Samsung | U70 | Samsung U70 Navodila

SyncMaster U70
Monitor LCD
Uporabniški priročnik
Varnostna navodila
Simboli
Opomba
Upoštevajte ta varnostna navodila, da zagotovite lastno varnost in preprečite poškodbo lastnine.
Pozorno preberite navodila in izdelek uporabljajte pravilno.
Opozorilo/pozor
Sicer lahko povzročite telesno poškodbo ali smrt.
Sicer lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
Namestitev
Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlago, s kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji ipd.,
se obrnite na pooblaščen servisni center.
Sicer se lahko monitor hudo poškoduje.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del spodnjega dela izdelka ne sme gledati iz omare oziroma s police.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Uporabite omaro ali polico, ki je dovolj velika za izdelek.
V bližini izdelka ne imejte vlažilnikov zraka ali kuhinjske mize.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Monitor previdno odložite.
•
Sicer se lahko poškoduje.
Pazite, da monitorja med premikanjem ne spustite.
•
Sicer lahko pride do poškodbe izdelka ali osebe, ki ga nosi.
Izdelka ne namestite tako nizko, da bi ga lahko dosegli otroci.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
Drugo
V izdelek ne vstavljajte (skozi vhodne in izhodne priključke itd.)
kovinskih predmetov, kot so jedilne paličice, kovanci, bucike in jekleni izdelki, ter vnetljivih predmetov, kot so vžigalice in papir.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Varnostna navodila
Monitor je visokonapetostni izdelek. Uporabniki ne smejo sami
razstavljati, popravljati ali spreminjati izdelka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara. Če je treba
izdelek popraviti, se obrnite na servisni center.
Uvod
Vsebina paketa
Opomba
Preverite, ali so monitorju priloženi naslednji predmeti.
Če kateri predmet manjka, se obrnite na trgovca.
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.
Vsebina embalaže
Monitor USB
Priročniki
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Navodila za uporabo
(ni na voljo povsod)
Kabli
Kabel USB
Drugo
Čistilna krpa
Opomba
Čistilna krpa voljo samo za izdelke v črni barvi z visokim sijajem.
Uvod
Monitor
Spredaj
S tem gumbom zmanjšate svetlost zaslona 7-palčnega monitorja USB. Indikator LED utripa, če svetlost zaslona nastavite na minimum in ko končate
s prilagajanjem svetlosti zaslona.
S tem gumbom povečate svetlost zaslona 7-palčnega monitorja USB. Indikator LED utripa, če svetlost zaslona nastavite na maksimum in ko
končate s prilagajanjem svetlosti zaslona.
Gumb Napajanje [
]/indikator napajanja
Gumb za napajanje pritisnite za vklop ali izklop 7-palčnega monitorja USB.
Pri normalnem delovanju je indikator napajanja moder.
•
Pred uporabo dodatnega 7-palčnega monitorja USB aktivirajte funkcijo
za preprečevanje zakasnele slike.
•
Aktiviranje funkcije
Izklopite monitor USB in pet (5) sekund držite pritisnjen gumb za napajanje. Znova se znova vklopi; program za preprečevanje zakasnele
slike se aktivira, pri čemer dvakrat utripne indikator LED.
•
Deaktiviranje funkcije
Izklopite monitor USB in pet (5) sekund držite pritisnjen gumb za napajanje. Znova se vklopi; program za preprečevanje zakasnele slike se
deaktivira, pri čemer enkrat utripne indikator LED.
•
Kaj je funkcija za preprečevanje zakasnele slike?
Če dodatni monitor USB uporabljate tako, da je na zaslonu dolgo časa
ista slika, lahko nastane zakasnela slika. Funkcija za preprečevanje
zakasnele slike odpravlja zakasnele slike na plošči s tem, da se dodatni
monitor USB vsakih trideset (30) minut samodejno vklopi in izklopi za
kratek čas (pribl. 0,1 sekunde).
Uvod
Zadaj
Opomba
Konfiguracija na hrbtni strani izdelka se lahko med posameznimi izdelki razlikuje.
S kablom USB povežite priključek
na
monitorju USB in priključek za USB na računalniku.
Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta
uporablja na javnem mestu. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. Videz in način
zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za pravilno uporabo si
oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici
Kensington. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
Opomba
Kje je nameščena ključavnica Kensington, je
odvisno od modela.
Uporaba
proti kraji
1.
ključavnice
Kensington
Napravo za zaklepanje vstavite v režo
Kensington na monitorju (
rnite v smeri zaklepanja (
) in jo ob).
Uvod
2.
Priključite kabel ključavnice Kensington.
3.
Ključavnico Kensington pritrdite na mizo
ali težak nepremičen predmet.
Povezave
Priključitev monitorja USB
•
Sistemske zahteve
Procesor: 1,73 GHz ali zmogljivejši
Operacijski sistem: Windows XP Service Pack2 ali novejša različica.
RAM: 512 MB pomnilnika RAM ali več
USB: 1.1 ali novejša različica (priporočen je USB 2.0)
1.
S kablom USB povežite priključek
nalniku.
na monitorju USB in priključek za USB na raču-
Opomba
Ker se naprava napaja prek vrat USB, se uporablja dvoje (2) vrat USB.
Za več informacij o namestitvi gonilnika in uporabi monitorja USB si oglejte Namestitev gonilnika 7-palčnega monitorja USB.
Povezave
1.
Stojala za dodatni monitor USB ne prilagajajte preveč na silo. Stojalo lahko poči.
2.
Preden začnete uporabljati 7-palčni monitor USB, ustrezno prilagodite kot njegovega
stojala.
S tem lahko spremenite težišče izdelka, zaradi česar lahko izdelek pade in tako lahko
pride do poškodb izdelka ali nepravilnega delovanja.
Uporaba programske opreme
Namestitev gonilnika 7-palčnega monitorja USB
•
Sistemske zahteve
Procesor: 1,73 GHz ali zmogljivejši
Operacijski sistem: Windows XP Service Pack2 ali novejša različica.
RAM: 512 MB pomnilnika RAM ali več
USB: 1.1 ali novejša različica (priporočen je USB 2.0)
Namestitev monitorja USB
•
Ko se računalnik zažene, priključite kabel USB in začnite z namestitvijo.
•
Nastavitveni program se namesšča približno eno monuto. Če medtem ko
je zagnan nastavitveni program izklopite napajanje ali odtsrnite kabel
USB, lahko pride do napake v računalniku ali operacijskem sistemu Windows.
•
Optimalna ločljivost za ta monitor USB je 800 x 480.
1.
Vstavite CD v pogon CD-ROM. Kliknite "USB Monitor Driver"
2.
Kliknite "I Accept".
3.
Pojavi se okno poteka, kot je prikazano na spodnji sliki.
4.
Če monitor USB povežete z računalnikom, ga ta prepozna in prikaže se čarovnik 'Found
New Hardware' (Najdena nova strojna oprema), kot je prikazano na spodnji sliki.
Uporaba programske opreme
Ko je nastavitev končana, se v sistemski vrstici na dnu zaslona monitorja ustvari ikona
monitorja in prikažejo se informacije o nameščenem monitorju USB.
5.
Po končani namestitvi konfigurirajte naslednje nastavitve za uporabo več monitorjev.
1.
Z desno miškino tipko kliknite “Windows Desktop (namizje Windows)” in na prikazanem
meniju izberite “Properties (Lastnosti)”. Prikaže se okno “Display Properties (Lastnosti
zaslona)”.
2.
Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve). Prikaže se seznam priključenih USB-monitorjev.
3.
Monitorje, prikazane v oknu 'Display Properties' (Lastnosti zaslona), razporedite v
vrstnem redu, v katerem se uporabljajo.
Uporaba programske opreme
4.
Nato kliknite gumb ""OK" (V redu).
Konfiguriranje informacij zaslona 7-palčnega monitorja USB
1.
Ko je nastavitev gonilnika za monitor USB končana, se v sistemski vrstici na dnu zaslona
monitorja ustvari ikona monitorja.
2.
Kliknite ikono monitorja, da prikažete seznam povezanih monitorjev USB. Izberite monitor, za katerega želite konfigurirati nastavitve zaslona. Konfigurirate lahko te nastavitve
monitorja: "Screen Resolution", "Color Quality" in "Screen Rotation".
Pregled konfiguracije
Po namestitvi lahko preverite konfiguracijo tako, da sledite tem korakom.
1.
Z desnim miškinim gumbom kliknite "My computer" (Moja računalnik) in izberite "Properties" (Lastnosti) - "System Properties" (Sistem – lastnosti) - jeziček "Hardware" (Strojna) oprema.
2.
Kliknite ‘Device Manager (Upravitelj naprav)’.
Uporaba programske opreme
3.
Prikazal se bo seznam nameščenih naprav, kot je prikazano na spodnji sliki.
- Nastavitve na začetnem zaslonu po namestitvi programa
•
Uporabite lahko način: Način razširitve
•
Položaj načina: Desno od primarnega zaslona
•
Sukanje načina: 0˚
Omejitve 7-palčnega monitorja USB
Podprti OS (operacijski sistemi)
•
Windows XP
- Service Pack 1 in starejše različice: Ni podprto
- Service Pack 2 in novejše različice: Podprto
•
Windows 2000
- Service Pack 1 in starejše različice: Ni podprto
- Service Pack 2 in novejše različice: Podprto
•
Windows Server 2003: Ni podprto
Uporaba programske opreme
•
Windows Vista: podprt
Če želite preveriti informacije o operacijskem sistemu vašega računalnika, z desnim gumbom
miške kliknite ‘My Computer (Moj računalnik)’ na ‘Windows Desktop (namizju Windows)’ in
v prikazanem meniju izberite ‘Properties (Lastnosti)’. Oglejte si informacije na zavihku ‘General (Splošno)’ v oknu ‘Computer Properties (Lastnosti računalnika)’.
1.
Ker je ta USB-monitor prepoznan kot USB-naprava, se DOS-zaslon, ki se pojavi za
splošne monitorje med zagonom PC-ja, ne prikaže.
2.
USB-monitorja ni mogoče uporabljati s programsko opremo, ki uporablja 3D-strojno
pospeševanje.
– Real Player (Razširitveni način ni podprt.)
- Za večino 3D-iger.
- Programi, ki se izvajajo na osnovi Direct X
3.
Podprti filmski programi
- Power DVD
- Win DVD(Različica 5 ali novejša.)
- Windows Media Player (Podprte so različica 10 in novejše.)
- VLC
4.
Ta monitor ne podpira programa MagicTune.
- Funkcija MagicRotation morda ne bo delovala pravilno.
- Če je na PC-ju nameščen program MagicTune, morda ne bo združljiv z monitorjem.
5.
USB-monitor morda ne bo deloval pravilno z USB 1.0.
6.
Če grafična kartica računalnika ne podpira WDDM, razširjeni način morda ni na voljo v
operacijskem sistemu Windows Vista.
(Primer.) Nekatere različice Matrox Card
Odpravljanje težav
Kontrolni seznam
Opomba
Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite
sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se
obrnite na trgovca.
Na zaslonu ni slike. Monitorja ni mogoče vklopiti.
Q:
Preverite, ali je kabel USB pravilno priključen. Preverite, ali je nameščen gonilnik za
USB.
A:
Monitor USB je prepoznan kot splošna naprava USB na računalniku. Če večkrat na
kratko vklopite in izklopite monitor, lahko pride do težave z napravo USB. Oglejte si
razdelek za odpravljanje težav z napravo USB na Microsoftovem spletnem mestu s
podporo za stranke.
1.
Z desnim miškinim gumbom kliknite ‘My Computer’(Moja računalnik) in kliknite
‘Properties’(Lastnosti).
2.
Prikaže se Upravitelj naprav.
3.
V meniju “Action” (Dejanje) kliknite “Scan for hardware changes” (Poišči spremembe strojne opreme). Ponovno zaženite PC.
Zaslon USB-monitorja zamrzne.
Q:
V oknu ‘Hardware acceleration (Lastnosti zaslona)’ USB-monitorja preverite nastavitev
‘Display Properties (Strojno pospeševanje)’.
A:
Vrednost ‘Hardware acceleration (Strojno pospeševanje)’ nastavite na ‘Full (Največje)’.
Za dodatne informacije o konfiguriranju nastavitev kliknite tukaj.
1.
Z desnim miškinim gumbom kliknite ‘Windows Desktop (namizje Windows)’ in nato
‘Properties (Lastnosti)’.
2.
Prikaže se okno “Display Properties (Lastnosti zaslona)”.
Izberite zavihek “Settings (Nastavitve)” in kliknite “Advanced (Dodatno)”.
3.
Če je prikazano okno “Properties (Lastnosti)” za vaš monitor, izberite zavihek
“Troubleshoot (Odpravljanje težav)”. Drsnik ‘Hardware acceleration (Strojno pospeševanje)’ pomaknite na ‘Full (Največje)’.
USB-monitor je povezan, toda zaslon je prazen.
Q:
Se ob povezavi USB-monitorja zažene program za samodejno namestitev?
A:
Namesite "USB Monitor Driver" (Gonilnik monitorja USB), ki je na priloženem CD-ju.
Za več informacij o nameščanju gonilnika si oglejte "Installing and Using the Software" (Namestitev in uporaba programske opreme).
Odpravljanje težav
Monitor USB sem povezal, vendar se ne zažene ...
Q:
Pri računalniku One-Board Type (Z eno ploščo), ki ima matično ploščo z naborom vezij
i815, spremenite možnost Legacy USB support (Podpora starejših USB-jev) v meniju
nastavitve BIOS-a na [Disabled ] (Onemogočeno) in znova zaženite računalnik.
A:
(Primer) Phoenix BIOS
Ko vklopite računalnik, se na dnu zaslona prikaže sporočilo “Press F2 to enter SETUP”.
Pritisnite [F2] za prikaz menija nastavitve BIOS-a.
A:
- Konfiguriranje nastavitev
Nastavite element Advanced (Dodatno) -> Peripheral Configuration (Integrated Peripherals) (Konfiguracija zunanjih naprav (Vgrajene zunanje naprave)) -> Legacy USB
Support (Podpora starejših USB-jev) na [Enabled] (Omogočeno). Shranite nastavitve
in znova zaženite računalnik.
A:
- Način odprtja zaslona za nastavitev BIOS-a se lahko razlikuje glede na proizvajalca
BIOS-a. Oglejte si uporabniški priročnik računalnika.
Za več informacij obiščite Microsoftovo spletno mesto.
Vprašanja in odgovori
Q:
Kako kloniram ali razširim način zaslona?
A:
Odprite okno “Display Properties” (Lastnosti zaslona) in izberite zavihek “Settings” (Nastavitve).
Q:
Kako v celoti odstranim “Program za namestitev USB-monitorja”?
A:
Na ‘Control Panel (Nadzorni plošči)’ kliknite ‘Add/Remove Programs (Dodaj/odstrani
programe)’. Prikaže se seznam ‘currently installed programs (Trenutno nameščeni programi)’.
Na seznamu izberite ‘Samsung UbiSync Monitor’ in kliknite ‘Remove (Odstrani)’.
Q:
Zaslon USB-monitorja je večji od dejanskega monitorja.
A:
Če ima primarni monitor visoko ločljivost, se zasloni v načinu kloniranja razširijo prek
priporočene ločljivosti (USB-monitor).
Q:
Zaslon USB-monitorja je manjši od dejanskega monitorja. Zaslon je na sredini monitorja.
A:
Če ima primarni monitor visoko ločljivost, so zasloni v načinu kloniranja manjši od priporočene ločljivosti (USB-monitor).
Q:
USB-monitor sem izključil/a ali izklopil/a, vendar so v PC-ju v oknu Lastnosti zaslona
še vedno prikazani stari podatki o monitorju.
A:
Pri deaktiviranih USB-monitorjih je napajanje le-teh izklopljeno ali pa so izključeni njihovi USB-kabli. Če želite odstraniti te informacije, odstranite program 'Samsung Ubisync Monitor' iz možnosti ‘Add/Remove Programs (Dodaj/Odstrani programe)’ v
‘Control Panel (Nadzorni plošči)’.
Če odstranite program, ne boste mogli uporabljati vseh priključenih USB-monitorjev.
Če želite znova uporabiti USB-monitor, znova nastavite namestitveni program.
Odpravljanje težav
Q:
V načinu kloniranja so ikone in fotografije pokvarjene ali nazobčane (USB-monitor).
A:
Do tega pride, ker Windows ne pošlje informacij o posodobitvi zaslona načinu kloniranja, če je na enem od PC-jev aktiviran način razširitve.
Priporočamo, da monitor uporabljate v načinu razširitve.
Opomba
Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite
sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se
obrnite na trgovca.
Specifikacije
Splošno
Splošno
Ime modela
SyncMaster U70
Plošča LCD
Velikost
Diagonala 7 palca (17 cm)
Območje prikaza
152,4 mm (V) x 91,4 mm (N)
Razmik med slikovni- 0,1905 mm (V) x 0,1905 mm (N)
mi pikami
Sinhronizacija
Vodoravno
30 ~ 35 kHz
Navpično
59 ~ 62 Hz
Barve zaslona
16,7 M
Ločljivost
Optimalna ločljivost
800x480@60Hz
Največja ločljivost
800x480@60Hz
Vhodni signal, zaključen
Vmesnik USB (združljiv digitalni RGB)
Oblika zapisa USB
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)
Največja frekvenca
40 MHz (način USB)
Napajanje
DC 5V (napajanje prek USB) (+/- 10 %)
Signalni kabel
Kabel USB (1 gor do 2 dol), odstranljiv
Mere (Š x V x G)/teža (enostavno stojalo)
184,0 x 124,0 x 43,6 mm/0,37kg
Opomba
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Specifikacije
Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)
Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih
in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih. (Oprema
razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)
Prednastavljeni časovni načini
Če je iz računalnik preneseni signal enak naslednjim prednastavljenim časovnim načinom,
se zaslon samodejno prilagodi. Če pa je signal drugačen, lahko zaslon postane prazen,
medtem ko je indikator LED vklopljen. Oglejte si priročnik za video kartico in prilagodite zaslon, kot je navedeno v nadaljevanju.
Način zaslona
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna
ura (MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM, 800 x 480
29,738
59,476
29,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno
povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel, inverzno število vodoravnega cikla pa
vodoravna frekvenca. Enota: kHz
Navpična frekvenca
Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon ponoviti isto
sliko mnogokrat na sekundo, da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz
Informacije
INFORMACIJE O IZDELKU (brez zadrževanja slike)
Pri monitorjih in TV-jih LCD se lahko pri prehodu z ene slike na drugo, posebno po dolgem
prikazovanju statične slike, pojavi zadrževanje slike.
V teh navodilih je predstavljeno, kako pravilno uporabljati izdelke LCD, da jih zaščitite pred
zadrževanjem slike.
Garancija
Garancija ne vključuje škode, ki jo povzroči zadrževanje slike.
Garancija ne vključuje poškodb zaradi vžgane slike.
Kaj je zadrževanje slike?
Med normalnim delovanjem plošče LCD ne pride do zadrževanja slike. Če pa je
dolgo prikazana ista slika, pride med elektrodama, ki obdajata tekoče kristale, do
rahle razlike v električnem naboju. To lahko povzroči, da se električni kristali naberejo na določenih območjih zaslona. Zato se po prehodu na novo sliko videa
ohrani prejšnja slika. Vsi izdelki z zasloni, vključno z zasloni LCD, so podvrženi
zadrževanju slike. To ni okvara izdelka.
Sledite spodnjim nasvetom, da zaslon LCD zaščitite pred zadrževanjem slike.
Izklop napajanja, ohranjevalnik zaslona in varčevanje z energijo
(Primer.)
•
•
Če uporabljate nepremične vzorce, izklopite napajanje.
•
Po 20-urni uporabi izklopite napajanje za 4 uri.
•
Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri.
Po možnosti uporabite ohranjevalnik zaslona.
•
•
Priporočamo ohranjevalnik zaslona v eni barvi ali premikajočo se sliko.
Nastavite izklop monitorja s shemo napajanja zaslona računalnika.
Predlogi za nekatere načine uporabe
(Primer.) Letališča, prometne postaje, borze, banke, nadzorni sistemi: priporočamo, da izvedete nastavitev programa sistema zaslona tako:
Cikel prikaza informacij skupaj z logotipom ali premikajočo se sliko.
(Primer.) Cikel: Eno uro prikazujte informacije, nato naj bo 1 minuto prikazan logotip
ali premikajoča se slika.
Redno spreminjajte barve (uporabite 2 različni barvi).
(Primer.) Na 30 minut zamenjajte barve, pri čemer uporabite 2 barvi.
Informacije
Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se zelo
razlikuje.
Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.
•
Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črno-bela, siva).
(Primer.)
•
Priporočene nastavitve: svetle barve, katerih svetlost se ne razlikuje dosti.
•
Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut.
(Primer.)
•
Na 30 minut spremenite znake s premikanjem.
(Primer.)
Najboljši način za preprečevanje zadrževanja slike je, da računalnik ali sistem
nastavite tako, da ko ga ne uporabljate, izvaja program ohranjevalnika zaslona.
Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če zaslon LCD uporabljate v normalnih
okoliščinah.
Informacije
Kot normalne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če
zaslon LCD uporabljate dlje časa z istim vzorcem (več kot 12 ur), lahko pride do
majhne razlike v napetosti med elektrodama, ki omogočata delovanje tekočih kristalov v slikovnih pikah. Razlika v napetosti narašča s časom narašča, zaradi česar
se tekoči kristali zaustavijo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca lahko vidi
prejšnja slika.
To se prepreči z zmanjšanjem razlike napetosti.
II.
Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2, okvara slikovnih pik, razred
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
Opomba
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč
strankam SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latBAGO
in
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/at
€ 0.07/min)
Dodatek
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG
(800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.de
(7267864, € 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com/nl
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678) http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/no
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808
(7267864)
20-SAMSUNG http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com/es
678)
SWEDEN
075-SAMSUNG(726 78 64)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/se
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
http://www.samsung.ru
Dodatek
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com/nz
786)
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Dodatek
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji
pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel
USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o
tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju
prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in
preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju
ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Pravna obvestila
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršna koli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je
strogo prepovedana
Družba Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovorna za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.
Samsung je registrirana blagovna znamka družbe Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows and Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Miscrosoft Corporation;
VESA, DPM in DDC so zaščitene blagovne znamke združenja Video Electronics Standard
Association; ime in logotip ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki Agencije za
varstvo okolja (EPA) ZDA. Vsa druga imena izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.
Download PDF

advertising