HW-C470
Crystal Surround Air Track
(sistem aktivnih zvočnikov)
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na
spletni strani
www.samsung.com/register
značilnosti
sistem aktivnih zvočnikov
Ta izdelek ima sistem aktivnih zvočnikov, ki daje zvok visoke kakovosti z le eno tanko enoto.
Ta enota ne potrebuje satelitskih zvočnikov in kablov, kot je to v navadi pri običajnih sistemih za prostorski
zvok.
Večfunkcijski daljinski upravljalnik
S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, ki je priklopljen na to enoto.
Daljinski upravljalnik ima vroč gumb za TV, tako da lahko s preprostim pritiskom na ta gumb opravljate
različne funkcije.
Z večfunkcijskim daljinskim upravljalnikom lahko nastavite glasnost, menjate kanale ali prilagodite
navigacijski meni na televizorju.
Način posebnega zvočnega polja
Izbirate lahko med 7 različnimi načini zvočnega polja (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC in
PASS (izvirni zvok)), odvisno od vrste vsebine, ob katerem želite uživati.
Združljivost z drugimi tehnologijami
Ta enota uporablja dekodirnike, ki so združljivi s tehnologijami Dolby Digital, DTS (digitalni sistem za kino)
in SFE (učinek zvočnega polja).
− Dolby Digital
T
o je standardni format avdio signala, ki se uporablja pri DVD-jih in drugih izključno digitalnih
medijih. Tehnologija za prostorski zvok omogoča visokokakovosten diskretni 5,1-kanalni digitalni
avdio signal za usmerjen in pristnejši učinek.
− DTS (digitalni sistem za kino)
DTS omogoča diskretni 5,1-kanalni avdio signal za glasbene in filmske vsebine, pri čemer uporablja
manj kompresije kot Dolby digital, kar poskrbi za kakovostnejši zvok.
−SFE (učinek zvočnega polja) z uporabo 32-bitne obdelave avdio digitalnega signala.
Predvaja pristnejši prostorski zvok z običajnimi stereo avdio viri.
Brezžični nizkotonski zvočnik
Samsungov brezžični modul ne potrebuje kablov za povezavo glavne enote z nizkotonskim zvočnikom.
Namesto tega se nizkotonski zvočnik priključi na majhen brezžični modul, ki je povezan z glavo enoto.
Brezžična priključna postaja za iPod/iPhone
Kakovost predvajanega zvoka lahko izboljšate s prenosom zvočnega signala naprave iPod/iPhone prek
brezžičnega oddajnika.
slv
KAJ VKLJUČUJE
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
Optični kabel
Avdio kabel
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
Uporabniški priročnik
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
Stenski nosilec
DRC
AV SYNC
Daljinski upravljalnik in baterije
(velikosti AAA)
CH
AR
Brezžična priključna postaja za iPod/iPhone: HT-WDC10
GE
CH
AR
GE
CH
ARG
E
CH
AR
GE
LI
NK
LI
N
K
STA
ND
BY
STAN
DB
Y
Brezžični oddajnik
Polnilna postaja
LIN
K
Napajalni kabel za
enosmerni tok
Pretvornik
izmeničnega toka
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
▪ Priloženi dodatki so lahko drugačnega videza od teh, prikazanih na zgornjih slikah.
varnostni podatki
VARNOSTNA OPOZORILA
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.
Simbol označuje, da je v notranjosti enote
prisotna nevarna napetost, ki lahko
povzroči udar električnega toka.
Simbol vas opozarja na pomembna
navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so
priložena enoti.
OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.
POZOR : Z
A ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen,
iz vtičnice.
POZOR
• Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s
tekočino, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.
SlV
PREVIDNOSTNI UKREPI
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo
namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm). Prezračevalne reže ne
smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno
uporabo.
Če želite izključiti električno napajanje naprave, napajalni kabel izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če naprave ne boste uporabljali dlje
časa.
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim
virom toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
Phones
Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto
(npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel
izključite iz vtičnice.
Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le
za osebno uporabo.
Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride
do kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred
uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo
okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
5
vsebina
značilnosti
2
3
Značilnosti
Kaj vključuje
varnostni podatki
4
5
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
začetek
7
Preden začnete z branjem uporabniškega
priročnika
opis
8
9
Čelna plošča
Hrbtna plošča
2
4
7
8
daljinski upravljalnik
10
priključki
11
funkcije
16
odpravljanje težav
19
dodatek
20
10 Pregled daljinskega upravljalnika
11 Namestitev stenskega nosilca
12 Priklop brezžičnega nizkotonskega zvočnika
13 iPod/iPhone uporabljajte z brezžično
priključno postajo za iPod/iPhone
14 Vzpostavitev povezave med brezžičnim
oddajnikom in glavno enoto
15 Priklop naprave crystal surround air track
16 Osnovne funkcije
16 Napredne funkcije
18 Posodobitev programske opreme
19 Odpravljanje težav
20 Tehnične lastnosti
slv
začetek
PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Izraz
Pozor
Opomba
● začetek
Ikona
Razlaga
Označuje primere, ko funkcija ne deluje, ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
O uporabi uporabniškega priročnika
1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte stran 4.)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte stran 19.)
Avtorske pravice
©2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati
brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd..
opis
ČELNA PLOŠČA
1
5
4
3
2
ZASLON
Prikaže trenutni način.
GUMB POWER
Vklopi in izklopi Crystal Surround Air Track.
GLASNOST +/-
Upravlja stopnjo glasnosti.
NAČIN ZVOČNEGA
POLJA
Izberete lahko način zvočnega polja.
(NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC in PASS
(izvirni zvok))
VHODNI NAČIN
Izbere optični ali avdio vhod.
▪ Ko boste vklopili enoto, se bo zvok začel oddajati s 4-5-sekundnim zamikom.
DIGITA
L
AUDIO
IN
2
slv
HRBTNA PLOŠČA
ONLY FOR UPDATE
● opis
1
2
3
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
OPTIC
AL
DIGITA
L
AUDIO
IN
4
2
USB-VRATA
To enoto lahko posodobite preko USB-vrat.
NAPAJALNI KABEL
Napajalni kabel vključite v električno vtičnico.
AUDIO VHODNI
PRIKLJUČEK
Povežite na analogni izhod zunanje naprave.
DIGITAL AUDIO IN
1,2
Povežite na digitalni (optični) izhod zunanje naprave.
▪ Ko želite izključiti napajalni kabel iz vtičnice, primite za vtikač. Ne vlecite kabla.
▪ Te naprave in drugih delov te naprave ne priključite na električni vtikač, dokler niste
vseh naprav povezali med seboj.
daljinski upravljalnik
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
GUMB POWER
Vklopi in izklopi Crystal
Surround Air Track.
PRILAGODITEV
NAVIGACIJSKEGA MENIJA
TELEVIZORJA
Prilagodi in izbere vrstico na
navigacijskem meniju
Samsungovega televizorja.
UPRAVLJANJE
GLASNOSTI
Prilagodite glasnost enote.
POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
O/A INPUT
Izbere digitalni (optični) ali
avdio vhod.
PAMETNA GLASNOST
Uravnava in stabilizira stopnjo
glasnosti in prepreči večjo
spremembo glasnosti.
TV POWER
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC/DIMMER
S to možnostjo lahko
uporabljate funkcijo Dolby
Digital, ko želite gledati filme na
nižji glasnosti, recimo zvečer
(Standard, MAX, MIN).
Prilagodite lahko osvetlitev
zaslona.
DRC
AV SYNC
GUMB TV POWER
Vključi in izključi Samsung
televizor.
MUTE
Izključi zvok na napravi.
Ponovno pritisnite gumb, ko
želite vklopiti zvok na prejšnji
stopnji glasnosti.
TV CHANNEL
Preklaplja med
razpoložljivimi televizijskimi
kanali.
AUTO POWER LINK
Sinhronizira vklop in izklop
naprave z optičnim signalom
televizorja.
NAČIN ZVOKA
Izberete lahko način zvočnega
polja. (NEWS, DRAMA, SPORTS,
GAME, CINEMA, MUSIC in PASS
(izvirni zvok))
AV SYNC
Uporablja se za sinhronizacijo
videa in avdia, ko je priključen
na digitalni TV.
S/W LEVEL
Prilagodi stopnjo glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
▪ S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le Samsungove televizorje.
▪ S priloženim daljinskim upravljalnikom morda ne boste mogli upravljati svojega
televizorja (odvisno od proizvajalca). V tem primeru uporabljajte daljinski upravljalnik, ki
je bil priložen vašemu televizorju.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1. Dvignite pokrov na
zadnji strani daljinskega
upravljalnika, kot je
prikazano.
2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA. 3. Ponovno namestite
Prepričajte se, da se oznaki "+" in
pokrovček. Pri običajni
"–" na baterijah ujemata s sliko v
uporabi televizorja baterije
predalu za baterije.
držijo približno leto dni.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče
tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.
10
slv
priključki
NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA
To enoto lahko s pomočjo stenskega nosilca namestite na zid.
Previdnostni ukrepi
1. Stenski nosilec namestite na zid in ga nato z dvema
vijakoma (nista priložena) pritrdite na zid.
2. Nato namestite enoto v ustrezne reže nosilca.
Za varno namestitev preverite, da so nosilni vijaki trdno
priviti na dno rež.
1
2
3. S tem je montaža izdelka na steno končana.
5 cm ali več
▪ Ne obešajte ničesar na nameščeno enoto in preprečite kakršne koli udarce.
▪ Trdno pritrdite enoto na steno, da ne more odpasti. Če odpade, lahko na izdelku
nastanejo poškodbe ali škoda.
▪ Ko je enota pritrjena na steno, poskrbite, da otroci ne bodo dosegli kablov, saj lahko
enoto prevrnejo na tla.
▪ Za najboljše delovanje pri montiranem izdelku na steni naj bo sistem zvočnikov vsaj 5
cm oddaljen od TV.
11
● priključki
• Stojala ne namestite drugam kot na navpičen zid.
• Ne namestite ga v prostoru z visoko temperaturo ali vlažnostjo oziroma na zid, ki nima ustrezne
nosilnosti za težo naprave.
• Preverite trdnost zidu. Če trdnost zidu ni zadostna za namestitev naprave, pred namestitvijo ojačajte
zid.
• Preverite strukturo zidu. Če je zid izdelan iz mavčnih plošč, marmorja ali kovinskih plošč, za pritrditev
uporabite ustrezne vijake.
• Kable za povezavo z zunanjimi napravami priključite pred namestitvijo naprave.
• Pred namestitvijo izključite in izklopite napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega
udara.
PRIKLOP BREZŽIČNEGA NIZKOTONSKEGA ZVOČNIKA
ID za povezovanje nizkotonskega zvočnika je tovarniško nastavljen, zato bi se morala glavna enota in
nizkotonski zvočnik samodejno povezati (povezana brezžično), ko sta vključena. Če indikator Link ne sveti,
ko sta glavna enota in nizkotonski zvočnik vključena, nastavite ID, kot je navedeno spodaj.
1. Napajalna kabla glavne enote in nizkotonskega zvočnika vključite v električno vtičnico.
2. Na zadnji strani nizkotonskega zvočnika z majhnim koničastim predmetom pritisnite in držite gumb
ID SET 5 sekunde.
• Indikator STANDBY se izključi in indikator LINK (modra lučka LED) hitro utripa.
STANDBY
LINK
POWER
TV POWER
MENU
3. Ko je glavna enota izključena (v načinu STANDBY), pritisnite
MUTE na daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund.
4. Indikator napajanja na glavni enoti se ugasne in prižge, nato
pa se povrne v način STANDBY.
• Glavna enota in nizkotonski zvočnik sta zdaj povezana.
• Indikator Link (modra lučka LED) na nizkotonskem zvočniku je
prižgan.
• V zvoku brezžičnega nizkotonskega zvočnika lahko bolje uživate,
če izberete način zvočnega polja. (Glejte stran 17.)
TOOLS
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
▪ Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz
električne vtičnice.
▪ Če je glavna enota izključena, se bo brezžični nizkotonski zvočnik preklopil v stanje
pripravljenosti in na zgornjem zaslonu se bo zasvetil indikator STANDBY (STANJE
PRIPRAVLJENOSTI). 30 sekund pozneje bo začel utripati moder indikator LINK
(POVEZAVA).
▪ Če v bližini sistema uporabljate drugo napravo, ki deluje na isti frekvenci (2,4 GHz ali 5,8
GHz), na primer mikrovalovno pečico, kartico WLAN ali opremo Bluetooth, bodo v
predvajanem zvoku motnje.
▪ Domet radijskih valov je približno 10 m in je odvisen od okolja, v katerem napravo
uporabljate. Če je med glavno enoto in brezžičnim sprejemnim modulom zid iz armiranega
betona ali kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi
kovine.
▪ Če glavna enota ne vzpostavi brezžične povezave, sledite korakom 1–4, da ponovno
vzpostavite povezavo med glavno enoto in brezžičnim nizkotonskim zvočnikom.
▪ Brezžični nizkotonski zvočnik ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne
12
izpostavljajte vodi in vlagi.
▪ Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega
nizkotonskega zvočnika.
POlNJENJE BREZžIČNEGA ODDAJNIKA
1. Priključite brezžični oddajnik v polnilno postajo.
2. Priključite pretvornik izmeničnega toka v omrežno
vtičnico.
• Zasveti indikator polnjenja in polnjenje se začne.
• Ko je baterija napolnjena, indikator zasveti v zeleni
barvi.
SVETlEČE DIODE STANJE DElOVANJA POlNIlNE POSTAJE
LIN
K
STA
LINK
STAN
DB
Y
Prikaz
Funkcija
SVETI ZElENA
lUČKA
Vklopljeno napajane/polnjenje je
končano
SVETI RDEČA
lUČKA
Polnjenje poteka.
ND
BY
CH
AR
GE
CH
AR
GE
▪ Indikator prikazuje stanje polnjenja vgrajene baterije glavne postaje naprave iPod.
Stanje polnjenja naprave iPod/iPhone preverite tako, da preverite indikator polnjenja.
▪ Brezžični oddajnik lahko polnite samo s priloženim pretvornikom.
MODElI NAPRAV iPod/iPhone, KI JIH lAHKO UPORABlJATE S TEM IZDElKOM
iPod Nano
Classic
iPod 5G
1G touch
2G nano
iPhone
iPhone 3G
4G nano
120GB Classic
2G touch
iPhone 3GS
160GB Classic
5G nano
▪ »Made for iPod« (Izdelano za iPod) pomeni, da je bil elektronski
pripomoček izdelan izključno za priklop na iPod in ustreza
standardom za delovanje naprav Apple.
▪ »Made for iPhone« (Izdelano za iPhone) pomeni, da je bil elektronski pripomoček izdelan
izključno za priklop na iPhone in ustreza standardom za delovanje naprav Apple.
▪ Družba Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje naprave ali njeno skladnost z
varnostnimi ali ureditvenimi standardi.
▪ Pri modelih, ki jih ni na zgornjem seznamu, morda funkcije vključno z uravnavanjem
glasnosti ne bodo pravilno delovale. Če imate težave z enim od zgoraj navedenih
modelov, posodobite programsko opremo za iPod/iPhone v najnovejšo različico.
13
●PRIKlJUČKI
Kakovost predvajanega zvoka lahko izboljšate s prenosom zvočnega signala naprave iPod/iPhone prek
brezžičnega oddajnika. Identifikacijska oznaka za povezovanje brezžičnega oddajnika je tovarniško
nastavljena, zato bi se morala glavna enota in brezžični oddajnik samodejno povezati (brezžično), ko
vklopite glavno enoto. Če indikator ne zasveti, ko vklopite glavno enoto in brezžični oddajnik, morate ročno
nastaviti identifikacijsko oznako. (Glejte 14. stran.)
Vklopite glavno enoto in povežite napravo iPod/iPhone z brezžičnim oddajnikom.
Pritisnite gumb O/A INPUT (DIGITALNI/ANALOGNI VHOD) na daljinskem upravljalniku in izberite način »iPod«.
S pritiskanjem gumba INPUT (VHOD) preklapljate vhodni vir glavne enote v naslednjem zaporedju DIGI.1 ➡
DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ iPod (Glejte 16. stran.) Če ni vzpostavljene povezave med napravo iPod/iPhone in
brezžičnim oddajnikom, vrstica Sound (Zvok) ne bo izklopljena.
SlV
iPod/iPhone UPORABlJAJTE Z BREZžIČNO PRIKlJUČNO
POSTAJO ZA iPod/iPhone
VZPOSTAVITEV POVEZAVE MED BREZžIČNIM ODDAJNIKOM IN
GlAVNO ENOTO
ID nizkotonskega zvočnika morate nastaviti pred ID oddajnika. (Glejte 12. stran.)
1. Izklopite domači kino (HW-C470).
2. Pritisnite gumb »AV SYNC« (SINHRONIZACIJA AV) na
daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund. Lučka stanja
pripravljenosti na napravi HW-C470 enkrat utripne.
3. Priključite iPod/iPhone na brezžični oddajnik.
4. Vklopite iPod/iPhone. Na zadnji strani brezžičnega oddajnika
pritisnite gumb »ID SET« (NASTAVITEV IDENTIFIKACIJSKE
OZNAKE) in ga držite 5 sekund. Lučka povezave na brezžičnem
oddajniku bo hitro utripala.
5. Vklopite domači kino (preverite, ali lučka povezave na
brezžičnem oddajniku sveti). Če želite z domačim kinom
predvajati glasbo iz naprave iPod/iPhone, kot vir zvoka
domačega kina izberite možnost iPod.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
INFO
POWER
MENU
VOL/CONTROL
TOOLS
INFO
• Glasnost zvoka naprave iPod/iPhone uravnavate s kolescem
ali drsnikom za uravnavanjem glasnosti.
• Če zaustavite predvajanje iz naprave iPod/iPhone ali je
naprava v načinu varčevanja z energijo, se brezžični oddajnik
preklopi v način mirovanja. Če napravo iPod/iPhone preklopite
v način popolnega mirovanja, se brezžični oddajnik izklopi.
MUTE
TV CH
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
SVETlEČE DIODE STANJE DElOVANJA BREZžIČNEGA ODDAJNIKA
Funkcija
POVEZAVA
(Modra svetleča dioda)
Prikaz
SVETlEČA DIODA
SVETI
SVETlEČA DIODA
UTRIPA
(Počasno utripanje)
SVETlEČA DIODA
UTRIPA
(Hitro utripanje)
Seznanjanje je
uspešno končano.
Obdelava informacij
iPod/iPhone.
STANJE
PRIPRAVlJENOSTI
(Rdeča svetleča
dioda)
STANJE
PRIPRAVLJENOSTI
PRAZNA BATERIJA
LIN
K
STA
ND
BY
CH
A
LI
N
RG
E
K
STAN
DB
Y
CH
AR
Obdelava seznanjanja
GE
Seznanjanje ni
uspelo
▪ Če glavno enoto uporabljate v bližini brezžične naprave, na primer prenosnega
računalnika, brezžične dostopne točke ali naprave Wi-fi, lahko pride do motenj v
delovanju.
▪ Nizkotonskega zvočnika in naprave iPod/iPhone ne seznanjajte sočasno. Če ju seznanjate
sočasno, povezava med vrstico Sound (Zvok) ter napravo iPod/iPhone in nizkotonskim
zvočnikom morda ne bo vzpostavljena.
14
V tem razdelku sta razložena dva načina (digitalni in analogni), kako vzpostavite povezavo med enoto in TV.
slv
PRIKLOP NAPRAVE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Ta naprava je opremljena z dvema optičnima digitalnima priključkoma in enim avdio analognim priključkom
za povezavo s televizorjem.
ONLY FOR UPDATE
● priključki
AUDIO IN
Avdio kabel (priložena)
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
Bela
White
OPTIC
AUDIO
OUT
L
AL
DIGITA
L
AUDIO
IN
ALI
2
R
Rdeča
Red
Optični kabel (priložena)
OPTICAL
OUT
ALI
OPTICAL
OUT
Optični kabel (priložena)
BD/DVD-predvajalnik/satelitski
digitalni sprejemnik/igralna konzola
AUDIO IN (AVDIO VHOD)
Povežite AVDIO VHOD glavne enote z AVDIO IZHODOM televizorja.
Upoštevajte barve priključkov.
ALI
DIGITAL AUDIO IN 1,2
Povežite digitalni vhod glavne enote z OPTIČNIM IZHODOM televizorja ali izvorne naprave.
▪ Dokler niso vse komponente priključene, ne priklapljajte napajalnega kabla tega izdelka
ali televizorja v električno vtičnico.
▪ Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel
izključite iz električne vtičnice.
▪ To enoto lahko priklopite na druge zunanje komponente.
(Kot so DVD-predvajalnik, satelitski digitalni sprejemnik ipd.)
▪ Priložen je samo en optični kabel.
▪ Če izberete možnost »ANALOGNO« in ne priključite avdio kabla, se enota po 20 minutah
samodejno izključi.
15
funkcije
OSNOVNE FUNKCIJE
Vklop in izklop
POWER
TV POWER
MENU
INFO
VOL/CONTROL
POWER
TV POWER
TOOLS
EXIT
MUTE
MENU
TOOLS
POWER
TV POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
INFO
MENU
VOL/CONTROL
EXIT
TOOLS
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
INFO
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
EXIT
AV SYNC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
DRC
MUTE
SOUND
MODE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
DIMMER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
1.Dotaknite se gumba POWER ( ) na čelni plošči.
ALI
Pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku, da vključite
napravo.
2.Dotaknite se gumba POWER ( ) na čelni plošči.
ALI
Pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku, da izključite
napravo.
Nastavitev glasnosti
Dotaknite se gumba VOL +/– na čelni plošči.
ALI
Pritisnite gumb VOL +/– na daljinskem upravljalniku, da povečate ali
zmanjšate glasnost.
• Na zaslonu na čelni plošči se prikaže numerična vrednost glasnosti.
▪ Ko pritisnete gumb VOL +/–, se stopnja glasnosti poveča ali
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
NAPREDNE FUNKCIJE
zmanjša.
▪ Če želite poslušati samo zvok z zapisa Crystal Surround Air Track,
morate izključiti zvočnike televizorja v meniju za avdio nastavitev
vašega TV-ja. Za več informacij glejte uporabniški priročnik, ki je
bil priložen vašemu televizorju.
Izklop zvoka
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna
vrata.
1.Pritisnite gumb MUTE (
) na daljinskem upravljalniku, da izklopite
zvok.
2. Ponovno pritisnite gumb MUTE na daljinskem upravljalniku
(ali gumb VOL +/–), da vklopite zvok.
Uporaba vhodnega načina
Izberete lahko način Optical Digital In (Optični digitalni vhod) Audio Input
(Avdio vhod) ali iPod.
Z zaporednim pritiskanjem gumba O/A INPUT (DIGITALNI/ANALOGNI
VHOD) na daljinskem upravljalniku ali gumba INPUT MODE (VHODNI
NAČIN) na nadzorni plošči izberite način Optical Digital In (Optični digitalni
vhod) Audio Input (Avdio vhod) ali iPod.
Vhodni način
Optični digitalni vhod
16
Prikaz
DIGI. 1
DIGI. 2
Avdio vhod
ANALOGNI
Način iPod
iPod
Uporaba načina zvočnega polja
slv
Izbirate lahko med 7 različnimi načini zvočnega polja (NEWS, DRAMA,
SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC in PASS (izvirni zvok)), odvisno od
vrste virov, ob katerem želite uživati.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
O/A
POWER
AUTO
POWER
O/A
INPUT
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
S/W
LEVEL
TVSOUND
POWER
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
AV SYNC
S.VOL
MENU
DRC
AV SYNC
TOOLS
Način zvočnega
polja
Funkcija
PASS
Če želite uživati v izvirnem zvoku, izberite način PASS.
MUSIC
Za predvajanje glasbe izberite način MUSIC.
NEWS
Za predvajanje poročil izberite način NEWS.
DRAMA
Za predvajanje dramskih vsebin izberite način DRAMA.
CINEMA
Za predvajanje filmskih vsebin izberite način CINEMA.
SPORTS
Za predvajanje športnih vsebin izberite način SPORT.
GAME
● funkcije
INFO
POWER
Pritisnite gumb SOUND MODE na daljinskem upravljalniku ali pritiskajte
SOUND FIELD MODE, da izberete želeni način zvočnega polja.
Za predvajanje iger izberite način GAME.
Uporaba funkcije AUTO POWER LINK
INFO
POWER
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
S/W
LEVEL
AV SYNC
S.VOL
DRC
Crystal Surround Air Track se vključi samodejno, ko vključite televizor ali
katerokoli napravo, priključeno na Air Track z optičnim kablom.
Pritisnite gumb AUTO POWER na daljinskem upravljalniku naprave.
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
AV SYNC
• Funkcija Auto power link se vklopi oz. izklopi vsakokrat, ko pritisnete
AUTO POWER.
AUTO POWER LINK
Prikaz
On
Off
POVEZAVA NAPAJANJA JE VKLJUČENA
POVEZAVA NAPAJANJA JE IZKLJUČENA
▪ Če je televizor ali naprava, priključena na Air Track z optičnim
POWER
kablom, izključena in ni digitalnega vhoda, se bo Air Track po
20 minutah izključil.
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
POWER
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
TV POWER
MENU
TOOLS
Uporaba funkcij televizorja
AUTO
POWER
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
INFO
VOL/CONTROL
POWER
O/A
INPUT
MENU
S.VOL
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S/W
LEVEL
DIMMER
DRC
TV CH
TV POWER
SOUND
MODE
TOOLS
AV SYNC
1.Pritisnite gumb TV POWER na daljinskem upravljalniku naprave.
2.S pritiskom gumba TV CH na daljinskem upravljalniku izberite
televizijski kanal.
3.Želeni način zvočnega polja izberite s pritiskom primernega gumba za
zvočno polje na daljinskem upravljalniku.
▪ S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le
Samsungove televizorje.
Uporaba funkcije S/W LEVEL
INFO
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
AV SYNC
S/W
LEVEL
S.VOL
DRC
Osnovno stopnjo glasnosti lahko upravljate z gumbom S/W Level na
daljinskem upravljalniku.
1.Pritisnite gumb S/W Level na daljinskem upravljalniku.
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
AV SYNC
2.Na zaslonu se prikaže “SW 00”.
3.Pritisnite "+" na tipki VOL/CONTROL, če želite povečati glasnost
nizkotonskega zvočnika. Nastavite jo lahko od SW+01 do SW+06.
4.Pritisnite "-" na tipki VOL/CONTROL, če želite zmanjšati glasnost
nizkotonskega zvočnika. Nastavite jo lahko od SW-01 do SW-06.
17
MENU
TOOLS
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
AV SYNC
S.VOL
S/W
LEVEL
DRC
POWER
TOOLS
INFO
TOOLS
INFO
EXIT
MUTE
S/W
LEVEL
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
AV SYNC
S.VOL
S/W
LEVEL
DRC
POWER
TOOLS
INFO
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
EXIT
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
AV SYNC
S/W
LEVEL
S.VOL
DRC
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za
zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala
zakasnitvi slike.
Zaporedoma pritiskajte gumb AV SYNC na daljinskem upravljalniku
naprave.
• Čas zakasnitve zvoka lahko z gumboma + in - nastavite med 0 ms
in 300 ms.
Uporaba funkcije DRC
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki.
S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati
filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
Pritisnite gumb DRC na daljinskem upravljalniku naprave.
Uporaba funkcije DIMMER
Pritisnite gumb Dimmer, da prilagodite osvetlitev zaslona.
Če pritisnete in za več kot 4 sekunde zadržite gumb DRC(DIMMER), se
bo zaslon zatemnil in prikazalo se bo sporočilo "DIMMER LE VEL 1". Ob
ponovnem pritisku gumba se zaslon osvetli in prikaže se sporočilo
"DIMMER LE VEL 2".
Uporaba funkcije S.VOL
S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih
spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
SOUND
MODE
AV SYNC
TV POWER
VOL/CONTROL
Uporaba funkcije AV SYNC
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
TV POWER
MENU
POWER
TV CH
DIMMER
DIMMER
S.VOL
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
AV SYNC
TV POWER
MENU
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
TV POWER
MENU
POWER
TV CH
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
Pritisnite gumb S.VOL na daljinskem upravljalniku naprave.
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem
zaporedju: S.VOL ON ➡ S.VOL OFF
POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME
Samsung bo morda v prihodnosti pripravil posodobitve za
strojno-programsko opremo sistema Crystal Surround
Air Track.
Obiščite spletno mesto Samsung.com ali stopite v stik s
klicnim centrom Samsunga, kjer boste prejeli informacije
o prenosu posodobitev in uporabi USB-pogona.
Posodobitve bodo mogoče s priklopom USB-pogona na
USB-vrata na sistemu Air Track.
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
▪ Vstavite USB-pogon s posodobitvijo strojno-programske opreme v USB-vrata na zadnji strani glavne enote.
▪ Pazite, da ne odklopite napajanja ali odstranite USB-pogona med posodabljanjem. Glavna enota se bo po
18
koncu posodobitve strojno-programske opreme samodejno izkljuèila. Ko je programska oprema
posodobljena, se bodo nastavitve ponastavile na privzete (tovarniške) nastavitve. Priporoèamo vam, da si
nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi lažje ponastavili.
▪ Če ne uspete posodobiti strojno-programske opreme, priporočamo, da formatirate USB-podatke v
FAT16 in poskusite znova.
▪ Pri posodabljanju ne formatirajte USB-podatkov v NTFS, ker ne sodi med podprte datotečne sisteme.
▪ Naprava ne podpira nekaterih pomnilniških naprav USB nekaterih izdelovalcev.
slv
odpravljanje težav
Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.
Simptom
Pregled
Odprava težav
• Ali je napajalni kabel
vključen v električno
vtičnico?
• Priključite napajalni kabel v
vtičnico.
Funkcija ne deluje, če pritisnem
gumb.
• Ali je v zraku statična
elektrika?
• Izklopite napajalni kabel in
ga ponovno vklopite.
Ni zvoka.
• Je enota pravilno
priključena na vaš
televizor?
• Ali je funkcija za izklop
zvoka vklopljena?
• Ali je glasnost nastavljena
na minimum?
• Pravilno jih priklopite.
• S pritiskom gumba Mute
prekličite funkcijo.
• Prilagodite glasnost.
Če izberem funkcijo, se na
televizorju slika ne prikaže.
• Je televizor pravilno
priključen?
• Pravilno priklopite napravo.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Ali so baterije prazne?
• Ali je razdalja med
daljinskim upravljalnikom in
glavno enoto prevelika?
• Namestite nove baterije.
• Upravljajte pri majhni
razdalji.
Zvok iz levih/desnih kanalov je
obrnjen.
• Ali je levi/desni kabel za
avdio izhod televizorja
pravilno priključen?
• Preverite levi/desni kanal in
ga/jih pravilno priključite.
Na vakuumskem
fluorescentnem zaslonu je
prikazano "Searching"
("Iskanje").
• Ali je nizkotonski zvočnik
povezan?
• Preverite, ali je nizkotonski
zvočnik vklopljen.
19
● odpravljanje težav
Naprava se ne vključi.
dodatek
TEHNIČNE LASTNOSTI
Električna poraba v stanju
pripravljenosti
Električna
poraba
SPLOŠNO
Teža
Mere (Š x V x G)
Glavna enota
0.75W
45W
Nizkotonski zvočnik 20W
Glavna enota
2.3 kg
Nizkotonski zvočnik 5.4 kg
Glavna enota
957 x 91.9 x 45.9 mm
Nizkotonski zvočnik 175 x 350 x 295 mm
Območje obratovalne temperature
+ 5 °C do +35 °C
Območje obratovalne vlažnosti
10 % do 75 %
Glavna enota
80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Nazivna
izhodna moč Nizkotonski zvočnik 120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
OJAČEVALNIK
Vhodna občutljivost/upornost
450 mV/20 KΩ
Razmerje signal/šum (analogni vhod) 65 dB
Ločevanje (1kHz)
70 dB
FREKVENČNI Analogni vhod
ODZIV
Digitalni vhod/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
20Hz~20kHz(±3dB)
*R
azmerje signal/šum, motnja, ločevanje in uporabna občutljivost na osnovi merjenja z uporabo smernic AES-17.
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
HT-WDC10
20
Zahteve napajanja
Pretvornik: AC 230V 50Hz , polnilna postaja: DC 5V 2A
Električna poraba
10W
Teža
0.10 kg (skupaj)
Mere (Š x V x G)
Brezžični oddajnik: 40.6 x 89 x 28 mm
Polnilna postaja: 51 x 28 x 51 mm
Območje obratovalne
temperature
+5°C do +35°C
Območje obratovalne
vlažnosti
10% ~ 75%
Čas polnjenja
90min ± 10min
Razpoložljivi obratovalni čas
180min ± 30min (čas je odvisen od naprave iPod ali iPhone)
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
Austria
Belgium
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Contact Center 
Area
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/
be_fr (French)
800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864
www.samsung.com
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
902 - 1 - SAMSUNG
www.samsung.com
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
Switzerland
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
China
Hong Kong
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
010-6475 1880
(852) 3698-4698
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
Malaysia
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
Philippines
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
Thailand
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
Vietnam
1 800 588 889
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
U.a.e
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
India
Web Site
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/ (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem
izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd
ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v
direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma
okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih
odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Download PDF

advertising