Navodila za uporabo
pralnega stroja
B1445(V/S/C)
B1245(V/S/C)
B1045(V/S/C)
R1245(V/S/C)
R1045(V/S/C)
F1245(V/S/C)
F1045(V/S/C)
Izdelek registrirajte na
www.samsung.com/global/register
Št. kode: DC68-02110Y_SL
Funkcije
1.
Child Lock (Otroška ključavnica)
2.
Handwäsche (Ročno pranje)
3.
Economy (Ekonomično)
4.
Programmende (Zakasnitev vklopa)
5.
Delicates & Wool Program (Program za občutljive in volnene tkanine)
Funkcija Child Lock (Otroška ključavnica) preprečuje, da bi otroci lahko potisnili roke v pralni stroj.
Ta varnostna funkcija zagotavlja, da se otroci ne morejo igrati s pralnim strojem. Poleg tega ste
opozorjeni ob njenem vklopu.
Občutljive tkanine, na primer iz lanenega platna ali svile, lahko operete tako kot na roke.
Ekonomični cikel omogoča, da veliki pralni stroji pri pranju lažjega perila delujejo kot njihove
manjše različice in porabijo manj vode, praška in elektrike.
Ta funkcija omogoča zakasnitev časa vklopa pralnega stroja do 24 ur.
Za občutljivejše perilo lahko nastavite ustrezno temperaturo, nežno pranje in ustrezno količino
vode.
SAMSUNG Navodila za uporabo pralnega stroja
Varnostni ukrepi
Čestitamo vam za nakup pralnega stroja Samsung. Navodila za uporabo vsebujejo informacije, ki vam
bodo v pomoč pri namestitvi, uporabi in skrbi za aparat. Vzemite si čas in preberite navodila, tako da
boste lahko pralni stroj optimalno izkoristili in ga z veseljem uporabljali še veliko let.
Pred uporabo aparata
•
•
•
•
•
Embalaža je lahko nevarna za otroke, zato vso embalažo (plastične vrečke, polistiren itd.) hranite
izven dosega otrok.
Aparat je namenjen samo domači uporabi.
Prikljuèitev vode in elektrike morajo izvesti usposobljeni tehniki, ki morajo upoštevati navodila
proizvajalca (oglejte si “Namestitev pralnega stroja”) in lokalne varnostne predpise.
Pred uporabo aparata odstranite vse embalažne in transportne vijake. Če niso odstranjeni, lahko
pride do resne poškodbe. Oglejte si “Odstranitev transportnih vojakov”.
Pred prvim pranjem perila mora stroj celotno pranje opraviti brez perila.
Prvo pranje
Varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred čiščenjem in vzdrževanjem aparat izključite iz električne vtičnice ali nastavite gumb (On/
Off) (Vklop/Izklop) na Off (Izklop).
Poskrbite, da so žepi oblačil za pranje prazni. Trdi, ostri predmeti, kot so kovanci, bucike, žeblji, vijaki
in kamni, lahko močno poškodujejo aparat.
Po uporabi aparat izključite in zaprite vodo.
Preden odprete vrata aparata, preverite, ali je voda odtekla. Če še vidite vodo, vrat ne odpirajte.
V aparat lahko zlezejo hišni ljubljenčki in majhni otroci. Aparat pred vsako uporabo preglejte.
Steklena vrata postanejo med pralnim ciklom zelo vroča. Ko aparat uporabljate, pazite, da se mu ne
približajo otroci.
Aparata ne poskušajte popraviti sami. Popravila, ki jih izvedejo neizkušene ali neusposobljene
osebe, lahko povzročijo poškodbe, zaradi njih pa so lahko potrebna tudi resnejša popravila aparata.
Če je vtič (napajalni kabel) poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni
zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
Servisna popravila za aparat sme izvajati samo pooblaščeni servisni center, uporabljeni pa so lahko
samo originalni rezervni deli.
Majhni otroci ali slabotne osebe lahko aparat uporabljajo samo pod ustreznim nadzorom
odgovorne osebe, ki lahko zagotovi, da bodo aparat uporabljali varno.
Majhni otroci morajo biti nadzorovani, da se ne bodo igrali z aparatom.
Če se aparat napaja preko podaljška kabla ali prenosne električne vtičnice, slednja ne smeta biti
izpostavljena vodi in vlagi. Poleg tega mora biti zmogljivost toka podaljška kabla in prenosne
električne vtičnice skladna z aparatom.
Aparat mora biti opremljen z vtičem, ki lahko prenese ustrezno porabo električne energije.
Aparat mora biti postavljen tako, da imate po namestitvi dostop do vtiča.
Ne uporabljajte obdelane vode, ki vsebuje olje, kremo ali losjon, ki ga lahko dobite v trgovinah za
nego kože ali masažnih salonih.
- To lahko povzroči deformacijo embalaže, kar nato povzroči okvare ali puščanje vode.
Nerjaveča pralna cev ponavadi ne rjavi. Če pa je v cevi dalj časa kovinski delec, kot je sponka za lase,
cev lahko začne rjaveti.
- V cevi ne puščajte dlje časa vode ali belila, ki vsebuje klor.
- Ne uporabljajte redno vode, ki vsebuje železo, niti je v cevi ne puščajte dlje časa.
Če se na površini cevi zaene pojavljati rja, na površino nanesite eistilno sredstvo (nevtralno) in jo
obrišite z gobo ali mehko krpo. (V nobenem primeru ne uporabite kovinske krtače.)
Zračnikov na spodnjem delu pralnega stroja ne sme zakrivati preproga.
Uporabite nov komplet cevi in starega zavrzite.
4NAVODILA
SAMSUNG
NavodilaSHRANITE
za uporabo pralnega stroja
ZA UPORABO
Kazalo
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notranja stran platnice
Namestitev pralnega stroja . . . . . . . . . . . . .
Odpakiranje pralnega stroja. . . . . . . . . . . . .
Pogled na pralni stroj . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbira mesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prilagoditev izravnalnih nogic . . . . . . . . . . .
Odstranitev transportnih vijakov . . . . . . . . .
Priključitev dovodne cevi za vodo (izbirno). . .
Priključitev dovodne cevi za vodo . . . . . . . . .
Namestitev odvodne cevi . . . . . . . . . . . . . .
Priklop stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
A-1
A-1
A-1
A-2
A-2
A-2
A-2
A-3
A-3
A-4
Pranje perila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregled nadzorne plošče . . . . . . . . . . . . . . .
Prvo pranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dajanje pralnega sredstva v pralni stroj . . . . .
Pranje perila s programskimi nastavitvami . . .
Ročno pranje oblačil . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba zakasnitve vklopa . . . . . . . . . . . . .
Nasveti za pranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . .B-1
. . . . . . . . . . . . . .B-1
. . . . . . . . . . . . . .B-3
. . . . . . . . . . . . . .B-3
. . . . . . . . . . . . . .B-4
. . . . . . . . . . . . . .B-5
. . . . . . . . . . . . . .B-5
. . . . . . . . . . . . . .B-6
Vzdrževanje pralnega stroja . . . . . . . . . . . . .
Zasilno odvajanje vode iz pralnega stroja. . . .
Popravilo zamrznjenega pralnega stroja . . . .
Čiščenje zunanjosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čiščenje dozirne posode in notranjosti . . . . .
Čiščenje filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čiščenje mrežastega filtra vodne cevi . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . .C-1
. . . . . . . . . . . . . .C-1
. . . . . . . . . . . . . .C-1
. . . . . . . . . . . . . .C-1
. . . . . . . . . . . . . .C-2
. . . . . . . . . . . . . .C-2
. . . . . . . . . . . . . .C-3
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
Težave in rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
Sporočila o napaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
Preglednica programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-1
Priloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preglednica za vzdrževanje tkanin . . . . . . . .
Varnostna opozorila v povezavi z elektriko . . .
Varovanje okolja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izjava o skladnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
................
.................
.................
.................
.................
.................
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . .F-1
. . . . . . . . . . . . . .F-1
. . . . . . . . . . . . . .F-1
. . . . . . . . . . . . . .F-2
. . . . . . . . . . . . . .F-2
. . . . . . . . . . . . . .F-2
24
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo
odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje
ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih
virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju
varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne
smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Namestitev pralnega stroja
Odpakiranje pralnega stroja
Odpakirajte pralni stroj in preverite, ali se je med transportom morda poškodoval. Preverite tudi, ali
ste prejeli vse spodaj prikazane dele. Če se je pralni stroj med transportom poškodoval ali nimate vseh
delov, se nemudoma obrnite na prodajalca izdelkov Samsung.
Pogled na pralni stroj
Odlagalna
površina
Dozirna posoda
Cev za odvod vode
Nadzorna plošča
Vrata
Pokrov podstavka
Nastavljive noge
Vtikač
Filter
Cev za zasilni odvod vode
Pokrov filtra
Cev za dovod hladne
vode
Ključ
Cev za odvod
vode
Vodilo cevi
A-1 SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
* (Možnost)
Dovodna
cev za toplo
vodo
Čepki
Namestitev pralnega stroja
Cotton
Remaining Time
Izbira mesta
12:00
o
C
rpm
Min
Pre-wash
Wash
Rinse
Spin
Delay Start
Check
Synthetic
Delicate
Wool
Speedy
Eco
START
PAUSE
Fuzzy control
Power
Door open
Preden pralni stroj namestite, izberite mesto z naslednjimi značilnostmi:
• Trdna, ravna površina (èe površina ni ravna, si spodaj oglejte “Prilagoditev izravnalnih nogic”)
• Ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
• Zadostno prezračevanje
• Sobna temperatura nad 0 ˚C
• Ni izpostavljeno toplotnim virom, kot sta premog in plin
Pralni stroj ne sme stati na napajalnem kablu. Če je pralni stroj nameščen na tleh, pokritih s preprogo, ta
ne sme zakrivati zračnikov.
Temp
Spin
Delay Start
Function
Prilagoditev izravnalnih nogic
če tla niso ravna, prilagodite nogice
(pod nogice ne vstavljajte kosov lesa ali drugih predmetov):
1. Zrahljajte vijak nogice tako, da ga vrtite z roko, dokler ni na želeni višini.
2. Matico privijte tako, da jo vrtite s priloženim ključem.
•
Pralni stroj postavite na trdno, ravno površino.
Če je pralni stroj postavljen na neravno ali krhko površino, to povzroča hrup ali tresenje
(Dovoljen je samo kot 1 stopinje.)
Odstranitev transportnih vijakov
Pred uporabo pralnega stroja, morate z njegove hrbtne strani odstraniti štiri transportne vijake.
Odstranitev vijakov:
1.
2.
3.
4.
Preden vijake odstranite, jih zrahljajte s priloženim ključem.
Vijak primite za glavo in ga povlecite skozi širši del luknje. Ponovite pri vsakem vijaku.
Luknje zapolnite s priloženimi plastičnimi pokrovčki.
Transportne vijake shranite za prihodnjo uporabo.
Priključitev dovodne cevi za vodo (izbirno)
1. Z dovodne cevi za vodo
odstranite obroč.
c
5. Priključite drugi konec dovodne
cevi za vodo na dovodni ventil za
vodo na vrhu pralnega stroja. Cev
povsem privijte v smeri urinega
kazalca.
2. Najprej z izvijačem vrste ‘+’
zrahljajte štiri vijake na obroču.
Nato vzemite obroč in obrnite
del (b) v smeri puščice, dokler ne
nastane 5 mm vrzel.
3. Priključite obroč na pipo tako, da
trdno privijete vijake.
Nato zavrtite del (b) v smeri
puščice in ga združite z delom (b).
4. Namestite dovodno cev za vodo
na obroč. Del (c) dovodne cevi za
vodo povlecite navzdol.
Ko del (c) sprostite, se cev
samodejno priključi na obroč, pri
čemer boste zaslišali
•
a
b
Če ima pipa navoj, nanj priključite
dovodno cev za vodo, kot je
prikazano.
OPOMBA Če po priključitvi iz cevi pušča voda, ponovite korake. Za dovod vode uporabite najbolj
običajen navoj. Če je navoj štirikoten ali prevelik, pred vstavitvijo navoja v obroč cevi
odstranite distančni obroč.
SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
A-2
Namestitev pralnega stroja
Priključitev dovodne cevi za vodo
En konec dovodne cevi za vodo priključite na pralni stroj, drugega pa na pipo. Dovodne cevi za vodo ne
raztegujte. Če je cev prekratka ali pipe ne želite premakniti, cev nadomestite z daljšo visokotlačno cevjo.
Priključitev dovodne cevi za vodo:
1. Pritrdilni element v obliki črke L za
dovodno cev za hladno vodo priključite
na dovodno odprtino za hladno vodo na
hrbtni strani stroja. Ročno privijte.
2. Priključite drugi konec dovodne cevi za hladno vodo na pipo za hladno vodo v umivalniku in ga
ročno privijte. Po potrebi lahko spremenite položaj dovodne cevi za vodo pri pralnem stroju in sicer
tako, da zrahljate pritrdilni element, zavrtite cev in ponovno namestite pritrdilni element.
Poljubno:
1. Pritrdilni element v obliki črke L za dovodno cev za toplo vodo priključite na rdečo dovodno
odprtino za toplo vodo na hrbtni strani stroja. Ročno privijte.
2. Prikljuèite drugi konec dovodne cevi za toplo vodo na pipo za toplo vodo v umivalniku in ga
roèno privijte.
3. Če želite uporabljati hladno vodo, uporabite del v obliki črke Y.
Opomba: Aparat priključite na vodno napeljavo z novim kompletom cevi, starega zavrzite.
Namestitev odvodne cevi
Konec odvodne cevi lahko namestite na tri načine:
Preko roba umivalnika
Odvodno cev namestite na višini med 60 in 90
cm. Da izlivni del odvodne cevi ostane upognjen,
uporabite priloženo plastično vodilo za cev.
Da se odvodna cev ne bo premikala, pritrdite
vodilo na steno s kljuko ali na pipo z vrvico.
V odvodni cevi umivalnika
Odvodna cev mora biti nad sifonom umivalnika,
tako da je konec cevi najmanj 60 cm nad tlemi.
V odvodni cevi
Samsung svetuje, da uporabite 65 cm visoko
navpično cev, ki ne sme biti krajša od 60 cm in
daljša od 90 cm.
A-3 SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
Namestitev pralnega stroja
Priklop stroja
 Za uporabnike v Evropi.
Vtikača pralnega stroja vam NI treba ozemljiti.
 Za uporabnike v ZDA.
Vtikač pralnega stroja MORATE ozemljiti.
Stroj naj pred uporabo pregleda električar z licenco, da se prepričate, da je stroj ustrezno ozemljen.
 Za uporabnike v VB.
Navodila za električno napeljavo
13 AMPERSKA
ZELENO- OPOZORILO TA NAPRAVA MORA BITI OZEMLJENA.
VAROVALKA
RUMENO
Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru kratkega stika
ozemljitev zmanjša tveganje električnega udara tako, da
preusmeri električni tok.
Naprava je opremljena z napajalnim kablom, ki ima
ozemljitveno žico za povezavo z ozemljitveno sponko
vtikača.
Vtikač morate vključiti v ustrezno nameščeno in ozemljeno
vtičnico.
* Žice v napajalnem kablu so obarvane v skladu z
naslednjo kodo:
 Zeleno-rumena : Ozemljitev
 Modra : Ničla
 Rjava : Faza
• Ker se barve žic napajalnega kabla te naprave mora
ne bodo skladale z barvnimi oznakami na spojnih
mestih vtikača, storite naslednje:
• Zeleno-rumeno žico priključite na spojno mesto
v vtikaču, ki je označeno s črko E ali s simbolom za
ozemljitev ( ) oziroma obarvano zeleno ali zelenorumeno.
• Modro žico priključite na spojno mesto, ki je
MODRO
RJAVO
označeno s črko N oziroma obarvano črno.
• Rjavo žico priključite na spojno mesto, ki je označeno
s črko L oziroma obarvano rdeče.
* V primeru dvoma se obrnite na usposobljenega
OPOZORILO
električarja ali serviserja. Proizvajalec tega pralnega
stroja ne odgovarja za poškodbe oseb ali predmetov,
Pred uporabo se prepričajte, da vtikač
ki so nastale zaradi neupoštevanja teh zahtev.
in napajalni kabel nista poškodovana.
Pralni stroj nima delov, ki bi jih lahko uporabnik
Če morate iz kakršnegakoli razloga z
sam popravil, in če pride do okvare napajalnega
naprave odstraniti brizgano ulit vtikač,
kabla, ga sme zamenjati samo usposobljeno
nemudoma odstranite varovalko in
osebje, pooblaščeno s strani proizvajalca, saj je za to
vtikač zavrzite. Pod nobenim pogojem
potrebno posebno orodje.
vtikača ne vključite v omrežno vtičnico,
ker obstaja nevarnost električnega
udara.
TOKOKROG
Pralni stroj mora biti priklopljen na
ločeni tokokrog, na katerega niso
priključene tudi ostale naprave. Sicer
lahko prekinjalo prekine napajanje
oziroma lahko varovalka pregori.
SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
A-4
Pranje perila
Pregled nadzorne plošče
�
 To so splošna navodila za uporabo. Razporeditev gumbov pralnega stroja se lahko razlikuje od
tiste pri vašem izdelku. Za izbiro ustreznih specifikacij, ki ustrezajo vašemu pralnemu stroju, si za
oglejte točko 5 spodaj.
1.
Digitalni grafični zaslon
2.
Gumb Prewash (Predpranje)
3.
Gumb Temperatur (Temperatura)
4.
Gumb Spülen (Izpiranje)
5.
Gumb Schleudern (Vrtenje)
�
Prikaže preostanek časa pranja, vse informacije o pranju in sporočila o napaki.
Ta gumb pritisnite, da izberete predpranje. Predpranje je na voljo samo za programe Baumwolle/
weiss (Bombaž), Baumwolle/bunt (Barvno perilo), Synthetik (Sintetika), Feinwäsche (Občutljivo
perilo) in Skin Care (Program za otroško perilo).
Ta gumb večkrat pritisnite, da izberete eno izmed možnih temperatur vode
(mrzla voda( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C in 95 ˚C).
Gumb Spülen (Izpiranje) pritisnite, da dodate izpiranje. Največje število izpiranj je pet.
Ta gumb večkrat pritisnite, da izberete eno izmed možnih hitrosti vrtenja.
B1445
,
, 400, 800, 1200, 1400 obr/min
B1245/R1245/F1245
,
, 400, 800, 1000, 1200 obr/min
B1045/R1045/F1045
,
, 400, 600, 800, 1000 obr/min
: Brez vrtenja
: Zaustavitev izpiranja
Brez vrtenja
Perilo ostane v bobnu po zadnjem odvodu vode brez vrtenja
Zaustavitev izpiranja
Perilo se namaka v vodi zadnjega izpiranja.
Preden lahko perilo vzamete iz pralnega stroja, morate zagnati program “Abpumpen” (Odvod
vode) ali “Schleudern” (Vrtenje).
B-1 SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
Pranje perila
�
6.
Gumb Programmende (Zakasnitev vklopa)
7.
Gumb Trommel halb voll (Polovično polnjenje)
8.
Gumb Child Lock (Otroška ključavnica)
9.
Gumb programatorja
Ta gumb večkrat pritisnite, da izberete eno izmed možnih zakasnitev vklopa (od 3 do 24 ur v
korakih po 1 uro).
Prikazane ure pomenijo čas do konca pranja.
Ta gumb pritisnite v primeru polovičnega pranja (približno 1~4 kg). Ta funkcija je namenjena
varčevanju
s časom in energijo.
Istočasno 2~3 sekunde držite gumba Programmende (Zakasnitev vklopa) in Halbe Beladung
(Polovično polnjenje), da preprečite, da otroci ne bi stroja nastavili drugače. Ko je “Child Lock”
(Otroška kljuèavnica) aktivirana, izbira drugih gumbov ni mogoèa. Za deaktiviranje “Child Lock”
(Otroška kljuèavnica) 2~3 sekunde držite gumb “Child Lock” (Otroška kljuèavnica).
Obrnite gumb, da izberete enega izmed možnih programov pranja.
Baumwolle/weiss (Bombaž), Baumwolle/bunt (Barvno perilo), Synthetik (Sintetika), Feinwäsche
(Občutljivo perilo), Wolle (Volna), Handwäsche (Ročno pranje), Kurzprogramm (Hitro pranje),
Spülen+Schleudern (Izpiranje in vrtenje), Schleudern (Vrtenje), Abpumpen (Odvod vode), Skin
Care (Program za otroško perilo) [Otroška bombažna oblačila, Otroška barvna oblačila, Otroška
občutljiva oblačila, Otroška oblačila z madeži]
10.
11.
Gumb Start/Pause (Start/premor)
Pritisnite za vklop in ponovni vklop programov.
Gumb (On/Off) (Vklop/izklop)
Pritisnite enkrat za vklop pralnega stroja in pritisnite ponovno za izklop pralnega stroja. Če ne
pritisnete nobenega gumba, se pralni stroj po 10 minutah samodejno izklopi.
SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
B-2
Pranje perila
Prvo pranje
Pred prvim pranjem perila mora stroj celotno pranje opraviti brez perila.
Naredite naslednje:
1. Pritisnite gumb (On/Off) (Vklop/izklop).
2. V razdelek dozirne posode dajte nekaj pralnega
sredstva.
3. Vklopite dovod vode do pralnega stroja.
4. S pritiskanjem gumba Temperatur (Temperatura)
izberite 40 ˚C.
5. Pritisnite gumb Start/Pause (Start/Premor).
• To bo odstranilo vodo, ki je ostala v stroju po
proizvajalčevem preizkusu.
Razdelek
Razdelek
:
:
Razdelek
:
Pralno sredstvo za predpranje ali škrob.
Pralno sredstvo za glavno pranje, mehčalec vode, sredstvo za namakanje, belilo in
sredstvo za odstranjevanje madežev.
Dodatki, npr. mehèalec (napolnite do spodnjega roba ali v “A”)
Dajanje pralnega sredstva v pralni stroj
1.
2.
3.
4.
Izvlecite dozirno posodo.
V razdelek dajte pralno sredstvo.
V razdelek dajte mehčalec (po želji).
V razdelek dajte pralno sredstvo za predpranje (po
želji).
Pozor:
Koncentrirano pralno sredstvo ali gost mehčalec morate,
preden ga daste v dozirno posodo, razredčiti z vodo
(preprečuje zamašitev cevi).
B-3 SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
Pranje perila
Pranje perila s programskimi nastavitvami
Pralni stroj olajša pranje perila s samodejnim nadzornim sistemom “programskih nastavitev” Samsung.
Ko izberete program pranja, stroj nastavi ustrezno temperaturo, čas pranja in hitrost pranja.
Pranje perila s programskimi nastavitvami:
1. Odvijte navoj umivalnika.
2. Pritisnite gumb (On/Off) (Vklop/izklop).
3. Odprite vrata.
4. Kose perila dajajte v boben enega po enega in pazite, da perila ni preveč.
5. Zaprite vrata.
6. V ustrezni razdelek dajte pralno sredstvo, mehčalec in pralno sredstvo za predpranje (po potrebi).
Obvestilo: Predpranje je na voljo samo pri pranju s programi Decken (Prevleke), Bettwäsche
(Posteljnina), Handtücher (Brisače), Gardinen (Zavese), Baumwolle/weiss (Bombaž),
Baumwolle/bunt (Barvno perilo), Synthetik (Sintetika) in Feinwäsche (Občutljivo
perilo). Potrebno je samo, če je perilo zelo umazano.
7. Za izbiro ustreznega programa obrnite
gumb programatorja na Baumwolle/weiss
(Bombaž), Baumwolle/bunt (Barvno perilo),
Synthetik (Sintetika), Feinwäsche (Občutljivo
perilo), Wolle (Volna), Hand wash (Ročno
pranje), Kurzprogramm (Hitro pranje), Skin
Care (Program za otroško perilo) [Otroška
bombažna oblačila, Otroška barvna oblačila,
Otroška občutljiva oblačila, Otroška oblačila z
madeži].
Indikator na nadzorni plošči bo zasvetil.
8. Ves ta čas lahko s pritiskom ustreznega gumba uravnavate temperaturo, število izpiranj, hitrost
vrtenja in čas zakasnitve.
9. Pritisnite gumb Start/Pause (Start/premor) na gumbu programatorja in pranje se bo začelo.
Zasvetil bo indikator pranja in na zaslonu se bo prikazal čas do konca pranja.
Po končanem pranju:
Po končanem celotnem pranju se bo stroj samodejno izklopil.
1. Odprite vrata.
Opomba: Vrata ne boste mogli odpreti 3 minute po zaustavitvi ali izklopu stroja.
2. Perilo vzemite iz bobna.
SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
B-4
Pranje perila
Ročno pranje oblačil
Obleke lahko perete ročno, brez funkcije programske nastavitve.
Naredite naslednje:
1. Vklopite dovod vode.
2. Na pralnem stroju pritisnite gumb (On/Off) (Vklop/izklop).
3. Odprite vrata.
4. Kose perila dajajte v boben enega po enega in pazite, da perila ni preveč.
5. Zaprite vrata.
6. V ustrezne razdelke dajte pralno sredstvo in po potrebi še mehčalec in pralno sredstvo za
predpranje.
7. Pritisnite gumb Temperatur (Temperatura), da izberete temperaturo.
(mrzla voda, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Pritisnite gumb Spülen (Izpiranje), da izberete število izpiranj.
Največje število izpiranj je šest.
Čas pranja se bo v skladu s tem podaljšal.
9. Pritisnite gumb Schleudern (Vrtenje), da izberete hitrost vrtenja.
Obvestilo: Program zaustavitve izpiranja vam omogoča, da iz pralnega stroja vzamete še povsem
mokra oblačila.
: Brez vrtenja
: Zaustavitev izpiranja
10. Ta gumb večkrat pritisnite, da izberete eno izmed možnih zakasnitev vklopa (od 3 do 24 ur v
korakih po 1 uro). Prikazane ure pomenijo čas do konca pranja.
11. Pritisnite gumb Start/Pause (Start/premor) in stroj bo pričel prati.
Uporaba zakasnitve vklopa
Pralni stroj lahko nastavite, da pranje konča samodejno nekoliko kasneje tako, da izberete 3 do 24 urno
zakasnitev (v korakih po 1 uro). Prikazane ure pomenijo čas do konca pranja.
Naredite naslednje:
1. Pralni stroj nastavite ročno ali samodejno za vrsto oblek, ki jih perete.
2. Pritiskajte gumb Programmende (Zakasnitev vklopa), da nastavite čas zakasnitve.
3. Pritisnite gumb Start/Pause (Start/Premor). Zasvetil bo indikator zakasnitve vklopa in ura bo pričela
odštevati do končnega časa.
4. Za deaktiviranje zakasnitve vklopa pritisnite gumb (On/Off) (Vklop/izklop) in stroj ponovno
vklopite.
B-5 SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
Pranje perila
Nasveti za pranje
Ločevanje perila: Perilo ločite glede na naslednje lastnosti:
• Oznaka za pranje vrste tkanine: Perilo ločite na bombaž, mešano, sintetiko, svilo, volno in
umetno svilo.
• Barva: Ločite belo in barvno perilo. Nova, barva oblačila perite posebej.
• Velikost: Razdelitev perila po velikosti bo izboljšalo pranje.
• Občutljivost: Občutljivo perilo perite posebej in za novo čisto volno, zavese in svilo uporabite
program Feinwäsche (Občutljivo perilo). Preverite oznake na perilu ali si oglejte preglednico za
vzdrževanje tkanin v prilogi.
Praznjenje žepov: Kovanci, varnostne zaponke in podobni predmeti lahko poškodujejo perilo, boben
in rezervoar za vodo.
Gumbi in zadrge: Zaprite zadrge, gumbe ali sponke, pasove in trakove pa spnite.
Predpranje bombaža: Vaš nov pralni stroj bo skupaj s sodobnimi pralnimi sredstvi podal odlične
rezultate pranja in pri tem varčeval z energijo, časom, vodo in pralnim sredstvom. Vendar pri zelo
umazanem bombažnem perilu uporabite predpranje in ustrezno pralno sredstvo.
Določanje teže perila: Pralnega stroja ne prenapolnite, ker se perilo drugače ne bo dobro opralo. Za
določanje, koliko perila, ki ga boste prali, lahko daste v pralni stoj, si oglejte spodnjo preglednico.
Vrsta tkanine
Barvno/bombažno perilo
Teža perila
B1445/B1245/B1045
R1245/R1045
F1245/F1045
-povprečno/nekoliko umazano
6,0 kg
5,2 kg
4,5 kg
-zelo umazano
6,0 kg
5,2 kg
4,5 kg
Synthetik (Sintetika)
3,0 kg
3,0 kg
3,0 kg
Feinwäsche (Občutljivo perilo)
2,5 kg
2,0 kg
2,0 kg
Volna
2,0 kg
1,5 kg
1,5 kg
Nasveti za pralno sredstvo: Vrsta pralnega sredstva, ki ga boste uporabili, je odvisna od vrste tkanine
(bombaž, sintetika, občutljivo perilo, volna), barve, temperature pranja ter stopnje in vrste umazanije.
Uporabljajte pralna sredstva z “nizko vsebnostjo mila”, ki so zasnovana za avtomatične pralne stroje.
Upoštevajte priporočila proizvajalca pralnih sredstev glede na težo perila, stopnjo umazanosti in trdoto
vode. Če ne poznate trdote vode, se obrnite na pristojni organ.
Obvestilo: Pralna sredstva in dodatke hranite na varnem in suhem mestu, izven dosega otrok.
SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
B-6
Vzdrževanje pralnega stroja
Zasilno odvajanje vode iz pralnega stroja
1. Pralnemu stroju odklopite napajanje.
2. S kovancem ali ključem odprite pokrov filtra.
3. Pokrovček za zasilni odvod vode odvijte v levo.
Pokrovček na koncu cevi za zasilni odvod vode počasi
izvlecite za približno 15 cm.
4. Voda naj steče v posodo.
5. Cev za dovod vode potisnite nazaj in privijte pokrovček.
6. Ponovno namestite pokrov filtra.
Popravilo zamrznjenega pralnega stroja
Če se temperature spusti pod ledišče in pralni stroj zamrzne:
1. Pralni stroj odklopite.
2. Ventil polijte s toplo vodo, da sprostite dovodno cev.
3. Dovodno cev odstranite in jo namočite v toplo vodo.
4. V boben pralnega stroja nalijte toplo vodo in pustite 10 minut.
5. Dovodno cev ponovno priključite na ventil in preverite delovanje dovoda in odvoda vode.
Čiščenje zunanjosti
1. Površino pralnega stroja, vključno z nadzorno ploščo, obrišite z mehko krpo in nejedkim čistilnim
sredstvom.
2. Površino obrišite s suho in mehko krpo.
3. Vode ne zlivajte na pralni stroj.
C-1 SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
Vzdrževanje pralnega stroja
Čiščenje dozirne posode in notranjosti
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite jeziček v notranjosti dozirne posode in jo izvlecite.
Z razdelka odstranite pokrovček.
Vse dele operite pod tekočo vodo.
Notranjost dozirne posode očistite s staro zobno krtačko.
Ponovno namestite pokrovček (potisnite ga na mesto) in v dozirno posodo namestite razdelilnik
pralne tekočine.
6. Dozirno posodo potisnite nazaj na mesto.
7. Vklopite program izpiranja brez perila v bobnu.
Čiščenje filtra
Filter očistite 5 do 6 letno ali ko se na zaslonu pojavi sporočilo:
1. Odprite pokrov filtra, oglejte si “Zasilno odvajanje vode iz pralnega stroja” na strani C-1.
2. Pokrovček za zasilni odvod vode odvijte v levo.
Odprite pokrov filtra, oglejte si “Zasilno odvajanje vode iz pralnega stroja” na strani C-1.
3. Odvijte pokrov filtra in ga izvlecite.
4. S filtra izperite umazanijo ali druge materiale. Prepričajte se, da vijak črpalke za odvod vode za
filtrom ni blokiran. Ponovno namestite pokrov filtra.
5. Ponovno namestite pokrov filtra.
SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
C-2
Vzdrževanje pralnega stroja
Čiščenje mrežastega filtra vodne cevi
Mrežasti filter vodne cevi očistite vsaj enkrat letno ali ko se na zaslonu pojavi naslednje sporočilo:
Naredite naslednje:
1. Izklopite dovod vode do pralnega stroja.
2. Odvijte cev na hrbtni strani pralnega stroja.
3. S kleščami nežno izvlecite filter na koncu cevi in ga do čistega spirajte pod vodo. Očistite tudi
notranjost in zunanjost navojnega spojnika.
Možnost
4. Filter potisnite nazaj na mesto.
5. Cev privijte nazaj na pralni stroj.
6. Odprite navoj in se prepričajte, da spoji ne prepuščajo vode.
C-3 SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
Možnost
Odpravljanje težav
Težave in rešitve
Pralni stroj se ne zažene
•
•
•
•
Prepričajte se, da so vrata zaprta.
Prepričajte se, da je pralni stroj priklopljen.
Prepričajte se, da je navoj za dovod vode odprt.
Pritisnite gumb Start/Pause (Start/premor).
Brez vode ali zadostnega dovoda vode
•
•
•
•
Prepričajte se, da je navoj za dovod vode odprt.
Prepričajte se, da cev za dovod vode ni zamrznjena.
Prepričajte se, da cev za dovod vode ni zvita.
Prepričajte se, da filter na cevi za dovod vode ni zamašen.
Pralno sredstvo ostane po končanem pranju v dozirni posodi
•
•
Prepričajte se, da pralni stroj deluje z zadostnim pritiskom vode.
Pralno sredstvo dajte na sredino dozirne posode (stran od zunanjih robov).
Pralni stroj se trese ali je preglasen
•
•
•
•
Prepričajte se, da je pralni stroj postavljen na ravno površino. Če površina ni ravna, prilagodite noge
pralnega stroja tako, da napravo poravnate.
Prepričajte se, da ste odstranili transportne vijake.
Prepričajte se, da se pralni stroj ne dotika drugih predmetov.
Prepričajte se, da je perilo ustrezno razporejeno.
Pralni stroj ne odvaja vode in/ali ne vrti bobna
•
•
Prepričajte se, da odvodna cev ni zmečkana ali zvita.
Prepričajte se, da filter ni zamašen.
Vrata se ne odprejo
•
Vrata ne boste mogli odpreti 3 minute po zaustavitvi ali izklopu stroja.
Sporočila o napaki
Prikazane
napake
dE
Rešitev
•
Zaprite vrata.
4E
•
•
Prepričajte se, da je navoj za dovod vode odprt.
Preverite pritisk vode.
5E
•
•
Očistite filter.
Prepričajte se, da je odvodna cev pravilno nameščena.
UE
•
Perilo ni ustrezno razporejeno. Razpletite perilo, ki se je zapletlo.
Če samo en kos oblačila potrebuje pranje, na primer domača halja ali jeans hlače,
bo zadnji vrtljaj morda nezadovoljiv in na zaslonu se bo prikazalo sporočilo o
napaki “UE”.
cE / 3E
•
Pokličite službo za poprodajne storitve.
Preden se obrnete na službo za poprodajne storitve:
1. Skušajte težavo odpraviti sami (oglejte si “Odpravljanje težav” na tej strani).
2. Ponastavite program, da preverite, ali se napaka ponovi.
3. Če se napaka ne odpravi, se obrnite na službo za poprodajne storitve in ji opišite težave.
SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
D-1
Preglednica programov
( uporabniška možnost)
TemHitrost vrtenja (največ)
PRALNA SREDSTVA IN
peratura
Največja teža perila (kg)
DODATKI
obr/min
(˚C)
ZakasPolovično
nitev
polnjenje
B1445/
B1245/ B1045/ vklopa
R1245/ F1245/ PredB1245/
Pranje Mehčalec Največ B1445 R1245/ R1045/
R1045 F1045 pranje
B1045
F1245 F1045
Program
Baumwolle/weiss
(Bombaž)
6,0
5,2
4,5

da

95
1400 1200 1000


Baumwolle/bunt
(Barvno perilo)
6,0
5,2
4,5

da

60
1400 1200 1000


Synthetik (Sintetika)
3,0
3,0
3,0

da

60
800
800
800


Feinwäsche (Občutljivo
perilo)
2,5
2,5
2,0

da

40
800
800
600


Wolle (Volna)
2,0
1,5
1,5
-
da

40
400
400
400


Handwäsche (Ročno
pranje)
2,0
1,5
1,5
-
da

40
400
400
400


Kurzprogramm (Hitro
pranje)
2,0
1,5
1,5
-
da

60
1400 1200 1000


Program
Vrsta PRANJA
Baumwolle/weiss (Bombaž) Povprečno ali nekoliko umazano bombažno perilo, posteljno perilo, prti,
spodnje perilo, brisače, majice itd.
Baumwolle/bunt (Barvno
Povprečno ali nekoliko umazano bombažno perilo, posteljno perilo, prti,
perilo)
spodnje perilo, brisače, majice itd.
Synthetik (Sintetika)
Povprečno ali nekoliko umazane srajce, majice itd. iz poliestra (diolen,
trevira), poliamida (perlon, najlon) in drugih podobnih zmesi.
Feinwäsche (Občutljivo
Občutljive zavese, obleke, krila, majice in srajce.
perilo)
Wolle (Volna)
Samo volnene obleke, primerne za pranje v pralnem stroju, iz nove čiste
volne.
Handwäsche (Ročno
Izjemno lahko pranje podobno ročnemu.
pranje)
Kurzprogramm (Hitro
Nekoliko umazano bombažno perilo, lanene srajce, majice, temni frotir,
pranje)
barvna lanena oblačila, jeans itd.
1. Program s predpranjem traja približno 15 minut dalj časa.
2. Čas trajanja programa je bil izmerjen pod pogoji, določenimi v standardu IEC 456.
3. Poraba doma je lahko drugačna od vrednosti, navedenih v preglednici, zaradi razlike v pritisku in
temperaturi vode ter teže in vrste perila.
E-1 SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
Preglednica programov
( uporabniška možnost)
Program
TemHitrost vrtenja (največ)
PRALNA SREDSTVA IN
peratura
Največja teža perila (kg)
DODATKI
obr/min
(˚C)
ZakasPolovično
nitev
polnjenje
B1445/
B1245/ B1045/ vklopa
R1245/ F1245/ PredB1245/
Pranje Mehčalec Največ B1445 R1245/ R1045/
R1045 F1045 pranje
B1045
F1245 F1045
Baumwolle/weiss - Skin
Care (Otroški bombaž)
Baumwolle/bunt - Skin
Care (Otroško pisano
perilo)
Feinwäsche - Skin Care
(Otroško občutljivo
perilo)
Flecken - Skin Care
(Otroški madeži)
6,0
5,2
4,5

da

95
1400 1200 1000


6,0
5,2
4,5

da

60
1400 1200 1000


2,5
2,0
2,0

da

40
800
600


6,0
5,2
4,5
-
da

60
1400 1200 1000


Program
800
Vrsta PRANJA
Baumwolle/weiss - Skin Care
(Otroški bombaž)
Srednje ali rahlo umazano otroško bombažno perilo, posteljnina, namizni prti,
spodnje perilo, brisače, srajce, itd.
Baumwolle/bunt - Skin Care
(Otroško pisano perilo)
Srednje ali rahlo umazano otroško bombažno perilo, posteljnina, namizni prti,
spodnje perilo, brisače, srajce, itd.
Feinwäsche - Skin Care
(Otroško občutljivo perilo)
Občutljiva otroška oblačila, krila, srajce in bluze.
Flecken - Skin Care
(Otroški madeži)
Madeži na bombažu, posteljnini, spodnjem perilu, brisačah, itd. zaradi razlitja hrane
in urina.
SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
E-2
Priloga
Preglednica za vzdrževanje tkanin
Normalno pranje
Likanje pri temperaturi do 100 ˚C
Pranje občutljivega perila
Likanje ni dovoljeno
Pranje pri temperaturi do 95 ˚C
Pranje pri temperaturi do 60 ˚C
Pranje pri temperaturi do 40 ˚C
Kemično čiščenje z vsemi čistilnimi
sredstvi
Kemično čiščenje samo s
perkloritenom, petrolejem, čistilnim
alkoholom ali R113
Kemično čiščenje samo s čistilnim
bencinom, čistim alkoholom ali R 113
Pranje pri temperaturi do 30 ˚C
Kemično čiščenje ni dovoljeno
Ročno pranje
Ležeče sušenje
Pranje ni dovoljeno
Sušenje na vrvi
Beljenje v hladni vodi
Sušenje na obešalniku
Beljenje ni dovoljeno
Likanje pri temperaturi do 200 ˚C
Likanje pri temperaturi do 150 ˚C
Varnostna opozorila v povezavi z elektriko
Sušenje v sušilniku pri višji
temperaturi
Sušenje v sušilniku pri nižji
temperaturi
Sušenje v sušilniku ni dovoljeno
Za preprečevanje nevarnosti požara, električnega udara in poškodb upoštevajte te varnostne ukrepe:
• Napravo napajajte samo z vira napajanja, navedenega na oznaki. Če niste prepričani o vrsti dovoda
napajanja do vašega doma, se obrnite na prodajalca ali podjetje za energijo.
• Uporabljajte samo ozemljeno ali polarizirano vtičnico. Za vašo varnost je ta naprava opremljena s
polariziranim vtikačem za izmenični tok, pri katerem je en vtič širši od drugega. Vtikač boste lahko
vključili v vtičnico samo na en način. Če vtikača ne morete popolnoma potisniti v vtičnico, ga
poskusite obrniti. Če se vtikač še vedno ne prilega, se obrnite na električarja, da vtičnico zamenja.
• Zaščitite napajalni kabel. Napajalne kable morate zaščititi tako, da na njih ne morete stopiti ali jih
poškodovati s predmeti, ki jih postavite na ali ob njih. Še posebej bodite pozorni na dele kabla ob
vtikačih, vtičnicah in na točkah, kjer izstopajo iz enote.
• Ne preobremenite omrežne vtičnice in podaljškov kabla. Preobremenitev lahko povzroči požar ali
električni udar.
F-1 SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
Priloga
Varovanje okolja
•
•
•
•
Naprava je izdelana iz materialov, ki jih je možno reciklirati. Ko boste napravo zavrgli, upoštevajte
lokalne predpise o odlaganju odpadkov. Odrežite napajalni kabel, da naprave ne bo mogoče
priključiti na napajanje. Odstranite vrata, da se majhne živali in otroci ne zaprejo v napravo.
Ne presezite količine pralnega sredstva, priporočene v navodilih proizvajalca pralnega sredstva.
Sredstva za odstranjevanje madežev in belila uporabite samo pred pranjem in ko je to zares
potrebno.
Varčujte z vodo in elektriko tako, da perete samo pri polnem bobnu (točna količina je odvisna od
izbranega programa).
Izjava o skladnosti
Ta naprava je v skladu z evropskim varnostnim standardom, Direktivo 98/68/ES in evropskim
standardom EN 60335.
Specifikacije
VRSTA
DIMENZIJE
PRALNI STROJ Z VRATI SPREDAJ
B1445/B1245/B1045
R1245/R1045
F1245/F1045
598 mm (Š) × 550 mm (G) × 598 mm (Š) × 450 mm
844 mm (V)
(G) × 844 mm (V)
PRITISK VODE
50 kPa ~ 800 kPa
54 l
49 l
48 l
73 kg
69 kg
62 kg
6,0 kg (SUHO PERILO)
5,2 kg (SUHO PERILO)
4,5 kg (SUHO PERILO)
VOLUMEN VODE
NETO TEŽA
KAPACITETA PRANJA
IN VRTENJA
ENERGETSKA
PORABA
MODEL
B1445/B1245/B1045
R1245/R1045
F1245/F1045
220 V
2000 W
220 V
1900 W
220 V
1800 W
240 V
2400 W
240 V
2200 W
240 V
2100 W
MODEL
B1445 B1245 B1045 R1245
R1045
F1245
F1045
230V
550 W 500 W 500 W 550 W
500 W
250 W
220 W
PRANJE IN
SEGREVANJE
VRTENJE
ČRPANJE
TEŽA EMBALAŽE
VRTLJAJI
598 mm (Š) × 404 mm
(G) × 844 mm (V)
MODEL
34 W
B1445/B1245/B1045
R1245/R1045
F1245/F1045
PAPIR
2,5 kg
2,1 kg
1,9 kg
PLASTIKA
1,0 kg
0,9 kg
0,8 kg
MODEL
B1445
B1245/R1245/
F1245
B1045/R1045/
F1045
obr/min
1400
1200
1000
SAMSUNG
Navodila za uporabo pralnega stroja
F-2
ZASTOPNIŠTVA PODJETJA SAMSUNG PO SVETU
Če imate kakršnokoli vprašanje ali komentar glede izdelkov Samsung, se
obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
Download PDF

advertising