Samsung | 570DX | Samsung 570DX Vodnik za hiter začetek

LCD MONITOR
quick start guide
570DX
ii
Izbira jezika
Prva stran
Model
SyncMaster 570DX
Varnostna navodila
Uvod
Vsebina paketa
Monitor
Mehanski načrt
Priključki
Uporaba programske
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo
opreme
brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.
Nastavitev monitorja
Uvod
Odpravljanje težav
Specifikacije
Vsebina paketa
Informacije
Dodatek
Opomba
• Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.
Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.
Opomba
• Izdelka ne postavljajte na tla.
Monitor
Priročnik
Kratka navodila za montažo
Garancijski list
Navodila za uporabo,
(Ni na voljo na vseh mestih)
programska oprema MDC
Kabel
D-sub kabel
Drugo
Prikljucni kabel
Daljinski upravljalnik
Baterije (AAA X 2)
MagicNet
(Ni na voljo na vseh mestih)
BNC v vtikač
adapterja RCA
Pokrov za režo
Podstavna noga
Vijak: 4EA
Zvočniki
DVI kabel
Na voljo loeeno
KOMPLET za stensko
namestitev
Kabel BNC
Monitor
Sprednja stran
1)
MENU
S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.
2)
Gumb za krmarjenje (gumb navzgor-navzdol)
Omogoča navpično premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v
meniju. V načinu TV izbira televizijske kanale.
3)
Gumb za regulacijo (gumb levo-desno)/gumb za nastavitev glasnosti
Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v
meniju. Prilagaja tudi glasnost.
4)
ENTER
Aktivira označeni element menija.
5)
SOURCE
Preklaplja iz načina PC v video način.
Preklapljanje med zaslonskimi načini:
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
6)
PIP
PIP Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).
Na zaslonu ni bilo mogoče prekriti več kot ene PIP, saj BNC in komponenta uporabljata isti priključek.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
• PC
AV / S-Video / Component / HDMI Način
• BNC
AV / S-Video / HDMI Način
• DVI
AV / S-Video / Component Način
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI Način
• Component
PC / DVI Način
• HDMI
PC / BNC Način
7)
Gumb Power
S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.
8)
Senzor za svetlost
Funkcija Senzor za svetlost s senzorjem za svetlost samodejno zazna svetlost okolja in ustrezno prilagodi
svetlost izdelka.
9)
Napajanje ndikator vkljucenosti
Napajanje ndikator vkljucenosti Lučka sveti zeleno ob normalnem delu in zabrli zeleno medtem, ko monitor
pripravlja nastavitve.
10) Senzor daljinskega upravljalnika
Usmerite daljinski upravljalnik proti točki na monitorju.
Opomba
• Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če želite varčevati z
energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali će ga dalj časa ne boste uporabljali.
Zadnja stran
Opomba
• Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte Priključitev kablov v poglavju Namestitev.
Konfiguracija hrbtnega dela monitorja se lahko razlikuje, odvisno od modela monitorja.
1)
POWER S/W ON [ | ] / OFF [O] (Stikalo za
vklop/izklop):
Vklop in izklop monitorja.
2)
POWER IN (Vrata za napajanje):
Napajalni kabel, priključi se v monitor in stensko
vtičnico.
3)
REMOTE OUT/IN
Žični daljinski upravljalnik lahko uporabite tako,
da ga priključite na monitor.
4)
RS232C OUT/IN (zaporedna VRATA
RS232C) :
Vrata programa MDC (Multiple Display Control)
5)
DVI / PC / HDMI IN [HDMI/PC/DVI/BNC
AUDIO IN] (Priključek za avdio povezavo
PC/DVI/BNC (vhod))
6)
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
S kablom HDMI povežite priključek HDMI na
hrbtni strani monitorja in priključek HDMI
naprave z digitalnim izhodom.
7)
DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Priključek
grafične kartice računalnika) :
Uporaba kabla D-Sub (15-pinski D-Sub) –
Način PC (analogni osebni računalnik)
8)
DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)]
(Priključek grafične kartice
računalnika) :
Uporaba kabla DVI (DVI-D do DVI-D) – Način
DVI (digitalni osebni računalnik)
9)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Priključek za komponentni avdio (vhod))
10) BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H,
V] (Priključek za BNC/komponento(izhod))
Povezava BNC (analogni osebni računalnik):
priključitev vrat R, G, B, H, V Povezava komponente: priključitev vrat PR, Y, PB
11) BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H,
V] (Priključek za BNC/komponento(vhod))
12) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Priključek za avdio
povezavo monitorja) (vhod)
13) AV OUT [VIDEO] (Priključek za VIDEO) :
Način AV (izhod)
14) AV IN [VIDEO] (Priključek za VIDEO) (vhod)
15) AV OUT [S-VIDEO] (Priključek za S-Video) :
Način S-Video (izhod)
16) AV IN [S-VIDEO](Priključek za S-Video)
(vhod)
17) EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Zvočnik
EXT (8 Ω))
18) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Priključek za avdio
povezavo monitorja) (izhod)
IZHOD ZA MONITOR: priključitev osebnega
računalnika, DVI, BNC
Opomba
• Število monitorjev, ki jih je mogoče povezati v zančno povezavo, se razlikuje, odvisno od okoliščin, kot so
npr. kabli, signalni vir, itd. Z uporabo kabla, pri katerem ni poslabšanja signalnega vira, je mogoče povezati
10 monitorjev.
19) Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja
za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem
mestu. (Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.)
Za dodatne informacije o uporabi naprave za
zaklep se obrnite na prodajalca.
Opomba
• Če želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Povezava monitorja.
Daljinski upravljalnik MagicNet
Opomba
• Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizijski sprejemnik ali druge elektronske naprave, ki
delujejo poleg monitorja.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Gumbi MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
ENTER/PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Gumbi navzgor-navzdol levo-desno
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
25.
26.
SRS
DUAL/MTS
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
1)
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.
2)
MAGICNET
Gumb za hitri zagon MagicNet-a.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
3)
MDC
Gumb za hitri zagon MDC
4)
LOCK
Ta gumb bo aktiviral ali deaktiviral vse funkcijske tipke na daljinskem upravljalniku in monitorju, razen
gumba za vklop in gumba LOCK.
5)
Gumbi MagicNet
Uporabljajte te gumbe za MagicNet.
• Abeceda/številke: Te gumbe uporabljajte za vnos naslova spletne strani.
• DEL: Uporabljajte kot vračalko.
• SYMBOL: Uporabljajte za vnos znakov. (.O_-)
• ENTER: Uporabljajte za vnašanje.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
6)
+100 -/-Pritisnite ta gumb, če želite izbirati kanale nad 100.
Če želite npr. Izbrati kanal 121, pritisnite »+100« in nato »2« in »1«.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
7)
VOL
Prilagaja glasnost.
8)
MUTE
Začasno prekine (utiša) avdio izhod.
Displayed on the lower left corner of the screen.
Avdio se obnovi, če pritisnete MUTE ali - VOL + v načinu Mute.
9)
TTX/MIX
TV kanali ponujajo pisne informacije v obliki teleteksta.
[Ta funkcija je na voljo samo v Evropi. ]
10)
MENU
S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.
ENTER
11)
Aktivira označeni element menija..
12)
P.MODE
Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.
AV / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.
( Dynamic
Standard
Movie
Custom )
PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo
gledate. Na razpolago so naslednji delovni načini: Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie. Vsak od
naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe. Enostavno lahko izberete eno od treh s
pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:
( Entertain
Internet
Text
Custom )
13) AUTO
Samodejno prilagaja prikaz na zaslonu.(PC)
Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.
14)
ENTER/PRE-CH
S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
15)
CH/P
V načinu TV izbira TV kanale.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
16)
SOURCE
Preklaplja iz načina PC v video način.
17)
INFO
Informacije o trenutni sliki se prikažejo v zgornjem levem kotu zaslona.
18)
EXIT
Omogoča izhod iz zaslonskega menija.
19) Gumbi navzgor-navzdol levo-desno
Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v
meniju.
20)
S.MODE
Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.
The Monitor has a built-in high fidelity stereo amplifier.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21) STILL
S pritiskom na ta gumb zamrznete sliko na zaslonu. Press it again to unfreeze.
22) FM RADIO
Za vklop/izklop FM Radio (FM-radio).
V načinu PC/DVI nastavi samo ZVOK na FM Radio.
Na področjih, kjer je signal slab, se lahko pri oddajanju FM RADIO slišijo šumi.
V splošnem načinu VIDEO VIR nastavi na FM RADIO in izklopi zaslon.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
23) P.SIZE
Zoom1, Zoom2 nista na voljo v 1080i (ali več kot 720 p) DTV.
24)
SRS
SRS TEXT (Besedilo SRS) je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-veekanalne vsebine preko
dveh zvoenikov. TruSurround proizvaja odlieen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli sistema z
dvema zvoenikoma, tudi preko notranjih zvoenikov televizorja.
25)
DUAL/MTS
DUALGlede na vrsto oddajanja je STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO
mogoče nastaviti z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku, medtem ko gledate televizijo.
MTSPreklaplja med MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.
Vrsta zvoka Način MTS/S
Mono
Mono
Privzeto
FM Stereo
Stereo
Mono ↔ Stereo Ročni preklop
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
26)
PIP
Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).
27)
SOURCE
Izbere video vir.
28) SWAP
Zamenjava vsebine PIP in glavne slike.
Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu in slika glavnega zaslona se bo pojavila v oknu PIP.
29)
SIZE
Lahko določate velikost slike.
30)
REW
Previjanje nazaj
31)
STOP
Stop
32)
PLAY / PAUSE
Play / Pause
33)
FF
Previjanje naprej
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved
Izbira jezika
Prva stran
Model
SyncMaster 570DX
Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Namestitev podstavka
Priključitev monitorja
Uporaba programske
opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo
brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.
Priključki
Namestitev podstavka
Informacije
Dodatek
Opomba
• Uporabite le priložene vijake.
Pozor
Podjetje Samsung Electronics ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi uporabe drugega podstavka.
Namestitev nastavka za podstavek
Levi
Desni
nastavek
nastavek
Pozor
Namestite etiketo “CAUTION” na hrbtno
stran.
1)
Za zaščito izdelka je dodatno priložen pokrov za luknjo. Ta ščiti luknjo na dnu monitorja, kamor vstavite
podstavek. Če namestite stenski nosilec za monitor, vstavite pokrov za luknjo.
2)
Vstavite ga v luknjo na dnu monitorja. V označeno mesto vstavite vijak, ki je priložen pokrovu za luknjo, in
ga trdno privijte.
Pozor
Ločljivost je odvisna od modela izdelka. Za informacije o optimalni ločljivosti si oglejte uporabniški priročnik.
Priključitev monitorja
Napajalni kabel z ozemljitvijo
V primeru okvare lahko ozemljitveni vod povzroči električni šok. Make sure to wire the earth lead in an
approprite manner, before plug-in the AC power. Pred odstranjevanjem ozemljitvenega voda pa
izdelek izklopite z enosmernega toka.
Opomba
• DVD predvajalnike, videorekorderje in videokamere ter računalnik. Za podrobnejše informacije o
priključevanju AV vhodnih naprav si oglejte Uporabniške nastavitve poglavju Prilagajanje monitorja.
Povezovanje z računalnikom
1)
Napajalni kabel monitorja vključite v napajalno vtičnico na hrbtni strani monitorja.
Vklopite stikalo za napajanje.
2)
Obstajajo trije načini priključitve D-sub na monitor.
Izberite enega od naslednjih:
2-1)
Uporaba D-sub (analognega) konektorja grafične kartice.
Prikljuèite D-sub na 15-pinska vrata RGB port na zadnji strani monitorja in 15-pinska vrata Dsub na raèunalniku.
2-2)
Uporaba DVI (digitalnega) konektorja grafične kartice.
Prikljuèite kabel DVI na vrata DVI (HDCP) na zadnji strani monitorja in vrata DVI na raèunalniku.
2-3)
Uporaba BNC (analognega) konektorja grafične kartice.
Prikljuèite kabel BNC na vrata BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V na zadnji strani monitorja in
15-pinska vrata D-sub na raèunalniku.
3)
Avdio kabel monitorja priključite v avdio vrata na hrbtni strani računalnika.
Opomba
• Vključite računalnik in monitor.
Opomba
• Kabel DVI ali BNC je izbiren.
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center podjetja Samsung Electronics.
Povezovanje z videorekorderjem
1)
AV vhodne naprave, kot so videorekorderji ali videokamere, so priključene na AV IN [VIDEO] ali AV IN [SVIDEO] monitorja s kablom S-VHS ali BNC.
2)
Avdio vtiče (L) in (R) videorekorderja ali videokamere priključite na AV IN [L-AUDIO-R] z avdio kabli.
Opomba
• Izberite AV ali S-Video, ki je povezan z videorekorderjem ali videokamero s pomočjo gumba Source (Vir)
na sprednjem delu monitorja ali na daljinskem upravljalniku.
• Nato zaženite videorekorder ali videokamero z vstavljeno kaseto.
Opomba
• Kabel S-VHS ali BNC je izbiren.
Povezovanje z DVD predvajalnikom
1)
S kompletom avdio kablov povežite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitorju in vtičnice AUDIO
OUT na DVD predvajalniku.
2)
S kablom Component povežite BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB na monitorju in vtičnice PR, Y,
PB na DVD predvajalniku.
Opomba
• Izberite Component, ki je povezan z DVD predvajalnikom s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem
delu monitorja ali daljinskem upravljalniku.
• Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljeno DVD ploščo.
Opomba
• Kabel Component je izbiren.
Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo DVD predvajalnika.
Povezovanje z videokamero
1)
Na videokameri poiščite A/V izhodne vtičnice. Običajno se nahajajo na strani ali na hrbtnem delu
videokamere.
S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUDIO OUTPUT na videokameri in AV AUDIO IN [L-AUDIOR] na monitorju.
2)
Z video kablom povežite vtičnico VIDEO OUTPUT na videokameri in AV IN [VIDEO] na monitorju.
Opomba
• Izberite AV, ki je povezan z videokamero s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali
daljinskem upravljalniku.
• Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.
Opomba
• Prikazani avdio-video kabli so običajno priloženi videokameri.
(V nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z elektroniko.)
Če vaša videokamera podpira stereo zvok, morate priključiti dva kabla.
Povezovanje z DTV sprejemnikom
Opomba
• Povezave standardnega sprejemnika so prikazane spodaj.
1)
S kablom Component povežite BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB na monitorju in vtičnice PR, Y,
PB na sprejemniku.
2)
S kompletom avdio kablov povežite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitorju in vtičnice AUDIO
OUT na sprejemniku.
Opomba
• Izberite Component, ki je povezan z DTV sprejemnikom s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu
monitorja ali na daljinskem upravljalniku.
Opomba
• Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo sprejemnika.
Priključitev zvočnikov
Opomba
• Zvočnik in monitor pritrdite z vijaki.
* Zvočniški komplet namestite brez stojala za zvočnik.
Opomba
• Povežite kabel za povezavo zvočnika med vtičnico za povezavo zvočnikov na hrbtni strani monitorja in
vtičnico na hrbtni strani zvočnika.
Opomba
• Ko je monitor povezan z zvočnikom, ga med prestavljanjem ne držite za zvočnik.
To bi lahko poškodovalo nosilec za povezavo zvočnika in monitorja.
Povezovanje z avdio sistemom
Opomba
• S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUX L, R na AVDIO SISTEMU in MONITOR IN [L-AUDIO-R]
na monitorju.
Povezovanje z žičnim daljinskim upravljalnikom
Opomba
• Monitor lahko upravljate tako, da mu dovolite sprejemanje signalov daljinskega upravljalnika iz drugih
naprav prek priključka REMOTE OUT.
• Napravo lahko upravljate tako, da ji dovolite sprejemanje signalov daljinskega upravljalnika iz drugih
naprav prek priključka REMOTE IN.
Opomba
• Omejitve: Na voljo samo, če druge naprave podpirajo V/I-priključke za žični daljinski upravljalnik.
Connecting HDMI
Opomba
• Input devices such as digital DVD are connected to the HDMI IN terminal of the monitor using the HDMI
cable.
Opomba
• You cannot connect a PC to the HDMI IN terminal.
Connecting Using a DVI to HDMI Cable
1)
Connect the DVI output terminal of a digital output device to the HDMI IN terminal of the monitor using a
DVI to HDMI cable.
2)
Connect the red and white jacks of an RCA to stereo (for PC) cable to the same colored audio output
terminals of the digital output device, and connect the opposite jack to the HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN
terminal of the monitor.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved
Izbira jezika
Prva stran
Model
SyncMaster 570DX
Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske
opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije
samotestiranja
Preverjanje nastavitev
Vprašanja in odgovori
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo
brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samotestiranja
Specifikacije
Informacije
Dodatek
Opomba
• Preden pokličete servis, sami preverite spodaj navedene elemente. Če težav ne morete rešiti sami,
pokličite servis.
Preverjanje funkcije samotestiranja
Monitor omogoča funkcijo samotestiranja, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno.
1)
Izključite računalnik in monitor.
2)
Izključite video kabel iz zadnjega dela računalnika.
3)
Vklopite monitor.
Vključite monitor Ko monitor normalno deluje, a ne zazna video signala, se na črnem ozadju prikaže spodaj
prikazana slika (»Check Signal Cable«): V načinu Self-Test ostane indikator LED zelene barve in slika se
premika po zaslonu.
4)
Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.
Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in
sistem računalnika; monitor deluje pravilno.
Not Optimum Mode
Zaslon lahko gledate celo v ločljivosti, večji od 1920 x 1080. Eno minuto bo prikazano naslednje sporočilo; med
tem časom lahko spremenite ločljivost zaslona ali ostanete v trenutnem načinu. Če je hitrost osveževanja višja
od 85 Hz, boste videli črn zaslon, ker monitor ne podpira več kot 85 Hz.
Opomba
• Če želite izvedeti, kakšne ločljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v Specifikacije >
Prednastavljeni časovni načini.
Vzdrževanje in čiščenje
1)
Vzdrževanje ohišja monitorja.
Najprej izklopite napajalni kabel in nato ohišje očistite z mehko krpo.
•
Ne uporabljajte benzena, razredčil ali drugih vnetljivih snovi ali
vlažne krpe.
•
Da bi preprečili poškodbe zaslona, priporočamo uporabo posebnega
čistilnega sredstva Samsung.
2)
Vzdrževanje ploščatega zaslona monitorja Nežno ga očistite z mehko bombažno krpo.
Gladko čistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).
•
Nikoli ne uporabljajte acetona, benzena ali razredčila.
(Ta sredstva lahko poškodujejo ali spremenijo površino zaslona.)
•
Pri poškodbah, ki jih povzro?i uporabnik, mora stroške popravila in
druge s tem povezane stroške kriti uporabnik sam.
Simptomi in priporočeni ukrepi
Opomba
• Monitor ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Če imate težave z računalnikom ali video
kartico, lahko monitor postane temen, pride do nepravilnosti, poslabšanja kakovosti barv ali pa ne podpira
video načina in podobno. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali
svojega prodajalca.
1)
Preverite, ali sta kabla pravilno priključena na računalnik.
2)
Preverite, ali računalnik pri zagonu zapiska več kot trikrat.
(V tem primeru je potreben servis matične plošče računalnika.)
3)
Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali ste namestili gonilnik kartice (video)
in gonilnik monitorja.
4)
Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 50 Hz ~ 85 Hz.
(Ko uporabljate največjo ločljivost, frekvenca osveževanja ne sme presegati 60 Hz.)
5)
Če imate pri namestitvi gonilnika kartice (video), zaženite računalnik v varnem načinu, na Nadzorni plošči,
Sistem, Skrbnik naprav, odstranite grafično kartico, nato pa ponovno zaženite računalnik in ponovno
namestite gonilnik kartice (video).
Preverjanje nastavitev
Opomba
• V tej tabeli so naštete morebitne težave in njihove rešitve. Preden pokličete servis, preglejte informacije v
tem delu in preverite, ali težavo lahko odpravite sami. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko v
delu z informacijami ali se obrnite na svojega prodajalca.
Težave v zvezi z namestitvijo (PC)
Opomba
• Naštete so težave v zvezi z namestitvijo monitorja in rešitve zanje.
Težave
Slika na zaslonu monitorja migeta
Rešitev
z Preverite, ali je kabel za video signal varno in tesno priključen
na računalnik in monitor.
(Glejte Priključitev računalnika)
Težave v zvezi z zaslonom
Opomba
• Naštete so težave v zvezi z zaslonom monitorja in rešitve zanje.
Težave
Zaslon je temen in indikator
napajanja ne sveti.
Rešitev
z Poskrbite, da je napajalni kabel dobro priključen in da je monitor
LCD vklopljen.
(Glejte Priključitev monitorja)
Sporočilo »Check Signal Cable«
z Poskrbite, da je signalni kabel dobro priključen na računalnik ali
video naprave.
(Glejte Priključitev monitorja)
z Poskrbite, da je računalnik ali video naprava vklopljena.
Sporočilo »Not Optimum Mode«
z Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.
z Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni
časovni načini.
Slika se premika navpično.
z Preverite, ali je signalni kabel dobro priključen.
Ponovno ga priključite.
(Glejte Priključitev računalnika)
Slika je nejasna. Slika je
z Zaženite nastavljanje frekvence Coarse in Fine.
zamegljena.
z Ponovno ga vklopite, ko odstranite vse dodatke
(video kabel, itd.)
z Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.
Slika je nestabilna in miglja.
Slika je motna.
Slika je presvetla ali pretemna
z Preverite, ali nastavitve ločljivosti in frekvence za video kartico
računalnika ustrezajo vrednostim, ki jih podpira monitor.
Če ne ustrezajo, jih ponastavite na vrednosti, ki jih najdete v
delu Informacije Prednastavljeni časovni načini.
z Prilagodite nastavitvi Brightness in Contrast.
(Glejte Brightness, Contrast)
Barva je nestalna.
Barvna slika je popačena in
vsebuje sence.
z Nastavite barvo tako, da uporabite funkcijo Custom v meniju
OSD za nastavitev barve.
Bela barva je slabe kakovosti.
Indikator napajanja utripa zeleno.
z Monitor shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik.
Zaslon je temen in indikator
napajanja sveti zeleno ali utripa
z Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe.
vsake pol sekunde ali vsako
z Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici
sekundo.
Slike ni in zaslon utripa.
z Če se po pritisku gumba MENU na zaslonu prikaže sporočilo
»TEST GOOD«, preglejte kabel, ki povezuje monitor in
računalnik, ter preverite ali je pravilno priključen.
Težave v zvezi z zaslonom
Opomba
• Spodaj so naštete težave v zvezi z zvočnimi signali in rešitve zanje.
Težave
Rešitev
Ni zvoka
z Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na
monitorju in avdio izhodna vrata na zvočni kartici.
(Glejte Priključitev monitorja)
z Preverite glasnost.
Jakost zvoka je prenizka.
z Preverite glasnost.
z Če je glasnost po nastavitvi kontrole na maksimum še vedno
prenizka, preverite kontrolo glasnosti na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Razločljivost zvoka je previsoka ali
prenizka.
z Prilagodite nastavitvi Visoki toni in Nizki toni.
Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom
Opomba
• Naštete so težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom in rešitve zanje.
Težave
Rešitev
Tipke na daljinskem upravljalniku
z Preverite polarnost baterij (+/-).
ne delujejo.
z Preverite, ali so baterije prazne.
z Preverite, ali je naprava vklopljena.
z Preverite, ali je kabel dobro priključen.
z Preverite, ali je v bližini prižgana posebna fluorescentna ali
neonska luč.
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Odgovor
Kako lahko spremenim frekvenco? Frekvenco lahko spremenite s ponovno konfiguracijo video kartice.
Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije
uporabljanega gonilnika. (Za podrobnosti si oglejte priročnik za
računalnik ali video kartico.)
Kako lahko nastavim ločljivost?
z Windows XP:
Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča),
Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz),
Settings (nastavitve).
z Windows ME/2000:
Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Display
(prikaz), Settings (nastavitve).
Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za
z Windows XP:
varčevanje energije (Power
Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča),
Saving)?
Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz),
Settings (nastavitve).
Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona
(Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik).
z Windows ME/2000:
Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Display
(prikaz), Settings (nastavitve).
Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona
(Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik).
Kako lahko čistim ohišje/LCD
Izključite napajalni kabel ter očistite monitor z mehko krpo in s
ekran?
čistilnim sredstvom ali z navadno vodo.
Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite-voda ne
sme priti v notranjost monitorja.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved
Download PDF

advertising