SyncMaster LD220HD
Monitor LCD TV
Uporabniški priročnik
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
NAMESTITEV IZDELKA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Povezovanje z računalnikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Uporaba kot televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Priključitev kabla HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Povezava s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI
Priključitev komponentnega kabla
. . . . . . . . . . . . . . 2-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Priključitev kabla Scart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Priključitev splošnega vmesnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Povezava slušalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Ključavnica Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
UPORABA IZDELKA
Funkcija Plug & Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Ogled nadzorne plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Funkcija teleteksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Namestitev gonilnika naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Samodiagnoza monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Pogosta vprašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG) . . . 6-3
Pravilno odlaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Logotip SAMSUNG in SyncMaster sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association.
Logotip ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka Agencije za varstvo okolja ZDA.
Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so last svojih lastnikov.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Vzdrževanje zunanje površine in zaslona
Izdelek čistite z mehko in suho krpo.
•
Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so benzol in razredčila,
ali z mokro krpo. Lahko poškodujete izdelek.
•
Pazite, da zaslona ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
•
Izdelka ne čistite tako, da vodo pršite neposredno nanj. Če voda
prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni udar ali
poškoduje izdelek.
Če uporabljate ultrazvočni vlažilnik zraka, lahko na površini visokosijajnega modela nastane bel madež zaradi posebnih značilnosti materiala.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Zaščita prostora za namestitev
•
Izdelek mora biti na zahtevani oddaljenosti od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezračevanje.
Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.
Izdelek namestite na zahtevani oddaljenosti, ki je navedena na sliki.
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
Namestitev izdelka s stojalom
Namestitev izdelka z opremo za pritrditev na steno
Zakasnele slike
•
Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež.
Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, nastavite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona.
•
Zaradi tehnoloških omejitev proizvajalca zaslona LCD lahko izdelek prikazuje slike, ki so svetlejše ali temnejše, kot je
normalno, pri pribl. 1 slikovni piki na milijon (1 ppm).
Število osnovnih slikovnih pik zaslona LCD glede na velikost: Število osnovnih slikovnih pik = najv. vodoravna ločljivost x najv.
navpična ločljivost x 3
1-2
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske
vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne
vtičnice.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Napajalni kabel in izdelek hranite stran od
grelnika.
Če so pini napajalnega vtiča ali stenska
vtičnica zaprašeni, jih očistite s suho krpo.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Sicer lahko pride do požara.
1-3
Pozor
Napajalnega kabla ne izključujte, medtem
ko izdelek deluje.
•
Sicer se lahko zaradi električnega udara
poškoduje izdelek.
Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je
posredovalo naše podjetje. Poleg tega ne
uporabljajte napajalnega kabla druge električne naprave.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
Na izdelek ne postavljajte gorečih sveč,
sredstev proti komarjem ali cigaret in ga ne
nameščajte blizu grelnika.
Če želite izdelek namestiti na steno, naj to
naredi inženir za namestitev ali ustrezno
podjetje.
•
•
Sicer lahko pride do telesne poškodbe.
•
Uporabite navedeno opremo za
pritrditev na steno.
Sicer lahko pride do požara.
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali omara.
Izdelek namestite vsaj 10 cm od stene, da
omogočite prezračevanje.
•
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Plastične vrečke, v katerih je bil zapakiran
izdelek, hranite stran od otrok.
•
1-3
Če si otroci plastično vrečo poveznejo
čez glavo, se lahko zadušijo.
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Izdelka ne nameščajte na mestu, ki je
nestabilno ali izpostavljeno močnim tresljajem, kot je na primer nestabilna ali nagnjena
polica.
•
Izdelek lahko pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
•
Če izdelek uporabljate na mestu, ki je
izpostavljeno močnim tresljajem, se
lahko poškoduje in lahko pride do
požara.
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali
vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu
toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.
•
•
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko zlahka dosegli otroci.
•
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
Upognite kabel zunanje antene na mestu,
kjer je napeljan v stavbo, navzdol, da preprečite vstop deževnice.
•
Če v izdelek prodre deževnica, lahko
pride do električnega udara ali požara.
Ker je sprednji del težji, izdelek
namestite na ravno in stabilno površino.
Anteno namestite daleč stran od visokonapetostnih kablov.
•
Če je antena v stiku z
visokonapetostnim kablom ali pade
nanj, lahko pride do električnega udara
ali požara.
Pozor
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
Izdelka ne postavljajte na tla obrnjenega
navzdol.
•
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
To lahko poškoduje ploščo izdelka.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite šele
potem, ko ste se o tem posvetovali s katerim od naših servisnih inženirjev.
•
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Čiščenje
Opozorilo
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni
kabel.
Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.
•
•
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
•
Sicer lahko pride do požara,
električnega udara ali težave z izdelkom.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na
izdelek.
•
Lahko pride do razbarvanja ali pokanja
zunanjosti izdelka ali luščenja plošče.
Izdelek obrišite z mehko krpo, navlaženo s
čistilnim sredstvom za monitorje.
•
Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel,
nato pa izdelek očistite z mehko in suho
krpo.
•
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol,
razredčilo, sredstvo proti komarjem,
dišava, mazivo in čistilno sredstvo.
Lahko se deformira zunanjost ali
odstrani, kar je natisnjeno na njej.
Ker se zunanjost izdelka zlahka opraska,
uporabite ustrezno čistilno krpo.
Če ne morete uporabiti čistilnega
sredstva za monitorje, za čiščenje
izdelka razredčite čistilno sredstvo z
vodo v razmerju 1:10.
Uporaba
Opozorilo
Ker je izdelek pod visoko napetostjo, ga ne
razstavljajte, popravljate ali spreminjajte
sami.
•
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
•
1-3
Sicer lahko pride do električnega udara,
požara ali težave z izdelkom zaradi
poškodovanega kabla.
Sicer lahko izdelek pade, kar lahko
povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Na izdelek na postavljajte predmetov, kot so
igrače in piškoti.
•
Če se otrok nagne na izdelek, da bi prijel
predmet, lahko predmet ali izdelek pade,
kar lahko povzroči telesno poškodbo ali
celo smrt.
Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne
izpostavljajte udarcem.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Izdelka ne premikajte tako, da ga vlečete za
napajalni ali antenski kabel.
•
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni
kabel in se v nobenem primeru ne dotikajte
antenskega kabla, saj je to nevarno.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali ali
nanj plezali otroci.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje
ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.
•
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
•
Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni in antenski kabel
ter morebitne druge kable, priključene na
izdelek.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega in antenskega kabla.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Izdelka ne dvigujte ali premikajte tako, da
ga držite samo za napajalni ali signalni
kabel.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara,
požara ali težave z izdelkom zaradi
poškodovanega kabla.
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Pozor
Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko,
lahko na zaslonu nastane zakasnela slika
ali madež.
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
•
•
Če izdelka ne boste uporabljali dalj
časa, uporabite način varčevanja z
energijo ali nastavite ohranjevalnik
zaslona na način gibljive slike.
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi notranjega pregretja ali
kratkega stika ali pa do električnega
udara.
Nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco za
izdelek.
Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.
•
•
Sicer je lahko gledanje naporno za oči.
Neprekinjeno gledanje izdelka s premajhne
oddaljenosti lahko poškoduje vid.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika
zraka ali kuhalnika.
•
Če zaslon izdelka gledate dalj časa, je
pomembno, da si spočijete oči (za 5 minut
vsako uro).
•
Izdelek lahko pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če izdelek uporabljate dalj časa, se ga ne
dotikajte, saj zaslon postane vroč.
S tem boste zmanjšali morebitno
naprezanje oči.
Dodatno opremo manjše velikosti hranite
izven dosega otrok.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala
bodite previdni.
•
Če si priprete roko ali prst, se lahko
poškodujete.
•
Če izdelek močno nagnete, lahko pade
in povzroči telesno poškodbo.
1-3
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
•
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v usta.
Baterijo hranite izven dosega otrok in
dojenčkov.
•
•
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, ) pravilno usmerjena.
•
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj
posvetite z zdravnikom.
Uporabljajte samo odobrene standardne
baterije. Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj.
To lahko povzroči, da baterija poči ali
pušča in tako povzroči požar, poškodbo
ali onesnaženje (škodo).
Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Sicer se lahko baterija poškoduje ali
povzroči požar, telesno poškodbo ali
škodo zaradi iztekanja notranje
tekočine.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene
recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev
rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v
namene recikliranja.
•
Stranka lahko rabljene baterije ali
akumulatorske baterije vrne v bližnji
javni reciklirni center ali v trgovino, kjer
prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
Ohranjanje pravilne drže pri uporabi izdelka
Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.
1-3
•
Zravnajte hrbet.
•
Med vašimi očmi in zaslonom naj bo 45–50 cm. Zaslon obrnite naprej in nanj glejte
navzdol.
•
Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.
•
Prilagodite kot izdelka tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•
Komolec imejte pod pravim kotom in roko v isti višini kot hrbtno stran dlani.
•
Komolec imejte pod pravim kotom.
•
Pete imejte plosko na tleh, kolena pa pod kotom 90 stopinj ali več. Roke imejte nižje od
srca.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
2
Namestitev izdelka
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse, kar je navedeno v nadaljevanju.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
VSEBINA
Navodila za hitro namestitev
Garancija izdelka
Uporabniški priročnik
Napajalni kabel
Stereo kabel
Čistilna krpa
(ni na voljo povsod)
Bateriji (2 x AAA)
Daljinski upravljalnik
Kabel za povezavo DVI-A in
D-Sub
NAPRODAJ LOČENO
Kabel DVI
Kabel HDMI
Čistilna krpa je priložena samo visokosijajnim črnim modelom.
Ta model podpira samo spodaj navedeno opremo za pritrditev na steno.
- WMN22FMD za LD220HD
Če želite kupiti to opremo za pritrditev na steno, se obrnite na pooblaščenega prodajalca.
Namestitev izdelka
2-1
2-2
Povezovanje z računalnikom
1. Izdelek povežite z osebnim računalnikom glede na video izhod, ki ga podpira računalnik.
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
Če grafična kartica omogoča izhod D-Sub (analog)
•
S kablom DVI-A(D-sub) povežite vrata [DVI-I IN] izdelka z vrati [D-Sub] osebnega računalnika.
Če grafična kartica omogoča izhod DVI <digital>
2-2
Namestitev izdelka
•
S kablom DVI povežite vrata [DVI-I IN] izdelka z vrati DVI osebnega računalnika.
2. Povežite vrata [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] na hrbtni strani monitorja z zvočno kartico računalnika.
3. En konec napajalnega kabla priključite na vrata [ POWER ] na izdelku, drugega pa na 110 V ali 220 V stensko vtičnico.
(Vhodna napetost se samodejno preklopi.)
Namestitev izdelka
2-2
•
Z uporabo zvočnikov monitorja lahko uživate v jasnem in kakovostnem zvoku iz računalniške zvočne kartice. (Namestiti
ni treba nobenih dodatnih zvočnikov za računalnik.)
•
Če monitor priključite pravilno z uporabo spojnika DVI, a je zaslon prazen ali meglen, preverite, ali je stanje monitorja
nastavljeno na analogno. Pritisnite gumb [
], da monitor znova preveri vir vhodnega signala.
V naslednjih primerih uporabite splošni monitor.
•
Pri uporabi enega zaslona
•
Pri igranju igre 3D
•
Pri gledanju filma BluRay ali HD
•
Pri notesniku pred konfiguriranjem za več monitorjev izberite način "Dvojni pogled LCD in CRT".
•
Enkrat pritisnite kombinacijo tipk Fn + F4 (
•
Prikaže se zaslon 'Enostaven upravitelj zaslonov', na katerem lahko izberete prikazovalno napravo. Vsakič ko pritisnete
tipko F4 (
2-2
).
), medtem ko držite pritisnjeno tipko Fn, se spremeni izbrana možnost.
Namestitev izdelka
2-3
Uporaba kot televizor
Televizijske programe lahko gledate na monitorju, če je ta povezan z antenskim ali kabelskim/satelitskim sistemom, ne da bi na
računalnik namestili dodatno strojno ali programsko opremo za sprejem televizijskih signalov.
1. Priključite kabel za kabelsko/satelitsko televizijo ali kabel za televizijsko anteno na vrata [ANT IN] na hrbtni strani monitorja.
•
Pri uporabi priključka za notranjo anteno/kabelsko/satelitsko televizijo:
Preverite priključek za anteno na steni in nato priključite kabel antene/kabelske/satelitske televizije.
•
Pri uporabi zunanje antene:
Če uporabljate zunanjo anteno, priporočamo, da jo namesti usposobljen strokovnjak.
2. Ko je antena povezana s televizorjem, ga priklopite na električno omrežje.
3. Ko izdelek po nakupu vklopite prvič, se zažene začetna nastavitev (<Plug&Play>).
Koaksialni kabel ob priklopu na vhodni priključek antene ne sme biti zvit [ANT IN].
Namestitev izdelka
2-3
2-4
Priključitev kabla HDMI
S kablom HDMi povežite vrata HDMI OUT na napravi AV (predvajalnik Blu-Ray/DVD/kabelski/satelitski sprejemnik) in priključek
[HDMI IN] na monitorju.
Pritisnite gumb [SOURCE] na sprednji strani monitorja ali na daljinskem upravljalniku, če želite nastaviti način <HDMI>.
Če za povezavo uporabite HDMI, ni potrebna ločena avdio povezava.
2-4
Namestitev izdelka
2-5
Povezava s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI
1. Kabel za povezavo vrat DVI in HDMI priključite na izhod za DVI na zunanji napravi in priključek [HDMI IN na monitorju.
2. Povežite rdeče in bele vtičnice kabla za povezavo RCA s stereom (za osebni računalnik) z avdio izhodnimi priključki enake
barve naprave z digitalnim izhodom, drugo vtičnico pa povežite s priključkom [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] na izdelku.
Pritisnite gumb [SOURCE] na sprednji strani monitorja ali na daljinskem upravljalniku, če želite nastaviti način <HDMI>.
Namestitev izdelka
2-5
2-6
Priključitev komponentnega kabla
1. Komponentni video kabel [PR, PB,Y] priključite na vrata VIDEO OUT na napravi AV (predvajalnik DVD/videorekorder/kabelski/
satelitski sprejemnik) in vhodna vrata [COMPONENT IN [PR, PB, Y].
2. Povežite avdio vrata na napravi AV (predvajalnik DVD/videorekorder/kabelski/satelitski sprejemnik) in vrata [COMPONENT IN
[R-AUDIO-L]] na monitorju.
Pritisnite gumb [SOURCE] na sprednji strani monitorja ali na daljinskem upravljalniku, če želite nastaviti način <Component>.
Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za predvajalnik DVD/videorekorder/kabelski/satelitski
sprejemnik.
2-6
Namestitev izdelka
2-7
Priključitev kabla Scart
1. Z vtikačem SCART povežite vrata EXT(RGB) monitorja in predvajalnik DVD.
2. Če na monitor povežete napravo Scart, se Vir samodejno preklopi v EXT
•
Priključite na vhod naprav DVD, če ima naprava vtičnico [EXT [RGB]].
•
Če je napajanje vklopljeno, je treba za gledanje DVD-ja samo priključiti predvajalnik DVD na monitor.
Namestitev izdelka
2-7
2-8
Priključitev splošnega vmesnika
1. Kartico za splošni vmesnik vstavite v CAM v smeri puščici, da se zaskoči na mestu.
2. CAM z nameščenim CI CARD vstavite v režo za splošni vmesnik.
(CAM vstavite v smeri puščice do konca, tako da je vzporeden z režo.)
3. Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.
2-8
•
Če pri nekaterih kanalih ni vstavljena kartica ‘CI CARD’, se na zaslonu prikaže sporočilo ‘Scrambled Signal’.
•
V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem kartice za splošni vmesnik, ID-jem
gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
•
Ko je konfiguracija informacij o kanalih končana, se prikaže sporočilo ‘Updating Completed’, kar pomeni, da je seznam
kanalov posodobljen.
•
Kartico za splošni vmesnik dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije. Kartico za splošni vmesnik odstranite
tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
•
Kartico za splošni vmesnik vstavite v smeri, ki je označena na njej.
•
CAM ni podprt v nekaterih državah in regijah. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
Namestitev izdelka
2-9
Povezava slušalk
Slušalke povežite na priključek za povezavo slušalk.
Namestitev izdelka
2-9
2-10 Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington je naprava proti kraji, s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek, če ga želijo varno uporabljati na javnih
mestih. Oblika in uporaba naprave za zaklepanje se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si za dodatne
informacije oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
Zaklepanje izdelka
1. Vstavite zaklepni del naprave za zaklepanje v odprtino ključavnice Kensington na izdelku (
zaklepanja (
) in ga zasukajte v smeri
).
2. Priključite kabel ključavnice Kensington.
3. Kabel ključavnice Kensington privežite na mizo ali težak predmet.
Napravo za zaklepanje lahko kupite v trgovini z električno opremo ali spletni trgovini.
2-10
Namestitev izdelka
3
Uporaba izdelka
3-1
Funkcija Plug & Play
Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo osnovne nastavitve.
1. Pritisnite gumb [POWER
] na daljinskem upravljalniku.
•
Uporabite lahko tudi gumb [
•
Prikaže se sporočilo <Select the OSD Language>.
2. Pritisnite gumb [
] na televizorju.
]. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite ustrezen jezik. Za potrditev izbire pritisnite gumb [
3. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite <Store Demo> ali <Home Use> in nato pritisnite gumb [
].
].
•
Priporočamo, da televizor nastavite na način <Home Use>, saj to zagotavlja najboljšo sliko v domačem okolju.
•
<Način <Store Demo> je namenjen samo uporabi v trgovinah. Če je naprava po pomoti nastavljena na način <Store
Demo>, in se želite vrniti na način <Home Use> (standardno): Na televizorju pritisnite gumb za glasnost. Ko je na
zaslonu prikaz glasnosti, pritisnite gumb [MENU] na televizorju in ga držite 5 sekund.
4. Pritisnite gumb [
]. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite ustrezen jezik. Za potrditev izbire pritisnite gumb [
5. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete <Air> ali <Cable>, nato pritisnite gumb [
].
].
•
<Air>: <Signal običajne antene.<Air> / <Cable>: <Signal kabelske antene.<Cable>
•
V načinu kabelske televizije lahko izberete ustrezen vir signala, <STD>, <HRC> ali <IRC>, s pritiskanjem gumba ▲,
▼, ◄ ali ►, nato pritisnite gumb [ ]. Če imate digitalno kabelsko televizijo, izberite vir signala kabelskega sistema
za analogne in digitalne signale. Pri lokalnem ponudniku kabelske televizije se pozanimajte, katera vrsta kabelskega
sistema se uporablja na vašem območju.
6. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite kanal, ki ga želite shraniti. Pritisnite gumb [
], da izberete <Start>.
•
Ko vir antene nastavljate na <Cable>, pridete do koraka, pri katerem lahko nastavite vrednost za iskanje digitalnih
kanalov. Za več informacij si oglejte <Channel> → <Auto Store>.
•
<Digital & Analogue>: Digitalni in analogni kanali.
•
<Digital>: Digitalni kanali.
•
<Analogue>: Analogni kanali.
•
Iskanje kanalov se bo samodejno začelo in končalo.
•
Če želite shranjevanje kadar koli prekiniti, pritisnite gumb [
•
Ko so shranjeni vsi kanali, ki so na voljo, se prikaže sporočilo <Set the Clock Mode.>.
7. Pritisnite gumb [
].
].
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete <Auto>, nato pritisnite gumb [
].
•
Če izberete <Manual>, se prikaže <Set current date and time>.
•
Če ste prejeli digitalni signal, se bo čas samodejno nastavil. Če se ne, izberite <Manual>, da nastavite uro.
8. Prikaže se opis za način povezave za najboljšo kakovost zaslona v visoki ločljivosti. Preverite opis in pritisnite gumb [
Uporaba izdelka
].
3-1
9. Prikaže se sporočilo <Enjoy your TV.>. Ko končate, pritisnite gumb [
].
Za ponastavitev te funkcije ...
1. Pritisnite gumb [MENU], da prikažete meni. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete <Setup>, nato pritisnite gumb [
2. Znova pritisnite gumb [
].
], da izberete <Plug & Play>.
Funkcija <Plug & Play> je na voljo samo v načinu televizorja.
3-1
Uporaba izdelka
3-2
Ogled nadzorne plošče
Rahlo pritisnite enega od gumbov za upravljanje.
Pojavijo se gumbi LED.
IKONA
OPIS
[
]
S tem gumbom izberite funkcijo.
Če je povezana ustrezna naprava, je mogoče poleg televizijskega izbrati tudi druge
signale.
Zaporedje, v katerem se spremeni televizijski signal/zunanji vhodni signal.
<PC> → <DVI> → <TV> → <Ext.> → <Component> → <HDMI>
[MENU]
Ta gumb pritisnite za ogled prikaza na zaslonu.
Ta gumb se uporablja tudi za izhod iz prikaza na zaslonu ?ali vrnitev na meni prikaza
na zaslonu višje ravni.
[ -/+ ]
Z njimi se vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
Nastavitev glasnosti zvoka.
[
/
[
]
]
S temi gumbi krmarite po meniju ali prilagajate vrednost v prikazu na zaslonu.
Pritisnite za preklop kanala
Ta gumb pritisnite za vklop ali izklop izdelka.
Indikator LED napajanja
Ta indikator LED je vklopljen, če izdelek deluje normalno.
Za informacije o funkciji varčevanja z energijo si oglejte razdelek specifikacij
izdelka o funkciji varčevanja z energijo. Če izdelka ne boste uporabljali dalj
časa, priporočamo, da izključite napajalni kabel, da zmanjšate porabo energije.
Senzor daljinskega upravljalnika
Zvočnik
Uporaba izdelka
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
-
3-2
3-3
Daljinski upravljalnik
Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizor ali druga elektronska naprava, ki deluje v bližini zaslona PDP
in povzroča napačno delovanje zaradi motenja frekvence.
3-3
Uporaba izdelka
TV
POWER
Vklop/izklop izdelka.
Za neposredno izbiro načina televizorja.
Številski gumbi
PRE-CH
Pritisnite za preklop kanala
S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
MUTE
Aktivira označen menijski element.
+
Pritisnite za začasen izklop
zvoka.
P
-
Pritisnite za zvišanje ali znižanje
glasnosti.
CH LIST
Pritisnite za menjavo kanalov.
SOURCE
Na zaslonu prikaže "Seznam kanalov" .
Če želite preklopiti vir vhodnega
signala, pritisnite gumb
SOURCE.
SOURCE je dovoljeno preklapljati samo za zunanje naprave,
ki so istočasno povezane z monitorjem.
FAV.CH
MENU
Odpre in zapre meni na zaslonu ter
zapre meni za prilagoditev.
TOOLS
Pritisnite za preklop na priljubljene kanale.
RETURN
Za hitro izbiro pogosto uporabljenih
funkcij.
. Gumbi za navzgor in
navzdol ter levo in desno
ENTER
Vrnitev na prejšnji meni.
EXIT
Za izhod iz zaslona z menijem.
Z njimi se navpično ali vodoravno
pomikate med menijskimi elementi
ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
SUBT.
INFO
V zgornjem levem vogalu zaslona
se prikažejo informacije o trenutni
sliki.
Prikaz digitalnih podnapisov
Barvni gumbi
GUIDE
Pritisnite, da dodate ali izbrišete
kanale in da shranite kanale na
seznam priljubljenih kanalov v
meniju “Channel List”.
Prikaz elektronskega programskega vodnika (EPG).
TTX / MIX
TV-kanali prek teleteksta nudijo
informacije v pisni obliki.
,
,
,
,
,
,
,
,
Funkcija teleteksta
Uporaba izdelka
3-3
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1. Odprite pokrovček na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki.
2. Vstavite dve bateriji AAA.
Poskrbite, da sta pola + in – baterije usmerjena skladno s prikazom v predelu za baterije.
3. Zaprite pokrov.
Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije in jih shranite na hladnem in suhem
mestu.
Če daljinski upravljalnik ne deluje, preverite naslednje:
3-3
•
Ali je televizor vklopljen?
•
Ali so poli baterij ‘plus’ in ‘minus’ zamenjani?
•
Ali sta bateriji prazni?
•
Ali je prišlo do izpada napajanja oziroma je napajalni kabel izključen?
•
Ali je v bližini posebna fluorescentna luč ali neonska tabla?
Uporaba izdelka
3-4
Funkcija teleteksta
Večina televizijskih postaj nudi informacije v pisni obliki prek teleteksta. Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem,
kako uporabljati to storitev. Poleg tega lahko z gumbi na daljinskem upravljalniku izbirate različne možnosti, ki bodo zadovoljile
vaše potrebe.
Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stanoviten. V nasprotnem primeru lahko manjka kakšna
informacija, ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.
Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.
(exit)
Izhod iz prikaza teleteksta.
(kazalo)
Za prikaz strani s kazalom kadar
koli, ko gledate teletekst.
(shrani)
Uporabite za shranjevanje strani
teleteksta.
(velikost)
Pritisnite za prikaz črk dvojne velikosti na zgornji polovici zaslona. Za
spodnjo polovico zaslona pritisnite
znova. Za prikaz običajnega
zaslona pritisnite še enkrat.
(razkrij)
Uporabite za prikaz skritega besedila (na primer odgovori na vprašanja iz kviza). Če se želite vrniti na
običajni prikaz zaslona, znova pritisnite gumb.
(teletekst vklopljen/mešano)
Pritisnite, da aktivirate teletekst,
potem ko ste izbrali kanal, ki omogoča storitev teleteksta. Pritisnite
dvakrat, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom.
(stran gor)
Za prikaz naslednje strani teleteksta.
(stran dol)
Za prikaz prejšnje strani teleteksta.
(način)
Pritisnite za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF). Če ga pritisnete v načinu SEZNAM, bo
preklopil v način shranjevanja
seznama. V načinu List save
lahko z gumbom 3 (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
(zadrži)
Uporabite, da zadržite prikazano
stran, če je izbrana stran povezana z več drugimi stranmi, ki
sledijo samodejno. Če želite
nadaljevati, znova pritisnite
gumb.
(prekliči)
Za prikaz oddaje med iskanjem
strani.
Barvni gumbi (rdeči/zeleni/
rumeni/modri)
Če televizijska postaja uporablja
sistem FASTEXT, so različne
teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na
barvne gumbe. Pritisnite enega
od njih, odvisno od vaših želja.
Prikaže se stran z ostalimi obarvanimi informacijami, ki jih lahko
izberete na isti način. Za prikaz
prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.
(podstran)
Za prikaz podstrani, ki je na voljo.
Uporaba izdelka
3-4
3-5
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
GLAVNI MENIJI
Picture[PC / DVI]
Picture[TV / Ext. / Component / HDMI]
PODMENIJI
MagicBright
MagicAngle
Contrast
Brightness
Sharpness
Auto Adjustment
Screen
Picture Options
Picture Reset
Mode
MagicAngle
Backlight
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Advanced Settings
Picture Options
Mode
Equalizer
SRS TruSurround HD
Audio Language
Audio Format
Audio Description
Auto Volume
Sound Reset
Country
Auto Store
Manual Store
Cable Search
Option
Now & Next
Guide
Full Guide
Default Guide
Channel List
Channel Mode
Fine Tune
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Child Lock
Change PIN
Parental Lock
Subtitle
Teletext Language
Preference
Digital Text
Light Effect
Light Level
Melody
Energy Saving
HD Connection
Guide
Contact Samsung
Picture Reset
Sound
Channel
Setup
Common Interface
Input
Source List
Application
Anynet+ (HDMICEC)
Support
Self Diagnosis
Edit Name
Software
Upgrade
Razpoložljivi načini
Spodnje ikone predstavljajo vhodne signale, ki se prikažejo, ko izberete element na seznamu virov.
Označuje signal, če v <Source List> izberete <PC> ali <DVI>.
To je obstoječ vhodni video signal PC-ja prek priključkov [PC] ali [DVI].
Označuje signal, če v <Source List> izberete <Ext.>.
To je vhodni video signal prek priključka [Ext.].
Označuje signal, če v <Source List> izberete <HDMI>.
To je vhodni signal prek priključka [HDMI].
Označuje signal, če v <Source List> izberete <TV>.
To je vhodni signal prek priključka [ANT IN].
Označuje signal, če v <Source List> izberete <Component>.
To je vhodni signal prek priključka [COMPONENT].
3-5
Uporaba izdelka
Picture[PC / DVI]
Privzeta nastavitev je lahko drugačna, odvisno od izbranega načina vhoda (vir vhodnega signala, izbranega na seznamu
zunanjih vhodov) in izbrane ločljivosti.
Uporaba izdelka
3-5
MENI
MagicBright
OPIS
<MagicBright> je funkcija, ki omogoča optimalno okolje za gledanje glede na vsebino slike, ki jo gledate. Trenutno je na voljo pet različnih načinov: <Entertain>, <Internet>, <Text>, <Dynamic Contrast>
in <Custom>. Vsak način ima svojo predhodno konfigurirano vrednost svetlosti.
•
<Entertain>
Visoka svetlost
Za gledanje posnetkov, kot so posnetki Blu-Ray in DVD-jev.
•
<Internet>
Za delo z mešanimi slikami, kot sta besedilo in grafika.
•
<Text>
Za dokumente in dela z veliko besedila.
•
<Dynamic Contrast>
<Dynamic Contrast> samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev, da
ustvari optimalen kontrast.
•
<Custom>
Čeprav so vrednosti pozorno izbrali inženirji, morda niso po vašem okusu.
V tem primeru nastavite Svetlost in Kontrast z menijem na zaslonu.
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni <Tools>. <MagicBright> lahko nastavite tudi z izbiro
možnosti <Tools> → <MagicBright>.
MagicAngle
Ta funkcija zagotavlja optimalno kakovost zaslona glede na položaj gledanja.
Pri gledanju zaslona od spodaj, zgoraj ali strani lahko dosežete podobno kakovost slike kot pri gledanju naravnost od spredaj, če nastavite ustrezni način za določen položaj.
Nastavite na <OFF> za gledanje zaslona naravnost od spredaj.
•
<Off>
- Izberite za gledanje od spredaj.
•
<Lean Back Mode1>
- Izberite za gledanje z malo nižjega položaja.
•
<Lean Back Mode2>
- Izberite za gledanje od spodaj.
•
<Standing Mode>
•
<Side Mode>
-Izberite za gledanje od zgoraj.
- Izberite za gledanje z leve ali desne.
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni Tools. <MagicAngle> lahko nastavite tudi z izbiro
možnosti <Tools> → <MagicAngle>.
Contrast / Brightness /
Sharpness
Kontrast in svetlost lahko po želji spreminjate z meniji na zaslonu.
•
<Contrast> - prilagoditev kontrasta.
•
<Brightness> - prilagoditev svetlosti.
•
<Sharpness> - prilagoditev ostrine.
Ni na voljo, če je možnost <MagicBright> nastavljena na <Dynamic Contrast>.
3-5
Uporaba izdelka
MENI
Auto Adjustment
OPIS
Vrednosti za <Fine>, <Coarse> in <Position> se samodejno prilagodijo.
Ko na nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.
Na voljo samo v načinu <PC>-ja.
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni Tools. <Auto Adjustment> lahko nastavite tudi z
izbiro možnosti <Tools> → <Auto Adjustment>.
Screen
•
<Coarse>
Odstrani šume, kot so navpične proge.
<Če prilagodite možnost <Coarse>, se lahko premakne območje slike na zaslonu. Z menijem za
nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete na sredino.
•
<Fine>
Odstrani šume, kot so vodoravne proge.
Če šumi po naravnavi z možnostjo <Fine> niso odpravljeni, znova naravnajte, potem ko ste
prilagodili frekvenco (grobo).
•
<PC Position>
Vodoravno in navpično prilagajanje mesta slike.
•
<Image Reset>
Slikovne parametre nadomestijo privzete tovarniške vrednosti.
Na voljo samo v načinu <PC>-ja.
Picture Options
•
<Colour Tone>
Spreminjanje barvnih tonov.
Na voljo samo v načinu <PC> / <DVI>
•
•
<R-Gain > - < G-Gain > - <B-Gain >
Prilagodi kontrole posameznih barv, rdeče, zelene in modre.
•
<Size>
Preklop velikosti.
•
Picture Reset
<Cool> - <Normal> - <Warm> - <Custom>
<16:9> - <4:3>
Slikovne parametre nadomestijo privzete tovarniške vrednosti.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Picture [ TV / Ext. / Component / HDMI ]
Uporaba izdelka
3-5
MENI
Mode
OPIS
Izberete lahko vrsto slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.
Aktivirate lahko <Dynamic>, <Standard> ali <Movie>.
•
<Dynamic>
izbira slike za visoko ločljivost v svetlem prostoru.
•
<Standard>
Izbere sliko za optimalen prikaz v normalnem okolju.
•
<Movie>
izbira slike za gledanje filmov v temnem prostoru.
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni Tools. <Picture Mode> lahko nastavite tudi z izbiro
možnosti <Tools> → <Picture Mode>.
MagicAngle
Ta funkcija zagotavlja optimalno kakovost zaslona glede na položaj gledanja.
Pri gledanju zaslona od spodaj, zgoraj ali strani lahko dosežete podobno kakovost slike kot pri gledanju naravnost od spredaj, če nastavite ustrezni način za določen položaj.
Nastavite na <OFF> za gledanje zaslona naravnost od spredaj.
•
<Off>
- Izberite za gledanje od spredaj.
•
<Lean Back Mode1>
- Izberite za gledanje z malo nižjega položaja.
•
<Lean Back Mode2>
- Izberite za gledanje od spodaj.
•
<Standing Mode>
•
<Side Mode>
-Izberite za gledanje od zgoraj.
- Izberite za gledanje z leve ali desne.
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni. <MagicAngle> lahko nastavite tudi z izbiro možnosti
<Tools> → <MagicAngle>.
Načini <TV>, <Component>, <Ext.> in <HDMI> podpirajo samo menija <Lean Back Mode1> in
<Lean Back Mode2>.
Backlight / Contrast /
Brightness / Sharpness / Colour / Tint
(G/R)
Televizor ima več možnosti nastavitev za nadzor kakovosti slike.
•
<Backlight > - Prilagoditev svetlosti osvetlitve LCD-ja.
•
<Contrast> - Prilagoditev ravni kontrasta slike.
•
<Brightness> - Prilagoditev ravni svetlosti slike.
•
<Sharpness> - Prilagoditev nastavitve robov slike.
•
<Colour> - Prilagoditev nasičenosti barv slike.
•
<Tint (G/R)> - Prilagoditev barvnega odtenka slike.
Aktivira se, če je signal NTSC.
3-5
Uporaba izdelka
MENI
Advanced Settings
OPIS
Novi Samsungovi izdelki omogočajo še natančnejše slikovne nastavitve kot prejšnji modeli. Če želite
prilagoditi podrobne slikovne nastavitve, si oglejte spodnje besedilo.
<Advanced Settings> je na voljo v načinih <Standard> in <Movie>.
•
<Black Tone> - Na zaslonu lahko izberete raven za prilagoditev globine zaslona.
•
<Dynamic Contrast> - Prilagodite lahko kontrast zaslona, tako da je optimalen.
•
•
<Off> - <Dark> - <Darker> - <Darkest>
<Off> - <Low> - <Medium> - <High>
•
<Gamma> - Nastavite lahko intenzivnost primarnih barv (rdeče, zelene, modre).
•
<Color Space> - <Color Space> je barvna matrika, ki je sestavljena iz rdeče, zelene in modre
barve. Izberite najljubšo možnost <Color Space> za prikaz najnaravnejših barv.
•
•
<White Balance> - Prilagodite lahko barvno temperaturo za naravnejše barve slike.
•
•
<Auto> - <Native>
<R-Offset> - <G-Offset> - <B-Offset> - <R-Gain> - <G-Gain> -<B-Gain> - <Reset>
<Flesh Tone> - Z izbiro možnosti <Flesh Tone> lahko poudarite rožnati ton na sliki.
Če spremenite vrednost nastavitve, se osveži prilagojeni zaslon.
•
<Edge Enhancement> - Poudarite lahko robove predmetov na sliki.
•
Uporaba izdelka
<Off> - <On>
3-5
MENI
Picture Options
OPIS
•
<Colour Tone>
Spreminjanje barvnih tonov.
•
•
<Cool> - <Normal> - <Warm1> - <Warm2>
•
<Možnost <Warm1> ali <Warm2> je aktivirana samo, če je slikovni način nastavljen na
<Movie>.
•
Spreminjate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na
vhod TV-ja.
<Size>
Preklop velikosti.
•
<Auto Wide> – velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic "16:9".
•
<16:9> - velikost slike se prilagodi razmerju stranic 16:9, ki je primerno za DVD-je in
širokozaslonsko oddajanje.
•
<Wide Zoom> – večja povečava slike na zaslonu kot pri možnosti 4:3.
•
<Zoom >- povečava slike, široke 16:9, da se prilagodi velikosti zaslona (v navpični smeri).
•
<4:3> - privzeta nastavitev za video film in običajno oddajanje.
•
<Screen Fit> - Funkcijo uporabite za ogled celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu
HDMI (720p/1080i/1080p) ali komponente (1080i/1080p).
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni. Velikost lahko nastavite tudi z izbiro možnosti
<Tools>→<Picture Size>.
•
Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
•
Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
•
Spreminjate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na
vhod TV-ja.
•
<Wide Zoom>: S pritiskanjem gumba ► izberite položaj in nato pritisnite gumb [
]. S
pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ pomaknite sliko navzgor/navzdol. Nato pritisnite gumb [
•
<Zoom>: S pritiskanjem gumba ► izberite položaj in nato pritisnite gumb [
].
]. S
pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ pomaknite sliko navzgor/navzdol. Nato pritisnite gumb [
].
S pritiskanjem gumba ► izberite velikost in nato pritisnite gumb [ ]. S pritiskanjem
gumba ▲ ali ▼ povečajte ali zmanjšajte velikost slike v navpični smeri. Nato pritisnite
gumb [
•
].
•
Potem ko ste izbrali <Screen Fit> v načinu HDMI (1080i / 1080p) ali Component (1080i /
1080p): S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite položaj. Z gumbom ▲, ▼, ◄ ali ►
pomaknite sliko.
•
<Reset >: Pritisnite gumb ◄ ali ►, da izberete <Reset>, nato pritisnite gumb [
Nastavitev lahko inicializirate.
•
Če funkcijo <Screen Fit> uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica
zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.
].
<Screen Mode>
Digitalno zmanjševanje šumov
Samo ko nastavite velikost slike na <Auto Wide>, lahko določite <Screen mode>. V posameznih
evropskih državah so zahtevane različne velikosti slik, zato to funkcijo izbere uporabnik.
•
<16:9> – nastavitev slike na široki način 16:9.
•
<Wide Zoom> – večja povečava slike na zaslonu kot pri možnosti 4:3.
•
<Zoom> - Navpična povečava slike.
•
<4:3> - Sliko nastavi na način običajnega prikaza 4:3.
Ta funkcija je na voljo v načinu <Auto Wide>.
Ta funkcija ni na voljo v načinih <PC>, <DVI>, <Component> ali <HDMI>.
3-5
Uporaba izdelka
MENI
OPIS
•
<Digital NR>
Digitalno zmanjševanje šumov
Če je sprejeti TV-signal šibak, lahko aktivirate funkcijo Digitalno odpravljanje šumov za zmanjšanje
statičnih motenj in odsevov na zaslonu.
•
•
<Off> - <Low> - <Medium> - <High> - <Auto>
<HDMI Black Level>
Če je predvajalnik DVD ali sprejemnik s TV-jem povezan prek kabla <HDMI>, lahko to poslabša
kakovost slike na zaslonu, na primer zviša raven črne, zniža kontrast, povzroči razbarvanje, itd.,
odvisno od povezane zunanje naprave. V tem primeru prilagodite kakovost slike na TV-zaslonu
tako, da konfigurirate možnost <HDMI Black Level>.
Ta funkcija je aktivna samo, če je zunanja naprava priključena prek vhoda <HDMI>.
•
•
<Normal> - <Low>
<Film Mode>
Funkcija <Film Mode> omogoča enako doživetje kot ob gledanju filma v kinu.
•
<Off> - <Auto>
<Film Mode> podpirajo načini <TV>, <Component> (480i/1080i) in <HDMI> (480i/1080i)
Picture Reset
Slikovne parametre nadomestijo privzete tovarniške vrednosti.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Sound
Uporaba izdelka
3-5
MENI
Mode
OPIS
•
<Standard>
Izberite Standardno za standardne tovarniške nastavitve.
•
<Music>
Izberite možnost Glasba, ko gledate glasbene videe ali koncerte.
•
<Movie>
Izberite možnost Film, ko gledate filme.
•
<Clear Voice >
Glas je bolj poudarjen kot drugi zvoki.
•
<Custom>
Izberite možnost Po meri, če želite prilagoditi nastavitve v skladu s svojimi potrebami.
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni Tools. <Sound Mode> lahko nastavite tudi z izbiro
možnosti <Tools> → <Sound Mode>.
Equalizer
SRS TruSurround HD
Po želji lahko prilagodite levo in desno ravnovesje zvoka in raven glasnosti.
•
<Mode>
Izberete lahko zvočni način, ki vam najbolj ustreza.
•
<Balance>
Po želji lahko prilagodite levo in desno ravnovesje zvoka in raven glasnosti.
•
<100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz>
Za nastavitev stopnje frekvenc različnih pasovnih širin.
•
<Reset>
Ponastavitev nastavitev izenačevalnika na privzete vrednosti.
<SRS TruSurround HD> je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine prek
dveh zvočnikov.
TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski zvok na katerem koli sistemu z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov TV-ja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi
oblikami zapisa.
•
<Off> - <On>
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni Tools. <SRS TS HD> lahko nastavite tudi z izbiro
možnosti <Tools> → <SRS TS HD>.
Audio Language
Audio Format
Spremenite lahko privzeto vrednost za jezik avdia. Prikaže informacije o jeziku za dohodni tok.
To funkcijo je mogoče izbrati pri gledanju digitalnega kanala.
•
Izbirate lahko samo med jeziki, ki so dejansko oddajani.
Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva
zaradi različne hitrosti odkodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite
funkcijo zvočnika televizorja.
•
3-5
•
<MPEG> - <Dolby Digital>
•
To funkcijo je mogoče izbrati pri gledanju digitalnega kanala.
•
Možnost Audio Format je prikazana glede na oddajani signal.
Uporaba izdelka
MENI
Audio Description
OPIS
To je dodatna funkcija za zvok, ki omogoča dodatne zvočne posnetke za slabovidne. Ta funkcija je
namenjena zvočnemu toku za AD (Audio Description), če jo oddajnik pošlje skupaj z glavnim zvokom. Za nastavitev možnosti Audio Description na On ali Off ter za nastavitev glasnosti.
•
<Audio Description>
Vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.
•
<Volume>
Prilagodite lahko glasnost zvočnega opisa.
•
Možnost glasnosti je aktivna, če je možnost <Audio Description> nastavljena na On.
•
Auto Volume
Zmanjša razliko med nivoji glasnosti med oddajniki.
•
Sound Reset
To funkcijo je mogoče izbrati pri gledanju digitalnega kanala.
<Off> - <On>
Nastavitve Sound lahko obnovite na tovarniške vrednosti.
•
<Reset All> - <Reset Sound Mode> - <Cancel>
<Reset Sound Mode>: Za vrnitev trenutnih zvočnih vrednosti na privzete nastavitve.
Izbira zvočnega načina
Zvočni način lahko nastavite v meniju <Tools>. Če nastavite na <Dual l ll>, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.
Vrsta avdia
A2 Stereo
NICAM Stereo
Dual 1/2
DUAL 1/2
Mono
MONO
Samodejen preklop
Stereo
STEREO
Dual
DUAL 1
Mono
MONO
Stereo
MONO
STEREO
Samodejen preklop
Dual
MONO
DUAL 1
DUAL 1
MONO
DUAL 2
Samodejen preklop
DUAL 1
Samodejen preklop
DUAL 2
Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na Mono.
Ta funkcija je aktivirana samo pri stereo zvočnem signalu. V mono zvočnem signalu je deaktivirana.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu televizorja.
Channel
Uporaba izdelka
3-5
MENI
Country
OPIS
Pred uporabo funkcije samodejnega shranjevanja izberite državo, v kateri se uporablja izdelek. Če na
seznamu ni vaše države, izberite Drugo.
•
<Digital Channel>
Za spreminjanje države digitalnih kanalov.
•
<Analogue Channel>
Za spreminjanje države analognih kanalov.
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
Auto Store
Poiščete lahko razpoložljive frekvenčne razpone (odvisno od države). Samodejno dodeljene številke
programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov.
Če je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaže okno za vnos kode PIN.
•
<Air / Cable>
Za shranjevanje vira antene.
<Air / Cable>
•
<Digital & Analogue>
Digitalni in analogni kanali.
•
<Digital >
Digitalni kanali.
•
<Analogue >
Analogni kanali.
Če izberete <Cable> → <Digital & Analogue> ali <Cable> → <Digital> : Vnesite vrednost za
iskanje kabelskih kanalov.
•
<Search Mode>
Full / Network / Quick
Quick
•
<Network ID>
Za prikaz identifikacijske kode omrežja.
•
<Frequency>
Za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
•
<Modulation>
Za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
•
<Symbol Rate>
Za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.
S to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v pomnilnik
televizorja.
3-5
Uporaba izdelka
MENI
Manual Store
OPIS
Na TV-ju lahko preverite razpoložljive frekvenčne razpone na vašem območju in ročno shranite vse
najdene kanale.
•
•
<Digital Channel>
Ročno shranjevanje digitalnih kanalov.
•
<Channel>
Z gumbom ▲ , ▼ ali številskimi gumbi (0–9) nastavite številko kanala.
•
<Frequency>
S številskimi gumbi nastavite frekvenco.
•
<Bandwidth>
Z gumbom ▲ , ▼ ali številskimi gumbi (0–9) nastavite pasovno širino.
•
Digital Channel je na voljo samo v načinu DTV.
•
Ko se postopek konča, se posodobijo kanali na seznamu kanalov.
<Analogue Channel>
Ročno shranjevanje analognega kanala.
•
<Programme> (številka za možnost <Programme>, ki naj bo dodeljena kanalu)
Vnos ustrezne številke programa na zaslonu. Z gumbom ▲ , ▼ ali številskimi gumbi (0–9)
nastavite številko kanala.
•
<Colour System>
Barva se prilagaja, dokler ni zagotovljena barva najboljše kakovosti. Z gumbom ▲ ali ▼
nastavite vrednost barvnega sistema.
•
•
<Sound System>
Prilagaja, dokler ni zagotovljen zvok najboljše kakovosti. Z gumbom ▲ ali ▼ nastavite
vrednost zvočnega sistema.
•
•
<Auto>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43>
<BG>-<DK>-<I>-<L>
<Channel> (ko poznate številko kanala za shranjevanje)
TV-kanale lahko shranite, vključno s tistimi, ki jih sprejemate prek kabelskih omrežij.
Pri ročnem shranjevanju kanalov lahko izberete: Ali bi radi shranili posamezne najdene
kanale. Številko programa vsakega shranjenega kanala, ki bi ga radi identificirali
•
<C> (Način običajne antene):
kanal lahko izberete z vnosom določene številke za posamezno oddajno postajo v tem
načinu.
•
<S> (Način kabelskega kanala)
kanal lahko izberete z vnosom določene številke za vsak kabelski kanal v tem načinu.
•
<Search> (ko ne poznate številk kanalov)
Za iskanje pritisnite gumb ▲ ali ▼. Kanalnik pregleda frekvenčni razpon, dokler se na zaslonu
ne prikaže prvi ali izbrani kanal.
•
<Store> (ko shranite kanal in z njim povezano številko programa)
Uporablja se za obnovitev števila uporabniških vnosov. S pritiskom gumba [
OK.
Cable Search Option
(odvisno od države)
Uporaba izdelka
] nastavite na
Z uporabo te funkcije lahko ročno dodate razpon kanalov, po katerem želite iskati z načinom polnega
iskanja funkcije Auto Store.
•
<Freq.Start~Stop>
Za prikaz frekvence kanala.
•
<Modulation>
Za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
•
<Symbol Rate>
Za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.
3-5
MENI
Now & Next Guide /
Full Guide / Default
Guide
OPIS
EPG (elektronski programski vodnik) posredujejo izdajatelji televizijskega programa. Informacije o
programu so lahko zastarele ali jih ni, kar je posledica oddajanja informacij določene televizijske
postaje. Zaslon se bo dinamično posodobil takoj, ko bodo na voljo nove informacije.
Meni vodiča lahko prikažete tudi enostavno s pritiskom gumba [GUIDE]. (Za konfiguriranje
funkcije <Default Guide> si oglejte opise.)
•
<Now & Next Guide>
Za šest kanalov, ki so navedeni v levem stolpcu, se prikažejo informacije o trenutnem in
naslednjem programu.
•
<Full Guide>
Informacije o programu so prikazane za eno uro. Prikazane so informacije o dveh urah programa,
po katerih se lahko pomikate naprej ali nazaj glede na čas.
•
Naslov programa je na zgornjem delu sredine zaslona. Za podrobne informacije kliknite
gumb INFO. Podrobne informacije vključujejo številko kanala, čas predvajanja,
informacije o statusni vrstici, starševskem nadzoru, kakovosti videa (HD/SD), zvočnih
načinih, podnaslovih ali teletekstu, jeziku podnaslovov ali teleteksta ter kratek povzetek
označenega programa.
•
“... “se prikaže, če je povzetek dolg.
•
Prikazanih je šest kanalov. Med kanali se pomikate tako, da se na kanal pomaknete z
gumbom ▲ ali ▼.
<Default Guide>
Odločite se lahko, ali želite prikazati <Now & Next Guide> ali <Full Guide>, ko pritisnete gumb
GUIDE na daljinskem upravljalniku.
•
3-5
•
<Now & Next> - <Full Guide>
Uporaba izdelka
MENI
Channel List
OPIS
S tem menijem lahko dodate/izbrišete ali nastavite priljubljene kanale in uporabljate programski
vodnik za digitalne prenose.
Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba [CH LIST] na daljinskem upravljalniku.
•
<All Channels> - Prikaz vseh trenutno razpoložljivih kanalov.
•
<Added Channels> - Prikaz vseh dodanih kanalov.
•
<Favourites> - Prikaz vseh priljubljenih kanalov.
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni Tools. Nastavite lahko tudi dodajanje ali brisanje
iz možnosti <Favourite> z izbiro možnosti <Tools> → <Add to Favourite> (ali <Delete from
Favourite>).
Če želite izbrati priljubljene kanale, ki ste jih nastavili, pritisnite gumb [FAV.CH] na
daljinskem upravljalniku.
•
<Programmed> - Prikaz trenutno rezerviranih oddaj.
•
Izberite kanal na zaslonu <All Channels>, <Added Channels> ali <Favourites> s
pritiskanjem gumba ▲ / ▼ in pritiskom gumba [
•
•
Channel Mode
Fine Tune
Uporaba barvnih gumbov skupaj z možnostjo <Channel List>.
•
<Green> (Zoom): Povečanje ali pomanjšanje številke kanala.
•
<Yellow> (Select): Izbira več seznamov kanalov. Istočasno lahko dodate/izbrišete
več kanalov, jih dodate priljubljenim/izbrišete izmed priljubljenih. Če želite istočasno
nastaviti vse izbrane kanale, izberite želene kanale in pritisnite rumeni gumb. Levo
od izbranih kanalov se prikaže oznaka .
•
<TOOLS> (Tools): Za prikaz menija <Add> (ali <Delete>), <Add to Favorite> (ali
<Delete from Favorite>), <Timer Viewing>, <Edit Channel Name>, <Sort>, <Lock>,
<Select All>, (ali <Deselect All>) in <Auto Program> (Meniji možnosti so lahko
drugačni, odvisno od okoliščin.)
Ikone stanja kanala
•
: Analogni kanal.
•
: Kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.
•
: Kanal, izbran s pritiskom rumenega gumba.
•
: Oddaja, ki se trenutno predvaja.
•
: Zaklenjen kanal.
•
: Rezervirana oddaja.
Ko pritisnete gumb P[
/
] preklopite med kanali, ki so na seznamu izbranih kanalov.
•
<Added Ch.>
preklop med kanali, ki so na seznamu shranjenih kanalov.
•
<Favourite Ch.>
preklop med kanali, ki so na seznamu priljubljenih kanalov.
S fino naravnavo ročno prilagodite določen kanal tako, da bo sprejem optimalen.
•
Če fino naravnanega kanala ne shranite v pomnilnik, se prilagoditve ne shranijo.
•
Shranjeni fino naravnani kanali so označeni z zvezdico “ * ” na desni strani številke kanala
na traku s kanalom.
•
Za ponastavitev fine naravnave izberite <Reset> s pritiskanjem gumba ▼ in nato pritisnite
•
Fino naravnavo je mogoče uporabiti samo pri analognih televizijskih kanalih.
gumb [
Uporaba izdelka
]. Nato lahko gledate izbrani kanal.
].
3-5
Setup
MENI
OPIS
Plug & Play
Za priklic elementov menija, ki so se prikazali, ko ste prvič priključili televizor.
Language
Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu.
Time
•
<Clock>
Uro morate nastaviti, da lahko uporabljate različne funkcije časovnika televizorja.
•
<Clock Mode>
Trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.
•
•
•
<Auto> - <Manual>
•
Samodejni čas morda ne bo pravilen, odvisno od oddajne postaje in signala. V tem
primeru čas nastavite ročno.
•
Da je mogoča samodejna nastavitev časa, mora biti povezana antena ali kabel.
<Clock Set>
Trenutni čas lahko nastavite ročno.
•
Ta funkcija je na voljo samo, če je način <Clock Mode> nastavljena na <Manual>.
•
Mesec, dan, leto, uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskanjem številskih
gumbov na daljinskem upravljalniku.
•
Ob vsakem pritisku gumba [INFO] se bo prikazal trenutni čas.
•
Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.
<Sleep Timer>
Izklopni časovnik samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času.
•
<Off> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min>
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni <Tools>. Izklopni časovnik lahko nastavite tudi z
izbiro možnosti <Tools> → <Sleep Timer>.
Če želite preklicati delovanje funkcije <Sleep Timer>, izberite <Off>.
3-5
Uporaba izdelka
MENI
OPIS
•
<Timer1 / Timer2 / Timer3>
Opravite lahko tri različne nastavitve vklopa/izklopa časovnika. Najprej morate nastaviti uro.
•
<On Time>
Nastavite uro, minuto, dopoldne/popoldne in <activate/inactivate>.
(Če želite aktivirati časovnik z izbrano nastavitvijo nastavite na ‘activate’.)
•
<Off Time>
Nastavite uro, minuto, dopoldne/popoldne in <activate/inactivate>.
(Če želite aktivirati časovnik z izbrano nastavitvijo nastavite na ‘activate’.)
•
<Volume>
Izbira želene glasnosti.
•
<Antenna>
Oglejte si vrsto antene. (<Air> ali <Cable>).
<Antenna> lahko nastavite tudi z izbiro možnosti <Channel> → <Antenna>.
•
<Channel>
Za izbiro želenega kanala.
•
<Repeat>
Izberite <Once>, <Everyday>, <Mon~Fri>, <Mon~Sat>, <Sat~Sun> ali <Manual>.
•
Če je izbrana možnost <Manual>, s pritiskanjem gumba ► izberite želeni dan v
tednu. Za želeni dan pritisnite gumb [
Game Mode
).
•
Uro, minute in kanal lahko nastavite s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem
upravljalniku.
•
Auto Power Off
Če časovnik nastavite na On, se bo televizor izklopil, če tri ure potem, ko je časovnik
vklopil televizor, ni bila pritisnjena nobena kontrola. Ta funkcija je na voljo samo, ko je
vklopljen časovnik, in preprečuje pregrevanje, do katerega lahko pride, če je televizor
predolgo vklopljen.
Če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji
igre, če izberete meni iger.
•
<Off> - <On>
•
Omejitve v načinu iger (pozor)
•
•
Uporaba izdelka
] in prikazala se bo oznaka (
Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve
nastavite <Game Mode> na <Off>. Če meni televizorja prikažete v načinu <Game
Mode>, se zaslon rahlo trese.
Če je možnost <Game Mode> nastavljena na <On>:
•
<Način <Picture> se samodejno spremeni v način <Standard> in ga ni mogoče
spremeniti.
•
<Način <Sound> se samodejno spremeni v način <Custom> in ga ni mogoče
spremeniti. Z izenačevalnikom prilagodite zvok.
•
<Game Mode> ni na voljo v običajnih načinih <TV> in <PC>.
•
Če je takrat, ko je na televizor povezana zunanja naprava, slika slabe kakovosti, preverite,
ali je možnost <Game Mode> nastavljena na <On>. Način <Game Mode> nastavite na
<Off> in povežite zunanje naprave.
3-5
MENI
Child Lock
OPIS
Ta funkcija preprečuje gledanje neprimernega programa nepooblaščenim uporabnikom (na primer
otrokom) tako, da prepreči predvajanje slike in zvoka.
•
Change PIN
Parental Lock
Subtitle
<Off> - <On>
•
Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4mestno kodo PIN.
•
Privzeta koda PIN novega televizorja je 0-0-0-0. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v
meniju izberete <Change PIN>.
•
Zaklenete lahko nekatere kanale v možnosti <Channel List>.
•
<Child Lock> je na voljo samo v načinu TV.
Spremenite lahko osebno identifikacijsko številko, ki je potrebna za nastavitev televizorja.
•
Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4mestno kodo PIN.
•
Privzeta koda PIN novega televizorja je 0-0-0-0.
•
Če PIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s
čimer PIN ponastavite na 0-0-0-0: [POWER] (Off) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER]
(On).
Ta funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega
programa, in sicer s 4- mestno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo določi uporabnik.
•
<Allow All>
Pritisnite, da odklenete vse oznake televizorja.
•
<Block All>
Pritisnite, da zaklenete vse oznake televizorja.
•
Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4mestno kodo PIN.
•
Privzeta koda PIN novega televizorja je 0-0-0-0. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v
meniju izberete <Change PIN>.
•
Ko so oznake starševskega nadzora nastavljene, se prikaže simbol
.
Lahko aktivirate in deaktivirate podnapise. S tem menijem nastavite možnost <Mode>.
<Normal> pod menijem omogoča osnovne podnapise, <Hard of hearing> pa omogoča podnapise za
slušno prizadete.
•
<Subtitle>
vklop ali izklop podnapisov.
•
<Mode>
Za nastavitev načina podnapisov.
•
•
Normal / Hard of hearing
<Subtitle Language>
Za nastavitev jezika podnapisov.
•
Teletext Language
Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije <Hard of hearing>, se samodejno vklopi
način <Normal>, čeprav je izbran način <Hard of hearing>.
•
Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
•
Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba [SUBT] na daljinskem
upravljalniku.
Nastavite lahko možnost <Teletext language>, in sicer tako, da izberete vrsto jezika.
Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
3-5
Uporaba izdelka
MENI
Preference
OPIS
Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language /Secondary Subtitle Language / Primary Teletext Language /Secondary Teletext Language
S to funkcijo lahko uporabnik izbere enega od jezikov. Tukaj izbrani jezik je privzeti jezik, ko uporabnik izbere kanal.
Če spremenite nastavitev jezika, se možnosti menija Language (Jezik) Subtitle Language (Jezik podnapisov), Audio Language (Jezik avdia) in Teletext Language (Jezik teleteksta) samodejno spremenijo v izbrani jezik.
Možnosti menija Language (Jezik) Subtitle Language (Jezik podnapisov), Audio Language (Jezik
avdia) in Teletext Language (Jezik teleteksta) prikazujejo seznam jezikov, ki jih podpira trenutni
kanal; izbor je označen.
Če spremenite to nastavitev jezika, nov izbor velja samo za trenutni kanal. S spremembo nastavitve
se ne spremenijo nastavitve menija Preference: Primary Subtitle Language, Primary Audio Language
in Primary Teletext Language.
Digital Text
Ta funkcija je omogočena, če je program oddajan z digitalnim besedilom.
•
Light Effect
Light Level
<Disable>-<Enable> (samo v VB)
•
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
•
Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost
in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s
povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter
večpredstavnostne datoteke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika
med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV
(interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne
knjižnice in omrežne igre.
Vklop/izklop indikatorja LED na sprednji strani monitorja. Lahko ga izklopite, da varčujete z energijo.
•
<Off>
Za aktiviranje funkcije <Light Effect> (indikator LED) samo, ko pritisnete katerega od gumbov.
•
<On>
Za aktiviranje funkcije <Light Effect> (indikator LED) samo med gledanjem televizije.
Za prilagajanje jakosti luči, tj. svetlosti luči.
•
<1> ~ <10>
•
Melody
Višja ko je številka, močnejšo svetlobo oddaja indikator LED.
Nastavite lahko, da se ob vklopu in izklopu monitorja predvaja melodija.
•
<Off> - <Low> - <Medium> - <High>
Možnost <Melody> se ne izvaja
Uporaba izdelka
•
Ko iz televizorja ne prihaja zvok, ker ste pritisnili gumb [MUTE].
•
Ko iz televizorja ne prihaja zvok, ker ste z gumbom za glasnost [-] znižali glasnost na
najnižjo vrednost.
•
Ko se televizor izklopi s funkcijo <Sleep Timer>.
3-5
MENI
Energy Saving
OPIS
Ta funkcija prilagodi svetlost TV-ja, tako da se zmanjša poraba energije. Če TV gledate ponoči,
nastavite možnost načina <Energy Saving> na <High>, da zmanjšate utrujanje oči in tudi porabo
energije.
•
<Off> : izklop funkcije varčevanja energije.
•
<Low> : preklopi TV v način manjšega varčevanja energije.
•
<Medium> : preklopi TV v način srednjega varčevanja energije.
•
<High> : preklopi TV v način velikega varčevanja energije.
•
<Auto >: samodejno prilagodi svetlost zaslona TV-ja glede na prikazane prizore.
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni. <Energy Saving> lahko nastavite tudi z izbiro
možnosti <Tools> → <Energy Saving>.
Common Interface
•
<CI Menu>
Uporabniku omogoča, da lahko izbira iz menija, ki ga omogoča CAM.
Meni splošnega vmesnika izberite glede na PC-kartico.
•
<Application Info.>
Prikaže informacije o CAM-u, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik.
Informacije o aplikaciji se nanašajo na kartico splošnega vmesnika. CAM lahko namestite
kadarkoli, ne glede na to, ali je TV vklopljen ali izklopljen.
Input
MENI
Source List
OPIS
Za izbiro računalnika, TV-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, povezanega z izdelkom. Uporabite
za izbiro želenega zaslona.
Če si želite ogledati zunanji signalni vir, pritisnite gumb [SOURCE] na daljinskem upravljalniku.
•
Edit Name
<PC> - <DVI> - <TV> - <Ext.> - <Component> - <HDMI>
Poimenujte vhodno napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne vire.
<VCR> - <DVD> - <Cable STB> - <Satellite STB> - <PVR STB> - <AV Receiver> - < Game> -<Camcorder> - <PC> - <DVI PC> - <DVI> - <TV> - <IPTV> - <Blu-Ray> - <HD DVD> - <DMA>
Application
Anynet+ (HDMI-CEC)
Kaj je <Anynet+>?
<Anynet+> je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih naprav Samsung, ki podpirajo <Anynet+>, z daljinskim
upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem <Anynet+ >lahko uporabljate pri napravah Samsung, ki imajo funkcijo <Anynet+>.
Prepričajte se, da ima vaša naprava Samsung to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip <Anynet+>.
3-5
Uporaba izdelka
Povezava naprav, ki podpirajo Anynet+
1. Vtičnico [HDMI IN] na televizorju in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira <Anynet+>, povežite s kablom HDMI
.
2. Vtičnico [HDMI IN] na domačem kinu in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira <Anynet+>, povežite s kablom
HDMI.
Povežite samo en domači kino.
Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema <Anynet+>.
<Anynet+> deluje, ko je naprava AV, ki podpira <Anynet+>, v stanju pripravljenosti ali pa vklopljena.
<Anynet+> podpira skupno največ 10 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave iste vrste.
Nastavitev funkcije Anynet+
Pritisnite gumb [TOOLS], da prikažete meni. Meni <Anynet+> lahko prikažete tudi tako, da izberete <Tools> → <Anynet+
(HDMI-CEC)>.
Setup
•
<Anynet+ (HDMI-CEC)>
Uporaba izdelka
3-5
Če želite uporabljati funkcijo <Anynet+>, mora biti možnost <Anynet+ (HDMI-CEC)> nastavljena na On.
Ko je funkcija <Anynet+ (HDMI-CEC)> onemogočena, so deaktivirane vse operacije, ki so povezane s sistemom<
Anynet+>.
•
<Auto Turn Off>
Nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira <Anynet+>, ob izklopu televizorja
Da lahko uporabljate funkcijo <Anynet+>, mora biti aktivni vir na daljinskem upravljalniku televizorja nastavljen na
televizor.
Če Auto Turn Off nastavite na Yes, se bodo ob izklopu televizorja izklopile tudi povezane zunanje naprave. Če
zunanja naprava še snema, se morda ne bo izklopila.
Device List
1. Pritisnite gumb [TOOLS]. Pritisnite gumb [
2. S pritiskanjem gumba
ali
], da izberete <Anynet+ (HDMI-CEC)>.
izberite <Device List> in nato pritisnite gumb [
].
- <Prikaže se seznam naprav, ki podpirajo <Anynet+> in ki so povezane s televizorjem.
– Če ne uspete najti želene naprave, pritisnite rdeči gumb za iskanje naprav.
3. S pritiskanjem gumba
ali
izberite ustrezno napravo in nato pritisnite gumb [
]. Izvede se preklop na želeno napravo.
- <–Samo če nastavite <Anynet+ (HDMI-CEC)> na On v meniju <Application>, se prikaže meni <Device List>.
Preklop na izbrane naprave traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ni mogoče preklicati.
Čas, ki je potreben za iskanje naprav, je odvisen od števila povezanih naprav.
Ko je iskanje naprav končano, se ne prikaže število najdenih naprav.
Čeprav televizor samodejno preišče seznam naprav, ko ga vklopite z gumbom za napajanje, naprave, ki so priključene
nanj, morda ne bodo samodejno prikazane na seznamu naprav. Pritisnite rdeči gumb, da poiščete povezano napravo.
Če ste način zunanjega vhoda izbrali s pritiskanjem gumba [SOURCE], funkcije <Anynet+> ni mogoče uporabiti. Ne
pozabite preklopiti na napravo, ki podpira <Anynet+>, z uporabo možnosti <Device List>.
Support
3-5
Uporaba izdelka
MENI
Self Diagnosis
OPIS
•
•
•
<Picture Test>
Če menite, da imate težave s sliko, izvedite preskus slike. Oglejte si barvni vzorec na zaslonu, da
preverite, ali težava še vedno obstaja.
•
<Yes> : Če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite <Yes>. Vzrok težave
je morda televizor. Za pomoč pokličite klicni center Samsung.
•
<No> : Če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite <No>. Vzrok težave je morda zunanja
oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za
zunanjo napravo.
<Sound Test>
Če menite, da imate težave z zvokom, izvedite preskus zvoka. Zvok lahko preverite s
predvajanjem vgrajene melodije prek televizorja.
•
<Yes> : Če med preskusom zvoka slišite zvok samo iz enega zvočnika ali pa ga ne slišite,
izberite <Yes>. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč pokličite klicni center Samsung.
•
<No> : Če slišite zvok iz zvočnikov, izberite <No>. Vzrok težave je morda zunanja oprema.
Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo
napravo.
<Signal Information (samo pri digitalnih kanalih)>
Za razliko od analognih kanalov, pri katerih lahko kakovost sprejetega signala sega od sneženja
do jasne slike, je kakovost sprejetih digitalnih kanalov (HDTV) popolna ali pa sploh ni slike. Zato
digitalnega kanala ni mogoče fino naravnati, kot je to mogoče pri analognem. Lahko pa prilagodite
anteno, da izboljšate sprejem digitalnih kanalov, ki so na voljo.
Če merilnik jakosti signalov kaže, da je signal šibek, fizično prilagodite anteno, da povečate
jakost signalov. Nadaljujte s prilagajanjem antene, dokler ne najdete najboljšega položaja z
najmočnejšim signalom.
Software Upgrade
•
<By USB>
Pogon USB, na katerem je nadgradnja vdelane programske opreme, prenesena s spletnega
mesta samsung.com, vstavite v televizor. Pazite, da med posodobitvijo ne odklopite napajanja ali
odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor
samodejno izklopil in znova vklopil. Po končani nadgradnji preverite različico vdelane programske
opreme (novejša različica ima višjo številko kot starejša).
Ko je programska oprema nadgrajena, se uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnejo na privzete
(tovarniške) vrednosti. Priporočamo, da si zapišete vaše nastavitve, tako da jih boste po
nadgradnji brez težav ponastavili.
•
<By Channel>
Nadgradnja programske opreme z uporabo oddajnega signala.
•
<Standby Mode Upgrade>
Če želite nadaljevati nadgradnjo programske opreme z vklopljenim glavnim napajanjem, s
pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite On. 45 minut po preklopu v stanje pripravljenosti se
samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon
izdelka LED rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske
opreme ne dokonča.
•
<Alternative Software>(varnostna kopija)
Če imate težave z novo vdelano programsko opremo in ta vpliva na delovanje, lahko obstoječo
programsko opremo zamenjate s prejšnjo različico.
•
Če ste zamenjali programsko opremo, je prikazana trenutna.
•
Trenutno programsko opremo lahko zamenjate z drugo z uporabo možnosti ‘Alternative
Software’.
HD Connection Guide
Ta meni predstavlja način povezave za optimalno kakovost televizorja visoke ločljivosti. Te informacije si oglejte, če na televizor povezujete zunanje naprave.
Contact Samsung
Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.
Ogledate si lahko informacije o klicnih centrih, izdelku in načinu prenosa datoteke s programsko
opremo.
Uporaba izdelka
3-5
3-6
Namestitev gonilnika naprave
Če namestite gonilnik naprave, lahko za izdelek nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco. Gonilnik naprave najdete na CDROM-u, priloženem izdelku. Če je priložena datoteka pogona poškodovana, obiščite spletno mesto podjetja Samsung
Electronics (http://www.samsung.com/) in prenesite gonilnik.
1. Vstavite CD-ROM za namestitev gonilnika v pogon CD-ROM-a.
2. Kliknite Windows Driver
3. Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
4. Izvedite preostale korake namestitve glede na navodila, prikazana na zaslonu.
5. Preverite, ali sta v nastavitvah Nadzorne plošče prikazani ustrezni ločljivost in hitrost osveževanja zaslona. Za dodatne
informacije si oglejte dokument o operacijskem sistemu Windows.
3-6
Uporaba izdelka
3-7
Tabela načinov standardnega signala
Monitor LCD ima eno optimalno ločljivost za najboljšo kakovost slik glede na velikost zaslona zaradi posebnih značilnosti
zaslona, tako kot monitor CDT.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Časovno usklajevanje računalnika (vhodi PC, DVI in HDMI)
Če je signal osebnega računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal
osebnega računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED
napajanja. Zato način signala konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
LOČLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
FREKVENCA
URE
(MHZ)
POLARITETA (V/N)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 X 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Časovno usklajevanje naprave AV (vhoda HDMI in Component)
Uporaba izdelka
3-7
LOČLJIVOST
IZRIS
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
VHODNI VIR
720 x 240
progresivni
60Hz
komponenta
720 x 480
prepleteni
60Hz
komponenta, HDMI
720 x 480
progresivni
60Hz
komponenta, HDMI
720 x 576
prepleteni
50Hz
komponenta, HDMI
1440 x 480
progresivni
50Hz
komponenta, HDMI
1440 x 576
prepleteni
60Hz
HDMI
1280 x 720
prepleteni
50Hz
HDMI
1280 x 720
progresivni
50Hz
komponenta, HDMI
1920 x 1080
progresivni
60Hz
komponenta, HDMI
1920 x 1080
prepleteni
50Hz
komponenta, HDMI
1920 x 1080
prepleteni
60Hz
komponenta, HDMI
1920 x 1080
progresivni
24Hz
komponenta, HDMI
1920 x 1080
progresivni
25Hz
komponenta, HDMI
1920 x 1080
progresivni
30Hz
komponenta, HDMI
1920 x 1080
progresivni
50Hz
komponenta, HDMI
1920 x 1080
progresivni
60Hz
komponenta, HDMI
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
3-7
Uporaba izdelka
4
Namestitev programske opreme
4-1
Natural Color
Kaj je Natural Color ?
Ta programska oprema, ki deluje samo v izdelkih Samsung, omogoča prilagajanje prikazanih barv v izdelku in izenači barve v
izdelku z barvami na natisnjenih slikah. Za dodatne informacije si oglejte spletno pomoč programske opreme (F1).
Program Natural Color je na voljo v spletu. Lahko ga prenesete s spodnjega spletnega mesta in namestite;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Namestitev programske opreme
4-1
4-2
MultiScreen
Kaj je MultiScreen ?
Možnost MultiScreen omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Namestitev programske opreme
1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa MultiScreen.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite
datoteko za namestitev programa MultiScreen in jo dvokliknite.
3. Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite [Next] (Naprej).
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
•
Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
•
Ikona programa MultiScreen se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
•
Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
MultiScreen Zahteve za namestitev
Na namestitev programa MultiScreen lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Operacijski sistem
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
Za MultiScreen priporočamo operacijski sistem Windows 2000 in novejše različice.
Strojna oprema
•
Vsaj 32 MB pomnilnika
•
Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
Odstranjevanje programske opreme
Kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve)/[Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato dvokliknite [Add or Remove Programs]
(Dodaj ali odstrani programe).
Na seznamu programov izberite MultiScreen in kliknite gumb [Add/Delete] (Dodaj/odstrani).
4-2
Namestitev programske opreme
5
Odpravljanje težav
5-1
Samodiagnoza monitorja
•
S funkcijo samodiagnoze lahko preverite, ali izdelek deluje pravilno.
•
Če je prikazan prazen zaslon in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno
povezana, izvedite funkcijo samodiagnoze po spodnjih postopkih.
1. Izklopite izdelek in osebni računalnik.
2. Izključite kabel D-Sub iz izdelka.
3. Vklopite izdelek.
4. Če izdelek deluje pravilno, se prikaže sporočilo 'Check Signal Cable'.
Če se v tem primeru znova prikaže prazen zaslon, preverite, ali je morda vzrok težave osebni računalnik ali povezava.
Odpravljanje težav
5-1
5-2
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center Samsung Electronics.
TEŽAVE, POVEZANE Z NAMESTITVIJO (NAČIN PC-JA)
Zaslon monitorja utripa.
Preverite, ali je signalni kabel med računalnikom in zaslonom LCD ustrezno priključen.
(Oglejte si Povezovanje z računalnikom.)
TEŽAVE Z ZASLONOM
Zaslon je prazen in indikator napajanja je izklopljen
Poskrbite, da je napajalni kabel trdno priključen in da je zaslon LCD vklopljen.
(Oglejte si Povezovanje z računalnikom.)
"Sporočilo "Check Signal Cable"
Preverite, ali je signalni kabel trdno priključen na računalnik ali video vire.
(Oglejte si Povezovanje z računalnikom.)
"Sporočilo Not Optimum Mode"
Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.
Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Tabela načinov standardnega
signala.
Slika se navpično vali.
Preverite, ali je signalni kabel ustrezno priključen. Ustrezno ga priključite.
(Oglejte si Povezovanje z računalnikom.)
Slika ni jasna. Slika je zamegljena.
Zaženite naravnavo frekvence: <Coarse > in < Fine>.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video, idr.) in znova vklopite.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.
Slika je nestabilna in se trese.
Na sliki se prikazujejo vžgani vzorci.
Slika je presvetla ali pretemna.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljena za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira monitor. Če nista, ju ponastavite v skladu z
<Information> v meniju monitor in Tabela načinov standardnega signala.
Prilagodite Brightness in Contrast.
(Oglejte si <Brightness> in <Contrast>.)
Svetlost zaslona se lahko razlikuje glede na nastavljeni način za <MagicAngle>.
Če je funkcija <MagicBright> nastavljena na <Dynamic Contrast>, se lahko
svetlost zaslona razlikuje glede na vhodni signal.
Zaslon je prazen in indikator napajanja utripa na
0,5 ali 1 sekundo.
Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe
Zaslon je prazen in utripa.
Če se, ko pritisnete gumb [ MENU], na zaslonu prikaže sporočilo TEST
GOOD, preverite povezavo kabla med monitorjem in računalnikom, da preverite, ali je priključek ustrezno povezan.
Pritisnite tipko na tipkovnici.
TEŽAVE Z ZVOKOM
Ni zvoka
Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na monitorju
in avdio izhodna vrata na zvočni kartici.
(Oglejte si Povezovanje z računalnikom.)
Preverite glasnost.
Zvok je prešibak.
Preverite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka, preverite
regulacijo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
5-2
Odpravljanje težav
TEŽAVE, POVEZANE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM
Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.
Preverite polarnost baterij (+/-).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je vklopljeno napajanje.
Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.
Preverite, ali je v bližini posebna fluorescentna ali neonska žarnica
OPOMBA O VIDEZU IZDELKA
Če od blizu pogledate rob okvirja zaslona, boste
morda videli delce.
Odpravljanje težav
To je del zasnove izdelka in ni napaka.
5-2
5-3
Pogosta vprašanja
POGOSTA VPRAŠANJA
Kako spremenim frekvenco video signala?
POSKUSITE NASLEDNJE.
Spremenite frekvenco grafične kartice.
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
Kako spremenim ločljivost?
Windows XP: Ločljivost spremenite tako, da izberete Control Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz in teme) → Display
(Zaslon) → Settings (Nastavitve).
Windows ME/2000: Ločljivost spremenite tako, da izberete Control Panel
(Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz in teme) → Display
(Zaslon) → Settings (Nastavitve).
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
Kako uporabim funkcijo varčevanja z energijo?
Windows XP: Konfigurirate jo tako, da izberete Control Panel (Nadzorna
plošča) → Appearance and Themes (Videz in teme) → Display (Zaslon) →
Screen Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona) ali da jo konfigurirate v nastavitvi BIOS-a računalnika.
Windows ME/2000: Konfigurirate jo tako, da izberete Control Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz in teme) → Display
(Zaslon) → Screen Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona) ali
da jo konfigurirate v nastavitvi BIOS-a računalnika.
Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika za operacijski sistem Windows.
Kako očistim zunanjost ohišja/ploščo LCD?
Izključite napajalni kabel ter očistite monitor z mehko krpo in s čistilnim
sredstvom ali z navadno vodo.
Z ohišja dobro obrišite čistilo in pazite, da ohišja ne opraskate.
Pazite, da v monitor ne pride voda.
Ali lahko gledam digitalni televizijski prenos z
analognim TV-jem?
Ne.
Ali lahko za sprejemanje digitalne vsebine uporabim svojo trenutno anteno?
Tako kot obstoječi analogni TV-ji je digitalni TV zasnovan tako, da lahko
signale digitalne vsebine sprejemate tako z notranjo kot zunanjo anteno.
Analogni TV ne more obdelati digitalnih signalov. Za gledanje digitalne
televizijske vsebine potrebujete digitalni TV.
Če je sprejem signala v vašem območju zelo dober, lahko digitalno vsebino gledate kar prek obstoječe notranje antene. V nasprotnem primeru je
najbolje, da namestite zunanjo anteno.
5-3
Odpravljanje težav
6
Dodatne informacije
6-1
Specifikacije
IME MODELA
Plošča LCD
Sinhronizacija
Velikost zaslona
21,5 palcev (55 cm)
Območje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
Vodoravna frekvenca
30–81 kHz
Navpična frekvenca
56–75 Hz
Barva
Ločljivost
LD220HD
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB, DVI (Digital Visual Interface)
Vhodni signal, če je nameščen končnik.
0,7 Vp-p ± 5 %
Ločena sinhr. H/V, kompozitni
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)
Največja frekvenca
162,000 MHz (analogno, digitalno)
Napetost napajanja
Izdelek podpira napajanje s 100–240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Dimenzije (širina x višina x globina)/teža
517,0 x 340,4 x 76,7 mm / 4,45 kg
Kot nagiba
10 ˚~ 30 ˚( ± 5 ˚)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20? – 45? (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Razred B (informacijsko-komunikacijska oprema za domačo uporabo)
Ta naprava je registrirana glede EMI-ja za domačo uporabo (razred B). Uporablja se lahko na vseh območjih. (Oprema
razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)
Dodatne informacije
6-1
6-2
Funkcija varčevanja z energijo
Ta izdelek je opremljen s funkcijo varčevanja z energijo za samodejen izklop zaslona, ko izdelek ni uporabljen toliko časa, kot je
predhodno določeno, s čimer se zmanjša poraba energije. Če se izdelek preklopi v način varčevanja z energijo, se spremeni
barva indikatorja LED napajanja, kar pomeni, da je izdelek v načinu varčevanja z energijo. Ko je izdelek v načinu varčevanja z
energijo, napajanje ni izklopljeno in zaslon lahko znova vklopite s pritiskom katere koli tipke ali klikom miške. Funkcija varčevanja
z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom, ki je opremljen s funkcijo varčevanja z energijo.
FUNKCIJA VARČEVANJA Z
ENERGIJO
NORMALNO
DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOPLJENO NAPAJANJE
(GUMB ZA NAPAJANJE)
Indikator LED napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
46 W
manj kot 2 W
manj kot 1 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-2
Dodatne informacije
6-3
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
► V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Dodatne informacije
6-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http:// www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
6-3
Dodatne informacije
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Dodatne informacije
6-3
6-4
Pravilno odlaganje
USTREZNO ODSTRANJEVANJE TEGA IZDELKA (ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA) – SAMO
EVROPA
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
USTREZNO ODSTRANJEVANJE BATERIJ V TEM IZDELKU – SAMO EVROPA
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem
izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali
Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih
odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Baterija, ki jo je mogoče polniti, v tem izdelku ni predvidena za menjavo s strani uporabnika. Za informacije
o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo.
6-4
Dodatne informacije
Download PDF

advertising