)
Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu
odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
Môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak
a. je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si neprečítali
túto používateľskú príručku)
b. prinesiete zariadenie do servisného strediska a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si
neprečítali túto používateľskú príručku).

Výška takéhoto správneho poplatku vám bude oznámená pred vykonaním akýchkoľvek prác alebo
návštevou v domácnosti.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 11
11 |
2012-02-23 오후 2:15:00
Začíname
Predný panel
PREHRAŤ/POZASTAVIŤ
VSTÚPIŤ
ZASTAVIŤ
OTVORIŤ/ZATVORIŤ
OVLÁDANIE HLASITOSTI
FUNKCIA
5V 500mA
DISPLEJ
ZÁSUVKA NA DISK
USB HOST
NAPÁJANIE
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA
| POZNÁMKA |
Na aktualizáciu softvéru výrobku prostredníctvom konektora USB Host musíte použiť pamäťovú kartu USB Memory Stick.
Keď výrobok zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla 6 na výrobku alebo diaľkovom
ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť v ponuke disku položku Prehrať film alebo Spustiť a potom stlačiť tlačidlo E.
Zadný panel
CHLADIACI
VENTILÁTOR
AUX
IN
FM ANTÉNA
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
PRÍDAVNÝ VSTUP
iPod
VIDEO VÝSTUP
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
LAN
KONCOVKA SIETE LAN
KONEKTORY VÝSTUPU
NA REPRODUKTORY
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI VÝSTUP
HDMI VSTUP
EXTERNÝ DIGITÁLNY AUDIO
VSTUP (OPTICKÝ)
| POZNÁMKA |
Aby sa zaistilo primerané vetranie, nechajte na každej strane domáceho kina voľný priestor aspoň 10 cm. Chladiaci
ventilátor, ani vetracie otvory nezakrývajte.
| 12 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 12
2012-02-23 오후 2:15:07
Diaľkové ovládanie
02
Opis diaľkového ovládača
FUNCTION
TV
SOURCE
Ak chcete prepnúť na režim TV,
stlačte tlačidlo TV.
Ak chcete prepnúť na domáce
kino, stlačte tlačidlo BD.
Otvorenie a zatvorenie vozíka na disk.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
Stlačte numerické tlačidlá, ak
chcete ovládať možnosti.
Stlačte, ak chcete zobraziť
ponuku disku.
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Nastavuje hlasitosť.
Stlačte, ak chcete používať ponuku
Nástroje.
Vyberá položky ponuky na
obrazovke a mení hodnotu
ponuky.
Návrat k predchádzajúcej
ponuke.
Tieto tlačidlá sa používajú pre
ponuky na výrobku a niekoľko
funkcií na diskoch Blu-ray.
Stlačte pre použitie funkcie Smart
Hub.
Stlačte toto tlačidlo, ak chcete
použiť funkciu vTuner.
Stlačte na vyhľadávanie obsahu.
Výber jazyka zvuku disku.
Nastaví čas spánku na vypnutie
výrobku.
RDS funkcia slúži na príjem FM
staníc.
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
Stlačte, ak chcete preskočiť
dozadu alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete disk zastaviť/
prehrať.
Dočasne preruší zvuk.
Stlačte, ak chcete prejsť na
Domovskú obrazovku.
Stlačte toto tlačidlo, aby ste na
televízore videli celú obrazovku.
POPUP
Slúži na vstup do ponuky
Kontextová/ponuky Titul.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať
dozadu alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
Vyhľadáva aktívne FM stanice a
mení kanály.
Používa sa na nastavenie úrovne
subwoofera.
Umožňuje opakovať titul,
kapitolu, stopu alebo disk.
Slúži na zobrazenie informácií
o prehrávaní počas prehrávania
disku Blu-ray/DVD.
Stlačte na opustenie ponuky.
Použite na nastavenie frekvencie
predvoleného rádia.
Vyberte MONO alebo STEREO pre
rádiové vysielanie.
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Stlačením tlačidla použijete efekt
3D zvuku.
Stlačením tlačidla použijete zvukové
efekty.
Stlačením tlačidla si vychutnáte
obyčajné 2D video v režime 3D.
Vyberá jazyk titulkov disku.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 13
Začíname
Zapína a vypína produkt.
Stlačte, ak chcete vybrať režim disku
Blu-ray (HDMI1, AUX, BD/DVD atď.).
alebo
Stlačením vyberte videorežim
televízora.
13 |
2012-02-23 오후 2:15:10
Začíname
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Veľkosť batérií: AAA
1
Kódy ovládania televízora
Kód
Značka
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Značka
2
| POZNÁMKA |
Dodržte správne uloženie „+“ a „–“ pólu batérií podľa
diagramu vo vnútri priečinku.
Za predpokladu obvyklého používania televízora vydržia
batérie približne jeden rok.
Diaľkové ovládanie môžete používať do vzdialenosti
približne 7 metrov od výrobku v priamom smere.
Nastavenie diaľkového ovládania
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať
niektoré funkcie vášho televízora.
Ovládanie televízora pomocou diaľkového
ovládania
1 . Stlačte tlačidlo TV, aby sa diaľkový ovládač
nastavil na TV režim
2 . Zapnite TV.
3 . Zatiaľ čo budete držať stlačené tlačidlo
NAPÁJANIE, zadajte kód príslušný pre vašu
značku televízora.
• Ak je v tabuľke pre váš televízor uvedených
viacero kódov, zadávajte kódy po jednom,
aby ste určili, či kód funguje.
• Príklad: Pre TV Samsung
Za súčasného stlačenia tlačidla
NAPÁJANIE, zadajte pomocou číselných
tlačidiel 00. Ak to nefunguje, vyskúšajte 15,
potom 16 atď.
4 . Ak sa televízor vypne, nastavenie je hotové.
• Môžete použiť aj tlačidlá televízora
NAPÁJANIE, HLASITOSŤ, KANÁL a číselné
tlačidlá (0 až 9).
| POZNÁMKA |
Diaľkový ovládač nemusí s niektorými značkami
televízorov fungovať. Tiež nemusia fungovať niektoré
činnosti. Závisí to od značky vášho televízora.
Diaľkový ovládač štandardne funguje s televízormi značky
Samsung.
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
RCA/Proscan
Croslex
62
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Realistic
03, 19
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Sampo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
CXC
03
Samsung
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36,
48, 59, 90
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
| 14 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 14
2012-02-23 오후 2:15:16
Pripojenia
Táto časť popisuje rôzne metódy pripojenia produktu k ďalším externým komponentom.
Pred presunutím alebo montážou výrobku sa presvedčite, že ste vypli napájanie a odpojili sieťový kábel.
SPEAKERS OUT
IMPEDANCE : 3
1. Potiahnutím fixačného výstupku na toroidnom
feritovom jadre ho otvorte.
2. Na napájacom kábli hlavnej jednotky vytvorte
dvakrát slučku.
3. Toroidné feritové jadro pripojte k napájaciemu káblu
hlavnej jednotky podľa znázornenia na obrázku a tlačte
naň, kým nezapadne.
Pripojenia
Ak pripojíte toroidné feritové jadro k napájaciemu káblu
hlavnej jednotky, pomôže to predchádzať RF rušeniu
rádiovými signálmi.
03
Pripojenie toroidného feritového jadra k napájaciemu káblu hlavnej jednotky
iPod
LAN
Pripojenie reproduktorov
Umiestnenie produktu
Umiestnite ho na stojan alebo poličku,
prípadne pod stojan na TV.
Výber miesta posluchu
Subwoofer
Predný (P)
Produkt
Predný (Ľ)
Miesto posluchu by sa malo
nachádzať vo vzdialenosti 2,5
až 3-násobku uhlopriečky TV
obrazovky od televízora. Príklad: Ak
máte 46-palcovú obrazovku, miesto
posluchu by sa malo nachádzať
2,92 až 3,5 metra od obrazovky.
Predné
reproduktory
Reproduktory umiestnite pred miesto posluchu natočené dovnútra (približne pod uhlom
45°) smerom k vám. Predné reproduktory umiestnite tak, aby sa výškové meniče
nachádzali vo výške vašich uší.
Subwoofer
Umiestnenie subwoofera nie je až tak dôležité. Môžete ho umiestniť kamkoľvek.
Komponenty reproduktorov
(Ľ)
(P)
PREDNÝ
SUBWOOFER
KÁBEL
REPRODUKTORA
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 15
15 |
2012-02-23 오후 2:15:19
Pripojenia
Pripojenie reproduktorov
1. Každý zväzok reproduktorových káblov priraďte k správnemu
reproduktoru podľa farebne odlíšenej koncovky na každom zväzku, ktorá
musí zodpovedať farbe nálepky na spodnej časti každého reproduktora.
2. Pripojenie vodiča reproduktora k jednotlivým reproduktorom:
a. Zatlačte červený výstupok na zadnej strane reproduktora, vložte
červený vodič a potom výstupok uvoľnite.
b. Zatlačte čierny výstupok na zadnej strane reproduktora, vložte čierny
vodič a potom výstupok uvoľnite.
3. Pripojte koncovky reproduktorového vodiča na zadnej časti produktu,
a to tak, aby farby reproduktorových koncoviek zodpovedali farbám na
konektoroch reproduktora.
Čierny
Červený
Predný reproduktor (Ľ)
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Predný reproduktor (P)
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Subwoofer
iPod
LAN
| UPOZORNENIE |
Ak chcete produkt namontovať na stenu, skrutky alebo klince pevne zaveďte do steny a na montáž použite otvory na zadnej
strane reproduktora.
Príslušenstvo nevyhnutné na montáž (klince alebo skrutky) však nie sú súčasťou dodávky.
Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti reproduktorov. Ak by reproduktor spadol, mohli by si ublížiť.
Pri pripájaní reproduktorových vodičov k reproduktorom zaistite zachovanie správnej polarity (+/-).
Reproduktor subwoofera držte mimo dosahu detí, aby nemohli strčiť ruky alebo cudzie predmety do vedenia (otvoru) na
reproduktore subwoofera.
Subwoofer nevešajte na stenu za vedenie (otvor).
| POZNÁMKA |
Ak umiestnite reproduktor do blízkosti TV, magnetické pole môže spôsobiť skreslenie farieb na obrazovke.
| 16 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 16
2012-02-23 오후 2:15:27
Pripojenie k FM anténe
03
FM anténa (súčasť dodávky)
Pripojenia
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
HDMI IN
1
2
DIGITAL
AUDIO IN
N
FM ANT
1 . Pripojte dodávanú FM anténu ku konektoru FM ANTENNA.
2 . Pomaly pohybujte dookola káblom antény, až kým nenájdete miesto, kde je príjem dobrý, následne
ju upevnite k stene alebo inému pevnému povrchu.
| POZNÁMKA |
Tento výrobok neprijíma vysielania AM.
Pripojenie k zariadeniu iPod/iPhone
Pomocou kábla USB
Pomocou dokovacej stanice
iPod/iPhone pripojte pomocou kábla USB k
prednému portu USB.
Kompozitný kábel musí byť pripojený, aby bolo
možné prehrávať video.
AUX
IN
VIDEO
OU
OUT
IMPEDANCE : 3
RS OUT
5V 500mA
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
N
FM ANT
5V 500mA
iPod
| POZNÁMKA |
Uistite sa, že dokovací konektor pripojíte tak, aby štítok „“ smeroval nahor.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 17
17 |
2012-02-23 오후 2:15:30
Pripojenia
Pripojenie k televízoru
Vyberte si buď Spôsob 1, alebo Spôsob 2.
• Ak ste nastavili diaľkový ovládač výrobku na ovládanie vášho televízora, stlačte tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom
ovládači a následne vyberte správny externý zdroj zo zoznamu zdrojov televízora (HDMI, Video In atď.) na sledovanie
obrazu z domáceho kina.
AUX
IN
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
OPTICAL
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
(Kábel nie je súčasťou dodávky.)
Spôsob 2
Spôsob 1
HDMI IN
VIDEO IN
Spôsob 1 Pripojenie k televízoru pomocou kábla HDMI - Najlepšia kvalita (odporúčané)
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku
konektoru HDMI IN na vašom televízore.
Spôsob 2 Pripojenie k televízoru pomocou kábla video - Dobrá kvalita
Dodaný kábel video pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku konektoru VIDEO IN na
vašom televízore.
| POZNÁMKA |
Konektor VIDEO Out vždy vysiela v rozlíšení 576i/480i, bez ohľadu na rozlíšenie nastavené v ponuke Nastavenie.
Nepripájate zariadenie pomocou videorekordéra. Video signály prechádzajúce videorekordérom môžu byť ovplyvnené
systémami ochrany autorských práv a obraz v televízore môže byť skreslený.
| 18 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 18
2012-02-23 오후 2:15:34
Pripojenie k externým zariadeniam
W
Pripojenia
R
03
Aby ste vybrali správny režim pre externé zariadenie, stlačte tlačidlo FUNCTION. Po každom stlačení tlačidla sa
režim zmení v tomto poradí: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD HDMI1 HDMI2 FM BT
Červený
AUX
IN
Biely
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
1
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
FM ANT
(Kábel nie je súčasťou
dodávky.)
Spôsob 1
Spôsob 2
(Kábel nie je súčasťou
dodávky.)
FM ANT
Spôsob 3
(Kábel nie je súčasťou
dodávky.)
Externé zariadenia
HDMI OUT
OPTICAL OUT
AUDIO OUT
Spôsob 1 VSTUP HDMI : Pripojenie k externému komponentu pomocou kábla HDMI
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI IN na zadnej strane výrobku ku
konektoru HDMI OUT na vašom digitálnom zariadení.  Vyberte režim HDMI1 alebo HDMI2.
Spôsob 2 OPTICKÝ : Pripojenie externého digitálneho audio komponentu
Ak chcete pripojiť digitálny zvukový výstup komponentov s digitálnym signálom, ako sú napríklad
prijímače káblovej televízie a satelitné prijímače (satelity).
Pomocou digitálneho optického kábla (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor Optical Digital Audio
In na výrobku ku konektoru Digital Optical Out na externom digitálnom zariadení pomocou digitálneho
optického kábla.  Vyberte režim D. IN.
Spôsob 3 PRÍDAVNÝ VSTUP : Pripojenie externého analógového komponentu
Pomocou kábla RCA audio (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor AUDIO In na výrobku ku
konektoru AUDIO Out na externom analógovom komponente.  Vyberte režim AUX.
• Presvedčite sa, že sa farby na konektoroch káblov zhodujú s farbami na vstupných a výstupných
konektoroch.
| POZNÁMKA |
Aby ste videli obraz z vášho prijímača káblovej televízie/satelitného prijímača, musíte pripojiť jeho video výstup priamo k
vášmu televízoru.
Tento systém podporuje digitálne vzorkovacie kmitočty z externých digitálnych komponentov 32 kHz alebo vyššie.
Tento systém podporuje iba DTS a zvuk Dolby Digital. Zvuk MPEG, bitový tok, nie je podporovaný.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 19
19 |
2012-02-23 오후 2:15:37
Pripojenia
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Bezdrôtová sieť
Výrobok môžete pripojiť k sieťovému smerovaču
pomocou jedného zo spôsobov znázornených
nižšie.
5V 500mA
Káblová sieť
AUX
IN
Bezdrôtový IP
smerovač
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
Širokopásmová
služba
Alebo
Smerovač
Širokopásmová
služba
Širokopásmový
modem
| POZNÁMKA |
Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru
spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti
od použitého smerovača alebo stratégie vášho
poskytovateľa internetových služieb. Viac informácií
získate od svojho poskytovateľa internetových služieb.
Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
Ak chcete použiť funkciu AllShare Play, musíte váš
počítač pripojiť k sieti tak, ako je to znázornené na
obrázkoch vľavo.
Spojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.
Širokopásmová
služba
| POZNÁMKA |
Ak váš bezdrôtový smerovač IP podporuje DHCP, tento
výrobok môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať
DHCP alebo statickú IP adresu.
Bezdrôtový smerovač IP nastavte na Infraštruktúrny režim.
Režim Ad hoc nie je podporovaný.
Výrobok podporuje iba nasledujúce bezdrôtové protokoly
bezpečnostného kódu:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)
Vyberte si kanál na bezdrôtovom smerovači IP, ktorý
sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre
bezdrôtový smerovač IP momentálne používa iné
zariadenie v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a
chybu v komunikácii.
Ak zvolíte režim vysokej čistej priechodnosti (Greenfield)
802.11n a nastavíte typ kódovania na smerovači alebo
AP na typ WEP, TKIP alebo TKIP-AES (WPS2Mixed),
výrobok nebude podporovať pripojenie v súlade s novými
parametrami Wi-Fi certifikácie.
Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou spôsobovať
rušenie v závislosti od prevádzkových podmienok (výkon
AP, vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými
zariadeniami atď.).
| 20 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 20
2012-02-23 오후 2:15:39
Nastavenia
Postup nastavenia úvodných
nastavení
Ak ste tu preskočili nastavenie bezdrôtovej siete, prejdite
na časť „Bezdrôtová sieť“ na strane 30, aby ste nastavili
pripojenie výrobku k bezdrôtovej sieti neskôr.
5 . Výrobok vyhľadá a následne zobrazí zoznam
všetkých dostupných sieťových pripojení
bezdrôtového smerovača.
Úvodné nastavenie > Nastavenia siete (2/5)
Vyberte svoj bezdrôtový smerovač zo zoznamu.
1/4
KIMING_VTOWER
Obnoviť
TIAS
Initial Settings > On-Screen Language
WPS(PBC)
si-ap
Select a language for the on-screen
displays.
Nederlands
English
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Hausa
Predch.
surlwang5
Ďalej
▲
Dansk
Nastavenia
1 . Po pripojení výrobku zapnite televízor a potom
zapnite výrobok. Keď zapínate výrobok
prvýkrát, výrobok automaticky zobrazí
obrazovku Initial Settings Language (Úvodné
nastavenia jazyka).
Výrobok štandardne spustí proces pripájania bezdrôtovej
siete. Ak chcete nastaviť káblové spojenie, vyberte tlačidlo
Preskočiť a následne, po dokončení procesu úvodných
nastavení, prejdite na časť „Konfigurácia vášho sieťového
pripojenia“ na strane 29.
04
• Ak úvodné nastavenie nenakonfigurujete, ponuka
Home (Domovská ponuka) sa nezobrazí.
• OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto výrobku sa môže
po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybranej
ponuky.
| POZNÁMKA |
Pridať sieť
Select English as the
on-screen menu
language.
Preskočiť
Next
Magyar
Asusu Igbo
6 . Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte smerovač a
potom stlačte tlačidlo E. Zvýrazní sa tlačidlo
Ďalej.
Italiano
▼
2 . Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom
ovládači vyberte požadovaný jazyk a potom
dvakrát stlačte tlačidlo E. Objaví sa
obrazovka Spustiť.
3 . Stlačením tlačidla E začnete nastavovanie.
Zobrazí sa obrazovka Sieťové nastavenia.
7 . Pokračujte stlačením tlačidla E. Zobrazí sa
obrazovka Bezpečnostný kľúč.
| POZNÁMKA |
Ak máte smerovač kompatibilný s WPS(PBC), vyberte
namiesto toho WPS(PBC), stlačte tlačidlo E a potom
postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení
prejdite na krok 10.
Úvodné nastavenie > Nastavenia siete (1/5)
Úvodné nastavenie > Nastavenia siete (4/5)
Nasledujúcim krokom je nastavenie bezdrôtovej siete
pomocou interného adaptéra LAN.
Predch.
Ďalej
Preskočiť
Ak sa chcete pripojiť ku káblovej sieti, pripojte sieťový
kábel.
Zadajte bezp. kľúč.
0 zadané
WPS PIN
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Predch.
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
u
v
w
x
-
s
t
A/a
4 . Stlačením tlačidla E nastavíte káblové
sieťové pripojenie výrobku alebo vyberte
tlačidlo Preskočiť a potom stlačením tlačidla
E preskočíte sieťové nastavenie. Ak ste
vybrali tlačidlo Preskočiť, prejdite na krok 12.

Medzera
y
z
0



Ďalej
Preskočiť
8 . Zadajte bezpečnostný kľúč vašej siete. Keď
skončíte, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
položku Ďalej a potom stlačte tlačidlo E.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 21
21 |
2012-02-23 오후 2:15:45
Nastavenia
| POZNÁMKA |
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači
zadajte čísla.
Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo E.
Ak chcete zobraziť veľké písmená (alebo znovu zobraziť
malé písmená, ak sa zobrazujú veľké písmená), vyberte
položku A/a a potom stlačte tlačidlo E.
Ak chcete zobraziť symboly a interpunkciu, vyberte
položku  a potom stlačte tlačidlo E. Ak chcete znovu
zobraziť písmená, vyberte položku  a potom stlačte
tlačidlo E.
9 . Ak je pripojenie úspešné, objaví sa obrazovka
Pripojenie je hotové. Zvoľte položku Ďalej
a potom stlačte tlačidlo E. Zobrazí sa
obrazovka Aktualizácia softvéru.
| POZNÁMKA |
Ak je pripojenie neúspešné, zvoľte položku Ďalej a potom
stlačte tlačidlo E. Po dokončení postupu Úvodné
nastavenia prejdite na časť „Bezdrôtová sieť“ na strane
30, aby ste nastavili pripojenie výrobku k bezdrôtovej sieti.
10 . Ak chcete aktualizovať softvér, vyberte
položku Aktualizovať teraz a potom stlačte
tlačidlo E. Ak chcete aktualizáciu preskočiť,
vyberte položku Aktualizovať neskôr, stlačte
tlačidlo E a prejdite na krok 12.
| POZNÁMKA |
Ak ste preskočili nastavenie siete, musíte preskočiť aj
položku Aktualizácia softvéru.
11 . Ak je softvérová aktualizácia k dispozícii,
výrobok ju prevezme a nainštaluje
aktualizáciu. Môže to chvíľu trvať. Ak je
softvérová aktualizácia k dispozícii, zobrazí
sa správa „Na prevzatie nie je k dispozícii
žiadna aktualizácia softvéru. Máte
najnovšiu verziu.“. A potom stlačte tlačidlo
E. Objaví sa obrazovka Pomer strán TV.
Nastavenie na zhodu s typom pripojeného
televízora.
16:9 Originál
4:3 Poštová schránka
4:3 Pan-Scan
Predch.
Vyberte pri pripojení TV
s pomerom strán 16:9.
Niektoré filmy vo
formáte 4:3 sa budú
zobrazovať s čiernymi
pásmi naľavo a napravo.
Úvodné nastavenie > Dokončené
Nastavenie je ukončené.
Jazyk na obrazovke

Nastavenia siete

Aktualizácia softvéru
-
Pomer strán

Stlačením Smart
Hub získate prístup
k širokému
internetovému
obsahu.
OK
Smart Hub
13 . Zobrazí sa obrazovka Nastavenie sa
dokončilo. Skontrolujte nastavenia, aby ste
si overili, že sú správne. Zvoľte položku
OK a potom stlačte tlačidlo E. Objaví sa
obrazovka Domovská obrazovka.
| POZNÁMKA |
Úvodné nastavenie > Pomer strán TV
16:9 Úplný
12 . Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte pomer strán,
ktorý zodpovedá vašej obrazovke a potom
stlačte tlačidlo E. Vyberte položku Ďalej a
potom stlačte tlačidlo E.
Máte štyri možnosti:
16:9 Originál - Pre širokouhlé televízory.
Zobrazuje širokouhlý obraz v originálnom formáte
16:9 a obraz 4:3 (starý štandardný formát) vo
formáte 4:3 Pillar box s čiernymi pruhmi vľavo a
vpravo.
16:9 Úplný - Pre širokouhlé televízory. Zobrazuje
širokouhlý obraz v originálnom formáte 16:9 a
rozširuje obraz 4:3 tak, aby vyplnil obrazovku
16:9.
4:3 Poštová schránka - Pre staršie štandardné
obrazovky analógových televízorov. Zobrazuje
obraz 4:3 na celej obrazovke a obraz 16:9 vo
formáte Letter Box, ktorý zachováva pomer strán
16:9, avšak dáva čierne pruhy nad a pod obraz.
4:3 Pan-Scan - Pre staršie štandardné
obrazovky analógových televízorov. Zobrazuje
obraz 4:3 na celej obrazovke a obraz 16:9 vo
formáte Pan-Scan, ktorý vyplní obrazovku, avšak
oreže ľavú a pravú stranu obrazu a zväčší stred
vertikálne.
Ďalej
Ak chcete znovu zobraziť obrazovku Úvodné nastavenie
a vykonať zmeny, zvoľte možnosť Resetovať. (Pozrite si
stranu 28)
Ak používate kábel HDMI na pripojenie výrobku k
televízoru značky Samsung kompatibilného s funkciou
Anynet+ (HDMI-CEC) a 1.) Nastavili ste funkciu Anynet+
(HDMI-CEC) na hodnotu ZAP. tak v televízore, ako aj vo
výrobku a 2.) Nastavili ste televízor na jazyk podporovaný
výrobkom, výrobok automaticky zvolí tento jazyk ako
preferovaný jazyk.
| 22 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 22
2012-02-23 오후 2:15:50
| POZNÁMKA |
4
Ak necháte výrobok v zastavenom režime dlhšie ako
5 minút bez toho, aby ste ho použili, na televízore sa
aktivuje šetrič obrazovky. Ak necháte výrobok v režime
šetriča obrazovky dlhšie ako 20 minút bez toho, aby ste
ho použili, napájanie sa automaticky vypne.
2
5
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri ponuke Nastavenia
3
1
Funkcia
Nastavenia
d WPS(PBC)
1
Smart Hub. Spustí funkciu Smart Hub. Z funkcie
Smart Hub môžete získať prístup k serveru YouTube,
hrám a iným aplikáciám.
2
AllShare Play. Prehráva videá, fotografie alebo
hudobný obsah z disku, zariadenia USB, počítača
alebo mobilného zariadenia.
3
Funkcia. Vyberá vstupný zdroj zvuku/videa.
4
Nastavenia. Nastavuje rozmanité služby tak, aby
vyhovovali vašim preferenciám.
5
Zobrazuje farebné tlačidlá na vašom diaľkovom
ovládaní, ktoré môžete stlačiť, aby ste získali prístup
k funkciám, prípadne ich vykonali.
 Výber možnosti na obrazovke Domovská obrazovka
1 . Ak chcete vybrať možnosť na obrazovke
Domovská obrazovka, pomocou tlačidiel
◄► presúvajte kurzor, kým sa nezvýrazní
vaša voľba a potom stlačte tlačidlo E.
Prístup do obrazovky Nastavenia
1 . Vyberte položku Nastavenia na obrazovke
Domovská obrazovka a potom stlačte tlačidlo
E. Zobrazí sa obrazovka Nastavenia.
Nastavenia 3D
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
Podpora
Pomer strán TV
Smart Hub – veľkosť obr.
16:9 Originál
Veľ.3
BD Wise
Vyp.
Rozlíšenie
Auto
Filmová snímka (24 Fs)
Auto
Farebný formát HDMI
Auto
Hlboké farby HDMI
Auto
Progresívny režim
Auto
FULL SCREEN
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Tlačidlo HOME : Stlačte, ak chcete prejsť na obrazovku
Domov.
2
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej ponuke.
3
E (Vstúpiť) / SMEROVÉ tlačidlo :
~ Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuniete kurzor
alebo zvolíte položku.
~ Stlačením tlačidla E aktivujete aktuálne
zvolenú položku alebo potvrdíte nastavenie.
4
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie aktuálnej ponuky.
| POZNÁMKA |
Tlačidlo E na prednom paneli výrobku sa dá použiť na
rovnaký účel ako tlačidlo E na diaľkovom ovládači.
Podrobné informácie o funkciách
Každá funkcia, položka ponuky a jednotlivá
možnosti ponuky Nastavenia je podrobne
vysvetlená na obrazovke. Ak chcete zobraziť
vysvetlenie, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
funkciu, položku ponuky alebo možnosť. Na pravej
strane obrazovky sa zvyčajne zobrazí vysvetlenie.
Krátky popis každej z funkcií položky Nastavenia
začína na nasledujúcej strane. Ďalšie informácie i
niektorých funkciách nájdete aj v Prílohe tohto
návodu na obsluhu.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 23
Nastavenia
AllShare Play
Prehrávanie videí, fotografií alebo hudby z disku alebo z pripojených
zariadení.
Smart Hub
04
2 . Prístup k ponukám, podponukám a
možnostiam obrazovky Nastavenia si pozrite
nižšie na obrázku diaľkového ovládania.
Domovská obrazovka
23 |
2012-02-23 오후 2:15:53
Nastavenia
Funkcie ponuky Nastavenia
Displej
Nastavenia 3D
Nastavuje funkcie, ktoré súvisia s 3D.
 Režim prehr. 3D Blu-ray: Vyberte, či chcete prehrávať
Blu-ray disk s 3D obsahom v režime 3D. Ak sa presuniete
na obrazovku Domovská obrazovka alebo Domovská
obrazovka Smart Hub, kým sa nachádzate v režime 3D,
výrobok automaticky prepne na režim 2D.
 Veľkosť obraz.: Zadajte veľkosť televízora pripojeného
k výrobku. Výrobok automaticky upraví 3D výstup podľa
veľkosti obrazovky vášho televízora.
Pomer strán
TV
Umožňuje vám nastaviť výstup z výrobku podľa veľkosti
obrazovky vášho televízora. Pozrite si stranu 22, krok 12, kde
nájdete popis možností veľkosti obrazovky.
Smart Hub –
veľkosť obr.
Umožňuje vám vybrať si optimálnu veľkosť obrazovky Smart
Hub.
BD Wise
Funkcia BD Wise je najnovší prepojovací prvok od spoločnosti
Samsung. Keď prepojíte výrobok Samsung a televízor
Samsung s funkciou BD Wise cez HDMI a funkcia BD Wise
je zapnutá na výrobku aj televízore, výrobok vysiela video s
rozlíšením videa a obnovovacím kmitočtom disku BD/DVD.
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie video signálu
HDMI na Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Ak je
možnosť Kompozitné pripojená, rozlíšenie podporuje iba
576i/480i. Toto číslo označuje počet riadkov videa na jeden
obraz. Označenie „i“ a „p“ signalizuje prekladané a progresívne
skenovanie. Čím viac riadkov, tým je vyššia kvalita.
Filmová
snímka (24 Fs)
Nastavenie funkcie Filmová snímka (24 Fs) umožňuje výrobku
automaticky nastaviť svoj výstup HDMI na 24 snímok za
sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu, ak je pripojený televízor
kompatibilný s 24Fs.
• Funkciu Filmová snímka (24 Fs) môžete využívať len na
televízore, ktorý podporuje túto obnovovaciu frekvenciu.
• Funkcia Filmová snímka je k dispozícii len vtedy, keď je
výrobok v režimoch výstupného rozlíšenia HDMI 1080i alebo
1080p.
Farebný
formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného priestoru pre výstup
HDMI, aby sa zhodoval so schopnosťami pripojeného zariadenia
(televízor, monitor, atď.).
Hlboké farby
HDMI
Umožňuje vám nastaviť výrobok na výstupné video z
konektora HDMI OUT s funkciou Sýta farba. Funkcia Sýta
farba umožňuje presnejšiu reprodukciu farieb s väčšou
sýtosťou farieb.
Progresívny
režim
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní DVD diskov.
| 24 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 24
2012-02-23 오후 2:16:17
Zvuk
Nastavenie
reproduktorov
Môžete nastaviť možnosti reproduktorov.
04
Umožňuje vám manuálne nakonfigurovať nastavenia položky
Ekvalizér.
Intelig. hlasit.
Umožňuje vám nastaviť výrobok tak, že zvuk zostane stabilný,
keď dôjde k zmene scény alebo v prípade, že prepnete kanál.
Výber
reproduktora
Umožňuje vám vybrať, ktoré reproduktory budú aktívne, buď
reproduktory televízora alebo reproduktory domáceho kina.
Spätný
zvukový kanál
Umožňuje vám presmerovať zvuk z televízora do reproduktorov
domáceho kina. Vyžaduje si pripojenie HDMI a televízor
kompatibilný s funkciou Spätný zvukový kanál (ARC).
• Keď je funkcia Spätný zvukový kanál zapnutá, pomocou
kábla HDMI pripojte výrobok k televízoru. Tentokrát optický
vstup nebude fungovať.
• Keď je funkcia Spätný zvukový kanál nastavená na
automatiku, pomocou kábla HDMI pripojte výrobok k
televízoru. Tentokrát sa funkcia ARC a optický vstup vyberú
automaticky.
Digitálny
výstup
Nastavenia
Ekvalizér
Umožňuje vám nastaviť funkciu Digitálny výstup tak, aby sa
zhodoval so schopnosťami AV prijímača, ktorý ste pripojili k
výrobku. Viac detailov nájdete v tabuľke výberu digitálneho
výstupu. (Pozrite si stranu 59)
Umožňuje vám použiť ovládanie dynamického rozsahu na zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby True HD.
Ovládanie
dynamického
rozsahu
Synch. zvuku
 Auto: Automaticky ovláda dynamický rozsah zvuku Dolby
TrueHD na základe informácií vo zvukovom zázname Dolby
TrueHD. Zároveň zapína ovládanie dynamického rozsahu pre
Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
 Vyp.: Ponechá dynamický rozsah neskomprimovaný, čím
vám umožňuje počúvať pôvodný zvuk.
 Zap.: Zapne ovládanie dynamického rozsahu na všetkých
troch formátoch Dolby. Tichšie zvuky sa zosilnia a hlasitosť
hlasných zvukov sa zníži.
Keď je výrobok pripojený k digitálnemu televízoru, umožňuje
vám upraviť oneskorenie zvuku tak, že sa zvuk zosynchronizuje
s obrazom. Oneskorenie môžete nastaviť od 0 do 300
milisekúnd.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 25
25 |
2012-02-23 오후 2:16:18
Nastavenia
Sieť
Nastavenia
siete
Viac informácií o funkcii Nastavenia siete a sieťových funkciách
nájdete v časti „Siete a Internet“, ktorá začína na strane 29.
Stav siete
Umožňuje vám skontrolovať, či bolo vytvorené pripojenie k
sieti a internetu.
Wi-Fi Direct
Soft AP
Umožňuje vám k výrobku pripojiť zariadenie Wi-Fi Direct
pomocou siete typu Peer-to-Peer, a to bez bezdrôtového
smerovača. Na ovládanie výrobku môžete použiť zariadenie.
Umožňuje vám bezdrôtové pripojenie iných typov WiFi zariadení k výrobku. Je potrebné, aby ste vytvorili
bezpečnostný kód, ktorý musíte zadať do ostatných Wi-Fi
zariadení, keď ich pripájate na sieť.
Nastavenia
AllShare
Umožňuje vám povoliť pripojenie externých zariadení, ako sú
inteligentné telefóny, k výrobku a zdieľať s nimi obsah alebo
ovládať výrobok.
Názov
zariadenia
Umožňuje vám prideliť výrobku identifikačný názov. Tento
názov budete používať na identifikáciu výrobku pri pripájaní
sa k externým Wi-Fi zariadeniam (inteligentné telefóny, tablety
atď.).
Nastavenia
BD-Live
Umožňuje vám povolenie, obmedzenie alebo zakázanie
internetového pripojenia, keď používate službu BD-Live.
| 26 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 26
2012-02-23 오후 2:16:19
Systém
Úvodné
nastavenie
Umožňuje vám spustiť proces nastavenia úvodných nastavení.
Pozrite si stranu 21, kde nájdete viac informácií.
04
| POZNÁMKA |
Nastavenia
Môžete pripojiť bezdrôtovú USB klávesnicu alebo myš k USB
portu na prednej časti výrobku.
 Nast. klávesnice: Umožňuje vám nakonfigurovať
bezdrôtovú USB klávesnicu pripojenú k výrobku.
Klávesnicu môžete použiť len vtedy, keď sa vo webovom prehliadači
zobrazí obrazovka alebo okno klávesnice QWERTY.
 Nastavenia myši: Umožňuje vám nakonfigurovať
bezdrôtovú USB myš pripojenú k výrobku. Myš môžete
v ponuke výrobku používať rovnakým spôsobom, ako
používate myš pri počítači.
 Používanie ponuky výrobku s myšou:
Správca
zariad.
1 . Pripojte USB myš k výrobku.
2 . Kliknite na prvé tlačidlo, ktoré ste vybrali v ponuke
Nastavenia myši.
Objaví sa jednoduchá ponuka.
3 . Kliknite na požadovanú možnosť v ponuke.
| POZNÁMKA |
V závislosti od modelu klávesnica a myš USB HID nemusí byť
kompatibilná s vaším produktom.
Niektoré tlačidlá HID klávesnice nemusia fungovať.
Káblové USB klávesnice nie sú podporované.
Niektoré aplikácie nemusia byť podporované.
Ak bezdrôtovú HID klávesnica nefunguje, pretože dochádza k rušeniu,
dajte klávesnicu bližšie k výrobku.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ je komfortná funkcia, ktorá ponúka prepojené činnosti
s ostatnými výrobkami značky Samsung, ktoré sú vybavené
funkciou Anynet+ a umožňuje vám ovládať tieto výrobky
pomocou jedného diaľkového ovládania značky Samsung.
Na použitie tejto funkcie musíte pripojiť tento výrobok k
televízoru značky Samsung s funkciou Anynet+ pomocou
kábla HDMI.
Jazyk
Môžete si vybrať požadovaný jazyk pre ponuku na obrazovke,
ponuku disku, titulky atď.
• Jazyk, ktorý vyberiete pre ponuku disku, zvuk disku alebo
titulky sa objaví iba vtedy, ak ho disk podporuje.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 27
27 |
2012-02-23 오후 2:16:21
Nastavenia
Predvolený kód PIN je 0000. Zadajte predvolený kód PIN, aby
ste získali prístup k funkciám zabezpečenia, ak ste si nevytvorili
svoje vlastné heslo.
Zabezpečenie
 Rodič. hodnotenie BD: Bráni prehrávaniu Blu-ray diskov
s hodnotením, ktoré je rovnaké alebo vyššie ako zadané
špecifické vekové hodnotenie, ak sa nezadá kód PIN.
 Rodič. hodnotenie DVD: Bráni prehrávaniu DVD diskov s
hodnotením, ktoré je vyššie ako zvolené špecifické číselné
hodnotenie, ak sa nezadá kód PIN.
 Zmeniť PIN: Mení 4-ciferný kód PIN používaný na prístup k
funkciám zabezpečenia.
 Ak ste zabudli svoj kód PIN
1 . Vyberte všetky disky alebo pamäťové zariadenia USB.
2 . Stlačte a podržte tlačidlo 5 na prednom paneli po dobu
5 sekúnd alebo viac.
Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od
výrobcu.
| POZNÁMKA |
Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Môžete nastaviť jas displeja a časové pásmo.
Všeobecné
Podpora
 Predný displej: Umožňuje vám zmeniť jas predného panela.
 Časové pásmo: Môžete špecifikovať časové pásmo, ktoré
je dostupné pre vašu oblasť.
 Priehľadnosť ponuky: Nastavuje priehľadnosť okna
ponuky.
DivX® video
na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si môžete
zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Aktualizácia
softvéru
Viac informácií o funkcii Aktualizácia softvéru nájdete v časti
„Aktualizácia softvéru“ na strane 33.
Kontaktovať
Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším výrobkom.
Vzdiálena
správa
Ak je funkcia aktivovaná, pracovníci linky podpory spoločnosti
Samsung na diaľku diagnostikujú a odstránia problémy s
výrobkom. Je potrebné aktívne internetové pripojenie. Funkcia
Vzdialená správa nemusí byť v niektorých krajinách dostupná.
Reset
Všetky nastavenia sa zmenia na predvolené hodnoty okrem
nastavení siete a funkcie Smart Hub. Toto predvolené
bezpečnostné heslo je 0000.
| 28 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 28
2012-02-23 오후 2:16:22
Siete a Internet
Skôr, ako začnete, kontaktujte, prosím, svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je
vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak je
dynamická a používate káblovú alebo bezdrôtovú
sieť, odporúčame použiť automatické postupy
konfigurácie popísané nižšie.
Ak sa pripájate ku káblovej sieti, pripojte výrobok k
smerovaču pomocou kábla LAN skôr, ako začnete
s procesom konfigurácie.
Ak sa pripájate na bezdrôtovú sieť, odpojte
akékoľvek sieťové pripojenie skôr, ako začnete.
Ak chcete začať s konfiguráciou sieťového
pripojenia, postupujte podľa týchto krokov:
1 . Vyberte položku Nastavenia na obrazovke
Domovská obrazovka a potom stlačte tlačidlo
E.
2 . Zvoľte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo E.
3 . Zvoľte položku Nastavenia siete a potom
stlačte tlačidlo E.
4 . Prejdite na pokyny pre káblové siete, ktoré
začínajú nižšie alebo na pokyny pre bezdrôtové
siete, ktoré začínajú na strane 30.
Ak máte statickú IP adresu alebo vtedy, ak
automatický proces nefunguje, budete musieť
nastaviť hodnoty sieťového nastavenia manuálne.
Po vykonaní krokov 1 až 3 uvedených vyššie:
1 . Na obrazovke Stav siete vyberte položku
Spustiť a potom stlačte tlačidlo E. Zobrazí
sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa pokúša
overiť sieťové pripojenie a zlyhal.
Nastavenia siete
Pripojenie káblovej siete zlyhalo.
Adresa MAC
IP adresa
Maska podsiete
Brána
Server DNS
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Prip. k sieti nie je možné. Vykonajte tieto kroky: skontrolujte,
či je vaša IP adresa v Nastaveniach IP správna. O viac
informácií požiadajte poskytovateľa internetových služieb.
Predch.
Nast. IP
Zopakovať
OK
2 . Vyberte položku Nast. IP na obrazovke
vpravo a potom stlačte tlačidlo E.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia IP.
3 . Vyberte políčko Režim IP a potom ho
nastavte na možnosť Manuálne.
4 . Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládaní zadajte sieťové hodnoty. Pomocou
tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom ovládaní sa
presúvajte po vstupných poliach.
| POZNÁMKA |
Tieto hodnoty môžete získať od vášho poskytovateľa
internetového pripojenia. Tieto hodnoty si môžete tiež
pozrieť na väčšine počítačov s operačným systémom
Windows. Pokyny nájdete v časti „Získanie údajov o
sieťovom pripojení“ na tejto strane.
Káblová sieť
5 . Keď ste hotoví, zvýraznite položku OK a
potom stlačte tlačidlo E. Výrobok si overí
sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
< Získanie údajov o sieťovom pripojení >
Káblová - automatické
Po vykonaní krokov 1 až 3 uvedených vyššie:
1 . Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo E.
Výrobok zistí káblové pripojenie, overí sieťové
pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
Nastavenia
Konfigurácia vášho sieťového
pripojenia
Káblová - manuálne
04
Keď pripojíte tento výrobok k sieti, môžete
použiť aplikácie a funkcie založené na sieti, ako
je napríklad Smart Hub a BD-LIVE a aktualizovať
softvér výrobku prostredníctvom sieťového
pripojenia. Viac informácií o prístupe a používaní
internetových služieb nájdete v kapitole Sieťové
služby v tomto návode na stranách 51 až 53.
Pokyny ku konfigurácii sieťového pripojenia
začínajú nižšie.
Údaje o sieťovom pripojení si môžete pozrieť
na väčšine počítačov s operačným systémom
Windows. Ak chcete zobraziť údaje sieťových
nastavení, postupujte podľa týchto krokov:
• Windows XP
1 . Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť
v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 29
29 |
2012-02-23 오후 2:16:23
Nastavenia
2 . Vo vyskakovacej ponuke kliknite na položku
Stav.
Nastavenia siete
3 . V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
Vyberte svoj bezdrôtový smerovač zo zoznamu.
1/10
iptime23
Obnoviť
ELT
4 . Na karte Podpora kliknite na tlačidlo
Podrobnosti.
JSY
5 . Zobrazí sa ponuka Nastavenia siete.
Mirhenge_edu
WPS(PBC)
Predch.
KT_WLAN_C361
Ďalej
Zrušiť
SO070VOIP
• Windows 7
1 . Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu
na pracovnej ploche systému Windows.
2 . Vo vyskakovacej ponuke kliknite na položku
Sieť a Centrum zdieľania.
3 . V dialógovom okne, ktoré sa objaví, kliknite
na položku Pripojenie k lokálnej sieti alebo
Pripojenie k bezdrôtovej sieti, v závislosti od
typu vášho sieťového pripojenia.
4 . Na karte Podpora kliknite na tlačidlo
Podrobnosti.
Zobrazí sa ponuka Nastavenia siete.
| POZNÁMKA |
V závislosti od verzie systému Windows sa môžu
informácie líšiť.
Bezdrôtová sieť
Pripojenie k bezdrôtovej sieti môžete nastaviť
troma spôsobmi:
- Bezdrôtové automaticky
- Bezdrôtová manuálne
- WPS(PBC)
Keď konfigurujete bezdrôtové sieťové pripojenie,
všetky zariadenia, ktoré sú k bezdrôtovej sieti
momentálne pripojené pomocou výrobku,
prípadne ak je to použiteľné, aktuálneho
káblového pripojenia výrobku, budú odpojené.
Bezdrôtová (Všeobecné) - automatické
Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“ na strane 29.
1 . Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo E.
Výrobok vyhľadá a následne zobrazí zoznam
dostupných sietí.
2 . Zvoľte požadovanú sieť a potom stlačte
tlačidlo E.
3 . Zvoľte položku Ďalej a potom stlačte tlačidlo
E.
4 . Na obrazovke Zabezpečenie zadajte
bezpečnostný kód alebo heslo svojej siete.
Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel vášho diaľkového ovládania. Písmená
zadávajte tak, že pomocou tlačidla šípky
vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo
E.
5 . Keď budete hotoví, vyberte položku Ďalej
v pravej časti obrazovky. Výrobok si overí
sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
| POZNÁMKA |
Bezpečnostný kód alebo heslo by ste mali nájsť na jednej
z nastavovacích obrazoviek, ktoré používate na nastavenie
svojho smerovača alebo modemu.
Bezdrôtová (Všeobecné) - manuálne
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť nastaviť hodnoty
sieťového nastavenia manuálne.
Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“ na strane 29.
1 . Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo E.
Výrobok vyhľadá a následne zobrazí zoznam
dostupných sietí.
2 . Zvoľte požadovanú sieť alebo položku Pridať
sieť a potom stlačte tlačidlo E.
3 . Zvoľte položku Ďalej a potom stlačte tlačidlo
E.
| 30 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 30
2012-02-23 오후 2:16:25
4.
7.
8.
9.
10 .
| POZNÁMKA |
Tieto hodnoty môžete získať od vášho poskytovateľa
internetového pripojenia. Tieto hodnoty si môžete tiež
pozrieť na väčšine počítačov s operačným systémom
Windows. Pokyny nájdete v časti „Získanie údajov o
sieťovom pripojení“ na strane 29.
11 . Keď ste hotoví, zvýraznite položku OK
a potom stlačte tlačidlo E. Zobrazí sa
obrazovka Stav siete. Výrobok si overí sieťové
pripojenie a následne sa pripojí k sieti. Keď
ste hotoví, zvýraznite položku OK a potom
stlačte tlačidlo E.
WPS(PBC)
2 . Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
3 . Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS(PBC) na
vašom smerovači. Váš produkt automaticky
prevezme všetky hodnoty sieťových
nastavení, ktoré potrebuje, a pripojí sa k sieti.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
Nastavenia
6.
1 . Otvorte Domovskú obrazovku.
04
5.
Ak zvolíte položku Pridať sieť, na pripojenie
zadajte názov bezdrôtového smerovača.
Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel vášho diaľkového ovládania. Písmená
zadávajte tak, že pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo
E. Zvoľte položku Ďalej a potom stlačte
tlačidlo E. Môžete zvoliť typ zabezpečenia,
následne zvoliť Ďalej a potom stlačiť znovu
tlačidlo E.
Na obrazovke Zabezpečenie zadajte
bezpečnostný kód alebo heslo svojej siete.
Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel vášho diaľkového ovládania. Písmená
zadávajte tak, že pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo
E.
Keď budete hotoví, vyberte položku Ďalej
v pravej časti obrazovky a potom stlačte
tlačidlo E.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pokúša overiť sieťové pripojenie a zlyhá.
Vyberte položku Nast. IP na obrazovke
vpravo a potom stlačte tlačidlo E. Zobrazí
sa obrazovka Nastavenia IP.
Vyberte políčko Režim IP a potom ho
nastavte na možnosť Manuálne.
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládaní zadajte sieťové hodnoty. Pomocou
tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom ovládaní sa
presúvajte po vstupných poliach.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť
zariadenia Wi-Fi Direct k výrobku a k sebe
navzájom pomocou peer-to-peer siete, bez
potreby bezdrôtového smerovača.
1 . Zapnite zariadenie s funkciou Wi-Fi Direct a
zapnite jeho funkciu Wi-Fi Direct.
2 . Vyberte položku Nastavenia na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo E.
3 . Zvoľte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
E.
4 . Vyberte položku Wi-Fi Direct a stlačte
tlačidlo E.
Zobrazia sa zariadenia Wi-Fi Direct, ktoré
môžete pripojiť.
Wi-Fi Direct
Názov
zariadenia : [HTS]E5200
Display
Vyberte Vaše zar. Wi-Fi Direct pre pripojenie.
Audio
AndroidXXXXXXX
Odpojené
Network
Obnoviť
System
Zatvoriť
Support
m Presunúť
" Zadať ' Späť
5 . Máte tri možnosti, ako dokončiť Wi-Fi
pripojenie:
• Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia.
• Prostredníctvom výrobku pomocou PBC.
• Prostredníctvom výrobku pomocou PIN.
Každý zo spôsobov je uvedený nižšie.
Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako nastaviť
pripojenie bezdrôtovej siete je pomocou funkcie
WPS(PBC). Ak má váš bezdrôtový smerovač
tlačidlo WPS(PBC), postupujte podľa týchto
krokov:
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 31
31 |
2012-02-23 오후 2:16:27
Nastavenia
Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia
Soft AP
1 . Pri Wi-Fi zariadení postupujte podľa postupu
pre pripájanie zariadenia k inému zariadeniu
s funkciou Wi-Fi Direct. Pokyny nájdete v
návode na obsluhu zariadenia.
Funkcia Soft AP vám umožňuje pripojiť ostatné
Wi-Fi zariadenia k vašej sieti pomocou výrobku a
umožní im prístup na internet.
Je potrebné, aby ste vytvorili bezpečnostný kód,
ktorý musíte zadať do ostatných Wi-Fi zariadení,
keď ich pripájate na sieti.
2 . Keď ste dokončili proces, mali by ste vidieť
kontextovú ponuku na obrazovke vášho
televízora, ktorá bude udávať, že zariadenie
podporujúce funkciu Wi-Fi Direct požaduje
pripojenie. Zvoľte položku OK a potom
stlačte tlačidlo E na vyjadrenie súhlasu.
3 . Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie
na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.
Prostredníctvom výrobku pomocou PBC
1 . Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete
pripojiť k tomuto výrobku a následne stlačte
tlačidlo E. Zobrazí sa kontextové okno
PBC/PIN.
2 . Zvoľte položku PBC a potom stlačte tlačidlo
E. Zobrazí sa kontextové okno PBC.
3 . Do 2 minút stlačte tlačidlo PBC na zariadení
Wi-Fi Direct.
4 . Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie
na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.
Prostredníctvom výrobku pomocou PIN
1 . Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete
pripojiť k tomuto výrobku a následne stlačte
tlačidlo E. Zobrazí sa kontextové okno
PBC/PIN.
2 . Zvoľte položku PIN a potom stlačte tlačidlo
E. Zobrazí sa kontextové okno PIN.
3 . Zapíšte si kód PIN z kontextového okna a
následne ho zadajte do príslušného políčka v
zariadení Wi-Fi Direct, ktoré chcete pripojiť.
4 . Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie
na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.
| POZNÁMKA |
Káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie sa odpojí,
keď použijete funkciu Wi-Fi Direct.
1 . Vyberte položku Nastavenia na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo E.
2 . Zvoľte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
E.
3 . Zvoľte položku Soft AP a potom stlačte
tlačidlo E.
4 . Zvoľte položku Zap. alebo Vyp. a potom
stlačte tlačidlo E.
< Nastavenie bezpečnostného kódu Soft AP >
1 . Na obrazovke Soft AP vyberte položku
Bezpečnostný kľúč a potom stlačte tlačidlo
E. Zobrazí sa obrazovka Bezpečnostný
kľúč.
2 . Na obrazovke Bezpečnostný kľúč zadajte
bezpečnostný kľúč. Zadajte čísla priamo
pomocou číselných tlačidiel vášho diaľkového
ovládania. Písmená zadávajte tak, že
pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberiete písmeno
a potom stlačte tlačidlo E.
3 . Keď budete hotoví, pomocou tlačidiel
▲▼◄► sa presuňte na položku HOTOVO
v dolnej časti obrazovky a potom stlačte
tlačidlo E.
Keď pripájate Wi-Fi zariadenie pomocou procesu
pripojenia na zariadení, musíte do príslušného
políčka zadať bezpečnostný kľúč, ktorý ste tu
vytvorili.
Nastavenia AllShare
Obrazovka Nastavenia AllShare uvádza zoznam
vašich zariadení AllShare pripojených k sieti a ich
IP adries. Prostredníctvom tejto obrazovky môžete
zariadeniu umožniť, aby sa pripojilo k produktu,
zamietnuť prístup alebo odstrániť zariadenie zo
zoznamu AllShare.
1 . Vyberte položku Nastavenia na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo E.
2 . Zvoľte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
E.
| 32 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 32
2012-02-23 오후 2:16:40
Aktualizácia softvéru
Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér výrobku na vylepšenie výkonu
alebo doplňujúce služby.
• Počas aktualizácie výrobok nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
1 . Vyberte položku Nastavenia v ponuke
Domov a potom stlačte tlačidlo E.
2 . Zvoľte položku Podpora a potom stlačte
tlačidlo E.
3 . Zvoľte položku Aktualizácia softvéru a
potom stlačte tlačidlo E.
4 . Vyberte jeden z nasledovných spôsobov:
• On-line
• Cez USB
• Z disku
• Prevzatím
• Aktualizácia v pohot. rež.
5 . Stlačte tlačidlo E.
Nižšie začínajú pokyny pre jednotlivé metódy.
| POZNÁMKA |
Aktualizácia sa dokončí, keď sa produkt vypne, pričom
následne sa sám automaticky zapne.
Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
právnu zodpovednosť za poškodenie výrobku, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania softvéru
aktualizácie, stlačte tlačidlo E.
Váš výrobok musí byť pripojený k Internetu, aby
bolo možné použiť funkciu On-line.
1 . Zvoľte položku On-line a potom stlačte
tlačidlo E.
Objaví sa správa Pripája sa k serveru.
2 . Ak je dostupný súbor na prevzatie, objaví sa
vyskakovacie okno preberania s panelom
priebehu a začne sa preberanie.
3 . Po skončení preberania sa objaví okno
Požiadavka na aktualizáciu s tromi voľbami:
Aktualizovať teraz, Aktualizovať neskôr
alebo Neaktualizovať.
4 . Ak zvolíte Aktualizovať teraz, výrobok
aktualizuje softvér, vypne sa, a potom sa
automaticky zapne.
5 . Ak nevykonáte výber do jednej minúty alebo
zvolíte Aktualizovať neskôr, výrobok uloží
nový softvér aktualizácie. Softvér môžete
aktualizovať neskôr pomocou funkcie
Prevzatím.
6 . Ak zvolíte Neaktualizovať, výrobok zruší
aktualizáciu.
Cez USB
1 . Navštívte stránku www.samsung.com.
2 . V hornej časti stránky kliknite na položku
SUPPORT.
3 . Do vyhľadávacieho políčka zadajte číslo
modelu výrobku a potom kliknite na položku
Find Product.
4 . Kliknite na položku Get downloads v strede
stránky pod záhlavím Preberania.
5 . V strede stránky kliknite na položku
Firmware.
6 . Kliknite na ikonu ZIP v stĺpci Súbor na pravej
strane stránky.
7 . Kliknite na položku OK v kontextovej ponuke,
ktorá sa objaví, aby ste prevzali a uložili súbor
firmvéru do vášho počítača.
8 . Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
9 . Skopírujte priečinok do pamäťového
zariadenia USB.
10 . Uistite sa, že vo výrobku nie je žiadny disk a
potom vložte pamäťové zariadenie USB do
USB portu výrobku.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 33
Nastavenia
Na obrazovke Nastavenia AllShare sa zariadenia
zobrazujú iba vtedy, keď ste nadviazali sieťové
spojenia so zariadeniami AllShare. Viac informácií
o sieťových zariadeniach AllShare nájdete na
strane 35 až 36.
On-line
04
3 . Zvoľte položku Nastavenia AllShare a
potom stlačte tlačidlo E.
4 . Zvoľte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
E. Zobrazí sa kontextové okno Nastavenia
AllShare.
5 . V zozname vyberte položku Povoliť, Zamiet.
alebo Odstrániť a potom stlačte tlačidlo E.
33 |
2012-02-23 오후 2:16:41
Nastavenia
11 . V ponuke výrobku prejdite na položky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia
softvéru.
12 . Zvoľte Cez USB.
| POZNÁMKA |
Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB Host,
vo výrobku by sa nemal nachádzať žiadny disk.
Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácia softvéru.
Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte. Môžete
tým spôsobiť poruchu výrobku.
Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host môže
byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB
Memory Stick.
Z disku
Prevzatím
Možnosť Prevzatím vám umožňuje vykonať
aktualizáciu s použitím súboru, ktorý produkt
prevzal v minulosti, no vy ste sa ho nerozhodli
nainštalovať okamžite.
1 . Ak bol prevzatý softvér na aktualizáciu, v
pravej časti okna Prevzatím uvidíte číslo
verzie softvéru.
2 . Zvoľte položku Prevzatím a potom stlačte
tlačidlo E.
3 . Výrobok zobrazí správu, ktorá sa vás spýta,
či chcete vykonať aktualizáciu. Zvoľte Áno.
Výrobok spustí aktualizáciu.
4 . Keď sa dokončí aktualizácia, výrobok sa
automaticky vypne a potom zapne.
| POZNÁMKA |
1 . Navštívte stránku www.samsung.com.
2 . V hornej časti stránky kliknite na položku
SUPPORT.
3 . Do vyhľadávacieho políčka zadajte číslo
modelu výrobku a potom kliknite na položku
Find Product.
4 . Kliknite na položku Get downloads v strede
stránky pod záhlavím Preberania.
5 . V strede stránky kliknite na položku
Firmware.
6 . Kliknite na ikonu ZIP v stĺpci Súbor na pravej
strane stránky.
7 . Kliknite na položku OK v kontextovej ponuke,
ktorá sa objaví, aby ste prevzali a uložili súbor
firmvéru do vášho počítača.
8 . Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
mať jeden súbor vo formáte .RUF.
9 . Zapíšte súbor RUF na disk. Odporúčame
CD-R alebo DVD-R.
10 . Uzatvorte disk, kým ho vyberiete z počítača.
11 . Vložte disk do výrobku.
12 . V ponuke výrobku prejdite na položky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia
softvéru.
13 . Zvoľte Z disku.
| POZNÁMKA |
Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácia softvéru.
Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácia softvéru.
Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte. Môžete
tým spôsobiť poruchu výrobku.
Aktualizácia v pohot. rež.
Môžete nastaviť funkciu Aktualizácia v
pohotovostnom režime, aby výrobok prevzal nový
softvér aktualizácie, keď bude v pohotovostnom
režime. V Pohotovostnom režime je výrobok
vypnutý, ale jeho pripojenie k Internetu je aktívne.
To umožňuje výrobku prevziať softvér aktualizácie
automaticky, keď ho nepoužívate.
1 . Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Aktualizácia v pohot. rež. a potom stlačte
tlačidlo E.
2 . Vyberte položku Zap. alebo Vyp..
Ak zvolíte Zap., produkt automaticky preberie
nový softvér aktualizácie, keď bude vypnutý
v Pohotovostnom režime. Ak preberiete nový
softvér aktualizácie, výrobok sa vás spýta, či
ho chcete nainštalovať, keď zapnete výrobok.
| POZNÁMKA |
Ak chcete použiť funkciu Aktualizácia v pohotovostnom
režime, váš výrobok musí byť pripojený k Internetu.
Ak sa táto funkcia nezobrazí, môžete aktualizovať na
najnovší softvér a použiť ho.
| 34 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 34
2012-02-23 오후 2:16:42
Prehrávanie Médií
Prehrávanie videí, fotografií alebo
hudobného obsahu
Ak chcete vstúpiť na obrazovku AllShare Play, na
hlavnej obrazovke vyberte položku AllShare Play a
potom stlačte tlačidlo E.
1 . Uistite sa, že zdroj obsahu, ktorý chcete
prehrať alebo zobraziť, je pripojený alebo
vložený do produktu.
Používanie funkcie AllShare Play
2 . Pomocou tlačidiel ▲▼ zvoľte položku Videá,
Fotografie alebo Hudba a potom stlačte
tlačidlo E. Výber prvého zdroja na pravej
strane sa zvýrazní.
AllShare Play / Môj zoz /
Naposledy hrané
Môj zoz
Videá
Zobrazia sa tu nedávno prehrávané súbory.
Čo je nové
Nedávno aktual. 09.Jan.2012
Zobraziť ...
Fotografie
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
Zoz. titulov
Hudba
3 . Pomocou tlačidiel ▲▼ zvoľte zdroj obsahu a
potom stlačte tlačidlo E.
| POZNÁMKA |
Zdroje zobrazené pre každý typ obsahu sa môžu líšiť.
Neboli vytvorené žiadne zozn. tit.
Vytvorte zoznam skladieb na rýchly a jednoduchý prístup k obsahu.
a Prihlásiť sa ' Späť
Keď sa zobrazí obrazovka AllShare Play, zobrazí
položku Môj zoznam a zoznam typov obsahu
– videá, fotografie a hudba – na ľavej strane.
Na pravej strane predvolene zobrazí obsah
pod položkou Môj zoznam: zoznam nedávno
prehrávaných alebo zobrazených položiek,
zoznam najnovším položiek, ktoré ste sledovali
alebo počúvali a najnovší zoznam skladieb. Ak
ste ešte nikdy neprehrávali ani nesledovali žiadne
položky, ani nevytvorili zoznam prehrávania, táto
oblasť bude prázdna.
Prehrávanie Médií
Obrazovka prehrávača AllShare
• Pomocou tlačidiel ◄► vyberte položku,
stlačením tlačidla TOOLS zobrazte ponuku
Nástroje, zvoľte Prehrať a potom stlačte tlačidlo
E. Ak chcete zobraziť alebo prehrať inú
položku, stlačte tlačidlo RETURN (') a potom
zopakujte postup popísaný prvou vetou.
05
Váš Blu-ray produkt dokáže prehrávať disky a
USB obsah, ako aj obsah uložený vo vašom PC,
mobilnom telefóne kompatibilnom s rozhraním
DLNA, prípadne NAS s použitím funkcie AllShare
Play. Bližšie informácie o funkcii AllShare Play
nájdete na strane 38.
Prehrávanie položiek v mojom zozname
Ak chcete prehrať položky vo vašom zozname,
musíte mať zdroj položiek pripojený alebo vložený
v produkte. Príklad: Ak sa nedávno prehliadané
fotografie pod položkou Môj zoznam načítavali z
disku DVD, na ich zobrazenie musí byť v produkte
vložený príslušný disk.
Ak chcete prehrať alebo zobraziť položky
vo vašom zozname, vykonajte jednu z nižšie
uvedených činností:
• Pomocou tlačidiel ◄► vyberte položku, ktorú
chcete prehrať a potom stlačte tlačidlo E.
Ak chcete zobraziť alebo prehrať inú položku,
stlačte tlačidlo RETURN (') a potom zopakujte
postup popísaný prvou vetou.
4 . Ak chcete ovládať prehrávanie videí, fotografií
alebo hudby, pozrite si:
• Ovládanie prehrávania videa na strane 40.
• Ovládanie prehrávania hudby na strane 42.
• Zobrazenie fotografií a Používanie ponuky
Nástroje, keď je označený súbor na
stranách 45 až 47.
| POZNÁMKA |
V závislosti od toho, ako a kedy pripojíte zdroj obsah k
produktu a od typu obsahu, môže produkt pri zahajovaní
prehrávania zobraziť rôznu sekvenciu obrazoviek.
Informácie o alternatívnych metódach prehrávania nájdete
v časti:
• Prehrávanie súborov na úložnom zariadení USB alebo
zariadení iPod/iPhone na strane 36.
• Prehrávanie komerčných diskov s videom na strane
37.
• Prehrávanie komerčných diskov so zvukom na strane
37.
• Prehrávanie disku s obsahom nahraným používateľom
na strane 38.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 35
35 |
2012-02-23 오후 2:16:46
Prehrávanie Médií
Prehrávanie súborov na úložnom
zariadení USB alebo zariadení
iPod/iPhone
Máte možnosť prehrávať multimediálne súbory
nachádzajúce sa na pripojenom zariadení USB.
1 . Keď je produkt vypnutý, pripojte k nemu
úložné zariadenie USB alebo zariadenie iPod/
iPhone.
2 . Zapnite produkt. Keď sa zobrazí hlavná
obrazovka, zvoľte AllShare Play > Videá,
Fotografie alebo Hudba > Pripojené
zariadenie, a potom stlačte tlačidlo E.
3 . Zobrazí sa zvolený druh obsahu na pripojenom
zariadení. V závislosti od usporiadania obsahu
budete vidieť buď priečinky, jednotlivé súbory,
alebo oboje.
4 . Pomocou tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom
ovládači zvoľte požadovaný obsah. Ak chcete
otvoriť priečinok, zvoľte ho a potom stlačte
tlačidlo E.
Ak chcete prehrať súbor, zvoľte ho a potom
stlačte tlačidlo E.
5 . Stlačením tlačidla RETURN (') opustíte
priečinok alebo sa vrátite na hlavnú obrazovku.
| UPOZORNENIE |
Video môžete prehrávať len v prípade, ak používate
dokovaciu stanicu pre iPod.
AllShare Play
Prehrávanie videí, fotografií alebo hudby z disku alebo z pripojených
zariadení.
Smart Hub
Funkcia
Nastavenia
Bezpečné odstránenie USB d WPS(PBC)
ALEBO
1-1. Keď je produkt zapnutý, pripojte úložné
zariadenie USB alebo iPod/iPhone.
2-1. Keď sa zobrazí nižšie znázornená obrazovka,
pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte druh obsahu,
ktorý chcete prehliadať alebo prehrávať, a
potom stlačte tlačidlo E.
| POZNÁMKA |
Ak sa má zabrániť možnosti poškodenia pamäte USB,
úložné zariadenie je potrebné odpojiť bezpečným
spôsobom pomocou funkcie „Bezpečné odstránenie
USB“. Stlačením tlačidla HOME prejdite na ponuku
Domov, stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo a potom stlačte tlačidlo
E.
Ponuka Fotografie nepodporuje zariadenia iPod a iPhone.
Na TV sa zobrazí len obrazovka prehrávania. Zobrazte ďalšie
obrazovky iPod na prehrávači iPod.
Ak pripojené zariadenie iPod nepodporuje prehrávanie videa,
po zvolení ponuky Video sa zobrazí hlásenie "Tento model
iPod nepodporuje prehrávanie videosúborov.".
Modely zariadení iPod/iPhone, ktoré je
možné používať s týmto produktom
AllShare Play
Pripojilo sa nové zariadenie.
Prehrávanie vvideí, fotografií alebo hudby z disku aleboo z pripojených
USB DISK
zariadení.
Videá
Fotografie
Hudba
Smart Hubb
" Zadať ' Späť
Funkcia
Nastavenia
N
Bezpečné odstránenie USB d WPS(PBC)
iPod touch 3./2./1. generácie
iPod classic/pod s videom
iPod s konektorom na dokovaciu stanicu
iPod s kolieskom Click Wheel
iPod nano 5./4./3./2. generácie
iPhone 4S / iPhone 4
iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
| POZNÁMKA |
Hoci bude produkt zobrazovať všetky dostupné priečinky,
bude zobrazovať iba súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali
v kroku 2 alebo 2-1. Ak ste vybrali napríklad hudbu, budete
vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete zmeniť s
použitím funkcie AllShare Play.
| 36 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 36
2012-02-23 오후 2:16:59
Obrazovka funkcií
Ak chcete vstúpiť na obrazovku Funkcia, na
hlavnej obrazovke vyberte položku Funkcia a
potom stlačte tlačidlo E.
1 . Prednahraný komerčný audio disk vložte
do vozíka na disk potlačenou stranou nahor
a následne zatvorte zásuvku. Zobrazí sa
obrazovka Prehrávanie hudby AllShare so
zoznamom skladieb. Prehrávanie prvej skladby
sa začne automaticky.
AllShare Play / Hudba /
Možnosti na obrazovke Funkcia
Ak chcete zvoliť položku, označte ju pomocou
tlačidiel ▲▼ a potom stlačte tlačidlo E.
Digit. vstup
Zvoľte, ak chcete počúvať zdroj
digitálneho zvuku pripojený k portu
Vstup pre digitálne audio.
1 / 17
Audio CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04:34
04
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Posun strany / Nástroje ' Späť
AUX
Vyberte, ak chcete počúvať zvuk z
analógového zdroja zvuku pripojeného
k portu Zvukový vstup.
2 . Ak chcete prehrať konkrétnu skladbu, pomocou
tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládaní vyberte
skladbu a potom stlačte tlačidlo E.
Zvoľte počúvanie hudby alebo
prehrávanie videa zo zariadenia iPod
pripojeného ku konektoru na zariadenie
iPod.
Remote iPod
HDMI IN 1
Vyberte, ak chcete sledovať video
zo zdroja pripojeného k portu VSTUP
HDMI 1.
HDMI IN 2
Vyberte, ak chcete sledovať video
zo zdroja pripojeného k portu VSTUP
HDMI 2.
Tuner
Vyberte ak chcete počúvať FM rádio.
Bluetooth
Vyberte, ak chcete počúvať hudbu
uloženú na zariadení Bluetooth.
Prehrávanie komerčných video diskov
1 . Disk vložte do zásuvky na disk potlačenou
stranou nahor a následne zatvorte vozík na
disk. Prehrávanie sa automaticky začne. Ak
sa prehrávanie nespustí automaticky, stlačte
tlačidlo 6 na diaľkovom ovládači alebo
zvoľte možnosť AllShare Play na hlavnej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo E.
Pozrite si časť „Prehrávanie videa, fotografií
alebo hudobného obsahu“ na strane 35.
Music Screen Controls
Pozastavuje skladbu.
Prehráva skladbu.
Opakuje jednu skladbu alebo všetky
skladby.
Prehráva skladby v náhodnom
poradí.
Zobrazí ekvalizér.
Manuálne nastavte ekvalizér.
(Len v prípade, keď je zapnutý režim
ekvalizéra)
| POZNÁMKA |
K ovládacím prvkom hudobnej obrazovky máte prístup iba
vtedy, keď sa prehráva skladba.
Ovládacie prvky sa nezobrazujú všetky súčasne.
Viac informácií o prehrávaní hudby nájdete v časti „Ovládanie
prehrávania hudby“ na strane 42.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 37
Prehrávanie Médií
| POZNÁMKA |
Zdroje môžete prepínať aj stláčaním tlačidla Funkcia v
pravej hornej časti diaľkového ovládania.
05
Na obrazovke funkcií môžete zvoliť audio a/alebo
video zdroj vstupu, ktorý chcete zobraziť alebo
počúvať.
Prehrávanie komerčných audio
diskov
37 |
2012-02-23 오후 2:17:15
Prehrávanie Médií
Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom
Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré ste
nahrali na disky DVD alebo CD.
1 . Používateľom nahraný disk vložte do vozíka
na disk potlačenou stranou nahor a následne
zatvorte zásuvku. Zobrazí sa kontextové okno
Pripojené zariadenie.
2 . Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte typ obsahu,
ktorý chcete zobraziť alebo prehrať - videá,
fotografie alebo hudbu - a potom stlačte
tlačidlo E.
| POZNÁMKA |
Hoci bude produkt zobrazovať priečinky pre všetky typy
obsahu, bude zobrazovať iba súbory typu obsahu, ktorý
ste vybrali v kroku 2. Ak ste vybrali napríklad hudbu,
budete vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť s použitím funkcie AllShare Play.
3 . Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte priečinok,
ktorý obsahuje typ obsahu, ktorý ste vybrali v
kroku 2 a potom stlačte tlačidlo E.
4 . Ak ste vybrali položku Hudba, zobrazí sa
obrazovka Prehrávanie hudby AllShare, na
ktorej budú uvedené hudobné súbory na
disku. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte súbor,
ktorý chcete prehrať a potom stlačte tlačidlo
E.
5 . Ak ste vybrali položku Fotografie, zobrazí sa
obrazovka Prehliadanie fotografií AllShare,
na ktorej budú uvedené fotografie na disku.
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte fotografiu,
ktorú chcete zobraziť a potom stlačte tlačidlo
E.
6 . Ak ste vybrali Videá, zobrazí sa obrazovka
Prehrávanie videí AllShare, na ktorej budú
uvedené video súbory na disku. Pomocou
tlačidiel ▲▼◄► vyberte video, ktoré chcete
sledovať a potom stlačte tlačidlo E.
| POZNÁMKA |
V prípade priečinkov Hudba a Fotografie môžete stlačiť
aj tlačidlo TOOLS na diaľkovom ovládaní a potom vybrať
položku Prehrať priečinok, aby sa automaticky prehrali
alebo zobrazili všetky súbory v priečinku. Vyberte priečinok
predtým, ako stlačíte tlačidlo TOOLS.
Viac informácií o prehrávaní hudby nájdete v časti
„Ovládanie prehrávania hudby“ na strane 42.
Viac informácií o prehrávaní fotografického obsahu
nájdete v časti Prehrávanie fotografického obsahu a
Používanie ponukyNástroje, keď je označený súbor na
stranách 45 až 47.
Viac informácií o prehrávaní videa nájdete v časti
Ovládanie prehrávania videa na strane 40.
Používanie funkcie Sieť AllShare
Funkcia AllShare vám umožňuje prehrávať videá,
fotografie alebo hudbu, ktorá sa nachádza vo
vašom počítači alebo zariadení kompatibilnom s
DLNA prostredníctvom produktu používajúceho
bezdrôtové sieťové pripojenie.
Prevzatie softvéru AllShare
Ak chcete funkciu AllShare používať vo vašom
počítači alebo zariadení DLNA, musíte do vášho
počítača nainštalovať softvér AllShare. Môžete
si stiahnuť počítačový softvér a získať podrobné
pokyny pre používanie AllShare z webovej stránky
Samsung.com.
1 . Prejdite na lokalitu www.samsung.com.
2 . V hornej časti stránky kliknite na položku
Podpora.
3 . Na stránke podpory zadajte modelové
označenie vášho produktu do poľa Modelové
označenie.
4 . Na stránke, ktorá sa objaví, kliknite na
položku Získať preberania na ľavej strane
pod možnosťou Preberania.
Objaví sa Centrum preberania.
5 . Na stránke Centrum preberania kliknite na
kartu Softvér.
6 . Na softvérovej karte kliknite na ikonu Súbor
na pravej strane riadku softvéru AllShare.
7 . V kontextovej ponuke, ktorá sa objaví, kliknite
na položku Uložiť súbor.
8 . Na disku nájdite inštalačný súbor softvéru
AllShare a následne dvakrát kliknite na súbor.
9 . V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na
položku Spustiť a potom postupujte podľa
pokynov, ktoré sa objavia na vašej obrazovke.
Prevezmite si Návod k inštalácii/obsluhe softvéru
AllShare z rovnakej softvérovej karty tak, že
kliknete na príslušný symbol súboru PDF v stĺpci
Súbor na pravej strane. Súbor vo formáte PDF sa
prevezme a otvorí. Súbor môžete zobraziť a/alebo
uložiť.
| 38 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 38
2012-02-23 오후 2:17:31
PC
Produkt
Produkt
5V 500mA
5V 500mA
Pripojenie AllShare
Prehrávanie
počítačových
súborov
1 . Pripojte produkt, váš počítač a/alebo mobilný
telefón kompatibilný s DLNA k rovnakej
bezdrôtovej sieti.
2 . Postupujte podľa pokynov uvedených v
Návode k inštalácii/obsluhe softvéru AllShare,
aby ste nastavili zariadenia a súbory určené
na prehrávanie alebo zobrazenie.
3 . Vyberte položku AllShare Play na domovskej
obrazovke produktu a potom stlačte tlačidlo
E. Objaví sa obrazovka AllShare Play.
4 . Vyberte pripojené zariadenie kompatibilné
s DLNA alebo váš počítač a potom stlačte
tlačidlo E. Objaví sa obrazovka so
zoznamom dostupných súborov.
5 . Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať alebo
zobraziť a potom stlačte tlačidlo E.
Prehrávanie
počítačových súborov
Pripojenie
AllShare
Ovládať súbory PC do
produktu
Prehrávanie Médií
PC
Ovládanie prehrávania obsahu
nachádzajúceho sa na vašom počítači
pomocou vášho inteligentného telefónu
05
Prehrávanie obsahu nachádzajúceho
sa vo vašom PC alebo zariadení DLNA
prostredníctvom produktu
Inteligentný telefón
(K dispozícii len telefónoch značky Samsung,
ktoré podporujú funkciu AllShare.)
1 . Pripojte produkt, váš počítač a mobilný
telefón kompatibilný s DLNA k rovnakej
bezdrôtovej sieti.
2 . Postupujte podľa pokynov uvedených v
Návode k inštalácii/obsluhe softvéru AllShare,
aby ste nastavili zariadenia a súbory určené
na prehrávanie alebo zobrazenie.
3 . Na vašom počítači pomocou softvéru
AllShare potvrďte, že váš telefón je pripojený.
4 . Na telefóne vyberte súbor, ktorý chcete
zobraziť alebo prehrať a potom vyberte
produkt ako prehrávacie zariadenie.
5 . Na telefóne zapnite prehrávanie.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 39
39 |
2012-02-23 오후 2:17:33
Prehrávanie Médií
Ovládanie prehrávania videa
Môžete ovládať prehrávanie videosúborov uložených na diskoch Blu-ray, DVD a CD, ako aj na úložných
zariadeniach USB. V závislosti od disku nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie, ktoré sú popísané v
tomto návode.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí
DISC MENU
TITLE MENU
0

POPUP
Použitie ponuky disku, ponuky titulu,
kontextovej ponuky a zoznamu titulov
DISC MENU
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo,
aby ste mohli zobraziť ponuku disku.
TITLE MENU
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo,
aby ste mohli zobraziť ponuku titulu.
• Ak sa na vašom disku nachádza
zoznam titulov, stlačte ZELENÉ (B)
tlačidlo a prejdite na zoznam titulov.
POPUP MENU
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo,
aby ste mohli zobraziť kontextovú ponuku.
DISC MENU
alebo TITLE
MENU
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo,
aby ste mohli zobraziť ponuku titulu.
MUTE
FULL SCREEN

HOME
REPEAT
Opakované prehrávanie
Opakovanie
titulu alebo
kapitoly
Opakovanie
sekcie
1 . Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo REPEAT.
2 . Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte
Kapitola, Všetky alebo Názov a
potom stlačte tlačidlo E.
| POZNÁMKA |
Kapitola alebo titul sa na obrazovke
nemusí zobraziť okamžite. Pokračujte
v stláčaní tlačidiel ▲▼, kým váš výber
nebude ohraničený modrým poľom.
3 . Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, znovu stlačte tlačidlo REPEAT,
stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Vyp. a potom stlačte tlačidlo E.
1 . Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo REPEAT.
2 . Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
Opakovanie A-B.
| POZNÁMKA |
Opakovanie A-B sa na obrazovke nemusí
zobraziť okamžite. Pokračujte v stláčaní
tlačidiel ▲▼, kým váš výber opakovania
A-B nebude ohraničený modrým poľom.
3 . Tlačidlo E stlačte v bode, od ktorého
chcete spustiť opakované prehrávanie (A).
4 . Tlačidlo E stlačte v bode, od ktorého
chcete zastaviť opakované prehrávanie (B).
5 . Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, znovu stlačte tlačidlo REPEAT.
6 . Stlačte tlačidlo E.
| POZNÁMKA |
Bod (B) musíte nastaviť aspoň po 5
sekundách času prehrávania od bodu (A).

Tlačidlá prehrávania
Produkt neprehrá zvuk v režime vyhľadávania,
pomalom alebo krokovom režime.
6
Spúšťa prehrávanie.
5
Zastaví prehrávanie.
7
Pozastaví prehrávanie.
Prehrávanie
zrýchleného
záberu
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3
alebo .
Pri každom stlačení tlačidla 3 alebo sa zmení rýchlosť prehrávania.
V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
Prehrávanie .
spomaleného
Pri každom stlačení tlačidla sa zmení
záberu
rýchlosť prehrávania.
Prehrávanie
po krokoch
V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
7.
Po každom stlačení tlačidla 7 sa objaví
nová snímka.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 1
alebo 2.
Preskakovanie
pri prehrávaní Pri každom stlačení tlačidla 1 alebo 2
sa disk posunie na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu kapitolu alebo súbor.
| 40 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 40
2012-02-23 오후 2:17:41
Ponuka, ktorá zobrazuje len počas
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
prehrávania disku BD/DVD
Režim
opakovania
Vyberte pre opakovanie špecifického
titulu, kapitoly (len disky BD/DVD),
prípadne označenej časti. Funguje
rovnako aj v prípade tlačidla REPEAT.
Pozrite si stranu 40.
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovanú
veľkosť na celú obrazovku. Môžete
Celá obrazovka
zvoliť Originál, Režim 1 (väčší) a Režim
2 (najväčší).
Vyberte, ak chcete nastaviť režim
obrazu.
- Dynamický : Vyberte toto nastavenie,
ak chcete zvýšiť ostrosť.
- Štandardný : Vyberte toto nastavenie
pre väčšinu sledovaných aplikácií.
- Film : Toto je najlepšie nastavenie na
pozeranie filmov.
- Používateľ : Umožňuje vám nastaviť
funkciu ostrosti resp. redukcie šumu.
Režim obrazu
Režim
ekvalizéra
| POZNÁMKA |
Keď zvolíte možnosť Používateľský,
zobrazí sa obrazovka
používateľských nastavení. Vyberte
možnosť E, pomocou tlačidiel
◄► vykonajte úpravu a potom
stlačte tlačidlo E. Stlačením
tlačidla RETURN (') sa vráťte späť
do ponuky TOOLS.
Keď používate funkciu BD wise, táto
ponuka sa neobjaví.
Prehrať od
začiatku
Vyberte, ak chcete film prehrávať od
začiatku.
Hľadať
kapitolu
Vyberte, ak chcete prejsť na kapitolu,
ktorú chcete sledovať.
Zvuk
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný
jazyk zvuku.
- Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla AUDIO na
diaľkovom ovládači.
Titulky
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný
jazyk titulkov.
- Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla SUBTITLE
na diaľkovom ovládači.
Uhol
Na sledovanie scény z iného uhla.
Možnosť Uhol zobrazí počet dostupných
uhlov pohľadu (1/1, 1/2, 1/3 atď.).
BONUSVIEW
video /
BONUSVIEW
zvuk
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovanú
možnosť bonusového zobrazenia.
Prehrávanie Médií
Vyhľadať titul
Vyhľadať čas
Vyberte pre prechod na požadovaný
titul, ak disk obsahuje viac ako jeden
titul, na požadovanú scénu, prípadne,
s použitím časového vyhľadávania, na
špecifického miesto filmu alebo videa.
Pomocou časového vyhľadávania určíte
špecifické miesto zadaním časových
súradníc v nasledujúcom formáte
00:00:00 (hodiny, minúty, sekundy)
pomocou diaľkového ovládača.
05
Používanie ponuky NÁSTROJE
Ponuka, ktorá sa zobrazí len počas
prehrávania súboru
Prejsť na
zoznam videí
Prejdite na obrazovku so zoznamom
videí.
Vyhľ. scén
Prehľadajte súbor videa podľa scény.
Informácie
Preštudujte si informácie o
videosúbore.
| POZNÁMKA |
V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa
môže ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť všetky
možnosti.
Vyberte, ak chcete používať ekvalizér.
Vyberte, ak chcete nastaviť ekvalizér.
Nastavenia
ekvalizéra
| POZNÁMKA |
Zobrazí sa, len keď je zapnutý režim
ekvalizéra.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 41
41 |
2012-02-23 오후 2:17:49
Prehrávanie Médií
Náhodné prehrávanie skladieb na
zvukovom CD
Ovládanie prehrávania hudby
Môžete ovládať prehrávanie hudobného obsahu
nachádzajúceho sa na disku DVD, CD alebo
úložnom zariadení USB.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní hudby
RDS DISPLAY
6
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
POPUP
5
1
Vytvorenie zoznamu titulov
TITLE MENU
0
MUTE
4
Výrobok môžete nastaviť tak, aby prehrával stopy na
zvukovom CD (CD-DA/MP3) v náhodnom poradí.
1 . Počas prehrávania vyberte pomocou tlačidla
► položku
pravej dolnej časti obrazovky
a potom stlačte tlačidlo E.
2 . Pomocou tlačidiel ▲▼ nastavte Náhodný
režim Zap. alebo Vyp. a potom stlačte
tlačidlo E.
1
2
3
Rýchle prehrávanie (iba zvukové CD (CD-DA))
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3 alebo .
Pri každom stlačení tlačidla 3 alebo sa zmení
rýchlosť prehrávania.
2 Tlačidlo 7 : Pozastavuje skladbu.
3 Tlačidlo 6 : Prehrávanie aktuálne vybranej stopy.
4 Tlačidlo 5 : Zastavuje stopu.
Preskočiť : Počas prehrávania môžete stláčaním
5 tlačidla 1 alebo 2 prejsť na predchádzajúcu
alebo nasledujúcu hudobnú skladbu v zozname.
ČÍSELNÉ tlačidlá : Počas prehrávania Zoz. titulov
6 stlačte číslo požadovanej skladby. Prehrá sa vybraná
stopa.
Opakovanie skladieb na zvukovom CD
Výrobok môžete nastaviť tak, aby opakoval stopy
na zvukovom CD (CD-DA/MP3).
1 . Počas prehrávania vyberte pomocou tlačidla
► položku
pravej dolnej časti obrazovky
a potom stlačte tlačidlo E.
2 . Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
režim opakovania – Vyp., Jedna skl. alebo
Všetky – a potom stlačte tlačidlo E.
AllShare Play / Hudba /
1 / 17
Audio CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04 34
04:34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Posun strany / Nástroje ' Späť
1 . Keď sa zobrazuje obrazovka Prehrávanie stlačte
tlačidlo TOOLS. Objaví sa ponuka Nástroje.
2 . Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku Prehrať
výber a potom stlačte tlačidlo E. Zobrazí sa
obrazovke prehrávania výberu.
3 . Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte skladbu, a
potom stlačte tlačidlo E. Naľavo od stopy sa
objaví značka.
4 . Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a skontrolovali
ďalšie stopy.
5 . Ak chcete skladbu odobrať zo zoznamu,
prejdite na skladbu a potom znovu stlačte
tlačidlo E. Značka začiarknutia sa odstráni zo
skladby.
6 . Keď skončíte, pomocou tlačidla ► vyberte
položku Prehrať, a potom stlačte tlačidlo E.
Znovu sa objaví obrazovka Prehrávanie hudby,
pričom bude uvádzať iba tie stopy, ktoré ste
označili. Automaticky sa prehrajú vybrané stopy.
| POZNÁMKA |
Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam titulov
až s 99 stopami.
Ak ste vytvorili zoznam prehrávania, v ponuke Nástroje
sa možnosť Prehrať výber zmení na Upraviť zoznam
prehrávania.
| 42 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 42
2012-02-23 오후 2:17:51
Hudbu môžete skopírovať z hudobného CD na
zariadenie USB pripojené ku konektoru USB.
1 . Ku konektoru USB na prednej strane
produktu pripojte zariadenie USB a potom
stlačte tlačidlo RETURN (') na diaľkovom
ovládači.
2 . Disk, ktorý chcete grabovať, vložte do
zariadenia a zavrite vozík na disk.
3 . Keď sa zobrazuje obrazovka Prehrávanie
stlačte tlačidlo TOOLS. Objaví sa ponuka
Nástroje.
4 . Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Kopírovať, a potom stlačte tlačidlo E.
Objaví sa obrazovka Kopírovať.
5 . Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte skladbu, a
potom stlačte tlačidlo E. Naľavo od stopy
sa objaví značka.
6 . Zopakujte krok 5, aby ste vybrali a
skontrolovali ďalšie stopy.
7 . Ak chcete skladbu odobrať zo zoznamu,
prejdite na skladbu a potom znovu stlačte
tlačidlo E. Značka začiarknutia sa odstráni
zo skladby.
8 . Keď skončíte, pomocou tlačidla ► vyberte
položku Kopírovať, a potom stlačte tlačidlo
E. Zobrazí sa kontextové okno kopírovania.
9 . Stlačte tlačidlo E, aby sa začal proces
kopírovania. Objaví sa kontextová lišta
priebehu kopírovania.
| POZNÁMKA |
Po dokončení kopírovania sa na zariadení USB vytvorí
priečinok s názvom MP.
Používanie rozhrania Bluetooth
Na vychutnanie si hudby s vysokou kvalitou
stereofónneho zvuku môžete použiť zariadenie s
rozhraním Bluetooth, a to úplne bez káblov!
Čo je to Bluetooth?
Bluetooth je technológia, ktoré umožňuje
zariadeniam kompatibilným s rozhraním Bluetooth
ľahké vzájomné prepájanie pomocou krátkeho
bezdrôtového spojenia.
• Zariadenie s rozhraním Bluetooth môže
spôsobovať šum alebo poruchy, v závislosti od
použitia.
- Keď je časť tela v kontakte s prijímacím/
vysielacím systémom zariadenia s rozhraním
Bluetooth alebo domácim kinom.
- Keď je vystavené elektrickým výkyvom z
prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo
predelením miestnosti.
- Keď je vystavené elektrickému rušeniu
zariadeniami s rovnakým frekvenčným
pásmom, vrátane medicínskych zariadení,
mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
• Spárujte domáce kino so zariadením s
rozhraním Bluetooth, pričom zachovajte malú
vzdialenosť.
• Čím je vzdialenosť medzi domácim kinom a
zariadením s rozhraním Bluetooth väčšia, tým
je kvalita horšia. Ak vzdialenosť presiahne
prevádzkový dosah rozhrania Bluetooth,
spojenie sa stratí.
• V miestach so slabou citlivosťou príjmu nemusí
spojenie rozhraním Bluetooth pracovať správne.
• Domáce kino má efektívny dosah príjmu do 10
metrov všetkými smermi, ak tam nie sú prítomné
žiadne prekážky. Spojenie sa automaticky preruší,
ak je vzdialenosť mimo tento dosah. Dokonca aj v
tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť prekážky,
akými sú napríklad steny alebo dvere.
• Toto bezdrôtové zariadenie môže počas
prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 43
Prehrávanie Médií
Kopírovanie
10 . Po dokončení kopírovania sa zobrazí hlásenie
„Prevod sa dokončil.“ . Stlačte tlačidlo E.
11 . Stlačením tlačidla RETURN (') sa vráťte
späť na obrazovku prehrávania.
05
Na obrazovke Prehrať výber môžete tiež vybrať možnosti
Vyb.vš, Zruš. ozn. Všetkých a Zrušiť.
• Na výber všetkých stôp použite možnosť Vyb.vš. Toto
zruší vaše individuálne výbery skladieb. Keď na diaľkovom
ovládači stlačíte tlačidlo RETURN (') alebo vyberiete
PREHRAŤ a potom stlačíte tlačidlo v, všetky stopy sa
objavia na obrazovke prehrávania hudby a výrobok začne
prehrávať všetky stopy, počnúc stopou 001.
• Na zrušenie výberu všetkých vybraných stôp použite
možnosť Zruš. ozn. Všetkých.
Potom vyberte jednotlivé stopy alebo použite možnosť
Vybrať všetko na výber všetkých skladieb a potom stlačte
tlačidlo RETURN (') na diaľkovom ovládači alebo vyberte
PREHRAŤ a potom stlačte tlačidlo E. Ak nepoužijete
možnosť Vybrať všetko alebo vyberiete jednotlivé stopy,
zoznam prehrávania sa nezmení.
• Možnosť Zrušiť zruší všetky zmeny, ktoré ste urobili
na obrazovke výberu prehrávania. Keď sa vrátite na
obrazovku Prehrávanie, Zoznam prehrávania bude
nezmenený.
43 |
2012-02-23 오후 2:18:03
Prehrávanie Médií
Pripojenie domáceho kina k zariadeniu s
rozhraním Bluetooth
5V 500mA
Pripojenie
Zariadenie s rozhraním Bluetooth
Skontrolujte, či zariadenie s rozhraním Bluetooth
podporuje činnosť stereofónnych slúchadiel
kompatibilných s rozhraním Bluetooth.
1 . Stlačte tlačidlo FUNCTION na diaľkovom
ovládaní produktu, aby sa zobrazila správa BT.
• Po dobu 2 sekúnd budete vidieť správu
WAIT a potom READY na prednom displeji
domáceho kina.
2 . Vyberte ponuku Bluetooth na zariadení s
rozhraním Bluetooth, ktoré chcete pripojiť.
(pozrite si návod na obsluhu zariadenia s
rozhraním Bluetooth)
3 . Vyberte ponuku stereofónnych slúchadiel na
zariadení s rozhraním Bluetooth.
• Budete vidieť zoznam naskenovaných zariadení.
4 . Zo zoznamu vyhľadávania vyberte položku
„SamsungHTS-XXXXXX“.
• Keď pripojíte domáce kino k zariadeniu s
rozhraním Bluetooth, na prednom displeji
sa zobrazí názov pripojeného zariadenia
s rozhraním Bluetooth, po ktorom bude
nasledovať názov domáceho kina.
5 . Prehrajte hudbu na pripojenom zariadení.
• Môžete počúvať hudbu prehrávanú na
zariadení s rozhraním Bluetooth pripojeným
prostredníctvom systému domáceho kina.
| POZNÁMKA |
Domáce kino podporuje iba SBC dáta so strednou kvalitou
(až do 237 KB/s pri 48 kHz) a nepodporuje SBC dáta s
vysokou kvalitou (328 Kb/s pri 44,1 kHz).
Funkcia AVRCP sa podporuje a fungovala by odlišne v
závislosti od špecifikácie druhého zariadenia.
Pripájajte len k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré
podporuje profil A2DP.
Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s rozhraním
Bluetooth.
Vyhľadanie alebo pripojenie produkt nemusí riadne
vykonať v nasledujúcich prípadoch:
- Ak sa v okolí domáceho kina emitujú silné elektrické
vlny.
- Ak sa s produktom spáruje súčasne viacero zariadení s
rozhraním Bluetooth.
- Ak je zariadenie s rozhraním Bluetooth vypnuté, nie je
na mieste alebo má poruchu.
- Uvedomte si, že zariadenia, akými sú mikrovlnné rúry,
bezdrôtové adaptéry LAN, plazmové žiarivky a plynové
sporáky používajú rovnaký frekvenčný rozsah ako
zariadenia s rozhraním Bluetooth, čo môže spôsobovať
elektrické rušenie.
Odpojenie zariadenia Bluetooth od
domáceho kina
Domáce kino môžete odpojiť od zariadenia
Bluetooth. (pozrite si návod na obsluhu zariadenia
s rozhraním Bluetooth)
• Domáce kino sa odpojí.
• Keď je domáce kino pripojené k zariadeniu
Bluetooth, na prednom displeji domáceho kina
sa zobrazí hlásenie DISCONNECTED.
Ak chcete odpojiť domáce kino od
zariadenia Bluetooh
Stlačte tlačidlo (
) na prednom paneli
domáceho kina, aby ste z režimu BT prepli na iný
režim alebo vypnite domáce kino
• Okrem odpojenia prostredníctvom funkčnej
konverzie bude pripojené zariadenie Bluetooth
pred ukončením spojenia čakať istý čas na
odpoveď domáceho kina. (Čas odpájania sa
môže v závislosti od zariadenia s rozhraním
Bluetooth odlišovať.)
• Momentálne pripojené zariadenie bude
odpojené.
| POZNÁMKA |
V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie zariadenia
s rozhraním Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi
systémom domáceho kina a zariadením s rozhraním
Bluetooth presiahne (10 metrov). Ak sa vzdialenosť
vráti do efektívneho dosahu alebo zariadenie Bluetooth
reštartujete, musíte ho znovu pripojiť.
Ak sa zariadenie s rozhraním Bluetooth vráti do
efektívneho dosahu, môžete reštartovaním obnoviť
spárovanie so zariadením s rozhraním Bluetooth.
| 44 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 44
2012-02-23 오후 2:18:05
Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
Otočiť
Vyberte na otočenie obrázka. (Týmto
otočíte obraz v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.)
Informácie
Zobrazí informácie o obrázku.
Prehliadanie fotografií
| POZNÁMKA |
Môžete prehliadať fotografie nachádzajúce sa na
disku DVD, zariadení USB, mobilnom zariadení
alebo v počítači.
Používanie ponuky Nástroje
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Prejsť na
zoznam
fotografií
Vyberte, aby ste prešli na zoznam
fotografií na aktuálnom médiu.
Spustiť
prezentáciu
Vyberte na spustenie prezentácie.
Rýchlosť
prezentácie
Vyberte, ak chcete nastaviť rýchlosť
prezentácie.
Efekt
prezentácie
Vyberte, ak chcete nastaviť špeciálne
efekty prezentácie.
Hudba v pozadí Vyberte, ak chcete počúvať hudbu
Zap.
počas sledovania prezentácie.
Nastavenie
hudby v pozadí
Režim obrazu
V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa
môže ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť všetky
možnosti.
Ak chcete povoliť funkciu hudby v pozadí, musí byť súbor
s fotografiami uložený na rovnakom médiu, ako je súbor s
hudbou. Kvalita zvuku však môže byť ovplyvnená dátovým
tokom MP3 súboru, veľkosťou fotografie a spôsobom
kódovania.
Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v režime
zobrazenia na celú obrazovku.
Používanie ponuky Nástroje, keď
je súbor zvýraznený
Keď je súbor zvýraznený, stlačte tlačidlo TOOLS.
Zobraziť
Vyberte, ak chcete vstúpiť do možností
triedenia: Interpret, Žáner, Mesačne,
Najnovší dátum atď. Možnosti triedenia,
ktoré sa objavia, budú závisieť od typu
uloženia a média.
Zobraz. prieč.
Objaví sa na obrazovke funkcie
Zobraziť. Vyberte zobrazenie priečinkov
na pamäťovom zariadení.
Titul
Objaví sa na obrazovke funkcie
Zobraziť. Vyberte na triedenie všetkých
súborov fotografií alebo videa na
pamäťovom zariadení podľa titulu.
Interpret
Objaví sa na obrazovke funkcie
Zobraziť. Vyberte položku Interpret
na triedenie a následné zobrazenie
všetkých hudobných stôp na
pamäťovom zariadení podľa interpreta.
Vyberte, ak chcete nastaviť nastavenie
hudby v pozadí.
Vyberte, ak chcete nastaviť nastavenia
obrazu.
- Dynamický : Vyberte, ak chcete
zvýšiť ostrosť.
- Štandardný : Vyberte pre väčšinu
sledovaných aplikácií.
- Film : Toto je najlepšie nastavenie
na pozeranie filmov.
- Používateľ : Umožňuje vám nastaviť
funkciu ostrosti resp. redukcie šumu.
Prehrávanie Médií
Priblížiť
05
V režime funkcie BT bude šetrič obrazovky aktivovaný, ak
bude stav pripravenosti zariadenia trvať 5 minút. Potom za
účelom pripojenia zariadenia BT vypnite šetrič obrazovky
a pripojte ho. Ak chcete vypnúť šetrič obrazovky, stlačte
ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači. (napr. tlačidlo
ovládania hlasitosti atď.)
| POZNÁMKA |
Keď používate funkciu BD wise, táto
ponuka sa neobjaví.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 45
45 |
2012-02-23 오후 2:18:07
Prehrávanie Médií
Album
Objaví sa na obrazovke funkcie
Zobraziť. Vyberte položku Album
na triedenie a následné zobrazenie
všetkých hudobných stôp na
pamäťovom zariadení podľa albumu.
Žáner
Objaví sa na obrazovke funkcie
Zobraziť. Vyberte položku Žáner
na triedenie a následné zobrazenie
všetkých hudobných stôp na
pamäťovom zariadení podľa žánru.
6. Keď skončíte, pomocou tlačidiel
◄► vyberte položku Prehrať a
potom stlačte tlačidlo E. Spustí
sa prezentácia obsahujúca vybrané
fotografie.
7. Ak chcete pozastaviť prezentáciu,
jedenkrát stlačte tlačidlo E. Ak
chcete reštartovať prezentáciu,
znovu stlačte tlačidlo E.
8. Ak chcete prezentáciu zastaviť,
stlačte tlačidlo RETURN (').
| POZNÁMKA |
Potom, ako sa prezentácia začne,
môžete prezentáciu ovládať
stláčaním tlačidla TOOLS a
zobrazením ponuky Prezentácia.
Pozrite si časť „Používanie ponuky
Nástroje“ na strane 45.
Objaví sa na obrazovke funkcie
Zobraziť. Vyberte na triedenie a
Najnovší dátum následné zobrazenie všetkých súborov
fotografií alebo videa na pamäťovom
zariadení od najnovšieho po najstaršie.
Objaví sa na obrazovke funkcie
Zobraziť. Vyberte na triedenie a
Najstarší dátum následné zobrazenie všetkých súborov
fotografií alebo videa na pamäťovom
zariadení od najstaršieho po najnovšie.
Mesačne
Objaví sa na obrazovke funkcie
Zobraziť. Vyberte na triedenie všetkých
súborov fotografií alebo videa na
pamäťovom zariadení podľa mesiaca,
kedy boli vytvorené.
Prehrať výber
Funkcia Prehrať výber vám umožňuje
vybrať konkrétne hudobné, video a
fotografické súbory na prehrávanie.
Funguje v podstate rovnako pri
všetkých médiách. Príklad uvedený
nižšie sa týka fotografií.
1. Na obrazovke zobrazenia miniatúr
označte fotografiu a potom stlačte
tlačidlo TOOLS na diaľkovom
ovládači.
2. V ponuke Nástroje vyberte položku
Prehrať výber a potom stlačte
tlačidlo E.
3. Na obrazovke výberu pomocou
tlačidiel ▲▼◄► vyberte
fotografiu, ktorú chcete zobraziť a
potom stlačte tlačidlo E. Naľavo
od obrázku sa objaví značka.
4. Zopakujte krok 3 pre každú
fotografiu, ktorú chcete zobraziť.
5. Ak chcete zrušiť označenie
fotografie, vyznačte ju a potom
stlačte tlačidlo E.
Funkciu Odoslať použite na vkladanie
vybraných súborov na servery Picasa,
Facebook, Cloud Storage, N Drive alebo
Family Story.
Ak chcete použiť funkciu Odoslať,
musíte si na on-line stránke zriadiť
konto a následne sa prihlásiť pomocou
funkcie prihlásenie.
Odoslať
1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte súbor a potom stlačte
tlačidlo E.
2. Zopakujte pre každú stopu alebo
súbor, ktoré chcete vložiť.
| POZNÁMKA |
Môžete sa tiež presunúť na položku
Vyb.vš na pravej strane a potom
stlačiť tlačidlo E pre výber
všetkých stôp alebo súborov.
3. Vyberte položku Odoslať na pravej
strane a potom stlačte tlačidlo E.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
on-line stránku, na ktorú chcete
súbory alebo stopy vložiť a potom
stlačte tlačidlo E.
| 46 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 46
2012-02-23 오후 2:18:08
Prihl./Odhlásiť
Vyberte, ak chcete vytvoriť zoznam
prehrávania alebo pridať súbory alebo
stopy do zoznamu prehrávania.
1. Zvoľte položku Pridať do z. t. a
potom stlačte tlačidlo E.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼◄►
zvýraznite stopu alebo súbor a
potom stlačte tlačidlo E.
3. Zopakujte pre každú stopu alebo
súbor, ktoré chcete pridať.
Upr. zozn.
skladieb
| POZNÁMKA |
Môžete sa tiež presunúť na položku
Vybrať všetko na pravej strane a
potom stlačiť tlačidlo E pre výber
všetkých stôp alebo súborov.
4. Zvoľte položku Pridať napravo a
potom stlačte tlačidlo E.
Pridať do z. t.
Odstrániť
(zoznam
prehrávania)
1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte súbor a potom stlačte
tlačidlo E.
2. Zopakujte pre každú stopu alebo
súbor, ktoré chcete odstrániť.
Prehrávanie Médií
Vyberte položku Upraviť zoznam
skladieb, ak chcete odstrániť súbory
alebo stopy zo súčasného zoznamu
skladieb. Pamäťové zariadenie
obsahujúce zoznam skladieb musíte
vložiť do produktu alebo pripojiť k
produktu.
05
Funkcia Prihlásenie/Odhlásenie vám
umožňuje prihlásiť sa k vášmu on-line
kontu Samsung.
5. Na obrazovke, ktorá sa následne
objaví, vykonajte jednu z
nasledujúcich činností:
• Vyberte si zoznam prehrávania, do
ktorého chcete pridať stopy alebo
súbory a potom stlačte tlačidlo E.
• Zvoľte Vytv. nové a potom stlačte
tlačidlo E. Na kontextovej
klávesnici, ktorá sa následne objaví,
vytvorte názov pre nový zoznam
prehrávania. Číslice zadajte pomocou
čísel na diaľkovom ovládači. Písmená
zadávajte tak, že pomocou tlačidiel
▲▼◄► budete presúvať kurzor
a potom stlačte tlačidlo E. Keď
budete hotoví, presuňte sa na položku
HOTOVO v dolnej časti obrazovky a
potom stlačte tlačidlo E.
Prehrať akt.
skup.
Po usporiadaní podľa interpreta, žánru,
albumu, titulu, najnovšieho dátumu,
najskoršieho dátumu alebo mesačne
vyberte skupinu, ktorá je výsledkom
triedenia (napríklad všetky obrázky
nasnímané v auguste) a potom vyberte
položku Prehrať aktuálnu skupinu, aby
sa prehrali alebo zobrazili iba súbory v
danej skupine.
Prejsť na
zoznam
skladieb
Vyberte, ak chcete prejsť na časť
Zoznam skladieb na hlavnej obrazovke
AllShare.
V závislosti od toho, na ktorú obrazovku
sa pozeráte, vyberte položku Odstrániť
na vymazanie súboru z vymazateľného
média (ako je napríklad USB zariadenie)
alebo odstránenie zoznamu prehrávania.
Kódovanie
Kódovanie - ktoré sa mení podľa
jazyka alebo geografickej oblasti upravuje, ako produkt triedi, zoraďuje
a prezentuje súbory alebo stopy,
zobrazuje údaje atď. Vyberte položku
Kódovanie, aby ste zmenili kódovanie
tak, aby vyhovovalo vášmu jazyku alebo
geografickej oblasti.
Informácie
Zobrazuje informácie o mediálnom
súbore a obsahu.
3. Vyberte položku Odstrániť na
pravej strane a potom stlačte
tlačidlo E.
| POZNÁMKA |
V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa
môže ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť všetky
možnosti.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 47
47 |
2012-02-23 오후 2:18:09
Prehrávanie Médií
Počúvanie rádia
Používanie tlačidiel na diaľkovom
ovládaní
1 . Stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte FM.
2 . Nalaďte požadovanú stanicu.
• Ladenie predvoľby 1: Stlačením tlačidla
5 zvoľte tlačidlo PRESET a potom
stlačením tlačidla TUNING/CH (,.) zvoľte
predvolenú stanicu.
- Predvoľby staníc môžete naladiť až po
ich pridaní do pamäte produktu.
• Manuálne ladenie: Stlačením tlačidla
5 zvoľte možnosť MANUAL a potom
stlačením tlačidla TUNING/CH (,.)
nalaďte nižšiu alebo vyššiu frekvenciu.
• Automatické ladenie: Stlačením tlačidla
5 zvoľte možnosť MANUAL a potom
stlačením tlačidla TUNING/CH (,.)
automaticky prehľadajte frekvenčné pásmo.
5 . Ak chcete predvoliť ďalšiu stanicu, zopakujte
kroky 2 až 4.
• Ak chcete naladiť predvolenú stanicu,
stlačte tlačidlo TUNING/CH (,.).
O vysielaní RDS
Používanie technológie RDS
(Radio Data System) na príjem FM staníc
RDS umožňuje FM staniciam odosielať ďalšie
signály popri štandardných programových
signáloch.
Príklad: Stanice odosielajú svoje názvy, ako aj
informácie o type vysielaného programu, napr.
šport alebo hudba atď.
Pri naladení FM stanice poskytujúcej službu RDS
sa na displeji rozsvieti indikátor RDS.
Popis funkcie RDS
Príklad: Predvolenie frekvencie FM 89,10 do
pamäte.
• PTY (Typ programu): Zobrazí typ programu,
ktorý sa momentálne vysiela.
• PS NAME (Názov programovej služby): Indikuje
názov vysielacej stanice a pozostáva z 8 znakov.
• RT (Text rádia): Dekóduje textové vysielanie
stanice (ak sa poskytuje) a pozostáva z max. 64
znakov.
• CT (Čas hodín): Dekóduje presný čas vysielaný
na frekvencii FM. Niektoré stanice nemusia
vysielať informácie PTY, RT alebo CT, a preto
sa príslušné údaje nemusia zobraziť za každých
okolností.
• TA (Dopravné správy): TA ON/OFF: Signalizuje,
že dopravné správy sa práve vysielajú.
1 . Stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte FM.
| POZNÁMKA |
2 . Stláčaním tlačidla TUNING/CH (,.) zvoľte
<89.10>.
RDS nemusí fungovať správne, ak naladená stanica
nevysiela signál RDS správne, prípadne je intenzita
signálu nízka.
Nastavenie režimu Mono/Stereo
Stlačte tlačidlo MO/ST.
• Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepne
medzi režimom STEREO a MONO.
• V oblasti s nekvalitným príjmom zvoľte možnosť
MONO, aby ste dosiahli zreteľný príjem bez
rušenia.
Predvolenie staníc
3 . Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
• Na displeji sa rozsvieti ČÍSLO.
4 . Znovu stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
• Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY skôr, ako
ČÍSLO samovoľne zmizne z displeja.
• Po stlačení tlačidla TUNER MEMORY
ČÍSLO zmizne z displeja a stanica sa uloží
do pamäte.
| 48 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 48
2012-02-23 오후 2:18:11
Vyhľadanie programu pomocou kódov
Signály RDS vysielané rozhlasovou stanicou
môžete zobraziť na displeji.
Pri počúvaní rozhlasovej stanice FM stlačte tlačidlo
RDS DISPLAY.
• Po každom stlačení tlačidla sa na displeji bude
prepínať zobrazenie nasledujúcich informácií:
PS NAME RT CT Frekvencia
PTY
Počas vyhľadávania sa zobrazí <PS
NAME> a následne sa zobrazia názvy
staníc. Ak sa neodosiela žiaden signál,
zobrazí sa <NO PS>.
RT
(Text rádia)
Počas vyhľadávania sa zobrazí <RT>
a následne sa zobrazia textové správy
vysielané príslušnou stanicou. Ak sa
neodosiela žiaden signál, zobrazí sa
<NO RT>.
Frekvencia
Frekvencia stanice (služba bez signálu
RDS)
O znakoch zobrazovaných na displeji
Keď displej zobrazuje signály PS alebo RT,
používajú sa nasledujúce znaky.
• Okno displeja nedokáže rozoznať veľké a malé
písmená a vždy používa veľké písmená.
• Okno displeja nedokáže zobraziť znaky s
diakritikou. <A,> môže zastávať znaky <A’s> s
diakritikou, napr. <À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>
Indikácia PTY (Program Type)
a funkcia PTY-SEARCH
Jednou z výhod služby RDS je to, že
špecifikovaním kódov PTY môžete lokalizovať
konkrétny druh programu v rámci predvolených
kanálov.
Skôr než začnete!
• Vyhľadávanie PTY sa vzťahuje len na predvolené
stanice.
• Ak chcete ukončiť vyhľadávanie kedykoľvek
v jeho priebehu, stlačte tlačidlo 5 počas
vyhľadávania.
• Na vykonanie nasledujúcich krokov máte
vyhradený časový limit. Ak sa nastavenie zruší
skôr než skončíte, začnite znova od kroku 1.
• Keď stlačíte tlačidlá na primárnom diaľkovom
ovládaní, uistite sa, že ste zvolili FM stanicu
pomocou primárneho diaľkového ovládania.
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
1 . Pri počúvaní rozhlasovej stanice FM stlačte
tlačidlo PTY SEARCH.
2 . Tlačidlo PTY- alebo PTY+ stláčajte dovtedy,
kým sa na displeji nezobrazí želaný kód PTY.
• Na displeji sa zobrazia kódy PTY popísané
napravo.
3 . Stlačte tlačidlo PTY SEARCH znovu, kým sa
kód PTY zvolený v predchádzajúcom kroku
stále zobrazuje na displeji.
• Centrálna jednotka vyhľadá 15
predvolených FM staníc a zastaví
vyhľadávanie, keď nájde zvolenú položku;
následne príslušnú stanicu naladí.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 49
Prehrávanie Médií
PS
(Programové
služby)
05
Zobrazenie signálov RDS
49 |
2012-02-23 오후 2:18:12
Prehrávanie Médií
Používanie tlačidiel špeciálnych
efektov diaľkového ovládania
Funkcia SOUND EFFECT
SOUND
Obyčajné 2D video si môžete vychutnať v režime 3D.
EFFECT
| POZNÁMKA |
Umožňuje vám zvoliť režim, ktorý optimalizuje zvuk.
1. Stlačte tlačidlo SOUND EFFECT.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný režim:
DSP alebo Režim zvuku.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný zvukový
efekt.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Vyp.
• MP3 Enhancer : Napomáha zvýšiť zážitok z vnímania
zvuku (napr. hudba vo formáte mp3). Zvuk v kvalite
MP3 (24 kHz, 8 bitov) môžete prevzorkovať na zvuk v
kvalite CD (44,1 kHz, 16 bitov).
• Power Bass : Zvýši úroveň hlasitosti basových tónov a
poskytuje dunivé zvukové efekty.
• Vyp. : Zvoľte pre bežný posluch.
Prehrávanie 2D videa v 3D režime
Ak sa presuniete na obrazovku Domovská obrazovka
alebo Domovská obrazovka Smart Hub, kým sa
nachádzate v režime 3D, automaticky sa prepne na
režim 2D.
vTuner
vTuner
vTuner je funkcia počúvania rádia. Ak stlačíte tlačidlo
vTuner, môžete prejsť do aplikácie vTuner.
Funkciu vTuner môžete začať používať po prevzatí
aplikácie vTuner z lokality Samsung Apps.
Režim zvuku
Virtual Sound  Hudba  Správy  Dráma  Kino
 Šport  Hra  Vyp.
3D zvuk
Upravením hĺbky zvuku pomocou úrovní nastavenia
môžete dosiahnuť prirodzenejší a realistickejší
priestorový zvuk s obohatenými tónmi.
Vyp.  Vysoké  Stredné  Nízke
| POZNÁMKA |
Nie je k dispozícii v režime FM.
| 50 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 50
2012-02-23 오후 2:18:15
Sieťové Služby
Smart Hub na prvý pohľad
1
34
Search
1 . Produkt pripojte k sieti.
(Pozrite si stranu 20)
2 . Konfigurujte nastavenia siete.
(Pozri strany 29 – 32)
2
Sieťové Služby
Ak chcete použiť sieťové služby, musíte
najskôr:
06
Pripojením výrobku k sieti si môžete vychutnať
rôzne sieťové služby, ako napríklad Smart Hub
alebo BD-LIVE.
0
9
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
Používanie Smart Hub
a Prihlásiť sa b WallPaper / Nástroje ' Späť
Pomocou Smart Hub môžete priamo preberať
filmy, videá a hudbu z Internetu a máte prístup k
rôznym plateným alebo bezplatným aplikáciám
a môžete si ich prezerať na svojom televízore.
Obsah aplikácií zahŕňa správy, šport, predpovede
počasia, kurzy na burze cenných papierov, mapy,
fotografie a hry.
Pokyny vysvetľujúce používanie funkcie Smart
Hub nájdete v nasledujúcich krokoch:
1 . Prejdite na lokalitu www.samsung.com.
2 . V hornej časti stránky kliknite na položku
Podpora.
3 . Na stránke podpory zadajte modelové
označenie vášho produktu do poľa Modelové
označenie.
4 . Na stránke, ktorá sa objaví, kliknite na
položku Získať preberania na ľavej strane pod
možnosťou Preberania. Objaví sa Centrum
preberania.
1
Your Video : Poskytuje odporúčania pre videá na
základe vašej voľby.
2
Search : Poskytuje integrované vyhľadávanie
vašich poskytovateľov videa a pripojených zariadení
AllShare.
3
Odporúča sa : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung.
4
Komerčné : Zobrazí Sprievodcu Smart Hub, úvod k
výrobku a úvody k novým aplikáciám.
5
Family Story : Spôsob, ako bez námahy získať
prístup k rodinnému obsahu.
• Poskytuje kedykoľvek a kdekoľvek prístup k
rodinným fotografiám, správam a udalostiam.
6
Fitness : Brána k zjednoteným službám
starostlivosti o seba.
• Prezentuje fitnes videá od rôznych obsahových
partnerov so spätnou väzbou o spálených
kalóriách po každom cvičení.
7
Kids : Služba Deti ponúka deťom ľahký a bezpečný
spôsob, ako si vychutnať ich obľúbený obsah.
• Ponúka širokú škálu zábavného a bezpečného
obsahu pre deti.
8
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá diaľkového
ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v Smart
Hub.
• ČERVENÉ (A) : Slúži na prihlásenie do Smart
Hub.
• ZELENÉ (B) : Zobrazuje obrazovku pozadia.
• Tools : Zobrazuje okno nastavení.
• Return : Slúži na návrat na predchádzajúcu
ponuku.
5 . Na stránke Centrum preberania kliknite na
kartu Návody.
6 . Na karte Návody kliknite na ikonu súboru na
pravej strane Návodu na obsluhu Smart Hub.
Návod sa prevezme.
| POZNÁMKA |
Webové umiestnenie príručky k funkcii Smart Hub
podlieha zmene bez oznámenia.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 51
8
51 |
2012-02-23 오후 2:18:18
Sieťové Služby
9
Moje aplikácie : Zobrazuje osobnú galériu aplikácií,
do ktorej môžete pridávať alebo z nej mazať alebo v
nej upravovať aplikácie.
0
Samsung Apps : Otváranie funkciu Aplikácie
Samsung, ktorá slúži na preberanie rôznych
spoplatnených alebo bezplatných aplikačných
služieb.
Webový prehliadač na prvý pohľad
1
http://www.google.com/
Používanie webového prehliadača
Google Search
Pomocou aplikácie Webový prehliadač, ktorá je
štandardne nainštalovaná na obrazovke Smart
Hub, sa môžete pripájať na internet.
I’m Feeling Lucky
b Control Panel Link Browsing / Tools ' Exit
2
1 . Vyberte položku Smart Hub na domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo E.
2 . Vyberte aplikáciu Webový prehliadač pod
položkou Smart Hub a potom stlačte tlačidlo
E.
| POZNÁMKA |
Keď spustíte aplikáciu Webový prehliadač s televízorom
kompatibilným s funkciou BD Wise pripojeným pomocou
kábla HDMI k produktu a funkcia BD Wise je zapnutá prehliadač sa maximalizuje tak, aby vyplnil obrazovku a
rozlíšenie televízora sa automaticky nastaví na optimálne
rozlíšenie.
Webový prehliadač nie je kompatibilný s aplikáciami Java.
Ak sa pokúsite prevziať súbor a súbor sa nedá uložiť,
objaví sa chybové hlásenie.
Prehrávanie videí typu Flash nie je podporované.
Funkcia E-commerce, ktorá slúži na on-line nákup
výrobkov, nie je podporovaná.
ActiveX sa nepodporuje.
1
Ovládací panel : Zobrazuje rozličné funkcie
aplikácie Webový prehliadač.
•
: Prechádza na predchádzajúcu stranu.
: Prechádza na poslednú stranu pred
•
návratom.
• : Znovu načíta aktuálnu stranu tak, aby sa
obnovila na obrazovke.
: Prechádza na domovskú obrazovku aplikácie
•
Webový prehliadač.
• : Umožňuje vám priblížiť alebo oddialiť
obrazovku pri rozličných percentách.
•
: Umožňuje vám označiť konkrétne strany
záložkou tak, že sa na ne môžete ľahko presunúť.
•
: Umožňuje vám zobraziť históriu vami
navštívených stránok podľa dátumu, názvu alebo
frekventovanosti.
http://www.google.com/
•
: Umožňuje vám
manuálne zadávať adresu stránky alebo vybrať
stránku zo zoznamu navštívených stránok, aby
ste sa na stránku mohli presunúť.
•
: Umožňuje vám ľahko prepínať medzi
viacerými, súčasne otvorenými oknami aplikácie
Webový prehliadač.
: Umožňuje vám vyhľadávať informácie
•
pomocou zadávania slov.
•
: Umožňuje vám zdieľať aktuálnu stránku s
vašou rodinnou skupinou pomocou odoslania
správy.
•
: Umožňuje vám nakonfigurovať všetky
nastavenia pre používanie aplikácie Webový
prehliadač.
| 52 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 52
2012-02-23 오후 2:18:22
06
Sieťové Služby
2
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá diaľkového
ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v
aplikácii Webový prehliadač.
• ZELENÉ (B) : Zobrazuje ovládací panel.
• ŽLTÉ (C) : Na vyhľadanie prepojenia.
• Tools : Zobrazuje okno Nástroje.
• Exit : Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku.
BD-LIVE™
Keď už je produkt pripojený k vašej sieti, môžete
si vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa
týkajú filmov, ktoré sú k dispozícii na diskoch
kompatibilných s BD-LIVE.
1 . Pripojte USB pamäťovú kartu memory stick
ku konektoru USB na prednej časti produktu,
a potom skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre
služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne
1 GB voľného miesta.
2 . Vyberte položku Nastavenia na obrazovke
Domovská obrazovka a potom stlačte tlačidlo
E.
3 . Zvoľte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
E.
4 . Vyberte položku Nastavenia BD-Live a
potom stlačte tlačidlo E.
5 . Vyberte položku Správa BD údajov a potom
stlačte tlačidlo E.
6 . Zvoľte Výber zariadenia a potom stlačte
tlačidlo E.
7 . Zvoľte USB a potom stlačte tlačidlo E.
8 . Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
9 . Vyberte položku zo zoznamu obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
| POZNÁMKA |
Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah sa môžu
líšiť v závislosti od výrobcu disku.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 53
53 |
2012-02-23 오후 2:18:24
Príloha
Ďalšie informácie
Poznámka
VÝSTUP HDMI
Pripojenia
• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora.
• Ak si chcete vychutnať videá s 3D technológiou, musíte mať HDMI pripojenie.
• Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke položku
Hlboké farby HDMI na možnosť Vyp..
Nastavenia 3D
• Ak chcete pri niektorých 3D diskoch zastaviť film počas 3D prehrávania, jeden krát stlačte
tlačidlo 5. Film sa zastaví a možnosť 3D režim sa deaktivuje. Ak chcete zmeniť výber možnosti
3D počas prehrávania 3D filmu, raz stlačte tlačidlo 5. Objaví sa ponuka Blu-ray. Znovu stlačte
tlačidlo 5 a potom zvoľte 3D Nastavenia v ponuke Blu-ray.
• V závislosti od obsahu a polohy obrázku na obrazovke televízora môžete vidieť vertikálne čierne
čiary na ľavej strane, pravej strane alebo na obidvoch stranách.
Pomer strán
• V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré pomery strán k dispozícii.
• Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže sa
zobraziť skreslený obraz.
• Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po
bokoch obrazu).
BD Wise (iba výrobky značky Samsung)
Nastavenia
• Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa
objaví v ponuke Rozlíšenie.
• Ak je výrobok pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD
Wise používať.
• Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte možnosť BD Wise na výrobku aj na televízore na
Zap.
Digitálny výstup
• Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk
alebo bude zvuk príliš hlasný.
• Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
• Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania.
• Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania.
• Nastavenie digitálneho výstupu neovplyvňuje analógový (Ľ/P) zvuk ani výstup zvuku HDMI do
vášho televízora. Po pripojení produktu k AV prijímaču ovplyvňuje optický výstup a výstup zvuku
HDMI.
• Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber
digitálneho výstupu (PCM alebo Bitstream).
| 54 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 54
2012-02-23 오후 2:18:25
Internetové pripojenie BD-Live
07
• Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Príloha
• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak kábel HDMI nepodporuje CEC.
• Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+, váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
Správa BD údajov
• Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie disku
sa zastaví.
• Podporované sú iba USB zariadenia naformátované v súborovom systéme FAT (menovka zväzku
DOS 8.3). Odporúčame vám používať USB zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 protokol s 4 MB/
sek. alebo s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania.
• Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
• Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa môže líšiť v závislosti od podmienok.
DivX® video na požiad.
Nastavenia
• Viac informácií o DivX(R) VOD nájdete na stránke „http://vod.divx.com“.
Predný displej
• Nemôžete zmeniť jas tlačidla
a tlačidla VOL +, -.
Nastavenie reproduktorov
• Keď je položka Výber reproduktora nastavená na možnosť Reproduktor TV, výstup zvuku sa
realizuje prostredníctvom reproduktorov TV.
HDMI audio
• Keď je audio výstup HDMI nastavený na reproduktor TV, automaticky sa konvertuje na 2 kanály.
Spätný zvukový kanál
• Keď je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Vyp., funkcia Spätný audio kanál nie
je k dispozícii.
• Používanie kábla HDMI necertifikovaného pre ARC (Audio Return Channel) môže spôsobiť
problém s kompatibilitou.
• Funkcia ARC je dostupná len v prípade, ak pripojený TV podporuje rozhranie ARC.
Digitálny výstup
• Digitálny výstup je možné aktivovať, keď sa položka Výber reproduktora nastaví na možnosť
Reproduktor TV.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 55
55 |
2012-02-23 오후 2:18:27
Príloha
Prehrávanie súborov videa
• Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami 20 MB/s alebo viac presahujú schopnosti výrobku
a môžu sa počas prehrávania zastaviť.
Výber jazyka zvuku
• Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia zvuku BONUSVIEW, na obrazovke nebude
zobrazený indikátor ◄►.
• Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto
funkcia alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné.
• Niektoré Blu-ray disky vám umožňujú vybrať buď zvukovú stopu PCM, alebo Dolby Digital v
anglickom jazyku.
Prehrávanie
Výber jazyka titulkov
• Možno budete môcť zmeniť jazyk titulkov v Ponuke disku, záleží to od Blu-ray disku/DVD disku.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
• Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú kódované na disku a nemusí byť dostupná pre
všetky disky Blu-ray/DVD.
• Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
• Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
• Primerane sa zobrazí celkový počet primárnych a sekundárnych titulkov.
Prehrávanie JPEG súborov
• Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v režime zobrazenia na celú obrazovku.
Používanie tlačidla TOOLS počas prehliadania obrázkov
• Ak je systém pripojený k TV s podporou rozhrania BD Wise s funkciou BD Wise nastavenou na
možnosť Zap., ponuka Nastavenia obrazu sa nezobrazí.
• Funkcia Hudba v pozadí nebude fungovať, pokiaľ sa hudobný súbor a súbor fotografie
nenachádzajú na rovnakom úložnom médiu. Kvalita zvuku tiež môže byť ovplyvnená dátovým
tokom hudobného MP3 súboru, veľkosťou fotografií a spôsobom kódovania.
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
AllShare Play
• Aby ste predišli možnému poškodeniu pamäťového zariadenia USB, musíte pamäťové zariadenie
USB odobrať bezpečne (pomocou funkcie „Bezpečné odstránenie USB“). Stlačením tlačidla
HOME prejdite na ponuku Domov, stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo a potom stlačte tlačidlo E.
Prehrávanie hudby
• Pred pripojením zariadenia iPod k produktu nastavte hlasitosť na stredne vysokú úroveň.
• Keď je produkt zapnutý a pripojíte k nemu zariadenie iPod, začne sa nabíjať batéria zariadenia
iPod.
| 56 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 56
2012-02-23 오후 2:18:28
Sledovanie filmu
07
Príloha
AllShare Play
• Ak chcete sledovať iPod video, musíte mať k TV pripojené rozhranie (kompozitného) VIDEO
výstupu (viď. str. 18).
• Ak chcete prehrávať iPod video cez VIDEO výstup, vypnite rozhranie Anynet+ (HDMI-CEC).
• Na TV sa zobrazí len obrazovka prehrávania. Zobrazte ďalšie obrazovky iPod na prehrávači iPod.
• Ak sa chcete vrátiť k ponukám zariadenia iPod, kým je prehrávač iPod pripojený pomocou
dokovacej stanice, stlačte tlačidlo FUNCTION na diaľkovom ovládaní alebo stlačte
na
prednom paneli systému a zvoľte R. IPOD.
Funkčný režim sa prepína nasledovne:
BD/DVD  D. IN  AUX  R. IPOD  HDMI1  HDMI2  FM  BT
Modely zariadení iPod/iPhone, ktoré je možné používať s týmto produktom
iPod
• Ovládanie hlasitosti nemusí fungovať správne v prípade modelov zariadení iPod a iPhone, ktoré
nie sú uvedené na strane 36. Ak nastane problém s niektorým z vyššie uvedených zariadení,
aktualizujte softvér zariadenia iPod/iPhone na najnovšiu verziu.
• V závislosti od verzie softvéru prehrávača iPod môže dochádzať k problémom s ovládaním. Nejde
o poruchu domáceho kina.
• V závislosti od verzie softvéru alebo typu zariadenia iPod sa niektoré obslužné operácie môžu
líšiť. Nainštalujte najnovší softvér pre zariadenie iPod. (odporúča sa)
• Hudbu alebo videá si môžete vychutnávať prostredníctvom funkcie Blu-ray/DVD a užívať si
hudbu, videá prostredníctvom funkcie Remote iPod. Ak si chcete vychutnať videá, musíte použiť
dokovaciu stanicu pre iPod.
• Funkčnosť prehrávania obsahu aplikácií prostredníctvom tohto produktu sa negarantuje.
Odporúčame vám prehrávať obsah prevzatý do zariadenia iPod.
• Ak máte problém pri používaní zariadenia iPod, navštívte stránku www.apple.com/support/ipod.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 57
57 |
2012-02-23 오후 2:18:30
Príloha
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
Prehrávanie Blu-ray disku/elektronického obsahu/digitálneho obsahu
HDMI/pripojené
Výstup
HDMI/nepripojené
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Elektronický obsah/
Digitálny obsah
Režim VIDEO
Režim VIDEO
BD Wise
Rozlíšenie disku
Blu-ray
1080p@60F
576i/480i
-
Auto
Maximálne
rozlíšenie vstupu
televízora
Maximálne rozlíšenie
vstupu televízora
576i/480i
-
1080p pri 60F
1080p pri 60F
1080p pri 60F
576i/480i
-
Filmová snímka: Auto
(24Fs)
1080p pri 24F
1080p pri 24F
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
Nastavenie
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
Prehrávanie DVD
HDMI/pripojené
Výstup
Nastavenie
HDMI/nepripojené
Režim HDMI
Režim VIDEO
Režim VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
576i/480i
-
1080p pri 60F
1080p pri 60F
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
| 58 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 58
2012-02-23 오후 2:18:31
Výber digitálneho výstupu
PCM
Až do PCM 7.1k
PCM
DTS Opätovne kódov.
Dolby Digital
Až do PCM 7.1k
Dolby Digital
DTS Opätovne kódov.
Dolby Digital
Plus
Až do PCM 7.1k
Dolby Digital Plus
DTS Opätovne kódov.
Až do PCM 7.1k
Dolby TrueHD
DTS Opätovne kódov.
Až do PCM 6.1k
DTS
DTS Opätovne kódov.
Až do PCM 7.1k
DTS-HD zvuk s
vysokým rozlíšením
DTS Opätovne kódov.
DTS-HD zvuk
s vysokým
rozlíšením
DTS-HD
Master Audio
PCM
Audio Stream
Dolby Digital
na DVD
DTS
Akýkoľvek
Bitstream (Dolby D
Opätovne kódov.)
AV prijímač s podporou HDMI
PCM
Audio Stream
Dolby TrueHD
na disku Bluray
DTS
Definícia pre
Blu-ray disk
Bitstream (DTS
Opätovne kódov.)
Dolby Digital Opätovne
kódov.*
Dolby Digital Opätovne
kódov.*
Dolby Digital Opätovne
kódov.*
Dolby Digital Opätovne
kódov.*
Dolby Digital Opätovne
kódov.*
Príloha
Pripojenie
Bitstream
(nespracovaný)
07
Nastavenie
Dolby Digital Opätovne
kódov.*
DTS-HD Master
Dolby Digital Opätovne
DTS Opätovne kódov.
Audio
kódov.*
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
Až do PCM 5.1k
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Až do PCM 6.1k
DTS
DTS
DTS
Realizuje výstup len
Dekóduje zvuk hlavnej
hlavného streamu
Dekóduje zvuk hlavnej funkcie
Dekóduje zvuk
a zvuk BONUSVIEW
hlavnej funkcie a audia, aby prijímač funkcie a zvuk BONUSVIEW dokopy do PCM zvuku
zvuk BONUSVIEW AV mohol dekódovať dokopy do PCM zvuku
a pridá Zvukové efekty
bitový tok zvuku.
a pridá Zvukové efekty
dokopy do PCM
navigovania, potom PCM
navigovania, potom PCM zvuk
zvuku a pridá
Nebudete počuť
opätovne zakóduje do
Zvukové efekty
zvuk BONUSVIEW zvuk opätovne zakóduje do digitálneho toku bitov Dolby
DTS toku bitov.
navigovania.
ani zvukové efekty
alebo PCM.
navigácie.
Až do PCM 7.1k
* Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenia „Re-encoded Dolby D (Dolby D opätovne kódované)“ sa
nepoužijú. Výstup bude PCM 2k.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku:
- Zvuk hlavnej funkcie: Zvukový záznam hlavnej funkcie.
- BONUSVIEW zvuk: Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
- Zvukové efekty navigovania: Ak vyberiete niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť zvukové efekty
navigovania. Funkcia Zvukové efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk odlišná.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0224.indd 59
59 |
2012-02-24 오전 11:37:38
Príloha
Riešenie problémov
Keď produkt nefunguje správne, naštudujte si nižšie uvedenú tabuľku. Ak vzniknutý problém nie je
uvedený nižšie alebo nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite produkt, odpojte napájací kábel a
kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko Samsung Electronics.
Symptóm
Kontrola/riešenie
Nemôžem vysunúť disk.
• Je napájací kábel bezpečne pripojený k zásuvke?
• Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.
Pripojenie zariadenia iPod
zlyhá.
• Skontrolujte stav konektora zariadenia iPod a dokovacej stanice.
• Pravidelne aktualizujte softvér zariadenia iPod.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Disk Blu-ray/DVD zakúpený v zahraničí nemusí byť možné prehrať.
Prehrávanie sa avnespustí.
• Disky CD-ROM a DVD-ROM nemožno prehrávať v tomto zariadení.
• Skontrolujte, či je úroveň hodnotenia správna.
Prehrávanie sa nespustí
ihneď po stlačení tlačidla
Prehrať/pozastaviť.
• Používate deformovaný disk alebo disk so škrabancami na povrchu?
• Disk utrite dočista.
Nereprodukuje sa zvuk.
• Domáce kino neprehráva zvuk počas pretáčania, spomaleného prehrávania a krokového
prehrávania.
• Sú reproduktory správne pripojené? Je nastavenie reproduktorov správne prispôsobené?
• Je disk vážne poškodený?
Diaľkové ovládanie nefunguje
• Prevádzkujete diaľkové ovládanie v prevádzkovom dosahu a v náležitom uhle vzhľadom na senzor?
• Nie sú batérie vybité?
• Zvolili ste funkčný režim (TV/BD) diaľkového ovládania (TV alebo BD) správne?
• Disk sa otáča, ale
nezobrazuje sa obraz.
•
•
•
•
• Kvalita obrazu je nízka a
obraz sa chveje.
Je televízor zapnutý?
Sú videokáble správne pripojené?
Je disk znečistený alebo poškodený?
Nekvalitne vyrobený disk sa nemusí dať prehrať.
Jazyk zvuku a titulky
nefungujú.
• Jazyk zvuku a titulky nebudú fungovať, ak ich disk neobsahuje.
Obrazovka ponuky sa
nezobrazí ani po zvolení
funkcie ponuky.
• Používate disk, ktorý neobsahuje ponuky?
Pomer strán sa nedá zmeniť.
• Disky 16:9 Blu-ray/DVD môžete prehrávať v režime 16:9 Full, 4:3 Letter Box alebo 4:3
Pan-Scan, avšak disky 4:3 Blu-ray/DVD sa prehrávajú len v režime 4:3. Pozrite si obal
disku Blu-ray a následne zvoľte príslušnú funkciu.
| 60 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 60
2012-02-23 오후 2:18:34
Symptóm
• Stlačte tlačidlo 5 na diaľkovom ovládaní v pohotovostnom režime (STANDBY) a
podržte ho stlačené 5 sekúnd.
- Pomocou funkcie RESET sa vymažú všetky uložené nastavenia.
Nepoužívajte ju, ak to nie je nevyhnutné.
07
Príloha
• Produkt nefunguje.
(Príklad: Napájanie sa
vypne alebo zaznie
zvláštny zvuk.)
Kontrola/riešenie
• Produkt nefunguje
normálne.
Zabudli ste heslo pre úroveň
hodnotenia.
• Keď v produkte nie je žiaden disk, stlačte a podržte tlačidlo 5 na produkte dlhšie ako
5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí hlásenie INIT a obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
nastavení.
Potom stlačte tlačidlo NAPÁJANIE.
- Pomocou funkcie RESET sa vymažú všetky uložené nastavenia.
Nepoužívajte ju, ak to nie je nevyhnutné.
Nedajú sa prijímať
rozhlasové stanice.
• Je anténa pripojená správne?
• Ak je vstupný signál antény slabý, nainštalujte externú FM anténu na miesto s dobrým
príjmom.
Počas počúvania zvuku TV
prostredníctvom produktu
sa nereprodukuje zvuk.
• Ak stlačíte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ ^ počas počúvania zvuku TV s použitím funkcie D.
IN alebo AUX, funkcie disku Blu-ray/DVD sa zapnú a zvuk TV sa stlmí.
Na obrazovke sa zobrazí
hlásenie „Nie je dostupné“.
• Funkcie alebo činnosť momentálne nemožno vykonať, pretože:
1. tomu bráni softvér disku Blu-ray/DVD.
2. softvér disku Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
3. funkcia momentálne nie je k dispozícii.
4. požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo rozsahu.
Ak je výstup HDMI nastavený
na rozlíšenie, ktoré váš
televízor nepodporuje (napr.
1080p), nemusíte vidieť obraz
na TV.
• Keď nie je vložený žiaden disk, stlačte tlačidlo 5 na prednom paneli a podržte ho dlhšie
ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od výrobcu.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na výrobku.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie
576p/480p/720p/1080i/1080p .
HDMI výstup obrazovky nie
je v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP
(Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Funkcia AllShare Play
Vidím adresáre, ktoré
zdieľam cez AllShare Play,
ale nevidím súbory.
• AllShare Play zobrazuje len súbory zodpovedajúce kategóriám Fotografia, Hudba a Film.
Súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám, sa nemusia zobraziť.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 61
61 |
2012-02-23 오후 2:18:36
Príloha
Symptóm
Kontrola/riešenie
Video sa prehráva nesúvisle.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové pripojenie medzi serverom a produktom je nestabilné.
Skontrolujte pripojenie.
AllShare Play pripojenie
medzi televízorom a
počítačom nie je stabilné.
• IP adresa pod rovnakou podsieťou by mala byť jedinečná, pretože v opačnom prípade
kolízia IP adries môže spôsobiť takýto jav.
• Skontrolujte, či máte povolený firewall.
Ak áno, funkciu firewallu vypnite.
BD-LIVE
Neviem sa pripojiť k serveru
BD-LIVE.
• Pomocou funkcie Stav siete otestujte, či je sieťové pripojenie úspešné.
• Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k výrobku.
• Pre službu BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1 GB voľného miesta.
Voľné miesto môžete overiť pod položkou Správa údajov BD. (Pozrite si stranu 55)
• Pozrite, či je možnosť Internetové pripojenie BD-LIVE nastavená na Povoliť (všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa obsahu, alebo si
aktualizujte produkt na najnovší firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE
sa vyskytne chyba.
• Pre službu BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1 GB voľného miesta.
Voľné miesto môžete overiť pod položkou Správa údajov BD. (Pozrite si stranu 55)
| POZNÁMKA |
Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento systém domáceho kina je v súlade so
základnými požiadavkami a ostatnými podstatnými ustanoveniami smernice č. 1999/5/ES.
Oficiálne prehlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora
> Vyhľadať podporu výrobku a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie môžete používať vo všetkých krajinách EÚ.
Toto zariadenie je možné používať iba v interiéroch.
| 62 Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 62
2012-02-23 오후 2:18:38
Technické údaje
2,5 kg
Rozmery
430 (Š) x 55 (V) x 255,8 (H) mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5°C až +35°C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % až 75 %
Odstup signál/šum
55 dB
Použiteľná citlivosť
12 dB
Celkové harmonické skreslenie
0,5 %
BD (Blu-ray disk)
Rýchlosť čítania: 9,834 m/sek.
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
CD: 8 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Video výstup
Video/Audio
Príloha
FM Tuner
07
Všeobecné
Hmotnosť
Rýchlosť čítania: 6,98 - 7,68 m/s.
Približný čas prehrávania (Jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s.
Maximálny čas prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s.
Maximálny čas prehrávania: 20 min.
Kompozitné video
1 kanál: 1,0 Vp-p (75 Ω zaťaženie)
Blu-ray disk : 576i/480i
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Viackanálový zvuk PCM, tok bitov zvuku, PCM audio
Výstup na predné reproduktory
165 W x 2 (3 Ω)
DVD : 576i/480i
Reproduktorový výstup na subwoofer 170 W (3 Ω)
Zosilňovač
Frekvenčná odozva
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitálny vstup
20Hz~40kHz (±4dB)
Odstup signálu od šumu
70dB
Separácia kanálov
60dB
Vstupná citlivosť
(AUX) 500 mV
Reproduktorový systém
Reproduktor
Analógový vstup
5,1-kanálový systém reproduktorov
Predný
Subwoofer
Odpor
3Ω
3Ω
Frekvenčný rozsah
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Úroveň zvukového tlaku na výstupe 87dB/W/M
88dB/W/M
Nominálny vstup
165W
170W
Maximálny vstup
330W
340W
Rozmery (Š x V x H)
90 x 207,5 x 68,5 mm
168 x 350 x 285 mm
Hmotnosti
0,71 kg
2,6 kg
• Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 MB/s nie sú podporované.
• Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Hmotnosť a rozmery sú približné.
• Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na výrobku.
Slovensky
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 63
63 |
2012-02-23 오후 2:18:40
Kontakty na spoločnosť SAMSUNG NA CELOM SVETE
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Area
` Europe
Albania
Austria
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Area
Montenegro
Belgium
Czech
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Contact Centre 
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení
ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu
tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte
oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu
batérií.
Správna likvidácia tohto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt
ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
HT-E5200_XU_SK_0223.indd 64
2012-02-23 오후 2:18:42
HT-E5200
2.1kanálový domácí zábavní
systém s podporou Blu-ray™
uživatelská příručka
Představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 1
2012-02-23 오후 1:31:23
Bezpečnostní Pokyny
Varování
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ
STĚNU).
PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY
KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE
Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje
se nachází nebezpečné napětí, které může
způsobit úraz elektrickým proudem.
VÝSTRAHA : ABY NEDOŠLO K ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE
KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AŽ
NA DORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU
STRANU.
VAROVÁNÍ
• V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu
elektrickým proudem přístroj nevystavujte dešti
a vlhkosti.
VÝSTRAHA
• Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a
nestavte na něj předměty naplněné kapalinami,
jako jsou vázy.
• K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné
sítě slouží koncovka napájecího kabelu, která
musí být neustále přístupná.
• Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce
střídavého proudu s ochranným uzemněním.
• Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné
sítě musí být zástrčka vytažena ze síťové
zásuvky, proto by měla být síťová zásuvka
elektrorozvodné sítě snadno dostupná.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol upozorňuje na důležité
pokyny pro provoz a údržbu v literatuře
doprovázející tento přístroj.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1.
Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení
nebo postupů, které nejsou popsány v tomto
návodu, může vést k zasažení nebezpečným
zářením.
VÝSTRAHA
• NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO
SEJMUTÍ KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN;
VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ PAPRSKEM.
| 2 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 2
2012-02-23 오후 1:32:51
Skladování disků a práce s nimi
 Skladujte na chladném a dobře větraném
místě.
 Uschovávejte v čistém obalu a skladujte na
výšku.
Upozornění při manipulaci
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající
vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby naplněné
kapalinou, například vázy.
• Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout
napájecí zástrčku ze zásuvky. Napájecí zástrčka
proto musí být vždy dobře přístupná.
• Nesahejte na napájecí zástrčku vlhkýma
rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem.
• Nepřipojujte více elektrických zařízení do jedné
zásuvky. Přetížení zásuvky může vést k přehřátí
a požáru.
• Údržba skříňky
- Před připojením jiných zařízení k tomuto
přístroji je vypněte.
Použití funkce 3D
DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE O 3D OBRAZU.
Před použitím funkce 3D si přečtěte následující
bezpečnostní informace, kterým musíte porozumět.
• Některým divákům může být sledování 3D televize
nepříjemné, hrozí závrať, nevolnost a bolesti hlavy.
Pokud cítíte některý ze symptomů, přestaňte
3D televizi sledovat, sejměte aktivní 3D brýle a
odpočívejte.
• Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobit
namáhání očí. Pokud cítíte únavu očí, přestaňte
3D televizi sledovat, sejměte aktivní 3D brýle a
odpočívejte.
• Děti, které využívají funkci 3D, musí být často
kontrolovány odpovědnou dospělou osobou. V
případě stížností na únavu očí, bolest hlavy, závrať
nebo nevolnost přimějte dítě přerušit sledování 3D
televize a odpočívat.
• Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům
(například jako běžné brýle, sluneční brýle,
ochranné brýle atd.)
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 3
Bezpečnostní Pokyny
 Chraňte před přímým sluncem.
01
• Držení disků
- Otisky prstů nebo škrábance
na disku mohou zhoršovat
kvalitu obrazu a zvuku nebo
způsobovat výpadky.
- Nedotýkejte se datové strany disku.
- Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly
otisky prstů.
- Na disk nelepte štítky ani pásky.
• Čištění disků
- Pokud se disk znečistí otisky
prstů nebo nečistotami, otřete
jej roztokem jemného mycího
prostředku na nádobí ve vodě a
pak otřete měkkým hadříkem.
- Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od
středu k okraji.
- Skladování disků
- Pokud přístroj přemístíte z chladu do tepla,
může dojít ke kondenzaci vodní páry na
provozních součástech a čočce a k vadám
přehrávání. Pokud k tomu dojde, odpojte
přístroj od elektrické sítě, vyčkejte dvě hodiny
a poté znovu připojte zástrčku do zásuvky.
Poté vložte disk a zkuste jej znovu přehrát.
• Pokud přístroj vydává abnormální hluk nebo
je cítit zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě
vypněte vypínač a odpojte napájecí zástrčku
ze zásuvky. Poté kontaktujte nejbližší středisko
služeb zákazníkům se žádostí o technickou
pomoc. Přístroj nepoužívejte. Použití přístroje
v tomto stavu může způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem.
• Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout
napájecí zástrčku ze zásuvky. Napájecí zástrčka
proto musí být vždy dobře přístupná.
3|
2012-02-23 오후 1:32:52
Bezpečnostní Pokyny
• Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle během
chůze nebo pohybu. Použití funkce 3D nebo
aktivních 3D brýlí během pohybu může způsobit
náraz do předmětů, zakopnutí a pád, s následným
vážným poraněním.
• Pokud chcete přehrávat 3D obsah, připojte
3D zařízení (AV přijímač nebo televizor s
podporou 3D) k výstupu HDMI OUT na přístroji
pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI. Před
přehráváním 3D obsahu si nasaďte 3D brýle.
• Přístroj nabízí 3D signál pouze na konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) prostřednictvím kabelu HDMI.
• Vzhledem k tomu, že rozlišení videa je během
přehrávání 3D pevně nastaveno podle rozlišení
původního 3D videa, nelze změnit rozlišení.
• Některé funkce jako například BD Wise, nastavení
rozměru obrazovky a rozlišení nemusí v režimu
přehrávání 3D správně fungovat.
• Správný výstup 3D signálu funguje pouze s
vysokorychlostním kabelem HDMI.
• Při sledování 3D obrazu buďte nejméně tři šířky
obrazovky od TV. Příklad: pokud máte obrazovku
46 palců (117 cm), buďte nejméně 3,5 m od
obrazovky.
- V zájmu optimálního 3D obrazu umístěte 3D
obrazovku do výše očí.
• Při připojení k některým 3D zařízením nemusí 3D
efekt správně fungovat.
• Tento přístroj nepřevádí obsah 2D na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logotyp „Blu-ray 3D“ jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Autorská práva
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této
uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani
kopírována bez předchozího písemného souhlasu
společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Licence
• Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované
ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
• Vyrobeno v licenci podle patentů USA č.
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872
a dalších uznaných a přihlášených patentů
USA a jiných zemí. DTS-HD, symbol a DTS-HD
spolu se symbolem jsou registrované ochranné
známky a DTS-HD Master Audio | Essential je
ochranná známka společnosti DTS, Inc. Tento
produkt zahrnuje software. © DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
• VIDEO DIVX: DivX® je digitální formát videa,
vytvořený společností DivX, LLC, pobočkou
Rovi Corporation. Toto zařízení nese oficiální
certifikaci DivX Certified® a přehrává video ve
formátu DivX. Další informace a softwarové
nástroje pro konverzi souborů do formátu videa
DivX naleznete na webu divx.com.
FORMÁT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto
zařízení s oficiální certifikací DivX Certified®
musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat
zakoupené filmy DivX Video-on-Demand (VOD).
Chcete-li vygenerovat registrační kód, podívejte
se do části DivX VOD v nabídce nastavení
zařízení. Na webu vod.divx.com najdete další
informace o tom, jak dokončit registraci.
Označení DivX Certified® zaručuje přehrávání
videa DivX® až do rozlišení HD 1080p, včetně
prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a související logotypy
jsou ochrannými známkami společnosti Rovi
Corporation nebo jejích poboček a jsou použity
na základě licence.
Chráněno jedním či více patenty USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
| 4 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 4
2012-02-23 오후 1:32:54
Bezpečnostní Pokyny
• Oracle a Java jsou registrované ochranné
známky společnosti Oracle a přidružených
společností. Další názvy mohou být ochrannými
známkami příslušných vlastníků.
01
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
Tento přístroj obsahuje proprietární technologii
použitou na základě licence od společnosti
Verance Corporation a je chráněn patentem
USA 7,369,677 a dalšími patenty USA i
dalších zemí, uznanými a přihlášenými, a také
zákony o autorských právech a obchodním
tajemství týkajícími se některých aspektů
těchto technologií. Cinavia je ochranná známka
společnosti Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Všechna práva vyhrazena pro Verance. Reverzní
inženýrství a dekompilace jsou zakázány.
• Poznámka k licenci na software s otevřeným
zdrojovým kódem
- Pokud se používá software s otevřeným
zdrojovým kódem, je licence dostupná v
nabídce přístroje.
• Tento výrobek využívá technologii ochrany
autorských práv, která je chráněna několika
patenty USA a dalšími právy k duševnímu
vlastnictví společnosti Rovi Corporation.
Reverzní inženýrství a dekompilace jsou
zakázány.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logotypy jsou
ochranné známky sdružení Blu-ray Disc
Association.
• iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle a iPod touch jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc., registrované
ve Spojených státech amerických a dalších
zemích.
• Tento přístroj využívá technologii Cinavia k
omezení používání neautorizovaných kopií
některých komerčně produkovaných filmů, videí
a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného
použití neautorizované kopie se zobrazí zpráva
a přehrávání nebo kopírování bude přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia nabízí
středisko online informací pro spotřebitele na
adrese http://www.cinavia.com.
Další informace o technologii Cinavia můžete
obdržet běžnou poštou, pokud svou adresu
zašlete na: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 5
5|
2012-02-23 오후 1:32:56
Obsah
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2
3
3
3
4
4
Varování
Skladování disků a práce s nimi
Upozornění při manipulaci
Použití funkce 3D
Autorská práva
Licence
7
8
11
12
12
13
Kompatibilita s disky a formáty
Logotypy disků, které přístroj přehraje
Příslušenství
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovládání
NASTAVENÍ
21
23
23
24
29
33
Postup počátečního nastavení
Domovská obrazovka
Vyvolání obrazovky Nastavení
Funkce nabídky Nastavení
Sítě a internet
Aktualizace softwaru
35
36
Obrazovka AllShare Play
Přehrávání souborů z paměťového
zařízení s rozhraním USB, iPodu nebo
iPhonu
Modely iPodu a iPhonu, které lze použít
s tímto přístrojem
Obrazovka Funkce
Přehrávání komerčně dostupných video
disků
Přehrávání komerčně dostupných
zvukových disků
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Použití funkce sítě AllShare
Ovládání přehrávání videa
Ovládání přehrávání hudby
Prohlížení fotografií
Použití nabídky Nástroje při zvýraznění
souboru
Poslech rádia
Použití tlačítek dálkového ovládání pro
zvláštní efekty
ZAČÍNÁME
PŘIPOJENÍ
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
Upevnění prstencového feritového jádra
k napájecímu kabelu hlavní jednotky
Připojení reproduktorů
Reproduktorové komponenty
Připojení reproduktorů
Připojení FM antény
Připojení k iPodu nebo iPhonu
Pomocí kabelu USB
Pomocí doku
Připojení k televizoru
Postup 1 Připojení k televizoru
kabelem HDMI – nejlepší kvalita
(doporučeno)
Postup 2 Připojení k televizoru
kabelem video – dobrá kvalita
Připojení externích zařízení
Postup 1 VSTUP HDMI: Připojení
externích zařízení kabelem HDMI
Postup 2 OPTICKÉ: Připojení
externího digitálního audio zařízení
Postup 3 VSTUP AUX: Připojení
externího analogového zařízení
Připojení k síťovému směrovači
Kabelová síť
Bezdrátová síť
PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ
36
37
37
37
38
38
40
42
45
45
48
50
SÍŤOVÉ SLUŽBY
51
53
Použití služby Smart Hub
BD-LIVE™
PŘÍLOHA
54
60
63
Další informace
Řešení potíží
Technické údaje
| 6 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 6
2012-02-23 오후 1:32:59
Začínáme
Kompatibilita s disky a formáty
02
Typy disků a obsahu, které přístroj dokáže přehrát
Typ disku
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
VIDEO
Začínáme
Média
Podrobnosti
Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R ve formátu BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, nahrané disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které byly nahrány
a finalizovány, nebo paměťová zařízení s rozhraním USB obsahující soubory DivX,
MKV, MP4.
HUDBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Hudba uložená na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťových
zařízeních s rozhraním USB obsahujících soubory MP3 nebo WMA.
FOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo
paměťových zařízeních s rozhraním USB obsahujících soubory JPEG.
| POZNÁMKA |
Přístroj nemusí přehrát některé disky CD-RW/-R nebo DVD-R, v závislosti na typu disku a podmínkách při záznamu.
Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán v režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.
Přístroj nepřehraje obsah nahraný na disku DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
Přístroj nepřehraje obsah nahraný na disku BD-R nebo paměťovém zařízení s rozhraním USB s datovým tokem vyšším než
30 Mb/s.
Přehrávání některých typů disků nemusí fungovat nebo nemusí fungovat některé funkce, například přepnutí úhlu a poměru
stran. Podrobné informace o disku jsou uvedeny na jeho obalu. Dle potřeby do nich nahlédněte.
Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než v případě běžného titulu, nebo mohou být některé funkce pomalé.
Typy disků, které přístroj nepřehraje
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MVDisc atd.
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/
(přehraje se jen vrstva
CDV/CD-G/CD-I/
CD)
LD (z disků CD-G
se přehraje jen zvuk,
grafika ne).
• Disky 3,9 GB DVD-R
pro střih.
| POZNÁMKA |
Tento přístroj nemusí reagovat na všechny pokyny při ovládání, protože některé disky Blu-ray, DVD a CD umožňují pouze
konkrétní nebo omezené ovládání a během přehrávání umožňují pouze některé funkce. Upozorňujeme, že se nejedná o
závadu přístroje.
Společnost Samsung nezaručuje, že tento přístroj přehraje všechny disky označené logotypem Blu-ray, DVD nebo CD,
protože se formáty disků vyvíjejí a při vytváření obsahu disků Blu-ray, DVD a CD anebo při výrobě disků může dojít k chybám.
S případnými dotazy ohledně potíží při přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto přístroji kontaktujte středisko péče o
zákazníky SAMSUNG. Další informace ohledně omezení přehrávání také najdete ve zbytku této příručky.
Některé prodávané disky a disky DVD zakoupené mimo váš region nemusí tento přístroj přehrát.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 7
7|
2012-02-23 오후 1:33:02
Začínáme
Kód regionu
Logotypy disků, které přístroj přehraje
Tento přístroj a disky jsou označeny kódem
regionu.
Tyto kódy regionu se musí shodovat, aby bylo
možné disk přehrát. Pokud se kódy neshodují,
přehrávání disku není možné.
Kód regionu tohoto přístroje je uveden na zadním
panelu přístroje.
Typ disku
Disk Blu-ray
Kód
regionu
Oblast
A
Severní Amerika, Jižní Amerika,
Korea, Japonsko, Tchaj-wan,
Hongkong a jihovýchodní Asie.
B
Evropa, Grónsko, francouzské
državy, Střední Východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
C
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, državy USA a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední Východ,
Egypt, Jižní Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hongkong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
Televizní norma PAL ve Velké
Británii, Francii, Německu atd.
Java
Podporované formáty
Podpora hudebních souborů
DVD-VIDEO
| POZNÁMKA |
Pokud kód regionu disku Blu-ray/DVD neodpovídá
kódu regionu přístroje, disk nelze přehrát.
Přípona
souboru
Kontejner
Zvukový
kodek
Rozsah podpory
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Kompatibilní s WMA
verze 10
* Vzorkovací
kmitočty (v kHz) –
8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
* Datové toky –
všechny datové
toky v rozmezí 5
kb/s až 384 kb/s
*.wma
WMA
| 8 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 8
2012-02-23 오후 1:33:05
Podpora video souborů
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
Snímková
frekvence
(snímků/s)
Datový tok
(Mb/s)
Zvukový
kodek
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Media
WMV (wmv9) Window
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
WMA
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Video kodek
AVI
VRO
VOB
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
PS
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
*.ts
*.tp
*.trp
TS
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
AAC
3GPP
*.mpg
*.mpeg
Začínáme
*.avi
Rozlišení
Kontejner
02
Přípona
souboru
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 Omezení
- I pokud je soubor zakódován výše uvedeným podporovaným kodekem, nemusí se přehrát, pokud je
jeho obsah narušen.
- Normální přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace kontejneru souboru nesprávné nebo je
samotný soubor narušen.
- Soubory s vyšším datovým tokem nebo počtem snímků za sekundu, než uvádí norma, mohou při
přehrávání zadrhávat.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 9
9|
2012-02-23 오후 1:33:16
Začínáme
- Pokud je poškozen index souboru, nefunguje
převíjení (přeskakování).
- Při dálkovém přehrávání souboru přes síťové
připojení může přehrávání videa zadrhávat, v
závislosti na rychlostí sítě.
 Dekodér videa
- Podpora H.264 do úrovně 4.1
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4,
AVCHD není podporováno.
- MPEG-4 SP, ASP:
Nižší než 1280x720: max. 60 snímků/s
Vyšší než 1280x720: max. 30 snímků/s
- GMC 2 nebo vyšší není podporováno
 Dekodér zvuku
- Podpora WMA 7, 8, 9 a STD
- Vícekanálové WMA 9 PRO není podporováno,
pokud je počet kanálů vyšší než 2 nebo pokud
soubory vyžadují bezeztrátové dekódování
zvuku.
- WMA se vzorkováním 22050 Hz mono není
podporováno
Podporované soubory titulků DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Poznámky k připojení USB
• Přístroj podporuje paměťová zařízení s
rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální
fotoaparáty a čtečky karet s rozhraním USB.
• Přístroj nepodporuje názvy složek nebo souborů
delší než 128 znaků.
• Některá zařízení s rozhraním USB nebo digitální
fotoaparáty nemusí být s přístrojem kompatibilní.
• Přístroj podporuje souborové systémy FAT16,
FAT32 a NTFS.
• Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu
USB na přístroji. Připojení kabelem USB může
způsobit problémy s kompatibilitou.
• Vložení více než jednoho paměťového zařízení
do multiformátové čtečky karet může způsobit
nesprávnou funkci.
• Přístroj nepodporuje protokol PTP.
• Neodpojujte zařízení s rozhraním USB během
„načítání“.
• Čím větší rozlišení obrazového souboru, tím déle
se obrázek načítá.
• Přístroj nepřehraje soubory MP3 s ochranou
DRM (Digital Rights Management) stažené z
komerčních webů.
• Přistroj podporuje video se snímkovým
kmitočtem nižším než 30 snímků/s.
• Přístroj podporuje pouze velkokapacitní
paměťová zařízení USB (MSC) jako jsou USB
klíčenky a pevné disky s rozhraním USB.
(Rozbočovače nejsou podporovány.)
• Některé pevné disky s rozhraním USB,
multiformátové čtečky karet a USB klíčenky
nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
• Pokud zařízení s rozhraním USB vyžaduje
vyšší napájecí proud, může být omezeno
bezpečnostní ochranou portu.
• Pokud je přehrávání z pevného disku s
rozhraním USB nestabilní, zajistěte další napájení
připojením pevného disku k napájecímu zdroji.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce
pevného disku s rozhraním USB.
• Paměťové zařízení s rozhraním USB je nutno
bezpečně odpojit (postupem „Bezpečné
odebrání USB“ (Bezpečné odebrání USB)), aby
nedošlo k poškození paměťového zařízení s
rozhraním USB.
Stiskem tlačítka HOME přejděte do domovské
nabídky, stiskněte ŽLUTÉ (C) a poté stiskněte
tlačítko E.
• Společnost SAMSUNG nezodpovídá za
poškození nebo ztrátu dat.
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Tento přístroj přehrává disky AVCHD. Obvykle
se používají ve videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálního videa s
vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obraz
efektivněji než běžný formát komprese obrazu.
• Některé disky AVCHD využívají formát
„x.v.Colour“. Tento přístroj přehrává disky
AVCHD využívající formát „x.v.Colour“.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochranné známky
společností Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. a Sony Corporation.
| 10 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 10
2012-02-23 오후 1:33:18
02
| POZNÁMKA |
Některé disky ve formátu AVCHD se nemusí přehrát, v závislosti na podmínkách při záznamu.
Disky ve formátu AVCHD je nutno finalizovat.
„x.v.Colour“ nabízí širší rozsah barev než normální disk DVD z kamery.
Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 se nemusí přehrát, v závislosti na rozlišení obrazu a snímkové frekvenci.
Začínáme
Příslušenství
Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
7
8
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
Video kabel
FM anténa
Uživatelská příručka
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
(pro napájecí kabel)
Dok pro iPod


Prstencové feritové jádro
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Dálkové ovládání / baterie (AAA)
Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného
vzhledu přístroje.
Může být účtován režijní poplatek, pokud
a. požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si
nepřečetli tuto příručku)
b. odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo
to, že jste si nepřečetli tuto příručku)

Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika
u vás.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 11
11 |
2012-02-23 오후 1:33:20
Začínáme
Přední panel
PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
POTVRZENÍ
ZASTAVENÍ
OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
FUNKCE
5V 500mA
DISPLEJ
PŘIHRÁDKA PRO DISK
KONEKTOR
USB HOST
SNÍMAČ DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
NAPÁJENÍ
| POZNÁMKA |
Pokud chcete aktualizovat software přístroje přes konektor USB Host, musíte použít USB klíčenku.
Když přístroj zobrazí nabídku disku Blu-ray, nelze přehrávání spustit stiskem tlačítka 6 na přístroji ani dálkovém ovládání.
Film se přehraje poté, co v nabídce disku vyberete volbu Přehrát film nebo Spustit a potvrdíte stiskem tlačítka E.
Zadní panel
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANTÉNA
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
CHLADICÍ
VENTILÁTOR
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
FM ANT
VSTUP AUX
iPod
VÝSTUP VIDEA
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
LAN
KONEKTOR MÍSTNÍ SÍTĚ
VÝSTUPNÍ KONEKTORY
PRO REPRODUKTORY
HDMI OUT
1
VÝSTUP HDMI
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
EXTERNÍ DIGITÁLNÍ
ZVUKOVÝ OPTICKÝ VSTUP
VSTUP HDMI
| POZNÁMKA |
Při instalaci zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách nutný k zajištění dobrého větrání.
Neblokujte chladicí ventilátor nebo ventilační otvory.
| 12 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 12
2012-02-23 오후 1:33:26
Dálkové ovládání
02
Průvodce dálkovým ovládáním
FUNCTION
TV
SOURCE
Pro přepnutí do režimu televizoru
stiskněte tlačítko TV.
RECEIVER
Pro přepnutí do režimu domácího
kina stiskněte tlačítko BD.
Stiskem číselného tlačítka ovládejte
volby.
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
TITLE MENU
0
POPUP
Stiskem zastavte/spusťte
přehrávání disku.
Stiskem dočasně ztlumte zvuk.
Stiskem přejděte na domovskou
obrazovku.
Stiskem zobrazte na celou
obrazovku televizoru.
Stiskem vyvolejte nabídku
Nástroje.
Stiskem vyberte položky
obrazovkové nabídky a měňte
hodnoty nabídky.
Stiskem se vraťte do předchozí
nabídky.
Tato tlačítka ovládají jak nabídky
přístroje, tak i řadu funkcí disků
Blu-ray.
Aktivace funkce Smart Hub.
Aktivace funkce vTuner.
Hledání obsahu.
Výběr jazyka zvuku disku.
Funkci RDS používejte při příjmu
FM stanic.
Vyvolání místní nabídky/nabídky
titulu.
Hledání směrem vzad nebo vpřed.
Stiskem přeskočte vzad nebo vpřed.
Stiskem nastavte hlasitost.
Slouží k otevírání a zavírání přihrádky
disku.
Nastavení času automatického
vypnutí přístroje.
9
DISC MENU
Stiskem zobrazte nabídku disku.
Pozastavení disku.
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
Vyhledávání aktivních FM stanic a
změna kanálů.
Nastavení úrovně hlasitosti
subwooferu.
Opakování titulu, kapitoly, stopy
nebo disku.
INFO
Zobrazení informací o přehrávání
během přehrávání disku Blu-ray/
DVD.
EXIT
RETURN
A
SMART
B
Přednastavení frekvence rádia.
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
Opuštění nabídky.
SOUND
Výběr MONO nebo STEREO
rádiového příjmu.
Aktivace 3D zvukového efektu.
EFFECT
Aktivace zvukových efektů.
Přehrávání 2D videa v režimu 3D.
Výběr jazyka titulků disku.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 13
Začínáme
Zapíná a vypíná přístroj.
Výběr režimu přehrávače Blu-ray
(HDMI1, AUX, BD/DVD atd.).
nebo
Výběr režimu videa na televizoru.
13 |
2012-02-23 오후 1:33:30
Začínáme
Vložení baterií do dálkového ovládání
Kód
Značka
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Značka
Velikost baterií: AAA
1
Ovládací kódy televizorů
2
| POZNÁMKA |
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
Při vkládání baterie orientujte podle značek „+“ a „-“
vyznačených na schématu uvnitř prostoru pro baterie.
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Při běžném používání televizoru baterie vydrží přibližně
jeden rok.
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7
metrů v přímém směru.
Nastavení dálkového ovládání
Pomocí dálkového ovládání můžete řídit některé
funkce vašeho televizoru.
Coronado
15
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
RCA/Proscan
Croslex
62
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Realistic
03, 19
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Sampo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
CXC
03
Samsung
1 . Stiskem tlačítka TV nastavte dálkové ovládání
na režim televizoru.
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36,
48, 59, 90
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
2 . Zapněte televizor.
Daytron
Ovládání televizoru dálkovým ovládáním
3 . Přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a zadejte kód,
který odpovídá značce vašeho televizoru.
• Pokud je pro váš televizor v tabulce
uvedeno více kódů než jeden, zadávejte
kódy postupně a zjistěte, který funguje.
• Příklad: Pro televizor Samsung
Držte stisknuté tlačítko NAPÁJENÍ a
číselnými tlačítky zadejte 00. Pokud kód
nefunguje, zkuste 15, poté 16 atd.
4 . Pokud se televizor vypne, je nastavení
dokončeno.
• Můžete použít tlačítka NAPÁJENÍ TV,
HLASITOST, KANÁL a numerická tlačítka (0
až 9).
| POZNÁMKA |
Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami
televizorů. Rovněž některé funkce nemusí být dostupné, v
závislosti na značce televizoru.
Dálkové ovládání je z výroby nastaveno tak, aby pracovalo
s televizory Samsung.
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
| 14 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 14
2012-02-23 오후 1:33:35
Připojení
Tato část popisuje různé způsoby připojení přístroje k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
Připojení
SPEAKERS OUT
IMPEDANCE : 3
Upevněním prstencového feritového jádra na napájecí
kabel přístroje předejdete vysokofrekvenčnímu
rádiovému rušení.
03
Upevnění prstencového feritového jádra k napájecímu kabelu hlavní jednotky
1. Zatáhněte za západku cívky s feritovým jádrem a
otevřete ji.
2. Vytvořte na napájecím kabelu dva závity.
3. Vložte závity kabelu do prstencového ferritového
jádra, jak ukazuje obrázek, a zavřete jádro, až
zaklapne.
iPod
LAN
Připojení reproduktorů
Umístění přístroje
Umístěte přístroj na stojan nebo polici
skříně, nebo pod stojan televizoru.
Subwoofer
Přední (P)
Výběr pozice pro poslech
Poslechová pozice by měla být
ve vzdálenosti 2,5 až 3násobku
rozměru obrazovky od televizoru.
Například, pokud máte obrazovku
o úhlopříčce 117 cm, ideální
poslechová pozice je 2,92 až 3,50
m od obrazovky.
Přístroj
Přední (L)
Přední
reproduktory
Tyto reproduktory umístěte před poslechovou pozici tak, aby byly otočeny směrem k
vám a mírně k sobě (asi 45°). Přední reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové
reproduktory byly ve výšce vašich uší.
Subwoofer
Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.
Reproduktorové komponenty
(L)
(P)
PŘEDNÍ
SUBWOOFER
KABEL
REPRODUKTORU
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 15
15 |
2012-02-23 오후 1:33:39
Připojení
Připojení reproduktorů
1. Připojte svazky kabelů reproduktorů k jednotlivým reproduktorům tak,
aby se barvy konektorů jednotlivých svazků shodovaly s barvou štítků na
spodních stranách reproduktorů.
2. Připojení kabelu k reproduktoru:
a. Zatlačte na červenou západku na zadní straně reproduktoru směrem
dolů, vložte červený kabel a opět západku uvolněte.
b. Zatlačte na černou západku na zadní straně reproduktoru směrem
dolů, vložte černý kabel a opět západku uvolněte.
3. Zapojte zástrčky kabelů reproduktorů do konektorů na zadním panelu
přístroje tak, aby barvy zástrček odpovídaly barvám konektorů.
Černý
Červený
Přední reproduktor (L)
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Přední reproduktor (P)
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Subwoofer
iPod
LAN
| VÝSTRAHA |
Chcete-li nainstalovat přístroj na stěnu, bezpečně do ní upevněte šrouby nebo hřebíky a pro instalaci použijte otvory na zadní
straně reproduktorů. Instalační materiál není součástí dodávky přístroje.
Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly poranit.
Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu (otvoru).
Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).
| POZNÁMKA |
Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu v důsledku působení magnetického
pole.
| 16 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 16
2012-02-23 오후 1:33:50
Připojení FM antény
Připojení
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
03
FM anténa (součást dodávky)
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
HDMI IN
1
2
DIGITAL
N
AUDIO IN
FM ANT
1 . Připojte dodanou FM anténu ke konektoru FM ANTENNA.
2 . Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte
ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.
| POZNÁMKA |
Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.
Připojení k iPodu nebo iPhonu
Pomocí kabelu USB
Pomocí doku
Připojte iPod nebo iPhone kabelem USB k portu
USB na přední straně přístroje.
Pro přehrávání videa musí být připojen kompozitní
kabel.
AUX
IN
VIDEO
OUT
OU
IMPEDANCE : 3
RS OUT
5V 500mA
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
N
FM ANT
5V 500mA
iPod
| POZNÁMKA |
Konektor doku pro iPod připojte tak, aby štítek „“ mířil nahoru.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 17
17 |
2012-02-23 오후 1:33:53
Připojení
Připojení k televizoru
Vyberte postup 1 nebo postup 2.
• Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání televizoru, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko TV SOURCE
a poté vyberte ze seznamu zdrojů signálu (HDMI, Video vstup atd.) správný externí zdroj, abyste mohli přehrávat obraz z
domácího kina.
AUX
IN
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
OPTICAL
HDMI OUT
1
HDMI IN
(Kabel není součástí dodávky.)
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
Postup 2
Postup 1
HDMI IN
VIDEO IN
Postup 1 Připojení k televizoru kabelem HDMI – nejlepší kvalita (doporučeno)
Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru HDMI OUT na zadní straně přístroje ke
konektoru HDMI IN na televizoru.
Postup 2 Připojení k televizoru kabelem video – dobrá kvalita
Připojte dodaný video kabel z konektoru VIDEO OUT na zadním panelu přístroje ke konektoru VIDEO IN
na televizoru.
| POZNÁMKA |
Výstupní videosignál má vždy rozlišení 576i/480i bez ohledu na rozlišení nastavené v nabídce Setup (Nastavení).
Přístroj nepřipojujte přes videorekordér. Videosignály procházející videorekordérem mohou být ovlivněny obvody ochrany proti
kopírování a obraz na televizoru by byl deformován.
| 18 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 18
2012-02-23 오후 1:33:58
Připojení externích zařízení
W
Červený
AUX
IN
Bílý
AUX
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Připojení
R
03
Pokud chcete vybrat správný režim pro externí zařízení, stiskněte tlačítko FUNCTION. Každým stisknutím tohoto
tlačítka se změní režim následovně : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD HDMI1 HDMI2 FM BT
OPTICAL
1
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
FM ANT
(Kabel není součástí
dodávky.)
Postup 3
Postup 2
(Kabel není součástí
dodávky.)
Postup 1
FM ANT
(Kabel není
součástí dodávky.)
Externí zařízení
HDMI OUT
OPTICAL OUT
AUDIO OUT
Postup 1 VSTUP HDMI: Připojení externích zařízení kabelem HDMI
Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI IN na zadní straně přístroje s
konektorem HDMI OUT na digitálním zařízení.  Vyberte režim HDMI1 nebo HDMI2.
Postup 2 OPTICKÉ: Připojení externího digitálního audio zařízení
Připojení digitálního výstupu zvuku digitálních zařízení, například přijímačů kabelové a satelitní televize
(set-top boxů).
Pomocí digitálního optického kabelu (není součástí dodávky) propojte digitální optický vstup zvuku na
přístroji s digitálním optickým výstupem zvuku externího digitálního zařízení.
 Vyberte režim D. IN.
Postup 3 VSTUP AUX: Připojení externího analogového zařízení
Pomocí zvukového kabelu RCA (není součástí dodávky) propojte AUDIO In na přístroji s AUDIO Out
externího analogového zařízení.  Vyberte režim AUX .
• Barvy koncovek propojovacích kabelů musí odpovídat barvám zástrček.
| POZNÁMKA |
Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte jeho výstup videa připojit přímo k televizoru.
Tento systém podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních zařízení 32 kHz a vyšší.
Tento systém podporuje pouze zvuk DTS a Dolby Digital. Zvuk MPEG, formát bitstream, není podporován.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 19
19 |
2012-02-23 오후 1:34:01
Připojení
Připojení k síťovému směrovači
Bezdrátová síť
Přístroj můžete připojit k síťovému směrovači
jedním z níže uvedených postupů.
5V 500mA
Kabelová síť
AUX
IN
VIDEO
OUT
Bezdrátový přístupový
bod nebo směrovač
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
Nebo
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
Širokopásmový modem
(se zabudovaným směrovačem)
Širokopásmové
připojení k
internetu
Širokopásmové
připojení k
Internetu
Směrovač
| POZNÁMKA |
Širokopásmové
připojení k
internetu
Širokopásmový
modem
| POZNÁMKA |
Internetový přístup k serveru s aktualizacemi softwaru
Samsung může být znemožněn nastaveními směrovače,
který používáte, nebo poskytovatelem připojení k
Internetu. Další informace získáte od poskytovatele
připojení k Internetu.
Uživatelé DSL musí přístroj k síti připojit přes směrovač.
Funkce přehrávání AllShare vyžaduje připojení počítače k
síti podle obrázku nalevo.
Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.
Pokud bezdrátový směrovač podporuje DHCP, přístroj
může v bezdrátové síti využít dynamickou IP adresu
přidělenou službou DHCP nebo statickou IP adresu.
Bezdrátový směrovač nastavte na režim Infrastruktura
(centrální přístupový bod). Režim Ad-hoc (bez centrálního
přístupového bodu) není podporován.
Přístroj podporuje pouze níže uvedené protokoly
zabezpečení bezdrátové sítě.
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)
Bezdrátovému směrovači nastavte kanál, který v okolí
není používán. Pokud je kanál nastavený bezdrátovému
směrovači používán jiným zařízením v okolí, hrozí rušení a
selhání komunikace.
Pokud na směrovači vyberete režim využívající pouze
nejnovější standard 802.11n (bez podpory starších
standardů 802.11a/b/g) a nastavíte typ zabezpečení
na WEP, TKIP nebo TKIP-AES (WPS2 smíšený), přístroj
nebude podporovat připojení odpovídající nejnovější
specifikaci pro certifikaci Wi-Fi.
Z povahy bezdrátové místní sítě vyplývá, že může způsobit
rušení, závisí to na provozních podmínkách (výkon
přístupového bodu, vzdálenost, překážky, rušení dalšími
rádiovými zařízeními atd.).
| 20 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 20
2012-02-23 오후 1:34:04
Nastavení
Postup počátečního nastavení
Pokud zde přeskočíte postup nastavení bezdrátové sítě,
můžete bezdrátovou síť nastavit později podle pokynů v
části „Bezdrátová síť“ na straně 30.
Nastavení
1 . Připojte přístroj a zapněte televizor, poté
zapněte přístroj. Při prvním zapnutí přístroj
automaticky zobrazí obrazovku Initial
Počáteční nastavení jazyka.
Přístroj ve výchozím nastavení spustí připojení bezdrátové
sítě. Pokud chcete nastavit připojení kabelové sítě,
vyberte volbu Přeskočit a poté po dokončení základního
počátečního nastavení proveďte postup „Konfigurace
připojení sítě“ na straně 29.
04
• Pokud neprovedete počáteční nastavení, neobjeví se
domovská nabídka.
• OSD (nabídka na obrazovce) se po aktualizaci softwaru
může změnit.
• Postup vyvolání se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce.
| POZNÁMKA |
5 . Přístroj vyhledá a poté zobrazí všechna
dostupná připojení bezdrátové sítě přes
směrovač.
Počáteční nastavení > Nastavení sítě (2/5)
Initial Settings > On-Screen Language
Vyberte bezdrátový směrovač v seznamu.
Select a language for the on-screen
displays.
Nederlands
English
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Select English as the
on-screen menu
language.
WPS(PBC)
si-ap
Předch.
surlwang5
Next
Další
Přidat síť
Ελληνικά
Hausa
Obnovit
TIAS
▲
Dansk
1/4
KIMING_VTOWER
Přeskočit
Magyar
Asusu Igbo
Italiano
▼
2 . Tlačítky ▲▼◄► na dálkovém ovládání
vyberte požadovaný jazyk a poté dvakrát
stiskněte tlačítko E. Zobrazí se obrazovka
Spustit.
3 . Stiskem tlačítka E spusťte nastavení.
Objeví se obrazovka Nastavení sítě.
Počáteční nastavení > Nastavení sítě (1/5)
Dalším krokem je nastavení bezdrátové sítě pomocí
interního adaptéru sítě LAN.
6 . Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte směrovač a poté
stiskněte tlačítko E. Zvýrazní se tlačítko
Další.
7 . Pokračujte stiskem tlačítka E. Objeví se
obrazovka Klíč zabezpečení.
| POZNÁMKA |
Pokud je váš směrovač kompatibilní s WPS(PBC), vyberte
místo toho WPS(PBC), stiskněte tlačítko E a poté
postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení
pokračujte krokem 10.
Předch.
Další
Přeskočit
Chcete-li se připojit k pevné síti, zapojte síťový kabel.
4 . Stiskem tlačítka E nastavíte připojení
bezdrátové sítě přístroje nebo volbou
Přeskočit a poté stiskem tlačítka E
nastavení sítě přeskočíte. Pokud jste vybrali
Přeskočit, pokračujte krokem 12.
Počáteční nastavení > Nastavení sítě (4/5)
Zadejte bezpečn. klíč.
Zadány 0
PIN WPS
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Předch.
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
u
v
w
x
-
s
t
A/a

Mezera
y
z
0



Další
Přeskočit
8 . Zadejte klíč zabezpečení vaší sítě. Po
dokončení pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
položku Další a poté stiskněte tlačítko E.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 21
21 |
2012-02-23 오후 1:34:10
Nastavení
| POZNÁMKA |
Číslice zadávejte stiskem číslic na dálkovém ovládání.
Písmena zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a poté
stiskněte tlačítko E.
Pokud chcete psát velká písmena (nebo se vrátit zpět k
malým písmenům), vyberte A/a a poté stiskněte tlačítko
E.
Symboly a znaménka vyberte volbou , poté stiskněte
tlačítko E Zpět na písmena se vrátíte volbou , poté
stiskněte tlačítko E.
9 . Při úspěšném připojení se zobrazí obrazovka
Připojení dokončeno. Zvolte položku Další a
stiskněte tlačítko E. Zobrazí se obrazovka
Aktualizace softwaru.
| POZNÁMKA |
Pokud je připojení neúspěšné, vyberte položku Další
a poté stiskněte tlačítko E. Po dokončení postupu
počátečního nastavení pokračujte postupem „Bezdrátová
síť“ na straně 30 a nastavte připojení bezdrátové sítě
přístroje.
10 . Pokud chcete aktualizovat software, vyberte
položku Aktualizovat a stiskněte tlačítko E.
Pokud chcete aktualizaci přeskočit, vyberte
položku Aktualizovat později, stiskněte
tlačítko E a pokračujte krokem 12.
| POZNÁMKA |
Pokud jste přeskočili nastavení sítě, musíte přeskočit i
aktualizaci softwaru.
12 . Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte poměr stran
vyhovující vaší obrazovce a stiskněte tlačítko E.
Zvolte položku Další a stiskněte tlačítko E.
Máte čtyři možnosti na výběr:
16:9 původní - pro širokoúhlé televizory.
Širokoúhlý obraz je zobrazen v původním
formátu 16:9 a obraz 4:3 (starý, standardní
formát) je zobrazen ve formátu 4:3 pillar box
s černými pruhy nalevo a napravo.
16:9 plný - pro širokoúhlé televizory.
Širokoúhlý obraz je zobrazen v původním
formátu 16:9 a obraz 4:3 je roztažen na celou
plochu obrazovky 16:9.
4:3 Letter-box - pro starší analogové
televizory se standardní obrazovkou. Obraz
4:3 je zobrazen přes celou obrazovku a obraz
16:9 je zobrazen ve formátu letter box, se
zachováním poměru stran 16:9 a s černými
pruhy nahoře a dole.
4:3 Pan-scan - pro starší analogové
televizory se standardní obrazovkou. Obraz
4:3 je zobrazen přes celou obrazovku a obraz
16:9 je zobrazen ve formátu pan scan, vyplní
celou obrazovku, ale má oříznutý levý a pravý
okraj, střed je roztažen na výšku.
Počáteční nastavení > Dokončit
Nastavení bylo dokončeno.
Jazyk nabídek na obr.

Nastavení sítě

Aktualizace softwaru
-
Poměr stran

Stiskněte tl. Smart
Hub a vychutnejte
si různý obsah na
Internetu.
OK
Smart Hub
11 . Pokud je k dispozici aktualizace softwaru,
přístroj ji stáhne a instaluje. Může to chvíli
trvat. Pokud není k dispozici aktualizace
softwaru, zobrazí se zpráva „Nejsou
k dispozici žádné nové aktualizace
softwaru ke stažení. Máte nainstalovánu
nejnovější verzi.“. Poté stiskněte tlačítko E.
Objeví se obrazovka Poměr stran televizoru.
13 . Objeví se obrazovka Nastavení bylo
dokončeno. Zkontrolujte správnost nastavení.
Vyberte položku OK a stiskněte tlačítko E.
Zobrazí se domovská obrazovka.
| POZNÁMKA |
Pokud chcete znovu zobrazit obrazovku Počáteční
nastavení a provést změny, vyberte položku Resetovat. (Viz
strana 28)
Počáteční nastavení > Poměr stran obrazu
Nastavte tak, aby se shodoval s typem
připojeného TV.
16:9 původní
16:9 plný
4:3 Letter-box
4:3 Pan-scan
Předch.
Zvolte při připojení k
televizoru s obrazovkou
16:9. Některé filmy ve
formátu 4:3 lze zobrazit
ve formátu 4:3 Letter
box.
Další
Pokud k připojení přístroje k televizoru Samsung s
podporou Anynet+ (HDMI-CEC) používáte kabel HDMI, a
pokud jste 1.) nastavili funkci Anynet+ (HDMI-CEC) na
Zapnuto na televizoru i na přístroji a 2.) nastavili televizor
na jazyk podporovaný přístrojem, přístroj tento jazyk
automaticky nastaví jako preferovaný.
| 22 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 22
2012-02-23 오후 1:34:15
| POZNÁMKA |
2
3
4
1
Funkce
Nastavení
d WPS(PBC)
Pokud přístroj ponecháte v režimu zastavení déle než 5
minut a nepoužíváte jej, zobrazí se na televizoru spořič
obrazovky. Pokud je přístroj ponechán v režimu spořiče
obrazovky déle než 20 minut, automaticky se vypne.
Tlačítka dálkového ovládání používaná
v nabídce Nastavení
5
FULL SCREEN
1
Smart Hub. Spustí službu Smart Hub. Pomocí
služby Smart Hub lze přistupovat ke službám
YouTube, hrám a dalším aplikacím.
2
AllShare Play. Přehrávání videa, fotografií nebo
hudby z disku, USB, počítače nebo mobilního
zařízení.
Nastavení
AllShare Play
Umožňuje přehrávat video, fotografie nebo hudbu z disku nebo
připojených zařízení.
Smart Hub
04
2 . Nabídky, podnabídky a volby obrazovky
Nastavení vyvoláte podle níže uvedené
ilustrace dálkového ovládání.
Domovská obrazovka
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
3
Funkce. Výběr vstupu zvuku/obrazu.
4
Nastavení. Nastavení různých funkcí podle vašich
osobních preferencí.
1
Tlačítko HOME : Stiskem přejděte na domovskou
obrazovku.
5
Zobrazení barevných tlačítek dálkového ovládání,
která lze rovněž použít k vyvolání funkcí.
2
Tlačítko RETURN : Stiskem se vraťte do předchozí
nabídky.
3
Tlačítko E (Vstup) / SMĚR :
~ Stiskem tlačítek ▲▼◄► posouvejte kurzor
nebo vybírejte položky.
~ Stiskem tlačítka E aktivujte právě vybranou
položku nebo potvrďte nastavení.
4
Tlačítko EXIT : Stiskem tlačítka opusťte nabídku.
 Výběr volby na domovské obrazovce
1 . Pokud chcete vybrat volbu na domovské
obrazovce, přesuňte kurzor pomocí tlačítek
◄► tak, až zvýrazní vámi požadovanou
volbu, a poté stiskněte tlačítko E.
Vyvolání obrazovky Nastavení
| POZNÁMKA |
1 . Na domovské obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko E. Zobrazí
se obrazovka Nastavení.
Tlačítko E na předním panelu přístroje má stejnou
funkci jako tlačítko E na dálkovém ovládání.
Podrobné informace o funkcích
Nastavení 3D
Displej
Zvuk
Poměr stran obrazu
Vel. obrazovky Smart Hub
BD Wise
Síť
Systém
Podpora
16:9 původní
Velikost 3
Vyp
Rozlišení
Autom.
Filmová frekv. (24Fs)
Autom.
Barevný formát HDMI
Autom.
HDMI Deep Color
Autom.
Progresivní režim
Autom.
Každá z funkcí nastavení, položek nabídky a
individuálních voleb je podrobně vysvětlena na
obrazovce.
Vysvětlení zobrazíte tak, že stiskem tlačítek ▲▼◄►
vyberete funkci, položku nebo volbu nabídky.
Vysvětlení se obvykle zobrazí napravo na obrazovce.
Na další stránce začíná stručný popis jednotlivých
funkcí nastavení. Další informace o některých
funkcích též najdete v příloze této příručky.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 23
23 |
2012-02-23 오후 1:34:18
Nastavení
Funkce nabídky Nastavení
Nastavení 3D
Nastaví funkce související se 3D.
 Přehrávání 3D Blu-ray: Vyberte, zda chcete přehrát disk
Blu-ray s 3D obsahem v režimu 3D. Pokud ve 3D režimu
přejdete do domovské nabídky přístroje nebo domovské
nabídky Smart Hub, přístroj se automaticky přepne zpět do
2D.
 Velikost obr.: Zadejte velikost obrazovky televizoru
připojeného k přístroji. Přístroj automaticky přizpůsobí 3D
výstup velikosti obrazovky připojeného televizoru.
Poměr stran
obrazu
Umožňuje přizpůsobení výstupu přístroje velikosti obrazovky
televizoru. Popis voleb velikosti obrazovky viz strana 22, krok
12.
Displej
Vel. obrazovky
Smart Hub
Umožňuje výběr optimální velikosti obrazovky Smart Hub.
BD Wise
BD Wise je nejnovější funkce pro vzájemné propojení přístrojů
Samsung. Propojením přístroje Samsung s televizorem
Samsung podporujícím BD Wise kabelem HDMI a zapnutím
BD Wise na přístroji i televizoru bude výstup přístroje a vstup
televizoru automaticky nastaven na rozlišení a počet snímků za
sekundu uložené na disku Blu-ray/DVD.
Rozlišení
Slouží k nastavení rozlišení HDMI video signálu na Autom.,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Pokud je připojení
kompozitní, je podporováno pouze rozlišení 576i/480i. Číslo
udává počet řádků videa v jednom snímku. Písmena i a p
označují prokládané respektive progresivní vykreslování. Čím
více řádků, tím je vyšší kvalita zobrazení.
Filmová frekv.
(24Fs)
Nastavením funkce Filmová frekv. (24Fs) na Autom. přepnete
výstup HDMI tohoto přístroje na 24 snímků za sekundu
a zlepšíte tak kvalitu obrazu, pokud je připojen televizor
podporující snímkovou frekvenci 24 sn./s.
• Funkce Filmová frekv. (24Fs) je dostupná jen s televizorem,
který ji také podporuje.
• Funkce Filmová frekv. (24Fs) je dostupná, jen pokud je
výstup přístroje nastaven na HDMI 1080i nebo 1080p.
Barevný
formát HDMI
Slouží k nastavení barevného prostoru výstupu HDMI tak, aby
odpovídal schopnostem připojeného zobrazovacího zařízení.
HDMI Deep
Color
Na výstupu HDMI může být signál s vylepšením Deep Color.
Deep Color přináší přesnější reprodukci barev s vyšší barevnou
hloubkou.
Progresivní
režim
Lepší kvalita obrazu při přehrávání DVD.
| 24 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 24
2012-02-23 오후 1:34:42
Zvuk
Nast.
reproduktorů
Nastavení možností reproduktorů.
04
Možnost manuálního nastavení ekvalizéru.
Intel. hlasitost
Možnost stabilizace hlasitosti při změně scény nebo přepnutí
kanálu.
Výběr
reproduktoru
Možnost aktivace reproduktorů televizoru nebo reproduktorů
domácího kina.
Zpětný kanál
zvuku
Možnost vedení zvuku televizoru do reproduktorů domácího
kina. Vyžaduje propojení HDMI a televizor kompatibilní s funkcí
Audio Return Channel (ARC).
• Pokud je funkce Zpětný kanál zvuku zapnuta, propojte
přístroj s televizorem kabelem HDMI. Optický vstup je přitom
deaktivován.
• Pokud je položka Zpětný kanál zvuku nastavena na hodnotu
Autom., propojte přístroj s televizorem kabelem HDMI. Přitom
se automaticky volí ARC a optický vstup.
Digitální
výstup
Nastavení
Ekvalizér
Můžete nastavit volbu Digitální výstup podle možností AV
přijímače, k němuž jste přístroj připojili. Další podrobnosti
naleznete v tabulce voleb digitálního výstupu. (Viz strana 59)
Umožňuje aplikaci ovládání dynamického rozsahu na zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby True HD.
Ovládání
dynamického
rozsahu
Synch. zvuku
 Autom.: Automatické ovládání dynamického rozsahu
zvuku Dolby TrueHD podle informací obsažených ve
zvukové stopě Dolby TrueHD. Rovněž zapíná ovládání
dynamického rozsahu pro Dolby Digital a Dolby Digital
Plus.
 Vyp: Ponechává dynamický rozsah bez komprese, takže
slyšíte původní zvuk.
 Zapnuto: Zapíná ovládání dynamického rozsahu pro
všechny tři formáty Dolby. Tišší zvuk bude zesílen a hlasitější
zeslaben.
Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru umožňuje
nastavení prodlevy zvuku tak, aby byl zvuk synchronizován s
obrazem. Můžete nastavit prodlevu 0 až 300 milisekund.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 25
25 |
2012-02-23 오후 1:34:43
Nastavení
Síť
Nastavení sítě
Další informace o nastaveních sítě a funkcích sítě naleznete v části
„Sítě a internet“ od strany 29.
Stav sítě
Lze zkontrolovat, zda je navázáno připojení k síti a k Internetu.
Wi-Fi Direct
Umožňuje připojení zařízení Wi-Fi Direct k přístroji po síti klientklient, bez použití bezdrátového směrovače. Tímto zařízením
lze přístroj ovládat.
Soft. AP
Umožňuje bezdrátové připojení jiných Wi-Fi zařízení k přístroji.
Vyžaduje vytvoření bezpečnostního klíče, který musíte zadat
do ostatních Wi-Fi zařízení, když je připojujete k síti.
Nastavení
AllShare
Umožňuje připojení externích zařízení, jako jsou chytré telefony,
k přístroji, a poté sdílení obsahu nebo ovládání přístroje těmito
zařízeními.
Název zařízení
Umožňuje nastavení identifikace přístroje. Tento název můžete
využít k identifikaci přístroje při připojování externíchWi-Fi
zařízení (chytré telefony, tablety atd.).
Nastavení BDLive
Můžete povolit, omezit nebo zakázat internetové připojení pro
službu BD-Live.
| 26 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 26
2012-02-23 오후 1:34:45
Systém
Počáteční
nastavení
Umožňuje znovu spustit postup počátečního nastavení.
Podrobnosti viz strana 21.
04
Nastavení
Můžete připojit bezdrátovou klávesnici nebo myš k USB portu
na přední straně přístroje.
 Nastavení klávesnice: Umožňuje konfiguraci bezdrátové
klávesnice USB připojené k přístroji.
| POZNÁMKA |
Klávesnici můžete použít, pouze když se ve webovém prohlížeči zobrazí
obrazovka nebo okno s klávesnicí QWERTY.
 Nastavení myši: Umožňuje konfiguraci bezdrátové myši
USB připojené k přístroji. Myš můžete v nabídkách přístroje
využít stejně jako na počítači.
 Použití myši v nabídkách přístroje:
Správce zař.
1 . Připojte USB myš k přístroji.
2 . Klepněte primárním tlačítkem, které jste vybrali v nabídce
Nastavení myši. Objeví se jednoduchá nabídka.
3 . Klepněte na požadovanou volbu nabídky.
| POZNÁMKA |
Některé modely USB klávesnic a myší nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
Některé klávesy klávesnice HID nemusí fungovat.
Kabelové klávesnice USB nejsou podporovány.
Některé aplikace nemusí být podporovány.
Pokud bezdrátová klávesnice HID nefunguje z důvodu rušení, přemístěte
ji blíže k přístroji.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Jazyk
Anynet+ je užitečná funkce, která umožňuje propojení ovládání
s ostatními přístroji Samsung podporujícími Anynet+, kdy lze
všechna tato zařízení ovládat jedním dálkovým ovládáním
televizoru Samsung.
Abyste mohli využít tuto funkci, připojte přístroj k televizoru
Samsung podporujícímu Anynet+ pomocí kabelu HDMI.
Můžete vybrat požadovaný jazyk pro nabídku na obrazovce,
nabídku disku, titulky atd.
• Vybraný jazyk nabídky disku, zvuku disku a titulků se
přehrává, pouze pokud je na disku uložen.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 27
27 |
2012-02-23 오후 1:34:46
Nastavení
Výchozí PIN je 0000. Zadejte výchozí PIN a získáte přístup k
funkcím zabezpečení, pokud jste nevytvořili vlastní heslo.
Zabez.
 Hodn. pro rodiče BD: Brání přehrávání disků Blu-ray s
hodnocením stejným nebo vyšším, než bylo zadáno, pokud
není zadán kód PIN.
 Hodn. pro rodiče DVD: Brání přehrávání disků DVD s
hodnocením vyšším, než bylo zadáno, pokud není zadán
kód PIN.
 Změna kódu PIN: Změna 4místného kódu PIN potřebného
k přístupu k funkcím zabezpečení.
 Pokud zapomenete PIN
1 . Vyjměte disk a odpojte zařízení s rozhraním USB.
2 . Stiskněte a přidržte tlačítko 5 na předním panelu po
dobu nejméně 5 sekund.
Obnoví se veškerá tovární nastavení.
| POZNÁMKA |
Při obnovení továrních nastavení se vymažou veškerá uživatelská data
BD.
Lze zadat jas displeje a časové pásmo.
Obecné
Podpora
 Přední displej: Umožňuje změnu jasu předního panelu.
 Časové pásmo: Umožňuje zadání časového pásma, v
němž se nacházíte.
 Průhlednost menu: Nastavení průhlednosti rámečku
nabídky.
DivX® Video
On Demand
Zobrazení registračního kódu DivX® VOD pro zakoupení a
přehrávání obsahu DivX® VOD.
Aktualizace
softwaru
Další informace o funkci aktualizace softwaru naleznete v části
„Aktualizace softwaru“ na straně 33.
Kontaktovat
Samsung
Kontaktní informace pro případ, že potřebujete získat pomoc s
vaším přístrojem.
Vzdálená
správa
Obnov.
Pokud je aktivována, technici střediska telefonické péče
o zákazníky mohou na dálku diagnostikovat a řešit potíže
s přístrojem. Vyžaduje aktivní připojení k Internetu. Služba
Dálková správa nemusí být v některých zemích dostupná.
Obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení kromě síťových a
služby Smart Hub. Výchozí heslo zabezpečení je 0000.
| 28 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 28
2012-02-23 오후 1:34:47
Sítě a internet
Dříve než začnete, kontaktujte poskytovatele
připojení k Internetu (ISP) s dotazem, zda máte
statickou či dynamickou adresu IP. Pokud máte
dynamickou adresu a využíváte kabelovou nebo
bezdrátovou síť, doporučujeme použít postup
automatické konfigurace popsaný níže.
Pokud se připojujete ke kabelové síti, připojte
přístroj ke směrovači kabelem LAN a až poté
zahajte postup konfigurace.
Pokud se připojujete k bezdrátové síti, odpojte
všechna bezdrátová připojení, ještě než začnete.
Poté začněte konfigurovat připojení k síti
následovně:
1 . Na domovské obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko E.
2 . Vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko E.
3 . Vyberte položku Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko E.
4 . Nahlédněte do pokynů pro kabelové sítě
uvedených níže nebo do pokynů pro
bezdrátové sítě začínající na straně 30.
Kabelová síť
Kabelová - Automaticky
Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:
1 . Vyberte položku Start na obrazovce
Nastavení sítě a stiskněte tlačítko E. Přístroj
detekuje kabelové připojení, ověří připojení
sítě a poté se připojí k síti.
Pokud máte statickou IP adresu nebo pokud
automatický postup nefunguje, musíte nastavení
sítě provést ručně.
Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:
1 . Vyberte položku Start na obrazovce
Nastavení sítě a stiskněte tlačítko E. Objeví
se obrazovka Stav sítě. Přístroj se pokusí
ověřit připojení sítě a nepodaří se mu to.
Nastavení
Konfigurace připojení sítě
Kabelová - Ručně
04
Při připojení tohoto přístroje k síti můžete využívat
síťové aplikace a funkce, jako je Smart Hub a BDLIVE, a také aktualizovat software přístroje přes
síť. Další informace o přístupu k internetovým
službám a jejich využití naleznete v kapitole Síťové
služby na stranách 51 až 53 této příručky. Pokyny
ke konfiguraci sítě začínají níže.
Nastavení sítě
Připojení k pevné síti se nezdařilo.
MAC adresa
Adresa IP
Maska podsítě
Brána
Server DNS
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Připojení k síti se nezdařilo. Zkuste následující: zkontrolujte,
zda je v Nastavení IP správně nastavená adresa IP. Podrobné
informace získáte u poskytovatele služeb Internetu.
Předch.
Nast. IP
Opakovat
OK
2 . Napravo na obrazovce vyberte položku Nast.
IP a poté stiskněte tlačítko E. Zobrazí se
obrazovka Nastavení IP.
3 . Vyberte pole Režim IP a poté nastavte
Manuální.
4 . Číselnými tlačítky na dálkovém ovládání
zadejte hodnoty parametrů sítě. Tlačítky
▲▼◄► na dálkovém ovládání přecházejte
mezi poli.
| POZNÁMKA |
Tyto hodnoty můžete získat od poskytovatele připojení k
Internetu. Můžete si je také zobrazit na většině počítačů
se systémem Windows. Pokyny viz „Získání hodnot
síťových nastavení“ na této straně.
5 . Po dokončení zvýrazněte položku OK a
stiskněte tlačítko E. Přístroj ověří připojení k
síti a poté se připojí k síti.
< Získání hodnot síťových nastavení >
Hodnoty síťových nastavení můžete zobrazit na
většině počítačů se systémem Windows. Pokud
chcete zobrazit hodnoty nastavení sítě, proveďte
následující kroky:
• Windows XP
1 . Pravým tlačítkem klepněte na ikonu Síť
vpravo dole na pracovní ploše systému
Windows.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 29
29 |
2012-02-23 오후 1:34:49
Nastavení
2 . V místní nabídce vyberte položku Stav.
Nastavení sítě
3 . V okně, které se objeví, klepněte na kartu
Podpora.
Vyberte bezdrátový směrovač v seznamu.
1/10
iptime23
4 . Na kartě Podpora klepněte na položku
Podrobnosti.
Obnovit
ELT
JSY
Předch.
5 . Zobrazí se nastavení sítě.
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
• Windows 7
1 . Klepněte na ikonu Síť vpravo dole na
pracovní ploše systému Windows.
2 . V místní nabídce vyberte položku Otevřít
Centrum síťových připojení a sdílení.
3 . V okně, které se objeví, klepněte na
položku Připojení k místní síti nebo Připojení
bezdrátové sítě.
WPS(PBC)
Další
Zrušit
SO070VOIP
2 . Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko
E.
3 . Vyberte položku Další a stiskněte tlačítko E.
Informace se mohou lišit v závislosti na vaší verzi systému
Windows.
4 . Na obrazovce Zabezpečení zadejte
bezpečnostní kód nebo heslo. Číslice
zadávejte přímo číselnými tlačítky na
dálkovém ovládání. Písmena vybírejte pomocí
šipek a poté stiskněte tlačítko E.
5 . Po dokončení klepněte na položku Další
napravo na obrazovce. Přístroj ověří připojení
k síti a poté se připojí k síti.
Bezdrátová síť
| POZNÁMKA |
Máte tři možnosti, jak nastavit připojení bezdrátové
sítě:
Bezpečnostní kód nebo heslo byste měli najít na jedné
z obrazovek použitých při nastavování směrovače nebo
modemu.
4 . Na kartě Podpora klepněte na položku
Podrobnosti. Zobrazí se nastavení sítě.
| POZNÁMKA |
- Bezdrátové automaticky
- Bezdrátové ručně
- WPS(PBC)
Když nastavíte připojení bezdrátové sítě, všechna
aktuální připojení bezdrátových zařízení k přístroji,
případně vlastní kabelové připojení přístroje,
budou odpojena.
Bezdrátové (obecně) - Automaticky
Po provedení kroků 1 až 3 postupu „Konfigurace
připojení sítě“ na straně 29.
1 . Vyberte položku Start na obrazovce
Nastavení sítě a stiskněte tlačítko E.
Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich
seznam.
Bezdrátové (obecně) - Ručně
Pokud máte statickou IP adresu nebo pokud
automatický postup nefunguje, musíte nastavení
sítě provést ručně.
Po provedení kroků 1 až 3 postupu „Konfigurace
připojení sítě“ na straně 29.
1 . Vyberte položku Start na obrazovce
Nastavení sítě a stiskněte tlačítko E.
Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich
seznam.
2 . Vyberte požadovanou síť nebo položku
Přidat síť a stiskněte tlačítko E.
3 . Vyberte položku Další a stiskněte tlačítko E.
| 30 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 30
2012-02-23 오후 1:34:51
9 . Vyberte pole Režim IP a poté nastavte
Manuální.
10 . Číselnými tlačítky na dálkovém ovládání
zadejte hodnoty parametrů sítě. Tlačítky
▲▼◄► na dálkovém ovládání přecházejte
mezi poli.
2 . Stiskněte MODRÉ (D) na dálkovém ovládání.
3 . Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS(PBC)
na směrovači. Přístroj automaticky získá
všechna potřebná nastavení sítě a připojí
se k vaší síti. Objeví se obrazovka Stav
sítě. Přístroj se připojí k síti, poté co ověří
funkčnost připojení.
Nastavení
8 . Napravo na obrazovce vyberte položku
Nast. IP a stiskněte tlačítko E. Zobrazí se
obrazovka Nast. IP.
1 . Otevřete domovskou obrazovku.
04
4 . Pokud vyberete položku Přidat síť, zadejte
název vašeho bezdrátového směrovače.
Číslice zadávejte přímo číselnými tlačítky
na dálkovém ovládání. Písmena zadávejte
pomocí tlačítek ▲▼◄► a poté stiskněte
tlačítko E. Vyberte položku Další a stiskněte
tlačítko E. Můžete vybrat typ zabezpečení,
poté vybrat položku Další a stisknout tlačítko
E.
5 . Na obrazovce Zabez. zadejte bezpečnostní
kód nebo heslo. Číslice zadávejte přímo
číselnými tlačítky na dálkovém ovládání.
Písmena zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a
poté stiskněte tlačítko E.
6 . Napravo na obrazovce vyberte položku Další
a poté stiskněte tlačítko E.
7 . Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
pokusí ověřit připojení sítě a nepodaří se mu
to.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení zařízení
podporujících Wi-Fi Direct k přístroji a vzájemná
připojení klient-klient, bez použití bezdrátového
směrovače.
1 . Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na
něm funkci Wi-Fi Direct.
2 . Na domovské obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko E.
3 . Vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko E.
4 . Vyberte položku Wi-Fi Direct a stiskněte
tlačítko E. Zobrazí se zařízení Wi-Fi Direct,
k nimž se můžete připojit.
Wi-Fi Direct
Název
zařízení : [HTS]E5200
Display
Vyberte zařízení Wi-Fi Direct pro připojení.
Audio
AndroidXXXXXXX
Odpojeno
Network
| POZNÁMKA |
Tyto hodnoty můžete získat od poskytovatele připojení k
Internetu. Můžete si je také zobrazit na většině počítačů
se systémem Windows. Pokyny viz „Získání hodnot
síťových nastavení“ na straně 29.
11 . Po dokončení zvýrazněte položku OK a
stiskněte tlačítko E. Objeví se obrazovka
Stav sítě. Přístroj ověří připojení k síti a poté
se připojí k síti. Po dokončení zvýrazněte
položku OK a stiskněte tlačítko E.
WPS(PBC)
Obnovit
System
Zavřít
Support
m Přesunout
" Zadat ' Zpět
5 . Existují tři možnosti Wi-Fi připojení:
• Přes zařízení Wi-Fi.
• Přes přístroj pomocí PBC.
• Přes přístroj pomocí PIN.
Jednotlivé možnosti jsou vysvětleny v dalším
textu.
Jednou z nejsnazších možností, jak nastavit
připojení k síti, je funkce WPS(PBC). Pokud je váš
bezdrátový směrovač vybaven funkcí WPS(PBC),
postupujte následovně:
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 31
31 |
2012-02-23 오후 1:34:53
Nastavení
Přes zařízení Wi-Fi
Soft. AP
1 . Na zařízení Wi-Fi proveďte postup připojení k
jinému zařízení Wi-Fi Direct. Pokyny naleznete
v uživatelské příručce zařízení.
2 . Po dokončení postupu byste na obrazovce
televizoru měli vidět překryvné okno s
informací, že zařízení podporující Wi-Fi
Direct požádalo o připojení. Potvrďte tak, že
vyberete položku OK a stisknete tlačítko E.
3 . Objeví se překryvné okno Připojování a poté
překryvné okno Připojeno. Po jeho zavření
byste měli zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct
vidět jako připojené.
Funkce Soft. AP umožňuje připojit přes přístroj
k vaší síti další zařízení Wi-Fi a poskytnout jim
přístup k Internetu.
Vyžaduje vytvoření bezpečnostního klíče, který
musíte zadat do ostatních Wi-Fi zařízení, když je
připojujete k síti.
Přes přístroj pomocí PBC
1 . Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete
připojit k tomuto přístroji, a stiskněte tlačítko
E. Objeví se překryvné okno PBC/PIN.
2 . Vyberte položku PBC a stiskněte tlačítko E.
Objeví se překryvné okno PBC.
3 . Do 2 minut stiskněte tlačítko PBC na zařízení
Wi-Fi Direct.
4 . Objeví se překryvné okno Připojování a poté
překryvné okno Připojeno. Po jeho zavření
byste měli zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct
vidět jako připojené.
Přes přístroj pomocí PIN
1 . Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete
připojit k tomuto přístroji, a stiskněte tlačítko
E. Objeví se překryvné okno PBC/PIN.
2 . Vyberte položku PIN a stiskněte tlačítko E.
Objeví se překryvné okno PIN.
3 . Zadejte PIN z překryvného okna do
příslušného pole na zařízení Wi-Fi Direct,
které chcete připojit.
4 . Objeví se překryvné okno Connecting
(Připojování) a poté překryvné okno
Connected (Připojeno). Po jeho zavření byste
měli zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct vidět
jako připojené.
| POZNÁMKA |
Při použití funkce Wi-Fi Direct dojde k odpojení stávajícího
kabelového i bezdrátového připojení.
1 . Na domovské obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko E.
2 . Vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko E.
3 . Vyberte položku Soft. AP a stiskněte tlačítko
E.
4 . Vyberte položku Zapnuto nebo Vyp a
stiskněte tlačítko E.
< Nastavení klíče zabezpečení Soft. AP >
1 . Na obrazovce Soft AP vyberte položku
Bezpečn. klíč a poté stiskněte tlačítko E.
Objeví se obrazovka Bezpečn. klíč.
2 . Na obrazovce Bezpečn. klíč zadejte klíč
zabezpečení. Číslice zadávejte přímo
číselnými tlačítky na dálkovém ovládání.
Písmena zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a
poté stiskněte tlačítko E.
3 . Po dokončení přejděte pomocí tlačítek
▲▼◄► na položku HOTOVO dole na
obrazovce a poté stiskněte tlačítko E.
Při připojování zařízení Wi-Fi postupem
stanoveným výrobcem zařízení musíte do
příslušného pole zadat zde vytvořený klíč
zabezpečení.
Nastavení AllShare
Obrazovka AllShare Settings (Nastavení AllShare)
zobrazuje všechna připojená zařízení AllShare a
jejich adresy IP. Na této obrazovce můžete zařízení
povolit přístup k přístroji, zamítnout přístup nebo
zařízení odstranit ze seznamu AllShare.
1 . Na domovské obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko E.
2 . Vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko E.
| 32 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 32
2012-02-23 오후 1:35:06
3 . Vyberte položku Nastavení AllShare a
stiskněte tlačítko E.
Obrazovka Nastavení AllShare se zobrazí, pouze
pokud jsou navázána síťová připojení se zařízeními
AllShare. Další informace o zařízeních AllShare
připojených k síti viz strany 35 a 36.
Aktualizace softwaru
Nabídka Aktualizace softwaru umožňuje
aktualizovat software přístroje, což zvýší výkon
nebo zpřístupní další služby.
• Během aktualizace manuálně nevypínejte a nezapínejte
přístroj.
1 . V domovské nabídce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko E.
2 . Vyberte položku Podpora a stiskněte tlačítko
E.
3 . Vyberte položku Aktualizace softwaru a
stiskněte tlačítko E.
4 . Vyberte jednu z následujících metod:
• Online
• Přes USB
• Z disku
• Pomocí stažení
• Pohotovostní režim
5 . Stiskněte tlačítko E.
Jednotlivé metody jsou vysvětleny v dalším
textu.
| POZNÁMKA |
Aktualizace je dokončena, když se přístroj vypne, a poté
znovu zapne.
Společnost Samsung Electronics nepřebírá právní
odpovědnost za poruchy přístroje v důsledku nestabilního
připojení k Internetu nebo nedbalosti zákazníka při
aktualizaci softwaru.
1 . Vyberte položku Online a stiskněte tlačítko
E. Zobrazí se zpráva Připojování k serveru.
2 . Pokud je k dispozici soubor s aktualizací ke
stažení, zobrazí se překryvné okno Stažení se
zobrazením průběhu a spustí se stahování.
3 . Po dokončení stahování se zobrazí okno
Dotaz na aktualizaci se třemi položkami:
Aktualizovat, Aktualizovat později nebo
Neaktualizovat.
4 . Volbou Aktualizovat proběhne aktualizace
softwaru, přístroj se vypne a znovu zapne.
5 . Pokud během minuty nevyberete žádnou
možnost nebo zvolíte Aktualizovat později,
přístroj nový software uloží, ale nepoužije.
Software můžete aktualizovat později volbou
Pomocí stažení.
6 . Pokud vyberete volbu Neaktualizovat,
přístroj aktualizaci zruší.
Nastavení
5 . Vyberte ze seznamu položku Povolit,
Zakázat nebo Odstranit a stiskněte tlačítko
E.
Přístroj musí být připojen k Internetu, aby bylo
možno využít aktualizaci Online.
04
4 . Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko E.
Objeví se překryvné okno Nastavení AllShare.
Online
Přes USB
1 . Otevřete www.samsung.com.
2 . Klepněte nahoře vpravo na položku
SUPPORT.
3 . Do pole pro hledání zadejte číslo modelu
přístroje a poté klepněte na položku Find
Product.
4 . Uprostřed stránky pod nadpisem Ke stažení
klepněte na položku Get downloads.
5 . Uprostřed stránky klepněte na položku
Firmware.
6 . Ve sloupci Soubor napravo na stránce
klepněte na ikonu ZIP.
7 . Klepnutím na položku OK v překryvném okně,
které se objeví, stáhněte soubor firmwaru do
počítače.
8 . Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
soubor ZIP.
9 . Zkopírujte složku na USB flash disk.
10 . Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen disk a
poté připojte USB flash disk k portu USB na
přístroji.
Pokud chcete zrušit probíhající aktualizaci, stiskněte
tlačítko E.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 33
33 |
2012-02-23 오후 1:35:07
Nastavení
11 . V nabídce přístroje vyberte položky Nastavení
> Podpora > Aktualizace softwaru.
12 . Vyberte položku Přes USB.
| POZNÁMKA |
Při aktualizaci softwaru pomocí konektoru USB Host
nesmí být v přístroji vložen disk.
Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte
podrobnosti o softwaru v nabídce Aktualizace softwaru.
Během aktualizace softwaru nevypínejte přístroj. Mohlo by
dojít k poruše přístroje.
Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Host musí
být prováděny vždy pomocí USB flash disku.
Z disku
Pomocí stažení
Tato možnost slouží k aktualizaci softwaru ze
souboru, který jste již dříve stáhli, ale rozhodli se
jej ihned neinstalovat.
1 . Pokud byla stažena aktualizace softwaru,
zobrazí se napravo od položky By
Downloaded (Pomocí stažení) verze softwaru.
2 . Vyberte položku Pomocí stažení a stiskněte
tlačítko E.
3 . Přístroj zobrazí dotaz, zda chcete provést
aktualizaci. Vyberte možnost Ano. Přístroj
zahájí aktualizaci.
4 . Po dokončení aktualizace se přístroj vypne a
poté znovu zapne.
| POZNÁMKA |
1 . Otevřete www.samsung.com.
2 . Klepněte nahoře vpravo na položku
SUPPORT.
3 . Do pole pro hledání zadejte číslo modelu
přístroje a poté klepněte na položku Find
Product.
4 . Uprostřed stránky pod nadpisem Ke stažení
klepněte na položku Get downloads.
5 . Uprostřed stránky klepněte na položku
Firmware.
6 . Ve sloupci Soubor napravo na stránce
klepněte na ikonu ZIP.
7 . Klepnutím na položku OK v překryvném okně,
které se objeví, stáhněte soubor firmwaru do
počítače.
8 . Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste
získat jeden soubor .RUF.
9 . Vypalte soubor RUF na disk. Doporučujeme
disk CD-R nebo DVD-R.
10 . Před vyjmutím z počítače disk finalizujte.
11 . Vložte disk do přístroje.
12 . V nabídce přístroje vyberte položky Nastavení
> Podpora > Aktualizace softwaru.
13 . Vyberte položku By Disc.
| POZNÁMKA |
Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte
podrobnosti o softwaru v nabídce Aktualizace softwaru.
Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte
podrobnosti o softwaru v nabídce Aktualizace softwaru.
Během aktualizace softwaru nevypínejte přístroj. Mohlo by
dojít k poruše přístroje.
Pohotovostní režim
Nastavíte-li volbu Aktualizace v pohot. režimu,
přístroj stáhne aktualizaci v pohotovostním režimu.
V pohotovostním režimu je přístroj vypnut,
ale připojení k Internetu je aktivní. Přístroj tak
dokáže stáhnout aktualizaci automaticky, když jej
nepoužíváte.
1 . Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku
Pohotovostní režim a stiskněte tlačítko E.
2 . Vyberte buď Zapnuto nebo Vyp.
Vyberete-li Zapnuto, přístroj automaticky
stáhne novou aktualizaci i při vypnutém
napájení, když je v pohotovostním režimu.
Pokud přístroj stáhne aktualizaci softwaru,
nabídne vám při zapnutí její instalaci.
| POZNÁMKA |
Přístroj musí být připojen k Internetu, aby bylo možno
využít funkci Aktualizace v pohot. režimu.
Pokud se tato funkce nezobrazí, můžete ji zpřístupnit
aktualizací na nejnovější verzi softwaru.
Během aktualizace softwaru nevypínejte přístroj. Mohlo by
dojít k poruše přístroje.
| 34 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 34
2012-02-23 오후 1:35:09
Přehrávání médií
Přehrávání videa, fotografií nebo hudby
Přístup k obrazovce AllShare Play získáte
klepnutím na ikonu AllShare Play na hlavní
obrazovce a poté stiskem tlačítka E.
1 . Zkontrolujte, zda je vložen disk nebo připojen
zdroj obsahu, který chcete přehrávat nebo
prohlížet.
Using the AllShare Play Screen
2 . Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
režim Videa, Fotografie nebo Hudba a poté
stiskněte tlačítko E. Zvýrazní se první volba
zdroje na pravé straně.
AllShare Play / Seznam /
3 . Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte zdroj obsahu a
poté stiskněte tlačítko E.
Poslední přehr.
Seznam
Videa
Zde se zobrazí naposledy přehrané soubory.
Novinky
Poslední aktual. 09.Led.2012
Zobrazit v...
Fotografie
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
Přehrávání médií
Obrazovka AllShare Play
• Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku, stiskem
tlačítka TOOLS zobrazte nabídku Nástroje,
vyberte položku Přehrát a poté stiskněte tlačítko
E. Pokud chcete zobrazit nebo přehrát jinou
položku, stiskněte tlačítko RETURN (') a poté
opakujte postup popsaný v první větě.
05
Váš přístroj dokáže přehrávat obsah disků
a zařízení USB a také obsah z PC, telefonu
kompatibilního s DLNA nebo z NAS pomocí
funkce přehrávání AllShare. Další informace o
funkci AllShare Play naleznete na straně 38.
SAM_0005
| POZNÁMKA |
Zdroje zobrazené u jednotlivých typů obsahu se mohou
lišit.
Výběr
Hudba
Nebyly vytvořeny žádné výběry.
Vytvořte výběr a získáte rychlý a snadný přístup ke svému obsahu.
a Přihlásit ' Zpět
Když se zobrazí obrazovka AllShare Play, je
na ní Můj seznam a seznam typů obsahu –
videa, fotografie a hudba – nalevo. Ve výchozím
nastavení se napravo zobrazuje obsah seznamu
Můj seznam: seznam naposledy přehrávaných
nebo zobrazených položek, seznam nejnovějších
zobrazených nebo poslouchaných položek a
nejnovější playlist. Pokud jste nikdy dříve nic
nepřehráli ani nezobrazili, ani nevytvořili playlist,
bude tento seznam prázdný.
Přehrávání položek seznamu Můj seznam
K přehrávání položek seznamu Můj seznam je
nutné, aby byl jejich zdroj připojen k přístroji.
Příklad: pokud jste si v seznamu Můj seznam
naposledy prohlíželi fotografie z disku DVD, musí
být tento disk vložen do přístroje, aby bylo možné
je opět prohlížet.
4 . Postup ovládání přehrávání videa, fotografií
nebo hudby viz:
• Ovládání přehrávání videa na straně 40.
• Ovládání přehrávání hudby na straně 42.
• Prohlížení fotografií a použití nabídky
Nástroje při zvýraznění souboru na stranách
45 až 47.
| POZNÁMKA |
V závislosti na tom, jak a kdy připojíte k přístroji zdroj
obsahu a také v závislosti na typu obsahu může přístroj
zobrazit různé obrazovky umožňující spuštění přehrávání.
Alternativní způsoby přehrávání viz:
• Informace o přehrávání souborů z paměťového zařízení
s rozhraním USB, iPodu nebo iPhonu naleznete na
straně 36.
• Přehrávání komerčně dostupných video disků na straně 37.
• Přehrávání komerčně dostupných zvukových disků na
straně 37.
• Přehrávání disku s uživatelským obsahem na straně 38.
Postup přehrávání nebo zobrazení položek
seznamu Můj seznam je uveden níže:
• Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku, kterou
chcete zobrazit nebo přehrát, a stiskněte tlačítko
E. Pokud chcete zobrazit nebo přehrát jinou
položku, stiskněte tlačítko RETURN (') a poté
opakujte postup popsaný v první větě.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 35
35 |
2012-02-23 오후 1:35:12
Přehrávání médií
Přehrávání souborů z paměťového
zařízení s rozhraním USB, iPodu
nebo iPhonu
Můžete přehrávat multimediální soubory uložené
na připojeném zařízení USB.
1 . Vypněte přístroj a připojte paměťové zařízení
s rozhraním USB, iPod nebo iPhone.
2 . Zapněte přístroj. Po zobrazení hlavní
obrazovky vyberte položku AllShare Play >
Videa, Fotografie nebo Hudba > Připojené
zařízení, a poté stiskněte tlačítko E.
3 . Zobrazí se obsah vybraného typu, který je
uložen na připojeném zařízení. V závislosti
na uspořádání obsahu se zobrazí složky,
samostatné soubory nebo obojí.
4 . Stiskem tlačítek ▲▼◄► na dálkovém
ovládání vyberte požadovaný obsah. Pokud
chcete otevřít složku, vyberte ji a stiskněte
tlačítko E. Pokud chcete přehrát soubor,
vyberte jej a stiskněte tlačítko E.
5 . Stiskem tlačítka RETURN (') opustíte složku
nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.
| VÝSTRAHA |
Video lze přehrávat pouze při použití doku pro iPod.
| POZNÁMKA |
AllShare Play
Umožňuje přehrávat video, fotografie nebo hudbu z disku nebo
připojených zařízení.
Smart Hub
Funkce
Nastavení
Bezpečné odebrání USB d WPS(PBC)
NEBO
1-1. Zapněte přístroj a připojte paměťové zařízení
s rozhraním USB, iPod nebo iPhone.
2-1. Po zobrazení následující obrazovky stiskem
tlačítek ▲▼ vyberte typ obsahu, který chcete
zobrazit nebo přehrát, a poté stiskněte
tlačítko E.
AllShare Play
Přip.nové zař.
Umožňujee přehrávat video, fotografie nebo hudbu z disku nebo
USB DISK
připojených
zařízení.
Videa
Fotografie
Hudba
" Zadat ' Zpět
Smart Hubb
Funkce
Nastavení
Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení s
rozhraním USB, je nutno paměťové zařízení s rozhraním
USB bezpečně odpojit postupem „Bezpečné odebrání
USB“. Stiskem tlačítka HOME přejděte do domovské
nabídky, stiskněte ŽLUTÉ (C) a poté stiskněte tlačítko E.
Nabídka Fotografie nepodporuje iPad ani iPhone.
Na televizoru se zobrazí pouze obrazovka přehrávání. Další
obrazovky iPodu prohlížejte na displeji přehrávače iPod.
Pokud připojený iPod nepodporuje přehrávání videa, objeví se
při výběru nabídky Video zpráva "Přehrávání videosouborů
není v tomto modelu iPod podporováno.".
Modely iPodu a iPhonu, které lze
použít s tímto přístrojem
iPod touch 3., 2. a 1. generace
iPod classic / iPod s podporou videa
iPod s konektorem doku
iPod s klikacím kolečkem
iPod nano 5., 4., 3. a 2. generace
iPhone 4S / iPhone 4
iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
Bezpečné odebrání USB d WPS(PBC)
| POZNÁMKA |
I když přístroj zobrazí všechny dostupné složky, zobrazuje
jen ty soubory, které odpovídají typu obsahu vybranému
v kroku 2 nebo 2-1. Například, pokud jste vybrali hudbu,
zobrazí se jen hudební soubory. Tuto volbu můžete změnit
pomocí funkce AllShare Play.
| 36 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 36
2012-02-23 오후 1:35:22
Obrazovka Funkce
Zdroj signálu můžete také přepnout stiskem tlačítka
Funkce v pravém horním rohu dálkového ovládání.
1 . Vložte předem nahraný komerční zvukový
disk do přihrádky disku potištěnou stranou
nahoru, poté přihrádku disku zavřete. Zobrazí
se obrazovka Hudba funkce AllShare Play
se seznamem stop. Automaticky se spustí
přehrávání první stopy.
Přístup k obrazovce Funkce získáte klepnutím na
ikonu Funkce na hlavní obrazovce a poté stiskem
tlačítka E.
AllShare Play / Hudba /
Položky obrazovky Funkce
Pokud chcete položku vybrat, zvýrazněte ji
stiskem tlačítek ▲▼ a poté stiskněte tlačítko E.
Dig. vstup
AUX
Poslech zdroje digitálního zvuku
připojeného k digitálnímu vstupu
zvuku.
Poslech zvuku z analogového vstupu
zvuku.
Remote iPod
Vyberte pro poslech hudby nebo
sledování videa z iPodu připojeného ke
konektoru pro iPod.
HDMI IN 1
Přehrávání videa ze zařízení
připojeného ke vstupu VSTUP HDMI 1.
HDMI IN 2
Přehrávání videa ze zařízení
připojeného ke vstupu VSTUP HDMI 2.
Tuner
Bluetooth
Poslech rádia FM.
Poslech hudby ze zařízení Bluetooth.
Přehrávání komerčně dostupných
video disků
1 . Vložte disk do přihrádky disku potištěnou
stranou nahoru, poté přihrádku disku zavřete.
Automaticky se spustí přehrávání. Pokud se
přehrávání nespustí automaticky, stiskněte
tlačítko 6 na dálkovém ovládání nebo
vyberte položku AllShare Play na hlavní
obrazovce a poté stiskněte tlačítko E. Viz
„Přehrávání videa, fotografií nebo hudby“ na
straně 35.
1 / 17
Audio CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04:34
04
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Posun str. / Nástroje ' Zpět
2 . Konkrétní stopu začnete přehrávat stiskem
tlačítek ▲▼ na dálkovém ovládání a poté
stiskem tlačítka E.
Ovládací prvky obrazovky Hudba
Pozastavení stopy.
Přehrávání stopy.
Opakování jedné nebo všech stop.
Přehrávání stop v náhodném pořadí.
Zobrazení ekvalizéru.
Manuální úprava nastavení
ekvalizéru.(Pouze při nastavení
režimu ekvalizéru na Zapnuto)
| POZNÁMKA |
Ovládací prvky obrazovky Hudba jsou dostupné jen při
přehrávání stopy.
Nejsou zobrazeny všechny ovládací prvky současně.
Další informace o přehrávání hudby naleznete v části
„Ovládání přehrávání hudby“ na straně 42.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 37
Přehrávání médií
| POZNÁMKA |
05
Na obrazovce Funkce můžete vybrat zdroj
zvukového nebo video signálu, který chcete
přehrávat.
Přehrávání komerčně dostupných
zvukových disků
37 |
2012-02-23 오후 1:35:36
Přehrávání médií
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Můžete přehrávat multimediální soubory vypálené
na disky DVD nebo CD.
1 . Vložte uživatelem nahraný disk do přihrádky
disku potištěnou stranou nahoru, poté
přihrádku disku zavřete. Objeví se překryvné
okno Připojené zařízení.
Další informace o prohlížení fotografií naleznete v části
„Prohlížení fotografií a Použití nabídky Nástroje při
zvýraznění souboru“ na stranách 45 až 47.
Další informace o přehrávání videa naleznete v části
„Ovládání přehrávání videa“ na straně 40.
Použití funkce sítě AllShare
2 . Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte typ obsahu,
který chcete zobrazit nebo přehrát – Videa,
Hudba nebo Fotografie – a stiskněte tlačítko
E.
Funkce AllShare umožňuje přehrávání videa,
fotografií nebo hudby uložené na počítači
nebo jiném zařízení kompatibilním s DLNA
prostřednictvím přístroje a jeho bezdrátového
připojení k síti.
| POZNÁMKA |
Postup stažení softwaru AllShare
I když přístroj zobrazí složky se všemi typy obsahu,
zobrazuje jen ty soubory, které odpovídají typu obsahu
vybranému v kroku 2. Například, pokud jste vybrali hudbu,
zobrazí se jen hudební soubory. Tuto volbu můžete změnit
pomocí funkce AllShare Play.
Chcete-li používat funkci AllShare se svým
počítačem nebo zařízením kompatibilním s
DLNA, musí být na počítači nainstalován software
AllShare. Software pro počítač můžete spolu s
podrobnými pokyny k používání funkce AllShare
stáhnout z webových stránek Samsung.com.
3 . Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku
s obsahem typu vybraného v kroku 2 a
stiskněte tlačítko E.
4 . Pokud jste vybrali položku Hudba, zobrazí
se okno Hudba funkce AllShare Play se
seznamem hudebních souborů na disku.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte soubor, který
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko E.
5 . Pokud jste vybrali položku Fotografie,
zobrazí se okno Fotografie funkce AllShare
Play se seznamem fotografií na disku. Pomocí
tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii, kterou
chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko E.
6 . Pokud jste vybrali položku Videa, zobrazí
se okno Videa funkce AllShare Play se
seznamem video souborů na disku. Pomocí
tlačítek ▲▼◄► vyberte video, které chcete
přehrát, a stiskněte tlačítko E.
| POZNÁMKA |
U složek s hudbou a videem můžete také stisknout
tlačítko TOOLS na dálkovém ovládání a poté výběrem
položky Přehrát složku automaticky přehrát všechny
soubory ve složce. Nejprve vyberte složku, poté stiskněte
tlačítko TOOLS.
Další informace o přehrávání hudby naleznete v části
„Ovládání přehrávání hudby“ na straně 42.
1 . Otevřete www.samsung.com.
2 . Klepněte na položku Support v horní části
stránky.
3 . Na stránce Podpora zadejte číslo modelu
vašeho přístroje do pole Číslo modelu.
4 . Na stránce, která se objeví, klepněte nalevo
pod nadpisem Ke stažení na položku Get
downloads. Otevře se Centrum stahování.
5 . Na stránce Centrum stahování klepněte na
kartu Software.
6 . Na kartě Software klepněte na ikonu Soubor
napravo na řádku AllShare.
7 . V překryvném okně, které se objeví, klepněte
na položku Uložit soubor.
8 . Vyhledejte na disku uložený soubor s instalací
softwaru AllShare a poklepejte na něj.
9 . V překryvném okně, které se objeví, klepněte
na položku Spustit a poté postupujte podle
pokynů zobrazených na obrazovce.
Stáhněte si instalační/uživatelskou příručku
AllShare ze stejné karty Software, klepnutím na
odpovídající symbol souboru PDF ve sloupci
Soubor napravo. Soubor ve formátu PDF se
stáhne a otevře. Soubor můžete prohlížet anebo
uložit.
| 38 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 38
2012-02-23 오후 1:35:46
Počítač
Přístroj
Přístroj
5V 500mA
5V 500mA
Připojení AllShare
Přehrávání
souborů z
počítače
1 . Připojte přístroj, počítač nebo mobilní telefon
kompatibilní s DLNA ke stejné bezdrátové síti.
2 . V souladu s pokyny v instalační/uživatelské
příručce AllShare nastavte zařízení a soubory
pro přehrávání a zobrazení.
3 . Na domovské obrazovce přístroje vyberte
položku AllShare Play a stiskněte tlačítko
E. Zobrazí se obrazovka AllShare Play.
4 . Vyberte připojené zařízení kompatibilní s
DLNA nebo počítač a stiskněte tlačítko E.
Zobrazí se seznam dostupných souborů.
5 . Vyberte soubor, který chcete přehrát nebo
prohlížet, a stiskněte tlačítko E.
Přehrávání
souborů z počítače
Připojení AllShare
Přehrávání médií
Počítač
Ovládání přehrávání obsahu uloženého
na počítači z chytrého mobilního
telefonu
05
Přehrávání obsahu uloženého na počítači
nebo jiném zařízení kompatibilním s DLNA
prostřednictvím tohoto přístroje
Ovládání souborů uložených na
počítači a přehrávaných přístrojem
Chytrý telefon
(K dispozici pouze na telefonech Samsung
podporujících funkci AllShare.)
1 . Připojte přístroj, počítač a mobilní telefon
kompatibilní s DLNA ke stejné bezdrátové síti.
2 . V souladu s pokyny v instalační/uživatelské
příručce AllShare nastavte zařízení a soubory
pro přehrávání a zobrazení.
3 . Na počítači pomocí softwaru AllShare ověřte,
že telefon je připojen.
4 . Na telefonu vyberte soubor, který chcete
zobrazit nebo přehrát, poté vyberte jako
přehrávací zařízení přístroj s funkcí Blu-ray.
5 . Na telefonu spusťte přehrávání.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 39
39 |
2012-02-23 오후 1:35:48
Přehrávání médií
Ovládání přehrávání videa
Můžete ovládat přehrávání video souborů uložených na discích Blu-ray, DVD a CD a na zařízeních s
rozhraním USB. U některých disků nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.
Tlačítka dálkového ovládání umožňující přehrávání videa
DISC MENU
TITLE MENU
0

POPUP
Přístup k nabídce disku, titulu, místní
nabídce a seznamu titulů
DISC MENU
Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání
zobrazte nabídku disku.
TITLE MENU
Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání
zobrazte nabídku titulu.
• Pokud má disk vytvořen playlist,
otevřete jej stiskem ZELENÉHO (B).
POPUP MENU
Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání
zobrazte místní nabídku.
MUTE
FULL SCREEN

HOME
REPEAT
Opakované přehrávání
Opakování
titulu nebo
kapitoly
Opakování
sekce
1 . Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
2 . Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
položku Kapitola, Všechny nebo
Titul a poté stiskněte tlačítko E.
| POZNÁMKA |
Kapitola nebo titul se nemusí zobrazit
okamžitě. Opakovaným stiskem tlačítek
▲▼ zvýrazněte svou volbu modře.
3 . K normálnímu přehrávání se
vrátíte stiskem tlačítka REPEAT,
poté stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
položku Vyp a stiskněte tlačítko
E.
DISC MENU nebo Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání
TITLE MENU
zobrazte seznam titulů.

Tlačítka související s přehráváním
Tento přístroj nepřehrává zvuk v režimech Hledat,
Pomalu a Krok.
6
Spuštění přehrávání.
5
Zastavení přehrávání.
7
Pozastavení přehrávání.
1 . Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
2 . Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
položku Opakovat A-B.
Zrychlené
přehrávání
Během přehrávání stiskněte tlačítko 3
nebo .
Každým stiskem tlačítka 3 nebo se
rychlost přehrávání změní.
| POZNÁMKA |
Zpomalené
přehrávání
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
.
Každým stiskem tlačítka se rychlost
přehrávání změní.
Funkce Opakovat A-B se nemusí zobrazit
okamžitě. Opakovaným stiskem tlačítek
▲▼ zvýrazněte volbu Opakovat A-B modře.
3 . Stiskněte tlačítko E v bodě, v němž
chcete začít opakované přehrávání (A).
4 . Stiskněte tlačítko E na konci úseku
opakovaného přehrávání (B).
5 . Normální přehrávání obnovíte dalším
stiskem tlačítka REPEAT.
6 . Stiskněte tlačítko E.
| POZNÁMKA |
Bod (B) musí být nejméně 5 sekund za
bodem (A).
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
Přehrávání po 7.
krocích
Každým stiskem tlačítka 7 se zobrazí
nový snímek.
Přeskočení
videa
Během přehrávání stiskněte tlačítko 1
nebo 2.
Každým stiskem tlačítka 1 nebo 2
přejdete na předchozí nebo následující
kapitolu nebo soubor.
| 40 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 40
2012-02-23 오후 1:35:53
Nabídka se zobrazí pouze během
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
přehrávání disku BD/DVD
Režim
Opakování
Vyberte pro opakování titulu, kapitoly
(pouze disky BD/DVD) nebo vybraného
úseku. Funguje stejně jako tlačítko
REPEAT. Viz strana 40.
Celá obraz.
Slouží k nastavení požadovaného
formátu celé obrazovky. Na výběr jsou
položky Original (Původní), Režim1
(větší) a Režim2 (největší).
Vyberte režim obrazu.
- Dynamický : Toto nastavení zvýší
ostrost.
- Standardní : Toto nastavení je
vhodné pro většinu případů.
- Film : Toto je nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
- Uživatel : Uživatel může upravit
ostrost a redukci šumu.
Režim obrazu
| POZNÁMKA |
Při volbě Uživatel se zobrazí
obrazovka Uživatelská nastavení.
Vyberte položku, stiskněte tlačítko
E, pomocí tlačítek ◄► upravte
hodnotu a poté stiskněte tlačítko
E. Stiskem tlačítka RETURN (')
se vraťte do nabídky TOOLS.
Při použití funkce BD Wise se tato
nabídka nezobrazí.
Režim
ekvalizéru
Touto volbou aktivujete ekvalizér.
Přehrát od
začátku
Touto volbou přehrajete film od
začátku.
Hledat kapitolu
Touto volbou přejdete na požadovanou
kapitolu.
Zvuk
Touto volbou vyberete požadovaný
jazyk zvuku.
- Tuto funkci můžete ovládat i stiskem
tlačítka AUDIO na dálkovém
ovládání.
Titulky
Touto volbou vyberete požadovaný
jazyk titulků.
- Tuto funkci můžete ovládat i stiskem
tlačítka SUBTITLE na dálkovém
ovládání.
Úhel
Změna úhlu záběru kamery.
Volba Angle (Úhel) zobrazí počet
dostupných úhlů záběru (1/1, 1/2, 1/3
atd.).
Obraz
BONUSVIEW
/ Zvuk
BONUSVIEW
Touto volbou vyberete požadovanou
volbu Bonusview.
Přehrávání médií
Hledání názvu
Hledání času
Time Hledání času Vyberte pro přechod
na požadovaný titul, pokud je na disku
více titulů, požadovanou scénu, nebo
funkcí Time Hledání času vyberte
konkrétní hrací dobu videa.
Při použití funkce Hledání času
zadáváte pomocí dálkového ovládání
čas ve formátu 00:00:00 (hodiny,
minuty, sekundy).
05
Použití nabídky Nástroje
Nabídka, která se zobrazí pouze během
přehrávání souboru
Jít na Seznam
videa
Přechod na obrazovku seznamu videí
Hledat scénu
Hledání scén v souboru videa.
Informace
Informace o souboru videa.
| POZNÁMKA |
Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny
položky.
Touto volbou nastavíte ekvalizér.
Nastavení
ekvalizéru
| POZNÁMKA |
Zobrazuje se, pouze pokud je
ekvalizér zapnut.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 41
41 |
2012-02-23 오후 1:35:59
Přehrávání médií
Náhodné pořadí stop zvukového CD
Ovládání přehrávání hudby
Můžete ovládat přehrávání hudebního obsahu na
DVD, CD nebo paměťovém zařízení USB.
Tlačítka dálkového ovládání umožňující
přehrávání hudby
RDS DISPLAY
6
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
POPUP
5
1
Vytvoření playlistu
9
TITLE MENU
0
MUTE
4
Přístroj můžete nastavit tak, aby stopy zvukového
CD (CD-DA/MP3) přehrával v náhodném pořadí.
1 . Během přehrávání stiskem tlačítka ► vyberte
vpravo dole položku
a poté stiskněte
tlačítko E.
2 . Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku
Náhodné přehr. Zapnuto nebo Vyp a
stiskněte tlačítko E.
1
2
3
Rychlé přehrávání (pouze Audio CD (CD-DA))
Během přehrávání stiskněte tlačítko 3 nebo .
Každým stiskem tlačítka 3 nebo se rychlost
přehrávání změní.
2 Tlačítko 7: Pozastavení stopy.
Tlačítko 6: Spuštění přehrávání právě vybrané
3 stopy.
4 Tlačítko 5: Zastavení přehrávání stopy.
Přeskočit : Během přehrávání stiskem tlačítek 1
5 nebo 2 přejděte na předchozí nebo následující
stopu na seznamu.
ČÍSELNÁ tlačítka: Během přehrávání playlistu
6 stiskněte tlačítko s číslem stopy. Vybraná stopa se
přehraje.
Opakování stop zvukového CD
Přístroj můžete nastavit tak, aby opakoval
přehrávání stop zvukového CD (CD-DA/MP3).
1 . Během přehrávání stiskem tlačítka ► vyberte
vpravo dole položku
a poté stiskněte
tlačítko E.
2 . Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
režim opakování – Vyp, Jedna skl. nebo
Všechny – a stiskněte tlačítko E.
AllShare Play / Hudba /
1 / 17
Audio CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04 34
04:34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Posun str. / Nástroje ' Zpět
1 . Při zobrazené obrazovce přehrávání stiskněte
tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje.
2 . Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Přehrát
výběr a poté stiskněte tlačítko E. Zobrazí
se obrazovka Výběr přehrávání.
3 . Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a poté
stiskněte tlačítko E. Nalevo od stopy se
zobrazí značka zaškrtnutí.
4 . Opakováním kroku 3 vyberte a zaškrtněte
další stopy.
5 . Pokud chcete odstranit stopu ze seznamu,
přejděte na ni a znovu stiskněte tlačítko E.
Značka zaškrtnutí stopy bude odstraněna.
6 . Po dokončení pomocí tlačítka ► vyberte
položku Přehrát a poté stiskněte tlačítko
E. Znovu se zobrazí obrazovka Přehrávání
hudby a jsou na ní jen vybrané stopy. Vybrané
stopy se automaticky přehrají.
| POZNÁMKA |
Na zvukovém disku CD (CD-DA) lze vytvořit playlist
obsahující až 99 stop.
Pokud vytvoříte playlist, položka nabídky Nástroje nazvaná
Přehrát bude nahrazena položkou Změnit výběr.
| 42 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 42
2012-02-23 오후 1:36:00
• Zrušit ruší jakékoli změny provedené na obrazovce
Výběr přehrávání. Při návratu na obrazovku Přehrávání
nebude playlist změněn.
Ukládání
Hudbu z hudebního CD můžete ukládat na zařízení
s rozhraním USB připojené ke konektoru USB.
1 . Připojte zařízení USB ke konektoru USB na
přední straně přístroje a stiskněte tlačítko
RETURN (') na dálkovém ovládání.
2 . Vložte disk, z nějž chcete uložit data, do
přístroje a zavřete přihrádku disku.
3 . Při zobrazené obrazovce přehrávání stiskněte
tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje.
4 . Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Konverze a poté stiskněte tlačítko E.
Zobrazí se obrazovka Konverze.
5 . Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a poté
stiskněte tlačítko E. Nalevo od stopy se
zobrazí značka zaškrtnutí.
6 . Opakováním kroku 5 vyberte a zaškrtněte
další stopy.
7 . Pokud chcete odstranit stopu ze seznamu,
přejděte na ni a znovu stiskněte tlačítko E.
Značka zaškrtnutí stopy bude odstraněna.
8 . Po dokončení pomocí tlačítka ► vyberte
položku Konverze a poté stiskněte tlačítko
E. Objeví se překryvné okno Konverze.
9 . Stiskem tlačítka E spusťte ukládání. Objeví
se překryvné okno Stav ukládání.
| POZNÁMKA |
Po skončení ukládání je na zařízení USB vytvořena složka
MP.
Použití Bluetooth
Můžete využít přehrávání obsahu zařízení
Bluetooth, bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!
Co je to Bluetooth?
Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením
s podporou Bluetooth snadno bezdrátově
komunikovat na malé vzdálenosti.
• Zařízení Bluetooth může způsobovat rušení
nebo nesprávnou funkci, záleží na konkrétním
použití.
- Když je část těla v kontaktu s přijímacím/
vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo
domácího kina.
- Rozdíly v šíření signálu způsobené překážkami
jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské
přepážky.
- Elektrické rušení zařízeními využívajícími
stejné pásmo, jako jsou lékařské přístroje,
mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě.
• Párování domácího kina se zařízením Bluetooth
provádějte z těsné blízkosti.
• Čím větší je vzdálenost mezi domácím kinem a
zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud
vzdálenost překročí dosah Bluetooth, dojde k
výpadku spojení.
• V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí
připojení Bluetooth fungovat.
• Domácí kino má efektivní dosah příjmu až 10
m ve všech směrech, pokud nejsou v okolí
překážky. Připojení bude automaticky ukončeno,
pokud překročíte uvedený dosah. I v uvedeném
dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku
vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.
• Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu
způsobovat elektromagnetické rušení.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 43
Přehrávání médií
• Položka Zrušit výběr všech ruší najednou výběr všech
stop. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo využijte položku
Select All (Vybrat vše) k výběru všech stop, stiskněte
tlačítko RETURN (') na dálkovém ovládání nebo
vyberte položku PŘEHRÁT a poté stiskněte tlačítko E.
Pokud nevyberete položku Vybrat vše nebo nevyberete
jednotlivé stopy, playlist se nezmění.
10 . Po dokončení ukládání se zobrazí zpráva
„Konverze dokončena.“. Stiskněte tlačítko
E.
11 . Stiskem tlačítka RETURN (') se vraťte na
obrazovku Přehrávání.
05
Na obrazovce Play selection (Výběr přehrávání) můžete
také vybrat položky Vybrat vše, Zrušit výběr všech a
Zrušit.
• Položka Vybrat vše vybere všechny stopy. Tím se zruší
individuální výběr stop. Stiskem tlačítka RETURN (')
na dálkovém ovládání nebo volbou PŘEHRÁT a poté
stiskem tlačítka E zobrazíte na obrazovce Přehrávání
hudby všechny stopy a přístroj začne přehrávat všechny
stopy od 001.
43 |
2012-02-23 오후 1:36:14
Přehrávání médií
Připojení domácího kina k zařízení
Bluetooth
5V 500mA
Připojení
- Pokud je v okolí domácího kina silné elektrické pole.
- Pokud je s přístrojem spárováno více zařízení Bluetooth
současně.
- Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené
nebo má poruchu.
- Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových
místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají
stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což
může způsobit elektrické rušení.
Odpojení zařízení Bluetooth od domácího
kina
Zařízení Bluetooth
Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje
funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu
Bluetooth.
1 . Stiskem tlačítka FUNCTION na dálkovém
ovládání přístroje zobrazte zprávu BT.
• Na předním panelu domácího kina se na
2 sekundy zobrazí zpráva WAIT a poté
READY.
2 . V zařízení Bluetooth, které chcete připojit,
vyberte nabídku Bluetooth (viz uživatelská
příručka zařízení Bluetooth).
3 . V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo
náhlavní soupravy.
• Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.
4 . Ze seznamu vyhledaných zařízení zvolte
„SamsungHTS-XXXXXX“.
• Když se domácí kino připojí k zařízení
Bluetooth, na předním displeji se zobrazí
název připojeného zařízení Bluetooth
následovaný názvem domácího kina.
5 . Spusťte přehrávání hudby na připojeném
zařízení.
• Můžete poslouchat hudbu hrající z
připojeného zařízení Bluetooth přes domácí
kino.
Můžete odpojit zařízení Bluetooth od domácího
kina (viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth).
• Domácí kino bude odpojeno.
• Když je domácí kino odpojeno od zařízení
Bluetooth, domácí kino zobrazí na předním
displeji zprávu DISCONNECTED.
Odpojení domácího kina od zařízení
Bluetooth
Stiskem tlačítka (
) na předním panelu přepněte
domácí kino z režimu BT do jiného režimu nebo
domácí kino vypněte.
• Pokud nepřepnete funkci, připojené zařízení
Bluetooth bude čekat určitou dobu na reakci
domácího kina, než ukončí spojení. (Čas
odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)
• Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.
| POZNÁMKA |
V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth
může přerušit, když vzdálenost mezi domácím kinem a
zařízením Bluetooth přesáhne 10 metrů. Když se vrátíte
do dosahu nebo restartujete zařízení Bluetooth, musíte
připojení navázat znovu.
Když se zařízení vrátí do dosahu, lze párování obnovit
restartováním zařízení Bluetooth.
| POZNÁMKA |
Domácí kino podporuje pouze data SBC střední kvality (do 237
kb/s při 48 kHz); nepodporuje data SBC ve vysoké kvalitě (328
kb/s při 44,1 kHz).
Je podporována funkce AVRCP, která funguje podle specifikace
připojovaného zařízení.
Připojujte pouze zařízení Bluetooth, která podporují profil A2DP.
V danou chvíli může být přístroj spárován pouze s jedním
zařízením Bluetooth.
Přístroj nemusí v následujících situacích správně provést
vyhledání nebo připojení:
| 44 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 44
2012-02-23 오후 1:36:15
Zvětšení aktuálního obrazu. (Možnost
zvětšení až 4x)
Otočit
Otočení obrazu. (Obraz se otočí po
směru nebo proti směru hodinových
ručiček.)
Informace
Zobrazení informací o obrazu.
| POZNÁMKA |
Můžete prohlížet fotografie uložené na DVD, CD,
paměťovém zařízení USB, mobilním zařízení nebo
v počítači.
Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny
položky.
Použití nabídky Nástroje
Hudební kulisu lze povolit, jen pokud je ve složce se
zobrazenou fotografií hudební soubor. Kvalita zvuku může
být ovlivněna datovým tokem souboru MP3, velikostí
fotografie a způsobem kódování.
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Jít na Seznam
fotog.
Přechod na seznam fotografií na
aktuálním médiu.
Spustit
prezentaci
Spuštění prezentace.
Rychlost
prezent.
Nastavení rychlosti prezentace.
Efekt
prezentace
Nastavení zvláštních efektů prezentace.
Zapnout
hudební kulisu
Hudební doprovod prezentace.
Nastavení
hudební kulisy
Výběr hudební kulisy.
Režim obrazu
Výběr režimu obrazu.
- Dynamický : Zvýšení ostrosti.
- Standardní : Nastavení vhodné pro
většinu případů.
- Film : Toto je nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
- Uživatel : Uživatel může upravit
ostrost a redukci šumu.
V režimu celé obrazovky nelze zvětšit titulky a grafiku.
Použití nabídky Nástroje při
zvýraznění souboru
Stiskněte tlačítko TOOLS, když je zvýrazněn
soubor.
Zobrazit
Výběrem zpřístupníte možnosti třídění:
Interpret, Žánr, Měsíčně, Nejnov.
datum atd. Možnosti třídění se zobrazí
v závislosti na paměťovém zařízení a
typu média.
Složky
Zobrazí se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem této položky
zobrazíte složky na paměťovém
zařízení.
Titul
Zobrazí se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem této položky seřadíte
všechny fotografie nebo videa na
paměťovém zařízení podle názvu.
Interpret
Zobrazí se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem této položky
seřadíte všechny hudební soubory na
paměťovém zařízení podle interpreta.
| POZNÁMKA |
Při použití funkce BD Wise se tato
nabídka nezobrazí.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 45
Přehrávání médií
Prohlížení fotografií
Zvětšený obraz
05
V režimu Bluetooth se aktivuje spořič obrazovky, pokud
zařízení zůstane 5 minut ve stavu Připraven. Pokud
poté chcete zařízení Bluetooth připojit, vypněte spořič
obrazovky a připojte zařízení. Spořič obrazovky vypnete
stiskem libovolného tlačítka dálkového ovládání (např.
tlačítko hlasitosti atd.).
45 |
2012-02-23 오후 1:36:18
Přehrávání médií
Album
Zobrazí se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem této položky
seřadíte všechny hudební soubory na
paměťovém zařízení podle alba.
Žánr
Zobrazí se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem této položky
seřadíte všechny hudební soubory na
paměťovém zařízení podle žánru.
Nejnov. datum
Zobrazí se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem této položky seřadíte
všechny fotografie nebo videa na
paměťovém zařízení podle data od
nejnovějšího po nejstarší.
Nejst. datum
Zobrazí se na obrazovce funkce Zobrazit.
Výběrem této položky seřadíte všechny
fotografie nebo videa na paměťovém
zařízení podle data od nejstaršího po
nejnovější.
Měsíčně
Zobrazí se na obrazovce funkce Zobrazit.
Výběrem této položky seřadíte všechny
fotografie nebo videa na paměťovém
zařízení podle měsíce vytvoření.
Přehrát výběr
Položka Výběr přehrávání umožňuje
výběr konkrétních hudebních souborů,
videí a fotografií k přehrávání.
Funguje pro všechna média v podstatě
stejně. Následuje příklad pro fotografie.
1. Na obrazovce Zobrazení náhledů
zvýrazněte fotografii a poté
stiskněte tlačítko TOOLS na
dálkovém ovládání.
2. V nabídce Nástroje vyberte položku
Přehrát výběr a stiskněte tlačítko
E.
3. Na obrazovce výběru pomocí
tlačítek ▲▼◄► vyberte
fotografii, kterou chcete zobrazit,
a stiskněte tlačítko E. Nalevo
od obrázku se zobrazí značka
zaškrtnutí.
4. Opakujte krok 3 pro všechny
fotografie, které chcete zobrazit.
5. Pokud chcete zrušit výběr
fotografie, vyberte ji a stiskněte
tlačítko E.
6. Po dokončení pomocí tlačítek
◄► vyberte položku Přehrát a
stiskněte tlačítko E. Spustí se
prezentace vybraných fotografií.
7. Pokud chcete prezentaci
pozastavit, jednou stiskněte tlačítko
E. Pokud chcete prezentaci
znovu spustit, znovu stiskněte
tlačítko E.
8. Pokud chcete prezentaci zastavit,
stiskněte tlačítko RETURN (').
| POZNÁMKA |
Po spuštění můžete prezentaci ovládat
stiskem tlačítka TOOLS a zobrazením
nabídky Prezentace. Viz „Použití
nabídky Nástroje“ na straně 45.
Výběrem položky Odeslat nahrajete
vybrané soubory na služby Picasa,
Facebook, Cloud Storage, N Drive nebo
Family Story. Funkci Odeslat můžete
využívat až poté, co si vytvoříte online
účet a přihlásíte se funkcí Přihlásit.
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
soubor a stiskněte tlačítko E.
2. Opakujte pro všechny stopy nebo
soubory, které chcete nahrát.
Odeslat
| POZNÁMKA |
Můžete také přejít na volbu Vybrat
vše napravo a poté stiskem tlačítka
E vybrat všechny stopy nebo
soubory.
3. Vyberte položku Odeslat napravo
a stiskněte tlačítko E.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
online službu, na kterou chcete
soubory nebo stopy nahrát, a
stiskněte tlačítko E.
| 46 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 46
2012-02-23 오후 1:36:19
Přihlásit/Odhl.
Tato položka umožňuje vytvoření
playlistu a přidání souborů nebo stop
na playlist.
1. Vyberte položku Přid. do výběru a
stiskněte tlačítko E.
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
soubor a stiskněte tlačítko E.
Změnit výběr
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄►
zvýrazněte stopu nebo soubor a
stiskněte tlačítko E.
3. Opakujte pro všechny stopy nebo
soubory, které chcete přidat.
| POZNÁMKA |
Můžete také přejít na volbu Select
All (Vybrat vše) napravo a poté
stiskem tlačítka E vybrat všechny
stopy nebo soubory.
4. Vyberte položku Přidat na pravé
straně a stiskněte tlačítko E.
Přid. do výběru
Odstranit (Přid.
do výběru)
5. Na obrazovce, která se objeví,
proveďte jednu z následujících
činností:
• Vyberte playlist, na nějž chcete
přidat stopy nebo soubory, a
stiskněte tlačítko E.
• Zvolte položku Nový a stiskněte
tlačítko E. Pomocí klávesnice,
která se objeví, zadejte název nového
playlistu. Číslice zadávejte číselnými
tlačítky na dálkovém ovládání.
Písmena zadávejte pomocí tlačítek
▲▼◄► a poté stiskněte tlačítko
E. Po dokončení přejděte na
položku HOTOVO dole na obrazovce
a poté stiskněte tlačítko E.
V závislosti na tom, jakou obrazovku
máte zobrazenu, vyberte položku
Odstranit k odstranění souboru z
mazatelného média (např. zařízení
USB) nebo k odstranění playlistu.
2. Opakujte pro všechny stopy nebo
soubory, které chcete odstranit.
Přehrávání médií
Položka Změnit výběr umožňuje
odstranění souborů nebo stop ze
stávajícího playlistu. Paměťové zařízení,
které obsahuje playlist, musí být
připojeno k přístroji.
05
Funkce Přihlásit/Odhl. umožňuje
přihlášení k vašemu online účtu
Samsung.
3. Vyberte položku Odstranit napravo
a poté stiskněte tlačítko E.
Přehr.skup.
Po seřazení dle interpreta, žánru, alba,
názvu, nejnovějšího nebo nejstaršího
data či měsíčně vyberte výslednou
skupinu, například všechny fotografie
pořízené v srpnu, a poté výběrem
položky Přehr.skup. přehrajte nebo
zobrazte pouze soubory z této skupiny.
Jít na Výběr
Tato položka umožňuje přechod na
sekci Playlist hlavní obrazovky AllShare.
Kódování
Kódování – které se mění v závislosti
na jazyku nebo geografické oblasti –
ovlivňuje to, jak přístroj třídí, uspořádává
a zobrazuje soubory a stopy, zobrazuje
datum atd. Výběrem položky Kódování
můžete přizpůsobit kódování svému
jazyku nebo geografické oblasti.
Informace
Zobrazení informací o médiu a obsahu.
| POZNÁMKA |
Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny
položky.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 47
47 |
2012-02-23 오후 1:36:20
Přehrávání médií
Poslech rádia
Použití tlačítek na dálkovém ovládání
1 . Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte pásmo
FM.
2 . Nalaďte požadovanou stanici.
• Ladění předvoleb 1: Stiskem tlačítka
5 vyberte položku PRESET a potom
stiskem tlačítka TUNING/CH (,.) vyberte
přednastavenou stanici.
- Přednastavené stanice jsou dostupné až
poté, co je uložíte do paměti přístroje.
• Manuální ladění: Stiskem tlačítka 5 vyberte
položku MANUAL a potom stiskem tlačítka
TUNING/CH (,.) nalaďte nižší nebo vyšší
frekvenci.
• Automatické ladění: Stiskem tlačítka 5
vyberte položku MANUAL a potom stiskem
a přidržením tlačítka TUNING/CH (,.)
automaticky prohledávejte pásmo.
Nastavení Mono/Stereo
Stiskněte tlačítko MO/ST.
• Každým stiskem tlačítka se zvuk přepíná mezi
STEREO a MONO.
• V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte MONO
pro čistý příjem bez rušení.
Předvolby stanic
Příklad: Uložení vysílače FM 89,10 do předvolby.
1 . Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte pásmo
FM.
2 . Stiskněte tlačítko TUNING/CH (,.) a
vyberte <89.10>.
3 . Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
• Na displeji bliká ČÍSLO.
5 . Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až
4.
• Stanici uloženou do předvolby vyvoláte
stiskem tlačítka TUNING/CH (,.).
Vysílání RDS
Použití systému RDS (Radio Data System)
pro příjem stanic v pásmu FM
Systém RDS umožňuje, aby stanice v pásmu FM
vysílaly kromě standardních programových signálů
také přídavné signály.
Stanice vysílají například své názvy a také
informace o typu vysílaného programu, například
sport, hudba atd.
Při naladění stanice v pásmu FM, která poskytuje
službu RDS, se na displeji rozsvítí indikátor RDS.
Popis funkce RDS
• PTY (Typ programu): Zobrazení typu právě
vysílaného programu.
• PS NAME (Název programové služby): Označení
názvu rozhlasové stanice v délce 8 znaků.
• RT (Radiotext): Dekódování textu vysílaného
stanicí (pokud je k dispozici), který může mít
délku až 64 znaků.
• CT (Hodiny): Dekódování skutečného času
z frekvence FM. Některé stanice nemusí
informace PTY, RT nebo CT vysílat, a proto se
tyto informace nemusí vždy zobrazit.
• TA (Dopravní hlášení): Zpráva „TA ON/OFF
(Dopravní hlášení zapnuto/vypnuto)“ oznamuje,
že probíhá vysílání dopravního hlášení.
| POZNÁMKA |
Systém RDS nemusí fungovat správně, pokud naladěná
stanice nevysílá správně signál RDS nebo pokud je signál
příliš slabý.
4 . Opět stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
• Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY
předtím, než ČÍSLO zmizí z displeje.
• Po stisku tlačítka TUNER MEMORY zmizí
ČÍSLO z displeje a stanice je uložena v
předvolbě.
| 48 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 48
2012-02-23 오후 1:36:22
Postup pro vyhledání programu pomocí
Signály RDS vysílané stanicí můžete zobrazit na
displeji.
Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte
tlačítko RDS DISPLAY.
• S každým stiskem tlačítka se displej změní tak,
aby zobrazoval následující informace :
PS NAME RT CT Frekvence
PTY kódů
Při hledání stanice se zobrazí text <PS
NAME (Název programové služby)> a
poté název stanice. Pokud se nevysílá
žádný signál, zobrazí se text <NO PS
(Žádná programová služba)>.
RT (Radiotext)
Při hledání stanice se zobrazí text <RT
(Radiotext)> a poté textová zpráva
vysílaná stanicí. Pokud se nevysílá
žádný signál, zobrazí se text <NO RT
(Žádný radiotext)>.
Frekvence
Frekvence stanice (nejde o službu RDS)
Než začnete!
• Vyhledávání pomocí funkce PTY lze použít
pouze u přednastavených stanic.
• Pro přerušení vyhledávání v jeho průběhu
stiskněte tlačítko 5.
• Existuje časový limit pro provedení následujících
kroků. Pokud je nastavení zrušeno před
dokončením, začněte znovu od kroku 1.
• Při stisknutí tlačítek na hlavním dálkovém
ovladači se ujistěte, že výběr FM stanic byl
proveden pomocí hlavního dálkového ovladače.
RDS DISPLAY
Přehrávání médií
PS
(Programová
služba)
05
Postup pro zobrazení signálů RDS
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
Znaky zobrazované na displeji
Při zobrazení signálů PS nebo RT na displeji se
používají dále uvedené znaky.
• Displej neumí rozlišovat malá a velká písmena,
vždy se používají velká písmena.
• Displej neumí zobrazit písmena s diakritickými
znaménky. Písmeno <A> může např.
představovat písmena <À, Â, Ä, Á, Å nebo Ã.>
Indikace PTY (typ programu) a funkce
PTY-SEARCH (vyhledávání podle typu
programu)
1 . Během poslechu stanice v pásmu FM
stiskněte tlačítko PTY SEARCH.
2 . Stiskněte tlačítko PTY- nebo PTY+ dokud se
požadovaný kód PTY nezobrazí na displeji.
• Na displeji se zobrazí PTY kódy uvedené
vpravo.
3 . Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH v
době, kdy je kód PTY vybraný v předchozím
kroku stále zobrazen na displeji.
• Přístroj bude prohledávat 15
přednastavených stanic v pásmu FM
a po nalezení požadované stanice se
vyhledávání zastaví a stanice se naladí.
Jednou z výhod služby RDS je to, že zadáváním
kódů PTY můžete mezi stanicemi uloženými v
předvolbách vyhledávat konkrétní druh programu.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 49
49 |
2012-02-23 오후 1:36:23
Přehrávání médií
Použití tlačítek dálkového ovládání
pro zvláštní efekty
Funkce SOUND EFFECT
SOUND
Běžné 2D video můžete přehrávat v režimu 3D.
EFFECT
| POZNÁMKA |
Slouží k výběru režimu optimalizace zvuku.
1. Stiskněte tlačítko SOUND EFFECT.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim.
Režim DSP nebo Zvukový režim.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný zvukový
efekt.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Vyp
• MP3 Enhancer : Tato funkce pomáhá vylepšit váš
zážitek z hudby (například při přehrávání souborů MP3).
Zvuk souborů MP3 (24 kHz, 8 bitů) lze převzorkovat až
na kvalitu CD (44,1 kHz, 16 bitů).
• Power Bass : Zvyšuje hlasitost basů a poskytuje dunivé
zvukové efekty.
• Vyp : Vyberte pro normální poslech.
Přehrávání 2D videa v režimu 3D
Pokud v režimu 3D přejdete do domovské nabídky
přístroje nebo domovské nabídky Smart Hub,
zobrazení se automaticky přepne zpět do 2D.
vTuner
vTuner
Funkce vTuner slouží k poslechu rádia. Stiskem tlačítka
vTuner spustíte aplikaci vTuner.
Funkci vTuner můžete použít poté, co si stáhněte aplikaci
vTuner z Aplikací Samsung.
Zvukový režim
Virtual Sound  Hudba  Zprávy  Drama  Kino
 Sport  Hra  Vyp
3D Sound
Můžete si užít přirozený a živý prostorový zvuk s
obohacením o nastavitelnou hloubku zvuku.
Vyp  Vysoká  Střední  Nízká
| POZNÁMKA |
Není k dispozici v režimu FM.
| 50 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 50
2012-02-23 오후 1:36:28
Síťové Služby
Po připojení přístroje k síti můžete využívat různé
síťové služby, například Smart Hub nebo BD-LIVE.
Představení služby Smart Hub
2
34
06
1
Síťové Služby
Abyste mohli využívat síťové služby, musíte
nejprve:
Search
1 . Připojit přístroj k síti.
(Viz strana 20)
2 . Konfigurovat nastavení sítě.
(Viz strany 29 až 32)
0
9
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
Použití služby Smart Hub
Pomocí služby Smart Hub lze stahovat filmy, videa
a hudbu z Internetu, získat placené nebo zdarma
poskytované aplikace a přehrávat je na televizoru.
Obsahem aplikací mohou být zprávy, sportovní
výsledky, předpověď počasí, ceny akcií, mapy,
fotografie nebo hry.
Pokyny vysvětlující použití funkce Smart Hub jsou
uvedeny níže:
1 . Otevřete www.samsung.com.
2 . Klepněte na položku Support v horní části
stránky.
3 . Na stránce Support zadejte číslo modelu
vašeho přístroje do pole Číslo modelu.
a Přihlásit b WallPaper / Nástroje ' Zpět
1
Your Video : Doporučení videí podle vašeho vkusu.
2
Search : Integrované hledání poskytovatelů videa a
připojených zařízení AllShare.
3
Doporučené : Zobrazuje doporučený obsah pod
kontrolou firmy Samsung.
4
Reklama : Zobrazuje průvodce službou Smart Hub,
představení přístroje a představení nových aplikací.
5
Family Story : Možnost snadného přístupu k
rodinnému obsahu.
• Nabízí přístup k rodinným fotografiím, zprávám a
událostem odkudkoli a kdykoli.
6
Fitness : Brána ke službě péče o vlastní osobu.
• Představuje fitness videa od různých partnerů
poskytujících informace o kaloriích spálených při
různých cvičeních.
7
Kids : Služba pro děti poskytuje dětem snadný a
bezpečný přístup k jejich oblíbenému obsahu.
• Nabízí širokou škálu zábavného a bezpečného
obsahu pro děti.
8
Nápověda navigace : Zobrazí tlačítka dálkového
ovládání použitelná k navigaci ve službě Smart Hub.
• ČERVENÉ (A) : Přihlášení ke službě Smart Hub.
• ZELENÉ (B) : Zobrazení pozadí.
• Nástroje : Zobrazení okna nastavení.
• Zpět : Návrat do předchozí nabídky.
4 . Na stránce, která se objeví, klepněte nalevo
pod nadpisem Ke stažení na položku Get
downloads. Otevře se Centrum stahování.
5 . Na stránce Centrum stahování klepněte na
kartu Příručky.
6 . Na kartě Příručky klepněte na ikonu souboru
napravo od Uživatelská příručka Smart Hub.
Stáhne se příručka.
| POZNÁMKA |
Umístění příručky Smart Hub se může měnit bez
předchozího upozornění.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 51
8
51 |
2012-02-23 오후 1:36:31
Síťové Služby
9
Mé aplikace : Zobrazení vaší osobní galerie
aplikací, s možností přidávání, úpravy a mazání.
0
Samsung Apps : Možnost stažení různých
placených nebo zdarma dostupných aplikačních
služeb.
Představení webového prohlížeče
1
http://www.google.com/
Použití webového prohlížeče
Můžete využít přístup k Internetu pomocí
webového prohlížeče, který je standardní součástí
obrazovky Smart Hub.
Google Search
1 . Na domovské obrazovce vyberte položku
Smart Hub a poté stiskněte tlačítko E.
b Control Panel Link Browsing / Tools ' Exit
2 . V aplikaci Smart Hub vyberte položku
Webový prohlížeč a poté stiskněte tlačítko
E.
| POZNÁMKA |
Když spustíte webový prohlížeč a přístroj je kabelem
HDMI připojen k televizoru kompatibilnímu s BD Wise – a
BD Wise je zapnuto – prohlížeč vyplní celou obrazovku a
rozlišení televizoru je automaticky optimalizováno.
Webový prohlížeč není kompatibilní s aplikacemi Java.
Pokud se pokusíte stáhnout soubor a ten nelze uložit,
zobrazí se chybová zpráva.
Není podporováno přehrávání videa Flash.
Není podporován e-obchod, online nákup zboží.
Technologie ActiveX není podporována.
I’m Feeling Lucky
1
2
Ovládací panel : DisZobrazuje různé funkce
webového prohlížeče.
•
: Přejde na předchozí stránku.
: Přejde na poslední stránku a pak se vrátí
•
zpět.
• : Znovu načte a tím aktualizuje aktuální
stránku.
•
: Přejde na domovskou stránku webového
prohlížeče.
• : Umožňuje zvětšení a zmenšení obrazovky o
zadané procento.
•
: Umožňuje přidání stránek do záložek, takže
se na ně můžete snadno vracet.
•
: Umožňuje zobrazení historie navštívených
stránek podle data, názvu nebo frekvence
přístupu.
http://www.google.com/
•
: Umožňuje ruční zadání
adresy stránky nebo výběr stránky ze seznamu
navštívených stránek a přechod na ni.
•
: Umožňuje snadné přepínání mezi více
současně otevřenými okny webového prohlížeče.
•
: Umožňuje hledání informací pomocí zadání
slov.
•
: Umožňuje sdílení aktuálního webu s rodinou
odesláním zprávy.
•
: Umožňuje konfiguraci všech nastavení
webového prohlížeče.
| 52 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 52
2012-02-23 오후 1:36:35
06
Síťové Služby
2
Nápověda navigace : Zobrazí tlačítka dálkového
ovládání použitelná k navigaci ve webovém
prohlížeči.
• ZELENÉ (B) : Zobrazení ovládacího panelu.
• ŽLUTÉ (C) : Vyhledání odkazu.
• Tools : Zobrazení okna Nástroje.
• Exit : Návrat do předchozí nabídky.
BD-LIVE™
Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat
různé služby spojené s filmy na discích BD-LIVE.
1 . Připojte paměťové zařízení s rozhraním USB
ke konektoru USB na přední straně přístroje a
ověřte volnou paměť. Na paměťovém zařízení
musí být nejméně 1 GB volného místa pro
služby BD-LIVE.
2 . Na domovské obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko E.
3 . Vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko E.
4 . Vyberte položku Nastavení BD-Live a poté
stiskněte tlačítko E.
5 . Vyberte položku Správa BD dat a poté
stiskněte tlačítko E.
6 . Vyberte položku Volba zařízení a stiskněte
tlačítko E.
7 . Vyberte položku USB a stiskněte tlačítko E.
8 . Vložte disk Blu-ray, který podporuje BD-LIVE.
9 . Vyberte položku ze seznamu obsahu BDLIVE nabízeného výrobcem disku.
| POZNÁMKA |
Způsob práce s BD-LIVE a nabízeným obsahem se může
lišit v závislosti na výrobci disku.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 53
53 |
2012-02-23 오후 1:36:37
Příloha
Další informace
Poznámka
VÝSTUP HDMI
Připojení
• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
• Pro sledování videa s technologií 3D je vyžadováno připojení HDMI.
• Při použití dlouhého kabelu HDMI se na obrazovce může objevit zrnění. Pokud k tomu dojde,
nastavte v nabídce funkci HDMI Deep Color na Vyp.
Nastavení 3D
• U některých disků 3D lze přehrávání filmu ve 3D zastavit jedním stiskem tlačítka 5. Film se
zastaví a 3D režim je deaktivován.
Pokud chcete během přehrávání filmu ve 3D změnit nastavení 3D, jednou stiskněte tlačítko 5.
Zobrazí se nabídka Blu-ray. Znovu stiskněte tlačítko 5 a poté v nabídce Blu-ray vyberte položku
Nastavení 3D.
• V závislosti na obsahu a pozici obrazu na televizoru můžete vidět vlevo, vpravo nebo na obou
stranách svislé černé pruhy.
Poměr stran
• V závislosti na typu disku nemusí být některé poměry stran dostupné.
• Pokud vyberete poměr stran a položku odlišnou od skutečného poměru stran televizoru, může se
obraz zdát zdeformovaný.
• Pokud vyberete poměr stran 16:9 původní, váš televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox
(s černými pruhy po stranách).
BD Wise (pouze pro produkty Samsung)
Nastavení
• Při zapnutí BD Wise se rozlišení automaticky nastaví na výchozí rozlišení BD Wise a v nabídce
Rozlišení se objeví položka BD Wise.
• Funkci BD Wise nemůžete použít, pokud je přístroj připojen k zařízení, které nepodporuje BD
Wise.
• Pro správný provoz funkce BD Wise nastavte nabídku BD Wise přístroje i televizoru na On
(Zapnuto).
Digitální výstup
• Vyberte správné nastavení položky Digitální výstup, jinak uslyšíte jen šum nebo vůbec nic.
• Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), je na výstupu zvuk ve formátu PCM.
• Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace.
• Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace.
• Toto nastavení digitálního výstupu nemá vliv na analogový (stereo) zvuk ani na HDMI výstup zvuku
pro televizor.
Ovlivní optický výstup a HDMI výstup zvuku v případě, že je přístroj připojen k AV přijímači.
• Při přehrávání zvukových stop MPEG je zvukový signál na výstupu ve formátu PCM nezávisle na
nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitstream).
| 54 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 54
2012-02-23 오후 1:36:39
Připojení k Internetu BD-LIVE
07
• Při práci s obsahem BD-LIVE může být připojení k Internetu omezeno.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Příloha
• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat. Další informace
najdete v uživatelské příručce k televizoru.
• Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
• Pokud váš televizor Samsung nese logo Anynet+, znamená to, že podporuje Anynet+.
Správa BD dat
• V režimu externí paměti se může přehrávání disku zastavit, pokud během přehrávání odpojíte
zařízení USB.
• Podporována jsou pouze zařízení USB formátovaná systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3).
Doporučujeme používat zařízení USB podporující protokol USB 2.0 s rychlostí čtení/zápisu
alespoň 4 MB/s.
• Obnovení přehrávání nebude fungovat poté, co paměťové zařízení naformátujete.
• Celková volná paměť pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách.
DivX® Video On Demand
Nastavení
• Další informace o službě DivX(R) VOD naleznete na webu „http://vod.divx.com“.
Přední displej
• Nelze změnit jas tlačítka
a tlačítka VOL +, - (Hlasitost).
Nast. reproduktorů
• Když je položka Výběr reproduktoru nastavena na hodnotu TV reproduktor, zvuk vychází z
reproduktorů televizoru.
Zvuk HDMI
• HDMI výstup zvuku pro reproduktory televizoru je automaticky smíchán do dvou kanálů.
Zpětný kanál zvuku
• Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, funkce Audio Return Channel (Zpětný kanál zvuku)
není k dispozici.
• Použití kabelu HDMI bet certifikace ARC (Audio Return Channel-Zpětný kanál zvuku) může
způsobit problémy s kompatibilitou.
• Funkce ARC je k dispozici, pouze pokud je připojen televizor podporující ARC.
Digitální výstup
• Digitální výstup lze aktivovat, když je položka Výběr reproduktoru nastavena na TV reproduktor.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 55
55 |
2012-02-23 오후 1:36:41
Příloha
Přehrávání video souborů
• Video s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a vyšším je na hranicích možností přístroje a může se
během přehrávání zastavit.
Výběr jazyka zvuku
• Indikátor ◄► se nezobrazí, pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku
BONUSVIEW.
• Dostupnost jazyků pro funkci Jazyk zvuku závisí na tom, jaké jazyky jsou uloženy na disku.
Funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici.
• Některé disky Blu-ray mohou nabízet možnost výběru zvukových stop v angličtině ve formátu
PCM nebo Dolby Digital.
Přehrávání
Výběr jazyka titulků
• V závislosti na konkrétním disku Blu-ray nebo DVD může nabídka disku umožňovat přepnutí na
požadovaný jazyk titulků. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
• Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky titulků jsou na disku uloženy, a nemusí být dostupná u
všech disků Blu-ray/DVD.
• Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci BONUSVIEW, budou také zobrazeny informace o režimu
BONUSVIEW hlavního filmu.
• Tato funkce současně přepíná primární i sekundární titulky.
• Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků.
Přehrávání souborů JPEG
• V režimu celé obrazovky nelze zvětšit titulky a grafiku.
Použití tlačítka Nástroje během prohlížení fotografií
• Pokud je systém připojen k televizoru kompatibilnímu s funkcí BD Wise, který má funkci BD Wise
nastavenu na Zapnuto, nabídka Nastavení obrazu se neobjeví.
• Funkce Hudební kulisa nefunguje, pokud hudební soubor není ve stejné složce jako fotografie.
Kvalita zvuku může být ovlivněna datovým tokem souboru MP3, velikostí fotografie a způsobem
kódování.
AllShare Play
Přehrávání z paměťového zařízení s rozhraním USB
• Paměťové zařízení s rozhraním USB je nutno bezpečně odpojit postupem „Bezpečné odebrání
USB“, aby nedošlo k poškození paměťového zařízení s rozhraním USB. Stiskem tlačítka HOME
přejděte do domovské nabídky, stiskněte ŽLUTÉ (C) a poté stiskněte tlačítko E.
Přehrávání hudby
• Před propojením iPodu s přístrojem nastavte hlasitost na mírnou úroveň.
• Když je přístroj zapnut a připojíte iPod, bude se dobíjet baterie iPodu.
| 56 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 56
2012-02-23 오후 1:36:42
Sledování filmu
07
Příloha
AllShare Play
• K přehrávání videa z iPodu je nutné, aby byl výstup VIDEO (Kompozitní) z přístroje připojen k
televizoru (viz strana 18).
• Pokud chcete sledovat video z iPodu pomocí výstupu VIDEO, nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na
Vypnuto.
• Na televizoru se zobrazí pouze obrazovka přehrávání. Další obrazovky iPodu prohlížejte na displeji
přehrávače iPod.
• Pokud se chcete vrátit k nabídkám iPodu v době, kdy je iPod připojen pomocí doku, stiskněte
na předním panelu přístroje a vyberte
tlačítko FUNCTION na dálkovém ovládání nebo tlačítko
položku R. IPOD.
Režimy funkcí se přepínají v následujícím pořadí:
BD/DVD  D. IN  AUX  R. IPOD  HDMI1  HDMI2  FM  BT
Modely iPodu a iPhonu, které lze použít s tímto přístrojem
iPod
• Ovladač hlasitosti nemusí pracovat normálně s modely iPodu a iPhonu, které nejsou uvedeny
na straně 36. Pokud máte problémy s výše uvedenými modely, aktualizujte software iPodu nebo
iPhonu na nejnovější verzi.
• U některých verzí softwaru iPodu může dojít k potížím s ovládáním. Nejde o poruchu domácího
kina.
• U některých verzí softwaru nebo typů iPodů se mohou některé operace lišit. Instalujte nejnovější
software iPodu. (doporučeno)
• Můžete poslouchat hudbu a sledovat video pomocí funkce disku Blu-ray/DVD a poslouchat
hudbu a sledovat video pomocí funkce vzdáleného iPodu. Pro sledování videa je třeba použít dok
iPod.
• Přehrávání obsahu aplikací prostřednictvím tohoto přístroje není zaručeno. Doporučujeme
přehrávat stažený obsah na iPodu.
• Pokud máte potíže s používáním iPodu, navštivte web www.apple.com/support/ipod.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 57
57 |
2012-02-23 오후 1:36:44
Příloha
Rozlišení podle režimu výstupu
Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu
HDMI/připojeno
Výstup
Nastavení
HDMI/nepřipojeno
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Obsah z Internetu/
digitální obsah
Režim VIDEO
Režim VIDEO
BD Wise
Rozlišení disku Bluray
1080p při 60 sn./s
576i/480i
-
Auto
Max. rozlišení TV
vstupu
Max. rozlišení TV vstupu
576i/480i
-
1080p při 60 sn./s
1080p při 60 sn./s
1080p při 60 sn./s
576i/480i
-
Filmová frekvence:
Autom.(24 sn./s)
1080p při 24 sn./s
1080p při 24 sn./s
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
Přehrávání DVD
HDMI/připojeno
Výstup
Nastavení
HDMI/nepřipojeno
Režim HDMI
Režim VIDEO
Režim VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
Max. rozlišení TV vstupu
576i/480i
-
1080p při 60 sn./s
1080p při 60 sn./s
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
| 58 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 58
2012-02-23 오후 1:36:45
Nastavení digitálního výstupu
PCM
Bitový tok (nové
kódování Dolby D)
AV přijímač s podporou HDMI
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Zvuková stopa
Dolby TrueHD
na disku Bluray
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM
Zvuková stopa Dolby Digital
na disku DVD
DTS
Definice disku
Blu-ray
Bitový tok (nové
kódování DTS)
Libovolný
Až do PCM 7.1
kan.
Až do PCM 7.1
kan.
Až do PCM 7.1
kan.
Až do PCM 7.1
kan.
Až do PCM 6.1
kan.
Až do PCM 7.1
kan.
Až do PCM 7.1
kan.
PCM 2 kan.
Až do PCM 5.1
kan.
Až do PCM 6.1
kan.
Nové kódování Dolby
Digital *
Nové kódování Dolby
Digital *
Nové kódování Dolby
Digital *
Nové kódování Dolby
Digital *
Nové kódování Dolby
Digital *
PCM
Nové kódování DTS
Dolby Digital
Nové kódování DTS
Dolby Digital Plus
Nové kódování DTS
Dolby TrueHD
Nové kódování DTS
DTS
Nové kódování DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
Nové kódování DTS
DTS-HD Master Audio
Nové kódování DTS
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Nové kódování Dolby
Digital *
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Dekóduje zvuk hlavního
filmu a zvuk BONUSVIEW
společně na formát zvuku
PCM a přidá zvukové
efekty navigace, výsledek
znovu kóduje jako zvuk
PCM do formátu bitového
toku DTS.
Dekóduje zvuk hlavního
filmu a zvuk BONUSVIEW
společně na formát zvuku
PCM a přidá zvukové efekty
navigace, výsledek znovu
kóduje jako zvuk PCM do
formátu bitového toku Dolby
Digital nebo PCM.
Na výstupu je jen zvuk
hlavního filmu, takže
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a bitový tok zvuku může
být dekódován AV
zvuk BONUSVIEW
přijímačem.
na formát zvuku
PCM a přidá
Neuslyšíte zvuk
zvukové efekty
BONUSVIEW ani
navigace.
zvukové efekty
navigace.
Příloha
Připojení
Bitový tok
(nezpracovaný)
07
Nastavení
Nové kódování Dolby
Digital *
* Pokud je zdrojový zvuk dvoukanálový nebo mono, nastavení „Re-encoded Dolby D“ (Nové kódování
Dolby D) se neuplatní. Výstup bude dvoukanálový zvuk PCM.
Disky Blu-ray mohou obsahovat tři zvukové stopy:
- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, například komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace: Při některých operacích ovládání nabídky mohou znít zvukové efekty
navigace. Každý disk Blu-ray má jiné zvukové efekty navigace.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0224.indd 59
59 |
2012-02-24 오후 12:12:05
Příloha
Řešení potíží
Pokud přístroj nefunguje správně prostudujte níže uvedenou tabulku. Pokud konkrétní potíž nenajdete v
seznamu nebo pokud uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se
na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.
Příznak
Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.
• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě?
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
iPod se nepřipojí.
• Zkontrolujte stav konektoru iPodu a doku.
• Udržujte software iPodu na aktuální verzi.
Přehrávání se nespustí.
• Ověřte kód regionu na disku Blu-ray/DVD.
Disky Blu-ray/DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát.
• Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM.
• Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku
• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch?
tlačítka Přehrávání/
• Otřete disk dočista.
Pozastavení nespustí ihned.
Není slyšet zvuk.
• Domácí kino nepřehrává zvuk během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po
krocích.
• Jsou reproduktory správně připojeny? Bylo správně provedeno nastavení reproduktorů?
• Není disk vážně poškozen?
Dálkové ovládání nefunguje.
• Používáte dálkové ovládání v jeho dosahu a ve správném úhlu vůči snímači?
• Nejsou baterie vybité?
• Vybrali jste správný režim (TV/BD) na dálkovém ovládání (TV nebo BD)?
• Disk se otáčí, ale není
vidět obraz.
•
•
•
•
• Kvalita obrazu je nízká,
obraz se třese.
Je zapnuté napájení televizoru?
Jsou video kabely správně připojeny?
Není disk znečištěn nebo poškozen?
Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
Nefunguje výběr jazyka zvuku
a titulků.
• Jazyk zvuku a titulků se nepřehraje, pokud není uložen na disku.
Po výběru funkce nabídky se
neobjeví nabídka na
obrazovce.
• Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?
Nelze přepnout poměr stran.
• Disky 16:9 Blu-ray/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter Box
nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 Blu-ray/DVD lze přehrávat pouze s poměrem stran 4:3.
Prostudujte obal disku Blu-ray a vyberte odpovídající funkci.
| 60 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 60
2012-02-23 오후 1:36:49
Příznak
• V pohotovostním režimu stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko 5 na dálkovém
ovládání.
- Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
07
Příloha
• Přístroj nefunguje.
(Příklad: vypne se napájení
nebo je slyšet neobvyklý
zvuk.)
Kontrola/řešení
• Přístroj nefunguje normálně.
Zapomenuté heslo k funkci
úrovně hodnocení.
• Přidržte stisknuté tlačítko 5 na přístroji po dobu delší než 5 sekund bez vloženého
disku. Zobrazí se zpráva INIT a obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení.Poté
stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nelze přijímat rozhlasové
vysílání.
• Je anténa správně připojena?
• Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě
s dobrým příjmem.
Při poslechu zvuku
televizního pořadu nehrají
reproduktory připojené k
přístroji.
• Pokud stisknete tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT ^ během poslechu zvuku televizoru pomocí
funkcí D. IN nebo AUX, zapnou se funkce disku Blu-ray/DVD a zvuk televizoru je vypnut.
Zobrazí se zpráva "Není k
dispozici.".
• Funkce nebo akce v daný okamžik není dostupná z důvodu:
1. Omezení obsahem disku Blu-ray/DVD.
2. Obsah disku BD/DVD danou funkci nepodporuje (např. změna úhlu kamery).
3. Funkce není v daný okamžik dostupná.
4. Zvolili jste titul, číslo kapitoly nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Pokud je výstup HDMI nastaven
na rozlišení, které váš televizor
nepodporuje (např. 1080p),
nemusí zobrazit žádný obraz.
• Stiskněte a přidržte tlačítko 5 na předním panelu po dobu delší než 5 sekund bez
vloženého disku. Obnoví se veškerá tovární nastavení.
Chybí signál na výstupu
HDMI.
• Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na přístroji.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje rozlišení vstupu HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Abnormální signál na
výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana
širokopásmového digitálního obsahu).
Funkce AllShare Play
Vidím složky sdílené pomocí
aplikace AllShare Play, ale
ne soubory v nich.
• Aplikace AllShare Play zobrazí pouze soubory z kategorií fotografie, hudba a video.
Ostatní soubory nemusí být zobrazeny.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 61
61 |
2012-02-23 오후 1:36:51
Příloha
Příznak
Kontrola/řešení
Video se přehrává
přerušovaně.
• Zkontrolujte stabilitu sítě.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda síť není přetížená.
• Nestabilní bezdrátové připojení mezi serverem a přístrojem.
Zkontrolujte připojení.
Nestabilní připojení AllShare
Play mezi televizorem a
počítačem.
• Adresa IP se na jedné podsíti nesmí opakovat, jinak hrozí kolize IP a výše popsané potíže.
• Zkontrolujte, zda nemáte zapnutou bránu firewall.
Pokud ano, vypněte ji.
BD-LIVE
Nemohu se připojit k
serveru BD-LIVE.
• Otestujte funkčnost připojení k síti pomocí funkce Stav sítě.
• Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno paměťové zařízení s rozhraním USB.
• Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BD-LIVE.
Volné místo lze zkontrolovat funkcí Správa BD dat. (Viz strana 55)
• Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-Live nastavena na Povol. (vše).
• Pokud vše výše uvedené selže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo použijte
nejnovější firmware.
Při použití služby BD-LIVE
dojde k chybě.
• Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BD-LIVE.
Volné místo lze zkontrolovat funkcí Správa BD dat. (Viz strana 55)
| POZNÁMKA |
Při obnovení továrních nastavení se vymažou veškerá uživatelská data BD.
Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto domácí kino splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Oficiální Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.samsung.com: klepněte na položky Support
(Podpora) > Search Product Support (Vyhledávání podpory produktu) a zadejte název modelu.
Tento přístroj lze provozovat ve všech zemích Evropské unie.
Tento přístroj lze provozovat pouze v interiérech.
| 62 Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 62
2012-02-23 오후 1:36:52
Technické údaje
2,5 kg
430 (š) x 55 (v) x 255,8 (h) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
Odstup signál/šum
Použitelná citlivost
Celkové harmonické zkreslení
55 dB
12 dB
0,5 %
BD (Disk Blu-ray)
Rychlost čtení: 9,834 m/s.
Rychlost čtení: 6,98 – 7,68 m/s.
DVD (Digital Versatile Disc, digitální
disk s více možnými formáty obsahu)
Disk
CD: 12 cm (kompaktní disk)
CD: 8 cm (kompaktní disk)
Výstup obrazu
Obraz/zvuk
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Vícekanálový zvuk PCM, zvuk Bitstream, zvuk PCM
Frekvenční rozsah
Systém reproduktorů
•
•
•
•
•
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
Maximální doba přehrávání: 74 min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
Maximální doba přehrávání: 20 min.
1 kanál: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Disk Blu-ray : 576i/480i
Odstup signál-šum
Odstup kanálů
Vstupní citlivost
Reproduktor
Přibližná doba přehrávání (jednostranný disk s jednou vrstvou):
135 min.
Kompozitní video
Výkon předních reproduktorů
Výkon subwooferu
Zesilovač
Příloha
FM radiopřijímač
07
Obecné
Hmotnost
Rozměry
Rozsah provozních teplot
Rozsah provozní vlhkosti
DVD : 576i/480i
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Analogový vstup
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitální vstup
20Hz~40kHz (±4dB)
70dB
60dB
AUX (pomocný vstup) 500 mV
2,1kanálový systém reproduktorů
Impedance
Kmitočtový rozsah
Přední
3Ω
140Hz~20kHz
Subwoofer
3Ω
40Hz ~ 160Hz
Výstupní hladina akustického tlaku
87dB/W/M
88dB/W/M
Jmenovitý příkon
Maximální příkon
Rozměry (Š x V x H)
Hmotnosti
165W
330W
90 x 207,5 x 68,5 mm
0,71 kg
170W
340W
168 x 350 x 285 mm
2,6 kg
Rychlost sítě 10 Mb/s a nižší není podporována.
Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Vyhrazujeme si právo změn konstrukce a specifikací bez předchozího upozornění.
Napájecí zdroj a příkon viz štítek na přístroji.
Česky
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 63
63 |
2012-02-23 오후 1:36:54
Kontakt na SAMSUNG WORLD WIDE
S případnými dotazy nebo návrhy týkajícími se produktů Samsung se obraťte na
středisko služeb zákazníkům SAMSUNG.
Area
` Europe
Albania
Austria
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Contact Centre 
Area
Montenegro
Belgium
Czech
Web Site
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správná likvidace baterií v tomto přístroji
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se systémy odděleného sběru baterií.)
Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své
životnosti neměly likvidovat společně s běžným domácím odpadem. Tam, kde jsou uvedeny, chemické
symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad
referenční úrovní uvedenou ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto
látky způsobit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.
Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů
odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.
Správná likvidace tohoto přístroje (Odpadová elektrická a
elektronická zařízení)
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se systémy odděleného sběru.)
Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např.
nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s běžným
domácím odpadem.
V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při
nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.
Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde
lze přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.
Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.
Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.
HT-E5200_XU_CZ_0223.indd 64
2012-02-23 오후 1:36:56
HT-E5200
2,1-kanalni sistem za domačo
zabavo Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo, registrirajte vaš
izdelek na
www.samsung.com/register
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 1
2012-02-23 오후 2:28:56
Varnostne Informacije
OPOZORILO
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE
STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ
OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR: ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI
ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega udara.
POZOR
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom
tekočine in nanjo ne odlagajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in
mora biti ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno
električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega
omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni
kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
To je oznaka za pomembna navodila glede
izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko
povzročijo nevarno sevanje.
POZOR
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
| 2 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 2
2012-02-23 오후 2:29:50
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
 Hranite jih v hladnem, prezračevanem
prostoru.
 Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom
tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
• Če želite napravo popolnoma izključiti, morate
izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti
vtič vedno hitro in preprosto dostopen.
• Ne dotikajte se električnega vtiča z mokrimi
rokami, ker lahko pride do električnega udara.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto
stensko vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se
lahko pregreje in pride do požara.
• Vzdrževanje ohišja
- Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek
morate komponente izklopiti.
Uporaba funkcije 3D
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.
Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite spodnje
varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem 3D-televizije
občutijo neprijetne posledice, na primer vrtoglavico,
slabost ali glavobol. Če občutite takšen simptom,
prenehajte z gledanjem 3D-televizije, snemite
3D-očala in si odpočijte.
• Daljše gledanje 3D-slik lahko utrudi oči. Če čutite,
da imate utrujene oči, prenehajte z gledanjem
3D-televizije, snemite 3D-očala in si odpočijte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati
otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D. Če se kateri od
otrok pritožuje zaradi utrujenih oči, glavobolov,
vrtoglavice ali slabosti, morajo otroci takoj
prenehati z gledanjem 3D-televizije in si odpočiti.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene
(npr. namesto navadnih, sončnih ali zaščitnih očal
ipd.).
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 3
Varnostne Informacije
 Plošč ne hranite na neposredni sončni
svetlobi.
01
• Držanje plošč
- Prstni odtisi in praske na
plošči lahko zmanjšajo
kakovost zvoka in slike ali
povzročijo preskakovanje.
- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so
posneti podatki.
- Ploščo primite za rob, da na predvajalni
površini ne pustite prstnih odtisov.
- Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
• Čiščenje plošč
- Če so na plošči prstni odtisi ali
umazanija, jo očistite z blagim
čistilom, razredčenim v vodi, in
obrišite z mehko krpo.
- Pri čiščenju nežno brišite od
notranjosti plošče navzven.
- Shranjevanje plošč
- Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega
v topel prostor, se lahko na notranjih delih in
leči ustvari kondenzat in povzroči nepravilno
predvajanje plošče. Če se to zgodi, izključite
napajalni kabel iz tičnice, počakajte dve uri
in nato vtič priključite v električno vtičnico.
Nato vstavite ploščo in ponovno poskusite s
predvajanjem.
• Če začne izdelek oddajati nenavaden zvok
ali začutite vonj po zažganem ali dimu, takoj
izklopite stikalo napajanja in električni vtič
izključite iz omrežne vtičnice. Nato za tehnično
pomoč prosite najbližji center za pomoč
strankam. Ne uporabljajte izdelka. Uporaba
takšnega izdelka lahko povzroči požar ali
električni udar.
• Če želite napravo popolnoma izključiti, morate
izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti
vtič vedno hitro in preprosto dostopen.
3|
2012-02-23 오후 2:29:51
Varnostne Informacije
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal med hojo ali
gibanjem po prostoru. Če uporabljate funkcijo 3D
ali aktivna 3D-očala med gibanjem, lahko trčite ob
predmete, se spotaknete in/ali padete ter se resno
poškodujete.
• Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-napravo
(AV-sprejemnik ali televizor, združljiv s 3D) v
izdelkov izhod HDMI OUT prek visokohitrostnega
kabla HDMI. Pred predvajanjem 3D-vsebine si
nadenite 3D-očala.
• Izdelek oddaja 3D-signal prek kabla HDMI,
priključenega v vrata HDMI OUT.
• Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja pogojena
z ločljivostjo izvirnega 3D-videoposnetka, je ne
morete spremeniti.
• Nekatere funkcije, na primer BD Wise ali nastavitev
velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo
pravilno delovale v 3D-načinu predvajanja.
• Za pravilno oddajanje 3D-signala morate uporabiti
kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
• Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji, ki je
najmanj trikrat večja od širine zaslona televizorja.
Če imate npr. 46-palčni zaslon, se usedite 138
palcev (3,5 metra) od zaslona.
- 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo
3D-slika najboljša.
• Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek
morda ne bo pravilno deloval.
• Ta izdelek ne pretvarja 2D-vsebine v 3D-vsebino.
• »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni
znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
Avtorske pravice
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali katerega
koli njegovega dela ni dovoljeno razmnoževati ali
kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja
podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
Licenca
• Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani
blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.
• Izdelano z licenco v skladu z ameriškimi
patenti št.: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616;
6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929;
7.212.872 ter drugimi izdanimi ali vloženimi
ameriškimi ali svetovnimi patenti. Znak DTS-HD
ter ime in oznaka DTSHD so zaščitene blagovne
znamke, DTS-HD Master Audio | Essential pa
blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelek
vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse
pravice pridržane.
• O VIDEOPOSNETKIH OBLIKE DIVX: DivX® je
digitalna oblika videozapisa, ki jo je ustvarilo
podjetje DivX, LLC, podružnica družbe Rovi
Corporation. To je uradna naprava DivX
Certified®, ki predvaja video DivX. Za več
informacij in programskih orodij za pretvarjanje
datotek v video DivX obiščite www.divx.com.
O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE
DIVX: Če želite predvajati video vsebine na
zahtevo v obliki DivX, morate registrirati to
napravo s potrdilom DivX Certified®. Za
pridobitev registracijske kode poiščite odsek
DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave.
Za več informacij o poteku registracije obiščite
vod.divx.com.
Cerifikat DivX Certified® za predvajanje videa
DivX® do ločljivosti HD 1080p, vključno z
dodatno vsebino.
DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so
blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali
njenih podružnic in se uporabljajo pod licenco.
Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih
ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
| 4 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 4
2012-02-23 오후 2:29:53
Varnostne Informacije
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki
družbe Oracle in/ali njenih povezanih družb.
Druga imena so morda zaščitene blagovne
znamke njihovih lastnikov.
01
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
Ta izdelek vsebuje avtorsko zaščiteno
tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim
patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali
vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot
tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju
poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne
tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe
Verance Corporation.Avtorske pravice 20042010 Verance Corporation. Vse pravice si
pridržuje družba Verance. Obratni inženiring in
razstavljanje sta prepovedana.
• Obvestilo o odprtokodnih licencah
- Če uporabljate odprtokodno programsko
opremo, so v meniju izdelka na voljo
odprtokodne licence.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito
avtorskih pravic, ki je zaščitena z ameriškimi
patenti in drugimi pravicami intelektualne
lastnine podjetja Rovi Corporation. Obratni
inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne
znamke združenja Blu-ray Disc Association.
• iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle in iPod touch so blagovne znamke
družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih
državah.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za
omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in
videoposnetkov ter njihovih zvočnih posnetkov.
Če naprava zazna uporabo nepooblaščene
kopije, se bo prikazalo sporočilo in predvajanje
ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v
spletnem informacijskem središču za stranke
Cinavia na http://www.cinavia.com.
Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia po pošti, nam pošljite svoj domači
naslov na: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 5
5|
2012-02-23 오후 2:29:56
Vsebina
VARNOSTNE INFORMACIJE
2
3
3
3
4
4
Opozorilo
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
Uporaba funkcije 3D
Avtorske pravice
Licenca
UVOD
7
8
11
12
12
13
Združljivost plošč in oblik
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko
predvaja
Dodatki
Nadzorna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
PRIKLJUČKI
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
Pritrditev protimagnetnega obročka na
napajalni kabel glavne enote
Priklop zvočnikov
Komponente zvočnikov
Priklop zvočnik
Priklop radijske antene
Priključitev na iPod/iPhone
Uporaba kabla USB
Uporaba priključne postaje
Priklop na televizor
Način 1 Priklop na televizor s kablom
HDMI – najboljša kakovost (priporočeno)
Način 2 Priklop na televizor z video
kablom – dobra kakovost
Priklop na zunanje naprave
Način 1 VHOD HDMI: Priklop na
zunanjo komponento s kablom HDMI
Način 2 OPTIČNI : Priključitev zunanje
digitalne avdio komponente
Način 3 VHOD AUX: Priklop zunanje
analogne naprave
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Žično omrežje
Brezžično omrežje
NASTAVITVE
21
23
23
24
29
33
Postopek za začetne nastavitve
Osnovni zaslon
Dostop do nastavitvenega zaslona
Funkcije nastavitvenega menija
Omrežja in internet
Nadgradnja programske opreme
PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH
VSEBIN
35
36
36
37
37
37
38
38
40
42
45
45
48
50
Zaslon AllShare Play
Predvajanje datotek na pomnilniški
napravi USB ali napravi iPod/iPhone
Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih lahko
uporabite s tem izdelkom
Zaslon Funkcija
Predvajanje komercialnih video plošč
Predvajanje komercialnih avdio plošč
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
Uporaba omrežne funkcije AllShare
Upravljanje predvajanja videa
Upravljanje predvajanja glasbe
Predvajanje fotografij
Uporaba menija »Tools« Orodja, ko je
označena datoteka
Poslušanje radia
Uporaba daljinskega upravljalnika za
posebne učinke Upravljalni gumbi
OMREŽNE STORITVE
51
53
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
BD-LIVE™
PRILOGA
54
60
63
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
| 6 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 6
2012-02-23 오후 2:29:58
Uvod
Združljivost plošč in oblik
02
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja izdelek
Vrsta plošče
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
VIDEO
Uvod
Nosilec
Podrobnosti
Plošča BD-ROM ali BD-RE/-R, posneta v obliki BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-VIDEO, posnete in zaključene plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R ali USBDVD-R, DVD+RW,
pomnilnik, ki vsebuje vsebine v oblikah DivX, MKV, MP4.
DVD+R
GLASBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške
naprave USB, ki vsebujejo vsebine v oblikah MP3 ali WMA.
FOTOGRAFIJE
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške
naprave USB, ki vsebujejo vsebine v obliki JPEG.
| OPOMBA |
Ta izdelek morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev snemanja.
Če plošča DVD-RW/-R ni pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
Izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
Vaš izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo, večjo od 30 Mb/s.
Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta sprememba zornega
kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi
preberete.
Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje delujejo.
Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more predvajati
• HD DVD
• DVD-RAM
• Plošče DVD-ROM/PD/ • Plošče Super Avdio
MV itd.
CD (razen sloja CD)
• DVD-RW(VR mode)
• 3,9 GB DVD-R za
urejanje.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (s
plošč CD-G je mogoče
predvajati samo zvok,
slik pa ne.)
| OPOMBA |
Ta izdelek se morda ne bo odzval na vse upravljalne ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD ali CD med predvajanjem
omogočajo samo določeno ali omejeno delovanje in samo določene funkcije. Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka izdelka.
Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek predvajal vsako ploščo z logotipom Blu-ray, DVD ali CD, ker se oblike plošč
razvijajo in med izdelavo programske opreme in/ali proizvodnjo plošč Blu-ray, DVD in CD lahko pride do težav in napak.
Prosimo, da se obrnete na službo za stranke SAMSUNG, če imate kakršna koli vprašanja ali pa naletite na težave pri
predvajanju plošč Blu-ray, DVD ali CD s tem izdelkom. Prav tako v preostalih delih priročnika poiščite dodatne informacije o
omejitvah predvajanja.
Nekatere plošče DVD in drugih oblik v prosti prodaji, kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v tem izdelku.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 7
7|
2012-02-23 오후 2:30:01
Uvod
Regijska koda
Tako izdelki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je mogoče samo, če se regijski
kodi ujemata. Če se kodi ne ujemata, predvajanje
plošče ni mogoče.
Regijska koda tega predvajalnika je na zadnji strani
izdelka.
Vrsta plošče
Plošča Bluray
DVD-VIDEO
Regijska
koda
Območje
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hong Kong in
Jugovzhodna Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Srednji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik
lahko predvaja
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
Oddajniški sistem PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
Java
Podprte oblike
Podpora glasbenih datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
Avdio
kodek
Razpon podpore
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Skladno z različico
WMA 10
* Frekvenca
vzorčenja (v kHz) –
8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
* Gostota zapisa –
vse gostote od 5
kb/s do 384 kb/s
| OPOMBA |
Če se regijska koda plošče Blu-ray/DVD ne ujema z
regijsko kodo tega izdelka, izdelek plošče morda ne bo
predvajal.
*.wma
WMA
| 8 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 8
2012-02-23 오후 2:30:04
Podpora video datotek
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
Bitna hitrost
(Mb/s)
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Media
WMV (wmv9) Window
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
WMA
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Video kodek
AVI
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
AAC
3GPP
VRO
VOB
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
PS
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
TS
Avdio kodek
Uvod
*.avi
Ločljivost
Vsebnik
02
Končnica
datoteke
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 Omejitve
- Čeprav je datoteka kodirana z zgoraj navedenim podprtim kodekom, predvajanje datoteke morda ne
bo mogoče zaradi vsebine datoteke.
- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali pa je
datoteka poškodovana.
- Predvajanje datotek z višjo bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic od standardnih bo morda moteno.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 9
9|
2012-02-23 오후 2:30:14
Uvod
- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je
kazalo datoteke poškodovano.
- Predvajanje datoteke na daljavo prek omrežne
povezave bo morda moteno zaradi premajhne
omrežne hitrosti.
 Dekodirnik za video
- Podpira do kakovosti H.264, ravni 4.1
- Ne podpira oblik H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 in AVCHD.
- MPEG4 SP, ASP:
Manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic
Več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje
 Dekodirnik za zvok
- Podpira WMA 7, 8, 9 in STD.
- Ne podpira večkanalnih datotek WMA 9 PRO,
če te vsebujejo več kot 2 kanala ali datoteke
zahtevajo dekodiranje zvoka brez izgube.
- Ne podpira hitrosti vzorčenja WMA 22050 Hz
mono.
Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Opombe o povezavi USB
• Vaš izdelek podpira pomnilniške naprave USB,
predvajalnike MP3, digitalne fotoaparate in
čitalnike kartic USB.
• Izdelek ne podpira imen map ali datotek, daljših
od 128 znakov.
• Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati
morda niso združljivi z izdelkom.
• Izdelek podpira datotečne sisteme FAT 16, FAT
32 in NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata
USB izdelka. Povezava prek kabla USB lahko
povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite
več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo
pravilno deloval.
• Izdelek ne podpira protokola PTP.
• Med postopkom nalaganja ne odklopite naprave
USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
• Ta izdelek ne more predvajati datotek MP3 z
upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s
prodajnih strani.
• Izdelek podpira samo video posnetke s hitrostjo
do 30 sličic na sekundo.
• Izdelek podpira samo naprave za množično
shranjevanje USB (MSC), kot so pomnilniški
ključi in trdi diski USB. (Ne podpira vozlišč.)
• Nekatere naprave trdi diski USB, bralniki
večpredstavnostnih kartic in pomnilniški ključi
morda ne bodo združljivi s tem izdelkom.
• Če nekatere naprave USB potrebujejo močnejše
napajanje, bo njihovo delovanje morda omejeno
zaradi varnostne naprave tokokroga.
• Če predvajanje s trdega diska USB ni stabilno,
zagotovite dodatno napajanje tako, da trdi disk
priključite v stensko vtičnico. Če težave s tem
ne odpravite, se obrnite na izdelovalca naprave
trdega diska USB.
• Da preprečite okvaro pomnilnika USB, ga
morate varno odstraniti (izvedite postopek
»Varno odstranite USB«). Pritisnite gumb
HOME, da odprete osnovni meni, nato pa
pritisnite RUMENI (C) in gumb E.
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
AVCHD
(napredni video kodeki visoke ločljivosti)
• Ta izdelek lahko predvaja plošče oblike AVCHD.
Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v
kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je oblika digitalnega videa z
visoko ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene
bolj učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih
slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko
»x.v.Colour«. Ta izdelek lahko predvaja plošče
AVCHD v obliki »x.v.Colour«.
• »x.v.Colour« je blagovna znamka družbe Sony
Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki
podjetja Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. in družbe Sony Corporation.
| 10 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 10
2012-02-23 오후 2:30:15
02
| OPOMBA |
Nekaterih plošč oblike AVCHD morda ne bo mogoče predvajati, odvisno od pogojev snemanja.
Plošče oblike AVCHD morajo biti zaključene.
Oblika »x.v.Colour« nudi večji razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic videa.
Uvod
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
Video kabel
Radijska antena
Uporabniški priročnik
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
(za napajalni kabel)
Priključna postaja za iPod


Protimagnetni obroček
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Daljinski upravljalnik in baterije
(velikosti AAA)
Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo informativne narave in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
a. če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega
uporabniškega priročnika).
b. če napravo prinesete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali
tega uporabniškega priročnika).

O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred obiskom
na domu.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 11
11 |
2012-02-23 오후 2:30:17
Uvod
Nadzorna plošča
PREDVAJANJE/PREMOR
VNOS
ZAUSTAVITEV
ODPIRANJE/ZAPIRANJE
URAVNAVANJE GLASNOSTI
FUNKCIJA
5V 500mA
ZASLON
PLADENJ
ZA PLOŠČE
VKLOP/
IZKLOP
GOSTITELJ
USB
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
| OPOMBA |
Za nadgradnjo programske opreme izdelka prek priključka gostitelja USB morate uporabiti pomnilniško kartico USB.
Če izdelek prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba 6 na izdelku ali daljinskem
upravljalniku. Če želite predvajati film, v meniju plošče izberite možnost »Predvajaj film« ali »Zaženi« in pritisnite gumb E.
Hrbtna plošča
AUX
IN
FM-ANTENA
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
HLADILNI
VENTILATOR
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
VHOD AUX
VIDEO IZHOD
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
IZHODNI PRIKLJUČKI
ZA ZVOČNIKE
LAN
PRIKLJUČEK LAN
HDMI OUT
IZHOD HDMI
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
VHODNI PRIKLJUČEK
ZA ZUNANJI DIGITALNI
ZVOČNI VIR (OPTIČNA
VHOD HDMI
POVEZAVA)
| OPOMBA |
Poskrbite, da bo na vseh straneh hišnega kina vsaj 10 cm prostora za ustrezno prezračevanje. Ne pokrivajte hladilnega
ventilatorja ali prezračevalnih rež.
| 12 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 12
2012-02-23 오후 2:30:24
Daljinski upravljalnik
02
Pregled daljinskega upravljalnika
FUNCTION
TV
SOURCE
Za preklop v način TV pritisnite
gumb TV.
Odpiranje in zapiranje pladnja za plošče.
RECEIVER
Za preklop na hišni kino pritisnite
gumb BD.
S številčnimi gumbi upravljate
možnosti.
S tem gumbom odprete meni
plošče.
S tema gumboma preskočite naprej
ali nazaj.
S tem gumbom zaustavite/
nadaljujete predvajanje plošče.
S tem gumbom začasno
izklopite zvok.
S tem gumbom prilagajate
glasnost.
S tem gumbom odprete osnovni
zaslon.
S tem gumbom vklopite
celozaslonski prikaz na televizorju.
S tem gumbom odprete meni z
orodji.
Gumb za izbiranje zaslonskih
menijskih elementov in
spreminjanje menijskih nastavitev.
Gumb za vrnitev v prejšnji meni.
Te gumbe uporabljate za menije
izdelka in nekatere funkcije plošč
Blu-ray.
Ta gumb pritisnite, če želite
uporabljati pametno vozlišče.
S tem gumbom odprete funkcijo
vTuner.
Ta gumb pritisnite, če želite poiskati
vsebine.
S tem gumbom izberete jezik
zvoka plošče.
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Gumb za nastavitev ure za
samodejni izklop izdelka.
Gumbi za nastavitev funkcije RDS
radijskih postaj.
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
S tem gumbom odprete pojavni
meni/meni naslova.
S tema gumboma iščete naprej
ali nazaj.
S tem gumbom začasno prekinete
predvajanje plošče.
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
Gumb za iskanje aktivnih radijskih
postaj in spreminjanje kanala.
Gumb za prilagajanje glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
Gumb za ponovitev naslova,
poglavja, posnetka ali plošče.
INFO
S tem gumbom prikažete
informacije o predvajanju med
predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.
EXIT
RETURN
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
S tem gumbom zaprete meni.
Ta gumb uporabite za prednastavitev
radijske frekvence.
S tem gumbom izberete MONO ali STEREO
način predvajanja radijskega programa.
S tem gumbom vklopite učinek
3D-zvoka.
S tem gumbom vklopite zvočne
učinke.
Gumb za preklapljanje med 2D- in
3D-video načinom.
S tem gumbom izberete jezik za
podnapise.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 13
Uvod
Vklop in izklop izdelka.
S tem gumbom izberete način
plošče Blu-ray
(HDMI1, AUX, BD/DVD itd.).
ali
S tem gumbom izberete video
način televizorja.
13 |
2012-02-23 오후 2:30:27
Uvod
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
Velikost baterije: AAA
1
Kode za upravljanje televizorja
Koda
Znamka
Koda
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Znamka
2
| OPOMBA |
Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na baterijah
ujemata s sliko v predalu za baterije.
Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo približno leto dni.
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do
razdalje 7 metrov od izdelka.
Nastavitev daljinskega upravljalnika
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate
določene funkcije vašega televizorja.
Upravljanje televizorja z daljinskim
upravljalnikom
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
RCA/Proscan
Croslex
62
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Realistic
03, 19
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Sampo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
CXC
03
Samsung
1 . S pritiskom gumba TV preklopite daljinski
upravljalnik v način TV.
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36,
48, 59, 90
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
2 . Vklopite televizor.
Daytron
3 . Pridržite gumb VKLOP in vnesite kodo za
svojo znamko televizorja.
• Če je v preglednici več kod za vaš televizor,
jih vnašajte posamično, da ugotovite, katera
je prava.
• Primer: za televizor Samsung
Pridržite gumb VKLOP in s številskimi
gumbi vnesite kodo 00. Če to ne deluje,
poskusite vnesti 15, nato 16 itd.
4 . Če se televizor izklopi, je bila nastavitev
uspešna.
• Za upravljanje televizorja lahko uporabljate
gumbe VKLOP TELEVIZORJA, GLASNOST,
KANAL in številske gumbe (0–9).
| OPOMBA |
Daljinski upravljalnik s televizorji nekaterih znamk morda
ne bo deloval. Prav tako so funkcije, ki so na voljo,
odvisne od znamke televizorja.
Daljinski upravljalnik bo s Samsungovim televizorjem
deloval brez posebnih nastavitev.
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
| 14 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 14
2012-02-23 오후 2:30:33
Priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priključitev na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
03
Pritrditev protimagnetnega obročka na napajalni kabel glavne enote
Priključki
SPEAKERS OUT
IMPEDANCE : 3
Če na napajalni kabel glavne enote priklopite protimagnetni
obroček, to pomaga preprečiti elektromagnetne motnje
zaradi radijskih signalov.
iPod
1. Povlecite pritrdilni jeziček protimagnetnega obročka,
da ga odprete.
2. Na napajalnem kablu glavne enote naredite dvojno
zanko.
3. Pritrdite protimagnetni obroček na napajalni kabel
glavne enote, kot je prikazano na sliki, in ga stisnite, da
zaslišite rahel pok.
LAN
HDMI
Priklop zvočnikov
Sprednja
zvočnika (D)
Nizkotonski
zvočnik
Namestitev izdelka
Postavite ga na stojalo, polico ali na
polico stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od
televizorja oddaljeno za 2,5- do
3-kratnik dolžine diagonale
televizorja. Če imate na primer
46-palčni zaslon, mesto poslušanja
namestite 2,92 do 3,50 metrov od
zaslona.
Izdelek
Sprednja
zvočnika (L)
Sprednja
zvočnika
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom
približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
Nizkotonski
zvočnik
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga na poljubno mesto.
Komponente zvočnikov
(L)
(D)
SPREDNJA ZVOČNIKA
NIZKOTONSKI ZVOČNIK
KABEL ZVOČNIKA
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 15
15 |
2012-02-23 오후 2:30:36
Priključki
Priklop zvočnik
1. Snop kablov vsakega zvočnika se mora po barvi vtiča na vsakem snopu
ujemati z nalepko na dnu ustreznega zvočnika.
2. Za pritrditev žice zvočnika na vsak zvočnik:
a. Potisnite rdeči zavihek na zadnji strani zvočnika navzdol, vstavite rdečo
žico in sprostite zavihek.
b. Potisnite črni zavihek na zadnji strani zvočnika navzdol, vstavite črno
žico in sprostite zavihek.
3. Vključite priključne vtiče zvočnika na zadnji strani izdelka tako, da se bodo
barve vtičev zvočnikov ujemale z barvami priključkov na zvočnikih.
Črn
Rdeč
Sprednji zvočnik (L)
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Sprednji zvočnik (D)
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Nizkotonski zvočnik
iPod
LAN
| POZOR |
Če želite izdelek namestiti na zid, čvrsto privijte vijake ali zabijte žeblje v zid in zvočnike obesite za luknje na zadnji strani.
Vendar pa dodatki (žeblji ali vijaki), potrebni za namestitev zvočnikov, niso priloženi in zvočnik si morate na zid namestiti sami.
Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali predmetov.
Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno skozi odprtino.
| OPOMBA |
Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko njegovo magnetno valovanje moti barve na zaslonu.
| 16 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 16
2012-02-23 오후 2:30:44
Priklop radijske antene
03
Radijska antena (priložena)
Priključki
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
N
AUDIO IN
FM ANT
1 . Priloženo radijsko anteno priključite v priključek FM ANTENNA.
2 . Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa
jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
| OPOMBA |
Ta naprava ne sprejema signala AM.
Priključitev na iPod/iPhone
Uporaba kabla USB
Uporaba priključne postaje
Povežite iPod/iPhone s kablom USB na sprednja
vrata USB.
Za predvajanje videa mora biti kompozitni kabel
priključen.
AUX
IN
VIDEO
OUT
OU
IMPEDANCE : 3
OUT
5V 500mA
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
N
FM ANT
5V 500mA
iPod
| OPOMBA |
Zagotovite, da je priključna postaja priključena tako, da je nalepka »« usmerjena navzgor.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 17
17 |
2012-02-23 오후 2:30:47
Priključki
Priklop na televizor
Izberite 1. ali 2. način.
• Če ste daljinski upravljalnik izdelka pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na daljinskem
upravljalniku in s seznama virov televizorja (HDMI, Video In itd.) izberite ustrezni zunanji vir, da boste lahko gledali video s
hišnega kina.
AUX
IN
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
OPTICAL
HDMI OUT
1
HDMI IN
(Kabel ni priložen.)
DIGITAL
AUDIO IN
2
FM ANT
Način 2
Način 1
HDMI IN
VIDEO IN
Način 1 Priklop na televizor s kablom HDMI – najboljša kakovost (priporočeno)
S kabelom HDMI (ni priložen) povežite izhodni priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka z vhodnim
priključkom HDMI IN na televizorju.
Način 2 Priklop na televizor z video kablom – dobra kakovost
S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT na zadnji strani izdelka in priključek VIDEO IN
na televizorju.
| OPOMBA |
Izhodni priključek VIDEO OUT vedno oddaja z ločljivostjo 576i/480i, ne glede na ločljivost, nastavljeno v nastavitvenem
meniju.
Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir video signala videorekorderja je lahko omejen s sistemom za zaščito avtorskih
pravic in slika bo na televizorju popačena.
| 18 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 18
2012-02-23 오후 2:30:51
Priklop na zunanje naprave
W
Priključki
R
03
Če želite izbrati ustrezen način za zunanjo napravo, pritisnite gumb FUNCTION. Z vsakim pritiskom gumba se
način spremeni v naslednjem vrstnem redu : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD HDMI1 HDMI2 FM BT
Rdeč
AUX
IN
Bel
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
1
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
FM ANT
FM ANT
(Kabel ni priložen.)
Način 3
(Kabel ni priložen.)
Način 2
(Kabel ni priložen.)
Način 1
Zunanje naprave
HDMI OUT
OPTICAL OUT
AUDIO OUT
Način 1 VHOD HDMI : Priklop na zunanjo komponento s kablom HDMI
S kabelom HDMI (ni priložen) povežite priključek HDMI IN na zadnji strani izdelka in s priključkom HDMI
OUT na digitalni napravi.  Izberite nači HDMI1 ali HDMI2.
Način 2 OPTIČNI : Priključitev zunanje digitalne avdio komponente
Za priklop digitalnega avdio izhoda komponent z digitalnim signalom, na primer kabelskega/satelitskega
sprejemnika (digitalni satelitski sprejemnik).
Z digitalnim optičnim kablom (ni priložen) povežite priključek Optical Digital Audio In (Optični digitalni vhod)
zvok na izdelku s priključkom Digital Optical Out zunanje digitalne naprave.
 Izberite način D. IN.
Način 3 VHOD AUX: Priklop zunanje analogne naprave
Z avdio kablom RCA (ni priložen) povežite vhodni priključek AUDIO IN na izdelku z izhodnim priključkom
AUDIO OUT na zunanji analogni komponenti.  Izberite način AUX.
• Barve na kabelskih vtičih se morajo ujemati z barvami vhodnega in izhodnega priključka.
| OPOMBA |
Če želite gledati video sliko s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti njegov video izhod neposredno na
televizor.
Ta sistem podpira zunanje digitalne naprave z digitalno frekvenco vzorčenja 32 kHz ali višjo.
Ta sistem podpira samo digitalni zvok DTS in Dolby Digital. Zvok MPEG, ki je oblika bitnega toka, ni podprt.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 19
19 |
2012-02-23 오후 2:30:54
Priključki
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Brezžično omrežje
Izdelek lahko povežete na omrežni usmerjevalnik
na enega od spodaj prikazanih načinov.
5V 500mA
Žično omrežje
AUX
IN
VIDEO
OUT
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
Brezžični modem za
skupno rabo IP
OPTICAL
iPod
Ali
LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
Širokopasovna
storitev
Usmerjevalnik
| OPOMBA |
Širokopasovna
storitev
Širokopasovni
modem
| OPOMBA |
Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega
strežnika morda ne bo dovoljen. To je odvisno od
usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali pravil vašega
ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se
obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave
uporabljajo usmerjevalnik.
Če želite uporabljati funkcijo AllShare Play, morate
računalnik povezati v omrežje, kot je prikazano na sliki na
levi.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
Če brezžični modem podpira DHCP, lahko vaš izdelek
za povezavo z brezžičnim omrežjem uporablja DHCP ali
statični naslov IP.
Brezžični usmerjevalnik nastavite na način Infrastruktura.
Način Sprotni način ni podprt.
Izdelek podpira samo naslednje brezžične protokole
varnostnega ključa:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)
Izberite kanal brezžičnega usmerjevalnika, ki trenutno ni v
uporabi. Če je kanal nastavljen za brezžični usmerjevalnik,
ki ga trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo prišlo
do motenj in napak v komunikaciji.
Če izberete način čistega visokega pretoka (Greenfield)
802.11n in je vrsta šifriranja vašega usmerjevalnika
nastavljena na AP do WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2Mixed),
izdelek ne bo podpiral povezave v skladu z novimi
specifikacijami certifikata Wi-Fi.
Brezžično omrežje lahko odvisno od načina uporabe
povzroči interferenco (delovanje dostopne točke,
oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih
naprav itd.).
| 20 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 20
2012-02-23 오후 2:30:56
Nastavitve
Postopek za začetne nastavitve
Če preskočite nastavitev brezžičnega omrežja, pojdite
na Brezžično omrežje na strani 30 in pozneje nastavite
brezžično omrežje izdelka.
5 . Izdelek bo poiskal in prikazal vse
razpoložljive omrežne povezave brezžičnega
usmerjevalnika.
Začetne nastavitve > Omrežne nastavitve (2/5)
Initial Settings > On-Screen Language
Select a language for the on-screen
displays.
Izberite brezžični usmerjevalnik na seznamu.
▲
Dansk
Nederlands
English
Eesti keel
1/4
KIMING_VTOWER
Select English as the
on-screen menu
language.
Osveži
TIAS
WPS(PBC)
si-ap
Next
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
surlwang5
Hausa
Magyar
Dodaj omrežje.
Asusu Igbo
Nastavitve
1 . Ko povežete izdelek, vklopite televizor in nato
še izdelek. Ko prvič vklopite izdelek, se bo
samodejno prikazal zaslon za nastavitev jezika.
Izdelek privzeto zaženete postopek povezave z brezžičnim
omrežjem. Če želite nastaviti žično povezavo, izberite
Preskoči in pojdite na »Konfiguriranje omrežne povezave«
na strani 29, ko končate s postopkom za začetne
nastavitve.
04
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se
osnovni meni ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme izdelka se
lahko prikaz na zaslonu spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na izbrani
meni.
| OPOMBA |
Nazaj
Naprej
Preskoči.
Italiano
▼
2 . Z gumbi ▲▼◄► na daljinskem upravljalniku
izberite želeni jezik in nato pritisnite gumb E.
Pojavi se začetni zaslon.
6 . Z gumboma ▲▼ izberite usmerjevalnik in
nato pritisnite gumb E. Gumb Naprej bo
osvetljen.
3 . Za začetek nastavitve pritisnite gumb E.
Pojavi se zaslon za nastavitev omrežja.
7 . Za nadaljevanje pritisnite gumb E. Prikaže
se zaslon za vnos varnostnega ključa.
| OPOMBA |
Začetne nastavitve > Omrežne nastavitve (1/5)
Naslednji korak je nastavitev brezžičnega omrežja z
notranjim vmesnikom za lokalno omrežje.
Nazaj
Če imate usmerjevalnik, združljiv z WPS(PBC), namesto
tega izberite možnost WPS(PBC), pritisnite gumb E
in sledite navodilom na zaslonu. Ko končate, pojdite na
korak 10.
Naprej
Preskoči.
Če se želite povezati z žičnim omrežjem, priključite
omrežni kabel.
Začetne nastavitve > Omrežne nastavitve (4/5)
Vnesite varnostni ključ.
Vnesen je bil 0
-
4 . Pritisnite gumb E, da nastavite brezžično
omrežno povezavo izdelka, ali izberite
Preskoči. in nato pritisnite gumb E, da
preskočite nastavitev omrežja. Če ste izbrali
možnost Preskoči. nadaljujte s korakom 12.
WPS PIN
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Nazaj
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Naprej
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0



A/a

Presledek
Preskoči.
8 . Vnesite varnostno kodo omrežja. Ko končate,
z gumbi ▲▼◄► izberite možnost Naprej in
nato pritisnite gumb E.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 21
21 |
2012-02-23 오후 2:31:02
Nastavitve
| OPOMBA |
Številke vnesite s številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku.
Črke vnesete tako, da z gumbi ▲▼◄► izberete črko in
nato pritisnete gumb E.
Za prikaz velikih črk (ali ponovni prikaz majhnih črk, če so
velike že prikazane), izberite A/a in pritisnite gumb E.
Za prikaz simbolov in ločil izberite  in nato pritisnite
gumb E. Za ponovni prikaz črk, izberite  in pritisnite
gumb E.
9 . Če je povezava uspešno vzpostavljena, se
prikaže zaslon Povezava je vzpostavljena.
Izberite Naprej in pritisnite gumb E. Prikazal
se bo zaslon za posodobitev programske
opreme.
| OPOMBA |
Če se povezava ne vzpostavi uspešno, izberite Naprej, in
pritisnite gumb E. Ko zaključite s postopkom za začetne
nastavitve, pojdite na »Brezžično omrežje« na strani 30, da
nastavite brezžično omrežno povezavo izdelka.
10 . Za nadgradnjo programske opreme izberite
Posodobi zdaj in pritisnite gumb E. Če
želite preskočiti nadgradnjo, izberite Posodobi
pozneje, pritisnite gumb E in nadaljujte s
korakom 12.
12 . Z gumboma ▲▼ izberite razmerje širine/višine,
ki se ujema z vašim zaslonom, in pritisnite
gumb E. Izberite Naprej in pritisnite gumb
E.
Na voljo imate štiri izbire:
16:9 Izvirno - za širokozaslonske televizorje.
Prikaže širokozaslonske slike v njihovi izvorni
obliki 16 :9 in slike 4 : 3 (starejša standardna
oblika) v obliki 4 : 3 s črnimi obrobami na levi
in desni strani.
16:9 polno - za širokozaslonske televizorje.
Prikaže širokozaslonske slike v njihovi izvorni
obliki 16 : 9 in razširi slike 4 : 3 tako, da
zapolnijo zaslon 16 : 9.
4:3 S črnimi robovi - Za starejše analogne
televizorje s standardnim zaslonom. Prikaže
slike 4 : 3 na celotnem zaslonu in slike 16 : 9
v skrčeni obliki, ki ohrani razmerje širine/višine
16:9, vendar nad in pod sliko prikaže črne
obrobe.
4:3 Panoramsko - Za starejše analogne
televizorje s standardnim zaslonom. Prikaže
slike 4 : 3 na celotnem zaslonu in slike 16 :
9 v skrčeni obliki, ki zapolni zaslon, vendar
odreže levo in desno stran slike, srednji del
slike pa poveča.
Začetne nastavitve > Dokončano
Namestitev je končana.
| OPOMBA |
Če ste preskočili nastavitev omrežja, morate preskočiti
tudi posodobitev programske opreme.
11 . Če je na voljo posodobitev programske opreme,
bo izdelek prenesel in namestil nadgradnjo.
To lahko traja nekaj časa. Če posodobitev
programske opreme ni na voljo, se bo prikazalo
sporočilo »Novih posodobitev programske
opreme za prenos ni. Nameščeno imate
najnovejšo različico.«. Nato pritisnite gumb
E. Prikaže se zaslon z razmerjem širine/
višine.
Zaslonski jezik

Omrežne nastavitve

Posodobitev programske opreme
-
Razm. stra. za TV

Pritisnite Smart Hub
in začnite uživati v
paleti internetne
vsebine.
V redu.
Smart Hub
13 . Prikaže se zaslon za zaključek nastavitev.
Preverite, ali so nastavitve pravilne. Izberite
V redu., in pritisnite gumb E. Prikaže se
osnovni zaslon.
| OPOMBA |
Začetne nastavitve > Razmerje stranic
Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi nastavitvami in
jih spremeniti, izberite možnost Ponastavi. (Glejte stran 28.)
Nastavite, da se ujema z vrsto povezane
televizije.
16:9 Izvirno
16:9 polno
4:3 S črnimi robovi
4:3 Panoramsko
Nazaj
Izberite, ko se povezujete s
TV-zaslonom 16:9. Vsa vsebina
bo prikazana v izvirnem
razmerju stranic. Vsebina,
zapisana v 4:3, bo prikazana s
črnimi robovi na levi in desni.
Naprej
Če je izdelek povezan s Samsungovim televizorjem,
združljivim s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), prek kabla
HDMI in 1.) če ste funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na
televizorju in izdelku nastavili na VKLOPLJENO ter 2.) če
ste televizor nastavili na jezik, ki ga izdelek podpira, bo
izdelek ta jezik samodejno izbral kot prednostni.
| 22 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 22
2012-02-23 오후 2:31:07
| OPOMBA |
4
Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več kot 5
minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televizorju
prikaže ohranjevalnik zaslona. Če izdelek pustite v načinu
ohranjevalnika zaslona več kot 20 minut, se napajanje
samodejno izklopi.
2
5
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za nastavitveni meni
3
1
Funkcija
Nastavitve
d WPS(PBC)
1
Smart Hub. Zažene pametno vozlišče Smart Hub.
Prek vozlišča lahko dostopate do strani YouTube,
iger in drugih aplikacij.
2
AllShare Play. Predvajajte video posnetke,
fotografije ali glasbeno vsebino s plošče, USBpomnilnika, osebnega računalnika ali mobilnih
naprav.
3
Funkcija. Izberite vir vhodnega avdio/video signala.
4
Nastavitve. Nastavite različne funkcije po svojih
željah.
5
Prikaže barvne gumbe na vašem daljinskem
upravljalniku, s katerimi lahko dostopate do funkcij
ali jih izvajate.
VOL
FULL SCREEN
1
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
4
1
Gumb HOME : S tem gumbom odprete osnovni
zaslon.
2
Gumb RETURN : Gumb za vrnitev v prejšnji meni.
3
Gumb E (vnesi) / SMERNI GUMBI :
~ Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali
izberete element.
~ Če želite aktivirati trenutno izbrani element ali
potrditi nastavitev, pritisnite gumb E.
4
Gumb EXIT : S tem gumbom zaprete trenutni meni.
 Izbiranje možnosti na osnovnem zaslonu
1 . Če želite izbrati možnost na osnovnem
zaslonu, z gumboma ◄► premikajte kazalec,
dokler ne označi želenega izbora, nato pa
pritisnite gumb E.
S/W LEVEL
Nastavitve
AllShare Play
Predvajanje videoposnetkov, fotografij ali glasbe s kompaktnega
diska ali povezanih naprav.
Smart Hub
04
2 . Za dostop do menijev, podmenijev in
možnosti na nastavitvenem zaslonu, glejte
spodnjo sliko daljinskega upravljalnika.
Osnovni zaslon
Dostop do nastavitvenega zaslona
| OPOMBA |
1 . Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Nastavitve in pritisnite E. Pojavi se zaslon
nastavitev.
Gumb E na sprednji strani izdelka lahko uporabite na
enak način kot gumb E na daljinskem upravljalniku.
Podrobne informacije o funkcijah
Nastavitve 3D
Prikaz
Avdio
Razmerje stranic
Velikost zaslona Smart Hub
BD Wise
Omrežje
Sistem
Podpora
16:9 Izvirno
Velikost 3
Izklop
Ločljivost
Samod.
Filmski format (24Fs)
Samod.
Obl. zap. barv HDMI
Samod.
Globoka barva HDMI
Samod.
Progressive Mode
Samod.
Nastavitvene funkcije, elementi menijev in možnosti
so podrobno razložene na zaslonu.
Za ogled razlag uporabite gumbe ▲▼◄► in izberite
funkcijo, element menija ali možnost.
Razlaga se običajno prikaže na desni strani zaslona.
Kratek opis vsake nastavitvene funkcije se začne na
naslednji strani. Dodatne informacije o nekaterih
funkcijah najdete tudi v dodatku k temu priročniku.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 23
23 |
2012-02-23 오후 2:31:09
Nastavitve
Funkcije nastavitvenega menija
Prikaz
Nastavitve 3D
Nastavite funkcije, povezane s 3D.
 Način predv. 3D Blu-ray: Izberite, ali želite predvajati
ploščo Blu-ray z vsebino 3D v načinu 3D. Če odprete
osnovni zaslon ali osnovni zaslon pametnega vozlišča, ko
ste v 3D-načinu, se bo izdelek samodejno preklopil na 2D.
 Velikost zasl.: Vnesite velikost televizorja, priključenega
na izdelek. Izdelek bo samodejno prilagodil izhod 3D
velikosti zaslona televizorja.
Razmerje
stranic
Omogoča vam nastavitev izhoda izdelka na velikost zaslona
vašega televizorja. Za opis možnosti velikosti zaslona glejte 12.
korak na 22. strani.
Velikost zaslona
Smart Hub
Omogoča vam izbrati optimalno velikost za zaslon pametnega
vozlišča.
BD Wise
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija medsebojne
povezljivosti.
Če Samsungov izdelek in Samsungov televizor s funkcijo
BD Wise povežete prek kabla HDMI in je funkcija BD Wise
vklopljena tako v izdelku kot v televizorju, predvajalnik oddaja
videoposnetke z ločljivostjo in hitrostjo sličic plošče Blu-ray/
DVD.
Ločljivost
Omogoča vam nastaviti izhodno ločljivosti videosignala HDMI
na Samod., 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Če je priključen
kompozitni kabel, bo podprta samo ločljivost 576i/480i.
Številka označuje število črt videoposnetka na sličico. Črki i
in p označujeta način s prepletanjem oz. način zaporednega
izrisovanja slike. Več ko je črt, boljša je kakovost.
Filmski format
(24Fs)
Če funkcijo Filmske sličice (24 sličic/s) (24 sličic na sekundo)
nastavite na Samodejno, lahko izdelek samodejno prilagodi
svoj HDMI na 24 sličic na sekundo in tako izboljša kakovost
slike, če je priključen na televizor, združljiv s 24 sličicami na
sekundo.
• Funkcijo Filmske sličice (24 sličic/s) lahko uporabite samo s
televizorjem, ki podpira to hitrost prikaza.
• Možnost Filmske sličice (24 sličic/s) je na voljo samo, če je
izdelek v načinu izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali 1080p.
Obl. zap. barv
HDMI
Hier kann das Farbraumformat für die HDMI-Wiedergabe an
die Möglichkeiten des angeschlossenen Geräts (Fernsehgerät,
Bildschirm, usw.) angepasst werden.
Globoka barva
HDMI
Omogoča predvajanje videoposnetkov z večjo barvno globino
prek izhodnega priključka HDMI OUT. Barvna globina omogoča
natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
Zaporedni
način
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju plošč
DVD.
| 24 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 24
2012-02-23 오후 2:31:32
Nastavitev
zvočnika
Avdio
Nastavite lahko možnosti zvočnikov.
04
Ročno lahko konfigurirate nastavitve izenačevalnika.
Nastavitve
Izenačevalnik
Pametna
glasnost
Izdelek lahko nastavite tako, da ohranja raven glasnosti pri
spremembi prizora ali kanala.
Izbira
zvočnika
Omogoča vam izbrati zvočnike, za katere želite, da so aktivni.
To so lahko zvočniki televizorja ali hišnega kina.
Kanal za povr.
zvok
Omogoča vam preusmeriti zvok iz zvočnikov televizorja na
zvočnike hišnega kina. Za to je potrebna povezava HDMI in
televizor, združljiv s funkcijo povratnega avdia kanala (ARC).
• Vklopite funkcijo Povratni avdio kanal in s kablom HDMI
povežite izdelek s televizorjem. V tem primeru optični vhod
ne bo deloval.
• Če je funkcija Povratni avdio kanal nastavljena na
Samodejno, s kablom HDMI povežite izdelek s televizorjem.
V tem trenutku naprava samodejno izbrala funkcijo ARC in
optični izhod.
Digitalni
izhod
Omogoča vam nastaviti digitalni izhod tako, da se bo ujemal
z zmožnostmi AV-sprejemnika, ki ste ga povezali z izdelkom.
Za več podrobnosti glejte tabelo z izborom digitalnih izhodov.
(Glejte stran 59.)
Omogoča vam uporabiti upravljanje dinamičnega razpona za
zvok oblike Dolby Digital, Dolby Digital Plus ali Dolby True HD.
Upravljanje
dinamičnega
razpona
Sinh. zvoka
 Samod.: Samodejno nadzira dinamični razpon zvoka
oblike Dolby TrueHD na podlagi podatkov v zvočnem
zapisu Dolby TrueHD. Prav tako vklopi upravljanje
dinamičnega razpona za obliki Dolby Digital in Dolby
Digital Plus.
 Izklop: Ne stisne dinamičnega razpona in vam omogoča
poslušati izvorni zvok.
 Vklop: Vklopi upravljanje dinamičnega razpona za vse
tri oblike Dolby. Tišji zvoki postanejo glasnejši in glasnost
glasnih zvokov se zmanjša.
Če je izdelek priključen na digitalni televizor, lahko prilagodite
zakasnitev zvoka tako, da bo zvok sinhroniziran z videom.
Zakasnitev lahko nastavite med 0 in 300 milisekund.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 25
25 |
2012-02-23 오후 2:31:33
Nastavitve
Omrežje
Omrežne
nastavitve
Stanje
omrežja
Wi-Fi Direct
Za več informacij o omrežnih nastavitvah in funkcijah glejte
»Omrežja in internet« od strani 29 naprej.
Omogoča vam preveriti, ali je povezava z omrežjem in
internetom vzpostavljena.
Omogoča vam povezati brezžično napravo Wi-Fi Direct z
izdelkom prek omrežja brez brezžičnega usmerjevalnika.
Napravo lahko uporabljate za upravljanje izdelka.
Navidezna AP
Omogoča vam brezžično povezati druge vrste brezžičnih
naprav z izdelkom. Ustvariti morate varnostni ključ, ki ga je
treba vnesti v druge brezžične naprave, ko jih povezujete z
omrežjem.
Nastav.
funkcije
AllShare
Omogoča, da zunanjim napravam, kot so pametni telefoni,
dovolite, da se povežejo z izdelkom in si delijo vsebino z
izdelkom oz. ga upravljajo.
Ime naprave
Nastavitve
BD-Live
Omogoča vam, da izdelku dodelite lastno ime. S tem imenom
lahko prepoznate izdelek, ko z njim povezujete zunanje
brezžične naprave (pametne telefone, tablične računalnike
itd.).
Omogoča vam dovoliti, omejiti ali prepovedati internetno
povezavo za storitev BD-Live.
| 26 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 26
2012-02-23 오후 2:31:35
Sistem
Začetne
nastavitve
Omogoča vam ponovno zagnati postopek za začetne
nastavitve. Za podrobnosti glejte stran 21.
04
Nastavitve
V vrata USB na zadnji strani izdelka lahko priključite brezžično
USB-tipkovnico ali miško.
 Nast. tipkovnice: Omogoča vam nastaviti brezžično USBtipkovnico, povezano z izdelkom.
| OPOMBA |
Tipkovnico lahko uporabljate samo, ko se v spletnem brskalniku prikaže
zaslon ali okno tipkovnice QWERTY.
 Nastavitve miške: Omogoča vam nastaviti brezžično USBmiško, povezano z izdelkom. Miško lahko v meniju izdelka
uporabljate na enak način kot miško osebnega računalnika.
 Uporaba miške v meniju izdelka:
Upravit.
naprav
1 . USB-miško priključite v izdelek.
2 . Kliknite glavni gumb, ki ste ga izbrali pri nastavitvi miške.
Prikaže se enostaven meni.
3 . Kliknite menijske možnosti po želji.
| OPOMBA |
Nekateri modeli USB HID-tipkovnic ali mišk morda niso združljivi s tem
izdelkom.
Nekatere tipke na tipkovnici morda ne bodo delovale.
Žične USB-tipkovnice niso podprte.
Nekatere aplikacije morda niso podprte.
Če brezžična tipkovnica ne deluje zaradi motenj, jo prestavite bližje k
izdelku.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Jezik
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje
z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+ in
vam omogoča upravljati te izdelke z daljinskim upravljalnikom
Samsungovega televizorja.
Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek s kablom HDMI
priključite na Samsungov televizor s funkcijo Anynet+.
Želeni jezik lahko nastavite za zaslonski meni, meni plošče,
podnapise itd.
• Jezik, ki ga izberete za meni plošče, zvok plošče ali
podnapise, bo prikazan samo, če ga plošča podpira.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 27
27 |
2012-02-23 오후 2:31:36
Nastavitve
Privzeta koda PIN je 0000. Če niste ustvarili lastnega gesla, za
dostop do varnostne funkcije vnesite privzeto kodo PIN.
Varnost
 Starševska ocena BD: Onemogoča predvajanje plošč
Blu-ray z oznako vsebine, ki je enaka ali višja od določene
starostne omejitve, če ne vnesete kode PIN.
 Starševska ocena DVD: Preprečuje predvajanje DVD-jev z
oznako vsebine, ki je enaka ali višja od določene starostne
omejitve, če ne vnesete kode PIN.
 Spremeni PIN.: Spremenite 4-mestno kodo PIN, s katero
dostopate do varnostnih funkcij.
 Če ste pozabili svojo kodo PIN
1 . Odstranite ploščo ali pomnilniško napravo USB.
2 . Za 5 sekund ali dlje pritisnite in zadržite gumb 5 na
sprednji plošči.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
| OPOMBA |
Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
Določite lahko svetlost zaslona in časovni pas.
Splošno
Podpora
 Sprednji zaslon: Spremenite lahko svetlost zaslona
nadzorne plošče.
 Časovni pas: Nastavite lahko časovni pas vaše države.
 Prosojnost menijev: Prilagodite prosojnost okvirčka menija.
DivX® Video
na zahtevo
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s katerimi lahko
kupite in predvajate vsebine DivX® VOD.
Posodobitev
programske
opreme
Za več informacij o funkciji nadgradnje programske opreme
glejte "Nadgradnja programske opreme" na strani 33.
Stik s
Samsungom
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo lahko
pomagali.
Oddaljeno
upravljanje
Če aktivirate to možnost, lahko strokovnjaki klicnega centra
podjetja Samsung na daljavo diagnosticirajo in odpravijo
težave z izdelkov. Za uporabo te funkcije potrebujete
internetno povezavo. Storitev upravljanja na daljavo morda v
nekaterih državah ni na voljo.
Ponas.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na privzete, razen
nastavitev omrežja in pametnega vozlišča. Privzeto varnostno
geslo je 0000.
| 28 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 28
2012-02-23 오후 2:31:38
Omrežja in internet
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek
ne deluje, morate ročno določiti omrežne nastavitve.
Ko končate zgornje korake od 1 do 3:
1 . Na zaslonu Stanje omrežja izberite Začni in
pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon Stanje
omrežja. Izdelek bo skušal preveriti omrežno
povezavo in ne bo uspel.
Nastavitve
Nastavitev omrežne povezave
Žično – ročno
04
Ko ta izdelek povežete z omrežjem, lahko
uporabljate omrežne aplikacije in funkcije, kot so
Smart Hub in BD-LIVE ter prek omrežne povezave
nadgradite programsko opremo izdelka. Za več
informacij o dostopanju do spletnih storitev in
njihovi uporabi glejte poglavje »Omrežne storitve«
na straneh 51–53 tega priročnika. Navodila za
konfiguracijo omrežne povezave so spodaj.
Omrežne nastavitve
Povezava z žičnim omrežjem ni uspela.
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih
storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. Če je dinamičen in imate žično
ali brezžično omrežje, priporočamo uporabo
samodejnih postopkov konfiguracije, ki so opisani
spodaj.
Če se povezujete z žičnim omrežjem, s kablom
LAN povežite izdelek s svojim usmerjevalnikom,
preden začnete s konfiguracijo.
Če se povezujete z brezžičnim omrežjem, pred
začetkom odklopite obstoječe žične omrežne
povezave.
Za začetek konfiguracije vaše omrežne povezave
sledite naslednjim korakom:
Naslov MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Naslov IP
0.0.0.0
Maska podomrežja
0.0.0.0
Prehod
0.0.0.0
Strežnik DNS
0.0.0.0
Ni mogoče vzpost. povezave z omrežjem. Poskusite to:
preverite, ali je naslov IP nastavljen pravilno v Nastavitvah IP.
Za več info. se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Nazaj
Nastav. IP
Ponovi.
V redu.
1 . Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve in
pritisnite gumb E.
2 . Na desni strani zaslona izberite možnost
Nastav. IP in pritisnite gumb E. Prikaže se
zaslon za nastavitve IP.
3 . Izberite polje Način IP in ga nastavite na
Ročno.
4 . S številčnico na daljinskem upravljalniku
vnesite omrežne vrednosti. Z gumbi ▲▼◄►
na daljinskem upravljalniku se premikajte od
enega vnosnega polja do drugega.
2 . Izberite Omrežje in nato pritisnite gumb E .
| OPOMBA |
3 . Izberite možnost Omrežne nastavitve nato
pa pritisnite gumb E.
Te vrednosti lahko dobite pri svojem ponudniku
internetnih storitev. Prav tako pa si jih lahko ogledate na
večini računalnikov z operacijskim sistemom Windows.
Za navodila glejte »Pridobivanje vrednosti za omrežne
nastavitve« na tej strani.
4 . Nadaljujte z navodili za žična omrežja, ki
se začnejo spodaj, ali navodili za brezžična
omrežja, ki se začnejo na strani 30.
Žično omrežje
Žično – samodejno
Ko končate zgornje korake od 1 do 3:
1 . Na zaslonu Omrežne nastavitve izberite
Začni in pritisnite gumb E. Izdelek zazna
žično povezavo, preveri omrežno povezavo in
se nato poveže z omrežjem.
5 . Ko končate, označite možnost V redu.,
nato pa pritisnite gumb E. Izdelek preveri
omrežno povezavo in se poveže z omrežjem.
< Pridobivanje vrednosti za omrežne
nastavitve >
Vrednosti omrežnih nastavitev si lahko ogledate
na večini računalnikov z operacijskim sistemom
Windows. Za ogled vrednosti omrežnih nastavitev
sledite tem korakom:
• Windows XP
1 . Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 29
29 |
2012-02-23 오후 2:31:39
Nastavitve
2 . V pojavnem meniju kliknite Status.
Omrežne nastavitve
3 . V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite
Support.
Izberite brezžični usmerjevalnik na seznamu.
Osveži
ELT
5 . Prikažejo se omrežne nastavitve.
Nazaj
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
4 . Na kartici Support, kliknite gumb Details.
Prikažejo se omrežne nastavitve.
| OPOMBA |
Podatki so odvisni od različice sistema Windows.
Brezžično omrežje
Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko nastavite
na tri načine:
- brezžično samodejno
- brezžično ročno
- WPS(PBC)
Ko konfigurirate svojo brezžično omrežno
povezavo, bodo vse morebitne brezžične
povezave z omrežnimi napravami, trenutno
povezanimi prek izdelka ali trenutne žične
povezave izdelka, prekinile.
Brezžično (splošno) – samodejno
Po korakih od 1 do 3 v poglavju "Nastavitev
omrežne povezave" na strani 29.
1 . Na zaslonu Omrežne nastavitve izberite Začni
in pritisnite gumb E. Izdelek poišče in nato
prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
Naprej
Prekliči.
SO070VOIP
1 . Kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem
kotu namizja sistema Windows.
3 . V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite
Povezava lokalnega omrežja ali Brezžična
omrežna povezava, odvisno od vaše omrežne
povezave.
WPS(PBC)
JSY
• Windows 7
2 . V pojavnem meniju kliknite Središče za
omrežje in skupno rabo.
1/10
iptime23
4 . Na kartici Support, kliknite gumb Details.
2 . Izberite želeno omrežje, nato pa pritisnite
gumb E.
3 . Izberite Naprej, in znova pritisnite gumb E.
4 . Na zaslonu Varnost vnesite varnostno kodo
ali vstopni izraz omrežja. Številke vnesite
neposredno s številčnimi gumbi na vašem
daljinskem upravljalniku. S puščičnim
gumbom izberite črke, ki jih želite vnesti, in
pritisnite gumb E.
5 . Ko končate, izberite možnost Naprej na
desni strani zaslona. Izdelek preveri omrežno
povezavo in se poveže z omrežjem.
| OPOMBA |
Varnostno kodo ali vstopni izraz najdete na enem od
zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali modema.
Brezžično (splošno) – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek
ne deluje, morate ročno določiti omrežne
nastavitve.
Po korakih od 1 do 3 v poglavju »Nastavitev
omrežne povezave« na strani 29.
1 . Na zaslonu Omrežne nastavitve izberite Začni
in pritisnite gumb E. Izdelek poišče in nato
prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
2 . Izberite želeno omrežje ali možnost Dodaj
omrežje. in pritisnite gumb E.
3 . Izberite Naprej in znova pritisnite gumb E.
| 30 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 30
2012-02-23 오후 2:31:41
1 . Odprite osnovni zaslon.
2 . Pritisnite MODRI (D) gumb na daljinskem
upravljalniku.
Wi-Fi Direct
Funkcija Neposredni Wi-Fi omogoča neposredno
povezavo naprave Wi-Fi Direct z izdelkom
prek neposrednega omrežja brez brezžičnega
usmerjevalnika.
1 . Vklopite napravo z neposrednim omrežjem
Wi-Fi in aktivirajte funkcijo Wi-Fi Direct.
2 . Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
3 . Izberite možnost Omrežje, in znova pritisnite
gumb E.
4 . Izberite možnost Wi-Fi Direct, in pritisnite
gumb E.
Prikažejo se naprave Wi-Fi Direct, ki jih lahko
povežete.
| OPOMBA |
Te vrednosti lahko dobite pri svojem ponudniku
internetnih storitev. Prav tako pa si jih lahko ogledate na
večini računalnikov z operacijskim sistemom Windows.
Za navodila glejte »Pridobivanje vrednosti za omrežne
nastavitve« na strani 29.
11 . Ko končate, označite možnost V redu., nato
pa pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon
Stanje omrežja. Izdelek preveri omrežno
povezavo in se poveže z omrežjem. Ko
končate, označite možnost V redu., nato pa
pritisnite gumb E.
WPS(PBC)
Eden najenostavnejših načinov za nastavitev
brezžične omrežne povezave je funkcija
WPS(PBC). Če je na vašem brezžičnem
usmerjevalniku gumb WPS(PBC), sledite
spodnjemu postopku:
Wi-Fi Direct
Ime
naprave : [HTS]E5200
Display
Izb. nap. Wi-Fi Direct, s katero se žel. povezati.
Audio
AndroidXXXXXXX
Povezava Prekinjena
Network
Osveži
System
Zapri
Support
m Premakni
" Potrdi. ' Nazaj
5 . Brezžično povezavo lahko dokončate na tri
načine:
• prek brezžične naprave.
• prek izdelka s funkcijo PBC.
• prek izdelka s kodo PIN.
Vse možnosti so opisane v nadaljevanju.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 31
Nastavitve
3 . Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb
WPS (PBC) na usmerjevalniku. Izdelek bo
samodejno poiskal vse nastavitvene vrednosti
omrežja, ki jih potrebuje, in se povezal z vašim
omrežjem. Prikaže se zaslon Stanje omrežja.
Ko izdelek preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
04
4 . Če ste izbrali možnost Dodaj omrežje.,
vnesite ime svojega brezžičnega
usmerjevalnika, da se povežete.
Številke vnesite neposredno s številčnimi
gumbi na vašem daljinskem upravljalniku.
Črke vnesite tako, da z gumbi ▲▼◄►
izberete črko, nato pa pritisnete gumb E.
Izberite možnost Naprej, in znova pritisnite
gumb E. Izberite vrsto varnosti, nato
možnost Naprej, in znova pritisnite gumb E.
5 . Na varnostnem zaslonu vnesite varnostno
kodo ali vstopni izraz omrežja. Številke
vnesite neposredno s številčnimi gumbi na
vašem daljinskem upravljalniku. Črke vnesite
tako, da z gumbi ▲▼◄► izberete črko, nato
pa pritisnete gumb E.
6 . Ko končate, izberite možnost Naprej na
desni strani zaslona, nato pa pritisnite gumb
E.
7 . Prikaže se zaslon Stanje omrežja. Izdelek
poskuša preveriti omrežno povezavo in mu
ne uspe.
8 . Na desni strani zaslona izberite Nastav.
IP nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se
zaslon za nastavitve IP.
9 . Izberite polje Način IP in ga nastavite na
Ročno.
10 . S številčnico na daljinskem upravljalniku
vnesite omrežne vrednosti. Z gumbi ▲▼◄►
na daljinskem upravljalniku se premikajte od
enega vnosnega polja do drugega.
31 |
2012-02-23 오후 2:31:43
Nastavitve
Prek brezžične naprave
Navidezna AP
1 . Na brezžični napravi sledite postopku za
povezavo z drugo brezžično napravo s
funkcijo Wi-Fi Direct. Navodila najdete v
uporabniškem priročniku naprave.
2 . Ko končate s postopkom, bi se moralo na
TV-zaslonu prikazati pojavno sporočilo z
besedilom, da je naprava, ki podpira funkcijo
Wi-Fi Direct, zahtevala povezavo. Izberite V
redu., in pritisnite gumb E, da sprejmete
povezavo.
3 . Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morala biti naprava na
zaslonu Wi-Fi Direct prikazana kot povezana.
Možnost mehke dostopne točke (DT) vam
omogoča povezati druge brezžične naprave v
vaše omrežje prek izdelka in tako dostopati do
interneta. Ustvariti morate varnostni ključ, ki ga
je treba vnesti v druge brezžične naprave, ko jih
povezujete z omrežjem.
Prek izdelka s funkcijo PBC
1 . Izberite napravo, ki podpira funkcijo Wi-Fi
Direct in jo želite povezati s tem izdelkom,
nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se
pojavno sporočilo PBC/PIN.
2 . Izberite možnost PBC in znova pritisnite
gumb E. Prikaže se pojavno sporočilo
PBC.
3 . V 2 minutah pritisnite gumb PBC na napravi
Wi-Fi Direct.
4 . Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morala biti naprava na
zaslonu Wi-Fi Direct prikazana kot povezana.
Prek izdelka s kodo PIN
1 . Izberite napravo, ki podpira funkcijo Wi-Fi
Direct in jo želite povezati s tem izdelkom,
nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se
pojavno sporočilo PBC/PIN.
2 . Izberite možnost PIN in pritisnite gumb E.
Prikaže se pojavno sporočilo PIN.
3 . Zapomnite si kodo PIN v pojavnem sporočilu,
nato pa jo vnesite v ustrezno polje na napravi
s funkcijo Wi-Fi Direct, s katero se želite
povezati.
4 . Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morala biti naprava na
zaslonu Wi-Fi Direct prikazana kot povezana.
| OPOMBA |
Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se bo žična oziroma
brezžična povezava prekinila.
1 . Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
2 . Izberite možnost Omrežje, in znova pritisnite
gumb E.
3 . Izberite možnost Navidezna AP, in znova
pritisnite gumb E.
4 . Izberite možnost Vklop ali Izklop, in znova
pritisnite gumb E.
< Za nastavitev varnostnega ključa za
mehko dostopno točko >
1 . Na zaslonu mehke dostopne točke izberite
možnost Varnostni ključ, nato pa pritisnite
gumb E. Prikaže se zaslon za vnos
varnostnega ključa.
2 . Na zaslonu varnostnega ključa vnesite
varnostni ključ. Številke vnesite neposredno
s številčnimi gumbi na vašem daljinskem
upravljalniku. Črke vnesite tako, da z gumbi
▲▼◄► izberete črko, nato pa pritisnete
gumb E.
3 . Ko končate, se z gumbi ▲▼◄► pomaknite
na možnost KONČANO na dnu zaslona in
pritisnite gumb E.
Če brezžično napravo povezujete s postopkom za
povezovanje na napravi, morate v ustrezno polje
vnesti varnostni ključ, ki ste ga ustvarili tukaj.
Nastav. funkcije AllShare
Na zaslonu za nastavitve AllShare so prikazane
povezane omrežne naprave AllShare in njihovi
naslovi IP. Prek tega zaslona lahko napravi
omogočite ali onemogočite dostop do izdelka oz.
napravo izbrišete s seznama AllShare.
1 . Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
2 . Izberite možnost Omrežje, in znova pritisnite
gumb E.
| 32 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 32
2012-02-23 오후 2:31:54
3 . Izberite možnost Nastav. funkcije AllShare,
in pritisnite gumb E.
Zaslon z nastavitvami AllShare prikazuje naprave
samo, če ste vzpostavili omrežne povezave z
napravami AllShare. Za več informacij o omrežnih
napravah AllShare glejte strani 35–36.
Nadgradnja programske opreme
Meni za posodobitev programske opreme
omogoča nadgradnjo programske opreme
izdelka, s katero izboljšate delovanje in uporabljate
dodatne storitve.
• Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte ročno
izklopiti ali vklopiti izdelka.
1 . V osnovnem meniju izberite možnost
Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
2 . Izberite možnost Podpora, in pritisnite gumb
E.
3 . Izberite možnost Posodobitev programske
opreme, in pritisnite gumb E.
4 . Izberite enega od naslednjih načinov:
• V spletu
• Prek USB-ja
• Prek diska
• Prek prenosa
• Nadg. v pripravljenosti
5 . Pritisnite gumb E.
Navodila za posamezne načine so v
nadaljevanju.
| OPOMBA |
Nadgradnja je končana, ko se izdelek izklopi in se nato znova
samodejno vklopi.
Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli
pravne odgovornosti za okvare izdelka, do katerih pride zaradi
nestabilne internetne povezave ali nepravilnega ravnanja
kupca med postopkom posodobitve programske opreme.
Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom programske
opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb E.
1 . Izberite možnost V spletu, in pritisnite gumb
E. Prikaže se sporočilo za povezavo s
strežnikom.
2 . Če je prenos na voljo, se prikaže pojavno
okno za prenos z vrstico napredka in prenos
se začne.
3 . Po koncu prenosa se prikaže okno s
poizvedbo o nadgradnji tremi možnostmi:
Posodobi zdaj, Posodobi pozneje ali Ne
posodobi..
4 . Če izberete Posodobi zdaj, bo izdelek
nadgradil programsko opremo, se izklopil in
znova samodejno vklopil.
5 . Če v eni minuti ne izberete nič ali izberete
možnost Posodobi pozneje, bo izdelek
shranil novo programsko opremo za
nadgradnjo. Programsko opremo lahko
nadgradite pozneje s funkcijo Prek prenosa.
6 . Če izberete Ne posodobi., izdelek prekliče
nadgradnjo.
Prek USB-ja
1 . Obiščite www.samsung.com.
2 . Kliknite SUPPORT v zgornjem desnem kotu.
3 . V iskalno polje vnesite številko modela vašega
izdelka in kliknite Find Product.
4 . Kliknite Get downloads na sredini strani pod
naslovom Downloads.
5 . Kliknite Firmware na sredini strani.
6 . Kliknite na ikono ZIP v stolpcu Datoteka na
desni strani.
7 . V pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite
OK, da prenesete in shranite datoteko z
vdelano programsko opremo v svoj osebni
računalnik.
8 . V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
9 . Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
10 . Iz predvajalnika odstranite ploščo, nato pa v
vrata USB izdelka priključite pomnilnik USB.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 33
Nastavitve
5 . Na seznamu izberite možnost Dovoli.,
Zavrni., ali Izbriši in pritisnite gumb E.
Za uporabo funkcije Prek spleta mora biti vaš
izdelek povezan z internetom.
04
4 . Izberite napravo in pritisnite gumb E.
Prikaže se pojavno okno za nastavitve
AllShare.
V spletu
33 |
2012-02-23 오후 2:31:56
Nastavitve
11 . V meniju izdelka izberite Nastavitve >
Podpora > Posodobitev programske
opreme.
12 . Izberite Prek USB-ja.
| OPOMBA |
Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo programske
opreme prek priključka USB prazen.
Po koncu posodobitve programske opreme v meniju
Posodobitev programske opreme preverite podrobnosti
o programski opremi.
Med posodobitvijo programske opreme ne izklapljajte
izdelka. To lahko povzroči okvaro izdelka.
Posodobitve programske opreme prek priključka USB
lahko izvajate le z bliskovno pomnilniško napravo USB.
Prek diska
1 . Obiščite www.samsung.com.
2 . Kliknite SUPPORT v zgornjem desnem kotu.
3 . V iskalno polje vnesite številko modela vašega
izdelka in kliknite Find Product.
4 . Kliknite Get downloads na sredini strani pod
naslovom Downloads.
5 . Kliknite Firmware na sredini strani.
6 . Kliknite na ikono ZIP v stolpcu Datoteka na
desni strani.
7 . V pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite
OK, da prenesete in shranite datoteko z
vdelano programsko opremo v svoj osebni
računalnik.
8 . V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora ena datoteka .RUF.
9 . Datoteko .RUF zapišite na ploščo.
Priporočamo uporabo plošče CD-R ali
DVD-R.
10 . Preden ploščo vzamete iz računalnika, jo
zaključite.
11 . Ploščo vstavite v izdelek.
12 . V meniju izdelka izberite Nastavitve >
Podpora > Posodobitev programske
opreme.
13 . Izberite možnost Prek diska.
| OPOMBA |
Po koncu nadgradnje sistema v meniju Posodobitev programske
opreme preverite podrobnosti o programski opremi.
Med posodobitvijo programske opreme ne izklapljajte
izdelka. To lahko povzroči okvaro izdelka.
Prek prenosa
Možnost Prek prenosa vam omogoča nadgraditi
izdelek z datoteko, ki jo je izdelek predhodno
prenesel, vendar ste se odločili, da je ne boste
takoj namestili.
1 . Če ste prenesli programsko opremo
za nadgradnjo, je desno od možnosti
Prek prenosa prikazana številka različice
programske opreme.
2 . Izberite možnost Prek prenosa, in znova
pritisnite gumb E.
3 . Izdelek prikaže sporočilo z vprašanjem, ali
želite izvesti nadgradnjo. Izberite Da. Izdelek
začne nadgradnjo.
4 . Po koncu nadgradnje se izdelek samodejno
izklopi in vklopi.
| OPOMBA |
Po koncu nadgradnje sistema v meniju Posodobitev programske
opreme preverite podrobnosti o programski opremi.
Med posodobitvijo programske opreme ne izklapljajte
izdelka. To lahko povzroči okvaro izdelka.
Nadg. v pripravljenosti
Funkcijo nadgradnje v stanju pripravljenosti
lahko nastavite, tako da izdelek prenese novo
programsko opremo za nadgradnjo, ko je v stanju
pripravljenosti.
V stanju pripravljenosti je izdelek izklopljen,
njegova internetna povezava pa je aktivna. To
izdelku omogoča samodejni prenos programske
opreme za nadgradnjo, ko ga ne uporabljate.
1 . Z gumboma ▲▼ izberite možnost Nadg. v
pripravljenosti, in pritisnite gumb E.
2 . Izberite Vklop ali Izklop.
Če izberete Vklop, bo izdelek samodejno
prenesel novo programsko opremo za
nadgradnjo, ko bo v stanju pripravljenosti. Če
izdelek prenese novo programsko opremo
za nadgradnjo, vas bo ob naslednjem vklopu
vprašal, ali jo želite namestiti.
| OPOMBA |
Za uporabo funkcije za nadgradnjo v stanju pripravljenosti
mora biti vaš izdelek povezan z internetom.
Če se ta funkcija ne prikaže, lahko nadgradite na
najnovejšo programsko opremo in jo uporabite.
| 34 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 34
2012-02-23 오후 2:31:57
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Za dostop do glavnega predvajalnega zaslona
AllShare izberite ikono AllShare Play na osnovnem
zaslonu in pritisnite gumb E.
Uporaba zaslona AllShare Play
AllShare Play
Predvajanje videoposnetka, fotografije ali
glasbe
1 . Poskrbite, da bo vir vsebine, ki jo želite
predvajati ali si jo ogledati, priključen na
izdelek ali vstavljen vanj.
2 . Z gumboma ▲▼ izberite Videi, Fotografije,
ali Glasba, nato pa pritisnite gumb E. Na
desni strani se označi prvi izbrani vir.
/ Seznam /
Zadnje predv.
Seznam
Videi
3 . Z gumboma ▲▼ izberite vir vsebine in
pritisnite gumb E.
Nedavno predvajane datoteke bodo prikazane tukaj.
Novosti
Nedavno posod. 09.Jan.2012
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Zaslon AllShare Play
• Z gumboma ◄► izberite elemente, pritisnite
gumb TOOLS da prikažete meni Orodja, nato
pa izberite Predvajaj in pritisnite gumb E.
Za ogled ali predvajanje drugega elementa,
pritisnite gumb RETURN (') in ponovite
postopek, opisan v prvem stavku.
05
Vaš izdelek Blu-ray lahko s funkcijo AllShare
predvaja vsebine s plošč in iz USB-pomnilnikov
ter vsebine iz osebnega računalnika, z DLNA
združljivega mobilnega telefona ali omrežne
pomnilniške naprave. Za več informacij o funkciji
AllShare Play glejte stran 38.
| OPOMBA |
Več
Fotografije
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
Seznam predvajanja
Glasba
Noben sez. pred. ni bil ustvarjen.
Viri, prikazani za posamezno vrsto vsebine, se lahko
razlikujejo.
Ustvarite sez. pred. za hiter in preprost dostop do vsebine.
a Prijava ' Nazaj
Ko se prikaže zaslon AllShare Play, je na njem
prikazana možnost Moj seznam, na levi strani
pa seznam vrst vsebin, kot so videoposnetki,
fotografije in glasba. Na desni strani je privzeto
prikazana vsebina seznama Moj seznam:
seznam nedavno predvajanih ali ogledanih
elementov, seznam najnovejših elementov, ki ste
si jih ogledali ali jih poslušali, in vaš najnovejši
predvajalni seznam. Če še niste predvajali ali si
ogledali nobenega elementa oz. niste ustvarili
predvajalnega seznama, bo to območje prazno.
Predvajanje elementov seznama Moj
seznam
Za predvajanje elementov seznama Moj seznam
mora biti vir elementov povezan z izdelkom
oz. vstavljen vanj. Če so na primer nedavno
predvajane fotografije seznama Moj seznam
izhajale z DVD-plošče, mora biti plošča vstavljena
v izdelek, da si lahko te elemente ogledate.
4 . Za upravljanje predvajanja videoposnetkov,
fotografij ali glasbe glejte:
• »Upravljanje predvajanja videa« na strani 40.
• »Upravljanje predvajanja glasbe« na strani
42.
• »Predvajanje fotografij« in »Uporaba menija
Orodja, ko je označena datoteka« na
straneh 45–47.
| OPOMBA |
Glede na to, kako in kdaj priključite vir vsebine na izdelek,
in glede na vrsto vsebine bo izdelek morda prikazal
drugačno zaporedje zaslonov za začetek predvajanja. Za
alternativne načine predvajanja glejte:
• Predvajanje datotek na pomnilniški napravi USB ali
napravi iPod/iPhone na strani 36.
• »Predvajanje komercialnih video plošč« na strani 37.
• »Predvajanje komercialnih avdio plošč« na strani 37.
• »Predvajanje plošče z uporabniško posneto vsebino« na
strani 38.
Za predvajanje ali ogled elementov seznama Moj
seznam, izvedite enega od spodnjih korakov:
• Z gumboma ◄► izberite element, ki si ga želite
ogledati ali ga predvajati, in pritisnite gumb E.
Za ogled ali predvajanje drugega elementa,
pritisnite gumb RETURN (') in ponovite
postopek, opisan v prvem stavku.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 35
35 |
2012-02-23 오후 2:32:00
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Predvajanje datotek na pomnilniški
napravi USB ali napravi iPod/iPhone
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki
so v priključeni pomnilniški napravi USB.
1 . Ko je izdelek izključen, povežite pomnilniško
napravo USB ali napravo iPod/iPhone.
2 . Vklopite izdelek. Ko se prikaže osnovni
zaslon, izberite možnost AllShare Play >
Videi, Fotografije ali Glasba > Povezana
naprava, in pritisnite gumb E .
3 . Prikaže se vrsta vsebine, ki ste jo izbrali v
povezani napravi. Glede na razvrstitev vsebin
boste videli mape, posamezne datoteke ali
oboje.
4 . Z gumbi ▲▼◄► na daljinskem upravljalniku
izberite želene vsebine. Če želite odpreti
mapo, jo izberite in pritisnite gumb E. Če
želite predvajati mapo, jo izberite in pritisnite
gumb E.
5 . Pritisnite gumb RETURN (') da zaprete
mapo ali se vrnete na osnovni zaslon.
| POZOR |
AllShare Play
Predvajanje videoposnetkov, fotografij ali glasbe s kompaktnega
diska ali povezanih naprav.
Smart Hub
Funkcija
Nastavitve
Varno odstranite USB d WPS(PBC)
ALI
1-1. Ko je izdelek vklopljen, povežite pomnilniško
napravo USB ali napravo iPod/iPhone.
2-1. Ko se prikaže spodnji zaslon, z gumboma
▲▼ izberite vrsto vsebine, ki jo želite
predvajati ali si jo ogledati, in pritisnite E.
AllShare Play
Povezana je nova naprava.
Predvajanjee videoposnetkov, fotografij ali glasbe s ko
kkompaktnega
USB DISK naprav.
diska ali povezanih
Video lahko predvajate samo, če uporabljate priključno
postajo za iPod.
| OPOMBA |
Da preprečite morebitno okvaro pomnilnika USB, morate
pomnilniško napravo USB varno odstraniti s funkcijo
“Varno odstranite USB”. Pritisnite gumb HOME da
odprete osnovni meni, nato pa pritisnite RUMENI (C) in
pritisnite E.
Meni »Fotografije« ne podpira naprav iPad ali iPhone.
Na televizorju bo prikazan samo predvajalni zaslon. Na
predvajalniku iPod si lahko ogledate druge zaslone iPoda.
Če priključeni iPod ne podpira predvajanja videov, se prikaže
sporočilo »Ta model naprave iPod ne podpira predvajanja
video datotek.«. To sporočilo se prikaže, če izberete možnost
»Video«.
Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih
lahko uporabite s tem izdelkom
Videi
Fotografije
Glasba
" Potrdi. ' Nazaj
Smart Hubb
Funkcija
Nastavitve
Varno odstranite USB d WPS(PBC)
| OPOMBA |
iPod touch 3./2./1. generacija
iPod classic / iPod z videom
iPod s priključno postajo
iPod s kolescem za upravljanje
iPod nano 5./4./3./2. generacija
iPhone 4S / iPhone 4
iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
Čeprav bo izdelek prikazal vse razpoložljive mape, bo
prikazal samo datoteke z vrsto vsebine, izbrano v koraku
2 ali 2-1. Če ste npr. izbrali glasbo, bodo prikazane samo
glasbene datoteke. Ta izbor lahko spremenite z možnostjo
AllShare Play.
| 36 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 36
2012-02-23 오후 2:32:12
Zaslon Funkcija
Vire lahko spreminjate tudi s pritiskom gumba Funkcija
zgoraj desno na daljinskem upravljalniku.
Za dostop do zaslona Funkcija izberite ikono Funkcija
na osnovnem zaslonu in pritisnite gumb E.
AllShare Play / Glasba /
Možnosti na zaslonu Funkcija
Če želite izbrati katero od možnosti, jo označite z
gumboma ▲▼ in pritisnite gumb E.
Digit. vhod
To možnost izberite, če želite poslušati
vir digitalnega zvoka, priključenega na
priključek Vhodni digitalni priključek.
AUX
To možnost izberite, če želite poslušati
zvok iz vira analognega zvoka,
priključenega na priključek Vhodni
avdio priključek.
Remote iPod
Izberite, če želite poslušati glasbo ali
si ogledati video z iPoda, priključenega
na priključek za iPod.
HDMI IN 1
To možnost izberite, če želite gledati
video iz naprave, priključene na
priključek VHOD HDMI 1.
HDMI IN 2
To možnost izberite, če želite gledati
video iz naprave, priključene na
priključek VHOD HDMI 2.
Tuner
To možnost izberite, če želite poslušati
FM-radio.
Bluetooth
Izberite to možnost, če želite poslušati
glasbo iz naprave Bluetooth.
03:59
TRACK 002
04:34
04
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Premik strani / Orodja ' Nazaj
2 . Za predvajanje določenega posnetka z
gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku
izberite posnetek in pritisnite gumb E.
Upravljalni elementi glasbenega
zaslona
Premor predvajanja posnetka.
Predvajanje posnetka.
Ponavljanje predvajanja enega ali
vseh posnetkov.
Predvajanje posnetkov v naključnem
vrstnem redu.
Prikaz izenačevalnika.
Ročna nastavitev izenačevalnika.
(Samo, če je vklopljen način
izenačevalnika.)
Predvajanje komercialnih video plošč
1 . Položite ploščo v pladenj za ploščo tako, da
bo nalepka plošče usmerjena navzgor, nato
pa pladenj zaprite. Predvajanje se samodejno
zažene. Če se predvajanje ne zažene
samodejno, pritisnite gumb 6 na daljinskem
upravljalniku ali izberite možnost AllShare
Play na osnovnem zaslonu, nato pa pritisnite
gumb E. Glejte Predvajanje videoposnetka,
fotografije ali glasbe na strani 35.
1 / 17
Zvočni CD
► TRACK 001
| OPOMBA |
Upravljalni elementi glasbenega zaslona so dostopni samo
med predvajanjem posnetka.
Vsi upravljalni elementi se ne prikažejo istočasno.
Za več informacij o predvajanju glasbe glejte "Upravljanje
predvajanja glasbe" na strani 42.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 37
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
| OPOMBA |
1 . Položite vnaprej posneto, komercialno avdio
ploščo v pladenj za ploščo tako, da bo nalepka
plošče usmerjena navzgor, nato pa pladenj
zaprite. Prikazal se bo zaslon Predvajanje glasbe
AllShare s seznamom posnetkov. Predvajanje
prvega posnetka se začne samodejno.
05
Na zaslonu Funkcija lahko izberete vir avdio in/ali
video vhoda, ki ga želite gledati oziroma poslušati.
Predvajanje komercialnih avdio plošč
37 |
2012-02-23 오후 2:32:25
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki
ste jih posneli na plošče DVD ali CD.
1 . Položite posneto ploščo v pladenj za ploščo
tako, da bo nalepka plošče usmerjena
navzgor, nato pa pladenj zaprite. Prikaže se
pojavno sporočilo o povezani napravi.
2 . Z gumboma ▲▼ izberite vrsto vsebine,
ki si jo želite ogledati ali jo predvajati –
Videoposnetki, Fotografije ali Glasba – in
pritisnite gumb E.
| OPOMBA |
Čeprav bo izdelek prikazal mape za vse vrste vsebin,
bo prikazal samo datoteke z vrsto vsebine, izbrano v 2.
koraku. Če ste npr. izbrali glasbo, bodo prikazane samo
glasbene datoteke. Ta izbor lahko spremenite z možnostjo
AllShare Play.
3 . Z gumboma ▲▼◄► izberite mapo, ki
vsebuje vrsto vsebine, izbrano v 2. koraku,
nato pa pritisnite gumb E.
4 . Če ste izbrali možnost Glasba, se bo
prikazal glasbeni zaslon AllShare z glasbenimi
datotekami na plošči. Z gumboma ▲▼
izberite datoteko, ki jo želite predvajati, nato
pa pritisnite gumb E.
5 . Če ste izbrali možnost Fotografije, se bo
prikazal zaslon za fotografije AllShare s
fotografijami na plošči. Z gumboma ▲▼◄►
izberite fotografijo, ki si jo želite ogledati, nato
pa pritisnite gumb E.
6 . Če ste izbrali možnost Videi, se bo prikazal
video zaslon AllShare z video datotekami
na plošči. Z gumboma ▲▼◄► izberite
videoposnetek, ki si ga želite ogledati, nato
pa pritisnite gumb E.
| OPOMBA |
Za mapi Glasba in Video lahko pritisnete gumb »TOOLS«
na daljinskem upravljalniku in izberete možnost Predvajaj
mapo, da samodejno predvajate ali si ogledate vse
datoteke v mapi. Najprej izberite mapo in pritisnite gumb
»TOOLS«.
Za več informacij o predvajanju glasbe glejte »Upravljanje
predvajanja glasbe« na strani 42.
Za več informacij o predvajanju fotografij glejte
»Predvajanje fotografij« in »Uporaba menija Orodja, ko je
označena datoteka« na straneh 45–47.
Za več informacij o predvajanju videoposnetkov glejte
»Upravljanje predvajanja videa« na strani 40.
Uporaba omrežne funkcije AllShare
Aplikacija AllShare vam omogoča predvajati
video posnetke, fotografije in glasbo v vašem
računalniku ali napravi, združljivi z DLNA, na
izdelku prek omrežne povezave.
Prenos programske opreme AllShare
Za uporabo funkcije AllShare z vašim osebnim
računalnikom ali napravo DLNA morate v svoj
računalnik namestiti programsko opremo AllShare.
Programsko opremo in navodila o uporabi
funkcije AllShare lahko prenesete s spletne strani
Samsung.com.
1 . Obiščite www.samsung.com.
2 . Na vrhu strani kliknite »Support«.
3 . Na strani »Support« (Podpora) v polje »Model
Number« (Številka modela) vnesite številko
modela vašega izdelka.
4 . Na strani, ki se prikaže, kliknite »Get
download« (Poišči prenose) na levi strani pod
zavihkom »Downloads« (Prenosi). Prikaže se
Središče za prenose.
5 . Na strani Središče za prenose kliknite zavihek
Programska oprema.
6 . Na zavihku kliknite ikono datoteke na desni
strani vrstice AllShare.
7 . V pojavnem sporočilu kliknite Shrani
datoteko.
8 . Poiščite namestitveno datoteko programa
AllShare na plošči in jo dvokliknite.
9 . V pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite »Run«
in sledite navodilom na zaslonu.
Z zavihka Programska oprema prenesite priročnik
za namestitev/uporabo aplikacije AllShare, tako da
kliknete ustrezni simbol datoteke PDF v stolpcu
Datoteka na desni strani. Datoteka v obliki PDF se
bo prenesla in odprla. Sedaj si jo lahko ogledate
in/ali jo shranite.
| 38 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 38
2012-02-23 오후 2:32:34
Predvajanje vsebine iz vašega računalnika
ali naprave DLNA prek izdelka
05
Upravljanje predvajanja vsebine iz
osebnega računalnika s pomočjo
pametnega telefona
Izdelek
Osebni računalnik
Izdelek
5V 500mA
Povezava AllShare
Predvajanje
datotek iz
računalnika.
5V 500mA
Predvajanje datotek
iz računalnika.
Povezava AllShare
1 . Povežite izdelek, osebni računalnik in/
ali mobilni telefon, združljiv z DLNA, v isto
brezžično omrežje.
2 . Sledite navodilom v priročniku za namestitev/
uporabo programske opreme AllShare ter
nastavite naprave in datoteke za predvajanje
ali ogled.
3 . Na osnovnem zaslonu izberite možnost
AllShare Play in pritisnite gumb E. Prikaže
se zaslon AllShare Play.
4 . Izberite povezano napravo, združljivo z
DLNA, ali računalnik, nato pa pritisnite gumb
E. Prikazal se bo zaslon z razpoložljivimi
datotekami.
5 . Izberite datoteko, ki jo želite predvajati ali si jo
ogledati, nato pa pritisnite gumb E.
Upravljanje datotek v osebnem
računalniku z izdelkom
Pametni telefon
(Na voljo samo v Samsungovih telefonih, ki
podpirajo funkcijo AllShare.)
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Osebni računalnik
1 . Povežite izdelek, osebni računalnik in mobilni
telefon, združljiv z DLNA, v isto brezžično
omrežje.
2 . Sledite navodilom v priročniku za namestitev/
uporabo programske opreme AllShare ter
nastavite naprave in datoteke za predvajanje
ali ogled.
3 . Na računalniku s programsko opremo
AllShare preverite, ali je telefon povezan.
4 . V telefonu izberite datoteko, ki si jo želite
ogledati ali jo predvajati, nato pa kot
predvajalno napravo izberite izdelek.
5 . S telefonom zaženite predvajanje.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 39
39 |
2012-02-23 오후 2:32:36
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Upravljanje predvajanja videa
Upravljate lahko predvajanje video datotek na ploščah Blu-ray, DVD in CD ter v pomnilniških napravah
USB. Glede na ploščo nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje videov
DISC MENU
TITLE MENU
0

POPUP
Uporaba menija plošče, menija naslova,
pojavnega menija in seznama naslovov
DISC MENU
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati meni plošče.
TITLE MENU
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati meni naslova.
• Če vaša plošča vključuje predvajalni
seznam, ga odprite z ZELENIM (B)
gumbom.
POPUP MENU
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati pojavni meni.
MUTE
FULL SCREEN

HOME
REPEAT
Ponovno predvajanje
1 . Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem upravljalniku.
2 . Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Poglavje, Vsi ali Naslov, nato pa
pritisnite gumb E.
| OPOMBA |
Ponovno
predvajanje
naslova ali Na zaslonu se poglavje ali naslov morda ne
bosta prikazala takoj. Gumba ▲▼ pritiskajte,
poglavja
dokler vaš izbor ne bo v modrem polju.
3 . Če se želite vrniti na normalno
predvajanje, ponovno pritisnite
gumb REPEAT, nato pa z gumboma
▲▼ izberite Izkl. in pritisnite E.
Ponovno
predvajanje
izseka
1 . Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem upravljalniku.
2 . Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Ponovi A-B.
| OPOMBA |
Na zaslonu se morda možnost Ponovi A-B
ne bo prikazala takoj. Pritiskajte gumba
▲▼, dokler možnost Ponovi A-B ne bo v
modrem polju.
3 . Pritisnite gumb E na mestu, kjer
želite, da se začne ponavljajoče se
predvajanje (A).
4 . Pritisnite gumb E na mestu, kjer
želite, da se ustavi ponavljajoče se
predvajanje (B).
5 . Za vrnitev na običajno predvajanje
ponovno pritisnite gumb REPEAT.
6 . Pritisnite gumb E.
| OPOMBA |
DISC MENU ali Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
TITLE MENU želite prikazati seznam naslovov.

Gumbi, povezani s predvajanjem
Izdelek v načinu iskanja, počasnega predvajanja
ali predvajanja po prizorih ne predvaja zvoka.
6
Začne predvajanje.
5
Zaustavi predvajanje.
7
Začasno zaustavi predvajanje.
Hitro
predvajanje
posnetka
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali
.
Z vsakim pritiskom gumba 3 ali se
spremeni hitrost predvajanja.
Počasno
predvajanje
posnetka
V načinu premora pritisnite gumb .
Z vsakim pritiskom gumba se
spremeni hitrost predvajanja.
Predvajanje
po prizorih
V načinu premora pritisnite gumb 7.
Z vsakim pritiskom gumba 7 se prikaže
nov prizor.
Med predvajanjem pritisnite gumb 1 ali
2.
Predvajanje s
Z vsakim pritiskom gumba 1 ali 2
preskakovanjem
plošča preklopi na prejšnje ali naslednje
poglavje ali datoteko.
Točka (B) mora biti najmanj 5 sekund za
točko (A).
| 40 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 40
2012-02-23 오후 2:32:41
Meni, ki se prikaže samo med predvajanjem
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
plošče BD/DVD
Način
ponavljanja
To možnost izberite, če želite ponoviti
določen naslov, poglavje (samo plošče
BD/DVD) ali označen izsek. Deluje enako
kot gumb REPEAT. Glejte stran 40.
Čez cel zaslon
To možnost izberite, če želite nastaviti
celozaslonsko sliko. Izbirate lahko med
Izvirna velikost, Način 1 (večji) in Način
2 (največji).
Slikovni način
To možnost izberite, če želite nastaviti
način predvajanja slike.
- Dinamično : to možnost izberite, če
želite izboljšati ostrino.
- Standardni : to možnost izberite za
večino predvajanj.
- Film : to je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
- Uporabnik : prilagodite lahko
funkciji ostrine in odstranjevanja
šuma.
| OPOMBA |
Če izberete možnost Uporabnik,
se prikaže zaslon z uporabniškimi
nastavitvami. Izberite eno od
možnosti, pritisnite gumb E,
z gumboma ◄► prilagodite
vrednosti in pritisnite E. Pritisnite
gumb RETURN (') da se vrnete v
meni TOOLS.
Če uporabljate funkcijo BD Wise, se
ta meni ne prikaže.
Način
izenačeval.
Predvajanje od To možnost izberite, če želite film
začetka
predvajati od začetka.
Iskanje poglavij
To možnost izberite, če želite predvajati
določeno poglavje.
Avdio
To možnost izberite, če želite nastaviti
jezik zvoka.
- To funkcijo lahko upravljate tudi
z gumbom AUDIO na daljinskem
upravljalniku.
Podnapisi
To možnost izberite, če želite nastaviti
jezik podnapisov.
- To funkcijo lahko upravljate tudi z
gumbom SUBTITLE na daljinskem
upravljalniku.
Kot
To možnost izberite, če si želite prizor
ogledati z drugega zornega kota.
Možnost izbire kota prikaže število
razpoložljivih zornih kotov (1/1, 1/2,
1/3 itd.).
Video
BONUSVIEW
/ Zvok
BONUSVIEW
To možnost izberite, če želite nastaviti
funkcijo Bonusview.
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
To možnost izberite, če se želite
premakniti na želeni naslov plošče z
več kot enim naslovom, na želeni prizor
ali s funkcijo iskanja časa na določeno
Iskanje naslova
točko v filmu ali videu. S funkcijo
Iskanje časa
Iskanje časa lahko z vnosom časa v
obliki 00:00:00 (ure, minute, sekunde)
z daljinskim upravljalnikom izberete
določen del posnetka.
05
Uporaba menija ORODJA
Meni, ki se prikaže samo med
predvajanjem datoteke
Pojdi na
seznam vid.
To možnost izberite, če želite odpreti
seznam videoposnetkov.
Iskanje po
prizorih
Iskanje video datoteke po prizorih.
Informacije
Oglejte si informacije o video
To možnost izberite, če želite uporabljati
izenačevalnik.
| OPOMBA |
To možnost izberite, če želite nastaviti
izenačevalnik.
Meni Orodja je odvisen od plošče oziroma pomnilniške
naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
Nast.
| OPOMBA |
izenačevalnika
Prikaže se samo, če je vklopljen
način izenačevalnika.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 41
41 |
2012-02-23 오후 2:32:47
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Upravljanje predvajanja glasbe
Upravljate lahko predvajanje glasbene vsebine na
plošči DVD, CD ali v pomnilniški napravi USB.
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
Izdelek lahko nastavite tako, da naključno predvaja
posnetke na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).
1 . Med predvajanjem z gumbom ► izberite
v spodnjem desnem kotu zaslona, nato pa
pritisnite gumb E.
2 . Z gumboma ▲▼ način Način mešanja
nastavite na Vklop ali Izklop, nato pa
pritisnite gumb E.
7
8
9
Ustvarjanje predvajalnega seznama
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za predvajanje glasbe
RDS DISPLAY
6
TA
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
5
MUTE
4
1
Naključno predvajanje posnetkov na
avdio CD-plošči
1
2
3
Hitro predvajanje (samo zvočne CD-plošče (CD-DA).)
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali .
Z vsakim pritiskom gumba 3 ali se spremeni
hitrost predvajanja.
2 Gumb 7 : premor predvajanja posnetka.
3 Gumb 6 : predvaja trenutno izbrani posnetek.
4 Gumb 5 : zaustavi posnetek.
Preskoči : med predvajanjem pritisnite gumb 1
5 ali 2, da se premaknete na prejšnjo ali naslednjo
prikazano skladbo.
ŠTEVILČNI gumbi : med predvajanjem s
predvajalnega seznama s temi gumbi izberete
6 zaporedno številko posnetka. Predvaja se izbrani
posnetek.
Ponavljanje posnetkov na avdio CD-plošči
Izdelek lahko nastavite tako, da ponavlja
predvajanje posnetkov na avdio CD-plošči (CDDA/MP3).
1 . Med predvajanjem z gumbom ► izberite
v spodnjem desnem kotu zaslona, nato pa
pritisnite gumb E.
2 . Z gumboma ▲▼ izberite želeni način
ponavljanja. Izbirate lahko med Izklop, Ena
pesem ali Vsi, nato pa pritisnite gumb E.
AllShare Play / Glasba /
1 / 17
Zvočni CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04:34
04
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Premik strani / Orodja ' Nazaj
1 . Odprite predvajalni zaslon in pritisnite gumb
TOOLS. Prikaže se meni Orodja.
2 . Z gumboma ▲▼ izberite Predvajaj izbor,
nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se
zaslon za predvajanje izbora.
3 . Z gumboma ▲▼ izberite posnetek in pritisnite
gumb E. Na levi strani posnetka se prikaže
kljukica.
4 . Ponovite 3. korak in izberite še druge
posnetke.
5 . Če želite s seznama odstraniti posnetek, se
premaknite na posnetek in znova pritisnite
gumb E. Kljukica pri posnetku izgine.
6 . Ko končate, pritisnite gumb ►, da izberete
možnost Predvajaj, nato pa pritisnite gumb
E. Ponovno se bo prikazal zaslon za
predvajanje glasbe, na katerem bodo samo
prej označeni posnetki. Izbrani posnetki se
bodo predvajali samodejno.
| OPOMBA |
Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko
vsebuje največ 99 posnetkov.
Če ste ustvarili predvajalni seznam, se možnost
predvajanja po izboru v meniju Orodja nadomesti z
možnostjo Uredi predvajalni seznam.
| 42 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 42
2012-02-23 오후 2:32:49
Na zaslonu za predvajanje izbora lahko izbirate med
Izberi vse, Prekliči izbiro. in Prekliči..
• Z možnostjo Prekliči. lahko prekličete vse spremembe,
ki ste jih naredili na zaslonu za predvajanje izbora. Ko
se vrnete na predvajalni zaslon, predvajalni seznam ne
bo spremenjen.
Kopiranje
Glasbo lahko prekopirate z glasbenega CD-ja v
napravo USB, priključeno v priključek USB.
1 . Vstavite napravo USB v priključek USB na
sprednji strani izdelka, nato pa pritisnite gumb
RETURN (') na daljinskem upravljalniku.
2 . V izdelek vstavite ploščo, s katere želite
kopirati, in zaprite pladenj za ploščo.
3 . Odprite predvajalni zaslon in pritisnite gumb
TOOLS. Prikaže se meni Orodja .
4 . Z gumboma ▲▼ izberite možnost Kopiranje
in pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon
Kopiraj.
5 . Z gumboma ▲▼ izberite posnetek in pritisnite
gumb E. Na levi strani posnetka se prikaže
kljukica.
6 . Ponovite 5. korak in izberite še druge
posnetke.
7 . Če želite s seznama odstraniti posnetek, se
premaknite na posnetek in znova pritisnite
gumb E. Kljukica pri posnetku izgine.
8 . Ko končate, pritisnite gumb ►, da izberete
možnost Kopiranje, nato pa pritisnite gumb
E. Prikaže se pojavno sporočilo kopiranja.
9 . Pritisnite gumb E, da začnete s postopkom
kopiranja. Prikaže se pojavno okno z vrstico o
napredku kopiranja.
Po koncu kopiranja se v pomnilniku USB ustvari mapa z
imenom MP.
Uporaba povezave Bluetooth
Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko
glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom
poslušate brez kabelske povezave.
Kaj je Bluetooth?
Bluetooth je nova tehnologija, ki napravam,
združljivim s funkcijo Bluetooth, omogoča, da se
medsebojno povezujejo s brezžično povezavo
kratkega dosega.
• Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe
povzroči šum ali napake v delovanju:
- če je del ohišja v stiku s sprejemnim/oddajnim
sistemom naprave Bluetooth ali domačega
kina,
- če je naprava ob steni, v kotu ali pisarniški
pregradni steni, ki moti signal,
- če so v bližini električne naprave z enakim
frekvenčnim pasom, npr. medicinska oprema,
mikrovalovna pečica in brezžični oddajnik.
• Seznanite domači kino z napravo Bluetooth, pri
čemer slednje ne oddaljite preveč.
• Kakovost povezave med domačim kinom in
napravo Bluetooth se slabša s povečevanjem
razdaljo med njima. Če razdalja presega
območje delovanja funkcije Bluetooth, bo
povezava prekinjena.
• Na območjih s slabim sprejemom povezava
Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
• Domači kino ima območje sprejema v polmeru
do 10 metrov, če ni ovir. Če je razdalja prevelika,
se bo povezava samodejno prekinila. Celo v tem
razponu lahko kakovost zvoka poslabšajo ovire,
kot so stene ali vrata.
• Ta brezžična naprava lahko med delovanjem
povzroči električne motnje.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 43
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
• Če želite preklicati izbor vseh izbranih posnetkov
naenkrat, izberite možnost Prekliči izbiro.. Nato
izberite posamezne ali vse posnetke ter pritisnite
gumb RETURN (') na daljinskem upravljalniku ali pa
pritisnite gumb PREDVAJAJ in nato še gumb E. Če
ne uporabite možnosti Izberi vse ali izberete posameznih
posnetkov, se predvajalni seznam ne bo spremenil.
| OPOMBA |
05
• Če želite izbrati vse posnetke, izberite možnost Izberi
vse. Tako prekličete izbor posameznih posnetkov.
Ko pritisnete gumb RETURN (') na daljinskem
upravljalniku ali gumb PREDVAJAJ in nato pritisnete
gumb E, se bodo na zaslonu za predvajanje glasbe
prikazali vsi posnetki in predvajalnik bo začel predvajati
vse posnetke, začenši s posnetkom 001.
10 . Po koncu kopiranja se prikaže sporočilo
»Kopiranje je dokončano.«. Pritisnite gumb
E.
11 . Pritisnite gumb RETURN ('), da se vrnete na
predvajalni zaslon.
43 |
2012-02-23 오후 2:33:00
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Povezovanje domačega kina z napravo
Bluetooth
5V 500mA
Povezovanje
Naprava Bluetooth
Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo
stereo slušalk, združljivih s povezavo Bluetooth.
1 . Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite
gumb FUNCTION, da se prikaže sporočilo
BT.
• Na sprednjem zaslonu domačega kina se
za 2 sekundi prikaže sporočilo WAIT, nato
pa READY.
2 . Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth,
ki jo želite povezati. (Glejte uporabniški
priročnik naprave Bluetooth.)
3 . Izberite meni »Stereo Headset« (Stereo
slušalke) na napravi Bluetooth.
• Prikazal se bo seznam najdenih naprav.
4 . Na seznamu izberite »SamsungHTSXXXXXX«.
• Ko se domači kino poveže z napravo
Bluetooth, se bo na zaslonu prikazalo
ime povezane naprave Bluetooth in ime
domačega kina.
5 . Predvajajte glasbo iz povezane naprave.
• Prek domačega kina lahko poslušate
glasbo iz povezane naprave Bluetooth.
| OPOMBA |
Domači kino podpira samo SBC-podatke srednje
kakovosti (do 237 kb/s pri 48 kHz) in ne podpira SBCpodatkov visoke kakovosti (328 kb/s pri 44,1 kHz).
Funkcija AVRCP je podprta in deluje odvisno od
specifikacij druge naprave.
Povezavo lahko vzpostavite samo z napravo Bluetooth, ki
podpira profil A2DP.
Povezavo lahko hkrati vzpostavite s samo eno napravo
Bluetooth.
V naslednjih primerih izdelek morda ne bo pravilno izvedel
iskanja ali povezovanja:
- če je v bližini domačega kina močno elektromagnetno
valovanje.
- če se več naprav Bluetooth hkrati seznanja z izdelkom.
- če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali je
pokvarjena.
- Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne pečice,
brezžični pretvorniki LAN, plazemske luči in plinski
štedilniki, uporabljajo enak frekvenčni razpon kot
naprava Bluetooth, zaradi česar lahko pride do
električnih motenj.
Prekinitev povezave med napravo
Bluetooth in domačim kinom
Povezavo med domačim kinom in napravo
Bluetooth lahko prekinete. (Glejte uporabniški
priročnik naprave Bluetooth.)
• Povezava z domačim kinom bo prekinjena.
• Ko prekinete povezavo med domačim kinom
in napravo Bluetooth, se bo na sprednjem
zaslonu domačega kina prikazalo sporočilo
DISCONNECTED.
Prekinitev povezave med domačim kinom
in napravo Bluetooth
Pritisnite gumb (
) na nadzorni plošči
domačega kina, da preklopite iz načina BT v drug
način, oziroma da izklopite domači kino.
• Razen če povezavo prekinete s spremembo
funkcije, bo priključena naprava Bluetooth nekaj
časa počakala na odziv domačega kina, preden
bo prekinila povezavo. (Čas do prekinitve
povezave je odvisen od naprave Bluetooth.)
• Povezava s trenutno napravo bo prekinjena.
| OPOMBA |
V načinu povezljivosti Bluetooth se bo povezava Bluetooth
prekinila, če je razdalja med sistemom domačega kina in
napravo Bluetooth večja od 10 m. Če razdaljo zmanjšate
ali ponovno zaženete napravo Bluetooth, morate napravi
znova povezati.
Če napravo Bluetooth premaknete v domet sprejema, jo
lahko znova zaženete, da obnovite komunikacijo z napravo
Bluetooth.
| 44 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 44
2012-02-23 오후 2:33:02
Predvajate lahko fotografije s plošče DVD, iz
naprave USB, mobilne naprave ali računalnika.
Uporaba menija Orodja
To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ
4-kratna.)
Zasukaj.
To možnost izberite, če želite zavrteti
sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali
desno.)
Informacije
Prikaže podatke o sliki.
| OPOMBA |
Meni Orodja je odvisen od plošče oziroma pomnilniške
naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
Pojdi na sez.
fotog.
To možnost izberite, če želite odpreti
seznam fotografij na trenutnem mediju.
Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage, mora
biti slikovna datoteka na istem pomnilniškem mediju kot
glasbena datoteka. Kakovost zvoka je odvisna od gostote
zapisa datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije in
načina šifriranja obeh.
Zaženi
diaprojekcijo.
To možnost izberite, če želite predvajati
diaprojekcijo.
V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov
in grafičnih elementov.
Hitrost
diaprojekcije
To možnost izberite, če želite nastaviti
hitrost diaprojekcije.
Učinek
diaprojekcije
To možnost izberite, če želite nastaviti
posebne učinke diaprojekcije.
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Uporaba menija Orodja , ko je
označena datoteka
Ko je označena datoteka, pritisnite gumb TOOLS.
To možnost izberite, če želite med
Glasba v ozadju
gledanjem diaprojekcije poslušati
vkl.
glasbo.
Nastavitev glasbe
za ozadje
Slikovni način
To možnost izberite, če želite nastaviti
glasbeno podlago.
To možnost izberite, če želite določiti
nastavitve predvajanja slik.
- Dinamično : to možnost izberite, če
želite povečati ostrino.
- Standardni : to možnost izberite
predvajanih vsebin.
- Film : to je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
- Uporabnik : prilagodite lahko
funkciji ostrine in odstranjevanja
šuma.
| OPOMBA |
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Predvajanje fotografij
Povečava
05
V načinu delovanja BT se bo vklopil ohranjevalnik zaslona,
če bo naprava v stanju pripravljenosti 5 minut. Če želite
znova povezati napravo BT, morate izklopiti ohranjevalnik
zaslona in napravo povezati. Ohranjevalnik zaslona
lahko izklopite s katerimkoli gumbom na daljinskem
upravljalniku. (Npr. z gumbom za glasnost.)
Pogled
To možnost izberite, če želite odpreti
možnosti razvrščanja: Izvajalec, Zvrst,
Mesečno, Zadnji datum itd. Prikazane
možnosti razvrščanja so odvisne od
vrste pomnilnika in medija.
Pogled mape
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite prikazati
mape v pomnilniški napravi.
Naslov
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
vse slikovne ali video datoteke v
pomnilniški napravi po naslovu.
Izvajalec
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
in prikazati vse glasbene posnetke v
pomnilniški napravi po izvajalcu.
Če uporabljate funkcijo BD Wise, se
ta meni ne prikaže.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 45
45 |
2012-02-23 오후 2:33:05
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Album
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
in prikazati vse glasbene posnetke v
pomnilniški napravi po albumu.
Zvrst
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
in prikazati vse glasbene posnetke v
pomnilniški napravi po zvrsti.
6. Ko končate, z gumboma ◄►
izberite možnost Predvajaj in
pritisnite gumb E. Začela
se bo diaprojekcija z izbranimi
fotografijami.
7. Če želite začasno zaustaviti
diaprojekcijo, enkrat pritisnite
gumb E. Če želite ponovno
začeti predvajanje diaprojekcije,
enkrat pritisnite gumb E.
8. Če želite zaustaviti diaprojekcijo,
pritisnite gumb RETURN (').
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
Najpozn. datum in prikazati vse slikovne ali video
datoteke v pomnilniški napravi od
zadnjega do najbolj zgodnega datuma.
| OPOMBA |
Ko se diaprojekcija začne, jo lahko
upravljate z gumbom TOOLS in
menijem za diaprojekcijo. Glejte "
Uporaba menija Orodja" na strani 45.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
Najzgod. datum in prikazati vse slikovne ali video
datoteke v pomnilniški napravi od
najzgodnejšega do zadnjega datuma.
Mesečno
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
vse slikovne ali video datoteke v
pomnilniški napravi po mesecu
ustvarjanja.
Predvajaj izbor
Predvajanje izbora vam omogoča izbrati
določene glasbene, video in slikovne
datoteke za predvajanje.
Na splošno ta funkcije deluje enako
za vse medije. Spodnji primer je za
fotografije.
1. Na zaslonu s pogledom sličic
označite fotografijo in pritisnite
gumb TOOLS na daljinskem
upravljalniku.
2. V meniju Predvajaj izbor, nato pa
pritisnite gumb E.
3. Na izbirnem zaslonu z gumbi
▲▼◄► izberite fotografijo,
ki si jo želite ogledati, nato pa
pritisnite gumb E. Na levi strani
fotografije se prikaže kljukica.
4. Ponovite 3. korak za vsako
fotografijo, ki jo želite predvajati.
5. Če želite preklicati izbor fotografije,
jo izberite in pritisnite gumb E.
Možnost Pošlji izberite, če želite izbrane
datoteke naložiti na strani Picasa,
Facebook, Cloud Storage, N Drive ali
Family Story.
Če želite uporabiti funkcijo Pošlji,
morate odpreti račun na spletni strani
in se prijaviti s funkcijo za prijavo.
1. Z gumbi ▲▼◄► izberite
datoteko in pritisnite gumb E.
Pošlji.
2. Postopek ponovite za vsak
posnetek ali datoteko, ki jo želite
naložiti.
| OPOMBA |
Prav tako se lahko pomaknete na
možnost Izberi vse na desni strani
in pritisnete gumb E, da izberete
vse posnetke ali datoteke.
3. Izberite možnost Pošlji. na desni
strani in pritisnite gumb E.
4. Z gumboma ▲▼ izberite spletno
stran, na katero želite naložiti
datoteke ali posnetke, in pritisnite
gumb E.
| 46 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 46
2012-02-23 오후 2:33:07
Prijava/odjava
To možnost izberite, če želite ustvariti
predvajalni seznam ali mu dodati
datoteke ali posnetke.
1. Izberite možnost Dod. v sez. pr. in
pritisnite gumb E.
2. Z gumbi ▲▼◄► označite
posnetek ali datoteko, nato pa
pritisnite gumb E.
3. Postopek ponovite za vsak
posnetek ali datoteko, ki jo želite
dodati.
1. Z gumbi ▲▼◄► izberite
datoteko in pritisnite gumb E.
Uredi sez.
predvajanja
| OPOMBA |
Prav tako se lahko pomaknete na
možnost Izberi vse na desni strani
in pritisnete gumb E, da izberete
vse posnetke ali datoteke.
3. Izberite možnost Odstrani na desni
strani in pritisnite gumb E.
4. Izberite možnost Dodaj. na desni
in pritisnite gumb E.
Dod. v sez. pr.
Izbriši
(predvajalni
seznam)
5. Na zaslonu, ki se prikaže, izvedite
enega od naslednjih postopkov:
• Izberite predvajalni seznam, ki mu
želite dodati posnetke ali datoteke,
in pritisnite gumb E.
• Izberite možnost Ustv. nov in znova
pritisnite gumb E. V pojavnem
oknu s tipkovnico vnesite ime za nov
predvajalni seznam. S številkami
na daljinskem upravljalniku vnesite
številke. Z gumbi ▲▼◄► vnesite
črke s premikanjem kazalca in
pritisnite gumb E. Ko končate,
izberite možnost KONČANO na dnu
zaslona, nato pa pritisnite gumb E.
Odvisno od prikazanega zaslona
lahko možnost Izbriši uporabite, da
izbrišete datoteke iz izbrisljivega medija
(kot je naprava USB) ali da izbrišete
predvajalni seznam.y
2. Postopek ponovite za vsak
posnetek oziroma datoteko, ki jo
želite odstraniti.
Predvajaj
trenutno
skupino.
Ko vsebino razvrstite po izvajalcu,
zvrsti, albumu, naslovu, zadnjem
datumu, najzgodnejšem datumu ali
mesečno, izberite skupino, ki je rezultat
te razvrstitve (npr. vse slike, posnete
avgusta), nato pa izberite možnost
Predvajaj trenutno skupino, da boste
predvajali ali si ogledali samo datoteke
v tej skupini.
Pojdi na sez.
pred.
To možnost izberite, če se želite
pomakniti v okno predvajalnega
seznama na glavnem zaslonu AllShare.
Kodiranje
Kodiranje, ki je odvisno od jezika ali
geografskega območja, spremeni
način, kako izdelek razvrsti, razporedi
in predstavi datoteke ali posnetke,
prikaže datume itd. To možnost izberite,
če želite kodiranje prilagoditi svojemu
jeziku ali geografskemu območju.
Informacije
Prikaže informacije o predstavnostni
datoteki in vsebini.
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Možnost Uredi predvajalni seznam
izberite, če želite odstraniti datoteke ali
posnetke z obstoječega predvajalnega
seznama. Medij oziroma pomnilniško
napravo, v kateri je predvajalni seznam,
morate vstaviti v izdelek oziroma
napravo priključiti nanj.
05
Funkcija »Prijava/odjava« vam
omogoča, da se prijavite v svoj
Samsungov spletni račun.
| OPOMBA |
Meni Orodja je odvisen od plošče ali pomnilniške naprave.
Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 47
47 |
2012-02-23 오후 2:33:08
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Poslušanje radia
Uporaba gumbov na daljinskem
upravljalniku
1 . Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2 . Nastavite želeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1: S pritiskom gumba
5 izberite možnost PRESET in s pritiskom
gumba TUNING/CH (,.) izberite
prednastavljeno postajo.
- Preden lahko izberete prednastavljene
postaje, jih morate shraniti v pomnilnik
izdelka.
• Ročno iskanje: pritisnite gumb 5 in izberite
možnost MANUAL, nato pa z gumbom
TUNING/CH (,.) nastavite nižjo ali višjo
radijsko frekvenco.
• Samodejno iskanje: s pritiskom gumba
5 izberite možnost MANUAL in pritisnite
in držite gumb TUNING/CH (,.) za
samodejno iskanje radijskih postaj.
Nastavitev načina Mono/Stereo
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med
načinoma STEREO in MONO.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način
MONO za čist, nemoten sprejem.
Shranjevanje radijskih postaj
Primer: shranjevanje frekvence FM 89.10 v
pomnilnik.
1 . Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2 . Z gumbom TUNING/CH (,.) izberite
frekvenco <89.10>.
5 . Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 4.
• Shranjeno postajo izberete z gumbom
TUNING/CH (,.).
O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)
Uporaba funkcije RDS (radijskega
podatkovnega sistema) pri poslušanju
radijskih postaj
RDS omogoča radijskim postajam, da poleg
signala oddaj oddajajo tudi dodatni signal.
Radijske postaje na ta način oddajajo podatke, kot
sta ime postaje in vrsta oddaje, recimo športna ali
glasbena oddaja itd.
Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev
RDS, na zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.
Opis funkcije RDS
• PTY (vrsta oddaje): Prikaže vrsto trenutno
poslušane oddaje.
• PS NAME (ime radijske postaje): Prikaže ime
radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
• RT (sporočilo postaje): Prikaže besedilno
sporočilo radijske postaje (če ga ta oddaja).
Sporočilo ima največ 64 znakov.
• CT (ura): Prikaže uro radijske frekvence.
Nekatere postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT in
CT, zato te niso vedno prikazane.
• TA (prometna obvestila): Indikator TA ON/OFF
(Prometna obvestila vklopljena/izklopljena)
prikazuje, ali se predvajajo prometna obvestila.
| OPOMBA |
Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala, če radijska
postaja signala ne oddaja pravilno ali če je signal šibek.
3 . Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Na zaslonu utripa ŠTEVILKA
4 . Ponovno pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY, preden
ŠTEVILKA na zaslonu izgine.
• Ko pritisnete gumb TUNER MEMORY,
ŠTEVILKA na zaslonu izgine in postaja se
shrani v pomnilnik.
| 48 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 48
2012-02-23 오후 2:33:10
Iskanje postaje s pomočjo kod
Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale, ki
jih radijska postaja oddaja.
Med poslušanjem radijske postaje FM pritisnite
gumb RDS DISPLAY.
• Z vsakim pritiskom gumba se prikaz na zaslonu
spremeni v naslednjem zaporedju:
PS NAME RT CT frekvenca
PTY (Vrsta programa)
Ko iščete postajo, se pojavi oznaka
<PS NAME> in ime postaje. Če postaja
ne oddaja imena, se pojavi oznaka
<NO PS>.
RT
(Sporočilo
postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi oznaka
<RT> in sporočilo, ki ga postaja
oddaja. Če postaja ne oddaja sporočila,
se pojavi oznaka <NO RT>.
frekvenca
Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).
Oznake na zaslonu
Ko so na zaslonu prikazani signali PS ali RT, se
uporabljajo naslednji znaki.
• Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa
sporočila na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
• Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato
recimo črka <A,> označuje vse glasove črke
<A’s>, torej <À, Â, Ä, Á, Å in Ã.>
PTY (Vrsta programa) in funkcija
PTY-SEARCH (Iskanje vrste programa)
Ena od prednosti storitve RDS je iskanje določenih
vrst programov iz izbora prednastavljenih postaj
na podlagi oznake vrste programa.
Preden začnete!
• Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti samo
za prednastavljene postaje.
• Če želite postopek kadar koli prekiniti, med
iskanjem pritisnite gumb 5.
• Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna
omejitev. Če se nastavitev prekine, preden
končate, ponovno začnite s 1. korakom.
• Če uporabljate gumbe na daljinskem
upravljalniku, se prepričajte, da ste FM-postajo
izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
1 . Med poslušanjem radijske postaje pritisnite
gumb PTY SEARCH.
2 . S pritiskanjem gumbov PTY- ali PTY+ izberite
želeno kodo PTY.
• Na zaslonu se prikažejo PTY-kode, ki so
opisane na desni.
3 . Ko je na zaslonu prikazana želena kode PTY,
izbrana s postopkom iz zgornjega koraka,
znova pritisnite gumb PTY SEARCH.
• Osrednja enota med 15 prednastavljenimi
FM-postajami poišče izbrano postajo in jo
nastavi.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 49
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
PS
(Ime postaje)
05
Prikaz RDS-signalov
49 |
2012-02-23 오후 2:33:12
Predvajanje Predstavnostnih Vsebin
Uporaba daljinskega upravljalnika za
posebne učinke Upravljalni gumbi
Funkcija SOUND EFFECT
SOUND
Vsebine lahko predvajate v 2D- in 3D-video načinu.
EFFECT
| OPOMBA |
Omogoča vam izbrati način za optimiziranje zvoka.
1. Pritisnite gumb SOUND EFFECT.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeni način.
DSP ali Način zvoka.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zvočni učinek.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Izklop
• MP3 Enhancer : ta funkcija izboljša kakovost zvočne
izkušnje (npr. glasbe mp3). Zvok MP3-kakovosti (24
kHz, 8-bitni) lahko obogatite na zvok CD-kakovosti
(44,1 kHz, 16-bitni).
• Power Bass : poveča raven glasnosti nizkih tonov in
omogoča zamolkle zvočne učinke.
• Izklop : s to možnostjo izberete zvok brez učinkov.
Predvajanje videa v 2D- in
3D-načinu
Če v 3D-načinu preklopite v osnovni meni ali meni
pametnega vozlišča Smart Hub, se izdelek samodejno
preklopi v 2D-način.
vTuner
vTuner
Funkcija vTuner se uporablja za poslušanje radia. Če
pritisnete gumb vTuner, se odpre pripomoček vTuner.
Funkcijo vTuner lahko uporabite po prenosu pripomočka
vTuner s strani Samsung Apps.
Način zvoka
Virtual Sound  Glasba  Novice  Drama 
Filmsko  Šport  Igra  Izklop
3D-zvok
S prilagoditvijo globine zvoka z možnostmi za raven zvoka
lahko uživate v bolj naravnem in živahnem prostorskem
zvoku.
Izklop  Visoko  Srednje  Nizko
| OPOMBA |
Ni na voljo v načinu FM.
| 50 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 50
2012-02-23 오후 2:33:16
Omrežne Storitve
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
1
2
34
06
Če izdelek povežete v omrežje, lahko uporabljate
različne omrežne storitve, na primer Smart Hub in
BD-LIVE.
Omrežne Storitve
Za uporabo omrežnih storitev morate najprej:
Search
1 . Izdelek povezati v omrežje.
(Glejte stran 20.)
2 . Konfigurirati omrežne nastavitve.
(Glejte strani 29–32.)
0
9
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
S pametnim vozliščem Smart Hub lahko prenašate
filme, videoposnetke in glasbo iz interneta,
dostopate do različnih plačljivih ali brezplačnih
aplikacij in vse to prikažete na televizorju. Vsebine
aplikacij vsebujejo novice, šport, vremenske
napovedi, podatke z delniškega trga, zemljevide,
fotografije in igre.
Za navodila, ki pojasnjujejo uporabo pametnega
vozlišča, sledite tem korakom:
a Prijava b WallPaper / Orodja ' Nazaj
1
Your Video : prikaže priporočila za videoposnetke
glede na vaš okus.
2
Search : omogoča integrirano iskanje ponudnikov
želenega videoposnetka in povezanih naprav
AllShare.
3
Priporočeno : prikaže priporočene vsebine, ki jih
upravlja družba Samsung.
4
Komercialne vsebine : prikaže priročnik za
pametno vozlišče, uvod v izdelek in navodila za nove
aplikacije.
5
Family Story : enostaven način za dostop do
družinske vsebine.
• Zagotavlja dostop do družinskih fotografij,
sporočil in dogodkov kadar koli in kjer koli.
6
Fitness : prehod do enotne storitve skrbi za zdravje.
• Predstavlja rekreativne videoposnetke različnih
partnerjev s povratnimi informacijami o
porabljenih kalorijah po vsaki vadbi.
7
Kids : storitev za otroke slednjim nudi enostaven in
varen način uživanja v njihovih najljubših vsebinah.
• Nudi različne zabavne in varne vsebine za otroke.
8
Pomoč pri krmarjenju : Prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate za
krmarjenje po pametnem vozlišču.
• RDEČI (A) : prijava v pametno vozlišče.
• ZELENI (B) : prikaz ozadja.
• Orodja : prikaz okna z nastavitvami.
• Nazaj : vrnitev v prejšnji meni.
1 . Obiščite www.samsung.com.
2 . Na vrhu strani kliknite Support.
3 . Na strani Support v polje Številka modela
vnesite številko modela vašega izdelka.
4 . Na strani, ki se prikaže, kliknite Get download
na levi strani pod zavihkom Prenosi. Prikaže
se Središče za prenose.
5 . Na strani Središče za prenose kliknite zavihek
Priročniki.
6 . Na zavihku Priročniki kliknite ikono datoteke
desno od Uporabniški priročnik za pametno
vozlišče. Priročnik se bo prenesel.
| OPOMBA |
Spletno mesto priročnika za pametno vozlišče se lahko
spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 51
8
51 |
2012-02-23 오후 2:33:20
Omrežne Storitve
9
Moje aplikacije : prikaže vašo osebno galerijo, v
katero lahko dodajate aplikacije, jih spreminjate ali
brišete.
0
Samsung Apps : Odprite možnost »Samsung Apps«
(Samsungove aplikacije), če želite prenesti različne
plačljive ali brezplačne aplikacije.
Pregled spletnega brskalnika
1
http://www.google.com/
Uporaba spletnega brskalnika
Do interneta lahko dostopate prek spletnega
brskalnika, ki je privzeto nameščen na zaslonu
pametnega vozlišča Smart Hub.
Google Search
1 . Na osnovnem zaslonu izberite Smart Hub,
nato pa pritisnite gumb E.
b Control Panel Link Browsing / Tools ' Exit
2 . V pametnem vozlišču izberite aplikacijo
spletnega brskalnika, nato pa pritisnite gumb
E.
| OPOMBA |
Ko zaženete spletni brskalnik in je izdelek prek kabla
HDMI povezan s televizorjem, združljivim s funkcijo BD
Wise in je ta vklopljena, se brskalnik poveča na celotni
zaslon, ločljivost televizorja pa se samodejno nastavi na
optimalno vrednost.
Spletni brskalnik ni združljiv z aplikacijami Java.
Če poskusite prenesti datoteko, ki je ni mogoče shraniti,
se bo prikazalo sporočilo o napaki.
Predvajanje videoposnetkov vrste Flash ni podprto.
E-prodaja za nakup izdelkov prek spleta ni podprta.
ActiveX ni podprt.
I’m Feeling Lucky
1
2
Nadzorna plošča : prikazuje različne funkcije
spletnega brskalnika.
•
: premik na prejšnjo stran.
: premik na zadnjo stran pred vrnitvijo na
•
začetek.
• : ponovno naloži osveženo trenutno stran.
•
: premik na osnovni zaslon spletnega
brskalnika.
• : omogoča povečanje ali zmanjšanje zaslona v
odstotkih.
•
: omogoča označevanje posameznih strani, da
jih lahko preprosteje odpirate.
: omogoča ogled zgodovine obiskanih strani
•
glede na datum, ime in pogostost.
http://www.google.com/
•
: omogoča ročni vnos
naslova strani in izbor strani s seznama obiskanih
strani za preprostejše odpiranje strani.
•
: omogoča enostavno preklapljanje med
več trenutno odprtimi okni spletnega brskalnika.
: omogoča iskanje informacije z vnosom
•
besed.
•
: omogoča skupno rabo trenutne strani z vašo
družinsko skupino tako, da jim pošljete sporočilo.
•
: omogoča konfiguriranje vseh nastavitev za
uporabo spletnega brskalnika.
| 52 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 52
2012-02-23 오후 2:33:25
06
Omrežne Storitve
2
Pomoč pri krmarjenju : prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate za
krmarjenje po spletnem brskalniku.
• ZELENI (B) : prikaz nadzorne plošče.
• RUMENI (C) : Za iskanje povezave.
• Tools : prikaz okna Orodja.
• Exit : vrnitev v prejšnji meni.
BD-LIVE™
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate v
storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča podpira
funkcijo BD-LIVE.
1 . V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite pomnilnik USB in preverite
razpoložljiv prostor v pomnilniku. V
pomnilniški napravi mora biti za storitev BDLIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
2 . Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
3 . Izberite možnost Omrežje in znova pritisnite
gumb E.
4 . Izberite Nastavitve BD-Live in pritisnite
gumb E.
5 . Izberite Upravljanje podatkov BD in pritisnite
gumb E.
6 . Izberite Izberi napravo. in pritisnite gumb
E.
7 . Izberite možnost USB in pritisnite gumb E.
8 . Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
9 . Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih
omogoča izdelovalec plošče.
| OPOMBA |
Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 53
53 |
2012-02-23 오후 2:33:28
Priloga
Dodatne informacije
Opomba
HDMI OUT
Priključki
• Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
• Za gledanje videoposnetkov s tehnologijo 3D potrebujete povezavo HDMI.
• Dolg kabel HDMI lahko povzroči motnje na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost Globoka
barva HDMI nastavite na Izklop.
Nastavitve 3D
• Pri nekaterih ploščah 3D morate za zaustavitev filma med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti
gumb 5. Film se bo zaustavil in način 3D se bo izklopil. Če želite spremeniti izbor možnosti
3D med predvajanjem 3D-filma, enkrat pritisnite gumb 5. Prikaže se meni »Blu-ray«. Ponovno
pritisnite gumb 5 in v meniju »Blu-ray« izberite 3D-nastavitve.
• Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni
ali obeh straneh.
Razm. stra. za TV
• Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine ne bodo na voljo.
• Če izberete razmerje širine/višine, ki je drugačno od razmerja širine/višine zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
• Če izberete način 16:9 Izvirno, bo slika na televizorju morda prikazana v načinu 4:3 Pillarbox (s
črnimi robovi na obeh straneh slike).
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
Nastavitve
• Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v
meniju za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
• Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira funkcije BD Wise, te ne morete uporabiti.
• Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete tako, da možnost BD Wise na izdelku in televizorju
nastavite na Vkl..
Digitalni izhod
• Če ne nastavite pravega digitalnega izhoda, zvoka ne boste slišali ali pa boste slišali le glasen
hrup.
• Če naprava s priključkom HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby
Digital, DTS), bo izhodni zvočni signal oblike PCM.
• Navadne DVD-plošče nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Zvočni učinki krmarjenja.
• Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Zvočni učinki
krmarjenja.
• Nastavitev Digitalni izhod ne vpliva na analogni izhodni avdio signal (L/D) ali izhodni zvočni signal
HDMI, ki ga sprejema televizor. Če je izdelek priključen na AV-sprejemnik, ta nastavitev vpliva na
digitalni izhod in zvok HDMI.
• Če predvajate zvočne zapise MPEG, zvočni izhodi oddajajo signal PCM ne glede na to, ali je
možnost Digitalni izhod nastavljena na PCM ali Bitni tok.
| 54 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 54
2012-02-23 오후 2:33:30
Internetna povezava za BD-LIVE
07
• Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Priloga
• Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, glejte
uporabniški priročnik televizorja.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije CEC.
• Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.
Upravljanje podatkov BD
• V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo
USB izključite.
• Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca
DOS 8.3). Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost branja/
zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
• Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
• Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje podatkov BD, je odvisen od pogojev uporabe.
DivX® Video na zahtevo
Nastavitve
• Za več informacij o funkciji DivX(R) VOD obiščite »http://vod.divx.com«.
Sprednji zaslon
• Svetlosti gumba
in gumba VOL +, - ni mogoče spremeniti.
Nastavitev zvočnika
• Če možnost Izbira zvočnika nastavljena na TV zvočnik, bo zvok slišen iz zvočnikov televizorja.
Zvok HDMI
• Če je izhod zvoka HDMI nastavljen na zvočnik televizorja, se bo samodejno prilagodil
2-kanalnemu zvoku.
Kanal za povr. zvok
• Če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Izkl., funkcija Povratni avdio kanal ni na voljo.
• Uporaba kabla HDMI, ki ni primeren za ARC (povratni avdio kanal), lahko povzroči težave z
združljivostjo.
• Funkcija ARC je na voljo samo, če je priključen televizor, združljiv s funkcijo ARC.
Digitalni izhod
• Digitalni izhod je mogoče aktivirati, če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na TV zvočnik.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 55
55 |
2012-02-23 오후 2:33:32
Priloga
Predvajanje video datotek
• Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali več lahko preobremenijo izdelek, zaradi česar
se lahko predvajanje zaustavi.
Izbira jezika avdio zapisa
• Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
• Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči.
Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
• Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali
Dolby v angleščini
Predvajanje
Izbiranje jezika podnapisov
• Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate jezik podnapisov v meniju plošče. Pritisnite
gumb DISC MENU.
• Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so zakodirani na plošči in morda ni na voljo pri
vseh ploščah Blu-ray/DVD.
• Informacije o glavnem načinu BONUSVIEW bodo prav tako prikazane, če ima plošča Blu-ray
funkcijo BONUSVIEW.
• Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne podnapise.
• Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih podnapisov.
Predvajanje datotek JPEG
• V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov in grafičnih elementov.
Uporaba gumba TOOLS med predvajanjem slike
• Če je sistem priključen v televizor, ki podpira funkcijo BD Wise in je ta funkcija vklopljena, meni
Nastavitve slike ne bo na voljo.
• Funkcija Glasbena podlaga ne bo delovala, če glasbena datoteka in slikovna datoteka nista na
istem pomnilniškem mediju. Kakovost zvoka je odvisna od gostote zapisa glasbene datoteke
MP3, velikosti fotografij in načina šifriranja.
Predvajanje iz pomnilniške naprave USB
AllShare Play
• Da preprečite okvaro pomnilnika USB, ga morate varno odstraniti (izvedite postopek »Varno
odstranite USB«). Pritisnite gumb HOME, da odprete osnovni meni, nato pa pritisnite RUMENI (C)
in pritisnite E.
Predvajanje glasbe
• Prilagodite glasnost na zmerno raven, preden iPod priključite na izdelek.
• Če je enota vklopljena in povezana s predvajalnikom iPod, bo enota napajala baterijo
predvajalnika iPod.
| 56 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 56
2012-02-23 오후 2:33:33
Gledanje filma
07
Priloga
AllShare Play
• Za ogled videa iz iPoda mora biti VIDEO (kompozitni) izhod povezan s televizorjem (glejte stran
18).
• Če želite predvajati iPod video preko VIDEO izhoda, izključite možnost Anynet+ (HDMI-CEC).
• Na televizorju bo prikazan samo predvajalni zaslon. Na predvajalniku iPod si lahko ogledate druge
zaslone iPoda.
• Če se želite s predvajalnikom iPod, ki je priključen v priključno postajo, vrniti v menije naprave
na nadzorni plošči
iPod, pritisnite gumb FUNCTION na daljinskem upravljalniku ali pritisnite
sistema, nato pa izberite možnost R. IPOD.
Način Funkcija se preklaplja v tem zaporedju:
BD/DVD  D. IN  AUX  R. IPOD  HDMI1  HDMI2  FM  BT
Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih lahko uporabite s tem izdelkom
iPod
• Nadzor glasnosti ne bo deloval običajno z modeli iPod in iPhone, ki niso navedeni na strani 36.
Če imate težave s katerimi koli od zgoraj navedenih modelov, posodobite programsko opremo
vaše naprave iPod/iPhone na najnovejšo različico.
• Pri nekaterih različicah programske opreme v napravi iPod lahko pride do težav pri upravljanju. V
tem primeru ne gre za napako domačega kina.
• Nekateri postopki upravljanja so odvisni od različice programske opreme naprave iPod. Namestite
najnovejšo programsko opremo za iPod. (priporočeno)
• S funkcijo »Blu-ray/DVD« lahko predvajate glasbo in filme. Enako velja za funkcijo »Remote iPod«
(Oddaljeni iPod). Za predvajanje videov potrebujete priključno postajo iPod.
• Predvajanja vsebine aplikacij prek izdelka ni mogoče zagotoviti. Priporočamo, da predvajate
vsebine, prenesene na iPod.
• Če imate težave pri uporabi iPoda, obiščite www.apple.com/support/ipod.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 57
57 |
2012-02-23 오후 2:33:35
Priloga
Ločljivost glede na način izhoda
Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin
HDMI priključen
Izhod
Nastavitev
HDMI ni priključen
Način HDMI
Plošča Blu-ray
E-vsebine/digitalne
vsebine
Način VIDEO
Način VIDEO
BD Wise
Ločljivost plošče
Blu-ray
1080p pri 60 sličicah
576i/480i
-
Samodejno
Najv. ločljivost TVvhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
576i/480i
-
1080p pri 60 sličicah
1080p pri 60
sličicah
1080p@60F
576i/480i
-
Filmska sličica: samod.
(24 sličic/s)
1080p pri 24
sličicah
1080p pri 24 sličicah
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
Predvajanje DVD-plošče
HDMI priključen
Izhod
Nastavitev
HDMI ni priključen
Način HDMI
Način VIDEO
Način VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Samodejno
Najv. ločljivost TV-vhoda
576i/480i
-
1080p pri 60 sličicah
1080p pri 60 sličicah
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
| 58 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 58
2012-02-23 오후 2:33:37
Izbiranje digitalnega izhoda
PCM
Zvočni
posnetek
na plošči
Blu-ray
Bitni tok, ponovno
kodiran v Dolby D
AV-sprejemnik, ki podpira signal HDMI
PCM
Do 7.1-kanalnega PCM
PCM
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby
Digital*
Dolby
Digital
Do 7.1-kanalnega PCM
Dolby Digital
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby
Digital*
Dolby
Digital
Plus
Do 7.1-kanalnega PCM
Dolby Digital Plus
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby
Digital*
Dolby
TrueHD
Do 7.1-kanalnega PCM
Dolby TrueHD
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby
Digital*
DTS
Do 6.1-kanalnega PCM
DTS
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby
Digital*
Avdio plošče DTS-HD
visoke ločljivosti
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby
Digital*
Do 7.1-kanalnega PCM DTS-HD Master Audio
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby
Digital*
Avdio
plošče
DTS-HD Do 7.1-kanalnega PCM
visoke
ločljivosti
DTS-HD
Master
Audio
Zvočni
posnetek
na plošči
DVD
Bitni tok, ponovno
kodiran v DTS
PCM
PCM 2ch
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby
Digital
Do 5.1-kanalnega PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do 6.1-kanalnega PCM
DTS
DTS
DTS
Priloga
Povezava
Neobdelan bitni tok
07
Nastavitev
glavni zvočni
Oddaja samo glavni
Dekodira glavni zvočni Dekodira
tok in zvočni tok
Dekodira glavni zvočni zvočni tok, da lahko AVtok in zvočni tok
BONUSVIEW v zvok
sprejemnik dekodira
tok in zvočni tok
BONUSVIEW v zvok
Definicija
PCM ter doda možnost
zvočni bitni tok.
BONUSVIEW
(Dodatki)
PCM
ter
doda
možnost
za ploščo Katera koli v zvok PCM ter doda
zvočnih učinkov
zvočnih učinkov
Zvoki funkcije
krmarjenja, nato pa
Blu-ray
možnost zvočnih
krmarjenja,
nato
pa
BONUSVIEW (Dodatki)
kodira zvok PCM
učinkov krmarjenja.
znova kodira zvok PCM znova
in zvočni učinki ne
v bitni tok Dolby Digital
v
bitni
tok
DTS.
bodo slišni.
ali PCM.
* Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« (Ponovno kodirani Dolby D) ne
uporabi. Izhodni zvok bo 2-kanalni PCM.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
- Zvočni dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, kot so na primer komentarji režiserja in igralcev.
- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere možnosti v meniju.
Zvočni učinki krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0224.indd 59
59 |
2012-02-24 오후 1:44:54
Priloga
Odpravljanje težav
Če izdelek ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodaj
navedeni ukrep ne pomaga, izdelek izklopite, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice in se obrnite
na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Preverjanje/ukrep
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno priključen v električno vtičnico?
• Izklopite napajanje in ga znova vklopite.
Povezava z iPod-om ni
uspela.
• Preverite stanje priključka in priključne postaje za iPod.
• Posodobite različico programske opreme naprave iPod.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD. Plošče Blu-ray/DVD, ki jo kupite v tujini,
morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb za
predvajanje/premor, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Domači kino med hitrim predvajanjem, počasnim predvajanjem in predvajanjem po prizorih ne
predvaja zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
• Ali daljinski upravljalnik uporabljate v obratovalnem dometu in pod pravim kotom glede na tipalo?
• Ali so baterije prazne?
• Ste pravilno nastavili način upravljanja (TV/BD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali BD)?
• Plošča se vrti, slika pa se
ne predvaja.
•
•
•
•
• Kakovost slike je slaba in
slika migota.
Je televizor vklopljen?
So video kabli pravilno priključeni?
Je plošča umazana ali poškodovana?
Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne
delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ni mogoče predvajati.
Ko izberete funkcijo menija,
se menijski zaslon ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja širina/višina ni
mogoče spremeniti.
• Plošče Blu-ray/DVD v razmerju 16:9 lahko predvajate v načinih 16:9 polno,
4:3 S črnimi robovi ali 4:3 Panoramsko, medtem ko lahko plošče Blu-ray/DVD v razmerju
4:3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku plošče Blu-ray si oglejte podatek o
razmerju širina/višina in izberite ustrezno nastavitev.
| 60 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 60
2012-02-23 오후 2:33:40
Težava
• Izdelek ne deluje normalno.
Pozabili ste geslo
starševskega nadzora.
• Iz izdelka odstranite ploščo, nato pa pritisnite in dlje kot 5 sekund držite gumb 5 na
izdelku. Na zaslonu se pojavi sporočilo INIT in nastavitve se ponastavijo. Nato pritisnite
gumb za VKLOP.
- S funkcijo PONASTAVI boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno priključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno nekam, kjer je signal
močnejši.
Pri poslušanju zvoka
televizorja prek izdelka zvok
ni slišen.
• Če gumb za ODPIRANJE/ZAPIRANJE ^ pritisnete med poslušanjem zvoka na televizorju
prek priključka D. IN ali AUX, se funkcije plošče Blu-ray/DVD vklopijo in zvok televizorja se
izklopi.
Na zaslonu se prikaže
sporočilo "Ni na voljo".
• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno dokončati, ker.
1. ga programska oprema plošče Blu-ray/DVD omejuje.
2. programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih kotov);
3. funkcija trenutno ni na voljo.
4. ste izbrali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven območja.
Če je izhod HDMI nastavljen na
ločljivost, ki je vaš televizor ne
podpira (na primer 1080p),
slika morda ne bo prikazana na
televizorju.
• Odstranite ploščo iz naprave, pritisnite gumb 5 na nadzorni plošči in ga držite najmanj
5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
Ni signala HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
• Preverite, ali televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Nenavaden prikaz signala
HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP, se na zaslonu
občasno pojavijo motnje.
Priloga
• Izdelek preklopite v stanje pripravljenosti, nato pa pritisnite gumb 5 in ga držite več
kot 5 sekund.
- S funkcijo PONASTAVI boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
07
• Izdelek ne deluje. (Primer:
napajanje se izklopi ali pa
naprava oddaja nenavaden
šum.)
Preverjanje/ukrep
Funkcija AllShare Play
Skupne mape so prikazane
v aplikaciji AllShare Play,
datotek pa ni mogoče
prikazati.
• AllShare Play prikazuje samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam slik, glasbe ali filmov.
Datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, morda ne bodo prikazane.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 61
61 |
2012-02-23 오후 2:33:42
Priloga
Težava
Preverjanje/ukrep
Videoposnetek se predvaja s
prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje preobremenjeno.
• Brezžična povezava med strežnikom in izdelkom ni stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare Play med
televizorjem in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Do tega pojava pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to povzroči
neujemanje naslovov IP.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid. Če je, ga izklopite.
BD-LIVE
Povezave s strežnikom
BD-LIVE ni mogoče
vzpostaviti.
• S funkcijo za stanje omrežja preizkusite, ali je bila omrežna povezava uspešno
vzpostavljena.
• Preverite, ali je na izdelek priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD. (Glejte
stran 55.)
• Preverite, ali je možnost Upravljanje podatkov BD nastavljena na Dovoli (vse).
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite vdelano
programsko opremo.
Med uporabo storitve
BD-LIVE se pojavi napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD. (Glejte stran
55.)
| OPOMBA |
Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Družba Samsung Electronics izjavlja, da je ta sistem domačega kina v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi zadevnimi določili direktive 1999/5/ES.
Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na http://www.samsung.com. Pojdite na »Support« (Podpora) >
»Search Product Support« (Poišči podporo za izdelek) in vnesite ime modela.
To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.
Ta izdelek je dovoljeno uporabljati samo v zaprtem prostoru.
| 62 Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 62
2012-02-23 오후 2:33:44
Tehnični podatki
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča
CD: 12 cm (ZGOŠČENKA)
CD : 8 cm (ZGOŠČENKA)
Video izhod
Kompozitni video
Video/zvok
HDMI
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
Izhodna moč nizkotonskega zvočnika
Ojačevalnik
Frekvenčno območje
Razmerje signal/šum
Ločevanje kanalov
Vhodna občutljivost
Sistem zvočnikov
Zvočniki
Upornost
Frekvenčni razpon
Front
3Ω
140Hz~20kHz
Subwoofer
3Ω
40Hz ~ 160Hz
Izhodna raven zvočnega tlaka
87dB/W/M
88dB/W/M
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
Mere (Š x V x G)
Teža
165W
330W
90 x 207,5 x 68,5 mm
0,71 kg
170W
340W
168 x 350 x 285 mm
2,6 kg
Priloga
Radijski sprejemnik
FM
2,5 kg
430 (Š) x 55 (V) x 255,8 (G) mm
od +5 °C do +35 °C
od 10 % do 75 %
55 dB
12 dB
0,5 %
Hitrost branja: 9,834 m/s
Hitrost branja: 6,98–7,68 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostranska, enoslojna plošča): 135 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 74 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 20 minut
1 kanal: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Plošča Blu-ray : 576i/480i
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Večkanalni zvok PCM, zvok bitnega toka, zvok PCM
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Analogni vhod
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitalni vhod
20Hz~40kHz (±4dB)
70dB
60dB
(AUX)500mV
2,1-kanalni sistem zvočnikov
07
Splošno
Teža
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Razmerje signal/šum
Uporabna občutljivost
Skupne harmonične motnje
BD (plošča Blu-ray)
• Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10 MB/s, ni podprta.
• Družba Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
• Podatka o teži in merah sta približna.
• Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.
Slovenščina
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 63
63 |
2012-02-23 오후 2:33:46
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Če imate vprašanja ali komentarje v zvezi s Samsungovimi izdelki, se obrnite na
center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
` Europe
Albania
Austria
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Area
Montenegro
Belgium
Czech
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Contact Centre 
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države sistemi za ločeno zbiranje baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so navedeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za zaščito naravnih virov in prispevek k ponovni uporabi surovin baterije ločujte od drugih vrst odpadkov
in jih oddajte na lokalni zbirni točki za recikliranje baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in
elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, njegovih dodatkih ali v literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr.
polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.
Da bi preprečili škodljiv vpliv na okolje in človekovo zdravje zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov vas
prosimo, da te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov, jih odgovorno reciklirate in tako pripomorete k trajnostni
ponovni uporabi surovin.
Gospodinjski uporabniki se morajo obrniti na prodajalca, pri katerem so izdelek kupili, ali na lokalni organ, kjer lahko
dobijo podrobnosti o tem, kje in kako te elemente okolju varno reciklirati.
Poslovni uporabniki se morajo obrniti na svojega dobavitelja ter preveriti pogoje in določila nabavne pogodbe.
Tega izdelka in njegovih elektronskih dodatkov ne smete odvreči med komunalne odpadke.
AH68-02441N-00
HT-E5200_XU_SLV_0223.indd 64
2012-02-23 오후 2:33:47
Download PDF

advertising