Samsung | XL30 | Samsung XL30 Vodnik za hiter začetek

LCD MONITOR
quick start guide
SyncMaster XL30
ii
Model
SyncMaster XL30
Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.
Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.
Pakiranje
Brez stojala
S stojalom
(Monitor in Premično stojalo)
Priročnik
Kratka navodila za
montažo
Garancijski list
DVI kabel (opcija)
Priključni kabel
Kabel
Navodila za uporabnike
Pogonski sklop monitorja
Naprodaj posebej
USB-kabel
(vrsta A-B)
Ostalo
Kalibrator
Več informacij o uporabi kalibratorja si
oglejte v pomoči za Natural Color Expert
(Strokovnjak za naravne barve).
Pokrov
Sprednja stran
Gumb MODE
(= Color Mode)
S pritiskom tega gumba izberete Color Mode. Ee boste gumb
pritiskali dlje easa, se bodo ponavljaje prikazali naeini nastavitve.
S kontrolnimi gumbi na sprednji strani monitorja lahko enostavno
vnesete razliene inofrmacije o barvi, ki se ujemajo z vašim
okoljem.
1) Custom - čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane,
se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo.
V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness
(svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.
2) sRGB - Prikaže inofrmacije o barvi sRGB na zaslonu.
3) AdobeRGB - Prikaže informacije o barvi Adobe RGB na
zaslonu.
4) Emulation - S programom Natural Color Expert lahko
spremenite sistemski profil ali predhodno ustvarjene inofrmacije o
barvi in te prikažete na zaslonu.
Pozor: Informacije o nastavitvi Emulation, ki se prikažejo ob
pritisku gumba Emulation na sprednji strani monitorja, se shranijo
kot informacije o nastavitvi Emulation za Color Mode izdelka. Ko
se informacije enkrat shranjene, bodo na monitorju prikazane
vsakie, ko boste izbrali Emulation.
5) Calibration - Funkcija Calibration analizira značilnosti barv
monitorja in omogoča, da informacije o barvi shranite kot profil icc.
Ta monitorju sporoea, kateri barvni prostor naj uporablja in kako
naj sprejema in predstavlja barve. Prikaže informacije o barvi po
meri, pridobljene z uporabo programa Natural Color Expert in
kalibratorja.
Pozor: Informacije o nastavitvi Calibration se prikažejo ob pritisku
gumba Calibration na sprednji strain monitorja. Na monitorju je
shranjen le en niz informacij o nastavitvi Calibration, npr. nazadnje
shranjene informacije.
Funkciji Contrast (Kontrast) in Brightness (Svetlost) lahko
uporabljate samo v načinu Custom (Po meri).
Gumb Prilagodi
[
]
S pritiskom gumba nastavite svetlost.
▼ : Zaslon postaja temen.
▲ : Zaslon postaja svetel.
Gumb Napajanje [
]/
Ndikator
vključenosti
S tem gumbom vklapljajte in izklapljate monitor. /
Med normalnim delovanjem ta lučka sveti modro, ko monitor shrani
nastavitve, pa enkrat utripne modro.
Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če
želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali će ga dalj časa ne
boste uporabljali.
Zadnja stran
(Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela)
DVI-D
Priključek lahko sprejme samo digitalne signale. Zato ta priključek
povežite samo s priključkom DVI na osebnem računalniku.
Stabilizator stojala
Za dvig ali spust monitorja odstranite fiksirni zatič na stojalu.
POWER
1. POWER S/W
: Vklop in izklop monitorja.
2. POWER
: Napajalni kabel monitorja vključite v vtičnico POWER na hrbtni
strani monitorja.
Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično
pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. (Napravo za zaklep
je treba kupiti posebej.)
Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se
obrnite na prodajalca.
(USB-)priključek
UP (Odhodna USB-vrata): Povežite vrata
USB-vrata računalnika z USB-kablom.
UP monitorja in
DOWN (Dohodna USB-vrata.): Povežite vrata
monitorja in USB-naprave z USB-kablom.
z
z
DOWN USB-
Za uporabo
DOWN (dohodna vrata) morate
na osebni računalnik priklopiti
UP (kabel za
prenos podatkov).
Za povezavo vrat
UP monitorja in vrat USB
računalnika uporabite monitorju priložen USBkabel.
Poglejte Povezava monitorja za ostale detajle v zvezi z povezavo kablov.
Model
SyncMaster XL30
Povezava monitorja
Povezava monitorja
Povežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja.
Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.
Uporabite priključek, ki je primeren za računalnik.
Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici.
DVI kabel priključite v DVI-D vrata na zadnji strani monitorja.
[ DVI-D ]
Povezano z McIntosh
Priključite monitor na McIntosh računalnik s DVI priključnim kablom.
Vključite računalnik in monitor. Če je na monitorju slika, je namestitev končana.
Priključitev USB
USB-napravo, kot je miška, tipkovnica, pomnilniška kartica ali zunanji trdi disk, lahko
uporabljate s priklopom na
DOWN monitorja brez priklopa na osebni računalnik.
USB port (Vrata USB) monitorja podpira hitri USB 2,0.
Visoka hitrost
Polna hitrost
Nizka hitrost
Podatkovna hitrost
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
Poraba električne energije
2,5W
(maks. na vrata)
2,5W
(maks. na vrata)
2,5W
(maks. na vrata)
CPovežite vrata
Za uporabo
podatkov).
UP monitorja in USB-vrata računalnika z USB-kablom.
DOWN morate na osebni računalnik priklopiti UP (kabel za prenos
Za povezavo vrat
UP monitorja in vrat USB računalnika uporabite monitorju
priložen USB-kabel.
Povežite vrata
DOWN USB-monitorja in USB-naprave z USB-kablom.
Postopki uporabe so isti kot tisti pri uporabi na osebni računalnik priklopljene zunanje
naprave.
z
z
z
Priključite in uporabljate lahko tipkovnico in miško.
Datoteko lahko predvajate iz medijske naprave.
(Primeri medijskih naprav: MP3, digitalni fotoaparat, itd.)
Súbory na zariadení na uloženie údajov môžete spúšťať, premiestňovať, kopírovať alebo
vymazávať.
z
(Primeri shranjevalnih naprav: zunanji pomnilnik, pomnilniška kartica, bralnik pomnilnika,
predvajalnik datotek MP3 s trdim diskom, itd.)
Uporabite lahko tudi druge na osebni računalnik priključene naprave USB.
z
z
z
z
Pri priključevanju naprave na vrata monitorja
DOWN priklopite napravo z
uporabo zanjo primernega kabla.
(Za nakup kabla in zunanjih naprav se pozanimajte na servisnem centru
izdelka.)
Podjetje ni odgovorno za težave ali poškodovanje zunanjih napravah zaradi
uporabe nepooblaščenih kablov.
Nekateri izdelki ne ustrezajo standardom USB in lahko povzročijo okvaro na
napravi.
Če naprava kljub priklopu na računalnik ne deluje, se obrnite na servisni
center naprave/računalnika.
Spreminjanje stojala in nameščanje pokrovov
Premično stojalo
Zatič stojala
Vrtljivo stojalo
Pomocou (
) môžete otočiť monitor doľava a doprava v uhle 330°, aby ste monitor nastavili po
dĺžke. Guma pod stojanom má zabrániť v posunutí monitora.
Kot nagiba
Pomocou (
) môžete nastaviť uhol sklonu dopredu a dozadu, aby ste dosiahli najpohodlnejší
uhol pohľadu
Odstranjevanje spodnjega dela
1. Izklopite monitor in izključite napajalni kabel.
2. Položite LCD monitor z zaslonom naprej na ravno površino in ga podložite z blazino, da
zaščitite zaslon.
3. Odstranite dva vijaka (
) in nato odstranite stojalo z LCD-monitorja.
Postavitev podloge
S tem monitorjem uporabite 200 mm x 100 mm VESA odgovarjajočo prirobnico konzolnega
nosilca.
A. Monitor
B.Prirobnica konzolnega nosilca (Na voljo loeeno)
1. Izklopite monitor in izvlecite priključni kabel
2. Položite LCD Monitor z licem navzdol na ravno površino ter podložite z blazino ali kakšnim
drugim mehkim materialom, da ga zaščitite
3. Snemite dva vijaka in odmaknite podstavke z LCD monitorja.
4. Poravnajte prirobnico konzolnega nosilca z luknjami za pritrditev na zadnji strani ohišje ter jo
privijte s štirimi vijaki, ki so dobavljeni skupaj s konzolnim nosilcem, zidnim nosilce ali drugimi
nosilci.
z
z
z
z
z
z
z
Ne uporabljajte vijakov, katerih dimenzije so daljše od standardnih, saj lahko
poškodujejo notranjost monitorja.
Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda
VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade,
in tako poškodujete sebe ali druge.
Samsung ni odgovoren za take nesreče.
Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesno poškodbo, če stranka
uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA ali ki ni odobrena, ali če ne
upošteva navodil za namestitev izdelka.
Če želite monitor montirati na steno, kupite komplet za stensko montažo, ki vam
omogoča montiranje monitorja vsaj 10 cm stran od stene.
Za več informacij se obrnite na najbližji Samsungov servisni center. Samsung
Electronics ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri uporabi drugih podstavkov.
Uporabite stenski nosilec v skladu z mednarodnimi standardi.
Namestitev s pokrovom
Kaj je pokrov?
To je naprava, ki jo lahko namestite na vrh, desno ali levo od monitorja in ščiti pred bleščanjem
sonca ter tako preprečuje popačenje barv. Po želji lahko spreminjate barve na celem zaslonu.
Pritrdilne dele (
) obeh pokrovov od zgoraj navzdol vstavite v utore (
robu na hrbtni strani monitorja.
Zgornji del monitorja namestite v zgornje utore obeh pokrovov.
) ob levem in desnem
Model
SyncMaster XL30
Preverjanje nastavitev
Predno pokličete servis, prečitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite
problem. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko na garancijskem listu številko,
ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika.
Napaka
Na ekranu ni slike. Ne
morem vključiti
monitor.
Preverite
Rešitve
Ali je priključni kabel
pravilno zvezan?
Preverite stik priključnega in napajalnega
kabla.
Če je monitor vklopljen,
ponovno zaženite
računalnik, da se vam
prikaže začetni/inicialni
zaslon (login-zaslon)
Če se pojavi inicialni zaslon (login zaslon),
zaženite računalnik v odgovarjajočem
načinu (varnostni način za Windows
ME/XP/2000) in nato spremenite frekvenco
video kartice.
(Preberite Predprogramirane nastavitve)
Opomba: Če se ne pojavi inicialni (login)
zaslon, poiščite servis ali dobavitelj.
Na zaslonu ni slike.
Ali utripa indikator vklopa na
monitorju v eno sekundnih
intervalih?
Monitor je v varčevalnem načinu.
Ali je na zaslonu samo ena
barva, kot da gledate čez
celofan?
Preverite stik signalnega kabla. Preverite ali
je video kartica trdno vtaknjena v svoj
priključek.
Ali so barve na zaslonu
postale ?udne potem, ko je
program ?e nekaj ?asa
deloval ali zaradi padca
sistema med uporabo?
Ponovno zaženite računalnik.
Ali je video kartica pravilno
nameščena?
Namestite video kartico skladno z navodili.
Zaslon je naenkrat
izgubil
uravnoteženost..
Ali ste nastavili ločljivost ali
frekvenco monitorja?
Nastavite resolucijo in frekvenco video
kartice.
(Prečitajte Predprogramirane nastavitve).
LED-indikator utripa ali
na zaslonu ni slike.
Ali je frekvenca pravilno
nastavljena potem ko ste
preverili Programirane
postavke prikaza na
Nastavite pravilno frekvenco skladno z
navodili za namestitev video kartice in
Predprogramiranimi nastavitvami..
Zaslon ima čudne
barve ali je črno.bel.
Pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite
miško, da bi aktivirali monitor in vrnili sliko
na zaslon.
izbirniku (menuju)?
(Maksimalna frekvenca se lahko po
ločljivosti razlikuje od proizvoda do
proizvoda.)
Na zaslonu se
prikazuje samo 16
barv.
Barve so se
spremenile po
zamenjavi video
kartice.
Ali so barve v sistemu
Windows pravilno
nastavljene?
Za Windows ME/XP/2000:
Pravilno nastavite barve na Control Panel
→ Display(prikaz) → Settings
(nastavitve).
Ali je video kartica pravilno
nameščena?
Namestite video kartico skladno z navodili.
Monitor ne podpira
ločljivosti 2560 x 1600.
Ali grafična kartica
računalnika podpira
ločljivost 2560 x 1600?
Če grafična kartica ne podpira ločljivosti
2560 x 1600, lahko uporabite ločljivost
monitorja do 1280 x 800.
Če želite uporabiti ločljivost 2560 x 1600,
grafično kartico zamenjajte s takšno, ki to
ločljivost podpira.
Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.
1. Preverite ali sta priključni in napajalni kabel pravilno zvezana z računalnikom.
2. Preverite ali računalnik igra več kot 3 krat ob zagonu.
(Če je odgovor pritrdilen, pokličite servis za matično ploščo računalnika.)
3. Če ste namestili novo video kartico ali sestavili osebni računalnik, preverite, ali je nameščen
gonilnik (video) kartice.
4. Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 60 Hz +/- 2 Hz.
(Če uporabljate maksimalno ločljivost, hitrost ne sme biti višja od 60 Hz.)
5. Če imate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite računalnik v varnostni način,
deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel→System→Device Administrator"
Administrator naprave) in ponovno zaženite računalnik ter ponovno instalirajte gonilnik za video
adapter.
Če se problem ponavlja, poiščite pooblaščeni servis..
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako lahko spremenim
frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video
kartice.
Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od
verzije uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik
ali video kartico).
Kako lahko nastavim ločljivost?
Windows ME/XP/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel,
Display (prikaz), Settings (nastavitve).
* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo
za varčevanje energije (Power
Saving)?
Windows ME/XP/2000: Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali
ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem
Windows/računalnik).
Kako lahko čistim ohišje/LCD
ekran?
Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo
natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo.
Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite –
voda ne sme priti v notranjost monitorja.
Download PDF

advertising